Acer | TravelMate 5344 | Acer TravelMate 5344 User Manual

TravelMate 5744
használati útmutató
© 2011 Minden jog fenntartva.
TravelMate 5744 használati útmutató
Eredeti kiadás: 05/2011
Modellszám: _____________________________________
Sorozatszám: ____________________________________
Vásárlás időpontja: ________________________________
Vásárlás helye: ___________________________________
Biztonsági és a kényelmes
használattal kapcsolatos
információk
Biztonsági tudnivalók
Kérjük, gondosan tanulmányozza át az alábbi útmutatást. Későbbi
tájékozódás céljából őrizze meg ezt a dokumentumot. A terméken
feltüntetett figyelmeztetéseket és tudnivalókat mindig vegye figyelembe.
A készülék kikapcsolása tisztítás előtt
Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaszolóaljzatból. Ne
használjon folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A tisztításhoz
használjon vízzel nedvesített kendőt.
Figyelmeztetés!
Hozzáférés a tápkábelhez
Győződjön meg arról, hogy a tápkábel csatlakoztatására használt aljzat
könnyen hozzáférhető, és a lehető legközelebb van a készüléket
működtető személyhez. Ha meg kell szakítania a készülék áramellátását,
akkor ezt a tápkábelnek az elektromos aljzatból való kihúzásával tegye
meg.
Biztonsági és a kényelmes használattal kapcsolatos információk - 3
Az áramforrás leválasztása
A tápegységnek az elektromos hálózatra való csatlakoztatása és arról
való leválasztása során kövesse az alábbi útmutatást:
A tápegység telepítését a tápkábelnek az elektromos hálózati aljzatba
való csatlakoztatása előtt végezze el.
A tápegységnek a számítógépről való leválasztása előtt húzza ki a
tápkábelt.
Ha a rendszer több áramforrással is rendelkezik, akkor a rendszer
tápellátásának megszüntetését az összes tápegység összes
tápkábelének lehúzásával végezze el.
Az elektromos energia használata
• A készüléket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad
üzemeltetni. Ha nem biztos abban, hogy milyen feszültség áll
rendelkezésére, lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy a helyi
áramszolgáltatóval.
• Ne tegyen semmit a hálózati kábelre. Ne tegye a készüléket olyan
helyre, ahol ráléphetnek a hálózati kábelre.
• Ha hosszabbító kábelt használ a készülékkel, akkor ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóba csatlakoztatott berendezések összesített áramfelvétele
nem haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is
ellenőrizze,
hogy
a
fali
dugaszolóaljzathoz
csatlakoztatott
berendezések összesített áramfelvétele nem haladja-e meg a biztosíték
névleges teljesítményét.
4
• Az elektromos dugaljat, elosztót vagy csatlakozót ne terhelje túl
túlságosan sok készülék csatlakoztatásával. Az összesített áramfelvétel
ne haladja meg a mellékáramkör névleges teljesítményének 80
százalékát. Ha elosztót használ, akkor a terhelés ne haladja meg az
elosztó névleges terhelhetőségének 80 százalékát.
• A készülék hálózati adaptere háromerű, földelt dugóval van ellátva. A
dugó csak földelt elektromos aljzatba illeszkedik. A hálózati adapter
csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy az elektromos dugalj
megfelelően földelve van. Földeletlen dugaljba ne csatlakoztassa a
dugót. Ha tanácsra van szüksége, forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő érintkező a biztonságot szolgálja. Megfelelő
földelés nélküli elektromos dugalj használata áramütéshez és/
vagy sérüléshez vezethet.
Megjegyzés: A földelő érintkező a közeli egyéb elektromos eszközök
által generált, a készülék teljesítményét esetlegesen rontó zaj ellen is
jó védelmet biztosít.
• A készülék széles feszültségtartományban működtethető (100 és 120,
illetve 220 és 240 V közötti feszültségű váltakozó árammal). A
készülékhez mellékelt tápkábel megfelel a vásárlási országban vagy
területen hatályos előírásoknak. Ha más országban vagy területen
szeretné működtetni a készüléket, akkor használjon az adott helyen
érvényes előírásoknak megfelelő tápkábelt. A tápkábellel kapcsolatban
további információt a viszonteladóktól és a szolgáltatóktól kaphat.
Biztonsági és a kényelmes használattal kapcsolatos információk - 5
Hallásvédelem
Figyelmeztetés: Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel
használja a fejhallgatót vagy a fülhallgatót, akkor tartósan
károsodhat a hallása.
Hallása védelme érdekében kövesse ezeket az útmutatásokat.
• Fokozatosan növelje a hangerőt, amíg tisztán és kényelmesen nem
hallja.
• Ne növelje a hangerőt, miután fülei hozzászoktak a hangerőhöz.
• Hosszabb ideig ne hallgasson nagy hangerővel zenét.
• A zajos környezet kirekesztésére ne növelje a hangerőt.
• Csökkentse a hangerőt, ha nem hallja a közelében lévő emberek
beszédét.
Mellékelt vakkártyák
Megjegyzés: A jelen fejezetben közölt információ elképzelhető, hogy
az Ön számítógépére nem vonatkozik.
Amikor Ön kézhez kapja a számítógépet, akkor annak kártyafoglalataiban
egy-egy vakkártya található. A vakkártyák a használaton kívüli foglalatokat
védik a portól, a fémes tárgyaktól és az egyéb szennyeződésektől. Őrizze
meg a vakkártyákat, a későbbiek során még szüksége lehet rájuk.
Általános
• Ne használja a készüléket víz közelében.
• Ne helyezze a készüléket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. A
készülék leeshet és súlyosan megsérülhet.
6
• A rések és nyílások a készülék megbízható működéséhez szükséges
szellőzést szolgálják, illetve védik a gépet a túlmelegedéstől. A
nyílásokat nem szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem
szabad a készüléket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre
helyezve elzárni. A készüléket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy
mellé helyezni, valamint beépíteni, hacsak nincs biztosítva a megfelelő
szellőzése.
• Soha ne dugjon a burkolat résein keresztül tárgyakat a készülékbe,
mert veszélyes feszültséget hordozó ponthoz érhet hozzá, vagy
rövidzárlatot okozhat, ami tűzhöz vagy áramütéshez vezethet. Soha ne
öntsön folyadékot a készülékre vagy a készülékbe.
• A belső összetevők sérülésének és az akkumulátor szivárgásának
elkerülése érdekében ne helyezze a készüléket rezgő felületre.
• Soha ne használja sportolás vagy edzés közben, illetve bármely más
olyan környezetben, ahol a rezgések miatt váratlan rövidzárak
alakulhatnak ki, megrongálódhatnak a motoros eszközök –
merevlemez, optikai meghajtó –, vagy veszélyt jelenthet a lítium ionos
akkumulátor.
• A készülék alsó oldala, a hálózati adapter és a szellőzőnyílások körüli
részek felforrósodhatnak. A sérülések elkerülése érdekében ne érintse
meg ezeket a részeket.
• A készülék és tartozékai kisméretű alkatrészeket tartalmazhatnak.
Tartsa ezeket távol a kisgyermekektől.
Biztonsági és a kényelmes használattal kapcsolatos információk - 7
A készülék szervizelése
Ne kísérletezzen a termék javításával, mert a felnyitással vagy a burkolat
eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki
magát. Bízzon minden javítást a szerviz szakképzett munkatársaira.
A következő esetekben húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját, és
forduljon a szerviz szakképzett munkatársaihoz:
• A hálózati kábel vagy a csatlakozó sérült vagy meghorzsolódott.
• Ha folyadékot öntöttek a készülékbe.
• Ha a készüléket esőnek vagy víznek tették ki.
• Ha a készüléket leejtették vagy a burkolata megsérült.
• A készülék működésében olyan jelentős változás állt be, ami javítás
szükségességére utal.
• A működtetési útmutató betartása ellenére a készülék nem működik
rendesen.
Megjegyzés: Csak azokat a beállításokat módosítsa, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel az egyéb beállítások módosítása
károsodáshoz vezethet, és szakképzett technikus számára is
hosszan tartó munkát jelenthet a normál működési körülmények
visszaállítása.
Útmutatás az akkumulátor biztonságos használatához
A notebook lítium ionos akkumulátort tartalmaz. Ne használja nedves
vagy korróziókeltő környezetben. Ne tegye a készüléket hőforrásra vagy
hőforrás közelébe, magas hőmérsékletű helyre, közvetlen napfényre,
mikrohullámú sütőbe, nagynyomású tárolóba, illetve ne tárolja és ne
8
hagyja ilyen helyen, továbbá ne tegye ki 60°C (140°F)-nál nagyobb
hőmérsékletnek. Ha figyelmen kívül hagyja a fenti útmutatást, akkor az
akkumulátorból sav szivároghat, az akkumulátor felforrósodhat,
felrobbanhat vagy meggyulladhat, ami sérüléshez és/vagy anyagi kárhoz
vezethet. Ne szúrja fel, ne nyissa ki és ne szerelje szét az akkumulátort.
Ha az akkumulátor szivárog, és Ön érintkezésbe kerül a kiszivárgott
folyadékkal, akkor gondosan öblítse le vízzel, majd azonnal forduljon
orvoshoz. Biztonsági okokból és az akkumulátor élettartamának növelése
céljából az akkumulátor csak 0°C (32°F) és 40°C (104°F) közötti
hőmérsékleten tölthető.
Az új akkumulátorok csak két-három teljes feltöltés és lemerítés után érik
el a maximális teljesítményüket. Az akkumulátor több száz alkalommal is
feltölthető és lemeríthető, de idővel csökken a teljesítménye. Ha az
akkumulátoros üzemidő érzékelhetően rövidebbé válik a megszokottnál,
akkor vásároljon új akkumulátort. Kizárólag jóváhagyott akkumulátort
használjon, és kizárólag a készülékhez jóváhagyott töltővel végezze az
akkumulátor töltését.
Az akkumulátort csak az eredeti céljára használja. Soha ne használjon
sérült töltőt vagy akkumulátort. Ne zárja rövidre az akkumulátort. Rövidzár
akkor keletkezhet, ha valamilyen fémtárgy, például érme, iratkapocs vagy
toll rövidre zárja az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) érintkezőjét. (Az
akkumulátor érintkezői a fémből készült csíkok.) Erre például akkor
kerülhet sor, ha zsebben vagy tárcában visz magával tartalék
akkumulátort. A rövidzár miatt megrongálódhat az akkumulátor és a
rövidzárt okozó tárgy.
Biztonsági és a kényelmes használattal kapcsolatos információk - 9
Az akkumulátor élettartama és kapacitása csökkenhet, ha az akkumulátor
forró vagy hideg helyen, például nyáron vagy télen zárt gépkocsiban
marad. Mindig próbálja 15°C és 25°C (59°F és 77°F) közötti
hőmérsékleten tartani az akkumulátort. A túl forró vagy túl hideg
akkumulátor alkalmatlan lehet a készülék áramellátására, még akkor is,
ha teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítményét különösen a
fagypont alatti hőmérséklet rontja.
Ne dobja tűzbe az akkumulátort, mert felrobbanhat. Az akkumulátor
sérülés hatására is felrobbanhat. Az elhasznált akkumulátoroktól a helyi
jogszabályokat betartva szabaduljon meg. Ha lehetséges, gondoskodjon
az akkumulátor újrahasznosításáról. Ne dobja ki az akkumulátort a
háztartási hulladékkal együtt.
A vezeték nélküli készülékek érzékenyek lehetnek az akkumulátor miatt
jelentkező interferenciára, amely befolyásolhatja a teljesítményüket.
Megjegyzés: Kérjük, látogasson el a www.acer.com oldalra az
akkumulátor szállítási dokumentumok megtekintéséhez.
Az akkumulátor cseréje
A hordozható számítógép lítium akkumulátorral működik. Az akkumulátort
kizárólag a készülékhez mellékelttel azonos típusúra cserélje le. Másfajta
akkumulátor használata tűzveszéllyel vagy robbanásveszéllyel járhat.
Figyelem! Az akkumulátorok helytelen használat esetén
felrobbanhatnak. Ne szedje szét és ne dobja tűzbe őket. A
gyermekektől tartsa távol. A használt akkumulátorok
hulladékkezelésekor kövesse a helyi szabályozásokat.
10
Az optikai meghajtóra vonatkozó figyelmeztetés
Megjegyzés: A jelen fejezetben közölt információ elképzelhető, hogy
az Ön számítógépére nem vonatkozik.
VIGYÁZAT: A készülék lézeres eszközt tartalmaz, és ennek alapján 1-ES
OSZTÁLYÚ LÉZERES TERMÉKNEK minősül. Ha rendellenességet észlel
a készülék működésében, forduljon a legközelebbi HIVATALOS
szervizközponthoz. A lézersugárral való közvetlen érintkezés elkerülése
érdekében ne nyissa fel a készülék házát.
CLASS 1 LASER PRODUCT
CAUTION: INVISIBLE LASER
EXPOSURE TO BEAM.
RADIATION
WHEN
OPEN.
AVOID
APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT
LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN
CAS D’OUVERTURE. EVITTER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.
LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1
VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG
GEÖFFNET NICHT DEM STRAHLL AUSSETZEN
PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I
ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE
EXPONERSE A LOS RAYOS.
ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.
VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÅTEILYLLE.
VARNING: LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD ÅLÅ
TUIJOTA SÅTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN
Biztonsági és a kényelmes használattal kapcsolatos információk - 11
VARNING: LASERSTRÅLNING NAR DENNA DEL ÅR ÖPPNADSTIRRA EJ
IN I STRÅLEN
ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I
STRÅLEN
Figyelem! Az összetevők hozzáadásakor vagy cseréjekor
biztonsági okokból ne használjon nem megfelelő alkatrészeket.
A vásárlási lehetőségekről kérjen tájékoztatást a viszonteladótól.
Rádiófrekvenciás zavarás
Figyelem! Biztonsági okokból kapcsolja ki az összes vezeték
nélküli, rádiós átvitelt végző eszközt, ha a hordozható
számítógépet az alábbi körülmények között használja. Ilyen
eszköz többek között, de nem kizárólagosan: a vezeték nélküli
hálózati csatoló (WLAN), a Bluetooth-csatoló és a 3G
kommunikációs csatoló
Mindig tartsa be az adott területen érvényes előírásokat, és mindig
kapcsolja ki a készüléket, ha a használata tiltott, illetve interferenciát vagy
kárt okozhat. A készüléket csak a normál használati helyzetben
működtesse. Normál használat mellett, illetve az antennáját az emberi
testtől legalább 1,5 cm-re helyezve a készülék megfelel a rádiófrekvenciás
hatásoknak való kitételre vonatkozó előírásoknak. A készüléket tartsa
távol a fémtárgyaktól, és a testétől mindig tartsa legalább a fent említett
távolságra. Az adatfájlok és az üzenetek sikeres átviteléhez az eszköznek
jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben
12
késlekedhet az adatfájlok és az üzenetek továbbítása, amíg ilyen
kapcsolat elérhetővé nem válik. Ügyeljen arra, hogy az átvitel
befejezéséig betartsa a fenti, a távolságtartásra vonatkozó előírásokat. A
készülék egyes részei mágnesesek. A készülék magához vonzhatja a
fémes anyagokat. A hallókészüléket viselő személyek ne tartsák a
hallókészülékkel ellátott fülökhöz a készüléket. Ne helyezzen bankkártyát
vagy egyéb mágneses adattároló eszközt a készülék közelébe, mert ezzel
a rajta tárolt információk törlését okozhatja.
Orvosi készülékek
A rádiós átvitelt végző eszközök, például a vezeték nélküli telefonok
használata miatt zavarok jelentkezhetnek az elégtelen védelemmel ellátott
orvosi készülékek működésében. Ha bármilyen kérdése van, illetve meg
szeretné tudni, hogy az adott készülék megfelelő árnyékolással
rendelkezik-e a külső rádiófrekvenciás energiával szemben, akkor
forduljon orvoshoz vagy a készülék gyártójához. Az egészségügyi
intézményekben, ha bármilyen erre utaló szabály van érvényben,
kapcsolja ki a készüléket. A kórházakban és az egyéb egészségügyi
intézményekben sok helyen használnak olyan készülékeket, amelyek
érzékenyek lehetnek a külső rádiófrekvenciás hatásokra.
Szívritmus-szabályozók. A szívritmus-szabályozók gyártóinak ajánlásai
szerint a vezeték nélküli készülékek és a szívritmus-szabályozók között az
esetleges interferenciák elkerülése érdekében legalább 15,3 cm-es
távolságot kell tartani. Ezek az ajánlások összhangban vannak a vezeték
nélküli technológiákkal foglalkozó független kutatóintézetek ajánlásaival.
Biztonsági és a kényelmes használattal kapcsolatos információk - 13
A szívritmus-szabályozót használó személyeknek a következőkre kell
ügyelniük:
• A készüléket mindig legalább 15,3 cm-re kell tartani a szívritmusszabályozótól.
• Bekapcsolt állapotban a készüléket nem szabad a szívritmusszabályozó közelében hordozni.
Ha interferencia fellépése vélelmezhető, akkor ki kell kapcsolni vagy
távolabbra kell helyezni a készüléket.
Hallókészülékek. A digitális vezeték nélküli készülékek egy része
interferenciát okoz egyes hallókészülékeknél. Ha interferenciát tapasztal,
akkor forduljon a szolgáltatóhoz.
Járművek
A rádiófrekvenciás jelek zavarhatják a helytelenül beszerelt vagy rosszul
árnyékolt elektronikus rendszerek, például az elektronikus befecskendező
rendszerek, az elektronikus blokkolásgátló fékrendszerek, az elektronikus
sebességszabályozók és a légzsákrendszerek működését. További
információt a jármű vagy az utólagosan beszerelt készülék gyártójától,
illetve annak képviselőjétől kaphat. A készülék javítását vagy járműbe való
beszerelését csak szakképzett személy végezheti. A helytelen beszerelés
vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garancia
érvénytelenné válását okozhatja. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a jármű
minden vezeték nélküli készüléke helyesen van-e rögzítve, és
megfelelően működik-e. A készülékkel és annak részegységeivel vagy
tartozékaival azonos fülkében, rekeszben ne tároljon gyúlékony
folyadékot, gázt vagy egyéb robbanékony anyagot. Ha légzsákkal
14
felszerelt járműben utazik, akkor ne feledje, hogy a légzsák nagy erővel
nyílhat ki. A légzsák fölé, illetve a légzsák kinyílási területére ne helyezzen
semmilyen tárgyat, ideértve a rögzített és a hordozható vezeték nélküli
készülékeket is. A jármű belterébe hibásan beszerelt vezeték nélküli
készülékek a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhatnak. A
készülék repülőgépen való használata tilos. Mielőtt repülőgépre szállna,
kapcsolja ki a készüléket. A vezeték nélküli eszközöknek a repülőgépen
való használata veszélyeztetheti a repülőgép működését, megzavarhatja
a vezeték nélküli telefonhálózatot, illetve ütközhet a jogszabályok
előírásaival.
Robbanásveszélyes környezetek
Az esetlegesen robbanásveszélyes levegőjű helyeken kapcsolja ki a
készüléket, és vegye figyelembe az összes jelzést és egyéb utasítást.
Esetlegesen robbanásveszélyes levegőjű helyek mindazok, ahol normál
esetben a járművek motorjának leállítására szólítanák fel. Az ilyen
helyeken a szikrák robbanást, illetve személyi sérüléshez, rosszabb
esetben halálhoz vezető tüzet okozhatnak. Az üzemanyagtöltő és a
szervizállomások
területén
kapcsolja
ki
a
notebookot.
Az
üzemanyagraktárakban és az -elosztó létesítményekben, a vegyi
üzemekben és a robbantási területeken gondosan tanulmányozza a
rádiós
készülékek
használatára
vonatkozó
előírásokat.
A
robbanásveszélyes levegőjű helyeket a legtöbbször, de nem minden
esetben, jelöléssel látják el. Ideértendők a hajók fedélközei, a vegyi
szállítási és tároló létesítmények, a cseppfolyósított földgázt (például
propán-butánt) használó járművek, illetve azok a helyek, ahol a levegő
Biztonsági és a kényelmes használattal kapcsolatos információk - 15
vegyi anyagokat vagy egyéb részecskéket, például port, gabonaport vagy
fémport tartalmaz. Ne kapcsolja be a notebookot azokon a helyeken, ahol
tilos a mobiltelefonok használata, illetve ahol interferenciát vagy egyéb
kárt okozhat.
Segélykérő hívások
Vigyázat: A készülékkel nem lehet segélykérő hívást bonyolítani.
Ha segélykérő hívást szeretne indítani, akkor mobiltelefonnal
vagy egyéb telefonrendszerrel kell kezdeményeznie a hívást.
Hulladékkezelési útmutatás
Ha többé már nincs szüksége a készülékre, ne dobja a
szemétbe. A környezetszennyezés csökkentése és a globális
környezet leheto legnagyobb mértékű védelme érdekében
kérjük, gondoskodjon a készülék újrafelhasználásáról. Az
elektromos és elektronikus hulladékok (Waste from Electrical
and Electronics Equipment, WEEE) kezelésével kapcsolatos szabályokról
a
www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
címen talál információkat.
Higanytartalom
A nem-LED háttérvilágítású LCD/CRT monitorral vagy kijelzővel
rendelkező belső égős projektorok illetve elektronikus termékek
esetén: Az ebben a termékben található fényforrás/fényforrások
higanyt tartalmaznak, és a helyi, állami vagy szövetségi jogszabályok
16
előírásai szerint újra kell hasznosítani őket. További információkat az
Electronic Industries Alliance www.eiae.org című webhelyén talál. Ha a
fényforrások újrahasznosításával kapcsolatban további tájékoztatást
szeretne kapni, látogasson el a www.lamprecycle.org webhelyre.
ENERGY STAR
Az Acer ENERGY STAR minősítéssel ellátott termékeivel a
szolgáltatások és a teljesítmény terén tett lemondások
nélkül nyílik lehetőség az energiamegtakarításra, ezáltal a
takarékoskodásra és a környezet védelmére. Az Acer
büszke arra, hogy termékei ENERGY STAR minősítéssel
vannak ellátva.
Mi az ENERGY STAR?
Az ENERGY STAR minősítéssel ellátott termékek kevesebb energiát
fogyasztanak, és az Amerikai Egyesült Államok Környezetvédelmi
Hivatala által meghatározott szigorú energiahatékonysági irányelveknek
megfelelve elősegítik az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának
mérséklését. Az Acer elkötelezte magát amellett, hogy világszerte olyan
termékeket kínáljon a vásárlóknak, amelyek kevesebb energiát
fogyasztanak, így elősegítik a takarékosságot és a környezet védelmét.
Minél
több
energiát
tudunk
megtakarítani
a
magasabb
energiahatékonyság révén, annál kevesebb üvegházhatást okozó gázt
kell kibocsátanunk, ami által csökkenthető az éghajlatváltozások
valószínűsége. További információk: http://www.energystar.gov vagy
http://www.energystar.gov/powermangement.
Biztonsági és a kényelmes használattal kapcsolatos információk - 17
Megjegyzés: A jelen fejezetben közölt információ elképzelhető, hogy
az Ön számítógépére nem vonatkozik.
Az Acer ENERGY STAR minősítéssel ellátott termékei:
• Kevesebb hőt állítanak elő, így kevesebb hűtést igényelnek és
melegebb környezetben is üzemeltethetők.
• 10 és 30 perces késleltetéssel rendre automatikusan átkapcsolnak a
képernyő és a számítógép alvó módjába.
• Lehetővé teszik a számítógép alvó módból történő felébresztését a
billentyűzet vagy az egér segítségével.
• A számítógépek több mint 80%-kal kevesebb energiát fogyasztanak
alvó módban.
Az ENERGY STAR és az ENERGY STAR jelzés az Amerikai Egyesült
Államokban regisztrált jelzés.
A kényelmes használattal kapcsolatos tanácsok
és információk
A számítógép-használók hosszasabb munka után sokszor szem- és
fejfájásra panaszkodnak. A több órán keresztül számítógép előtt dolgozó
személyek fizikai sérülés veszélyének is ki vannak téve. A hosszú
munkavégzési időszakok, a helytelen testtartás, a hibás munkavégzési
szokások, a stressz, a rossz munkakörülmények, a személyes egészségi
állapot és egyéb tényezők jelentős mértékben növelik a fizikai sérülés
veszélyét.
18
A helytelen számítógép-használat kéztőcsatorna szindróma, íngyulladás,
ínburok-gyulladás vagy egyéb mozgásszervi panaszok kialakulásához
vezethet. A következő tünetek jelentkezhetnek a kézben, a csuklókban, a
karokban, a vállban, a nyakban és a hátban:
• Zsibbadtság, égő vagy bizsergő érzés.
• Sajgás, fájdalom, nyomásérzékenység.
• Fájdalom, duzzanat, lüktetés.
• Merevség vagy feszülés.
• Hidegség vagy gyengeség.
Ha a fenti tüneteket tapasztalja, illetve bármilyen más ismétlődő vagy
folyamatosan jelentkező kényelmetlenséget és/vagy fájdalmat érez a
számítógép használata miatt, azonnal forduljon orvoshoz, illetve
tájékoztassa a vállalatának egészségügyi és biztonsági részlegét.
Az alábbi részben a számítógép kényelmesebb használatához talál
tanácsokat.
A komfortzóna megkeresése
A monitor állását módosítva, lábtartó használatával vagy a szék
magasságának beállításával a lehető legnagyobb kényelemben
helyezkedjen el, és keresse meg saját komfortzónáját. Vegye figyelembe
a következő tanácsokat:
• Ne maradjon túl sokáig ugyanabban a pozícióban.
• Lehetőleg ne dőljön előre, és ne hajlítsa hátra magát.
Biztonsági és a kényelmes használattal kapcsolatos információk - 19
• Rendszeresen álljon fel és járkáljon egy kicsit, felszabadítva a
combizmait a nyomás alól.
• Rövid szüneteket tartva pihentesse a nyakát és a vállait.
• Ne feszítse meg az izmait, ne rántsa meg a vállát.
• A külső kijelzőt, a billentyűzetet és az egeret helyesen, kényelmesen
elérhető módon helyezze el.
• Ha többet tekint a monitorra, mint a nyomtatott dokumentumokra, akkor
a nyak terhelésének csökkentése érdekében helyezze a monitort az
asztal közepére.
Ügyeljen a látására
A monitor több órán keresztül tartó nézése, a rossz szemüveg vagy
kontaktlencse, a ragyogó fények, a helyiség túl erős megvilágítása, a
gyengén fókuszált képernyő, a kisméretű betűk használata és az alacsony
kontrasztú kijelzők megterhelik a szemet. Az alábbiakban a szem
terhelésének csökkentésére adunk javaslatokat.
Szem
• Gyakran pihentesse a szemét.
• A monitorról elvéve a tekintetét, és egy távoli pontra nézve
rendszeresen tartson szünetet.
• Pislogjon gyakran, ezzel megelőzi a szemének kiszáradását.
20
Kijelző
• Tartsa tisztán a kijelzőt.
• A fejét tartsa a képernyő felső élénél magasabban, így lefelé kell
irányítania a tekintetét, amikor a képernyő kézepére néz.
• A kijelző fényerejét és/vagy kontrasztját kényelmes, a szöveg olvasható
és a grafikák tiszta megjelenítését biztosító szintre állítsa be.
• A ragyogást és a tükröződéseket a következőkkel csökkentheti:
• az ablak vagy az egyéb fényforrás felé a képernyő szélét fordítsa,
• függönnyel, redőnnyel vagy napellenzővel csökkentse a helyiség
megvilágítását,
• használjon irányított megvilágítást,
• módosítsa a kijelző betekintési szögét,
• használjon ragyogáscsökkentő szűrőt,
• használjon képernyőellenzőt, például egy a kijelző felső szélével
párhuzamos kartonlapot.
• Kerülje a képernyő kényelmetlen betekintési szögű beállítását.
• Ne nézzen huzamosabb ideig az erős fényforrásba.
A megfelelő munkavégzési szokások kialakítása
A következő munkavégzési szokásokat felvéve a számítógép használatát
kevésbé megerőltetővé és termelékenyebbé teheti:
• Rendszeresen és gyakran tartson szünetet.
• Végezzen nyújtógyakorlatokat.
Biztonsági és a kényelmes használattal kapcsolatos információk - 21
• Gyakran szellőztessen.
• Tornásszon rendszeresen, tartsa karban az egészségét.
Figyelem! Javasoljuk, hogy ágyról vagy kanapéról ne használja
a számítógépet. Ha nem tudja az ilyen helyzeteket elkerülni,
akkor csak rövid ideig dolgozzon, rendszeresen tartson
szünetet, illetve végezzen nyújtógyakorlatokat.
Megjegyzés: További információkért kérjük, látogasson
ide:"Jogszabályi és biztonsági tudnivalók" a 96. oldalon.
22
el
Az első lépések
Köszönjük, hogy mobil számítástechnikai feladatai elvégzéséhez egy Acer
hordozható számítógépet választott.
Útmutatók
Minden segítséget szeretnénk megadni Önnek új Acer gépének
használatához, ezért a következő útmutatókat dolgoztuk ki:
Első lépésként a telepítési poszteren szereplő útmutatást követve
helyezze üzembe a számítógépet.
A TravelMate használati útmutatója hasznos információkkal szolgál az
új számítógépén történő alkalmazással kapcsolatosan. Olyan alapveto
témaköröket tartalmaz, mint a billentyuzet és hang, stb.
A jelen Rövid útmutató ismerteti az Ön új számítógépének alapvető
jellemzőit és funkciót. A számítógép még hatékonyabb használatával
kapcsolatban a TravelMate használati útmutató tartalmaz útmutatást.
Ez a kézikönyv részletes információkat tartalmaz például az előre
telepített segédprogramokról, az adat-helyreállításról, a bővítési
lehetőségekről és a hibaelhárításról. Emellett ismerteti a garanciával
kapcsolatos tudnivalókat, valamint a számítógépre vonatkozó általános
szabályokat és biztonsági előírásokat. Elérhető számítógépe asztaláról;
egyszerűen kattintson duplán az Acer Felhasználói útmutató ikonra.
Az első lépések - 23
A számítógép gondozása és tippek a használathoz
A számítógép be- és kikapcsolása
A számítógép bekapcsolásához egyszerűen nyomja meg, majd engedje
fel a bekapcsoló gombot. A bekapcsoló gomb helyét illetően lásd: a
telepítési posztert.
A kikapcsoláshoz az alábbi műveletek egyikét kell elvégeznie:
• Használja a Windows leállítás parancsát: kattintson a Start majd a
Leállítás gombra.
• Használja a bekapcsoló gombot.
• Az alvás gyorsbillentyűvel (<Fn> + <F4>) alvó módba is kapcsolhatja a
számítógépet.
Megjegyzés: Ha a számítógépet nem tudja a szokásos módon
kikapcsolni, akkor nyomja meg és négy másodpercnél hosszabb ideig
tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot. Ha kikapcsolta a számítógépet
és újra be szeretné kapcsolni, akkor a bekapcsolás előtt legalább két
másodpercig várjon.
A számítógép gondozása
Számítógépe kiválóan fogja Önt szolgálni, ha vigyáz rá.
• Ne tegye ki a számítógépet közvetlen napsugárzásnak. Ne helyezze
hőforrás, például fűtőtest közelébe.
• Ne tegye ki a számítógépet 0°C alatti vagy 50°C feletti homérsékletnek.
• Ne tegye ki a számítógépet mágneses mező hatásának.
24
• Ne tegye ki a számítógépet esőnek vagy nedvességnek.
• Ne öntsön vizet vagy más folyadékot a számítógépre.
• Ne tegye ki a számítógépet erős ütésnek vagy rázkódásnak.
• Ne tegye ki a számítógépet pornak és piszoknak.
• Ne tegyen semmilyen tárgyat a számítógépre.
• Ne csapja le a kijelzőt, amikor lehajtja.
• Soha ne tegye a számítógépet egyenetlen felületre.
A hálózati adapter gondozása
Néhány tanács a hálózati adapter gondozásához:
• Az adaptert semmilyen más készülékhez ne csatlakoztassa.
• Ne lépjen rá a hálózati kábelre, és ne tegyen rá súlyos tárgyakat. A
hálózati kábelt és az egyéb kábeleket úgy helyezze el, hogy ne
akadályozzák a környezetében lévő személyek mozgását.
• Amikor kihúzza a hálózati kábelt, akkor ne a kábelt, hanem magát a
csatlakozót húzza.
• Hosszabbító kábel használatakor a csatlakoztatott berendezések
összesített névleges áramfelvétele nem haladhatja meg a hálózati kábel
névleges
teljesítményét.
Az
azonos
fali
dugaszolóaljzatba
csatlakoztatott berendezések összesített névleges áramfelvétele nem
haladhatja meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Az első lépések - 25
Az akkumulátor gondozása
Néhány tanács az akkumulátor gondozásához:
• Csere esetén csak azonos típusú akkumulátort használjon. Az
akkumulátor eltávolítása vagy cseréje előtt kapcsolja ki a számítógépet.
• Ne próbálja kibontani az akkumulátort. A gyermekektől tartsa távol.
• Az elhasznált akkumulátoroktól a helyi jogszabályokat betartva
szabaduljon meg. Ha lehetséges, gondoskodjon az akkumulátor
újrahasznosításáról.
Tisztítás és javítás
A számítógép tisztításakor kövesse az alábbi lépéseket:
1. Kapcsolja ki a számítógépet, és vegye ki az akkumulátorcsomagot.
2. Húzza ki a hálózati adaptert.
3. Puha, nedves kendőt használjon. Ne használjon folyékony vagy
hajtógázos tisztítószert.
Ha az alábbiak valamelyike történik:
• A számítógépet leejtették vagy a burkolata megsérült;
• A számítógép nem működik megfelelően
Lásd: "Gyakran ismétlődő kérdések" a 88. oldalon.
26
Tartalom
Biztonsági és a kényelmes használattal kapcsolatos
információk
3
Biztonsági tudnivalók
3
Figyelmeztetés!
Az optikai meghajtóra vonatkozó figyelmeztetés
Rádiófrekvenciás zavarás
Orvosi készülékek
Járművek
Robbanásveszélyes környezetek
Segélykérő hívások
Hulladékkezelési útmutatás
Higanytartalom
ENERGY STAR
3
11
12
13
14
15
16
16
16
17
A kényelmes használattal kapcsolatos tanácsok és információk 18
Az első lépések
23
Útmutatók
A számítógép gondozása és tippek a használathoz
23
24
A számítógép be- és kikapcsolása
A számítógép gondozása
A hálózati adapter gondozása
Az akkumulátor gondozása
Tisztítás és javítás
24
24
25
26
26
- 27
Ismerkedjen meg új Acer gépével!
32
Felülnézet
Bal oldali nézet
Jobb oldali nézet
Alulnézet
33
35
36
38
Érintőpad
39
Alapvető tudnivalók az érintőpadról (két gombbal)
39
A billentyűzet használata
41
Zároló billentyűk és a beépített numerikus billentyűzet
41
Gyorsbillentyűk
43
Windows billentyűk
45
Acer Backup Manager
48
Acer eRecovery Management
50
Helyreállítási biztonsági mentés készítése
A rendszer helyreállítása
51
55
A rendszer helyreállítása
Helyreállítás típusai
Előre telepített szoftverek és illesztőprogramok helyreállítása
Visszatérés egy korábbi rendszerállapothoz
A rendszer visszaállítása a gyári állapotba
28
55
56
56
58
59
A hordozható számítógép szállítása
63
Lekapcsolás az asztali munkahelyről
Mozgatás
63
63
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával a megbeszélésekre
64
65
A számítógép hazaszállítása
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával
További óvintézkedések
Otthoni iroda felállítása
Utazás a számítógéppel
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával
További óvintézkedések
Nemzetközi utazás a számítógéppel
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával
További óvintézkedések
65
65
66
66
67
67
67
67
68
68
68
68
69
A számítógép biztonságba helyezése
70
Számítógépes biztonsági zár használata
Jelszavak használata
70
71
Jelszavak beírása
Jelszavak megadása
71
72
- 29
BIOS segédprogram
73
Rendszerindítási sorrend
Disk-to-disk recovery engedélyezése
Jelszavak megadása
73
73
74
Csatlakozás egy hálózathoz
75
Csatlakozási lehetőségek
75
Beépített hálózati csatoló
75
DVD filmek lejátszása
77
Memória bővítés
79
Universal Serial Bus (USB)
81
Akkumulátor
82
Az akkumulátor jellemzői
82
Az akkumulátor töltése
Az akkumulátor élettartamának optimalizálása
Az akkumulátor töltési szintjének ellenőrzése
Az akkumulátor lemerülésére vonatkozó figyelmeztetés
Az akkumulátor behelyezése és eltávolítása
83
85
85
85
87
Gyakran ismétlődő kérdések
88
Szervizszolgáltatás kérése
92
30
Hibaelhárítás
Hibaelhárítási tanácsok
Hibaüzenetek
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
94
94
94
96
- 31
Ismerkedjen meg új
A cer g ép ével !
Miután a telepítési poszter alapján üzembe helyezte a számítógépet,
ismerkedjen meg új Acer notebookjával!
32
Felülnézet
1
9
2
8
3
4
5
#
1
6
Ikon
Elem
Mikrofon
7
Leírás
Belső mikrofon hangfelvételek
készítéséhez.
Ismerkedjen meg új Acer gépével! - 33
#
Ikon
Elem
Leírás
Más néven folyadékkristályos kijelző
(Liquid-Crystal Display, LCD), a
számítógép kimenetét jeleníti meg
(a konfiguráció típustól függően
változhat).
2
Kijelző
3
Bekapcsoló gomb Be- és kikapcsolja a számítógépet.
4
Billentyűzet
5
Érintőpad
6
7
8
9
34
Üzemállapot
jelzőfénye
Akkumulátor
állapotjelző gomb
Kattintógombok
(bal és jobb)
Hangszórók
Beépített
webkamera
Az adatbevitel eszköze.
Érintésérzékeny mutatóeszköz, a
számítógépek egeréhez hasonlóan
működik.
A számítógép üzemállapotát jelzi.
Megnyomásával megjelenítheti az
akkumulátor üzemállapotát.
A bal és a jobb gomb az egér bal és
jobb gombjához hasonlóan működik.
A sztereó hangkimenetet biztosítja.
Webkamera videokommunikációs
célokra.
Bal oldali nézet
1
#
1
2
Ikon
2
3
4
5
Elem
Leírás
Kensington számítógépes biztonsági
zár alkalmazását teszi lehetővé.
Kensington záraljzat Megjegyzés:
Hurkolja
a
számítógépes biztonsági zárhoz
tartozó
drótkötelet
egy
mozdíthatatlan tárgy, például asztal
vagy zárt fiók fogantyúja köré.
Illessze be a horonyba a zárat, majd
a
kulcsot
elfordítva
rögzítse.
Kaphatók kulcs nélküli modellek is.
Megjelenítő eszköz (pl. külső monitor
Külső kijelző (VGA)
vagy LCD kivetítő) csatlakoztatását
port
teszi lehetővé.
3
Ethernet (RJ-45)
port
Ethernet 10/100 típusú hálózattal
képes biztosítani a kapcsolatot.
4
USB 2.0 port
USB 2.0 eszközök (pl. USB-s egér
vagy kamera) csatlakoztatását teszi
lehetővé.
Ismerkedjen meg új Acer gépével! - 35
#
Ikon
Elem
2 az 1-ben
kártyaolvasó
5
Leírás
Secure Digital (SD), MultiMediaCard
(MMC) kártyák befogadására képes.
Megjegyzés: A kártyák finoman
benyomva helyezhetők be és vehetők
ki. Egy adott időpontban csak egyféle
kártya használatára van lehetőség.
Jobb oldali nézet
1
#
1
Ikon
2
45 6
7
Elem
Leírás
Mikrofon aljzat
Külső mikrofon csatlakoztatását
teszi lehetővé.
Fejhallgató/
hangszóró jack
2
USB 2.0 port
3
Optikai meghajtó
36
3
Audió eszközök (pl. hangszórók,
fejhallgató) csatlakoztatását teszi
lehetővé.
USB 2.0 eszközök (pl. USB-s egér
vagy kamera) csatlakoztatását teszi
lehetővé.
Belső optikai meghajtó, CD- és
DVD-lemezek kezelésére képes.
#
4
5
Ikon
Elem
Az optikai lemez
elérését jelző fény
Optikai meghajtó
kiadógombja
6
Vészkiadó furat
7
Egyenáramú
bemeneti aljzat
Leírás
Akkor világít, amikor az optikai
meghajtó aktív.
Kiadatja a lemezt az optikai
meghajtóból.
Lehetővé teszi az optikai meghajtó
tálcájának a számítógép kikapcsolt
állapotában történő kinyitását.
Megjegyzés: Helyezzen egy papír
klipszet a vészkiadó nyílásba az
optikai meghajtó lemeztálcájának
kinyitásához, ha a számítógép ki
van kapcsolva.
A váltakozó áramú hálózati adapter
csatlakoztatását teszi lehetővé.
Ismerkedjen meg új Acer gépével! - 37
Alulnézet
1
2
3
# Ikon
Elem
1
Akkumulátorfoglalat A számítógép akkumulátorát fogadja be.
2
Akkumulátor
kioldógombja/
retesze
Az akkumulátor eltávolítását teszi
lehetővé.
A reteszbe illesszen egy megfelelő
szerszámot és a nyitáshoz csúsztassa el.
Memóriarekesz
A számítógép memóriáját fogadja be.
Merevlemezfoglalat
A számítógép merevlemezét fogadja be
(csavaros rögzítésű).
3
38
Leírás
Érintő pad
A beépített érintőpad egy olyan mutatóeszköz, amely a felületén érzékeli a
mozgást. Ez azt jelenti, hogy a kurzor annak megfelelően reagál, ahogy
Ön az ujját mozgatja az érintőpad felületén. A csuklótámasz központi
elhelyezésének köszönhetően kényelmes, biztonságos használatot tesz
lehetővé.
Alapvető tudnivalók az érintőpadról
(két gombbal)
Az alábbi elemek a két gombbal ellátott érintőpad használatát
szemléltetik.
• A kurzor mozgatásához húzza végig az ujját az érintőpadon .
• A kiválasztási és végrehajtási műveleteket az érintőpad szélén, a bal és
a jobb oldalon található gombot lenyomva végezheti el. A két gomb
megfelel az egereken található bal és jobb gombnak. Az érintőpadon
való koppintás megfelel a bal gombbal való kattintásnak.
Funkció
Bal gomb
Végrehajtás
Gyors
egymásutánban
kattintson kétszer.
Jobb
gomb
Érintőpad
Koppintson kétszer
(ugyanolyan gyorsan,
mintha az egér
gombjával kétszer
kattintana).
Érintőpad - 39
Funkció
Bal gomb
Választás
Kattintson
egyszer.
Kattintson, és
tartsa lenyomva a
gombot, majd
ujját az
érintőpadon
mozgatva húzza
el a kurzort.
Elhúzás
A helyi menü
elérése
Jobb
gomb
Érintőpad
Koppintson egyszer.
Koppintson kétszer
(ugyanolyan gyorsan,
mintha az egér
gombjával kétszer
kattintana), a második
koppintás után tartsa az
ujját az érintőpadon,
majd húzza el a kurzort.
Kattintson
egyszer.
Megjegyzés: A képek csak illusztrációk. A számítógép pontos
konfigurációja a megvásárolt modell függvénye.
Megjegyzés: Csak száraz és tiszta ujjal használja érintőpadot. Az
érintőpadot is tartsa szárazon és tisztán. Az érintőpad az ujj
mozgására érzékeny. Ezért minél könnyedebb az érintés, annál
jobban reagál. Az erősebb érintés nem növeli az érintőpad
reagálóképességét.
Megjegyzés: Alapesetben az érintőpadon engedélyezve van a
vízszintes és a függőleges görgetés. A funkciókat a Windows
Vezérlőpultjának Egér segédprogramjával tilthatja le.
40
A billentyűz e t h a s z n á l a t a
A billentyűzet teljes méretű billentyűkkel, beágyazott numerikus
billentyűzettel*, külön kurzorbillentyűkkel, zároló (lock) billentyűkkel,
Windows billentyűkkel és különleges billentyűkkel rendelkezik.
Zároló billentyűk és a beépített numerikus
billentyűzet
Megjegyzés: A jelen fejezetben közölt információ elképzelhető, hogy
az Ön számítógépére nem vonatkozik.
A billentyűzetnek három zároló billentyűje van, ezekkel egy-egy funkciót
lehet be- és kikapcsolni.
Zároló
billentyű
Caps Lock
Leírás
Amikor a Caps Lock be van kapcsolva, minden
betűkarakter nagybetűként jelenik meg.
Num Lock
Amikor a NumLk be van kapcsolva, a beágyazott
<Fn> + <F11>* billentyűzet numerikus üzemmódban működik. A
billentyűk számológépként működnek (a számtani
műveletekkel: +, -, * és / együtt). Akkor használja ezt az
üzemmódot, ha sok numerikus adatot kíván bevinni.
Ennél jobb megoldás a külső numerikus billentyűzet
használata.
A billentyűzet használata - 41
Zároló
Leírás
billentyű
Scr Lk
Amikor a Scr Lk be van kapcsolva, akkor a képernyő
<Fn> + <F12> tartalma a felfelé vagy a lefelé mutató nyíllal jelölt
billentyű megnyomásakor egy sorral feljebb vagy lejjebb
gördül. A Scr Lk egyes alkalmazásoknál nem működik.
A beágyazott numerikus billentyűzet úgy működik, mint egy asztali
numerikus billentyűzet. A billentyűk funkcióját a jobb felső sarkukban lévő,
kisméretű karakterek jelölik. A billentyűzet feliratozásának egyszerűsítése
érdekében a kurzorvezérlő szimbólumok nincsenek feltüntetve a
billentyűkön.
Az elérni kívánt
funkció
A beágyazott
billentyűzet
számbillentyűi
A beágyazott
billentyűzet
kurzorvezérlő
billentyűi
Num Lock be
A számokat a megszokott
módon gépelje be.
A kurzorvezérlő billentyűk
használata közben tartsa
lenyomva a <Shift>
billentyűt.
A billentyűzet normál Miközben a beágyazott
billentyűi
billentyűzeten gépel, az
<Fn> billentyűt tartsa
lenyomva.
42
Num Lock ki
A kurzorvezérlő
billentyűk használata
közben tartsa
lenyomva az <Fn>
billentyűt.
A betűket a
megszokott módon
gépelje be.
Gyorsbillentyűk
A számítógép a legtöbb beállítás elérését gyorsbillentyűkkel vagy
billentyűkombinációkkal teszi lehetővé; ilyen például a képernyő fényereje
és a hangerő.
Gyorsbillentyű használatához nyomja le és tartsa lenyomva az <Fn>
billentyűt, a billentyűkombináció másik billentyűjét csak ezt követően
nyomja le.
Gyorsbillentyű
Ikon Funkció
Leírás
<Fn> + <F3>
Kommunikácós A számítógép kommunikációs
billentyűt
moduljainak be- és
kikapcsolására használható.
(A kommunikációs modulok
konfigurációtól függően eltérők
lehetnek.)
<Fn> + <F4>
Alvás
<Fn> + <F5>
A kijelző be- és Vált a következő megjelenítési
kikapcsolása
módok között: kijelző, külső
monitor (ha csatlakoztatva
van), illetve mindkettő.
A számítógépet alvó
üzemmódba helyezi.
A billentyűzet használata - 43
Gyorsbillentyű
Ikon Funkció
Leírás
<Fn> + <F6>
A kijelző
kikapcsolása
Kikapcsolja a kijelző
háttérvilágítását, ezzel
energiát takarítva meg. A
háttérvilágítás bármely
billentyű megnyomására
visszakapcsol.
<Fn> + <F7>
Az érintőpad
átkapcsolása
A beépített érintőpad be- és
kikapcsolását teszi lehetővé.
<Fn> + <F8>
Hangszóró be- Be- és kikapcsolja a
és kikapcsolása hangszórókat.
<Fn> + <F11>
NumLk
Segítségével be- és
kikapcsolható a beépített
számbillentyűzet (csak
bizonyos modellek esetében).
<Fn> + < >
Fényerő
növelése
Növeli a kijelző fényerejét.
<Fn> + < >
Fényerő
csökkentése
Csökkenti a kijelző fényerejét.
<Fn> + < >
Hangerő
növelése
Növeli a hangerőt.
<Fn> + < >
Hangerő
csökkentése
Csökkenti a hangerőt.
44
Gyorsbillentyű
Ikon Funkció
Leírás
<Fn> + <Home>
Lejátszás/
Szünet
A kijelölt médiafájl lejátszása
vagy lejátszásának
szüneteltetése.
<Fn> + <Pg Up>
Leállítás
A kijelölt médiafájl
lejátszásának leállítása.
<Fn> + <Pg Dn>
Előző
Visszalépés az előző
médiafájlra.
<Fn> + <End>
Következő
Ugrás a következő médiafájlra.
Windows billentyűk
A billentyűzetnek két olyan gombja van, amely windowsos funkciókat
lát el.
Billentyű
Windows
billentyű
Leírás
Ha egyedül ezt nyomja meg elindul a Start menu.
Más billentyűkkel együtt használva egyéb funkciót is
képes ellátni:
<
>: A Start menü megnyitása vagy bezárása
<
> + <D>: Az asztal megjelenítése
<
> + <E>: Windows Explorer megnyitása
<
> + <F>: Fájl vagy mappa keresése
A billentyűzet használata - 45
Billentyű
Leírás
< > + <G>: Váltás az oldalsáv minialkalmazásai
között
< > + <L>: A számítógép zárolása (ha hálózati
tartományhoz csatlakozott) vagy felhasználóváltás
(ha nem csatlakozott hálózati tartományhoz)
<
> + <M>: Az összes ablak lekicsinyítése
<
> + <R>: Megnyitja a Futtatás párbeszédablakot.
<
> + <T>: Váltás a tálcán lévő programok között
<
> + <U>: Az Ease of Access Center megnyitása
<
> + <X>: A Windows Mobility Center megnyitása
< > + <Break>: Rendszertulajdonságok
megjelenítése
< > + <Shift+M>: A lekicsinyített ablakok
visszaállítása
< > + <Tab>: Váltás a tálcán lévő programok között
a Windows 3D ablakváltóval
< > + <Space/szóköz>: Az összes minialkalmazás
előtérbe hozása és a Windows oldalsáv kiválasztása
<CTRL> + <
keresése
46
> + <F>: Hálózati számítógépek
Billentyű
Alkalmazás
billentyű
Leírás
<CTRL> + < > + <Tab>: Váltás a megnyitott
programok között a nyílbillentyűkkel és a Windows 3D
ablakváltóval (Windows Flip 3-D
A billentyű lenyomásának ugyanaz a hatása, mint a
jobb egérgombbal történő kattintásnak, azaz
megnyitja az alkalmazás helyi menüjét.
Megjegyzés: Attól függően, hogy a Windows melyik változatát
használja, előfordulhat, hogy egyes gyorsbillentyűk nem az itt
megadott módon működnek.
A billentyűzet használata - 47
Acer Backup Manager
Az Acer Backup Managerrel három egyszerű lépéssel készíthető
biztonsági másolat a teljes rendszerről vagy bizonyos fájlokról és
mappákról. A mentések szükség esetén ütemezetten is elkészíthetők.
Az Acer Backup Manager a billentyűzet Acer Backup Manager
billentyűjével indítható el. Az alkalmazás a Start > Minden program >
Acer Backup Manager > Acer Backup Manager elemre kattintva is
elindítható. Indításkor az üdvözlőképernyő jelenik meg; ezen a képernyőn
kiválaszthatja, hogy milyen biztonsági mentést akar készíteni.
• Saját fájljaim biztonsági mentése: Válassza ki a fájlokat, melyekről
biztonsági mentést akar készíteni.
• Image My Drive (Kép készítése a meghajtóról): Mentési fájl készítése
az egész meghajtóról. Ezt a fájlt kiírhatja egy DVD-re, hogy később
vissza tudja állítani a számítógép állapotát, illetve a fájlt egy USBmeghajtóra is elkészítheti.
• Migrate My Files (Saját fájlok áttelepítése): Lehetővé teszi a fájlok
átmásolását egy USB-meghajtóra, ezáltal Ön áttelepítheti a fájlokat egy
új számítógépre.
Válassza ki a biztonsági mentés típusát, majd a fájlokat illetve meghajtót,
amikről biztonsági mentést akar készíteni, és kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat:
1. Válassza ki a menteni kívánt tartalmat. Minél kevesebb tartalmat választ
ki, annál gyorsabb lesz az eljárás, de nagyobb lesz az adatvesztés
kockázata.
48
2. Válassza ki, hogy hova szeretné menteni a biztonsági másolatokat. Ki
kell választani egy külső meghajtót vagy a D: meghajtót; az Acer
Backup Manager nem tudja a forrásmeghajtón tárolni a mentést.
3. Adja meg, milyen gyakran szeretne mentést készíteni az Acer Backup
Managerrel.
Miután végrehajtotta ezt a három lépést, a megadott ütemezés szerint el
fognak készülni a mentések. Az Acer Backup Manager billentyű
lenyomásával manuálisan is kezdeményezheti mentés végrehajtását.
A beállításokat bármikor megváltoztathatja; ehhez futtassa az Acer
Backup Managert a Start menüből, majd hajtsa végre a fenti három
lépést.
Acer Backup Manager - 49
Acer eRecovery Management
Ha olyan hibákat tapasztal, amit más eljárással nem lehetett megoldani,
újra kell telepítenie a Windows operációs rendszert, valamint a gyárilag
telepített szoftvereket és meghajtóprogramokat. Ha biztosítani szeretné,
hogy a számítógépet szükség esetén helyre lehessen állítani, a lehető
leghamarabb létre kell hoznia egy helyreállító biztonsági mentést.
Az Acer eRecovery Management a következő funkciókkal rendelkezik:
1. Biztonsági mentés:
• A gyári beállítások biztonsági mentése
• Az alkalmazások és az illesztőprogramok mentése
2. Visszaállítás:
• Az operációs rendszer visszaállítása gyári állapotba
• Operációs rendszer
megőrzése
visszaállítása
és
a
felhasználói
• Az alkalmazások vagy az illesztőprogramok újratelepítése
A jelen fejezetben részletesen bemutatjuk ezeket a funkciókat.
50
adatok
Ha igénybe szeretné venni az Acer eRecovery Management jelszavas
védelmi szolgáltatását az adatok védelmére, akkor először be kell állítania
a jelszót. A jelszó beállításához indítsa el az Acer eRecovery
Management alkalmazást, majd kattintson a Beállítások elemre.
Helyreállítási biztonsági mentés készítése
Ha optikai meghajtón lévő biztonsági mentéssel szeretné újratelepíteni a
rendszert, előtte készítenie kell egy helyreállítási lemezt. A folyamat során
a képernyőn megjelenő utasítások fogják Önt irányítani. Kérjük
figyelmesen olvassa el ezeket!
Acer eRecovery Management - 51
1. Kattintson a Start > Minden program > Acer elemre, majd utána az
Acer eRecovery Management elemre.
Ha a merevlemez teljes eredeti tartalmáról szeretne helyreállítási
lemezeket készíteni, beleértve a Windows-t és az összes gyárilag
telepített szoftvert és illesztőprogramot, kattintson a Gyári állapot szerinti
lemez készítésére.
-VAGYHa csak a gyárilag telepített szoftverről és illesztőprogramokról szeretne
helyreállítási lemezt készíteni, kattintson Az illesztőprogramokat és az
alkalmazásokat tartalmazó biztonsági mentési lemez készítésére.
Fontos: Javasoljuk, hogy mindegyik helyreállítási biztonsági
mentést mihamarabb végezze el.
52
Ez a Gyári állapot szerinti biztonsági mentés készítése párbeszédablak
megmutatja Önnek, hogy mennyi üres, írható lemezre lesz szüksége a
helyreállító lemezek készítéséhez. Győződjön meg róla, hogy rendelkezike a szükséges számú ugyanolyan, üres lemezzel a folytatás előtt.
Acer eRecovery Management - 53
2. Helyezzen be egy üres lemezt a Biztonsági mentés készítése ide
elemben megjelölt meghajtóba, majd kattintson a Tovább gombra. A
képernyőn nyomon követheti a biztonsági mentés előrehaladását.
A meghajtó kiadja a lemezeket, amint befejezte azok írását.
3. Távolítsa el a lemezt a meghajtóból, és alkoholos filccel jelölje azt meg.
Megjegyzés: Írjon egy egyedi, leíró jellegű címkét minden egyes
lemezre, mint például „Windows helyreállító lemez 1 ill. 2”, vagy
„Alkalmazások/illesztőprogramok helyreállító lemez”. A lemezeket
olyan helyen tartsa, ahol biztonságban vannak, és Ön nem feledkezik
meg azokról.
4. Ha több lemezre van szükség, helyezzen be egy új lemezt az alkalmas
időben, majd kattintson az OK gombra. Folytassa a lemezek írását,
amíg a folyamat be nem fejeződik.
54
A rendszer helyreállítása
Ha az Acer támogatás nem tudta megoldani a problémát, használja az
Acer eRecovery Management programot. Ez a vásárláskori állapotba
tudja visszaállítani a számítógépet, miközben fenntartja a jelenlegi
beállítások és személyes adatok későbbi visszaállításának lehetőségét.
A rendszer helyreállítása
1. Kisebb javítások végrehajtása.
Ha csak egy-két szoftver- vagy hardver-elem működése állt le, a
problémát megoldhatja a szoftver vagy az eszköz-illesztőprogramok
újratelepítése is. A szoftver és az illesztőprogramok gyári beállításának
visszaállításához,
lásd:
"Előre
telepített
szoftverek
és
illesztőprogramok helyreállítása" a 56. oldalon. Az előre nem beállított
szoftver és illesztőprogramok újratelepítésére vonatkozó utasításokat
megtekintheti a termék dokumentációjában, illetve a műszaki támogatás
honlapon.
2. Egy korábbi rendszerállapot visszaállítása.
Ha a szoftverek vagy illesztőprogramok újratelepítése nem segít, akkor a
probléma esetleg megoldható a rendszer egy korábbi állapotára történő
visszaállítással, amikor még minden megfelelően működött. Az
utasításokért lásd: "Visszatérés egy korábbi rendszerállapothoz" a 58.
oldalon.
Acer eRecovery Management - 55
3. A rendszer visszaállítása a gyári állapotba.
Ha semmi más nem oldja meg a problémát, és szeretné visszaállítani a
rendszert a gyári állapotra, olvassa el a "A rendszer visszaállítása a
gyári állapotba" a 59. oldalon.
Helyreállítás típusai
Előre telepített szoftverek és illesztőprogramok helyreállítása
A hibajavítás lépéseként előfordulhat, hogy újra kell telepítenie azokat a
szoftvereket és eszköz-illesztőprogramokat, amelyeket gyárilag előre
telepítettek a számítógépre. A helyreállítást elvégezheti a merevlemezről
illetve az elkészített helyreállítási lemezekről is.
• Új szoftver: Ha Ön a számítógépén egy nem előre beállított szoftvert
szeretné visszaállítani, kövesse az adott szoftver szoftvertelepítési
útmutatóját.
• Új illesztőprogramok: Ha Ön a számítógépén a nem előre beállított
illesztőprogramokat
szeretné
visszaállítani,
kövesse
az
illesztőprogramhoz mellékelt útmutatót.
Az előre beállított szoftver és illesztőprogramok helyreállítása:
Kattintson a Start > Minden program > Acer elemre, majd utána az Acer
eRecovery Management elemre.
-VAGY-
56
Ha Ön az alkalmazások és az illesztőprogramok helyreállító lemezről
állítja vissza a rendszert, helyezze a lemezt a meghajtóba, majd kattintson
a 3. lépésre, miután megnyílik az Acer alkalmazás helyreállítás főmenü.
1. Kattintson a Visszaállítás fülre, majd kattintson az Alkalmazások és az
illesztőprogramok újratelepítése elemre az Acer alkalmazás
helyreállítás főmenü megjelenítéséhez.
2. Kattintson a Tartalomjegyzék elemre a szoftver és illesztőprogramok
listájának megjelenítéséhez.
3. Kattintson a telepíteni kívánt elem ikonjára, majd kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat a telepítés befejezéséhez. Ismételje meg ezt a
lépést minden olyan tételre, amelyet újra szeretne telepíteni.
Acer eRecovery Management - 57
Visszatérés egy korábbi rendszerállapothoz
A Microsoft rendszervisszaállítás időszakosan ’pillanatképeket’ készít a
rendszer beállításairól, és helyreállítási pontként lementi azokat. A
nehezen megoldható szoftverproblémák esetén legtöbbször visszatérhet
ezeknek a helyreállítási pontoknak valamelyikéhez, ha újra szeretné
indítani a rendszert.
A Windows minden nap automatikusan létrehoz egy újabb helyreállítási
pontot, illetve minden olyan esetben is, amikor szoftvert vagy eszközillesztőprogramot telepít.
Tanács:
A
Microsoft
rendszervisszaállítás
használatával
kapcsolatban további információkért kattintson a Start, majd a Súgó
és támogatás opciókra. Írja be a windows rendszer visszaállítást a
Keresés a súgóban mezőbe, majd nyomja meg az Entert.
Helyreállítási pontra történő visszatéréshez:
1. Kattintson a Start > Vezérlőpult > Rendszer és biztonság >
Műveletközpont elemre, majd a Helyreállítás parancsra.
2. Kattintson Rendszer-visszaállítás eszköz megnyitása lehetőségre,
majd a Tovább gombra.
3. Válassza ki a kívánt visszaállítási pontot, majd a Tovább, és a
Befejezés gombot. Egy megerősítést kérő üzenet jelenik meg.
4. Kattintson az Igen lehetőségre. A rendszer ekkor visszaáll a megadott
helyreállítási pontra. Ez a folyamat eltarthat néhány percig, és
újraindíthatja a számítógépét.
58
A rendszer visszaállítása a gyári állapotba
Ha a számítógépe olyan problémákat tapasztal, amelyek más
módszerekkel nem javíthatók ki, előfordulhat, hogy mindent újra kell
telepítenie ahhoz, hogy a rendszer visszaálljon a gyári állapotba. Az
újratelepítést a merevlemez vagy a létrehozott helyreállítási lemezek
segítségével végezheti el.
Vigyázat: Ez a teljes helyreállítás mindent töröl a
merevlemezéről, majd újratelepíti a Windows-t és az összes
szoftvert és illesztőprogtamot, melyek előre telepítve lettek a
rendszerben. Ha a merevlemezen lévő fontos fájlokat meg tudja
nyitni, készítsen róluk biztonsági másolatot most.
Ha továbbra is fut a Windows, ld.: "Helyreállítás Windows-on belülről" a
59. oldalon.
Ha nem fut a Windows és az eredeti merevlemez még mindig működik,
ld.: "Helyreállítás merevlemezről az indítás alatt" a 60. oldalon.
Ha nem fut a Windows és az eredeti merevlemez teljesen újra lett
formattálva, vagy ha telepítette a csere merevlemezt, ld.: "Helyreállítás
helyreállító lemezekről" a 61. oldalon.
Helyreállítás Windows-on belülről
A Windows és az előre telepített szoftverek és illesztőprogramok
újratelepítéséhez:
Kattintson a Start > Minden program > Acer elemre, majd utána az Acer
eRecovery Management elemre.
Acer eRecovery Management - 59
Kattintson a Visszaállítás fülre, majd
visszaállítása gyári állapotba elemre.
Az
operációs
rendszer
Kattintson az Igen, majd a Start gombra. A párbeszédablak arról a
merevlemezről jeleníti meg az információt, melyre vissza lesz állítva az
operációs rendszer.
Vigyázat: A folyamat folytatásával a merevlemezen lévő összes
fájlt letörli.
Kattintson az OK gombra. A helyreállítási folyamat a számítógép
újraindításával indul, majd a fájlok merevlemezre történő másolásával
folytatódik. Ez eltarthat egy ideig, az Acer eRecovery Management
képernyő mutatja a folyamat állapotát.
Mikor befejeződött a helyreállítás, egy párbeszédablak jelenik meg, hogy
indítsa újra a számítógépet.
Nyomja meg az OK gombot a számítógép újraindításához.
Kövesse
a
képernyőn
rendszerbeállításnál.
megjelenő
utasításokat
az
első
Helyreállítás merevlemezről az indítás alatt
A Windows és az előre telepített szoftverek és illesztőprogramok
újratelepítéséhez:
1. Kapcsolja be a számítógépet, majd nyomja meg az <Alt> + <F10>
billentyűt az indítás során az Acer eRecovery Management
megnyitásához.
60
2. Kattintson Az operációs rendszer visszaállítása gyári állapotba
elemre.
3. Vigyázat: A folyamat folytatásával a merevlemezen lévő összes fájlt
letörli.
4. Kattintson a Tovább elemre. A merevlemez eredeti, gyárilag betöltött
tartalma vissza lesz állítva. Ez a folyamat néhány percet vehet igénybe.
Helyreállítás helyreállító lemezekről
A Windows és az előre telepített szoftverek és illesztőprogramok
újratelepítéséhez:
1. Kapcsolja be a számítógépet, és helyezze be az első rendszerhelyreállító lemezt az optikai lemezes meghajtóba, majd indítsa újra a
számítógépet.
Vigyázat: A folyamat folytatásával a merevlemezen lévő összes
fájlt letörli.
Ha még nincs engedélyezve, akkor engedélyezni kell az F12 boot menüt:
A számítógép indításakor nyomja le az <F2>-t.
A főmenü kiválasztásához használja a bal vagy jobb nyilat.
Nyomja le a lefelé mutató gombot, amíg az F12 boot menüt kiválasztja,
ekkor nyomja le az <F5> gombot, így ez a beállítás Engedélyezett-re
változik (Enabled).
A Kilépés (Exit) menü kiválasztásához használja a bal vagy jobb nyilat.
Válassza a Save Changes and Exit (Módosítások mentése és kilépés)
gombot, és nyomja le az Entert. A jóváhagyáshoz válassza az OK-t.
Acer eRecovery Management - 61
A számítógép újraindul.
1. Az indítás során nyomja le az <F12>-t az indítómenü megnyitása
érdekében. A boot menüből kiválaszthatja, hogy melyik eszközből
szeretne indítani, például a merevlemezről vagy az optikai lemezről.
2. A nyílbillentyűk segítségével válassza ki aCDROM/DVD sort (ez a sor a
következőképpen is kezdődhet: ’IDE 1...’), majd nyomja le az <Enter>
gombot. A Windows az Ön által behelyezett helyreállító lemezről telepít.
3. Amikor erre utaló felszólítást kap, helyezze be a második helyreállító
lemezt, majd a képernyőn megjelenő utasításokat követve végezze el a
helyreállítást.
62
A hordozható számítógép
szállítása
Ebben a részben tanácsokat, ötleteket talál azzal kapcsolatban, hogy mire
kell ügyelnie a számítógép szállítása vagy utazás közben.
Lekapcsolás az asztali munkahelyről
Ha le szeretné választani a számítógépről a külső tartozékokat, kövesse
az alábbi lépéseket:
1. Mentse el a megnyitott fájlokat.
2. Távolítson el minden adathordozót, hajlékonylemezt és CD-lemezt a
meghajtó(k)ból.
3. Állítsa le a számítógépet.
4. Hajtsa le a kijelzőt.
5. Húzza ki a hálózati adaptert.
6. Húzza ki a billentyűzet, a mutatóeszköz, a nyomtató, a külső monitor
vagy az egyéb külső eszköz csatlakozóját.
7. Nyissa ki a Kensington zárat, ha ilyennel rögzíti a számítógépet.
Mozgatás
Ha csak rövid távolságra viszi a számítógépet, például az íróasztalától a
tárgyalóba.
A hordozható számítógép szállítása - 63
A számítógép előkészítése
A számítógép áthelyezése előtt hajtsa le és reteszelje a kijelzőt, ezzel a
számítógép alvó üzemmódba lép. Így az épületen belül akárhova magával
viheti a számítógépet. Ha fel szeretné ébreszteni alvó módból a
számítógépet, nyissa fel a kijelzőt, majd röviden nyomja meg a
bekapcsoló gombot.
Ha egy ügyfél irodájába, vagy egy másik épületbe viszi a számítógépet,
érdemes kikapcsolnia:
Kattintson a Start majd a Leállítás gombra.
Vagy:
A számítógépet alvó üzemmódba helyezheti az <Fn> + <F4>
billentyűkombináció megnyomásával. Ezután hajtsa le és reteszelje a
kijelzőt.
Ha újra használni szeretné a számítógépet, oldja ki és hajtsa fel a kijelzőt,
majd röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot.
Megjegyzés: Ha az alvás állapotjelző nem világít, a számítógép
hibernált üzemmódba került és kikapcsolt. Ha az üzemállapot lámpa
nem világít, de az alvás állapotjelző igen, a számítógép alvó
üzemmódba lépett. Ha újból használni szeretné a számítógépet,
mindkét esetben röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot.
Megjegyezzük, hogy a számítógép hibernált üzemmódba léphet, ha
bizonyos ideig alvás üzemmódban volt.
64
Mit vigyen magával a megbeszélésekre
Ha a megbeszélés viszonylag rövid (két óránál rövidebb), akkor
valószínűleg elég csak a számítógépet vinnie. Ha hosszabb
megbeszélésre számít, vagy a számítógép akkumulátora nincs teljesen
feltöltve, akkor érdemes a hálózati adaptert is magával vinnie, majd a
tárgyalóteremben csatlakoztatnia a géphez.
Ha a tárgyalóteremben nincs fali dugaszolóaljzat, az akkumulátor
terhelését csökkentheti, ha alvó üzemmódba helyezi a számítógépet.
Nyomja meg az <Fn> + <F4> billentyűkombinációt, vagy hajtsa le a
kijelzőt, amikor éppen nem használja aktívan a számítógépet. Ha ismét
szüksége van a számítógépre, nyissa fel a kijelzőt (ha korábban
lehajtotta), majd röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot.
A számítógép hazaszállítása
Ha hazaszállítja a számítógépet az irodából, illetve otthonról viszi vissza
az irodába.
A számítógép előkészítése
Miután leválasztotta a számítógépet az asztali munkahelyéről, az alábbi
lépéseket követve készítse elő a gépet a hazaszállításra:
• Ellenőrizze, hogy minden adathordozót és CD-lemezt kivett-e a
meghajtó(k)ból. Ennek elmulasztása a meghajtó olvasófejének
sérüléséhez vezethet.
• Csomagolja a számítógépet olyan táskába, amelyben nem tud
csúszkálni, illetve ki van párnázva, így elejtés esetén is megfelelő
védelmet kap.
A hordozható számítógép szállítása - 65
Vigyázat: A számítógép fedele mellé ne csomagoljon semmit. A
fedélre nehezedő nyomás megrongálhatja a kijelzőt.
Mit vigyen magával
Hacsak nem rendelkezik otthon is egy-egy példánnyal az alábbiakból,
akkor vigye őket magával:
• Hálózati adapter és kábel.
• A kinyomtatott telepítési poszter.
További óvintézkedések
A számítógép védelme érdekében a munkahelye és otthona közötti
utazás során vegye figyelembe az alábbi tanácsokat:
• Tartsa magánál a számítógépet, így minimálisra csökkentheti a
hőmérsékletváltozások hatását.
• Ha hosszabb időre meg kell állnia, és nem viheti magával a
számítógépet, akkor hagyja a gépkocsi csomagtartójában, így
elkerülheti a túlzott felmelegedés veszélyét.
• A hőmérséklet és relatív páratartalom változásai páralecsapódást
okozhatnak a gépen. Hagyjon megfelelő időt arra, hogy a számítógép
felvegye a szobahőmérsékletet, és bekapcsolás előtt ellenőrizze a
kijelzőt, hogy nincs-e rajta páralecsapódás. Ha a hőmérsékletváltozás
több mint 10°C (18°F), akkor gondoskodjon arról, hogy a számítógép
lassan vegye fel a szobahőmérsékletet. Ha lehetséges, hagyja a
számítógépet 30 percre olyan helyen, ahol a hőmérséklet a külső és a
szobahőmérséklet között van.
66
Otthoni iroda felállítása
Amennyiben gyakran dolgozik otthon a számítógépén, érdemes egy
második hálózati adaptert beszereznie otthoni használatra. Egy második
adapterrel így nem kell többlet terhet szállítania haza és vissza.
Ha a számítógépet hosszabb ideig kívánja otthon használni, érdemes
külső billentyűzettel, monitorral és egérrel bővítenie.
Utazás a számítógéppel
Ha hosszabb útra indul, például a munkahelyéről
munkahelyére, vagy a környéken tesz rövidebb utazást.
egy
ügyfél
A számítógép előkészítése
Úgy készítse elő a számítógépet, mintha hazavinné. Ellenőrizze, hogy az
akkumulátor a számítógépben fel van-e töltve. A repülőtéri biztonsági
intézkedések miatt lehetséges, hogy be kell kapcsolnia a számítógépet,
mielőtt a beszállózónába vinné.
Mit vigyen magával
A következőket vigye magával:
• Hálózati adapter
• Teljesen feltöltött tartalék akkumulátor(ok)
• További nyomtatók illesztőprogramjainak fájljai, ha másik nyomtató
használatát tervezi
A hordozható számítógép szállítása - 67
További óvintézkedések
A számítógép hazaszállítására érvényes útmutatáson túl a készülék
védelme érdekében fogadja meg a következő utazással kapcsolatos
tanácsokat is:
• A számítógépet mindig személyi poggyászként vigye magával.
• Ha lehetséges, a számítógépet a biztonságiakkal ellenőriztesse. A
repülőtéri röntgenberendezések biztonságosak, de ne vigye át a
számítógépet fémdetektoron.
• Ne tegye ki a hajlékonylemezeket kézi fémdetektorok hatásának.
Nemzetközi utazás a számítógéppel
Ha másik országba utazik.
A számítógép előkészítése
Ugyanúgy készítse elő a számítógépet, mint általában az utazáshoz.
Mit vigyen magával
A következőket vigye magával:
• Hálózati adapter
• Olyan hálózati kábel, amely használható abban az országban, ahova
utazik
• Teljesen feltöltött tartalék akkumulátorok
• További nyomtatók illesztőprogramjainak fájljai, ha másik nyomtató
használatát tervezi
68
• A vásárlást igazoló dokumentum, arra az esetre, ha meg kellene
mutatnia a vámhatóság tisztviselőjének
• Az Utazók Nemzetközi Garancia-útlevele (International Travelers
Warranty passport)
További óvintézkedések
Ugyanazokat az óvintézkedéseket kell betartani, mint a számítógéppel
való utazásnál.
Mindezeken túl nemzetközi utazásnál a következő tanácsokat is vegye
figyelembe:
• Amikor másik országba utazik, ellenőrizze, hogy a helyi hálózati
feszültség és a hálózati adapter kábelének specifikációi megegyezők-e.
Ha nem, szerezzen be egy olyan hálózati adaptert, amelyik használható
a helyi hálózati feszültségen. A számítógép áramellátásához ne
használjon a háztartási gépekhez árult átalakító készleteket.
• Ha használja a modemet, ellenőrizze, hogy a modem és a csatlakozó
kompatibilis-e annak az országnak a távközlési rendszerével, amelybe
utazik.
A hordozható számítógép szállítása - 69
A számítógép biztonságba
helyezése
A számítógép értékes befektetés, amelyre vigyázni kell. Az alábbiakból
megtudhatja, hogyan védheti meg számítógépét, illetve hogyan
gondoskodhat róla.
A védelmi lehetőségek között hardveres és szoftveres megoldásokat
egyaránt talál, előbbire a biztonsági horony, utóbbira a jelszó
ad példát.
Számítógépes biztonsági zár használata
A
számítógép
Kensington-kompatibilis
biztonsági
zárhoronnyal
rendelkezik, amely lehetővé teszi biztonsági zár csatlakoztatását.
Hurkolja a számítógépes biztonsági zárhoz tartozó drótkötelet egy
mozdíthatatlan tárgy, például asztal vagy zárt fiók fogantyúja köré. Illessze
be a horonyba a zárat, majd a kulcsot elfordítva rögzítse. Kaphatók kulcs
nélküli modellek is.
70
Jelszavak használata
A jelszavak az illetéktelen hozzáféréstől védik a számítógépet. Jelszavak
megadásával több szinten is védheti a számítógépet és az adatokat:
• A „felügyelői jelszó” (Supervisor Password) a BIOS segédprogramba
való jogosulatlan belépéstől és annak használatától védi a
számítógépet. Ha engedélyezi, akkor a BIOS segédprogramba való
belépéshez be kell írni ezt a jelszót. Lásd: "BIOS segédprogram" a 73.
oldalon.
• A „felhasználói jelszó” (User Password) a jogosulatlan használattól védi
a számítógépet. A maximális biztonság érdekében használjon ilyen
jelszót, továbbá a rendszert úgy állítsa be, hogy rendszerindításkor és
hibernálásból visszatéréskor is kérjen jelszót.
• A „rendszerindítási jelszó” (Password on Boot) a jogosulatlan
használattól védi a számítógépet. A maximális biztonság érdekében
használjon ilyen jelszót, továbbá a rendszert úgy állítsa be, hogy
rendszerindításkor és hibernálásból visszatéréskor is kérjen jelszót.
Fontos! Őrizze meg gondosan a felügyelői jelszót! Ha elfelejti ezt
a jelszót, forduljon a kereskedőhöz vagy valamelyik hivatalos
szervizközponthoz.
Jelszavak beírása
Ha valamilyen jelszót kell megadnia, egy beviteli ablak jelenik meg a
kijelző közepén.
• Ha meg van adva felügyelői jelszó, akkor rendszerindításkor, az <F2>
billentyű megnyomásakor a gép kéri ezt a jelszót; a BIOS
segédprogram csak ezt követően nyílik meg.
A számítógép biztonságba helyezése - 71
• Írja be a felügyelői jelszót, majd nyomja meg az <Enter> billentyűt.
Ekkor megnyílik a BIOS segédprogram. Ha a jelszót hibásan írta be,
figyelmeztető üzenet jelenik meg. Próbálja újra, majd nyomja meg az
<Enter> billentyűt.
• Ha meg van adva felhasználói jelszó és a rendszerindítási jelszó
beállítás engedélyezve van, akkor rendszerindításkor a gép jelszót kér.
• Írja be a felhasználói jelszót, majd nyomja meg az <Enter> billentyűt;
ezt követően használhatja a számítógépet. Ha a jelszót hibásan írta be,
figyelmeztető üzenet jelenik meg. Próbálja újra, majd nyomja meg az
<Enter> billentyűt.
Fontos! A jelszó megadását háromszor kísérelheti meg. Három
sikertelen próbálkozás után a rendszer inaktív állapotba kerül.
Ebben az esetben nyomja meg és négy másodpercig tartsa
lenyomva a bekapcsoló gombot, ekkor a számítógép kikapcsol.
Kapcsolja be ismét a számítógépet, majd próbálkozzon újra.
Jelszavak megadása
A jelszavakat a BIOS segédprogrammal lehet megadni.
72
BIOS segédprogram
A BIOS segédprogram olyan hardverkonfiguráló program, amelyet a
számítógép Basic Input/Output System (alapszintű be- és kiviteli rendszer,
BIOS) rendszerébe építettek be.
A számítógép már megfelelően konfigurálva és optimalizálva van, ezért
ezt a segédprogramot nem kell futtatnia. Ha azonban konfigurációs
problémák lépnek fel, szükség lehet a használatára.
A BIOS segédprogram elindításához nyomja meg az <F2> billentyűt a
bekapcsolási önteszt alatt, amíg az Aspire logó látható a képernyőn.
Rendszerindítási sorrend
A BIOS segédprogramban a rendszerindítás sorrendjének beállításához
lépjen be a BIOS segédprogramba, majd a képernyő felső részén
megjelenő elemek közül válassza a Boot pontot.
Disk-to-disk recovery engedélyezése
A disk-to-disk recovery (hard disk recovery, lemezről lemezre helyreállítás,
illetve merevlemezes helyreállítás) funkció engedélyezéséhez lépjen be a
BIOS segédprogramba, majd a képernyő felső részén megjelenő elemek
közül válassza a Main pontot. A képernyő alsó részén keresse meg a
D2D Recovery pontot, majd az <F5> és az <F6> billentyű segítségével
állítsa be a következő értéket: Enabled.
BIOS segédprogram - 73
Jelszavak megadása
A rendszerindítási jelszó megadásához lépjen be a BIOS
segédprogramba, majd a képernyő felső részén megjelenő elemek közül
válassza a Security pontot. Keresse meg a Password on boot: elemet,
majd az <F5> és az <F6> billentyűvel engedélyezze a funkciót.
74
Csatlakozás egy hálózathoz
Hordozható számítógépe teljes körű mobil számítástechnikai megoldást
nyújt Önnek.
Csatlakozási lehetőségek
A portok lehetővé teszik, hogy ugyanolyan perifériákat csatlakoztasson a
számítógéphez, mint egy asztali PC-hez. A különféle külső eszközöknek a
számítógépre való csatlakoztatásával kapcsolatban az alábbi részben
talál útmutatást.
Beépített hálózati csatoló
A beépített hálózati csatoló segítségével Ethernet alapú hálózatra
csatlakoztathatja a számítógépet.
Csatlakozás egy hálózathoz - 75
A hálózati kapcsolat létrehozásához csatlakoztasson egy Ethernet kábelt
a számítógép bal oldalán lévő hálózati csatlakozóaljzat és a hálózati aljzat
vagy a hub csatlakozója közé.
76
DVD filmek lejátszása
Ha DVD-meghajtó modul van beszerelve az optikai meghajtó helyére,
akkor DVD filmeket is le tud játszani a számítógépen.
1. DVD kiadása.
Fontos! Amikor először indítja el a DVD-lejátszót, a program kéri
a régiókód megadását. A DVD-lemezeket hat régióra osztják. Ha
egyszer a DVD-meghajtón beállítottak egy régiókódot, csak
annak a régiónak a lemezeit fogja lejátszani. A régiókódot
legfeljebb ötször lehet beállítani (beleértve a legelső alkalmat is),
ezután az utolsónak beállított régiókód állandósul. A
merevlemez visszaállítása nem állítja vissza a régiókódok
beállításának számát. A jelen szakaszban, az alábbiakban
feltüntetett táblázatban megtalálja a DVD filmek régiókódját.
2. A DVD film lejátszása néhány másodperc múlva automatikusan
elkezdődik.
Régiókód
1
2
3
4
5
6
Ország vagy régió
USA, Kanada
Európa, Közel-Kelet, Dél-Afrika, Japán
Délkelet-Ázsia, Tajvan, Dél-Korea
Latin-Amerika, Ausztrália, Új-Zéland
Független Államok Közössége, Afrika egyes részei, India
Kínai Népköztársaság
DVD filmek lejátszása - 77
Megjegyzés: A régiókód megváltoztatásához helyezzen be a DVDmeghajtóba egy másik régióba tartozó DVD filmet. További
információt a súgóban talál.
78
Memória b ő ví t és
Ha memóriát szeretne szerelni a gépbe, kövesse az alábbi lépéseket:
1. Kapcsolja ki a számítógépet, húzza ki a hálózati adaptert (ha be volt
dugva), majd vegye ki az akkumulátort. Ezután fordítsa meg a
számítógépet, úgy, hogy hozzáférjen az aljához.
2. Távolítsa el a csavart a memóriarekesz fedeléből, majd emelje fel és
távolítsa el a memória fedelét.
3. Átlósan helyezze be a modult a foglalatba (a), majd óvatosan nyomja le,
amíg a helyére nem pattan (b).
4. Helyezze vissza a memóriarekesz fedelét, majd rögzítse a csavarral.
5. Tegye vissza az akkumulátort, majd csatlakoztassa a hálózati adaptert.
6. Kapcsolja be a számítógépet.
Memória bővítés - 79
A számítógép automatikusan érzékeli és újrakonfigurálja a teljes memória
méretét. Ha tanácsra van szüksége, forduljon szakemberhez vagy a
legközelebbi Acer forgalmazóhoz.
80
Universal Serial Bu s (USB)
Az USB 2.0 port egy nagy sebességű soros busz, segítségével
rendszererőforrások lekötése nélkül csatlakoztathat USB perifériákat.
Universal Serial Bus (USB) - 81
Akkumulátor
A számítógép tartozéka az egyes feltöltések között hosszú üzemidőt
biztosító akkumulátor.
Az akkumulátor jellemzői
Az akkumulátor jellemzői a következők:
• A jelenlegi akkumulátortechnológiákra épül.
• Lemerülése előtt képes jelzést adni.
Ha csatlakoztatja a számítógéphez a hálózati adaptert, akkor a készülék
újratölti az akkumulátort. A számítógép a használat közbeni töltést is
támogatja, vagyis Ön az akkumulátor töltése közben is folytathatja a
munkát. Ugyanakkor a számítógép kikapcsolt állapota mellett jóval
gyorsabban végezhető el a töltés.
Az akkumulátor jó szolgálatot tehet az utazások vagy az
áramkimaradások során. Javasoljuk, hogy mindig hordjon magával
tartalékként egy másik, teljesen feltöltött akkumulátort is. A tartalék
akkumulátor megrendeléséről a viszonteladótól kaphat információt.
82
Az akkumulátor töltése
Ha fel szeretné tölteni az akkumulátort, akkor először ellenőrizze, hogy
megfelelően illeszkedik-e az akkumulátorfoglalatba. Csatlakoztassa a
hálózati adaptert a számítógéphez, majd az elektromos hálózathoz. A
számítógépet az akkumulátor töltése közben is használhatja. Ugyanakkor
az akkumulátor töltése a számítógép kikapcsolt állapota mellett jóval
gyorsabban végezhető el.
Megjegyzés: Javasoljuk, hogy este, mielőtt lefekszik, töltse fel az
akkumulátort. Ha az utazás előtti éjszakán feltölti az akkumulátort,
akkor másnap teljesen feltöltött géppel indulhat el.
Az új akkumulátor kondicionálása
Az új akkumulátorokkal a használatba vételük előtt érdemes elvégezni az
alábbi kondicionálási eljárást:
1. A számítógép bekapcsolása nélkül helyezze be az új akkumulátort.
2. Csatlakoztassa
akkumulátort.
a
hálózati
adaptert,
és
töltse
fel
teljesen
az
3. Húzza ki a hálózati adaptert.
4. Kapcsolja be a számítógépet, és kezdje el akkumulátorról használni.
5. Teljesen merítse le az akkumulátort, amíg meg nem jelenik a
lemerülésre vonatkozó figyelmeztetés.
6. Csatlakoztassa ismét a hálózati adaptert, és töltse fel teljesen az
akkumulátort.
Akkumulátor - 83
A fenti lépéseket megismételve háromszor töltse fel teljesen, majd merítse
le az akkumulátort.
Minden új vagy hosszabb ideig nem használt akkumulátorral végezze el a
fenti kondicionálási eljárást. Ha a számítógépet két hétnél hosszabb ideig
fogja tárolni, akkor javasoljuk, hogy távolítsa el belőle az akkumulátort.
Vigyázat: Ne tegye ki az akkumulátort 0°C alatti vagy 45°C feletti
hőmérsékletnek. A különösen alacsony vagy magas
hőmérséklet károsíthatja az akkumulátort.
Az akkumulátor a kondicionálás révén éri el a maximális töltési
kapacitását. Ha nem végzi el az eljárást, akkor előfordulhat, hogy nem
tudja igénybe venni az akkumulátor teljes kapacitását, illetve az
akkumulátor élettartamának lerövidülésével is számolnia kell.
Az akkumulátor élettartamának hosszát az alábbi használati körülmények
is hátrányosan befolyásolják:
• A számítógép hálózati tápellátással való használata úgy, hogy közben
az akkumulátor a gépben található. Ha folyamatosan hálózati
tápellátásról használja a számítógépet, akkor javasoljuk, hogy a teljes
feltöltését követően távolítsa el az akkumulátort.
• A fenti teljes feltöltési és lemerítési művelet végrehajtásának
elmulasztása.
• Gyakori használat; minél többet használja az akkumulátort, az annál
hamarabb fogja elérni az élettartamának végét. Egy átlagos
számítógépes akkumulátor élettartama körülbelül 300 feltöltés.
84
Az akkumulátor élettartamának optimalizálása
Az akkumulátor élettartamának optimalizálása az akkumulátor minél
teljesebb
kihasználására,
illetve
a
töltési/újratöltési
ciklusok
meghosszabbítására és az újratöltés hatékonyságának javítására irányul.
Javasoljuk, hogy kövesse az alábbi ajánlásokat:
• Vásároljon egy kiegészítő akkumulátort is.
• Ha lehetséges, akkor használjon hálózati tápellátást. Az akkumulátort
csak út közben vegye igénybe.
• A használaton kívüli PC-kártyákat vegye ki a gépből, mert azok
továbbra is energiaellátást igényelnek (bizonyos modellek esetében).
• Az akkumulátort hűvös, száraz helyen tárolja. A javasolt
hőmérséklettartomány a 10°C – 30°C közötti. Magasabb hőmérsékleten
felgyorsul az akkumulátor önkisülésének folyamata.
• A túl gyakori újratöltés csökkenti az akkumulátor élettartamát.
• Ügyeljen a hálózati adapter és az akkumulátor kezelésére.
Az akkumulátor töltési szintjének ellenőrzése
A Windows telepmérője folyamatosan jelzi az akkumulátor töltöttségi
szintjét. A kurzort a tálcán lévő akkumulátor/tápellátás ikon fölé húzva
megtekintheti az akkumulátor pillanatnyi töltöttségi szintjét.
Az akkumulátor lemerülésére vonatkozó figyelmeztetés
Ha akkumulátorról üzemelteti a számítógépet, akkor figyelje a Windows
telepmérőjének jelzéseit.
Akkumulátor - 85
Figyelmeztetés: Ha megjelenik az akkumulátor lemerülésére
vonatkozó figyelmeztetés, akkor minél hamarabb csatlakoztassa
a hálózati adaptert. Ha az akkumulátor teljesen lemerül, és a
számítógép kikapcsol, akkor előfordulhat, hogy elveszíti
bizonyos adatait.
Ha megjelenik az akkumulátor lemerülésére vonatkozó figyelmeztetés,
akkor a körülményektől függ, hogy mit érdemes tennie:
Helyzet
Rendelkezésre áll
a hálózati adapter
és egy elektromos
aljzat.
Rendelkezésre áll
egy teljesen
feltöltött
akkumulátor.
86
Javasolt művelet
1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a
számítógéphez, majd az elektromos aljzatba.
2. Mentse az összes szükséges fájlt.
3. Folytassa a munkát.
Ha gyorsan újra szeretné tölteni az akkumulátort,
akkor kapcsolja ki a számítógépet.
1. Mentse az összes szükséges fájlt.
2. Zárja be az összes alkalmazást.
3. Kapcsolja ki a számítógépet.
4. Cserélje ki az akkumulátort.
5. Kapcsolja be a számítógépet, és folytassa a
munkát.
Helyzet
Nem áll
rendelkezésre a
hálózati adapter
vagy elektromos
aljzat. Nincs Önnél
tartalék
akkumulátor.
Javasolt művelet
1. Mentse az összes szükséges fájlt.
2. Zárja be az összes alkalmazást.
3. Kapcsolja ki a számítógépet.
Az akkumulátor behelyezése és eltávolítása
Fontos! Az akkumulátornak a számítógépből való eltávolítása
előtt csatlakoztassa a hálózati adaptert, amennyiben tovább
szeretné használni a számítógépet. Egyébként előbb kapcsolja ki
a számítógépet.
Az akkumulátor behelyezése:
1. Igazítsa az akkumulátort az akkumulátorfoglalathoz. Ügyeljen arra,
hogy az érintkezők előre nézzenek, az akkumulátor felső oldala pedig
felfelé.
2. Csúsztassa be az akkumulátort a foglalatba, majd finoman nyomja be,
amíg a helyére nem rögzül.
Az akkumulátor eltávolítása:
1. Az akkumulátor kioldógombját elcsúsztatva oldja ki az akkumulátort.
2. Húzza ki az akkumulátort a foglalatból.
Akkumulátor - 87
Gyakran ismétlő dő kérdések
Az alábbiakban összefoglaltunk néhány a számítógép használata közben
gyakran előforduló problémát. A problémák leírásához egyszerű
válaszokat, megoldásokat is mellékeltünk.
Megpróbáltam bekapcsolni a gépet, de nem indul el, illetve nem tölti be
az operációs rendszert.
Tekintsen az üzemállapot jelzőfényre:
• Ha nem világít, a számítógép nem kap tápellátást. Ellenőrizze a
következőket:
• Ha a számítógép akkumulátorról üzemel, akkor lehetséges, hogy az
akkumulátor lemerült, és nem képes energiával ellátni a készüléket.
Csatlakoztassa a hálózati adaptert, és töltse fel az akkumulátort.
• Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter megfelelően csatlakozik-e a
számítógéphez és a fali dugaszolóaljzatba.
• Ha a jelzőfény világít, ellenőrizze a következőket:
• Van lemez az optikai meghajtóban? Távolítsa el, majd nyomja meg a
<Ctrl> + <Alt> + <Del> billentyűket a rendszer újraindításához.
• Csatlakoztatott USB tároló eszközt (USB meghajtót vagy
okostelefont) a számítógépéhez? Távolítsa el, válassza le, majd
nyomja meg a <Ctrl> + <Alt> + <Del> billentyűket a rendszer
újraindításához.
88
Semmi nem jelenik meg a kijelzőn.
A számítógép teljesítményszabályozó rendszere az energiatakarékosság
érdekében automatikusan kikapcsolta a kijelzőt. A kijelzőt bármelyik
billentyű lenyomásával visszakapcsolhatja.
Ha a billentyűk lenyomásával nem lehet visszakapcsolni a kijelzőt, annak
a következő okai lehetnek:
• A fényerő nagyon alacsonyra van állítva. Az
billentyűkombinációt lenyomva növelje a fényerőt.
<Fn> +
< >
• A megjelenítési mód külső monitorra van állítva. A kijelző
átkapcsolásának gyorsbillentyűjét <Fn> + <F5> lenyomva állítsa vissza
kiválasztott megjelenítő eszköznek a számítógép kijelzőjét.
• Ha az alvás állapotjelző lámpa világít, akkor a számítógép alvás
üzemmódban van. Ha fel akarja ébreszteni a számítógépet, röviden
nyomja meg a bekapcsoló gombot.
Nem szól a számítógép hangszórója.
Ellenőrizze a következőket:
• Lehetséges, hogy el van némítva a hangszóró. Tekintsen a Windows
tálcán található hangerőszabályzás ikonra. Ha át van húzva, kattintson
az ikonra, majd törölje a jelet az Elnémítás jelölőnégyzetből.
• Lehet, hogy a hangerő túl alacsony. Tekintsen a Windows tálcán
található hangerőszabályzás ikonra. illetve a hangerőt a
hangerőszabályzó gombokkal is állíthatja.
Gyakran ismétlődő kérdések - 89
• Ha a számítógép előoldali panelén található vonali kimenet porthoz
fülhallgató, fejhallgató vagy külső hangszóró van csatlakoztatva, akkor
a beépített hangszórók automatikusan kikapcsolnak.
A számítógép bekapcsolása nélkül szeretném kinyitni az optikai
meghajtó tálcáját.
Az optikai meghajtón van egy mechanikus kiadófurat. A fiók kinyitásához
egyszerűen illessze a furatba egy toll hegyét vagy egy iratkapcsot, majd
finoman nyomja be.
A billentyűzet nem reagál.
Csatlakoztasson egy külső billentyűzetet a számítógép hátlapján vagy
elején található USB porthoz. Ha a külső billentyűzet működik, akkor
lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos szervizközponttal,
mert lehetséges, hogy a beépített billentyűzet kábele meglazult.
A nyomtató nem működik.
Ellenőrizze a következőket:
• Ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakoztatva
dugaszolóaljzatba, valamint be van-e kapcsolva.
van-e
egy
fali
• Ellenőrizze, hogy a nyomtató kábele megfelelően csatlakoztatva van-e
egy USB porthoz, illetve a nyomtató megfelelő portjához.
90
Helyreállító CD-lemezek nélkül szeretném visszaállítani a számítógép
eredeti beállításait.
Megjegyzés: Ha a rendszer több nyelvet támogat, akkor a későbbi
helyreállítási műveleteknél csak a rendszer első indításakor
kiválasztott operációs rendszer és nyelv használható.
Ez a helyreállítási folyamat segít Önnek visszaállítani a C: meghajtót az
eredetileg telepített szoftver tartalommal olyan állapotba, mint amikor a
laptopot megvette. A C: meghajtó helyreállításához kövesse az alábbi
lépéseket. (A C: meghajtót formázza a művelettel, és töröl minden rajta
található adatot.) Fontos, hogy a művelet megkezdése előtt készítsen
biztonsági másolatot az adatállományokról.
A visszaállítás megkezdése előtt ellenőrizze a BIOS beállításait.
1. Ellenőrizze, hogy aktiválva van-e az Acer disk-to-disk recovery
funkció.
2. Győződjön meg arról, hogy a D2D Recovery beállítás a Main pontban
Enabled állapotra van állítva.
3. Mentse el a módosításokat, majd lépjen ki a BIOS segédprogramból. A
rendszer újraindul.
Megjegyzés: A BIOS segédprogram eléréséhez a bekapcsolási
önteszt (POST) alatt nyomja meg az <F2> billentyűt.
A helyreállítás elindítása:
1. Indítsa újra a rendszert.
2. Miközben az Acer logó látható, a helyreállítási folyamat elindításához
nyomja meg egyszerre az <Alt> + <F10> billentyűket.
Gyakran ismétlődő kérdések - 91
3. A rendszer helyreállítását a képernyőn megjelenő utasításokat követve
végezheti el.
Fontos! Ez a funkció 15 GB területet foglal a merevlemez rejtett
partícióján.
Szervizszolgáltatás kérése
Utazók Nemzetközi Garanciája (International Travelers Warranty; ITW)
A számítógépre érvényes az Utazók Nemzetközi Garanciája (International
Travelers Warranty; ITW), amely utazás közben biztonságot és nyugalmat
nyújt Önnek. A szervizközpontok világméretű hálózata készséggel áll
rendelkezésére.
A számítógéphez mellékelve van egy ITW útlevél. Ez az útlevél mindent
tartalmaz, amit az ITW programról tudnia kell. A füzetben megtalálható a
rendelkezésére álló hivatalos szervizközpontok listája. Kérjük, gondosan
tanulmányozza át az útlevelet.
Legyen mindig kéznél az ITW útlevele, különösen utazás közben,
ellenkező esetben nem részesülhet a támogatási központok által nyújtott
szolgáltatások előnyeiből. A vásárlást igazoló dokumentumokat helyezze
az ITW útlevél borítólapjának belső oldalán kialakított tasakba.
Ha abban az országban, ahova utazott, nincs az Acer által felhatalmazott
szerviz, akkor a világ bármely pontján lévő irodánkkal kapcsolatba léphet.
Kérjük, látogassa a www.acer.com honlapot.
92
Mielőtt telefonálna
Ha telefonos segítségkérés céljából felhívja az Acert, kérjük, készítse elő
a következő információkat, illetve a hívás során legyen a számítógépe
mellett. Az Ön segítségével csökkenthetjük a híváshoz szükséges időt, és
hatékonyabban tudjuk megoldani problémáit. Ha a számítógép
hibaüzenetet jelenít meg vagy sípol, jegyezze fel a képernyőn
megjelenteket (vagy a hangjelzések számát és sorrendjét).
A következő információkat kérjük Öntől:
Név: ___________________________________
Cím: ___________________________________
Telefonszám: ____________________________
Gép típusa és modellszám: _________________
Sorozatszám: ___________________________
A vásárlás időpontja: ______________________
Gyakran ismétlődő kérdések - 93
Hibaelhárítás
Ebben a fejezetben a gyakrabban előforduló rendszerhibák elhárításához
nyújtunk segítséget. Ha problémába ütközik, először tanulmányozza át az
alábbi részeket, és csak ezt követően forduljon szakemberhez. A
súlyosabb hibák elhárításához szükség lehet a számítógép felnyitására.
Ne kísérelje meg a számítógép felnyitását, inkább lépjen kapcsolatba a
kereskedővel
vagy
kérjen
segítséget
valamelyik
hivatalos
szervizközponttól.
Hibaelhárítási tanácsok
A hordozható számítógép a felmerült problémák megoldását
hibaüzeneteknek a képernyőn történő megjelenítésével segíti.
Ha a rendszer hibaüzenetet ír ki, vagy hibára utaló jelek fordulnak elő,
tanulmányozza át a lejjebb található, „Hibaüzenetek” című részt. Ha a
probléma nem oldható meg, lépjen kapcsolatba a kereskedővel. Lásd
"Szervizszolgáltatás kérése" a 92. oldalon.
Hibaüzenetek
Ha a rendszer hibaüzenetet ír ki, jegyezze fel, majd tegye meg a
megfelelő javító lépéseket. Az alábbi táblázat – betűrendben – a
hibaüzeneteket és a javasolt intézkedéseket tartalmazza.
Hibaüzenetek
CMOS battery bad
CMOS checksum
error
94
Javító intézkedés
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
hivatalos szervizközponttal.
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
hivatalos szervizközponttal.
Hibaüzenetek
Disk boot failure
Javító intézkedés
Helyezzen a külső meghajtóba egy (bootolható)
rendszerlemezt, majd az <Enter> billentyű
lenyomásával indítsa újra a rendszert.
Equipment
A bekapcsolási önteszt (POST) alatt nyomja
configuration error
meg az <F2> billentyűt, ezzel belép a BIOS
segédprogramba; majd a kilépéshez válassza
az Exit (Kilépés) parancsot.
Hard disk 0 error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
hivatalos szervizközponttal.
Hard disk 0 extended Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
type error
hivatalos szervizközponttal.
I/O parity error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
hivatalos szervizközponttal.
Keyboard error or no Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
keyboard connected hivatalos szervizközponttal.
Keyboard interface Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
error
hivatalos szervizközponttal.
Memory size
A bekapcsolási önteszt (POST) alatt nyomja
mismatch
meg az <F2> billentyűt, ezzel belép a BIOS
segédprogramba; majd a kilépéshez válassza
az Exit (Kilépés) parancsot.
Ha a javító intézkedések megtétele ellenére sem szűnik meg a probléma,
kérjük, lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy valamelyik hivatalos
szervizközponttal.
- 95
Jogszabályi és biztonsági
tudnivalók
FCC nyilatkozat
A készüléket vizsgálatnak vetették alá, amelynek során megállapítást nyert, hogy a
készülék teljesíti az FCC szabályzatának 15. pontja szerinti, B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg,
hogy a lakóépületekben megfelelő védelmet nyújtsanak a káros zavarokkal szemben. A
készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha nem a használati
utasításnak megfelelően helyezték üzembe és használják, akkor megzavarhatja a rádiós
távközlést.
Az azonban nem garantálható, hogy egy adott telepítés esetén nem lép fel interferencia.
Ha a készülék zavart kelt a rádiós vagy a televíziós vételben, és ezt a készülék be- és
kikapcsolásával egyértelműen meg lehet állapítani, akkor a felhasználó a zavarok
megszüntetésére a következő lépéseket teheti meg:
- A vevőantennát állítsa más irányba, vagy helyezze át.
- Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
- A készüléket csatlakoztassa más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba,
mint amelyhez a vevő csatlakozik.
- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy gyakorlott rádiós/televíziós szakembertől.
Megjegyzés: árnyékolt kábelek
Az FCC előírásainak betartása érdekében a készüléket más számítástechnikai
eszközökhöz kizárólag árnyékolt kábellel szabad csatlakozni.
96
Megjegyzés: perifériák
A készülékhez kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok,
nyomtatók stb.) szabad csatlakoztatni, amelyek megfelelnek a B osztályú eszközökre
előírt határértékeknek. A határértékeknek nem megfelelő perifériák használata esetén
zavar léphet fel a rádiós és a televíziós vételben.
Vigyázat: A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által a számítógép működtetésére biztosított jogát.
Megjegyzés Kanada számára
A B osztályos digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 előírásnak.
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Megfelel az orosz szabályozó tanúsítványoknak és előírásoknak
Tudnivalók az LCD kijelző képpontjairól
Az LCD egységet nagypontosságú gyártási eljárásokkal készítik. Ennek ellenére
előfordulhat, hogy egyes pixelek (képpontok) nem megfelelően világosodnak ki, illetve
fekete vagy piros pontként jelennek meg. Ennek nincs hatása a tárolt képre, és nem jelent
meghibásodást.
Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli LAN és/vagy
Bluetooth csatolóval felszerelt modellekre vonatkozik.
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók - 97
Az engedélyezett szolgáltatásokkal fellépő rádiós interferencia elkerülése érdekében a
készüléket beltéri használatra tervezték.
A készülék megfelel mindazon országok vagy régiók rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli csatoló használatát engedélyezték. A
konfigurációtól függően a készülék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul). Az alábbi
információk az ilyen készülékekre vonatkoznak.
Nyilatkozat az EU szabályoknak való megfelelésről
Az Acer ezúton kijelenti, hogy jelen számítógép terméksorozat megfelel az 1999/5/EC
irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
Vezeték nélküli üzemi csatornák különböző tartományokhoz
Észak-Amerika
2,412-2,462 GHz
Ch01 - Ch11
Japán
2,412-2,484 GHz
Ch01 - Ch14
Európa ETSI
2,412-2,472 GHz
Ch01 - Ch13
Franciaország: Tiltott vezeték nélküli frekvencia tartományok
Franciaország egyes területein korlátozott a frekvencia tartományok használata. A
maximálisan engedélyezett teljesítmény beltéren:
- 10 mW a teljes 2,4 GHz tartomány esetében (2400 MHz – 2483,5 MHz)
- 100 mW a 2446,5 MHz és 2483,5 MHz közötti tartományok esetében
Megjegyzés: A 10 - 13 csatornák a 2446,6 MHz – 2483,5 MHz frekvencia
tartományokban üzemelnek.
A kültéri használatnak számos lehetősége van: Magántulajdonon, vagy közszereplő
személyek magántulajdonán a Védelmi Minisztérium előzetes engedélyezése
szükséges, maximum 100 mW teljesítmény mellett a 2446,5 – 2483,5 MHz
tartományokban. Köztulajdonon kültéri használata nem engedélyezett.
98
Az alább felsorolt területeken, a teljes 2,4 GHz tartomány esetében:
- A maximálisan engedélyezett teljesítmény beltéren 100 mW
- A maximálisan engedélyezett teljesítmény kültéren 10 mW
Területek, melyeken a 2400 – 2483,5 MHz frekvencia tartomány engedélyezett EIRP-vel,
beltéren kevesebb mint 100 mW, kültéren pedig kevesebb mint 10 mW teljesítménnyel:
01 Ain Orientales
25 Doubs
59 Nord
71 Saone et Loire
02 Aisne
26 Drome
60 Oise
75 Paris
03 Allier
32 Gers
61 Orne
82 Tarn et Garonne
05 Hautes Alpes
36 Indre
63 Puy Du Dome
84 Vaucluse
08 Ardennes
37 Indre et Loire
88 Vosges
09 Ariege
41 Loir et Cher
64 Pyrenees
Atlantique
11 Aude
45 Loret
66 Pyrenees
12 Aveyron
50 Manche
67 Bas Rhin
90 Territoire de
Belfort
16 Charente
55 Meuse
68 Haut Rhin
94 Val de Marne
24 Dordogne
58 Nievre
70 Haute Saone
89 Yonne
Ez a követelmény idővel változhat, ami lehetővé teheti a későbbiekben, hogy a vezeték
nélküli LAN kártyáját több területen használhassa Franciaországban.
Legfrissebb információért kérjük, ellenőrizze az ART honlapját (www.art-telecom.fr).
Megjegyzés: Az Ön WLAN kártyájának teljesítménye kevesebb mint 100 mW, de több
mint 10 mW.
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók - 99
Nemzeti kódok listája
A készülék a következő országokban használható:
Ország
ISO 3166
Ország
kétjegyű kód
ISO 3166
kétjegyű kód
Ausztria
AT
Málta
MT
Belgium
BE
Hollandia
NT
Ciprus
CY
Lengyelország
PL
Cseh Köztársaság
CZ
Portugália
PT
Dánia
DK
Szlovákia
SK
Észtország
EE
Szlovénia
SL
Finnország
FI
Spnyolország
ES
Franciaország
FR
Svédország
DK
Németország
DE
Egyesült Királyság
GB
Görögország
GR
Izland
IS
Magyarország
HU
Liechtenstein
LI
Írország
IE
Norvégia
NO
Olaszország
IT
Svájc
CH
Lettország
LV
Bulgária
BG
Litvánia
LT
Románia
RO
Luxemburg
LU
Törökország
TR
100
Az FCC rádiófrekvenciás biztonsági követelményei
A vezeték nélküli LAN Mini PCI kártya és a Bluetooth kártya sugárzási teljesítménye
messze az FCC által engedélyezett rádiófrekvenciás határérték alatt van. A készüléket
ennek ellenére úgy kell használni, hogy a használat során az emberekre gyakorolt hatás
mértéke a lehető legkisebb legyen:
1. A felhasználókat kérjük, hogy kövessék az FCC vezeték nélküli csatolókkal
rendelkező berendezésekre vonatkozó biztonsági előírásait, amelyeket minden
rádiófrekvenciával működő csatolóval rendelkező berendezés használati utasítása
tartalmaz.
Vigyázat: Az FCC rádiófrekvenciás sugárzási határértékeinek betartása érdekében
működés közben legalább 20 cm távolság legyen a kijelzőbe épített vezeték nélküli
LAN Mini PCI kártya és a környezetében tartózkodó személyek között.
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók - 101
Megjegyzés: A vezeték nélküli Mini PCI kártya diversity-átvitel funkciót alkalmaz. Az ilyen
típusú átvitelnél mindig csak az egyik antenna bocsát ki rádiófrekvenciás sugárzást. A
sugárzásra használt antenna kiválasztása automatikusan történik, illetve a megfelelő
minőségű rádiós átvitel érdekében a felhasználó kézzel is választhat antennát.
1. A készülék az 5,15 - 5,25 GHz-es frekvenciatartományban működik, ezért csak
beltérben használható. Az FCC a készülék használatát beltérre korlátozza, ugyanis
az 5,15 - 5,25 GHz-es frekvenciatartomány használata miatt a közös csatornát
használó mobil műholdas rendszerekkel fellépő interferenciákat csak így lehet a
minimálisra csökkenteni.
2. Az 5,25 - 5,35 és az 5,65 - 5,85 GHz-es frekvenciatartomány elsődleges használói a
nagy teljesítményű radarberendezések. Az ilyen radarállomások zavarhatják és/vagy
károsíthatják a készüléket.
3. A helytelen üzembe helyezés vagy szakszerűtlen használat a rádiótávközlésben
zavarokat kelthet. A belső antenna bármilyen megváltoztatása az FCC engedély és a
garancia megvonásával jár.
Kanada – alacsony teljesítményű, engedélyre nem köteles rádiófrekvenciás
távközlési eszközök (RSS-210)
A személyekre ható rádiófrekvenciás mezők (RSS-102)
A hordozható számítógép kis erősítésű, belső antennákat alkalmaz, amelyek nem
bocsátanak ki a Health Canada által a lakosság számára megadott határértékeket
meghaladó rádiófrekvenciás sugárzást. További információkat a 6. biztonsági
szabályzatban, a Health Canada honlapján talál: www.hc-sc.gc.ca/rpb.
A készülék megfelel a kanadai RSS210 ipari szabványnak.
Ez a B osztályos készülék megfelel a kanadai ICES-003 előírások 4. kiadásának, illetve
az RSS-210előírás 4. (2000 decemberi), illetve 5. (2001 novemberi) kiadásainak.
„Az engedélyezett szolgáltatásokkal fellépő rádiófrekvenciás interferencia megelőzése
érdekében a készüléket beltéri használatra tervezték, az ablakoktól távol, a maximális
árnyékolás érdekében. A berendezés (vagy az átvitelt biztosító antennájának) kültéri
használatát engedélyeztetni kell.”
102
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001).
« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une
licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afin de fournir
un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à
l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.
Vigyázat: Amennyiben IEEE 802.11a vezetéknélküli LAN készüléket használ, az az
5,15 - 5,25 GHz-es frekvenciatartományban működik, ezért csak beltérben
használható. A kanadai ipari előírás a készülék használatát beltérre korlátozza,
ugyanis az 5,15 - 5,25 GHz-es frekvenciatartomány használata miatt a közös
csatornát használó mobil műholdas rendszerekkel fellépő interferenciákat csak így
lehet a minimálisra csökkenteni. Az 5,25 - 5,35 és az 5,65 - 5,85 GHz-es
frekvenciatartomány
elsődleges
használói
a
nagy
teljesítményű
radarberendezések. Az ilyen radarállomások zavarhatják és/vagy károsíthatják a
készüléket.
Annak érdekében, hogy az E.I.R.P. (Tényleges izotóp kisugárzott teljesítmény) korlát
szerint meghatározott 5,25 - 5,35 és az 5,725 - 5,85 GHz-es frekvenciatartományba
essen a készülék a PTP (pontról pontra való adatátvitel) működés esetén, a maximális
sugárzási teljesítménynyereség jelen készülék esetében 6 dBi.
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók - 103
LCD PANEL ERGONOMIC SPECIFICATIONS
Design viewing distance
500 mm
Design inclination angle
0.0°
Design azimuth angle
90.0°
Viewing direction range class
Class IV
Screen tilt angle
85.0°
Design screen illuminance
­ Illuminance level:
[250 + (250cosα)] lx where α = 85°
­ Color: Source D65
Reflection class of LCD panel
(positive and negative polarity)
Image polarity
Reference white:
Pre-setting of luminance and color
temperature @ 6500K (tested
under BM7)
Pixel fault class
104
­ Ordinary LCD: Class I
­ Protective LCD: Class III
Both
­ Yn
­ u'n
­ v'n
Class II
Download PDF

advertising