Acer | TravelMate P245-M | Acer TravelMate P245-MG User Manual

TravelMate sorozat
Általános felhasználói útmutató
© 2013 Minden jog fenntartva.
TravelMate sorozat Általános felhasználói útmutató
Ez egy javított változat: 02/2013
Modellszám: __________________________________
Sorozatszám: _________________________________
Vásárlás időpontja: _____________________________
Vásárlás helye: ________________________________
iii
Biztonsági és a kényelmes
használattal kapcsolatos információk
Biztonsági tudnivalók
Kérjük, gondosan tanulmányozza át az alábbi útmutatást. Későbbi tájékozódás
céljából őrizze meg ezt a dokumentumot. A terméken feltüntetett figyelmeztetéseket
és tudnivalókat mindig vegye figyelembe.
Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaszolóaljzatból. Ne használjon
folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A tisztításhoz használjon vízzel nedvesített
kendőt.
A készülék csatlakoztatásával és leválasztásával kapcsolatos
figyelmeztetések
A tápegységnek az elektromos hálózatra való csatlakoztatása és arról való
leválasztása során kövesse az alábbi útmutatást:
A tápegység telepítését a tápkábelnek az elektromos hálózati aljzatba való
csatlakoztatása előtt végezze el.
A tápegységnek a számítógépről való leválasztása előtt húzza ki a tápkábelt.
Ha a rendszer több áramforrással is rendelkezik, akkor a rendszer tápellátásának
megszüntetését az összes tápegység összes tápkábelének lehúzásával végezze el.
A hozzáférhetőséggel kapcsolatos figyelmeztetések
Győződjön meg arról, hogy a tápkábel csatlakoztatására használt aljzat könnyen
hozzáférhető, és a lehető legközelebb van a készüléket működtető személyhez.
Ha meg kell szakítania a készülék áramellátását, akkor ezt a tápkábelnek az
elektromos aljzatból való kihúzásával tegye meg.
A mellékelt vakkártyákkal kapcsolatos figyelmeztetés
(csak bizonyos modellek esetében)
Amikor Ön kézhez kapja a számítógépet, akkor annak kártyafoglalataiban egy-egy
vakkártya található. A vakkártyák a használaton kívüli foglalatokat védik a portól, a
fémes tárgyaktól és az egyéb szennyeződésektől. Őrizze meg a vakkártyákat, a
későbbiek során még szüksége lehet rájuk.
ELŐVIGYÁZATOSSÁG a hallgatáshoz
Hallása védelme érdekében kövesse ezeket az útmutatásokat.
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, amíg tisztán és kényelmesen nem hallja.
•
Ne növelje a hangerőt, miután fülei hozzászoktak a hangerőhöz.
•
Hosszabb ideig ne hallgasson nagy hangerővel zenét.
Magyar
A készülék kikapcsolása tisztítás előtt
iv
•
A zajos környezet kirekesztésére ne növelje a hangerőt.
•
Csökkentse a hangerőt, ha nem hallja a közelében lévő emberek beszédét.
Figyelmeztetések
•
•
Magyar
•
•
•
•
•
•
Ne használja a készüléket víz közelében.
Ne helyezze a készüléket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. A készülék
leeshet és súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a készülék megbízható működéséhez szükséges
szellőzést szolgálják, illetve védik a gépet a túlmelegedéstől. A nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad a készüléket
ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezve elzárni. A készüléket
soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, valamint beépíteni, hacsak
nincs biztosítva a megfelelő szellőzése.
Soha ne dugjon a burkolat résein keresztül tárgyakat a készülékbe, mert
veszélyes feszültséget hordozó ponthoz érhet hozzá, vagy rövidzárlatot
okozhat, ami tűzhöz vagy áramütéshez vezethet. Soha ne öntsön folyadékot a
készülékre vagy a készülékbe.
A belső összetevők sérülésének és az akkumulátor szivárgásának elkerülése
érdekében ne helyezze a készüléket rezgő felületre.
Soha ne használja sportolás vagy edzés közben, illetve bármely más olyan
környezetben, ahol a rezgések miatt váratlan rövidzárak alakulhatnak ki,
megrongálódhatnak a motoros eszközök – merevlemez, optikai meghajtó –,
vagy veszélyt jelenthet a lítium ionos akkumulátor.
A készülék alsó oldala, a hálózati adapter és a szellőzőnyílások körüli részek
felforrósodhatnak. A sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg ezeket a
részeket.
A készülék és tartozékai kisméretű alkatrészeket tartalmazhatnak. Tartsa
ezeket távol a gyermekektől.
Az elektromos energia használata
•
•
•
•
A készüléket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni.
Ha nem biztos abban, hogy milyen feszültség áll rendelkezésére, lépjen
kapcsolatba a kereskedővel vagy a helyi áramszolgáltatóval.
Ne tegyen semmit a hálózati kábelre. Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ a készülékkel, akkor ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóba csatlakoztatott berendezések összesített áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a fali dugaszolóaljzathoz csatlakoztatott berendezések összesített
áramfelvétele nem haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Az elektromos dugaljat, elosztót vagy csatlakozót ne terhelje túl túlságosan sok
készülék csatlakoztatásával. Az összesített áramfelvétel ne haladja meg a
mellékáramkör névleges teljesítményének 80 százalékát. Ha elosztót használ,
akkor a terhelés ne haladja meg az elosztó névleges terhelhetőségének
80 százalékát.
v
•
A készülék hálózati adaptere háromerű, földelt dugóval van ellátva. A dugó
csak földelt elektromos aljzatba illeszkedik. A hálózati adapter csatlakoztatása
előtt győződjön meg arról, hogy az elektromos dugalj megfelelően földelve van.
Földeletlen dugaljba ne csatlakoztassa a dugót. Ha tanácsra van szüksége,
forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő érintkező a biztonságot szolgálja. Megfelelő
földelés nélküli elektromos dugalj használata áramütéshez és/
vagy sérüléshez vezethet.
•
A készülék széles feszültségtartományban működtethető (100 és 120, illetve
220 és 240 V közötti feszültségű váltakozó árammal). A készülékhez mellékelt
tápkábel megfelel a vásárlási országban vagy területen hatályos előírásoknak.
Ha más országban vagy területen szeretné működtetni a készüléket, akkor
használjon az adott helyen érvényes előírásoknak megfelelő tápkábelt.
A tápkábellel kapcsolatban további információt a viszonteladóktól és a
szolgáltatóktól kaphat.
A készülék szervizelése
Ne kísérletezzen a termék javításával, mert a felnyitással vagy a burkolat
eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki magát.
Bízzon minden javítást a szerviz szakképzett munkatársaira.
A következő esetekben húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját, és forduljon a
szerviz szakképzett munkatársaihoz:
•
Ha a hálózati kábel vagy a csatlakozó sérült vagy meghorzsolódott.
•
Ha folyadékot öntöttek a készülékbe.
•
Ha a készüléket esőnek vagy víznek tették ki.
•
Ha a készüléket leejtették vagy a burkolata megsérült.
•
Ha a készülék működésében olyan jelentős változás állt be, ami javítás
szükségességére utal.
•
Ha a készülék – a kezelési utasítás betartása mellett – nem működik
megfelelően.
Megjegyzés: Csak azokat a beállításokat módosítsa, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel az egyéb beállítások módosítása
károsodáshoz vezethet, és szakképzett technikus számára is
hosszan tartó munkát jelenthet a normál működési körülmények
visszaállítása.
Magyar
Megjegyzés: A földelő érintkező a közeli egyéb elektromos eszközök
által generált, a készülék teljesítményét esetlegesen rontó zaj ellen is
jó védelmet biztosít.
vi
Magyar
Útmutatás az akkumulátor biztonságos használatához
A notebook lítium ionos akkumulátort tartalmaz. Ne használja nedves vagy
korróziókeltő környezetben. Ne tegye a készüléket hőforrásra vagy hőforrás
közelébe, magas hőmérsékletű helyre, közvetlen napfényre, mikrohullámú sütőbe,
nagynyomású tárolóba, illetve ne tárolja és ne hagyja ilyen helyen, továbbá ne tegye
ki 60°C (140°F)-nál nagyobb hőmérsékletnek. Ha figyelmen kívül hagyja a fenti
útmutatást, akkor az akkumulátorból sav szivároghat, az akkumulátor felforrósodhat,
felrobbanhat vagy meggyulladhat, ami sérüléshez és/vagy anyagi kárhoz vezethet.
Ne szúrja fel, ne nyissa ki és ne szerelje szét az akkumulátort. Ha az akkumulátor
szivárog, és Ön érintkezésbe kerül a kiszivárgott folyadékkal, akkor gondosan
öblítse le vízzel, majd azonnal forduljon orvoshoz. Biztonsági okokból és az
akkumulátor élettartamának növelése céljából az akkumulátor csak 0°C (32°F) és
40°C (104°F) közötti hőmérsékleten tölthető.
Az új akkumulátorok csak két-három teljes feltöltés és lemerítés után érik el a
maximális teljesítményüket. Az akkumulátor több száz alkalommal is feltölthető és
lemeríthető, de idővel csökken a teljesítménye. Ha az akkumulátoros üzemidő
érzékelhetően rövidebbé válik a megszokottnál, akkor vásároljon új akkumulátort.
Kizárólag jóváhagyott akkumulátort használjon, és kizárólag a készülékhez
jóváhagyott töltővel végezze az akkumulátor töltését.
Az akkumulátort csak az eredeti céljára használja. Soha ne használjon sérült töltőt
vagy akkumulátort. Ne zárja rövidre az akkumulátort. Rövidzár akkor keletkezhet, ha
valamilyen fémtárgy, például érme, iratkapocs vagy toll rövidre zárja az akkumulátor
pozitív (+) és negatív (-) érintkezőjét. (Az akkumulátor érintkezői a fémből készült
csíkok.) Erre például akkor kerülhet sor, ha zsebben vagy tárcában visz magával
tartalék akkumulátort. A rövidzár miatt megrongálódhat az akkumulátor és a
rövidzárt okozó tárgy.
Az akkumulátor élettartama és kapacitása csökkenhet, ha az akkumulátor forró vagy
hideg helyen, például nyáron vagy télen zárt gépkocsiban marad. Mindig próbálja
15°C és 25°C (59°F és 77°F) közötti hőmérsékleten tartani az akkumulátort. A túl
forró vagy túl hideg akkumulátor alkalmatlan lehet a készülék áramellátására, még
akkor is, ha teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítményét különösen a
fagypont alatti hőmérséklet rontja.
Ne dobja tűzbe az akkumulátort, mert felrobbanhat. Az akkumulátor sérülés
hatására is felrobbanhat. Az elhasznált akkumulátoroktól a helyi jogszabályokat
betartva szabaduljon meg. Ha lehetséges, gondoskodjon az akkumulátor
újrahasznosításáról. Ne dobja ki az akkumulátort a háztartási hulladékkal együtt.
A vezeték nélküli készülékek érzékenyek lehetnek az akkumulátor miatt jelentkező
interferenciára, amely befolyásolhatja a teljesítményüket.
Az akkumulátor cseréje
A hordozható számítógép lítium akkumulátorral működik. Az akkumulátort kizárólag
a készülékhez mellékelttel azonos típusúra cserélje le. Másfajta akkumulátor
használata tűzveszéllyel vagy robbanásveszéllyel járhat.
Figyelem! Az akkumulátorok helytelen használat esetén
felrobbanhatnak. Ne szedje szét és ne dobja tűzbe őket!
A gyermekektől tartsa távol. A használt akkumulátorok
hulladékkezelésekor kövesse a helyi szabályozásokat.
vii
Az optikai meghajtóra vonatkozó figyelmeztetés
(csak bizonyos modellek esetében)
Vigyázat: A készülék lézeres eszközt tartalmaz, és ennek alapján 1-ES OSZTÁLYÚ
LÉZERES TERMÉKNEK minősül. Ha rendellenességet észlel a készülék
működésében, forduljon a legközelebbi HIVATALOS szervizközponthoz.
A lézersugárral való közvetlen érintkezés elkerülése érdekében ne nyissa fel a
készülék házát.
CLASS 1 LASER PRODUCT
CAUTION: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1
VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG
GEÖFFNET NICHT DEM STRAHLL AUSSETZEN
PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I
ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE
EXPONERSE A LOS RAYOS.
ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.
VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÅTEILYLLE.
VARNING: LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD ÅLÅ TUIJOTA
SÅTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN
VARNING: LASERSTRÅLNING NAR DENNA DEL ÅR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I
STRÅLEN
ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I
STRÅLEN
A telefonvonalakkal kapcsolatos biztonsági tudnivalók
•
•
A berendezés javításakor vagy szétszerelésekor mindig ki kell húzni
telefoncsatlakozót a fali aljzatból.
Ne használja a telefont (hacsak nem vezeték nélküli típus) villámlás idején.
A villámlás miatt fennáll a közvetett elektromos áramütés veszélye.
Figyelem! Az összetevők hozzáadásakor vagy cseréjekor
biztonsági okokból ne használjon nem megfelelő alkatrészeket.
A vásárlási lehetőségekről kérjen tájékoztatást a viszonteladótól.
Üzemeltetési környezet
Figyelem! Biztonsági okokból kapcsolja ki az összes vezeték
nélküli, rádiós átvitelt végző eszközt, ha a hordozható
számítógépet az alábbi körülmények között használja. Ilyen
eszköz többek között, de nem kizárólagosan a vezeték nélküli
hálózati csatoló, a Bluetooth-csatoló és a 3G kommunikációs
csatoló.
Magyar
APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT
LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS
D’OUVERTURE. EVITTER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.
Magyar
viii
Mindig tartsa be az adott területen érvényes előírásokat, és mindig kapcsolja ki a
készüléket, ha a használata tiltott, illetve interferenciát vagy kárt okozhat.
A készüléket csak a normál használati helyzetben működtesse. Normál használat
mellett, illetve az antennáját az emberi testtől legalább 1,5 cm-re helyezve a
készülék megfelel a rádiófrekvenciás hatásoknak való kitételre vonatkozó
előírásoknak. A készüléket tartsa távol a fémtárgyaktól, és a testétől mindig tartsa
legalább a fent említett távolságra. Az adatfájlok és az üzenetek sikeres átviteléhez
az eszköznek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben
késlekedhet az adatfájlok és az üzenetek továbbítása, amíg ilyen kapcsolat
elérhetővé nem válik. Ügyeljen arra, hogy az átvitel befejezéséig betartsa a fenti, a
távolságtartásra vonatkozó előírásokat. A készülék egyes részei mágnesesek. A
készülék magához vonzhatja a fémes anyagokat. A hallókészüléket viselő
személyek ne tartsák a hallókészülékkel ellátott fülökhöz a készüléket.
Ne helyezzen bankkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt a készülék
közelébe, mert ezzel a rajta tárolt információk törlését okozhatja.
Orvosi készülékek
A rádiós átvitelt végző eszközök, például a vezeték nélküli telefonok használata
miatt zavarok jelentkezhetnek az elégtelen védelemmel ellátott orvosi készülékek
működésében. Ha bármilyen kérdése van, illetve meg szeretné tudni, hogy az adott
készülék megfelelő árnyékolással rendelkezik-e a külső rádiófrekvenciás energiával
szemben, akkor forduljon orvoshoz vagy a készülék gyártójához. Az egészségügyi
intézményekben, ha bármilyen erre utaló szabály van érvényben, kapcsolja ki a
készüléket. A kórházakban és az egyéb egészségügyi intézményekben sok helyen
használnak olyan készülékeket, amelyek érzékenyek lehetnek a külső
rádiófrekvenciás hatásokra.
Szívritmus-szabályozók. A szívritmus-szabályozók gyártóinak ajánlásai szerint a
vezeték nélküli készülékek és a szívritmus-szabályozók között az esetleges
interferenciák elkerülése érdekében legalább 15,3 cm-es távolságot kell tartani.
Ezek az ajánlások összhangban vannak a vezeték nélküli technológiákkal
foglalkozó független kutatóintézetek ajánlásaival. A szívritmus-szabályozót használó
személyeknek a következőkre kell ügyelniük:
•
A készüléket mindig legalább 15,3 cm-re kell tartani a szívritmus-szabályozótól.
•
Bekapcsolt állapotban a készüléket nem szabad a szívritmus-szabályozó
közelében hordozni. Ha interferencia fellépése vélelmezhető, akkor ki kell
kapcsolni vagy távolabbra kell helyezni a készüléket.
Hallókészülékek. A digitális vezeték nélküli készülékek egy része interferenciát
okoz egyes hallókészülékeknél. Ha interferenciát tapasztal, akkor forduljon a
szolgáltatóhoz.
ix
Járművek
Robbanásveszélyes környezetek
Az esetlegesen robbanásveszélyes levegőjű helyeken kapcsolja ki a készüléket, és
vegye figyelembe az összes jelzést és egyéb utasítást. Esetlegesen
robbanásveszélyes levegőjű helyek mindazok, ahol normál esetben a járművek
motorjának leállítására szólítanák fel. Az ilyen helyeken a szikrák robbanást, illetve
személyi sérüléshez, rosszabb esetben halálhoz vezető tüzet okozhatnak.
Az üzemanyagtöltő és a szervizállomások területén kapcsolja ki a notebookot.
Az üzemanyagraktárakban és az -elosztó létesítményekben, a vegyi üzemekben és
a robbantási területeken gondosan tanulmányozza a rádiós készülékek
használatára vonatkozó előírásokat. Az esetlegesen robbanásveszélyes levegőjű
területeket általában – de nem minden esetben – jelöléssel látják el. Ideértendők a
hajók fedélközei, a vegyi szállítási és tároló létesítmények, a cseppfolyósított
földgázt (például propán-butánt) használó járművek, illetve azok a helyek, ahol a
levegő vegyi anyagokat vagy egyéb részecskéket, például port, gabonaport vagy
fémport tartalmaz. Ne kapcsolja be a notebookot azokon a helyeken, ahol tilos a
mobiltelefonok használata, illetve ahol interferenciát vagy egyéb kárt okozhat.
Segélykérő hívások
Figyelmeztetés: A készülékkel nem lehet segélykérő hívást bonyolítani.
Ha segélykérő hívást szeretne indítani, akkor mobiltelefonnal vagy egyéb
telefonrendszerrel kell kezdeményeznie a hívást.
Magyar
A rádiófrekvenciás jelek zavarhatják a helytelenül beszerelt vagy rosszul árnyékolt
elektronikus rendszerek, például az elektronikus befecskendező rendszerek, az
elektronikus blokkolásgátló fékrendszerek, az elektronikus sebességszabályozók és
a légzsákrendszerek működését. További információt a jármű vagy az utólagosan
beszerelt készülék gyártójától, illetve annak képviselőjétől kaphat. A készülék
javítását vagy járműbe való beszerelését csak szakképzett személy végezheti.
A helytelen beszerelés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó
garancia érvénytelenné válását okozhatja. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a jármű
minden vezeték nélküli készüléke helyesen van-e rögzítve, és megfelelően
működik-e. A készülékkel és annak részegységeivel vagy tartozékaival azonos
fülkében, rekeszben ne tároljon gyúlékony folyadékot, gázt vagy egyéb
robbanékony anyagot. Ha légzsákkal felszerelt járműben utazik, akkor ne feledje,
hogy a légzsák nagy erővel nyílhat ki. A légzsák fölé, illetve a légzsák kinyílási
területére ne helyezzen semmilyen tárgyat, ideértve a rögzített és a hordozható
vezeték nélküli készülékeket is. A jármű belterébe hibásan beszerelt vezeték nélküli
készülékek a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhatnak. A készülék
repülőgépen való használata tilos. Mielőtt repülőgépre szállna, kapcsolja ki a
készüléket. A vezeték nélküli eszközöknek a repülőgépen való használata
veszélyeztetheti a repülőgép működését, megzavarhatja a vezeték nélküli
telefonhálózatot, illetve ütközhet a jogszabályok előírásaival.
x
Hulladékkezelési útmutatás
Ha többé már nincs szüksége a készülékre, ne dobja a szemétbe.
A környezetszennyezés csökkentése és a globális környezet leheto
legnagyobb mértékű védelme érdekében kérjük, gondoskodjon a
készülék újrafelhasználásáról. Az elektromos és elektronikus hulladékok
(Waste from Electrical and Electronics Equipment, WEEE) kezelésével
kapcsolatos szabályokról a www.acer-group.com/public/
Sustainability/sustainability01.htm címen talál információkat.
Magyar
Higanytartalom
A nem-LED háttérvilágítású LCD/CRT monitorral vagy kijelzővel
rendelkező belső égős projektorok illetve elektronikus termékek esetén:
Az ebben a termékben található fényforrás/fényforrások higanyt
tartalmaznak, és a helyi, állami vagy szövetségi jogszabályok előírásai
szerint újra kell hasznosítani őket. További információkat az Electronic
Industries Alliance www.eiae.org című webhelyén talál. Ha a fényforrások
újrahasznosításával kapcsolatban további tájékoztatást szeretne kapni, látogasson
el a www.lamprecycle.org webhelyre.
ENERGY STAR
Az Acer ENERGY STAR minősítéssel ellátott termékeivel a
szolgáltatások és a teljesítmény terén tett lemondások nélkül nyílik
lehetőség az energiamegtakarításra, ezáltal a takarékoskodásra és
a környezet védelmére. Az Acer büszke arra, hogy termékei
ENERGY STAR minősítéssel vannak ellátva.
Mi az ENERGY STAR?
Az ENERGY STAR minősítéssel ellátott termékek kevesebb energiát fogyasztanak,
és az Amerikai Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala (U.S. Environmental
Protection Agency) által meghatározott szigorú energiahatékonysági irányelveknek
megfelelve elősegítik az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának mérséklését.
Az Acer elkötelezte magát amellett, hogy világszerte olyan termékeket kínáljon a
vásárlóknak, amelyek kevesebb energiát fogyasztanak, így elősegítik a
takarékosságot és a környezet védelmét. Minél több energiát tudunk megtakarítani a
magasabb energiahatékonyság révén, annál kevesebb üvegházhatást okozó gázt
kell kibocsátanunk, ami által csökkenthető az éghajlatváltozások valószínűsége.
További információ: www.energystar.gov vagy www.energystar.gov/
powermanagement.
Az Acer ENERGY STAR minősítéssel ellátott termékei: (csak bizonyos modellek
esetében)
•
Kevesebb hőt állítanak elő, így kevesebb hűtést igényelnek és melegebb
környezetben is üzemeltethetők.
•
10 és 30 perces késleltetéssel rendre automatikusan átkapcsolnak a
képernyő és a számítógép alvó módjába.
•
Lehetővé teszik a számítógép alvó módból történő felébresztését a
billentyűzet vagy az egér segítségével.
•
A számítógépek több mint 80%-kal kevesebb energiát fogyasztanak alvó
módban.
Az ENERGY STAR és az ENERGY STAR jelzés az Amerikai Egyesült Államokban
regisztrált jelzés.
xi
A kényelmes használattal kapcsolatos tanácsok
és információk
A számítógép-használók hosszasabb munka után sokszor szem- és fejfájásra
panaszkodnak. A több órán keresztül számítógép előtt dolgozó személyek fizikai
sérülés veszélyének is ki vannak téve. A hosszú munkavégzési időszakok, a
helytelen testtartás, a hibás munkavégzési szokások, a stressz, a rossz
munkakörülmények, a személyes egészségi állapot és egyéb tényezők jelentős
mértékben növelik a fizikai sérülés veszélyét.
•
•
•
•
Sajgás, fájdalom, nyomásérzékenység.
Fájás, duzzanat, lüktetés.
Merevség, feszülés.
Hidegség, gyengeség.
Ha a fenti tüneteket tapasztalja, illetve bármilyen más ismétlődő vagy folyamatosan
jelentkező kényelmetlenséget és/vagy fájdalmat érez a számítógép használata
miatt, azonnal forduljon orvoshoz, illetve tájékoztassa a vállalatának egészségügyi
és biztonsági részlegét.
Az alábbi részben a számítógép kényelmesebb használatához talál tanácsokat.
A komfortzóna megkeresése
A monitor állását módosítva, lábtartó használatával vagy a szék magasságának
beállításával a lehető legnagyobb kényelemben helyezkedjen el, és keresse meg
saját komfortzónáját. Vegye figyelembe a következő tanácsokat:
•
Ne maradjon túl sokáig ugyanabban a pozícióban.
•
•
•
•
•
•
Lehetőleg ne dőljön előre, és ne hajlítsa hátra magát.
Rendszeresen álljon fel és járkáljon egy kicsit, felszabadítva a combizmait a
nyomás alól.
Rövid szüneteket tartva pihentesse a nyakát és a vállait.
Ne feszítse meg az izmait, ne rántsa meg a vállát.
A külső kijelzőt, a billentyűzetet és az egeret helyesen, kényelmesen elérhető
módon helyezze el.
Ha többet tekint a monitorra, mint a nyomtatott dokumentumokra, akkor a nyak
terhelésének csökkentése érdekében helyezze a monitort az asztal közepére.
Ügyeljen a látására!
A monitor több órán keresztül tartó nézése, a rossz szemüveg vagy kontaktlencse, a
ragyogó fények, a helyiség túl erős megvilágítása, a gyengén fókuszált képernyő, a
kisméretű betűk használata és az alacsony kontrasztú kijelzők megterhelik a
szemet. Az alábbiakban a szem terhelésének csökkentésére adunk javaslatokat.
Magyar
A helytelen számítógép-használat kéztőcsatorna szindróma, íngyulladás, ínburokgyulladás vagy egyéb mozgásszervi panaszok kialakulásához vezethet.
A következő tünetek jelentkezhetnek a kézben, a csuklókban, a karokban, a vállban,
a nyakban és a hátban:
•
Zsibbadtság, égő vagy bizsergő érzés.
xii
Szem
•
Gyakran pihentesse a szemét.
•
•
A monitorról elvéve a tekintetét, és egy távoli pontra nézve rendszeresen
tartson szünetet.
Pislogjon gyakran, ezzel megelőzi a szemének kiszáradását.
Kijelző
Tartsa tisztán a kijelzőt.
•
•
Magyar
•
•
•
•
A fejét tartsa a képernyő felső élénél magasabban, így lefelé kell irányítania a
tekintetét, amikor a képernyő kézepére néz.
A kijelző fényerejét és/vagy kontrasztját kényelmes, a szöveg olvasható és a
grafikák tiszta megjelenítését biztosító szintre állítsa be.
A ragyogást és a tükröződéseket a következőkkel csökkentheti:
•
•
az ablak vagy az egyéb fényforrás felé a képernyő szélét fordítsa
•
•
•
•
használjon irányított megvilágítást
függönnyel, redőnnyel vagy napellenzővel csökkentse a helyiség
megvilágítását
módosítsa a kijelző betekintési szögét
használjon ragyogáscsökkentő szűrőt
használjon képernyőellenzőt, például egy a kijelző felső szélével
párhuzamos kartonlapot
Kerülje a képernyő kényelmetlen betekintési szögű beállítását.
Ne nézzen huzamosabb ideig az erős fényforrásba.
A megfelelő munkavégzési szokások kialakítása
A következő munkavégzési szokásokat felvéve a számítógép használatát kevésbé
megerőltetővé és termelékenyebbé teheti:
•
Rendszeresen és gyakran tartson szünetet.
•
•
•
Végezzen nyújtógyakorlatokat.
Gyakran szellőztessen.
Tornásszon rendszeresen, tartsa karban az egészségét.
Figyelem! A földelő érintkező a biztonságot szolgálja. Megfelelő
földelés né Javasoljuk, hogy ágyról vagy kanapéról ne használja
a számítógépet. Ha nem tudja az ilyen helyzeteket elkerülni,
akkor csak rövid ideig dolgozzon, rendszeresen tartson szünetet,
illetve végezzen nyújtógyakorlatokat.
Megjegyzés: További információk: "Jogszabályi és biztonsági
tudnivalók" a 64. oldalon.
xiii
Az első lépések
Köszönjük, hogy mobil számítástechnikai feladatai elvégzéséhez egy Acer sorozatú
hordozható számítógépet választott!
Útmutatók
Minden segítséget szeretnénk megadni Önnek új Acer gépének használatához,
ezért a következő útmutatókat dolgoztuk ki:
Első lépésként a telepítési poszteren szereplő útmutatást követve helyezze
üzembe a számítógépet.
A jelen Rövid útmutató ismerteti az Ön új számítógépének alapvető jellemzőit és
funkciót. A számítógép még hatékonyabb használatával kapcsolatban az
TravelMate sorozat Általános felhasználói útmutató. Ez a kézikönyv részletes
információkat tartalmaz például az előre telepített segédprogramokról, az adathelyreállításról, a bővítési lehetőségekről és a hibaelhárításról. Emellett ismerteti a
garanciával kapcsolatos tudnivalókat, valamint a számítógépre vonatkozó általános
szabályokat és biztonsági előírásokat is. A kézikönyv Portable Document Format
(PDF) formátumú, és gyárilag telepítve van a számítógépre. Megnyitásához
kövesse az alábbi lépéseket:
1
Kattintson a következő elemekre:
AcerSystem.
Start > Minden program >
2
Kattintson az TravelMate Generic User Guide elemre.
Megjegyzés: A fájl megtekintéséhez szükség van az Adobe Reader
alkalmazásra. Ha az Adobe Reader nincs telepítve a számítógépre,
akkor az TravelMate Generic User Guide elemre kattintva először az
Adobe Reader telepítőprogramja jelenik meg. A telepítés
elvégzéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Az
Adobe Reader használatával kapcsolatban a Súgó és támogatás
menüben talál útmutatást.
Magyar
Az TravelMate sorozat Általános felhasználói útmutató az TravelMate
terméksorozat összes tagjára vonatkozó tartalmaz hasznos tudnivalókat. Olyan
alapvető témaköröket tartalmaz mint a billentyűzet és hang, stb. Felhívjuk figyelmét
arra, hogy jellegéből fakadóan a Általános felhasználói útmutató egyes
esetekben olyan funkcióra vagy szolgáltatásra is hivatkozhat, amely a
terméksorozatnak csak bizonyos tagjain érhető el, és amelyet az Ön által
megvásárolt típus nem támogat. Az ilyen eseteket a szövegben a „csak bizonyos
modellek esetében” vagy hasonló megjegyzés jelöli.
xiv
A számítógép gondozása és tippek a
használathoz
A számítógép be- és kikapcsolása
A számítógép bekapcsolásához egyszerűen nyomja meg, majd engedje fel a
bekapcsoló gombot. A bekapcsoló gomb helyét illetően lásd: a telepítési posztert.
Magyar
A kikapcsoláshoz az alábbi műveletek egyikét kell elvégeznie:
•
Használja a Windows leállítás parancsát: kattintson a Start gombra, majd a
Leállítás parancsra.
•
Használja a bekapcsoló gombot
Az alvás gyorsbillentyűvel (<Fn> + <F4>) alvó módba is kapcsolhatja a
számítógépet.
Megjegyzés: Ha a számítógépet nem tudja a szokásos módon
kikapcsolni, akkor nyomja meg és négy másodpercnél hosszabb ideig
tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot. Ha kikapcsolta a számítógépet
és újra be szeretné kapcsolni, akkor a bekapcsolás előtt legalább két
másodpercig várjon.
A számítógép gondozása
Számítógépe kiválóan fogja Önt szolgálni, ha vigyáz rá.
•
Ne tegye ki a számítógépet közvetlen napsugárzásnak. Ne helyezze hőforrás,
például fűtőtest közelébe.
•
Ne tegye ki a számítógépet 0°C (32°F) alatti vagy 50°C (122°F) feletti
hőmérsékletnek.
•
Ne tegye ki a számítógépet mágneses mező hatásának.
•
Ne tegye ki a számítógépet esőnek vagy nedvességnek.
•
Ne öntsön vizet vagy más folyadékot a számítógépre.
•
Ne tegye ki a számítógépet erős ütésnek vagy rázkódásnak.
•
Ne tegye ki a számítógépet pornak és piszoknak.
•
Ne tegyen semmilyen tárgyat a számítógépre.
•
Ne csapja le a kijelzőt, amikor lehajtja.
•
Soha ne tegye a számítógépet egyenetlen felületre.
xv
A hálózati adapter gondozása
Néhány tanács a hálózati adapter gondozásához:
Az adaptert semmilyen más készülékhez ne csatlakoztassa.
•
Ne lépjen rá a hálózati kábelre, és ne tegyen rá súlyos tárgyakat. A hálózati
kábelt és az egyéb kábeleket úgy helyezze el, hogy ne akadályozzák a
környezetében lévő személyek mozgását.
•
Amikor kihúzza a hálózati kábelt, akkor ne a kábelt, hanem magát a
csatlakozót húzza.
•
Hosszabbító kábel használatakor a csatlakoztatott berendezések összesített
névleges áramfelvétele nem haladhatja meg a hálózati kábel névleges
teljesítményét. Az azonos fali dugaszolóaljzatba csatlakoztatott berendezések
összesített névleges áramfelvétele nem haladhatja meg a biztosíték névleges
teljesítményét.
Az akkumulátor gondozása
Néhány tanács az akkumulátor gondozásához:
•
Csere esetén csak azonos típusú akkumulátort használjon. Az akkumulátor
eltávolítása vagy cseréje előtt kapcsolja ki a számítógépet.
•
Ne próbálja kibontani az akkumulátort. A gyermekektől tartsa távol.
•
Az elhasznált akkumulátoroktól a helyi jogszabályokat betartva szabaduljon
meg. Ha lehetséges, gondoskodjon az akkumulátor újrahasznosításáról.
Tisztítás és javítás
A számítógép tisztításakor kövesse az alábbi lépéseket:
1
Kapcsolja ki a számítógépet, és vegye ki az akkumulátorcsomagot.
2
Húzza ki a hálózati adaptert.
3
Puha, nedves kendőt használjon. Ne használjon folyékony vagy hajtógázos
tisztítószert.
Ha az alábbiak valamelyike történik:
•
A számítógépet leejtették vagy a burkolata megsérült.
•
A számítógép nem működik megfelelően.
Lásd: "Gyakran ismétlődő kérdések" a 59. oldalon.
Magyar
•
Magyar
xvi
Biztonsági tudnivalók
Az optikai meghajtóra vonatkozó figyelmeztetés
(csak bizonyos modellek esetében)
Üzemeltetési környezet
Orvosi készülékek
Járművek
Robbanásveszélyes környezetek
Segélykérő hívások
Hulladékkezelési útmutatás
Higanytartalom
ENERGY STAR
A kényelmes használattal kapcsolatos tanácsok és
információk
Az első lépések
Útmutatók
A számítógép gondozása és tippek a használathoz
A számítógép be- és kikapcsolása
A számítógép gondozása
A hálózati adapter gondozása
Az akkumulátor gondozása
Tisztítás és javítás
Érintőpad
Alapvető tudnivalók az érintőpadról
(különálló gombokkal szerelt modellekhez)
Alapvető tudnivalók az érintőpadról (integrált gombokkal
szerelt modellekhez)
A billentyűzet használata*
Zároló billentyűk és a beépített numerikus billentyűzet*
Gyorsbillentyűk
Windows billentyűk
Acer ProShield
Áttekintés
A ProShield telepítése
Személyi Biztonsági Lemez
BIOS beállítások
Hitelesítés kezelő
Adatvédelem
Adateltávolítás
Távoli kezelhetőség
Acer Office Manager
Acer Office Manager konzol
Irányítópult
Kliens kezelő
iii
iii
vii
vii
viii
ix
ix
ix
x
x
x
xi
xiii
xiii
xiv
xiv
xiv
xv
xv
xv
1
1
2
4
4
5
7
8
8
8
9
10
10
11
11
12
13
13
13
14
Tartalom
Biztonsági és a kényelmes használattal
kapcsolatos információk
Irányelvek
Eszközök
Feladatütemező
Beállítások
Acer eRecovery Management
Helyreállítási biztonsági mentés készítése
(Optikai meghajtó)
Helyreállítási biztonsági mentés készítése (USB meghajtó)
A rendszer helyreállítása (Optikai meghajtó)
16
17
18
19
20
21
23
25
A rendszer helyreállítása
Helyreállítási típusok
Az előre beállított szoftver és illesztőprogramok
helyreállítása
Visszatérés az előző rendszer állapothoz.
Rendszer visszaállítása a gyári állapotba.
25
25
A rendszer helyreállítása (USB meghajtó)
30
A rendszer helyreállítása
Helyreállítási típusok
Az előre beállított szoftver és illesztőprogramok
helyreállítása
Visszatérés az előző rendszer állapothoz.
Rendszer visszaállítása a gyári állapotba.
30
30
Váltás Windows 8-ra vagy Windows 7-re
Váltás Windows 8-ra
Váltás Windows 7-ra
BIOS beállítások módosítása
Váltás Windows 7 és 8 között a rendszerindítás során
Energiagazdálkodás
Akkumulátor
Az akkumulátor jellemzői
Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása
Az akkumulátor behelyezése és eltávolítása
Az akkumulátor töltése
Az akkumulátor töltési szintjének ellenőrzése
Az akkumulátor élettartamának optimalizálása
Az akkumulátor lemerülésére vonatkozó figyelmeztetés
25
26
27
30
31
32
35
35
36
37
38
39
40
40
40
41
42
42
42
43
A hordozható számítógép szállítása
44
Lekapcsolás az asztali munkahelyről
Mozgatás
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával a megbeszélésekre
A számítógép hazaszállítása
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával
További óvintézkedések
44
44
44
45
45
45
46
46
Otthoni iroda felállítása
Utazás a számítógéppel
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával
További óvintézkedések
Nemzetközi utazás a számítógéppel
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával
További óvintézkedések
46
46
47
47
47
47
47
48
48
A számítógép biztonságba helyezése
49
Számítógépes biztonsági zár használata
Jelszavak használata
Jelszavak beírása
Jelszavak megadása
49
49
50
50
Bővítés kiegészítőkkel
Csatlakozási lehetőségek
Fax-/adatmodem (csak bizonyos modellek esetében)
Beépített hálózati csatoló
Fogyasztói infravörös (CIR) (csak bizonyos
modellek esetében)
Universal Serial Bus (USB)
IEEE 1394 port (csak bizonyos modellek esetében)
Nagy felbontású multimédiás interfész
(csak bizonyos modellek esetében)
ExpressCard (csak bizonyos modellek esetében)
Memória beszerelése (csak bizonyos modellek
esetében)
BIOS segédprogram
Rendszerindítási sorrend
Disk-to-disk recovery engedélyezése
Jelszó
Szoftverhasználat
DVD tartalom lejátszása
Gyakran ismétlődő kérdések
Szervizszolgáltatás kérése
Utazók Nemzetközi Garanciája
(International Travelers Warranty; ITW)
Mielőtt telefonálna
Hibaelhárítás
Hibaelhárítási tanácsok
Hibaüzenetek
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
FCC nyilatkozat
A modemre vonatkozó megjegyzések
(csak bizonyos modellek esetében)
Tudnivalók az LCD kijelző képpontjairól
51
51
51
52
52
53
53
54
54
55
57
57
57
57
58
58
59
62
62
62
63
63
63
64
64
65
65
Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés
Általános tudnivalók
Az FCC rádiófrekvenciás biztonsági követelményei
Kanada – alacsony teljesítményű, engedélyre nem
köteles rádiófrekvenciás távközlési eszközök (RSS-210)
A személyekre ható rádiófrekvenciás mezők
(RSS-102)
LCD panel ergonomic specifications
65
65
66
67
67
68
1
Érintőpad
A beépített érintőpad egy olyan mutatóeszköz, amely a felületén érzékeli a mozgást.
Ez azt jelenti, hogy a kurzor annak megfelelően reagál, ahogy Ön az ujját mozgatja
az érintőpad felületén. A csuklótámasz központi elhelyezésének köszönhetően
kényelmes, biztonságos használatot tesz lehetővé.
Alapvető tudnivalók az érintőpadról
(különálló gombokkal szerelt modellekhez)
•
A kurzor mozgatásához húzza végig az ujját az érintőpadon.
•
A kiválasztási és végrehajtási műveleteket az érintőpad szélén, a bal és a jobb
oldalon található gombot lenyomva végezheti el. A két gomb megfelel az
egereken található bal és jobb gombnak. Az érintőpadon való koppintás
megfelel a bal gombbal való kattintásnak.
Funkció
Bal gomb
Végrehajtás
Gyors
egymásutánban
kattintson kétszer.
Koppintson kétszer
(ugyanolyan gyorsan,
mintha az egér gombjával
kétszer kattintana).
Kiválasztás
Kattintson egyszer.
Koppintson egyszer.
Elhúzás
Kattintson, és
tartsa lenyomva a
gombot, majd ujját
az érintőpadon
mozgatva húzza el
a kurzort.
Koppintson kétszer
(ugyanolyan gyorsan,
mintha az egér gombjával
kétszer kattintana), a
második koppintás után
tartsa az ujját az
érintőpadon, majd húzza el
a kurzort.
A helyi menü
elérése
Jobb gomb
Érintőpad
Kattintson
egyszer.
Megjegyzés: A képek csak illusztrációk. A számítógép pontos
konfigurációja a megvásárolt modell függvénye.
Megjegyzés: Csak száraz és tiszta ujjal használja érintőpadot.
Az érintőpadot is tartsa szárazon és tisztán. Az érintőpad az ujj
mozgására érzékeny. Ezért minél könnyedebb az érintés, annál
jobban reagál. Az erősebb érintés nem növeli az érintőpad
reagálóképességét.
Magyar
Az alábbi elemek a két gombbal ellátott érintőpad használatát szemléltetik.
2
Megjegyzés: Alapesetben az érintőpadon engedélyezve van a
vízszintes és a függőleges görgetés. A funkciókat a Windows
Vezérlőpultjának Egér segédprogramjával tilthatja le.
Magyar
Alapvető tudnivalók az érintőpadról (integrált
gombokkal szerelt modellekhez)
Az alábbi elemek az érintőpad használatát szemléltetik.
•
A kurzor mozgatásához húzza végig az ujját az érintőpadon.
•
Kattintáshoz nyomja le, vagy érintse meg az érintőpadot, így kiválaszthat, vagy
elindíthat elemeket.
•
Jobb kattintás elvégzéséhez helyezze ujját az érintőpad jobb alsó sarkára és
nyomja le.
Az érintőpad jobb és bal alsó sarkai az egér jobb és bal gombjainak megfelelő
funkcióval rendelkeznek.
Jobb alsó
sarok
Funkció
Bal alsó sarok
Érintőpad
Nyitott
Gyorsan nyomja
meg kétszer
Nyomja le, vagy érintse meg
kétszer (ugyanolyan
gyorsan, mintha az egér
gombjával kétszer
kattintana)
Választás
Nyomja meg
egyszer
Nyomja meg, vagy érintse
meg egyszer
3
Funkció
Bal alsó sarok
Elhúzás
Nyomja meg és
tartsa lenyomva a
gombot, majd
ujját az
érintőpadon
mozgatva húzza
el a kurzort
Érintőpad
Nyomja le, vagy érintse meg
kétszer (ugyanolyan
gyorsan, mintha az egér
gombjával kétszer
kattintana), a második
koppintás után tartsa az ujját
az érintőpadon, majd húzza
el a kurzort
Nyomja meg
egyszer
Megjegyzés: Csak száraz és tiszta ujjal használja érintőpadot. Az
érintőpadot is tartsa szárazon és tisztán. Az érintőpad az ujj
mozgására érzékeny. Ezért minél könnyedebb az érintés, annál
jobban reagál. Az erősebb érintés nem növeli az érintőpad
reagálóképességét.
Magyar
A helyi menü
elérése
Jobb alsó
sarok
4
A billentyűzet használata*
A billentyűzet teljes méretű billentyűkkel, beágyazott numerikus billentyűzettel*,
külön kurzorbillentyűkkel, zároló (lock) billentyűkkel, Windows billentyűkkel és
különleges billentyűkkel rendelkezik.
Magyar
Zároló billentyűk és a beépített numerikus
billentyűzet*
A billentyűzetnek három zároló billentyűje van, ezekkel egy-egy funkciót lehet be- és
kikapcsolni.
Zároló billentyű Leírás
Amikor a
be van kapcsolva, minden betűkarakter nagybetűként
jelenik meg.
NumLk
<Fn> + <F11>*
Amikor a NumLk be van kapcsolva, a beágyazott billentyűzet numerikus
üzemmódban működik. A billentyűk számológépként működnek
(a számtani műveletekkel: +, -, * és/együtt). Akkor használja ezt az
üzemmódot, ha sok numerikus adatot kíván bevinni. Ennél jobb
megoldás a külső numerikus billentyűzet használata.
Scr Lk
<Fn> + <F12>
Amikor a Scr Lk be van kapcsolva, akkor a képernyő tartalma a felfelé
vagy a lefelé mutató nyíllal jelölt billentyű megnyomásakor egy sorral
feljebb vagy lejjebb gördül. A Scr Lk egyes alkalmazásoknál nem
működik.
A beágyazott numerikus billentyűzet úgy működik, mint egy asztali numerikus
billentyűzet. A billentyűk funkcióját a jobb felső sarkukban lévő, kisméretű karakterek
jelölik. A billentyűzet feliratozásának egyszerűsítése érdekében a kurzorvezérlő
szimbólumok nincsenek feltüntetve a billentyűkön.
Az elérni kívánt funkció NumLk be
NumLk ki
A beágyazott billentyűzet A számokat a megszokott módon
gépelje be.
számbillentyűi
A beágyazott billentyűzet A kurzorvezérlő billentyűk
használata közben tartsa
kurzorvezérlő billentyűi
lenyomva a <
A billentyűzet normál
billentyűi
> billentyűt.
Miközben a beágyazott
billentyűzeten gépel, az <Fn>
billentyűt tartsa lenyomva.
* csak bizonyos modellek esetében
A kurzorvezérlő billentyűk
használata közben tartsa
lenyomva az <Fn>
billentyűt.
A betűket a megszokott
módon gépelje be.
5
Gyorsbillentyűk
A számítógép a legtöbb beállítás elérését gyorsbillentyűkkel vagy
billentyűkombinációkkal teszi lehetővé; ilyen például a képernyő fényereje és a
hangerő.
Gyorsbillentyű használatához nyomja le és tartsa lenyomva az <Fn> billentyűt, a
billentyűkombináció másik billentyűjét csak ezt követően nyomja le.
Gyorsbillentyű
Ikon
Funkció
Leírás
<Fn> + <F3>
Kommunikácós
billentyű
A számítógép kommunikációs
moduljainak be- és kikapcsolására
használható. (A kommunikációs
modulok konfigurációtól függően
eltérők lehetnek.)
<Fn> + <F4>
Alvás
Alvó üzemmódba helyezi a
számítógépet.
<Fn> + <F5>
A kijelző
átkapcsolása
Vált a következő megjelenítési módok
között: kijelző, külső monitor (ha
csatlakoztatva van), illetve mindkettő.
<Fn> + <F6>
A kijelző
kikapcsolása
Kikapcsolja a kijelző háttérvilágítását,
ezzel energiát takarítva meg.
A háttérvilágítás bármely billentyű
megnyomására visszakapcsol.
<Fn> + <F7>
Az érintőpad
átkapcsolása
A beépített érintőpad be- és
kikapcsolását teszi lehetővé.
<Fn> + <F8>
Hangszóró beés kikapcsolása
Be- és kikapcsolja a hangszórókat.
<Fn> + <F11>
NumLk
Segítségével be- és kikapcsolható a
beépített számbillentyűzet
(csak bizonyos modellek esetében).
<Fn> + < >
Fényerő
növelése
Növeli a kijelző fényerejét.
<Fn> + < >
Fényerő
csökkentése
Csökkenti a kijelző fényerejét.
Magyar
Megjegyzés: A jelen fejezetben közölt információ elképzelhető, hogy
az Ön számítógépére nem vonatkozik.
6
Magyar
Gyorsbillentyű
Ikon
Funkció
Leírás
<Fn> + < >
Hangerő
növelése
Növeli a hangerőt.
<Fn> + < >
Hangerő
csökkentése
Csökkenti a hangerőt.
<Fn> + <Home>
Lejátszás/Szünet A kijelölt médiafájl lejátszása vagy
lejátszásának szüneteltetése.
<Fn> + <Pg Up>
Leállítás
A kijelölt médiafájl lejátszásának
leállítása.
<Fn> + <Pg Dn>
Előző
Visszalépés az előző médiafájlra.
<Fn> + <End>
Következő
Ugrás a következő médiafájlra.
7
Windows billentyűk
A billentyűzetnek két olyan gombja van, amely windowsos funkciókat lát el.
Billentyű
Leírás
Windows
billentyű
Ha önmagában nyomja le, megnyitja a Start menüt.
Más billentyűkkel együtt használva további funkciókat képes ellátni:
>: A Start menü megnyitása vagy bezárása
<
> + <D>: Az asztal megjelenítése
<
> + <E>: A Windows Intéző megnyitása
<
> + <F>: Fájl vagy mappa keresése
<
> + <G>: Váltás az oldalsáv minialkalmazásai között
<
> + <L>: A számítógép zárolása (ha hálózati tartományhoz
csatlakozott) vagy felhasználóváltás (ha nem csatlakozott hálózati
tartományhoz)
<
> + <M>: Az összes ablakot kisméretűre állítja
<
> + <R>: Megnyitja a Futtatás párbeszédablakot
<
> + <T>: Váltás a tálcán lévő programok között
<
> + <U>: Az Ease of Access Center megnyitása
<
> + <X>: A Windows Mobility Center megnyitása
<
> + <Break>: Rendszertulajdonságok megjelenítése
<
>+<
<
>+<
+M>: A lekicsinyített ablakok visszaállítása
>: Váltás a tálcán lévő programok között a Windows
térbeli ablakváltóval
<
> + <SZÓKÖZ>: Az összes minialkalmazás előtérbe hozása és a
Windows oldalsáv kiválasztása
<Ctrl> + <
> + <F>: Hálózati számítógépek keresése
<Ctrl> + <
>+<
>: Váltás a megnyitott programok között a
nyílbillentyűkkel és a Windows térbeli ablakváltóval (Windows Flip 3-D)
Alkalmazás A billentyű lenyomásának ugyanaz a hatása, mint a jobb egérgombbal
történő kattintásnak, azaz megnyitja az alkalmazás helyi menüjét.
billentyű
Megjegyzés: Attól függően, hogy a Windows melyik változatát használja,
előfordulhat, hogy egyes gyorsbillentyűk nem az itt megadott módon működnek.
Magyar
<
8
Acer ProShield
Megjegyzés: Csak a kiválasztott modellek esetén.
Áttekintés
Magyar
Átfogó biztonsági megoldás, az Acer ProShield beágyazott biztonsági megoldást
kínál az alább felsorolt gyenge pontokon:
•
Az eszköz megvédése a jogosulatlan hozzáférések ellen
•
A lokális tárhely védelme
•
A hálózat biztosítása
Az Acer ProShield öt olyan modult tartalmaz, melyek megvédik az eszközt a
jogosulatlan hozzáféréstől és behatolástól.
•
Hitelesítés kezelő - Jelszó, Bio-Protection, TPM konfiguráció
•
BIOS Migration - Rendszerindítás szekvencia és eszköz-biztonság
•
Adat-titkosítás - Személyi biztonsági meghajtó, fájl és mappa kódolás
•
Adat eltávolítás - Adatmegsemmisítő
•
Távoli kezelhetőség - ProShield távoli felhasználói felület
A ProShield telepítése
A ProShield első futtatásakor egy telepítési útmutató segíti Önt a ProShield
paramétereinek beállításában. Az indításhoz kattintson a Start gombra. Be kell majd
állítania a jelszót.
9
Megjegyzés: Olyan jelszót válasszon mely Ön számára könnyen
megjegyezhető, de nehéz megfejteni. Ne használjon olyan szavakat,
melyek szótárakban megtalálhatóak. Azt javasoljuk, hogy használjon
betűk és számok kombinációjából álló jelszót.
Ha beállította a jelszót, kattintson a Következő gombra és folytassa a Személyi
Biztonsági Lemez beállításával, vagy kattintson a Befejezés gombra a varázslóból
való kilépéshez.
Magyar
Személyi Biztonsági Lemez
A Személyi Biztonsági Lemez (PSD) az Ön merevlemezének egy biztonságos része
ahova fájlokat menthet el. A PSD-hez kizárólag jelszóval, vagy ujjlenyomat
hitelesítéssel férhet hozzá.
Amikor befejeződött a telepítés a ProShield Console-ban kezelheti számítógépét,
vagy módosíthatja beállításait.
A módosításokhoz használja a bal oldani menüt.
10
BIOS beállítások
Magyar
Itt állíthatja be a BIOS felügyeletet és a felhasználói jelszavakat, ki-, vagy
bekapcsolhatja a rendszerindításkor történő jelszó ellenőrzést, és termékcímkét
adhat az eszközhöz.
Szintén beállíthatja a rendszerindítás eszközt, így engedélyezheti, letilthatja a
portokat és a beépített eszközöket és importálhatja, vagy exportálhatja a BIOS
beállításokat.
Hitelesítés kezelő
Itt állíthatja be és kezelheti hitelesítéseit, ideértve a rendszerindítás előtti
jogosultság-ellenőrzést is.
Itt módosíthatja ProShield és Windows jelszavait, kezelheti online fiók információit,
és biztonsági mentéseket, vagy visszaállításokat készíthet hitelesítési információiról.
11
Adatvédelem
Itt állíthatja be a fájlok kódolását és dekódolását és kezelheti PSD-jét.
Magyar
Adateltávolítás
Itt választhatja ki a merevlemezről teljesen eltávolítandó fájlokat. A
fájlmegsemmisítő felülírja az adatokat, így lehetetlenné teszi a visszaállítást.
Megjegyzés: A funkciót az asztalon lévő Fájlmegsemmisítő ikonra
kattintva is elindíthatja.
Figyelmeztetés: Győződjön meg róla, hogy csak a
megsemmisítendő információkat válassza ki. A megsemmisített
fájl, vagy mappa visszaállítása nem lehetséges.
12
Távoli kezelhetőség
Magyar
Ez a modul lehetővé teszi az Acer Client Manager számára hogy az Acer ProShield
funkcióit egy távoli állomásról is vezérelhesse. A távoli kezelés rugalmassága
lehetővé teszi az IT erőforrások hatékony használatát, és a biztonsági frissítések
időben történő alkalmazását.
13
Acer Office Manager
Megjegyzés: Csak a kiválasztott modellek esetén.
Az Acer Office Manager egy monitorozási és hozzájárulás kezelési eszköz, mely
lehetővé teszi, hogy a rendszergazdák távolról kezeljék és frissítsék a
számítógépeket. A szoftvercsomag két összetevőből áll: Acer Office Manager
konzol és Acer Office Manager kliens.
A Konzol alkalmazás lehetővé teszi, hogy egy számítógépről kezelje a
csatlakoztatott klienseket. A Konzol elindításához kattintson a Start > Minden
program > Acer > Acer Office Manager konzol > Acer Office Manager konzol
gombra.
A Konzol első indításakor a program jelszó beállítását kéri, valamint kéri egy e-mail
cím megadását az értesítésekhez.
Megjegyzés: A jelszónak 8 – 31 karakter közötti hosszúságúnak kell
lennie, és tartalmaznia kell minimum egy számjegyet, egy nagybetűt
és egy kisbetűt.
Irányítópult
Ha befejezte a beállítás lépéseit, megjelenik az Irányítópult, ahol megtekintheti a
csatlakoztatott kliensek, az online kliensek és az offline kliensek számát. Kliens
hozzáadásához válassza ki az adott klienst az Új kliens pontban, majd kattintson a
Hozzáadás gombra.
Magyar
Acer Office Manager konzol
14
Tanács: Kattintson a Kliens gombra az Új kliens pontban, hogy
minden megtalált klienst kijelöljön.
Magyar
Az Értesítési területen láthatja a kezelt kliensekre vonatkozó összes érkezett
üzenetet, ide értve a hardver és a szoftver eltávolításáról szóló információkat,
láthatja, ha a kliens használatban van, vagy ha a kliens a meghatározott időnél
tovább használaton kívül van.
Kliens kezelő
A Kliens kezelő oldalon megtekintheti a Konzol programmal kezelt összes klienst.
Duplán kattintva az ikonra megtekintheti az adott kliens rendszerinformációit.
15
A könnyebb kezelés érdekében csoportosíthatja a klienseket. Például létrehozhat
egy csoportot az admin személyzetnek, míg egy másikat az értékesítési
alkalmazottaknak. A csoport létrehozásához és kliens csoporthoz adásához
kattintson a kliensek listája feletti + jelre.
Magyar
Megjegyzés: Az egyes kliensek csak egy csoporthoz adhatók hozzá.
16
Irányelvek
Magyar
Beállíthat irányelveket, melyek a kiválasztott kliensekre vagy klienscsoportokra
vonatkoznak. Új irányelv hozzáadásához kattintson a + jelre.
Fül
Elem
Funkció
Általános
Háttérkép
Állítson be háttérképet, melyet az
összes kliensre alkalmaz.
Képernyőkímélő
Állítson be képernyőkímélőt, melyet az
összes kliensre alkalmaz.
Kezdőoldal
Állítsa be, mely kezdőoldal nyílik meg az
Internet Explorer elindításakor.
Automatikus
lejátszás
engedélyezése
Engedélyezze vagy tiltsa le az
Automatikus lejátszást külső eszközök
vagy CD- / DVD-ROM-ok esetén.
IE biztonsági
beállítások
engedélyezése
Határozza meg az Internet Explorer
biztonsági beállításait.
A felhasználói fiók
irányelvek
meghatározása
Állítsa be a felhasználói jelszavakra
vonatkozó irányelveket, mint a jelszó
minimális hossza, a jelszó
érvényessége és a kizárási
paraméterek.
Biztonság
Energiaellátási
beállítások
Határozza meg az energiaellátási
beállításokat.
17
Elem
Funkció
BIOS
BIOS felügyelői
jelszó
Állítsa be a BIOS felügyelői jelszót. Ha a
jelszó már létezik, módosítás előtt meg
kell adnia azt.
BIOS felhasználói
jelszó
Állítsa be a BIOS felhasználói jelszót.
Ha egy jelszó már létezik, a
Felhasználói jelszó módosítása előtt
meg kell adnia azt vagy a Felügyelői
jelszót.
A rendszerindítási
sorrend
beállításainak
módosítása
Módosítsa a rendszer elindítását végző
eszközök sorrendjét.
Eszköz
Engedélyezze vagy tiltsa le a notebook
számítógépeken használt eszközöket.
Megjegyzés: Az Eszköz fülön lévő elemeket az asztali számítógépek
nem támogatják. Ha olyan irányelvet állít be, mely ezen a fülön lévő
elemeket tartalmazza, és telepíti az irányelvet az asztali
számítógépre, a rendszer mellőzi a beállításokat.
Eszközök
Az Eszközök oldal bemutatja a kezelt kliensek gyors áttekintését és az egyes
rendszerek hardver és szoftver eszközeit. Azt is láthatja, hogy mely javításokat
alkalmazták az egyes rendszerek esetén.
Magyar
Fül
18
Válassza ki a megfelelő rendszer modellt a Modell legördülő listáról. Tovább
finomíthatja az operációs rendszer keresést az Operációs rendszer legördülő
menüben. A felfedett kliensek listázva megjelennek.
Ha szeretné az eredményeket Excel táblázatba exportálni, kattintson az
Eredmények exportálása gombra vagy a
ikonra. Ekkor a rendszer rákérdez,
hová szeretné menteni a fájlt és mi legyen a fájl neve.
Magyar
Feladatütemező
A Feladatütemező oldalon beállíthatja a menetrendet a kiválasztott irányelvek
rendszeres alkalmazásához. Új feladat hozzáadásához kattintson a + jelre.
Meg kell adnia egy Feladat nevet, ki kell választania a Gyakoriságot, Időt, Dátumo,
Műveletet, a telepíteni szándékozott Irányelveket (ha van), és az egy vagy több
csoportot és a klienst.
Amikor megadta a szükséges információkat, kattintson a Mentés gombra.
19
Beállítások
A Beállítások oldalon a preferenciáinak megfelelően módosíthatja a beállításokat.
Magyar
Fül
Elem
Funkció
Adminisztrációs
beállítások
Jelszóbeállítások
szerkesztése
Az Acer Office Manager konzol jelszavó
módosítása.
E-mail
beállítások
Állítson be egy e-mail fiókot az e-mail
értesítések fogadására.
Preferált
beállítások
Állítsa be a program indítási és zárolási
preferenciáit.
Értesítési
beállítások
Állítsa be, hogy milyen idővel
kapcsolatos értesítések jelenjelek meg
az Irányítópulton.
Adatok
áttelepítése
Exportálja az Acer Office Manager
konzol beállításokat másik gépen
történő használathoz.
Tanúsítvány
Új tanúsítvány
létrehozása
Hozzon létre egy tanúsítványt, melyet
másik gépre importálhat. A
tanúsítványok biztosítják, hogy a kliens
kezelése csak egy konzolról lehetséges.
Tanúsítvány
importálása
Importáljon tanúsítványt egy másik
gépről. Ez lehetővé teszi, hogy a konzol
kezelje az olyan távoli klienst, mely
megbízható kapcsolatban van egy
másik konzollal.
20
Acer eRecovery Management
Magyar
Ha a számítógépe olyan problémákat észlel, melyek egyéb módszerekkel nem
állíthatóak helyre, akkor valószínűleg újra kell telepítenie a Windows operációs
rendszert, a gyárilag telepített szoftverekkel és illesztőprogramokkal együtt. Annak
érdekében, hogy helyre tudja állítani a számítógépet szükség esetén, minél
hamarabb készítsen egy helyreállítási biztonsági mentést.
Megjegyzés: Az alábbi információk kizárólag általános tájékoztatásul
szolgálnak. A termék műszaki leírásában eltérések lehetnek.
Az Acer eRecovery Management a következő funkciókkal rendelkezik:
1
Biztonsági mentés:
•
Gyári állapot szerinti biztonsági mentés készítése
•
Az alkalmazások és az illesztőprogramok mentése
Megjegyzés: Az optikai meghajtóval nem rendelkező modellek
lehetővé teszik Önnek, hogy biztonsági mentést készítsen egy USB
meghajtóra.
2
Visszaállítás:
•
Az operációs rendszer visszaállítása gyári állapotba
•
Operációs rendszer visszaállítása és a felhasználói adatok megőrzése
•
Az alkalmazások vagy az illesztőprogramok újratelepítése
A jelen fejezetben részletesen bemutatjuk ezeket a funkciókat.
Ha igénybe szeretné venni az Acer eRecovery Management jelszavas védelmi
szolgáltatását az adatok védelmére, akkor először be kell állítania a jelszót. A jelszó
beállításához indítsa el az Acer eRecovery Management alkalmazást, majd
kattintson a Beállítások elemre..
21
Helyreállítási biztonsági mentés készítése
(Optikai meghajtó)
Ha optikai meghajtón lévő biztonsági mentéssel szeretné újratelepíteni a rendszert,
előtte készítenie kell egy helyreállítási lemezt. A folyamat során a képernyőn
megjelenő utasítások fogják Önt irányítani. Kérjük, olvassa el azokat figyelmesen!
Kattintson a Start > Minden program > Acer elemre, majd utána az Acer
eRecovery Management elemre.
2
Ha a merevlemez teljes eredeti tartalmáról szeretne helyreállítási lemezeket
készíteni, beleértve a Windows-t és az összes gyárilag telepített szoftvert és
illesztőprogramot, kattintson a Gyári állapot szerinti lemez készítésére.
Magyar
1
- VAGY Ha csak a gyárilag telepített szoftverről és illesztőprogramokról szeretne
helyreállítási lemezt készíteni, kattintson az illesztőprogramokat és az
alkalmazásokat tartalmazó biztonsági mentési lemez készítésére.
Fontos: Javasoljuk, hogy mindegyik helyreállítási biztonsági mentést
mihamarabb végezze el.
22
Magyar
Ez a Gyári állapot szerinti biztonsági mentés készítése párbeszédablak megmutatja
Önnek, hogy mennyi üres, írható lemezre lesz szüksége a helyreállító lemezek
készítéséhez. Győződjön meg róla, hogy rendelkezik-e a szükséges számú
ugyanolyan, üres lemezzel a folytatás előtt.
3
Helyezzen be egy üres lemezt a Biztonsági mentés készítése ide elemben
megjelölt meghajtóba, majd kattintson a Tovább gombra. Ekkor megjelenik a
biztonsági mentés folyamata a képernyőn.
A meghajtó kiadja a lemezeket, amint befejezte azok írását.
4
Távolítsa el a lemezt a meghajtóból, és alkoholos filccel jelölje azt meg.
Fontos: Írjon egy egyedi, leíró jellegű címkét minden egyes lemezre,
mint például „Windows helyreállító lemez 1 ill. 2”, vagy „Alkalmazások/
illesztőprogramok helyreállító lemez”. A lemezeket olyan helyen
tartsa, ahol biztonságban vannak, és Ön nem feledkezik meg azokról.
5
Ha több lemezre van szükség, helyezzen be egy új lemezt az alkalmas időben,
majd kattintson az OK gombra. Folytassa a lemezek írását, amíg a folyamat be
nem fejeződik.
23
Helyreállítási biztonsági mentés készítése (USB
meghajtó)
Ha az USB meghajtón lévő biztonsági mentéssel szeretné újratelepíteni a rendszer,
előtte készítenie kell egy helyreállítási lemezt. A folyamat során a képernyőn
megjelenő utasítások fogják Önt irányítani. Kérjük, olvassa el azokat figyelmesen!
Fontos: Ha Ön USB meghajtót használ, győződjön meg róla, hogy
legalább 12 GB férőhely van rajta, és nem tartalmaz korábbi adatokat.
1
Kattintson a Start > Minden program > Acer elemre, majd utána az Acer
eRecovery Management elemre.
2
Ha a merevlemez teljes eredeti tartalmáról szeretne helyreállítási biztonsági
mentést készíteni, beleértve a Windows-t és az össze gyárilag telepített
szoftvert és illesztőprogramot, kattintson a Gyári állapot szerinti biztonsági
mentés készítésére.
- VAGY Ha csak a gyárilag telepített szoftverről és illesztőprogramokról szeretne
helyreállítási biztonsági mentést készíteni, kattintson Az illesztőprogramokat és az
alkalmazásokat tartalmazó biztonsági mentés készítésére.
Fontos: Javasoljuk, hogy mindegyik helyreállítási biztonsági mentést
mihamarabb végezze el.
Magyar
Fontos: Ez a szakasz kizárólag optikai meghajtó nélküli
számítógépekre vonatkozik.
24
Magyar
A Gyári állapot szerinti biztonsági mentés készítése párbeszédablak megnyílik. Ez a
párbeszédablak megmondja Önnek az USB meghajtón lévő biztonsági mentés fájl
becsült nagyságát.
3
Csatlakoztassa az USB adattárolót, majd kattintson a Tovább gombra. Ekkor
megjelenik a biztonsági mentés folyamata a képernyőn.
4
Húzza ki az USB meghajtót, alkoholos filccel jelölje azt meg.
Fontos: Írjon egy egyedi, leíró jellegű címkét minden egyes lemezre,
mint például „Windows helyreállító biztonsági mentés”, vagy
„Alkalmazások/illesztőprogramok helyreállító biztonsági mentés”. Az
USB meghajtót olyan helyen tartsa, ahol biztonságban van, és nem
feledkezik meg róla.
25
A rendszer helyreállítása (Optikai
meghajtó)
Ha az Acer támogatás/ügyfélszolgálat felhívásával nem tudta megoldani a
problémát, használja az Acer eRecovery Management programot. Ennek a
segítségével visszaállíthatja számítógépét ugyanabba az állapotba, mint amikor
megvásárolta azt, miközben opcióként felajánlja Önnek, hogy az összes beállítást
és személyes adatot később is előhívhassa.
1
Kisebb javítások elvégzése.
Ha a szoftver illetve hardver csak egy vagy két eleme nem működik megfelelően, a
probléma megoldható a szoftver illetve az illesztőprogramok újratelepítésével. A
szoftver és az illesztőprogramok gyári beállításának visszaállításához, lásd: "Az
előre beállított szoftver és illesztőprogramok helyreállítása" a 25. oldalon.
Az előre nem beállított szoftver és illesztőprogramok újratelepítésére vonatkozó
utasításokat megtekintheti a termék dokumentációjában, illetve a műszaki
támogatás honlapon.
2
Visszatérés az előző rendszer állapothoz.
Ha a szoftver ill. az illesztőprogramok újratelepítése nem segít, akkor megoldhatja a
problémát azzal, hogy visszatér a rendszer egy korábbi állapotához, amikor minden
megfelelően működött. Az utasításokért lásd: "Visszatérés az előző rendszer
állapothoz." a 26. oldalon.
3
Rendszer visszaállítása a gyári állapotba.
Ha semmi más nem oldotta meg a problémát, és vissza akarja állítani a rendszert a
gyári állapotba, ld: "Rendszer visszaállítása a gyári állapotba." a 27. oldalon.
Helyreállítási típusok
Az előre beállított szoftver és illesztőprogramok
helyreállítása
Hibaelhárítási lépésként lehet újra kell telepítenie a szoftvert és az
illesztőprogramokat, amelyek előre be voltak állítva a számítógépén. A helyreállítást
elvégezheti a merevlemezről illetve az elkészített helyreállítási lemezekről is.
•
Új szoftver: Ha Ön a számítógépén egy nem előre beállított szoftvert szeretné
visszaállítani, kövesse az adott szoftver szoftvertelepítési útmutatóját.
•
Új illesztőprogramok: Ha Ön a számítógépén a nem előre beállított
illesztőprogramokat szeretné visszaállítani, kövesse az illesztőprogramhoz
mellékelt útmutatót.
Magyar
A rendszer helyreállítása
26
Az előre beállított szoftver és illesztőprogramok helyreállítása:
1
Kattintson a Start > Minden program > Acer elemre, majd utána az
Acer eRecovery Management elemre.
- VAGY Ha Ön az alkalmazások és az illesztőprogramok helyreállító lemezről állítja vissza a
rendszert, helyezze a lemezt a meghajtóba, majd kattintson a 3. lépésre, miután
megnyílik az Acer alkalmazás helyreállítás főmenü.
Kattintson a Visszaállítás fülre, majd kattintson az Alkalmazások és az
illesztőprogramok újratelepítése elemre az Acer alkalmazás helyreállítás
főmenü megjelenítéséhez.
3
Kattintson a Tartalom elemre a szoftver és illesztőprogramok listájának
megjelenítéséhez.
4
Kattintson a telepíteni kívánt elem ikonjára, majd kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat a telepítés befejezéséhez. Ismételje meg ezt a lépést
az újratelepíteni kívánt összes elemnél.
Magyar
2
Visszatérés az előző rendszer állapothoz.
A Microsoft rendszer visszaállítás rendszeres időközönként „pillanatfelvételt” készít
az Ön rendszerbeállításairól, és visszaállítási pontokként menti azokat. A nehezen
megoldható szoftver problémák esetén legtöbbször vissza tud térni ezekhez a
visszaállítási pontokhoz, hogy újra futtatni tudja a rendszert.
A Windows minden nap automatikusan létrehoz egy további visszaállítási pontot,
akkor is, ha Ön szoftvert vagy illesztőprogramokat telepít.
Tanács: A Microsoft rendszer visszaállítással kapcsolatos bővebb
információért kattintson a Start gombra, majd kattintson a Súgó és
támogatás menüre. Írja be a windows rendszer visszaállítást a
Keresés a súgóban mezőbe, majd nyomja meg az Entert.
27
A visszaállítási ponthoz való visszatéréshez:
1
Kattintson a Start > Vezérlőpult > Rendszer és biztonság > Műveletközpont
elemre, majd a Helyreállítás parancsra.
2
Kattintson Rendszer visszaállításának megnyitása lehetőségre, majd a
Tovább gombra.
3
Válassza ki a kívánt visszaállítási pontot, majd a Tovább, és a Befejezés
gombot. Egy megerősítést kérő üzenet jelenik meg.
4
Kattintson az Igen gombra. A rendszere vissza lett állítva az Ön által megadott
visszaállítási pont segítségével. Ez a folyamat néhány percet vehet igénybe, és
lehet újraindítja a számítógépét.
Ha a számítógépe olyan problémákat észlel, melyek egyéb módszerekkel nem
állíthatóak helyre, akkor valószínűleg mindent újra kell telepítenie, hogy a rendszer
visszatérhessen a gyári beállításokhoz. Az újratelepítést elvégezheti a
merevlemezről illetve az elkészített helyreállítási lemezekről is.
Figyelmeztetés: Ez a teljes helyreállítás mindent töröl a
merevlemezéről, majd újratelepíti a Windows-t és az összes
szoftvert és illesztőprogtamot, melyek előre be voltak állítva a
rendszerben. Ha fontos fájlokhoz fér hozzá a merevlemezén,
azokról most készítsen biztonsági mentést.
Ha továbbra is fut a Windows, ld.: "Helyreállítás a Windows-on belülről" a 27.
oldalon.
Ha nem fut a Windows és az eredeti merevlemez még mindig működik, ld.:
"Helyreállítás a merevlemezről az indítás során" a 28. oldalon.
Ha nem fut a Windows és az eredeti merevlemez teljesen újra lett formattálva, vagy
ha telepítette a csere merevlemezt, ld.: "Helyreállítás a helyreállító lemezekről" a
29. oldalon.
Helyreállítás a Windows-on belülről
A Windows és az összes előre telepített szoftver és illesztőprogram újratelepítése:
Kattintson a Start > Minden program > Acer elemre, majd utána az Acer
eRecovery Management elemre.
Kattintson a Helyreállítás fülre, majd Az operációs rendszer visszaállítása gyári
állapotba elemre.
Magyar
Rendszer visszaállítása a gyári állapotba.
Magyar
28
Megjegyzés: Ha számítógépét két operációs rendszerrel
konfigurálták (csak bizonyos rendszereknél érhető el), megnyílik egy
ablak, melyen kiválaszthatja, hogy a Windows 7 vagy Windows 8
rendszert állítja-e vissza.
Ahhoz, hogy teljesen kihasználhassa a Windows 8 funkciókat
Windows 7-ről való átváltást követően, lépjen be a BIOS-ba (nyomja
meg az <F2> gombot a számítógép elindításakor) és váltson Betöltési
módról UEFI módra. Ha újratelepíti a Windows 7-et, a számítógép
újraindítása előtt át kell váltania Betöltési módról Legacy módba.
Lásd: "Helyreállítás a helyreállító lemezekről" a 29. oldalon.
Kattintson az Igen, majd a Start gombra. A párbeszédablak arról a merevlemezről
jeleníti meg az információt, melyre vissza lesz állítva az operációs rendszer.
Figyelmeztetés: A folyamat folytatásával minden fájl törlődik a
merevlemezről.
Kattintson az OK gombra. A helyreállítási folyamat a számítógép újraindításával
kezdődik, majd a fájlok merevlemezre törénő másolásával folytatódik. Ez eltarthat
egy ideig, az Acer eRecovery Management képernyő mutatja a folyamat állapotát.
Mikor befejeződött a helyreállítás, egy párbeszédablak jelenik meg, hogy indítsa újra
a számítógépet.
Nyomja meg az OK gombot a számítógép újraindításához.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az első rendszerbeállításnál.
Helyreállítás a merevlemezről az indítás során
A Windows és az összes előre telepített szoftver és illesztőprogram újratelepítése:
1
Kapcsolja be a számítógépet, és a rendszerindítás során nyomja le a
<Alt> + <F10> billentyűket az Acer Recovery Management elindításához.
2
Válassza Az operációs rendszer visszaállítása gyári állapotba elemre
opciót.
3
Válassza ki, melyik operációs rendszert szeretné helyreállítani:
a Windows 7-et vagy a Windows 8-at.
Figyelmeztetés: A folyamat folytatásával minden fájl törlődik a
merevlemezről.
4
Kattintson az OK gombra a folyamat befejezéséhez, és a rendszer
helyreállításához a gyárilag telepített állapotba.
29
Megjegyzés: Ez a folyamat néhány percig tarthat.
Helyreállítás a helyreállító lemezekről
A Windows és az összes előre telepített szoftver és illesztőprogram újratelepítése:
1
Kapcsolja be a számítógépet, és helyezze be az első rendszer-helyreállító
lemezt az optikai lemezes meghajtóba, majd indítsa újra a számítógépet.
Ha még nincs engedélyezve, akkor engedélyezni kell az F12 boot menüt:
Nyomja le az <F2> gombot a számítógép indításakor.
A főmenü kiválasztásához használja a bal vagy jobb nyilat.
Nyomja le a lefelé mutató gombot, amíg az F12 boot menüt kiválasztja, ekkor
nyomja le az <F5> gombot, így ez a beállítás Engedélyezett-re változik.
A Kilépés menü kiválasztásához használja a bal vagy jobb nyilat.
Válassza a Módosítások mentése és kilépés gombot, és nyomja le az Entert. A
jóváhagyáshoz válassza az OK gombot.
A számítógép újraindul.
2
Az indításkor nyomja meg az <F12> gombot a boot menü megnyitásához. A
boot menüből kiválaszthatja, hogy melyik eszközből szeretne indítani, például a
merevlemezről vagy az optikai lemezről.
3
A nyílbillentyűk segítségével válassza ki a CDROM/DVD sort (ez a sor a
következőképpen is kezdődhet: ’IDE 1...’), majd nyomja le az <Enter> gombot.
A Windows az Ön által behelyezett helyreállító lemezről telepít.
4
Amikor erre utaló felszólítást kap, helyezze be a második helyreállító lemezt,
majd a képernyőn megjelenő utasításokat követve befejezheti a helyreállítást.
Magyar
Figyelmeztetés: A folyamat folytatásával minden fájl törlődik a
merevlemezről.
30
A rendszer helyreállítása (USB
meghajtó)
Magyar
Ha az Acer támogatás nem tudta megoldani a problémát, használja az Acer
eRecovery Management programot. Ennek a segítségével visszaállíthatja
számítógépét ugyanabba az állapotba, mint amikor megvásárolta azt, miközben
opcióként felajánlja Önnek, hogy az összes beállítást és személyes adatot később is
előhívhassa.
A rendszer helyreállítása
1
Kisebb javítások elvégzése.
Ha a szoftver illetve hardver csak egy vagy két eleme nem működik megfelelően, a
probléma megoldható a szoftver illetve az illesztőprogramok újratelepítésével. A
szoftver és az illesztőprogramok gyári beállításának visszaállításához, lásd: "Az
előre beállított szoftver és illesztőprogramok helyreállítása" a 30. oldalon.
Az előre nem beállított szoftver és illesztőprogramok újratelepítésére vonatkozó
utasításokat megtekintheti a termék dokumentációjában, illetve a műszaki
támogatás honlapon.
2
Visszatérés az előző rendszer állapothoz.
Ha a szoftver ill. az illesztőprogramok újratelepítése nem segít, akkor megoldhatja a
problémát azzal, hogy visszatér a rendszer egy korábbi állapotához, amikor minden
megfelelően működött. Az utasításokért lásd: "Visszatérés az előző rendszer
állapothoz." a 31. oldalon.
3
Rendszer visszaállítása a gyári állapotba.
Ha semmi más nem oldotta meg a problémát, és vissza akarja állítani a rendszert a
gyári állapotba, ld.: "Rendszer visszaállítása a gyári állapotba." a 32. oldalon.
Helyreállítási típusok
Az előre beállított szoftver és illesztőprogramok
helyreállítása
Hibaelhárítási lépésként lehet újra kell telepítenie a szoftvert és az
illesztőprogramokat, amelyek előre be voltak állítva a számítógépén. A helyreállítást
elvégezheti a merevlemezről illetve az elkészített biztonsági mentésről is.
•
Új szoftver: Ha Ön a számítógépén egy nem előre beállított szoftvert szeretné
visszaállítani, kövesse az adott szoftver szoftvertelepítési útmutatóját.
•
Új illesztőprogramok: Ha Ön a számítógépén a nem előre beállított
illesztőprogramokat szeretné visszaállítani, kövesse az illesztőprogramhoz
mellékelt útmutatót.
31
Az előre beállított szoftver és illesztőprogramok helyreállítása:
1
Kattintson a Start > Minden program > Acer elemre, majd utána az
Acer eRecovery Management elemre.
- VAGY Ha Ön az alkalmazások és az illesztőprogramok helyreállító biztonsági mentésről
állítja vissza a rendszert, helyezze az USB meghajtót egy USB portba. Nyissa meg
az USB meghajtót a Windows Explorer segítségével, majd kattintson duplán a
Helyreállítás elemre.
Kattintson Az alkalmazások vagy az illesztőprogramok újratelepítése USB
meghajtóról elemre.
3
Kattintson a Tartalom elemre a szoftver és illesztőprogramok listájának
megjelenítéséhez.
4
Kattintson a telepíteni kívánt elem ikonjára, majd kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat a telepítés befejezéséhez. Ismételje meg ezt a lépést
az újratelepíteni kívánt összes elemnél.
Magyar
2
Visszatérés az előző rendszer állapothoz.
A Microsoft rendszer visszaállítás rendszeres időközönként „pillanatfelvételt” készít
az Ön rendszerbeállításairól, és visszaállítási pontokként menti azokat. A nehezen
megoldható szoftver problémák esetén legtöbbször vissza tud térni ezekhez a
visszaállítási pontokhoz, hogy újra futtatni tudja a rendszert.
A Windows minden nap automatikusan létrehoz egy további visszaállítási pontot,
akkor is, ha Ön szoftvert vagy illesztőprogramokat telepít.
Tanács: A Microsoft rendszer visszaállítással kapcsolatos bővebb
információért kattintson a Start gombra, majd kattintson a Súgó és
támogatás menüre. Írja be a windows rendszer visszaállítást a
Keresés a súgóban mezőbe, majd nyomja meg az Entert.
32
Magyar
A visszaállítási ponthoz való visszatéréshez:
1
Kattintson a Start > Vezérlőpult > Rendszer és biztonság > Műveletközpont
elemre, majd a Helyreállítás parancsra.
2
Kattintson Rendszer visszaállításának megnyitása lehetőségre, majd a
Tovább gombra.
3
Válassza ki a kívánt visszaállítási pontot, majd a Tovább, és a Befejezés
gombot. Egy megerősítést kérő üzenet jelenik meg.
4
Kattintson az Igen gombra. A rendszere vissza lett állítva az Ön által megadott
visszaállítási pont segítségével. Ez a folyamat néhány percet vehet igénybe, és
lehet újraindítja a számítógépét.
Rendszer visszaállítása a gyári állapotba.
Ha a számítógépe olyan problémákat észlel, melyek egyéb módszerekkel nem
állíthatóak helyre, akkor valószínűleg mindent újra kell telepítenie, hogy a rendszer
visszatérhessen a gyári beállításokhoz. Az újratelepítést elvégezheti a
merevlemezről illetve az elkészített helyreállítási biztonsági mentés segítségével is.
Figyelmeztetés: Ez a teljes helyreállítás mindent töröl a
merevlemezéről, majd újratelepíti a Windows-t és az összes
szoftvert és illesztőprogtamot, melyek előre be voltak állítva a
rendszerben. Ha fontos fájlokhoz fér hozzá a merevlemezén,
azokról most készítsen biztonsági mentést.
Ha továbbra is fut a Windows, ld: "Helyreállítás a Windows-on belülről" a 32.
oldalon.
Ha nem fut a Windows és az eredeti merevlemez még mindig működik, ld:
"Helyreállítás a merevlemezrol az indítás során" a 33. oldalon.
Ha nem fut a Windows és az eredeti merevlemez teljesen újra lett formattálva, vagy
ha telepítette a csere merevlemezt, ld: "Helyreállítás a helyreállító lemezekről" a
34. oldalon.
Helyreállítás a Windows-on belülről
A Windows és az összes előre telepített szoftver és illesztőprogram újratelepítése:
Kattintson a Start > Minden program > Acer elemre, majd utána az Acer
eRecovery Management elemre.
Kattintson a Visszaállítás fülre, majd Az operációs rendszer visszaállítása gyári
állapotba elemre.
33
Kattintson az Igen, majd a Start gombra. A párbeszédablak arról a merevlemezről
jeleníti meg az információt, melyre vissza lesz állítva az operációs rendszer.
Figyelmeztetés: A folyamat folytatásával minden fájl törlődik a
merevlemezről.
Kattintson az OK gombra. A helyreállítási folyamat a számítógép újraindításával
kezdődik, majd a fájlok merevlemezre törénő másolásával folytatódik. Ez eltarthat
egy ideig, az Acer eRecovery Management képernyő mutatja a folyamat állapotát.
Mikor befejeződött a helyreállítás, egy párbeszédablak jelenik meg, hogy indítsa újra
a számítógépet.
Nyomja meg az OK gombot a számítógép újraindításához.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az első rendszerbeállításnál.
Helyreállítás a merevlemezrol az indítás során
A Windows és az összes előre telepített szoftver és illesztőprogram újratelepítése:
1
Kapcsolja be a számítógépet, és a rendszerindítás során nyomja le a
<Alt> + <F10> billentyűket az Acer Recovery Management elindításához.
2
Válassza Az operációs rendszer visszaállítása gyári állapotba elemre
opciót.
3
Válassza ki, melyik operációs rendszert szeretné helyreállítani:
a Windows 7-et vagy a Windows 8-at.
Figyelmeztetés: A folyamat folytatásával minden fájl törlődik a
merevlemezről.
4
Kattintson az OK gombra a folyamat befejezéséhez, és a rendszer
helyreállításához a gyárilag telepített állapotba.
Megjegyzés: Ez a folyamat néhány percig tarthat.
Magyar
Megjegyzés: Ha számítógépét két operációs rendszerrel
konfigurálták (csak bizonyos rendszereknél érhető el), megnyílik egy
ablak, melyen kiválaszthatja, hogy a Windows 7 vagy Windows 8
rendszert állítja-e vissza.
Ahhoz, hogy teljesen kihasználhassa a Windows 8 funkciókat
Windows 7-ről való átváltást követően, lépjen be a BIOS-ba (nyomja
meg az <F2> gombot a számítógép elindításakor) és váltson Betöltési
módról UEFI módra. Ha újratelepíti a Windows 7-et, a számítógép
újraindítása előtt át kell váltania Betöltési módról Legacy módba.
Lásd: "Helyreállítás a helyreállító lemezekről" a 29. oldalon.
34
Helyreállítás a helyreállító lemezekről
A Windows és az összes előre telepített szoftver és illesztőprogram újratelepítése:
1
Dugja be az USB meghajtót, és kapcsolja be a számítógépet.
Figyelmeztetés: A folyamat folytatásával minden fájl törlődik a
merevlemezről.
Magyar
Ha még nincs engedélyezve, akkor engedélyezni kell az F12 boot menüt:
Nyomja le az <F2> gombot a számítógép indításakor.
A főmenü kiválasztásához használja a bal vagy jobb nyilat.
Nyomja le a lefelé mutató gombot, amíg az F12 boot menüt kiválasztja, ekkor
nyomja le az <F5> gombot, így ez a beállítás Engedélyezett-re változik.
A Kilépés menü kiválasztásához használja a bal vagy jobb nyilat.
Válassza a Módosítások mentése és kilépés elemet, és nyomja le az Enter
gombot. A jóváhagyáshoz válassza az OK gombot.
A számítógép újraindul.
2
Az indításkor nyomja meg az <F12> gombot a boot menü megnyitásához. A
boot menü segítségével kiválaszthatja, hogy melyik illesztőprogramról indítja el
a folyamatot, pl.: külső meghajtóról.
3
Használja a nyílbillentyűket, hogy kiválassza az USB HDD sort, majd nyomja
meg az <Enter billentyűt>. A Windows az USB meghajtón lévő helyreállítási
biztonsági mentésről telepít.
4
A helyreállítás végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő útmutatást.
35
Váltás Windows 8-ra vagy
Windows 7-re
Megjegyzés: Csak a kiválasztott modellek esetén.
Vigyázat: Az operációs rendszer váltásával törli a számítógépen lévő
adatokat. Végezzen biztonsági mentést az átváltás előtt.
Váltás Windows 8-ra
A Windows 8-ra való váltáshoz nyissa meg az Acer eRecovery Management-et
(Start > Minden program > Acer).
1. Válassza ki a Visszaállítás fület, majd Az operációs rendszer visszaállítása
gyári állapotba elemet.
2. Kattintson az Igen lehetőségre.
Magyar
Számítógépét két operációs rendszerrel látták el: Windows 7 és Windows 8. Amikor
először indítja el számítógépét, a Windows 7 fog elindulni. Kérjük, kövesse a
beállítási folyamatot.
36
3. Válassza a Windows 8 elemet, majd kattintson az OK gombra és kövesse az
utasításokat.
Magyar
A Windows újraindul, cserélje le a Windows 7-et a Windows 8-ra, majs indítsa el a
Windows 8 beállítási folyamatát.
Megjegyzés: Miután konfigurálta a Windows 8-at, lépjen be a BIOSba (a számítógép indításakor nyomja meg az <F2> gombot), lépjen
be a Boot menübe, és váltsa át a Boot Mode UEFI opcióra.
Lásd: "BIOS beállítások módosítása" 37. oldal.
Váltás Windows 7-ra
Megjegyzés: Ha vissza szeretné állítani a Windows 7-et, vissza kell
állítani a Boot Mode Legacy BIOS állapotra. A Windows 7 nem fog
elindulni, ha a BIOS mód beállítása UEFI. Lásd: "BIOS beállítások
módosítása" 37. oldal.
Indítsa el a Windows 8-at; a Start pontban írja be a 'recovery' szót az Acer Recovery
Management megnyitásához.
1. Kattintson a Gyári beállítások visszaállítása lehetőségre.
37
2. Kattintson az Igen lehetőségre.
3. Válassza a Windows 7 elemet, majd kattintson az OK gombra és kövesse az
utasításokat.
Magyar
A Windows újraindul, cserélje le a Windows 8-at a Windows 7-re, majs indítsa el a
Windows 7 beállítási folyamatát.
BIOS beállítások módosítása
A BIOS beállítások módosításához nyomja meg az <F2> gombot, amikor a rendszer
indításakor megjelenik az Acer logó.
A nyílgombokkal válassza a következőt: Boot > Boot Mode.
38
Magyar
Nyomja meg az <Enter> gombot, majd a nyílgombokkal válassza ki az UEFI vagy
Legacy BIOS opciót.
Nyomja meg újra az <Enter> gombot.
Végül, a beállítások mentéséhez és az újraindításhoz nyomja meg az <F10>
gombot.
Váltás Windows 7 és 8 között a rendszerindítás
során
1. Kapcsolja be a számítógépét, és az Acer logó megjelenésekor a rendszerindítás
során, nyomja le az <Alt> + <F10> billentyűkombinációt, hogy megnyissa az
Acer Recovery Management-et.
2. Válassza Az operációs rendszer visszaállítása gyári állapotba elemre opciót.
3. Válassza ki, melyik operációs rendszert szeretné helyreállítani: a Windows 7-et
vagy a Windows 8-at.
4. Kattintson az OK gombra, és a folyamat végrehajtásához kövesse az
utasításokat, így a rendszere gyári állapot szerinti helyzetbe áll vissza.
Megjegyzés: Ez a folyamat eltarthat néhány percig; kérjük,
csatlakoztassa számítógépe tápadapterét a hálózati áramforrásra.
39
Energiagazdálkodás
A számítógép beépített energiagazdálkodó egységgel rendelkezik, amely
folyamatosan figyeli a rendszer működését. A rendszer működése alatt bármely
olyan tevékenységet értünk, amely érinti a következő eszközök legalább egyikét:
billentyűzet, egér, merevlemez, a számítógéphez csatlakoztatott perifériák és a
videomemória. Ha egy bizonyos időtartam alatt nem észlel aktivitást (inaktivitási
időtúllépés), a számítógép az energiamegtakarítás érdekében leállítja ezen
eszközök valamelyikét vagy mindegyikét.
Magyar
A számítógép energiagazdálkodási funkciója támogatja az Advanced Configuration
and Power Interface-t (fejlett konfigurációs és energiakezelő felület, ACPI), ami
takarékos energiahasználat mellett is maximális teljesítmény elérését teszi lehetővé.
Az energiatakarékossággal kapcsolatos összes feladatot a Windows látja el.
40
Akkumulátor
A számítógép tartozéka az egyes feltöltések között hosszú üzemidőt
biztosító akkumulátor.
Az akkumulátor jellemzői
Magyar
Az akkumulátor jellemzői a következők:
•
A jelenlegi akkumulátortechnológiákra épül.
•
Lemerülése előtt képes jelzést adni.
Ha csatlakoztatja a számítógéphez a hálózati adaptert, akkor a készülék
újratölti az akkumulátort. A számítógép a használat közbeni töltést is
támogatja, vagyis Ön az akkumulátor töltése közben is folytathatja a
munkát. Ugyanakkor a számítógép kikapcsolt állapota mellett jóval
gyorsabban végezhető el a töltés.
Az akkumulátor jó szolgálatot tehet az utazások vagy az áramkimaradások
során. Javasoljuk, hogy mindig hordjon magával tartalékként egy másik,
teljesen feltöltött akkumulátort is. A tartalék akkumulátor megrendeléséről
a viszonteladótól kaphat információt.
Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása
Az egyéb akkumulátorokhoz hasonlóan idővel a számítógép
akkumulátorának is gyengül a teljesítménye. Az idő múlásával és a
használattal párhuzamosan tehát romlani fognak az akkumulátor jellemzői.
Ha biztosítani szeretné az akkumulátor lehető leghosszabb élettartamát,
akkor vegye figyelembe az alábbi javaslatokat.
Az új akkumulátor kondicionálása
Az új akkumulátorokkal a használatba vételük előtt érdemes elvégezni az
alábbi kondicionálási eljárást:
1
A számítógép bekapcsolása nélkül helyezze be az új akkumulátort.
2
Csatlakoztassa a hálózati adaptert, és töltse fel teljesen az
akkumulátort.
3
Húzza ki a hálózati adaptert.
4
Kapcsolja be a számítógépet, és kezdje el akkumulátorról használni.
5
Teljesen merítse le az akkumulátort, amíg meg nem jelenik a
lemerülésre vonatkozó figyelmeztetés.
6
Csatlakoztassa ismét a hálózati adaptert, és töltse fel teljesen az
akkumulátort.
A fenti lépéseket megismételve háromszor töltse fel teljesen, majd merítse
le az akkumulátort.
Minden új vagy hosszabb ideig nem használt akkumulátorral végezze el a
fenti kondicionálási eljárást. Ha a számítógépet két hétnél hosszabb ideig
fogja tárolni, akkor javasoljuk, hogy távolítsa el belőle az akkumulátort.
English
41
Figyelmeztetés: Ne tegye ki az akkumulátort 0°C (32°F) alatti
vagy 45°C (113°F) feletti hőmérsékletnek. A különösen alacsony
vagy magas hőmérséklet károsíthatja az akkumulátort.
Az akkumulátor élettartamának hosszát az alábbi használati körülmények
is hátrányosan befolyásolják:
•
A számítógép hálózati tápellátással való használata úgy, hogy közben
az akkumulátor a gépben található. Ha folyamatosan hálózati
tápellátásról használja a számítógépet, akkor javasoljuk, hogy a teljes
feltöltését követően távolítsa el az akkumulátort.
•
A fenti teljes feltöltési és lemerítési művelet végrehajtásának
elmulasztása.
•
Gyakori használat; minél többet használja az akkumulátort, az annál
hamarabb fogja elérni az élettartamának végét. Egy átlagos
számítógépes akkumulátor élettartama körülbelül 300 feltöltés.
Az akkumulátor behelyezése és eltávolítása
Fontos! Az akkumulátornak a számítógépből való eltávolítása előtt
csatlakoztassa a hálózati adaptert, amennyiben tovább szeretné
használni a számítógépet. Egyébként előbb kapcsolja ki a
számítógépet.
Az akkumulátor behelyezése:
1
Igazítsa az akkumulátort az akkumulátorfoglalathoz. Ügyeljen arra, hogy
az érintkezők előre nézzenek, az akkumulátor felső oldala pedig felfelé.
2
Csúsztassa be az akkumulátort a foglalatba, majd finoman nyomja be,
amíg a helyére nem rögzül.
Magyar
Az akkumulátor a kondicionálás révén éri el a maximális töltési
kapacitását. Ha nem végzi el az eljárást, akkor előfordulhat, hogy nem
tudja igénybe venni az akkumulátor teljes kapacitását, illetve az
akkumulátor élettartamának lerövidülésével is számolnia kell.
42
Az akkumulátor eltávolítása:
1
Az akkumulátor kioldógombját elcsúsztatva oldja ki az akkumulátort.
2
Húzza ki az akkumulátort a foglalatból.
Magyar
Az akkumulátor töltése
Ha fel szeretné tölteni az akkumulátort, akkor először ellenőrizze, hogy
megfelelően illeszkedik-e az akkumulátorfoglalatba. Csatlakoztassa a
hálózati adaptert a számítógéphez, majd az elektromos hálózathoz.
A számítógépet az akkumulátor töltése közben is használhatja.
Ugyanakkor az akkumulátor töltése a számítógép kikapcsolt állapota
mellett jóval gyorsabban végezhető el.
Megjegyzés: Javasoljuk, hogy este, mielőtt lefekszik, töltse fel az
akkumulátort. Ha az utazás előtti éjszakán feltölti az akkumulátort,
akkor másnap teljesen feltöltött géppel indulhat el.
Az akkumulátor töltési szintjének ellenőrzése
A Windows telepmérője folyamatosan jelzi az akkumulátor töltöttségi
szintjét. A kurzort a tálcán lévő akkumulátor/tápellátás ikon fölé húzva
megtekintheti az akkumulátor pillanatnyi töltöttségi szintjét.
Az akkumulátor élettartamának optimalizálása
Az akkumulátor élettartamának optimalizálása az akkumulátor minél
teljesebb kihasználására, illetve a töltési/újratöltési ciklusok
meghosszabbítására és az újratöltés hatékonyságának javítására irányul.
Javasoljuk, hogy kövesse az alábbi ajánlásokat:
•
Vásároljon egy kiegészítő akkumulátort is.
•
Ha lehetséges, akkor használjon hálózati tápellátást. Az akkumulátort
csak út közben vegye igénybe.
•
A használaton kívüli PC-kártyákat vegye ki a gépből, mert azok továbbra
is energiaellátást igényelnek (csak bizonyos modellek esetében).
•
Az akkumulátort hűvös, száraz helyen tárolja. A javasolt
hőmérséklettartomány a 10°C (50°F) – 30°C (86°F) közötti. Magasabb
hőmérsékleten felgyorsul az akkumulátor önkisülésének folyamata.
•
A túl gyakori újratöltés csökkenti az akkumulátor élettartamát.
•
Ügyeljen a hálózati adapter és az akkumulátor kezelésére.
Az akkumulátor lemerülésére vonatkozó
figyelmeztetés
English
43
Ha akkumulátorról üzemelteti a számítógépet, akkor figyelje a Windows
telepmérőjének jelzéseit.
Ha megjelenik az akkumulátor lemerülésére vonatkozó figyelmeztetés,
akkor a körülményektől függ, hogy mit érdemes tennie:
Helyzet
Javasolt művelet
Rendelkezésre áll a
hálózati adapter és
egy elektromos aljzat.
1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a számítógéphez,
majd az elektromos aljzatba.
2. Mentse az összes szükséges fájlt.
3. Folytassa a munkát.
Ha gyorsan újra szeretné tölteni az akkumulátort,
akkor kapcsolja ki a számítógépet.
Rendelkezésre áll
egy teljesen feltöltött
akkumulátor.
1. Mentse az összes szükséges fájlt.
2. Zárja be az összes alkalmazást.
3. Kapcsolja ki a számítógépet.
4. Cserélje ki az akkumulátort.
5. Kapcsolja be a számítógépet, és folytassa a munkát.
Nem áll
rendelkezésre a
hálózati adapter vagy
elektromos aljzat.
Nincs Önnél tartalék
akkumulátor.
1. Mentse az összes szükséges fájlt.
2. Zárja be az összes alkalmazást.
3. Kapcsolja ki a számítógépet.
Magyar
Figyelmeztetés: Ha megjelenik az akkumulátor lemerülésére
vonatkozó figyelmeztetés, akkor minél hamarabb csatlakoztassa
a hálózati adaptert. Ha az akkumulátor teljesen lemerül, és a
számítógép kikapcsol, akkor előfordulhat, hogy elveszíti
bizonyos adatait.
44
A hordozható számítógép szállítása
Ebben a részben tanácsokat, ötleteket talál azzal kapcsolatban, hogy mire kell
ügyelnie a számítógép szállítása vagy utazás közben.
Lekapcsolás az asztali munkahelyről
Magyar
Ha le szeretné választani a számítógépről a külső tartozékokat, kövesse az alábbi
lépéseket:
1
Mentse el a megnyitott fájlokat.
2
Távolítson el minden adathordozót, hajlékonylemezt és CD-lemezt a
meghajtó(k)ból.
3
Állítsa le a számítógépet.
4
Hajtsa le a kijelzőt.
5
Húzza ki a hálózati adaptert.
6
Húzza ki a billentyűzet, a mutatóeszköz, a nyomtató, a külső monitor vagy az
egyéb külső eszköz csatlakozóját.
7
Nyissa ki a Kensington zárat, ha ilyennel rögzíti a számítógépet.
Mozgatás
Ha csak rövid távolságra viszi a számítógépet, például az íróasztalától a tárgyalóba.
A számítógép előkészítése
A számítógép áthelyezése előtt hajtsa le és reteszelje a kijelzőt, ezzel a számítógép
alvó üzemmódba lép; így az épületen belül akárhova magával viheti. Ha fel szeretné
ébreszteni alvó módból a számítógépet, nyissa fel a kijelzőt, majd röviden nyomja
meg a bekapcsoló gombot.
Ha egy ügyfél irodájába, vagy egy másik épületbe viszi a számítógépet, érdemes
kikapcsolnia:
Kattintson a Indítás majd a Kikapcsolás gombra.
vagy:
A számítógépet alvó üzemmódba helyezheti az <Fn> + <F4> billentyűkombináció
megnyomásával. Ezután hajtsa le és reteszelje a kijelzőt.
Ha újra használni szeretné a számítógépet, oldja ki és hajtsa fel a kijelzőt, majd
röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot.
45
Megjegyzés: Ha az alvás állapotjelző nem világít, a számítógép
hibernált üzemmódba került és kikapcsolt. Ha az üzemállapot lámpa
nem világít, de az alvás állapotjelző igen, a számítógép alvó
üzemmódba lépett. Ha újból használni szeretné a számítógépet,
mindkét esetben röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot.
Megjegyezzük, hogy a számítógép hibernált üzemmódba léphet, ha
bizonyos ideig alvás üzemmódban volt.
Ha a megbeszélés viszonylag rövid (két óránál rövidebb), akkor valószínűleg elég
csak a számítógépet vinnie. Ha hosszabb megbeszélésre számít, vagy a
számítógép akkumulátora nincs teljesen feltöltve, akkor érdemes a hálózati adaptert
is magával vinnie, majd a tárgyalóteremben csatlakoztatnia a géphez.
Ha a tárgyalóteremben nincs fali dugaszolóaljzat, az akkumulátor terhelését
csökkentheti, ha alvó üzemmódba helyezi a számítógépet. Nyomja meg az
<Fn> + <F4> billentyűkombinációt, vagy hajtsa le a kijelzőt, amikor éppen nem
használja aktívan a számítógépet. Ha ismét szüksége van a számítógépre, nyissa
fel a kijelzőt (ha korábban lehajtotta), majd röviden nyomja meg a bekapcsoló
gombot.
A számítógép hazaszállítása
Ha hazaszállítja a számítógépet az irodából, illetve otthonról viszi vissza az irodába.
A számítógép előkészítése
Miután leválasztotta a számítógépet az asztali munkahelyéről, az alábbi lépéseket
követve készítse elő a gépet a hazaszállításra:
•
Ellenőrizze, hogy minden adathordozót és CD-lemezt kivett-e a
meghajtó(k)ból. Ennek elmulasztása a meghajtó olvasófejének sérüléséhez
vezethet.
•
Csomagolja a számítógépet olyan táskába, amelyben nem tud csúszkálni,
illetve ki van párnázva, így elejtés esetén is megfelelő védelmet kap.
Vigyázat: A számítógép fedele mellé ne csomagoljon semmit.
A fedélre nehezedő nyomás megrongálhatja a kijelzőt.
Magyar
Mit vigyen magával a megbeszélésekre
46
Mit vigyen magával
Hacsak nem rendelkezik otthon is egy-egy példánnyal az alábbiakból, akkor vigye
őket magával:
•
Hálózati adapter és kábel.
•
A kinyomtatott telepítési poszter.
Magyar
További óvintézkedések
A számítógép védelme érdekében a munkahelye és otthona közötti utazás során
vegye figyelembe az alábbi tanácsokat:
•
Tartsa magánál a számítógépet, így minimálisra csökkentheti a
hőmérsékletváltozások hatását.
•
Ha hosszabb időre meg kell állnia, és nem viheti magával a számítógépet,
akkor hagyja a gépkocsi csomagtartójában, így elkerülheti a túlzott
felmelegedés veszélyét.
•
A hőmérséklet és relatív páratartalom változásai páralecsapódást okozhatnak
a gépen. Hagyjon megfelelő időt arra, hogy a számítógép felvegye a
szobahőmérsékletet, és bekapcsolás előtt ellenőrizze a kijelzőt, hogy nincs-e
rajta páralecsapódás. Ha a hőmérsékletváltozás több mint 10°C (18°F), akkor
gondoskodjon arról, hogy a számítógép lassan vegye fel a
szobahőmérsékletet. Ha lehetséges, hagyja a számítógépet 30 percre olyan
helyen, ahol a hőmérséklet a külső és a szobahőmérséklet között van.
Otthoni iroda felállítása
Ha gyakran dolgozik otthon a számítógépén, érdemes egy második hálózati
adaptert beszereznie otthoni használatra – így nem kell többletterhet szállítania
haza és vissza.
Ha a számítógépet hosszabb ideig kívánja otthon használni, érdemes külső
billentyűzettel, monitorral és egérrel bővítenie.
Utazás a számítógéppel
Ha hosszabb útra indul, például a munkahelyéről egy ügyfél munkahelyére, vagy a
környéken tesz rövidebb utazást.
47
A számítógép előkészítése
Úgy készítse elő a számítógépet, mintha hazavinné. Ellenőrizze, hogy az
akkumulátor a számítógépben fel van-e töltve. A repülőtéri biztonsági intézkedések
miatt lehetséges, hogy be kell kapcsolnia a számítógépet, mielőtt a beszállózónába
vinné.
Mit vigyen magával
A következőket vigye magával:
Hálózati adapter
•
Teljesen feltöltött tartalék akkumulátor(ok)
•
További nyomtatók illesztőprogramjainak fájljai, ha másik nyomtató használatát
tervezi
További óvintézkedések
A számítógép hazaszállítására érvényes útmutatáson túl a készülék védelme
érdekében fogadja meg a következő utazással kapcsolatos tanácsokat is:
•
A számítógépet mindig személyi poggyászként vigye magával.
•
Ha lehetséges, a számítógépet a biztonságiakkal ellenőriztesse. A repülőtéri
röntgenberendezések biztonságosak, de ne vigye át a számítógépet
fémdetektoron.
•
Ne tegye ki a hajlékonylemezeket kézi fémdetektorok hatásának.
Nemzetközi utazás a számítógéppel
Ha másik országba utazik.
A számítógép előkészítése
Ugyanúgy készítse elő a számítógépet, mint általában az utazáshoz.
Magyar
•
48
Mit vigyen magával
Magyar
A következőket vigye magával:
•
Hálózati adapter
•
Olyan hálózati kábel, amely használható abban az országban, ahova utazik
•
Teljesen feltöltött tartalék akkumulátorok
•
További nyomtatók illesztőprogramjainak fájljai, ha másik nyomtató használatát
tervezi
•
A vásárlást igazoló dokumentum, arra az esetre, ha meg kellene mutatnia a
vámhatóság tisztviselőjének
•
Az Utazók Nemzetközi Garancia-útlevele (International Travelers Warranty
passport)
További óvintézkedések
Ugyanazokat az óvintézkedéseket kell betartani, mint a számítógéppel való
utazásnál. Mindezeken túl nemzetközi utazásnál a következő tanácsokat is vegye
figyelembe:
•
Amikor másik országba utazik, ellenőrizze, hogy a helyi hálózati feszültség és a
hálózati adapter kábelének specifikációi megegyezők-e. Ha nem, szerezzen be
egy olyan hálózati kábelt, amelyik használható a helyi hálózati feszültségen.
A számítógép áramellátásához ne használjon a háztartási gépekhez árult
átalakító készleteket.
•
Ha használja a modemet, ellenőrizze, hogy a modem és a csatlakozó
kompatibilis-e annak az országnak a távközlési rendszerével, amelybe utazik.
49
A számítógép biztonságba helyezése
A számítógép értékes befektetés, amelyre vigyázni kell. Az alábbiakból
megtudhatja, hogyan védheti meg számítógépét, illetve hogyan gondoskodhat róla.
A védelmi lehetőségek között hardveres és szoftveres megoldásokat egyaránt talál,
előbbire a biztonsági horony, utóbbira a jelszó ad példát.
Számítógépes biztonsági zár használata
Hurkolja a számítógépes biztonsági zárhoz tartozó drótkötelet egy mozdíthatatlan
tárgy, például asztal vagy zárt fiók fogantyúja köré. Illessze be a horonyba a zárat,
majd a kulcsot elfordítva rögzítse. Kaphatók kulcs nélküli modellek is.
Jelszavak használata
A jelszavak az illetéktelen hozzáféréstől védik a számítógépet. Jelszavak
megadásával több szinten is védheti a számítógépet és az adatokat:
•
A "felügyelői jelszó" (Supervisor Password) a BIOS segédprogramba való
jogosulatlan belépéstől és annak használatától védi a számítógépet. Ha
engedélyezi, akkor a BIOS segédprogramba való belépéshez be kell írni ezt a
jelszót. Lásd: "BIOS segédprogram" a 57. oldalon.
•
A “felhasználói jelszó” (User Password) a jogosulatlan használattól védi a
számítógépet. A maximális biztonság érdekében használjon ilyen jelszót,
továbbá a rendszert úgy állítsa be, hogy rendszerindításkor és hibernálásból
visszatéréskor is kérjen jelszót.
•
A “rendszerindítási jelszó” (Password on Boot) a jogosulatlan használattól védi
a számítógépet. A maximális biztonság érdekében használjon ilyen jelszót,
továbbá a rendszert úgy állítsa be, hogy rendszerindításkor és hibernálásból
visszatéréskor is kérjen jelszót.
Fontos! Őrizze meg gondosan a felügyelői jelszót! Ha elfelejti ezt a
jelszót, forduljon a kereskedőhöz vagy valamelyik hivatalos
szervizközponthoz.
Magyar
A számítógép Kensington-kompatibilis biztonsági zárhoronnyal rendelkezik, amely
lehetővé teszi biztonsági zár csatlakoztatását.
50
Jelszavak beírása
Magyar
Ha valamilyen jelszót kell megadnia, egy beviteli ablak jelenik meg a kijelző
közepén.
•
Ha meg van adva felügyelői jelszó, akkor rendszerindításkor, az <F2> billentyű
megnyomásakor a gép kéri ezt a jelszót; a BIOS segédprogram csak ezt
követően nyílik meg.
•
Írja be a felügyelői jelszót, majd nyomja meg az <Enter> billentyűt. Ekkor
megnyílik a BIOS segédprogram. Ha a jelszót hibásan írta be, figyelmeztető
üzenet jelenik meg. Próbálja újra, majd nyomja meg az <Enter> billentyűt.
•
Ha meg van adva felhasználói jelszó és a rendszerindítási jelszó beállítás
engedélyezve van, akkor rendszerindításkor a gép jelszót kér.
•
Írja be a felhasználói jelszót, majd nyomja meg az <Enter> billentyűt; ezt
követően használhatja a számítógépet. Ha a jelszót hibásan írta be,
figyelmeztető üzenet jelenik meg. Próbálja újra, majd nyomja meg az <Enter>
billentyűt.
Fontos! A jelszó megadását háromszor kísérelheti meg. Három
sikertelen próbálkozás után a rendszer inaktív állapotba kerül. Ebben
az esetben nyomja meg és négy másodpercig tartsa lenyomva a
bekapcsoló gombot, ekkor a számítógép kikapcsol. Kapcsolja be
ismét a számítógépet, majd próbálkozzon újra.
Jelszavak megadása
A jelszavakat a BIOS segédprogrammal lehet megadni.
51
Bővítés kiegészítőkkel
Hordozható számítógépe teljes körű mobil számítástechnikai megoldást nyújt Önnek.
Csatlakozási lehetőségek
A portok lehetővé teszik, hogy ugyanolyan perifériákat csatlakoztasson a
számítógéphez, mint egy asztali PC-hez. A különféle külső eszközöknek a
számítógépre való csatlakoztatásával kapcsolatban az alábbi részben talál
útmutatást.
A számítógépben beépített, V.92 56 Kbps fax-/adatmodem található.
(csak bizonyos modellek esetében)
Figyelem! A számítógép modemportja nem kompatibilis a
digitális telefonvonalakkal. Ha a modemet digitális
telefonvonalhoz csatlakoztatja, a modem megrongálódik.
A modem használatához csatlakoztasson telefonkábelt a fax-/adatmodem
csatlakozóaljzata és egy telefonvonal csatlakozóaljzata közé.
Figyelem! Ellenőrizze, hogy az Ön által használt kábel megfelel-e
a helyi előírásoknak.
Magyar
Fax-/adatmodem (csak bizonyos modellek esetében)
52
Beépített hálózati csatoló
A beépített hálózati csatoló segítségével Ethernet alapú hálózatra csatlakoztathatja
a számítógépet.
Magyar
A hálózati kapcsolat létrehozásához csatlakoztasson egy Ethernet kábelt a
számítógép bal oldalán lévő hálózati csatlakozóaljzat és a hálózati aljzat vagy a hub
csatlakozója közé.
Fogyasztói infravörös (CIR) (csak bizonyos modellek
esetében)
A számítógép fogyasztói infravörös (CIR) portja távvezérlő vagy egyéb CIR-képes
készülék jeleinek fogadására használható.
53
Universal Serial Bus (USB)
A Universal Serial Bus (univerzális soros busz, USB) 2.0 port egy nagy sebességű
soros busz, segítségével az értékes rendszererőforrások lekötése nélkül
csatlakoztathat USB perifériákat.
Magyar
IEEE 1394 port (csak bizonyos modellek esetében)
A számítógép IEEE 1394 portja IEEE 1394 kompatibilis eszközök, például
videokamera vagy digitális fényképezőgép csatlakoztatását teszi lehetővé.
A részleteket a digitális fényképezőgép vagy a kamera kézikönyvében találja meg.
54
Nagy felbontású multimédiás interfész
(csak bizonyos modellek esetében)
Magyar
A HDMI (nagy felbontású multimédiás interfész) az iparág által széles körben
támogatott, teljes mértékben digitális, hang- és videoátvitelre egyaránt alkalmas
csatolófelület. A HDMI – egyetlen kábellel – bármely kompatibilis hang-/videoforrás,
például set-top box, DVD-lejátszó vagy A/V-vevő és digitális hang- és/vagy
videovevő készülék, például digitális televízió (DTV) összekötésére alkalmas.
A HDMI porttal felsobb kategóriájú hang- és videokészülékekhez csatlakoztatható a
számítógép. Mivel a csatlakoztatáshoz egyetlen kábel is elegendo, a kapcsolat
gyorsan és zavaró kábelrengeteg kialakulása nélkül hozható létre.
ExpressCard (csak bizonyos modellek esetében)
Az ExpressCard a PC-kártya szabvány legújabb változata. Kisebb méretének és
gyorsabb csatolófelületének köszönhetően tovább növeli a számítógép használati
értékét és bővíthetőségét.
Az ExpressCard kártyák révén számos különböző bővítési lehetőség kínálkozik,
többek közt Flash memóriakártya-adapterek, TV-tunerek, Bluetooth-csatolók és
IEEE 1394b csatolók használata. Az ExpressCard kártyák az USB 2.0 és a PCI
Express alkalmazásokat támogatják.
Fontos! Kétféle típus létezik, az ExpressCard/54 és az ExpressCard/
34 (54 mm-es és 34 mm-es kivitel), ezek eltérő feladatokat látnak el.
Nem minden ExpressCard foglalat támogatja mindkét típust. A kártya
telepítésével, használatával és szolgáltatásaival kapcsolatos
információkat annak kézikönyvében találja meg.
55
ExpressCard behelyezése
Illessze be a kártyát a foglalatba, majd finoman nyomja be, amíg a helyére nem pattan.
EXPRESS CARD
Magyar
ExpressCard kiadatása
ExpressCard kiadatása előtt:
1
Lépjen ki a kártyát használó alkalmazásból.
2
A bal oldali egérgombbal kattintson a tálcán található hardver eltávolítása
ikonra, majd állítsa le a kártyát.
3
Finoman nyomja befelé a kártyát a foglalatba, majd engedje fel, ekkor a kártya
kiugrik a foglalatból. Húzza ki a kártyát a foglalatból.
Memória beszerelése (csak bizonyos modellek
esetében)
Ha memóriát szeretne szerelni a gépbe, kövesse az alábbi lépéseket:
1
Kapcsolja ki a számítógépet, húzza ki a hálózati adaptert (ha be volt dugva),
majd vegye ki az akkumulátort. Ezután fordítsa meg a számítógépet, úgy, hogy
hozzáférjen az aljához.
2
Távolítsa el a csavart a memóriarekesz fedeléből, majd emelje fel és távolítsa
el a memória fedelét.
Magyar
56
3
Átlósan helyezze be a modult a foglalatba (a), majd óvatosan nyomja le, amíg a
helyére nem pattan (b).
4
Helyezze vissza a memóriarekesz fedelét, majd rögzítse a csavarral.
5
Tegye vissza az akkumulátort, majd csatlakoztassa a hálózati adaptert.
6
Kapcsolja be a számítógépet.
A számítógép automatikusan érzékeli és újrakonfigurálja a teljes memória méretét.
Ha tanácsra van szüksége, forduljon szakemberhez vagy a legközelebbi Acer
forgalmazóhoz.
57
BIOS segédprogram
A BIOS segédprogram olyan hardverkonfiguráló program, amelyet a számítógép
Basic Input/Output System (alapszintű be- és kiviteli rendszer, BIOS) rendszerébe
építettek be.
A számítógép már megfelelően konfigurálva és optimalizálva van, ezért ezt a
segédprogramot nem kell futtatnia. Ha azonban konfigurációs problémák lépnek fel,
szükség lehet a használatára.
A BIOS segédprogram elindításához nyomja meg az <F2> billentyűt a bekapcsolási
önteszt alatt, miközben a hordozható számítógép logó látható a képernyőn.
A BIOS segédprogramban a rendszerindítás sorrendjének beállításához lépjen be a
BIOS segédprogramba, majd a képernyő felső részén megjelenő elemek közül
válassza a Boot pontot.
Disk-to-disk recovery engedélyezése
A disk-to-disk recovery (hard disk recovery, lemezről lemezre helyreállítás, illetve
merevlemezes helyreállítás) funkció engedélyezéséhez lépjen be a BIOS
segédprogramba, majd a képernyő felső részén megjelenő elemek közül válassza a
Main pontot. A képernyő alsó részén keresse meg a D2D Recovery pontot, majd az
<F5> és az <F6> billentyű segítségével állítsa be a következő értéket: Enabled.
Jelszó
A rendszerindítási jelszó megadásához lépjen be a BIOS segédprogramba, majd a
képernyő felső részén megjelenő elemek közül válassza a Security pontot. Keresse
meg a Password on boot: elemet, majd az <F5> és az <F6> billentyűvel
engedélyezze a funkciót.
Magyar
Rendszerindítási sorrend
58
Szoftverhasználat
DVD tartalom lejátszása
Magyar
Megjegyzés: Ez a szolgáltatás csak bizonyos modelleken áll
rendelkezésre.
Ha DVD-meghajtó modul van beszerelve az optikai meghajtó helyére, akkor DVD
tartalmakat is le tud játszani a számítógépen.
1
DVD kiadása.
Fontos! Amikor először indítja el a DVD-lejátszót, a program kéri a
régiókód megadását. A DVD-lemezeket hat régióra osztják. Ha
egyszer a DVD-meghajtón beállítottak egy régiókódot, csak annak a
régiónak a lemezeit fogja lejátszani. A régiókódot legfeljebb ötször
lehet beállítani (beleértve a legelső alkalmat is), ezután az utolsónak
beállított régiókód állandósul. A merevlemez visszaállítása nem állítja
vissza a régiókódok beállításának számát. A jelen szakaszban, az
alábbiakban feltüntetett táblázatban megtalálja a DVD filmek
régiókódját.
2
A DVD film lejátszása néhány másodperc múlva automatikusan elkezdődik.
Régiókód
Ország vagy régió
1
USA, Kanada
2
Európa, Közel-Kelet, Dél-Afrika, Japán
3
Délkelet-Ázsia, Tajvan, Dél-Korea
4
Latin-Amerika, Ausztrália, Új-Zéland
5
Független Államok Közössége, Afrika egyes részei, India
6
Kínai Népköztársaság
Megjegyzés: A régiókód megváltoztatásához helyezzen be a DVDmeghajtóba egy másik régióba tartozó DVD filmet. További
információt a súgóban talál.
59
Gyakran ismétlődő kérdések
Az alábbiakban összefoglaltunk néhány a számítógép használata közben gyakran
előforduló problémát. A problémák leírásához egyszerű válaszokat, megoldásokat is
mellékeltünk.
Megnyomtam a bekapcsoló gombot, de a számítógép nem indul el,
illetve nem tölti be az operációs rendszert.
Tekintsen az üzemállapot jelzőfényre:
•
Ha nem világít, a számítógép nem kap tápellátást. Ellenőrizze a következőket:
•
Ha a számítógép akkumulátorról üzemel, akkor lehetséges, hogy az
akkumulátor lemerült, és nem képes energiával ellátni a készüléket.
Csatlakoztassa a hálózati adaptert, és töltse fel az akkumulátort.
•
Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter megfelelően csatlakozik-e a
számítógéphez és a fali dugaszolóaljzatba.
Ha a jelzőfény világít, ellenőrizze a következőket:
•
Nem rendszerindító lemez van a külső, USB-s hajlékonylemezes
meghajtóban? Vegye ki, vagy tegyen be helyette egy rendszerlemezt,
majd a <Ctrl> + <Alt> + <Del> billentyűkombinációt megnyomva indítsa
újra a rendszert.
Semmi nem jelenik meg a kijelzőn.
A számítógép teljesítményszabályozó rendszere az energiatakarékosság
érdekében automatikusan kikapcsolta a kijelzőt. A kijelzőt bármelyik billentyű
lenyomásával visszakapcsolhatja.
Ha a billentyűk lenyomásával nem lehet visszakapcsolni a kijelzőt, annak két oka lehet:
•
A fényerő nagyon alacsonyra van állítva. Az <Fn> + < > billentyűkombinációt
lenyomva növelje a fényerőt.
•
A megjelenítési mód külső monitorra van állítva. A kijelző átkapcsolásának
gyorsbillentyűjét <Fn> + <F5> lenyomva állítsa vissza kiválasztott megjelenítő
eszköznek a számítógép kijelzőjét.
•
Ha az alvás állapotjelző lámpa világít, akkor a számítógép alvás üzemmódban
van. Ha fel akarja ébreszteni a számítógépet, röviden nyomja meg a
bekapcsoló gombot.
Magyar
•
60
Nem szól a számítógép hangszórója.
Magyar
Ellenőrizze a következőket:
•
Lehetséges, hogy el van némítva a hangszóró. Tekintsen a Windows tálcán
található hangerőszabályzás ikonra. Ha át van húzva, kattintson az ikonra,
majd törölje a jelet az Elnémítás jelölőnégyzetből.
•
Lehet, hogy a hangerő túl alacsony. Windows alatt használja a tálcán lévő
hangerőszabályzó ikont, illetve a hangerőt a hangerőszabályzó gombokkal is
állíthatja.
•
Ha a számítógép előoldali panelén található vonali kimenet porthoz fülhallgató,
fejhallgató vagy külső hangszóró van csatlakoztatva, akkor a beépített
hangszórók automatikusan kikapcsolnak.
A számítógép bekapcsolása nélkül szeretném kinyitni az optikai
meghajtó tálcáját.
Az optikai meghajtón van egy mechanikus kiadófurat. A fiók kinyitásához egyszerűen
illessze a furatba egy toll hegyét vagy egy iratkapcsot, majd finoman nyomja be.
A billentyűzet nem reagál.
Csatlakoztasson egy külső billentyűzetet a számítógép hátlapján vagy elején
található USB porthoz. Ha a külső billentyűzet működik, akkor lépjen kapcsolatba a
kereskedővel vagy egy hivatalos szervizközponttal, mert lehetséges, hogy a
beépített billentyűzet kábele meglazult.
A nyomtató nem működik.
Ellenőrizze a következőket:
•
Ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakoztatva van-e egy fali dugaszolóaljzatba,
valamint be van-e kapcsolva.
•
Ellenőrizze, hogy a nyomtató kábele megfelelően csatlakoztatva van-e az USB
porthoz, illetve a nyomtató megfelelő portjához.
61
Helyreállító CD-lemezek nélkül szeretném visszaállítani a
számítógép eredeti beállításait.
Megjegyzés: Ha a rendszer több nyelvet támogat, akkor a későbbi
helyreállítási műveleteknél csak a rendszer első indításakor
kiválasztott operációs rendszer és nyelv használható.
A visszaállítás megkezdése előtt ellenőrizze a BIOS beállításait.
1
Ellenőrizze, hogy aktiválva van-e az Acer disk-to-disk recovery funkció.
2
Győződjön meg arról, hogy a D2D Recovery beállítás a Main pontban
Enabled állapotra van állítva.
3
Mentse el a módosításokat, majd lépjen ki a BIOS segédprogramból.
A rendszer újraindul.
Megjegyzés: A BIOS segédprogram eléréséhez a bekapcsolási
önteszt (POST) alatt nyomja meg az <F2> billentyűt.
A helyreállítás elindítása:
1
Indítsa újra a rendszert.
2
Miközben az Acer logó látható, a helyreállítási folyamat elindításához nyomja
meg egyszerre az <Alt> + <F10> billentyűket.
3
A rendszer helyreállítását a képernyőn megjelenő utasításokat követve
végezheti el.
Fontos! Ez a funkció 15 GB területet foglal a merevlemez rejtett
partícióján.
Magyar
Ez a helyreállítási folyamat segít Önnek visszaállítani a C: meghajtót az eredetileg
telepített szoftver tartalommal olyan állapotba, mint amikor a laptopot megvette.
A C: meghajtó helyreállításához kövesse az alábbi lépéseket. (A C: meghajtó
újraformázásra kerül, és minden rajta lévő adat törlődik!) Fontos, hogy a művelet
megkezdése előtt készítsen biztonsági másolatot az adatállományokról.
62
Szervizszolgáltatás kérése
Utazók Nemzetközi Garanciája (International Travelers
Warranty; ITW)
Magyar
A számítógépre érvényes az Utazók Nemzetközi Garanciája (International Travelers
Warranty; ITW), amely utazás közben biztonságot és nyugalmat nyújt Önnek.
A szervizközpontok világméretű hálózata készséggel áll rendelkezésére.
A számítógéphez mellékelve van egy ITW útlevél. Ez az útlevél mindent tartalmaz,
amit az ITW programról tudnia kell. A füzetben megtalálható a rendelkezésére álló
hivatalos szervizközpontok listája. Kérjük, gondosan tanulmányozza át az útlevelet.
Legyen mindig kéznél az ITW útlevele, különösen utazás közben, ellenkező esetben
nem részesülhet a támogatási központok által nyújtott szolgáltatások előnyeiből.
A vásárlást igazoló dokumentumokat helyezze az ITW útlevél borítólapjának belső
oldalán kialakított tasakba.
Ha abban az országban, ahova utazott, nincs az Acer által felhatalmazott szerviz,
akkor a világ bármely pontján lévő irodánkkal kapcsolatba léphet. Kérjük, látogassa
meg ezt a honlapot: www.acer.com.
Mielőtt telefonálna
Ha telefonos segítségkérés céljából felhívja az Acert, kérjük, készítse elő a
következő információkat, illetve a hívás során legyen a számítógépe mellett. Az Ön
segítségével csökkenthetjük a híváshoz szükséges időt, és hatékonyabban tudjuk
megoldani problémáit. Ha a számítógép hibaüzenetet jelenít meg vagy sípol,
jegyezze fel a képernyőn megjelenteket (vagy a hangjelzések számát és sorrendjét).
A következő információkat kérjük Öntől:
Név:
Cím:
Telefonszám:
Gép típusa és modellszám:
Sorozatszám:
A vásárlás időpontja:
Hibaelhárítás
Ebben a fejezetben a gyakrabban előforduló rendszerhibák elhárításához nyújtunk
segítséget. Ha problémába ütközik, először tanulmányozza át az alábbi részeket, és
csak ezt követően forduljon szakemberhez. A súlyosabb hibák elhárításához
szükség lehet a számítógép felnyitására. Ne kísérelje meg a számítógép felnyitását,
inkább lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy kérjen segítséget valamelyik
hivatalos szervizközponttól.
English
63
Hibaelhárítási tanácsok
Ha a rendszer hibaüzenetet ír ki, vagy hibára utaló jelek fordulnak elő,
tanulmányozza át a lejjebb található, "Hibaüzenetek" című részt. Ha a probléma
nem oldható meg, lépjen kapcsolatba a kereskedővel. Lásd: "Szervizszolgáltatás
kérése" a 62. oldalon.
Hibaüzenetek
Ha a rendszer hibaüzenetet ír ki, jegyezze fel, majd tegye meg a megfelelő javító
lépéseket. Az alábbi táblázat – betűrendben – a hibaüzeneteket és a javasolt
intézkedéseket tartalmazza.
Hibaüzenetek
Javító intézkedés
CMOS battery bad
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal.
CMOS checksum error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal.
Disk boot failure
Helyezzen be egy rendszerindító lemezt, majd nyomja meg az
<Enter> gombot a rendszer újraindításához.
Equipment configuration
error
A bekapcsolási önteszt (POST) alatt nyomja meg az <F2> billentyűt,
ezzel belép a BIOS segédprogramba; majd a kilépéshez válassza
az Exit (Kilépés) parancsot.
Hard disk 0 error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal.
Hard disk 0 extended
type error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal.
I/O parity error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal.
Keyboard error or no
keyboard connected
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal.
Keyboard interface error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal.
Memory size mismatch
A bekapcsolási önteszt (POST) alatt nyomja meg az <F2> billentyűt,
ezzel belép a BIOS segédprogramba; majd a kilépéshez válassza
az Exit (Kilépés) parancsot.
Ha a javító intézkedések megtétele ellenére sem szűnik meg a probléma, kérjük, lépjen
kapcsolatba a kereskedővel vagy valamelyik hivatalos szervizközponttal.
Magyar
A hordozható számítógép a felmerült problémák megoldását hibaüzeneteknek a
képernyőn történő megjelenítésével segíti.
64
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
Magyar
FCC nyilatkozat
A készüléket vizsgálatnak vetették alá, amelynek során megállapítást nyert, hogy a
készülék teljesíti az FCC szabályzatának 15. pontja szerinti, B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg,
hogy a lakóépületekben megfelelő védelmet nyújtsanak a káros zavarokkal
szemben. A készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha
nem a használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és használják, akkor
megzavarhatja a rádiós távközlést.
Ugyanakkor semmilyen garancia nem vállalható arra nézve, hogy meghatározott
felhasználásnál nem fordulnak elő zavarok. Ha a készülék zavart kelt a rádiós vagy
a televíziós vételben, és ezt a készülék be- és kikapcsolásával egyértelműen meg
lehet állapítani, akkor a felhasználó a zavarok megszüntetésére a következő
lépéseket teheti meg:
•
A vevőantennát állítsa más irányba, vagy helyezze át.
•
Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
•
A készüléket csatlakoztassa más áramkörhöz kapcsolódó fali
dugaszolóaljzatba, mint amelyhez a vevő csatlakozik.
•
Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy gyakorlott rádiós/televíziós
szakembertől.
Megjegyzés: árnyékolt kábelek
Az FCC előírásainak betartása érdekében a készüléket más számítástechnikai
eszközökhöz kizárólag árnyékolt kábellel szabad csatlakozni.
Megjegyzés: perifériák
A készülékhez kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok,
nyomtatók stb.) szabad csatlakoztatni, amelyek megfelelnek a B osztályú
eszközökre előírt határértékeknek. A határértékeknek nem megfelelő perifériák
használata esetén zavar léphet fel a rádiós és a televíziós vételben.
Vigyázat
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által a számítógép működtetésére biztosított jogát.
A modemre vonatkozó megjegyzések
(csak bizonyos modellek esetében)
English
65
TBR 21
Tudnivalók az LCD kijelző képpontjairól
Az LCD egységet nagypontosságú gyártási eljárásokkal készítik. Ennek ellenére
előfordulhat, hogy egyes pixelek (képpontok) nem megfelelően világosodnak ki,
illetve fekete vagy piros pontként jelennek meg. Ennek nincs hatása a tárolt képre,
és nem jelent meghibásodást.
Rádiókészülék hatósági engedélyezési
megjegyzés
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli
LAN és/vagy Bluetooth csatolóval felszerelt modellekre vonatkozik.
Általános tudnivalók
Az engedélyezett szolgáltatásokkal fellépő rádiós interferencia elkerülése
érdekében a készüléket beltéri használatra tervezték.
A készülék megfelel mindazon országok vagy régiók rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli csatoló használatát engedélyezték.
A konfigurációtól függően a készülék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul). Az alábbi
információk az ilyen készülékekre vonatkoznak.
Nyilatkozat az EU szabályoknak való megfelelésről
Az Acer ezúton kijelenti, hogy a jelen hordozható számítógép terméksorozat
megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó
rendelkezéseinek.
Magyar
A készülék rendelkezik a nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózattal létesítendő
egyvégződéses csatlakozásokhoz szükséges jóváhagyással [98/482/EK "TBR 21”
tanácsi határozat]. Az egyes nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózatok közötti
különbségek miatt azonban a jóváhagyás önmagában nem jelent feltétel nélküli
garanciát arra, hogy a működés minden nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózat
végpontján sikeres lesz. Probléma esetén először a berendezés szállítójával lépjen
kapcsolatba. Az érintett országokkal kapcsolatos további tudnivalókat lásd:
"Jogszabályi és biztonsági tudnivalók" a 64. oldalon.
66
Magyar
Az országok érvényességi köre
2009 júliusában az EU tagjai a következő országok: Ausztria, Belgium, Bulgária,
Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország,
Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország,
Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália,
Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia és Svédország. A használat
engedélyezett az Európai Unió országaiban, valamint Norvégiában, Svájcban,
Izlandon és Liechtensteinben. A készüléket az adott országban érvényes előírások
és szabályok szigorú betartásával szabad csak használni. További információkért
lépjen kapcsolatba a használat országában található helyi irodával. Az érintett
országok aktuális listáját lásd: ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm.
Az FCC rádiófrekvenciás biztonsági
követelményei
A vezeték nélküli LAN Mini PCI kártya és a Bluetooth kártya sugárzási teljesítménye
messze az FCC által engedélyezett rádiófrekvenciás határérték alatt van.
A hordozható számítógépet ennek ellenére úgy kell használni, hogy a használat
során az emberekre gyakorolt hatás mértéke a lehető legkisebb legyen:
1
A felhasználókat kérjük, hogy kövessék az FCC vezeték nélküli csatolókkal
rendelkező berendezésekre vonatkozó biztonsági előírásait, amelyeket minden
rádiófrekvenciával működő csatolóval rendelkező berendezés használati
utasítása tartalmaz.
Vigyázat: Az FCC rádiófrekvenciás sugárzási határértékeinek
betartása érdekében működés közben legalább 20 cm távolság
legyen a kijelzőbe épített vezeték nélküli LAN Mini PCI kártya és a
környezetében tartózkodó személyek között.
Auxiliary
cm
20
Main
20
cm
Megjegyzés: Az vezeték nélküli Mini PCI kártya diversity-átvitelt
alkalmaz. Az ilyen típusú átvitelnél mindig csak az egyik antenna
bocsát ki rádiófrekvenciás sugárzást. A sugárzásra használt antenna
kiválasztása automatikusan történik, illetve a megfelelő minőségű
rádiós átvitel érdekében a felhasználó kézzel is választhat antennát.
A készülék az 5,15 - 5,25 GHz-es frekvenciatartományban működik, ezért csak
beltérben használható. Az FCC a készülék használatát beltérre korlátozza,
ugyanis az 5,15 - 5,25 GHz-es frekvenciatartomány használata miatt a közös
csatornát használó mobil műholdas rendszerekkel fellépő interferenciákat csak
így lehet a minimálisra csökkenteni.
3
Az 5,25 - 5,35 és az 5,65 - 5,85 GHz-es frekvenciatartomány elsődleges
használói a nagy teljesítményű radarberendezések. Az ilyen radarállomások
zavarhatják és/vagy károsíthatják a készüléket.
4
A helytelen üzembe helyezés vagy szakszerűtlen használat a
rádiótávközlésben zavarokat kelthet. A belső antenna bármilyen
megváltoztatása az FCC engedély és a garancia megvonásával jár.
Kanada – alacsony teljesítményű, engedélyre
nem köteles rádiófrekvenciás távközlési
eszközök (RSS-210)
A személyekre ható rádiófrekvenciás mezők (RSS-102)
A hordozható számítógép kis erősítésű, belső antennákat alkalmaz, amelyek nem
bocsátanak ki a Health Canada által a lakosság számára megadott határértékeket
meghaladó rádiófrekvenciás sugárzást. További információkat a 6. biztonsági
szabályzatban, a Health Canada honlapján talál: www.hc-sc.gc.ca/rpb.
Magyar
2
English
67
68
Magyar
LCD panel ergonomic specifications
Design viewing distance
500 mm
Design inclination angle
0.0°
Design azimuth angle
90.0°
Viewing direction range class
Class IV
Screen tilt angle
85.0°
Design screen illuminance
•
Reflection class of LCD panel
(positive and negative polarity)
•
Illuminance level:
[250 + (250cos)] lx where  = 85°
Color: Source D65
•
•
Ordinary LCD: Class I
Protective LCD: Class III
Image polarity
Both
Reference white:
Pre-setting of luminance and
color temperature @ 6500K
(tested under BM7)
•
•
•
Pixel fault class
Class II
Yn
u'n
v'n
Ver.: 01.01.04
Download PDF

advertising