Acer | Aspire 9510 | Acer Aspire 9520 User Manual

Aspire 9510/9520 sorozat
Felhasználói útmutató
Copyright © 2006. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva.
Aspire 9510/9520 sorozat Felhasználói útmutató
Eredeti kiadás: 05/2006
A kiadó fenntartja a jelen kiadványban foglalt információk rendszeres megváltoztatásának jogát,
anélkül, hogy az átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítene. A változtatások ennek
az útmutatónak az új kiadásaiban vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek
meg. A vállalat sem nyíltan, sem burkoltan nem nyilatkozik a kiadvány tartalmáról, nem vállal rá
garanciát, továbbá kifejezetten visszautasítja, hogy bármilyen meghatározott célra való
alkalmasságra vagy eladhatóságra vonatkozó garanciát nyújtana.
Jegyezze fel a lenti helyre a modellszámot, a sorozatszámot, illetve a vásárlás időpontját és helyét.
A sorozatszám és a modellszám a számítógépre ragasztott címkén található. Minden a készülékkel
összefüggő kapcsolatfelvétel során fel kell tüntetni a sorozatszámot, a modellszámot és a
vásárlással kapcsolatos adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak semmilyen részletét
nem szabad sokszorosítani, adatfeldolgozó rendszerben tárolni vagy továbbítani, legyen az
bármilyen formában vagy eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással,
képrögzítéssel vagy másképp.
Aspire 9510/9520 sorozatú hordozható számítógép
Modellszám: _________________________
Sorozatszám: ________________________
Vásárlás időpontja: ____________________
Vásárlás helye: _______________________
Az Acer és az Acer logó az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékeinek neveit
vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
iii
Biztonsági és a kényelmes
használattal kapcsolatos információk
Biztonsági tudnivalók
Kérjük, gondosan tanulmányozza át az alábbi útmutatást. Későbbi tájékozódás
céljából őrizze meg ezt a dokumentumot. A terméken feltüntetett figyelmeztetéseket
és tudnivalókat mindig vegye figyelembe.
A készülék kikapcsolása tisztítás előtt
Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaszolóaljzatból.
Ne használjon folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A tisztításhoz használjon
vízzel nedvesített kendőt.
Figyelmeztetések
•
•
•
•
•
Ne használja a készüléket víz közelében.
Ne helyezze a készüléket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. A készülék
leeshet és súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a készülék megbízható működéséhez szükséges
szellőzést szolgálják, illetve védik a gépet a túlmelegedéstől. A nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad a készüléket
ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezve elzárni. A készüléket
soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, valamint beépíteni, hacsak
nincs biztosítva a megfelelő szellőzése.
Soha ne dugjon a burkolat résein keresztül tárgyakat a készülékbe, mert
veszélyes feszültséget hordozó ponthoz érhet hozzá, vagy rövidzárlatot
okozhat, ami tűzhöz vagy áramütéshez vezethet. Soha ne öntsön folyadékot a
készülékre vagy a készülékbe.
A belső összetevők sérülésének és az akkumulátor szivárgásának elkerülése
érdekében ne helyezze a készüléket rezgő felületre.
Az elektromos energia használata
•
•
•
A készüléket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni.
Ha nem biztos abban, hogy milyen feszültség áll rendelkezésére, lépjen
kapcsolatba a kereskedővel vagy a helyi áramszolgáltatóval.
Ne tegyen semmit a hálózati kábelre. Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ a készülékkel, akkor ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóba csatlakoztatott berendezések összesített áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a fali dugaszolóaljzathoz csatlakoztatott berendezések összesített
áramfelvétele nem haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
iv
•
•
Az elektromos dugaljat, elosztót vagy csatlakozót ne terhelje túl túlságosan sok
készülék csatlakoztatásával. Az összesített áramfelvétel ne haladja meg a
mellékáramkör névleges teljesítményének 80 százalékát. Ha elosztót használ,
akkor a terhelés ne haladja meg az elosztó névleges terhelhetőségének 80
százalékát.
A készülék hálózati adaptere háromerű, földelt dugóval van ellátva. A dugó
csak földelt elektromos aljzatba illeszkedik. A hálózati adapter csatlakoztatása
előtt győződjön meg arról, hogy az elektromos dugalj megfelelően földelve van.
Földeletlen dugaljba ne csatlakoztassa a dugót. Ha tanácsra van szüksége,
forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő érintkező a biztonságot szolgálja. Megfelelő
földelés nélküli elektromos dugalj használata áramütéshez és/
vagy sérüléshez vezethet.
Megjegyzés: A földelő érintkező a közeli egyéb elektromos eszközök
által generált, a készülék teljesítményét esetlegesen rontó zaj ellen is
jó védelmet biztosít.
•
Csak a készülékhez való, megfelelő típusú hálózati csatlakozókábelt
használjon (a tartozékok dobozában található). A kábel bontható csatlakozású
legyen: UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal rendelkező, SPT-2 típusú, 7 A
névleges áramerősségű, 125 V minimális feszültségű, VDE vagy hasonló
jóváhagyással. A maximális kábelhossz 4,6 méter.
A készülék szervizelése
Ne kísérletezzen a termék javításával, mert a felnyitással vagy a burkolat
eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki magát.
Bízzon minden javítást a szerviz szakképzett munkatársaira.
A következő esetekben húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját, és forduljon a
szerviz szakképzett munkatársaihoz:
•
Ha a hálózati kábel vagy a csatlakozó sérült vagy meghorzsolódott.
•
•
•
•
•
Ha folyadékot öntöttek a készülékbe.
Ha a készüléket esőnek vagy víznek tették ki.
Ha a készüléket leejtették vagy a burkolata megsérült.
Ha a készülék működésében olyan jelentős változás állt be, ami javítás
szükségességére utal.
Ha a készülék – a kezelési utasítás betartása mellett – nem működik
megfelelően.
v
Megjegyzés: Csak azokat a beállításokat módosítsa, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel az egyéb beállítások módosítása
károsodáshoz vezethet, és szakképzett technikus számára is
hosszan tartó munkát jelenthet a normál működési körülmények
visszaállítása.
Az akkumulátor cseréje
A hordozható számítógép lítium akkumulátorral működik. Az akkumulátort kizárólag
a készülékhez mellékelttel azonos típusúra cserélje le. Másfajta akkumulátor
használata tűzveszéllyel vagy robbanásveszéllyel járhat.
Figyelem! Figyelem! Az akkumulátorok helytelen használat
esetén felrobbanhatnak. Ne szedje szét és ne dobja tűzbe őket! A
gyermekektől tartsa távol. A használt akkumulátorok
hulladékkezelésekor kövesse a helyi szabályozásokat.
A telefonvonalakkal kapcsolatos biztonsági tudnivalók
•
•
A berendezés javításakor vagy szétszerelésekor mindig ki kell húzni
telefoncsatlakozót a fali aljzatból.
Ne használja a telefont (hacsak nem vezeték nélküli típus) villámlás idején.
A villámlás miatt fennáll a közvetett elektromos áramütés veszélye.
Figyelem! Az összetevők hozzáadásakor vagy cseréjekor
biztonsági okokból ne használjon nem megfelelő alkatrészeket.
A vásárlási lehetőségekről kérjen tájékoztatást a viszonteladótól.
vi
Hulladékkezelési útmutatás
Ha többé már nincs szüksége a készülékre, ne dobja a szemétbe.
A környezetszennyezés csökkentése és a globális környezet leheto legnagyobb
mértékű védelme érdekében kérjük, gondoskodjon a készülék újrafelhasználásáról.
Az elektromos és elektronikus hulladékok (Waste from Electrical and Electronics
Equipment, WEEE) kezelésével kapcsolatos szabályokról a http://global.acer.com/
about/environmental.htm címen talál információkat.
Higanytartalom
LCD/CRT monitort vagy megjelenítőt tartalmazó kivetítők vagy egyéb elektronikus
termékek esetében:
Az ebben a termékben található fényforrás/fényforrások higanyt tartalmaznak, és a
helyi, állami vagy szövetségi jogszabályok előírásai szerint újra kell hasznosítani
őket. További információkat az Electronic Industries Alliance www.eiae.org című
webhelyén talál. Ha a fényforrások újrahasznosításával kapcsolatban további
tájékoztatást szeretne kapni, látogasson el a www.lamprecycle.org webhelyre.
vii
A kényelmes használattal kapcsolatos tanácsok
és információk
A számítógép-használók hosszasabb munka után sokszor szem- és fejfájásra
panaszkodnak. A több órán keresztül számítógép előtt dolgozó személyek fizikai
sérülés veszélyének is ki vannak téve. A hosszú munkavégzési időszakok, a
helytelen testtartás, a hibás munkavégzési szokások, a stressz, a rossz
munkakörülmények, a személyes egészségi állapot és egyéb tényezők jelentős
mértékben növelik a fizikai sérülés veszélyét.
A helytelen számítógép-használat kéztőcsatorna szindróma, íngyulladás, ínburokgyulladás vagy egyéb mozgásszervi panaszok kialakulásához vezethet. A
következő tünetek jelentkezhetnek a kézben, a csuklókban, a karokban, a vállban, a
nyakban és a hátban:
•
zsibbadtság, égő vagy bizsergő érzés
•
•
•
•
sajgás, fájdalom, nyomásérzékenység
fájás, duzzanat, lüktetés
merevség, feszülés
hidegség, gyengeség
Ha a fenti tüneteket tapasztalja, illetve bármilyen más ismétlődő vagy folyamatosan
jelentkező kényelmetlenséget és/vagy fájdalmat érez a számítógép használata
miatt, azonnal forduljon orvoshoz, illetve tájékoztassa a vállalatának egészségügyi
és biztonsági részlegét.
Az alábbi részben a számítógép kényelmesebb használatához talál tanácsokat.
A komfortzóna megkeresése
A monitor állását módosítva, lábtartó használatával vagy a szék magasságának
beállításával a lehető legnagyobb kényelemben helyezkedjen el, és keresse meg
saját komfortzónáját. Vegye figyelembe a következő tanácsokat:
•
ne maradjon túl sokáig ugyanabban a pozícióban
•
•
•
•
•
•
lehetőleg ne dőljön előre, és ne hajlítsa hátra magát
rendszeresen álljon fel és járkáljon egy kicsit, felszabadítva a combizmait a
nyomás alól
rövid szüneteket tartva pihentesse a nyakát és a vállait
ne feszítse meg az izmait, ne rántsa meg a vállát
a külső kijelzőt, a billentyűzetet és az egeret helyesen, kényelmesen elérhető
módon helyezze el
ha többet tekint a monitorra, mint a nyomtatott dokumentumokra, akkor a nyak
terhelésének csökkentése érdekében helyezze a monitort az asztal közepére
Ügyeljen a látására!
A monitor több órán keresztül tartó nézése, a rossz szemüveg vagy kontaktlencse, a
ragyogó fények, a helyiség túl erős megvilágítása, a gyengén fókuszált képernyő, a
kisméretű betűk használata és az alacsony kontrasztú kijelzők megterhelik a
szemet. Az alábbiakban a szem terhelésének csökkentésére adunk javaslatokat.
viii
Szem
•
Gyakran pihentesse a szemét.
•
•
A monitorról elvéve a tekintetét, és egy távoli pontra nézve rendszeresen
tartson szünetet.
Pislogjon gyakran, ezzel megelőzi a szemének kiszáradását.
Kijelző
Tartsa tisztán a kijelzőt.
•
•
•
•
•
•
A fejét tartsa a képernyő felső élénél magasabban, így lefelé kell irányítania a
tekintetét, amikor a képernyő kézepére néz.
A kijelző fényerejét és/vagy kontrasztját kényelmes, a szöveg olvasható és a
grafikák tiszta megjelenítését biztosító szintre állítsa be.
A ragyogást és a tükröződéseket a következőkkel csökkentheti:
•
•
az ablak vagy az egyéb fényforrás felé a képernyő szélét fordítsa
•
•
•
•
használjon irányított megvilágítást
függönnyel, redőnnyel vagy napellenzővel csökkentse a helyiség
megvilágítását
módosítsa a kijelző betekintési szögét
használjon ragyogáscsökkentő szűrőt
használjon képernyőellenzőt, például egy a kijelző felső szélével
párhuzamos kartonlapot
Kerülje a képernyő kényelmetlen betekintési szögű beállítását.
Huzamosabb ideig ne nézzen erős fényforrásba, például nyitott ablakon kifelé.
A megfelelő munkavégzési szokások kialakítása
A következő munkavégzési szokásokat felvéve a számítógép használatát kevésbé
megerőltetővé és termelékenyebbé teheti:
•
Rendszeresen és gyakran tartson szünetet.
•
•
•
Végezzen nyújtógyakorlatokat.
Gyakran szellőztessen.
Tornásszon rendszeresen, tartsa karban az egészségét.
Figyelem! A földelő érintkező a biztonságot szolgálja. Megfelelő
földelés né Javasoljuk, hogy ágyról vagy kanapéról ne használja
a számítógépet. Ha nem tudja az ilyen helyzeteket elkerülni,
akkor csak rövid ideig dolgozzon, rendszeresen tartson szünetet,
illetve végezzen nyújtógyakorlatokat.
Megjegyzés: További információk: AcerSystem User's Guide,
"Jogszabályi és biztonsági tudnivalók" a 97. oldalon.
ix
Az első lépések
Köszönjük, hogy mobil számítástechnikai feladatai elvégzéséhez egy Acer sorozatú
hordozható számítógépet választott!
Útmutatók
Minden segítséget szeretnénk megadni Önnek új Acer gépének használatához,
ezért a következő útmutatókat dolgoztuk ki:
Az első a Kezdők számára... poszter, amely segítségére lesz a
számítógép üzembe helyezésénél.
A nyomtatott Felhasználói útmutató ismerteti új számítógépének
alapvető jellemzőit és funkciót. A számítógép még hatékonyabb
használatával kapcsolatban az AcerSystem User's Guide tartalmaz
útmutatást. Ez a kézikönyv részletes információkat tartalmaz például
az előre telepített segédprogramokról, az adat-helyreállításról, a
bővítési lehetőségekről és a hibaelhárításról. Emellett ismerteti a
garanciával kapcsolatos tudnivalókat, valamint a számítógépre
vonatkozó általános szabályokat és biztonsági előírásokat. A
kézikönyv Portable Document Format (PDF) formátumú, és gyárilag
telepítve van a számítógépre. Megnyitásához kövesse az alábbi
lépéseket:
1 Kattintson a következő elemekre: Start, Minden program,
AcerSystem.
2 Kattintson a következő elemre: AcerSystem User's Guide.
Megjegyzés: A fájl megtekintéséhez szükség van az Adobe Reader
alkalmazásra. Ha az Adobe Reader nincs telepítve a számítógépre,
akkor az AcerSystem User's Guide elemre kattintva először az
Adobe Reader telepítőprogramja jelenik meg. A telepítés
elvégzéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Az
Adobe Reader használatával kapcsolatban a Súgó és támogatás
menüben talál útmutatást.
A számítógép gondozása és tippek a
használathoz
A számítógép be- és kikapcsolása
A számítógép bekapcsolásához egyszerűen nyomja meg és engedje fel az LCD
kijelző alatt, a gyorsindítás gombok mellett elhelyezkedő bekapcsoló gombot.
A bekapcsoló gomb helyét illetően lásd: "Elölnézet" a 15. oldalon.
x
A kikapcsoláshoz az alábbi műveletek egyikét kell elvégeznie:
•
Használja a Windows Kikapcsolás parancsát
Kattintson a következő elemekre: Start, A számítógép kikapcsolása, majd
kattintson a Kikapcsolás gombra.
•
Használja a bekapcsoló gombot
A számítógép kikapcsolható a kijelző lehajtásával, vagy az alvás gyorsbillentyű
megnyomásával is <Fn> + <F4>.
Megjegyzés: Ha a számítógépet nem tudja a szokásos módon
kikapcsolni, akkor nyomja meg és négy másodpercnél hosszabb ideig
tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot. Ha kikapcsolta a számítógépet
és újra be szeretné kapcsolni, akkor a bekapcsolás előtt legalább két
másodpercig várjon.
A számítógép gondozása
Számítógépe kiválóan fogja Önt szolgálni, ha vigyáz rá.
•
Ne tegye ki a számítógépet közvetlen napsugárzásnak. Ne helyezze hőforrás,
például fűtőtest közelébe.
•
Ne tegye ki a számítógépet 0 °C (32 °F) alatti vagy 50 °C (122 °F) feletti
hőmérsékletnek.
•
Ne tegye ki a számítógépet mágneses mező hatásának.
•
Ne tegye ki a számítógépet esőnek vagy nedvességnek.
•
Ne öntsön vizet vagy más folyadékot a számítógépre.
•
Ne tegye ki a számítógépet erős ütésnek vagy rázkódásnak.
•
Ne tegye ki a számítógépet pornak és piszoknak.
•
Ne tegyen semmilyen tárgyat a számítógépre.
•
Ne csapja le a kijelzőt, amikor lehajtja.
•
Soha ne tegye a számítógépet egyenetlen felületre.
A hálózati adapter gondozása
Néhány tanács a hálózati adapter gondozásához:
•
•
Az adaptert semmilyen más készülékhez ne csatlakoztassa.
Ne lépjen rá a hálózati kábelre, és ne tegyen rá súlyos tárgyakat. A hálózati
kábelt és az egyéb kábeleket úgy helyezze el, hogy ne akadályozzák a
környezetében lévő személyek mozgását.
•
Amikor kihúzza a hálózati kábelt, akkor ne a kábelt, hanem magát a
csatlakozót húzza.
•
Hosszabbító kábel használatakor a csatlakoztatott berendezések összesített
névleges áramfelvétele nem haladhatja meg a hálózati kábel névleges
teljesítményét. Az azonos fali dugaszolóaljzatba csatlakoztatott berendezések
összesített névleges áramfelvétele nem haladhatja meg a biztosíték névleges
teljesítményét.
xi
Az akkumulátor gondozása
Néhány tanács az akkumulátor gondozásához:
•
Csere esetén csak azonos típusú akkumulátort használjon. Az akkumulátor
eltávolítása vagy cseréje előtt kapcsolja ki a számítógépet.
•
Ne próbálja kibontani az akkumulátort. A gyermekektől tartsa távol.
•
Az elhasznált akkumulátoroktól a helyi jogszabályokat betartva szabaduljon
meg. Ha lehetséges, gondoskodjon az akkumulátor újrahasznosításáról.
Tisztítás és javítás
A számítógép tisztításakor kövesse az alábbi lépéseket:
1
Kapcsolja ki a számítógépet, és vegye ki az akkumulátorcsomagot.
2
Húzza ki a hálózati adaptert.
3
Puha, nedves kendőt használjon. Ne használjon folyékony vagy hajtógázos
tisztítószert.
Ha az alábbiak valamelyike történik:
•
a számítógépet leejtették vagy a burkolata megsérült
•
a számítógép nem működik megfelelően
Lásd: "Gyakran ismétlődő kérdések" a 54. oldalon.
xii
iii
iii
vi
vii
ix
ix
ix
ix
x
x
xi
xi
1
1
2
4
7
8
9
11
13
14
15
15
16
18
18
19
20
21
27
28
29
29
31
31
32
32
34
35
35
36
36
36
Tartalom
Biztonsági és a kényelmes használattal kapcsolatos információk
Biztonsági tudnivalók
Hulladékkezelési útmutatás
A kényelmes használattal kapcsolatos tanácsok és információk
Az első lépések
Útmutatók
A számítógép gondozása és tippek a használathoz
A számítógép be- és kikapcsolása
A számítógép gondozása
A hálózati adapter gondozása
Az akkumulátor gondozása
Tisztítás és javítás
Acer Empowering Technology
Az Empowering Technology jelszava
Acer eNet Management
Acer ePower Management
Acer ePresentation Management
Acer eDataSecurity Management
Acer eLock Management
Acer eRecovery Management
Acer eSettings Management
Acer ePerformance Management
Ismerkedjen meg új Acer gépével!
Elölnézet
Elölnézet lehajtott kijelzővel
Bal oldali nézet
Jobb oldali nézet
Hátulnézet
Alulnézet
Specifikációk
Állapotjelzők
Gyorsindító gombok
Érintőpad
Alapvető tudnivalók az érintőpadról
A billentyűzet használata
Lezáró billentyűk és numerikus billentyűzet
Windows billentyűk
Gyorsbillentyűk
Különleges billentyűk
Az optikai (CD vagy DVD) meghajtó tálcájának kinyitása
(csak bizonyos modelleken található meg)
Számítógépes biztonsági zár használata
Hang
A hangerő állítása
Térhatású vagy többcsatornás hang
Dolby Digital Live
DTS Connect
RAID használata
Mi a RAID?
RAID 0
RAID 1
Intel Matrix RAID
Melyik RAID-változatra van szüksége?
Mikor érdekes RAID 0 tömböt használni?
Mikor érdekes RAID 1 tömböt használni?
Mikor érdemes Matrix RAID tömböt használni?
Mielőtt engedélyezi a RAID technológiát a rendszeren
A RAID engedélyezése a rendszeren
Miután engedélyezte a RAID technológiát a rendszeren
Az Acer OrbiCam
Az Acer OrbiCam elindítása
Az Acer OrbiCam beállításainak megváltoztatása
Fényképek és videofelvételek rögzítése
Az Acer OrbiCam használata webkameraként
Az Acer VisageON engedélyezése
A rendszer segédprogramjainak használata
Acer GridVista (kétmonitoros megjelenítés támogatása)
Launch Manager
Norton AntiVirus
Gyakran ismétlődő kérdések
Szervizszolgáltatás kérése
Utazók Nemzetközi Garanciája
(International Travelers Warranty; ITW)
Mielőtt telefonálna
Acer Arcade
48 gombos távirányító
Távvezérlési funkciók
Tartalom keresése és lejátszása
beállítások
Acer Arcade kezelőszervek
Navigációs kezelőszervek
Lejátszó kezelőszervek
Virtuális billentyűzet
Háttér mód
Mozi
Album
Képek szerkesztése
Video
Videofelvétel lejátszása
Videó felvétel (csak TV modellek)
Pillanatfelvétel
37
38
39
39
39
39
40
40
40
40
40
40
41
42
43
44
44
46
47
47
50
50
52
53
54
58
58
58
59
60
61
62
62
63
63
63
64
64
65
66
66
67
67
67
67
Videó szerkesztése
Zene
TV (a kiválasztott modellekhez)
Időeltolás funkció
Felvétel a TV-ből
Felvételek időzítése
Műsorútmutató
Műsor keresése
TV beállítások
TeleText funkciók használata
DVD készítése
CD/DVD felvételes lemezek készítése
A hordozható számítógép szállítása
Lekapcsolás az asztali munkahelyről
Mozgatás
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával a megbeszélésekre
A számítógép hazaszállítása
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával
További óvintézkedések
Otthoni iroda felállítása
Utazás a számítógéppel
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával
További óvintézkedések
Nemzetközi utazás a számítógéppel
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával
További óvintézkedések
A számítógép biztonságba helyezése
Számítógépes biztonsági zár használata
Jelszavak használata
Jelszavak beírása
Jelszavak megadása
Bővítés kiegészítőkkel
Csatlakozási lehetőségek
Fax-/adatmodem
Beépített hálózati csatoló
Fogyasztói infravörös (CIR)
Gyors infravörös
Universal Serial Bus (USB)
IEEE 1394 port
Digitális videointerfész (DVI-D)
Nagy felbontású multimédiás interfész
PC-kártyafoglalat
68
68
69
69
70
70
70
70
70
71
72
72
73
73
73
73
74
74
74
75
75
75
75
76
76
76
76
76
77
77
78
78
78
79
79
80
80
80
81
81
81
82
82
83
84
84
ExpressCard
Memória beszerelése
BIOS segédprogram
Rendszerindítási sorrend
Disk-to-disk recovery engedélyezése
Jelszó
Szoftverhasználat
DVD filmek lejátszása
Energiagazdálkodás
Acer eRecovery Management
Biztonsági másolat készítése
Helyreállítás biztonsági másolatból
Az alapértelmezett, gyári lemezkép CD-lemezre írása
A számítógéppel együtt szállított szoftverek újratelepítése
CD nélkül
Jelszó módosítása
Hibaelhárítás
Hibaelhárítási tanácsok
Hibaüzenetek
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
Megfelelés az ENERGY STAR irányelveknek
FCC megjegyzés
A modemre vonatkozó megjegyzések
Nyilatkozat a lézerekre vonatkozó biztonsági előírásoknak való
megfelelésről
Tudnivalók az LCD kijelző képpontjairól
Macrovision szerzői jogvédelmi megjegyzés
Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés
Általános tudnivalók
Európai Unió (EU)
Az FCC rádiófrekvenciás biztonsági követelményei
Kanada – alacsony teljesítményű, engedélyre nem köteles
rádiófrekvenciás távközlési eszközök (RSS-210)
Federal Communications Comission Declaration of Conformity
Declaration of Conformity for CE Marking
Tárgymutató
85
87
88
88
88
88
89
89
90
91
91
92
92
93
94
95
95
95
97
97
97
98
99
99
99
100
100
100
101
102
103
104
105
1
Acer Empowering Technology
Az Acer innovatív Empowering Technology megoldása egyszerű hozzáférést
biztosít a gyakrabban használt szolgáltatásokhoz, illetve segítségével könnyebben
kezelheti új Acer hordozható számítógépét. Alapesetben a képernyő jobb felső
sarkában jelenik meg, és a következő egyszerűen használható segédprogramokat
foglalja magába:
•
•
Acer eNet Management – Intelligens módon, a helyszín függvényében
kapcsolódik a hálózatokhoz.
Acer ePower Management – Sokoldalú használati profilok alkalmazásával
növeli az akkumulátoros üzemidőt.
Acer ePresentation Management – Biztosítja a kivetítőkhöz való csatlakozás
lehetőségét, illetve módot ad a megjelenítési beállítások kényelmes
módosítására.
•
Acer eDataSecurity Management – Jelszavakkal és fejlett titkosító
algoritmusok alkalmazásával védi az adatokat.
•
•
Acer eLock Management – Korlátozza a külső adathordozók elérését.
Acer eRecovery Management – Rugalmas, megbízható és teljes értékű
megoldás az adatok biztonsági mentésére és helyreállítására.
•
Acer eSettings Management – Biztosítja a rendszerinformációk gyors
elérését és a beállítások egyszerű módosításának lehetőségét.
Acer ePerformance Management – A lemezhelyhasználat, a memória és a
rendszerleíró adatbázis beállításainak optimalizálásával növeli a rendszer
teljesítményét.
•
Ha további információkat szeretne kapni, akkor kattintson az egér jobb gombjával az
Empowering Technology eszköztárra, majd válassza a Help (Súgó) vagy a Tutorial
(Oktató) parancsot.
Az Empowering Technology jelszava
Az Acer eLock Management és az Acer eRecovery Management használata előtt meg
kell adnia az Empowering Technology jelszavát. A művelet elvégzéséhez kattintson az
egér jobb gombjával az Empowering Technology eszköztárra, majd válassza a
„Password Setup” (Jelszó beállítása) parancsot. Ha nem adja meg az Empowering
Technology jelszavát, akkor az Acer eLock Management vagy az Acer eRecovery
Management első használatakor a programok is felajánlják ennek lehetőségét.
Megjegyzés: Ha elveszíti a jelszót, akkor az alapállapotot csak a
számítógép megformázásával vagy valamelyik Acer ügyfélközpont
segítségével tudja visszaállítani. Ügyeljen erre, és jegyezze meg vagy
írja fel a jelszót.
Empowering Technology
•
2
Acer eNet Management
Az Acer eNet Management alkalmazásával gyorsan és könnyen csatlakozhat a
különféle helyszíneken található vezetékes és vezeték nélküli hálózatokhoz.
Az alkalmazást a hordozható számítógép "Acer eNet Management" ikonjára
kattintva vagy a Start menüből érheti el. Ha kívánja, az Acer eNet Managementet a
számítógép indításakor automatikusan is elindíthatja.
Empowering Technology
Az Acer eNet Management automatikusan kiválasztja a legjobb beállításokat az új
helyhez, miközben a beállítások az igényeknek megfelelő, manuális módosításának
lehetőségét is fenntartja.
3
Az Acer eNet Management képes az egyes helyszínek hálózati beállításainak
profilokba történő elmentésére, és mindig a megfelelő profilt választja ki, miközben
Ön a különböző helyszínek között mozog. Az elmentett beállítások között a hálózati
beállítások (IP- és DNS-beállítások, vezeték nélküli hozzáférési pont jellemzői stb.)
mellett az alapértelmezett nyomtató is megtalálható. Biztonsági okokból az Acer
eNet Management felhasználóneveket és jelszavakat nem tárol.
Empowering Technology
4
Acer ePower Management
Az Acer ePower Management letisztult felhasználói felülettel rendelkezik.
Indításához válassza az Empowering Technology felület Acer ePower Management
elemét.
Empowering Technology
AC mode (Adapteres mód)
Az alapértelmezett beállítás a "Maximum Performance" (Maximális teljesítmény).
Szükség esetén módosíthatja a processzor sebességét, az LCD kijelző fényerejét
és az egyéb jellemezőket, a megfelelő gombokra kattintva pedig be- és
kikapcsolhatja a következő funkciókat: Vezeték nélküli LAN, Bluetooth, CardBus,
FireWire (1394), vezetékes LAN és optikai eszköz, amennyiben támogatott.
DC mode (Akkumulátoros mód)
Négy előre megadott profil közül választhat: Entertainment (Szórakozás),
Presentation (Bemutató), Word Processing (Szövegszerkesztés) és Maximum
Battery (Maximális akkumulátoros üzemidő). Legfeljebb három saját profilt is
megadhat.
Új energiagazdálkodási profil létrehozása:
1
Szükség szerint módosítsa az energiagazdálkodási beállításokat.
2
Az új energiagazdálkodási profil mentéséhez kattintson a "Save as..."
(Mentés másként...) gombra.
3
Adjon nevet az újonnan létrehozott profilnak.
4
Válassza ki, hogy a profil az adapteres vagy az akkumulátoros módhoz
tartozzon, majd kattintson az OK gombra.
5
Az új profil megjelenik a profillistában.
5
Az akkumulátor állapota
Ha valós időben szeretné követni, hogy az aktuális használat mellett még várhatóan
mennyi ideig működtetheti a számítógépet akkumulátorról, tekintsen az ablak bal
alsó sarkában található panelre.
Empowering Technology
A további lehetőségek eléréséhez kattintson a "Settings" (Beállítások) gombra:
•
Riasztások beállítása.
•
Gyári alapbeállítások visszatöltése.
•
Válassza ki, hogy milyen műveletre kerüljön sor a fedél lehajtásakor vagy a
bekapcsoló gomb megnyomásakor.
•
Jelszó megadása a gép hibernálás vagy készenléti állapot utáni eléréséhez.
•
Az Acer ePower Managementtel kapcsolatos információk megtekintése.
Empowering Technology
6
7
Acer ePresentation Management
Az Acer ePresentation Management alkalmazással – az FN + F5 gyorsbillentyűt
lenyomva – külső készülékre vagy kivetítőre is továbbíthatja a számítógép
kijelzőjének tartalmát. Ha van automatikus felismerést végző hardverelem a
rendszerben, és a külső kijelző támogatja, akkor a külső kijelző csatlakoztatásakor a
rendszer kijelzője automatikusan kikapcsol. Az automatikusan fel nem ismerhető
kivetítők és egyéb külső készülékek esetében indítsa el az Acer ePresentation
Management alkalmazást, majd válassza ki a megfelelő képernyőbeállítást.
Empowering Technology
Megjegyzés: Ha a kivetítő lehúzásakor nem a megfelelő felbontás áll
vissza, vagy olyan külső felbontást szeretne használni, amit az Acer
ePresentation Management nem támogat, akkor a Megjelenítés
tulajdonságai párbeszédpanelen vagy a grafikus vezérlő gyártója által
adott segédprogrammal adja meg a képernyő beállításait.
8
Acer eDataSecurity Management
Empowering Technology
Az Acer eDataSecurity Management egy könnyen használható fájltitkosító
segédprogram, amellyel megakadályozhatja fájljainak illetéktelen személyek általi
elérését. A kényelmes használat, valamint az adatok gyors és könnyű titkosítása és
visszafejtése érdekében bővítményként egybeépül a Windows Intézővel, valamint
az MSN Messengerrel és a Microsoft Outlookkal együttműködve a fájlok azonnali,
futás közbeni titkosítására is képes.
Az Acer eDataSecurity Management telepítő varázslója a felügyelői jelszót és a
fájlokhoz alapértelmezett esetben hozzárendelt saját jelszót egyaránt bekéri Öntől.
Alapesetben a program ezt a saját jelszót használja a fájlok titkosítására, de az
egyes fájlok titkosításakor külön saját jelszót is megadhat hozzájuk.
Megjegyzés: Az adott fájl titkosításához használt jelszó egyben a
rendszer által a visszafejtéshez igényelt egyedi kulcs is. Ha elveszíti a
jelszót, akkor a felügyelői jelszó az egyetlen fennmaradó kulcs, amivel
a fájlt vissza tudja fejteni. Ha mindkét jelszót elveszíti, akkor többé
nem tudja visszafejteni a titkosított fájlt! Minden jelszót biztonságos
helyen őrizzen!
9
Empowering Technology
Acer eLock Management
Az Acer eLock Management egy biztonsági segédprogram, melynek segítségével
zárolhatja az eltávolítható adattárolókat, valamint az optikai és a hajlékonylemezes
meghajtót, biztosítva ezzel az adatlopás elleni védelmet arra az időre, amíg
őrizetlenül hagyja a számítógépet.
•
Removable data devices (Eltávolítható adattároló eszközök) – USB-s
lemezmeghajtók, USB-kulcsok, USB-s flash meghajtók, USB-s MP3
meghajtók, USB-s memóriakártya-olvasók, IEEE 1394 felületű
lemezmeghajtók és minden egyéb eltávolítható lemezmeghajtó, amely a
rendszerhez kapcsolva fájlrendszerként csatlakoztatható.
•
Optical drive devices (Optikai meghajtók) – Tetszőleges típusú CD-ROM- vagy
DVD-ROM-meghajtó.
•
Floppy disk drives (Hajlékonylemezes meghajtók) — Kizárólag 3,5”-os
lemezek.
•
Interfaces (Interfészek) – soros port, párhuzamos port, infravörös (IR) és
Bluetooth.
Az Acer eLock Management aktiválásához előbb meg kell adnia egy jelszót. Ezt
követően bármelyik eszköztípust zárolni lehet. A zárolások azonnal, a számítógép
újraindítása nélkül is érvénybe lépnek, illetve a számítógép újraindítását követően is
érvényben maradnak, amíg fel nem oldja őket.
10
Empowering Technology
Megjegyzés: Ha elveszíti a jelszót, akkor az alapállapotot csak a
számítógép megformázásával vagy valamelyik Acer ügyfélközpont
segítségével tudja visszaállítani. Ügyeljen erre, és jegyezze meg vagy
írja fel a jelszót.
11
Acer eRecovery Management
Az Acer eRecovery Management egy rendkívül sokoldalú segédprogram, melynek
köszönhetően többé nincs szükség a gyártói helyreállító lemezek használatára. Az
Acer eRecovery Management segédprogram a rendszer merevlemezén, egy rejtett
partíción található. A felhasználó által készített mentések tárolása a D:\ meghajtón
történik. Az Acer eRecovery Management a következőket biztosítja:
•
Jelszavas védelem.
•
Alkalmazások és illesztőprogramok helyreállítása.
•
Kép/adat alapú mentés:
Mentés merevlemezre (helyreállítási pont megadása).
•
Mentés CD/DVD-lemezre.
Kép/adat alapú helyreállító eszközök:
•
Helyreállítás rejtett partícióról (gyári alapértékekre).
•
Visszaállítás merevlemezről (a felhasználó által utoljára megadott
helyreállítási pontra).
•
Helyreállítás CD/DVD-lemezrő
Empowering Technology
•
•
Empowering Technology
12
További információk: AcerSystem User's Guide, "Acer eRecovery Management"
a 91. oldalon.
Megjegyzés: Ha a számítógéphez nem tartozik helyreállító CD-lemez
vagy rendszer CD-lemez, akkor az Acer eRecovery Management
”System backup to optical disk” (Rendszer biztonsági mentése optikai
lemezre) funkciójával írjon egy mentési képet CD- vagy DVD-lemezre.
Ha CD-lemez vagy az Acer eRecovery Management segítségével
állítja helyre a rendszert, akkor a legjobb eredményt úgy érheti el,
hogy az összes perifériát – ide értve az Acer ezDockot is – leválasztja
a számítógépről (kivéve a külső Acer optikai meghajtót, amennyiben
rendelkezik ilyennel).
13
Acer eSettings Management
Az Acer eSettings Management alkalmazással megvizsgálhatja a hardver
specifikációit, megváltoztathatja a BIOS jelszavait és a Windows beállításait,
valamint figyelemmel kísérheti a rendszer egészségi állapotát.
Az Acer eSettings Management:
•
Egyszerű grafikus felületet nyújt a navigáláshoz.
•
Képes megjeleníteni a rendszer általános állapotát, illetve a tapasztaltabb
felhasználók számára speciális figyelési funkciókat is biztosít.
Empowering Technology
14
Acer ePerformance Management
Empowering Technology
Az Acer ePerformance Management egy rendszeroptimalizáló eszköz, mellyel
megnövelheti Acer hordozható számítógépének teljesítményét. A rendszer általános
teljesítményének javítására a következő lehetőségeket biztosítja:
•
Memory optimization (Memóriaoptimalizálás) – A használaton kívüli memória
felszabadítása és a memóriahasználat ellenőrzése.
•
Disk optimization (Lemezoptimalizálás) – A felesleges elemek és fájlok
eltávolítása.
•
Speed optimization (Sebességoptimalizálás) – A Windows XP operációs
rendszer hasznáhatóságának és teljesítményének növelése.
15
Ismerkedjen meg új Acer gépével!
Miután a Kezdők számára... poszter alapján üzembe helyezte a számítógépet,
ismerkedjen meg új Acer gépével!
Elölnézet
Magyar
#
Ikon
Elem
Leírás
1
Beépített kamera
1,3 megapixel felbontású webkamera
videokommunikációs célokra.
2
Kijelző
Más néven folyadékkristályos kijelző (LiquidCrystal Display; LCD), a számítógép kimenetét
jeleníti meg.
3
Állapotjelző
fények
Fénykibocsátó diódák (Light-Emitting Diode,
LED), fényükkel a számítógép funkcióinak és
összetevőinek állapotát jelzik.
16
Magyar
#
Ikon
Elem
Leírás
4
Vezeték nélküli
kommunikáció
gomb/állapotjelző
Engedélyezi/letiltja a vezeték nélküli funkciót. A
vezeték nélküli LAN kommunikáció állapotát
jelzi.
5
Bluetooth
kommunikáció
gomb/állapotjelző
Engedélyezi/letiltja a Bluetooth funkciót.
A Bluetooth kommunikáció állapotát jelzi.
6
Mikrofon
Belső mikrofon hangfelvételek készítéséhez.
7
Érintőpad
Érintésérzékeny mutatóeszköz, a
számítógépek egeréhez hasonlóan működik.
8
Kattintógombok
(bal, középső és
jobb)
A bal és a jobb oldali gomb bal és jobb oldali
egérgombként szolgál; a középső gomb pedig
négyirányú gördítésre, léptetésre használható.
9
Arcade/média
gombok
Az Acer Arcade alkalmazással és egyéb
médialejátszó programokkal használhatók.
10
Csuklótámasz
Kényelmes támaszkodási felület a számítógép
használatának idejére.
11
Billentyűzet
Az adatbevitel eszköze.
12
Bekapcsoló gomb
Be- és kikapcsolja a számítógépet.
13
Gyorsindító
gombok
A gyakran használt programok elindítására
szolgáló gombok. A részleteket lásd:
"Gyorsindító gombok" a 28. oldalon.
Elölnézet lehajtott kijelzővel
#
Elem
Leírás
1
Ikon
Retesz
A számítógép fedelét rögzíti.
2
Hangszórók
A bal és a jobb oldali hangszórók sztereó
hangkimenetet biztosítanak.
17
#
Ikon
Leírás
3
Üzemállapot
jelzőfény
A számítógép üzemállapotát jelzi.
4
Akkumulátor
állapotjelző
Az akkumulátor üzemállapotát jelzi.
5
Bluetooth
kommunikáció
állapotjelző
A Bluetooth kommunikáció állapotát jelzi.
6
Vezeték nélküli
kommunikáció
állapotjelző
A vezeték nélküli LAN kommunikáció állapotát
jelzi.
7
Vonali bemenet
aljzat
Hangbemeneti eszközök (pl. CD-lejátszó,
sztereó sétálómagnó) csatlakoztatását teszi
lehetővé.
8
Mikrofonbemenet
aljzat
Külső mikrofon csatlakoztatását teszi lehetővé.
9
Fejhallgató/
hangszóró/vonali
kimenet, S/PDIFtámogatással
Hangkimeneti eszközök (pl. hangszórók,
fejhallgató) csatlakoztatását teszi lehetővé.
10
Infravörös port
Távvezérlő jeleinek fogadására alkalmas.
11
"Öt az egyben"
kártyaolvasó
Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS
PRO), MultiMediaCard (MMC), Secure Digital
(SD) és xD-Picture Card (xD) kártyák
fogadására képes.
Megjegyzés: Egyszerre csak egyféle kártya
használatára van lehetőség.
12
IEEE 1394 port
IEEE 1394 eszközök csatlakoztatását teszi
lehetővé.
Magyar
Elem
18
Bal oldali nézet
Magyar
#
Ikon
Elem
Leírás
1
Kensington záraljzat
Kensington számítógépes biztonsági
zár alkalmazását teszi lehetővé.
2
Modem (RJ-11) port
Telefonvonal csatlakoztatását teszi
lehetővé.
3
Optikai meghajtó
Belső optikai meghajtó, CD- és DVDlemezek kezelésére képes.
4
Az optikai lemez elérését
jelző fény
Akkor világít, amikor az optikai meghajtó
aktív.
5
Optikai meghajtó
kiadógombja
Kiadatja a lemezt az optikai
meghajtóból.
6
Vészkiadó furat (csak
bizonyos modelleken
található meg)
Lehetővé teszi az optikai meghajtó
tálcájának a számítógép kikapcsolt
állapotában történő kinyitását.
7
USB 2.0 port
USB 2.0 eszközök (pl. USB-s egér vagy
kamera) csatlakoztatását teszi lehetővé.
Jobb oldali nézet
Elem
Leírás
1
#
Ikon
PC-kártya kiadógombja
A foglalatban található PC-kártyát adja ki.
2
PC-kártyafoglalat
Egy darab 2-es típusú (Type II) PC-kártya
fogadására alkalmas.
19
#
Ikon
Elem
Leírás
ExpressCard/34 foglalat ExpressCard/34 modul befogadására
képes.
4
USB 2.0 port
USB 2.0 eszközök (pl. USB-s egér vagy
kamera) csatlakoztatását teszi lehetővé.
5
S-video/TV-kimenet
aljzat (NTSC/PAL)
Televízió vagy egyéb, S-video bemenettel
ellátott külső készülék csatlakoztatását
teszi lehetővé.
6
Külső kijelző (VGA) port
Megjelenítő eszköz (pl. külső monitor
vagy LCD kivetítő) csatlakoztatását teszi
lehetővé.
7
Szellőzőnyílások
Segítségükkel még hosszas használat
esetén is fenntartható a számítógép
megfelelő üzemi hőmérséklete.
8
Egyenáramú bemenet
aljzat
A váltakozó áramú hálózati adapter
csatlakoztatását teszi lehetővé.
Hátulnézet
#
Ikon
1
2
Elem
Leírás
Ethernet (RJ-45) port Ethernet 10/100/1000 típusú hálózattal képes
biztosítani a kapcsolatot.
HDMI
HDMI port
A nagy felbontású, digitális
videokapcsolatokat támogatja.
3
DVI-D port
A digitális videokapcsolatokat támogatja
4
AV-bemeneti aljzat
Audió/videó (AV) készülékek jeleit fogadja
(csak bizonyos modelleken található meg).
5
RF-bemeneti port
PAL/SECAM kábel vagy DVB-T antenna
csatlakoztatását teszi lehetővé.
6
Akkumulátor
A számítógép áramellátását biztosítja.
Magyar
3
20
Magyar
Alulnézet
#
Elem
Leírás
1
Akkumulátorfoglalat
A számítógép akkumulátorát fogadja be.
2
Akkumulátor kioldógombja
Az akkumulátor eltávolítását teszi lehetővé.
3
Hűtőventilátor
A számítógép hűtését segíti elő.
Megjegyzés: A ventilátor nyílását nem szabad
elfedni, illetve a levegő áramlását egyéb módon
sem szabad akadályozni.
4
Memóriarekesz
A számítógép memóriáját fogadja be.
5
Mélynyomó
Az alacsony frekvenciájú hangokat szólaltatja
meg.
6
Merevlemez-foglalat
A számítógép merevlemezét fogadja be
(csavaros rögzítésű).
7
Akkumulátor retesze
Az akkumulátor rögzítését biztosítja.
21
Specifikációk
•
•
•
•
Eredeti Windows® XP Home Edition (Service Pack 2)
Eredeti Windows® XP Media Center Edition 2005
Eredeti Windows® XP Professional (Service Pack 2)
Eredeti Windows® XP Professional x64 Edition
Platform
•
Intel® Centrino® Duo mobil technológia, a következő
jellemzőkkel:
•
Intel® Core™ Duo T2300/T2400/T2500/T2600/
T2700 processzor (2 MB másodszintű gyorsítótár,
1,66/1,83/2/2,16/2,33 GHz, 667 MHz-es előoldali
busz)
•
Intel® Core™ 2 Duo T5500/T5600 processzor (2 MB
másodszintű gyorsítótár, 1,66/1,83 GHz,
667 MHz-es előoldali busz), az Intel® Extended
Memory 64 Technology (Intel® EM64T)
•
Intel® Core™ 2 Duo T7200/T7400/T7600
processzor (4 MB másodszintű gyorsítótár, 2/2,16/
2,33 GHz, 667 MHz-es előoldali busz), az Intel®
Extended Memory 64 Technology (Intel® EM64T)
•
Mobil Intel® 945PM Express lapkakészlet
•
Intel® PRO/Wireless 3945ABG hálózati csatoló
(kétsávos, hárommódú, 802.11a/b/g),
Wi-Fi CERTIFIED™, az Acer SignalUp™ vezeték
nélküli technológia támogatása
Rendszermemória Legfeljebb 2 GB 667 MHz-es DDR2 memória, kettő darab
soDIMM modullal 4 GB-ig bővíthető (kétcsatornás működés
támogatása)
Magyar
Operációs
rendszer
22
TV-tuner
•
•
Magyar
•
•
•
•
Acer TV-tuner opciók:
•
Analóg TV-tuner, MPEG-2 folyamok hardveres
kódolásával
•
Digitális és analóg, hibrid TV-tuner, MPEG-2
folyamok hardveres kódolásával
•
Digitális és analóg, hibrid TV-tuner, MPEG-2
folyamok szoftveres kódolásával
Analóg, a nemzetközi analóg TV-szabványokat támogató
TV-tuner (NTSC/PAL/SECAM)
A digitális TV-tuner a DVB-T (Digital Video Broadcasting
Terrestrial, földi digitális műsorszórás) szabványt
támogatja (6 MHz – 8 MHz)
TV-tuner be/kimenet:
•
RF aljzat digitális/analóg TV-antennakábel jelének
fogadására
•
AV-bemeneti csatlakozó kompozit/S-video/vonali
hangbemeneti/videobemeneti jel fogadására
TV-tuner kábelek:
•
PAL kábel a digitális/analóg TV-bemenethez, NTSC
átalakító az aljzat PAL/SECAM szabványúról NTSC
szabványúra alakításához
•
Mini DIN kábel: RCA aljzat és S-video port hang/
videó bevitelére
Acer DVB-T antenna (UHF/VHF vétel), az Acer
SignalUp™ technológia támogatásával
23
Megjelenítés és
grafika
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Adattároló
alrendszer
•
•
•
Egy vagy kettő darab 80/100/120/160 GB-os (vagy
gyorsabb) Serial ATA merevlemezes meghajtó, a RAID
0/1 és Intel® Matrix RAID
Optikai meghajtók:
•
1X HD-DVD
•
8X DVD-Super Multi kétrétegű meghajtó
(betöltőnyílásos)
Öt az egyben kártyaolvasó, amely a Memory Stick®
(MS), a Memory Stick PRO™ (MS PRO), a
MultiMediaCard (MMC), a Secure Digital (SD) és az
xD-Picture Card™ (xD) kártyákat támogatja
Magyar
•
17"-os, WXGA+, 400 nites, széles színskálájú (72%),
nagy kontrasztú (500:1), két fényforrással ellátott
Acer CrystalBriteTM TFT LCD, 1440 x 900 képpontos
felbontás, az Acer GridVista™ technológiával a
többablakos, két képernyős megjelenítés támogatása
17"-os, 200 nites, nagy fényerejű, WXGA+
Acer CrystalBrite™ TFT LCD, 1440 x 900 képpontos
felbontás, az Acer GridVista™ technológiával a
többablakos, két képernyős megjelenítés támogatása
NVIDIA® GeForce® Go 7900 GS 512 MB külső GDDR3
videomemóriával, kettős független megjelenítés, a
Microsoft® DirectX® 9.0, Shader Model 3.0, OpenEXR
High Dynamic Range (HDR) technológia, NVIDIA®
PowerMizer™ 6.0 és PCI Express®
NVIDIA® GeForce® Go 7600 256 MB külső GDDR2
videomemóriával, kettős független megjelenítés, a
Microsoft® DirectX® 9.0, Shader Model 3.0, OpenEXR
High Dynamic Range (HDR) technológia, NVIDIA®
PowerMizer™ 6.0 és PCI Express®
16,7 millió szín
Legfeljebb 2048 x 1536 képpontos felbontás átlapolatlan
CRT-n
MPEG-2/DVD-lejátszás hardveres gyorsítással
S-video/TV-kimenet (NTSC/PAL)
DVI-D (ténylegesen digitális videointerfész) HDCPtámogatással (High Definition Content Protection, nagy
felbontású tartalmak védelme)
HDMI™-támogatás
Acer CinemaVision™ technológia (Acer Arcade™)
Acer ClearVision™ technológia (Acer Arcade™)
24
Méretek és súly
•
•
•
•
Energiaellátó
alrendszer
•
Magyar
•
•
•
Beviteli eszközök
•
•
•
•
•
•
Hang
•
•
•
•
•
•
•
400 (szélesség) x 297 (mélység) x 33,5/47,2 (magasság)
mm (15,76 x 11,70 x 1,32/1,86 hüvelyk)
3,98 kg (8,77 lbs.) TV-tunerrel és második merevlemezes
meghajtóval
3,95 kg (8,71 lbs.) második merevlemezzel, TV-tuner
nélkül
3,88 kg (8,55 lbs.) TV-tunerrel, második merevlemez
nélkül
ACPI 2.0 processzor-energiakezelő szabvány:
a készenléti és a hibernálás energiatakarékos üzemmód
támogatása
71 W-os, 4800 mAh-s, lítium ionos akkumulátor
(8 cellával)
Acer QuicCharge™ technológia:
•
80 százalékos feltöltés egy óra alatt
•
2 órás gyorstöltés a rendszer kikapcsolt állapota
mellett
•
2,5 órás töltés használat közben
90 W-os hálózati adapter
105/106 gombos billentyűzet
Érintőpad négyirányú léptető gombbal
Négy darab gyorsindító gomb
Kilenc darab médiagomb: Acer Arcade™, film, TV, zene,
felvétel, lejátszás/szünet, leállítás, előző, következő
Kettő darab LED-gomb: WLAN és Bluetooth®
Acer távvezérlés:
•
Acer Arcade™ (48 gombos)
•
Windows® Media Center Edition
(külső USB CIR vevőt használ)
Hangrendszer kettő darab beépített Acer 3DSonic
(1,5 wattos) hangszóróval és egy darab Acer BasSonic
(3 wattos) mélysugárzóval
Az Intel® High-Definition hangrendszer támogatása
A Dolby Digital Live támogatása
A DTS CONNECT™, a DTS INTERACTIVE™ és a DTS
NEO:PC™ technológia támogatása
Sound Blaster Pro™ és MS-Sound kompatibilis
S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) támogatás a
digitális hangsugárzókhoz
Kettő darab beépített mikrofon sztereó felvételek
készítéséhez
25
Kommunikáció
•
•
•
•
•
Be/kiviteli felület
•
•
•
•
•
ExpressCard™/34 foglalat
PC-kártyafoglalat (egy darab Type II)
Öt az egyben kártyaolvasó (SD/MMC/MS/MS PRO/xD)
HDMI™ kimeneti port
Négy darab USB 2.0 port
DVI-D port HDCP-támogatással
IEEE 1394 port
Gyors infravörös (FIR) port / Fogyasztói infravörös (CIR)
port
Külső kijelző (VGA) port
RF-bemeneti aljzat digitális és analóg TV-jelek
fogadásához
AV-bemeneti aljzat
S-Video/TV-kimenet aljzat (NTSC/PAL)
Fejhallgató/hangszóró/vonali kimenet,
S/PDIF-támogatással
Mikrofonbemenet aljzat
Vonali bemenet aljzat
Ethernet (RJ-45) port
Modem (RJ-11) port
Egyenáramú bemenet a hálózati adapterhez
•
•
Kensington záraljzat
Felhasználói és felügyelői jelszó a BIOS-ban
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Biztonság
Magyar
•
Modem: 56K ITU V.92 PTT jóváhagyással;
Wake-on-Ring támogatás
LAN: gigabit Ethernet; Wake-on-LAN támogatás
WLAN: Intel® PRO/Wireless 3945ABG hálózati csatoló
(kétsávos, hárommódú, 802.11a/b/g), Wi-Fi
CERTIFIED™, Wi-Fi CERTIFIED™, az Acer SignalUp™
vezeték nélküli technológia támogatása
WPAN: Bluetooth® 2.0+EDR (Enhanced Data Rate,
továbbfejlesztett adatátvitel)
Acer Video Conference, a Voice and Video over Internet
Protocol (VVoIP) (hang- és videotovábbítás internet
felett) támogatása az Acer OrbiCam™ és az opcionális
Acer Bluetooth® VoIP telefon segítségével
1,3 megapixeles Acer OrbiCam™ CMOS kamera
(az LCD panelre szerelve), a következő jellemzőkkel:
•
225 fokos, ergonómikus forgatási lehetőség
•
Acer VisageOn™ technológia
•
Acer PrimaLite™ technológia
26
Magyar
Szoftverek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Opcionális
kiegészítők és
tartozékok
•
•
•
•
•
Környezet
•
•
Acer Empowering Technology (eDataSecurity / eLock /
ePerformance / eRecovery / eSettings / eNet / ePower /
ePresentation Management)
Acer Arcade™
Acer GridVista™
CyberLink® PowerDVD™
Acer Launch Manager
Adobe® Reader®
CyberLink® PowerProducer™
Norton AntiVirus™
NTI CD-Maker™
Acer Bluetooth® VoIP telefon
8 cellás lítium ionos akkumulátor
90 W-os hálózati adapter
512 MB-os, 1 GB-os vagy 2 GB-os, 667 MHz-es
DDR2 soDIMM modulok
Külső, USB-s hajlékonylemezes meghajtó
Hőmérséklet:
•
Üzemeltetés: 5 °C – 35 °C
•
Kikapcsolt állapotban: -20 °C – 65 °C
Páratartalom (kicsapódás nélkül):
•
Üzemeltetés: 20% – 80%
•
Kikapcsolt állapotban: 20% – 80%
Rendszer
megfelelés
•
•
•
•
ACPI
DMI 2.0
Mobile PC 2002
Wi-Fi®
Garancia
Egy év Utazók Nemzetközi Garanciája
(International Travelers Warranty; ITW)
Megjegyzés: A fent megadott specifikációk csak tájékoztató jellegűek.
A számítógép pontos konfigurációja a megvásárolt modell függvénye.
27
Állapotjelzők
A számítógép hét könnyen leolvasható állapotjelzővel rendelkezik, melyek közül
négy az előlapon található.
Magyar
Az üzemállapot, az akkumulátor és a vezeték nélküli kommunikáció állapotjelző fény
akkor is látható, ha az LCD kijelző le van hajtva.
Ikon
Funkció
Leírás
HDD
Jelzi, ha a merevlemezes meghajtó használatban van.
Akkor világít, ha a
be van kapcsolva.
NumLk
Akkor világít, ha a NumLk be van kapcsolva.
Üzemállapot
A számítógép üzemállapotát jelzi.
Akkumulátor
Az akkumulátor üzemállapotát jelzi.
Bluetooth
A Bluetooth kommunikáció állapotát jelzi.
Vezeték nélküli
LAN
A vezeték nélküli LAN kommunikáció állapotát jelzi.
1. Töltés: Sárgán világít, ha az akkumulátor töltése folyamatban van.
2. Teljesen feltöltve: Hálózati tápellátás használatakor zölden világít.
28
Gyorsindító gombok
A billentyűzet fölött négy gomb található. Ezeket gyorsindító gomboknak nevezzük.
Magyar
Funkciójuk rendre: levelezés, webböngésző, Empowering Key <
programozható gomb.
> és egy
Az Acer Empowering Technology használatához nyomja meg az <
> gombot.
Lásd: "Acer Empowering Technology" a 1. oldalon. A levelezés és webböngésző
gomb az alapértelmezett levelező- és böngészőprogramot indítja el, de funkciójukat
a felhasználó megváltoztathatja. A webböngésző, a levelezés és a programozható
gombbal kapcsolatos beállításokat az Acer Launch Manager alkalmazással adhatja
meg. Lásd: "Launch Manager" a 52. oldalon.
Gyorsindító gomb
Alapértelmezett alkalmazás
Elektronikus levelező alkalmazás
(felhasználó által programozható)
Acer Empowering Technology
(felhasználó által programozható)
Internetes böngészőprogram
(felhasználó által programozható)
P
Felhasználó által programozható
29
Érintőpad
A beépített érintőpad egy olyan mutatóeszköz, amely a felületén érzékeli a mozgást.
Ez azt jelenti, hogy a kurzor annak megfelelően reagál, ahogy Ön az ujját mozgatja
az érintőpad felületén. A csuklótámasz központi elhelyezésének köszönhetően
kényelmes, biztonságos használatot tesz lehetővé.
Magyar
Alapvető tudnivalók az érintőpadról
Az érintőpad használatát az alábbi pontokban ismertetjük:
Magyar
30
•
•
A kurzor mozgatásához húzza végig az ujját az érintőpadon (2).
•
Az oldalakon fel/le és jobbra/balra mozogni a négyirányú léptető gombbal (3)
tud. Ezzel a gombbal azt a hatást éri el, mintha a windowsos alkalmazásokban
a gördítősávra kattintana.
A kiválasztási és végrehajtási műveleteket az érintőpad szélén, a bal (1) és a
jobb (4) oldalon található gombot lenyomva végezheti el. A két gomb megfelel
az egereken található bal és jobb gombnak. Az érintőpadon való koppintás
megfelel a bal gombbal való kattintásnak.
Jobb
gomb (4)
Funkció
Bal gomb (1)
Végrehajtás
Gyors
egymásutánban
kattintson
kétszer.
Koppintson kétszer
(ugyanolyan gyorsan,
mintha az egér
gombjával kétszer
kattintana).
Kiválasztás
Kattintson
egyszer.
Koppintson egyszer.
Elhúzás
Kattintson, és
tartsa lenyomva
a gombot, majd
ujját az
érintőpadon
mozgatva húzza
el a kurzort.
Koppintson kétszer
(ugyanolyan gyorsan,
mintha az egér
gombjával kétszer
kattintana), a második
koppintás után tartsa az
ujját az érintőpadon,
majd húzza el a kurzort.
A helyi menü
elérése
Görgetés
Érintőpad (2)
Középső
gomb (3)
Kattintson
egyszer.
Billentse a
gombot fel/
le/balra/
jobbra,
majd tartsa
lenyomva.
Megjegyzés: Csak száraz és tiszta ujjal használja érintőpadot.
Az érintőpadot is tartsa szárazon és tisztán. Az érintőpad az ujj
mozgására érzékeny. Ezért minél könnyedebb az érintés, annál
jobban reagál. Az erősebb érintés nem növeli az érintőpad
reagálóképességét.
Megjegyzés: Alapesetben az érintőpadon engedélyezve van a
vízszintes és a függőleges görgetés. A funkciókat a Windows
Vezérlőpultjának Egér segédprogramjával tilthatja le.
31
A billentyűzet használata
A billentyűzet teljes méretű billentyűkkel és numerikus billentyűzettel, külön
kurzorbillentyűkkel, lezáró, Windows-, funkció- és további különleges billentyűkkel
rendelkezik.
Lezáró billentyűk és numerikus billentyűzet
A billentyűzetnek három zároló billentyűje van, ezekkel egy-egy funkciót lehet be- és
kikapcsolni.
Magyar
Zároló
billentyű
Leírás
Amikor a
be van kapcsolva, minden betűkarakter
nagybetűként jelenik meg.
NumLk
Ha a NumLk be van kapcsolva, akkor a jobb kézre eső
numerikus billentyűzet numerikus üzemmódban működik.
A billentyűk számológépként működnek (a számtani
műveletekkel: +, -, * és / együtt). Ha a NumLk ki van kapcsolva,
akkor a gombok kurzorgombokként szolgálnak, illetve egyéb
billentyűparancsok elérését teszik lehetővé.
Scr Lk
<Fn> + <F12>
Amikor a Scr Lk be van kapcsolva, akkor a képernyő tartalma a
felfelé vagy a lefelé mutató nyíllal jelölt billentyű megnyomásakor
egy sorral feljebb vagy lejjebb gördül. A Scr Lk egyes
alkalmazásoknál nem működik.
A numerikus billentyűzet az asztali numerikus billentyűzetekhez hasonlóan működik.
kisméretű karakterek jelölik. A billentyűzet feliratozásának egyszerűsítése
érdekében a kurzorvezérlő szimbólumok nincsenek feltüntetve a billentyűkön.
Az elérni kívánt
funkció
NumLk be
A billentyűzet
számbillentyűi
A számokat a megszokott
módon gépelje be.
NumLk ki
32
Az elérni kívánt
funkció
NumLk be
NumLk ki
A billentyűzet
A kurzorvezérlő billentyűk
kurzorvezérlő billentyűi használata közben tartsa
lenyomva a <
Magyar
A billentyűzet normál
billentyűi
> billentyűt.
Miközben a billentyűzeten
gépel, az <Fn> billentyűt
tartsa lenyomva.
A kurzorvezérlő
billentyűk használata
közben tartsa lenyomva
az <Fn> billentyűt.
A betűket a megszokott
módon gépelje be.
Windows billentyűk
A billentyűzetnek két olyan gombja van, amely windowsos funkciókat lát el.
Billentyű
Leírás
Windows billentyű
Ha önmagában nyomja le, akkor a lenyomás hatása
ugyanaz, mintha a Windows Start ikonjára kattintana, azaz
megnyitja a Start menüt. Más billentyűkkel együtt
használva számos további funkciót képes ellátni:
Alkalmazás billentyű
<
>+<
>: A tálca következő gombját aktiválja.
<
> + <E>: Megnyitja a Sajátgép ablakot.
<
> + <F1>: Megnyitja a Súgó és támogatás ablakot.
<
> + <F>: Megnyitja A Keresés eredménye ablakot.
<
> + <R>: Megnyitja a Futtatás párbeszédablakot.
<
> + <M>: Az összes ablakot kisméretűre állítja.
<
>+<
> + <M>: Visszaállítja az ablakok méretét.
A billentyű lenyomásának ugyanaz a hatása, mint a jobb
egérgombbal történő kattintásnak, azaz megnyitja az
alkalmazás helyi menüjét.
Gyorsbillentyűk
A számítógép a legtöbb beállítás elérését gyorsbillentyűkkel vagy
billentyűkombinációkkal teszi lehetővé; ilyen például a képernyő fényereje, a
hangerő és a BIOS segédprogram.
Gyorsbillentyű használatához nyomja le és tartsa lenyomva az <Fn> billentyűt, a
billentyűkombináció másik billentyűjét csak ezt követően nyomja le.
33
Funkció
Leírás
Gyorsbillentyű súgó A gyorsbillentyűk súgóját jeleníti meg.
<Fn> + <F2>
Acer eSettings
<Fn> + <F3>
Acer ePower
Management
<Fn> + <F4>
Alvás
<Fn> + <F5>
A kijelző
átkapcsolása
<Fn> + <F6>
Kijelző
kikapcsolása
<Fn> + <F7>
Az érintőpad
átkapcsolása
Hangszóró be-,
illetve kikapcsolása
MédiagombA 9 médiagomb engedélyezése/
kapcsoló
letiltása.
Hangerő növelése Növeli a hangerőt.
<Fn> + <F8>
<Fn> + <F9>
<Fn> + <↑>
Megnyitja az Acer Empowering
Technology Acer eSettings elemét.
Lásd: "Acer Empowering
Technology" a 1. oldalon.
Megnyitja az Acer Empowering
Technology Acer ePower
Management elemét. Lásd: "Acer
Empowering Technology" a 1.
oldalon.
A számítógépet alvó üzemmódba
helyezi.
Vált a következő megjelenítési módok
között: kijelző, külső monitor (ha
csatlakoztatva van), illetve mindkettő.
Kikapcsolja a kijelző háttérvilágítását,
ezzel energiát takarítva meg. A
háttérvilágítás bármely billentyű
megnyomására visszakapcsol.
Be- és kikapcsolja a beépített
érintőpadot.
Be- és kikapcsolja a hangszórókat.
<Fn> + <↓>
Hangerő
csökkentése
Csökkenti a hangerőt.
<Fn> + <→>
Fényerő növelése
Növeli a kijelző fényerejét.
<Fn> + <←>
Fényerő
csökkentése
Csökkenti a kijelző fényerejét.
Magyar
GyorsbilleIkon
ntyű
<Fn> + <F1>
34
Különleges billentyűk
Magyar
Az euró és a dollár szimbólumot a billentyűzet középső részén felül, illetve a bal alsó
részén találja.
Az euró szimbólum
1
Nyisson meg egy szövegszerkesztőt.
2
Nyomja meg a billentyűzet jobb alsó részén található <
> billentyűt, vagy
tartsa lenyomva az <Alt Gr> billentyűt, majd nyomja meg a billentyűzet
közepén felül az <5> billentyűt.
Megjegyzés: Némelyik betűkészlet és szoftver nem támogatja az
euró szimbólum használatát. További információkat .a http://
www.microsoft.com/typography/faq/faq12.htm weboldalon talál.
USA dollár szimbólum
1
Nyisson meg egy szövegszerkesztőt.
2
Nyomja meg a billentyűzet jobb alsó részén található < > billentyűt, vagy
tartsa lenyomva az < > billentyűt, majd nyomja meg a billentyűzet közepén
felül az <4> billentyűt.
Megjegyzés: A funkció a nyelvi beállításoktól függően változhat.
35
Az optikai (CD vagy DVD) meghajtó
tálcájának kinyitása (csak bizonyos
modelleken található meg)
Ha a számítógép be van kapcsolva, az optikai meghajtó tálcájának kinyitásához
nyomja meg a lemezkiadó gombot.
Magyar
Ha a számítógép ki van kapcsolva, akkor az optikai meghajtó tálcáját a vészkiadó
furatba egy iratkapcsot nyomva nyithatja ki.
Számítógépes biztonsági zár
használata
A számítógép Kensington-kompatibilis biztonsági zárhoronnyal rendelkezik, amely
lehetővé teszi biztonsági zár csatlakoztatását.
36
Tekerje a számítógépes biztonsági zárhoz tartozó drótkötelet egy mozdíthatatlan
tárgy, például asztal vagy zárt fiók fogantyúja köré. Illessze be a horonyba a zárat,
majd a kulcsot elfordítva rögzítse. Kaphatók kulcs nélküli modellek is.
Hang
Magyar
A számítógép 32 bites Intel High-Definition hangrendszerrel és beépített, sztereó
hangszórókkal rendelkezik.
A hangerő állítása
A számítógép hangerejének beállítása egyszerűen, gombnyomással történik.
A további részleteket lásd a "Gyorsbillentyűk" a 32. oldalon.
Térhatású vagy többcsatornás hang
Kiváló minőségű, többcsatornás, digitális, térhatású hanggal élvezetesebbek és
élethűbbek a filmek, a játékok és a zene. Az Ön Acer notebookja a következő
technológiákat támogatja:
•
•
Dolby Digital Live
DTS Connect
37
Ha térhatású hangzást szeretne beállítani, akkor a Realtek HD Audio Manager a
Windows rendszer tálcáján található ikonjára
duplán kattintva indítsa el a
Realtek HD Sound Effect Managert . Ha az ikon nem látható, akkor a Sound
Manager programot a Vezérlőpult Realtek HD Sound Effect Manager ikonjával
érheti el.
Magyar
Dolby Digital Live
A Dolby Digital Live technológia egy Dolby Digital 5.1 bitfolyamba kódolja a
hangjeleket, így térhatású hangzásra képes hangrendszerrel többcsatornás
lejátszás valósítható meg.
A Dolby Digital Live technológia által kínált lehetőségek kihasználásához a Dolby
Digital szabványt támogató audio/videovevővel vagy digitális
hangsugárzórendszerrel kell rendelkeznie.
1
Az S/PDIF port és egy S/PDIF kábel segítségével csatlakoztassa a
számítógépet a hangrendszerhez.
2
Indítsa el a Realtek HD Sound Effect Manager programot.
3
Kattintson a Dolby Digital Live ikonra
, ezzel a hangjeleket Dolby
Digital bitfolyammá alakítja, és bekapcsolja a Dolby Digital kimenetet.
38
Megjegyzés: Amikor a Dolby Digital Live engedélyezve van, akkor a
számítógépnek csak a digitális hangkimeneti (S/PDIF) portja aktív. A
számítógép beépített hangszórói ilyenkor nem működnek. Ha a
számítógép beépített hangszóróit szeretné használni, akkor tiltsa le a
Dolby Digital Live funkciót.
Magyar
DTS Connect
A DTS Connect a DTS Interactive és a Neo:PC technológiát foglalja magában,
mindkét megoldás többcsatornás és sztereó tartalom megszólaltatását teszi
lehetővé. A DTS Interactive DTS-kompatibilis bitfolyamba kódolja a hangjeleket,
amivel térhatású hangrendszeren többcsatornás lejátszásra nyílik lehetőség. A
Neo:PC sztereó – például MP3 vagy WMA fájlokban, illetve zenei CD-lemezeken
lévő – tartalmat alakít át 7.1 csatornás, térhatású hangra.
A DTS Connect technológia által kínált lehetőségek kihasználásához a DTS
szabványt támogató audio/videovevővel vagy digitális hangsugárzórendszerrel kell
rendelkeznie.
1
Az S/PDIF port és egy S/PDIF kábel segítségével csatlakoztassa a
számítógépet a hangrendszerhez.
2
Indítsa el a Realtek HD Sound Effect Manager programot.
3
A sztereó tartalom többcsatornás formátumúra alakításához kattintson a DTS
Neo:PC ikonra
.
4
A DTS Interactive ikonra
kattintva többcsatornás, DTS Digital
Surround® formátumúra alakíthatja a hangjeleket, illetve engedélyezheti a DTS
kimenetet.
Megjegyzés: Amikor a DTS Interactive engedélyezve van, akkor a
számítógépnek csak a digitális hangkimeneti (S/PDIF) portja aktív. A
számítógép beépített hangszórói ilyenkor nem működnek. Ha a
számítógép beépített hangszóróit szeretné használni, akkor tiltsa le a
DTS Interactive funkciót.
Megjegyzés: A "DTS CONNECT", a "DTS INTERACTIVE" és a "DTS
NEO:PC" a DTS, Inc. védjegye; a "DTS" a DTS, Inc. regisztrált
védjegye.
39
RAID használata
Mi a RAID?
Az Ön két Serial ATA merevlemezes meghajtóval felszerelt Acer számítógépe a
RAID 0, a RAID 1 és az Intel Matrix RAID technológiát támogatja.
RAID 0
A RAID 0 (más néven csíkozott készlet) elosztja az adatokat két vagy több lemez
között. Redundanciát nem biztosít, paritást nem tárol. RAID 0 tömböt általában
akkor használunk, ha nagyobb teljesítményt szeretnénk elérni, bár arra is alkalmas,
hogy nagyszámú, fizikailag kisebb kapacitású lemezből kisebb számú, de nagyobb
kapacitású virtuális lemezt hozzunk létre. RAID 0 készletet eltérő méretű lemezekből
is létre lehet hozni, ám minden lemez csak a legkisebb lemez kapacitásával
megegyező méretű területtel járul hozzá a tömb kapacitásához – ha például egy 120
GB-os lemezt egy tömbbe helyezünk egy 100 GB-ossal, akkor a tömb mérete 200
GB lesz.
RAID 0 tömböt alkalmazva hatékonyan lehet növelni az erőteljes merevlemezhasználatot mutató rendszerek, például az intenzív adatbázis-kezelést végző
számítógépek teljesítményét. A nagy teljesítményre hangolt játékrendszerek
esetében is népszerű ez a megoldás. Mivel ebben az esetben az adatok meghajtók
közötti megosztása redundancia nélkül történik, a merevlemezes meghajtók
cseréjére nincs lehetőség, ugyanis mindegyik lemez függ a többitől.
RAID 1
A RAID 1 tömbökben pontos másolat (tükörkép) készül az adatokról két vagy több
lemezre. A tömb tehát csak akkora lehet, mint amekkora a legkisebb tagja. A
klasszikus RAID 1 tükrözött készletek két lemezt tartalmaznak, amivel a
megbízhatóságuk kétszerese az önálló lemezekének, de kettőnél több másolat
fenntartása is lehetséges. Mivel a lemezek meghibásodásakor a fennmaradó tag
vagy tagok önállóan is megcímezhetők, a megbízhatóság egyenesen arányos a
tagok számával.
Magyar
A RAID a Redundant Array of Independent Disks (Független lemezek
redundáns tömbje) rövidítése; ez olyan rendszert takar, amelyben az adatok
tárolásának feladata több merevlemezes meghajtó között oszlik el, illetve az adatok
több merevlemezes meghajtón, több példányban is megtalálhatók. Az alkalmazott
RAID-változattól függően növelhető az adatok biztonsága (másolat készíthető),
gyorsabb átvitel érhető el (javítható a sebesség) vagy bővíthető a tárkapacitás
(növelhető a tárterület) a különálló meghajtókhoz képest.
40
Intel Matrix RAID
Az Intel Matrix RAID technológia két fizikai merevlemezes meghajtót alkalmaz.
Mindegyik lemez egy részét egy RAID 0 tömbhöz rendeli, a másik részt pedig egy
RAID 1 tömbhöz, így a felhasználók mindkét RAID szint előnyeit kiaknázhatják. A
Matrix RAID biztonságosabb (RAID 1) területét a dokumentumok és a védelmet
igénylő egyéb adatok tárolására, a nagyobb teljesítményű (RAID 0) területet pedig
az operációs rendszer és az alkalmazások tárolására érdemes használni.
Magyar
Melyik RAID-változatra van szüksége?
Mikor érdekes RAID 0 tömböt használni?
•
Ha nagyobb teljesítményt szeretne biztosítani az alkalmazások számára
•
Ha elsősorban játékra és szórakozásra használja a számítógépet
•
Ha nagyméretű video- és egyéb fájlokkal rendelkezik
Mikor érdekes RAID 1 tömböt használni?
•
Ha olyan adatokkal dolgozik, amelyeket biztonságban szeretne tudni
•
Ha elsősorban munkacélokat szolgáló alkalmazásokat futtat
Mikor érdemes Matrix RAID tömböt használni?
•
Ha munkára és szórakozásra egyaránt használja a számítógépet
•
Ha a nagyobb teljesítmény és a nagyobb adatintegritás előnyeit egyaránt
élvezni szeretné
Mielőtt engedélyezi a RAID technológiát a
rendszeren
Mielőtt engedélyezi a RAID technológiát a rendszeren, tanulmányozza az alábbi
figyelmeztetéseket és emlékeztetőket:
1
Ha a RAID 0 vagy a Matrix RAID engedélyezését tervezi, akkor újraformázás
nélkül nem tudja majd visszaállítani a rendszer RAID nélküli állapotát.
2
Ha üzem közben cserélhető merevlemezes meghajtóval tervezi a RAID
használatát (az Acer MediaBay igénybe vételével), akkor lépjen kapcsolatba az
Acer valamelyik ügyfélközpontjával, és győződjön meg arról, hogy kompatibilis
üzem közben cserélhető merevlemezes meghajtót használ-e. A RAID a
rendszeren történő engedélyezése során ne távolítsa el az üzem közben
cserélhető merevlemezes meghajtót.
41
Ha az üzem közben cserélhető merevlemezes meghajtót RAID 0 vagy RAID 0
tömböt tartalmazó Matrix RAID konfigurációban használja, akkor soha ne
távolítsa el, mert ezzel adatvesztést okoz.
4
A RAID engedélyezése a rendszeren időigényes feladat. Fontos, hogy a
számítógép a teljes folyamat során bekapcsolva maradjon, ellenkező esetben
adatvesztés történhet. Tiltsa le a képernyőkímélőt és az energiagazdálkodási
funkciókat, például az automatikus leállítást, az automatikus hibernálást és az
automatikus készenlétet. Mielőtt engedélyezi a rendszeren a RAID
használatát, csatlakoztassa a hálózati adaptert.
5
Ha a rendszer támogatja az Acer GraviSense technológiát, akkor a RAID
engedélyezése előtt tiltsa le.
6
Mielőtt engedélyezi a RAID használatát a rendszeren, az Acer eRecovery
Management vagy más alkalmas biztonsági mentési eszköz segítségével
készítsen biztonsági mentést minden fontos adatról és alkalmazásról.
7
A RAID engedélyezésekor megváltozhat a merevlemezes meghajtók logikai
sorrendje, és előfordulhat, hogy a megfelelő meghajtósorrend hiányában az
Acer eRecovery Management működésképtelenné válik.
8
Az Acer eRecovery Management nem alkalmas arra, hogy a RAID
engedélyezése után visszaállítsa a rendszer nem RAID alapú konfigurációját.
9
A RAID engedélyezése után a merevlemezes meghajtó jelszavas védelmére
nincs lehetőség.
10
Az Intel Matrix Storage Manager ROM memóriában tárolt funkcióinak (a
számítógép indításakor a Ctrl-I billentyűkombinációval érhetők el) használata
nem javasolt. A RAID funkciók elérésére lehetőleg használja a Windows alatt
futtatható Intel Matrix Storage Console alkalmazást.
11
Ha a RAID az Acer számítógépeken történő engedélyezésével kapcsolatban
további kérdései vannak, akkor forduljon valamelyik Acer ügyfélközponthoz.
A RAID engedélyezése a rendszeren
A RAID 0 vagy 1, illetve az Intel Matrix RAID engedélyezése a rendszeren:
1
Az Acer számítógépéhez mellékelt CD-lemezről telepítse az Intel Matrix
Storage Console alkalmazást. Helyezze be a CD-lemezt; a telepítőprogram
automatikusan elindul. Ha az automatikus lejátszás funkció le van tiltva, akkor
a telepítőprogram kézi futtatásához nyissa meg a Sajátgép CD/DVDmeghajtójának tartalmát, majd kattintson a Setup (Telepítés) ikonra.
2
Az Intel Matrix Storage Console alkalmazás telepítéséhez kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.
3
A Start > Programok > Intel Matrix Storage Manager elemekre kattintva indítsa
el az Intel Matrix Storage Console alkalmazást.
4
A View (Nézet) menüben kapcsolja be az Advanced (Bővített) megjelenítést.
Ekkor megjelenik a rendszerbe telepített merevlemezes meghajtók listája.
Magyar
3
Magyar
42
5
Válassza ki azt a merevlemezes meghajtót, amelyen engedélyezni szeretné a
RAID technológiát.
6
Az Actions (Műveletek) menüből válassza a Create RAID Volume from
Existing Hard Drive (RAID kötet létrehozása meglévő merevlemezből)
parancsot.
7
Elindul a Create RAID Volume from Existing Hard Drive varázsló.
8
A RAID 0, RAID 1 vagy Matrix RAID tömb létrehozásához kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.
9
A folyamat befejezése után újra kell indítania a rendszert.
10
Gratulálunk! Sikeresen engedélyezte a RAID használatát a rendszeren.
Miután engedélyezte a RAID technológiát a
rendszeren
Miután engedélyezte a RAID technológiát a rendszeren, a megszokott módon
használhatja a számítógépet, ám – attól függően, hogy melyik RAID-változatot
választotta – immár a nagyobb teljesítmény, a magasabb szintű megbízhatóság
vagy mindkettő előnyeit is élvezheti.
Az Intel Matrix Storage Manager ROM memóriában tárolt funkciói
A RAID engedélyezése után a számítógép indításakor egy új lehetőség is
elérhetővé válik, ez az Intel Matrix Storage Manager ROM memóriában tárolt
funkcióinak használata.
A programba úgy léphet be, hogy a rendszer indításakor lenyomja a Ctrl-I
billentyűkombinációt. A normál rendszerindítási folyamat folytatásához egyszerűen
várjon, vagy nyomja meg az ESC gombot.
Figyelmeztetés: Az Acer nem vállal felelősséget az Intel Matrix
Storage Manager ROM memóriában tárolt funkcióinak helytelen
használatából fakadó adatvesztésekért. RAID kötet létrehozására
és a meglévő RAID kötetek megjelenítésére használja a Windows
alatt futtatható Intel Matrix Storage Console alkalmazást.
43
Az Acer OrbiCam
Az Acer OrbiCam egy 1,3 megapixeles CMOS kamera, amely az LCD panel felső
részén található. A kamera 30 fokban forgatható, így – különböző szögekben – az
LCD kijelző elmozdítása nélkül is alkalmas nagy felbontású fényképek és
videofelvételek rögzítésére. Az Acer OrbiCam teljes mértékben támogatja az Acer
Video Conference technológiát, amellyel bármelyik azonnali üzenetküldő
szolgáltatáson keresztül kiváló minőségű videokonferenciákat lehet rendezni.
Ismerkedés az Acer OrbiCammel
#
Elem
1
Objektív
2
Üzemállapot jelzőfény
3
Gumírozott fogantyú
23
Az Acer OrbiCam forgatása
Az Acer OrbiCam forgatásához használja a beépített, gumírozott markolatot.
Lásd az alábbi ábrákat..
Megjegyzés: NE forgassa a kamerát az óramutató járásával azonos
irányba, mert ezzel megrongálhatja a készüléket.
A kényelmes használat érdekében a kamera 45 fokonként megakad, így az LCD
panel előtt vagy mögött pontosan az arcára tudja irányítani.
Magyar
1
44
Az Acer OrbiCam elindítása
Az Acer OrbiCam elindításához kattintson duplán az asztalon található Acer
OrbiCam logóra.
VAGY
Magyar
Kattintson a Start > Minden program > Acer > Acer OrbiCam elemre. Megjelenik
az Acer OrbiCam felvevőablaka..
Az Acer OrbiCam beállításainak megváltoztatása
Felbontás
A felvételek felbontásának megváltoztatásához kattintson a felvevőablak jobb alsó
sarkában látható aktuális felbontásra, majd válassza ki a kívánt felbontást.
Megjegyzés: A felvevőablak mérete akkor is változatlan marad, ha a
kamera felbontását 640 x 480 képpontos vagy nagyobb értékre állítja.
45
Beállítások
Az Options elemre kattintva a Window, a Preview és a Folder lapokat jelenítheti meg.
A beállítások segítségével megváltoztathatja a felvevőablak méretét, az előnézeti
beállításokat, illetve a rögzített fényképeket és videofelvételeket tároló mappát.
Magyar
A kamera beállításai
Alapszintű beállítások
Kattintson a felvevőablak jobb alsó sarkában található Camera Settings ikonra, majd
válassza a felugró menü Camera Settings parancsát. Az ablakban a Video, az
Audio és a Zoom/Face tracking beállításokat módosíthatja.
46
A felvétel beállításai
Magyar
A Camera Settings ablakban kattintson a Driver Settings gombra. A Properties
ablak jelenik meg.
A Device Settings fül elemeivel megváltoztathatja a kamera fényerejét, a
kontrasztot, a színárnyalatot, a telítettséget, a képélességet stb.
Az Advanced Settings lapon bekapcsolhatja az erősítésszabályozást, tükrözheti a
képet, különféle képjavító és villódzáscsökkentő eljárásokat választhat ki, illetve beés kikapcsolhatja a kamera jelzőfényét.
A Zoom/Face Track Settings lapon a közelítést lehet szabályozni, valamint be és ki
lehet kapcsolni az arckövető funkciót.
Fényképek és videofelvételek rögzítése
Ha fényképet vagy videoklipet szeretne rögzíteni, forgassa az Acer OrbiCamet a
kívánt állásba, majd kattintson a Take a Picture vagy a Record a Video gombra. A
Windows kép- és faxmegjelenítő vagy a Windows Media Player automatikusan
elindul, és megjeleníti vagy lejátssza a fényképet vagy videoklipet.
Megjegyzés: Alapesetben a program a Képek és a Videók mappába
menti a fényképeket és a videókat.
47
Az Acer OrbiCam használata webkameraként
A rendszer minden azonnali üzenetküldő alkalmazás felvevőeszközeként
automatikusan az Acer OrbiCamet választja ki. Ha webkameraként szeretné
használni az Acer OrbiCamet, akkor indítsa el az azonnali üzenetküldő szolgáltatást,
majd válassza a videó/webkamera szolgáltatást. Ettől kezdve a világ bármely
pontjára továbbítani tudja a képet a beszélgetőpartnerének.
Az Acer VisageON engedélyezése
Megjegyzés: Az arckövető szolgáltatás csak a felvevőablakon belül
képes az Ön arcát középre helyezni. A program az apró
fejmozgásokat hatékonyabban tudja követni.
Az Acer VisageON engedélyezése:
1
Kattintson az egér jobb gombjával az ikonra, majd válassza a felugró menü
VisageON elemét.
A VisageON ablak jelenik meg.
Magyar
Az Acer VisageON technológia két szolgáltatást biztosít, a Face tracking és a
Video effects szolgáltatást. Az arckövető szolgáltatás képes az Ön fejmozgásának
követésére, és mindig a felvevőablak közepén tartja az Ön arcát. A videohatások
segítségével hatásokat választhat ki és alkalmazhat a videoátvitelre.
48
2
A videohatásokat a VisageON ablak bal oldalán választhatja ki és
alkalmazhatja. Az arckövetési lehetőségeket és beállításokat az ablak jobb
oldalán érheti el.
Az arckövető szolgáltatás használata
Az arckövető szolgáltatás használata:
Kattintson a bal oldalon lévő, lefelé mutató nyilat ábrázoló ikonra, majd
válassza a felugró menü Single User vagy Multiple Users elemét. Ha
többfelhasználós módot választ, a követő szolgáltatás automatikusan a
felvevőablak közepére igazítja az összes felhasználó arcát; egyébként a
program csak a kamerához legközelebbi felhasználó arcát figyeli.
2
A közelítéshez vagy távolításhoz, illetve a nézet alaphelyzetbe állításához
kattintson a jobb oldali ikonra.
3
A VisageON elemre kattintva egy felugró menüt jeleníthet meg, amellyel
módosíthatja a kamera, az arckövetés és a videohatások beállításait.
Magyar
1
49
A videohatások használata (csak bizonyos modellek esetében)
A Video Settings részben alteregót vagy kiegészítő videohatást választhat ki a
listáról. Hatás kiválasztása:
A rendelkezésre álló videohatások megjelenítéséhez kattintson a bekarikázott
ikonra. A Video Effect Selection ablak jelenik meg.
2
Kattintson az alkalmazni kívánt videohatásra. A kiválasztott hatás megjelenik a
VisageON ablak videohatások területén.
Magyar
1
Megjegyzések:
1. Az avatarok használatakor a jobb követés eléréséhez kalibrálnia
kell az arcpontokat. A folytatáshoz kövesse a VisageON ablakban
megjelenő utasításokat.
2. A videohatásokat az azonnali üzenetküldő szolgáltatással végzett
csevegések, videokapcsolatok során és a videokonferenciák
folyamán egyaránt használhatja.
50
A rendszer segédprogramjainak
használata
Magyar
Megjegyzés: Kizárólag Microsoft Windows XP operációs rendszert
futtató számítógépek esetében.
Acer GridVista (kétmonitoros megjelenítés
támogatása)
Megjegyzés: Ez a szolgáltatás csak bizonyos modelleken áll
rendelkezésre.
Ha engedélyezni akarja a notebookon a kétmonitoros megjelenítést. Először is
ellenőrizze, hogy csatlakoztatva van-e a második monitor. Ezután nyissa meg a
Start, Vezérlőpult, Megjelenítés párbeszédpanelt, és kattintson a Beállítások
fülre. Jelölje ki a párbeszédpanelen a második monitor (2) ikonját, majd jelölje be
A Windows Asztal kiterjesztése erre a képernyőre négyzetet. Végül az Alkalmaz
gombra kattintva tárolja el az új beállításokat, majd kattintson az OK gombra a
művelet befejezéséhez.
Az Acer GridVista egy hasznos segédprogram. Négy beépített megjelenítési
beállítása van, amellyel a felhasználók egy képernyőn több ablakot kezelhetnek.
A funkció elérési útvonala: Start, Minden program, majd Acer GridVista. Az alábbi
négy megjelenítési beállítás választható:
51
1
2
1
2
1
3
2
3
1
3
2
4
Kettő (függőlegesen), három (a nagyobb bal oldalon), három (a nagyobb jobb
oldalon) vagy négy
A Acer GridVista támogatja a kétmonitoros megjelenítést, vagyis a kép egymástól
független felosztását két megjelenítőn.
1
Indítsa el a Acer GridVista segédprogramot, és válassza ki az egyes
megjelenítők kívánt képernyőbeállítását a tálcáról.
2
Húzza rá az ablakokat a kívánt elrendezési típusra.
3
Élvezze a jól áttekinthető asztal kényelmét.
Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a második monitor felbontása a
gyártó által ajánlott értékre van-e beállítva.
Magyar
A Acer GridVista beállítása felhasználóbarát:
52
Magyar
Launch Manager
A Launch Manager lehetővé teszi a billentyűzet fölött található 4 gyorsindítás gomb
beállítását. A gyorsindítás gombok helyével kapcsolatos részleteket lásd a
"Gyorsindító gombok" a 28. oldalon részben.
A Launch Manager alkalmazás elindításához kattintson a következőkre:
Start, Minden program, majd Launch Manager.
53
Norton AntiVirus
A Norton AntiVirus olyan vírusvédelmi alkalmazás, amely megkeresi és kijavítja a
fertőzött fájlokat, és a vírusok elleni védelemmel biztosítja a számítógép adatainak
védelmét és biztonságát.
Hogyan ellenőrizhető a vírusfertőzöttség a Norton AntiVirus
használatával?
A “full system scan” a számítógép összes fájlját ellenőrzi. A teljes rendszer
ellenőrzése:
Indítsa el a Norton AntiVirus programot.
Az asztalon kattintson duplán a Norton AntiVirus ikonra, vagy a Windows
tálcán kattintson a Start gombra, mutasson a Programok pontra, majd
kattintson a Norton AntiVirus parancsra.
2
A Norton AntiVirus ablakban kattintson a Scans gombra.
3
A Scans ablakban kattintson a Run Full System Scan parancsra.
4
Az összesítés megtekintése után kattintson a Finished gombra.
Lehetőség van olyan testre szabott vírusellenőrzések futtatására is, amelyek
felügyelet nélkül végeznek vizsgálatot meghatározott napokon és időpontokban,
illetve rendszeres időközönként. Ha az ütemezett ellenőrzés a számítógép
használata közben kezdődik meg, akkor az alkalmazás a háttérben fog futni, így
nem kell megszakítani a munkát.
További információ a Norton AntiVirus Help menüjében található.
Magyar
1
54
Gyakran ismétlődő kérdések
Az alábbiakban összefoglaltunk néhány a számítógép használata közben gyakran
előforduló problémát. A problémák leírásához egyszerű válaszokat, megoldásokat is
mellékeltünk.
Megnyomtam a bekapcsoló gombot, de a számítógép nem indul el,
illetve nem tölti be az operációs rendszert.
Magyar
Tekintsen az üzemállapot jelzőfényre:
•
•
Ha nem világít, a számítógép nem kap tápellátást. Ellenőrizze a következőket:
•
Ha a számítógép akkumulátorról üzemel, akkor lehetséges, hogy az
akkumulátor lemerült, és nem képes energiával ellátni a készüléket.
Csatlakoztassa a hálózati adaptert, és töltse fel az akkumulátort.
•
Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter megfelelően csatlakozik-e a
számítógéphez és a fali dugaszolóaljzatba.
Ha a jelzőfény világít, ellenőrizze a következőket:
•
Nem rendszerindító lemez van a külső, USB-s hajlékonylemezes
meghajtóban? Vegye ki, vagy tegyen be helyette egy rendszerlemezt,
majd a <Ctrl> + <Alt> + <Del> billentyűkombinációt megnyomva indítsa
újra a rendszert.
Semmi nem jelenik meg a kijelzőn.
A számítógép teljesítményszabályozó rendszere az energiatakarékosság
érdekében automatikusan kikapcsolta a kijelzőt. A kijelzőt bármelyik billentyű
lenyomásával visszakapcsolhatja.
Ha a billentyűk lenyomásával nem lehet visszakapcsolni a kijelzőt, annak két oka
lehet:
•
A fényerő nagyon alacsonyra van állítva. Az <Fn> + <→> billentyűkombinációt
lenyomva növelje a fényerőt.
•
A megjelenítési mód külső monitorra van állítva. A kijelző átkapcsolásának
gyorsbillentyűjét <Fn> + <F5> lenyomva állítsa vissza kiválasztott megjelenítő
eszköznek a számítógép kijelzőjét.
•
Ha az alvás állapotjelző lámpa világít, akkor a számítógép alvás üzemmódban
van. Ha fel akarja ébreszteni a számítógépet, röviden nyomja meg a
bekapcsoló gombot.
55
A kép nem tölti ki a kijelzőt.
A számítógépes kijelzők natív felbontása a képernyő méretétől függően változik.
Ha a natív felbontásnál alacsonyabbra állítja a felbontást, akkor a számítógép a kép
megnyújtásával tölti ki a képernyőt. A Windows asztalon kattintson az egér jobb
gombjával, majd a megjelenő helyi menüből válassza a Tulajdonságok parancsot.
Ekkor megnyílik a "Megjelenítés tulajdonságai" párbeszédpanel. Ezután kattintson a
Beállítások fülre, ahol ellenőrizheti, hogy megfelelő felbontás van-e beállítva.
Az előírt felbontásnál kisebb felbontások a számítógépen vagy a külső monitoron
nem teljes méretben jelennek meg.
Ellenőrizze a következőket:
•
Lehetséges, hogy el van némítva a hangszóró. Tekintsen a Windows tálcán
található hangerőszabályzás ikonra. Ha át van húzva, kattintson az ikonra,
majd törölje a jelet az Elnémítás jelölőnégyzetből.
•
Lehet, hogy a hangerő túl alacsony. Tekintsen a Windows tálcán található
hangerőszabályzás ikonra. illetve a hangerőt a hangerőszabályzó gombokkal
is állíthatja. A részleteket lásd a "Gyorsbillentyűk" a 32. oldalon.
•
Ha a számítógép előoldali panelén található vonali kimenet porthoz fülhallgató,
fejhallgató vagy külső hangszóró van csatlakoztatva, akkor a beépített
hangszórók automatikusan kikapcsolnak.
A számítógép bekapcsolása nélkül szeretném kinyitni az optikai
meghajtó tálcáját.
Az optikai meghajtón van egy mechanikus kiadófurat. A fiók kinyitásához
egyszerűen illessze a furatba egy toll hegyét vagy egy iratkapcsot, majd finoman
nyomja be. (Amennyiben a számítógép optikai meghajtója réses betöltésű, nincsen
kilökő rése.)
A billentyűzet nem reagál.
Csatlakoztasson egy külső billentyűzetet a számítógép hátlapján vagy elején
található USB porthoz. Ha a külső billentyűzet működik, akkor lépjen kapcsolatba a
kereskedővel vagy egy hivatalos szervizközponttal, mert lehetséges, hogy a
beépített billentyűzet kábele meglazult.
Az infravörös port nem működik.
Ellenőrizze a következőket:
•
Ügyeljen arra, hogy a készülékek infravörös portjai egymással szemben
(+/- 15 fok) álljanak, és legfeljebb egy méterre legyenek egymástól.
•
Ellenőrizze, hogy nincs-e valamilyen akadály a két infravörös port között.
Semmi ne takarja el a portokat.
Magyar
Nem szól a számítógép hangszórója.
56
•
Ellenőrizze, hogy a megfelelő szoftver fut-e mindkét eszközön
(fájltovábbításhoz), illetve rendelkezik-e a megfelelő illesztőprogramokkal
(infravörös nyomtatóra történő nyomtatáshoz).
•
A bekapcsolási önteszt (POST) alatt nyomja meg az <F2> billentyűt. Ekkor
elindul a BIOS segédprogram, amelyben ellenőriznie kell, hogy az infravörös
port engedélyezve van-e.
•
Ellenőrizze, hogy mindkét eszköz IrDA kompatibilis-e.
Magyar
A nyomtató nem működik.
Ellenőrizze a következőket:
•
Ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakoztatva van-e egy fali dugaszolóaljzatba,
valamint be van-e kapcsolva.
•
Ellenőrizze, hogy a nyomtatókábel jól van-e csatlakoztatva a számítógép
párhuzamos vagy USB portjához és a nyomtató megfelelő portjához.
A beépített modem használatához meg szeretném adni a
tartózkodási helyemet.
A kommunikációs szoftver (pl. a HyperTerminal) megfelelő használatához be kell
állítania tartózkodási helyét:
1
Kattintson a következők elemekre: Start, Beállítások, Vezérlőpult.
2
Kattintson duplán a Telefon és modem beállításai ikonra.
3
Kattintson a Tárcsázási szabályok fülre, majd adja meg tartózkodási helyét.
Lásd a Windows kézikönyvét.
Megjegyzés: A számítógép első indításakor az internetkapcsolat
beállítását kihagyhatja, ez ugyanis nem szükséges az operációs
rendszer telepítéséhez. Az internetkapcsolat beállítását az operációs
rendszer telepítése után is elvégezheti.
57
Helyreállító CD-lemezek nélkül szeretném visszaállítani a
számítógép eredeti beállításait.
Megjegyzés: Ha a rendszer több nyelvet támogat, akkor a későbbi
helyreállítási műveleteknél csak a rendszer első indításakor
kiválasztott operációs rendszer és nyelv használható.
A visszaállítás megkezdése előtt ellenőrizze a BIOS beállításait.
1
Ellenőrizze, hogy aktiválva van-e az Acer disk-to-disk recovery funkció.
2
Győződjön meg arról, hogy a D2D Recovery beállítás a Main pontban
Enabled állapotra van állítva.
3
Mentse el a módosításokat, majd lépjen ki a BIOS segédprogramból.
A rendszer újraindul.
Megjegyzés: A BIOS segédprogram eléréséhez a bekapcsolási
önteszt (POST) alatt nyomja meg az <F2> billentyűt.
A helyreállítás elindítása:
1
Indítsa újra a rendszert.
2
Miközben az Acer logó látható, a helyreállítási folyamat elindításához nyomja
meg egyszerre az <Alt> + <F10> billentyűket.
3
A rendszer helyreállítását a képernyőn megjelenő utasításokat követve
végezheti el.
Fontos! Ez a funkció 4 - 5 GB területet foglal a merevlemez rejtett
partícióján.
Magyar
A visszaállítási folyamat révén visszaállíthatja a C: meghajtóra mindazokat a
szoftvereket, amelyek a számítógép vásárlásakor eredetileg is fel voltak telepítve.
A C: meghajtó helyreállításához kövesse az alábbi lépéseket. (A C: meghajtó
újraformázásra kerül, és minden rajta lévő adat törlődik!) Fontos, hogy a művelet
megkezdése előtt készítsen biztonsági másolatot az adatállományokról.
58
Szervizszolgáltatás kérése
Utazók Nemzetközi Garanciája (International Travelers
Warranty; ITW)
Magyar
A számítógépre érvényes az Utazók Nemzetközi Garanciája (International Travelers
Warranty; ITW), amely utazás közben biztonságot és nyugalmat nyújt Önnek.
A szervizközpontok világméretű hálózata készséggel áll rendelkezésére.
A számítógéphez mellékelve van egy ITW útlevél. Ez az útlevél mindent tartalmaz,
amit az ITW programról tudnia kell. A füzetben megtalálható a rendelkezésére álló
hivatalos szervizközpontok listája. Kérjük, gondosan tanulmányozza át az útlevelet.
Legyen mindig kéznél az ITW útlevele, különösen utazás közben, ellenkező esetben
nem részesülhet a támogatási központok által nyújtott szolgáltatások előnyeiből.
A vásárlást igazoló dokumentumokat helyezze az ITW útlevél borítólapjának belső
oldalán kialakított tasakba.
Ha abban az országban, ahova utazott, nincs az Acer által felhatalmazott szerviz,
akkor a világ bármely pontján lévő irodánkkal kapcsolatba léphet. Látogasson el a
http://global.acer.com webhelyre.
Mielőtt telefonálna
Ha telefonos segítségkérés céljából felhívja az Acert, kérjük, készítse elő a
következő információkat, illetve a hívás során legyen a számítógépe mellett. Az Ön
segítségével csökkenthetjük a híváshoz szükséges időt, és hatékonyabban tudjuk
megoldani problémáit. Ha a számítógép hibaüzenetet jelenít meg vagy sípol,
jegyezze fel a képernyőn megjelenteket (vagy a hangjelzések számát és sorrendjét).
A következő információkat kérjük Öntől:
Név: ___________________________________________________________
Cím: ___________________________________________________________
Telefonszám: _____________________________________________________
Gép típusa és modellszám:__________________________________________
Sorozatszám: ____________________________________________________
A vásárlás időpontja:_______________________________________________
59
Acer Arcade
Az Acer Arcade integrált lejátszó zene, fotók, rádió, DVD-filmek és videofelvételek
lejátszásához. Mutató eszközzel vagy távirányítóval lehet használni.
Fájl megtekintéséhez, illetve meghallgatásához kattintson vagy válasszon egy
tartalom gombra (pl. Zene, Video stb.) az Arcade honlapon.
Magyar
•
Zene - többféle formátumban tárolt zenei állományok meghallgatása
•
TV - nézzen digitális vagy analóg TV programokat (opcionális)
•
Mozi - DVD-k vagy VCD-k megtekintése
•
Video - videoklipek megtekintése és/vagy szerkesztése
•
Album - a merevlemezen vagy bármely cserélhető lemezen tárolt digitális fotók
megtekintése
Megjegyzés: Videofelvételek, DVD-filmek vagy diabemutatók nézése
közben a képernyőkímélő és az energiagazdálkodási lehetőségek
nem állnak rendelkezésre.
60
48 gombos távirányító
Magyar
Amennyiben az Ön Aspire géphez TV-tuner kártyát is kapott, akkor 48 gombos
távirányító is mellékelve van, amelyet az Acer Arcade szoftverrel lehet használni.
Az alábbi táblázat részletezi ennek a vezérlőnek a funkcióit.
Figyelem! Az Arcade és táp gombok funkciói különböznek a jelenlegi
mód függvényében. További részleteket, lásd alább. A gombfunkciók
változhatnak a táp opció beállítások függvényében.
Az Arcade Windows módban történő eléréséhez nyomja meg az Arcade gombot, ezzel
elindítja az Acer Arcade alkalmazást. Ismételt lenyomásával, bármikor visszaléphet az
Arcade fomenühöz. Az Arcade gomb ismételt lenyomása bezárja az Arcade módot. A
Táp gomb lenyomásával visszahelyezik a noteszgépet a készenlét módba.
Folytatáshoz, nyomja meg ismét.
61
Távvezérlési funkciók
#
Tétel
leírása
Élő TV
Élő TV mód indítása
Táp be
Kikapcsolás; alvó mód (módtól függően)
3
Menu
DVD menü képernyő indítása
4
Nyelv
DVD nyelv menü** megnyitása
5
Felvétel
Felvétel TV-ről
6
Visszacsévelés Visszacsévelés médián keresztül
7
Lejátszás
Lejátszás kiválasztása
8
Előző
Visszaugrik egy zene felvételt, DVD fejezetet, vagy
fényképet
9
Szünet
Szüneteltet audiot, videót, diavetítést, élo vagy felvételrol
futó TV musort
10
SAP
Váltás különböző hangmódok között (mono, sztereo, stb.)
11
Teljes képernyő Váltás a teljes képernyő és ablak nézet között
12
Vissza
13
Böngészés/OK Böngésszen a választások és menü tételek között, OK-zze
gombok
le a választott ki opciót, Enter, lejátszás és szünet
Vissza az előző oldalra
14
Elnémít
Audio be/kikapcsolása
15
VOL + / -
Audio hangerő növelése vagy csökkentése
16
0-9 gombok
Adja meg a TV-csatornák számait.
17
TeleText/CC
TeleText* indítása / képfelirat zárva
18
Színgombok
Teletext gyorsbillentyű funkciók*
19
TV/AV
Váltás a TV- és az AV-bemenet között
20
Arcade
Belép/kilép Acer Arcade módból; vissza az Arcade főmenü
oldalára
21
Szög
Váltás különböző látószögek** között
22
Felirat
Feliratok menü** megnyitása
23
Stop
Jelenleg folyó felvétel vagy lejátszás leállítása
24
Fast Forward
Gyors előrehaladás a médian
25
Következő
Előreugrik egy zenefelvételt, DVD fejezetet vagy fényképet
26
Képfelvétel
A jelenlegi TV/videó képernyő felvétele
27
Info/EPG
Mutassa a DVD vagy TV listák információit
28
Utolsó Ch
Vissza az előző csatornához
29
Channel
Csatornák váltása felfelé és lefelé
30
Ch pásztázás
Gyorsbillentyű a csatorna oldal pásztázásához; TV
csatornák pásztázása
*Csak TeleText régiók.
**Egyéni DVD lemeztől függően.
Magyar
1
2
62
Tartalom keresése és lejátszása
Ha egy gombra kattint az Acer Arcade honlapon, megnyílik a megfelelő szolgáltatás
honlapja. A tartalom lapokon a bal oldalon gombok, a jobb oldalon pedig
böngészőpanel található. Ha egy gombon több választás lehetséges, mint például
rendezési szempontok, az aktuális beállítást a oldalon egy élénk színű golyó
mutatja.
Magyar
A tartalom kiválasztásához kattintson a tartalom panelben lévő tételre. Ha több mint
egy CD- vagy DVD-meghajtó áll rendelkezésre, az összes meghájtó láthatóvá válik.
A képek és videofelvételek fájlként (gyorsnézeti képekkel) és mappákban rendezve
jelennek meg.
A mappában való böngészéshez kattintson rá, hogy megnyissa. Ahhoz, hogy a
fölötte lévő szintre lépjen, kattintson az Egy szinttel feljebb gombra. Ha a tartalom
nem fér rá egy oldalra, használja a jobb oldalon alul lévő gombokat a lapok
görgetéséhez.
Megjegyzés: További tájékoztatásért az Acer Arcade jellemzőivel
kapcsolatban, lásd az Arcade súgómenüt. Ezt az Arcade honlapjáról
lehet elérni a Súgónál
.
beállítások
Az Acer Arcade programban lévő beállítások lehetővé teszik, hogy finomhangolja
teljesítményét a számítógépéhez személyes igényei szerint. A beállítások
eléréséhez kattintson a főoldal jobb felső sarkában található
ikonra.
Az egyes Arcade módokról az Acer Arcade Súgó elemre kattintva kaphat átfogó
információkat.
A kijelzo beállításőknál:
Használja a Képernyő arány beállítást a szabvány (4:3) és a széles képernyős
(16:9) beállítás közötti átkapcsoláshoz.
A 4:3 film kijelző típus opció lehetővé teszi a választást a CinemaVision™ vagy
levelesláda mód között.
•
Az Acer CinemaVision™ egy nem-lineáris videó nyújtási technológia, amely
minimális torzítást okoz a kép közepén.
•
A Levelesláda opció szélesvásznú film tartalmát jeleníti meg az eredeti
arányokban, fekete sávokat helyezve el a képernyő felső és alsó részén.
Színprofil lehetové teszi a választást az eredeti vagy ClearVision™ között.
•
Az Acer ClearVision™ egy videó kiemelési technológia, amely érzékeli a videó
tartalmat és dinamikusan beállítja a fényerő/kontraszt/telítettség szinteket,
hogy ne kellje változtatni a színbeállításokat, amikor a film amit néznek, túl
sötét vagy világos jeleneteket tartalmaz.
63
Az audio beállításoknál:
Használják a hangszóró környezet a választáshoz a fejhallgató, SPDIF, 2 vagy
több hangszóró között, az Ön audio berendezésének függvényében.
A kimenet módot sztereóra kell állítani amennyiben hangszórókon, Dolby Surround
opciót használják vagy Virtuális surround hang amennyiben fejhallgatót használnak.
Megjegyzés: Amennyiben a hangszórók nem képesek alacsony
frekvenciák kibocsátására, ajánlatos, hogy ne válassza ki a Virtuális
surround hang opciót, hogy elkerülje a hangszórók károsodását.
Kattintson az Acer Arcade névjegyre a verzióinformáció és szerzői jogok
megjelenítéséhez.
Kattintson a visszaállítás az alapértelmezett beállításokra, hogy az Acer Arcade
beállítások beálljanak az alapértelmezett értékekre.
Acer Arcade kezelőszervek
Ha videoklipet, filmet vagy diabemutatót teljes képernyős módban játszik le, akkor
az egérmutató mozgatásával két felugró kezelőpanelt jeleníthet meg. Néhány
másodperc elteltével azonban automatikusan eltűnnek. A képernyő tetején
megjelenik a Navigációs kezelőszervek panel, míg az alján a Lejátszó
kezelőszervek panel válik láthatóvá.
Navigációs kezelőszervek
Az Acer Arcade honlapjára való visszatéréshez kattintson a Home gombra az ablak
bal felső sarkában. Ahhoz, hogy tartalomkeresés közben a fölötte lévő szintre
lépjen, kattintson az Egy szinttel feljebb gombra. Az előző képernyőre való
lépéshez kattintson a piros nyílra gombra. A felső jobb oldali sarokban lévő gombok
(Kis méret, Teljes méret és Bezárás) a PC-kben megszokott módon működnek.
Az Acer Arcade programból való kilépéshez kattintson a Bezárás gombra az ablak
jobb felső sarkában.
Lejátszó kezelőszervek
Az ablak alján láthatók a lejátszó videofelvételek, diabemutatók, TV, filmek, illetve
zeneszámok lejátszásához használatos kezelőszervei. A bal oldalon lévő csoport az
általános lejátszási kezelőszerveket tartalmazza (lejátszás, szünet, leállítás stb.).
A jobb oldalon lévő csoport szabályozza a hangerőt (elnémítás és hangerő fel/le).
Megjegyzés: Amikor DVD lemezt játszanak le és nézik a tévét,
amelyek az utóbbiak jobb oldalán jelennek meg. Ezek részletes
leírását az Útmutató Mozi és TV fejezete tartalmazza.
Magyar
Kattintson a Beállítás Varázsló Futtatása menüpontra az Ön eredeti beindítási
beállításainak a módosítására.
64
Virtuális billentyűzet
Magyar
Amikor szükségük van keresési információk bevitelére, fájl, DVD vagy mappa
elnevezésére használják a képernyőn lévő virtuális billentyűzetet. Gyorsan beviheti
az szükséges információt egérrel, a kurzor billentyűkkel vagy a billentyűzettel.
Háttér mód
Az Acer Arcade használata esetén, Ön továbbra is hallgathatja az zenét vagy
nézheti az élő TV adást miközben különböző egyéb feladatokat végez. TV, videó és
a zene folyatódik egy kis ablakban amely a képernyő baloldali sarkában látható.
Lenyomhatja a stop gombot a távvezérlőn vagy kattintson a képernyőn lévő stop
ikonra, hogy bármikor leállítsa a lejátszást.
65
Mozi
Ha az Ön számítógépe rendelkezik DVD-meghajtóval, az Acer Arcade Mozi
szolgáltatásával DVD- és video CD (VCD) filmeket játszhat le. Ez a lejátszóprogram
egy tipikus asztali DVD-lejátszó jelemzőivel és kezelőszerveivel rendelkezik.
Amikor lemezt helyez a DVD-meghajtóba, a film lejátszása automatikusan
elkezdődik. A filmlejátszás vezérléséhez megjelenik egy előbukkanó vezérlőpanel
az ablak alján, amikor mozgatja a mutatót.
DVD-filmek lejátszása közben a következő különleges kezelőszervekkel egészül ki
az előbukkanó panel:
•
DVD menü
•
Felirat
•
Nyelv
•
Pillanatfelvétel
•
Kameraállás
Az éppen lejátszott lemez a felsorolt meghajtók fölötti területen jelenik meg. Ez a lap
akkor is megjelenik, ha a film lejátszása közben megnyomja a Leállítás gombot.
A bal oldalon lévő gombok segítségével folytathatja a film lejátszását attól a ponttól,
ahol előzőleg megállították, elölről kezdheti a lemez lejátszását, beléphet a DVD
menübe, kiadhatja a lemezt vagy a DVD beállítások oldalra léphet.
Beállítások
Belépéshez a Mozi beállításaihoz, először kattintson a Beállítások gombra a
főmenüben, majd kattinson a Mozi opcióra. Ez lehetővé teszi a Videó és Nyelv
beállítások megváltoztatását.
A Beállítások szabályozza a DVD kimenet audio és felirat opcióit.
A Felirat menüvel kiválasztható a DVD alapértelmezett feliratnyelve, amennyiben
van ilyen. A gyári beállítás: Kikapcsolva.
A Jelbeszéd menüpont bekapcsolja a DVD-lemezek jelbeszéd szolgáltatását. Ez a
funkció a videojelben kódolt jeleket jelenít meg, amelyek a gyengén hallók részére
magyarázzák a jelenet történéseit és a párbeszédet. A gyári beállítás: Kikapcsolva.
Az Audio menüvel kiválasztható a DVD alapértelmezett nyelve.
Kijelzés elnémításhoz lehetővé teszi, hogy bekapcsolják a feliratokat vagy nem,
amikor valamilyen okból elnémítják a hangot.
Magyar
Ha több mint egy optikai meghajtó tartalmaz lejátszásra alkalmas lemezt, kattintson
a Mozi gombra a honlapon, hogy megnyissa a Mozi tartalomoldalt, majd válassza ki
a megtekinteni kívánt lemezt a jobb oldali listán.
66
Album
Magyar
Az Acer Arcade segítségével egyenként vagy diabemutatóban megtekintheti
digitális fényképeit a számítógép bármely rendelkezésre álló meghajtóján.
Kattintson az Album gombra a honlapon, hogy megjelenjen az Album nyitóoldala.
A jobb oldalon lévő tartalom panelben egyedi képek és mappák is láthatók. A mappa
megnyitásához kattintson rá.
Diabemutató megtekintéséhez nyissa meg a megtekintendő fényképeket tartalmazó
mappát, majd kattintson a Diabemutató lejátszása gombra. A diabemutató
lejátszása teljes képernyős megjelenítéssel történik. Használja az előbukkanó
vezérlőpanelt a diabemutató vezérléséhez.
A képeket egyenként is megtekintheti, ha rájuk kattint. Ekkor az egyes képek teljes
képernyős módban jelennek meg.
A képenyőn lévő lejátszó vezérlők segítségével nagyítani - kicsinyíteni lehet és
pásztázni lehet négy irányba.
Képek szerkesztése
Válasszák az Szerkeszt opciót és a képekkel a következőket végezheti Elforgatás
Eltávolít piros-szem és Automata beállítás (fényerő és kontraszt optimizálása),
ezzel tökéletesítve a képeket.
Diabemutató beállításai
A diavetítés beállítások módosításához, kattintson a Haladó gombra az Album
oldalon és válassza ki Beállítások.
A Dia időtartam-beállítása meghatározza, hogy mennyi ideig jelenjen meg a
diabemutató során egy-egy kép.
A Slide Show Transition a képek közötti átmenetet határozza meg. A következők
közül választhat: Motion, Cell, Fade, Random, Wipe, Slide, Page és None.
67
Amennyiben háttérzenét kívánnak a diavetítéshez, kattintson on a Diavetítés zene
opcióra. A diavetítés zene oldal felkéri zene kiválasztására az Ön személyes
zenetárából.
Kattintson az Alapértelmezett beállítások betöltése és ezzel a beállítások
visszaállnak az alapértelmezett értékre.
Video
Video funkció megnyitásához kattintson a Video pontra az Acer Arcade honlapon.
Videofelvétel lejátszása
Videofelvételek megtekintéséhez kattintson a Lejátszás gombra. A Video oldal jobb
oldali tartalom paneljén láthatók a videoállományok. Mappa szerint vannak rendezve
és gyorsnézeti kép mutatja a videofelvétel első képkockáját.
Videofelvétel lejátszásához kattintson az ikonjára. A videó lejátszása teljes
képernyős megjelenítéssel történik. Megjelenik egy előbukkanó vezérlőpanel a
képernyő alján, amikor mozgatja az egeret. A Video oldalra való lépéshez kattintson
a Stop gombra.
Videó felvétel (csak TV modellek)
Az Acer Arcade lehetővé videó és videó-klippek felvételét egyéb külső forrásról, mint
pl. a DVD lejátszó vagy videókamera.
Kattintson a Eszköz felvétele opcióra a videó oldalon, majd válassza ki a használt
forrást az Ön videó bemeneténél. Választani ehet az S-video és Kompozit között.
Videó klipp felvételéhez, kattintsanak rá a piros felvétel-gombra a képernyővezérlőn.
A célmappát a Beállítások menüben lehet kiválasztani.
Hogyha rákattint a Haladó opcióra és kiválasztja a Beállítások opciót, beállítható a
videofelvétel minősége. Választhat a jó, jobb és legjobb között. A magasabb
minőség választása, nagyobb méretu fájlt fog létrehozni.
Pillanatfelvétel
A pillanatfelvétel mód elérhető a Mozi, Videó és TV módokban. Ezzel a funkcióval
bármikor el lehet kapni a képernyőn lévő képet.
Egyetlen képkocka lesz felvéve és a felhasználó által megjelölt könyvtárba
elmentve. A célkönyvtárat a Beállítások menüben lehet kiválasztani.
Magyar
Megjegyzés: A videó tulajdonság segítségével számos videó
formátumot lehet lejátszani. Az alkalmazható fájlformátumok
tekintetében, lásd a videó súgóját. Ha DVD-, vagy VCD-filmet
szeretne nézni, használja a Mozi funkciót.
68
Videó szerkesztése
Az Acer Arcade lehetüvé teszi a felvett videó klippek, képek és videokamera
felvételek szerkesztését mozifilmmé. Kiválaszthat filmstílust és hozzáadhat speciális
átmeneti hatásokat és zenét, létrehozva az ideális otthoni filmet.
Magyar
Film szerkesztéséhez, kattintson a Haladóopcióra, majd válassza ki Videót
szerkeszt. Ezután válassza ki a szerkeszteni kívánt klippeket saját mappáiból.
A film kiegészítéséhez, választhatnak a Filmstílus és Háttérzene között, a
megfelelő zene és audio arányhoz, és meghatározhatják a film hosszát.
Válassza ki a jeleneteket lehet használni, hogy a kedvenc vagy legfontosabb
jeleneit kiválasszák, vagy a szerkesztési döntéseket a szerkesztőprogramra lehet
hagyni.
Mután elkészült, a filmet lemezre lehet vinni, hogy megosszák családjukkal és
barátaikkal.
Megjegyzés: További részletekért a videó szerkesztése és a társult
lehetőségek tekintetében, lásd az Acer Arcade súgómenüjét.
Zene
Zenegyűjteménye praktikus hozzáférése érdekében kattintson a Zene pontra az
Acer Arcade honlapon. Ezzel megnyílik a Zene kezdőlap.
Válassza ki a mappát, CD-t vagy kategóriát. Kattintson a Lejátszás gombra, hogy
az egész CD-lemezt az elejétől a végéig meghallgassa, vagy a tartalom panelben
lévő listáról válassza ki azt a dalt, amelyet meg szeretne hallgatni.
A mappában lévő zeneszámok a tartalom panelen láthatók, míg a bal oldalon
találhatók a Lejátszás, Keverés, a Véletlenszerű lejátszás és az Összes
megismétlése kezelőszervei. A Képi megjelenítés lehetőséggel a számítógép által
létrehozott hatásokat nézheti, miközben zenét hallgat. Zene lejátszása közben a lap
oldalán lévő vezérlőpanelen egyszerűen beállíthatja a hangerőt és szabályozhatja a
visszajátszást.
Zene CD-ről történő rippeléséhez, miután behelyezte a CD-t, kattintson a
Feldarabolás indítása gombra. A megnyíló lapon válassza ki azokat a dalokat,
amelyeket rippelni szeretne (vagy kattintson az Összes kiválasztása vagy
Kiválasztás megszüntetése pontra), majd kattintson a Rippelés gombra.
A feldarabolás menete látható a képernyon.
Megváltoztathatják a feldarabolt számot fájlminoségét, ha a Beállítások opciót
választják.
69
TV (a kiválasztott modellekhez)
A Acer Arcade lehetővé teszi, hogy a számítógépén nézzen TV-t. Kattintson a TV
gombra a kezdőlapon, hogy átváltson a TV főoldalra.
Az Élő TV opció mutatja a képernyőn a TV műsort. Az Esc billentyű lenyomásával,
bármikor visszatérhet az Arcade-hoz.
A Recorded TV (felvétel a TV-ből) opció lehetővé teszi azoknak a fájloknak a
megtekintését, amelyeket a TV-ből vett fel. Lásd a felvételt a TV-ből.
A Schedule (időzítés) opcióval lehet a későbbi megtekintéshez beállítani a TV
felvétel időzítését. Lásd a Felvétel időzítését.
A Műsorútmutató opció lehetővé teszi minden csatorna műsor-információjának
megtekintését. Lásd Műsorútmutató.
A Műsor keresése opció lehetővé teszi adott műsortípus keresését.
A Settings (beállítások) gomb a TV beállításait tartalmazó oldalt nyitja meg. További
tájékoztatásért, lásd a TV beállításait.
Megjegyzés: Az Arcade TV mód beállításához és használatához,
lásd a külön TV brosúrát.
Időeltolás funkció
Az Arcade egy időeltolás funkcióval is rendelkezik, amelyet szükség esetén külön kell
engedélyezni. Azonnali lejátszáshoz, az Arcade felveszi a TV műsort mint fájl, kissé
késleltetve amit Ön néz, az élő TV műsorhoz képest. (Az azonnali visszajátszást fájlt
nem lehet menteni, és ezt a fájlt nem nézheti meg a TV felvételek ablakában.)
Böngészhet előre és vissza a fájlban, hogy azonnali visszajátszást hozzon létre vagy,
hogy átugorja a reklámokat.
Megjegyzés: Legalább az egyik helyi meghajtó tartalmazzon
minimálisan 2 GB szabad helyet az azonnali visszajátszás funkcióhoz.
Kattintson a "
" gombra a lejátszás szüneteltetéséhez vagy kattintson a "
gombra a megtekintés folytatásához. Kattintson a "
vagy kattintson a "
"
" gombra a visszatekeréshez
" gombra a gyors előretekeréshez. Kattintson a "
az azonnal visszajátszott felvétel elejére ugráshoz vagy kattintson a "
azonnal visszajátszott felvétel végére ugráshoz.
" gombra
" gombra az
Magyar
TV-nézés közben további gombok jelennek meg a lejátszás kezelőpaneljén: a
Csatorna fel (felfelé egy csatorna), Csatorna le (lefelé egy csatorna),
Pillanatfelvétel (pillanatfelvételt készít a videó jelenlegi képkockájáról), a TeleText
(megnyitja a TeleText funkciót), a Video desktop (az asztalon a tapétát a
videoképpel váltja fel), és a Snapshot (pillanatfelvétel, kimerevíti az aktuális
videoképet).
70
Megjegyzés: Mivel az Ön által látott TV kép mindig kissé el van
maradva az élő TV-adáshoz képest, az azonnali visszajátszás felvétel
végére ugrás annyira közel áll az élő TV adás megtekintéséhez,
amennyire a Acer Arcade programmal csak lehetséges.
Magyar
Felvétel a TV-ből
A Recorded TV (Felvétel a TV-ből) oldal a TV funkció. A fájl első képkockáját
bélyegkép mutatja. A felvett TV fájl lejátszáshoz kattintson rá. A videó egész
képernyős méretben fog lefutni. A TV oldalra a Stop gombra való kattintással lehet
visszatérni.
Az ezen az oldalon elérhető opciók leírásához lásd a Videos (videók) szakaszt.
Felvételek időzítése
A TV-ről történő felvételek időzítéséhez kattintson a Schedule (időzítés), majd a
New schedule (új időzítés) gombra. A megnyíló ablakban jelölje ki a Channel
(csatornát), amelyről fel akar venni, és a Scheduling Interval (időzítés intervallum).
Állítsa be a felvenni kívánt program Starting date (kezdésének dátumát), Starting
time (kezdésének időpontját) és az Ending time (befejezési időpontját). Kattintson
a Confirm schedule (időzítés megerősítésére) a felvételi időzítés aktiválásához,
vagy a Cancel (mégse) gombra a kilépéshez az időzítés figyelmen kívül hagyása
mellett. (Válassza a Delete schedule (időzítés törlést) az előzőleg létrehozott
felvételi időzítés törléséhez.)
Kattintson egy meglévő felvételi időzítésre annak módosításához. Az időzítések
kijelzésének sorrendjét úgy változtathatja meg, ha a Sort by channel (csatornák
szerinti sorrend) vagy a Sort by date (időpont szerinti sorrend) gombra kattint.
Műsorútmutató
Kattintson a Műsorútmutató gombra, hogy lássa a műsorok részleteit minden
csatornán. Ezeket a listákat és információkat az elektronikus műsorútmutató biztosítja.
Műsor keresése
Kattintson a Műsor keresése gombra, hogy csatorna vagy kategória szerint keresse
a műsorokat.
TV beállítások
A kép beállítások megváltoztatásához, kattintson a TV gombra a Beállítások
oldalon vagy a Beállítások gombra TV oldal főmenüjében. Négy fajta TV beállítás
lehetséges: Jel, Csatorna, Felvétel és Útmutató beállítások.
71
Jel beállítások
Kattintson a Eszköz felvétele opcióra, hogy válasszon az analóg vagy digitális
bemenet között az Ön TV jele tekintetében.
Válassza ki TV Forrás a jelforrás kiválasztásához.
A Tartomány opció lehetővé teszi, hogy kiválassza az országot vagy régiót ahol az
Ön kábel szolgáltatója található.
Szükség szerint engedélyezheti vagy letilthatja az időeltolás funkciót.
Csatorna beállítások
Felvétel beállítások
A Felvétel Minőség opció lehetővé teszi, hogy beállítsa a tévéből felvett videó
minőségét. A magasabb minőség választása, nagyobb méretű fájlt fog létrehozni
amikor tévéműsorokat vesznek fel.
Ki lehet választani bármelyik tévéfelétel célmappáját is.
Útmutató beállítások
Kattintson az EPG Forrás opcióra, hogy kiválassza az EPG műsorok listájának
forrását. Ez tartományfüggő.
Kattintson a Visszaállítás az Alapértelmezett Beállítások opcióra és ezzel a
beállítások visszaállnak az alapértelmezett értékre.
TeleText funkciók használata
Azokban a ban ahol van TeleText szolgáltatás, ezt aktiválni ehet a képernyő
vezérlővel vagy a távirányítóval.
Ha lenyomják a TeleText gombot a távirányítón, megjelenik a TeleText; nyomják le
ismét az átlátszó módhoz (a szöveg mögött TV képek lesznek a háttéren), és
nyomják le még egyszer a TeleText eltüntetéséhez.
A TeleText funnkciókon belül így navigálhat:
•
•
•
•
•
Kattintson a Színgombokra és kövesse a képernyőn megjelenő gyors
színbeállítási lehetőségeket.
Kattinton az oldalon az egyik oldalszámra, hogy arra az oldalra ugorjon.
Használja a billentyűzeten a számokat egy meghatározott oldalszámú oldal
közvetlen eléréséhez.
Válassza a távirányítón a fel/le gombokat, hogy böngésszen az oldalak között,
a kiválasztott oldalnál pedig nyomjon OK-t.
Használják a bal és jobb gombokat tallózáshoz az alárendelt-oldalak között.
Magyar
Amennyiben nem létezik csatornalista, kattintson a Csatornák pásztázása opcióra.
Az Ön számítógépe pásztázni fogja az elérhető TV csatornákat. Kattintson a
Csatornák pásztázása hogy újból pásztázzon és lecserélje a létező
csatornasorrendet.
72
Megjegyzés: A pillanatfelvétel funkció rendelkezésre áll, amikor a
TeleText aktív.
Magyar
DVD készítése
Az Acer Arcade, könnyű és teljes megoldást biztosít az adatok, audio, képek vagy
videók felvételéhez. Adat, zene, képek és videók bármilyen kombinációját
beégetheti CD vagy DVD lemezre és megoszthatja másokkal - közvetlenül a DVD
készítése módban vagy egyes egyéb Acer Arcade média módokban.
CD/DVD felvételes lemezek készítése
Az Acer Arcade segítségével lehetséges létrehozni CD vagy DVD lemezeket
közvetlenül a főmenüből vagy bármelyik használt média módban. A DVD beégetése
opciót a Haladó vagy Főmenü menüben lehet megtalálni a Videó, Album és Zene
média módokban.
Beégetheti kedven zenéit CD-re vagy átalakíthat zenéket az Ön zene
gyűjteményéből, MP3 és egyéb népszerű audio formátumokká. Létrehozhatja MP3
CDs-jét több mint 100 kedven zeneszámával és hallgathatja ezeket a számítógépen
vagy CD lejátszón.
Az Arcade segítségével átalakíthatja a digitális képeket diavetítésé, háttér zenével
vagy beilleszthet TV és film klippeket egy amatőr filmbe. Megoszthatja bármelyiket
barátaival és családjával, hiszen ezek a legtöbb DVD lejátszón levetíthetők.
Hozzáadhat akár testreszabott téma menüket és téma zenéket is.
Lehetséges combo CD/DVD-re zenét, képeket, filmet és TV műsorokat felvinni
egyszerre. A lehetőségek korlátlanok!
Minden opció tekintetében további részleteket tudhat meg a Súgó gombra való
kattintással az Arcade súgómenüjében.
Fájltípus kompatibilitás
A fájltípus kompatibilitás tekintetében, lásd az Arcade Online súgómenüjének első
oldalát minden média mód tekintetében.
73
A hordozható számítógép szállítása
Ebben a részben tanácsokat, ötleteket talál azzal kapcsolatban, hogy mire kell
ügyelnie a számítógép szállítása vagy utazás közben.
Lekapcsolás az asztali munkahelyről
Ha le szeretné választani a számítógépről a külső tartozékokat, kövesse az alábbi
lépéseket:
Mentse el a megnyitott fájlokat.
2
Távolítson el minden adathordozót, hajlékonylemezt és CD-lemezt a
meghajtó(k)ból.
3
Állítsa le a számítógépet.
4
Hajtsa le a kijelzőt.
5
Húzza ki a hálózati adaptert.
6
Húzza ki a billentyűzet, a mutatóeszköz, a nyomtató, a külső monitor vagy az
egyéb külső eszköz csatlakozóját.
7
Nyissa ki a Kensington zárat, ha ilyennel rögzíti a számítógépet.
Mozgatás
Ha csak rövid távolságra viszi a számítógépet, például az íróasztalától a tárgyalóba.
A számítógép előkészítése
A számítógép áthelyezése előtt hajtsa le és reteszelje a kijelzőt, ezzel a számítógép
alvó üzemmódba lép; így az épületen belül akárhova magával viheti. Ha fel szeretné
ébreszteni alvó módból a számítógépet, nyissa fel a kijelzőt, majd röviden nyomja
meg a bekapcsoló gombot.
Ha egy ügyfél irodájába, vagy egy másik épületbe viszi a számítógépet, érdemes
kikapcsolnia:
Kattintson a következő elemekre: Start, A számítógép kikapcsolása, majd
kattintson a Kikapcsolás gombra (Windows XP).
vagy
A számítógépet alvó üzemmódba helyezheti az <Fn> + <F4> billentyűkombináció
megnyomásával. Ezután hajtsa le és reteszelje a kijelzőt.
Ha újra használni szeretné a számítógépet, oldja ki és hajtsa fel a kijelzőt, majd
röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot.
Magyar
1
74
Magyar
Megjegyzés: Ha az alvás állapotjelző nem világít, a számítógép
hibernált üzemmódba került és kikapcsolt. Ha az üzemállapot lámpa
nem világít, de az alvás állapotjelző igen, a számítógép alvó
üzemmódba lépett. Ha újból használni szeretné a számítógépet,
mindkét esetben röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot.
Megjegyezzük, hogy a számítógép hibernált üzemmódba léphet, ha
bizonyos ideig alvás üzemmódban volt.
Mit vigyen magával a megbeszélésekre
Ha a megbeszélés viszonylag rövid (két óránál rövidebb), akkor valószínűleg elég
csak a számítógépet vinnie. Ha hosszabb megbeszélésre számít, vagy a
számítógép akkumulátora nincs teljesen feltöltve, akkor érdemes a hálózati adaptert
is magával vinnie, majd a tárgyalóteremben csatlakoztatnia a géphez.
Ha a tárgyalóteremben nincs fali dugaszolóaljzat, az akkumulátor terhelését
csökkentheti, ha alvó üzemmódba helyezi a számítógépet. Nyomja meg az
<Fn> + <F4> billentyűkombinációt, vagy hajtsa le a kijelzőt, amikor éppen nem
használja aktívan a számítógépet. Ha ismét szüksége van a számítógépre, nyissa
fel a kijelzőt (ha korábban lehajtotta), majd röviden nyomja meg a bekapcsoló
gombot.
A számítógép hazaszállítása
Ha hazaszállítja a számítógépet az irodából, illetve otthonról viszi vissza az irodába.
A számítógép előkészítése
Miután leválasztotta a számítógépet az asztali munkahelyéről, az alábbi lépéseket
követve készítse elő a gépet a hazaszállításra:
•
Ellenőrizze, hogy minden adathordozót és CD-lemezt kivett-e a
meghajtó(k)ból. Ennek elmulasztása a meghajtó olvasófejének sérüléséhez
vezethet.
•
Csomagolja a számítógépet olyan táskába, amelyben nem tud csúszkálni,
illetve ki van párnázva, így elejtés esetén is megfelelő védelmet kap.
Vigyázat: A számítógép fedele mellé ne csomagoljon semmit.
A fedélre nehezedő nyomás megrongálhatja a kijelzőt.
75
Mit vigyen magával
Hacsak nem rendelkezik otthon is egy-egy példánnyal az alábbiakból, akkor vigye
őket magával:
•
Hálózati adapter és kábel
•
Nyomtatott Felhasználói útmutató
További óvintézkedések
•
Tartsa magánál a számítógépet, így minimálisra csökkentheti a
hőmérsékletváltozások hatását.
•
Ha hosszabb időre meg kell állnia, és nem viheti magával a számítógépet,
akkor hagyja a gépkocsi csomagtartójában, így elkerülheti a túlzott
felmelegedés veszélyét.
•
A hőmérséklet és relatív páratartalom változásai páralecsapódást okozhatnak
a gépen. Hagyjon megfelelő időt arra, hogy a számítógép felvegye a
szobahőmérsékletet, és bekapcsolás előtt ellenőrizze a kijelzőt, hogy nincs-e
rajta páralecsapódás. Ha a hőmérsékletváltozás több mint 10 ° C (18 °F), akkor
gondoskodjon arról, hogy a számítógép lassan vegye fel a
szobahőmérsékletet. Ha lehetséges, hagyja a számítógépet 30 percre olyan
helyen, ahol a hőmérséklet a külső és a szobahőmérséklet között van.
Otthoni iroda felállítása
Ha gyakran dolgozik otthon a számítógépén, érdemes egy második hálózati
adaptert beszereznie otthoni használatra – így nem kell többletterhet szállítania
haza és vissza.
Ha a számítógépet hosszabb ideig kívánja otthon használni, érdemes külső
billentyűzettel, monitorral és egérrel bővítenie.
Utazás a számítógéppel
Ha hosszabb útra indul, például a munkahelyéről egy ügyfél munkahelyére, vagy a
környéken tesz rövidebb utazást.
Magyar
A számítógép védelme érdekében a munkahelye és otthona közötti utazás során
vegye figyelembe az alábbi tanácsokat:
76
A számítógép előkészítése
Úgy készítse elő a számítógépet, mintha hazavinné. Ellenőrizze, hogy az
akkumulátor a számítógépben fel van-e töltve. A repülőtéri biztonsági intézkedések
miatt lehetséges, hogy be kell kapcsolnia a számítógépet, mielőtt a beszállózónába
vinné.
Mit vigyen magával
Magyar
A következőket vigye magával:
•
Hálózati adapter
•
Teljesen feltöltött tartalék akkumulátor(ok)
•
További nyomtatók illesztőprogramjainak fájljai, ha másik nyomtató használatát
tervezi
További óvintézkedések
A számítógép hazaszállítására érvényes útmutatáson túl a készülék védelme
érdekében fogadja meg a következő utazással kapcsolatos tanácsokat is:
•
A számítógépet mindig személyi poggyászként vigye magával.
•
Ha lehetséges, a számítógépet a biztonságiakkal ellenőriztesse. A repülőtéri
röntgenberendezések biztonságosak, de ne vigye át a számítógépet
fémdetektoron.
•
Ne tegye ki a hajlékonylemezeket kézi fémdetektorok hatásának.
Nemzetközi utazás a számítógéppel
Ha másik országba utazik.
A számítógép előkészítése
Ugyanúgy készítse elő a számítógépet, mint általában az utazáshoz.
77
Mit vigyen magával
A következőket vigye magával:
Hálózati adapter
•
Olyan hálózati kábel, amely használható abban az országban, ahova utazik
•
Teljesen feltöltött tartalék akkumulátorok
•
További nyomtatók illesztőprogramjainak fájljai, ha másik nyomtató használatát
tervezi
•
A vásárlást igazoló dokumentum, arra az esetre, ha meg kellene mutatnia a
vámhatóság tisztviselőjének
•
Az Utazók Nemzetközi Garancia-útlevele (International Travelers Warranty
passport)
További óvintézkedések
Ugyanazokat az óvintézkedéseket kell betartani, mint a számítógéppel való
utazásnál. Mindezeken túl nemzetközi utazásnál a következő tanácsokat is vegye
figyelembe:
•
Amikor másik országba utazik, ellenőrizze, hogy a helyi hálózati feszültség és a
hálózati adapter kábelének specifikációi megegyezők-e. Ha nem, szerezzen be
egy olyan hálózati kábelt, amelyik használható a helyi hálózati feszültségen.
A számítógép áramellátásához ne használjon a háztartási gépekhez árult
átalakító készleteket.
•
Ha használja a modemet, ellenőrizze, hogy a modem és a csatlakozó
kompatibilis-e annak az országnak a távközlési rendszerével, amelybe utazik.
Magyar
•
78
A számítógép biztonságba helyezése
A számítógép értékes befektetés, amelyre vigyázni kell. Az alábbiakból
megtudhatja, hogyan védheti meg számítógépét, illetve hogyan gondoskodhat róla.
A védelmi lehetőségek között hardveres és szoftveres megoldásokat egyaránt talál,
előbbire a biztonsági horony, utóbbira a jelszó ad példát.
Magyar
Számítógépes biztonsági zár használata
A számítógép Kensington-kompatibilis biztonsági zárhoronnyal rendelkezik, amely
lehetővé teszi biztonsági zár csatlakoztatását.
Hurkolja a számítógépes biztonsági zárhoz tartozó drótkötelet egy mozdíthatatlan
tárgy, például asztal vagy zárt fiók fogantyúja köré. Illessze be a horonyba a zárat,
majd a kulcsot elfordítva rögzítse. Kaphatók kulcs nélküli modellek is.
Jelszavak használata
A jelszavak az illetéktelen hozzáféréstől védik a számítógépet. Jelszavak
megadásával több szinten is védheti a számítógépet és az adatokat:
•
A "felügyelői jelszó" (Supervisor Password) a BIOS segédprogramba való
jogosulatlan belépéstől és annak használatától védi a számítógépet. Ha
engedélyezi, akkor a BIOS segédprogramba való belépéshez be kell írni ezt a
jelszót. Lásd: "BIOS segédprogram" a 88. oldalon.
•
A “felhasználói jelszó” (User Password) a jogosulatlan használattól védi a
számítógépet. A maximális biztonság érdekében használjon ilyen jelszót,
továbbá a rendszert úgy állítsa be, hogy rendszerindításkor és hibernálásból
visszatéréskor is kérjen jelszót.
•
A “rendszerindítási jelszó” (Password on Boot) a jogosulatlan használattól védi
a számítógépet. A maximális biztonság érdekében használjon ilyen jelszót,
továbbá a rendszert úgy állítsa be, hogy rendszerindításkor és hibernálásból
visszatéréskor is kérjen jelszót.
Fontos! Őrizze meg gondosan a felügyelői jelszót! Ha elfelejti ezt a
jelszót, forduljon a kereskedőhöz vagy valamelyik hivatalos
szervizközponthoz.
79
Jelszavak beírása
Ha valamilyen jelszót kell megadnia, egy beviteli ablak jelenik meg a kijelző
közepén.
Ha meg van adva felügyelői jelszó, akkor rendszerindításkor, az <F2> billentyű
megnyomásakor a gép kéri ezt a jelszót; a BIOS segédprogram csak ezt
követően nyílik meg.
•
Írja be a felügyelői jelszót, majd nyomja meg az <Enter> billentyűt. Ekkor
megnyílik a BIOS segédprogram. Ha a jelszót hibásan írta be, figyelmeztető
üzenet jelenik meg. Próbálja újra, majd nyomja meg az <Enter> billentyűt.
•
Ha meg van adva felhasználói jelszó és a rendszerindítási jelszó beállítás
engedélyezve van, akkor rendszerindításkor a gép jelszót kér.
•
Írja be a felhasználói jelszót, majd nyomja meg az <Enter> billentyűt; ezt
követően használhatja a számítógépet. Ha a jelszót hibásan írta be,
figyelmeztető üzenet jelenik meg. Próbálja újra, majd nyomja meg az <Enter>
billentyűt.
Fontos! A jelszó megadását háromszor kísérelheti meg. Három
sikertelen próbálkozás után a rendszer inaktív állapotba kerül. Ebben
az esetben nyomja meg és négy másodpercig tartsa lenyomva a
bekapcsoló gombot, ekkor a számítógép kikapcsol. Kapcsolja be
ismét a számítógépet, majd próbálkozzon újra.
Jelszavak megadása
A jelszavakat a BIOS segédprogrammal lehet megadni.
Magyar
•
80
Bővítés kiegészítőkkel
Hordozható számítógépe teljes körű mobil számítástechnikai megoldást nyújt
Önnek.
Magyar
Csatlakozási lehetőségek
A portok lehetővé teszik, hogy ugyanolyan perifériákat csatlakoztasson a
számítógéphez, mint egy asztali PC-hez. A különféle külső eszközöknek a
számítógépre való csatlakoztatásával kapcsolatban az alábbi részben talál
útmutatást.
Fax-/adatmodem
A számítógépben beépített, V.92 56 Kbps fax-/adatmodem található.
Figyelem! A számítógép modemportja nem kompatibilis a
digitális telefonvonalakkal. Ha a modemet digitális
telefonvonalhoz csatlakoztatja, a modem megrongálódik.
A modem használatához csatlakoztasson telefonkábelt a fax-/adatmodem
csatlakozóaljzata és egy telefonvonal csatlakozóaljzata közé.
Figyelem! Ellenőrizze, hogy az Ön által használt kábel megfelel-e
a helyi előírásoknak.
81
Beépített hálózati csatoló
A beépített hálózati csatoló segítségével Ethernet alapú hálózatra csatlakoztathatja
a számítógépet.
A hálózati kapcsolat létrehozásához csatlakoztasson egy Ethernet kábelt a
számítógép bal oldalán lévő hálózati csatlakozóaljzat és a hálózati aljzat vagy a hub
csatlakozója közé.
Magyar
Fogyasztói infravörös (CIR)
A számítógép fogyasztói infravörös (CIR) portja távvezérlo vagy egyéb CIR-képes
készülék jeleinek fogadására használható.
Gyors infravörös
A számítógép Gyors infravörös (Fast Infrared; FIR) portja lehetővé teszi a vezeték
nélküli adatátvitelt más infravörös csatolóval rendelkező számítógépekkel és egyéb
perifériákkal, mint PDA-k (személyi digitális titkárok), mobiltelefonok vagy infravörös
nyomtatók. Az infravörös port legfeljebb 4 Mbps adatátviteli sebességet képes
biztosítani, legfeljebb egy méter távolságig.
82
Universal Serial Bus (USB)
Magyar
A Universal Serial Bus (univerzális soros busz, USB) 2.0 port egy nagy sebességű
soros busz, segítségével az értékes rendszererőforrások lekötése nélkül
csatlakoztathat USB perifériákat.
IEEE 1394 port
A számítógép IEEE 1394 portja IEEE 1394 kompatibilis eszközök, például
videokamera vagy digitális fényképezőgép csatlakoztatását teszi lehetővé.
A részleteket a digitális fényképezőgép vagy a kamera kézikönyvében találja meg.
83
vagy
A számítógép IEEE 1394 portja IEEE 1394 kompatibilis eszközök, például DVD/CDRW kombó vagy DVD-Dual meghajtó csatlakoztatását teszi lehetővé.
Magyar
Digitális videointerfész (DVI-D)
A DVI (digitális videointerfész) egy videojelek átvitelére szolgáló interfész, amelyet a
digitális készülékek megjelenítési minoségének a leheto legmagasabb szintre
emelésére terveztek. A DVI-D ténylegesen digitális videojeleket továbbít,
alkalmazásával közvetlen, digitális kapcsolatot lehet létesíteni a forrás (a
számítógép) és a célkészülék (LCD monitor, LCD TV stb.) között.A DVI-D sokkal
jobb képminoséget nyújt, mint a hagyományos VGA és S-Video összeköttetések.
Ha kiváló minoségu megjelenítést szeretne, akkor a DVI-D bemenettel rendelkezo
LCD monitorokat és LCD TV-készülékeket a számítógép DVI-D portjához
csatlakoztassa.
84
Nagy felbontású multimédiás interfész
A HDMI (nagy felbontású multimédiás interfész) az iparág által széles körben
támogatott, teljes mértékben digitális, hang- és videoátvitelre egyaránt alkalmas
csatolófelület. A HDMI – egyetlen kábellel – bármely kompatibilis hang-/videoforrás,
például set-top box, DVD-lejátszó vagy A/V-vevo és digitális hang- és/vagy
videovevo készülék, például digitális televízió (DTV) összekötésére alkalmas.
Magyar
A HDMI porttal felsobb kategóriájú hang- és videokészülékekhez csatlakoztatható a
számítógép. Mivel a csatlakoztatáshoz egyetlen kábel is elegendo, a kapcsolat
gyorsan és zavaró kábelrengeteg kialakulása nélkül hozható létre.
PC-kártyafoglalat
A Type II PC-kártyafoglalat foglalatba PC-kártya helyezhető – ilyen kártyákkal a
számítógép alkalmazási körét lehet bővíteni. Az alkalmazott kártyákon szerepelnie
kell a PC-kártya logónak.
A PC-kártyák (korábban PCMCIA) hordozható számítógépekhez készült
bővítőkártyák, amelyek az asztali PC-knél már régóta ismert bővítési lehetőségeket
nyújtanak. Népszerű PC-kártyák például a fax-/adatmodemek, a vezeték nélküli
LAN és a SCSI kártyák. A CardBus a 16 bites PC-kártya technológiát azzal múlja
felül, hogy 32 bitre növeli a sávszélességet.
Megjegyzés: A kártya telepítésével, használatával és
szolgáltatásaival kapcsolatos információkat annak kézikönyvében
találja meg.
85
A PC-kártya behelyezése
Helyezze be a kártyát az alsó kártyafoglalatba, majd szükség szerint csatlakoztassa
a megfelelő eszközöket (pl. a hálózati kábelt). A részleteket a kártya kézikönyvében
találja meg.
Magyar
A PC-kártya kivétele
Mielőtt kivenné a PC-kártyát:
1
Lépjen ki a kártyát használó alkalmazásból.
2
A bal oldali gombbal kattintson a tálcán a PC-kártya ikonjára, majd állítsa le a
kártyát.
3
Nyomja meg a kártyahely kiadógombját, ekkor a gomb kiugrik. A gombot ismét
megnyomva kiemelheti a kártyát.
ExpressCard
Az ExpressCard a PC-kártya szabvány legújabb változata. Kisebb méretének és
gyorsabb csatolófelületének köszönhetően tovább növeli a számítógép használati
értékét és bővíthetőségét.
Az ExpressCard kártyák révén számos különböző bővítési lehetőség kínálkozik,
többek közt Flash memóriakártya-adapterek, TV-tunerek, Bluetooth-csatolók és
IEEE 1394B csatolók használata. Az ExpressCard kártyák az USB 2.0 és a PCI
Express alkalmazásokat támogatják.
Fontos! Kétféle típus létezik, az ExpressCard/54 és az ExpressCard/
34 (54 mm-es és 34 mm-es kivitel), ezek eltérő feladatokat látnak el.
Nem minden ExpressCard foglalat támogatja mindkét típust. A kártya
telepítésével, használatával és szolgáltatásaival kapcsolatos
információkat annak kézikönyvében találja meg.
86
ExpressCard behelyezése
Illessze be a kártyát a foglalatba, majd finoman nyomja be, amíg a helyére nem
pattan.
Magyar
EXPRESS CARD
vagy
EXPRESS CARD
ExpressCard kiadatása
ExpressCard kiadatása előtt:
1
Lépjen ki a kártyát használó alkalmazásból.
2
A bal oldali egérgombbal kattintson a tálcán található hardver eltávolítása
ikonra, majd állítsa le a kártyát.
3
Finoman nyomja befelé a kártyát a foglalatba, majd engedje fel, ekkor a kártya
kiugrik a foglalatból. Húzza ki a kártyát a foglalatból.
87
Memória beszerelése
Ha memóriát szeretne szerelni a gépbe, kövesse az alábbi lépéseket:
Kapcsolja ki a számítógépet, húzza ki a hálózati adaptert (ha be volt dugva),
majd vegye ki az akkumulátort. Ezután fordítsa meg a számítógépet, úgy, hogy
hozzáférjen az aljához.
2
Távolítsa el a csavart a memóriarekesz fedeléből, majd emelje fel és távolítsa
el a memória fedelét.
3
Átlósan helyezze be a modult a foglalatba (a), majd óvatosan nyomja le, amíg a
helyére nem pattan (b).
4
Helyezze vissza a memóriarekesz fedelét, majd rögzítse a csavarral.
5
Tegye vissza az akkumulátort, majd csatlakoztassa a hálózati adaptert.
6
Kapcsolja be a számítógépet.
Magyar
1
A számítógép automatikusan érzékeli és újrakonfigurálja a teljes memória méretét.
Ha tanácsra van szüksége, forduljon szakemberhez vagy a legközelebbi Acer
forgalmazóhoz.
88
BIOS segédprogram
A BIOS segédprogram olyan hardverkonfiguráló program, amelyet a számítógép
Basic Input/Output System (alapszintű be- és kiviteli rendszer, BIOS) rendszerébe
építettek be.
A számítógép már megfelelően konfigurálva és optimalizálva van, ezért ezt a
segédprogramot nem kell futtatnia. Ha azonban konfigurációs problémák lépnek fel,
szükség lehet a használatára.
Magyar
A BIOS segédprogram elindításához nyomja meg az <F2> billentyűt a bekapcsolási
önteszt alatt, miközben a hordozható számítógép logó látható a képernyőn.
Rendszerindítási sorrend
A BIOS segédprogramban a rendszerindítás sorrendjének beállításához lépjen be a
BIOS segédprogramba, majd a képernyő felső részén megjelenő elemek közül
válassza a Boot pontot.
Disk-to-disk recovery engedélyezése
A disk-to-disk recovery (hard disk recovery, lemezről lemezre helyreállítás, illetve
merevlemezes helyreállítás) funkció engedélyezéséhez lépjen be a BIOS
segédprogramba, majd a képernyő felső részén megjelenő elemek közül válassza a
Main pontot. A képernyő alsó részén keresse meg a D2D Recovery pontot, majd az
<F5> és az <F6> billentyű segítségével állítsa be a következő értéket: Enabled.
Jelszó
A rendszerindítási jelszó megadásához lépjen be a BIOS segédprogramba, majd a
képernyő felső részén megjelenő elemek közül válassza a Security pontot. Keresse
meg a Password on boot: elemet, majd az <F5> és az <F6> billentyűvel
engedélyezze a funkciót.
89
Szoftverhasználat
DVD filmek lejátszása
Ha DVD-meghajtó modul van beszerelve az optikai meghajtó helyére, akkor DVD
filmeket is le tud játszani a számítógépen.
1
Nyissa ki a DVD tálcáját, helyezzen be egy DVD filmet tartalmazó lemezt, majd
tolja be a DVD tálcáját (csak bizonyos modelleken található meg).
2
A DVD film lejátszása néhány másodperc múlva automatikusan elkezdődik.
Régiókód
Ország vagy régió
1
USA, Kanada
2
Európa, Közel-Kelet, Dél-Afrika, Japán
3
Délkelet-Ázsia, Tajvan, Dél-Korea
4
Latin-Amerika, Ausztrália, Új-Zéland
5
Független Államok Közössége, Afrika egyes részei, India
6
Kínai Népköztársaság
Megjegyzés: A régiókód megváltoztatásához helyezzen be a DVDmeghajtóba egy másik régióba tartozó DVD filmet. További
információt a súgóban talál.
Magyar
Fontos! Amikor először indítja el a DVD-lejátszót, a program kéri a
régiókód megadását. A DVD-lemezeket hat régióra osztják. Ha
egyszer a DVD-meghajtón beállítottak egy régiókódot, csak annak a
régiónak a lemezeit fogja lejátszani. A régiókódot legfeljebb ötször
lehet beállítani (beleértve a legelső alkalmat is), ezután az utolsónak
beállított régiókód állandósul. A merevlemez visszaállítása nem állítja
vissza a régiókódok beállításának számát. A jelen szakaszban, az
alábbiakban feltüntetett táblázatban megtalálja a DVD filmek
régiókódját.
90
Energiagazdálkodás
Magyar
A számítógép beépített energiagazdálkodó egységgel rendelkezik, amely
folyamatosan figyeli a rendszer működését. A rendszer működése alatt bármely
olyan tevékenységet értünk, amely érinti a következő eszközök legalább egyikét:
billentyűzet, egér, merevlemez, a számítógéphez csatlakoztatott perifériák és a
videomemória. Ha egy bizonyos időtartam alatt nem észlel aktivitást (inaktivitási
időtúllépés), a számítógép az energiamegtakarítás érdekében leállítja ezen
eszközök valamelyikét vagy mindegyikét.
A számítógép energiagazdálkodási funkciója támogatja az Advanced Configuration
and Power Interface-t (fejlett konfigurációs és energiakezelő felület, ACPI), ami
takarékos energiahasználat mellett is maximális teljesítmény elérését teszi lehetővé.
Az energiatakarékossággal kapcsolatos összes feladatot a Windows látja el.
91
Acer eRecovery Management
Az Acer eRecovery Management egy olyan eszköz, amellyel könnyen és gyorsan
elvégezhető a rendszer biztonsági mentése és helyreállítása. Segítségével az
aktuális rendszerkonfigurációt merevlemezes meghajtóra, CD- vagy DVD-lemezre
lehet kiírni.
Az Acer eRecovery Management a következő funkciókkal rendelkezik:
Biztonsági másolat készítése
2
Helyreállítás biztonsági másolatból
3
Az alapértelmezett, gyári lemezkép CD-lemezre írása, illetve a mellékelt
szoftverek felírása alkalmazási CD-lemezre
4
A számítógéppel együtt szállított szoftverek újratelepítése CD nélkül
5
Az Acer eRecovery Management jelszó módosítása
Jelen fejezetben részletesen bemutatjuk ezeket a funkciókat.
Megjegyzés: Ezzel a szolgáltatással nem mindegyik modell
rendelkezik. Ha egy rendszerben nincs beépített optikailemez-író,
akkor előbb csatlakoztasson egy külső, USB- vagy IEEE1394kompatibilis optikailemez-írót, az Acer eRecovery Management
optikai lemezekkel kapcsolatos funkcióit csak ezt követően tudja
használni.
Megjegyzés: Az Acer eRecovery Management működéséhez
különleges módon kell particionálni a merevlemezt. Ha a rendszer
észleli, hogy a merevlemez struktúrája eltér az elvárttól, akkor letiltja
az Acer eRecovery Management szolgáltatásait.
Biztonsági másolat készítése
A lemezképmásolatokat merevlemezes meghajtóra, CD- vagy DVD-lemezre lehet
kiírni.
1
Indítsa el a Windows XP rendszert.
2
Az <Alt> + <F10> billentyűkombinációval indítsa el az Acer eRecovery
Management segédprogramot.
3
A folytatáshoz írja be a jelszót. Az alapértelmezett jelszó hat darab nulla.
4
Az Acer eRecovery Management ablakban válassza a Recovery settings
(Helyreállítási műveletek) elemet, majd kattintson a Next (Tovább) gombra.
Magyar
1
92
5
A Recovery settings ablakban válassza a Backup snapshot image
(Biztonsági mentési lemezkép) elemet, majd kattintson a Next gombra.
6
Válassza ki a biztonsági mentési módszert.
7
a
A Backup to HDD (Biztonsági mentés merevlemezre) funkció a
lemezképmásolatot a D: meghajtón tárolja.
b
A Backup to optical device (Biztonsági mentés optikai meghajtóra)
funkció a lemezképmásolatot CD- vagy DVD-lemezen tárolja.
A biztonsági mentési módszer kiválasztása után kattintson a Next gombra.
Magyar
A művelet befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Helyreállítás biztonsági másolatból
Szükség esetén helyreállíthatja az előzőleg (a Biztonsági másolat készítése című
részben leírtak szerint) merevlemezes meghajtóra, CD- vagy DVD-lemezre készített
biztonsági másolatot.
1
Indítsa el a Windows XP rendszert.
2
Az <Alt> + <F10> billentyűkombinációval indítsa el az Acer eRecovery
Management segédprogramot.
3
A folytatáshoz írja be a jelszót. Az alapértelmezett jelszó hat darab nulla.
4
Az Acer eRecovery Management ablakban válassza a Recovery actions
(Helyreállítási műveletek) elemet, majd kattintson a Next (Tovább) gombra.
5
Négy helyreállítási művelet áll rendelkezésére. Válassza ki a megfelelőt, majd
a képernyőn megjelenő utasításokat követve végezze el az eljárást.
Megjegyzés: A "Restore C:" (C: meghajtó helyreállítása) elem csak
akkor engedélyezett, ha van róla a (D:) merevlemezes meghajtón
felhasználói biztonsági másolat. További információkat a Biztonsági
másolat készítése című részben talál.
Az alapértelmezett, gyári lemezkép CD-lemezre
írása
Ha nem rendelkezik rendszer CD-lemezzel és helyreállító CD-lemezzel, akkor ezzel
a funkcióval létrehozhatja ezeket.
1
Indítsa el a Windows XP rendszert.
2
Az <Alt> + <F10> billentyűkombinációval indítsa el az Acer eRecovery
Management segédprogramot.
3
A folytatáshoz írja be a jelszót. Az alapértelmezett jelszó hat darab nulla.
93
4
Az Acer eRecovery Management ablakban válassza a Recovery settings
(Helyreállítási műveletek) elemet, majd kattintson a Next (Tovább) gombra.
5
A Recovery settings ablakban válassza a Burn image to disk (Lemezkép
írása lemezre) elemet, majd kattintson a Next gombra.
6
A Burn image to disk ablakban válassza az 1. Factory default image vagy a
2. Application CD elemet, majd kattintson a Next gombra.
7
A művelet befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
A számítógéppel együtt szállított szoftverek
újratelepítése CD nélkül
Az Acer eRecovery Management az előtelepített szoftvereket belsőleg tárolja, így
könnyebb az illesztőprogramok és az alkalmazások újratelepítése.
1
Indítsa el a Windows XP rendszert.
2
Az <Alt> + <F10> billentyűkombinációval indítsa el az Acer eRecovery
Management segédprogramot.
3
A folytatáshoz írja be a jelszót. Az alapértelmezett jelszó hat darab nulla.
4
Az Acer eRecovery Management ablakban válassza a Recovery actions
(Helyreállítási műveletek) elemet, majd kattintson a Next (Tovább) gombra.
5
A Recovery settings (Helyreállítási beállítások) ablakban válassza a Reinstall
applications/drivers (Alkalmazások/illesztőprogramok újratelepítése) elemet,
majd kattintson a Next gombra.
6
Jelölje ki a kívánt illesztőprogramot/alkalmazást, majd a képernyőn megjelenő
utasításokat követve végezze el az újratelepítést.
Első elindulásakor az Acer eRecovery Management előkészíti a szükséges
szoftvereket, emiatt néhány másodpercig eltarthat, amíg a szoftver tartalmi ablaka
megjelenik.
Magyar
Megjegyzés: Az 1. Factory default image elemet akkor kell
kiválasztania, ha rendszerindításra alkalmas lemezt szeretne
készíteni, amely a számítógép teljes operációs rendszerét
tartalmazza úgy, ahogy azt a gyárból leszállították. Ha olyan lemezt
szeretne, amelynek tallózható a tartalma, és amelyről kiválaszthatja a
telepíteni kívánt illesztőprogramokat és alkalmazásokat, akkor a
2. Application CD elemet válassza. Az ilyen lemezek nem
alkalmasak rendszerindításra.
94
Jelszó módosítása
Magyar
Az Acer eRecovery Management és az Acer disk-to-disk recovery jelszóval védett.
A jelszót a felhasználó módosíthatja. Az Acer eRecovery Management jelszó
módosításához kövesse az alábbi lépéseket.
1
Indítsa el a Windows XP rendszert.
2
Az <Alt> + <F10> billentyűkombinációval indítsa el az Acer eRecovery
Management segédprogramot.
3
A folytatáshoz írja be a jelszót. Az alapértelmezett jelszó hat darab nulla.
4
Az Acer eRecovery Management ablakban válassza a Recovery settings
(Helyreállítási műveletek) elemet, majd kattintson a Next (Tovább) gombra.
5
A Recovery settings ablakban válassza a Password: Change Acer
eRecovery Management password (Acer eRecovery Management jelszó
megváltoztatása) elemet, majd kattintson a Next gombra.
6
A művelet befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Megjegyzés: Ha a rendszer összeomlik, és nem indul el a Windows,
az Acer disk-to-disk recovery segítségével DOS módból is
helyreállíthatja a gyári alapértelmezett lemezképet.
Hibaelhárítás
Ebben a fejezetben a gyakrabban előforduló rendszerhibák elhárításához nyújtunk
segítséget. Ha problémába ütközik, először tanulmányozza át az alábbi részeket, és
csak ezt követően forduljon szakemberhez. A súlyosabb hibák elhárításához
szükség lehet a számítógép felnyitására. Ne kísérelje meg a számítógép felnyitását,
inkább lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy kérjen segítséget valamelyik
hivatalos szervizközponttól.
A hordozható számítógép a felmerült problémák megoldását hibaüzeneteknek a
képernyőn történő megjelenítésével segíti.
Ha a rendszer hibaüzenetet ír ki, vagy hibára utaló jelek fordulnak elő,
tanulmányozza át a lejjebb található, "Hibaüzenetek" című részt. Ha a probléma
nem oldható meg, lépjen kapcsolatba a kereskedővel. Lásd: "Szervizszolgáltatás
kérése" a 58. oldalon.
Hibaüzenetek
Ha a rendszer hibaüzenetet ír ki, jegyezze fel, majd tegye meg a megfelelő javító
lépéseket. Az alábbi táblázat – betűrendben – a hibaüzeneteket és a javasolt
intézkedéseket tartalmazza.
Hibaüzenetek
Javító intézkedés
CMOS battery bad
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal.
CMOS checksum error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal.
Disk boot failure
Helyezzen a hajlékonylemezes meghajtóba (A:) egy
rendszerlemezt, majd az <Enter> billentyű
lenyomásával indítsa újra a rendszert.
Equipment configuration
error
A bekapcsolási önteszt (POST) alatt nyomja meg az
<F2> billentyűt, ezzel belép a BIOS segédprogramba;
majd a kilépéshez válassza az Exit (Kilépés) parancsot.
Hard disk 0 error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal.
Hard disk 0 extended
type error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal.
I/O parity error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal.
Magyar
Hibaelhárítási tanácsok
English
95
96
Hibaüzenetek
Javító intézkedés
Keyboard error or no
keyboard connected
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal.
Keyboard interface error Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal.
Magyar
Memory size mismatch
A bekapcsolási önteszt (POST) alatt nyomja meg az
<F2> billentyűt, ezzel belép a BIOS segédprogramba;
majd a kilépéshez válassza az Exit (Kilépés) parancsot.
Ha a javító intézkedések megtétele ellenére sem szűnik meg a probléma, kérjük,
lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy valamelyik hivatalos szervizközponttal.
Bizonyos problémák a BIOS segédprogram segítségével megoldhatóak.
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
English
97
Megfelelés az ENERGY STAR irányelveknek
Az ENERGY STAR partnereként az Acer Inc. meggyőződött arról, hogy a készülék
megfelel az ENERGY STAR energiagazdálkodásra vonatkozó irányelveinek.
FCC megjegyzés
Ugyanakkor semmilyen garancia nem vállalható arra nézve, hogy meghatározott
felhasználásnál nem fordulnak elő zavarok. Ha a készülék zavart kelt a rádiós vagy
a televíziós vételben, és ezt a készülék be- és kikapcsolásával egyértelműen meg
lehet állapítani, akkor a felhasználó a zavarok megszüntetésére a következő
lépéseket teheti meg:
•
A vevőantennát állítsa más irányba, vagy helyezze át.
•
Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
•
A készüléket csatlakoztassa más áramkörhöz kapcsolódó fali
dugaszolóaljzatba, mint amelyhez a vevő csatlakozik.
•
Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy gyakorlott rádiós/televíziós
szakembertől.
Megjegyzés: árnyékolt kábelek
Az FCC előírásainak betartása érdekében a készüléket más számítástechnikai
eszközökhöz kizárólag árnyékolt kábellel szabad csatlakozni.
Megjegyzés: perifériák
A készülékhez kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok,
nyomtatók stb.) szabad csatlakoztatni, amelyek megfelelnek a B osztályú
eszközökre előírt határértékeknek. A határértékeknek nem megfelelő perifériák
használata esetén zavar léphet fel a rádiós és a televíziós vételben.
Magyar
A készüléket vizsgálatnak vetették alá, amelynek során megállapítást nyert, hogy a
készülék teljesíti az FCC szabályzatának 15. pontja szerinti, B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg,
hogy a lakóépületekben megfelelő védelmet nyújtsanak a káros zavarokkal
szemben. A készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha
nem a használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és használják, akkor
megzavarhatja a rádiós távközlést.
98
Vigyázat
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által a számítógép működtetésére biztosított jogát.
Üzemi feltételek
Magyar
A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. fejezetének. A működtetésnek a
következő két feltétele van: (1) a készülék nem okozhat zavart, és (2) az eszköznek
minden zavart tűrnie kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Nyilatkozat az EU szabályoknak való megfelelésről
Az Acer ezúton kijelenti, hogy a jelen hordozható számítógép terméksorozat
megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó
rendelkezéseinek. (A teljes dokumentációt a http://global.acer.com/products/
notebook/reg-nb/index.htm weblapon érheti el.)
A modemre vonatkozó megjegyzések
TBR 21
A készülék rendelkezik a nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózattal létesítendő
egyvégződéses csatlakozásokhoz szükséges jóváhagyással [98/482/EK "TBR 21”
tanácsi határozat]. Az egyes nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózatok közötti
különbségek miatt azonban a jóváhagyás önmagában nem jelent feltétel nélküli
garanciát arra, hogy a működés minden nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózat
végpontján sikeres lesz. Probléma esetén először a berendezés szállítójával lépjen
kapcsolatba.
Az országok érvényességi köre
2004 májusában az EU tagjai a következő országok: Ausztria, Belgium, Ciprus,
Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország,
Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg,
Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország,
Szlovákia, Szlovénia és Svédország. A használat engedélyezett az Európai Unió
országaiban, valamint Norvégiában, Svájcban, Izlandon és Liechtensteinben.
A készüléket az adott országban érvényes előírások és szabályok szigorú
betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a
használat országában található helyi irodával.
Nyilatkozat a lézerekre vonatkozó biztonsági
előírásoknak való megfelelésről
English
99
A számítógéppel együtt szállított CD- vagy DVD-meghajtó lézersugárral üzemel.
A CD- vagy DVD-meghajtó osztályba sorolási címkéje (lásd alább) a meghajtón
található.
CLASS 1 LASER PRODUCT
CAUTION: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1
VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET
NICHT DEM STRAHLL AUSSETZEN
PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I
ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE
A LOS RAYOS.
ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.
VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÅTEILYLLE.
VARNING: LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD ÅLÅ TUIJOTA
SÅTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN
VARNING: LASERSTRÅLNING NAR DENNA DEL ÅR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I
STRÅLEN
ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I STRÅLEN
Tudnivalók az LCD kijelző képpontjairól
Az LCD egységet nagypontosságú gyártási eljárásokkal készítik. Ennek ellenére
előfordulhat, hogy egyes pixelek (képpontok) nem megfelelően világosodnak ki,
illetve fekete vagy piros pontként jelennek meg. Ennek nincs hatása a tárolt képre,
és nem jelent meghibásodást.
Macrovision szerzői jogvédelmi megjegyzés
A termék szerzőijog-védelmi technológiát alkalmaz, amelyet egyesült államokbeli
szabadalmak és más, a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó jogszabályok
védenek. E szerzőijog-védelmi technológia felhasználása a Macrovision
felhatalmazása alapján történik, és otthoni környezetben vagy más nem nyilvános
helyen való megtekintést szolgál, kivéve, ha a Macrovision másképpen rendelkezik.
Visszafejtése tilos.
Magyar
APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT
LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS
D’OUVERTURE. EVITTER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.
100
Rádiókészülék hatósági engedélyezési
megjegyzés
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli
LAN és/vagy Bluetooth csatolóval felszerelt modellekre vonatkozik.
Magyar
Általános tudnivalók
A készülék megfelel mindazon országok vagy régiók rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli csatoló használatát engedélyezték.
A konfigurációtól függően a készülék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul). Az alábbi
információk az ilyen készülékekre vonatkoznak.
Európai Unió (EU)
A készülék megfelel az alábbi Európai Tanács irányelveiben szereplő
alapkövetelményeknek:
73/23/EGK alacsony feszültségi irányelv
•
EN 60950-1
89/336/EGK elektromágneses zavartűrés (EMC) irányelv
•
EN 55022
•
EN 55024
•
EN 61000-3-2/-3
99/5/EK rádió és távközlési végberendezés (R&TTE) irányelv
•
Art.3.1a) EN 60950-1
•
Art.3.1b) EN 301 489 -1/-17
•
Art.3.2) EN 300 328-2
•
Art.3.2) EN 301 893 *Csak 5 GHz-re vonatkozóan
Az országok érvényességi köre
2004 májusában az EU tagjai a következő országok: Ausztria, Belgium, Ciprus,
Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország,
Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg,
Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország,
Szlovákia, Szlovénia és Svédország. A használat engedélyezett az Európai Unió
országaiban, valamint Norvégiában, Svájcban, Izlandon és Liechtensteinben.
A készüléket az adott országban érvényes előírások és szabályok szigorú
betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a
használat országában található helyi irodával.
English
101
Az FCC rádiófrekvenciás biztonsági
követelményei
1
A felhasználókat kérjük, hogy kövessék az FCC vezeték nélküli csatolókkal
rendelkező berendezésekre vonatkozó biztonsági előírásait, amelyeket minden
rádiófrekvenciával működő csatolóval rendelkező berendezés használati
utasítása tartalmaz.
Vigyázat: Az FCC rádiófrekvenciás sugárzási határértékeinek
betartása érdekében működés közben legalább 20 cm távolság
legyen a kijelzőbe épített vezeték nélküli LAN Mini PCI kártya és a
környezetében tartózkodó személyek között.
Megjegyzés: Az Acer vezeték nélküli Mini PCI kártya diversity-átvitelt
alkalmaz. Az ilyen típusú átvitelnél mindig csak az egyik antenna
bocsát ki rádiófrekvenciás sugárzást. A sugárzásra használt antenna
kiválasztása automatikusan történik, illetve a megfelelő minőségű
rádiós átvitel érdekében a felhasználó kézzel is választhat antennát.
Magyar
A vezeték nélküli LAN Mini PCI kártya és a Bluetooth kártya sugárzási teljesítménye
messze az FCC által engedélyezett rádiófrekvenciás határérték alatt van.
A hordozható számítógépet ennek ellenére úgy kell használni, hogy a használat
során az emberekre gyakorolt hatás mértéke a lehető legkisebb legyen:
Magyar
102
2
A készülék az 5,15 - 5,25 GHz-es frekvenciatartományban működik, ezért csak
beltérben használható. Az FCC a készülék használatát beltérre korlátozza,
ugyanis az 5,15 - 5,25 GHz-es frekvenciatartomány használata miatt a közös
csatornát használó mobil műholdas rendszerekkel fellépő interferenciákat csak
így lehet a minimálisra csökkenteni.
3
Az 5,25 - 5,35 és az 5,65 - 5,85 GHz-es frekvenciatartomány elsődleges
használói a nagy teljesítményű radarberendezések. Az ilyen radarállomások
zavarhatják és/vagy károsíthatják a készüléket.
4
A helytelen üzembe helyezés vagy szakszerűtlen használat a
rádiótávközlésben zavarokat kelthet. A belső antenna bármilyen
megváltoztatása az FCC engedély és a garancia megvonásával jár.
Kanada – alacsony teljesítményű, engedélyre
nem köteles rádiófrekvenciás távközlési
eszközök (RSS-210)
a
Általános információk
A működtetésnek két feltétele van:
1. A készülék nem okozhat zavart, és
2. A készüléknek minden zavart tűrnie kell, beleértve a nem kívánatos
működést okozó zavarokat is.
b
Működés az 2,4 GHz-es sávban
Az engedélyezett szolgáltatásokkal fellépő rádiófrekvenciás interferencia
megelőzése érdekében a készüléket beltéri használatra tervezték, és a
kültéri használatot engedélyeztetni kell.
c
Működés az 5 GHz-es sávban
•
Az 5150-5250 MHz-es sávban működő készüléket kizárólag beltéri használatra
szánták, mely által csökkenthető a közös csatornát használó mobil műholdas
rendszerekkel fellépő interferencia.
•
Az 5250-5350 MHz-es és az 5650-5850 MHz-es sáv elsődleges felhasználói a
nagy teljesítményű radarberendezések (melyek elsőbbséget élveznek). Az
ilyen radarberendezések zavarhatják és/vagy károsíthatják a LELAN (LicenceExempt Local Area Network, engedély nélkül használható helyi hálózati)
eszközöket.
Federal Communications Comission
Declaration of Conformity
English
103
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) This device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.
The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:
Notebook PC
Model number:
MS2196
Machine type:
Aspire 9510 and Aspire 9520
SKU number:
Aspire 951xxx and Aspire 952xxx
("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)
Name of responsible party:
Acer America Corporation
Address of responsible party:
2641 Orchard Parkway
San Jose, CA 95134
USA
Contact person:
Mr. Young Kim
Tel:
408-922-2909
Fax:
408-922-2606
Magyar
Product name:
104
Declaration of Conformity for CE Marking
Magyar
Name of manufacturer: Beijing Acer Information Co., Ltd.
Address of
manufacturer:
Huade Building, No.18, ChuangYe Rd.
ShangDi Zone, HaiDian District Beijing PRCE marking
Contact person:
Mr. Easy Lai
Tel:
886-2-8691-3089
Fax:
886-2-8691-3000
E-mail:
easy_lai@acer.com.tw
Declares that product:
Notebook PC
Trade name:
Acer
Model number:
MS2196
Machine type:
Aspire 9510 and Aspire 9520
SKU number:
Aspire 951xxx and Aspire 952xxx
("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)
Is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions
of the following EC directives.
Reference no.
Title
89/336/EEC
Electromagnetic Compatibility (EMC directive)
73/23/EEC
Low Voltage Directive (LVD)
1999/5/EC
Radio & Telecommunications Terminal Equipment
Directive (R&TTE)
The product specified above was tested conforming to the applicable Rules
under the most accurate measurement standards possible, and all the necessary
steps have been taken and are in force to assure that production units of the
same product will continue to comply with these requirements.
May 1, 2006
Easy Lai, Director
Regulation Center
Environment & Safety
Date
105
Tárgymutató
A
akkumulátor
gondozás xi
állapotjelző fények 27
B
C
CD-ROM
Hibaelhárítás 55
kézi kiadatás 55
kiadatás 35
54
H
hálózati 81
Hálózati adapter
gondozás x
hang 36
a hangerő állítása 36
Hibaelhárítás 55
hangerő
állítása 36
Hangszórók
Gyorsbillentyűk 33
Hibaelhárítás 55
Hibaelhárítás 95
tanácsok 95
Hibaüzenetek 95
Hibernálás üzemmódba
Gyorsbillentyűk 33
I
IEEE 1394 port
infravörös 81
82
J
D
DVD 89
DVD filmek
lejátszása
gondozása
akkumulátor xi
Hálózati adapter x
számítógép x
Gyakran ismétlődő kérdések
Gyorsbillentyűk 32
jelszót 78
típusok
89
E
elölnézet 16
érintőpad 29
Gyorsbillentyűk 33
használata 29 – 30
euró 34
F
FAQ. Lásd Gyakran ismétlődő
kérdések
fényerő
Gyorsbillentyűk 33
78
K
kapcsolatok
hálózati 81
kérdések
tartózkodási hely beállítása a
modem használatához 56
kijelző
Gyorsbillentyűk 33
Hibaelhárítás 54
L
LEDs
27
M
meghajtóhasználat
Magyar
bal oldali nézet 16
billentyűzet 31
Gyorsbillentyűk 32
Hibaelhárítás 55
Windows billentyűk 32
Zároló billentyű 31
BIOS segédprogram 88
BIOS utility 46
biztonság
használhat 35, 78
Jelszavak 78
biztonsági
Általános tudnivalók iii
CD vagy DVD 99
FCC megjegyzés 97
G
106
bekapcsolás állapotjelző
memória
beszerelése 87
Modem 80
27
Magyar
N
nézet
bal 18
elülső 18
hátulsó 19
jobb 18
Num Lock 31
bekapcsolás állapotjelző
nyomtatók
Hibaelhárítás 56
P
PC-kártya 84
behelyezése 85
kiadatás 85
port 80
problémák 54
billentyűzet 55
CD-ROM 55
Hibaelhárítás 95
indítás 54
kijelző 54
nyomtatók 56
S
Scroll Lock 31
számítógép
állapotjelzők
27
bekapcsolás állapotjelző 17, 27
billentyűzet 31
biztonság 78
funkciók 15
gondozás x
hazavinné 74
Hibaelhárítás 95
Kapcsolja ki x
környékbeli utazások 76
lekapcsolás 73
Mozgatás 73
Nemzetközi utazás 76
Otthoni iroda felállítása 75
Tisztítás xi
számítógép kezelő
Gyorsbillentyűk 33
T
támogatás
információk
Tisztítás
számítógép
58
xi
U
univerzális soros busz 82
Utazás
környékbeli utak 76
nemzetközi repülőutak
üzenet
hiba 95
W
27
Windows billentyűk
32
76
Download PDF

advertising