Acer | Aspire 3510 | Acer Aspire 3510 User Manual

Aspire 3510 Sorozat
Felhasználói Útmutató
Copyright © 2005. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva.
Aspire 3510 Sorozat Felhasználói útmutató
Eredeti kiadás: Március 2005
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják, anélkül, hogy az
átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások ennek a
kézikönyvnek az új kiadásaiban vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek
meg. A Társaság nem nyilatkozik sem nyíltan, sem burkoltan a kiadvány tartalmáról, és nem is ad
rá garanciát, továbbá kifejezetten visszautasítja, hogy egy meghatározott célra való alkalmasságra
vagy eladhatóságra vonatkozó garanciát nyújtana.
Jegyezze fel a lenti helyre a modell számát, a sorozatszámot, illetve a vásárlás időpontját és helyét.
A sorozatszám és a modell száma a számítógépre ragasztott címkén található. A készülékre
vonatkozó minden levelezésben fel kell tüntetni a sorozatszámot, a modellszámot és a vásárlásra
vonatkozó adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak semmilyen részletét
nem szabad sokszorosítani, adatfeldolgozó rendszerben tárolni vagy továbbítani, legyen az
bármilyen formában vagy eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolattal, feljegyzéssel
vagy másképp.
Aspire 3510 sorozatú notebook számítógép
Modell száma: ___________________________________
Sorozatszám: ___________________________________
Vásárlás időpontja: _______________________________
Vásárlás helye: __________________________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékeinek
neveit vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát
képezik.
iii
Mindenek előtt
Köszönetet szeretnénk mondani Önnek azért, hogy a Aspire sorozatú notebook
számítógépet választotta mobil számítástechnikai feladatai elvégzéséhez.
Hogy segítsük a Aspire használatát, útmutatókat dolgoztunk ki:
Az első a Kezdők számára... poszter, amely segít a
számítógép első beállításánál.
Ez a Felhasználói útmutató bemutatja, milyen sokféleképpen
segíthet Önnek a számítógépe a hatékonyabb
feladatvégzésben. Ez az útmutató világos és tömör információt
tartalmaz a számítógépről, ezért kérjük, olvassa el alaposan.
Ha esetleg szüksége van papírra nyomtatott példányra, ez a
Felhasználói útmutató PDF formátumban is rendelkezésre áll.
Kövesse az alábbi lépéseket:
1 Kattintson a következőre:Start, Összes Programok,
AcerSystem.
2 Kattintson a következőre: AcerSystem Felhasználói
útmutató.
Megjegyzés: A fájl megtekintéséhez az Adobe Acrobat
Reader telepítésére van szükség. Ha az Adobe Acrobat
Reader nincs a számítógépére telepítve, a AcerSystem
User's Guide kattintva először az Acrobat Reader
telepítőprogramja jelenik meg. Kövesse az útmutatást a
képernyőn a telepítés elvégzéséhez. Az Adobe Acrobat
Reader használatához a Súgó menü ad felvilágosítást.
A számítógép gondozása és tippek a
használathoz
A számítógép be- és kikapcsolása
A számítógép bekapcsolásához az LCD kijelző alatt, a Programindító billentyűk
mellett elhelyezkedő bekapcsoló gomb egyszerűen nyomja meg és engedje el. A
bekapcsoló gomb helyét illetően lásd: “Elölnézet” a 1. oldalon.
A kikapcsoláshoz az alábbiak közül valamelyik műveletet kell elvégeznie:
•
Használja a Windows kikapcsolás parancsát
Kattintson a következőre: Start, A számítógép kikapcsolása, majd kattintson
a Kikapcsolás gombra.
Magyar
Útmutató
iv
•
Használja a bekapcsoló gombot.
Magyar
Megjegyzés: A bekapcsoló gomb energiagazdálkodási funkciókat is
elérhet. Lásd “Mozgásban a Notebook számítógép” a 39. oldalon.
•
Használja az energiagazdálkodáshoz az előre megadott funkciókat
A számítógép kikapcsolható a kijelző lecsukásával, vagy az “alvás”
gyorsbillentyű megnyomásával is. <Fn> + <F4>. Lásd “Mozgásban a
Notebook számítógép” a 39. oldalon.
Megjegyzés: Ha a számítógépet nem tudja a szokásos módon
kikapcsolni, nyomja meg és négy másodpercnél hosszabb ideig tartsa
lenyomva a bekapcsoló gombot. Ha kikapcsolta a számítógépet és
újra be akarja kapcsolni, várjon előtte legalább két másodpercig.
A számítógép gondozása
A számítógépe jól fogja Önt szolgálni, ha vigyáz rá.
•
Ne tegye ki a számítógépet közvetlen napsugárzásnak. Ne helyezze el
hőforrások, például fűtőtest közelében.
•
Ne tegye ki a számítógépet 0 °C (32 °F) alatti vagy 50 °C (122 °F)
hőmérsékletnek.
•
•
•
•
•
•
Ne tegye ki a számítógépet mágneses mezőknek.
•
•
Ne csapja le a kijelzőt, amikor lecsukja.
Ne tegye ki a számítógépet esőnek vagy nedvességnek.
Ne öntsön vizet vagy más folyadékot a számítógépre.
Ne tegye ki a számítógépet erős ütésnek vagy rezgésnek.
Ne tegye ki a számítógépet pornak és piszoknak.
A károsodás megelőzése érdekében soha ne tegyen tárgyakat a
számítógépre.
Soha ne tegye a számítógépet egyenetlen felületre.
A hálózati adapter gondozása
Néhány tipp a hálózati adapter gondozásához:
•
Ne csatlakoztassa az adaptert semmilyen más készülékhez.
•
•
•
Ne lépjen a hálózati kábelre, és ne tegyen rá súlyos tárgyakat. A hálózati és
minden más kábelt gondosan távolítsa el a személyközlekedés útjából.
Amikor kihúzza a hálózati csatlakozót, ne a kábelt, hanem magát a csatlakozót húzza.
Az összes csatlakoztatott berendezés névleges áramfelvétele nem haladhatja
meg a hálózati kábel névleges teljesítményét, ha hosszabbító kábelt használ.
Az egyetlen fali dugaszolóaljzatba csatlakoztatott berendezések összes
névleges áramfelvétele nem haladhatja meg a biztosíték névleges
teljesítményét.
v
Az akkumulátor gondozása
Néhány tipp az akkumulátor gondozásához:
Csak ugyanolyan fajtájú akkumulátort használjon cserénél. Kapcsolja ki a
számítógépet, mielőtt eltávolítaná, vagy kicserélné az akkumulátort.
•
Ne próbálja kibontani az akkumulátort. Tartsa távol gyerekektől.
•
Az elhasznált akkumulátoroktól a helyi szabályozást betartva szabaduljon meg.
Ha lehetséges, vigye el a begyűjtőbe.
Tisztítás és javítás
A számítógép tisztításakor az alábbi lépéseket kell megtennie:
1
Kapcsolja ki a számítógépet, és vegye ki az akkumulátort.
2
Húzza ki a hálózati adaptert.
3
Vízzel nedvesített puha kendőt használjon. Ne használjon folyékony vagy
hajtógázos tisztítószert.
Ha az alábbiak valamelyike előfordul:
•
A számítógépet leejtették vagy a burkolata megsérült.
•
A számítógép nem működik megfelelően.
Kérjük, forduljon a “Gyakran ismétlődő kérdések” a 21. oldalon
Figyelmeztetés
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt a számítógépet működtesse.
Üzemi feltételek
Ez az eszköz megfelel az FCC Szabályzata 15. fejezetének. A működtetésnek két
feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros zavart, és (2), Az eszköznek minden
zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
A felhasználókat kérjük, hogy kövessék az FCC vezeték nélküli szolgáltatással
rendelkező berendezésekre vonatkozó biztonsági előírásait, amelyeket minden
rádiófrekvenciával működő szolgáltatással rendelkező berendezés használati
utasítása tartalmaz.
A nem megfelelő üzembe helyezés vagy nem szakszerű használat a
rádiótávközlésben káros zavarokat kelthet. Az FCC engedély és a garancia hatályát
veszti a belső antenna bármilyen megváltoztatása esetén.
Az engedélyezett szolgáltatással történő rádiófrekvenciás zavar megelőzésére ezt a
berendezést épületen belüli működésre tervezték, és a kültéri használatot
engedélyeztetni kell. Ha további információkra van szüksége a
termékeinkkel,szolgáltatásainkkal kapcsolatban,
keresse fel webhelyünket: http://global.acer.com/.
Magyar
•
Tartalom
Mindenek előtt
Útmutató
A számítógép gondozása és tippek a használathoz
A számítógép be- és kikapcsolása
A számítógép gondozása
A hálózati adapter gondozása
Az akkumulátor gondozása
Tisztítás és javítás
A Aspire bemutatása
Elölnézet
Elölnézet csukott állapotban
Bal oldali nézet
Jobb oldali nézet
Hátulnézet
Alulnézet
iii
iii
iii
iii
iv
iv
v
v
1
1
2
3
3
4
5
Muszaki adatok
Kijelzők
Programindító billentyűk
Érintőpad
5
8
9
10
A billentyűzet használata
12
Alapvető tudnivalók az érintőpadról
Zároló billentyűk és beépített numerikus billentyűzet
Windows billentyűk
Gyorsbillentyűk
Különleges billentyű
10
12
13
13
15
Az optikai (CD vagy DVD) meghajtó fiókjának kinyitása 16
A számítógép biztonsági zárának használata
16
Audio
17
Hangerő állítása
17
A rendszereszközök használata
18
Gyakran ismétlődő kérdések
21
Acer eManager
18
Acer GridVista (kétmonitoros megjelenítés támogatása) 19
Launch Manager
20
Szervizszolgáltatás kérése
International Traveler’s Warranty
(ITW, Utazók Nemzetközi Garanciája)
Mielőtt telefonálna
25
25
25
Acer Arcade (a kiválasztott modellekhez)
Acer Arcade Gyorsbillentyűk
Tartalom keresése és lejátszása
Speciális beállítások
26
27
28
28
Acer Arcade kezelőszervek
29
Mozi
29
Album
31
Video
32
Zene
Író
34
34
Navigációs kezelőszervek
Lejátszó kezelőszervek
DVD beállítások
Diabemutató beállításai
Videofelvétel lejátszása
Video Authoring
Másolás – tartalékmásolat készítése CD-/DVDgyűjteményéről
Audio – hozza létre saját válogatás CD-jét
Adatok – tárolja fájljait egyszerűen és könnyen
Video - az emlékei képekben
29
29
30
32
33
33
34
34
34
34
TV (a kiválasztott modellekhez)
35
Mozgásban a Notebook számítógép
39
Azonnali visszajátszás
Felvétel a TV-ből
Felvételek időzítése
TV előnézet
A TeleText funkciók használata
TV beállítások
Lekapcsolás az asztali munkahelyről
Mozgásban
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával rövid megbeszélésekre
Mit vigyen magával hosszú megbeszélésekre
35
36
36
36
37
37
39
39
39
40
40
A számítógép hazaszállítása
40
Utazás a számítógéppel
41
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával
További óvintézkedések
Otthoni iroda felállítása
A számítógép előkészítése
40
41
41
41
41
Mit vigyen magával
További óvintézkedések
42
42
Nemzetközi utazás a számítógéppel
42
A számítógép biztonságba helyezése
43
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával?
További óvintézkedések
A számítógép biztonsági zárának használata
Jelszavak használata
Jelszavak beírása
Jelszavak beállítása
Bővítés opciókkal
Csatlakozási lehetőségek
Fax-/adat Modem
Beépített hálózati szolgáltatás
Gyors infravörös (Fast infrared)
Universal Serial Bus
IEEE 1394 port
PC kártyafoglalat
42
42
43
43
43
44
44
45
45
45
46
46
47
47
48
BIOS segédprogram
50
Szoftverhasználat
51
Energiagazdálkodás
Acer eRecovery
52
53
A számítógép hibaelhárítása
57
Hatósági és biztonsági tudnivalók
59
Rendszerindítási sorrend
Disk to disk Recovery engedélyezése
Jelszó
DVD filmek lejátszása
Biztonsági másolat készítése
Helyreállítás biztonsági másolatból
Az alapértelmezett lemezkép CD-re írása
Az együtt szállított szoftverek újratelepítése CD nélkül
Jelszó módosítása
Hibaelhárítási tippek
Hibaüzenetek
Megfelelés az ENERGY STAR irányelveknek
FCC nyilatkozat
A modemre vonatkozó megjegyzések
Fontos biztonsági tudnivalók
50
50
50
51
53
54
54
55
56
57
57
59
59
60
61
1
A Aspire bemutatása
Miután a Kezdők számára… poszteren ábrázolt módon felállította a számítógépet,
engedje meg, hogy részletekbe menően is bemutassuk új Aspire számítógépét.
#
1
Tétel
Kijelző
2
3
4
Mikrofon
Billentyűzet
Csuklótámasz
5
Kattintógombok
(bal, középső és jobb)
6
Érintőpad
7
Állapotkijelzők
8
Programindító billentyűk
Magyar
Elölnézet
Leírás
Folyadékkristályos (LCD) kijelzőnek is nevezik,
a számítógép kimenetét jeleníti meg.
Beépített mikrofon hangrögzítéshez.
Adatok bevitelére szolgál.
Kényelmes támaszték a kéznek a számítógép
használata közben.
A bal és jobb gombok úgy működnek, mint az
egét bal- és jobboldali gombjai; a középső
négyirányú görgetőgombként működik.
Érintésre érzékeny mutatóeszköz, amely úgy
működik, mint a számítógépes egér.
Világító diódák (LED-ek) gyulladnak fel és
alszanak ki, így mutatják a számítógép
funkcióinak és részegységeinek állapotát.
A gyakran használt programok elindítására
szolgálnak. Lásd “Programindító billentyűk”
a 9. oldalon részletesebben.
2
Magyar
#
9
Tétel
Bekapcsoló gomb
Leírás
A számítógép be-, illetve kikapcsolására
szolgál.
Elölnézet csukott állapotban
#
1
Ikon
Tétel
Hangszórók
Leírás
Bal és jobb oldali hangszórók
biztosítják a sztereó hangkimenetet.
Infravörös eszközökkel kommunikál
(pl. infravörös nyomtató, infravörös
kapcsolattal rendelkező
számítógép).
Akkor világít, ha a számítógép be
van kapcsolva.
2
Infravörös port
3
Bekapcsolt állapotot jelző
fény
4
Akkumulátor-állapotkijelző
5
A gomb megnyomásával a Bluetooth
Bluetooth kommunikáció
Gomb/Kijelző (a kiválasztott funkciót lehet be- vagy kikapcsolni. A
Bluetooth kommunikáció állapotát
modellekhez)
jelző fény.
Vezeték nélküli kommA gomb megnyomásával a vezeték
unikáció Gomb/Kijelző
nélküli LAN funkciót lehet be- vagy
kikapcsolni. A vezeték nélküli LAN
(gyártói opció) kommunikáció
állapotát jelző fény.
Vonalszintű bemenet
Audio vonalszintű bemeneti
csatlakozóaljzat
eszközök (pl. audio CD lejátszó,
sztereó sétálómagnó) jelének
fogadásához.
mikrofon bemenet
Külső mikrofont lehet ide
csatlakozóaljzat
csatlakoztatni.
6
7
8
9
Fejhallgató-/hangszóró-/
vonalkimenet aljzat
10
USB 2.0 port
11
Retesz
Akkor világít, ha az akkumulátor
töltődik.
Audio kimeneti eszközök (pl.
hangszórók, fejhallgatók)
csatlakoztatásához.
Universal Serial Bus (USB) 2.0
eszközök csatlakoztatásához (pl.
USB egér, USB kamera).
Rögzíti és kioldja a fedelet.
3
Bal oldali nézet
Magyar
#
Tétel
Leírás
1
Optikai meghajtó
Beépített optikai meghajtó; CD-t vagy
DVD-t is befogad, az optikai meghajtó
típusától függően.
2
LED kijelző
Kigyullad, ha az optikai meghajtó aktív.
3
Vészhelyzeti kinyitó furat
A számítógép kikapcsolt állapotában
kinyitja az optikai meghajtó fiókját.
4
Optikai meghajtó lemezkiadó
gombja
Az optikai meghajtó fiókjának
kinyitásához.
Megjegyzés: Az AcerMedia állapotkijelzőjének, lemezkiadó
gombjának és vészhelyzeti kinyitó furatának elhelyezése a telepített
optikai meghajtó egység típusától függően eltérhet.
Jobb oldali nézet
Tétel
Leírás
1
#
Ikon
IEEE 1394 port
IEEE 1394 kompatibilis
eszközök csatlakoztatásához.
2
PC kártya kiadógomb
Kiadja a PC kártyát a
foglalatból.
3
PC kártyafoglalat
Egy Type II CardBus PC
kártya csatlakoztatásához.
4
Tétel
Leírás
4
Ikon
4 az 1-ben kártya(a
kiválasztott modellekhez)
MS, MS PRO , MMC, és SD
kártyát fogad.
Megjegyzés: 4 az 1-ben
kártya gyártói opció, amely az
adott konfigurációtól függ.
Egy időben csak egyfajta
kártya használható.
5
Két USB 2.0 port
Universal Serial Bus (USB)
2.0 eszközök
csatlakoztatásához (pl. USB
egér, USB kamera).
6
S-video port
S-video bemenettel
rendelkező televíziókészülékhez vagy
kijelzőeszközhöz való
csatlakozáshoz.
7
Hálózati csatlakozóaljzat
Ethernet 10/100 alapú
hálózathoz való
csatlakozáshoz (a kiválasztott
modellekhez)
8
Modem csatlakozóaljzat
Telefonvonalhoz való
csatlakozáshoz.
9
Szellőzőnyílások
Még hosszú használat esetén
is megakadályozzák a
számítógép túlmelegedését.
Magyar
#
Hátulnézet
Tétel
Leírás
1
#
Ikon
Tápfeszültségcsatlakozóaljzat
Hálózati adapter
csatlakoztatásához.
2
Külső kijelző csatlakozója
Kijelző eszközhöz kapcsolódik (pl.
külső monitor, LCD projektor).
3
Biztonsági zár
Kensington kompatibilis
számítógépes biztonsági zárhoz
kapcsolódik.
5
Alulnézet
Magyar
#
Tétel
Leírás
1
Merevlemez rekesz
A számítógép merevlemezét tartalmazza
(csavar rögzíti).
2
Az akkumulátor kioldó
retesze
Az akkumulátor eltávolításához kioldja a
rögzítést.
3
Akkumulátorrekesz
A számítógép akkumulátorát tárolja.
4
Akkumulátorzár
Rögzíti az akkumulátort.
5
Hűtőventilátor
Óvja a számítógépet a túlmelegedéstől.
Megjegyzés: A ventilátor nyílásait nem szabad
elzárni vagy letakarni.
6
Memóriarekesz
Helyet ad a számítógép memóriájának és mini
PCI kártyájának.
Muszaki adatok
Mikroprocesszor
•
Intel® Celeron® M processzor, 1,3 ~ 1,5 GHz vagy gyorsabb
Memória
•
•
256/512 MB DDR2 SDRAM alapkiépítésben, 2048 MB-ig bővíthető kettős
soDIMM modulokkal
512 KB flash ROM BIOS
Adattárolás
•
•
•
Egy 40 GB vagy nagyobb kapacitású E-IDE merevlemez (2,5” hüvelykes, 9,5
mm magas, UltraDMA-100)
Egy beépített optikai meghajtó vagy
Egy 5,25 hüvelykes belső
4 az 1-ben kártya (a kiválasztott modellekhez)
Kijelző és video
•
Vékonyréteg tranzisztor (TFT) a következő felbontással:
Magyar
6
•
•
•
•
15.0“ XGA (1024 x 768)
15.4" WXGA (1280 x 800)
Acer CrystalBrite (a kiválasztott modellekhez)
Egyidejű LCD és CRT monitor támogatás
Kettős, független megjelenítés
„Automatikus LCD fényerőcsökkentés", amely automatikusan elvégzi a monitor
legjobb beállítását, és energiát takarít meg
Csatlakozási lehetőségek
•
•
•
•
Integrált 10/100 Mbps Fast Ethernet csatlakozás
Beépített 56Kbps fax-/adatmodem
Három Universal Serial Bus (USB) 2.0 port
InviLink™ 802.11b/g vagy 802.11a/b/g kétsávos, három üzemmódú vezeték
nélküli LAN (gyártói opció)
Audio
•
•
•
16 bites AC’97 sztereó hang
Kétutas hangszórók és egy beépített mikrofon
Külön audio portok a fejhallgató kimenethez, a vonalszintű bemeneti
eszközökhöz és mikrofonhoz
Billentyűzet és mutatóeszköz
•
88/89 gombos Windows billentyűzet
•
Ergonómiailag tervezett érintőpad mutatóeszköz, görgető funkcióval
I/O portok
•
•
•
•
•
•
•
Egy Type II PC kártyanyílás
Egy RJ-11 telefon csatlakozóaljzat (V.92, 56Kbps modem)
Egy RJ-45 hálózati csatlakozóaljzat
Egy tápcsatlakozó aljzat (hálózati adapterhez)
Egy külső monitorcsatlakozó
Egy hangszóró/fejhallgató kimeneti csatlakozóaljzat
Egy audio vonalszintű bemeneti csatlakozóaljzat
7
Egy mikrofon bemeneti csatlakozóaljzat
Egy infravörös (FIR) port (gyártói opció)
Egy IEEE 1394 port (gyártói opció)
Egy S-video port TV-hez való csatlakozáshoz (gyártói opció)
Három USB 2.0 port
4 az 1-ben MS / MS PRO / MMC / SD memóriakártya olvasó
(a kiválasztott modellekhez)
Tömeg (akkumulátorral)
•
3 kg (6.6 lbs)
Méretek
•
360.0 (széles) x 279.0 (mély) x 33.9/38.9 (max. magas) mm
Környezet
•
Hőmérséklet:
Üzemi: 5 °C ~ 35 °C
Üzemen kívül: -20 °C ~ 65 °C
•
Relatív páratartalom (nem lecsapódó):
Üzemi: 20 % ~ 80 % relatív páratartalom
Üzemen kívül: 20 % ~ 80 % relatív páratartalom
Rendszer
•
•
•
•
Microsoft® Windows® XP Home/Pro/MCE (MCE, a kiválasztott modellekhez)
ACPI v.1.0b támogatás
DMI 2.0 szabványú
Wi-Fi® kompatibilis
Áramellátás
•
•
8 cellás (65 W) vagy 4 cellás (32 W) Li-ion akkumulátor
65 W hálózati adapter 19 V/3,42 A.
Opciók
•
•
•
256 MB/512 MB/1 GB memóriabővítő modul
•
Kiegészítő merevlemez
•
USB hajlékonylemez meghajtó
Kiegészítő 65 W-os hálózati adapter
Kiegészítő Li-ion akkumulátor
Megjegyzés: A fent megadott műszaki adatok tájékoztató jellegűek.
A számítógép pontos konfigurációját a modellszám alapján lehet
meghatározni.
Magyar
•
•
•
•
•
•
8
Kijelzők
Magyar
A számítógépen három jól látható állapotikon látható, a billentyűzet felett jobbra.
Ezen kívül két jelző található az előlapon. Akkor is leolvasható a funkciók állapota,
ha csukva van a készülék fedele.
Ikon
Funkció
Leírás
Caps Lock
Akkor világít, ha a Caps Lock aktív.
Num Lock
Akkor világít, ha a Num Lock aktív.
Adathordozóműködés
Akkor jelez, ha a merevlemez vagy az optikai meghajtó
aktív.
Bluetooth
kommunikáció
A Bluetooth kommunikáció állapotát jelző fény.
Vezeték nélküli
kommunikáció
A Vezeték nélküli LAN kommunikáció állapotát jelző
fény.
Áramellátás
Zöld fénnyel világít, ha a számítógép bekapcsolt állapotban
van, és villog, ha készenléti üzemmódba került.
Akkumulátor
Zöld fénnyel világít. Lásd az alábbi megjegyzéseket.
1. Töltés: sárgán jelez, ha az akkumulátor töltődik.
2. Teljesen feltöltve: zölden jelez hálózati tápláláskor.
9
Programindító billentyűk
A billentyűzet jobb felső része felett négy gomb található. Ezeket indító billentyűknek
nevezzük. Jelölések találhatók rajtuk levelezés, Web böngésző, Acer Empowering
“és programozható gombok.
Az Acer eManager futtatásához nyomja meg az "
" billentyűt. Kérjük olvassa el
az “Acer eManager” a 18. oldalon. A levelezés és Web böngésző gombok az
alapértelmezett levelező és böngésző programokat indítják el de a felhasználó ezt
megváltoztathatja. A levelezés, web böngésző és programozható gombok
beállításához futtassa az Acer Launch Manager alkalmazást. Lásd a “Launch
Manager” a 20. oldalon.
Programindító
billentyű
Alapértelmezett alkalmazás
P
User-programmable
Acer eManager alkalmazás (user-programmable)
Web browser
Internet browser application (user-programmable)
Mail
Email application (user programmable)
Magyar
Key “
10
Magyar
Érintőpad
A beépített érintőpad mutatóeszköz, amely a felületén érzékeli a mozgást. Ez azt
jelenti, hogy a kurzor annak megfelelően reagál, ahogy az ujját mozgatja az
érintőpad felületén. A csuklótámasz központi elhelyezése optimális kényelmet és
támaszt biztosít.
Alapvető tudnivalók az érintőpadról
A következő pontokból megtudhatja, hogyan kell használni az érintőpadot:
•
•
•
A kurzor mozgatásához húzza végig az ujját az érintőpadon (2).
Nyomja le a bal (1) és a jobb (4) gombot az érintőpad szélén a kiválasztási,
illetve végrehajtási funkciók elvégzésére. Ez a két gomb megfelel az egereken
található bal és jobb gombnak. Az érintőpadra történő koppintás ugyanilyen
eredménnyel jár. Az érintőlapon való koppintás megfelel a bal gombbal való
kattintásnak.
Használja a 4 irányú léptető gombot (3), hogy az oldalon fel/le és jobbra/balra
mozogjon. Ezzel a gombbal azt a hatást éri el, mint a windows
alkalmazásokban a jobb oldali gördítősávra kattintással.
11
Jobb
gomb (4)
Bal gomb (1)
Végrehajtás
Kattintson
egymásután
kétszer
gyorsan.
Koppintson kétszer
(ugyanolyan
gyorsan, mintha az
egér gombjával
kétszer kattintana).
Kiválasztás
Kattintson
egyszer.
Koppintson
egyszer.
Elhúzás
Kattintson és
tartsa
lenyomva,
majd
használja az
ujját az
érintőpadon a
kurzor
elhúzásához.
Koppintson kétszer
(ugyanolyan
gyorsan, mintha az
egér gombjával
kétszer kattintana),
majd tartsa az ujját
az érintőpadon a
második koppintás
után, és húzza el a
kurzort.
A helyi menü
behívása
Görgetés
Érintopad (2)
Középső gomb
(3)
Magyar
Funkció
Kattintson
egyszer.
Billentse a
gombot fel/le/
balra/jobbra
irányba, és tartsa
lenyomva.
Megjegyzés: Csak száraz és tiszta ujjal használja érintőpadot. Az
érintőpadot is tartsa szárazon és tisztán. Az érintőpad az ujj
mozgására érzékeny. Ezért minél könnyedebb az érintés, annál
jobban reagál. Az erősebb koppintás nem növeli az érintőpad reagálóképességét.
12
A billentyűzet használata
Magyar
A billentyűzet teljes méretű billentyűkkel és beágyazott numerikus billentyűzettel,
valamint külön kurzorbillentyűkkel, két Windows billentyűvel és tizenkét
funkcióbillentyűvel rendelkezik.
Zároló billentyűk és beépített numerikus
billentyűzet
A billentyűzetnek 3 blokkoló billentyűje van, amelyekkel egy funkciót lehet be- és
kikapcsolni.
Blokkoló
billentyű
Caps Lock
Num Lock
<Fn> + <F11>
Scroll Lock
<Fn> + <F12>
Leírás
Amikor a Caps Lock be van kapcsolva, minden betűkarakter
nagybetűként jelenik meg.
Amikor a Num Lock be van kapcsolva, a beágyazott billentyűzet
numerikus üzemmódban működik. A billentyűk számológépként
működnek (a számtani műveletekkel: +, -, * és / együtt). Akkor
használja ezt az üzemmódot, ha sok numerikus adatot kíván
bevinni. Ennél jobb megoldás a külső numerikus billentyűzet
használata.
Amikor a Scroll Lock be van kapcsolva, a képernyőn a kép egy
sorral feljebb vagy lejjebb gördül, ha lenyomja a felfelé, illetve
lefelé mutató nyíllal jelölt billentyűket.
A Scroll Lock egyes alkalmazásoknál nem működik.
A beágyazott numerikus billentyűzet úgy működik, mint egy asztali numerikus
billentyűzet. A billentyűk jobb felső sarkán lévő kisméretű karakterek jelölik. A
billentyűzet feliratozásának egyszerűsítése érdekében a kurzorvezérlő szimbólumok
nincsenek feltüntetve a billentyűkön.
A kívánt funkció
Num Lock be
Számbillentyűk a
beágyazott
billentyűzeten
A számokat a megszokott
módon gépelje be.
Kurzorvezérlő
Tartsa a <Shift> billentyűt
billentyűk a beágyazott lenyomva a kurzorvezérlő
billentyűzeten
billentyűk használata közben.
A billentyűzet rendes
billentyűi
Num Lock ki
Tartsa az <Fn> billentyűt
lenyomva a kurzorvezérlő
billentyűk használata
közben.
Tartsa az <Fn> billentyűt
A betűket a megszokott
lenyomva, miközben a
módon gépelje be.
beágyazott billentyűzeten gépel.
13
Windows billentyűk
A billentyűzetnek két olyan gombja van, amelyek Windows-hoz kötött funkciókat
látnak el.
Leírás
Windows billentyű
Start gomb. Az ezt a billentyűt tartalmazó
billentyűkombinációk gyorsválasztást tesznek lehetővé. Íme
néhány példa:
<
> + <Tab>: A következő Tálca gombot aktiválja
<
> + <E>: Megnyitja a Sajátgép ablakot
<
> + <F1>: Megnyitja a Súgót
<
> + <F>: Megnyitja a Keresőt
<
> + <R>: Megnyitja a futtatás párbeszédablakot
<
> + <M>: Az összes ablakot kisméretűre állítja
<Shift> + <
Alkalmazás
billentyű
> + <M>: Visszaállítja az ablakok méretét
Ennek a billentyűnek ugyanaz a hatása, mint a jobb
egérgombbal történő kattintásnak, azaz megnyitja az
alkalmazás helyi menüjét.
Gyorsbillentyűk
A számítógép gyorsbillentyűket vagy billentyűkombinációkat használ a legtöbb
kezelőszervek beállításához, mint például a képernyő fényereje, a hangerő és a
BIOS segédprogram.
A gyorsbillentyűk aktiválásához nyomja le és tartsa lenyomva az <Fn> billentyűt,
mielőtt lenyomná a gyorsbillentyű-kombináció másik billentyűjét.
Magyar
Billentyű
14
Magyar
Gyorsbill-entyű
<Fn> + <F1>
Ikon
Funkció
Gyorsbillentyű súgó
Leírás
A gyorsbillentyűk súgóját
jeleníti meg.
<Fn> + <F2>
Acer eSettings
<Fn> + <F3>
Acer
ePowerManagement
<Fn> + <F4>
Alvás
Megnyitja az Acer
eManagerben az Acer
eSettings eszközt. Lásd
“Acer eManager” a 18.
oldalon.
Megnyitja az Acer
eManagerben az Acer
ePowerManagement
eszközt. Lásd “Acer
eManager” a 18. oldalon.
A számítógépet alvó
üzemmódba helyezi.
<Fn> + <F5>
A kijelző átkapcsolása
<Fn> + <F6>
Kijelző kikapcsolása
<Fn> + <F7>
Az érintőpad
átkapcsolása
A kijelző kimenetet
átkapcsolja a kijelző, a külső
monitor (ha van ilyen
csatlakoztatva), és “a kijelző
és a külső monitor együtt”
között.
Kikapcsolja a kijelző hátsó
megvilágítását, hogy
energiát takarítson meg.
Bármely billentyű
megnyomására visszatér.
A beépített érintőpadot be-,
illetve kikapcsolja.
<Fn> + <F8>
Hangszóró be-, illetve
kikapcsolása
A hangszórókat be- és
kikapcsolja.
<Fn> + <↑>
Hangerő növelése
Növeli a hangerőt.
<Fn> + <↓>
Hangerő csökkentése
Csökkenti a hangerőt.
<Fn> + <→>
Fényerő növelése
Növeli a kijelző fényerejét.
<Fn> + <←>
Fényerő csökkentése
Csökkenti a kijelző
fényerejét.
15
Különleges billentyű
Az euró szimbólum
1
Nyisson meg egy szövegszerkesztőt.
2
Nyomja meg közvetlenül az <Euró> billentyűt a billentyűzet jobb alsó részén,
vagy tartsa lenyomva az <Alt Gr> billentyűt, majd nyomja meg a billentyűzet
közepén fölül az <5> billentyűt.
Megjegyzés: Némelyik betűkészlet és szoftver nem támogatja az euró
szimbólum használatát. További információkért kérjük, forduljon a
http://www.microsoft.com/typography/faq/faq12.htm weboldalhoz.
USA dollár szimbólum
1
Nyisson meg egy szövegszerkesztőt.
2
Nyomja meg közvetlenül az <Dollar> billentyűt a billentyűzet jobb alsó részén,
vagy tartsa lenyomva az <Shift> billentyűt, majd nyomja meg a billentyűzet
közepén fölül az <4> billentyűt.
Megjegyzés: Ez a funkció a nyelvi beállítások szerint változik.
Magyar
Ha a billentyűzetkiosztás Egyesült Államok-nemzetközi, Egyesült Királyság, vagy ha
európai nyelvhez tartozó a billentyűzetkiosztás, akkor a billentyűzetről bevihető az
euró jele.
16
Magyar
Az optikai (CD vagy DVD)
meghajtó fiókjának kinyitása
Ha a számítógép be van kapcsolva, az optikai meghajtó fiókjának kinyitásához
nyomja meg a lemezkiadó gombot.
Ha a tápfeszültség ki van kapcsolva, a meghajtó fiókját úgy lehet kinyitni, hogy a
vészhelyzeti kinyitó furatot használja.
A számítógép biztonsági zárának
használata
A számítógép hátulján elhelyezett, biztonsági zárhoz tartozó horony lehetővé teszi,
hogy Kensington típusú számítógépes biztonsági zárat használjon.
Tekerje a számítógépes biztonsági zárhoz tartozó drótkötelet egy mozdíthatatlan
tárgy, például asztal vagy zárt fiók fogantyúja köré. Helyezze be a horonyba a
kulcsot, és fordítsa el a zár bezárásához. Kaphatóak kulcsnélküli modellek is.
17
Audio
A számítógép 16 bites, minőségi AC’97 sztereó hanggal és kétutas, sztereó
hangszórókal van felszerelve.
Magyar
Hangerő állítása
A számítógép hangerejének beállítása egyszerűen gombnyomásra történik. További
részletekért a hangerő beállítását illetően lásd: “Gyorsbillentyűk” a 13. oldalon.
18
A rendszereszközök használata
Magyar
Acer eManager
Az Acer eManager innovatív szoftver, amelyet a gyakran használt funkciókhoz
terveztek. Az Acer Empowering billentyű megnyomására megjelenik az Acer
eManager felhasználói felülete, amely négy alapbeállítást tartalmaz:
Acer ePowerManagement , Acer eNetManagement, Acer ePresentation ,
Acer eRecovery és Acer eSettings.
Az ”
“ billentyű beállításához lásd “Programindító billentyűk” a 9. oldalon.
Az Acer ePowerManagement irányító központban egy helyről vezérelheti
a számítógép energiagazdálkodási sémáit és energiatakarékossági
beállításait. (a kiválasztott modellekhez)
Az Acer ePresentation használatával egyszerűen készíthet
diabemutatókat.
Az Acer eRecovery programmal biztonsági másolatot készíthet a fájlokról,
hogy egy véletlen rendszerösszeomlásnak ne legyen adatvesztés a
következménye.
Az Acer eSettings révén könnyen kézben tarthatja a számítógépe
beállításait és biztonságát.
További információkért nyissa meg az Acer eManager programot, kattintson a kívánt
alkalmazásra, majd válassza a Help (Súgó) funkciót.
19
Acer GridVista (kétmonitoros megjelenítés
támogatása)
Ha engedélyezni akarja a notebookon a kétmonitoros megjelenítést.Először is
ellenőrizze, hogy csatlakoztatva van-e a második monitor.Ezután nyissa meg a Start
- Vezérlőpult - Megjelenítés párbeszédpanelt, és kattintson a Beállítások fülre.
Jelölje ki a párbeszédpanelen a második monitor (2) ikonját, majd jelölje be
A Windows Asztal kiterjesztése erre a monitorra négyzetet. Végül az Alkalmaz
gombra kattintva tárolja el az új beállításokat, majd kattintson az "OK" gombra a
művelet befejezéséhez.
Az Acer GridVista egy hasznos segédprogram. Négy beépített megjelenítési
beállítása van, amellyel a felhasználók egy képernyőn több ablakot kezelhetnek. A
funkció elérési útvonala: Start, Minden program, majd Acer GridVista. Az alábbi
négy megjelenítési beállítás választható:
Kettő (függőlegesen), három (a nagyobb bal oldalon), három (a nagyobb jobb
oldalon) vagy négy.
A Acer GridVista támogatja a kétmonitoros megjelenítést, vagyis a kép egymástól
független felosztását két megjelenítőn.
A Acer GridVista beállítása felhasználóbarát:
1
Indítsa el a Acer GridVista segédprogramot, és válassza ki az egyes
megjelenítők kívánt képernyőbeállítását a tálcáról.
2
Húzza rá az ablakokat a kívánt elrendezési típusra.
3
Élvezze a jól áttekinthető asztal kényelmét.
Magyar
Megjegyzés: Ez a szolgáltatás csak bizonyos modelleken áll
rendelkezésre.
Magyar
20
Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a második monitor felbontása a
gyártó által ajánlott értékre van-e beállítva
Launch Manager
4 Programindító Gomb található a billentyűzet fölött. A vezeték nélküli és a Bluetooth
gombok nem programozhatók. Lásd “Programindító billentyűk” a 9. oldalon
részletesebben.
A Launch Manager alkalmazás elindításához kattintson a következőkre: Start,
Programok, majd Launch Manager.
21
Gyakran ismétlődő kérdések
Megnyomtam a bekapcsoló gombot és kinyitottam a kijelzőt, de a
számítógép nem indul el, illetve nem tölti be a rendszert.
Nézze meg a bekapcsolt állapotot jelző lámpát:
•
•
Ha nem világít, a számítógép nem kap feszültséget. Ellenőrizze a
következőket:
-
Ha akkumulátorról üzemel, lehet, hogy alacsony a feszültsége, és nem
képes energiával ellátni a számítógépet. Csatlakoztassa a hálózati
adaptert, hogy feltölthesse az akkumulátort.
-
Bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózati adapter megfelelően
csatlakoztatva van a számítógéphez és a fali dugaszolóaljzatba.
Ha világít, ellenőrizze a következőket:
-
Nem rendszerindító (boot-) lemez van a külső USB hajlékonylemezes
meghajtóban? Tegyen be helyette egy rendszerlemezt, és nyomja meg a
<Ctrl> + <Alt> + <Del> billentyűkombinációt a rendszer újraindításához.
Semmi nem jelenik meg a kijelzőn.
A számítógép teljesítményszabályozó rendszere automatikusan kikapcsolja a
kijelzőt, hogy energiát takarítson meg. Nyomja meg bármely billentyűt a kijelző
visszakapcsolásához.
Ha nem lehet visszakapcsolni a kijelzőt egy billentyű lenyomásával, annak két oka
lehet:
A fényerő nagyon alacsonyra van állítva. Nyomja meg a <Fn> + <→> billentyűt a
fényerő növeléséhez.
•
A kijelző egység külső monitorra van állítva. Nyomja le a monitorváltás
gyorsbillentyűjét: <Fn> + <F5> , hogy a számítógép kijelzője legyen az aktuális
monitor.
•
Ha az Alvás állapotjelző lámpa világít, akkor a számítógép Alvás üzemmódban
van. Ha fel akarja ébreszteni a számítógépet, nyomja meg és engedje fel a
bekapcsoló gombot.
Magyar
Az alábbiakban felsoroljuk azokat a lehetséges helyzeteket, amelyek a számítógép
használata közben merülhetnek fel. Mindegyikhez egyszerű válaszokat és
megoldásokat nyújtunk.
22
Magyar
A kép nem tölti ki a kijelzőt.
A számítógép kijelzőjének természetes felbontása 1024 x 768 (XGA) a 14,1”/15.0”
hüvelykes kijelzőn. Ez a számítógép képernyőjének alapbeállítása. A Windows
asztalon a jobb gomb kattintásával válassza ki a Tulajdonságokat, hogy megjelenjen
a Képernyő tulajdonságai párbeszédablak. Ezután kattintson a Beállítások fülre,
hogy a megfelelő felbontás beállításáról megbizonyosodhasson. Az előírt
felbontásnál kisebb felbontások a számítógépen, vagy egy külső monitoron nem a
teljes képernyőn jelennek meg.
Nem bocsát ki hangot a számítógép hangszórója.
Ellenőrizze a következőket:
•
A hangerő le lehet némítva. A Windows tálcán nézze meg a
hangerőszabályzás (hangszóró) ikont. Ha át van húzva, kattintson az ikonra,
és törölje a némítás opciót.
•
Lehet, hogy a hangerő túl halk. A hangerő a hangerőszabályzó gombokkal is
állítható. Részleteket lásd: “Gyorsbillentyűk” a 13. oldalon.
•
Ha fejhallgató, fülhallgató vagy külső hangszóró van a számítógép bal oldalán
lévő vonalkimenet porthoz csatlakoztatva, a beépített hangszóró
automatikusan kikapcsol.
Ki szeretném nyitni az optikai meghajtó tálcáját a számítógép
bekapcsolása nélkül. Nem lehet kinyitni az optikai meghajtó
tálcáját.
Az optikai meghajtón van egy mechanikus kiadógomb. A fiók kinyitásához
egyszerűen illessze a furatba egy toll hegyét, vagy egy gemkapcsot és nyomja meg.
A billentyűzet nem reagál.
Csatlakoztasson egy külső billentyűzetet a számítógép hátlapján vagy bal oldalán
található USB 2.0 porthoz. Ha azzal működik, lépjen kapcsolatba a kereskedőjével
vagy egy felhatalmazott szervizközponttal, mert lehet, hogy a belső billentyűzet
kábele meglazult.
23
Az infravörös port nem működik.
Ellenőrizze a következőket:
Gondoskodjon róla, hogy mindkét eszköz infrarvörös portja egymással
szemben (+/- 15 fok) álljon, és nem több mint egy méter távolságra legyenek
egymástól.
•
Ellenőrizze, hogy nincs-e valamilyen akadály a két infravörös port között.
Semmi se takarja el a portokat.
•
Ellenőrizze, hogy a megfelelő szoftver fut-e mindkét eszközön
(fájltovábbításhoz), illetve a megfelelő meghajtóprogramokkal rendelkezik-e
(infravörös nyomtatóra történő nyomtatáshoz).
•
A Bekapcsolási Öntesztelés (POST) alatt nyomja meg az <F2> billentyűt, hogy
a BIOS segédprogramot elindítsa, és győződjön meg arról, hogy az infravörös
port engedélyezve van-e.
•
Győződjön meg arról, hogy mindkét eszköz IrDA kompatibilis.
A nyomtató nem működik.
Ellenőrizze a következőket:
•
Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e dugva egy fali dugaszolóaljzatba, és
hogy be van-e kapcsolva.
•
Ellenőrizze, hogy a nyomtatókábel jól van-e csatlakoztatva a számítógép
párhuzamos portjához és a nyomtató megfelelő portjához.
•
Ha párhuzamos nyomtatót használ, a POST alatt nyomja meg az <F2>
billentyűt, hogy a BIOS segédprogramot elindítsa, és győződjön meg arról,
hogy a párhuzamos port engedélyezve van-e.
Szeretném beállítani a beépített modem használatát.
A kommunikációs szoftver (pl. a HyperTerminal) megfelelő használatához be kell
állítani a Hívás helyét:
1
Kattintson a következőkre: Start, Beállítások,Vezérlőpult.
2
Duplán kattintson a Modemek ikonra.
3
Kattintson a Tárcsázási tulajdonságok fülre és adja meg a hívás helyét.
Forduljon a Windows Súgóhoz.
Megjegyzés:A notebook elsõ indításakor az internetkapcsolat
telepítését kihagyhatja, mivel ez nem szükséges az operációs
rendszer telepítéséhez. Ha az operációs rendszert telepítette,
folytathatja az internetkapcsolat telepítésével.
Magyar
•
24
Magyar
Helyreállító CD-k nélkül szeretném visszaállítani a számítógép
eredeti beállításait.
Megjegyzés: Ha a rendszer több nyelvet támogat, a későbbi
helyreállítási műveleteknél csak a rendszer első indításakor választott
operációs rendszer és nyelv használható.
Ez a visszaállítási folyamat segít Önnek visszaállítani a C: meghajtóra azokat a
szoftvereket, amelyek a noteszgép vásárlásakor eredetileg fel voltak telepítve.
Kövesse az alábbi lépéseket a C: meghajtó helyreállításához. (A C: meghajtó
újraformázásra kerül és minden rajta lévő adat törlődik!) Fontos, hogy e lépés előtt
készítsen tartalékmásolatot az adatállományokról.
A visszaállítás megkezdése előtt kérjük, ellenőrizze a BIOS beállításait.
1
Ellenőrizze, hogy aktiválva van-e a Acer disk-to-disk recovery funkció.
2
Győződjön meg arról, hogy a D2D Recovery beállítás az Main pontban
Enabled állapotra van állítva.
3
Lépjen ki a BIOS segédprogramból és mentse el a módosításokat. A rendszer
ezután újraindul.
Megjegyzés: A BIOS segédprogram aktiválásához nyomja meg az
<F2> billentyűt a bekapcsolási öntesztelés (POST) alatt.
1
2
3
Indítsa újra a rendszert.
Amig az Acer logo lathato, nyomja meg egyszerre az <Alt> + <F10>
billentyűket, hogy elindítsa a visszaállítási folyamatot.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a rendszer helyreállításához.
Fontos! Ez a funkció 2 – 3 GB területet foglal a merevlemez rejtett
partíciójában.
25
Szervizszolgáltatás kérése
A számítógépére érvényes az International Traveler’s Warranty (ITW, Utazók
Nemzetközi Garanciája) , amely utazás közben biztonságot és nyugalmat nyújt. A
szervizközpontok világméretű hálózata örömmel áll az Ön rendelkezésére.
A számítógépéhez mellékeltünk egy ITW útlevelet. Ez az útlevél mindent tartalmaz,
amit az ITW programról tudnia kell. A kézhez álló füzetben felsorolták a
rendelkezésre álló felhatalmazott szervizközpontokat. Kérjük, olvassa el gondosan
az útlevelet.
Legyen mindig kéznél az ITW útlevele, különösen utazás közben, hogy
részesülhessen a támogatást nyújtó központjaink által nyújtott előnyökből. A
vásárlást igazoló dokumentumokat helyezze az ITW útlevél borítólapjának belső
oldalán kialakított tasakba.
Ha abban az országban, ahova utazott, nincsen az Acer által felhatalmazott szerviz,
a világ bármely pontján lévő irodánkkal kapcsolatba léphet.
Látogassa meg a http://global.acer.com.
Mielõtt telefonálna
Kérjük, készítse elő a következő információkat, ha felhívja az Acert telefonos
segítségkérés céljából, és legyen a számítógépe mellett, amikor telefonál. A
segítségével csökkenthetjük a híváshoz szükséges időt, és hatékonyabban meg
tudjuk oldani a problémáit
Ha a számítógépe hibaüzenetet jelez vagy sípol, írja le a képernyőn megjelenteket,
(vagy a hangjelzések számát és sorrendjét).
A következő információkat kérjük Öntől:
Név: __________________________________________________________________
Cím: __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Telefonszám: __________________________________________________________
Gép típusa és modellszám: ______________________________________________
Sorozatszám:___________________________________________________________
A vásárlás időpontja: ____________________________________________________
Magyar
International Traveler’s Warranty (ITW, Utazók
Nemzetközi Garanciája)
26
Magyar
Acer Arcade
(a kiválasztott modellekhez)
Az Acer Arcade integrált lejátszó zene, fotók, DVD-filmek és videofelvételek
lejátszásához. Fájl megtekintéséhez, illetve meghallgatásához kattintson egy
tartalom gombra (pl. Zene, Video stb.) az Arcade honlapon.
•
Mozi - DVD-k vagy VCD-k megtekintése
•
Album - A merevlemezen vagy bármely cserélhető lemezen tárolt digitális
fotók megtekintése
•
Video- Videoklipek megtekintése és/vagy szerkesztése
•
Zene - Többféle formátumban tárolt zenei állományok meghallgatása
•
Író - CD-k és/vagy DVD-k létrehozása az adatok megosztásához, illetve
archiválásához
•
TV - Digitális, illetve analóg televíziós műsorokat nézhet (opcionális)
•
Speciális beállítások - Az Acer Arcade személyre szabása
Megjegyzés: Videofelvételek, DVD-filmek vagy diabemutatók nézése
közben a képernyőkímélő és az energiagazdálkodási lehetőségek
nem állnak rendelkezésre. Zenehallgatás közben azonban aktívak
ezek a funkciók.
27
Acer Arcade Gyorsbillentyűk
Windows alatt az alábbi billentyűkombinációk állnak rendelkezésre az Acer Arcade
jellemzőinek és beállításainak finomhangolásához.
Funkció
<Fn> + <F1>
On-line súgó menü
<Fn> + <F3>
Acer ePowerManagement, akkumulátorral
kapcsolatos információk
<Fn> + <F5>
A kijelző átkapcsolása
<Fn> + <F6>
Kijelző kikapcsolása
<Fn> + <F8>
Hangszóró be-, illetve kikapcsolása
<Fn> + <↑>
Növeli a hangerőt.
<Fn> + <↓>
Csökkenti a hangerőt
<Fn> + <→>
Növeli a kijelző fényerejét
<Fn> + <←>
Csökkenti a kijelző fényerejét
<Fn> + <Home>
Lejátszás; nyomja meg ezt a gombot a zeneszám
vagy videofelvétel lejátszásához. Nyomja meg ismét a
lejátszás szüneteltetéséhez
<Fn> + <Pg Up>
Leállítás; nyomja meg ezt a gombot a zeneszám vagy
videofelvétel lejátszásának megállításához
<Fn> + <Pg Dn>
Visszaugrás; nyomja meg ezt a gombot, hogy
visszaugorjon az előző zeneszám vagy videofelvétel
elejére, és elkezdje lejátszani
<Fn> + <End>
Előreugrás; nyomja meg ezt a gombot, hogy a
következő zeneszámra vagy videofelvételre ugorjon
Magyar
Gyorsbillentyű
28
Magyar
Tartalom keresése és lejátszása
Ha egy gombra kattint az Acer Arcade honlapon, megnyílik a megfelelő szolgáltatás
honlapja. A tartalom lapokon a bal oldalon gombok, a jobb oldalon pedig
böngészőpanel található. Ha egy gombon több választás lehetséges, mint például
rendezési szempontok, az aktuális beállítást a bal oldalon egy élénk színű golyó
mutatja.
A tartalom kiválasztásához kattintson a tartalom panelben lévő tételre. Ha több mint
egy CD- vagy DVD-meghajtó áll rendelkezésre, az összes meghájtó láthatóvá válik.
A képek és videofelvételek fájlként (gyorsnézeti képekkel) és mappákban rendezve
jelennek meg.
A mappában való böngészéshez kattintson rá, hogy megnyissa. Ahhoz, hogy a
fölötte lévő szintre lépjen, kattintson az Egy szinttel feljebb gombra. Ha a tartalom
nem fér rá egy oldalra, használja a jobb oldalon alul lévő gombokat a lapok
görgetéséhez.
Speciális beállítások
Az Acer Arcade programban lévő beállítások lehetővé teszik, hogy finomhangolja
teljesítményét a számítógépéhez személyes igényei szerint. A Honlap Speciális
beállítások gombjára való kattintással léphet a Beállítások lapra.
Használja a "Képernyő arány" beállítást a szabvány (4:3) és a széles képernyős
(16:9) beállítás közötti átkapcsoláshoz.
Az "Audio kimenet" beállítást "Sztereóra" kell állítani, ha hangszórókat használ, és
"Virtuális surround hangra", ha fejhallgatót használ.
Megjegyzés: Ha az Ön hangszórói nem alkalmasak alacsony
frekvenciájú jelek lesugárzására, ajánljuk, hogy ne válassza ezt a
beállítást, mivel károsíthatja a hangszórókat.
Kattintson az About Acer Arcade pontra a verziót és a szerzői jogvédelmi adatokat
tartalmazó lap megnyitásához.
Kattintson a Gyári beállítások visszaállítása gombra, hogy visszaállítsa az Acer
Arcade program alapértelmezett beállításait.
29
Acer Arcade kezelőszervek
Navigációs kezelőszervek
Az Acer Arcade honlapjára való visszatéréshez kattintson a Home gombra az ablak
bal felső sarkában. Ahhoz, hogy tartalomkeresés közben a fölötte lévő szintre
lépjen, kattintson az Egy szinttel feljebb gombra. Az előző képernyőre való
lépéshez kattintson a Return gombra. A felső jobb oldali sarokban lévő gombok (Kis
méret, Teljes méret és Bezárás) a PC-kben megszokott módon működnek.
Az Acer Arcade programból való kilépéshez kattintson a Bezárás gombra az ablak
jobb felső sarkában. Ehhez kattinthat a To PC gombra is.
Lejátszó kezelőszervek
Az ablak alján láthatók a lejátszó videofelvételek, diabemutatók, filmek, illetve
zeneszámok lejátszásához használatos kezelőszervei. A bal oldalon lévő csoport az
általános lejátszási kezelőszerveket tartalmazza (lejátszás, szünet, leállítás stb.). A
jobb oldalon lévő csoport szabályozza a hangerőt (elnémítás és hangerő fel/le).
Megjegyzés: DVD-filmek lejátszása közben további kezelőszervekkel
egészülnek ki a hangerő beállítására szolgáló szervek, amelyek az
utóbbiak jobb oldalán jelennek meg. Ezek részletes leírását az
Útmutató Mozi fejezete tartalmazza.
Mozi
Ha az Ön számítógépe rendelkezik DVD-meghajtóval, az Acer Arcade Mozi
szolgáltatásával DVD- és Video CD (VCD) filmeket játszhat le. Ez a lejátszóprogram
egy tipikus asztali DVD-lejátszó jelemzőivel és kezelőszerveivel rendelkezik.
Amikor lemezt helyez a DVD-meghajtóba, a film lejátszása automatikusan
elkezdődik. A filmlejátszás vezérléséhez megjelenik egy előbukkanó vezérlőpanel
az ablak alján, amikor mozgatja az egeret.
Ha több mint egy optikai meghajtó tartalmaz lejátszásra alkalmas lemezt, kattintson
a Mozi gombra a honlapon, hogy megnyissa a Mozi tartalomoldalt, majd válassza ki
a megtekinteni kívánt lemezt a jobb oldali listán.
Magyar
Ha a videoklipet, filmet vagy diabemutatót teljes képernyős üzemmódban nézi, az
egér mozgatására két előbukkanó kezelőpanel jelenik meg. Néhány másodperc
elteltével azonban automatikusan eltűnnek. A képernyő tetején megjelenik a
“Navigációs kezelőszervek” panel, míg az alján a “Lejátszó kezelőszervek” panel
válik láthatóvá.
30
Magyar
DVD-filmek lejátszása közben a következő különleges kezelőszervekkel egészül ki
az előbukkanó panel:
•
DVD menü
•
Felirat
•
Nyelv
•
Kameraállás
Az éppen lejátszott lemez a felsorolt meghajtók fölötti területen jelenik meg. Ez a lap
akkor is megjelenik, ha a film lejátszása közben megnyomja a “Leállítás” gombot. A
bal oldalon lévő gombok segítségével folytathatja a film lejátszását attól a ponttól,
ahol előzőleg megállították, elölről kezdheti a lemez lejátszását, beléphet a DVD
menübe, kiadhatja a lemezt vagy a DVD beállítások oldalra léphet.
DVD beállítások
Kétféle DVD beállítás lehetséges: „Video” és „Nyelv”. Kattintson a megfelelő
gombra az adott beállítás-oldal megnyitásához.
Video
A video beállítások menüben állítható be a DVD-k/VCD-k video kimenete.
A “Hardveres gyorsítás alkalmazása” kiaknázza bizonyos grafikai kártyák
különleges feldolgozási teljesítményét, hogy csökkentse a CPU terhelését DVDfilmek és bizonyos videofelvételek lejátszása közben. Ha problémákat tapasztal a
videolejátszás minőségével, próbálja meg kikapcsolni ezt a lehetőséget.
Válasszon kimeneti formátumot:
•
4:3 Szabvány vagy 16:9 Széles képernyős a kijelzési igényeknek
megfelelően
•
A Letterbox lehetőség a széles képernyős felvételt eredeti képaránnyal
mutatja, és fekete csíkokat helyez a képernyő alsó és felső részére.
•
A Pan & Scan lehetőség széles képernyős DVD-filmeknél használatos.
•
A Acer CinemaVision nem lineáris video képnyújtási technológia, amely
minimális torzítást eredményez a kép közepén.
•
A Stretch a kijelző képernyő méretének megfelelően megnyújtja a képet.
•
A “Színbeállítás” opció segítségével többféle színbeállítás közül választhat,
hogy visszajátszás közben megváltoztassa a felvétel színeit. Az “Eredeti” az
éppen lejátszott lemez színvilágát alkalmazza, míg az “Élénk”, “Fényes” és
“Mozi” módosított színbeállítást ad a képnek.
•
A Acer ClearVision video-jelfeldolgozó technológia, amely érzékeli a felvétel
tartalmát és dinamikusan módosítja a fényesség/kontraszt/telítettség értékeket,
így nem kell színbeállítást végeznie, ha az Ön által nézett film túl sötét, illetve
túl világos jeleneteket tartalmaz.
•
Kattintson a Gyári beállítások visszaállítása gombra, hogy visszaállítsa az
alapértelmezett beállításokat.
31
Nyelv
A nyelvi beállítások menüben beállítható a DVD-k/VCD-k audio és felirat
kimenetének nyelve.
A “Jelbeszéd” menüpont bekapcsolja a DVD-lemezek jelbeszéd szolgáltatását. Ez a
funkció a videojelben kódolt jeleket jelenít meg, amelyek a gyengén hallók részére
magyarázzák a jelenet történéseit és a párbeszédet. A gyári beállítás: “Kikapcsolva”.
Az “Audio” menüvel kiválasztható a DVD alapértelmezett nyelve.
Album
Az Acer Arcade segítségével egyenként vagy diabemutatóban megtekintheti
digitális fényképeit a számítógép bármely rendelkezésre álló meghajtóján.
Kattintson az Album gombra a honlapon, hogy megjelenjen az Album nyitóoldala.
A jobb oldalon lévő tartalom panelben egyedi képek és mappák is láthatók. A mappa
megnyitásához kattintson rá.
Magyar
A “Felirat” menüvel kiválasztható a DVD alapértelmezett feliratnyelve, amennyiben
van ilyen. A gyári beállítás: “Kikapcsolva”.
Magyar
32
Diabemutató megtekintéséhez nyissa meg a megtekintendő fényképeket tartalmazó
mappát, majd kattintson a Diabemutató lejátszása gombra. A diabemutató kitölti a
képernyőt. Használja az előbukkanó vezérlőpanelt a diabemutató vezérléséhez.
A képernyőt teljesen kitöltő kép elforgatásához kattintson az Elforgatás jobbra
vagy Elforgatás balra gombra.
A képeket egyenként is megtekintheti, ha rájuk kattint. Ezzel a megnyitott kép kitölti
a képernyőt.
Diabemutató beállításai
A diabemutató beállításainak módosításához kattintson az Album oldal Beállítások
gombjára.
A “Dia időtartam-beállítása” meghatározza, hogy mennyi ideig jelenjen meg a
diabemutató során egy-egy kép.
Az “Áttűnéssel” beállíthatja a képek közötti átmenet jellegét.
Háttérzene hozzáadásához állítsa a “Zene lejátszása a diabemutató közben”
lehetőséget “Igen”-re. A zene kiválasztása oldal megkéri, hogy válasszon zenét a
személyes zenei könyvtárából.
Kattintson a Gyári beállítások visszaállítása gombra, hogy visszaállítsa az
alapértelmezett beállításokat.
Video
Video funkció megnyitásához kattintson a Video pontra az Acer Arcade honlapon.
Ezzel megnyílik a Video kezdőlap.
33
Két lehetőség látható a Video oldalon: “Video lejátszása” vagy “Video szerkesztése”.
Videofelvétel lejátszása
Videofelvételek megtekintéséhez kattintson a Video lejátszása gombra. A Video
oldal jobb oldali tartalom paneljén láthatók a videoállományok. Mappa szerint
vannak rendezve és gyorsnézeti kép mutatja a videofelvétel első képkockáját.
Videofelvétel lejátszásához kattintson az ikonjára. A lejátszott felvétel kitölti a
képernyőt. Megjelenik egy előbukkanó vezérlőpanel a képernyő alján, amikor
mozgatja az egeret. A Video oldalra való lépéshez kattintson a “Stop” gombra.
Video Authoring
Kattintson a Video Authoring gombra a PowerProducer program megnyitásához.
A PowerProducer lehetővé teszi, hogy véglegesítse és lemezre írja digitális
videofelvételeit. Mielőtt a PowerProducer segítségével létrehozná filmjét, először
gyűjtse össze (vagy hozza létre) az összetevőit: videoklipeket, fényképeket és a
háttérzenét. A nyersanyagot saját maga is felveheti videokamerával vagy más
felvevő-berendezéssel, vagy egyszerűen felhasználhatja a kéznél levő fájlokat. Az is
előfordulhat, hogy Ön már meg is alkotta a saját filmjét egy videoszerkesztő szoftver
segítségével.
Ha a film kész a véglegesítésre, ideje a PowerProducert használatba venni. Mivel a
PowerProducer tartalmazza az alapvető videoszerkesztő eszközöket, ezen a
szinten még nem kell a filmnek tökéletesre csiszoltnak lennie.
A PowerProducer gyártási funkciói a következők:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CD-ket, DVD-ket, VCD-ket, SVCD-ket és szerkeszthető DVD-ket ír
törli azokat az újraírható lemezeket, amelyeken megőrizni nem kívánt
tartalom van
lemezeket másol
a lemezeket töredezettségmentesíti a video tartalom módosításához,
illetve kiegészítéséhez
a DV tartalmat egyenesen DVD-re rögzíti
fejezeteket hoz létre a videotartalmon belül
a videókhoz és a menükhöz háttérzenét ad hozzá
különféle személyre szabható menügrafikát kínál fel a gombokhoz,
keretekhez és hátterekhez
DVD-ről, firewire eszközökről, analóg videorögzítő eszközökről, USBeszközökről és fájlokból képes felvenni
A videók elkészítéséhez segítséget nyújt a PowerProducer online súgórendszere.
Magyar
Megjegyzés: A video szolgáltatást olyan formátumú videoállományok
visszajátszására tervezték, mint például MPEG1, MPEG2 (ha DVDmeghajtót is tartalmaz a rendszer), AVI, WMV és ASF. Ha DVD-, vagy
VCD-filmet szeretne nézni, használja a Mozi funkciót.
34
Zene
Magyar
Zenegyűjteménye praktikus hozzáférése érdekében kattintson a Zene pontra az
Acer Arcade honlapon. Ezzel megnyílik a Zene kezdőlap.
Válassza ki a meghallgatni kívánt zenét tartalmazó mappát. Kattintson a “Lejátszás”
gombra, hogy az egész CD-lemezt az elejétől a végéig meghallgassa, vagy a
tartalom panelben lévő listáról válassza ki azt a dalt, amelyet meg szeretne hallgatni.
A mappában lévő zeneszámok a tartalom panelen láthatók, míg a bal oldalon
találhatók a Lejátszás, a Véletlenszerű lejátszás és az Összes megismétlése
kezelőszervei. A Képi megjelenítés lehetőséggel a számítógép által létrehozott
hatásokat nézheti, miközben zenét hallgat. Zene lejátszása közben a lap oldalán
lévő vezérlőpanelen egyszerűen beállíthatja a hangerőt és szabályozhatja a
visszajátszást.
Zene CD-ről történő rippeléséhez kattintson a CD rippelés gombra. A megnyíló
lapon válassza ki azokat a dalokat, amelyeket rippelni szeretne (vagy kattintson az
“Összes kiválasztása” vagy ”Kiválasztás megszüntetése” pontra), majd kattintson a
“Rippelés” gombra.
Író
Az NTI CD/DVD-Maker az adatok, hangfelvételek, fotók vagy videofelvételek
rögzítéséhez egyszerű és átfogó megoldást kínál, így egyszerűvé teszi a modern
digitális életvitelt. Most már bármit lehet CD-/DVD-lemezre felírni és megosztani,
legyen szó zenéről, fotókról vagy videofelvételekről, pont úgy, ahogy szeretné. Még
kritikus fontosságú adatit sokkal gyorsabban és egyszerűbben lemásolhatja.
Másolás – tartalékmásolat készítése CD-/DVDgyűjteményéről
Tartalékmásolat készítése (nem másolásvédett) CD-iről néhány egérkattintással.
Másolásvédelemmel nem rendelkező DVD-k másolása is lehetséges!
Audio – hozza létre saját válogatás CD-jét
Hozzon létre jobb hangzású zenét egyetlen pillanat alatt. Írja kedvenc dalait CDlemezre, amelyeket bármilyen CD-játszón meghallgathat. Konvertáljon dalokat
zenei gyűjteményéből MP3 vagy más elterjedt audio formátumra.Hozzon létre MP3
CD-t több mint 100 kedvenc dallal, és hallgassa meg PC-n vagy MP3 CD-játszón.
Adatok – tárolja fájljait egyszerűen és könnyen
Másolja számítógépe merevlemezének tartalmát az egyszerű visszaállításhoz
rendszerösszeomlás esetén. Az adatok CD-/DVD-lemezre archiválása
szükségtelenné teszi a kiegészítő merevlemezek használatát.
Video - az emlékei képekben
Alakítsa digitális fotóit diabemutató-VCD-re háttérzenével, amelyet a DVD-lejátszók
többsége le tud játszani. Adjon új életet videoklipjeinek és ossza meg emlékeit
35
barátaival és családjával kompatibilis DVD-lejátszón visszajátszva. Személyre
szabott menüket is adhat a Video CD-khez és Szuper Video CD-khez.
A fenti lehetőségekkel kapcsolatos részletesebb tájékoztatásért forduljon a
Felhasználói útmutatóhoz vagy kattintson a Súgó gombra, hogy megnyissa az NTI
CD/DVD-Maker súgó menüjét.
A Acer Arcade lehetővé teszi, hogy a számítógépén nézzen TV-t. Kattintson a TV
gombra a kezdőlapon, hogy átváltson a TV főoldalra.
A Full screen (teljes képernyő) opció a TV képet a teljes képernyőre rajzolja ki.
(Nyomja meg a Backspace (vissza) billentyűt vagy kattintson kétszer bárhová a
képernyőn, hogy visszatérjen a Acer Arcade programba.)
TV-nézés közben további gombok jelennek meg a lejátszás kezelőpaneljén: a
Record (a TV műsorát videofájlként rögzíti), a Previous channel (egy csatornával
lejjebb kapcsol), a Next channel (egy csatornával feljebb kapcsol), a Window
mode (a Acer Arcade programot egy Windows ablak és a teljes képernyő között
váltja át), a TeleText (megnyitja a TeleText funkciót), a Video desktop (az asztalon
a tapétát a videoképpel váltja fel), és a Snapshot (pillanatfelvétel, kimerevíti az
aktuális videoképet).
A Recorded TV (felvétel a TV-ből) opció lehetővé teszi azoknak a fájloknak a
megtekintését, amelyeket a TV-ből vett fel. Lásd a felvételt a TV-ből.
A Schedule (időzítés) opcióval lehet a későbbi megtekintéshez beállítani a TV
felvétel időzítését. Lásd a Felvétel időzítését.
A Settings (beállítások) gomb a TV beállításait tartalmazó oldalt nyitja meg. Lásd a
TV beállításait.
A TV preview (TV előnézet) opció a rendelkezésre álló TV csatornák előzetes
megtekintését teszi lehetővé. Lásd a TV előnézetet.
A TeleText opció a TeleText funkciót nyitja meg. Lásd a TeleText funkciók használata
részt.
Azonnali visszajátszás
Alapértelmezésben az azonnali visszajátszás funkció a Acer Arcade programban
engedélyezve van. Az azonnali visszajátszáshoz a Acer Arcade a TV-adást fájlként
rögzíti, kismértékű időbeli eltolódást létrehozva az élő adás és az Ön által látható
TV-kép között. (Az azonnali visszajátszás fájlt azonban nem lehet elmenteni, és ez a
fájl nem tekinthető meg a Recorded TV [felvétel a TV-ből] ablakban). A fájlon belül
előre vagy vissza lehet navigálni az azonnali visszajátszáshoz, vagy a hirdetések
átugrásához.
Megjegyzés: Legalább az egyik helyi meghajtó tartalmazzon
minimálisan 2 GB szabad helyet az azonnali visszajátszás
funkcióhoz.
Magyar
TV (a kiválasztott modellekhez)
36
Kattintson a "
" gombra a lejátszás szüneteltetéséhez. Kattintson a "
megtekintés folytatásához. Kattintson a "
Magyar
kattintson a "
" gombra a
" gombra a visszatekeréshez, vagy
" gombra a gyors előretekeréshez. Kattintson a "
azonnal visszajátszott felvétel elejére ugráshoz, vagy kattintson a "
azonnal visszajátszott felvétel végére ugráshoz.
" gombra az
" gombra az
Megjegyzés: Mivel az Ön által látott TV kép mindig kissé el van
maradva az élő TV-adáshoz képest, az azonnali visszajátszás felvétel
végére ugrás annyira közel áll az élő TV adás megtekintéséhez,
amennyire a Acer Arcade programmal csak lehetséges.
Felvétel a TV-ből
A Recorded TV (Felvétel a TV-ből) oldal a Videos (videók) funkció Recorded TV
Shows (Felvett TV-műsorok) oldalon lévő felvett fájlokat mutatja meg. A fájl első
képkockáját bélyegkép mutatja. A felvett TV fájl lejátszáshoz kattintson rá. A videó
egész képernyős méretben fog lefutni. A TV oldalra a Stop gombra való kattintással
lehet visszatérni.
Az ezen az oldalon elérhető opciók leírásához lásd a Videos (videók) szakaszt.
Felvételek időzítése
A TV-ről történő felvételek időzítéséhez kattintson a Schedule (időzítés), majd a
New schedule (új időzítés) gombra. A megnyíló ablakban jelölje ki a Channel
(csatornát), amelyről fel akar venni, és a Scheduling frequency (időzítési
gyakoriságot). Állítsa be a felvenni kívánt program Starting date (kezdésének
dátumát), Starting time (kezdésének időpontját) és az Ending time (befejezési
időpontját). Kattintson a Confirm schedule (időzítés megerősítésére) a felvételi
időzítés aktiválásához, vagy a Cancel (mégse) gombra a kilépéshez az időzítés
figyelmen kívül hagyása mellett. (Válassza a Delete schedule (időzítés törlést) az
előzőleg létrehozott felvételi időzítés törléséhez.)
Kattintson egy meglévő felvételi időzítésre annak módosításához. Az időzítések
kijelzésének sorrendjét úgy változtathatja meg, ha a Sort by channel (csatornák
szerinti sorrend) vagy a Sort by date (időpont szerinti sorrend) gombra kattint.
TV előnézet
Kattintson a TV preview (TV előnézet) gombra a TV képernyőket ábrázoló
bélyegképek megjelenítéséhez, amelyeken az összes csatorna előzetesen
megtekinthető. A TV előnézet automatikusan átfut az összes rendelkezésre álló
csatornán. Jelöljön ki egy bélyegképet, hogy a TV oldalon megtekinthesse a
választott csatornát.
37
A TeleText funkciók használata
Ez az oldal a TeleText tartalomjegyzékeket tartalmazza különböző információkkal. A
fő TV ablakhoz úgy térhet vissza , ha a billentyűzeten megnyomja a Backspace
(vissza) billentyűt.
•
Kattinton a sárga vagy kék címsorokra, hogy a megfelelő TeleText oldal
tartalomjegyzékei megnyíljanak.
•
•
Kattinton az oldalon az egyik oldalszámra, hogy arra az oldalra ugorjon.
•
Válassza a távirányítón a fel/le gombokat, hogy a megelőző/következő oldalra
jusson.
•
Kattintson a piros - vagy zöld + gombra, hogy a megelőző/következő oldalra
jusson.
•
Nyomja meg a Backspace (vissza) gombot a billentyűzeten, vagy a Back
(vissza) gombot a távirányítón. hogy a fő TV-oldalra térjen vissza.
Használja a billentyűzeten a számokat egy meghatározott oldalszámú oldal
közvetlen eléréséhez.
TV beállítások
A képbeállítások megváltoztatásához kattinton a TV gombra a Settings (beállítások)
oldalon, (vagy a Settings gombra a fő TV-oldalon). A TV beállításoknak két fajtája
van: TV jelek és csatornák.
TV jelek
ATV Source (TV jelforrás) opcióban jelölje ki, hogy az Ön TV-je antennán vagy
kábelen keresztül kapja-e a jelet.
A Country (ország) opció lehetővé teszi, hogy a kábelszolgáltatója székhelyének
megfelelő országot vagy régiót kiválassza.
A Recording quality (felvételi minőség) opcióval állíthatja be a TV-ből felvett videó
minőségét. A jobb minőség választása nagyobb méretű felvett fájlt eredményez TVműsorok felvételénél.
Az Audio source (hangforrás) opcióval választhatja ki a bemeneti hangjel forrását a
rendelkezésre álló jelforrások listájából.
Az Audio mode (hangvisszaadási üzemmód) opcióval a hankimenetet Mono-ra,
Stereo-ra vagy SAP-re állíthatja. Az SAP (Second Audio Program, második
hangsáv) opció olyan kibővített hangjel, amelyet a fő hangsáv kiegészítésére, más
nyelvű hang lejátszására vagy más információra lehet felhasználni.
Kattintson a Restore default settings (alapértelmezett beállítások visszaállítása)
gombra, ha a beállításokat az alapértelmezett értékekre kívánja visszaállítani.
Magyar
A TeleText funnkciókon belül így navigálhat:
38
Magyar
Csatornák
A Channel List (csatornák listája) a Acer Arcade programban elérhető összes TVcsatornát tartalmazza. Alapértelmezés szerint az összes elérhető csatorna
engedélyezve van. A listában szereplő csatorna tiltásához szüntese meg a
kijelölését. A tiltott csatornák nem választhatók ki, amikor visszatér a TV-oldalra TVnézéshez.
A Favorite Channels (kedvenc csatornák) listában úgy lehet áthelyezni egy
csatornát, ha rákattint, majd az új helyére kattint (vagy a fel/le nyíl gombokkal, majd
az Enter megnyomásával). A csatornát ezzel áthelyezte a listában az új helyére.
A listában lévő csatorna átnevezéséhez kattintson rá, majd írja be az új nevet.
Ha nem létezik csatornalista, kattintson a Scan channels (csatornák keresése)
gombra. A számítógép meg fogja keresni és fel fogja sorolni a rendelkezésre álló
csatornákat.
Fájltípus kompatibilitás
Üzemmód
támogatott
Nem támogatott
Mozi
DVD/ SVCD/VCD/MiniDVD
DTS, Lineáris PCM,
TruSurroundXT, SRS, DVD
audio
Video
ASF/WMV/AVI/MPEG1/2/
DivX (codec szükséges
hozzá)
DVD navigátor, SVCD, M2V,
MOV, Flash
Album
BMP, JPG, PNG
GIF, TIF, PSD, ICO
Zene
MP3, WMA, WAV, CDA
(Audio CD)
DVD audio, SACD
Megjegyzés: Az automatikus médiaérzékelés csak a főmenüben
működik.
39
Mozgásban a Notebook számítógép
Ez a fejezet tippeket és ötleteket ad ahhoz, hogy mire kell ügyelni a számítógép
szállításánál vagy utazásnál.
Kövesse ezeket a lépéseket, amikor külső tartozékokról kapcsolja le a
számítógépet:
1
Mentse el a folyamatban lévő munkáit.
2
Távolítson el minden adathordozót, hajlékonylemezt és CD-t a meghajtó(k)ból.
3
Teljesen feltöltött tartalék akkumulátorok.
4
Csukja le a kijelzőt.
5
Húzza ki a hálózati adaptert.
6
Húzza ki a billentyűzet, a mutatóeszköz, a nyomtató, a külső monitor vagy más
külső eszköz csatlakozóit.
7
Nyissa ki a Kensington-zárat, ha ilyennel rögzíti a számítógépét.
Mozgásban
Ha csak rövid távolságra viszi a számítógépet, például az íróasztalától a tárgyalóba.
A számítógép előkészítése
A számítógép szállítása előtt csukja le és rögzítse a kijelzőt, hogy a gép alvó
üzemmódba kerüljön. Most már az épületen belül akárhova magával viheti a
számítógépet. A kijelző kinyitásával a számítógép kikerül az alvó üzemmódból.
Ha egy ügyfél irodájába, vagy egy másik épületbe viszi a számítógépet, érdemes
kikapcsolni:
Kattintson a Start, Leállítás gombokra (Windows XP).
-vagyA számítógépet alvó üzemmódba helyezheti a <Fn> + <F4> megnyomásával.
Ezután csukja le és rögzítse a kijelzőt.
Ha újra használni kívánja a számítógépet, oldja ki és nyissa fel a kijelzőt, majd
nyomja meg és engedje fel a bekapcsoló gombot.
Magyar
Lekapcsolás az asztali munkahelyről
40
Magyar
Megjegyzés: Ha az Alvás állapotjelző lámpa nem világít, a
számítógép Hibernált üzemmódba került, és kikapcsolt. Ha az
Áramellátás állapotjelző lámpa nem világít, de az Alvás állapotjelző
világít, a számítógép Alvás üzemmódba lépett. Ha újból használni
akarja a számítógépet, mindkét esetben nyomja meg és engedje fel a
bekapcsoló gombot. Megjegyzendő, hogy a számítógép Hibernált
üzemmódba léphet, ha egy ideig Alvás üzemmódban volt.
Mit vigyen magával rövid megbeszélésekre
Egy teljesen feltöltött akkumulátor a számítógépet a legtöbb esetben körülbelül 2.5
hosszat működteti. Ha a megbeszélés ennél rövidebb, valószínűleg a számítógépen
kívül semmit nem kell magával vinnie.
Mit vigyen magával hosszú megbeszélésekre
Ha a megbeszélés tovább tart 2.5, vagy az akkumulátor nincs teljesen feltöltve,
érdemes magával vinnie a hálózati adaptert, amelyet bedughat a tárgyalóteremben.
Ha a tárgyalóteremben nincsen fali dugaszolóaljzat, az akkumulátor terhelését
csökkentheti, ha alvó üzemmódba helyezi a számítógépet. Nyomja meg a <Fn> +
<F4> billentyűket, vagy csukja le a kijelzőt minden alkalommal, amikor nem
használja aktívan a számítógépet. Ezután nyomja meg bármely billentyűt, vagy
nyissa fel a kijelzőt a folytatáshoz.
A számítógép hazaszállítása
Ha az irodából hazamegy, vagy fordítva.
A számítógép előkészítése
Miután lecsatlakoztatta a számítógépet az asztali munkahelyéről, kövesse az alábbi
lépéseket a számítógép hazaszállításhoz való előkészítéséhez:
•
Ellenőrizze, hogy minden adathordozót és CD-t kivett-e a meghajtó(k)ból.
Ennek elmulasztása a meghajtó olvasófejének sérüléséhez vezethet.
•
Csomagolja a számítógépet olyan védőtokba, amelyben nem tud csúszkálni,
és ki van párnázva, hogy elejtés esetén megfelelő védelmet nyújtson.
Figyelmeztetés: A számítógép fedele mellé ne csomagoljon semmit.
A fedelére nehezedő nyomás károsíthatja a kijelzőt.
41
Mit vigyen magával
Hacsak nincs meg otthon is valami az alábbiakból, ezeket vigye magával:
Hálózati adapter és kábel
•
A nyomtatott felhasználói útmutató
További óvintézkedések
A számítógép védelme érdekében kövesse ezeket a tanácsokat a munkahelyre és
haza történő utazáskor:
•
Tartsa magánál a számítógépet, hogy a hőmérsékletváltozások hatását a
minimumra csökkentse.
•
Ha hosszabb időre meg kell állnia, és nem viheti magával a számítógépet,
hagyja a számítógépet a gépkocsi csomagtartójában, hogy elkerülje a túlzott
felmelegedés veszélyét.
•
A hőmérséklet és relatív páratartalom változásai páralecsapódást okozhatnak.
Hagyja, hogy a számítógép felvegye a szobahőmérsékletet és ellenőrizze a
kijelzőt, hogy nincs-e rajta páralecsapódás, mielőtt bekapcsolná. Ha a
hőmérsékletváltozás több mint 10 °C, gondoskodjon arról, hogy a számítógép
lassan vegye fel a szobahőmérsékletet. Ha lehetséges, hagyja a számítógépet
30 percre olyan helyen, ahol a hőmérséklet a külső és a szobahőmérséklet
között van.
Otthoni iroda felállítása
Ha gyakran dolgozik otthon a számítógépén, érdemes egy második hálózati
adaptert beszerezni otthoni használatra. Egy második hálózati adapterrel
elkerülheti, hogy többletsúlyt szállítson haza és vissza.
Ha a számítógépét jelentős időtartamra kívánja otthon használni, érdemes külső
billentyűzettel, monitorral vagy egérrel bővítenie.
Utazás a számítógéppel
Ha hosszabb útra indul, például a munkahelyéről egy ügyfél munkahelyére, vagy a
környékre.
A számítógép előkészítése
Úgy készítse elő a számítógépet, mintha hazavinné. Ellenőrizze, hogy az
akkumulátor a számítógépben fel van-e töltve. A repülőtéri biztonsági intézkedések
miatt lehet, hogy be kell kapcsolnia a számítógépét, mielőtt a beszállózónába viszi.
Magyar
•
42
Mit vigyen magával
Magyar
A következőket vigye magával:
•
Hálózati adapter
•
Teljesen feltöltött tartalék akkumulátor(ok)
•
További nyomtatómeghajtó fájlok, ha másik nyomtató használatát tervezi
További óvintézkedések
A számítógép hazavitelére érvényes útmutatón túlmenően fogadja meg a következő
tanácsokat a számítógépe védelme érdekében, amikor utazik:
•
A számítógépet mindig személyi poggyászként vigye magával.
•
Ha lehetséges, a számítógépet a biztonságiakkal ellenőriztesse. A repülőtéri
röntgenberendezések biztonságosak, de ne vigye át a számítógépet
fémdetektoron.
•
Ne tegye ki a hajlékonylemezeket kézi fémdetektorok hatásának.
Nemzetközi utazás a számítógéppel
Ha egyik országból a másikba utazik.
A számítógép előkészítése
Ugyanúgy készítse elő a számítógépet, mint általában az utazáshoz.
Mit vigyen magával?
A következőket vigye magával:
•
Hálózati adapter
•
Olyan hálózati kábel, amely használható abban az országban, ahova utazik
•
Teljesen feltöltött tartalék akkumulátorok
•
További nyomtatómeghajtó fájlok, ha másik nyomtató használatát tervezi
•
A vásárlást igazoló dokumentum, ha meg kellene mutatnia a vámhatóság
képviselőjének
•
Az Utazók Nemzetközi Garancia-útlevele (International Traveler’s Warranty
passport)
43
További óvintézkedések
Ugyanazokat az óvintézkedéseket kell betartani, mint a számítógéppel való
utazásnál. Ezeken túl nemzetközi utazásnál hasznosak lehetnek a következő tippek:
Amikor másik országba utazik, ellenőrizze, hogy a helyi hálózati feszültség és a
hálózati adapter specifikációja összeférhetők-e. Ha nem, szerezzen be egy
olyan hálózati kábelt, amelyik használható a helyi hálózati feszültségen. A
számítógép áramellátásához ne használjon a háztartási gépekhez árult
átalakító készleteket.
•
Ha használja a modemet, ellenőrizze, hogy a modem és a csatlakozó
összeférnek-e annak az országnak a távközlési rendszerével, amelybe utazik.
A számítógép biztonságba helyezése
A számítógép értékes befektetés, amelyre vigyázni kell. Megtudhatja, hogyan
védheti és gondoskodhat számítógépéről.
A biztonsági jellemzők között megtalálja a hardveres és szoftveres zárakat: egy
biztonsági zárat és jelszavakat.
A számítógép biztonsági zárának használata
A számítógép jobboldali paneljén elhelyezett biztonsági zárhoz tartozó horony
lehetővé teszi, hogy Kensington típusú számítógépes biztonsági zárat használjon.
Tekerje a számítógépes biztonsági zárhoz tartozó drótkötelet egy mozdíthatatlan
tárgy, például asztal vagy zárt fiók fogantyúja köré. Helyezze be a horonyba a
kulcsot, és fordítsa el a zár bezárásához. Kaphatóak kulcsnélküli modellek is.
Jelszavak használata
A jelszavak az illetéktelen hozzáféréstől védik a számítógépet. A jelszavak
beállításával több védelmi szinten is védheti a számítógépet és az adatokat:
•
A “Supervisor Password” (felügyelői jelszó) a BIOS-segédprogramba való
jogosulatlan belépéstől és annak használatától védi a számítógépet. Ha
beállítja, akkor a BIOS-segédprogramba lépéshez be kell írni ezt a jelszót.
Lásd: “BIOS segédprogram” a 50. oldalon.
•
A “User Password” (felhasználói jelszó) a jogosulatlan használattal szemben
védi a számítógépet. A maximális biztonság érdekében használja ezt a jelszót,
és emellett az operációsrendszer-indítási és a hibernálásból ébresztési jelszót.
•
A “Password on Boot” (rendszerindítási jelszó) a jogosulatlan használattal
szemben védi a számítógépet. A maximális biztonság érdekében használja ezt
a jelszót, és emellett az operációsrendszer-indítási és a hibernálásból
ébresztési jelszót.
Magyar
•
44
Magyar
Fontos! Őrizze meg gondosan a “Supervisor Password” jelszót! Ha
ezt a jelszót elfelejti, forduljon a márkaképviselethez vagy a
márkaszervizhez.
Jelszavak beírása
Jelszó beállításakor egy jelszó ablak jelenik meg a képernyő közepén.
•
Ha be van állítva “Supervisor Password”, akkor rendszerindításkor, az <F2>
billentyű megnyomásakor a gép kéri a jelszót, mielőtt megnyílik a BIOSsegédprogram.
•
Írja be a felügyelői jelszót, majd nyomja meg az <Enter> billentyűt, és
megnyílik a BIOS-segédprogram. Ha a jelszót rosszul írja be, figyelmeztető
üzenet jelenik meg. Próbálja újra, és nyomja meg az <Enter> billentyűt.
•
Ha be van állítva “User Password” és a “Password on boot” (jelszókérés
rendszerindításkor) paraméter engedélyezve van, akkor rendszerindításkor a
gép jelszót kér.
•
Írja be a felhasználói jelszót, majd nyomja meg az <Enter> billentyűt, és a
számítógépet használhatja. Ha a jelszót rosszul írja be, figyelmeztető üzenet
jelenik meg. Próbálja újra, és nyomja meg az <Enter> billentyűt.
Fontos! A jelszó megadására három lehetőség van. Három sikertelen
próbálkozás után a rendszer inaktív állapotba kerül. Nyomja meg és
tartsa lenyomva négy másodpercig a bekapcsoló gombot, és a
számítógép kikapcsol. Kapcsolja be ismét a számítógépet, majd
próbálja újra.
Jelszavak beállítása
A jelszavakat a BIOS-segédprogramot használva tudja beállítani.
45
Bővítés opciókkal
Az Ön Notebook számítógép teljes körű hordozható számítástechnikai megoldást
nyújt.
A portok lehetővé teszik, hogy ugyanolyan perifériákat csatlakoztasson a
számítógéphez, mint egy asztali PC-hez. A különféle külső eszközök
számítógéphez csatlakoztatásával kapcsolatban az on-line útmutatóban talál
további részleteket.
Fax-/adat modem
A számítógépbe V.92 56Kbps AC’97 Link Fax-/adatmodemet építettek be.
Figyelmeztetés! Ez a modem port nem kompatibilis a digitális
telefonvonalakkal. Ha a modemet digitális telefonvonalhoz
csatlakoztatja, a modem károsodni fog.
A modem használatához csatlakoztasson telefonkábelt a fax-/adatmodem
csatlakozóaljzata és egy telefonvonal csatlakozóaljzata közé.
Figyelmeztetés: Ellenőrizze, hogy az Ön által használt kábel
megfelel-e a helyi előírásoknak.
Magyar
Csatlakozási lehetőségek
46
Beépített hálózati szolgáltatás
Magyar
A beépített hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy Ethernet alapú hálózatra
csatlakoztassa a számítógépet.
A hálózat használatához csatlakoztasson Ethernet kábelt a számítógép bal oldalán
lévő hálózati csatlakozóaljzat és a hálózati vagy hub csatlakozó közé.
Gyors infravörös (Fast infrared)
A számítógép infravörös (FIR) portja lehetővé teszi a vezeték nélküli adatátvitelt
más infravörös kapcsolattal rendelkező számítógépekkel és olyan perifériákkal, mint
PDA-k (személyi digitális titkárok), mobiltelefonok vagy infravörös nyomtatók. Az
infravörös port maximum 4 megabit per szekundum (Mbps) adatátviteli sebességet
képes elérni, maximum egy méter távolságig.
47
Universal Serial Bus
A Universal Serial Bus (USB) 2.0 port nagy sebességű soros busz, amely lehetővé
teszi, hogy értékes rendszererőforrások lekötése nélkül csatlakoztathasson USB
perifériákat, amelyeket sorosan fel is fűzhet.
Magyar
IEEE 1394 port
A számítógép IEEE 1394 portja IEEE 1394 kompatibilis eszközök, mint például
videokamera vagy digitális fényképezőgép csatlakoztatását teszi lehetővé.
A részleteket a digitális fényképezogép kézikönyvében találja meg.
48
PC kártyafoglalat
Magyar
A Type II PC–kártya foglalatba olyan PC-kártya helyezhető, amely a számítógép
alkalmazási körét szélesíti. A PC Card emblémának rajta kell lennie ezeken a
kártyákon.
A PC (korábban PCMCIA) kártyák hordozható számítógépekhez készült
bővítőkártyák, amelyek az asztali PC-knél már régen rendelkezésre álló bővítési
lehetőségeket nyújtanak. Népszerű PC-kártyák például a fax-/adatmodem, LAN,
vezeték nélküli LAN és SCSI kártyák.A CardBus a 16 bites PC kártya technológiát
azzal múlja felül, hogy 32 bitre növeli a sávszélességet.
Megjegyzés: A kártya kézikönyvében utánanézhet a kártya
telepítésére, használatára és funkcióira vonatkozó információknak.
A PC kártya behelyezése
Helyezze be a kártyát az alsó kártyafoglalatba, és csatlakoztassa a megfelelő
eszközöket (pl. a hálózati kábelt), ha szükséges. A részleteket a kártya
kézikönyvében találja meg.
A PC kártya kivétele
Mielőtt kivenné a PC kártyát:
1
Lépjen ki a kártyát használó alkalmazásból.
2
A bal oldali gombbal kattintson a Tálcán a PC-kártya ikonjára, és állítsa le a
működését.
3
Nyomja meg a kártyahely kiadógombját , hogy a gomb kiugorjon; utána nyomja
meg ismét a kártya kiemeléséhez.
49
Memória beszerelése
2
Távolítsa el a csavart a memóriarekesz fedeléből , ezután emelje fel és vegye
ki a memória fedelét .
3
Átlósan helyezze be a modult a foglalatba (a), majd óvatosan nyomja le, amíg a
helyére nem pattan (b).
4
Helyezze vissza a memóriarekesz fedelét, és rögzítse a csavarral.
5
Tegye vissza az akkumulátort, és csatlakoztassa a váltóáramú adaptert.
6
Kapcsolja be a számítógépet.
A számítógép automatikusan érzékeli, és újra konfigurálja a teljes memória méretét.
Forduljon egy szakemberhez vagy egy Acer forgalmazóhoz.
Magyar
Kövesse ezeket a lépéseket a memória beszereléséhez:
1
Kapcsolja ki a számítógépet, húzza ki a hálózati adaptert (ha be volt dugva), és
vegye ki az akkumulátort. Ezután fordítsa meg a számítógépet, hogy
hozzáférjen az aljához.
50
BIOS segédprogram
Magyar
A BIOS segédprogram olyan hardverkonfiguráló program, amelyet a számítógép
Basic Input/Output System (BIOS) rendszerébe építettek be.
A számítógép már megfelelően konfigurálva és optimalizálva van, ezért ezt a
beállítást nem kell lefuttatnia. Ha azonban konfigurációs problémák lépnek fel, akkor
szükség lehet a lefuttatására.
A BIOS segédprogram elindításához nyomja meg az <F2> billentyűt a Bekapcsolási
Öntesztelés (POST) alatt, amíg a Aspire embléma látszik a képernyőn.
Rendszerindítási sorrend
A BIOS-segédprogramban a rendszerindítás sorrendjének beállításához lépjen be a
BIOS segédprogramba, majd válassza ki a „Boot” lehetőséget a képernyő felső
részén megjelenő kategóriákból.
Disk to disk Recovery engedélyezése
A disk to disk Recovery (Hard Disk Recovery) funkció engedélyezéséhez lépjen be a
BIOS segédprogramba, és válassza az „Main” lehetőséget a képernyő felső részén
megjelenő kategóriákból. Keresse meg a „D2D Recovery” lehetőséget a képernyő
alsó részén, és az <F5>/<F6> billentyűk segítségével állítsa be a következő értéket:
„Enabled”.
Jelszó
A rendszerindítás jelszavának beállításához lépjen be a BIOS segédprogramba,
majd válassza a „Security” lehetőséget a képernyő felső részén megjelenő
kategóriákból. Keresse meg a „Password on boot:” opciót, és az <F5>/<F6>
billentyűkkel állítsa ezt a funkciót „Enable” értékre.
51
Szoftverhasználat
DVD filmek lejátszása
1
Nyissa ki a DVD fiókját és helyezzen be egy DVD filmet tartalmazó lemezt,
majd tolja be a DVD fiókját.
Fontos! Amikor először indítja el a DVD lejátszót, a program kéri a
régiókód megadását. A DVD lemezeket 6 régióra osztják. Ha egyszer
a DVD meghajtón beállítottak egy régiókódot, csak annak a régiónak
a lemezeit fogja lejátszani. A régiókódot legfeljebb ötször lehet
beállítani (beleértve a legelső alkalmat is), ezután az utolsónak
beállított régiókód állandósul. A merevlemez visszaállítása nem állítja
vissza a régiókódok beállításának a számát. A jelen szakaszban, az
alábbiakban feltüntetett táblázatból megtudhatja a DVD filmek
régiókódját.
2
A DVD film lejátszása néhány másodperc múlva automatikusan elkezdődik.
Régiókód
Ország vagy régió
1
U.S.A., Kanada
2
Európa, Közel-kelet, Dél-Afrika, Japán
3
Délkelet-Ázsia, Tajvan, Dél-Korea
4
Latin-Amerika, Ausztrália, Új-Zéland
5
Független Államok Közössége, Afrika egyes részei, India
6
Kínai Népköztársaság
Megjegyzés: A régiókód megváltoztatásához helyezzen be a DVD
meghajtóba egy másik régió DVD filmjét. További információt a
súgóban talál.
Magyar
Ha DVD meghajtó modul van beszerelve az optikai meghajtó helyére, DVD filmeket
is le tud játszani a számítógépen.
52
Magyar
Energiagazdálkodás
Ennek a számítógépnek beépített energiagazdálkodó egysége van, amely
folyamatosan figyeli a rendszer tevékenységét. A rendszer tevékenysége minden
olyan tevékenységet felölel, amely érinti a következő eszközök legalább egyikét:
billentyűzet, egér, merevlemez, a soros és a párhuzamos porthoz csatlakoztatott
perifériák és a video memória. Ha egy bizonyos időtartam alatt nem észlel aktivitást
(inaktivitási időtúllépés), a számítógép az energia-megtakarítás érdekében leállítja
ezen eszközök valamelyikét vagy mindegyiket.
Ez a számítógép olyan energiagazdálkodással rendelkezik, amely támogatja az
Advanced Configuration and Power Interface-t (ACPI), ami lehetővé teszi a
maximális energia-megtakarítást és ugyanakkor a maximum teljesítményt. Így a
Windows ellátja az energiatakarékossággal kapcsolatos összes feladatot.
53
Acer eRecovery
Az Acer eRecovery a következő funkciókkal rendelkezik:
1
Biztonsági másolat készítése
2
Helyreállítás biztonsági másolatból
3
Az alapértelmezett lemezkép CD-re írása
4
Az együtt szállított szoftverek újratelepítése CD nélkül
5
Az Acer eRecovery jelszó módosítása
Ez a fejezet részletesen bemutatja ezeket a funkciókat.
Megjegyzés: Ezzel a funkcióval nem mindegyik modell rendelkezik.
Ha egy rendszeren nincs beépített optikai lemezíró, akkor előbb
csatlakoztasson egy külső, USB vagy IEEE1394 kompatibilis optikai
lemezírót az Acer eRecovery optikai lemezekkel kapcsolatos
funkcióinak a használatához.
Biztonsági másolat készítése
A felhasználók a lemezképmásolatokat merevlemezes meghajtóra, CD vagy DVD
lemezre írhatják.
1
Indítsa el a Windows XP rendszert.
2
Az <Alt> + <F10> billentyűkombinációval nyissa meg az Acer eRecovery
segédprogramot.
3
A folytatáshoz írja be a jelszót. Az alapértelmezett jelszó hat darab nulla.
4
Az Acer eRecovery ablakban válassza a „Recovery settings” lehetőséget,
majd kattintson a „Next” gombra.
5
A Recovery settings ablakban válassza a „Backup snapshot image”
lehetőséget, majd kattintson a „Next” gombra.
6
Válassza ki a biztonsági mentési módszert.
7
a
A „Backup to HDD” opció a lemezképmásolatot a D meghajtón tárolja.
b
A „Backup to optical device” opció a lemezképmásolatot CD vagy DVD
lemezen tárolja.
A biztonsági mentési módszer kiválasztása után kattintson a „Next” gombra.
A művelet befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Magyar
Az Acer eRecovery egy olyan eszköz, amellyel könnyű és gyors a rendszer
biztonsági mentése és helyreállítása. A felhasználók az aktuális
rendszerkonfigurációt merevlemezes meghajtóra, CD vagy DVD lemezre írhatják.
54
Helyreállítás biztonsági másolatból
Magyar
A felhasználók helyreállíthatják az előzőleg (a Biztonsági másolat készítése részben
leírtak szerint) merevlemezes meghajtóra, CD vagy DVD lemezre írt biztonsági
másolatot.
1
Indítsa el a Windows XP rendszert.
2
Az <Alt> + <F10> billentyűkombinációval nyissa meg az Acer eRecovery
segédprogramot.
3
A folytatáshoz írja be a jelszót. Az alapértelmezett jelszó hat darab nulla.
4
Az Acer eRecovery ablakban válassza a „Recovery actions” lehetőséget,
majd kattintson a „Next” gombra.
5
Négy helyreállítási művelet választható. Válassza ki a kívánt helyreállítási
műveletet, majd a képernyőn megjelenő utasításokat követve végezze el az
eljárást.
Megjegyzés: A “Restore C:” elem csak akkor engedélyezett, ha van
róla a (D:\) merevlemezes meghajtón felhasználói biztonsági másolat.
További információkat a Biztonsági másolat készítése részben talál.
Az alapértelmezett lemezkép CD-re írása
Ha nincs rendszer CD vagy helyreállító CD, akkor ezzel a funkcióval létre lehet
hozni.
1
Indítsa el a Windows XP rendszert.
2
Az <Alt> + <F10> billentyűkombinációval nyissa meg az Acer eRecovery
segédprogramot.
3
A folytatáshoz írja be a jelszót. Az alapértelmezett jelszó hat darab nulla.
4
Az Acer eRecovery ablakban válassza a „Recovery settings” lehetőséget,
majd kattintson a „Next” gombra.
5
A Recovery settings ablakban válassza a „Burn image to disk” lehetőséget,
majd kattintson a „Next” gombra.
6
A Burn image to disk ablakban válassza a „01. Factory default image”
lehetőséget, majd kattintson a „Next” gombra.
7
FA művelet befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
55
Az együtt szállított szoftverek újratelepítése CD
nélkül
1
Indítsa el a Windows XP rendszert.
2
Az <Alt> + <F10> billentyűkombinációval nyissa meg az Acer eRecovery
segédprogramot.
3
A folytatáshoz írja be a jelszót. Az alapértelmezett jelszó hat darab nulla.
4
Az Acer eRecovery ablakban válassza a „Recovery actions” lehetőséget,
majd kattintson a „Next” gombra.
5
A Recovery settings ablakban válassza a „Reinstall applications/drivers”
lehetőséget, majd kattintson a „Next” gombra.
6
Jelölje ki a kívánt illesztőprogramot/alkalmazást, és a képernyőn megjelenő
utasításokat követve telepítse újra.
Első elinduláskor az Acer eRecovery előkészíti a szükséges szoftvereket, emiatt
néhány másodpercig eltarthat, amíg a szoftvertartalom ablak megjelenik.
Magyar
Az Acer eRecovery az előtelepített szoftvereket belsőleg tárolja, hogy könnyű
legyen az illesztőprogramok és az alkalmazások újratelepítése.
56
Magyar
Jelszó módosítása
Az Acer eRecovery és Acer D a D Rendszer használata jelszóval védett, de ezt a
felhasználó módosíthatja. A jelszó az Acer eRecovery és az Acer disk-to-disk
Recovery funkció használatához is szükséges. Az Acer eRecovery jelszó
módosításához járjon el az alábbiak szerint.
1
Indítsa el a Windows XP rendszert.
2
Az <Alt> + <F10> billentyűkombinációval nyissa meg az Acer eRecovery
segédprogramot.
3
A folytatáshoz írja be a jelszót. Az alapértelmezett jelszó hat darab nulla.
4
Az Acer eRecovery ablakban válassza a „Recovery settings” lehetőséget,
majd kattintson a „Next” gombra.
5
A Recovery settings ablakban válassza a „Password: Change Acer
eRecovery password” lehetőséget, majd kattintson a „Next” gombra.
6
A művelet befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Megjegyzés: Ha a rendszer összeomlik és nem indul el a Windows, a
felhasználók az Acer disk-to-disk funkcióval DOS módból
helyreállíthatják a gyári alapértelmezett lemezképet.
57
A számítógép hibaelhárítása
Hibaelhárítási tippek
Ennek a notebook számítógépnek a fejlett konstrukciója hibaüzeneteket jelenít meg
a kijelzőn, hogy segítséget nyújtson a problemák megoldásában.
Ha a rendszer hibaüzenetet ír ki, vagy hibára utaló jelek fordulnak elő, lásd:
“Hibaüzenetek” a 57. oldalon. Ha a probléma nem oldható meg, lépjen
kapcsolatba a kereskedőjével. Lásd “Hibaüzenetek” a 57. oldalon.
Hibaüzenetek
Ha a rendszer hibaüzenetet ír ki, jegyezze fel és tegye meg a megfelelő lépéseket
kijavítására. Az alábbi táblázat betűrendben felsorolja a hibaüzeneteket a javasolt
intézkedésekkel együtt.
Hibaüzenetek
Javító intézkedés
CMOS Battery Bad
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
felhatalmazott szervizközponttal.
CMOS Checksum Error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
felhatalmazott szervizközponttal.
Disk Boot Failure
Helyezzen a hajlékonylemez meghajtóba (A:) egy
rendszerlemezt, majd nyomja meg az <Enter>
billentyűt a rendszer újraindításához.
Equipment Configuration
Error
A Bekapcsolási Öntesztelés (POST) alatt nyomja
meg az <F2> billentyűt, hogy a BIOS
segédprogramot elindítsa, majd nyomja meg az
<Exit> billentyűt, hogy kilépjen és újrakonfigurálja a
számítógépet.
Hard Disk 0 Error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
felhatalmazott szervizközponttal.
Hard Disk 0 Extended
Type Error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
felhatalmazott szervizközponttal.
Magyar
Ez a fejezet arra ad útmutatást, hogyan oldja meg az általában fellépő
rendszerproblémákat. Ha probléma lép fel, olvassa el, mielőtt szakemberhez
fordulna. A súlyosabb hibák megoldásához szükség van a számítógép felnyitására.
Ne kísérelje meg a számítógép felnyitását. Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy
egy felhatalmazott szervizközpontot, ahol segítséget kaphat.
Magyar
58
Hibaüzenetek
Javító intézkedés
I/O Parity Error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
felhatalmazott szervizközponttal.
Keyboard Error or No
Keyboard Connected
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
felhatalmazott szervizközponttal.
Keyboard Interface Error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
felhatalmazott szervizközponttal.
Memory Size Mismatch
A Bekapcsolási Öntesztelés (POST) alatt nyomja
meg az <F2> billentyűt, hogy a BIOS
segédprogramot elindítsa, majd nyomja meg az
<Exit> billentyűt, hogy kilépjen és újrakonfigurálja a
számítógépet.
Ha a javító intézkedések megtétele ellenére sem szűnik meg a probléma, kérjük,
lépjen kapcsolatba a kereskedőjével vagy egy felhatalmazott szervizközponttal, ahol
segítséget kaphat. Bizonyos problémák a BIOS segédprogram segítségével
megoldhatóak.
Hatósági és biztonsági tudnivalók
Megfelelés az ENERGY STAR irányelveknek
FCC nyilatkozat
Ezt az eszközt megvizsgálták és megállapították, hogy a B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket teljesíti az FCC Szabályzat 15. fejezete
szerint. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg, hogy megfelelő védelmet
nyújtsanak a lakóépületekben a káros zavarokkal szemben. Ez az eszköz
rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha nem a használati
utasításnak megfelelően helyezték üzembe és használják, károsan zavarhatja a
rádiótávközlést.
Arra azonban nincsen garancia, hogy egy meghatározott felhasználásnál nem fordul
elő zavar. Ha ez az eszköz káros zavart kelt a rádió- vagy televízió vételben, amit az
eszköz ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani, a felhasználó a zavar
megszüntetésére minden további nélkül megteheti a következő intézkedéseket:
•
A vevőantennát állítsa más irányba, vagy helyezze át.
•
Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
•
Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa,
mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
•
Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
Megjegyzés: árnyékolt kábelek
Más számítástechnikai eszközökhöz kizárólag árnyékolt kábellel szabad
csatlakozni, hogy az FCC előírásainak továbbra is megfeleljenek.
Megjegyzés: perifériák
Kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók
stb.) szabad ehhez a berendezéshez csatlakoztatni, amelyek a B osztályú
eszközökre előírt határértékeknek megfelelnek. A határértékeknek nem megfelelő
perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádió- és televíziós vételben.
Figyelmeztetés
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt a számítógépet működtesse.
Magyar
Az ENERGY STAR partnereként az Acer Inc. meggyőződött arról, hogy ez a termék
megfelel az ENERGY STAR energiagazdálkodásra vonatkozó irányelveinek.
English
59
60
Üzemi feltételek
Magyar
Ez az eszköz megfelel az FCC Szabályzata 15. fejezetének. A működtetésnek két
feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros zavart, és (2), az eszköznek minden
zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003-nak.
Nyilatkozat az EU szabályok kielégítéséről
Az Acer ezúton kijelenti, hogy ez az Aspire sorozat megfelel az 1999/5/EK irányelv
alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. (Kérjük,
látogassa meg a http://global.acer.com/products/notebook/reg-nb/index.htm
weblapot a teljes dokumentáció megtekintéséhez.)
A modemre vonatkozó megjegyzések
TBR 21
Ez a berendezés rendelkezik a nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózathoz történő
egyvégződéses kapcsolathoz szükséges jóváhagyással [98/482/EK “TBR 21”
tanácsi határozat]. Az egyes nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózatok közötti
különbségek miatt azonban a jóváhagyás önmagában nem jelent feltétel nélküli
garanciát arra, hogy a működés minden nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózat
végződési pontján sikeres lesz. Probléma esetén mindenekelőtt a berendezés
szállítójával lépjen kapcsolatba.
Az országok érvényességi köre
2004. május,a következő országok az EU tagjai: Ausztria, Belgium, Dánia, az
Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország,
Luxemburg, Németország, Olaszország, Portugália,
Spanyolország,Svédország,Észtország,Lettország,Litvánia,Lengyelország,
Magyarország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Ciprus és Málta. A használat
engedélyezett az Európai Unió országaiban, valamint Norvégiában, Svájcban,
Izlandon és Liechtensteinben. Ezt a berendezést a felhasználás országában
érvényes előírások és szabályok szigorú betartásával szabad csak használni.
További információkért lépjen kapcsolatba a felhasználás országában lévő helyi
irodával.
Fontos biztonsági tudnivalók
Olvassa el gondosan ezeket a tudnivalókat. Őrizze meg későbbi tájékozódás
céljából.
A terméken feltüntetett figyelmeztetéseket és tudnivalókat vegye figyelembe.
2
Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaszolóaljzatból. Ne
használjon folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. Tisztításhoz használjon
nedves kendőt.
3
Ne használja ezt a terméket víz közelében.
4
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. A termék
leeshet, és súlyosan károsodhat.
5
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése
érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy
a terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük. Ezt a
terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni,
hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
6
Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos a rendelkezésre álló feszültséget illetően, lépjen kapcsolatba a
kereskedővel vagy a helyi áramszolgáltatóval.
7
Ne tegyen semmit a hálózati kábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre,
ahol ráléphetnek a hálózati kábelre.
8
Ha hosszabbító kábelt használnak ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóba csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem haladjae meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze, hogy a
fali dugaszolóaljzathoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem
haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
9
Soha ne dugjon a burkolat résein keresztül tárgyakat a termékbe, mivel
veszélyes feszültséget hordozó ponthoz érhet hozzá, vagy rövidzárlatot
okozhat, ami tűzhöz vagy áramütéshez vezethet. Soha ne öntsön folyadékot a
termékre.
10
Ne kísérletezzen a termék javításával, mivel a felnyitás vagy a burkolat
eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki
magát. Bízzon minden javítást a szerviz szakképzett munkatársaira.
11
A következő esetekben húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a
szerviz szakképzett munkatársaihoz:
a
Ha a hálózati kábel sérült vagy kopott.
b
Ha folyadékot öntöttek a termékbe.
c
Ha a terméket esőnek vagy víznek tették ki.
Magyar
1
English
61
Magyar
62
d
Ha a termék nem működik megfelelően a kezelési utasítás betartása
mellett. Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a kezelési
utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz vezethet,
és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe, hogy a
terméket helyreállítsa.
e
Ha a terméket leejtették vagy a burkolata megsérült.
f
Ha a termék működésében olyan jelentős változás állt be, ami a javítás
szükségességére utal.
12
Az Notebook számítógép sorozat lítium akkumulátorral működik.
Az akkumulátort ugyanarra a fajtára cserélje, amelyet a termékhez a műszaki
leírásban ajánlunk. Másfajta akkumulátor használata tűzveszéllyel vagy
robbanásveszéllyel járhat.
13
Figyelem! Az akkumulátorok nem megfelelő kezelés mellett felrobbanhatnak.
Ne szedje szét és ne dobja tűzbe őket! Az elhasznált akkumulátorokat
gyermekektől tartsa távol, és azonnal gondoskodjon megfelelő
ártalmatlanításukról.
14
Az áramütés elkerülésének érdekében csak akkor használja a hálózati
tápegységet, ha a fali csatlakozóaljzat megfelelően földelt.
15
Csak az ehhez az egységhez való, megfelelő típusú hálózati csatlakozókábelt
használjon (a tartozékok dobozában található). Bontható csatlakozású legyen:
UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal rendelkező, SPT-2 típusú, névleges
áramerősség 7A, feszültség minimum 125V, VDE vagy hasonló jóváhagyással.
A maximum hossz 4,6 méter.
16
A berendezés javításakor vagy szétszerelésekor mindig húzzák ki a
telefoncsatlakozót a fali csatlakozóaljzatból.
17
Ne használja a telefont (hacsak nem vezeték nélküli fajta) villámlás idején. A
villámlás miatt fennáll az elektromos áramütés csekély veszélye.
Nyilatkozat a lézer biztonsági előírások
betartásáról
Az ezzel a számítógéppel együtt szállított CD vagy DVD meghajtó lézert tartalmaz.
A CD vagy DVD meghajtó osztályba sorolási címkéje (ld. alább) a meghajtón
található.
CLASS 1 LASER PRODUCT
CAUTION: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT
LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS
D’OUVERTURE. EVITTER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.
LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1
VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET
NICHT DEM STRAHLL AUSSETZEN
PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I
ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE
A LOS RAYOS.
English
63
ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.
VARNING: LASERSTRÅLNING NAR DENNA DEL ÅR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I
STRÅLEN
ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I STRÅLEN
Tudnivaló az LCD kijelző pixeleiről
Az LCD egységet nagypontosságú gyártási eljárásokkal készítik. Ennek ellenére
előfordulhat, hogy egyes pixelek (képpontok) nem megfelelően világosodnak ki,
vagy fekete, illetve piros pontként jelennek meg. Ennek nincsen hatása a tárolt
képre, és nem jelent meghibásodást
Macrovision szerzői jogvédelmi megjegyzés
Ez a termék olyan szerzői jogvédelmi technológiát tartalmaz, amit az Egyesült
Államok egyes eljárásokra vonatkozó szabadalmai és más, a szellemi termékekre
vonatkozó szerzői jogok védenek, amelyeket a Macrovision Corporation és más
jogtulajdonosok birtokolnak. Ennek a szerzői jogvédelemnek a használatát a
Macrovision Corporation-nek jóvá kell hagynia, és otthoni és más korlátozott
felhasználásra vonatkozik, hacsak a Macrovision Corporation nem rendelkezik
másképp. A visszafejtés vagy visszafordítás tilos.
Az Egyesült Államok 4631603, 4577216, 4819098, 4907093 és 6516132 számon
bejegyzett szabadalmai csak korlátozott felhasználást engedélyeznek.
Rádiókészülék hatósági engedélyezési
megjegyzés
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli
LAN-nal és/vagy Bluetooth®-al felszerelt modellekre vonatkozik.
Általános tudnivalók
Ez a termék megfelel mindazon ország vagy régió rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli használatát engedélyezték.
A konfigurációtól függően ez a termék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul). Az alábbi
információ az ilyen termékekre vonatkozik.
Magyar
VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÅTEILYLLE.
VARNING: LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD ÅLÅ TUIJOTA
SÅTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN
64
Europai Unió (EU)
Magyar
Ez a berendezés megfelel az alábbi Európai Tanácsi irányelvek alapvető
követelményeinek:
73/23/EGK alacsonyfeszültségi irányelv
•
EN 60950
89/336/EGK elektromágneses zavartűrés (EMC) irányelv
•
EN 55022
•
EN 55024
•
EN 61000-3-2/-3
99/5/EK rádió és távközlési végberendezés (R&TTE) irányelv
•
EN 60950 3.1a) cikk
•
EN 301 489 -1/-17 3.1b) cikk
•
EN 300 328-2 3.2.) cikk
•
EN 301 893, 3.2.) cikk * Csak 5 GHz-re vonatkozóan
Az országok érvényességi köre
2004. május, a következő országok az EU tagjai: Ausztria, Belgium, Dánia, az
Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország,
Luxemburg, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország,
Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Magyarország, Csehország,
Szlovákia, Szlovénia, Ciprus és Málta,A használat engedélyezett az Európai Unió
országaiban, valamint Norvégiában, Svájcban, Izlandon és Liechtensteinben. Ezt a
berendezést a felhasználás országában érvényes előírások és szabályok szigorú
betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a
felhasználás országában lévő helyi irodával.
Az FCC rádiófrekvenciás biztonsági követelményei
A vezeték nélküli LAN Mini-PCI kártya és a Bluetooth kártya kisugárzott
teljesítménye messze az FCC engedélyezett rádiófrekvenciás határérték alatt van.
Az Aspire sorozatot ennek ellenére úgy kell használni, hogy a használat során az
emberi érintkezés lehetőségét a következők szerint minimálisra csökkentsük:
1
A felhasználókat kérjük, hogy kövessék az FCC vezeték nélküli szolgáltatással
rendelkező berendezésekre vonatkozó biztonsági előírásait, amelyeket minden
rádiófrekvenciával működő szolgáltatással rendelkező berendezés használati
utasítása tartalmaz.
2
Ezt az eszközt beltéri használatra korlátozzák, mivel az 5,15 – 5,25 GHz-es
frekvenciatartományban működik. Az FCC előírja a termék beltéri használatát
az 5,15 – 5,25 GHz-es frekvenciatartományban, hogy csökkenteni lehessen a
káros zavarhatások lehetőségét a közös csatornát használó mobil műholdas
rendszerekben.
3
A nagy teljesítményű radarberendezések az 5,25 – 5,35, illetve az 5,65 – 5,85
GHz-es frekvenciatartományok elsődleges felhasználói. Az ilyen
radarállomások zavarhatják és/vagy károsíthatják az eszközt.
4
A nem megfelelő üzembe helyezés vagy nem szakszerű használat a
rádiótávközlésben káros zavarokat kelthet. Az FCC engedély és a garancia
hatályát veszti a belső antenna bármilyen megváltoztatása esetén.
Kanada - alacsony teljesítményű engedélyre
nem köteles a rádiófrekvenciás távközlési
eszközök (RSS-210)
a
Általános információ működésnek a következő két feltétele van:
1.
2.
b
c
•
•
Az eszköz nem okozhat zavart, és
ennek az eszköznek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem
kívánatos működést okozó zavarokat is.
Működés az 2.4 GHz-es sávban
Az engedélyezett szolgáltatással történő rádiófrekvenciás zavar
megelőzésére ezt a berendezést épületen belüli működésre tervezték,
és a kültéri használatot engedélyeztetni kell.
Működés az 5 GHz-es sávban
Az 5150-5250 MHz-es sávban működő eszközt kizárólag beltéri használatra
szánják, hogy csökkenteni lehessen a zavar lehetőségét a közös csatornájú
mobil műholdas rendszerekben.
A nagy teljesítményű radarberendezések az 5250-5350 MHz-es, illetve az
5650-5850 MHz-es sáv elsődleges felhasználói (azaz elsőbbséget élveznek),
és az ilyen radarberendezések zavarhatják és/vagy károsíthatják a LELAN
(Licence-Exempt Local Area Network) eszközöket.
Magyar
Figyelmeztetés: Az FCC rádiófrekvenciás sugárzási határértékeinek
betartása érdekében működés közben legalább 20 cm távolság
legyen a kijelzőbe épített vezeték nélküli LAN Mini-PCI kártya és
minden személy között.
English
65
66
Magyar
Emberek expozíciója rádiófrekvenciás mezőknek
(RSS-102)
Az Notebook számítógép sorozat kis erősítésű, belső antennákat alkalmaz, amelyek
nem bocsátanak ki a Health Canada határértékeket meghaladó rádiófrekvenciás
sugárzást a lakosságra nézve. Tájékozódjon a 6. Biztonsági Szabályzatról a Health
Canada honlapján:
www.hc-sc.gc.ca/rpb.
Megjegyzés: Az Acer vezeték nélküli Mini PCI adapter diversityátviteli funkciót valósít meg. Ez a funkció nem bocsát ki
rádiófrekvenciás sugárzást egyszerre mindkét antennából. Az egyik
antenna automatikusan ki lesz választva, de a tökéletes
rádiókommunikáció érdekében a felhasználó kézzel is kiválaszthat
egyet.
Federal Communications Comission
Declaration of Conformity
The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:
Product name:
Notebook personal computer
Model number:
ZL3
Machine type:
Aspire 351xxx
SKU number:
Aspire 351xxx ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)
Name of responsible party:
Acer America Corporation
Address of responsible party:
2641 Orchard Parkway
San Jose, CA 95134,
USA
Contact person:
Mr. Young Kim
Tel:
408-922-2909
Fax:
408-922-2606
Magyar
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2)
This device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.
English
67
68
Declaration of Conformity for CE Marking
Magyar
Name of manufacturer: Beijing Acer Information Co., Ltd.
Address of
manufacturer:
Huade Building, No.18, ChuangYe Rd.,
ShangDi Zone, HaiDian District Beijing PRCE marking
Contact person:
Mr. Easy Lai
Tel:
886-2-8691-3089
Fax:
886-2-8691-3000
E-mail:
easy_lai@acer.com.tw
Declares that product:
Notebook PC
Trade name:
Acer
Model number:
ZL3
Machine type:
Aspire 351xxx
SKU number:
Aspire 351xxx ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)
Is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the
following EC directives.
Reference No.
Title
89/336/EEC
Electromagnetic Compatibility (EMC directive)
73/23/EEC
Low Voltage Directive (LVD)
1999/5/EC
Radio & Telecommunications Terminal Equipment
Directive (R&TTE)
The product specified above was tested conforming to the applicable Rules under
the most accurate measurement standards possible, and all the necessary steps
have been taken and are in force to assure that production units of the same product
will continue to comply with these requirements.
03/08/2005
Easy Lai, Director
Qualification Center
Product Assurance
Date
69
A
International Traveler’s Warranty
25
gondozás
akkumulátor v
Hálózati adapter iv
számítógép iv
gyakran ismétlődő kérdések 21
GYIK.
Lásd:
gyakran
ismétlődő
kérdések
gyorsbillentyűk 13
akkumulátor
gondozása v
állapotkijelzők 8
audio 17
hangerő állítása 17
hibaelhárítás 22
B
bal oldali nézet 2
Bekapcsolási Öntesztelés (POST)
billentyűzet 12
blokkoló billentyűk 12
gyorsbillentyűk 13
hibaelhárítás 22
Windows billentyűk 13
BIOS segédprogram 50
biztonság
általános tudnivalók 61
CD vagy DVD 62
FCC nyilatkozat 59
jelszavak 43
kulcsos zár 16, 43
50
Hálózati adapter
gondozása iv
hangerő
beállítás 17
hangszórók
gyorsbillentyű 14
hibaelhárítás 22
hibaelhárítás 57
tippek 57
hibaüzenetek 57
Hibernált üzemmód
gyorsbillentyű 14
C
caps lock 12
bekapcsolt állapotot jelző fény
CD-ROM
hibaelhárítás 22
kézi kiadás 22
kiadás 16
D
DVD 51
DVD filmek
lejátszás
51
elölnézet 1, 2
érintőpad 10
gyorsbillentyű 14
használat 10– 11
F
fényerő
gyorsbillentyűk
garancia
I
8
IEEE 1394 port 47
infravörös 46
ITW. Lásd garancia
J
jelszó 43
típusok
43
K
E
G
H
képernyő
gyorsbillentyűk 14
kérdések
A Hívás helyének beállítása a modem használatához 23
kijelző
hibaelhárítás 21
kijelzőfények 8
L
14
LED-ek
8
M
megjegyzés
DVD szerzői jogvédelem
63
70
memória
telepítés
modem 45
49
N
nézet
balról 3
elölről 3
hátoldal 4
jobb oldal 3
Notebook Manager
gyorsbillentyű 14
num lock 12
bekapcsolt állapotot jelző fény
nyomtató
hibaelhárítás 23
O
online szolgáltatás
25
P
PC kártya
behelyezés 48
kivétel 48
portok 45
problémák 21
bekapcsolás 21
billentyűzet 22
CD-ROM 22
hibaelhárítás 57
kijelző 21
nyomtató 23
S
scroll lock 12
segédprogram
BIOS beállítás
segítség
50
8
online szolgáltatás 25
számítógép
bekapcsolt állapotát jelző fény
bekapcsolt állapotot jelző fény
billentyűzetek 12
biztonság 43
gondozása iv
hazaszállítás 40
hibaelhárítás 57
jellemzők 1
kijelzők 8
kikapcsolás iii
lekapcsolódás 39
megbeszélések 40
mozgásban 39
nemzetközi utazás 42
otthoni iroda felállítása 41
rövidebb utak 41
tisztítás v
szerviz
mikor hívjuk v
T
támogatás
információ 25
tisztítás
számítógép v
U
universal serial bus 47
utazás
nemzetközi repülőutak
rövidebb utak 41
üzenetek
hiba 57
W
Windows billentyűk
13
42
2
8
Download PDF

advertising