Acer | TravelMate 6410 | Acer TravelMate 6410 User Manual

TravelMate 6460/6410 sorozat
Felhasználói útmutató
Copyright © 2006. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva.
TravelMate 6460/6410 sorozat Felhasználói útmutató
Eredeti kiadás: 12/2006
A kiadó fenntartja a jelen kiadványban foglalt információk rendszeres megváltoztatásának jogát,
anélkül, hogy az átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítene. A változtatások ennek
az útmutatónak az új kiadásaiban vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek
meg. A vállalat sem nyíltan, sem burkoltan nem nyilatkozik a kiadvány tartalmáról, nem vállal rá
garanciát, továbbá kifejezetten visszautasítja, hogy bármilyen meghatározott célra való
alkalmasságra vagy eladhatóságra vonatkozó garanciát nyújtana.
Jegyezze fel a lenti helyre a modellszámot, a sorozatszámot, illetve a vásárlás időpontját és helyét.
A sorozatszám és a modellszám a számítógépre ragasztott címkén található. Minden a készülékkel
összefüggő kapcsolatfelvétel során fel kell tüntetni a sorozatszámot, a modellszámot és a
vásárlással kapcsolatos adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak semmilyen részletét
nem szabad sokszorosítani, adatfeldolgozó rendszerben tárolni vagy továbbítani, legyen az
bármilyen formában vagy eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással,
képrögzítéssel vagy másképp.
TravelMate 6460/6410 sorozatú hordozható számítógép
Modellszám: _________________________
Sorozatszám: ________________________
Vásárlás időpontja: ____________________
Vásárlás helye: _______________________
Az Acer és az Acer logó az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékeinek neveit
vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
iii
Biztonsági és a kényelmes
használattal kapcsolatos információk
Biztonsági tudnivalók
Kérjük, gondosan tanulmányozza át az alábbi útmutatást. Későbbi tájékozódás
céljából őrizze meg ezt a dokumentumot. A terméken feltüntetett figyelmeztetéseket
és tudnivalókat mindig vegye figyelembe.
A készülék kikapcsolása tisztítás előtt
Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaszolóaljzatból.
Ne használjon folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A tisztításhoz használjon
vízzel nedvesített kendőt.
A készülék csatlakoztatásával és leválasztásával kapcsolatos
figyelmeztetések
A tápegységnek az elektromos hálózatra való csatlakoztatása és arról való
leválasztása során kövesse az alábbi útmutatást:
A tápegység telepítését a tápkábelnek az elektromos hálózati aljzatba való
csatlakoztatása előtt végezze el.
A tápegységnek a számítógépről való leválasztása előtt húzza ki a tápkábelt.
Ha a rendszer több áramforrással is rendelkezik, akkor a rendszer tápellátásának
megszüntetését az összes tápegység összes tápkábelének lehúzásával végezze el.
A hozzáférhetőséggel kapcsolatos figyelmeztetések
Győződjön meg arról, hogy a tápkábel csatlakoztatására használt aljzat könnyen
hozzáférhető, és a lehető legközelebb van a készüléket működtető személyhez. Ha
meg kell szakítania a készülék áramellátását, akkor ezt a tápkábelnek az elektromos
aljzatból való kihúzásával tegye meg.
A PCMCIA és az Express foglalatokban lévő vakkártyákkal
kapcsolatos figyelmeztetés
Amikor Ön kézhez kapja a számítógépet, akkor annak PCMCIA és Express
foglalatában vakkártya található. A vakkártyák a használaton kívüli foglalatokat
védik a portól, a fémes tárgyaktól és az egyéb szennyeződésektől. Őrizze meg a
vakkártyát. A későbbiek során, amikor nem lesz kártya a PCMCIA vagy az Express
Card foglalatban, még használhatja.
ELŐVIGYÁZATOSSÁG a hallgatáshoz
Hallása védelme érdekében kövesse ezeket az útmutatásokat.
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, amíg tisztán és kényelmesen nem hallja.
•
Ne növelje a hangerőt, miután fülei hozzászoktak a hangerőhöz.
iv
•
Hosszabb ideig ne hallgasson nagy hangerővel zenét.
•
A zajos környezet kirekesztésére ne növelje a hangerőt.
•
Csökkentse a hangerőt, ha nem hallja a közelében lévő emberek beszédét.
Figyelmeztetések
•
•
•
•
•
•
Ne használja a készüléket víz közelében.
Ne helyezze a készüléket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. A készülék
leeshet és súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a készülék megbízható működéséhez szükséges
szellőzést szolgálják, illetve védik a gépet a túlmelegedéstől. A nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad a készüléket
ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezve elzárni. A készüléket
soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, valamint beépíteni, hacsak
nincs biztosítva a megfelelő szellőzése.
Soha ne dugjon a burkolat résein keresztül tárgyakat a készülékbe, mert
veszélyes feszültséget hordozó ponthoz érhet hozzá, vagy rövidzárlatot
okozhat, ami tűzhöz vagy áramütéshez vezethet. Soha ne öntsön folyadékot a
készülékre vagy a készülékbe.
A belső összetevők sérülésének és az akkumulátor szivárgásának elkerülése
érdekében ne helyezze a készüléket rezgő felületre.
Soha ne használja sportolás vagy edzés közben, illetve bármely más olyan
környezetben, ahol a rezgések miatt váratlan rövidzárak alakulhatnak ki,
megrongálódhatnak a motoros eszközök – merevlemez, optikai meghajtó –,
vagy veszélyt jelenthet a lítium ionos akkumulátor.
Az elektromos energia használata
•
•
•
•
•
A készüléket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni.
Ha nem biztos abban, hogy milyen feszültség áll rendelkezésére, lépjen
kapcsolatba a kereskedővel vagy a helyi áramszolgáltatóval.
Ne tegyen semmit a hálózati kábelre. Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ a készülékkel, akkor ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóba csatlakoztatott berendezések összesített áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a fali dugaszolóaljzathoz csatlakoztatott berendezések összesített
áramfelvétele nem haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Az elektromos dugaljat, elosztót vagy csatlakozót ne terhelje túl túlságosan sok
készülék csatlakoztatásával. Az összesített áramfelvétel ne haladja meg a
mellékáramkör névleges teljesítményének 80 százalékát. Ha elosztót használ,
akkor a terhelés ne haladja meg az elosztó névleges terhelhetőségének 80
százalékát.
A készülék hálózati adaptere háromerű, földelt dugóval van ellátva. A dugó
csak földelt elektromos aljzatba illeszkedik. A hálózati adapter csatlakoztatása
előtt győződjön meg arról, hogy az elektromos dugalj megfelelően földelve van.
Földeletlen dugaljba ne csatlakoztassa a dugót. Ha tanácsra van szüksége,
forduljon villanyszerelőhöz.
v
Figyelem! A földelő érintkező a biztonságot szolgálja. Megfelelő
földelés nélküli elektromos dugalj használata áramütéshez és/
vagy sérüléshez vezethet.
Megjegyzés: A földelő érintkező a közeli egyéb elektromos eszközök
által generált, a készülék teljesítményét esetlegesen rontó zaj ellen is
jó védelmet biztosít.
•
Csak a készülékhez való, megfelelő típusú hálózati csatlakozókábelt
használjon (a tartozékok dobozában található). A kábel bontható csatlakozású
legyen: UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal rendelkező, SPT-2 típusú, 7 A
névleges áramerősségű, 125 V minimális feszültségű, VDE vagy hasonló
jóváhagyással. A maximális kábelhossz 4,6 méter.
A készülék szervizelése
Ne kísérletezzen a termék javításával, mert a felnyitással vagy a burkolat
eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki magát.
Bízzon minden javítást a szerviz szakképzett munkatársaira.
A következő esetekben húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját, és forduljon a
szerviz szakképzett munkatársaihoz:
•
Ha a hálózati kábel vagy a csatlakozó sérült vagy meghorzsolódott.
•
Ha folyadékot öntöttek a készülékbe.
•
Ha a készüléket esőnek vagy víznek tették ki.
•
Ha a készüléket leejtették vagy a burkolata megsérült.
•
Ha a készülék működésében olyan jelentős változás állt be, ami javítás
szükségességére utal.
•
Ha a készülék – a kezelési utasítás betartása mellett – nem működik
megfelelően.
Megjegyzés: Csak azokat a beállításokat módosítsa, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel az egyéb beállítások módosítása
károsodáshoz vezethet, és szakképzett technikus számára is
hosszan tartó munkát jelenthet a normál működési körülmények
visszaállítása.
vi
Az akkumulátor cseréje
A hordozható számítógép lítium akkumulátorral működik. Az akkumulátort kizárólag
a készülékhez mellékelttel azonos típusúra cserélje le. Másfajta akkumulátor
használata tűzveszéllyel vagy robbanásveszéllyel járhat.
Figyelem! Figyelem! Az akkumulátorok helytelen használat
esetén felrobbanhatnak. Ne szedje szét és ne dobja tűzbe őket! A
gyermekektől tartsa távol. A használt akkumulátorok
hulladékkezelésekor kövesse a helyi szabályozásokat.
A telefonvonalakkal kapcsolatos biztonsági tudnivalók
•
•
A berendezés javításakor vagy szétszerelésekor mindig ki kell húzni
telefoncsatlakozót a fali aljzatból.
Ne használja a telefont (hacsak nem vezeték nélküli típus) villámlás idején.
A villámlás miatt fennáll a közvetett elektromos áramütés veszélye.
Figyelem! Az összetevők hozzáadásakor vagy cseréjekor
biztonsági okokból ne használjon nem megfelelő alkatrészeket.
A vásárlási lehetőségekről kérjen tájékoztatást a viszonteladótól.
További biztonsági információk
A készülék és tartozékai kisméretű alkatrészeket tartalmazhatnak. Tartsa ezeket
távol a kisgyermekektől.
Üzemeltetési környezet
Figyelem! Biztonsági okokból kapcsolja ki az összes vezeték
nélküli, rádiós átvitelt végző eszközt, ha a hordozható
számítógépet az alábbi körülmények között használja. Ilyen
eszköz többek között, de nem kizárólagosan a vezeték nélküli
hálózati csatoló, a Bluetooth-csatoló és a 3G kommunikációs
csatoló.
Mindig tartsa be az adott területen érvényes előírásokat, és mindig kapcsolja ki a
készüléket, ha a használata tiltott, illetve interferenciát vagy kárt okozhat. A
készüléket csak a normál használati helyzetben működtesse. Normál használat
mellett, illetve az antennáját az emberi testtől legalább 1,5 cm-re helyezve (lásd az
alábbi ábrát) a készülék megfelel a rádiófrekvenciás hatásoknak való kitételre
vonatkozó előírásoknak. A készüléket tartsa távol a fémtárgyaktól, és a testétől
mindig tartsa legalább a fent említett távolságra. Az adatfájlok és az üzenetek
sikeres átviteléhez az eszköznek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége.
vii
Egyes esetekben késlekedhet az adatfájlok és az üzenetek továbbítása, amíg ilyen
kapcsolat elérhetővé nem válik. Ügyeljen arra, hogy az átvitel befejezéséig betartsa
a fenti, a távolságtartásra vonatkozó előírásokat. A készülék egyes részei
mágnesesek. A készülék magához vonzhatja a fémes anyagokat. A hallókészüléket
viselő személyek ne tartsák a hallókészülékkel ellátott fülökhöz a készüléket. Ne
helyezzen bankkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt a készülék
közelébe, mert ezzel a rajta tárolt információk törlését okozhatja.
Orvosi készülékek
A rádiós átvitelt végző eszközök, például a vezeték nélküli telefonok használata
miatt zavarok jelentkezhetnek az elégtelen védelemmel ellátott orvosi készülékek
működésében. Ha bármilyen kérdése van, illetve meg szeretné tudni, hogy az adott
készülék megfelelő árnyékolással rendelkezik-e a külső rádiófrekvenciás energiával
szemben, akkor forduljon orvoshoz vagy a készülék gyártójához. Az egészségügyi
intézményekben, ha bármilyen erre utaló szabály van érvényben, kapcsolja ki a
készüléket. A kórházakban és az egyéb egészségügyi intézményekben sok helyen
használnak olyan készülékeket, amelyek érzékenyek lehetnek a külső
rádiófrekvenciás hatásokra.
Szívritmus-szabályozók A szívritmus-szabályozók gyártóinak ajánlásai szerint a
vezeték nélküli készülékek és a szívritmus-szabályozók között az esetleges
interferenciák elkerülése érdekében legalább 15,3 cm-es távolságot kell tartani.
Ezek az ajánlások összhangban vannak a vezeték nélküli technológiákkal
foglalkozó független kutatóintézetek ajánlásaival. A szívritmus-szabályozót használó
személyeknek a következőkre kell ügyelniük:
•
A készüléket mindig legalább 15,3 cm-re kell tartani a szívritmus-szabályozótól.
•
Bekapcsolt állapotban a készüléket nem szabad a szívritmus-szabályozó
közelében hordozni. Ha interferencia fellépése vélelmezhető, akkor ki kell
kapcsolni vagy távolabbra kell helyezni a készüléket.
Hallókészülékek A digitális vezeték nélküli készülékek egy része interferenciát
okoz egyes hallókészülékeknél. Ha interferenciát tapasztal, akkor forduljon a
szolgáltatóhoz.
Járművek
A rádiófrekvenciás jelek zavarhatják a helytelenül beszerelt vagy rosszul árnyékolt
elektronikus rendszerek, például az elektronikus befecskendező rendszerek, az
elektronikus blokkolásgátlók, az elektronikus sebességszabályozók és a
légzsákrendszerek működését. További információt a jármű vagy az utólagosan
beszerelt készülék gyártójától, illetve annak képviselőjétől kaphat. A készülék
javítását vagy járműbe való beszerelését csak szakképzett személy végezheti. A
helytelen beszerelés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó
garancia érvénytelenné válását okozhatja. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a jármű
minden vezeték nélküli készüléke helyesen van-e rögzítve, és megfelelően
működik-e. A készülékkel és annak részegységeivel vagy tartozékaival azonos
fülkében, rekeszben ne tároljon gyúlékony folyadékot, gázt vagy egyéb
robbanékony anyagot. Ha légzsákkal felszerelt járműben utazik, akkor ne feledje,
hogy a légzsák nagy erővel nyílhat ki. A légzsák fölé, illetve a légzsák kinyílási
viii
területére ne helyezzen semmilyen tárgyat, ideértve a rögzített és a hordozható
vezeték nélküli készülékeket is. A jármű belterébe hibásan beszerelt vezeték nélküli
készülékek a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhatnak. A készülék
repülőgépen való használata tilos. Mielőtt repülőgépre szállna, kapcsolja ki a
készüléket. A vezeték nélküli eszközöknek a repülőgépen való használata
veszélyeztetheti a repülőgép működését, megzavarhatja a vezeték nélküli
telefonhálózatot, illetve ütközhet a jogszabályok előírásaival.
Robbanásveszélyes környezetek
Az esetlegesen robbanásveszélyes levegőjű helyeken kapcsolja ki a készüléket, és
vegye figyelembe az összes jelzést és egyéb utasítást. Esetlegesen
robbanásveszélyes levegőjű helyek mindazok, ahol normál esetben a jármű
motorjának leállítására szólítanák fel. Az ilyen helyeken a szikrák robbanást, illetve
személyi sérüléshez, rosszabb esetben halálhoz vezető tüzet okozhatnak. Az
üzemanyagtöltő pontokon, például a töltőállomások üzemanyag-szivattyúinak
közelében kapcsolja ki a készüléket. Az üzemanyagraktárakban és az -elosztó
létesítményekben, a vegyi üzemekben és a robbantási területeken gondosan
tanulmányozza a rádiós készülékek használatára vonatkozó előírásokat. Az
esetlegesen robbanásveszélyes levegőjű területeket általában – de nem minden
esetben – jelöléssel látják el. Ideértendők a hajók fedélközei, a vegyi szállítási és
tároló létesítmények, a cseppfolyósított földgázt (például propán-butánt) használó
járművek, illetve azok a helyek, ahol a levegő vegyi anyagokat vagy egyéb
részecskéket, például port, gabonaport vagy fémport tartalmaz.
Segélykérő hívások
Figyelmeztetés: A készülékkel nem lehet segélykérő hívást bonyolítani. Ha
segélykérő hívást szeretne indítani, akkor mobiltelefonnal vagy egyéb
telefonrendszerrel kell kezdeményeznie a hívást.
ix
Hulladékkezelési útmutatás
Ha többé már nincs szüksége a készülékre, ne dobja a szemétbe.
A környezetszennyezés csökkentése és a globális környezet leheto legnagyobb
mértékű védelme érdekében kérjük, gondoskodjon a készülék újrafelhasználásáról.
Az elektromos és elektronikus hulladékok (Waste from Electrical and Electronics
Equipment, WEEE) kezelésével kapcsolatos szabályokról a http://global.acer.com/
about/sustainability.htm címen talál információkat.
Higanytartalom
LCD/CRT monitort vagy megjelenítőt tartalmazó kivetítők vagy egyéb elektronikus
termékek esetében:
Az ebben a termékben található fényforrás/fényforrások higanyt tartalmaznak, és a
helyi, állami vagy szövetségi jogszabályok előírásai szerint újra kell hasznosítani
őket. További információkat az Electronic Industries Alliance www.eiae.org című
webhelyén talál. Ha a fényforrások újrahasznosításával kapcsolatban további
tájékoztatást szeretne kapni, látogasson el a www.lamprecycle.org webhelyre.
x
Az ENERGY STAR egy – a köz- és a magánszféra együttműködésén alapuló –
kormányzati program, amelynek révén a fogyasztók költséghatékony, a minőségnek
vagy a szolgáltatások sokoldalúságának a feláldozása nélkül óvhatják a
környezetet. Az ENERGY STAR minősítéssel rendelkező termékek a US
Environmental Protection Agency (az USA környezetvédelmi hivatala, EPA) és a US
Department of Energy (az USA energiaügyi minisztériuma, DOE) által előírt szigorú
energiahatékonysági előírások betartásával járulnak hozzá a melegházhatást okozó
gázok kibocsátott mennyiségének csökkentéséhez. Egy átlagos háztartásban az
elektromos készülékek által elfogyasztott energia 75 százaléka akkor kerül
felhasználásra, amikor ezek a készülékek ki vannak kapcsolva. Az ENERGY STAR
minősítéssel rendelkező háztartási elektromos készülékek kikapcsolt állapotban
akár 50 százalékkal kevesebb energiát használnak fel, mint a hagyományos
készülékek. További információk: http://www.energystar.gov és
http://www.energystar.gov/powermangement.
Az ENERGY STAR partnereként az Acer Inc. meggyőződött arról, hogy a jelen
készülék megfelel az ENERGY STAR az energiagazdálkodásra vonatkozó
irányelveinek.
A termékben gyári állapotában engedélyezve van az energiagazdálkodás:
•
A kijelző alvó módjának aktiválása, ha a felhasználó 15 percig nem
használja a készüléket.
•
A számítógép alvó módjának aktiválása, ha a felhasználó 30 percig nem
használja a készüléket.
•
•
A számítógép felélesztése alvó módból a bekapcsoló gombbal.
Az Acer ePower Management alkalmazással további energiakezelési
beállítások is megadhatók.
xi
A kényelmes használattal kapcsolatos tanácsok
és információk
A számítógép-használók hosszasabb munka után sokszor szem- és fejfájásra
panaszkodnak. A több órán keresztül számítógép előtt dolgozó személyek fizikai
sérülés veszélyének is ki vannak téve. A hosszú munkavégzési időszakok, a
helytelen testtartás, a hibás munkavégzési szokások, a stressz, a rossz
munkakörülmények, a személyes egészségi állapot és egyéb tényezők jelentős
mértékben növelik a fizikai sérülés veszélyét.
A helytelen számítógép-használat kéztőcsatorna szindróma, íngyulladás, ínburokgyulladás vagy egyéb mozgásszervi panaszok kialakulásához vezethet. A
következő tünetek jelentkezhetnek a kézben, a csuklókban, a karokban, a vállban, a
nyakban és a hátban:
•
zsibbadtság, égő vagy bizsergő érzés
•
•
•
•
sajgás, fájdalom, nyomásérzékenység
fájás, duzzanat, lüktetés
merevség, feszülés
hidegség, gyengeség
Ha a fenti tüneteket tapasztalja, illetve bármilyen más ismétlődő vagy folyamatosan
jelentkező kényelmetlenséget és/vagy fájdalmat érez a számítógép használata
miatt, azonnal forduljon orvoshoz, illetve tájékoztassa a vállalatának egészségügyi
és biztonsági részlegét.
Az alábbi részben a számítógép kényelmesebb használatához talál tanácsokat.
A komfortzóna megkeresése
A monitor állását módosítva, lábtartó használatával vagy a szék magasságának
beállításával a lehető legnagyobb kényelemben helyezkedjen el, és keresse meg
saját komfortzónáját. Vegye figyelembe a következő tanácsokat:
•
ne maradjon túl sokáig ugyanabban a pozícióban
•
•
•
•
•
•
lehetőleg ne dőljön előre, és ne hajlítsa hátra magát
rendszeresen álljon fel és járkáljon egy kicsit, felszabadítva a combizmait a
nyomás alól
rövid szüneteket tartva pihentesse a nyakát és a vállait
ne feszítse meg az izmait, ne rántsa meg a vállát
a külső kijelzőt, a billentyűzetet és az egeret helyesen, kényelmesen elérhető
módon helyezze el
ha többet tekint a monitorra, mint a nyomtatott dokumentumokra, akkor a nyak
terhelésének csökkentése érdekében helyezze a monitort az asztal közepére
Ügyeljen a látására!
A monitor több órán keresztül tartó nézése, a rossz szemüveg vagy kontaktlencse, a
ragyogó fények, a helyiség túl erős megvilágítása, a gyengén fókuszált képernyő, a
kisméretű betűk használata és az alacsony kontrasztú kijelzők megterhelik a
szemet. Az alábbiakban a szem terhelésének csökkentésére adunk javaslatokat.
xii
Szem
•
Gyakran pihentesse a szemét.
•
•
A monitorról elvéve a tekintetét, és egy távoli pontra nézve rendszeresen
tartson szünetet.
Pislogjon gyakran, ezzel megelőzi a szemének kiszáradását.
Kijelző
Tartsa tisztán a kijelzőt.
•
•
•
•
•
•
A fejét tartsa a képernyő felső élénél magasabban, így lefelé kell irányítania a
tekintetét, amikor a képernyő kézepére néz.
A kijelző fényerejét és/vagy kontrasztját kényelmes, a szöveg olvasható és a
grafikák tiszta megjelenítését biztosító szintre állítsa be.
A ragyogást és a tükröződéseket a következőkkel csökkentheti:
•
•
az ablak vagy az egyéb fényforrás felé a képernyő szélét fordítsa
•
•
•
•
használjon irányított megvilágítást
függönnyel, redőnnyel vagy napellenzővel csökkentse a helyiség
megvilágítását
módosítsa a kijelző betekintési szögét
használjon ragyogáscsökkentő szűrőt
használjon képernyőellenzőt, például egy a kijelző felső szélével
párhuzamos kartonlapot
Kerülje a képernyő kényelmetlen betekintési szögű beállítását.
Huzamosabb ideig ne nézzen erős fényforrásba, például nyitott ablakon kifelé.
A megfelelő munkavégzési szokások kialakítása
A következő munkavégzési szokásokat felvéve a számítógép használatát kevésbé
megerőltetővé és termelékenyebbé teheti:
•
Rendszeresen és gyakran tartson szünetet.
•
•
•
Végezzen nyújtógyakorlatokat.
Gyakran szellőztessen.
Tornásszon rendszeresen, tartsa karban az egészségét.
Figyelem! A földelő érintkező a biztonságot szolgálja. Megfelelő
földelés né Javasoljuk, hogy ágyról vagy kanapéról ne használja
a számítógépet. Ha nem tudja az ilyen helyzeteket elkerülni,
akkor csak rövid ideig dolgozzon, rendszeresen tartson szünetet,
illetve végezzen nyújtógyakorlatokat.
Megjegyzés: További információk:AcerSystem User's Guide,
"Jogszabályi és biztonsági tudnivalók" a 105. oldalon.
xiii
Az első lépések
Köszönjük, hogy mobil számítástechnikai feladatai elvégzéséhez egy Acer sorozatú
hordozható számítógépet választott!
Útmutatók
Minden segítséget szeretnénk megadni Önnek új Acer gépének használatához,
ezért a következő útmutatókat dolgoztuk ki:
Az első a Kezdők számára... poszter, amely segítségére lesz a
számítógép üzembe helyezésénél.
A nyomtatott Felhasználói útmutató ismerteti új számítógépének
alapvető jellemzőit és funkciót. A számítógép még hatékonyabb
használatával kapcsolatban az AcerSystem User's Guide tartalmaz
útmutatást. Ez a kézikönyv részletes információkat tartalmaz például
az előre telepített segédprogramokról, az adat-helyreállításról, a
bővítési lehetőségekről és a hibaelhárításról. Emellett ismerteti a
garanciával kapcsolatos tudnivalókat, valamint a számítógépre
vonatkozó általános szabályokat és biztonsági előírásokat. A
kézikönyv Portable Document Format (PDF) formátumú, és gyárilag
telepítve van a számítógépre. Megnyitásához kövesse az alábbi
lépéseket:
1 Kattintson a következő elemekre:
Start, Minden program,
AcerSystem.
2 Kattintson a következő elemre: AcerSystem User's Guide.
Megjegyzés: A fájl megtekintéséhez szükség van az Adobe Reader
alkalmazásra. Ha az Adobe Reader nincs telepítve a számítógépre,
akkor az AcerSystem User's Guide elemre kattintva először az
Adobe Reader telepítőprogramja jelenik meg. A telepítés
elvégzéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Az
Adobe Reader használatával kapcsolatban a Súgó és támogatás
menüben talál útmutatást.
xiv
A számítógép gondozása és tippek a
használathoz
A számítógép be- és kikapcsolása
A számítógép bekapcsolásához egyszerűen nyomja meg és engedje fel az LCD
kijelző alatt, a gyorsindítás gombok mellett elhelyezkedő bekapcsoló gombot.
A bekapcsoló gomb helyét illetően lásd: "Elölnézet" a 15. oldalon.
A kikapcsoláshoz az alábbi műveletek egyikét kell elvégeznie:
•
Használja a Windows Kikapcsolás parancsát
Kattintson a következő elemekre: Start, A számítógép kikapcsolása, majd
kattintson a Kikapcsolás gombra.
•
Használja a bekapcsoló gombot
A számítógép kikapcsolható a kijelző lehajtásával, vagy az alvás gyorsbillentyű
megnyomásával is <Fn> + <F4>.
Megjegyzés: Ha a számítógépet nem tudja a szokásos módon
kikapcsolni, akkor nyomja meg és négy másodpercnél hosszabb ideig
tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot. Ha kikapcsolta a számítógépet
és újra be szeretné kapcsolni, akkor a bekapcsolás előtt legalább két
másodpercig várjon.
A számítógép gondozása
Számítógépe kiválóan fogja Önt szolgálni, ha vigyáz rá.
•
Ne tegye ki a számítógépet közvetlen napsugárzásnak. Ne helyezze hőforrás,
például fűtőtest közelébe.
•
Ne tegye ki a számítógépet 0 °C (32 °F) alatti vagy 50 °C (122 °F) feletti
hőmérsékletnek.
•
Ne tegye ki a számítógépet mágneses mező hatásának.
•
Ne tegye ki a számítógépet esőnek vagy nedvességnek.
•
Ne öntsön vizet vagy más folyadékot a számítógépre.
•
Ne tegye ki a számítógépet erős ütésnek vagy rázkódásnak.
•
Ne tegye ki a számítógépet pornak és piszoknak.
•
Ne tegyen semmilyen tárgyat a számítógépre.
•
Ne csapja le a kijelzőt, amikor lehajtja.
•
Soha ne tegye a számítógépet egyenetlen felületre.
A hálózati adapter gondozása
Néhány tanács a hálózati adapter gondozásához:
•
•
Az adaptert semmilyen más készülékhez ne csatlakoztassa.
Ne lépjen rá a hálózati kábelre, és ne tegyen rá súlyos tárgyakat. A hálózati
xv
kábelt és az egyéb kábeleket úgy helyezze el, hogy ne akadályozzák a
környezetében lévő személyek mozgását.
•
Amikor kihúzza a hálózati kábelt, akkor ne a kábelt, hanem magát a
csatlakozót húzza.
•
Hosszabbító kábel használatakor a csatlakoztatott berendezések összesített
névleges áramfelvétele nem haladhatja meg a hálózati kábel névleges
teljesítményét. Az azonos fali dugaszolóaljzatba csatlakoztatott berendezések
összesített névleges áramfelvétele nem haladhatja meg a biztosíték névleges
teljesítményét.
Az akkumulátor gondozása
Néhány tanács az akkumulátor gondozásához:
•
Csere esetén csak azonos típusú akkumulátort használjon. Az akkumulátor
eltávolítása vagy cseréje előtt kapcsolja ki a számítógépet.
•
Ne próbálja kibontani az akkumulátort. A gyermekektől tartsa távol.
•
Az elhasznált akkumulátoroktól a helyi jogszabályokat betartva szabaduljon
meg. Ha lehetséges, gondoskodjon az akkumulátor újrahasznosításáról.
Tisztítás és javítás
A számítógép tisztításakor kövesse az alábbi lépéseket:
1
Kapcsolja ki a számítógépet, és vegye ki az akkumulátorcsomagot.
2
Húzza ki a hálózati adaptert.
3
Puha, nedves kendőt használjon. Ne használjon folyékony vagy hajtógázos
tisztítószert.
Ha az alábbiak valamelyike történik:
•
a számítógépet leejtették vagy a burkolata megsérült
•
a számítógép nem működik megfelelően
Lásd: "Gyakran ismétlődő kérdések" a 79. oldalon.
xvi
iii
iii
vi
vi
vii
vii
viii
viii
ix
xi
xiii
xiii
xiv
xiv
xiv
xiv
xv
xv
1
1
2
4
7
8
9
11
13
14
15
15
17
18
19
20
21
22
29
30
31
31
33
33
35
35
36
38
40
Tartalom
Biztonsági és a kényelmes használattal kapcsolatos információk
Biztonsági tudnivalók
További biztonsági információk
Üzemeltetési környezet
Orvosi készülékek
Járművek
Robbanásveszélyes környezetek
Segélykérő hívások
Hulladékkezelési útmutatás
A kényelmes használattal kapcsolatos tanácsok és információk
Az első lépések
Útmutatók
A számítógép gondozása és tippek a használathoz
A számítógép be- és kikapcsolása
A számítógép gondozása
A hálózati adapter gondozása
Az akkumulátor gondozása
Tisztítás és javítás
Acer Empowering Technology
Az Empowering Technology jelszava
Acer eNet Management
Acer ePower Management
Acer ePresentation Management
Acer eDataSecurity Management
Acer eLock Management
Acer eRecovery Management
Acer eSettings Management
Windows Mobility Center
Ismerkedjen meg új Acer gépével!
Elölnézet
Elölnézet lehajtott kijelzővel
Bal oldali nézet
Jobb oldali nézet
Hátulnézet
Alulnézet
Specifikációk
Állapotjelzők
Gyorsindító gombok
FineTrack (követőpont) és kattintógombok
FineTrack alapfogalmak
Érintőpad
Alapvető tudnivalók az érintőpadról
A billentyűzet használata
Zároló billentyűk és a beépített numerikus billentyűzet
Windows billentyűk
Gyorsbillentyűk
Különleges billentyűk
Az optikai (CD vagy DVD) meghajtó tálcájának kinyitása
41
Hang
42
A hangerő állítása
42
A rendszer segédprogramjainak használata
43
Acer GridVista (kétmonitoros megjelenítés támogatása)
43
Launch Manager
45
Norton Internet Security
46
A számítógép biztonságba helyezése
47
Számítógépes biztonsági zár használata
48
Acer GraviSense
49
Az Acer GraviSense használata
49
A merevlemezes meghajtó védelme
49
Anti-Theft (Lopás elleni védelem)
50
Az Anti-Theft jelszava
53
Acer TPM
54
Felhasználói szerepek
54
Az Acer Security Platform inicializálása és felügyelete
55
A felhasználók hitelesítése
56
A kulcsok áttelepítése másik rendszerre
57
Acer TPM-alapú ujjlenyomat-olvasó
59
Jelszó kiválasztása
59
Szabályos letapogatási eljárás
59
Az ujjlenyomatok kezelése és a TPM-lapka által végzett további
titkosítás
60
Rendszerindítási védelem használata
64
Ujjlenyomat-alapú rendszerindítási hitelesítés
64
Az ujjlenyomat-alapú rendszerindítási hitelesítés engedélyezése64
Biomenu
65
A rendszer összeomlása után hogyan állíthatók vissza az
adatok?
68
Az intelligens kártya (SmartCard) használata
69
A SmartCard regisztrálása
70
A PlatinumSecure futtatása
70
A PlatinumKey futtatása
73
Jelszavak használata
74
Jelszavak beírása
74
Jelszavak beállítása
75
BIOS segédprogram
76
Rendszerindítási sorrend
76
Jelszó
76
Jelszavak beállítása az ujjlenyomat-felismeréshez
76
Az Acer TPM-alapú védelem engedélyezése vagy letiltása
77
Disk-to-disk recovery engedélyezése
78
Gyakran ismétlődő kérdések
79
Szervizszolgáltatás kérése
83
Utazók Nemzetközi Garanciája
(International Travelers Warranty; ITW)
83
Mielőtt telefonálna
83
Akkumulátor
Az akkumulátor jellemzői
Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása
Az akkumulátor behelyezése és eltávolítása
Az akkumulátor töltése
Az akkumulátor töltési szintjének ellenőrzése
Az akkumulátor élettartamának optimalizálása
Az akkumulátor lemerülésére vonatkozó figyelmeztetés
A hordozható számítógép szállítása
Lekapcsolás az asztali munkahelyről
Leválasztás az Acer ezDock II/II+ egységről
Mozgatás
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával a megbeszélésekre
A számítógép hazaszállítása
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával
További óvintézkedések
Otthoni iroda felállítása
Utazás a számítógéppel
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával
További óvintézkedések
Nemzetközi utazás a számítógéppel
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával
További óvintézkedések
Bővítés kiegészítőkkel
Csatlakozási lehetőségek
Fax-/adatmodem
Beépített hálózati csatoló
Gyors infravörös
Universal Serial Bus (USB)
IEEE 1394 port
PC-kártyafoglalat
ExpressCard
Memória beszerelése
Szoftverhasználat
DVD filmek lejátszása
Energiagazdálkodás
Acer eRecovery Management
Biztonsági mentés készítése
Mentési lemez írása
Visszaállítás és helyreállítás
Hibaelhárítás
Hibaelhárítási tanácsok
Hibaüzenetek
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
84
84
84
85
86
86
86
87
88
88
88
88
88
89
89
89
90
90
90
91
91
91
91
91
91
92
92
93
93
93
94
94
95
95
96
97
98
99
99
100
101
101
102
102
103
103
103
105
FCC megjegyzés
A modemre vonatkozó megjegyzések
Nyilatkozat a lézerekre vonatkozó biztonsági előírásoknak
való megfelelésről
Tudnivalók az LCD kijelző képpontjairól
Macrovision szerzői jogvédelmi megjegyzés
Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés
Általános tudnivalók
Európai Unió (EU)
Az FCC rádiófrekvenciás biztonsági követelményei
Kanada – alacsony teljesítményű, engedélyre nem köteles
rádiófrekvenciás távközlési eszközök (RSS-210)
Federal Communications Comission
Declaration of Conformity
LCD panel ergonomic specifications
Tárgymutató
105
106
106
107
107
107
108
108
109
111
112
114
115
1
Acer Empowering Technology
Az Empowering Technology eszköztárával könnyen elérheti a gyakrabban használt
funkciókat, illetve könnyebben kezelheti új Acer rendszerét. Az alapesetben a
képernyő felső részén látható eszköztár a következő segédprogramok elérését teszi
lehetővé:
Acer eNet Management – Intelligens módon, a helyszín függvényében
kapcsolódik a hálózatokhoz.
•
Acer ePower Management – Sokoldalú használati profilok alkalmazásával
növeli az akkumulátoros üzemidőt.
•
Acer ePresentation Management – Biztosítja a kivetítőkhöz való csatlakozás
lehetőségét, illetve módot ad a megjelenítési beállítások kényelmes
módosítására.
•
Acer eDataSecurity Management – Jelszavakkal és fejlett titkosító
algoritmusok alkalmazásával védi az adatokat.
•
•
Acer eLock Management – Korlátozza a külső adathordozók elérését.
•
Acer eSettings Management – Biztosítja a rendszerinformációk gyors
elérését és a beállítások egyszerű módosításának lehetőségét.
Acer eRecovery Management – Rugalmas, megbízható és teljes értékű
megoldás az adatok biztonsági mentésére és helyreállítására.
Ha további információkat szeretne kapni, akkor kattintson az egér jobb gombjával az
Empowering Technology eszköztárra, majd válassza a "Help" (Súgó) vagy a
"Tutorial" (Oktató) parancsot.
Az Empowering Technology jelszava
Az Acer eLock Management és az Acer eRecovery Management használata előtt
meg kell adnia az Empowering Technology jelszavát. A művelet elvégzéséhez
kattintson az egér jobb gombjával az Empowering Technology eszköztárra, majd
válassza a ”Password Setup” (Jelszó beállítása) parancsot. Ha nem adja meg az
Empowering Technology jelszavát, akkor az Acer eLock Management vagy az Acer
eRecovery Management első használatakor a programok is felajánlják ennek
lehetőségét.
Megjegyzés: Ha elfelejti az Empowering Technology jelszavát, akkor
csak a rendszer újraformázásával tudja alapállapotba állítani.
Ügyeljen erre, és jegyezze meg vagy írja fel a jelszót.
Empowering Technology
•
2
Acer eNet Management
Az Acer eNet Management alkalmazásával gyorsan és könnyen csatlakozhat a
különféle helyszíneken található vezetékes és vezeték nélküli hálózatokhoz.
A segédprogramot az Empowering Technology eszköztár "Acer eNet
Management" elemével vagy a Start menü Acer Empowering Technology
programcsoportjából indíthatja el. Ha kívánja, az Acer eNet Managementet a
számítógép indításakor automatikusan is elindíthatja.
Empowering Technology
Az Acer eNet Management automatikusan kiválasztja a legjobb beállításokat az új
helyhez, miközben a beállítások az igényeknek megfelelő, manuális módosításának
lehetőségét is fenntartja.
3
Az Acer eNet Management képes az egyes helyszínek hálózati beállításainak
profilokba történő elmentésére, és mindig a megfelelő profilt választja ki, miközben
Ön a különböző helyszínek között mozog. Az elmentett beállítások között a hálózati
beállítások (IP- és DNS-beállítások, vezeték nélküli hozzáférési pont jellemzői stb.)
mellett az alapértelmezett nyomtató is megtalálható. Biztonsági okokból az Acer
eNet Management felhasználóneveket és jelszavakat nem tárol.
Empowering Technology
4
Acer ePower Management
Az Acer ePower Management áttekinthető felületet biztosít az energiagazdálkodási
beállítások megadására. A seégprogram az Empowering Technology eszköztár
"Acer ePower Management" elemével, a Start menü Acer Empowering
Technology programcsoportjából vagy az egér jobb gombjával a Windows tálcáján
lévő tápellátás ikonra kattintva, majd az "Acer ePower Management" parancsot
választva indítható el.
Empowering Technology
Az energiagazdálkodási sémák használata
Az Acer ePower Management alapesetben három előre megadott
energiagazdálkodási sémát támogat: Balanced (Kiegyensúlyozott), High
performance (Nagy teljesítmény) és Power saver (Energiatakarékos). Testreszabott
energiagazdálkodási sémákat is létrehozhat. Az energiagazdálkodási sémákat az
alábbiak szerint hozhatja létre, törölheti és állíthatja vissza, illetve az alábbi módon
válthat közöttük.
Az On Battery (Akkumulátoros) és a Plugged In (Csatlakoztatott) mód beállításait a
megfelelő fülre kattintva tekintheti meg és módosíthatja. A Windows
energiagazdálkodási beállításait a "More Power Options" (További
energiagazdálkodási beállítások) elemre kattintva nyithatja meg.
Megjegyzés: Az előre megadott energiagazdálkodási sémák nem
törölhetők.
Új energiagazdálkodási séma létrehozása:
Testreszabott energiagazdálkodási sémákat létrehozva egyéni energiagazdálkodási
beállításokat menthet el, majd könnyedén átválthat ezek alkalmazására.
1
Kattintson a Energiagazdálkodási séma létrehozása ikonra.
2
Írja be az új energiagazdálkodási séma nevét.
3
Válassza ki, hogy melyik előre megadott energiagazdálkodási séma alapján
szeretné létrehozni a sajátját.
4
Szükség esetén válassza ki, hogy mely megjelenítési és alvó állapotba
kapcsolási beállításokat szeretné használni a számítógépen.
5
Az új energiagazdálkodási sémát az "OK" gombra kattintva mentheti.
Váltás az energiagazdálkodási sémák között:
1
Válassza ki a legördülő listáról azt az energiagazdálkodási sémát, amelyre át
szeretne váltani.
2
Kattintson az "Apply" (Alkalmaz) gombra.
5
Energiagazdálkodási séma szerkesztése:
Energiagazdálkodási séma módosításával olyan rendszerbeállításokat változtathat
meg, mint például az LCD brightness (LCD fényereje) és a CPU speed (processzor
sebessége). Az akkumulátoros üzemidő növelése érdekében ki/be is kapcsolhat
bizonyos rendszerösszetevőket.
1
Váltson át a szerkeszteni kívánt energiagazdálkodási sémára.
2
Szükség szerint módosítsa a beállításokat.
3
Az új beállításokat az "Apply" (Alkalmaz) gombra kattintva mentheti.
Az éppen használatban lévő energiagazdálkodási sémát nem lehet törölni. Ha
törölni szeretné az aktív energiagazdálkodási sémát, akkor előbb váltson át egy
másikra.
1
Válassza ki a legördülő listáról a törölni kívánt energiagazdálkodási sémát.
2
Kattintson a Energiagazdálkodási séma törlése ikonra.
Empowering Technology
Energiagazdálkodási séma törlése:
6
Az akkumulátor állapota
A várható akkumulátoros üzemidő valós idejű, a pillanatnyi használatra alapuló
előrejelzését az ablak felső részén találja. Az alvó vagy hibernált módban várható
Empowering Technology
akkumulátoros üzemidőt az
elemre kattintva tekintheti meg.
7
Acer ePresentation Management
Az Acer ePresentation Management alkalmazással – az <Fn> + <F5>
gyorsbillentyűt lenyomva – külső készülékre vagy kivetítőre is továbbíthatja a
számítógép kijelzőjének tartalmát. Ha van automatikus felismerést végző
hardverelem a rendszerben, és a külső kijelző támogatja, akkor a külső kijelző
csatlakoztatásakor a rendszer kijelzője automatikusan kikapcsol. Az automatikusan
fel nem ismerhető kivetítők és egyéb külső készülékek esetében indítsa el az Acer
ePresentation Management alkalmazást, majd válassza ki a megfelelő
képernyőbeállítást.
Empowering Technology
Megjegyzés: Ha a kivetítő lehúzásakor nem a megfelelő felbontás áll
vissza, vagy olyan külső felbontást szeretne használni, amit az Acer
ePresentation Management nem támogat, akkor a Megjelenítés
tulajdonságai párbeszédpanelen vagy a grafikus vezérlő gyártója által
adott segédprogrammal adja meg a képernyő beállításait.
8
Acer eDataSecurity Management
Empowering Technology
Az Acer eDataSecurity Management egy könnyen használható titkosító
segédprogram, amellyel megakadályozhatja fájljainak illetéktelen személyek általi
elérését. A kényelmes használat, valamint az adatok gyors és könnyű titkosítása és
visszafejtése érdekében bővítményként egybeépül a Windows Intézővel, valamint a
Lotus Notes és a Microsoft Outlook alkalmazással együttműködve a fájlok azonnali,
futás közbeni titkosítására is képes.
Az Acer eDataSecurity Management telepítő varázslója a felügyelői jelszót és a
fájlokhoz alapértelmezett esetben hozzárendelt saját jelszót egyaránt bekéri Öntől.
Alapesetben a program ezt a saját jelszót használja a fájlok titkosítására, de az
egyes fájlok titkosításakor külön saját jelszót is megadhat hozzájuk.
Megjegyzés: Az adott fájl titkosításához használt jelszó egyben a
rendszer által a visszafejtéshez igényelt egyedi kulcs is. Ha elveszíti a
jelszót, akkor a felügyelői jelszó az egyetlen fennmaradó kulcs, amivel
a fájlt vissza tudja fejteni. Ha mindkét jelszót elveszíti, akkor többé
nem tudja visszafejteni a titkosított fájlt! Minden jelszót biztonságos
helyen őrizzen!
9
Az Acer eLock Management egy biztonsági segédprogram, melynek segítségével
zárolhatja az eltávolítható adattárolókat, valamint az optikai és a hajlékonylemezes
meghajtót, biztosítva ezzel az adatlopás elleni védelmet arra az időre, amíg
őrizetlenül hagyja a számítógépet.
•
Removable Storage Devices (Cserélhető adathordozós eszközök) – USB-s
lemezmeghajtók, USB-kulcsok, USB-s flash meghajtók, USB-s MP3
meghajtók, USB-s memóriakártya-olvasók, IEEE 1394 felületű
lemezmeghajtók és minden egyéb eltávolítható lemezmeghajtó, amely a
rendszerhez kapcsolva fájlrendszerként csatlakoztatható.
•
Optical Drive Devices (Optikai meghajtók) – Tetszőleges típusú CD-ROM-,
DVD-ROM-, HD-DVD- vagy Blu-ray-meghajtó.
•
Floppy Drive Devices (Hajlékonylemezes meghajtók) — csak a 3,5”-os
hajlékonylemezes meghajtók.
Az Acer eLock Management használatához először meg kell adni az Empowering
Technology jelszavát. Ezt követően bármelyik eszköztípust zárolni lehet. A
zárolások azonnal, a számítógép újraindítása nélkül is érvénybe lépnek, illetve a
számítógép újraindítását követően is érvényben maradnak, amíg fel nem oldja őket.
Empowering Technology
Acer eLock Management
10
Empowering Technology
Ha elfelejti az Empowering Technology jelszavát, akkor csak a
rendszer újraformázásával tudja alapállapotba állítani. Ügyeljen erre,
és jegyezze meg vagy írja fel a jelszót.
11
Acer eRecovery Management
Az Acer eRecovery Management egy sokoldalú biztonsági mentési segédprogram.
Segítségével teljes és növekményes mentések készíthetők, optikai lemezre írható a
gyári rendszerkép, helyreállítható a rendszer korábbi állapota, valamint
újratelepíthetők az alkalmazások és az illesztőprogramok. Alapesetben a
felhasználó által készített biztonsági mentések a D:\ meghajtón találhatók.
Az Acer eRecovery Management a következő lehetőségeket biztosítja:
Jelszavas védelem (az Empowering Technology jelszavával)
•
Biztonsági mentések készítése:
•
Teljes és növekményes biztonsági mentések készítése merevlemezre vagy
optikai lemezre
•
Gyári, alapértelmezett rendszerkép
•
Felhasználói mentési kép
•
Aktuális rendszerkonfiguráció
•
Alkalmazásmentés
Visszaállítás és helyreállítás:
•
Gyári, alapértelmezett rendszerkép
•
Felhasználói mentési kép
•
Korábban készített CD/DVD-lemez alapján
•
Alkalmazások/illesztőprogramok újratelepítése
Empowering Technology
•
•
Empowering Technology
12
További információk: AcerSystem User's Guide, "Acer eRecovery Management"
a 101. oldalon.
Megjegyzés: Ha a számítógéphez nem tartozik helyreállító CD-lemez
vagy rendszer CD-lemez, akkor az Acer eRecovery Management
”System backup to optical disk” (Rendszer biztonsági mentése optikai
lemezre) funkciójával írjon egy mentési képet CD- vagy DVD-lemezre.
Ha CD-lemez vagy az Acer eRecovery Management segítségével
állítja helyre a rendszert, akkor a legjobb eredményt úgy érheti el,
hogy az összes perifériát – ide értve az Acer ezDockot is – leválasztja
a számítógépről (kivéve a külső Acer optikai meghajtót, amennyiben
rendelkezik ilyennel).
13
Acer eSettings Management
Az Acer eSettings Management alkalmazással megvizsgálhatja a
hardverkonfigurációt, beállíthatja a BIOS-jelszavakat és módosíthatja a
rendszerindítási beállításokat.
Az Acer eSettings Management:
•
•
•
Egyszerű grafikus felületet nyújt a navigáláshoz.
Lehetővé teszi a hardverspecifikációk nyomtatását és mentését.
Lehetővé teszi a rendszer termékcímkéjének beállítását.
Empowering Technology
14
Empowering Technology
Windows Mobility Center
A Windows Mobility Center a mobilitással kapcsolatos fontosabb
rendszerbeállításokat foglalja össze egyetlen könnyen elérhető helyre, így az Ön
Acer rendszere gyorsan átkonfigurálható a pillanatnyi helynek, elérhető hálózatnak
és tevékenységnek megfelelően. A beállítások között a kijelző fényereje, az
energiagazdálkodási séma, a hangerő, a vezeték nélküli hálózati adapter be- vagy
kikapcsolt állapota, a külső kijelző beállítása, a képernyő tájolása és a
szinkronizálási állapot adható meg.
A Windows Mobility Center az Acer rendszerekre jellemző beállításokat is magába
foglal, mint a Bluetooth-eszközök beállításai (amennyiben a rendszer tartalmaz
Bluetooth-modult), a megosztott mappák áttekintése és a megosztási szolgáltatás
be- vagy kikapcsolása, valamint egy parancsikon, amellyel az Acer kézikönyv, az
illesztőprogramok és a segédprogramok érhetők el.
A Windows Mobility Center indítása:
•
A<
> + <X> billentyűparanccsal
•
•
A Vezérlőpult Windows Mobility Center elemével
A Start menü Accessories (Kellékek) programcsoportjának Windows Mobility
Center elemével
15
Ismerkedjen meg új Acer gépével!
Miután a Kezdők számára... poszter alapján üzembe helyezte a számítógépet,
ismerkedjen meg új Acer gépével!
Elölnézet
Magyar
#
Elem
Leírás
1
Kamera
Fényképek és videofelvételek készítésére
alkalmas.(gyártási opció)
2
Kijelző
Más néven folyadékkristályos kijelző (Liquid-Crystal
Display; LCD), a számítógép kimenetét jeleníti meg.
3
Billentyűzet
Az adatbevitel eszköze.
Magyar
16
#
Elem
Leírás
4
Beépített
követőgolyó
Érintésérzékeny mutató eszköz, amely számítógép
egérként működik, amikor a kattintó gombokkal
használják.
5
Mikrofon
Belső mikrofon hangfelvételek készítéséhez.
6
Biometriás
ujjlenyomat-olvasó
Biztosítja az ujjlenyomattal ellenőrzött belépést az
operációs rendszerbe (gyártási opció). .
7
Érintőpad
Érintésérzékeny mutatóeszköz, a számítógépek
egeréhez hasonlóan működik.
8/15
Állapotjelző fények
Fénykibocsátó diódák (Light-Emitting Diodes;
LEDs), fényükkel a számítógép funkcióinak és
összetevőinek állapotát jelzik.
9
Hangszórók
10/11
Kattintógombok (bal, A bal és a jobb oldali gomb bal és jobb oldali
középső és jobb)
egérgombként szolgál; a középső gomb pedig
négyirányú gördítésre, léptetésre használható.
12
Csuklótámasz
Kényelmes támaszkodási felület a számítógép
használatának idejére.
13
Kattintógombok (bal
és jobb)
Úgy működik, mint a bal és jobb egérgombok,
amikor a billentyűzet közepén található kurzor
pozicionáló golyóval használják.
14
Bekapcsoló gomb
Be- és kikapcsolja a számítógépet.
16
Gyorsindító gombok
A gyakran használt programok elindítására szolgáló
gombok. .
17
Elölnézet lehajtott kijelzővel
Ikon
Elem
Leírás
1
Üzemállapot jelzőfény A számítógép üzemállapotát jelzi.
2
Akkumulátor
állapotjelző
Az akkumulátor üzemállapotát jelzi.
3
Bluetooth
kommunikáció gomb/
állapotjelző
Segítségével engedélyezheti vagy letilthatja
a Bluetooth funkciót. A Bluetooth
kommunikáció állapotát jelzi (opcionális).
4
Vezeték nélküli
kommunikáció gomb/
állapotjelző
Segítségével engedélyezheti vagy letilthatja
a vezeték nélküli funkciókat. A vezeték
nélküli LAN-kommunikáció állapotát jelzi
(opcionális).
5
Infravörös port
Infravörös eszközökkel (pl. infravörös
nyomtató, infravörös csatolóval ellátott
számítógép) történő kapcsolatteremtést tesz
lehetővé.(gyártási opció)
6
Mikrofon aljzat
Külső mikrofon csatlakoztatását teszi
lehetővé.
7
Vonali bemenet aljzat
Hangbemeneti eszközök (pl. CD-lejátszó,
sztereó sétálómagnó) csatlakoztatását teszi
lehetővé.
8
Fejhallgató/
hangszórók/vonali
kimenet aljzat
Hangkimeneti eszközök (pl. hangszórók,
fejhallgató) csatlakoztatását teszi
lehetové.(gyártási opció)
9
Retesz
A számítógép fedelét rögzíti.
Magyar
#
18
Magyar
Bal oldali nézet
#
Ikon
Elem
Leírás
1
Szellőzőnyílások
Segítségükkel még hosszas használat
esetén is fenntartható a számítógép
megfelelő üzemi hőmérséklete.(gyártási
opció)
2
4 érintkezős IEEE
1394 port
IEEE 1394 eszközök csatlakoztatását teszi
lehetővé.(gyártási opció)
3
Kettő darab USB 2.0
port
USB 2.0 eszközök (pl. USB-s egér vagy
kamera) csatlakoztatását teszi lehetővé.
4
ExpressCard/34
foglalat
ExpressCard/34 modul befogadására
képes.(gyártási opció)
5
”Öt az egyben”
kártyaolvasó
MultiMediaCard (MMC), Secure Digital (SD),
xD-Picture Card, Memory Stick és Memory
Stick PRO kártyák fogadására képes.
Megjegyzés: Egyszerre csak egyféle kártya
használatára van lehetőség.(gyártási opció)
6
PC-kártyafoglalat
Egy darab 2-es típusú (Type II) PC-kártya
fogadására alkalmas.
7
PC-kártyafoglalat
kiadó gomb
A foglalatban található PC-kártyát adja ki.
8
SmartCard foglalat
TravelMate SmartCard befogadására képes.
19
Jobb oldali nézet
Ikon
Elem
Leírás
1
Optikai meghajtó
Belső optikai meghajtó, CD- és
DVD-lemezek kezelésére képes.
2
Az optikai lemez
elérését jelző fény
Akkor világít, amikor az optikai meghajtó
aktív.
3
Optikai meghajtó
kiadógombja
Kiadatja a lemezt az optikai meghajtóból.
4
Vészkiadó furat
Lehetővé teszi az optikai meghajtó tálcájának
a számítógép kikapcsolt állapotában történő
kinyitását.
5
USB 2.0 port
USB 2.0 eszközök (pl. USB-s egér vagy
kamera) csatlakoztatását teszi lehetővé.
Magyar
#
20
Magyar
Hátulnézet
#
Elem
Leírás
1
Ikon
S-video/
TV-kimenet aljzat
Televízió vagy egyéb, S-video bemenettel
ellátott külső készülék csatlakoztatását teszi
lehetővé.
2
Modem (RJ-11)
port
Telefonvonal csatlakoztatását teszi lehetővé.
3
Ethernet (RJ-45)
port
Ethernet 10/100/1000 hálózati kapcsolat
létrehozását teszi lehetővé (bizonyos modellek
esetében).
4
soros port
Soros eszközök csatlakoztatását teszi lehetővé.
5
DVI-D port
A digitális videokapcsolatokat támogatja.
6
Külső kijelző
(VGA) port
Megjelenítő eszköz (pl. külső monitor vagy LCD
kivetítő) csatlakoztatását teszi lehetővé.
7
Egyenáramú
bemenet aljzat
A váltakozó áramú hálózati adapter
csatlakoztatását teszi lehetővé.
8
Kensington
záraljzat
Kensington számítógépes biztonsági zár
alkalmazását teszi lehetővé.
21
Alulnézet
Magyar
#
Elem
Leírás
1
Az optikai meghajtó
foglalatának kioldógombja
Az optikai meghajtó eltávolítását teszi lehetővé.
2
Akkumulátor retesze
Az akkumulátor rögzítését biztosítja.
3
Akkumulátor kioldógombja
Az akkumulátor eltávolítását teszi lehetővé.
4
Akkumulátorfoglalat
A számítógép akkumulátorát fogadja be.
5
Merevlemez-foglalat
A számítógép merevlemezét fogadja be
(csavaros rögzítésű).
6
Acer DASP
(Disk Anti-Shock Protection)
A merevlemezes meghajtót védi az ütésektől
és a rázkódástól.
7
A vezeték nélküli hálózati
csatoló és a memória
rekesze
A számítógép WLAN-csatolóját és fő
memóriáját fogadja be (csavaros rögzítésű).
8
124 tűs Acer ezDock II / II +
csatlakozó
Acer ezDock II / II + csatlakoztatását teszi
lehetővé.
22
Specifikációk
Operációs
rendszer
•
Windows Vista™ Home Basic
•
Windows Vista™ Business
Platform
Intel® Centrino® Duo mobil technológia, a következő
jellemzőkkel:
Magyar
•
Intel® Core™ 2 Duo T5500/T5600 processzor
(2 MB másodszintű gyorsítótár, 1,66/1,83 GHz,
667 MHz-es előoldali busz) vagy T7200/T7400/T7600
(4 MB másodszintű gyorsítótár, 2/2,16/2,33 GHz,
667 MHz-es előoldali busz), az Intel® Extended
Memory 64 Technology (Intel® EM64T)
•
Mobil Intel® 945GM/PM Express lapkakészlet
(bizonyos modellek esetében)
•
Intel® PRO/Wireless 3945ABG hálózati csatoló
(kétsávos, hárommódú, 802.11a/b/g) vagy Intel® PRO/
Wireless 3945BG hálózati csatoló
(kettős módú, 802.11b/g) Wi-Fi CERTIFIED™, az Acer
SignalUp™ vezeték nélküli technológia támogatása
Rendszermemória
512 MB, 1 GB vagy 2 GB 533/667 MHz-es DDR2 memória,
kettő darab soDIMM modullal legfeljebb 4 GB-ig bővíthető
(kétcsatornás működés támogatása)
23
Megjelenítés és
grafika
•
15,4"-os, WSXGA+ TFT LCD: 1680 x 1050 képpontos
felbontás, 16,7 millió szín, az Acer GridVista™
segítségével a többablakos megjelenítés támogatása
•
15,4"-os, WXGA TFT LCD: 1280 x 800 képpontos
felbontás, 16,7 millió szín, az Acer GridVista™
segítségével a többablakos megjelenítés támogatása
15"-os, SXGA+ TFT LCD: 1400 x 1050 képpontos
felbontás, 16,7 millió szín
•
15"-os, XGA TFT LCD: 1024 x 768 képpontos
felbontás, 16,7 millió szín
•
ATI Mobility™ Radeon® X1300 128 MB dedikált
GDDR2 VRAM memóriával, HyperMemory™, ATI
PowerPlay™ 5.0, Microsoft® DirectX® 9.0 és PCI
Express támogatással (csak bizonyos modelleken
található meg)
•
Mobil Intel® 945GM Express lapkakészlet integrált 3D
grafikus vezérlővel, Intel® Graphics Media Accelerator
(GMA) 950, legfeljebb 224 MB megosztott
rendszermemória, a Microsoft® DirectX® 9.0 és
a PCI Express®
•
Nem váltottsoros CRT megjelenítőn legfeljebb
2048 x 1536 képpontos felbontás
•
MPEG-2/DVD-lejátszás hardveres gyorsítással
•
S-Video/TV-kimenet (NTSC/PAL) (bizonyos modellek
esetében)
•
DVI-D (ténylegesen digitális videointerfész) támogatás
(bizonyos modellek esetében)
Magyar
•
24
Magyar
Adattároló
alrendszer
•
60/80/100/120/160 GB-os SATA merevlemezes
meghajtó
Acer DASP (Disk Anti-Shock Protection, lemezek ütés
elleni védelme) technológiával
•
Acer MediaBay üzem közben cserélhető, 80/100/120/
160 GB-os, második Serial ATA merevlemez
•
Acer MediaBay üzem közben cserélhető optikai
meghajtó:
•
•
8X DVD-Super Multi kétrétegű
•
DVD/CD-RW combo
Öt az egyben kártyaolvasó, amely a Secure Digital
(SD), a MultiMediaCard (MMC), a Memory Stick®
(MS), a Memory Stick PRO™ (MS-PRO) és az
xD-Picture Card™ (xD) kártyákat támogatja (bizonyos
modellek esetében)
Méretek és súly
Energiaellátó
alrendszer
•
360 (W) x 271 (D) x 35.5 (H) mm (14.2 x 10.6 x 1.4
inches)
•
3,12 kg 8 cellás akkumulátorral és második, 6 cellás
Acer MediaBay akkumulátorral
•
2,85 kg 8 cellás akkumulátorral és optikai meghajtóval
•
•
2,7 kg 6 cellás akkumulátorral és optikai meghajtóval
•
71 W-os, 4800 mAh-s lítium ionos akkumulátor (8
cellával)
•
44,4 W-os, 4000 mAh-s lítium ionos akkumulátor (6
cellával)
•
Acer QuicCharge™ technológia:
•
ACPI 2.0 CPU processzor-energiakezelő szabvány: a
készenléti és a hibernálás energiatakarékos üzemmód
támogatása
•
80 százalékos feltöltés egy óra alatt
•
2 órás gyorstöltés a rendszer kikapcsolt állapota
mellett
•
2,5 órás töltés használat közben
3 érintkezős, 90 W-os hálózati adapter
25
Beviteli eszközök
•
Biztonságos hozzáférés a TravelMate TPM-alapú
ujjlenyomat-olvasóval / TravelMate SmartCardolvasóval (bizonyos modellek esetében)
•
88/89 gombos Acer FineTouch™ billentyűzet
•
Érintőpad négyirányú léptető gombbal
•
12 darab funkciógomb, négy kurzorgomb, kettő darab
Windows® gomb, gyorsbillentyűk, beágyazott
numerikus billentyűzet, nemzetközi támogatással
•
Kettős navigálási lehetőség, Acer FineTrack™ két
•
Négy darab gyorsindító gomb
•
Kettő darab előoldali gomb: WLAN LED-gomb és
Bluetooth® LED-gomb
Hang
Kommunikáció
•
Az Intel® High-Definition hangrendszer támogatása
•
Két beépített Acer 3DSonic (1,5 W-os) sztereó
hangszoró
•
Sound Blaster Pro™ és MS-Sound kompatibilis
•
•
Beépített mikrofon
Acer Video Conference, Acer OrbiCam és opcionális
Acer Bluetooth® VoIP telefon (bizonyos modellek
esetében)
•
1,3 megapixeles Acer OrbiCam CMOS kamera
(az LCD panelre szerelve), a következő jellemzőkkel:
(bizonyos modellek esetében)
•
225 fokos, ergonómikus forgatási lehetőség
•
Acer VisageOn technológia
•
Acer PrimaLite technológia
•
WPAN: Bluetooth® 2.0+EDR (Enhanced Data Rate,
továbbfejlesztett adatátvitel)
•
WLAN: Intel® PRO/Wireless 3945ABG hálózati csatoló
(kétsávos, hárommódú, 802.11a/b/g) vagy Intel® PRO/
Wireless 3945BG hálózati csatoló
(kettős módú, 802.11b/g) Wi-Fi CERTIFIED™, az Acer
SignalUp™ vezeték nélküli technológia támogatása
•
LAN: Gigabit Ethernet; ASF 2.0; Wake-on-LAN-képes
•
Modem: 56K ITU V.92 PTT jóváhagyással;
Wake-on-Ring támogatás
Magyar
FineTrack™ gombbal és érintőpad négyirányú
léptetőgombbal
26
Magyar
Be/kiviteli felület
Biztonság
•
Acer ezDock II/II+ csatlakozo
•
ExpressCard™/34 foglalat (bizonyos modellek
esetében)
•
PC-kártyafoglalat (egy darab Type II)
•
TravelMate ujjlenyomat-olvasó (bizonyos modellek
esetében)
•
TravelMate SmartCard-olvasó (bizonyos modellek
esetében)
•
Öt az egyben kártyaolvasó (SD/MMC/MS/MS PRO/xD)
(bizonyos modellek esetében)
•
Négy darab USB 2.0 port
•
DVI-D port (bizonyos modellek esetében)
•
IEEE 1394 port (bizonyos modellek esetében)
•
Gyors infravörös (FIR) port (bizonyos modellek
esetében)
•
Külső kijelző (VGA) port
•
S-Video/TV-kimenet aljzat (NTSC/PAL) (bizonyos
modellek esetében)
•
Soros port
•
Fejhallgató/hangszóró/vonali kimenet
•
Mikrofon/vonali bemenet aljzat
•
Ethernet (RJ-45) port
•
Modem (RJ-11) port
•
•
Egyenáramú bemenet a hálózati adapterhez
•
TravelMate TPM-alapu ujjlenyomat-olvasó (bizonyos
modellek eseteben)
•
TravelMate SmartCard-olvasó (bizonyos modellek
esetében)
•
TravelMate TPM (Trusted Platform Module,
megbizható platform modul), az Acer eDataSecurity
Management támogatásával (bizonyos modellek
esetében)
•
Kensington záraljzat
•
Felhasználói és felügyelői jelszó a BIOS-ban
Acer DASP+ (Disk Anti-Shock Protection, lemezek
ütés elleni védelme), az Acer GraviSense és az AntiTheft merevlemez-védelmi technológiák támogatása
(bizonyos modellek esetében)
27
Szoftverek
•
Acer Empowering Technology (Acer eNet / ePower /
ePresentation / eDataSecurity / eLock / eRecovery / eSettings
Management)
Környezet
Acer GridVista™
•
Acer Launch Manager
•
Acer Protector Suite QL ujjlenyomat-kezelő
segédprogram (bizonyos modellek esetében)
•
PlatinumSecret™ ujjlenyomat-kezelő segédprogram
(bizonyos modellek esetében)
•
Norton Internet Security
•
Adobe® Reader®
•
CyberLink® PowerDVD™
•
•
NTI CD-Maker™
•
Acer ezDock II+
•
Acer MediaBay 80/100/120/160 GB-os második
merevlemezes meghajtó
•
Acer MediaBay 6 cellás, 3800 mAh-s, litium ionos
második akkumulator
•
8 cellás, 4800 mAh-s, litium ionos elsődleges
akkumulátor
•
Acer Bluetooth® VoIP telefon
•
512 MB-os vagy 1 GB-os, 533/667 MHz-es DDR2
soDIMM memória
•
3 érintkezős, 90 W-os hálózati adapter
•
•
Külső, USB-s hajlékonylemezes meghajtó
•
Acer ezDock II
Hőmérséklet:
•
Üzemeltetés: 5 °C – 35 °C
•
Kikapcsolt állapotban: -20 °C – 65 °C
Páratartalom (kiscsapódás nélkül):
•
Üzemeltetés: 20% – 80%
•
Kikapcsolt állapotban: 20% – 80%
Magyar
Opcionális
kiegészítők és
tartozékok
•
28
Rendszer
megfelelés
Magyar
Garancia
•
Wi-Fi®
•
ACPI 3.0
•
Mobile PC 2002
•
DMI 2.0
•
TGC 1.2
Egy év Utazók Nemzetközi Garanciája
(International Travelers Warranty; ITW)
Megjegyzés: A fent megadott specifikációk csak tájékoztató
jellegűek. A számítógép pontos konfigurációja a megvásárolt modell
függvénye.
29
Állapotjelzők
A számítógép hét könnyen leolvasható állapotjelzővel rendelkezik, melyek közül
négy az előlapon található.
Magyar
Az üzemállapot, az akkumulátor, a Bluetooth és a vezeték nélküli kommunikáció
állapotjelző fény akkor is látható, ha az LCD kijelző le van hajtva.
Ikon
Funkció
Leírás
NumLk
Akkor világít, ha a NumLk be van kapcsolva.
Akkor világít, ha a
be van kapcsolva.
HDD
Jelzi, ha a merevlemezes meghajtó használatban van.
Bluetooth
A Bluetooth kommunikáció állapotát jelzi.
Vezeték nélküli
LAN
A vezeték nélküli LAN kommunikáció állapotát jelzi.
Üzemállapot
A számítógép üzemállapotát jelzi.
Akkumulátor
Az akkumulátor üzemállapotát jelzi.
1. Töltés: Sárgán világít, ha az akkumulátor töltése folyamatban van.
2. Teljesen feltöltve: Hálózati tápellátás használatakor zölden világít.
30
Gyorsindító gombok
A billentyűzet fölött négy gomb található. Ezeket gyorsindító gomboknak nevezzük.
Magyar
Funkciójuk rendre: levelezés, webböngésző, Empowering Key <
programozható gomb.
> és egy
Az Acer Empowering Technology használatához nyomja meg az <
> gombot.
Lásd: "Acer Empowering Technology" a 1. oldalon. A levelezés és webböngésző
gomb az alapértelmezett levelező- és böngészőprogramot indítja el, de funkciójukat
a felhasználó megváltoztathatja. A webböngésző, a levelezés és a programozható
gombbal kapcsolatos beállításokat az Acer Launch Manager alkalmazással adhatja
meg. Lásd: "Launch Manager" a 51. oldalon.
Gyorsindító gomb
Alapértelmezett alkalmazás
Elektronikus levelező alkalmazás
(felhasználó által programozható)
P
Felhasználó által programozható
Webböngésző
Internetes böngészőprogram
(felhasználó által programozható)
Levelezés
Elektronikus levelező alkalmazás
(felhasználó által programozható)
31
FineTrack (követőpont) és
kattintógombok
A beépített FineTrack olyan mutatóeszköz, amely érzékeli a felületén végrehajtott
mozgást. Ez azt jelenti, hogy a kurzor úgy mozog, ahogy ujjukkal mozgatják a
mutatópontot. Központi elhelyezése a billentyűzeten, optimális kényelmet és
támaszt biztosít.
Magyr
A következő tételek mutatják, hogyan kell használni a FineTrack (követőpont)
eszközt és a kattintógombokat:
•
Ujjukat használva, alkalmazzanak gyenge nyomást a FineTrack (1) eszközre a
kurzor mozgatásához.
•
Nyomja le bal (3) és jobb (2) gombokat, amelyek a billentyűzet alatt vannak a
kiválasztási és végrehajtási funkciók kiválasztásához. Ez a két gomb hasonló
az egér bal és jobb gombjához.
Funkció
Bal gomb(3)
Végrehajtás
Gyors dupla kattintás.
Válassza ki
Kattintson egyszer.
Áthúzás
Kattintson és tartsa, majd használják
ujjukat,hogy áthúzzák a kurzort a
FineTrack segítségével.
Belépés a helyi
menübe
Jobb gomb(2)
Kattintson egyszer.
Magyar
FineTrack alapfogalmak
Magyar
32
33
Érintőpad
A beépített érintőpad egy olyan mutatóeszköz, amely a felületén érzékeli a mozgást.
Ez azt jelenti, hogy a kurzor annak megfelelően reagál, ahogy Ön az ujját mozgatja
az érintőpad felületén. A csuklótámasz központi elhelyezésének köszönhetően
kényelmes, biztonságos használatot tesz lehetővé.
Magyr
Az érintőpad használatát az alábbi pontokban ismertetjük:
•
•
•
A kurzor mozgatásához húzza végig az ujját az érintőpadon (2).
A kiválasztási és végrehajtási műveleteket az érintőpad szélén, a bal (1) és a
jobb (4) oldalon található gombot lenyomva végezheti el. A két gomb megfelel
az egereken található bal és jobb gombnak. Az érintőpadon való koppintás
megfelel a bal gombbal való kattintásnak.
Az oldalakon fel/le és jobbra/balra mozogni a négyirányú léptető gombbal (3)
tud. Ezzel a gombbal azt a hatást éri el, mintha a windowsos alkalmazásokban
a gördítősávra kattintana.
Magyar
Alapvető tudnivalók az érintőpadról
Magyar
34
Jobb
gomb (4)
Funkció
Bal gomb (1)
Végrehajtás
Gyors
egymásutánba
n kattintson
kétszer.
Koppintson kétszer
(ugyanolyan gyorsan,
mintha az egér
gombjával kétszer
kattintana).
Kiválasztás
Kattintson
egyszer.
Koppintson egyszer.
Elhúzás
Kattintson, és
tartsa
lenyomva a
gombot, majd
ujját az
érintőpadon
mozgatva
húzza el a
kurzort.
Koppintson kétszer
(ugyanolyan gyorsan,
mintha az egér
gombjával kétszer
kattintana), a második
koppintás után tartsa
az ujját az érintőpadon,
majd húzza el a
kurzort.
A helyi
menü
elérése
Görgetés
Érintőpad (2)
Középső
gomb (3)
Kattintson
egyszer.
Billentse a
gombot
fel/le/
balra/
jobbra,
majd
tartsa
lenyomva.
Megjegyzés: Csak száraz és tiszta ujjal használja érintőpadot.
Az érintőpadot is tartsa szárazon és tisztán. Az érintőpad az ujj
mozgására érzékeny. Ezért minél könnyedebb az érintés, annál
jobban reagál. Az erősebb érintés nem növeli az érintőpad
reagálóképességét.
Megjegyzés: Alapesetben az érintőpadon engedélyezve van a
vízszintes és a függőleges görgetés. A funkciókat a Windows
Vezérlőpultjának Egér segédprogramjával tilthatja le.
35
A billentyűzet használata
A billentyűzet teljes méretű billentyűkkel, beágyazott numerikus billentyűzettel, külön
kurzorbillentyűkkel, zároló (lock) billentyűkkel, Windows billentyűkkel és különleges
billentyűkkel rendelkezik.
Zároló billentyűk és a beépített numerikus
billentyűzet
Zároló
billentyű
Leírás
Amikor a
be van kapcsolva, minden betűkarakter
nagybetűként jelenik meg.
NumLk
<Fn> + <F11>
Amikor a NumLk be van kapcsolva, a beágyazott billentyűzet
numerikus üzemmódban működik. A billentyűk számológépként
működnek (a számtani műveletekkel: +, -, * és / együtt). Akkor
használja ezt az üzemmódot, ha sok numerikus adatot kíván
bevinni. Ennél jobb megoldás a külső numerikus billentyűzet
használata.
Scr Lk
<Fn> + <F12>
Amikor a Scr Lk be van kapcsolva, akkor a képernyő tartalma a
felfelé vagy a lefelé mutató nyíllal jelölt billentyű megnyomásakor
egy sorral feljebb vagy lejjebb gördül. A Scr Lk egyes
alkalmazásoknál nem működik.
A beágyazott numerikus billentyűzet úgy működik, mint egy asztali numerikus
billentyűzet. A billentyűk funkcióját a jobb felső sarkukban lévő, kisméretű karakterek
jelölik. A billentyűzet feliratozásának egyszerűsítése érdekében a kurzorvezérlő
szimbólumok nincsenek feltüntetve a billentyűkön.
Magyar
A billentyűzetnek három zároló billentyűje van, ezekkel egy-egy funkciót lehet be- és
kikapcsolni.
36
Az elérni kívánt
funkció
NumLk be
A számokat a megszokott
módon gépelje be.
A beágyazott
billentyűzet
számbillentyűi
Magyar
NumLk ki
A kurzorvezérlő billentyűk
A beágyazott
használata közben tartsa
billentyűzet
kurzorvezérlő billentyűi
lenyomva a <
> billentyűt.
A kurzorvezérlő billentyűk
használata közben tartsa
lenyomva az <Fn>
billentyűt.
A billentyűzet normál
billentyűi
A betűket a megszokott
módon gépelje be.
Miközben a beágyazott
billentyűzeten gépel, az <Fn>
billentyűt tartsa lenyomva.
Windows billentyűk
A billentyűzetnek két olyan gombja van, amely windowsos funkciókat lát el.
Billentyű
Leírás
Windows billentyű
Ha önmagában nyomja le, akkor a lenyomás hatása
ugyanaz, mintha a Windows Start ikonjára kattintana, azaz
megnyitja a Start menüt. Más billentyűkkel együtt használva
számos további funkciót képes ellátni:
<
>: A Start menü megnyitása vagy bezárása
<
> + <D>: Az asztal megjelenítése
<
> + <E>: A Windows Intéző megnyitása
<
> + <F>: Fájl vagy mappa keresése
<
> + <G>: Váltás az oldalsáv minialkalmazásai között
<
> + <L>: A számítógép zárolása (ha hálózati
tartományhoz csatlakozott) vagy felhasználóváltás (ha nem
csatlakozott hálózati tartományhoz)
<
> + <M>: Az összes ablakot kisméretűre állítja.
<
> + <R>: Megnyitja a Futtatás párbeszédablakot.
<
> + <T>: Váltás a tálcán lévő programok között
<
> + <U>: Az Ease of Access Center megnyitása
<
> + <X>: A Windows Mobility Center megnyitása
<
> + <Break>: A Rendszertulajdonságok
párbeszédpanel megjelenítése
37
Billentyű
Leírás
<
>+<
+M>: A lekicsinyített ablakok visszaállítása az
asztalra
<
>+<
>: Váltás a tálcán lévő programok között a
Windows térbeli ablakváltóval
<
> + <SZÓKÖZ>: Az összes minialkalmazás előtérbe
hozása és a Windows oldalsáv kiválasztása
<Ctrl> + <
>+<
>: Váltás a tálcán lévő programok
között a nyílbillentyűkkel és a Windows térbeli ablakváltóval
Megjegyzés: Attól függően, hogy a Windows
Vista melyik változatát használja,
előfordulhat, hogy egyes gyorsbillentyűk nem
az itt megadott módon működnek.
Alkalmazás billentyű
A billentyű lenyomásának ugyanaz a hatása, mint a jobb
egérgombbal történő kattintásnak, azaz megnyitja az
alkalmazás helyi menüjét.
Magyar
<Ctrl> + <
> + <F>: Számítógép keresése (ha
csatlakozott a hálózatra)
38
Gyorsbillentyűk
A számítógép a legtöbb beállítás elérését gyorsbillentyűkkel vagy
billentyűkombinációkkal teszi lehetővé; ilyen például a képernyő fényereje, a
hangerő és a BIOS segédprogram.
Magyar
Gyorsbillentyű használatához nyomja le és tartsa lenyomva az <Fn> billentyűt, a
billentyűkombináció másik billentyűjét csak ezt követően nyomja le.
Gyorsbillentyű Ikon
Funkció
Leírás
<Fn> + <F1>
Gyorsbillentyű súgó
A gyorsbillentyűk súgóját jeleníti
meg.
<Fn> + <F2>
Acer eSettings
Megnyitja az Acer Empowering
Technology Acer eSettings
elemét. Lásd: "Acer eSettings
Management" a 13. oldalon.
<Fn> + <F3>
Acer ePower
Management
Megnyitja az Acer Empowering
Technology Acer ePower
Management elemét. Lásd:
"Acer ePower Management" a
4. oldalon.
<Fn> + <F4>
Alvás
A számítógépet alvó
üzemmódba helyezi.
<Fn> + <F5>
A kijelző átkapcsolása Vált a következő megjelenítési
módok között: kijelző, külső
monitor (ha csatlakoztatva van),
illetve mindkettő.
39
Funkció
Leírás
<Fn> + <F6>
Kijelző kikapcsolása
Kikapcsolja a kijelző
háttérvilágítását, ezzel energiát
takarítva meg. A háttérvilágítás
bármely billentyű
megnyomására visszakapcsol.
<Fn> + <F7>
Az érintőpad
átkapcsolása
Be- és kikapcsolja a beépített
érintőpadot.
<Fn> + <F8>
Hangszóró be-, illetve
kikapcsolása
Be- és kikapcsolja a
hangszórókat.
<Fn> + <↑>
Hangerő növelése
Növeli a hangerőt.
<Fn> + <↓>
Hangerő csökkentése
Csökkenti a hangerőt.
<Fn> + <→>
Fényerő növelése
Növeli a kijelző fényerejét.
<Fn> + <←>
Fényerő csökkentése
Csökkenti a kijelző fényerejét.
Magyar
Gyorsbillentyű Ikon
40
Különleges billentyűk
Magyar
Az euró és a dollár szimbólumot a billentyűzet középső részén felül, illetve a bal alsó
részén találja.
Az euró szimbólum
1
Nyisson meg egy szövegszerkesztőt.
2
Nyomja meg a billentyűzet jobb alsó részén található <
> billentyűt, vagy
tartsa lenyomva az <Alt Gr> billentyűt, majd nyomja meg a billentyűzet
közepén felül az <5> billentyűt.
Megjegyzés: Némelyik betűkészlet és szoftver nem támogatja az
euró szimbólum használatát. További információkat .a
http://www.microsoft.com/typography/faq/faq12.htm weboldalon
talál.
USA dollár szimbólum
1
Nyisson meg egy szövegszerkesztőt.
2
Nyomja meg a billentyűzet jobb alsó részén található <
> billentyűt, vagy
tartsa lenyomva az < > billentyűt, majd nyomja meg a billentyűzet közepén
felül az <4> billentyűt.
Megjegyzés: A funkció a nyelvi beállításoktól függően változhat.
41
Az optikai (CD vagy DVD) meghajtó
tálcájának kinyitása
Ha a számítógép be van kapcsolva, az optikai meghajtó tálcájának kinyitásához
nyomja meg a lemezkiadó gombot.
Magyar
Ha a számítógép ki van kapcsolva, akkor az optikai meghajtó tálcáját a vészkiadó
furatba egy iratkapcsot nyomva nyithatja ki.
42
Hang
Magyar
A számítógép kiváló minőségű, 32 bites, Intel High-Definition (HD) Audio
hangkártyával és sztereó hangszórókkal van felszerelve.
A hangerő állítása
A számítógép hangerejének beállítása egyszerűen, gombnyomással történik.
A további részleteket lásd a "Gyorsbillentyűk" a 38. oldalon.
43
A rendszer segédprogramjainak
használata
Acer GridVista (kétmonitoros megjelenítés
támogatása)
Ha engedélyezni szeretné a notebook kettős megjelenítési funkcióját, akkor először
győződjön meg arról, hogy csatlakoztatva van a második kijelző, majd a
Vezérlőpultról vagy a Windows asztalon az egér jobb gombjával kattintva, majd a
Testreszabás parancsra kattintva nyissa meg a Megjelenítő beállításai
párbeszédpanelt. A képernyőket megjelenítő területen válassza ki a második
monitort (2), majd jelölje be az Asztal kiterjesztése erre a monitorra
jelölőnégyzetet. Végül az Alkalmaz gombra kattintva tárolja el az új beállításokat,
majd kattintson az OK gombra a művelet befejezéséhez.
Az Acer GridVista négy előre meghatározott megjelenítési beállítást támogat, ezek
segítségével több ablakot is megjeleníthet ugyanazon a képernyőn.
A funkció elérési útvonala: Start, Minden program, majd Acer GridVista. Az alábbi
négy megjelenítési beállítás választható:
Magyar
Megjegyzés: Ez a szolgáltatás csak bizonyos modelleken áll
rendelkezésre.
44
1
2
1
2
1
3
2
3
1
3
2
4
Kettő (függőlegesen), három (a nagyobb bal oldalon), három (a nagyobb jobb
oldalon) vagy négy
Magyar
A Acer GridVista támogatja a kétmonitoros megjelenítést, vagyis a kép egymástól
független felosztását két megjelenítőn.
A Acer GridVista beállítása felhasználóbarát:
1
Indítsa el a Acer GridVista segédprogramot, és válassza ki az egyes
megjelenítők kívánt képernyőbeállítását a tálcáról.
2
Húzza rá az ablakokat a kívánt elrendezési típusra.
3
Élvezze a jól áttekinthető asztal kényelmét.
Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a második monitor felbontása a
gyártó által ajánlott értékre van-e beállítva.
45
Launch Manager
Magyar
A Launch Manager lehetővé teszi a billentyűzet fölött található 4 gyorsindítás gomb
beállítását. A gyorsindítás gombok helyével kapcsolatos részleteket lásd a
"Gyorsindító gombok" a 30. oldalon részben.
A Launch Manager alkalmazás elindításához kattintson a következőkre:
Start, Minden program, majd Launch Manager.
46
Norton Internet Security
A Norton Internet Security egy víruskereső segédprogram, amely védelmet nyújt a
vírusok ellen, garantálva az adatok biztonságát.
Hogyan végezhetek víruskeresést?
Kattintson duplán a Windows asztalon lévő Norton Internet Security ikonra.
2
Válassza a Tasks & Scans elemet.
3
A rendszer ellenőrzéséhez válassza a Run Scan lehetőséget.
4
Miután az ellenőrzés befejeződött, tekintse át az eredményt.
Magyar
1
Megjegyzés: Ha optimális biztonságot szeretne kialakítani, akkor a
számítógép első ellenőrzésekor futtasson teljes ellenőrzést.
Lehetőség van olyan testre szabott vírusellenőrzések futtatására is, amelyek
felügyelet nélkül végeznek vizsgálatot meghatározott napokon és időpontokban,
illetve rendszeres időközönként. Ha az ütemezett ellenőrzés a számítógép
használata közben kezdődik meg, akkor az alkalmazás a háttérben fog futni, így
nem kell megszakítani a munkát.
További információt a Norton Internet Security súgójában talál.
47
A számítógép biztonságba helyezése
A számítógép értékes befektetés, amelyre vigyázni kell. Az alábbiakból
megtudhatja, hogyan védheti meg és gondozhatja a számítógépet.
Magyar
A biztonsági funkciókkal a tolvajok ellen védekezhet, illetve a rendszer biztonságát
növelheti:
•
Lopásvédelem
Kensington zár, biztonsági horony
Acer GraviSense
•
Rendszerbiztonság
Acer TPM-alapú eDataSecurity Management
Acer TPM-alapú ujjlenyomat-kezelő segédprogram
Acer eLock Management
Acer eRecovery Management
SmartCard
BIOS-jelszavak
Megjegyzés: Az Acer eLock, az eRecovery és a TPM-alapú
eDataSecurity Management alkalmazásról a következő részben talál
további információt: „ XXX”, oldalszám: AAA.
48
Számítógépes biztonsági zár
használata
Magyar
A számítógép Kensington-kompatibilis biztonsági zárhoronnyal rendelkezik, amely
lehetővé teszi biztonsági zár csatlakoztatását.
Tekerje a számítógépes biztonsági zárhoz tartozó drótkötelet egy mozdíthatatlan
tárgy, például asztal vagy zárt fiók fogantyúja köré. Illessze be a horonyba a zárat,
majd a kulcsot elfordítva rögzítse. Kaphatók kulcs nélküli modellek is.
49
Acer GraviSense
Az Acer GraviSense egy innovatív segédprogram, amely hirtelen mozgás
észlelésekor képes az Ön Acer hordozható számítógépének merevlemezében
található író- és olvasófejeket az adattároló lemezektől távolabbra helyezni (ezt a
műveletet a fejek parkoltatásának is nevezzük), így további magasabb szintű biztosít
az Ön adatai számára. Az Acer GraviSense riasztás kibocsátására is alkalmas, ha a
számítógépet jogosulatlan személy próbálná meg áthelyezni.
Az Acer GraviSense segédprogram többféle módon is elindítható:
•
A Start menüből: kattintson a Start > Programok > Acer GraviSense elemre.
•
Ha az Acer GraviSense fut, a
ikon jelenik meg a feladattálcán. Húzza a
kurzort az ikon fölé, így könnyen azonosíthatja az Acer GraviSense programot.
A környezetfüggő menü megnyitásához kattintson az egér jobb vagy bal
gombjával az ikonra.
A merevlemezes meghajtó védelme
A funkció bekapcsolásához kattintson az egér jobb gombjával a tálcán lévő ikonra,
majd válassza a Hard Drive Protection parancsot.
Magyar
Az Acer GraviSense használata
50
Magyar
Bekapcsolása után a funkció leállítja a merevlemezes meghajtó adatátviteli
műveleteit, ha olyan rezgést vagy mozgást észlel, amelynek erőssége meghaladja a
merevlemezes meghajtó által elviselt mértéket.
Anti-Theft (Lopás elleni védelem)
A funkció bekapcsolásához kattintson az egér jobb gombjával a tálcán lévő ikonra,
majd válassza az Anti-Theft parancsot.
Ha be van kapcsolva, a funkció riasztást ad ki, ha valaki mozgatni próbálja a
számítógépet. A funkció a jogosulatlan hozzáférés megelőzése érdekében jelszóval
védett.
A funkció első bekapcsolásakor a program felszólítja egy új jelszó megadására.
A jelszó hosszának négy és tizenkét karakter közé kell esnie, és betűket és
számjegyeket tartalmazhat. A jelszó megadása után bekapcsol az Anti-Theft
funkció.
51
Ha valamilyen okból érvénytelen jelszót ad meg, a program másik jelszó
megadására szólítja fel.
Magyar
Bekapcsolásakor az Acer GraviSense egy teljes képernyős képet és egy
jelszóablakot jelenít meg.
52
Magyar
Engedélyezésekor az Anti-Theft szolgáltatás letiltja a következő funkciókat:
•
Alt + Tab
•
Ctrl + Shift + Esc
•
Ctrl + Alt + Del
•
Windows billentyűk
•
Tálca
•
Darab funkciógomb
A funkció engedélyezésekor az alábbi beállítások „Ne történjen semmi” értékre
változnak (az Anti-Theft funkció kikapcsolásakor visszaállnak az Ön személyes
beállításai):
•
Bekapcsoló gomb
•
Alvás gomb
•
A fedél lehajtása
Ha a rendszer bármilyen mozgást észlel, miközben a funkció be van kapcsolva, a
számítógép figyelmeztetésként csipogó hangot bocsát ki, illetve felszólít a jelszó
megadására.
MEGJEGYZÉS: Gondosan őrizze meg a jelszót, mert ha a
későbbiekben meg szeretné változtatni, akkor szüksége lesz rá.
53
MEGJEGYZÉS: Az Anti-Theft funkció használata előtt le kell állítania
a Task Manager (Feladatkezelőt).
Az Anti-Theft jelszava
A funkció bekapcsolásához kattintson az egér jobb gombjával a tálcán lévő ikonra,
majd válassza az Anti-Theft jelszó parancsot.
Magyar
A megfelelő mezőkbe írja be az eredeti, majd az új jelszót. Erősítse meg a jelszót. A
jelszó hosszának négy és tizenkét karakter közé kell esnie, és betűket és
számjegyeket tartalmazhat. Szükség esetén emlékeztetőt is megadhat magának.
54
Acer TPM
A TCG (Trusted Computing Group, http:// www.trustedcomputinggroup.org/)
fejlesztései alapján készülő Acer Trusted Platform Module (megbízható platform
modul) az RSA kriptográfiai algoritmus, valamint az SHA-1 és az MD-5 kivonatoló
algoritmus megvalósításával, illetve egy valódi véletlenszám-generátorral (TRNG)
segíti a teljesítmény növelését.
Magyar
Az Acer Security Platform Solution szoftver egy átfogó eszközkészlet, amellyel
kihasználhatók a rendszerbe épített TPM-modul szolgáltatásai. Segítségével és a
TPM-modullal könnyen hozhatók létre és kezelhetők digitális tanúsítványok.
A tanúsítványok a következőkre használhatók:
•
•
•
•
•
Biztonságos e-mailek küldése és fogadása különféle e-mail
ügyfélprogramokkal, mint amilyen a Microsoft Outlook Express, a Microsoft
Outlook vagy a Netscape Messenger
Böngésző (például Netscape Navigator vagy Internet Explorer) és
webkiszolgáló (például Microsoft Internet Information Server) beállítása ügyfélhitelesítésre
Microsoft Word-makrók aláírása
Fájlok és mappák titkosítása
Hálózati kapcsolatok védelme
Felhasználói szerepek
A Security Platform Solution több felhasználói szerepet is alkalmaz:
A Security Platform minden felhasználói szerepe a Windows felhasználói fiókjaira
(amelyek helyi vagy tartományi felhasználói fiókok lehetnek) alapul. Ezeket a
felhasználói fiókokat a Windows-bejelentkezés hitelesíti.
Minden felhasználói szerepnek meghatározott célja van.
A Security Platform konfigurálásakor a rendszer inicializálja az egyes felhasználói
szerepek tagjait.
A műveleteknek az egyes felhasználói szerepek nevében való végrehajtásához
(például bizonyos jelszó megadásához) meghatározott hitelesítés szükséges.
Egy-egy személy több felhasználói szerep nevében is tevékenykedhet.
Az alábbi táblázat az összes felhasználói szerepet összefoglalja.
55
Felhasználói szerep:
Felhasznál
ói szerep
Alapja
Célja és
feladata
Inicializálás
a
Hitelesítése
Fontosabb
felügyeleti
műveletek
végrehajtása,
például a Security Platform
helyreállítása
A Security Platform inicializálása lehetővé
teszi az egyes
Windows-felhasználók
számára, hogy
biztonsági platform tulajdonosa szerepet
vegyenek fel.
A tulajdonos jelszavával
Security Platform Administrator (a biztonsági
platform rendszergazdája, röviden
„Administrator”)
Windows felhasználói fiók
(helyi vagy tartományi), a
Rendszergazdák csoport
tagja
Olyan felügyeleti műveletek
végrehajtása,
amelyekhez
Windowsrendszergazdai
jogok szükségesek.
Nincs szükség
külön inicializálásra.
A Windows-rendszergazdaként végzett
hitelesítés mellett
bizonyos felügyeleti
jellegű műveletekhez
különleges, saját
jelszóval védett
tokenfájlok elérése is
szükséges.
Security Platform User (biztonsági platform
felhasználó, röviden „User”)
Windows felhasználói fiók
(helyi vagy tartományi)
A Security Platform szolgáltatásainak, például
a fájl- és mappatitkosításnak
vagy a biztonságos e-mailek
küldésének
igénybe vétele.
A szolgáltatások konfigurálása és a
Security Platform felhasználóira
jellemző
műveletek
elvégzése.
A Security Platform felhasználói
inicializálása
lehetővé teszi az
egyes Windowsfelhasználók
számára, hogy a
biztonsági platform felhasználóiként
tevékenykedjenek.
Alapszintű felhasználói jelszó
Magyr
Windows felhasználói fiók
(helyi vagy tartományi), a
Rendszergazdák csoport
tagja
Az Acer Security Platform inicializálása és
felügyelete
A számítógép gyári állapotában az Acer Security Platform le van tiltva. Ezzel
garantálható, hogy az Acer Security Platform felől az Acer felé ebben a fázisban ne
kerülhessenek vissza bizalmas adatok, és semmilyen formában ne legyenek
megosztott titkok.
Az Acer Security Platform szolgáltatásainak kihasználásához a következők
szükségesek:
Magyar
Security Platform Owner
(Biztonsági platform tulajdonosa)
56
•
•
•
Az Acer Security Platform engedélyezése.
Az Infineon Security Platform konfigurálása az Acer Security Platform
inicializáló varázslójával
Az Acer Security Platform felhasználóinak megadása az Infineon Security
Platform felhasználóinicializáló varázslóval
A varázslókról és a felügyeleti eszközökről az Infineon Security Platform Solution
dokumentációjában található további információ.
Magyar
Az Infineon Security Platform és az Infineon Security Platform legalább egy
felhasználójának telepítése és konfigurálása után készen áll egy Infineon Trusted
Platform Module-alapú tanúsítvány beszerzésére.
A felhasználók hitelesítése
Biztonsági okokból a biztonsági szolgáltatások használata előtt hitelesítenie kell
magát az Acer Security Platformnál. Például a fájltitkosításhoz szükség van egy
alapszintű felhasználói kulcsra, amelyet egy alapszintű felhasználói jelszónak kell
védenie. A jelszó megadásával hitelesítheti magát a biztonsági platformnál. Az
alapszintű felhasználói kulcs csak a sikeres hitelesítést követően használható.
Az Acer Security Platform Solution két hitelesítési szinttel teszi lehetővé az
alapszintű felhasználói kulcs védelmét:
Jelszavas hitelesítés
Az alapszintű felhasználói kulcs védelmét az alapszintű felhasználói jelszó
biztosítja. Ezt a jelszót manuálisan kell begépelni.
Fejlett hitelesítés
Az alapszintű felhasználói kulcs védelmét az alapszintű felhasználói jelmondat
biztosítja. A jelmondat tárolása biztonságos módon, egy hitelesítő eszközön, például
SmartCard kártyán, biztonságos USB-tokenen, ujjlenyomat-olvasóban vagy egyéb
biometriai hitelesítő eszközben történik. A jelmondat csak ezzel a hitelesítő
eszközzel érhető el, például a SmartCard kártya behelyezésével és PIN-kódjának
megadásával, vagy az ujjunknak az ujjlenyomat-olvasón való lehúzásával.
Jelszavak és jelmondatok
A jelszavas hitelesítésnél egy „normál” jelszó szolgál alapszintű felhasználói
jelszóként. Bár technikailag nem okozna problémát a hosszú és összetett jelszavak
használata, az ilyen jelszavak általában rövidek, hiszen meg kell jegyezni őket.
Fejlett hitelesítés használatakor nincs szükség jelszó megjegyzésére, hiszen ezek
kezelését a hitelesítő eszköz végzi. A felhasználó szemszögéből a jelszó helyét
PIN-kód vagy biometriai hitelesítés veszi át. A fejlett hitelesítés tehát sokkal inkább
felhasználóbarát. Más részről a hitelesítő eszköz beépített biztonsági szolgáltatásai
révén a biztonsági szint jelentősen megnő. A SmartCard kártyákban például van egy
ismétlésszámláló, amely a PIN-kód bizonyos számú hibás beírása után blokkolja a
57
kártyát. Így a nyers erővel folytatott támadások véghezvitele ellehetetlenül,
miközben viszonylag egyszerű PIN-kódok is használhatók.
Azt, hogy a fejlett hitelesítés a hosszú és bonyolult jelszavakat felhasználóbarát
működéssel egyesíti, a jelszó helyetti külön szóhasználat – jelmondat – is
hangsúlyozza. A jelmondat lényegében nem más, mint egy hosszú és bonyolult
jelszó.
A Security Platform Solution is megkülönbözteti a két kifejezést:
Jelszót a jelszavas hitelesítésnél használunk, és alapszintű felhasználói jelszót
jelent.
A hitelesítő eszközöket külön telepíthető, szoftveres beépülő modulok kezelik. A
Security Platform Solution szoftver automatikusan észleli a telepített hitelesítési
eszközöket.
A hitelesítési eszközök konfigurációja felhasználónként egyedi; például a biztonsági
platform különböző felhasználói különböző hitelesítési eszközöket használhatnak. A
fejlett hitelesítés használata házirendekkel szabályozható.
A kulcsok áttelepítése másik rendszerre
Miután a rendszer valamelyik felhasználója be lett állítva az Infineon Security
Platform felhasználójaként, előfordulhatnak olyan helyzetek, hogy a felhasználóra
egyedileg jellemző biztonsági környezetre nem csak az eredeti számítógépen van
szükség, de az illető által használt másik rendszeren is.
Az áttelepítéssel kapcsolatos alapinformációk
Az Acer Security Platform lehetőséget ad a felhasználói titkok áttelepítésére, így
segíti az ilyen helyzetek kezelését, felügyeletét. A megoldás alapját az áttelepítés
felügyeleti és végrehajtói szerepének szigorú elkülönítése adja.
Az áttelepítés művelete az Acer Security Platform áttelepítő varázslójával hajtható
végre.
•
Áttelepítés másik számítógépre a meglévő felhasználói kulcsok és
tanúsítványok nélkül:
Az áttelepítési folyamat új felhasználói kulcsokat és tanúsítványokat telepít arra
a gépre, amelyre az áttelepítés történik.
•
A Security Platform szolgáltatásait át kell állítani az új kulcsok és tanúsítványok
használatára.
Áttelepítés másik számítógépre a meglévő felhasználói kulcsokkal és
tanúsítványokkal (eltérő alapszintű felhasználói kulcs):
Magyr
A fejlett hitelesítés telepítése és felügyelete
Magyar
Jelmondatot a fejlett hitelesítési módban használunk. Szintén az alapszintű
felhasználói jelszót jelenti. Az alapszintű felhasználói jelszót ebben a környezetben
alapszintű felhasználói jelmondatnak nevezzük.
58
Magyar
•
Az áttelepítési folyamat érvényteleníti a Security Platformnak az áttelepítési
célszámítógépen meglévő kulcsait és tanúsítványait. Előfordulhat, hogy a
művelet eredményeként a titkosított adatok elvesznek. Az áttelepítés előtt
fejtse vissza a titkosított adatokat, illetve kérjen a rendszergazdától
tájékoztatást az adat-helyreállítási eljárásról.
Áttelepítés másik számítógépre a meglévő felhasználói kulcsokkal és
tanúsítványokkal (azonos alapszintű felhasználói kulcs):
Ha a célszámítógép már ugyanazt az alapszintű felhasználói kulcsot használja,
mint a forrásgép, akkor az áttelepítési folyamat egyesíti a felhasználói
kulcsokat és tanúsítványokat. Az áttelepítés után az áttelepítési archívumban
lévő kulcsok és tanúsítványok lesznek aktívak. A folyamat során megmaradnak
a régi kulcsok és tanúsítványok. Ennél a módszernél nem kell a titkosított
adatok elvesztésével számolni.
59
Acer TPM-alapú ujjlenyomat-olvasó
Megjegyzés : Ez a tulajdonság csak egyes modelleknél áll
rendelkezésre.
Jelszó kiválasztása
Belépéshez a Protector Suite QL programba, írja be jelszavát. Amennyiben először
használja ezt a segédprogramot, megválaszthatja saját jelszavát. Ne ossza meg
jelszavát másokkal. Bizonyosodjanak meg, hogy nem felejtik el a jelszót.
Szabályos letapogatási eljárás
1
Helyezze az első ujjpercet amelyet letapogatni kíván, az érzékelő szélén túl.
2
Tartsák ujjukat az érzékelőn, és egyenesen csúsztassák rajta végig.
3
A alkalmazás ablaka, kijelzi a sikeres letapogatást. Amennyiben a letapogatás
minősége gyenge, ismételjék meg az eljárást.
Megjegyzés : Tartsák laposan az ujjukat a letapogatási eljárás ideje
alatt.
Magyar
Az Acer TPM-alapú Protector Suite QL szoftver ujjlenyomat-alapú biometriai
azonosítással és TPM-alapú megoldással segíti a számítógép meghajtóihoz való
hozzáférés ellenrzését. Ezt a segédprogramot a tálcán lévő Protector Suite ikonnak
lehet elérni. Az alábbiakban röviden leírjuk az ujjlenyomat szkennelés és
felhasználói regisztrálás lépéseit. Amennyiben a Protector Suite QL programozható
funkciókról többet kíván tudni, nyissa meg a segédprogramot és kövesse a
lépésenkénti útmutatót.
60
Az ujjlenyomatok kezelése és a TPM-lapka által végzett
további titkosítás
Magyar
A Protector Suite QL szoftverrel a felhasználók azonosítására alkalmas
ujjlenyomatminták rögzíthetk. Az alkalmazás – a kívánt biztonsági szinttl függen –
akár mind a 10 ujj lenyomatát képes rögzíteni.
•
A jogosultsággal rendelkez felhasználók ujjlenyomatának rögzítéséhez
kövesse a „User’s Fingers” (Felhasználók ujjlenyomatai) képerny utasításait. A
segédprogramnak minden ujjlenyomatot háromszor kell sikeresen beolvasnia,
mieltt a rendszerben való használatát engedélyezi.
•
Miután sikeresen rögzített egy ujjlenyomatot, a beolvasásával férhet hozzá
61
Protector Suite QL Vezérlközpontjának (Control Center) elemeihez.
Magyar
•
A Vezérlközpont megnyitása után nyissa meg a Settings (Beállítások) menüt,
majd válassza a System Settings (Rendszerbeállítások) parancsot.
•
Miután megnyílt a System Settings ablak, kattintson a TPM fülre, ezen
62
Magyar
találhatók a rendszer TPM-moduljának beállításai.
•
•
•
Kattintson az Initialize TPM (TPM inicializálása) gombra, majd várjon. A
program jelezni fogja a mvelet befejezését.
Kattintson a Finish (Befejezés) gombra, ezzel visszalép a Control Center
fablakához.
Nyissa meg a Fingerprints (Ujjlenyomatok) menüt, majd kattintson az Enroll
63
(Beiktatás) vagy az Edit Fingerprints (Ujjlenyomatok szerkesztése) elemre.
Magyar
•
•
•
•
Kövesse a fenti eljárást, amíg el nem éri az Advanced Security (Fokozott
biztonság) ablakot.
Gyzdjön meg arról, hogy az Enable Advanced Security for the current user (A
fokozott biztonság engedélyezése a jelenlegi felhasználónál) jelölnégyzet be
van jelölve, majd fejezze be a beiktatást.
Ezzel engedélyezi a titkosítást az adott felhasználó esetében.
Állítsa be a fokozott biztonság típusát.
64
Adja meg a tartalék jelszót. A tartalék jelszóval hardverhiba esetén lehet
megkerülni az ujjlenyomat-alapú hitelesítést. Lehetleg ers, bonyolult jelszót
válasszon. Ha nem ad meg tartalék jelszót, akkor a hitelesítési hardver
meghibásodása esetén az összes adatát elveszítheti.
Magyar
•
Rendszerindítási védelem használata
1
2
A rendszerindítási védelemmel a rendszer indítása ujjlenyomat-alapú
hitelesítéshez köthet. A szolgáltatás használatához jelölje be a User Enrollment
(Felhasználóbeiktatás) ablak „Enable Boot Security” (Rendszerindítási
védelem engedélyezése) jelölnégyzetét.
A rendszerindítási védelem a Settings menübl késbb is engedélyezhet.
Ujjlenyomat-alapú rendszerindítási hitelesítés
Az ujjlenyomat-alapú hitelesítési rendszer alkalmas a rendszer indításakor
alkalmazott, a felhasználó jelszavának a billentyzettel való begépelését igényl
hitelesítési eljárás helyettesítésére.
Ha rendszerindításkor nem kívánja az ujjlenyomat-alapú rendszert használni a
jelszóalapú helyett, hanem a billentyzettel szeretné beírni a jelszót, akkor az
ujjlenyomat-alapú rendszerindítási hitelesítési képerny megjelenésekor nyomja le az
Esc gombot. Ekkor a rendszer a billentyzettel megadható jelszó beviteli képernyjére
vált át.
Az ujjlenyomat-alapú rendszerindítási hitelesítés
engedélyezése
Beállítások
Az ujjlenyomat-alapú rendszerindítási biztonsági rendszer engedélyezéséhez elször
be kell iktatnia az ujjlenyomatát a Protector Suite QL alkalmazásban.
A beállítások módosítása eltt gyzdjön meg arról, hogy elvégezte az ujjlenyomat
beiktatását. Az ujjlenyomatok regisztrálásához/beiktatásához a kézikönyvben talál
útmutatást.
65
Húzza végig az ujját az ujjlenyomat-olvasón.
Megjegyzés: Az ujjlenyomat-alapú rendszerindítási védelem, illetve
annak bvítése, az ujjlenyomat-alapú egyszeri bejelentkezés
használata eltt regisztrálnia kell a felügyeleti/felhasználói jelszót. A
felügyeleti/felhasználói jelszó beállításához a BIOS használatát
ismertet szakaszban talál útmutatást.
Biomenu
Magyar
A Biomenu egy sokoldalú, a Protector Suite szolgáltatásainak és beállításainak
elérésére használható eszköz. A Biomenu megnyitásához húzza végig az ujját a
leolvasón. Ha a Biomenut olyan helyzetben szeretné megjeleníteni, amikor az
ujjlenyomat-ellenrzés másik mveletet is elindíthat (például regisztrált oldal
újramegjelenítését), akkor az érzékel használatakor nyomja le a Shift gombot.
A Protector Suite támogatja az ujjlenyomat-érzékelvel végzett navigációt. A
Protector Suite Biomenu menüjében egér helyett az ujjlenyomat-olvasóval is
navigálhat.
66
Lock computer (A számítógép zárolása)
Magyar
Az els menüelem a Lock computer (Számítógép zárolása) parancs, amellyel
zárolható a számítógép. A számítógép feloldásához húzza végig az ujját a
leolvasón.
Registered Sites (Regisztrált webhelyek)
A Jelszóbank által regisztrált weboldalak listájának megjelenítése. Regisztrált
oldalnak a webböngészben való megjelenítéséhez és kitöltéséhez kattintson a
webhelynek a listán szerepl nevére.
Register (Regisztrálás)
Új ablak (párbeszédpanel vagy weboldal) regisztrálása. Bejelentkezett a
számítógépre, és új weboldalt vagy párbeszédpanelt szeretne regisztrálni.
Új regisztráció megadása:
•
Jelenítse meg a regisztrálni kívánt weboldalt vagy párbeszédpanelt.
•
•
Adja meg azokat az adatokat, amelyeket a weboldal vagy párbeszédpanel
ismételt megjelenítésekor és az ujjlenyomat beolvasásakor be szeretne íratni a
programmal.
Az érzékel segítségével jelenítse meg a Biomenut.
67
•
Válassza a Register parancsot.
Magyar
A Password Bank (Jelszóbank) felismeri, ha egy oldal jelszó mezt tartalmaz, és jelzi,
hogy az oldal regisztrálható. Ezek a jelzések a Settings párbeszédpanelen
kikapcsolhatók.
Az els regisztráció varázsló segítségével hajtható végre.
A támogatott böngészk:
•
Internet Explorer 5.0 vagy újabb
•
•
•
Mozilla 1.3 - 1.7
Netscape 7.0 - 8.0.4
Firefox 1.0 - 1.5
Megjegyzés: A Jelszóbank tárolja a weboldalak és a
párbeszédpanelek regisztrációját, így a gyakrabban használt
weboldalak (webes levelezés, bankszámla, e-kereskedelmi oldalak
stb.) biztonságosan, a jelszavaknak az rlapokra való ismételt beírása
nélkül érhetk el. A szükséges információkat csak egyszer kell
megadni, a weboldal vagy párbeszédpanel regisztrálásakor. Az adott
ablak ismételt megjelenésekor az érzékelvel az összes adat beírható.
A regisztrált weboldalak a Biomenu menübl is közvetlenül elérhetk.
68
Control Center (Vezérlközpont)
Magyar
A Control Center különféle, az ujjlenyomatok kezelésével és az ujjlenyomat-kezel
szoftver beállításával kapcsolatos funkciókat tartalmaz. Az elérhet funkciók köre a
szoftver állapotától, az alkalmazott hardvertl és a telepített alkalmazásoktól függ.
A rendszer összeomlása után hogyan állíthatók vissza
az adatok?
Ha a rendszer összeomlik vagy baleset miatt megsérül, akkor az ujjlenyomattal vagy
az eDataSecurity alkalmazással védett adatok a tartalék TPM-kulccsal és a
felügyeleti jelszóval állíthatók helyre.
Az adatok visszaállítása vészhelyzet esetén:
Hogyan érhetk el a TPM-alapú ujjlenyomat-olvasóval és
az eDataSecurity alkalmazással védett adatok?
Alaplap sérülése
Az új alaplap beszerelése után az adatok a tartalék TPMkulccsal állíthatók vissza.
Rendszerösszeomlás A TPM-alapú ujjlenyomat-olvasóval és az eDataSecurity
alkalmazással védett adatok a felügyeleti jelszónak és a
TPM-kulcsnak az új rendszeren való beállításával érhetk el.
Körülmény
69
Az intelligens kártya (SmartCard) használata
Ha ki akarja venni a Smart kártyát, először nyomja meg, majd húzza ki.
Magyar
Ez a szoftver a következő összetevőkből áll: PlatinumPAS™, PlatinumSecure™ és
PlatinumKey™. Együtt többszintű biztonságot nyújtanak.
•
PlatinumPAS az első biztonsági intézkedést a BIOS szintjén valósítja meg, és a
számítógép bekapcsolása vagy az operációs rendszer újratöltése utáni
szokványos BIOS ellenőrzés alatt fut. Ha nem érzékel SmartCard-ot vagy
Emergency Card-ot, a számítógép leállítja az operációs rendszer betöltését,
hogy megakadályozza a rendszerhez történő illetéktelen hozzáférést.
•
A PlatinumSecure a Windows biztonsági belépési (logon) eljárását az
operációs rendszer szintjén egészíti ki. A SmartCard használatával, a
titkosítási/visszafejtési funkciója segítségével biztosítja a felhasználó
azonosítását. Ha SmartCard-ja nem áll rendelkezésre, az Emergency Card-ot
használhatja ideiglenes pótkártyának.
•
A PlatinumKey a jelszót igénylő internetes honlapokon egyetlen kattintással,
önműködően azonosítja, és gyorstárban tárolja a felhasználót
(szabadalmaztatás folyamatban). Kiküszöböli a felhasználói azonosítók
megjegyzésével és begépelésével járó pótlólagos költségeket, amikor a
Microsoft® vagy a Netscape böngészőivel az interneten szörfölnek.
A SmartCard intelligens kártya helye a számítógép baloldalán található. Ez az új
biztonsági képesség segíti, hogy számítógépe az operációs rendszert az Ön
SmartCard-ján tárolt beállításaival töltse be. Nem kell többé emlékeznie a jelszavára
ahhoz, hogy használni tudja a számítógépét.
70
Magyar
További részleteket a SmartCard dokumentációjából tudhat meg.
A SmartCard regisztrálása
Fontos! Az Ön Acer notebook számítógépe olyan SmartCard
biztonsági képességgel van ellátva, amely megvédi a számítógépét
az illetéktelen hozzáféréstől. Ha engedélyezi ezt a szolgáltatást,
ügyeljen arra, hogy a garanciakártyáját kitöltve visszaküldje az
Acernek. Ezt az információt az Acer szervizközpontok arra fogják
felhasználni, hogy igazolják a tulajdonjogot, ha a SmartCard “kulcs”
elveszne vagy megrongálódna. Rendkívül fontos, hogy regisztrálja
notebookját az Acer szervizközpontjánál, ha elveszett SmartCard
“kulcsát” kell pótolni.
Ha már megkerülte a SmartCard regisztrálását, kérjük, telepítse újra az alkalmazást
a következő módon:
1
Helyezze be a Rendszer CD-t és onnan telepítse újra.
2
Kövesse a kijelzőn megjelenő útmutatást.
A SmartCard biztonsági képesség engedélyezéséhez forduljon a SmartCard
felhasználói kézikönyvhöz.
A PlatinumSecure futtatása
A PlatinumSecure a Windows® 2000 vagy XP biztonsági belépési (logon) eljárását
az operációs rendszer szintjén egészíti ki. A SmartCard használatával, a titkosítási/
visszafejtési funkciója segítségével biztosítja a felhasználó azonosítását. Ha az Ön
SmartCard-ja nem áll rendelkezésre, az Emergency Card-ot használhatja ideiglenes
pótkártyának. Telepítés után a PlatinumSecure ikon megjelenik a Windows
asztalon.
71
Kattintson rá kétszer, vagy egyszer a jobb egérgombbal, majd válassza ki a
Megnyitás tételt a legördülő menüből, (vagy indítsa el a PlatinumSecret
programcsoportból). A megjelenő menüből közvetlenül három művelet választható
ki: PlatinumSecure opciók, SmartCard Manager, és a Change Password (jelszó
megváltoztatása).
Magyar
PlatinumSecure opciók
Kattintson a PlatinumSecure Options gombra a SmartCard Options ablak
megnyitásához. Nagy rugalmasságot biztosít a különböző felhasználók szerteágazó
biztonsági igényeinek kielégítésében.
•
A SmartCard azonosítás letiltása
Ha a Disable PlatinumPAS van kiválasztva, a PlatinumPAS Preboot
azonosítási rendszert letiltja.
Ha a Disable PlatinumSecure van kiválasztva, a PlatinumSecure “Windows
belépési azonosítás SmartCard segítségével” le lesz tiltva, ami azt jelenti, hogy
az Ön notebookjának a védelme, együtt más lehetőségekkel a System Lock
Option és a Password Option menüpontok alatt szintén le lesz tiltva. Ehhez a
kiválasztáshoz a SmartCard jelszó szükséges.
•
System Lock opció
Ha a Lock system when the SmartCard is not in use (Ha nem használják a
SmartCard-ot, zárja le a rendszert) (alapértelmezett) van kiválasztva, ha
kiveszik a SmartCard-ot, a PlatinumSecure képernyővédő jelenik meg, és a
rendszer lezárásra kerül. Ha a Never lock the system after bootup (az
operációs rendszer betöltése után soha ne zárd le a rendszert) van kiválasztva,
72
a notebookot semmi nem védi az operációs rendszer betöltése után, és a
Password Option (jelszó opció) letiltásra kerül.
Magyar
•
Password Option (jelszó opció)
Ha Always enter password when the SmartCard is in use (mindig írd be a
jelszót, ha a SmartCard használatban van) (alapértelmezett) van kiválasztva, a
rendszerhez való újbóli hozzáféréshez mindig be kell írni a jelszót, ha a
SmartCard a helyén van. Ha Auto authenticate when SmartCard is in use
(automatikus hitelesítés, ha a SmartCard használatban van) van kiválasztva,
nincs szükség jelszóra. Csak annyit kell tennie, hogy behelyezi a SmartCardot.
SmartCard Manager
A több felhasználó támogatása része a SmartCard Managernek. Egy notebookra öt
felhasználó jelentkezhet be. Ha elsődleges felhasználóként jelentkezett be, CSAK
Ön tud további felhasználókat hozzáadni vagy eltávolítani. Ha egyszerű
felhasználóként jelentkezett be, a többi bejelentkezett felhasználó képes Önt a
felhasználókhoz hozzáadni, illetve eltávolítani. Mindegyik bejelentkezett felhasználó
képes használni a View SmartCard users (SmartCard felhasználók megtekintése)
opciót.
Change Password (jelszó megváltoztatása)
Kattintson a Change Password (jelszó megváltoztatása) gombra, és töltse ki a
Change Password párbeszédablakban a három mezőt, majd zárja be a
párbeszédablakot az OK gombra kattintással a SmartCard jelszó
megváltoztatásához.
Titkosítás/visszafejtés
A PlatinumSecure arra is használható, hogy fájlokat titkosítson/fejtsen vissza, kivéve
a rendszerfájlokat vagy olyan fájlokat, amelyeket más alkalmazással más
titkosítottak. Kattintson kétszer egy fájlra az automatikus titkosításhoz/
visszafejtéshez. Ha azonban a fájl egy alkalmazáshoz kapcsolódik, azzal az
alkalmazással lesz megnyitva a titkosítás helyett. Jegyezze meg, hogy a titkosítás
nem rekurzív, azaz, ha titkosít egy mappát, csak az abban a mappában lévő fájlok
lesznek titkosítva. Más, almappákban lévő fájlok nem.
A titkosítás/visszafejtés parancsok:
•
Jobb gombbal kattintson a Start menüre,
•
Jobb gombbal kattintson egy mappára vagy ikonra a Windows asztalon, vagy
•
a Windows Intézőben, jobb gombbal kattintson egy kiválasztott mappára, fájlra
vagy fájlcsoportra.
73
Magyar
A PlatinumKey futtatása
A PlatinumKey egyetlen kattintással lehetővé teszi a belépést minden olyan
honlapra, amely jelszót igényel. Egyedülálló SmartCard gyorstár technológiájával
nagymértékben kibővíthető a kártya korlátozott memóriája azzal, hogy a
magánjellegű adatait egy titkosított fájlban tárolja, vagy a SmartCard-ban, vagy a
360 Degree biztonságos internetes szerveren.
A PlatinumKey-ben lévő információk, mint például a My Info és Credit Cards, más
alkalmazásokba is átvihetők a “fogd és vidd” módszerrel: mutasson a kurzorral az
információt tartalmazó mezőre, nyomja le és tartsa lenyomva a bal egérgombot,
majd húzza a kurzort az alkalmazásra, és ott engedje el.
A PlatinumKey a jelszavának megváltoztatását is kényelmessé teszi. Mindig
rendelkezésre áll egy PWD gomb, ami megfelel a PlatinumSecure Change
Password (jelszó megváltoztatása) gombjának.
Kövesse az alábbi lépéseket a PlatinumKey használatához:
1
Nyissa meg a böngészőjét, hogy az internetre csatlakozhasson.
2
Kattintson kétszer a Windows asztalon a PlatinumKey ikonra.
3
Írja be a SmartCard jelszavát és kattintson az OKgombra.
4
Ha első alkalommal használja a PlatinumKey-t, felteszi a következő kérdést:
“Would you like to link to 360 Degree Web secure website server to backup the
information on your SmartCard?” (Kíván-e kapcsolódni a 360 Degree
biztonságos internetes honlaphoz, hogy a SmartCard-ján lévő információról ott
biztonsági másolatot tároljunk?). Az alapértelmezett válasz az Igen, és ez
engedélyezi az Ön információiról (kivétel a Credit Cards, hitelkártyák)
biztonsági másolat tárolását a 360 Degree biztonságos internetes szerveren,
arra az esetre, ha a kártyája elveszne/ellopnák. Ha a Nemet választja, csak a
My Info, a Credit Card és öt honlap információit lesz képes eltárolni a
SmartCard-ján.
5
Belépés olyan honlapra, ahol már regisztrálva van.
6
A PlatinumKey automatikusan tárolja a belépési adatokat, és az Ön
megerősítését kéri az automatikus belépéshez, amikor legközelebb
meglátogatja a honlapot. Kattintson a Yes gombra és folytassa a böngészést.
7
A PlatinumKey lezáráshoz a böngészés befejezésekor kattintson jobb gombbal
a PlatinumKey ikonra a Windows tálcán, és válassza ki a Close PlatinumKey
(lezárás) lehetőséget.
A PlatinumKey listát készít az összes belépési oldalról, amelyeket eltárolt. A listán
lévő bármely honlapot közvetlenül elérheti, ha kétszer rákattint, vagy kiválasztja és a
Go gombra kattint. A View gombra kattintva megtekintheti a kiválasztott honlap
74
Magyar
információit, köztük a honlap nevét, a felhasználó nevét, a jelszót és az URL-t (Web
Name, User Name, Password, és Web URL). Ugyanígy, a listán lévő honlap első
betűinek a beírása után a honlapot megkeresi és kiválasztja.
A honlapokat szerkesztheti és törölheti is más információkkal együtt, és menteni
vagy törölni lehet a változásokat a megfelelő parancs gombjának kiválasztásával.
Jelszavak használata
A jelszavak védik a számítógépet az illetéktelen hozzáféréstől. Ezeknek a
jelszavaknak a beállítása a védelem számos különböző szintjét állítja be a
számítógépe és adatai részére:
•
A Supervisor Jelszó megakadályozza az illetéktelen belépést a BIOS
segédprogramba. Ha egyszer beállította, csak úgy tud hozzáférni a BIOS
segédprogramhoz, ha begépeli ezt a jelszót. Lásd “BIOS segédprogram” a 76.
oldalon.
•
A Felhasználói Jelszó a számítógépet védi az illetéktelen használattal
szemben. A maximális biztonság érdekében ennek a jelszónak a használatát
kombinálja jelszó-ellenőrzéssel az operációs rendszer betöltésekor és a
hibernált állapotból való visszatéréskor.
•
A jelszó az operációs rendszer betöltésekor védi a számítógépét az illetéktelen
használattól. A maximális biztonság érdekében ennek a jelszónak a
használatát kombinálja jelszó-ellenőrzéssel az operációs rendszer betöltésekor
és a hibernált állapotból való visszatéréskor.
•
A Merevlemez Jelszó azzal védi az adatait, hogy megakadályozza az
illetéktelen hozzáférést a merevlemezhez. Még ha ki is veszik a merevlemezt a
számítógépből, és másik számítógépbe teszik át, akkor sem lehet hozzáférni a
Merevlemez Jelszó nélkül.
Fontos! Ne felejtese el a Supervisor és Merevlemez jelszavait! Ha
elfelejti a jelszavát, lépjen kapcsolatba a kereskedőjével vagy egy
felhatalmazott szervizközponttal.
Jelszavak beírása
Ha beállított egy jelszót, a kijelző bal alsó sarkában egy jelszó felszólítás jelenik
meg.
•
Ha a Supervisor Jelszó be van állítva, egy felszólítás jelenik meg, ha
megnyomja az F2 billentyűt, hogy beléphessen az operációs rendszer
betöltésekor a BIOS segédprogramba.
•
Írja be a Supervisor Jelszót és nyomja meg az Enter billentyűt a BIOS
segédprogramba való belépéshez. Ha hibásan írja be a jelszót, figyelmeztetés
jelenik meg. Próbálkozzon újra, és nyomja meg az Enter billentyűt.
•
Ha be van állítva a Felhasználói Jelszó, és a jelszókérés az operációs rendszer
betöltésekor (Password on boot) paraméter engedélyezve van, felszólítás
jelenik meg az operációs rendszer betöltésekor.
•
Írja be a Felhasználói Jelszót, és nyomja le az Enter billentyűt a számítógép
használatához. Ha hibásan írja be a jelszót, figyelmeztetés jelenik meg.
Próbálkozzon újra, és nyomja meg az Enter billentyűt.
•
Ha be van állítva a Merevlemez Jelszó, felszólítás jelenik meg az operációs
rendszer betöltésekor.
•
Írja be a Merevlemez Jelszót, és nyomja meg az Enter billentyűt a számítógép
használatához. Ha hibásan írja be a jelszót, figyelmeztetés jelenik meg.
Próbálkozzon újra, és nyomja meg az Enter billentyűt.
75
Jelszavak beállítása
Jelszavakat a BIOS segédprogramot használva tud beállítani.
Magyar
Fontos! Három kísérlete van jelszó megadására. Három hibás
kísérlet után leáll a rendszer. Csúsztassa el és tartsa lenyomva a
bekapcsoló gombot négy másodpercig a számítógép leállításához.
Kapcsolja ismét be a számítógépet és próbálkozzon újra. Ha hibásan
adja meg a Merevlemez Jelszót, kérjük, lépjen kapcsolatba a
kereskedőjével vagy egy felhatalmazott szervizközponttal.
76
Magyar
BIOS segédprogram
A BIOS segédprogram olyan hardverkonfiguráló program, amelyet a számítógép
Basic Input/Output System (alapszintű be- és kiviteli rendszer, BIOS) rendszerébe
építettek be.
A számítógép már megfelelően konfigurálva és optimalizálva van, ezért ezt a
segédprogramot nem kell futtatnia. Ha azonban konfigurációs problémák lépnek fel,
szükség lehet a használatára.
A BIOS segédprogram elindításához nyomja meg az <F2> billentyűt a bekapcsolási
önteszt alatt, miközben a hordozható számítógép logó látható a képernyőn.
Rendszerindítási sorrend
A BIOS segédprogramban a rendszerindítás sorrendjének beállításához lépjen be a
BIOS segédprogramba, majd a képernyő felső részén megjelenő elemek közül
válassza a Boot pontot.
Jelszó
A rendszerindítási jelszó megadásához lépjen be a BIOS segédprogramba, majd a
képernyő felső részén megjelenő elemek közül válassza a Security pontot. Keresse
meg a Password on boot: elemet, majd az <F5> és az <F6> billentyűvel
engedélyezze a funkciót.
Jelszavak beállítása az ujjlenyomat-felismeréshez
A BIOS beállításainak módosításához a felhasználónak a felügyeleti jelszó
megadásával kell bejelentkeznie, még akkor is, ha az ujjlenyomat-alapú PBA (preboot authentication, rendszerindítás előtti hitelesítés) vagy a PlatinumPAS
engedélyezve van.
Rendszerindítás előtti hitelesítés
Ha az ujjlenyomat-alapú PBA le van tiltva:
a
Ha a felhasználó adott meg felügyeleti vagy felhasználói jelszót, de a
„password on boot” (rendszerindítási jelszó) funkció le van tiltva, akkor a
rendszerindítás során semmilyen jelszót nem kell beírnia, hacsak a
merevlemez nincs jelszóval védve.
b
Ha a felhasználó adott meg felügyeleti vagy felhasználói jelszót, és a
„password on boot” funkció engedélyezve van, akkor a rendszerindítás
során be kell írnia a felügyeleti/felhasználói jelszót. Ha a BIOS-ban a
merevlemezhez is be van állítva jelszó, akkor ezt is be kell írni.
Ha az ujjlenyomat-alapú PBA engedélyezve van:
a
Az ujjlenyomat-alapú PBA csak akkor működik, ha a felügyeleti és a
felhasználói jelszó egyaránt meg van adva. Ugyanakkor a felhasználónak
nem kell engedélyeznie a BIOS „password on boot” funkcióját, vagyis a
felügyeleti és a felhasználói jelszót egyaránt megadhatja az Acer
eSettings Management alkalmazással is.
b
Miután megtörtént a felhasználó ujjlenyomatának ellenőrzése, a
számítógép jelszókérés nélkül megkezdi az operációs rendszer
betöltését. Ha a felhasználó ennél erőteljesebb rendszerindítási védelmet
77
igényel, akkor a „HDD password” (merevlemezjelszó) és a PlatinumPAS
funkciót kell engedélyeznie. Ezt követően, a rendszer indításakor sorra
meg kell adni a PlatinumPAS, az ujjlenyomat-alapú PBA és a merevlemez
jelszavát.
Ha a felhasználó ujjlenyomata nem mutat egyezést, akkor a felügyeleti/
felhasználói jelszó beviteli párbeszédablaka jelenik meg, függetlenül attól,
hogy a „password on boot” funkció engedélyezve van-e. A felhasználó az
Esc gombbal az ujjlenyomat beolvasása nélkül is megjelenítheti a jelszó
megadására alkalmas párbeszédablakot.
Az Acer TPM-alapú védelem engedélyezése vagy
letiltása
Megjegyzés: Az Acer TPM (Trusted Platform Module, megbízható
platform modul) engedélyezéséhez vagy letiltásához előzetesen
beállított felügyeleti jelszóval kell rendelkeznie.
Lépjen be a BIOS segédprogramjába, majd a képernyő tetején szereplő kategóriák
közül válassza a Security (Biztonság) elemet. A képernyő alsó részén keresse meg
a Current TPM State (TPM jelenlegi állapota) elemet, majd az <F5> és az <F6>
Magyar
c
78
gombbal állítsa Enable & Activate (Engedélyezés és aktiválás) vagy Deactivate &
Magyar
Disable (Deaktiválás és letiltás) értékre.
Az újraindítás után a rendszer automatikusan elindítja a BIOS segédprogramját, és
megnyitja az Acer TPM biztonsági beállításait. A megerősítéshez válassza az
Execute (Végrehajtás) elemet, a Reject (Elutasítás) elemmel pedig kihagyhatja a
választást.
Megjegyzés: A rendszerindítás során a TPM-réteg inicializálása némi
időt igényel, emiatt a TPM engedélyezésekor a rendszerindítás
hosszabb ideit tarthat.
Disk-to-disk recovery engedélyezése
A disk-to-disk recovery (hard disk recovery, lemezről lemezre helyreállítás, illetve
merevlemezes helyreállítás) funkció engedélyezéséhez lépjen be a BIOS
segédprogramba, majd a képernyő felső részén megjelenő elemek közül válassza a
Main pontot. A képernyő alsó részén keresse meg a D2D Recovery pontot, majd az
<F5> és az <F6> billentyű segítségével állítsa be a következő értéket: Enabled.
79
Gyakran ismétlődő kérdések
Az alábbiakban összefoglaltunk néhány a számítógép használata közben gyakran
előforduló problémát. A problémák leírásához egyszerű válaszokat, megoldásokat is
mellékeltünk.
Megnyomtam a bekapcsoló gombot, de a számítógép nem indul el,
illetve nem tölti be az operációs rendszert.
Tekintsen az üzemállapot jelzőfényre:
•
Ha nem világít, a számítógép nem kap tápellátást. Ellenőrizze a következőket:
•
Ha a számítógép akkumulátorról üzemel, akkor lehetséges, hogy az
akkumulátor lemerült, és nem képes energiával ellátni a készüléket.
Csatlakoztassa a hálózati adaptert, és töltse fel az akkumulátort.
•
Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter megfelelően csatlakozik-e a
számítógéphez és a fali dugaszolóaljzatba.
Ha a jelzőfény világít, ellenőrizze a következőket:
•
Nem rendszerindító lemez van a külső, USB-s hajlékonylemezes
meghajtóban? Vegye ki, vagy tegyen be helyette egy rendszerlemezt,
majd a <Ctrl> + <Alt> + <Del> billentyűkombinációt megnyomva indítsa
újra a rendszert.
Semmi nem jelenik meg a kijelzőn.
A számítógép teljesítményszabályozó rendszere az energiatakarékosság
érdekében automatikusan kikapcsolta a kijelzőt. A kijelzőt bármelyik billentyű
lenyomásával visszakapcsolhatja.
Ha a billentyűk lenyomásával nem lehet visszakapcsolni a kijelzőt, annak két oka
lehet:
•
A fényerő nagyon alacsonyra van állítva. Az <Fn> + <→> billentyűkombinációt
lenyomva növelje a fényerőt.
•
A megjelenítési mód külső monitorra van állítva. A kijelző átkapcsolásának
gyorsbillentyűjét <Fn> + <F5> lenyomva állítsa vissza kiválasztott megjelenítő
eszköznek a számítógép kijelzőjét.
•
Ha az alvás állapotjelző lámpa világít, akkor a számítógép alvás üzemmódban
van. Ha fel akarja ébreszteni a számítógépet, röviden nyomja meg a
bekapcsoló gombot.
Magyar
•
80
A kép nem tölti ki a kijelzőt.
Magyar
A számítógépes kijelzők natív felbontása a képernyő méretétől függően változik.
Ha a natív felbontásnál alacsonyabbra állítja a felbontást, akkor a számítógép a kép
megnyújtásával tölti ki a képernyőt. A Windows asztalon kattintson az egér jobb
gombjával, majd a megjelenő helyi menüből válassza a Tulajdonságok parancsot.
Ekkor megnyílik a "Megjelenítés tulajdonságai" párbeszédpanel. Ezután kattintson a
Beállítások fülre, ahol ellenőrizheti, hogy megfelelő felbontás van-e beállítva.
Az előírt felbontásnál kisebb felbontások a számítógépen vagy a külső monitoron
nem teljes méretben jelennek meg.
Nem szól a számítógép hangszórója.
Ellenőrizze a következőket:
•
Lehetséges, hogy el van némítva a hangszóró. Tekintsen a Windows tálcán
található hangerőszabályzás ikonra. Ha át van húzva, kattintson az ikonra,
majd törölje a jelet az Elnémítás jelölőnégyzetből.
•
Lehet, hogy a hangerő túl alacsony. Tekintsen a Windows tálcán található
hangerőszabályzás ikonra. illetve a hangerőt a hangerőszabályzó gombokkal
is állíthatja. A részleteket lásd a "Gyorsbillentyűk" a 38. oldalon.
•
Ha a számítógép előoldali panelén található vonali kimenet porthoz fülhallgató,
fejhallgató vagy külső hangszóró van csatlakoztatva, akkor a beépített
hangszórók automatikusan kikapcsolnak.
A számítógép bekapcsolása nélkül szeretném kinyitni az optikai
meghajtó tálcáját.
Az optikai meghajtón van egy mechanikus kiadófurat. A fiók kinyitásához
egyszerűen illessze a furatba egy toll hegyét vagy egy iratkapcsot, majd finoman
nyomja be. (Amennyiben a számítógép optikai meghajtója réses betöltésű, nincsen
kilökő rése.)
A billentyűzet nem reagál.
Csatlakoztasson egy külső billentyűzetet a számítógép hátlapján vagy elején
található USB porthoz. Ha a külső billentyűzet működik, akkor lépjen kapcsolatba a
kereskedővel vagy egy hivatalos szervizközponttal, mert lehetséges, hogy a
beépített billentyűzet kábele meglazult.
Az infravörös port nem működik.
Ellenőrizze a következőket:
•
Ügyeljen arra, hogy a készülékek infravörös portjai egymással szemben
(+/- 15 fok) álljanak, és legfeljebb egy méterre legyenek egymástól.
•
Ellenőrizze, hogy nincs-e valamilyen akadály a két infravörös port között.
Semmi ne takarja el a portokat.
81
•
Ellenőrizze, hogy a megfelelő szoftver fut-e mindkét eszközön
(fájltovábbításhoz), illetve rendelkezik-e a megfelelő illesztőprogramokkal
(infravörös nyomtatóra történő nyomtatáshoz).
•
A bekapcsolási önteszt (POST) alatt nyomja meg az <F2> billentyűt. Ekkor
elindul a BIOS segédprogram, amelyben ellenőriznie kell, hogy az infravörös
port engedélyezve van-e.
•
Ellenőrizze, hogy mindkét eszköz IrDA kompatibilis-e.
A nyomtató nem működik.
•
Ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakoztatva van-e egy fali dugaszolóaljzatba,
valamint be van-e kapcsolva.
•
Ellenőrizze, hogy a nyomtatókábel jól van-e csatlakoztatva a számítógép
párhuzamos vagy USB portjához és a nyomtató megfelelő portjához.
A beépített modem használatához meg szeretném adni a
tartózkodási helyemet.
A kommunikációs szoftver (pl. a HyperTerminal) megfelelő használatához be kell
állítania tartózkodási helyét:
1
Kattintson a következők elemekre: Start, Beállítások, Vezérlőpult.
2
Kattintson duplán a Telefon és modem beállításai ikonra.
3
Kattintson a Tárcsázási szabályok fülre, majd adja meg tartózkodási helyét.
Lásd a Windows kézikönyvét.
Megjegyzés: A számítógép első indításakor az internetkapcsolat
beállítását kihagyhatja, ez ugyanis nem szükséges az operációs
rendszer telepítéséhez. Az internetkapcsolat beállítását az operációs
rendszer telepítése után is elvégezheti.
Magyar
Ellenőrizze a következőket:
82
Helyreállító CD-lemezek nélkül szeretném visszaállítani a
számítógép eredeti beállításait.
Magyar
Megjegyzés: Ha a rendszer több nyelvet támogat, akkor a későbbi
helyreállítási műveleteknél csak a rendszer első indításakor
kiválasztott operációs rendszer és nyelv használható.
A visszaállítási folyamat révén visszaállíthatja a C: meghajtóra mindazokat a
szoftvereket, amelyek a számítógép vásárlásakor eredetileg is fel voltak telepítve.
A C: meghajtó helyreállításához kövesse az alábbi lépéseket. (A C: meghajtó
újraformázásra kerül, és minden rajta lévő adat törlődik!) Fontos, hogy a művelet
megkezdése előtt készítsen biztonsági másolatot az adatállományokról.
A visszaállítás megkezdése előtt ellenőrizze a BIOS beállításait.
1
Ellenőrizze, hogy aktiválva van-e az Acer disk-to-disk recovery funkció.
2
Győződjön meg arról, hogy a D2D Recovery beállítás a Main pontban
Enabled állapotra van állítva.
3
Mentse el a módosításokat, majd lépjen ki a BIOS segédprogramból.
A rendszer újraindul.
Megjegyzés: A BIOS segédprogram eléréséhez a bekapcsolási
önteszt (POST) alatt nyomja meg az <F2> billentyűt.
A helyreállítás elindítása:
1
Indítsa újra a rendszert.
2
Miközben az Acer logó látható, a helyreállítási folyamat elindításához nyomja
meg egyszerre az <Alt> + <F10> billentyűket.
3
A rendszer helyreállítását a képernyőn megjelenő utasításokat követve
végezheti el.
Fontos! Ez a funkció 10 GB területet foglal a merevlemez rejtett
partícióján.
83
Szervizszolgáltatás kérése
Utazók Nemzetközi Garanciája
(International Travelers Warranty; ITW)
A számítógépre érvényes az Utazók Nemzetközi Garanciája (International Travelers
Warranty; ITW), amely utazás közben biztonságot és nyugalmat nyújt Önnek.
A szervizközpontok világméretű hálózata készséggel áll rendelkezésére.
Legyen mindig kéznél az ITW útlevele, különösen utazás közben, ellenkező esetben
nem részesülhet a támogatási központok által nyújtott szolgáltatások előnyeiből.
A vásárlást igazoló dokumentumokat helyezze az ITW útlevél borítólapjának belső
oldalán kialakított tasakba.
Ha abban az országban, ahova utazott, nincs az Acer által felhatalmazott szerviz,
akkor a világ bármely pontján lévő irodánkkal kapcsolatba léphet. Látogasson el a
http://global.acer.com webhelyre.
Mielőtt telefonálna
Ha telefonos segítségkérés céljából felhívja az Acert, kérjük, készítse elő a
következő információkat, illetve a hívás során legyen a számítógépe mellett. Az Ön
segítségével csökkenthetjük a híváshoz szükséges időt, és hatékonyabban tudjuk
megoldani problémáit. Ha a számítógép hibaüzenetet jelenít meg vagy sípol,
jegyezze fel a képernyőn megjelenteket (vagy a hangjelzések számát és sorrendjét).
A következő információkat kérjük Öntől:
Név: ___________________________________________________________
Cím: ___________________________________________________________
Telefonszám: _____________________________________________________
Gép típusa és modellszám:__________________________________________
Sorozatszám: ____________________________________________________
A vásárlás időpontja:_______________________________________________
Magyar
A számítógéphez mellékelve van egy ITW útlevél. Ez az útlevél mindent tartalmaz,
amit az ITW programról tudnia kell. A füzetben megtalálható a rendelkezésére álló
hivatalos szervizközpontok listája. Kérjük, gondosan tanulmányozza át az útlevelet.
84
Akkumulátor
A számítógép tartozéka az egyes feltöltések között hosszú üzemidőt
biztosító akkumulátor.
Az akkumulátor jellemzői
Az akkumulátor jellemzői a következők:
Magyar
•
A jelenlegi akkumulátortechnológiákra épül.
•
Lemerülése előtt képes jelzést adni.
Ha csatlakoztatja a számítógéphez a hálózati adaptert, akkor a készülék
újratölti az akkumulátort. A számítógép a használat közbeni töltést is
támogatja, vagyis Ön az akkumulátor töltése közben is folytathatja a
munkát. Ugyanakkor a számítógép kikapcsolt állapota mellett jóval
gyorsabban végezhető el a töltés.
Az akkumulátor jó szolgálatot tehet az utazások vagy az áramkimaradások
során. Javasoljuk, hogy mindig hordjon magával tartalékként egy másik,
teljesen feltöltött akkumulátort is. A tartalék akkumulátor megrendeléséről
a viszonteladótól kaphat információt.
Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása
Az egyéb akkumulátorokhoz hasonlóan idővel a számítógép
akkumulátorának is gyengül a teljesítménye. Az idő múlásával és a
használattal párhuzamosan tehát romlani fognak az akkumulátor jellemzői.
Ha biztosítani szeretné az akkumulátor lehető leghosszabb élettartamát,
akkor vegye figyelembe az alábbi javaslatokat.
Az új akkumulátor kondicionálása
Az új akkumulátorokkal a használatba vételük előtt érdemes elvégezni az
alábbi „kondicionálási” eljárást:
1
A számítógép bekapcsolása nélkül helyezze be az új akkumulátort.
2
Csatlakoztassa a hálózati adaptert, és töltse fel teljesen az
akkumulátort.
3
Húzza ki a hálózati adaptert.
4
Kapcsolja be a számítógépet, és kezdje el akkumulátorról használni.
5
Teljesen merítse le az akkumulátort, amíg meg nem jelenik a
lemerülésre vonatkozó figyelmeztetés.
6
Csatlakoztassa ismét a hálózati adaptert, és töltse fel teljesen az
akkumulátort.
A fenti lépéseket megismételve háromszor töltse fel teljesen, majd merítse
le az akkumulátort.
Minden új vagy hosszabb ideig nem használt akkumulátorral végezze el a
fenti kondicionálási eljárást. Ha a számítógépet két hétnél hosszabb ideig
fogja tárolni, akkor javasoljuk, hogy távolítsa el belőle az akkumulátort.
English
85
Figyelmeztetés: Ne tegye ki az akkumulátort 0 °C (32°F) alatti
vagy 45°C (113°F) feletti hőmérsékletnek. A különösen alacsony
vagy magas hőmérséklet károsíthatja az akkumulátort.
Az akkumulátor élettartamának hosszát az alábbi használati körülmények
is hátrányosan befolyásolják:
•
A számítógép hálózati tápellátással való használata úgy, hogy közben
az akkumulátor a gépben található. Ha folyamatosan hálózati
tápellátásról használja a számítógépet, akkor javasoljuk, hogy a teljes
feltöltését követően távolítsa el az akkumulátort.
•
A fenti teljes feltöltési és lemerítési művelet végrehajtásának
elmulasztása.
•
Gyakori használat; minél többet használja az akkumulátort, az annál
hamarabb fogja elérni az élettartamának végét. Egy átlagos
számítógépes akkumulátor élettartama körülbelül 300 feltöltés.
Az akkumulátor behelyezése és eltávolítása
Fontos! Az akkumulátornak a számítógépből való eltávolítása előtt
csatlakoztassa a hálózati adaptert, amennyiben tovább szeretné
használni a számítógépet. Egyébként előbb kapcsolja ki a
számítógépet.
Az akkumulátor behelyezése:
1
Igazítsa az akkumulátort az akkumulátorfoglalathoz. Ügyeljen arra, hogy
az érintkezők előre nézzenek, az akkumulátor felső oldala pedig felfelé.
2
Csúsztassa be az akkumulátort a foglalatba, majd finoman nyomja be,
amíg a helyére nem rögzül.
Magyar
Az akkumulátor a kondicionálás révén éri el a maximális töltési
kapacitását. Ha nem végzi el az eljárást, akkor előfordulhat, hogy nem
tudja igénybe venni az akkumulátor teljes kapacitását, illetve az
akkumulátor élettartamának lerövidülésével is számolnia kell.
86
Az akkumulátor eltávolítása:
1
Az akkumulátor kioldógombját elcsúsztatva oldja ki az akkumulátort.
2
Húzza ki az akkumulátort a foglalatból.
Magyar
Az akkumulátor töltése
Ha fel szeretné tölteni az akkumulátort, akkor először ellenőrizze, hogy
megfelelően illeszkedik-e az akkumulátorfoglalatba. Csatlakoztassa a
hálózati adaptert a számítógéphez, majd az elektromos hálózathoz. A
számítógépet az akkumulátor töltése közben is használhatja. Ugyanakkor
az akkumulátor töltése a számítógép kikapcsolt állapota mellett jóval
gyorsabban végezhető el.
Megjegyzés: Javasoljuk, hogy este, mielőtt lefekszik, töltse fel az
akkumulátort. Ha az utazás előtti éjszakán feltölti az akkumulátort,
akkor másnap teljesen feltöltött géppel indulhat el.
Az akkumulátor töltési szintjének ellenőrzése
A Windows telepmérője folyamatosan jelzi az akkumulátor töltöttségi
szintjét. A kurzort a tálcán lévő akkumulátor/tápellátás ikon fölé húzva
megtekintheti az akkumulátor pillanatnyi töltöttségi szintjét.
Az akkumulátor élettartamának optimalizálása
Az akkumulátor élettartamának optimalizálása az akkumulátor minél
teljesebb kihasználására, illetve a töltési/újratöltési ciklusok
meghosszabbítására és az újratöltés hatékonyságának javítására irányul.
Javasoljuk, hogy kövesse az alábbi ajánlásokat:
•
Vásároljon egy kiegészítő akkumulátort is.
•
Ha lehetséges, akkor használjon hálózati tápellátást. Az akkumulátort
csak út közben vegye igénybe.
•
A használaton kívüli PC-kártyákat vegye ki a gépből, mert azok továbbra
is energiaellátást igényelnek (csak bizonyos modelleken található meg).
•
Az akkumulátort hűvös, száraz helyen tárolja. A javasolt
hőmérséklettartomány a 10 °C – 30 °C közötti. Magasabb
hőmérsékleten felgyorsul az akkumulátor önkisülésének folyamata.
•
A túl gyakori újratöltés csökkenti az akkumulátor élettartamát.
•
Ügyeljen a hálózati adapter és az akkumulátor kezelésére.
Az akkumulátor lemerülésére vonatkozó
figyelmeztetés
English
87
Ha akkumulátorról üzemelteti a számítógépet, akkor figyelje a Windows
telepmérőjének jelzéseit.
Ha megjelenik az akkumulátor lemerülésére vonatkozó figyelmeztetés,
akkor a körülményektől függ, hogy mit érdemes tennie:
Helyzet
Javasolt művelet
Rendelkezésre áll a
hálózati adapter és
egy elektromos aljzat.
1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a számítógéphez,
majd az elektromos aljzatba.
2. Mentse az összes szükséges fájlt.
3. Folytassa a munkát.
Ha gyorsan újra szeretné tölteni az akkumulátort,
akkor kapcsolja ki a számítógépet.
Rendelkezésre áll
egy teljesen feltöltött
akkumulátor.
1. Mentse az összes szükséges fájlt.
2. Zárja be az összes alkalmazást.
3. Állítsa le az operációs rendszert, és kapcsolja ki a
számítógépet.
4. Cserélje ki az akkumulátort.
5. Kapcsolja be a számítógépet, és folytassa a munkát.
Nem áll
rendelkezésre a
hálózati adapter vagy
elektromos aljzat.
Nincs Önnél tartalék
akkumulátor.
1. Mentse az összes szükséges fájlt.
2. Zárja be az összes alkalmazást.
3. Állítsa le az operációs rendszert, és kapcsolja ki a
számítógépet.
Magyar
Figyelmeztetés: Ha megjelenik az akkumulátor lemerülésére
vonatkozó figyelmeztetés, akkor minél hamarabb csatlakoztassa
a hálózati adaptert. Ha az akkumulátor teljesen lemerül, és a
számítógép kikapcsol, akkor előfordulhat, hogy elveszíti
bizonyos adatait.
88
A hordozható számítógép szállítása
Ebben a részben tanácsokat, ötleteket talál azzal kapcsolatban, hogy mire kell
ügyelnie a számítógép szállítása vagy utazás közben.
Lekapcsolás az asztali munkahelyről
Magyar
Ha le szeretné választani a számítógépről a külső tartozékokat, kövesse az alábbi
lépéseket:
1
Mentse el a megnyitott fájlokat.
2
Távolítson el minden adathordozót, hajlékonylemezt és CD-lemezt a
meghajtó(k)ból.
3
Állítsa le a számítógépet.
4
Hajtsa le a kijelzőt.
5
Húzza ki a hálózati adaptert.
6
Húzza ki a billentyűzet, a mutatóeszköz, a nyomtató, a külső monitor vagy az
egyéb külső eszköz csatlakozóját.
7
Nyissa ki a Kensington zárat, ha ilyennel rögzíti a számítógépet.
Leválasztás az Acer ezDock II/II+ egységről
A számítógépet az alábbi lépéseket követve választhatja le az Acer ezDock II/II+
egységről:
1
Ellenőrizze, hogy az akkumulátor eléggé fel van-e töltve a normál működéshez.
2
Győződjön meg arról, hogy az ezDock II/II+ biztonsági zárának kulcsa a helyén
és kioldott állásban van.
3
Nyomja le a kioldógombot, amíg a számítógép el nem mozdul felfelé.
4
Fogja meg a számítógép két oldalát, majd távolítsa el az ezDock egységről.
Mozgatás
Ha csak rövid távolságra viszi a számítógépet, például az íróasztalától a tárgyalóba.
A számítógép előkészítése
A számítógép áthelyezése előtt hajtsa le és reteszelje a kijelzőt, ezzel a számítógép
alvó üzemmódba lép; így az épületen belül akárhova magával viheti. Ha fel szeretné
ébreszteni alvó módból a számítógépet, nyissa fel a kijelzőt, majd röviden nyomja
meg a bekapcsoló gombot.
89
Ha egy ügyfél irodájába, vagy egy másik épületbe viszi a számítógépet, érdemes
kikapcsolnia:
Kattintson a következő elemekre: Start, A számítógép kikapcsolása, majd
kattintson a Kikapcsolás gombra (Windows XP).
vagy
A számítógépet alvó üzemmódba helyezheti az <Fn> + <F4> billentyűkombináció
megnyomásával. Ezután hajtsa le és reteszelje a kijelzőt.
Megjegyzés: Ha az alvás állapotjelző nem világít, a számítógép
hibernált üzemmódba került és kikapcsolt. Ha az üzemállapot lámpa
nem világít, de az alvás állapotjelző igen, a számítógép alvó
üzemmódba lépett. Ha újból használni szeretné a számítógépet,
mindkét esetben röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot.
Megjegyezzük, hogy a számítógép hibernált üzemmódba léphet, ha
bizonyos ideig alvás üzemmódban volt.
Mit vigyen magával a megbeszélésekre
Ha a megbeszélés viszonylag rövid (két óránál rövidebb), akkor valószínűleg elég
csak a számítógépet vinnie. Ha hosszabb megbeszélésre számít, vagy a
számítógép akkumulátora nincs teljesen feltöltve, akkor érdemes a hálózati adaptert
is magával vinnie, majd a tárgyalóteremben csatlakoztatnia a géphez.
Ha a tárgyalóteremben nincs fali dugaszolóaljzat, az akkumulátor terhelését
csökkentheti, ha alvó üzemmódba helyezi a számítógépet. Nyomja meg az
<Fn> + <F4> billentyűkombinációt, vagy hajtsa le a kijelzőt, amikor éppen nem
használja aktívan a számítógépet. Ha ismét szüksége van a számítógépre, nyissa
fel a kijelzőt (ha korábban lehajtotta), majd röviden nyomja meg a bekapcsoló
gombot.
A számítógép hazaszállítása
Ha hazaszállítja a számítógépet az irodából, illetve otthonról viszi vissza az irodába.
A számítógép előkészítése
Miután leválasztotta a számítógépet az asztali munkahelyéről, az alábbi lépéseket
követve készítse elő a gépet a hazaszállításra:
•
Ellenőrizze, hogy minden adathordozót és CD-lemezt kivett-e a
meghajtó(k)ból. Ennek elmulasztása a meghajtó olvasófejének sérüléséhez
Magyar
Ha újra használni szeretné a számítógépet, oldja ki és hajtsa fel a kijelzőt, majd
röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot.
90
vezethet.
•
Csomagolja a számítógépet olyan táskába, amelyben nem tud csúszkálni,
illetve ki van párnázva, így elejtés esetén is megfelelő védelmet kap.
Vigyázat: A számítógép fedele mellé ne csomagoljon semmit.
A fedélre nehezedő nyomás megrongálhatja a kijelzőt.
Magyar
Mit vigyen magával
Hacsak nem rendelkezik otthon is egy-egy példánnyal az alábbiakból, akkor vigye
őket magával:
•
Hálózati adapter és kábel
•
Nyomtatott Felhasználói útmutató
További óvintézkedések
A számítógép védelme érdekében a munkahelye és otthona közötti utazás során
vegye figyelembe az alábbi tanácsokat:
•
Tartsa magánál a számítógépet, így minimálisra csökkentheti a
hőmérsékletváltozások hatását.
•
Ha hosszabb időre meg kell állnia, és nem viheti magával a számítógépet,
akkor hagyja a gépkocsi csomagtartójában, így elkerülheti a túlzott
felmelegedés veszélyét.
•
A hőmérséklet és relatív páratartalom változásai páralecsapódást okozhatnak
a gépen. Hagyjon megfelelő időt arra, hogy a számítógép felvegye a
szobahőmérsékletet, és bekapcsolás előtt ellenőrizze a kijelzőt, hogy nincs-e
rajta páralecsapódás. Ha a hőmérsékletváltozás több mint 10 ° C (18 °F), akkor
gondoskodjon arról, hogy a számítógép lassan vegye fel a
szobahőmérsékletet. Ha lehetséges, hagyja a számítógépet 30 percre olyan
helyen, ahol a hőmérséklet a külső és a szobahőmérséklet között van.
Otthoni iroda felállítása
Ha gyakran dolgozik otthon a számítógépén, érdemes egy második hálózati
adaptert beszereznie otthoni használatra – így nem kell többletterhet szállítania
haza és vissza.
Ha a számítógépet hosszabb ideig kívánja otthon használni, érdemes külső
billentyűzettel, monitorral és egérrel bővítenie.
91
Utazás a számítógéppel
Ha hosszabb útra indul, például a munkahelyéről egy ügyfél munkahelyére, vagy a
környéken tesz rövidebb utazást.
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával
A következőket vigye magával:
•
Hálózati adapter
•
Teljesen feltöltött tartalék akkumulátor(ok)
•
Acer MediaBay akkumulátor
•
További nyomtatók illesztőprogramjainak fájljai, ha másik nyomtató használatát
tervezi
További óvintézkedések
A számítógép hazaszállítására érvényes útmutatáson túl a készülék védelme
érdekében fogadja meg a következő utazással kapcsolatos tanácsokat is:
•
A számítógépet mindig személyi poggyászként vigye magával.
•
Ha lehetséges, a számítógépet a biztonságiakkal ellenőriztesse. A repülőtéri
röntgenberendezések biztonságosak, de ne vigye át a számítógépet
fémdetektoron.
•
Ne tegye ki a hajlékonylemezeket kézi fémdetektorok hatásának.
Nemzetközi utazás a számítógéppel
Ha másik országba utazik.
A számítógép előkészítése
Ugyanúgy készítse elő a számítógépet, mint általában az utazáshoz.
Magyar
Úgy készítse elő a számítógépet, mintha hazavinné. Ellenőrizze, hogy az
akkumulátor a számítógépben fel van-e töltve. A repülőtéri biztonsági intézkedések
miatt lehetséges, hogy be kell kapcsolnia a számítógépet, mielőtt a beszállózónába
vinné.
92
Mit vigyen magával
Magyar
A következőket vigye magával:
•
Hálózati adapter
•
Olyan hálózati kábel, amely használható abban az országban, ahova utazik
•
Teljesen feltöltött tartalék akkumulátorok
•
Acer MediaBay akkumulátorok
•
További nyomtatók illesztőprogramjainak fájljai, ha másik nyomtató használatát
tervezi
•
A vásárlást igazoló dokumentum, arra az esetre, ha meg kellene mutatnia a
vámhatóság tisztviselőjének
•
Az Utazók Nemzetközi Garancia-útlevele (International Travelers Warranty
passport)
További óvintézkedések
Ugyanazokat az óvintézkedéseket kell betartani, mint a számítógéppel való
utazásnál. Mindezeken túl nemzetközi utazásnál a következő tanácsokat is vegye
figyelembe:
•
Amikor másik országba utazik, ellenőrizze, hogy a helyi hálózati feszültség és a
hálózati adapter kábelének specifikációi megegyezők-e. Ha nem, szerezzen be
egy olyan hálózati kábelt, amelyik használható a helyi hálózati feszültségen.
A számítógép áramellátásához ne használjon a háztartási gépekhez árult
átalakító készleteket.
•
Ha használja a modemet, ellenőrizze, hogy a modem és a csatlakozó
kompatibilis-e annak az országnak a távközlési rendszerével, amelybe utazik.
93
Bővítés kiegészítőkkel
Hordozható számítógépe teljes körű mobil számítástechnikai megoldást nyújt
Önnek.
Csatlakozási lehetőségek
Fax-/adatmodem
A számítógépben beépített, V.92 56 Kbps fax-/adatmodem található.
Figyelem! A számítógép modemportja nem kompatibilis a
digitális telefonvonalakkal. Ha a modemet digitális
telefonvonalhoz csatlakoztatja, a modem megrongálódik.
A modem használatához csatlakoztasson telefonkábelt a fax-/adatmodem
csatlakozóaljzata és egy telefonvonal csatlakozóaljzata közé.
Figyelem! Ellenőrizze, hogy az Ön által használt kábel megfelel-e
a helyi előírásoknak.
Magyar
A portok lehetővé teszik, hogy ugyanolyan perifériákat csatlakoztasson a
számítógéphez, mint egy asztali PC-hez. A különféle külső eszközöknek a
számítógépre való csatlakoztatásával kapcsolatban az alábbi részben talál
útmutatást.
94
Beépített hálózati csatoló
A beépített hálózati csatoló segítségével Ethernet alapú hálózatra csatlakoztathatja
a számítógépet.
Magyar
A hálózati kapcsolat létrehozásához csatlakoztasson egy Ethernet kábelt a
számítógép bal oldalán lévő hálózati csatlakozóaljzat és a hálózati aljzat vagy a hub
csatlakozója közé.
Gyors infravörös
A számítógép Gyors infravörös (Fast Infrared; FIR) portja lehetővé teszi a vezeték
nélküli adatátvitelt más infravörös csatolóval rendelkező számítógépekkel és egyéb
perifériákkal, mint PDA-k (személyi digitális titkárok), mobiltelefonok vagy infravörös
nyomtatók. Az infravörös port legfeljebb 4 Mbps adatátviteli sebességet képes
biztosítani, legfeljebb egy méter távolságig.
95
Universal Serial Bus (USB)
A Universal Serial Bus (univerzális soros busz, USB) 2.0 port egy nagy sebességű
soros busz, segítségével az értékes rendszererőforrások lekötése nélkül
csatlakoztathat USB perifériákat.
Magyar
IEEE 1394 port
A számítógép IEEE 1394 portja IEEE 1394 kompatibilis eszközök, például
videokamera vagy digitális fényképezőgép csatlakoztatását teszi lehetővé.
A részleteket a digitális fényképezőgép vagy a kamera kézikönyvében találja meg.
96
PC-kártyafoglalat
A Type II PC-kártyafoglalat foglalatba PC-kártya helyezhető – ilyen kártyákkal a
számítógép alkalmazási körét lehet bővíteni. Az alkalmazott kártyákon szerepelnie
kell a PC-kártya logónak.
Magyar
A PC-kártyák (korábban PCMCIA) hordozható számítógépekhez készült
bővítőkártyák, amelyek az asztali PC-knél már régóta ismert bővítési lehetőségeket
nyújtanak. Népszerű PC-kártyák például a fax-/adatmodemek, a vezeték nélküli
LAN és a SCSI kártyák. A CardBus a 16 bites PC-kártya technológiát azzal múlja
felül, hogy 32 bitre növeli a sávszélességet.
Megjegyzés: A kártya telepítésével, használatával és
szolgáltatásaival kapcsolatos információkat annak kézikönyvében
találja meg.
A PC-kártya behelyezése
Helyezze be a kártyát az alsó kártyafoglalatba, majd szükség szerint csatlakoztassa
a megfelelő eszközöket (pl. a hálózati kábelt). A részleteket a kártya kézikönyvében
találja meg.
A PC-kártya kivétele
Mielőtt kivenné a PC-kártyát:
1
Lépjen ki a kártyát használó alkalmazásból.
2
A bal oldali gombbal kattintson a tálcán a PC-kártya ikonjára, majd állítsa le a
kártyát.
3
Nyomja meg a kártyahely kiadógombját, ekkor a gomb kiugrik. A gombot ismét
megnyomva kiemelheti a kártyát.
97
ExpressCard
Az ExpressCard a PC-kártya szabvány legújabb változata. Kisebb méretének és
gyorsabb csatolófelületének köszönhetően tovább növeli a számítógép használati
értékét és bővíthetőségét.
Az ExpressCard kártyák révén számos különböző bővítési lehetőség kínálkozik,
többek közt Flash memóriakártya-adapterek, TV-tunerek, Bluetooth-csatolók és
IEEE 1394B csatolók használata. Az ExpressCard kártyák az USB 2.0 és a PCI
Express alkalmazásokat támogatják.
ExpressCard behelyezése
Illessze be a kártyát a foglalatba, majd finoman nyomja be, amíg a helyére nem
pattan.
EXPRESS CARD
ExpressCard kiadatása
ExpressCard kiadatása előtt:
1
Lépjen ki a kártyát használó alkalmazásból.
2
A bal oldali egérgombbal kattintson a tálcán található hardver eltávolítása
ikonra, majd állítsa le a kártyát.
3
Finoman nyomja befelé a kártyát a foglalatba, majd engedje fel, ekkor a kártya
kiugrik a foglalatból. Húzza ki a kártyát a foglalatból.
Megjegyzés: A képek tájékoztató jellegűek. A termékek tényleges
műszaki adatai eltérhetnek.
Magyar
Fontos! Kétféle típus létezik, az ExpressCard/54 (54 mm-es és 34
mm-es kivitel) és az ExpressCard/34 (csak az 34 mm), ezek eltérő
feladatokat látnak el. Nem minden ExpressCard foglalat támogatja
mindkét típust. A kártya telepítésével, használatával és
szolgáltatásaival kapcsolatos információkat annak kézikönyvében
találja meg.
98
Memória beszerelése
Ha memóriát szeretne szerelni a gépbe, kövesse az alábbi lépéseket:
Kapcsolja ki a számítógépet, húzza ki a hálózati adaptert (ha be volt dugva),
majd vegye ki az akkumulátort. Ezután fordítsa meg a számítógépet, úgy, hogy
hozzáférjen az aljához.
2
Távolítsa el a csavart a memóriarekesz fedeléből, majd emelje fel és távolítsa
el a memória fedelét.
3
Átlósan helyezze be a modult a foglalatba (a), majd óvatosan nyomja le, amíg a
helyére nem pattan (b).
4
Helyezze vissza a memóriarekesz fedelét, majd rögzítse a csavarral.
5
Tegye vissza az akkumulátort, majd csatlakoztassa a hálózati adaptert.
6
Kapcsolja be a számítógépet.
Magyar
1
A számítógép automatikusan érzékeli és újrakonfigurálja a teljes memória méretét.
Ha tanácsra van szüksége, forduljon szakemberhez vagy a legközelebbi Acer
forgalmazóhoz.
99
Szoftverhasználat
DVD filmek lejátszása
Ha DVD-meghajtó modul van beszerelve az optikai meghajtó helyére, akkor DVD
filmeket is le tud játszani a számítógépen.
1
Nyissa ki a DVD tálcáját, helyezzen be egy DVD filmet tartalmazó lemezt, majd
tolja be a DVD tálcáját.
2
A DVD film lejátszása néhány másodperc múlva automatikusan elkezdődik.
Régiókód
Ország vagy régió
1
USA, Kanada
2
Európa, Közel-Kelet, Dél-Afrika, Japán
3
Délkelet-Ázsia, Tajvan, Dél-Korea
4
Latin-Amerika, Ausztrália, Új-Zéland
5
Független Államok Közössége, Afrika egyes részei, India
6
Kínai Népköztársaság
Megjegyzés: A régiókód megváltoztatásához helyezzen be a DVDmeghajtóba egy másik régióba tartozó DVD filmet. További
információt a súgóban talál.
Magyar
Fontos! Amikor először indítja el a DVD-lejátszót, a program kéri a
régiókód megadását. A DVD-lemezeket hat régióra osztják. Ha
egyszer a DVD-meghajtón beállítottak egy régiókódot, csak annak a
régiónak a lemezeit fogja lejátszani. A régiókódot legfeljebb ötször
lehet beállítani (beleértve a legelső alkalmat is), ezután az utolsónak
beállított régiókód állandósul. A merevlemez visszaállítása nem állítja
vissza a régiókódok beállításának számát. A jelen szakaszban, az
alábbiakban feltüntetett táblázatban megtalálja a DVD filmek
régiókódját.
100
Energiagazdálkodás
Magyar
A számítógép beépített energiagazdálkodó egységgel rendelkezik, amely
folyamatosan figyeli a rendszer működését. A rendszer működése alatt bármely
olyan tevékenységet értünk, amely érinti a következő eszközök legalább egyikét:
billentyűzet, egér, merevlemez, a számítógéphez csatlakoztatott perifériák és a
videomemória. Ha egy bizonyos időtartam alatt nem észlel aktivitást (inaktivitási
időtúllépés), a számítógép az energiamegtakarítás érdekében leállítja ezen
eszközök valamelyikét vagy mindegyikét.
A számítógép energiagazdálkodási funkciója támogatja az Advanced Configuration
and Power Interface-t (fejlett konfigurációs és energiakezelő felület, ACPI), ami
takarékos energiahasználat mellett is maximális teljesítmény elérését teszi lehetővé.
Az energiatakarékossággal kapcsolatos összes feladatot a Windows látja el.
101
Acer eRecovery Management
Az Acer eRecovery Management egy olyan segédeszköz, amellyel könnyen és
gyorsan elvégezhető a rendszer biztonsági mentése és helyreállítása. Segítségével
az aktuális rendszerkonfigurációt merevlemezes meghajtóra, CD- vagy DVDlemezre lehet kiírni. Alkalmas a gyári, alapértelmezett rendszerkép mentésére
és helyreállítására, valamint az alkalmazások és az illesztőprogramok
újratelepítésére is.
Az Acer eRecovery Management a következő funkciókkal rendelkezik:
Biztonsági mentés készítése
2
Mentési lemez írása
3
Visszaállítás és helyreállítás
A jelen fejezetben részletesen bemutatjuk ezeket a funkciókat.
Megjegyzés: Ez a szolgáltatás nem mindegyik modellen érhető el.
Ha a rendszerben nincs beépített optikailemez-író, akkor az Acer
eRecovery Management optikai lemezekkel kapcsolatos funkcióinak
használata előtt csatlakoztasson egy külső írót.
Lehetséges, hogy az Acer eRecovery Management indításakor a rendszer a
folytatáshoz kéri az Empowering Technology jelszavának megadását. Az
Empowering Technology jelszava az Empowering Technology eszköztárral, illetve
az Acer eLock Management vagy az Acer eRecovery Management első futtatásakor
adható meg.
Biztonsági mentés készítése
Az Acer eRecovery Management fő képernyőjéről könnyedén készíthet teljes vagy
gyors (növekményes) biztonsági mentést a rendszer konfigurációjáról
merevlemezre.
Megjegyzés: Gyors (növekményes) biztonsági mentést csak egy
teljes mentés létrehozása után készíthet.
1
Az Acer eRecovery Management indításához nyomja le az <Alt> + <F10>
billentyűkombinációt, vagy kattintson az Empowering Technology eszköztár
Acer eRecovery Management elemére.
2
Az Acer eRecovery Management ablakán válassza ki, hogy Full vagy Fast
mentést kíván készíteni.
3
A művelet befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Magyar
1
102
Mentési lemez írása
Az Acer eRecovery Management Burn Disc oldalán CD- vagy DVD-lemezre írhatja
a gyári rendszerképet, a kívánt felhasználói mentési képet, az aktuális
rendszerkonfigurációt vagy az alkalmazási mentési képet.
Az Acer eRecovery Management indításához nyomja le az <Alt> + <F10>
billentyűkombinációt, vagy kattintson az Empowering Technology eszköztár
Acer eRecovery Management elemére.
2
A Burn Disc gombra kattintva váltson át a Lemez írása lapra.
3
Válassza ki a lemezre írni kívánt biztonsági mentés típusát (gyári
alapértelmezett, felhasználói, aktuális rendszerállapot, alkalmazás). Ha a
felhasználói mentést választja, akkor lemezre írhatja az utoljára készített
biztonsági mentési képet.
4
A művelet befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Magyar
1
Megjegyzés: A gyári alapértelmezett rendszerképet akkor kell
kiválasztania, ha rendszerindításra alkalmas lemezt szeretne
készíteni, amely a számítógép teljes operációs rendszerét
tartalmazza úgy, ahogy azt a gyárból leszállították. Ha olyan lemezt
szeretne készíteni, amelynek tallózható a tartalma, és amelyről
telepíthetők a szükséges illesztőprogramok és alkalmazások, akkor
alkalmazási mentési képet kell készítenie – ez a lemez nem lesz
alkalmas rendszerindításra.
Visszaállítás és helyreállítás
A visszaállítási és helyreállítási funkciókkal gyári alapértelmezett rendszerkép,
felhasználói rendszerkép vagy korábban készített, CD- vagy DVD-lemezen lévő
biztonsági mentés alapján állíthatja helyre a rendszert. A funkcióval az Acer
rendszeren futó alkalmazásokat és illesztőprogramokat is újratelepítheti.
1
Az Acer eRecovery Management indításához nyomja le az <Alt> + <F10>
billentyűkombinációt, vagy kattintson az Empowering Technology eszköztár
Acer eRecovery Management elemére.
2
A Restore gombra kattintva váltson át a visszaállítási és helyreállítási
funkciókat tartalmazó lapra.
3
Válassza ki azt a biztonsági mentési pontot, amely alapján a visszaállítást
végezni szeretné. A rendszert gyári alapértelmezett rendszerkép vagy
korábban készített CD/DVD-lemez alapján is helyreállíthatja, illetve az
alkalmazások és az illesztőprogramok újratelepítése mellett is dönthet.
4
A művelet befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Hibaelhárítás
Ebben a fejezetben a gyakrabban előforduló rendszerhibák elhárításához nyújtunk
segítséget. Ha problémába ütközik, először tanulmányozza át az alábbi részeket, és
csak ezt követően forduljon szakemberhez. A súlyosabb hibák elhárításához
szükség lehet a számítógép felnyitására. Ne kísérelje meg a számítógép felnyitását,
inkább lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy kérjen segítséget valamelyik
hivatalos szervizközponttól.
A hordozható számítógép a felmerült problémák megoldását hibaüzeneteknek a
képernyőn történő megjelenítésével segíti.
Ha a rendszer hibaüzenetet ír ki, vagy hibára utaló jelek fordulnak elő,
tanulmányozza át a lejjebb található, "Hibaüzenetek" című részt. Ha a probléma
nem oldható meg, lépjen kapcsolatba a kereskedővel. Lásd: "Szervizszolgáltatás
kérése" a 83. oldalon.
Hibaüzenetek
Ha a rendszer hibaüzenetet ír ki, jegyezze fel, majd tegye meg a megfelelő javító
lépéseket. Az alábbi táblázat – betűrendben – a hibaüzeneteket és a javasolt
intézkedéseket tartalmazza.
Hibaüzenetek
Javító intézkedés
CMOS battery bad
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal.
CMOS checksum error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal.
Disk boot failure
Helyezzen a hajlékonylemezes meghajtóba (A:) egy
rendszerlemezt, majd az <Enter> billentyű
lenyomásával indítsa újra a rendszert.
Equipment configuration
error
A bekapcsolási önteszt (POST) alatt nyomja meg az
<F2> billentyűt, ezzel belép a BIOS segédprogramba;
majd a kilépéshez válassza az Exit (Kilépés) parancsot.
Hard disk 0 error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal.
Hard disk 0 extended
type error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal.
I/O parity error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal.
Magyar
Hibaelhárítási tanácsok
English
103
104
Hibaüzenetek
Javító intézkedés
Keyboard error or no
keyboard connected
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal.
Keyboard interface error Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal.
Magyar
Memory size mismatch
A bekapcsolási önteszt (POST) alatt nyomja meg az
<F2> billentyűt, ezzel belép a BIOS segédprogramba;
majd a kilépéshez válassza az Exit (Kilépés) parancsot.
Ha a javító intézkedések megtétele ellenére sem szűnik meg a probléma, kérjük,
lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy valamelyik hivatalos szervizközponttal.
Bizonyos problémák a BIOS segédprogram segítségével megoldhatóak.
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
English
105
FCC megjegyzés
Ugyanakkor semmilyen garancia nem vállalható arra nézve, hogy meghatározott
felhasználásnál nem fordulnak elő zavarok. Ha a készülék zavart kelt a rádiós vagy
a televíziós vételben, és ezt a készülék be- és kikapcsolásával egyértelműen meg
lehet állapítani, akkor a felhasználó a zavarok megszüntetésére a következő
lépéseket teheti meg:
•
A vevőantennát állítsa más irányba, vagy helyezze át.
•
Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
•
A készüléket csatlakoztassa más áramkörhöz kapcsolódó fali
dugaszolóaljzatba, mint amelyhez a vevő csatlakozik.
•
Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy gyakorlott rádiós/televíziós
szakembertől.
Megjegyzés: árnyékolt kábelek
Az FCC előírásainak betartása érdekében a készüléket más számítástechnikai
eszközökhöz kizárólag árnyékolt kábellel szabad csatlakozni.
Megjegyzés: perifériák
A készülékhez kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok,
nyomtatók stb.) szabad csatlakoztatni, amelyek megfelelnek a B osztályú
eszközökre előírt határértékeknek. A határértékeknek nem megfelelő perifériák
használata esetén zavar léphet fel a rádiós és a televíziós vételben.
Vigyázat
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által a számítógép működtetésére biztosított jogát.
Magyar
A készüléket vizsgálatnak vetették alá, amelynek során megállapítást nyert, hogy a
készülék teljesíti az FCC szabályzatának 15. pontja szerinti, B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg,
hogy a lakóépületekben megfelelő védelmet nyújtsanak a káros zavarokkal
szemben. A készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha
nem a használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és használják, akkor
megzavarhatja a rádiós távközlést.
106
Üzemi feltételek
A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. fejezetének. A működtetésnek a
következő két feltétele van: (1) a készülék nem okozhat zavart, és (2) az eszköznek
minden zavart tűrnie kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Magyar
Nyilatkozat az EU szabályoknak való megfelelésről
Az Acer ezúton kijelenti, hogy a jelen hordozható számítógép terméksorozat
megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó
rendelkezéseinek. (A teljes dokumentációt a http://global.acer.com/products/
notebook/reg-nb/index.htm weblapon érheti el.)
A modemre vonatkozó megjegyzések
TBR 21
A készülék rendelkezik a nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózattal létesítendő
egyvégződéses csatlakozásokhoz szükséges jóváhagyással [98/482/EK "TBR 21”
tanácsi határozat]. Az egyes nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózatok közötti
különbségek miatt azonban a jóváhagyás önmagában nem jelent feltétel nélküli
garanciát arra, hogy a működés minden nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózat
végpontján sikeres lesz. Probléma esetén először a berendezés szállítójával lépjen
kapcsolatba.
Az országok érvényességi köre
2004 májusában az EU tagjai a következő országok: Ausztria, Belgium, Ciprus,
Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország,
Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg,
Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország,
Szlovákia, Szlovénia és Svédország. A használat engedélyezett az Európai Unió
országaiban, valamint Norvégiában, Svájcban, Izlandon és Liechtensteinben.
A készüléket az adott országban érvényes előírások és szabályok szigorú
betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a
használat országában található helyi irodával.
Nyilatkozat a lézerekre vonatkozó biztonsági
előírásoknak való megfelelésről
A számítógéppel együtt szállított CD- vagy DVD-meghajtó lézersugárral üzemel.
A CD- vagy DVD-meghajtó osztályba sorolási címkéje (lásd alább) a meghajtón
található.
CLASS 1 LASER PRODUCT
CAUTION: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT
LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS
D’OUVERTURE. EVITTER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.
English
107
LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1
VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET
NICHT DEM STRAHLL AUSSETZEN
ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.
VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÅTEILYLLE.
VARNING: LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD ÅLÅ TUIJOTA
SÅTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN
VARNING: LASERSTRÅLNING NAR DENNA DEL ÅR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I
STRÅLEN
ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I STRÅLEN
Tudnivalók az LCD kijelző képpontjairól
Az LCD egységet nagypontosságú gyártási eljárásokkal készítik. Ennek ellenére
előfordulhat, hogy egyes pixelek (képpontok) nem megfelelően világosodnak ki,
illetve fekete vagy piros pontként jelennek meg. Ennek nincs hatása a tárolt képre,
és nem jelent meghibásodást.
Macrovision szerzői jogvédelmi megjegyzés
"U.S. Patent számok: 4,631,603; 4,819,098; 4,907,093; 5,315,448; 6,516,132."
A termék szerzőijog-védelmi technológiát alkalmaz, amelyet egyesült államokbeli
szabadalmak és más, a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó jogszabályok
védenek. E szerzőijog-védelmi technológia felhasználása a Macrovision
felhatalmazása alapján történik, és otthoni környezetben vagy más nem nyilvános
helyen való megtekintést szolgál, kivéve, ha a Macrovision másképpen rendelkezik.
Visszafejtése tilos.
Rádiókészülék hatósági engedélyezési
megjegyzés
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli
LAN és/vagy Bluetooth csatolóval felszerelt modellekre vonatkozik.
Magyar
PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I
ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE
A LOS RAYOS.
108
Általános tudnivalók
A készülék megfelel mindazon országok vagy régiók rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli csatoló használatát engedélyezték.
A konfigurációtól függően a készülék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul). Az alábbi
információk az ilyen készülékekre vonatkoznak.
Magyar
Európai Unió (EU)
R&TTE 1999/5/EU-direktíva, a következő összehangolt szabványnak való
megfeleléssel hitelesítve:
•
•
•
3.1(a) cikkely, Egészség és biztonság
•
EN60950-1:2001
•
EN50371:2002
•
EN50360:2002 (A 3G szolgáltatásokat is biztosító modellekre
vonatkozik )
Article 3.1(b) EMC
•
EN301 489-1 V1.4.1:2002
•
EN301 489-17 V1.2.1:2002
•
EN301 489-3 V1.4.1:2002 (A 27 MHz-es vezeték nélküli egérrel/
billentyűzettel ellátott modellekre vonatkozik)
•
EN301 489-7 V1.2.1:2002 (A 3G szolgáltatásokat is biztosító
modellekre vonatkozik )
•
EN301 489-24 V1.2.1:2002 (A 3G szolgáltatásokat is biztosító
modellekre vonatkozik )
3.2-es cikkely, Spektrumhasználat
•
EN300 328 V1.5.1:2004
•
EN301 893 V1.2.3:2003
•
EN300 220-1 V1.3.1:2000 (A 27 MHz-es vezeték nélküli egérrel/
billentyűzettel ellátott modellekre vonatkozik)
•
EN300 220-3 V1.1.1:2000 (A 27 MHz-es vezeték nélküli egérrel/
billentyűzettel ellátott modellekre vonatkozik)
•
EN301 511 V9.0.2:2003 (A 3G szolgáltatásokat is biztosító
modellekre vonatkozik )
•
EN301 908-1 V2.2.1:2003 (A 3G szolgáltatásokat is biztosító
modellekre vonatkozik )
•
EN301 908-2 V2.2.1:2003 (A 3G szolgáltatásokat is biztosító
modellekre vonatkozik )
English
109
Az országok érvényességi köre
Az FCC rádiófrekvenciás biztonsági
követelményei
A vezeték nélküli LAN Mini PCI kártya és a Bluetooth kártya sugárzási teljesítménye
messze az FCC által engedélyezett rádiófrekvenciás határérték alatt van.
A hordozható számítógépet ennek ellenére úgy kell használni, hogy a használat
során az emberekre gyakorolt hatás mértéke a lehető legkisebb legyen:
1
A felhasználókat kérjük, hogy kövessék az FCC vezeték nélküli csatolókkal
rendelkező berendezésekre vonatkozó biztonsági előírásait, amelyeket minden
rádiófrekvenciával működő csatolóval rendelkező berendezés használati
utasítása tartalmaz.
Vigyázat: Az FCC rádiófrekvenciás sugárzási határértékeinek
betartása érdekében működés közben legalább 20 cm távolság
legyen a kijelzőbe épített vezeték nélküli LAN Mini PCI kártya és a
környezetében tartózkodó személyek között.
Magyar
2004 májusában az EU tagjai a következő országok: Ausztria, Belgium, Ciprus,
Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország,
Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg,
Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország,
Szlovákia, Szlovénia és Svédország. A használat engedélyezett az Európai Unió
országaiban, valamint Norvégiában, Svájcban, Izlandon és Liechtensteinben.
A készüléket az adott országban érvényes előírások és szabályok szigorú
betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a
használat országában található helyi irodával.
Magyar
110
Megjegyzés: Az Acer vezeték nélküli Mini PCI kártya diversity-átvitelt
alkalmaz. Az ilyen típusú átvitelnél mindig csak az egyik antenna
bocsát ki rádiófrekvenciás sugárzást. A sugárzásra használt antenna
kiválasztása automatikusan történik, illetve a megfelelő minőségű
rádiós átvitel érdekében a felhasználó kézzel is választhat antennát.
2
A készülék az 5,15 - 5,25 GHz-es frekvenciatartományban működik, ezért csak
beltérben használható. Az FCC a készülék használatát beltérre korlátozza,
ugyanis az 5,15 - 5,25 GHz-es frekvenciatartomány használata miatt a közös
csatornát használó mobil műholdas rendszerekkel fellépő interferenciákat csak
így lehet a minimálisra csökkenteni.
3
Az 5,25 - 5,35 és az 5,65 - 5,85 GHz-es frekvenciatartomány elsődleges
használói a nagy teljesítményű radarberendezések. Az ilyen radarállomások
zavarhatják és/vagy károsíthatják a készüléket.
4
A helytelen üzembe helyezés vagy szakszerűtlen használat a
rádiótávközlésben zavarokat kelthet. A belső antenna bármilyen
megváltoztatása az FCC engedély és a garancia megvonásával jár.
Kanada – alacsony teljesítményű, engedélyre
nem köteles rádiófrekvenciás távközlési
eszközök (RSS-210)
Általános információk
A működtetésnek két feltétele van:
1. A készülék nem okozhat zavart, és
2. A készüléknek minden zavart tűrnie kell, beleértve a nem kívánatos
működést okozó zavarokat is.
b
Működés az 2,4 GHz-es sávban
Az engedélyezett szolgáltatásokkal fellépő rádiófrekvenciás interferencia
megelőzése érdekében a készüléket beltéri használatra tervezték, és a
kültéri használatot engedélyeztetni kell.
c
Működés az 5 GHz-es sávban
•
Az 5150-5250 MHz-es sávban működő készüléket kizárólag beltéri használatra
szánták, mely által csökkenthető a közös csatornát használó mobil műholdas
rendszerekkel fellépő interferencia.
•
Az 5250-5350 MHz-es és az 5650-5850 MHz-es sáv elsődleges felhasználói a
nagy teljesítményű radarberendezések (melyek elsőbbséget élveznek). Az
ilyen radarberendezések zavarhatják és/vagy károsíthatják a LELAN (LicenceExempt Local Area Network, engedély nélkül használható helyi hálózati)
eszközöket.
Magyar
a
English
111
112
Federal Communications Comission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) This device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.
Magyar
The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:
Product name:
Notebook PC
Model number:
LB1
Machine type:
TravelMate 6460/6410
SKU number:
TravelMate 646xxx/641xxx
"x" = 0 - 9, a-z, or A - Z)
Name of responsible party:
Acer America Corporation
Address of responsible party:
2641 Orchard Parkway
San Jose, CA 95134
USA
Contact person:
Mr. Young Kim
Tel:
408-922-2909
Fax:
408-922-2606
Declaration of Conformity for CE Marking
English
113
We,
Acer Computer (Shanghai) Limited
3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District,
Shanghai, China
Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3000
E-mail: easy_lai@acer.com.tw
Hereby declare that:
Product: Personal Computer
Trade Name: Acer
Model Number: ZC1
Machine Type:XXXXX
SKU Number:XXXXX
Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of
the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken
and are in force to assure that production units of the same product will
continue comply with the requirements.
EMC Directive 89/336/EEC as attested by conformity with the following
harmonized standards:
•
EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003, AS/NZS CISPR22:2002, Class B
•
EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
•
EN61000-3-2:2000, Class D
•
EN61000-3-3:1995 + A1:2001
•
EN55013:2001 + A1:2003 (applied to models with TV function)
•
EN55020:2002 + A1:2003 (applied to models with TV function)
Low Voltage Directive 73/23/EEC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
•
EN60950-1:2001
•
EN60065:2002 (applied to models with TV function)
Council Decision 98/482/EC (CTR21) for pan- European single terminal
connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).
RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equipment
Magyar
Contact Person: Mr. Easy Lai
114
Magyar
LCD panel ergonomic specifications
Design viewing distance
500 mm
Design inclination angle
0.0°
Design azimuth angle
90.0°
Viewing direction range class
Class IV
Screen tilt angle
85.0°
Design screen illuminance
•
Reflection class of LCD panel
(positive and negative polarity)
•
Illuminance level:
[250 + (250cosα)] lx where α = 85°
Color: Source D65
•
Ordinary LCD: Class I
•
Protective or Acer CrystalBrite™ LCD:
Class III
Image polarity
Both
Reference white:
Pre-setting of luminance and
color temperature @ 6500K
(tested under BM7)
•
•
•
Pixel fault class
Class II
Yn
u'n
v'n
115
Tárgymutató
A
elölnézet 17
érintőpad 33
Gyorsbillentyűk 39
használata 33– 34
euró 40
F
FAQ.
Lásd
Gyakran
kérdések
fényerő
Gyorsbillentyűk 39
G
gondozása
akkumulátor xv
Hálózati adapter xiv
számítógép xiv
Gyakran ismétlődő kérdések
Gyorsbillentyűk 38
B
H
bal oldali nézet 17
billentyűzet 35
beágyazott numerikus billentyűzet
35
Gyorsbillentyűk 38
Hibaelhárítás 80
Windows billentyűk 36
Zároló billentyű 35
BIOS segédprogram 76
biztonság
használhat 48
intelligens kártya 69
jelszavak 74
biztonsági
Általános tudnivalók iii
CD vagy DVD 106
hálózati 94
Hálózati adapter
gondozás xiv
hang
a hangerő állítása 42
Hibaelhárítás 80
hangerő
állítása 42
Hangszórók
Gyorsbillentyűk 39
Hibaelhárítás 80
Hibaelhárítás 103
tanácsok 103
Hibaüzenetek 103
Hibernálás üzemmódba
Gyorsbillentyűk 38
C
I
CD-ROM
Hibaelhárítás 80
kézi kiadatás 80
kiadatás 41
IEEE 1394 port
infravörös 94
D
DVD 99
DVD filmek
lejátszása
J
jelszó 74
fajtái 74
K
99
ismétlődő
Magyar
akkumulátor
a töltöttségi szint ellenőrzése 86
az akkumulátor lemerülése esetén
87
az akkumulátor lemerülésére
vonatkozó figyelmeztetés 87
az élettartam meghosszabbítása
84
az első használat 84
beszerelése 85
eltávolítás 86
gondozás xv
jellemzők 84
optimalizálás 86
töltés 86
állapotjelző fények 29
E
kapcsolatok
95
79
116
hálózati 94
kérdések
tartózkodási hely beállítása a modem használatához 81
kijelző
Gyorsbillentyűk 38
Hibaelhárítás 79
L
LEDs
29
Magyar
M
meghajtóhasználat
bekapcsolás állapotjelző
memória
beszerelése 98
Modem 93
29
N
nézet
bal 18
elülső 18
hátulsó 20
jobb 19
Num Lock 35
bekapcsolás állapotjelző
numerikus billentyűzet
beágyazott 35
nyomtatók
Hibaelhárítás 81
P
PC-kártya 96
behelyezése 96
kiadatás 96
port 93
problémák 79
billentyűzet 80
CD-ROM 80
Hibaelhárítás 103
indítás 79
kijelző 79
nyomtatók 81
T
támogatás
információk 83
Tisztítás
számítógép xv
töltés
szintellenőrzés 86
Touchpad (Érintőpad) 31
használat 31–??
U
univerzális soros busz 95
Utazás
környékbeli utak 91
nemzetközi repülőutak
üzenet
hiba 103
W
Windows billentyűk
S
Scroll Lock
29
SmartCard 69
PlatinumKey 69
PlatinumPAS 69
PlatinumSecure 69
PlatinumSecure opciók 71
számítógép
állapotjelzők 29
bekapcsolás állapotjelző 17, 29
billentyűzet 35
funkciók 15
gondozás xiv
hazavinné 89
Hibaelhárítás 103
Kapcsolja ki xiv
környékbeli utazások 91
lekapcsolás 88
Mozgatás 88
Nemzetközi utazás 91
Otthoni iroda felállítása 90
Tisztítás xv
tulajdonságok 59
számítógép kezelő
Gyorsbillentyűk 38
35
36
91
Download PDF

advertising