Acer | Aspire 1620 | Acer Aspire 1620 User Manual

Acer Aspire 1620 Sorozat
Felhasználói Útmutató
Copyright © 2004.
Minden jog fenntartva.
Acer Aspire 1620 sorozatú notebook számítógép felhasználói útmutatója
Eredeti kiadás: Aprilis 2004.
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják, anélkül, hogy az
átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások ennek a
kézikönyvnek az új kiadásaiban vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek
meg. A Társaság nem nyilatkozik sem nyíltan, sem burkoltan a kiadvány tartalmáról, és nem is ad
rá garanciát, továbbá kifejezetten visszautasítja, hogy egy meghatározott célra való alkalmasságra
vagy eladhatóságra vonatkozó garanciát nyújtana.
Jegyezze fel a lenti helyre a modell számát, a sorozatszámot, illetve a vásárlás időpontját és helyét.
A sorozatszám és a modell száma a számítógépre ragasztott címkén található. A készülékre
vonatkozó minden levelezésben fel kell tüntetni a sorozatszámot, a modellszámot és a vásárlásra
vonatkozó adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak semmilyen részletét
nem szabad sokszorosítani, adatfeldolgozó rendszerben tárolni vagy továbbítani, legyen az
bármilyen formában vagy eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolattal, feljegyzéssel
vagy másképp.
Acer Aspire 1620 sorozatú notebook számítógép
Modell száma: ______________________________________
Sorozatszám: _______________________________________
Vásárlás időpontja: __________________________________
Vásárlás helye:: _____________________________________
Minden védjegy az illető társaság bejegyzett védjegye és tulajdona.
iii
Mindenek előtt
Útmutató
A Kezdők számára… poszter segít a számítógép első
beállításánál.
A számítógép termelékeny használatának megkönnyítése
érdekében az Felhasználói Útmutató világos és tömör
információt tartalmaz. Kérjük, olvassa el alaposan és tartsa
elérhető helyen a későbbi hivatkozás érdekében.
További információért az Acer termékeit, szolgáltatásait és támogatását
illetőn,kérjük, látogassa meg a következő weblapot: http://www.acer.com.
A számítógép gondozása és tippek a használathoz
A számítógép be- és kikapcsolása
A számítógép bekapcsolásához nyissa fel a fedelet és nyomja meg a
billentyűzet fölött lévő bekapcsoló gombot.
A kikapcsoláshoz az alábbiak közül valamelyik műveletet kell elvégeznie:
•
Kattintson a Start gombra a Windows-ban, majd válassza a
Számítógép kikapcsolása… pontot a legördülő menüben.
•
Nyomja meg a bekapcsoló gombot.
E módszer alkalmazásához először kattintson az
Energiagazdálkodási lehetőségek ikonra a Windows
Vezérlőpultban, majd ellenőrizze, hogy a be-/kikapcsoló gomb úgy
van-e beállítva, hogy a számítógép kikapcsolását végzi, ha
megnyomják. Lásd a Windows Súgót további információkért.
Magyar
A jelen útmutató az Aspire számítógép első beállításához és
használatához való segédletként szolgál:
Magyar
iv
Megjegyzés: Ha a számítógépet nem tudja a szokásos módon
kikapcsolni, nyomja meg és négy másodpercnél hosszabb ideig tartsa
lenyomva a bekapcsoló gombot. Ha kikapcsolta a számítógépet és
újra be akarja kapcsolni, várjon előtte legalább két másodpercig.
A számítógép gondozása
A számítógépe jól fogja Önt szolgálni, ha vigyáz rá.
•
Ne tegye ki a számítógépet közvetlen napsugárzásnak. Ne helyezze
el hőforrások, például fűtőtest közelében.
•
Ne tegye ki a számítógépet 0°C (32°F) alatti vagy 50°C (122°F) feletti
hőmérsékletnek.
•
Ne tegye ki a számítógépet mágneses mezőknek.
•
Ne tegye ki a számítógépet esőnek vagy nedvességnek.
•
Ne öntsön vizet vagy más folyadékot a számítógépre.
•
Ne tegye ki a számítógépet erős ütésnek vagy rezgésnek.
•
Ne tegye ki a számítógépet pornak és piszoknak.
•
Ne tegyen tárgyakat a számítógépre.
•
Ne csapja le erővel a fedelet. Óvatosan csukja le a kijelzőt.
•
Soha ne tegye a számítógépet labilis, vagy egyenetlen felületre.
A hálózati adapter gondozása
Fontos, hogy vigyázzon a hálózati adapterre.
•
Ne csatlakoztassa az adaptert semmilyen más készülékhez.
•
Ne lépjen a hálózati kábelre, és ne tegyen rá súlyos tárgyakat. Ne
vezesse a hálózati kábelt olyan helyen, ahol hajlamosak rálépni vagy
megbotlani benne.
•
Amikor kihúzza a konnektorból, ne a vezetéket fogja meg. Helyette a
dugónál fogja meg és azt húzza ki.
•
A hosszabbítóba csatlakoztatott berendezések összes névleges
áramfelvétele nem haladhatja meg a hosszabbító névleges
teljesítményét.
v
Az akkumulátor gondozása
Fontos, hogy vigyázzon a számítógép akkumulátorára.
Mindig az adott számítógép modellhez való akkumulátort használjon.
Ne használjon más típusú akkumulátorokat.
•
Kapcsolja ki a számítógépet, mielőtt eltávolítaná, vagy kicserélné az
akkumulátort.
•
Ne próbálja kibontani az akkumulátort. Tartsa távol gyermekektől.
•
Az elhasznált akkumulátoroktól a helyi szabályozást betartva
szabaduljon meg. Ha lehetséges, vigye el a begyűjtőbe.
Tisztítás és javítás
A számítógép tisztításakor fontos, hogy kövesse az alábbi lépéseket:
•
Kapcsolja ki a számítógépet, és vegye ki az akkumulátort.
•
Húzza ki a hálózati adaptert.
•
Kevés vízzel nedvesített puha kendőt használjon. Ne használjon
folyékony vagy hajtógázos tisztítószert.
Lásd a “Gyakran ismétlődő kérdések” a 61. oldalon című fejezetet, Ha az
alábbiak valamelyike előfordul:
•
Leesett a számítógép vagy megsérült a háza.
•
Folyadék került a számítógépbe.
•
A számítógép nem működik megfelelően.
Magyar
•
Magyar
vi
iii
iii
iii
Ismerkedés a számítógéppel
1
A számítógép bemutatása
Elölnézet
Baloldali nézet
Jobboldali nézet
Hátulnézet
Alulnézet
Jellemzők
Kijelzők
A fedélen lévő kijelzők
Billentyűzet
Különleges billentyűk
Érintőpad
Alapvető tudnivalók az érintőpadról
Programindító billentyűk
Tárolóeszközök
Az optikai meghajtó fiókjának kinyitása
Az optikai meghajtó fiókjának kinyitása vészhelyzetben
Csatlakozási lehetőségek
Ethernet és LAN
Fax-/adatmodem
Audio
A számítógép biztonságba helyezése
Rögzítőhorony
Működés akkumulátorról
Akkumulátor
Az akkumulátor jellemzői
Az akkumulátor behelyezése és kivétele
Az akkumulátor feltöltése
Az akkumulátor feszültségszintjének ellenőrzése
Az akkumulátor élettartamának optimalizálása
Alacsony akkufeszültség figyelmeztetés
Energiagazdálkodás
Perifériák és kiegészítők
Külső megjelenítő eszközök
Külső adatbeviteli eszközök
3
3
5
6
7
8
9
11
12
13
13
19
19
21
22
23
23
24
24
25
26
27
27
29
31
31
32
33
33
33
34
35
37
39
39
Tartalom
Mindenek előtt
Útmutató
A számítógép gondozása és tippek a használathoz
Külső billentyűzet
Külső billentyűzet
Külső mutatóeszköz
USB eszközök
IEEE 1394 port
Nyomtató
Audio eszközök
Bővítőeszközök
PC kártya
Egyéb opciók
Akkumulátor
Hálózati adapter
Kulcsfontosságú alkotóelemek bővítése
Memóriabővítés
Merevlemez-bővítés
39
39
39
40
41
42
42
43
43
44
44
44
45
45
46
Mozgásban a számítógéppel
47
Lekapcsolódás az asztali munkahelyről
Mozgásban
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával rövid megbeszélésekre?
Mit vigyen magával hosszú megbeszélésekre?
A számítógép hazaszállítása
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával?
További óvintézkedések
Otthoni iroda felállítása
Utazás a számítógéppel
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával?
További óvintézkedések
Nemzetközi utazás a számítógéppel
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával?
További óvintézkedések
Szoftver
Rendszerszoftver
Launch Manager
BIOS segédprogram
49
50
50
50
50
51
51
51
51
52
52
52
52
52
53
53
53
53
55
57
57
58
Hibaelhárítás
Gyakran ismétlődő kérdések
Szervizszolgáltatás kérése
International Traveler’s Warranty
(ITW, Utazók Nemzetközi Garanciája)
Mielőtt telefonálna
59
61
64
64
64
A függelék
Műszaki adatok
65
B függelék
Hatósági és biztonsági tudnivalók
71
Tárgymutató
85
Ismerkedés a
számítógéppel
Aspire 1620 sorozatú számítógépe egyesíti a
nagy teljesítményt, a sokoldalúságot, a
multimédiás képességeket és a hordozhatóságot
a tetszetős kialakítással. Fokozza
termelékenységét, mivel bárhol dolgozhat vele.
Ez a fejezet részletekbe menően bemutatja a
számítógép jellemzőit.
3
A számítógép bemutatása
Miután a Kezdők számára… poszteren ábrázolt módon felállította Aspire
számítógépét, kérjük, szánjon néhány percet a gép megvizsgálására.
Magyar
Elölnézet
#
Tétel
Leírás
1
Kijelző
Folyadékkristályos (LCD) kijelzőnek,
amely a számítógép kimenetét jeleníti
meg.
2
Állapotkijelzők
Világító diódák (LED-ek) gyulladnak fel és
alszanak ki, így mutatják a számítógép
funkcióinak és részegységeinek állapotát.
Magyar
4
Ismerkedés a számítógéppel
#
Tétel
Leírás
3
Bekapcsoló gomb
A számítógép be-, illetve kikapcsolására
szolgál.
4
Programindító billentyűk
A gyakran használt programok
elindítására szolgálnak. Lásd
részletesebben: “Programindító billentyűk”
a 21. oldalon.
5
Csuklótámasz
Kényelmes támaszték a kéznek a
számítógép használata közben.
6
Kattintógombok és
Négyirányú görgetőgomb
A bal és jobb gombok úgy működnek, mint
az egét bal- és jobboldali gombjai. A
négyirányú görgetőgombbal pedig levagy fel-, illetve jobbra vagy balra
gördíthető az ablakok tartalma.
7
Érintőpad
Érintésre érzékeny mutatóeszköz, amely
úgy működik, mint a számítógépes egér.
8
Billentyűzet
Adatok bevitelére szolgál.
9
Szellőzőnyílás
Még hosszú használat esetén is
megakadályozza a számítógép
túlmelegedését.
5
Baloldali nézet
Magyar
#
Tétel
Leírás
1
PC kártyafoglalatok
Egy Type III vagy két Type II CardBus PC
kártya támogatása.
2
Eltávolító gombok
Kiadja a PC kártyá(ka)t a foglalatból.
3
Optikai meghajtó
Beépített optikai meghajtó; CD-t vagy
DVD-t is befogad, az optikai meghajtó
típusától függően.
4
IEEE 1394 port
IEEE 1394 kompatibilis eszközök
csatlakoztatásához.
5
Infravörös port
Infravörös eszközökkel kommunikál
(pl. infravörös nyomtató, infravörös
kapcsolattal rendelkező számítógép).
6
LED kijelző
Kigyullad, ha az optikai meghajtó aktív.
7
Vészhelyzeti kinyitó furat
A számítógép kikapcsolt állapotában
kinyitja az optikai meghajtó fiókját.
Lásd 23. oldalon részletesebben.
8
Lemezkiadó gomb
Az optikai meghajtó fiókjának
kinyitásához.
9
Hangszóró
Sztereó hangkimenet.
6
Ismerkedés a számítógéppel
Magyar
Jobboldali nézet
#
Tétel
Leírás
1
Hangszóró
Sztereó hangkimenet.
2
Szellőzőnyílások
Még hosszú használat esetén is
megakadályozzák a számítógép
túlmelegedését.
3
Biztonsági zár
Kensington kompatibilis számítógépes
biztonsági zárhoz kapcsolódik.
7
Hátulnézet
Magyar
#
Tétel
Leírás
1
Tápfeszültség-csatlakozóaljzat
Hálózati adapter csatlakoztatásához.
2
Párhuzamos port
Párhuzamos eszközök
csatlakoztatásához
(pl. párhuzamos nyomtató).
3
Szellőzőnyílások
Még hosszú használat esetén is
megakadályozzák a számítógép
túlmelegedését.
4
S-video port
S-video bemenettel rendelkező
televízió-készülékhez vagy
kijelzőeszközhöz való csatlakozáshoz.
5
Külső kijelző csatlakozója
Kijelző eszközhöz kapcsolódik (pl. külső
VGA monitor, LCD projektor).
6
Négy USB 2.0 port
Universal Serial Bus (USB) 2.0
eszközök csatlakoztatásához (pl. USB
egér, USB kamera).
7
Hálózati csatlakozóaljzat
Ethernet LAN hálózathoz való
csatlakozáshoz.
8
Modem csatlakozóaljzat
Telefonvonalhoz való csatlakozáshoz.
Magyar
8
Ismerkedés a számítógéppel
#
Tétel
Leírás
9
Hangszóró/vonalszintű
kimenet/fejhallgató
csatlakozóaljzat
Audio kimeneti eszközök
csatlakoztatásához.
(pl. hangszórók, fejhallgatók).
10
Vonalszintű bemenet/mikrofon
bemenet csatlakozóaljzat
Audio vonalszintű bemeneti eszközök
jelének fogadásához
(pl. audio CD lejátszó, sztereó
sétálómagnó).
Alulnézet
#
Tétel
Leírás
1
Akkumulátorrekesz
A számítógép akkumulátorát tárolja.
2
Az akkumulátor kioldó
retesze
Az akkumulátor eltávolításához kioldja a
rögzítést.
3
Memóriarekesz
A számítógép RAM-jának ad helyet.
9
Jellemzők
Teljesítmény
Intel® Pentium® 4 processzorok, 2,80 GHz és gyorsabb
•
256/512 MB DDR333 SDRAM, amely 2048 MB-ig bővíthető kettős
soDIMM modulokkal
•
30 GB és nagyobb kapacitású Enhanced-IDE merevlemez
•
Advanced Configuration Power Interface (ACPI) energiagazdálkodási
rendszer
Kijelző
•
A 15 hüvelykes XGA (1024 × 768 felbontású), vagy SXGA+ (1400 ×
1050 felbontású) TFT LCD panel biztosítja a nagy látóterületet a
maximális hatékonyság és a könnyű használat érdekében
•
ATI MOBILITY™ Radeon™ 9200/9700, 64MB DDR video memória
•
3D grafikai támogatás
•
Egyidejű LCD és CRT monitor támogatás
•
S-video a megfelelő bemenettel rendelkező televízió-készülékhez
vagy kijelzőeszközhöz való csatlakozáshoz
•
„Automatikus LCD fényerőcsökkentés”, amely automatikusan elvégzi
a monitor legjobb beállítását az energia-megtakarítás érdekében
•
DualView™ támogatás
Multimédia
•
Nagy sebességű, beépített optikai meghajtó:
DVD/CD-RW kombó, DVD-Dual, vagy DVD Super-Multi
•
MS DirectSound kompatibilis
•
Beépített, kétutas hangszórók
Magyar
•
10
Ismerkedés a számítógéppel
Magyar
Csatlakozási lehetőségek
•
Integrált 10/100 Mbps Fast Ethernet csatlakozás
•
Beépített 56Kbps fax/adat modem
•
Négy Universal Serial Bus (USB) 2.0 port
•
Egy IEEE 1394 port
•
IEEE 802.11b vagy IEEE 802.11g vezeték nélküli LAN (gyártói opció)
•
Bluetooth (gyártói opció)
Emberközpontú formaterv
•
Robusztus, de kiemelkedően hordozható kialakítás
•
Divatos megjelenés
•
Teljes méretű billentyűzet négy programozható programindító
gombbal
•
Kényelmes csuklótámasz jól elhelyezett érintőpaddal
Bővítés
•
Egy Type III vagy két Type II CardBus PC kártyahely
•
Bővíthető memóriamodulok
11
Kijelzők
A számítógépen összesen hét állapotkijelző található a kijelző alatt,
amelyek mutatják a számítógép és alkatrészeinek állapotát.
Magyar
Ikon
Funkció
Leírás
Vezeték nélküli
kommunikáció
A vezeték nélküli Bluetooth (opcionális)
kommunikáció állapotát jelzi.
Narancssárga--WLAN; Kék--Bluetooth
Tápfeszültség
Akkor világít, ha a számítógép be van
kapcsolva.
Alvás
Akkor világít, ha a számítógép készenléti
üzemmódba kerül, és villog, ha a számítógép
hibernált üzemmódba lép, vagy abból tér vissza.
Tárolóeszköz
aktivitás
Akkor világít, ha a merevlemez vagy az optikai
meghajtó aktív.
Akkumulátor töltés
Akkor világít, ha az akkumulátor töltődik.
Caps Lock
Akkor világít, ha a Caps Lock aktív.
Num Lock
Akkor világít, ha a Num Lock aktív.
12
Ismerkedés a számítógéppel
Magyar
A fedélen lévő kijelzők
Ha a számítógép fedele csukva van, két könnyen leolvasható ikon mutatja,
hogy mely állapot vagy szolgáltatás engedélyezett, illetve nem
engedélyezett.
Ikon
Leírás
Akkor világít, ha a számítógép be van kapcsolva.
Akkor világít, ha a számítógép készenléti üzemmódba kerül, és
villog, ha a számítógép hibernált üzemmódba lép, vagy abból tér
vissza.
13
Billentyűzet
Különleges billentyűk
Blokkoló billentyűk
A billentyűzetnek három blokkoló billentyűje van, amelyekkel egy funkciót
lehet be- és kikapcsolni.
Blokkoló
billentyű
Leírás
Caps Lock
Amikor a Caps Lock be van kapcsolva, minden betűkarakter
nagybetűként jelenik meg.
Num Lock
(Fn+F11)
Amikor a Num Lock be van kapcsolva, a beágyazott billentyűzet
numerikus üzemmódban működik. A billentyűk számológépként
működnek (a számtani műveletekkel: +, -, * és / együtt). Akkor
használja ezt az üzemmódot, ha sok numerikus adatot kíván
bevinni. Ennél jobb megoldás a külső billentyűzet használata.
Scroll Lock
(Fn+F12)
Amikor a Scroll Lock be van kapcsolva, a képernyőn a kép egy
sorral feljebb vagy lejjebb gördül, ha lenyomja a felfelé, illetve
lefelé mutató nyíllal jelölt billentyűket.
A Scroll Lock egyes alkalmazásoknál nem működik.
Magyar
A billentyűzet teljes méretű billentyűkkel és beépített érintőpaddal, valamint
külön kurzorbillentyűkkel, két Windows billentyűvel és tizenkét
funkcióbillentyűvel (gyorsbillentyűk) rendelkezik.
14
Ismerkedés a számítógéppel
Magyar
Beágyazott numerikus billentyűzet
A beágyazott numerikus billentyűzet úgy működik, mint egy asztali
numerikus billentyűzet. A billentyűk jobb felső sarkán lévő kisméretű
karakterek jelölik. A billentyűzet feliratozásának egyszerűsítése érdekében
a kurzorvezérlő szimbólumok nincsenek feltüntetve a billentyűkön.
A kívánt funkció
Num Lock be
Num Lock ki
Számbillentyűk a
beágyazott
billentyűzeten
A számokat a megszokott
módon gépelje be a
beágyazott numerikus
billentyűzet segítségével.
Kurzorvezérlő
billentyűk a
beágyazott
billentyűzeten
Tartsa a Shift billentyűt
lenyomva a kurzorvezérlő
billentyűk használata közben.
Tartsa az Fn
billentyűt lenyomva a
kurzorvezérlő
billentyűk használata
közben.
A billentyűzet rendes
billentyűi
Tartsa az Fn billentyűt
lenyomva, miközben a
beágyazott billentyűzeten
gépel.
A betűket a
megszokott módon
gépelje be.
15
Windows billentyűk
A billentyűzetnek két olyan gombja van, amelyek Windows-hoz kötött
funkciókat látnak el.
Magyar
Billentyű
Leírás
Windows
billentyű
Ha önmagában nyomják le, ennek a billentyűnek a hatása
ugyanaz, mintha a Windows Start ikonjára kattintanának,
azaz elindítja a Start menüt. Más billentyűkkel együtt
használva számos funkciót képes ellátni:
+ Tab
A következő Tálca gombot aktiválja.
+E
Megnyitja a Sajátgép ablakot.
+ F1
Megnyitja a Súgót.
+F
Megnyitja a Keresés: minden fájl
párbeszédablakot.
+M
Shift +
Az összes ablakot kisméretűre állítja.
+ M Visszaállítja az ablakok eredeti méretét.
(
+R
Alkalmazás
billentyű
+ M) kombináció.
Megnyitja a futtatás párbeszédablakot.
Ennek a billentyűnek ugyanaz a hatása, mint a jobb
egérgombbal történő kattintásnak, azaz megnyitja az
alkalmazás helyi menüjét.
16
Ismerkedés a számítógéppel
Magyar
Gyorsbillentyűk
Az Fn billentyű más billentyűvel együtt történő megnyomása
gyorsbillentyűt eredményez, amellyel gyorsan és kényelmesen
szabályozhat különféle funkciókat.
A gyorsbillentyű használatához először nyomja meg és tartsa lenyomva az
Fn billentyűt. Ezután nyomja meg a kombináció második billentyűjét. Végül
engedje el mindkettőt.
A számítógép a következő gyorsbillentyűkkel rendelkezik:
Gyorsbill
entyű
Ikon
Funkció
Leírás
Fn-F1
Gyorsbillentyű
súgó
A gyorsbillentyűk súgóját jeleníti
meg.
Fn-F2
Beállítás
A számítógép „jellemzők”
ablakát nyitja meg.
Fn-F3
Az
energiagazdálkodás
i üzemmódok közötti
átkapcsolás
A számítógép által használt
energiagazdálkodási
üzemmódot kapcsolja át (ez a
funkció akkor érhető el, ha az
operációs rendszer támogatja).
Fn-F4
Alvás
A számítógépet alvó
üzemmódba helyezi.
17
Gyorsbill
entyű
Ikon
Leírás
Fn-F5
A kijelző
átkapcsolása
A kijelző kimenetet átkapcsolja
a kijelző, a külső monitor (ha
van ilyen csatlakoztatva), és „a
kijelző és a külső monitor
együtt” között.
Fn-F6
Kijelző
kikapcsolása
Kikapcsolja a kijelző hátsó
megvilágítását, hogy energiát
takarítson meg. Bármely
billentyű megnyomására
visszatér.
Fn-F7
Az érintőpad
átkapcsolása
A beépített érintőpadot be-,
illetve kikapcsolja.
Fn-F8
Hangszóró be-,
illetve kikapcsolása
A hangszórókat be- és
kikapcsolja.
Fn-↑
Hangerő növelése
Növeli a hangerőt.
Fn-↓
Hangerő
csökkentése
Csökkenti a hangerőt.
Fn-→
Fényerő növelése
Növeli a kijelző fényerejét.
Fn-←
Fényerő
csökkentése
Csökkenti a kijelző fényerejét.
Fn-Pg Up
Home
Úgy működik, mint a Home
billentyű.
Fn-Pg Dn
End
Úgy működik, mint az End
billentyű.
Alt Greuró
euró
Az euró szimbólumot írja.
Magyar
Funkció
18
Ismerkedés a számítógéppel
Magyar
Az euró szimbólum
Ha a billentyűzet United States-International vagy United Kingdom
kiosztásra van állítva, vagy európai kiosztású billentyűzete van, az euró
szimbólumot begépelheti a megfelelő billentyűvel.
USA kiosztású billentyűzetet használóknak: A billentyűzet
kiosztását a Windows első futtatásánál lehet beállítani. Az euró
szimbólum akkor működik, ha a billentyűzetet United StatesInternational-ra állítják.
A billentyűzet típusának ellenőrzése:
1
Kattintson a következőkre: Start, Vezérlő pult.
2
Kattintson kétszer a következőre: Területi és nyelvi beállítások.
3
Kattintson a Nyelv fülre, majd a Részletek gombra.
4
Ellenőrizze, hogy a billentyűzetnek az „En English (United States)”
nyelvhez használt kiosztása United States-International-ra van-e
állítva.
Amennyiben nem, válassza ki és kattintson a Hozzáadás gombra,
majd válassza ki a United States-International tételt és kattintson az
OK gombra.
5
Kattintson az OK gombra.
Az euró szimbólum begépeléséhez:
1
Keresse meg az euró szimbólumot a billentyűzeten.
2
Nyisson meg egy szövegszerkesztőt.
3
Tartsa lenyomva az Alt Gr billentyűt és nyomja meg az euró
szimbólumot tartalmazó billentyűt.
Némelyik betűkészlet és szoftver nem támogatja az euró szimbólum
használatát.
További információkért kérjük, forduljon a http://www.microsoft.com/
typography/faq/faq12.htm weboldalhoz.
19
Érintőpad
Az érintőpad a csuklótámasz közepén helyezkedik el, ezért maximális
kényelmet és könnyű kezelést tesz lehetővé.
Alapvető tudnivalók az érintőpadról
Az érintőpadot a következő módon használja:
•
A kurzor mozgatásához húzza végig az ujját az érintőpad felületén. A
kiválasztási és végrehajtási funkciók működtetéséhez koppintson rá
ujjával.
•
Nyomja meg a bal (1) és a jobb (3) gombot a kiválasztási, illetve
végrehajtási funkciók elvégzésére úgy, mintha egy számítógépes
egeret kezelne.
•
Használja a görgetőgombot (2) a hosszú dokumentumok, illetve
weboldalak végiggörgetéséhez. Nyomja meg a gomb felső részét,
hogy felfelé, az alsót, hogy lefelé, illetve a bal- vagy jobboldalát, hogy
balra, illetve jobbra gördítse az oldalt.
Magyar
A beépített érintőpad PS/2-kompatibilis mutatóeszköz, amely a felületén
érzékeli a mozgást. A kurzor az érintőpadon végighúzott ujj mozgására
reagál. A két kattintógomb ugyanazokat a funkciókat működteti, mint
amelyek egy hagyományos, számítógépes egéren vannak, míg a
görgetőgomb egyszerű, négyirányú görgetést tesz lehetővé
dokumentumokban és weboldalakon.
Magyar
20
Ismerkedés a számítógéppel
Jobb
gomb
Négyirányú
Görgetőgomb
Funkció
Bal gomb
Végrehajtás
Kattintson
egymásután
kétszer gyorsan.
Koppintson
egymásután
kétszer gyorsan.
Kiválasztás
Kattintson
egyszer.
Koppintson
egyszer.
Elhúzás
Kattintson, de
tartsa lenyomva a
gombot. Ezután
húzza végig az
ujját az
érintőpadon, hogy
a kurzort a
kiválasztandó
részre mozgassa.
Koppintson
egymásután
kétszer gyorsan.
A második
koppintásra
húzza végig az
ujját az
érintőpadon,
hogy a kurzort a
kiválasztandó
részre
mozgassa.
Menütartalom
Kattintson
hozzáférése
egyszer.
Görgetés
Koppintás
Kattintson és
tartsa
lenyomva a fel/
le/bal/jobb
billentyűt.
Megjegyzés: Tartsa ujját és az érintőpad felületét tisztán és szárazon.
Az érintőpad az ujj mozgására érzékeny. Ezért minél könnyedebb az
érintés, annál jobban reagál. Az erősebb koppintás nem növeli az
érintőpad reagáló-képességét.
21
Programindító billentyűk
Programindító
billentyű
Alapértelmezett alkalmazás
1
E-mail
Elindítja az e-mail alkalmazást.
2
Böngésző
Elindítja az internet böngészőt.
3
P1
Felhasználó által programozható.
4
P2
Felhasználó által programozható.
5
Bluetooth
(opcionális)
Engedélyezi a Bluetooth szolgáltatást.
6
Vezeték nélküli
(opcionális)
Engedélyezi a 802.11b vagy 802.11g vezeték nélküli
LAN-t.
Figyelmeztetés: Fontos, hogy a Bluetooth és a vezeték nélküli LAN
ki legyenek kapcsolva, mielőtt repülőgépre szállna.
Magyar
A billentyűzet felső részén hat gomb található. Ezeket a gombokat
programindító billentyűknek hívják. A megjelölésük sorban a következő: email, böngésző, P1, P2, Bluetooth és vezeték nélküli. A vezeték nélküli és
a Bluetooth gombokat nem állíthatja be a felhasználó. A másik négy
programindító gomb beállításához indítsa el az Acer Launch Managert.
22
Ismerkedés a számítógéppel
Tárolóeszközök
A számítógép számos adattárolási lehetőséget kínál:
Magyar
•
Nagy kapacitású Enhanced-IDE merevlemez.
A merevlemez bővíthető, így a jövőben növelheti adattárolási
kapacitását. Bővítési igény esetén forduljon kereskedőjéhez.
•
Nagy sebességű optikai meghajtó.
A számítógép modelljétől függően DVD/CD-RW kombó, DVD-Dual
meghajtóval rendelkezik, vagy DVD Super-Multi. Amellett, hogy
számos multimédiás lehetőséget kínál, az optikai meghajtó növelt
adattárolási kapacitással rendelkezik.
A meghajtók helyét illetőn lásd: “A számítógép bemutatása” a 3. oldalon.
23
Az optikai meghajtó fiókjának kinyitása
Az optikai meghajtó fiókjának kinyitása:
•
Optikai lemez behelyezése:
•
•
•
Helyezzen CD-t vagy DVD-t a nyitott fiókba. A lemez központi lyuka a
meghajtó tengelyével egy vonalban legyen.
Óvatosan nyomja le a lemezt, amíg az a tengelyre nem pattan.
Óvatosan csúsztassa vissza a fiókot kattanásig.
Az optikai meghajtó fiókjának kinyitása
vészhelyzetben
Ha a számítógép kikapcsolt állapotában szeretné kinyitni az optikai
meghajtó fiókját, illesszen egy kiegyenesített gemkapcsot az optikai
meghajtó vészhelyzeti kinyitó furatába. A meghajtó fiókja kioldódik, és
részben kiugrik.
Magyar
•
•
Ha a számítógép be van kapcsolva, nyomja meg az optikai meghajtó
lemezkiadó gombját.
A meghajtó fiókja kioldódik, és részben kiugrik.
Óvatosan húzza ki a fiókot, ameddig lehetséges.
24
Ismerkedés a számítógéppel
Csatlakozási lehetőségek
Magyar
A számítógép beépített csatlakoztatási lehetőségekkel rendelkezik,
amelyekkel hálózathoz csatlakozhat vagy telefonvonalon kommunikálhat.
Ethernet és LAN
A beépített hálózati funkció lehetővé teszi a számítógép csatlakoztatását
Ethernet alapú (10/100 BASE-T) hálózathoz.
A hálózat használatához csatlakoztasson Ethernet kábelt a számítógépen
lévő hálózati csatlakozóaljzat és a hálózat vagy hub csatlakozója közé.
A hálózati kapcsolat létrehozását illető további információkért lásd a
Windows Súgót.
25
Fax-/adatmodem
Figyelmeztetés: Ez a modem nem kompatibilis a digitális
telefonvonalakkal. A számítógép digitális telefonvonalhoz
történő csatlakoztatása a modem károsodásához vezet.
A fax-/adatmodem használatához csatlakoztasson telefonkábelt a
számítógép modemjének csatlakozóaljzata és egy telefonvonal
csatlakozóaljzata közé.
Figyelmeztetés: Kérjük, használja a mellékelt telefonkábelt az
adott országban.
Magyar
A számítógép beépített fax-/adatmodemmel rendelkezik, amellyel
telefonvonalon kommunikálhat. Ez azt jelenti, hogy az internetre
csatlakozhat, ha egy internet szolgáltatónál ún. betárcsázós (dial-up)
előfizetése van, helyi hálózatra csatlakozhat távoli helyszínről, vagy faxot
küldhet.
26
Ismerkedés a számítógéppel
Magyar
Audio
A számítógép beépített sztereó hangrendszerrel rendelkezik.
A beépített sztereó hangszórók a számítógép elején, kétoldalt
helyezkednek el.
A hangerőt szoftveresen, például a Windows Hangerőszabályzója, vagy a
hangerő beállítására szolgáló Fn billentyűk, illetve bármilyen, a hangerő
szabályozását lehetővé tevő alkalmazással beállíthatja.
A számítógép hátulján lévő két audio port külső eszközök csatlakoztatását
teszi lehetővé. Az audio portok helyét illetően lásd: „A számítógép
bemutatása”. További részletekért a külső audio eszközök
csatlakoztatásáról lásd: „Audio devices” a „Peripherals and options” című
részben.
27
A számítógép biztonságba helyezése
Rögzítőhorony
A Kensington zárat fogadó horony segítségével fizikailag védheti
számítógépét a lopás ellen. A következő módon kell használni:
•
Tekerje a drótkötelet egy mozdíthatatlan tárgy, például asztalláb, vagy
zárt fiók, illetve szekrény fogantyúja köré.
•
Helyezze be a horonyba a zárat, fordítsa el 90 fokkal, majd zárja le.
Jelszó beállítása
A jelszavak az illetéktelen hozzáféréstől védik a számítógépet. Ha beállítják,
senki nem férhet hozzá a számítógéphez a helyes jelszó beírása nélkül.
Háromféle jelszót lehet beállítani:
1
A Supervisor Jelszó a BIOS segédprogramba való jogosulatlan
belépéstől és annak használatától védi a számítógépet.
2
A Felhasználói Jelszó a számítógépet védi az illetéktelen használattal
szemben.
3
A Merevlemez Jelszó azzal védi az adatait, hogy megakadályozza az
illetéktelen hozzáférést a merevlemezhez.
Fontos! Ne felejtse el a Felhasználói és Merevlemez jelszavait!
Ha elfelejti a jelszavait, lépjen kapcsolatba a kereskedőjével vagy
egy felhatalmazott szervizközponttal.
A jelszavakat a BIOS segédprogramot használva tudja beállítani.
Magyar
A számítógép hardveres és szoftveres biztonsági megoldásokkal
rendelkezik Kensington zár fogadására alkalmas horony, illetve
jelszóhasználat formájában.
Magyar
28
Ismerkedés a számítógéppel
Működés
akkumulátorról
Az Ön Aspire 1620 sorozatú notebook
számítógépe akkumulátorról vagy hálózati
feszültségről működik.
Ez a fejezet az akkumulátoros működésről
tartalmaz információkat, valamint arról, hogyan
gazdálkodik és takarékoskodik az energiával a
számítógép.
31
Akkumulátor
A számítógép akkumulátora hosszú használatot tesz lehetővé két feltöltés
között.
Az akkumulátor a következő jellemzőkkel rendelkezik:
•
A legmodernebb akkumulátortechnológiát képviseli.
•
Alacsony töltésszintnél figyelmeztetést ad.
Az akkumulátor töltése minden esetben megtörténik, ha a számítógépet a
hálózathoz csatlakoztatja. A számítógép képes működés közben tölteni az
akkumulátort, miközben használja a gépet. Kikapcsolt számítógéppel
azonban lényegesen gyorsabban megtörténik a feltöltés.
Az akkumulátor utazás közben, vagy áramkimaradás esetén jó szolgálatot
tesz. Tanácsos tartalékként egy külön feltöltött akkumulátort készenlétben
tartani. Lépjen kapcsolatba kereskedőjével a tartalék akkumulátor
megrendelésével kapcsolatos információkért.
Az akkumulátor élettartamának a megnövelése
Mint minden akkumulátor, a számítógépe akkumulátora is idővel elhasználódik.
Ez azt jelenti, hogy az idő múlásával és a használat során az akkumulátor
teljesítménye csökken. Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása
érdekében tanácsoljuk, hogy tartsa be az alábbi ajánlásokat.
Az új akkumulátor bejáratása
Mielőtt első alkalommal használatba venné az akkumulátort, egy
„bejáratási” eljárást ajánlatos elvégezni:
1
Helyezze be az új akkumulátort, de ne kapcsolja be a számítógépet.
2
Csatlakoztassa a hálózati adaptert, és töltse fel teljesen az
akkumulátort.
3
Húzza ki a hálózati adaptert.
4
Kapcsolja be a számítógépet, és működtesse akkumulátorról.
5
Teljesen merítse le az akkumulátort, míg meg nem jelenik az alacsony
feszültséget jelző figyelmeztetés.
6
Csatlakoztassa újra a hálózati adaptert, és újra töltse fel teljesen az
akkumulátort.
Magyar
Az akkumulátor jellemzői
32
Működés akkumulátorról
Magyar
Ezeket a lépéseket mindaddig hajtsa újra végre, amíg az akkumulátort
háromszor fel nem töltötte, és le nem merítette.
Minden új akkumulátornál hajtsa végre ezt a bejáratást, vagy ha sokáig
nem használt egy akkumulátort. Ha a számítógépet két hétnél hosszabb
ideig tárolni akarja, javasoljuk, hogy vegye ki az akkumulátort.
Figyelmeztetés: Ne tegye ki az akkumulátort 0°C (32°F) alatti
vagy 60°C (140°F) feletti hőmérsékletnek. A szélsőséges
hőmérséklet károsan hathat az akkumulátorra.
Az akkumulátor bejáratásával a lehető legnagyobb töltés befogadására
teszi alkalmassá az akkumulátorát. A bejáratás elmulasztása
megakadályozza a lehető legnagyobb töltést, és csökkenti az akkumulátor
effektív élettartamát is.
Ezen felül a következő felhasználói szokások is csökkentik az akkumulátor
élettartamát:
•
A hálózati feszültségről történő állandó üzemeltetés, miközben az
akkumulátor be van helyezve. Ha állandóan a hálózati feszültségről
akarja a számítógépet üzemeltetni, javasoljuk, hogy az akkumulátort
teljes feltöltés után vegye ki.
•
Ha az akkumulátort nem merítik le, és nem töltik fel teljesen a fent leírt
módon.
•
Gyakori használat: minél többet használja az akkumulátort, annál
gyorsabban eléri az élettartama végét. Egy szokványos számítógépakkumulátor élettartama nagyjából 500 feltöltésig terjed.
Az akkumulátor behelyezése és kivétele
Fontos! Mielőtt kivenné az akkumulátort a számítógépből,
csatlakoztassa a hálózati adaptert, ha tovább akarja használni a
számítógépet. Ha nem, előbb kapcsolja ki a számítógépet.
Az akkumulátor behelyezése:
1
Az akkumulátort fordítsa úgy, hogy bele lehessen helyezni a nyitott
akkumulátorrekeszbe; ügyeljen arra, hogy az érintkezők kerüljenek be
előbb, és hogy az akkumulátor teteje felfelé nézzen.
2
Csúsztassa az akkumulátort az akkumulátorrekeszbe, és óvatosan
tolja addig be, amíg a helyére nem ugrik.
33
Az akkumulátor eltávolítása:
Az akkumulátor rögzítő reteszét csúsztassa el, hogy elengedje az
akkumulátort.
2
Húzza ki az akkumulátort az akkumulátorrekeszből.
Az akkumulátor feltöltése
Az akkumulátor feltöltéséhez először ellenőrizze, hogy megfelelően van-e
behelyezve az akkumulátorrekeszbe. Dugja be a hálózati adaptert a
számítógépbe, majd a fali csatlakozóaljzatba. A számítógépet az
akkumulátor töltése közben is használhatja a hálózati feszültségről. A
kikapcsolt számítógép mellett történő feltöltés azonban lényegesen
rövidebb ideig tart.
Megjegyzés: javasoljuk, hogy az akkumulátort a munkanap vége előtt
töltse fel. Ha utazás előtti éjszaka tölti fel az akkumulátort, a
következő napot teljesen feltöltött akkumulátorral kezdheti.
Az akkumulátor feszültségszintjének ellenőrzése
A Windows telepmérő az aktuális akkumulátorfeszültséget mutatja. A
kurzort helyezze az akkumulátor/feszültség ikon fölé a tálcán, hogy
ellenőrizze a jelenlegi töltései szintet.
Az akkumulátor élettartamának optimalizálása
Az akkumulátor élettartamának optimalizálása segít, hogy a lehető legtöbb
szolgálatot kapja akkumulátorától, meghosszabbítsa a töltési/kisütési
ciklusokat, és javítsa az újratöltés hatékonyságát. Tanácsoljuk, hogy
kövesse az alábbi javaslatokat:
•
Szerezzen be még egy akkumulátort.
•
Ahol csak lehetséges, használja a hálózati feszültséget, ezzel a menet
közbeni használatra fenntartva az akkumulátort.
•
A használaton kívüli PC kártyákat vegye ki, mivel azok is fogyasztják
az energiát.
•
Az akkumulátort hűvös, száraz helyen tárolja. Az ajánlott hőmérséklet
10 °C és 30 °C között van. Az ennél magasabb hőmérséklet gyorsítja
az akkumulátor önkisülését.
•
A túlzott újratöltés csökkenti az akkumulátor élettartamát.
•
Vigyázzon a hálózati adapterére és akkumulátorára.
Magyar
1
34
Működés akkumulátorról
Alacsony akkufeszültség figyelmeztetés
Magyar
Amikor akkumulátorról működteti a gépet, figyeljen a Windows
telepmérőre.
Figyelmeztetés: Miután megjelent az „alacsony akkufeszültség”
figyelmeztetés, a lehető leggyorsabban csatlakoztassa a hálózati
adaptert. Adatvesztéssel jár, ha az akkumulátor teljesen lemerül,
és a számítógép kikapcsol.
Amikor megjelenik az „alacsony akkufeszültség” figyelmeztetés, a javasolt
eljárás az Ön körülményeitől függ:
Helyzet
Javasolt eljárás
A hálózati adapter
és feszültség
rendelkezésre áll.
1. Dugja be a hálózati adaptert a számítógépbe, majd a
fali csatlakozóaljzatba.
2. Mentse el az összes fontos fájlt.
3. Folytassa a munkát.
Kapcsolja ki a számítógépet, ha gyorsan akarja
feltölteni az akkumulátort.
Ha rendelkezésre
áll egy külön
feltöltött
akkumulátor.
1. Mentse el az összes fontos fájlt.
2. Zárja le az összes alkalmazást.
3. Lépjen ki az operációs rendszerből és kapcsolja ki a
számítógépet.
4. Cserélje ki az akkumulátort.
5. Kapcsolja be a számítógépet, és folytassa a munkát.
A hálózati adapter
vagy a hálózati
feszültség nem áll
rendelkezésre.
Nincs másik
akkumulátor.
1. Mentse el az összes fontos fájlt.
2. Zárja le az összes alkalmazást.
3. Lépjen ki az operációs rendszerből és kapcsolja ki a
számítógépet.
35
Energiagazdálkodás
Ez a számítógép olyan energiagazdálkodással rendelkezik, amely
támogatja az Advanced Configuration and Power Interface-t (ACPI), amely
lehetővé teszi a maximális energia-megtakarítást és ugyanakkor a
maximális teljesítményt. Az ACPI lehetővé teszi, hogy a Windows minden
egyes, a számítógéphez kapcsolt eszközhöz eljuttatott energiát
szabályozza. Így a Windows ellátja az energiatakarékossággal kapcsolatos
összes feladatot. Lásd a Windows Súgót további információkért.
Magyar
Ennek a számítógépnek beépített energiagazdálkodó egysége van, amely
folyamatosan figyeli a rendszer tevékenységét. A rendszer tevékenysége
minden olyan tevékenységet felölel, amely érinti a következő eszközök
legalább egyikét: billentyűzet, érintőpad/egér, merevlemez, optikai
meghajtó, a számítógéphez csatlakoztatott perifériák és a video memória.
Ha egy bizonyos időtartam alatt nem észlel aktivitást (inaktivitási
időtúllépés), a számítógép az energia-megtakarítás érdekében leállítja
ezek az eszközök egyikét vagy mindegyikét.
Magyar
36
Működés akkumulátorról
Perifériák és
kiegészítők
Az Ön Aspire 1620 sorozatú notebook számítógépe
széleskörű bővíthetőséget kínál.
Ez a fejezet útmutatást nyújt a perifériák
csatlakoztatásához a rendszer bővítése érdekében.
Azt is elmagyarázza, hogyan lehet kulcsfontosságú
alkotóelemeket fejlettebbekre cserélni a rendszer
teljesítményének fokozása érdekében, és így lépést
tartani a technika fejlődésével.
Tanácsoljuk, hogy tájékozódjon kereskedőjénél a
perifériákat illetően. Ezenkívül ne felejtse el elolvasni
az új hardverrel szállított útmutatókat és egyéb
dokumentumokat.
39
Külső megjelenítő eszközök
A számítógép külső kijelző csatlakozójához külső (VGA) monitort vagy
projektort csatlakoztathat.
Külső adatbeviteli eszközök
A számítógép USB portjaihoz számos adatbeviteli eszközt csatlakoztathat,
amelyekkel további funkciókat használhat ki és fokozhatja a gép
használhatóságát. Ezenkívül az USB portokhoz számos egyéb perifériát is
csatlakoztathat, mint például digitális fényképezőgépet, nyomtatót vagy
lapolvasót. Lásd a “Bővítőeszközök” a 43. oldalon részt további
információkért PC kártyás eszközök. csatlakoztatásáról.
Külső billentyűzet
A számítógép teljes méretű billentyűzettel rendelkezik. Ha azonban úgy
kívánja, a számítógép egyik USB portjához külső billentyűzetet
csatlakoztathat. Ily módon élvezheti a teljes méretű, asztali billentyűzet
nyújtotta kényelmet és további funkciókat, amikor például gépelt adatokat
visz notebook számítógépébe.
Külső billentyűzet
A számítógép beágyazott numerikus billentyűzettel rendelkezik, amely a
Num Lock funkcióval együtt használva lehetővé teszi a numerikus adatok
egyszerű bevitelét. Ha azonban úgy kívánja, a számítógép egyik USB
portjához 17 gombos numerikus billentyűzetet csatlakoztathat. Ily módon
élvezheti a numerikus billentyűzet előnyeit anélkül, hogy akadályozná a
szöveg begépelését a számítógép saját billentyűzetén.
Külső mutatóeszköz
A számítógép két kattintógombbal és egy görgetőgombbal felszerelt,
érzékeny érintőpad mutatóeszközzel rendelkezik. Ha azonban
hagyományos egeret, vagy más mutatóeszközt kíván használni, a
számítógép egyik USB portjához csatlakoztathatja ezeket.
Magyar
Az Fn + F5 gyorsbillentyűvel átkapcsolhat a számítógép LCD kijelzője és a
csatlakoztatott külső megjelenítő eszköz között. Lásd “Gyorsbillentyűk” a
16. oldalon részletesebben.
40
Perifériák és kiegészítők
Magyar
USB eszközök
A számítógép négy Universal Serial Bus (USB) 2.0 porttal rendelkezik,
amelyekhez számos USB perifériát csatlakoztathat. További információkért
USB billentyűzet, numerikus billentyűzet, egér, illetve nyomtató
csatlakoztatásáról lásd: “Külső adatbeviteli eszközök” a 39. oldalon és
“Nyomtató” a 42. oldalon. Az egyéb elterjedt USB eszközök között
megtalálhatók a digitális fényképezőgépek, lapolvasók és külső adattároló
eszközök.
A USB „plug and play” kompatibilis, ami azt jelenti, hogy USB eszközt
csatlakoztathat és használhat anélkül, hogy újra kellene indítania a
számítógépet. Bármikor le is kapcsolhatja az ilyen eszközöket a
számítógépről.
Az USB további előnye, hogy USB hub használatát is lehetővé teszi. Ez azt
jelenti, hogy egyszerre több eszköz osztozhat egy USB porton.
41
IEEE 1394 port
A részleteket a digitális fényképezőgép kézikönyvében találja meg.
Magyar
A számítógép IEEE 1394 portja IEEE 1394 kompatibilis eszközök, mint
például digitális videokamera vagy digitális fényképezőgép
csatlakoztatását teszi lehetővé.
42
Perifériák és kiegészítők
Nyomtató
Magyar
A számítógép támogatja mind a párhuzamos, mind az USB nyomtatók
használatát.
Lásd a nyomtató használati útmutatóját további információkért a
következőkről:
•
A hardver beállítása
•
A szükséges meghajtók telepítése a Windows-ban
•
Kezelési utasítás
USB nyomtató használatához egyszerűen csatlakoztassa az egységet a
számítógép egyik USB portjához, majd várjon, amíg a Windows megtalálja
az új hardvert.
Párhuzamos nyomtató csatlakoztatásához először lépjen ki az operációs
rendszerből. Csatlakoztassa a nyomtatót a párhuzamos porthoz, majd
indítsa újra a számítógépet. Várjon, amíg a Windows megtalálja az új
hardvert.
Audio eszközök
A számítógép beépített sztereó hangszórókkal rendelkezik További
információkért e funkciókat illetően lásd a “Audio” a 26. oldalon című
fejezetet. Az integrált eszközökön kívül azonban a számítógép hátulján
lévő két audio port külső audio bemeneti, illetve kimeneti eszközök
csatlakoztatását is lehetővé teszi.
Külső mikrofont csatlakoztathat a számítógép mikrofon
csatlakozóaljzatához. Ez további mozgásszabadságot, illetve jobb
hangminőséget biztosít.
Csatlakoztasson fejhallgatót a fejhallgató csatlakozóhoz, hogy mások
zavarása nélkül hallgathasson zenét és élvezhesse a jobb hangminőséget.
43
Bővítőeszközök
PC kártya
Megjegyzés: A kártya kézikönyvében utánanézhet a kártya
telepítésére és használatára vonatkozó információknak.
PC kártya behelyezése:
1
Hozza egy vonalba a kártyát a számítógép PC kártya foglalatával.
Ellenőrizze, hogy a kártya csatlakozókkal ellátott vége a foglalat felé,
és a teteje felfelé néz. Sok kártyán nyíl jelöli a helyes irányt.
2
Csúsztassa a kártyát a foglalatba, és óvatosan tolja addig be, amíg
nem csatlakozik.
3
Ha szükséges, csatlakoztassa a kártya kábelét a kifelé néző végén
lévő csatlakozóhoz.
4
A Windows automatikusan érzékeli a kártya jelenlétét.
Magyar
A számítógép két PC kártya foglalattal rendelkezik, amelyek két szabvány
méretű Type II, vagy egy Type III CardBus (PCMCIA) kártya használatát
támogatják. Ezek nagymértékben hozzájárulnak a számítógép
használhatóságához és bővíthetőségéhez. Sokféle PC kártya kapható,
mint például flash memória, SRAM, fax-/adatmodem, LAN, vagy SCSI
kártyák. Érdeklődjön kereskedőjénél a számítógéppel használható PC
kártya lehetőségekről.
44
Perifériák és kiegészítők
Magyar
PC kártya eltávolítása:
1
Lépjen ki a PC kártyát használó alkalmazásból.
2
Duplán kattintson a PC kártya ikonjára a tálcán, majd válassza a
„hardver biztonságos eltávolítása” lehetőséget a kártya
eltávolításához. Várja meg, amíg meg nem jelenik az „eszköz most
biztonsággal eltávolítható a rendszerből” üzenet.
3
Nyomja meg a PC kártya kiadógombot, hogy részlegesen kiadja a
kártyát (1).
4
Húzza ki a kártyát a foglalatból (2).
Egyéb opciók
Akkumulátor
Tanácsos tartalék akkumulátort vásárolni, különösen akkor, ha utazás
közben magával viszi a számítógépet. Ez nagymértékben fokozza
termelékenységét, amikor mozgásban van.
Hálózati adapter
Ha tartalék hálózati adapterrel rendelkezik, több helyen is tarthat egyet.
Például az egyik hálózati adapter lehet otthon, a másik pedig a
munkahelyén. Ez azt jelenti, hogy nem kell magával vinnie az adaptert, ha
két helyszín között ingázik.
45
Kulcsfontosságú alkotóelemek bővítése
Megjegyzés: Lépjen kapcsolatba a kereskedőjével, ha úgy döntött,
hogy kulcsfontosságú alkotóelemet nagyobb teljesítményűre cserél.
Memóriabővítés
A memória 2 GB-ig bővíthető, szabvány 256 MB/512 MB/1024 MB-os
soDIMM (Small Outline Dual Inline Memory Modules) modulokkal. A
számítógép támogatja a Double Data Rate (DDR) SDRAM használatát.
A számítógép két memóriafoglalattal rendelkezik. A memóriát úgy lehet
bővíteni, hogy a másik szabad helyre memóriamodult illeszt, vagy az
alapkiépítés memóriáját nagyobb kapacitású
memóriamodulra cseréli.
Memória beszerelése:
1
Kapcsolja ki a számítógépet. Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter ki
van-e húzva, majd vegye ki az akkumulátort.
2
Fordítsa meg a számítógépet, hogy az alján lévő memóriarekeszhez
hozzá lehessen férni. Távolítsa el az összes (1) csavart a
memóriarekesz fedeléből, ezután emelje fel és vegye ki a memória
fedelét (2).
Magyar
A számítógépet kiemelkedő teljesítmény nyújtására tervezték. Idővel
azonban alkalmazásai még nagyobb számítási teljesítményt igényelhetnek.
Ezért van lehetősége a kulcsfontosságú alkotóelemek bővítésére.
46
Perifériák és kiegészítők
Átlósan helyezze be a memóriamodult a foglalatba (1), majd óvatosan
nyomja le, amíg a helyére nem pattan (2).
4
Helyezze vissza a memóriarekesz fedelét, és rögzítse a csavarral.
Magyar
3
A számítógép automatikusan érzékeli az új modult, és újra konfigurálja a
memória méretét.
Merevlemez-bővítés
Ha több tárolóterületre van szüksége, meglévő merevlemezét nagyobb
kapacitásúra cserélheti. A számítógépben 9,5 mm magas, 2,5 hüvelykes
Enhanced-IDE merevlemez van. Érdeklődjön kereskedőjénél, ha
merevlemez-bővítést kíván végezni.
Mozgásban a
számítógéppel
Az Ön Aspire 1620 sorozatú notebook
számítógépe megfelelő mobilitást kínál, ha
mozgásban van.
Ez a fejezet tippeket és ötleteket ad ahhoz, hogy
mire kell ügyelni a számítógéppel való utazásnál.
49
Lekapcsolódás az asztali
munkahelyről
1
Mentse el munkáját és lépjen ki minden alkalmazásból.
2
Lépjen ki a Windows-ból és kapcsolja ki a számítógépet.
3
Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, majd a
számítógépből.
4
Távolítsa el a számítógéphez csatlakoztatott összes külső eszközt,
úgymint billentyűzetet, egeret, vagy nyomtatót.
5
Ha biztonsági zárat használ, vegye le a zárat a számítógépről.
6
Csomagolja a számítógépet erős, vízálló táskába vagy bőröndbe.
Magyar
Szállítás előtt először ki kell kapcsolnia a számítógépet, majd el kell
távolítania róla minden perifériát:
50
Mozgásban a számítógéppel
Magyar
Mozgásban
Bizonyos esetekben csak rövid távolságra kell szállítania a számítógépét.
Például irodai asztalától a tárgyalóterembe. Ilyen helyzetekben nem kell
kilépnie az operációs rendszerből.
A számítógép előkészítése
Először is távolítsa el azokat a perifériákat, amelyeket nem kíván magával
vinni. Ezután csukja le a fedelet, ami készenlétbe helyezi a számítógépet.
Így már biztonságosan magával viheti az épületben.
Ha újra használni kívánja a számítógépet, nyissa fel a kijelzőt, majd
nyomja meg a bekapcsoló gombot, hogy kikerüljön a készenléti
üzemmódból.
Mit vigyen magával rövid megbeszélésekre?
Ha az akkumulátor teljesen fel van töltve, valószínűleg rajta kívül semmit
nem kell magával vinnie a megbeszélésre.
Mit vigyen magával hosszú megbeszélésekre?
Hosszabb megbeszélésekre vigye magával a hálózati adaptert. A
megbeszélés alatt végig működtetheti a számítógépet hálózatról, vagy
először kimerítheti az akkumulátort, és csatlakoztathatja a hálózati
adaptert, miután megjelent az „alacsony akkufeszültség” figyelmeztetés.
Ha a tárgyalóteremben nincsen szabad konnektor, az akkumulátor
terhelését csökkentheti, ha hosszú inaktivitás alatt alvó üzemmódba
helyezi a számítógépet. Tanácsos magával vinnie egy tartalék
akkumulátort is, ha rendelkezik ilyennel.
51
A számítógép hazaszállítása
Ha az irodából lakóhelyére utazik vagy vissza, a rövid útra elő kell
készítenie a számítógépet.
Miután lekapcsolta íróasztaláról, a következő módon készítse elő az
eszközt:
1
Távolítson el minden adathordozót a meghajtókból. A bent hagyott
adathordozók szállítás közben tönkretehetik az olvasófejeket.
2
Csomagolja a számítógépet az ütődések ellen kipárnázott táskába.
Bizonyosodjon meg arról, hogy nem csúszkál a táskában.
Figyelmeztetés: A számítógép fedele mellé ne csomagoljon semmit,
mivel ettől megsérülhet a kijelző.
Mit vigyen magával?
Ha otthon nincsenek tartalék tartozékai, tanácsos magával vinnie a
hálózati adaptert és ezt a felhasználói útmutatót.
További óvintézkedések
A számítógép szállítás alatti védelme érdekében tanácsos a következőket
betartani:
•
Csökkentse minimálisra a hőmérsékletváltozás hatását. Mindig tartsa
magánál a számítógépet. Ne tegye a csomagtérbe.
•
Ne hagyja a számítógépet a forró gépkocsiban.
•
A hőmérséklet és relatív páratartalom változása páralecsapódást
okozhat a számítógépben. Hagyja, hogy a számítógép felvegye a
szobahőmérsékletet és ellenőrizze a kijelzőt, hogy nincs-e rajta
páralecsapódás, mielőtt bekapcsolná. Ha a hőmérsékletváltozás
nagyobb mint 10°C (18°F), gondoskodjon arról, hogy a számítógép
lassan vegye fel a szobahőmérsékletet úgy, hogy olyan helyiségbe
helyezi, ahol a hőmérséklet a kinti és a szoba hőmérséklete között
van.
Magyar
A számítógép előkészítése
52
Mozgásban a számítógéppel
Otthoni iroda felállítása
Magyar
Ha gyakran dolgozik otthon is a számítógépén, érdemes egy második
hálózati adaptert beszerezni otthoni használatra. Így kisebb súllyal utazhat,
mivel mindkét helyen tarthat hálózati adaptert.
Hasznosnak találhatja azt is, ha az olyan perifériákból, mint a billentyűzet,
numerikus billentyűzet, egér és nyomtató otthon is tart egy készletet.
Utazás a számítógéppel
Bizonyos esetekben hosszabb távolságra kell szállítania a számítógépét.
A számítógép előkészítése
Ugyanúgy készítse elő a számítógépet, mintha a lakása és munkahelye
közötti utazásnál tenné. Tanácsos ellenőrizni, hogy teljesen fel van-e töltve
az akkumulátor. Repülőutak során előírhatják, hogy biztonsági ellenőrzés
alatt kapcsolja be a számítógépet.
Mit vigyen magával?
A következőket tanácsos magával vinnie:
•
Hálózati adapter.
•
Teljesen feltöltött tartalék akkumulátorok.
•
További nyomtatómeghajtó fájlok (ha másik nyomtató használatát
tervezi).
•
Telefon- és hálózati kábelek (amennyiben a számítógép modemjét és
a hálózati csatlakozásokat kívánja használni).
További óvintézkedések
A számítógép hazavitelére érvényes útmutatón túlmenően fogadja meg a
következő tanácsokat:
•
A számítógépet mindig személyi poggyászként vigye magával.
•
Ha lehetséges, a számítógépet a biztonságiakkal ellenőriztesse.
Habár a repülőtéri röntgenberendezések biztonságosak, soha ne
tegye ki a számítógépet fémdetektor hatásának.
53
Nemzetközi utazás a számítógéppel
Bizonyos esetekben egyik országból a másikba kell szállítania a
számítógépét.
Ugyanúgy készítse elő a számítógépet, mint általában az utazáshoz. Ne
felejtse el betartani a légi utazásra vonatkozó különleges
óvintézkedéseket.
Mit vigyen magával?
A következőket tanácsos magával vinnie:
•
Hálózati adapter.
•
Olyan hálózati kábel, amely használható abban az országban, ahova
utazik.
•
Teljesen feltöltött tartalék akkumulátorok.
•
További nyomtatómeghajtó fájlok (ha másik nyomtató használatát
tervezi).
•
Telefon- és hálózati kábelek (amennyiben a számítógép modemjét és
a hálózati csatlakozásokat kívánja használni). Ellenőrizze, hogy a
modem alkalmas-e azon országok távközlési rendszereiben való
használatra, ahova utazik. Lehet, hogy bizonyos helyeken PC kártya
modemet kell használnia.
További óvintézkedések
A számítógép általános szállítására érvényes útmutatón túlmenően
fogadja meg a következő tanácsokat, ha nemzetközi útra indul:
•
Ellenőrizze, hogy alkalmas-e a tápkábel a helyi elektromos hálózatban
történő használatra. Ha nem, szerezzen be egy olyan hálózati
tápkábelt, amely megfelel a helyi követelményeknek. Kerülje az
átalakító készletek használatát.
•
Ha telefonvonalon tervezi a kapcsolódást, ellenőrizze, hogy a
számítógép modemje és a telefonzsinór alkalmasak-e a helyi
távközlési rendszerben való használatra. Ha nem, szerezzen be egy
PC kártya modemet, amely megfelel a helyi követelményeknek.
Magyar
A számítógép előkészítése
Magyar
54
Mozgásban a számítógéppel
Szoftver
Az Ön Aspire 1620 sorozatú notebook
számítógépe rendszerdiagnosztikai eszközökkel
rendelkezik.
Ez a fejezet információkat ad a számítógéphez
mellékelt fontos szoftverekkel kapcsolatban.
57
Rendszerszoftver
A számítógépet a következő szoftverrel előtelepítve szállítják:
Microsoft® Windows® operációs rendszer
•
BIOS segédprogram
•
Rendszer-segédeszközök, meghajtók és alkalmazás szoftver
Megjegyzés: A szoftver alkalmazások Windows alatti futtatásához
először kattintson a Start gombra. Eztán válassza ki a megfelelő mappát,
majd kattintson az alkalmazás ikonjára. Ha többet kíván megtudni a
szoftverről, illetve segédprogramról, használja a szoftver online súgóját.
Launch Manager
A Launch Manager a billentyűzet fölött elhelyezkedő négy Programindító
Gomb beállítását teszi lehetővé. A programindító gombok helyét illetően
lásd: “Programindító billentyűk” a 21. oldalon.
A Launch Manager alkalmazás elindításához kattintson a következőkre:
Start, Programok, majd Launch Manager .
Magyar
•
58
Szoftver
Magyar
BIOS segédprogram
Az úgynevezett Basic Input/Output System (BIOS) fontos adatokat
tartalmaz, amelyek segítségével történik a hardver és a szoftver beállítása.
Indításkor a számítógép először a BIOS adatait olvassa be, mielőtt
betöltené az operációs rendszert.
A számítógép BIOS-a beépített segédprogramot tartalmaz, amelyet
Phoenix Software System Configuration Utility-nek (SCU) hívnak. Röviddel
a számítógép bekapcsolást követően lehet elindítani, ha megnyomja az F2
billentyűt a Bekapcsolási Öntesztelés (POST) alatt.
A BIOS Setup segédprogram összefoglaló adatokat jelez ki a
számítógépről, eszközeiről, processzoráról és memóriájáról.
A számítógép már megfelelően konfigurálva és optimalizálva van, ezért ezt
a beállítást nem kell lefuttatnia. Ha azonban konfigurációs problémák
lépnek fel, akkor szükség lehet a BIOS beállításainak módosítására.
Probléma esetén lásd: “Gyakran ismétlődő kérdések” a 61. oldalon.
Hibaelhárítás
Ez a fejezet arra ad útmutatást, hogyan oldja
meg az általában fellépő rendszerproblémákat.
Kérjük, olvassa el, mielőtt felhívná a szervizt.
A súlyosabb hibák megszüntetéséhez a
számítógép felnyitására lehet szükség. Ne
kísérletezzen a számítógép felnyitásával, illetve
javításával. Lépjen kapcsolatba a kereskedővel
vagy egy felhatalmazott szervizközpontot, ahol
segítséget kaphat.
61
Gyakran ismétlődő kérdések
Ez a fejezet a gyakran előforduló problémák megoldására ad javaslatot.
Nézze meg a bekapcsolt állapotot jelző lámpát:
•
Ha nem világít, a számítógép nem kap feszültséget. Ellenőrizze a
következőket:
Ha akkumulátorról üzemel, lehet, hogy alacsony a feszültsége, és
nem képes energiával ellátni a számítógépet. Csatlakoztassa a
hálózati adaptert, hogy feltölthesse az akkumulátort.
Ha elektromos hálózatról működteti a számítógépet,
bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózati adapter megfelelően
csatlakoztatva van a számítógéphez és a fali dugaszolóaljzathoz.
Semmi nem jelenik meg a kijelzőn.
A számítógép teljesítményszabályozó rendszere automatikusan
kikapcsolja a kijelzőt, hogy energiát takarítson meg. Nyomjon meg egy
billentyűt a kijelző visszakapcsolásához.
Ha nem lehet visszakapcsolni a kijelzőt egy billentyű lenyomásával,
ellenőrizze a következőt:
•
A fényerő nagyon alacsonyra van állítva. Nyomja meg az Fn + →
gyorsbillentyűt a fényerő növeléséhez.
•
A kijelző egység külső monitorra van állítva. Nyomja meg az Fn + F5
gyorsbillentyűt a kijelzés átállításához.
•
Lehet, hogy a rendszer készenléti üzemmódban van. Próbálja
megnyomni a bekapcsoló gombot a folytatáshoz.
A kép nem tölti ki a kijelzőt.
Ellenőrizze, hogy a felbontás az Ön rendszere által támogatott beállításra van-e
állítva:
•
A Windows asztalon a jobb gomb kattintásával válassza ki a
Tulajdonságokat, hogy megjelenjen a Képernyő tulajdonságai
párbeszédablak. Másik megoldásként kattintson a Vezérlőpult
menüben a Megjelenítés ikonra.
•
Kattintson a Beállítások fülre a felbontás ellenőrzéséhez. A maximális
felbontásnál alacsonyabb beállításnál a kép nem fogja kitölteni a teljes
kijelzőt.
A számítógép néma.
Ellenőrizze a következőket:
Magyar
Megnyomtam a bekapcsoló gombot, de a számítógép nem indul el, illetve
nem tölti be a rendszert.
Magyar
62
Hibaelhárítás
•
A hangerő le lehet némítva. A Windows-ban nézze meg a
hangerőszabályzó ikont a tálcán. Ha át van húzva, kattintson az
ikonra, és törölje a némítás opciót.
•
Lehet, hogy a hangerő túl halk. A Windows-ban kattintson a
hangerőszabályzó ikonra a tálcán, majd a csúszka segítségével
fokozza a hangerőt.
•
Ha fejhallgató van a számítógép fejhallgató-csatlakozójához
kapcsolva, a beépített hangszórók automatikusan kikapcsolódnak.
A külső mikrofon nem működik.
Ellenőrizze a következőket:
•
Ellenőrizze, hogy a külső mikrofon megfelelően csatlakozik-e a
számítógép mikrofon-csatlakozójához.
•
Ellenőrizze, hogy a hangerő nincs-e némítva, vagy túl alacsonyra
állítva.
Nem tudom kinyitni az optikai meghajtó fiókját, ha a számítógép ki
van kapcsolva.
Ahhoz, hogy az optikai meghajtó kiadógombja működjön, a számítógépnek
bekapcsolva kell lennie. Ha a számítógép kikapcsolt állapotában szeretné
kinyitni az optikai meghajtó fiókját, illesszen egy kiegyenesített gemkapcsot
az optikai meghajtó vészhelyzeti kinyitó furatába. Lásd “Az optikai meghajtó
fiókjának kinyitása vészhelyzetben” a 23. oldalon részletesebben.
A billentyűzet nem reagál.
A számítógép egyik USB portjához csatlakoztasson külső USB
billentyűzetet. Ha ez működik, a beépített billentyűzet csatlakozása esetleg
szétvált. Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy felhatalmazott
szervizközponttal.
Az optikai meghajtó nem tudja olvasni a lemezt.
Ellenőrizze a következőket:
•
Ellenőrizze, hogy a lemez a meghajtóhoz való-e. Ha a
számítógépében CD-ROM meghajtó van, akkor képes CD-ket olvasni,
de nem alkalmas DVD-k olvasására. Ha a számítógépében DVD
meghajtó van, akkor CD-ken kívül DVD-ket is képes olvasni.
•
Amikor lemezt helyez a meghajtó fiókjába, győződjön meg arról, hogy
a lemez biztosan ül a meghajtó fiókjának a tengelyén.
•
Ellenőrizze, hogy a lemez mentes a karcolásoktól vagy szennyeződéstől.
Ha a lemez piszkos, tisztítsa meg lemeztisztító készlettel.
•
Ha a lemez rendben van, az olvasófej lehet piszkos. Tisztítsa meg
fejtisztító készlettel.
63
A nyomtató nem működik.
Ellenőrizze a következőket:
Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e dugva egy fali
dugaszolóaljzatba, és hogy be van-e kapcsolva.
•
Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően csatlakozik-e a számítógép,
illetve a nyomtató megfelelő portjához.
•
Ha a számítógép párhuzamos portjához csatlakozó nyomtatót
használ, indítsa újra a számítógépet. A Windows-nak meg kell találnia
az új hardvereszközt és telepítenie a megfelelő meghajtókat.
Szeretném beállítani a beépített modem használatát.
Kövesse az alábbi lépéseket:
•
Kattintson a következőkre: Start, majd Vezérlőpult.
•
Duplán kattintson a Telefon és modem beállításai ikonra.
•
Kattintson a Szabályok fülre és adja meg a hívás helyét.
Lásd a Windows Súgót további információkért.
Ha az akkumulátor töltése 95-99 % körül van, nem töltődik fel 100
%-ra.
Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében a rendszer
csak akkor engedélyezi az akkumulátor töltését, ha kapacitása 95 % alá
esik. Tanácsos először teljesen kimeríteni az akkumulátort, majd teljesen
feltölteni.
Magyar
•
64
Hibaelhárítás
Magyar
Szervizszolgáltatás kérése
International Traveler’s Warranty (ITW, Utazók
Nemzetközi Garanciája)
A számítógépére érvényes az International Traveler’s Warranty (ITW,
Utazók Nemzetközi Garanciája) , amely utazás közben biztonságot és
nyugalmat nyújt. A szervizközpontok világméretű hálózata örömmel áll az
Ön rendelkezésére.
A számítógépéhez mellékeltünk egy ITW útlevelet. Ez az útlevél mindent
tartalmaz, amit az ITW programról tudnia kell. A kézhez álló füzetben
felsorolták a rendelkezésre álló felhatalmazott szervizközpontokat. Kérjük,
olvassa el gondosan az útlevelet.
Legyen mindig kéznél az ITW útlevele, különösen utazás közben, hogy
részesülhessen a támogatást nyújtó központjaink által nyújtott előnyökből.
A vásárlást igazoló dokumentumokat helyezze az ITW útlevél
borítólapjának belső oldalán kialakított tasakba.
Ha abban az országban, ahova utazott, nincsen az Acer által felhatalmazott
szerviz, a világ bármely pontján lévő irodánkkal kapcsolatba léphet.
Kérjük, tekintse meg a www.acersupport.com weblapot.
Mielőtt telefonálna
Kérjük, készítse elő a következő információkat, ha felhívja az Acert
telefonos segítségkérés céljából, és legyen a számítógépe mellett, amikor
telefonál. A segítségével csökkenthetjük a híváshoz szükséges időt, és
hatékonyabban meg tudjuk oldani a problémáit
Ha a számítógépe hibaüzenetet jelez vagy sípol, írja le a képernyőn
megjelenteket, (vagy a hangjelzések számát és sorrendjét).
A következő információkat kérjük Öntől:
Név:________________________________________
Cím:________________________________________
____________________________________________
Telefonszám:_________________________________
Gép típusa és modellszám:______________________
Sorozatszám:_________________________________
A vásárlás időpontja:___________________________
A függelék
Műszaki adatok
Ez a függelék a számítógép műszaki
adatait tartalmazza.
67
Mikroprocesszor
•
Intel® Pentium® 4 processzorok, 2,80 GHz és gyorsabb
Memória
256/512 MB DDR333 SDRAM alapkiépítésben, 2048 MB-ig bővíthető
kettős soDIMM modulokkal
•
512 KB flash ROM BIOS
Adattárolás
•
Egy 30 GB vagy nagyobb kapacitású E-IDE merevlemez (2,5
hüvelykes, 9,5 mm magas, UltraDMA-100)
•
Egy belső optikai meghajtó
Kijelző és video
•
15,0 hüvelykes vékonyréteg tranzisztor (TFT) kijelző 1024 × 768
pixeles XGA felbontással, illetve 1400 × 1050 pixeles SXGA+
felbontással
•
Egyidejű LCD és CRT monitor támogatás
•
DualView™ támogatás
•
S-video a megfelelő
S-video bemenettel rendelkező televízió-készülékhez vagy
kijelzőeszközhöz való csatlakozáshoz
•
„Automatikus LCD fényerőcsökkentés”, amely automatikusan elvégzi
a monitor legjobb beállítását az energia-megtakarítás érdekében
Csatlakozási lehetőségek
•
Integrált 10/100 Mbps Fast Ethernet csatlakozás
•
Beépített 56Kbps fax/adat modem
•
IEEE 802.11b vagy IEEE 802.11g vezeték nélküli LAN (gyártói opció)
•
Bluetooth (gyártói opció)
Magyar
•
68
A függelék Műszaki adatok
Magyar
Audio
•
Beépített sztereó hangszórók
•
MS DirectSound kompatibilis
•
Audio csatlakozók mikrofon és fejhallgató csatlakoztatásához
Billentyűzet és mutatóeszköz
•
84/85/88 gombos Windows billentyűzet
•
Ergonómiailag tervezett érintőpad mutatóeszköz
I/O portok
•
Egy Type III vagy két Type II PC CardBus (PCMCIA) kártyahely
•
Egy IEEE 1394 port
•
Egy infravörös (FIR) port
•
Egy RJ-11 modemcsatlakozó (V.92, 56Kbps modem)
•
Egy RJ-45 hálózati csatlakozóaljzat (Ethernet 10/100 Base-T)
•
Egy tápcsatlakozó aljzat
•
Egy párhuzamos port (ECP/EPP szabványú)
•
Egy S-video port
•
Egy külső monitorcsatlakozó
•
Egy mikrofon bemeneti csatlakozóaljzat (3,5 mm minijack)
•
Egy fejhallgató csatlakozóaljzat (3,5 mm minijack)
•
Négy USB 2.0 port
Súly és méretek
•
15,0 hüvelykes kijelzővel felszerelt modell:
3,4 kg (7,50 font)
326 (Széles) × 290 (Mély) × 43,6 (Magas max.) mm
69
Környezet
Hőmérséklet:
Üzemi: 5 °C ~ 35 °C
Üzemen kívül: -20 °C ~ 65 °C
•
Relatív páratartalom (nem lecsapódó):
Üzemi: 20 % ~ 80 % Relatív páratartalom
Üzemen kívül: 20 % ~ 80 % Relatív páratartalom
Operációs rendszer:
•
Microsoft Windows XP Home/Pro operációs rendszer
•
ACPI 1.0b támogatás
•
DMI 2.0 szabványú
Áramellátás
•
8 cellás Li-ion akkumulátor
•
135W hálózati adapter 19V
Opciók
•
256 MB/512 MB/1 GB memóriabővítő modul
•
Kiegészítő 135W hálózati adapter
•
Kiegészítő Li-ion akkumulátor
Magyar
•
Magyar
70
A függelék Műszaki adatok
B függelék
Hatósági és
biztonsági
tudnivalók
Ez a függelék a számítógépére vonatkozó
általános tudnivalókat tartalmazza.
73
Megfelelés az Energy Star irányelveknek
FCC nyilatkozat
Ezt az eszközt megvizsgálták és megállapították, hogy a B osztályú
digitális eszközökre vonatkozó határértékeket teljesíti az FCC Szabályzat
15. fejezete szerint. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg, hogy
megfelelő védelmet nyújtsanak a lakóépületekben a káros zavarokkal
szemben. Ez az eszköz rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és
sugározhat, és ha nem a használati utasításnak megfelelően helyezték
üzembe és használják, károsan zavarhatja a rádiótávközlést.
Arra azonban nincsen garancia, hogy egy meghatározott felhasználásnál
nem fordul elő zavar. Ha ez az eszköz káros zavart kelt a rádió- vagy
televízió vételben, amit az eszköz ki- és bekapcsolásával lehet
megállapítani, a felhasználó a zavar megszüntetésére minden további
nélkül megteheti a következő intézkedéseket:
•
A vevőantennát állítsa más irányba, vagy helyezze át.
•
Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
•
Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba
csatlakoztassa, mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
•
Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió
szakembertől.
Megjegyzés: árnyékolt kábelek
Más számítástechnikai eszközökhöz kizárólag árnyékolt kábellel szabad
csatlakozni, hogy az FCC előírásainak továbbra is megfeleljenek.
Megjegyzés: perifériák
Kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok,
nyomtatók stb.) szabad ehhez a berendezéshez csatlakoztatni, amelyek a
B osztályú eszközökre előírt határértékeknek megfelelnek. A
határértékeknek nem megfelelő perifériák használata esetén zavar léphet
fel a rádió- és televíziós vételben.
Magyar
Az Energy Star partnereként az Acer Inc. meggyőződött arról, hogy ez a
termék megfelel az Energy Star energiagazdálkodásra vonatkozó
irányelveinek.
74
B függelék Hatósági és biztonsági tudnivalók
Magyar
Figyelmeztetés
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission
(Szövetségi Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt a
számítógépet működtesse.
Üzemi feltételek
Ez az eszköz megfelel az FCC Szabályzata 15. fejezetének. A
működtetésnek két feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros zavart,
és (2), az eszköznek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem
kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003-nak.
Remarque ŕ l’intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003
du Canada.
Nyilatkozat az EU szabályok kielégítéséről
Az Acer ezúton kijelenti, hogy ez az Aspire 1620 sorozat megfelel az 1999/
5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó
rendelkezéseinek. (Kérjük, látogassa meg a www.acer.com/about/
certificates/nb weblapot a teljes dokumentáció megtekintéséhez.)
A modemre vonatkozó megjegyzések
Az USA-ra vonatkozó megjegyzések
Ez a berendezés megfelel az FCC Szabályzata 68. fejezetének. A modem
alsó részén egy címkén egyéb adatok mellett fel van tüntetve az FCC
regisztrációs szám, és az egyenértékű csengetőköri terhelés (Ringer
Equivalence Number, REN) ehhez a berendezéshez. A telefontársasága
kérésére ezt az információt meg kell adnia.
Ha a telefonkészüléke zavart okoz a távbeszélő-hálózatban, a
telefontársaság időlegesen felfüggesztheti a szolgáltatást. Ha lehetőségük
van rá, erről előre értesítik Önt. Ha azonban nincsen erre lehetőségük, a
lehető leggyorsabban értesítik Önt. Arról is tájékoztatják, hogy joga van
panaszt tenni az FCC-nél.
75
Ha a berendezés nem működne megfelelően, csatlakoztassa le a
berendezést a távbeszélő-hálózatról, hogy eldönthesse, az okozza-e a
problémát. Ha a berendezésben van a probléma, ne használja tovább, és
keresse meg kereskedőjét vagy az eladót.
Figyelmeztetés: A tűzveszély elkerülése érdekében kizárólag No. 26
AWG vagy nagyobb, UL listán szereplő, vagy CSA bizonyítvánnyal
rendelkező távközlési kábelt használjon.
TBR 21
Ez a berendezés rendelkezik a nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózathoz
történő egyvégződéses kapcsolathoz szükséges jóváhagyással [98/482/
EK “TBR 21” tanácsi határozat]. Az egyes nyilvános kapcsolt távbeszélőhálózatok közötti különbségek miatt azonban a jóváhagyás önmagában
nem jelent feltétel nélküli garanciát arra, hogy a működés minden nyilvános
kapcsolt távbeszélő-hálózat végződési pontján sikeres lesz. Probléma
esetén mindenekelőtt a berendezés szállítójával lépjen kapcsolatba.
Az országok érvényességi köre
2003. áprilisától a következő országok az EU tagjai: Ausztria, Belgium,
Dánia, az Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország,
Hollandia, Írország, Luxemburg, Németország, Olaszország, Portugália,
Spanyolország és Svédország. A használat engedélyezett az Európai Unió
országaiban, valamint Norvégiában, Svájcban, Izlandon és
Liechtensteinben. Ezt a berendezést a felhasználás országában érvényes
előírások és szabályok szigorú betartásával szabad csak használni.
További információkért lépjen kapcsolatba a felhasználás országában lévő
helyi irodával.
Megjegyzés Ausztráliára
Biztonsági okokból csak olyan fejhallgatót csatlakoztasson, amely a
távközlési előírások betartását igazoló címkével rendelkezik. Ez olyan
közhasználatú berendezésekre vonatkozik, amelyeket korábban ilyen
igazoló címkével láttak el.
Magyar
A telefontársaság a létesítményeiben, berendezéseiben, működésében
vagy eljárásaiban olyan változtatásokat vezethet be, amelyek
befolyásolhatják a berendezésének helyes működését. Ha erre sor kerül,
Önt előre értesítik, hogy lehetősége nyíljon megszakítás nélkül fenntartani
a telefonszolgáltatást.
76
B függelék Hatósági és biztonsági tudnivalók
Megjegyzés Új-Zélandra
PTC 211/03/008 jóváhagyási számmal rendelkező modemre vonatkozóan
A távközlési engedély (Telepermit) megadása bármilyen
végberendezés számára kizárólag azt jelzi, hogy a Telecom elfogadta,
hogy a készülék megfelel a hálózatához való csatlakozás minimális
követelményeinek. Nem értelmezhető a termék Telecom általi
jóváhagyásának, illetve garancianyújtásnak sem. Mindenekfelett nem
biztosít garanciát arról, hogy a készülék minden tekintetben
megfelelően fog működni más, távközlési engedéllyel rendelkező, de
más típust vagy modellt képviselő berendezéssel, s nem jelenti azt
sem, hogy a termék kompatibilis a Telecom valamennyi hálózati
szolgáltatásaival.
2
Bármilyen működési körülmények közé is kerüljön a készülék, akkor
sem képes megfelelően üzemelni a tervezettnél magasabb
sebességgel. A Telecom nem vállal felelősséget az ilyen körülmények
között esetlegesen fellépő problémákért.
3
A Telecom távközlési engedélyéhez kötött feltételek kielégítéséhez
szükséges bizonyos paraméterek az eszközzel kapcsolatban lévő
berendezéstől (PC) függenek. Az eszközzel kapcsolatban lévő
berendezés működését az alábbi megfelelőségi határértékekhez kell
állítani, hogy megfeleljen a Telecom műszaki előírásainak:
Magyar
1
a
Ugyanarra a telefonszámra 30 perces időszak során 10
híváskísérletnél több nem kezdeményezhető egyedi kézi
híváskezdeményezés esetén, továbbá
b
A berendezésnek egy híváskísérlet és a következő próbálkozás
között legalább 30 másodpercig bontania kell.
4
A Telecom távközlési engedélyéhez kötött feltételek kielégítéséhez
szükséges bizonyos paraméterek az eszközzel kapcsolatban lévő
berendezéstől (PC) függenek. Annak érdekében, hogy a Telecom
előírásainak megfeleljen, a készülékkel kapcsolatban lévő
berendezést úgy kell beállítani, hogy eltérő számokra történő
automatikus hívások esetén biztosítsa, hogy legalább 5 másodperc
teljen el egy híváskísérlet vége és a következő próbálkozás között.
5
A berendezést nem szabad úgy beállítani, hogy automatikusan
felhívja a Telecom 111-es vészhelyzeti számát.
77
Fontos biztonsági tudnivalók
Olvassa el gondosan ezeket a tudnivalókat. Őrizze meg későbbi
tájékozódás céljából.
A terméken feltüntetett figyelmeztetéseket és tudnivalókat vegye
figyelembe.
2
Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaszolóaljzatból. Ne
használjon folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. Tisztításhoz
használjon nedves kendőt.
3
Ne használja ezt a terméket víz közelében.
4
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. A
termék leeshet, és súlyosan károsodhat.
5
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható
működése érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a
nyílásokat nem szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem
szabad úgy lezárni, hogy a terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy
hasonló felületre helyezzük. Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest
fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni, hacsak megfelelő szellőzést
nem biztosítanak.
6
Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad
üzemeltetni. Ha nem biztos a rendelkezésre álló feszültséget illetően,
lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy a helyi áramszolgáltatóval.
7
Ne tegyen semmit a hálózati kábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan
helyre, ahol ráléphetnek a hálózati kábelre.
8
Ha hosszabbító kábelt használnak ezzel a termékkel, ellenőrizze,
hogy a hosszabbítóba csatlakoztatott berendezések teljes
áramfelvétele nem haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges
teljesítményét. Azt is ellenőrizze, hogy a fali dugaszolóaljzathoz
csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem haladja-e meg a
biztosíték névleges teljesítményét.
9
Soha ne dugjon a burkolat résein keresztül tárgyakat a termékbe,
mivel veszélyes feszültséget hordozó ponthoz érhet hozzá, vagy
rövidzárlatot okozhat, ami tűzhöz vagy áramütéshez vezethet. Soha
ne öntsön folyadékot a termékre.
10 Ne kísérletezzen a termék javításával, mivel a felnyitás vagy a
burkolat eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy más
veszélyeknek teheti ki magát. Bízzon minden javítást a szerviz
szakképzett munkatársaira.
11 A következő esetekben húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és
forduljon a szerviz szakképzett munkatársaihoz:
a
Ha a hálózati kábel sérült vagy kopott.
b
Ha folyadékot öntöttek a termékbe.
c
Ha a terméket esőnek vagy víznek tették ki.
Magyar
1
78
B függelék Hatósági és biztonsági tudnivalók
Magyar
d
Ha a termék nem működik megfelelően a kezelési utasítás betartása
mellett. Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a kezelési
utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz vezethet,
és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe, hogy a
terméket helyreállítsa.
e
Ha a terméket leejtették vagy a burkolata megsérült.
f
Ha a termék működésében olyan jelentős változás állt be, ami a javítás
szükségességére utal.
12 Az Aspire 1620 sorozat lítium akkumulátorral működik.
Az akkumulátort ugyanarra a fajtára cserélje, amelyet a termékhez a
műszaki leírásban ajánlunk. Másfajta akkumulátor használata
tűzveszéllyel vagy robbanásveszéllyel járhat.
13 Figyelem! Az akkumulátorok nem megfelelő kezelés mellett
felrobbanhatnak. Ne szedje szét és ne dobja tűzbe őket! Az elhasznált
akkumulátorokat gyermekektől tartsa távol, és azonnal gondoskodjon
megfelelő ártalmatlanításukról.
14 Csak az ehhez az egységhez való, megfelelő típusú hálózati
csatlakozókábelt használjon (a tartozékok dobozában található).
Bontható csatlakozású legyen: UL listán szereplő/CSA
bizonyítvánnyal rendelkező, SPT-2 típusú, névleges áramerősség 7A,
feszültség minimum 125V, VDE vagy hasonló jóváhagyással. A
maximum hossz 4,6 méter.
15 A berendezés javításakor vagy szétszerelésekor mindig húzzák ki a
telefoncsatlakozót a fali csatlakozóaljzatból.
16 Ne használja a telefont (hacsak nem vezeték nélküli fajta) villámlás
idején. A villámlás miatt fennáll az elektromos áramütés csekély
veszélye.
Nyilatkozat a lézer biztonsági előírások
betartásáról
Az ezzel a számítógéppel együtt szállított CD vagy DVD meghajtó lézert
tartalmaz. A CD vagy DVD meghajtó osztályba sorolási címkéje (ld. alább)
a meghajtón található.
CLASS 1 LASER PRODUCT
CAUTION: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID
EXPOSURE TO BEAM.
APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT
LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN
CAS D’OUVERTURE. EVITTER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.
79
LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1
VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG
GEÖFFNET NICHT DEM STRAHLL AUSSETZEN
ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.
VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÅTEILYLLE.
VARNING: LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD ÅLÅ
TUIJOTA SÅTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN
VARNING: LASERSTRÅLNING NAR DENNA DEL ÅR ÖPPNADSTIRRA
EJ IN I STRÅLEN
ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I
STRÅLEN
Tudnivaló az LCD kijelző pixeleiről
Az LCD egységet nagypontosságú gyártási eljárásokkal készítik. Ennek
ellenére előfordulhat, hogy egyes pixelek (képpontok) nem megfelelően
világosodnak ki, vagy fekete, illetve piros pontként jelennek meg. Ennek
nincsen hatása a tárolt képre, és nem jelent meghibásodást
Macrovision szerzői jogvédelmi megjegyzés
Ez a termék olyan szerzői jogvédelmi technológiát tartalmaz, amit az
Egyesült Államok egyes eljárásokra vonatkozó szabadalmai és más, a
szellemi termékekre vonatkozó szerzői jogok védenek, amelyeket a
Macrovision Corporation és más jogtulajdonosok birtokolnak. Ennek a
szerzői jogvédelemnek a használatát a Macrovision Corporation-nek jóvá
kell hagynia, és otthoni és más korlátozott felhasználásra vonatkozik,
hacsak a Macrovision Corporation nem rendelkezik másképp. A
visszafejtés vagy visszafordítás tilos.
Az Egyesült Államok 4631603, 4577216, 4819098, 4907093 és 6516132
számon bejegyzett szabadalmai csak korlátozott felhasználást
engedélyeznek.
Rádiókészülék hatósági engedélyezési
megjegyzés
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli LANnal és/vagy Bluetooth™-al felszerelt modellekre vonatkozik.
Magyar
PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I
ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO.
EVITE EXPONERSE A LOS RAYOS.
80
B függelék Hatósági és biztonsági tudnivalók
Magyar
Általános tudnivalók
Ez a termék megfelel mindazon ország vagy régió rádiófrekvenciás és
biztonsági előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli használatát
engedélyezték.
A konfigurációtól függően ez a termék tartalmazhat vezeték nélküli
rádiófrekvenciás eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy
Bluetooth™ modul). Az alábbi információ az ilyen termékekre vonatkozik.
Europai Unió (EU)
Ez a berendezés megfelel az alábbi Európai Tanácsi irányelvek alapvető
követelményeinek:
73/23/EGK alacsonyfeszültségi irányelv
•
EN 60950
89/336/EGK elektromágneses zavartűrés (EMC) irányelv
•
EN 55022
•
EN 55024
•
EN 61000-3-2/-3
99/5/EK rádió és távközlési végberendezés (R&TTE) irányelv
•
EN 60950 3.1a) cikk
•
EN 301 489 -1/-17 3.1b) cikk
•
EN 300 328-2 3.2.) cikk
Megjegyzés: Attól függ, hogy mely előírás alkalmazható, hogy az ebbe a
termékbe szerelt vezeték nélküli modulhoz mely értesített testület
azonosítási számát rendelték. Ezek a számok minden külön értesítés
nélkül megváltozhatnak.
Az országok érvényességi köre
2003. áprilisától a következő országok az EU tagjai: Ausztria, Belgium,
Dánia, az Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország,
Hollandia, Írország, Luxemburg, Németország, Olaszország, Portugália,
Spanyolország és Svédország. A használat engedélyezett az Európai Unió
országaiban, valamint Norvégiában, Svájcban, Izlandon és
Liechtensteinben. Ezt a berendezést a felhasználás országában érvényes
előírások és szabályok szigorú betartásával szabad csak használni.
További információkért lépjen kapcsolatba a felhasználás országában lévő
helyi irodával.
81
Az FCC rádiófrekvenciás biztonsági
követelményei
1
A felhasználókat kérjük, hogy kövessék az FCC vezeték nélküli
szolgáltatással rendelkező berendezésekre vonatkozó biztonsági
előírásait, amelyeket minden rádiófrekvenciával működő
szolgáltatással rendelkező berendezés használati utasítása tartalmaz.
2
A nem megfelelő üzembe helyezés vagy nem szakszerű használat a
rádiótávközlésben káros zavarokat kelthet. Az FCC engedély és a
garancia hatályát veszti a belső antenna bármilyen megváltoztatása
esetén.
Kanada - alacsony teljesítményű engedélyre
nem köteles a rádiófrekvenciás távközlési
eszközök (RSS-210)
a. Általános információ
A működésnek a következő két feltétele van:
1. Az eszköz nem okozhat zavart, és
2. ennek az eszköznek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem
kívánatos működést okozó zavarokat is.
b. Működés a 2,4 GHz-es sávban
Az engedélyezett szolgáltatással történő rádiófrekvenciás zavar
megelőzésére ezt a berendezést épületen belüli működésre tervezték, és a
kültéri használatot engedélyeztetni kell.
Emberek expozíciója rádiófrekvenciás mezőknek (RSS102)
Az Aspire 1620 sorozat kis erősítésű, belső antennákat alkalmaz, amelyek
nem bocsátanak ki a Health Canada határértékeket meghaladó
rádiófrekvenciás sugárzást a lakosságra nézve. Tájékozódjon a 6.
Biztonsági Szabályzatról a Health Canada honlapján: www.hc-sc.gc.ca/
rpb.
Magyar
A vezeték nélküli LAN Mini-PCI kártya és a Bluetooth kártya kisugárzott
teljesítménye messze az FCC engedélyezett rádiófrekvenciás határérték
alatt van. Az Aspire 1620 sorozatot ennek ellenére úgy kell használni, hogy
a használat során az emberi érintkezés lehetőségét a következők szerint
minimálisra csökkentsük:
82
B függelék Hatósági és biztonsági tudnivalók
Magyar
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer/Importer is responsible for this declaration:
Product:
Notebook Personal Computer
Model Number:
Machine Type:
SKU Number:
MS2154
Aspire 1620
Aspire 162xxx
(“x” = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
2641 Orchard Parkway, San Jose
CA 95134, U. S. A.
Contact Person:
Mr. Young Kim
Phone No.:
408-922-2909
Fax No.:
408-922-2606
83
Tel : 886-2-2696-1234
Fax : 886-2-2696-3535
www.acer.com
Declaration of Conformity
for CE marking
We,
Acer Inc.
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih,
Taipei Hsien 221, Taiwan, R. O. C.
Contact Person: Mr. Easy Lai
Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3000
E-mail: easy_lai@acer.com.tw
Hereby declare that:
Product:
Trade Name:
Model Number:
Machine Type:
SKU Number:
Notebook PC
Acer
MS2154
Aspire 1620
Aspire 162xxx
(“x” = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)
Is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the
following EC directives.
Reference No. Title
89/336/EEC
Electromagnetic Compatibility (EMC directive)
73/23/EEC
Low Voltage Directive (LVD)
1999/5/EC
Radio & Telecommunications Terminal Equipment Directive (R&TTE)
The product specified above was tested conforming to the applicable Rules under the most
accurate measurement standards possible, and that all the necessary steps have been taken
and are in force to assure that production units of the same product will continue to comply
with the requirements.
--------------------------Easy Lai/ Director
Qualification Center
Product Assurance, Acer Inc.
2004/3/5
-----------------Date
Magyar
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih
Taipei Hsien 221, Taiwan, R.O.C.
Magyar
84
B függelék Hatósági és biztonsági tudnivalók
85
Tárgymutató
A
B
Baloldali nézet 5
billentyűzet 13
blokkoló billentyűk 13
gyorsbillentyűk 16
hibaelhárítás 62
külső csatlakoztatás 39
Windows billentyűk 15
BIOS segédprogram 58
belépés 58
biztonság
a modemre vonatkozó
megjegyzések 74
általános tudnivalók 77
CD vagy DVD 78
FCC nyilatkozat 73
biztonsági
horony 27
C
caps lock 13
bekapcsolt állapotot jelző fény 11
CD
D
DVD
hibaelhárítás
62
E
egér
külső csatlakoztatás 39
elölnézet 3
energiagazdálkodás 35
érintőpad 19
gyorsbillentyű 17
használat 19
Ethernet csatlakozás 24
euró 17, 18
F
fényerő
gyorsbillentyűk
17
G
garancia
International Traveler’s Warranty
64
gondozás
akkumulátor v
számítógép iv
gyakran ismétlődő kérdések 61
GYIK.
Lásd:
gyakran
ismétlődő
kérdések
gyorsbillentyűk 16
H
hangerő
beállítás 26
hangszórók
gyorsbillentyű 17
hibaelhárítás 61
Magyar
akkumulátor
alacsony akkufeszültség
figyelmeztetés 34
a töltési szint ellenőrzése 33
alacsony feszültség 34
behelyezés 32
élettartam meghosszabbítása 31
eltávolítás 33
gondozása v
használatbavétel 31
jellemzők 31
optimalizálás 33
töltés 33
töltés kijelzése 11
állapotjelző LCD 11
állapotkijelzők 11
audio 26
hangerő beállítása 26
hibaelhárítás 61
külső csatlakoztatás 42
hibaelhárítás 62
csatlakozási lehetőségek 24
Ethernet 24
csatlakoztatás
audio 42
billentyűzet, külső 39
egér 39
külső adatbeviteli eszközök 39
külső megjelenítő eszközök 39
numerikus billentyűzet, külső 39
nyomtató 42
Magyar
86
Tárgymutató
hátulnézet 7
Hibernált üzemmód
gyorsbillentyű 16
Tartalék hálózati adapter
optikai meghajtó 22
I
PC kártya
behelyezés 43
eltávolítás 44
problémák 61
audio 61
bekapcsolás 61
billentyűzet 62
CD 62
DVD 62
kijelző 61
nyomtató 63
programindító billentyűk
ITW. Lásd garancia
J
jobboldali nézet
6
K
kapcsolatok
USB 40
Készenléti üzemmód
állapotjelző 11
gyorsbillentyű 16
kijelző
gyorsbillentyűk 17
hibaelhárítás 61
M
megjegyzés
DVD szerzői jogvédelem 79
memória
behelyezés 45
bővítés 45
merevlemez 22
bővítés 46
mikrofon
hibaelhárítás 62
modem
hívás helyének beállítása 63
N
Notebook Manager
gyorsbillentyű 16
num lock 13
bekapcsolt állapotot jelző fény 11
numerikus billentyűzet
külső csatlakoztatás 39
nyomtató
csatlakoztatás 42
hibaelhárítás 63
O
opciók
memóriabővítés 45
merevlemez-bővítés 46
PC kártyák 43
tartalék akkumulátor 44
44
P
21
S
scroll lock 13
segédprogram
BIOS beállítás 58
segítség iii
számítógép
bekapcsolt állapotot jelző fény 11
biztonság 27
gondozása iv
hazaszállítás 51
jellemzők 9
kikapcsolás iii
lekapcsolódás 49
megbeszélések 50
mozgásban 50
nemzetközi utazás 53
otthoni iroda felállítása 52
rövidebb utak 52
tisztítás v
szerviz
mikor hívjuk v
szoftver
mellékelt 57
T
támogatás
információ 64
Tárolóeszköz hozzáférés
bekapcsolt állapotot jelző fény 11
tárolóeszközök 22
merevlemez 22
optikai meghajtó 22
87
tisztítás
számítógép v
töltés
szint ellenőrzése
W
USB
Windows billentyűk
csatlakoztatás
40
15
53
Magyar
U
33
utazás
nemzetközi repülőutak
rövidebb utak 52
útmutató iii
Magyar
88
Tárgymutató
Download PDF

advertising