Acer | Extensa 4210 | Acer Extensa 4210 User Manual

Extensa 4610/4210
sorozat
Felhasználói útmutató
Copyright © 2007. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva.
Extensa 4610/4210 sorozat Felhasználói útmutató
Eredeti kiadás 04/2007
A kiadó fenntartja a jelen kiadványban foglalt információk rendszeres megváltoztatásának jogát,
anélkül, hogy az átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítene. A változtatások ennek
az útmutatónak az új kiadásaiban vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek
meg. A vállalat sem nyíltan, sem burkoltan nem nyilatkozik a kiadvány tartalmáról, nem vállal rá
garanciát, továbbá kifejezetten visszautasítja, hogy bármilyen meghatározott célra való
alkalmasságra vagy eladhatóságra vonatkozó garanciát nyújtana.
Jegyezze fel a lenti helyre a modellszámot, a sorozatszámot, illetve a vásárlás időpontját és helyét.
A sorozatszám és a modellszám a számítógépre ragasztott címkén található. Minden a készülékkel
összefüggő kapcsolatfelvétel során fel kell tüntetni a sorozatszámot, a modellszámot és a
vásárlással kapcsolatos adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak semmilyen részletét
nem szabad sokszorosítani, adatfeldolgozó rendszerben tárolni vagy továbbítani, legyen az
bármilyen formában vagy eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással,
képrögzítéssel vagy másképp.
Extensa 4610/4210 sorozatú hordozható számítógép
Modellszám: _________________________
Sorozatszám: ________________________
Vásárlás időpontja: ____________________
Vásárlás helye: _______________________
Az Acer és az Acer logó az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékeinek neveit
vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
iii
Biztonsági és a kényelmes
használattal kapcsolatos információk
Biztonsági tudnivalók
Kérjük, gondosan tanulmányozza át az alábbi útmutatást. Későbbi tájékozódás
céljából őrizze meg ezt a dokumentumot. A terméken feltüntetett figyelmeztetéseket
és tudnivalókat mindig vegye figyelembe.
A készülék kikapcsolása tisztítás előtt
Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaszolóaljzatból.
Ne használjon folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A tisztításhoz használjon
vízzel nedvesített kendőt.
Figyelmeztetések
•
•
•
•
•
Ne használja a készüléket víz közelében.
Ne helyezze a készüléket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. A készülék
leeshet és súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a készülék megbízható működéséhez szükséges
szellőzést szolgálják, illetve védik a gépet a túlmelegedéstől. A nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad a készüléket
ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezve elzárni. A készüléket
soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, valamint beépíteni, hacsak
nincs biztosítva a megfelelő szellőzése.
Soha ne dugjon a burkolat résein keresztül tárgyakat a készülékbe, mert
veszélyes feszültséget hordozó ponthoz érhet hozzá, vagy rövidzárlatot
okozhat, ami tűzhöz vagy áramütéshez vezethet. Soha ne öntsön folyadékot a
készülékre vagy a készülékbe.
A belső összetevők sérülésének és az akkumulátor szivárgásának elkerülése
érdekében ne helyezze a készüléket rezgő felületre.
Az elektromos energia használata
•
•
•
A készüléket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni.
Ha nem biztos abban, hogy milyen feszültség áll rendelkezésére, lépjen
kapcsolatba a kereskedővel vagy a helyi áramszolgáltatóval.
Ne tegyen semmit a hálózati kábelre. Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ a készülékkel, akkor ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóba csatlakoztatott berendezések összesített áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a fali dugaszolóaljzathoz csatlakoztatott berendezések összesített
áramfelvétele nem haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
iv
•
•
Az elektromos dugaljat, elosztót vagy csatlakozót ne terhelje túl túlságosan sok
készülék csatlakoztatásával. Az összesített áramfelvétel ne haladja meg a
mellékáramkör névleges teljesítményének 80 százalékát. Ha elosztót használ,
akkor a terhelés ne haladja meg az elosztó névleges terhelhetőségének 80
százalékát.
A készülék hálózati adaptere háromerű, földelt dugóval van ellátva. A dugó
csak földelt elektromos aljzatba illeszkedik. A hálózati adapter csatlakoztatása
előtt győződjön meg arról, hogy az elektromos dugalj megfelelően földelve van.
Földeletlen dugaljba ne csatlakoztassa a dugót. Ha tanácsra van szüksége,
forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő érintkező a biztonságot szolgálja. Megfelelő
földelés nélküli elektromos dugalj használata áramütéshez
és/vagy sérüléshez vezethet.
Megjegyzés: A földelő érintkező a közeli egyéb elektromos eszközök
által generált, a készülék teljesítményét esetlegesen rontó zaj ellen is
jó védelmet biztosít.
•
Csak a készülékhez való, megfelelő típusú hálózati csatlakozókábelt
használjon (a tartozékok dobozában található). A kábel bontható csatlakozású
legyen: UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal rendelkező, SPT-2 típusú,
7 A névleges áramerősségű, 125 V minimális feszültségű, VDE vagy hasonló
jóváhagyással. A maximális kábelhossz 4,6 méter.
A készülék szervizelése
Ne kísérletezzen a termék javításával, mert a felnyitással vagy a burkolat
eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki magát.
Bízzon minden javítást a szerviz szakképzett munkatársaira.
A következő esetekben húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját, és forduljon a
szerviz szakképzett munkatársaihoz:
•
Ha a hálózati kábel vagy a csatlakozó sérült vagy meghorzsolódott.
•
•
•
•
•
Ha folyadékot öntöttek a készülékbe.
Ha a készüléket esőnek vagy víznek tették ki.
Ha a készüléket leejtették vagy a burkolata megsérült.
Ha a készülék működésében olyan jelentős változás állt be, ami javítás
szükségességére utal.
Ha a készülék – a kezelési utasítás betartása mellett – nem működik
megfelelően.
v
Megjegyzés: Csak azokat a beállításokat módosítsa, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel az egyéb beállítások módosítása
károsodáshoz vezethet, és szakképzett technikus számára is
hosszan tartó munkát jelenthet a normál működési körülmények
visszaállítása.
Az akkumulátor cseréje
A hordozható számítógép lítium akkumulátorral működik. Az akkumulátort kizárólag
a készülékhez mellékelttel azonos típusúra cserélje le. Másfajta akkumulátor
használata tűzveszéllyel vagy robbanásveszéllyel járhat.
Figyelem! Figyelem! Az akkumulátorok helytelen használat
esetén felrobbanhatnak. Ne szedje szét és ne dobja tűzbe őket!
A gyermekektől tartsa távol. A használt akkumulátorok
hulladékkezelésekor kövesse a helyi szabályozásokat.
A telefonvonalakkal kapcsolatos biztonsági tudnivalók
•
•
A berendezés javításakor vagy szétszerelésekor mindig ki kell húzni
telefoncsatlakozót a fali aljzatból.
Ne használja a telefont (hacsak nem vezeték nélküli típus) villámlás idején.
A villámlás miatt fennáll a közvetett elektromos áramütés veszélye.
Figyelem! Az összetevők hozzáadásakor vagy cseréjekor
biztonsági okokból ne használjon nem megfelelő alkatrészeket.
A vásárlási lehetőségekről kérjen tájékoztatást a viszonteladótól.
vi
Hulladékkezelési útmutatás
Ha többé már nincs szüksége a készülékre, ne dobja a szemétbe.
A környezetszennyezés csökkentése és a globális környezet leheto legnagyobb
mértékű védelme érdekében kérjük, gondoskodjon a készülék újrafelhasználásáról.
Az elektromos és elektronikus hulladékok (Waste from Electrical and Electronics
Equipment, WEEE) kezelésével kapcsolatos szabályokról a
http://global.acer.com/about/sustainability.htm címen talál információkat.
Higanytartalom
LCD/CRT monitort vagy megjelenítőt tartalmazó kivetítők vagy egyéb elektronikus
termékek esetében:
Az ebben a termékben található fényforrás/fényforrások higanyt tartalmaznak, és a
helyi, állami vagy szövetségi jogszabályok előírásai szerint újra kell hasznosítani
őket. További információkat az Electronic Industries Alliance www.eiae.org című
webhelyén talál. Ha a fényforrások újrahasznosításával kapcsolatban további
tájékoztatást szeretne kapni, látogasson el a www.lamprecycle.org webhelyre.
vii
Az ENERGY STAR egy – a köz- és a magánszféra együttműködésén alapuló –
kormányzati program, amelynek révén a fogyasztók költséghatékony, a minőségnek
vagy a szolgáltatások sokoldalúságának a feláldozása nélkül óvhatják a
környezetet. Az ENERGY STAR minősítéssel rendelkező termékek a US
Environmental Protection Agency (az USA környezetvédelmi hivatala, EPA) és a US
Department of Energy (az USA energiaügyi minisztériuma, DOE) által előírt szigorú
energiahatékonysági előírások betartásával járulnak hozzá a melegházhatást okozó
gázok kibocsátott mennyiségének csökkentéséhez. Egy átlagos háztartásban az
elektromos készülékek által elfogyasztott energia 75 százaléka akkor kerül
felhasználásra, amikor ezek a készülékek ki vannak kapcsolva. Az ENERGY STAR
minősítéssel rendelkező háztartási elektromos készülékek kikapcsolt állapotban
akár 50 százalékkal kevesebb energiát használnak fel, mint a hagyományos
készülékek. További információk: http://www.energystar.gov és
http://www.energystar.gov/powermangement.
Az ENERGY STAR partnereként az Acer Inc. meggyőződött arról, hogy a jelen
készülék megfelel az ENERGY STAR az energiagazdálkodásra vonatkozó
irányelveinek.
A termékben gyári állapotában engedélyezve van az energiagazdálkodás:
•
A kijelző alvó módjának aktiválása, ha a felhasználó 15 percig nem
használja a készüléket.
•
A számítógép alvó módjának aktiválása, ha a felhasználó 30 percig nem
használja a készüléket.
•
•
A számítógép felélesztése alvó módból a bekapcsoló gombbal.
Az Acer ePower Management alkalmazással további energiakezelési
beállítások is megadhatók
viii
A kényelmes használattal kapcsolatos tanácsok
és információk
A számítógép-használók hosszasabb munka után sokszor szem- és fejfájásra
panaszkodnak. A több órán keresztül számítógép előtt dolgozó személyek fizikai
sérülés veszélyének is ki vannak téve. A hosszú munkavégzési időszakok, a
helytelen testtartás, a hibás munkavégzési szokások, a stressz, a rossz
munkakörülmények, a személyes egészségi állapot és egyéb tényezők jelentős
mértékben növelik a fizikai sérülés veszélyét.
A helytelen számítógép-használat kéztőcsatorna szindróma, íngyulladás, ínburokgyulladás vagy egyéb mozgásszervi panaszok kialakulásához vezethet. A
következő tünetek jelentkezhetnek a kézben, a csuklókban, a karokban, a vállban, a
nyakban és a hátban:
•
zsibbadtság, égő vagy bizsergő érzés
•
•
•
•
sajgás, fájdalom, nyomásérzékenység
fájás, duzzanat, lüktetés
merevség, feszülés
hidegség, gyengeség
Ha a fenti tüneteket tapasztalja, illetve bármilyen más ismétlődő vagy folyamatosan
jelentkező kényelmetlenséget és/vagy fájdalmat érez a számítógép használata
miatt, azonnal forduljon orvoshoz, illetve tájékoztassa a vállalatának egészségügyi
és biztonsági részlegét.
Az alábbi részben a számítógép kényelmesebb használatához talál tanácsokat.
A komfortzóna megkeresése
A monitor állását módosítva, lábtartó használatával vagy a szék magasságának
beállításával a lehető legnagyobb kényelemben helyezkedjen el, és keresse meg
saját komfortzónáját. Vegye figyelembe a következő tanácsokat:
•
ne maradjon túl sokáig ugyanabban a pozícióban
•
•
•
•
•
•
lehetőleg ne dőljön előre, és ne hajlítsa hátra magát
rendszeresen álljon fel és járkáljon egy kicsit, felszabadítva a combizmait a
nyomás alól
rövid szüneteket tartva pihentesse a nyakát és a vállait
ne feszítse meg az izmait, ne rántsa meg a vállát
a külső kijelzőt, a billentyűzetet és az egeret helyesen, kényelmesen elérhető
módon helyezze el
ha többet tekint a monitorra, mint a nyomtatott dokumentumokra, akkor a nyak
terhelésének csökkentése érdekében helyezze a monitort az asztal közepére
Ügyeljen a látására!
A monitor több órán keresztül tartó nézése, a rossz szemüveg vagy kontaktlencse, a
ragyogó fények, a helyiség túl erős megvilágítása, a gyengén fókuszált képernyő, a
kisméretű betűk használata és az alacsony kontrasztú kijelzők megterhelik a
szemet. Az alábbiakban a szem terhelésének csökkentésére adunk javaslatokat.
ix
Szem
•
Gyakran pihentesse a szemét.
•
•
A monitorról elvéve a tekintetét, és egy távoli pontra nézve rendszeresen
tartson szünetet.
Pislogjon gyakran, ezzel megelőzi a szemének kiszáradását.
Kijelző
•
Tartsa tisztán a kijelzőt.
•
•
•
A fejét tartsa a képernyő felső élénél magasabban, így lefelé kell irányítania a
tekintetét, amikor a képernyő kézepére néz.
A kijelző fényerejét és/vagy kontrasztját kényelmes, a szöveg olvasható és a
grafikák tiszta megjelenítését biztosító szintre állítsa be.
A ragyogást és a tükröződéseket a következőkkel csökkentheti:
•
•
•
•
•
•
•
•
az ablak vagy az egyéb fényforrás felé a képernyő szélét fordítsa
függönnyel, redőnnyel vagy napellenzővel csökkentse a helyiség
megvilágítását
használjon irányított megvilágítást
módosítsa a kijelző betekintési szögét
használjon ragyogáscsökkentő szűrőt
használjon képernyőellenzőt, például egy a kijelző felső szélével
párhuzamos kartonlapot
Kerülje a képernyő kényelmetlen betekintési szögű beállítását.
Huzamosabb ideig ne nézzen erős fényforrásba, például nyitott ablakon kifelé.
A megfelelő munkavégzési szokások kialakítása
A következő munkavégzési szokásokat felvéve a számítógép használatát kevésbé
megerőltetővé és termelékenyebbé teheti:
•
Rendszeresen és gyakran tartson szünetet.
•
•
•
Végezzen nyújtógyakorlatokat.
Gyakran szellőztessen.
Tornásszon rendszeresen, tartsa karban az egészségét.
Figyelem! A földelő érintkező a biztonságot szolgálja. Megfelelő
földelés né Javasoljuk, hogy ágyról vagy kanapéról ne használja
a számítógépet. Ha nem tudja az ilyen helyzeteket elkerülni,
akkor csak rövid ideig dolgozzon, rendszeresen tartson szünetet,
illetve végezzen nyújtógyakorlatokat.
Megjegyzés: További információk: AcerSystem User's Guide,
"Jogszabályi és biztonsági tudnivalók" a 80. oldalon.
x
Az első lépések
Köszönjük, hogy mobil számítástechnikai feladatai elvégzéséhez egy Acer sorozatú
hordozható számítógépet választott!
Útmutatók
Minden segítséget szeretnénk megadni Önnek új Acer gépének használatához,
ezért a következő útmutatókat dolgoztuk ki:
Az első a Kezdők számára... poszter, amely segítségére lesz a
számítógép üzembe helyezésénél.
A nyomtatott Felhasználói útmutató ismerteti új számítógépének
alapvető jellemzőit és funkciót. A számítógép még hatékonyabb
használatával kapcsolatban az AcerSystem User's Guide tartalmaz
útmutatást. Ez a kézikönyv részletes információkat tartalmaz például
az előre telepített segédprogramokról, az adat-helyreállításról, a
bővítési lehetőségekről és a hibaelhárításról. Emellett ismerteti a
garanciával kapcsolatos tudnivalókat, valamint a számítógépre
vonatkozó általános szabályokat és biztonsági előírásokat. A
kézikönyv Portable Document Format (PDF) formátumú, és gyárilag
telepítve van a számítógépre. Megnyitásához kövesse az alábbi
lépéseket:
1 Kattintson a következő elemekre: Start, Minden program,
AcerSystem.
2 Kattintson a következő elemre: AcerSystem User's Guide.
Megjegyzés: A fájl megtekintéséhez szükség van az Adobe Reader
alkalmazásra. Ha az Adobe Reader nincs telepítve a számítógépre,
akkor az AcerSystem User's Guide elemre kattintva először az
Adobe Reader telepítőprogramja jelenik meg. A telepítés
elvégzéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Az
Adobe Reader használatával kapcsolatban a Súgó és támogatás
menüben talál útmutatást.
A számítógép gondozása és tippek a
használathoz
A számítógép be- és kikapcsolása
A számítógép bekapcsolásához egyszerűen nyomja meg és engedje fel az LCD
kijelző alatt, a gyorsindítás gombok mellett elhelyezkedő bekapcsoló gombot.
A bekapcsoló gomb helyét illetően lásd: "Elölnézet" a 15. oldalon.
xi
A kikapcsoláshoz az alábbi műveletek egyikét kell elvégeznie:
•
Használja a Windows Kikapcsolás parancsát
Kattintson a következő elemekre: Start, A számítógép kikapcsolása, majd
kattintson a Kikapcsolás gombra.
•
Használja a bekapcsoló gombot
A számítógép kikapcsolható a kijelző lehajtásával, vagy az alvás gyorsbillentyű
megnyomásával is <Fn> + <F4>.
Megjegyzés: Ha a számítógépet nem tudja a szokásos módon
kikapcsolni, akkor nyomja meg és négy másodpercnél hosszabb ideig
tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot. Ha kikapcsolta a számítógépet
és újra be szeretné kapcsolni, akkor a bekapcsolás előtt legalább két
másodpercig várjon.
A számítógép gondozása
Számítógépe kiválóan fogja Önt szolgálni, ha vigyáz rá.
•
Ne tegye ki a számítógépet közvetlen napsugárzásnak. Ne helyezze hőforrás,
például fűtőtest közelébe.
•
Ne tegye ki a számítógépet 0 °C (32 °F) alatti vagy 50 °C (122 °F) feletti
hőmérsékletnek.
•
Ne tegye ki a számítógépet mágneses mező hatásának.
•
Ne tegye ki a számítógépet esőnek vagy nedvességnek.
•
Ne öntsön vizet vagy más folyadékot a számítógépre.
•
Ne tegye ki a számítógépet erős ütésnek vagy rázkódásnak.
•
Ne tegye ki a számítógépet pornak és piszoknak.
•
Ne tegyen semmilyen tárgyat a számítógépre.
•
Ne csapja le a kijelzőt, amikor lehajtja.
•
Soha ne tegye a számítógépet egyenetlen felületre.
A hálózati adapter gondozása
Néhány tanács a hálózati adapter gondozásához:
•
•
Az adaptert semmilyen más készülékhez ne csatlakoztassa.
Ne lépjen rá a hálózati kábelre, és ne tegyen rá súlyos tárgyakat. A hálózati
kábelt és az egyéb kábeleket úgy helyezze el, hogy ne akadályozzák a
környezetében lévő személyek mozgását.
•
Amikor kihúzza a hálózati kábelt, akkor ne a kábelt, hanem magát a
csatlakozót húzza.
•
Hosszabbító kábel használatakor a csatlakoztatott berendezések összesített
névleges áramfelvétele nem haladhatja meg a hálózati kábel névleges
teljesítményét. Az azonos fali dugaszolóaljzatba csatlakoztatott berendezések
összesített névleges áramfelvétele nem haladhatja meg a biztosíték névleges
teljesítményét.
xii
Az akkumulátor gondozása
Néhány tanács az akkumulátor gondozásához:
•
Csere esetén csak azonos típusú akkumulátort használjon. Az akkumulátor
eltávolítása vagy cseréje előtt kapcsolja ki a számítógépet.
•
Ne próbálja kibontani az akkumulátort. A gyermekektől tartsa távol.
•
Az elhasznált akkumulátoroktól a helyi jogszabályokat betartva szabaduljon
meg. Ha lehetséges, gondoskodjon az akkumulátor újrahasznosításáról.
Tisztítás és javítás
A számítógép tisztításakor kövesse az alábbi lépéseket:
1
Kapcsolja ki a számítógépet, és vegye ki az akkumulátorcsomagot.
2
Húzza ki a hálózati adaptert.
3
Puha, nedves kendőt használjon. Ne használjon folyékony vagy hajtógázos
tisztítószert.
Ha az alábbiak valamelyike történik:
•
a számítógépet leejtették vagy a burkolata megsérült
•
a számítógép nem működik megfelelően
Lásd: "Gyakran ismétlődő kérdések" a 55. oldalon.
Biztonsági tudnivalók
Hulladékkezelési útmutatás
A kényelmes használattal kapcsolatos tanácsok és információk
Az első lépések
Útmutatók
A számítógép gondozása és tippek a használathoz
A számítógép be- és kikapcsolása
A számítógép gondozása
A hálózati adapter gondozása
Az akkumulátor gondozása
Tisztítás és javítás
Acer Empowering Technology
Az Empowering Technology jelszava
Acer eNet Management
(csak bizonyos modelleken található meg)
Acer ePower Management
Acer ePresentation Management
Acer eDataSecurity Management
(csak bizonyos modelleken található meg)
Acer eLock Management
(csak bizonyos modelleken található meg)
Acer eRecovery Management
Acer eSettings Management
Acer ePerformance Management
Ismerkedjen meg új Acer gépével!
Elölnézet
Elölnézet lehajtott kijelzővel
Bal oldali nézet
Jobb oldali nézet
Hátulnézet
Alulnézet
Specifikációk
Állapotjelzők
Gyorsindító gombok
Érintőpad
Alapvető tudnivalók az érintőpadról
A billentyűzet használata
Zároló billentyűk és a beépített numerikus billentyűzet
Windows billentyűk
Gyorsbillentyűk
Különleges billentyűk
iii
iii
vi
viii
x
x
x
x
xi
xi
xii
xii
1
1
2
4
7
8
9
11
13
14
15
15
16
17
18
19
20
21
27
28
29
29
31
31
32
33
35
Az optikai (CD vagy DVD) meghajtó tálcájának kinyitása 36
Számítógépes biztonsági zár használata
36
Tartalom
Biztonsági és a kényelmes használattal kapcsolatos
információk
Hang
A hangerő állítása
Acer Bluetooth® VoIP-telefon
37
37
38
1. Ismerkedés a VoIP-telefonnal
1.1 A csomag tartalma
1.2 Elrendezés
1.3 LED állapotjelzők
1.4 A telefon töltése
2. A telefon csatlakoztatása a számítógéphez
3. A telefon használata
38
38
38
39
39
40
42
Az Acer OrbiCam
(csak bizonyos modelleken található meg)
43
Az Acer OrbiCam elindítása
Az Acer OrbiCam beállításainak megváltoztatása
Fényképek és videofelvételek rögzítése
Az Acer OrbiCam használata webkameraként
Az Acer VisageON engedélyezése
(csak bizonyos modelleken található meg)
A rendszer segédprogramjainak használata
Acer GridVista
(kétmonitoros megjelenítés támogatása)
Launch Manager
Norton AntiVirus
Gyakran ismétlődő kérdések
Szervizszolgáltatás kérése
Utazók Nemzetközi Garanciája
(International Travelers Warranty; ITW)
Mielőtt telefonálna
A hordozható számítógép szállítása
Lekapcsolás az asztali munkahelyről
Mozgatás
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával a megbeszélésekre
A számítógép hazaszállítása
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával
További óvintézkedések
Otthoni iroda felállítása
Utazás a számítógéppel
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával
További óvintézkedések
Nemzetközi utazás a számítógéppel
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával
További óvintézkedések
44
44
47
47
47
51
51
53
54
55
59
59
59
60
60
60
60
61
61
61
62
62
62
62
63
63
63
63
63
64
64
A számítógép biztonságba helyezése
Számítógépes biztonsági zár használata
Jelszavak használata
Jelszavak beírása
Jelszavak megadása
Bővítés kiegészítőkkel
Csatlakozási lehetőségek
Fax-/adatmodem
Beépített hálózati csatoló
Gyors infravörös (csak bizonyos modelleken található meg)
Universal Serial Bus (USB)
IEEE 1394 port (csak bizonyos modelleken található meg)
PC-kártyafoglalat
Memória beszerelése
BIOS segédprogram
Rendszerindítási sorrend
Disk-to-disk recovery engedélyezése
Jelszó
Szoftverhasználat
DVD filmek lejátszása
Acer eRecovery Management
Biztonsági másolat készítése
Helyreállítás biztonsági másolatból
Az alapértelmezett, gyári lemezkép CD-lemezre írása
A számítógéppel együtt szállított szoftverek újratelepítése CD nélkül
Jelszó módosítása
Hibaelhárítás
Hibaelhárítási tanácsok
Hibaüzenetek
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
FCC megjegyzés
A modemre vonatkozó megjegyzések
Nyilatkozat a lézerekre vonatkozó
biztonsági előírásoknak való megfelelésről
Tudnivalók az LCD kijelző képpontjairól
Macrovision szerzői jogvédelmi megjegyzés
Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés
Általános tudnivalók
Európai Unió (EU)
Az FCC rádiófrekvenciás biztonsági követelményei
Kanada – alacsony teljesítményű, engedélyre nem
köteles rádiófrekvenciás távközlési eszközök (RSS-210)
Federal Communications Comission
Declaration of Conformity
Declaration of Conformity for CE Marking
LCD panel ergonomic specifications
Tárgymutató
65
65
65
66
66
67
67
67
68
68
69
69
70
71
72
72
72
72
73
73
74
74
75
75
76
77
78
78
78
80
80
81
82
82
82
83
83
83
84
85
86
87
88
91
1
Acer Empowering Technology
Az Acer innovatív Empowering Technology megoldása egyszerű hozzáférést
biztosít a gyakrabban használt szolgáltatásokhoz, illetve segítségével könnyebben
kezelheti új Acer hordozható számítógépét. Alapesetben a képernyő jobb felső
sarkában jelenik meg, és a következő egyszerűen használható segédprogramokat
foglalja magába:
•
•
Acer eNet Management (csak bizonyos modelleken található meg) –
Intelligens módon, a helyszín függvényében kapcsolódik a hálózatokhoz.
Acer ePower Management – Sokoldalú használati profilok alkalmazásával
növeli az akkumulátoros üzemidőt.
Acer ePresentation Management – Biztosítja a kivetítőkhöz való csatlakozás
lehetőségét, illetve módot ad a megjelenítési beállítások kényelmes
módosítására.
•
Acer eDataSecurity Management (csak bizonyos modelleken található
meg) – Jelszavakkal és fejlett titkosító algoritmusok alkalmazásával védi az
adatokat.
•
Acer eLock Management (csak bizonyos modelleken található meg) –
Korlátozza a külső adathordozók elérését.
Acer eRecovery Management – Rugalmas, megbízható és teljes értékű
megoldás az adatok biztonsági mentésére és helyreállítására.
•
•
•
Acer eSettings Management – Biztosítja a rendszerinformációk gyors
elérését és a beállítások egyszerű módosításának lehetőségét.
Acer ePerformance Management – A lemezhelyhasználat, a memória és a
rendszerleíró adatbázis beállításainak optimalizálásával növeli a rendszer
teljesítményét.
Ha további információkat szeretne kapni, akkor kattintson az egér jobb gombjával az
Empowering Technology eszköztárra, majd válassza a Help (Súgó) vagy a Tutorial
(Oktató) parancsot.
Az Empowering Technology jelszava
Az Acer eLock Management és az Acer eRecovery Management használata előtt meg
kell adnia az Empowering Technology jelszavát. A művelet elvégzéséhez kattintson az
egér jobb gombjával az Empowering Technology eszköztárra, majd válassza a
„Password Setup” (Jelszó beállítása) parancsot. Ha nem adja meg az Empowering
Technology jelszavát, akkor az Acer eLock Management vagy az Acer eRecovery
Management első használatakor a programok is felajánlják ennek lehetőségét.
Megjegyzés: Ha elveszíti a jelszót, akkor az alapállapotot csak a
számítógép megformázásával vagy valamelyik Acer ügyfélközpont
segítségével tudja visszaállítani. Ügyeljen erre, és jegyezze meg vagy
írja fel a jelszót.
Empowering Technology
•
2
Acer eNet Management
(csak bizonyos modelleken található meg)
Empowering Technology
Az Acer eNet Management alkalmazásával gyorsan és könnyen csatlakozhat a
különféle helyszíneken található vezetékes és vezeték nélküli hálózatokhoz.
Az alkalmazást a hordozható számítógép "Acer eNet Management" ikonjára
kattintva vagy a Start menüből érheti el. Ha kívánja, az Acer eNet Managementet a
számítógép indításakor automatikusan is elindíthatja.
Az Acer eNet Management automatikusan kiválasztja a legjobb beállításokat az új
helyhez, miközben a beállítások az igényeknek megfelelő, manuális módosításának
lehetőségét is fenntartja.
3
Az Acer eNet Management képes az egyes helyszínek hálózati beállításainak
profilokba történő elmentésére, és mindig a megfelelő profilt választja ki, miközben
Ön a különböző helyszínek között mozog. Az elmentett beállítások között a hálózati
beállítások (IP- és DNS-beállítások, vezeték nélküli hozzáférési pont jellemzői stb.)
mellett az alapértelmezett nyomtató is megtalálható. Biztonsági okokból az Acer
eNet Management felhasználóneveket és jelszavakat nem tárol.
Empowering Technology
4
Acer ePower Management
Az Acer ePower Management letisztult felhasználói felülettel rendelkezik.
Indításához válassza az Empowering Technology felület Acer ePower Management
elemét.
Empowering Technology
AC mode (Adapteres mód)
Az alapértelmezett beállítás a "Maximum Performance" (Maximális teljesítmény).
Szükség esetén módosíthatja a processzor sebességét, az LCD kijelző fényerejét
és az egyéb jellemezőket, a megfelelő gombokra kattintva pedig be- és
kikapcsolhatja a következő funkciókat: Vezeték nélküli LAN, Bluetooth, CardBus,
FireWire (1394), vezetékes LAN és optikai eszköz, amennyiben támogatott.
DC mode (Akkumulátoros mód)
Négy előre megadott profil közül választhat: Entertainment (Szórakozás),
Presentation (Bemutató), Word Processing (Szövegszerkesztés) és Maximum
Battery (Maximális akkumulátoros üzemidő). Legfeljebb három saját profilt is
megadhat.
Új energiagazdálkodási profil létrehozása:
1
Szükség szerint módosítsa az energiagazdálkodási beállításokat.
2
Az új energiagazdálkodási profil mentéséhez kattintson a "Save as..."
(Mentés másként...) gombra.
3
Adjon nevet az újonnan létrehozott profilnak.
4
Válassza ki, hogy a profil az adapteres vagy az akkumulátoros módhoz
tartozzon, majd kattintson az OK gombra.
5
Az új profil megjelenik a profillistában.
5
Az akkumulátor állapota
Ha valós időben szeretné követni, hogy az aktuális használat mellett még várhatóan
mennyi ideig működtetheti a számítógépet akkumulátorról, tekintsen az ablak bal
alsó sarkában található panelre.
Empowering Technology
A további lehetőségek eléréséhez kattintson a "Settings" (Beállítások) gombra:
•
Riasztások beállítása.
•
Gyári alapbeállítások visszatöltése.
•
Válassza ki, hogy milyen műveletre kerüljön sor a fedél lehajtásakor vagy a
bekapcsoló gomb megnyomásakor.
•
Jelszó megadása a gép hibernálás vagy készenléti állapot utáni eléréséhez.
•
Az Acer ePower Managementtel kapcsolatos információk megtekintése.
Empowering Technology
6
7
Acer ePresentation Management
Az Acer ePresentation Management alkalmazással – az FN + F5 gyorsbillentyűt
lenyomva – külső készülékre vagy kivetítőre is továbbíthatja a számítógép
kijelzőjének tartalmát. Ha van automatikus felismerést végző hardverelem a
rendszerben, és a külső kijelző támogatja, akkor a külső kijelző csatlakoztatásakor a
rendszer kijelzője automatikusan kikapcsol. Az automatikusan fel nem ismerhető
kivetítők és egyéb külső készülékek esetében indítsa el az Acer ePresentation
Management alkalmazást, majd válassza ki a megfelelő képernyőbeállítást.
Empowering Technology
Megjegyzés: Ha a kivetítő lehúzásakor nem a megfelelő felbontás áll
vissza, vagy olyan külső felbontást szeretne használni, amit az Acer
ePresentation Management nem támogat, akkor a Megjelenítés
tulajdonságai párbeszédpanelen vagy a grafikus vezérlő gyártója által
adott segédprogrammal adja meg a képernyő beállításait.
8
Acer eDataSecurity Management
(csak bizonyos modelleken található meg)
Empowering Technology
Az Acer eDataSecurity Management egy könnyen használható fájltitkosító
segédprogram, amellyel megakadályozhatja fájljainak illetéktelen személyek általi
elérését. A kényelmes használat, valamint az adatok gyors és könnyű titkosítása és
visszafejtése érdekében bővítményként egybeépül a Windows Intézővel, valamint
az MSN Messengerrel és a Microsoft Outlookkal együttműködve a fájlok azonnali,
futás közbeni titkosítására is képes.
Az Acer eDataSecurity Management telepítő varázslója a felügyelői jelszót és a
fájlokhoz alapértelmezett esetben hozzárendelt saját jelszót egyaránt bekéri Öntől.
Alapesetben a program ezt a saját jelszót használja a fájlok titkosítására, de az
egyes fájlok titkosításakor külön saját jelszót is megadhat hozzájuk.
Megjegyzés: Az adott fájl titkosításához használt jelszó egyben a
rendszer által a visszafejtéshez igényelt egyedi kulcs is. Ha elveszíti a
jelszót, akkor a felügyelői jelszó az egyetlen fennmaradó kulcs, amivel
a fájlt vissza tudja fejteni. Ha mindkét jelszót elveszíti, akkor többé
nem tudja visszafejteni a titkosított fájlt! Minden jelszót biztonságos
helyen őrizzen!
9
Empowering Technology
Acer eLock Management
(csak bizonyos modelleken található meg)
Az Acer eLock Management egy biztonsági segédprogram, melynek segítségével
zárolhatja az eltávolítható adattárolókat, valamint az optikai és a hajlékonylemezes
meghajtót, biztosítva ezzel az adatlopás elleni védelmet arra az időre, amíg
őrizetlenül hagyja a számítógépet.
•
Removable data devices (Eltávolítható adattároló eszközök) – USB-s
lemezmeghajtók, USB-kulcsok, USB-s flash meghajtók, USB-s MP3
meghajtók, USB-s memóriakártya-olvasók, IEEE 1394 felületű
lemezmeghajtók és minden egyéb eltávolítható lemezmeghajtó, amely a
rendszerhez kapcsolva fájlrendszerként csatlakoztatható.
•
Optical drive devices (Optikai meghajtók) – Tetszőleges típusú CD-ROM- vagy
DVD-ROM-meghajtó.
•
Floppy disk drives (Hajlékonylemezes meghajtók) — Kizárólag 3,5”-os
lemezek.
•
Interfaces (Interfészek) – soros port, párhuzamos port, infravörös (IR) és
Bluetooth.
Az Acer eLock Management aktiválásához előbb meg kell adnia egy jelszót. Ezt
követően bármelyik eszköztípust zárolni lehet. A zárolások azonnal, a számítógép
újraindítása nélkül is érvénybe lépnek, illetve a számítógép újraindítását követően is
érvényben maradnak, amíg fel nem oldja őket.
10
Empowering Technology
Megjegyzés: Ha elveszíti a jelszót, akkor az alapállapotot csak a
számítógép megformázásával vagy valamelyik Acer ügyfélközpont
segítségével tudja visszaállítani. Ügyeljen erre, és jegyezze meg vagy
írja fel a jelszót.
11
Acer eRecovery Management
Az Acer eRecovery Management egy rendkívül sokoldalú segédprogram, melynek
köszönhetően többé nincs szükség a gyártói helyreállító lemezek használatára. Az
Acer eRecovery Management segédprogram a rendszer merevlemezén, egy rejtett
partíción található. A felhasználó által készített mentések tárolása a D:\ meghajtón
történik. Az Acer eRecovery Management a következőket biztosítja:
•
Jelszavas védelem.
•
Alkalmazások és illesztőprogramok helyreállítása.
•
Kép/adat alapú mentés:
Mentés merevlemezre (helyreállítási pont megadása).
•
Mentés CD/DVD-lemezre.
Kép/adat alapú helyreállító eszközök:
•
Helyreállítás rejtett partícióról (gyári alapértékekre).
•
Visszaállítás merevlemezről (a felhasználó által utoljára megadott
helyreállítási pontra).
•
Helyreállítás CD/DVD-lemezrő
Empowering Technology
•
•
Empowering Technology
12
További információk: AcerSystem User's Guide, "Acer eRecovery Management"
a 74. oldalon.
Megjegyzés: Ha a számítógéphez nem tartozik helyreállító CD-lemez
vagy rendszer CD-lemez, akkor az Acer eRecovery Management
”System backup to optical disk” (Rendszer biztonsági mentése optikai
lemezre) funkciójával írjon egy mentési képet CD- vagy DVD-lemezre.
Ha CD-lemez vagy az Acer eRecovery Management segítségével
állítja helyre a rendszert, akkor a legjobb eredményt úgy érheti el,
hogy az összes perifériát – ide értve az Acer ezDockot is – leválasztja
a számítógépről (kivéve a külső Acer optikai meghajtót, amennyiben
rendelkezik ilyennel).
13
Acer eSettings Management
Az Acer eSettings Management alkalmazással megvizsgálhatja a hardver
specifikációit, megváltoztathatja a BIOS jelszavait és a Windows beállításait,
valamint figyelemmel kísérheti a rendszer egészségi állapotát.
Az Acer eSettings Management:
•
Egyszerű grafikus felületet nyújt a navigáláshoz.
•
Képes megjeleníteni a rendszer általános állapotát, illetve a tapasztaltabb
felhasználók számára speciális figyelési funkciókat is biztosít.
Empowering Technology
14
Acer ePerformance Management
Empowering Technology
Az Acer ePerformance Management egy rendszeroptimalizáló eszköz, mellyel
megnövelheti Acer hordozható számítógépének teljesítményét. A rendszer általános
teljesítményének javítására a következő lehetőségeket biztosítja:
•
Memory optimization (Memóriaoptimalizálás) – A használaton kívüli memória
felszabadítása és a memóriahasználat ellenőrzése.
•
Disk optimization (Lemezoptimalizálás) – A felesleges elemek és fájlok
eltávolítása.
•
Speed optimization (Sebességoptimalizálás) – A Windows XP operációs
rendszer hasznáhatóságának és teljesítményének növelése.
15
Ismerkedjen meg új Acer gépével!
Miután a Kezdők számára... poszter alapján üzembe helyezte a számítógépet,
ismerkedjen meg új Acer gépével!
Elölnézet
Magyar
#
Elem
Leírás
1
Beépített
kamera
1,3 megapixel/310,000 pixel felbontású webkamera
videokommunikációs célokra (csak bizonyos modellekhez).
2
Kijelző
Más néven folyadékkristályos kijelző (Liquid-Crystal
Display, LCD), a számítógép kimenetét jeleníti meg.
3
Gyorsindító
gombok
A gyakran használt programok elindítására szolgáló
gombok. A részleteket lásd: "Gyorsindító gombok" a
28. oldalon.
4
Állapotjelző
fények
Fénykibocsátó diódák (Light-Emitting Diodes; LEDs),
fényükkel a számítógép funkcióinak és összetevőinek
állapotát jelzik.
Magyar
16
#
Elem
5
Billentyűzet
Leírás
Az adatbevitel eszköze.
6
Csuklótámasz
Kényelmes támaszkodási felület a számítógép
használatának idejére.
7
Érintőpad
Érintésérzékeny mutatóeszköz, a számítógépek
egeréhez hasonlóan működik.
8
Kattintógombok
(bal, középső és
jobb)
A bal és a jobb oldali gomb bal és jobb oldali
egérgombként szolgál; a középső gomb pedig
négyirányú gördítésre, léptetésre használható.
9
Mikrofon
Belső mikrofon hangfelvételek készítéséhez.
10
Bekapcsoló
gomb
Be- és kikapcsolja a számítógépet.
Elölnézet lehajtott kijelzővel
#
Ikon
Elem
Leírás
1
Retesz
A számítógép fedelét rögzíti.
2
Üzemállapot jelzőfény
A számítógép üzemállapotát jelzi.
3
Akkumulátor
állapotjelző
Az akkumulátor üzemállapotát jelzi.
4
Hangszórók
A bal és a jobb oldali hangszórók
sztereó hangkimenetet biztosítanak.
5
Bluetooth
kommunikáció
kapcsoló/állapotjelző
Engedélyezi/letiltja a Bluetooth funkciót.
A Bluetooth kommunikáció állapotát
jelzi (opcionális).
6
Vezeték nélküli
kommunikáció
kapcsoló/állapotjelző
Engedélyezi/letiltja a vezeték nélküli
funkciót. A vezeték nélküli LAN
kommunikáció állapotát jelzi
(opcionális).
17
#
Ikon
Leírás
Fejhallgató/
hangszóró/vonali
kimenet,
S/PDIF-támogatással
Hangkimeneti eszközök
(pl. hangszórók, fejhallgató)
csatlakoztatását teszi lehetővé.
8
Mikrofonbemenet aljzat
Külső mikrofon csatlakoztatását teszi
lehetővé.
9
Vonali bemeneti aljzat
Hangbemeneti eszközök
(pl. CD-lejátszó, sztereó sétálómagnó)
csatlakoztatását teszi lehetővé.
Bal oldali nézet
#
Elem
Leírás
1
Ikon
Külső kijelző
(VGA) port
Megjelenítő eszköz
(pl. külső monitor vagy LCD kivetítő)
csatlakoztatását teszi lehetővé.
2
Szellőzőnyílások
Segítségükkel még hosszas használat
esetén is fenntartható a számítógép
megfelelő üzemi hőmérséklete.
3
S-video/
TV-kimenet aljzat
(NTSC/PAL)
Televízió vagy egyéb, S-video bemenettel
ellátott külső készülék csatlakoztatását
teszi lehetővé.
4
USB 2.0 port
USB 2.0 eszközök (pl. USB-s egér vagy
kamera) csatlakoztatását teszi lehetővé.
5
4 érintkezős IEEE
1394 port
IEEE 1394 eszközök csatlakoztatását teszi
lehetővé (csak bizonyos modelleken
található meg).
6
Infravörös port
Infravörös eszközökkel (pl. infravörös
nyomtató, infravörös csatolóval ellátott
számítógép) történő kapcsolatteremtést
tesz lehetővé (csak bizonyos modelleken
található meg).
Magyar
Elem
7
18
#
Magyar
Elem
Leírás
7
Ikon
"Öt az egyben”
kártyaolvasó
Memory Stick (MS), Memory Stick PRO
(MS PRO), MultiMediaCard (MMC),
Secure Digital (SD) és xD-Picture Card
(xD) kártyák fogadására képes.
Megjegyzés: Egyszerre csak egyféle
kártya használatára van lehetőség.
8
PC-kártyafoglalat
Egy darab 2-es típusú (Type II) PC-kártya
fogadására alkalmas.
9
PC-kártya
kiadógombja
A foglalatban található PC-kártyát adja ki.
Jobb oldali nézet
Elem
Leírás
1
#
Ikon
Optikai
meghajtó
Belső optikai meghajtó; CD- és DVD-lemezek
kezelésére képes (modelltől függően tálcás
vagy betöltőnyílásos kivitelű).
2
Az optikai
lemez elérését
jelző fény
Akkor világít, amikor az optikai meghajtó aktív
(a pontos hely a modell függvénye).
3
Optikai
meghajtó
kiadógombja
Kiadatja a lemezt az optikai meghajtóból
(a pontos hely a modell függvénye).
4
Vészkiadó
furat
Lehetővé teszi az optikai meghajtó tálcájának a
számítógép kikapcsolt állapotában történő
kinyitását (a pontos hely a modell függvénye).
5
Modem
(RJ-11) port
Telefonvonal csatlakoztatását teszi lehetővé.
6
Egyenáramú
bemeneti
aljzat
A váltakozó áramú hálózati adapter
csatlakoztatását teszi lehetővé.
19
Hátulnézet
#
Ikon
Leírás
Kensington záraljzat
Kensington számítógépes biztonsági zár
alkalmazását teszi lehetővé.
2
USB 2.0 port
USB 2.0 eszközök (pl. USB-s egér vagy
kamera) csatlakoztatását teszi lehetővé.
3
Akkumulátor
A számítógép áramellátását biztosítja.
4
124 tűs Acer
ezDock csatlakozó
Az Acer ezDock hoz csatlakozik
(csak bizonyos modelleken található meg).
5
Ethernet (RJ-45) port
Ethernet 10/100/1000 hálózati kapcsolat
létrehozását teszi lehetővé
(csak bizonyos modelleken található meg).
Magyar
Elem
1
20
Magyar
Alulnézet
#
Elem
Leírás
1
Memóriarekesz
A számítógép memóriáját fogadja be.
2
Hűtőventilátor
A számítógép hűtését segíti elő.
Megjegyzés: A ventilátor nyílását nem szabad
elfedni, illetve a levegő áramlását egyéb módon
sem szabad akadályozni.
3
Akkumulátor
kioldógombja
Az akkumulátor eltávolítását teszi lehetővé.
4
Akkumulátorfoglalat
A számítógép akkumulátorát fogadja be.
5
Akkumulátor retesze
Az akkumulátor rögzítését biztosítja.
6
Merevlemez-foglalat
A számítógép merevlemezét fogadja be
(csavaros rögzítésű).
21
Specifikációk
Operációs
rendszer
Platform
•
•
Eredeti Windows® XP Home Edition (Service Pack 2)
•
Eredeti Windows® XP Professional (Service Pack 2)
•
Intel® Centrino® Duo mobil technológia, a következő
jellemzőkkel:
Eredeti Windows® XP Starter Edition
(a Extensa 4210 esetében)
Intel® Core™ 2 Duo T5500/T5600 processzor
(2 MB másodszintű gyorsítótár, 1,66/1,83 GHz,
667 MHz-es előoldali busz) vagy T7200/ T7400/
T7600 (4 MB másodszintű gyorsítótár,
2/2,16/2,33 GHz, 667 MHz-es előoldali busz)
(a Extensa 4610 esetében)
•
Intel® Core™ Duo T2300/T2400/T2500/T2600
processzor (2 MB másodszintű gyorsítótár,
1,66/1,83/2/2,16 GHz, 667 MHz-es előoldali
busz) (a Extensa 4610 esetében)
•
•
Mobil Intel® 945GM/PM Express lapkakészlet
Intel® PRO/Wireless 3945ABG hálózati csatoló
(kétsávos, hárommódú, 802.11a/b/g) vagy Intel®
PRO/Wireless 3945BG hálózati csatoló
(kettős módú, 802.11b/g) Wi-Fi CERTIFIED™, az
Acer SignalUp™ vezeték nélküli technológia
támogatása
•
Intel® Celeron® M 410/420/430 processzor
(1 MB másodszintű gyorsítótár, 1,46/1,60/1,73 GHz,
533 MHz-es előoldali busz) vagy gyorsabb
(a Extensa 4210 esetében)
•
Mobil Intel® 940GML Express lapkakészlet
(a Extensa 4210 esetében)
Magyar
•
22
Rendszermemória
•
14,1”-os, színes, WXGA Acer CrystalBrite™ TFT LCD,
1280 x 800 képpontos felbontás, az Acer GridVista™
segítségével a többablakos, két képernyős
megjelenítés támogatása
(csak bizonyos modelleken található meg)
Magyar
Megjelenítés és
grafika
•
Legfeljebb 2 GB 533/667 MHz-es DDR2
rendszermemória, két darab soDIMM modullal 4 GB-ig
bővíthető (kétcsatornás működés támogatása)
256/512 MB 533 MHz-es DDR2 memória, kettő darab
soDIMM modullal legfeljebb 2 GB-ig bővíthető
(kétcsatornás működés támogatása)
(a Extensa 4210 esetében)
•
•
NVIDIA® GeForce® Go 7300, legfeljebb 256 MB
TurboCache™ (128 MB dedikált GDDR2
videomemória és legfeljebb 128 MB megosztott
rendszermemória), Microsoft® DirectX® 9.0, Shader
Model 3.0, OpenEXR High Dynamic Range (HDR)
technológia, NVIDIA® PowerMizer™ 6.0 és PCI
Express® (csak bizonyos modelleken található meg)
•
Mobil Intel® 945GM Express lapkakészlet integrált 3D
grafikus vezérlővel, Intel® Graphics Media Accelerator
(GMA) 950, legfeljebb 224 MB megosztott
rendszermemória, a Microsoft® DirectX® 9.0 és
a PCI Express®
•
Mobil Intel® 940GML Express lapkakészlet integrált
3D grafikus vezérlővel, Intel® Graphics Media
Accelerator (GMA) 950, legfeljebb 224 MB megosztott
•
•
•
•
•
rendszermemória, a Microsoft® DirectX® 9.0 , a kettős
független megjelenítés támogatásával
(a Extensa 4210 esetében)
Független kettős megjelenítési lehetőség
(csak bizonyos modelleken található meg)
16,7 millió szín
Egyidejű LCD és CRT megjelenítés, az LCD kijelző
frissítési gyakorisága 70 Hz
Legfeljebb 2048 x 1536 képpontos felbontás
átlapolatlan CRT-n
MPEG-2/DVD-lejátszás hardveres gyorsítással
23
Adattároló
alrendszer
•
•
•
40/60/80/100/120/160 GB merevlemezes meghajtó,
Acer Disk Anti-Shock Protection (DASP) védelemmel
Optikai meghajtók:
•
8X DVD-Super Multi kétrétegű
•
DVD/CD-RW kombó
(csak bizonyos modelleken található meg)
Öt az egyben kártyaolvasó, a Memory Stick® (MS),
a Memory Stick PRO™ (MS PRO), a MultiMediaCard
Méretek és súly
Energiaellátó
alrendszer
•
•
•
•
•
•
Beviteli eszközök
•
•
•
•
•
341 (szélesség) x 251 (mélység) x 28/35 (magasság) mm
(13,4 x 9,88 x 1,10/1,37 hüvelyk)
2,4 kg (5,28 font)
ACPI 2.0 CPU processzor-energiakezelő szabvány:
a készenléti és a hibernálás energiatakarékos
üzemmód támogatása
44,4 W-os 4000 mAh-s (6 cellás) lítium ionos
akkumulátor
Acer QuicCharge™ technológia:
(csak bizonyos modelleken található meg)
•
80 százalékos feltöltés egy óra alatt
•
2 órás gyorstöltés a rendszer kikapcsolt állapota
mellett
•
2,5 órás töltés használat közben
90 W-os hálózati adapter
(csak bizonyos modelleken található meg)
65 W-os hálózati adapter
88/89 gombos billentyűzet
Érintőpad négyirányú léptető gombbal
Négy darab gyorsindító gomb
Kettő darab előoldali LED-kapcsoló: WLAN és
Bluetooth®
Hang
•
•
•
•
•
Hangrendszer kettő darab beépített hangszóróval
Az Intel® High-Definition hangrendszer támogatása
Sound Blaster Pro™ és MS-Sound kompatibilis
S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) támogatás a
digitális hangsugárzókhoz
Beépített mikrofon
Magyar
(MMC), a Secure Digital (SD) és az xD-Picture Card™
(xD) kártyák támogatásával
24
Kommunikáció
•
•
•
Modem: 56K ITU V.92 PTT jóváhagyással;
Wake-on-Ring támogatás
LAN:
•
gigabit Ethernet; Wake-on-LAN támogatás
(csak bizonyos modelleken található meg)
•
Fast Ethernet; Wake-on-LAN támogatás
WLAN:
•
Intel® PRO/Wireless 3945ABG hálózati csatoló
Magyar
(kétsávos, hárommódú, 802.11a/b/g) vagy Intel®
PRO/Wireless 3945BG hálózati csatoló
(kettős módú, 802.11b/g) Wi-Fi CERTIFIED™,
az Acer SignalUp™ vezeték nélküli technológia
támogatása
•
Acer InviLink™ 802.11b/g Wi-Fi CERTIFIED™
csatoló, az Acer SignalUp™ vezeték nélküli
technológia támogatásával
(a Extensa 4210 esetében)
•
•
•
WPAN: Bluetooth® 2.0+EDR
(Enhanced Data Rate, továbbfejlesztett adatátvitel)
Acer Video Conference, a Voice and Video over
Internet Protocol (hang- és videotovábbítás internet
felett, VVoIP) támogatása az Acer OrbiCam és az
Acer Bluetooth® VoIP-telefon segítségével
1,3/0,31 megapixeles Acer OrbiCam CMOS kamera
(az LCD panelre szerelve), a következő jellemzőkkel:
•
225 fokos, ergonómikus forgatási lehetőség
•
•
Acer VisageOn™ technológia
Acer PrimaLite™ technológia
25
Be/kiviteli felület
•
•
•
•
•
Biztonság
Szoftver
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Acer Disk Anti-Shock Protection (DASP)
Kensington záraljzat
Felhasználói és felügyelői jelszó a BIOS-ban
Acer Empowering Technology
•
Acer eDataSecurity Management
(csak bizonyos modelleken található meg)
•
Acer eLock Management
(csak bizonyos modelleken található meg)
•
Acer ePerformance Management
•
Acer eRecovery Management
•
Acer eSettings Management
•
Acer eNet Management
(csak bizonyos modelleken található meg)
•
Acer ePower Management
•
•
•
•
•
•
•
Acer ePresentation Management
Acer GridVista™
Acer Launch Manager
Adobe® Reader®
CyberLink® PowerDVD™
Norton AntiVirus™
NTI CD-Maker™
Magyar
•
•
•
•
124 tűs Acer ezDock port
(csak bizonyos modelleken található meg)
PC-kártyafoglalat (egy darab Type II)
Öt az egyben kártyaolvasó (MS/MS PRO/MMC/SD/xD)
Három darab USB 2.0 port
IEEE 1394 port (4 érintkezős)
(csak bizonyos modelleken található meg)
Infravörös port (csak bizonyos modelleken található meg)
Külső kijelző (VGA) port
S-video/TV-kimenet aljzat (NTSC/PAL)
Fejhallgató/hangszóró/vonali kimenet,
S/PDIF-támogatással
Mikrofonbemenet aljzat
Vonali bemeneti aljzat
Ethernet (RJ-45) port
Modem (RJ-11) port
Egyenáramú bemenet a hálózati adapterhez
26
Opcionális
kiegészítők és
tartozékok
•
Acer ezDock / Acer ezDock Lite
(csak bizonyos modelleken található meg)
•
•
•
•
Acer Bluetooth® VoIP-telefon
9 cellás lítium ionos akkumulátor
6 cellás lítium ionos akkumulátor
90 W-os hálózati adapter
(csak bizonyos modelleken található meg)
512 MB, 1 vagy 2 GB 533/667 MHz-es DDR2 soDIMM
modul
Külső, USB-s hajlékonylemezes meghajtó
Magyar
•
•
•
Környezet
•
Rendszer
megfelelés
Garancia
•
•
•
•
•
Hőmérséklet:
•
Üzemeltetés: 5 °C – 35 °C
•
Kikapcsolt állapotban: -20 °C – 65 °C
Páratartalom (kicsapódás nélkül):
•
Üzemeltetés: 20% – 80%
•
Kikapcsolt állapotban: 20% – 80%
ACPI 2.0
DMI 2.0
Mobile PC 2002
Wi-Fi®
Cisco Compatible Extensions (CCX)
Egy év Utazók Nemzetközi Garanciája
(International Travelers Warranty, ITW)
Megjegyzés: A fent megadott specifikációk csak tájékoztató
jellegűek. A számítógép pontos konfigurációja a megvásárolt modell
függvénye.
Figyelem! Az összetevők hozzáadásakor vagy cseréjekor
biztonsági okokból ne használjon nem megfelelő alkatrészeket.
A vásárlási lehetőségekről kérjen tájékoztatást a viszonteladótól.
27
Állapotjelzők
A számítógép több könnyen leolvasható állapotjelzővel rendelkezik:
Magyar
Az előlap jelzői akkor is láthatók, ha a számítógép fedele le van hajtva.
Ikon
Funkció
Leírás
Akkor világít, ha a
be van kapcsolva.
NumLk
Akkor világít, ha a NumLk be van kapcsolva.
HDD
Jelzi, ha a merevlemezes meghajtó használatban van.
Bluetooth
A Bluetooth kommunikáció állapotát jelzi.
Vezeték nélküli
LAN
A vezeték nélküli LAN kommunikáció állapotát jelzi.
Üzemállapot
A számítógép üzemállapotát jelzi.
Akkumulátor
Az akkumulátor üzemállapotát jelzi.
1. Töltés: Sárgán világít, ha az akkumulátor töltése folyamatban van.
2. Teljesen feltöltve: Hálózati tápellátás használatakor zölden világít.
28
Gyorsindító gombok
Több kényelmesen elérhető gyorsindító gomb áll rendelkezésére. Funkciójuk rendre:
Magyar
levelezés, webböngésző, Empowering Key <
> és egy programozható gomb.
Az Acer Empowering Technology használatához nyomja meg az <
> gombot.
Lásd: "Acer Empowering Technology" a 1. oldalon. A levelezés és webböngésző
gomb az alapértelmezett levelező- és böngészőprogramot indítja el, de funkciójukat
a felhasználó megváltoztathatja. A webböngésző, a levelezés és a programozható
gombbal kapcsolatos beállításokat az Acer Launch Manager alkalmazással adhatja
meg. Lásd: "Launch Manager" a 53. oldalon.
Gyorsindító gomb
Alapértelmezett alkalmazás
Acer Empowering Technology
(felhasználó által programozható)
Elektronikus levelező alkalmazás
(felhasználó által programozható)
Internetes böngészőprogram
(felhasználó által programozható)
P
Felhasználó által programozható
29
Érintőpad
A beépített érintőpad egy olyan mutatóeszköz, amely a felületén érzékeli a mozgást.
Ez azt jelenti, hogy a kurzor annak megfelelően reagál, ahogy Ön az ujját mozgatja
az érintőpad felületén. A csuklótámasz központi elhelyezésének köszönhetően
kényelmes, biztonságos használatot tesz lehetővé.
Magyr
Az érintőpad használatát az alábbi pontokban ismertetjük:
•
•
•
A kurzor mozgatásához húzza végig az ujját az érintőpadon (2).
A kiválasztási és végrehajtási műveleteket az érintőpad szélén, a bal (1) és a
jobb (4) oldalon található gombot lenyomva végezheti el. A két gomb megfelel
az egereken található bal és jobb gombnak. Az érintőpadon való koppintás
megfelel a bal gombbal való kattintásnak.
Az oldalakon fel/le és jobbra/balra mozogni a négyirányú léptető gombbal (3)
tud. Ezzel a gombbal azt a hatást éri el, mintha a windowsos alkalmazásokban
a gördítősávra kattintana.
Magyar
Alapvető tudnivalók az érintőpadról
Magyar
30
Jobb
gomb (4)
Funkció
Bal gomb (1)
Végrehajtás
Gyors
egymásutánba
n kattintson
kétszer.
Koppintson kétszer
(ugyanolyan gyorsan,
mintha az egér
gombjával kétszer
kattintana).
Kiválasztás
Kattintson
egyszer.
Koppintson egyszer.
Elhúzás
Kattintson, és
tartsa
lenyomva a
gombot, majd
ujját az
érintőpadon
mozgatva
húzza el a
kurzort.
Koppintson kétszer
(ugyanolyan gyorsan,
mintha az egér
gombjával kétszer
kattintana), a második
koppintás után tartsa
az ujját az érintőpadon,
majd húzza el a
kurzort.
A helyi
menü
elérése
Görgetés
Érintőpad (2)
Középső
gomb (3)
Kattintson
egyszer.
Billentse a
gombot
fel/le/
balra/
jobbra,
majd
tartsa
lenyomva.
Megjegyzés: Csak száraz és tiszta ujjal használja érintőpadot.
Az érintőpadot is tartsa szárazon és tisztán. Az érintőpad az ujj
mozgására érzékeny. Ezért minél könnyedebb az érintés, annál
jobban reagál. Az erősebb érintés nem növeli az érintőpad
reagálóképességét.
Megjegyzés: Alapesetben az érintőpadon engedélyezve van a
vízszintes és a függőleges görgetés. A funkciókat a Windows
Vezérlőpultjának Egér segédprogramjával tilthatja le.
31
A billentyűzet használata
A billentyűzet teljes méretű billentyűkkel, beágyazott numerikus billentyűzettel, külön
kurzorbillentyűkkel, zároló (lock) billentyűkkel, Windows billentyűkkel és különleges
billentyűkkel rendelkezik.
Zároló billentyűk és a beépített numerikus
billentyűzet
Zároló
billentyű
Leírás
Amikor a
be van kapcsolva, minden betűkarakter
nagybetűként jelenik meg.
NumLk
<Fn> + <F11>
Amikor a NumLk be van kapcsolva, a beágyazott billentyűzet
numerikus üzemmódban működik. A billentyűk számológépként
működnek (a számtani műveletekkel: +, -, * és / együtt). Akkor
használja ezt az üzemmódot, ha sok numerikus adatot kíván
bevinni. Ennél jobb megoldás a külső numerikus billentyűzet
használata.
Scr Lk
<Fn> + <F12>
Amikor a Scr Lk be van kapcsolva, akkor a képernyő tartalma a
felfelé vagy a lefelé mutató nyíllal jelölt billentyű megnyomásakor
egy sorral feljebb vagy lejjebb gördül. A Scr Lk egyes
alkalmazásoknál nem működik.
A beágyazott numerikus billentyűzet úgy működik, mint egy asztali numerikus
billentyűzet. A billentyűk funkcióját a jobb felső sarkukban lévő, kisméretű karakterek
jelölik. A billentyűzet feliratozásának egyszerűsítése érdekében a kurzorvezérlő
szimbólumok nincsenek feltüntetve a billentyűkön.
Magyar
A billentyűzetnek három zároló billentyűje van, ezekkel egy-egy funkciót lehet be- és
kikapcsolni.
32
Az elérni kívánt
funkció
NumLk be
Magyar
A beágyazott
billentyűzet
számbillentyűi
NumLk ki
A számokat a megszokott
módon gépelje be.
A beágyazott
A kurzorvezérlő billentyűk
billentyűzet
használata közben tartsa
kurzorvezérlő billentyűi
lenyomva a <
> billentyűt.
A kurzorvezérlő billentyűk
használata közben tartsa
lenyomva az <Fn>
billentyűt.
A billentyűzet normál
billentyűi
A betűket a megszokott
módon gépelje be.
Miközben a beágyazott
billentyűzeten gépel, az <Fn>
billentyűt tartsa lenyomva.
Windows billentyűk
A billentyűzetnek két olyan gombja van, amely windowsos funkciókat lát el.
Billentyű
Leírás
Windows billentyű
Ha önmagában nyomja le, akkor a lenyomás hatása
ugyanaz, mintha a Windows Start ikonjára kattintana, azaz
megnyitja a Start menüt. Más billentyűkkel együtt használva
számos további funkciót képes ellátni:
Alkalmazás
billentyű
<
>+<
>: A tálca következő gombját aktiválja.
<
> + <E>: Megnyitja a Sajátgép ablakot.
<
> + <F1>: Megnyitja a Súgó és támogatás ablakot.
<
> + <F>: Megnyitja A Keresés eredménye ablakot.
<
> + <R>: Megnyitja a Futtatás párbeszédablakot.
<
> + <M>: Az összes ablakot kisméretűre állítja.
<
>+<
> + <M>: Visszaállítja az ablakok méretét.
A billentyű lenyomásának ugyanaz a hatása, mint a jobb
egérgombbal történő kattintásnak, azaz megnyitja az
alkalmazás helyi menüjét.
33
Gyorsbillentyűk
A számítógép a legtöbb beállítás elérését gyorsbillentyűkkel vagy
billentyűkombinációkkal teszi lehetővé; ilyen például a képernyő fényereje, a
hangerő és a BIOS segédprogram.
Gyorsbillentyű használatához nyomja le és tartsa lenyomva az <Fn> billentyűt, a
billentyűkombináció másik billentyűjét csak ezt követően nyomja le.
Magyar
Gyorsbillentyű Ikon
Funkció
Leírás
<Fn> + <F1>
Gyorsbillentyű súgó
A gyorsbillentyűk súgóját jeleníti
meg.
<Fn> + <F2>
Acer eSettings
Megnyitja az Acer Empowering
Technology Acer eSettings
elemét. Lásd: "Acer
Empowering Technology" a 1.
oldalon.
<Fn> + <F3>
Acer ePower
Management
Megnyitja az Acer Empowering
Technology Acer ePower
Management elemét. Lásd:
"Acer Empowering
Technology" a 1. oldalon.
<Fn> + <F4>
Alvás
A számítógépet alvó
üzemmódba helyezi.
<Fn> + <F5>
A kijelző átkapcsolása Vált a következő megjelenítési
módok között: kijelző, külső
monitor (ha csatlakoztatva van),
illetve mindkettő.
Magyar
34
Gyorsbillentyű Ikon
Funkció
Leírás
<Fn> + <F6>
Kijelző kikapcsolása
Kikapcsolja a kijelző
háttérvilágítását, ezzel energiát
takarítva meg. A háttérvilágítás
bármely billentyű
megnyomására visszakapcsol.
<Fn> + <F7>
Az érintőpad
átkapcsolása
Be- és kikapcsolja a beépített
érintőpadot.
<Fn> + <F8>
Hangszóró be-, illetve
kikapcsolása
Be- és kikapcsolja a
hangszórókat.
<Fn> + <↑>
Hangerő növelése
Növeli a hangerőt.
<Fn> + <↓>
Hangerő csökkentése
Csökkenti a hangerőt.
<Fn> + <→>
Fényerő növelése
Növeli a kijelző fényerejét.
<Fn> + <←>
Fényerő csökkentése
Csökkenti a kijelző fényerejét.
35
Különleges billentyűk
Az euró és a dollár szimbólumot a billentyűzet középső részén felül, illetve a bal alsó
részén találja.
Magyar
Az euró szimbólum
1
Nyisson meg egy szövegszerkesztőt.
2
Nyomja meg a billentyűzet jobb alsó részén található <
> billentyűt, vagy
tartsa lenyomva az <Alt Gr> billentyűt, majd nyomja meg a billentyűzet
közepén felül az <5> billentyűt.
Megjegyzés: Némelyik betűkészlet és szoftver nem támogatja az
euró szimbólum használatát. További információkat .a http://
www.microsoft.com/typography/faq/faq12.htm weboldalon talál.
USA dollár szimbólum
1
Nyisson meg egy szövegszerkesztőt.
2
Nyomja meg a billentyűzet jobb alsó részén található <
> billentyűt, vagy
tartsa lenyomva az < > billentyűt, majd nyomja meg a billentyűzet közepén
felül az <4> billentyűt.
Megjegyzés: A funkció a nyelvi beállításoktól függően változhat.
36
Az optikai (CD vagy DVD) meghajtó
tálcájának kinyitása
Magyar
Ha a számítógép be van kapcsolva, az optikai meghajtó tálcájának kinyitásához
nyomja meg a lemezkiadó gombot.
Ha a számítógép ki van kapcsolva, akkor az optikai meghajtó tálcáját a vészkiadó
furatba egy iratkapcsot nyomva nyithatja ki.
Számítógépes biztonsági zár
használata
A számítógép Kensington-kompatibilis biztonsági zárhoronnyal rendelkezik, amely
lehetővé teszi biztonsági zár csatlakoztatását.
Tekerje a számítógépes biztonsági zárhoz tartozó drótkötelet egy mozdíthatatlan
tárgy, például asztal vagy zárt fiók fogantyúja köré. Illessze be a horonyba a zárat,
majd a kulcsot elfordítva rögzítse. Kaphatók kulcs nélküli modellek is.
37
Hang
A számítógép 32 bites Intel High-Definition hangrendszerrel és beépített, sztereó
hangszórókkal rendelkezik.
Magyar
A hangerő állítása
A számítógép hangerejének beállítása egyszerűen, gombnyomással történik.
A további részleteket lásd a "Gyorsbillentyűk" a 33. oldalon.
38
Acer Bluetooth® VoIP-telefon
1. Ismerkedés a VoIP-telefonnal
1.1 A csomag tartalma
Magyar
A Bluetooth VoIP-telefon csomagjának a következőket kell tartalmaznia:
1. Acer Bluetooth VoIP-telefon
2. Rövid útmutató
Ha a tételek bármelyike hiányzik vagy sérült, akkor azonnal lépjen kapcsolatba az
eladóval.
1.2 Elrendezés
1
PC-kártya (PCMCIA) interfész csatlakozója
2
Hangszóró
3
Bekapcsoló gomb
4
Bluetooth-kapcsolat/párosítás állapotjelző
5
Töltés/bekapcsolás állapotjelző
6
Mikrofon
7
Flip
8
Bluetooth-kapcsolat/párosításgomb
9
Kihangosító gomb
10
Hangerőt növelő/csökkentő gomb
39
1.3 LED állapotjelzők
LED
Szín
Állapot
Leírás
Bluetoothkapcsolat/
párosítás
állapotjelző
Kék
Villog,
gyorsan
A telefon párosítás módban van.
Villog, lassan
A telefon kapcsolatot létesített a
számítógéppel.
Kikapcsolva
A telefon nincs párosítva vagy
csatlakoztatva a számítógéphez.
Sárga
Bekapcsolva
A telefon töltése folyamatban van.
Kikapcsolva
A telefon teljesen fel van töltve.
Villog
Újra kell tölteni a telefont.
1.4 A telefon töltése
Első használata előtt fel kell tölteni a telefont. A teljes feltöltéshez körülbelül négy
órára van szükség.
A telefon töltése:
1. Kapcsolja be a számítógépet.
2. Keresse meg a PC-kártyafoglalatot (PCMCIA foglalat).
3. Felirattal felfelé fordítva helyezze be a telefont a foglalatba. Ellenőrizze, hogy
teljesen benyomta-e a telefont a foglalatba.
Megjegyzés: A számítógép észleli a készüléket, és megjeleníti az
Új eszköz varázsló ablakot. Kattintson a Nem, most nem elemre,
majd zárja be az ablakot.
4. A töltés során világít a töltés/bekapcsolás állapotjelző, majd a töltés
befejezésekor kikapcsol. Amikor a töltés befejeződött, vegye ki a telefon a
PC-kártyafoglalatból.
Magyar
Töltés/
bekapcsolás
állapotjelző
40
2. A telefon csatlakoztatása a számítógéphez
Az Acer VCM Bluetooth Headset Connection Center segítségével könnyen
csatlakoztathatja a telefont a számítógéphez.
A telefon csatlakoztatása a számítógéphez:
Magyar
1. Szükség esetén vegye ki a telefont a PC-kártyafoglalatból, majd nyomja le és
három másodpercig tartsa lenyomva a telefon bekapcsoló gombját. A telefon két
hangjelzést bocsát ki, majd a töltés/bekapcsolás állapotjelző villogni kezd, jelezve,
hogy a telefon be van kapcsolva.
2. Nyomja le három másodpercre a Bluetooth-kapcsolat/párosítás gombot,
ezzel párosítás módba állítja a telefont. A telefon két hangjelzést bocsát ki, majd a
kapcsolat/párosítás és a töltés/bekapcsolás LED felváltva villogni kezd.
3. Kattintson az egér jobb gombjával a tálcán lévő Acer VCM ikonra,
majd
válassza a felugró menü Bluetooth Headset Connection Center... elemét. Ha
korábban még nem párosított Bluetooth headsetet a számítógéppel, akkor az Acer
VCM automatikusan megkeresi az összes hatókörön belül lévő Bluetooth headsetet,
majd a "Bluetooth Headset List" (Bluetooth headsetek listája) listán "New" (Új)
jelzéssel megjeleníti őket. Egyébként a korábban párosított Bluetooth headsetek
jelennek meg "Ready to Use" (Használatra kész) állapottal.
41
4. Kattintson a lista "Acer Bluetooth VoIP Phone" (Acer Bluetooth VoIP-telefon)
elemére, majd a "Connect" (Csatlakozás) gombra. Az Acer VCM automatikusan
párosítja a telefont a számítógéphez, majd "Default Use" (Alapértelmezett)
állapotúra állítja a telefont.
Magyar
Megjegyzés: Ha az Acer Bluetooth VoIP-telefon nem jelenik meg a
listán, akkor kattintson a Rescan (Újrakeresés) gombra. A párosítás
után az Acer VCM minden bekapcsolásakor automatikusan
csatlakoztatja a telefont a számítógéphez. A telefon ismételt
csatlakoztatására nincs szükség.
42
3. A telefon használata
A telefont kézibeszélő vagy kéz nélküli, kihangosító módban használhatja. Ha
internetes hívása érkezik egy Instant Messaging szolgáltatáson keresztül
(mint például az MSN® Messenger vagy a Skype), akkor nyomja meg a
Magyar
Bluetooth-kapcsolat/párosítás gombot
. A rendszer automatikusan átirányítja a
bejövő hívás hangját a telefon hangszórójára, így fogadni tudja a hívást.
Megjegyzés: A telefonnal csak akkor fogadhat internetes hívásokat,
ha csatlakoztatva van a számítógéphez. Minden alkalommal, amikor
bekapcsolja a telefont, az Acer VCM automatikusan csatlakoztatja a
számítógéphez. A kapcsolat létrejötte után a telefon
Bluetooth-kapcsolat/párosítás állapotjelzője lassan villog.
Ha kihangosító módra szeretne váltani, akkor fordítsa el a telefon flipjét az
óramutató járásával ellentétes irányba, majd nyomja meg a kihangosító gombot
Lásd az alábbi ábrát.
.
43
Az Acer OrbiCam (csak bizonyos
modelleken található meg)
Ismerkedés az Acer OrbiCammel
1
23
#
Elem
1
Objektív
2
Üzemállapot jelzőfény
3
Gumírozott fogantyú (csak bizonyos modellek esetében)
Az Acer OrbiCam forgatása
Az Acer OrbiCamet 225 fokban, az óramutató járásával ellentétes irányba elforgatva
lehet a kívánt pozícióba állítani. Lásd az alábbi ábrákat.
Magyar
Az Acer OrbiCam egy 1,3/0,31 megapixeles CMOS kamera, amely az LCD panel
felső részén található. A kamera 225 fokban, ergonómikus módon forgatható, így
segítségével az LCD panel előtt és mögött található területről is készíthet nagy
felbontású fényképeket vagy videofelvételeket. Az Acer OrbiCam teljes mértékben
támogatja az Acer Video Conference technológiát, amellyel bármelyik azonnali
üzenetküldő szolgáltatáson keresztül a lehető legjobb minőségű
videokonferenciákat rendezheti meg.
44
Megjegyzés: NE forgassa a kamerát az óramutató járásával azonos
irányba, mert ezzel megrongálhatja a készüléket.
A kényelmes használat érdekében a kamera 45 fokonként megakad, így az LCD
panel előtt vagy mögött pontosan az arcára tudja irányítani.
Magyar
Az Acer OrbiCam elindítása
Az Acer OrbiCam elindításához kattintson duplán az asztalon található Acer
OrbiCam logóra.
VAGY
Kattintson a Start > Minden program > Acer > Acer OrbiCam elemre. Megjelenik
az Acer OrbiCam felvevőablaka.
Az Acer OrbiCam beállításainak megváltoztatása
Felbontás
A felvételek felbontásának megváltoztatásához kattintson a felvevőablak jobb alsó
sarkában látható aktuális felbontásra, majd válassza ki a kívánt felbontást.
45
Megjegyzés: A felvevőablak mérete akkor is változatlan marad, ha a
kamera felbontását 640 x 480 képpontos vagy nagyobb értékre állítja.
Magyar
Beállítások
Az Options elemre kattintva a Window, a Preview és a Folder lapokat jelenítheti meg.
A beállítások segítségével megváltoztathatja a felvevőablak méretét, az előnézeti
beállításokat, illetve a rögzített fényképeket és videofelvételeket tároló mappát.
46
A kamera beállításai
Alapszintű beállítások
Magyar
Kattintson a felvevőablak jobb alsó sarkában található Camera Settings ikonra, majd
válassza a felugró menü Camera Settings parancsát. Az ablakban a Video, az
Audio és a Zoom/Face tracking beállításokat módosíthatja.
A felvétel beállításai
A Camera Settings ablakban kattintson a Driver Settings gombra. A Properties
ablak jelenik meg.
A Device Settings fül elemeivel megváltoztathatja a kamera fényerejét, a
kontrasztot, a színárnyalatot, a telítettséget, a képélességet stb.
Az Advanced lapon bekapcsolhatja az erősítésszabályozást, tükrözheti a képet,
különféle képjavító és villódzáscsökkentő eljárásokat választhat ki, illetve be- és
kikapcsolhatja a kamera jelzőfényét.
A Zoom/Face Track lapon a közelítést lehet szabályozni, valamint be és ki lehet
kapcsolni az arckövető funkciót.
47
Fényképek és videofelvételek rögzítése
Ha fényképet vagy videoklipet szeretne rögzíteni, forgassa az Acer OrbiCamet a
kívánt állásba, majd kattintson a Take a Picture vagy a Record a Video gombra.
A Windows kép- és faxmegjelenítő vagy a Windows Media Player automatikusan
elindul, és megjeleníti vagy lejátssza a fényképet vagy videoklipet.
Megjegyzés: Alapesetben a program a Képek és a Videók mappába
menti a fényképeket és a videókat.
A rendszer minden azonnali üzenetküldő alkalmazás felvevőeszközeként
automatikusan az Acer OrbiCamet választja ki. Ha webkameraként szeretné
használni az Acer OrbiCamet, akkor indítsa el az azonnali üzenetküldő szolgáltatást,
majd válassza a videó/webkamera szolgáltatást. Ettől kezdve a világ bármely
pontjára továbbítani tudja a képet a beszélgetőpartnerének.
Az Acer VisageON engedélyezése
(csak bizonyos modelleken található meg)
Az Acer VisageON technológia két szolgáltatást biztosít, a Face tracking és a
Video effects szolgáltatást. Az arckövető szolgáltatás képes az Ön fejmozgásának
követésére, és mindig a felvevőablak közepén tartja az Ön arcát. A videohatások
segítségével hatásokat választhat ki és alkalmazhat a videoátvitelre.
Megjegyzés: Az arckövető szolgáltatás csak a felvevőablakon belül
képes az Ön arcát középre helyezni. A program az apró
fejmozgásokat hatékonyabban tudja követni.
Magyar
Az Acer OrbiCam használata webkameraként
48
Az Acer VisageON engedélyezése:
Kattintson az egér jobb gombjával az ikonra, majd válassza a felugró menü
VisageON elemét.
Magyar
1
A VisageON ablak jelenik meg.
2
A videohatásokat a VisageON ablak bal oldalán választhatja ki és
alkalmazhatja. Az arckövetési lehetőségeket és beállításokat az ablak jobb
oldalán érheti el.
Az arckövető szolgáltatás használata
Az arckövető szolgáltatás használata:
1
Kattintson a bal oldalon lévő, lefelé mutató nyilat ábrázoló ikonra, majd
válassza a felugró menü Single User vagy Multiple Users elemét. Ha
többfelhasználós módot választ, a követő szolgáltatás automatikusan a
felvevőablak közepére igazítja az összes felhasználó arcát; egyébként a
program csak a kamerához legközelebbi felhasználó arcát figyeli.
49
A közelítéshez vagy távolításhoz, illetve a nézet alaphelyzetbe állításához
kattintson a jobb oldali ikonra.
3
A VisageON elemre kattintva egy felugró menüt jeleníthet meg, amellyel
módosíthatja a kamera, az arckövetés és a videohatások beállításait.
A videohatások használata (csak bizonyos modelleken található meg)
A Video Settings részben alteregót vagy kiegészítő videohatást választhat ki a
listáról. Hatás kiválasztása:
1
A rendelkezésre álló videohatások megjelenítéséhez kattintson a bekarikázott
ikonra. A Video Effect Selection ablak jelenik meg.
Magyar
2
50
Kattintson az alkalmazni kívánt videohatásra. A kiválasztott hatás megjelenik a
VisageON ablak videohatások területén.
Magyar
2
Megjegyzések: Az avatarok használatakor a jobb követés eléréséhez
kalibrálnia kell az arcpontokat. A folytatáshoz kövesse a VisageON
ablakban megjelenő utasításokat. A videohatásokat az azonnali
üzenetküldő szolgáltatással végzett csevegések, videokapcsolatok
során és a videokonferenciák folyamán egyaránt használhatja.
51
A rendszer segédprogramjainak
használata
Megjegyzés: Kizárólag Microsoft Windows XP operációs rendszert
futtató számítógépek esetében.
Megjegyzés: Ez a szolgáltatás csak bizonyos modelleken áll
rendelkezésre.
Ha engedélyezni akarja a notebookon a kétmonitoros megjelenítést. Először is
ellenőrizze, hogy csatlakoztatva van-e a második monitor. Ezután nyissa meg a
Start, Vezérlőpult, Megjelenítés párbeszédpanelt, és kattintson a Beállítások
fülre. Jelölje ki a párbeszédpanelen a második monitor (2) ikonját, majd jelölje be
A Windows Asztal kiterjesztése erre a képernyőre négyzetet. Végül az Alkalmaz
gombra kattintva tárolja el az új beállításokat, majd kattintson az OK gombra a
művelet befejezéséhez.
Az Acer GridVista egy hasznos segédprogram. Négy beépített megjelenítési
beállítása van, amellyel a felhasználók egy képernyőn több ablakot kezelhetnek.
A funkció elérési útvonala: Start, Minden program, majd Acer GridVista. Az alábbi
négy megjelenítési beállítás választható:
Magyar
Acer GridVista
(kétmonitoros megjelenítés támogatása)
52
1
2
1
2
1
3
2
3
1
3
2
4
Kettő (függőlegesen), három (a nagyobb bal oldalon), három (a nagyobb jobb
oldalon) vagy négy
Magyar
A Acer GridVista támogatja a kétmonitoros megjelenítést, vagyis a kép egymástól
független felosztását két megjelenítőn.
A Acer GridVista beállítása felhasználóbarát:
1
Indítsa el a Acer GridVista segédprogramot, és válassza ki az egyes
megjelenítők kívánt képernyőbeállítását a tálcáról.
2
Húzza rá az ablakokat a kívánt elrendezési típusra.
3
Élvezze a jól áttekinthető asztal kényelmét.
Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a második monitor felbontása a
gyártó által ajánlott értékre van-e beállítva.
53
Launch Manager
Magyar
A Launch Manager lehetővé teszi a billentyűzet fölött található 4 gyorsindítás gomb
beállítását. A gyorsindítás gombok helyével kapcsolatos részleteket lásd a
"Gyorsindító gombok" a 28. oldalon részben.
A Launch Manager alkalmazás elindításához kattintson a következőkre:
Start, Minden program, majd Launch Manager.
54
Norton AntiVirus
A Norton AntiVirus olyan vírusvédelmi alkalmazás, amely megkeresi és kijavítja a
fertőzött fájlokat, és a vírusok elleni védelemmel biztosítja a számítógép adatainak
védelmét és biztonságát.
Hogyan ellenőrizhető a vírusfertőzöttség a Norton AntiVirus
használatával?
Magyar
A “full system scan” a számítógép összes fájlját ellenőrzi. A teljes rendszer
ellenőrzése:
1
Indítsa el a Norton AntiVirus programot.
Az asztalon kattintson duplán a Norton AntiVirus ikonra, vagy a Windows
tálcán kattintson a Start gombra, mutasson a Programok pontra, majd
kattintson a Norton AntiVirus parancsra.
2
A Norton AntiVirus ablakban kattintson a Scans gombra.
3
A Scans ablakban kattintson a Run Full System Scan parancsra.
4
Az összesítés megtekintése után kattintson a Finished gombra.
Lehetőség van olyan testre szabott vírusellenőrzések futtatására is, amelyek
felügyelet nélkül végeznek vizsgálatot meghatározott napokon és időpontokban,
illetve rendszeres időközönként. Ha az ütemezett ellenőrzés a számítógép
használata közben kezdődik meg, akkor az alkalmazás a háttérben fog futni, így
nem kell megszakítani a munkát.
További információ a Norton AntiVirus Help menüjében található.
55
Gyakran ismétlődő kérdések
Az alábbiakban összefoglaltunk néhány a számítógép használata közben gyakran
előforduló problémát. A problémák leírásához egyszerű válaszokat, megoldásokat is
mellékeltünk.
Megnyomtam a bekapcsoló gombot, de a számítógép nem indul el,
illetve nem tölti be az operációs rendszert.
Tekintsen az üzemállapot jelzőfényre:
•
Ha nem világít, a számítógép nem kap tápellátást. Ellenőrizze a következőket:
•
Ha a számítógép akkumulátorról üzemel, akkor lehetséges, hogy az
akkumulátor lemerült, és nem képes energiával ellátni a készüléket.
Csatlakoztassa a hálózati adaptert, és töltse fel az akkumulátort.
•
Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter megfelelően csatlakozik-e a
számítógéphez és a fali dugaszolóaljzatba.
Ha a jelzőfény világít, ellenőrizze a következőket:
•
Nem rendszerindító lemez van a külső, USB-s hajlékonylemezes
meghajtóban? Vegye ki, vagy tegyen be helyette egy rendszerlemezt,
majd a <Ctrl> + <Alt> + <Del> billentyűkombinációt megnyomva indítsa
újra a rendszert.
Semmi nem jelenik meg a kijelzőn.
A számítógép teljesítményszabályozó rendszere az energiatakarékosság
érdekében automatikusan kikapcsolta a kijelzőt. A kijelzőt bármelyik billentyű
lenyomásával visszakapcsolhatja.
Ha a billentyűk lenyomásával nem lehet visszakapcsolni a kijelzőt, annak két oka
lehet:
•
A fényerő nagyon alacsonyra van állítva. Az <Fn> + <→> billentyűkombinációt
lenyomva növelje a fényerőt.
•
A megjelenítési mód külső monitorra van állítva. A kijelző átkapcsolásának
gyorsbillentyűjét <Fn> + <F5> lenyomva állítsa vissza kiválasztott megjelenítő
eszköznek a számítógép kijelzőjét.
•
Ha az alvás állapotjelző lámpa világít, akkor a számítógép alvás üzemmódban
van. Ha fel akarja ébreszteni a számítógépet, röviden nyomja meg a
bekapcsoló gombot.
Magyar
•
56
A kép nem tölti ki a kijelzőt.
Magyar
A számítógépes kijelzők natív felbontása a képernyő méretétől függően változik.
Ha a natív felbontásnál alacsonyabbra állítja a felbontást, akkor a számítógép a kép
megnyújtásával tölti ki a képernyőt. A Windows asztalon kattintson az egér jobb
gombjával, majd a megjelenő helyi menüből válassza a Tulajdonságok parancsot.
Ekkor megnyílik a "Megjelenítés tulajdonságai" párbeszédpanel. Ezután kattintson a
Beállítások fülre, ahol ellenőrizheti, hogy megfelelő felbontás van-e beállítva.
Az előírt felbontásnál kisebb felbontások a számítógépen vagy a külső monitoron
nem teljes méretben jelennek meg.
Nem szól a számítógép hangszórója.
Ellenőrizze a következőket:
•
Lehetséges, hogy el van némítva a hangszóró. Tekintsen a Windows tálcán
található hangerőszabályzás ikonra. Ha át van húzva, kattintson az ikonra,
majd törölje a jelet az Elnémítás jelölőnégyzetből.
•
Lehet, hogy a hangerő túl alacsony. Tekintsen a Windows tálcán található
hangerőszabályzás ikonra. illetve a hangerőt a hangerőszabályzó gombokkal
is állíthatja. A részleteket lásd a "Gyorsbillentyűk" a 33. oldalon.
•
Ha a számítógép előoldali panelén található vonali kimenet porthoz fülhallgató,
fejhallgató vagy külső hangszóró van csatlakoztatva, akkor a beépített
hangszórók automatikusan kikapcsolnak.
A számítógép bekapcsolása nélkül szeretném kinyitni az optikai
meghajtó tálcáját.
Az optikai meghajtón van egy mechanikus kiadófurat. A fiók kinyitásához
egyszerűen illessze a furatba egy toll hegyét vagy egy iratkapcsot, majd finoman
nyomja be. (Amennyiben a számítógép optikai meghajtója réses betöltésű, nincsen
kilökő rése.)
A billentyűzet nem reagál.
Csatlakoztasson egy külső billentyűzetet a számítógép hátlapján vagy elején
található USB porthoz. Ha a külső billentyűzet működik, akkor lépjen kapcsolatba a
kereskedővel vagy egy hivatalos szervizközponttal, mert lehetséges, hogy a
beépített billentyűzet kábele meglazult.
Az infravörös port nem működik.
Ellenőrizze a következőket:
•
Ügyeljen arra, hogy a készülékek infravörös portjai egymással szemben
(+/- 15 fok) álljanak, és legfeljebb egy méterre legyenek egymástól.
•
Ellenőrizze, hogy nincs-e valamilyen akadály a két infravörös port között.
Semmi ne takarja el a portokat.
57
•
Ellenőrizze, hogy a megfelelő szoftver fut-e mindkét eszközön
(fájltovábbításhoz), illetve rendelkezik-e a megfelelő illesztőprogramokkal
(infravörös nyomtatóra történő nyomtatáshoz).
•
A bekapcsolási önteszt (POST) alatt nyomja meg az <F2> billentyűt. Ekkor
elindul a BIOS segédprogram, amelyben ellenőriznie kell, hogy az infravörös
port engedélyezve van-e.
•
Ellenőrizze, hogy mindkét eszköz IrDA kompatibilis-e.
A nyomtató nem működik.
•
Ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakoztatva van-e egy fali dugaszolóaljzatba,
valamint be van-e kapcsolva.
•
Ellenőrizze, hogy a nyomtatókábel jól van-e csatlakoztatva a számítógép
párhuzamos vagy USB portjához és a nyomtató megfelelő portjához.
A beépített modem használatához meg szeretném adni a
tartózkodási helyemet.
A kommunikációs szoftver (pl. a HyperTerminal) megfelelő használatához be kell
állítania tartózkodási helyét:
1
Kattintson a következők elemekre: Start, Beállítások, Vezérlőpult.
2
Kattintson duplán a Telefon és modem beállításai ikonra.
3
Kattintson a Tárcsázási szabályok fülre, majd adja meg tartózkodási helyét.
Lásd a Windows kézikönyvét.
Megjegyzés: A számítógép első indításakor az internetkapcsolat
beállítását kihagyhatja, ez ugyanis nem szükséges az operációs
rendszer telepítéséhez. Az internetkapcsolat beállítását az operációs
rendszer telepítése után is elvégezheti.
Helyreállító CD-lemezek nélkül szeretném visszaállítani a
számítógép eredeti beállításait.
Megjegyzés: Ha a rendszer több nyelvet támogat, akkor a későbbi
helyreállítási műveleteknél csak a rendszer első indításakor
kiválasztott operációs rendszer és nyelv használható.
Magyar
Ellenőrizze a következőket:
58
A visszaállítási folyamat révén visszaállíthatja a C: meghajtóra mindazokat a
szoftvereket, amelyek a számítógép vásárlásakor eredetileg is fel voltak telepítve.
A C: meghajtó helyreállításához kövesse az alábbi lépéseket. (A C: meghajtó
újraformázásra kerül, és minden rajta lévő adat törlődik!) Fontos, hogy a művelet
megkezdése előtt készítsen biztonsági másolatot az adatállományokról.
Magyar
A visszaállítás megkezdése előtt ellenőrizze a BIOS beállításait.
1
Ellenőrizze, hogy aktiválva van-e az Acer disk-to-disk recovery funkció.
2
Győződjön meg arról, hogy a D2D Recovery beállítás a Main pontban
Enabled állapotra van állítva.
3
Mentse el a módosításokat, majd lépjen ki a BIOS segédprogramból.
A rendszer újraindul.
Megjegyzés: A BIOS segédprogram eléréséhez a bekapcsolási
önteszt (POST) alatt nyomja meg az <F2> billentyűt.
A helyreállítás elindítása:
1
Indítsa újra a rendszert.
2
Miközben az Acer logó látható, a helyreállítási folyamat elindításához nyomja
meg egyszerre az <Alt> + <F10> billentyűket.
3
A rendszer helyreállítását a képernyőn megjelenő utasításokat követve
végezheti el.
Fontos! Ez a funkció 2-3 GB területet foglal a merevlemez rejtett
partícióján.
59
Szervizszolgáltatás kérése
Utazók Nemzetközi Garanciája
(International Travelers Warranty; ITW)
A számítógépre érvényes az Utazók Nemzetközi Garanciája (International Travelers
Warranty; ITW), amely utazás közben biztonságot és nyugalmat nyújt Önnek.
A szervizközpontok világméretű hálózata készséggel áll rendelkezésére.
Legyen mindig kéznél az ITW útlevele, különösen utazás közben, ellenkező esetben
nem részesülhet a támogatási központok által nyújtott szolgáltatások előnyeiből.
A vásárlást igazoló dokumentumokat helyezze az ITW útlevél borítólapjának belső
oldalán kialakított tasakba.
Ha abban az országban, ahova utazott, nincs az Acer által felhatalmazott szerviz,
akkor a világ bármely pontján lévő irodánkkal kapcsolatba léphet. Látogasson el a
http://global.acer.com webhelyre.
Mielőtt telefonálna
Ha telefonos segítségkérés céljából felhívja az Acert, kérjük, készítse elő a
következő információkat, illetve a hívás során legyen a számítógépe mellett. Az Ön
segítségével csökkenthetjük a híváshoz szükséges időt, és hatékonyabban tudjuk
megoldani problémáit. Ha a számítógép hibaüzenetet jelenít meg vagy sípol,
jegyezze fel a képernyőn megjelenteket (vagy a hangjelzések számát és sorrendjét).
A következő információkat kérjük Öntől:
Név: ___________________________________________________________
Cím: ___________________________________________________________
Telefonszám: _____________________________________________________
Gép típusa és modellszám:__________________________________________
Sorozatszám: ____________________________________________________
A vásárlás időpontja:_______________________________________________
Magyar
A számítógéphez mellékelve van egy ITW útlevél. Ez az útlevél mindent tartalmaz,
amit az ITW programról tudnia kell. A füzetben megtalálható a rendelkezésére álló
hivatalos szervizközpontok listája. Kérjük, gondosan tanulmányozza át az útlevelet.
60
A hordozható számítógép szállítása
Ebben a részben tanácsokat, ötleteket talál azzal kapcsolatban, hogy mire kell
ügyelnie a számítógép szállítása vagy utazás közben.
Lekapcsolás az asztali munkahelyről
Magyar
Ha le szeretné választani a számítógépről a külső tartozékokat, kövesse az alábbi
lépéseket:
1
Mentse el a megnyitott fájlokat.
2
Távolítson el minden adathordozót, hajlékonylemezt és CD-lemezt a
meghajtó(k)ból.
3
Állítsa le a számítógépet.
4
Hajtsa le a kijelzőt.
5
Húzza ki a hálózati adaptert.
6
Húzza ki a billentyűzet, a mutatóeszköz, a nyomtató, a külső monitor vagy az
egyéb külső eszköz csatlakozóját.
7
Nyissa ki a Kensington zárat, ha ilyennel rögzíti a számítógépet.
Mozgatás
Ha csak rövid távolságra viszi a számítógépet, például az íróasztalától a tárgyalóba.
A számítógép előkészítése
A számítógép áthelyezése előtt hajtsa le és reteszelje a kijelzőt, ezzel a számítógép
alvó üzemmódba lép; így az épületen belül akárhova magával viheti. Ha fel szeretné
ébreszteni alvó módból a számítógépet, nyissa fel a kijelzőt, majd röviden nyomja
meg a bekapcsoló gombot.
Ha egy ügyfél irodájába, vagy egy másik épületbe viszi a számítógépet, érdemes
kikapcsolnia:
Kattintson a következő elemekre: Start, A számítógép kikapcsolása, majd
kattintson a Kikapcsolás gombra (Windows XP).
vagy
A számítógépet alvó üzemmódba helyezheti az <Fn> + <F4> billentyűkombináció
megnyomásával. Ezután hajtsa le és reteszelje a kijelzőt.
Ha újra használni szeretné a számítógépet, oldja ki és hajtsa fel a kijelzőt, majd
röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot.
61
Megjegyzés: Ha az alvás állapotjelző nem világít, a számítógép
hibernált üzemmódba került és kikapcsolt. Ha az üzemállapot lámpa
nem világít, de az alvás állapotjelző igen, a számítógép alvó
üzemmódba lépett. Ha újból használni szeretné a számítógépet,
mindkét esetben röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot.
Megjegyezzük, hogy a számítógép hibernált üzemmódba léphet, ha
bizonyos ideig alvás üzemmódban volt.
Ha a megbeszélés viszonylag rövid (két óránál rövidebb), akkor valószínűleg elég
csak a számítógépet vinnie. Ha hosszabb megbeszélésre számít, vagy a
számítógép akkumulátora nincs teljesen feltöltve, akkor érdemes a hálózati adaptert
is magával vinnie, majd a tárgyalóteremben csatlakoztatnia a géphez.
Ha a tárgyalóteremben nincs fali dugaszolóaljzat, az akkumulátor terhelését
csökkentheti, ha alvó üzemmódba helyezi a számítógépet. Nyomja meg az
<Fn> + <F4> billentyűkombinációt, vagy hajtsa le a kijelzőt, amikor éppen nem
használja aktívan a számítógépet. Ha ismét szüksége van a számítógépre, nyissa
fel a kijelzőt (ha korábban lehajtotta), majd röviden nyomja meg a bekapcsoló
gombot.
A számítógép hazaszállítása
Ha hazaszállítja a számítógépet az irodából, illetve otthonról viszi vissza az irodába.
A számítógép előkészítése
Miután leválasztotta a számítógépet az asztali munkahelyéről, az alábbi lépéseket
követve készítse elő a gépet a hazaszállításra:
•
Ellenőrizze, hogy minden adathordozót és CD-lemezt kivett-e a
meghajtó(k)ból. Ennek elmulasztása a meghajtó olvasófejének sérüléséhez
vezethet.
•
Csomagolja a számítógépet olyan táskába, amelyben nem tud csúszkálni,
illetve ki van párnázva, így elejtés esetén is megfelelő védelmet kap.
Vigyázat: A számítógép fedele mellé ne csomagoljon semmit.
A fedélre nehezedő nyomás megrongálhatja a kijelzőt.
Magyar
Mit vigyen magával a megbeszélésekre
62
Mit vigyen magával
Hacsak nem rendelkezik otthon is egy-egy példánnyal az alábbiakból, akkor vigye
őket magával:
•
Hálózati adapter és kábel
•
Nyomtatott Felhasználói útmutató
Magyar
További óvintézkedések
A számítógép védelme érdekében a munkahelye és otthona közötti utazás során
vegye figyelembe az alábbi tanácsokat:
•
Tartsa magánál a számítógépet, így minimálisra csökkentheti a
hőmérsékletváltozások hatását.
•
Ha hosszabb időre meg kell állnia, és nem viheti magával a számítógépet,
akkor hagyja a gépkocsi csomagtartójában, így elkerülheti a túlzott
felmelegedés veszélyét.
•
A hőmérséklet és relatív páratartalom változásai páralecsapódást okozhatnak
a gépen. Hagyjon megfelelő időt arra, hogy a számítógép felvegye a
szobahőmérsékletet, és bekapcsolás előtt ellenőrizze a kijelzőt, hogy nincs-e
rajta páralecsapódás. Ha a hőmérsékletváltozás több mint 10 ° C (18 °F), akkor
gondoskodjon arról, hogy a számítógép lassan vegye fel a
szobahőmérsékletet. Ha lehetséges, hagyja a számítógépet 30 percre olyan
helyen, ahol a hőmérséklet a külső és a szobahőmérséklet között van.
Otthoni iroda felállítása
Ha gyakran dolgozik otthon a számítógépén, érdemes egy második hálózati
adaptert beszereznie otthoni használatra – így nem kell többletterhet szállítania
haza és vissza.
Ha a számítógépet hosszabb ideig kívánja otthon használni, érdemes külső
billentyűzettel, monitorral és egérrel bővítenie.
Utazás a számítógéppel
Ha hosszabb útra indul, például a munkahelyéről egy ügyfél munkahelyére, vagy a
környéken tesz rövidebb utazást…
63
A számítógép előkészítése
Úgy készítse elő a számítógépet, mintha hazavinné. Ellenőrizze, hogy az
akkumulátor a számítógépben fel van-e töltve. A repülőtéri biztonsági intézkedések
miatt lehetséges, hogy be kell kapcsolnia a számítógépet, mielőtt a beszállózónába
vinné.
Mit vigyen magával
A következőket vigye magával:
Hálózati adapter
•
Teljesen feltöltött tartalék akkumulátor(ok)
•
További nyomtatók illesztőprogramjainak fájljai, ha másik nyomtató használatát
tervezi
További óvintézkedések
A számítógép hazaszállítására érvényes útmutatáson túl a készülék védelme
érdekében fogadja meg a következő utazással kapcsolatos tanácsokat is:
•
A számítógépet mindig személyi poggyászként vigye magával.
•
Ha lehetséges, a számítógépet a biztonságiakkal ellenőriztesse. A repülőtéri
röntgenberendezések biztonságosak, de ne vigye át a számítógépet
fémdetektoron.
•
Ne tegye ki a hajlékonylemezeket kézi fémdetektorok hatásának.
Nemzetközi utazás a számítógéppel
Ha másik országba utazik…
A számítógép előkészítése
Ugyanúgy készítse elő a számítógépet, mint általában az utazáshoz.
Magyar
•
64
Mit vigyen magával
Magyar
A következőket vigye magával:
•
Hálózati adapter
•
Olyan hálózati kábel, amely használható abban az országban, ahova utazik
•
Teljesen feltöltött tartalék akkumulátorok
•
További nyomtatók illesztőprogramjainak fájljai, ha másik nyomtató használatát
tervezi
•
A vásárlást igazoló dokumentum, arra az esetre, ha meg kellene mutatnia a
vámhatóság tisztviselőjének
•
Az Utazók Nemzetközi Garancia-útlevele (International Travelers Warranty
passport)
További óvintézkedések
Ugyanazokat az óvintézkedéseket kell betartani, mint a számítógéppel való
utazásnál. Mindezeken túl nemzetközi utazásnál a következő tanácsokat is vegye
figyelembe:
•
Amikor másik országba utazik, ellenőrizze, hogy a helyi hálózati feszültség és a
hálózati adapter kábelének specifikációi megegyezők-e. Ha nem, szerezzen be
egy olyan hálózati kábelt, amelyik használható a helyi hálózati feszültségen.
A számítógép áramellátásához ne használjon a háztartási gépekhez árult
átalakító készleteket.
•
Ha használja a modemet, ellenőrizze, hogy a modem és a csatlakozó
kompatibilis-e annak az országnak a távközlési rendszerével, amelybe utazik.
65
A számítógép biztonságba helyezése
A számítógép értékes befektetés, amelyre vigyázni kell. Az alábbiakból
megtudhatja, hogyan védheti meg számítógépét, illetve hogyan gondoskodhat róla.
A védelmi lehetőségek között hardveres és szoftveres megoldásokat egyaránt talál,
előbbire a biztonsági horony, utóbbira a jelszó ad példát.
Számítógépes biztonsági zár használata
Hurkolja a számítógépes biztonsági zárhoz tartozó drótkötelet egy mozdíthatatlan
tárgy, például asztal vagy zárt fiók fogantyúja köré. Illessze be a horonyba a zárat,
majd a kulcsot elfordítva rögzítse. Kaphatók kulcs nélküli modellek is.
Jelszavak használata
A jelszavak az illetéktelen hozzáféréstől védik a számítógépet. Jelszavak
megadásával több szinten is védheti a számítógépet és az adatokat:
•
A "felügyelői jelszó" (Supervisor Password) a BIOS segédprogramba való
jogosulatlan belépéstől és annak használatától védi a számítógépet. Ha
engedélyezi, akkor a BIOS segédprogramba való belépéshez be kell írni ezt a
jelszót. Lásd: "BIOS segédprogram" a 72. oldalon.
•
A “felhasználói jelszó” (User Password) a jogosulatlan használattól védi a
számítógépet. A maximális biztonság érdekében használjon ilyen jelszót,
továbbá a rendszert úgy állítsa be, hogy rendszerindításkor és hibernálásból
visszatéréskor is kérjen jelszót.
•
A “rendszerindítási jelszó” (Password on Boot) a jogosulatlan használattól védi
a számítógépet. A maximális biztonság érdekében használjon ilyen jelszót,
továbbá a rendszert úgy állítsa be, hogy rendszerindításkor és hibernálásból
visszatéréskor is kérjen jelszót.
Fontos! Őrizze meg gondosan a felügyelői jelszót! Ha elfelejti ezt a
jelszót, forduljon a kereskedőhöz vagy valamelyik hivatalos
szervizközponthoz.
Magyar
A számítógép Kensington-kompatibilis biztonsági zárhoronnyal rendelkezik, amely
lehetővé teszi biztonsági zár csatlakoztatását.
66
Jelszavak beírása
Magyar
Ha valamilyen jelszót kell megadnia, egy beviteli ablak jelenik meg a kijelző
közepén.
•
Ha meg van adva felügyelői jelszó, akkor rendszerindításkor, az <F2> billentyű
megnyomásakor a gép kéri ezt a jelszót; a BIOS segédprogram csak ezt
követően nyílik meg.
•
Írja be a felügyelői jelszót, majd nyomja meg az <Enter> billentyűt. Ekkor
megnyílik a BIOS segédprogram. Ha a jelszót hibásan írta be, figyelmeztető
üzenet jelenik meg. Próbálja újra, majd nyomja meg az <Enter> billentyűt.
•
Ha meg van adva felhasználói jelszó és a rendszerindítási jelszó beállítás
engedélyezve van, akkor rendszerindításkor a gép jelszót kér.
•
Írja be a felhasználói jelszót, majd nyomja meg az <Enter> billentyűt; ezt
követően használhatja a számítógépet. Ha a jelszót hibásan írta be,
figyelmeztető üzenet jelenik meg. Próbálja újra, majd nyomja meg az <Enter>
billentyűt.
Fontos! A jelszó megadását háromszor kísérelheti meg. Három
sikertelen próbálkozás után a rendszer inaktív állapotba kerül. Ebben
az esetben nyomja meg és négy másodpercig tartsa lenyomva a
bekapcsoló gombot, ekkor a számítógép kikapcsol. Kapcsolja be
ismét a számítógépet, majd próbálkozzon újra.
Jelszavak megadása
A jelszavakat a BIOS segédprogrammal lehet megadni.
67
Bővítés kiegészítőkkel
Hordozható számítógépe teljes körű mobil számítástechnikai megoldást nyújt Önnek.
Csatlakozási lehetőségek
Fax-/adatmodem
A számítógépben beépített, V.92 56 Kbps fax-/adatmodem található.
Figyelem! A számítógép modemportja nem kompatibilis a
digitális telefonvonalakkal. Ha a modemet digitális
telefonvonalhoz csatlakoztatja, a modem megrongálódik.
A modem használatához csatlakoztasson telefonkábelt a fax-/adatmodem
csatlakozóaljzata és egy telefonvonal csatlakozóaljzata közé.
Figyelem! Ellenőrizze, hogy az Ön által használt kábel megfelel-e
a helyi előírásoknak.
Magyar
A portok lehetővé teszik, hogy ugyanolyan perifériákat csatlakoztasson a
számítógéphez, mint egy asztali PC-hez. A különféle külső eszközöknek a
számítógépre való csatlakoztatásával kapcsolatban az alábbi részben talál
útmutatást.
68
Beépített hálózati csatoló
A beépített hálózati csatoló segítségével Ethernet alapú hálózatra csatlakoztathatja a
számítógépet.
Magyar
A hálózati kapcsolat létrehozásához csatlakoztasson egy Ethernet kábelt a
számítógép bal oldalán lévő hálózati csatlakozóaljzat és a hálózati aljzat vagy a hub
csatlakozója közé.
Gyors infravörös (csak bizonyos modelleken található
meg)
A számítógép Gyors infravörös (Fast Infrared; FIR) portja lehetővé teszi a vezeték
nélküli adatátvitelt más infravörös csatolóval rendelkező számítógépekkel és egyéb
perifériákkal, mint PDA-k (személyi digitális titkárok), mobiltelefonok vagy infravörös
nyomtatók. Az infravörös port legfeljebb 4 Mbps adatátviteli sebességet képes
biztosítani, legfeljebb egy méter távolságig.
69
Universal Serial Bus (USB)
A Universal Serial Bus (univerzális soros busz, USB) 2.0 port egy nagy sebességű
soros busz, segítségével az értékes rendszererőforrások lekötése nélkül
csatlakoztathat USB perifériákat.
Magyar
IEEE 1394 port (csak bizonyos modelleken található meg)
A számítógép IEEE 1394 portja IEEE 1394 kompatibilis eszközök, például
videokamera vagy digitális fényképezőgép csatlakoztatását teszi lehetővé.
A részleteket a digitális fényképezőgép vagy a kamera kézikönyvében találja meg.
70
PC-kártyafoglalat
A Type II PC-kártyafoglalat foglalatba PC-kártya helyezhető – ilyen kártyákkal a
számítógép alkalmazási körét lehet bővíteni. Az alkalmazott kártyákon szerepelnie
kell a PC-kártya logónak.
Magyar
A PC-kártyák (korábban PCMCIA) hordozható számítógépekhez készült
bővítőkártyák, amelyek az asztali PC-knél már régóta ismert bővítési lehetőségeket
nyújtanak. Népszerű PC-kártyák például a fax-/adatmodemek, a vezeték nélküli LAN
és a SCSI kártyák. A CardBus a 16 bites PC-kártya technológiát azzal múlja felül,
hogy 32 bitre növeli a sávszélességet.
Megjegyzés: A kártya telepítésével, használatával és
szolgáltatásaival kapcsolatos információkat annak kézikönyvében
találja meg.
A PC-kártya behelyezése
Helyezze be a kártyát az alsó kártyafoglalatba, majd szükség szerint csatlakoztassa
a megfelelő eszközöket (pl. a hálózati kábelt). A részleteket a kártya kézikönyvében
találja meg.
A PC-kártya kivétele
Mielőtt kivenné a PC-kártyát:
1
Lépjen ki a kártyát használó alkalmazásból.
2
A bal oldali gombbal kattintson a tálcán a PC-kártya ikonjára, majd állítsa le a
kártyát.
3
Nyomja meg a kártyahely kiadógombját, ekkor a gomb kiugrik. A gombot ismét
megnyomva kiemelheti a kártyát.
71
Memória beszerelése
Ha memóriát szeretne szerelni a gépbe, kövesse az alábbi lépéseket:
Kapcsolja ki a számítógépet, húzza ki a hálózati adaptert (ha be volt dugva),
majd vegye ki az akkumulátort. Ezután fordítsa meg a számítógépet, úgy, hogy
hozzáférjen az aljához.
2
Távolítsa el a csavart a memóriarekesz fedeléből, majd emelje fel és távolítsa
el a memória fedelét.
3
Átlósan helyezze be a modult a foglalatba (a), majd óvatosan nyomja le, amíg a
helyére nem pattan (b).
4
Helyezze vissza a memóriarekesz fedelét, majd rögzítse a csavarral.
Magyar
1
5
Tegye vissza az akkumulátort, majd csatlakoztassa a hálózati adaptert.
6
Kapcsolja be a számítógépet.
A számítógép automatikusan érzékeli és újrakonfigurálja a teljes memória méretét.
Ha tanácsra van szüksége, forduljon szakemberhez vagy a legközelebbi Acer
forgalmazóhoz.
72
BIOS segédprogram
A BIOS segédprogram olyan hardverkonfiguráló program, amelyet a számítógép
Basic Input/Output System (alapszintű be- és kiviteli rendszer, BIOS) rendszerébe
építettek be.
A számítógép már megfelelően konfigurálva és optimalizálva van, ezért ezt a
segédprogramot nem kell futtatnia. Ha azonban konfigurációs problémák lépnek fel,
szükség lehet a használatára.
Magyar
A BIOS segédprogram elindításához nyomja meg az <F2> billentyűt a bekapcsolási
önteszt alatt, miközben a hordozható számítógép logó látható a képernyőn.
Rendszerindítási sorrend
A BIOS segédprogramban a rendszerindítás sorrendjének beállításához lépjen be a
BIOS segédprogramba, majd a képernyő felső részén megjelenő elemek közül
válassza a Boot pontot.
Disk-to-disk recovery engedélyezése
A disk-to-disk recovery (hard disk recovery, lemezről lemezre helyreállítás, illetve
merevlemezes helyreállítás) funkció engedélyezéséhez lépjen be a BIOS
segédprogramba, majd a képernyő felső részén megjelenő elemek közül válassza a
Main pontot. A képernyő alsó részén keresse meg a D2D Recovery pontot, majd az
<F5> és az <F6> billentyű segítségével állítsa be a következő értéket: Enabled.
Jelszó
A rendszerindítási jelszó megadásához lépjen be a BIOS segédprogramba, majd a
képernyő felső részén megjelenő elemek közül válassza a Security pontot. Keresse
meg a Password on boot: elemet, majd az <F5> és az <F6> billentyűvel
engedélyezze a funkciót.
73
Szoftverhasználat
DVD filmek lejátszása
Ha DVD-meghajtó modul van beszerelve az optikai meghajtó helyére, akkor DVD
filmeket is le tud játszani a számítógépen.
1
Nyissa ki a DVD tálcáját, helyezzen be egy DVD filmet tartalmazó lemezt, majd
tolja be a DVD tálcáját.
2
A DVD film lejátszása néhány másodperc múlva automatikusan elkezdődik.
Régiókód
Ország vagy régió
1
USA, Kanada
2
Európa, Közel-Kelet, Dél-Afrika, Japán
3
Délkelet-Ázsia, Tajvan, Dél-Korea
4
Latin-Amerika, Ausztrália, Új-Zéland
5
Független Államok Közössége, Afrika egyes részei, India
6
Kínai Népköztársaság
Megjegyzés: A régiókód megváltoztatásához helyezzen be a DVDmeghajtóba egy másik régióba tartozó DVD filmet. További
információt a súgóban talál.
Magyar
Fontos! Amikor először indítja el a DVD-lejátszót, a program kéri a
régiókód megadását. A DVD-lemezeket hat régióra osztják. Ha
egyszer a DVD-meghajtón beállítottak egy régiókódot, csak annak a
régiónak a lemezeit fogja lejátszani. A régiókódot legfeljebb ötször
lehet beállítani (beleértve a legelső alkalmat is), ezután az utolsónak
beállított régiókód állandósul. A merevlemez visszaállítása nem állítja
vissza a régiókódok beállításának számát. A jelen szakaszban, az
alábbiakban feltüntetett táblázatban megtalálja a DVD filmek
régiókódját.
74
Acer eRecovery Management
Az Acer eRecovery Management egy olyan eszköz, amellyel könnyen és gyorsan
elvégezhető a rendszer biztonsági mentése és helyreállítása. Segítségével az
aktuális rendszerkonfigurációt merevlemezes meghajtóra, CD- vagy DVD-lemezre
lehet kiírni.
Magyar
Az Acer eRecovery Management a következő funkciókkal rendelkezik:
1
Biztonsági másolat készítése
2
3
Helyreállítás biztonsági másolatból
Az alapértelmezett, gyári lemezkép CD-lemezre írása, illetve a mellékelt
szoftverek felírása alkalmazási CD-lemezre
4
5
A számítógéppel együtt szállított szoftverek újratelepítése CD nélkül
Az Acer eRecovery Management jelszó módosítása
Jelen fejezetben részletesen bemutatjuk ezeket a funkciókat.
Megjegyzés: Ezzel a szolgáltatással nem mindegyik modell
rendelkezik. Ha egy rendszerben nincs beépített optikailemez-író,
akkor előbb csatlakoztasson egy külső, USB- vagy IEEE1394kompatibilis optikailemez-írót, az Acer eRecovery Management optikai
lemezekkel kapcsolatos funkcióit csak ezt követően tudja használni.
Megjegyzés: Az Acer eRecovery Management működéséhez
különleges módon kell particionálni a merevlemezt. Ha a rendszer
észleli, hogy a merevlemez struktúrája eltér az elvárttól, akkor letiltja
az Acer eRecovery Management szolgáltatásait.
Biztonsági másolat készítése
A lemezképmásolatokat merevlemezes meghajtóra, CD- vagy DVD-lemezre lehet
kiírni.
1
Indítsa el a Windows XP rendszert.
2
Az <Alt> + <F10> billentyűkombinációval indítsa el az Acer eRecovery
Management segédprogramot.
3
A folytatáshoz írja be a jelszót. Az alapértelmezett jelszó hat darab nulla.
4
Az Acer eRecovery Management ablakban válassza a Recovery settings
(Helyreállítási műveletek) elemet, majd kattintson a Next (Tovább) gombra.
5
A Recovery settings ablakban válassza a Backup snapshot image
(Biztonsági mentési lemezkép) elemet, majd kattintson a Next gombra.
6
Válassza ki a biztonsági mentési módszert.
a
A Backup to HDD (Biztonsági mentés merevlemezre) funkció a
lemezképmásolatot a D: meghajtón tárolja.
75
b
7
A Backup to optical device (Biztonsági mentés optikai meghajtóra)
funkció a lemezképmásolatot CD- vagy DVD-lemezen tárolja.
A biztonsági mentési módszer kiválasztása után kattintson a Next gombra.
A művelet befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Helyreállítás biztonsági másolatból
Szükség esetén helyreállíthatja az előzőleg (a Biztonsági másolat készítése című
részben leírtak szerint) merevlemezes meghajtóra, CD- vagy DVD-lemezre készített
biztonsági másolatot.
Indítsa el a Windows XP rendszert.
2
Az <Alt> + <F10> billentyűkombinációval indítsa el az Acer eRecovery
Management segédprogramot.
3
A folytatáshoz írja be a jelszót. Az alapértelmezett jelszó hat darab nulla.
4
Az Acer eRecovery Management ablakban válassza a Recovery actions
(Helyreállítási műveletek) elemet, majd kattintson a Next (Tovább) gombra.
5
Négy helyreállítási művelet áll rendelkezésére. Válassza ki a megfelelőt, majd
a képernyőn megjelenő utasításokat követve végezze el az eljárást.
Megjegyzés: A "Restore C:" (C: meghajtó helyreállítása) elem csak
akkor engedélyezett, ha van róla a (D:) merevlemezes meghajtón
felhasználói biztonsági másolat. További információkat a Biztonsági
másolat készítése című részben talál.
Az alapértelmezett, gyári lemezkép CD-lemezre
írása
Ha nem rendelkezik rendszer CD-lemezzel és helyreállító CD-lemezzel, akkor ezzel
a funkcióval létrehozhatja ezeket.
1
Indítsa el a Windows XP rendszert.
2
Az <Alt> + <F10> billentyűkombinációval indítsa el az Acer eRecovery
Management segédprogramot.
3
A folytatáshoz írja be a jelszót. Az alapértelmezett jelszó hat darab nulla.
4
Az Acer eRecovery Management ablakban válassza a Recovery settings
(Helyreállítási műveletek) elemet, majd kattintson a Next (Tovább) gombra.
5
A Recovery settings ablakban válassza a Burn image to disk (Lemezkép
írása lemezre) elemet, majd kattintson a Next gombra.
6
A Burn image to disk ablakban válassza az 1. Factory default image vagy a
2. Application CD elemet, majd kattintson a Next gombra.
7
A művelet befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Magyar
1
76
Magyar
Megjegyzés: Az 1. Factory default image elemet akkor kell
kiválasztania, ha rendszerindításra alkalmas lemezt szeretne
készíteni, amely a számítógép teljes operációs rendszerét
tartalmazza úgy, ahogy azt a gyárból leszállították. Ha olyan lemezt
szeretne, amelynek tallózható a tartalma, és amelyről kiválaszthatja a
telepíteni kívánt illesztőprogramokat és alkalmazásokat, akkor a
2. Application CD elemet válassza. Az ilyen lemezek nem
alkalmasak rendszerindításra.
A számítógéppel együtt szállított szoftverek
újratelepítése CD nélkül
Az Acer eRecovery Management az előtelepített szoftvereket belsőleg tárolja, így
könnyebb az illesztőprogramok és az alkalmazások újratelepítése.
1
Indítsa el a Windows XP rendszert.
2
Az <Alt> + <F10> billentyűkombinációval indítsa el az Acer eRecovery
Management segédprogramot.
3
A folytatáshoz írja be a jelszót. Az alapértelmezett jelszó hat darab nulla.
4
Az Acer eRecovery Management ablakban válassza a Recovery actions
(Helyreállítási műveletek) elemet, majd kattintson a Next (Tovább) gombra.
5
A Recovery settings (Helyreállítási beállítások) ablakban válassza a Reinstall
applications/drivers (Alkalmazások/illesztőprogramok újratelepítése) elemet,
majd kattintson a Next gombra.
6
Jelölje ki a kívánt illesztőprogramot/alkalmazást, majd a képernyőn megjelenő
utasításokat követve végezze el az újratelepítést.
Első elindulásakor az Acer eRecovery Management előkészíti a szükséges
szoftvereket, emiatt néhány másodpercig eltarthat, amíg a szoftver tartalmi ablaka
megjelenik.
77
Jelszó módosítása
Az Acer eRecovery Management és az Acer disk-to-disk recovery jelszóval védett. A
jelszót a felhasználó módosíthatja. Az Acer eRecovery Management jelszó
módosításához kövesse az alábbi lépéseket.
Indítsa el a Windows XP rendszert.
2
Az <Alt> + <F10> billentyűkombinációval indítsa el az Acer eRecovery
Management segédprogramot.
3
A folytatáshoz írja be a jelszót. Az alapértelmezett jelszó hat darab nulla.
4
Az Acer eRecovery Management ablakban válassza a Recovery settings
(Helyreállítási műveletek) elemet, majd kattintson a Next (Tovább) gombra.
5
A Recovery settings ablakban válassza a Password: Change Acer
eRecovery Management password (Acer eRecovery Management jelszó
megváltoztatása) elemet, majd kattintson a Next gombra.
6
A művelet befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Megjegyzés: Ha a rendszer összeomlik, és nem indul el a Windows,
az Acer disk-to-disk recovery segítségével DOS módból is
helyreállíthatja a gyári alapértelmezett lemezképet.
Magyar
1
78
Hibaelhárítás
Magyar
Ebben a fejezetben a gyakrabban előforduló rendszerhibák elhárításához nyújtunk
segítséget. Ha problémába ütközik, először tanulmányozza át az alábbi részeket, és
csak ezt követően forduljon szakemberhez. A súlyosabb hibák elhárításához
szükség lehet a számítógép felnyitására. Ne kísérelje meg a számítógép felnyitását,
inkább lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy kérjen segítséget valamelyik
hivatalos szervizközponttól.
Hibaelhárítási tanácsok
A hordozható számítógép a felmerült problémák megoldását hibaüzeneteknek a
képernyőn történő megjelenítésével segíti.
Ha a rendszer hibaüzenetet ír ki, vagy hibára utaló jelek fordulnak elő,
tanulmányozza át a lejjebb található, "Hibaüzenetek" című részt. Ha a probléma
nem oldható meg, lépjen kapcsolatba a kereskedővel. Lásd: "Szervizszolgáltatás
kérése" a 59. oldalon.
Hibaüzenetek
Ha a rendszer hibaüzenetet ír ki, jegyezze fel, majd tegye meg a megfelelő javító
lépéseket. Az alábbi táblázat – betűrendben – a hibaüzeneteket és a javasolt
intézkedéseket tartalmazza.
Hibaüzenetek
Javító intézkedés
CMOS battery bad
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal.
CMOS checksum error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal.
Disk boot failure
Helyezzen a hajlékonylemezes meghajtóba (A:) egy
rendszerlemezt, majd az <Enter> billentyű
lenyomásával indítsa újra a rendszert.
Equipment configuration
error
A bekapcsolási önteszt (POST) alatt nyomja meg az
<F2> billentyűt, ezzel belép a BIOS segédprogramba;
majd a kilépéshez válassza az Exit (Kilépés) parancsot.
Hard disk 0 error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal.
Hard disk 0 extended
type error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal.
I/O parity error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal.
Hibaüzenetek
Javító intézkedés
Keyboard error or no
keyboard connected
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal.
English
79
Keyboard interface error Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal.
Memory size mismatch
A bekapcsolási önteszt (POST) alatt nyomja meg az
<F2> billentyűt, ezzel belép a BIOS segédprogramba;
majd a kilépéshez válassza az Exit (Kilépés) parancsot.
Magyar
Ha a javító intézkedések megtétele ellenére sem szűnik meg a probléma, kérjük,
lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy valamelyik hivatalos szervizközponttal.
Bizonyos problémák a BIOS segédprogram segítségével megoldhatóak.
80
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
Magyar
FCC megjegyzés
A készüléket vizsgálatnak vetették alá, amelynek során megállapítást nyert, hogy a
készülék teljesíti az FCC szabályzatának 15. pontja szerinti, B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg,
hogy a lakóépületekben megfelelő védelmet nyújtsanak a káros zavarokkal
szemben. A készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha
nem a használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és használják, akkor
megzavarhatja a rádiós távközlést.
Ugyanakkor semmilyen garancia nem vállalható arra nézve, hogy meghatározott
felhasználásnál nem fordulnak elő zavarok. Ha a készülék zavart kelt a rádiós vagy
a televíziós vételben, és ezt a készülék be- és kikapcsolásával egyértelműen meg
lehet állapítani, akkor a felhasználó a zavarok megszüntetésére a következő
lépéseket teheti meg:
•
A vevőantennát állítsa más irányba, vagy helyezze át.
•
Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
•
A készüléket csatlakoztassa más áramkörhöz kapcsolódó fali
dugaszolóaljzatba, mint amelyhez a vevő csatlakozik.
•
Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy gyakorlott rádiós/televíziós
szakembertől.
Megjegyzés: árnyékolt kábelek
Az FCC előírásainak betartása érdekében a készüléket más számítástechnikai
eszközökhöz kizárólag árnyékolt kábellel szabad csatlakozni.
Megjegyzés: perifériák
A készülékhez kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok,
nyomtatók stb.) szabad csatlakoztatni, amelyek megfelelnek a B osztályú
eszközökre előírt határértékeknek. A határértékeknek nem megfelelő perifériák
használata esetén zavar léphet fel a rádiós és a televíziós vételben.
Vigyázat
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által a számítógép működtetésére biztosított jogát.
Üzemi feltételek
A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. fejezetének. A működtetésnek a
következő két feltétele van: (1) a készülék nem okozhat zavart, és (2) az eszköznek
minden zavart tűrnie kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
English
81
Nyilatkozat az EU szabályoknak való megfelelésről
A modemre vonatkozó megjegyzések
TBR 21
A készülék rendelkezik a nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózattal létesítendő
egyvégződéses csatlakozásokhoz szükséges jóváhagyással [98/482/EK "TBR 21”
tanácsi határozat]. Az egyes nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózatok közötti
különbségek miatt azonban a jóváhagyás önmagában nem jelent feltétel nélküli
garanciát arra, hogy a működés minden nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózat
végpontján sikeres lesz. Probléma esetén először a berendezés szállítójával lépjen
kapcsolatba.
Az országok érvényességi köre
2004 májusában az EU tagjai a következő országok: Ausztria, Belgium, Ciprus,
Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország,
Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg,
Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország,
Szlovákia, Szlovénia és Svédország. A használat engedélyezett az Európai Unió
országaiban, valamint Norvégiában, Svájcban, Izlandon és Liechtensteinben.
A készüléket az adott országban érvényes előírások és szabályok szigorú
betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a
használat országában található helyi irodával.
Magyar
Az Acer ezúton kijelenti, hogy a jelen hordozható számítógép terméksorozat
megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó
rendelkezéseinek. (A teljes dokumentációt a http://global.acer.com/products/
notebook/reg-nb/index.htm weblapon érheti el.)
82
Nyilatkozat a lézerekre vonatkozó biztonsági
előírásoknak való megfelelésről
A számítógéppel együtt szállított CD- vagy DVD-meghajtó lézersugárral üzemel.
A CD- vagy DVD-meghajtó osztályba sorolási címkéje (lásd alább) a meghajtón
található.
Magyar
CLASS 1 LASER PRODUCT
CAUTION: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT
LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS
D’OUVERTURE. EVITTER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.
LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1
VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET
NICHT DEM STRAHLL AUSSETZEN
PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I
ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE
A LOS RAYOS.
ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.
VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÅTEILYLLE.
VARNING: LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD ÅLÅ TUIJOTA
SÅTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN
VARNING: LASERSTRÅLNING NAR DENNA DEL ÅR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I
STRÅLEN
ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I STRÅLEN
Tudnivalók az LCD kijelző képpontjairól
Az LCD egységet nagypontosságú gyártási eljárásokkal készítik. Ennek ellenére
előfordulhat, hogy egyes pixelek (képpontok) nem megfelelően világosodnak ki,
illetve fekete vagy piros pontként jelennek meg. Ennek nincs hatása a tárolt képre,
és nem jelent meghibásodást.
Macrovision szerzői jogvédelmi megjegyzés
"U.S. Patent számok: 4,631,603; 4,819,098; 4,907,093; 5,315,448; 6,516,132."
A termék szerzőijog-védelmi technológiát alkalmaz, amelyet egyesült államokbeli
szabadalmak és más, a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó jogszabályok
védenek. E szerzőijog-védelmi technológia felhasználása a Macrovision
felhatalmazása alapján történik, és otthoni környezetben vagy más nem nyilvános
helyen való megtekintést szolgál, kivéve, ha a Macrovision másképpen rendelkezik.
Visszafejtése tilos.
Rádiókészülék hatósági engedélyezési
megjegyzés
English
83
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli
LAN és/vagy Bluetooth csatolóval felszerelt modellekre vonatkozik.
Általános tudnivalók
Európai Unió (EU)
A készülék megfelel az alábbi Európai Tanács irányelveiben szereplő
alapkövetelményeknek:
73/23/EGK alacsony feszültségi irányelv
•
EN 60950-1
89/336/EGK elektromágneses zavartűrés (EMC) irányelv
•
EN 55022
•
EN 55024
•
EN 61000-3-2/-3
99/5/EK rádió és távközlési végberendezés (R&TTE) irányelv
•
Art.3.1a) EN 60950-1
•
Art.3.1b) EN 301 489 -1/-17
•
Art.3.2) EN 300 328-2
•
Art.3.2) EN 301 893 *Csak 5 GHz-re vonatkozóan
Magyar
A készülék megfelel mindazon országok vagy régiók rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli csatoló használatát engedélyezték.
A konfigurációtól függően a készülék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul). Az alábbi
információk az ilyen készülékekre vonatkoznak.
84
Az országok érvényességi köre
Magyar
2004 májusában az EU tagjai a következő országok: Ausztria, Belgium, Ciprus,
Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország,
Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg,
Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország,
Szlovákia, Szlovénia és Svédország. A használat engedélyezett az Európai Unió
országaiban, valamint Norvégiában, Svájcban, Izlandon és Liechtensteinben.
A készüléket az adott országban érvényes előírások és szabályok szigorú
betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a
használat országában található helyi irodával.
Az FCC rádiófrekvenciás biztonsági
követelményei
A vezeték nélküli LAN Mini PCI kártya és a Bluetooth kártya sugárzási teljesítménye
messze az FCC által engedélyezett rádiófrekvenciás határérték alatt van.
A hordozható számítógépet ennek ellenére úgy kell használni, hogy a használat
során az emberekre gyakorolt hatás mértéke a lehető legkisebb legyen:
1
A felhasználókat kérjük, hogy kövessék az FCC vezeték nélküli csatolókkal
rendelkező berendezésekre vonatkozó biztonsági előírásait, amelyeket minden
rádiófrekvenciával működő csatolóval rendelkező berendezés használati
utasítása tartalmaz.
Vigyázat: Az FCC rádiófrekvenciás sugárzási határértékeinek
betartása érdekében működés közben legalább 20 cm távolság
legyen a kijelzőbe épített vezeték nélküli LAN Mini PCI kártya és a
környezetében tartózkodó személyek között.
Megjegyzés: Az Acer vezeték nélküli Mini PCI kártya diversity-átvitelt
alkalmaz. Az ilyen típusú átvitelnél mindig csak az egyik antenna
bocsát ki rádiófrekvenciás sugárzást. A sugárzásra használt antenna
kiválasztása automatikusan történik, illetve a megfelelő minőségű
rádiós átvitel érdekében a felhasználó kézzel is választhat antennát.
A készülék az 5,15 - 5,25 GHz-es frekvenciatartományban működik, ezért csak
beltérben használható. Az FCC a készülék használatát beltérre korlátozza,
ugyanis az 5,15 - 5,25 GHz-es frekvenciatartomány használata miatt a közös
csatornát használó mobil műholdas rendszerekkel fellépő interferenciákat csak
így lehet a minimálisra csökkenteni.
3
Az 5,25 - 5,35 és az 5,65 - 5,85 GHz-es frekvenciatartomány elsődleges
használói a nagy teljesítményű radarberendezések. Az ilyen radarállomások
zavarhatják és/vagy károsíthatják a készüléket.
4
A helytelen üzembe helyezés vagy szakszerűtlen használat a
rádiótávközlésben zavarokat kelthet. A belső antenna bármilyen
megváltoztatása az FCC engedély és a garancia megvonásával jár.
Kanada – alacsony teljesítményű, engedélyre
nem köteles rádiófrekvenciás távközlési
eszközök (RSS-210)
a
Általános információk
A működtetésnek két feltétele van:
1. A készülék nem okozhat zavart, és
2. A készüléknek minden zavart tűrnie kell, beleértve a nem kívánatos
működést okozó zavarokat is.
b
Működés az 2,4 GHz-es sávban
Az engedélyezett szolgáltatásokkal fellépő rádiófrekvenciás interferencia
megelőzése érdekében a készüléket beltéri használatra tervezték, és a
kültéri használatot engedélyeztetni kell.
c
Működés az 5 GHz-es sávban
•
Az 5150-5250 MHz-es sávban működő készüléket kizárólag beltéri használatra
szánták, mely által csökkenthető a közös csatornát használó mobil műholdas
rendszerekkel fellépő interferencia.
•
Az 5250-5350 MHz-es és az 5650-5850 MHz-es sáv elsődleges felhasználói a
nagy teljesítményű radarberendezések (melyek elsőbbséget élveznek). Az
ilyen radarberendezések zavarhatják és/vagy károsíthatják a LELAN (LicenceExempt Local Area Network, engedély nélkül használható helyi hálózati)
eszközöket.
Magyar
2
English
85
86
Federal Communications Comission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) This device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.
Magyar
The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:
Product name:
Notebook PC
Model number:
ZR1
Machine type:
Extensa 4610 and Extensa 4210
SKU number:
Extensa 461xxx and Extensa 421xxx
("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)
Name of responsible party:
Acer America Corporation
Address of responsible party:
2641 Orchard Parkway
San Jose, CA 95134
USA
Contact person:
Mr. Young Kim
Tel:
408-922-2909
Fax:
408-922-2606
Name of manufacturer: Beijing Acer Information Co., Ltd.
Address of
manufacturer:
Huade Building, No.18, ChuangYe Rd.
ShangDi Zone, HaiDian District Beijing PRCE marking
Contact person:
Mr. Easy Lai
Tel:
886-2-8691-3089
Fax:
886-2-8691-3000
easy_lai@acer.com.tw
Declares that product:
Notebook PC
Trade name:
Acer
Model number:
ZR1
Machine type:
Extensa 4610 and Extensa 4210
TravelMate 3270
SKU number:
Extensa 461xxx and Extensa 421xxx
TravelMate 327xxx
("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)
Magyar
E-mail:
Is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions
of the following EC directives.
Reference no.
Title
89/336/EEC
Electromagnetic Compatibility (EMC directive)
73/23/EEC
Low Voltage Directive (LVD)
1999/5/EC
Radio & Telecommunications Terminal Equipment
Directive (R&TTE)
The product specified above was tested conforming to the applicable Rules
under the most accurate measurement standards possible, and all the necessary
steps have been taken and are in force to assure that production units of the
same product will continue to comply with these requirements.
08/2006
Easy Lai, Director
Regulation Center
Environment & Safety
English
Declaration of Conformity for CE Marking
English
87
Date
88
Magyar
LCD panel ergonomic specifications
Design viewing distance
500 mm
Design inclination angle
0.0°
Design azimuth angle
90.0°
Viewing direction range class
Class IV
Screen tilt angle
85.0°
Design screen illuminance
•
•
Illuminance level:
[250 + (250cosα)] lx where α = 85°
Color: Source D65
Reflection class of LCD panel
(positive and negative polarity)
•
Ordinary LCD: Class I
•
Protective or Acer CrystalBrite™ LCD:
Class III
Image polarity
Both
Reference white:
Pre-setting of luminance and
color temperature @ 6500K
(tested under BM7)
•
•
•
Pixel fault class
Class II
Yn: 185 ± 20 cd/m2
u'n: 0.230 ± 0.03
v'n: 0.459 ± 0.03
English
89
Acer Computer (Shanghai) Limited
3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District,
Shanghai, China
Declaration of Conformity
We,
Acer Computer (Shanghai) Limited
Contact Person: Mr. Easy Lai
Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3000
E-mail: easy_lai@acer.com.tw
Hereby declare that:
Product:
Trade Name:
Model Number:
Machine Type:
SKU Number:
Personal Computer
Acer
ZR1
Extensa 4610 and Extensa 4210
Extensa 461xxx and Extensa 421xxx (“x” = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)
Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives,
and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the
same product will continue comply with the requirements.
EMC Directive 89/336/EEC as attested by conformity with the following
harmonized standards:
-. EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003, AS/NZS CISPR22:2002, Class B
-. EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
-. EN61000-3-2:2000, Class D
-. EN61000-3-3:1995 + A1:2001
-. EN55013:2001 + A1:2003 (applied to models with TV function)
-. EN55020:2002 + A1:2003 (applied to models with TV function)
Low Voltage Directive 73/23/EEC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
-. EN60950-1:2001
-. EN60065:2002 (applied to models with TV function)
Council Decision 98/482/EC (CTR21) for pan- European single terminal connection
to the Public Switched Telephone Network (PSTN).
RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equipment
Magyar
3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District,
Shanghai, China
90
Acer Computer (Shanghai) Limited
3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District,
Shanghai, China
R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
z Article 3.1(a) Health and Safety
-. EN60950-1:2001
-. EN50371:2002
Magyar
z Article 3.1(b) EMC
-. EN301 489-1 V1.4.1:2002
-. EN301 489-17 V1.2.1:2002
-. EN301 489-3 V1.4.1:2002 (Applied to models with 27MHz wireless mouse/keyboard)
-. EN301 489-7 V1.2.1:2002 (Applied to models with 3G function)
-. EN301 489-24 V1.2.1:2002 (Applied to models with 3G function)
z Article 3.2 Spectrum Usages
-. EN300 328 V1.5.1:2004
-. EN301 893 V1.2.3:2003
-. EN300 220-1 V1.3.1:2000 (Applied to models with 27MHz wireless mouse/keyboard)
-. EN300 220-3 V1.1.1:2000 (Applied to models with 27MHz wireless mouse/keyboard)
-. EN301 511 V9.0.2:2003 (Applied to models with 3G function)
-. EN301 908-1 V2.2.1:2003 (Applied to models with 3G function).
-. EN301 908-2 V2.2.1:2003 (Applied to models with 3G function).
-------------------------------------------
Easy Lai / Director
Acer Computer (Shanghai) Limited
91
Tárgymutató
A
akkumulátor
gondozás xii
állapotjelző fények 27
B
C
CD-ROM
Hibaelhárítás 56
kézi kiadatás 56
kiadatás 36
55
H
hálózati 68
Hálózati adapter
gondozás xi
hang 37
a hangerő állítása 37
Hibaelhárítás 56
hangerő
állítása 37
Hangszórók
Gyorsbillentyűk 34
Hibaelhárítás 56
Hibaelhárítás 78
tanácsok 78
Hibaüzenetek 78
Hibernálás üzemmódba
Gyorsbillentyűk 33
I
IEEE 1394 port
infravörös 68
69
J
D
DVD 73
DVD filmek
lejátszása
gondozása
akkumulátor xii
Hálózati adapter xi
számítógép xi
Gyakran ismétlődő kérdések
Gyorsbillentyűk 33
jelszót 65
típusok
73
E
elölnézet 16
érintőpad 29
Gyorsbillentyűk 34
használata 29 – 30
euró 35
F
FAQ. Lásd Gyakran ismétlődő
kérdések
fényerő
Gyorsbillentyűk 34
65
K
kapcsolatok
hálózati 68
kérdések
tartózkodási hely
beállítása a modem használatához 57
kijelző
Gyorsbillentyűk 33
Hibaelhárítás 55
L
LEDs
27
M
meghajtóhasználat
Magyar
bal oldali nézet 16
billentyűzet 31
beágyazott
numerikus billentyűzet 31
Gyorsbillentyűk 33
Hibaelhárítás 56
Windows billentyűk 32
Zároló billentyű 31
BIOS segédprogram 72
BIOS utility 47
biztonság
használhat 36, 65
Jelszavak 65
biztonsági
CD vagy DVD 82
G
92
bekapcsolás állapotjelző
memória
beszerelése 71
Modem 67
27
Magyar
N
nézet
bal 17
elülső 17
hátulsó 19
jobb 18
Num Lock 31
bekapcsolás állapotjelző
numerikus billentyűzet
beágyazott 31
nyomtatók
Hibaelhárítás 57
P
PC-kártya 70
behelyezése 70
kiadatás 70
port 67
problémák 55
billentyűzet 56
CD-ROM 56
Hibaelhárítás 78
indítás 55
kijelző 55
nyomtatók 57
S
Scroll Lock 31
számítógép
27
állapotjelzők 27
bekapcsolás állapotjelző 16, 27
billentyűzet 31
biztonság 65
funkciók 15
gondozás xi
hazavinné 61
Hibaelhárítás 78
Kapcsolja ki xi
környékbeli utazások 63
lekapcsolás 60
Mozgatás 60
Nemzetközi utazás 63
Otthoni iroda felállítása 62
Tisztítás xii
számítógép kezelő
Gyorsbillentyűk 33
T
támogatás
információk
Tisztítás
számítógép
59
xii
U
univerzális soros busz 69
Utazás
környékbeli utak 63
nemzetközi repülőutak
üzenet
hiba 78
W
Windows billentyűk
32
63
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising