Acer | Aspire A315-32 | Acer Aspire A315-32 User Manual

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
2-
© 2018. Minden jog fenntartva.
Aspire 3
Érintett termék: A315-32
Ez egy javított változat: 03/2018
Fontos
Ez az útmutató szerzői jog által védett információkat tartalmaz. A jelen
útmutatóban bemutatott információk előzetes bejelentés nélkül
változhatnak. Lehetséges, hogy a kézikönyvben ismertetett egyes
szolgáltatások és jellemzők az operációs rendszer verziószámától
függően nem támogatottak. Az útmutatóban található képek csak
tájékoztató jellegűek, és olyan információkat vagy funkciókat is
tartalmazhatnak, amely az Ön számítógépére nem vonatkoznak. Az
Acer Csoport nem felelős a műszaki jellegű vagy szerkesztési hibákért,
illetve az útmutató hiányosságáért.
Regisztrálja Acer termékét
1. Győződjön meg róla, hogy kapcsolódik az internethez.
2. Nyissa
meg
az
[Acer
Product
Registration]
(Acer
Termékregisztráció) alkalmazást.
3. Telepítse a szükséges frissítéseket.
4. Iratkozzon fel az Acer azonosítóért, vagy jelentkezzen be, ha már
rendelkezik Acer azonosítóval, és ezzel automatikusan regisztrálja
termékét.
Miután megkaptuk a termékregisztrációt, egy visszaigazoló e-mailt
küldünk, amely fontos adatokat tartalmaz.
Modellszám: __________________________________
Sorozatszám: __________________________________
A vásárlás időpontja: ____________________________
A vásárlás helye: _______________________________
Tartalomjegyzék - 3
TARTALOMJEGYZÉK
Az első lépések
6
Útmutatók ................................................ 6
A számítógép gondozása és tippek a
használathoz ........................................... 7
A számítógép kikapcsolása ........................ 7
A számítógép gondozása ........................... 7
A hálózati adapter gondozása .................... 8
Tisztítás és javítás ...................................... 8
Ismerkedjen meg új Acer gépével
9
Képernyő nézete ..................................... 9
Billentyűzet nézete ................................ 10
Bal oldali nézet ..................................... 11
USB 3.0 információi .................................. 11
Jobb oldali nézet ................................... 12
Alulnézet................................................ 13
A billentyűzet használata
Speciális billentyűk ................................
Gyorsbillentyűk ......................................
Windows billentyűk ................................
14
14
15
16
A számítógép biztonságba helyezése 38
Számítógépes biztonsági zár
használata ............................................. 38
Jelszavak használata............................. 38
Jelszavak beírása ..................................... 39
BIOS segédprogram
40
Rendszerindítási sorrend....................... 40
Jelszavak megadása ............................. 40
Energiagazdálkodás
41
Energiamegtakarítás.............................. 41
Akkumulátor
43
Az akkumulátor jellemzői ....................... 43
Az akkumulátor töltése.............................. 43
Az akkumulátor élettartamának
optimalizálása ........................................... 44
Az akkumulátor töltési szintjének
ellenőrzése................................................ 45
Az akkumulátor lemerülésére vonatkozó
figyelmeztetés ........................................... 45
A precíziós érintőpad használata
17
Az érintőpadhoz használható
mozdulatok ............................................ 17
Az érintőpad beállításainak módosítása 19
Utazás a számítógépével
46
Lekapcsolás az asztali munkahelyről .... 46
Mozgatás ............................................... 46
Helyreállítás
A gyári beállítás biztonsági mentés
létrehozása. ...........................................
Vezeték nélküli és LANilletsztőprogramok biztonsági mentése .
A számítógép visszaállítása ..................
21
A számítógép hazaszállítása ................. 47
21
A számítógép előkészítése ....................... 47
Mit vigyen magával ................................... 48
További óvintézkedések ........................... 48
Otthoni iroda felállítása ............................. 48
23
24
A számítógép visszaállítása és a fájlok
megtartása. ............................................... 24
A számítógép visszaállítása és minden
eltávolítása................................................ 25
Bluetooth kapcsolat használata
28
Bluetooth engedélyezése és tiltása ....... 28
Bluetooth engedélyezése és eszköz
hozzáadása............................................... 28
Kapcsolódás az Internethez
31
Csatlakozás egy vezeték nélküli
hálózathoz ............................................. 31
Csatlakozás vezeték nélküli LAN-hoz....... 31
Csatlakozás kábel használatával .......... 34
Beépített hálózati csatoló.......................... 34
Csatlakozás mobilhálózathoz ................ 34
Bluelight Shield
35
A számítógép előkészítése ....................... 46
Mit vigyen magával a megbeszélésekre ... 47
Utazás a számítógéppel ........................ 49
A számítógép előkészítése ....................... 49
Mit vigyen magával ................................... 49
További óvintézkedések ........................... 49
Nemzetközi utazás ................................ 50
A számítógép előkészítése ....................... 50
Mit vigyen magával ................................... 50
További óvintézkedések ........................... 50
Universal Serial Bus (USB)
52
SD kártyaolvasó
53
Video- és audiocsatlakozók
54
Monitor csatlakoztatása ......................... 54
Fejhallgató és mikrofon.......................... 54
HDMI
55
Gyakran ismétlődő kérdések
57
Szervizszolgáltatás kérése .................... 59
Tippek és tanácsok a Windows 10
használatához........................................ 61
4 - Tartalomjegyzék
Hogyan jutok a [Start] (Start) pontba? ...... 61
Hogyan kapcsolhatom ki a
számítógépem? ........................................ 61
Hogyan oldhatom fel a számítógépem? ... 62
Hogyan állíthatom be az ébresztőt? ......... 63
Hol találhatók az alkalmazások?............... 64
Mi az a Microsoft azonosító (fiók)? ........... 65
Hogyan kereshetek Windows
frissítéseket?............................................. 66
Hol kaphatok további információt?............ 66
Hibaelhárítás ......................................... 67
Hibaelhárítási tanácsok............................. 67
Hibaüzenetek ............................................ 67
Internet és online biztonság
69
Első lépések a világhálón ...................... 69
A számítógép védelme ............................. 69
Válasszon internet-szolgáltatót ................. 69
Hálózati kapcsolatok ................................. 71
Szörfözzön a világhálón!........................... 72
Internetbiztonsági szoftver ........................ 73
Első lépések...
Ebben a részben a következőket találja:
• Hasznos információk a számítógépe és az egészsége védelme
érdekében
• Hol találja a bekapcsoló gombot, a portokat és csatlakozókat
• Tippek és tanácsok az érintőpad és a billentyűzet használatához
• Hogyan hozhat létre helyreállítási mentéseket
• Útmutató a hálózatra csatlakozáshoz és a Bluetooth
használatához
• Információ az Acer gépéhez kapott szoftverek használatáról
6 - Az első lépések
AZ
E L SŐ L É P É S E K
Köszönjük, hogy mobil számítástechnikai feladatai elvégzéséhez ezt
a hordozható Acer számítógépet választotta.
Útmutatók
Minden segítséget szeretnénk megadni Önnek új hordozható Acer
számítógépe használatához, ezért a következő útmutatókat dolgoztuk
ki:
Az első az Útmutató a beállításokhoz, amely segítségére lesz a
számítógép üzembe helyezésénél.
A jelen Rövid útmutató ismerteti az Ön új számítógépének alapvető
jellemzőit és funkcióit. A számítógép még hatékonyabb használatával
kapcsolatban a Felhasználói kézikönyve tartalmaz útmutatást. Ez a
kézikönyv részletes információkat tartalmaz például az előre telepített
segédprogramokról, az adat-helyreállításról, a bővítési lehetőségekről
és a hibaelhárításról.
Miután csatlakozott az internethez, számítógépéhez frissítéseket
tölthet le a következő weboldalról:
http://go.acer.com/?id=17883
1. A linken megnyitja az Acer [Support] (Terméktámogási) weboldalt.
2. Görgessen le a [Drivers and Manuals] (Driverek és Használati
útmutatók) menüpontig, és keresse ki az Ön modelljét a
sorozatszám, SNID, vagy a modell nevének beillesztésével vagy
manuális begépelésével.
3. Erről az oldalról le is töltheti és telepítheti az Acer azonosítási
segédprogramot, amely automatikusan érzékeli a számítógép
sorozatszámát és az SNID-t, valamint lehetővé teszi, hogy
bemásolja azt a vágólapra.
4. Válassza ki a termék modellt, és a hozzá elérhető esetleges
frissítések vagy dokumentumok fel lesznek sorolva.
Az első lépések - 7
A számítógép gondozása és tippek a
használathoz
A számítógép kikapcsolása
A kikapcsoláshoz az alábbi műveletek egyikét kell elvégeznie:
• Használja a Windows leállítás parancsát: Nyomja le a Windows
billentyűt vagy a Windows [Start] (Start) gombra alatt válassza ki az
[Power] (Áramellátás) > [Shut down] (Leállítás) parancsot.
• Jobb kattintás a Windows [Start] (Start) gombra > [Shut down or
sign out] (Leállítás vagy Kijelentkezés) > [Shut down]
(Leállítás).
Ha szüksége van a számítógép rövid ideig tartó leállítására, de nem
szeretné teljeses kikapcsolni, [Sleep] (Alvó) üzemmódba is
helyezheti:
• Nyomja le a bekapcsoló gombot.
• Nyomja le az Alvó üzemmód gyorsbillentyűjét.
• Nyomja le a Windows billentyűt vagy a Windows [Start] (Start)
gombra alatt válassza ki az [Power] (Áramellátás) > [Sleep] (Alvó)
parancsot.
• Jobb kattintás a Windows [Start] (Start) gombra > [Shut down or
sign out] (Leállítás vagy Kijelentkezés) > [Sleep] (Alvó).
Megjegyzés
Ha a számítógépet nem tudja a szokásos módon kikapcsolni, akkor nyomja
meg és tíz másodpercig tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot. Ha
kikapcsolta a számítógépet és újra be szeretné kapcsolni, akkor a
bekapcsolás előtt legalább két másodpercig várjon.
A számítógép gondozása
Számítógépe kiválóan fogja Önt szolgálni, ha vigyáz rá.
• Az eszköz áramellátására csak az eszközhöz mellékelt adaptert,
vagy egy Acer által jóváhagyott adaptert használjon.
• Ne tegye ki a számítógépet közvetlen napsugárzásnak. Ne
helyezze hőforrás, pl. radiátor közelébe.
8 - Az első lépések
• Ne tegye ki a számítógépet 0ºC (32ºF) alatti vagy 50ºC (122ºF)
feletti hőmérsékletnek.
• Ne tegye ki a számítógépet mágneses mező hatásának.
• Ne tegye ki a számítógépet esőnek vagy nedvességnek.
• Ne öntsön vizet vagy más folyadékot a számítógépre.
• Ne tegye ki a számítógépet erős ütésnek vagy rázkódásnak.
• Ne tegye ki a számítógépet pornak és piszoknak.
• Ne tegyen semmilyen tárgyat a számítógépre.
• Ne csapja le a kijelzőt, amikor lehajtja.
• Soha ne tegye a számítógépet egyenetlen felületre.
A hálózati adapter gondozása
Néhány tanács arra vonatkozóan, hogy óvhatja meg hálózati
adaptere:
• Az adaptert semmilyen más készülékhez ne csatlakoztassa.
• Ne lépjen a tápkábelre és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.
A hálózati kábelt és az egyéb kábeleket úgy helyezze el, hogy ne
akadályozzák a környezetében lévő személyek mozgását.
• Amikor kihúzza a hálózati kábelt, akkor ne a kábelt, hanem magát a
csatlakozót húzza.
• Hosszabbító kábel használatakor a csatlakoztatott berendezések
összesített névleges áramfelvétele nem haladhatja meg a hálózati
kábel névleges teljesítményét. Az azonos fali dugaszolóaljzatba
csatlakoztatott berendezések összesített névleges áramfelvétele
nem haladhatja meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Tisztítás és javítás
A számítógép tisztításakor kövesse az alábbi lépéseket:
1. Kapcsolja ki a számítógépet.
2. Húzza ki a hálózati adaptert.
3. Puha, nedves kendőt használjon. Ne használjon folyékony vagy
hajtógázos tisztítószert.
Ha a számítógépét leejtette, a készüléken látható sérülés van, vagy
nem működik normálisan, akkor keresse fel a legközelebbi
felhatalmazott Acer szervízközpontot.
Ismerkedjen meg új Acer gépével - 9
ISMERKEDJEN
MEG ÚJ
ACER
GÉPÉVEL
Miután az Útmutató a beállításokhoz leírás alapján üzembe helyezte a
számítógépet, ismerkedjen meg új Acer számítógépével.
Képernyő nézete
1
3
2
#
Ikon
Elem
Leírás
1
Webkamera
Webkamera videokommunikációs
célokra.
A webkamera melletti lámpa jelzi, hogy
a webkamera aktív.
2
Képernyő lapos
forgópánttal
Megjeleníti a számítógép kimenetét.
3
Mikrofon
Belső digitális mikrofon hangfelvételek
készítéséhez.
10 - Ismerkedjen meg új Acer gépével
Billentyűzet nézete
3
1
2
#
Elem
Leírás
Billentyűzet
Az adatbevitel eszköze.
Lásd „A billentyűzet használata” részt
a 14. oldalon.
2
Érintőpad
Érintésre érzékeny kezelőeszköz.
Az érintőpad és a választógombok
egyetlen felületet képeznek.
Bal kattintás elvégzéséhez
határozottan nyomja le az érintőpad
felületét.
Jobb kattintás elvégzéséhez
határozottan nyomja le az érintőpad
jobb alsó sarkát.
3
Bekapcsoló
gomb
Be- és kikapcsolja a számítógépet.
1
Ikon
Ismerkedjen meg új Acer gépével - 11
Bal oldali nézet
1
#
Ikon
2
3
4
5
Elem
Leírás
1
Kensington
záraljzat
Kensington biztonsági zár
alkalmazását teszi lehetővé.
2
Ethernet 10/100/1000 típusú hálózattal
Ethernet (RJ-45) képes biztosítani a kapcsolatot.
port
Húzza le peremet, hogy teljesen
kinyithassa a portot.
3
HDMI port
A nagy felbontású, digitális
videokapcsolatokat támogatja.
4
USB portok
Csatlakozás USB eszközökhöz.
5
Egy Secure Digital (SD, SDHC vagy
SDXC) kártya befogadására képes.
SD kártyaolvasó
Egyszerre csak egy kártya
használható.
USB 3.0 információi
• Az USB 3.0 kompatibilis portok kékek.
• USB 3.0 és korábbi eszközökkel kompatibilis.
• Az optimális teljesítmény eléréséhez használjon minősített USB 3.0ás eszközöket.
• Az USB 3.0 műszaki paraméterek definiálják (SuperSpeed USB).
12 - Ismerkedjen meg új Acer gépével
Jobb oldali nézet
1
#
3
4
Elem
Leírás
1
Headset/
hangszóró jack
Audió eszközök (pl. hangszórók,
fejhallgató) vagy headset
csatlakoztatását teszi lehetővé.
2
USB port
USB eszközökhöz csatlakozik.
Üzemállapot
jelzőfénye
A számítógép üzemállapotát jelzi.
Akkumulátor
jelzőfénye
Az akkumulátor üzemállapotát jelzi.
Töltés: Sárgán világít, ha az
akkumulátor töltése folyamatban van.
Teljesen feltöltve: Hálózati tápellátás
használatakor kéken világít.
Egyenáramú
bemeneti aljzat
A váltakozó áramú hálózati adapter
csatlakoztatását teszi lehetővé.
3
4
Ikon
2
Ismerkedjen meg új Acer gépével - 13
Alulnézet
1
2
3
4
#
Ikon
Elem
Leírás
1
Szellőzés és
hűtőventilátor
Lehetővé teszi, hogy a számítógép ne
melegedjen túl.
A nyílást tilos lefedni, illetve a levegő
áramlását egyéb módon
megakadályozni.
2
Akkumulátor
visszaállítási
tűfurat
Az akkumulátor eltávolítását és újra
behelyezését szimulálja.
Dugjon egy gemkapcsot a lyukba, és
nyomja be négy másodpercig.
Fő tároló rekesz
A számítógép fő tárolóját fogadja be.
Frissítheti a számítógép fő tárolóját. Az
Acer azt javasolja, hogy erre
jóváhagyott szakszervizt kérjen fel.
Memóriarekesz
A számítógép memóriáját fogadja be.
Frissítheti a számítógép memóriáját.
Az Acer azt javasolja, hogy erre
jóváhagyott szakszervizt kérjen fel.
Hangszórók
A sztereó hangkimenetet biztosítja.
3
4
14 - A billentyűzet használata
A
B IL LE N TY Ű Z E T H A S Z N Á L A T A
A
billentyűzet
teljes
méretű
billentyűkkel
és
különálló
számbillentyűzettel, különálló kurzorral, zárral, Windows-, funkció- és
speciális billentyűkkel rendelkezik.
Speciális billentyűk
A számítógép billentyűzete tartalmaz speciális funkciókat aktiváló
gombokat is. Az egyes gombok funkcióját egyértelmű ikonok jelzik.
Ikon
Fn
Funkció
Leírás
Gyorsbillentyű a
második funkcióhoz
Egyes gombokon egy második funkciót
aktivál.
Pl. az F1 - F12 gombok aktiválásához
nyomja le az Fn gombot.
Alvás
A számítógépet alvó üzemmódba
helyezi.
Repülési üzemmód
Be- vagy kikapcsolja a számítógép
hálózati eszközeit.
Fényerő
csökkentése
Csökkenti a kijelző fényerejét.
Fényerő növelése
Növeli a kijelző fényerejét.
A kijelző be- és
kikapcsolása
Vált a következő megjelenítési módok
között: kijelző, külső monitor (ha
csatlakoztatva van), illetve mindkettő.
A kijelző
kikapcsolása
Kikapcsolja a kijelző háttérvilágítását,
ezzel energiát takarítva meg. A
háttérvilágítás bármely billentyű
megnyomására visszakapcsol.
Az érintőpad
átkapcsolása
A beépített érintőpad be- és
kikapcsolását teszi lehetővé.
Hangszóró be- és
kikapcsolása
Be- és kikapcsolja a hangszórókat.
A billentyűzet használata - 15
Ikon
Funkció
Leírás
Hangerő
csökkentése
Csökkenti a hangerőt.
Hangerő növelése
Növeli a hangerőt.
Scr Lk Scroll Lock
Ki- vagy bekapcsolja a Scroll Lock
funkciót.
Num
Lock
Ki- vagy bekapcsolja a különálló
számbillentyűzetet.
Számbillentyűzet zár
Megjegyzés
Ha az F1 - F12 billentyűket szeretné standard funkciógombokként használni,
a BIOS segédprogramban módosíthatja a funkciógombok alapértelmezett
viselkedését. Nyomja meg az Fn billentyűt és a speciális billentyűt a speciális
funkciógombok aktiválásához.
Gyorsbillentyűk
Gyorsbillentyű használatához nyomja le és tartsa lenyomva az Fn
billentyűt, a billentyűkombináció másik billentyűjét csak ezt követően
nyomja le.
Gyorsbillentyű Ikon
Fn + Delete
Funkció
Insert Beszúrás
Leírás
Be- vagy kikapcsolja a
beszúrás funkciót.
Fn +
Lejátszás/
Szünet
A kijelölt médiafájl lejátszása
vagy lejátszásának
szüneteltetése.
Fn +
Leállítás
A kijelölt médiafájl
lejátszásának leállítása.
Fn +
Előző
Visszalépés az előző
médiafájlra.
Fn +
Következő
Ugrás a következő
médiafájlra.
16 - A billentyűzet használata
Windows billentyűk
A billentyűzetnek két olyan gombja van, amely windowsos funkciókat
lát el.
Billentyű
Windows billentyű
Leírás
Egyszeri megnyomáskor visszatér a
[Start] (Start) képernyőre vagy a legutóbb
megnyitott alkalmazásra.
Alkalmazás billentyű Ez a billentyű ugyanúgy használható, mint
amikor az egér jobb gombjával kattint.
A precíziós érintőpad használata - 17
A
PRECÍZIÓS ÉRINTŐPAD HASZNÁLATA
Az érintőpad vezérli a nyilat
(vagy "kurzort") a képernyőn. Ha
áthúzza az ujját az érintőpadon, a kurzor követi ezt a mozdulatot. A
Precíziós érintőpad (PTP) célja, hogy egységesebb, simább és
pontosabb érintőpados élményt nyújtson. Számos alkalmazás
támogatja az egy vagy több ujjal végzett precíziós érintőpados
mozdulatokat, azonban lehet, hogy néhány mozdulatot nem támogat
bizonyos Ön által használt alkalmazás vagy program.
Az érintőpadhoz használható mozdulatok
Egy ujj csúsztatása
A kurzor mozgatásához húzza végig az ujját az
érintőpadon.
Nyomja meg egy újjal, vagy koppintson rá
Nyomja le az érintőpadot, vagy enyhén koppintson rá az
érintőpadra az ujjával egy "kattintás" végrehajtásához,
amivel kiválasztható, vagy elindítható egy elem. Dupla
érintés vagy dulpa "kattintás" elvégzéséhez gyorsan
ismételje meg az érintő mozdulatot.
Nyomás két ujjal
Finoman érintse meg az érintőpadot két ujjal egy “jobb
kattintás” művelet végrehajtásához. A [Start] (Start)
képernyőn ez váltani fog az alkalmazás parancsai között.
Legtöbb alkalmazásban ez megnyit egy helyi menüt a
kiválasztott elemmel kapcsolatosan.
Két ujj csúsztatása
Ügyes görgetést végezhet a weboldalakon,
dokumentumokon és lejátszási listákon át, ha két ujját az
érintőlapra helyezi és bármely irányba mozgatja
egyszerre a kettőt.
18 - A precíziós érintőpad használata
Két ujj széthúzása
Képek, térképek és dokumentumok nagyítása és
kicsinyítése (zoom in/out) egy egyszerű ujj-hüvelykujj
mozdulattal.
Nyomás három ujjal
Finoman érintse meg három ujjal az érintőpadit, hogy
megnyissa Cortana (ha a számítógép támogatja
Cortana), vagy nyissa meg a [Search Windows] (Keresés
a Windowsban) (ha a számítógép nem támogatja
Cortana).
Lapozás három ujjal
Húzza el a három ujját az érintőpadon át.
• Húzza felfelé az ujját a [Task View] (Feladatnézet)
megnyitásához. Vigye a kurzort egy ablak fölé, majd az
ablak kiválasztásához érintse meg az érintőpadot, vagy
húzza az ujját lefelé a [Task View] (Feladatnézet)
opcióból való kilépéshez.
• Húzza az ujját lefelé, hogy minimalizálja a nyitott
ablakokat és megjelenítse az [Desktop] (Asztalt); húzza
felfelé, hogy visszaállítsa a minimalizált ablakokat.
• Húzza az ujját jobbra, vagy balra, hogy váltson a nyitott
ablakok között.
Négy ujjas lenyomás
Az [Action Center] (Műveletközpont) megnyitásához négy
ujjal enyhén koppintson az érintőpadra.
A precíziós érintőpad használata - 19
Négy ujjas pöccintés
Négy ujjal pöccintsen végig az érintőpadon.
• Húzza felfelé az ujját a [Task View] (Feladatnézet)
megnyitásához. Vigye a kurzort egy ablak fölé, majd az
ablak kiválasztásához érintse meg az érintőpadot, vagy
húzza az ujját lefelé a [Task View] (Feladatnézet)
opcióból való kilépéshez.
• Húzza az ujját lefelé, hogy minimalizálja a nyitott
ablakokat és megjelenítse az [Desktop] (Asztalt); húzza
felfelé, hogy visszaállítsa a minimalizált ablakokat.
A precíziós érintőpad hozzáadott technológiai funkciókat tartalmaz,
amelyek segítenek felismerni és megakadályozni a nem szándékos
mozdulatokat, például a véletlen érintéseket, gesztusokat és kijelölő
mozdulatokat.
Megjegyzés
Az érintőpad az ujj mozgására érzékeny, ezért minél könnyedebb az érintés,
annál jobban reagál. Kérjük, tartsa tisztán és szárazon az érintőpadot és az
ujjait.
Az érintőpad beállításainak módosítása
Az érintőpad beállításainak módosításához, a személyes
követelmények alkalmazásához tegye a következőt.
1. A képernyő jobb alsó sarkában az ikonok tálcán válassza ki az
[Notifications] (Értesítések) ikont, hogy megnyissa az [Notifications]
(Értesítések) táblát.
2. Válassza ki az [All settings] (Összes beállítás) lehetőséget.
20 - A precíziós érintőpad használata
3. Kattintson ide: [Devices] (Eszközök) > [Touchpad] (Érintőpad)
4. Most már módosíthatja a beállításokat, hogy azok megfeleljenek a
személyes
igényeinek.
Ha
egeret
szeretne
használni,
kikapcsolhatja az érintőpadot. Vagy igény szerint beállíthatja az
érintőpad érzékenységét. Görgessen lefelé, hogy megtekintse a
további beállításokat.
Helyreállítás - 21
HELYREÁLLÍTÁS
Ha problémája van a számítógéppel és a gyakran ismételt kérdések
(lásd a Kérdése van? 56. oldal) nem segítenek, akkor
helyreállíthatja a számítógépet.
Ez a rész leírja a számítógépen elérhető helyreállítási eszközöket.
Acer biztosítja a következőt: Acer Care Center, amely lehetővé teszi a
számítógép visszaállítását, frissítését vagy egy gyári alapértelmezett
biztonsági mentés létrehozását. Ha nem tudja elérni az Acer Care
Center-t, kattintson a [Settings] (Beállítások) pontra a [Start] (Start)
menüben, majd az [Update & Security] (Frissítés és Biztonság),
végül a [Recovery] (Visszaállítás) opciókra.
Megjegyzés
Acer Care Center a modell vagy az operációs rendszer függvényében
eltérnek.
Fontos
Javasoljuk, hogy hozzon létre egy [Factory Default Backup] (Gyári
beállítás biztonsági mentést), amilyen gyorsan csak lehet. Egyes
esetekben a teljes helyreállításhoz USB biztonsági másolat szükséges.
A gyári beállítás biztonsági mentés létrehozása.
A [Recovery Management] (Visszaállítás kezelője) lehetővé teszi az
operációs rendszer, a telepített alkalmazások és adatok gyors és
egyszerű biztonsági mentését.
Megjegyzés
Mivel a biztonsági másolat elkészítéséhez legalább 8 GB tárhely szükséges
formázás után, ajánlott 16 GB-os vagy nagyobb USB-meghajtót használni.
22 - Helyreállítás
1. A [Start] (Start) pontban kattintson az Acer , majd az Acer
Recovery Management opcióra.
2. Válassza ki a [Backup] (Biztonsági mentés) fület, majd kattintosn a
[Get Started] (Kezdés) lehetsőgére a [Create Factory Default
Backup] (Gyári beállítás biztonsági mentés létrehozása) esetében,
hogy megnyíljon a [Recovery Drive] (Helyreállítási meghajtó) ablak.
3. Győződjön meg róla, hogy kiválasztotta a [Backup system files to
the recovery drive] (Rendszerfájlok biztonsági mentése a
helyreállítási meghajtóra) lehetőséget, majd kattintson a [Next]
(Következő) lehetőségre.
Helyreállítás - 23
4. Csatlakoztassa az USB meghajtót, majd várjon, hogy a számítógép
felismerje azt, majd kattintson a [Next] (Következő) lehetőségre.
5. Minden le lesz törölve a meghajtóról. A folytatáshoz kattintson az
[Create] (Lértehozás) gombra.
6. A képernyőn láthatóvá válik a biztonsági mentés folyamata.
7. Kövesse figyelemmel a folyamatot a befejezésig.
8. Húzza ki az USB meghajtót és jelölje meg pontosan.
Fontos
Pontos leírással jelölje a biztonsági másolatot, pl. „Windows biztonsági
másolat”. A biztonsági másolatot biztonságos helyen őrizze, és olyan
helyre tegye, amire emlékezni fog.
Vezeték nélküli és LAN-illetsztőprogramok
biztonsági mentése
Vezeték nélküli és LAN-illetsztőprogramok biztonsági mentése.
Ezeket a mentéseket használhatja a vezeték nélküli és a LAN
illesztőprogramok telepítésére, ha egy másik operációs rendszert
telepít.
1. A [Start] (Start) pontban kattintson az Acer, majd az Acer Recovery
Management opcióra.
2. Válassza ki a [Backup] (Biztonsági mentés) fület, majd kattintson a
[Get started] (Kezdés) opcióra a [Backup wireless and LAN
drivers] (Vezeték nélküli és LAN illesztőprogramok biztonsági
mentése) lehetőségnél. Válassza ki a mappát, ahová szeretné
elmenteni az illsztőprogramokat, majd válassza az [OK] (OK)
lehetőséget.
24 - Helyreállítás
A számítógép visszaállítása
A [Recovery Management] (Visszaállítás kezelője) lehetővé teszi,
hogy gyorsan és egyszerűen visszaállítsa a számítógépet az
alapértelmezett állapotába. A Windows újbóli telepítése előtt
kiválaszthatja, hogy megtartja a fájlokat vagy eltávolítja azokat.
A számítógép visszaállítása és a fájlok megtartása.
1. A [Start] (Start) pontban kattintson az Acer, majd az Acer Recovery
Management opcióra.
2. Válassza ki a [Restore] (Visszaállítás) fület, majd kattintson a [Get
started] (Kezdés) lehetőségre egy [Choose an option] (Opció
kiválasztásához).
3. Válassza ki a [Keep my files] (Fájlok megtartása) lehetőséget a
számítógép frissítéséhez és az operációs rendszer újbóli
telepítéséhez a személyes fájlok eltávolítása nélkül. A folytatáshoz
kattintson a [Next] (Tovább) gombra.
Helyreállítás - 25
Fontos
Ha vannak alkalmazások a számítógépen, akkor azok el lesznek
távolítva.
4. A számítógép visszaállításával újból telepíti a Windows rendszert,
visszaállítja a beállításokat a gyári alapértelmezettekre, valamint
eltávolít minden előtelepített alkalmazást és programot a személyes
fájlok eltávolítása nélkül. A folytatáshoz kattintson a [Reset]
(Visszaállítás) gombra.
5. A képernyőn láthatóvá válik a visszaállítás folyamata. A képernyő ki
fog kapcsolni a visszaállítási folyamat során.
6. A képernyő vissza fog kapcsolni a Windows telepítésekor. A
számítógép többször újra fog indulni a visszaállítási folyamat során.
7. Kövesse figyelemmel a folyamatot a befejezésig.
8. Amikor a számítógép befejezte a visszaállítási folyamatot, a
Windows vissza lesz állítva a gyári alapértelmezett beállításokra a
személyes fájlok eltávolítása nélkül.
A számítógép visszaállítása és minden eltávolítása
1. A [Start] (Start) pontban kattintson az Acer, majd az Acer Recovery
Management opcióra.
26 - Helyreállítás
2. Válassza ki a [Restore] (Visszaállítás) fület, majd kattintson a [Get
started] (Kezdés) lehetőségre egy [Choose an option] (Opció
kiválasztásához).
3. Válassza a [Remove everything] (Minden eltávolítása)
lehetőséget a számítógép visszaállításához gyári alapértelmezettre.
Ez a folyamat újra fogja telepíteni az operációs rendszert és el fog
távolítani minden személyes fájlt, alkalmazást és beállítást.
4. Válassza ki a [Just remove my files] (Csak a fájlok eltávolítása)
lehetőséget, ha szeretné megtartani a számítógépet. Ez gyorsabb,
de kevésbé biztonságos. A fájlokat ilyenkor egy helyreállító
programmal továbbra is vissza lehet állítani.
Helyreállítás - 27
Válassza a [Remove files and clean the drive] (Fájlok
eltávolítása és a meghajtó tisztítása) lehetőséget, ha nem tartja
meg a számítógépet. Ez a folyamat tovább fog tartani, de
biztonságosabb.
Vigyázat
A "[Remove files and clean the drive] (Fájlok eltávolítása és a meghajtó
tisztítása)" lehetőség kiválasztásával el lesz távolítva az összes
személyes fájl és fiók az előtelepített illesztőrogramokkal együtt,
amelyek hatással lehetnek a Windows telepítésére.
5. A folytatáshoz kattintson a [Reset] (Visszaállítás) gombra.
6. A képernyőn láthatóvá válik a visszaállítás folyamata. A képernyő ki
fog kapcsolni a visszaállítási folyamat során.
7. A képernyő vissza fog kapcsolni a Windows telepítésekor. A
számítógép többször újra fog indulni a visszaállítási folyamat során.
8. Kövesse figyelemmel a folyamatot a befejezésig.
9. Ha számítógép végzett a visszaállítási folyamattal, a Windows a
gyári alapértelmezett beállításokat fogja használni.
28 - Bluetooth kapcsolat használata
BLUETOOTH
KAPCSOLAT HASZNÁLATA
A Bluetooth egy vezetékmentes adatátviteli technológia, amellyel
különböző eszközök között rövid távolságba továbbíthat adatot.
Többek között számítógépek, mobiltelefonok, táblagépek, vezeték
nélküli fülhallgatók és billentyűzetek használják a Bluetooth
technológiát.
Bluetooth használatához győződjön meg a következőkről:
1. A Bluetooth kapcsolat engedélyezett mindkét eszközön.
2. Az eszközök „párosítása” (vagy kapcsolódása) megtörtént.
Bluetooth engedélyezése és tiltása
A Bluetooth adapterrnek engedélyezve kell lennie mindkét eszközön. A
számítógépen ez külső kapcsoló, szoftveres beállítás vagy Bluetooth
hardverkulcs a számítógép USB portjába csatlakoztatásával érhető el
(amennyiben nincs belső Bluetooth adapter).
Megjegyzés
Ellenőrizze a felhasználói kézikönyvben, hogyan tudja bekapcsolni a
készülék Bluetooth adapterét.
Bluetooth engedélyezése és eszköz hozzáadása
Minden új eszközt először „párosítani” kell a számítógép Bluetooth
adapterével. Ez azt jelenti, hogy biztonsági okokból először
azonosítani kell. A párosításra csak egyszer van szükség. Azután
egyszerűen csak be kell kapcsolni az eszközök Bluetooth adapterét a
csatlakozáshoz.
Számítógépén a Bluetooth alapértelmezés szerint le van tiltva. A
számítógépe Bluetooth adapterének engedélyezéséhez tegye a
következőt:
1. Nyomja le a Windows billentyűt vagy kattintson a Windows [Start]
(Start) gomb > [Settings] (Beállítások) > [Devices] (Eszközök) >
[Bluetooth & other devices] (Bluetooth és egyéb eszközök)
opciókra, majd kattintson a gombra a [Bluetooth] (Bluetooth)
menüpont alatt, hogy ki- és bekapcsolja.
Bluetooth kapcsolat használata - 29
2. Kattintson a [Add Bluetooth or other device] (Bluetooth vagy
egyéb eszköz hozzáadása) opcióra, majd válassza ki az eszközt,
amelyet hozzá szeretne adni.
3. Számítógépe automatikusan keresni kezdi az eszközöket, és
láthatóvá teszi magát más eszközök számára.
4. Válassza ki a párosítandó eszközt a felismert eszközök listájáról.
5. Párosítás után, amennyiben egy kód jelenik meg a kijelzőn, írja be
ezt a kódot az eszközre a csatlakozás folytatásához.
Megjegyzés
Néhány eszköz olyan régebbi verzióját használják a Bluetooth
technológiának, ahol mindkét eszközön egy PIN kód megadására van
szükség. Abban az esetben, ha az eszközön nincs semmilyen beviteli
lehetőség (mint például egy fülhallgatón), a kód gyártáskor rögzítésre került
az eszközben (rendszerint "0000" vagy "1234"). További információért lásd a
készülék felhasználói kézikönyvét.
30 - Bluetooth kapcsolat használata
A Bluetooth beállításait a képernyő jobb alsó sarkában található
[Notifications] (Értesítések) táblán lévő [Notifications] (Értesítések)
ikonra kattintva is elérheti. Innen ki- és bekapcsolhatja a Bluetooth-t
vagy jobb kattintással a [Bluetooth] (Bluetooth) > [Go to Settings]
(Ugrás a Beállításokra) opciókra kattintva elérheti a Bluetooth
beállításait.
Kapcsolódás az Internethez - 31
KAPCSOLÓDÁS
AZ
INTERNETHEZ
Ebben a fejezetben a csatlakozási típusokról és általában az
internetcsatlakozásról tudhat meg alapvető információkat. Bővebb
információkért kérjük, látogasson el ide: Hálózati kapcsolatok 71.
oldal.
A számítógép beépített hálózati funkciói megkönnyítik a számítógép
internetre való csatlakoztatását.
Először azonban, hogy otthonról csatlakozzon az internethez,
regisztrálnia kell az internet szolgáltatásokra egy ISP-nél
(Internetszolgáltatónál),
-általában
egy
telefonos
vagy
kábeltelevíziós társaságnál -- aki ki fog menni az otthonába vagy az
irodájába, hogy beállítsa az internet szolgáltatást. A szolgáltató egy
kis dobozt egy útválasztót vagy modemet szerel be, amely lehetővé
teszi majd az internethez történő csatlakozást.
Csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz
Csatlakozás vezeték nélküli LAN-hoz
A vezeték nélküli LAN (vagy WLAN) Repülési üzemmód hálózatot
jelent, amely két vagy több számítógépet kapcsol össze kábelek
nélkül. A WLAN-hoz csatlakozás után elérhető az internetkapcsolat.
Ezenkívül megoszthat fájlokat vagy eszközöket, sőt még az
internetkapcsolatot is.
A számítógép vezeték nélküli kapcsolata alapértelmezés szerint be
van kapcsolva, és a Windows a beállítás során megjeleníti az elérhető
hálózatok listáját. Válassza ki a kívánt hálózatot, és szükség esetén
adja meg a jelszót.
Vigyázat
A vezeték nélküli eszközök repülés közbeni használata tilos lehet. A
vezeték nélküli eszközöket ki kell kapcsolni a repülőgépbe történő
beszállás előtt és a felszállás közben, mivel veszélyt jelenthetnek a gép
működésére, zavarhatják a kommunikációt, illetve használatuk
törvénybe ütközhet. A számítógép vezeték nélküli eszközeinek
bekapcsolására csak akkor van lehetőség, ha a személyzet az eszközök
biztonságos használatáról ad tájékoztatást.
32 - Kapcsolódás az Internethez
A Acer notebookok Repülőgépes üzemmód gyorsbillentyűvel
rendelkeznek, amely a hálózat be- és kikapcsolására alkalmas. A
hálózatkezelési beállítások segítségével be- és kikapcsolhatja a
vezeték nélküli hálózatot, valamint ellenőrizheti a hálózaton keresztül
megosztott tartalmat.
Ha vezeték nélküli hálózathoz szeretne csatlakozni, kövesse az alábbi
lépéseket.
1. Győződjön meg róla, hogy rendelkezik vezeték nélküli útválasztóval/
hozzáférési ponttal és az aktuális kapcsolat az Ön által választott
szolgáltatótól való. Jegyezze fel a vezeték nélküli hálózat nevét és
jelszavát (ha szükséges). Ha nyilvános hálózathoz próbál
csatlakozni (például egy kávézóban) győződjön meg róla, hogy
rendelkezik a vezeték nélküli hálózat nevével.
Megjegyzés
Az internetcsatlakozással kapcsolatos további tudnivalókért forduljon az
internetszolgáltatójához vagy tekintse meg az útválasztó dokumentációját.
2. Kattintson a Hálózat ikonra az értesítési területen.
Megjegyzés
Ha a Wi-Fi ki van kapcsolva, kérjük, kattintson a Wi-Fi csempére a
bekapcsoláshoz.
3. Látni fog egy listát az elérhető vezeték nélküli hálózatokról.
Válasszon azt, amelyet használni szeretne.
Kapcsolódás az Internethez - 33
4. Ha kiválasztotta a vezeték nélküli hálózatot, válassza a [Connect]
(Csatlakozás) lehetőséget.
5. Szükség esetén adja meg a hálózat jelszavát.
34 - Kapcsolódás az Internethez
Csatlakozás kábel használatával
Beépített hálózati csatoló
Ha számítógépe rendelkezik hálózati porttal, dugaszolja be a hálózati
kábel egyik végét a számítógépen található hálózati portba, a másik
végét pedig a routeren található portba (lásd az alábbi ábrát). Ezt
követően minden készen áll a csatlakozáshoz.
Csatlakozás mobilhálózathoz
Ha a számítógép SIM kártya nyílással rendelkezik, mobilhálózat
használatával is csatlakozhat az internethez. Ehhez kompatibilis SIM
kártya, valamint a mobilszolgáltatóval kötött adatforgalmi
megállapodás szükséges. Ha további információkat szeretne
megtudni az internetes csatlakozásról mobilhálózaton keresztül, akkor
vegye fel a kapcsolatot a mobilszolgáltatójával.
Bluelight Shield - 35
BLUELIGHT SHIELD
Engedélyezheti az Bluelight Shield funkciót, hogy a szeme
védelmének érdekében lecsökkentse a képernyő kékfény
kibocsátását.
A Bluelight Shield konfigurálásához keressen rá a 'Acer Quick Access'
opcióra a [Start] (Start) menüben. Itt ki- és bekapcsolhatja az
Bluelight Shield funkciót, és az igényei szerint választhat négy
különböző beállítás közül.
Szám Elem
Leírás
1
[Low Reduction]
(Alacsony
lecsökkentés)
Lecsökkenti a LED-es háttérvilágítású
képernyő kékfény kibocsátást 10-25%kal az alapvető védelem érdekében.
2
[Medium Reduction]
(Közepes
lecsökkentés)
Lecsökkenti a LED-es háttérvilágítású
képernyő kékfény kibocsátást 26-45%kal a szeme védelmének az érdekében.
3
Lecsökkenti a LED-es háttérvilágítású
[High Reduction]
képernyő kékfény kibocsátást 46-65%(Magas lecsökkentés)
kal a maximális védelem érdekében.
4
[Long Hour Mode]
(Hosszú órás
üzemmód)
Professzionálisan arra lett beállítva,
hogy hosszabb időn keresztül kevésbé
vegye igénybe a szemet.
36 - Bluelight Shield
Megjegyzés
A műszaki adatok a modell vagy az operációs rendszer függvényében
eltérnek.
A számítógépe és adatai
biztonságának
megőrzése...
Ebben a részben a következőket találja:
•
•
•
•
Hogyan védje számítógépét
Jelszavak megadása
Mit kell előkészítenie, amikor utazik
Hogyan hozhatja ki a maximumot akkumulátorából
38 - A számítógép biztonságba helyezése
A
SZÁMÍTÓGÉP BIZTONSÁGBA
HELYEZÉSE
A számítógép értékes befektetés, amelyre vigyázni kell. Az
alábbiakból megtudhatja, hogyan védheti meg számítógépét, illetve
hogyan gondoskodhat róla.
A védelmi lehetőségek között hardveres és szoftveres megoldásokat
egyaránt talál, előbbire a biztonsági horony, utóbbira a jelszó ad
példát.
Számítógépes biztonsági zár használata
A számítógép egy számítógépes biztonsági zárhoronnyal rendelkezik,
amely lehetővé teszi a biztonsági zár csatlakoztatását.
Hurkolja a számítógépes biztonsági zárhoz tartozó drótkötelet egy
mozdíthatatlan tárgy, például asztal vagy zárt fiók fogantyúja köré.
Illessze be a horonyba a zárat, majd a kulcsot elfordítva rögzítse.
Kaphatók kulcs nélküli modellek is.
Jelszavak használata
A jelszavak az illetéktelen hozzáféréstől védik a számítógépet.
Jelszavak megadásával több szinten is védheti a számítógépet és az
adatokat:
• A „Supervisor Password” a BIOS segédprogramba való jogosulatlan
belépéstől és annak használatától védi a számítógépet. Ha
engedélyezi, akkor a BIOS segédprogramba való belépéshez be
kell írni ezt a jelszót. Lásd a Jelszavak megadása 40. oldal.
• A „User Password” a jogosulatlan használattól védi a számítógépet.
A maximális biztonság érdekében használjon ilyen jelszót, továbbá
a rendszert úgy állítsa be, hogy rendszerindításkor és [Hibernation]
(Hibernált) visszatéréskor (ha ez lehetséges) is kérjen jelszót.
A számítógép biztonságba helyezése - 39
• A „Password on Boot” a jogosulatlan használattól védi a
számítógépet. A maximális biztonság érdekében használjon ilyen
jelszót, továbbá a rendszert úgy állítsa be, hogy rendszerindításkor
és [Hibernation] (Hibernált) visszatéréskor (ha ez lehetséges) is
kérjen jelszót.
Fontos
Őrizze meg gondosan a „Supervisor Password”! Ha elfelejti ezt a
jelszót, forduljon a kereskedőhöz vagy valamelyik hivatalos
szervizközponthoz.
Jelszavak beírása
Ha valamilyen jelszót kell megadnia, egy beviteli ablak jelenik meg a
kijelző közepén.
• Ha állított be „Supervisor Password”, akkor a gép kéri ezt a jelszót
amikor a BIOS segédprogramba lép.
• Írja be a „Supervisor Password” majd nyomja meg az Enter
billentyűt. Ekkor megnyílik a BIOS segédprogram. Ha a jelszót
hibásan írta be, figyelmeztető üzenet jelenik meg. Próbálja újra,
majd nyomja meg az Enter billentyűt.
• Ha meg van adva „User Password” és a rendszerindítási jelszó
beállítás engedélyezve van, akkor rendszerindításkor a gép jelszót
kér.
• Írja be a „User Password” majd nyomja meg az Enter billentyűt; ezt
követően használhatja a számítógépet. Ha a jelszót hibásan írta be,
figyelmeztető üzenet jelenik meg. Próbálja újra, majd nyomja meg
az Enter billentyűt.
Fontos
A jelszó megadását háromszor kísérelheti meg. Három sikertelen
próbálkozás után a rendszer inaktív állapotba kerül. Ebben az esetben
nyomja meg és négy másodpercig tartsa lenyomva a bekapcsoló
gombot, ekkor a számítógép kikapcsol. Kapcsolja be ismét a
számítógépet, majd próbálkozzon újra.
40 - BIOS segédprogram
BIOS
SEGÉDPROGRAM
A BIOS segédprogram olyan hardverkonfiguráló program, amelyet a
számítógép Basic Input/Output System (alapszintű be- és kiviteli
rendszer, BIOS) rendszerébe építettek be.
A számítógép már megfelelően konfigurálva és optimalizálva van,
ezért ezt a segédprogramot általában nem kell futtatnia. Ha azonban
konfigurációs problémák lépnek fel, szükség lehet a használatára.
A BIOS segédprogram elindításához nyomja meg az F2 billentyűt,
amíg a számítógép logója látható a képernyőn.
Rendszerindítási sorrend
A BIOS segédprogramban a bootolási sorrend beállításához aktiválja
a BIOS segédprogramot, majd válassza ki a Boot lehetőséget a
képernyő felső részén listázott kategóriákból.
Jelszavak megadása
A rendszerindítási jelszó megadásához lépjen be a BIOS
segédprogramba, majd a képernyő felső részén megjelenő elemek
közül válassza a Security pontot.
Keresse meg a Set Supervisor Password lehetőséget, és adjon meg
egy jelszót, hogy bekapcsolja ezt a funkciót. Amint megadott egy
jelszót ehhez a funkcióhoz, akkor kikapcsolhatja/bekapcsolhatja a
Password on Boot közben.
Ne felejtse el lenyomni az F10 billentyűt a megfelelő mentés és BIOSból való kilépés érdekében, miután végzett a változtatásokkal.
Energiagazdálkodás - 41
ENERGIAGAZDÁLKODÁS
Ez a számítógép beépített energiagazdálkodási rendszerrel
rendelkezik, mely figyeli a rendszer tevékenységét. A rendszer
tevékenysége minden tevékenységet magában foglal, amit az alábbi
eszközök közül egy, vagy több végez: billentyűzet, egér, merevlemez,
a számítógéphez csatlakoztatott perifériák, és videó memória. Ha egy
bizonyos ideig nem történik művelet, a számítógép ezen eszközök
közül egyeseket vagy mindet leállítja, így energiát takarít meg.
Energiamegtakarítás
Gyorsindítás kikapcsolása
Számítógépe a gyors elinduláshoz Gyorsindítást használ, azonban
egy kis mennyiségű energiát is használ az indítási jelek
ellenőrzéséhez. Ezek az ellenőrzések lassan lemerítik a számítógépe
akkumulátorát.
Ha szeretné csökkenteni számítógépe energiaigényét és környezeti
hatását, kapcsolja ki a Gyorsindítást:
Megjegyzés
Ha kikapcsolja a Gyorsindítást, számítógépének több időbe telik majd
feléledni az [Sleep] (Alvó) módból.
Számítógépe akkor sem indul el, ha hálózaton keresztül kap utasítást az
elindulásra (Wake on LAN).
1. Nyomja meg a Windows billentyűt vagy válassza ki a Windows
[Start] (Start) gombot, ezután kattintson ide:
[Settings]
(Beállítások) > [System] (Rendszer) > [Power & sleep]
(Energiaellátás és alvás).
2. Válassza ki az [Additional power settings] (Additional power
beállításokat).
3. Válassza [Choose what the power buttons do] (A főkapcsolók
funkciójának megadása) lehetőséget.
42 - Energiagazdálkodás
4. Válassza [Change settings that are currently unavailable]
(A jelenleg el nem érhető beállítások módosítása) lehetőséget.
5. Görgesse le az oldalt és kapcsolja ki a [Turn on fast startup]
(Gyorsindítás bekapcsolását).
6. Válassza a [Save changes] (Módosítások mentését).
Akkumulátor - 43
AKKUMULÁTOR
A számítógép tartozéka az egyes feltöltések között hosszú üzemidőt
biztosító, beépített lítium akkumulátor.
Az akkumulátor jellemzői
Ha csatlakoztatja a számítógéphez a hálózati adaptert, akkor a
készülék újratölti az akkumulátort. A számítógép a használat közbeni
töltést is támogatja, vagyis Ön az akkumulátor töltése közben is
folytathatja a munkát. Ugyanakkor a számítógép kikapcsolt
állapotában jelentősen csökken a feltöltés ideje.
Az akkumulátor jó szolgálatot tehet az utazások vagy az
áramkimaradások során.
Az akkumulátor töltése
Csatlakoztassa a hálózati adaptert a számítógéphez, majd az
elektromos hálózathoz.
Megjegyzés
Javasoljuk, hogy este, mielőtt lefekszik, töltse fel az akkumulátort. Ha az
utazás előtti éjszakán feltölti az akkumulátort, akkor másnap teljesen feltöltött
géppel indulhat el.
Az új akkumulátor kondicionálása
Az új akkumulátorokkal a használatba vételük előtt érdemes elvégezni
az alábbi kondicionálási eljárást:
1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert, és töltse fel teljesen az
akkumulátort.
2. Kapcsolja be a számítógépet, és végezze el az operációs rendszer
beállítását.
3. Húzza ki a hálózati adaptert.
4. Az akkumulátor használatával működtesse a számítógépet.
5. Teljesen merítse le az akkumulátort, amíg meg nem jelenik a
lemerülésre vonatkozó figyelmeztetés.
44 - Akkumulátor
6. Csatlakoztassa ismét a hálózati adaptert, és töltse fel teljesen az
akkumulátort.
A fenti lépéseket megismételve háromszor töltse fel teljesen, majd
merítse le az akkumulátort.
Minden új vagy hosszabb ideig nem használt akkumulátorral végezze
el a fenti kondicionálási eljárást.
Vigyázat
Ne tegye ki az akkumulátort 0°C (32°F) alatti vagy 45°C (113°F) feletti
hőmérsékletnek. A különösen alacsony vagy magas hőmérséklet
károsíthatja az akkumulátort.
Az akkumulátor a kondicionálás révén éri el a maximális töltési
kapacitását. Ha nem végzi el az eljárást, akkor előfordulhat, hogy nem
tudja igénybe venni az akkumulátor teljes kapacitását, illetve az
akkumulátor élettartamának lerövidülésével is számolnia kell.
Az akkumulátor élettartamának hosszát az alábbi használati
körülmények is hátrányosan befolyásolják:
• A számítógép használata folyamatos hálózati tápellátásról.
• A fenti teljes feltöltési és lemerítési művelet végrehajtásának
elmulasztása.
• Gyakori használat; minél többet használja az akkumulátort, az annál
hamarabb fogja elérni az élettartamának végét. Egy beépített
akkumulátor élettartama hosszabb mint 1000 feltöltés/kisütés ciklus.
Az akkumulátor élettartamának optimalizálása
Az akkumulátor élettartamának optimalizálása az akkumulátor minél
teljesebb kihasználására, illetve a töltési/újratöltési ciklusok
meghosszabbítására és az újratöltés hatékonyságának javítására
irányul. Javasoljuk, hogy kövesse az alábbi ajánlásokat:
• Ha lehetséges, akkor használjon hálózati tápellátást. Az
akkumulátort csak út közben vegye igénybe.
• A használaton kívüli kiegészítőket távolítsa el a gépből (pl. USB
lemezmeghajtó), mert azok továbbra is energiaellátást igényelnek.
• A számítógépét hűvös, száraz helyen tárolja. A javasolt
hőmérséklettartomány a 10°C (50°F) – 30°C (86°F) közötti.
Akkumulátor - 45
Magasabb hőmérsékleten felgyorsul az akkumulátor önkisülésének
folyamata.
• A túl gyakori újratöltés csökkenti az akkumulátor élettartamát.
• Ügyeljen a hálózati adapter és az akkumulátor kezelésére.
Az akkumulátor töltési szintjének ellenőrzése
A telepmérő jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét. A kurzort a tálcán
lévő akkumulátor/tápellátás ikon fölé húzva megtekintheti az
akkumulátor pillanatnyi töltöttségi szintjét.
Az akkumulátor lemerülésére vonatkozó
figyelmeztetés
Ha akkumulátorról üzemelteti a készüléket, akkor figyelje a telepmérő
jelzéseit.
Fontos
Ha megjelenik az akkumulátor lemerülésére vonatkozó figyelmeztetés,
akkor minél hamarabb csatlakoztassa a hálózati adaptert. Ha az
akkumulátort hagyja teljesen lemerülni, és a számítógép kikapcsol,
akkor előfordulhat, hogy elveszít bizonyos adatokat.
Ha megjelenik az akkumulátor lemerülésére vonatkozó figyelmeztetés,
akkor a körülményektől függ, hogy mit érdemes tennie:
Helyzet
Javasolt művelet
1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a
számítógéphez, majd az elektromos aljzatba.
Rendelkezésre áll
2. Mentse az összes szükséges fájlt.
a hálózati adapter
3. Folytassa a munkát.
és egy elektromos
Ha gyorsan újra szeretné tölteni az
aljzat.
akkumulátort, akkor kapcsolja ki a
számítógépet.
Nem áll
rendelkezésre a 1. Mentse az összes szükséges fájlt.
hálózati adapter 2. Zárja be az összes alkalmazást.
vagy elektromos 3. Kapcsolja ki a számítógépet.
aljzat.
46 - Utazás a számítógépével
UTAZÁS
A SZÁMÍTÓGÉPÉVEL
Ebben a részben tanácsokat, ötleteket talál azzal kapcsolatban, hogy
mire kell ügyelnie a számítógép szállítása vagy utazás közben.
Lekapcsolás az asztali munkahelyről
Ha le szeretné választani a számítógépről a külső tartozékokat,
kövesse az alábbi lépéseket:
1. Mentse el a megnyitott fájlokat.
2. Vegye ki a lemezeket az optikai meghajtóból.
3. Kapcsolja ki a számítógépet, vagy állítsa [Sleep] (Alvó) vagy
[Hibernate] (Hibernált) állapotba.
4. Hajtsa le a kijelzőt.
5. Húzza ki a hálózati adaptert.
6. Húzza ki a billentyűzet, a mutatóeszköz, a nyomtató, a külső
monitor vagy az egyéb külső eszköz csatlakozóját.
7. Nyissa ki a Kensington / Noble zárat, ha ilyennel rögzíti a
számítógépet.
Mozgatás
Ha csak rövid távolságra viszi a számítógépet, például az íróasztalától
a tárgyalóba.
A számítógép előkészítése
A számítógép áthelyezése előtt hajtsa le és reteszelje a kijelzőt, ezzel
a számítógép [Sleep] (Alvó) üzemmódba lép. Így az épületen belül
akárhova magával viheti a számítógépet. Ha fel szeretné ébreszteni
[Sleep] (Alvó) módból a számítógépet, nyissa fel a kijelzőt, majd, ha
szükséges röviden nyomja meg és engedje el a bekapcsoló gombot.
Ha egy ügyfél irodájába, vagy egy másik épületbe viszi a
számítógépet, érdemes kikapcsolnia:
Nyomja meg a Windows billentyűt, kattintson a [Power]
(Főkapcsoló) gombra, majd válassza a [Shut Down] (Leállítás)
lehetőséget
Utazás a számítógépével - 47
vagy:
A számítógépet [Sleep] (Alvó) üzemmódba helyezheti a Alvó
gyorsbillentyű megnyomásával, vagy ha lezárja a kijelzőt.
Ha újra használni szeretné a számítógépet, hajtsa fel a kijelzőt, és ha
szükséges, nyomja meg és engedje el a bekapcsoló gombot.
Megjegyzés
Előfordulhat, hogy a számítógép [Hibernation] (Hibernált) állapotba vagy
[Deep Sleep] (Mélyalvás) módba kerül, ha hosszabb ideig [Sleep] (Alvó)
módban volt.
Mit vigyen magával a megbeszélésekre
Ha a megbeszélés viszonylag rövid (két óránál rövidebb), akkor
valószínűleg elég csak a számítógépet vinnie. Ha hosszabb
megbeszélésre számít, vagy a számítógép akkumulátora nincs
teljesen feltöltve, akkor érdemes a hálózati adaptert is magával vinnie,
majd a tárgyalóteremben csatlakoztatnia a géphez.
Ha a tárgyalóteremben nincs fali dugaszolóaljzat, az akkumulátor
terhelését csökkentheti, ha [Sleep] (Alvó) üzemmódba helyezi a
számítógépet. Nyomja meg a Alvó gyorsbillentyűt, vagy hajtsa le a
kijelzőt, amikor éppen nem használja aktívan a számítógépet.
A számítógép hazaszállítása
Ha hazaszállítja a számítógépet az irodából, illetve otthonról viszi
vissza az irodába.
A számítógép előkészítése
Miután leválasztotta a számítógépet az asztali munkahelyéről, az
alábbi lépéseket követve készítse elő a gépet a hazaszállításra:
• Ellenőrizze, hogy minden adathordozót és CD-lemezt kivett-e a
meghajtó(k)ból. Ennek elmulasztása a meghajtó olvasófejének
sérüléséhez vezethet.
• Csomagolja a számítógépet olyan táskába, amelyben nem tud
csúszkálni, illetve ki van párnázva, így elejtés esetén is megfelelő
védelmet kap.
48 - Utazás a számítógépével
Vigyázat
A számítógép fedele mellé ne csomagoljon semmit. A fedélre nehezedő
nyomás megrongálhatja a kijelzőt.
Mit vigyen magával
Hacsak nem rendelkezik otthon is egy-egy példánnyal az alábbiakból,
akkor vigye őket magával:
• Hálózati adapter és kábel.
• Nyomtatott Útmutató a beállításokhoz.
További óvintézkedések
A számítógép védelme érdekében a munkahelye és otthona közötti
utazás során vegye figyelembe az alábbi tanácsokat:
• Tartsa magánál a számítógépet, így minimálisra csökkentheti a
hőmérsékletváltozások hatását.
• Ha hosszabb időre meg kell állnia, és nem viheti magával a
számítógépet, akkor hagyja a gépkocsi csomagtartójában, így
elkerülheti a túlzott felmelegedés veszélyét.
• A hőmérséklet és relatív páratartalom változásai páralecsapódást
okozhatnak a gépen. Hagyjon megfelelő időt arra, hogy a
számítógép felvegye a szobahőmérsékletet, és bekapcsolás előtt
ellenőrizze a kijelzőt, hogy nincs-e rajta páralecsapódás. Ha a
hőmérsékletváltozás több mint 10°C (18°F), akkor gondoskodjon
arról, hogy a számítógép lassan vegye fel a szobahőmérsékletet.
Ha lehetséges, hagyja a számítógépet 30 percre olyan helyen, ahol
a hőmérséklet a külső és a szobahőmérséklet között van.
Otthoni iroda felállítása
Amennyiben gyakran dolgozik otthon a számítógépén, érdemes egy
második hálózati adaptert beszereznie otthoni használatra. Egy
második adapterrel így nem kell többlet terhet szállítania haza és
vissza.
Ha a számítógépet hosszabb ideig kívánja otthon használni, érdemes
külső billentyűzettel, monitorral és egérrel bővítenie.
Utazás a számítógépével - 49
Utazás a számítógéppel
Fontos
Ellenőrizze a légitársaságnál, hogy vannak-e különleges előírások, ha
lítium akkumulátorral együtt utazik.
Ha hosszabb útra indul, például a munkahelyéről egy ügyfél
munkahelyére, vagy a környéken tesz rövidebb utazást.
A számítógép előkészítése
Úgy készítse elő a számítógépet, mintha hazavinné. Ellenőrizze, hogy
az akkumulátor a számítógépben fel van-e töltve. A repülőtéri
biztonsági intézkedések miatt lehetséges, hogy be kell kapcsolnia a
számítógépet, mielőtt a beszállózónába vinné.
Mit vigyen magával
A következőket vigye magával:
• Hálózati adapter.
• További nyomtatók illesztőprogramjainak fájljai, ha másik nyomtató
használatát tervezi.
További óvintézkedések
A számítógép hazaszállítására érvényes útmutatáson túl a készülék
védelme érdekében fogadja meg a következő utazással kapcsolatos
tanácsokat is:
• A számítógépet mindig személyi poggyászként vigye magával.
• Ha lehetséges, a számítógépet a biztonságiakkal ellenőriztesse. A
repülőtéri röntgenberendezések biztonságosak, de ne vigye át a
számítógépet fémdetektoron.
50 - Utazás a számítógépével
Nemzetközi utazás
Fontos
Ellenőrizze a légitársaságnál, hogy vannak-e különleges előírások, ha
lítium akkumulátorral együtt utazik.
Ha másik országba utazik.
A számítógép előkészítése
Ugyanúgy készítse elő a számítógépet, mint általában az utazáshoz.
Mit vigyen magával
A következőket vigye magával:
• Hálózati adapter.
• Az úti célnak megfelelő hálózati zsinór.
• További nyomtatók illesztőprogramjainak fájljai, ha másik nyomtató
használatát tervezi.
• A vásárlást igazoló dokumentum, arra az esetre, ha meg kellene
mutatnia a vámhatóság tisztviselőjének.
• Az Utazók Nemzetközi Garancia-útlevele (International Travelers
Warranty passport).
További óvintézkedések
Ugyanazokat az óvintézkedéseket kell betartani, mint a
számítógéppel való utazásnál.
Mindezeken túl nemzetközi utazásnál a következő tanácsokat is
vegye figyelembe:
• Amikor másik országba utazik, ellenőrizze, hogy a helyi hálózati
feszültség és a hálózati adapter kábelének specifikációi
megegyezők-e. Ha nem, szerezzen be egy olyan hálózati adaptert,
amelyik használható a helyi hálózati feszültségen. A számítógép
áramellátásához ne használjon a háztartási gépekhez árult átalakító
készleteket.
• Ha használja a modemet, ellenőrizze, hogy a modem és a
csatlakozó kompatibilis-e annak az országnak a távközlési
rendszerével, amelybe utazik.
Portok és csatlakozók...
Ebben a részben a következőket találja:
• Információ a számítógépén található portokról és csatlakozókról
52 - Universal Serial Bus (USB)
UNIVERSAL SERIAL BUS (USB)
Az USB port egy nagy sebességű port, amely lehetővé teszi, hogy
USB perifériákat csatlakoztasson, pl. egeret, külső billentyűzetet,
további tárolóeszközt (külső merevlemezt) vagy más kompatibilis
eszközt.
Megjegyzés
Jelenleg két USB szabvány található meg az Acer számítógépeken: USB 2.0
(nagy sebességű USB) és USB 3.0 (SuperSpeed USB). Az Acer
számítógépeken lévő USB 2.0 portok nyelve fekete, míg az USB 3.0 portoké
kék. A legjobb teljesítmény elérése érdekében az USB 3.0 eszközöket
mindig az USB 3.0 portokba dugja. Olvassa el az eszközéhez kapott
tájékoztatót, ha tudni szeretné, hogy melyik szabványt támogatja.
USB porton keresztül töltheti is az eszközöket, például a
táblagépeket, okostelefonokat vagy más készülékeket. Egyes
USB 3.0 portok még a számítógép [Hibernate] (Hibernált) állapotában
is támogatják az eszközök töltését. Ezenfelül USB elosztót is
használhat, ha több eszközt szeretne egyetlen USB portra
csatlakoztatni.
Fontos
Egy USB tárolóeszköz leválasztásához kattintson a jobb gombbal az
USB ikonjára a Windows tálcáján, és válassza az „<Eszköz> [Eject]
(Kiadása)” lehetőséget, ezzel a leválasztás előtt utasítja az operációs
rendszert, hogy ne használja tovább az eszközt. Ennek elmulasztása
adatvesztéshez vagy a periféria károsodásához vezethet.
SD kártyaolvasó - 53
SD
KÁRTYAOLVASÓ
Az SD (Secure Digital) kártyákat a digitális
fényképezőgépek, tabletek, médialejátszók és
mobiltelefonok széles választékához használják.
SD-kártya behelyezése
1. Úgy helyezze be a kártyát, hogy a csatlakozópontok a port felé, és a
csatlakozók lefelé nézzenek.
2. A kártyát óvatosan csúsztassa be a portba. Ha úgy érzi, hogy a
kártyát csak erővel tudja benyomni, próbálja meg egy kicsit arrébb
tolni.
3. Addig nyomja a kártyát, ameddig bekattan a helyére. A kártya
néhány milliméterrel túllóg a nyíláson.
Ha a kártyán fájlok találhatók, megjelenik a [Windows AutoPlay]
(Windows automatikus lejátszás) ablak (ez a kártya tartalmától függ),
és megkérdezi, hogy szeretné-e a programot használni a fájlok
tartalmának megnyitásához.
Fontos
Egy SD-kártya leválasztásához kattintson a jobb gombbal az USB
ikonjára a Windows tálcáján, és válassza a „<kártya név> [Eject]
(Kiadása)” lehetőséget, ezzel a leválasztás előtt utasítja az operációs
rendszert, hogy ne használja tovább az eszközt. Ennek elmulasztása
adatvesztéshez vagy a periféria károsodásához vezethet.
SD, SDHC és SDXC kártyák
A különböző típusú SD kártyák különböző kapacitással bírnak, bár
kinézetük azonos. Az SD kártyák maximum 4 GB, az SDHC kártyák
akár 32 GB, míg az SDXC kártyák akár 2048 GB (2 TB) adatot is
képesek tárolni. Az Ön számítógépe SDHC vagy SDXC kompatibilis
kártyaolvasóval rendelkezik.
Megjegyzés
SDXC memóriakártyákat csak SDXC-kompatibilis olvasóval használhat; az
SD és SDHC kártyákat viszont bármelyik típusúval.
54 - Video- és audiocsatlakozók
V IDE O -
ÉS AUDIOCSATLAKOZÓK
Csatlakoztasson számítógépéhez külső monitort a videó porton
keresztül. Az elérhető port típusa a számítógép konfigurációjától függ.
Monitor csatlakoztatása
1. Ellenőrizze, hogy a számítógép ki legyen kapcsolva, és a monitor
gombja is ki legyen kapcsolva.
2. Csatlakoztassa a videókábelt a számítógépen található monitor
portba.
3. Csatlakoztassa a monitor tápkábelét, és dugaszolja be egy
megfelelően földelt fali csatlakozóaljzatba.
4. Tartsa be a monitor felhasználói útmutatójában szereplő esetleges
telepítési utasításokat.
5. Először kapcsolja be a monitort, majd a számítógépet.
6. A készülék automatikusan felismeri a helyes felbontást és frissítési
rátát. Ha szükség, változtassa meg a számítógép által használt
kijelzőbeállításokat.
Megjegyzés
A kijelző kezelőszerveihez való hozzáféréshez a jobb egérgombbal
kattintson bárhol az asztalon és válassza ki a [Display settings] (Képernyőbeállítások) lehetőséget.
Fejhallgató és mikrofon
A számítógépen található egy vagy több 3,5 mm jack csatlakozó
audiokészülékek csatlakoztatását teszi lehetővé.
Használja a fejhallgató portot sztereó fejhallgató vagy külső tápellátású
hangszóró csatlakoztatásához – ha audiokészüléket csatlakoztat a
fejhallgató porthoz, azzal letiltja a beépített hangszórót.
Használja a mikrofon portot külső mikrofon csatlakoztatásához – a
mikrofon csatlakoztatásával letiltja a beépített mikrofont.
Megjegyzés
Egyes számítógépek „kombinált” porttal rendelkeznek, ahová beépített
mikrofonnal rendelkező, egytűs fejhallgatót (headsetet) csatlakoztathat. Ilyen
headseteket leggyakrabban okostelefonokkal használnak.
HDMI - 55
HDMI
A HDMI (nagy felbontású multimédiás interfész) egy kiváló minőségű,
digitális hang- és videoátvitelre alkalmas csatolófelület. A HDMI
lehetővé teszi bármely kompatibilis digitális hang-/videoforrás, például
a számítógépe, egy set-top box, DVD-lejátszó vagy audio/video
jelvevő és bármely kompatibilis digitális hang- és/vagy videokészülék,
például digitális televízió (DTV) csatlakoztatását.
Azáltal, hogy csak egyetlen kábel van, minden tiszta és átlátható, a
csatlakoztatás egyszerű, és a legjobb hang- és képminőséget kapja.
Kérdése van?
Ebben a részben a következőket találja:
•
•
•
•
•
Gyakran ismétlődő kérdések
Tippek a Windows 10 használatához
Hibaelhárítási információ
Hogyan védje magát az interneten
Hol találja az Acer szervizközpont elérhetőségeit
Gyakran ismétlődő kérdések - 57
GYAKRAN
IS MÉTL Ő D Ő K É R D É S E K
Az alábbiakban összefoglaltunk néhány a számítógép használata
közben gyakran előforduló problémát. A problémák leírásához
egyszerű válaszokat, megoldásokat is mellékeltünk.
Megpróbáltam bekapcsolni a gépet, de nem indul el, illetve nem tölti
be az operációs rendszert.
Ellenőrizze, hogy kap-e tápot a számítógép (ha van a számítógépen
működést jelző lámpa, az nem világít); ha nincs tápellátás, ellenőrizze
a következőket:
• Ha a számítógép akkumulátorról üzemel, akkor lehetséges, hogy az
akkumulátor lemerült, és nem képes energiával ellátni a készüléket.
Csatlakoztassa a hálózati adaptert, és töltse fel az akkumulátort.
Lehet, hogy várnia kell pár percet, mielőtt újra megpróbálná
bekapcsolni a számítógépét.
• Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter megfelelően csatlakozik-e a
számítógéphez és a fali dugaszolóaljzatba.
Ha a számítógép tápellátása aktív, ellenőrizze a következőket:
• Csatlakoztatott USB tároló eszközt (USB meghajtót, CD-t vagy
okostelefont) a számítógépéhez? Távolítsa el, válassza le, majd
nyomja meg a Ctrl + Alt + Del billentyűket a rendszer
újraindításához.
Semmi nem jelenik meg a kijelzőn.
A számítógép teljesítményszabályozó rendszere az
energiatakarékosság érdekében automatikusan kikapcsolta a kijelzőt.
A kijelzőt bármelyik billentyű lenyomásával visszakapcsolhatja.
Ha a billentyűk lenyomásával nem lehet visszakapcsolni a kijelzőt,
annak a következő okai lehetnek:
• A fényerő nagyon alacsonyra van állítva. Használja a Fényerő
növelése gyorsbillentyűt a fényerő szintjének beállítására.
• A megjelenítési mód külső monitorra van állítva. Nyomja le a kijelző
átkapcsolása gyorsbillentyűt, hogy átváltson a számítógép
kijelzőjére.
58 - Gyakran ismétlődő kérdések
• Előfordulhat, hogy a számítógép [Sleep] (Alvó) vagy [Hibernate]
(Hibernált) üzemmódban van (ha van működést jelző LED, az
villog). Ha fel akarja ébreszteni a számítógépet, röviden nyomja
meg a bekapcsoló gombot.
Nem szól a számítógép hangszórója.
Ellenőrizze a következőket:
• Lehetséges, hogy el van némítva a hangszóró. Nézze meg a tálcán
található hangerőszabályzás (hangszóró) ikont. Ha át van húzva,
akkor kattintson az ikonra, és húzza jobbra a csúszkát a hangerő
növeléséhez.
• Lehet, hogy a hangerő túl alacsony. Ellenőrizze a hangerőt a tálcán
található hangerőszabályzás (hangszóró) ikonon. A hangerőt a
hangerő-szabályozó gyorsbillentyűvel is szabályozhatja.
• Ha a számítógép előoldali panelén található fülhallgató bemenethez
fülhallgató, fejhallgató vagy külső hangszóró van csatlakoztatva,
akkor a beépített hangszórók automatikusan kikapcsolnak.
A billentyűzet nem reagál.
Csatlakoztasson egy külső billentyűzetet a számítógép hátlapján vagy
elején található USB porthoz. Ha a külső billentyűzet működik, akkor
lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal, mert lehetséges, hogy a beépített billentyűzet
kábele meglazult.
A nyomtató nem működik.
• Ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakoztatva van-e egy fali
dugaszolóaljzatba, valamint be van-e kapcsolva.
• Ellenőrizze, hogy a nyomtató kábele megfelelően csatlakoztatva
van-e egy USB porthoz, illetve a nyomtató megfelelő portjához.
Szeretném visszaállítani a számítógép eredeti beállításait.
Megjegyzés
Ha a rendszer több nyelvet támogat, akkor a későbbi helyreállítási
műveleteknél csak a rendszer első indításakor kiválasztott operációs
rendszer és nyelv használható.
Gyakran ismétlődő kérdések - 59
Ez a helyreállítási folyamat segít Önnek visszaállítani a C: meghajtót
az eredetileg telepített szoftver tartalommal olyan állapotba, mint
amikor a számítógépet megvette.
Vigyázat
A C: meghajtója formázva lesz, és minden adat le lesz törölve. Fontos,
hogy a művelet megkezdése előtt készítsen biztonsági másolatot az
adatállományokról.
A visszaállítás megkezdése előtt ellenőrizze a BIOS beállításait.
1. Ha a D2D Recovery beállítás elérhető a Main menüpontban,
győződjön meg arról, hogy az az Enabled állapotra van állítva.
2. Mentse el a módosításokat, majd lépjen ki a BIOS
segédprogramból. A rendszer újraindul.
Megjegyzés
A BIOS segédprogramhoz való hozzáféréshez nyomja meg az F2 gombot,
amikor a rendszer indításakor megjelenik az Acer logó.
További információért, kérjük lásd a A számítógép visszaállítása 24.
oldal.
Szervizszolgáltatás kérése
Utazók Nemzetközi Garanciája (International Travelers Warranty;
ITW)
A számítógépre érvényes az Utazók Nemzetközi Garanciája
(International Travelers Warranty; ITW), amely utazás közben
biztonságot és nyugalmat nyújt Önnek. Számítógépéhez egy ITW
útlevelet is kapott. Ez az útlevél mindent tartalmaz, amit az ITW
programról tudnia kell. A füzetben megtalálható a rendelkezésére álló
hivatalos szervizközpontok listája. Kérjük, gondosan tanulmányozza
át az útlevelet.
Legyen mindig kéznél az ITW útlevele, különösen utazás közben,
ellenkező esetben nem részesülhet a támogatási központok által
nyújtott szolgáltatások előnyeiből. Csatolja a vásárlást igazoló
bizonylatot az ITW útlevélhez.
Ha abban az országban, ahova utazott, nincs az Acer által
felhatalmazott szerviz, akkor a világ bármely pontján lévő irodánkkal
kapcsolatba léphet. Kérjük, látogassa a www.acer.com honlapot.
60 - Gyakran ismétlődő kérdések
Mielőtt telefonálna
Ha telefonos segítségkérés céljából felhívja az Acer, kérjük, készítse
elő a következő információkat, illetve a hívás során legyen a
számítógépe mellett. Az Ön segítségével csökkenthetjük a híváshoz
szükséges időt, és hatékonyabban tudjuk megoldani problémáit. Ha a
számítógép hibaüzenetet jelenít meg vagy sípol, jegyezze fel a
képernyőn megjelenteket (vagy a hangjelzések számát és sorrendjét).
A következő információkat kérjük Öntől:
Név:
Cím:
Telefonszám:
Gép típusa és modellszám:
Sorozatszám:
A vásárlás időpontja:
Gyakran ismé
Gyakran ismételt kérdések - 61
Tippek és tanácsok a Windows 10
használatához
Tudjuk, hogy az új fajta operációs rendszer megismerése időt vesz
igénybe, így létrehoztunk néhány információs mutatót, melyek
segítenek az elindulásban.
Hogyan jutok a [Start] (Start) pontba?
Nyomja le a Windows billentyűt, vagy kattintson a Windows [Start]
(Start) gombra a képernyő bal alsó sarkában. Erre kattintva megnyitja
a [Start] (Start) pontot, ahonnan elindíthatja az alkalmazásokat.
Hogyan láthatom az összes alkalmazásomat?
Nyomja meg a Windows billentyűt vagy kattintson a Windows [Start]
(Start) gombra a számítógépre telepített alkalmazások listájának
megjelenítéséhez.
Hogyan kapcsolhatom ki a számítógépem?
Nyomja le a Windows billentyűt vagy a Windows [Start] (Start) gombra
alatt válassza ki a > [Shut down] (Leállítás) parancsot. A
számítógépet a következő módon is kikapcsolhatja: jobb kattintás a
Windows [Start] (Start) gombon > [Shut down or sign out] (Leállítás
és Kijelentkezés) > [Shut down] (Leállítás)
Kikapcsolhatom az értesítéseket?
Kikapcsolhatja az értesítéseket, így bekapcsolva hagyhatja gépét
anélkül, hogy az értesítések megzavarnák.
Nyomja le a Windows billentyűt vagy a Windows [Start] (Start) gombot
és kattintson a [Settings] (Beállítások) > [System] (Rendszer) >
[Notifications
&
actions]
(Értesítések
és
folyamatok)
menüpontokra. Itt ki- és bekapcsolhatja az összes alkalmazás
értesítését, vagy magukat az alkalmazásokat is.
62 - Gyakran ismételt kérdések
Hogyan oldhatom fel a számítógépem?
A számítógép feloldásához nyomja meg a szóköz billentyűt, és
válassza ki az egyik felhasználói fiók ikonját. Ha a fiókhoz jelszó került
beállításra, a folytatás előtt meg kell adnia a jelszavát.
Személyre szabhatom a zárolási képernyőt?
A lezárási képernyőt egy másik kép választásával, diavetítéssel
szabhatja személyre, vagy a személyes igényeinek megfelelően
megjelenítheti a gyors állapotjelentést és az értesítéseket.
A háttér módosításához nyomja meg a Windows billentyűt vagy
kattintson a Windows [Start] (Start) gomb, majd kattintson a
következőkre: [Settings] (Beállítások) > [Personalization]
(Személyre szabás) > [Lock screen] (Zárolási képernyő). Itt a
következőket teheti:
• Háttérképet választhat a zárolási képernyőhöz
• A [Slideshow] (Diavetítés) be- vagy kikapcsolása
• Alkalmazást választhat a zárolási képernyőre.
Hogyan állíthatom be a diavetítést a zárolási képernyőre?
1. Nyomja meg a Windows billentyűt vagy kattintson a Windows [Start]
(Start) gomb > [Settings] (Beállítások) > [Personalization]
(Személyreszabás gombokra).
2. A Képernyő zárolása menüben válassza a [Slideshow] (Diavetítés)
lehetőséget.
3. Kattintson a [Add a folder] (Mappa hozzáadása) lehetőségre, és
nyissa meg a használni kívánt mappát (alapértelmezés szerint a
[Pictures] (Képek) mappa nyílik meg). Kattintson a [Choose this
folder] (Mappa kiválasztása) lehetőségre, hogy hozzáadja a
mappát zárolási képernyő diavetítéséhez.
4. Válasszon ki egy mappát, és kattintson az [Remove] (Eltávolítás)
lehetőségre, ha el szeretné távolítani a mappát a zárolási képernyő
diavetítéséből.
5. Igény szerint módosítsa a többi beállítást.
Hogyan mozgathatom a csempéket?
Válassza ki a csempét, majd húzza abba a pozícióba a [Start] (Start)
képernyőn, ahová szeretné, hogy a csempe elhelyezkedjen. A további
Gyakran ismételt kérdések - 63
mozaikok úgy fognak elhelyezkedni, hogy illeszkedjenek az új helyen
lévő mozaikhoz.
Csoportba rendezhetem a csempéket?
Igen. Válasszon ki egy már létező csempét, és húzza át, hogy az Ön
tetszése szerint rendezhesse a [Start] (Start) képernyőt. Kattintson
jobb egérgombbal egy alkalmazásra, és válassza ki a [Pin to Start]
(Megjelenítés Start menüben) lehetőséget, hogy létrehozzon egy új
csoportot a [Start] (Start) képernyőn. Innen áthúzhatja a csempét egy
már meglévő csoportba a [Start] (Start) képernyőn. A csoportoknak
nevet adhat, és a csoportokon belül kedve szerint rendezheti a
csempéket.
Lehet a mozaikok méretét növelni vagy csökkenteni?
Igen. Jobb kattintás a csempén és [Resize] (Átméretezés). A
megjelenő menüből válassza ki a méretet.
Módosíthatom a képernyő felbontását?
Igen. Vigye a kurzort a képernyő bal alsó sarkába, és írja be a
'Felbontás'
kifejezést
a
szövegdobozba
az
eredmények
megjelenítéséhez; kattintson ide: [Change the resolution of the
display] (A kijelző felbontásának módosítása). Emellett kattintson
jobb gombbal az asztal egy pontjára, majd kattintson ide [Display
settings] (Kijelzőbeállítások) > [Display] (Kijelző).
Hogyan állíthatom be az ébresztőt?
Számítógépét ébresztőként is használhatja. Kezdje el begépelni az
„Ébresztő” szót az [Alarms & Clock] (Ébresztő és óra) alkalmazás
megkereséséhez.
1. Válasszon ki a listából egy ébresztőt, vagy válassza a jobb alsó
sarokban található + ikont új ébresztő létrehozásához.
2. Írja be az Ébresztő nevét.
3. Óra és perc megadásával állítsa be az időt.
4. Válassza ki, hogy délelőtt vagy délután.
5. Válassza ki, hogy mely napokon szólaljon meg az ébresztő.
6. Válassza ki az hangjelzést.
64 - Gyakran ismételt kérdések
7. Válassza ki a szundi időt.
8. Válassza ki a [Save] (Mentés) ikont a képernyő jobb alsó sarkában az
ébresztő mentéséhez.
9. Az ébresztő aktiválásához vagy inaktiválásához válassza az [On]
(Be) vagy [Off] (Ki) lehetőséget.
Óra
Perc
Mentés
Törlés
Megjegyzés
Az ébresztő csak akkor szólal meg, ha a számítógépe ébren van a beállított
időben.
Hol találhatók az alkalmazások?
Vigye a kurzort a képernyő bal alsó sarkába, és kattintson a
keresősávra, kezdje el beírni a megnyitni kívánt alkalmazás nevét.
Hogyan tehetek láthatóvá egy alkalmazást a [Start] (Start)
menüben?
Ha az összes alkalmazás listában van, és szeretné, hogy egy
alkalmazás a [Start] (Start) pontban jelenjen meg, jobb gombbal
kattintson az alkalmazásra, majd válassza ki a [Pin to Start] (Kitűzés
a Start pontba) opciót.
Gyakran ismételt kérdések - 65
Hogyan távolíthatok el mozaikot a [Start] (Start) pontból?
Kattintson jobb egérgombbal egy mozaikon, és válassza ki az [Unpin
from Start] (Eltávolítás a Start menüből) lehetőségre, hogy
eltávolítsa a [Start] (Start) menüből.
Hogyan jeleníthetek meg egy alkalmazást a tálcámon?
Ha az összes alkalmazás listában van, és szeretné, hogy egy
alkalmazás megjelenjen az eszköztáron, jobb gombbal kattintson az
alkalmazásra vagy a csempére, majd válassza ki az [More]
(Egyebek) > [Pin to taskbar] (Kitűzés az eszköztárra) opciót.
Hogyan telepíthetem az alkalmazásokat?
Szüksége lesz egy Microsoft azonosítóra, ha a [Microsoft Store]
(Microsoft Store) áruházból szeretne beszerezni vagy letölteni
alkalmazásokat.
Nem találom az alkalmazásokat a [Notepad] (Notepadben) és a
[Paint] (Paintben). Hol vannak ezek?
Vigye a kurzort a képernyő bal alsó sarkába, és kattintson a
keresősávra. Írja be az alkalmazás nevét, amelyet meg szeretné
nyitni. Másik megoldásként nyissa meg az alkalmazáslistát, és
görgessen a ’[Windows Accessories] (Windows Kiegészítők)’ opcióra
a régebbi programok listájának megnyitásához.
Mi az a Microsoft azonosító (fiók)?
A Microsoft fiók egy olyan e-mail cím és jelszó, melyet a Windows-ba
való bejelentkezéskor használ. Bármilyen e-mail címet használhat, de
a legjobb, ha olyan címet használ, melyet már korábban is
alkalmazott az ismerősökkel való kommunikációhoz, és a kedvenc
weboldalakra való bejelentkezéshez. Amikor Microsoft fiókjával
bejelentkezik számítógépére, összekapcsolja számítógépét azokkal
az emberekkel, fájlokkal és eszközökkel, melyek fontosak Önnek.
Szükségem van erre?
A Windows 10 használatához nincs szüksége Microsoft azonosítóra,
de megkönnyíti életét, mivel számos egyéb készülékkel szinkronizálja
az adatait, ha Microsoft azonosító használatával jelentkezik be.
66 - Gyakran ismételt kérdések
Hogyan szerezhetek ilyet?
Ha már telepítette a Windows 10-et, és még nem jelentkezett be
Microsoft fiókkal, vagy nem rendelkezik Microsoft fiókkal, de szeretne
egyet, nyomja meg a Windows billentyűt vagy kattintson a Windows
[Start] (Start) gombra > [Settings] (Beállítások) > [Accounts]
(Felhasználók) > [Sign in with a Microsoft account instead]
(Bejelentkezés Microsoft-fiókkal) opcióra, és kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
Hogyan kereshetek Windows frissítéseket?
Nyomja le a Windows billentyűt vagy a Windows [Start] (Start) gombra
és kattintson a > [Settings] (Beállítások) > [Update & Security]
(Frissítés és Biztonság) > [Windows Update] (Windows Frissítés)
opcióra. Válassza ki a [Advanced options] (Haladó beállítások)
opciót, hogy vátoztathasson a beállításokon.
Hol kaphatok további információt?
További információért, kérjük, látogasson el a következő oldalakra:
• Windows 10 információk: go.acer.com/windows-tutorial
• GY.I.K.: support.acer.com
G YA K R A N I S M É T E L T
Gyakran ismételt kérdések - 67
Hibaelhárítás
Ebben a fejezetben a gyakrabban előforduló rendszerhibák
elhárításához nyújtunk segítséget. Ha problémába ütközik, először
tanulmányozza át az alábbi részeket, és csak ezt követően forduljon
szakemberhez. A súlyosabb hibák elhárításához szükség lehet a
számítógép felnyitására. Ne kísérelje meg a számítógép felnyitását,
inkább lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy kérjen segítséget
valamelyik hivatalos szervizközponttól.
Hibaelhárítási tanácsok
Ez a számítógép a felmerült problémák megoldását hibaüzenetek
képernyőn történő megjelenítésével segíti.
Ha a rendszer hibaüzenetet ír ki, vagy hibára utaló jelek fordulnak elő,
tanulmányozza át a lejjebb található, „Hibaüzenetek” című részt. Ha a
probléma nem oldható meg, lépjen kapcsolatba a kereskedővel.
Hibaüzenetek
Ha a rendszer hibaüzenetet ír ki, jegyezze fel, majd tegye meg a
megfelelő javító lépéseket. Az alábbi táblázat – betűrendben – a
hibaüzeneteket és a javasolt intézkedéseket tartalmazza.
Hibaüzenetek
CMOS battery bad
CMOS checksum
error
Disk boot failure
Equipment
configuration error
Hard disk 0 error
Javító intézkedés
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
hivatalos szervizközponttal.
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
hivatalos szervizközponttal.
Helyezzen a külső meghajtóba egy
(bootolható) rendszerlemezt, majd az Enter
billentyű lenyomásával indítsa újra a rendszert.
A bekapcsolási önteszt (POST) alatt nyomja
meg az F2 billentyűt, ezzel belép a BIOS
segédprogramba; majd a kilépéshez válassza
az Exit parancsot.
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
hivatalos szervizközponttal.
68 - Gyakran ismételt kérdések
Hibaüzenetek
Hard disk 0
extended type error
Javító intézkedés
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
hivatalos szervizközponttal.
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
I/O parity error
hivatalos szervizközponttal.
Keyboard error or no Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
keyboard connected hivatalos szervizközponttal.
Keyboard interface Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
error
hivatalos szervizközponttal.
A bekapcsolási önteszt (POST) alatt nyomja
Memory size
meg az F2 billentyűt, ezzel belép a BIOS
mismatch
segédprogramba; majd a kilépéshez válassza
az Exit parancsot.
Ha a javító intézkedések megtétele ellenére sem szűnik meg a
probléma, kérjük, lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy valamelyik
hivatalos szervizközponttal.
Internet és online biztonság - 69
INTERNET
ÉS O N LI N E B I Z T O N S Á G
Első lépések a világhálón
A számítógép védelme
Alapvető fontosságú a számítógépet megvédeni a vírusoktól és az
internetről érkező támadásoktól (lásd a Internetbiztonsági szoftver
73. oldal). A számítógép első elindításakor javasolt egy átfogó
Internet-biztonsági program elindítása. Ezt a védelmet a lehető
leghamarabb aktiválni kell, mindenképpen még az Internethez történő
csatlakozás előtt.
Válasszon internet-szolgáltatót
Az Internet használata napjainkban a számítógép
használatának természetes részévé vált. Néhány
egyszerű
lépéssel
csatlakozhat
a
hatalmas
tudásbázishoz és számos kommunikációs eszközhöz.
A lépések végrehajtásához először válasszon Internetszolgáltatót (ISP), aki biztosítja számítógépe és az
Internet közötti kapcsolatot. Nézzen utána, hogy a
környéken melyik szolgáltató kínál internet-szolgáltatást; ne felejtse el
megkérdezni ismerőseit, barátait a tapasztalataikról, vagy olvasson
teszteket és felhasználói visszajelzéseket a témával kapcsolatban.
A kiválasztott szolgáltató ellátja majd a csatlakozáshoz szükséges
információkkal (lehet, hogy szüksége lesz további szoftverre, vagy
speciális „dobozra”, amely a telefonvonalra csatlakozik).
Csatlakozási típusok
A számítógépmodelltől, lakóhelyétől és kommunikációs igényeitől
függően számos csatlakozási lehetősége van.
Telefonos kapcsolat
Egyes számítógépekben van telefonos feltárcsázós („modem”)
csatlakozó. Ennek segítségével a telefonvonalon keresztül
csatlakozhat az Internetre. Betárcsázós csatlakozással nem
használhatja egyszerre a modemet és a telefont. Ez a típusú
70 - Internet és online biztonság
csatlakozás csak abban az esetben ajánlott, ha korlátozottak az
Internet használati igényei, mivel a sebesség alacsony, a díjazás
pedig általában óránkénti elszámolásban történik.
DSL (pl. ADSL)
A DSL (Digital Subscriber Line) egy „mindig-aktív” csatlakozás, amely
a telefonvonalon keresztül fut. A DSL és a telefon nem ugyanazt a
frekvenciát használják, így Ön akkor is használhatja a telefonját,
amikor éppen az Internetre csatlakozik (ehhez az interferencia
elkerülése érdekében „mikroszűrőt” kell telepíteni minden
telefoncsatlakozásra). Ahhoz, hogy DSL kapcsolatot tudjon létesíteni,
a telefontársaság központi székhelyének közelében kell tartózkodnia
(a szolgáltatás vidéki területeken néha nem áll rendelkezésre). A
sebesség lakhely szerint változhat, de általában gyors és megbízható
Internet csatlakozást kínál a DSL. Mivel állandóan csatlakoztatva van,
általában havi fix elszámolásban történik a díjazás.
Megjegyzés
A DSL kapcsolathoz szükség van megfelelő modemre. A modemet általában
az internetszolgáltató biztosítja az előfizetéskor. Sok ilyen modem magában
foglal egy routert, amely biztosítja a hálózati és Wi-Fi hozzáférést.
Kábel
A kábel csatlakozás gyors és „mindig-aktív” Internet szolgáltatást
biztosít TV-kábelen keresztül. Ez általában nagyobb városokban
oldható meg. Internetezés közben akár nézheti a kábelcsatornákat
vagy telefonálhat is.
Celluláris
A celluláris kapcsolat lehetővé teszi, hogy internetcsatlakozásra
használja a mobiltelefonok által használt mobilhálózatot. Ehhez a
számítógépe rendelkezhet egy beépített SIM kártya-csatlakozóval,
vagy szüksége lehet egy külső eszközre, pl. USB modemre vagy egy
megfelelően felszerelt mobiltelefonra.
Megjegyzés
Ha a számítógépében található egy SIM-kártya nyílás, szüksége van egy
megfelelő SIM-kártyára és szerződést kell kötnie egy mobilszolgáltatóval.
A celluláris funkciók használata előtt ellenőrizze, hogy a szolgáltatója
felszámol-e valamilyen további díjat, pl. barangolás esetén.
Internet és online biztonság - 71
Hálózati kapcsolatok
A LAN (Helyi hálózat) egy közös kommunikációs vonalat és
erőforrásokat használó számítógépcsoport (például irodában vagy
otthon). A hálózat létrehozásakor megoszthatunk fájlokat, perifériákat
(például nyomtatókat), sőt, még internet kapcsolatot is. LAN
csatlakozást vezetékes technológiával (pl. Ethernet) vagy vezeték
nélküli technológiával (pl. Wi-Fi vagy Bluetooth) egyaránt létesíthet.
Vezeték nélküli hálózatok
A vezeték nélküli LAN vagy WLAN vezeték nélküli helyi hálózatot
jelent, amely két vagy több számítógépet kapcsol össze kábelek
nélkül. A WiFi hálózat felállítása egyszerű és lehetővé teszi
állományok, perifériás eszközök és az Internet-csatlakozás
megosztását.
Melyek a vezeték nélküli hálózat előnyei?
Mobilitás
A vezeték nélküli LAN lehetővé teszi az ön és helyi hálózata más
felhasználói számára is, hogy megosszák a hálózatra csatlakoztatott
eszközöket (pl. nyomtatót vagy lapolvasót) és az azokon tárolt
fájlokat.
Ezenfelül internetkapcsolatát is megoszthatja otthonában egy másik
számítógéppel.
Gyors és egyszerű telepítés
A vezeték nélküli LAN rendszerek telepítése gyors és egyszerű, és
nem kell kábeleket vezetni a falakon és padlón (vagy éppen azokon
keresztül).
Egy vezeték nélküli LAN részei
Ahhoz, hogy otthonában egy vezeték nélküli hálózatot építsen ki, a
következőkre lesz szüksége:
Hozzáférési pont (útválasztó)
A hozzáférési pontok (útvonalválasztók) kétirányú adóvevők, amelyek
az adatokat a közvetlen környezetükbe továbbítják. A hozzáférési
pontok a közvetítő szerepét töltik be a vezetékes és a vezeték nélküli
hálózatok között. A legtöbb útválasztó beépített DSL modemmel
72 - Internet és online biztonság
rendelkezik, ami lehetővé teszi, hogy nagy sebességű DSL
kapcsolaton csatlakozzon a világhálóra. Általában a választott ISP
(Internet Service Provider – internetszolgáltató) az előfizetett
szolgáltatásokhoz egy modemet/útválasztót is mellékel. A telepítés
részletes lépéseihez olvassa el figyelmesen a hozzáférési pont/
útválasztó útmutatóját.
Hálózati kábel (RJ45)
Egy hálózati kábellel (másképpen RJ45) is összekötheti a
gazdaszámítógépet és a hozzáférési pontot (lásd az alábbi ábrát);
ilyen típusú kábellel kötheti össze a hozzáférési pontot és a külső
eszközöket is.
Vezeték nélküli adapter
A legtöbb számítógép rendelkezik vezeték nélküli modullal és egy
„WiFi” gombbal, melynek segítségével a hálózati kapcsolatot be és ki
lehet kapcsolni. A hálózatkezelési opcióknál akár ki- vagy
bekapcsolhatja a vezeték nélküli hálózatot, vagy szabályozhatja, hogy
mi legyen megosztva a hálózaton.
Vigyázat
A vezeték nélküli eszközök repülés közbeni használata tilos lehet.
Mielőtt felszállna a repülőre, kapcsoljon ki minden ilyen eszközt, mert
veszélyes lehet a repülőgép üzemelésére nézve, zavart okozhat a
kommunikációban, sőt, akár illegális is lehet. Felszállás után kérdezze
meg a légiutas kísérőket, hogy bekapcsolhatja-e a Wi-Fi-t.
Szörfözzön a világhálón!
Az interneten való szörfözéshez van egy böngészőre
van szüksége. Az [Microsoft Edge] (Microsoft Edge)
böngészőt
választotta
alapbeállításnak.
Amint
telepítette internet-hozzáférését és csatlakozott az
internethez, a [Start] (Start) menüben kattintson a
Microsoft Edge csempére vagy az eszköztáron lévő
ikonra, és tapasztalja meg az új internetes élményt!
Internet és online biztonság - 73
Acer honlap
Indulásként látogassa meg honlapunkat a www.acer.com címen!
A Acer folyamatosan nyújt személyre szabott támogatást. Tekintse
meg [Support] (Támogatás) szekciónkat, ha segítségre van szüksége
az igényeit illetően.
A www.acer.com az Ön átjárója a hálózati tevékenységek és
szolgáltatások világához: látogasson meg minket rendszeresen a
legfrissebb információkért és letöltésekért!
Internetbiztonsági szoftver
Ahhoz, hogy egy lépéssel az internetes bűnözők előtt járhasson, az
Acer a Nortonnal társult, hogy az Ön összes eszközének védelméről
egy megfelelő megoldás gondoskodjon.
Egyes Acer számítógépekhez Norton Security-védelmet kap
A Norton Security előre van telepítve egyes Acer számítógépekre,
amely megóvja személyes és pénzügyi adatait a vírusoktól, a
kémprogramoktól, a rosszindulatú programoktól és az egyéb online
fenyegetésektől. Az alábbiakban az online biztonságról, valamint arról
olvashat, hogy hogyan gondoskodhat a védelemről a bevezető
előfizetés lejárata után is.
Megjegyzés
A műszaki adatok a modell vagy az operációs rendszer függvényében
eltérnek.
Járjon egy lépéssel az internetes bűnözők előtt
Járjon egy lépéssel a hackerek és az internetes bűnözők előtt: ehhez
azonban meg kell érteni, hogy milyen taktikákat alkalmaznak, hogy
hozzáférjenek az Ön személyes adataihoz.
Gondoskodjon róla, hogy szoftvere naprakész legyen
Az internetes bűnözők a szoftverek és a platformok biztonsági réseit
használják ki, mivel ezeken keresztül tudják legegyszerűbben kártevő
programjaikat észrevétlenül eljuttatni a felhasználó eszközére –
gyakran anélkül, hogy a felhasználónak bármit is kéne tennie. Amint a
szoftver gyártója bejelenti a frissítést, a hackerek már készen állnak,
hogy a kártevő programmal behatoljanak a szoftverbe azon a résen
74 - Internet és online biztonság
keresztül, amelyet a felhasználó befoltozhatott volna a frissítést
telepítve.
Hogyan maradhat biztonságban? Telepítse a szoftverfrissítéseket,
amint azok elérhetővé válnak.
Legyen óvatos a hamis vagy az adathalász e-mailekkel
Előfordulhat, hogy olyan üzenetet kap, amely látszólag ismerőstől
vagy munkatárstól származik, de egy kissé furcsának tűnik. Az Ön
neve kisbetűvel szerepel benne, vagy helyesírási hibák vannak a
levélben. Előfordulhat, hogy az üzenetet internetes bűnöző küldte, aki
megpróbálja rávenni Önt, hogy elküldje hitelkártyájának számát, TAJszámát, vagy bejelentkezzen bankja valósnak tűnő webhelyére,
amely azonban nem az, aminek látszik.
Hogyan maradhat biztonságban? Használjon erős kéretlenlevélszűrőt. Ha egy e-mail gyanúsnak tűnik, ne kattintson benne semmire,
és azonnal törölje az üzenetet. Ehelyett manuálisan indítsa el a
böngészőt, írja be a bank webhelyének címét, és jelentkezzen be.
Ne dőljön be, ha valaki telefonon keresi
A technikai támogatással kapcsolatos csalás az online csalások egy
formája, amikor a csaló felhívja Önt telefonon, és azt állítja magáról,
hogy egy megbízható vállalat, mint például a Norton vagy a Microsoft
műszaki támogatásának szakembere, és arról tájékoztatja Önt, hogy
gépe vírusos. A szélhámos elsősorban az áldozat pénzére utazik. Az
internetes bűnözők kártevő programot is telepíthetnek (például
billentyűzetfigyelő szoftvert vagy hátsó ajtót nyitó trójai programot),
hogy azon keresztül hozzáférjenek a felhasználó személyes
adataihoz.
Hogyan maradhat biztonságban? Ne dőljön be az olyan
telefonhívásoknak, amelyek azt állítják, hogy az Ön szoftvere vagy
számítógépe nem működik. Soha ne adja meg ismeretlen személynek
telefonon személyes adatait, mint például TAJ-számát vagy
hitelkártyájának számát.
Internetes bűnözők által alkalmazott tipikus fenyegetések
Most már ismer néhány elterjedt módszert, amelynek segítségével az
internetes bűnözők megpróbálnak behatolni az Ön eszközére, vagy
megpróbálják rávenni Önt, hogy közvetlenül megadja személyes
adatait. A továbbiakban bemutatunk néhány gyakran használt kártevő
Internet és online biztonság - 75
programot, amely eszközére települhet, és azt is ismertetjük, hogy mit
tehet, ha fertőzést észlel.
Váltságdíjat követelő programok
Olyan kártevő program, amely titkosítja a személyes adatfájlokat a
számítógépen és a csatlakoztatott eszközökön. Titkosítással a
program a fájlokat más formátumúvá alakítja át úgy, hogy azokat csak
speciális feloldó kulcs segítségével lehessen megnyitni. Amint a
váltságdíjat követelő program települ, figyelmeztető üzenet jelenik
meg, amely arról tájékoztatja a felhasználót, hogy a számítógép
zárolva van. A felhasználónak egy meghatározott összeget kell
kifizetnie egy adott határidőig. Ha a felhasználó kifizeti az összeget, a
bűnöző még mindig dönthet úgy, hogy a fájlok titkosítását nem oldja
fel.
Teendők fertőzés esetén: Előzze meg a fertőzést valamilyen
internetbiztonsági szoftverrel, például a Norton Security révén. Az
adatok rendszeres online tárhelyre vagy a számítógéphez csak a
mentés során kapcsolódó különálló külső merevlemezre történő
biztonsági mentése is hasznosnak bizonyulhat. A váltságdíjat
követelő program megakadályozza a számítógéphez kapcsolódó
külső merevlemezhez való hozzáférést.
Ha számítógépét váltságdíjat követelő program fertőzi meg, gondolja
meg, hogy kifizeti-e a váltságdíjat. Semmilyen garancia nincs arra
ugyanis, hogy az internetes bűnöző valóban feloldja a fájlok zárolását,
ráadásul a kapott összegből egy másik áldozatot keríthet be.
Bot-hálózat
A bot-hálózat egy egymáshoz kapcsolódó, fertőzött számítógépek
sora, amelyeket egy adott feladat végrehajtására használhatnak fel. A
bot-hálózatok egy rosszindulatú programon keresztül férnek hozzá az
Ön gépéhez. A szoftver letöltését követően a bot-hálózat felveszi a
kapcsolatot a fő számítógéppel, és értesíti azt, hogy szabad az út.
Számítógépének, telefonjának, táblagépének vagy egyéb IoT
eszközének irányítását átveszi a bot-hálózatot létrehozó személy. A
bot-hálózattal fertőzött eszközzel rendelkezők többségének fogalma
nincs arról, hogy számítógépüket feltörték.
Teendők fertőzés esetén: Ha eszköze megfertőződött, előfordulhat,
hogy nem is tud róla, mert a botok nagyon óvatosan dolgoznak. Az
internetszolgáltató értesítheti Önt arról, hogy az Ön hálózatán
76 - Internet és online biztonság
fenyegetést észlelt, amelyet el kell távolítani. Ha számítógépén bot
található, használjon internetbiztonsági szoftvert, például a Norton
Security alkalmazást eszközeinek vizsgálatához.
Vírusok/kártevő programok
Évek óta „vírusnak” hívjuk az összes rosszindulatú szoftverprogramot,
bár a vírus tulajdonképpen a rosszindulatú kódok egy típusa. A vírus
egy önmagát megsokszorozni képes rosszindulatú program, amely
fájlokba vagy programokba beágyazódva terjed.
Teendők
fertőzés
esetén:
A
legjobb,
ha
valamilyen
internetbiztonsági szoftverrel, például a Norton Security révén elkerüli
a fertőzést. Ha előfizetett a Norton Security használatára, és úgy véli,
hogy eszköze vírusos, lépjen kapcsolatba telefonon a Norton
szakértőjével, aki segítséget nyújt a vírus eltávolításához.
Legyen óvatos nyilvános wifi használata esetén
Nyilvános wifi szinte bárhol elérhető: a helyi kávézótól kezdve a
szállodákon át a repterekig utazás közben. A nyilvános wifi
megkönnyíti az életet, azonban a laptopokon és az okostelefonokon
tárolt személyes adatokra nézve biztonsági kockázatot is jelent. A
virtuális magánhálózat (VPN) védelmet nyújt a személyes adatok
számára az interneten, és anonimitást biztosít úgy, hogy
magánhálózatot hoz létre a nyilvános internetkapcsolaton keresztül. A
VPN elrejti az IP-címet, és így biztonságban lesz, és mások nem
látják, hogy milyen tevékenységeket folytat online. A nyilvános
wifihálózatok
egyik
legnagyobb
biztonsági
kockázata
a
közbeékelődéses támadás. Az ilyen támadás a lehallgatáshoz
hasonlítható. Az adatok A pontból (számítógép) B pontba (kiszolgáló/
webhely) kerülnek, a támadó pedig ezen pontok közé ékelődik be. A
támadó olyan eszközöket állít be, amelyek „belehallgatnak” az
adatfolyamba, és elfogják az értékes adatokat, mint például az Ön
hitelesítő adatait és jelszavait.
Ha nyilvános wifit használ, használjon virtuális magánhálózatot (VPN)
adatainak védelme és az anonimitás megőrzése érdekében. A VPNszolgáltatások révén titkosíthatja a nyilvános wifi hotspoton keresztül
küldött és fogadott adatokat, és megvédheti adatait a hackerektől és
az ugyanazt a kapcsolatot használó más felhasználóktól.
Internet és online biztonság - 77
További biztonsági tippek
A jó biztonsági gyakorlat elősegíti, hogy kevésbé legyen kitéve az
online bűnözésnek. Néhány alapvető intézkedéssel nagymértékben
csökkentheti az internetes támadások kockázatát.
• Fiókjainak védelméről erős, egyedi jelszóval gondoskodjon, amely
legalább 10 kis- és nagybetűből, szimbólumokból és számokból áll.
• Ne kattintson ismeretlen hivatkozásokra, és ne nyisson meg
kéretlen üzeneteket és mellékleteket – különösen akkor, ha a feladó
ismeretlen.
• Nem biztonságos wifihálózat használata esetén ne férjen hozzá
személyes adatokhoz, és ne nyisson meg közösségi oldalakat.
• Használjon eszközein biztonsági eszközöket, hogy megóvja magát
a legújabb fenyegetésektől.
Védje számítógépét Windows biztonsági eszközökkel
A Windows számos védelmi alkalmazást biztosít.
[Windows Updates] (Windows Frissítések)
Ha aktív Internet csatlakozással rendelkezik, a Windows a
számítógépe számára automatikusan kereshet fontos frissítéseket és
telepítheti fel azokat. Ezek a frissítések többek között olyan biztonság
javítócsomagokat és programfrissítéseket tartalmaznak, amelyek
növelhetik számítógépes élményét és segítenek az újabb vírusok és
támadások elleni védelemben.
Hogyan ismerem fel, hogy számítógépem veszélyben van?
Ha a [Action Center] (Műveletközpont) riadót jelez vagy a
számítógépe szokatlanul viselkedik, váratlanul lefagy vagy némely
program nem működik megfelelően, lehetséges, hogy számítógépét
rosszindulatú szoftver fertőzte meg. Ennek ellenére ne fogjon minden
géphibát vírusra! Ha fertőzésre gyanakszik, a legfontosabb teendő a
frissítés - ha ezt még eddig nem tette volna meg – és a vírusirtó illetve
kémelhárító program futtatása.
v1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising