Acer | TravelMate X313-M | Acer TravelMate X313-M User Manual (Windows 8.1)

TravelMate X313
Felhasználói kézikönyv
2-
© 2014 Minden jog fenntartva.
TravelMate X313
A kézikönyv tartalma: TravelMate X313-E / X313-M
Ez egy javított változat: 05/2014
Hozzon létre Acer ID-t, és engedélyezze az Acer távoli
fájlokat
Acer ID létrehozásához nyissa meg az Acer portált a Start
képernyőről, vagy jelentkezzen be, ha már rendelkezik Acer
ID-vel.
Három fontos oka van, hogy miért kérjen Acer ID-t:
• Távolról férhet hozzá számítógépéhez más eszközeiről az
ingyenes Acer távoli fájlok alkalmazás segítségével
• Szert tehet a legújabb Acer ajánlatokra és
termékinformációkra
• Regisztrálhatja Acer készülékét garanciaszolgáltatás érdekében
További információért, kérjük, látogasson el az AcerCloud weboldalára:
www.acer.com/acercloud
Modellszám: __________________________________
Sorozatszám: __________________________________
A vásárlás időpontja: ____________________________
A vásárlás helye: _______________________________
Tartalomjegyzék - 3
TARTALOMJEGYZÉK
Az első lépések
6
Útmutatók ................................................ 6
A számítógép gondozása és tippek a
használathoz ........................................... 6
A számítógép be- és kikapcsolása ............. 6
A számítógép gondozása ........................... 7
A hálózati adapter gondozása .................... 8
Tisztítás és javítás ...................................... 8
Ismerkedjen meg új Acer
számítógépével
9
Számítógép ............................................. 9
Elölnézet ..................................................... 9
Hátulnézet ................................................ 10
Felülnézet ................................................. 10
Alulnézet .................................................. 11
Bal/jobb oldali nézet.................................. 11
LED kijelzők .............................................. 12
Környezet.................................................. 13
Billentyűzet védelme (nem kötelező)..... 13
Billentyűzet elölnézetből .......................... 13
Gyorsbillentyűk ......................................... 15
A számítógép behelyezése a billentyűzet
fedelébe .................................................... 15
A számítógép eltávolítása a billentyűzet
fedeléből ................................................... 17
A billentyűzet használata .......................... 17
Párosítás a X313-tel ................................. 18
A billentyűzet feltöltése ............................. 19
Hibaelhárítás............................................. 19
Dokk (nem kötelező).............................. 20
Elölnézet .................................................. 20
Hátulnézet (állvány nélkül) ....................... 21
Bal oldali nézet (állvány nélkül)................. 22
A számítógép és a dokk
csatlakoztatása...................................... 23
Helyreállítás
Biztonsági mentés készítése .................
Biztonsági másolat késztése a
meghajtókról és alkalmazásokról ..........
A rendszer helyreállítása .......................
25
25
28
30
Meghajtók és alkalmazások
újratelepítése ............................................ 30
Visszatérés korábbi
rendszer-pillanatképhez............................ 32
A rendszer visszaállítása a gyári
állapotba ................................................... 33
A rendszer visszaállítása
rendszerhelyreállító DVD-ről..................... 33
Helyreállítás Windowsból.......................... 34
Csatlakozás az internethez
37
Csatlakozás kábel használatával .......... 37
Beépített hálózati funkció.......................... 37
Csatlakozás vezeték nélkül ................... 38
Csatlakozás vezeték nélküli LAN-hoz....... 38
Csatlakozás 3G hálózathoz ...................... 39
Bluetooth kapcsolat használata
40
Bluetooth engedélyezése és tiltása ....... 40
A Bluetooth engedélyezése
Windows 8.1-on ........................................ 40
Bluetooth eszköz hozzáadása ............... 41
BIOS segédprogram
45
Rendszerindítási sorrend....................... 45
Jelszavak megadása ............................. 45
Acer ProShield
47
Áttekintés ............................................... 47
A Acer ProShield telepítése................... 47
Személyi Biztonsági Meghajtó .................. 49
Hitelesítés kezelő................................... 50
Ujjlenyomat felismerés* ............................ 50
Adatvédelem.......................................... 51
Adateltávolítás ....................................... 51
A számítógép biztonságba helyezése 52
Jelszavak használata............................. 52
Jelszavak beírása ..................................... 53
Energiagazdálkodás
54
Energiamegtakarítás.............................. 54
Akkumulátor
56
Az akkumulátor jellemzői ....................... 56
Az akkumulátor élettartamának
optimalizálása ........................................... 57
Az akkumulátor töltési szintjének
ellenőrzése................................................ 58
Az akkumulátor lemerülésére vonatkozó
figyelmeztetés ........................................... 58
Memóriakártya-olvasó
60
Csatlakozási lehetőségek ...................... 60
Video- és audiocsatlakozók
62
HDMI Micro
64
Universal Serial Bus (USB)
65
Gyakran ismétlődő kérdések
67
Szervizszolgáltatás kérése .................... 69
Tippek és tanácsok a Windows 8.1
használatához........................................ 70
Hogyan jutok a Start pontba? ................... 70
Mik azok a „Gombok”?.............................. 70
Indíthatom úgy a gépet, hogy közvetlenül
az asztalt lássam? .................................... 71
4 - Tartalomjegyzék
Hogyan válthatok az alkalmazások
között? ...................................................... 71
Hogyan kapcsolhatom ki a
számítógépem? ........................................ 71
Hogyan oldhatom fel a számítógépem? ... 71
Hogyan állíthatom be az ébresztőt? ......... 73
Hol találhatók az alkalmazások?............... 74
Mi az a Microsoft azonosító (fiók)? ........... 76
Hogyan adhatok hozzá kedvencet az
Internet Explorerhez?................................ 77
Hogyan kereshetek Windows
frissítéseket?............................................. 77
Hol kaphatok további információt?............ 77
Hibaelhárítás.......................................... 78
Hibaelhárítási tanácsok............................. 78
Hibaüzenetek ............................................ 78
Internet és online biztonság
80
Első lépések a világhálón ...................... 80
A számítógép védelme ............................. 80
Válasszon internet-szolgáltatót ................. 80
Hálózati kapcsolatok ................................. 81
Szörfözzön a világhálón!........................... 84
Biztonság .................................................. 84
-5
Első lépések...
Ebben a részben a következőket találja:
• Hasznos információk a számítógépe és az egészsége védelme
érdekében
• Hol találja a bekapcsoló gombot, a portokat és csatlakozókat
• Tippek és tanácsok az érintőpad és a billentyűzet használatához
• Hogyan hozhat létre helyreállítási mentéseket
• Útmutató a hálózatra csatlakozáshoz és a Bluetooth használatához
• Információ az Acer gépéhez kapott szoftverek használatáról
6 - Az első lépések
AZ
E L SŐ L É P É S E K
Köszönjük, hogy mobil számítástechnikai feladatai elvégzéséhez ezt
az Acer számítógépet választott.
Útmutatók
Minden segítséget szeretnénk megadni Önnek új Acer
számítógépének használatához, ezért a következő útmutatókat
dolgoztuk ki:
Az első az Útmutató a beállításokhoz, amely segítségére lesz a
számítógép üzembe helyezésénél.
A jelen Rövid útmutató ismerteti az Ön új számítógépének alapvető
jellemzőit és funkcióit. A számítógép még hatékonyabb használatával
kapcsolatban a Felhasználói kézikönyv tartalmaz útmutatást. Ez a
kézikönyv részletes információkat tartalmaz például az előre telepített
segédprogramokról, az adat-helyreállításról, a bővítési lehetőségekről
és a hibaelhárításról. Emellett ismerteti a számítógépre vonatkozó
általános szabályokat és biztonsági előírásokat. Az Alkalmazások
alatt érhető el (húzza felfelé az ujját a képernyő aljától indulva, és
érintse meg a Minden alkalmazást, majd érintse meg az Acer
Felhasználói Kézikönyv lehetőséget a listában). Vagy húzza el az
ujját a képernyő jobb szélén befelé, és érintse meg a Keresés
lehetőséget, majd a szövegdobozt a képernyőn megjelenő
billentyűzet megnyitásához, és kezdje el beírni a „Felhasználói
Kézikönyv” kifejezést a találatok megjelenítéséhez. Érintse meg az
Acer Felhasználói Kézikönyvet.
A számítógép gondozása és tippek a
használathoz
A számítógép be- és kikapcsolása
A kikapcsoláshoz tegye a következőt:
• Érintse meg a Beállítások gomb > Áramellátás > Leállítás pontját.
A kikapcsoláshoz (a BIOS megnyitásához újraindítást követően)
tegye a következőt:
Az első lépések - 7
• Érintse meg a Beállítások gomb > PC beállítások módosítása >
Általános elemet. A „Speciális rendszerindítás” pont alatt érintse
meg az Újraindítás most lehetőséget. Megjelenik a „Válasszon egy
lehetőséget” képernyő. Érintse meg a Számítógép kikapcsolása
lehetőséget.
Megjegyzés
További információk: Lásd a "BIOS segédprogram" 45. oldal.
Ha szüksége van a számítógép rövid ideig tartó leállítására, de nem
szeretné teljeses kikapcsolni Alvó üzemmódba is helyezheti:
• A bekapcsoló gomb megnyomásával.
- VAGY • Érintse meg a Beállítások gomb > Áramellátás > Alvás pontját.
Megjegyzés
Ha a számítógépet nem tudja a szokásos módon kikapcsolni, akkor nyomja
meg és négy másodpercnél hosszabb ideig tartsa lenyomva a bekapcsoló
gombot (a bekapcsoló gomb áramellátást jelző LED-jének ki kell aludnia). Ha
kikapcsolta a számítógépet és újra be szeretné kapcsolni, akkor a
bekapcsolás előtt legalább két másodpercig várjon.
A számítógép gondozása
Számítógépe kiválóan fogja Önt szolgálni, ha vigyáz rá.
• Ne tegye ki a számítógépet közvetlen napsugárzásnak. Ne
helyezze hőforrás, pl. radiátor közelébe.
• Ne tegye ki a számítógépet 0°C (32°F) alatti vagy 50°C (122°F)
feletti hőmérsékletnek.
• Ne tegye ki a számítógépet mágneses mező hatásának.
• Ne tegye ki a számítógépet esőnek vagy nedvességnek.
• Ne öntsön vizet vagy más folyadékot a számítógépre.
• Ne tegye ki a számítógépet erős ütésnek vagy rázkódásnak.
• Ne tegye ki a számítógépet pornak és piszoknak.
• Ne tegyen semmilyen tárgyat a számítógépre.
• Ne csapja le a kijelzőt, amikor lehajtja.
8 - Az első lépések
• Soha ne tegye a számítógépet egyenetlen felületre.
A hálózati adapter gondozása
Néhány tanács a hálózati adapter gondozásához:
• Az adaptert semmilyen más készülékhez ne csatlakoztassa.
• Ne lépjen a tápkábelre és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. A
hálózati kábelt és az egyéb kábeleket úgy helyezze el, hogy ne
akadályozzák a környezetében lévő személyek mozgását.
• Amikor kihúzza a hálózati kábelt, akkor ne a kábelt, hanem magát a
csatlakozót húzza.
• Hosszabbító kábel használatakor a csatlakoztatott berendezések
összesített névleges áramfelvétele nem haladhatja meg a hálózati
kábel névleges teljesítményét. Az azonos fali dugaszolóaljzatba
csatlakoztatott berendezések összesített névleges áramfelvétele
nem haladhatja meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Tisztítás és javítás
A számítógép tisztításakor kövesse az alábbi lépéseket:
1. Kapcsolja ki a számítógépet.
2. Húzza ki a hálózati adaptert.
3. Puha, nedves kendőt használjon. Ne használjon folyékony vagy
hajtógázos tisztítószert.
Ha az alábbiak valamelyike történik:
• a számítógépet leejtették vagy a burkolata megsérült;
• A számítógép nem működik megfelelően.
Lásd: Gyakran ismétlődő kérdések 67. oldal.
Ismerkedjen meg új Acer számítógépével - 9
ISMERKEDJEN
MEG ÚJ ACER
S Z Á M ÍT Ó G É P É V E L
Miután a telepítési poszter alapján üzembe helyezte az eszközt,
ismerkedjen meg új Acer számítógépével!
Új számítógépébe az érintőképernyőn keresztül írhatja be az
információkat.
Számítógép
Számítógépéhez két opcionális elem tartozik: a fedőbillentyűzet és a
dokk. A következő képek bemutatják számítógépét és annak
opcionális tartozékait. Az egyes nézeteken úgy helyeztük el a
címkéket, mintha a számítógépet a képernyővel önmaga felé és a
kamerával felfelé tartaná.
Elölnézet
1 2
3
Szám Elem
Fényképező
1
jelzőfénye
2
Webkamera
Windows
3
billentyű
Leírás
Akkor világít, ha a fényképező aktív.
Webkamera videokommunikációs célokra.
Nyomja meg egyszer a Start menü
megnyitásához.
10 - Ismerkedjen meg új Acer számítógépével
Hátulnézet
1
2
Szám Elem
Beépített
1
webkamera
Fényképező
2
jelzőfénye
Leírás
Webkamera videokommunikációs célokra.
Akkor világít, ha a fényképező aktív.
Felülnézet
1
Szám Elem
1
Szellőzés és
hűtőventilátor
Leírás
Lehetővé teszi, hogy a számítógép ne
melegedjen túl.
A nyílást tilos lefedni, illetve a levegő áramlását
egyéb módon megakadályozni.
Megjegyzés
a kijelző tájolása rögzíthető, ha meghatározott tájolást igénylő alkalmazások
futnak. Ilyenek például a játékok és más teljes képernyős alkalmazások.
Videohívások közben mindig tartsa a számítógépet fekvő irányban.
Ismerkedjen meg új Acer számítógépével - 11
Alulnézet
1
Szám Elem
1
Hangszórók
Leírás
A sztereó hangkimenetet biztosítja.
Bal/jobb oldali nézet
1
2
3
6
7
8
4
5
Szám Ikon
Elem
1
Mikrofon
2
micro HDMI
port
Leírás
Belső mikrofon hangfelvételek
készítéséhez.
A nagy felbontású, digitális
videokapcsolatokat támogatja.
3
USB 3.0 port
USB eszközökhöz csatlakozik.
4
5
Egyenáramú
A váltakozó áramú hálózati adapter
bemeneti aljzat csatlakoztatását teszi lehetővé.
Illesszen egy gémkapcsot a furatba és
nyomja be négy másodpercig, így
Viszaállítás
visszaállíthatja a számítógépet (az
akkumulátor eltávolítását és újra
behelyezését szimulálja).
12 - Ismerkedjen meg új Acer számítógépével
Szám Ikon
6
7
+/-
8
Elem
Leírás
Audió eszközökhöz csatlakozik
Headset/
(pl. hangszórók, fejhallgató) vagy headset
hangszóró jack
csatlakoztatását teszi lehetővé.
A számítógép bekapcsolásához nyomja
meg; és a számítógép alvó módba való
Bekapcsoló
kapcsolásához nyomja meg újra. Nyomja
gomb
meg és tartsa lenyomva, ha ki akarja
kapcsolni a számítógépet.
Akkumulátor
Az akkumulátor üzemállapotát jelzi. Lásd
LED
az alábbi táblázatot.
Hangerő
Ha megnyomja, szabályozni tudja a
billentyű
hangerőt.
Információk az USB 3.0 -ról
• Az USB 3.0 kompatibilis portok kékek.
• USB 3.0 és korábbi USB eszközökkel kompatibilis.
• Az optimális teljesítmény eléréséhez használjon minősített USB 3.0ás eszközöket.
• Az USB 3.0 (SuperSpeed USB) műszaki paraméterek definiálják.
LED kijelzők
LED színe
Állapot
Kék
Állandó
Kék
Röviden
felvillan
Sárga
Állandó
Sárga
Röviden
felvillan
Leírás
A számítógép teljesen feltöltött és csatlakoztatva
van.
A számítógép teljesen feltöltött és akkumulátorról
működik.
Miután megnyomja a bekapcsoló gombot, a kék
LED pár másodpercig világít, majd elalszik.
A számítógép tölt és csatlakoztatva van.
A számítógép nincs teljesen feltöltve és
akkumulátorról működik.
Miután megnyomja a bekapcsoló gombot, a
sárga LED pár másodpercig világít, majd elalszik.
Ismerkedjen meg új Acer számítógépével - 13
LED színe
Állapot
Sárga
Villog
Ki
Leírás
Az akkumulátor töltöttsége kritikusan alacsony,
vagy probléma van az akkumulátorral.
A számítógép ki van kapcsolva.
Környezet
• Hőmérséklet:
• Üzemeltetés: 5°C – 35°C
• Kikapcsolt állapotban: -20°C – 65°C
• Páratartalom (kicsapódás nélkül):
• Üzemeltetés: 20% – 80%
• Kikapcsolt állapotban: 20% – 80%
Billentyűzet védelme (nem kötelező)
A következő rész a billentyűzet fedelének tulajdonságait mutatja be.
Billentyűzet elölnézetből
1
2
3
4
5
Szám Ikon
Elem
1
Akkumulátor LED
Leírás
Megmutatja a billentyűzet
akkumulátorának állapotát (ld. az
alábbi táblázatot).
14 - Ismerkedjen meg új Acer számítógépével
Szám Ikon
Elem
Leírás
2
Bekapcsoló gomb
Be- és kikapcsolja a billentyűzetet.
3
USB-csatlakozó
4
Funkciójelző LED
5
Billentyűzet
A billentyűzet beépített
akkumulátorának feltöltéséhez
használja a mellékelt USB feltöltő
kábelt. A számítógép behelyezése a
billentyűzet fedelébe 15. oldal.
Megmutatja a billentyűzet funkcióinak
állapotát (ld. az alábbi táblázatot).
Az adatbevitel eszköze.
Akkumulátor LED
Állapot
Kék (folyamatos)
Narancs
(folyamatos)
Narancs (lassan
villog)
Narancs (gyorsan
villog)
Narancs (villog)
Leírás
A billentyűzet csatlakoztatva van és teljesen feltöltött.
A billentyűzet csatlakoztatva van és töltődik.
A billentyűzet nincs csatlakoztatva és az akkumulátor
töltöttsége alacsony.
A billentyűzet nincs csatlakoztatva, és az akkumulátor
töltöttsége kritikusan alacsony, vagy egyéb probléma
merült fel.
A billentyűzet párosítás üzemmódban van (a
funkciójelző LED is villog).
Funkciójelző LED
Állapot
Kék (folyamatos)
Kék (villog)
Kék (villog)
Leírás
A billentyűzet bekapcsolása után a LED fény öt
másodpercig kéken világít.
A LED fény a billentyűzet kikapcsolása után villog.
A billentyűzet párosítás üzemmódban van (az
akkumulátor LED is villog).
Ismerkedjen meg új Acer számítógépével - 15
Gyorsbillentyűk
A számítógép a legtöbb beállítás elérését gyorsbillentyűkkel vagy
billentyűkombinációkkal teszi lehetővé; ilyen például a beállítások és a
hangerő. Gyorsbillentyű használatához nyomja le és tartsa lenyomva
az <Fn> billentyűt, a billentyűkombináció másik billentyűjét csak ezt
követően nyomja le.
A számítógép behelyezése a billentyűzet fedelébe
Megjegyzés
Mindig legyen óvatos a billentyűzet fedél használatakor és szállításakor. Az
Acer javasolja, hogy két kézzel fogja meg a billentyűzet tokját.
1. Helyezze a tartót a billenytűzeten lévő csatornába, hogy a helyére
illessze.
2. Helyezze a számítógép alsó részét a tartó alsó rekeszébe. Az
esetleges karcolódás és károsodás elkerüléséhez ne a felső részbe
helyezze be elsőként a számítógépet.
16 - Ismerkedjen meg új Acer számítógépével
3. Hajtsa vissza a táblagépet a tartóba, és nyomja le a táblagép felső
sarkait, hogy a tartó fülei biztonságosan a helyén tartsák azt. A
számítógép most biztonságosan helyezkedik el a billentyűzet
fedélben.
Megjegyzés
A károsodás elkerülése érdekében ne szállítsa úgy a tartót, hogy a
számítógép kifelé néz belőle.
Ismerkedjen meg új Acer számítógépével - 17
A számítógép eltávolítása a billentyűzet fedeléből
1. Nyomja be a tartó tetején elhelyezkedő füleket.
2. Húzza a számítógépet a tartótól ellentétes irányba.
A billentyűzet használata
A Bluetooth billentyűzetet előre párosították a X313-mal. Csupán be
kell kapcsolni a billentyűzetet és a X313 Bluetooth funkciót. Ehhez
tegye a következőt:
1. Érintse meg a Beállítások gomb > Gépház > Vezeték nélküli
elemet.
2. A Vezeték nélküli eszközök pontban ellenőrizze, hogy a Bluetooth
kapcsoló beállítása: Be.
3. Tartsa lenyomva a billentyűzet Bekapcsoló gombját, míg a
funkciójelző LED fény kigyullad (a funkciójelző LED fény 5
másodpercre bekapcsol, majd újra kialszik).
18 - Ismerkedjen meg új Acer számítógépével
4. A billentyűzet kikapcsolásához addig tartsa lenyomva a billentyűzet
Bekapcsoló gombját, míg a funkciójelző LED villog. Engedje fel a
Bekapcsoló gombot.
Megjegyzés
Energiatakarékossági okokból kapcsolja ki a billentyűzetet, ha nem
használja azt.
Párosítás a X313-tel
Ha a Bluetooth billentyűzete elveszti a kapcsolatot a X313-mal,
szükség van az újrapárosításukra. A párosítási folyamat végeztével
már ki- és bekapcsolhatja a billentyűzetet anélkül, hogy ismét
párosítania kellene.
1. Érintse meg a Beállítások gomb > Gépház > Eszközök elemet.
2. Az eszköz eltávolításához érintse meg az Acer Fedélbillentyűzet
(vagy az Acer TravelMate X313 Bluetooth billentyűzet)
lehetőséget, ezután érintse meg a jobb oldalon lévő mínusz jelet (a
billentyűzet eltávolítása az eszközlistáról egy kis időt igénybe
vehet).
Megjegyzés
A billentyűzet neve eltérhet.
3. Tartsa lenyomva a Bekapcsoló gombot, míg az akkumulátor és a
funkciójelző LED-ek ismétlődően villognak. Engedje fel a
Bekapcsoló gombot. A billentyűzet most párosítás üzemmódban
van.
Megjegyzés
A billentyűzet három percig párosítás üzemmódban marad.
4. Érintse meg az Eszköz hozzáadása elemet. A X313 megkeresi a
rendelkezésre álló, párosítható Bluetooth eszközöket.
Ismerkedjen meg új Acer számítógépével - 19
5. Ha megtalálta az Acer Fedélbillentyűzetet (vagy az Acer
TravelMate X313 Bluetooth billentyűzetet), érintse meg ezt az
elemet.
Megjegyzés
A billentyűzet neve eltérhet.
6. A képernyőn ekkor megjelenik egy hat jegyű jelszó. A billentyűzet
használatával adja meg a jelszót, és nyomja meg az Enter gombot.
Megjegyzés
A jelszó csak egy percig adható meg. Ha a jelszó eltűnik, vagy helytelen
jelszót ad meg, ismételje meg a fenti párosítási lépéseket.
7. A párosítás végeztével a funkciójelző LED fény villogása megáll.
A billentyűzet feltöltése
A billentyűzet fedeléhez beépített akkumulátor és USB feltöltő kábel
tartozik. A kábel nagyobbik vége a táblagép USB portjához
kapcsolódik, míg a kisebbik vége a billentyűzet mikro-USB portjához
csatlakozik. Amikor az akkumulátor narancs színű LED jelzőfénye
gyorsan villog, a billentyűzet töltöttsége kiritkusan alacsony, és
szükség van feltöltésre. Addig csatlakoztassa a billentyűzetet, míg az
Akkumulátor LED kék fényűvé válik. Töltés alatt is használhatja a
billentyűzetet.
Megjegyzés
A billentyűzet feltöltéséhez a táblagépnek bekapcsolt állapotban kell lennie.
Hibaelhárítás
Kérdés: A billentyűzetem semmit nem csinál, ha megnyomom a
billentyűket.
Válasz: Ennek számos oka lehet. Ellenőrizze a következőket:
1. Elképzelhető, hogy a billentyűzet ki van kapcsolva. Tartsa lenyomva
a billentyűzet Bekapcsoló gombját, míg a funkciójelző LED fény
kigyullad (a funkciójelző LED fény 5 másodpercre bekapcsol, majd
újra kialszik). Ha a funkciójelző LED villog, kikapcsolta a
20 - Ismerkedjen meg új Acer számítógépével
billentyűzetet. Tartsa lenyomva ismét a billentyűzet Bekapcsoló
gombját, míg a funkciójelző LED világítani kezd.
2. A billentyűzet akkumulátora lemerült. Kövesse "A táblagép töltése"
részben leírt utasításokat.
Dokk (nem kötelező)
A következő képek a dokkot mutatják be.
Megjegyzés
A bölcsőt csatlakoztatni kell az AC áramforráshoz.
Elölnézet
1
2
3
Szám Ikon
Elem
1
Kártyaolvasó
2
USB-csatlakozó
3
Egyenáramú
kimeneti aljzat
Leírás
Egy Secure Digital (SD) kártya
befogadására képes.
Megjegyzés: A kártyák finoman
benyomva helyezhetők be és vehetők ki.
A számítógép USB-portjához
csatlakozik.
A számítógép áramellátását biztosítja a
dokkból.
Ismerkedjen meg új Acer számítógépével - 21
Hátulnézet (állvány nélkül)
1
2
Szám Elem
Álló nézet
1
nyílása
Fekvő nézet
2
nyílása
Leírás
Illessze be ide az állványt, ha a számítógépet álló
nézetben szeretné tartani.
Illessze be ide az állványt, ha a számítógépet
fekvő nézetben szeretné tartani.
22 - Ismerkedjen meg új Acer számítógépével
Bal oldali nézet (állvány nélkül)
1
2
3
4
5
Szám Ikon
1
2
3
4
5
Elem
Leírás
Csatlakozás USB eszközökhöz.
USB 3.0 port
A dokk USB-portjainak használatához
csatlakoztatnia kell a hálózati adaptert.
A nagy felbontású, digitális
HDMI port
videokapcsolatokat támogatja.
Megjelenítő eszköz (pl. külső monitor
Külső kijelző (VGA)
vagy LCD kivetítő) csatlakoztatását
port
teszi lehetővé.
Ethernet (RJ-45)
Ethernet 10/100 típusú hálózattal
port
képes biztosítani a kapcsolatot.
Egyenáramú
A dokk áramellátását biztosítja.
bemeneti aljzat
Információk az USB 3.0 -ról
• Az USB 3.0 kompatibilis portok kékek.
• USB 3.0 és korábbi USB eszközökkel kompatibilis.
• Az optimális teljesítmény eléréséhez használjon minősített USB 3.0ás eszközöket.
• Az USB 3.0 (SuperSpeed USB) műszaki paraméterek definiálják.
Ismerkedjen meg új Acer számítógépével - 23
A számítógép és a dokk csatlakoztatása
A többállású dokk egyszerűvé teszi a számítógép dokkolását, mivel
nem kell a portok és csatlakozók egymáshoz igazításával vagy a
számítógép megfelelő szögbe helyezésével törődnie.
A számítógép dokkba helyezéséhez tegye a következőt:
1. Állítsa a dokkot fekvő helyzetbe. Tegye a számítógépet a dokk
csatornájába úgy, hogy a Windows billentyű legyen alul. A dokk
USB-csatlakozója és egyenáramú kimeneti aljzata most egy
szintben helyezkedik el a számítógép USB-portjával és egyenáramú
bemeneti aljzatával.
2. Csúsztassa balra a számítógépet ütközésig (a dokk USBcsatlakozója és egyenáramú kimeneti aljzata már NE legyen
látható).
24 - Ismerkedjen meg új Acer számítógépével
A számítógép kivételéhez a dokkból tegye a következőt:
1. Állítsa a dokkot fekvő helyzetbe. Tartsa az egyik kezével a dokkot
és nyomja a számítógépet az ábrán látható módon.
2. Győződjön meg róla, hogy a számítógép USB-portja kijött a dokk
USB-csatlakozójából, és emelje ki a számítógépet a dokkból.
Helyreállítás - 25
HELYREÁLLÍTÁS
Ha probléma van a számítógépével, és a gyakran adott kérdésekre
adott válaszok nem segítenek, akkor állítsa helyre a számítógépet –
pl. térjen vissza egy korábbi állapothoz.
Ez a fejezet a számítógép helyreállítási eszközeit mutatja be. Acer –
Az Acer Recovery Management, segítségével biztonsági mentést
készíthet, meghajtók és alkalmazások esetében; a biztonsági mentés
opciókat elindíthatja a Windows eszközökkel, vagy biztonsági másolat
készítésével.
Megjegyzés
A Acer Recovery Management csak előre telepített Windows operációs
rendszerrel használható.
Fontos
Javasoljuk, hogy készítsen egy biztonsági másolatot és meghajtók és
alkalmazások biztonsági mentést amint lehetséges.
Egyes esetekben a teljes helyreállításhoz USB biztonsági másolat
szükséges.
Biztonsági mentés készítése
Az USB tároló meghajtóról történő újratelepítéshez biztonsági mentés
szükséges. A biztonsági mentés tartalmaz minden eredeti tartalmat a
számítógép hardveréről, többek között a Windowst és minden
gyárilag telepített szoftvert és meghajtót. A biztonsági mentéssel
helyreállítható a számítógép olyan formában, ahogyan az a
vásárláskor volt, mewghagyva minden lehetőséget a személyes
beállítások megtartására.
Megjegyzés
Győződjön meg arról, hogy az USB meghajtó legalább 16 GB tárhellyel
rendelkezik-e.
26 - Helyreállítás
1. A Start menübe írja be „Recovery” („Helyreállítás”) majd kattintson a
Acer Recovery Management lehetőségre az alkalmazások
listájában.
2. Kattintson a Create Factory Default Backup (Gyári beállítások
biztonsági mentése) lehetőségre. A Recovery Drive ablak
megnyílik.
Győződjön meg arról, hogy a Copy contents (Tartalom másolása) a
helyreállítás partícióban a helyreállítás meghajtón ki van jelölve.
Ezzel a lehető legteljesebb és legbiztonságosabb biztonsági mentést
készítheti el.
3. Helyezze be az USB meghajtót, majd kattintson a Next
(Következő) lehetőségre.
Helyreállítás - 27
• Mielőtt folytatná, győződjön meg róla, hogy az USB meghajtón
elég hely áll-e rendelkezésre. A biztonsági mentéshez legalább
16 GB tárhely szükséges
4. A képernyőn láthatóvá válik a biztonsági mentés folyamata.
5. Kövesse figyelemmel a folyamatot a befejezésig.
6. A biztonsági másolat elkészítése után választhatja a helyreállítási
adatok törlését a számítógépről. Amennyiben törli ezt az
információt, kizárólag az USB biztonsági másolattal tudja majd
helyreállítani a számítógépét, ezért ha elveszíti az USB meghajtót
vagy törli annak tartalmát, a helyreállítást nem fogja tudni elvégezni.
7. Húzza ki az USB meghajtót és jelölje meg pontosan.
Fontos
Pontos leírással jelölje a biztonsági másolatot, pl. „Windows biztonsági
másolat”. A biztonsági másolatot biztonságos helyen őrizze, és olyan
helyre tegye, amire emlékezni fog.
28 - Helyreállítás
Biztonsági másolat késztése a meghajtókról és
alkalmazásokról
A meghajtók és alkalmazások biztonsági másolat olyan gyári
szoftvereket és meghajtókat tartalmaz, amelyekre szüksége van
számítógépének, ezeket tárolhatja USB meghajtón, vagy amennyiben
számítógépe DVD-íróval rendelkezik, egy vagy több írható DVDlemezen.
1. A Start menübe írja be „Recovery” („Helyreállítás”) majd kattintson a
Acer Recovery Management lehetőségre az alkalmazások
listájában.
2. Kattintson a Meghajtók és Alkalmazások Biztonsági másolat
lehetőségre.
Helyezzen be egy USB-meghajtót vagy egy üres DVD-t az optikai
meghajtóba, majd kattintson a Next (Következő) lehetőségre.
• Mielőtt folytatná, ha USB meghajtót használ, ellenőrizze, hogy az
USB meghajtón elég hely áll-e rendelkezésre.
Helyreállítás - 29
• Amennyiben DVD-t használ, ellenőrizze, hány darab üres írható
DVD-lemezre lesz szüksége a mentéshez. Győződjön meg arról,
hogy ehhez elég üres DVD-lemez áll rendelkezésére.
3. Kattintson a Start gombra a fájlok másolásához. A képernyőn
követheti a biztonsági mentés folyamatát.
4. Kövesse figyelemmel a folyamatot a befejezésig:
• Ha lemezeket használ, a meghajtó kiadja a lemezt az írás
befejeztével. Távolítsa el a lemezt a meghajtóból, és alkoholos
filccel jelölje azt meg.
Ha több lemezre van szükség, helyezzen be egy új lemezt az
alkalmas időben, majd kattintson az OK gombra. Folytassa a
folyamat befejezéséig.
• Ha USB meghajtót használ, húzza ki a meghajtót, majd pontosan
jelölje meg.
Fontos
Pontos leírással jelölje az egyes biztonsági másolatokat, pl. „Windows
biztonsági másolat”. A biztonsági másolatot biztonságos helyen őrizze,
és olyan helyre tegye, amire emlékezni fog.
30 - Helyreállítás
A rendszer helyreállítása
A rendszer helyreállításához:
1. Kisebb javítások végzése.
Ha egy vagy két szoftver vay hardver elem nem működik
megfelelően, a probléma megoldható a szoftver vagy az
eszközmeghajtó újratelepítésével.
A szoftver és az illesztőprogramok gyári beállításának
visszaállításához,
lásd:
Meghajtók
és
alkalmazások
újratelepítése 30. oldal.
Az előre nem telepített szoftverek és meghajtók újratelepítéséhez
szükséges információkat a termék dokumentációjában vagy a
forgalmazó honlapján találhat.
2. Az előző rendszerállapot visszaállítása.
Ha a szoftverek és a meghajtók újratelepítése nem segít, akkor
megoldás lehet, ha a rendszert egy olyan korábbi állapotába állítja
vissza, amelyben megfelelően működött.
Az utasításokért lásd: Visszatérés korábbi rendszerpillanatképhez 32. oldal.
3. Operációs rendszer újraindítása.
Ha semmi nem oldja meg a problémát és szeretné újraindítani a
rendszerét, de megtartani a felhasználói adatokat, lásd A rendszer
visszaállítása a gyári állapotba 33. oldal.
4. A rendszer gyári beállításainak visszaállítása.
Ha semmi nem oldja meg a problémát és szeretné újraindítani a
rendszerét a gyári beállításokkal, lásd A rendszer visszaállítása a
gyári állapotba 33. oldal.
Meghajtók és alkalmazások újratelepítése
A hibaelhárítás lépéseként lehetséges, hogy vissza kell állítania
azokat az alkalmazásokat és meghajtókat, amelyek gyárilag előre
telepítve voltak a számítógépén. Az újratelepítést elvégezheti a
merevlemez vagy a korábban készített biztonsági másolat
segítségével.
• Egyéb alkalmazások – Amennyiben olyan szoftvert kíván telepíteni,
amely nem volt előre telepítve a számítógépére, kövesse a szoftver
telepítési útmutatóját.
Helyreállítás - 31
• Új eszköz meghajtók – Amennyiben olyan meghajtót kíván
telepíteni, amely nem volt előre telepítve a számítógépére, kövesse
a meghajtó telepítési útmutatóját.
Amennyiben a Windows és a számítógépen tárolt helyreállítási
adatokkat használja az újratelepítéshez:
• A Start menübe írja be „Recovery” („Helyreállítás”) majd
kattintson a Acer Recovery Management lehetőségre az
alkalmazások listájában.
• Kattintson a Reinstall Drivers or Applications (Meghajtók és
alkalmazások újratelepítése) lehetőségre.
• Látnia kell a Tartalmak részt a Acer Erőforrásközpont
menüben.
• Kattintson a telepítés ikonra annál az elemnél, amelyet
telepíteni kíván, majd kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat a telepítés végrehajtásához. Ismételje meg ezt a
lépést minden olyan tételre, amelyet újra szeretne telepíteni.
32 - Helyreállítás
Visszatérés korábbi rendszer-pillanatképhez
A Microsoft System Restore (rendszer-visszaállítás) rendszeresen
készít 'pillanatképeket a rendszer beállításairól, majd elmenti őket,
mint visszaállítási pontokat. A legtöbb nehezen megoldható
szoftverprobléma esetén visszatérhet egy ilyen visszaállítási ponthoz,
így a rendszer képes lesz újra futni.
A Windows minden nap automatikusan készít egy tartalék
visszaállítási pont, csakúgy, mint szoftverek és meghajtók
telepítésekor.
Megjegyzés
Ha több információt szeretne a Microsoft rendszer-visszaállításról, a Start
menübe írja be, „Help” („Súgó”) majd kattintson a Help and Support (Súgó
és támogatás) lehetőségre az alkalmazások listájában. Írja be, „Windows
system restore” („Windows endszer-visszaállítás” a kerső Súgó ablakában,
majd nyomja meg az Enter billentyűt.
Visszatérés visszaállítási ponthoz
1. A Start menübe, írja be „Control Panel” („Vezérlőpult”) majd
kattintson a Vezérlőpult lehetőségre az alkalmazások listájában.
2. Kattintson a System and Security (Rendszer és biztonság) >
Action Center (akciócentrum) lehetőségre, majd kattintson a
Recovery (Helyreállítás) lehetőségre az ablak alsó részében.
3. Kattintson a Open System Restore (Rendszer-visszaállítás
megnyitása), majd a Next (Következő) gombra.
4. Kattintson a legutóbbi visszaállítási pontra (az, ahol a rendszer még
megfelelően működött), majd a Next (Következő) és a Finish
(Befejezés) gombra.
5. Amikor a jóváhagyási ablak megjelenik kattintson a Yes (Igen)
gombra. A rendszer visszáll a megadott visszaállítási pontra. A
folyamat néhány percig eltarthat, és újraindíthatja a számítógépet.
Helyreállítás - 33
A rendszer visszaállítása a gyári állapotba
Ha a számítógép olyan hibát észlel, amely máshogy nem hozható
helyre, szükséges lehet a gyári beállítások újratelepítése. A
helyreállítást elvégezheti a merevlemez vagy a korábban készített
biztonsági másolat segítségével.
• Még mindig futtathatja a Windows-t, és használhatja a
számítógépéhez kapott rendszerhelyreállító DVD-t, lásd A
rendszer visszaállítása rendszerhelyreállító DVD-ről 33. oldal.
• Ha a Windows továbbra is fut, és a helyreállító partíció nem
törlődött, lásd Helyreállítás Windowsból 34. oldal.
A rendszer visszaállítása rendszerhelyreállító DVD-ről
Megjegyzés
Lehetséges, hogy ez a rész nem vonatkozik az Ön modelljére.
A számítógépéhez a rendszer helyreállításához használható DVD-ket
kap, a készülék azonban nem rendelkezik optikai lemezmeghajtóval
(ODD). Szerezzen be egy külső ODD-t, és hajtsa végre az alábbi
lépéseket a számítógép gyári beállításainak helyreállításához:
1. Kapcsolja ki teljesen a számítógépet: tartsa lenyomva a bekapcsoló
gombot több mint 4 másodpercig, vagy érintse meg a Beállítások
gomb > PC beállítások módosítása > Általános elemet. A
„Speciális rendszerindítás” pont alatt érintse meg az Újraindítás
most lehetőséget. Megjelenik a „Válasszon egy lehetőséget”
képernyő. Érintse meg a Számítógép kikapcsolása lehetőséget.
2. Csatlakoztassa az ODD-t a számítógépéhez.
3. Lépjen be a számítógép BIOS-ába, és nyomja be együtt a
Bekapcsoló gombot és a Hangerő növelés gombot (benyomás
után engedje el mindkettőt).
4. Válassza a Boot lehetőséget a bal oldali menüből.
5. A „Rendszerindítási sorrend” alatt állítsa az EFI DVD/CDROM
lehetőséget az első helyre a megadott utasítások szerint.
6. Válassza a Kilépést a bal oldali menüből, és a jobb oldalon
válassza a Kilépés a módosítások mentésével lehetőséget.
34 - Helyreállítás
• Helyezze be a „DVD rendszerlemez” címkéjű DVD lemezt, majd a
helyreállítási folyamat befejezéséhez kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
Helyreállítás Windowsból
Start Acer Recovery Management:
• A Start menübe írja be „Recovery” („Helyreállítás”) majd kattintson a
Acer Recovery Management lehetőségre az alkalmazások
listájában.
Két lehetőség közül választhat, Restore Factory Settings (Gyári
beállítások visszaállítása) (számítógép újraindítása) vagy
Customized Restore (Testreszabott visszaállítás) (számítógép
frissítése).
A gyári beállítások visszaállítása minden adatot töröl a
merevlemezről, majd újratelepíti a Windowst és minden olyan
szoftvert és meghajtót, amelyek előre telepítve voltak a számítógépre.
Ha vannak olyan fontos fájlok a számítógépén, amelyekhez hozzá tud
férni, készítsen róluk biztonsági másolatot most. Lásd: Gyári
beállítások visszaállítása a Acer Recovery Management
segítségével 35. oldal.
A Testre szabott helyreállítás megpróbálja visszaállítani a fájlokat
(felhasználói adatokat), de minden szoftvert és meghajtót újratelepít.
A számítógép vásárlása óta telepített szoftverek törlődnek (kivéve, ha
azok a Windows Store-ból lettek telepítve). Lásd Testreszabott
helyreállítás a Acer Recovery Management segítségével 36.
oldal.
Helyreállítás - 35
Gyári beállítások visszaállítása a Acer Recovery Management
segítségével
1. Kattintson a Restore Factory Settings (Gyári beállítások
visszaállítása). lehetőségre
Fontos
A „Gyári beállítások visszaállítása” minden fájlt töröl a merevlemezről.
2. A Reset your PC (Számítógép újraindítása) ablak megnyílik.
A képek csak tájékoztató jellegűek.
3. Kattintson a Next (Következő) gombra, majd válassza a ki, hogyan
törli a fájlokat:
a. Just remove my files (Csak törölje a fájljaim) gyorsan töröl
minden fájlt a számítógép helyreállítását megelőzően, körülbelül
30 percet vesz igénybe.
b. Fully clean the drive (Meghajtó teljes tisztítása) teljesen
megtisztítja a meghajtót az egyes fájlok törlését követően, így a
helyreállítás után a meghajtón nem lesznek fájlok. A meghajtó
tisztítása hosszabb időt, akár 5 órát is igénybe vehet, de sokkal
biztonságosabb és a régi fájlok teljesen törlődnek.
4. Kattintson a Reset (Újraindítás) gombra.
36 - Helyreállítás
5. A helyreállító folyamat a számítógép újraindításával kezdődik, majd
folytatódik a fájlok hardverre másolásával.
6. A helyreállítás végeztével újra használhatja számítógépét a kezdő
lépések ismétlésével.
Testreszabott helyreállítás a Acer Recovery Management
segítségével
1. Kattintson a Customized Restore (Retain User Data)
(Testreszabott helyreállítás (Felhasználói adatok visszaállítása)
lehetőségre.
2. A Refresh your PC (Számítógép frissítése) ablak megnyílik.
3. Kattintson a Next (Következő), majd a Refresh (Frissítés)
lehetőségre.
4. A helyreállító folyamat a számítógép újraindításával kezdődik, majd
folytatódik a fájlok hardverre másolásával. Ez a folyamat nagyjából
30 percet vesz igénybe.
Csatlakozás az internethez - 37
CSATLAKOZÁS
AZ INTERNETHEZ
Megjegyzés
A jelen fejezetben közölt információ elképzelhető, hogy az Ön
számítógépére nem vonatkozik.
Ebben a fejezetben a csatlakozási típusokról és általában az
internetcsatlakozásról tudhat meg alapvető információkat. Bővebb
információkért kérjük, látogasson el ide: Hálózati kapcsolatok 81.
oldal.
Csatlakozás kábel használatával
Beépített hálózati funkció
A beépített hálózati funkció segítségével egyszerűen
csatlakoztathatja számítógépét az internethez kábel használatával.
Először azonban egy internetszolgáltató -- általában telefon- vagy
kábeltársaság -- szakemberei keresik fel Önt az otthonában vagy az
irodában az internetszolgáltatás telepítése céljából. A szolgáltató egy
kis dobozt – egy útválasztót – szerel be, amely lehetővé teszi majd az
internethez történő csatlakozást.
Az útválasztó beszerelését követően nincs más dolga, mint a hálózati
kábel egyik végét a számítógép hálózati portjához, a másik végét
pedig az útválasztó portjához csatlakoztatni. (Lásd az alábbi képet.)
Ezt követően minden készen áll a csatlakozáshoz.
38 - Csatlakozás az internethez
Csatlakozás vezeték nélkül
Csatlakozás vezeték nélküli LAN-hoz
A vezeték nélküli LAN (vagy WLAN) egy vezeték nélküli helyi hálózat,
amely két vagy több számítógép vezeték nélküli összekapcsolására
képes. A WLAN-hoz csatlakozás után elérhető az internetkapcsolat.
Ezenkívül megoszthat fájlokat vagy eszközöket, sőt még az
internetkapcsolatot is.
Vigyázat
A vezeték nélküli eszközök repülés közbeni használata tilos lehet. A
vezeték nélküli eszközöket ki kell kapcsolni a repülőgépbe történő
beszállás előtt és a felszállás közben, mivel veszélyt jelenthetnek a gép
működésére, zavarhatják a kommunikációt, illetve használatuk
törvénybe ütközhet. A számítógép vezeték nélküli eszközeinek
bekapcsolására csak akkor van lehetőség, ha a személyzet az eszközök
biztonságos használatáról ad tájékoztatást.
A számítógép vezeték nélküli kapcsolata alapértelmezés szerint be
van kapcsolva, és a Windows a beállítás során megjeleníti az elérhető
hálózatok listáját. Válasszon hálózatot, és adja meg a jelszót, ha
szükséges.
Az Acer notebookok Repülőgépes üzemmód gyorsbillentyűvel
rendelkeznek, amely a hálózat be- és kikapcsolására alkalmas. A
hálózatkezelési beállítások segítségével be- és kikapcsolhatja a
vezeték nélküli hálózatot, valamint ellenőrizheti a hálózaton keresztül
megosztott tartalmat. A Kezdőképernyőn kezdje el beírni a „vezeték
nélküli” kifejezést, majd válassza a Csatlakozás hálózathoz vagy a
Wi-Fi beállítások módosítása lehetőséget. Más esetben nyissa meg
az Internet Explorert, és kövesse az utasításokat.
Megjegyzés
Az internetcsatlakozással kapcsolatos további tudnivalókért forduljon az
internetszolgáltatójához vagy tekintse meg az útválasztó dokumentációját.
Csatlakozás az internethez - 39
Csatlakozás 3G hálózathoz
Ha a számítógép SIM kártya nyílással rendelkezik, 3G hálózat
(mobilhálózat) használatával is csatlakozhat az internethez. Ehhez
kompatibilis SIM kártya, valamint a mobilszolgáltatóval kötött
adatforgalmi megállapodás szükséges.
Megjegyzés
A 3G hálózaton keresztüli internetcsatlakozással kapcsolatban forduljon
mobilszolgáltatójához.
40 - Bluetooth kapcsolat használata
BLUETOOTH
KAPCSOLAT HASZNÁLATA
A Bluetooth egy vezetékmentes adatátviteli technológia, amellyel
különböző eszközök között rövid távolságba továbbíthat adatot.
Többek között számítógépek, mobiltelefonok, táblagépek, vezeték
nélküli fülhallgatók és billentyűzetek használják a Bluetooth
technológiát.
Bluetooth használatához győződjön meg a következőkről:
1. A Bluetooth kapcsolat engedélyezett mindkét eszközön.
2. Az eszközök „párosítása” (vagy kapcsolódása) megtörtént.
Bluetooth engedélyezése és tiltása
A Bluetooth adapterrnek engedélyezve kell lennie mindkét eszközön.
A számítógépen ez külső kapcsoló, szoftveres beállítás vagy
Bluetooth hardverkulcs a számítógép USB portjába
csatlakoztatásával érhető el (amennyiben nincs belső Bluetooth
adapter).
Megjegyzés
Ellenőrizze a felhasználói kézikönyvben, hogyan tudja bekapcsolni a
készülék Bluetooth adapterét.
A Bluetooth engedélyezése Windows 8.1-on
Számítógépén a Bluetooth alapértelmezés szerint le van tiltva. A
számítógépe Bluetooth adapterének engedélyezéséhez tegye a
következőt:
1. Nyissa meg a Gombok indítópultot, és válassza a Beállítások > PC
beállítások módosítása > Vezeték nélküli lehetőséget, majd a
találatok között érintse meg a Vezeték nélküli elemet.
2. A Bluetooth be- vagy kikapcsolásához érintse meg a mellette lévő
váltógombot.
Bluetooth kapcsolat használata - 41
3. Ezután az asztal értesítési területén található Bluetooth ikonra
kattintva válassza a Beállítások megnyitása lehetőséget.
4. Válassza az Engedélyezem a Bluetooth eszközöknek, hogy
megtalálják ezt a számítógépet jelölőnégyzetet, kattintson az
Alkalmazás lehetőségre, majd OK.
Bluetooth eszköz hozzáadása
Minden új eszközt először „párosítani” kell a számítógép Bluetooth
adapterével. Ez azt jelenti, hogy biztonsági okokból először
azonosítani kell. A párosításra csak egyszer van szükség. Azután
egyszerűen csak be kell kapcsolni az eszközök Bluetooth adapterét a
csatlakozáshoz.
42 - Bluetooth kapcsolat használata
Az értesítési területen kattintson a Bluetooth ikonra és válassza az
Eszköz hozzáadása lehetőséget.
Érintse meg a hozzáadni kívánt eszközt.
Ekkor egy kód jelenik meg a számítógép képernyőjén, amelynek
egyeznie kell az eszközön megjelenő kóddal. Kattintson az Igen
lehetőségre. Ezután fogadja el a párosítást az eszközön is.
Bluetooth kapcsolat használata - 43
Megjegyzés
Néhány eszköz olyan régebbi verzióját használják a Bluetooth
technológiának, ahol mindkét eszközön egy PIN kód megadására van
szükség. Abban az esetben, ha az eszközön nincs semmilyen beviteli
lehetőség (mint például egy fülhallgatón), a kód gyártáskor rögzítésre került
az eszközben (rendszerint "0000" vagy "1234"). További információért lásd a
készülék felhasználói kézikönyvét.
Az eszköze megjelenik az eszközlistán, ha sikeresen párosította.
Nyissa meg a Vezérlőpultot, és a Hardver és hang alatt kattintson
az Eszközök és nyomtatók megtekintése opcióra. Jobb
egérgombbal kattintson az eszközre, majd válassza a Speciális
műveletek > Csatlakozás a műveletablakhoz.
44 - Bluetooth kapcsolat használata
A műveletablak segítségével zenét és hanganyagot játszhat le a
számítógépén a csatlakoztatott eszközről, vagy fájlokat küldhet az
eszközre és megváltoztathatja a Bluetooth beállításokat.
BIOS segédprogram - 45
BIOS
SEGÉDPROGRAM
A BIOS segédprogram olyan hardverkonfiguráló program, amelyet a
számítógép Basic Input/Output System (alapszintű be- és kiviteli
rendszer, BIOS) rendszerébe építettek be.
A számítógép már megfelelően konfigurálva és optimalizálva van,
ezért ezt a segédprogramot nem kell futtatnia. Ha azonban
konfigurációs problémák lépnek fel, szükség lehet a használatára.
A BIOS segédprogram megnyitásához tegye a következőt:
• Biztosítsa, hogy számítógépe teljesen ki legyen kapcsolva (Lásd a
A számítógép be- és kikapcsolása 6. oldal). Tartsa lenyomva a
Hangerő növelés gombot, majd nyomja le a Bekapcsoló gombot.
Engedje el mindkét gombot.
Rendszerindítási sorrend
Ha be szeretné állítani a rendszerindítási sorrendet a BIOS
segédprogramban, lépjen be a BIOS segédprogramba, majd válassza
a Boot lehetőséget a bal oldali menüben. A „Boot priority order” alatt
módosítsa a sorrendet kívánsága szerint.
Jelszavak megadása
A rendszerindítási jelszó megadásához lépjen be a BIOS
segédprogramba, majd a bal oldali menüből válassza a Biztonság
pontot. A „Felügyelői jelszó megadása” alatt válassza a Megadás
lehetőséget. Adja meg a kívánt jelszót, és válassza az OK-t. A
„Rendszerindítási jelszó:” alatt válassza a Bekapcsolva lehetőséget.
46 -
A számítógépe és adatai
biztonságának
megőrzése...
Ebben a részben a következőket találja:
•
•
•
•
Hogyan védje számítógépét
Jelszavak megadása
Mit kell előkészítenie, amikor utazik
Hogyan hozhatja ki a maximumot akkumulátorából
Acer ProShield - 47
ACER PROSHIELD
Áttekintés
Átfogó biztonsági megoldás, az Acer ProShield beágyazott biztonsági
megoldást kínál az alább felsorolt gyenge pontokon:
• Az eszköz megvédése a jogosulatlan hozzáférések ellen
• A lokális tárhely védelme
• A hálózat biztosítása
Az Acer ProShield öt olyan modult tartalmaz, melyek megvédik az
eszközt a jogosulatlan hozzáféréstől és behatolástól.
Megjegyzés
A számítógépe elképzelhető, hogy nem rendelkezik az összes alább felsorolt
modullal. Kérjük, nézzen utána számítógépe műszaki leírásában, hogy
ellenőrizhesse, mely modulokat támogat a számítógépe.
• Hitelesítés kezelő – Jelszó, Ujjlenyomat-felismerés (ha
számítógépe rendelkezik ujjlenyomat-olvasóval), Online fiókok
konfigurációja
• Rendszerindítás előtti hitelesítés – Rendszerindítási szekvencia és
eszköz-biztonság
• Adatvédelem – Személyi biztonsági meghajtó, fájl és mappa
kódolás
• Adat eltávolítás - Adatmegsemmisítő
• Információ – A szoftver névjegye
A Acer ProShield telepítése
A Acer ProShield első futtatásakor egy telepítési útmutató segíti Önt a
Acer ProShield paramétereinek beállításában. Az indításhoz érintse
48 - Acer ProShield
meg az Indítás gombot. Be kell állítania egy jelszót, és létrehozhatja
a Személyi biztonsági meghajtót.
Megjegyzés
Olyan jelszót válasszon mely Ön számára könnyen megjegyezhető, de
nehéz megfejteni. Ne használjon olyan szavakat, melyek szótárakban
megtalálhatóak. Azt javasoljuk, hogy használjon betűk és számok
kombinációjából álló jelszót.
Ha beállította a jelszót, érintse meg a Következő gombot és folytassa
a Személyi Biztonsági Meghajtó beállításával, vagy érintse meg a
Befejezés gombot a varázslóból való kilépéshez.
Acer ProShield - 49
Személyi Biztonsági Meghajtó
A Személyi Biztonsági Lemez (PSD) az Ön merevlemezének egy
biztonságos része ahova fájlokat menthet el. A PSD-hez kizárólag
jelszóval, vagy ujjlenyomat hitelesítéssel férhet hozzá.
Amikor befejeződött a telepítés a ProShield Console-ban kezelheti
számítógépét, vagy módosíthatja beállításait.
A módosításokhoz használja a bal oldani menüt.
50 - Acer ProShield
Hitelesítés kezelő
Itt állíthatja be és kezelheti hitelesítéseit, ideértve a rendszerindítás
előtti jogosultság-ellenőrzést is.
Itt módosíthatja ProShield és Windows jelszavait, rögzíthet
ujjlenyomatokat, kezelheti online fiók információit, és biztonsági
mentéseket vagy visszaállításokat készíthet hitelesítési információiról.
Ujjlenyomat felismerés*
* (amennyiben számítógépe rendelkezik ujjlenyomat-olvasóval)
Ujjlenyomat-olvasó segítségével védheti számítógépét a jogosulatlan
hozzáféréstől. Rögzítsen kettő vagy több ujjlenyomatot, amelyet
jelszó helyett használhat indításkor a számítógép feloldásához.
További információért kattintson a Regisztrációs oktatóanyag
gombra.
Acer ProShield - 51
Adatvédelem
Itt állíthatja be a fájlok kódolását és dekódolását és kezelheti
Személyes biztonsági meghajtóját.
Adateltávolítás
Itt választhatja ki a merevlemezről teljesen eltávolítandó fájlokat. A
fájlmegsemmisítő felülírja az adatokat, így lehetetlenné teszi a
visszaállítást.
Vigyázat
Győződjön meg róla, hogy csak a megsemmisítendő információkat
válassza ki. A megsemmisített fájl, vagy mappa visszaállítása nem
lehetséges.
52 - A számítógép biztonságba helyezése
A
SZÁMÍTÓGÉP BIZTONSÁGBA
HELYEZÉSE
A számítógép értékes befektetés, amelyre vigyázni kell. Az
alábbiakból megtudhatja, hogyan védheti meg számítógépét, illetve
hogyan gondoskodhat róla.
Jelszavak használata
A jelszavak az illetéktelen hozzáféréstől védik a számítógépet.
Jelszavak megadásával több szinten is védheti a számítógépet és az
adatokat:
• A
„felügyelői
jelszó”
(Supervisor
Password)
a
BIOS
segédprogramba való jogosulatlan belépéstől és annak
használatától védi a számítógépet. Ha engedélyezi, akkor a BIOS
segédprogramba való belépéshez be kell írni ezt a jelszót. Lásd a
BIOS segédprogram 45. oldal.
• A „felhasználói jelszó” (User Password) a jogosulatlan használattól
védi a számítógépet. A maximális biztonság érdekében használjon
ilyen jelszót, továbbá a rendszert úgy állítsa be, hogy
rendszerindításkor és hibernálásból visszatéréskor (ha ez
lehetséges) is kérjen jelszót.
• A „rendszerindítási jelszó” (Password on Boot) a jogosulatlan
használattól védi a számítógépet. A maximális biztonság érdekében
használjon ilyen jelszót, továbbá a rendszert úgy állítsa be, hogy
rendszerindításkor és hibernálásból visszatéréskor (ha ez
lehetséges) is kérjen jelszót.
Fontos
Őrizze meg gondosan a felügyelői jelszót! Ha elfelejti ezt a jelszót,
forduljon
a
kereskedőhöz
vagy
valamelyik
hivatalos
szervizközponthoz.
A számítógép biztonságba helyezése - 53
Jelszavak beírása
Ha valamilyen jelszót kell megadnia, egy beviteli ablak jelenik meg a
kijelző közepén.
• Ha állított be felügyelői jelszót, akkor a gép kéri ezt a jelszót amikor
rendszerindítás közben a BIOS segédprogramba lép (Lásd a BIOS
segédprogram 45. oldal).
• Írja be a felügyelői jelszót, majd nyomja meg az <Enter> billentyűt.
Ekkor megnyílik a BIOS segédprogram. Ha a jelszót hibásan írta be,
figyelmeztető üzenet jelenik meg. Próbálja újra, majd nyomja meg
az <Enter> billentyűt.
• Ha meg van adva felhasználói jelszó és a rendszerindítási jelszó
beállítás engedélyezve van, akkor rendszerindításkor a gép jelszót
kér.
• Írja be a felhasználói jelszót, majd nyomja meg az <Enter>
billentyűt; ezt követően használhatja a számítógépet. Ha a jelszót
hibásan írta be, figyelmeztető üzenet jelenik meg. Próbálja újra,
majd nyomja meg az <Enter> billentyűt.
Fontos
a jelszó megadását háromszor kísérelheti meg. Az egyes sikertelen
kísérletek után nyomja meg a Windows billentyűt, ha újra meg szeretné
próbálni. Három sikertelen próbálkozás után a rendszer inaktív
állapotba kerül. Ebben az esetben nyomja meg és négy másodpercig
tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot, ekkor a számítógép kikapcsol.
Majd az újbóli próbálkozáshoz kapcsolja be a számítógépet, és lépjen
be a BIOS segédprogramba.
54 - Energiagazdálkodás
ENERGIAGAZDÁLKODÁS
Ez a számítógép beépített energiagazdálkodási rendszerrel
rendelkezik, mely figyeli a rendszer tevékenységét. A rendszer
tevékenysége minden tevékenységet magában foglal, amit az alábbi
eszközök közül egy vagy több végez: billentyűzet, egér, merevlemez,
a számítógéphez csatlakoztatott perifériák és videomemória. Ha egy
bizonyos ideig nem történik művelet, a számítógép ezen eszközök
közül egyeseket vagy mindet leállítja, így energiát takarít meg.
Energiamegtakarítás
Gyorsindítás kikapcsolása
Számítógépe a gyors elinduláshoz Gyorsindítást használ, azonban
egy kis mennyiségű energiát is használ az indítási jelek
ellenőrzéséhez. Ezek az ellenőrzések lassan lemerítik a számítógépe
akkumulátorát.
Ha szeretné csökkenteni számítógépe energiaigényét és környezeti
hatását, kapcsolja ki a Gyorsindítást:
Megjegyzés
Ha kikapcsolja a Gyorsindítást, számítógépének több időbe telik majd
feléledni az Alvó módból.
Számítógépe akkor sem indul el, ha hálózaton keresztül kap utasítást az
elindulásra (Wake on LAN).
1. Nyissa meg az asztalt.
2. Érintse meg az Energiaellátási beállításokat az
Értesítési területen.
3. Válassza
a
További
energiaellátási
beállítások lehetőséget.
4. Válassza A főkapcsolók funkciójának megadása lehetőséget.
Energiagazdálkodás - 55
5. Válassza A jelenleg el nem érhető beállítások módosítása
lehetőséget.
6. Görgesse le az oldalt és kapcsolja ki a Gyorsindítás
bekapcsolását.
7. Válassza a Módosítások mentését.
56 - Akkumulátor
AKKUMULÁTOR
A számítógép tartozéka az egyes feltöltések között hosszú üzemidőt
biztosító, beépített akkumulátor.
Az akkumulátor jellemzői
Az akkumulátor jellemzői a következők:
• A jelenlegi akkumulátortechnológiákra épül.
• Lemerülése előtt képes jelzést adni.
Ha csatlakoztatja a számítógéphez a hálózati adaptert, akkor a
készülék újratölti az akkumulátort. A számítógép a használat közbeni
töltést is támogatja, vagyis Ön az akkumulátor töltése közben is
folytathatja a munkát. Ugyanakkor a számítógép kikapcsolt állapota
mellett jóval gyorsabban végezhető el a töltés.
Megjegyzés
Javasoljuk, hogy este, mielőtt lefekszik, töltse fel az akkumulátort. Ha az
utazás előtti éjszakán feltölti az akkumulátort, akkor másnap teljesen feltöltött
géppel indulhat el.
Az új akkumulátor kondicionálása
Az új akkumulátorokkal a használatba vételük előtt érdemes elvégezni
az alábbi kondicionálási eljárást:
1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert, és töltse fel teljesen az
akkumulátort.
2. Húzza ki a hálózati adaptert.
3. Kapcsolja be a számítógépet, és kezdje el akkumulátorról
használni.
4. Teljesen merítse le az akkumulátort, amíg meg nem jelenik a
lemerülésre vonatkozó figyelmeztetés.
5. Csatlakoztassa ismét a hálózati adaptert, és töltse fel teljesen az
akkumulátort.
A fenti lépéseket megismételve háromszor töltse fel teljesen, majd
merítse le az akkumulátort.
Akkumulátor - 57
Minden új vagy hosszabb ideig nem használt akkumulátorral végezze
el a fenti kondicionálási eljárást.
Vigyázat
Ne tegye ki az akkumulátort 0°C (32°F) alatti vagy 45°C (113°F) feletti
hőmérsékletnek. A különösen alacsony vagy magas hőmérséklet
károsíthatja az akkumulátort.
Az akkumulátor a kondicionálás révén éri el a maximális töltési
kapacitását. Ha nem végzi el az eljárást, akkor előfordulhat, hogy nem
tudja igénybe venni az akkumulátor teljes kapacitását, illetve az
akkumulátor élettartamának lerövidülésével is számolnia kell.
Az akkumulátor élettartamának hosszát az alábbi használati
körülmények is hátrányosan befolyásolják:
• A számítógép használata folyamatos hálózati tápellátásról.
• A fenti teljes feltöltési és lemerítési művelet végrehajtásának
elmulasztása.
• Gyakori használat; minél többet használja az akkumulátort, az annál
hamarabb fogja elérni az élettartamának végét. Egy átlagos
számítógép akkumulátor élettartama hosszabb, mint 1000 feltöltés.
Az akkumulátor élettartamának optimalizálása
Az akkumulátor élettartamának optimalizálása az akkumulátor minél
teljesebb kihasználására, illetve a töltési/újratöltési ciklusok
meghosszabbítására és az újratöltés hatékonyságának javítására
irányul. Javasoljuk, hogy kövesse az alábbi ajánlásokat:
• Ha lehetséges, akkor használjon hálózati tápellátást. Az
akkumulátort csak út közben vegye igénybe.
• A használaton kívüli PC-kártyákat vegye ki a gépből, mert azok
továbbra is energiaellátást igényelnek (bizonyos modellek
esetében).
• A számítógépét hűvös, száraz helyen tárolja. A javasolt
hőmérséklettartomány a 10°C – 30°C közötti. Magasabb
hőmérsékleten felgyorsul az akkumulátor önkisülésének folyamata.
• A túl gyakori újratöltés csökkenti az akkumulátor élettartamát.
• Ügyeljen a hálózati adapter és az akkumulátor kezelésére.
58 - Akkumulátor
Az akkumulátor töltési szintjének ellenőrzése
A Windows telepmérője folyamatosan jelzi az akkumulátor töltöttségi
szintjét. A kurzort a tálcán lévő akkumulátor/tápellátás ikon fölé húzva
megtekintheti az akkumulátor pillanatnyi töltöttségi szintjét.
Az akkumulátor lemerülésére vonatkozó
figyelmeztetés
Ha akkumulátorról üzemelteti a számítógépet, akkor figyelje a
Windows telepmérőjének jelzéseit.
Vigyázat
Ha megjelenik az akkumulátor lemerülésére vonatkozó figyelmeztetés,
akkor minél hamarabb csatlakoztassa a hálózati adaptert. Ha az
akkumulátor teljesen lemerül, és a számítógép kikapcsol, akkor
előfordulhat, hogy elveszíti bizonyos adatait.
Ha
megjelenik
az
akkumulátor
lemerülésére
vonatkozó
figyelmeztetés, akkor a körülményektől függ, hogy mit érdemes
tennie:
Helyzet
Rendelkezésre áll a
hálózati adapter és
egy elektromos
aljzat.
Javasolt művelet
1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a
számítógéphez, majd az elektromos aljzatba.
2. Mentse az összes szükséges fájlt.
3. Folytassa a munkát.
Ha gyorsan újra szeretné tölteni az
akkumulátort, akkor kapcsolja ki a
számítógépet.
Nem áll
1. Mentse az összes szükséges fájlt.
rendelkezésre a
2. Zárja be az összes alkalmazást.
hálózati adapter vagy
3. Kapcsolja ki a számítógépet.
elektromos aljzat.
- 59
Portok és csatlakozók...
Ebben a részben a következőket találja:
• Információ a számítógépén található portokról és csatlakozókról
60 - Memóriakártya-olvasó
MEMÓRIAKÁRTYA-OLVASÓ
Csatlakozási lehetőségek
Számítógépében kártyaolvasó és más portok/bemenetek találhatók,
amelyek segítségével perifériás eszközöket csatlakoztathat
számítógépéhez. A különféle külső eszközöknek a számítógépre való
csatlakoztatásával kapcsolatban az alábbi részben talál útmutatást.
Memóriakártya-olvasó
A memóriakártyákat a digitális fényképezőgépek,
PDA-k, MP3-lejátszók és mobiltelefonok széles
köréhez használják.
Memóriakártya behelyezése
1. Úgy helyezze be a kártyát, hogy a csatlakozópontok a port felé, a
csatlakozók pedig lefelé nézzenek.
2. A kártyát óvatosan csúsztassa be a portba. Ha úgy érzi, hogy a
kártyát csak erővel tudja benyomni, próbálja meg egy kicsit arrébb
tolni.
3. Addig nyomja a kártyát, amíg be nem kattan a helyére. A kártya
néhány milliméterrel túllóg a nyíláson.
Ha a kártyán fájlok találhatók, megjelenik a Windows automatikus
lejátszás ablak (ez a kártya tartalmától függ), és megkérdezi, hogy
szeretné-e a programot használni a fájlok tartalmának
megnyitásához. Ha szeretné, itt kiválaszthat egy opciót, ellenkező
esetben válassza a Mégse lehetőséget. Ha a kártyán nincsenek
fájlok, vagy a fájlok ismeretlenek, megjelenik egy ablak, amely
mutatja a kártya tartalmát.
SD, SDHC és SDXC kártyák
A különböző típusú SD kártyák különböző kapacitással bírnak, bár
kinézetük azonos. Az SD kártyák maximum 4 GB, az SDHC kártyák
akár 32 GB, míg az SDX kártyák akár 2048 GB (2 TB) adatot is
képesek tárolni. Az Ön számítógépe SDHC- vagy SDXC-kompatibilis
kártyaolvasóval rendelkezik.
Memóriakártya-olvasó - 61
Megjegyzés
SDXC memóriakártyákat csak SDXC-kompatibilis olvasóval használhat; az
SD és SDHC kártyákat viszont bármelyik típusúval.
Kártya eltávolítása a memóriakártya-olvasóból
1. Kattintson a Rejtett ikonok
megjelenítése nyílra az Értesítési
területen (az óra mellett).
2. Kattintson a Hardver biztonságos
eltávolítása ikonra.
3. Kattintson az SD kártya kiadása
gombra (vagy az eszköz nevére).
4. Várjon, amíg megjelenik a Hardver
eltávolítása biztonságos felirat.
5. Vegye ki a kártyát.
2
1
3
62 - Video- és audiocsatlakozók
V IDE O -
ÉS AUDIOCSATLAKOZÓK
Csatlakoztassa számítógépét egy monitorhoz VGA vagy DVI porton
keresztül (a támogatott csatlakozás típusa a számítógép
konfigurációjától függ). A megfelelő kábel általában a monitor
tartozéka.
Kövesse az alábbi lépéseket, ha monitort szeretne csatlakoztatni a
számítógépéhez:
1. Ellenőrizze, hogy a számítógép nem csatlakozik az elektromos
hálózathoz, és a monitor kikapcsolt állapotban van.
2. Csatlakoztassa a videokábelt a számítógépen lévő monitor-porthoz.
A kábel helyzetét a tartozékként rendelkezésre bocsátott
csavarokkal rögzítse.
3. Csatlakoztassa a monitor tápkábelét, majd dugja be egy
megfelelően földelt konnektorba.
4. Kövesse a monitor használati utasításában található beállítási
útmutatót.
5. Kapcsolja be a monitort, majd a számítógépet.
6. Győződjön meg róla, hogy az éppen beállított felbontás és frissítési
gyakoriság nem lépi-e túl a monitor specifikációját. Ha szükséges,
változtassa meg a számítógép kijelző-beállításait.
Megjegyzés
A kijelző vezérlőinek eléréséhez nyomja le a Windows gomb ( ) + W
billentyűkombinációt, írja be a „Kijelző” szót, majd kattintson a Kijelző
opcióra.
Video- és audiocsatlakozók - 63
Fejhallgató és mikrofon
Ezek a portok lehetővé teszik, hogy audioeszközöket
csatlakoztasson. A fejhallgató portját sztereó fejhallgatókhoz vagy
hangszórókhoz lehet használni. Amíg a fejhallgató portjához
audioeszközt csatlakoztatnak, a beépített hangszórók nem
működnek. A mikrofon-port segítségével külső mikrofont
csatlakoztathat monó felvételekhez; amennyiben egy külső mikrofont
csatlakoztatnak, a beépített mikrofon nem használható.
Megjegyzés
Egyes számítógépeken egyetlen „kombinált” port található, amely lehetővé
teszi, hogy beépített mikrofonnal rendelkező, egyetlen csatlakozóval ellátott
headseteket használjon. Ilyen headseteket használnak szokás szerint az
okostelefonokhoz.
64 - HDMI Micro
HDMI MICRO
A HDMI (nagy felbontású multimédiás interfész) egy kiváló minőségű,
digitális hang- és videoátvitelre alkalmas csatolófelület. A HDMI
lehetővé teszi bármely kompatibilis digitális hang-/videoforrás, például
a számítógépe, egy set-top box, DVD-lejátszó vagy audio/video
jelvevő és bármely kompatibilis digitális hang- és/vagy videokészülék,
például digitális televízió (DTV) csatlakoztatását.
Azáltal, hogy csak egyetlen kábel van, minden tiszta és átlátható, a
csatlakoztatás egyszerű, és a legjobb hang- és képminőséget kapja.
A HDMI Micro ugyanazt a kiváló minőségű lejátszást teszi lehetővé,
mint a szabványos HDMI, de vékonyabb csatlakozóval, így ideális a
vékony és könnyű notebookokhoz és táblagépekhez.
Megjegyzés
A HDMI Micro-HDMI átalakító bizonyos modellek esetén része a
csomagnak.
Universal Serial Bus (USB) - 65
UNIVERSAL SERIAL BUS (USB)
Az USB port egy nagy sebességű port, amely lehetővé teszi, hogy
USB perifériákat csatlakoztasson, pl. egeret, külső billentyűzetet,
további tárolóeszközt (külső merevlemezt) vagy más kompatibilis
eszközt.
Megjegyzés
Jelenleg két USB szabvány található meg az Acer számítógépeken: USB 2.0
(nagy sebességű USB) és USB 3.0 (SuperSpeed USB). Az Acer
számítógépeken lévő USB 2.0 portok nyelve fekete, míg az USB 3.0 portoké
kék. A legjobb teljesítmény elérése érdekében az USB 3.0 eszközöket
mindig az USB 3.0 portokba dugja. Olvassa el az eszközéhez kapott
tájékoztatót, ha tudni szeretné, hogy melyik szabványt támogatja.
USB porton keresztül töltheti is az eszközöket, például a
táblagépeket, okostelefonokat vagy más készülékeket. Egyes
USB 3.0 portok még a számítógép Hibernált állapotában is
támogatják az eszközök töltését. Ezenfelül USB elosztót is
használhat, ha több eszközt szeretne egyetlen USB portra
csatlakoztatni.
Fontos
Egy USB tárolóeszköz leválasztásához kattintson a jobb gombbal az
USB ikonjára a Windows tálcáján, és válassza az „<Eszköz> kiadása”
lehetőséget, ezzel a leválasztás előtt utasítja az operációs rendszert,
hogy ne használja tovább az eszközt. Ennek elmulasztása
adatvesztéshez vagy a periféria károsodásához vezethet.
66 -
Kérdése van?
Ebben a részben a következőket találja:
•
•
•
•
•
Gyakran ismételt kérdések
Tippek a Windows 8.1 használatához
Hibaelhárítási információ
Hogyan védje magát az interneten
Hol találja az Acer szervizközpont elérhetőségeit
Gyakran ismétlődő kérdések - 67
GYAKRAN
IS MÉTL Ő D Ő K É R D É S E K
Az alábbiakban összefoglaltunk néhány a számítógép használata
közben gyakran előforduló problémát. A problémák leírásához
egyszerű válaszokat, megoldásokat is mellékeltünk.
Megpróbáltam bekapcsolni a gépet, de nem indul el, illetve nem tölti
be az operációs rendszert.
Nézze meg a bekapcsoló gomb áramot jelző LED-jét:
• Ha nem világít, a számítógép nem kap tápellátást. Ha a számítógép
akkumulátorról üzemel, akkor lehetséges, hogy az akkumulátor
lemerült, és nem képes energiával ellátni a készüléket.
Csatlakoztassa a hálózati adaptert, és töltse fel az akkumulátort.
Semmi nem jelenik meg a kijelzőn.
A
számítógép
teljesítményszabályozó
rendszere
az
energiatakarékosság érdekében automatikusan kikapcsolta a kijelzőt.
A kijelző visszakapcsolásához nyomja meg a bekapcsoló gombot.
Ha egy gomb megnyomása nem elegendő a kijelző
visszakapcsolásához, akkor lehet, hogy a fényerő szintje túl alacsony.
Érintse meg a Beállítások gomb > Képernyő elemet a fényerő
szintjének beállításához.
Nem szól a számítógép hangszórója.
Ellenőrizze a következőket:
• Lehetséges, hogy el van némítva a hangszóró. Nézze meg a
hangerő-szabályozó (hangszóró) ikont, érintse meg a Beállítások
gomb> Hangerő elemet. Ha a hangszóró mellett egy „x” található,
akkor a hangerősáv megjelenítéséhez érintse meg a Hangerő
ikont. A némítás megszüntetéséhez érintse meg a hangszóró ikont
a sáv tetején.
• Lehet, hogy a hangerő túl alacsony. Nézze meg a hangerőszabályozó (hangszóró) ikont, érintse meg a Beállítások gomb>
Hangerő elemet. Érintse meg a Hangerő ikont és állítsa be a
hangerőt a megfelelő szintre.
68 - Gyakran ismétlődő kérdések
• Ha a számítógép előoldali panelén található vonali kimenet porthoz
fülhallgató, fejhallgató vagy külső hangszóró van csatlakoztatva,
akkor a beépített hangszórók automatikusan kikapcsolnak.
Windows Áruház alkalmazás telepítése
Bizonyos Windows 8 alkalmazások nem települnek a Windows
Áruházból akkor sem, ha van internetkapcsolat. Két szokásos
megoldás lehet az alábbi:
Az alkalmazás frissítése
1. Nyomja meg a Windows kulcsot a tableten és érintse meg az
Áruház gombot a Windows Áruház megnyitásához.
2. Húzza be a képernyő jobb széléről, majd érintse meg a Beállítások
gombot.
3. Érintse meg az Alkalmazásfrissítések elemet. Ha nem lépett be a
Windows Áruházba, lépjen be a Microsoft fiókja használatával.
4. Érintse meg a Frissítések keresése gombot.
5. Ha frissítések érhetők el, húzza le a kívánt alkalmazás frissítést,
majd érintse meg a Telepítés gombot.
Az alkalmazás újratelepítése
1. Nyomja meg tabletjén a Windows gombot, húzza le az eltávolítani
kívánt alkalmazást, majd érintse meg az Eltávolítás gombot.
2. Érintse meg az Áruház gombot a Windows Áruház megnyitásához.
3. Húzza le a képernyő felső széléről, majd érintse meg a Saját
alkalmazásai elemet.
4. Érintse meg a telepíteni kívánt alkalmazást, majd érintse meg a
Telepítés gombot.
5. További információért, kérjük tekintse meg a következő Microsoft
weboldalt, amely tartalmazza a hibaelhárításhoz szükséges
információkat:
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/mobilebroadband-from-start-to-finish
Emellett a Microsoft egy alkalmazás-hibaelhárítót is felkínál, amely
megpróbálja észlelni és helyrehozni a Windows Áruház alkalmazás
problémáit. A következő linkről töltheti le:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=268423
Gyakran ismétlődő kérdések - 69
Szervizszolgáltatás kérése
Utazók Nemzetközi Garanciája (International Travelers Warranty;
ITW)
A számítógépre érvényes az Utazók Nemzetközi Garanciája
(International Travelers Warranty; ITW), amely utazás közben
biztonságot és nyugalmat nyújt Önnek. A számítógépéhez egy ITW
útlevél is tartozik. Ez az útlevél mindent tartalmaz, amit az ITW
programról tudnia kell. A füzetben megtalálható a rendelkezésére álló
hivatalos szervizközpontok listája. Kérjük, gondosan tanulmányozza
át az útlevelet.
Legyen mindig kéznél az ITW útlevele, különösen utazás közben,
ellenkező esetben nem részesülhet a támogatási központok által
nyújtott szolgáltatások előnyeiből. Csatolja a vásárlást igazoló
bizonylatot az ITW útlevélhez.
Ha abban az országban, ahova utazott, nincs az Acer által
felhatalmazott szerviz, akkor a világ bármely pontján lévő irodánkkal
kapcsolatba léphet. Kérjük, látogassa a www.acer.com honlapot.
Mielőtt telefonálna
Ha telefonos segítségkérés céljából felhívja az Acer, kérjük, készítse
elő a következő információkat, illetve a hívás során legyen a
számítógépe mellett. Az Ön segítségével csökkenthetjük a híváshoz
szükséges időt, és hatékonyabban tudjuk megoldani problémáit. Ha a
számítógép hibaüzenetet jelenít meg vagy sípol, jegyezze fel a
képernyőn megjelenteket (vagy a hangjelzések számát és sorrendjét).
A következő információkat kérjük Öntől:
Név:
Cím:
Telefonszám:
Gép típusa és modellszám:
Sorozatszám:
A vásárlás időpontja:
Gyakran ismé
70 - Gyakran ismételt kérdések
Tippek és tanácsok a Windows 8.1
használatához
Tudjuk, hogy az új fajta operációs rendszer megismerése időt vesz
igénybe, így létrehoztunk néhány információs mutatót, melyek
segítenek az elindulásban.
Hogyan jutok a Start pontba?
Nyomja meg a Windows billentyűt, érintse meg a Start gombot az
asztal tálcáján, vagy a képernyő jobb szélén érintse meg a Start
gombot.
Hol találom a Start gombot?
A Start gomb az asztal tálcáján jelenik meg. Ha megérinti, azzal
megnyitja a Start képernyőt, ahonnan az alkalmazásokat indíthatja el.
Hogyan láthatom az összes alkalmazásomat?
Húzza felfelé az ujját a Start képernyő aljától kezdve.
Beállíthatom a „Minden alkalmazás” képernyőt az alapértelmezett
Start képernyővé?
Igen, csak kövesse az alábbi lépéseket:
1. Menjen az asztalra.
2. Érintse meg hosszan a tálcát, amíg meg nem jelenik a négyzetes
körvonal. Válassza a Tulajdonságok lehetőséget a menüből, amely
akkor nyílik meg, amikor elveszi az ujját.
3. A Navigáció lapon jelölje meg az Alkalmazások nézet automatikus
megjelenítése a Start megnyitásakor lehetőséget.
Mik azok a „Gombok”?
A gombok segítségével olyan hasznos funkciók alkalmazhatók, mint a
tartalommegosztás, a számítógép kikapcsolása, vagy a beállítások
módosítása.
Hogyan férhetek hozzá a gombokhoz?
Húzza a képernyő jobb szélét befelé.
Gyakran ismételt kérdések - 71
Indíthatom úgy a gépet, hogy közvetlenül az asztalt
lássam?
Igen, csak kövesse az alábbi lépéseket:
1. Menjen az asztalra.
2. Érintse meg hosszan a tálcát, amíg meg nem jelenik a négyzetes
körvonal. Válassza a Tulajdonságok lehetőséget a menüből, amely
akkor nyílik meg, amikor elveszi az ujját.
3. A Navigáció lapon jelölje meg az Asztal megnyitása a Start helyett,
amikor bejelentkezem lehetőséget.
Hogyan válthatok az alkalmazások között?
Húzza a képernyő bal szélét befelé a futó alkalmazások közötti
váltáshoz.
Hogyan kapcsolhatom ki a számítógépem?
Húzza a képernyő jobb szélét befelé, érintse meg a Beállítások >
Be-/kikapcsolás lehetőséget, majd válassza ki, mit kíván tenni.
Kikapcsolhatom az értesítéseket?
Egy adott időtartamra kikapcsolhatja az értesítéseket, így
bekapcsolva hagyhatja gépét anélkül, hogy az értesítések
megzavarnák.
1. A képernyő jobb szélét húzza befelé, majd érintse meg a
Beállítások > Számítógép beállításainak módosítása > Keresés
és alkalmazások > Értesítések lehetőséget.
2. Állítsa a Csendes órák csúszkát a Be lehetőségre, és válassza ki az
értesítések letiltásának kezdő és befejező időpontját.
Hogyan oldhatom fel a számítógépem?
A számítógép feloldásához húzza felfelé az ujját a lezárási
képernyőn, és érintse meg az egyik felhasználói fiók ikonját. Ha a
fiókhoz jelszó került beállításra, a folytatás előtt meg kell adnia a
jelszavát.
72 - Gyakran ismételt kérdések
Érintse meg a előnézet ikont, majd tartsa nyomva, így láthatóvá
válnak a beírt karakterek a beírt jelszó helyességének
ellenőrzéséhez.
Személyre szabhatom a zárolási képernyőt?
A lezárási képernyőt egy másik kép választásával, diavetítéssel
szabhatja személyre, vagy a személyes igényeinek megfelelően
megjelenítheti a gyors állapotjelentést és az értesítéseket.
A háttér megváltoztatásához húzza a képernyő jobb szélét befelé,
majd érintse meg a Beállítások > Számítógép beállításainak
módosítása > Számítógép és eszközök > Zárolási képernyő
lehetőségeket. Itt a következőket teheti:
• Háttérképet választhat a zárolási képernyőhöz
• Be- vagy kikapcsolhatja a diavetítést
• Alkalmazást választhat a zárolási képernyőre.
Hogyan állíthatom be a diavetítést a zárolási képernyőre?
1. Húzza a képernyő jobb szélét befelé, majd érintse meg a
Beállítások > Számítógép beállításainak módosítása >
Számítógép és eszközök > Zárolási képernyő lehetőségeket.
2. Állítsa a csúszkát a Be lehetőségre, és válassza ki, hogy a
diavetítés fusson-e akkor is, amikor a számítógép telepről működik.
3. Érintse meg a Mappa hozzáadása lehetőséget, és nyissa meg a
használni kívánt mappát (alapértelmezés szerint a Képek mappa
nyílik meg). Érintse meg az Ennek a mappának a használata > OK
lehetőséget.
4. A mappák listáját a Mappa hozzáadása alatt láthatja. Adjon nevet a
mappának, és érintse meg az Eltávolítás lehetőséget, ha el
szeretné távolítani a mappát a zárolási képernyő diavetítéséből.
5. Igény szerint módosítsa a többi beállítást.
Hogyan mozgathatom a csempéket?
A csempe kiválasztásához érintse meg hosszan, majd húzza abba a
pozícióba a Start mezőn, ahol szeretné, hogy a csempe
elhelyezkedjen. A további mozaikok úgy fognak elhelyezkedni, hogy
illeszkedjenek az új helyen lévő mozaikhoz.
Gyakran ismételt kérdések - 73
Csoportba rendezhetem a csempéket?
Igen. Érintsen meg hosszan egy csempét, amíg a képernyő el nem
homályosodik. Amikor elengedi a csempét, megjelenik a
Testreszabás menü a képernyő alján. A név nélküli csoportok felett a
Csoport elnevezése jelenik meg. A csoportoknak nevet adhat, és a
csoportokon belül kedve szerint rendezheti a csempéket.
Lehet a mozaikok méretét növelni vagy csökkenteni?
Húzza az ujját a képernyő aljától felfelé, és érintse meg a
Testreszabás lehetőséget. Érintse meg az átméretezni kívánt
csempéket, és érintse meg az Átméretezés lehetőséget. A megjelenő
menüből válassza ki a méretet.
Hogyan zárhatok be egy alkalmazást?
Húzza lefelé az ujját a képernyő tetejétől az aljáig. Az ablakot tovább
kell húznia a képernyő felénél.
Módosíthatom a képernyő felbontását?
Húzza a képernyő jobb szélét befelé, majd érintse meg a keresés
lehetőséget, majd a szövegdobozt a képernyőn megjelenített
billentyűzet megnyitásához, írja be, hogy „Vezérlőpult” az
eredmények megjelenítéséhez érintse meg a Vezérlőpult >
Képernyőfelbontás beállítása lehetőséget.
Hogyan állíthatom be az ébresztőt?
Számítógépét ébresztőként is használhatja. Kezdje el begépelni az
Ébresztő szót az Ébresztő alkalmazás megkereséséhez.
1. Állítsa be az időt a képernyő bal oldalán található csúszkák
segítségével.
2. Válassza ki, hogy délelőtt (AM) vagy délután (PM).
3. Válassza ki, hogy mely napokon szólaljon meg az ébresztő.
4. Válassza ki az értesítést.
74 - Gyakran ismételt kérdések
5. Mentse el az ébresztőt a jobb felső sarokban lévő Mentés ikon
megérintésével.
Törlés Mentés
Óra
Perc
Megjegyzés
Az ébresztő csak akkor szólal meg, ha a számítógépe ébren van a beállított
időben.
Hol találhatók az alkalmazások?
Húzza a képernyő jobb szélét befelé, majd érintse meg a Keresés
lehetőséget, és írja be a megnyitni kívánt alkalmazás nevét az
előugró billentyűzet segítségével. A találatok a képernyő bal oldalán
jelennek meg.
Ha az alkalmazások teljes listáját kívánja megjeleníteni, húzza felfelé
a képrenyő aljáról, majd érintse meg az Minden alkalmazás
lehetőséget.
Hogyan tehetek láthatóvá egy alkalmazást a Start menüben?
Ha a Minden alkalmazás menüben szeretné, hogy valamelyik
alkalmazás a Start menübe kerüljön, akkor érintse meg hosszan,
amíg a képernyő el nem homályosodik. Amikor elengedi a csempét,
megjelenik a Testreszabás menü a képernyő alján. Érintse meg a
Rögzítés Start menübe lehetőséget a képernyő alján megjelenő
menüből.
Gyakran ismételt kérdések - 75
Hogyan távolíthatok el mozaikot a Start pontból?
Érintsen meg hosszan egy csempét, amíg a képernyő el nem
homályosodik. Amikor elengedi a csempét, megjelenik a
Testreszabás menü a képernyő alján. Érintse meg az eltávolítani
kívánt csempé(ke)t, és érintse meg az Eltávolítás a Start menüből
lehetőséget a képernyő alján megjelenő menüből.
Hogyan jeleníthetek meg egy alkalmazást a tálcámon?
Ha a Minden alkalmazás menüben szeretné, hogy valamelyik
alkalmazás a tálcára kerüljön, akkor érintse meg hosszan, amíg a
képernyő el nem homályosodik. Amikor elengedi a csempét,
megjelenik a Testreszabás menü a képernyő alján. Válassza a
Rögzítés Start menübe lehetőséget a képernyő alján megjelenő
menüből.
Hogyan telepíthetem az alkalmazásokat?
A Windows Store alkalmazásokat letöltheti a Store menüből.
Szüksége lesz egy Microsoft azonosítóra, hogy alkalmazásokat
vásárolhasson és tölthessen le a Store menüből.
Nem találom az alkalmazásokat a Notepadben és a Paintben. Hol
vannak ezek?
Húzza a képernyő jobb szélét befelé, majd érintse meg a Keresés
lehetőséget, és írja be a megnyitni kívánt alkalmazás nevét az
előugró billentyűzet segítségével. Másik lehetőségként nyissa ki az
Minden alkalmazás menüt, majd görgesse le a „Windows kellékek”
menüig az örökölt programok listájának megtekintéséhez.
Használhatok egyszerre több alkalmazást is?
1. Érintsen meg egy csempét, ha meg kíván nyitni egy alkalmazást a
Start képernyőről.
2. Térjen vissza a Start képernyőre, és ismételje meg a folyamatot.
3. Az utoljára megnyitott alkalmazás megjelenítéséhez húzza jobbra
az ujját a képernyő bal szélétől kezdve.
4. A két alkalmazás egyidejű megjelenítéséhez húzza jobbra az ujját a
képernyő bal szélétől kezdve, amíg egy oszlopelválasztót nem lát.
Egyszerre három alkalmazás jeleníthető meg három oszlopban.
76 - Gyakran ismételt kérdések
Megjeleníthetem az asztali alkalmazásaimat először?
Igen, csak kövesse az alábbi lépéseket:
1. Menjen az asztalra.
2. Érintse meg hosszan a tálcát, amíg meg nem jelenik a négyzetes
körvonal. Válassza a Tulajdonságok lehetőséget a menüből, amely
akkor nyílik meg, amikor elveszi az ujját.
3. A Navigáció lapon jelölje meg az Asztali alkalmazások listájának
megjelenítése először az Alkalmazások nézetben, amikor kategória
szerint rendeztem lehetőséget.
Mi az a Microsoft azonosító (fiók)?
A Microsoft fiók egy olyan e-mail cím és jelszó, melyet a Windows-ba
való bejelentkezéskor használ. Bármilyen e-mail címet használhat, de
a legjobb, ha olyan címet használ, melyet már korábban is
alkalmazott az ismerősökkel való kommunikációhoz, és a kedvenc
weboldalakra való bejelentkezéshez. Amikor Microsoft fiókjával
bejelentkezik számítógépére, összekapcsolja számítógépét azokkal
az emberekkel, fájlokkal és eszközökkel, melyek fontosak Önnek.
Szükségem van erre?
A Windows 8.1 használatához nincs szüksége Microsoft azonosítóra,
de megkönnyíti életét, mivel számos egyéb készülékkel szinkronizálja
az adatait, ha Microsoft azonosító használatával jelentkezik be.
Hogyan szerezhetek ilyet?
Ha már telepítette a Windows 8.1-at, de még nem a Microsoft fiókon
keresztül lépett be, vagy nincs Microsoft fiókja, de szeretne, akkor
húzza a képernyő jobb szélét befelé, majd érintse meg a
Beállítások > Számítógép beállításainak módosítása > Fiókok >
Csatlakozás Microsoft fiókhoz lehetőséget, majd kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.
Gyakran ismételt kérdések - 77
Hogyan adhatok hozzá kedvencet az Internet
Explorerhez?
Az Internet Explorer 10-nek nincsenek hagyományos kedvencei,
ehelyett parancsikonokat rögzíthet a Start menüben. Miután
megnyitotta az oldalt, a képernyő alján lévő menü megnyitásához
húzza felfelé az ujját a képernyő aljától kezdve. Érintse meg a
Rögzítés Start menüben lehetőséget.
Hogyan kereshetek Windows frissítéseket?
A képernyő jobb szélét húzza befelé, majd érintse meg a
Beállítások > Számítógép beállításainak módosítása > Frissítés
és helyreállítás > Windows frissítés lehetőséget. Érintse meg az
Ellenőrzés most gombot.
Hol kaphatok további információt?
További információért, kérjük, látogasson el a következő oldalakra:
• Windows 8 és 8.1 oktató anyagok:
www.acer.com/windows8-tutorial
• GY.I.K.: support.acer.com
G YA K R A N I S M É T E L T
78 - Gyakran ismételt kérdések
Hibaelhárítás
Ebben a fejezetben a gyakrabban előforduló rendszerhibák
elhárításához nyújtunk segítséget. Ha problémába ütközik, először
tanulmányozza át az alábbi részeket, és csak ezt követően forduljon
szakemberhez. A súlyosabb hibák elhárításához szükség lehet a
számítógép felnyitására. Ne kísérelje meg a számítógép felnyitását,
inkább lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy kérjen segítséget
valamelyik hivatalos szervizközponttól.
Hibaelhárítási tanácsok
Ez a számítógép a felmerült problémák megoldását hibaüzenetek
képernyőn történő megjelenítésével segíti.
Ha a rendszer hibaüzenetet ír ki, vagy hibára utaló jelek fordulnak elő,
tanulmányozza át a lejjebb található, „Hibaüzenetek” című részt. Ha a
probléma nem oldható meg, lépjen kapcsolatba a kereskedővel.
Hibaüzenetek
Ha a rendszer hibaüzenetet ír ki, jegyezze fel, majd tegye meg a
megfelelő javító lépéseket. Az alábbi táblázat – betűrendben – a
hibaüzeneteket és a javasolt intézkedéseket tartalmazza.
Hibaüzenetek
Javító intézkedés
CMOS battery bad
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
hivatalos szervizközponttal.
CMOS checksum
error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
hivatalos szervizközponttal.
Disk boot failure
Helyezzen a külső meghajtóba egy
(bootolható) rendszerlemezt, majd az <Enter>
billentyű lenyomásával indítsa újra a rendszert.
Hard disk 0 error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
hivatalos szervizközponttal.
Hard disk 0
extended type error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
hivatalos szervizközponttal.
Gyakran ismételt kérdések - 79
Hibaüzenetek
Javító intézkedés
I/O parity error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
hivatalos szervizközponttal.
Ha a javító intézkedések megtétele ellenére sem szűnik meg a
probléma, kérjük, lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy valamelyik
hivatalos szervizközponttal.
80 - Internet és online biztonság
INTERNET
ÉS O N LI N E B I Z T O N S Á G
Első lépések a világhálón
A számítógép védelme
Alapvető fontosságú a számítógépet megvédeni a vírusoktól és az
internetről érkező támadásoktól (lásd a Biztonság 84. oldal). A
számítógép első elindításakor javasolt egy átfogó Internet-biztonsági
program végrehajtása. Ezt a védelmet a lehető leghamarabb aktiválni
kell, mindenképpen még az Internethez történő csatlakozás előtt.
Válasszon internet-szolgáltatót
Az Internet használata napjainkban a számítógép
használatának természetes részévé vált. Néhány
egyszerű
lépéssel
csatlakozhat
a
hatalmas
tudásbázishoz és számos kommunikációs eszközhöz.
A lépések végrehajtásához először válasszon Internetszolgáltatót (ISP), aki biztosítja számítógépe és az
Internet közötti kapcsolatot. Nézzen utána, hogy a
környéken melyik szolgáltató kínál internet-szolgáltatást; ne felejtse el
megkérdezni ismerőseit, barátait a tapasztalataikról, vagy olvasson
teszteket és felhasználói visszajelzéseket a témával kapcsolatban. A
kiválasztott szolgáltató ellátja majd a csatlakozáshoz szükséges
információkkal (lehet, hogy szüksége lesz további szoftverre, vagy
speciális „dobozra”, amely a telefonvonalra csatlakozik).
Csatlakozási típusok
A számítógépmodelltől, lakóhelyétől és kommunikációs igényeitől
függően számos csatlakozási lehetősége van.
Telefonos kapcsolat
Egyes számítógépekben van telefonos feltárcsázós (’’modem)
csatlakozó. Ennek segítségével a telefonvonalon keresztül
csatlakozhat az Internetre. Betárcsázós csatlakozással nem
használhatja egyszerre a modemet és a telefont. Ez a típusú
csatlakozás csak abban az esetben ajánlott, ha korlátozottak az
Internet és online biztonság - 81
Internet használati igényei, mivel a sebesség alacsony a díjazás
pedig általában óránkénti elszámolásban történik.
DSL (pl. ADSL)
A DSL (Digital Subscriber Line) egy “mindig-aktív” csatlakozás, amely
a telefonvonalon keresztül fut. A DSL és a telefon nem ugyanazt a
frekvenciát használják, így Ön akkor is használhatja a telefonját,
amikor éppen az Internetre csatlakozik (ehhez az interferencia
elkerülése
érdekében
'mikroszűrőt'
kell
tenni
minden
telefoncsatlakozásra). Ahhoz, hogy DSL kapcsolatot tudjon létesíteni,
a telefontársaság központi székhelyének közelében kell tartózkodnia
(a szolgáltatás vidéki területeken néha nem áll rendelkezésre). A
sebesség lakhely szerint változhat, de általában gyors és megbízható
Internet csatlakozást kínál a DSL. Mivel állandóan csatlakoztatva van,
általában havi fix elszámolásban történik a díjazás.
Megjegyzés
A DSL kapcsolathoz szükség van megfelelő modemre. A modemet általában
az internetszolgáltató biztosítja az előfizetéskor. Sok ilyen modem magában
foglal egy routert, amely biztosítja a hálózati és Wi-Fi hozzáférést.
Kábel
A kábel csatlakozás gyors és “mindig-aktív” Internet szolgáltatást
biztosít TV-kábelen keresztül. Ez általában nagyobb városokban
oldható meg. Internetezés közben akár nézheti a kábelcsatornákat
vagy telefonálhat is.
Hálózati kapcsolatok
A LAN (Helyi hálózat) egy közös kommunikációs vonalat és
erőforrásokat használó számítógépcsoport (például irodában vagy
otthon). A hálózat létrehozásakor megoszthatunk fájlokat, perifériákat
(például nyomtatókat), sőt, még internet kapcsolatot is. LAN
csatlakozást vezetékes technológiával (pl. Ethernet) vagy vezeték
nélküli technológiával (pl. Wi-Fi vagy Bluetooth) egyaránt létesíthet.
82 - Internet és online biztonság
Vezeték nélküli hálózatok
A vezeték nélküli LAN vagy WLAN vezeték nélküli helyi hálózatot
jelent, amely két vagy több számítógépet kapcsol össze kábelek
nélkül. A WiFi hálózat felállítása egyszerű és lehetővé teszi
állományok, perifériális eszközök és az Internet-csatlakozás
megosztását.
Melyek a vezeték nélküli hálózat előnyei?
Mobilitás
A vezeték nélküli LAN lehetővé teszi az ön és helyi hálózata más
felhasználói számára is, hogy megosszák a hálózatra csatlakoztatott
eszközöket (pl. nyomtatót vagy lapolvasót) és az azokon tárolt
fájlokat.
Ezenfelül internetkapcsolatát is megoszthatja otthonában egy másik
számítógéppel.
Gyors és egyszerű telepítés
A vezeték nélküli LAN rendszerek telepítése gyors és egyszerű, és
nem kell kábeleket vezetni a falakon és padlón (vagy éppen azokon
keresztül).
Egy vezeték nélküli LAN részei
Ahhoz, hogy otthonában egy vezeték nélküli hálózatot építsen ki, a
következőkre lesz szüksége:
Hozzáférési pont (útválasztó)
A hozzáférési pontok (útvonalválasztók) kétirányú adóvevők, amelyek
az adatokat a közvetlen környezetükbe továbbítják. A hozzáférési
pontok a közvetítő szerepét töltik be a vezetékes és a vezeték nélküli
hálózatok között. A legtöbb útválasztó beépített DSL modemmel
rendelkezik, ami lehetővé teszi, hogy nagy sebességű DSL
kapcsolaton csatlakozzon a világhálóra. Általában a választott ISP
(Internet Service Provider – internetszolgáltató) az előfizetett
szolgáltatásokhoz egy modemet/útválasztót is mellékel. A telepítés
részletes lépéseihez olvassa el figyelmesen a hozzáférési pont/
útválasztó útmutatóját.
Internet és online biztonság - 83
Vezeték nélküli adapter
Egy belső, vezeték nélküli adapter normál esetben már
megtalálható a számítógépében. A Windows gombjaival vagy
vezérlőivel kapcsolhatja be és ki ezt az adaptert.
Egy működő hálózat struktúrája
1. Hozzáférési pont/Útvonalválasztó
2. Asztali számítógép
3. Modem
4. Nyomtató
5. Hordozható számítógép
6. PDA/Okostelefon
7. Hálózati kábelek (RJ45)
Egy vezeték nélküli hálózati kapcsolat ki- és bekapcsolása
A legtöbb számítógép rendelkezik egy „WiFi” gombbal, melynek
segítségével a hálózati kapcsolatot be és ki lehet kapcsolni. Ha a
számítógépe rendelkezik vezeték nélküli hozzáféréssel, de nincs rajta
Kommunikáció gomb, a hálózatkezelési opciókkal tudja ki- vagy
bekapcsolni a vezeték nélküli hálózatot, illetve vezérelni, hogy mit
oszt meg a hálózaton keresztül. Nyomja meg a következő Windows
billentyűkombinációt: ( ) + W, gépelje be az „Otthoni csoport” szót,
majd kattintson az Otthoni csoportopcióra.
Vigyázat
Vezeték nélkül készülékek repülőgépen való használata tilos. Mielőtt
felszállna a repülőre, kapcsoljon ki minden ilyen eszközt, mert
veszélyes lehet a repülőgép üzemelésére nézve, zavart okozhat a
kommunikációban, sőt, akár illegális is lehet.
84 - Internet és online biztonság
Szörfözzön a világhálón!
Az Interneten való szörfözéshez van egy böngészőre
van szüksége. Az Internet Explorer böngészőt
választotta alapbeállításnak. Amint telepítette internethozzáférését és csatlakozott az internethez, a Start
képernyőn kattintson a Internet Explorer csempére vagy
az asztalon lévő ikonra, és tapasztalja meg az új
internetes élményt!
Acer honlap
Indulásként látogassa meg honlapunkat a www.acer.com címen!
A Acer folyamatosan nyújt személyre szabott támogatást. Tekintse
meg Támogatás szekciónkat, ha segítségre van szüksége az igényeit
illetően.
A www.acer.com az Ön átjárója a hálózati tevékenységek és
szolgáltatások világához: látogasson meg minket rendszeresen a
legfrissebb információkért és letöltésekért!
Biztonság
Ön valószínűleg szívesen fedezné fel az Internet összes lehetőségét.
A biztonságos böngészés érdekében az Acer előre telepítette a
McAfee Internet Security Suite programot a számítógépére.
A McAfee Internet Security Suite csendesen fut a háttérben és
blokkolja napjaink legösszetettebb veszélyforrásait, és védi az Ön
személyes adatait vásárlás, banki ügyintézés és böngészés közben.
A McAfee Internet Security Suite blokkolja a személyes adatok online
lopását, észleli és megakadályozza a kémprogramok működését,
eltávolítja a vírusokat és az internetes károkozókat, valamint védelmet
nyújt a hekkerekkel szemben.
Internet és online biztonság - 85
Meghatározások
Mi a vírus?
A „vírusnak” nevezett rosszindulatú programok a számítógépet
hivatottak megfertőzni és károsítani. A legtöbb vírus interneten, emaileken vagy rosszindulatú weboldalakon keresztül érkezik. Egy
tipikus vírus általában megduplázza magát és észrevétlenül más
számítógépekre terjed át. További kellemetlenségek, úgymint trójai
falovak, férgek vagy kéretlen levelek számos módon fertőzhetik meg
számítógépét és terhelhetnek le erőforrásokat vagy béníthatnak meg
hálózatot.
Megjegyzés
A Acer garantálja, hogy vásárláskor a számítógép 100%-osan vírusmentes
volt, így nem vállal garanciát a vírus okozta meghibásodásért.
Mi a kémprogram?
A kémprogram általában azokat a kéretlen programokat takarja,
amelyek csatlakozás közben a számítógépére kerülnek, legtöbbször
a tudtán kívül. Ha egyszer megfertőzte számítógépét, számon
tarthatja böngészési tevékenységét, személyes adatokat gyűjthet,
felbukkanó ablakokat aktiválhat vagy akár a számítógép
konfigurációját is elállíthatja. A kémprogram erőforrásokat emészt
számítógépén; lelassíthatja Internet csatlakozását vagy a teljes
rendszert, sőt összeomláshoz is vezethet.
A kémprogramot néha olyan tiszteletlen cégek használják, akik
számon akarják tartani az Ön által megtekintett honlapokat, hogy
meghatározhassák böngészési szokásait és célzott felbukkanó
reklámokat küldhessenek. Azonban egyes kémprogramok az
egyszerű nyomkövetés határain túl jelszólopást és egyéb olyan
funkciókat is végrehajtanak, amelyek komoly biztonsági problémát
jelentenek.
Mi a rosszindulatú program?
A kártékony szoftver, más néven rosszindulatú program olyan kód,
amelyet arra terveztek, hogy kárt okozzon számítógépében. Ilyen
rosszindulatú programok például a vírusok, férgek és trójai vírusok.
Úgy védheti rendszerét ilyen programok ellen, ha naprakész
vírusvédelemmel és kártékony kódok ellenei védelemmel rendelkezik.
86 - Internet és online biztonság
Mi a személyes tűzfal?
A
személyes
tűzfal
egy
olyan
szoftverprogram,
amely
megakadályozza, hogy illetéktelen behatolás történjen egy
magánhálózatba vagy egy magánhálózatból. Pajzsként védi az
Internet-csatlakozását
akaratlan
csatlakozásoktól,
olyanoktól,
amelyek megpróbálhatják átvenni az irányítást gépe felett vírusok
vagy egyéb rosszindulatú programok telepítése vagy terjesztése
céljából. A számítógépéhez történő összes csatlakozást ellenőrzés
alatt tartja – az olyan programok, amelyek az Ön engedélye nélkül
akarnak hozzáférni információkhoz, lelepleződnek, és a tűzfal riadót
fúj. Ekkor eldöntheti, hogy engedélyezi a csatlakozást; ha a
csatlakozás egy éppen futó programot céloz meg, általában
megengedheti (pl. egy játék, amely egy többjátékos szerverhez
kapcsolódik vagy egy tartalomfrissítést végző enciklopédia).
A számítógép védelme
A számítógépes bűnözés megelőzése egyértelmű lehet, ha fel
vagyunk fegyverkezve műszaki tanácsokkal és józan ésszel, így sok
támadás elkerülhető. Általában a számítógépes bűnözők a lehető
leggyorsabban próbálják megszerezni pénzüket. Minél inkább
megnehezítjük a munkájukat, annál valószínűbb, hogy békén
hagynak bennünket, és könnyebb zsákmány után néznek. Az alábbi
tippek alapvető információkat adnak arra vonatkozóan, hogyan
akadályozhatjuk meg az online csalást.
Aktualizálja számítógépét a legfrissebb javításokkal és frissítésekkel
Az egyik legjobb mód, hogy a támadókat távol tartsuk
számítógépünktől, a javítások és egyéb szoftverjavítások
alkalmazása, amint azok rendelkezésre állnak. A számítógépet
rendszeresen frissítve megakadályozhatjuk, hogy a támadók képesek
legyenek előnyt kovácsolni a szoftverhibákból (sérülékenységből),
amit egyébként kihasználnak a rendszerbe való betöréshez.
Bár a számítógép aktualizálása nem védi meg az összes támadástól,
sokkal nehezebbé teszi a számítógépes kalózok számára a
rendszerhez való hozzáférést, teljesen leblokkol sok alapvető és
automatizált támadást, valamint elegendő lehet ahhoz, hogy
eltántorítsa a kevésbé elszánt támadókat, hogy inkább keressenek
máshol egy sebezhetőbb számítógépet.
Internet és online biztonság - 87
A Microsoft Windows és egyéb népszerű szoftverek újabb verziói
konfigurálhatók úgy, hogy automatikusan letöltsék és alkalmazzák a
frissítéseket, így nem kell a legfrissebb szoftvert keresgélni. A szoftver
automatikus frissítésének kihasználása remek kezdet a biztonságos
online kapcsolat fenntartásához.
Védje számítógépét biztonsági szoftverrel
Számos típusú biztonsági szoftver szükséges az alapvető online
biztonsághoz. Az alapvető biztonsági szoftverek közé tartoznak a
tűzfalak és a vírusirtó programok. A tűzfal általában a számítógép
első védelmi vonala – ez szabályozza, hogy ki és mi kommunikálhat a
hálózaton keresztül az adott számítógéppel. A tűzfal egyfajta
„rendőrként” képzelhető el, aki minden olyan adatot figyel, amely az
internetről az Ön számítógépére vagy fordítva kíván áramlani,
lehetővé téve az olyan kommunikációt, amelyről tudja, hogy
biztonságos, valamint letiltva a „rossz” forgalmat, mint például a
számítógépet érő támadásokat.
A védelem következő vonala sok esetben a vírusirtó szoftver, amely
minden online tevékenységet felügyel, mint például az e-mail
üzeneteket és a webes böngészést, valamint véd a vírusok, férgek,
trójai lovak és egyéb kártékony programtípusok ellen. A vírusirtó és
kémprogramirtó szoftvert úgy kell beállítani, hogy saját magát
frissítse, és ezt minden esetben tegye meg, amikor az internethez
csatlakozik.
Az olyan integrált biztonsági programcsomagok, mint például a
McAfee Internet Security Suite, amelyek kombináltan tartalmazzák a
tűzfalat, vírusirtót és kémprogramirtót olyan egyéb funkciókkal, mint a
kéretlen levelek szűrése, szülői korlátozások, népszerűvé váltak,
mivel az online védelemhez szükséges összes biztonsági szoftvert
egyetlen csomagban kínálják. Sokan úgy érzik, hogy egy átfogó
biztonsági csomag használata vonzó alternatíva a több különböző
típusú biztonsági szoftver telepítésével, konfigurálásával és
frissítésével szemben.
A McAfee Internet Security Suite teljes verzióját előre telepítették az
Ön Acer rendszerére. Ez tartalmaz egy ingyenes előfizetést is a
védelmi frissítésekhez. Mindenképpen aktiválja!
88 - Internet és online biztonság
Nehéz jelszavakat válasszon és tartsa azokat biztonságos helyen
Manapság a jelszavak az interneten hétköznapi dolognak
számítanak; mindenhez használjuk őket a virágrendeléstől az online
banki ügyintézésen keresztül egészen a kedvenc légitársaságunk
weboldalára történő belépésig, hogy megtekinthessük, mennyi repült
mérföldet gyűjtöttünk eddig össze. A következő tippek segítséget
nyújtanak ahhoz, hogy az online gyakorlatait biztonságosabbá
tehesse:
• A jelszavak biztonságossá tétele és a rossz kezekbe kerülésének
megakadályozása felé az első lépés olyan jelszó kiválasztása,
amelyet nem lehet könnyen kitalálni. Az erős jelszavak legalább
nyolc karakterből állnak, és betűk, számok és szimbólumok
kombinációját tartalmazzák (e.g., # $ % ! ?). Kerülje a következők
használatát jelszóként: a bejelentkezési név, bármilyen személyes
információ, pl. vezetéknév, valamint a lexikonban található szavak,
különösen a „jelszó”. Különösen nehezen kitalálható, egyedi
jelszavakat próbáljon meg választani az olyan tevékenységek
védelmére, mint például az online banki ügyintézés.
• Tárolja jelszavait biztonságos helyen, és ne használja ugyanazt a
jelszót minden online szolgáltatáshoz.
• Rendszeresen módosítsa a jelszavakat, legalább 90 naponta. Ez
csökkentheti az olyan személy által okozott kárt, aki hozzáfért
valamelyik fiókjához. Ha valamely online felhasználói fiókjánál bármi
gyanúsat észlel, az egyik első lépés, amit tehet, a jelszó
módosítása.
Vigyázzon személyes információira
Óvatosan járjon el, amikor a hálózaton megosztja olyan személyes
adatait, mint a neve, otthoni címe, telefonszáma, és e-mail címe. Sok
online szolgáltatás előnyének kihasználásához elkerülhetetlenül meg
kell adnia személyes információkat a vásárolt cikkek számlázása és
kiszállítása érdekében. Mivel a személyes információk megtartása
ritkán lehetséges, a következő lista néhány tanácsot tartalmaz arra
vonatkozóan, hogyan osszunk meg biztonságosan személyes
információkat a hálózaton:
• Figyeljünk
a
hamis
e-mail
üzenetekre.
Az
üzenet
rosszindulatúságát olyan dolgok mutathatják, mint a sok helyesírási,
nyelvtani hiba, szokatlan szóhasználat, furcsa kiterjesztésű
Internet és online biztonság - 89
•
•
•
•
weboldalcímek, olyan weboldalak címei, amelyekben normális
esetben szereplő szavak helyett számok találhatók, illetve bármi
egyéb szokatlan dolog. Továbbá, az adathalász üzenetek gyakran
arra hívják fel a figyelmet, hogy gyorsan kell cselekednie a
felhasználói fiók megtartásához, a biztonsági frissítéshez, illetve
arra ösztönzi, hogy azonnal adja meg a kért információkat, vagy
valami rossz fog történni. Ne kapja be a csalit!
Ne válaszoljon olyan e-mail üzenetekre, amelyek személyes
információkat kérnek. A törvényes cégek nem kérnek személyes
információkat e-mailben. Ha kétségei támadnak, vegye fel a
vállalattal a kapcsolatot telefonon, vagy írja be a cég webcímét a
webböngészőbe. Ne érintse meg az ilyen üzenetekben szereplő
hivatkozásokat, mivel azok csaló, rosszindulatú weboldalakra
irányítják.
Óvakodjon a rosszindulatú weboldalaktól, amelyekkel
személyes információkat lopnak. Egy weboldal meglátogatásakor
inkább közvetlenül gépelje be a címet (URL) a webböngészőbe,
minthogy egy e-mailben vagy közvetlen üzenetben lévő
hivatkozásra kattintson. A csalók gyakran meghamisítják ezeket a
hivatkozásokat, hogy meggyőzőnek tűnjenek.
A vásárlási, banki ügyintézési vagy egyéb weboldalaknál az
érzékeny információknál egy „S” karakternek kell szerepelnie a
"http" betűk után (azaz https://www.yourbank.com és nem http://
www.yourbank.com). Az „s” a biztonságos szó angol megfelelőjét
(secure) jelöli, és akkor jelenik meg, ha olyan területre ért, ahol be
kell jelentkeznie, vagy egyéb érzékeny adatokat kell megadnia. A
biztonságos kapcsolat másik jele egy kis lakat ikon a webböngésző
alján (általában a jobb oldali sarokban).
Figyeljen a weboldalakon és szoftvereknél a titkossági
irányelvekre. Fontos megérteni, egy szervezet hogyan gyűjti be és
használja fel a személyes információkat, mielőtt megosztja velük
azokat.
Védje e-mail címét. A kéretlen leveleket küldők és "adathalászok"
néha több millió üzenetet küldenek olyan e-mail címekre, amelyek
vagy léteznek, vagy nem, annak reményében, hogy potenciális
áldozatra bukkannak. Az ilyen üzenetekre adott válaszok, vagy akár
az üzenet képeinek letöltése biztosítja, hogy felkerül a jövőben
várható hasonló üzenetek listájára. Legyen óvatos akkor is, ha az e-
90 - Internet és online biztonság
mail címét hírcsoportokban, internetes naplókban vagy online
közösségekben adja meg.
Az olyan online kínálatok, amelyek túl jónak néznek ki ahhoz, hogy
igazak legyenek, általában nem is azok
A régi mondás, miszerint „semmi nincs ingyen”, ma is igaz. Az
állítólagosan „ingyenes” szoftverek, mint például a képernyővédők
vagy emotikonok („smiley”-k), titkos befektetési trükkök, amelyek
mérhetetlen vagyont ígérnek, valamint olyan versenyek, amelyeket
meglepő módon anélkül megnyert, hogy indult volna rajta, mind olyan
csalihorgok, amelyeket a cégek az Ön figyelmének felkeltésére
használnak.
Még ha nem is közvetlenül készpénzzel fizet a szoftverért vagy
szolgáltatásért, a kért ingyenes szoftvert vagy szolgáltatást egy
reklámozó szoftverrel (ún. „adware”) összecsatolják, amely figyeli az
Ön viselkedési szokásait és kéretlen reklámokat jelenít meg. Az
állítólagos nyeremények igényléséhez vagy személyes információkat
kell felfednie, vagy valami mást kell vásárolnia. Ha egy ajánlat túl
jónak tűnik ahhoz, hogy hihető legyen, kérdezze meg valaki
véleményét, olvassa el az apró betűs részeket, vagy még jobb, ha
egyszerűen figyelmen kívül hagyja az üzenetet.
Internet és online biztonság - 91
Rendszeresen tekintse át a banki és hitelkártya-kimutatásokat
A személyi adatok ellopásának és online bűncselekményeknek a
hatása nagyban csökkenthető, ha az adatok ellopását vagy az
információk első használatát követően azt hamar észreveszik. Az
egyik legkönnyebb módon úgy lehet észrevenni, hogy valami nem
megfelelően történik, ha a bank- és hitelkártya vállalatok által havonta
biztosított kivonatokat átvizsgáljuk, szokatlan dolgokat keresve.
Továbbá, sok bank és szolgáltatás alkalmaz csalást megakadályozó
rendszereket, amelyek felhívják a figyelmet a szokatlan vásárlási
viselkedésre (például, ha Ön Texasban él, és hirtelen
hűtőszekrényeket kezd el vásárolni Budapesten). Az ilyen szokatlan
vásárlások megerősítése érdekében felhívhatják Önt, és kérhetik
ezek jóváhagyását. Ne vegye félvállról ezeket a hívásokat; ezek
jelezhetik Önnek, hogy valami rossz dolog történhetett, és meg kell
tennie a megfelelő lépéseket.
Védje számítógépét Windows biztonsági eszközökkel
A Windows számos védelmi alkalmazást biztosít.
Windows frissítések
Ha aktív Internet csatlakozással rendelkezik, a Windows a
számítógépe számára automatikusan kereshet fontos frissítéseket és
telepítheti fel azokat. Ezek a frissítések többek között olyan biztonság
javítócsomagokat és programfrissítéseket tartalmaznak, amelyek
növelhetik számítógépes élményét és segítenek az újabb vírusok és
támadások elleni védelemben.
Hogyan ismerem fel, hogy számítógépem veszélyben van?
Ha a Műveletközpont riadót jelez vagy a számítógépe szokatlanul
viselkedik, váratlanul lefagy vagy némely program nem működik
megfelelően, lehetséges, hogy számítógépét rosszindulatú szoftver
fertőzte meg. Ennek ellenére ne fogjon minden géphibát vírusra! Ha
fertőzésre gyanakszik, a legfontosabb teendő a frissítés - ha ezt még
eddig nem tette volna meg – és a vírusirtó illetve kémelhárító program
futtatása.
v1
Download PDF

advertising