Acer | TravelMate 3210 | Acer TravelMate 3210 User Manual

TravelMate
2400/3210/3220/3230 Sorozat
Felhasználói Útmutató
Copyright © 2005. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva.
TravelMate 2400/3210/3220/3230 Sorozat Felhasználói Útmutató
Eredeti kiadás: Szeptember 2005
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják, anélkül, hogy az
átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások ennek a
kézikönyvnek az új kiadásaiban vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek
meg. A Társaság nem nyilatkozik sem nyíltan, sem burkoltan a kiadvány tartalmáról, és nem is ad
rá garanciát, továbbá kifejezetten visszautasítja, hogy egy meghatározott célra való alkalmasságra
vagy eladhatóságra vonatkozó garanciát nyújtana.
Jegyezze fel a lenti helyre a modell számát, a sorozatszámot, illetve a vásárlás időpontját és helyét.
A sorozatszám és a modell száma a számítógépre ragasztott címkén található. A készülékre
vonatkozó minden levelezésben fel kell tüntetni a sorozatszámot, a modellszámot és a vásárlásra
vonatkozó adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak semmilyen részletét
nem szabad sokszorosítani, adatfeldolgozó rendszerben tárolni vagy továbbítani, legyen az
bármilyen formában vagy eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással, feljegyzéssel
vagy másképp.
TravelMate 2400/3210/3220/3230 Sorozatú Notebook számítógép
Modell száma: _______________________
Sorozatszám: ________________________
Vásárlás időpontja: ____________________
Vásárlás helye: _______________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékeinek
neveit vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát
képezik.
iii
A hulladékelhelyezéssel kapcsolatos
útmutatások
Ha többé már nincs szüksége a készülékre, ne dobja a szemétbe.
A környezetszennyezés csökkentése és a globális környezet leheto legnagyobb
mértékű védelme érdekében kérjük, gondoskodjon a készülék újrafelhasználásáról.
USA
Az LCD/CRT monitort vagy megjelenítőt tartalmazó elektronikus készülékek
esetében:
Az ebben a termékben található fényforrás/fényforrások higanyt tartalmaznak, és a
helyi, állami vagy szövetségi jogszabályok előírásai szerint újra kell hasznosítani
őket. További információkat az electronic industries alliance www.eiae.org című
webhelyén talál. Ha a fényforrások újrahasznosításával kapcsolatban további
tájékoztatást szeretne kapni, látogasson el a www.lamprecycle.org webhelyre.
iv
Mindenek előtt
Köszönetet szeretnénk mondani Önnek azért, hogy a TravelMate sorozatú notebook
számítógépet választotta mobil számítástechnikai feladatai elvégzéséhez.
Útmutató
Hogy segítsük a TravelMate használatát, útmutatókat dolgoztunk ki:
Az első a Kezdők számára... poszter, amely segít a számítógép
első beállításánál.
A nyomtatott Felhasználói Útmutató bemutatja új számítógépének
alapveto jellemzoit és funkciót. A számítógép még hatékonyabb
használatával kapcsolatban az AcerSystem User's Guide
tartalmaz útmutatást. Ez a kézikönyv részletes információkat
tartalmaz például az elore telepített segédprogramokról, az adathelyreállításról, a bovítési lehetoségekrol és a hibaelhárításról.
Emellett információkat tartalmaz a garanciáról, valamint a notebook
számítógépre vonatkozó általános és biztonsági eloírásokról. A
kézikönyv Portable Document Format (PDF) formátumú, és gyárilag
telepítve van a notebook számítógépre. Megnyitásához járjon el az
alábbiak szerint:
1 Kattintson a következőre:Start, Összes Programok, AcerSystem.
2 Kattintson a következőre: AcerSystem User's Guide.
Megjegyzés: A fájl megtekintéséhez az Adobe Acrobat Reader
telepítésére van szükség. Ha az Adobe Acrobat Reader nincs a
számítógépére telepítve, a AcerSystem User's Guide kattintva először
az Acrobat Reader telepítőprogramja jelenik meg. Kövesse az útmutatást
a képernyőn a telepítés elvégzéséhez. Az Adobe Acrobat Reader
használatához a Súgó menü ad felvilágosítást.
A számítógép gondozása és tippek a
használathoz
A számítógép be- és kikapcsolása
A számítógép bekapcsolásához egyszerűen nyomja meg és engedje fel az LCD
kijelző alatt, a gyorsindítás gombok mellett elhelyezkedő bekapcsoló gombot.
A bekapcsoló gomb helyét illetően lásd: “Elölnézet” a 1. oldalon.
v
A kikapcsoláshoz az alábbiak közül valamelyik műveletet kell elvégeznie:
•
Használja a Windows kikapcsolás parancsát. Kattintson a következőre: Start,
A számítógép kikapcsolása, majd kattintson a Kikapcsolás gombra.
•
Használja a bekapcsoló gombot.
A számítógép kikapcsolható a kijelző lecsukásával, vagy az "alvás"
gyorsbillentyű megnyomásával is <Fn> + <F4>.
Megjegyzés: Ha a számítógépet nem tudja a szokásos módon
kikapcsolni, nyomja meg és négy másodpercnél hosszabb ideig tartsa
lenyomva a bekapcsoló gombot. Ha kikapcsolta a számítógépet és
újra be akarja kapcsolni, várjon előtte legalább két másodpercig.
A számítógép gondozása
A számítógépe jól fogja Önt szolgálni, ha vigyáz rá.
•
Ne tegye ki a számítógépet közvetlen napsugárzásnak. Ne helyezze el
hőforrások, például fűtőtest közelében.
•
Ne tegye ki a számítógépet 0 şC (32 şF) alatti vagy 50 şC (122 şF) hőmérsékletnek.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne tegye ki a számítógépet mágneses mezőknek.
Ne tegye ki a számítógépet esőnek vagy nedvességnek.
Ne öntsön vizet vagy más folyadékot a számítógépre.
Ne tegye ki a számítógépet eros ütésnek vagy rezgésnek.
Ne tegye ki a számítógépet pornak és piszoknak.
Ne tegyen semmilyen tárgyat a számítógépre.
Ne csapja le a kijelzőt, amikor lecsukja.
Soha ne tegye a számítógépet egyenetlen felületre.
A hálózati adapter gondozása
Néhány tipp a hálózati adapter gondozásához:
•
Ne csatlakoztassa az adaptert semmilyen más készülékhez.
•
•
•
Ne lépjen a hálózati kábelre, és ne tegyen rá súlyos tárgyakat. A hálózati és
minden más kábelt gondosan távolítsa el a személyközlekedés útjából.
Amikor kihúzza a hálózati csatlakozót, ne a kábelt, hanem magát a csatlakozót
húzza.
Az összes csatlakoztatott berendezés névleges áramfelvétele nem haladhatja
meg a hálózati kábel névleges teljesítményét, ha hosszabbító kábelt használ.
Az egyetlen fali dugaszolóaljzatba csatlakoztatott berendezések összes
névleges áramfelvétele nem haladhatja meg a biztosíték névleges
teljesítményét.
vi
Az akkumulátor gondozása
Néhány tipp az akkumulátor gondozásához:
•
Csak ugyanolyan fajtájú akkumulátort használjon cserénél. Kapcsolja ki a
számítógépet, mielőtt eltávolítaná, vagy kicserélné az akkumulátort.
•
Ne próbálja kibontani az akkumulátort. Tartsa távol gyerekektől.
•
Az elhasznált akkumulátoroktól a helyi szabályozást betartva szabaduljon meg.
Ha lehetséges, vigye el a begyűjtőbe.
Tisztítás és javítás
A számítógép tisztításakor az alábbi lépéseket kell megtennie:
1
Kapcsolja ki a számítógépet, és vegye ki az akkumulátorcsomagot.
2
Húzza ki a hálózati adaptert.
3
Puha, nedves kendot használjon. Ne használjon folyékony vagy hajtógázos tisztítószert.
Ha az alábbiak valamelyike előfordul:
•
a számítógépet leejtették vagy a burkolata megsérült.
•
a számítógép nem működik megfelelően.
Lásd “Gyakran ismétlődő kérdések” a 27. oldalon.
Figyelmeztetés
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt a számítógépet működtesse.
Üzemi feltételek
Ez az eszköz megfelel az FCC Szabályzata 15. fejezetének. A működtetésnek két
feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros zavart, és (2), Az eszköznek minden
zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
A felhasználókat kérjük, hogy kövessék az FCC vezeték nélküli szolgáltatással
rendelkező berendezésekre vonatkozó biztonsági előírásait, amelyeket minden
rádiófrekvenciával működő szolgáltatással rendelkező berendezés használati
utasítása tartalmaz.
A nem megfelelő üzembe helyezés vagy nem szakszerű használat a
rádiótávközlésben káros zavarokat kelthet. Az FCC engedély és a garancia hatályát
veszti a belső antenna bármilyen megváltoztatása esetén.
Az engedélyezett szolgáltatással történő rádiófrekvenciás zavar megelőzésére ezt a
berendezést épületen belüli működésre tervezték, és a kültéri használatot
engedélyeztetni kell.
Ha további információkra van szüksége a termékeinkkel, szolgáltatásainkkal
kapcsolatban, keresse fel webhelyünket: http://global.acer.com.
iii
iv
iv
iv
iv
v
v
vi
vi
1
1
2
3
4
4
5
6
11
12
13
13
15
15
16
17
19
20
20
21
21
22
22
23
25
26
27
31
31
31
Tartalom
A hulladékelhelyezéssel kapcsolatos útmutatások
Mindenek előtt
Útmutató
A számítógép gondozása és tippek a használathoz
A számítógép be- és kikapcsolása
A számítógép gondozása
A hálózati adapter gondozása
Az akkumulátor gondozása
Tisztítás és javítás
A TravelMate bemutatása
Elölnézet
Elölnézet csukott állapotban
Bal oldali nézet
Jobb oldali nézet
Hátulnézet
Alulnézet
Muszaki adatok
Kijelzők
Gyorsindítás gombok
Érintőpad
Alapvető tudnivalók az érintőpadról
A billentyűzet használata
Zároló billentyűk és beépített numerikus billentyűzet
Windows billentyűk
Gyorsbillentyűk
Különleges billentyű
Az optikai (CD vagy DVD) meghajtó fiókjának kinyitása
A számítógép biztonsági zárának használata
Audio
Hangerő állítása
A rendszer segédprogramjainak használata
Acer eManager
Acer GridVista
(kétmonitoros megjelenítés támogatása)
Launch Manager
Norton AntiVirus
Gyakran ismétlődő kérdések
Szervizszolgáltatás kérése
Utazók Nemzetközi Garanciája
(International Travelers Warranty; ITW)
Mielőtt telefonálna
A notebook számítógép szállítása
Lekapcsolás az asztali munkahelyről
Mozgásban
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával a megbeszélésekre
A számítógép hazaszállítása
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával
További óvintézkedések
Otthoni iroda felállítása
Utazás a számítógéppel
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával
További óvintézkedések
Nemzetközi utazás a számítógéppel
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával
További óvintézkedések
A számítógép biztonságba helyezése
A számítógép biztonsági zárának használata
Jelszavak használata
Jelszavak beírása
Jelszavak beállítása
Bővítés opciókkal
Csatlakozási lehetőségek
Fax-/adat modem
Beépített hálózati szolgáltatás
Gyors infravörös (a kiválasztott modellekhez)
Universal Serial Bus (USB)
IEEE 1394 port (a kiválasztott modellekhez)
PC kártyafoglalat
BIOS segédprogram
Rendszerindítási sorrend
Disk-to-disk recovery engedélyezése
Jelszó
Szoftverhasználat
DVD filmek lejátszása
Energiagazdálkodás
Acer eRecovery
Biztonsági másolat készítése
Helyreállítás biztonsági másolatból
Az alapértelmezett lemezkép CD-re írása
32
32
32
32
33
33
33
33
34
34
34
34
34
35
35
35
35
35
36
36
36
37
37
38
38
38
39
39
40
40
41
43
43
43
43
44
44
45
46
46
47
47
Az együtt szállított szoftverek újratelepítése CD nélkül
Jelszó módosítása
A számítógép hibaelhárítása
Hibaelhárítási tippek
Hibaüzenetek
Hatósági és biztonsági tudnivalók
Megfelelés az ENERGY STAR irányelveknek
FCC nyilatkozat
A modemre vonatkozó megjegyzések
Fontos biztonsági tudnivalók
48
48
49
49
49
51
51
51
52
53
1
A TravelMate bemutatása
Miután a Kezdők számára… poszteren ábrázolt módon felállította a számítógépet,
engedje meg, hogy részletekbe menően is bemutassuk új TravelMate számítógépét.
Magyar
Elölnézet
#
Tétel
Leírás
1
Kijelző
Folyadékkristályos (Liquid-Crystal Display; LCD) kijelzonek is
nevezik, a számítógép kimenetét jeleníti meg.
2
Bekapcsoló gomb
A számítógép be-, illetve kikapcsolására szolgál.
3
Gyorsindítás
gombok
A gyakran használt programok elindítására szolgálnak.
Lásd “Gyorsindítás gombok” a 12. oldalon
részletesebben.
4
Mikrofon
Beépített mikrofon hangrögzítéshez.
5
Állapotkijelzők
Világító diódák (Light-Emitting Diodes; LEDs) gyulladnak
fel és alszanak ki, így mutatják a számítógép funkcióinak
és részegységeinek állapotát.
Magyar
2
#
Tétel
Leírás
6
Csuklótámasz
Kényelmes támaszték a kéznek a számítógép használata
közben.
7
Kattintógombok
(bal, középső és
jobb)
A bal és jobb gombok úgy működnek, mint az egét bal- és
jobboldali gombjai; a középső négyirányú
görgetőgombként működik.
8
Érintőpad
Érintésre érzékeny mutatóeszköz, amely úgy működik,
mint a számítógépes egér.
9
Billentyűzet
Adatok bevitelére szolgál.
Elölnézet csukott állapotban
#
Ikon
Tétel
Leírás
1
Hangszóró ki/
vonalkimenet/
fejhallgató- aljzat
Audio kimeneti eszközök (pl. hangszórók,
fejhallgatók) csatlakoztatásához.
2
Mikrofon bemenet
csatlakozóaljzat
Külső mikrofont lehet ide csatlakoztatni.
3
Hangszórók
Bal és jobb oldali hangszórók biztosítják a
sztereó hangkimenetet.
4
Bluetooth
kommunikáció
Gomb/Kijelző
A gomb megnyomásával a Bluetooth funkciót
lehet be- vagy kikapcsolni. A Bluetooth
kommunikáció állapotát jelző fény
(csak a TravelMate 3210/3220/3230 esetében).
5
Vezeték nélküli
kommunikáció
Gomb/Kijelző
A gomb megnyomásával a vezeték nélküli LAN
funkciót lehet be- vagy kikapcsolni.
A vezeték nélküli LAN kommunikáció állapotát
jelző fény.
6
Bekapcsolt
Akkor világít, ha a számítógép be van
állapotot jelző fény kapcsolva.
7
Akkumulátorállapotkijelző
Akkor világít, ha az akkumulátor töltődik.
3
Bal oldali nézet
Magyar
#
Ikon
Tétel
Leírás
1
Külső kijelző
csatlakozója
Kijelző eszközhöz kapcsolódik
(pl. külső monitor, LCD projektor).
2
S-video kimeneti S-video bemenettel rendelkező televízióaljzat
készülékhez vagy kijelzőeszközhöz való
csatlakozáshoz
(a kiválasztott modellekhez).
3
Ethernet
(RJ-45) port
Ethernet 10/100/1000 alapú hálózathoz
való csatlakozáshoz
(a kiválasztott modellekhez).
4
Modem (RJ-11)
port
Telefonvonalhoz való csatlakozáshoz.
5
USB 2.0 port (2) Universal Serial Bus (USB) 2.0 eszközök
csatlakoztatásához (pl. USB egér, USB
kamera).
6
IEEE 1394 port
IEEE 1394 kompatibilis eszközök
csatlakoztatásához
(a kiválasztott modellekhez).
7
PC
kártyafoglalat
Egy Type II PC kártya csatlakoztatásához.
8
5 az 1-ben
kártyaolvasó
MS, MS PRO, MMC, SD, xD-Picture
kártyát fogad (a kiválasztott modellekhez).
Megjegyzés: Egy időben csak egyfajta
kártya használható.
9
Infravörös port
Infravörös eszközökkel kommunikál
(pl. infravörös nyomtató, infravörös
kapcsolattal rendelkező számítógép)
(a kiválasztott modellekhez).
10
PC kártya
kiadógomb
Kiadja a PC kártyát a foglalatból.
4
Magyar
Jobb oldali nézet
#
Ikon
Tétel
Leírás
1
Optikai meghajtó
Beépített optikai meghajtó; CD-t vagy DVD-t is
befogad, az optikai meghajtó típusától függően.
2
LED jelző
Világít, ha az optikai meghajtó aktív.
3
Optikai meghajtó
lemezkiadó gombja
Az optikai meghajtó fiókjának kinyitásához.
4
Vészkiadó furat
Kinyitja az optikai meghajtó tálcáját a
számítógép kikapcsolt állapotában.
5
Szellőzőnyílások
Még hosszú használat esetén is
megakadályozzák a számítógép
túlmelegedését.
6
Biztonsági zár
Kensington kompatibilis számítógépes
biztonsági zárhoz kapcsolódik.
Megjegyzés: A 2., a 3. és a 4. elem helye a modelltől függően
változhat.
Hátulnézet
#
Ikon
Tétel
Leírás
1
Akkumulátorrekesz A számítógép akkumulátorát tárolja.
2
Tápfeszültségcsatlakozóaljzat
Hálózati adapter csatlakoztatásához.
5
#
Ikon
Leírás
3
USB 2.0 port
Universal Serial Bus (USB) 2.0 eszközök
csatlakoztatásához (pl. USB egér, USB
kamera).
4
Acer ezDock port
Acer ezDock csatlakoztatását teszi lehetővé
(csak a TravelMate 3220 esetében).
Alulnézet
#
Tétel
Leírás
1
Akkumulátorrekesz
A számítógép akkumulátorát tárolja.
2
Akkumulátorzár
Rögzíti az akkumulátort.
3
Hűtőventilátor
Óvja a számítógépet a túlmelegedéstől.
Megjegyzés: A ventilátor nyílásait nem szabad
elzárni vagy letakarni.
4
Memóriarekesz
A számítógép memóriáját fogadja be.
5
Merevlemez rekesz
A számítógép merevlemezét tartalmazza
(csavaros rögzítésű).
6
Az akkumulátor
kioldó retesze
Az akkumulátor eltávolításához kioldja a rögzítést.
Magyar
Tétel
6
Muszaki adatok
Operációs rendszer
Microsoft® Windows® XP Home Edition (Service Pack 2)
Magyar
Microsoft® Windows® XP Professional (Service Pack 2)
Platform
TravelMate 3210/3220/3230:
Intel® Centrino™ Mobile Technology; részletek:
•
Intel® Pentium® M processzor 730/740/750/760/
770/780 (2 MB másodszintű gyorsítótár, 1,60/1,73/
1,86/2/2,13/2,36 GHz, 533 MHz FSB)
•
Intel® Pentium® M processzor 725 (2 MB
másodszintű gyorsítótár, 1,60 GHz, 400 MHz FSB)
•
•
Mobil Intel® 915GM/PM Express lapkakészlet
Intel® PRO/Wireless 2200BG (kettős módú,
802.11b/g) Wi-Fi CERTIFIED™ hálózati csatoló, az
Acer SignalUp™ vezeték nélküli technológia
támogatásával
TravelMate 2400:
•
Intel® Pentium® M processzor 725 (2 MB
másodszintű gyorsítótár, 1,60 GHz, 400 MHz FSB)
•
Intel® Celeron® M processzor 350/360/370
(1 MB másodszintű gyorsítótár, 1,30/1,40/1,50 GHz,
400 MHz FSB)
•
•
Mobil Intel® 910GML Express lapkakészlet
Beépített 802.11b/g Wi-Fi CERTIFIED™ megoldás,
Acer SignalUp™ technológia támogatás
Memória
256 vagy 512 MB DDR2 400/533 MHz memória
alapkiépítésben, 2 GB-ig bővítheto kettő soDIMM
modullal (kétcsatornás támogatás)
7
Megjelenítés és grafika 14,1" WXGA színes TFT LCD 1280 x 800 pixel
felbontással; 16:10 képarány, az Acer GridVista
szoftverrel többablakos megjelenítés támogatása két
megjelenítő eszközön egyidejűleg
16,7 millió szín
(TravelMate 2400) beépített 3D grafikájú videokártya,
Intel® Graphics Media Accelerator 900 támogatással,
max. 128 MB videomemóriával, Microsoft® DirectX® 9.0
támogatással és független kétmonitoros megjelenítés
támogatása
ATI MOBILITY™ RADEON® X700 vezérlő 64 MB dedikált
VRAM memóriával, ATI POWERPLAY™ 5.0, PCI Express™,
Microsoft® DirectX® 9.0 és DualView™ támogatással
(csak a TravelMate 3210/3220/3230 esetében)
MPEG-2/DVD hardveres támogatás
S-video/TV-out (NTSC/PAL) támogatása
(csak a TravelMate 3210/3220/3230 esetében)
Adattárolás
40/60/80/100 GB ATA/100 merevlemezes meghajtó
Választható optikai meghajtók:
•
DVD-Super Multi double layer
•
DVD-Dual double layer (TravelMate 2400)
•
DVD/CD-RW combo
(TravelMate 3210/3220/3230)
5 az 1-ben kártyaolvasó, mely a következő formátumokat
támogatja: Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC),
xD-Picture Card™ (XD), Memory Stick® (MS) és Memory
Stick PRO™ (MS PRO)
Méretek és tömeg
335 (szél.) x 240 (mély) x 31,9/34,1 (mag.) mm
(13,2 x 9,45 x 1,26/1,34 hüvelyk)
TravelMate 3220: 2,6 kg (5,73 lbs.)
TravelMate 2400/3210: 2,25 kg (4,96 lbs.)
TravelMate 3230: 2,0 kg (4,4 lbs.)*
* A súly a konfigurációtól függően változhat
Magyar
Intel® 915GM (TravelMate 3210/3230)/ Intel® 910GML
8
Tápfeszültség
ACPI 1.0b energiagazdálkodási szabvány: támogatja a
készenléti állapot (standby) és hibernálás (hibernation)
energiatakarékos üzemmódot
Magyar
2,5 óra gyorstöltés kikapcsolt készüléknél, 3,5 óra töltési
idő használat közben
3 tűs, 65 W-os hálózati adapter
Bemeneti eszközök
84/85 billentyűs Acer FineTouch™ billentyűzet
Beépített érintőpad négyirányú léptető gombbal
4 gyorsindítás gomb
Két gomb az előlapon: WLAN LED gomb és Bluetooth®
LED gomb
Hang
Hangrendszer beépített hangszórókkal és mikrofonnal
Intel® AC’97 audio támogatás
Sound Blaster Pro™ és MS-Sound kompatibilis
S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) támogatás a
digitális hangszórókhoz
Kommunikáció
Modem: 56K ITU V.92 modem PTT engedéllyel,
Wake-on-Ring kész
LAN: 10/100 Mbps (TravelMate 2400) vagy gigabit
(TravelMate 3210/3220/3230) Ethernet Wake-on-LAN kész
WLAN: beépített 802.11b/g Wi-Fi CERTIFIED™
megoldás (TravelMate 2400) vagy Beépített Intel®
PRO/Wireless 2200BG hálózati csatoló (kettős módú,
802.11b/g) Wi-Fi CERTIFIED™ megoldás
(TravelMate 3210/3220/3230)
Mely támogatja az Acer SignalUp™ vezeték nélküli
technológiát
WPAN: beépített Bluetooth®
9
Acer ezDock (csak a TravelMate 3220 esetében)
3 USB 2.0 port
5 az 1-ben kártyaolvasó (MS/MS PRO/MMC/SD/XD)
PC kártyafoglalat (egy Type II)
IEEE 1394 port (csak a TravelMate 3210/3220/3230
esetében)
Infravörös (FIR) port (csak a TravelMate 3210/3220/3230
esetében)
Külső megjelenítő (VGA) port
S-video/TV-out (NTSC/PAL) támogatása
(csak a TravelMate 3210/3220/3230 esetében)
Fejhallgató/hangszóró/vonal ki port
Mikrofon/vonal be csatlakozó
Ethernet (RJ-45) port
Modem (RJ-11) port
DC-in aljzat a hálózati tápegység számára
Biztonság
Kensington zárnyílás
Felhasználói és felügyelői BIOS jelszó
Szoftver
Acer eManager
(ePowerManagement/ePresentation/eRecovery/eSettings)
Acer GridVista
Acer Launch Manager
Acer System Recovery CD
Norton AntiVirus™
Adobe® Reader®
CyberLink® PowerDVD™
NTI CD-Maker™
Opciók és tartozékok
Kiegészítő 512MB/1GB DDR2 533 MHz soDIMM
memóriabővítő modulok
Külső USB hajlékonylemezes meghajtó
9 cellás Li-ion akkumulátor
3 tűs, 65 W-os hálózati adapter
Környeze
Hőmérséklet:
• Üzemi: 5 °C – 35 °C
• Üzemen kívül: -20 °C – 65 °C
Relatív páratartalom (nem lecsapódó):
• Üzemi: 20% – 80% relatív páratartalom
• Üzemen kívül: 20% – 80% relatív páratartalom
Magyar
I/O interfész
10
Rendszerkompatibilitás Cisco Compatible Extensions (CCX)
Magyar
Wi-Fi®
Mobile PC 2001
ACPI 1.0b
DMI 2.0
Garancia
Egy év International Travelers Warranty (ITW)
Megjegyzés: A fent megadott műszaki adatok tájékoztató jellegűek.
A számítógép pontos konfigurációját a modellszám alapján lehet
meghatározni.
11
Kijelzők
A számítógépen 3 jól látható állapotikon található a billentyűzet bal oldalán, és 4 a
számítógép előlapján.
Magyar
A Tápfeszültség, az Akkumulátor és a Vezeték nélküli kommunikáció állapotjelző
akkor is látható, ha az LCD kijelző le van csukva.
Ikon
Funkció
Leírás
Caps Lock
Akkor világít, ha a Caps Lock aktív.
Num Lock
Akkor világít, ha a Num Lock aktív.
Adathordozóműködés
Akkor jelez, ha a merevlemez vagy az optikai
meghajtó aktív.
Bluetooth
kommunikáció
A Bluetooth kommunikáció állapotát jelző fény.
Vezeték nélküli
kommunikáció
A Vezeték nélküli LAN kommunikáció állapotát jelző
fény.
Áramellátás
Zöld fénnyel világít, ha a számítógép bekapcsolt
állapotban van, és villog, ha készenléti üzemmódba került.
Akkumulátor
Zöld fénnyel világít. Lásd az alábbi megjegyzéseket.
1. Töltés: sárgán jelez, ha az akkumulátor töltődik.
2. Teljesen feltöltve: zölden jelez hálózati tápláláskor.
12
Gyorsindítás gombok
A billentyűzet bal felső része felett négy gomb található. Ezeket gyorsindítás
gomboknak nevezzük. Jelölések találhatók rajtuk levelezés, Web böngésző,
Magyar
Empowering Key "
" és programozható gombok.
Az Acer eManager futtatásához nyomja meg az "
" billentyűt. Kérjük olvassa el
az “Acer eManager” a 22. oldalon. A levelezés és Web böngésző gombok az
alapértelmezett levelező és böngésző programokat indítják el de a felhasználó ezt
megváltoztathatja. A levelezés, web böngésző és programozható gombok
beállításához futtassa az Acer Launch Manager alkalmazást. Lásd a “Launch
Manager” a 25. oldalon.
Gyorsindítás gombok
Alapértelmezett alkalmazás
Mail
Email application (user programmable)
Web browser
Internet browser (user-programmable)
Acer eManager alkalmazás (user-programmable)
P
User-programmable
13
Érintőpad
Alapvető tudnivalók az érintőpadról
A következő pontokból megtudhatja, hogyan kell használni az érintőpadot:
•
•
•
A kurzor mozgatásához húzza végig az ujját az érintőpadon (2).
Nyomja le a bal (1) és a jobb (4) gombot az érintőpad szélén a kiválasztási,
illetve végrehajtási funkciók elvégzésére. Ez a két gomb megfelel az egereken
található bal és jobb gombnak. Az érintőpadra történő koppintás ugyanilyen
eredménnyel jár. Az érintőlapon való koppintás megfelel a bal gombbal való
kattintásnak.
Használja a 4 irányú léptető gombot (3), hogy az oldalon fel/le és jobbra/balra
mozogjon. Ezzel a gombbal azt a hatást éri el, mint a windows
alkalmazásokban a jobb oldali gördítősávra kattintással.
Magyar
A beépített érintőpad mutatóeszköz, amely a felületén érzékeli a mozgást. Ez azt
jelenti, hogy a kurzor annak megfelelően reagál, ahogy az ujját mozgatja az
érintőpad felületén. A csuklótámasz központi elhelyezése optimális kényelmet és
támaszt biztosít.
Magyar
14
Jobb
gomb (4)
Funkció
Bal gomb (1)
Végrehajtás
Kattintson
egymásután
kétszer
gyorsan.
Koppintson kétszer
(ugyanolyan
gyorsan, mintha az
egér gombjával
kétszer kattintana).
Kiválasztás
Kattintson
egyszer.
Koppintson egyszer.
Elhúzás
Kattintson és
tartsa
lenyomva,
majd
használja az
ujját az
érintőpadon a
kurzor
elhúzásához.
Koppintson kétszer
(ugyanolyan
gyorsan, mintha az
egér gombjával
kétszer kattintana),
majd tartsa az ujját
az érintőpadon a
második koppintás
után, és húzza el a
kurzort.
A helyi menü
behívása
Görgetés
Érintopad (2)
Középső gomb
(3)
Kattintson
egyszer.
Billentse a
gombot fel/le/
balra/jobbra
irányba, és tartsa
lenyomva.
Megjegyzés: Csak száraz és tiszta ujjal használja érintőpadot. Az
érintőpadot is tartsa szárazon és tisztán. Az érintőpad az ujj
mozgására érzékeny. Ezért minél könnyedebb az érintés, annál
jobban reagál. Az erősebb koppintás nem növeli az érintőpad reagálóképességét.
15
A billentyűzet használata
A billentyűzet teljes méretű billentyűkkel és beágyazott numerikus billentyűzettel,
valamint külön kurzorbillentyűkkel, két Windows billentyűvel és tizenkét
funkcióbillentyűvel rendelkezik.
A billentyűzetnek 3 blokkoló billentyűje van, amelyekkel egy funkciót lehet be- és
kikapcsolni.
Blokkoló
billentyű
Leírás
Caps Lock
Amikor a Caps Lock be van kapcsolva, minden betűkarakter
nagybetűként jelenik meg.
Num Lock
<Fn> + <F11>
Amikor a Num Lock be van kapcsolva, a beágyazott billentyűzet
numerikus üzemmódban működik. A billentyűk számológépként
működnek (a számtani műveletekkel: +, -, * és / együtt). Akkor
használja ezt az üzemmódot, ha sok numerikus adatot kíván bevinni.
Ennél jobb megoldás a külső numerikus billentyűzet használata.
Scroll Lock
<Fn> + <F12>
Amikor a Scroll Lock be van kapcsolva, a képernyőn a kép egy
sorral feljebb vagy lejjebb gördül, ha lenyomja a felfelé, illetve
lefelé mutató nyíllal jelölt billentyűket. A Scroll Lock egyes
alkalmazásoknál nem működik.
A beágyazott numerikus billentyűzet úgy működik, mint egy asztali numerikus
billentyűzet. A billentyűk jobb felső sarkán lévő kisméretű karakterek jelölik. A
billentyűzet feliratozásának egyszerűsítése érdekében a kurzorvezérlő szimbólumok
nincsenek feltüntetve a billentyűkön.
A kívánt funkció
Num Lock be
Számbillentyűk a
beágyazott billentyűzeten
A számokat a megszokott
módon gépelje be.
Num Lock ki
Magyar
Zároló billentyűk és beépített numerikus
billentyűzet
16
Magyar
A kívánt funkció
Num Lock be
Num Lock ki
Kurzorvezérlő billentyűk a Tartsa a <Shift> billentyűt
beágyazott billentyűzeten lenyomva a kurzorvezérlő
billentyűk használata
közben.
Tartsa az <Fn> billentyűt
lenyomva a kurzorvezérlő
billentyűk használata
közben.
A billentyűzet rendes
billentyűi
A betűket a megszokott
módon gépelje be.
Tartsa az <Fn> billentyűt
lenyomva, miközben a
beágyazott billentyűzeten
gépel.
Windows billentyűk
A billentyűzetnek két olyan gombja van, amelyek Windows-hoz kötött funkciókat
látnak el.
Billentyű
Leírás
Windows
billentyű
Ha önmagában nyomják le, ennek a billentyűnek a hatása ugyanaz,
mintha a Windows Start ikonjára kattintanának, azaz elindítja a
Start menüt. Más billentyűkkel együtt használva számos funkciót
képes ellátni:
<
> + <Tab>: A következő Tálca gombot aktiválja
<
> + <E>: Megnyitja a Sajátgép ablakot
<
> + <F1>: Megnyitja a Súgót
<
> + <F>: Megnyitja a Keresőt
<
> + <R>: Megnyitja a futtatás párbeszédablakot
<
> + <M>: Az összes ablakot kisméretűre állítja
<Shift> + <
Alkalmazás
billentyű
> + <M>: Visszaállítja az ablakok méretét
Ennek a billentyűnek ugyanaz a hatása, mint a jobb egérgombbal
történő kattintásnak, azaz megnyitja az alkalmazás helyi menüjét.
17
Gyorsbillentyűk
A számítógép gyorsbillentyűket vagy billentyűkombinációkat használ a legtöbb
kezelőszervek beállításához, mint például a képernyő fényereje, a hangerő és a
BIOS segédprogram.
Gyorsbillentyű
Funkció
Leírás
<Fn> + <F1>
Ikon
Gyorsbillentyű
súgó
A gyorsbillentyűk súgóját jeleníti meg.
<Fn> + <F2>
Acer eSettings
Megnyitja az Acer eManagerben az
Acer eSettings eszközt ”. Lásd “Acer
eManager” a 22. oldalon.
<Fn> + <F3>
Acer ePower
Management
Megnyitja az Acer eManagerben az
Acer ePowerManagement eszközt.
Lásd “Acer eManager” a 22.
oldalon.
<Fn> + <F4>
Alvás
A számítógépet alvó üzemmódba
helyezi.
<Fn> + <F5>
A kijelző
átkapcsolása
Vált a következő megjelenítési
kimenetek között: kijelző, külső
monitor (ha csatlakoztatva van), illetve
mindkettő.
<Fn> + <F6>
Kijelző
kikapcsolása
Kikapcsolja a kijelző hátsó
megvilágítását, hogy energiát
takarítson meg. Bármely billentyű
megnyomására visszatér.
<Fn> + <F7>
Az érintőpad
átkapcsolása
A beépített érintőpadot be-, illetve
kikapcsolja.
Magyar
A gyorsbillentyűk aktiválásához nyomja le és tartsa lenyomva az <Fn> billentyűt,
mielőtt lenyomná a gyorsbillentyű-kombináció másik billentyűjét.
18
Magyar
Gyorsbillentyű
Ikon
Funkció
Leírás
<Fn> + <F8>
Hangszóró be-,
illetve
kikapcsolása
A hangszórókat be- és kikapcsolja.
<Fn> + <↑>
Hangerő
növelése
Növeli a hangerőt.
<Fn> + <↓>
Hangerő
csökkentése
Csökkenti a hangerőt.
<Fn> + <→>
Fényerő
növelése
Növeli a kijelző fényerejét.
<Fn> + <←>
Fényerő
csökkentése
Csökkenti a kijelző fényerejét.
19
Különleges billentyű
Az euró és az USA dollár szimbólumot a billentyűzet középső részén felül, illetve a
bal alsó részén találja. Gépeléshez :
Magyar
Az euró szimbólum
1
Nyisson meg egy szövegszerkesztőt.
2
Nyomja meg közvetlenül az <
> billentyűt a billentyűzet jobb alsó részén,
vagy tartsa lenyomva az <Alt Gr> billentyűt, majd nyomja meg a billentyűzet
közepén fölül az <5> billentyűt.
Megjegyzés: Némelyik betűkészlet és szoftver nem támogatja az euró
szimbólum használatát. További információkért kérjük, forduljon a
http://www.microsoft.com/typography/faq/faq12.htm weboldalhoz.
USA dollár szimbólum
1
Nyisson meg egy szövegszerkesztőt.
2
Nyomja meg közvetlenül az <
> billentyűt a billentyűzet jobb alsó részén,
vagy tartsa lenyomva az <Shift> billentyűt, majd nyomja meg a billentyűzet
közepén fölül az <4> billentyűt.
Megjegyzés: Ez a funkció a nyelvi beállítások szerint változik.
20
Magyar
Az optikai (CD vagy DVD) meghajtó
fiókjának kinyitása
Ha a számítógép be van kapcsolva, az optikai meghajtó fiókjának
kinyitásához nyomja meg a lemezkiadó gombot.
Ha a tápfeszültség ki van kapcsolva, a meghajtótálcát a vészkiadó furat
használatával lehet kinyitni.
A számítógép biztonsági zárának
használata
A számítógép jobb oldali paneljén elhelyezett, biztonsági zárhoz tartozó
horony lehetővé teszi, hogy Kensington típusú számítógépes biztonsági
zárat használjon.
Tekerje a számítógépes biztonsági zárhoz tartozó drótkötelet egy
mozdíthatatlan tárgy, például asztal vagy zárt fiók fogantyúja köré.
Helyezze be a horonyba a kulcsot, és fordítsa el a zár bezárásához.
Kaphatóak kulcsnélküli modellek is.
21
Audio
A számítógép 16 bites, minőségi AC’97 sztereó hanggal és kétutas,
sztereó hangszórókal van felszerelve.
Magyar
Hangerő állítása
A számítógép hangerejének beállítása egyszerűen gombnyomásra
történik. További részletekért a hangerő beállítását illetően lásd:
“Gyorsbillentyűk” a 17. oldalon.
22
Magyar
A rendszer segédprogramjainak
használata
Megjegyzés: Kizárólag Microsoft Windows XP operációs rendszert
futtató számítógépek esetében.
Acer eManager
Az Acer eManager innovatív szoftver, amelyet a gyakran használt funkciókhoz
billentyű megnyomásával behívhatja az Acer eManager
terveztek. Az
felhasználói felületet, amelyen 4 beállítási témakört talál: Acer ePowerManagement
Acer ePresentation, Acer eRecovery és Acer eSettings.
Az
billentyű beállításához lásd “Gyorsindítás gombok” a 12. oldalon.
Az Acer ePowerManagement irányító központban egy helyről vezérelheti
a számítógép energiagazdálkodási sémáit és energiatakarékossági
beállításait.
Az Acer ePresentation használatával egyszerűen készíthet
diabemutatókat.
Az Acer eRecovery programmal biztonsági másolatot készíthet a fájlokról,
hogy egy véletlen rendszerösszeomlásnak ne legyen adatvesztés a
következménye.
Az Acer eSettings révén könnyen kézben tarthatja a számítógépe
beállításait és biztonságát.
További információkért nyissa meg az Acer eManager programot, kattintson a kívánt
alkalmazásra, majd válassza a Help (Súgó) funkciót.
23
Megjegyzés: Ha CD-ről vagy az Acer eRecovery segédprogrammal
helyreállítja a rendszert, a tökéletes működés érdekében távolítson el
minden külső egységet, beleértve az Acer ezDock egységet is.
Magyar
Acer GridVista
(kétmonitoros megjelenítés támogatása)
Megjegyzés: Ez a szolgáltatás csak bizonyos modelleken áll
rendelkezésre.
Ha engedélyezni akarja a notebookon a kétmonitoros megjelenítést.Először is
ellenőrizze, hogy csatlakoztatva van-e a második monitor.Ezután nyissa meg a Start
- Vezérlőpult - Megjelenítés párbeszédpanelt, és kattintson a Beállítások fülre.
Jelölje ki a párbeszédpanelen a második monitor (2) ikonját, majd jelölje be
A Windows Asztal kiterjesztése erre a monitorra négyzetet. Végül az Alkalmaz
gombra kattintva tárolja el az új beállításokat, majd kattintson az OK gombra a
művelet befejezéséhez.
Az Acer GridVista egy hasznos segédprogram. Négy beépített megjelenítési
beállítása van, amellyel a felhasználók egy képernyőn több ablakot kezelhetnek. A
funkció elérési útvonala: Start, Minden program, majd Acer GridVista. Az alábbi
négy megjelenítési beállítás választható:
1
2
1
2
1
3
2
3
1
3
2
4
24
Kettő (függőlegesen), három (a nagyobb bal oldalon), három (a nagyobb jobb
oldalon) vagy négy.
A Acer GridVista támogatja a kétmonitoros megjelenítést, vagyis a kép egymástól
független felosztását két megjelenítőn.
Magyar
A Acer GridVista beállítása felhasználóbarát:
1
Indítsa el a Acer GridVista segédprogramot, és válassza ki az egyes
megjelenítők kívánt képernyőbeállítását a tálcáról.
2
Húzza rá az ablakokat a kívánt elrendezési típusra.
3
Élvezze a jól áttekinthető asztal kényelmét.
Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a második monitor felbontása a
gyártó által ajánlott értékre van-e beállítva.
25
Launch Manager
Magyar
A Launch Manager lehetővé teszi a billentyűzet fölött található 4 gyorsindítás gomb
beállítását. A gyorsindítás gombok helyével kapcsolatos részleteket lásd a
“Gyorsindítás gombok” a 12. oldalon
A Launch Manager alkalmazás elindításához kattintson a következőkre: Start,
Programok, majd Launch Manager.
26
Norton AntiVirus
Magyar
A Norton AntiVirus olyan vírusvédelmi alkalmazás, amely megkeresi és kijavítja a
fertőzött fájlokat, és a vírusok elleni védelemmel biztosítja a számítógép adatainak
védelmét és biztonságát.
Hogyan ellenőrizhető a vírusfertőzöttség a Norton AntiVirus
használatával?
A “full system scan” a számítógép összes fájlját ellenőrzi. A teljes rendszer
ellenőrzése:
1
Indítsa el a Norton AntiVirus programot.
Az asztalon kattintson duplán a Norton AntiVirus ikonra, vagy a Windows
tálcán kattintson a Start gombra, mutasson a Programok pontra, majd
kattintson a Norton AntiVirus parancsra.
2
A Norton AntiVirus ablakban kattintson a Scan for Viruses gombra.
3
A Scan for Viruses ablakban kattintson a Scan My Computer parancsra.
4
Az Actions területen kattintson a Scan parancsra.
5
Az összesítés megtekintése után kattintson a Finished gombra.
Lehetőség van olyan testre szabott vírusellenőrzések futtatására is, amelyek
felügyelet nélkül végeznek vizsgálatot meghatározott napokon és időpontokban,
illetve rendszeres időközönként. Ha az ütemezett ellenőrzés a számítógép
használata közben kezdődik meg, akkor az alkalmazás a háttérben fog futni,
így nem kell megszakítani a munkát.
További információ a Norton AntiVirus Help menüjében található.
27
Gyakran ismétlődő kérdések
Az alábbiakban felsoroljuk azokat a lehetséges helyzeteket, amelyek a számítógép
használata közben merülhetnek fel. Mindegyikhez egyszerű válaszokat és
megoldásokat nyújtunk.
Nézze meg a bekapcsolt állapotot jelző lámpát:
•
•
Ha nem világít, a számítógép nem kap feszültséget. Ellenőrizze a
következőket:
•
Ha akkumulátorról üzemel, lehet, hogy alacsony a feszültsége, és nem
képes energiával ellátni a számítógépet. Csatlakoztassa a hálózati
adaptert, hogy feltölthesse az akkumulátort.
•
Bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózati adapter megfelelően
csatlakoztatva van a számítógéphez és a fali dugaszolóaljzatba.
Ha világít, ellenőrizze a következőket:
•
Nem rendszerindító (boot-) lemez van a külső USB hajlékonylemezes
meghajtóban? Tegyen be helyette egy rendszerlemezt, és nyomja meg a
<Ctrl> + <Alt> + <Del> billentyűkombinációt a rendszer újraindításához.
Semmi nem jelenik meg a kijelzőn.
A számítógép teljesítményszabályozó rendszere automatikusan kikapcsolja a
kijelzőt, hogy energiát takarítson meg. Nyomja meg bármely billentyűt a kijelző
visszakapcsolásához.
Ha nem lehet visszakapcsolni a kijelzőt egy billentyű lenyomásával, annak két oka
lehet:
•
A fényerő nagyon alacsonyra van állítva. Nyomja meg a <Fn> + <→> billentyűt
a fényerő növeléséhez.
•
A kijelző egység külső monitorra van állítva. Nyomja le a monitorváltás
gyorsbillentyűjét: <Fn> + <F5>, hogy a számítógép kijelzője legyen az aktuális
monitor.
•
Ha az Alvás állapotjelző lámpa világít, akkor a számítógép Alvás üzemmódban
van. Ha fel akarja ébreszteni a számítógépet, nyomja meg és engedje fel a
bekapcsoló gombot.
Magyar
Megnyomtam a bekapcsoló gombot és kinyitottam a kijelzőt, de a
számítógép nem indul el, illetve nem tölti be a rendszert.
28
Magyar
A kép nem tölti ki a kijelzőt.
A számítógépkijelzők natív felbontása a képernyő méretétől függően eltérő. Ha a
natív felbontásnál alacsonyabbra állítja a felbontást, akkor a kép megnyújtásával tölti
ki a számítógép a képernyőt. A Windows asztalon a jobb gomb kattintásával válassza
ki a Tulajdonságokat, hogy megjelenjen a Képernyő tulajdonságai párbeszédablak.
Ezután kattintson a Beállítások fülre, hogy a megfelelő felbontás beállításáról
megbizonyosodhasson. Az előírt felbontásnál kisebb felbontások a számítógépen,
vagy egy külső monitoron nem a teljes képernyőn jelennek meg.
Nem bocsát ki hangot a számítógép hangszórója.
Ellenőrizze a következőket:
•
A hangerő le lehet némítva. A Windows tálcán nézze meg a
hangerőszabályzás (hangszóró) ikont. Ha át van húzva, kattintson az ikonra,
és törölje a némítás opciót.
•
Lehet, hogy a hangerő túl halk. A hangerő a hangerőszabályzó gombokkal is
állítható. Részleteket lásd: “Gyorsbillentyűk” a 17. oldalon.
•
Ha a számítógép elülső panelén lévő vonal ki porthoz fülhallgatók, fejhallgatók
vagy külső hangszórók vannak csatlakoztatva, akkor a belső hangszórók
automatikusan kikapcsolt állapotba kerülnek.
Ki szeretném nyitni az optikai meghajtó tálcáját a számítógép
bekapcsolása nélkül. Nem lehet kinyitni az optikai meghajtó
tálcáját.
Az optikai meghajtón van egy mechanikus kinyitó furat. A fiók kinyitásához
egyszerűen illessze a furatba egy toll hegyét, vagy egy gemkapcsot és nyomja meg.
A billentyűzet nem reagál.
Csatlakoztasson egy külső billentyűzetet a számítógép hátlapján vagy elején
található USB 2.0 porthoz. Ha azzal működik, lépjen kapcsolatba a kereskedőjével
vagy egy felhatalmazott szervizközponttal, mert lehet, hogy a belső billentyűzet
kábele meglazult.
Az infravörös port nem működik (a kiválasztott modellekhez).
Ellenőrizze a következőket:
•
Gondoskodjon róla, hogy mindkét eszköz infrarvörös portja egymással
szemben (+/- 15 fok) álljon, és nem több mint egy méter távolságra legyenek
egymástól.
•
Ellenőrizze, hogy nincs-e valamilyen akadály a két infravörös port között.
Semmi se takarja el a portokat.
29
Ellenőrizze, hogy a megfelelő szoftver fut-e mindkét eszközön
(fájltovábbításhoz), illetve a megfelelő meghajtóprogramokkal rendelkezik-e
(infravörös nyomtatóra történő nyomtatáshoz).
•
A Bekapcsolási Öntesztelés (POST) alatt nyomja meg az <F2> billentyűt, hogy
a BIOS segédprogramot elindítsa, és győződjön meg arról, hogy az infravörös
port engedélyezve van-e.
•
Győződjön meg arról, hogy mindkét eszköz IrDA kompatibilis.
A nyomtató nem működik.
Ellenőrizze a következőket:
•
Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e dugva egy fali dugaszolóaljzatba, és hogy
be van-e kapcsolva.
•
Ellenőrizze, hogy a nyomtatókábel jól van-e csatlakoztatva a számítógép
párhuzamos vagy USB portjához és a nyomtató megfelelő portjához.
Szeretném beállítani a beépített modem használatát.
A kommunikációs szoftver (pl. a HyperTerminal) megfelelő használatához be kell
állítani a Hívás helyét:
1
Kattintson a következőkre: Start, Beállítások, Vezérlőpult.
2
Duplán kattintson a Modemek ikonra.
3
Kattintson a Tárcsázási tulajdonságok fülre és adja meg a hívás helyét.
Forduljon a Windows Súgóhoz.
Megjegyzés: A notebook első indításakor az internetkapcsolat
telepítését kihagyhatja, mivel ez nem szükséges az operációs
rendszer telepítéséhez. Ha az operációs rendszert telepítette,
folytathatja az internetkapcsolat telepítésével.
Magyar
•
30
Magyar
Helyreállító CD-k nélkül szeretném visszaállítani a számítógép
eredeti beállításait.
Megjegyzés: Ha a rendszer több nyelvet támogat, a későbbi
helyreállítási műveleteknél csak a rendszer első indításakor választott
operációs rendszer és nyelv használható.
Ez a visszaállítási folyamat segít Önnek visszaállítani a C: meghajtóra azokat a
szoftvereket, amelyek a noteszgép vásárlásakor eredetileg fel voltak telepítve.
Kövesse az alábbi lépéseket a C: meghajtó helyreállításához. (A C: meghajtó
újraformázásra kerül és minden rajta lévő adat törlődik!) Fontos, hogy e lépés előtt
készítsen tartalékmásolatot az adatállományokról.
A visszaállítás megkezdése előtt kérjük, ellenőrizze a BIOS beállításait.
1
Ellenőrizze, hogy aktiválva van-e a Acer disk-to-disk recovery funkció.
2
Győződjön meg arról, hogy a D2D Recovery beállítás az Main pontban
Enabled állapotra van állítva.
3
Lépjen ki a BIOS segédprogramból és mentse el a módosításokat. A rendszer
ezután újraindul.
Megjegyzés: A BIOS segédprogram aktiválásához nyomja meg az
<F2> billentyűt a bekapcsolási öntesztelés (POST) alatt.
A helyreállítás elindítása:
1
Indítsa újra a rendszert.
2
Amig az Acer logo lathato, nyomja meg egyszerre az <Alt> + <F10>
billentyűket, hogy elindítsa a visszaállítási folyamatot.
3
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a rendszer helyreállításához.
Fontos! Ez a funkció 2 – 3 GB területet foglal a merevlemez rejtett
partíciójában.
31
Szervizszolgáltatás kérése
Utazók Nemzetközi Garanciája
(International Travelers Warranty; ITW)
A számítógépéhez mellékeltünk egy ITW útlevelet. Ez az útlevél mindent tartalmaz,
amit az ITW programról tudnia kell. A kézhez álló füzetben felsorolták a
rendelkezésre álló felhatalmazott szervizközpontokat. Kérjük, olvassa el gondosan
az útlevelet.
Legyen mindig kéznél az ITW útlevele, különösen utazás közben, hogy
részesülhessen a támogatást nyújtó központjaink által nyújtott előnyökből.
A vásárlást igazoló dokumentumokat helyezze az ITW útlevél borítólapjának belső
oldalán kialakított tasakba.
Ha abban az országban, ahova utazott, nincsen az Acer által felhatalmazott szerviz,
a világ bármely pontján lévő irodánkkal kapcsolatba léphet. Látogassa meg a
http://global.acer.com.
Mielőtt telefonálna
Kérjük, készítse elő a következő információkat, ha felhívja az Acert telefonos
segítségkérés céljából, és legyen a számítógépe mellett, amikor telefonál.
A segítségével csökkenthetjük a híváshoz szükséges időt, és hatékonyabban meg
tudjuk oldani a problémáit
Ha a számítógépe hibaüzenetet jelez vagy sípol, írja le a képernyőn megjelenteket,
(vagy a hangjelzések számát és sorrendjét).
A következő információkat kérjük Öntől:
Név: __________________________________________________________________
Cím: __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Telefonszám: __________________________________________________________
Gép típusa és modellszám: ______________________________________________
Sorozatszám: __________________________________________________________
A vásárlás időpontja: ____________________________________________________
Magyar
A számítógépére érvényes az Utazók Nemzetközi Garanciája (International
Travelers Warranty; ITW), amely utazás közben biztonságot és nyugalmat nyújt. A
szervizközpontok világméretű hálózata örömmel áll az Ön rendelkezésére.
32
A notebook számítógép szállítása
Magyar
Ez a fejezet tippeket és ötleteket ad ahhoz, hogy mire kell ügyelni a számítógép
szállításánál vagy utazásnál.
Lekapcsolás az asztali munkahelyről
Kövesse ezeket a lépéseket, amikor külső tartozékokról kapcsolja le a
számítógépet:
1
Mentse el a megnyitott fájlokat.
2
Távolítson el minden adathordozót, hajlékonylemezt és CD-t a meghajtó(k)ból.
3
Teljesen feltöltött tartalék akkumulátorok.
4
Csukja le a kijelzőt.
5
Húzza ki a hálózati adaptert.
6
Húzza ki a billentyűzet, a mutatóeszköz, a nyomtató, a külső monitor vagy más
külső eszköz csatlakozóit.
7
Nyissa ki a Kensington-zárat, ha ilyennel rögzíti a számítógépét.
Mozgásban
Ha csak rövid távolságra viszi a számítógépet, például az íróasztalától a tárgyalóba.
A számítógép előkészítése
A számítógép áthelyezése előtt csukja le és reteszelje a kijelzőt, hogy a számítógép
Alvó üzemmódba lépjen. Most már az épületen belül akárhova magával viheti a
számítógépet. A kijelző kinyitásával a számítógép kikerül az alvó üzemmódból.
Ha egy ügyfél irodájába, vagy egy másik épületbe viszi a számítógépet, érdemes
kikapcsolni:
Kattintson a következőre: Start, A számítógép kikapcsolása, majd kattintson a
Kikapcsolás gombra (Windows XP).
-vagyA számítógépet alvó üzemmódba helyezheti a <Fn> + <F4> megnyomásával.
Ezután csukja le és reteszelje a kijelzőt.
Ha újra használható a számítógép, oldja ki és nyissa fel a kijelzőt, majd nyomja meg
a be-/kikapcsolás gombot.
33
Mit vigyen magával a megbeszélésekre
Ha a tárgyalóteremben nincsen fali dugaszolóaljzat, az akkumulátor terhelését
csökkentheti, ha alvó üzemmódba helyezi a számítógépet. Nyomja meg a
<Fn> + <F4> billentyűket, vagy csukja le a kijelzőt minden alkalommal, amikor nem
használja aktívan a számítógépet. Ezután nyomja meg bármely billentyűt, vagy
nyissa fel a kijelzőt a folytatáshoz.
A számítógép hazaszállítása
Ha az irodából hazamegy, vagy fordítva.
A számítógép előkészítése
Miután lecsatlakoztatta a számítógépet az asztali munkahelyéről, kövesse az alábbi
lépéseket a számítógép hazaszállításhoz való előkészítéséhez:
•
Ellenőrizze, hogy minden adathordozót és CD-t kivett-e a meghajtó(k)ból.
Ennek elmulasztása a meghajtó olvasófejének sérüléséhez vezethet.
•
Csomagolja a számítógépet olyan védőtokba, amelyben nem tud csúszkálni,
és ki van párnázva, hogy elejtés esetén megfelelő védelmet nyújtson.
Figyelmeztetés: A számítógép fedele mellé ne csomagoljon semmit.
A fedelére nehezedő nyomás károsíthatja a kijelzőt.
Mit vigyen magával
Hacsak nincs meg otthon is valami az alábbiakból, ezeket vigye magával:
•
Hálózati adapter és kábel
•
A nyomtatott Felhasználói Útmutató
Magyar
Megjegyzés: Ha az Alvás állapotjelző lámpa nem világít, a
számítógép Hibernált üzemmódba került, és kikapcsolt. Ha az
Áramellátás állapotjelző lámpa nem világít, de az Alvás állapotjelző
világít, a számítógép Alvás üzemmódba lépett. Ha újból használni
akarja a számítógépet, mindkét esetben nyomja meg és engedje fel a
bekapcsoló gombot. Megjegyzendő, hogy a számítógép Hibernált
üzemmódba léphet, ha egy ideig Alvás üzemmódban volt.
34
További óvintézkedések
Magyar
A számítógép védelme érdekében kövesse ezeket a tanácsokat a munkahelyre és
haza történő utazáskor:
•
Tartsa magánál a számítógépet, hogy a hőmérsékletváltozások hatását a
minimumra csökkentse.
•
Ha hosszabb időre meg kell állnia, és nem viheti magával a számítógépet,
hagyja a számítógépet a gépkocsi csomagtartójában, hogy elkerülje a túlzott
felmelegedés veszélyét.
•
A hőmérséklet és relatív páratartalom változásai páralecsapódást okozhatnak.
Hagyja, hogy a számítógép felvegye a szobahőmérsékletet és ellenőrizze a
kijelzőt, hogy nincs-e rajta páralecsapódás, mielőtt bekapcsolná. Ha a
hőmérsékletváltozás több mint 10 °C (18 °F), gondoskodjon arról, hogy a
számítógép lassan vegye fel a szobahőmérsékletet. Ha lehetséges, hagyja a
számítógépet 30 percre olyan helyen, ahol a hőmérséklet a külső és a
szobahőmérséklet között van.
Otthoni iroda felállítása
Ha gyakran dolgozik otthon a számítógépén, érdemes egy második hálózati
adaptert beszerezni otthoni használatra. Egy második hálózati adapterrel
elkerülheti, hogy többletsúlyt szállítson haza és vissza.
Ha a számítógépét jelentős időtartamra kívánja otthon használni, érdemes külső
billentyűzettel, monitorral vagy egérrel bővítenie.
Utazás a számítógéppel
Ha hosszabb útra indul, például a munkahelyéről egy ügyfél munkahelyére, vagy a
környékre.
A számítógép előkészítése
Úgy készítse elő a számítógépet, mintha hazavinné. Ellenőrizze, hogy az
akkumulátor a számítógépben fel van-e töltve. A repülőtéri biztonsági intézkedések
miatt lehet, hogy be kell kapcsolnia a számítógépét, mielőtt a beszállózónába viszi.
Mit vigyen magával
A következőket vigye magával:
•
Hálózati adapter
•
Teljesen feltöltött tartalék akkumulátor(ok)
•
További nyomtatómeghajtó fájlok, ha másik nyomtató használatát tervezi
35
További óvintézkedések
A számítógép hazavitelére érvényes útmutatón túlmenően fogadja meg a következő
tanácsokat a számítógépe védelme érdekében, amikor utazik:
A számítógépet mindig személyi poggyászként vigye magával.
•
Ha lehetséges, a számítógépet a biztonságiakkal ellenőriztesse. A repülőtéri
röntgenberendezések biztonságosak, de ne vigye át a számítógépet
fémdetektoron.
•
Ne tegye ki a hajlékonylemezeket kézi fémdetektorok hatásának.
Nemzetközi utazás a számítógéppel
Ha egyik országból a másikba utazik.
A számítógép előkészítése
Ugyanúgy készítse elő a számítógépet, mint általában az utazáshoz.
Mit vigyen magával
A következőket vigye magával:
•
Hálózati adapter
•
Olyan hálózati kábel, amely használható abban az országban, ahova utazik
•
Teljesen feltöltött tartalék akkumulátorok
•
További nyomtatómeghajtó fájlok, ha másik nyomtató használatát tervezi
•
A vásárlást igazoló dokumentum, ha meg kellene mutatnia a vámhatóság
képviselőjének
•
Az Utazók Nemzetközi Garancia-útlevele (International Travelers Warranty
passport)
További óvintézkedések
Ugyanazokat az óvintézkedéseket kell betartani, mint a számítógéppel való
utazásnál. Ezeken túl nemzetközi utazásnál hasznosak lehetnek a következő tippek:
•
Amikor másik országba utazik, ellenőrizze, hogy a helyi hálózati feszültség és a
hálózati adapter specifikációja összeférhetők-e. Ha nem, szerezzen be egy
olyan hálózati kábelt, amelyik használható a helyi hálózati feszültségen. A
számítógép áramellátásához ne használjon a háztartási gépekhez árult
átalakító készleteket.
•
Ha használja a modemet, ellenőrizze, hogy a modem és a csatlakozó
összeférnek-e annak az országnak a távközlési rendszerével, amelybe utazik.
Magyar
•
36
A számítógép biztonságba helyezése
Magyar
A számítógép értékes befektetés, amelyre vigyázni kell. Megtudhatja, hogyan
védheti és gondoskodhat számítógépéről.
A biztonsági jellemzők között megtalálja a hardveres és szoftveres zárakat: egy
biztonsági zárat és jelszavakat.
A számítógép biztonsági zárának használata
A számítógép hátsó paneljén elhelyezett, biztonsági zárhoz tartozó horony lehetővé
o vé teszi, hogy Kensington típusú számítógépes biztonsági zárat használjon.
Tekerje a számítógépes biztonsági zárhoz tartozó drótkötelet egy mozdíthatatlan
tárgy, például asztal vagy zárt fiók fogantyúja köré. Helyezze be a horonyba a
kulcsot, és fordítsa el a zár bezárásához. Kaphatóak kulcsnélküli modellek is.
Jelszavak használata
A jelszavak az illetéktelen hozzáféréstől védik a számítógépet. A jelszavak
beállításával több védelmi szinten is védheti a számítógépet és az adatokat:
•
A "Supervisor Password" (felügyelői jelszó) a BIOS-segédprogramba való
jogosulatlan belépéstől és annak használatától védi a számítógépet. Ha
beállítja, akkor a BIOS-segédprogramba lépéshez be kell írni ezt a jelszót.
Lásd: “BIOS segédprogram” a 43. oldalon.
•
A "User Password" (felhasználói jelszó) a jogosulatlan használattal szemben
védi a számítógépet. A maximális biztonság érdekében használja ezt a jelszót,
és emellett az operációsrendszer-indítási és a hibernálásból ébresztési jelszót.
•
A "Password on Boot" (rendszerindítási jelszó) a jogosulatlan használattal
szemben védi a számítógépet. A maximális biztonság érdekében használja ezt
a jelszót, és emellett az operációsrendszer-indítási és a hibernálásból
ébresztési jelszót.
Fontos! Őrizze meg gondosan a "Supervisor Password" jelszót! Ha
ezt a jelszót elfelejti, forduljon a márkaképviselethez vagy a
márkaszervizhez.
37
Jelszavak beírása
Jelszó beállításakor egy jelszó ablak jelenik meg a képernyő közepén.
Ha be van állítva "Supervisor Password" (felügyelői jelszó), akkor
rendszerindításkor, az <F2> billentyű megnyomásakor a gép kéri a jelszót,
mielőtt megnyílik a BIOS-segédprogram.
•
Írja be a "Supervisor Password" (felügyelői jelszó), majd nyomja meg az
<Enter> billentyűt, és megnyílik a BIOS-segédprogram. Ha a jelszót rosszul
írja be, figyelmeztető üzenet jelenik meg. Próbálja újra, és nyomja meg az
<Enter> billentyűt.
•
Ha be van állítva "User Password" (felhasználói jelszó) és a "Password on
Boot" (rendszerindítási jelszó) paraméter engedélyezve van, akkor
rendszerindításkor a gép jelszót kér.
•
Írja be a "User Password" (felhasználói jelszó), majd nyomja meg az <Enter>
billentyűt, és a számítógépet használhatja. Ha a jelszót rosszul írja be,
figyelmeztető üzenet jelenik meg. Próbálja újra, és nyomja meg az <Enter>
billentyűt.
Fontos! A jelszó megadására három lehetőség van. Három sikertelen
próbálkozás után a rendszer inaktív állapotba kerül. Nyomja meg és
tartsa lenyomva négy másodpercig a bekapcsoló gombot, és a
számítógép kikapcsol. Kapcsolja be ismét a számítógépet, majd
próbálja újra.
Jelszavak beállítása
A jelszavakat a BIOS-segédprogramot használva tudja beállítani.
Magyar
•
38
Bővítés opciókkal
Magyar
Az Ön notebook számítógép teljes körű hordozható számítástechnikai megoldást
nyújt.
Csatlakozási lehetőségek
A portok lehetővé teszik, hogy ugyanolyan perifériákat csatlakoztasson a
számítógéphez, mint egy asztali PC-hez. A különböző külső eszközök számítógépre
csatlakoztatásával kapcsolatban az alábbi részben talál útmutatást.
Fax-/adat modem
A számítógépbe V.92 56 Kbps Fax-/adatmodemet építettek be.
Figyelmeztetés! Ez a modem port nem kompatibilis a digitális
telefonvonalakkal. Ha a modemet digitális telefonvonalhoz
csatlakoztatja, a modem károsodni fog.
A modem használatához csatlakoztasson telefonkábelt a fax-/adatmodem
csatlakozóaljzata és egy telefonvonal csatlakozóaljzata közé.
Figyelmeztetés! Ellenőrizze, hogy az Ön által használt kábel
megfelel-e a helyi előírásoknak.
39
Beépített hálózati szolgáltatás
A beépített hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy Ethernet alapú hálózatra
csatlakoztassa a számítógépet.
Gyors infravörös (a kiválasztott modellekhez)
A számítógép infravörös (FIR) portja lehetővé teszi a vezeték nélküli adatátvitelt
más infravörös kapcsolattal rendelkező számítógépekkel és olyan perifériákkal, mint
PDA-k (személyi digitális titkárok), mobiltelefonok vagy infravörös nyomtatók. Az
infravörös port maximum 4 megabit per szekundum (Mbps) adatátviteli sebességet
képes elérni, maximum egy méter távolságig.
Magyar
A hálózat használatához csatlakoztasson Ethernet kábelt a számítógép bal oldalán
lévő hálózati csatlakozóaljzat és a hálózati vagy hub csatlakozó közé.
40
Universal Serial Bus (USB)
Magyar
A Universal Serial Bus (USB) 2.0 port nagy sebességű soros busz, amely lehetővé
teszi, hogy értékes rendszererőforrások lekötése nélkül csatlakoztathasson USB
perifériákat, amelyeket sorosan fel is fűzhet.
IEEE 1394 port (a kiválasztott modellekhez)
A számítógép IEEE 1394 portja IEEE 1394 kompatibilis eszközök, mint például
videokamera vagy digitális fényképezőgép csatlakoztatását teszi lehetővé.
A részleteket a digitális fényképezogép kézikönyvében találja meg.
41
PC kártyafoglalat
A Type II PC–kártya foglalatba olyan PC-kártya helyezhető, amely a számítógép
alkalmazási körét szélesíti. A PC Card emblémának rajta kell lennie ezeken a
kártyákon.
Megjegyzés: A kártya kézikönyvében utánanézhet a kártya
telepítésére, használatára és funkcióira vonatkozó információknak.
A PC kártya behelyezése
Helyezze be a kártyát az alsó kártyafoglalatba, és csatlakoztassa a megfelelő
eszközöket (pl. a hálózati kábelt), ha szükséges. A részleteket a kártya
kézikönyvében találja meg.
A PC kártya kivétele
Mielőtt kivenné a PC kártyát:
1
Lépjen ki a kártyát használó alkalmazásból.
2
A bal oldali gombbal kattintson a Tálcán a PC-kártya ikonjára, és állítsa le a
működését.
3
Nyomja meg a kártyahely kiadógombját, hogy a gomb kiugorjon; utána nyomja
meg ismét a kártya kiemeléséhez.
Magyar
A PC kártyák (korábban PCMCIA) hordozható számítógépekhez készült
bővítőkártyák, amelyek az asztali PC-knél már régen rendelkezésre álló bővítési
lehetőségeket nyújtanak. Népszerű PC-kártyák például a fax-/adatmodem, vezeték
nélküli LAN és SCSI kártyák.A CardBus a 16 bites PC kártya technológiát azzal
múlja felül, hogy 32 bitre növeli a sávszélességet.
42
Memória beszerelése
Magyar
Kövesse ezeket a lépéseket a memória beszereléséhez:
1
Kapcsolja ki a számítógépet, húzza ki a hálózati adaptert (ha be volt dugva), és
vegye ki az akkumulátort. Ezután fordítsa meg a számítógépet, hogy
hozzáférjen az aljához.
2
Távolítsa el a csavart a memóriarekesz fedeléből, ezután emelje fel és vegye ki
a memória fedelét.
3
Átlósan helyezze be a modult a foglalatba (a), majd óvatosan nyomja le, amíg a
helyére nem pattan (b).
4
Helyezze vissza a memóriarekesz fedelét, és rögzítse a csavarral.
5
Tegye vissza az akkumulátort, és csatlakoztassa a váltóáramú adaptert.
6
Kapcsolja be a számítógépet.
A számítógép automatikusan érzékeli, és újra konfigurálja a teljes memória méretét.
Forduljon egy szakemberhez vagy egy Acer forgalmazóhoz.
43
BIOS segédprogram
A BIOS segédprogram olyan hardverkonfiguráló program, amelyet a számítógép
Basic Input/Output System (BIOS) rendszerébe építettek be.
A BIOS segédprogram elindításához nyomja meg az <F2> billentyűt a Bekapcsolási
Öntesztelés (POST) alatt, amíg a Aspire embléma látszik a képernyőn.
Rendszerindítási sorrend
A BIOS-segédprogramban a rendszerindítás sorrendjének beállításához lépjen be a
BIOS segédprogramba, majd válassza ki a Boot lehetőséget a képernyő felső
részén megjelenő kategóriákból.
Disk-to-disk recovery engedélyezése
A disk-to-disk recovery (hard disk recovery) funkció engedélyezéséhez lépjen be a
BIOS segédprogramba, és válassza az Main lehetőséget a képernyő felső részén
megjelenő kategóriákból. Keresse meg a D2D Recovery lehetőséget a képernyő
alsó részén, és az <F5> és <F6> billentyűk segítségével állítsa be a következő
értéket: Enabled.
Jelszó
A rendszerindítás jelszavának beállításához lépjen be a BIOS segédprogramba,
majd válassza a Security lehetőséget a képernyő felső részén megjelenő
kategóriákból. Keresse meg a Password on boot: opciót, és az <F5> és <F6>
engedélyezze ezt a funkciót.
Magyar
A számítógép már megfelelően konfigurálva és optimalizálva van, ezért ezt a
beállítást nem kell lefuttatnia. Ha azonban konfigurációs problémák lépnek fel, akkor
szükség lehet a lefuttatására.
44
Szoftverhasználat
Magyar
DVD filmek lejátszása
Ha DVD meghajtó modul van beszerelve az optikai meghajtó helyére, DVD filmeket
is le tud játszani a számítógépen.
1
Nyissa ki a DVD fiókját és helyezzen be egy DVD filmet tartalmazó lemezt,
majd tolja be a DVD fiókját.
Fontos! Amikor először indítja el a DVD lejátszót, a program kéri a
régiókód megadását. A DVD lemezeket 6 régióra osztják. Ha egyszer
a DVD meghajtón beállítottak egy régiókódot, csak annak a régiónak
a lemezeit fogja lejátszani. A régiókódot legfeljebb ötször lehet
beállítani (beleértve a legelső alkalmat is), ezután az utolsónak
beállított régiókód állandósul. A merevlemez visszaállítása nem állítja
vissza a régiókódok beállításának a számát. A jelen szakaszban, az
alábbiakban feltüntetett táblázatból megtudhatja a DVD filmek
régiókódját.
2
A DVD film lejátszása néhány másodperc múlva automatikusan elkezdődik.
Régiókód
Ország vagy régió
1
U.S.A., Kanada
2
Európa, Közel-kelet, Dél-Afrika, Japán
3
Délkelet-Ázsia, Tajvan, Dél-Korea
4
Latin-Amerika, Ausztrália, Új-Zéland
5
Független Államok Közössége, Afrika egyes részei, India
6
Kínai Népköztársaság
Megjegyzés: A régiókód megváltoztatásához helyezzen be a DVD
meghajtóba egy másik régió DVD filmjét. További információt a
súgóban talál.
45
Energiagazdálkodás
Ez a számítógép olyan energiagazdálkodással rendelkezik, amely támogatja az
Advanced Configuration and Power Interface-t (ACPI), ami lehetővé teszi a
maximális energia-megtakarítást és ugyanakkor a maximum teljesítményt. Így a
Windows ellátja az energiatakarékossággal kapcsolatos összes feladatot.
Magyar
Ennek a számítógépnek beépített energiagazdálkodó egysége van, amely
folyamatosan figyeli a rendszer tevékenységét. A rendszer tevékenysége minden
olyan tevékenységet felölel, amely érinti a következő eszközök legalább egyikét:
billentyűzet, egér, merevlemez, a soros és a párhuzamos porthoz csatlakoztatott
perifériák és a video memória. Ha egy bizonyos időtartam alatt nem észlel aktivitást
(inaktivitási időtúllépés), a számítógép az energia-megtakarítás érdekében leállítja
ezen eszközök valamelyikét vagy mindegyiket.
46
Acer eRecovery
Magyar
Az Acer eRecovery egy olyan eszköz, amellyel könnyű és gyors a rendszer
biztonsági mentése és helyreállítása. A felhasználók az aktuális
rendszerkonfigurációt merevlemezes meghajtóra, CD vagy DVD lemezre írhatják.
Az Acer eRecovery a következő funkciókkal rendelkezik:
1
Biztonsági másolat készítése
2
Helyreállítás biztonsági másolatból
3
Az alapértelmezett lemezkép CD-re írása
4
Az együtt szállított szoftverek újratelepítése CD nélkül
5
Az Acer eRecovery jelszó módosítása
Ez a fejezet részletesen bemutatja ezeket a funkciókat.
Megjegyzés: Ezzel a funkcióval nem mindegyik modell rendelkezik.
Ha egy rendszeren nincs beépített optikai lemezíró, akkor előbb
csatlakoztasson egy külső, USB vagy IEEE1394 kompatibilis optikai
lemezírót az Acer eRecovery optikai lemezekkel kapcsolatos
funkcióinak a használatához.
Biztonsági másolat készítése
A felhasználók a lemezképmásolatokat merevlemezes meghajtóra, CD vagy DVD
lemezre írhatják.
1
Indítsa el a Windows XP rendszert.
2
Az <Alt> + <F10> billentyűkombinációval nyissa meg az Acer eRecovery
segédprogramot.
3
A folytatáshoz írja be a jelszót. Az alapértelmezett jelszó hat darab nulla.
4
Az Acer eRecovery ablakban válassza a "Recovery settings" lehetőséget,
majd kattintson a "Next" gombra.
5
A Recovery settings ablakban válassza a "Backup snapshot image"
lehetőséget, majd kattintson a "Next" gombra.
6
Válassza ki a biztonsági mentési módszert.
7
a
A "Backup to HDD" opció a lemezképmásolatot a D meghajtón tárolja.
b
A "Backup to optical device" opció a lemezképmásolatot CD vagy DVD
lemezen tárolja.
A biztonsági mentési módszer kiválasztása után kattintson a "Next" gombra.
A művelet befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
47
Helyreállítás biztonsági másolatból
A felhasználók helyreállíthatják az előzőleg (a Biztonsági másolat készítése
részben leírtak szerint) merevlemezes meghajtóra, CD vagy DVD lemezre írt
biztonsági másolatot.
Indítsa el a Windows XP rendszert.
2
Az <Alt> + <F10> billentyűkombinációval nyissa meg az Acer eRecovery
segédprogramot.
3
A folytatáshoz írja be a jelszót. Az alapértelmezett jelszó hat darab nulla.
4
Az Acer eRecovery ablakban válassza a "Recovery actions" lehetőséget,
majd kattintson a "Next" gombra.
5
Négy helyreállítási művelet választható. Válassza ki a kívánt helyreállítási
műveletet, majd a képernyőn megjelenő utasításokat követve végezze el az
eljárást.
Megjegyzés: A "Restore C:" elem csak akkor engedélyezett, ha van
róla a (D:\) merevlemezes meghajtón felhasználói biztonsági másolat.
További információkat a Biztonsági másolat készítése részben talál.
Az alapértelmezett lemezkép CD-re írása
Ha nincs rendszer CD vagy helyreállító CD, akkor ezzel a funkcióval létre lehet
hozni.
1
Indítsa el a Windows XP rendszert.
2
Az <Alt> + <F10> billentyűkombinációval nyissa meg az Acer eRecovery
segédprogramot.
3
A folytatáshoz írja be a jelszót. Az alapértelmezett jelszó hat darab nulla.
4
Az Acer eRecovery ablakban válassza a "Recovery settings" lehetőséget,
majd kattintson a "Next" gombra.
5
A Recovery settings ablakban válassza a "Burn image to disk" lehetőséget,
majd kattintson a "Next" gombra.
6
A Burn image to disk ablakban válassza a "01. Factory default image"
lehetőséget, majd kattintson a "Next" gombra.
7
A művelet befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Magyar
1
48
Az együtt szállított szoftverek újratelepítése CD
nélkül
Magyar
Az Acer eRecovery az előtelepített szoftvereket belsőleg tárolja, hogy könnyű
legyen az illesztőprogramok és az alkalmazások újratelepítése.
1
Indítsa el a Windows XP rendszert.
2
Az <Alt> + <F10> billentyűkombinációval nyissa meg az Acer eRecovery
segédprogramot.
3
A folytatáshoz írja be a jelszót. Az alapértelmezett jelszó hat darab nulla.
4
Az Acer eRecovery ablakban válassza a "Recovery actions" lehetőséget,
majd kattintson a "Next" gombra.
5
A Recovery settings ablakban válassza a "Reinstall applications/drivers"
lehetőséget, majd kattintson a "Next" gombra.
6
Jelölje ki a kívánt illesztőprogramot/alkalmazást, és a képernyőn megjelenő
utasításokat követve telepítse újra.
Első elinduláskor az Acer eRecovery előkészíti a szükséges szoftvereket, emiatt
néhány másodpercig eltarthat, amíg a szoftvertartalom ablak megjelenik.
Jelszó módosítása
Az Acer eRecovery és Acer disk-to-disk rendszer használata jelszóval védett, de ezt
a felhasználó módosíthatja. A jelszó az Acer eRecovery és az Acer disk-to-disk
rendszer funkció használatához is szükséges. Az Acer eRecovery jelszó
módosításához járjon el az alábbiak szerint.
1
Indítsa el a Windows XP rendszert.
2
Az <Alt> + <F10> billentyűkombinációval nyissa meg az Acer eRecovery
segédprogramot.
3
A folytatáshoz írja be a jelszót. Az alapértelmezett jelszó hat darab nulla.
4
Az Acer eRecovery ablakban válassza a "Recovery settings" lehetőséget,
majd kattintson a "Next" gombra.
5
A Recovery settings ablakban válassza a "Password: Change Acer
eRecovery password" lehetőséget, majd kattintson a "Next" gombra.
6
A művelet befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Megjegyzés: Ha a rendszer összeomlik és nem indul el a Windows, a
felhasználók az Acer disk-to-disk funkcióval DOS módból
helyreállíthatják a gyári alapértelmezett lemezképet.
49
A számítógép hibaelhárítása
Hibaelhárítási tippek
Ennek a notebook számítógépnek a fejlett konstrukciója hibaüzeneteket jelenít meg
a kijelzőn, hogy segítséget nyújtson a problemák megoldásában.
Ha a rendszer hibaüzenetet ír ki, vagy hibára utaló jelek fordulnak elő, lásd:
Hibaüzenetek. Ha a probléma nem oldható meg, lépjen kapcsolatba a
kereskedőjével. Lásd “Szervizszolgáltatás kérése” a 31. oldalon.
Hibaüzenetek
Ha a rendszer hibaüzenetet ír ki, jegyezze fel és tegye meg a megfelelő lépéseket
kijavítására. Az alábbi táblázat betűrendben felsorolja a hibaüzeneteket a javasolt
intézkedésekkel együtt.
Hibaüzenetek
Javító intézkedés
CMOS battery bad
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
felhatalmazott szervizközponttal.
CMOS checksum error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
felhatalmazott szervizközponttal.
Disk boot failure
Helyezzen a hajlékonylemez meghajtóba (A:) egy
rendszerlemezt, majd nyomja meg az <Enter>
billentyűt a rendszer újraindításához.
Equipment configuration
error
A Bekapcsolási Öntesztelés (POST) alatt nyomja meg
az <F2> billentyűt, hogy a BIOS segédprogramot
elindítsa, majd nyomja meg az <Exit> billentyűt, hogy
kilépjen és újrakonfigurálja a számítógépet.
Hard disk 0 error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
felhatalmazott szervizközponttal.
Hard disk 0 extended type Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
error
felhatalmazott szervizközponttal.
I/O parity error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
felhatalmazott szervizközponttal.
Keyboard error or no
keyboard connected
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
felhatalmazott szervizközponttal.
Keyboard interface error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
felhatalmazott szervizközponttal.
Magyar
Ez a fejezet arra ad útmutatást, hogyan oldja meg az általában fellépő
rendszerproblémákat. Ha probléma lép fel, olvassa el, mielőtt szakemberhez
fordulna. A súlyosabb hibák megoldásához szükség van a számítógép felnyitására.
Ne kísérelje meg a számítógép felnyitását. Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy
egy felhatalmazott szervizközpontot, ahol segítséget kaphat.
Magyar
50
Hibaüzenetek
Javító intézkedés
Memory size mismatch
A Bekapcsolási Öntesztelés (POST) alatt nyomja meg
az <F2> billentyűt, hogy a BIOS segédprogramot
elindítsa, majd nyomja meg az <Exit> billentyűt, hogy
kilépjen és újrakonfigurálja a számítógépet.
Ha a javító intézkedések megtétele ellenére sem szűnik meg a probléma, kérjük,
lépjen kapcsolatba a kereskedőjével vagy egy felhatalmazott szervizközponttal, ahol
segítséget kaphat. Bizonyos problémák a BIOS segédprogram segítségével
megoldhatóak.
Hatósági és biztonsági tudnivalók
Megfelelés az ENERGY STAR irányelveknek
FCC nyilatkozat
Ezt az eszközt megvizsgálták és megállapították, hogy a B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket teljesíti az FCC Szabályzat 15. fejezete
szerint. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg, hogy megfelelő védelmet
nyújtsanak a lakóépületekben a káros zavarokkal szemben. Ez az eszköz
rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha nem a használati
utasításnak megfelelően helyezték üzembe és használják, károsan zavarhatja a
rádiótávközlést.
Arra azonban nincsen garancia, hogy egy meghatározott felhasználásnál nem fordul
elő zavar. Ha ez az eszköz káros zavart kelt a rádió- vagy televízió vételben, amit az
eszköz ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani, a felhasználó a zavar
megszüntetésére minden további nélkül megteheti a következő intézkedéseket:
•
A vevőantennát állítsa más irányba, vagy helyezze át.
•
Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
•
Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa,
mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
•
Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
Megjegyzés: árnyékolt kábelek
Más számítástechnikai eszközökhöz kizárólag árnyékolt kábellel szabad
csatlakozni, hogy az FCC előírásainak továbbra is megfeleljenek.
Megjegyzés: perifériák
Kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók
stb.) szabad ehhez a berendezéshez csatlakoztatni, amelyek a B osztályú
eszközökre előírt határértékeknek megfelelnek.
A határértékeknek nem megfelelő perifériák használata esetén zavar léphet fel a
rádió- és televíziós vételben.
Magyar
Az ENERGY STAR partnereként az Acer Inc. meggyőződött arról, hogy ez a termék
megfelel az ENERGY STAR energiagazdálkodásra vonatkozó irányelveinek.
English
51
52
Figyelmeztetés
Magyar
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt a számítógépet működtesse.
Üzemi feltételek
Ez az eszköz megfelel az FCC Szabályzata 15. fejezetének. A működtetésnek két
feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros zavart, és (2), Az eszköznek minden
zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003-nak.
Nyilatkozat az EU szabályok kielégítéséről
Az Acer ezúton kijelenti, hogy ez az notebook PC sorozat megfelel az 1999/5/EK
irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
(Kérjük, látogassa meg a http://global.acer.com/products/notebook/reg-nb/
index.htm weblapot a teljes dokumentáció megtekintéséhez.)
A modemre vonatkozó megjegyzések
TBR 21
Ez a berendezés rendelkezik a nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózathoz történő
egyvégződéses kapcsolathoz szükséges jóváhagyással [98/482/EK "TBR 21"
tanácsi határozat]. Az egyes nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózatok közötti
különbségek miatt azonban a jóváhagyás önmagában nem jelent feltétel nélküli
garanciát arra, hogy a működés minden nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózat
végződési pontján sikeres lesz. Probléma esetén mindenekelőtt a berendezés
szállítójával lépjen kapcsolatba.
Az országok érvényességi köre
2004/május, a következő országok az EU tagjai: Ausztria, Belgium, Dánia, az
Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország,
Luxemburg, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország,
Svédország,Észtország,Lettország,Litvánia,Lengyelország, Magyarország,
Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Ciprus és Málta. A használat engedélyezett az
Európai Unió országaiban, valamint Norvégiában, Svájcban, Izlandon és
Liechtensteinben. Ezt a berendezést a felhasználás országában érvényes előírások
és szabályok szigorú betartásával szabad csak használni. További információkért
lépjen kapcsolatba a felhasználás országában lévő helyi irodával.
Fontos biztonsági tudnivalók
Olvassa el gondosan ezeket a tudnivalókat. Őrizze meg későbbi tájékozódás
céljából.
A terméken feltüntetett figyelmeztetéseket és tudnivalókat vegye figyelembe.
2
Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaszolóaljzatból. Ne
használjon folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. Tisztításhoz használjon
nedves kendőt.
3
Ne használja ezt a terméket víz közelében.
4
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. A termék
leeshet, és súlyosan károsodhat.
5
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése
érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy
a terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük. Ezt a
terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni,
hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
6
Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos a rendelkezésre álló feszültséget illetően, lépjen kapcsolatba a
kereskedővel vagy a helyi áramszolgáltatóval.
7
Ne tegyen semmit a hálózati kábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre,
ahol ráléphetnek a hálózati kábelre.
8
Ha hosszabbító kábelt használnak ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóba csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem haladjae meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze, hogy a
fali dugaszolóaljzathoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem
haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
9
Soha ne dugjon a burkolat résein keresztül tárgyakat a termékbe, mivel
veszélyes feszültséget hordozó ponthoz érhet hozzá, vagy rövidzárlatot
okozhat, ami tűzhöz vagy áramütéshez vezethet. Soha ne öntsön folyadékot a
termékre.
10
Ne kísérletezzen a termék javításával, mivel a felnyitás vagy a burkolat
eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki
magát. Bízzon minden javítást a szerviz szakképzett munkatársaira.
11
A következő esetekben húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a
szerviz szakképzett munkatársaihoz:
a Ha a hálózati kábel sérült vagy kopott.
b Ha folyadékot öntöttek a termékbe.
c Ha a terméket esőnek vagy víznek tették ki.
Magyar
1
English
53
54
d Ha a termék nem működik megfelelően a kezelési utasítás betartása mellett.
Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a kezelési utasítás
említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz vezethet, és egy
szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe, hogy a terméket
helyreállítsa.
Magyar
e Ha a terméket leejtették vagy a burkolata megsérült.
f Ha a termék működésében olyan jelentős változás állt be, ami a javítás
szükségességére utal.
12
Az notebook számítógép sorozat lítium akkumulátorral működik.
Az akkumulátort ugyanarra a fajtára cserélje, amelyet a termékhez a műszaki
leírásban ajánlunk. Másfajta akkumulátor használata tűzveszéllyel vagy
robbanásveszéllyel járhat.
13
Figyelem! Az akkumulátorok nem megfelelő kezelés mellett felrobbanhatnak.
Ne szedje szét és ne dobja tűzbe őket! Az elhasznált akkumulátorokat
gyermekektől tartsa távol, és azonnal gondoskodjon megfelelő
ártalmatlanításukról.
14
Az áramütés elkerülésének érdekében csak akkor használja a hálózati
tápegységet, ha a fali csatlakozóaljzat megfelelően földelt.
15
Csak az ehhez az egységhez való, megfelelő típusú hálózati csatlakozókábelt
használjon (a tartozékok dobozában található). Bontható csatlakozású legyen:
UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal rendelkező, SPT-2 típusú, névleges
áramerősség 7A, feszültség minimum 125V, VDE vagy hasonló jóváhagyással.
A maximum hossz 4,6 méter (15 láb).
16
A berendezés javításakor vagy szétszerelésekor mindig húzzák ki a
telefoncsatlakozót a fali csatlakozóaljzatból.
17
Ne használja a telefont (hacsak nem vezeték nélküli fajta) villámlás idején.
A villámlás miatt fennáll az elektromos áramütés csekély veszélye.
Nyilatkozat a lézer biztonsági előírások
betartásáról
Az ezzel a számítógéppel együtt szállított CD vagy DVD meghajtó lézert tartalmaz.
A CD vagy DVD meghajtó osztályba sorolási címkéje (ld. alább) a meghajtón
található.
CLASS 1 LASER PRODUCT
CAUTION: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT
LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS
D’OUVERTURE. EVITTER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.
LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1
VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET
NICHT DEM STRAHLL AUSSETZEN
PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I
ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE
A LOS RAYOS.
English
55
ADVARSEL: LASERSTR LING VED BNING SE IKKE IND I STR LEN.
VARNING: LASERSTR LNING NAR DENNA DEL R ÖPPNADSTIRRA EJ IN I STR LEN
ADVARSEL: LASERSTR LING NAR DEKSEL PNESSTIRR IKKE INN I STR LEN
Tudnivaló az LCD kijelző pixeleiről
Az LCD egységet nagypontosságú gyártási eljárásokkal készítik. Ennek ellenére
előfordulhat, hogy egyes pixelek (képpontok) nem megfelelően világosodnak ki,
vagy fekete, illetve piros pontként jelennek meg. Ennek nincsen hatása a tárolt
képre, és nem jelent meghibásodást
Macrovision szerzői jogvédelmi megjegyzés
A termék szerzőijog-védelmi technológiát alkalmaz, amelyet egyesült államokbeli
szabadalmak és más, a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó jogszabályok
védenek. E szerzőijog-védelmi technológia felhasználása a Macrovision
felhatalmazása alapján otthoni környezetben vagy más nem nyilvános helyen
történhet kivéve, ha a Macrovision másképpen rendelkezik. Az ellentétes irányú
tervezés vagy a szétszerelés tilos.
Rádiókészülék hatósági engedélyezési
megjegyzés
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli
LAN-nal és/vagy Bluetooth-al felszerelt modellekre vonatkozik.
Általános tudnivalók
Ez a termék megfelel mindazon ország vagy régió rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli használatát engedélyezték. A
konfigurációtól függően ez a termék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul). Az alábbi
információ az ilyen termékekre vonatkozik.
Magyar
VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERS TEILYLLE.
VARNING: LASERSTR LNING N R DENNA DEL R ÖPPNAD L TUIJOTA
S TEESEENSTIRRA EJ IN I STR LEN
56
Europai Unió (EU)
Ez a berendezés megfelel az alábbi Európai Tanácsi irányelvek alapvető
követelményeinek:
Magyar
73/23/EGK alacsonyfeszültségi irányelv
•
EN 60950
89/336/EGK elektromágneses zavartűrés (EMC) irányelv
•
EN 55022
•
EN 55024
•
EN 61000-3-2/-3
99/5/EK rádió és távközlési végberendezés (R&TTE) irányelv
•
EN 60950 3.1a) cikk
•
EN 301 489 -1/-17 3.1b) cikk
•
EN 300 328-2 3.2.) cikk
•
EN 301 893 3.2.) cikk * Csak 5 GHz-re vonatkozóan
Az országok érvényességi köre
2004/május, a következő országok az EU tagjai: Ausztria, Belgium, Dánia, az
Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország,
Luxemburg, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország,
Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Magyarország, Csehország,
Szlovákia, Szlovénia, Ciprus és Málta,A használat engedélyezett az Európai Unió
országaiban, valamint Norvégiában, Svájcban, Izlandon és Liechtensteinben. Ezt a
berendezést a felhasználás országában érvényes előírások és szabályok szigorú
betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a
felhasználás országában lévő helyi irodával.
Az FCC rádiófrekvenciás biztonsági
követelményei
A vezeték nélküli LAN Mini-PCI kártya és a Bluetooth kártya kisugárzott
teljesítménye messze az FCC engedélyezett rádiófrekvenciás határérték alatt van.
Az notebook PC sorozatot ennek ellenére úgy kell használni, hogy a használat
során az emberi érintkezés lehetőségét a következők szerint minimálisra
csökkentsük:
1
A felhasználókat kérjük, hogy kövessék az FCC vezeték nélküli szolgáltatással
rendelkező berendezésekre vonatkozó biztonsági előírásait, amelyeket minden
rádiófrekvenciával működő szolgáltatással rendelkező berendezés használati
utasítása tartalmaz.
Megjegyzés: Az Acer vezeték nélküli Mini-PCI adapter diversityátviteli funkciót valósít meg. Ez a funkció nem bocsát ki
rádiófrekvenciás sugárzást egyszerre mindkét antennából. Az egyik
antenna automatikusan ki lesz választva, de a tökéletes
rádiókommunikáció érdekében a felhasználó kézzel is kiválaszthat
egyet.
2
Ezt az eszközt beltéri használatra korlátozzák, mivel az 5,15 – 5,25 GHz-es
frekvenciatartományban működik. Az FCC előírja a termék beltéri használatát
az 5,15 – 5,25 GHz-es frekvenciatartományban, hogy csökkenteni lehessen a
káros zavarhatások lehetőségét a közös csatornát használó mobil műholdas
rendszerekben.
3
A nagy teljesítményű radarberendezések az 5,25 – 5,35, illetve az 5,65 – 5,85
GHz-es frekvenciatartományok elsődleges felhasználói. Az ilyen
radarállomások zavarhatják és/vagy károsíthatják az eszközt.
4
A nem megfelelő üzembe helyezés vagy nem szakszerű használat a
rádiótávközlésben káros zavarokat kelthet. Az FCC engedély és a garancia
hatályát veszti a belső antenna bármilyen megváltoztatása esetén.
Magyar
Figyelmeztetés! Az FCC rádiófrekvenciás sugárzási határértékeinek
betartása érdekében működés közben legalább 20 cm távolság
legyen a kijelzőbe épített vezeték nélküli LAN Mini-PCI kártya és
minden személy között.
English
57
58
Magyar
Kanada - alacsony teljesítményű engedélyre
nem köteles a rádiófrekvenciás távközlési
eszközök (RSS-210)
a
Általános információ működésnek a következő két feltétele van:
1.Az eszköz nem okozhat zavart, és
2.Ennek az eszköznek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos
működést okozó zavarokat is.
b
Működés az 2,4 GHz-es sávban
Az engedélyezett szolgáltatással történő rádiófrekvenciás zavar megelőzésére
ezt a berendezést épületen belüli működésre tervezték, és a kültéri használatot
engedélyeztetni kell.
c
Működés az 5 GHz-es sávban
•
Az 5150-5250 MHz-es sávban működő eszközt kizárólag beltéri használatra
szánják, hogy csökkenteni lehessen a zavar lehetőségét a közös csatornájú
mobil műholdas rendszerekben.
•
A nagy teljesítményű radarberendezések az 5250-5350 MHz-es, illetve az
5650-5850 MHz-es sáv elsődleges felhasználói (azaz elsőbbséget élveznek),
és az ilyen radarberendezések zavarhatják és/vagy károsíthatják a LELAN
(Licence-Exempt Local Area Network) eszközöket.
Emberek expozíciója rádiófrekvenciás mezőknek (RSS-102)
Az notebook PC számítógép sorozat kis erősítésű, belső antennákat alkalmaz,
amelyek nem bocsátanak ki a Health Canada határértékeket meghaladó
rádiófrekvenciás sugárzást a lakosságra nézve. Tájékozódjon a 6. Biztonsági
Szabályzatról a Health Canada honlapján:
www.hc-sc.gc.ca/rpb.
Federal Communications Comission
Declaration of Conformity
The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:
Product name:
Notebook personal computer
Model number:
FL50
Machine type:
TravelMate 2400, TravelMate 3210,
TravelMate 3220 and TravelMate 3230
SKU number:
TravelMate 240xxx, TravelMate 321xxx,
TravelMate 322xxx and TravelMate 323xxx
("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)
Name of responsible party:
Acer America Corporation
Address of responsible party:
2641 Orchard Parkway
San Jose, CA 95134
USA
Contact person:
Mr. Young Kim
Tel:
408-922-2909
Fax:
408-922-2606
Magyar
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) This device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.
English
59
60
Declaration of Conformity for CE Marking
Magyar
Name of manufacturer: Beijing Acer Information Co., Ltd.
Address of
manufacturer:
Huade Building, No.18, ChuangYe Rd.
ShangDi Zone, HaiDian District Beijing PRCE marking
Contact person:
Mr. Easy Lai
Tel:
886-2-8691-3089
Fax:
886-2-8691-3000
E-mail:
easy_lai@acer.com.tw
Declares that product:
Notebook PC
Trade name:
Acer
Model number:
FL50
Machine type:
TravelMate 2400, TravelMate 3210 ,
TravelMate 3220 and TravelMate 3230
SKU number:
TravelMate 240xxx, TravelMate 321xxx, TravelMate
322xxx and TravelMate 323xxx
("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)
Is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions
of the following EC directives.
Reference no.
Title
89/336/EEC
Electromagnetic Compatibility (EMC directive)
73/23/EEC
Low Voltage Directive (LVD)
1999/5/EC
Radio & Telecommunications Terminal Equipment
Directive (R&TTE)
The product specified above was tested conforming to the applicable Rules
under the most accurate measurement standards possible, and all the necessary
steps have been taken and are in force to assure that production units of the
same product will continue to comply with these requirements.
09/01/2005
Easy Lai, Director
Qualification Center
Product Assurance
Date
61
G
akkumulátor
gondozása vi
audio 21
hangerő állítása 21
hibaelhárítás 28
garancia
International Traveler’s Warranty
31
gondozás
akkumulátor vi
Hálózati adapter v
számítógép v
gyakran ismétlődő kérdések 27
GYIK. Lásd: gyakran ismétlődő
kérdések
gyorsbillentyűk 17
B
bal oldali nézet 2
Bekapcsolási Öntesztelés (POST) 43
billentyűzet 15
beágyazott numerikus billentyűzet
15
blokkoló billentyűk 15
gyorsbillentyűk 17
hibaelhárítás 28
Windows billentyűk 16
BIOS segédprogram 43
biztonság
általános tudnivalók 53
CD vagy DVD 54
FCC nyilatkozat 51
intelligens kártya 36
jelszavak 36
kulcsos zár 36
C
caps lock 15
bekapcsolt állapotot jelző fény 11
CD-ROM
hibaelhárítás 28
kézi kiadás 28
kiadás 20
D
DVD 44
DVD filmek
lejátszás
H
Hálózati adapter
gondozása v
hangerő
beállítás 21
hangszórók
gyorsbillentyű 18
hibaelhárítás 28
hibaelhárítás
tippek 49
hibaüzenetek 49
Hibernált üzemmód
gyorsbillentyű 17
I
IEEE 1394 port 40
infravörös 39
ITW. Lásd garancia
J
jelszó 36
típusok
36
K
44
E
elölnézet 1, 2
érintőpad 13
gyorsbillentyű 17
használat 13 – 14
euró 19
F
fényerő
gyorsbillentyűk
18
képernyő
gyorsbillentyűk 17
kérdések
A Hívás helyének beállítása a
modem használatához 29
kijelző
hibaelhárítás 27
M
megjegyzés
DVD szerzői jogvédelem
memória
55
Magyar
A
62
telepítés
modem 38
42
Magyar
N
nézet
balról 3
elölről 3
hátoldal 4
jobb oldal 4
Notebook Manager
gyorsbillentyű 17
num lock 15
bekapcsolt állapotot jelző fény 11
numerikus billentyűzet
num lock 15
nyomtató
hibaelhárítás 28, 29
O
online szolgáltatás
31
P
PC kártya
behelyezés 41
kivétel 41
portok 38
problémák 27
bekapcsolás 27
billentyűzet 28
CD-ROM 28
kijelző 27
nyomtató 28, 29
S
scroll lock 15
segédprogram
BIOS beállítás
43
segítség
online szolgáltatás 31
számítógép
bekapcsolt állapotát jelző fény 2
bekapcsolt állapotot jelző fény 11
billentyűzetek 15
biztonság 36
gondozása v
hazaszállítás 33
jellemzők 1
kijelzők 11
kikapcsolás v
lekapcsolódás 32
mozgásban 32
nemzetközi utazás 35
otthoni iroda felállítása 34
rövidebb utak 34
tisztítás vi
szerviz
mikor hívjuk vi
T
támogatás
információ 31
tisztítás
számítógép vi
U
universal serial bus 40
utazás
nemzetközi repülőutak
rövidebb utak 34
üzenetek
hiba 49
W
Windows billentyűk
16
35
Download PDF

advertising