Acer | Ferrari 4000 | Acer Ferrari 4000 User Manual

Ferrari 4000
Series
Felhasználói Útmutató
Copyright © 2005. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva.
Ferrari 4000 Sorozat Felhasználói Útmutató
Eredeti kiadás: Május 2005
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják, anélkül, hogy az
átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások ennek a
kézikönyvnek az új kiadásaiban vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek
meg. A Társaság nem nyilatkozik sem nyíltan, sem burkoltan a kiadvány tartalmáról, és nem is ad
rá garanciát, továbbá kifejezetten visszautasítja, hogy egy meghatározott célra való alkalmasságra
vagy eladhatóságra vonatkozó garanciát nyújtana.
Jegyezze fel a lenti helyre a modell számát, a sorozatszámot, illetve a vásárlás időpontját és helyét.
A sorozatszám és a modell száma a számítógépre ragasztott címkén található. A készülékre
vonatkozó minden levelezésben fel kell tüntetni a sorozatszámot, a modellszámot és a vásárlásra
vonatkozó adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak semmilyen részletét
nem szabad sokszorosítani, adatfeldolgozó rendszerben tárolni vagy továbbítani, legyen az
bármilyen formában vagy eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással, feljegyzéssel
vagy másképp.
Ferrari 4000 Sorozatú Notebook számítógép
Modell száma: _______________________
Sorozatszám: ________________________
Vásárlás időpontja: ____________________
Vásárlás helye: _______________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékeinek
neveit vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát
képezik.
A Ferrari Spa engedélyével gyártva. A FERRARI név, az ágaskodó lovat ábrázoló logó, minden
társuló logó és jellegzetes formaterv a Ferrari Spa védjegye. A Ferrari gépkocsik formatervezése
szerzoi jogi és védjegyoltalom alatt áll, és a Ferrari Spa tulajdona.
iii
Mindenek előtt
Köszönetet szeretnénk mondani Önnek azért, hogy a Ferrari sorozatú notebook
számítógépet választotta mobil számítástechnikai feladatai elvégzéséhez.
Útmutató
Hogy segítsük a Ferrari használatát, útmutatókat dolgoztunk ki:
Az első a Kezdők számára... poszter, amely segít a számítógép
első beállításánál.
Magyar
A nyomtatott Felhasználói Útmutató bemutatja új számítógépének
alapveto jellemzoit és funkciót. A számítógép még hatékonyabb
használatával kapcsolatban az AcerSystem User's Guide
tartalmaz útmutatást. Ez a kézikönyv részletes információkat
tartalmaz például az elore telepített segédprogramokról, az adathelyreállításról, a bovítési lehetoségekrol és a hibaelhárításról.
Emellett információkat tartalmaz a garanciáról, valamint a notebook
számítógépre vonatkozó általános és biztonsági eloírásokról. A
kézikönyv Portable Document Format (PDF) formátumú, és gyárilag
telepítve van a notebook számítógépre. Megnyitásához járjon el az
alábbiak szerint:
1 Kattintson a következőre:Start, Összes Programok, AcerSystem.
2 Kattintson a következőre: AcerSystem User's Guide.
Megjegyzés: A fájl megtekintéséhez az Adobe Acrobat Reader
telepítésére van szükség. Ha az Adobe Acrobat Reader nincs a
számítógépére telepítve, a AcerSystem User's Guide kattintva először
az Acrobat Reader telepítőprogramja jelenik meg. Kövesse az útmutatást
a képernyőn a telepítés elvégzéséhez. Az Adobe Acrobat Reader
használatához a Súgó menü ad felvilágosítást.
A számítógép gondozása és tippek a
használathoz
A számítógép be- és kikapcsolása
A számítógép bekapcsolásához egyszerűen nyomja meg és engedje fel az LCD
kijelző alatt, a gyorsindítás gombok mellett elhelyezkedő bekapcsoló gombot. A
bekapcsoló gomb helyét illetően lásd: “Elölnézet” a 1. oldalon.
iv
A kikapcsoláshoz az alábbiak közül valamelyik műveletet kell elvégeznie:
•
Használja a Windows kikapcsolás parancsát. Kattintson a következőre: Start,
A számítógép kikapcsolása, majd kattintson a Kikapcsolás gombra.
•
Használja a bekapcsoló gombot.
Magyar
A számítógép kikapcsolható a kijelző lecsukásával, vagy az "alvás"
gyorsbillentyű megnyomásával is <Fn> + <F4>.
Megjegyzés: Ha a számítógépet nem tudja a szokásos módon
kikapcsolni, nyomja meg és négy másodpercnél hosszabb ideig tartsa
lenyomva a bekapcsoló gombot. Ha kikapcsolta a számítógépet és
újra be akarja kapcsolni, várjon előtte legalább két másodpercig.
A számítógép gondozása
A számítógépe jól fogja Önt szolgálni, ha vigyáz rá.
•
Ne tegye ki a számítógépet közvetlen napsugárzásnak. Ne helyezze el
hőforrások, például fűtőtest közelében.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne tegye ki a számítógépet 0 ºC (32 ºF) alatti vagy 50 ºC (122 ºF) hőmérsékletnek.
Ne tegye ki a számítógépet mágneses mezőknek.
Ne tegye ki a számítógépet esőnek vagy nedvességnek.
Ne öntsön vizet vagy más folyadékot a számítógépre.
Ne tegye ki a számítógépet eros ütésnek vagy rezgésnek.
Ne tegye ki a számítógépet pornak és piszoknak.
Ne tegyen semmilyen tárgyat a számítógépre.
Ne csapja le a kijelzőt, amikor lecsukja.
Soha ne tegye a számítógépet egyenetlen felületre.
A hálózati adapter gondozása
Néhány tipp a hálózati adapter gondozásához:
•
•
Ne csatlakoztassa az adaptert semmilyen más készülékhez.
•
Amikor kihúzza a hálózati csatlakozót, ne a kábelt, hanem magát a csatlakozót
húzza.
•
Az összes csatlakoztatott berendezés névleges áramfelvétele nem haladhatja
meg a hálózati kábel névleges teljesítményét, ha hosszabbító kábelt használ.
Az egyetlen fali dugaszolóaljzatba csatlakoztatott berendezések összes
névleges áramfelvétele nem haladhatja meg a biztosíték névleges
teljesítményét.
Ne lépjen a hálózati kábelre, és ne tegyen rá súlyos tárgyakat. A hálózati és
minden más kábelt gondosan távolítsa el a személyközlekedés útjából.
v
Az akkumulátor gondozása
Néhány tipp az akkumulátor gondozásához:
•
Csak ugyanolyan fajtájú akkumulátort használjon cserénél. Kapcsolja ki a
számítógépet, mielőtt eltávolítaná, vagy kicserélné az akkumulátort.
•
Ne próbálja kibontani az akkumulátort. Tartsa távol gyerekektől.
•
Az elhasznált akkumulátoroktól a helyi szabályozást betartva szabaduljon meg.
Ha lehetséges, vigye el a begyűjtőbe.
Tisztítás és javítás
1
Kapcsolja ki a számítógépet, és vegye ki az akkumulátorcsomagot.
2
Húzza ki a hálózati adaptert.
3
Puha, nedves kendot használjon. Ne használjon folyékony vagy hajtógázos tisztítószert.
Ha az alábbiak valamelyike előfordul:
•
a számítógépet leejtették vagy a burkolata megsérült.
•
a számítógép nem működik megfelelően.
Lásd “Gyakran ismétlődő kérdések” a 22. oldalon.
Figyelmeztetés
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt a számítógépet működtesse.
Üzemi feltételek
Ez az eszköz megfelel az FCC Szabályzata 15. fejezetének. A működtetésnek két
feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros zavart, és (2), Az eszköznek minden
zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
A felhasználókat kérjük, hogy kövessék az FCC vezeték nélküli szolgáltatással
rendelkező berendezésekre vonatkozó biztonsági előírásait, amelyeket minden
rádiófrekvenciával működő szolgáltatással rendelkező berendezés használati
utasítása tartalmaz.
A nem megfelelő üzembe helyezés vagy nem szakszerű használat a
rádiótávközlésben káros zavarokat kelthet. Az FCC engedély és a garancia hatályát
veszti a belső antenna bármilyen megváltoztatása esetén.
Az engedélyezett szolgáltatással történő rádiófrekvenciás zavar megelőzésére ezt a
berendezést épületen belüli működésre tervezték, és a kültéri használatot
engedélyeztetni kell.
Ha további információkra van szüksége a termékeinkkel, szolgáltatásainkkal
kapcsolatban, keresse fel webhelyünket: http://global.acer.com.
Magyar
A számítógép tisztításakor az alábbi lépéseket kell megtennie:
Tartalom
Mindenek előtt
Útmutató
A számítógép gondozása és tippek a használathoz
A számítógép be- és kikapcsolása
A számítógép gondozása
A hálózati adapter gondozása
Az akkumulátor gondozása
Tisztítás és javítás
A Ferrari bemutatása
Elölnézet
Elölnézet csukott állapotban
Bal oldali nézet
Jobb oldali nézet
Hátulnézet
Alulnézet
Muszaki adatok
Kijelzők
Gyorsindítás gombok
Érintőpad
Alapvető tudnivalók az érintőpadról
A billentyűzet használata
Zároló billentyűk és beépített numerikus billentyűzet
Windows billentyűk
Gyorsbillentyűk
Különleges billentyű
A Bluetooth vezeték nélküli optikai egér használata
Telepítés
Használat
A Bluetooth egér újratöltése
Az optikai lemez (CD vagy DVD) kiadatása
A számítógép biztonsági zárának használata
Audio
Hangerő állítása
A rendszereszközök használata
Acer eManager
Acer GridVista (kétmonitoros megjelenítés támogatása)
Launch Manager
Gyakran ismétlődő kérdések
Szervizszolgáltatás kérése
Utazók Nemzetközi Garanciája
(International Travelers Warranty; ITW)
Mielőtt telefonálna
iii
iii
iii
iii
iv
iv
v
v
1
1
2
3
4
4
5
5
8
9
10
10
12
12
13
13
15
16
16
16
16
17
17
18
18
19
19
20
21
22
25
25
25
A notebook számítógép szállítása
Lekapcsolás az asztali munkahelyről
Mozgásban
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával rövid megbeszélésekre
Mit vigyen magával hosszú megbeszélésekre
A számítógép hazaszállítása
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával
További óvintézkedések
Otthoni iroda felállítása
Utazás a számítógéppel
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával
További óvintézkedések
Nemzetközi utazás a számítógéppel
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával
További óvintézkedések
A számítógép biztonságba helyezése
A számítógép biztonsági zárának használata
Jelszavak használata
Jelszavak beírása
Jelszavak beállítása
Bővítés opciókkal
Csatlakozási lehetőségek
Fax-/adat modem
Beépített hálózati szolgáltatás
Gyors infravörös
Universal Serial Bus (USB)
IEEE 1394 port
PC kártyafoglalat
BIOS segédprogram
Rendszerindítási sorrend
Disk-to-disk recovery engedélyezése
Jelszó
Szoftverhasználat
DVD filmek lejátszása
Energiagazdálkodás
Acer eRecovery
Biztonsági másolat készítése
Helyreállítás biztonsági másolatból
Az alapértelmezett lemezkép CD-re írása
26
26
26
26
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
30
30
30
31
31
32
32
32
33
33
34
34
35
37
37
37
37
38
38
39
40
40
41
41
Az együtt szállított szoftverek újratelepítése CD nélkül
Jelszó módosítása
A számítógép hibaelhárítása
Hibaelhárítási tippek
Hibaüzenetek
Hatósági és biztonsági tudnivalók
Megfelelés az ENERGY STAR irányelveknek
FCC nyilatkozat
A modemre vonatkozó megjegyzések
Fontos biztonsági tudnivalók
42
42
43
43
43
45
45
45
46
46
1
A Ferrari bemutatása
Miután a Kezdők számára… poszteren ábrázolt módon felállította a számítógépet,
engedje meg, hogy részletekbe menően is bemutassuk új Ferrari számítógépét.
Elölnézet
Magyar
#
Tétel
Leírás
1
Kijelző
Folyadékkristályos (Liquid-Crystal Display; LCD) kijelzonek
is nevezik, a számítógép kimenetét jeleníti meg.
2
Bekapcsoló gomb
A számítógép be-, illetve kikapcsolására szolgál.
3
Állapotkijelzők
Világító diódák (Light-Emitting Diodes; LEDs) gyulladnak
fel és alszanak ki, így mutatják a számítógép funkcióinak
és részegységeinek állapotát.
4
Billentyűzet
Adatok bevitelére szolgál.
5
Csuklótámasz
Kényelmes támaszték a kéznek a számítógép használata
közben.
6
Kattintógombok
(bal, középső és
jobb)
A bal és jobb gombok úgy működnek, mint az egét bal- és
jobboldali gombjai; a középső négyirányú
görgetőgombként működik.
2
#
Tétel
Leírás
7
Gyorsindítás
gombok
A gyakran használt programok elindítására szolgálnak.
Lásd “Gyorsindítás gombok” a 9. oldalon
részletesebben.
8
Érintőpad
Érintésre érzékeny mutatóeszköz, amely úgy működik,
mint a számítógépes egér.
Magyar
Elölnézet csukott állapotban
#
Ikon
Tétel
Leírás
1
Hangszórók
Bal és jobb oldali hangszórók biztosítják a
sztereó hangkimenetet.
2
5 az 1-ben
kártyaolvasó
Memory Stick, Memory Stick Pro,
MultiMediaCard (MMC), Secure Digital (SD) és
xD-Picture kártyát fogad.
Megjegyzés: Egy időben csak egyfajta kártya
használható.
3
Mikrofon
Beépített mikrofon hangrögzítéshez.
4
Infravörös port
Infravörös eszközökkel kommunikál
(pl. infravörös nyomtató, infravörös kapcsolattal
rendelkező számítógép) .
5
Bekapcsolt
állapotot jelző fény
Akkor világít, ha a számítógép be van kapcsolva.
6
Akkumulátorállapotkijelző
Akkor világít, ha az akkumulátor töltődik.
7
Fejhallgató/
hangszóró/
vonalkimenet
aljzat S/PDIF
támogatással
Audio kimeneti eszközök (pl. hangszórók,
fejhallgatók) csatlakoztatásához.
8
Mikrofon
csatlakozoaljzat
Külső mikrofont lehet ide csatlakoztatni.
3
#
Ikon
Leírás
9
Bluetooth
kommunikáció
Gomb/Kijelző
A gomb megnyomásával a Bluetooth funkciót
lehet be- vagy kikapcsolni. A Bluetooth
kommunikáció állapotát jelző fény.
10
Vezeték nélküli
kommunikáció
Gomb/Kijelző
A gomb megnyomásával a vezeték nélküli LAN
funkciót lehet be- vagy kikapcsolni.
A vezeték nélküli LAN kommunikáció állapotát
jelző fény.
11
Hangszórók
Bal és jobb oldali hangszórók biztosítják a
sztereó hangkimenetet.
Bal oldali nézet
#
Tétel
Leírás
1
Ikon
Külső kijelző
csatlakozója
Kijelző eszközhöz kapcsolódik
(pl. külső monitor, LCD projektor).
2
Szellőzőnyílások
Még hosszú használat esetén is megakadályozzák a
számítógép túlmelegedését.
3
Ethernet (RJ-45)
port
Ethernet 10/100/1000 alapú hálózathoz való
csatlakozáshoz.
4
Modem (RJ-11)
port
Telefonvonalhoz való csatlakozáshoz.
5
USB 2.0 port
Universal Serial Bus (USB) 2.0 eszközök
csatlakoztatásához (pl. USB egér, USB kamera).
6
4 tűs IEEE 1394
port
IEEE 1394 kompatibilis eszközök
csatlakoztatásához.
7
PC kártyafoglalat Egy Type II PC kártya csatlakoztatásához.
8
PC kártya
kiadógomb
Kiadja a PC kártyát a foglalatból.
Magyar
Tétel
4
Jobb oldali nézet
Magyar
#
Ikon
Tétel
Leírás
1
USB 2.0 port (3) Universal Serial Bus (USB) 2.0 eszközök
csatlakoztatásához (pl. USB egér, USB kamera).
2
Résnyílású
optikai meghajtó
kiadó gomb
Kiadja az optikai lemezt a meghajtóból.
3
Optikailemezművelet jelző
Világít, ha az optikai meghajtó aktív.
4
Résnyílású
optikai meghajtó
Belső optikai meghajtó; CD és DVD lejátszása.
5
Tápfeszültségcsatlakozóaljzat
Hálózati adapter csatlakoztatásához.
6
Biztonsági zár
Kensington kompatibilis számítógépes biztonsági
zárhoz kapcsolódik.
Megjegyzés: A résnyílású optikai meghajtó csak 12 cm-es lemezeket
kezel.
Hátulnézet
#
Ikon Tétel
Leírás
1
DVI-D port
Támogatja a digitális videocsatlakozási módokat.
2
S-video port
S-video bemenettel rendelkező
televíziókészülékhez vagy kijelzőeszközhöz való
csatlakozáshoz.
3
124 tűs Acer
Az Acer ezDockhoz csatlakozik.
ezDock csatlakozó
5
Alulnézet
Magyar
#
Tétel
1
Az akkumulátor kioldó Az akkumulátor eltávolításához kioldja a rögzítést.
retesze
Leírás
2
Optikaimeghajtó-hely Kiadja az optikai meghajtót, ha el akarják távolítani.
kiadóretesz
3
Hűtőventilátor
4
Optikaimeghajtó-hely Helyet ad a számítógép optikai meghajtójának.
5
Vezeték nélküli LAN
bővítőrekesz
Helyet ad a számítógép vezeték nélküli LAN
kártyájának.
6
Merevlemez rekesz
A számítógép merevlemezét tartalmazza
(csavar rögzíti).
7
Akkumulátorrekesz
A számítógép akkumulátorát tárolja.
8
Memóriarekesz
Helyet ad a számítógép memóriájának.
Óvja a számítógépet a túlmelegedéstől.
Megjegyzés: A ventilátor nyílásait nem szabad elzárni
vagy letakarni.
Muszaki adatok
Operációs rendszer
Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
Microsoft® Windows® XP Professional (Service Pack 2)
Microsoft® Windows® XP Home Edition (Service Pack 2)
Platform
Processzor: AMD Turion™ 64 processzor
Lapkakészlet: ATI RADEON® XPRESS 200P
Magyar
6
Memória
512 MB/1 GB DDR333 memória alapkiépítésben, 2 GB-ig bovítheto
ketto soDIMM modullal
Megjelenítés
15,4" WSXGA+ színes TFT LCD 1680 x 1050 pixel felbontással
15,4" WXGA színes TFT LCD 1280 x 800 pixel felbontással
16,7 millió szín
Grafika
ATI MOBILITY™ RADEON® X700 kártya 128 MB DDR VRAM
memóriával, mely támogatja az ATI POWERPLAY™ 5.0 és a
Microsoft® DirectX® 9.0 vezérlést és PCI Express™
DualView™ támogatás; külső megjelenítő, max. 2048 x 1536 pixel
felbontás, 85 Hz
MPEG-2/DVD hardveres támogatás
S-video/TV-out (NTSC/PAL) támogatása
DVI-D (valódi digitális videó interfész)
Audio
Hangrendszer mikrofonnal és két beépített hangszóróval
AC'97 kompatibilis
S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) támogatás
Adattárolás
80/100 GB ATA/100 merevlemezes meghajtó
5-in-1 kártyaolvasó, mely a következő formátumokat támogatja:
Memory Stick®, Memory Stick Pro™, MultiMediaCard (MMC),
Secure Digital (SD) és xD-Picture Card™
Optikai meghajtó
Résnyílású DVD-Super Multi kétrétegű meghajtó
Kommunikáció
Modem: 56K ITU V.92 modem PTT engedéllyel;
Wake-on-Ring kész
LAN: gigabit Ethernet; Wake-on-LAN kész
WLAN: beépített Acer InviLink™ 802.11b/g Wi-Fi® CERTIFIED™
megoldás; mely támogatja az Acer SignalUp vezeték nélküli
technológiát
WPAN: beépített Bluetooth®
Méretek és tömeg
363 (szél.) x 265,7 (mély) x 30,5/34,3 (mag.) mm
(14,29 x 10,46 x 1,2/1,36 hüvelyk)
2,86 Kg (6,3 lbs.)
Áramellátás
ACPI 1.0b energiagazdálkodási szabvány: támogatja a készenléti
állapot (standby) és hibernálás (hibernation) energiatakarékos
üzemmódot
71 W Li-ion akkumulátorcsomag
2,5 óra gyorstöltés, 3,5 óra töltési ido használat közben
3 tűs, 90 W-os hálózati adapter
Különleges billentyűk és
kezelőelemek
88/89 billentyűs Acer FineTouch™ billentyűzet
Érintőlap 4 utas beépített léptető gombbal
4 gyorsindítás gomb
Két gomb az előlapon: vezeték nélküli LED gomb és
Bluetooth® LED gomb
7
124 tűs Acer ezDock csatlakozó
Négy USB 2.0 port
IEEE 1394 port (4 tűs)
Ethernet (RJ-45) port
Modem (RJ-11) port
Külső megjelenítő (VGA) port
S-video/TV-out (NTSC/PAL) port
DVI-D port
Mikrofon csatlakozoaljzat
Fejhallgató/hangszóró/vonalkimenet aljzat S/PDIF támogatással
PC kártyafoglalat (egy Type II)
5 az 1-ben kártyaolvasó
DC-in aljzat a hálózati tápegység számára
Szoftver
Acer eManager (Acer ePresentation/eRecovery/eSettings)
Acer GridVista
Acer Launch Manager
Acer System Recovery CD
Adobe® Reader®
CyberLink® PowerDVD™
Norton AntiVirus™ (gyártói opció)
NTI CD-Maker™
Opcionális tételek
Acer ezDock
Kiegészítő Li-ion akkumulátor
Kiegészítő hálózati adapter
Környeze
Hőmérséklet:
• Üzemi: 5 °C – 35 °C
• Üzemen kívül: -20 °C – 65 °C
Relatív páratartalom (nem lecsapódó):
• Üzemi: 20 % – 80 % relatív páratartalom
• Üzemen kívül: 20 % – 80 % relatív páratartalom
Rendszerkompatibilitás
Mobile PC 2001
ACPI 1.0b
DMI 2.0
Cisco Compatible Extensions (CCX)
Garancia
Egy év International Travelers Warranty (ITW)
Megjegyzés: A fent megadott műszaki adatok tájékoztató jellegűek. A
számítógép pontos konfigurációját a modellszám alapján lehet meghatározni.
Magyar
I/O interfész
8
Kijelzők
Magyar
A számítógépen 3 jól látható állapotikon található a billentyűzet bal oldalán, és 4 a
számítógép előlapján.
A Tápfeszültség, az Akkumulátor és a Vezeték nélküli kommunikáció állapotjelző
akkor is látható, ha az LCD kijelző le van csukva.
Ikon
Funkció
Leírás
Caps Lock
Akkor világít, ha a Caps Lock aktív.
Num Lock
Akkor világít, ha a Num Lock aktív.
Adathordozóműködés
Akkor jelez, ha a merevlemez vagy az optikai
meghajtó aktív.
Áramellátás
Zöld fénnyel világít, ha a számítógép bekapcsolt
állapotban van, és villog, ha készenléti üzemmódba került.
Akkumulátor
Zöld fénnyel világít. Lásd az alábbi megjegyzéseket.
Bluetooth
kommunikáció
A Bluetooth kommunikáció állapotát jelző fény.
Vezeték nélküli
kommunikáció
A Vezeték nélküli LAN kommunikáció állapotát jelző
fény.
1. Töltés: sárgán jelez, ha az akkumulátor töltődik.
2. Teljesen feltöltve: zölden jelez hálózati tápláláskor.
9
Gyorsindítás gombok
A billentyűzet jobb felső része felett négy gomb található. Ezeket gyorsindítás
gomboknak nevezzük. Jelölések találhatók rajtuk levelezés, Web böngésző, Acer
Empowering Key "
" és programozható gombok.
Gyorsindítás gombok
Alapértelmezett alkalmazás
Mail
Email application (user programmable)
Web browser
Internet browser (user-programmable)
Acer eManager alkalmazás (user-programmable)
P
User-programmable
Magyar
Az Acer eManager futtatásához nyomja meg az "
" billentyűt. Kérjük olvassa el
az “Acer eManager” a 19. oldalon. A levelezés és Web böngésző gombok az
alapértelmezett levelező és böngésző programokat indítják el de a felhasználó ezt
megváltoztathatja. A levelezés, web böngésző és programozható gombok
beállításához futtassa az Acer Launch Manager alkalmazást. Lásd a “Launch
Manager” a 21. oldalon.
10
Érintőpad
Magyar
A beépített érintőpad mutatóeszköz, amely a felületén érzékeli a mozgást. Ez azt
jelenti, hogy a kurzor annak megfelelően reagál, ahogy az ujját mozgatja az
érintőpad felületén. A csuklótámasz központi elhelyezése optimális kényelmet és
támaszt biztosít.
Alapvető tudnivalók az érintőpadról
A következő pontokból megtudhatja, hogyan kell használni az érintőpadot:
•
•
•
A kurzor mozgatásához húzza végig az ujját az érintőpadon (2).
Nyomja le a bal (1) és a jobb (4) gombot az érintőpad szélén a kiválasztási,
illetve végrehajtási funkciók elvégzésére. Ez a két gomb megfelel az egereken
található bal és jobb gombnak. Az érintőpadra történő koppintás ugyanilyen
eredménnyel jár. Az érintőlapon való koppintás megfelel a bal gombbal való
kattintásnak.
Használja a 4 irányú léptető gombot (3), hogy az oldalon fel/le és jobbra/balra
mozogjon. Ezzel a gombbal azt a hatást éri el, mint a windows
alkalmazásokban a jobb oldali gördítősávra kattintással.
11
Jobb
gomb (4)
Bal gomb (1)
Végrehajtás
Kattintson
egymásután
kétszer
gyorsan.
Koppintson kétszer
(ugyanolyan
gyorsan, mintha az
egér gombjával
kétszer kattintana).
Kiválasztás
Kattintson
egyszer.
Koppintson egyszer.
Elhúzás
Kattintson és
tartsa
lenyomva,
majd
használja az
ujját az
érintőpadon a
kurzor
elhúzásához.
Koppintson kétszer
(ugyanolyan
gyorsan, mintha az
egér gombjával
kétszer kattintana),
majd tartsa az ujját
az érintőpadon a
második koppintás
után, és húzza el a
kurzort.
A helyi menü
behívása
Görgetés
Érintopad (2)
Középső gomb
(3)
Magyar
Funkció
Kattintson
egyszer.
Billentse a
gombot fel/le/
balra/jobbra
irányba, és tartsa
lenyomva.
Megjegyzés: Csak száraz és tiszta ujjal használja érintőpadot. Az
érintőpadot is tartsa szárazon és tisztán. Az érintőpad az ujj
mozgására érzékeny. Ezért minél könnyedebb az érintés, annál
jobban reagál. Az erősebb koppintás nem növeli az érintőpad reagálóképességét.
12
A billentyűzet használata
A billentyűzet teljes méretű billentyűkkel és beágyazott numerikus billentyűzettel,
valamint külön kurzorbillentyűkkel, két Windows billentyűvel és tizenkét
funkcióbillentyűvel rendelkezik.
Zároló billentyűk és beépített numerikus
billentyűzet
Magyar
A billentyűzetnek 3 blokkoló billentyűje van, amelyekkel egy funkciót lehet be- és
kikapcsolni.
Blokkoló
billentyű
Leírás
Caps Lock
Amikor a Caps Lock be van kapcsolva, minden betűkarakter
nagybetűként jelenik meg.
Num Lock
<Fn> + <F11>
Amikor a Num Lock be van kapcsolva, a beágyazott billentyűzet
numerikus üzemmódban működik. A billentyűk számológépként
működnek (a számtani műveletekkel: +, -, * és / együtt). Akkor
használja ezt az üzemmódot, ha sok numerikus adatot kíván bevinni.
Ennél jobb megoldás a külső numerikus billentyűzet használata.
Scroll Lock
<Fn> + <F12>
Amikor a Scroll Lock be van kapcsolva, a képernyőn a kép egy
sorral feljebb vagy lejjebb gördül, ha lenyomja a felfelé, illetve
lefelé mutató nyíllal jelölt billentyűket.
A Scroll Lock egyes alkalmazásoknál nem működik.
A beágyazott numerikus billentyűzet úgy működik, mint egy asztali numerikus
billentyűzet. A billentyűk jobb felső sarkán lévő kisméretű karakterek jelölik. A
billentyűzet feliratozásának egyszerűsítése érdekében a kurzorvezérlő szimbólumok
nincsenek feltüntetve a billentyűkön.
A kívánt funkció
Num Lock be
Számbillentyűk a
beágyazott billentyűzeten
A számokat a megszokott
módon gépelje be.
Num Lock ki
Kurzorvezérlő billentyűk a Tartsa a <Shift> billentyűt
beágyazott billentyűzeten lenyomva a kurzorvezérlő
billentyűk használata
közben.
Tartsa az <Fn> billentyűt
lenyomva a kurzorvezérlő
billentyűk használata
közben.
A billentyűzet rendes
billentyűi
A betűket a megszokott
módon gépelje be.
Tartsa az <Fn> billentyűt
lenyomva, miközben a
beágyazott billentyűzeten
gépel.
13
Windows billentyűk
A billentyűzetnek két olyan gombja van, amelyek Windows-hoz kötött funkciókat
látnak el.
Billentyű
Leírás
Windows
billentyű
Ha önmagában nyomják le, ennek a billentyűnek a hatása ugyanaz,
mintha a Windows Start ikonjára kattintanának, azaz elindítja a Start
menüt. Más billentyűkkel együtt használva számos funkciót képes
ellátni:
> + <Tab>: A következő Tálca gombot aktiválja
<
> + <E>: Megnyitja a Sajátgép ablakot
<
> + <F1>: Megnyitja a Súgót
<
> + <F>: Megnyitja a Keresőt
<
> + <R>: Megnyitja a futtatás párbeszédablakot
<
> + <M>: Az összes ablakot kisméretűre állítja
<Shift> + <
Alkalmazás
billentyű
> + <M>: Visszaállítja az ablakok méretét
Ennek a billentyűnek ugyanaz a hatása, mint a jobb egérgombbal
történő kattintásnak, azaz megnyitja az alkalmazás helyi menüjét.
Gyorsbillentyűk
A számítógép gyorsbillentyűket vagy billentyűkombinációkat használ a legtöbb
kezelőszervek beállításához, mint például a képernyő fényereje, a hangerő és a
BIOS segédprogram.
A gyorsbillentyűk aktiválásához nyomja le és tartsa lenyomva az <Fn> billentyűt,
mielőtt lenyomná a gyorsbillentyű-kombináció másik billentyűjét.
Magyar
<
14
Magyar
Gyorsbillentyű
Ikon
Funkció
Leírás
<Fn> + <F1>
Gyorsbillentyű
súgó
A gyorsbillentyűk súgóját jeleníti
meg.
<Fn> + <F2>
Acer eSettings
Megnyitja az Acer eManagerben az
Acer eSettings eszközt ”. Lásd
“Acer eManager” a 19. oldalon.
<Fn> + <F3>
Energiagazdálko Megnyitja a Power Scheme ablakot.
dás
<Fn> + <F4>
Alvás
A számítógépet alvó üzemmódba
helyezi.
<Fn> + <F5>
A kijelző
átkapcsolása
Vált a következő megjelenítési
kimenetek között: kijelző, külső
monitor (ha csatlakoztatva van),
illetve mindkettő.
<Fn> + <F6>
Kijelző
kikapcsolása
Kikapcsolja a kijelző hátsó
megvilágítását, hogy energiát
takarítson meg. Bármely billentyű
megnyomására visszatér.
<Fn> + <F7>
Az érintőpad
átkapcsolása
A beépített érintőpadot be-, illetve
kikapcsolja.
<Fn> + <F8>
Hangszóró be-,
illetve
kikapcsolása
A hangszórókat be- és kikapcsolja.
<Fn> + <↑>
Hangerő
növelése
Növeli a hangerőt.
<Fn> + <↓>
Hangerő
csökkentése
Csökkenti a hangerőt.
<Fn> + <→>
Fényerő
növelése
Növeli a kijelző fényerejét.
<Fn> + <←>
Fényerő
csökkentése
Csökkenti a kijelző fényerejét.
15
Különleges billentyű
Az euró és a dollár szimbólumot megtalálja a bilentyuzet középso részén fölül, illetve
bal oldali alsó részén.
Magyar
Az euró szimbólum
1
Nyisson meg egy szövegszerkesztőt.
2
Nyomja meg közvetlenül az <Euró> billentyűt a billentyűzet jobb alsó részén,
vagy tartsa lenyomva az <Alt Gr> billentyűt, majd nyomja meg a billentyűzet
közepén fölül az <5> billentyűt.
Megjegyzés: Némelyik betűkészlet és szoftver nem támogatja az euró
szimbólum használatát. További információkért kérjük, forduljon a
http://www.microsoft.com/typography/faq/faq12.htm weboldalhoz.
USA dollár szimbólum
1
Nyisson meg egy szövegszerkesztőt.
2
Nyomja meg közvetlenül az <Dollar> billentyűt a billentyűzet jobb alsó részén,
vagy tartsa lenyomva az <Shift> billentyűt, majd nyomja meg a billentyűzet
közepén fölül az <4> billentyűt.
Megjegyzés: Ez a funkció a nyelvi beállítások szerint változik.
16
A Bluetooth vezeték nélküli optikai
egér használata
A Ferrari sorozatú notebook számítógépek tartozéka egy Bluetooth vezeték nélküli
optikai egér két darab akkumulátorral.
Magyar
Telepítés
A Bluetooth egér telepítése egyszerű. A Bluetooth funkció engedélyezéséhez
nyomja meg a Bluetooth kommunikáció gombot az előlapon (a helyét lásd:
“Elölnézet csukott állapotban” a 2. oldalon). Nyomja meg a Bluetooth gombot a
Bluetooth egér alján, és az operációs rendszer automatikusan felismeri és telepíti az
egeret.
Használat
A Bluetooth egeret ugyanúgy kell használni, mint egy hagyományos egeret. Akkor a
legpontosabb, ha egéralátétet is használ. Ha átlátszó vagy fényes felületen
használja a Bluetooth egeret, akkor az optikai szenzor nem tudja a mozgást követni.
A Bluetooth egér használható újratöltheto akkumulátorokkal, hagyományos
telepekkel és elemek nélkül is, csak az USB töltokábellel.
A Bluetooth egér újratöltése
A Bluetooth egérhez 2 db AA méretű újratölthető akkumulátor jár tartozékként, és
egy USB töltőkábel. Az egér újratöltéséhez dugja a töltőkábel egyik végét a
notebook számítógép USB portjára, a másik végét pedig a Bluetooth egérbe.
Átlagos feltételek mellett körülbelül 5 órát vesz igénybe a Bluetooth egér feltöltése.
Fontos! Ne használja az USB töltokábelt hagyományos, nem
újratöltheto telepekhez! Ellenkezo esetben a készülék károsodhat
vagy más, egészségre káros következményei lehetnek.
17
Az optikai lemez (CD vagy DVD)
kiadatása
Ha a számítógép be van kapcsolva, az optikai lemez kiadatásához nyomja
meg a lemezkiadó gombot.
Magyar
A számítógép biztonsági zárának
használata
A számítógép házán elhelyezett biztonsági zárhoz tartozó horony lehetővé
teszi, hogy Kensington típusú számítógépes biztonsági zárat használjon.
Tekerje a számítógépes biztonsági zárhoz tartozó drótkötelet egy
mozdíthatatlan tárgy, például asztal vagy zárt fiók fogantyúja köré.
Helyezze be a horonyba a kulcsot, és fordítsa el a zár bezárásához.
Kaphatóak kulcsnélküli modellek is.
18
Audio
Magyar
A számítógép 16 bites, minőségi AC’97 sztereó hanggal és kétutas,
sztereó hangszórókal van felszerelve.
Hangerő állítása
A számítógép hangerejének beállítása egyszerűen gombnyomásra
történik. További részletekért a hangerő beállítását illetően lásd:
“Gyorsbillentyűk” a 13. oldalon.
19
A rendszereszközök használata
Acer eManager
Az Acer eManager innovatív szoftver, amelyet a gyakran használt funkciókhoz
terveztek. Az
billentyű megnyomásával behívhatja az Acer eManager
felhasználói felületet, amelyen 4 beállítási témakört talál: Acer ePresentation,
Acer eRecovery és Acer eSettings.
Magyar
Az
billentyű beállításához lásd “Gyorsindítás gombok” a 9. oldalon.
Acer ePresentation
Leegyszerűsíti projektorhoz csatlakoztatáskor a felbontási beállítások
megadását.
Acer eRecovery
Biztonsági másolatot készít, és megbízhatóan visszaállítja a
rendszerkonfigurációt.
Acer eSettings
Megkönnyíti a rendszerbeállítások és a biztonsági beállítások kezelését.
További információkért nyissa meg az Acer eManager programot, kattintson a kívánt
alkalmazásra, majd válassza a Help (Súgó) funkciót.
Megjegyzés: Ha CD-ről vagy az Acer eRecovery segédprogrammal
helyreállítja a rendszert, a tökéletes működés érdekében távolítson el
minden külső egységet, beleértve az Acer ezDock egységet is.
20
Acer GridVista
(kétmonitoros megjelenítés támogatása)
Magyar
Ha engedélyezni akarja a notebookon a kétmonitoros megjelenítést.Először is
ellenőrizze, hogy csatlakoztatva van-e a második monitor.Ezután nyissa meg a Start
- Vezérlőpult - Megjelenítés párbeszédpanelt, és kattintson a Beállítások fülre.
Jelölje ki a párbeszédpanelen a második monitor (2) ikonját, majd jelölje be
A Windows Asztal kiterjesztése erre a monitorra négyzetet. Végül az Alkalmaz
gombra kattintva tárolja el az új beállításokat, majd kattintson az OK gombra a
művelet befejezéséhez.
Az Acer GridVista egy hasznos segédprogram. Négy beépített megjelenítési
beállítása van, amellyel a felhasználók egy képernyőn több ablakot kezelhetnek. A
funkció elérési útvonala: Start, Minden program, majd Acer GridVista. Az alábbi
négy megjelenítési beállítás választható:
Kettő (függőlegesen), három (a nagyobb bal oldalon), három (a nagyobb jobb
oldalon) vagy négy.
A Acer GridVista támogatja a kétmonitoros megjelenítést, vagyis a kép egymástól
független felosztását két megjelenítőn.
A Acer GridVista beállítása felhasználóbarát:
1
Indítsa el a Acer GridVista segédprogramot, és válassza ki az egyes
megjelenítők kívánt képernyőbeállítását a tálcáról.
2
Húzza rá az ablakokat a kívánt elrendezési típusra.
3
Élvezze a jól áttekinthető asztal kényelmét.
21
Magyar
Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a második monitor felbontása a
gyártó által ajánlott értékre van-e beállítva.
Launch Manager
A Launch Manager lehetővé teszi a billentyűzet fölött található 4 gyorsindítás gomb
beállítását. A gyorsindítás gombok helyével kapcsolatos részleteket lásd a
“Gyorsindítás gombok” a 9. oldalon részben.
A Launch Manager alkalmazás elindításához kattintson a következőkre: Start,
Programok, majd Launch Manager.
22
Gyakran ismétlődő kérdések
Az alábbiakban felsoroljuk azokat a lehetséges helyzeteket, amelyek a számítógép
használata közben merülhetnek fel. Mindegyikhez egyszerű válaszokat és
megoldásokat nyújtunk.
Megnyomtam a bekapcsoló gombot és kinyitottam a kijelzőt, de a
számítógép nem indul el, illetve nem tölti be a rendszert.
Magyar
Nézze meg a bekapcsolt állapotot jelző lámpát:
•
Ha nem világít, a számítógép nem kap feszültséget. Ellenőrizze a
következőket:
•
-
Ha akkumulátorról üzemel, lehet, hogy alacsony a feszültsége, és nem
képes energiával ellátni a számítógépet. Csatlakoztassa a hálózati
adaptert, hogy feltölthesse az akkumulátort.
-
Bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózati adapter megfelelően
csatlakoztatva van a számítógéphez és a fali dugaszolóaljzatba.
Ha világít, ellenőrizze a következőket:
Nem rendszerindító (boot-) lemez van a külső USB hajlékonylemezes
meghajtóban? Tegyen be helyette egy rendszerlemezt, és nyomja meg a
<Ctrl> + <Alt> + <Del> billentyűkombinációt a rendszer újraindításához.
Semmi nem jelenik meg a kijelzőn.
A számítógép teljesítményszabályozó rendszere automatikusan kikapcsolja a
kijelzőt, hogy energiát takarítson meg. Nyomja meg bármely billentyűt a kijelző
visszakapcsolásához.
Ha nem lehet visszakapcsolni a kijelzőt egy billentyű lenyomásával, annak két oka
lehet:
•
A fényerő nagyon alacsonyra van állítva. Nyomja meg a <Fn> + <→> billentyűt
a fényerő növeléséhez.
•
A kijelző egység külső monitorra van állítva. Nyomja le a monitorváltás
gyorsbillentyűjét: <Fn> + <F5>, hogy a számítógép kijelzője legyen az aktuális
monitor.
•
Ha az Alvás állapotjelző lámpa világít, akkor a számítógép Alvás üzemmódban
van. Ha fel akarja ébreszteni a számítógépet, nyomja meg és engedje fel a
bekapcsoló gombot.
A kép nem tölti ki a kijelzőt.
A számítógépkijelzők natív felbontása a képernyő méretétől függően eltérő. Ha a
natív felbontásnál alacsonyabbra állítja a felbontást, akkor a kép megnyújtásával tölti
ki a számítógép a képernyőt. A Windows asztalon a jobb gomb kattintásával válassza
ki a Tulajdonságokat, hogy megjelenjen a Képernyő tulajdonságai párbeszédablak.
Ezután kattintson a Beállítások fülre, hogy a megfelelő felbontás beállításáról
megbizonyosodhasson. Az előírt felbontásnál kisebb felbontások a számítógépen,
vagy egy külső monitoron nem a teljes képernyőn jelennek meg.
23
Nem bocsát ki hangot a számítógép hangszórója.
Ellenőrizze a következőket:
•
A hangerő le lehet némítva. A Windows tálcán nézze meg a
hangerőszabályzás (hangszóró) ikont. Ha át van húzva, kattintson az ikonra,
és törölje a némítás opciót.
•
Lehet, hogy a hangerő túl halk. A hangerő a hangerőszabályzó gombokkal is
állítható. Részleteket lásd: “Gyorsbillentyűk” a 13. oldalon.
•
Ha a számítógép elülső panelén lévő vonal ki porthoz fülhallgatók, fejhallgatók
vagy külső hangszórók vannak csatlakoztatva, akkor a belső hangszórók
automatikusan kikapcsolt állapotba kerülnek.
Csatlakoztasson egy külső billentyűzetet a számítógép hátlapján vagy elején
található USB 2.0 porthoz. Ha azzal működik, lépjen kapcsolatba a kereskedőjével
vagy egy felhatalmazott szervizközponttal, mert lehet, hogy a belső billentyűzet
kábele meglazult.
A Bluetooth egér nem válaszol.
Ellenőrizze a következőket:
•
Engedélyezve van Bluetooth funkció? Ha nem, a Bluetooth funkció
engedélyezéséhez nyomja meg a Bluetooth kommunikáció gombot az előlapon
(a helyét lásd: “Elölnézet csukott állapotban” a 2. oldalon).
•
Fel van töltve teljesen a Bluetooth egér? Ha nincsen, akkor az USB
töltőkábellel töltse fel az egeret. Részleteket lásd: “A Bluetooth egér
újratöltése” a 16. oldalon.
Az infravörös port nem működik.
Ellenőrizze a következőket:
•
Gondoskodjon róla, hogy mindkét eszköz infrarvörös portja egymással
szemben (+/- 15 fok) álljon, és nem több mint egy méter távolságra legyenek
egymástól.
•
Ellenőrizze, hogy nincs-e valamilyen akadály a két infravörös port között.
Semmi se takarja el a portokat.
•
Ellenőrizze, hogy a megfelelő szoftver fut-e mindkét eszközön
(fájltovábbításhoz), illetve a megfelelő meghajtóprogramokkal rendelkezik-e
(infravörös nyomtatóra történő nyomtatáshoz).
•
A Bekapcsolási Öntesztelés (POST) alatt nyomja meg az <F2> billentyűt, hogy
a BIOS segédprogramot elindítsa, és győződjön meg arról, hogy az infravörös
port engedélyezve van-e.
•
Győződjön meg arról, hogy mindkét eszköz IrDA kompatibilis.
A nyomtató nem működik.
Ellenőrizze a következőket:
•
•
Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e dugva egy fali dugaszolóaljzatba, és hogy
be van-e kapcsolva.
Ellenőrizze, hogy a nyomtatókábel jól van-e csatlakoztatva a számítógép
párhuzamos vagy USB portjához és a nyomtató megfelelő portjához.
Magyar
A billentyűzet nem reagál.
24
Szeretném beállítani a beépített modem használatát.
Magyar
A kommunikációs szoftver (pl. a HyperTerminal) megfelelő használatához be kell
állítani a Hívás helyét:
1
Kattintson a következőkre: Start, Beállítások, Vezérlőpult.
2
Duplán kattintson a Modemek ikonra.
3
Kattintson a Tárcsázási tulajdonságok fülre és adja meg a hívás helyét.
Forduljon a Windows Súgóhoz.
Megjegyzés: A notebook elsõ indításakor az internetkapcsolat
telepítését kihagyhatja, mivel ez nem szükséges az operációs
rendszer telepítéséhez. Ha az operációs rendszert telepítette,
folytathatja az internetkapcsolat telepítésével.
Helyreállító CD-k nélkül szeretném visszaállítani a számítógép
eredeti beállításait.
Megjegyzés: Ha a rendszer több nyelvet támogat, a későbbi
helyreállítási műveleteknél csak a rendszer első indításakor választott
operációs rendszer és nyelv használható.
Ez a visszaállítási folyamat segít Önnek visszaállítani a C: meghajtóra azokat a
szoftvereket, amelyek a noteszgép vásárlásakor eredetileg fel voltak telepítve.
Kövesse az alábbi lépéseket a C: meghajtó helyreállításához. (A C: meghajtó
újraformázásra kerül és minden rajta lévő adat törlődik!) Fontos, hogy e lépés előtt
készítsen tartalékmásolatot az adatállományokról.
A visszaállítás megkezdése előtt kérjük, ellenőrizze a BIOS beállításait.
1
Ellenőrizze, hogy aktiválva van-e a Acer disk-to-disk recovery funkció.
2
Győződjön meg arról, hogy a D2D Recovery beállítás az Main pontban
Enabled állapotra van állítva.
3
Lépjen ki a BIOS segédprogramból és mentse el a módosításokat. A rendszer
ezután újraindul.
Megjegyzés: A BIOS segédprogram aktiválásához nyomja meg az
<F2> billentyűt a bekapcsolási öntesztelés (POST) alatt.
A helyreállítás elindítása:
1
2
3
Indítsa újra a rendszert.
Amig az Acer logo lathato, nyomja meg egyszerre az <Alt> + <F10>
billentyűket, hogy elindítsa a visszaállítási folyamatot.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a rendszer helyreállításához.
Fontos! Ez a funkció 2 – 3 GB területet foglal a merevlemez rejtett
partíciójában.
25
Szervizszolgáltatás kérése
Utazók Nemzetközi Garanciája
(International Travelers Warranty; ITW)
A számítógépére érvényes az Utazók Nemzetközi Garanciája (International
Travelers Warranty; ITW), amely utazás közben biztonságot és nyugalmat nyújt. A
szervizközpontok világméretű hálózata örömmel áll az Ön rendelkezésére.
Legyen mindig kéznél az ITW útlevele, különösen utazás közben, hogy
részesülhessen a támogatást nyújtó központjaink által nyújtott előnyökből. A
vásárlást igazoló dokumentumokat helyezze az ITW útlevél borítólapjának belső
oldalán kialakított tasakba.
Ha abban az országban, ahova utazott, nincsen az Acer által felhatalmazott szerviz,
a világ bármely pontján lévő irodánkkal kapcsolatba léphet. Látogassa meg a
http://global.acer.com.
Mielőtt telefonálna
Kérjük, készítse elő a következő információkat, ha felhívja az Acert telefonos
segítségkérés céljából, és legyen a számítógépe mellett, amikor telefonál. A
segítségével csökkenthetjük a híváshoz szükséges időt, és hatékonyabban meg
tudjuk oldani a problémáit.
Ha a számítógépe hibaüzenetet jelez vagy sípol, írja le a képernyőn megjelenteket,
(vagy a hangjelzések számát és sorrendjét).
A következő információkat kérjük Öntől:
Név: __________________________________________________________________
Cím: __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Telefonszám: __________________________________________________________
Gép típusa és modellszám: ______________________________________________
Sorozatszám: __________________________________________________________
A vásárlás időpontja: ____________________________________________________
Magyar
A számítógépéhez mellékeltünk egy ITW útlevelet. Ez az útlevél mindent tartalmaz,
amit az ITW programról tudnia kell. A kézhez álló füzetben felsorolták a
rendelkezésre álló felhatalmazott szervizközpontokat. Kérjük, olvassa el gondosan
az útlevelet.
26
A notebook számítógép szállítása
Ez a fejezet tippeket és ötleteket ad ahhoz, hogy mire kell ügyelni a számítógép
szállításánál vagy utazásnál.
Lekapcsolás az asztali munkahelyről
Magyar
Kövesse ezeket a lépéseket, amikor külső tartozékokról kapcsolja le a
számítógépet:
1
Mentse el a megnyitott fájlokat.
2
Távolítson el minden adathordozót, hajlékonylemezt és CD-t a meghajtó(k)ból.
3
Teljesen feltöltött tartalék akkumulátorok.
4
Csukja le a kijelzőt.
5
Húzza ki a hálózati adaptert.
6
Húzza ki a billentyűzet, a mutatóeszköz, a nyomtató, a külső monitor vagy más
külső eszköz csatlakozóit.
7
Nyissa ki a Kensington-zárat, ha ilyennel rögzíti a számítógépét.
Mozgásban
Ha csak rövid távolságra viszi a számítógépet, például az íróasztalától a tárgyalóba.
A számítógép előkészítése
A számítógép áthelyezése előtt csukja le és reteszelje a kijelzőt, hogy a számítógép
Alvó üzemmódba lépjen. Most már az épületen belül akárhova magával viheti a
számítógépet. A kijelző kinyitásával a számítógép kikerül az alvó üzemmódból.
Ha egy ügyfél irodájába, vagy egy másik épületbe viszi a számítógépet, érdemes
kikapcsolni:
Kattintson a következőre: Start, A számítógép kikapcsolása, majd kattintson a
Kikapcsolás gombra (Windows XP).
-vagyA számítógépet alvó üzemmódba helyezheti a <Fn> + <F4> megnyomásával.
Ezután csukja le és reteszelje a kijelzőt.
Ha újra használható a számítógép, oldja ki és nyissa fel a kijelzőt, majd nyomja meg
a be-/kikapcsolás gombot.
Megjegyzés: Ha az Alvás állapotjelző lámpa nem világít, a
számítógép Hibernált üzemmódba került, és kikapcsolt. Ha az
Áramellátás állapotjelző lámpa nem világít, de az Alvás állapotjelző
világít, a számítógép Alvás üzemmódba lépett. Ha újból használni
akarja a számítógépet, mindkét esetben nyomja meg és engedje fel a
bekapcsoló gombot. Megjegyzendő, hogy a számítógép Hibernált
üzemmódba léphet, ha egy ideig Alvás üzemmódban volt.
27
Mit vigyen magával rövid megbeszélésekre
Egy teljesen feltöltött akkumulátor a számítógépet a legtöbb esetben körülbelül 2.5
hosszat működteti. Ha a megbeszélés ennél rövidebb, valószínűleg a számítógépen
kívül semmit nem kell magával vinnie.
Mit vigyen magával hosszú megbeszélésekre
Ha a megbeszélés tovább tart 2.5, vagy az akkumulátor nincs teljesen feltöltve,
érdemes magával vinnie a hálózati adaptert, amelyet bedughat a tárgyalóteremben.
A számítógép hazaszállítása
Ha az irodából hazamegy, vagy fordítva.
A számítógép előkészítése
Miután lecsatlakoztatta a számítógépet az asztali munkahelyéről, kövesse az alábbi
lépéseket a számítógép hazaszállításhoz való előkészítéséhez:
•
Ellenőrizze, hogy minden adathordozót és CD-t kivett-e a meghajtó(k)ból.
Ennek elmulasztása a meghajtó olvasófejének sérüléséhez vezethet.
•
Csomagolja a számítógépet olyan védőtokba, amelyben nem tud csúszkálni,
és ki van párnázva, hogy elejtés esetén megfelelő védelmet nyújtson.
Figyelmeztetés: A számítógép fedele mellé ne csomagoljon semmit.
A fedelére nehezedő nyomás károsíthatja a kijelzőt.
Mit vigyen magával
Hacsak nincs meg otthon is valami az alábbiakból, ezeket vigye magával:
•
Hálózati adapter és kábel
•
A nyomtatott Felhasználói Útmutató
Magyar
Ha a tárgyalóteremben nincsen fali dugaszolóaljzat, az akkumulátor terhelését
csökkentheti, ha alvó üzemmódba helyezi a számítógépet. Nyomja meg a
<Fn> + <F4> billentyűket, vagy csukja le a kijelzőt minden alkalommal, amikor nem
használja aktívan a számítógépet. Ezután nyomja meg bármely billentyűt, vagy
nyissa fel a kijelzőt a folytatáshoz.
28
További óvintézkedések
A számítógép védelme érdekében kövesse ezeket a tanácsokat a munkahelyre és
haza történő utazáskor:
Tartsa magánál a számítógépet, hogy a hőmérsékletváltozások hatását a
minimumra csökkentse.
•
Ha hosszabb időre meg kell állnia, és nem viheti magával a számítógépet,
hagyja a számítógépet a gépkocsi csomagtartójában, hogy elkerülje a túlzott
felmelegedés veszélyét.
•
A hőmérséklet és relatív páratartalom változásai páralecsapódást okozhatnak.
Hagyja, hogy a számítógép felvegye a szobahőmérsékletet és ellenőrizze a
kijelzőt, hogy nincs-e rajta páralecsapódás, mielőtt bekapcsolná. Ha a
hőmérsékletváltozás több mint 10 °C (18 °F), gondoskodjon arról, hogy a
számítógép lassan vegye fel a szobahőmérsékletet. Ha lehetséges, hagyja a
számítógépet 30 percre olyan helyen, ahol a hőmérséklet a külső és a
szobahőmérséklet között van.
Magyar
•
Otthoni iroda felállítása
Ha gyakran dolgozik otthon a számítógépén, érdemes egy második hálózati
adaptert beszerezni otthoni használatra. Egy második hálózati adapterrel
elkerülheti, hogy többletsúlyt szállítson haza és vissza.
Ha a számítógépét jelentős időtartamra kívánja otthon használni, érdemes külső
billentyűzettel, monitorral vagy egérrel bővítenie.
Utazás a számítógéppel
Ha hosszabb útra indul, például a munkahelyéről egy ügyfél munkahelyére, vagy a
környékre.
A számítógép előkészítése
Úgy készítse elő a számítógépet, mintha hazavinné. Ellenőrizze, hogy az
akkumulátor a számítógépben fel van-e töltve. A repülőtéri biztonsági intézkedések
miatt lehet, hogy be kell kapcsolnia a számítógépét, mielőtt a beszállózónába viszi.
Mit vigyen magával
A következőket vigye magával:
•
Hálózati adapter
•
Teljesen feltöltött tartalék akkumulátor(ok)
•
További nyomtatómeghajtó fájlok, ha másik nyomtató használatát tervezi
29
További óvintézkedések
A számítógép hazavitelére érvényes útmutatón túlmenően fogadja meg a következő
tanácsokat a számítógépe védelme érdekében, amikor utazik:
•
A számítógépet mindig személyi poggyászként vigye magával.
•
Ha lehetséges, a számítógépet a biztonságiakkal ellenőriztesse. A repülőtéri
röntgenberendezések biztonságosak, de ne vigye át a számítógépet
fémdetektoron.
•
Ne tegye ki a hajlékonylemezeket kézi fémdetektorok hatásának.
Ha egyik országból a másikba utazik.
A számítógép előkészítése
Ugyanúgy készítse elő a számítógépet, mint általában az utazáshoz.
Mit vigyen magával
A következőket vigye magával:
•
Hálózati adapter
•
Olyan hálózati kábel, amely használható abban az országban, ahova utazik
•
Teljesen feltöltött tartalék akkumulátorok
•
További nyomtatómeghajtó fájlok, ha másik nyomtató használatát tervezi
•
A vásárlást igazoló dokumentum, ha meg kellene mutatnia a vámhatóság
képviselőjének
•
Az Utazók Nemzetközi Garancia-útlevele (International Travelers Warranty
passport)
További óvintézkedések
Ugyanazokat az óvintézkedéseket kell betartani, mint a számítógéppel való
utazásnál. Ezeken túl nemzetközi utazásnál hasznosak lehetnek a következő tippek:
•
Amikor másik országba utazik, ellenőrizze, hogy a helyi hálózati feszültség és a
hálózati adapter specifikációja összeférhetők-e. Ha nem, szerezzen be egy
olyan hálózati kábelt, amelyik használható a helyi hálózati feszültségen. A
számítógép áramellátásához ne használjon a háztartási gépekhez árult
átalakító készleteket.
•
Ha használja a modemet, ellenőrizze, hogy a modem és a csatlakozó
összeférnek-e annak az országnak a távközlési rendszerével, amelybe utazik.
Magyar
Nemzetközi utazás a számítógéppel
30
A számítógép biztonságba helyezése
A számítógép értékes befektetés, amelyre vigyázni kell. Megtudhatja, hogyan
védheti és gondoskodhat számítógépéről.
A biztonsági jellemzők között megtalálja a hardveres és szoftveres zárakat: egy
biztonsági zárat és jelszavakat.
Magyar
A számítógép biztonsági zárának használata
A számítógép házán elhelyezett biztonsági zárhoz tartozó horony lehetővé teszi,
hogy Kensington típusú számítógépes biztonsági zárat használjon.
Tekerje a számítógépes biztonsági zárhoz tartozó drótkötelet egy mozdíthatatlan
tárgy, például asztal vagy zárt fiók fogantyúja köré. Helyezze be a horonyba a
kulcsot, és fordítsa el a zár bezárásához. Kaphatóak kulcsnélküli modellek is.
Jelszavak használata
A jelszavak az illetéktelen hozzáféréstől védik a számítógépet. A jelszavak
beállításával több védelmi szinten is védheti a számítógépet és az adatokat:
•
A "Supervisor Password" (felügyelői jelszó) a BIOS-segédprogramba való
jogosulatlan belépéstől és annak használatától védi a számítógépet. Ha
beállítja, akkor a BIOS-segédprogramba lépéshez be kell írni ezt a jelszót.
Lásd: “BIOS segédprogram” a 37. oldalon.
•
A "User Password" (felhasználói jelszó) a jogosulatlan használattal szemben
védi a számítógépet. A maximális biztonság érdekében használja ezt a jelszót,
és emellett az operációsrendszer-indítási és a hibernálásból ébresztési jelszót.
•
A "Password on Boot" (rendszerindítási jelszó) a jogosulatlan használattal
szemben védi a számítógépet. A maximális biztonság érdekében használja ezt
a jelszót, és emellett az operációsrendszer-indítási és a hibernálásból
ébresztési jelszót.
Fontos! Őrizze meg gondosan a "Supervisor Password" jelszót! Ha
ezt a jelszót elfelejti, forduljon a márkaképviselethez vagy a
márkaszervizhez.
31
Jelszavak beírása
Jelszó beállításakor egy jelszó ablak jelenik meg a képernyő közepén.
Ha be van állítva "Supervisor Password" (felügyelői jelszó), akkor
rendszerindításkor, az <F2> billentyű megnyomásakor a gép kéri a jelszót,
mielőtt megnyílik a BIOS-segédprogram.
•
Írja be a "Supervisor Password" (felügyelői jelszó), majd nyomja meg az
<Enter> billentyűt, és megnyílik a BIOS-segédprogram. Ha a jelszót rosszul
írja be, figyelmeztető üzenet jelenik meg. Próbálja újra, és nyomja meg az
<Enter> billentyűt.
•
Ha be van állítva "User Password" (felhasználói jelszó) és a "Password on
Boot" (rendszerindítási jelszó) paraméter engedélyezve van, akkor
rendszerindításkor a gép jelszót kér.
•
Írja be a "User Password" (felhasználói jelszó), majd nyomja meg az <Enter>
billentyűt, és a számítógépet használhatja. Ha a jelszót rosszul írja be,
figyelmeztető üzenet jelenik meg. Próbálja újra, és nyomja meg az <Enter>
billentyűt.
Fontos! A jelszó megadására három lehetőség van. Három sikertelen
próbálkozás után a rendszer inaktív állapotba kerül. Nyomja meg és
tartsa lenyomva négy másodpercig a bekapcsoló gombot, és a
számítógép kikapcsol. Kapcsolja be ismét a számítógépet, majd
próbálja újra.
Jelszavak beállítása
A jelszavakat a BIOS-segédprogramot használva tudja beállítani.
Magyar
•
32
Bővítés opciókkal
Az Ön notebook számítógép teljes körű hordozható számítástechnikai megoldást
nyújt.
Csatlakozási lehetőségek
Magyar
A portok lehetővé teszik, hogy ugyanolyan perifériákat csatlakoztasson a
számítógéphez, mint egy asztali PC-hez. A különböző külső eszközök számítógépre
csatlakoztatásával kapcsolatban az alábbi részben talál útmutatást.
Fax-/adat modem
A számítógépbe V.92 56 Kbps Fax-/adatmodemet építettek be.
Figyelmeztetés! Ez a modem port nem kompatibilis a digitális
telefonvonalakkal. Ha a modemet digitális telefonvonalhoz
csatlakoztatja, a modem károsodni fog.
A modem használatához csatlakoztasson telefonkábelt a fax-/adatmodem
csatlakozóaljzata és egy telefonvonal csatlakozóaljzata közé.
Figyelmeztetés! Ellenőrizze, hogy az Ön által használt kábel
megfelel-e a helyi előírásoknak.
33
Beépített hálózati szolgáltatás
A beépített hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy Ethernet alapú hálózatra
csatlakoztassa a számítógépet.
A hálózat használatához csatlakoztasson Ethernet kábelt a számítógép bal oldalán
lévő hálózati csatlakozóaljzat és a hálózati vagy hub csatlakozó közé.
Magyar
Gyors infravörös
A számítógép infravörös (FIR) portja lehetővé teszi a vezeték nélküli adatátvitelt
más infravörös kapcsolattal rendelkező számítógépekkel és olyan perifériákkal, mint
PDA-k (személyi digitális titkárok), mobiltelefonok vagy infravörös nyomtatók. Az
infravörös port maximum 4 megabit per szekundum (Mbps) adatátviteli sebességet
képes elérni, maximum egy méter távolságig.
34
Universal Serial Bus (USB)
Magyar
A Universal Serial Bus (USB) 2.0 port nagy sebességű soros busz, amely lehetővé
teszi, hogy értékes rendszererőforrások lekötése nélkül csatlakoztathasson USB
perifériákat, amelyeket sorosan fel is fűzhet.
IEEE 1394 port
A számítógép IEEE 1394 portja IEEE 1394 kompatibilis eszközök, mint például
videokamera vagy digitális fényképezőgép csatlakoztatását teszi lehetővé. A
részleteket a digitális fényképezogép kézikönyvében találja meg.
35
PC kártyafoglalat
A Type II PC–kártya foglalatba olyan PC-kártya helyezhető, amely a számítógép
alkalmazási körét szélesíti. A PC Card emblémának rajta kell lennie ezeken a
kártyákon.
A PC kártyák (korábban PCMCIA) hordozható számítógépekhez készült
bővítőkártyák, amelyek az asztali PC-knél már régen rendelkezésre álló bővítési
lehetőségeket nyújtanak. Népszerű PC-kártyák például a fax-/adatmodem, vezeték
nélküli LAN és SCSI kártyák.A CardBus a 16 bites PC kártya technológiát azzal
múlja felül, hogy 32 bitre növeli a sávszélességet.
A PC kártya behelyezése
Helyezze be a kártyát az alsó kártyafoglalatba, és csatlakoztassa a megfelelő
eszközöket (pl. a hálózati kábelt), ha szükséges. A részleteket a kártya
kézikönyvében találja meg.
Magyar
Megjegyzés: A kártya kézikönyvében utánanézhet a kártya
telepítésére, használatára és funkcióira vonatkozó információknak.
36
A PC kártya kivétele
Mielőtt kivenné a PC kártyát:
1
Lépjen ki a kártyát használó alkalmazásból.
2
A bal oldali gombbal kattintson a Tálcán a PC-kártya ikonjára, és állítsa le a
működését.
3
Nyomja meg a kártyahely kiadógombját, hogy a gomb kiugorjon; utána nyomja
meg ismét a kártya kiemeléséhez.
Magyar
Memória beszerelése
Kövesse ezeket a lépéseket a memória beszereléséhez:
1
Kapcsolja ki a számítógépet, húzza ki a hálózati adaptert (ha be volt dugva), és
vegye ki az akkumulátort. Ezután fordítsa meg a számítógépet, hogy
hozzáférjen az aljához.
2
Távolítsa el a csavart a memóriarekesz fedeléből, ezután emelje fel és vegye ki
a memória fedelét.
3
Átlósan helyezze be a modult a foglalatba (a), majd óvatosan nyomja le, amíg a
helyére nem pattan (b).
4
Helyezze vissza a memóriarekesz fedelét, és rögzítse a csavarral.
5
Tegye vissza az akkumulátort, és csatlakoztassa a váltóáramú adaptert.
6
Kapcsolja be a számítógépet.
A számítógép automatikusan érzékeli, és újra konfigurálja a teljes memória méretét.
Forduljon egy szakemberhez vagy egy Acer forgalmazóhoz.
37
BIOS segédprogram
A BIOS segédprogram olyan hardverkonfiguráló program, amelyet a számítógép
Basic Input/Output System (BIOS) rendszerébe építettek be.
A számítógép már megfelelően konfigurálva és optimalizálva van, ezért ezt a
beállítást nem kell lefuttatnia. Ha azonban konfigurációs problémák lépnek fel, akkor
szükség lehet a lefuttatására.
A BIOS segédprogram elindításához nyomja meg az <F2> billentyűt a Bekapcsolási
Öntesztelés (POST) alatt, amíg a Aspire embléma látszik a képernyőn.
A BIOS-segédprogramban a rendszerindítás sorrendjének beállításához lépjen be a
BIOS segédprogramba, majd válassza ki a Boot lehetőséget a képernyő felső
részén megjelenő kategóriákból.
Disk-to-disk recovery engedélyezése
A disk-to-disk recovery (hard disk recovery) funkció engedélyezéséhez lépjen be a
BIOS segédprogramba, és válassza az Main lehetőséget a képernyő felső részén
megjelenő kategóriákból. Keresse meg a D2D Recovery lehetőséget a képernyő
alsó részén, és az <F5> és <F6> billentyűk segítségével állítsa be a következő
értéket: Enabled.
Jelszó
A rendszerindítás jelszavának beállításához lépjen be a BIOS segédprogramba,
majd válassza a Security lehetőséget a képernyő felső részén megjelenő
kategóriákból. Keresse meg a Password on boot: opciót, és az <F5> és <F6>
engedélyezze ezt a funkciót.
Magyar
Rendszerindítási sorrend
38
Szoftverhasználat
DVD filmek lejátszása
Ha DVD meghajtó modul van beszerelve az optikai meghajtó helyére, DVD filmeket
is le tud játszani a számítógépen.
1
Helyezzen be egy DVD videolemezt.
Magyar
Fontos! Amikor először indítja el a DVD lejátszót, a program kéri a
régiókód megadását. A DVD lemezeket 6 régióra osztják. Ha egyszer
a DVD meghajtón beállítottak egy régiókódot, csak annak a régiónak
a lemezeit fogja lejátszani. A régiókódot legfeljebb ötször lehet
beállítani (beleértve a legelső alkalmat is), ezután az utolsónak
beállított régiókód állandósul. A merevlemez visszaállítása nem állítja
vissza a régiókódok beállításának a számát. A jelen szakaszban, az
alábbiakban feltüntetett táblázatból megtudhatja a DVD filmek
régiókódját.
2
A DVD film lejátszása néhány másodperc múlva automatikusan elkezdődik.
Régiókód
Ország vagy régió
1
U.S.A., Kanada
2
Európa, Közel-kelet, Dél-Afrika, Japán
3
Délkelet-Ázsia, Tajvan, Dél-Korea
4
Latin-Amerika, Ausztrália, Új-Zéland
5
Független Államok Közössége, Afrika egyes részei, India
6
Kínai Népköztársaság
Megjegyzés: A régiókód megváltoztatásához helyezzen be a DVD
meghajtóba egy másik régió DVD filmjét. További információt a
súgóban talál.
39
Energiagazdálkodás
Ennek a számítógépnek beépített energiagazdálkodó egysége van, amely
folyamatosan figyeli a rendszer tevékenységét. A rendszer tevékenysége minden
olyan tevékenységet felölel, amely érinti a következő eszközök legalább egyikét:
billentyűzet, egér, merevlemez, a soros és a párhuzamos porthoz csatlakoztatott
perifériák és a video memória. Ha egy bizonyos időtartam alatt nem észlel aktivitást
(inaktivitási időtúllépés), a számítógép az energia-megtakarítás érdekében leállítja
ezen eszközök valamelyikét vagy mindegyiket.
Magyar
Ez a számítógép olyan energiagazdálkodással rendelkezik, amely támogatja az
Advanced Configuration and Power Interface-t (ACPI), ami lehetővé teszi a
maximális energia-megtakarítást és ugyanakkor a maximum teljesítményt. Így a
Windows ellátja az energiatakarékossággal kapcsolatos összes feladatot.
40
Acer eRecovery
Az Acer eRecovery egy olyan eszköz, amellyel könnyű és gyors a rendszer
biztonsági mentése és helyreállítása. A felhasználók az aktuális
rendszerkonfigurációt merevlemezes meghajtóra, CD vagy DVD lemezre írhatják.
Magyar
Az Acer eRecovery a következő funkciókkal rendelkezik:
1
Biztonsági másolat készítése
2
Helyreállítás biztonsági másolatból
3
Az alapértelmezett lemezkép CD-re írása
4
Az együtt szállított szoftverek újratelepítése CD nélkül
5
Az Acer eRecovery jelszó módosítása
Ez a fejezet részletesen bemutatja ezeket a funkciókat.
Megjegyzés: Ezzel a funkcióval nem mindegyik modell rendelkezik.
Ha egy rendszeren nincs beépített optikai lemezíró, akkor előbb
csatlakoztasson egy külső, USB vagy IEEE1394 kompatibilis optikai
lemezírót az Acer eRecovery optikai lemezekkel kapcsolatos
funkcióinak a használatához.
Biztonsági másolat készítése
A felhasználók a lemezképmásolatokat merevlemezes meghajtóra, CD vagy DVD
lemezre írhatják.
1
Indítsa el a Windows XP rendszert.
2
Az <Alt> + <F10> billentyűkombinációval nyissa meg az Acer eRecovery
segédprogramot.
3
A folytatáshoz írja be a jelszót. Az alapértelmezett jelszó hat darab nulla.
4
Az Acer eRecovery ablakban válassza a "Recovery settings" lehetőséget,
majd kattintson a "Next" gombra.
5
A Recovery settings ablakban válassza a "Backup snapshot image"
lehetőséget, majd kattintson a "Next" gombra.
6
Válassza ki a biztonsági mentési módszert.
7
a
A "Backup to HDD" opció a lemezképmásolatot a D meghajtón tárolja.
b
A "Backup to optical device" opció a lemezképmásolatot CD vagy DVD
lemezen tárolja.
A biztonsági mentési módszer kiválasztása után kattintson a "Next" gombra.
A művelet befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
41
Helyreállítás biztonsági másolatból
A felhasználók helyreállíthatják az előzőleg (a Biztonsági másolat készítése
részben leírtak szerint) merevlemezes meghajtóra, CD vagy DVD lemezre írt
biztonsági másolatot.
Indítsa el a Windows XP rendszert.
2
Az <Alt> + <F10> billentyűkombinációval nyissa meg az Acer eRecovery
segédprogramot.
3
A folytatáshoz írja be a jelszót. Az alapértelmezett jelszó hat darab nulla.
4
Az Acer eRecovery ablakban válassza a "Recovery actions" lehetőséget,
majd kattintson a "Next" gombra.
5
Négy helyreállítási művelet választható. Válassza ki a kívánt helyreállítási
műveletet, majd a képernyőn megjelenő utasításokat követve végezze el az
eljárást.
Megjegyzés: A "Restore C:" elem csak akkor engedélyezett, ha van
róla a (D:\) merevlemezes meghajtón felhasználói biztonsági másolat.
További információkat a Biztonsági másolat készítése részben talál.
Az alapértelmezett lemezkép CD-re írása
Ha nincs rendszer CD vagy helyreállító CD, akkor ezzel a funkcióval létre lehet
hozni.
1
Indítsa el a Windows XP rendszert.
2
Az <Alt> + <F10> billentyűkombinációval nyissa meg az Acer eRecovery
segédprogramot.
3
A folytatáshoz írja be a jelszót. Az alapértelmezett jelszó hat darab nulla.
4
Az Acer eRecovery ablakban válassza a "Recovery settings" lehetőséget,
majd kattintson a "Next" gombra.
5
A Recovery settings ablakban válassza a "Burn image to disk" lehetőséget,
majd kattintson a "Next" gombra.
6
A Burn image to disk ablakban válassza a "01. Factory default image"
lehetőséget, majd kattintson a "Next" gombra.
7
A művelet befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Magyar
1
42
Az együtt szállított szoftverek újratelepítése CD nélkül
Magyar
Az Acer eRecovery az előtelepített szoftvereket belsőleg tárolja, hogy könnyű
legyen az illesztőprogramok és az alkalmazások újratelepítése.
1
Indítsa el a Windows XP rendszert.
2
Az <Alt> + <F10> billentyűkombinációval nyissa meg az Acer eRecovery
segédprogramot.
3
A folytatáshoz írja be a jelszót. Az alapértelmezett jelszó hat darab nulla.
4
Az Acer eRecovery ablakban válassza a "Recovery actions" lehetőséget,
majd kattintson a "Next" gombra.
5
A Recovery settings ablakban válassza a "Reinstall applications/drivers"
lehetőséget, majd kattintson a "Next" gombra.
6
Jelölje ki a kívánt illesztőprogramot/alkalmazást, és a képernyőn megjelenő
utasításokat követve telepítse újra.
Első elinduláskor az Acer eRecovery előkészíti a szükséges szoftvereket, emiatt
néhány másodpercig eltarthat, amíg a szoftvertartalom ablak megjelenik.
Jelszó módosítása
Az Acer eRecovery és Acer disk-to-disk rendszer használata jelszóval védett, de ezt
a felhasználó módosíthatja. A jelszó az Acer eRecovery és az Acer disk-to-disk
rendszer funkció használatához is szükséges. Az Acer eRecovery jelszó
módosításához járjon el az alábbiak szerint.
1
Indítsa el a Windows XP rendszert.
2
Az <Alt> + <F10> billentyűkombinációval nyissa meg az Acer eRecovery
segédprogramot.
3
A folytatáshoz írja be a jelszót. Az alapértelmezett jelszó hat darab nulla.
4
Az Acer eRecovery ablakban válassza a "Recovery settings" lehetőséget,
majd kattintson a "Next" gombra.
5
A Recovery settings ablakban válassza a "Password: Change Acer
eRecovery password" lehetőséget, majd kattintson a "Next" gombra.
6
A művelet befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Megjegyzés: Ha a rendszer összeomlik és nem indul el a Windows, a
felhasználók az Acer disk-to-disk funkcióval DOS módból
helyreállíthatják a gyári alapértelmezett lemezképet.
43
A számítógép hibaelhárítása
Ez a fejezet arra ad útmutatást, hogyan oldja meg az általában fellépő
rendszerproblémákat. Ha probléma lép fel, olvassa el, mielőtt szakemberhez
fordulna. A súlyosabb hibák megoldásához szükség van a számítógép felnyitására.
Ne kísérelje meg a számítógép felnyitását. Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy
egy felhatalmazott szervizközpontot, ahol segítséget kaphat.
Hibaelhárítási tippek
Ha a rendszer hibaüzenetet ír ki, vagy hibára utaló jelek fordulnak elő, lásd:
Hibaüzenetek. Ha a probléma nem oldható meg, lépjen kapcsolatba a
kereskedőjével. Lásd “Szervizszolgáltatás kérése” a 25. oldalon.
Hibaüzenetek
Ha a rendszer hibaüzenetet ír ki, jegyezze fel és tegye meg a megfelelő lépéseket
kijavítására. Az alábbi táblázat betűrendben felsorolja a hibaüzeneteket a javasolt
intézkedésekkel együtt.
Hibaüzenetek
Javító intézkedés
CMOS battery bad
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
felhatalmazott szervizközponttal.
CMOS checksum error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
felhatalmazott szervizközponttal.
Disk boot failure
Helyezzen a hajlékonylemez meghajtóba (A:) egy
rendszerlemezt, majd nyomja meg az <Enter>
billentyűt a rendszer újraindításához.
Equipment configuration
error
A Bekapcsolási Öntesztelés (POST) alatt nyomja meg
az <F2> billentyűt, hogy a BIOS segédprogramot
elindítsa, majd nyomja meg az <Exit> billentyűt, hogy
kilépjen és újrakonfigurálja a számítógépet.
Hard disk 0 error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
felhatalmazott szervizközponttal.
Hard disk 0 extended type Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
error
felhatalmazott szervizközponttal.
I/O parity error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
felhatalmazott szervizközponttal.
Keyboard error or no
keyboard connected
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
felhatalmazott szervizközponttal.
Keyboard interface error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
felhatalmazott szervizközponttal.
Magyar
Ennek a notebook számítógépnek a fejlett konstrukciója hibaüzeneteket jelenít meg
a kijelzőn, hogy segítséget nyújtson a problemák megoldásában.
44
Hibaüzenetek
Javító intézkedés
Memory size mismatch
A Bekapcsolási Öntesztelés (POST) alatt nyomja meg
az <F2> billentyűt, hogy a BIOS segédprogramot
elindítsa, majd nyomja meg az <Exit> billentyűt, hogy
kilépjen és újrakonfigurálja a számítógépet.
Magyar
Ha a javító intézkedések megtétele ellenére sem szűnik meg a probléma, kérjük,
lépjen kapcsolatba a kereskedőjével vagy egy felhatalmazott szervizközponttal, ahol
segítséget kaphat. Bizonyos problémák a BIOS segédprogram segítségével
megoldhatóak.
Hatósági és biztonsági tudnivalók
Megfelelés az ENERGY STAR irányelveknek
English
45
Az ENERGY STAR partnereként az Acer Inc. meggyőződött arról, hogy ez a termék
megfelel az ENERGY STAR energiagazdálkodásra vonatkozó irányelveinek.
FCC nyilatkozat
Arra azonban nincsen garancia, hogy egy meghatározott felhasználásnál nem fordul
elő zavar. Ha ez az eszköz káros zavart kelt a rádió- vagy televízió vételben, amit az
eszköz ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani, a felhasználó a zavar
megszüntetésére minden további nélkül megteheti a következő intézkedéseket:
•
A vevőantennát állítsa más irányba, vagy helyezze át.
•
Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
•
Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa,
mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
•
Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
Megjegyzés: árnyékolt kábelek
Más számítástechnikai eszközökhöz kizárólag árnyékolt kábellel szabad
csatlakozni, hogy az FCC előírásainak továbbra is megfeleljenek.
Megjegyzés: perifériák
Kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók
stb.) szabad ehhez a berendezéshez csatlakoztatni, amelyek a B osztályú
eszközökre előírt határértékeknek megfelelnek.
A határértékeknek nem megfelelő perifériák használata esetén zavar léphet fel a
rádió- és televíziós vételben.
Figyelmeztetés
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt a számítógépet működtesse.
Magyar
Ezt az eszközt megvizsgálták és megállapították, hogy a B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket teljesíti az FCC Szabályzat 15. fejezete
szerint. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg, hogy megfelelő védelmet
nyújtsanak a lakóépületekben a káros zavarokkal szemben. Ez az eszköz
rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha nem a használati
utasításnak megfelelően helyezték üzembe és használják, károsan zavarhatja a
rádiótávközlést.
46
Üzemi feltételek
Ez az eszköz megfelel az FCC Szabályzata 15. fejezetének. A működtetésnek két
feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros zavart, és (2), Az eszköznek minden
zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003-nak.
Magyar
Nyilatkozat az EU szabályok kielégítéséről
Az Acer ezúton kijelenti, hogy ez az notebook PC sorozat megfelel az 1999/5/EK
irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
(Kérjük, látogassa meg a http://global.acer.com/products/notebook/reg-nb/
index.htm weblapot a teljes dokumentáció megtekintéséhez.)
A modemre vonatkozó megjegyzések
TBR 21
Ez a berendezés rendelkezik a nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózathoz történő
egyvégződéses kapcsolathoz szükséges jóváhagyással [98/482/EK "TBR 21"
tanácsi határozat]. Az egyes nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózatok közötti
különbségek miatt azonban a jóváhagyás önmagában nem jelent feltétel nélküli
garanciát arra, hogy a működés minden nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózat
végződési pontján sikeres lesz. Probléma esetén mindenekelőtt a berendezés
szállítójával lépjen kapcsolatba.
Az országok érvényességi köre
2004/május, a következő országok az EU tagjai: Ausztria, Belgium, Dánia, az
Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország,
Luxemburg, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország,
Svédország,Észtország,Lettország,Litvánia,Lengyelország, Magyarország,
Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Ciprus és Málta. A használat engedélyezett az
Európai Unió országaiban, valamint Norvégiában, Svájcban, Izlandon és
Liechtensteinben. Ezt a berendezést a felhasználás országában érvényes előírások
és szabályok szigorú betartásával szabad csak használni. További információkért
lépjen kapcsolatba a felhasználás országában lévő helyi irodával.
Fontos biztonsági tudnivalók
Olvassa el gondosan ezeket a tudnivalókat. Őrizze meg későbbi tájékozódás
céljából.
1
A terméken feltüntetett figyelmeztetéseket és tudnivalókat vegye figyelembe.
Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaszolóaljzatból. Ne
használjon folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. Tisztításhoz használjon
nedves kendőt.
3
Ne használja ezt a terméket víz közelében.
4
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. A termék
leeshet, és súlyosan károsodhat.
5
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése
érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy
a terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük. Ezt a
terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni,
hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
6
Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos a rendelkezésre álló feszültséget illetően, lépjen kapcsolatba a
kereskedővel vagy a helyi áramszolgáltatóval.
7
Ne tegyen semmit a hálózati kábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre,
ahol ráléphetnek a hálózati kábelre.
8
Ha hosszabbító kábelt használnak ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóba csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem haladjae meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze, hogy a
fali dugaszolóaljzathoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem
haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
9
Soha ne dugjon a burkolat résein keresztül tárgyakat a termékbe, mivel
veszélyes feszültséget hordozó ponthoz érhet hozzá, vagy rövidzárlatot
okozhat, ami tűzhöz vagy áramütéshez vezethet. Soha ne öntsön folyadékot a
termékre.
10
Ne kísérletezzen a termék javításával, mivel a felnyitás vagy a burkolat
eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki
magát. Bízzon minden javítást a szerviz szakképzett munkatársaira.
11
A következő esetekben húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a
szerviz szakképzett munkatársaihoz:
a Ha a hálózati kábel sérült vagy kopott.
b Ha folyadékot öntöttek a termékbe.
c Ha a terméket esőnek vagy víznek tették ki.
d Ha a termék nem működik megfelelően a kezelési utasítás betartása mellett.
Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a kezelési utasítás
említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz vezethet, és egy
szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe, hogy a terméket
helyreállítsa.
e Ha a terméket leejtették vagy a burkolata megsérült.
f Ha a termék működésében olyan jelentős változás állt be, ami a javítás
szükségességére utal.
Magyar
2
English
47
Magyar
48
12
Az notebook számítógép sorozat lítium akkumulátorral működik. Az
akkumulátort ugyanarra a fajtára cserélje, amelyet a termékhez a műszaki
leírásban ajánlunk. Másfajta akkumulátor használata tűzveszéllyel vagy
robbanásveszéllyel járhat.
13
Figyelem! Az akkumulátorok nem megfelelő kezelés mellett felrobbanhatnak.
Ne szedje szét és ne dobja tűzbe őket! Az elhasznált akkumulátorokat
gyermekektől tartsa távol, és azonnal gondoskodjon megfelelő
ártalmatlanításukról.
14
Az áramütés elkerülésének érdekében csak akkor használja a hálózati
tápegységet, ha a fali csatlakozóaljzat megfelelően földelt.
15
Csak az ehhez az egységhez való, megfelelő típusú hálózati csatlakozókábelt
használjon (a tartozékok dobozában található). Bontható csatlakozású legyen:
UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal rendelkező, SPT-2 típusú, névleges
áramerősség 7A, feszültség minimum 125V, VDE vagy hasonló jóváhagyással.
A maximum hossz 4,6 méter (15 láb).
16
A berendezés javításakor vagy szétszerelésekor mindig húzzák ki a
telefoncsatlakozót a fali csatlakozóaljzatból.
17
Ne használja a telefont (hacsak nem vezeték nélküli fajta) villámlás idején. A
villámlás miatt fennáll az elektromos áramütés csekély veszélye.
Nyilatkozat a lézer biztonsági előírások
betartásáról
Az ezzel a számítógéppel együtt szállított CD vagy DVD meghajtó lézert tartalmaz.
A CD vagy DVD meghajtó osztályba sorolási címkéje (ld. alább) a meghajtón
található.
CLASS 1 LASER PRODUCT
CAUTION: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT
LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS
D’OUVERTURE. EVITTER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.
LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1
VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG
GEÖFFNET NICHT DEM STRAHLL AUSSETZEN
PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I
ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE
EXPONERSE A LOS RAYOS.
ADVARSEL: LASERSTRĹLING VEDĹBNING SE IKKE IND I STRĹLEN.
VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSĹTEILYLLE.
VARNING: LASERSTRĹLNING NĹR DENNA DEL ĹR ÖPPNAD ĹLĹ TUIJOTA
SĹTEESEENSTIRRA EJ IN I STRĹLEN
VARNING: LASERSTRĹLNING NAR DENNA DEL ĹR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I
STRĹLEN
ADVARSEL: LASERSTRĹLING NAR DEKSEL ĹPNESSTIRR IKKE INN I STRĹLEN
Tudnivaló az LCD kijelző pixeleiről
Az LCD egységet nagypontosságú gyártási eljárásokkal készítik. Ennek ellenére
előfordulhat, hogy egyes pixelek (képpontok) nem megfelelően világosodnak ki,
vagy fekete, illetve piros pontként jelennek meg. Ennek nincsen hatása a tárolt
képre, és nem jelent meghibásodást.
English
49
Macrovision szerzői jogvédelmi megjegyzés
U.S. Patent számok: 4,631,603; 4,819,098; 4,907,093; 5,315,448; 6,516,132.
Rádiókészülék hatósági engedélyezési
megjegyzés
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli
LAN-nal és/vagy Bluetooth-al felszerelt modellekre vonatkozik.
Általános tudnivalók
Ez a termék megfelel mindazon ország vagy régió rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli használatát engedélyezték. A
konfigurációtól függően ez a termék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul). Az alábbi
információ az ilyen termékekre vonatkozik.
Europai Unió (EU)
Ez a berendezés megfelel az alábbi Európai Tanácsi irányelvek alapvető
követelményeinek:
73/23/EGK alacsonyfeszültségi irányelv
•
EN 60950
89/336/EGK elektromágneses zavartűrés (EMC) irányelv
•
EN 55022
•
EN 55024
•
EN 61000-3-2/-3
Magyar
A termék szerzőijog-védelmi technológiát alkalmaz, amelyet egyesült államokbeli
szabadalmak és más, a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó jogszabályok
védenek. E szerzőijog-védelmi technológia felhasználása a Macrovision
felhatalmazása alapján otthoni környezetben vagy más nem nyilvános helyen
történhet kivéve, ha a Macrovision másképpen rendelkezik. Az ellentétes irányú
tervezés vagy a szétszerelés tilos.
50
Magyar
99/5/EK rádió és távközlési végberendezés (R&TTE) irányelv
•
EN 60950 3.1a) cikk
•
EN 301 489 -1/-17 3.1b) cikk
•
EN 300 328-2 3.2.) cikk
•
EN 301 893 3.2.) cikk * Csak 5 GHz-re vonatkozóan
Az országok érvényességi köre
2004/május, a következő országok az EU tagjai: Ausztria, Belgium, Dánia, az
Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország,
Luxemburg, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország,
Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Magyarország, Csehország,
Szlovákia, Szlovénia, Ciprus és Málta,A használat engedélyezett az Európai Unió
országaiban, valamint Norvégiában, Svájcban, Izlandon és Liechtensteinben. Ezt a
berendezést a felhasználás országában érvényes előírások és szabályok szigorú
betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a
felhasználás országában lévő helyi irodával.
Az FCC rádiófrekvenciás biztonsági
követelményei
A vezeték nélküli LAN Mini-PCI kártya és a Bluetooth kártya kisugárzott
teljesítménye messze az FCC engedélyezett rádiófrekvenciás határérték alatt van.
Az notebook PC sorozatot ennek ellenére úgy kell használni, hogy a használat
során az emberi érintkezés lehetőségét a következők szerint minimálisra
csökkentsük:
1
A felhasználókat kérjük, hogy kövessék az FCC vezeték nélküli szolgáltatással
rendelkező berendezésekre vonatkozó biztonsági előírásait, amelyeket minden
rádiófrekvenciával működő szolgáltatással rendelkező berendezés használati
utasítása tartalmaz.
Figyelmeztetés: Az FCC rádiófrekvenciás sugárzási határértékeinek
betartása érdekében működés közben legalább 20 cm távolság
legyen a kijelzőbe épített vezeték nélküli LAN Mini-PCI kártya és
minden személy között.
English
51
Magyar
Megjegyzés: Az Acer vezeték nélküli Mini-PCI adapter diversityátviteli funkciót valósít meg. Ez a funkció nem bocsát ki
rádiófrekvenciás sugárzást egyszerre mindkét antennából. Az egyik
antenna automatikusan ki lesz választva, de a tökéletes
rádiókommunikáció érdekében a felhasználó kézzel is kiválaszthat
egyet.
2
Ezt az eszközt beltéri használatra korlátozzák, mivel az 5.15 – 5.25 GHz-es
frekvenciatartományban működik. Az FCC előírja a termék beltéri használatát
az 5.15 – 5.25 GHz-es frekvenciatartományban, hogy csökkenteni lehessen a
káros zavarhatások lehetőségét a közös csatornát használó mobil műholdas
rendszerekben.
3
A nagy teljesítményű radarberendezések az 5.25 – 5.35, illetve az 5.65 – 5.85
GHz-es frekvenciatartományok elsődleges felhasználói. Az ilyen
radarállomások zavarhatják és/vagy károsíthatják az eszközt.
4
A nem megfelelő üzembe helyezés vagy nem szakszerű használat a
rádiótávközlésben káros zavarokat kelthet. Az FCC engedély és a garancia
hatályát veszti a belső antenna bármilyen megváltoztatása esetén.
52
Kanada - alacsony teljesítményű engedélyre
nem köteles a rádiófrekvenciás távközlési
eszközök (RSS-210)
Magyar
a
b
Általános információ működésnek a következő két feltétele van:
1.
Az eszköz nem okozhat zavart, és
2.
Ennek az eszköznek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem
kívánatos működést okozó zavarokat is.
Működés az 2.4 GHz-es sávban
Az engedélyezett szolgáltatással történő rádiófrekvenciás zavar megelőzésére
ezt a berendezést épületen belüli működésre tervezték, és a kültéri használatot
engedélyeztetni kell.
c
Működés az 5 GHz-es sávban
•
Az 5150-5250 MHz-es sávban működő eszközt kizárólag beltéri használatra
szánják, hogy csökkenteni lehessen a zavar lehetőségét a közös csatornájú
mobil műholdas rendszerekben.
•
A nagy teljesítményű radarberendezések az 5250-5350 MHz-es, illetve az
5650-5850 MHz-es sáv elsődleges felhasználói (azaz elsőbbséget élveznek),
és az ilyen radarberendezések zavarhatják és/vagy károsíthatják a LELAN
(Licence-Exempt Local Area Network) eszközöket.
Emberek expozíciója rádiófrekvenciás mezőknek
(RSS-102)
Az notebook PC számítógép sorozat kis erősítésű, belső antennákat alkalmaz,
amelyek nem bocsátanak ki a Health Canada határértékeket meghaladó
rádiófrekvenciás sugárzást a lakosságra nézve. Tájékozódjon a 6. Biztonsági
Szabályzatról a Health Canada honlapján: www.hc-sc.gc.ca/rpb.
Federal Communications Comission
Declaration of Conformity
English
53
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) This device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.
The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:
Notebook personal computer
Model number:
ZF3
Machine type:
Ferrari 4000
SKU number:
Ferrari 400xxx ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)
Name of responsible party:
Acer America Corporation
Address of responsible party:
2641 Orchard Parkway
San Jose, CA 95134
USA
Contact person:
Mr. Young Kim
Tel:
408-922-2909
Fax:
408-922-2606
Magyar
Product name:
54
Declaration of Conformity for CE Marking
Magyar
Name of manufacturer: Beijing Acer Information Co., Ltd.
Address of
manufacturer:
Huade Building, No.18, ChuangYe Rd.
ShangDi Zone, HaiDian District Beijing PRCE marking
Contact person:
Mr. Easy Lai
Tel:
886-2-8691-3089
Fax:
886-2-8691-3000
E-mail:
easy_lai@acer.com.tw
Declares that product:
Notebook PC
Trade name:
Acer
Model number:
ZF3
Machine type:
Ferrari 4000
SKU number:
Ferrari 400xxx ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)
Is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions
of the following EC directives.
Reference no.
Title
89/336/EEC
Electromagnetic Compatibility (EMC directive)
73/23/EEC
Low Voltage Directive (LVD)
1999/5/EC
Radio & Telecommunications Terminal Equipment
Directive (R&TTE)
The product specified above was tested conforming to the applicable Rules
under the most accurate measurement standards possible, and all the necessary
steps have been taken and are in force to assure that production units of the
same product will continue to comply with these requirements.
04/25/2005
Easy Lai, Director
Qualification Center
Product Assurance
Date
55
G
akkumulátor
gondozása v
audio 18
hangerő állítása 18
hibaelhárítás 23
garancia
International Traveler’s Warranty
25
gondozás
akkumulátor v
Hálózati adapter iv
számítógép iv
gyakran ismétlődő kérdések 22
GYIK. Lásd: gyakran ismétlődő
kérdések
gyorsbillentyűk 13
B
bal oldali nézet 2
Bekapcsolási Öntesztelés (POST) 37
billentyűzet 12
beágyazott numerikus billentyűzet
12
blokkoló billentyűk 12
gyorsbillentyűk 13
hibaelhárítás 23
Windows billentyűk 13
BIOS segédprogram 37
biztonság
általános tudnivalók 46
CD vagy DVD 48
FCC nyilatkozat 45
intelligens kártya 30
jelszavak 30
kulcsos zár 17, 30
C
caps lock 12
bekapcsolt állapotot jelző fény
CD-ROM
kiadás 17
H
Hálózati adapter
gondozása iv
hangerő
beállítás 18
hangszórók
gyorsbillentyű 14
hibaelhárítás 23
hibaelhárítás
tippek 43
hibaüzenetek 43
Hibernált üzemmód
gyorsbillentyű 14
I
8
IEEE 1394 port 34
infravörös 33
ITW. Lásd garancia
D
J
DVD 38
DVD filmek
lejátszás
jelszó 30
típusok
38
K
E
elölnézet 1, 2
érintőpad 10
gyorsbillentyű 14
használat 10 – 11
euró 15
F
fényerő
gyorsbillentyűk
30
képernyő
gyorsbillentyűk 14
kérdések
A Hívás helyének beállítása a modem használatához 24
kijelző
hibaelhárítás 22
M
14
megjegyzés
DVD szerzői jogvédelem
memória
49
Magyar
A
56
telepítés
modem 32
36
Magyar
N
nézet
balról 3
elölről 3
hátoldal 4
jobb oldal 4
Notebook Manager
gyorsbillentyű 14
num lock 12
bekapcsolt állapotot jelző fény
numerikus billentyűzet
num lock 12
nyomtató
hibaelhárítás 23
O
online szolgáltatás
25
P
PC kártya
behelyezés 35
kivétel 36
portok 32
problémák 22
bekapcsolás 22
billentyűzet 23
kijelző 22
nyomtató 23
S
scroll lock 12
segédprogram
BIOS beállítás
segítség
37
8
online szolgáltatás 25
számítógép
bekapcsolt állapotát jelző fény
bekapcsolt állapotot jelző fény
billentyűzetek 12
biztonság 30
gondozása iv
hazaszállítás 27
jellemzők 1
kijelzők 8
kikapcsolás iii
lekapcsolódás 26
megbeszélések 27
mozgásban 26
nemzetközi utazás 29
otthoni iroda felállítása 28
rövidebb utak 28
tisztítás v
szerviz
mikor hívjuk v
T
támogatás
információ 25
tisztítás
számítógép v
U
universal serial bus 34
utazás
nemzetközi repülőutak
rövidebb utak 28
üzenetek
hiba 43
W
Windows billentyűk
13
29
3
8
Download PDF

advertising