Acer | Extensa 5630 | Acer Extensa 4130 User Manual

Extensa sorozat
Általános felhasználói útmutató
Copyright © 2008. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva.
Extensa sorozat Általános felhasználói útmutató
Eredeti kiadás 08/2008
A vállalat sem nyíltan, sem burkoltan nem nyilatkozik a kiadvány tartalmáról, nem vállal rá
garanciát, továbbá kifejezetten visszautasítja, hogy bármilyen meghatározott célra való
alkalmasságra vagy eladhatóságra vonatkozó garanciát nyújtana. Bár a pontosság
biztosítása kellő figyelmet kapott, a vállalat semmilyen felelősséget nem vállal a jelen
kiadványban szereplő hibákért (ideértve többek közt, de nem kizárólagosan a gépelési és a
tényszerű hibákat.)
A kiadó fenntartja a jelen kiadványban foglalt információk rendszeres megváltoztatásának jogát,
anélkül, hogy az átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítene. A változtatások ennek
az útmutatónak az új kiadásaiban vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek
meg. A vállalat sem nyíltan, sem burkoltan nem nyilatkozik a kiadvány tartalmáról, nem vállal rá
garanciát, továbbá kifejezetten visszautasítja, hogy bármilyen meghatározott célra való
alkalmasságra vagy eladhatóságra vonatkozó garanciát nyújtana.
Jegyezze fel a lenti helyre a modellszámot, a sorozatszámot, illetve a vásárlás időpontját és helyét.
A sorozatszám és a modellszám a számítógépre ragasztott címkén található. Minden a készülékkel
összefüggő kapcsolatfelvétel során fel kell tüntetni a sorozatszámot, a modellszámot és a
vásárlással kapcsolatos adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak semmilyen részletét
nem szabad sokszorosítani, adatfeldolgozó rendszerben tárolni vagy továbbítani, legyen az
bármilyen formában vagy eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással,
képrögzítéssel vagy másképp.
Extensa sorozatú hordozható számítógép
Modellszám: _________________________
Sorozatszám: ________________________
Vásárlás időpontja: ____________________
Vásárlás helye: _______________________
Az Acer és az Acer logó az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékeinek neveit
vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
iii
Biztonsági és a kényelmes
használattal kapcsolatos információk
Biztonsági tudnivalók
Kérjük, gondosan tanulmányozza át az alábbi útmutatást. Későbbi tájékozódás
céljából őrizze meg ezt a dokumentumot. A terméken feltüntetett figyelmeztetéseket
és tudnivalókat mindig vegye figyelembe.
A készülék kikapcsolása tisztítás előtt
Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaszolóaljzatból.
Ne használjon folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A tisztításhoz használjon
vízzel nedvesített kendőt.
A készülék csatlakoztatásával és leválasztásával kapcsolatos
figyelmeztetések
A tápegységnek az elektromos hálózatra való csatlakoztatása és arról való
leválasztása során kövesse az alábbi útmutatást:
A tápegység telepítését a tápkábelnek az elektromos hálózati aljzatba való
csatlakoztatása előtt végezze el.
A tápegységnek a számítógépről való leválasztása előtt húzza ki a tápkábelt.
Ha a rendszer több áramforrással is rendelkezik, akkor a rendszer tápellátásának
megszüntetését az összes tápegység összes tápkábelének lehúzásával végezze el.
A hozzáférhetőséggel kapcsolatos figyelmeztetések
Győződjön meg arról, hogy a tápkábel csatlakoztatására használt aljzat könnyen
hozzáférhető, és a lehető legközelebb van a készüléket működtető személyhez. Ha
meg kell szakítania a készülék áramellátását, akkor ezt a tápkábelnek az elektromos
aljzatból való kihúzásával tegye meg.
A mellékelt vakkártyákkal kapcsolatos figyelmeztetés
(csak bizonyos modellek esetében)
Amikor Ön kézhez kapja a számítógépet, akkor annak kártyafoglalataiban egy-egy
vakkártya található. A vakkártyák a használaton kívüli foglalatokat védik a portól, a
fémes tárgyaktól és az egyéb szennyeződésektől. Őrizze meg a vakkártyákat, a
későbbiek során még szüksége lehet rájuk.
ELŐVIGYÁZATOSSÁG a hallgatáshoz
Hallása védelme érdekében kövesse ezeket az útmutatásokat.
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, amíg tisztán és kényelmesen nem hallja.
•
Ne növelje a hangerőt, miután fülei hozzászoktak a hangerőhöz.
iv
•
Hosszabb ideig ne hallgasson nagy hangerővel zenét.
•
A zajos környezet kirekesztésére ne növelje a hangerőt.
•
Csökkentse a hangerőt, ha nem hallja a közelében lévő emberek beszédét.
Figyelmeztetések
•
•
•
•
•
•
Ne használja a készüléket víz közelében.
Ne helyezze a készüléket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. A készülék
leeshet és súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a készülék megbízható működéséhez szükséges
szellőzést szolgálják, illetve védik a gépet a túlmelegedéstől. A nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad a készüléket
ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezve elzárni. A készüléket
soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, valamint beépíteni, hacsak
nincs biztosítva a megfelelő szellőzése.
Soha ne dugjon a burkolat résein keresztül tárgyakat a készülékbe, mert
veszélyes feszültséget hordozó ponthoz érhet hozzá, vagy rövidzárlatot
okozhat, ami tűzhöz vagy áramütéshez vezethet. Soha ne öntsön folyadékot a
készülékre vagy a készülékbe.
A belső összetevők sérülésének és az akkumulátor szivárgásának elkerülése
érdekében ne helyezze a készüléket rezgő felületre.
Soha ne használja sportolás vagy edzés közben, illetve bármely más olyan
környezetben, ahol a rezgések miatt váratlan rövidzárak alakulhatnak ki,
megrongálódhatnak a motoros eszközök – merevlemez, optikai meghajtó –,
vagy veszélyt jelenthet a lítium ionos akkumulátor.
Az elektromos energia használata
•
•
•
•
•
A készüléket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni.
Ha nem biztos abban, hogy milyen feszültség áll rendelkezésére, lépjen
kapcsolatba a kereskedővel vagy a helyi áramszolgáltatóval.
Ne tegyen semmit a hálózati kábelre. Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ a készülékkel, akkor ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóba csatlakoztatott berendezések összesített áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a fali dugaszolóaljzathoz csatlakoztatott berendezések összesített
áramfelvétele nem haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Az elektromos dugaljat, elosztót vagy csatlakozót ne terhelje túl túlságosan sok
készülék csatlakoztatásával. Az összesített áramfelvétel ne haladja meg a
mellékáramkör névleges teljesítményének 80 százalékát. Ha elosztót használ,
akkor a terhelés ne haladja meg az elosztó névleges terhelhetőségének 80
százalékát.
A készülék hálózati adaptere háromerű, földelt dugóval van ellátva. A dugó
csak földelt elektromos aljzatba illeszkedik. A hálózati adapter csatlakoztatása
előtt győződjön meg arról, hogy az elektromos dugalj megfelelően földelve van.
Földeletlen dugaljba ne csatlakoztassa a dugót. Ha tanácsra van szüksége,
forduljon villanyszerelőhöz.
v
Figyelem! A földelő érintkező a biztonságot szolgálja. Megfelelő
földelés nélküli elektromos dugalj használata áramütéshez és/
vagy sérüléshez vezethet.
Megjegyzés: A földelő érintkező a közeli egyéb elektromos eszközök
által generált, a készülék teljesítményét esetlegesen rontó zaj ellen is
jó védelmet biztosít.
•
Csak a készülékhez való, megfelelő típusú hálózati csatlakozókábelt
használjon (a tartozékok dobozában található). A kábel bontható csatlakozású
legyen: UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal rendelkező, SPT-2 típusú, 7 A
névleges áramerősségű, 125 V minimális feszültségű, VDE vagy hasonló
jóváhagyással. A maximális kábelhossz 4,6 méter.
A készülék szervizelése
Ne kísérletezzen a termék javításával, mert a felnyitással vagy a burkolat
eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki magát.
Bízzon minden javítást a szerviz szakképzett munkatársaira.
A következő esetekben húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját, és forduljon a
szerviz szakképzett munkatársaihoz:
•
Ha a hálózati kábel vagy a csatlakozó sérült vagy meghorzsolódott.
•
Ha folyadékot öntöttek a készülékbe.
•
Ha a készüléket esőnek vagy víznek tették ki.
•
Ha a készüléket leejtették vagy a burkolata megsérült.
•
Ha a készülék működésében olyan jelentős változás állt be, ami javítás
szükségességére utal.
•
Ha a készülék – a kezelési utasítás betartása mellett – nem működik
megfelelően.
Megjegyzés: Csak azokat a beállításokat módosítsa, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel az egyéb beállítások módosítása
károsodáshoz vezethet, és szakképzett technikus számára is
hosszan tartó munkát jelenthet a normál működési körülmények
visszaállítása.
vi
Útmutatás az akkumulátor biztonságos használatához
A notebook lítium ionos akkumulátort tartalmaz. Ne használja nedves vagy
korróziókeltő környezetben. Ne tegye a készüléket hőforrásra vagy hőforrás
közelébe, magas hőmérsékletű helyre, közvetlen napfényre, mikrohullámú sütőbe,
nagynyomású tárolóba, illetve ne tárolja és ne hagyja ilyen helyen, továbbá ne tegye
ki 60°C (140°F)-nál nagyobb hőmérsékletnek. Ha figyelmen kívül hagyja a fenti
útmutatást, akkor az akkumulátorból sav szivároghat, az akkumulátor felforrósodhat,
felrobbanhat vagy meggyulladhat, ami sérüléshez és/vagy anyagi kárhoz vezethet.
Ne szúrja fel, ne nyissa ki és ne szerelje szét az akkumulátort. Ha az akkumulátor
szivárog, és Ön érintkezésbe kerül a kiszivárgott folyadékkal, akkor gondosan
öblítse le vízzel, majd azonnal forduljon orvoshoz. Biztonsági okokból és az
akkumulátor élettartamának növelése céljából az akkumulátor csak 0°C (32°F) és
40°C (104°F) közötti hőmérsékleten tölthető.
Az új akkumulátorok csak két-három teljes feltöltés és lemerítés után érik el a
maximális teljesítményüket. Az akkumulátor több száz alkalommal is feltölthető és
lemeríthető, de idővel csökken a teljesítménye. Ha az akkumulátoros üzemidő
érzékelhetően rövidebbé válik a megszokottnál, akkor vásároljon új akkumulátort.
Kizárólag az Acer által jóváhagyott akkumulátort használjon, és kizárólag az Acer
által a készülékhez jóváhagyott töltővel végezze az akkumulátor töltését.
Az akkumulátort csak az eredeti céljára használja. Soha ne használjon sérült töltőt
vagy akkumulátort. Ne zárja rövidre az akkumulátort. Rövidzár akkor keletkezhet, ha
valamilyen fémtárgy, például érme, iratkapocs vagy toll rövidre zárja az akkumulátor
pozitív (+) és negatív (-) érintkezőjét. (Az akkumulátor érintkezői a fémből készült
csíkok.) Erre például akkor kerülhet sor, ha zsebben vagy tárcában visz magával
tartalék akkumulátort. A rövidzár miatt megrongálódhat az akkumulátor és a
rövidzárt okozó tárgy.
Az akkumulátor élettartama és kapacitása csökkenhet, ha az akkumulátor forró vagy
hideg helyen, például nyáron vagy télen zárt gépkocsiban marad. Mindig próbálja
15°C és 25°C (59°F és 77°F) közötti hőmérsékleten tartani az akkumulátort. A túl
forró vagy túl hideg akkumulátor alkalmatlan lehet a készülék áramellátására, még
akkor is, ha teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítményét különösen a
fagypont alatti hőmérséklet rontja.
Ne dobja tűzbe az akkumulátort, mert felrobbanhat. Az akkumulátor sérülés
hatására is felrobbanhat. Az elhasznált akkumulátoroktól a helyi jogszabályokat
betartva szabaduljon meg. Ha lehetséges, gondoskodjon az akkumulátor
újrahasznosításáról. Ne dobja ki az akkumulátort a háztartási hulladékkal együtt.
A vezeték nélküli készülékek érzékenyek lehetnek az akkumulátor miatt jelentkező
interferenciára, amely befolyásolhatja a teljesítményüket.
Az akkumulátor cseréje
A hordozható számítógép lítium akkumulátorral működik. Az akkumulátort kizárólag
a készülékhez mellékelttel azonos típusúra cserélje le. Másfajta akkumulátor
használata tűzveszéllyel vagy robbanásveszéllyel járhat.
vii
Figyelem! Az akkumulátorok helytelen használat esetén
felrobbanhatnak. Ne szedje szét és ne dobja tűzbe őket! A
gyermekektől tartsa távol. A használt akkumulátorok
hulladékkezelésekor kövesse a helyi szabályozásokat.
A telefonvonalakkal kapcsolatos biztonsági tudnivalók
•
•
A berendezés javításakor vagy szétszerelésekor mindig ki kell húzni
telefoncsatlakozót a fali aljzatból.
Ne használja a telefont (hacsak nem vezeték nélküli típus) villámlás idején.
A villámlás miatt fennáll a közvetett elektromos áramütés veszélye.
Figyelem! Az összetevők hozzáadásakor vagy cseréjekor
biztonsági okokból ne használjon nem megfelelő alkatrészeket.
A vásárlási lehetőségekről kérjen tájékoztatást a viszonteladótól.
További biztonsági információk
A készülék és tartozékai kisméretű alkatrészeket tartalmazhatnak. Tartsa ezeket
távol a kisgyermekektől.
Üzemeltetési környezet
Figyelem! Biztonsági okokból kapcsolja ki az összes vezeték
nélküli, rádiós átvitelt végző eszközt, ha a hordozható
számítógépet az alábbi körülmények között használja. Ilyen
eszköz többek között, de nem kizárólagosan a vezeték nélküli
hálózati csatoló, a Bluetooth-csatoló és a 3G kommunikációs
csatoló.
Mindig tartsa be az adott területen érvényes előírásokat, és mindig kapcsolja ki a
készüléket, ha a használata tiltott, illetve interferenciát vagy kárt okozhat. A
készüléket csak a normál használati helyzetben működtesse. Normál használat
mellett, illetve az antennáját az emberi testtől legalább 1,5 cm-re helyezve (lásd az
alábbi ábrát) a készülék megfelel a rádiófrekvenciás hatásoknak való kitételre
vonatkozó előírásoknak. A készüléket tartsa távol a fémtárgyaktól, és a testétől
mindig tartsa legalább a fent említett távolságra. Az adatfájlok és az üzenetek
sikeres átviteléhez az eszköznek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége.
Egyes esetekben késlekedhet az adatfájlok és az üzenetek továbbítása, amíg ilyen
kapcsolat elérhetővé nem válik. Ügyeljen arra, hogy az átvitel befejezéséig betartsa
a fenti, a távolságtartásra vonatkozó előírásokat. A készülék egyes részei
mágnesesek. A készülék magához vonzhatja a fémes anyagokat. A hallókészüléket
viselő személyek ne tartsák a hallókészülékkel ellátott fülökhöz a készüléket. Ne
helyezzen bankkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt a készülék
közelébe, mert ezzel a rajta tárolt információk törlését okozhatja.
viii
Orvosi készülékek
A rádiós átvitelt végző eszközök, például a vezeték nélküli telefonok használata
miatt zavarok jelentkezhetnek az elégtelen védelemmel ellátott orvosi készülékek
működésében. Ha bármilyen kérdése van, illetve meg szeretné tudni, hogy az adott
készülék megfelelő árnyékolással rendelkezik-e a külső rádiófrekvenciás energiával
szemben, akkor forduljon orvoshoz vagy a készülék gyártójához. Az egészségügyi
intézményekben, ha bármilyen erre utaló szabály van érvényben, kapcsolja ki a
készüléket. A kórházakban és az egyéb egészségügyi intézményekben sok helyen
használnak olyan készülékeket, amelyek érzékenyek lehetnek a külső
rádiófrekvenciás hatásokra.
Szívritmus-szabályozók A szívritmus-szabályozók gyártóinak ajánlásai szerint a
vezeték nélküli készülékek és a szívritmus-szabályozók között az esetleges
interferenciák elkerülése érdekében legalább 15,3 cm-es távolságot kell tartani.
Ezek az ajánlások összhangban vannak a vezeték nélküli technológiákkal
foglalkozó független kutatóintézetek ajánlásaival. A szívritmus-szabályozót használó
személyeknek a következőkre kell ügyelniük:
•
A készüléket mindig legalább 15,3 cm-re kell tartani a szívritmus-szabályozótól.
•
Bekapcsolt állapotban a készüléket nem szabad a szívritmus-szabályozó
közelében hordozni. Ha interferencia fellépése vélelmezhető, akkor ki kell
kapcsolni vagy távolabbra kell helyezni a készüléket.
Hallókészülékek A digitális vezeték nélküli készülékek egy része interferenciát
okoz egyes hallókészülékeknél. Ha interferenciát tapasztal, akkor forduljon a
szolgáltatóhoz.
Járművek
A rádiófrekvenciás jelek zavarhatják a helytelenül beszerelt vagy rosszul árnyékolt
elektronikus rendszerek, például az elektronikus befecskendező rendszerek, az
elektronikus blokkolásgátlók, az elektronikus sebességszabályozók és a
légzsákrendszerek működését. További információt a jármű vagy az utólagosan
beszerelt készülék gyártójától, illetve annak képviselőjétől kaphat. A készülék
javítását vagy járműbe való beszerelését csak szakképzett személy végezheti. A
helytelen beszerelés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó
garancia érvénytelenné válását okozhatja. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a jármű
minden vezeték nélküli készüléke helyesen van-e rögzítve, és megfelelően
működik-e. A készülékkel és annak részegységeivel vagy tartozékaival azonos
fülkében, rekeszben ne tároljon gyúlékony folyadékot, gázt vagy egyéb
robbanékony anyagot. Ha légzsákkal felszerelt járműben utazik, akkor ne feledje,
hogy a légzsák nagy erővel nyílhat ki. A légzsák fölé, illetve a légzsák kinyílási
területére ne helyezzen semmilyen tárgyat, ideértve a rögzített és a hordozható
vezeték nélküli készülékeket is. A jármű belterébe hibásan beszerelt vezeték nélküli
készülékek a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhatnak. A készülék
repülőgépen való használata tilos. Mielőtt repülőgépre szállna, kapcsolja ki a
készüléket. A vezeték nélküli eszközöknek a repülőgépen való használata
veszélyeztetheti a repülőgép működését, megzavarhatja a vezeték nélküli
telefonhálózatot, illetve ütközhet a jogszabályok előírásaival.
ix
Robbanásveszélyes környezetek
Az esetlegesen robbanásveszélyes levegőjű helyeken kapcsolja ki a készüléket, és
vegye figyelembe az összes jelzést és egyéb utasítást. Esetlegesen
robbanásveszélyes levegőjű helyek mindazok, ahol normál esetben a járművek
motorjának leállítására szólítanák fel. Az ilyen helyeken a szikrák robbanást, illetve
személyi sérüléshez, rosszabb esetben halálhoz vezető tüzet okozhatnak. Az
üzemanyagtöltő és a szervizállomások területén kapcsolja ki a notebookot. Az
üzemanyagraktárakban és az -elosztó létesítményekben, a vegyi üzemekben és a
robbantási területeken gondosan tanulmányozza a rádiós készülékek használatára
vonatkozó előírásokat. Az esetlegesen robbanásveszélyes levegőjű területeket
általában – de nem minden esetben – jelöléssel látják el. Ideértendők a hajók
fedélközei, a vegyi szállítási és tároló létesítmények, a cseppfolyósított földgázt
(például propán-butánt) használó járművek, illetve azok a helyek, ahol a levegő
vegyi anyagokat vagy egyéb részecskéket, például port, gabonaport vagy fémport
tartalmaz. Ne kapcsolja be a notebookot azokon a helyeken, ahol tilos a
mobiltelefonok használata, illetve ahol interferenciát vagy egyéb kárt okozhat.
Segélykérő hívások
Figyelmeztetés: A készülékkel nem lehet segélykérő hívást bonyolítani. Ha
segélykérő hívást szeretne indítani, akkor mobiltelefonnal vagy egyéb
telefonrendszerrel kell kezdeményeznie a hívást.
x
Hulladékkezelési útmutatás
Ha többé már nincs szüksége a készülékre, ne dobja a szemétbe.
A környezetszennyezés csökkentése és a globális környezet leheto legnagyobb
mértékű védelme érdekében kérjük, gondoskodjon a készülék újrafelhasználásáról.
Az elektromos és elektronikus hulladékok (Waste from Electrical and Electronics
Equipment, WEEE) kezelésével kapcsolatos szabályokról a
http://global.acer.com/about/sustainability.htm címen talál információkat.
Higanytartalom
LCD/CRT monitort vagy megjelenítőt tartalmazó kivetítők vagy egyéb elektronikus
termékek esetében:
Az ebben a termékben található fényforrás/fényforrások higanyt tartalmaznak, és a
helyi, állami vagy szövetségi jogszabályok előírásai szerint újra kell hasznosítani
őket. További információkat az Electronic Industries Alliance www.eiae.org című
webhelyén talál. Ha a fényforrások újrahasznosításával kapcsolatban további
tájékoztatást szeretne kapni, látogasson el a www.lamprecycle.org webhelyre.
xi
Az ENERGY STAR egy – a köz- és a magánszféra együttműködésén alapuló –
kormányzati program, amelynek révén a fogyasztók költséghatékony, a minőségnek
vagy a szolgáltatások sokoldalúságának a feláldozása nélkül óvhatják a
környezetet. Az ENERGY STAR minősítéssel rendelkező termékek a US
Environmental Protection Agency (az USA környezetvédelmi hivatala, EPA) és a US
Department of Energy (az USA energiaügyi minisztériuma, DOE) által előírt szigorú
energiahatékonysági előírások betartásával járulnak hozzá a melegházhatást okozó
gázok kibocsátott mennyiségének csökkentéséhez. Egy átlagos háztartásban az
elektromos készülékek által elfogyasztott energia 75 százaléka akkor kerül
felhasználásra, amikor ezek a készülékek ki vannak kapcsolva. Az ENERGY STAR
minősítéssel rendelkező háztartási elektromos készülékek kikapcsolt állapotban
akár 50 százalékkal kevesebb energiát használnak fel, mint a hagyományos
készülékek. További információk: http://www.energystar.gov és
http://www.energystar.gov/powermanagement.
Megjegyzés: A fenti nyilatkozat csak a tenyértámasz jobb alsó
sarkában elhelyezett, ENERGY STAR matricával ellátott Acer
hordozható számítógépekre vonatkozik.
Az ENERGY STAR partnereként az Acer Inc. meggyőződött arról, hogy a jelen
készülék megfelel az ENERGY STAR az energiagazdálkodásra vonatkozó
irányelveinek.
A termékben gyári állapotában engedélyezve van az energiagazdálkodás:
•
A kijelző alvó módjának aktiválása, ha a felhasználó 15 percig nem
használja a készüléket.
•
A számítógép alvó módjának aktiválása, ha a felhasználó 30 percig nem
használja a készüléket.
•
•
A számítógép felélesztése alvó módból a bekapcsoló gombbal.
Az Acer ePower Management alkalmazással további energiakezelési
beállítások is megadhatók.
xii
A kényelmes használattal kapcsolatos tanácsok
és információk
A számítógép-használók hosszasabb munka után sokszor szem- és fejfájásra
panaszkodnak. A több órán keresztül számítógép előtt dolgozó személyek fizikai
sérülés veszélyének is ki vannak téve. A hosszú munkavégzési időszakok, a
helytelen testtartás, a hibás munkavégzési szokások, a stressz, a rossz
munkakörülmények, a személyes egészségi állapot és egyéb tényezők jelentős
mértékben növelik a fizikai sérülés veszélyét.
A helytelen számítógép-használat kéztőcsatorna szindróma, íngyulladás, ínburokgyulladás vagy egyéb mozgásszervi panaszok kialakulásához vezethet. A
következő tünetek jelentkezhetnek a kézben, a csuklókban, a karokban, a vállban, a
nyakban és a hátban:
•
zsibbadtság, égő vagy bizsergő érzés
•
•
•
•
sajgás, fájdalom, nyomásérzékenység
fájás, duzzanat, lüktetés
merevség, feszülés
hidegség, gyengeség
Ha a fenti tüneteket tapasztalja, illetve bármilyen más ismétlődő vagy folyamatosan
jelentkező kényelmetlenséget és/vagy fájdalmat érez a számítógép használata
miatt, azonnal forduljon orvoshoz, illetve tájékoztassa a vállalatának egészségügyi
és biztonsági részlegét.
Az alábbi részben a számítógép kényelmesebb használatához talál tanácsokat.
A komfortzóna megkeresése
A monitor állását módosítva, lábtartó használatával vagy a szék magasságának
beállításával a lehető legnagyobb kényelemben helyezkedjen el, és keresse meg
saját komfortzónáját. Vegye figyelembe a következő tanácsokat:
•
ne maradjon túl sokáig ugyanabban a pozícióban
•
•
•
•
•
•
lehetőleg ne dőljön előre, és ne hajlítsa hátra magát
rendszeresen álljon fel és járkáljon egy kicsit, felszabadítva a combizmait a
nyomás alól
rövid szüneteket tartva pihentesse a nyakát és a vállait
ne feszítse meg az izmait, ne rántsa meg a vállát
a külső kijelzőt, a billentyűzetet és az egeret helyesen, kényelmesen elérhető
módon helyezze el
ha többet tekint a monitorra, mint a nyomtatott dokumentumokra, akkor a nyak
terhelésének csökkentése érdekében helyezze a monitort az asztal közepére
Ügyeljen a látására!
A monitor több órán keresztül tartó nézése, a rossz szemüveg vagy kontaktlencse, a
ragyogó fények, a helyiség túl erős megvilágítása, a gyengén fókuszált képernyő, a
kisméretű betűk használata és az alacsony kontrasztú kijelzők megterhelik a
szemet. Az alábbiakban a szem terhelésének csökkentésére adunk javaslatokat.
xiii
Szem
•
Gyakran pihentesse a szemét.
•
•
A monitorról elvéve a tekintetét, és egy távoli pontra nézve rendszeresen
tartson szünetet.
Pislogjon gyakran, ezzel megelőzi a szemének kiszáradását.
Kijelző
Tartsa tisztán a kijelzőt.
•
•
•
•
•
•
A fejét tartsa a képernyő felső élénél magasabban, így lefelé kell irányítania a
tekintetét, amikor a képernyő kézepére néz.
A kijelző fényerejét és/vagy kontrasztját kényelmes, a szöveg olvasható és a
grafikák tiszta megjelenítését biztosító szintre állítsa be.
A ragyogást és a tükröződéseket a következőkkel csökkentheti:
•
•
az ablak vagy az egyéb fényforrás felé a képernyő szélét fordítsa
•
•
•
•
használjon irányított megvilágítást
függönnyel, redőnnyel vagy napellenzővel csökkentse a helyiség
megvilágítását
módosítsa a kijelző betekintési szögét
használjon ragyogáscsökkentő szűrőt
használjon képernyőellenzőt, például egy a kijelző felső szélével
párhuzamos kartonlapot
Kerülje a képernyő kényelmetlen betekintési szögű beállítását.
Huzamosabb ideig ne nézzen erős fényforrásba, például nyitott ablakon kifelé.
A megfelelő munkavégzési szokások kialakítása
A következő munkavégzési szokásokat felvéve a számítógép használatát kevésbé
megerőltetővé és termelékenyebbé teheti:
•
Rendszeresen és gyakran tartson szünetet.
•
•
•
Végezzen nyújtógyakorlatokat.
Gyakran szellőztessen.
Tornásszon rendszeresen, tartsa karban az egészségét.
Figyelem! A földelő érintkező a biztonságot szolgálja. Megfelelő
földelés né Javasoljuk, hogy ágyról vagy kanapéról ne használja
a számítógépet. Ha nem tudja az ilyen helyzeteket elkerülni,
akkor csak rövid ideig dolgozzon, rendszeresen tartson szünetet,
illetve végezzen nyújtógyakorlatokat.
Megjegyzés: További információk: AcerSystem User Guide,
"Jogszabályi és biztonsági tudnivalók" a 58. oldalon.
xiv
Az első lépések
Köszönjük, hogy mobil számítástechnikai feladatai elvégzéséhez egy Acer
hordozható számítógépet választott!
Útmutatók
Minden segítséget szeretnénk megadni Önnek új Acer gépének használatához,
ezért a következő útmutatókat dolgoztuk ki*:
Az első a Kezdők számára..., amely segítségére lesz a számítógép üzembe
helyezésénél.
Az Alkalmazás-kézikönyv ismerteti új számítógépének alapvető jellemzőit és
funkciót. A számítógép hatékonyabb használatához az AcerSystem User's Guide
(felhasználói útmutató) ad segítséget. Ez a kézikönyv részletes információkat
tartalmaz például az előre telepített segédprogramokról, az adat-helyreállításról, a
bővítési lehetőségekről és a hibaelhárításról. Emellett ismerteti a garanciával
kapcsolatos tudnivalókat, valamint a számítógépre vonatkozó általános szabályokat
és biztonsági előírásokat. A kézikönyv Portable Document Format (PDF)
formátumú, és gyárilag telepítve van a számítógépre. Biztonsági és a kényelmes
használattal kapcsolatos információk.
Megjegyzés: A fájl megtekintéséhez szükség van az Adobe Reader
alkalmazásra. Ha az Adobe Reader nincs telepítve a számítógépre,
akkor az AcerSystem User Guide (felhasználói útmutató) elemre
kattintva először az Adobe Reader telepítőprogramja jelenik meg. A
telepítés elvégzéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Az Adobe Reader használatához a Súgó és támogatás menüben talál
útmutatást.
Felhívjuk figyelmét arra, hogy jellegéből fakadóan a Rövid útmutató és az
Alkalmazás-kézikönyv egyes esetekben olyan funkcióra vagy szolgáltatásra is
hivatkozhat, amely a terméksorozatnak csak bizonyos tagjain érhető el, és
amelyet az Ön által megvásárolt típus nem támogat. Az ilyen eseteket a
szövegben a „csak bizonyos modellek esetében” vagy hasonló megjegyzés
jelöli.
* FONTOS MEGJEGYZÉS: Felhívjuk figyelmét arra, hogy az itt
említett útmutatók, legyen szó akár elektronikus, akár nyomtatott
formátumú kiadványról, kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, és
hacsak az AcerSystem User Guide (felhasználói útmutató)
másként nem rendelkezik, ezeknek az útmutatóknak a tartalma
semmilyen kijelentést vagy garanciavállalást nem jelent az Acer
részéről az Ön által megvásárolt terméket illetően. Az Acer
kifejezetten elhárít az útmutatókban található hibákkal
kapcsolatos minden felelősséget.
xv
A számítógép gondozása és tippek a
használathoz
A számítógép be- és kikapcsolása
A számítógép bekapcsolásához egyszerűen nyomja meg, majd engedje fel az LCD
kijelző alatt lévő bekapcsoló gombot.
A kikapcsoláshoz az alábbi műveletek egyikét kell elvégeznie:
•
Használja a Windows Kikapcsolás parancsát
Kattintson a Indítás
•
majd a Kikapcsolás gombra.
Használja a bekapcsoló gombot
Az alvás gyorsbillentyűvel (<Fn> + <F4>) alvó módba is kapcsolhatja a
számítógépet.
Megjegyzés: Ha a számítógépet nem tudja a szokásos módon
kikapcsolni, akkor nyomja meg és négy másodpercnél hosszabb ideig
tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot. Ha kikapcsolta a számítógépet
és újra be szeretné kapcsolni, akkor a bekapcsolás előtt legalább két
másodpercig várjon.
A számítógép gondozása
Számítógépe kiválóan fogja Önt szolgálni, ha vigyáz rá.
•
Ne tegye ki a számítógépet közvetlen napsugárzásnak. Ne helyezze hőforrás,
például fűtőtest közelébe.
•
Ne tegye ki a számítógépet 0 °C (32 °F) alatti vagy 50 °C (122 °F) feletti
hőmérsékletnek.
•
Ne tegye ki a számítógépet mágneses mező hatásának.
•
Ne tegye ki a számítógépet esőnek vagy nedvességnek.
•
Ne öntsön vizet vagy más folyadékot a számítógépre.
•
Ne tegye ki a számítógépet erős ütésnek vagy rázkódásnak.
•
Ne tegye ki a számítógépet pornak és piszoknak.
•
Ne tegyen semmilyen tárgyat a számítógépre.
•
Ne csapja le a kijelzőt, amikor lehajtja.
•
Soha ne tegye a számítógépet egyenetlen felületre.
xvi
A hálózati adapter gondozása
Néhány tanács a hálózati adapter gondozásához:
•
•
Az adaptert semmilyen más készülékhez ne csatlakoztassa.
•
Amikor kihúzza a hálózati kábelt, akkor ne a kábelt, hanem magát a
csatlakozót húzza.
•
Hosszabbító kábel használatakor a csatlakoztatott berendezések összesített
névleges áramfelvétele nem haladhatja meg a hálózati kábel névleges
teljesítményét. Az azonos fali dugaszolóaljzatba csatlakoztatott berendezések
összesített névleges áramfelvétele nem haladhatja meg a biztosíték névleges
teljesítményét.
Ne lépjen rá a hálózati kábelre, és ne tegyen rá súlyos tárgyakat. A hálózati
kábelt és az egyéb kábeleket úgy helyezze el, hogy ne akadályozzák a
környezetében lévő személyek mozgását.
Az akkumulátor gondozása
Néhány tanács az akkumulátor gondozásához:
•
Csere esetén csak azonos típusú akkumulátort használjon. Az akkumulátor
eltávolítása vagy cseréje előtt kapcsolja ki a számítógépet.
•
Ne próbálja kibontani az akkumulátort. A gyermekektől tartsa távol.
•
Az elhasznált akkumulátoroktól a helyi jogszabályokat betartva szabaduljon
meg. Ha lehetséges, gondoskodjon az akkumulátor újrahasznosításáról.
Tisztítás és javítás
A számítógép tisztításakor kövesse az alábbi lépéseket:
1
Kapcsolja ki a számítógépet, és vegye ki az akkumulátorcsomagot.
2
Húzza ki a hálózati adaptert.
3
Puha, nedves kendőt használjon. Ne használjon folyékony vagy hajtógázos
tisztítószert.
Ha az alábbiak valamelyike történik:
•
a számítógépet leejtették vagy a burkolata megsérült
•
a számítógép nem működik megfelelően.
Biztonsági tudnivalók
További biztonsági információk
Üzemeltetési környezet
Orvosi készülékek
Járművek
Robbanásveszélyes környezetek
Segélykérő hívások
Hulladékkezelési útmutatás
A kényelmes használattal kapcsolatos tanácsok és információk
Az első lépések
Útmutatók
A számítógép gondozása és tippek a használathoz
A számítógép be- és kikapcsolása
A számítógép gondozása
A hálózati adapter gondozása
Az akkumulátor gondozása
Tisztítás és javítás
Acer Empowering Technology
iii
iii
vii
vii
viii
viii
ix
ix
x
xii
xiv
xiv
xv
xv
xv
xvi
xvi
xvi
1
Az Acer Empowering Technology indítása
Az Empowering Technology jelszava
Acer ePower Management (csak bizonyos modellek esetében)
Acer eRecovery Management (csak bizonyos modellek esetében)
Windows Mobility Center
1
2
4
7
9
Állapotjelzők
Gyorsindító gombok
Productivity keys (csak bizonyos modellek esetében)
Érintőpad
10
11
12
13
Alapvető tudnivalók az érintőpadról (ujjlenyomat-olvasóval)
Alapvető tudnivalók az érintőpadról (két kattintógombbal)
13
14
FineTrack (követőpont) és kattintógombok
(csak bizonyos modellek esetében)
FineTrack alapfogalmak
Számítógépes biztonsági zár használata
A billentyűzet használata
Zároló billentyűk és a beépített numerikus billentyűzet
Windows billentyűk
Gyorsbillentyűk
Különleges billentyűk (csak bizonyos modellek esetében)
Hang
Acer PureZone (csak bizonyos modellek esetében)
Acer Bio-Protection (csak bizonyos modellek esetében)
Acer GridVista (kétmonitoros megjelenítés támogatása)
15
15
15
16
16
17
18
19
19
19
20
21
Tartalom
Biztonsági és a kényelmes használattal
kapcsolatos információk
Gyakran ismétlődő kérdések
Szervizszolgáltatás kérése
Utazók Nemzetközi Garanciája
(International Travelers Warranty; ITW)
Mielőtt telefonálna
Akkumulátor
Az akkumulátor jellemzői
Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása
Az akkumulátor behelyezése és eltávolítása
Az akkumulátor töltése
Az akkumulátor töltési szintjének ellenőrzése
Az akkumulátor élettartamának optimalizálása
Az akkumulátor lemerülésére vonatkozó figyelmeztetés
A hordozható számítógép szállítása
Lekapcsolás az asztali munkahelyről
Leválasztás az Acer ezDock II/II+ egységről
(csak bizonyos modellek esetében)
Mozgatás
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával a megbeszélésekre
A számítógép hazaszállítása
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával
További óvintézkedések
Otthoni iroda felállítása
Utazás a számítógéppel
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával
További óvintézkedések
Nemzetközi utazás a számítógéppel
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával
További óvintézkedések
A számítógép biztonságba helyezése
Számítógépes biztonsági zár használata
Jelszavak használata
Jelszavak beírása
Jelszavak megadása
Bővítés kiegészítőkkel
Csatlakozási lehetőségek
Fax-/adatmodem
Beépített hálózati csatoló
Gyors infravörös (csak bizonyos modellek esetében)
Universal Serial Bus (USB)
IEEE 1394 port (csak bizonyos modellek esetében)
Nagy felbontású multimédiás interfész
(csak bizonyos modellek esetében)
23
26
26
26
27
27
27
28
29
29
29
30
31
31
31
31
31
32
32
32
33
33
33
33
34
34
34
34
34
34
35
35
35
35
36
36
37
37
37
38
38
39
39
40
PC-kártyafoglalat
ExpressCard
Memória beszerelése
BIOS segédprogram
Rendszerindítási sorrend
Disk-to-disk recovery engedélyezése
Jelszó
Szoftverhasználat
DVD filmek lejátszása
Energiagazdálkodás
Acer eRecovery Management
Mentési lemez írása
Felhasználói mentés készítése
A felhasználói mentések kezelése
Visszaállítás
A Windows Vista helyreállítása a mentési lemezekről
Hibaelhárítás
Hibaelhárítási tanácsok
Hibaüzenetek
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
FCC megjegyzés
A modemre vonatkozó megjegyzések
Nyilatkozat a lézerekre vonatkozó biztonsági
előírásoknak való megfelelésről
Tudnivalók az LCD kijelző képpontjairól
Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés
Általános tudnivalók
Európai Unió (EU)
Az FCC rádiófrekvenciás biztonsági követelményei
Kanada – alacsony teljesítményű, engedélyre nem köteles
rádiófrekvenciás távközlési eszközök (RSS-210)
LCD panel ergonomic specifications
Tárgymutató
40
41
42
44
44
44
44
45
45
46
47
48
49
51
52
53
56
56
56
58
58
59
59
60
60
60
61
62
63
64
65
1
Acer Empowering Technology
Az Empowering Technology eszköztárával könnyen elérheti a gyakrabban használt
funkciókat, illetve könnyebben kezelheti új Acer rendszerét. Az Empowering
gombbal a következő segédprogramok érhetők el:
Megjegyzés: Az alábbi ismertető csak általános útmutatásként
szolgál. A tényleges termékspecifikációk változhatnak.
Az Acer ePower Management az akkumulátorhasználatnak a különféle
energiagazdálkodási sémák alkalmazásával történő optimalizálására alkalmas
(csak bizonyos modellek esetében).
•
Az Acer eRecovery Management alkalmazás rugalmas, megbízható
és teljes értékű eszköz a biztonsági másolatok készítésére és a helyreállításra
(csak bizonyos modellek esetében).
Ha további információt szeretne kapni, kattintson az egér jobb gombjával az
Empowering Technology eszköztárra, majd kattintson a Súgó parancsra. Az egyes
segédprogramokhoz tartozó súgót a megfelelő segédprogram elindításával, majd az
aktív ablak alján található
ikonra kattintva érheti el.
Az Acer Empowering Technology indítása
Az Acer Empowering Technology indítása:
1
Nyomja meg az Empowering gombot, ekkor megjelenik az asztalon az Acer
Empowering Technology eszköztár.
2
Az eszköztár elrejtéséhez nyomja meg ismét az Empowering gombot, vagy
kattintson az eszköztár
gombjára.
Az Acer Empowering Technology elemei a Start menü Acer Empowering Technology
programcsoportjából, illetve az
ikonra duplán rákattintva is elérhetők,
amennyiben létre lett hozva az asztali parancsikon.
Az Acer Empowering Technology alkalmazásainak indítása:
1
Kattintson az Acer Empowering Technology eszköztárnak az elindítani kívánt
alkalmazáshoz tartozó ikonjára.
Empowering Technology
•
Empowering Technology
2
2
Ha valamelyik alkalmazás ikonja fölé húzza az egérmutatót, egy gyorsmenü
jelenik meg az eszköztár alatt. A gyorsmenü segítségével egyszerűen és
gyorsan végrehajthat bizonyos műveleteket.
3
Az alkalmazások a Start menü Acer Empowering Technology
programcsoportjából is elérhetők.
Az Empowering Technology jelszava
Az Empowering Technology jelszavát beállítva lehetővé válik az adatoknak az Acer
eRecovery Management jelszavas védelmi szolgáltatásával történő védelme.
Az Empowering Technology jelszavának beállítása:
1
Indítsa el az Acer eRecovery Management programot.
2
Kattintson a Visszaállítás fülre.
3
Kattintson a Jelszóbeállítások elemre. Megjelenik az Empowering Technology
Jelszóközpont párbeszédpanele.
3
Kattintson a Új jelszó létrehozása elemre.
5
A Új jelszó létrehozása párbeszédpanelen írja be a megfelelő mezőbe a jelszót
és a jelszó megerősítését. A jelszónak legalább 4 karakterből kell állnia, és
legfeljebb 12 karakterből állhat.
6
Adjon meg egy olyan emlékeztetőt, amely szükség esetén eszébe juttathatja a
jelszót.
7
Győződjön meg arról, hogy a Alkalmazás az Acer eRecovery
Managementtel jelölőnégyzet be van jelölve.
8
Az OK gombra kattintva állítsa be a jelszót.
Empowering Technology
4
4
Acer ePower Management
Empowering Technology
(csak bizonyos modellek esetében)
Az Acer ePower Management áttekinthető felületet biztosít az energiagazdálkodási
beállítások megadására. A segédprogram az Empowering Technology eszköztár
Acer ePower Management elemével, a Start menü Acer Empowering Technology
programcsoportjából vagy az egér jobb gombjával a Windows tálcáján lévő
tápellátás ikonra kattintva, majd az Acer ePower Management parancsot választva
indítható el.
Az energiagazdálkodási sémák használata
Az Acer ePower Management három előre meghatározott energiagazdálkodási
sémát tartalmaz: Kiegyensúlyozott, Nagy teljesítmény és Energiatakarékos.
Testreszabott energiagazdálkodási sémákat is létrehozhat. Az energiagazdálkodási
sémákat az alábbiak szerint hozhatja létre, törölheti és állíthatja vissza, illetve az
alábbi módon válthat közöttük.
Az Akkumulátoros és a Csatlakoztatott mód beállításait a megfelelő fülre kattintva
tekintheti meg és módosíthatja. A további energiagazdálkodási beállításokat az Acer
ePower Management segédprogram
elemére kattintva, illetve a rendszer
tálcáján lévő Windows energiagazdálkodási ikonra az egér jobb gombjával kattintva,
majd a Energiagazdálkodási lehetőségek parancsot választva érheti el.
Megjegyzés: Az előre megadott energiagazdálkodási sémák nem
törölhetők.
Új energiagazdálkodási séma létrehozása:
Testreszabott energiagazdálkodási sémákat létrehozva egyéni energiagazdálkodási
beállításokat menthet el, majd könnyedén átválthat ezek alkalmazására.
1
Kattintson a Új energiagazdálkodási séma elemre vagy a
2
Írja be az új energiagazdálkodási séma nevét.
ikonra.
3
Válassza ki, hogy melyik előre megadott energiagazdálkodási séma alapján
szeretné létrehozni a sajátját.
4
Szükség esetén válassza ki, hogy mely megjelenítési, alvó állapotba
kapcsolási és hibernálási beállításokat szeretné használni a számítógépen.
5
Az új energiagazdálkodási sémát az OK gombra kattintva mentheti.
5
Váltás az energiagazdálkodási sémák között:
1
Húzza az egérmutatót az Acer Empowering Technology eszköztár Acer
ePower Management alkalmazása fölé. A gyorsmenü jelenik meg. Válassza ki
azt az energiagazdálkodási sémát, amelyre át szeretne váltani.
2
Az energiagazdálkodási sémák között az Acer ePower Management
alkalmazásból is válthat. Válassza ki a kívánt energiagazdálkodási sémát, majd
kattintson az Alkalmaz gombra.
Energiagazdálkodási séma szerkesztése:
1
Váltson át a szerkeszteni kívánt energiagazdálkodási sémára.
2
Szükség szerint módosítsa a beállításokat.
3
Az új beállítások mentéséhez kattintson az Alkalmaz elemre.
Energiagazdálkodási séma törlése:
Az éppen használatban lévő energiagazdálkodási sémát nem lehet törölni. Ha
törölni szeretné az aktív energiagazdálkodási sémát, akkor előbb váltson át egy
másikra.
1
Jelölje ki a törölni kívánt energiagazdálkodási sémát.
2
Kattintson a Energiagazdálkodási séma törlése ikonra.
Az akkumulátor állapota
1
A gyorsmenüben megtekinthető, hogy az aktuális használatot figyelembe véve
még mennyi ideig használható a számítógép akkumulátoros üzemmódban.
2
Egy másik lehetőség az Acer ePower Management alkalmazás elindítása,
majd az energiagazdálkodási sémák alatt található Az akkumulátor állapota
panel tartalmának áttekintése.
Empowering Technology
Az energiagazdálkodási sémák szerkesztésével módosíthatja a rendszer különféle
beállításait, például az LCD fényerejét és a processzor sebességét.
6
Empowering Technology
3
A hátralévő akkumulátoros üzemidőt, az akkumulátor állapotát és a készenléti
vagy hibernált állapotban elérhető akkumulátoros időt a Akkumulátor fülre
kattintva jelenítheti meg.
7
Acer eRecovery Management
(csak bizonyos modellek esetében)
Az Acer eRecovery Management egy sokoldalú biztonsági mentési segédprogram.
Segítségével teljes és növekményes mentések készíthetők, optikai lemezre írható a
gyári rendszerkép, helyreállítható a rendszer korábbi állapota, valamint
újratelepíthetők az alkalmazások és az illesztőprogramok. Alapesetben a
felhasználó által készített biztonsági mentések a D:\ meghajtón találhatók.
•
•
Biztonsági mentés:
•
A gyári alapállapot mentése CD/DVD-lemezre
•
Az illesztőprogramok és az alkalmazások mentése CD/DVD-lemezre
•
Felhasználói mentések készítése
•
A felhasználói mentések kezelése
Visszaállítás:
•
A rendszer visszaállítása gyári állapotba
•
Alkalmazások/illesztőprogramok újratelepítése
•
A rendszer visszaállítása felhasználói mentés alapján
•
Jelszóbeállítások
Ha igénybe szeretné venni az Acer eRecovery Management jelszavas védelmi
szolgáltatását az adatok védelmére, akkor először be kell állítnia az Empowering
Technology jelszavát. A jelszó beállításához „Az Empowering Technology
jelszava” című szakaszban talál útmutatást.
Empowering Technology
Az Acer eRecovery Management a következő lehetőségeket biztosítja:
Empowering Technology
8
További információk: "Acer eRecovery Management" a 47. oldalon, Az Acer
rendszer felhasználói útmutatója.
Megjegyzés: Ha a számítógéphez nem tartozik helyreállító CD-lemez
vagy rendszer CD-lemez, akkor az Acer eRecovery Management
alkalmazás Backup factory default to CD/DVD (A gyári alapállapot
mentése CD/DVD-lemezre) funkciójával készíthet egy mentési
rendszerképet CD- vagy DVD-lemezre. Ha CD-lemez vagy az Acer
eRecovery Management segítségével állítja helyre a rendszert, akkor
a legjobb eredményt úgy érheti el, hogy az összes perifériát
leválasztja a számítógépről, ideértve az Acer ezDock egységet is (de
kivéve a külső Acer optikai meghajtót, amennyiben rendelkezik
ilyennel).
9
Windows Mobility Center
A Windows Mobility Center az Acer rendszerekre jellemző beállításokat is magába
foglal, mint a Bluetooth-eszközök beállításai (amennyiben a rendszer tartalmaz
Bluetooth-modult), a megosztott mappák áttekintése és a megosztási szolgáltatás
be- vagy kikapcsolása, valamint egy parancsikon, amellyel az Acer kézikönyv, az
illesztőprogramok és a segédprogramok érhetők el.
A Windows Mobility Center indítása:
•
A<
•
A Vezérlőpult Windows Mobility Center elemével.
•
A Start menü Kellékek programcsoportjának Windows Mobility Center
elemével.
•
A Windows Mobility Center a rendszer tálcáján található
> + <X> billentyűparanccsal.
elemre az egér
jobb gombjával kattintva, majd a Windows Mobility Center lehetőséget
választva is megnyitható.
Empowering Technology
A Windows Mobility Center a mobilitással kapcsolatos fontosabb
rendszerbeállításokat foglalja össze egyetlen könnyen elérhető helyre, így az Ön
Acer rendszere gyorsan átkonfigurálható a pillanatnyi helynek, elérhető hálózatnak
és tevékenységnek megfelelően. A beállítások között a kijelző fényereje, az
energiagazdálkodási séma, a hangerő, a vezeték nélküli hálózati adapter be- vagy
kikapcsolt állapota, a külső kijelző beállítása, a képernyő tájolása és a
szinkronizálási állapot adható meg.
10
Állapotjelzők
A számítógép több könnyen leolvasható állapotjelzővel rendelkezik:
Az előlap jelzői akkor is láthatók, ha a számítógép fedele le van hajtva.
Funkció
Leírás
HDD
Jelzi, ha a merevlemezes meghajtó használatban van.
NumLk
Akkor világít, ha a NumLk be van kapcsolva.
Magyar
Ikon
Akkor világít, ha a
be van kapcsolva.
Üzemállapot
Zöld fénnyel világít, ha a számítógép bekapcsolt
állapotban van.
Akkumulátor
Az akkumulátor töltése közben világít.
Bluetooth
(opcionális
kiegészítő)
A Bluetooth kommunikáció állapotát jelzi.
Vezeték nélküli
LAN (opcionális
kiegészítő)
A vezeték nélküli LAN kommunikáció állapotát jelzi.
1. Töltés: Sárgán világít, ha az akkumulátor töltése folyamatban van.
2. Teljesen feltöltve: Hálózati tápellátás használatakor zölden világít.
11
Gyorsindító gombok
A billentyűzet mellett alkalmazásgombok találhatók. Ezeket gyorsindító gomboknak
nevezzük. Funkciójuk rendre: WLAN, internet, e-mail, Bluetooth és Acer
Empowering Technology.
A levelezés és webböngésző gomb az alapértelmezett levelező- és
böngészőprogramot indítja el, de funkciójukat a felhasználó megváltoztathatja. A
webböngésző, a levelezés és a programozható gombbal kapcsolatos beállításokat
az Acer Launch Manager alkalmazással adhatja meg, a Launch Manager a Start, a
Programok, majd a Launch Manager elemre kattintva érhető el.
P
Gyorsindító gomb Alapértelmezett alkalmazás
Acer Empowering
Technology
Acer Empowering Technology
(felhasználó által programozható)
Webböngésző
Internetes böngészőprogram
(felhasználó által programozható)
Levelezés
Elektronikus levelező alkalmazás
(felhasználó által programozható)
Programozható
gomb
Felhasználó által programozható
Magyar
Ikon
12
Productivity keys
(csak bizonyos modellek esetében)
A termelékenység fokozását segítő három gombbal könnyebben elérhetők a
védelmi és a felügyeleti szolgáltatások, így biztonságosabb, kifinomultabb és
egyszerűbb munkavégzési szokások alakíthatók ki.
Magyar
•
Zároló billentyű – A notebook zárolása a Windows® zárolási funkciójával arra
az időre, amíg Ön nem használja a számítógépet. Ha a notebook Acer BioProtection ujjlenyomat-olvasóval is el van látva, akkor a Windows® rendszerbe
való ismételt bejelentkezéshez csak le kell húznia az olvasón az ujját.
•
Bemutató billentyű – A megnyitott alkalmazások ablakainak lekicsinyítése és a
képernyő előkészítése bemutató megjelenítésére.
•
Szinkronizálás billentyű – A számítógép adatainak azonnali szinkronizálása
külső tárolóeszközzel; kényelmes és biztonságos mentési lehetőséget kínál.
Ikon
A termelékenység
fokozását segítő gomb
Alapértelmezett alkalmazás
Zárolás
A Windows zárolási funkciója
Bemutató
A megnyitott ablakok lekicsinyítése és a
képernyő előkészítése bemutatóra
Szinkronizálás
A NTI Shadow indítása
13
Érintőpad
A beépített érintőpad egy olyan mutatóeszköz, amely a felületén érzékeli a mozgást.
Ez azt jelenti, hogy a kurzor annak megfelelően reagál, ahogy Ön az ujját mozgatja
az érintőpad felületén. A csuklótámasz központi elhelyezésének köszönhetően
kényelmes, biztonságos használatot tesz lehetővé.
Alapvető tudnivalók az érintőpadról
(ujjlenyomat-olvasóval)
•
A kurzor mozgatásához húzza végig az
ujját az érintőpadon (1).
•
A kiválasztási és végrehajtási műveleteket
az érintőpad szélén, a bal (2) és a jobb (4)
oldalon található gombot lenyomva
végezheti el. A két gomb megfelel az
egereken található bal és jobb gombnak.
Az érintőpadon való koppintás megfelel a
bal gombbal való kattintásnak.
•
Magyar
Az alábbi elemek az Acer Bio-Protection
ujjlenyomat-olvasóval ellátott érintőpad
használatát szemléltetik.
1 2
3
4
Acer FingerNav négyirányú vezérlést
támogató Acer Bio-Protection ujjlenyomat-olvasóval (3) (csak bizonyos
modellek esetében) görgethet felfelé, lefelé, jobbra és balra az egyes
oldalakon. A gombbal vagy az ujjlenyomat-olvasóval azt a hatást éri el, mintha
a windowsos alkalmazásokban a gördítősávra kattintana.
Jobb
gomb (4)
Funkció
Bal gomb (2)
Végrehajtás
Gyors
egymásutánban
kattintson
kétszer.
Koppintson kétszer
(ugyanolyan gyorsan,
mintha az egér
gombjával kétszer
kattintana).
Kiválasztás
Kattintson
egyszer.
Koppintson egyszer.
Elhúzás
Kattintson, és
tartsa lenyomva
a gombot, majd
ujját az
érintőpadon
mozgatva húzza
el a kurzort.
Koppintson kétszer
(ugyanolyan gyorsan,
mintha az egér
gombjával kétszer
kattintana), a második
koppintás után tartsa
az ujját az
érintőpadon, majd
húzza el a kurzort.
A helyi menü
elérése
Görgetés
Érintőpad (1)
Középső gomb (3)
Kattintson
egyszer.
Fel/le/balra/jobbra lépni
az Acer FingerNav
négyirányú navigációs
eszközzel, illetve a
gombot lenyomva tartva
lehet (opcionális
kiegészítő).
14
Alapvető tudnivalók az érintőpadról
(két kattintógombbal)
Magyar
Az alábbi elemek a két kattintógombbal ellátott
érintőpad használatát szemléltetik.
•
A kurzor mozgatásához húzza végig az
ujját az érintőpadon (1).
•
A kiválasztási és végrehajtási műveleteket
az érintőpad szélén, a bal (2) és a jobb (3)
oldalon található gombot lenyomva
végezheti el. A két gomb megfelel az
egereken található bal és jobb gombnak.
Az érintőpadon való koppintás megfelel a
bal gombbal való kattintásnak.
1
2
3
Funkció
Bal gomb (2)
Végrehajtás
Gyors
egymásutánban
kattintson kétszer.
Koppintson kétszer
(ugyanolyan gyorsan, mintha
az egér gombjával kétszer
kattintana).
Kiválasztás
Kattintson egyszer.
Koppintson egyszer.
Elhúzás
Kattintson, és tartsa
lenyomva a gombot,
majd ujját az
érintőpadon mozgatva
húzza el a kurzort.
Koppintson kétszer
(ugyanolyan gyorsan, mintha
az egér gombjával kétszer
kattintana), a második
koppintás után tartsa az ujját
az érintőpadon, majd húzza el
a kurzort.
A helyi menü
elérése
Jobb gomb (3) Érintőpad (1)
Kattintson
egyszer.
Megjegyzés1: Csak száraz és tiszta ujjal használja érintőpadot.
Az érintőpadot is tartsa szárazon és tisztán. Az érintőpad az ujj
mozgására érzékeny. Ezért minél könnyedebb az érintés, annál
jobban reagál. Az erősebb érintés nem növeli az érintőpad
reagálóképességét.
Megjegyzés2: Alapesetben az érintőpadon engedélyezve van a
vízszintes és a függőleges görgetés. A funkciókat a Windows
Vezérlőpultjának Egér segédprogramjával tilthatja le.
15
FineTrack (követőpont) és
kattintógombok (csak bizonyos
modellek esetében)
A beépített FineTrack olyan
mutatóeszköz, amely érzékeli a
felületén végrehajtott mozgást. Ez azt
jelenti, hogy a kurzor úgy mozog,
ahogy ujjukkal mozgatják a
mutatópontot. Központi elhelyezése a
billentyűzeten, optimális kényelmet és
támaszt biztosít.
1
2
FineTrack alapfogalmak
A következő tételek mutatják, hogyan kell használni a FineTrack (követőpont)
eszközt és a kattintógombokat:
•
Ujjukat használva, alkalmazzanak gyenge nyomást a FineTrack (1) eszközre a
kurzor mozgatásához.
•
Nyomja le bal (2) és jobb (3) gombokat, amelyek a billentyűzet alatt vannak a
kiválasztási és végrehajtási funkciók kiválasztásához. Ez a két gomb hasonló
az egér bal és jobb gombjához.
Funkció
Bal gomb (2)
Végrehajtás
Gyors dupla kattintás.
Válassza ki
Kattintson egyszer.
Áthúzás
Kattintson és tartsa, majd használják
ujjukat,hogy áthúzzák a kurzort a
FineTrack segítségével.
Belépés a helyi
menübe
Jobb gomb (3)
Kattintson egyszer.
Számítógépes biztonsági zár
használata
A számítógép Kensington-kompatibilis biztonsági
zárhoronnyal rendelkezik, amely lehetővé teszi
biztonsági zár csatlakoztatását.
Tekerje a számítógépes biztonsági zárhoz tartozó
drótkötelet egy mozdíthatatlan tárgy, például asztal
vagy zárt fiók fogantyúja köré. Illessze be a horonyba
a zárat, majd a kulcsot elfordítva rögzítse. Kaphatók
kulcs nélküli modellek is.
Megjegyzés: A képek csak illusztrációk. A számítógép pontos
konfigurációja a megvásárolt modell függvénye.
Magyar
3
16
A billentyűzet használata
A billentyűzet teljes méretű billentyűkkel, beágyazott numerikus billentyűzettel, külön
kurzorbillentyűkkel, zároló (lock) billentyűkkel, Windows billentyűkkel és különleges
billentyűkkel rendelkezik.
Magyar
Zároló billentyűk és a beépített numerikus
billentyűzet
A billentyűzetnek három zároló billentyűje van, ezekkel egy-egy funkciót lehet be- és
kikapcsolni.
Zároló billentyű Leírás
Amikor a
be van kapcsolva, minden betűkarakter nagybetűként
jelenik meg.
NumLk
<Fn> + <F11>
Amikor a NumLk be van kapcsolva, a beágyazott billentyűzet numerikus
üzemmódban működik. A billentyűk számológépként működnek (a
számtani műveletekkel: +, -, * és / együtt). Akkor használja ezt az
üzemmódot, ha sok numerikus adatot kíván bevinni. Ennél jobb
megoldás a külső numerikus billentyűzet használata.
Megjegyzés: <Fn> + <F11> csak bizonyos
modellek esetében.
Scr Lk
<Fn> + <F12>
Amikor a Scr Lk be van kapcsolva, akkor a képernyő tartalma a felfelé
vagy a lefelé mutató nyíllal jelölt billentyű megnyomásakor egy sorral
feljebb vagy lejjebb gördül. A Scr Lk egyes alkalmazásoknál nem
működik.
A beágyazott numerikus billentyűzet úgy működik, mint egy asztali numerikus
billentyűzet. A billentyűk funkcióját a jobb felső sarkukban lévő, kisméretű karakterek
jelölik. A billentyűzet feliratozásának egyszerűsítése érdekében a kurzorvezérlő
szimbólumok nincsenek feltüntetve a billentyűkön.
Az elérni kívánt
funkció
A beágyazott
billentyűzet
számbillentyűi
NumLk be
NumLk ki
A számokat a megszokott módon
gépelje be.
A kurzorvezérlő billentyűk
A beágyazott
használata közben tartsa
billentyűzet
kurzorvezérlő billentyűi lenyomva a <
> billentyűt.
A kurzorvezérlő billentyűk
használata közben tartsa
lenyomva az <Fn> billentyűt.
A billentyűzet normál
billentyűi
A betűket a megszokott
módon gépelje be.
Miközben a beágyazott
billentyűzeten gépel, az <Fn>
billentyűt tartsa lenyomva.
17
Windows billentyűk
A billentyűzetnek két olyan gombja van, amely windowsos funkciókat lát el.
Billentyű
Windows
billentyű
Leírás
Ha önmagában nyomja le, akkor a lenyomás hatása ugyanaz, mintha a
Windows Start ikonjára kattintana, azaz megnyitja a Start menüt. Más
billentyűkkel együtt használva számos további funkciót képes ellátni:
<
>: A Start menü megnyitása vagy bezárása
<
> + <D>: Az asztal megjelenítése
> + <E>: A Windows Intéző megnyitása
<
> + <F>: Fájl vagy mappa keresése
<
> + <G>: Váltás az oldalsáv minialkalmazásai között
<
> + <L>: A számítógép zárolása (ha hálózati tartományhoz
csatlakozott) vagy felhasználóváltás (ha nem csatlakozott hálózati
tartományhoz)
<
> + <M>: Az összes ablakot kisméretűre állítja.
<
> + <R>: Megnyitja a Futtatás párbeszédablakot.
<
> + <T>: Váltás a tálcán lévő programok között
<
> + <U>: Az Ease of Access Center megnyitása
<
> + <X>: A Windows Mobility Center megnyitása
<
> + <Break>: A Rendszertulajdonságok párbeszédpanel
megjelenítése
<
>+<
+M>: A lekicsinyített ablakok visszaállítása az asztalra
<
>+<
>: Váltás a tálcán lévő programok között a Windows
térbeli ablakváltóval
<
> + <SZÓKÖZ>: Az összes minialkalmazás előtérbe hozása és a
Windows oldalsáv kiválasztása
<Ctrl> + <
hálózatra)
> + <F>: Számítógép keresése (ha csatlakozott a
<Ctrl> + <
>+<
>: Váltás a tálcán lévő programok között a
nyílbillentyűkkel és a Windows térbeli ablakváltóval
Megjegyzés: Attól függően, hogy a Windows Vista
vagy Windows XP melyik változatát használja,
előfordulhat, hogy egyes gyorsbillentyűk nem az itt
megadott módon működnek.
Alkalmazás
billentyű
A billentyű lenyomásának ugyanaz a hatása, mint a jobb egérgombbal
történő kattintásnak, azaz megnyitja az alkalmazás helyi menüjét.
Magyar
<
18
Gyorsbillentyűk
A számítógép a legtöbb beállítás elérését gyorsbillentyűkkel vagy
billentyűkombinációkkal teszi lehetővé; ilyen például a képernyő fényereje, a
hangerő és a BIOS segédprogram.
Gyorsbillentyű használatához nyomja le és tartsa lenyomva az <Fn> billentyűt, a
billentyűkombináció másik billentyűjét csak ezt követően nyomja le.
Magyar
Gyorsbillentyű
Ikon
Funkció
Leírás
<Fn> + <F1>
Gyorsbillentyű súgó A gyorsbillentyűk súgóját jeleníti meg.
<Fn> + <F3>
Acer ePower
Management
Megnyitja az Acer Empowering Technology
Acer ePower Management elemét. Lásd:
"Acer Empowering Technology" a 1.
oldalon.
<Fn> + <F4>
Alvás
A számítógépet alvó üzemmódba helyezi.
<Fn> + <F5>
A kijelző
átkapcsolása
Vált a következő megjelenítési módok
között: kijelző, külső monitor (ha
csatlakoztatva van), illetve mindkettő.
<Fn> + <F6>
Kijelző
kikapcsolása
Kikapcsolja a kijelző háttérvilágítását,
ezzel energiát takarítva meg. A
háttérvilágítás bármely billentyű
megnyomására visszakapcsol.
<Fn> + <F7>
Az érintőpad
átkapcsolása
Be- és kikapcsolja a beépített érintőpadot.
<Fn> + <F8>
Hangszóró be-,
illetve kikapcsolása
Be- és kikapcsolja a hangszórókat.
<Fn> + <
>
Hangerő növelése
Növeli a hangerőt.
<Fn> + <
>
Hangerő
csökkentése
Csökkenti a hangerőt.
<Fn> + <
>
Fényerő növelése
Növeli a kijelző fényerejét.
<Fn> + <
>
Fényerő
csökkentése
Csökkenti a kijelző fényerejét.
19
Különleges billentyűk (csak bizonyos modellek
esetében)
Az euró és a dollár szimbólumot a billentyűzet középső részén, felül találja.
Az euró szimbólum
1
Nyisson meg egy szövegszerkesztőt.
2
Nyomja meg a billentyűzet jobb alsó részén található <
> billentyűt, vagy
tartsa lenyomva az <Alt Gr> billentyűt, majd nyomja meg a billentyűzet
közepén felül az <5> billentyűt.
USA dollár szimbólum
1
Nyisson meg egy szövegszerkesztőt.
2
Nyomja meg a billentyűzet jobb alsó részén található <
> billentyűt, vagy
tartsa lenyomva az < > billentyűt, majd nyomja meg a billentyűzet közepén
felül az <4> billentyűt.
Megjegyzés: A funkció a nyelvi beállításoktól függően változhat.
Hang
A számítógép 32 bites High Definition (HD) Audio hangkártyával és sztereó
hangszórókkal van felszerelve.
Acer PureZone (csak bizonyos modellek esetében)
A rendszer egészen újfajta hangzásbeli lehetoségeket nyújt; az egyik újdonság az
Acer PureZone, amely a beépített, sztereó mikrofonnal tájolásformálásra és
visszhangcsillapításra is alkalmas. Az Acer PureZone technológia a tiszta
hangrögzítés érdekében a visszhangcsillapítást, a tájolásformálást és a
zajelnyomást egyaránt támogatja. A mikrofon beállításához futtassa a Acer HD
Audio Manager alkalmazást; ehhez kattintson duplán a Windows tálcáján lévő Acer
HD Audio Manager ikonra. Megjelenik a Acer HD Audio Manager párbeszédpanel.
Kattintson a Mikrofon fülre, majd a Mikrofonos effektusok fülre. Szükség szerint
jelölje be a Tájolásformálás és az Visszhangcsillapítás jelölőnégyzetet.
Megjegyzés: Ha több hangforrásos bemenetet szeretne, akkor tiltsa
le a tájolásformálást.
Magyar
Megjegyzés: Némelyik betűkészlet és szoftver nem támogatja az
euró szimbólum használatát. További információkat .a
http://www.microsoft.com/typography/faq/faq12.htm weboldalon
talál.
20
Magyar
Acer Bio-Protection (csak bizonyos modellek
esetében)
Az Acer Bio-Protection ujjlenyomat-olvasó egy többcélú, a Microsoft Windows
operációs rendszerrel integrált ujjlenyomat-kezelő megoldás. Kihasználva azt, hogy
az egyes személyek ujjlenyomata egyedi, az Acer Bio-Protection ujjlenyomat-kezelő
megoldás többféle módon segíti a számítógép jogosulatlan használata elleni
védekezést: a Password Bank (Jelszóbank) segítségével központi jelszókezelés
valósítható meg, az Acer MusicLaunch révén könnyen elindítható a zenelejátszó, az
Acer MyLaunch összetevővel biztonságossá tehetők az internetes kedvencek, az
Acer FingerLaunch alkalmazással gyorsan elérhetők az alkalmazások és a
webhelyek, az Acer ProfileLaunch segítségével pedig akár három alkalmazás vagy
webhely is elérhető egyetlen ujjlehúzással.
Az Acer Bio-Protection ujjlenyomat-kezelő megoldást az Acer FingerNav szoftverrel
kiegészítve a weboldalakon és a dokumentumokban végzett navigálás is
egyszerűbbé tehető. Az Acer Bio-Protection ujjlenyomat-kezelő megoldást az Acer
FingerNav szoftverrel kiegészítve a weboldalakon és a dokumentumokban végzett
navigálás is egyszerűbbé tehető. Az Acer Bio-Protection ujjlenyomat-kezelő
megoldás révén újabb védelmi vonallal látható el a számítógép, miközben a napi
feladatok kényelmesen, egyetlen ujjmozdulattal hozzáférhetők.
További információ az Acer Bio-Protection súgójában található.
21
Acer GridVista (kétmonitoros megjelenítés
támogatása)
Megjegyzés: Ez a szolgáltatás csak bizonyos modelleken áll
rendelkezésre.
Az Acer GridVista négy előre meghatározott megjelenítési beállítást támogat, ezek
segítségével több ablakot is megjeleníthet ugyanazon a képernyőn.
A funkció elérési útvonala: Start, Minden program, majd Acer GridVista. Az alábbi
négy megjelenítési beállítás választható:
1
2
1
2
1
3
2
3
1
3
2
4
Kettő (függőlegesen), három (a nagyobb bal oldalon), három (a nagyobb jobb
oldalon) vagy négy
A Acer GridVista támogatja a kétmonitoros megjelenítést, vagyis a kép egymástól
független felosztását két megjelenítőn.
Magyar
Ha engedélyezni szeretné a notebook kettős megjelenítési funkcióját, akkor először
győződjön meg arról, hogy csatlakoztatva van a második kijelző, majd a
Vezérlőpultról vagy a Windows asztalon az egér jobb gombjával kattintva, majd a
Testreszabás parancsra kattintva nyissa meg a Megjelenítő beállításai
párbeszédpanelt. A képernyőket megjelenítő területen válassza ki a második
monitort (2), majd jelölje be az Asztal kiterjesztése erre a monitorra
jelölőnégyzetet. Végül az Alkalmaz gombra kattintva tárolja el az új beállításokat,
majd kattintson az OK gombra a művelet befejezéséhez.
22
A Acer GridVista beállítása felhasználóbarát:
1
Indítsa el a Acer GridVista segédprogramot, és válassza ki az egyes
megjelenítők kívánt képernyőbeállítását a tálcáról.
Húzza rá az ablakokat a kívánt elrendezési típusra.
3
Élvezze a jól áttekinthető asztal kényelmét.
Magyar
2
Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a második monitor felbontása a
gyártó által ajánlott értékre van-e beállítva.
23
Gyakran ismétlődő kérdések
Az alábbiakban összefoglaltunk néhány a számítógép használata közben gyakran
előforduló problémát. A problémák leírásához egyszerű válaszokat, megoldásokat is
mellékeltünk.
Megnyomtam a bekapcsoló gombot, de a számítógép nem indul el,
illetve nem tölti be az operációs rendszert.
Tekintsen az üzemállapot jelzőfényre:
•
Ha nem világít, a számítógép nem kap tápellátást. Ellenőrizze a következőket:
•
Ha a számítógép akkumulátorról üzemel, akkor lehetséges, hogy az
akkumulátor lemerült, és nem képes energiával ellátni a készüléket.
Csatlakoztassa a hálózati adaptert, és töltse fel az akkumulátort.
•
Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter megfelelően csatlakozik-e a
számítógéphez és a fali dugaszolóaljzatba.
Ha a jelzőfény világít, ellenőrizze a következőket:
•
Nem rendszerindító lemez van a külső, USB-s hajlékonylemezes
meghajtóban? Vegye ki, vagy tegyen be helyette egy rendszerlemezt,
majd a <Ctrl> + <Alt> + <Del> billentyűkombinációt megnyomva indítsa
újra a rendszert.
Semmi nem jelenik meg a kijelzőn.
A számítógép teljesítményszabályozó rendszere az energiatakarékosság
érdekében automatikusan kikapcsolta a kijelzőt. A kijelzőt bármelyik billentyű
lenyomásával visszakapcsolhatja.
Ha a billentyűk lenyomásával nem lehet visszakapcsolni a kijelzőt, annak két oka lehet:
•
A fényerő nagyon alacsonyra van állítva. Az <Fn> + <→> billentyűkombinációt
lenyomva növelje a fényerőt.
•
A megjelenítési mód külső monitorra van állítva. A kijelző átkapcsolásának
gyorsbillentyűjét <Fn> + <F5> lenyomva állítsa vissza kiválasztott megjelenítő
eszköznek a számítógép kijelzőjét.
•
Ha az alvás állapotjelző lámpa világít, akkor a számítógép alvás üzemmódban
van. Ha fel akarja ébreszteni a számítógépet, röviden nyomja meg a
bekapcsoló gombot.
Nem szól a számítógép hangszórója.
Ellenőrizze a következőket:
•
Lehetséges, hogy el van némítva a hangszóró. Tekintsen a Windows tálcán
található hangerőszabályzás ikonra. Ha át van húzva, kattintson az ikonra,
majd törölje a jelet az Elnémítás jelölőnégyzetből.
Magyar
•
24
•
Lehet, hogy a hangerő túl alacsony. Windows alatt használja a tálcán lévő
hangerőszabályzó ikont, illetve a hangerőt a hangerőszabályzó gombokkal is
állíthatja. A részleteket lásd a "Gyorsbillentyűk" a 18. oldalon.
•
Ha a számítógép előoldali panelén található vonali kimenet porthoz fülhallgató,
fejhallgató vagy külső hangszóró van csatlakoztatva, akkor a beépített
hangszórók automatikusan kikapcsolnak.
Magyar
A számítógép bekapcsolása nélkül szeretném kinyitni az optikai
meghajtó tálcáját.
Az optikai meghajtón van egy mechanikus kiadófurat. A fiók kinyitásához egyszerűen
illessze a furatba egy toll hegyét vagy egy iratkapcsot, majd finoman nyomja be.
A billentyűzet nem reagál.
Csatlakoztasson egy külső billentyűzetet a számítógép hátlapján vagy elején
található USB porthoz. Ha a külső billentyűzet működik, akkor lépjen kapcsolatba a
kereskedővel vagy egy hivatalos szervizközponttal, mert lehetséges, hogy a
beépített billentyűzet kábele meglazult.
A nyomtató nem működik.
Ellenőrizze a következőket:
•
Ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakoztatva van-e egy fali dugaszolóaljzatba,
valamint be van-e kapcsolva.
•
Ellenőrizze, hogy a nyomtatókábel jól van-e csatlakoztatva a számítógép
párhuzamos vagy USB portjához és a nyomtató megfelelő portjához.
A beépített modem használatához meg szeretném adni a
tartózkodási helyemet.
A kommunikációs szoftver megfelelő használatához be kell állítania tartózkodási helyét:
1
Kattintson a következők elemekre: Start, Vezérlőpult.
2
Kattintson duplán a Telefon és modem beállításai ikonra.
3
Adja meg a tartózkodási helyét.
Lásd a Windows kézikönyvét.
Megjegyzés: A számítógép első indításakor az internetkapcsolat
beállítását kihagyhatja, ez ugyanis nem szükséges az operációs
rendszer telepítéséhez. Az internetkapcsolat beállítását az operációs
rendszer telepítése után is elvégezheti.
25
Helyreállító CD-lemezek nélkül szeretném visszaállítani a
számítógép eredeti beállításait.
Megjegyzés: Ha a rendszer több nyelvet támogat, akkor a későbbi
helyreállítási műveleteknél csak a rendszer első indításakor
kiválasztott operációs rendszer és nyelv használható.
A visszaállítás megkezdése előtt ellenőrizze a BIOS beállításait.
1
Ellenőrizze, hogy aktiválva van-e az Acer disk-to-disk recovery funkció.
2
Győződjön meg arról, hogy a D2D Recovery beállítás a Main pontban
Enabled állapotra van állítva.
3
Mentse el a módosításokat, majd lépjen ki a BIOS segédprogramból.
A rendszer újraindul.
Megjegyzés: A BIOS segédprogram eléréséhez a bekapcsolási
önteszt (POST) alatt nyomja meg az <F2> billentyűt.
A helyreállítás elindítása:
1
Indítsa újra a rendszert.
2
Miközben az Acer logó látható, a helyreállítási folyamat elindításához nyomja
meg egyszerre az <Alt> + <F10> billentyűket.
3
A rendszer helyreállítását a képernyőn megjelenő utasításokat követve
végezheti el.
Fontos! Ez a funkció 15 GB területet foglal a merevlemez rejtett
partícióján.
Magyar
A visszaállítási folyamat révén visszaállíthatja a C: meghajtóra mindazokat a
szoftvereket, amelyek a számítógép vásárlásakor eredetileg is fel voltak telepítve.
A C: meghajtó helyreállításához kövesse az alábbi lépéseket. (A C: meghajtó
újraformázásra kerül, és minden rajta lévő adat törlődik!) Fontos, hogy a művelet
megkezdése előtt készítsen biztonsági másolatot az adatállományokról.
26
Szervizszolgáltatás kérése
Utazók Nemzetközi Garanciája (International Travelers
Warranty; ITW)
Magyar
A számítógépre érvényes az Utazók Nemzetközi Garanciája (International Travelers
Warranty; ITW), amely utazás közben biztonságot és nyugalmat nyújt Önnek.
A szervizközpontok világméretű hálózata készséggel áll rendelkezésére.
A számítógéphez mellékelve van egy ITW útlevél. Ez az útlevél mindent tartalmaz,
amit az ITW programról tudnia kell. A füzetben megtalálható a rendelkezésére álló
hivatalos szervizközpontok listája. Kérjük, gondosan tanulmányozza át az útlevelet.
Legyen mindig kéznél az ITW útlevele, különösen utazás közben, ellenkező esetben
nem részesülhet a támogatási központok által nyújtott szolgáltatások előnyeiből.
A vásárlást igazoló dokumentumokat helyezze az ITW útlevél borítólapjának belső
oldalán kialakított tasakba.
Ha abban az országban, ahova utazott, nincs az Acer által felhatalmazott szerviz,
akkor a világ bármely pontján lévő irodánkkal kapcsolatba léphet. Látogasson el a
http://global.acer.com webhelyre.
Mielőtt telefonálna
Ha telefonos segítségkérés céljából felhívja az Acert, kérjük, készítse elő a
következő információkat, illetve a hívás során legyen a számítógépe mellett. Az Ön
segítségével csökkenthetjük a híváshoz szükséges időt, és hatékonyabban tudjuk
megoldani problémáit. Ha a számítógép hibaüzenetet jelenít meg vagy sípol,
jegyezze fel a képernyőn megjelenteket (vagy a hangjelzések számát és sorrendjét).
A következő információkat kérjük Öntől:
Név: _____________________________________________________________
Cím: _____________________________________________________________
Telefonszám: _______________________________________________________
Gép típusa és modellszám:____________________________________________
Sorozatszám: ______________________________________________________
A vásárlás időpontja:_________________________________________________
Akkumulátor
A számítógép tartozéka az egyes feltöltések között hosszú üzemidőt
biztosító akkumulátor.
English
27
Az akkumulátor jellemzői
Az akkumulátor jellemzői a következők:
A jelenlegi akkumulátortechnológiákra épül.
•
Lemerülése előtt képes jelzést adni.
Ha csatlakoztatja a számítógéphez a hálózati adaptert, akkor a készülék
újratölti az akkumulátort. A számítógép a használat közbeni töltést is
támogatja, vagyis Ön az akkumulátor töltése közben is folytathatja a
munkát. Ugyanakkor a számítógép kikapcsolt állapota mellett jóval
gyorsabban végezhető el a töltés.
Az akkumulátor jó szolgálatot tehet az utazások vagy az áramkimaradások
során. Javasoljuk, hogy mindig hordjon magával tartalékként egy másik,
teljesen feltöltött akkumulátort is. A tartalék akkumulátor megrendeléséről
a viszonteladótól kaphat információt.
Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása
Az egyéb akkumulátorokhoz hasonlóan idővel a számítógép
akkumulátorának is gyengül a teljesítménye. Az idő múlásával és a
használattal párhuzamosan tehát romlani fognak az akkumulátor jellemzői.
Ha biztosítani szeretné az akkumulátor lehető leghosszabb élettartamát,
akkor vegye figyelembe az alábbi javaslatokat.
Az új akkumulátor kondicionálása
Az új akkumulátorokkal a használatba vételük előtt érdemes elvégezni az
alábbi „kondicionálási” eljárást:
1
A számítógép bekapcsolása nélkül helyezze be az új akkumulátort.
2
Csatlakoztassa a hálózati adaptert, és töltse fel teljesen az
akkumulátort.
3
Húzza ki a hálózati adaptert.
4
Kapcsolja be a számítógépet, és kezdje el akkumulátorról használni.
5
Teljesen merítse le az akkumulátort, amíg meg nem jelenik a
lemerülésre vonatkozó figyelmeztetés.
6
Csatlakoztassa ismét a hálózati adaptert, és töltse fel teljesen az
akkumulátort.
Magyar
•
28
A fenti lépéseket megismételve háromszor töltse fel teljesen, majd merítse
le az akkumulátort.
Magyar
Minden új vagy hosszabb ideig nem használt akkumulátorral végezze el a
fenti kondicionálási eljárást. Ha a számítógépet két hétnél hosszabb ideig
fogja tárolni, akkor javasoljuk, hogy távolítsa el belőle az akkumulátort.
Figyelmeztetés: Ne tegye ki az akkumulátort 0 °C (32°F) alatti
vagy 45°C (113°F) feletti hőmérsékletnek. A különösen alacsony
vagy magas hőmérséklet károsíthatja az akkumulátort.
Az akkumulátor a kondicionálás révén éri el a maximális töltési
kapacitását. Ha nem végzi el az eljárást, akkor előfordulhat, hogy nem
tudja igénybe venni az akkumulátor teljes kapacitását, illetve az
akkumulátor élettartamának lerövidülésével is számolnia kell.
Az akkumulátor élettartamának hosszát az alábbi használati körülmények
is hátrányosan befolyásolják:
•
A számítógép hálózati tápellátással való használata úgy, hogy közben
az akkumulátor a gépben található. Ha folyamatosan hálózati
tápellátásról használja a számítógépet, akkor javasoljuk, hogy a teljes
feltöltését követően távolítsa el az akkumulátort.
•
A fenti teljes feltöltési és lemerítési művelet végrehajtásának
elmulasztása.
•
Gyakori használat; minél többet használja az akkumulátort, az annál
hamarabb fogja elérni az élettartamának végét. Egy átlagos
számítógépes akkumulátor élettartama körülbelül 300 feltöltés.
Az akkumulátor behelyezése és eltávolítása
Fontos! Az akkumulátornak a számítógépből való eltávolítása előtt
csatlakoztassa a hálózati adaptert, amennyiben tovább szeretné
használni a számítógépet. Egyébként előbb kapcsolja ki a
számítógépet.
Az akkumulátor behelyezése:
1
Igazítsa az akkumulátort az akkumulátorfoglalathoz. Ügyeljen arra, hogy
az érintkezők előre nézzenek, az akkumulátor felső oldala pedig felfelé.
2
Csúsztassa be az akkumulátort a foglalatba, majd finoman nyomja be,
amíg a helyére nem rögzül.
Az akkumulátor eltávolítása:
1
Az akkumulátor kioldógombját elcsúsztatva oldja ki az akkumulátort.
2
Húzza ki az akkumulátort a foglalatból.
English
29
Az akkumulátor töltése
Megjegyzés: Javasoljuk, hogy este, mielőtt lefekszik, töltse fel az
akkumulátort. Ha az utazás előtti éjszakán feltölti az akkumulátort,
akkor másnap teljesen feltöltött géppel indulhat el.
Az akkumulátor töltési szintjének ellenőrzése
A Windows telepmérője folyamatosan jelzi az akkumulátor töltöttségi
szintjét. A kurzort a tálcán lévő akkumulátor/tápellátás ikon fölé húzva
megtekintheti az akkumulátor pillanatnyi töltöttségi szintjét.
Az akkumulátor élettartamának optimalizálása
Az akkumulátor élettartamának optimalizálása az akkumulátor minél
teljesebb kihasználására, illetve a töltési/újratöltési ciklusok
meghosszabbítására és az újratöltés hatékonyságának javítására irányul.
Javasoljuk, hogy kövesse az alábbi ajánlásokat:
•
Vásároljon egy kiegészítő akkumulátort is.
•
Ha lehetséges, akkor használjon hálózati tápellátást. Az akkumulátort
csak út közben vegye igénybe.
•
A használaton kívüli PC-kártyákat vegye ki a gépből, mert azok továbbra
is energiaellátást igényelnek (csak bizonyos modelleken található meg).
•
Az akkumulátort hűvös, száraz helyen tárolja. A javasolt
hőmérséklettartomány a 10°C (50°F) – 30°C (86°F) közötti. Magasabb
hőmérsékleten felgyorsul az akkumulátor önkisülésének folyamata.
•
A túl gyakori újratöltés csökkenti az akkumulátor élettartamát.
•
Ügyeljen a hálózati adapter és az akkumulátor kezelésére.
Magyar
Ha fel szeretné tölteni az akkumulátort, akkor először ellenőrizze, hogy
megfelelően illeszkedik-e az akkumulátorfoglalatba. Csatlakoztassa a
hálózati adaptert a számítógéphez, majd az elektromos hálózathoz. A
számítógépet az akkumulátor töltése közben is használhatja. Ugyanakkor
az akkumulátor töltése a számítógép kikapcsolt állapota mellett jóval
gyorsabban végezhető el.
30
Az akkumulátor lemerülésére vonatkozó
figyelmeztetés
Magyar
Ha akkumulátorról üzemelteti a számítógépet, akkor figyelje a Windows
telepmérőjének jelzéseit.
Figyelmeztetés: Ha megjelenik az akkumulátor lemerülésére
vonatkozó figyelmeztetés, akkor minél hamarabb csatlakoztassa
a hálózati adaptert. Ha az akkumulátor teljesen lemerül, és a
számítógép kikapcsol, akkor előfordulhat, hogy elveszíti
bizonyos adatait.
Ha megjelenik az akkumulátor lemerülésére vonatkozó figyelmeztetés,
akkor a körülményektől függ, hogy mit érdemes tennie:
Helyzet
Javasolt művelet
Rendelkezésre áll a
hálózati adapter és
egy elektromos aljzat.
1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a számítógéphez,
majd az elektromos aljzatba.
2. Mentse az összes szükséges fájlt.
3. Folytassa a munkát.
Ha gyorsan újra szeretné tölteni az akkumulátort,
akkor kapcsolja ki a számítógépet.
Rendelkezésre áll
egy teljesen feltöltött
akkumulátor.
1. Mentse az összes szükséges fájlt.
2. Zárja be az összes alkalmazást.
3. Állítsa le az operációs rendszert, és kapcsolja ki a
számítógépet.
4. Cserélje ki az akkumulátort.
5. Kapcsolja be a számítógépet, és folytassa a munkát.
Nem áll
rendelkezésre a
hálózati adapter vagy
elektromos aljzat.
Nincs Önnél tartalék
akkumulátor.
1. Mentse az összes szükséges fájlt.
2. Zárja be az összes alkalmazást.
3. Állítsa le az operációs rendszert, és kapcsolja ki a
számítógépet.
31
A hordozható számítógép szállítása
Ebben a részben tanácsokat, ötleteket talál azzal kapcsolatban, hogy mire kell
ügyelnie a számítógép szállítása vagy utazás közben.
Lekapcsolás az asztali munkahelyről
Ha le szeretné választani a számítógépről a külső tartozékokat, kövesse az alábbi
lépéseket:
Mentse el a megnyitott fájlokat.
2
Távolítson el minden adathordozót, hajlékonylemezt és CD-lemezt a
meghajtó(k)ból.
3
Állítsa le a számítógépet.
4
Hajtsa le a kijelzőt.
5
Húzza ki a hálózati adaptert.
6
Húzza ki a billentyűzet, a mutatóeszköz, a nyomtató, a külső monitor vagy az
egyéb külső eszköz csatlakozóját.
7
Nyissa ki a Kensington zárat, ha ilyennel rögzíti a számítógépet.
Leválasztás az Acer ezDock II/II+ egységről
(csak bizonyos modellek esetében)
A számítógépet az alábbi lépéseket követve választhatja le az Acer ezDock II/II+
egységről:
1
Ellenőrizze, hogy az akkumulátor eléggé fel van-e töltve a normál működéshez.
2
Győződjön meg arról, hogy az ezDock II/II+ biztonsági zárának kulcsa a helyén
és kioldott állásban van.
3
Nyomja le a kioldógombot, amíg a számítógép el nem mozdul felfelé.
4
Fogja meg a számítógép két oldalát, majd távolítsa el az ezDock egységről.
Mozgatás
Ha csak rövid távolságra viszi a számítógépet, például az íróasztalától a tárgyalóba.
A számítógép előkészítése
A számítógép áthelyezése előtt hajtsa le és reteszelje a kijelzőt, ezzel a számítógép
alvó üzemmódba lép; így az épületen belül akárhova magával viheti. Ha fel szeretné
ébreszteni alvó módból a számítógépet, nyissa fel a kijelzőt, majd röviden nyomja
meg a bekapcsoló gombot.
Magyar
1
32
Ha egy ügyfél irodájába, vagy egy másik épületbe viszi a számítógépet, érdemes
kikapcsolnia:
Kattintson a következő elemekre: Start, A számítógép kikapcsolása, majd
kattintson a Kikapcsolás gombra.
vagy:
Magyar
A számítógépet alvó üzemmódba helyezheti az <Fn> + <F4> billentyűkombináció
megnyomásával. Ezután hajtsa le és reteszelje a kijelzőt.
Ha újra használni szeretné a számítógépet, oldja ki és hajtsa fel a kijelzőt, majd
röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot.
Megjegyzés: Ha az alvás állapotjelző nem világít, a számítógép
hibernált üzemmódba került és kikapcsolt. Ha az üzemállapot lámpa
nem világít, de az alvás állapotjelző igen, a számítógép alvó
üzemmódba lépett. Ha újból használni szeretné a számítógépet,
mindkét esetben röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot.
Megjegyezzük, hogy a számítógép hibernált üzemmódba léphet, ha
bizonyos ideig alvás üzemmódban volt.
Mit vigyen magával a megbeszélésekre
Ha a megbeszélés viszonylag rövid (két óránál rövidebb), akkor valószínűleg elég
csak a számítógépet vinnie. Ha hosszabb megbeszélésre számít, vagy a
számítógép akkumulátora nincs teljesen feltöltve, akkor érdemes a hálózati adaptert
is magával vinnie, majd a tárgyalóteremben csatlakoztatnia a géphez.
Ha a tárgyalóteremben nincs fali dugaszolóaljzat, az akkumulátor terhelését
csökkentheti, ha alvó üzemmódba helyezi a számítógépet. Nyomja meg az
<Fn> + <F4> billentyűkombinációt, vagy hajtsa le a kijelzőt, amikor éppen nem
használja aktívan a számítógépet. Ha ismét szüksége van a számítógépre, nyissa
fel a kijelzőt (ha korábban lehajtotta), majd röviden nyomja meg a bekapcsoló
gombot.
A számítógép hazaszállítása
Ha hazaszállítja a számítógépet az irodából, illetve otthonról viszi vissza az irodába.
A számítógép előkészítése
Miután leválasztotta a számítógépet az asztali munkahelyéről, az alábbi lépéseket
követve készítse elő a gépet a hazaszállításra:
•
Ellenőrizze, hogy minden adathordozót és CD-lemezt kivett-e a
meghajtó(k)ból. Ennek elmulasztása a meghajtó olvasófejének sérüléséhez
vezethet.
33
•
Csomagolja a számítógépet olyan táskába, amelyben nem tud csúszkálni,
illetve ki van párnázva, így elejtés esetén is megfelelő védelmet kap.
Vigyázat: A számítógép fedele mellé ne csomagoljon semmit.
A fedélre nehezedő nyomás megrongálhatja a kijelzőt.
Mit vigyen magával
•
Hálózati adapter és kábel
•
Nyomtatott Felhasználói útmutató
További óvintézkedések
A számítógép védelme érdekében a munkahelye és otthona közötti utazás során
vegye figyelembe az alábbi tanácsokat:
•
Tartsa magánál a számítógépet, így minimálisra csökkentheti a
hőmérsékletváltozások hatását.
•
Ha hosszabb időre meg kell állnia, és nem viheti magával a számítógépet,
akkor hagyja a gépkocsi csomagtartójában, így elkerülheti a túlzott
felmelegedés veszélyét.
•
A hőmérséklet és relatív páratartalom változásai páralecsapódást okozhatnak
a gépen. Hagyjon megfelelő időt arra, hogy a számítógép felvegye a
szobahőmérsékletet, és bekapcsolás előtt ellenőrizze a kijelzőt, hogy nincs-e
rajta páralecsapódás. Ha a hőmérsékletváltozás több mint 10 ° C (50 °F), akkor
gondoskodjon arról, hogy a számítógép lassan vegye fel a
szobahőmérsékletet. Ha lehetséges, hagyja a számítógépet 30 percre olyan
helyen, ahol a hőmérséklet a külső és a szobahőmérséklet között van.
Otthoni iroda felállítása
Ha gyakran dolgozik otthon a számítógépén, érdemes egy második hálózati
adaptert beszereznie otthoni használatra – így nem kell többletterhet szállítania
haza és vissza.
Ha a számítógépet hosszabb ideig kívánja otthon használni, érdemes külső
billentyűzettel, monitorral és egérrel bővítenie.
Utazás a számítógéppel
Ha hosszabb útra indul, például a munkahelyéről egy ügyfél munkahelyére, vagy a
környéken tesz rövidebb utazást…
Magyar
Hacsak nem rendelkezik otthon is egy-egy példánnyal az alábbiakból, akkor vigye
őket magával:
34
A számítógép előkészítése
Úgy készítse elő a számítógépet, mintha hazavinné. Ellenőrizze, hogy az
akkumulátor a számítógépben fel van-e töltve. A repülőtéri biztonsági intézkedések
miatt lehetséges, hogy be kell kapcsolnia a számítógépet, mielőtt a beszállózónába
vinné.
Mit vigyen magával
Magyar
A következőket vigye magával:
•
Hálózati adapter
•
Teljesen feltöltött tartalék akkumulátor(ok)
•
További nyomtatók illesztőprogramjainak fájljai, ha másik nyomtató használatát
tervezi
További óvintézkedések
A számítógép hazaszállítására érvényes útmutatáson túl a készülék védelme
érdekében fogadja meg a következő utazással kapcsolatos tanácsokat is:
•
A számítógépet mindig személyi poggyászként vigye magával.
•
Ha lehetséges, a számítógépet a biztonságiakkal ellenőriztesse. A repülőtéri
röntgenberendezések biztonságosak, de ne vigye át a számítógépet
fémdetektoron.
•
Ne tegye ki a hajlékonylemezeket kézi fémdetektorok hatásának.
Nemzetközi utazás a számítógéppel
Ha másik országba utazik…
A számítógép előkészítése
Ugyanúgy készítse elő a számítógépet, mint általában az utazáshoz.
Mit vigyen magával
A következőket vigye magával:
•
Hálózati adapter
•
Olyan hálózati kábel, amely használható abban az országban, ahova utazik
•
Teljesen feltöltött tartalék akkumulátorok
•
További nyomtatók illesztőprogramjainak fájljai, ha másik nyomtató használatát
tervezi
35
•
A vásárlást igazoló dokumentum, arra az esetre, ha meg kellene mutatnia a
vámhatóság tisztviselőjének
•
Az Utazók Nemzetközi Garancia-útlevele (International Travelers Warranty
passport)
További óvintézkedések
Ugyanazokat az óvintézkedéseket kell betartani, mint a számítógéppel való
utazásnál. Mindezeken túl nemzetközi utazásnál a következő tanácsokat is vegye
figyelembe:
Amikor másik országba utazik, ellenőrizze, hogy a helyi hálózati feszültség és a
hálózati adapter kábelének specifikációi megegyezők-e. Ha nem, szerezzen be
egy olyan hálózati kábelt, amelyik használható a helyi hálózati feszültségen.
A számítógép áramellátásához ne használjon a háztartási gépekhez árult
átalakító készleteket.
•
Ha használja a modemet, ellenőrizze, hogy a modem és a csatlakozó
kompatibilis-e annak az országnak a távközlési rendszerével, amelybe utazik.
A számítógép biztonságba helyezése
A számítógép értékes befektetés, amelyre vigyázni kell. Az alábbiakból
megtudhatja, hogyan védheti meg számítógépét, illetve hogyan gondoskodhat róla.
A védelmi lehetőségek között hardveres és szoftveres megoldásokat egyaránt talál,
előbbire a biztonsági horony, utóbbira a jelszó ad példát.
Számítógépes biztonsági zár használata
A számítógép Kensington-kompatibilis biztonsági zárhoronnyal rendelkezik, amely
lehetővé teszi biztonsági zár csatlakoztatását.
Hurkolja a számítógépes biztonsági zárhoz tartozó drótkötelet egy mozdíthatatlan
tárgy, például asztal vagy zárt fiók fogantyúja köré. Illessze be a horonyba a zárat,
majd a kulcsot elfordítva rögzítse. Kaphatók kulcs nélküli modellek is.
Jelszavak használata
A jelszavak az illetéktelen hozzáféréstől védik a számítógépet. Jelszavak
megadásával több szinten is védheti a számítógépet és az adatokat:
•
A "felügyelői jelszó" (Supervisor Password) a BIOS segédprogramba való
jogosulatlan belépéstől és annak használatától védi a számítógépet. Ha
engedélyezi, akkor a BIOS segédprogramba való belépéshez be kell írni ezt a
jelszót.
Magyar
•
36
•
A “felhasználói jelszó” (User Password) a jogosulatlan használattól védi a
számítógépet. A maximális biztonság érdekében használjon ilyen jelszót,
továbbá a rendszert úgy állítsa be, hogy rendszerindításkor és hibernálásból
visszatéréskor is kérjen jelszót.
•
A “rendszerindítási jelszó” (Password on Boot) a jogosulatlan használattól védi
a számítógépet. A maximális biztonság érdekében használjon ilyen jelszót,
továbbá a rendszert úgy állítsa be, hogy rendszerindításkor és hibernálásból
visszatéréskor is kérjen jelszót.
Magyar
Fontos! Őrizze meg gondosan a felügyelői jelszót! Ha elfelejti ezt a
jelszót, forduljon a kereskedőhöz vagy valamelyik hivatalos
szervizközponthoz.
Jelszavak beírása
Ha valamilyen jelszót kell megadnia, egy beviteli ablak jelenik meg a kijelző
közepén.
•
Ha meg van adva felügyelői jelszó, akkor rendszerindításkor, az <F2> billentyű
megnyomásakor a gép kéri ezt a jelszót; a BIOS segédprogram csak ezt
követően nyílik meg.
•
Írja be a felügyelői jelszót, majd nyomja meg az <Enter> billentyűt. Ekkor
megnyílik a BIOS segédprogram. Ha a jelszót hibásan írta be, figyelmeztető
üzenet jelenik meg. Próbálja újra, majd nyomja meg az <Enter> billentyűt.
•
Ha meg van adva felhasználói jelszó és a rendszerindítási jelszó beállítás
engedélyezve van, akkor rendszerindításkor a gép jelszót kér.
•
Írja be a felhasználói jelszót, majd nyomja meg az <Enter> billentyűt; ezt
követően használhatja a számítógépet. Ha a jelszót hibásan írta be,
figyelmeztető üzenet jelenik meg. Próbálja újra, majd nyomja meg az <Enter>
billentyűt.
Fontos! A jelszó megadását háromszor kísérelheti meg. Három
sikertelen próbálkozás után a rendszer inaktív állapotba kerül. Ebben
az esetben nyomja meg és négy másodpercig tartsa lenyomva a
bekapcsoló gombot, ekkor a számítógép kikapcsol. Kapcsolja be
ismét a számítógépet, majd próbálkozzon újra.
Jelszavak megadása
A jelszavakat a BIOS segédprogrammal lehet megadni.
37
Bővítés kiegészítőkkel
Hordozható számítógépe teljes körű mobil számítástechnikai megoldást nyújt Önnek.
Csatlakozási lehetőségek
Fax-/adatmodem
A számítógépben beépített, V.92 56 Kbps fax-/adatmodem található.
Figyelem! A számítógép modemportja nem kompatibilis a
digitális telefonvonalakkal. Ha a modemet digitális
telefonvonalhoz csatlakoztatja, a modem megrongálódik.
A modem használatához csatlakoztasson telefonkábelt a fax-/adatmodem
csatlakozóaljzata és egy telefonvonal csatlakozóaljzata közé.
Figyelem! Ellenőrizze, hogy az Ön által használt kábel megfelel-e
a helyi előírásoknak.
Magyar
A portok lehetővé teszik, hogy ugyanolyan perifériákat csatlakoztasson a
számítógéphez, mint egy asztali PC-hez. A különféle külső eszközöknek a
számítógépre való csatlakoztatásával kapcsolatban az alábbi részben talál
útmutatást.
38
Beépített hálózati csatoló
A beépített hálózati csatoló segítségével Ethernet alapú hálózatra csatlakoztathatja
a számítógépet.
Magyar
A hálózati kapcsolat létrehozásához csatlakoztasson egy Ethernet kábelt a
számítógép bal oldalán lévő hálózati csatlakozóaljzat és a hálózati aljzat vagy a hub
csatlakozója közé.
Gyors infravörös (csak bizonyos modellek esetében)
A számítógép Gyors infravörös (Fast Infrared; FIR) portja lehetővé teszi a vezeték
nélküli adatátvitelt más infravörös csatolóval rendelkező számítógépekkel és egyéb
perifériákkal, mint PDA-k (személyi digitális titkárok), mobiltelefonok vagy infravörös
nyomtatók. Az infravörös port legfeljebb 4 Mbps adatátviteli sebességet képes
biztosítani, legfeljebb egy méter távolságig.
39
Universal Serial Bus (USB)
A Universal Serial Bus (univerzális soros busz, USB) 2.0 port egy nagy sebességű
soros busz, segítségével az értékes rendszererőforrások lekötése nélkül
csatlakoztathat USB perifériákat.
Magyar
IEEE 1394 port (csak bizonyos modellek esetében)
A számítógép IEEE 1394 portja IEEE 1394 kompatibilis eszközök, például
videokamera vagy digitális fényképezőgép csatlakoztatását teszi lehetővé.
A részleteket a digitális fényképezőgép vagy a kamera kézikönyvében találja meg.
40
Nagy felbontású multimédiás interfész (csak bizonyos
modellek esetében)
Magyar
A HDMI (nagy felbontású multimédiás interfész) az iparág által széles körben
támogatott, teljes mértékben digitális, hang- és videoátvitelre egyaránt alkalmas
csatolófelület. A HDMI – egyetlen kábellel – bármely kompatibilis hang-/videoforrás,
például set-top box, DVD-lejátszó vagy A/V-vevő és digitális hang- és/vagy
videovevő készülék, például digitális televízió (DTV) összekötésére alkalmas.
A HDMI porttal felsobb kategóriájú hang- és videokészülékekhez csatlakoztatható a
számítógép. Mivel a csatlakoztatáshoz egyetlen kábel is elegendo, a kapcsolat
gyorsan és zavaró kábelrengeteg kialakulása nélkül hozható létre.
PC-kártyafoglalat
A Type II PC-kártyafoglalat foglalatba PC-kártya helyezhető – ilyen kártyákkal a
számítógép alkalmazási körét lehet bővíteni. Az alkalmazott kártyákon szerepelnie
kell a PC-kártya logónak.
A PC-kártyák (korábban PCMCIA) hordozható számítógépekhez készült
bővítőkártyák, amelyek az asztali PC-knél már régóta ismert bővítési lehetőségeket
nyújtanak. Népszerű PC-kártyák például a fax-/adatmodemek, a vezeték nélküli
LAN és a SCSI kártyák. A CardBus a 16 bites PC-kártya technológiát azzal múlja
felül, hogy 32 bitre növeli a sávszélességet.
Megjegyzés: A kártya telepítésével, használatával és
szolgáltatásaival kapcsolatos információkat annak kézikönyvében
találja meg.
41
A PC-kártya behelyezése
Helyezze be a kártyát az alsó kártyafoglalatba, majd szükség szerint csatlakoztassa
a megfelelő eszközöket (pl. a hálózati kábelt). A részleteket a kártya kézikönyvében
találja meg.
Magyar
A PC-kártya kivétele
Mielőtt kivenné a PC-kártyát:
1
Lépjen ki a kártyát használó alkalmazásból.
2
A bal oldali gombbal kattintson a tálcán a PC-kártya ikonjára, majd állítsa le a
kártyát.
3
Nyomja meg a kártyahely kiadógombját, ekkor a gomb kiugrik. A gombot ismét
megnyomva kiemelheti a kártyát.
ExpressCard
Az ExpressCard a PC-kártya szabvány legújabb változata. Kisebb méretének és
gyorsabb csatolófelületének köszönhetően tovább növeli a számítógép használati
értékét és bővíthetőségét.
Az ExpressCard kártyák révén számos különböző bővítési lehetőség kínálkozik,
többek közt Flash memóriakártya-adapterek, TV-tunerek, Bluetooth-csatolók és
IEEE 1394B csatolók használata. Az ExpressCard kártyák az USB 2.0 és a PCI
Express alkalmazásokat támogatják.
Fontos! Kétféle típus létezik, az ExpressCard/54 és az ExpressCard/
34 (54 mm-es és 34 mm-es kivitel), ezek eltérő feladatokat látnak el.
Nem minden ExpressCard foglalat támogatja mindkét típust. A kártya
telepítésével, használatával és szolgáltatásaival kapcsolatos
információkat annak kézikönyvében találja meg.
42
ExpressCard behelyezése
Illessze be a kártyát a foglalatba, majd finoman nyomja be, amíg a helyére nem pattan.
Magyar
EXPRESS CARD
ExpressCard kiadatása
ExpressCard kiadatása előtt:
1
Lépjen ki a kártyát használó alkalmazásból.
2
A bal oldali egérgombbal kattintson a tálcán található hardver eltávolítása
ikonra, majd állítsa le a kártyát.
3
Finoman nyomja befelé a kártyát a foglalatba, majd engedje fel, ekkor a kártya
kiugrik a foglalatból. Húzza ki a kártyát a foglalatból.
Memória beszerelése
Ha memóriát szeretne szerelni a gépbe, kövesse az alábbi lépéseket:
1
Kapcsolja ki a számítógépet, húzza ki a hálózati adaptert (ha be volt dugva),
majd vegye ki az akkumulátort. Ezután fordítsa meg a számítógépet, úgy, hogy
hozzáférjen az aljához.
2
Távolítsa el a csavart a memóriarekesz fedeléből, majd emelje fel és távolítsa
el a memória fedelét.
43
Átlósan helyezze be a modult a foglalatba (a), majd óvatosan nyomja le, amíg a
helyére nem pattan (b).
4
Helyezze vissza a memóriarekesz fedelét, majd rögzítse a csavarral.
5
Tegye vissza az akkumulátort, majd csatlakoztassa a hálózati adaptert.
6
Kapcsolja be a számítógépet.
A számítógép automatikusan érzékeli és újrakonfigurálja a teljes memória méretét.
Ha tanácsra van szüksége, forduljon szakemberhez vagy a legközelebbi Acer
forgalmazóhoz.
Magyar
3
44
BIOS segédprogram
A BIOS segédprogram olyan hardverkonfiguráló program, amelyet a számítógép
Basic Input/Output System (alapszintű be- és kiviteli rendszer, BIOS) rendszerébe
építettek be.
Magyar
A számítógép már megfelelően konfigurálva és optimalizálva van, ezért ezt a
segédprogramot nem kell futtatnia. Ha azonban konfigurációs problémák lépnek fel,
szükség lehet a használatára.
A BIOS segédprogram elindításához nyomja meg az <F2> billentyűt a bekapcsolási
önteszt alatt, miközben a hordozható számítógép logó látható a képernyőn.
Rendszerindítási sorrend
A BIOS segédprogramban a rendszerindítás sorrendjének beállításához lépjen be a
BIOS segédprogramba, majd a képernyő felső részén megjelenő elemek közül
válassza a Boot pontot.
Disk-to-disk recovery engedélyezése
A disk-to-disk recovery (hard disk recovery, lemezről lemezre helyreállítás, illetve
merevlemezes helyreállítás) funkció engedélyezéséhez lépjen be a BIOS
segédprogramba, majd a képernyő felső részén megjelenő elemek közül válassza a
Main pontot. A képernyő alsó részén keresse meg a D2D Recovery pontot, majd az
<F5> és az <F6> billentyű segítségével állítsa be a következő értéket: Enabled.
Jelszó
A rendszerindítási jelszó megadásához lépjen be a BIOS segédprogramba, majd a
képernyő felső részén megjelenő elemek közül válassza a Security pontot. Keresse
meg a Password on boot: elemet, majd az <F5> és az <F6> billentyűvel
engedélyezze a funkciót.
45
Szoftverhasználat
DVD filmek lejátszása
Ha DVD-meghajtó modul van beszerelve az optikai meghajtó helyére, akkor DVD
filmeket is le tud játszani a számítógépen.
1
Nyissa ki a DVD tálcáját, helyezzen be egy DVD filmet tartalmazó lemezt, majd
tolja be a DVD tálcáját.
2
A DVD film lejátszása néhány másodperc múlva automatikusan elkezdődik.
Régiókód
Ország vagy régió
1
USA, Kanada
2
Európa, Közel-Kelet, Dél-Afrika, Japán
3
Délkelet-Ázsia, Tajvan, Dél-Korea
4
Latin-Amerika, Ausztrália, Új-Zéland
5
Független Államok Közössége, Afrika egyes részei, India
6
Kínai Népköztársaság
Megjegyzés: A régiókód megváltoztatásához helyezzen be a DVDmeghajtóba egy másik régióba tartozó DVD filmet. További
információt a súgóban talál.
Magyar
Fontos! Amikor először indítja el a DVD-lejátszót, a program kéri a
régiókód megadását. A DVD-lemezeket hat régióra osztják. Ha
egyszer a DVD-meghajtón beállítottak egy régiókódot, csak annak a
régiónak a lemezeit fogja lejátszani. A régiókódot legfeljebb ötször
lehet beállítani (beleértve a legelső alkalmat is), ezután az utolsónak
beállított régiókód állandósul. A merevlemez visszaállítása nem állítja
vissza a régiókódok beállításának számát. A jelen szakaszban, az
alábbiakban feltüntetett táblázatban megtalálja a DVD filmek
régiókódját.
46
Energiagazdálkodás
Magyar
A számítógép beépített energiagazdálkodó egységgel rendelkezik, amely
folyamatosan figyeli a rendszer működését. A rendszer működése alatt bármely
olyan tevékenységet értünk, amely érinti a következő eszközök legalább egyikét:
billentyűzet, egér, merevlemez, a számítógéphez csatlakoztatott perifériák és a
videomemória. Ha egy bizonyos időtartam alatt nem észlel aktivitást (inaktivitási
időtúllépés), a számítógép az energiamegtakarítás érdekében leállítja ezen
eszközök valamelyikét vagy mindegyikét.
A számítógép energiagazdálkodási funkciója támogatja az Advanced Configuration
and Power Interface-t (fejlett konfigurációs és energiakezelő felület, ACPI), ami
takarékos energiahasználat mellett is maximális teljesítmény elérését teszi lehetővé.
Az energiatakarékossággal kapcsolatos összes feladatot a Windows látja el.
47
Acer eRecovery Management
Az Acer eRecovery Management egy olyan segédeszköz, amellyel könnyen és
gyorsan elvégezhető a rendszer biztonsági mentése és helyreállítása. A teljes C:\
meghajtóról mentést készíthet merevlemezre, illetve CD- vagy DVD-lemezre.
Alkalmas a gyári, alapértelmezett rendszerkép mentésére és helyreállítására,
valamint az alkalmazások és az illesztőprogramok újratelepítésére is.
Az Acer eRecovery Management a következő funkciókkal rendelkezik:
1
2
Biztonsági mentés:
•
A gyári alapállapot mentése CD/DVD-lemezre
•
Az illesztőprogramok és az alkalmazások mentése CD/DVD-lemezre
•
Felhasználói mentések készítése
•
A felhasználói mentések kezelése
Visszaállítás:
•
A rendszer visszaállítása gyári állapotba
•
Alkalmazások/illesztőprogramok újratelepítése
•
A rendszer visszaállítása felhasználói mentés alapján
•
Jelszóbeállítások
A jelen fejezetben részletesen bemutatjuk ezeket a funkciókat.
Megjegyzés: Ez a szolgáltatás nem mindegyik modellen érhető el.
Ha a rendszerben nincs beépített optikailemez-író, akkor az Acer
eRecovery Management optikai lemezekkel kapcsolatos funkcióinak
használata előtt csatlakoztasson egy külső írót.
Ha igénybe szeretné venni az Acer eRecovery Management jelszavas védelmi
szolgáltatását az adatok védelmére, akkor először be kell állítnia az Empowering
Technology jelszavát. Az Empowering Technology jelszavának beállításához indítsa
el az Acer eRecovery Management alkalmazást, majd kattintson a Visszaállítás lap
Jelszóbeállítások elemére.
Magyar
Megjegyzés: Az alábbi információk kizárólag általános tájékoztatásul
szolgálnak. A tényleges termékspecifikációk változhatnak.
48
Mentési lemez írása
Az Acer eRecovery Management alkalmazás Biztonsági mentés lapjáról mentést
készíthet a gyári rendszerképről, az illesztőprogramokról és az alkalmazásokról.
Az Acer eRecovery Management elindításához kattintson az Empowering
Technology eszköztár Acer eRecovery Management elemére.
2
Megnyílik az Acer eRecovery Management alkalmazás Biztonsági mentés
lapja.
3
Válassza ki, hogy milyen típusú mentést (gyári alapállapot, illesztőprogramok
vagy alkalmazások) szeretne készíteni a lemezre.
4
A művelet befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Magyar
1
49
Megjegyzés: A gyári alapértelmezett rendszerképet akkor kell
kiválasztania, ha rendszerindításra alkalmas lemezt szeretne
készíteni, amely a számítógép teljes operációs rendszerét
tartalmazza úgy, ahogy azt a gyárból leszállították. Ha olyan lemezt
szeretne készíteni, amelynek tallózható a tartalma, és amelyről
telepíthetők a szükséges illesztőprogramok és alkalmazások, akkor
alkalmazásokról és az illesztőprogramokról kell mentést készítenie –
ez a lemez nem lesz alkalmas rendszerindításra.
Az Acer eRecovery Management alkalmazás Biztonsági mentés lapjáról könnyedén
készíthet a teljes mentést a C:\ meghajtóról merevlemezre vagy optikai lemezre,
illetve szükség esetén gyors (növekményes) mentést is készíthet.
Megjegyzés: Gyors (növekményes) biztonsági mentést csak egy
teljes mentés létrehozása után készíthet.
1
Az Acer eRecovery Management elindításához kattintson az Empowering
Technology eszköztár Acer eRecovery Management elemére.
2
Kattintson az Acer eRecovery Management Biztonsági mentés lapjának
Felhasználói mentés készítése elemére.
Magyar
Felhasználói mentés készítése
50
Adja meg, hogy hova kerüljön a mentés. Alapesetben a felhasználó által
készített biztonsági mentések a D:\ meghajtón találhatók.
4
Válassza ki, hogy teljes vagy gyorsabban elkészíthető, növekményes
mentést szeretne.
5
A művelet befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Magyar
3
51
A felhasználói mentések kezelése
Ezen a lapon a mentések törlése és átnevezése végezhető el, illetve lemezre
írhatók a mentések.
Az Acer eRecovery Management elindításához kattintson az Empowering
Technology eszköztár Acer eRecovery Management elemére.
2
Kattintson az Acer eRecovery Management Biztonsági mentés lapjának
Felhasználói mentések kezelése elemére.
3
Jelölje ki azt a felhasználóimentés-fájlt, amelyet szeretne törölni, átnevezni
vagy lemezre írni.
4
Válassza ki a végrehajtani kívánt műveletet.
5
A művelet befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Magyar
1
52
Visszaállítás
A visszaállítási funkcióval gyári alapértelmezett rendszerkép, felhasználói
rendszerkép vagy korábban készített, CD- vagy DVD-lemezen lévő biztonsági
mentés alapján állíthatja helyre a rendszert. A funkcióval az Acer rendszeren futó
alkalmazásokat és illesztőprogramokat is újratelepítheti.
Az Acer eRecovery Management elindításához kattintson az Empowering
Technology eszköztár Acer eRecovery Management elemére.
2
A Visszaállítás gombra kattintva váltson át a visszaállítási lapra.
3
Válassza ki, hogy a gyári alapértelmezett rendszerkép vagy korábban készített
felhasználói mentés alapján szeretné visszaállítani, illetve az alkalmazások és
az illesztőprogramok újratelepítése mellett is dönthet. Ha a felhasználói mentés
alapján végzett visszaállítást választja, akkor ki kell választania azt a mentési
pontot, amely alapján a visszaállítást végrehajtja.
4
A művelet befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Magyar
1
53
A Windows Vista helyreállítása a mentési lemezekről
A Windows Vista operációs rendszernek a korábban készített mentési lemezekről
történő helyreállításához be kell helyeznie az első mentés lemezt, valamint a BIOSbeállító programmal engedélyeznie kell az F12 billentyűvel elérhető indítási
menüt.
Kapcsolja be a számítógépet, és helyezze be az első rendszer-helyreállító
lemezt az optikai lemezes meghajtóba. Indítsa újra a számítógépet.
2
A rendszerindítás folyamán, miközben az Acer logó látható, az F2 billentyűvel
lépjen be a rendszerbeállítások megadására szolgáló BIOS-beállító
programba.
3
A balra vagy a jobbra mutató kurzorbillentyűvel válassza ki a Fő almenüt.
4
A felfelé vagy a lefelé mutató kurzorbillentyűvel jelölje ki az F12 billentyűvel
elérhető indítási menü elemet.
5
Az F5 vagy az F6 billentyűvel módosítsa az F12 Boot Menu beállítást
Engedélyezve értékre.
6
Az ESC billentyűvel lépjen át az Kilépés almenübe, jelölje ki az Kilépés a
beállítások mentésével elemet, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.
Jelölje ki a Igen elemet, majd ismét nyomja meg az ENTER billentyűt. A
rendszer újraindul.
Magyar
1
54
Az újraindulás után, miközben az Acer logó látható, az F12 billentyűvel nyissa
meg a rendszerindítási menüt. A menüből kiválaszthatja, hogy melyik
eszközről szeretné indítani a rendszert.
8
A kurzorbillentyűkkel jelölje ki az IDE CD elemet, majd nyomja le az ENTER
billentyűt. A számítógép telepíti a helyreállító lemezről a Windows operációs
rendszert.
9
Amikor erre utaló felszólítást kap, helyezze be a második helyreállító lemezt,
majd a képernyőn megjelenő utasításokat követve végezze el a helyreállítást.
10
Miután a helyreállítás befejeződött, vegye ki a helyreállító lemezt az optikai
meghajtóból. A lemezt még a számítógép újraindítása előtt ki kell vennie.
Magyar
7
Megjegyzés: Ez a szolgáltatás nem mindegyik modellen érhető el.
55
Ha a hosszabb távú használatra szeretné beállítani a rendszerbetöltési sorrendet,
akkor a Rendszerbetöltés almenüt válassza.
Kapcsolja be a számítógépet, és helyezze be az első rendszer-helyreállító
lemezt az optikai lemezes meghajtóba. Indítsa újra a számítógépet.
2
A rendszerindítás folyamán, miközben az Acer logó látható, az F2 billentyűvel
lépjen be a rendszerbeállítások megadására szolgáló BIOS-beállító
programba.
3
A balra vagy a jobbra mutató kurzorbillentyűvel válassza ki a
Rendszerbetöltés almenüt.
4
A felfelé vagy a lefelé mutató kurzorbillentyűvel jelölje ki az IDE CD elemet.
5
Az F6 billentyűvel helyezze át az IDE CD elemet a legmagasabb
rendszerbetöltési prioritást jelentő helyre. Szükség szerint az egyéb
eszközöknek az F5 billentyűvel adhat alacsonyabb prioritást. Győződjön meg
arról, hogy az IDE CD készülék kapta a legmagasabb prioritást.
6
Az ESC billentyűvel lépjen át az Kilépés almenübe, jelölje ki az Kilépés a
beállítások mentésével elemet, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.
Jelölje ki a Igen elemet, majd ismét nyomja meg az ENTER billentyűt. A
rendszer újraindul.
7
Újraindításakor a számítógép telepíti a helyreállító lemezről a Windows
operációs rendszert.
8
Amikor erre utaló felszólítást kap, helyezze be a második helyreállító lemezt,
majd a képernyőn megjelenő utasításokat követve végezze el a helyreállítást.
9
Miután a helyreállítás befejeződött, vegye ki a helyreállító lemezt az optikai
meghajtóból. A lemezt még a számítógép újraindítása előtt ki kell vennie.
Magyar
1
56
Hibaelhárítás
Magyar
Ebben a fejezetben a gyakrabban előforduló rendszerhibák elhárításához nyújtunk
segítséget. Ha problémába ütközik, először tanulmányozza át az alábbi részeket, és
csak ezt követően forduljon szakemberhez. A súlyosabb hibák elhárításához
szükség lehet a számítógép felnyitására. Ne kísérelje meg a számítógép felnyitását,
inkább lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy kérjen segítséget valamelyik
hivatalos szervizközponttól.
Hibaelhárítási tanácsok
A hordozható számítógép a felmerült problémák megoldását hibaüzeneteknek a
képernyőn történő megjelenítésével segíti.
Ha a rendszer hibaüzenetet ír ki, vagy hibára utaló jelek fordulnak elő,
tanulmányozza át a lejjebb található, "Hibaüzenetek" című részt. Ha a probléma
nem oldható meg, lépjen kapcsolatba a kereskedővel. Lásd: "Szervizszolgáltatás
kérése" a 26. oldalon.
Hibaüzenetek
Ha a rendszer hibaüzenetet ír ki, jegyezze fel, majd tegye meg a megfelelő javító
lépéseket. Az alábbi táblázat – betűrendben – a hibaüzeneteket és a javasolt
intézkedéseket tartalmazza.
Hibaüzenetek
Javító intézkedés
CMOS battery bad
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal.
CMOS checksum error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal.
Disk boot failure
Helyezzen a hajlékonylemezes meghajtóba (A:) egy
rendszerlemezt, majd az <Enter> billentyű
lenyomásával indítsa újra a rendszert.
Equipment configuration
error
A bekapcsolási önteszt (POST) alatt nyomja meg az
<F2> billentyűt, ezzel belép a BIOS segédprogramba;
majd a kilépéshez válassza az Exit (Kilépés) parancsot.
Hard disk 0 error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal.
Hard disk 0 extended
type error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal.
I/O parity error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal.
Hibaüzenetek
Javító intézkedés
Keyboard error or no
keyboard connected
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal.
English
57
Keyboard interface error Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal.
Memory size mismatch
A bekapcsolási önteszt (POST) alatt nyomja meg az
<F2> billentyűt, ezzel belép a BIOS segédprogramba;
majd a kilépéshez válassza az Exit (Kilépés) parancsot.
Magyar
Ha a javító intézkedések megtétele ellenére sem szűnik meg a probléma, kérjük,
lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy valamelyik hivatalos szervizközponttal.
Bizonyos problémák a BIOS segédprogram segítségével megoldhatóak.
58
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
Magyar
FCC megjegyzés
A készüléket vizsgálatnak vetették alá, amelynek során megállapítást nyert, hogy a
készülék teljesíti az FCC szabályzatának 15. pontja szerinti, B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg,
hogy a lakóépületekben megfelelő védelmet nyújtsanak a káros zavarokkal
szemben. A készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha
nem a használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és használják, akkor
megzavarhatja a rádiós távközlést.
Ugyanakkor semmilyen garancia nem vállalható arra nézve, hogy meghatározott
felhasználásnál nem fordulnak elő zavarok. Ha a készülék zavart kelt a rádiós vagy
a televíziós vételben, és ezt a készülék be- és kikapcsolásával egyértelműen meg
lehet állapítani, akkor a felhasználó a zavarok megszüntetésére a következő
lépéseket teheti meg:
•
A vevőantennát állítsa más irányba, vagy helyezze át.
•
Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
•
A készüléket csatlakoztassa más áramkörhöz kapcsolódó fali
dugaszolóaljzatba, mint amelyhez a vevő csatlakozik.
•
Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy gyakorlott rádiós/televíziós
szakembertől.
Megjegyzés: árnyékolt kábelek
Az FCC előírásainak betartása érdekében a készüléket más számítástechnikai
eszközökhöz kizárólag árnyékolt kábellel szabad csatlakozni.
Megjegyzés: perifériák
A készülékhez kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok,
nyomtatók stb.) szabad csatlakoztatni, amelyek megfelelnek a B osztályú
eszközökre előírt határértékeknek. A határértékeknek nem megfelelő perifériák
használata esetén zavar léphet fel a rádiós és a televíziós vételben.
Vigyázat
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által a számítógép működtetésére biztosított jogát.
Üzemi feltételek
A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. fejezetének. A működtetésnek a
következő két feltétele van: (1) a készülék nem okozhat zavart, és (2) az eszköznek
minden zavart tűrnie kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
English
59
Nyilatkozat az EU szabályoknak való megfelelésről
A modemre vonatkozó megjegyzések
TBR 21
A készülék rendelkezik a nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózattal létesítendő
egyvégződéses csatlakozásokhoz szükséges jóváhagyással [98/482/EK "TBR 21”
tanácsi határozat]. Az egyes nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózatok közötti
különbségek miatt azonban a jóváhagyás önmagában nem jelent feltétel nélküli
garanciát arra, hogy a működés minden nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózat
végpontján sikeres lesz. Probléma esetén először a berendezés szállítójával lépjen
kapcsolatba.
Az országok érvényességi köre
2004 májusában az EU tagjai a következő országok: Ausztria, Belgium, Ciprus,
Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország,
Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg,
Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország,
Szlovákia, Szlovénia és Svédország. A használat engedélyezett az Európai Unió
országaiban, valamint Norvégiában, Svájcban, Izlandon és Liechtensteinben.
A készüléket az adott országban érvényes előírások és szabályok szigorú
betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a
használat országában található helyi irodával.
Nyilatkozat a lézerekre vonatkozó biztonsági
előírásoknak való megfelelésről
A számítógéppel együtt szállított CD- vagy DVD-meghajtó lézersugárral üzemel.
A CD- vagy DVD-meghajtó osztályba sorolási címkéje (lásd alább) a meghajtón
található.
Magyar
Az Acer ezúton kijelenti, hogy a jelen hordozható számítógép terméksorozat
megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó
rendelkezéseinek. (A teljes dokumentációt a http://global.acer.com/products/
notebook/reg-nb/index.htm weblapon érheti el.)
60
CLASS 1 LASER PRODUCT
CAUTION: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT
LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS
D’OUVERTURE. EVITTER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.
Magyar
LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1
VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG
GEÖFFNET NICHT DEM STRAHLL AUSSETZEN
PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I
ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE
EXPONERSE A LOS RAYOS.
ADVARSEL: LASERSTRĹLING VEDĹBNING SE IKKE IND I STRĹLEN.
VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSĹTEILYLLE.
VARNING: LASERSTRĹLNING NĹR DENNA DEL ĹR ÖPPNAD ĹLĹ TUIJOTA
SĹTEESEENSTIRRA EJ IN I STRĹLEN
VARNING: LASERSTRĹLNING NAR DENNA DEL ĹR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I
STRĹLEN
ADVARSEL: LASERSTRĹLING NAR DEKSEL ĹPNESSTIRR IKKE INN I STRĹLEN
Tudnivalók az LCD kijelző képpontjairól
Az LCD egységet nagypontosságú gyártási eljárásokkal készítik. Ennek ellenére
előfordulhat, hogy egyes pixelek (képpontok) nem megfelelően világosodnak ki,
illetve fekete vagy piros pontként jelennek meg. Ennek nincs hatása a tárolt képre,
és nem jelent meghibásodást.
Rádiókészülék hatósági engedélyezési
megjegyzés
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli
LAN és / vagy Bluetooth csatolóval felszerelt modellekre vonatkozik.
Általános tudnivalók
A készülék megfelel mindazon országok vagy régiók rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli csatoló használatát engedélyezték.
A konfigurációtól függően a készülék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul). Az alábbi
információk az ilyen készülékekre vonatkoznak.
Európai Unió (EU)
R&TTE 1999/5/EU-direktíva, a következő összehangolt szabványnak való
megfeleléssel hitelesítve:
•
•
3.1(a) cikkely, Egészség és biztonság
•
EN60950-1:2001+ A11:2004
•
EN50371:2002
3.1(b) cikkely, EMC
•
EN301 489-1 V1.6.1
•
EN301 489-3 V1.4.1
•
EN301 489-17 V1.2.1
3.2-es cikkely, Spektrumhasználat
•
EN300 220-3 V1.1.1
•
EN300 328 V1.7.1
•
EN300 440-2 V1.1.2
•
EN301 893 V1.2.3
Magyar
•
English
61
62
Az országok érvényességi köre
Magyar
2004 májusában az EU tagjai a következő országok: Ausztria, Belgium, Ciprus,
Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország,
Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg,
Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország,
Szlovákia, Szlovénia és Svédország. A használat engedélyezett az Európai Unió
országaiban, valamint Norvégiában, Svájcban, Izlandon és Liechtensteinben.
A készüléket az adott országban érvényes előírások és szabályok szigorú
betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a
használat országában található helyi irodával.
Az FCC rádiófrekvenciás biztonsági
követelményei
A vezeték nélküli LAN Mini PCI kártya és a Bluetooth kártya sugárzási teljesítménye
messze az FCC által engedélyezett rádiófrekvenciás határérték alatt van.
A hordozható számítógépet ennek ellenére úgy kell használni, hogy a használat
során az emberekre gyakorolt hatás mértéke a lehető legkisebb legyen:
1
A felhasználókat kérjük, hogy kövessék az FCC vezeték nélküli csatolókkal
rendelkező berendezésekre vonatkozó biztonsági előírásait, amelyeket minden
rádiófrekvenciával működő csatolóval rendelkező berendezés használati
utasítása tartalmaz.
Vigyázat: Az FCC rádiófrekvenciás sugárzási határértékeinek
betartása érdekében működés közben legalább 20 cm távolság
legyen a kijelzőbe épített vezeték nélküli LAN Mini PCI kártya és a
környezetében tartózkodó személyek között.
Megjegyzés: Az Acer vezeték nélküli Mini PCI kártya diversity-átvitelt
alkalmaz. Az ilyen típusú átvitelnél mindig csak az egyik antenna
bocsát ki rádiófrekvenciás sugárzást. A sugárzásra használt antenna
kiválasztása automatikusan történik, illetve a megfelelő minőségű
rádiós átvitel érdekében a felhasználó kézzel is választhat antennát.
A készülék az 5,15 - 5,25 GHz-es frekvenciatartományban működik, ezért csak
beltérben használható. Az FCC a készülék használatát beltérre korlátozza,
ugyanis az 5,15 - 5,25 GHz-es frekvenciatartomány használata miatt a közös
csatornát használó mobil műholdas rendszerekkel fellépő interferenciákat csak
így lehet a minimálisra csökkenteni.
3
Az 5,25 - 5,35 és az 5,65 - 5,85 GHz-es frekvenciatartomány elsődleges
használói a nagy teljesítményű radarberendezések. Az ilyen radarállomások
zavarhatják és/vagy károsíthatják a készüléket.
4
A helytelen üzembe helyezés vagy szakszerűtlen használat a
rádiótávközlésben zavarokat kelthet. A belső antenna bármilyen
megváltoztatása az FCC engedély és a garancia megvonásával jár.
Kanada – alacsony teljesítményű, engedélyre
nem köteles rádiófrekvenciás távközlési
eszközök (RSS-210)
a
Általános információk
A működtetésnek két feltétele van:
1. A készülék nem okozhat zavart, és
2. A készüléknek minden zavart tűrnie kell, beleértve a nem kívánatos
működést okozó zavarokat is.
b
Működés az 2,4 GHz-es sávban
Az engedélyezett szolgáltatásokkal fellépő rádiófrekvenciás interferencia
megelőzése érdekében a készüléket beltéri használatra tervezték, és a
kültéri használatot engedélyeztetni kell.
c
Működés az 5 GHz-es sávban
•
Az 5150-5250 MHz-es sávban működő készüléket kizárólag beltéri használatra
szánták, mely által csökkenthető a közös csatornát használó mobil műholdas
rendszerekkel fellépő interferencia.
•
Az 5250-5350 MHz-es és az 5650-5850 MHz-es sáv elsődleges felhasználói a
nagy teljesítményű radarberendezések (melyek elsőbbséget élveznek). Az
ilyen radarberendezések zavarhatják és/vagy károsíthatják a LELAN (LicenceExempt Local Area Network, engedély nélkül használható helyi hálózati)
eszközöket.
Magyar
2
English
63
64
Magyar
LCD panel ergonomic specifications
Design viewing distance
500 mm
Design inclination angle
0.0°
Design azimuth angle
90.0°
Viewing direction range class
Class IV
Screen tilt angle
85.0°
Design screen illuminance
•
Reflection class of LCD panel
(positive and negative polarity)
•
Illuminance level:
[250 + (250cosα)] lx where α = 85°
Color: Source D65
•
Ordinary LCD: Class I
•
Protective or Acer CrystalBrite™ LCD:
Class III
Image polarity
Both
Reference white:
Pre-setting of luminance and
color temperature @ 6500K
(tested under BM7)
•
•
•
Pixel fault class
Class II
Yn
u'n
v'n
65
Tárgymutató
A
érintőpad 13
Gyorsbillentyűk 18
használata 13 – 14
euró 19
F
FAQ. Lásd Gyakran ismétlődő
kérdések
fényerő
Gyorsbillentyűk 18
G
gondozása
akkumulátor xvi
Hálózati adapter xvi
számítógép xv
Gyakran ismétlődő kérdések
Gyorsbillentyűk 18
B
H
billentyűzet 16
beágyazott numerikus billentyűzet
16
Gyorsbillentyűk 18
Hibaelhárítás 24
Windows billentyűk 17
Zároló billentyű 16
BIOS segédprogram 44
biztonság
használhat 15, 35
Jelszavak 35
biztonsági
Általános tudnivalók iii
CD vagy DVD 59
hálózati 38
Hálózati adapter
gondozás xvi
hang
Hibaelhárítás 23
Hangszórók
Gyorsbillentyűk 18
Hibaelhárítás 23
Hibaelhárítás 56
tanácsok 56
Hibaüzenetek 56
Hibernálás üzemmódba
Gyorsbillentyűk 18
C
IEEE 1394 port
infravörös 38
CD-ROM
Hibaelhárítás 24
kézi kiadatás 24
computer
on indicator 10
23
I
39
J
jelszót 35
típusok
35
K
D
DVD 45
DVD filmek
lejátszása
Magyar
akkumulátor
a töltöttségi szint ellenőrzése 29
az akkumulátor lemerülése esetén
30
az akkumulátor lemerülésére
vonatkozó figyelmeztetés 30
az élettartam meghosszabbítása
27
az első használat 27
beszerelése 28
eltávolítás 29
gondozás xvi
jellemzők 27
optimalizálás 29
töltés 29
E
45
kapcsolatok
hálózati 38
kérdések
tartózkodási hely beállítása a modem használatához 24
66
állapotjelzők 10
bekapcsolás állapotjelző 10
billentyűzet 16
biztonság 35
gondozás xv
hazavinné 32
Hibaelhárítás 56
Kapcsolja ki xv
környékbeli utazások 34
lekapcsolás 31
Mozgatás 31
Nemzetközi utazás 34
Otthoni iroda felállítása 33
Tisztítás xvi
kijelző
Gyorsbillentyűk 18
Hibaelhárítás 23
M
Magyar
meghajtóhasználat
bekapcsolás állapotjelző
memória
beszerelése 42 – 43
Modem 37
10
N
Num Lock 16
bekapcsolás állapotjelző
numerikus billentyűzet
beágyazott 16
nyomtatók
Hibaelhárítás 24
P
PC-kártya 40
behelyezése 41
kiadatás 41
port 37
problémák 23
billentyűzet 24
CD-ROM 24
Hibaelhárítás 56
indítás 23
kijelző 23
nyomtatók 24
S
Scroll Lock 16
számítógép
10
T
támogatás
információk 26
Tisztítás
számítógép xvi
töltés
szintellenőrzés 29
Touchpad (Érintőpad) 15
U
univerzális soros busz 39
Utazás
környékbeli utak 34
nemzetközi repülőutak
üzenet
hiba 56
W
Windows billentyűk
17
34
Download PDF

advertising