Acer | Aspire 5030 | Acer Aspire 3030 User Manual

Aspire 3030/5030 sorozat
Felhasználói útmutató
Copyright © 2005. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva.
Aspire 3030/5030 sorozat Felhasználói útmutató
Eredeti kiadás 2005. szeptember
A kiadó fenntartja a jelen kiadványban foglalt információk rendszeres megváltoztatásának jogát,
anélkül, hogy az átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítene. A változtatások ennek
az útmutatónak az új kiadásaiban vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek
meg. A vállalat sem nyíltan, sem burkoltan nem nyilatkozik a kiadvány tartalmáról, nem vállal rá
garanciát, továbbá kifejezetten visszautasítja, hogy bármilyen meghatározott célra való
alkalmasságra vagy eladhatóságra vonatkozó garanciát nyújtana.
Jegyezze fel a lenti helyre a modellszámot, a sorozatszámot, illetve a vásárlás időpontját és helyét.
A sorozatszám és a modellszám a számítógépre ragasztott címkén található. Minden a készülékkel
összefüggő kapcsolatfelvétel során fel kell tüntetni a sorozatszámot, a modellszámot és a
vásárlással kapcsolatos adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak semmilyen részletét
nem szabad sokszorosítani, adatfeldolgozó rendszerben tárolni vagy továbbítani, legyen az
bármilyen formában vagy eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással,
képrögzítéssel vagy másképp.
Aspire 3030/5030 sorozatú hordozható számítógép
Modellszám: _________________________
Sorozatszám: ________________________
Vásárlás időpontja: ____________________
Vásárlás helye: _______________________
Az Acer és az Acer logó az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékeinek neveit
vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
iii
A hulladékelhelyezéssel kapcsolatos
útmutatások
Ha többé már nincs szüksége a készülékre, ne dobja a szemétbe.
A környezetszennyezés csökkentése és a globális környezet leheto legnagyobb
mértékű védelme érdekében kérjük, gondoskodjon a készülék újrafelhasználásáról.
USA
Az LCD/CRT monitort vagy megjelenítőt tartalmazó elektronikus készülékek
esetében:
Az ebben a termékben található fényforrás/fényforrások higanyt tartalmaznak, és a
helyi, állami vagy szövetségi jogszabályok előírásai szerint újra kell hasznosítani
őket. További információkat az Electronic Industries Alliance www.eiae.org című
webhelyén talál. Ha a fényforrások újrahasznosításával kapcsolatban további
tájékoztatást szeretne kapni, látogasson el a www.lamprecycle.org webhelyre.
iv
Az első lépések
Köszönjük, hogy mobil számítástechnikai feladatai elvégzéséhez egy Aspire
sorozatú hordozható számítógépet választott!
Útmutatók
Minden segítséget szeretnénk megadni Önnek új Aspire gépének használatához,
ezért a következő útmutatókat dolgoztuk ki:
Az első a Kezdők számára... poszter, amely segítségére lesz a
számítógép üzembe helyezésénél.
A nyomtatott Felhasználói útmutató ismerteti új számítógépének
alapvető jellemzőit és funkciót. A számítógép még hatékonyabb
használatával kapcsolatban az AcerSystem User's Guide tartalmaz
útmutatást. Ez a kézikönyv részletes információkat tartalmaz például
az előre telepített segédprogramokról, az adat-helyreállításról,
a bővítési lehetőségekről és a hibaelhárításról. Emellett ismerteti a
garanciával kapcsolatos tudnivalókat, valamint a számítógépre
vonatkozó általános szabályokat és biztonsági előírásokat.
A kézikönyv Portable Document Format (PDF) formátumú,
és gyárilag telepítve van a számítógépre. Megnyitásához kövesse az
alábbi lépéseket:
1 Kattintson a következő elemekre: Start, Minden program,
AcerSystem.
2 Kattintson a következő elemre: AcerSystem User's Guide.
Megjegyzés: A fájl megtekintéséhez szükség van az Adobe Reader
alkalmazásra. Ha az Adobe Reader nincs telepítve a számítógépre,
akkor az AcerSystem User's Guide elemre kattintva először az
Adobe Reader telepítőprogramja jelenik meg. A telepítés
elvégzéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Az Adobe Reader használatával kapcsolatban a Súgó és támogatás
menüben talál útmutatást.
A számítógép gondozása és tippek a
használathoz
A számítógép be- és kikapcsolása
A számítógép bekapcsolásához egyszerűen nyomja meg és engedje fel az LCD
kijelző alatt, a gyorsindítás gombok mellett elhelyezkedő bekapcsoló gombot.
A bekapcsoló gomb helyét illetően lásd: "Elölnézet" a 1. oldalon.
v
A kikapcsoláshoz az alábbi műveletek egyikét kell elvégeznie:
•
Használja a Windows Kikapcsolás parancsát
Kattintson a következő elemekre: Start, A számítógép kikapcsolása,
majd kattintson a Kikapcsolás gombra.
•
Használja a bekapcsoló gombot
A számítógép kikapcsolható a kijelző lehajtásával, vagy az alvás gyorsbillentyű
megnyomásával is <Fn> + <F4>.
Megjegyzés: Ha a számítógépet nem tudja a szokásos módon
kikapcsolni, akkor nyomja meg és négy másodpercnél hosszabb ideig
tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot. Ha kikapcsolta a számítógépet
és újra be szeretné kapcsolni, akkor a bekapcsolás előtt legalább két
másodpercig várjon.
A számítógép gondozása
Számítógépe kiválóan fogja Önt szolgálni, ha vigyáz rá.
•
Ne tegye ki a számítógépet közvetlen napsugárzásnak. Ne helyezze hőforrás,
például fűtőtest közelébe.
•
Ne tegye ki a számítógépet 0 °C (32 °F) alatti vagy 50 °C (122 °F) feletti
hőmérsékletnek.
•
Ne tegye ki a számítógépet mágneses mező hatásának.
•
Ne tegye ki a számítógépet esőnek vagy nedvességnek.
•
Ne öntsön vizet vagy más folyadékot a számítógépre.
•
Ne tegye ki a számítógépet erős ütésnek vagy rázkódásnak.
•
Ne tegye ki a számítógépet pornak és piszoknak.
•
Ne tegyen semmilyen tárgyat a számítógépre.
•
Ne csapja le a kijelzőt, amikor lehajtja.
•
Soha ne tegye a számítógépet egyenetlen felületre.
A hálózati adapter gondozása
Néhány tanács a hálózati adapter gondozásához:
•
Az adaptert semmilyen más készülékhez ne csatlakoztassa.
•
Ne lépjen rá a hálózati kábelre, és ne tegyen rá súlyos tárgyakat. A hálózati
kábelt és az egyéb kábeleket úgy helyezze el, hogy ne akadályozzák a
környezetében lévő személyek mozgását.
•
Amikor kihúzza a hálózati kábelt, akkor ne a kábelt, hanem magát a
csatlakozót húzza.
•
Hosszabbító kábel használatakor a csatlakoztatott berendezések összesített
névleges áramfelvétele nem haladhatja meg a hálózati kábel névleges
teljesítményét. Az azonos fali dugaszolóaljzatba csatlakoztatott berendezések
összesített névleges áramfelvétele nem haladhatja meg a biztosíték névleges
teljesítményét.
vi
Az akkumulátor gondozása
Néhány tanács az akkumulátor gondozásához:
•
Csere esetén csak azonos típusú akkumulátort használjon. Az akkumulátor
eltávolítása vagy cseréje előtt kapcsolja ki a számítógépet.
•
Ne próbálja kibontani az akkumulátort. A gyermekektől tartsa távol.
•
Az elhasznált akkumulátoroktól a helyi jogszabályokat betartva szabaduljon
meg. Ha lehetséges, gondoskodjon az akkumulátor újrahasznosításáról.
Tisztítás és javítás
A számítógép tisztításakor kövesse az alábbi lépéseket:
1
Kapcsolja ki a számítógépet, és vegye ki az akkumulátorcsomagot.
2
Húzza ki a hálózati adaptert.
3
Puha, nedves kendőt használjon. Ne használjon folyékony vagy hajtógázos
tisztítószert.
Ha az alábbiak valamelyike történik:
•
a számítógépet leejtették vagy a burkolata megsérült
•
a számítógép nem működik megfelelően
Lásd: "Gyakran ismétlődő kérdések" a 24. oldalon.
Vigyázat
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által a számítógép működtetésére biztosított jogát.
Üzemi feltételek
A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. fejezetének. A működtetésnek a
következő két feltétele van: (1) A készülék nem okozhat káros zavart, és (2)
A készüléknek minden zavart el kell viselnie, beleértve a nem kívánatos működést
okozó zavarokat is.
Kérjük, kövesse az FCC vezeték nélküli funkciókkal rendelkező berendezésekre
vonatkozó biztonsági előírásait, amelyeket minden rádiófrekvenciás
szolgáltatásokat biztosító berendezés használati utasítása tartalmaz.
A helytelen üzembe helyezés vagy szakszerűtlen használat a rádiótávközlésben
zavarokat kelthet. A belső antenna bármilyen megváltoztatása esetén az FCC
engedély és a garancia hatályát veszti.
Az engedélyezett szolgáltatásokkal fellépő rádiófrekvenciás interferencia
megelőzése érdekében a készüléket beltéri használatra tervezték, és a kültéri
használatot engedélyeztetni kell.
Ha termékeinkkel, szolgáltatásainkkal kapcsolatban további információkra van
szüksége, keresse fel webhelyünket: Látogasson el a http://global.acer.com
webhelyre.
iii
iv
iv
iv
iv
v
v
vi
vi
1
1
2
3
4
4
5
6
9
10
11
11
13
13
14
15
17
18
18
19
19
20
20
21
23
24
28
28
28
Tartalom
A hulladékelhelyezéssel kapcsolatos útmutatások
Az első lépések
Útmutatók
A számítógép gondozása és tippek a használathoz
A számítógép be- és kikapcsolása
A számítógép gondozása
A hálózati adapter gondozása
Az akkumulátor gondozása
Tisztítás és javítás
Aspire – ismerkedés
Elölnézet
Elölnézet lehajtott kijelzővel
Bal oldali nézet
Jobb oldali nézet
Hátulnézet
Alulnézet
Specifikációk
Állapotjelzők
Gyorsindító gombok
Érintőpad
Alapvető tudnivalók az érintőpadról
A billentyűzet használata
Zároló billentyűk és a beépített numerikus billentyűzet
Windows billentyűk
Gyorsbillentyűk
Különleges billentyűk
Az optikai (CD vagy DVD) meghajtó tálcájának kinyitása
Számítógépes biztonsági zár használata
Hang
A hangerő állítása
A rendszer segédprogramjainak használata
Acer eManager
Acer GridVista (kétmonitoros megjelenítés támogatása)
Launch Manager
Gyakran ismétlődő kérdések
Szervizszolgáltatás kérése
Utazók Nemzetközi Garanciája
(International Travelers Warranty; ITW)
Mielőtt telefonálna
Acer Arcade
Arcade Gyorsbillentyűk
Tartalom keresése és lejátszása
Beállítások
Arcade kezelőszervek
Navigációs kezelőszervek
Lejátszó kezelőszervek
Mozi
DVD beállítások
Album
Diabemutató beállításai
Video
Videofelvétel lejátszása
Video authoring
Zene
Író
Másolás – Tartalékmásolat készítése
CD-/DVD-gyűjteményéről
Audio – Hozza létre saját válogatás CD-jét
Adatok – Tárolja fájljait egyszerűen és könnyen
Video - Az emlékei képekben
A hordozható számítógép szállítása
Lekapcsolás az asztali munkahelyről
Mozgatás
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával a megbeszélésekre
A számítógép hazaszállítása
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával
További óvintézkedések
Otthoni iroda felállítása
Utazás a számítógéppel
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával
További óvintézkedések
Nemzetközi utazás a számítógéppel
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával
További óvintézkedések
A számítógép biztonságba helyezése
Számítógépes biztonsági zár használata
Jelszavak használata
Jelszavak beírása
Jelszavak megadása
Bővítés kiegészítőkkel
Csatlakozási lehetőségek
Fax-/adatmodem
29
30
31
31
31
32
32
32
33
34
35
35
35
36
36
37
37
37
37
37
39
39
39
39
40
40
40
41
41
41
41
41
42
42
42
42
42
43
43
43
43
44
44
45
45
45
Beépített hálózati csatoló
Gyors infravörös
Universal Serial Bus (USB)
IEEE 1394 port
PC-kártyafoglalat
Memória beszerelése
BIOS segédprogram
Rendszerindítási sorrend
Disk-to-disk recovery engedélyezése
Jelszó
Szoftverhasználat
DVD filmek lejátszása
Energiagazdálkodás
Acer eRecovery
Biztonsági másolat készítése
Helyreállítás biztonsági másolatból
Az alapértelmezett, gyári lemezkép CD-lemezre írása
A számítógéppel együtt szállított szoftverek újratelepítése
CD nélkül
Jelszó módosítása
Hibaelhárítás
Hibaelhárítási tanácsok
Hibaüzenetek
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
Megfelelés az ENERGY STAR irányelveknek
FCC megjegyzés
A modemre vonatkozó megjegyzések
Fontos biztonsági tudnivalók
Nyilatkozat a lézerekre vonatkozó biztonsági előírásoknak való
megfelelésről
Tudnivalók az LCD kijelző képpontjairól
Macrovision szerzői jogvédelmi megjegyzés
Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés
Általános tudnivalók
Európai Unió (EU)
Az FCC rádiófrekvenciás biztonsági követelményei
Kanada – alacsony teljesítményű, engedélyre nem köteles
rádiófrekvenciás távközlési eszközök (RSS-210)
Federal Communications Comission
Declaration of Conformity
Declaration of Conformity for CE Marking
Tárgymutató
46
46
47
47
48
49
49
50
50
50
50
50
51
52
52
53
53
54
54
55
55
55
57
57
57
58
59
60
61
61
61
61
62
62
64
65
66
67
1
Aspire – ismerkedés
Miután a Kezdők számára... poszter alapján üzembe helyezte a számítógépet,
ismerkedjen meg új Aspire gépével!
#
Elem
Leírás
1
Kijelző
Más néven folyadékkristályos kijelző (Liquid-Crystal Display;
LCD), a számítógép kimenetét jeleníti meg.
2
Bekapcsoló
gomb
Be- és kikapcsolja a számítógépet.
3
Gyorsindító
gombok
A gyakran használt programok elindítására szolgáló
gombok. A részleteket lásd: "Gyorsindító gombok" a 10.
oldalon.
4
Mikrofon
Belső mikrofon hangfelvételek készítéséhez.
5
Állapotjelző
fények
Fénykibocsátó diódák (Light-Emitting Diode; LEDs), be- és
kikapcsolva a számítógép funkcióinak és összetevőinek
állapotát jelzik.
Magyar
Magya
Elölnézet
Magyar
Magyar
2
#
Elem
Leírás
6
Csuklótámasz
Kényelmes támaszkodási felület a számítógép
használatának idejére.
7
Kattintógombok A bal és a jobb oldali gomb bal és jobb oldali egérgombként
(bal, középső és szolgál, a középső gomb pedig négyirányú gördítésre,
jobb)
léptetésre használható.
8
Érintőpad
Érintésérzékeny mutatóeszköz, a számítógépek egeréhez
hasonlóan működik.
9
Billentyűzet
Az adatbevitel eszköze.
Elölnézet lehajtott kijelzővel
Elem
Leírás
1
#
Ikon
Fejhallgató/hangszóró/
vonali kimenet aljzat
Hangkimeneti eszközök
(pl. hangszórók, fejhallgató)
csatlakoztatását teszi lehetővé.
2
Mikrofon/vonali
bemenet aljzat
Hangbemeneti eszközök
(pl. CD-lejátszó, sztereó sétálómagnó)
csatlakoztatását teszi lehetővé.
3
Hangszórók
A bal és a jobb oldali hangszórók sztereó
hangkimenetet biztosítanak.
4
Bluetooth
kommunikáció gomb/
állapotjelző
Segítségével engedélyezheti vagy letilthatja
a Bluetooth funkciót. A Bluetooth
kommunikáció állapotát jelzi (opcionális).
5
Vezeték nélküli
kommunikáció gomb/
állapotjelző
Segítségével engedélyezheti vagy letilthatja
a vezeték nélküli funkciókat.
A vezeték nélküli LAN kommunikáció
állapotát jelzi (opcionális).
6
Üzemállapot jelzőfény
Zöld fénnyel világít, ha a számítógép
bekapcsolt állapotban van.
7
Akkumulátor állapotjelző Az akkumulátor töltése közben világít.
3
Bal oldali nézet
Ikon
Elem
Leírás
Külső kijelző (VGA) Megjelenítő eszköz (pl. külső monitor vagy
port
LCD kivetítő) csatlakoztatását teszi lehetővé.
2
S-video/TV-kimenet Televízió vagy egyéb, S-video bemenettel
aljzat
ellátott külső készülék csatlakoztatását teszi
lehetővé.
3
Ethernet (RJ-45)
port
4
Modem (RJ-11) port Telefonvonal csatlakoztatását teszi lehetővé.
5
Kettő darab USB
2.0 port
USB 2.0 eszközök (pl. USB-s egér vagy
kamera) csatlakoztatását teszi lehetővé.
6
IEEE 1394 port
IEEE 1394 eszközök csatlakoztatását teszi
lehetővé.
7
PC-kártyafoglalat
Egy darab 2-es típusú (Type II) PC-kártya
fogadására alkalmas.
8
"Öt az egyben"
kártyaolvasó
Memory Stick, Memory Stick Pro,
MultiMediaCard (MMC), Secure Digital (SD) és
xD-Picture Card kártyák fogadására képes
(csak bizonyos modelleken található meg).
Megjegyzés: Egyszerre csak egyféle kártya
használatára van lehetőség.
9
Infravörös port
Infravörös eszközökkel (pl. infravörös
nyomtató, infravörös csatolóval ellátott
számítógép) történő kapcsolatteremtést tesz
lehetővé.
10
PC-kártya
kiadógombja
A foglalatban található PC-kártyát adja ki.
Ethernet 10/100 típusú hálózattal képes
biztosítani a kapcsolatot.
Magyar
Magya
#
1
4
Magyar
Magyar
Jobb oldali nézet
Elem
Leírás
1
#
Ikon
Optikai meghajtó
Belső optikai meghajtó; típustól függően CD- és
DVD-lemezek kezelésére képes (modelltől
függően tálcás vagy betöltőnyílásos kivitelű).
2
LED állapotjelző
Akkor világít, amikor az optikai meghajtó aktív.
3
Optikai meghajtó
kiadógombja
Az optikai meghajtó tálcáját nyitja ki.
4
Vészkiadó furat
Lehetővé teszi az optikai meghajtó tálcájának a
számítógép kikapcsolt állapotában történő
kinyitását.
5
Szellőzőnyílások
Segítségükkel még hosszas használat esetén is
fenntartható a számítógép megfelelő üzemi
hőmérséklete.
6
Kensington
záraljzat
Kensington számítógépes biztonsági zár
alkalmazását teszi lehetővé.
Hátulnézet
Elem
Leírás
1
#
Ikon
Akkumulátor
A számítógép áramellátását biztosítja.
2
Egyenáramú
bemenet aljzat
A váltakozó áramú hálózati adapter
csatlakoztatását teszi lehetővé.
3
USB 2.0 port
USB 2.0 eszközök (pl. USB-s egér vagy kamera)
csatlakoztatását teszi lehetővé.
5
Alulnézet
Elem
Akkumulátorfoglalat A számítógép akkumulátorát fogadja be.
Leírás
2
Akkumulátor
retesze
Az akkumulátor rögzítését biztosítja.
3
Hűtőventilátor
A számítógép hűtését segíti elő.
Megjegyzés: A ventilátor nyílását nem szabad elfedni,
illetve a levegő áramlását egyéb módon sem szabad
akadályozni.
4
Memóriarekesz
A számítógép memóriáját fogadja be.
5
Merevlemezfoglalat
A számítógép merevlemezét fogadja be
(csavaros rögzítésű).
6
Akkumulátor
kioldógombja
Az akkumulátor eltávolítását teszi lehetővé.
Magyar
Magya
#
1
6
Specifikációk
Operációs rendszer Genuine Windows® XP Home Edition (Service Pack 2)
Magyar
Magyar
Genuine Windows® XP Professional x64 Edition
Platform
Aspire 3030
Mobil AMD Sempron™ 2600+/3000+ vagy nagyobb
teljesítményű processzor (128 KB elsőszintű és 128 KB
másodszintű gyorsítótár)
Mobil AMD Sempron™ 2800+/3300+ vagy nagyobb
teljesítményű processzor (128 KB elsőszintű és 256 KB
másodszintű gyorsítótár)
RADEON® Xpress 200M lapkakészlet
Aspire 5030
AMD Turion™ 64 ML-28/ML-30/ML-34/ML-37 vagy nagyobb
teljesítményű processzor 512 KB vagy 1 MB másodszintű
gyorsítótárral, az AMD PowerNow!™ és az AMD
HyperTransport™ technológia támogatásával
RADEON® Xpress 200M lapkakészlet
Rendszermemória
256/512 MB DDR333 memória, kettő darab soDIMM modullal
legfeljebb 2 GB-ig bővíthető
Megjelenítés és
grafika
14,1"-os, színes, WXGA Acer CrystalBrite TFT LCD,
1280 x 800-as felbontással
16,7 millió szín
Integrált RADEON® Xpress 200M 3D-vezérlő,
HyperMemory™ támogatással és legfeljebb 128 MB
videomemóriával
ATI POWERPLAY™ 5.0, Microsoft® DirectX® 9.0,
PCI Express® és DualView™ támogatással
MPEG-2/DVD-lejátszás hardveres gyorsítással
S-video/TV-kimenet (NTSC/PAL)
Adattároló
alrendszer
40/60/80 GB-os vagy nagyobb ATA/100 merevlemezes
meghajtó
Optikai meghajtók:
•
DVD-Dual kétrétegű meghajtó (modelltől függően
tálcás vagy betöltőnyílásos kivitelű)
•
DVD/CD-RW kombó
"Öt az egyben" kártyaolvasó (MS/MS PRO/MMC/SD/XD)
Méretek
és súly
335 (szélesség) x 244 (mélység) x 31,9/34,1 (magasság) mm
(13,2 x 9,45 x 1,26/1,34 hüvelyk)
2,5 kg (5,5 font)
7
Beviteli eszközök
84/85 gombos billentyűzet
Beépített érintőpad négyirányú léptető gombbal
Négy darab gyorsindító gomb
Kettő darab előoldali gomb: WLAN LED-gomb és Bluetooth®
LED-gomb
Hang
Hangrendszer kettő darab beépített hangszóróval
Sound Blaster Pro™ és MS-Sound kompatibilis
Beépített mikrofon
S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) támogatás
Kommunikáció
Modem: 56K ITU V.92 PTT jóváhagyással; Wake-on-Ring
támogatás
LAN: 10/100 Mbps Fast Ethernet; Wake-on-LAN támogatás
WLAN (opcionális): beépített Acer InviLink™ 802.11b/g
Wi-Fi CERTIFIED™ csatoló, az Acer SignalUp™ vezeték
nélküli technológia támogatása
WPAN (opcionális): beépített Bluetooth® csatoló
Be/kiviteli felület
Három darab USB 2.0 port
"Öt az egyben" kártyaolvasó
PC-kártyafoglalat (egy darab Type II)
IEEE 1394 port
Infravörös (FIR) port
Külső kijelző (VGA) port
S-video/TV-kimenet aljzat (NTSC/PAL)
Fejhallgató/hangszóró/vonali kimenet, S/PDIF-támogatással
Mikrofon/vonali bemenet aljzat
Ethernet (RJ-45) port
Modem (RJ-11) port
Egyenáramú bemenet a hálózati adapterhez
Biztonság
Kensington záraljzat
Felhasználói és felügyelői jelszó a BIOS-ban
Szoftverek
Acer eManager (ePresentation/eRecovery/eSettings)
Acer GridVista
Acer Arcade
Acer Launch Manager
Acer System Recovery CD
Adobe® Reader®
NTI CD-Maker™
Magyar
ACPI 1.0b energiakezelő szabvány: a készenléti és a
hibernálás energiatakarékos üzemmódok támogatása
44,4 W-os lítium ionos akkumulátor
2,5 órás gyorstöltés; 3,5 órás töltés használat közben
65 W-os hálózati adapter
Magya
Energiaellátó
alrendszer
Magyar
Magyar
8
Opcionális
kiegészítők és
tartozékok
512 MB vagy 1 GB soDIMM memória
Külső, USB-s hajlékonylemezes meghajtó
Lítium ionos akkumulátor
Hálózati adapter
Környezet
Hőmérséklet:
•
Üzemeltetés: 5 °C – 35 °C
•
Kikapcsolt állapotban: -20 °C – 65 °C
Páratartalom (kicsapódás nélkül):
•
Üzemeltetés: 20% – 80%
•
Kikapcsolt állapotban: 20% – 80%
Rendszer
megfelelés
Mobile PC 2001
ACPI 1.0b
DMI 2.0
Cisco Compatible Extensions (CCX)
Garancia
Egy év Utazók Nemzetközi Garanciája (International
Travelers Warranty; ITW)
Megjegyzés: A fent megadott specifikációk csak tájékoztató
jellegűek. A számítógép pontos konfigurációja a megvásárolt modell
függvénye.
9
Állapotjelzők
A számítógép 3 jól látható állapotjelző fénnyel rendelkezik a billentyűzet bal felső
oldalán, és további 4 az előlapján.
Magyar
Az üzemállapot, az akkumulátor és a vezeték nélküli kommunikáció állapotjelző fény
akkor is látható, ha az LCD kijelző le van hajtva.
Ikon
Funkció
Leírás
Akkor világít, ha a
NumLk
be van kapcsolva.
Akkor világít, ha a NumLk be van kapcsolva.
Meghajtóhasználat Jelzi, ha a merevlemez vagy az optikai meghajtó
használatban van.
Bluetooth
(opcionális)
A Bluetooth kommunikáció állapotát jelzi.
Vezeték nélküli
LAN (opcionális)
A vezeték nélküli LAN kommunikáció állapotát jelzi.
Üzemállapot
Zöld fénnyel világít, ha a számítógép bekapcsolt
állapotban van.
Akkumulátor
Az akkumulátor töltése közben világít.
1. Töltés: Sárgán világít, ha az akkumulátor töltése folyamatban van.
2. Teljesen feltöltve: Hálózati tápellátás használatakor zölden világít.
10
Gyorsindító gombok
A billentyűzet bal felső része felett négy gomb található. Ezeket gyorsindító
gomboknak nevezzük. Funkciójuk rendre: levelezés, webböngésző,
Magyar
Empowering Key <
> és egy programozható gomb.
Az Acer eManager használatához nyomja meg az <
> gombot. Lásd: "Acer
eManager" a 20. oldalon. A levelezés és webböngésző gomb az alapértelmezett
levelező- és böngészőprogramot indítja el, de funkciójukat a felhasználó
megváltoztathatja. A webböngésző, a levelezés és a programozható gombbal
kapcsolatos beállításokat az Acer Launch Manager alkalmazással adhatja meg.
Lásd: "Launch Manager" a 23. oldalon.
Gyorsindító gomb
Alapértelmezett alkalmazás
Levelezés
Elektronikus levelező alkalmazás
(felhasználó által programozható)
Webböngésző
Internetes böngészőprogram
(felhasználó által programozható)
Elektronikus levelező alkalmazás
(felhasználó által programozható)
P
Felhasználó által programozható
11
Érintőpad
Az érintőpad használatát az alábbi pontokban ismertetjük:
•
A kurzor mozgatásához húzza végig az ujját az érintőpadon (2).
•
A kiválasztási és végrehajtási műveleteket az érintőpad szélén, a bal (1) és a
jobb (4) oldalon található gombot lenyomva végezheti el. A két gomb megfelel
az egereken található bal és jobb gombnak. Az érintőpadon való koppintás
megfelel a bal gombbal való kattintásnak.
•
Az oldalakon fel/le és jobbra/balra mozogni a négyirányú léptető gombbal (3)
tud. Ezzel a gombbal azt a hatást éri el, mintha a windowsos alkalmazásokban
a gördítősávra kattintana.
Magyr
Alapvető tudnivalók az érintőpadról
Magyar
A beépített érintőpad egy olyan mutatóeszköz, amely a felületén érzékeli a mozgást.
Ez azt jelenti, hogy a kurzor annak megfelelően reagál, ahogy Ön az ujját mozgatja
az érintőpad felületén. A csuklótámasz központi elhelyezésének köszönhetően
kényelmes, biztonságos használatot tesz lehetővé.
12
Jobb
gomb (4)
Bal gomb (1)
Végrehajtás
Gyors
egymásutánba
n kattintson
kétszer.
Koppintson kétszer
(ugyanolyan gyorsan,
mintha az egér
gombjával kétszer
kattintana).
Kiválasztás
Kattintson
egyszer.
Koppintson egyszer.
Elhúzás
Kattintson, és
tartsa
lenyomva a
gombot, majd
ujját az
érintőpadon
mozgatva
húzza el a
kurzort.
Koppintson kétszer
(ugyanolyan gyorsan,
mintha az egér
gombjával kétszer
kattintana), a második
koppintás után tartsa
az ujját az érintőpadon,
majd húzza el a
kurzort.
Magyar
Funkció
A helyi
menü
elérése
Görgetés
Érintőpad (2)
Középső
gomb (3)
Kattintson
egyszer.
Billentse a
gombot
fel/le/
balra/
jobbra,
majd
tartsa
lenyomva.
Megjegyzés: Csak száraz és tiszta ujjal használja érintőpadot.
Az érintőpadot is tartsa szárazon és tisztán. Az érintőpad az ujj
mozgására érzékeny. Ezért minél könnyedebb az érintés, annál
jobban reagál. Az erősebb érintés nem növeli az érintőpad
reagálóképességét.
13
A billentyűzet használata
A billentyűzet teljes méretű billentyűkkel, beágyazott numerikus billentyűzettel, külön
kurzorbillentyűkkel, zároló (lock) billentyűkkel, Windows billentyűkkel és különleges
billentyűkkel rendelkezik.
A billentyűzetnek három zároló billentyűje van, ezekkel egy-egy funkciót lehet be- és
kikapcsolni.
Zároló
billentyű
Leírás
Amikor a
be van kapcsolva, minden betűkarakter
nagybetűként jelenik meg.
NumLk
<Fn> + <F11>
Amikor a NumLk be van kapcsolva, a beágyazott billentyűzet
numerikus üzemmódban működik. A billentyűk számológépként
működnek (a számtani műveletekkel: +, -, * és / együtt). Akkor
használja ezt az üzemmódot, ha sok numerikus adatot kíván
bevinni. Ennél jobb megoldás a külső numerikus billentyűzet
használata.
Scr Lk
<Fn> + <F12>
Amikor a Scr Lk be van kapcsolva, akkor a képernyő tartalma a
felfelé vagy a lefelé mutató nyíllal jelölt billentyű megnyomásakor
egy sorral feljebb vagy lejjebb gördül. A Scr Lk egyes
alkalmazásoknál nem működik.
Magyar
Zároló billentyűk és a beépített numerikus
billentyűzet
14
Magyar
A beágyazott numerikus billentyűzet úgy működik, mint egy asztali numerikus
billentyűzet. A billentyűk funkcióját a jobb felső sarkukban lévő, kisméretű karakterek
jelölik. A billentyűzet feliratozásának egyszerűsítése érdekében a kurzorvezérlő
szimbólumok nincsenek feltüntetve a billentyűkön.
Az elérni kívánt
funkció
NumLk be
A beágyazott
billentyűzet
számbillentyűi
NumLk ki
A számokat a megszokott
módon gépelje be.
A beágyazott
A kurzorvezérlő billentyűk
billentyűzet
használata közben tartsa
kurzorvezérlő billentyűi
lenyomva a <
> billentyűt.
A kurzorvezérlő
billentyűk használata
közben tartsa lenyomva
az <Fn> billentyűt.
A billentyűzet normál
billentyűi
A betűket a megszokott
módon gépelje be.
Miközben a beágyazott
billentyűzeten gépel, az <Fn>
billentyűt tartsa lenyomva.
Windows billentyűk
A billentyűzetnek két olyan gombja van, amely windowsos funkciókat lát el.
Billentyű
Leírás
Windows billentyű
Ha önmagában nyomja le, akkor a lenyomás hatása
ugyanaz, mintha a Windows Start ikonjára kattintana, azaz
megnyitja a Start menüt. Más billentyűkkel együtt
használva számos további funkciót képes ellátni:
Alkalmazás billentyű
<
>+<
>: A tálca következő gombját aktiválja.
<
> + <E>: Megnyitja a Sajátgép ablakot.
<
> + <F1>: Megnyitja a Súgó és támogatás ablakot.
<
> + <F>: Megnyitja A Keresés eredménye ablakot.
<
> + <R>: Megnyitja a Futtatás párbeszédablakot.
<
> + <M>: Az összes ablakot kisméretűre állítja.
<
>+<
> + <M>: Visszaállítja az ablakok méretét.
A billentyű lenyomásának ugyanaz a hatása, mint a jobb
egérgombbal történő kattintásnak, azaz megnyitja az
alkalmazás helyi menüjét.
15
Gyorsbillentyűk
A számítógép a legtöbb beállítás elérését gyorsbillentyűkkel vagy
billentyűkombinációkkal teszi lehetővé; ilyen például a képernyő fényereje,
a hangerő és a BIOS segédprogram.
Gyorsbillentyű
Funkció
Leírás
<Fn> + <F1>
Ikon
Gyorsbillentyű súgó
A gyorsbillentyűk súgóját
jeleníti meg.
<Fn> + <F2>
Acer eSettings
Megnyitja az Acer eManager
Acer eSettings elemét.
Lásd: "Acer eManager" a
20. oldalon.
<Fn> + <F3>
Energiagazdálkodás
Megnyitja az
Energiagazdálkodási sémák
ablakot.
<Fn> + <F4>
Alvás
A számítógépet alvó
üzemmódba helyezi.
<Fn> + <F5>
A kijelző átkapcsolása Vált a következő
megjelenítési módok között:
kijelző, külső monitor (ha
csatlakoztatva van), illetve
mindkettő.
<Fn> + <F6>
Kijelző kikapcsolása
Kikapcsolja a kijelző
háttérvilágítását, ezzel
energiát takarítva meg. A
háttérvilágítás bármely
billentyű megnyomására
visszakapcsol.
Magyar
Gyorsbillentyű használatához nyomja le és tartsa lenyomva az <Fn> billentyűt,
a billentyűkombináció másik billentyűjét csak ezt követően nyomja le.
16
Magyar
Gyorsbillentyű
Ikon
Funkció
Leírás
<Fn> + <F7>
Az érintőpad
átkapcsolása
Be- és kikapcsolja a
beépített érintőpadot.
<Fn> + <F8>
Hangszóró be-, illetve
kikapcsolása
Be- és kikapcsolja a
hangszórókat.
<Fn> + <↑>
Hangerő növelése
Növeli a hangerőt.
<Fn> + <↓>
Hangerő csökkentése
Csökkenti a hangerőt.
<Fn> + <→>
Fényerő növelése
Növeli a kijelző fényerejét.
<Fn> + <←>
Fényerő csökkentése
Csökkenti a kijelző
fényerejét.
17
Különleges billentyűk
Az euró és a dollár szimbólumot a billentyűzet középső részén felül, illetve a bal alsó
részén találja.
Magyar
Az euró szimbólum
1
2
Nyisson meg egy szövegszerkesztőt.
Nyomja meg a billentyűzet jobb alsó részén található <
> billentyűt, vagy
tartsa lenyomva az <Alt Gr> billentyűt, majd nyomja meg a billentyűzet
közepén felül az <5> billentyűt.
Megjegyzés: Némelyik betűkészlet és szoftver nem támogatja az
euró szimbólum használatát. További információkat .
A http://www.microsoft.com/typography/faq/faq12.htm
weboldalon talál.
USA dollár szimbólum
1
Nyisson meg egy szövegszerkesztőt.
2
Nyomja meg a billentyűzet jobb alsó részén található <
tartsa lenyomva az <
> billentyűt, vagy
> billentyűt, majd nyomja meg a billentyűzet közepén
felül az <4> billentyűt.
Megjegyzés: A funkció a nyelvi beállításoktól függően változhat.
18
Magyar
Az optikai (CD vagy DVD) meghajtó
tálcájának kinyitása
Ha a számítógép be van kapcsolva, az optikai meghajtó tálcájának kinyitásához
nyomja meg a lemezkiadó gombot.
Ha a számítógép ki van kapcsolva, a meghajtótálcát a vészkiadó furat segítségével
lehet kinyitni.
Számítógépes biztonsági zár
használata
A számítógép házán elhelyezett biztonsági zárhorony révén Kensington
számítógépes biztonsági zárat is használhat.
Tekerje a számítógépes biztonsági zárhoz tartozó drótkötelet egy mozdíthatatlan
tárgy, például asztal vagy zárt fiók fogantyúja köré. Illessze be a horonyba a zárat,
majd a kulcsot elfordítva rögzítse. Kaphatók kulcs nélküli modellek is.
19
Hang
A számítógép kiváló minőségű, 16 bites, AC’97 szabvány szerinti hangkártyával és
kétutas, sztereó hangszórókkal van felszerelve.
Magyar
A hangerő állítása
A számítógép hangerejének beállítása egyszerűen, gombnyomással történik.
A további részleteket lásd a "Gyorsbillentyűk" a 15. oldalon.
20
Magyar
A rendszer segédprogramjainak
használata
Megjegyzés: Kizárólag Microsoft Windows XP operációs rendszert
futtató számítógépek esetében.
Acer eManager
Az Acer eManager innovatív szoftver, amelyet a gyakran használt funkciókhoz
terveztek. Az <
> billentyű megnyomásával behívhatja az Acer eManager
felhasználói felületet, amelyen 3 beállítási témakört talál: Acer ePresentation,
Acer eRecovery és Acer eSettings.
Az <
> billentyű beállításához lásd "Gyorsindító gombok" a 10. oldalon.
Az Acer ePresentation használatával egyszerűen készíthet
diabemutatókat.
Az Acer eRecovery programmal biztonsági másolatot készíthet a
fájlokról, hogy egy véletlen rendszerösszeomlásnak ne legyen
adatvesztés a következménye.
Az Acer eSettings révén könnyen kézben tarthatja a számítógépe
beállításait és biztonságát.
21
További információkért nyissa meg az Acer eManager programot, kattintson a kívánt
alkalmazásra, majd válassza a Help funkciót.
Acer GridVista (kétmonitoros megjelenítés
támogatása)
Megjegyzés: Ez a szolgáltatás csak bizonyos modelleken áll
rendelkezésre.
Ha engedélyezni akarja a notebookon a kétmonitoros megjelenítést. Először is
ellenőrizze, hogy csatlakoztatva van-e a második monitor. Ezután nyissa meg a
Start, Vezérlőpult, Megjelenítés párbeszédpanelt, és kattintson a Beállítások
fülre. Jelölje ki a párbeszédpanelen a második monitor (2) ikonját, majd jelölje be
A Windows Asztal kiterjesztése erre a képernyőre négyzetet. Végül az Alkalmaz
gombra kattintva tárolja el az új beállításokat, majd kattintson az OK gombra a
művelet befejezéséhez.
Magyar
Megjegyzés: Ha a számítógéphez nem tartozik helyreállító CD-lemez
vagy rendszer CD-lemez, akkor az Acer eRecovery „System backup
to optical disk” (Rendszer biztonsági mentése optikai lemezre)
funkciójával írjon egy mentési képet CD- vagy DVD-lemezre. Ha CDlemez vagy az Acer eRecovery segítségével állítja helyre a rendszert,
akkor a legjobb eredményt úgy érheti el, hogy az összes perifériát –
ide értve az Acer ezDockot is – leválasztja a számítógépről (kivéve a
külső Acer optikai meghajtót, amennyiben rendelkezik ilyennel).
22
Magyar
Az Acer GridVista egy hasznos segédprogram. Négy beépített megjelenítési
beállítása van, amellyel a felhasználók egy képernyőn több ablakot kezelhetnek.
A funkció elérési útvonala: Start, Minden program, majd Acer GridVista. Az alábbi
négy megjelenítési beállítás választható:
1
2
1
2
1
3
2
3
1
3
2
4
Kettő (függőlegesen), három (a nagyobb bal oldalon), három (a nagyobb jobb
oldalon) vagy négy
A Acer GridVista támogatja a kétmonitoros megjelenítést, vagyis a kép egymástól
független felosztását két megjelenítőn.
A Acer GridVista beállítása felhasználóbarát:
1
Indítsa el a Acer GridVista segédprogramot, és válassza ki az egyes
megjelenítők kívánt képernyőbeállítását a tálcáról.
2
Húzza rá az ablakokat a kívánt elrendezési típusra.
3
Élvezze a jól áttekinthető asztal kényelmét.
Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a második monitor felbontása a
gyártó által ajánlott értékre van-e beállítva.
23
Launch Manager
Magyar
A Launch Manager lehetővé teszi a billentyűzet fölött található 4 gyorsindítás gomb
beállítását. A gyorsindítás gombok helyével kapcsolatos részleteket lásd a
"Gyorsindító gombok" a 10. oldalon részben.
A Launch Manager alkalmazás elindításához kattintson a következőkre:
Start, Minden program, majd Launch Manager.
24
Gyakran ismétlődő kérdések
Magyar
Az alábbiakban összefoglaltunk néhány a számítógép használata közben gyakran
előforduló problémát. A problémák leírásához egyszerű válaszokat, megoldásokat is
mellékeltünk.
Megnyomtam a bekapcsoló gombot, de a számítógép nem indul el,
illetve nem tölti be az operációs rendszert.
Tekintsen az üzemállapot jelzőfényre:
•
•
Ha nem világít, a számítógép nem kap tápellátást. Ellenőrizze a következőket:
•
Ha a számítógép akkumulátorról üzemel, akkor lehetséges, hogy az
akkumulátor lemerült, és nem képes energiával ellátni a készüléket.
Csatlakoztassa a hálózati adaptert, és töltse fel az akkumulátort.
•
Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter megfelelően csatlakozik-e a
számítógéphez és a fali dugaszolóaljzatba.
Ha a jelzőfény világít, ellenőrizze a következőket:
•
Nem rendszerindító lemez van a külső, USB-s hajlékonylemezes
meghajtóban? Vegye ki, vagy tegyen be helyette egy rendszerlemezt,
majd a <Ctrl> + <Alt> + <Del> billentyűkombinációt megnyomva indítsa
újra a rendszert.
Semmi nem jelenik meg a kijelzőn.
A számítógép teljesítményszabályozó rendszere az energiatakarékosság
érdekében automatikusan kikapcsolta a kijelzőt. A kijelzőt bármelyik billentyű
lenyomásával visszakapcsolhatja.
Ha a billentyűk lenyomásával nem lehet visszakapcsolni a kijelzőt, annak két oka
lehet:
•
A fényerő nagyon alacsonyra van állítva. Az <Fn> + <→> billentyűkombinációt
lenyomva növelje a fényerőt.
•
A megjelenítési mód külső monitorra van állítva. A kijelző átkapcsolásának
gyorsbillentyűjét <Fn> + <F5> lenyomva állítsa vissza kiválasztott megjelenítő
eszköznek a számítógép kijelzőjét.
•
Ha az alvás állapotjelző lámpa világít, akkor a számítógép alvás üzemmódban
van. Ha fel akarja ébreszteni a számítógépet, röviden nyomja meg a
bekapcsoló gombot.
25
A kép nem tölti ki a kijelzőt.
Nem szól a számítógép hangszórója.
Ellenőrizze a következőket:
•
Lehetséges, hogy el van némítva a hangszóró. Tekintsen a Windows tálcán
található hangerőszabályzás ikonra. Ha át van húzva, kattintson az ikonra,
majd törölje a jelet az Elnémítás jelölőnégyzetből.
•
Lehet, hogy a hangerő túl alacsony. Tekintsen a Windows tálcán található
hangerőszabályzás ikonra. illetve a hangerőt a hangerőszabályzó gombokkal
is állíthatja. A részleteket lásd a "Gyorsbillentyűk" a 15. oldalon.
•
Ha a számítógép előoldali panelén található vonali kimenet porthoz fülhallgató,
fejhallgató vagy külső hangszóró van csatlakoztatva, akkor a beépített
hangszórók automatikusan kikapcsolnak.
A számítógép bekapcsolása nélkül szeretném kinyitni az optikai
meghajtó tálcáját.
Az optikai meghajtón van egy mechanikus kiadófurat. A fiók kinyitásához
egyszerűen illessze a furatba egy toll hegyét vagy egy iratkapcsot, majd finoman
nyomja be.
A billentyűzet nem reagál.
Csatlakoztasson egy külső billentyűzetet a számítógép hátlapján vagy elején
található USB porthoz. Ha a külső billentyűzet működik, akkor lépjen kapcsolatba a
kereskedővel vagy egy hivatalos szervizközponttal, mert lehetséges, hogy a
beépített billentyűzet kábele meglazult.
Az infravörös port nem működik.
Ellenőrizze a következőket:
•
Ügyeljen arra, hogy a készülékek infravörös portjai egymással szemben
(+/- 15 fok) álljanak, és legfeljebb egy méterre legyenek egymástól.
•
Ellenőrizze, hogy nincs-e valamilyen akadály a két infravörös port között.
Semmi ne takarja el a portokat.
Magyar
A számítógépes kijelzők natív felbontása a képernyő méretétől függően változik.
Ha a natív felbontásnál alacsonyabbra állítja a felbontást, akkor a számítógép a kép
megnyújtásával tölti ki a képernyőt. A Windows asztalon kattintson az egér jobb
gombjával, majd a megjelenő helyi menüből válassza a Tulajdonságok parancsot.
Ekkor megnyílik a "Megjelenítés tulajdonságai" párbeszédpanel. Ezután kattintson a
Beállítások fülre, ahol ellenőrizheti, hogy megfelelő felbontás van-e beállítva.
Az előírt felbontásnál kisebb felbontások a számítógépen vagy a külső monitoron
nem teljes méretben jelennek meg.
Magyar
26
•
Ellenőrizze, hogy a megfelelő szoftver fut-e mindkét eszközön
(fájltovábbításhoz), illetve rendelkezik-e a megfelelő illesztőprogramokkal
(infravörös nyomtatóra történő nyomtatáshoz).
•
A bekapcsolási önteszt (POST) alatt nyomja meg az <F2> billentyűt.
Ekkor elindul a BIOS segédprogram, amelyben ellenőriznie kell, hogy az
infravörös port engedélyezve van-e.
•
Ellenőrizze, hogy mindkét eszköz IrDA kompatibilis-e.
A nyomtató nem működik.
Ellenőrizze a következőket:
•
Ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakoztatva van-e egy fali dugaszolóaljzatba,
valamint be van-e kapcsolva.
•
Ellenőrizze, hogy a nyomtatókábel jól van-e csatlakoztatva a számítógép
párhuzamos vagy USB portjához és a nyomtató megfelelő portjához.
A beépített modem használatához meg szeretném adni a
tartózkodási helyemet.
A kommunikációs szoftver (pl. a HyperTerminal) megfelelő használatához be kell
állítania tartózkodási helyét:
1
Kattintson a következők elemekre: Start, Beállítások, Vezérlőpult.
2
Kattintson duplán a Telefon és modem beállításai ikonra.
3
Kattintson a Tárcsázási szabályok fülre, majd adja meg tartózkodási helyét.
Lásd a Windows kézikönyvét.
Megjegyzés: A számítógép első indításakor az internetkapcsolat
beállítását kihagyhatja, ez ugyanis nem szükséges az operációs
rendszer telepítéséhez. Az internetkapcsolat beállítását az operációs
rendszer telepítése után is elvégezheti.
27
Helyreállító CD-lemezek nélkül szeretném visszaállítani a
számítógép eredeti beállításait.
A visszaállítási folyamat révén visszaállíthatja a C: meghajtóra mindazokat a
szoftvereket, amelyek a számítógép vásárlásakor eredetileg is fel voltak telepítve.
A C: meghajtó helyreállításához kövesse az alábbi lépéseket. (A C: meghajtó
újraformázásra kerül, és minden rajta lévő adat törlődik!) Fontos, hogy a művelet
megkezdése előtt készítsen biztonsági másolatot az adatállományokról.
A visszaállítás megkezdése előtt ellenőrizze a BIOS beállításait.
1
Ellenőrizze, hogy aktiválva van-e az Acer disk-to-disk recovery funkció.
2
Győződjön meg arról, hogy a D2D Recovery beállítás a Main pontban
Enabled állapotra van állítva.
3
Mentse el a módosításokat, majd lépjen ki a BIOS segédprogramból.
A rendszer újraindul.
Megjegyzés: A BIOS segédprogram eléréséhez a bekapcsolási
önteszt (POST) alatt nyomja meg az <F2> billentyűt.
A helyreállítás elindítása:
1
Indítsa újra a rendszert.
2
Miközben az Acer logó látható, a helyreállítási folyamat elindításához nyomja
meg egyszerre az <Alt> + <F10> billentyűket.
3
A rendszer helyreállítását a képernyőn megjelenő utasításokat követve
végezheti el.
Fontos! Ez a funkció 2-3 GB területet foglal a merevlemez rejtett
partícióján.
Magyar
Megjegyzés: Ha a rendszer több nyelvet támogat, akkor a későbbi
helyreállítási műveleteknél csak a rendszer első indításakor
kiválasztott operációs rendszer és nyelv használható.
28
Szervizszolgáltatás kérése
Magyar
Utazók Nemzetközi Garanciája (International Travelers
Warranty; ITW)
A számítógépre érvényes az Utazók Nemzetközi Garanciája (International Travelers
Warranty; ITW), amely utazás közben biztonságot és nyugalmat nyújt Önnek.
A szervizközpontok világméretű hálózata készséggel áll rendelkezésére.
A számítógéphez mellékelve van egy ITW útlevél. Ez az útlevél mindent tartalmaz,
amit az ITW programról tudnia kell. A füzetben megtalálható a rendelkezésére álló
hivatalos szervizközpontok listája. Kérjük, gondosan tanulmányozza át az útlevelet.
Legyen mindig kéznél az ITW útlevele, különösen utazás közben, ellenkező esetben
nem részesülhet a támogatási központok által nyújtott szolgáltatások előnyeiből.
A vásárlást igazoló dokumentumokat helyezze az ITW útlevél borítólapjának belső
oldalán kialakított tasakba.
Ha abban az országban, ahova utazott, nincs az Acer által felhatalmazott szerviz,
akkor a világ bármely pontján lévő irodánkkal kapcsolatba léphet. Látogasson el a
http://global.acer.com webhelyre.
Mielőtt telefonálna
Ha telefonos segítségkérés céljából felhívja az Acert, kérjük, készítse elő a
következő információkat, illetve a hívás során legyen a számítógépe mellett.
Az Ön segítségével csökkenthetjük a híváshoz szükséges időt, és hatékonyabban
tudjuk megoldani problémáit. Ha a számítógép hibaüzenetet jelenít meg vagy sípol,
jegyezze fel a képernyőn megjelenteket (vagy a hangjelzések számát és sorrendjét).
A következő információkat kérjük Öntől:
Név: ___________________________________________________________
Cím:____________________________________________________________
Telefonszám: ____________________________________________________
Gép típusa és modellszám: _________________________________________
Sorozatszám: ____________________________________________________
A vásárlás időpontja: ______________________________________________
29
Acer Arcade
Az Acer Arcade integrált lejátszó zene, fotók, DVD-filmek és videofelvételek
lejátszásához. Fájl megtekintéséhez, illetve meghallgatásához kattintson egy
tartalom gombra (pl. Zene, Video stb.) az Arcade honlapon.
Magyar
•
Mozi - DVD-k vagy VCD-k megtekintése
•
Album - A merevlemezen vagy bármely cserélhető lemezen tárolt digitális
fotók megtekintése
•
Video- Videoklipek megtekintése és/vagy szerkesztése
•
Zene - Többféle formátumban tárolt zenei állományok meghallgatása
•
Író - CD-k és/vagy DVD-k létrehozása az adatok megosztásához, illetve
archiválásához
•
Beállítások - Az Acer Arcade személyre szabása
Megjegyzés: Videofelvételek, DVD-filmek vagy diabemutatók nézése
közben a képernyőkímélő és az energiagazdálkodási lehetőségek
nem állnak rendelkezésre. Zenehallgatás közben azonban aktívak
ezek a funkciók.
30
Arcade Gyorsbillentyűk
Magyar
Windows alatt az alábbi billentyűkombinációk állnak rendelkezésre az Acer Arcade
jellemzőinek és beállításainak finomhangolásához.
Gyorsbillentyű
Funkció
<Fn> + <F1>
On-line súgó menü
<Fn> + <F3>
Acer ePowerManagement, akkumulátorral
kapcsolatos információk
<Fn> + <F5>
A kijelző átkapcsolása
<Fn> + <F6>
Kijelző kikapcsolása
<Fn> + <F8>
Hangszóró be-, illetve kikapcsolása
<Fn> + <↑>
Növeli a hangerőt
<Fn> + <↓>
Csökkenti a hangerőt
<Fn> + <→>
Növeli a kijelző fényerejét
<Fn> + <←>
Csökkenti a kijelző fényerejét
<Fn> + <Home>
Lejátszás; nyomja meg ezt a gombot a zeneszám
vagy videofelvétel lejátszásához. Nyomja meg ismét a
lejátszás szüneteltetéséhez
<Fn> + <Pg Up>
Leállítás; nyomja meg ezt a gombot a zeneszám vagy
videofelvétel lejátszásának megállításához
<Fn> + <Pg Dn>
Visszaugrás; nyomja meg ezt a gombot, hogy
visszaugorjon az előző zeneszám vagy videofelvétel
elejére, és elkezdje lejátszani
<Fn> + <End>
Előreugrás; nyomja meg ezt a gombot, hogy a
következő zeneszámra vagy videofelvételre ugorjon
31
Tartalom keresése és lejátszása
A tartalom kiválasztásához kattintson a tartalom panelben lévő tételre. Ha több mint
egy CD- vagy DVD-meghajtó áll rendelkezésre, az összes meghájtó láthatóvá válik.
A képek és videofelvételek fájlként (gyorsnézeti képekkel) és mappákban rendezve
jelennek meg.
A mappában való böngészéshez kattintson rá, hogy megnyissa. Ahhoz, hogy a
fölötte lévő szintre lépjen, kattintson az Egy szinttel feljebb gombra. Ha a tartalom
nem fér rá egy oldalra, használja a jobb oldalon alul lévő gombokat a lapok
görgetéséhez.
Beállítások
Az Acer Arcade programban lévő beállítások lehetővé teszik, hogy finomhangolja
teljesítményét a számítógépéhez személyes igényei szerint. A Honlap Beállítások
gombjára való kattintással léphet a Beállítások lapra.
Használja a Képernyő arány beállítást a szabvány (4:3) és a széles képernyős
(16:9) beállítás közötti átkapcsoláshoz.
Az Audio kimenet beállítást Sztereóra kell állítani, ha hangszórókat használ, és
Virtuális surround hangra, ha fejhallgatót használ.
Megjegyzés: Ha az Ön hangszórói nem alkalmasak alacsony
frekvenciájú jelek lesugárzására, ajánljuk, hogy ne válassza ezt a
beállítást, mivel károsíthatja a hangszórókat.
Kattintson az About Acer Arcade pontra a verziót és a szerzői jogvédelmi adatokat
tartalmazó lap megnyitásához.
Kattintson a Gyári beállítások visszaállítása gombra, hogy visszaállítsa az Acer
Arcade program alapértelmezett beállításait.
Arcade kezelőszervek
Ha a videoklipet, filmet vagy diabemutatót teljes képernyős üzemmódban nézi, az
egér mozgatására két előbukkanó kezelőpanel jelenik meg. Néhány másodperc
elteltével azonban automatikusan eltűnnek. A képernyő tetején megjelenik a
Navigációs kezelőszervek panel, míg az alján a Lejátszó kezelőszervek panel
válik láthatóvá.
Magyar
Ha egy gombra kattint az Acer Arcade honlapon, megnyílik a megfelelő szolgáltatás
honlapja. A tartalom lapokon a bal oldalon gombok, a jobb oldalon pedig
böngészőpanel található. Ha egy gombon több választás lehetséges, mint például
rendezési szempontok, az aktuális beállítást a bal oldalon egy élénk színű golyó
mutatja.
32
Magyar
Navigációs kezelőszervek
Az Acer Arcade honlapjára való visszatéréshez kattintson a Home gombra az ablak
bal felső sarkában. Ahhoz, hogy tartalomkeresés közben a fölötte lévő szintre
lépjen, kattintson az Egy szinttel feljebb gombra. Az előző képernyőre való
lépéshez kattintson a Return gombra. A felső jobb oldali sarokban lévő gombok
(Kis méret, Teljes méret és Bezárás) a PC-kben megszokott módon működnek.
Az Acer Arcade programból való kilépéshez kattintson a Bezárás gombra az ablak
jobb felső sarkában. Ehhez kattinthat a To PC gombra is.
Lejátszó kezelőszervek
Az ablak alján láthatók a lejátszó videofelvételek, diabemutatók, filmek, illetve
zeneszámok lejátszásához használatos kezelőszervei. A bal oldalon lévő csoport az
általános lejátszási kezelőszerveket tartalmazza (lejátszás, szünet, leállítás stb.).
A jobb oldalon lévő csoport szabályozza a hangerőt (elnémítás és hangerő fel/le).
Megjegyzés: DVD-filmek lejátszása közben további kezelőszervekkel
egészülnek ki a hangerő beállítására szolgáló szervek, amelyek az
utóbbiak jobb oldalán jelennek meg. Ezek részletes leírását az
Útmutató Mozi fejezete tartalmazza.
Mozi
Ha az Ön számítógépe rendelkezik DVD-meghajtóval, az Acer Arcade Mozi
szolgáltatásával DVD- és Video CD (VCD) filmeket játszhat le. Ez a lejátszóprogram
egy tipikus asztali DVD-lejátszó jelemzőivel és kezelőszerveivel rendelkezik.
Amikor lemezt helyez a DVD-meghajtóba, a film lejátszása automatikusan
elkezdődik. A filmlejátszás vezérléséhez megjelenik egy előbukkanó vezérlőpanel
az ablak alján, amikor mozgatja az egeret.
Ha több mint egy optikai meghajtó tartalmaz lejátszásra alkalmas lemezt, kattintson
a Mozi gombra a honlapon, hogy megnyissa a Mozi tartalomoldalt, majd válassza ki
a megtekinteni kívánt lemezt a jobb oldali listán.
DVD-filmek lejátszása közben a következő különleges kezelőszervekkel egészül ki
az előbukkanó panel:
•
•
DVD menü
•
•
Nyelv
Felirat
Kameraállás
Az éppen lejátszott lemez a felsorolt meghajtók fölötti területen jelenik meg. Ez a lap
akkor is megjelenik, ha a film lejátszása közben megnyomja a Leállítás gombot. A
bal oldalon lévő gombok segítségével folytathatja a film lejátszását attól a ponttól,
ahol előzőleg megállították, elölről kezdheti a lemez lejátszását, beléphet a DVD
menübe, kiadhatja a lemezt vagy a DVD beállítások oldalra léphet.
33
DVD beállítások
Kétféle DVD beállítás lehetséges: Video és Nyelv. Kattintson a megfelelő gombra
az adott beállítás-oldal megnyitásához.
A video beállítások menüben állítható be a DVD-k/VCD-k video kimenete.
A Hardveres gyorsítás kiaknázza bizonyos grafikai kártyák különleges feldolgozási
teljesítményét, hogy csökkentse a CPU terhelését a DVD-filmek és bizonyos
videofelvételek lejátszása közben. Ha problémákat tapasztal a videolejátszás
minőségével, próbálja meg kikapcsolni ezt a lehetőséget.
Válasszon kimeneti formátumot:
•
4:3 Szabvány vagy 16:9 Széles képernyős a kijelzési igényeknek
megfelelően
•
A Letterbox lehetőség a széles képernyős felvételt eredeti képaránnyal
mutatja, és fekete csíkokat helyez a képernyő alsó és felső részére.
•
A Pan & Scan lehetőség széles képernyős DVD-filmeknél használatos.
•
A Acer CinemaVision nem lineáris video képnyújtási technológia, amely
minimális torzítást eredményez a kép közepén.
•
A Stretch a kijelző képernyő méretének megfelelően megnyújtja a képet.
•
A Színbeállítás opció segítségével többféle színbeállítás közül választhat,
hogy visszajátszás közben megváltoztassa a felvétel színeit. Az Eredeti az
éppen lejátszott lemez színvilágát alkalmazza, míg az Élénk, Fényes és Mozi
módosított színbeállítást ad a képnek.
•
A Acer ClearVision video-jelfeldolgozó technológia, amely érzékeli a felvétel
tartalmát és dinamikusan módosítja a fényesség/kontraszt/telítettség értékeket,
így nem kell színbeállítást végeznie, ha az Ön által nézett film túl sötét, illetve
túl világos jeleneteket tartalmaz.
•
Kattintson a Gyári beállítások visszaállítása gombra, hogy visszaállítsa az
alapértelmezett beállításokat.
Nyelv
A nyelvi beállítások menüben beállítható a DVD-k/VCD-k audio és felirat
kimenetének nyelve.
A Felirat menüvel kiválasztható a DVD alapértelmezett feliratnyelve, amennyiben
van ilyen. A gyári beállítás: Kikapcsolva.
A Jelbeszéd menüpont bekapcsolja a DVD-lemezek jelbeszéd szolgáltatását. Ez a
funkció a videojelben kódolt jeleket jelenít meg, amelyek a gyengén hallók részére
magyarázzák a jelenet történéseit és a párbeszédet. A gyári beállítás: Kikapcsolva.
Az Audio menüvel kiválasztható a DVD alapértelmezett nyelve.
Magyar
Video
34
Album
Magyar
Az Acer Arcade segítségével egyenként vagy diabemutatóban megtekintheti
digitális fényképeit a számítógép bármely rendelkezésre álló meghajtóján.
Kattintson az Album gombra a honlapon, hogy megjelenjen az Album nyitóoldala.
A jobb oldalon lévő tartalom panelben egyedi képek és mappák is láthatók. A mappa
megnyitásához kattintson rá.
Diabemutató megtekintéséhez nyissa meg a megtekintendő fényképeket tartalmazó
mappát, majd kattintson a Diabemutató lejátszása gombra. A diabemutató kitölti a
képernyőt. Használja az előbukkanó vezérlőpanelt a diabemutató vezérléséhez.
35
A képernyőt teljesen kitöltő kép elforgatásához kattintson az Elforgatás jobbra
vagy Elforgatás balra gombra.
A képeket egyenként is megtekintheti, ha rájuk kattint. Ezzel a megnyitott kép kitölti
a képernyőt.
A diabemutató beállításainak módosításához kattintson az Album oldal Beállítások
gombjára.
A Dia időtartam-beállítása meghatározza, hogy mennyi ideig jelenjen meg a
diabemutató során egy-egy kép.
Az Áttűnéssel beállíthatja a képek közötti átmenet jellegét.
Háttérzene hozzáadásához állítsa a Zene lejátszása a diabemutató közben
lehetőséget Igen-re. A zene kiválasztása oldal megkéri, hogy válasszon zenét a
személyes zenei könyvtárából.
Kattintson a Gyári beállítások visszaállítása gombra, hogy visszaállítsa az
alapértelmezett beállításokat.
Video
Video funkció megnyitásához kattintson a Video pontra az Acer Arcade honlapon.
Ezzel megnyílik a Video kezdőlap.
Megjegyzés: A video szolgáltatást olyan formátumú videoállományok
visszajátszására tervezték, mint például MPEG1, MPEG2 (ha DVDmeghajtót is tartalmaz a rendszer), AVI, WMV és ASF. Ha DVD-, vagy
VCD-filmet szeretne nézni, használja a Mozi funkciót.
Két lehetőség látható a Video oldalon: Video lejátszása vagy Video szerkesztése.
Videofelvétel lejátszása
Videofelvételek megtekintéséhez kattintson a Video lejátszása gombra. A Video
oldal jobb oldali tartalom paneljén láthatók a videoállományok. Mappa szerint
vannak rendezve és gyorsnézeti kép mutatja a videofelvétel első képkockáját.
Videofelvétel lejátszásához kattintson az ikonjára. A lejátszott felvétel kitölti a
képernyőt. Megjelenik egy előbukkanó vezérlőpanel a képernyő alján, amikor
mozgatja az egeret. A Video oldalra való lépéshez kattintson a Stop gombra.
Magyar
Diabemutató beállításai
36
Video authoring
Magyar
Kattintson a Video Authoring gombra a PowerProducer program megnyitásához.
A PowerProducer lehetővé teszi, hogy véglegesítse és lemezre írja digitális
videofelvételeit. Mielőtt a PowerProducer segítségével létrehozná filmjét, először
gyűjtse össze (vagy hozza létre) az összetevőit: videoklipeket, fényképeket és a
háttérzenét. A nyersanyagot saját maga is felveheti videokamerával vagy más
felvevő-berendezéssel, vagy egyszerűen felhasználhatja a kéznél levő fájlokat. Az is
előfordulhat, hogy Ön már meg is alkotta a saját filmjét egy videoszerkesztő szoftver
segítségével.
Ha a film kész a véglegesítésre, ideje a PowerProducert használatba venni. Mivel a
PowerProducer tartalmazza az alapvető videoszerkesztő eszközöket.
A PowerProducer gyártási funkciói a következők:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CD-ket, DVD-ket, VCD-ket, SVCD-ket és szerkeszthető DVD-ket ír
törli azokat az újraírható lemezeket, amelyeken megőrizni nem kívánt tartalom
van
lemezeket másol
a lemezeket töredezettségmentesíti a video tartalom módosításához, illetve
kiegészítéséhez
a DV tartalmat egyenesen DVD-re rögzíti
fejezeteket hoz létre a videotartalmon belül
a videókhoz és a menükhöz háttérzenét ad hozzá
különféle személyre szabható menügrafikát kínál fel a gombokhoz, keretekhez
és hátterekhez
DVD-ről, firewire eszközökről, analóg videorögzítő eszközökről, USBeszközökről és fájlokból képes felvenni
A videók elkészítéséhez segítséget nyújt a PowerProducer online súgórendszere.
Zene
Zenegyűjteménye praktikus hozzáférése érdekében kattintson a Zene pontra az
Acer Arcade honlapon. Ezzel megnyílik a Zene kezdőlap.
Válassza ki a meghallgatni kívánt zenét tartalmazó mappát. Kattintson a Lejátszás
gombra, hogy az egész CD-lemezt az elejétől a végéig meghallgassa, vagy a
tartalom panelben lévő listáról válassza ki azt a dalt, amelyet meg szeretne hallgatni.
A mappában lévő zeneszámok a tartalom panelen láthatók, míg a bal oldalon
találhatók a Lejátszás, a Véletlenszerű lejátszás és az Összes megismétlése
kezelőszervei. A Képi megjelenítés lehetőséggel a számítógép által létrehozott
hatásokat nézheti, miközben zenét hallgat. Zene lejátszása közben a lap oldalán
lévő vezérlőpanelen egyszerűen beállíthatja a hangerőt és szabályozhatja a
visszajátszást.
Zene CD-ről történő rippeléséhez kattintson a CD rippelés gombra. A megnyíló
lapon válassza ki azokat a dalokat, amelyeket rippelni szeretne (vagy kattintson az
Összes kiválasztása vagy Kiválasztás megszüntetése pontra), majd kattintson a
Rippelés gombra.
37
Író
Másolás – Tartalékmásolat készítése CD-/DVDgyűjteményéről
Készítsen biztonsági másolatot (a szerzői joggal nem védett) CD és DVD
lemezekről néhány egérkattintással.
Audio – Hozza létre saját válogatás CD-jét
Hozzon létre jobb hangzású zenét egyetlen pillanat alatt. Írja kedvenc dalait CDlemezre, amelyeket bármilyen CD-játszón meghallgathat. Konvertáljon dalokat
zenei gyűjteményéből MP3 vagy más elterjedt audio formátumra.Hozzon létre MP3
CD-t több mint 100 kedvenc dallal, és hallgassa meg PC-n vagy MP3 CD-játszón.
Adatok – Tárolja fájljait egyszerűen és könnyen
Másolja számítógépe merevlemezének tartalmát az egyszerű visszaállításhoz
rendszerösszeomlás esetén. Az adatok CD-/DVD-lemezre archiválása
szükségtelenné teszi a kiegészítő merevlemezek használatát.
Video - Az emlékei képekben
Alakítsa digitális fotóit diabemutató-VCD-re háttérzenével, amelyet a DVD-lejátszók
többsége le tud játszani. Adjon új életet videoklipjeinek és ossza meg emlékeit
barátaival és családjával kompatibilis DVD-lejátszón visszajátszva. Személyre
szabott menüket is adhat a Video CD-khez és Szuper Video CD-khez.
A fenti lehetőségekkel kapcsolatos részletesebb tájékoztatásért forduljon a
Felhasználói útmutatóhoz vagy kattintson a Súgó gombra, hogy megnyissa az NTI
CD/DVD-Maker súgó menüjét.
Magyar
Az NTI CD/DVD-Maker az adatok, hangfelvételek, fotók vagy videofelvételek
rögzítéséhez egyszerű és átfogó megoldást kínál, így egyszerűvé teszi a modern
digitális életvitelt. Most CD-re/DVD-re írhat és megoszthat másokkal bármit adatokat, zenét, videót vagy fényképeket - gyorsabban és egyszerűbben, mint
valaha.
38
Magyar
Fájltípus kompatibilitás
Üzemmód
támogatott
Nem támogatott
Mozi
DVD, SVCD, VCD, MiniDVD
DTS, Lineáris PCM,
TruSurroundXT, SRS, DVD
audio
Video
ASF, WMV, AVI, MPEG1/2,
DivX (codec szükséges
hozzá)
DVD navigátor, SVCD, M2V,
MOV, Flash
Album
BMP, JPG, PNG
GIF, TIF, PSD, ICO
Zene
MP3, WMA, WAV, CDA
(Audio CD)
DVD audio, SACD
Megjegyzés: Az automatikus médiaérzékelés csak a főmenüben
működik.
39
A hordozható számítógép szállítása
Ebben a részben tanácsokat, ötleteket talál azzal kapcsolatban, hogy mire kell
ügyelnie a számítógép szállítása vagy utazás közben.
Ha le szeretné választani a számítógépről a külső tartozékokat, kövesse az alábbi
lépéseket:
1
Mentse el a megnyitott fájlokat.
2
Távolítson el minden adathordozót, hajlékonylemezt és CD-lemezt a
meghajtó(k)ból.
3
Állítsa le a számítógépet.
4
Hajtsa le a kijelzőt.
5
Húzza ki a hálózati adaptert.
6
Húzza ki a billentyűzet, a mutatóeszköz, a nyomtató, a külső monitor vagy az
egyéb külső eszköz csatlakozóját.
7
Nyissa ki a Kensington zárat, ha ilyennel rögzíti a számítógépet.
Mozgatás
Ha csak rövid távolságra viszi a számítógépet, például az íróasztalától a tárgyalóba.
A számítógép előkészítése
A számítógép áthelyezése előtt hajtsa le és reteszelje a kijelzőt, ezzel a számítógép
alvó üzemmódba lép; így az épületen belül akárhova magával viheti. Ha fel szeretné
ébreszteni alvó módból a számítógépet, nyissa fel a kijelzőt, majd röviden nyomja
meg a bekapcsoló gombot.
Ha egy ügyfél irodájába, vagy egy másik épületbe viszi a számítógépet, érdemes
kikapcsolnia:
Kattintson a következő elemekre: Start, A számítógép kikapcsolása, majd
kattintson a Kikapcsolás gombra (Windows XP).
vagy
A számítógépet alvó üzemmódba helyezheti az <Fn> + <F4> billentyűkombináció
megnyomásával. Ezután hajtsa le és reteszelje a kijelzőt.
Ha újra használni szeretné a számítógépet, oldja ki és hajtsa fel a kijelzőt, majd
röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot.
Magyar
Lekapcsolás az asztali munkahelyről
40
Magyar
Megjegyzés: Ha az alvás állapotjelző nem világít, a számítógép
hibernált üzemmódba került és kikapcsolt. Ha az üzemállapot lámpa
nem világít, de az alvás állapotjelző igen, a számítógép alvó
üzemmódba lépett. Ha újból használni szeretné a számítógépet,
mindkét esetben röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot.
Megjegyezzük, hogy a számítógép hibernált üzemmódba léphet, ha
bizonyos ideig alvás üzemmódban volt.
Mit vigyen magával a megbeszélésekre
Ha a megbeszélés viszonylag rövid (két óránál rövidebb), akkor valószínűleg elég
csak a számítógépet vinnie. Ha hosszabb megbeszélésre számít, vagy a
számítógép akkumulátora nincs teljesen feltöltve, akkor érdemes a hálózati adaptert
is magával vinnie, majd a tárgyalóteremben csatlakoztatnia a géphez.
Ha a tárgyalóteremben nincs fali dugaszolóaljzat, az akkumulátor terhelését
csökkentheti, ha alvó üzemmódba helyezi a számítógépet. Nyomja meg az
<Fn> + <F4> billentyűkombinációt, vagy hajtsa le a kijelzőt, amikor éppen nem
használja aktívan a számítógépet. Ha ismét szüksége van a számítógépre, nyissa
fel a kijelzőt (ha korábban lehajtotta), majd röviden nyomja meg a bekapcsoló
gombot.
A számítógép hazaszállítása
Ha hazaszállítja a számítógépet az irodából, illetve otthonról viszi vissza az irodába.
A számítógép előkészítése
Miután leválasztotta a számítógépet az asztali munkahelyéről, az alábbi lépéseket
követve készítse elő a gépet a hazaszállításra:
•
Ellenőrizze, hogy minden adathordozót és CD-lemezt kivett-e a
meghajtó(k)ból. Ennek elmulasztása a meghajtó olvasófejének sérüléséhez
vezethet.
•
Csomagolja a számítógépet olyan táskába, amelyben nem tud csúszkálni,
illetve ki van párnázva, így elejtés esetén is megfelelő védelmet kap.
Vigyázat: A számítógép fedele mellé ne csomagoljon semmit.
A fedélre nehezedő nyomás megrongálhatja a kijelzőt.
41
Mit vigyen magával
Hacsak nem rendelkezik otthon is egy-egy példánnyal az alábbiakból, akkor vigye
őket magával:
Hálózati adapter és kábel
•
Nyomtatott Felhasználói útmutató
További óvintézkedések
A számítógép védelme érdekében a munkahelye és otthona közötti utazás során
vegye figyelembe az alábbi tanácsokat:
•
Tartsa magánál a számítógépet, így minimálisra csökkentheti a
hőmérsékletváltozások hatását.
•
Ha hosszabb időre meg kell állnia, és nem viheti magával a számítógépet,
akkor hagyja a gépkocsi csomagtartójában, így elkerülheti a túlzott
felmelegedés veszélyét.
•
A hőmérséklet és relatív páratartalom változásai páralecsapódást okozhatnak
a gépen. Hagyjon megfelelő időt arra, hogy a számítógép felvegye a
szobahőmérsékletet, és bekapcsolás előtt ellenőrizze a kijelzőt, hogy nincs-e
rajta páralecsapódás. Ha a hőmérsékletváltozás több mint 10 °C (18 °F), akkor
gondoskodjon arról, hogy a számítógép lassan vegye fel a
szobahőmérsékletet. Ha lehetséges, hagyja a számítógépet 30 percre olyan
helyen, ahol a hőmérséklet a külső és a szobahőmérséklet között van.
Otthoni iroda felállítása
Ha gyakran dolgozik otthon a számítógépén, érdemes egy második hálózati
adaptert beszereznie otthoni használatra – így nem kell többletterhet szállítania
haza és vissza.
Ha a számítógépet hosszabb ideig kívánja otthon használni, érdemes külső
billentyűzettel, monitorral és egérrel bővítenie.
Utazás a számítógéppel
Ha hosszabb útra indul, például a munkahelyéről egy ügyfél munkahelyére, vagy a
környéken tesz rövidebb utazást.
A számítógép előkészítése
Úgy készítse elő a számítógépet, mintha hazavinné. Ellenőrizze, hogy az
akkumulátor a számítógépben fel van-e töltve. A repülőtéri biztonsági intézkedések
miatt lehetséges, hogy be kell kapcsolnia a számítógépet, mielőtt a beszállózónába
vinné.
Magyar
•
42
Mit vigyen magával
Magyar
A következőket vigye magával:
•
Hálózati adapter
•
Teljesen feltöltött tartalék akkumulátor(ok)
•
További nyomtatók illesztőprogramjainak fájljai, ha másik nyomtató használatát
tervezi
További óvintézkedések
A számítógép hazaszállítására érvényes útmutatáson túl a készülék védelme
érdekében fogadja meg a következő utazással kapcsolatos tanácsokat is:
•
A számítógépet mindig személyi poggyászként vigye magával.
•
Ha lehetséges, a számítógépet a biztonságiakkal ellenőriztesse. A repülőtéri
röntgenberendezések biztonságosak, de ne vigye át a számítógépet
fémdetektoron.
•
Ne tegye ki a hajlékonylemezeket kézi fémdetektorok hatásának.
Nemzetközi utazás a számítógéppel
Ha másik országba utazik.
A számítógép előkészítése
Ugyanúgy készítse elő a számítógépet, mint általában az utazáshoz.
Mit vigyen magával
A következőket vigye magával:
•
Hálózati adapter
•
Olyan hálózati kábel, amely használható abban az országban, ahova utazik
•
Teljesen feltöltött tartalék akkumulátorok
•
További nyomtatók illesztőprogramjainak fájljai, ha másik nyomtató használatát
tervezi
•
A vásárlást igazoló dokumentum, arra az esetre, ha meg kellene mutatnia a
vámhatóság tisztviselőjének
•
Az Utazók Nemzetközi Garancia-útlevele (International Travelers Warranty
passport)
43
További óvintézkedések
Ugyanazokat az óvintézkedéseket kell betartani, mint a számítógéppel való
utazásnál. Mindezeken túl nemzetközi utazásnál a következő tanácsokat is vegye
figyelembe:
Amikor másik országba utazik, ellenőrizze, hogy a helyi hálózati feszültség és a
hálózati adapter kábelének specifikációi megegyezők-e. Ha nem, szerezzen be
egy olyan hálózati kábelt, amelyik használható a helyi hálózati feszültségen.
A számítógép áramellátásához ne használjon a háztartási gépekhez árult
átalakító készleteket.
•
Ha használja a modemet, ellenőrizze, hogy a modem és a csatlakozó
kompatibilis-e annak az országnak a távközlési rendszerével, amelybe utazik.
A számítógép biztonságba helyezése
A számítógép értékes befektetés, amelyre vigyázni kell. Az alábbiakból
megtudhatja, hogyan védheti meg számítógépét, illetve hogyan gondoskodhat róla.
A védelmi lehetőségek között hardveres és szoftveres megoldásokat egyaránt talál,
előbbire a biztonsági horony, utóbbira a jelszó ad példát.
Számítógépes biztonsági zár használata
A számítógép házán elhelyezett biztonsági zárhorony lehetővé teszi, hogy
Kensington számítógépes biztonsági zárat használjon.
Hurkolja a számítógépes biztonsági zárhoz tartozó drótkötelet egy mozdíthatatlan
tárgy, például asztal vagy zárt fiók fogantyúja köré. Illessze be a horonyba a zárat,
majd a kulcsot elfordítva rögzítse. Kaphatók kulcs nélküli modellek is.
Jelszavak használata
A jelszavak az illetéktelen hozzáféréstől védik a számítógépet. Jelszavak
megadásával több szinten is védheti a számítógépet és az adatokat:
•
A “felügyelői jelszó” (Supervisor Password) a BIOS segédprogramba való
jogosulatlan belépéstől és annak használatától védi a számítógépet. Ha
engedélyezi, akkor a BIOS segédprogramba való belépéshez be kell írni ezt a
jelszót. Lásd: "BIOS segédprogram" a 49. oldalon.
•
A ”felhasználói jelszó” (User Password) a jogosulatlan használattól védi a
számítógépet. A maximális biztonság érdekében használjon ilyen jelszót,
továbbá a rendszert úgy állítsa be, hogy rendszerindításkor és hibernálásból
visszatéréskor is kérjen jelszót.
Magyar
•
44
Magyar
•
A "rendszerindítási jelszó" (Password on Boot) a jogosulatlan használattól védi
a számítógépet. A maximális biztonság érdekében használjon ilyen jelszót,
továbbá a rendszert úgy állítsa be, hogy rendszerindításkor és hibernálásból
visszatéréskor is kérjen jelszót.
Fontos! Őrizze meg gondosan a felügyelői jelszót! Ha elfelejti ezt a
jelszót, forduljon a kereskedőhöz vagy valamelyik hivatalos
szervizközponthoz.
Jelszavak beírása
Ha valamilyen jelszót kell megadnia, egy beviteli ablak jelenik meg a kijelző
közepén.
•
Ha meg van adva felügyelői jelszó, akkor rendszerindításkor, az <F2> billentyű
megnyomásakor a gép kéri ezt a jelszót; a BIOS segédprogram csak ezt
követően nyílik meg.
•
Írja be a felügyelői jelszót, majd nyomja meg az <Enter> billentyűt. Ekkor
megnyílik a BIOS segédprogram. Ha a jelszót hibásan írta be, figyelmeztető
üzenet jelenik meg. Próbálja újra, majd nyomja meg az <Enter> billentyűt.
•
Ha meg van adva felhasználói jelszó és a rendszerindítási jelszó beállítás
engedélyezve van, akkor rendszerindításkor a gép jelszót kér.
•
Írja be a felhasználói jelszót, majd nyomja meg az <Enter> billentyűt; ezt
követően használhatja a számítógépet. Ha a jelszót hibásan írta be,
figyelmeztető üzenet jelenik meg. Próbálja újra, majd nyomja meg az <Enter>
billentyűt.
Fontos! A jelszó megadását háromszor kísérelheti meg. Három
sikertelen próbálkozás után a rendszer inaktív állapotba kerül.
Ebben az esetben nyomja meg és négy másodpercig tartsa lenyomva
a bekapcsoló gombot, ekkor a számítógép kikapcsol. Kapcsolja be
ismét a számítógépet, majd próbálkozzon újra.
Jelszavak megadása
A jelszavakat a BIOS segédprogrammal lehet megadni.
45
Bővítés kiegészítőkkel
Hordozható számítógépe teljes körű mobil számítástechnikai megoldást nyújt
Önnek.
A portok lehetővé teszik, hogy ugyanolyan perifériákat csatlakoztasson a
számítógéphez, mint egy asztali PC-hez. A különféle külső eszközöknek a
számítógépre való csatlakoztatásával kapcsolatban az alábbi részben talál
útmutatást.
Fax-/adatmodem
A számítógépben beépített, V.92 56 Kbps fax-/adatmodem található.
Figyelem! A számítógép modemportja nem kompatibilis a
digitális telefonvonalakkal. Ha a modemet digitális
telefonvonalhoz csatlakoztatja, a modem megrongálódik.
A modem használatához csatlakoztasson telefonkábelt a fax-/adatmodem
csatlakozóaljzata és egy telefonvonal csatlakozóaljzata közé.
Figyelem! Ellenőrizze, hogy az Ön által használt kábel megfelel-e
a helyi előírásoknak.
Magyar
Csatlakozási lehetőségek
46
Beépített hálózati csatoló
Magyar
A beépített hálózati csatoló segítségével Ethernet alapú hálózatra csatlakoztathatja
a számítógépet.
A hálózati kapcsolat létrehozásához csatlakoztasson egy Ethernet kábelt a
számítógép bal oldalán lévő hálózati csatlakozóaljzat és a hálózati aljzat vagy a hub
csatlakozója közé.
Gyors infravörös
A számítógép Gyors infravörös (Fast Infrared; FIR) portja lehetővé teszi a vezeték
nélküli adatátvitelt más infravörös csatolóval rendelkező számítógépekkel és egyéb
perifériákkal, mint PDA-k (személyi digitális titkárok), mobiltelefonok vagy infravörös
nyomtatók. Az infravörös port legfeljebb 4 Mbps adatátviteli sebességet képes
biztosítani, legfeljebb egy méter távolságig.
47
Universal Serial Bus (USB)
A Universal Serial Bus (univerzális soros busz, USB) 2.0 port egy nagy sebességű
soros busz, segítségével az értékes rendszererőforrások lekötése nélkül
csatlakoztathat USB perifériákat.
Magyar
IEEE 1394 port
A számítógép IEEE 1394 portja IEEE 1394 kompatibilis eszközök, például
videokamera vagy digitális fényképezőgép csatlakoztatását teszi lehetővé.
A részleteket a digitális fényképezőgép vagy a kamera kézikönyvében találja meg.
48
PC-kártyafoglalat
Magyar
A Type II PC-kártyafoglalat foglalatba PC-kártya helyezhető – ilyen kártyákkal a
számítógép alkalmazási körét lehet bővíteni. Az alkalmazott kártyákon szerepelnie
kell a PC-kártya logónak.
A PC-kártyák (korábban PCMCIA) hordozható számítógépekhez készült
bővítőkártyák, amelyek az asztali PC-knél már régóta ismert bővítési lehetőségeket
nyújtanak. Népszerű PC-kártyák például a fax-/adatmodemek, a vezeték nélküli
LAN és a SCSI kártyák. A CardBus a 16 bites PC-kártya technológiát azzal múlja
felül, hogy 32 bitre növeli a sávszélességet.
Megjegyzés: A kártya telepítésével, használatával és
szolgáltatásaival kapcsolatos információkat annak kézikönyvében
találja meg.
A PC-kártya behelyezése
Helyezze be a kártyát az alsó kártyafoglalatba, majd szükség szerint csatlakoztassa
a megfelelő eszközöket (pl. a hálózati kábelt). A részleteket a kártya kézikönyvében
találja meg.
A PC-kártya kivétele
Mielőtt kivenné a PC-kártyát:
1
Lépjen ki a kártyát használó alkalmazásból.
2
A bal oldali gombbal kattintson a tálcán a PC-kártya ikonjára, majd állítsa le a
kártyát.
3
Nyomja meg a kártyahely kiadógombját, ekkor a gomb kiugrik. A gombot ismét
megnyomva kiemelheti a kártyát.
49
Memória beszerelése
Ha memóriát szeretne szerelni a gépbe, kövesse az alábbi lépéseket:
Kapcsolja ki a számítógépet, húzza ki a hálózati adaptert (ha be volt dugva),
majd vegye ki az akkumulátort. Ezután fordítsa meg a számítógépet, úgy, hogy
hozzáférjen az aljához.
2
Távolítsa el a csavart a memóriarekesz fedeléből, majd emelje fel és távolítsa
el a memória fedelét.
3
Átlósan helyezze be a modult a foglalatba (a), majd óvatosan nyomja le, amíg a
helyére nem pattan (b).
4
Helyezze vissza a memóriarekesz fedelét, majd rögzítse a csavarral.
5
Tegye vissza az akkumulátort, majd csatlakoztassa a hálózati adaptert.
6
Kapcsolja be a számítógépet.
A számítógép automatikusan érzékeli és újrakonfigurálja a teljes memória méretét.
Ha tanácsra van szüksége, forduljon szakemberhez vagy a legközelebbi Acer
forgalmazóhoz.
BIOS segédprogram
A BIOS segédprogram olyan hardverkonfiguráló program, amelyet a számítógép
Basic Input/Output System (alapszintű be- és kiviteli rendszer, BIOS) rendszerébe
építettek be.
A számítógép már megfelelően konfigurálva és optimalizálva van, ezért ezt a
segédprogramot nem kell futtatnia. Ha azonban konfigurációs problémák lépnek fel,
szükség lehet a használatára.
A BIOS segédprogram elindításához nyomja meg az <F2> billentyűt a bekapcsolási
önteszt alatt, miközben a hordozható számítógép logó látható a képernyőn.
Magyar
1
50
Rendszerindítási sorrend
Magyar
A BIOS segédprogramban a rendszerindítás sorrendjének beállításához lépjen be a
BIOS segédprogramba, majd a képernyő felső részén megjelenő elemek közül
válassza a Boot pontot.
Disk-to-disk recovery engedélyezése
A disk-to-disk recovery (hard disk recovery, lemezről lemezre helyreállítás, illetve
merevlemezes helyreállítás) funkció engedélyezéséhez lépjen be a BIOS
segédprogramba, majd a képernyő felső részén megjelenő elemek közül válassza a
Main pontot. A képernyő alsó részén keresse meg a D2D Recovery pontot, majd az
<F5> és az <F6> billentyű segítségével állítsa be a következő értéket: Enabled.
Jelszó
A rendszerindítási jelszó megadásához lépjen be a BIOS segédprogramba, majd a
képernyő felső részén megjelenő elemek közül válassza a Security pontot. Keresse
meg a Password on boot: elemet, majd az <F5> és az <F6> billentyűvel
engedélyezze a funkciót.
Szoftverhasználat
DVD filmek lejátszása
Ha DVD-meghajtó modul van beszerelve az optikai meghajtó helyére, akkor DVD
filmeket is le tud játszani a számítógépen.
1
Nyissa ki a DVD tálcáját, helyezzen be egy DVD filmet tartalmazó lemezt, majd
tolja be a DVD tálcáját.
Fontos! Amikor először indítja el a DVD-lejátszót, a program kéri a
régiókód megadását. A DVD-lemezeket hat régióra osztják. Ha
egyszer a DVD-meghajtón beállítottak egy régiókódot, csak annak a
régiónak a lemezeit fogja lejátszani. A régiókódot legfeljebb ötször
lehet beállítani (beleértve a legelső alkalmat is), ezután az utolsónak
beállított régiókód állandósul. A merevlemez visszaállítása nem állítja
vissza a régiókódok beállításának számát. A jelen szakaszban, az
alábbiakban feltüntetett táblázatban megtalálja a DVD filmek
régiókódját.
51
2
A DVD film lejátszása néhány másodperc múlva automatikusan elkezdődik.
Ország vagy régió
1
USA, Kanada
2
Európa, Közel-Kelet, Dél-Afrika, Japán
3
Délkelet-Ázsia, Tajvan, Dél-Korea
4
Latin-Amerika, Ausztrália, Új-Zéland
5
Független Államok Közössége, Afrika egyes részei, India
6
Kínai Népköztársaság
Megjegyzés: A régiókód megváltoztatásához helyezzen be a DVDmeghajtóba egy másik régióba tartozó DVD filmet. További
információt a súgóban talál.
Energiagazdálkodás
A számítógép beépített energiagazdálkodó egységgel rendelkezik, amely
folyamatosan figyeli a rendszer működését. A rendszer működése alatt bármely
olyan tevékenységet értünk, amely érinti a következő eszközök legalább egyikét:
billentyűzet, egér, merevlemez, a számítógéphez csatlakoztatott perifériák és a
videomemória. Ha egy bizonyos időtartam alatt nem észlel aktivitást (inaktivitási
időtúllépés), a számítógép az energiamegtakarítás érdekében leállítja ezen
eszközök valamelyikét vagy mindegyikét.
A számítógép energiagazdálkodási funkciója támogatja az Advanced Configuration
and Power Interface-t (fejlett konfigurációs és energiakezelő felület, ACPI), ami
takarékos energiahasználat mellett is maximális teljesítmény elérését teszi lehetővé.
Az energiatakarékossággal kapcsolatos összes feladatot a Windows látja el.
Magyar
Régiókód
52
Magyar
Acer eRecovery
Az Acer eRecovery egy olyan eszköz, amellyel könnyen és gyorsan elvégezhető a
rendszer biztonsági mentése és helyreállítása. Segítségével az aktuális
rendszerkonfigurációt merevlemezes meghajtóra, CD- vagy DVD-lemezre lehet
kiírni.
Az Acer eRecovery a következő funkciókkal rendelkezik:
1
Biztonsági másolat készítése
2
Helyreállítás biztonsági másolatból
3
Az alapértelmezett, gyári lemezkép CD-lemezre írása
4
A számítógéppel együtt szállított szoftverek újratelepítése CD nélkül
5
Az Acer eRecovery jelszó módosítása
Jelen fejezetben részletesen bemutatjuk ezeket a funkciókat.
Megjegyzés: Ezzel a szolgáltatással nem mindegyik modell
rendelkezik. Ha egy rendszerben nincs beépített optikailemez-író,
akkor előbb csatlakoztasson egy külső, USB- vagy IEEE1394kompatibilis optikailemez-írót, az Acer eRecovery optikai lemezekkel
kapcsolatos funkcióit csak ezt követően tudja használni.
Biztonsági másolat készítése
A lemezképmásolatokat merevlemezes meghajtóra, CD- vagy DVD-lemezre lehet
kiírni.
1
Indítsa el a Windows XP rendszert.
2
Az <Alt> + <F10> billentyűkombinációval indítsa el az Acer eRecovery
segédprogramot.
3
A folytatáshoz írja be a jelszót. Az alapértelmezett jelszó hat darab nulla.
4
Az Acer eRecovery ablakban válassza a Recovery settings (Helyreállítási
műveletek) elemet, majd kattintson a Next (Tovább) gombra.
5
A Recovery settings ablakban válassza a Backup snapshot image
(Biztonsági mentési lemezkép) elemet, majd kattintson a Next gombra.
6
Válassza ki a biztonsági mentési módszert.
7
a
A Backup to HDD (Biztonsági mentés merevlemezre) funkció a
lemezképmásolatot a D: meghajtón tárolja.
b
A Backup to optical device (Biztonsági mentés optikai meghajtóra)
funkció a lemezképmásolatot CD- vagy DVD-lemezen tárolja.
A biztonsági mentési módszer kiválasztása után kattintson a Next gombra.
A művelet befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
53
Helyreállítás biztonsági másolatból
Szükség esetén helyreállíthatja az előzőleg (a Biztonsági másolat készítése című
részben leírtak szerint) merevlemezes meghajtóra, CD- vagy DVD-lemezre készített
biztonsági másolatot.
Indítsa el a Windows XP rendszert.
2
Az <Alt> + <F10> billentyűkombinációval indítsa el az Acer eRecovery
segédprogramot.
3
A folytatáshoz írja be a jelszót. Az alapértelmezett jelszó hat darab nulla.
4
Az Acer eRecovery ablakban válassza a Recovery actions (Helyreállítási
műveletek) elemet, majd kattintson a Next (Tovább) gombra.
5
Négy helyreállítási művelet áll rendelkezésére. Válassza ki a megfelelőt,
majd a képernyőn megjelenő utasításokat követve végezze el az eljárást.
Megjegyzés: A "Restore C:" (C: meghajtó helyreállítása) elem csak
akkor engedélyezett, ha van róla a (D:) merevlemezes meghajtón
felhasználói biztonsági másolat. További információkat a Biztonsági
másolat készítése című részben talál.
Az alapértelmezett, gyári lemezkép CD-lemezre
írása
Ha nem rendelkezik rendszer CD-lemezzel és helyreállító CD-lemezzel, akkor ezzel
a funkcióval létrehozhatja ezeket.
1
Indítsa el a Windows XP rendszert.
2
Az <Alt> + <F10> billentyűkombinációval indítsa el az Acer eRecovery
segédprogramot.
3
A folytatáshoz írja be a jelszót. Az alapértelmezett jelszó hat darab nulla.
4
Az Acer eRecovery ablakban válassza a Recovery settings
(Helyreállítási műveletek) elemet, majd kattintson a Next (Tovább) gombra.
5
A Recovery settings ablakban válassza a Burn image to disk
(Lemezkép írása lemezre) elemet, majd kattintson a Next gombra.
6
A Burn image to disk ablakban válassza a 01. Factory default image
(Gyári alapértelmezett lemezkép) elemet, majd kattintson a Next gombra.
7
A művelet befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Magyar
1
54
A számítógéppel együtt szállított szoftverek
újratelepítése CD nélkül
Magyar
Az Acer eRecovery az előtelepített szoftvereket belsőleg tárolja, így könnyebb az
illesztőprogramok és az alkalmazások újratelepítése.
1
Indítsa el a Windows XP rendszert.
2
Az <Alt> + <F10> billentyűkombinációval indítsa el az Acer eRecovery
segédprogramot.
3
A folytatáshoz írja be a jelszót. Az alapértelmezett jelszó hat darab nulla.
4
Az Acer eRecovery ablakban válassza a Recovery actions (Helyreállítási
műveletek) elemet, majd kattintson a Next (Tovább) gombra.
5
A Recovery settings (Helyreállítási beállítások) ablakban válassza a Reinstall
applications/drivers (Alkalmazások/illesztőprogramok újratelepítése) elemet,
majd kattintson a Next gombra.
6
Jelölje ki a kívánt illesztőprogramot/alkalmazást, majd a képernyőn megjelenő
utasításokat követve végezze el az újratelepítést.
Első elindulásakor az Acer eRecovery előkészíti a szükséges szoftvereket, emiatt
néhány másodpercig eltarthat, amíg a szoftver tartalmi ablaka megjelenik.
Jelszó módosítása
Az Acer eRecovery és az Acer disk-to-disk recovery jelszóval védett. A jelszót a
felhasználó módosíthatja. Az Acer eRecovery jelszó módosításához kövesse az
alábbi lépéseket.
1
Indítsa el a Windows XP rendszert.
2
Az <Alt> + <F10> billentyűkombinációval indítsa el az Acer eRecovery
segédprogramot.
3
A folytatáshoz írja be a jelszót. Az alapértelmezett jelszó hat darab nulla.
4
Az Acer eRecovery ablakban válassza a Recovery settings (Helyreállítási
műveletek) elemet, majd kattintson a Next (Tovább) gombra.
5
A Recovery settings ablakban válassza a Password: Change Acer
eRecovery password (Acer eRecovery jelszó megváltoztatása) elemet,
majd kattintson a Next gombra.
6
A művelet befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Megjegyzés: Ha a rendszer összeomlik, és nem indul el a Windows,
az Acer disk-to-disk recovery segítségével DOS módból is
helyreállíthatja a gyári alapértelmezett lemezképet.
Hibaelhárítás
Hibaelhárítási tanácsok
A hordozható számítógép a felmerült problémák megoldását hibaüzeneteknek a
képernyőn történő megjelenítésével segíti.
Ha a rendszer hibaüzenetet ír ki, vagy hibára utaló jelek fordulnak elő,
tanulmányozza át a lejjebb található, "Hibaüzenetek" című részt. Ha a probléma
nem oldható meg, lépjen kapcsolatba a kereskedővel. Lásd: "Szervizszolgáltatás
kérése" a 28. oldalon.
Hibaüzenetek
Ha a rendszer hibaüzenetet ír ki, jegyezze fel, majd tegye meg a megfelelő javító
lépéseket. Az alábbi táblázat – betűrendben – a hibaüzeneteket és a javasolt
intézkedéseket tartalmazza.
Hibaüzenetek
Javító intézkedés
CMOS battery bad
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal.
CMOS checksum error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal.
Disk boot failure
Helyezzen a hajlékonylemezes meghajtóba (A:) egy
rendszerlemezt, majd az <Enter> billentyű
lenyomásával indítsa újra a rendszert.
Equipment configuration
error
A bekapcsolási önteszt (POST) alatt nyomja meg az
<F2> billentyűt, ezzel belép a BIOS segédprogramba;
majd a kilépéshez válassza az Exit (Kilépés) parancsot.
Hard disk 0 error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal.
Hard disk 0 extended
type error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal.
I/O parity error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal.
Magyar
Ebben a fejezetben a gyakrabban előforduló rendszerhibák elhárításához nyújtunk
segítséget. Ha problémába ütközik, először tanulmányozza át az alábbi részeket, és
csak ezt követően forduljon szakemberhez. A súlyosabb hibák elhárításához
szükség lehet a számítógép felnyitására. Ne kísérelje meg a számítógép felnyitását,
inkább lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy kérjen segítséget valamelyik
hivatalos szervizközponttól.
English
55
Magyar
56
Hibaüzenetek
Javító intézkedés
Keyboard error or no
keyboard connected
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal.
Keyboard interface error Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal.
Memory size mismatch
A bekapcsolási önteszt (POST) alatt nyomja meg az
<F2> billentyűt, ezzel belép a BIOS segédprogramba;
majd a kilépéshez válassza az Exit (Kilépés) parancsot.
Ha a javító intézkedések megtétele ellenére sem szűnik meg a probléma, kérjük,
lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy valamelyik hivatalos szervizközponttal.
Bizonyos problémák a BIOS segédprogram segítségével megoldhatóak.
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
English
57
Megfelelés az ENERGY STAR irányelveknek
FCC megjegyzés
A készüléket vizsgálatnak vetették alá, amelynek során megállapítást nyert, hogy a
készülék teljesíti az FCC szabályzatának 15. pontja szerinti, B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg,
hogy a lakóépületekben megfelelő védelmet nyújtsanak a káros zavarokkal
szemben. A készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha
nem a használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és használják, akkor
megzavarhatja a rádiós távközlést.
Ugyanakkor semmilyen garancia nem vállalható arra nézve, hogy meghatározott
felhasználásnál nem fordulnak elő zavarok. Ha a készülék zavart kelt a rádiós vagy
a televíziós vételben, és ezt a készülék be- és kikapcsolásával egyértelműen meg
lehet állapítani, akkor a felhasználó a zavarok megszüntetésére a következő
lépéseket teheti meg:
•
A vevőantennát állítsa más irányba, vagy helyezze át.
•
Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
•
A készüléket csatlakoztassa más áramkörhöz kapcsolódó fali
dugaszolóaljzatba, mint amelyhez a vevő csatlakozik.
•
Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy gyakorlott rádiós/televíziós
szakembertől.
Megjegyzés: árnyékolt kábelek
Az FCC előírásainak betartása érdekében a készüléket más számítástechnikai
eszközökhöz kizárólag árnyékolt kábellel szabad csatlakozni.
Megjegyzés: perifériák
A készülékhez kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok,
nyomtatók stb.) szabad csatlakoztatni, amelyek megfelelnek a B osztályú
eszközökre előírt határértékeknek. A határértékeknek nem megfelelő perifériák
használata esetén zavar léphet fel a rádiós és a televíziós vételben.
Magyar
Az ENERGY STAR partnereként az Acer Inc. meggyőződött arról, hogy a készülék
megfelel az ENERGY STAR energiagazdálkodásra vonatkozó irányelveinek.
58
Vigyázat
Magyar
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által a számítógép működtetésére biztosított jogát.
Üzemi feltételek
A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. fejezetének. A működtetésnek a
következő két feltétele van: (1) a készülék nem okozhat zavart, és (2) az eszköznek
minden zavart tűrnie kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Nyilatkozat az EU szabályoknak való megfelelésről
Az Acer ezúton kijelenti, hogy a jelen hordozható számítógép terméksorozat
megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó
rendelkezéseinek. (A teljes dokumentációt a http://global.acer.com/products/
notebook/reg-nb/index.htm weblapon érheti el.)
A modemre vonatkozó megjegyzések
TBR 21
A készülék rendelkezik a nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózattal létesítendő
egyvégződéses csatlakozásokhoz szükséges jóváhagyással [98/482/EK "TBR 21"
tanácsi határozat]. Az egyes nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózatok közötti
különbségek miatt azonban a jóváhagyás önmagában nem jelent feltétel nélküli
garanciát arra, hogy a működés minden nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózat
végpontján sikeres lesz. Probléma esetén először a berendezés szállítójával lépjen
kapcsolatba.
Az országok érvényességi köre
2004 májusában az EU tagjai a következő országok: Ausztria, Belgium, Ciprus,
Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország,
Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg,
Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország,
Szlovákia, Szlovénia és Svédország. A használat engedélyezett az Európai Unió
országaiban, valamint Norvégiában, Svájcban, Izlandon és Liechtensteinben.
A készüléket az adott országban érvényes előírások és szabályok szigorú
betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a
használat országában található helyi irodával.
Fontos biztonsági tudnivalók
Kérjük, gondosan tanulmányozza át az alábbi útmutatást. Későbbi tájékozódás
céljából őrizze meg az alábbi útmutatásokat.
A terméken feltüntetett figyelmeztetéseket és tudnivalókat mindig vegye
figyelembe.
2
Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaszolóaljzatból.
Ne használjon folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A tisztításhoz
használjon vízzel nedvesített kendőt.
3
Ne használja a készüléket víz közelében.
4
Ne helyezze a készüléket labilis kocsira, állványra vagy asztalra.
A készülék leeshet és súlyosan megsérülhet.
5
A rések és nyílások a készülék megbízható működéséhez szükséges
szellőzést szolgálják, illetve védik a gépet a túlmelegedéstől. A nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad a készüléket
ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezve elzárni. A készüléket
soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, valamint beépíteni, hacsak
nincs biztosítva a megfelelő szellőzése.
6
A készüléket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni.
Ha nem biztos abban, hogy milyen feszültség áll rendelkezésére, lépjen
kapcsolatba a kereskedővel vagy a helyi áramszolgáltatóval.
7
Ne tegyen semmit a hálózati kábelre. Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
8
Ha hosszabbító kábelt használ a készülékkel, akkor ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóba csatlakoztatott berendezések összesített áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a fali dugaszolóaljzathoz csatlakoztatott berendezések összesített
áramfelvétele nem haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
9
Soha ne dugjon a burkolat résein keresztül tárgyakat a készülékbe, mert
veszélyes feszültséget hordozó ponthoz érhet hozzá, vagy rövidzárlatot
okozhat, ami tűzhöz vagy áramütéshez vezethet. Soha ne öntsön folyadékot a
készülékre vagy a készülékbe.
10
Ne kísérletezzen a termék javításával, mert a felnyitással vagy a burkolat
eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki
magát. Bízzon minden javítást a szerviz szakképzett munkatársaira.
11
A következő esetekben húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját, és forduljon
a szerviz szakképzett munkatársaihoz:
a
Ha a hálózati kábel vagy a csatlakozó sérült vagy meghorzsolódott.
b
Ha folyadékot öntöttek a készülékbe.
c
Ha a készüléket esőnek vagy víznek tették ki.
Magyar
1
English
59
Magyar
60
d
Ha a készülék – a kezelési utasítás betartása mellett – nem működik
megfelelően. Csak azokat a beállításokat módosítsa, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel az egyéb beállítások módosítása
károsodáshoz vezethet, és szakképzett technikus számára is hosszan
tartó munkát jelenthet a normál működési körülmények visszaállítása.
e
Ha a készüléket leejtették vagy a burkolata megsérült.
f
Ha a készülék működésében olyan jelentős változás állt be, ami javítás
szükségességére utal.
12
A hordozható számítógép lítium akkumulátorral működik. Az akkumulátort csak
olyan típusúra cserélje, amilyet a készülék műszaki leírásban ajánlanak.
Másfajta akkumulátor használata tűzveszéllyel vagy robbanásveszéllyel járhat.
13
Figyelem! Az akkumulátorok helytelen használat esetén felrobbanhatnak.
Ne szedje szét és ne dobja tűzbe őket! Az elhasznált akkumulátorokat tartsa
távol a gyermekektől, és azonnal gondoskodjon megfelelő ártalmatlanításukról.
14
Az áramütés elkerülésének érdekében csak akkor használja a hálózati
adaptert, ha a fali csatlakozóaljzat megfelelően földelt.
15
Csak a készülékhez való, megfelelő típusú hálózati csatlakozókábelt
használjon (a tartozékok dobozában található). A kábel bontható csatlakozású
legyen: UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal rendelkező, SPT-2 típusú,
7 A névleges áramerősségű, 125 V minimális feszültségű, VDE vagy hasonló
jóváhagyással. A maximális kábelhossz 4,6 méter.
16
A berendezés javításakor vagy szétszerelésekor mindig ki kell húzni
telefoncsatlakozót a fali aljzatból.
17
Ne használja a telefont (hacsak nem vezeték nélküli típus) villámlás idején.
A villámlás miatt fennáll a közvetett elektromos áramütés veszélye.
Nyilatkozat a lézerekre vonatkozó biztonsági
előírásoknak való megfelelésről
A számítógéppel együtt szállított CD- vagy DVD-meghajtó lézersugárral üzemel.
A CD- vagy DVD-meghajtó osztályba sorolási címkéje (lásd alább) a meghajtón
található.
CLASS 1 LASER PRODUCT
CAUTION: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT
LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS
D’OUVERTURE. EVITTER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.
LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1
VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET
NICHT DEM STRAHLL AUSSETZEN
PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I
ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE
A LOS RAYOS.
ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.
VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÅTEILYLLE.
VARNING: LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD ÅLÅ TUIJOTA
SÅTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN
ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I STRÅLEN
Tudnivalók az LCD kijelző képpontjairól
Az LCD egységet nagypontosságú gyártási eljárásokkal készítik. Ennek ellenére
előfordulhat, hogy egyes pixelek (képpontok) nem megfelelően világosodnak ki,
illetve fekete vagy piros pontként jelennek meg. Ennek nincs hatása a tárolt képre,
és nem jelent meghibásodást.
Macrovision szerzői jogvédelmi megjegyzés
A termék szerzőijog-védelmi technológiát alkalmaz, amelyet egyesült államokbeli
szabadalmak és más, a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó jogszabályok
védenek. E szerzőijog-védelmi technológia felhasználása a Macrovision
felhatalmazása alapján történik, és otthoni környezetben vagy más nem nyilvános
helyen való megtekintést szolgál, kivéve, ha a Macrovision másképpen rendelkezik.
Visszafejtése tilos.
Rádiókészülék hatósági engedélyezési
megjegyzés
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli
LAN és/vagy Bluetooth csatolóval felszerelt modellekre vonatkozik.
Általános tudnivalók
A készülék megfelel mindazon országok vagy régiók rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli csatoló használatát engedélyezték.
A konfigurációtól függően a készülék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul). Az alábbi
információk az ilyen készülékekre vonatkoznak.
Magyar
VARNING: LASERSTRÅLNING NAR DENNA DEL ÅR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I
STRÅLEN
English
61
62
Európai Unió (EU)
A készülék megfelel az alábbi Európai Tanács irányelveiben szereplő
alapkövetelményeknek:
Magyar
73/23/EGK alacsony feszültségi irányelv
•
EN 60950
89/336/EGK elektromágneses zavartűrés (EMC) irányelv
•
EN 55022
•
EN 55024
•
EN 61000-3-2/-3
99/5/EK rádió és távközlési végberendezés (R&TTE) irányelv
•
Art.3.1a) EN 60950
•
Art.3.1b) EN 301 489 -1/-17
•
Art.3.2) EN 300 328-2
•
Art.3.2) EN 301 893 *Csak 5 GHz-re vonatkozóan
Az országok érvényességi köre
2004 májusában az EU tagjai a következő országok: Ausztria, Belgium, Ciprus,
Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország,
Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg,
Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország,
Szlovákia, Szlovénia és Svédország. A használat engedélyezett az Európai Unió
országaiban, valamint Norvégiában, Svájcban, Izlandon és Liechtensteinben.
A készüléket az adott országban érvényes előírások és szabályok szigorú
betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a
használat országában található helyi irodával.
Az FCC rádiófrekvenciás biztonsági
követelményei
A vezeték nélküli LAN Mini PCI kártya és a Bluetooth kártya sugárzási teljesítménye
messze az FCC által engedélyezett rádiófrekvenciás határérték alatt van.
A hordozható számítógépet ennek ellenére úgy kell használni, hogy a használat
során az emberekre gyakorolt hatás mértéke a lehető legkisebb legyen:
1
A felhasználókat kérjük, hogy kövessék az FCC vezeték nélküli csatolókkal
rendelkező berendezésekre vonatkozó biztonsági előírásait, amelyeket minden
rádiófrekvenciával működő csatolóval rendelkező berendezés használati
utasítása tartalmaz.
Vigyázat: Az FCC rádiófrekvenciás sugárzási határértékeinek
betartása érdekében működés közben legalább 20 cm távolság
legyen a kijelzőbe épített vezeték nélküli LAN Mini PCI kártya és a
környezetében tartózkodó személyek között.
English
63
Magyar
Megjegyzés: Az Acer vezeték nélküli Mini PCI kártya diversity-átvitelt
alkalmaz. Az ilyen típusú átvitelnél mindig csak az egyik antenna
bocsát ki rádiófrekvenciás sugárzást. A sugárzásra használt antenna
kiválasztása automatikusan történik, illetve a megfelelő minőségű
rádiós átvitel érdekében a felhasználó kézzel is választhat antennát.
2
A készülék az 5,15 - 5,25 GHz-es frekvenciatartományban működik, ezért csak
beltérben használható. Az FCC a készülék használatát beltérre korlátozza,
ugyanis az 5,15 - 5,25 GHz-es frekvenciatartomány használata miatt a közös
csatornát használó mobil műholdas rendszerekkel fellépő interferenciákat csak
így lehet a minimálisra csökkenteni.
3
Az 5,25 - 5,35 és az 5,65 - 5,85 GHz-es frekvenciatartomány elsődleges
használói a nagy teljesítményű radarberendezések. Az ilyen radarállomások
zavarhatják és/vagy károsíthatják a készüléket.
4
A helytelen üzembe helyezés vagy szakszerűtlen használat a
rádiótávközlésben zavarokat kelthet. A belső antenna bármilyen
megváltoztatása az FCC engedély és a garancia megvonásával jár.
64
Magyar
Kanada – alacsony teljesítményű, engedélyre
nem köteles rádiófrekvenciás távközlési
eszközök (RSS-210)
a
Általános információk
A működtetésnek két feltétele van:
1. A készülék nem okozhat zavart, és
2. A készüléknek minden zavart tűrnie kell, beleértve a nem kívánatos
működést okozó zavarokat is.
b
Működés az 2,4 GHz-es sávban
Az engedélyezett szolgáltatásokkal fellépő rádiófrekvenciás interferencia
megelőzése érdekében a készüléket beltéri használatra tervezték, és a
kültéri használatot engedélyeztetni kell.
c
Működés az 5 GHz-es sávban
•
Az 5150-5250 MHz-es sávban működő készüléket kizárólag beltéri használatra
szánták, mely által csökkenthető a közös csatornát használó mobil műholdas
rendszerekkel fellépő interferencia.
•
Az 5250-5350 MHz-es és az 5650-5850 MHz-es sáv elsődleges felhasználói a
nagy teljesítményű radarberendezések (melyek elsőbbséget élveznek).
Az ilyen radarberendezések zavarhatják és/vagy károsíthatják a LELAN
(Licence-Exempt Local Area Network, engedély nélkül használható helyi
hálózati) eszközöket.
A személyekre ható rádiófrekvenciás mezők (RSS-102)
A hordozható számítógép kis erősítésű, belső antennákat alkalmaz, amelyek nem
bocsátanak ki a Health Canada által a lakosság számára megadott határértékeket
meghaladó rádiófrekvenciás sugárzást. További információkat a 6. biztonsági
szabályzatban, a Health Canada honlapján talál: www.hc-sc.gc.ca/rpb.
Federal Communications Comission
Declaration of Conformity
The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:
Product name:
Notebook PC
Model number:
FL52
Machine type:
Aspire 3030 and Aspire 5030
SKU number:
Aspire 303xxx and Aspire 503xxx
("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)
Name of responsible party:
Acer America Corporation
Address of responsible party:
2641 Orchard Parkway
San Jose, CA 95134
USA
Contact person:
Mr. Young Kim
Tel:
408-922-2909
Fax:
408-922-2606
Magyar
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) This device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.
English
65
66
Declaration of Conformity for CE Marking
Magyar
Name of manufacturer: Beijing Acer Information Co., Ltd.
Address of
manufacturer:
Huade Building, No.18, ChuangYe Rd.
ShangDi Zone, HaiDian District Beijing PRCE marking
Contact person:
Mr. Easy Lai
Tel:
886-2-8691-3089
Fax:
886-2-8691-3000
E-mail:
easy_lai@acer.com.tw
Declares that product:
Notebook PC
Trade name:
Acer
Model number:
FL52
Machine type:
Aspire 3030 and Aspire 5030
SKU number:
Aspire 303xxx and Aspire 503xxx
("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)
Is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions
of the following EC directives.
Reference no.
Title
89/336/EEC
Electromagnetic Compatibility (EMC directive)
73/23/EEC
Low Voltage Directive (LVD)
1999/5/EC
Radio & Telecommunications Terminal Equipment
Directive (R&TTE)
The product specified above was tested conforming to the applicable Rules
under the most accurate measurement standards possible, and all the necessary
steps have been taken and are in force to assure that production units of the
same product will continue to comply with these requirements.
09/01/2005
Easy Lai, Director
Qualification Center
Product Assurance
Date
67
Tárgymutató
G
A
akkumulátor
gondozás vi
állapotjelző fények 9
B
bal oldali nézet 2
billentyűzet 13
beágyazott numerikus billentyűzet
14
Gyorsbillentyűk 15
Hibaelhárítás 25
Windows billentyűk 14
Zároló billentyű 13
BIOS segédprogram 49
biztonság
használhat 18, 43
Jelszavak 43
biztonsági
Általános tudnivalók 59
CD vagy DVD 60
FCC megjegyzés 57
C
H
hálózati 46
Hálózati adapter
gondozás v
hang 19
a hangerő állítása 19
Hibaelhárítás 25
hangerő
állítása 19
Hangszórók
Gyorsbillentyűk 16
Hibaelhárítás 25
Hibaelhárítás 55
tanácsok 55
Hibaüzenetek 55
Hibernálás üzemmódba
Gyorsbillentyűk 15
I
CD-ROM
Hibaelhárítás 25
kézi kiadatás 25
kiadatás 18
IEEE 1394 port
infravörös 46
jelszót 43
típusok
43
K
50
kapcsolatok
hálózati 46
kérdések
tartózkodási hely beállítása a
modem használatához 26
kijelző
Gyorsbillentyűk 15
Hibaelhárítás 24
E
elölnézet 2
érintőpad 11
Gyorsbillentyűk 16
használata 11 – 12
euró 17
F
FAQ.
Lásd
Gyakran
kérdések
fényerő
Gyorsbillentyűk 16
47
J
D
DVD 50
DVD filmek
lejátszása
24
ismétlődő
L
LEDs
9
M
meghajtóhasználat
Magyar
gondozása
akkumulátor vi
Hálózati adapter v
számítógép v
Gyakran ismétlődő kérdések
Gyorsbillentyűk 15
68
bekapcsolás állapotjelző
memória
beszerelése 49
Modem 45
9
Magyar
N
nézet
bal 3
elülső 3
hátulsó 4
jobb 4
Num Lock 13
bekapcsolás állapotjelző
numerikus billentyűzet
beágyazott 14
nyomtatók
Hibaelhárítás 26
P
PC-kártya 48
behelyezése 48
kiadatás 48
port 45
problémák 24
billentyűzet 25
CD-ROM 25
Hibaelhárítás 55
indítás 24
kijelző 24
nyomtatók 26
S
Scroll Lock 13
számítógép
9
állapotjelzők 9
bekapcsolás állapotjelző 2, 9
billentyűzet 13
biztonság 43
funkciók 1
gondozás v
hazavinné 40
Hibaelhárítás 55
Kapcsolja ki v
környékbeli utazások 41
lekapcsolás 39
Mozgatás 39
Nemzetközi utazás 42
Otthoni iroda felállítása 41
Tisztítás vi
számítógép kezelő
Gyorsbillentyűk 15
T
támogatás
információk
Tisztítás
számítógép
28
vi
U
univerzális soros busz 47
Utazás
környékbeli utak 41
nemzetközi repülőutak
üzenet
hiba 55
W
Windows billentyűk
14
42
Download PDF

advertising