Acer | Extensa 2900D | Acer Extensa 2900D User Manual

Extensa 2900 Sorozat
Felhasználói Útmutató
Copyright © 2004.
Minden jog fenntartva.
Extensa 2900 sorozatú notebook számítógép felhasználói útmutatója
Eredeti kiadás: 2004. áprilisa
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják, anélkül, hogy az
átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások ennek a
kézikönyvnek az új kiadásaiban vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek
meg. A Társaság nem nyilatkozik sem nyíltan, sem burkoltan a kiadvány tartalmáról, és nem is ad
rá garanciát, továbbá kifejezetten visszautasítja, hogy egy meghatározott célra való alkalmasságra
vagy eladhatóságra vonatkozó garanciát nyújtana.
Jegyezze fel a lenti helyre a modell számát, a sorozatszámot, illetve a vásárlás időpontját és helyét.
A sorozatszám és a modell száma a számítógépre ragasztott címkén található. A készülékre
vonatkozó minden levelezésben fel kell tüntetni a sorozatszámot, a modellszámot és a vásárlásra
vonatkozó adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak semmilyen részletét
nem szabad sokszorosítani, adatfeldolgozó rendszerben tárolni vagy továbbítani, legyen az
bármilyen formában vagy eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolattal, feljegyzéssel
vagy másképp.
Extensa 2900 sorozatú notebook számítógép
Modell száma: ___________________________________
Sorozatszám: ____________________________________
Vásárlás időpontja: ________________________________
Vásárlás helye: ___________________________________
Minden védjegy az illető társaság bejegyzett védjegye és tulajdona.
iii
Mindenek előtt
Útmutató
A Kezdők számára… poszter segít a számítógép első
beállításánál.
A számítógép termelékeny használatának megkönnyítése
érdekében az Felhasználói Útmutató világos és tömör
információt tartalmaz. Kérjük, olvassa el alaposan és tartsa
elérhető helyen a későbbi hivatkozás érdekében.
További információért az Acer termékeit, szolgáltatásait és támogatását
illetőn,
kérjük, látogassa meg a következő weblapot: http://www.acer.com.
A számítógép gondozása és tippek a
használathoz
A számítógép be- és kikapcsolása
A számítógép bekapcsolásához nyissa fel a fedelet és nyomja meg a
billentyűzet fölött lévő bekapcsoló gombot.
A kikapcsoláshoz az alábbiak közül valamelyik műveletet kell elvégeznie:
•
Kattintson a Start gombra a Windows-ban, majd válassza a
Számítógép kikapcsolása… pontot a legördülő menüben.
•
Nyomja meg a bekapcsoló gombot.
E módszer alkalmazásához először kattintson az
Energiagazdálkodási lehetőségek ikonra a Windows
Magyar
A jelen útmutató az Extensa számítógép első beállításához és
használatához való segédletként szolgál:
iv
Magyar
Vezérlőpultban, majd ellenőrizze, hogy a be-/kikapcsoló gomb úgy
van-e beállítva, hogy a számítógép kikapcsolását végzi, ha
megnyomják. Lásd a Windows Súgót további információkért.
Megjegyzés: Ha a számítógépet nem tudja a szokásos módon
kikapcsolni, nyomja meg és négy másodpercnél hosszabb ideig tartsa
lenyomva a bekapcsoló gombot. Ha kikapcsolta a számítógépet és
újra be akarja kapcsolni, várjon előtte legalább két másodpercig.
A számítógép gondozása
A számítógépe jól fogja Önt szolgálni, ha vigyáz rá.
•
Ne tegye ki a számítógépet közvetlen napsugárzásnak. Ne helyezze
el hőforrások, például fűtőtest közelében.
•
Ne tegye ki a számítógépet 0°C (32°F) alatti vagy 50°C (122°F) feletti
hőmérsékletnek.
•
Ne tegye ki a számítógépet mágneses mezőknek.
•
Ne tegye ki a számítógépet esőnek vagy nedvességnek.
•
Ne öntsön vizet vagy más folyadékot a számítógépre.
•
Ne tegye ki a számítógépet erős ütésnek vagy rezgésnek.
•
Ne tegye ki a számítógépet pornak és piszoknak.
•
Ne tegyen tárgyakat a számítógépre.
•
Ne csapja le erővel a fedelet. Óvatosan csukja le a kijelzőt.
•
Soha ne tegye a számítógépet labilis, vagy egyenetlen felületre.
A hálózati adapter gondozása
Fontos, hogy vigyázzon a hálózati adapterre.
•
Ne csatlakoztassa az adaptert semmilyen más készülékhez.
•
Ne lépjen a hálózati kábelre, és ne tegyen rá súlyos tárgyakat. Ne
vezesse a hálózati kábelt olyan helyen, ahol hajlamosak rálépni vagy
megbotlani benne.
•
Amikor kihúzza a konnektorból, ne a vezetéket fogja meg. Helyette a
dugónál fogja meg és azt húzza ki.
•
A hosszabbítóba csatlakoztatott berendezések összes névleges
áramfelvétele nem haladhatja meg a hosszabbító névleges
teljesítményét.
v
Az akkumulátor gondozása
Fontos, hogy vigyázzon a számítógép akkumulátorára.
Mindig az adott számítógép modellhez való akkumulátort használjon.
Ne használjon más típusú akkumulátorokat.
•
Kapcsolja ki a számítógépet, mielőtt eltávolítaná, vagy kicserélné az
akkumulátort.
•
Ne próbálja kibontani az akkumulátort. Tartsa távol gyermekektől.
•
Az elhasznált akkumulátoroktól a helyi szabályozást betartva
szabaduljon meg. Ha lehetséges, vigye el a begyűjtőbe.
Tisztítás és javítás
A számítógép tisztításakor fontos, hogy kövesse az alábbi lépéseket:
•
Kapcsolja ki a számítógépet, és vegye ki az akkumulátort.
•
Húzza ki a hálózati adaptert.
•
Kevés vízzel nedvesített puha kendőt használjon. Ne használjon
folyékony vagy hajtógázos tisztítószert.
Lásd a “Gyakran ismétlődő kérdések” a 65. oldalon című fejezetet, ha az
alábbiak valamelyike előfordul:
•
Leesett a számítógép vagy megsérült a háza.
•
Folyadék került a számítógépbe.
•
A számítógép nem működik megfelelően.
Magyar
•
Magyar
vi
Ismerkedés a számítógéppel
1
A számítógép bemutatása
Elölnézet nyitott állapotban
Elölnézet
Bal oldali nézet
Jobb oldali nézet
Hátulnézet
Alulnézet
Jellemzők
Kijelzők
Blokkoló billentyűk
Beágyazott numerikus billentyűzet
Windows billentyűk
Gyorsbillentyűk
Az euró szimbólum
Érintőpad
Alapvető tudnivalók az érintőpadról
Programindító billentyűk
Tárolóeszközök
Merevlemez
AcerMedia rekesz
Az optikai meghajtó fiókjának kinyitása
Az optikai meghajtó fiókjának kinyitása vészhelyzetben
Csatlakozási lehetőségek
Ethernet és LAN
Fax-/adatmodem
Audio
Hangerő állítása
A számítógép biztonságba helyezése
Rögzítőhorony
Működés akkumulátorról
Akkumulátor
Az akkumulátor jellemzői
Az akkumulátor behelyezése és kivétele
Az akkumulátor feltöltése
Az akkumulátor feszültségszintjének ellenőrzése
Az akkumulátor élettartamának optimalizálása
Alacsony akkufeszültség figyelmeztetés
3
3
4
5
6
7
8
10
12
14
15
16
17
19
21
21
23
24
24
24
25
25
26
26
27
28
28
29
29
31
33
33
34
35
35
35
36
English
iii
iii
iii
Tartalom
Mindenek előtt
Útmutató
A számítógép gondozása és tippek a használathoz
English
Energiagazdálkodás
Perifériák és kiegészítők
Külső megjelenítő eszközök
Külső adatbeviteli eszközök
Külső billentyűzet
Külső billentyűzet
Külső mutatóeszköz
USB eszközök
IEEE 1394 port
Nyomtató
Audio eszközök
Bővítőeszközök
PC kártya
Egyéb opciók
Akkumulátor
Hálózati adapter
Kulcsfontosságú alkotóelemek bővítése
Memóriabővítés
AcerMedia meghajtóegységek cseréje
Mozgásban a számítógéppel
Lekapcsolódás az asztali munkahelyről
Mozgásban
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával rövid megbeszélésekre?
Mit vigyen magával hosszú megbeszélésekre?
A számítógép hazaszállítása
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával?
További óvintézkedések
Otthoni iroda felállítása
Utazás a számítógéppel
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával?
További óvintézkedések
Nemzetközi utazás a számítógéppel
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával?
További óvintézkedések
37
39
41
41
41
41
41
42
43
44
44
45
45
46
46
46
47
47
48
51
53
54
54
54
54
55
55
55
55
56
56
56
56
56
57
57
57
57
Rendszerszoftver
Launch Manager
BIOS segédprogram
Hibaelhárítás
59
61
61
62
63
Gyakran ismétlődő kérdések
65
Szervizszolgáltatás kérése
68
International Traveler’s Warranty (ITW, Utazók Nemzetközi Garanciája)
68
Mielőtt telefonálna
68
A függelék Műszaki adatok
69
B függelék Megjegyzések
75
Tárgymutató
87
English
Szoftver
English
Ismerkedés a
számítógéppel
Extensa 2900 sorozatú számítógépe egyesíti a
nagy teljesítményt, a sokoldalúságot, a
multimédiás képességeket és a hordozhatóságot
a tetszetős kialakítással. Fokozza
termelékenységét, mivel bárhol dolgozhat vele.
Ez a fejezet részletekbe menően bemutatja a
számítógép jellemzőit.
3
A számítógép bemutatása
Elölnézet nyitott állapotban
#
Tétel
Leírás
1
Kijelző
Folyadékkristályos (LCD) kijelzőnek is
nevezik, a számítógép kimenetét jeleníti
meg.
2
Bekapcsoló gomb
Bekapcsolja a számítógépet.
Magyar
Miután a Kezdők számára... poszteren ábrázolt módon felállította új
Extensa notebook számítógépét, kérjük, szánjon néhány percet a gép
megvizsgálására.
Magyar
4
Ismerkedés a számítógéppel
#
Tétel
Leírás
3
Érintőpad
Érintésre érzékeny mutatóeszköz, amely
úgy működik, mint a számítógépes egér.
4
Kattintógombok
A bal és jobb gomb ugyanúgy működik,
mint a számítógépes egéren található bal
és jobb gomb.
(bal és jobb)
5
Csuklótámasz
Kényelmes támaszték a kéznek a
számítógép használata közben.
6
Billentyűzet
Adatok bevitelére szolgál.
7
Állapotkijelzők
Világító diódák (LED-ek) gyulladnak fel és
alszanak ki, így mutatják a számítógép
funkcióinak és részegységeinek állapotát.
8
Programindító billentyűk
Két különleges gomb a gyakran használt
programok elindítására. Lásd
“Programindító billentyűk” a 23. oldalon
részletesebben.
Elölnézet
#
Tétel
Leírás
1
Retesz
A számítógép kijelzőjének kinyitására és
lezárására szolgáló retesz.
2
AcerMedia rekesz
Forrócserés modulok fogadására, mint
például:
CD-ROM, DVD-ROM, DVD/CD-RW
kombó, DVD-RW, DVD-Dual, vagy DVD
Super-Multi.
5
Bal oldali nézet
Magyar
#
Tétel
Leírás
1
Infravörös port
Infravörös eszközökkel kommunikál (pl.
infravörös nyomtató, infravörös
kapcsolattal rendelkező számítógép).
2
PC kártyafoglalat
Egy Type II 16 bites PC kártyát, vagy 32
bites CardBus PC kártyát fogad.
3
Vezeték nélküli
kommunikáció kapcsolója
Engedélyezi, vagy letiltja a vezeték nélküli
kommunikációs eszközöket.
4
Sztereó hangszóró
Hang kibocsátására szolgál.
5
Fejhallgató/ hangszóró/
vonalszintű kimenet
csatlakozóaljzat
Fejhallgató vagy egyéb vonalszintű audio
kimeneti eszközök (pl. hangszórók)
csatlakoztatásához.
6
Mikrofon/vonalszintű
bemenet csatlakozóaljzat
Külső mikrofon, vagy egyéb audio
vonalszintű bemeneti eszközök (pl. audio
CD-lejátszó, sztereó sétálómagnó stb.)
jelének fogadásához.
6
Ismerkedés a számítógéppel
Tétel
Leírás
7
Egy USB 2.0 port
Universal Serial Bus (USB) 2.0 eszközök
csatlakoztatásához (pl. USB egér, USB
kamera).
Magyar
#
Jobb oldali nézet
#
Tétel
Leírás
1
Sztereó hangszóró
Hang kibocsátására szolgál.
2
Merevlemez
A számítógép merevlemezét tartalmazza.
3
Szellőzőnyílás
Még hosszú használat esetén is
megakadályozza a számítógép
túlmelegedését.
4
Tápcsatlakozó aljzat
A hálózati adapter csatlakoztatására.
7
Hátulnézet
Magyar
#
Tétel
Leírás
1
IEEE 1394 port
IEEE 1394 kompatibilis eszközök
csatlakoztatásához.
2
S-video
S-video bemenettel rendelkező televíziókészülékhez vagy kijelzőeszközhöz való
csatlakozáshoz.
3
Ethernet port
Ethernet 10/100 alapú hálózathoz való
csatlakozáshoz.
4
Modem port
Telefonvonalhoz való csatlakozáshoz.
5
Két USB 2.0 port
Universal Serial Bus (USB) 2.0 eszközök
csatlakoztatásához (pl. USB egér, USB
kamera).
6
Külső kijelző
csatlakozója
Kijelző eszközhöz (pl. külső monitor, LCD
projektor) kapcsolódik, és legfeljebb 16,7 millió
színt jelenít meg maximum 1600 × 1200 pixeles
felbontás
és 85 Hz-es képfrissítési frekvencia, illetve
2048 × 1536 pixeles felbontás és 75 Hz-es
képfrissítési frekvencia mellett.
Magyar
8
Ismerkedés a számítógéppel
#
Tétel
Leírás
7
Párhuzamos port
Párhuzamos eszközök csatlakoztatásához (pl.
párhuzamos nyomtató).
8
Biztonsági zár
Kensington kompatibilis számítógépes
biztonsági zárhoz kapcsolódik.
Alulnézet
#
Tétel
Leírás
1
RAM foglalat
A számítógép RAM-jának helyet adó foglalat.
2
Az AcerMedia rekesz
kioldó retesze
A retesz kinyitásával kivehető az AcerMedia
meghajtó.
9
Tétel
Leírás
3
AcerMedia rekesz
Az AcerMedia meghajtóegységet
tartalmazza.
4
Akkumulátorrekesz
A számítógép akkumulátorát tárolja.
5
Az akkumulátor kioldó
retesze
Az akkumulátor eltávolításához kioldja a
rögzítést.
6
Merevlemez rekesz
A számítógép merevlemezének ad helyet
(csavarral van rögzítve).
7
Hűtőventilátor
Óvja a számítógépet a túlmelegedéstől.
Magyar
#
10
Ismerkedés a számítógéppel
Jellemzők
Magyar
Teljesítmény
•
Intel® Pentium® M processzor, 1,3 ~ 1,7 GHz vagy gyorsabb
•
Intel 855PM lapkakészlet
•
2 GB-ig bővíthető memória 2 foglalattal
•
Belső, cserélhető optikai meghajtó (AcerMedia rekesz)
•
Nagy kapacitású Enhanced-IDE merevlemez
•
Elsődleges Li-ion akkumulátor
•
Advanced Configuration Power Interface (ACPI) energiagazdálkodási
rendszer
Kijelző
•
14,1 vagy 15,0 hüvelykes vékonyréteg tranzisztor (TFT) kijelző 1024 ×
768 pixeles XGA felbontással, illetve 15,0 hüvelykes TFT 1400 × 1050
pixeles SXGA+ felbontással
•
ATI MOBILITY™ RADEON™ 9200/9700 64 MB megosztott DDR video
RAM-mal, Microsoft-DirectX-9.0 támogatással
•
3D grafikai motor
•
Egyidejű LCD és CRT monitor támogatás
•
S-video a megfelelő
S-video bemenettel rendelkező televízió-készülékhez vagy
kijelzőeszközhöz való csatlakozáshoz
•
DualView™ támogatás
Multimédia
•
16 bites, minőségi AC’97 sztereó hang
•
Beépített, kétutas hangszórók
•
Nagy sebességű optikai meghajtó (AcerMedia rekesz)
11
Csatlakozási lehetőségek
Nagy sebességű fax-/adatmodem port
•
Ethernet/Fast Ethernet port
•
Gyors infravörös port a vezeték nélküli kommunikációhoz
•
Három USB 2.0 port (kettő hátul, egy a baloldalon)
•
IEEE 1394 port
•
InviLink 802.11b/g szabványú vezeték nélküli LAN (gyártói opció)
•
Bluetooth-ra felkészítve (gyártói opció)
Emberközpontú formaterv
•
Robusztus, de kiemelkedően hordozható kialakítás
•
Divatos megjelenés
•
Teljes méretű billentyűzet két programozható programindító gombbal
•
Kényelmes csuklótámasz jól elhelyezett érintőpaddal
Bővítés
•
Egy Type II CardBus PC kártyanyílás
•
Bővíthető memória
Magyar
•
12
Ismerkedés a számítógéppel
Kijelzők
Magyar
A számítógépnek hat könnyen leolvasható állapotjelző ikonja van a kijelző
alatt, illetve három található a számítógép elején.
Ikon
Funkció
Leírás
Merevlemez
Akkor világít, ha a merevlemez aktív.
ODD
Akkor világít, ha az optikai meghajtó aktív.
Scroll Lock
Akkor világít, ha a Scroll Lock be van kapcsolva.
Caps Lock
Akkor világít, ha a Caps Lock aktív.
Pad Lock
Akkor világít, ha a Pad Lock (érintőpad-zár)
aktív.
13
Ikon
Leírás
Num Lock
Akkor világít, ha a Num Lock aktív.
Vezeték nélküli/
Bluetooth
állapotkijelző
Narancssárga fénnyel világít, ha a vezeték
nélküli LAN bekapcsolt állapotban van; kék
fénnyel, ha a Bluetooth (opcionális) be van
kapcsolva; sötétlilán, ha mind a vezeték nélküli
LAN, mind a Bluetooth be van kapcsolva.
Áramellátás
Zöld fénnyel világít, ha a számítógép bekapcsolt
állapotban van, és villog, ha készenléti
üzemmódba került.
Akkumulátor
Zöld fénnyel világít. Lásd az alábbi
megjegyzéseket.
Magyar
Funkció
14
Ismerkedés a számítógéppel
Magyar
Billentyűzet
A billentyűzet teljes méretű billentyűkkel és beágyazott numerikus
billentyűzettel, valamint külön kurzorbillentyűkkel, két Windows billentyűvel
és tizenkét funkcióbillentyűvel rendelkezik.
Blokkoló billentyűk
A billentyűzetnek négy blokkoló billentyűje van, amelyekkel egy funkciót
lehet be- és kikapcsolni.
Blokkoló
billentyű
Leírás
Caps Lock
Amikor a Caps Lock be van kapcsolva, minden betűkarakter
nagybetűként jelenik meg.
Pad Lock
(Fn-F10)
Ha a Pad Lock bekapcsolt állapotban van, a beépített érintőpad
aktív. Ebben az üzemmódban az érintőpad kurzorként működik.
Num Lock
(Fn-F11)
Amikor a Num Lock be van kapcsolva, a beágyazott billentyűzet
numerikus üzemmódban működik. A billentyűk számológépként
működnek (a számtani műveletekkel: +, -, * és / együtt). Akkor
használja ezt az üzemmódot, ha sok numerikus adatot kíván
bevinni. Ennél jobb megoldás a külső numerikus billentyűzet
használata.
Scroll Lock
(Fn-F12)
Amikor a Scroll Lock be van kapcsolva, a képernyőn a kép egy
sorral feljebb vagy lejjebb gördül, ha lenyomja a felfelé, illetve
lefelé mutató nyíllal jelölt billentyűket.
A Scroll Lock egyes alkalmazásoknál nem működik.
15
Beágyazott numerikus billentyűzet
A kívánt funkció
Num Lock be
Számbillentyűk a
beágyazott
billentyűzeten
A számokat a megszokott
módon gépelje be.
A billentyűzet rendes
billentyűi
Tartsa az Fn billentyűt
lenyomva, miközben a
beágyazott billentyűzeten
gépel.
Num Lock ki
A betűket a
megszokott módon
gépelje be.
Magyar
A beágyazott numerikus billentyűzet úgy működik, mint egy asztali
numerikus billentyűzet. A billentyűk jobb oldalán feltüntetett kisméretű
karakterek jelölik.
16
Ismerkedés a számítógéppel
Windows billentyűk
Magyar
A billentyűzetnek két olyan gombja van, amelyek Windows-hoz kötött
funkciókat látnak el.
Billentyű
Leírás
Windows
billentyű
Start gomb. Az ezt a billentyűt tartalmazó
billentyűkombinációk gyorsválasztást tesznek lehetővé. Íme
néhány példa:
+ Tab (A következő Tálca gombot aktiválja)
+ E (Megnyitja a Sajátgép ablakot)
+ F (Megnyitja a Keresőt)
+ M (Az összes ablakot kisméretűre állítja)
Shift +
+ M (Visszaállítja az ablakok méretét)
+ R (Megnyitja a futtatás párbeszédablakot)
Alkalmazás
billentyű
Megnyitja a helyi menüt (megegyezik a jobb
egérkattintással).
17
Gyorsbillentyűk
A gyorsbillentyűk aktiválásához nyomja le és tartsa lenyomva az Fn
billentyűt, mielőtt lenyomná a gyorsbillentyű-kombináció másik billentyűjét.
Gyorsbille
ntyű
Fn-Esc
Ikon
Funkció
Leírás
Alvás
A számítógépet alvó
üzemmódba helyezi.
Lásd “Energiagazdálkodás” a
37. oldalon.
Fn-F5
A kijelző
átkapcsolása
A kijelző kimenetet átkapcsolja
a kijelző, a külső monitor (ha
van ilyen csatlakoztatva), és „a
kijelző és a külső monitor
együtt” között.
Fn-End
Hangszóró be-,
illetve kikapcsolása
A hangszórókat be- és
kikapcsolja.
Fn-PgUp
Hangerő növelése
Növeli a hangerőt.
Magyar
A számítógép gyorsbillentyűket vagy billentyűkombinációkat használ a
legtöbb kezelőszervek beállításához, mint például a képernyő fényereje, a
hangerő és a BIOS segédprogram.
18
Magyar
Gyorsbille
ntyű
Ismerkedés a számítógéppel
Ikon
Funkció
Leírás
Fn-PgDn
Hangerő
csökkentése
Csökkenti a hangerőt.
Fn-↑
Fényerő növelése
Növeli a kijelző fényerejét.
Fn-↓
Fényerő
csökkentése
Csökkenti a kijelző fényerejét.
19
Az euró szimbólum
Ha a billentyűzet United States-International vagy United Kingdom
USA kiosztású billentyűzetet használóknak: A billentyűzet
kiosztását a Windows első futtatásánál lehet beállítani. Az euró
szimbólum akkor működik, ha a billentyűzetet United StatesInternational-ra állítják.
Windows Millennium Edition és Windows 2000 operációs rendszerek
esetében a billentyűzet beállításának ellenőrzéséhez kövesse az alábbi
lépéseket:
1
Kattintson a következőkre: Start, Beállítások, Vezérlőpult.
2
Kattintson kétszer a Billentyűzet gombra.
3
Kattintson a Nyelv fülre.
4
Ellenőrizze, hogy a billentyűzetnek az „En English (United States)”
nyelvhez használt kiosztása United States-International-ra van-e
állítva.
Amennyiben nem, válassza ki és kattintson a Jellemzők gombra,
majd válassza ki a United States-International tételt és kattintson az
OK gombra.
5
Kattintson az OK gombra.
Windows XP operációs rendszer esetében a billentyűzet beállításának
ellenőrzéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
1
Kattintson a következőkre: Start, Vezérlőpult.
2
Kattintson kétszer a következőre: Területi és nyelvi beállítások.
Magyar
kiosztásra van állítva, vagy európai kiosztású billentyűzete van, az euró
szimbólumot begépelheti a megfelelő billentyűvel.
20
Ismerkedés a számítógéppel
Kattintson a Nyelv fülre, majd a Részletek gombra.
4
Ellenőrizze, hogy a billentyűzetnek az „En English (United States)”
nyelvhez használt kiosztása United States-International-ra van-e
állítva.
Magyar
3
Amennyiben nem, válassza ki és kattintson a Hozzáadás gombra,
majd válassza ki a United States-International tételt és kattintson az
OK gombra.
5
Kattintson az OK gombra.
Az euró szimbólum begépeléséhez:
1
Keresse meg az euró szimbólumot a billentyűzeten.
2
Nyisson meg egy szövegszerkesztőt.
3
Tartsa lenyomva az Alt Gr billentyűt és nyomja meg az euró
szimbólumot tartalmazó billentyűt.
Megjegyzés: Némelyik betűkészlet és szoftver nem támogatja az
euró szimbólum használatát. További információkért kérjük, forduljon
a www.microsoft.com/typography/faq/faq12.htm weboldalhoz.
21
Érintőpad
Alapvető tudnivalók az érintőpadról
A következő pontokból megtudhatja, hogyan kell használni az érintőpadot:
•
A kurzor mozgatásához húzza végig az ujját az érintőpadon.
•
Nyomja le a bal és a jobb gombot az érintőpad szélén a kiválasztási,
illetve végrehajtási funkciók elvégzésére. Ez a két gomb megfelel az
egereken található bal és jobb gombnak. Az érintőpadra történő
koppintás ugyanilyen eredménnyel jár.
Funkció
Bal gomb
Végrehajtás
Kattintson
egymásután
kétszer gyorsan.
Jobb
gomb
Koppintás
Koppintson egymásután kétszer
gyorsan.
Magyar
A beépített érintőpad mutatóeszköz, amely a felületén érzékeli a mozgást.
Ez azt jelenti, hogy a kurzor annak megfelelően reagál, ahogy az ujját
mozgatja az érintőpad felületén. A csuklótámasz központi elhelyezése
optimális kényelmet és támaszt biztosít.
Magyar
22
Ismerkedés a számítógéppel
Jobb
gomb
Funkció
Bal gomb
Kiválasztás
Kattintson
egyszer.
Koppintson egyszer.
Elhúzás
Kattintson, de
tartsa lenyomva
a gombot.
Ezután húzza
végig az ujját az
érintőpadon,
hogy a kurzort a
kiválasztandó
részre
mozgassa.
Koppintson egymásután kétszer
gyorsan. A második koppintásra
húzza végig az ujját az
érintőpadon, hogy a kurzort a
kiválasztandó részre mozgassa.
Menütartalom
hozzáférése
Koppintás
Kattints
on
egyszer
.
Megjegyzés: Tartsa ujját és az érintőpad felületét tisztán és szárazon.
Az érintőpad az ujj mozgására érzékeny. Ezért minél könnyedebb az
érintés, annál jobban reagál. Az erősebb koppintás nem növeli az
érintőpad reagáló-képességét.
23
Programindító billentyűk
Programindító
billentyű
Alapértelmezett alkalmazás
P1
Felhasználó által programozható.
P2
Felhasználó által programozható.
Magyar
A billentyűzet fölött három billentyű található. A szélső baloldali billentyű a
bekapcsoló gomb. Tőle jobbra helyezkedik el a két programindító billentyű.
Megjelölésük: programozható gombok (P1 és P2).
24
Ismerkedés a számítógéppel
Tárolóeszközök
Magyar
A számítógép a következő tárolóeszközökkel áll a rendelkezésére:
•
Nagy kapacitású Enhanced-IDE merevlemez
•
Forrócserés AcerMedia meghajtó
Merevlemez
A nagy kapacitású merevlemez a megoldás az adattárolási igényeire. Ezen
történik a programok és adatok tárolása.
AcerMedia rekesz
A forrócserés AcerMedia rekeszbe az opcionális adattároló modulok
széles választékát lehet helyezni a számítógéppel való használathoz. Ezek
az opcionális tételek egyebek közt a következők:
•
CD-ROM meghajtó
•
DVD-ROM meghajtó
•
DVD/CD-RW kombó meghajtó
•
DVD-RW meghajtó
•
DVD-Dual/Super-Multi meghajtó
Megjegyzés: Az AcerMedia meghajtóegységek cseréjét illetően lásd:
“AcerMedia meghajtóegységek cseréje” a 48. oldalon.
25
Az optikai meghajtó fiókjának kinyitása
Az optikai meghajtó fiókjának kinyitása:
Ha a számítógép be van kapcsolva, nyomja meg az optikai meghajtó
lemezkiadó gombját.
•
A meghajtó fiókja kioldódik, és részben kiugrik.
•
Óvatosan húzza ki a fiókot, ameddig lehetséges.
Optikai lemez behelyezése:
•
Helyezzen CD-t vagy DVD-t a nyitott fiókba. A lemez központi lyuka a
meghajtó tengelyével egy vonalban legyen.
•
Óvatosan nyomja le a lemezt, amíg az a tengelyre nem pattan.
•
Óvatosan csúsztassa vissza a fiókot kattanásig.
Az optikai meghajtó fiókjának kinyitása
vészhelyzetben
Ha a számítógép kikapcsolt állapotában szeretné kinyitni az optikai
meghajtó fiókját, illesszen egy kiegyenesített gemkapcsot az optikai
meghajtó vészhelyzeti kinyitó furatába. A meghajtó fiókja kioldódik, és
részben kiugrik.
Magyar
•
26
Ismerkedés a számítógéppel
Csatlakozási lehetőségek
Magyar
A számítógép beépített csatlakoztatási lehetőségekkel rendelkezik,
amelyekkel hálózathoz csatlakozhat vagy telefonvonalon kommunikálhat.
Ethernet és LAN
A beépített hálózati funkció lehetővé teszi a számítógép csatlakoztatását
Ethernet alapú (10/100 BASE-T) hálózathoz.
A hálózat használatához csatlakoztasson Ethernet kábelt a számítógépen
lévő hálózati csatlakozóaljzat és a hálózat vagy hub csatlakozója közé.
A hálózati kapcsolat létrehozását illető további információkért lásd a
Windows Súgót.
27
Fax-/adatmodem
Figyelmeztetés: Ez a modem nem kompatibilis a digitális
telefonvonalakkal. A számítógép digitális telefonvonalhoz
történő csatlakoztatása a modem károsodásához vezet.
A fax-/adatmodem használatához csatlakoztasson telefonkábelt a
számítógép modemjének csatlakozóaljzata és egy telefonvonal
csatlakozóaljzata közé.
Figyelmeztetés: Kérjük, használja a mellékelt telefonkábelt az
adott országban.
Magyar
A számítógép beépített fax-/adatmodemmel rendelkezik, amellyel
telefonvonalon kommunikálhat. Ez azt jelenti, hogy az internetre
csatlakozhat, ha egy internet szolgáltatónál ún. betárcsázós (dial-up)
előfizetése van, helyi hálózatra csatlakozhat távoli helyszínről, vagy faxot
küldhet.
28
Ismerkedés a számítógéppel
Audio
Magyar
A számítógép 16 bites, minőségi AC’97 sztereó hanggal és kétutas,
sztereó hangszórókkal van felszerelve.
Hangerő állítása
A számítógép hangerejének beállítása egyszerűen gombnyomásra
történik. További részletekért a hangerő beállítását illetően lásd:
“Gyorsbillentyűk” a 17. oldalon.
29
A számítógép biztonságba helyezése
Rögzítőhorony
A Kensington zárat fogadó horony segítségével fizikailag védheti
számítógépét a lopás ellen. A következő módon kell használni:
•
Tekerje a drótkötelet egy mozdíthatatlan tárgy, például asztalláb, vagy
zárt fiók, illetve szekrény fogantyúja köré.
•
Helyezze be a horonyba a zárat, fordítsa el 90 fokkal, majd zárja le.
Jelszó beállítása
A jelszavak az illetéktelen hozzáféréstől védik a számítógépet. Ha
beállítják, senki nem férhet hozzá a számítógéphez a helyes jelszó beírása
nélkül.
Háromféle jelszót lehet beállítani:
1
A Supervisor Jelszó a BIOS segédprogramba való jogosulatlan
belépéstől és annak használatától védi a számítógépet.
2
A Felhasználói Jelszó a számítógépet védi az illetéktelen használattal
szemben.
3
A Merevlemez Jelszó azzal védi az adatait, hogy megakadályozza az
illetéktelen hozzáférést a merevlemezhez.
Fontos! Ne felejtse el a Felhasználói és Merevlemez jelszavait!
Ha elfelejti a jelszavait, lépjen kapcsolatba a kereskedőjével vagy
egy felhatalmazott szervizközponttal.
A jelszavakat a BIOS segédprogramot használva tudja beállítani.
Magyar
A számítógép hardveres és szoftveres biztonsági megoldásokkal
rendelkezik Kensington zár fogadására alkalmas horony, illetve
jelszóhasználat formájában.
Magyar
30
Ismerkedés a számítógéppel
Működés
akkumulátorról
Az Ön Extensa 2900 sorozatú notebook
számítógépe akkumulátorról vagy hálózati
feszültségről működik.
Ez a fejezet az akkumulátoros működésről
tartalmaz információkat, valamint arról, hogyan
gazdálkodik és takarékoskodik az energiával a
számítógép.
33
Akkumulátor
A számítógép akkumulátora hosszú használatot tesz lehetővé két feltöltés
között.
Az akkumulátor a következő jellemzőkkel rendelkezik:
•
A legmodernebb akkumulátortechnológiát képviseli.
•
Alacsony töltésszintnél figyelmeztetést ad.
Az akkumulátor töltése minden esetben megtörténik, ha a számítógépet a
hálózathoz csatlakoztatja. A számítógép képes működés közben tölteni az
akkumulátort, miközben használja a gépet. Kikapcsolt számítógéppel
azonban lényegesen gyorsabban megtörténik a feltöltés.
Az akkumulátor utazás közben, vagy áramkimaradás esetén jó szolgálatot
tesz. Tanácsos tartalékként egy külön feltöltött akkumulátort készenlétben
tartani. Lépjen kapcsolatba kereskedőjével a tartalék akkumulátor
megrendelésével kapcsolatos információkért.
Az akkumulátor élettartamának a megnövelése
Mint minden akkumulátor, a számítógépe akkumulátora is idővel
elhasználódik. Ez azt jelenti, hogy az idő múlásával és a használat során
az akkumulátor teljesítménye csökken. Az akkumulátor élettartamának
meghosszabbítása érdekében tanácsoljuk, hogy tartsa be az alábbi
ajánlásokat.
Az új akkumulátor bejáratása
Mielőtt első alkalommal használatba venné az akkumulátort, egy
„bejáratási” eljárást ajánlatos elvégezni:
1
Helyezze be az új akkumulátort, de ne kapcsolja be a számítógépet.
2
Csatlakoztassa a hálózati adaptert, és töltse fel teljesen az
akkumulátort.
3
Húzza ki a hálózati adaptert.
4
Kapcsolja be a számítógépet, és működtesse akkumulátorról.
5
Teljesen merítse le az akkumulátort, míg meg nem jelenik az alacsony
feszültséget jelző figyelmeztetés.
6
Csatlakoztassa újra a hálózati adaptert, és újra töltse fel teljesen az
akkumulátort.
Magyar
Az akkumulátor jellemzői
34
Működés akkumulátorról
Magyar
Ezeket a lépéseket mindaddig hajtsa újra végre, amíg az akkumulátort
háromszor fel nem töltötte, és le nem merítette.
Minden új akkumulátornál hajtsa végre ezt a bejáratást, vagy ha sokáig
nem használt egy akkumulátort. Ha a számítógépet két hétnél hosszabb
ideig tárolni akarja, javasoljuk, hogy vegye ki az akkumulátort.
Figyelmeztetés: Ne tegye ki az akkumulátort 0 °C (32 °F) alatti,
vagy 60 °C (140 °F) feletti hőmérsékletnek. A szélsőséges
hőmérséklet károsan hathat az akkumulátorra.
Az akkumulátor bejáratásával a lehető legnagyobb töltés befogadására
teszi alkalmassá az akkumulátorát. A bejáratás elmulasztása
megakadályozza a lehető legnagyobb töltést, és csökkenti az akkumulátor
effektív élettartamát is.
Ezen felül a következő felhasználói szokások is csökkentik az akkumulátor
élettartamát:
•
A hálózati feszültségről történő állandó üzemeltetés, miközben az
akkumulátor be van helyezve. Ha állandóan a hálózati feszültségről
akarja a számítógépet üzemeltetni, javasoljuk, hogy az akkumulátort
teljes feltöltés után vegye ki.
•
Ha az akkumulátort nem merítik le, és nem töltik fel teljesen a fent leírt
módon.
•
Gyakori használat: minél többet használja az akkumulátort, annál
gyorsabban eléri az élettartama végét. Egy szokványos számítógépakkumulátor élettartama nagyjából 500 feltöltésig terjed.
Az akkumulátor behelyezése és kivétele
Fontos! Mielőtt kivenné az akkumulátort a számítógépből,
csatlakoztassa a hálózati adaptert, ha tovább akarja használni a
számítógépet. Ha nem, előbb kapcsolja ki a számítógépet.
Az akkumulátor behelyezése:
1
Az akkumulátort fordítsa úgy, hogy bele lehessen helyezni a nyitott
akkumulátorrekeszbe; ügyeljen arra, hogy az érintkezők kerüljenek be
előbb, és hogy az akkumulátor teteje felfelé nézzen.
2
Csúsztassa az akkumulátort az akkumulátorrekeszbe, és óvatosan
tolja addig be, amíg a helyére nem ugrik.
35
Az akkumulátor eltávolítása:
Az akkumulátor rögzítő reteszét csúsztassa el, hogy elengedje az
akkumulátort.
2
Húzza ki az akkumulátort az akkumulátorrekeszből.
Az akkumulátor feltöltése
Az akkumulátor feltöltéséhez először ellenőrizze, hogy megfelelően van-e
behelyezve az akkumulátorrekeszbe. Dugja be a hálózati adaptert a
számítógépbe, majd a fali csatlakozóaljzatba. A számítógépet az
akkumulátor töltése közben is használhatja a hálózati feszültségről. A
kikapcsolt számítógép mellett történő feltöltés azonban lényegesen
rövidebb ideig tart.
Megjegyzés: Javasoljuk, hogy az akkumulátort a munkanap vége
előtt töltse fel. Ha utazás előtti éjszaka tölti fel az akkumulátort, a
következő napot teljesen feltöltött akkumulátorral kezdheti.
Az akkumulátor feszültségszintjének
ellenőrzése
A Windows telepmérő az aktuális akkumulátorfeszültséget mutatja. A
kurzort helyezze az akkumulátor/feszültség ikon fölé a tálcán, hogy
ellenőrizze a jelenlegi töltései szintet.
Az akkumulátor élettartamának optimalizálása
Az akkumulátor élettartamának optimalizálása segít, hogy a lehető legtöbb
szolgálatot kapja akkumulátorától, meghosszabbítsa a töltési/kisütési
ciklusokat, és javítsa az újratöltés hatékonyságát. Tanácsoljuk, hogy
kövesse az alábbi javaslatokat:
•
Szerezzen be még egy akkumulátort.
•
Ahol csak lehetséges, használja a hálózati feszültséget, ezzel a menet
közbeni használatra fenntartva az akkumulátort.
•
A használaton kívüli PC kártyákat vegye ki, mivel azok is fogyasztják
az energiát.
•
Az akkumulátort hűvös, száraz helyen tárolja. Az ajánlott hőmérséklet
10 °C és 30 °C között van. Az ennél magasabb hőmérséklet gyorsítja
az akkumulátor önkisülését.
•
A túlzott újratöltés csökkenti az akkumulátor élettartamát.
Magyar
1
36
•
Működés akkumulátorról
Vigyázzon a hálózati adapterére és akkumulátorára.
Magyar
Alacsony akkufeszültség figyelmeztetés
Amikor akkumulátorról működteti a gépet, figyeljen a Windows
telepmérőre.
Figyelmeztetés: Miután megjelent az alacsony akkufeszültség
figyelmeztetés, a lehető leggyorsabban csatlakoztassa a hálózati
adaptert. Adatvesztéssel jár, ha az akkumulátor teljesen lemerül,
és a számítógép kikapcsol.
Amikor megjelenik az alacsony akkufeszültség figyelmeztetés, a javasolt
eljárás az Ön körülményeitől függ:
Helyzet
Javasolt eljárás
A hálózati adapter
és feszültség
rendelkezésre áll.
1. Dugja be a hálózati adaptert a számítógépbe, majd a
fali csatlakozóaljzatba.
2. Mentse el az összes fontos fájlt.
3. Folytassa a munkát.
Kapcsolja ki a számítógépet, ha gyorsan akarja
feltölteni az akkumulátort.
Ha rendelkezésre
áll egy külön
feltöltött
akkumulátor.
1. Mentse el az összes fontos fájlt.
2. Zárja le az összes alkalmazást.
3. Lépjen ki az operációs rendszerből és kapcsolja ki a
számítógépet.
4. Cserélje ki az akkumulátort.
5. Kapcsolja be a számítógépet, és folytassa a munkát.
A hálózati adapter
vagy a hálózati
feszültség nem áll
rendelkezésre.
Nincs másik
akkumulátor.
1. Mentse el az összes fontos fájlt.
2. Zárja le az összes alkalmazást.
3. Lépjen ki az operációs rendszerből és kapcsolja ki a
számítógépet.
37
Energiagazdálkodás
Ez a számítógép olyan energiagazdálkodással rendelkezik, amely
támogatja az Advanced Configuration and Power Interface-t (ACPI), amely
lehetővé teszi a maximális energia-megtakarítást és ugyanakkor a
maximális teljesítményt. Az ACPI lehetővé teszi, hogy a Windows minden
egyes, a számítógéphez kapcsolt eszközhöz eljuttatott energiát
szabályozza. Így a Windows ellátja az energiatakarékossággal kapcsolatos
összes feladatot. Lásd a Windows Súgót további információkért.
Magyar
Ennek a számítógépnek beépített energiagazdálkodó egysége van, amely
folyamatosan figyeli a rendszer tevékenységét. A rendszer tevékenysége
minden olyan tevékenységet felölel, amely érinti a következő eszközök
legalább egyikét: billentyűzet, érintőpad/egér, merevlemez, optikai
meghajtó, a számítógéphez csatlakoztatott perifériák és a video memória.
Ha egy bizonyos időtartam alatt nem észlel aktivitást (inaktivitási
időtúllépés), a számítógép az energia-megtakarítás érdekében leállítja
ezek az eszközök egyikét vagy mindegyikét.
Magyar
38
Működés akkumulátorról
Perifériák és
kiegészítők
Az Ön Extensa 2900 sorozatú notebook számítógépe
széleskörű bővíthetőséget kínál.
Ez a fejezet útmutatást nyújt a perifériák
csatlakoztatásához a rendszer bővítése érdekében.
Azt is elmagyarázza, hogyan lehet kulcsfontosságú
alkotóelemeket fejlettebbekre cserélni a rendszer
teljesítményének fokozása érdekében, és így lépést
tartani a technika fejlődésével.
Tanácsoljuk, hogy tájékozódjon kereskedőjénél a
perifériákat illetően. Ezenkívül ne felejtse el elolvasni
az új hardverrel szállított útmutatókat és egyéb
dokumentumokat.
41
Külső megjelenítő eszközök
A számítógép külső kijelző csatlakozójához külső (VGA) monitort vagy
projektort csatlakoztathat.
Külső adatbeviteli eszközök
A számítógép USB portjaihoz számos adatbeviteli eszközt csatlakoztathat,
amelyekkel további funkciókat használhat ki és fokozhatja a gép
használhatóságát. Ezenkívül az USB portokhoz számos egyéb perifériát is
csatlakoztathat, mint például digitális fényképezőgépet, nyomtatót vagy
lapolvasót. Lásd a “Bővítőeszközök” a 45. oldalon részt további
információkért PC kártyás eszközök csatlakoztatásáról.
Külső billentyűzet
A számítógép teljes méretű billentyűzettel rendelkezik. Ha azonban úgy
kívánja, a számítógép egyik USB portjához külső billentyűzetet
csatlakoztathat. Ily módon élvezheti a teljes méretű, asztali billentyűzet
nyújtotta kényelmet és további funkciókat, amikor például gépelt adatokat
visz notebook számítógépébe.
Külső billentyűzet
A számítógép beágyazott numerikus billentyűzettel rendelkezik, amely a
Num Lock funkcióval együtt használva lehetővé teszi a numerikus adatok
egyszerű bevitelét. Ha azonban úgy kívánja, a számítógép egyik USB
portjához 17 gombos numerikus billentyűzetet csatlakoztathat. Ily módon
élvezheti a numerikus billentyűzet előnyeit anélkül, hogy akadályozná a
szöveg begépelését a számítógép saját billentyűzetén.
Külső mutatóeszköz
A számítógép két kattintógombbal felszerelt, érzékeny érintőpad
mutatóeszközzel rendelkezik. Ha azonban hagyományos egeret, vagy más
mutatóeszközt kíván használni, a számítógép egyik USB portjához
csatlakoztathatja ezeket.
Magyar
Az Fn + F5 gyorsbillentyűvel átkapcsolhat a számítógép LCD kijelzője, és
a csatlakoztatott külső megjelenítő eszköz között. Lásd “Gyorsbillentyűk” a
17. oldalon részletesebben.
42
Perifériák és kiegészítők
Magyar
USB eszközök
A számítógép három Universal Serial Bus (USB) 2.0 porttal rendelkezik,
amelyekhez számos USB perifériát csatlakoztathat. További információkért
USB billentyűzet, numerikus billentyűzet, egér, illetve nyomtató
csatlakoztatásáról lásd: “Külső adatbeviteli eszközök” a 41. oldalon és
“Nyomtató” a 44. oldalon. Az egyéb elterjedt USB eszközök között
megtalálhatók a digitális fényképezőgépek, lapolvasók és külső adattároló
eszközök.
A USB „plug and play” kompatibilis, ami azt jelenti, hogy USB eszközt
csatlakoztathat és használhat anélkül, hogy újra kellene indítania a
számítógépet. Bármikor le is kapcsolhatja az ilyen eszközöket a
számítógépről.
Az USB további előnye, hogy USB hub használatát is lehetővé teszi. Ez azt
jelenti, hogy egyszerre több eszköz osztozhat egy USB porton.
43
IEEE 1394 port
A részleteket a digitális fényképezőgép kézikönyvében találja meg.
Magyar
A számítógép IEEE 1394 portja IEEE 1394 kompatibilis eszközök, mint
például digitális videokamera vagy digitális fényképezőgép
csatlakoztatását teszi lehetővé.
44
Perifériák és kiegészítők
Nyomtató
Magyar
A számítógép támogatja mind a párhuzamos, mind az USB nyomtatók
használatát.
Lásd a nyomtató használati útmutatóját további információkért a
következőkről:
•
A hardver beállítása
•
A szükséges meghajtók telepítése a Windows-ban
•
Kezelési utasítás
USB nyomtató használatához egyszerűen csatlakoztassa az egységet a
számítógép egyik USB portjához, majd várjon, amíg a Windows megtalálja
az új hardvert.
Párhuzamos nyomtató csatlakoztatásához először lépjen ki az operációs
rendszerből. Csatlakoztassa a nyomtatót a párhuzamos porthoz, majd
indítsa újra a számítógépet. Várjon, amíg a Windows megtalálja az új
hardvert.
Audio eszközök
A számítógép beépített sztereó hangszórókkal rendelkezik További
információkért e funkciókat illetően lásd a “Audio” a 28. oldalon című
fejezetet. Az integrált eszközökön kívül azonban a számítógép bal oldalán
lévő két audio port külső audio bemeneti, illetve kimeneti eszközök
csatlakoztatását is lehetővé teszi.
Külső mikrofont csatlakoztathat a számítógép mikrofon
csatlakozóaljzatához. Ez további mozgásszabadságot, illetve jobb
hangminőséget biztosít.
Csatlakoztasson fejhallgatót a fejhallgató csatlakozóhoz, hogy mások
zavarása nélkül hallgathasson zenét és élvezhesse a jobb hangminőséget.
45
Bővítőeszközök
PC kártya
A PC (korábban PCMCIA) kártyák hordozható számítógépekhez készült
bővítőkártyák, amelyek az asztali PC-knél már régen rendelkezésre álló
bővítési lehetőségeket nyújtanak. Az elterjedt PC kártyák között flash, fax-/
adatmodem, LAN, vezeték nélküli LAN és SCSI kártyák is találhatóak. A
CardBus a 16 bites PC kártya technológiát azzal múlja felül, hogy 32 bitre
növeli a sávszélességet.
Megjegyzés: A kártya kézikönyvében utánanézhet a kártya
telepítésére és használatára vonatkozó információknak.
PC kártya behelyezése:
1
Hozza egy vonalba a kártyát a számítógép PC kártya foglalatával.
Ellenőrizze, hogy a kártya csatlakozókkal ellátott vége a foglalat felé,
és a teteje felfelé néz. Sok kártyán nyíl jelöli a helyes irányt.
2
Csúsztassa a kártyát a foglalatba, és óvatosan tolja addig be, amíg
nem csatlakozik.
3
Ha szükséges, csatlakoztassa a kártya kábelét a kifelé néző végén
lévő csatlakozóhoz.
4
A Windows automatikusan érzékeli a kártya jelenlétét.
Magyar
A számítógép bal oldalán lévő Type II CardBus PC kártyafoglalat
bankkártya méretű kártyák befogadására alkalmas, amely növeli a
számítógép használhatóságát és bővíthetőségét. A PC Card emblémának
rajta kell lennie ezeken a kártyákon.
46
Perifériák és kiegészítők
Magyar
PC kártya eltávolítása:
1
Lépjen ki a PC kártyát használó alkalmazásból.
2
Duplán kattintson a PC kártya ikonjára a tálcán, majd válassza a
„hardver biztonságos leállítása” lehetőséget a kártya eltávolításához.
Várja meg, amíg meg nem jelenik az „eszköz most biztonsággal
eltávolítható a rendszerből” üzenet.
3
Nyomja meg a PC kártya kiadógombot, hogy részlegesen kiadja a
kártyát (a).
4
Húzza ki a kártyát a foglalatból. (b).
Egyéb opciók
Akkumulátor
Tanácsos tartalék akkumulátort vásárolni, különösen akkor, ha utazás
közben magával viszi a számítógépet. Ez nagymértékben fokozza
termelékenységét, amikor mozgásban van.
Hálózati adapter
Ha tartalék hálózati adapterrel rendelkezik, több helyen is tarthat egyet.
Például az egyik hálózati adapter lehet otthon, a másik pedig a
munkahelyén. Ez azt jelenti, hogy nem kell magával vinnie az adaptert, ha
két helyszín között ingázik.
47
Kulcsfontosságú alkotóelemek
bővítése
Megjegyzés: Lépjen kapcsolatba a kereskedőjével, ha úgy döntött,
hogy kulcsfontosságú alkotóelemet nagyobb teljesítményűre cserél.
Memóriabővítés
A memória 2 GB-ig bővíthető szabvány 128 MB/256 MB/512 MB/1024 MBos soDIMM (Small Outline Dual Inline Memory Modules) modulokkal. A
számítógép támogatja a Double Data Rate (DDR) SDRAM használatát.
Két memóriafoglalat van a számítógépben, az egyiket az alapkiépítés
memóriája foglalja el. A memóriát úgy lehet bővíteni, hogy a szabad helyre
memóriamodult illeszt, vagy az alapkiépítés memóriáját nagyobb
kapacitású memóriamodulra cseréli.
Memória beszerelése:
1
Kapcsolja ki a számítógépet. Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter ki
van-e húzva, majd vegye ki az akkumulátort.
2
Fordítsa meg a számítógépet, hogy az alján lévő memóriarekeszhez
hozzá lehessen férni. Távolítsa el az összes csavart (a) a
memóriarekesz fedeléből, ezután emelje fel és vegye ki a memória
fedelét (b).
Magyar
A számítógépet kiemelkedő teljesítmény nyújtására tervezték. Idővel
azonban alkalmazásai még nagyobb számítási teljesítményt
igényelhetnek. Ezért van lehetősége a kulcsfontosságú alkotóelemek
bővítésére.
48
Perifériák és kiegészítők
Átlósan helyezze be a memóriamodult a foglalatba (a), majd óvatosan
nyomja le, amíg a helyére nem pattan (b).
4
Helyezze vissza a memóriarekesz fedelét, és rögzítse a csavarral.
Magyar
3
A számítógép automatikusan érzékeli az új modult, és újra konfigurálja a
memória méretét.
AcerMedia meghajtóegységek cseréje
Megjegyzés: A merevlemez modul nem ún. „forrócserés” egység.
Cseréjéhez először ki kell kapcsolnia a számítógépet.
Bármely opcionális AcerMedia modult be lehet helyezni az AcerMedia
meghajtó helyére. Először a képen látható módon csúsztassa el az
49
AcerMedia rögzítő reteszét (a). Majd vegye ki az optikai meghajtót az
AcerMedia rekeszből (b).
Magyar
Ezután csúsztassa be kattanásig az opcionális AcerMedia modult az
AcerMedia rekeszbe.
Magyar
50
Perifériák és kiegészítők
Mozgásban a
számítógéppel
Az Ön Extensa 2900 sorozatú notebook
számítógépe megfelelő mobilitást kínál, ha
mozgásban van.
Ez a fejezet tippeket és ötleteket ad ahhoz, hogy
mire kell ügyelni a számítógéppel való utazásnál.
53
Lekapcsolódás az asztali
munkahelyről
1
Mentse el munkáját és lépjen ki minden alkalmazásból.
2
Lépjen ki a Windows-ból és kapcsolja ki a számítógépet.
3
Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, majd a
számítógépből.
4
Távolítsa el a számítógéphez csatlakoztatott összes külső eszközt,
úgymint billentyűzetet, egeret, vagy nyomtatót.
5
Ha biztonsági zárat használ, vegye le a zárat a számítógépről.
6
Csomagolja a számítógépet erős, vízálló táskába vagy bőröndbe.
Magyar
Szállítás előtt először ki kell kapcsolnia a számítógépet, majd el kell
távolítania róla minden perifériát:
54
Mozgásban a számítógéppel
Magyar
Mozgásban
Bizonyos esetekben csak rövid távolságra kell szállítania a számítógépét.
Például irodai asztalától a tárgyalóterembe. Ilyen helyzetekben nem kell
kilépnie az operációs rendszerből.
A számítógép előkészítése
Először is távolítsa el azokat a perifériákat, amelyeket nem kíván magával
vinni. Ezután csukja le a fedelet, ami készenlétbe helyezi a számítógépet.
Így már biztonságosan magával viheti az épületben.
Ha újra használni kívánja a számítógépet, nyissa fel a kijelzőt, majd
nyomja meg a bekapcsoló gombot, hogy kikerüljön a készenléti
üzemmódból.
Mit vigyen magával rövid megbeszélésekre?
Ha az akkumulátor teljesen fel van töltve, valószínűleg rajta kívül semmit
nem kell magával vinnie a megbeszélésre.
Mit vigyen magával hosszú megbeszélésekre?
Hosszabb megbeszélésekre vigye magával a hálózati adaptert. A
megbeszélés alatt végig működtetheti a számítógépet hálózatról, vagy
először kimerítheti az akkumulátort, és csatlakoztathatja a hálózati
adaptert, miután megjelent az „alacsony akkufeszültség” figyelmeztetés.
Ha a tárgyalóteremben nincsen szabad konnektor, az akkumulátor
terhelését csökkentheti, ha hosszú inaktivitás alatt alvó üzemmódba
helyezi a számítógépet. Tanácsos magával vinnie egy tartalék
akkumulátort is, ha rendelkezik ilyennel.
55
A számítógép hazaszállítása
Ha az irodából lakóhelyére utazik vagy vissza, a rövid útra elő kell
készítenie a számítógépet.
Miután lekapcsolta íróasztaláról, a következő módon készítse elő az
eszközt:
1
Távolítson el minden adathordozót a meghajtókból. A bent hagyott
adathordozók szállítás közben tönkretehetik az olvasófejeket.
2
Csomagolja a számítógépet az ütődések ellen kipárnázott táskába.
Bizonyosodjon meg arról, hogy nem csúszkál a táskában.
Figyelmeztetés: A számítógép fedele mellé ne csomagoljon semmit,
mivel ettől megsérülhet a kijelző.
Mit vigyen magával?
Ha otthon nincsenek tartalék tartozékai, tanácsos magával vinnie a
hálózati adaptert és ezt a felhasználói útmutatót.
További óvintézkedések
A számítógép szállítás alatti védelme érdekében tanácsos a következőket
betartani:
•
Csökkentse minimálisra a hőmérsékletváltozás hatását. Mindig tartsa
magánál a számítógépet. Ne tegye a csomagtérbe.
•
Ne hagyja a számítógépet a forró gépkocsiban.
•
A hőmérséklet és relatív páratartalom változása páralecsapódást
okozhat a számítógépben. Hagyja, hogy a számítógép felvegye a
szobahőmérsékletet és ellenőrizze a kijelzőt, hogy nincs-e rajta
páralecsapódás, mielőtt bekapcsolná. Ha a hőmérsékletváltozás
nagyobb mint 10°C (18°F), gondoskodjon arról, hogy a számítógép
lassan vegye fel a szobahőmérsékletet úgy, hogy olyan helyiségbe
helyezi, ahol a hőmérséklet a kinti és a szoba hőmérséklete között
van.
Magyar
A számítógép előkészítése
56
Mozgásban a számítógéppel
Magyar
Otthoni iroda felállítása
Ha gyakran dolgozik otthon is a számítógépén, érdemes egy második
hálózati adaptert beszerezni otthoni használatra. Így kisebb súllyal utazhat,
mivel mindkét helyen tarthat hálózati adaptert.
Hasznosnak találhatja azt is, ha az olyan perifériákból, mint a billentyűzet,
numerikus billentyűzet, egér és nyomtató otthon is tart egy készletet.
Utazás a számítógéppel
Bizonyos esetekben hosszabb távolságra kell szállítania a számítógépét.
A számítógép előkészítése
Ugyanúgy készítse elő a számítógépet, mintha a lakása és munkahelye
közötti utazásnál tenné. Tanácsos ellenőrizni, hogy teljesen fel van-e töltve
az akkumulátor. Repülőutak során előírhatják, hogy biztonsági ellenőrzés
alatt kapcsolja be a számítógépet.
Mit vigyen magával?
A következőket tanácsos magával vinnie:
•
Hálózati adapter.
•
Teljesen feltöltött tartalék akkumulátorok.
•
További nyomtatómeghajtó fájlok (ha másik nyomtató használatát
tervezi).
•
Telefon- és hálózati kábelek (amennyiben a számítógép modemjét és
a hálózati csatlakozásokat kívánja használni).
További óvintézkedések
A számítógép hazavitelére érvényes útmutatón túlmenően fogadja meg a
következő tanácsokat:
•
A számítógépet mindig személyi poggyászként vigye magával.
•
Ha lehetséges, a számítógépet a biztonságiakkal ellenőriztesse.
Habár a repülőtéri röntgenberendezések biztonságosak, soha ne
tegye ki a számítógépet fémdetektor hatásának.
57
Nemzetközi utazás a számítógéppel
Bizonyos esetekben egyik országból a másikba kell szállítania a
számítógépét.
Ugyanúgy készítse elő a számítógépet, mint általában az utazáshoz. Ne
felejtse el betartani a légi utazásra vonatkozó különleges
óvintézkedéseket.
Mit vigyen magával?
A következőket tanácsos magával vinnie:
•
Hálózati adapter.
•
Olyan hálózati kábel, amely használható abban az országban, ahova
utazik.
•
Teljesen feltöltött tartalék akkumulátorok.
•
További nyomtatómeghajtó fájlok (ha másik nyomtató használatát
tervezi).
•
Telefon- és hálózati kábelek (amennyiben a számítógép modemjét és
a hálózati csatlakozásokat kívánja használni). Ellenőrizze, hogy a
modem alkalmas-e azon országok távközlési rendszereiben való
használatra, ahova utazik. Lehet, hogy bizonyos helyeken PC kártya
modemet kell használnia.
További óvintézkedések
A számítógép általános szállítására érvényes útmutatón túlmenően
fogadja meg a következő tanácsokat, ha nemzetközi útra indul:
•
Ellenőrizze, hogy alkalmas-e a tápkábel a helyi elektromos hálózatban
történő használatra. Ha nem, szerezzen be egy olyan hálózati
tápkábelt, amely megfelel a helyi követelményeknek. Kerülje az
átalakító készletek használatát.
•
Ha telefonvonalon tervezi a kapcsolódást, ellenőrizze, hogy a
számítógép modemje és a telefonzsinór alkalmasak-e a helyi
távközlési rendszerben való használatra. Ha nem, szerezzen be egy
PC kártya modemet, amely megfelel a helyi követelményeknek.
Magyar
A számítógép előkészítése
Magyar
58
Mozgásban a számítógéppel
Szoftver
Az Ön Extensa 2900 sorozatú notebook
számítógépe rendszerdiagnosztikai eszközökkel
rendelkezik.
Ez a fejezet információkat ad a számítógéphez
mellékelt fontos szoftverekkel kapcsolatban.
61
Rendszerszoftver
A számítógépet a következő szoftverrel előtelepítve szállítják:
Microsoft® Windows® operációs rendszer
BIOS segédprogram
Rendszer-segédeszközök, meghajtók és alkalmazás szoftver
Megjegyzés: A szoftver alkalmazások Windows alatti futtatásához
először kattintson a Start gombra. Eztán válassza ki a megfelelő
mappát, majd kattintson az alkalmazás ikonjára. Ha többet kíván
megtudni a szoftverről, illetve segédprogramról, használja a szoftver
online súgóját.
Launch Manager
A Launch Manager a billentyűzet fölött elhelyezkedő kettő Programindító
Gomb beállítását teszi lehetővé. A programindító gombok helyét illetően
lásd: “Programindító billentyűk” a 23. oldalon.
A Launch Manager alkalmazás elindításához kattintson a következőkre:
Start, Programok, majd Launch Manager .
Magyar
•
•
•
62
Szoftver
Magyar
BIOS segédprogram
Az úgynevezett Basic Input/Output System (BIOS) fontos adatokat
tartalmaz, amelyek segítségével történik a hardver és a szoftver beállítása.
Indításkor a számítógép először a BIOS adatait olvassa be, mielőtt
betöltené az operációs rendszert.
A számítógép BIOS-a beépített segédprogramot tartalmaz, amelyet
Phoenix Software System Configuration Utility-nek (SCU) hívnak. Röviddel
a számítógép bekapcsolást követően lehet elindítani, ha megnyomja az F2
billentyűt a
Bekapcsolási Öntesztelés (POST) alatt.
A BIOS Setup segédprogram összefoglaló adatokat jelez ki a
számítógépről, eszközeiről, processzoráról és memóriájáról.
A számítógép már megfelelően konfigurálva és optimalizálva van, ezért ezt
a beállítást nem kell lefuttatnia. Ha azonban konfigurációs problémák
lépnek fel, akkor szükség lehet a BIOS beállításainak módosítására.
Probléma esetén lásd: “Gyakran ismétlődő kérdések” a 65. oldalon.
Hibaelhárítás
Ez a fejezet arra ad útmutatást, hogyan oldja
meg az általában fellépő rendszerproblémákat.
Kérjük, olvassa el, mielőtt felhívná a szervizt.
A súlyosabb hibák megszüntetéséhez a
számítógép felnyitására lehet szükség. Ne
kísérletezzen a számítógép felnyitásával, illetve
javításával. Lépjen kapcsolatba a kereskedővel
vagy egy felhatalmazott szervizközpontot, ahol
segítséget kaphat.
65
Gyakran ismétlődő kérdések
Ez a fejezet a gyakran előforduló problémák megoldására ad javaslatot.
Nézze meg a bekapcsolt állapotot jelző lámpát. Ha nem világít, a
számítógép nem kap feszültséget. Ellenőrizze a következőket:
•
Ha akkumulátorról üzemel, lehet, hogy alacsony a feszültsége, és nem
képes energiával ellátni a számítógépet. Csatlakoztassa a hálózati
adaptert, hogy feltölthesse az akkumulátort.
•
Ha elektromos hálózatról működteti a számítógépet, bizonyosodjon
meg arról, hogy a hálózati adapter megfelelően csatlakoztatva van a
számítógéphez és a fali dugaszolóaljzathoz.
Semmi nem jelenik meg a kijelzőn.
A számítógép teljesítményszabályozó rendszere automatikusan
kikapcsolja a kijelzőt, hogy energiát takarítson meg. Nyomjon meg egy
billentyűt a kijelző visszakapcsolásához.
Ha nem lehet visszakapcsolni a kijelzőt egy billentyű lenyomásával,
ellenőrizze a következőt:
•
A fényerő nagyon alacsonyra van állítva. Nyomja meg az Fn + Ć
gyorsbillentyűt a fényerő növeléséhez.
•
A kijelző egység külső monitorra van állítva. Nyomja meg az Fn + F5
gyorsbillentyűt a kijelzés átállításához.
•
Lehet, hogy a rendszer készenléti üzemmódban van. Próbálja
megnyomni a bekapcsoló gombot a folytatáshoz.
A kép nem tölti ki a kijelzőt.
Ellenőrizze, hogy a felbontás az Ön rendszere által támogatott beállításra van-e
állítva:
•
A Windows asztalon a jobb gomb kattintásával válassza ki a
Tulajdonságokat, hogy megjelenjen a Képernyő tulajdonságai
párbeszédablak. Másik megoldásként kattintson a Vezérlőpult
menüben a Megjelenítés ikonra.
•
Kattintson a Beállítások fülre a felbontás ellenőrzéséhez. A maximális
felbontásnál alacsonyabb beállításnál a kép nem fogja kitölteni a teljes
kijelzőt.
Magyar
Megnyomtam a bekapcsoló gombot, de a számítógép nem
indul el, illetve nem tölti be a rendszert.
66
Hibaelhárítás
A számítógép néma.
Magyar
Ellenőrizze a következőket:
•
A hangerő le lehet némítva. A Windows-ban nézze meg a
hangerőszabályzó ikont a tálcán. Ha át van húzva, kattintson az
ikonra, és törölje a némítás opciót.
•
Lehet, hogy a hangerő túl halk. A Windows-ban kattintson a
hangerőszabályzó ikonra a tálcán, majd a csúszka segítségével
fokozza a hangerőt.
•
Ha fejhallgató van a számítógép fejhallgató-csatlakozójához
kapcsolva, a beépített hangszórók automatikusan kikapcsolódnak.
A külső mikrofon nem működik.
Ellenőrizze a következőket:
•
Ellenőrizze, hogy a külső mikrofon megfelelően csatlakozik-e a
számítógép mikrofon-csatlakozójához.
•
Ellenőrizze, hogy a hangerő nincs-e némítva, vagy túl alacsonyra
állítva.
Nem tudom kinyitni az optikai meghajtó fiókját, ha a
számítógép ki van kapcsolva.
Ahhoz, hogy az optikai meghajtó kiadógombja működjön, a számítógépnek
bekapcsolva kell lennie. Ha a számítógép kikapcsolt állapotában szeretné
kinyitni az optikai meghajtó fiókját, illesszen egy kiegyenesített gemkapcsot
az optikai meghajtó vészhelyzeti kinyitó furatába. Lásd “Az optikai
meghajtó fiókjának kinyitása vészhelyzetben” a 25. oldalon
részletesebben.
A billentyűzet nem reagál.
A számítógép egyik USB portjához csatlakoztasson külső USB
billentyűzetet. Ha ez működik, a beépített billentyűzet csatlakozása esetleg
szétvált. Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy felhatalmazott
szervizközponttal.
Az optikai meghajtó nem tudja olvasni a lemezt.
Ellenőrizze a következőket:
•
Ellenőrizze, hogy a lemez a meghajtóhoz való-e. Ha a
számítógépében CD-ROM meghajtó van, akkor képes CD-ket olvasni,
de nem alkalmas DVD-k olvasására. Ha a számítógépében DVD
meghajtó van, akkor CD-ken kívül DVD-ket is képes olvasni.
•
Amikor lemezt helyez a meghajtó fiókjába, győződjön meg arról, hogy
67
a lemez biztosan ül a meghajtó fiókjának a tengelyén.
Ellenőrizze, hogy a lemez mentes a karcolásoktól vagy
szennyeződéstől. Ha a lemez piszkos, tisztítsa meg lemeztisztító
készlettel.
•
Ha a lemez rendben van, az olvasófej lehet piszkos. Tisztítsa meg
fejtisztító készlettel.
A nyomtató nem működik.
Ellenőrizze a következőket:
•
Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e dugva egy fali
dugaszolóaljzatba, és hogy be van-e kapcsolva.
•
Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően csatlakozik-e a számítógép,
illetve a nyomtató megfelelő portjához.
•
Ha a számítógép párhuzamos portjához csatlakozó nyomtatót
használ, indítsa újra a számítógépet. A Windows-nak meg kell találnia
az új hardvereszközt és telepítenie a megfelelő meghajtókat.
Szeretném beállítani a beépített modem használatát.
Kövesse az alábbi lépéseket:
•
Kattintson a következőkre: Start, majd Vezérlőpult.
•
Duplán kattintson a Telefon és modem beállításai ikonra.
•
Kattintson a Szabályok fülre és adja meg a hívás helyét.
Lásd a Windows Súgót további információkért.
Ha az akkumulátor töltése 95-99 % körül van, nem töltődik fel
100 %-ra.
Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében a rendszer
csak akkor engedélyezi az akkumulátor töltését, ha kapacitása 95 % alá
esik. Tanácsos először teljesen kimeríteni az akkumulátort, majd teljesen
feltölteni.
Magyar
•
68
Hibaelhárítás
Magyar
Szervizszolgáltatás kérése
International Traveler’s Warranty (ITW, Utazók
Nemzetközi Garanciája)
A számítógépére érvényes az International Traveler’s Warranty (ITW,
Utazók Nemzetközi Garanciája) , amely utazás közben biztonságot és
nyugalmat nyújt. A szervizközpontok világméretű hálózata örömmel áll az
Ön rendelkezésére.
A számítógépéhez mellékeltünk egy ITW útlevelet. Ez az útlevél mindent
tartalmaz, amit az ITW programról tudnia kell. A hasznos füzetben
felsorolták a rendelkezésre álló felhatalmazott szervizközpontokat. Kérjük,
olvassa el gondosan az útlevelet.
Legyen mindig kéznél az ITW útlevele, különösen utazás közben, hogy
részesülhessen a támogatást nyújtó központjaink által nyújtott előnyökből.
A vásárlást igazoló dokumentumokat helyezze az ITW útlevél
borítólapjának belső oldalán kialakított tasakba.
Ha abban az országban, ahova utazott, nincsen az Acer által
felhatalmazott szerviz, a világ bármely pontján lévő irodánkkal kapcsolatba
léphet.
Kérjük, tekintse meg a www.acersupport.com weblapot.
Mielőtt telefonálna
Kérjük, készítse elő a következő információkat, ha felhívja az Acert
telefonos segítségkérés céljából, és legyen a számítógépe mellett, amikor
telefonál. A segítségével csökkenthetjük a híváshoz szükséges időt, és
hatékonyabban meg tudjuk oldani a problémáit
Ha a számítógépe hibaüzenetet jelez vagy sípol, írja le a képernyőn
megjelenteket, (vagy a hangjelzések számát és sorrendjét).
A következő információkat kérjük Öntől:
Név:________________________________________
Cím:________________________________________
____________________________________________
Telefonszám:_________________________________
Gép típusa és modellszám:______________________
Sorozatszám:__________________________________
A vásárlás időpontja:____________________________
A függelék
Műszaki adatok
Ez a függelék a számítógép műszaki
adatait tartalmazza.
71
Mikroprocesszor
•
Intel® Pentium® M processzor, 1,3~1,7 GHz vagy gyorsabb
Memória
Maximum 2 GB-ra bővíthető RAM
•
Két DDR DIMM foglalat
•
128 MB, 256 MB, 512 MB és 1 GB DDR SDRAM modulok
használatának támogatása
•
512 KB flash ROM BIOS
Adattárolás
•
Egy nagy kapacitású Enhanced-IDE merevlemez
•
Egy 5,25 hüvelykes belső, forrócserés optikai meghajtó (AcerMedia
rekesz)
Kijelző és video
•
14,1 vagy 15,0 hüvelykes vékonyréteg tranzisztor (TFT) kijelző 1024 ×
768 pixeles XGA felbontással, illetve 15,0 hüvelykes TFT 1400 × 1050
pixeles SXGA+ felbontással
•
ATI MOBILITY™ RADEON™ 9200/9700 64 MB megosztott DDR video
RAM-mal, Microsoft-DirectX-9.0 támogatással
•
Egyidejű LCD és CRT monitor támogatás
•
S-video a megfelelő bemenettel rendelkező televízió-készülékhez
vagy kijelzőeszközhöz való csatlakozáshoz
•
DualView™ támogatás
Magyar
•
72
A függelék Műszaki adatok
Magyar
Audio
•
16 bites AC’97 sztereó hang
•
Kétutas hangszórók
•
Külön audio portok a fejhallgató kimenethez és vonalszintű bemeneti
eszközökhöz/mikrofonhoz
Billentyűzet és mutatóeszköz
•
85/86 gombos Windows billentyűzet
•
Ergonómiailag tervezett érintőpad mutatóeszköz
I/O portok
•
Egy Type II CardBus PC kártyanyílás
•
Egy RJ-45 csatlakozóaljzat (Ethernet 10/100)
•
Egy RJ-11 telefon csatlakozóaljzat (V.92)
•
Egy tápcsatlakozó aljzat (hálózati adapterhez)
•
Egy párhuzamos port
•
Egy VGA port külső monitorhoz
•
Egy hangszóró/fejhallgató kimeneti csatlakozóaljzat (3,5 mm minijack)
•
Egy mikrofon bemeneti csatlakozóaljzat
•
Egy IEEE 1394 port
•
Egy S-video port TV-hez való csatlakozáshoz
•
Három USB 2.0 port (kettő hátul, egy a baloldalon)
•
Egy FIR infravörös (IrDA) port
Súly és méretek
•
2,79 kg - 14,1 hüvelykes LCD-vel szerelt modell
2,84 kg - 15 hüvelykes LCD-vel szerelt modell
•
333,6 mm (Széles) × 276,3 mm (Mély) × 32 mm (Magas)
73
Környezet
Hőmérséklet:
Üzemi: 5 °C ~ 35 °C
Üzemen kívül: -20 °C ~ 65 °C
•
Relatív páratartalom (nem lecsapódó):
Üzemi: 20 % ~ 80 % relatív páratartalom
Üzemen kívül: 20 % ~ 80 % relatív páratartalom
Operációs rendszer
•
ACPI támogatás
•
DMI 2.0 szabványú
•
Microsoft® Windows® operációs rendszer
Áramellátás
•
•
Akkumulátor
•
63 Wh Li-ion akkumulátor
•
2,5 órás gyorstöltés/3,5 óra alatt feltölthető használat közben
Hálózati adapter
•
65 Watt
•
Automatikus feszültség- és frekvenciaérzékelés 90 ~ 264 V~ , 47
~ 63 Hz
Opciók
•
128 MB / 256 MB / 512 MB / 1 GB memóriabővítő modulok
•
Kiegészítő Li-ion akkumulátor
•
Kiegészítő hálózati adapter
•
USB hajlékonylemez meghajtó
•
CD-ROM, DVD-ROM, DVD/CD-RW kombó, DVD-RW, DVD-Dual,
vagy DVD Super-Multi meghajtó
Magyar
•
Magyar
74
A függelék Műszaki adatok
B függelék
Megjegyzések
Ez a függelék a számítógéppel
kapcsolatos, általános megjegyzéseket
tartalmazza.
77
FCC nyilatkozat
Arra azonban nincsen garancia, hogy egy meghatározott felhasználásnál nem fordul
elő zavar. Ha ez az eszköz káros zavart kelt a rádió- vagy televízió vételben, amit az
eszköz ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani, a felhasználó a zavar
megszüntetésére minden további nélkül megteheti a következő intézkedéseket:
•
A vevőantennát állítsa más irányba, vagy helyezze át.
•
Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
•
Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa,
mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
•
Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Más számítástechnikai eszközökhöz kizárólag árnyékolt kábellel szabad
csatlakozni, hogy az FCC előírásainak továbbra is megfeleljenek.
Megjegyzés: Perifériák
Kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók
stb.) szabad ehhez a berendezéshez csatlakoztatni, amelyek a B osztályú
eszközökre előírt határértékeknek megfelelnek. A határértékeknek nem megfelelő
perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádió- és televíziós vételben.
Figyelmeztetés
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt a számítógépet működtesse.
Használati feltételek
Federal Communications Commission
Megfelelőségi nyilatkozat
Ez az eszköz megfelel az FCC Szabályzata 15. fejezetének. A működtetésnek két
feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros zavart, és (2), az eszköznek minden
zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Magyar
Ezt az eszközt megvizsgálták és megállapították, hogy a B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket teljesíti az FCC Szabályzat 15. fejezete
szerint. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg, hogy megfelelő védelmet
nyújtsanak a lakóépületekben a káros zavarokkal szemben. Ez az eszköz
rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha nem a használati
utasításnak megfelelően helyezték üzembe és használják, károsan zavarhatja a
rádiótávközlést.
78
B függelék Megjegyzések
A következő helyi Gyártó/Importőr felelős e nyilatkozat megtételéért:
Termék elnevezése: Notebook személyi számítógép (noteszgép)
Magyar
Modell: Extensa 2900, CL51
A nyilatkozattételért felelős fél neve: Acer America Corporation
A nyilatkozattételért felelős fél címe: 2641 Orchard Parkway, San Jose, CA 95134,
U.S.A.
Kapcsolattartó: Young Kim
Telefonszám: 408-922-2909
Fax: 408-922-2606
Megjegyzés: kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003-nak.
Remarque ŕ l’intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.
A modemre vonatkozó megjegyzések
FCC
Ez a berendezés megfelel az FCC Szabályzata 68. fejezetének. A modem alsó
részén egy címkén egyéb adatok mellett fel van tüntetve az FCC regisztrációs szám,
és az egyenértékű csengetőköri terhelés (Ringer Equivalence Number, REN) ehhez
a berendezéshez. A telefontársasága kérésére ezt az információt meg kell adnia.
Ha a telefonkészüléke zavart okoz a távbeszélő-hálózatban, a telefontársaság
időlegesen felfüggesztheti a szolgáltatást. Ha lehetőségük van rá, erről előre
értesítik Önt. Ha azonban nincsen erre lehetőségük, a lehető leggyorsabban
értesítik Önt. Arról is tájékoztatják, hogy joga van panaszt tenni az FCC-nél.
A telefontársaság a létesítményeiben, berendezéseiben, működésében vagy
eljárásaiban olyan változtatásokat vezethet be, amelyek befolyásolhatják a
berendezésének helyes működését. Ha erre sor kerül, Önt előre értesítik, hogy
lehetősége nyíljon megszakítás nélkül fenntartani a telefonszolgáltatást.
Ha a berendezés nem működne megfelelően, csatlakoztassa le a berendezést a
távbeszélő-hálózatról, hogy eldönthesse, az okozza-e a problémát. Ha a
berendezésben van a probléma, ne használja tovább, és keresse meg kereskedőjét
vagy az eladót.
79
FIGYELEM: A tűzveszély elkerülése érdekében kizárólag No. 26 AWG vagy
nagyobb, UL listán szereplő, vagy CSA bizonyítvánnyal rendelkező távközlési kábelt
használjon.
Ez a berendezés rendelkezik a nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózathoz történő
egyvégződéses kapcsolathoz szükséges jóváhagyással [98/482/EK „TBR 21”
tanácsi határozat]. Az egyes nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózatok közötti
különbségek miatt azonban a jóváhagyás önmagában nem jelent feltétel nélküli
garanciát arra, hogy a működés minden nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózat
végződési pontján sikeres lesz. Probléma esetén mindenekelőtt a berendezés
szállítójával lépjen kapcsolatba.
Megfelelőségi nyilatkozat
Az Acer ezúton kijelenti, hogy ez az Extensa 2900 sorozat megfelel az 1999/5/EK
irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. (Kérjük,
látogassa meg a http://global.acer.com/products/notebook/reg-nb/ weblapot a teljes
dokumentáció megtekintéséhez.)
Az országok érvényességi köre
2003. áprilisától a következő országok az EU tagjai: Ausztria, Belgium, Dánia, az
Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország,
Luxemburg, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország és Svédország.
A használat engedélyezett az Európai Unió országaiban, valamint Norvégiában,
Svájcban, Izlandon és Liechtensteinben. Ezt a berendezést a felhasználás
országában érvényes előírások és szabályok szigorú betartásával szabad csak
használni. További információkért lépjen kapcsolatba a felhasználás országában
lévő helyi irodával.
A távközléssel kapcsolatos megjegyzések
A-Tick notice
Biztonsági okokból csak olyan fejhallgatót csatlakoztasson, amely a távközlési
előírások betartását igazoló címkével rendelkezik. Ez olyan közhasználatú
berendezésekre vonatkozik, amelyeket korábban ilyen igazoló címkével láttak el.
Magyar
TBR 21
80
B függelék Megjegyzések
Fontos biztonsági tudnivalók
Magyar
Olvassa el gondosan ezeket a tudnivalókat. Őrizze meg későbbi tájékozódás
céljából.
1
2
A terméken feltüntetett figyelmeztetéseket és tudnivalókat vegye figyelembe.
Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaszolóaljzatból. Ne
használjon folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. Tisztításhoz használjon
nedves kendőt.
3
4
Ne használja ezt a terméket víz közelében.
5
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése
érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy
a terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük. Ezt a
terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni,
hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
6
Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos a rendelkezésre álló feszültséget illetően, lépjen kapcsolatba a
kereskedővel vagy a helyi áramszolgáltatóval.
7
Ne tegyen semmit a hálózati kábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre,
ahol ráléphetnek a hálózati kábelre.
8
Ha hosszabbító kábelt használnak ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóba csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem haladjae meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze, hogy a
fali dugaszolóaljzathoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem
haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
9
Soha ne dugjon a burkolat résein keresztül tárgyakat a termékbe, mivel
veszélyes feszültséget hordozó ponthoz érhet hozzá, vagy rövidzárlatot
okozhat, ami tűzhöz vagy áramütéshez vezethet. Soha ne öntsön folyadékot a
termékre.
10
Ne kísérletezzen a termék javításával, mivel a felnyitással vagy a burkolat
eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki
magát. Bízzon minden javítást a szerviz szakképzett munkatársaira.
11
A következő esetekben húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a
szerviz szakképzett munkatársaihoz:
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. A termék
leeshet, és súlyosan károsodhat.
a
b
c
d
e
Ha a hálózati kábel sérült vagy kopott.
Ha folyadék jutott a termékbe.
Ha a terméket esőnek vagy víznek tették ki.
Ha a termék nem működik megfelelően a kezelési utasítás betartása
mellett. Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a kezelési
utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz vezethet,
és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe, hogy a
terméket helyreállítsa.
Ha a terméket leejtették vagy a burkolata megsérült.
81
f
Ha a termék működésében olyan jelentős változás állt be, ami a javítás
szükségességére utal.
Az akkumulátort ugyanarra a fajtára cserélje, amelyet a termékhez ajánlunk.
Másfajta akkumulátor használata tűzveszéllyel vagy robbanásveszéllyel járhat.
13
Figyelem! Az akkumulátorok nem megfelelő kezelés mellett felrobbanhatnak.
Ne szedje szét és ne dobja tűzbe őket! Az elhasznált akkumulátorokat
gyermekektől tartsa távol, és azonnal gondoskodjon megfelelő
ártalmatlanításukról.
14
Csak az ehhez az egységhez való, megfelelő típusú hálózati csatlakozókábelt
használjon (a tartozékok dobozában található). Bontható csatlakozású legyen:
UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal rendelkező, SPT-2 típusú, névleges
áramerősség 7A, feszültség minimum 125V, VDE vagy hasonló jóváhagyással.
A maximum hossz 4,6 méter.
Nyilatkozat a lézer biztonsági előírások
betartásáról
Az ezzel a számítógéppel együtt szállított CD vagy DVD meghajtó lézert tartalmaz.
A CD vagy DVD meghajtó osztályba sorolási címkéje (ld. alább) a meghajtón
található.
CLASS 1 LASER PRODUCT
CAUTION: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT
LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS
D’OUVERTURE. EVITTER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.
LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1
VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG
GEÖFFNET NICHT DEM STRAHLL AUSSETZEN
PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I
ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE
EXPONERSE A LOS RAYOS.
ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.
VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÅTEILYLLE.
VARNING: LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD ÅLÅ TUIJOTA
SÅTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN
VARNING: LASERSTRÅLNING NAR DENNA DEL ÅR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I
STRÅLEN
ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I
STRÅLEN
Magyar
12
82
B függelék Megjegyzések
Lítium akkumulátorral kapcsolatos megjegyzés
Magyar
Az Extensa 2900 sorozat BATCL50L vagy BATCL50L4 lítium
akkumulátorral működik.
FIGYELEM!
A nem megfelelő akkumulátor használata robbanásveszélyes. Kizárólag
ugyanolyan, vagy a gyártó által ajánlott, egyenértékű típusú akkumulátort
használjon. Az elhasznált akkumulátorokat a gyártó utasításának megfelelően
ártalmatlanítsák.
ADVARSEL!
Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske
med batteri af samme fabrikat og type. Léver det brugte batteri tilbage til
leverandøren.
ADVARSEL
Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en
tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold
til fabrikantens instruksjoner.
VARNING
Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvãnd samma batterityp eller en ekvivalent
typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvãnt batteri enligt
fabrikantens instruktion.
VAROITUS
Päristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan
laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan
ohjeiden mukaisesti.
VORSICHT!
Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie Ersatz nur durch
denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung
gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.
Tudnivaló az LCD kijelző pixeleiről
Az LCD egységet nagypontosságú gyártási eljárásokkal készítik. Ennek ellenére
előfordulhat, hogy egyes pixelek (képpontok) nem megfelelően világosodnak ki,
vagy fekete, illetve piros pontként jelennek meg. Ennek nincsen hatása a tárolt
képre, és nem jelent meghibásodást
Macrovision szerzői jogvédelmi megjegyzés
Ez a termék olyan szerzői jogvédelmi technológiát tartalmaz, amit az Egyesült
Államok egyes eljárásokra vonatkozó szabadalmai és más, a szellemi termékekre
vonatkozó szerzői jogok védenek, amelyeket a Macrovision Corporation és más
83
jogtulajdonosok birtokolnak. Ennek a szerzői jogvédelemnek a használatát a
Macrovision Corporation-nek jóvá kell hagynia, és otthoni és más korlátozott
felhasználásra vonatkozik, hacsak a Macrovision Corporation nem rendelkezik
másképp. A visszafejtés vagy visszafordítás tilos.
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték
nélküli LAN-nal és/vagy Bluetooth-al felszerelt modellekre
vonatkozik.
Hatósági megjegyzés:
Általános
Ez a termék megfelel mindazon ország vagy régió rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli használatát engedélyezték.
A konfigurációtól függően ez a termék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth™ modul). Az
alábbi információ az ilyen termékekre vonatkozik.
Európai Unió (EU)
Ez a berendezés megfelel az alábbi Európai Tanácsi irányelvek alapvető
követelményeinek:
73/23/EGK alacsonyfeszültségi irányelv
•
EN 60950
89/336/EGK elektromágneses zavartűrés (EMC) irányelv
•
•
•
EN 55022
EN 55024
EN 61000-3-2/-3
Magyar
Az Egyesült Államokban a 4631603, 4577216, 4819098, 4907093 és 6516132
számon bejegyzett szabadalmak csak korlátozott felhasználást engedélyeznek.
84
B függelék Megjegyzések
Magyar
99/5/EK rádió és távközlési végberendezés (R&TTE) irányelv
•
•
•
•
EN 60950, 3.1a) cikk
EN 301 489-1/-17, 3.1b) cikk
EN 300 328-2, 3.2) cikk
EN 301 893, 3.2) cikk
* Csak 5 GHz-re vonatkozóan
* Az alkalmazható előírás attól függ, hogy az ebbe a termékbe szerelt vezeték
nélküli modulhoz mely értesített testület azonosítási számát (Notified Body ID No.)
rendelték. Ezek a számok minden külön értesítés nélkül megváltozhatnak.
Az országok érvényességi köre
2003. áprilisától a következő országok az EU tagjai: Ausztria, Belgium, Dánia, az
Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország,
Luxemburg, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország és Svédország.
A használat engedélyezett az Európai Unió országaiban, valamint Norvégiában,
Svájcban, Izlandon és Liechtensteinben. Ezt a berendezést a felhasználás
országában érvényes előírások és szabályok szigorú betartásával szabad csak
használni. További információkért lépjen kapcsolatba a felhasználás országában
lévő helyi irodával.
Kanada - Industry Canada (IC)
Ez az eszköz megfelel az Industry Canada RSS 210. szabályzatának.
Egyesült Államok - Federal Communications
Commission (FCC)
Ez az eszköz megfelel az FCC Szabályzata 15. fejezetének. A működtetésnek két
feltétele van:
1
Az eszköz nem okozhat ártalmas zavart, és
2
ennek az eszköznek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos
működést okozó zavarokat is.
85
Figyelem! Rádiófrekvenciás sugárzásnak való
kitettség
Az adókészülék és az antenna a notebook számítógép beépített tartozékai, és
ennek a modellnek a sajátos jellemzői (nem általánosak). Az FCC sugárzási
hatérértékeinek betartása érdekében működés közben legalább 20 cm távolság
legyen az antenna és a felhasználó teste között, illetve az antennát nem szabad a
mellette tartózkodó személyek közelében működtetni.
FCC figyelmeztetés: A folyamatos megfelelés érdekében a megfelelőségért felelős
fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások, illetve módosítások
érvényteleníthetik a felhasználó jogkörét, hogy a berendezést működtesse.
Magyar
A vezeték nélküli modul kisugárzott teljesítménye messze az FCC által
engedélyezett rádiófrekvenciás határérték alatt van. Ennek ellenére a vezeték
nélküli modult úgy kell használni, hogy a használat során az emberi érintkezés
lehetőségét minimálisra csökkentsük.
B függelék Megjegyzések
Magyar
86
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih
Taipei Hsien 221, Taiwan.
Tel : 886-2-2696-1234
Fax : 886-2-2696-3535
www.acer.com
Declaration of Conformity
We,
Acer Inc.
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih,
Taipei Hsien 221, Taiwan.
Contact Person: Mr. Easy Lai
Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3000
E-mail: easy_lai@acer.com.tw
Hereby declare that:
Product:
Trade Name:
Model Number:
SKU Number:
Notebook PC
Acer
Extensa 2900, CL51
Extensa 29xxxxxx (“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z, or blank)
Is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the
following EC directives.
Reference No. Title
89/336/EEC
Electromagnetic Compatibility (EMC directive)
73/23/EEC
Low Voltage Directive (LVD)
1999/5/EC
Radio & Telecommunications Terminal Equipment Directive (R&TTE)
The product specified above was tested conforming to the applicable Rules under the most
accurate measurement standards possible, and that all the necessary steps have been taken
and are in force to assure that production units of the same product will continue to comply
with the requirements.
--------------------------Easy Lai/ Director
Qualification Center
Product Assurance, Acer Inc.
2004/4/1
-----------------Date
87
Tárgymutató
A
B
bal oldali nézet 5
billentyűzet
blokkoló billentyűk 14
hibaelhárítás 66
külső csatlakoztatás 41
BIOS segédprogram
belépés 62
biztonság
a modemre vonatkozó
egyzések 78
általános tudnivalók 80
CD vagy DVD 81
FCC nyilatkozat 77
horony 29
lítium akkumulátor 82
D
DVD
hibaelhárítás
66
E
egér
külső csatlakoztatás 41
elölnézet 3
energiagazdálkodás 37
érintőpad 21
használat 21
Ethernet csatlakozás 26
euró 19
F
fényerő
gyorsbillentyűk
18
G
megj-
C
caps lock 14
bekapcsolt állapotot jelző fény 12
CD
hibaelhárítás 66
csatlakozási lehetőségek 26
garancia
International Traveler’s Warranty
68
gondozás
akkumulátor v
számítógép iv
gyakran ismétlődő kérdések 65
GYIK.
Lásd:
gyakran
ismétlődő
kérdések
H
hangerő
beállítás 28
hangszórók
gyorsbillentyűk 17
hibaelhárítás 66
hátulnézet 7
Hibernált üzemmód
gyorsbillentyűk 17
Magyar
AcerMedia meghajtó 24
akkumulátor
alacsony
akkufeszültség
figyelmeztetés 36
a töltési szint ellenőrzése 35
alacsony feszültség 36
behelyezés 34
élettartam meghosszabbítása 33
eltávolítás 35
gondozása v
használatbavétel 33
jellemzők 33
optimalizálás 35
töltés 35
állapotjelző LCD 12
állapotkijelzők 12
audio 28
hangerő állítása 28
hibaelhárítás 66
külső csatlakoztatás 44
Ethernet 26
csatlakoztatás
audio 44
billentyűzet, külső 41
egér 41
külső adatbeviteli eszközök 41
külső megjelenítő eszközök 41
numerikus billentyűzet, külső 41
nyomtató 44
USB 42
88
I
ITW. Lásd garancia
J
Magyar
jobb oldali nézet
6
CD 66
DVD 66
kijelző 65
nyomtató 67
programindító billentyűk
23
K
S
kijelző
gyorsbillentyűk 17
hibaelhárítás 65
scroll lock 14
bekapcsolt állapotot jelző fény 12
segítség iii
számítógép
biztonság 29
gondozása iv
hazaszállítás 55
jellemzők 10
kikapcsolás iii
lekapcsolódás 53
megbeszélések 54
mozgásban 54
nemzetközi utazás 57
otthoni iroda felállítása 56
rövidebb utak 56
tisztítás v
szerviz
mikor hívjuk v
szoftver
mellékelt 61
M
megjegyzés
DVD szerzői jogvédelem 82
memória
behelyezés 47
bővítés 47
merevlemez 24
mikrofon
hibaelhárítás 66
modem
hívás helyének beállítása 67
N
num lock 14
bekapcsolt állapotot jelző fény 13
numerikus billentyűzet
külső csatlakoztatás 41
nyomtató
csatlakoztatás 44
hibaelhárítás 67
O
opciók
memóriabővítés 47
PC kártyák 45
tartalék akkumulátor 46
tartalék hálózati adapter 46
P
PC kártya
behelyezés 45
eltávolítás 46
problémák 65
audio 66
bekapcsolás 65
billentyűzet 66
T
támogatás
információ 68
tárolóeszközök 24
AcerMedia meghajtó 24
merevlemez 24
tisztítás
számítógép v
töltés
szint ellenőrzése 35
U
USB
csatlakoztatás 42
utazás
nemzetközi repülőutak
rövidebb utak 56
útmutató iii
57
Download PDF

advertising