Acer | TravelMate P273-M | Acer TravelMate P273-MG User Manual

TravelMate sorozat
Felhasználói kézikönyv
© 2012 Minden jog fenntartva.
TravelMate sorozat Felhasználói kézikönyv
Ez egy javított változat: 09/2012
Modellszám: __________________________________
Sorozatszám: _________________________________
Vásárlás időpontja: _____________________________
Vásárlás helye: ________________________________
iii
Biztonsági és a kényelmes
használattal kapcsolatos információk
Biztonsági tudnivalók
Kérjük, gondosan tanulmányozza át az alábbi útmutatást. Későbbi tájékozódás
céljából őrizze meg ezt a dokumentumot. A terméken feltüntetett figyelmeztetéseket
és tudnivalókat mindig vegye figyelembe.
Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaszolóaljzatból. Ne használjon
folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A tisztításhoz használjon vízzel nedvesített
kendőt.
A készülék csatlakoztatásával és leválasztásával kapcsolatos
figyelmeztetések
A tápegységnek az elektromos hálózatra való csatlakoztatása és arról való
leválasztása során kövesse az alábbi útmutatást:
A tápegység telepítését a tápkábelnek az elektromos hálózati aljzatba való
csatlakoztatása előtt végezze el.
A tápegységnek a számítógépről való leválasztása előtt húzza ki a tápkábelt.
Ha a rendszer több áramforrással is rendelkezik, akkor a rendszer tápellátásának
megszüntetését az összes tápegység összes tápkábelének lehúzásával végezze el.
A hozzáférhetőséggel kapcsolatos figyelmeztetések
Győződjön meg arról, hogy a tápkábel csatlakoztatására használt aljzat könnyen
hozzáférhető, és a lehető legközelebb van a készüléket működtető személyhez.
Ha meg kell szakítania a készülék áramellátását, akkor ezt a tápkábelnek az
elektromos aljzatból való kihúzásával tegye meg.
A mellékelt vakkártyákkal kapcsolatos figyelmeztetés
(csak bizonyos modellek esetében)
Amikor Ön kézhez kapja a számítógépet, akkor annak kártyafoglalataiban egy-egy
vakkártya található. A vakkártyák a használaton kívüli foglalatokat védik a portól, a
fémes tárgyaktól és az egyéb szennyeződésektől. Őrizze meg a vakkártyákat, a
későbbiek során még szüksége lehet rájuk.
ELŐVIGYÁZATOSSÁG a hallgatáshoz
Hallása védelme érdekében kövesse ezeket az útmutatásokat.
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, amíg tisztán és kényelmesen nem hallja.
Magyar
A készülék kikapcsolása tisztítás előtt
iv
•
Ne növelje a hangerőt, miután fülei hozzászoktak a hangerőhöz.
•
Hosszabb ideig ne hallgasson nagy hangerővel zenét.
•
A zajos környezet kirekesztésére ne növelje a hangerőt.
•
Csökkentse a hangerőt, ha nem hallja a közelében lévő emberek beszédét.
Figyelmeztetések
Magyar
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne használja a készüléket víz közelében.
Ne helyezze a készüléket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. A készülék
leeshet és súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a készülék megbízható működéséhez szükséges
szellőzést szolgálják, illetve védik a gépet a túlmelegedéstől. A nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad a készüléket
ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezve elzárni. A készüléket
soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, valamint beépíteni, hacsak
nincs biztosítva a megfelelő szellőzése.
Soha ne dugjon a burkolat résein keresztül tárgyakat a készülékbe, mert
veszélyes feszültséget hordozó ponthoz érhet hozzá, vagy rövidzárlatot
okozhat, ami tűzhöz vagy áramütéshez vezethet. Soha ne öntsön folyadékot a
készülékre vagy a készülékbe.
A belső összetevők sérülésének és az akkumulátor szivárgásának elkerülése
érdekében ne helyezze a készüléket rezgő felületre.
Soha ne használja sportolás vagy edzés közben, illetve bármely más olyan
környezetben, ahol a rezgések miatt váratlan rövidzárak alakulhatnak ki,
megrongálódhatnak a motoros eszközök – merevlemez, optikai meghajtó –,
vagy veszélyt jelenthet a lítium ionos akkumulátor.
A készülék alsó oldala, a hálózati adapter és a szellőzőnyílások körüli részek
felforrósodhatnak. A sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg ezeket a
részeket.
A készülék és tartozékai kisméretű alkatrészeket tartalmazhatnak. Tartsa
ezeket távol a gyermekektől.
Az elektromos energia használata
•
•
•
A készüléket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni.
Ha nem biztos abban, hogy milyen feszültség áll rendelkezésére, lépjen
kapcsolatba a kereskedővel vagy a helyi áramszolgáltatóval.
Ne tegyen semmit a hálózati kábelre. Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ a készülékkel, akkor ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóba csatlakoztatott berendezések összesített áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a fali dugaszolóaljzathoz csatlakoztatott berendezések összesített
áramfelvétele nem haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
v
•
•
Az elektromos dugaljat, elosztót vagy csatlakozót ne terhelje túl túlságosan sok
készülék csatlakoztatásával. Az összesített áramfelvétel ne haladja meg a
mellékáramkör névleges teljesítményének 80 százalékát. Ha elosztót használ,
akkor a terhelés ne haladja meg az elosztó névleges terhelhetőségének
80 százalékát.
A készülék hálózati adaptere háromerű, földelt dugóval van ellátva. A dugó
csak földelt elektromos aljzatba illeszkedik. A hálózati adapter csatlakoztatása
előtt győződjön meg arról, hogy az elektromos dugalj megfelelően földelve van.
Földeletlen dugaljba ne csatlakoztassa a dugót. Ha tanácsra van szüksége,
forduljon villanyszerelőhöz.
Megjegyzés: A földelő érintkező a közeli egyéb elektromos eszközök
által generált, a készülék teljesítményét esetlegesen rontó zaj ellen is
jó védelmet biztosít.
•
A készülék széles feszültségtartományban működtethető (100 és 120, illetve
220 és 240 V közötti feszültségű váltakozó árammal). A készülékhez mellékelt
tápkábel megfelel a vásárlási országban vagy területen hatályos előírásoknak.
Ha más országban vagy területen szeretné működtetni a készüléket, akkor
használjon az adott helyen érvényes előírásoknak megfelelő tápkábelt.
A tápkábellel kapcsolatban további információt a viszonteladóktól és a
szolgáltatóktól kaphat.
A készülék szervizelése
Ne kísérletezzen a termék javításával, mert a felnyitással vagy a burkolat
eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki magát.
Bízzon minden javítást a szerviz szakképzett munkatársaira.
A következő esetekben húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját, és forduljon a
szerviz szakképzett munkatársaihoz:
•
Ha a hálózati kábel vagy a csatlakozó sérült vagy meghorzsolódott.
•
Ha folyadékot öntöttek a készülékbe.
•
Ha a készüléket esőnek vagy víznek tették ki.
•
Ha a készüléket leejtették vagy a burkolata megsérült.
•
Ha a készülék működésében olyan jelentős változás állt be, ami javítás
szükségességére utal.
•
Ha a készülék – a kezelési utasítás betartása mellett – nem működik
megfelelően.
Magyar
Figyelem! A földelő érintkező a biztonságot szolgálja. Megfelelő
földelés nélküli elektromos dugalj használata áramütéshez és/
vagy sérüléshez vezethet.
vi
Megjegyzés: Csak azokat a beállításokat módosítsa, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel az egyéb beállítások módosítása
károsodáshoz vezethet, és szakképzett technikus számára is
hosszan tartó munkát jelenthet a normál működési körülmények
visszaállítása.
Magyar
Útmutatás az akkumulátor biztonságos használatához
A notebook lítium ionos akkumulátort tartalmaz. Ne használja nedves vagy
korróziókeltő környezetben. Ne tegye a készüléket hőforrásra vagy hőforrás
közelébe, magas hőmérsékletű helyre, közvetlen napfényre, mikrohullámú sütőbe,
nagynyomású tárolóba, illetve ne tárolja és ne hagyja ilyen helyen, továbbá ne tegye
ki 60°C (140°F)-nál nagyobb hőmérsékletnek. Ha figyelmen kívül hagyja a fenti
útmutatást, akkor az akkumulátorból sav szivároghat, az akkumulátor felforrósodhat,
felrobbanhat vagy meggyulladhat, ami sérüléshez és/vagy anyagi kárhoz vezethet.
Ne szúrja fel, ne nyissa ki és ne szerelje szét az akkumulátort. Ha az akkumulátor
szivárog, és Ön érintkezésbe kerül a kiszivárgott folyadékkal, akkor gondosan
öblítse le vízzel, majd azonnal forduljon orvoshoz. Biztonsági okokból és az
akkumulátor élettartamának növelése céljából az akkumulátor csak 0°C (32°F) és
40°C (104°F) közötti hőmérsékleten tölthető.
Az új akkumulátorok csak két-három teljes feltöltés és lemerítés után érik el a
maximális teljesítményüket. Az akkumulátor több száz alkalommal is feltölthető és
lemeríthető, de idővel csökken a teljesítménye. Ha az akkumulátoros üzemidő
érzékelhetően rövidebbé válik a megszokottnál, akkor vásároljon új akkumulátort.
Kizárólag jóváhagyott akkumulátort használjon, és kizárólag a készülékhez
jóváhagyott töltővel végezze az akkumulátor töltését.
Az akkumulátort csak az eredeti céljára használja. Soha ne használjon sérült töltőt
vagy akkumulátort. Ne zárja rövidre az akkumulátort. Rövidzár akkor keletkezhet, ha
valamilyen fémtárgy, például érme, iratkapocs vagy toll rövidre zárja az akkumulátor
pozitív (+) és negatív (-) érintkezőjét. (Az akkumulátor érintkezői a fémből készült
csíkok.) Erre például akkor kerülhet sor, ha zsebben vagy tárcában visz magával
tartalék akkumulátort. A rövidzár miatt megrongálódhat az akkumulátor és a
rövidzárt okozó tárgy.
Az akkumulátor élettartama és kapacitása csökkenhet, ha az akkumulátor forró vagy
hideg helyen, például nyáron vagy télen zárt gépkocsiban marad. Mindig próbálja
15°C és 25°C (59°F és 77°F) közötti hőmérsékleten tartani az akkumulátort. A túl
forró vagy túl hideg akkumulátor alkalmatlan lehet a készülék áramellátására, még
akkor is, ha teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítményét különösen a
fagypont alatti hőmérséklet rontja.
Ne dobja tűzbe az akkumulátort, mert felrobbanhat. Az akkumulátor sérülés
hatására is felrobbanhat. Az elhasznált akkumulátoroktól a helyi jogszabályokat
betartva szabaduljon meg. Ha lehetséges, gondoskodjon az akkumulátor
újrahasznosításáról. Ne dobja ki az akkumulátort a háztartási hulladékkal együtt.
A vezeték nélküli készülékek érzékenyek lehetnek az akkumulátor miatt jelentkező
interferenciára, amely befolyásolhatja a teljesítményüket.
vii
Az akkumulátor cseréje
A hordozható számítógép lítium akkumulátorral működik. Az akkumulátort kizárólag
a készülékhez mellékelttel azonos típusúra cserélje le. Másfajta akkumulátor
használata tűzveszéllyel vagy robbanásveszéllyel járhat.
Figyelem! Az akkumulátorok helytelen használat esetén
felrobbanhatnak. Ne szedje szét és ne dobja tűzbe őket!
A gyermekektől tartsa távol. A használt akkumulátorok
hulladékkezelésekor kövesse a helyi szabályozásokat.
Vigyázat: A készülék lézeres eszközt tartalmaz, és ennek alapján 1-ES OSZTÁLYÚ
LÉZERES TERMÉKNEK minősül. Ha rendellenességet észlel a készülék
működésében, forduljon a legközelebbi HIVATALOS szervizközponthoz.
A lézersugárral való közvetlen érintkezés elkerülése érdekében ne nyissa fel a
készülék házát.
CLASS 1 LASER PRODUCT
CAUTION: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT
LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS
D’OUVERTURE. EVITTER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.
LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1
VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG
GEÖFFNET NICHT DEM STRAHLL AUSSETZEN
PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I
ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE
EXPONERSE A LOS RAYOS.
ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.
VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÅTEILYLLE.
VARNING: LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD ÅLÅ TUIJOTA
SÅTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN
VARNING: LASERSTRÅLNING NAR DENNA DEL ÅR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I
STRÅLEN
ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I
STRÅLEN
A telefonvonalakkal kapcsolatos biztonsági tudnivalók
•
•
A berendezés javításakor vagy szétszerelésekor mindig ki kell húzni
telefoncsatlakozót a fali aljzatból.
Ne használja a telefont (hacsak nem vezeték nélküli típus) villámlás idején.
A villámlás miatt fennáll a közvetett elektromos áramütés veszélye.
Magyar
Az optikai meghajtóra vonatkozó figyelmeztetés
(csak bizonyos modellek esetében)
viii
Figyelem! Az összetevők hozzáadásakor vagy cseréjekor
biztonsági okokból ne használjon nem megfelelő alkatrészeket.
A vásárlási lehetőségekről kérjen tájékoztatást a viszonteladótól.
Magyar
Üzemeltetési környezet
Figyelem! Biztonsági okokból kapcsolja ki az összes vezeték
nélküli, rádiós átvitelt végző eszközt, ha a hordozható
számítógépet az alábbi körülmények között használja. Ilyen
eszköz többek között, de nem kizárólagosan a vezeték nélküli
hálózati csatoló, a Bluetooth-csatoló és a 3G kommunikációs
csatoló.
Mindig tartsa be az adott területen érvényes előírásokat, és mindig kapcsolja ki a
készüléket, ha a használata tiltott, illetve interferenciát vagy kárt okozhat.
A készüléket csak a normál használati helyzetben működtesse. Normál használat
mellett, illetve az antennáját az emberi testtől legalább 1,5 cm-re helyezve a
készülék megfelel a rádiófrekvenciás hatásoknak való kitételre vonatkozó
előírásoknak. A készüléket tartsa távol a fémtárgyaktól, és a testétől mindig tartsa
legalább a fent említett távolságra. Az adatfájlok és az üzenetek sikeres átviteléhez
az eszköznek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben
késlekedhet az adatfájlok és az üzenetek továbbítása, amíg ilyen kapcsolat
elérhetővé nem válik. Ügyeljen arra, hogy az átvitel befejezéséig betartsa a fenti, a
távolságtartásra vonatkozó előírásokat. A készülék egyes részei mágnesesek. A
készülék magához vonzhatja a fémes anyagokat. A hallókészüléket viselő
személyek ne tartsák a hallókészülékkel ellátott fülökhöz a készüléket.
Ne helyezzen bankkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt a készülék
közelébe, mert ezzel a rajta tárolt információk törlését okozhatja.
Orvosi készülékek
A rádiós átvitelt végző eszközök, például a vezeték nélküli telefonok használata
miatt zavarok jelentkezhetnek az elégtelen védelemmel ellátott orvosi készülékek
működésében. Ha bármilyen kérdése van, illetve meg szeretné tudni, hogy az adott
készülék megfelelő árnyékolással rendelkezik-e a külső rádiófrekvenciás energiával
szemben, akkor forduljon orvoshoz vagy a készülék gyártójához. Az egészségügyi
intézményekben, ha bármilyen erre utaló szabály van érvényben, kapcsolja ki a
készüléket. A kórházakban és az egyéb egészségügyi intézményekben sok helyen
használnak olyan készülékeket, amelyek érzékenyek lehetnek a külső
rádiófrekvenciás hatásokra.
ix
Szívritmus-szabályozók. A szívritmus-szabályozók gyártóinak ajánlásai szerint a
vezeték nélküli készülékek és a szívritmus-szabályozók között az esetleges
interferenciák elkerülése érdekében legalább 15,3 cm-es távolságot kell tartani.
Ezek az ajánlások összhangban vannak a vezeték nélküli technológiákkal
foglalkozó független kutatóintézetek ajánlásaival. A szívritmus-szabályozót használó
személyeknek a következőkre kell ügyelniük:
•
A készüléket mindig legalább 15,3 cm-re kell tartani a szívritmus-szabályozótól.
•
Bekapcsolt állapotban a készüléket nem szabad a szívritmus-szabályozó
közelében hordozni. Ha interferencia fellépése vélelmezhető, akkor ki kell
kapcsolni vagy távolabbra kell helyezni a készüléket.
Járművek
A rádiófrekvenciás jelek zavarhatják a helytelenül beszerelt vagy rosszul árnyékolt
elektronikus rendszerek, például az elektronikus befecskendező rendszerek, az
elektronikus blokkolásgátló fékrendszerek, az elektronikus sebességszabályozók és
a légzsákrendszerek működését. További információt a jármű vagy az utólagosan
beszerelt készülék gyártójától, illetve annak képviselőjétől kaphat. A készülék
javítását vagy járműbe való beszerelését csak szakképzett személy végezheti.
A helytelen beszerelés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó
garancia érvénytelenné válását okozhatja. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a jármű
minden vezeték nélküli készüléke helyesen van-e rögzítve, és megfelelően
működik-e. A készülékkel és annak részegységeivel vagy tartozékaival azonos
fülkében, rekeszben ne tároljon gyúlékony folyadékot, gázt vagy egyéb
robbanékony anyagot. Ha légzsákkal felszerelt járműben utazik, akkor ne feledje,
hogy a légzsák nagy erővel nyílhat ki. A légzsák fölé, illetve a légzsák kinyílási
területére ne helyezzen semmilyen tárgyat, ideértve a rögzített és a hordozható
vezeték nélküli készülékeket is. A jármű belterébe hibásan beszerelt vezeték nélküli
készülékek a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhatnak. A készülék
repülőgépen való használata tilos. Mielőtt repülőgépre szállna, kapcsolja ki a
készüléket. A vezeték nélküli eszközöknek a repülőgépen való használata
veszélyeztetheti a repülőgép működését, megzavarhatja a vezeték nélküli
telefonhálózatot, illetve ütközhet a jogszabályok előírásaival.
Magyar
Hallókészülékek. A digitális vezeték nélküli készülékek egy része interferenciát
okoz egyes hallókészülékeknél. Ha interferenciát tapasztal, akkor forduljon a
szolgáltatóhoz.
x
Magyar
Robbanásveszélyes környezetek
Az esetlegesen robbanásveszélyes levegőjű helyeken kapcsolja ki a készüléket, és
vegye figyelembe az összes jelzést és egyéb utasítást. Esetlegesen
robbanásveszélyes levegőjű helyek mindazok, ahol normál esetben a járművek
motorjának leállítására szólítanák fel. Az ilyen helyeken a szikrák robbanást, illetve
személyi sérüléshez, rosszabb esetben halálhoz vezető tüzet okozhatnak.
Az üzemanyagtöltő és a szervizállomások területén kapcsolja ki a notebookot.
Az üzemanyagraktárakban és az -elosztó létesítményekben, a vegyi üzemekben és
a robbantási területeken gondosan tanulmányozza a rádiós készülékek
használatára vonatkozó előírásokat. Az esetlegesen robbanásveszélyes levegőjű
területeket általában – de nem minden esetben – jelöléssel látják el. Ideértendők a
hajók fedélközei, a vegyi szállítási és tároló létesítmények, a cseppfolyósított
földgázt (például propán-butánt) használó járművek, illetve azok a helyek, ahol a
levegő vegyi anyagokat vagy egyéb részecskéket, például port, gabonaport vagy
fémport tartalmaz. Ne kapcsolja be a notebookot azokon a helyeken, ahol tilos a
mobiltelefonok használata, illetve ahol interferenciát vagy egyéb kárt okozhat.
Segélykérő hívások
Figyelmeztetés: A készülékkel nem lehet segélykérő hívást bonyolítani.
Ha segélykérő hívást szeretne indítani, akkor mobiltelefonnal vagy egyéb
telefonrendszerrel kell kezdeményeznie a hívást.
Hulladékkezelési útmutatás
Ha többé már nincs szüksége a készülékre, ne dobja a szemétbe.
A környezetszennyezés csökkentése és a globális környezet leheto
legnagyobb mértékű védelme érdekében kérjük, gondoskodjon a
készülék újrafelhasználásáról. Az elektromos és elektronikus hulladékok
(Waste from Electrical and Electronics Equipment, WEEE) kezelésével
kapcsolatos szabályokról a www.acer-group.com/public/
Sustainability/sustainability01.htm címen talál információkat.
Higanytartalom
A nem-LED háttérvilágítású LCD/CRT monitorral vagy kijelzővel
rendelkező belső égős projektorok illetve elektronikus termékek esetén:
Az ebben a termékben található fényforrás/fényforrások higanyt
tartalmaznak, és a helyi, állami vagy szövetségi jogszabályok előírásai
szerint újra kell hasznosítani őket. További információkat az Electronic
Industries Alliance www.eiae.org című webhelyén talál. Ha a fényforrások
újrahasznosításával kapcsolatban további tájékoztatást szeretne kapni, látogasson
el a www.lamprecycle.org webhelyre.
xi
ENERGY STAR
Az Acer ENERGY STAR minősítéssel ellátott termékeivel a
szolgáltatások és a teljesítmény terén tett lemondások nélkül nyílik
lehetőség az energiamegtakarításra, ezáltal a takarékoskodásra és
a környezet védelmére. Az Acer büszke arra, hogy termékei
ENERGY STAR minősítéssel vannak ellátva.
Az Acer ENERGY STAR minősítéssel ellátott termékei: (csak bizonyos modellek
esetében)
•
Kevesebb hőt állítanak elő, így kevesebb hűtést igényelnek és melegebb
környezetben is üzemeltethetők.
•
10 és 30 perces késleltetéssel rendre automatikusan átkapcsolnak a
képernyő és a számítógép alvó módjába.
•
Alvás módban a számítógép felébresztéséhez nyomjon meg egy billentyűt
a billentyűzeten, vagy mozgassa meg az egeret.
•
A számítógépek több mint 80%-kal kevesebb energiát fogyasztanak alvó
módban.
Az ENERGY STAR és az ENERGY STAR jelzés az Amerikai Egyesült Államokban
regisztrált jelzés.
A kényelmes használattal kapcsolatos tanácsok
és információk
A számítógép-használók hosszasabb munka után sokszor szem- és fejfájásra
panaszkodnak. A több órán keresztül számítógép előtt dolgozó személyek fizikai
sérülés veszélyének is ki vannak téve. A hosszú munkavégzési időszakok, a
helytelen testtartás, a hibás munkavégzési szokások, a stressz, a rossz
munkakörülmények, a személyes egészségi állapot és egyéb tényezők jelentős
mértékben növelik a fizikai sérülés veszélyét.
A helytelen számítógép-használat kéztőcsatorna szindróma, íngyulladás, ínburokgyulladás vagy egyéb mozgásszervi panaszok kialakulásához vezethet.
A következő tünetek jelentkezhetnek a kézben, a csuklókban, a karokban, a vállban,
a nyakban és a hátban:
•
Zsibbadtság, égő vagy bizsergő érzés.
•
Sajgás, fájdalom, nyomásérzékenység.
Magyar
Mi az ENERGY STAR?
Az ENERGY STAR minősítéssel ellátott termékek kevesebb energiát fogyasztanak,
és az Amerikai Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala (U.S. Environmental
Protection Agency) által meghatározott szigorú energiahatékonysági irányelveknek
megfelelve elősegítik az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának mérséklését.
Az Acer elkötelezte magát amellett, hogy világszerte olyan termékeket kínáljon a
vásárlóknak, amelyek kevesebb energiát fogyasztanak, így elősegítik a
takarékosságot és a környezet védelmét. Minél több energiát tudunk megtakarítani a
magasabb energiahatékonyság révén, annál kevesebb üvegházhatást okozó gázt
kell kibocsátanunk, ami által csökkenthető az éghajlatváltozások valószínűsége.
További információ: www.energystar.gov vagy www.energystar.gov/
powermanagement.
xii
•
•
•
Fájás, duzzanat, lüktetés.
Merevség, feszülés.
Hidegség, gyengeség.
Ha a fenti tüneteket tapasztalja, illetve bármilyen más ismétlődő vagy folyamatosan
jelentkező kényelmetlenséget és/vagy fájdalmat érez a számítógép használata
miatt, azonnal forduljon orvoshoz, illetve tájékoztassa a vállalatának egészségügyi
és biztonsági részlegét.
Az alábbi részben a számítógép kényelmesebb használatához talál tanácsokat.
Magyar
A komfortzóna megkeresése
A monitor állását módosítva, lábtartó használatával vagy a szék magasságának
beállításával a lehető legnagyobb kényelemben helyezkedjen el, és keresse meg
saját komfortzónáját. Vegye figyelembe a következő tanácsokat:
•
Ne maradjon túl sokáig ugyanabban a pozícióban.
•
•
•
•
•
•
Lehetőleg ne dőljön előre, és ne hajlítsa hátra magát.
Rendszeresen álljon fel és járkáljon egy kicsit, felszabadítva a combizmait a
nyomás alól.
Rövid szüneteket tartva pihentesse a nyakát és a vállait.
Ne feszítse meg az izmait, ne rántsa meg a vállát.
A külső kijelzőt, a billentyűzetet és az egeret helyesen, kényelmesen elérhető
módon helyezze el.
Ha többet tekint a monitorra, mint a nyomtatott dokumentumokra, akkor a nyak
terhelésének csökkentése érdekében helyezze a monitort az asztal közepére.
Ügyeljen a látására!
A monitor több órán keresztül tartó nézése, a rossz szemüveg vagy kontaktlencse, a
ragyogó fények, a helyiség túl erős megvilágítása, a gyengén fókuszált képernyő, a
kisméretű betűk használata és az alacsony kontrasztú kijelzők megterhelik a
szemet. Az alábbiakban a szem terhelésének csökkentésére adunk javaslatokat.
Szem
•
Gyakran pihentesse a szemét.
•
•
A monitorról elvéve a tekintetét, és egy távoli pontra nézve rendszeresen
tartson szünetet.
Pislogjon gyakran, ezzel megelőzi a szemének kiszáradását.
Kijelző
•
Tartsa tisztán a kijelzőt.
•
•
•
A fejét tartsa a képernyő felső élénél magasabban, így lefelé kell irányítania a
tekintetét, amikor a képernyő kézepére néz.
A kijelző fényerejét és/vagy kontrasztját kényelmes, a szöveg olvasható és a
grafikák tiszta megjelenítését biztosító szintre állítsa be.
A ragyogást és a tükröződéseket a következőkkel csökkentheti:
•
az ablak vagy az egyéb fényforrás felé a képernyő szélét fordítsa,
xiii
•
•
•
függönnyel, redőnnyel vagy napellenzővel csökkentse a helyiség
megvilágítását,
•
•
•
•
használjon irányított megvilágítást,
módosítsa a kijelző betekintési szögét,
használjon ragyogáscsökkentő szűrőt,
használjon képernyőellenzőt, például egy a kijelző felső szélével
párhuzamos kartonlapot.
Kerülje a képernyő kényelmetlen betekintési szögű beállítását.
Ne nézzen huzamosabb ideig az erős fényforrásba.
A következő munkavégzési szokásokat felvéve a számítógép használatát kevésbé
megerőltetővé és termelékenyebbé teheti:
•
Rendszeresen és gyakran tartson szünetet.
•
•
•
Végezzen nyújtógyakorlatokat.
Gyakran szellőztessen.
Tornásszon rendszeresen, tartsa karban az egészségét.
Figyelem! A földelő érintkező a biztonságot szolgálja. Megfelelő
földelés né Javasoljuk, hogy ágyról vagy kanapéról ne használja
a számítógépet. Ha nem tudja az ilyen helyzeteket elkerülni,
akkor csak rövid ideig dolgozzon, rendszeresen tartson szünetet,
illetve végezzen nyújtógyakorlatokat.
Megjegyzés: További információk: "Jogszabályi és biztonsági
tudnivalók" a 66. oldalon.
Magyar
A megfelelő munkavégzési szokások kialakítása
xiv
Az első lépések
Köszönjük, hogy mobil számítástechnikai feladatai elvégzéséhez egy Acer sorozatú
hordozható számítógépet választott!
Útmutatók
Minden segítséget szeretnénk megadni Önnek új Acer gépének használatához,
ezért a következő útmutatókat dolgoztuk ki:
Magyar
Első lépésként a telepítési poszteren szereplő útmutatást követve helyezze
üzembe a számítógépet.
Az TravelMate sorozat Felhasználói kézikönyv az TravelMate terméksorozat
összes tagjára vonatkozó tartalmaz hasznos tudnivalókat. Olyan alapvető
témaköröket tartalmaz mint a billentyűzet és hang, stb. Felhívjuk figyelmét arra,
hogy jellegéből fakadóan a Felhasználói kézikönyv egyes esetekben olyan
funkcióra vagy szolgáltatásra is hivatkozhat, amely a terméksorozatnak csak
bizonyos tagjain érhető el, és amelyet az Ön által megvásárolt típus nem támogat.
Az ilyen eseteket a szövegben a „csak bizonyos modellek esetében” vagy hasonló
megjegyzés jelöli.
A jelen Rövid útmutató ismerteti az Ön új számítógépének alapvető jellemzőit és
funkciót. A számítógép még hatékonyabb használatával kapcsolatban az
TravelMate sorozat Felhasználói kézikönyv. Ez a kézikönyv részletes
információkat tartalmaz például az előre telepített segédprogramokról, az adathelyreállításról, a bővítési lehetőségekről és a hibaelhárításról. Emellett ismerteti a
garanciával kapcsolatos tudnivalókat, valamint a számítógépre vonatkozó általános
szabályokat és biztonsági előírásokat is. A kézikönyv Portable Document Format
(PDF) formátumú, és gyárilag telepítve van a számítógépre. Megnyitásához
kövesse az alábbi lépéseket:
1
Írja be a "Felhasználót" a Startból.
2
Kattintson az Acer Felhasználói kézikönyv.
A számítógép gondozása és tippek a
használathoz
A számítógép be- és kikapcsolása
A számítógép bekapcsolásához egyszerűen nyomja meg, majd engedje fel a
bekapcsoló gombot. A bekapcsoló gomb helyét illetően lásd: a telepítési posztert.
A kikapcsoláshoz az alábbi műveletek egyikét kell elvégeznie:
• Használja a Windows leállítás parancsát: Nyomja meg a Windows billentyű +
<C> kombinációt, kattintson a Beállítások > Energiaellátás gombra, majd a
Leállítás gombra.
Ha szüksége van a számítógép rövid ideig tartó leállítására, de nem szeretné
teljeses kikapcsolni, Hibernálás állapotba is helyezheti:
• A bekapcsoló gomb megnyomásával.
xv
- VAGY • Nyomja meg a Windows billentyű + <C> kombinációt, kattintson a Beállítások >
Áramellátás gombra, majd a Hibernálás gombra.
Az alvás gyorsbillentyűvel <Fn> + <F4> alvó módba is kapcsolhatja a
számítógépet.
Megjegyzés: Ha a számítógépet nem tudja a szokásos módon kikapcsolni,
akkor nyomja meg és négy másodpercnél hosszabb ideig tartsa lenyomva a
bekapcsoló gombot. Ha kikapcsolta a számítógépet és újra be szeretné
kapcsolni, akkor a bekapcsolás előtt legalább két másodpercig várjon.
Számítógépe kiválóan fogja Önt szolgálni, ha vigyáz rá.
•
Ne tegye ki a számítógépet közvetlen napsugárzásnak. Ne helyezze hőforrás,
például fűtőtest közelébe.
•
Ne tegye ki a számítógépet 0°C (32°F) alatti vagy 50°C (122°F) feletti
hőmérsékletnek.
•
Ne tegye ki a számítógépet mágneses mező hatásának.
•
Ne tegye ki a számítógépet esőnek vagy nedvességnek.
•
Ne öntsön vizet vagy más folyadékot a számítógépre.
•
Ne tegye ki a számítógépet erős ütésnek vagy rázkódásnak.
•
Ne tegye ki a számítógépet pornak és piszoknak.
•
Ne tegyen semmilyen tárgyat a számítógépre.
•
Ne csapja le a kijelzőt, amikor lehajtja.
•
Soha ne tegye a számítógépet egyenetlen felületre.
A hálózati adapter gondozása
Néhány tanács a hálózati adapter gondozásához:
•
Az adaptert semmilyen más készülékhez ne csatlakoztassa.
•
Ne lépjen rá a hálózati kábelre, és ne tegyen rá súlyos tárgyakat. A hálózati
kábelt és az egyéb kábeleket úgy helyezze el, hogy ne akadályozzák a
környezetében lévő személyek mozgását.
•
Amikor kihúzza a hálózati kábelt, akkor ne a kábelt, hanem magát a
csatlakozót húzza.
•
Hosszabbító kábel használatakor a csatlakoztatott berendezések összesített
névleges áramfelvétele nem haladhatja meg a hálózati kábel névleges
teljesítményét. Az azonos fali dugaszolóaljzatba csatlakoztatott berendezések
összesített névleges áramfelvétele nem haladhatja meg a biztosíték névleges
teljesítményét.
Magyar
A számítógép gondozása
xvi
Az akkumulátor gondozása
Magyar
Néhány tanács az akkumulátor gondozásához:
•
Csere esetén csak azonos típusú akkumulátort használjon. Az akkumulátor
eltávolítása vagy cseréje előtt kapcsolja ki a számítógépet.
•
Ne próbálja kibontani az akkumulátort. A gyermekektől tartsa távol.
•
Az elhasznált akkumulátoroktól a helyi jogszabályokat betartva szabaduljon
meg. Ha lehetséges, gondoskodjon az akkumulátor újrahasznosításáról.
Tisztítás és javítás
A számítógép tisztításakor kövesse az alábbi lépéseket:
1
Kapcsolja ki a számítógépet, és vegye ki az akkumulátorcsomagot.
2
Húzza ki a hálózati adaptert.
3
Puha, nedves kendőt használjon. Ne használjon folyékony vagy hajtógázos
tisztítószert.
Ha az alábbiak valamelyike történik:
•
A számítógépet leejtették vagy a burkolata megsérült.
•
A számítógép nem működik megfelelően.
Lásd: "Gyakran ismétlődő kérdések" a 56. oldalon.
Az első lépések
Útmutatók
A számítógép gondozása és tippek a használathoz
A számítógép be- és kikapcsolása
A számítógép gondozása
A hálózati adapter gondozása
Az akkumulátor gondozása
Tisztítás és javítás
Érintőpad
Alapvető tudnivalók az érintőpadról (két gombbal)
A billentyűzet használata
Zároló billentyűk és a beépített numerikus billentyűzet
Gyorsbillentyűk
Windows billentyűk
Acer ProShield
Áttekintés
A ProShield telepítése
Személyi Biztonsági Meghajtó
Hitelesítés kezelő
Ujjlenyomat felismerés*
Adatvédelem
Adateltávolítás
Acer Office Manager
Acer Office Manager konzol
Irányítópult
Kliens kezelő
Irányelvek
Eszközök
Feladatütemező
Beállítások
iii
iii
vii
viii
viii
ix
x
x
x
xi
xiv
xiv
xiv
xiv
xv
xv
xvi
xvi
1
1
3
3
4
5
6
6
6
7
8
9
9
10
11
11
11
12
13
14
15
16
Tartalom
Biztonsági és a kényelmes használattal kapcsolatos
információk
Biztonsági tudnivalók
Az optikai meghajtóra vonatkozó figyelmeztetés
(csak bizonyos modellek esetében)
Üzemeltetési környezet
Orvosi készülékek
Járművek
Robbanásveszélyes környezetek
Segélykérő hívások
Hulladékkezelési útmutatás
A kényelmes használattal kapcsolatos tanácsok és
információk
Helyreállítás
Biztonsági mentés készítése
Biztonsági másolat késztése a meghajtókról és
alkalmazásokról
A rendszer helyreállítása
Meghajtók és alkalmazások újratelepítése
Visszatérés korábbi rendszer-pillanatképhez
A rendszer gyári beállításainak visszaállítása
Helyreállítás Windowsból
Helyreállítás biztonsági másolatból
Acer Backup Manager
Energiagazdálkodás
Energiamegtakarítás
Akkumulátor
Az akkumulátor jellemzői
Az akkumulátor töltése
Az akkumulátor élettartamának optimalizálása
Az akkumulátor töltési szintjének ellenőrzése
Az akkumulátor lemerülésére vonatkozó
figyelmeztetés
Az akkumulátor behelyezése és eltávolítása
Utazás Számítógépével
Lekapcsolás az asztali munkahelyről
Mozgatás
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával a megbeszélésekre
A számítógép hazaszállítása
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával
További óvintézkedések
Otthoni iroda felállítása
Utazás a számítógéppel
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával
További óvintézkedések
Nemzetközi utazás a számítógéppel
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával
További óvintézkedések
Bővítés kiegészítőkkel
Csatlakozási lehetőségek
Csatlakozás egy hálózathoz
Beépített hálózati csatoló
17
17
19
21
22
24
25
25
28
31
33
33
35
35
35
36
37
37
38
39
39
39
39
40
40
40
40
41
41
41
41
41
42
42
42
42
43
44
44
45
45
Vezeték nélküli hálózatok
Kapcsolódás az Internethez
Vezeték nélküli hálózatok
46
46
46
ExpressCard
Thunderbolt
IEEE 1394 port
HDMI
Universal Serial Bus (USB)
DVD filmek lejátszása
Memória bővítés
BIOS segédprogram
48
49
50
51
52
53
54
55
Rendszerindítási sorrend
Jelszavak megadása
55
55
Gyakran ismétlődő kérdések
Szervizszolgáltatás kérése
Hibaelhárítás
Hibaelhárítási tanácsok
Hibaüzenetek
Tippek és tanácsok a Windows 8 használatához
Három új elem van, melyet ajánlott észben tartania:
Hogyan érem el a charms?
Hogyan jutok a Start pontba?
Hogyan válthatok az alkalmazások között?
Hogyan kapcsolhatom ki a számítógépem?
Miért van új interfész?
Hogyan oldhatom fel a számítógépem?
Hogyan szabhatom testre a számítógépem?
Úgy szeretném használni a Windows-t,
amihez korábban hozzászoktam /
kérem vissza az asztalomat!
Hol találhatók az alkalmazások?
Mi az a Microsoft azonosító (fiók)?
Hogyan adhatok hozzá kedvencet az
Internet Explorerhez?
Hogyan kereshetek Windows frissítéseket?
Hol kaphatok további információt?
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
56
58
59
59
59
61
61
61
61
61
61
62
62
62
63
63
64
65
65
65
66
1
Érintőpad
A beépített érintőpad egy olyan mutatóeszköz, amely a felületén érzékeli a
mozgást. Ez azt jelenti, hogy a kurzor annak megfelelően reagál, ahogy
Ön az ujját mozgatja az érintőpad felületén. A csuklótámasz központi
elhelyezésének köszönhetően kényelmes, biztonságos használatot tesz
lehetővé.
Alapvető tudnivalók az érintőpadról (két gombbal)
•
A kurzor mozgatásához húzza végig az ujját az érintőpadon.
•
A kiválasztási és végrehajtási műveleteket az érintőpad szélén, a bal
és a jobb oldalon található gombot lenyomva végezheti el. A két gomb
megfelel az egereken található bal és jobb gombnak. Az érintőpadon
való koppintás megfelel a bal gombbal való kattintásnak.
Jobb
gomb
Funkció
Bal gomb
Végrehajtás
Gyors
egymásutánban
kattintson
kétszer.
Koppintson kétszer
(ugyanolyan gyorsan, mintha
az egér gombjával kétszer
kattintana).
Kiválasztás
Kattintson
egyszer.
Koppintson egyszer.
Elhúzás
Kattintson, és
tartsa lenyomva
a gombot, majd
ujját az
érintőpadon
mozgatva
húzza el a
kurzort.
Koppintson kétszer
(ugyanolyan gyorsan, mintha
az egér gombjával kétszer
kattintana), a második
koppintás után tartsa az ujját
az érintőpadon, majd húzza
el a kurzort.
A helyi menü
elérése
Érintőpad
Kattintson
egyszer.
Megjegyzés: A képek csak illusztrációk. A számítógép pontos
konfigurációja a megvásárolt modell függvénye.
Magyar
Az alábbi elemek a két gombbal ellátott érintőpad használatát
szemléltetik.
2
Érintőpad
Magyar
Megjegyzés: Csak száraz és tiszta ujjal használja érintőpadot.
Az érintőpadot is tartsa szárazon és tisztán. Az érintőpad az ujj
mozgására érzékeny. Ezért minél könnyedebb az érintés, annál
jobban reagál. Az erősebb érintés nem növeli az érintőpad
reagálóképességét.
Megjegyzés: Alapesetben az érintőpadon engedélyezve van a
vízszintes és a függőleges görgetés. A funkciókat a Windows
Vezérlőpultjának Egér segédprogramjával tilthatja le.
3
A billentyűzet használata
A billentyűzet teljes méretű billentyűkkel, beágyazott numerikus
billentyűzettel, külön kurzorbillentyűkkel, zároló (lock) billentyűkkel,
Windows billentyűkkel és különleges billentyűkkel rendelkezik.
Zároló billentyűk és a beépített numerikus
billentyűzet
Zároló billentyű Leírás
Amikor a Caps Lock be van kapcsolva, minden
Caps Lock
betűkarakter nagybetűként jelenik meg.
Amikor a NumLk be van kapcsolva, a beágyazott
billentyűzet numerikus üzemmódban működik. A
billentyűk számológépként működnek (a számtani
Num Lock
műveletekkel: +, -, * és / együtt). Akkor használja ezt
<Fn> + <F11>
az üzemmódot, ha sok numerikus adatot kíván bevinni.
Ennél jobb megoldás a külső numerikus billentyűzet
használata.
Amikor a Scr Lk be van kapcsolva, akkor a képernyő
tartalma a felfelé vagy a lefelé mutató nyíllal jelölt
Scroll Lock
billentyű megnyomásakor egy sorral feljebb vagy
<Fn> + <F12>
lejjebb gördül. A Scr Lk egyes alkalmazásoknál nem
működik.
A beágyazott numerikus billentyűzet úgy működik, mint egy asztali
numerikus billentyűzet. A billentyűk funkcióját a jobb felső sarkukban lévő,
kisméretű karakterek jelölik. A billentyűzet feliratozásának egyszerűsítése
érdekében a kurzorvezérlő szimbólumok nincsenek feltüntetve a
billentyűkön.
Az elérni kívánt
funkció
A beágyazott
billentyűzet
számbillentyűi
Num Lock be
A számokat a megszokott
módon gépelje be.
Num Lock ki
Magyar
Megjegyzés: A jelen fejezetben közölt információ elképzelhető, hogy
az Ön számítógépére nem vonatkozik.
A billentyűzetnek három zároló billentyűje van, ezekkel egy-egy funkciót
lehet be- és kikapcsolni.
Magyar
4
A billentyűzet használata
Az elérni kívánt
funkció
Num Lock be
Num Lock ki
A beágyazott
billentyűzet
kurzorvezérlő
billentyűi
A kurzorvezérlő billentyűk
használata közben tartsa
lenyomva a <Shift>
billentyűt.
A kurzorvezérlő
billentyűk használata
közben tartsa
lenyomva az <Fn>
billentyűt.
Miközben a beágyazott
A billentyűzet normál billentyűzeten gépel, az
billentyűi
<Fn> billentyűt tartsa
lenyomva.
A betűket a
megszokott módon
gépelje be.
Gyorsbillentyűk
A számítógép a legtöbb beállítás elérését gyorsbillentyűkkel vagy
billentyűkombinációkkal teszi lehetővé; ilyen például a képernyő fényereje
és a hangerő.
Gyorsbillentyű használatához nyomja le és tartsa lenyomva az <Fn>
billentyűt, a billentyűkombináció másik billentyűjét csak ezt követően
nyomja le.
Gyorsbillentyű
<Fn> + <F3>
<Fn> + <F4>
<Fn> + <F5>
<Fn> + <F6>
Ikon
Funkció
Leírás
A számítógép kommunikációs
moduljainak be- és
Kommunikácós kikapcsolására használható.
billentyűt
(A kommunikációs modulok
konfigurációtól függően
eltérők lehetnek.)
A számítógépet alvó
Alvás
üzemmódba helyezi.
Vált a következő
megjelenítési módok között:
A kijelző be- és
kijelző, külső monitor (ha
kikapcsolása
csatlakoztatva van), illetve
mindkettő.
Kikapcsolja a kijelző
háttérvilágítását, ezzel
A kijelző
energiát takarítva meg. A
kikapcsolása
háttérvilágítás bármely
billentyű megnyomására
visszakapcsol.
5
Gyorsbillentyű
<Fn> + <F7>
<Fn> + <F8>
<Fn> + <F11>
<Fn> + < >
<Fn> + < >
<Fn> + < >
Funkció
Az érintőpad
átkapcsolása
Hangszóró beés kikapcsolása
NumLk
Fényerő
növelése
Fényerő
csökkentése
Hangerő
növelése
Hangerő
csökkentése
<Fn> + <Home>
Lejátszás/
Szünet
<Fn> + <Pg Up>
Leállítás
<Fn> + <Pg Dn>
Előző
<Fn> + <End>
Következő
Leírás
A beépített érintőpad be- és
kikapcsolását teszi lehetővé.
Be- és kikapcsolja a
hangszórókat.
Segítségével be- és
kikapcsolható a beépített
számbillentyűzet (csak
bizonyos modellek esetében).
Növeli a kijelző fényerejét.
Csökkenti a kijelző fényerejét.
Növeli a hangerőt.
Csökkenti a hangerőt.
A kijelölt médiafájl lejátszása
vagy lejátszásának
szüneteltetése.
A kijelölt médiafájl
lejátszásának leállítása.
Visszalépés az előző
médiafájlra.
Ugrás a következő
médiafájlra.
Windows billentyűk
A billentyűzetnek két olyan gombja van, amely windowsos funkciókat lát
el.
Billentyű
Windows
billentyű
Alkalmazás
billentyű
Leírás
Ha egyedül ezt nyomja meg, visszatér a Start
képernyőre.
Más billentyűkkel együtt használva speciális
funkciókat is képes ellátni, kérjük olvassa el a
Windows Súgót.
A billentyű lenyomásának ugyanaz a hatása, mint a
jobb egérgombbal történő kattintásnak, azaz
megnyitja az alkalmazás helyi menüjét.
Magyar
<Fn> + < >
Ikon
6
Acer ProShield
Acer ProShield (Csak a kiválasztott modellek
esetén)
Áttekintés
Magyar
Átfogó biztonsági megoldás, az Acer ProShield beágyazott biztonsági
megoldást kínál az alább felsorolt gyenge pontokon:
• Az eszköz megvédése a jogosulatlan hozzáférések ellen
• A lokális tárhely védelme
• A hálózat biztosítása
Az Acer ProShield öt olyan modult tartalmaz, melyek megvédik az eszközt
a jogosulatlan hozzáféréstől és behatolástól.
• Hitelesítés kezelő – Jelszó, Ujjlenyomat-felismerés (ha számítógépe
rendelkezik ujjlenyomat-olvasóval), Online fiókok konfigurációja
• Rendszerindítás előtti hitelesítés – Rendszerindítási szekvencia és
eszköz-biztonság
• Adatvédelem – Személyi biztonsági meghajtó, fájl és mappa kódolás
• Adat eltávolítás - Adatmegsemmisítő
• Információ – A szoftver névjegye
A ProShield telepítése
A ProShield első futtatásakor egy telepítési útmutató segíti Önt a
ProShield paramétereinek beállításában. Az indításhoz kattintson a Start
gombra. Be kell állítania egy jelszót, és létrehozhatja a Személyi
biztonsági meghajtót.
7
Megjegyzés: Olyan jelszót válasszon mely Ön számára könnyen
megjegyezhető, de nehéz megfejteni. Ne használjon olyan szavakat,
melyek szótárakban megtalálhatóak. Azt javasoljuk, hogy használjon
betűk és számok kombinációjából álló jelszót.
Magyar
Ha beállította a jelszót, kattintson a Következő gombra és folytassa a
Személyi Biztonsági Meghajtó beállításával, vagy kattintson a Befejezés
gombra a varázslóból való kilépéshez.
Személyi Biztonsági Meghajtó
A Személyi Biztonsági Lemez (PSD) az Ön merevlemezének egy
biztonságos része ahova fájlokat menthet el. A PSD-hez kizárólag
jelszóval, vagy ujjlenyomat hitelesítéssel férhet hozzá.
8
Acer ProShield
Magyar
Amikor befejeződött a telepítés a ProShield Console-ban kezelheti
számítógépét, vagy módosíthatja beállításait.
A módosításokhoz használja a bal oldani menüt.
Hitelesítés kezelő
Itt állíthatja be és kezelheti hitelesítéseit, ideértve a rendszerindítás előtti
jogosultság-ellenőrzést is.
Itt módosíthatja ProShield és Windows jelszavait, rögzíthet
ujjlenyomatokat, kezelheti online fiók információit, és biztonsági
mentéseket vagy visszaállításokat készíthet hitelesítési információiról.
9
Ujjlenyomat felismerés*
* (amennyiben számítógépe rendelkezik ujjlenyomat-olvasóval)
Ujjlenyomat-olvasó segítségével védheti számítógépét a jogosulatlan
hozzáféréstől. Rögzítsen kettő vagy több ujjlenyomatot, amelyet jelszó
helyett használhat indításkor a számítógép feloldásához.
Magyar
További információért kattintson a Regisztrációs oktatóanyag gombra.
Adatvédelem
Itt állíthatja be a fájlok kódolását és dekódolását és kezelheti Személyes
biztonsági meghajtóját.
10
Acer ProShield
Adateltávolítás
Magyar
Itt választhatja ki a merevlemezről teljesen eltávolítandó fájlokat. A
fájlmegsemmisítő felülírja az adatokat, így lehetetlenné teszi a
visszaállítást.
Vigyázat: Győződjön meg róla, hogy csak a megsemmisítendő
információkat válassza ki. A megsemmisített fájl, vagy mappa
visszaállítása nem lehetséges.
11
Acer Office Manager
Megjegyzés: Csak a kiválasztott modellek esetén.
Az Acer Office Manager egy monitorozási és hozzájárulás kezelési
eszköz, mely lehetővé teszi, hogy a rendszergazdák távolról kezeljék és
frissítsék a számítógépeket. A szoftvercsomag két összetevőből áll: Acer
Office Manager konzol és Acer Office Manager kliens.
Acer Office Manager konzol
A Konzol első indításakor a program jelszó beállítását kéri, valamint kéri
egy e-mail cím megadását az értesítésekhez.
Megjegyzés: A jelszónak 8 – 31 karakter közötti hosszúságúnak kell
lennie, és tartalmaznia kell minimum egy számjegyet, egy nagybetűt
és egy kisbetűt.
Irányítópult
Ha befejezte a beállítás lépéseit, megjelenik az Irányítópult, ahol
megtekintheti a csatlakoztatott kliensek, az online kliensek és az offline
kliensek számát. Kliens hozzáadásához válassza ki az adott klienst az Új
kliens pontban, majd kattintson a Hozzáadás gombra.
Tanács: Kattintson a Kliens gombra az Új kliens pontban, hogy
minden megtalált klienst kijelöljön.
Az Értesítési területen láthatja a kezelt kliensekre vonatkozó összes
Magyar
A Konzol alkalmazás lehetővé teszi, hogy egy számítógépről kezelje a
csatlakoztatott klienseket. A konzol elindításához a Windows 8 alatt
egyszerűen kezdje el begépelni az „Office Manager Console” kifejezést.
Azt is megteheti, hogy Asztal módban kattint az Acer Office Manager
Console opcióra.
12
Acer Office Manager
Magyar
érkezett üzenetet, ide értve a hardver és a szoftver eltávolításáról szóló
információkat, láthatja, ha a kliens használatban van, vagy ha a kliens a
meghatározott időnél tovább használaton kívül van.
Kliens kezelő
A Kliens kezelő oldalon megtekintheti a Konzol programmal kezelt összes
klienst. Duplán kattintva az ikonra megtekintheti az adott kliens
rendszerinformációit.
A könnyebb kezelés érdekében csoportosíthatja a klienseket. Például
létrehozhat egy csoportot az admin személyzetnek, míg egy másikat az
értékesítési alkalmazottaknak. A csoport létrehozásához és kliens
csoporthoz adásához kattintson a kliensek listája feletti + jelre.
13
Megjegyzés: Az egyes kliensek csak egy csoporthoz adhatók hozzá.
Irányelvek
Beállíthat irányelveket, melyek a kiválasztott kliensekre vagy
klienscsoportokra vonatkoznak. Új irányelv hozzáadásához kattintson a +
jelre.
Magyar
Fül
Elem
Funkció
Állítson be háttérképet, melyet az
Háttérkép
összes kliensre alkalmaz.
Állítson be képernyőkímélőt, melyet az
Képernyőkímélő
összes kliensre alkalmaz.
Általános
Állítsa be, mely kezdőoldal nyílik meg
Kezdőoldal
az Internet Explorer elindításakor.
Automatikus
Engedélyezze vagy tiltsa le az
lejátszás
Automatikus lejátszást külső eszközök
engedélyezése vagy CD- / DVD-ROM-ok esetén.
IE biztonsági
Határozza meg az Internet Explorer
beállítások
biztonsági beállításait.
engedélyezése
Állítsa be a felhasználói jelszavakra
Biztonság
A felhasználói
vonatkozó irányelveket, mint a jelszó
fiók irányelvek
minimális hossza, a jelszó
meghatározása érvényessége és a kizárási
paraméterek.
Energiaellátási
Határozza meg az energiaellátási
beállítások
beállításokat.
14
Acer Office Manager
Fül
Elem
Magyar
BIOS
Eszköz
Funkció
Állítsa be a BIOS felügyelői jelszót. Ha
BIOS felügyelői
a jelszó már létezik, módosítás előtt
jelszó
meg kell adnia azt.
Állítsa be a BIOS felhasználói jelszót.
BIOS
Ha egy jelszó már létezik, a
felhasználói
Felhasználói jelszó módosítása előtt
jelszó
meg kell adnia azt vagy a Felügyelői
jelszót.
A
rendszerindítási
Módosítsa a rendszer elindítását végző
sorrend
eszközök sorrendjét.
beállításainak
módosítása
Engedélyezze vagy tiltsa le a notebook
számítógépeken használt eszközöket.
Megjegyzés: Az Eszköz fülön lévő elemeket az asztali számítógépek
nem támogatják. Ha olyan irányelvet állít be, mely ezen a fülön lévő
elemeket tartalmazza, és telepíti az irányelvet az asztali
számítógépre, a rendszer mellőzi a beállításokat.
Eszközök
Az Eszközök oldal bemutatja a kezelt kliensek gyors áttekintését és az
egyes rendszerek hardver és szoftver eszközeit. Azt is láthatja, hogy mely
javításokat alkalmazták az egyes rendszerek esetén.
Válassza ki a megfelelő rendszer modellt a Modell legördülő listáról.
Tovább finomíthatja az operációs rendszer keresést az Operációs
rendszer legördülő menüben. A felfedett kliensek listázva megjelennek.
15
Ha szeretné az eredményeket Excel táblázatba exportálni, kattintson az
Eredmények exportálása gombra vagy a
ikonra. Ekkor a rendszer
rákérdez, hová szeretné menteni a fájlt és mi legyen a fájl neve.
Feladatütemező
A Feladatütemező oldalon beállíthatja a menetrendet a kiválasztott
irányelvek rendszeres alkalmazásához. Új feladat hozzáadásához
kattintson a + jelre.
Magyar
Meg kell adnia egy Feladat nevet, ki kell választania a Gyakoriságot, Időt,
Dátumo, Műveletet, a telepíteni szándékozott Irányelveket (ha van), és az
egy vagy több csoportot és a klienst.
Amikor megadta a szükséges információkat, kattintson a Mentés gombra.
16
Acer Office Manager
Beállítások
Magyar
A Beállítások oldalon a preferenciáinak megfelelően módosíthatja a
beállításokat.
Fül
Elem
Jelszóbeállítások
Adminisztrációs szerkesztése
beállítások
E-mail beállítások
Preferált
beállítások
Értesítési
beállítások
Adatok
áttelepítése
Tanúsítvány
Új tanúsítvány
létrehozása
Tanúsítvány
importálása
Funkció
Az Acer Office Manager konzol
jelszavó módosítása.
Állítson be egy e-mail fiókot az
e-mail értesítések fogadására.
Állítsa be a program indítási és
zárolási preferenciáit.
Állítsa be, hogy milyen idővel
kapcsolatos értesítések jelenjelek
meg az Irányítópulton.
Exportálja az Acer Office Manager
konzol beállításokat másik gépen
történő használathoz.
Hozzon létre egy tanúsítványt,
melyet másik gépre importálhat. A
tanúsítványok biztosítják, hogy a
kliens kezelése csak egy konzolról
lehetséges.
Importáljon tanúsítványt egy másik
gépről. Ez lehetővé teszi, hogy a
konzol kezelje az olyan távoli
klienst, mely megbízható
kapcsolatban van egy másik
konzollal.
17
Helyreállítás
Fontos: Javasoljuk, hogy készítsen egy biztonsági másolatot és
meghajtók és alkalmazások biztonsági mentést amint
lehetséges.
Egyes esetekben a teljes helyreállításhoz USB biztonsági
másolat szükséges.
Biztonsági mentés készítése
Az USB tároló meghajtóról történő újratelepítéshez biztonsági mentés
szükséges. A biztonsági mentés tartalmaz minden eredeti tartalmat a
számítógép hardveréről, többek között a Windowst és minden gyárilag
telepített szoftvert és meghajtót. A biztonsági mentéssel helyreállítható a
számítógép olyan formában, ahogyan az a vásárláskor volt, mewghagyva
minden lehetőséget a személyes beállítások megtartására.
Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy az USB meghajtó legalább
16 GB tárhellyel rendelkezik-e.
1. A Start menübe írja be „Recovery” („Helyreállítás”) majd kattintson a
Acer Recovery Management lehetőségre az alkalmazások listájában.
Magyar
Ha probléma van a számítógépével, és a gyakran adott kérdésekre adott
válaszok (lásd 56. oldal) nem segítenek, akkor állítsa helyre a
számítógépet – pl. térjen vissza egy korábbi állapothoz.
Ez a fejezet a számítógép helyreállítási eszközeit mutatja be. Acer Az
Acer Recovery Management, segítségével biztonsági mentést készíthet,
meghajtók és alkalmazások esetében ; a biztonsági mentés opciókat
elindíthatja a Windows eszközökkel, vagy biztonsági másolat
készítésével.
Megjegyzés: A Acer Recovery Management csak előre telepített
Windows operációs rendszerrel használható.
18
Helyreállítás
Magyar
2. Kattintson a Create Factory Default Backup (Gyári beállítások
biztonsági mentése) lehetőségre. A Recovery Drive ablak megnyílik.
Győződjön meg arról, hogy a Copy contents (Tartalom másolása) a
helyreállítás partícióban a helyreállítás meghajtón ki van jelölve.
Ezzel a lehető legteljesebb és legbiztonságosabb biztonsági mentést
készítheti el.
3. Helyezze be az USB meghajtót, majd kattintson a Next (Következő)
lehetőségre.
• Mielőtt folytatná, győződjön meg róla, hogy az USB meghajtón elég
hely áll-e rendelkezésre. A biztonsági mentéshez legalább 16 GB
tárhely szükséges
4. A képernyőn láthatóvá válik a biztonsági mentés folyamata.
5. Kövesse figyelemmel a folyamatot a befejezésig.
19
6. A biztonsági másolat elkészítése után választhatja a helyreállítási
adatok törlését a számítógépről. Amennyiben törli ezt az információt,
kizárólag az USB biztonsági másolattal tudja majd helyreállítani a
számítógépét, ezért ha elveszíti az USB meghajtót vagy törli annak
tartalmát, a helyreállítást nem fogja tudni elvégezni.
Magyar
7. Húzza ki az USB meghajtót és jelölje meg pontosan.
Fontos: Pontos leírással jelölje a biztonsági másolatot, pl.
„Windows biztonsági másolat”. A biztonsági másolatot
biztonságos helyen őrizze, és olyan helyre tegye, amire
emlékezni fog.
Biztonsági másolat késztése a meghajtókról és
alkalmazásokról
A meghajtók és alkalmazások biztonsági másolat olyan gyári szoftvereket
és meghajtókat tartalmaz, amelyekre szüksége van számítógépének,
ezeket tárolhatja USB meghajtón, vagy amennyiben számítógépe DVDíróval rendelkezik, egy vagy több írható DVD-lemezen.
20
Helyreállítás
Magyar
1. A Start menübe írja be „Recovery” („Helyreállítás”) majd kattintson a
Acer Recovery Management lehetőségre az alkalmazások listájában.
2. Kattintson a Meghajtók és Alkalmazások Biztonsági másolat
lehetőségre.
Helyezzen be egy USB-meghajtót vagy egy üres DVD-t az optikai
meghajtóba, majd kattintson a Next (Következő) lehetőségre.
• Mielőtt folytatná, ha USB meghajtót használ, ellenőrizze, hogy az
USB meghajtón elég hely áll-e rendelkezésre.
21
• Amennyiben DVD-t használ, ellenőrizze, hány darab üres írható
DVD-lemezre lesz szüksége a mentéshez. győződjön meg arról,
hogy ehhez elég üres DVD-lemez áll rendelkezésére.
Magyar
3. Kattintson a Start gombra a fájlok másolásához. A képernyőn követheti
a biztonsági mentés folyamatát.
4. Kövesse figyelemmel a folyamatot a befejezésig:
• Ha lemezeket használ, a meghajtó kiadja a lemezt az írás
befejeztével. Távolítsa el a lemezt a meghajtóból és egy markerrel
feliratozza.
Ha több lemezre van szükség, helyezzen be egy újabbat, majd
kattintson az OK lehetőségre. Folytassa a folyamat befejezéséig.
• Ha USB meghajtót használ, húzza ki a meghajtót, majd pontosan
jelölje meg.
Fontos: Pontos leírással jelölje az egyes biztonsági másolatokat,
pl. „Windows biztonsági másolat”. A biztonsági másolatot
biztonságos helyen őrizze, és olyan helyre tegye, amire
emlékezni fog.
A rendszer helyreállítása
A rendszer helyreállításához:
1. Kisebb javítások végzése.
Ha egy vagy két szoftver vay hardver elem nem működik megfelelően, a
probléma megoldható a szoftver vagy az eszközmeghajtó
újratelepítésével.
A gyárilag előre telepített szoftverek és meghajtók újratelepítéséhez
lásd: "Meghajtók és alkalmazások újratelepítése" 22. oldal.
Az előre nem telepített szoftverek és meghajtók újratelepítéséhez
szükséges információkat a termék dokumentációjában vagy a
forgalmazó honlapján találhat.
22
Helyreállítás
Magyar
2. Az előző rendszerállapot visszaállítása.
Ha a szoftverek és a meghajtók újratelepítése nem segít, akkor
megoldás lehet, ha a rendszert egy olyan korábbi állapotába állítja
vissza, amelyben megfelelően működött.
Utasításokért lásd "Visszatérés korábbi rendszer-pillanatképhez"
24. oldal.
3. Operációs rendszer újraindítása.
Ha semmi nem oldja meg a problémát és szeretné újraindítani a
rendszerét, de megtartani a felhasználói adatokat, lásd "A rendszer
gyári beállításainak visszaállítása" 25. oldal.
4. A rendszer gyári beállításainak visszaállítása.
Ha semmi nem oldja meg a problémát és szeretné újraindítani a
rendszerét a gyári beállításokkal, lásd "A rendszer gyári
beállításainak visszaállítása" 25. oldal.
Meghajtók és alkalmazások újratelepítése
A hibaelhárítás lépéseként lehetséges, hogy vissza kell állítania azokat az
alkalmazásokat és meghajtókat, amelyek gyárilag előre telepítve voltak a
számítógépén. Az újratelepítést elvégezheti a merevlemez vagy a
korábban készített biztonsági másolat segítségével.
• Egyéb alkalmazások – Amennyiben olyan szoftvert kíván telepíteni,
amely nem volt előre telepítve a számítógépére, kövesse a szoftver
telepítési útmutatóját.
• Új eszköz meghajtók – Amennyiben olyan meghajtót kíván telepíteni,
amely nem volt előre telepítve a számítógépére, kövesse a meghajtó
telepítési útmutatóját.
23
Amennyiben a Windows és a számítógépen tárolt helyreállítási adatokkat
használja az újratelepítéshez:
• A Start menübe írja be „Recovery” („Helyreállítás”) majd kattintson a
Acer Recovery Management lehetőségre az alkalmazások
listájában.
Magyar
• Kattintson a Reinstall Drivers or Applications (Meghajtók és
alkalmazások újratelepítése) lehetőségre.
• Látnia kell a Tartalmak részt a Acer Erőforrásközpont menüben.
• Kattintson a telepítés ikonra annál az elemnél, amelyet
telepíteni kíván, majd kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat a telepítés végrehajtásához. Minden egyes úrjatelepíteni
kívánt elemnél ismételje meg ezt a műveletet.
Ha DVD-lemezről vagy USB meghajtóról végzi a meghajtók és
alkalmazások biztonsági másolat újratelepítését:
1. Helyezze be a meghajtók és alkalmazások biztonsági másolatot a
meghajtóba vagy csatlakoztassa egy szabad USB-porthoz.
• A DVD behelyezése után várjon az Acer Erőforrásközpont
elindulásáig.
24
Helyreállítás
• Ha az Acer Erőforrásközpont nem indul automatikusan, nyomja
meg a Windows billentyű + <E> kombinációt, majd duplán
kattintson az optikai meghajtó ikonjára.
• Ha USB meghajtót használ, nyomja meg a Windows billentyű + <E>
kombinációt, majd duplán kattintson a másolatot tartalmazó
meghajtóra. Kattintson duplán az ResourceCenter.
Magyar
2. Látnia kell a Tartalmak részt a Acer Erőforrásközpont menüben.
3. Kattintson a telepítés ikonra annál az elemnél, amelyet telepíteni
kíván, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a
telepítés végrehajtásához. Minden egyes úrjatelepíteni kívánt elemnél
ismételje meg ezt a műveletet.
Visszatérés korábbi rendszer-pillanatképhez
A Microsoft System Restore (rendszer-visszaállítás) rendszeresen készít
'pillanatképeket' a rendszer beállításairól, majd elmenti őket, mint
visszaállítási pontokat. A legtöbb nehezen megoldható szoftverprobléma
esetén visszatérhet egy ilyen visszaállítási ponthoz, így a rendszer képes
lesz újra futni.
A Windows minden nap automatikusan készít egy tartalék visszaállítási
pont, csakúgy, mint szoftverek és meghajtók telepítésekor.
Megjegyzés: Ha több információt szeretne a Microsoft rendszervisszaállításról,a Start menübeírja be, „Help” („Súgó”) majd kattintson
a Help and Support (Súgó és támogatás) lehetőségre az
alkalmazások listájában. Írja be, „Windows system restore”
(„Windows endszer-visszaállítás” a kerső Súgó ablakában, majd
nyomja meg az Enter billentyűt.
25
Visszatérés visszaállítási ponthoz
1. A Start menübe, írja be „Control Panel” („Vezérlőpult”) majd kattintson a
Vezérlőpult lehetőségre az alkalmazások listájában.
2. Kattintson a System and Security (Rendszer és biztonság) > Action
Center (akciócentrum) lehetőségre, majd kattintson a Recovery
(Helyreállítás) lehetőségre az ablak alsó részében.
3. Kattintson a Open System Restore (Rendszer-visszaállítás
megnyitása), majd a Next (Következő) gombra.
5. Amikor a jóváhagyási ablak megjelenik kattintson a Yes (Igen) gombra.
A rendszer visszáll a megadott visszaállítási pontra. A folyamat néhány
percig eltarthat, és újraindíthatja a számítógépet.
A rendszer gyári beállításainak visszaállítása
Ha a számítógép olyan hibát észlel, amely máshogy nem hozható helyre,
szükséges lehet a gyári beállítások újratelepítése. A helyreállítást
elvégezheti a merevlemez vagy a korábban készített biztonsági másolat
segítségével.
• Ha a Windows továbbra is fut, és a helyreállító partíció nem törlődött,
lásd "Helyreállítás Windowsból" 25. oldal.
• Ha a Windows nem fut, az eredeti merevlemez teljesen újra lett
formázva, vagy egy új merevlemezt telepített fel, lásd "Helyreállítás
biztonsági másolatból" 28. oldal.
Helyreállítás Windowsból
Start Acer Recovery Management:
• A Start menübe írja be „Recovery” („Helyreállítás”) majd kattintson a
Acer Recovery Management lehetőségre az alkalmazások listájában.
Két lehetőség közül választhat, Restore Factory Settings (Gyári
beállítások visszaállítása) (számítógép újraindítása) vagy Customized
Restore (Testreszabott visszaállítás) (számítógép frissítése).
Magyar
4. Kattintson a legutóbbi visszaállítási pontra (az, ahol a rendszer még
megfelelően működött), majd a Next (Következő) és a Finish
(Befejezés) gombra.
26
Helyreállítás
Magyar
A gyári beállítások visszaállítása minden adatot töröl a merevlemezről,
majd újratelepíti a Windowst és minden olyan szoftvert és meghajtót,
amelyek előre telepítve voltak a számítógépre. Ha vannak olyan fontos
fájlok a számítógépén, amelyekhez hozzá tud férni, készítsen róluk
biztonsági másolatot most. Lásd "gyári beállítások visszaállítása a Acer
Recovery Management segítségével" 26. oldal.
A testreszabott visszaállítás megpróbálja megőrizni a fájlokat
(felhasználói adatokat) de minden szoftvert és meghajtót újratelepít. A
számítógép vásárlása óta telepített szoftverek törlődnek (kivéve, ha azok
a Windows Store-ból lettek telepítve). Lásd "Testreszabott helyreállítás
a Acer Recovery Management segítségével" 27. oldal.
gyári beállítások visszaállítása a Acer Recovery Management
segítségével
1. Kattintson a Restore Factory
visszaállítása) lehetőségre.
Settings
(Gyári
beállítások
Figyelmeztetés: A „Gyári beállítások visszaállítása” minden fájlt
töröl a merevlemezről.
2. Ha számítógépét két operációs rendszerrel konfigurálták (csak bizonyos
rendszereknél érhető el), megnyílik egy ablak, melyen kiválaszthatja,
hogy a Windows 7 vagy Windows 8 rendszert állítja-e vissza. Ha a
Windows 7-et választja, számítógépe újraindul, és a Windows 7
visszaállítása megtörténik. Ha a Windows 8-at választja, a Számítógép
visszaállítása opció az alábbiak szerint megnyílik.
Megjegyzés: Ahhoz, hogy teljesen kihasználhassa a Windows 8
funkciókat Windows 7-ről való átváltás után, lépjen be a BIOS-ba
(nyomja meg az <F2> gombot a számítógép elindításakor) és váltson
Betöltési módról UEFI módra. Ha újratelepíti a Windows 7-et, a
számítógép újraindítása előtt át kell váltania Betöltési módról Legacy
módba.
27
3. A Reset your PC (Számítógép újraindítása) ablak megnyílik.
A képek csak tájékoztató jellegűek.
a. Just remove my files (Csak törölje a fájljaim) gyorsan töröl minden
fájlt a számítógép helyreállítását megelőzően, körülbelül 30 percet
vesz igénybe.
b. Fully clean the drive (Meghajtó teljes tisztítása) teljesen
megtisztítja a meghajtót az egyes fájlok törlését követően, így a
helyreállítás után a meghajtón nem lesznek fájlok. A meghajtó
tisztítása hosszabb időt, akár 5 órát is igénybe vehet, de sokkal
biztonságosabb és a régi fájlok teljesen törlődnek.
5. Kattintson a Reset (Újraindítás) gombra.
6. A helyreállító folyamat a számítógép újraindításával kezdődik, majd
folytatódik a fájlok hardverre másolásával.
7. A helyreállítás végeztével újra használhatja számítógépét a kezdő
lépések ismétlésével.
Testreszabott helyreállítás a Acer Recovery Management
segítségével
1. Kattintson a Customized Restore (Retain User Data) (Testreszabott
helyreállítás (Felhasználói adatok visszaállítása) lehetőségre.
Magyar
4. Kattintson a Next (Következő) gombra, majd válassza a ki, hogyan törli
a fájlokat:
28
Helyreállítás
Magyar
2. A Refresh your PC (Számítógép frissítése) ablak megnyílik.
3. Kattintson a
lehetőségre.
Next
(Következő),
majd
a
Refresh
(Frissítés)
4. A helyreállító folyamat a számítógép újraindításával kezdődik, majd
folytatódik a fájlok hardverre másolásával. Ez a folyamat nagyjából
30 percet vesz igénybe.
Helyreállítás biztonsági másolatból
Helyreállítás biztonsági másolatból USB meghajtóról:
1. Keresse meg a biztonsági másolatot.
2. Helyezze be az USB meghajtót, majd kapcsolja be a számítógépet.
3. Ha nincs engedélyezve, engedélyezze az F12 rendszerindító menüt:
a. Nyomja meg az <F2> billentyűt a számítógép indításakor.
b. A jobbra vagy balra mutató nyíl segítségével válassza ki a Main
menüt.
c. Nyomja le a lefelé nyilat, amíg az F12 Boot Menu ki nem jelöli,
nyomja meg az <F5> billenytűt, beállítva ezzel az Enabled opciót.
d. A jobbra vagy balra mutató nyíl segítségével válassza ki az Exit
menüt.
e. A számítógép által használt BIOS típusától függően váálassza ki a
Save Changes and Exit vagy az Exit Saving Changes lehetőséget,
amjd nyomja meg az Enter billentyűt. Válassza az OK vagy Yes
gombot a megerősítéshez.
f. A számítógép újraindul.
4. Az indítás során nyomja meg az <F12> billentyűt a rendszerindító menü
megnyitásához. A rendszerindító menü lehetővé teszi, hogy kiválassza
az indítóeszközt, pl. az USB meghajtót.
a. A nyilak segítségével válassza ki az USB Device, majd nyomja meg
az Enter billentyűt.
b. A Windows normál indítás helyett a biztonsági másolatot indítja el.
29
5. Válassza ki a billentyűzet típusát.
Számítógép újraindítása biztonsági másolatról
Vigyázat: A számítógép újraindítása minden fájlt töröl a
merevlemezről.
1. A Reset your PC (Számítógép újraindítása) ablak megnyílik.
A képek csak tájékoztató jellegűek.
2. Kattintson a Next (Következő) gombra.
3. Válasszon operációs rendszert a helyreállításhoz (általában csak egy
lehetőség érhető el).
Magyar
6. Válassza a Troubleshoot lehetőséget, majd válassza ki a kívánt
helyreállítási módot:
a. Kattintson az Advanced, majd a System Restore lehetőségre a
Microsoft rendszer-visszaállítás indításához:
A
Microsoft
rendszer-visszaállítás
rendszeresen
készít
'pillanatképeket' a rendszer beállításairól, majd elmenti őket, mint
visszaállítási
pontokat.
A
legtöbb
nehezen
megoldható
szoftverprobléma esetén visszatérhet egy ilyen visszaállítási ponthoz,
így a rendszer képes lesz újra futni.
b. Kattintson a Reset your PC lehetőségre a folyamat indításához:
A számítógép újraindítása minden adatot töröl a merevlemezről,
majd újratelepíti a Windowst és minden olyan szoftvert és meghajtót,
amelyek előre telepítve voltak a számítógépre. Ha vannak olyan
fontos fájlok a számítógépén, amelyekhez hozzá tud férni, készítsen
róluk biztonsági másolatot most. Lásd "Számítógép újraindítása
biztonsági másolatról" 29. oldal.
c. Kattintson a Refresh your PC lehetőségre a folyamat indításához:
Számítógép a frissítéssel megpróbálja megőrizni a fájlokat
(felhasználói adatokat) de minden szoftvert és meghajtót újratelepít.
A számítógép vásárlása óta telepített szoftverek törlődnek (kivéve, ha
azok a Windows Store-ból lettek telepítve). Lásd "Számítógép
frissítése biztonsági másolatról" 30. oldal.
30
Helyreállítás
4. A merevlemez adatainak megtartásához válassza:
a. Ha törölte a helyreállítási partíciót, vagy azok megváltoztak a
merevlemezen, és szeretné ezeket a változásokat megőrizni,
válassza a No (Nem) lehetőséget.
b. A számítógép helyreállításához a gyári beállításokkal, válassza a Yes
(Igen) lehetőséget.
Magyar
5. Válassza ki a fájlok törlésének módját:
a. Just remove my files (Csak törölje a fájljaim) gyorsan töröl minden
fájlt a számítógép helyreállítását megelőzően, körülbelül 30 percet
vesz igénybe.
b. Fully clean the drive (Meghajtó teljes tisztítása) teljesen
megtisztítja a meghajtót az egyes fájlok törlését követően, így a
helyreállítás után a meghajtón nem lesznek fájlok. A meghajtó
tisztítása hosszabb időt, akár 5 órát is igénybe vehet, de sokkal
biztonságosabb és a régi fájlok teljesen törlődnek.
6. Kattintson a Reset (Újraindítás) gombra.
7. A helyreállítás végeztével újra használhatja számítógépét a kezdő
lépések ismétlésével.
Számítógép frissítése biztonsági másolatról
1. A Refresh your PC (Számítógép frissítése) ablak megnyílik.
2. Kattintson a Next (Következő) gombra.
3. Válasszon operációs rendszert a helyreállításhoz (általában csak egy
lehetőség érhető el).
4. Kattintson a Refresh (Frissítés)lehetőségre.
5. A helyreállító folyamat a számítógép újraindításával kezdődik, majd
folytatódik a fájlok hardverre másolásával. Ez a folyamat nagyjából
30 percet vesz igénybe.
31
Acer Backup Manager
Megjegyzés: Ez a szolgáltatás nem mindegyik modellen érhető el.
Acer A Backup Manager olyan segédprogram, mely lehetővé teszi, hogy
számos biztonsági másolat feladatot hajtson végre mindössze három
egyszerű lépésben. Akár úgy is beállíthatja a funkciókat, hogy azok az Ön
által meghatározott gyakorisággal automatikusan megismétlődjenek.
Magyar
Egyszerűen kezdje el begépelni a "Backup Manager" szót az Acer Backup
Manager program elindításához a Windows 8-ban. Azt is megteheti, hogy
Asztal módban kattint az Acer Backup Manager opcióra. Ekkor
megjelenik az üdvözlőképernyő; ezen a képernyőn kiválaszthatja, hogy
milyen biztonsági mentést akar készíteni.
•
Back Up My Files (Fájlok biztonsági mentése): Válassza ki a
fájlokat, melyekről biztonsági mentést akar készíteni.
•
Image My Drive (Kép készítése a meghajtóról): Mentési fájl
készítése az egész meghajtóról. Ezt a fájlt kiírhatja egy DVD-re,
elmentheti a számítógépen* lévő más meghajtóra, vagy mentheti
cserélhető adathordozóra (pl.: flash meghajtó), hogy később
visszaállíthassa számítógépét.
•
Migrate My Files (Saját fájlok áttelepítése): Az Acer Backup
Manager lehetővé teszi, hogy USB eszközre másolja fájljait, így
áttelepítse a régi számítógépén lévő fájlokat új számítógépére vagy
bármely más számítógépre.
•
Fájlok törlése / helyreállítása: Távolítsa el a ritkán használt fájlokat,
hogy felszabadítsa a lemezterületet, vagy állítsa vissza fájljait a
biztonsági mentésből.
32
Acer Backup Manager
Magyar
Válassza ki a biztonsági mentés típusát, majd a fájlokat, illetve meghajtót,
amikről biztonsági mentést akar készíteni, és kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat:
1
Válassza ki a menteni kívánt tartalmat. Minél kevesebb tartalmat
választ ki, annál gyorsabb lesz az eljárás, de nagyobb lesz az
adatvesztés kockázata.
2
Válassza ki, hogy hova szeretné menteni a biztonsági másolatokat. A
lehetőségei: cserélhető adathordozó, a számítógépén* lévő meghajtó,
CD/DVD adathordozó, távoli számítógép, vagy a Microsoft SkyDriveot használó felhő.
3
Adja meg, milyen gyakran szeretne mentést készíteni az Acer Backup
Managerrel.
Miután végrehajtotta ezt a három lépést, a megadott ütemezés szerint el
fognak készülni a mentések.
*MEGJEGYZÉS: Ki kell választani egy külső meghajtót a D:
meghajtót; az Acer Backup Manager nem tudja a forrásmeghajtón
tárolni a mentést.
Ha idővel szeretné módosítani a beállításait, lépjen be az Acer Backup
Manager profil képernyőre. Hogy hozzáférjen az Acer Backup Manager
üdvözlőképernyőről, kattintson a Saját Backup profilok indítása opcióra.
Itt szerkesztheti vagy törölheti a jelenlegi biztonsági mentési fájlokat.
33
Energiagazdálkodás
Ez a számítógép beépített energiagazdálkodási rendszerrel rendelkezik,
mely figyeli a rendszer tevékenységét. A rendszer tevékenysége minden
tevékenységet magában foglal, amit az alábbi eszközök közül egy, vagy
több végez: billentyűzet, egér, merevlemez, a számítógéphez
csatlakoztatott perifériák, és videó memória. Ha egy bizonyos ideig nem
történik művelet, a számítógép ezen eszközök közül egyeseket vagy
mindet leállítja, így energiát takarít meg.
Gyorsindítás kikapcsolása
Számítógépe a gyors elinduláshoz Gyorsindítást használ, azonban egy kis
mennyiségű energiát is használ az indítási jelek ellenőrzéséhez. Ezek az
ellenőrzések lassan lemerítik a számítógépe akkumulátorát.
Ha szeretné csökkenteni számítógépe energiaigényét és környezeti
hatását, kapcsolja ki a Gyorsindítást:
Megjegyzés: Ha kikapcsolja a Gyorsindítást, számítógépének több
időbe telik majd feléledni az Alvó módból. Ha a számítógépe
rendelkezik az Acer Instant On vagy Acer Always Connect funkcióval,
akkor egyidejűleg ezeket is kikapcsolja.
Számítógépe akkor sem indul el, ha hálózaton keresztül kap utasítást
az elindulásra (Wake on LAN).
1. Nyissa meg az Asztalt.
2. Kattintson az Energiaellátási beállításokra az
Értesítési területen.
3. Válassza a További energiaellátási beállítások
lehetőséget.
4. Válassza A főkapcsolók funkciójának megadása lehetőséget.
Magyar
Energiamegtakarítás
34
Energiagazdálkodás
Magyar
5. A Leállítási beállítások módosításához válassza A jelenleg nem
elérhető beállítások módosítása lehetőséget.
6. Görgesse le az oldalt és kapcsolja ki a Gyorsindítás bekapcsolását.
7. Válassza a Módosítások mentését.
35
Akkumulátor
A számítógép tartozéka az egyes feltöltések között hosszú üzemidőt
biztosító, beépített akkumulátor.
Az akkumulátor jellemzői
Az akkumulátor jellemzői a következők:
• A jelenlegi akkumulátortechnológiákra épül.
Ha csatlakoztatja a számítógéphez a hálózati adaptert, akkor a készülék
újratölti az akkumulátort. A számítógép a használat közbeni töltést is
támogatja, vagyis Ön az akkumulátor töltése közben is folytathatja a
munkát. Ugyanakkor a számítógép kikapcsolt állapota mellett jóval
gyorsabban végezhető el a töltés.
Az akkumulátor jó szolgálatot tehet az utazások vagy az
áramkimaradások során. Javasoljuk, hogy mindig hordjon magával
tartalékként egy másik, teljesen feltöltött akkumulátort is. A tartalék
akkumulátor megrendeléséről a viszonteladótól kaphat információt.
Az akkumulátor töltése
Az akkumulátor feltöltéséhez először csatlakoztassa a hálózati adaptert a
számítógéphez, majd az elektromos hálózathoz. A számítógépet az
akkumulátor töltése közben is használhatja. Ugyanakkor az akkumulátor
töltése a számítógép kikapcsolt állapota mellett jóval gyorsabban
végezhető el.
Megjegyzés: Javasoljuk, hogy este, mielőtt lefekszik, töltse fel az
akkumulátort. Ha az utazás előtti éjszakán feltölti az akkumulátort,
akkor másnap teljesen feltöltött géppel indulhat el.
Az új akkumulátor kondicionálása
Az új akkumulátorokkal a használatba vételük előtt érdemes elvégezni az
alábbi kondicionálási eljárást:
1. A számítógép bekapcsolása nélkül helyezze be az új akkumulátort.
2. Csatlakoztassa
akkumulátort.
a
hálózati
adaptert,
és
töltse
fel
teljesen
3. Húzza ki a hálózati adaptert.
4. Kapcsolja be a számítógépet, és kezdje el akkumulátorról használni.
az
Magyar
• Lemerülése előtt képes jelzést adni.
36
Akkumulátor
5. Teljesen merítse le az akkumulátort, amíg meg nem jelenik a
lemerülésre vonatkozó figyelmeztetés.
6. Csatlakoztassa ismét a hálózati adaptert, és töltse fel teljesen az
akkumulátort.
A fenti lépéseket megismételve háromszor töltse fel teljesen, majd merítse
le az akkumulátort.
Magyar
Minden új vagy hosszabb ideig nem használt akkumulátorral végezze el a
fenti kondicionálási eljárást.
Figyelmeztetés: Ne tegye ki az akkumulátort 0°C (32°F) alatti
vagy 45°C (113°F) feletti hőmérsékletnek. A különösen alacsony
vagy magas hőmérséklet károsíthatja az akkumulátort.
Az akkumulátor a kondicionálás révén éri el a maximális töltési
kapacitását. Ha nem végzi el az eljárást, akkor előfordulhat, hogy nem
tudja igénybe venni az akkumulátor teljes kapacitását, illetve az
akkumulátor élettartamának lerövidülésével is számolnia kell.
Az akkumulátor élettartamának hosszát az alábbi használati körülmények
is hátrányosan befolyásolják:
• A számítógép használata folyamatos hálózati tápellátásról.
• A fenti teljes feltöltési és lemerítési művelet végrehajtásának
elmulasztása.
• Gyakori használat; minél többet használja az akkumulátort, az annál
hamarabb fogja elérni az élettartamának végét. Egy átlagos számítógép
akkumulátor élettartama hosszabb, mint 300 feltöltés.
Az akkumulátor élettartamának optimalizálása
Az akkumulátor élettartamának optimalizálása az akkumulátor minél
teljesebb
kihasználására,
illetve
a
töltési/újratöltési
ciklusok
meghosszabbítására és az újratöltés hatékonyságának javítására irányul.
Javasoljuk, hogy kövesse az alábbi ajánlásokat:
• Vásároljon egy kiegészítő akkumulátort is.
• Ha lehetséges, akkor használjon hálózati tápellátást. Az akkumulátort
csak út közben vegye igénybe.
• A használaton kívüli PC-kártyákat vegye ki a gépből, mert azok
továbbra is energiaellátást igényelnek (bizonyos modellek esetében).
• Az akkumulátort hűvös, száraz helyen tárolja. A javasolt
hőmérséklettartomány a 10°C – 30°C közötti. Magasabb hőmérsékleten
felgyorsul az akkumulátor önkisülésének folyamata.
37
• A túl gyakori újratöltés csökkenti az akkumulátor élettartamát.
• Ügyeljen a hálózati adapter és az akkumulátor kezelésére.
Az akkumulátor töltési szintjének ellenőrzése
A Windows telepmérője folyamatosan jelzi az akkumulátor töltöttségi
szintjét. A kurzort a tálcán lévő akkumulátor/tápellátás ikon fölé húzva
megtekintheti az akkumulátor pillanatnyi töltöttségi szintjét.
Az akkumulátor lemerülésére vonatkozó figyelmeztetés
Figyelmeztetés: Ha megjelenik az akkumulátor lemerülésére
vonatkozó figyelmeztetés, akkor minél hamarabb csatlakoztassa
a hálózati adaptert. Ha az akkumulátor teljesen lemerül, és a
számítógép kikapcsol, akkor előfordulhat, hogy elveszíti
bizonyos adatait.
Ha megjelenik az akkumulátor lemerülésére vonatkozó figyelmeztetés,
akkor a körülményektől függ, hogy mit érdemes tennie:
Helyzet
Javasolt művelet
1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a
számítógéphez, majd az elektromos aljzatba.
Rendelkezésre áll a 2. Mentse az összes szükséges fájlt.
hálózati adapter és
3. Folytassa a munkát.
egy elektromos aljzat. Ha gyorsan újra szeretné tölteni az
akkumulátort, akkor kapcsolja ki a
számítógépet.
1. Mentse az összes szükséges fájlt.
2. Zárja be az összes alkalmazást.
Rendelkezésre áll
3. Kapcsolja ki a számítógépet.
egy teljesen feltöltött
4. Cserélje ki az akkumulátort.
akkumulátor.
5. Kapcsolja be a számítógépet, és folytassa a
munkát.
Nem áll
1. Mentse az összes szükséges fájlt.
rendelkezésre a
2. Zárja be az összes alkalmazást.
hálózati adapter vagy
3. Kapcsolja ki a számítógépet.
elektromos aljzat.
Magyar
Ha akkumulátorról üzemelteti a számítógépet, akkor figyelje a Windows
telepmérőjének jelzéseit.
38
Akkumulátor
Az akkumulátor behelyezése és eltávolítása
Fontos: Az akkumulátornak a számítógépből való eltávolítása
előtt csatlakoztassa a hálózati adaptert, amennyiben tovább
szeretné használni a számítógépet. Egyébként előbb kapcsolja ki
a számítógépet.
Az akkumulátor behelyezése:
Magyar
1. Igazítsa az akkumulátort az akkumulátorfoglalathoz. Ügyeljen arra,
hogy az érintkezők előre nézzenek, az akkumulátor felső oldala pedig
felfelé.
2. Csúsztassa be az akkumulátort a foglalatba, majd finoman nyomja be,
amíg a helyére nem rögzül.
Az akkumulátor eltávolítása:
1. Az akkumulátor kioldógombját elcsúsztatva oldja ki az akkumulátort.
2. Húzza ki az akkumulátort a foglalatból.
39
Utazás Számítógépével
Ebben a részben tanácsokat, ötleteket talál azzal kapcsolatban, hogy mire
kell ügyelnie a számítógép szállítása vagy utazás közben.
Lekapcsolás az asztali munkahelyről
Ha le szeretné választani a számítógépről a külső tartozékokat, kövesse
az alábbi lépéseket:
2. Távolítsa el a lemezeket az optikai megható(k)ból.
3. Állítsa le a számítógépet.
4. Hajtsa le a kijelzőt.
5. Húzza ki a hálózati adaptert.
6. Húzza ki a billentyűzet, a mutatóeszköz, a nyomtató, a külső monitor
vagy az egyéb külső eszköz csatlakozóját.
7. Nyissa ki a Kensington zárat, ha ilyennel rögzíti a számítógépet.
Mozgatás
Ha csak rövid távolságra viszi a számítógépet, például az íróasztalától a
tárgyalóba.
A számítógép előkészítése
A számítógép áthelyezése előtt hajtsa le és reteszelje a kijelzőt, ezzel a
számítógép alvó üzemmódba lép. Így az épületen belül akárhova magával
viheti a számítógépet. Ha fel szeretné ébreszteni alvó módból a
számítógépet, nyissa fel a kijelzőt, majd röviden nyomja meg a
bekapcsoló gombot.
Ha egy ügyfél irodájába, vagy egy másik épületbe viszi a számítógépet,
érdemes kikapcsolnia:
Nyomja meg a Windows billentyű + <C>, kattintson a Beállítások >
Áramellátás gombra, majd a Leállítás gombra.
vagy
A számítógépet alvó üzemmódba helyezheti az <Fn> + <F4>
billentyűkombináció megnyomásával. Zárja le a kijelzőt.
Ha újra használni szeretné a számítógépet, hajtsa fel a kijelzőt, majd
röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot.
Magyar
1. Mentse el a megnyitott fájlokat.
40
Utazás Számítógépével
Megjegyzés: Egy bizonyos alvó módban eltöltött idő után
számítógépe hibernálás, vagy mélyalvás módra válthat.
Mit vigyen magával a megbeszélésekre
Magyar
Ha a megbeszélés viszonylag rövid (két óránál rövidebb), akkor
valószínűleg elég csak a számítógépet vinnie. Ha hosszabb
megbeszélésre számít, vagy a számítógép akkumulátora nincs teljesen
feltöltve, akkor érdemes a hálózati adaptert is magával vinnie, majd a
tárgyalóteremben csatlakoztatnia a géphez.
Ha a tárgyalóteremben nincs fali dugaszolóaljzat, az akkumulátor
terhelését csökkentheti, ha alvó üzemmódba helyezi a számítógépet.
Nyomja meg az <Fn> + <F4> billentyűkombinációt, vagy hajtsa le a
kijelzőt, amikor éppen nem használja aktívan a számítógépet.
A számítógép hazaszállítása
Ha hazaszállítja a számítógépet az irodából, illetve otthonról viszi vissza
az irodába.
A számítógép előkészítése
Miután leválasztotta a számítógépet az asztali munkahelyéről, az alábbi
lépéseket követve készítse elő a gépet a hazaszállításra:
• Ellenőrizze, hogy minden adathordozót és CD-lemezt kivett-e a
meghajtó(k)ból. Ennek elmulasztása a meghajtó olvasófejének
sérüléséhez vezethet.
• Csomagolja a számítógépet olyan táskába, amelyben nem tud
csúszkálni, illetve ki van párnázva, így elejtés esetén is megfelelő
védelmet kap.
Vigyázat: A számítógép fedele mellé ne csomagoljon semmit. A
fedélre nehezedő nyomás megrongálhatja a kijelzőt.
Mit vigyen magával
Hacsak nem rendelkezik otthon is egy-egy példánnyal az alábbiakból,
akkor vigye őket magával:
• Hálózati adapter és kábel.
• A kinyomtatott telepítési poszter.
41
További óvintézkedések
A számítógép védelme érdekében a munkahelye és otthona közötti
utazás során vegye figyelembe az alábbi tanácsokat:
• Tartsa magánál a számítógépet, így minimálisra csökkentheti a
hőmérsékletváltozások hatását.
• Ha hosszabb időre meg kell állnia, és nem viheti magával a
számítógépet, akkor hagyja a gépkocsi csomagtartójában, így
elkerülheti a túlzott felmelegedés veszélyét.
Otthoni iroda felállítása
Amennyiben gyakran dolgozik otthon a számítógépén, érdemes egy
második hálózati adaptert beszereznie otthoni használatra. Egy második
adapterrel így nem kell többlet terhet szállítania haza és vissza.
Ha a számítógépet hosszabb ideig kívánja otthon használni, érdemes
külső billentyűzettel, monitorral és egérrel bővítenie.
Utazás a számítógéppel
Ha hosszabb útra indul, például a munkahelyéről
munkahelyére, vagy a környéken tesz rövidebb utazást.
egy
ügyfél
A számítógép előkészítése
Úgy készítse elő a számítógépet, mintha hazavinné. Ellenőrizze, hogy az
akkumulátor a számítógépben fel van-e töltve. A repülőtéri biztonsági
intézkedések miatt lehetséges, hogy be kell kapcsolnia a számítógépet,
mielőtt a beszállózónába vinné.
Mit vigyen magával
A következőket vigye magával:
• Hálózati adapter.
Magyar
• A hőmérséklet és relatív páratartalom változásai páralecsapódást
okozhatnak a gépen. Hagyjon megfelelő időt arra, hogy a számítógép
felvegye a szobahőmérsékletet, és bekapcsolás előtt ellenőrizze a
kijelzőt, hogy nincs-e rajta páralecsapódás. Ha a hőmérsékletváltozás
több mint 10°C (18°F), akkor gondoskodjon arról, hogy a számítógép
lassan vegye fel a szobahőmérsékletet. Ha lehetséges, hagyja a
számítógépet 30 percre olyan helyen, ahol a hőmérséklet a külső és a
szobahőmérséklet között van.
42
Utazás Számítógépével
• Teljesen feltöltött tartalék akkumulátor(ok)
• További nyomtatók illesztőprogramjainak fájljai, ha másik nyomtató
használatát tervezi.
További óvintézkedések
A számítógép hazaszállítására érvényes útmutatáson túl a készülék
védelme érdekében fogadja meg a következő utazással kapcsolatos
tanácsokat is:
Magyar
• A számítógépet mindig személyi poggyászként vigye magával.
• Ha lehetséges, a számítógépet a biztonságiakkal ellenőriztesse. A
repülőtéri röntgenberendezések biztonságosak, de ne vigye át a
számítógépet fémdetektoron.
Nemzetközi utazás a számítógéppel
Ha másik országba utazik.
A számítógép előkészítése
Ugyanúgy készítse elő a számítógépet, mint általában az utazáshoz.
Mit vigyen magával
A következőket vigye magával:
• Hálózati adapter.
• Olyan hálózati kábel, amely használható abban az országban, ahova
utazik.
• Teljesen feltöltött tartalék akkumulátor(ok)
• További nyomtatók illesztőprogramjainak fájljai, ha másik nyomtató
használatát tervezi.
• A vásárlást igazoló dokumentum, arra az esetre, ha meg kellene
mutatnia a vámhatóság tisztviselőjének.
• Az Utazók Nemzetközi Garancia-útlevele (International Travelers
Warranty passport).
43
További óvintézkedések
Ugyanazokat az óvintézkedéseket kell betartani, mint a számítógéppel
való utazásnál.
Mindezeken túl nemzetközi utazásnál a következő tanácsokat is vegye
figyelembe:
• Ha használja a modemet, ellenőrizze, hogy a modem és a csatlakozó
kompatibilis-e annak az országnak a távközlési rendszerével, amelybe
utazik.
Magyar
• Amikor másik országba utazik, ellenőrizze, hogy a helyi hálózati
feszültség és a hálózati adapter kábelének specifikációi megegyezők-e.
Ha nem, szerezzen be egy olyan hálózati adaptert, amelyik használható
a helyi hálózati feszültségen. A számítógép áramellátásához ne
használjon a háztartási gépekhez árult átalakító készleteket.
44
Bővítés kiegészítőkkel
Bővítés kiegészítőkkel
Számítógépe teljes körű mobil számítástechnikai megoldást nyújt Önnek.
Csatlakozási lehetőségek
Magyar
A portok lehetővé teszik, hogy ugyanolyan perifériákat csatlakoztasson a
számítógéphez, mint egy asztali PC-hez. A különféle külső eszközöknek a
számítógépre való csatlakoztatásával kapcsolatban az alábbi részben
talál útmutatást.
45
Csatlakozás egy hálózathoz
Beépített hálózati csatoló
A beépített hálózati csatoló segítségével Ethernet alapú hálózatra
csatlakoztathatja a számítógépet.
A hálózati kapcsolat létrehozásához csatlakoztasson egy Ethernet kábelt
a számítógép bal oldalán lévő hálózati csatlakozóaljzat és a hálózati aljzat
vagy a hub csatlakozója közé.
Magyar
46
Vezeték nélküli hálózatok
Vezeték nélküli hálózatok
Kapcsolódás az Internethez
A számítógép vezeték nélküli csatlakozási funkciója alapértelmezésben
be van kapcsolva.
Magyar
A beállítás közben a Windows észleli és megjeleníti az elérhető hálózatok
listáját. Válassza ki a kívánt hálózatot, és szükség esetén adja meg a
jelszót.
Egyéb esetekben nyissa meg az Internet Explorer-t és kövesse az
útmutatásokat.
Kérjük,
tájékozódjon
dokumentációjából.
Internetszolgáltatójától,
vagy
router
Vezeték nélküli hálózatok
A vezeték nélküli LAN vagy WLAN vezeték nélküli helyi hálózatot jelent,
amely két vagy több számítógépet kapcsol össze kábelek nélkül. A WiFi
hálózat felállítása egyszerű és lehetővé teszi állományok, perifériális
eszközök és az Internet-csatlakozás megosztását.
Melyek a vezeték nélküli hálózat előnyei?
Mobilitás
A vezeték nélküli LAN lehetővé teszi az ön és helyi hálózata más
felhasználói számára is, hogy megosszák a hálózatra csatlakoztatott
eszközöket (pl nyomtatót vagy lapolvasót) és az azokon tárolt fájlokat.
Ezenfelül internetkapcsolatát is megoszthatja otthonában egy másik
számítógéppel.
Gyors és egyszerű telepítés
A vezeték nélküli LAN rendszerek telepítése gyors és egyszerű, és nem
kell kábeleket vezetni a falakon és padlón (vagy éppen azokon keresztül).
Egy vezeték nélküli LAN részei
Ahhoz, hogy otthonában egy vezeték nélküli hálózatot építsen ki, a
következőkre lesz szüksége:
47
Hozzáférési pont (útválasztó)
Magyar
A hozzáférési pontok (útvonalválasztók) kétirányú adóvevők, amelyek az
adatokat a közvetlen környezetükbe továbbítják. A hozzáférési pontok a
közvetítő szerepét töltik be a vezetékes és a vezeték nélküli hálózatok
között. A legtöbb útválasztó beépített DSL modemmel rendelkezik, ami
lehetővé teszi, hogy nagy sebességű DSL kapcsolaton csatlakozzon a
világhálóra. Általában a választott ISP (Internet Service Provider –
internetszolgáltató) az előfizetett szolgáltatásokhoz egy modemet/
útválasztót is mellékel. A telepítés részletes lépéseihez olvassa el
figyelmesen a hozzáférési pont/útválasztó útmutatóját.
48
ExpressCard
ExpressCard
Magyar
Az ExpressCards számos bővítményt támogat, így a flash memóriakártya
adaptereket, TV-tunereket, a Bluetooth-kapcsolatot és az IEEE 1394b
adaptereket. Az ExpressCards támogatja az USB 2.0 és PCI Express
alkalmazásokat.
Fontos: kétféle típus létezik, az ExpressCard/54 és az
ExpressCard/34 (54 mm és 34 mm), mindkettő különböző
funkciókkal. Nem minden ExpressCard bővítőhely támogatja
mindkét típust. Kérjük, olvassa el kártyája kézikönyvét, ha
további részleteket szeretne megtudni a kártya telepítéséről,
használatáról és funkcióiról.
ExpressCard behelyezése
Helyezze a kártyát a nyílásba, és óvatosan
nyomja befelé, amíg a helyére nem kattan.
ExpressCard kiadása
ExpressCard kiadása előtt:
1. Lépjen ki a kártyát használó alkalmazásból.
2. A bal oldali egérgombbal kattintson a tálcán
található hardver eltávolítása ikonra, majd
állítsa le a kártyát.
3. Nyomja óvatosan befelé a kártyát a nyílásba,
majd engedje el, aminek hatására a kártya
kiugrik. Ezt követően húzza ki a kártyát a
nyílásból.
EXPRESS CARD
49
Thunderbolt
A Thunderbolt egy nagy sebességű kapcsolat, amely adattároló, valamint
külső megjelenítő eszközöket támogat. Kompatibilis a DisplayPort
szabvánnyal.
Megjegyzés: Akár hat Thunderbolt eszköz és egy DisplayPort
megjelenítő is csatlakoztatható egymás után, de a DisplayPort
megjelenítő kell legyen az utolsó eszköz a láncban, és nem előzheti
meg Thunderbolt megjelenítő.
Magyar
50
IEEE 1394 port
IEEE 1394 port
Magyar
A számítógép IEEE 1394 portja lehetővé teszi, hogy az IEEE 1394
szabvánnyal kompatibilis eszközhöz csatlakozzon, pl. videokamerához
vagy digitális fényképezőgéphez. A részletekért olvassa el videokamerája
vagy digitális fényképezőgépe dokumentációját.
51
HDMI
A HDMI (nagy felbontású multimédiás interfész) az iparág által széles
körben támogatott, teljes mértékben digitális, hang- és videoátvitelre
egyaránt alkalmas csatolófelület. A HDMI – egyetlen kábellel – bármely
kompatibilis hang-/videoforrás, például set-top box, DVD-lejátszó vagy A/
V-vevő és digitális hang- és/vagy videovevő készülék, például digitális
televízió (DTV) összekötésére alkalmas.
Magyar
A HDMI porttal felsőbb kategóriájú hang- és videokészülékekhez
csatlakoztatható a számítógép. Mivel a csatlakoztatáshoz egyetlen kábel
is elegendo, a kapcsolat gyorsan és zavaró kábelrengeteg kialakulása
nélkül hozható létre.
52
Universal Serial Bus (USB)
Universal Serial Bus (USB)
Magyar
Az USB port egy nagy sebességű soros busz, segítségével
rendszererőforrások lekötése nélkül csatlakoztathat USB perifériákat.
53
DVD filmek lejátszása
Ha DVD-meghajtó modul van beszerelve az optikai meghajtó helyére,
akkor DVD filmeket is le tud játszani a számítógépen.
1. Helyezzen be egy DVD-t.
2. A DVD film lejátszása néhány másodperc múlva automatikusan
elkezdődik.
Fontos! Amikor először indítja el a DVD-lejátszót, a program kéri
a régiókód megadását. A DVD-k 6 régióban érhetőek el.
Ország vagy régió
1
USA, Kanada
2
Európa, Közel-Kelet, Dél-Afrika, Japán
3
Délkelet-Ázsia, Tajvan, Dél-Korea
4
Latin-Amerika, Ausztrália, Új-Zéland
5
Független Államok Közössége, Afrika egyes részei, India
6
Kínai Népköztársaság
Megjegyzés: A régiókód megváltoztatásához helyezzen be a DVDmeghajtóba egy másik régióba tartozó DVD filmet.
Ha egyszer a DVD-meghajtón beállítottak egy régiókódot, csak
annak a régiónak a DVD-it fogja lejátszani. A régiókódot
legfeljebb ötször lehet beállítani (beleértve a legelső alkalmat is),
ezután az utolsónak beállított régiókód állandósul.
A merevlemez visszaállítása nem állítja vissza a régiókódok
beállításának számát.
Magyar
Régiókód
54
Memória bővítés
Memória bővítés
Ha memóriát szeretne szerelni a gépbe, kövesse az alábbi lépéseket:
1. Kapcsolja ki a számítógépet, húzza ki a hálózati adaptert (ha be volt
dugva), majd vegye ki az akkumulátort. Ezután fordítsa meg a
számítógépet, úgy, hogy hozzáférjen az aljához.
Magyar
2. Távolítsa el a csavart a memóriarekesz fedeléből, majd emelje fel és
távolítsa el a memória fedelét.
3. Átlósan helyezze be a modult a foglalatba (a), majd óvatosan nyomja le,
amíg a helyére nem pattan (b).
4. Helyezze vissza a memóriarekesz fedelét, majd rögzítse a csavarral.
5. Tegye vissza az akkumulátort, majd csatlakoztassa a hálózati adaptert.
6. Kapcsolja be a számítógépet.
A számítógép automatikusan érzékeli és újrakonfigurálja a teljes memória
méretét.
55
BIOS segédprogram
A BIOS segédprogram olyan hardverkonfiguráló program, amelyet a
számítógép Basic Input/Output System (alapszintű be- és kiviteli rendszer,
BIOS) rendszerébe építettek be.
A számítógép már megfelelően konfigurálva és optimalizálva van, ezért
ezt a segédprogramot nem kell futtatnia. Ha azonban konfigurációs
problémák lépnek fel, szükség lehet a használatára.
Rendszerindítási sorrend
A BIOS segédprogramban a rendszerindítás sorrendjének beállításához
lépjen be a BIOS segédprogramba, majd a képernyő felső részén
megjelenő elemek közül válassza a Boot pontot.
Jelszavak megadása
A rendszerindítási jelszó megadásához lépjen be a BIOS
segédprogramba, majd a képernyő felső részén megjelenő elemek közül
válassza a Security pontot. Keresse meg a Password on boot: elemet,
majd az <F5> és az <F6> billentyűvel engedélyezze a funkciót.
Magyar
A BIOS segédprogram elindításához nyomja meg az <F2> billentyűt a
bekapcsolási önteszt alatt, amíg a számítógép logója látható a képernyőn.
56
Gyakran ismétlődő kérdések
Gyakran ismétlődő kérdések
Az alábbiakban összefoglaltunk néhány a számítógép használata közben
gyakran előforduló problémát. A problémák leírásához egyszerű
válaszokat, megoldásokat is mellékeltünk.
Megpróbáltam bekapcsolni a gépet, de nem indul el, illetve nem
tölti be az operációs rendszert
Magyar
Tekintsen az üzemállapot jelzőfényre:
• Ha nem világít, a számítógép nem kap tápellátást. Ellenőrizze a
következőket:
• Ha a számítógép akkumulátorról üzemel, akkor lehetséges, hogy az
akkumulátor lemerült, és nem képes energiával ellátni a készüléket.
Csatlakoztassa a hálózati adaptert, és töltse fel az akkumulátort.
• Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter megfelelően csatlakozik-e a
számítógéphez és a fali dugaszolóaljzatba.
• Ha a jelzőfény világít, ellenőrizze a következőket:
• Van lemez az optikai meghajtóban? Távolítsa el, majd nyomja meg a
<Ctrl> + <Alt> + <Del> billentyűket a rendszer újraindításához.
• Csatlakoztatott USB tároló eszközt (USB meghajtót vagy
okostelefont) a számítógépéhez? Távolítsa el, válassza le, majd
nyomja meg a <Ctrl> + <Alt> + <Del> billentyűket a rendszer
újraindításához.
Semmi nem jelenik meg a kijelzőn
A számítógép teljesítményszabályozó rendszere az energiatakarékosság
érdekében automatikusan kikapcsolta a kijelzőt. A kijelzőt bármelyik
billentyű lenyomásával visszakapcsolhatja.
Ha a billentyűk lenyomásával nem lehet visszakapcsolni a kijelzőt, annak
a következő okai lehetnek:
• A fényerő nagyon alacsonyra van állítva. Az
billentyűkombinációt lenyomva növelje a fényerőt.
<Fn> +
< >
• A megjelenítési mód külső monitorra van állítva. A kijelző
átkapcsolásának gyorsbillentyűjét <Fn> + <F5> lenyomva állítsa vissza
kiválasztott megjelenítő eszköznek a számítógép kijelzőjét.
• Ha az alvás állapotjelző lámpa világít, akkor a számítógép alvás
üzemmódban van. Ha fel akarja ébreszteni a számítógépet, röviden
nyomja meg a bekapcsoló gombot.
57
Nem szól a számítógép hangszórója
Ellenőrizze a következőket:
• Lehetséges, hogy el van némítva a hangszóró. Tekintsen a Windows
tálcán található hangerőszabályzás ikonra. Ha át van húzva, kattintson
az ikonra, majd törölje a jelet az Elnémítás jelölőnégyzetből.
• Lehet, hogy a hangerő túl alacsony. Tekintsen a Windows tálcán
található hangerőszabályzás ikonra. illetve a hangerőt a
hangerőszabályzó gombokkal is állíthatja.
A számítógép bekapcsolása nélkül szeretném kinyitni az optikai
meghajtó tálcáját
Az optikai meghajtón van egy mechanikus kiadófurat. A fiók kinyitásához
egyszerűen illessze a furatba egy toll hegyét vagy egy iratkapcsot, majd
finoman nyomja be.
A billentyűzet nem reagál
Csatlakoztasson egy külső billentyűzetet a számítógép hátlapján vagy
elején található USB porthoz. Ha a külső billentyűzet működik, akkor
lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos szervizközponttal,
mert lehetséges, hogy a beépített billentyűzet kábele meglazult.
A nyomtató nem működik
Ellenőrizze a következőket:
• Ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakoztatva
dugaszolóaljzatba, valamint be van-e kapcsolva.
van-e
egy
fali
• Ellenőrizze, hogy a nyomtató kábele megfelelően csatlakoztatva van-e
egy USB porthoz, illetve a nyomtató megfelelő portjához.
Magyar
• Ha a számítógép előoldali panelén található vonali kimenet porthoz
fülhallgató, fejhallgató vagy külső hangszóró van csatlakoztatva, akkor a
beépített hangszórók automatikusan kikapcsolnak.
58
Gyakran ismétlődő kérdések
Szervizszolgáltatás kérése
Utazók Nemzetközi Garanciája (International Travelers Warranty;
ITW)
Magyar
A számítógépre érvényes az Utazók Nemzetközi Garanciája (International
Travelers Warranty; ITW), amely utazás közben biztonságot és nyugalmat
nyújt Önnek. A szervizközpontok világméretű hálózata készséggel áll
rendelkezésére.
A számítógéphez mellékelve van egy ITW útlevél. Ez az útlevél mindent
tartalmaz, amit az ITW programról tudnia kell. A füzetben megtalálható a
rendelkezésére álló hivatalos szervizközpontok listája. Kérjük, gondosan
tanulmányozza át az útlevelet.
Legyen mindig kéznél az ITW útlevele, különösen utazás közben,
ellenkező esetben nem részesülhet a támogatási központok által nyújtott
szolgáltatások előnyeiből. A vásárlást igazoló dokumentumokat helyezze
az ITW útlevél borítólapjának belső oldalán kialakított tasakba.
Ha abban az országban, ahova utazott, nincs az Acer által felhatalmazott
szerviz, akkor a világ bármely pontján lévő irodánkkal kapcsolatba léphet.
Kérjük, látogassa a www.acer.com honlapot.
Mielőtt telefonálna
Ha telefonos segítségkérés céljából felhívja az Acer, kérjük, készítse elő a
következő információkat, illetve a hívás során legyen a számítógépe
mellett. Az Ön segítségével csökkenthetjük a híváshoz szükséges időt, és
hatékonyabban tudjuk megoldani problémáit. Ha a számítógép
hibaüzenetet jelenít meg vagy sípol, jegyezze fel a képernyőn
megjelenteket (vagy a hangjelzések számát és sorrendjét).
A következő információkat kérjük Öntől:
Név:
Cím:
Telefonszám:
Gép típusa és modellszám:
Sorozatszám:
A vásárlás időpontja:
59
Hibaelhárítás
Ebben a fejezetben a gyakrabban előforduló rendszerhibák elhárításához
nyújtunk segítséget.
Ha problémába ütközik, először tanulmányozza át az alábbi részeket, és
csak ezt követően forduljon szakemberhez. A súlyosabb hibák
elhárításához szükség lehet a számítógép felnyitására. Ne kísérelje meg a
számítógép felnyitását, inkább lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy
kérjen segítséget valamelyik hivatalos szervizközponttól.
Ez a számítógép a felmerült problémák megoldását hibaüzenetek
képernyőn történő megjelenítésével segíti.
Ha a rendszer hibaüzenetet ír ki, vagy hibára utaló jelek fordulnak elő,
tanulmányozza át a lejjebb található, „Hibaüzenetek” című részt. Ha a
probléma nem oldható meg, lépjen kapcsolatba a kereskedővel. Lásd
"Szervizszolgáltatás kérése" 58. oldal.
Hibaüzenetek
Ha a rendszer hibaüzenetet ír ki, jegyezze fel, majd tegye meg a
megfelelő javító lépéseket. Az alábbi táblázat – betűrendben – a
hibaüzeneteket és a javasolt intézkedéseket tartalmazza.
Hibaüzenetek
Javító intézkedés
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
CMOS battery bad
hivatalos szervizközponttal.
CMOS checksum
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
error
hivatalos szervizközponttal.
Helyezzen a külső meghajtóba egy (bootolható)
Disk boot failure
rendszerlemezt, majd az <Enter> billentyű
lenyomásával indítsa újra a rendszert.
A bekapcsolási önteszt (POST) alatt nyomja
Equipment
meg az <F2> billentyűt, ezzel belép a BIOS
configuration error
segédprogramba; majd a kilépéshez válassza
az Exit (Kilépés) parancsot.
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
Hard disk 0 error
hivatalos szervizközponttal.
Hard disk 0 extended Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
type error
hivatalos szervizközponttal.
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
I/O parity error
hivatalos szervizközponttal.
Magyar
Hibaelhárítási tanácsok
60
Magyar
Hibaüzenetek
Keyboard error or no
keyboard connected
Keyboard interface
error
Javító intézkedés
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
hivatalos szervizközponttal.
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
hivatalos szervizközponttal.
A bekapcsolási önteszt (POST) alatt nyomja
Memory size
meg az <F2> billentyűt, ezzel belép a BIOS
segédprogramba; majd a kilépéshez válassza
mismatch
az Exit (Kilépés) parancsot.
Ha a javító intézkedések megtétele ellenére sem szűnik meg a probléma,
kérjük, lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy valamelyik hivatalos
szervizközponttal.
61
Tippek és tanácsok a Windows 8 használatához
Tudjuk, hogy az új fajta operációs rendszer megismerése időt vesz
igénybe, így létrehoztunk néhány információs mutatót, melyek segítenek
az elindulásban.
Három új elem van, melyet ajánlott észben tartania:
1. Start
Az Live tiles hasonlóak az alkalmazások miniatűrjeihez.
3. Charms
A Charms lehetővé teszik, hogy olyan hasznos funkciókat hajtson végre,
mint a tartalom megosztása, a számítógép leállítása vagy a beállítások
megváltoztatása.
Hogyan érem el a charms?
A charms való hozzáféréshez vigye a kurzort a jobboldali felső vagy alsó
sarkába a képernyőnek, vagy nyomja meg a Windows billentyű + <C>
kombinációt.
Hogyan jutok a Start pontba?
Nyomja meg a Windows billentyűt a billentyűzeten; nyomja meg a
Windows billentyűt + <C> kombinációt, majd kattintson a Startgombra;
vagy vigye a kurzort a képernyő bal alsó sarkába, és kattintson a Start
gombra.
Hogyan válthatok az alkalmazások között?
Vigye a kurzort a képernyő bal sarkába a futó alkalmazások miniatűrjeinek
megtekintéséhez.
Megnyomhatja a Windows billentyű + <Tab> kombinációt az aktuális
programok/alkalmazások megnyitásához és a görgetéshez.
Hogyan kapcsolhatom ki a számítógépem?
Nyomja meg a Windows billentyű + <C> kombinációt, kattintson a
Beállítások > Bekapcsolás lehetőségre, és kiválasztja a végrehajtani
kívánt lépést. Másik lehetőség, ha az Asztalon, a Acer Power Button
(Acer bekapcsoló gomb) segítségével kiválasztja a végrehajtani kívánt
lépést.
Magyar
A Start gomb már nem érhető el; az alkalmazások elindítását a Start
képernyőn végezheti el.
2. Mozaikok
62
Miért van új interfész?
A Windows 8 számára készített új interfészt úgy alakították ki, hogy
érintéssel könnyen vezérelhető legyen. A Windows Store alkalmazások
automatikusan használják az egész képernyőt, és nem szükséges ezeket
bezárni a hagyományos módon. A Windows Store alkalmazások a Start
menüben jelennek meg élő mozaikok formájában.
Magyar
Mi az a „Live tiles”?
Az Live tiles hasonlítanak az alkalmazások miniatűrjeihez, amelyek az
internethez való csatlakozáskor új tartalommal frissülnek. Így például
anélkül tekintheti meg az időjárás vagy a tőzsdei hírek frissítését, hogy
meg kellene nyitnia az alkalmazást.
Hogyan oldhatom fel a számítógépem?
A számítógép feloldásához húzza felfelé az ujját a lezárási képernyőn, és
érintse meg az egyik felhasználói fiók ikonját. Ha a fiókhoz jelszó került
beállításra, a folytatás előtt meg kell adnia a jelszavát.
Hogyan szabhatom testre a számítógépem?
Személyre szabhatja a Start menüt különböző háttérkép kiválasztásával
vagy a mozaikok Önnek megfelelő elrendezésével.
A háttér megváltoztatásához nyomja meg a Windows billenytű + <C>
kombinációt, majd kattintson a Beállítások > PC beállítások
módosítása > Testreszabás lehetőséget. Kattintson a Start képernyőre
az oldal tetején, és válassza ki a színt és a képet.
Hogyan mozgathatom a mozaikokat?
Kiválaszthatja a mozaikot, ha rákattint, majd áthúzza a Start menübe, a
kívánt helyre. A további mozaikok úgy fognak elhelyezkedni, hogy
illeszkedjenek az új helyen lévő mozaikhoz.
Lehet a mozaikok méretét növelni vagy csökkenteni?
Jobb kattintás a mozaikra, majd válassza a Smaller (kisebb) vagy Larger
(nagyobb) lehetőséget a képernyő alsó részén megjelenő menüben.
Hogyan szabhatom személyre a zárolási képernyőt?
Számos képpel szabhatja személyre a lezárási képernyőt, vagy a
személyes igényeinek megfelelően megjelenítheti a gyors állapotjelentést.
63
A háttér megváltoztatásához nyomja meg a Windows billenytű + <C>
kombinációt, majd kattintson a Settings (Beállítások) > Change PC
settings (PC beállítások módosítása) > Personalize (Testreszabás)
lehetőséget. Kattintson a Zárolási képernyő lehetőségre az oldal
tetején, majd válassza ki azt a képet és alkalmazást, amelyet a zárolási
képernyőn szeretne látni.
Hogyan zárhatom be az alkalmazásokat?
Bezárhatja az alkalmazást a miniatűrön, a képernyő bal szélén, a
miniatűrre jobb gombbal kattintva, majd a Close (Bezár) lehetőséget
kiválasztva.
Módosíthatom a képernyő felbontását?
A Start menüből, kezdje beírni, hogy „Control Panel” („Vezérlőpult”) a
Search (keresés) megnyitásához és a találatok megjelenítéséhez;
kattintson a Control Panel (Vezérlőpult) > Adjust screen resolution
(Képernyőfelbontás beállítása) lehetőségre.
Úgy szeretném használni a Windows-t, amihez korábban
hozzászoktam / kérem vissza az asztalomat!
A Start menüben kattintson a Desktop (Asztal) mozaikra a hagyományos
asztalnézethez. A gyakran használt alkalmazásokat a tálcára helyezheti a
könnyebb megnyitás érdekében.
Ha olyan alkalmazásra kattint, amely nem Windows Store alkalmazás, a
Windows automatikusan megnyitja az alkalmazást a Desktop (Asztal)
használatával.
Hol találhatók az alkalmazások?
A Start menüben, egyszerűen kezdje el beírni annak az alkalmazásnak a
nevét, amelyet keres, majd a Search (Keresés) automatikusan megjeleníti
a találatokat.
Az alkalmazások teljes listájának megtekintéséhez nyomja meg a space
billentyű Menü billentyű kombinációt, majd kattintson a All apps (Minden
alkalmazás) lehetőségre.
Magyar
Vigye a kurzort a képernyő tetejére, kattintson rá és húzza az ablakot
lefelé az alkalmazás bezárásához.
64
Hogyan tehetek láthatóvá egy alkalmazást a Start menüben?
Ha az All apps (Minden alkalmazás) menüben szeretné, ha valamelyik
alkalmazás a Start menübe kerüljön, akkor jobb gombbal jelölje ki az
alkalmazást. Válassza a Pin to Start (Kitűzés a Start pontba)
lehetőséget a képernyő alján megjelenő menüből.
Hogyan távolíthatok el mozaikot a Start pontból?
Magyar
Érintse meg az Unpin from Start (Eltávolítás a Start pontból)
lehetőséget a képernyő alján megjelenő menüből.
Hogyan tehetek láthatóvá egy alkalmazást az asztal tálcáján?
Ha az All apps (Minden alkalmazás) menüben szeretné, ha valamelyik
alkalmazás az Asztal menübe kerüljön, akkor jobb gombbal jelölje ki az
alkalmazást. Válassza a Pin to Start (Rögzítés Start menübe)
lehetőséget a képernyő alján megjelenő menüből.
Hogyan telepíthetem az alkalmazásokat?
A Windows Store alkalmazásokat letöltheti a Storemenüből. Szüksége
lesz egy Microsoft azonosítóra, hogy alkalmazásokat vásárolhasson és
tölthessen le a Storemenüből.
Nem találom az alkalmazásokat a Notepadben és a Paintben. Hol
vannak ezek?
A Start menüben egyszerűen kezdje el gépelni a megnyitni kívánt
alkalmazás nevét, a Search (Keresés) gombbal pedig megjelenítheti a
találatokat. Másik lehetőségként nyissa ki az All apps (Minden
alkalmazás) menüt, majd görgesse le a „Windows Accessories”
(„Windows kellékek”) menüig az örökölt programok listájának
megtekintéséhez.
Mi az a Microsoft azonosító (fiók)?
A Microsoft fiók egy olyan e-mail cím és jelszó, melyet a Windows-ba való
bejelentkezéskor használ. Bármilyen e-mail címet használhat, de a
legjobb, ha olyan címet használ, melyet már korábban is alkalmazott az
ismerősökkel való kommunikációhoz, és a kedvenc weboldalakra való
bejelentkezéshez. Amikor Microsoft fiókjával bejelentkezik számítógépére,
összekapcsolja számítógépét azokkal az emberekkel, fájlokkal és
eszközökkel, melyek fontosak Önnek.
65
Szükségem van erre?
A Windows 8 használatához nincs szüksége Microsoft azonosítóra, de
megkönnyíti életét, mivel számos egyéb készülékkel szinkronizálja az
adatait, ha Microsoft azonosító használatával jelentkezik be.
Hogyan szerezhetek ilyet?
Hogyan adhatok hozzá kedvencet az Internet
Explorerhez?
Az Internet Explorer 10-nek nincsenek hagyományos kedvencei, ehelyett
parancsikonokat rögzíthet a Start menüben. Miután megnyitotta az oldalt,
a képernyő alján lévő menü megnyitásához kattintson a képernyő
bármelyik részére jobb gombbal. Kattintson a Pin to Start (Kitűzés Start
menübe) lehetőséget.
Hogyan kereshetek Windows frissítéseket?
Nyomja meg a Windows billentyű + <C> kombinációt, majd kattintson a
Beállítások > PC beállítások módosítása > Windows frissítések
lehetőségre. Kattintson a a Check for updates now (Frissítések
ellenőrzése most) lehetőségre.
Hol kaphatok további információt?
További információért látogasson el az alábbi oldalakra:
• Windows 8 oktató anyagok: www.acer.com/windows8-tutorial
• GY.I.K.: www.acer.com/support
Magyar
Ha már telepítette a Windows 8-at, de de még nem a Microsoft fiókon
keresztül lépett be, vagy nincs Microsoft fiókja, de szeretne, akkor nyomja
meg a Windows billentyű + <C> kombinációt és kattintson a Settings
(Beállítások) > Change PC settings (PC beállítások módosítása) >
Users (Felhasználók) > Switch to a Microsoft account (Váltás
Microsoft fiókra) lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
66
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
FCC NYILATKOZAT
Magyar
A készüléket vizsgálatnak vetették alá, amelynek során megállapítást nyert, hogy a
készülék teljesíti az FCC szabályzatának 15. pontja szerinti, B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg,
hogy a lakóépületekben megfelelő védelmet nyújtsanak a káros zavarokkal szemben. A
készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha nem a használati
utasításnak megfelelően helyezték üzembe és használják, akkor megzavarhatja a rádiós
távközlést.
Az azonban nem garantálható, hogy egy adott telepítés esetén nem lép fel interferencia.
Ha a készülék zavart kelt a rádiós vagy a televíziós vételben, és ezt a készülék be- és
kikapcsolásával egyértelműen meg lehet állapítani, akkor a felhasználó a zavarok
megszüntetésére a következő lépéseket teheti meg:
- A vevőantennát állítsa más irányba, vagy helyezze át.
- Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
- A készüléket csatlakoztassa más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba,
mint amelyhez a vevő csatlakozik.
- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy gyakorlott rádiós/televíziós szakembertől.
Megjegyzés: árnyékolt kábelek
Az FCC előírásainak betartása érdekében a készüléket más számítástechnikai
eszközökhöz kizárólag árnyékolt kábellel szabad csatlakozni.
MEGJEGYZÉS: PERIFÉRIÁK
A készülékhez kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok,
nyomtatók stb.) szabad csatlakoztatni, amelyek megfelelnek a B osztályú eszközökre
előírt határértékeknek. A határértékeknek nem megfelelő perifériák használata esetén
zavar léphet fel a rádiós és a televíziós vételben.
Vigyázat: A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által a számítógép működtetésére biztosított jogát.
MEGJEGYZÉS KANADA SZÁMÁRA
A B osztályos digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 előírásnak.
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
MEGFELEL AZ OROSZ SZABÁLYOZÓ TANÚSÍTVÁNYOKNAK ÉS ELŐÍRÁSOKNAK
67
TUDNIVALÓK AZ LCD KIJELZŐ KÉPPONTJAIRÓL
Az LCD egységet nagypontosságú gyártási eljárásokkal készítik. Ennek ellenére
előfordulhat, hogy egyes pixelek (képpontok) nem megfelelően világosodnak ki, illetve
fekete vagy piros pontként jelennek meg. Ennek nincs hatása a tárolt képre, és nem jelent
meghibásodást.
RÁDIÓKÉSZÜLÉK HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉSI MEGJEGYZÉS
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli LAN és/vagy
Bluetooth csatolóval felszerelt modellekre vonatkozik.
Az engedélyezett szolgáltatásokkal fellépő rádiós interferencia elkerülése érdekében a
készüléket beltéri használatra tervezték.
Nyilatkozat az EU szabályoknak való megfelelésről
Az Acer ezúton kijelenti, hogy jelen számítógép terméksorozat megfelel az 1999/5/EC
irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
Vezeték nélküli üzemi csatornák különböző tartományokhoz
Észak-Amerika
2,412-2,462 GHz
Ch01 - Ch11
Japán
2,412-2,484 GHz
Ch01 - Ch14
Európa ETSI
2,412-2,472 GHz
Ch01 - Ch13
Franciaország: Tiltott vezeték nélküli frekvencia tartományok
Franciaország egyes területein korlátozott a frekvencia tartományok használata. A
maximálisan engedélyezett teljesítmény beltéren:
- 10 mW a teljes 2,4 GHz tartomány esetében (2400 MHz – 2483,5 MHz)
- 100 mW a 2446,5 MHz és 2483,5 MHz közötti tartományok esetében
Megjegyzés: A 10 - 13 csatornák a 2446,6 MHz – 2483,5 MHz frekvencia
tartományokban üzemelnek.
A kültéri használatnak számos lehetősége van: Magántulajdonon, vagy közszereplő
személyek magántulajdonán a Védelmi Minisztérium előzetes engedélyezése
szükséges, maximum 100 mW teljesítmény mellett a 2446,5 – 2483,5 MHz
tartományokban. Köztulajdonon kültéri használata nem engedélyezett.
Az alább felsorolt területeken, a teljes 2,4 GHz tartomány esetében:
- A maximálisan engedélyezett teljesítmény beltéren 100 mW
- A maximálisan engedélyezett teljesítmény kültéren 10 mW
Magyar
A készülék megfelel mindazon országok vagy régiók rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli csatoló használatát engedélyezték. A
konfigurációtól függően a készülék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul). Az alábbi
információk az ilyen készülékekre vonatkoznak.
68
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
Magyar
Területek, melyeken a 2400 – 2483,5 MHz frekvencia tartomány engedélyezett EIRP-vel,
beltéren kevesebb mint 100 mW, kültéren pedig kevesebb mint 10 mW teljesítménnyel:
01 Ain Orientales
25 Doubs
59 Nord
71 Saone et Loire
02 Aisne
26 Drome
60 Oise
75 Paris
03 Allier
32 Gers
61 Orne
82 Tarn et Garonne
05 Hautes Alpes
36 Indre
63 Puy Du Dome
84 Vaucluse
08 Ardennes
37 Indre et Loire
88 Vosges
09 Ariege
41 Loir et Cher
64 Pyrenees
Atlantique
11 Aude
45 Loret
66 Pyrenees
12 Aveyron
50 Manche
67 Bas Rhin
90 Territoire de
Belfort
16 Charente
55 Meuse
68 Haut Rhin
94 Val de Marne
24 Dordogne
58 Nievre
70 Haute Saone
89 Yonne
Ez a követelmény idővel változhat, ami lehetővé teheti a későbbiekben, hogy a vezeték
nélküli LAN kártyáját több területen használhassa Franciaországban.
Legfrissebb információért kérjük, ellenőrizze az ART honlapját (www.art-telecom.fr).
Megjegyzés: Az Ön WLAN kártyájának teljesítménye kevesebb mint 100 mW, de több
mint 10 mW.
Nemzeti kódok listája
A készülék a következő országokban használható:
Ország
ISO 3166
Ország
kétjegyű kód
Málta
AT
Ausztria
Hollandia
BE
Belgium
Lengyelország
CY
Ciprus
Portugália
CZ
Cseh Köztársaság
Szlovákia
DK
Dánia
Szlovénia
EE
Észtország
Spnyolország
FI
Finnország
Svédország
FR
Franciaország
Egyesült Királyság
DE
Németország
Izland
GR
Görögország
Liechtenstein
HU
Magyarország
Norvégia
IE
Írország
Svájc
IT
Olaszország
Bulgária
LV
Lettország
Románia
LT
Litvánia
Törökország
LU
Luxemburg
ISO 3166
kétjegyű kód
MT
NT
PL
PT
SK
SL
ES
DK
GB
IS
LI
NO
CH
BG
RO
TR
69
KANADA – ALACSONY TELJESÍTMÉNYŰ, ENGEDÉLYRE NEM KÖTELES RÁDIÓFREKVENCIÁS
TÁVKÖZLÉSI ESZKÖZÖK (RSS-210)
A személyekre ható rádiófrekvenciás mezők (RSS-102)
A számítógép kis erősítésű, belső antennákat alkalmaz, amelyek nem bocsátanak ki a
Health Canada által a lakosság számára megadott határértékeket meghaladó
rádiófrekvenciás sugárzást. További információkat a 6. biztonsági szabályzatban, a
Health Canada honlapján talál: www.hc-sc.gc.ca/rpb.
A készülék megfelel a kanadai RSS210 ipari szabványnak.
Ez a B osztályos készülék megfelel a kanadai ICES-003 előírások 4. kiadásának, illetve
az RSS-210előírás 4. (2000 decemberi), illetve 5. (2001 novemberi) kiadásainak.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001).
« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l’objet d’une
licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afin de fournir
un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d’émission) est installé à
l’extérieur, il doit faire l’objet d’une licence. »
Vigyázat: Amennyiben IEEE 802.11a vezetéknélküli LAN készüléket használ, az az
5,15 - 5,25 GHz-es frekvenciatartományban működik, ezért csak beltérben
használható. A kanadai ipari előírás a készülék használatát beltérre korlátozza,
ugyanis az 5,15 - 5,25 GHz-es frekvenciatartomány használata miatt a közös
csatornát használó mobil műholdas rendszerekkel fellépő interferenciákat csak így
lehet a minimálisra csökkenteni. Az 5,25 - 5,35 és az 5,65 - 5,85 GHz-es
frekvenciatartomány
elsődleges
használói
a
nagy
teljesítményű
radarberendezések. Az ilyen radarállomások zavarhatják és/vagy károsíthatják a
készüléket.
Annak érdekében, hogy az E.I.R.P. (Tényleges izotóp kisugárzott teljesítmény) korlát
szerint meghatározott 5,25 - 5,35 és az 5,725 - 5,85 GHz-es frekvenciatartományba
essen a készülék a PTP (pontról pontra való adatátvitel) működés esetén, a maximális
sugárzási teljesítménynyereség jelen készülék esetében 6 dBi.
Magyar
„Az engedélyezett szolgáltatásokkal fellépő rádiófrekvenciás interferencia megelőzése
érdekében a készüléket beltéri használatra tervezték, az ablakoktól távol, a maximális
árnyékolás érdekében. A berendezés (vagy az átvitelt biztosító antennájának) kültéri
használatát engedélyeztetni kell.”
70
Az FCC rádiófrekvenciás biztonsági követelményei
A vezeték nélküli LAN Mini PCI kártya és a Bluetooth kártya sugárzási teljesítménye
messze az FCC által engedélyezett rádiófrekvenciás határérték alatt van. A számítógépet
ennek ellenére úgy kell használni, hogy a használat során az emberekre gyakorolt hatás
mértéke a lehető legkisebb legyen:
Magyar
1. A felhasználókat kérjük, hogy kövessék az FCC vezeték nélküli csatolókkal
rendelkező berendezésekre vonatkozó biztonsági előírásait, amelyeket minden
rádiófrekvenciával működő csatolóval rendelkező berendezés használati utasítása
tartalmaz.
Vigyázat: Az FCC rádiófrekvenciás
sugárzási
határértékeinek
betartása
érdekében működés közben legalább
20 cm távolság legyen a kijelzőbe épített
vezeték nélküli LAN Mini PCI kártya és a
környezetében tartózkodó személyek
között.
Megjegyzés: A vezeték nélküli Mini PCI
kártya diversity-átvitel funkciót alkalmaz. Az
ilyen típusú átvitelnél mindig csak az egyik
antenna
bocsát
ki
rádiófrekvenciás
sugárzást. A sugárzásra használt antenna
kiválasztása automatikusan történik, illetve a
megfelelő minőségű rádiós átvitel érdekében
a felhasználó kézzel is választhat antennát.
1. A készülék az 5,15 - 5,25 GHz-es frekvenciatartományban működik, ezért csak
beltérben használható. Az FCC a készülék használatát beltérre korlátozza, ugyanis
az 5,15 - 5,25 GHz-es frekvenciatartomány használata miatt a közös csatornát
használó mobil műholdas rendszerekkel fellépő interferenciákat csak így lehet a
minimálisra csökkenteni.
2. Az 5,25 - 5,35 és az 5,65 - 5,85 GHz-es frekvenciatartomány elsődleges használói a
nagy teljesítményű radarberendezések. Az ilyen radarállomások zavarhatják és/vagy
károsíthatják a készüléket.
3. A helytelen üzembe helyezés vagy szakszerűtlen használat a rádiótávközlésben
zavarokat kelthet. A belső antenna bármilyen megváltoztatása az FCC engedély és a
garancia megvonásával jár.
Kanada – alacsony teljesítményű, engedélyre nem köteles rádiófrekvenciás
távközlési eszközök (RSS-210)
A személyekre ható rádiófrekvenciás mezők (RSS-102)
A számítógép kis erősítésű, belső antennákat alkalmaz, amelyek nem bocsátanak ki a
Health Canada által a lakosság számára megadott határértékeket meghaladó
rádiófrekvenciás sugárzást. További információkat a 6. biztonsági szabályzatban, a
Health Canada honlapján talál: www.hc-sc.gc.ca/rpb.
A készülék megfelel a kanadai RSS210 ipari szabványnak.
Ez a B osztályos készülék megfelel a kanadai ICES-003 előírások 4. kiadásának, illetve
az RSS-210előírás 4. (2000 decemberi), illetve 5. (2001 novemberi) kiadásainak.
71
„Az engedélyezett szolgáltatásokkal fellépő rádiófrekvenciás interferencia megelőzése
érdekében a készüléket beltéri használatra tervezték, az ablakoktól távol, a maximális
árnyékolás érdekében. A berendezés (vagy az átvitelt biztosító antennájának) kültéri
használatát engedélyeztetni kell.”
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001).
« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l’objet d’une
licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afin de fournir
un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d’émission) est installé à
l’extérieur, il doit faire l’objet d’une licence. »
Annak érdekében, hogy az E.I.R.P. (Tényleges izotóp kisugárzott teljesítmény) korlát
szerint meghatározott 5,25 - 5,35 és az 5,725 - 5,85 GHz-es frekvenciatartományba
essen a készülék a PTP (pontról pontra való adatátvitel) működés esetén, a maximális
sugárzási teljesítménynyereség jelen készülék esetében 6 dBi.
Ver.: 01.01.05
Magyar
Vigyázat: Amennyiben IEEE 802.11a vezetéknélküli LAN készüléket használ, az az
5,15 - 5,25 GHz-es frekvenciatartományban működik, ezért csak beltérben
használható. A kanadai ipari előírás a készülék használatát beltérre korlátozza,
ugyanis az 5,15 - 5,25 GHz-es frekvenciatartomány használata miatt a közös
csatornát használó mobil műholdas rendszerekkel fellépő interferenciákat csak így
lehet a minimálisra csökkenteni. Az 5,25 - 5,35 és az 5,65 - 5,85 GHz-es
frekvenciatartomány
elsődleges
használói
a
nagy
teljesítményű
radarberendezések. Az ilyen radarállomások zavarhatják és/vagy károsíthatják a
készüléket.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising