Acer | TravelMate P645-MG | Acer TravelMate P645-MG User Manual

TravelMate sorozat
Felhasználói kézikönyv
© 2013 Minden jog fenntartva.
TravelMate sorozat Felhasználói kézikönyv
Ez egy javított változat: 08/2013
Modellszám: __________________________________
Sorozatszám: _________________________________
Vásárlás időpontja: _____________________________
Vásárlás helye: ________________________________
iii
Biztonsági és a kényelmes
használattal kapcsolatos információk
Biztonsági tudnivalók
Kérjük, gondosan tanulmányozza át az alábbi útmutatást. Későbbi tájékozódás
céljából őrizze meg ezt a dokumentumot. A terméken feltüntetett figyelmeztetéseket
és tudnivalókat mindig vegye figyelembe.
Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaszolóaljzatból. Ne használjon
folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A tisztításhoz használjon vízzel nedvesített
kendőt.
A készülék csatlakoztatásával és leválasztásával kapcsolatos
figyelmeztetések
A tápegységnek az elektromos hálózatra való csatlakoztatása és arról való
leválasztása során kövesse az alábbi útmutatást:
A tápegység telepítését a tápkábelnek az elektromos hálózati aljzatba való
csatlakoztatása előtt végezze el.
A tápegységnek a számítógépről való leválasztása előtt húzza ki a tápkábelt.
Ha a rendszer több áramforrással is rendelkezik, akkor a rendszer tápellátásának
megszüntetését az összes tápegység összes tápkábelének lehúzásával végezze el.
A hozzáférhetőséggel kapcsolatos figyelmeztetések
Győződjön meg arról, hogy a tápkábel csatlakoztatására használt aljzat könnyen
hozzáférhető, és a lehető legközelebb van a készüléket működtető személyhez.
Ha meg kell szakítania a készülék áramellátását, akkor ezt a tápkábelnek az
elektromos aljzatból való kihúzásával tegye meg.
A mellékelt vakkártyákkal kapcsolatos figyelmeztetés
(csak bizonyos modellek esetében)
Amikor Ön kézhez kapja a számítógépet, akkor annak kártyafoglalataiban egy-egy
vakkártya található. A vakkártyák a használaton kívüli foglalatokat védik a portól, a
fémes tárgyaktól és az egyéb szennyeződésektől. Őrizze meg a vakkártyákat, a
későbbiek során még szüksége lehet rájuk.
ELŐVIGYÁZATOSSÁG a hallgatáshoz
Hallása védelme érdekében kövesse ezeket az útmutatásokat.
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, amíg tisztán és kényelmesen nem hallja.
Magyar
A készülék kikapcsolása tisztítás előtt
iv
•
Ne növelje a hangerőt, miután fülei hozzászoktak a hangerőhöz.
•
Hosszabb ideig ne hallgasson nagy hangerővel zenét.
•
A zajos környezet kirekesztésére ne növelje a hangerőt.
•
Csökkentse a hangerőt, ha nem hallja a közelében lévő emberek beszédét.
Figyelmeztetések
Magyar
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne használja a készüléket víz közelében.
Ne helyezze a készüléket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. A készülék
leeshet és súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a készülék megbízható működéséhez szükséges
szellőzést szolgálják, illetve védik a gépet a túlmelegedéstől. A nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad a készüléket
ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezve elzárni. A készüléket
soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, valamint beépíteni, hacsak
nincs biztosítva a megfelelő szellőzése.
Soha ne dugjon a burkolat résein keresztül tárgyakat a készülékbe, mert
veszélyes feszültséget hordozó ponthoz érhet hozzá, vagy rövidzárlatot
okozhat, ami tűzhöz vagy áramütéshez vezethet. Soha ne öntsön folyadékot a
készülékre vagy a készülékbe.
A belső összetevők sérülésének és az akkumulátor szivárgásának elkerülése
érdekében ne helyezze a készüléket rezgő felületre.
Soha ne használja sportolás vagy edzés közben, illetve bármely más olyan
környezetben, ahol a rezgések miatt váratlan rövidzárak alakulhatnak ki,
megrongálódhatnak a motoros eszközök – merevlemez, optikai meghajtó –,
vagy veszélyt jelenthet a lítium ionos akkumulátor.
A készülék alsó oldala, a hálózati adapter és a szellőzőnyílások körüli részek
felforrósodhatnak. A sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg ezeket a
részeket.
A készülék és tartozékai kisméretű alkatrészeket tartalmazhatnak. Tartsa
ezeket távol a gyermekektől.
Az elektromos energia használata
•
•
•
A készüléket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni.
Ha nem biztos abban, hogy milyen feszültség áll rendelkezésére, lépjen
kapcsolatba a kereskedővel vagy a helyi áramszolgáltatóval.
Ne tegyen semmit a hálózati kábelre. Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ a készülékkel, akkor ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóba csatlakoztatott berendezések összesített áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a fali dugaszolóaljzathoz csatlakoztatott berendezések összesített
áramfelvétele nem haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
v
•
•
Az elektromos dugaljat, elosztót vagy csatlakozót ne terhelje túl túlságosan sok
készülék csatlakoztatásával. Az összesített áramfelvétel ne haladja meg a
mellékáramkör névleges teljesítményének 80 százalékát. Ha elosztót használ,
akkor a terhelés ne haladja meg az elosztó névleges terhelhetőségének
80 százalékát.
A készülék hálózati adaptere háromerű, földelt dugóval van ellátva. A dugó
csak földelt elektromos aljzatba illeszkedik. A hálózati adapter csatlakoztatása
előtt győződjön meg arról, hogy az elektromos dugalj megfelelően földelve van.
Földeletlen dugaljba ne csatlakoztassa a dugót. Ha tanácsra van szüksége,
forduljon villanyszerelőhöz.
Megjegyzés: A földelő érintkező a közeli egyéb elektromos eszközök
által generált, a készülék teljesítményét esetlegesen rontó zaj ellen is
jó védelmet biztosít.
•
A készülék széles feszültségtartományban működtethető (100 és 120, illetve
220 és 240 V közötti feszültségű váltakozó árammal). A készülékhez mellékelt
tápkábel megfelel a vásárlási országban vagy területen hatályos előírásoknak.
Ha más országban vagy területen szeretné működtetni a készüléket, akkor
használjon az adott helyen érvényes előírásoknak megfelelő tápkábelt.
A tápkábellel kapcsolatban további információt a viszonteladóktól és a
szolgáltatóktól kaphat.
A készülék szervizelése
Ne kísérletezzen a termék javításával, mert a felnyitással vagy a burkolat
eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki magát.
Bízzon minden javítást a szerviz szakképzett munkatársaira.
A következő esetekben húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját, és forduljon a
szerviz szakképzett munkatársaihoz:
•
Ha a hálózati kábel vagy a csatlakozó sérült vagy meghorzsolódott.
•
Ha folyadékot öntöttek a készülékbe.
•
Ha a készüléket esőnek vagy víznek tették ki.
•
Ha a készüléket leejtették vagy a burkolata megsérült.
•
Ha a készülék működésében olyan jelentős változás állt be, ami javítás
szükségességére utal.
•
Ha a készülék – a kezelési utasítás betartása mellett – nem működik
megfelelően.
Magyar
Figyelem! A földelő érintkező a biztonságot szolgálja. Megfelelő
földelés nélküli elektromos dugalj használata áramütéshez és/
vagy sérüléshez vezethet.
vi
Megjegyzés: Csak azokat a beállításokat módosítsa, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel az egyéb beállítások módosítása
károsodáshoz vezethet, és szakképzett technikus számára is
hosszan tartó munkát jelenthet a normál működési körülmények
visszaállítása.
Magyar
Útmutatás az akkumulátor biztonságos használatához
A notebook lítium ionos akkumulátort tartalmaz. Ne használja nedves vagy
korróziókeltő környezetben. Ne tegye a készüléket hőforrásra vagy hőforrás
közelébe, magas hőmérsékletű helyre, közvetlen napfényre, mikrohullámú sütőbe,
nagynyomású tárolóba, illetve ne tárolja és ne hagyja ilyen helyen, továbbá ne tegye
ki 60°C (140°F)-nál nagyobb hőmérsékletnek. Ha figyelmen kívül hagyja a fenti
útmutatást, akkor az akkumulátorból sav szivároghat, az akkumulátor felforrósodhat,
felrobbanhat vagy meggyulladhat, ami sérüléshez és/vagy anyagi kárhoz vezethet.
Ne szúrja fel, ne nyissa ki és ne szerelje szét az akkumulátort. Ha az akkumulátor
szivárog, és Ön érintkezésbe kerül a kiszivárgott folyadékkal, akkor gondosan
öblítse le vízzel, majd azonnal forduljon orvoshoz. Biztonsági okokból és az
akkumulátor élettartamának növelése céljából az akkumulátor csak 0°C (32°F) és
40°C (104°F) közötti hőmérsékleten tölthető.
Az új akkumulátorok csak két-három teljes feltöltés és lemerítés után érik el a
maximális teljesítményüket. Az akkumulátor több száz alkalommal is feltölthető és
lemeríthető, de idővel csökken a teljesítménye. Ha az akkumulátoros üzemidő
érzékelhetően rövidebbé válik a megszokottnál, akkor vásároljon új akkumulátort.
Kizárólag jóváhagyott akkumulátort használjon, és kizárólag a készülékhez
jóváhagyott töltővel végezze az akkumulátor töltését.
Az akkumulátort csak az eredeti céljára használja. Soha ne használjon sérült töltőt
vagy akkumulátort. Ne zárja rövidre az akkumulátort. Rövidzár akkor keletkezhet, ha
valamilyen fémtárgy, például érme, iratkapocs vagy toll rövidre zárja az akkumulátor
pozitív (+) és negatív (-) érintkezőjét. (Az akkumulátor érintkezői a fémből készült
csíkok.) Erre például akkor kerülhet sor, ha zsebben vagy tárcában visz magával
tartalék akkumulátort. A rövidzár miatt megrongálódhat az akkumulátor és a
rövidzárt okozó tárgy.
Az akkumulátor élettartama és kapacitása csökkenhet, ha az akkumulátor forró vagy
hideg helyen, például nyáron vagy télen zárt gépkocsiban marad. Mindig próbálja
15°C és 25°C (59°F és 77°F) közötti hőmérsékleten tartani az akkumulátort. A túl
forró vagy túl hideg akkumulátor alkalmatlan lehet a készülék áramellátására, még
akkor is, ha teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítményét különösen a
fagypont alatti hőmérséklet rontja.
Ne dobja tűzbe az akkumulátort, mert felrobbanhat. Az akkumulátor sérülés
hatására is felrobbanhat. Az elhasznált akkumulátoroktól a helyi jogszabályokat
betartva szabaduljon meg. Ha lehetséges, gondoskodjon az akkumulátor
újrahasznosításáról. Ne dobja ki az akkumulátort a háztartási hulladékkal együtt.
A vezeték nélküli készülékek érzékenyek lehetnek az akkumulátor miatt jelentkező
interferenciára, amely befolyásolhatja a teljesítményüket.
vii
Az akkumulátor cseréje
A hordozható számítógép lítium akkumulátorral működik. Az akkumulátort kizárólag
a készülékhez mellékelttel azonos típusúra cserélje le. Másfajta akkumulátor
használata tűzveszéllyel vagy robbanásveszéllyel járhat.
Figyelem! Az akkumulátorok helytelen használat esetén
felrobbanhatnak. Ne szedje szét és ne dobja tűzbe őket!
A gyermekektől tartsa távol. A használt akkumulátorok
hulladékkezelésekor kövesse a helyi szabályozásokat.
Vigyázat: A készülék lézeres eszközt tartalmaz, és ennek alapján 1-ES OSZTÁLYÚ
LÉZERES TERMÉKNEK minősül. Ha rendellenességet észlel a készülék
működésében, forduljon a legközelebbi HIVATALOS szervizközponthoz.
A lézersugárral való közvetlen érintkezés elkerülése érdekében ne nyissa fel a
készülék házát.
CLASS 1 LASER PRODUCT
CAUTION: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT
LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS
D’OUVERTURE. EVITTER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.
LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1
VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG
GEÖFFNET NICHT DEM STRAHLL AUSSETZEN
PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I
ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE
EXPONERSE A LOS RAYOS.
ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.
VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÅTEILYLLE.
VARNING: LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD ÅLÅ TUIJOTA
SÅTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN
VARNING: LASERSTRÅLNING NAR DENNA DEL ÅR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I
STRÅLEN
ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I
STRÅLEN
A telefonvonalakkal kapcsolatos biztonsági tudnivalók
•
•
A berendezés javításakor vagy szétszerelésekor mindig ki kell húzni
telefoncsatlakozót a fali aljzatból.
Ne használja a telefont (hacsak nem vezeték nélküli típus) villámlás idején.
A villámlás miatt fennáll a közvetett elektromos áramütés veszélye.
Magyar
Az optikai meghajtóra vonatkozó figyelmeztetés
(csak bizonyos modellek esetében)
viii
Figyelem! Az összetevők hozzáadásakor vagy cseréjekor
biztonsági okokból ne használjon nem megfelelő alkatrészeket.
A vásárlási lehetőségekről kérjen tájékoztatást a viszonteladótól.
Magyar
Üzemeltetési környezet
Figyelem! Biztonsági okokból kapcsolja ki az összes vezeték
nélküli, rádiós átvitelt végző eszközt, ha a hordozható
számítógépet az alábbi körülmények között használja. Ilyen
eszköz többek között, de nem kizárólagosan a vezeték nélküli
hálózati csatoló, a Bluetooth-csatoló és a 3G kommunikációs
csatoló.
Mindig tartsa be az adott területen érvényes előírásokat, és mindig kapcsolja ki a
készüléket, ha a használata tiltott, illetve interferenciát vagy kárt okozhat.
A készüléket csak a normál használati helyzetben működtesse. Normál használat
mellett, illetve az antennáját az emberi testtől legalább 1,5 cm-re helyezve a
készülék megfelel a rádiófrekvenciás hatásoknak való kitételre vonatkozó
előírásoknak. A készüléket tartsa távol a fémtárgyaktól, és a testétől mindig tartsa
legalább a fent említett távolságra. Az adatfájlok és az üzenetek sikeres átviteléhez
az eszköznek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben
késlekedhet az adatfájlok és az üzenetek továbbítása, amíg ilyen kapcsolat
elérhetővé nem válik. Ügyeljen arra, hogy az átvitel befejezéséig betartsa a fenti, a
távolságtartásra vonatkozó előírásokat. A készülék egyes részei mágnesesek. A
készülék magához vonzhatja a fémes anyagokat. A hallókészüléket viselő
személyek ne tartsák a hallókészülékkel ellátott fülökhöz a készüléket.
Ne helyezzen bankkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt a készülék
közelébe, mert ezzel a rajta tárolt információk törlését okozhatja.
Orvosi készülékek
A rádiós átvitelt végző eszközök, például a vezeték nélküli telefonok használata
miatt zavarok jelentkezhetnek az elégtelen védelemmel ellátott orvosi készülékek
működésében. Ha bármilyen kérdése van, illetve meg szeretné tudni, hogy az adott
készülék megfelelő árnyékolással rendelkezik-e a külső rádiófrekvenciás energiával
szemben, akkor forduljon orvoshoz vagy a készülék gyártójához. Az egészségügyi
intézményekben, ha bármilyen erre utaló szabály van érvényben, kapcsolja ki a
készüléket. A kórházakban és az egyéb egészségügyi intézményekben sok helyen
használnak olyan készülékeket, amelyek érzékenyek lehetnek a külső
rádiófrekvenciás hatásokra.
ix
Szívritmus-szabályozók. A szívritmus-szabályozók gyártóinak ajánlásai szerint a
vezeték nélküli készülékek és a szívritmus-szabályozók között az esetleges
interferenciák elkerülése érdekében legalább 15,3 cm-es távolságot kell tartani.
Ezek az ajánlások összhangban vannak a vezeték nélküli technológiákkal
foglalkozó független kutatóintézetek ajánlásaival. A szívritmus-szabályozót használó
személyeknek a következőkre kell ügyelniük:
•
A készüléket mindig legalább 15,3 cm-re kell tartani a szívritmus-szabályozótól.
•
Bekapcsolt állapotban a készüléket nem szabad a szívritmus-szabályozó
közelében hordozni. Ha interferencia fellépése vélelmezhető, akkor ki kell
kapcsolni vagy távolabbra kell helyezni a készüléket.
Járművek
A rádiófrekvenciás jelek zavarhatják a helytelenül beszerelt vagy rosszul árnyékolt
elektronikus rendszerek, például az elektronikus befecskendező rendszerek, az
elektronikus blokkolásgátló fékrendszerek, az elektronikus sebességszabályozók és
a légzsákrendszerek működését. További információt a jármű vagy az utólagosan
beszerelt készülék gyártójától, illetve annak képviselőjétől kaphat. A készülék
javítását vagy járműbe való beszerelését csak szakképzett személy végezheti.
A helytelen beszerelés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó
garancia érvénytelenné válását okozhatja. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a jármű
minden vezeték nélküli készüléke helyesen van-e rögzítve, és megfelelően
működik-e. A készülékkel és annak részegységeivel vagy tartozékaival azonos
fülkében, rekeszben ne tároljon gyúlékony folyadékot, gázt vagy egyéb
robbanékony anyagot. Ha légzsákkal felszerelt járműben utazik, akkor ne feledje,
hogy a légzsák nagy erővel nyílhat ki. A légzsák fölé, illetve a légzsák kinyílási
területére ne helyezzen semmilyen tárgyat, ideértve a rögzített és a hordozható
vezeték nélküli készülékeket is. A jármű belterébe hibásan beszerelt vezeték nélküli
készülékek a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhatnak. A készülék
repülőgépen való használata tilos. Mielőtt repülőgépre szállna, kapcsolja ki a
készüléket. A vezeték nélküli eszközöknek a repülőgépen való használata
veszélyeztetheti a repülőgép működését, megzavarhatja a vezeték nélküli
telefonhálózatot, illetve ütközhet a jogszabályok előírásaival.
Magyar
Hallókészülékek. A digitális vezeték nélküli készülékek egy része interferenciát
okoz egyes hallókészülékeknél. Ha interferenciát tapasztal, akkor forduljon a
szolgáltatóhoz.
x
Magyar
Robbanásveszélyes környezetek
Az esetlegesen robbanásveszélyes levegőjű helyeken kapcsolja ki a készüléket, és
vegye figyelembe az összes jelzést és egyéb utasítást. Esetlegesen
robbanásveszélyes levegőjű helyek mindazok, ahol normál esetben a járművek
motorjának leállítására szólítanák fel. Az ilyen helyeken a szikrák robbanást, illetve
személyi sérüléshez, rosszabb esetben halálhoz vezető tüzet okozhatnak.
Az üzemanyagtöltő és a szervizállomások területén kapcsolja ki a notebookot.
Az üzemanyagraktárakban és az -elosztó létesítményekben, a vegyi üzemekben és
a robbantási területeken gondosan tanulmányozza a rádiós készülékek
használatára vonatkozó előírásokat. Az esetlegesen robbanásveszélyes levegőjű
területeket általában – de nem minden esetben – jelöléssel látják el. Ideértendők a
hajók fedélközei, a vegyi szállítási és tároló létesítmények, a cseppfolyósított
földgázt (például propán-butánt) használó járművek, illetve azok a helyek, ahol a
levegő vegyi anyagokat vagy egyéb részecskéket, például port, gabonaport vagy
fémport tartalmaz. Ne kapcsolja be a notebookot azokon a helyeken, ahol tilos a
mobiltelefonok használata, illetve ahol interferenciát vagy egyéb kárt okozhat.
Segélykérő hívások
Figyelmeztetés: A készülékkel nem lehet segélykérő hívást bonyolítani.
Ha segélykérő hívást szeretne indítani, akkor mobiltelefonnal vagy egyéb
telefonrendszerrel kell kezdeményeznie a hívást.
Hulladékkezelési útmutatás
Ha többé már nincs szüksége a készülékre, ne dobja a szemétbe.
A környezetszennyezés csökkentése és a globális környezet leheto
legnagyobb mértékű védelme érdekében kérjük, gondoskodjon a
készülék újrafelhasználásáról. Az elektromos és elektronikus hulladékok
(Waste from Electrical and Electronics Equipment, WEEE) kezelésével
kapcsolatos szabályokról a www.acer-group.com/public/
Sustainability/sustainability01.htm címen talál információkat.
Higanytartalom
A nem-LED háttérvilágítású LCD/CRT monitorral vagy kijelzővel
rendelkező belső égős projektorok illetve elektronikus termékek esetén:
Az ebben a termékben található fényforrás/fényforrások higanyt
tartalmaznak, és a helyi, állami vagy szövetségi jogszabályok előírásai
szerint újra kell hasznosítani őket. További információkat az Electronic
Industries Alliance www.eiae.org című webhelyén talál. Ha a fényforrások
újrahasznosításával kapcsolatban további tájékoztatást szeretne kapni, látogasson
el a www.lamprecycle.org webhelyre.
xi
ENERGY STAR
Az Acer ENERGY STAR minősítéssel ellátott termékeivel a
szolgáltatások és a teljesítmény terén tett lemondások nélkül nyílik
lehetőség az energiamegtakarításra, ezáltal a takarékoskodásra és
a környezet védelmére. Az Acer büszke arra, hogy termékei
ENERGY STAR minősítéssel vannak ellátva.
Az Acer ENERGY STAR minősítéssel ellátott termékei: (csak bizonyos modellek
esetében)
•
Kevesebb hőt állítanak elő, így kevesebb hűtést igényelnek és melegebb
környezetben is üzemeltethetők.
•
10 és 30 perces késleltetéssel rendre automatikusan átkapcsolnak a
képernyő és a számítógép alvó módjába.
•
Alvás módban a számítógép felébresztéséhez nyomjon meg egy billentyűt
a billentyűzeten, vagy mozgassa meg az egeret.
•
A számítógépek több mint 80%-kal kevesebb energiát fogyasztanak alvó
módban.
Az ENERGY STAR és az ENERGY STAR jelzés az Amerikai Egyesült Államokban
regisztrált jelzés.
A kényelmes használattal kapcsolatos tanácsok
és információk
A számítógép-használók hosszasabb munka után sokszor szem- és fejfájásra
panaszkodnak. A több órán keresztül számítógép előtt dolgozó személyek fizikai
sérülés veszélyének is ki vannak téve. A hosszú munkavégzési időszakok, a
helytelen testtartás, a hibás munkavégzési szokások, a stressz, a rossz
munkakörülmények, a személyes egészségi állapot és egyéb tényezők jelentős
mértékben növelik a fizikai sérülés veszélyét.
A helytelen számítógép-használat kéztőcsatorna szindróma, íngyulladás, ínburokgyulladás vagy egyéb mozgásszervi panaszok kialakulásához vezethet.
A következő tünetek jelentkezhetnek a kézben, a csuklókban, a karokban, a vállban,
a nyakban és a hátban:
•
Zsibbadtság, égő vagy bizsergő érzés.
•
Sajgás, fájdalom, nyomásérzékenység.
Magyar
Mi az ENERGY STAR?
Az ENERGY STAR minősítéssel ellátott termékek kevesebb energiát fogyasztanak,
és az Amerikai Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala (U.S. Environmental
Protection Agency) által meghatározott szigorú energiahatékonysági irányelveknek
megfelelve elősegítik az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának mérséklését.
Az Acer elkötelezte magát amellett, hogy világszerte olyan termékeket kínáljon a
vásárlóknak, amelyek kevesebb energiát fogyasztanak, így elősegítik a
takarékosságot és a környezet védelmét. Minél több energiát tudunk megtakarítani a
magasabb energiahatékonyság révén, annál kevesebb üvegházhatást okozó gázt
kell kibocsátanunk, ami által csökkenthető az éghajlatváltozások valószínűsége.
További információ: www.energystar.gov vagy www.energystar.gov/
powermanagement.
xii
•
•
•
Fájás, duzzanat, lüktetés.
Merevség, feszülés.
Hidegség, gyengeség.
Ha a fenti tüneteket tapasztalja, illetve bármilyen más ismétlődő vagy folyamatosan
jelentkező kényelmetlenséget és/vagy fájdalmat érez a számítógép használata
miatt, azonnal forduljon orvoshoz, illetve tájékoztassa a vállalatának egészségügyi
és biztonsági részlegét.
Az alábbi részben a számítógép kényelmesebb használatához talál tanácsokat.
Magyar
A komfortzóna megkeresése
A monitor állását módosítva, lábtartó használatával vagy a szék magasságának
beállításával a lehető legnagyobb kényelemben helyezkedjen el, és keresse meg
saját komfortzónáját. Vegye figyelembe a következő tanácsokat:
•
Ne maradjon túl sokáig ugyanabban a pozícióban.
•
•
•
•
•
•
Lehetőleg ne dőljön előre, és ne hajlítsa hátra magát.
Rendszeresen álljon fel és járkáljon egy kicsit, felszabadítva a combizmait a
nyomás alól.
Rövid szüneteket tartva pihentesse a nyakát és a vállait.
Ne feszítse meg az izmait, ne rántsa meg a vállát.
A külső kijelzőt, a billentyűzetet és az egeret helyesen, kényelmesen elérhető
módon helyezze el.
Ha többet tekint a monitorra, mint a nyomtatott dokumentumokra, akkor a nyak
terhelésének csökkentése érdekében helyezze a monitort az asztal közepére.
Ügyeljen a látására!
A monitor több órán keresztül tartó nézése, a rossz szemüveg vagy kontaktlencse, a
ragyogó fények, a helyiség túl erős megvilágítása, a gyengén fókuszált képernyő, a
kisméretű betűk használata és az alacsony kontrasztú kijelzők megterhelik a
szemet. Az alábbiakban a szem terhelésének csökkentésére adunk javaslatokat.
Szem
Gyakran pihentesse a szemét.
•
•
•
A monitorról elvéve a tekintetét, és egy távoli pontra nézve rendszeresen
tartson szünetet.
Pislogjon gyakran, ezzel megelőzi a szemének kiszáradását.
Kijelző
Tartsa tisztán a kijelzőt.
•
•
•
•
A fejét tartsa a képernyő felső élénél magasabban, így lefelé kell irányítania a
tekintetét, amikor a képernyő kézepére néz.
A kijelző fényerejét és/vagy kontrasztját kényelmes, a szöveg olvasható és a
grafikák tiszta megjelenítését biztosító szintre állítsa be.
A ragyogást és a tükröződéseket a következőkkel csökkentheti:
•
az ablak vagy az egyéb fényforrás felé a képernyő szélét fordítsa,
xiii
•
•
•
függönnyel, redőnnyel vagy napellenzővel csökkentse a helyiség
megvilágítását,
•
•
•
•
használjon irányított megvilágítást,
módosítsa a kijelző betekintési szögét,
használjon ragyogáscsökkentő szűrőt,
használjon képernyőellenzőt, például egy a kijelző felső szélével
párhuzamos kartonlapot.
Kerülje a képernyő kényelmetlen betekintési szögű beállítását.
Ne nézzen huzamosabb ideig az erős fényforrásba.
A következő munkavégzési szokásokat felvéve a számítógép használatát kevésbé
megerőltetővé és termelékenyebbé teheti:
•
Rendszeresen és gyakran tartson szünetet.
•
•
•
Végezzen nyújtógyakorlatokat.
Gyakran szellőztessen.
Tornásszon rendszeresen, tartsa karban az egészségét.
Figyelem! A földelő érintkező a biztonságot szolgálja. Megfelelő
földelés né Javasoljuk, hogy ágyról vagy kanapéról ne használja
a számítógépet. Ha nem tudja az ilyen helyzeteket elkerülni,
akkor csak rövid ideig dolgozzon, rendszeresen tartson szünetet,
illetve végezzen nyújtógyakorlatokat.
Megjegyzés: További információk: "Jogszabályi és biztonsági
tudnivalók" a 66. oldalon.
Magyar
A megfelelő munkavégzési szokások kialakítása
xiv
Az első lépések
Köszönjük, hogy mobil számítástechnikai feladatai elvégzéséhez egy Acer sorozatú
hordozható számítógépet választott!
Útmutatók
Minden segítséget szeretnénk megadni Önnek új Acer gépének használatához,
ezért a következő útmutatókat dolgoztuk ki:
Magyar
Első lépésként a telepítési poszteren szereplő útmutatást követve helyezze
üzembe a számítógépet.
Az TravelMate sorozat Felhasználói kézikönyv az TravelMate terméksorozat
összes tagjára vonatkozó tartalmaz hasznos tudnivalókat. Olyan alapvető
témaköröket tartalmaz mint a billentyűzet és hang, stb. Felhívjuk figyelmét arra,
hogy jellegéből fakadóan a Felhasználói kézikönyv egyes esetekben olyan
funkcióra vagy szolgáltatásra is hivatkozhat, amely a terméksorozatnak csak
bizonyos tagjain érhető el, és amelyet az Ön által megvásárolt típus nem támogat.
Az ilyen eseteket a szövegben a „csak bizonyos modellek esetében” vagy hasonló
megjegyzés jelöli.
A jelen Rövid útmutató ismerteti az Ön új számítógépének alapvető jellemzőit és
funkciót. A számítógép még hatékonyabb használatával kapcsolatban az
TravelMate sorozat Felhasználói kézikönyv. Ez a kézikönyv részletes
információkat tartalmaz például az előre telepített segédprogramokról, az adathelyreállításról, a bővítési lehetőségekről és a hibaelhárításról. Emellett ismerteti a
garanciával kapcsolatos tudnivalókat, valamint a számítógépre vonatkozó általános
szabályokat és biztonsági előírásokat is. A kézikönyv Portable Document Format
(PDF) formátumú, és gyárilag telepítve van a számítógépre. Megnyitásához
kövesse az alábbi lépéseket:
1
Írja be a "Felhasználót" a Startból.
2
Kattintson az Acer Felhasználói kézikönyv.
A számítógép gondozása és tippek a
használathoz
A számítógép be- és kikapcsolása
A számítógép bekapcsolásához egyszerűen nyomja meg, majd engedje fel a
bekapcsoló gombot. A bekapcsoló gomb helyét illetően lásd: a telepítési posztert.
A kikapcsoláshoz az alábbi műveletek egyikét kell elvégeznie:
• Használja a Windows leállítás parancsát: Nyomja meg a Windows billentyű +
<C> kombinációt, kattintson a Beállítások > Áramellátás gombra, majd a
Leállítás gombra.
Ha szüksége van a számítógép rövid ideig tartó leállítására, de nem szeretné
teljeses kikapcsolni, Hibernálás állapotba is helyezheti:
• A bekapcsoló gomb megnyomásával.
xv
Az alvás gyorsbillentyűvel <Fn> + <F4> alvó módba is kapcsolhatja a számítógépet.
Megjegyzés: Ha a számítógépet nem tudja a szokásos módon kikapcsolni,
akkor nyomja meg és négy másodpercnél hosszabb ideig tartsa lenyomva a
bekapcsoló gombot. Ha kikapcsolta a számítógépet és újra be szeretné
kapcsolni, akkor a bekapcsolás előtt legalább két másodpercig várjon.
A számítógép gondozása
Számítógépe kiválóan fogja Önt szolgálni, ha vigyáz rá.
Ne tegye ki a számítógépet közvetlen napsugárzásnak. Ne helyezze hőforrás,
például fűtőtest közelébe.
•
Ne tegye ki a számítógépet 0°C (32°F) alatti vagy 50°C (122°F) feletti
hőmérsékletnek.
•
Ne tegye ki a számítógépet mágneses mező hatásának.
•
Ne tegye ki a számítógépet esőnek vagy nedvességnek.
•
Ne öntsön vizet vagy más folyadékot a számítógépre.
•
Ne tegye ki a számítógépet erős ütésnek vagy rázkódásnak.
•
Ne tegye ki a számítógépet pornak és piszoknak.
•
Ne tegyen semmilyen tárgyat a számítógépre.
•
Ne csapja le a kijelzőt, amikor lehajtja.
•
Soha ne tegye a számítógépet egyenetlen felületre.
A hálózati adapter gondozása
Néhány tanács a hálózati adapter gondozásához:
•
Az adaptert semmilyen más készülékhez ne csatlakoztassa.
•
Ne lépjen rá a hálózati kábelre, és ne tegyen rá súlyos tárgyakat. A hálózati
kábelt és az egyéb kábeleket úgy helyezze el, hogy ne akadályozzák a
környezetében lévő személyek mozgását.
•
Amikor kihúzza a hálózati kábelt, akkor ne a kábelt, hanem magát a
csatlakozót húzza.
•
Hosszabbító kábel használatakor a csatlakoztatott berendezések összesített
névleges áramfelvétele nem haladhatja meg a hálózati kábel névleges
teljesítményét. Az azonos fali dugaszolóaljzatba csatlakoztatott berendezések
összesített névleges áramfelvétele nem haladhatja meg a biztosíték névleges
teljesítményét.
Magyar
•
xvi
Az akkumulátor gondozása
Magyar
Néhány tanács az akkumulátor gondozásához:
•
Csere esetén csak azonos típusú akkumulátort használjon. Az akkumulátor
eltávolítása vagy cseréje előtt kapcsolja ki a számítógépet.
•
Ne próbálja kibontani az akkumulátort. A gyermekektől tartsa távol.
•
Az elhasznált akkumulátoroktól a helyi jogszabályokat betartva szabaduljon
meg. Ha lehetséges, gondoskodjon az akkumulátor újrahasznosításáról.
Tisztítás és javítás
A számítógép tisztításakor kövesse az alábbi lépéseket:
1
Kapcsolja ki a számítógépet, és vegye ki az akkumulátorcsomagot.
2
Húzza ki a hálózati adaptert.
3
Puha, nedves kendőt használjon. Ne használjon folyékony vagy hajtógázos
tisztítószert.
Ha az alábbiak valamelyike történik:
•
A számítógépet leejtették vagy a burkolata megsérült.
•
A számítógép nem működik megfelelően.
Lásd: "Gyakran ismétlődő kérdések" a 56. oldalon.
Biztonsági tudnivalók
Az optikai meghajtóra vonatkozó figyelmeztetés
(csak bizonyos modellek esetében)
Üzemeltetési környezet
Orvosi készülékek
Járművek
Robbanásveszélyes környezetek
Segélykérő hívások
Hulladékkezelési útmutatás
A kényelmes használattal kapcsolatos tanácsok
és információk
Az első lépések
Útmutatók
A számítógép gondozása és tippek a használathoz
A számítógép be- és kikapcsolása
A számítógép gondozása
A hálózati adapter gondozása
Az akkumulátor gondozása
Tisztítás és javítás
Érintőpad
Alapvető tudnivalók az érintőpadról
Az érintőpadhoz használható mozdulatok
A billentyűzet használata
Zároló billentyűk és a beépített numerikus billentyűzet
iii
iii
vii
viii
viii
ix
x
x
x
xi
xiv
xiv
xiv
xiv
xv
xv
xvi
xvi
1
1
1
3
3
Gyorsbillentyűk
4
Windows billentyűk
5
Acer ProShield
Áttekintés
A ProShield telepítése
Személyi Biztonsági Meghajtó
Hitelesítés kezelő
Ujjlenyomat felismerés*
6
6
6
7
8
9
Adatvédelem
Adateltávolítás
9
10
Acer Office Manager
11
Acer Office Manager konzol
Irányítópult
Kliens kezelő
Irányelvek
Eszközök
Feladatütemező
Beállítások
11
11
12
13
14
15
15
Tartalom
Biztonsági és a kényelmes használattal
kapcsolatos információk
Helyreállítás
Biztonsági mentés készítése
Biztonsági másolat késztése a meghajtókról
és alkalmazásokról
A rendszer helyreállítása
17
17
19
21
Meghajtók és alkalmazások újratelepítése
Visszatérés korábbi rendszer-pillanatképhez
A rendszer gyári beállításainak visszaállítása
Helyreállítás Windowsból
Helyreállítás biztonsági másolatból
21
23
24
24
27
Váltás Windows 8-ra vagy Windows 7-re
30
Váltás Windows 8-ra
Váltás Windows 7-ra
BIOS beállítások módosítása
Váltás Windows 7 és 8 között a
rendszerindítás során
Energiagazdálkodás
Energiamegtakarítás
Akkumulátor
Az akkumulátor jellemzői
Az akkumulátor töltése
Az akkumulátor élettartamának optimalizálása
Az akkumulátor töltési szintjének ellenőrzése
Az akkumulátor lemerülésére
vonatkozó figyelmeztetés
Az akkumulátor behelyezése és eltávolítása
Utazás Számítógépével
Lekapcsolás az asztali munkahelyről
Mozgatás
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával a megbeszélésekre
A számítógép hazaszállítása
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával
További óvintézkedések
Otthoni iroda felállítása
Utazás a számítógéppel
30
31
32
33
34
34
36
36
36
37
38
38
38
40
40
40
40
41
41
41
41
41
42
42
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával
További óvintézkedések
42
42
42
Nemzetközi utazás a számítógéppel
43
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával
További óvintézkedések
43
43
43
Kis hatótávolságú kommunikáció (NFC)
44
Az NFC engedélyezése a számítógépen
Kapcsolati adatok elküldése
Információ fogadása NFC-vel
44
44
45
Bővítés kiegészítőkkel
46
Csatlakozási lehetőségek
46
Csatlakozás egy hálózathoz
47
Beépített hálózati csatoló
47
Vezeték nélküli hálózatok
48
Kapcsolódás az Internethez
Vezeték nélküli hálózatok
48
48
ExpressCard
IEEE 1394 port
HDMI
Universal Serial Bus (USB)
DVD filmek lejátszása
Memória bővítés
BIOS segédprogram
49
50
51
52
53
54
55
Rendszerindítási sorrend
Jelszavak megadása
55
55
Gyakran ismétlődő kérdések
56
Szervizszolgáltatás kérése
Hibaelhárítás
57
59
Hibaelhárítási tanácsok
Hibaüzenetek
59
59
Tippek és tanácsok a Windows 8 használatához
Három új elem van, melyet ajánlott észben tartania:
Hogyan férhetek hozzá a gombokhoz?
Hogyan jutok a Start pontba?
Hogyan válthatok az alkalmazások között?
Hogyan kapcsolhatom ki a számítógépem?
Miért van új interfész?
Hogyan oldhatom fel a számítógépem?
Hogyan szabhatom testre a számítógépem?
Úgy szeretném használni a Windows-t,
amihez korábban hozzászoktam /
kérem vissza az asztalomat!
Hol találhatók az alkalmazások?
Mi az a Microsoft azonosító (fiók)?
Hogyan adhatok hozzá kedvencet az
Internet Explorerhez?
Hogyan kereshetek Windows frissítéseket?
Hol kaphatok további információt?
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
61
61
61
61
61
61
62
62
62
63
63
64
65
65
65
66
1
Érintőpad
Alapvető tudnivalók az érintőpadról
Az érintőpadhoz használható mozdulatok
A Windows 8 és számos alkalmazás támogatja az egy vagy több ujjal
végrehajtható mozdulatokat.
Megjegyzés: Az érintőpad mozdulatainak támogatása függ az aktív
alkalmazástól.
Ezzel lehetővé válik az alkalmazások kontrollja néhány egyszerű mozdulattal,
mint például:
• Húzás szélről befelé: Hozzáférés a Windows
eszközökhöz az érintőpad közepe felé
húzással jobbról, balról vagy fentről.
• Húzás jobb oldalról befelé: A gombok
bekapcsolása.
• Húzás lefelé fentről: Az alkalmazás parancsok bekapcsolása.
• Húzás bal oldalról befelé: Visszalépés az előző alkalmazásra.
Magyar
Az érintőpad vezérli a nyilat (vagy „kurzort”) a képernyőn. Ha áthúzza az
ujját az érintőpadon, a kurzor követi ezt a mozdulatot.
A kiválasztási és végrehajtási műveleteket az érintőpad szélén, a bal és a jobb
oldalon található gombot lenyomva végezheti el. Ez a két terület hasonló, mint
az egér jobb és bal gombja. Az érintőpadon való koppintás megfelel a bal
gombbal való kattintásnak.
Megjegyzés: Az érintőpad az ujj mozgására érzékeny. ezért minél
könnyedebb az érintés, annál jobban reagál.
Kérjük, tartsa tisztán és szárazon az érintőpadot és az ujjait.
A kurzort bizonyos alapvető mozdulatok vezérlik:
• Egy ujj csúsztatása: A kurzor mozgatásához húzza végig az
ujját az érintőpadon.
• Egyujjas érintés: Ujjával érintse meg az érintopadot, azaz
csináljon egy "kattintást", így kiválaszthat, vagy elindíthat
elemeket. Dupla érintés vagy dulpa "kattintás" elvégzéséhez gyorsan
ismételje meg az érintő mozdulatot.
• Elhúzás: Nyomja le, és tartsa lenyomva a választógomb bal oldalát, vagy
koppintson kétszer bárhová az érintőpadon, majd a másik ujját húzza át az
érintőpadon, így egy adott terület összes elemét kiválasztja.
2
Magyar
• Két ujj csúsztatása: Ügyes görgetést végezhet a weboldalakon,
dokumentumokon és lejátszási listákon át, ha két ujját az
érintőlapra helyezi és bármely irányba mozgatja egyszerre a
kettőt.
• Két ujj széthúzása: Képek, térképek és dokumentumok
nagyítása és kicsinyítése (zoom in/out) egy egyszerű ujjhüvelykujj mozdulattal.
Érintőpad
3
A billentyűzet használata
Megjegyzés: A jelen fejezetben közölt információ elképzelhető, hogy az Ön
számítógépére nem vonatkozik.
A billentyűzet teljes méretű billentyűkkel, beágyazott numerikus billentyűzettel,
külön kurzorbillentyűkkel, zároló (lock) billentyűkkel, Windows billentyűkkel és
különleges billentyűkkel rendelkezik.
A billentyűzetnek három zároló billentyűje van, ezekkel egy-egy funkciót lehet
be- és kikapcsolni.
Zároló billentyű
Leírás
Caps Lock
Amikor a Caps Lock be van kapcsolva, minden betűkarakter
nagybetűként jelenik meg.
Num Lock
<Fn> + <F11>
Amikor a NumLk be van kapcsolva, a beágyazott billentyűzet
numerikus üzemmódban működik. A billentyűk számológépként
működnek (a számtani műveletekkel: +, -, * és / együtt). Akkor
használja ezt az üzemmódot, ha sok numerikus adatot kíván
bevinni. Ennél jobb megoldás a külső numerikus billentyűzet
használata.
Scroll Lock
<Fn> + <F12>
Amikor a Scr Lk be van kapcsolva, akkor a képernyő tartalma a
felfelé vagy a lefelé mutató nyíllal jelölt billentyű megnyomásakor
egy sorral feljebb vagy lejjebb gördül. A Scr Lk egyes
alkalmazásoknál nem működik.
A beágyazott numerikus billentyűzet úgy működik, mint egy asztali numerikus
billentyűzet. A billentyűk funkcióját a jobb felső sarkukban lévő, kisméretű
karakterek jelölik. A billentyűzet feliratozásának egyszerűsítése érdekében a
kurzorvezérlő szimbólumok nincsenek feltüntetve a billentyűkön.
Az elérni kívánt
funkció
A beágyazott
billentyűzet
számbillentyűi
Num Lock be
Num Lock ki
A számokat a megszokott
módon gépelje be.
A beágyazott
billentyűzet
kurzorvezérlő billentyűi
A kurzorvezérlő billentyűk
használata közben tartsa
lenyomva a <Shift> billentyűt.
A kurzorvezérlő billentyűk
használata közben tartsa
lenyomva az <Fn>
billentyűt.
A billentyűzet normál
billentyűi
Miközben a beágyazott
billentyűzeten gépel, az <Fn>
billentyűt tartsa lenyomva.
A betűket a megszokott
módon gépelje be.
Magyar
Zároló billentyűk és a beépített numerikus
billentyűzet
4
A billentyűzet használata
Gyorsbillentyűk
A számítógép a legtöbb beállítás elérését gyorsbillentyűkkel vagy
billentyűkombinációkkal teszi lehetővé; ilyen például a képernyő fényereje és a
hangerő.
Gyorsbillentyű használatához nyomja le és tartsa lenyomva az <Fn> billentyűt,
a billentyűkombináció másik billentyűjét csak ezt követően nyomja le.
Magyar
Gyorsbillentyű
Ikon
Funkció
Leírás
A számítógép kommunikációs
moduljainak be- és kikapcsolására
használható. (A kommunikációs
modulok konfigurációtól függően
eltérők lehetnek.)
<Fn> + <F3>
Kommunikácós
billentyűt
<Fn> + <F4>
Alvás
<Fn> + <F5>
A kijelző be- és
kikapcsolása
<Fn> + <F6>
A kijelző
kikapcsolása
<Fn> + <F7>
Az érintőpad
átkapcsolása
<Fn> + <F8>
Hangszóró be- és
kikapcsolása
Be- és kikapcsolja a hangszórókat.
<Fn> + <F11>
NumLk
Segítségével be- és kikapcsolható
a beépített számbillentyűzet (csak
bizonyos modellek esetében).
<Fn> + < >
Fényerő növelése
Növeli a kijelző fényerejét.
<Fn> + < >
Fényerő
csökkentése
Csökkenti a kijelző fényerejét.
<Fn> + < >
Hangerő növelése Növeli a hangerőt.
<Fn> + < >
Hangerő
csökkentése
<Fn> + <Home>
Lejátszás/Szünet
<Fn> + <Pg Up>
Leállítás
<Fn> + <Pg Dn>
Előző
Visszalépés az előző médiafájlra.
<Fn> + <End>
Következő
Ugrás a következő médiafájlra.
A számítógépet alvó üzemmódba
helyezi.
Vált a következő megjelenítési
módok között: kijelző, külső monitor
(ha csatlakoztatva van), illetve
mindkettő.
Kikapcsolja a kijelző
háttérvilágítását, ezzel energiát
takarítva meg. A háttérvilágítás
bármely billentyű megnyomására
visszakapcsol.
A beépített érintőpad be- és
kikapcsolását teszi lehetővé.
Csökkenti a hangerőt.
A kijelölt médiafájl lejátszása vagy
lejátszásának szüneteltetése.
A kijelölt médiafájl lejátszásának
leállítása.
5
Windows billentyűk
A billentyűzetnek két olyan gombja van, amely windowsos funkciókat lát el.
Billentyű
Windows
billentyű
Alkalmazás
billentyű
Leírás
Ha egyedül ezt nyomja meg, visszatér a Start képernyőre.
Más billentyűkkel együtt használva speciális funkciókat is képes
ellátni, kérjük olvassa el a Windows Súgót.
A billentyű lenyomásának ugyanaz a hatása, mint a jobb
egérgombbal történő kattintásnak, azaz megnyitja az
alkalmazás helyi menüjét.
Magyar
6
Acer ProShield
Acer ProShield
Megjegyzés: Csak a kiválasztott modellek esetén.
Magyar
Áttekintés
Átfogó biztonsági megoldás, az Acer ProShield beágyazott biztonsági
megoldást kínál az alább felsorolt gyenge pontokon:
• Az eszköz megvédése a jogosulatlan hozzáférések ellen
• A lokális tárhely védelme
• A hálózat biztosítása
Az Acer ProShield öt olyan modult tartalmaz, melyek megvédik az eszközt a
jogosulatlan hozzáféréstől és behatolástól.
• Hitelesítés kezelő – Jelszó, Ujjlenyomat-felismerés (ha számítógépe
rendelkezik ujjlenyomat-olvasóval), Online fiókok konfigurációja
• Rendszerindítás előtti hitelesítés – Rendszerindítási szekvencia és eszközbiztonság
• Adatvédelem – Személyi biztonsági meghajtó, fájl és mappa kódolás
• Adat eltávolítás - Adatmegsemmisítő
• Információ – A szoftver névjegye
A ProShield telepítése
A ProShield első futtatásakor egy telepítési útmutató segíti Önt a ProShield
paramétereinek beállításában. Az indításhoz kattintson a Start gombra. Be
kell állítania egy jelszót, és létrehozhatja a Személyi biztonsági meghajtót.
7
Megjegyzés: Olyan jelszót válasszon mely Ön számára könnyen
megjegyezhető, de nehéz megfejteni. Ne használjon olyan szavakat,
melyek szótárakban megtalálhatóak. Azt javasoljuk, hogy használjon betűk
és számok kombinációjából álló jelszót.
Magyar
Ha beállította a jelszót, kattintson a Következő gombra és folytassa a
Személyi Biztonsági Meghajtó beállításával, vagy kattintson a Befejezés
gombra a varázslóból való kilépéshez.
Személyi Biztonsági Meghajtó
A Személyi Biztonsági Lemez (PSD) az Ön merevlemezének egy biztonságos
része ahova fájlokat menthet el. A PSD-hez kizárólag jelszóval, vagy
ujjlenyomat hitelesítéssel férhet hozzá.
8
Acer ProShield
Magyar
Amikor befejeződött a telepítés a ProShield Console-ban kezelheti
számítógépét, vagy módosíthatja beállításait.
A módosításokhoz használja a bal oldani menüt.
Hitelesítés kezelő
Itt állíthatja be és kezelheti hitelesítéseit, ideértve a rendszerindítás előtti
jogosultság-ellenőrzést is.
Itt módosíthatja ProShield és Windows jelszavait, rögzíthet ujjlenyomatokat,
kezelheti online fiók információit, és biztonsági mentéseket vagy
visszaállításokat készíthet hitelesítési információiról.
9
Ujjlenyomat felismerés*
* (amennyiben számítógépe rendelkezik ujjlenyomat-olvasóval)
Ujjlenyomat-olvasó segítségével védheti számítógépét a jogosulatlan
hozzáféréstől. Rögzítsen kettő vagy több ujjlenyomatot, amelyet jelszó helyett
használhat indításkor a számítógép feloldásához.
Magyar
További információért kattintson a Regisztrációs oktatóanyag gombra.
Adatvédelem
Itt állíthatja be a fájlok kódolását és dekódolását és kezelheti Személyes
biztonsági meghajtóját.
10
Acer ProShield
Adateltávolítás
Magyar
Itt választhatja ki a merevlemezről teljesen eltávolítandó fájlokat. A
fájlmegsemmisítő felülírja az adatokat, így lehetetlenné teszi a visszaállítást.
Vigyázat: Győződjön meg róla, hogy csak a megsemmisítendő
információkat válassza ki. A megsemmisített fájl, vagy mappa
visszaállítása nem lehetséges.
11
Acer Office Manager
Megjegyzés: Csak a kiválasztott modellek esetén.
Az Acer Office Manager egy monitorozási és hozzájárulás kezelési eszköz,
mely lehetővé teszi, hogy a rendszergazdák távolról kezeljék és frissítsék a
számítógépeket. A szoftvercsomag két összetevőből áll: Acer Office Manager
konzol és Acer Office Manager kliens.
Acer Office Manager konzol
Irányítópult
Ha befejezte a beállítás lépéseit, megjelenik az Irányítópult, ahol megtekintheti
a csatlakoztatott kliensek, az online kliensek és az offline kliensek számát.
Kliens hozzáadásához válassza ki az adott klienst az Új kliens pontban, majd
kattintson a Hozzáadás gombra.
Tanács: Kattintson a Kliens gombra az Új kliens pontban, hogy minden
megtalált klienst kijelöljön.
Magyar
A Konzol alkalmazás lehetővé teszi, hogy egy számítógépről kezelje a
csatlakoztatott klienseket. A konzol elindításához a Windows 8 alatt
egyszerűen kezdje el begépelni az „Office Manager Console” kifejezést. Azt is
megteheti, hogy Asztal módban kattint az Acer Office Manager Console
opcióra.
A Konzol első indításakor a program jelszó beállítását kéri, valamint kéri egy
e-mail cím megadását az értesítésekhez.
Megjegyzés: A jelszónak 8 – 31 karakter közötti hosszúságúnak kell
lennie, és tartalmaznia kell minimum egy számjegyet, egy nagybetűt és egy
kisbetűt.
12
Acer Office Manager
Magyar
Az Értesítési területen láthatja a kezelt kliensekre vonatkozó összes érkezett
üzenetet, ide értve a hardver és a szoftver eltávolításáról szóló információkat,
láthatja, ha a kliens használatban van, vagy ha a kliens a meghatározott időnél
tovább használaton kívül van.
Kliens kezelő
A Kliens kezelő oldalon megtekintheti a Konzol programmal kezelt összes
klienst. Duplán kattintva az ikonra megtekintheti az adott kliens
rendszerinformációit.
A könnyebb kezelés érdekében csoportosíthatja a klienseket. Például
létrehozhat egy csoportot az admin személyzetnek, míg egy másikat az
értékesítési alkalmazottaknak. A csoport létrehozásához és kliens csoporthoz
adásához kattintson a kliensek listája feletti + jelre.
13
Megjegyzés: Az egyes kliensek csak egy csoporthoz adhatók hozzá.
Irányelvek
Beállíthat irányelveket, melyek a kiválasztott kliensekre vagy klienscsoportokra
vonatkoznak. Új irányelv hozzáadásához kattintson a + jelre.
Magyar
Fül
Általános
Biztonság
Energiaellátási
beállítások
Elem
Funkció
Háttérkép
Állítson be háttérképet, melyet az összes
kliensre alkalmaz.
Képernyőkímélő
Állítson be képernyőkímélőt, melyet az összes
kliensre alkalmaz.
Kezdőoldal
Állítsa be, mely kezdőoldal nyílik meg az
Internet Explorer elindításakor.
Automatikus
lejátszás
engedélyezése
Engedélyezze vagy tiltsa le az Automatikus
lejátszást külső eszközök vagy CD- /
DVD-ROM-ok esetén.
IE biztonsági
beállítások
engedélyezése
Határozza meg az Internet Explorer biztonsági
beállításait.
A felhasználói fiók
irányelvek
meghatározása
Állítsa be a felhasználói jelszavakra vonatkozó
irányelveket, mint a jelszó minimális hossza, a
jelszó érvényessége és a kizárási
paraméterek.
Határozza meg az energiaellátási
beállításokat.
14
Acer Office Manager
Fül
Magyar
BIOS
Eszköz
Elem
Funkció
BIOS felügyelői
jelszó
Állítsa be a BIOS felügyelői jelszót. Ha a jelszó
már létezik, módosítás előtt meg kell adnia azt.
BIOS felhasználói
jelszó
Állítsa be a BIOS felhasználói jelszót. Ha egy
jelszó már létezik, a Felhasználói jelszó
módosítása előtt meg kell adnia azt vagy a
Felügyelői jelszót.
A rendszerindítási
sorrend
beállításainak
módosítása
Módosítsa a rendszer elindítását végző
eszközök sorrendjét.
Engedélyezze vagy tiltsa le a notebook
számítógépeken használt eszközöket.
Megjegyzés: Az Eszköz fülön lévő elemeket az asztali számítógépek nem
támogatják. Ha olyan irányelvet állít be, mely ezen a fülön lévő elemeket
tartalmazza, és telepíti az irányelvet az asztali számítógépre, a rendszer
mellőzi a beállításokat.
Eszközök
Az Eszközök oldal bemutatja a kezelt kliensek gyors áttekintését és az egyes
rendszerek hardver és szoftver eszközeit. Azt is láthatja, hogy mely
javításokat alkalmazták az egyes rendszerek esetén.
Válassza ki a megfelelő rendszer modellt a Modell legördülő listáról. Tovább
finomíthatja az operációs rendszer keresést az Operációs rendszer legördülő
menüben. A felfedett kliensek listázva megjelennek.
Ha szeretné az eredményeket Excel táblázatba exportálni, kattintson az
Eredmények exportálása gombra vagy a
ikonra. Ekkor a rendszer
rákérdez, hová szeretné menteni a fájlt és mi legyen a fájl neve.
15
Feladatütemező
A Feladatütemező oldalon beállíthatja a menetrendet a kiválasztott irányelvek
rendszeres alkalmazásához. Új feladat hozzáadásához kattintson a + jelre.
Magyar
Meg kell adnia egy Feladat nevet, ki kell választania a Gyakoriságot, Időt,
Dátumo, Műveletet, a telepíteni szándékozott Irányelveket (ha van), és az egy
vagy több csoportot és a klienst.
Amikor megadta a szükséges információkat, kattintson a Mentés gombra.
Beállítások
A Beállítások oldalon a preferenciáinak megfelelően módosíthatja a
beállításokat.
Fül
Adminisztrációs
beállítások
Elem
Funkció
Jelszóbeállítások
szerkesztése
Az Acer Office Manager konzol jelszavó
módosítása.
E-mail beállítások
Állítson be egy e-mail fiókot az e-mail
értesítések fogadására.
16
Magyar
Fül
Acer Office Manager
Elem
Funkció
Preferált
beállítások
Állítsa be a program indítási és zárolási
preferenciáit.
Értesítési
beállítások
Állítsa be, hogy milyen idővel kapcsolatos
értesítések jelenjelek meg az
Irányítópulton.
Adatok áttelepítése
Exportálja az Acer Office Manager konzol
beállításokat másik gépen történő
használathoz.
Tanúsítvány
Új tanúsítvány
létrehozása
Hozzon létre egy tanúsítványt, melyet
másik gépre importálhat. A tanúsítványok
biztosítják, hogy a kliens kezelése csak
egy konzolról lehetséges.
Tanúsítvány
importálása
Importáljon tanúsítványt egy másik gépről.
Ez lehetővé teszi, hogy a konzol kezelje az
olyan távoli klienst, mely megbízható
kapcsolatban van egy másik konzollal.
17
Helyreállítás
Biztonsági mentés készítése
Az USB tároló meghajtóról történő újratelepítéshez biztonsági mentés
szükséges. A biztonsági mentés tartalmaz minden eredeti tartalmat a
számítógép hardveréről, többek között a Windowst és minden gyárilag
telepített szoftvert és meghajtót. A biztonsági mentéssel helyreállítható a
számítógép olyan formában, ahogyan az a vásárláskor volt, mewghagyva
minden lehetőséget a személyes beállítások megtartására.
Megjegyzés: Mivel a biztonsági másolat elkészítéséhez legalább 16 GB
tárhely szükséges formázás után, ajánlott 32 GB-os vagy nagyobb USBmeghajtót használni.
1. A Start menübe írja be „Recovery” („Helyreállítás”) majd kattintson a Acer
Recovery Management lehetőségre az alkalmazások listájában.
Magyar
Ha probléma merül fel számítógépével, és a Felhasználói kézikönyv gyakran
feltett kérdéseiben sem talál választ, ’visszaállíthatja’ számítógépét, azaz
visszaléphet egy korábbi állapotba.
Ez a fejezet a számítógép helyreállítási eszközeit mutatja be. Acer Az Acer
Recovery Management, segítségével biztonsági mentést készíthet, meghajtók
és alkalmazások esetében; a biztonsági mentés opciókat elindíthatja a
Windows eszközökkel, vagy biztonsági másolat készítésével.
Megjegyzés: A Acer Recovery Management csak előre telepített Windows
operációs rendszerrel használható.
Fontos: Javasoljuk, hogy készítsen egy biztonsági másolatot és
meghajtók és alkalmazások biztonsági mentést amint lehetséges.
Egyes esetekben a teljes helyreállításhoz USB biztonsági másolat
szükséges.
18
Helyreállítás
Magyar
2. Kattintson a Create Factory Default Backup (Gyári beállítások
biztonsági mentése) lehetőségre. A Recovery Drive ablak megnyílik.
Győződjön meg arról, hogy a Copy contents (Tartalom másolása) a
helyreállítás partícióban a helyreállítás meghajtón ki van jelölve. Ezzel a
lehető legteljesebb és legbiztonságosabb biztonsági mentést készítheti el.
3. Helyezze be az USB meghajtót, majd kattintson a Next (Következő)
lehetőségre.
• Mivel a biztonsági másolat elkészítéséhez legalább 16 GB tárhely
szükséges formázás után, ajánlott 32 GB-os vagy nagyobb USBmeghajtót használni.
4. A képernyőn láthatóvá válik a biztonsági mentés folyamata.
5. Kövesse figyelemmel a folyamatot a befejezésig.
19
6. A biztonsági másolat elkészítése után választhatja a helyreállítási adatok
törlését a számítógépről. Amennyiben törli ezt az információt, kizárólag az
USB biztonsági másolattal tudja majd helyreállítani a számítógépét, ezért ha
elveszíti az USB meghajtót vagy törli annak tartalmát, a helyreállítást nem
fogja tudni elvégezni.
Magyar
7. Húzza ki az USB meghajtót és jelölje meg pontosan.
Fontos: Pontos leírással jelölje a biztonsági másolatot, pl. „Windows
biztonsági másolat”. A biztonsági másolatot biztonságos helyen
őrizze, és olyan helyre tegye, amire emlékezni fog.
Biztonsági másolat késztése a meghajtókról és
alkalmazásokról
A meghajtók és alkalmazások biztonsági másolat olyan gyári szoftvereket és
meghajtókat tartalmaz, amelyekre szüksége van számítógépének, ezeket
tárolhatja USB meghajtón, vagy amennyiben számítógépe DVD-íróval
rendelkezik, egy vagy több írható DVD-lemezen.
1. A Start menübe írja be „Recovery” („Helyreállítás”) majd kattintson a Acer
Recovery Management lehetőségre az alkalmazások listájában.
20
Helyreállítás
Magyar
2. Kattintson a Meghajtók és Alkalmazások Biztonsági másolat
lehetőségre.
Helyezzen be egy USB-meghajtót vagy egy üres DVD-t az optikai
meghajtóba, majd kattintson a Next (Következő) lehetőségre.
• Mielőtt folytatná, ha USB meghajtót használ, ellenőrizze, hogy az USB
meghajtón elég hely áll-e rendelkezésre.
• Amennyiben DVD-t használ, ellenőrizze, hány darab üres írható DVDlemezre lesz szüksége a mentéshez. győződjön meg arról, hogy ehhez
elég üres DVD-lemez áll rendelkezésére.
3. Kattintson a Start gombra a fájlok másolásához. A képernyőn követheti a
biztonsági mentés folyamatát.
4. Kövesse figyelemmel a folyamatot a befejezésig:
• Ha lemezeket használ, a meghajtó kiadja a lemezt az írás befejeztével.
Távolítsa el a lemezt a meghajtóból és egy markerrel feliratozza.
Ha több lemezre van szükség, helyezzen be egy újabbat, majd kattintson
az OK lehetőségre. Folytassa a folyamat befejezéséig.
• Ha USB meghajtót használ, húzza ki a meghajtót, majd pontosan jelölje
meg.
Fontos: Pontos leírással jelölje az egyes biztonsági másolatokat, pl.
„Windows biztonsági másolat”. A biztonsági másolatot biztonságos
helyen őrizze, és olyan helyre tegye, amire emlékezni fog.
21
A rendszer helyreállítása
Meghajtók és alkalmazások újratelepítése
A hibaelhárítás lépéseként lehetséges, hogy vissza kell állítania azokat az
alkalmazásokat és meghajtókat, amelyek gyárilag előre telepítve voltak a
számítógépén. Az újratelepítést elvégezheti a merevlemez vagy a korábban
készített biztonsági másolat segítségével.
• Egyéb alkalmazások – Amennyiben olyan szoftvert kíván telepíteni, amely
nem volt előre telepítve a számítógépére, kövesse a szoftver telepítési
útmutatóját.
• Új eszköz meghajtók – Amennyiben olyan meghajtót kíván telepíteni, amely
nem volt előre telepítve a számítógépére, kövesse a meghajtó telepítési
útmutatóját.
Magyar
A rendszer helyreállításához:
1. Kisebb javítások végzése.
Ha egy vagy két szoftver vay hardver elem nem működik megfelelően, a
probléma megoldható a szoftver vagy az eszközmeghajtó újratelepítésével.
A gyárilag előre telepített szoftverek és meghajtók újratelepítéséhez lásd:
"Meghajtók és alkalmazások újratelepítése" 21. oldal.
Az előre nem telepített szoftverek és meghajtók újratelepítéséhez
szükséges információkat a termék dokumentációjában vagy a forgalmazó
honlapján találhat.
2. Az előző rendszerállapot visszaállítása.
Ha a szoftverek és a meghajtók újratelepítése nem segít, akkor megoldás
lehet, ha a rendszert egy olyan korábbi állapotába állítja vissza, amelyben
megfelelően működött.
Utasításokért lásd "Visszatérés korábbi rendszer-pillanatképhez" 23.
oldal.
3. Operációs rendszer újraindítása.
Ha semmi nem oldja meg a problémát és szeretné újraindítani a rendszerét,
de megtartani a felhasználói adatokat, lásd "A rendszer gyári
beállításainak visszaállítása" 24. oldal.
4. A rendszer gyári beállításainak visszaállítása.
Ha semmi nem oldja meg a problémát és szeretné újraindítani a rendszerét
a gyári beállításokkal, lásd "A rendszer gyári beállításainak
visszaállítása" 24. oldal.
22
Helyreállítás
Magyar
Amennyiben a Windows és a számítógépen tárolt helyreállítási adatokkat
használja az újratelepítéshez:
• A Start menübe írja be „Recovery” („Helyreállítás”) majd kattintson a Acer
Recovery Management lehetőségre az alkalmazások listájában.
• Kattintson a Reinstall Drivers or Applications (Meghajtók és
alkalmazások újratelepítése) lehetőségre.
• Látnia kell a Tartalmak részt a Acer Erőforrásközpont menüben.
• Kattintson a telepítés ikonra annál az elemnél, amelyet telepíteni
kíván, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a
telepítés végrehajtásához. Minden egyes úrjatelepíteni kívánt elemnél
ismételje meg ezt a műveletet.
Ha DVD-lemezről vagy USB meghajtóról végzi a meghajtók és alkalmazások
biztonsági másolat újratelepítését:
1. Helyezze be a meghajtók és alkalmazások biztonsági másolatot a
meghajtóba vagy csatlakoztassa egy szabad USB-porthoz.
• A DVD behelyezése után várjon az Acer Erőforrásközpont elindulásáig.
• Ha az Acer Erőforrásközpont nem indul automatikusan, nyomja meg
a Windows billentyű + <E> kombinációt, majd duplán kattintson az
optikai meghajtó ikonjára.
23
• Ha USB meghajtót használ, nyomja meg a Windows billentyű + <E>
kombinációt, majd duplán kattintson a másolatot tartalmazó meghajtóra.
Kattintson duplán az ResourceCenter.
2. Látnia kell a Tartalmak részt a Acer Erőforrásközpont menüben.
Magyar
3. Kattintson a telepítés ikonra annál az elemnél, amelyet telepíteni
kíván, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés
végrehajtásához. Minden egyes úrjatelepíteni kívánt elemnél ismételje meg
ezt a műveletet.
Visszatérés korábbi rendszer-pillanatképhez
A Microsoft System Restore (rendszer-visszaállítás) rendszeresen készít
'pillanatképeket' a rendszer beállításairól, majd elmenti őket, mint visszaállítási
pontokat. A legtöbb nehezen megoldható szoftverprobléma esetén
visszatérhet egy ilyen visszaállítási ponthoz, így a rendszer képes lesz újra
futni.
A Windows minden nap automatikusan készít egy tartalék visszaállítási pont,
csakúgy, mint szoftverek és meghajtók telepítésekor.
Megjegyzés: Ha több információt szeretne a Microsoft rendszervisszaállításról,a Start menübeírja be, „Help” („Súgó”) majd kattintson a
Help and Support (Súgó és támogatás) lehetőségre az alkalmazások
listájában. Írja be, „Windows system restore” („Windows endszervisszaállítás” a kerső Súgó ablakában, majd nyomja meg az Enter
billentyűt.
Visszatérés visszaállítási ponthoz
1. A Start menübe, írja be „Control Panel” („Vezérlőpult”) majd kattintson a
Vezérlőpult lehetőségre az alkalmazások listájában.
2. Kattintson a System and Security (Rendszer és biztonság) > Action
Center (akciócentrum) lehetőségre, majd kattintson a Recovery
(Helyreállítás) lehetőségre az ablak alsó részében.
3. Kattintson a Open System Restore (Rendszer-visszaállítás megnyitása),
majd a Next (Következő) gombra.
24
Helyreállítás
4. Kattintson a legutóbbi visszaállítási pontra (az, ahol a rendszer még
megfelelően működött), majd a Next (Következő) és a Finish (Befejezés)
gombra.
5. Amikor a jóváhagyási ablak megjelenik kattintson a Yes (Igen) gombra. A
rendszer visszáll a megadott visszaállítási pontra. A folyamat néhány percig
eltarthat, és újraindíthatja a számítógépet.
Magyar
A rendszer gyári beállításainak visszaállítása
Ha a számítógép olyan hibát észlel, amely máshogy nem hozható helyre,
szükséges lehet a gyári beállítások újratelepítése. A helyreállítást elvégezheti
a merevlemez vagy a korábban készített biztonsági másolat segítségével.
• Ha a Windows továbbra is fut, és a helyreállító partíció nem törlődött, lásd
"Helyreállítás Windowsból" 24. oldal.
• Ha a Windows nem fut, az eredeti merevlemez teljesen újra lett formázva,
vagy egy új merevlemezt telepített fel, lásd "Helyreállítás biztonsági
másolatból" 27. oldal.
Helyreállítás Windowsból
Start Acer Recovery Management:
• A Start menübe írja be „Recovery” („Helyreállítás”) majd kattintson a Acer
Recovery Management lehetőségre az alkalmazások listájában.
Két lehetőség közül választhat, Restore Factory Settings (Gyári beállítások
visszaállítása) (számítógép újraindítása) vagy Customized Restore
(Testreszabott visszaállítás) (számítógép frissítése).
A gyári beállítások visszaállítása minden adatot töröl a merevlemezről, majd
újratelepíti a Windowst és minden olyan szoftvert és meghajtót, amelyek előre
telepítve voltak a számítógépre. Ha vannak olyan fontos fájlok a
számítógépén, amelyekhez hozzá tud férni, készítsen róluk biztonsági
másolatot most. Lásd "Gyári beállítások visszaállítása a Acer Recovery
Management segítségével" 25. oldal.
A testreszabott visszaállítás megpróbálja megőrizni a fájlokat (felhasználói
adatokat) de minden szoftvert és meghajtót újratelepít. A számítógép
vásárlása óta telepített szoftverek törlődnek (kivéve, ha azok a Windows
Store-ból lettek telepítve). Lásd "Testreszabott helyreállítás a Acer
Recovery Management segítségével" 26. oldal.
25
Gyári beállítások visszaállítása a Acer Recovery Management
segítségével
1. Kattintson a Restore Factory Settings (Gyári beállítások visszaállítása)
lehetőségre.
Magyar
Figyelmeztetés: A „Gyári beállítások visszaállítása” minden fájlt
töröl a merevlemezről.
2. A Reset your PC (Számítógép újraindítása) ablak megnyílik.
A képek csak tájékoztató jellegűek.
3. Kattintson a Next (Következő) gombra, majd válassza a ki, hogyan törli a
fájlokat:
a. Just remove my files (Csak törölje a fájljaim) gyorsan töröl minden fájlt
a számítógép helyreállítását megelőzően, körülbelül 30 percet vesz
igénybe.
b. Fully clean the drive (Meghajtó teljes tisztítása) teljesen megtisztítja a
meghajtót az egyes fájlok törlését követően, így a helyreállítás után a
meghajtón nem lesznek fájlok. A meghajtó tisztítása hosszabb időt, akár
5 órát is igénybe vehet, de sokkal biztonságosabb és a régi fájlok teljesen
törlődnek.
4. Kattintson a Reset (Újraindítás) gombra.
5. A helyreállító folyamat a számítógép újraindításával kezdődik, majd
folytatódik a fájlok hardverre másolásával.
6. A helyreállítás végeztével újra használhatja számítógépét a kezdő lépések
ismétlésével.
26
Helyreállítás
Magyar
Helyreállítás a merevlemezrol az indítás során
1. Kapcsolja be a számítógépet, és a rendszerindítás során nyomja le a
<Alt> + <F10> billentyűket. Ekkor megjelenik egy képernyő, mely kéri, hogy
válassza ki a billentyűzet kiosztást.
2. Számos opció jelenik meg. Kattintson a Hibaelhárítás gombra.
3. Kattintson a A Windows felújítása vagy a Számítógép visszaállítása
alapállapotba gombra.
Megjegyzés: A "A Windows felújítása" lehetővé teszi, hogy az
alapértelmezett gyári állapotra állítsa vissza a számítógépet, sértetlenül
hagyva a fájlokat. A "Számítógép visszaállítása alapállapotba" funkció
teljesen eltávolítja a fájlokat, és gyári beállításra állítja vissza számítógépét.
4. Kattintson a Tovább gombra. A folyamat néhány percet vehet igénybe.
Testreszabott helyreállítás a Acer Recovery Management
segítségével
1. Kattintson a Customized Restore (Retain User Data) (Testreszabott
helyreállítás (Felhasználói adatok visszaállítása) lehetőségre.
2. A Refresh your PC (Számítógép frissítése) ablak megnyílik.
3. Kattintson a Next (Következő), majd a Refresh (Frissítés) lehetőségre.
4. A helyreállító folyamat a számítógép újraindításával kezdődik, majd
folytatódik a fájlok hardverre másolásával. Ez a folyamat nagyjából
30 percet vesz igénybe.
27
Helyreállítás biztonsági másolatból
Magyar
Helyreállítás biztonsági másolatból USB meghajtóról:
1. Keresse meg a biztonsági másolatot.
2. Ha számítógépén nincs beépített billentyűzet, akkor csatlakoztasson egy
billentyűzetet a számítógépéhez.
3. Helyezze be az USB meghajtót, majd kapcsolja be a számítógépet.
4. Ha nincs engedélyezve, engedélyezze az F12 rendszerindító menüt:
a. Nyomja meg az <F2> billentyűt a számítógép indításakor.
b. A jobbra vagy balra mutató nyíl segítségével válassza ki a Main menüt.
c. Nyomja le a lefelé nyilat, amíg az F12 Boot Menu ki nem jelöli, nyomja
meg az <F5> billenytűt, beállítva ezzel az Enabled opciót.
d. A jobbra vagy balra mutató nyíl segítségével válassza ki az Exit menüt.
e. A számítógép által használt BIOS típusától függően váálassza ki a Save
Changes and Exit vagy az Exit Saving Changes lehetőséget, amjd
nyomja meg az Enter billentyűt. Válassza az OK vagy Yes gombot a
megerősítéshez.
f. A számítógép újraindul.
5. Az indítás során nyomja meg az <F12> billentyűt a rendszerindító menü
megnyitásához. A rendszerindító menü lehetővé teszi, hogy kiválassza az
indítóeszközt, pl. az USB meghajtót.
a. A nyilak segítségével válassza ki az USB Device, majd nyomja meg az
Enter billentyűt.
b. A Windows normál indítás helyett a biztonsági másolatot indítja el.
6. Válassza ki a billentyűzet típusát.
7. Válassza a Troubleshoot lehetőséget, majd válassza ki a kívánt
helyreállítási módot:
a. Kattintson az Advanced, majd a System Restore lehetőségre a
Microsoft rendszer-visszaállítás indításához:
A Microsoft rendszer-visszaállítás rendszeresen készít 'pillanatképeket' a
rendszer beállításairól, majd elmenti őket, mint visszaállítási pontokat. A
legtöbb nehezen megoldható szoftverprobléma esetén visszatérhet egy
ilyen visszaállítási ponthoz, így a rendszer képes lesz újra futni.
b. Kattintson a Reset your PC lehetőségre a folyamat indításához:
A számítógép újraindítása minden adatot töröl a merevlemezről, majd
újratelepíti a Windowst és minden olyan szoftvert és meghajtót, amelyek
előre telepítve voltak a számítógépre. Ha vannak olyan fontos fájlok a
számítógépén, amelyekhez hozzá tud férni, készítsen róluk biztonsági
másolatot most. Lásd "Számítógép újraindítása biztonsági
másolatról" 28. oldal.
28
Helyreállítás
c. Kattintson a Refresh your PC lehetőségre a folyamat indításához:
Számítógép a frissítéssel megpróbálja megőrizni a fájlokat (felhasználói
adatokat) de minden szoftvert és meghajtót újratelepít. A számítógép
vásárlása óta telepített szoftverek törlődnek (kivéve, ha azok a Windows
Store-ból lettek telepítve). Lásd "Számítógép frissítése biztonsági
másolatról" 29. oldal.
Magyar
Számítógép újraindítása biztonsági másolatról
Vigyázat: A számítógép újraindítása minden fájlt töröl a
merevlemezről.
1. A Reset your PC (Számítógép újraindítása) ablak megnyílik.
A képek csak tájékoztató jellegűek.
2. Kattintson a Next (Következő) gombra.
3. Válasszon operációs rendszert a helyreállításhoz (általában csak egy
lehetőség érhető el).
4. A merevlemez adatainak megtartásához válassza:
a. Ha törölte a helyreállítási partíciót, vagy azok megváltoztak a
merevlemezen, és szeretné ezeket a változásokat megőrizni, válassza a
No (Nem) lehetőséget.
b. A számítógép helyreállításához a gyári beállításokkal, válassza a Yes
(Igen) lehetőséget.
5. Válassza ki a fájlok törlésének módját:
a. Just remove my files (Csak törölje a fájljaim) gyorsan töröl minden fájlt
a számítógép helyreállítását megelőzően, körülbelül 30 percet vesz
igénybe.
b. Fully clean the drive (Meghajtó teljes tisztítása) teljesen megtisztítja a
meghajtót az egyes fájlok törlését követően, így a helyreállítás után a
meghajtón nem lesznek fájlok. A meghajtó tisztítása hosszabb időt, akár
5 órát is igénybe vehet, de sokkal biztonságosabb és a régi fájlok teljesen
törlődnek.
6. Kattintson a Reset (Újraindítás) gombra.
7. A helyreállítás végeztével újra használhatja számítógépét a kezdő lépések
ismétlésével.
29
Számítógép frissítése biztonsági másolatról
1. A Refresh your PC (Számítógép frissítése) ablak megnyílik.
Magyar
2. Kattintson a Next (Következő) gombra.
3. Válasszon operációs rendszert a helyreállításhoz (általában csak egy
lehetőség érhető el).
4. Kattintson a Refresh (Frissítés)lehetőségre.
5. A helyreállító folyamat a számítógép újraindításával kezdődik, majd
folytatódik a fájlok hardverre másolásával. Ez a folyamat nagyjából
30 percet vesz igénybe.
30
Váltás Windows 8-ra vagy Windows 7-re
Váltás Windows 8-ra vagy Windows 7-re
Számítógépét két operációs rendszerrel látták el: Windows 7 és Windows 8.
Amikor először indítja el számítógépét, a Windows 7 fog elindulni. Kérjük,
kövesse a beállítási folyamatot.
Vigyázat: Az operációs rendszer váltásával törli a számítógépen lévő
adatokat. Végezzen biztonsági mentést az átváltás előtt.
Magyar
Váltás Windows 8-ra
A Windows 8-ra való váltáshoz nyissa meg az Acer eRecovery Managementet (Start > Minden program > Acer).
1. Válassza ki a Visszaállítás fület, majd Az operációs rendszer
visszaállítása gyári állapotba elemet.
2. Kattintson az Igen lehetőségre.
3. Válassza a Windows 8 elemet, majd kattintson az OK gombra és kövesse
az utasításokat.
A Windows újraindul, cserélje le a Windows 7-et a Windows 8-ra, majs indítsa
el a Windows 8 beállítási folyamatát.
31
Megjegyzés: Miután konfigurálta a Windows 8-at, lépjen be a BIOS-ba
(a számítógép indításakor nyomja meg az <F2> gombot), lépjen be a Boot
menübe, és váltsa át a Boot Mode UEFI opcióra.
Lásd: "BIOS beállítások módosítása" 32. oldal.
Váltás Windows 7-ra
2. Kattintson az Igen lehetőségre.
3. Válassza a Windows 7 elemet, majd kattintson az OK gombra és kövesse
az utasításokat.
A Windows újraindul, cserélje le a Windows 8-at a Windows 7-re, majs indítsa
el a Windows 7 beállítási folyamatát.
Magyar
Ha vissza szeretné állítani a Windows 7-et, vissza kell állítani a Boot Mode
Legacy BIOS állapotra. A Windows 7 nem fog elindulni, ha a BIOS mód
beállítása UEFI. Lásd: "BIOS beállítások módosítása" 32. oldal.
Indítsa el a Windows 8-at; a Start pontban írja be a 'recovery' szót az Acer
Recovery Management megnyitásához.
1. Kattintson a Gyári beállítások visszaállítása lehetőségre.
32
Váltás Windows 8-ra vagy Windows 7-re
BIOS beállítások módosítása
Magyar
A BIOS beállítások módosításához nyomja meg az <F2> gombot, amikor a
rendszer indításakor megjelenik az Acer logó.
A nyílgombokkal válassza a következőt: Boot > Boot Mode.
Nyomja meg az <Enter> gombot, majd a nyílgombokkal válassza ki az UEFI
vagy Legacy BIOS opciót.
Nyomja meg újra az <Enter> gombot.
Végül, a beállítások mentéséhez és az újraindításhoz nyomja meg az <F10>
gombot.
33
Váltás Windows 7 és 8 között a rendszerindítás
során
Magyar
1. Kapcsolja be a számítógépét, és az Acer logó megjelenésekor a
rendszerindítás során, nyomja le az <Alt> + <F10> billentyűkombinációt,
hogy megnyissa az Acer Recovery Management-et.
2. Válassza Az operációs rendszer visszaállítása gyári állapotba elemre
opciót.
3. Válassza ki, melyik operációs rendszert szeretné helyreállítani: a
Windows 7-et vagy a Windows 8-at.
4. Kattintson az OK gombra, és a folyamat végrehajtásához kövesse az
utasításokat, így a rendszere gyári állapot szerinti helyzetbe áll vissza.
Megjegyzés: Ez a folyamat eltarthat néhány percig; kérjük, csatlakoztassa
számítógépe tápadapterét a hálózati áramforrásra.
34
Energiagazdálkodás
Energiagazdálkodás
Magyar
Ez a számítógép beépített energiagazdálkodási rendszerrel rendelkezik, mely
figyeli a rendszer tevékenységét. A rendszer tevékenysége minden
tevékenységet magában foglal, amit az alábbi eszközök közül egy, vagy több
végez: billentyűzet, egér, merevlemez, a számítógéphez csatlakoztatott
perifériák, és videó memória. Ha egy bizonyos ideig nem történik művelet, a
számítógép ezen eszközök közül egyeseket vagy mindet leállítja, így energiát
takarít meg.
Energiamegtakarítás
Gyorsindítás kikapcsolása
Számítógépe a gyors elinduláshoz Gyorsindítást használ, azonban egy kis
mennyiségű energiát is használ az indítási jelek ellenőrzéséhez. Ezek az
ellenőrzések lassan lemerítik a számítógépe akkumulátorát.
Ha szeretné csökkenteni számítógépe energiaigényét és környezeti hatását,
kapcsolja ki a Gyorsindítást:
Megjegyzés: Ha kikapcsolja a Gyorsindítást, számítógépének több időbe
telik majd feléledni az Alvó módból. Ha számítógépe rendelkezik Acer
Instant On funkcióval, ez a funkció is kikapcsol.
Számítógépe akkor sem indul el, ha hálózaton keresztül kap utasítást az
elindulásra (Wake on LAN).
1. Nyissa meg az Asztalt.
2. Kattintson az Energiaellátási beállításokra az
Értesítési területen.
3. Válassza a További energiaellátási beállítások
lehetőséget.
4. Válassza A főkapcsolók funkciójának megadása
lehetőséget.
35
5. A Leállítási beállítások módosításához válassza A jelenleg nem elérhető
beállítások módosítása lehetőséget.
Magyar
6. Görgesse le az oldalt és kapcsolja ki a Gyorsindítás bekapcsolását.
7. Válassza a Módosítások mentését.
36
Akkumulátor
Akkumulátor
A számítógép tartozéka az egyes feltöltések között hosszú üzemidőt biztosító
akkumulátor.
Magyar
Az akkumulátor jellemzői
Az akkumulátor jellemzői a következők:
• A jelenlegi akkumulátortechnológiákra épül.
• Lemerülése előtt képes jelzést adni.
Ha csatlakoztatja a számítógéphez a hálózati adaptert, akkor a készülék
újratölti az akkumulátort. A számítógép a használat közbeni töltést is
támogatja, vagyis Ön az akkumulátor töltése közben is folytathatja a munkát.
Ugyanakkor a számítógép kikapcsolt állapota mellett jóval gyorsabban
végezhető el a töltés.
Az akkumulátor jó szolgálatot tehet az utazások vagy az áramkimaradások
során. Javasoljuk, hogy mindig hordjon magával tartalékként egy másik,
teljesen feltöltött akkumulátort is. A tartalék akkumulátor megrendeléséről a
viszonteladótól kaphat információt.
Az akkumulátor töltése
Az akkumulátor feltöltéséhez először csatlakoztassa a hálózati adaptert a
számítógéphez, majd az elektromos hálózathoz. A számítógépet az
akkumulátor töltése közben is használhatja. Ugyanakkor az akkumulátor
töltése a számítógép kikapcsolt állapota mellett jóval gyorsabban végezhető
el.
Megjegyzés: Javasoljuk, hogy este, mielőtt lefekszik, töltse fel az
akkumulátort. Ha az utazás előtti éjszakán feltölti az akkumulátort, akkor
másnap teljesen feltöltött géppel indulhat el.
Az új akkumulátor kondicionálása
Az új akkumulátorokkal a használatba vételük előtt érdemes elvégezni az
alábbi kondicionálási eljárást:
1. A számítógép bekapcsolása nélkül helyezze be az új akkumulátort.
2. Csatlakoztassa a hálózati adaptert, és töltse fel teljesen az akkumulátort.
3. Húzza ki a hálózati adaptert.
4. Kapcsolja be a számítógépet, és kezdje el akkumulátorról használni.
5. Teljesen merítse le az akkumulátort, amíg meg nem jelenik a lemerülésre
vonatkozó figyelmeztetés.
6. Csatlakoztassa ismét a hálózati adaptert, és töltse fel teljesen az
akkumulátort.
37
A fenti lépéseket megismételve háromszor töltse fel teljesen, majd merítse le
az akkumulátort.
Minden új vagy hosszabb ideig nem használt akkumulátorral végezze el a fenti
kondicionálási eljárást.
Figyelmeztetés: Ne tegye ki az akkumulátort 0°C (32°F) alatti vagy
45°C (113°F) feletti hőmérsékletnek. A különösen alacsony vagy
magas hőmérséklet károsíthatja az akkumulátort.
Az akkumulátor élettartamának optimalizálása
Az akkumulátor élettartamának optimalizálása az akkumulátor minél teljesebb
kihasználására, illetve a töltési/újratöltési ciklusok meghosszabbítására és az
újratöltés hatékonyságának javítására irányul. Javasoljuk, hogy kövesse az
alábbi ajánlásokat:
• Vásároljon egy kiegészítő akkumulátort is.
• Ha lehetséges, akkor használjon hálózati tápellátást. Az akkumulátort csak
út közben vegye igénybe.
• A használaton kívüli PC-kártyákat vegye ki a gépből, mert azok továbbra is
energiaellátást igényelnek (bizonyos modellek esetében).
• Az akkumulátort hűvös, száraz helyen tárolja. A javasolt
hőmérséklettartomány a 10°C – 30°C közötti. Magasabb hőmérsékleten
felgyorsul az akkumulátor önkisülésének folyamata.
• A túl gyakori újratöltés csökkenti az akkumulátor élettartamát.
• Ügyeljen a hálózati adapter és az akkumulátor kezelésére.
Magyar
Az akkumulátor a kondicionálás révén éri el a maximális töltési kapacitását.
Ha nem végzi el az eljárást, akkor előfordulhat, hogy nem tudja igénybe venni
az akkumulátor teljes kapacitását, illetve az akkumulátor élettartamának
lerövidülésével is számolnia kell.
Az akkumulátor élettartamának hosszát az alábbi használati körülmények is
hátrányosan befolyásolják:
• A számítógép hálózati tápellátással való használata úgy, hogy közben az
akkumulátor a gépben található. Ha folyamatosan hálózati tápellátásról
használja a számítógépet, akkor javasoljuk, hogy a teljes feltöltését
követően távolítsa el az akkumulátort.
• A fenti teljes feltöltési és lemerítési művelet végrehajtásának elmulasztása.
• Gyakori használat; minél többet használja az akkumulátort, az annál
hamarabb fogja elérni az élettartamának végét. Egy átlagos számítógép
akkumulátor élettartama hosszabb, mint 300 feltöltés.
38
Akkumulátor
Az akkumulátor töltési szintjének ellenőrzése
A Windows telepmérője folyamatosan jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét.
A kurzort a tálcán lévő akkumulátor/tápellátás ikon fölé húzva megtekintheti az
akkumulátor pillanatnyi töltöttségi szintjét.
Az akkumulátor lemerülésére vonatkozó figyelmeztetés
Magyar
Ha akkumulátorról üzemelteti a készüléket, akkor figyelje a telepmérő
jelzéseit.
Figyelmeztetés: Ha megjelenik az akkumulátor lemerülésére
vonatkozó figyelmeztetés, akkor minél hamarabb csatlakoztassa a
hálózati adaptert. Ha az akkumulátor teljesen lemerül, és a
számítógép kikapcsol, akkor előfordulhat, hogy elveszíti bizonyos
adatait.
Ha megjelenik az akkumulátor lemerülésére vonatkozó figyelmeztetés, akkor a
körülményektől függ, hogy mit érdemes tennie:
Helyzet
Javasolt művelet
Rendelkezésre áll a
hálózati adapter és egy
elektromos aljzat.
1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a számítógéphez,
majd az elektromos aljzatba.
2. Mentse az összes szükséges fájlt.
3. Folytassa a munkát.
Ha gyorsan újra szeretné tölteni az akkumulátort, akkor
kapcsolja ki a számítógépet.
Rendelkezésre áll egy
teljesen feltöltött
akkumulátor.
1. Mentse az összes szükséges fájlt.
2. Zárja be az összes alkalmazást.
3. Kapcsolja ki a számítógépet.
4. Cserélje ki az akkumulátort.
5. Kapcsolja be a számítógépet, és folytassa a munkát.
Nem áll rendelkezésre a
hálózati adapter vagy
elektromos aljzat. Nincs
Önnél tartalék
akkumulátor.
1. Mentse az összes szükséges fájlt.
2. Zárja be az összes alkalmazást.
3. Kapcsolja ki a számítógépet.
Az akkumulátor behelyezése és eltávolítása
Fontos: Az akkumulátornak a számítógépből való eltávolítása előtt
csatlakoztassa a hálózati adaptert, amennyiben tovább szeretné
használni a számítógépet. Egyébként előbb kapcsolja ki a
számítógépet.
39
Az akkumulátor behelyezése:
1. Igazítsa az akkumulátort az akkumulátorfoglalathoz. Ügyeljen arra, hogy az
érintkezők előre nézzenek, az akkumulátor felső oldala pedig felfelé.
2. Csúsztassa be az akkumulátort a foglalatba, majd finoman nyomja be, amíg
a helyére nem rögzül.
Az akkumulátor eltávolítása:
1. Az akkumulátor kioldógombját elcsúsztatva oldja ki az akkumulátort.
2. Húzza ki az akkumulátort a foglalatból.
Magyar
40
Utazás Számítógépével
Utazás Számítógépével
Ebben a részben tanácsokat, ötleteket talál azzal kapcsolatban, hogy mire kell
ügyelnie a számítógép szállítása vagy utazás közben.
Magyar
Lekapcsolás az asztali munkahelyről
Ha le szeretné választani a számítógépről a külső tartozékokat, kövesse az
alábbi lépéseket:
1. Mentse el a megnyitott fájlokat.
2. Távolítsa el a lemezeket az optikai megható(k)ból.
3. Állítsa le a számítógépet.
4. Hajtsa le a kijelzőt.
5. Húzza ki a hálózati adaptert.
6. Húzza ki a billentyűzet, a mutatóeszköz, a nyomtató, a külső monitor vagy
az egyéb külső eszköz csatlakozóját.
7. Nyissa ki a Kensington zárat, ha ilyennel rögzíti a számítógépet.
Mozgatás
Ha csak rövid távolságra viszi a számítógépet, például az íróasztalától a
tárgyalóba.
A számítógép előkészítése
A számítógép áthelyezése előtt hajtsa le és reteszelje a kijelzőt, ezzel a
számítógép alvó üzemmódba lép. Így az épületen belül akárhova magával
viheti a számítógépet. Ha fel szeretné ébreszteni alvó módból a számítógépet,
nyissa fel a kijelzőt, majd röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot.
Ha egy ügyfél irodájába, vagy egy másik épületbe viszi a számítógépet,
érdemes kikapcsolnia:
Nyomja meg a Windows billentyű + <C>, kattintson a Beállítások >
Áramellátás gombra, majd a Leállítás gombra.
vagy
A számítógépet alvó üzemmódba helyezheti az <Fn> + <F4>
billentyűkombináció megnyomásával. Zárja le a kijelzőt.
Ha újra használni szeretné a számítógépet, hajtsa fel a kijelzőt, majd röviden
nyomja meg a bekapcsoló gombot.
Megjegyzés: Egy bizonyos alvó módban eltöltött idő után számítógépe
hibernálás, vagy mélyalvás módra válthat.
41
Mit vigyen magával a megbeszélésekre
Ha a megbeszélés viszonylag rövid (két óránál rövidebb), akkor valószínűleg
elég csak a számítógépet vinnie. Ha hosszabb megbeszélésre számít, vagy a
számítógép akkumulátora nincs teljesen feltöltve, akkor érdemes a hálózati
adaptert is magával vinnie, majd a tárgyalóteremben csatlakoztatnia a géphez.
Ha a tárgyalóteremben nincs fali dugaszolóaljzat, az akkumulátor terhelését
csökkentheti, ha alvó üzemmódba helyezi a számítógépet. Nyomja meg az
<Fn> + <F4> billentyűkombinációt, vagy hajtsa le a kijelzőt, amikor éppen nem
használja aktívan a számítógépet.
Ha hazaszállítja a számítógépet az irodából, illetve otthonról viszi vissza az
irodába.
A számítógép előkészítése
Miután leválasztotta a számítógépet az asztali munkahelyéről, az alábbi
lépéseket követve készítse elő a gépet a hazaszállításra:
• Ellenőrizze, hogy minden adathordozót és CD-lemezt kivett-e a
meghajtó(k)ból. Ennek elmulasztása a meghajtó olvasófejének sérüléséhez
vezethet.
• Csomagolja a számítógépet olyan táskába, amelyben nem tud csúszkálni,
illetve ki van párnázva, így elejtés esetén is megfelelő védelmet kap.
Vigyázat: A számítógép fedele mellé ne csomagoljon semmit. A
fedélre nehezedő nyomás megrongálhatja a kijelzőt.
Mit vigyen magával
Hacsak nem rendelkezik otthon is egy-egy példánnyal az alábbiakból, akkor
vigye őket magával:
• Hálózati adapter és kábel.
• A kinyomtatott telepítési poszter.
További óvintézkedések
A számítógép védelme érdekében a munkahelye és otthona közötti utazás
során vegye figyelembe az alábbi tanácsokat:
• Tartsa magánál a számítógépet, így minimálisra csökkentheti a
hőmérsékletváltozások hatását.
• Ha hosszabb időre meg kell állnia, és nem viheti magával a számítógépet,
akkor hagyja a gépkocsi csomagtartójában, így elkerülheti a túlzott
felmelegedés veszélyét.
Magyar
A számítógép hazaszállítása
42
Utazás Számítógépével
• A hőmérséklet és relatív páratartalom változásai páralecsapódást
okozhatnak a gépen. Hagyjon megfelelő időt arra, hogy a számítógép
felvegye a szobahőmérsékletet, és bekapcsolás előtt ellenőrizze a kijelzőt,
hogy nincs-e rajta páralecsapódás. Ha a hőmérsékletváltozás több mint
10°C (18°F), akkor gondoskodjon arról, hogy a számítógép lassan vegye fel
a szobahőmérsékletet. Ha lehetséges, hagyja a számítógépet 30 percre
olyan helyen, ahol a hőmérséklet a külső és a szobahőmérséklet között van.
Magyar
Otthoni iroda felállítása
Amennyiben gyakran dolgozik otthon a számítógépén, érdemes egy második
hálózati adaptert beszereznie otthoni használatra. Egy második adapterrel így
nem kell többlet terhet szállítania haza és vissza.
Ha a számítógépet hosszabb ideig kívánja otthon használni, érdemes külső
billentyűzettel, monitorral és egérrel bővítenie.
Utazás a számítógéppel
Ha hosszabb útra indul, például a munkahelyéről egy ügyfél munkahelyére,
vagy a környéken tesz rövidebb utazást.
A számítógép előkészítése
Úgy készítse elő a számítógépet, mintha hazavinné. Ellenőrizze, hogy az
akkumulátor a számítógépben fel van-e töltve. A repülőtéri biztonsági
intézkedések miatt lehetséges, hogy be kell kapcsolnia a számítógépet,
mielőtt a beszállózónába vinné.
Mit vigyen magával
A következőket vigye magával:
• Hálózati adapter.
• Teljesen feltöltött tartalék akkumulátor(ok)
• További nyomtatók illesztőprogramjainak fájljai, ha másik nyomtató
használatát tervezi.
További óvintézkedések
A számítógép hazaszállítására érvényes útmutatáson túl a készülék védelme
érdekében fogadja meg a következő utazással kapcsolatos tanácsokat is:
• A számítógépet mindig személyi poggyászként vigye magával.
• Ha lehetséges, a számítógépet a biztonságiakkal ellenőriztesse.
A repülőtéri röntgenberendezések biztonságosak, de ne vigye át a
számítógépet fémdetektoron.
43
Nemzetközi utazás a számítógéppel
Ha másik országba utazik.
A számítógép előkészítése
Ugyanúgy készítse elő a számítógépet, mint általában az utazáshoz.
Mit vigyen magával
További óvintézkedések
Ugyanazokat az óvintézkedéseket kell betartani, mint a számítógéppel való
utazásnál.
Mindezeken túl nemzetközi utazásnál a következő tanácsokat is vegye
figyelembe:
• Amikor másik országba utazik, ellenőrizze, hogy a helyi hálózati feszültség
és a hálózati adapter kábelének specifikációi megegyezők-e. Ha nem,
szerezzen be egy olyan hálózati adaptert, amelyik használható a helyi
hálózati feszültségen. A számítógép áramellátásához ne használjon a
háztartási gépekhez árult átalakító készleteket.
• Ha használja a modemet, ellenőrizze, hogy a modem és a csatlakozó
kompatibilis-e annak az országnak a távközlési rendszerével, amelybe
utazik.
Magyar
A következőket vigye magával:
• Hálózati adapter.
• Olyan hálózati kábel, amely használható abban az országban, ahova utazik.
• Teljesen feltöltött tartalék akkumulátor(ok)
• További nyomtatók illesztőprogramjainak fájljai, ha másik nyomtató
használatát tervezi.
• A vásárlást igazoló dokumentum, arra az esetre, ha meg kellene mutatnia a
vámhatóság tisztviselőjének.
• Az Utazók Nemzetközi Garancia-útlevele (International Travelers Warranty
passport).
44
Kis hatótávolságú kommunikáció (NFC)
Kis hatótávolságú kommunikáció (NFC)
Magyar
Megjegyzés: A jelen fejezetben közölt információ elképzelhető, hogy az Ön
számítógépére nem vonatkozik.
A kis hatótávolságú kommunikáció (NFC) lehetővé teszi, hogy számítógépe
rövid távú vezeték nélküli kapcsolatba lépjen más NFC készülékekkel. Ehhez
mindkét készüléken engedélyezni kell az NFC-t. Az NFC adó a számítógépe
érintőpadja alatt található.
Megjegyzés: Javasoljuk, hogy az NFC használatával ne küldjön 1 MB-nál
több adatot egyszerre.
Az NFC engedélyezése a számítógépen
Az NFC engedélyezéséhez a számítógépen tegye a következőket:
1. Nyomja meg a Windows + <C> gombot.
2. Kattintson a Beállítások > A számítógép beállításainak módosítása >
Vezeték nélküli lehetőségre.
3. Az "NFC" beállítása legyen Be.
Kapcsolati adatok elküldése
Az NFC egyik használati lehetősége az információcsere kollégákkal,
munkatársakkal, illetve bárkivel, akivel csak találkozik. Az Acer létrehozott egy
alkalmazást, ami lehetővé teszi, hogy egyszerűen megossza a kapcsolati
adatait. Ehhez nyomja meg a Windows gombot, majd írja be, hogy
45
"NFCNameCard". Az Acer fejléc alatt kattintson az NFCNameCard
lehetőségre.
Magyar
Tegye a másik NFC eszközt a számítógépe érintőpadjához 2 cm-nél
közelebb. Amikor értesítés jelenik meg a másik eszközön, a kapcsolati adatok
továbbítása megtörtént és a másik eszköz elvehető. Ezután a másik eszközön
megjelenő utasítások segítségével az illető mentheti az Ön kapcsolati adatait.
Információ fogadása NFC-vel
Az információ megosztása Önnel csupán egy mozdulat. Az okostelefonok,
táblagépek és más eszközök információt küldhetnek számítógépére az NFC
használatával. Az adatokat küldő eszköztől függően Ön többféle tartalmat is
fogadhat. Az NFC használatával elküldhető tartalom a küldést követően
megnyílik a böngészőben - megtekintéséhez ezért Internetkapcsolatra van
szükség.
Tartalom megosztásához tegye a következőket:
Megjegyzés: Az NFC használatával történő tartalomtovábbítás részletes
utasításait illetően olvassa el az adott eszköz felhasználói kézikönyvét.
1. Engedélyezze az NFC-t, majd nyissa meg az alkalmazást, ahonnan
továbbítani szeretné az információt.
2. Keresse meg az elküldeni kívánt információt (kapcsolati adatok, weboldal,
Google térkép stb.)
3. Tegye az eszközt számítógépétől 2 cm-nél közelebb, majd kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.
46
Bővítés kiegészítőkkel
Bővítés kiegészítőkkel
Számítógépe teljes körű mobil számítástechnikai megoldást nyújt Önnek.
Csatlakozási lehetőségek
Magyar
A portok lehetővé teszik, hogy ugyanolyan perifériákat csatlakoztasson a
számítógéphez, mint egy asztali PC-hez. A különféle külső eszközöknek a
számítógépre való csatlakoztatásával kapcsolatban az alábbi részben talál
útmutatást.
47
Csatlakozás egy hálózathoz
Beépített hálózati csatoló
A beépített hálózati csatoló segítségével Ethernet alapú hálózatra
csatlakoztathatja a számítógépet.
A hálózati kapcsolat létrehozásához csatlakoztasson egy Ethernet kábelt a
számítógép bal oldalán lévő hálózati csatlakozóaljzat és a hálózati aljzat vagy
a hub csatlakozója közé.
Magyar
48
Vezeték nélküli hálózatok
Vezeték nélküli hálózatok
Magyar
Kapcsolódás az Internethez
A számítógép vezeték nélküli csatlakozási funkciója alapértelmezésben be
van kapcsolva.
A beállítás közben a Windows észleli és megjeleníti az elérhető hálózatok
listáját. Válassza ki a kívánt hálózatot, és szükség esetén adja meg a jelszót.
Egyéb esetekben nyissa meg az Internet Explorer-t és kövesse az
útmutatásokat.
Kérjük, tájékozódjon Internetszolgáltatójától, vagy router dokumentációjából.
Vezeték nélküli hálózatok
A vezeték nélküli LAN vagy WLAN vezeték nélküli helyi hálózatot jelent, amely
két vagy több számítógépet kapcsol össze kábelek nélkül. A WiFi hálózat
felállítása egyszerű és lehetővé teszi állományok, perifériális eszközök és az
Internet-csatlakozás megosztását.
Melyek a vezeték nélküli hálózat előnyei?
Mobilitás
A vezeték nélküli LAN lehetővé teszi az ön és helyi hálózata más felhasználói
számára is, hogy megosszák a hálózatra csatlakoztatott eszközöket (pl
nyomtatót vagy lapolvasót) és az azokon tárolt fájlokat.
Ezenfelül internetkapcsolatát is megoszthatja otthonában egy másik
számítógéppel.
Gyors és egyszerű telepítés
A vezeték nélküli LAN rendszerek telepítése gyors és egyszerű, és nem kell
kábeleket vezetni a falakon és padlón (vagy éppen azokon keresztül).
Egy vezeték nélküli LAN részei
Ahhoz, hogy otthonában egy vezeték nélküli hálózatot építsen ki, a
következőkre lesz szüksége:
Hozzáférési pont (útválasztó)
A hozzáférési pontok (útvonalválasztók) kétirányú adóvevők, amelyek az
adatokat a közvetlen környezetükbe továbbítják. A hozzáférési pontok a
közvetítő szerepét töltik be a vezetékes és a vezeték nélküli hálózatok között. A
legtöbb útválasztó beépített DSL modemmel rendelkezik, ami lehetővé teszi,
hogy nagy sebességű DSL kapcsolaton csatlakozzon a világhálóra. Általában a
választott ISP (Internet Service Provider – internetszolgáltató) az előfizetett
szolgáltatásokhoz egy modemet/útválasztót is mellékel. A telepítés részletes
lépéseihez olvassa el figyelmesen a hozzáférési pont/útválasztó útmutatóját.
49
ExpressCard
ExpressCard behelyezése
Helyezze a kártyát a nyílásba, és óvatosan nyomja
befelé, amíg a helyére nem kattan.
ExpressCard kiadása
ExpressCard kiadása előtt:
1. Lépjen ki a kártyát használó alkalmazásból.
2. A bal oldali egérgombbal kattintson a tálcán
található hardver eltávolítása ikonra, majd állítsa
le a kártyát.
3. Nyomja óvatosan befelé a kártyát a nyílásba,
majd engedje el, aminek hatására a kártya kiugrik.
Ezt követően húzza ki a kártyát a nyílásból.
EXPRESS CARD
Magyar
Az ExpressCards számos bővítményt támogat, így a flash memóriakártya
adaptereket, TV-tunereket, a Bluetooth-kapcsolatot és az IEEE 1394b
adaptereket. Az ExpressCards támogatja az USB 2.0 és PCI Express
alkalmazásokat.
Fontos: Kétféle típus létezik, az ExpressCard/54 és az
ExpressCard/34 (54 mm és 34 mm), mindkettő különböző
funkciókkal. Nem minden ExpressCard bővítőhely támogatja
mindkét típust. Kérjük, olvassa el kártyája kézikönyvét, ha további
részleteket szeretne megtudni a kártya telepítéséről, használatáról
és funkcióiról.
50
IEEE 1394 port
IEEE 1394 port
Magyar
A számítógép IEEE 1394 portja lehetővé teszi, hogy az IEEE 1394
szabvánnyal kompatibilis eszközhöz csatlakozzon, pl. videokamerához vagy
digitális fényképezőgéphez. A részletekért olvassa el videokamerája vagy
digitális fényképezőgépe dokumentációját.
51
HDMI
Magyar
A HDMI (nagy felbontású multimédiás interfész) az iparág által széles körben
támogatott, teljes mértékben digitális, hang- és videoátvitelre egyaránt
alkalmas csatolófelület. A HDMI – egyetlen kábellel – bármely kompatibilis
hang-/videoforrás, például set-top box, DVD-lejátszó vagy A/V-vevő és
digitális hang- és/vagy videovevő készülék, például digitális televízió (DTV)
összekötésére alkalmas.
A HDMI porttal felsőbb kategóriájú hang- és videokészülékekhez
csatlakoztatható a számítógép. Mivel a csatlakoztatáshoz egyetlen kábel is
elegendo, a kapcsolat gyorsan és zavaró kábelrengeteg kialakulása nélkül
hozható létre.
52
Universal Serial Bus (USB)
Universal Serial Bus (USB)
Magyar
Az USB port egy nagy sebességű soros busz, segítségével
rendszererőforrások lekötése nélkül csatlakoztathat USB perifériákat.
53
DVD filmek lejátszása
Ha DVD-meghajtó modul van beszerelve az optikai meghajtó helyére, akkor
DVD filmeket is le tud játszani a számítógépen.
1. Helyezzen be egy DVD-t.
2. A DVD film lejátszása néhány másodperc múlva automatikusan elkezdődik.
Fontos! Amikor először indítja el a DVD-lejátszót, a program kéri a
régiókód megadását. A DVD-k 6 régióban érhetőek el.
Ország vagy régió
1
USA, Kanada
2
Európa, Közel-Kelet, Dél-Afrika, Japán
3
Délkelet-Ázsia, Tajvan, Dél-Korea
4
Latin-Amerika, Ausztrália, Új-Zéland
5
Független Államok Közössége, Afrika egyes részei, India
6
Kínai Népköztársaság
Megjegyzés: A régiókód megváltoztatásához helyezzen be a DVDmeghajtóba egy másik régióba tartozó DVD filmet.
Ha egyszer a DVD-meghajtón beállítottak egy régiókódot, csak
annak a régiónak a DVD-it fogja lejátszani. A régiókódot legfeljebb
ötször lehet beállítani (beleértve a legelső alkalmat is), ezután az
utolsónak beállított régiókód állandósul.
A merevlemez visszaállítása nem állítja vissza a régiókódok
beállításának számát.
Magyar
Régiókód
54
Memória bővítés
Memória bővítés
Magyar
Ha memóriát szeretne szerelni a gépbe, kövesse az alábbi lépéseket:
1. Kapcsolja ki a számítógépet, húzza ki a hálózati adaptert (ha be volt dugva),
majd vegye ki az akkumulátort. Ezután fordítsa meg a számítógépet, úgy,
hogy hozzáférjen az aljához.
2. Távolítsa el a csavart a memóriarekesz fedeléből, majd emelje fel és
távolítsa el a memória fedelét.
3. Átlósan helyezze be a modult a foglalatba (a), majd óvatosan nyomja le,
amíg a helyére nem pattan (b).
4. Helyezze vissza a memóriarekesz fedelét, majd rögzítse a csavarral.
5. Tegye vissza az akkumulátort, majd csatlakoztassa a hálózati adaptert.
6. Kapcsolja be a számítógépet.
A számítógép automatikusan érzékeli és újrakonfigurálja a teljes memória
méretét.
55
BIOS segédprogram
A BIOS segédprogram olyan hardverkonfiguráló program, amelyet a
számítógép Basic Input/Output System (alapszintű be- és kiviteli rendszer,
BIOS) rendszerébe építettek be.
A számítógép már megfelelően konfigurálva és optimalizálva van, ezért ezt a
segédprogramot nem kell futtatnia. Ha azonban konfigurációs problémák
lépnek fel, szükség lehet a használatára.
A BIOS segédprogram elindításához nyomja meg az <F2> billentyűt a
bekapcsolási önteszt alatt, amíg a számítógép logója látható a képernyőn.
A BIOS segédprogramban a rendszerindítás sorrendjének beállításához
lépjen be a BIOS segédprogramba, majd a képernyő felső részén megjelenő
elemek közül válassza a Boot pontot.
Jelszavak megadása
A rendszerindítási jelszó megadásához lépjen be a BIOS segédprogramba,
majd a képernyő felső részén megjelenő elemek közül válassza a Security
pontot. Keresse meg a Password on boot: elemet, majd az <F5> és az <F6>
billentyűvel engedélyezze a funkciót.
Magyar
Rendszerindítási sorrend
56
Gyakran ismétlődő kérdések
Gyakran ismétlődő kérdések
Az alábbiakban összefoglaltunk néhány a számítógép használata közben
gyakran előforduló problémát. A problémák leírásához egyszerű válaszokat,
megoldásokat is mellékeltünk.
Magyar
Megpróbáltam bekapcsolni a gépet, de nem indul el, illetve nem
tölti be az operációs rendszert
Tekintsen az üzemállapot jelzőfényre:
• Ha nem világít, a számítógép nem kap tápellátást. Ellenőrizze a
következőket:
• Ha a számítógép akkumulátorról üzemel, akkor lehetséges, hogy az
akkumulátor lemerült, és nem képes energiával ellátni a készüléket.
Csatlakoztassa a hálózati adaptert, és töltse fel az akkumulátort.
• Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter megfelelően csatlakozik-e a
számítógéphez és a fali dugaszolóaljzatba.
• Ha a jelzőfény világít, ellenőrizze a következőket:
• Csatlakoztatott USB tároló eszközt (USB meghajtót vagy okostelefont) a
számítógépéhez? Távolítsa el, válassza le, majd nyomja meg a <Ctrl> +
<Alt> + <Del> billentyűket a rendszer újraindításához.
Semmi nem jelenik meg a kijelzőn
A számítógép teljesítményszabályozó rendszere az energiatakarékosság
érdekében automatikusan kikapcsolta a kijelzőt. A kijelzőt bármelyik billentyű
lenyomásával visszakapcsolhatja.
Ha a billentyűk lenyomásával nem lehet visszakapcsolni a kijelzőt, annak a
következő okai lehetnek:
• A fényerő nagyon alacsonyra van állítva. Az <Fn> + < >
billentyűkombinációt lenyomva növelje a fényerőt.
• A megjelenítési mód külső monitorra van állítva. A kijelző átkapcsolásának
gyorsbillentyűjét <Fn> + <F5> lenyomva állítsa vissza kiválasztott
megjelenítő eszköznek a számítógép kijelzőjét.
• Ha az alvás állapotjelző lámpa világít, akkor a számítógép alvás
üzemmódban van. Ha fel akarja ébreszteni a számítógépet, röviden nyomja
meg a bekapcsoló gombot.
Nem szól a számítógép hangszórója
Ellenőrizze a következőket:
• Lehetséges, hogy el van némítva a hangszóró. Tekintsen a Windows tálcán
található hangerőszabályzás ikonra. Ha át van húzva, kattintson az ikonra,
majd törölje a jelet az Elnémítás jelölőnégyzetből.
57
• Lehet, hogy a hangerő túl alacsony. Tekintsen a Windows tálcán található
hangerőszabályzás ikonra. illetve a hangerőt a hangerőszabályzó
gombokkal is állíthatja.
• Ha a számítógép előoldali panelén található vonali kimenet porthoz
fülhallgató, fejhallgató vagy külső hangszóró van csatlakoztatva, akkor a
beépített hangszórók automatikusan kikapcsolnak.
A billentyűzet nem reagál
A nyomtató nem működik
Ellenőrizze a következőket:
• Ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakoztatva van-e egy fali
dugaszolóaljzatba, valamint be van-e kapcsolva.
• Ellenőrizze, hogy a nyomtató kábele megfelelően csatlakoztatva van-e egy
USB porthoz, illetve a nyomtató megfelelő portjához.
Szervizszolgáltatás kérése
Utazók Nemzetközi Garanciája (International Travelers Warranty;
ITW)
A számítógépre érvényes az Utazók Nemzetközi Garanciája (International
Travelers Warranty; ITW), amely utazás közben biztonságot és nyugalmat
nyújt Önnek. A szervizközpontok világméretű hálózata készséggel áll
rendelkezésére.
A számítógéphez mellékelve van egy ITW útlevél. Ez az útlevél mindent
tartalmaz, amit az ITW programról tudnia kell. A füzetben megtalálható a
rendelkezésére álló hivatalos szervizközpontok listája. Kérjük, gondosan
tanulmányozza át az útlevelet.
Legyen mindig kéznél az ITW útlevele, különösen utazás közben, ellenkező
esetben nem részesülhet a támogatási központok által nyújtott szolgáltatások
előnyeiből. A vásárlást igazoló dokumentumokat helyezze az ITW útlevél
borítólapjának belső oldalán kialakított tasakba.
Ha abban az országban, ahova utazott, nincs az Acer által felhatalmazott
szerviz, akkor a világ bármely pontján lévő irodánkkal kapcsolatba léphet.
Kérjük, látogassa a www.acer.com honlapot.
Magyar
Csatlakoztasson egy külső billentyűzetet a számítógép hátlapján vagy elején
található USB porthoz. Ha a külső billentyűzet működik, akkor lépjen
kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos szervizközponttal, mert
lehetséges, hogy a beépített billentyűzet kábele meglazult.
58
Gyakran ismétlődő kérdések
Magyar
Mielőtt telefonálna
Ha telefonos segítségkérés céljából felhívja az Acer, kérjük, készítse elő a
következő információkat, illetve a hívás során legyen a számítógépe mellett.
Az Ön segítségével csökkenthetjük a híváshoz szükséges időt, és
hatékonyabban tudjuk megoldani problémáit. Ha a számítógép hibaüzenetet
jelenít meg vagy sípol, jegyezze fel a képernyőn megjelenteket (vagy a
hangjelzések számát és sorrendjét).
A következő információkat kérjük Öntől:
Név:
Cím:
Telefonszám:
Gép típusa és modellszám:
Sorozatszám:
A vásárlás időpontja:
59
Hibaelhárítás
Ebben a fejezetben a gyakrabban előforduló rendszerhibák elhárításához
nyújtunk segítséget.
Ha problémába ütközik, először tanulmányozza át az alábbi részeket, és csak
ezt követően forduljon szakemberhez. A súlyosabb hibák elhárításához
szükség lehet a számítógép felnyitására. Ne kísérelje meg a számítógép
felnyitását, inkább lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy kérjen segítséget
valamelyik hivatalos szervizközponttól.
Hibaelhárítási tanácsok
Hibaüzenetek
Ha a rendszer hibaüzenetet ír ki, jegyezze fel, majd tegye meg a megfelelő
javító lépéseket. Az alábbi táblázat – betűrendben – a hibaüzeneteket és a
javasolt intézkedéseket tartalmazza.
Hibaüzenetek
Javító intézkedés
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
CMOS battery bad
szervizközponttal.
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
CMOS checksum error
szervizközponttal.
Helyezzen a külső meghajtóba egy (bootolható)
Disk boot failure
rendszerlemezt, majd az <Enter> billentyű lenyomásával
indítsa újra a rendszert.
A bekapcsolási önteszt (POST) alatt nyomja meg az <F2>
Equipment configuration
billentyűt, ezzel belép a BIOS segédprogramba; majd a
error
kilépéshez válassza az Exit (Kilépés) parancsot.
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
Hard disk 0 error
szervizközponttal.
Hard disk 0 extended
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
type error
szervizközponttal.
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
I/O parity error
szervizközponttal.
Keyboard error or no
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
keyboard connected
szervizközponttal.
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
Keyboard interface error
szervizközponttal.
Magyar
Ez a számítógép a felmerült problémák megoldását hibaüzenetek képernyőn
történő megjelenítésével segíti.
Ha a rendszer hibaüzenetet ír ki, vagy hibára utaló jelek fordulnak elő,
tanulmányozza át a lejjebb található, „Hibaüzenetek” című részt. Ha a
probléma nem oldható meg, lépjen kapcsolatba a kereskedővel. Lásd
"Szervizszolgáltatás kérése" 57. oldal.
60
Hibaüzenetek
Memory size mismatch
Javító intézkedés
A bekapcsolási önteszt (POST) alatt nyomja meg az <F2>
billentyűt, ezzel belép a BIOS segédprogramba; majd a
kilépéshez válassza az Exit (Kilépés) parancsot.
Magyar
Ha a javító intézkedések megtétele ellenére sem szűnik meg a probléma,
kérjük, lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy valamelyik hivatalos
szervizközponttal.
61
Tippek és tanácsok a Windows 8 használatához
Tudjuk, hogy az új fajta operációs rendszer megismerése időt vesz igénybe,
így létrehoztunk néhány információs mutatót, melyek segítenek az
elindulásban.
Három új elem van, melyet ajánlott észben tartania:
Hogyan férhetek hozzá a gombokhoz?
A gombokhoz való hozzáféréshez vigye a kurzort a képernyő jobb-felső vagy
alsó sarkába, vagy nyomja meg a Windows billentyű + <C> kombinációt.
Hogyan jutok a Start pontba?
Nyomja meg a Windows billentyűt a billentyűzeten; nyomja meg a Windows
billentyűt + <C> kombinációt, majd kattintson a Start gombra; vagy vigye a
kurzort a képernyő bal alsó sarkába, és kattintson a Start gombra.
Hogyan válthatok az alkalmazások között?
Vigye a kurzort a képernyő bal sarkába a futó alkalmazások miniatűrjeinek
megtekintéséhez.
Megnyomhatja a Windows billentyű + <Tab> kombinációt az aktuális
programok/alkalmazások megnyitásához és a görgetéshez.
Hogyan kapcsolhatom ki a számítógépem?
Nyomja meg a Windows billentyű + <C> kombinációt, kattintson a Beállítások
> Bekapcsolás lehetőségre, és kiválasztja a végrehajtani kívánt lépést. Másik
lehetőség, ha az Asztalon, a Acer Power Button (Acer bekapcsoló gomb)
segítségével kiválasztja a végrehajtani kívánt lépést.
Magyar
1. Start
A Start gomb már nem érhető el; az alkalmazások elindítását a Start
képernyőn végezheti el.
2. Csempék
Az Élő csempék hasonlítanak az alkalmazások miniatűrjeihez.
3. Gombok
A gombok segítségével olyan hasznos funkciók alkalmazhatók, mint a
tartalommegosztás, a számítógép kikapcsolása, vagy a beállítások
módosítása.
62
Miért van új interfész?
A Windows 8 számára készített új interfészt úgy alakították ki, hogy érintéssel
könnyen vezérelhető legyen. A Windows Store alkalmazások automatikusan
használják az egész képernyőt, és nem szükséges ezeket bezárni a
hagyományos módon. A Windows Store alkalmazások a Start menüben
jelennek meg, élő csempék formájában.
Magyar
Mik azok az Élő csempék?
Az Élő csempék hasonlítanak az alkalmazások miniatűrjeihez, amelyek az
internethez való csatlakozáskor új tartalommal frissülnek. Így például anélkül
tekintheti meg az időjárás vagy a tőzsdei hírek frissítését, hogy meg kellene
nyitnia az alkalmazást.
Hogyan oldhatom fel a számítógépem?
A számítógép feloldásához húzza felfelé az ujját a lezárási képernyőn, és
érintse meg az egyik felhasználói fiók ikonját. Ha a fiókhoz jelszó került
beállításra, a folytatás előtt meg kell adnia a jelszavát.
Hogyan szabhatom testre a számítógépem?
A Start személyre szabásához különböző háttérképeket választhat, vagy saját
igényei szerint rendezheti el a csempéket.
A háttér megváltoztatásához nyomja meg a Windows billenytű + <C>
kombinációt, majd kattintson a Beállítások > PC beállítások módosítása >
Testreszabás lehetőséget. Kattintson a Start képernyőre az oldal tetején, és
válassza ki a színt és a képet.
Hogyan mozgathatom a csempéket?
Kiválaszthatja a csempét, ha rákattint, majd áthúzza a Start menübe, a kívánt
helyre. A további csempék úgy fognak elhelyezkedni, hogy illeszkedjenek az
új helyen lévő csempéhez.
Lehet a csempék méretét növelni vagy csökkenteni?
Jobb kattintás a csempére, majd válassza a Smaller (kisebb) vagy Larger
(nagyobb) lehetőséget a képernyő alsó részén megjelenő menüben.
Hogyan szabhatom személyre a zárolási képernyőt?
Számos képpel szabhatja személyre a lezárási képernyőt, vagy a személyes
igényeinek megfelelően megjelenítheti a gyors állapotjelentést.
A háttér megváltoztatásához nyomja meg a Windows billenytű + <C>
kombinációt, majd kattintson a Settings (Beállítások) > Change PC settings
(PC beállítások módosítása) > Personalize (Testreszabás) lehetőséget.
63
Kattintson a Zárolási képernyő lehetőségre az oldal tetején, majd válassza ki
azt a képet és alkalmazást, amelyet a zárolási képernyőn szeretne látni.
Hogyan zárhatom be az alkalmazásokat?
Vigye a kurzort a képernyő tetejére, kattintson rá és húzza az ablakot lefelé az
alkalmazás bezárásához.
Bezárhatja az alkalmazást a miniatűrön, a képernyő bal szélén, a miniatűrre
jobb gombbal kattintva, majd a Close (Bezár) lehetőséget kiválasztva.
Módosíthatom a képernyő felbontását?
Úgy szeretném használni a Windows-t, amihez korábban
hozzászoktam / kérem vissza az asztalomat!
A Start menüben kattintson a Desktop (Asztal) csempére a hagyományos
asztalnézethez. A gyakran használt alkalmazásokat a tálcára helyezheti a
könnyebb megnyitás érdekében.
Ha olyan alkalmazásra kattint, amely nem Windows Store alkalmazás, a
Windows automatikusan megnyitja az alkalmazást a Desktop (Asztal)
használatával.
Hol találhatók az alkalmazások?
A Start menüben, egyszerűen kezdje el beírni annak az alkalmazásnak a
nevét, amelyet keres, majd a Search (Keresés) automatikusan megjeleníti a
találatokat.
Az alkalmazások teljes listájának megtekintéséhez nyomja meg a space
billentyű Menü billentyű kombinációt, majd kattintson a All apps (Minden
alkalmazás) lehetőségre.
Hogyan tehetek láthatóvá egy alkalmazást a Start menüben?
Ha az All apps (Minden alkalmazás) menüben szeretné, ha valamelyik
alkalmazás a Start menübe kerüljön, akkor jobb gombbal jelölje ki az
alkalmazást. Válassza a Pin to Start (Kitűzés a Start pontba) lehetőséget a
képernyő alján megjelenő menüből.
Hogyan távolíthatok el csempét a Start pontból?
Jobb-kattintás a csempén, majd érintse meg az Unpin from Start (Eltávolítás
a Start pontból) lehetőséget a képernyő alján megjelenő menüből.
Magyar
A Start menüből, kezdje beírni, hogy „Control Panel” („Vezérlőpult”) a Search
(keresés) megnyitásához és a találatok megjelenítéséhez; kattintson a
Control Panel (Vezérlőpult) > Adjust screen resolution
(Képernyőfelbontás beállítása) lehetőségre.
64
Hogyan tehetek láthatóvá egy alkalmazást az asztal tálcáján?
Ha az All apps (Minden alkalmazás) menüben szeretné, ha valamelyik
alkalmazás az Asztal menübe kerüljön, akkor jobb gombbal jelölje ki az
alkalmazást. Válassza a Pin to Start (Rögzítés Start menübe) lehetőséget a
képernyő alján megjelenő menüből.
Hogyan telepíthetem az alkalmazásokat?
Magyar
A Windows Store alkalmazásokat letöltheti a Storemenüből. Szüksége lesz
egy Microsoft azonosítóra, hogy alkalmazásokat vásárolhasson és tölthessen
le a Storemenüből.
Nem találom az alkalmazásokat a Notepadben és a Paintben. Hol
vannak ezek?
A Start menüben egyszerűen kezdje el gépelni a megnyitni kívánt alkalmazás
nevét, a Search (Keresés) gombbal pedig megjelenítheti a találatokat. Másik
lehetőségként nyissa ki az All apps (Minden alkalmazás) menüt, majd
görgesse le a „Windows Accessories” („Windows kellékek”) menüig az örökölt
programok listájának megtekintéséhez.
Mi az a Microsoft azonosító (fiók)?
A Microsoft fiók egy olyan e-mail cím és jelszó, melyet a Windows-ba való
bejelentkezéskor használ. Bármilyen e-mail címet használhat, de a legjobb, ha
olyan címet használ, melyet már korábban is alkalmazott az ismerősökkel való
kommunikációhoz, és a kedvenc weboldalakra való bejelentkezéshez. Amikor
Microsoft fiókjával bejelentkezik számítógépére, összekapcsolja számítógépét
azokkal az emberekkel, fájlokkal és eszközökkel, melyek fontosak Önnek.
Szükségem van erre?
A Windows 8 használatához nincs szüksége Microsoft azonosítóra, de
megkönnyíti életét, mivel számos egyéb készülékkel szinkronizálja az adatait,
ha Microsoft azonosító használatával jelentkezik be.
Hogyan szerezhetek ilyet?
Ha már telepítette a Windows 8-at, de de még nem a Microsoft fiókon
keresztül lépett be, vagy nincs Microsoft fiókja, de szeretne, akkor nyomja meg
a Windows billentyű + <C> kombinációt és kattintson a Settings
(Beállítások) > Change PC settings (PC beállítások módosítása) > Users
(Felhasználók) > Switch to a Microsoft account (Váltás Microsoft fiókra)
lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
65
Hogyan adhatok hozzá kedvencet az Internet
Explorerhez?
Az Internet Explorer 10-nek nincsenek hagyományos kedvencei, ehelyett
parancsikonokat rögzíthet a Start menüben. Miután megnyitotta az oldalt, a
képernyő alján lévő menü megnyitásához kattintson a képernyő bármelyik
részére jobb gombbal. Kattintson a Pin to Start (Kitűzés Start menübe)
lehetőséget.
Hogyan kereshetek Windows frissítéseket?
Hol kaphatok további információt?
További információért látogasson el az alábbi oldalakra:
• Windows 8 oktató anyagok: www.acer.com/windows8-tutorial
• GY.I.K.: www.acer.com/support
Magyar
Nyomja meg a Windows billentyű + <C> kombinációt, majd kattintson a
Beállítások > PC beállítások módosítása > Windows frissítések
lehetőségre. Kattintson a a Check for updates now (Frissítések ellenőrzése
most) lehetőségre.
66
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
Magyar
FCC NYILATKOZAT
A készüléket vizsgálatnak vetették alá, amelynek során megállapítást nyert, hogy a készülék teljesíti
az FCC szabályzatának 15. pontja szerinti, B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeket.
Ezeket a határértékeket úgy állapították meg, hogy a lakóépületekben megfelelő védelmet nyújtsanak
a káros zavarokkal szemben. A készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha
nem a használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és használják, akkor megzavarhatja a
rádiós távközlést.
Az azonban nem garantálható, hogy egy adott telepítés esetén nem lép fel interferencia. Ha a készülék
zavart kelt a rádiós vagy a televíziós vételben, és ezt a készülék be- és kikapcsolásával egyértelműen
meg lehet állapítani, akkor a felhasználó a zavarok megszüntetésére a következő lépéseket teheti
meg:
- A vevőantennát állítsa más irányba, vagy helyezze át.
- Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
- A készüléket csatlakoztassa más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba, mint amelyhez
a vevő csatlakozik.
- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy gyakorlott rádiós/televíziós szakembertől.
Megjegyzés: árnyékolt kábelek
Az FCC előírásainak betartása érdekében a készüléket más számítástechnikai eszközökhöz kizárólag
árnyékolt kábellel szabad csatlakozni.
MEGJEGYZÉS: PERIFÉRIÁK
A készülékhez kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók stb.)
szabad csatlakoztatni, amelyek megfelelnek a B osztályú eszközökre előírt határértékeknek. A
határértékeknek nem megfelelő perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádiós és a televíziós
vételben.
Vigyázat: A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a felhasználó
elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi Távközlési Bizottság) által a
számítógép működtetésére biztosított jogát.
MEGJEGYZÉS KANADA SZÁMÁRA
A B osztályos digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 előírásnak.
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
MEGFELEL AZ OROSZ SZABÁLYOZÓ TANÚSÍTVÁNYOKNAK ÉS ELŐÍRÁSOKNAK
TUDNIVALÓK AZ LCD KIJELZŐ KÉPPONTJAIRÓL
Az LCD egységet nagypontosságú gyártási eljárásokkal készítik. Ennek ellenére előfordulhat, hogy
egyes pixelek (képpontok) nem megfelelően világosodnak ki, illetve fekete vagy piros pontként
jelennek meg. Ennek nincs hatása a tárolt képre, és nem jelent meghibásodást.
RÁDIÓKÉSZÜLÉK HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉSI MEGJEGYZÉS
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth csatolóval
felszerelt modellekre vonatkozik.
Az engedélyezett szolgáltatásokkal fellépő rádiós interferencia elkerülése érdekében a készüléket
beltéri használatra tervezték.
67
A készülék megfelel mindazon országok vagy régiók rádiófrekvenciás és biztonsági előírásainak,
amelyekben a vezeték nélküli csatoló használatát engedélyezték. A konfigurációtól függően a
készülék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN
és/vagy Bluetooth modul). Az alábbi információk az ilyen készülékekre vonatkoznak.
Nyilatkozat az EU szabályoknak való megfelelésről
Az Acer ezúton kijelenti, hogy jelen számítógép terméksorozat megfelel az 1999/5/EC irányelv
alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
Vezeték nélküli üzemi csatornák különböző tartományokhoz
2,412-2,462 GHz
Ch01 - Ch11
Japán
2,412-2,484 GHz
Ch01 - Ch14
Európa ETSI
2,412-2,472 GHz
Ch01 - Ch13
Franciaország: Tiltott vezeték nélküli frekvencia tartományok
Franciaország egyes területein korlátozott a frekvencia tartományok használata. A maximálisan
engedélyezett teljesítmény beltéren:
- 10 mW a teljes 2,4 GHz tartomány esetében (2400 MHz – 2483,5 MHz)
- 100 mW a 2446,5 MHz és 2483,5 MHz közötti tartományok esetében
Megjegyzés: A 10 - 13 csatornák a 2446,6 MHz – 2483,5 MHz frekvencia tartományokban üzemelnek.
A kültéri használatnak számos lehetősége van: Magántulajdonon, vagy közszereplő személyek
magántulajdonán a Védelmi Minisztérium előzetes engedélyezése szükséges, maximum 100 mW
teljesítmény mellett a 2446,5 – 2483,5 MHz tartományokban. Köztulajdonon kültéri használata nem
engedélyezett.
Az alább felsorolt területeken, a teljes 2,4 GHz tartomány esetében:
- A maximálisan engedélyezett teljesítmény beltéren 100 mW
- A maximálisan engedélyezett teljesítmény kültéren 10 mW
Területek, melyeken a 2400 – 2483,5 MHz frekvencia tartomány engedélyezett EIRP-vel, beltéren
kevesebb mint 100 mW, kültéren pedig kevesebb mint 10 mW teljesítménnyel:
01 Ain Orientales
02 Aisne
03 Allier
05 Hautes Alpes
08 Ardennes
09 Ariege
11 Aude
12 Aveyron
16 Charente
24 Dordogne
25 Doubs
26 Drome
32 Gers
36 Indre
37 Indre et Loire
41 Loir et Cher
45 Loret
50 Manche
55 Meuse
58 Nievre
59 Nord
60 Oise
61 Orne
63 Puy Du Dome
64 Pyrenees Atlantique
66 Pyrenees
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin
70 Haute Saone
71 Saone et Loire
75 Paris
82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse
88 Vosges
89 Yonne
90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne
Ez a követelmény idővel változhat, ami lehetővé teheti a későbbiekben, hogy a vezeték nélküli LAN
kártyáját több területen használhassa Franciaországban.
Legfrissebb információért kérjük, ellenőrizze az ART honlapját (www.art-telecom.fr).
Megjegyzés: Az Ön WLAN kártyájának teljesítménye kevesebb mint 100 mW, de több mint 10 mW.
Magyar
Észak-Amerika
68
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
Magyar
Nemzeti kódok listája
A készülék a következő országokban használható:
ISO 3166
Ország
kétjegyű kód
AT
Ausztria
BE
Belgium
CY
Ciprus
CZ
Cseh Köztársaság
DK
Dánia
EE
Észtország
FI
Finnország
FR
Franciaország
DE
Németország
GR
Görögország
HU
Magyarország
IE
Írország
IT
Olaszország
LV
Lettország
LT
Litvánia
LU
Luxemburg
Ország
Málta
Hollandia
Lengyelország
Portugália
Szlovákia
Szlovénia
Spnyolország
Svédország
Egyesült Királyság
Izland
Liechtenstein
Norvégia
Svájc
Bulgária
Románia
Törökország
ISO 3166
kétjegyű kód
MT
NL
PL
PT
SK
SL
ES
DK
GB
IS
LI
NO
CH
BG
RO
TR
KANADA – ALACSONY TELJESÍTMÉNYŰ, ENGEDÉLYRE NEM KÖTELES RÁDIÓFREKVENCIÁS
TÁVKÖZLÉSI ESZKÖZÖK (RSS-210)
A személyekre ható rádiófrekvenciás mezők (RSS-102)
A számítógép kis erősítésű, belső antennákat alkalmaz, amelyek nem bocsátanak ki a Health Canada
által a lakosság számára megadott határértékeket meghaladó rádiófrekvenciás sugárzást. További
információkat a 6. biztonsági szabályzatban, a Health Canada honlapján talál: www.hc-sc.gc.ca/rpb.
A készülék megfelel a kanadai RSS210 ipari szabványnak.
Ez a B osztályos készülék megfelel a kanadai ICES-003 előírások 4. kiadásának, illetve az
RSS-210 előírás 4. (2000 decemberi), illetve 5. (2001 novemberi) kiadásainak.
„Az engedélyezett szolgáltatásokkal fellépő rádiófrekvenciás interferencia megelőzése érdekében a
készüléket beltéri használatra tervezték, az ablakoktól távol, a maximális árnyékolás érdekében. A
berendezés (vagy az átvitelt biztosító antennájának) kültéri használatát engedélyeztetni kell.”
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR-210, No 4
(Dec 2000) et No 5 (Nov 2001).
« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l’objet d’une licence, il doit
être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afin de fournir un écran de blindage
maximal. Si le matériel (ou son antenne d’émission) est installé à l’extérieur, il doit faire l’objet d’une
licence. »
Vigyázat: Amennyiben IEEE 802.11a vezetéknélküli LAN készüléket használ, az az 5,15 5,25 GHz-es frekvenciatartományban működik, ezért csak beltérben használható. A kanadai
ipari előírás a készülék használatát beltérre korlátozza, ugyanis az 5,15 - 5,25 GHz-es
frekvenciatartomány használata miatt a közös csatornát használó mobil műholdas
rendszerekkel fellépő interferenciákat csak így lehet a minimálisra csökkenteni. Az 5,25 5,35 és az 5,65 - 5,85 GHz-es frekvenciatartomány elsődleges használói a nagy teljesítményű
radarberendezések. Az ilyen radarállomások zavarhatják és/vagy károsíthatják a készüléket.
Annak érdekében, hogy az E.I.R.P. (Tényleges izotóp kisugárzott teljesítmény) korlát szerint
meghatározott 5,25 - 5,35 és az 5,725 - 5,85 GHz-es frekvenciatartományba essen a készülék a PTP
(pontról pontra való adatátvitel) működés esetén, a maximális sugárzási teljesítménynyereség jelen
készülék esetében 6 dBi.
69
Az FCC rádiófrekvenciás biztonsági követelményei
Kanada – alacsony teljesítményű, engedélyre nem köteles rádiófrekvenciás
távközlési eszközök (RSS-210)
A személyekre ható rádiófrekvenciás mezők (RSS-102)
A számítógép kis erősítésű, belső antennákat alkalmaz, amelyek nem bocsátanak ki a Health Canada
által a lakosság számára megadott határértékeket meghaladó rádiófrekvenciás sugárzást. További
információkat a 6. biztonsági szabályzatban, a Health Canada honlapján talál: www.hc-sc.gc.ca/rpb.
A készülék megfelel a kanadai RSS210 ipari szabványnak.
Ez a B osztályos készülék megfelel a kanadai ICES-003 előírások 4. kiadásának, illetve az
RSS-210 előírás 4. (2000 decemberi), illetve 5. (2001 novemberi) kiadásainak.
„Az engedélyezett szolgáltatásokkal fellépő rádiófrekvenciás interferencia megelőzése érdekében a
készüléket beltéri használatra tervezték, az ablakoktól távol, a maximális árnyékolás érdekében. A
berendezés (vagy az átvitelt biztosító antennájának) kültéri használatát engedélyeztetni kell.”
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR-210, No 4
(Dec 2000) et No 5 (Nov 2001).
« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l’objet d’une licence, il doit
être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afin de fournir un écran de blindage
maximal. Si le matériel (ou son antenne d’émission) est installé à l’extérieur, il doit faire l’objet d’une
licence. »
Magyar
A vezeték nélküli LAN Mini PCI kártya és a Bluetooth kártya sugárzási teljesítménye messze az FCC
által engedélyezett rádiófrekvenciás határérték alatt van. A számítógépet ennek ellenére úgy kell
használni, hogy a használat során az emberekre gyakorolt hatás mértéke a lehető legkisebb legyen:
1. A felhasználókat kérjük, hogy kövessék az FCC vezeték nélküli csatolókkal rendelkező
berendezésekre vonatkozó biztonsági előírásait, amelyeket minden rádiófrekvenciával működő
csatolóval rendelkező berendezés használati utasítása tartalmaz.
Vigyázat: Az FCC rádiófrekvenciás sugárzási
határértékeinek betartása érdekében működés
közben legalább 20 cm távolság legyen a
kijelzőbe épített vezeték nélküli LAN Mini PCI
kártya és a környezetében tartózkodó személyek
között.
Megjegyzés: A vezeték nélküli Mini PCI kártya
diversity-átvitel funkciót alkalmaz. Az ilyen típusú
átvitelnél mindig csak az egyik antenna bocsát ki
rádiófrekvenciás sugárzást. A sugárzásra használt
antenna kiválasztása automatikusan történik, illetve
a megfelelő minőségű rádiós átvitel érdekében a
felhasználó kézzel is választhat antennát.
1. A készülék az 5,15 - 5,25 GHz-es
frekvenciatartományban működik, ezért csak
beltérben használható. Az FCC a készülék
használatát beltérre korlátozza, ugyanis az
5,15 - 5,25 GHz-es frekvenciatartomány
használata miatt a közös csatornát használó mobil műholdas rendszerekkel fellépő
interferenciákat csak így lehet a minimálisra csökkenteni.
2. Az 5,25 - 5,35 és az 5,65 - 5,85 GHz-es frekvenciatartomány elsődleges használói a nagy
teljesítményű radarberendezések. Az ilyen radarállomások zavarhatják és/vagy károsíthatják a
készüléket.
3. A helytelen üzembe helyezés vagy szakszerűtlen használat a rádiótávközlésben zavarokat
kelthet. A belső antenna bármilyen megváltoztatása az FCC engedély és a garancia
megvonásával jár.
70
Magyar
Vigyázat: Amennyiben IEEE 802.11a vezetéknélküli LAN készüléket használ, az az 5,15 5,25 GHz-es frekvenciatartományban működik, ezért csak beltérben használható. A kanadai
ipari előírás a készülék használatát beltérre korlátozza, ugyanis az 5,15 - 5,25 GHz-es
frekvenciatartomány használata miatt a közös csatornát használó mobil műholdas
rendszerekkel fellépő interferenciákat csak így lehet a minimálisra csökkenteni. Az 5,25 5,35 és az 5,65 - 5,85 GHz-es frekvenciatartomány elsődleges használói a nagy teljesítményű
radarberendezések. Az ilyen radarállomások zavarhatják és/vagy károsíthatják a készüléket.
Annak érdekében, hogy az E.I.R.P. (Tényleges izotóp kisugárzott teljesítmény) korlát szerint
meghatározott 5,25 - 5,35 és az 5,725 - 5,85 GHz-es frekvenciatartományba essen a készülék a PTP
(pontról pontra való adatátvitel) működés esetén, a maximális sugárzási teljesítménynyereség jelen
készülék esetében 6 dBi.
Ver.: 01.01.01
Download PDF

advertising