Acer | X1220H | Acer P1120 User Manual

Acer kivetítő
X1120H/X1220H/X1320WH/P1120/
P1220/P1320W sorozat
Felhasználói útmutató
© 2011. Minden jog fenntartva!
Eredeti kiadás: 07/2011
Acer kivetítő X1120H/X1220H/X1320WH/P1120/P1220/P1320W sorozat
Modellszám : __________________________________
Sorozatszám: _________________________________
Vásárlás dátuma: ______________________________
Vásárlás helye: ________________________________
iii
Olvassa el gondosan ezeket a tudnivalókat. Őrizze meg ezt a dokumentumot,
később szüksége lehet rá. A terméken feltüntetett figyelmeztetéseket és
tudnivalókat vegye figyelembe.
Tisztítás előtti teendők
•
Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
•
Ne használjon folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A készüléket nedves
törlőkendővel tisztítsa.
Helyválasztással kapcsolatos óvintézkedések
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen
elérhető és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha
áramtalanítani kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a
konnektorból.
•
Ne használja a terméket víz közelében.
•
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék
leesik, súlyosan megsérülhet.
•
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése
érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy
a terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük.
•
Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy
beépíteni, hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
•
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül,
mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és
rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne
öntsön folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.
•
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
•
Soha ne használja a készüléket sport vagy edzés közben, illetve magas
rezgéssel járó környezetben, mivel ez váratlan rövidzárlatot okozhat, és a forgó
alkatrészeket vagy a lámpát károsíthatja.
A hálózati feszültség használata
•
Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos a rendelkezésre álló feszültséget illetően, lépjen kapcsolatba a
kereskedővel vagy a helyi áramszolgáltatóval.
•
Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
•
Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a
Magyar
Biztonsági és kényelmi tudnivalók
iv
•
Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok
eszköz csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja
meg a mellékkör névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót
használnak, az áramfelvétel nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti
áramfelvételének 80%-át.
•
A termék hálózati adapterét hárompólusú földelt tápcsatlakozóval látták el. Ez
a dugó csak megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a
fali konnektor megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a hálózati adapter
dugóját. Ne dugja a dugót nem földelt hálózati csatlakozóba. További
információkért forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem
megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy
sérülést okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező szintén megfelelő védelmet nyújt a
váratlan zajhatások ellen, amelyeket a készülék teljesítményét
negatívan befolyásoló elektromos eszközök keltenek.
•
A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az
alábbi követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal
rendelkező, VDE vagy hasonló jóváhagyással, 4,6 méter maximális
hosszúsággal.
Magyar
hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem
haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
v
Ne kísérletezzen a termék javításával, mivel a felnyitással vagy a burkolat
eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki magát.
Minden javítást bízzon szakképzett személyekre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett
munkatársaihoz, ha:
•
A hálózati tápkábel sérült, törött vagy kopott.
•
Folyadék ömlött a készülékbe.
•
A készüléket eső vagy víz érte.
•
A készüléket leejtették vagy sérült a burkolata.
•
A készülék teljesítménye jelentősen megváltozik, és javítás szükségességét
jelzi.
•
A készülék nem a megszokott módon működik, holott az összes használati
utasítás be van tartva.
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítások említenek, mivel más kezelőszervek elállítása a
készülék meghibásodását idézheti elő, amelynek helyreállítása
többnyire csak szakképzett technikus munkája révén lehetséges.
Figyelem! Biztonsági okból ne használjon nem szabványos
alkatrészt részegységek beszerelése vagy cseréje alkalmával. A
kiegészítőket illetően vegye fel a kapcsolatot a termék
viszonteladójával.
Figyelem! Ez a készülék és a kapcsolódó tartozékok kisméretű
alkatrészeket tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol
kisgyerekektől.
További biztonsági információ
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős
fény károsíthatja a látását.
•
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be
•
Ne telepítse a terméket az alábbi környezetben:
•
Zárt vagy alig szellőző helyek. A kivetítőnek legalább 50 cm-re kell lennie
a faltól, és fontos, hogy a levegő szabadon tudjon áramolni körülötte.
•
Olyan hely, ahol a hőmérséklet szélsőséges módon megnőhet, pl.
gépkocsiban zárt ablak mellett.
Magyar
A termék szervizelése
vi
Olyan helyek, ahol a túlzott páratartalom, por vagy cigarettafüst
beszennyezheti az optikai alkatrészeket.
•
•
Tűzjelző berendezések közelében.
Olyan helyen, ahol a környezeti hőmérséklet meghaladja a 40º C/104º
Fértéket.
Olyan helyek, ahol a tengerszint feletti magasság több mint 3000 méter.
•
•
Ne működtesse a kivetítőt, ha füst, furcsa zaj vagy szag áramlik belőle. Ha ilyet
tapasztal, azonnal húzza ki a tápkábelt, és vegye fel a kapcsolatot az üzlettel,
ahol a készüléket megvásárolta.
•
Ne használja többé a kivetítőt, ha leejtették vagy sérülést okoztak rajta. Ebben
az esetben vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, aki megvizsgálja a
terméket.
•
A kivetítő lencséjét ne irányítsa a nap felé. Ez tüzet okozhat.
•
Ne kapcsolja ki hirtelen a tápellátást, illetve ne húzza ki működés közben a
kivetítő tápkábelét. A kivetítő kikapcsolása előtt várja meg, amíg a ventilátor
leáll.
•
Ne érjen hozzá a légkivezető rácshoz vagy az alsó lemezhez, mivel forró lehet.
•
Ha a kivetítő légszűrőt tartalmaz, rendszeres időközönként tisztítsa meg. Ha
elmulasztja a légszűrő tisztítását, a készülék belsejében lévő hőmérséklet
megnövekedhet, amelynek következtében a készülék meghibásodhat.
•
Ne nézzen a szellőzőrácson keresztül a készülék belsejébe, amikor a kivetítő
be van kapcsolva. Az erős fény károsíthatja látását.
•
Ha a kivetítő bekapcsolt állapotban van, ne tegyen tárgyakat a lencse elé,
mivel ezzel a tárgy felforrósodhat, deformálódhat és tüzet is okozhat.
•
A lámpa rendkívül forróvá válik működés közben. A lámpa burkolatának csere
céljából történő felnyitása előtt legalább 45 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
•
A lámpát névleges élettartamán túl nem szabad működtetni.
•
Soha ne cseréljen lámpaszerelvényt vagy bármilyen elektronikus alkatrészt, ha
a kivetítő csatlakozik az elektromos hálózathoz.
•
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Amikor figyelmeztető
üzenet jelenik meg, cserélje ki a lámpát.
•
A lámpaegység kicserélése után állítsa nulllára a Lámpa visszaállítása
funkciót a Kezelés képernyőmenün keresztül.
•
Ne próbálja meg szétszerelni a kivetítőt, mivel a felnyitással vagy a burkolat
eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki
magát. Minden javítást bízzon szakképzett személyekre.
•
Ne állítsa függőleges helyzetbe a kivetítőt. A kivetítő eldőlhet, és sérülést,
illetve károkat okozhat.
•
A termék fordítva is képes képet megjeleníteni, így mennyezetre is lehet
szerelni. Ehhez kizárólag az Acer mennyezetre szerelő készletét használja, és
győződjön meg arról, hogy a kivetítő szorosan van rögzítve.
Magyar
•
vii
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán és kényelmes hangerőn nem
hallja a zenét.
•
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a
hangerőt.
•
Ne hallgasson zenét nagy hangerőn huzamosabb ideig.
•
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
•
Ha nem hallja a környezetében lévők hangját, csökkentse a hangerőt.
Utasítások az eszköz megfelelő elhelyezését illetően
Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági
szeméttárolóba. A környezetszennyezés csökkentése és környezetünk lehető
legnagyobb fokú védelme érdekében kérjük, hasznosítsa újra. Az elektromos és
elektronikus hulladékok (WEEE) kezelésével kapcsolatos szabályokról a
www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm weboldalon
olvashat további részleteket.
Higannyal kapcsolatos figyelmeztetés
LCD/CRT monitort vagy kijelzőt tartalmazó kivetítők vagy elektronikus termékek:
A termékben lévő lámpa vagy lámpák higanyt tartalmaznak ezért újrahasznosításuk,
illetve ártalmatlanításuk a helyi, állami vagy szövetségi törvények betartásával kell,
hogy történjen. További tudnivalókért vegye fel a kapcsolatot az elektronikai
iparágak szövetségével a www.eiae.org webhelyen keresztül. A lámpák
ártalmatlanításával kapcsolatos tájékoztatásért látogassa meg a
www.lamprecycle.org weblapot.
Magyar
Hallásvédelem
iii
Bevezetés
1
Termékfunkciók
1
A csomag tartalma
2
A kivetítő áttekintése
3
Elölnézet / felülnézet
3
Hátulnézet
3
Vezérlőpanel
4
A távvezérlő elrendezése
5
Első lépések
8
A kivetítő csatlakoztatása
8
A kivetítő be- és kikapcsolása
9
A kivetítő bekapcsolása
9
A kivetítő kikapcsolása.
10
A kivetített kép beállítása
10
A kivetített kép magasságának beállítása
10
Képméret és távolság optimalizálása
12
Távolság és nagyítási arány beállítása az
optimális képmérethez
16
Felhasználói kezelőszervek
19
Telepítő menü
19
Acer Empowering Technology
20
Képernyőmenük
22
Szín
23
Kép
25
Beállítás
27
Kezelés
31
Audió
31
3D
32
Nyelv
33
3D kivetítés
A DLP 3D technológia használata
34
34
Tartalom
Biztonsági és kényelmi tudnivalók
3D környezet létrehozása
34
A sztereoszkopikus lejátszó használata
36
3D szemüveg használata (opcionális)
37
3D DVD-tartalom megtekintése
37
Függelékek
39
Hibaelhárítás
39
LED- és figyelmeztető üzenetek
42
A porszűrő cseréje és tisztítása
43
Lámpacsere
44
Mennyezetre szerelés
45
Műszaki adatok
48
Kompatibilis üzemmódok
50
Hatósági és biztonsági tudnivalók
54
1
Termékfunkciók
Ez a termék egy egylapkás DLP kivetítő, amely a következő funkciókat biztosítja:
•
DLP technológia.
•
X1120H/P1120 sorozat: natív 800 x 600 SVGA felbontás.
•
X1220H/P1220 sorozat: natív 1024 x 768 XGA felbontás.
•
X1320WH/P1320W: natív 1280 X 800 felbontás.
•
Az Acer ColorSafe II technológia hosszú időn át egyenletes színmegjelenítést
biztosít.
•
Az intelligens érzékelési funkció gyors és intelligens forrásérzékelést tesz
lehetővé.
•
Sokoldalú megjelenítési módok (Fényes, Bemutató, Szabvány, Videó, Oktatás,
Kép, Játék, Felhasználói) az optimális teljesítmény érdekében, bármilyen
helyzetben.
•
NTSC / PAL / SECAM kompatibilitás és HDTV (720p, 1080i, 1080p)
támogatása.
•
Az alacsonyabb energiafogyasztás és a gazdaságos (ECO) üzemmód
megnöveli a lámpa élettartamát.
•
Az Acer EcoProjection technológia intelligens szemléletmódú
energiagazdálkodást és fizikai hatékonyság-javítást biztosít.
•
Az Empowering gomb megnyomására elérhetővé válnak az Acer Empowering
Technology segédprogramok a beállítások egyszerű elvégzése érdekében.
•
A készülék HDCP támogatással rendelkező HDMI csatlakozóval van
felszerelve.
•
Továbbfejlesztett digitális trapézkorrekció az optimális bemutatókhoz.
•
Többnyelvű képernyőmenük.
•
0,8-1,85-szoros digitális zoom és pásztázási funkció.
•
Microsoft Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 és Macintosh rendszerekkel
való kompatibilitás.
Magyar
Bevezetés
2
A kivetítő a lenti tartozékokkal együtt kerül forgalomba. Győződjön meg arról, hogy
semelyik tartozék nem hiányzik. Ha valamelyik összetevő hiányzik, azonnal vegye
fel a kapcsolatot a termék értékesítőjével.
1
Kivetítő
Hálózati tápkábel
VGA-kábel
Távvezérlő
Elemek
Felhasználói útmutatót
tartalmazó CD
Hordtáska
Csavarkészlet
acer Projector
Quick Start Guide
Gyors üzembe
helyezési útmutató
Porszűrő
(opcionális)
(opcionális)
Magyar
A csomag tartalma
3
Magyar
A kivetítő áttekintése
Elölnézet / felülnézet
7
1
2
3
4
5
1
8
6
#
1
2
3
4
5
9
Leírás
Lámpafedél
Zoom gyűrű
Élességállító gyűrű
Szellőzés
Távvezérlő vevőegységek
#
6
7
8
9
Leírás
Zoom lencse
Vezérlőpanel
Szellőzés (beömlő nyílás)
4
5
6
VGA1-IN
RS-232
VGA2-IN
VGA-OUT
Hátulnézet
1 2
3
AUDIO IN
MINI
USB
HDMI
AUDIO OUT
VIDEO
11 10 9
8
#
1
2
Leírás
Audió bemeneti csatlakozó
HDMI bemeneti csatlakozó
#
7
8
3
S-Video bemeneti csatlakozó
9
4
10
PC analóg jel/HDTV/komponens
videó bemeneti csatlakozó (VGA 1IN vagy VGA 2-IN)
RS-232 csatlakozó
11
5
7
Leírás
Kensington-zár portja
Monitorhurok-kimeneti csatlakozó
(VGA kimenet)
Kompozit videó bemeneti
csatlakozó
Tápcsatlakozó aljzat
Audió kimeneti csatlakozó
4
Leírás
Mini USB-csatlakozó
#
Leírás
Magyar
#
6
Vezérlőpanel
1
2
3
4
8
5
7
6
2
#
Ikon
Funkció
Leírás
1
FORRÁS
Az aktív forrást módosítja.
2
KEYSTONE
A képet a kivetítő megdöntése által okozott
torzítás kioltása érdekében javítja (±40 fok).
3
RESYNC
A kivetítőt automatikusan a bemeneti jelforráshoz
hangolja.
4
POWER
Bekapcsolt állapotot jelző LED
5
LAMP/TEMP
Lámpa-/hőmérsékletjelző LED
6
MENU
•
A MENU gomb megnyomásával
megjelenítheti az OSD menüt, visszatérhet
az előző művelethez vagy bezárhatja az
OSD menüt.
•
A kiválasztás megerősítéséhez.
7
Négyirányú
billentyűk
Használja a fel, le, balra és jobbra gombot
elemek kiválasztásához, illetve azok
beállításainak elvégzéséhez.
8
BEKAPCSOLT
ÁLLAPOT
Lásd: "A kivetítő be- és kikapcsolása", 9. oldal.
5
Magyar
A távvezérlő elrendezése
1
2
3
12
4
13
14
15
16
5
17
18
6
17
7
8
9
10
*
11
#
Ikon
*
19
20
*
*
Funkció
Leírás
1
Távvezérlő
jeladója
Parancsokat küld a kivetítőnek.
2
FREEZE
Kimerevíti a képernyőn látható képet.
3
POWER
Lásd: "A kivetítő be- és kikapcsolása", 9.
oldal.
4
ASPECT RATIO
Kiválaszthatja a megfelelő képméretarányt.
5
ZOOM
Nagyítja vagy kicsinyíti a kivetített képet.
6
Négyirányú
billentyűk
Használja a fel, le, balra és jobbra gombot
elemek kiválasztásához, illetve azok
beállításainak elvégzéséhez.
6
Ikon
Funkció
Leírás
7
Számbillentyűzet
(0-9)
A 0-9 számgombok megnyomásával beírhat
egy jelszót, ha szükséges.
8
VIDEO
A VIDEO gomb megnyomásával a jelforrást
komponens videóra válthatja.
9
VGA
A VGA gomb megnyomásával a forrást a
VGA1-IN/VGA2-IN csatlakozóra válthatja. A
csatlakozó a következőket támogatja: analóg
RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr
(480i/576i) és RGBsync.
10
COMPONENT
A COMPONENT gomb megnyomásával a
forrást a VGA1-IN/VGA2-IN csatlakozóra
válthatja. A csatlakozó a következőket
támogatja: analóg RGB, YPbPr (480p/576p/
720p/1080i), YCbCr (480i/576i) és RGBsync.
11
HDMI/DVI
A HDMI/DVI gomb megnyomásával a forrást
HDMI/DVI-re válthatja.
12
HIDE
Ideiglenesen kikapcsolja a videojelet. A HIDE
gomb megnyomásával elrejtheti a képet, majd
a gomb ismételt megnyomásával újra
megjelenítheti a képet.
13
SOURCE
Az aktív forrást módosítja.
14
RESYNC
A kivetítőt automatikusan a bemeneti
jelforráshoz hangolja.
15
Empowering
gomb
Elindíthatja a következő Acer funkciókat:
eView, eTimer, ePower, e3D Management.
16
MUTE
Be- és kikapcsolhatja a hangot.
17
KEYSTONE
A képet a kivetítő megdöntése által okozott
torzítás kioltása érdekében javítja (±40 fok).
18
MENU
•
A MENU gomb megnyomásával
megjelenítheti az OSD menüt,
visszatérhet az előző művelethez vagy
bezárhatja az OSD menüt.
•
A kiválasztás megerősítéséhez.
Magyar
#
7
19
20
Ikon
Funkció
Leírás
Oldal
Kizárólag a számítógépes üzemmódhoz.
Nyomja meg a gombot a következő vagy az
előző oldal kijelöléséhez. Ez a funkció csak
akkor áll rendelkezésre, ha USB-kábellel
számítógéphez csatlakozik.
S-VIDEO
Az S-VIDEO gomb megnyomásával a forrást
S-Videóra válthatja. Ez a funkció csak akkor
áll rendelkezésre, ha nincs USB-kábel
csatlakoztatva a számítógéphez.
Megjegyzés: A csillaggal (*) megjelölt gombok ezen a kivetítőn nem
használhatók.
X1120H/X1220H/P1120/P1220
X1320WH/P1320W
Magyar
#
8
Magyar
Első lépések
A kivetítő csatlakoztatása
VGA
HDMI
USB
RS232
D-Sub
3
4
5
3
D-Sub
D-Sub
USB
D-Sub
D-Sub
VGA1-IN
RS-232
VGA2-IN
VGA-OUT
2
1
HDMI
AUDIO IN
MINI
USB
HDMI
1
AUDIO OUT
VIDEO
HDMI
HDMI
Y
6
1
2
7
HDMI
Y
S-Video kimenet
8
R W
Videó kimenet
#
Leírás
#
Leírás
1*
Audiokábel
5*
USB-kábel
2*
HDMI-kábel
6*
S-Video kábel
3
VGA-kábel
7*
Kompozit videó kábel
4*
RS-232 kábel
8
Hálózati tápkábel
9
A kivetítő be- és kikapcsolása
A kivetítő bekapcsolása
1
Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápkábel és a jelkábel megfelelően
csatlakozik. A bekapcsolást jelző LED fény kék színnel világít.
2
A kivetítő bekapcsolásához nyomja meg a távvezérlőn a Üzemkapcsoló
gombot. A bekapcsolást jelző LED villogni kezd, majd kék színnel világít.
3
Forrás bekapcsolása (számítógép, noteszgép, videolejátszó stb.). A kivetítő
automatikusan érzékeli a forrást.
•
Ha a képernyőn megjelenik a Zárolás és Forrás ikon, ez azt jelenti, hogy a
kivetítő egy meghatározott forrástípusra van korlátozva, és a bemeneti jel
típusa nem észlelhető.
•
Ha a képernyőn a Nincs jel üzenet látható, ellenőrizze, hogy a jelkábelek
megfelelően vannak csatlakoztatva.
•
Ha egyidejűleg több forráshoz is csatlakozik, a különböző források között
a távvezérlőn lévő SOURCE gomb segítségével válthat.
Üzemkapcsoló
Magyar
Megjegyzés: Annak biztosítása érdekében, hogy a kivetítő
megfelelően működjön a számítógéppel, győződjön meg arról, hogy a
megjelenítési mód időzítése kompatibilis a kivetítővel.
Megjegyzés: A csillaggal (*) ellátott tartozékokat külön kell
megvásárolni
10
1
A kivetítő kikapcsoláshoz nyomja meg a Üzemkapcsoló gombot. Ekkor
megjelenik a következő üzenet: Nyomja meg újra az üzemkapcsoló gombot a
kikapcsolás befejezéséhez. Nyomja meg a üzemkapcsoló gombot.
2
A kikapcsolás folyamata a Kikapcsolási mód beállításától függően eltér.
További részletekért lásd "Kezelés" című részt a 31. oldalon.
3
Amint befejeződik a kikapcsolási folyamat, a bekapcsolt állapotot jelző fény
folyamatos kék színre vált.
4
Most már biztonsággal kihúzhatja a tápkábelt.
Figyelmeztető üzenetek!
•
A kivetítő túlmelegedett. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a kivetítő túlmelegedett. A lámpa és a kivetítő
is automatikusan kikapcsol, és a hőmérsékletjelző LED villogni kezd.
Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával vagy a szervizközponttal.
•
A ventilátor meghibásodott. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a ventilátor meghibásodott. A lámpa és a
kivetítő is automatikusan kikapcsol, és a hőmérsékletjelző LED
folyamatosan kék színnel világít. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával
vagy a szervizközponttal.
Megjegyzés: Ha a kivetítő automatikusan kikapcsol és a
bekapcsolást jelző, hőmérsékletjelző és lámpajelző LED-ek villognak,
vegye fel a kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy
szervizközponttal.
A kivetített kép beállítása
A kivetített kép magasságának beállítása
A kivetítő állítható lábakkal van felszerelve, amelyekkel a kivetített kép magassága
tetszőlegesen módosítható.
Magyar
A kivetítő kikapcsolása.
11
1
Használja az állítható lábakat, és emelje meg vagy engedje le a képet a
megfelelő magasságba.
1
Állítható láb
Magyar
A kép megemeléséhez vagy leeresztéséhez tegye a következőket:
12
X1120H/X1220H/P1120/P1220 sorozat:
Tekintse meg az alábbi táblázatot az adott vetítési távolsághoz tartozó optimális
képméret kiválasztásához. Példa: Ha a kivetítő 3 méter távolságra van a vászontól,
a jó képminőséget 68 és 75 hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Ha a kivetítő 3 méterre helyezkedik el a vetítővászontól,
a képmagasság 148 cm.
Magyar
Képméret és távolság optimalizálása
13
1,5
34
69 x 52
68
37
76 x 57
2
46
93 x 69
90
50
102 x 76
74
99
2,5
57
116 x 87
113
62
127 x 95
124
3
68
139 x 104
135
75
152 x 114
148
3,5
80
162 x 122
158
87
178 x 133
173
4
91
185 x 139
181
100
203 x 152
198
4,5
103
208 x 156
203
112
228 x 171
223
5
114
231 x 174
226
125
254 x 190
247
6
137
278 x 208
271
150
305 x 228
297
7
159
324 x 243
316
175
355 x 266
346
8
182
370 x 278
361
200
406 x 305
396
9
205
417 x 313
406
225
457 x 343
445
10
228
463 x 347
451
250
508 x 381
495
11
251
509 x 382
497
275
558 x 419
544
12
273
556 x 417
542
300
609 x 457
594
Nagyítás mértéke: 1,1x
Magyar
Megfelelő Vetítővászon mérete
Teteje
Vetítővászon mérete
Teteje
távolság
(Min. zoom)
(Max. zoom)
(m)
<A>
Átló
Sz (cm) ×
A kép alsó és
Átló
Sz (cm) × A kép alsó és felső
(hüvelyk) Ma (cm)
felső széle
(hüvelyk)
Ma (cm)
széle közötti
<B>
közötti távolság
<B>
távolság (cm)
(cm) <C>
<C>
14
Magyar
X1320WH/P1320W sorozat:
15
1,5
39
83 x 52
68
46
100 x 63
81
2
52
111 x 69
90
62
133 x 83
108
2,5
64
139 x 87
113
77
167 x 104
135
3
77
167 x 104
135
93
200 x 125
163
3,5
90
194 x 122
158
108
233 x 146
190
4
103
222 x 139
181
124
267 x 167
217
4,5
116
250 x 156
203
139
300 x 188
244
5
129
278 x 174
226
155
333 x 208
271
6
155
333 x 208
271
186
400 x 250
325
7
181
389 x 243
316
217
467 x 292
379
8
206
444 x 278
361
248
533 x 333
433
9
232
500 x 313
406
279
600 x 375
488
10
258
556 x 347
451
310
667 x 417
542
11
284
611 x 382
497
340
733 x 458
596
12
310
667 x 417
542
371
800 x 500
650
Nagyítás mértéke: 1,2 x
Magyar
Megfelelő Vetítővászon mérete
Teteje
Vetítővászon mérete
Teteje
távolság
(Min.
zoom)
(Max.
zoom)
(m)
<A>
Átló
Sz (cm) ×
A kép alsó és
Átló
Sz (cm) × A kép alsó és felső
(hüvelyk) Ma (cm)
felső széle
(hüvelyk)
Ma (cm)
széle közötti
<B>
közötti távolság
<B>
távolság (cm)
(cm) <C>
<C>
16
X1120H/X1220H/P1120/P1220 sorozat:
Magyar
Távolság és nagyítási arány beállítása az optimális
képmérethez
17
Kívánt képméret
Távolság (m)
A kép felső széle (cm)
Átló (hüvelyk)
<A>
Sz (cm) × Ma (cm)
Max. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
A kép alsó és felső széle
közötti távolság <D>
30
61 x 46
1,2
1,3
59
40
81 x 61
1,6
1,8
79
50
102 x 76
2,0
2,2
99
60
122 x 91
2,4
2,6
119
70
142 x 107
2,8
3,1
139
80
163 x 122
3,2
3,5
158
90
183 x 137
3,6
4,0
178
100
203 x 152
4,0
4,4
198
120
244 x 183
4,8
5,3
238
150
305 x 229
6,0
6,6
297
180
366 x 274
7,2
7,9
357
200
406 x 305
8,0
8,8
396
250
508 x 381
10,0
11,0
495
300
610 x 457
12,0
Nagyítás mértéke: 1,1x
594
Magyar
Az alábbi táblázat mutatja, hogyan lehet elérni a kívánt képméretet a kivetítő
helyzetének vagy a zoom gyűrű beállításával. Példa: Ha 50 hüvelykes képméretet
kíván elérni, helyezze a kivetítőt 2–2,2 méter távolságra a vászontól, és ennek
megfelelően állítsa be a nagyítás mértékét.
18
Kívánt képméret
Magyar
X1320WH/P1320W sorozat:
Távolság (m)
A kép felső széle (cm)
Átló (hüvelyk)
<A>
Sz (cm) × Ma (cm)
Max. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
A kép alsó és felső széle
közötti távolság <D>
30
65 x 40
1,0
1,2
53
40
86 x 54
1,3
1,6
70
50
108 x 67
1,6
1,9
88
60
129 x 81
1,9
2,3
105
70
151 x 94
2,3
2,7
123
80
172 x 108
2,6
3,1
140
90
194 x 121
2,9
3,5
158
100
215 x 135
3,2
3,9
175
120
258 x 162
3,9
4,7
210
150
323 x 202
4,8
5,8
263
180
388 x 242
5,8
7,0
315
200
431 x 269
6,5
7,8
350
250
538 x 337
8,1
9,7
438
300
646 x 404
9,7
Nagyítás mértéke: 1,2 x
525
19
Telepítő menü
A telepítő menü képernyőn megjelenő kijelzést (OSD) biztosít a kivetítő üzembe
helyezéséhez és karbantartásához. Ezt az OSD-t csak akkor használja, ha a
képernyőn a Nincs jel üzenet látható.
A menü lehetőségei között szerepelnek olyan beállítások, mint a vetítőernyő-méret
és távolság, fókusz, trapéztorzítás-korrekció és egyebek.
1
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő POWER gomb megnyomásával.
2
A kivetítő üzembe helyezéséhez és karbantartásához használható OSD menü
megnyitásához nyomja meg a MENU gombot.
3
A háttérmintázat többek között a vetítővászon-méret és -távolság, illetve a
fókusz kalibrálásához és beállításához szükséges.
4
Az Telepítés menü a következő lehetőségeket tartalmazza:
•
Vetítési mód
•
Menü helye
•
Trapézkorrekció beállítások
•
Nyelvi beállítások
•
Gyári alapbeállítások visszaállítása
Használja a fel és le nyílgombokat a megfelelő elem kiválasztásához, a bal és
jobb nyílgombokat a kijelölt elem beállításához, és a jobb nyílgombot a
funkcióbeállítások almenüjének megnyitásához. Az új beállítások elmentődnek,
amint kilép a menüből.
5
A MENU gomb megnyomásával bármikor bezárhatja a menüt és visszatérhet az
Acer üdvözlő képernyőjéhez.
Magyar
Felhasználói kezelőszervek
20
Acer eView Management
Az Acer Empowering
gomb négy
különböző Acer-funkcióhoz biztosít
hozzáférést, amelyek a következők: Acer
eView Management, Acer eTimer
Management, Acer ePower Management és
Acer e3D Management. Tartsa lenyomva a
gombot egy másodpercnél hosszabb
ideig a képernyőmenü elindításához, ha a
gomb funkcióját módosítani szeretné.
Nyomja meg a
gombot az Acer eView
Management almenü elindításához.
Az Acer eView Management a megjelenítési
üzemmód kiválasztására szolgál. További
tudnivalók: "Képernyõmenük", 22. oldal.
Acer eTimer Management
Acer ePower Management
Nyomja meg a
gombot az Acer eTimer
Management almenü elindításához.
Az Acer eTimer Management egy
emlékeztető funkciót biztosít a bemutatók
időbeosztásához. További tudnivalók:
"Képernyõmenük", 22. oldal.
Nyomja meg a
gombot az Acer ePower
Management elindításához.
Az Acer ePower Management egy
gyorsgombot biztosít a lámpa és a kivetítő
élettartamának meghosszabbításához.
További tudnivalók: "Képernyõmenük", 22.
oldal.
Magyar
Acer Empowering Technology
21
Nyomja meg a
gombot az Acer e3D
Management elindításához.
Az Acer e3D Management a 3D funkciókhoz
biztosít gyors hozzáférést. További
tudnivalók: "Képernyõmenük", 22. oldal.
Magyar
Acer e3D Management
22
A kivetítő többnyelvű OSD menüvel rendelkezik, amely képbeállítások végzését,
illetve különféle beállítások módosítását teszi lehetővé.
Az OSD menük használata
•
Az OSD menü megnyitásához nyomja meg a MENU gombot a távvezérlőn.
•
Amikor látható az OSD menü, használja a
gombokat a főmenü
bármelyik elemének kiválasztásához. A megfelelő menüopció kiválasztása
után nyomja meg a
megnyitásához.
gombot a funkcióbeállítások almenüjének
•
A
gombokkal válassza ki a kívánt elemet, majd a
állítsa be az értéket.
gombokkal
•
Az almenüben jelölje ki a következő beállításra szánt elemet, és a fentiek
szerint állítsa be.
•
A főmenübe való visszatéréshez nyomja meg a MENU gombot a távvezérlőn.
•
Az OSD menü bezárásához nyomja meg ismét a MENU gombot a távvezérlőn.
Az OSD menü bezáródik, és a kivetítő automatikusan menti az új beállításokat.
Főmenü
Beállítás
Almenü
Magyar
Képernyőmenük
23
Megjelenítési mód
Magyar
Szín
Számos különböző gyári beállítás áll rendelkezésre, amelyeket
különféle képtípusokhoz optimalizáltak.
•
Fényes: Nagy fényerejű környezetekhez.
•
Bemutató: Nagyobb fényerő értekezletekhez és
bemutatókhoz.
•
Szabvány: Normál környezetekhez.
•
Video: Videofelvételek erős megvilágítású helyiségben
történő lejátszásához..
•
Oktatás: Oktatási környezetekhez.
•
Kép: Képekhez.
•
Játék: játékokhoz.
•
Felhasználói: Felhasználó által egyénileg beállítható az adott
környezetnek megfelelően.
Fal színe
Ezzel a funkcióval kiválaszthatja a falnak megfelelő, helyes színt.
Több választási lehetőség van, pl. fehér, világosssárga, világoskék,
rózsaszínű, sötétzöld. A kivetítő kompenzálja a színek közötti
eltérést, amikor falra vetítenek, így a megfelelő színtónust fogja
visszaadni.
Fényerő
A kép fényerejének állításához.
Kontraszt
•
Nyomja meg a
gombot a kép sötétítéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kép világosításához.
A kontraszt szabályozza a kép legvilágosabb és legsötétebb
területei közötti különbséget. A kép kontrasztértékének módosítása
megváltoztatja a kép fekete-fehér arányát.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt növeléséhez.
24
Színezet
A videoképet fekete-fehérről teljesen színtelítettségűre állítja.
•
Nyomja meg a
színtelítettségét.
gombot, hogy csökkentse a kép
•
Nyomja meg a
színtelítettségét.
gombot, hogy növelje a kép
A vörös és zöld közötti egyensúlyt állítja be.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a zöld szín
mennyiségét a képen.
•
Speciális
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a vörös szín
mennyiségét a képen.
Ezzel a funkcióval megadhatja a speciális színbeállításokat.
•
Színhőmérséklet: Beállítja a színhőmérsékletet. Nagyobb
színhőmérsékleten a kép hidegebbnek, míg kisebb
színhőmérséklet mellett melegebbnek tűnik.
•
Degamma: A sötétebb jelenetek megjelenítésére van
hatással. Nagyobb gammaérték esetén a sötétebb jelenetek
fényesebbnek tűnnek.
•
Szín R: Beállítja a vörös színt.
•
Szín G: Beállítja a zöld színt.
•
Szín B: Beállítja a kék színt.
•
Szín C: Beállítja a ciánkék színt.
•
Szín Y: Beállítja a sárga színt.
•
Szín M: Beállítja a bíborvörös színt.
Megjegyzés: A Színtelítettség és Színezet funkciók használata
számítógépes üzemmódban nem támogatott.
Magyar
Színtelítettség
25
Magyar
Kép
Kivetítés
•
Első: A gyári alapbeállítás.
•
Mennyezet: Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő a vízszintes
tengely mentén megfordítja a képet, hogy mennyezetre szerelés
esetén megfelelően jelenítse meg.
•
Hátsó: Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő a függőleges
tengely mentén megfordítja a képet, hogy áttetsző képernyő
mögül lehessen vetíteni.
•
Hátul-Mennyezet: Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő
egyszerre mindkét tengely mentén megfordítja a képet.
Mennyezetre szerelés esetén is lehet áttetsző képernyő mögül
vetíteni.
Képarány
Ezt a funkciót a kívánt képméretarány kiválasztására használja.
•
Automata: A kép eredeti szélesség-magasság arányának
megőrzése, hogy a natív vízszintes, illetve függőleges
felbontásnak megfelelően illeszkedjen.
•
Teljes: Megőrizheti a kép eredeti felbontását, és átméretezheti a
képet a vetítési területnek megfelelően.
•
4:3: A képet a vászonhoz igazítja, és 4:3-as méretarányban
jeleníti meg.
•
16:9: A képet a képernyő szélességéhez, magasságát a 16:9-es
méretarányhoz igazítja.
•
L.BOX: megőrzi a jel eredeti képméretarányát és 1,333szorosára nagyítja.
Trapézkorrekció
Megszüntetheti a kivetítő megdöntése következtében előforduló
képtorzítást (±40 fok esetén).
26
A kép élességét állítja be.
•
Nyomja meg a
gombot a keménység csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a keménység növeléséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kép balra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép jobbra mozgatásához.
F. Helyzet
(függőleges
helyzet)
•
Nyomja meg a
gombot a kép lefelé mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép felfelé mozgatásához.
Frekvencia
A Frekvencia funkció módosítja a kivetítő képfrissítési gyakoriságát,
hogy megegyezzen a számítógépbe szerelt grafikus kártyáéval. Ha
függőleges villódzó sávot lát a kivetített képen, használja ezt a funkciót
a szükséges beállítások végzéséhez.
Követés
Szinkronizálja a kivetítő és a grafikus kártya jel-időzítését. Ha ugráló
vagy villódzó képet tapasztal, ezzel a funkcióval állíthatja helyre.
HDMI
színtartomány
Beállítja a HDMI képadatok színtartományát a színmegjelenítési hibák
korrigálása érdekében.
V. Helyzet
(vízszintes helyzet)
HDMI keresési info
•
Automata: A beállítás a lejátszótól érkező információk szerint
automatikusan megy végbe.
•
Korl. tartom.: A bemeneti képet korlátozott színtartományú
adatként dolgozza fel.
•
Telj. tartom.: A bemeneti képet teljes színtartományú adatként
dolgozza fel.
Beállítja a képernyőn megjelenő HDMI kép túlpásztázási arányát.
•
Automata: A beállítás a lejátszótól érkező információk szerint
automatikusan megy végbe.
•
Alulpásztázás: Letiltja a HDMI képek esetében a túlpásztázást.
•
Túlpásztázás: Engedélyezi a HDMI képek esetében a
túlpásztázást.
Megjegyzés: Az L.Box funkció használata kizárólag az X1320WH/
P1320W sorozat készülékein támogatott.
Megjegyzés: A V. helyzet, F. helyzet és Frekvencia funkciók
használata Komponens videó, Videó, S-Videó és HDMI
üzemmódokban nem támogatott.
Megjegyzés: A Követés funkció használata HDMI, Videó és S-Videó
üzemmódban nem támogatott.
Megjegyzés: A nem támogatott funkciók kiszürkítve láthatók.
Magyar
Keménység
27
Magyar
Beállítás
Menü helye
A menü helyzetének módosítása a képernyőn.
Forrás zár
Amikor a forrás zár ki van kapcsolva, a kivetítő zárolni fogja az
aktuális forráscsatornát, kivéve ha megnyomja a távvezérlő vagy a
kezelőpanel SOURCE(Forrás) gombját, amire jelbemenetet keresve
egyszer végiglép az összes bemeneten. Amikor a forrás zár be van
kapcsolva, a kivetítő zárolni fogja az aktuális forráscsatornát, kivéve
ha megnyomja a távvezérlő vagy a kezelőpanel SOURCE(Forrás)
gombját, amire csak a következő jelbemeneten keres forrást.
Induló képernyő
Használja ezt a funkciót a kívánt induló képernyő kiválasztásához.
Ha módosítja a beállítást, a módosítások akkor lépnek életbe, ha
kilépett az OSD menüből.
•
Acer: Az Acer kivetítő alapértelmezett kezdőképernyője.
•
Felhasználói: Használjon egy testreszabott képet a képmentési
funkcióból.
28
Használja ezt a funkciót az induló képernyő személyre szabásához.
Az induló képernyőként felhasználni kívánt kép rögzítéséhez
kövesse az alábbi utasításokat.
Megjegyzés: Mielőtt az alábbi lépéseket elvégezné,
győződjön meg arról, hogy a Trapézkorrekció az
alapértelmezett értékre, vagyis nullára van állítva, a
képméretarány beállítása pedig 4:3. További
tudnivalókért lásd: "Kép", 25. oldal.
•
Módosítsa az Induló képernyő elemet az alapértelmezett
„Acer” értékről Felhasználói értékre.
•
Nyomja meg a Képrögzítés gombot a kezdőképernyő
testreszabásához.
•
Egy üzenet jelzi, hogy a kép mentése folyamatban van.
•
Ha megtörtént a kép mentése, az üzenet eltűnik és az eredeti
kép jelenik meg.
•
A testreszabott kezdőképernyő új bemeneti jel észlelésekor
vagy a kivetítő újraindítását követően érvényesül.
Megjegyzés: A képrögzítési funkció kizárólag 4:3
képméretarányban működik.
Megjegyzés: XGA típusok esetében azt javasoljuk,
hogy az optimális képminőség érdekében állítsa a
számítógép felbontását 1024 x 768 értékre, mielőtt
használná ezt a funkciót.
Megjegyzés: SVGA típusok esetében azt
javasoljuk, hogy az optimális képminőség
érdekében állítsa a számítógép felbontását 800 x
600 értékre, mielőtt használná ezt a funkciót.
Megjegyzés: WXGA típusok esetében azt
javasoljuk, hogy az optimális képminőség
érdekében állítsa a számítógép felbontását 1280 x
800 értékre, mielőtt használná ezt a funkciót.
Feliratozás
A feliratozás megjelenítéséhez válassza a CC1, CC2, CC3 vagy
CC4 lehetőséget (a CC1 az Ön területének elsődleges nyelvéhez
tartozó feliratokat jelenti meg). A Ki opció kiválasztásával
kikapcsolhatja a feliratozást. Ez a funkció csak akkor érhető el, ha
kompozit videó vagy S-Video bemeneti jelet választanak és a
rendszer formátum NTSC.
Megjegyzés: Állítsa a kép méretarányát 4:3 értékre.
Ha a képméret beállítása 16:9, Automata, Teljes
vagy L.Box, ez a funkció nem használható.
Visszaállítás
Nyomja meg a
gombot, és válassza ki az IGEN elemet a
menüparaméterek gyári alapértékeinek visszaállításához.
Magyar
Képrögzítés
29
Biztonság
A kivetítő egy hasznos biztonsági funkcióval rendelkezik, amelynek
segítségével a rendszergazda szabályozhatja a kivetítőhöz való
hozzáférést.
Nyomja meg a
gombot a Biztonság beállítás módosításához.
Amennyiben a biztonsági funkció engedélyezve van, a biztonsági
beállítások módosítása előtt meg kell adnia a rendszergazdai jelszót.
•
Jelölje be a Be opciót a biztonsági funkció engedélyezéséhez.
A felhasználónak meg kell adnia a jelszót ahhoz, hogy
működtesse a kivetítőt. További részletekért tekintse meg a
Felhasználói jelszó című részt.
•
Ha a Ki opció van kijelölve, a felhasználó jelszó megadása
nélkül is bekapcsolhatja a kivetítőt.
Miután engedélyezték a biztonsági funkciót, a kivetít jelszó
megadását kéri a felhasználótól, amikor bekapcsolja a kivetítt. A
felhasználói jelszó és a rendszergazdai jelszó egyaránt használható.
Időtúllépés (Perc)
A Biztonság funkció aktiválása után a rendszergazda beállíthatja az
időtúllépési funkciót.
•
Nyomja meg a
vagy
hosszának kiválasztásához.
•
A beállítási tartomány 10 perctől 990 percig terjed.
•
Az idő lejártával a kivetítő újból kéri a felhasználót, hogy adja
meg jelszavát.
•
Az Időtúllépés (Perc) gyári alapértelmezett beállítása Ki.
gombot az időtúllépés
Felhasználói jelszó
•
Nyomja meg a
gombot a felhasználói jelszó beállításához
vagy módosításához.
•
Adja meg a jelszót a távvezérlőn lévő számgombok
segítségével, majd nyomja meg a MENU gombot a
jóváhagyáshoz.
•
Nyomja meg a
•
Adja meg ismét a jelszót, amikor megjelenik a Jelszó
megerősítése üzenet.
•
A jelszó 4-8 karakter hosszúságú lehet.
•
Ha kijelöli a Jelszó kérése csak a tápkábel csatlakoztatása
után elemet, a kivetítő a jelszó megadását a kivetítő
tápkábelének csatlakoztatása alkalmával mindig kérni fogja.
•
Ha a Jelszó kérése mindig a kivetítő bekapcsolásakor opciót
választja, a kivetítő bekapcsolását követően a felhasználónak
mindig meg kell adnia a jelszót.
gombot a karakterek törléséhez.
Magyar
Biztonság
30
A rendszergazdai jelszó az Adja meg a rendszergazdai jelszót és
Adja meg a jelszót párbeszédpanelen egyaránt használható.
•
Nyomja meg a
módosításához.
gombot a rendszergazdai jelszó
•
A rendszergazdai jelszó alapértelmezett beállítása 1234.
Ha elfelejtette a rendszergazda jelszót, tegye a következőt a
rendszergazda jelszó visszanyeréséhez:
•
Tartsa lenyomva a MENU gombot négy másodpercnél
hosszabb ideig, amikor megjelenik az Adja meg a jelszót vagy
az Adja meg a rendszergazdai jelszót párbeszédpanel.
•
Írja le a kioldáshoz használt azonosítót, és vegye fel a
kapcsolatot az Acer szervizközpontjával. A kioldáshoz tartozó
azonosító alapján egy új rendszergazdai jelszót fognak adni.
Egyéni kezdőképernyő zárolása
•
Alapértelmezés szerint az Egyéni kezdőképernyő zárolása
beállítás értéke Ki. Ha az Egyéni kezdőképernyő zárolása
beállítás Be értékre van állítva, a felhasználók többé nem
módosíthatják a kezdőképernyőt.
•
A kezdőképernyő zárolásának feloldásához válassza a Ki
értéket.
Magyar
Rendszergazda jelszó
31
Magyar
Kezelés
ECO üzemmód
Ha a kivetítő lámpáját halványítani szeretné (ami csökkenti az
energiafogyasztást, meghosszabbítja a lámpa élettartamát és
csökkenti a zajt), válassza a Be értéket. A normál üzemmód
visszaállításához válassza a Ki opciót.
Nagy magasság
A Nagy magasság üzemmód beállításához válassza a Be opciót. A
ventilátorokat ilyenkor maximális sebesség mellett, folyamatosan
működtetheti a kivetítő hatékony hűtése érdekében.
Kikapcsolás mód
•
Azonnali kikapcsolás: Lehetővé teszi a kivetítő kikapcsolását
a főkapcsoló gomb kétszeri megnyomására anélkül, hogy
elindulna a ventilátoros hűtési folyamat.
•
Azonnali folytatás: Lehetővé teszi a kivetítő azonnali
újraindítását kétperces hűtés nélkül.
Automata
kikapcsolás
A kivetítő automatikusan kikapcsol, ha egy meghatározott időn belül
nincs bemeneti jel.
Lámpa üzemidő
A lámpa eddig eltelt használati idejét mutatja (órákban).
Lámpa emlékeztető
Aktiválja ezt a funkciót, hogy a lámpa cseréjére vonatkozó
emlékeztető jelenjen meg 30 órával a lámpa élettartamának becsült
vége előtt.
Lámpa
visszaállítása
Nyomja meg a
gombot és válassza az Igen opciót, ha a lámpák
működési idejének számlálóját le szeretné nullázni.
Audió
Hangerő
Némítás
•
Nyomja meg a
gombot a hangerő csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a hangerő növeléséhez.
•
•
Válassza a Be elemet a hangerő némításához.
Válassza a Ki elemet a hangerő visszaállításához.
32
Magyar
3D
3D
Válassza a Be elemet a TI DLP 3D technológia által biztosított 3D
funkciók engedélyezéséhez. Válassza ezt az elemet, ha DLP 3D
szemüveget, quad buffer (NVIDIA vagy ATI) grafikus kártyát és
HQFS formátumú fájlt használ, vagy DVD-t használ a megfelelő
szoftveres lejátszóval. A 3D mód kikapcsolásához válassza a Ki
elemet.
3D fordított szink.
Ha a DLP 3D szemüveg használata közben elmosódott képet vagy
átfedéseket lát, elképzelhető, hogy be kell kapcsolnia a 3D fordított
szink. funkciót a bal / jobb oldali képszekvencia optimális
beállításához a tiszta képminőség érdekében. Ez a funkció csak
akkor érhető el, ha a 3D opció beállítása Be.
3D figyelmeztető
üzenet
•
Válassza a Be értéket, ha 3D figyelmeztető üzeneteket
szeretne megjeleníteni.
•
Válassza a Ki opciót, ha nem szeretne 3D üzeneteket
megjeleníteni.
Megjegyzés: A megfelelő 3D megjelenítés érdekében fontos, hogy a
grafikus kártya 3D alkalmazási programján a megfelelő beállítások
legyenek megadva.
Megjegyzés: Bizonyos szoftveres lejátszók, például a Stereoscopic
Player és a DDD TriDef Media Player támogatják a 3D fájlformátumok
használatát. A három lejátszót az alábbi weboldalakról töltheti le:
- NVIDIA Stereoscopic 3D Video Player:
www.nvidia.com/object/3D_Drivers_Downloads.html
- Stereoscopic Player (próbaverzió): www.3dtv.at/Downloads/Index_en.aspx
- DDD TriDef Media Player (Próbaverzió):
www.tridef.com/download/latest.html
Megjegyzés: Egy emlékeztető képernyő jelenik meg, ha a 3D
engedélyezve van, amikor a kivetítő ki van kapcsolva. A beállításokat
az adott célnak megfelelően válassza meg.
33
Nyelv
Magyar
Nyelv
Válassza ki a megfelelő nyelvet az OSD menühöz. Használja a
vagy
gombot a megfelelő nyelv kiválasztásához.
A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg a
gombot.
34
Az Ön által megvásárolt Acer kivetítő beépített DLP 3D technológiát tartalmaz.
Fontos: Amikor aktiválja a 3D technológiát, emlékeztető üzenet
jelenik meg arról, hogy a 3D funkció aktiválva van. Ha nem 3D
tartalmat szeretne kivetíteni, kapcsolja ki a funkciót, mivel
előfordulhat, hogy a kivetített kép nem teljes fényerővel jelenik meg.
A DLP 3D technológia használata
A DLP 3D technológia használata előtt hajtsa végre az alábbi lépéseket:
1
Ellenőrizze, hogy a számítógépben lévő grafikus kártya lehetővé teszi a 3D
lejátszást.
Megjegyzés: Tekintse meg a grafikus kártyához kapott
dokumentációt.
2
Töltse le a grafikus kártyához a legújabb meghajtókat, és telepítse őket.
Megjegyzés: A meghajtók legfrissebb verzióit a grafikus kártya
gyártója által üzemeltetett webhelyen tekintheti meg.
3
Tölsön le egy 3D kompatibilis lejátszót, például a www.3dtv.at webhelyen
elérhető egyik alkalmazást.
Megjegyzés: Elképzelhető, hogy további szoftvert kell
megvásárolnia.
4
Győződjön meg arról, hogy megfelelő DLP-kompatibilis 3D szemüveggel
rendelkezik.
3D környezet létrehozása
A meghajtók telepítését követően létre kell hoznia a megfelelő környezetet.
1
A grafikus kártyán állítsa a képfrissítési frekvenciát 120 Hz értékre.
Magyar
3D kivetítés
35
Nyomja meg a kivetítőhöz kapott távvezérlőn a menü gombot az OSD menü
megnyitásához.
3
Állítsa a 3D funkciót Be értékre.
4
Egy másik lehetőségként nyomja meg a kivetítő távvezérlőjén a
gombot az
Acer e3D Management megnyitásához. A 3D beállításoknál válassza a Be
opciót.
Magyar
2
36
Ha azt tapasztalja, hogy a 3D tartalom nem megfelelően jelenik meg, válassza
ki a kivetítő OSD menüjéből vagy az Acer e3D Management ablakból a 3D
fordított szink. beállítást.
Fontos: Ha a számítógépére NVIDIA grafikus kártya és NVIDIA 3D
Vision meghajtók vannak telepítve, elképzelhető, hogy a DLP 3D
technológia használatához le kell tiltania a sztereoszkopikus funkciót.
A sztereoszkopikus lejátszó használata
A 3D tartalmak megtekintéséhez sztereoszkopikus lejátszó szükséges. Az alábbi
utasítások azt mutatják be, hogyan lehet 3D tartalmat megtekinteni
sztereoszkopikus lejátszó segítségével, amely a www.3dtv.at webhelyről
szerezhető be. Elképzelhető, hogy más lejátszók esetében a műveletsor eltér az itt
leírtaktól.
Magyar
5
37
Nyissa meg a sztereoszkopikus lejátszót, és állítsa be a vetítési módot. Ehhez
válassza ki a Vetítés > Vetítési mód > Szoftveres oldaltükrözés elemet.
2
Nyissa meg a 3D tartalmat a lejátszóban.
Megjegyzés: A 3D effektusok csak akkor érvényesülnek, ha az
aktuális tartalmat teljes képernyős felbontásban tekinti meg.
3D szemüveg használata (opcionális)
A DLP 3D szemüveg használatához elektromos áram szükséges. Ahhoz, hogy az
elemeket hosszabb ideig lehessen használni, a szemüveg néhány perces inaktivitás
után magától kikapcsol. A 3D tartalmak megtekintése előtt győződjön meg arról,
hogy a szemüveg be van kapcsolva. Többnyire egy hálózati kapcsoló található a
karok egyikén, amelyet meg kell nyomni, és egy LED jelzi, hogy a szemüveg be vane kapcsolva.
Megjegyzés: A szemüveg bekapcsolására és az elemek cseréjére
vonatkozó utasításokért tekintse meg a szemüveghez kapott
dokumentációt.
3D DVD-tartalom megtekintése
Ha olyan DVD-lejátszóval rendelkezik, amely támogatja a 3D lejátszást, a 3D DVDfelvételeket megtekintheti az Acer 3D-kompatibilis kivetítőjével. Ehhez
csatlakoztassa a DVD-lejátszót a kivetítőhöz a rendelkezésre álló bemeneti
formátumok bármelyikének használatával:
1
Nyomja meg a kivetítőhöz kapott távvezérlőn a MENU gombot az OSD menü
megnyitásához.
Magyar
1
38
Állítsa a 3D funkciót Be értékre.
3
Egy másik lehetőségként nyomja meg a kivetítő távvezérlőjén a
gombot az
Acer e3D Management megnyitásához. A 3D beállításoknál válassza a Be
opciót.
4
Ha azt tapasztalja, hogy a 3D tartalom nem megfelelően jelenik meg, válassza
ki a kivetítő OSD menüjéből vagy az Acer e3D Management ablakból a 3D
fordított szink. beállítást.
Magyar
2
39
Magyar
Függelékek
Hibaelhárítás
Ha problémát tapasztal az Acer kivetítővel kapcsolatban, forduljon az alábbi
hibaelhárítási útmutatóhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel.
Képproblémák és megoldásaik
#
Probléma
Megoldás
1
Nem jelenik meg
kép a vásznon.
•
•
•
2
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(PC esetében
(Windows 95/98/
2000/XP))
•
•
Győződjön meg arról, hogy a kivetítő megfelelően van
csatlakoztatva (lásd: "Első lépések", 8. oldal).
Ellenőrizze, hogy egyik érintkező sem görbült meg vagy
törött el.
Ellenőrizze, hogy a kivetítő lámpáját megfelelően
szerelték-e be. Lásd: "Lámpacsere", 44. oldal.
Nyomja meg a RESYNC gombot a távvezérlőn.
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Kattintson a Sajátgép > Vezérlőpult elemre,
majd kattintson duplán a Megjelenítés ikonra.
•
Válassza ki a Beállítások lapot.
Győződjön meg arról, hogy a kijelző felbontása
nem haladja meg az UXGA (1600 x 1200) értéket.
Ha a probléma továbbra is fennáll, módosítsa az Ön által
használt monitor megjelenítését, és kövesse az alábbi
lépéseket:
•
•
Győződjön meg arról, hogy a felbontás-beállítás
nem haladja meg az UXGA (1600 x 1200) értéket.
•
Kattintson a Módosítás gombra a Figyel lapon.
•
Kattintson az Összes eszköz megjelenítése
elemre. Ezután jelölje ki a Szabvány
monitortípusok elemet az SP mezőben, és
válassza ki a megfelelő felbontást a Típusok
mezőben.
•
Győződjön meg arról, hogy monitorkijelző
felbontása nem haladja meg az UXGA (1600 x
1200) értéket.
40
A noteszgép
képernyője nem
jeleníti meg a
bemutatót
•
•
4
A kép instabil vagy
villódzik
•
•
5
Ha Microsoft Windows alapú notebook számítógépet
használ: Előforduklhat, hogy egyes PC noteszgépek
kikapcsolják saját képernyőjüket, amikor egy második
megjelenítő eszköz van használatban. Mindegyiknél
más-más módon történik a visszakapcsolása. Lásd a
számítógép használati útmutatóját további
információkért.
Ha Apple Mac OS alapú notebook számítógépet
használ: A Rendszerbeállítások menüben nyissa meg a
Megjelenítés elemet, és jelölje ki a Videó tükrözés
beállításnál a Be opciót.
Korrigálja a Követés beállítást. További tudnivalókért
lásd: "Kép", 25. oldal.
Módosítsa a számítógép színmélység beállítását.
A képen
függőleges villódzó
sáv van
•
6
A kép nem éles
•
•
7
Amikor
„szélesvásznú”
DVD filmet játszik
le, a kép
megnyúlik.
Ha anamorf vagy 16:9 képméretarányú DVD filmet játszik le,
az alábbi beállítások módosítására lehet szükség:
•
Ha 4:3 képformátumú DVD filmet játszik le, módosítsa
a formátumot 4:3 beállításra a kivetítő OSD menüjében.
•
Ha a kép még mindig nyújtott, akkor a képméretarányt
is be kell állítania. Állítsa a megjelenítési formátumot
16:9 (széles) képméretarányra a DVD-lejátszón.
8
A kép túl kicsi vagy
túl nagy
•
•
•
•
9
A kép oldalai
ferdék
•
•
10
A kép fordított.
•
Használja a Frekvencia funkciót a beállításhoz.
További tudnivalókért lásd: "Kép", 25. oldal.
Ellenőrizze és konfigurálja át a grafikus kártya
megjelenítési módját, hogy az kompatibilis legyen a
kivetítővel.
Állítson a kivetítő lencséjének fókuszgyűrűjén.
Győződjön meg arról, hogy a vetítővászon megfelelő
távolságra van a kivetítőtől. További tudnivalókért lásd:
"Képméret és távolság optimalizálása", 12. oldal.
Állítson a kivetítő tetején lévő nagyításállító gyűrűn.
Helyezze a kivetítőt a vászonhoz közelebb vagy
messzebbre.
Nyomja meg a távvezérlőn a MENU gombot. Kattintson
a Kép > Képarány elemre, és próbálkozzon más
beállításokkal, vagy nyomja meg a Képarány gombot a
távvezérlőn a beállítások közvetlen elvégzéséhez.
Ha lehetséges, helyezze át a kivetítot úgy, hogy a
vászon közepe felé nézzen.
Nyomja meg a Trapézkorrekció /
gombot a
távvezérlőn, amíg az oldalak függőlegessé nem válnak.
Jelölje ki a Kép > Kivetítés opciót az OSD menüben,
és állítsa be a vetítési irányt.
Magyar
3
41
#
Jelenség
Megoldás
1
A kivetítő nem reagál semmilyen
kezelőszervre
Ha lehetséges, kapcsolja ki a kivetítőt, majd
húzza ki a tápkábelt, és várjon legalább 30
másodpercig, míg újra nem csatlakoztatja.
2
A lámpa kiég, vagy pukkanó
hangot ad ki
•
Amikor a lámpa eléri a hasznos
élettartama végét, kiég, ami hangos
pukkanással járhat. Ha ez történik, a
kivetítő addig nem kapcsolódik be, amíg
ki nem cserélik a lámpamodult. A
lámpacseréhez lásd: "Lámpacsere", 44.
oldal.
OSD üzenetek
#
Jelenség
Üzenet
1
Üzenet
A ventilátor meghibásodott – a rendszerventilátor nem működik.
A kivetítő túlmelegedett – a kivetítő meghaladta a javasolt üzemi
hőmérsékletét, ezért használat előtt hagyni kell kihűlni.
Cserélje ki a lámpát – a lámpa hamarosan eléri hasznos
élettartama végét. Hamarosan ki kell cserélnie.
Magyar
Problémák a kivetítővel kapcsolatban
42
Magyar
LED- és figyelmeztető üzenetek
LED-jelzőfények
Jelzőfény
Bekapcsolt állapot
LED
Hőmérsékletkijelző
LED
Lámpa LED
Kék
Kék
Vörös
Használat közben előforduló események
Készenlét
V
--
--
Normál bekapcsolási
mód
Bekapcsolást
követõen 30
másodperces
villogás, majd
folyamatosan kék
színnel világítás
--
--
Letöltési mód
V
Villogás
Villogás
Normál kikapcsolási
mód
V
Folyamatosan
világít 1
másodpercig
Folyamatosan
világít 1
másodpercig
Bekapcsolási mód
hûtéssel
Villog 15
másodpercig, majd
folyamatos kék
fénnyel világít
15 másodperc
után, majd
folyamatosan
világít 45
másodpercig
15 másodperc
után, majd
folyamatosan
világít 45
másodpercig
Lámpával kapcsolatos események
Lámpabekapcsolási
hiba
V
--
Villogás
Lámpa
élettartamának vége
V
--
V
Hőmérsékleti hiba
V
Villogás
--
Ventilátorral
kapcsolatos hiba
V
V
--
Színkerékkel vagy
DMD-vel kapcsolatos
hiba
V
Villogás
Villogás
Hőmérsékleti események
43
1
2
3
4
Kapcsolja ki a kivetítőt, és húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
Húzza ki a porszűrőt (1. ábra).
Tisztítsa meg vagy cserélje ki a porszűrőt.
A porszűrő visszaszereléséhez végezze el az előző lépéseket fordított
sorrendben.
(1. ábra)
A porszűrő tisztítása
A porszűrőt 1000 üzemóránként tisztítsa meg. Ha elmulasztja a rendszeres
tisztítást, a porszűrő eltömődhet, ami akadályozza a megfelelő szellőzést. Ez
túlmelegedést és a kivetítő károsodását okozhatja. (A tisztítás normál feltételek
mellett 1000 óránként javasolt, a tisztítás tényleges gyakorisága azonban az adott
környezettől függően ettől eltérhet.)
A tisztításhoz végezze el az alábbi lépéseket:
1
2
A porszűrő tisztításához olyan kisméretű porszívót használjon, amely a
számítógépek vagy egyéb irodai felszerelések tisztításához lett megtervezve.
A porszűrő vízzel is tisztítható. (2. ábra)
Ha a piszkot nehéz eltávolítani, vagy eltörött a szűrő, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel egy új szűrő
beszerzése érdekében.
2
Porszűrő
(2. ábra)
Magyar
A porszűrő cseréje és tisztítása
44
A kivetítő saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. A készülék figyelmeztető
üzenetet jelenít meg: A lámpa nagyteljesítményű módban hasznos élettartama
végéhez közeledik. Tanácsos kicserélni! Ha ezt az üzenetet látja, minél
hamarabb cserélje ki a lámpát. A lámpacsere előtt legalább 45 percig hagyja hűlni a
kivetítőt.
Figyelem! Ne próbálja egyedül kicserélni a lámpát. A
lámpacserét bízza szakképzett szervizmunkatársra.
Figyelem! A lámpa háza forró! Hagyja lehűlni, mielőtt kicserélné
a lámpát.
3
2
4
1
1
A lámpacseréhez tegye a következőket:
1
Kapcsolja ki a kivetítőt az üzemkapcsoló gomb megnyomásával.
2
Legalább 45 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
3
Húzza ki a tápkábelt.
4
Távolítsa el a csavarokat egy csavarhúzó segítségével a burkolat két oldalán
(1. ábra).
5
Tolja fel, és távolítsa el a fedelet.
6
Távolítsa el a lámpamodult rögzítő két csavart (2. ábra), és húzza fel a
lámparudat (3. ábra).
7
A lámpamodult erővel kell kihúzni (4. ábra).
A lámpamodul visszaszereléséhez végezze el az előző lépéseket fordított
sorrendben.
Figyelem! A személyi sérülés kockázatának csökkentése
érdekében ügyeljen, hogy ne ejtse le a lámpamodult, illetve ne
érjen hozzá a lámpa izzójához. Az izzó összetörhet és személyi
sérülést okozhat, ha véletlenül elejtik.
Magyar
Lámpacsere
45
Amennyiben a kivetítőt mennyezetre szerelő készlettel kívánja telepíteni, olvassa el
az alábbi lépéseket:
Fúrjon négy lyukat a mennyezet szilárd, statikailag stabil részébe, és rögzítse a
konzolt.
m
m
m
13 m
20
1
,9
49mm
mm
8,4
130 mm
Megjegyzés: A csavarok nem tartozékok. Kérjük, szerezze be a
mennyezetnek megfelelő csavarokat.
2
Rögzítse a mennyezeti rudat az alkalmazásnak megfelelő négyhengeres
csavarral.
Mennyezetre szerelési
konzol
- Szerelje a mennyezetre
Rövid rúd
Hosszú rúd
Hosszabbító rúd
Hosszú csapfej
„A” típusú csavar
50 mm hosszúság / 8 mm átmér
Imbuszkulcs
- Meghúzáshoz/
meglazításhoz
Szorító csavar
Közepes rúd
Magyar
Mennyezetre szerelés
46
Amikor a kivetítőt a mennyezetre szerelhető konzolhoz rögzíti, annyi csavart
használjon, amennyit a kivetítő mérete igényel.
Kisméret alátét
„B” típusú csavar
Nagyméretű alátét
Kivetítő konzol
Megtartja a kivetítőt, és
lehetővé teszi a kivetítő
állítását.
Távtartó
- A hleadás érdekében
Megjegyzés: Tanácsos elegendő helyet hagyni a konzol és a kivetítő
között a megfelelő hőelvezetés érdekében. Amennyiben szükséges,
használjon két darab alátétet a jobb tartás érdekében.
4
Szerelje a mennyezeti konzolt a mennyezeti rúdra.
„A” típusú csavar
Nagyméret csapfej
Imbuszkulcs
50 mm hosszúság /
8 mm átmér
Szorító csavar
-Meghúzáshoz/meglazításhoz
Magyar
3
47
Szükség szerint állítsa be a kivetítő szögét és helyzetét.
Magyar
5
Szorító csavar
Imbuszkulcs
30°
Imbuszkulcs
Szorító csavar
Megjegyzés: Az egyes modellekhez ajánlott csavar- és alátéttípusok
az alábbi táblázatban találhatók. A csavarcsomagban 3 mm átmérőjű
csavarokat mellékeltünk.
Modellek
X1120H/
X1220H/
X1320WH/
P1120/P1220/
P1320W
„B” típusú csavar
Alátét típus
Átmérő (mm)
Hossz (mm)
Nagy
Kicsi
4
8
V
V
CSAVARMÉRETEK M4 x 8 mm
193,6 mm
139,0 mm
210,6 mm
48
Az alább felsorolt műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A
végleges műszaki adatokat lásd az Acer kiadott marketing-specifikációiban.
Kivetítő rendszer
DLP®
Felbontás
X1120H/P1120: Natív SVGA (800 x 600), Max.: UXGA
(1600 x 1200), 1080p (1920 x 1080)
X1220H/P1220: Natív: XGA (1024 x 768), Maximális:
UXGA (1600 x 1200), 1080p (1920 x 1080)
X1320WH/P1320W: Natív: WXGA (1280 x 800),
Maximális: UXGA (1600 x 1200), 1080p (1920 x 1080)
Számítógépekkel való
kompatibilitás
IBM PC és azzal kompatibilis, Apple Macintosh, iMac és
VESA szabványok: SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+,
WXGA, WXGA+, WSXGA+
Videó kompatibilitás
NTSC, PAL, SECAM
Komponens 720p 1080i 1080p
Képméretarány
X1120H/X1220H/P1120/P1220: Natív 4:3
X1320WH/P1320W: Natív 16:10
Megjeleníthető színek száma
16,7 millió szín
Vetítőlencse
X1120H/X1220H/P1120/P1220: F/ 1,97 - 2,17, 1,1-szeres
manuális zoom objektív
X1320WH/P1320W: F/ 1,47 - 1,83, 1,2-szeres manuális
zoom objektív
Vetítővászon mérete (átlósan
mérve)
X1120H/X1220H/P1120/P1220: 27" - 250"
X1320WH/P1320W: 30" - 315"
Vetítési távolság
X1120H/X1220H/P1120/P1220: 1,2 m - 10 m
X1320WH/P1320W: 1,2 m - 10 m
Vetítővászon-távolság
X1120H/X1220H/P1120/P1220: 1,97 - 2,17
X1320WH/P1320W: 1,47 - 1,83
Vízszintes pásztázási sebesség
30 k – 100 kHz
Függőleges pásztázási sebesség
50 - 120 Hz
Lámpa típusa
180 W-os felhasználó által cserélhető lámpa
Trapézkorrekció
± 40 fok
Audió
Beépített hangszóró 2 W kimeneti teljesítménnyel
Tömeg
2,3 kg
Méretek (széles x mély x magas)
289,3 x 234,5 x 92,3 mm
Digitális zoom
2X
Áramellátás
AC bemenet 100 - 240 V automatikusan átkapcsoló
tápegység
Energiafogyasztás
245 W (max.)
Üzemi hőmérséklet
5ºC - 35ºC
Magyar
Műszaki adatok
49
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tápcsatlakozó aljzat
VGA bemeneti csatlakozó x2
Mini-B USB
RS-232
Kompozit videó
S-Video
VGA kimenet
3,5 mm-es audió bemeneti dugasz
3,5 mm-es audió kimeneti dugasz
HDMI
Az alapcsomag tartalma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hálózati tápkábel
VGA-kábel
Távvezérlő
Elemek (a távvezérlőhöz)
Felhasználói útmutatót tartalmazó CD
Gyors üzembe helyezési útmutató
Hordtáska (opcionális)
Csavarkészlet
Porszűrő (opcionális)
* A konstrukció és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
Magyar
I/O csatlakozók
50
Magyar
Kompatibilis üzemmódok
A. VGA analóg
1
VGA analóg - PC jel
Üzemmódok
Felbontás
V. frekvencia [Hz]
H. frekvencia [kHz]
VGA
640 x 480
60
31,47
640 x 480
72
37,86
640 x 480
75
37,50
640 x 480
85
43,27
640 x 480
119,51
61,60
800 x 600
56
35,20
800 x 600
60
37,88
800 x 600
72
48,08
800 x 600
75
46,88
800 x 600
85
53,67
800 x 600
119,85
77,20
1024 x 768
60
48,36
1024 x 768
70
56,48
1024 x 768
75
60,02
1024 x 768
85
68,67
1024 x 768
119,804
98,80
1152 x 864
70
63,80
1152 x 864
75
67,50
1152 x 864
85
77,10
1280 x 1024
60
63,98
1280 x 1024
72
77,90
1280 x 1024
75
79,98
1280 x 1024
85
91,15
1280 x 960
60
60,00
1280 x 960
75
75,00
1400 x 1050
60
65,32
1400 x 1050
75
82,00
UXGA
1600 x 1200
60
75,00
PowerBook G4
640 x 480
60
31,50
640 x 480
66,6 (67)
35,00
800 x 600
60
37,88
SVGA
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
i Mac DV(G3)
1024 x 768
60
48,36
1152 x 870
75
68,68
1280 x 960
75
75,20
1024 x 768
75
60,30
51
3
VGA analóg – Kibővített szélesképernyős időzítés
Üzemmódok
Felbontás
V. frekvencia [Hz]
H. frekvencia [kHz]
WXGA
1280 x 768
60
47,78
1280 x 768
75
60,29
1280 x 768
85
68,63
1280 x 720
60
44,80
1280 x 720
75
56,00
1280 x 720
85
64,00
1280 x 800
60
49,60
1280 x 800
75
62,00
1440 x 900
60
55,90
1680 x 1050
60
65,30
1366 x 768
60
47,71
1920 x 1080-RB
60
66,60
1024 x 600
60
37,30
VGA analóg – Komponens jel
Üzemmódok
Felbontás
V. frekvencia [Hz]
H. frekvencia [kHz]
480i
720 x 480
59,94 (29,97)
27,00
480p
720 x 480
59,94
31,47
576i
720 x 576
50 (25)
27,00
576p
720 x 576
50
31,25
720p
1280 x 720
60
45,00
720p
1280 x 720
50
37,50
1080i
1920 x 1080
60 (30)
33,75
1080i
1920 x 1080
50 (25)
33,75
1080p
1920 x 1080
60
67,50
1080p
1920 x 1080
50
56,26
Vízszintes pásztázási sebesség:
30k-100 kHz
Függőleges pásztázási sebesség:
50-120 Hz
B. HDMI Digitális
1
HDMI - PC jel
Üzemmódok
Felbontás
V. frekvencia [Hz]
H. frekvencia [kHz]
VGA
640 x 480
60
31,47
640 x 480
72
37,86
640 x 480
75
37,50
640 x 480
85
43,27
640 x 480
119,51
61,60
800 x 600
56
35,20
800 x 600
60
37,88
SVGA
Magyar
2
52
SXGA
QuadVGA
SXGA+
UXGA
2
72
48,08
800 x 600
75
46,88
800 x 600
85
53,67
800 x 600
119,85
77,20
1024 x 768
60
48,36
1024 x 768
70
56,48
1024 x 768
75
60,02
1024 x 768
85
68,67
1024 x 768
119,804
98,80
1152 x 864
70
63,80
1152 x 864
75
67,50
1152 x 864
85
77,10
1280 x 1024
60
63,98
1280 x 1024
72
77,90
1280 x 1024
75
79,98
1280 x 1024
85
91,15
1280 x 960
60
60,00
1280 x 960
75
75,00
1280 x 960
85
86,00
1400 x 1050
50
54,00
1400 x 1050
60
65,32
1400 x 1050
75
82,00
1600 x 1200
60
75,00
HDMI – Kibővített széles képernyős időzítés
Üzemmódok
Felbontás
V. frekvencia [Hz]
H. frekvencia [kHz]
WXGA
1280 x 768
60
47,78
1280 x 768
75
60,29
1280 x 768
85
68,63
1280 x 720
60
44,80
1280 x 720
75
56,00
1280 x 720
85
64,00
1280 x 800
60
49,60
1280 x 800
75
62,00
1440 x 900
60
55,90
1680 x 1050
60
65,30
1366 x 768
60
47,71
1920 x 1080-RB
60
66,60
1024 x 600
60
37,30
Magyar
XGA
800 x 600
53
HDMI - Videojel
Üzemmódok
Felbontás
V. frekvencia [Hz]
H. frekvencia [kHz]
480i
720 x 480
59,94 (29,97)
27,00
480p
720 x 480
59,94
31,47
576i
720 x 576
50 (25)
27,00
576p
720 x 576
50
31,25
720p
1280 x 720
60
45,00
720p
1280 x 720
50
37,50
1080i
1920 x 1080
60 (30)
33,75
1080i
1920 x 1080
50 (25)
33,75
1080p
1920 x 1080
60
67,50
1080p
1920 x 1080
50
56,26
Vízszintes pásztázási sebesség:
30k-100 kHz
Függőleges pásztázási sebesség:
50-120 Hz
Magyar
3
54
FCC nyilatkozat
Ezt az eszközt megvizsgálták és megállapították, hogy a B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket teljesíti az FCC Szabályzat 15. fejezete
szerint. Ezeket a határértékeket úgy állapítottuk meg, hogy lakásban történő
használat esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferenciák ellen. Ez az
eszköz rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha nem a
használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és használják, károsan
zavarhatja a rádiótávközlést.
Arra azonban nincsen garancia, hogy egy meghatározott felhasználásnál nem fordul
elő zavar. Ha a készülék káros zavart kelt a rádiós vagy televíziós vételben, amit az
eszköz ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani, a felhasználó a zavar
megszüntetésére minden további nélkül megteheti a következő intézkedéseket:
•
Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
•
Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
•
Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa,
mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
•
Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Más számítástechnikai eszközökhöz kizárólag árnyékolt kábellel szabad
csatlakozni, hogy az FCC előírásainak továbbra is megfeleljenek.
Megjegyzés: Perifériák
Kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók
stb.) szabad ehhez a berendezéshez csatlakoztatni, amelyek a B osztályú
eszközökre előírt határértékeknek megfelelnek. A határértékeknek nem megfelelő
perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádió- és televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti Szövetségi Távközlési Bizottság által biztosított jogát, hogy
ezt az eszközt működtesse.
Üzemi feltételek
Ez az eszköz megfelel az FCC Szabályzata 15. fejezetének. A működtetésnek két
feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros zavart, és (2), az eszköznek minden
zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003-nak.
Magyar
Hatósági és biztonsági tudnivalók
55
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.
Nyilatkozat az EU szabályok kielégítéséről
Az Acer ezúton kijelenti, hogy ez a kivetítősorozat megfelel az 1999/5/EK irányelv
alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
Megfelel az oroszországi hatósági előírásnak
Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli
LAN és/vagy Bluetooth funkcióval felszerelt modellekre vonatkozik.
Általános
Ez a termék megfelel mindazon ország vagy régió rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli használatát engedélyezték. A
konfigurációtól függően ez a termék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul).
Kanada – kis teljesítményű engedélyre nem köteles
rádiófrekvenciás távközlési eszközök (RSS-210)
a
Általános információ
A működésnek a következő két feltétele van:
1. Az eszköz nem okozhat interferenciát, és
2. ennek az eszköznek minden vett interferenciát állnia kell, beleértve a
nem kívánatos működést okozó interferenciát.
b
Működés a 2,4 GHz-es sávban
Az engedélyezett szolgáltatással történő rádiófrekvenciás zavar
megelőzésére ezt a berendezést épületen belüli működésre tervezték, és
a kültéri használatot engedélyeztetni kell.
Az országok érvényességi köre
Ezt a berendezést a felhasználás országában érvényes előírások és szabályok szigorú
betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba az adott
országban lévő helyi irodával. Az országok listáját a
http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm weboldalon tekintheti meg.
Magyar
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New
Taipei City 221, Taiwan
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan, R.O.C.
Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail:easy_lai@acer.com.tw
And,
Acer Italy s.r.l
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913, www.acer.it
Hereby declare that:
Product: Projector
Acer
FSV1101/FNX1102/FWX1103
X1120H/X1220H/X1320WH
P1120/P1220/P1320W
D401D/D411D/D421D
EV-S32H/EV-X32H/EV-W32H series
Trade Name:
Model Number:
Machine Type:
Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC
directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that
production units of the same product will continue comply with the requirements.
EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following
harmonized standards:
-. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
-. EN55024
-. EN61000-3-2 Class A
-. EN61000-3-3
Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
-. EN60950-1
RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equipment
-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous
material are:
Lead
Mercury
Hexavalent Chromium
0.1%
0.1%
0.1%
Polybrominated Biphenyls (PBB’s)
Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE’s)
Cadmium
0.1%
0.1%
0.01%
!
Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with
regard to Eco-design Requirements.
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New
Taipei City 221, Taiwan
The standards listed below are applied to the product if built with WLAN
module or wireless keyboard and mouse.
R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
z Article 3.1(a) Health and Safety
-. EN60950-1
-. EN62311
z Article 3.1(b) EMC
-. EN301 489-1
-. EN301 489-17
z Article 3.2 Spectrum Usages
-. EN300 328
-. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
Year to begin affixing CE marking 2011.
_______________________________
Jun. 30, 2011
Easy Lai /Manager
Date
Regulation Center, Acer Inc.
-
Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:
Product:
DLP Projector
Model Number:
FSV1101/FNX1102/FWX1103
Machine Type:
X1120H/X1220H/X1320WH
P1120/P1220/P1320W
D401D/D411D/D421D
EV-S32H/EV-X32H/EV-W32H series
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising