Acer | H5383BD | Acer P1185 User Manual

Acer kivetítő
X1185/X1185N/X1285/X1285N/
S1285/S1285N/P1185/P1285/
P1385W/H5381BD/H5383BD/
X1385WH/H6518BD/H6502BD/
H6525BD/P1525/P1623
Sorozat Használati útmutató
Copyright © 2015. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva.
Acer kivetítő használati útmutatója
Eredeti kiadás: 01/2015
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják anélkül, hogy az
átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások ennek a
kézikönyvnek az új kiadásaiban vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek
meg. A cég nem vállal sem kifejezett, sem beleértett garanciát a dokumentum tartalmát illetően, és
különösen elutasítja a bizonyos célra való értékesítésre vagy alkalmasságra vonatkozó beleértett
garanciákat.
Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább biztosított
helyen. A sorozatszám és a modellszám a számítógépen elhelyezett címkén található. A
számítógéppel kapcsolatos minden levelezés alkalmával meg kell adni a sorozatszámot, a
modellszámot és a vásárlásra vonatkozó adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen részletét
sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani semmilyen formátumban
vagy eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy egyéb eljárás alkalmazásával.
Acer kivetítő
Modellszám : ___________________________________
Sorozatszám: __________________________________
Vásárlás dátuma: _______________________________
Vásárlás helye: _________________________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékneveit
vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
„HDMITM, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC.
védjegyei,illetve bejegyzett védjegyei.”
iii
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Olvassa el gondosan ezeket a tudnivalókat. Őrizze meg ezt a dokumentumot,
később szüksége lehet rá. A terméken feltüntetett figyelmeztetéseket és
tudnivalókat vegye figyelembe.
A termék kikapcsolása tisztítás előtt
Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból. Ne használjon
folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A készüléket nedves törlőkendővel tisztítsa.
Figyelmeztetés megszakító eszközként szolgáló
dugóval kapcsolatban
Kövesse az alábbi útmutatást a berendezés külső tápegységhez történő
csatlakoztatása és leválasztása során:
•
•
•
Telepítse a tápegységet, mielőtt a hálózati tápkábelt a hálózati konnektorhoz
csatlakoztatná.
Húzza ki a tápkábelt, mielőtt a tápegységet eltávolítaná a kivetítőből.
Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az
összes tápkábel kihúzásával a tápegységekből.
Elérhetőséggel kapcsolatos figyelmeztetés
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen
elérhető és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha
áramtalanítani kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a
konnektorból.
Figyelmeztetések!
•
•
•
Ne használja a terméket víz közelében.
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék
leesik, súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése
érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy
a terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük.
Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni,
hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
•
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül,
mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és
rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne
öntsön folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.
iv
•
•
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett
környezetben, ami váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a forgó
alkatrészeket, illetve a lámpát.
A hálózati feszültség használata
•
•
•
•
•
Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos a rendelkezésre álló feszültséget illetően, lépjen kapcsolatba a
kereskedővel vagy a helyi áramszolgáltatóval.
Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem
haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok
eszköz csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja
meg a mellékkör névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót
használnak, az áramfelvétel nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti
áramfelvételének 80%-át.
A termék hálózati adapterét hárompólusú földelt tápcsatlakozóval látták el. Ez
a dugó csak megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a
fali konnektor megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a hálózati adapter
dugóját. Ne dugja a dugót nem földelt hálózati csatlakozóba. További
információkért forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem
megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy sérülést
okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar megfelelő
kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő elektromos eszközök
okoznak, és ami befolyásolja a termék teljesítményét.
•
A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az
alábbi követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal
rendelkező, VDE vagy hasonló jóváhagyással, 4,5 méter maximális
hosszúsággal.
v
A termék szervizelése
Ne kísérletezzen a termék javításával, mivel a felnyitással vagy a burkolat
eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki magát.
Minden javítást bízzon szakképzett személyekre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett
munkatársaihoz, ha:
•
•
•
•
•
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
Folyadék ömlött a termékbe
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az
összes használati utasítást
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz
vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe, hogy
a terméket helyreállítsa.
Figyelem! Biztonsági okból ne használjon nem szabványos alkatrészt
részegységek beszerelése vagy cseréje alkalmával. A kiegészítőket
illetően vegye fel a kapcsolatot a termék viszonteladójával.
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol
kisgyerekektől.
További biztonsági információ
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős
fény károsíthatja látását.
•
•
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
RG2 IEC 62471-5:2015
Ne telepítse a terméket az alábbi környezetben:
•
•
•
•
•
•
•
Rosszan szellőző vagy szűk helyen. A kivetítő és a falak között legalább 50 cm
legyen, lehetővé téve a levegő szabad áramlását.
Olyan hely, ahol a hőmérséklet szélsőséges módon megnőhet, pl. gépkocsiban zárt
ablak mellett.
Olyan hely, ahol a szélsőségesen magas páratartalom, por vagy cigarettafüst
beszennyezheti az optikai részegységeket, megrövidítve ezzel élettartamukat és
besötétítve a képet.
Tűzjelző berendezések közelében.
Olyan hely, ahol a környezeti hőmérséklet meghaladja a 40 °C/104 °F értéket.
Több mint 3048 méter tengerszint feletti magasságban.
Azonnal húzza ki a tápkábelt, ha problémát tapasztal a kivetítővel. Ne
vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
működtesse a kivetítőt, ha füst, furcsa zaj vagy szag jön belőle. Ez tüzet vagy
áramütést okozhat. Ha ilyet tapasztal, azonnal húzza ki a tápkábelt és vegye fel
a kapcsolatot a kereskedővel.
Ne használja tovább a terméket, törje el vagy ejtse le. Ebben az esetben,
vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, aki megvizsgálja a terméket.
A kivetítő lencséjét ne irányítsa a nap felé. Ez tüzet okozhat.
A kivetítő kikapcsolásakor tanácsos hagyni, amíg a kivetítő befejezi hűtési,
mielőtt áramtalanítaná a készüléket.
Ne kapcsolja ki gyakran hirtelen a tápellátást, vagy húzza ki működés közben a
kivetítő tápkábelét. A legjobb, ha megvárja, amíg a ventilátor kikapcsolódik,
mielőtt kikapcsolja az áramforrást.
Ne érintse a légkivezető rácsot és a talplemezt, amelyek felforrósodnak.
Tisztítsa meg a gyakran a légszűrőt, ha van ilyen. A készülék belsejében
emelkedhet a hőmérséklet és meghibásodást okozhat, ha a légszűrő/szellőző
nyílások piszokkal vagy porral szennyezettek.
Ne nézzen a szellőzőrácson keresztül a készülék belsejébe, amikor a kivetítő
be van kapcsolva. Az erős fény károsíthatja látását.
Mindig nyissa ki a lencsevédőt vagy távolítsa el a lencsesapkát, amikor a
kivetítő be van kapcsolva.
Ha a kivetítő bekapcsolt állapotban van, ne tegyen tárgyakat a lencse elé,
mivel ezzel a tárgy felforrósodhat, deformálódhat és tüzet is okozhat. A lámpa
ideiglenes kikapcsolásához nyomja meg az ELREJT (HIDE) gombot a
távirányítón.
A lámpát névleges élettartamán túl nem szabad működtetni. Ettől ritkán
eltörhet.
Ha ki kell cserélni a lámpát, lépjen kapcsolatba a helyi márkakereskedővel
vagy az Acer szervizközponttal.
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Amikor megjelenik a lámpa
figyelmeztető üzenete, a lámpa cseréjéhez lépjen kapcsolatba a helyi
márkakereskedővel vagy az Acer szervizközponttal.
Ne kísérelje meg szétszerelni a kivetítőt. A készülék belsejében
nagyfeszültségű alkatrészek vannak, amelyek sérülést okozhatnak.
Ne állítsa függőleges helyzetbe a kivetítőt. Így a kivetítő könnyen leborulhat, és
sérülést vagy kárt okozhat.
A termék fordítva is képes képet megjeleníteni, így mennyezetre is lehet
szerelni. Kizárólag az Acer mennyezetre szerelő készletét használja a kivetítő
felszereléséhez, és győződjön meg biztos rögzítéséről.
vii
Figyelmeztetés zenehallgatás esetére
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
•
•
•
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán és kényelmes hangerőn nem hallja a zenét.
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
Ne hallgasson zenét nagy hangerőn huzamosabb ideig.
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
Utasítások az eszköz megfelelő elhelyezését illetően
Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági
szeméttárolóba. A környezetszennyezés csökkentése és környezetünk lehető
legnagyobb fokú védelme érdekében kérjük, hasznosítsa újra. További információért
az elektromos és elektronikus berendezések hulladékával (WEEE) kapcsolatos
szabályozást illetően látogassa meg a
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/index.htm
Higannyal kapcsolatos figyelmeztetés
LCD/CRT monitort vagy kijelzőt tartalmazó kivetítők vagy elektronikus termékek:
A termékben lévő lámpa vagy lámpák higanyt tartalmaznak ezért újrahasznosításuk,
illetve ártalmatlanításuk a helyi, állami vagy szövetségi törvények betartásával kell,
hogy történjen. További tájékoztatásért lépjen kapcsolatba az elektronikai
iparszövetséggel a www.eiae.org címen. A lámpák ártalmatlanításával kapcsolatos
tájékoztatásért látogassa meg a www.lamprecycle.org weblapot.
viii
Mindenek előtt
A használattal kapcsolatos megjegyzések
Ezt tegye:
•
Tisztítás előtt kapcsolja ki a terméket.
•
Enyhe tisztítószerrel megnedvesített, puha kendőt használjon a kijelző
burkolatának tisztításához.
•
Húzza ki a hálózati kábelt a csatlakozóból, amennyiben hosszabb ideig nem
tervezi használni a terméket.
Ne tegye:
•
Zárja el a készülék házának szellőzést szolgáló nyílásait.
•
Tisztítsa a készüléket súrolószerrel, viasszal vagy oldószerrel.
•
Használja az alábbi körülmények között:
•
•
•
•
Rendkívül meleg, hideg vagy párás helyen.
Nagymennyiségű pornak és piszoknak kitett helyen.
Erős mágneses teret gerjesztő készülék közelében.
Helyezze közvetlen napsugárzásnak kitett helyre.
Óvintézkedések
Tartsa be a felhasználói útmutatóban ajánlott összes figyelmeztetést,
elővigyázatossági felhívást és karbantartási utasítást, hogy a készülék élettartamát
meghosszabbítsa.
Figyelmeztetés:
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős fény
károsíthatja látását.
•
Tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében óvja a terméket esőtől, illetve
nedvességtől.
•
•
Ne nyissa ki vagy szerelje szét a terméket, mert ezzel áramütést okozhat.
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Amikor megjelenik a lámpa
figyelmeztető üzenete, a lámpa cseréjéhez lépjen kapcsolatba a helyi márkakereskedővel
vagy az Acer szervizközponttal.
•
A kivetítő kikapcsolásakor kérjük hagyja, amíg a kivetítő befejezi hűtési, mielőtt
áramtalanítaná a készüléket.
•
•
•
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne használja a lencsevédő kupakot, ha a kivetítő működik.
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat.
Ha ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult.
A lámpa cseréjéhez vegye fel a kapcsolatot a helyi márkakereskedővel vagy az Acer
szervizközponttal.
Mindenek előtt
iii
viii
A használattal kapcsolatos megjegyzések
viii
Óvintézkedések
viii
Bemutatás
1
A termék jellemzői
1
A csomag áttekintése
3
A kivetítő áttekintése
4
A kivetítő nézetei
4
Vezérlőpult
6
A távvezérlő elrendezése
7
Az MHL funkció bemutatása
9
Első lépések
10
A kivetítő csatlakoztatása
10
A kivetítő be- és kikapcsolása
15
A kivetítő bekapcsolása
15
A kivetítő kikapcsolása
16
A kivetített kép beállítása
17
A kivetített kép magasságának beállítása
17
Az optimális képméret és -távolság
18
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával
26
Felhasználói kezelőszervek
Telepítő menü
34
34
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
35
Szín
36
Kép
39
Beállítás
41
Kezelés
45
Audió
46
3D
47
Nyelv
48
Tartalom
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
Mellékletek
49
Hibaelhárítás
49
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
53
A belső csatlakozó(k) használata
54
Mennyezetre szerelés
55
Műszaki adatok
58
Kompatibilis üzemmódok
64
Hatósági és biztonsági tudnivalók
68
1
A termék jellemzői
A termék egylapkás DLP® kivetítő. Kivételes jellemzői közé tartoznak a következők:
•
DLP® technológia
•
X1185/X1185N/P1185: Natív 800 x 600 SVGA felbontás Auto/4:3/16:9
méretarány támogatása
X1285/X1285N/S1285/S1285N/P1285: Natív 1024 x 768 XGA felbontás Auto/
4:3/16:9 méretarány támogatása
P1385W/X1385WH: Natív 1280 x 800 WXGA felbontás Auto/Teljes/4:3/16:9/
L.Box méretarány támogatása
H5381BD/H5383BD: Natív 1280 x 720 720p felbontás Auto/Teljes/4:3/16:9/
L.Box méretarány támogatása
H6518BD/H6502BD/P1525/H6525BD: Natív 1920 x 1080 1080p felbontás
Auto/Teljes/4:3/16:9/L.Box méretarány támogatása
P1623: Natív 1920 x 1200 WUXGA felbontás Auto/Teljes/4:3/16:9/L.Box
méretarány támogatása
•
Lehetővé teszi a 3D tartalom kivetítését a DLP Link technológián keresztül:
Támogatott Blu-Ray 3D (P1185/P1285/P1385W/H5381BD/H5383BD/
X1385WH/H6518BD/H6502BD/P1525/H6525BD/P1623)
•
A távirányítón lévo “3D” gyorsbillentyu lehetové teszi a 3D funkciók gyors és
egyszeru elérését
•
Az Acer ColorBoost technológia a természet színeit kínálja az élénk, valósághű
képhez
•
Nagy fényerő és kontrasztarány
•
Sokoldalú megjelenítési módok az optimális teljesítmény érdekében, bármilyen
helyzetben
•
NTSC / PAL / SECAM kompatibilitás és HDTV (720p, 1080i, 1080p)
támogatása
•
Az alacsonyabb energiafogyasztás és a gazdaságos (ECO) üzemmód
megnöveli a lámpa élettartamát
•
A Dinamikus Fekete / ExtremeEco funkciók segítenek csökkenteni a lámpa
energiafogyasztását és tovább hosszabítják az élettartamát
- Dinamikus fekete: Ha bekapcsolják, a kivetítő dinamikusan állítja a lámpa
energiafogyasztását a vetített kép fényerejének megfelelően. Ha sötétebb
képet vetít, csökken az energiafogyasztás és a kép kontrasztja is javításra
kerül.
- ExtremeEco: A kivetítő 70%-kal csökkenti a lámpa energiafogyasztását, ha
5 percig nem észlel bemeneti jelet.
•
Az Acer EcoProjection technológia intelligens szemléletmódú
energiagazdálkodást és fizikai hatékonyság-javítást biztosít
Magyar
Bemutatás
Magyar
2
•
Továbbfejlesztett digitális trapéztorzítás korrekció az optimális bemutatókhoz
•
Többnyelvű képernyőn megjelenő (OSD) menük
•
Kézi élességállítású/zoom vetítőlencse
•
A 2X-es digitális zoom svenkolás funkcióval
•
Kompatibilis a Microsoft® Windows® 2000, XP, 7, 8, 8.1, 10, Vista®, Macintosh
operációs rendszerekkel, Chrome operációs rendszerekkel
•
A CEC (Consumer Electronics Control) funkció támogatott (H6518BD/P1525/
H6525BD/P1623)
•
A LumiSense+ támogatott (H5381BD/H5383BD/H6518BD/H6502BD/P1525/
H6525BD/P1623)
•
TCO tanúsított (P1285/X1285/P1385W/X1385WH/P1525)
3
A kivetítőt az alább bemutatott tartozékokkal együtt szállítjuk. Ellenőrizze, hogy az
egység teljes-e Azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, ha valami hiányzik.
S1285/S1285N
X1185/X1185N/X1285/X1285N/
P1185/X1385WH
P1285/P1385W/H5381BD/H5383BD/H6518BD/
H6502BD/P1525/H6525BD/P1623
Projektor
Hálózati tápkábel
VGA kábel
Biztonsági kártya
(opcionális)
Használati útmutató
(CD-ROM)
Távvezérlő
Gyors üzembe helyezési
útmutató
Elem x 2
Hordtáska
(opcionális)
Porszűrő
(opcionális)
WirelessHD hardverkulcs
készlet (MWIHD1)
(opcionális)
Chromecast (opcionális)
Magyar
A csomag áttekintése
Magyar
4
A kivetítő áttekintése
A kivetítő nézetei
Elölnézet/felülnézet
1
S1285/S1285N
2
7
8
8
6
1
3
1
3
3
H6502BD
2
7
6
1
3
X1185/X1185N/X1285
X1285N/P1185/X1385WH
2
2
4
4
5
8
6
7
#
Leírás
1 Kezelőpanel
2 Üzemkapcsoló gomb és bekapcsolt
állapotot jelző LED
3 Zoom- és élességállító gyűrű
Élességállító gyűrű
4 HDMI (MHL) csatlakozó
8
6
P1285/P1385W/H5381BD
H5383BD/H6518BD/P1525
H6525BD/P1623
7
#
Leírás
5 Micro USB-kábel
6 Vetítőlencse
7
Távvezérlő vevőegység
8
Objektívsapka
5
S1285N
4
7
8
9
VGA-OUT
RS232
H6518BD
1
2 34 5
S-VIDEO
VGA IN -2
VGA IN -1
USB
MINI-B
AUDIO OUT
7
VGA IN -2
VGA IN -1
8
9
VGA-OUT
RS232
S-VIDEO
AUDIO IN -1
AUDIO IN -2
X1185/X1285/S1285
1 2 4
7
VGA IN -1
8
9
VGA-OUT
RS232
HDMI / MHL
VGA IN -2
VGA IN -1
VGA-OUT
RS232
VIDEO
H6502BD
AUDIO IN -1
VGA IN -2
DC 5V OUT
USB
MINI-B
AUDIO OUT
4
1
5
HDMI -1 / MHL
7
9
VGA IN
RS232
USB
MINI-B
AUDIO IN -2
USB
MINI-B
AUDIO OUT
AUDIO IN -2
AUDIO OUT
9
RS232
VIDEO
USB
MINI-B
AUDIO OUT
AUDIO IN -1
8
VGA-OUT
P1185/P1285/P1385W/H5381BD/H5383BD/
X1385WH/P1525/H6525BD/P1623
1
2 34 5
6
7
8
9
AUDIO IN -2
S-VIDEO
7
VGA IN -1
USB
MINI-B
AUDIO IN -2
X1185N/X1285N
1
4
AUDIO IN -1
6
HDMI / MHL
DC 5V OUT
AUDIO IN -1
Magyar
Hátulnézet
11
12
VIDEO
10
#
Leírás
1 Audió bemeneti csatlakozó
Audió kimeneti csatlakozó
2 S-Video bemeneti csatlakozó
Kompozit videó bemeneti csatlakozó
3 DC 5 V kimenet
4 Mini USB-csatlakozó
5 HDMI (MHL) csatlakozó
6 Komponens videó bemeneti
csatlakozó
12
#
Leírás
7 Analóg RGB jel/HDTV/komponens
videó bemeneti csatlakozó
8 Monitorhurok kimeneti csatlakozó
9
10
11
12
RS232 csatlakozó
Kensington™ zár nyílása
Tápegység-csatlakozóaljzat
Dőlésszög beállító kerék
Magyar
6
Vezérlőpult
1
7
2
3
4
8
9
5
6
10
3
#
Funkció
Leírás
1
LAMP (LÁMPA)
2
Bekapcsolt állapotot jelző LED Tekintse meg a „A kivetítő be- és
kikapcsolása” szakaszt.
3
Trapézkorrekció
Kijavítja a kivetítő megdöntéséből eredő
képtorzulást (±40 fok).
4
Üzemkapcsoló gomb
Tekintse meg a „A kivetítő be- és
kikapcsolása” szakaszt.
5
MENU (MENÜ)
Nyomja meg a „MENÜ” gombot, hogy
megjelenítse a képernyőn megjelenő (OSD)
menüt, lépjen vissza az előző OSD menüre
vagy rejtse el az OSD menüt.
6
MODE
Kiválaszt egy megjelenítési üzemmódot.
7
TEMP
Hőmérsékletkijelző LED
8
SOURCE
Nyomja meg a „SOURCE” gombot az RGB,
Komponens, S-Video, Kompozit, HDMI (MHL)
illetve HDTV források közötti váltáshoz.
9
Négyirányú billentyűk
A segítségével választhat az elemek között,
illetve módosíthatja a kiválasztást.
10 RESYNC
Lámpa LED jelzőfény
Automatikusan a bemeneti jelforráshoz
szinkronizálja a kivetítőt.
7
X1185/X1185N/X1285/X1285N/S1285/
S1285N/P1185/X1385WH/H5381BD/
H5383BD/H6518BD/H6502BD
#
Funkció
P1285/P1385W/P1525/
H6525BD/P1623
Leírás
1
POWER
(Üzemkapcsoló)
Tekintse meg a „A kivetítő be- és kikapcsolása”
szakaszt.
2
MEDIA SETUP
(Nincs funkció)
3
ZOOM
Nagyítja vagy kicsinyíti a kivetített képet.
4
RESYNC
Automatikusan a bemeneti jelforráshoz szinkronizálja
a kivetítőt.
5
Trapézkorrekció Kijavítja a kivetítő megdöntéséből eredő képtorzulást
(±40 fok).
Négyirányú
billentyűk
A segítségével választhat az elemek között, illetve
módosíthatja a kiválasztást.
6
Számbillentyűzet 0–9
Nyomja meg a „0–9” számgombokat jelszó
megadásához a „Beállítás” > „Biztonság” menüben.
7
VGA
A jelforrás VGA -re váltásához. A csatlakozó a
következőket támogatja: analóg RGB, YPbPr (480p/
576p/720p/1080i/1080p), YCbCr (480i/576i) és.
8
COMPONENT
(Komponens)
A jelforrás komponens videóra váltásához. Ez a
csatlakozó támogatja a YPbPr/YCbCr jelet.
9
S-VIDEO
A jelforrás S-Videóra váltásához.
10 HDMI™/DVI
Forrás váltása HDMI™-re (vagy DVI-re). (HDMI™/
DVI csatlakozóval rendelkező típus esetében)
11
Parancsokat küld a kivetítőnek.
Infravörös jeladó
Magyar
A távvezérlő elrendezése
Magyar
8
#
Funkció
Leírás
12 FREEZE
A kép kimerevítéséhez.
13 SOURCE
Nyomja meg a „SOURCE” gombot az RGB,
Komponens, S-Video, Kompozit, HDMI (MHL) illetve
HDTV források közötti váltáshoz.
14 HIDE (ELREJTÉS)
Nyomja meg a „HIDE” gombot a kép elrejtéséhez,
majd nyomja meg újra a kép megjelenítéséhez.
15 MENU
Nyomja meg a „MENÜ” gombot, hogy megjelenítse a
képernyőn megjelenő (OSD) menüt, lépjen vissza az
előző OSD menüre vagy rejtse el az OSD menüt.
16 PgUp/PgDn
Kizárólag a számítógépes üzemmódhoz. Nyomja
meg a gombot a következő vagy az előző oldal
kijelöléséhez. Ez a funkció csak akkor áll
rendelkezésre, ha USB-kábellel számítógéphez
csatlakozik.
17 VIDEO (Videó)
A jelforrás kompozit videóra váltásához.
18 RATIO
Kiválaszt egy oldalarányt.
(Nincs funkció)
19 WIRELESS
(VEZETÉK NÉLKÜLI);
LAN/WiFi
20
Visszatekerés
Lejátszás/Szünet
Leállítás
Előretekerés
(Nincs funkció)
21 SD/USB A
(Nincs funkció)
22 USB B
(Nincs funkció)
23 3D
Nyomja meg a 3D menu megnyitásához, ahol
módosíthatja a 3D beállításokat.
24 Lézer
Látható lézerpointer fényt bocsát ki prezentációs
célokra. Ez a funkció nem érhető el a japán piacon
értékesített projektorok esetében.
9
Ha okoseszközt a kivetítőhöz csatlakoztatta, a távirányító egyes gombjaival
vezérelheti okoseszközét. Az MHL vezérlési módba lépéshez vagy az abból való
kilépéshez nyomja meg egy másodpercre az „MODE” gombot. Miután belépett az
MHL vezérlési módba, a „SOURCE” megnyomásával válthat a navigációs
(alapértelmezett), a média és a numerikus üzemmódok között.
Leírás
#
4
Funkció
Navigációs
üzemmód
Média
üzemmód
Numerikus
üzemmód
MODE
Az MHL vezérlési módba lépéshez vagy az abból
való kilépéshez tartsa nyomva egy másodpercig.
13 SOURCE
Miután belépett az MHL vezérlési módba, a gomb
megnyomásával válthat a navigációs
(alapértelmezett), a média és a numerikus
üzemmódok között.
5
Négyirányú Fel
billentyűk Le
Fel
(Nincs funkció)
(Nincs funkció)
Le
(Nincs funkció)
(Nincs funkció)
Bal
A hangerő
csökkentése.
(Nincs funkció)
A hangerő
növelése.
(Nincs funkció)
(Nincs funkció)
(Nincs funkció)
A 0–9 beírása.
15 MENU
Ugrás a
főmenübe.
(Nincs funkció)
(Nincs funkció)
20
Visszatekerés
(Nincs funkció)
Lejátszás/Szünet
Leállítás
Kilépés az
aktuális oldalról.
Médiafájlok
visszatekerése/
lejátszása/
szüneteltetése/
leállítása/gyors
előretekerése.
1 beírása.
Elemek
kiválasztása
vagy beírása.
Előretekerés
(Nincs funkció)
Bal
Jobb Jobb
6
Számbillentyűzet 0–9
2 beírása.
3 beírása.
(Nincs funkció)
Magyar
Az MHL funkció bemutatása
Magyar
10
Első lépések
A kivetítő csatlakoztatása
•
X1185/X1185N/X1285/X1285N/S1285/S1285N
VGA
Megjelenítés
Videó/S-Video
kimenet
RS232
DVD-lejátszó,
Beltéri egység,
HDTV vevkészülék
R B G
9
R B G
Hangszórók
3
HDTV adapter
S-VIDEO
AUDIO IN -1
VGA IN -2
VGA IN -1
VGA-OUT
RS232
USB
MINI-B
AUDIO IN -2
AUDIO OUT
VIDEO
#
Leírás
#
Leírás
1
Hálózati tápkábel
6
S-Video kábel
2
VGA kábel
7
RS232 kábel
3
VGA–komponens videó/HDTV adapter
8
USB-kábel
4
Kompozit videó kábel
9
3 RCA komponens kábel
5
Audió kábel
Megjegyzés: Annak biztosítása érdekében, hogy a kivetítő
megfelelően működjön a számítógéppel, győződjön meg arról, hogy a
megjelenítési mód időzítése kompatibilis a kivetítővel.
11
P1185/P1285/P1385W/H5381BD/H5383BD/X1385WH/P1525/H6525BD/
P1623
VGA
Hangszórók
Videó/S-Video
kimenet
RS232
DVD-lejátszó,
Beltéri egység,
HDTV vevkészülék
Megjelenítés
Okostelefon/
táblagép
3
HDTV adapter
S-VIDEO
DC 5V OUT
AUDIO IN -1
HDMI / MHL
VGA IN -2
VGA-OUT
VGA IN -1
RS232
USB
MINI-B
AUDIO IN -2
AUDIO OUT
VIDEO
(P1285/P1385W/H5381BD/H5383BD/P1525/
H6525BD/P1623)
vagy
12
#
Leírás
#
Leírás
1
Hálózati tápkábel
7
RS232 kábel
2
VGA kábel
8
USB-kábel
3
VGA–komponens videó/HDTV adapter
9
3 RCA komponens kábel
4
Kompozit videó kábel
10 HDMI (MHL) kábel
5
Audió kábel
11 WirelessHD hardverkulcs
Magyar
•
Magyar
12
#
6
Leírás
S-Video kábel
#
Leírás
12 Vezeték nélküli hardverkulcs
Megjegyzés: Annak biztosítása érdekében, hogy a kivetítő
megfelelően működjön a számítógéppel, győződjön meg arról, hogy a
megjelenítési mód időzítése kompatibilis a kivetítővel.
Megjegyzés: Egyes okoseszközökhöz – a gyártó által készített –
átalakítóra van szükség az MHL funkció bekapcsolásához.
Megjegyzés: Kompatibilis HDMI/MHL hardverkulcs: WirelessHD
(MWIHD1), MWA3, Android (MWND1), ChromecastTM.
13
•
Magyar
H6518BD/H6502BD
VGA
Hangszórók
RS232
Videó/S-Video DVD-lejátszó,
Beltéri egység,
kimenet
HDTV
vevkészülék
Megjelenítés
Okostelefon/
táblagép
S-VIDEO DC 5V OUT
AUDIO IN -1
HDMI / MHL
VGA IN -1
VGA-OUT
RS232
USB
MINI-B
AUDIO IN -2
AUDIO OUT
VIDEO
vagy
12
#
Leírás
#
Leírás
1
Hálózati tápkábel
8
USB-kábel
2
4
VGA kábel
9
3 RCA komponens kábel
Kompozit videó kábel
10 HDMI (MHL) kábel
5
Audió kábel
11 WirelessHD hardverkulcs
6
S-Video kábel
12 Vezeték nélküli hardverkulcs (csak
H6518BD)
7
RS232 kábel
Magyar
14
Megjegyzés: Annak biztosítása érdekében, hogy a kivetítő
megfelelően működjön a számítógéppel, győződjön meg arról, hogy a
megjelenítési mód időzítése kompatibilis a kivetítővel.
Megjegyzés: Egyes okoseszközökhöz – a gyártó által készített –
átalakítóra van szükség az MHL funkció bekapcsolásához.
Megjegyzés: Kompatibilis HDMI/MHL hardverkulcs: WirelessHD
(MWIHD1), MWA3, Android (MWND1), ChromecastTM.
15
Magyar
A kivetítő be- és kikapcsolása
A kivetítő bekapcsolása
1
Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápkábel és a jelkábel megfelelően
csatlakozik. A bekapcsolt állapotot jelző LED vörös fénnyel villog.
2
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő
(POWER) gomb
megnyomásával, és a bekapcsolt állapotot jelző LED kék színűre fog
váltani.
3
Kapcsolja be a jelforrást (számítógép, noteszgép, video lejátszó stb.). A
kivetítő automatikusan felismeri a jelforrást (ha a Forrás zár funkció le van
tiltva).
•
Ha a képernyőn a „Nincs jel” üzenet látható, győződjön meg arról, hogy a
jelkábelek megfelelően csatlakoznak.
•
Ha egyszerre több jelforrást csatlakoztat, használja a vezérlőpult vagy a
távvezérlő „SOURCE” gombját, illetve a távvezérlő közvetlen forrás
gombját a bemenetek közötti váltáshoz.
1&2
S1285/S1285N
X1185/X1185N/X1285/X1285N/
P1185/X1385WH
P1285/P1385W/H5381BD/H5383BD/
H6518BD/H6502BD/P1525/H6525BD/
P1623
Magyar
16
A kivetítő kikapcsolása
1
A kivetítő kikapcsoláshoz nyomja meg a Power (Üzemkapcsoló) gombot.
Ekkor megjelenik a következő üzenet:
„Nyomja meg az üzemkapcsoló gombot a kikapcsolás befejezéséhez.”
Nyomja meg a power (üzemkapcsoló) gombo.
2
A működésjelző LED színe folyamatos vörösre változik jelezve, hogy a
kivetítő készenléti módba lépett.
3
Most már biztonsággal kihúzhatja a tápkábelt.
Ha az Azonnali Folytatás elemet választják:
1
A kikapcsolást követően, a bekapcsolt állapotot jelző LED VÖRÖS színre
vált, gyorsan villog, és a ventilátor(ok) kb. 2 másodpercig tovább
müködik(nek) biztosítandó, hogy a rendszer megfelelően lehűljön.
2
Amíg a tápkábel csatlakoztatva marad, bármikor megnyomhatja a power
(üzemkapcsoló) gombot a kivetítő azonnali bekapcsolásához a 2 perces
kikapcsolási folyamat közben.
3
A rendszer lehűlése után a bekapcsolt állapotot jelző LED befejezi a
villogást, és folyamatos vörös fénnyel világít, ami azt jelenti, hogy a kivetítő
készenléti módba lépett.
4
Most már biztonsággal kihúzhatja a tápkábelt.
Figyelmeztető szimbólumok:
•
„A kivetítő túlmelegedett. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.”
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a kivetítő túlmelegedett. A lámpa és a kivetítő
is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény
folyamatos vörös színnel világít. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával
vagy a szervizközponttal.
•
„Ventilátor meghibásodás. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.”
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a ventilátor meghibásodott. A lámpa és a
kivetítő is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény
villog. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával vagy a szervizközponttal.
Megjegyzés: Ha a kivetítő automatikusan kikapcsolódik és a
lámpa LED kijelző folyamatosan vörös fénnyel világít, akkor vegye
fel a kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szervizközponttal.
17
A kivetített kép magasságának beállítása
A kivetítőt két állítható lábbal szerelték fel a kivetített kép magasságának
beállításához.
A kép emeléséhez:
1
Használja az első Dőlésszög beállító kereket a kép kívánt magassági
szögbe való emeléséhez.
2
Használja a hátsó Dőlésszög beállító kereket a kivetítő szögének
finombeállításához.
A képe lejjebb állításához:
1
Használja az első Dőlésszög beállító kereket a kép kívánt magassági
szögbe való leengedéséhez.
2
Használja a hátsó Dőlésszög beállító kereket a kivetítő szögének
finombeállításához.
1
2
Dőlésszög beállító kerék
Dőlésszög beállító kerék
Magyar
A kivetített kép beállítása
Magyar
18
Az optimális képméret és -távolság
Tekintse meg az alábbi táblázatot az adott vetítési távolsághoz tartozó optimális
képméret kiválasztásához.
•
X1185/X1185N/P1185
Ha a kivetítő 3 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget 69 és
75 hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 3 méteres vetítési távolság
esetén 126 cm vetítési magasság szükséges.
Max
. kép
mér
et
75"
Min
. kép
mé
ret
69"
Magasság:
126 cm
Magasság: A kép alsó
és felső
115 cm
széle
közötti
távolság
3m
Kívánt távolság
Minimális képméret (Min. zoom)
Maximális képméret (Max. zoom)
Kívánt
A kép alsó és
A kép alsó és
Távolság
Átló
felső széle
Átló
felső széle
Sz (cm) ×
Sz (cm) ×
(m)
(hüvelyk)
közötti
(hüvelyk)
közötti
Ma (cm)
Ma (cm)
<A>
<B>
távolság (cm) < B >
távolság (cm)
<C>
<C>
1
23
47 x 35
38
25
51 x 38
1,5
34
70 x 52
58
38
77 x 57
42
63
2
46
93 x 70
77
50
102 x 77
84
2,5
57
116 x 87
96
63
128 x 96
105
3
69
140 x 105
115
75
153 x 115
126
3,5
80
163 x 122
134
88
179 x 134
147
4
92
186 x 140
153
100
204 x 153
168
4,5
103
209 x 157
173
113
230 x 172
189
5
114
233 x 174
192
126
255 x 191
210
6
137
279 x 209
230
151
306 x 230
253
7
160
326 x 244
269
176
357 x 268
295
8
183
372 x 279
307
201
408 x 306
337
9
206
419 x 314
345
226
459 x 344
379
10
229
465 x 349
384
251
510 x 383
421
11
252
512 x 384
422
276
561 x 421
463
12
275
558 x 419
460
301
612 x 459
505
Nagyítás mértéke: 1,1 x
19
•
Magyar
X1285/X1285N/P1285
Ha a kivetítő 3 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget 72 és
79 hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 3 méteres vetítési távolság
esetén 133 cm vetítési magasság szükséges.
Max
. kép
mér
et
79"
Min
. kép
mér
et
72"
Magasság:
133 cm
Magasság: A kép alsó
121 cm
és felső
széle
közötti
távolság
3m
Kívánt távolság
Minimális képméret (Min. zoom)
Maximális képméret (Max. zoom)
Kívánt
A kép alsó és
A kép alsó és
Távolság
Átló
felső széle
Átló
felső széle
Sz
(cm)
×
Sz
(cm)
×
(m)
(hüvelyk)
közötti
(hüvelyk)
közötti
Ma (cm)
Ma (cm)
<A>
távolság (cm) < B >
távolság (cm)
<B>
<C>
<C>
1
24
49 x 37
40
26
54 x 40
1,5
36
74 x 55
61
40
81 x 60
44
67
2
48
98 x 74
81
53
108 x 81
89
2,5
60
123 x 92
101
66
134 x 101
111
3
72
147 x 110
121
79
161 x 121
133
3,5
84
172 x 129
142
93
188 x 141
155
4
96
196 x 147
162
106
215 x 161
177
4,5
109
221 x 165
182
119
242 x 181
200
5
121
245 x 184
202
132
269 x 202
222
6
145
294 x 221
243
159
323 x 242
266
7
169
343 x 257
283
185
376 x 282
310
8
193
392 x 294
324
212
430 x 323
355
9
217
441 x 331
364
238
484 x 363
399
10
241
490 x 368
404
265
538 x 403
444
11
265
539 x 404
445
291
591 x 444
488
12
289
588 x 441
485
318
645 x 484
532
Nagyítás mértéke: 1,1 x
Magyar
20
•
S1285/S1285N
Ha a kivetítő 3 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget kb.
242 hüvelykes képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 3 méteres vetítési távolság
esetén 424 cm vetítési magasság szükséges.
242"
Magasság:
424 cm
A kép alsó
és felső
széle
közötti
távolság
3m
Kívánt távolság
Vetítővászon mérete
Kívánt
Távolság
(m)
<A>
Átló
(hüvelyk)
<B>
Sz (cm) ×
Ma (cm)
A kép alsó és
felső széle
közötti
távolság (cm)
<C>
1
81
164 x 123
141
1,5
121
246 x 184
212
2
161
328 x 246
283
2,5
202
410 x 307
353
3
242
492 x 369
424
3,5
282
574 x 430
495
4
323
656 x 492
566
4,5
363
738 x 553
636
5
403
820 x 615
707
6
484
984 x 738
848
7
565
1148 x 861
990
8
645
1311 x 984
1131
9
726
1475 x 1107
1273
10
807
1639 x 1230
1414
11
887
1803 x 1352
1555
12
968
1967 x 1475
1697
Nagyítás mértéke: 1,0 x
21
•
Magyar
P1385W/X1385WH
Ha a kivetítő 3 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget 84 és
93 hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 3 méteres vetítési távolság
esetén 125 cm vetítési magasság szükséges.
Max
. kép
mér
et
Min
. kép
93"
mér
et
84"
Magasság:
125 cm
Magasság: A kép alsó
114 cm
és felső
széle
közötti
távolság
3m
Kívánt távolság
Minimális képméret (Min. zoom)
Maximális képméret (Max. zoom)
Kívánt
A kép alsó és
A kép alsó és
Távolság
Átló
felső széle
Átló
felső széle
Sz
(cm)
×
Sz
(cm)
×
(m)
(hüvelyk)
közötti
(hüvelyk)
közötti
Ma
(cm)
Ma
(cm)
<A>
<B>
távolság (cm) < B >
távolság (cm)
<C>
<C>
1
28
61 x 38
38
31
67 x 42
42
1,5
42
91 x 57
57
46
100 x 63
63
2
56
121 x 76
76
62
133 x 83
83
2,5
70
152 x 95
95
77
167 x 104
104
125
3
84
182 x 114
114
93
200 x 125
3,5
98
212 x 133
133
108
233 x 146
146
4
113
242 x 152
152
124
267 x 167
167
4,5
127
273 x 170
170
139
300 x 188
188
5
141
303 x 189
189
155
333 x 208
208
6
169
364 x 227
227
186
400 x 250
250
7
197
424 x 265
265
217
467 x 292
292
8
225
485 x 303
303
248
533 x 333
333
9
253
545 x 341
341
279
600 x 375
375
10
281
606 x 379
379
310
667 x 417
417
11
310
667 x 417
417
340
733 x 458
458
12
338
727 x 455
455
371
800 x 500
500
Nagyítás mértéke: 1,1 x
Magyar
22
•
H5381BD/H5383BD
Ha a kivetítő 3 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget 82 és
90 hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 3 méteres vetítési távolság
esetén 118 cm vetítési magasság szükséges.
Max
. kép
mér
et
Min
. kép
90"
mér
et
82"
Magasság:
118 cm
Magasság: A kép alsó
és felső
107 cm
széle
közötti
távolság
3m
Kívánt távolság
Minimális képméret (Min. zoom)
Maximális képméret (Max. zoom)
Kívánt
A kép alsó és
A kép alsó és
Távolság
Átló
felső széle
Átló
felső széle
Sz
(cm)
×
Sz
(cm)
×
(m)
(hüvelyk)
közötti
(hüvelyk)
közötti
Ma
(cm)
Ma
(cm)
<A>
<B>
távolság (cm) < B >
távolság (cm)
<C>
<C>
1
27
61 x 34
36
30
67 x 38
39
1,5
41
91 x 51
54
45
100 x 56
59
79
2
55
121 x 68
72
60
133 x 75
2,5
68
152 x 85
89
75
167 x 94
98
3
82
182 x 102
107
90
200 x 113
118
138
3,5
96
212 x 119
125
105
233 x 131
4
110
242 x 136
143
120
267 x 150
158
4,5
123
273 x 153
161
136
300 x 169
177
5
137
303 x 170
179
151
333 x 188
197
6
164
364 x 205
215
181
400 x 225
236
7
192
424 x 239
251
211
467 x 263
276
8
219
485 x 273
286
241
533 x 300
315
9
246
545 x 307
322
271
600 x 338
354
10
274
606 x 341
358
301
667 x 375
394
11
301
667 x 375
394
331
733 x 413
433
12
329
727 x 409
430
361
800 x 450
473
Nagyítás mértéke: 1,1 x
23
•
Magyar
H6518BD/P1525/H6525BD
Ha a kivetítő 3 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget 90 és
118 hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 3 méteres vetítési távolság
esetén 154 cm vetítési magasság szükséges.
Max
. kép
mér
et
Min
. kép
118"
mér
et
90"
Magasság:
154 cm
Magasság: A kép alsó
és felső
118 cm
széle
közötti
távolság
3m
Kívánt távolság
Minimális képméret (Min. zoom)
Maximális képméret (Max. zoom)
Kívánt
A kép alsó és
A kép alsó és
Távolság
Átló
felső széle
Átló
felső széle
Sz
(cm)
×
Sz
(cm)
×
(m)
(hüvelyk)
közötti
(hüvelyk)
közötti
Ma
(cm)
Ma
(cm)
<A>
<B>
távolság (cm) < B >
távolság (cm)
<C>
<C>
1
30
67 x 38
39
39
87 x 49
1,5
45
100 x 56
59
59
130 x 73
77
2
60
133 x 75
79
79
174 x 98
103
2,5
75
167 x 94
98
98
217 x 122
128
3
90
200 x 113
118
118
261 x 147
154
3,5
105
233 x 131
138
137
304 x 171
180
4
120
267 x 150
158
157
348 x 196
205
4,5
136
300 x 169
177
177
391 x 220
231
5
151
333 x 188
197
196
435 x 245
257
6
181
400 x 225
236
236
522 x 293
308
7
211
467 x 263
276
275
609 x 342
360
8
241
533 x 300
315
314
696 x 391
411
9
271
600 x 338
354
354
783 x 440
462
10
301
667 x 375
394
393
870 x 489
514
11
331
733 x 413
433
432
957 x 538
565
12
361
800 x 450
473
471
1043 x 587
616
Nagyítás mértéke: 1,3 x
51
Magyar
24
•
H6502BD
Ha a kivetítő 3 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget 83 és
91 hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 3 méteres vetítési távolság
esetén 116 cm vetítési magasság szükséges.
Max
. kép
mér
et
Min
. kép
91"
mér
et
83"
Magasság:
116 cm
Magasság: A kép alsó
és felső
105 cm
széle
közötti
távolság
3m
Kívánt távolság
Minimális képméret (Min. zoom)
Maximális képméret (Max. zoom)
Kívánt
A kép alsó és
A kép alsó és
Távolság
Átló
felső széle
Átló
felső széle
Sz
(cm)
×
Sz
(cm)
×
(m)
(hüvelyk)
közötti
(hüvelyk)
közötti
Ma
(cm)
Ma
(cm)
<A>
<B>
távolság (cm) < B >
távolság (cm)
<C>
<C>
1
28
61 x 34
35
30
67 x 38
39
1,5
41
91 x 51
53
45
101 x 57
58
2
55
122 x 69
70
61
134 x 76
77
2,5
69
152 x 86
88
76
168 x 94
97
3
83
183 x 103
105
91
201 x 113
116
3,5
96
213 x 120
123
106
235 x 132
135
4
110
244 x 137
141
121
268 x 151
155
4,5
124
274 x 154
158
136
302 x 170
174
5
138
305 x 171
176
152
336 x 189
193
6
165
366 x 206
211
182
403 x 227
232
7
193
427 x 240
246
212
470 x 264
271
8
220
488 x 274
281
243
537 x 302
310
9
248
549 x 309
316
273
604 x 340
348
10
276
610 x 343
352
303
671 x 378
387
11
303
671 x 377
387
333
738 x 415
426
12
331
732 x 412
422
364
805 x 453
464
Nagyítás mértéke: 1,1 x
25
•
Magyar
P1623
Ha a kivetítő 3 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget 93 és
121 hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 3 méteres vetítési távolság
esetén 163 cm vetítési magasság szükséges.
Max
. kép
mér
et
Min
. kép
121"
mér
et
93"
Magasság:
163 cm
Magasság: A kép alsó
125 cm
és felső
széle
közötti
távolság
3m
Kívánt távolság
Minimális képméret (Min. zoom)
Maximális képméret (Max. zoom)
Kívánt
A kép alsó és
A kép alsó és
Távolság
Átló
felső széle
Átló
felső széle
Sz
(cm)
×
Sz
(cm)
×
(m)
(hüvelyk)
közötti
(hüvelyk)
közötti
Ma
(cm)
Ma
(cm)
<A>
<B>
távolság (cm) < B >
távolság (cm)
<C>
<C>
1
31
67 x 42
42
40
87 x 54
1,5
46
100 x 63
63
61
130 x 82
82
2
62
133 x 83
83
81
174 x 109
109
2,5
77
167 x 104
104
101
217 x 136
136
3
93
200 x 125
125
121
261 x 163
163
3,5
108
233 x 146
146
141
304 x 190
190
4
124
267 x 167
167
161
348 x 217
217
4,5
139
300 x 188
188
182
391 x 245
245
5
155
333 x 208
208
202
435 x 272
272
6
186
400 x 250
250
242
522 x 326
326
7
217
467 x 292
292
283
609 x 380
380
8
248
533 x 333
333
323
696 x 435
435
9
279
600 x 375
375
363
783 x 489
489
10
310
667 x 417
417
404
870 x 543
543
11
340
733 x 458
458
444
957 x 598
598
12
371
800 x 500
500
484
1043 x 652
652
Nagyítás mértéke: 1,3 x
54
Magyar
26
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával
Az alábbi táblázat mutatja, hogyan lehet elérni a kívánt képméretet a kivetítő
helyzetének vagy a zoom gyűrű beállításával.
•
X1185/X1185N/P1185
Ha 70 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 2,8–3,1 méter
távolságra a vászontól, és annak megfelelően állítsa be a zoom mértékét.
70"
Kívánt
képméret
Magasság:
117 cm
A kép alsó
és felső
széle
közötti
távolság
2,8 m
3,1 m
Kívánt távolság
Kívánt képméret
Távolság (m)
Max. zoom
<B>
A kép felső széle (cm)
Min. zoom
<C>
A kép alsó és felső széle
közötti távolság < D >
1,3
50
Átló (hüvelyk)
<A>
Sz (cm) × Ma (cm)
30
61 x 46
40
81 x 61
1,6
1,7
67
50
102 x 76
2,0
2,2
84
101
60
122 x 91
2,4
2,6
70
142 x 107
2,8
3,1
117
80
163 x 122
3,2
3,5
134
90
183 x 137
3,6
3,9
151
100
203 x 152
4,0
4,4
168
120
244 x 183
4,8
5,2
201
150
305 x 229
6,0
6,6
251
180
366 x 274
7,2
7,9
302
200
406 x 305
8,0
8,7
335
250
508 x 381
10,0
10,9
419
300
610 x 457
11,9
Nagyítás mértéke: 1,1 x
503
27
X1285/X1285N/P1285
Ha 70 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 2,6–2,9 méter
távolságra a vászontól, és annak megfelelően állítsa be a zoom mértékét.
70"
Kívánt
képméret
Magasság:
117 cm
A kép alsó
és felső
széle
közötti
távolság
2,6 m
2,9 m
Kívánt távolság
Kívánt képméret
Átló (hüvelyk)
<A>
Sz (cm) × Ma (cm)
30
61 x 46
40
Távolság (m)
A kép felső széle (cm)
Max. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
A kép alsó és felső széle
közötti távolság < D >
1,2
50
81 x 61
1,5
1,7
67
50
102 x 76
1,9
2,1
84
60
122 x 91
2,3
2,5
101
70
142 x 107
2,6
2,9
117
80
163 x 122
3,0
3,3
134
90
183 x 137
3,4
3,7
151
100
203 x 152
3,8
4,1
168
120
244 x 183
4,5
5,0
201
150
305 x 229
5,7
6,2
251
180
366 x 274
6,8
7,5
302
200
406 x 305
7,6
8,3
335
250
508 x 381
9,4
10,4
419
300
610 x 457
11,3
Nagyítás mértéke: 1,1 x
503
Magyar
•
Magyar
28
•
S1285/S1285N
Ha 70 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 0,9 méter távolságra a
vászontól.
70"
Kívánt
képméret
Magasság:
123 cm
A kép alsó
és felső
széle
közötti
távolság
0,9 m
Kívánt távolság
Kívánt képméret
Átló (hüvelyk)
<A>
Sz (cm) × Ma (cm)
30
61 x 46
40
Távolság (m)
A kép felső széle (cm)
Max. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
A kép alsó és felső széle
közötti távolság < D >
0,4
53
81 x 61
0,5
0,5
70
50
102 x 76
0,6
0,6
88
60
122 x 91
0,7
0,7
105
70
142 x 107
0,9
0,9
123
80
163 x 122
1,0
1,0
140
90
183 x 137
1,1
1,1
158
100
203 x 152
1,2
1,2
175
120
244 x 183
1,5
1,5
210
150
305 x 229
1,9
1,9
263
180
366 x 274
2,2
2,2
315
200
406 x 305
2,5
2,5
351
250
508 x 381
3,1
3,1
438
300
610 x 457
3,7
Nagyítás mértéke: 1,0 x
526
29
P1385W/X1385WH
Ha 70 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 2,3–2,5 méter
távolságra a vászontól, és annak megfelelően állítsa be a zoom mértékét.
70"
Kívánt
képméret
Magasság:
94 cm
A kép alsó
és felső
széle
közötti
távolság
2,3 m
2,5 m
Kívánt képméret
Átló (hüvelyk)
<A>
Sz (cm) × Ma (cm)
30
65 x 40
40
Kívánt távolság
Távolság (m)
A kép felső széle (cm)
Max. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
A kép alsó és felső széle
közötti távolság < D >
1,1
40
86 x 54
1,3
1,4
54
50
108 x 67
1,6
1,8
67
60
129 x 81
1,9
2,1
81
70
151 x 94
2,3
2,5
94
80
172 x 108
2,6
2,8
108
90
194 x 121
2,9
3,2
121
100
215 x 135
3,2
3,6
135
120
258 x 162
3,9
4,3
162
150
323 x 202
4,8
5,3
202
180
388 x 242
5,8
6,4
242
200
431 x 269
6,5
7,1
269
250
538 x 337
8,1
8,9
337
300
646 x 404
9,7
Nagyítás mértéke: 1,1 x
404
Magyar
•
Magyar
30
•
H5381BD/H5383BD
Ha 70 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 2,3–2,6 méter
távolságra a vászontól, és annak megfelelően állítsa be a zoom mértékét.
70"
Kívánt
képméret
Magasság:
92 cm
A kép alsó
és felső
széle
közötti
távolság
2,3 m
2,6 m
Kívánt képméret
Átló (hüvelyk)
<A>
Sz (cm) × Ma (cm)
Kívánt távolság
Távolság (m)
Max. zoom
<B>
A kép felső széle (cm)
Min. zoom
<C>
A kép alsó és felső széle
közötti távolság < D >
1,1
39
30
66 x 37
40
89 x 50
1,3
1,5
52
50
111 x 62
1,7
1,8
65
60
133 x 75
2,0
2,2
78
70
155 x 87
2,3
2,6
92
80
177 x 100
2,7
2,9
105
90
199 x 112
3,0
3,3
118
100
221 x 125
3,3
3,7
131
120
266 x 149
4,0
4,4
157
150
332 x 187
5,0
5,5
196
180
398 x 224
6,0
6,6
235
200
443 x 249
6,6
7,3
262
250
553 x 311
8,3
9,1
327
300
664 x 374
10,0
Nagyítás mértéke: 1,1 x
392
31
H6518BD/P1525/H6525BD
Ha 70 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 1,8–2,3 méter
távolságra a vászontól, és annak megfelelően állítsa be a zoom mértékét.
70"
Kívánt
képméret
Magasság:
92 cm
A kép alsó
és felső
széle
közötti
távolság
1,8 m
2,3 m
Kívánt képméret
Átló (hüvelyk)
<A>
Sz (cm) × Ma (cm)
30
66 x 37
40
Kívánt távolság
Távolság (m)
A kép felső széle (cm)
Max. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
A kép alsó és felső széle
közötti távolság < D >
1,0
39
89 x 50
1,0
1,3
52
50
111 x 62
1,3
1,7
65
60
133 x 75
1,5
2,0
78
70
155 x 87
1,8
2,3
92
80
177 x 100
2,0
2,7
105
90
199 x 112
2,3
3,0
118
100
221 x 125
2,5
3,3
131
120
266 x 149
3,1
4,0
157
150
332 x 187
3,8
5,0
196
180
398 x 224
4,6
6,0
235
200
443 x 249
5,1
6,6
262
250
553 x 311
6,4
8,3
327
300
664 x 374
7,6
Nagyítás mértéke: 1,3 x
392
Magyar
•
Magyar
32
•
H6502BD
Ha 70 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 2,3–2,5 méter
távolságra a vászontól, és annak megfelelően állítsa be a zoom mértékét.
70"
Kívánt
képméret
Magasság:
89 cm
A kép alsó
és felső
széle
közötti
távolság
2,3 m
2,5 m
Kívánt képméret
Átló (hüvelyk)
<A>
Sz (cm) × Ma (cm)
30
66 x 37
40
Kívánt távolság
Távolság (m)
A kép felső széle (cm)
Max. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
A kép alsó és felső széle
közötti távolság < D >
1,1
38
89 x 50
1,3
1,5
51
50
111 x 62
1,6
1,8
64
60
133 x 75
2,0
2,2
77
70
155 x 87
2,3
2,5
89
80
177 x 100
2,6
2,9
102
90
199 x 112
3,0
3,3
115
100
221 x 125
3,3
3,6
128
120
266 x 149
4,0
4,4
153
150
332 x 187
4,9
5,4
191
180
398 x 224
5,9
6,5
230
200
443 x 249
6,6
7,3
255
250
553 x 311
8,2
9,1
319
300
664 x 374
9,9
Nagyítás mértéke: 1,1 x
383
33
P1623
Ha 70 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 1,7–2,3 méter
távolságra a vászontól, és annak megfelelően állítsa be a zoom mértékét.
70"
Kívánt
képméret
Magasság:
94 cm
A kép alsó
és felső
széle
közötti
távolság
1,7 m
2,3 m
Kívánt képméret
Átló (hüvelyk)
<A>
Sz (cm) × Ma (cm)
30
65 x 40
40
Kívánt távolság
Távolság (m)
A kép felső széle (cm)
Max. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
A kép alsó és felső széle
közötti távolság < D >
1,0
40
86 x 54
1,0
1,3
54
50
108 x 67
1,2
1,6
67
60
129 x 81
1,5
1,9
81
70
151 x 94
1,7
2,3
94
80
172 x 108
2,0
2,6
108
90
194 x 121
2,2
2,9
121
100
215 x 135
2,5
3,2
135
120
258 x 162
3,0
3,9
162
150
323 x 202
3,7
4,8
202
180
388 x 242
4,5
5,8
242
200
431 x 269
5,0
6,5
269
250
538 x 337
6,2
8,1
337
300
646 x 404
7,4
Nagyítás mértéke: 1,3 x
404
Magyar
•
Magyar
34
Felhasználói kezelőszervek
Telepítő menü
A telepítő menü képernyőn megjelenő kijelzést (OSD) biztosít a kivetítő
üzembe helyezéséhez és karbantartásához. Az OSD-t csak akkor használja,
ha a „Nincs jel” üzenet látható a kijelzőn.
1
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton vagy a távvezérlőn lévő
(POWER) (üzemkapcsoló) gomb megnyomásával.
2
A kivetítő üzembe helyezéséhez és karbantartásához való OSD menü
megnyitásához nyomja meg a „MENU” gombot a vezérlőpulton vagy a
távvezérlőn.
3
A háttérmintázat például a vetítőernyő-méret és távolság, fókusz és
egyebek kalibrációjához és beállításához szükséges.
Megjegyzés: A megjelenő képernyőről bemutatott kép kizárólag tájékoztatási
célt szolgál. A tényleges képernyő ettől eltérhet.
4
A telepítő menü számos lehetőséget tartalmaz.
Használja a fel és le nyílgombokat a lehetőség kiválasztásához, a bal és jobb
nyílgombokat a kijelölt lehetőség beállítására, és a jobb nyílgombot az almenübe vagy
funkció-beállításba történő belépéshez. Az új beállítások elmentődnek, amint kilép a
menüből.
5
Nyomja meg bármikor a „MENU (MENÜ)” gombot a menüből történő
kilépéshez és az Acer üdvözlő képernyőbe történő visszatéréshez.
35
A kivetítő több nyelven is elérhető, képernyőn megjelenő beállító menüje
(OSD) segítségével beállíthatja a képet, és megváltoztathatja a beállításokat.
Az OSD menük használata
•
Az OSD menü megnyitásához, nyomja meg a „MENU (MENÜ)” a vezérlőpulton
vagy a távvezérlőn.
•
Amikor látható az OSD menü, használja a
gombokat a főmenü
bármelyik elemének kiválasztásához. A főmenü kívánt elemének kiválasztása
után nyomja meg a
állíthat be.
gombot, hogy belépjen az almenübe, ahol funkciókat
•
A
gombok segítségével válasszon menüpontot, és a
segítségével módosítsa a beállításokat.
•
Az almenüben jelölje ki a következő beállításra szánt elemet, és a fentiek
szerint állítsa be.
•
A vezérlőpulton vagy a távvezérlőn nyomja meg a „MENU” gombot, és a kép
ekkor visszatér a főmenühöz.
•
Az OSD menü bezárásához nyomja meg újból a „MENU” gombot a
vezérlőpulton vagy a távvezérlőn. Bezáródik és a kivetítő automatikusan menti
az új beállításokat.
gombok
Főmenü
Beállítás
Almenü
Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a képernyőmenü következő beállításai közül
nem mindegyik érhető el. Kérjük, tájékozódjon a saját kivetítőjén elérhető
tényleges képernyőmenüről.
Magyar
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
Magyar
36
Szín
A LumiSense+ technológia fényérzékelője az adott környezeti
fény alapján, intelligens módon optimalizálja a kivetített kép
fényerejét és színtelítettségét. A funkció nagymértékben
megnöveli a sötét részletek láthatóságát és a színtelítettséget.
LumiSense+
•
Ki: Normál módhoz. (a környezeti fényérzékelő ki van
kapcsolva)
•
Automata fényerő: A fényérzékelő be van kapcsolva a
környezeti fény automatikus érzékeléséhez és a kivetített
kép fényerejének és színtelítettségének az
optimalizálásához.
•
Dynamic Black: Automatikusan optimalizálja a sötét
filmjeleneteket, lehetővé teszi, hogy azok hihetetlen
részletességgel jelenjenek meg.
A különböző képtípusokhoz számos gyári beállítás áll
rendelkezésre.
Megjelenítési
mód
Fal Színe
•
Fényes: A fényerő optimalizálásához.
•
Bemutató: Értekezleti bemutatókhoz nagyobb fényerő
érdekében.
•
Szabványos: Általános környezethez.
•
Mozgókép: A világosabb és általános mozgókép/video/
fénykép lejátszásához.
•
Sötét mozi: Sötét mozis tartalmakhoz.
•
Videó: Videofelvételek erős megvilágítású helyiségben
történő lejátszásához.
•
Kép: Grafikákhoz.
•
Játék: Játékokhoz.
•
Oktatás: Oktatási környezethez.
•
Sport: Sportesemények képeihez.
•
Felhasználói: A felhasználói beállítások mentéséhez.
Ezzel a funkcióval kiválaszthatja a falnak megfelelő, helyes
színt. Több választási lehetőség van, pl. fehér, világosssárga,
világoskék, rózsaszínű, sötétzöld. Kompenzálja a színek köztti
eltérést, amikor falra vetítenek, így a megfelelő színtónust
fogja visszaadni.
A kép fényerejének állításához.
Fényerő
•
Nyomja meg a
gombot a kép sötétítéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kép világosításához.
37
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt növeléséhez.
A videoképet a fekete-fehér és a teljesen telített színek között
állítja be.
Színtelítettség
•
Nyomja meg a
színtelítettségét.
gombot, hogy csökkentse a kép
•
Nyomja meg a
színtelítettségét.
gombot, hogy növelje a kép
A vörös és zöld közötti egyensúlyt állítja be.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a zöld szín
mennyiségét a képen.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a vörös szín
mennyiségét a képen.
Színezet
Színhőmérséklet
Beállítja a színhőmérsékletet. Nagyobb színhőmérsékleten a
kép hidegebbnek, míg kisebb színhőmérséklet mellett
melegebbnek tűnik.
Dynamic Black
Ha bekapcsolják, a kivetítő dinamikusan állítja a lámpa
energiafogyasztását a vetített kép fényerejének megfelelően.
Ha sötétebb képet vetít, csökken az energiafogyasztás és a
kép kontrasztja is javításra kerül.
Gamma
A sötétebb jelenetek megjelenítésére van hatással. Nagyobb
gamma mellett a sötétebb jelenetek fényesebbnek tűnnek.
Magyar
Kontraszt
A kép legvilágosabb és legsötétebb részei közötti különbséget
szabályozza. A kontraszt segítségével megadhatjuk, mennyi
fekete és fehér legyen a képen.
Magyar
38
Speciális
•
Függ. színkez.: Beállítja a piros, zöld, kék, cián, sárga és
magenta színeket.
•
- Függ. színezet: Módosítja a kiválasztott szín
színárnyalatát.
•
- Függ. telít.: A teljesen telített színek elérése érdekében
beállítha a video képét feketétol fehérig.
•
- Függ. nyereség: Beállítja a kontraszt szintet.
•
Ragyogó szín: A képernyon megjeleno színek kibovített
spektrumát teszi elérhetové, mellyel fokozott
színtelítettség hozható létre az élénk, életszeru
képekhez. Ez az opció alapértelmezettként „Be” van
kapcsolva.
•
Fehér csúcs.: Növeli a fehér részek világosságát, mely
akár 100% körüli is lehet. (Csak video forrás esetén)
•
Film mód: Beállítja a 24-keretes Igazi Film módra
optimalizált képet a filmlejátszás valósághubb ritmusa
érdekében a mozgó jelenetek alatt.
•
Zajcsökkentés: Beállítja a zajcsökkentés mértékét, így
segít csökkenteni a nemkívánatos zajokat a képen.
•
Fekete kiterj: Elemzi az aktuálisan bevitt képet, és
kiszámítja az eltolás értékét, melyet ezután hozzáad az
analóg/digitális átalakító feketeszint értékéhez. Ez
biztosítja az egyes analóg források optimális feketeszint
értékét.
Megjegyzés: A „Színtelítettség” és „Színezet” funkciók számítógépes
üzemmódban nem támogatottak.
39
•
Kivetítés
•
Elöl-Mennyezet: Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő
a vízszintes tengely mentén megfordítja a képet, hogy
mennyezetre szerelés esetén megfelelően jelenítse meg.
•
Hátul-Asztali: Ennél a beállításnál a kivetítő
megfordítja a képet, így átlátszó vetítővászon mögül is
vetíthetünk.
•
Hátul-Mennyezet: Ha ezt a funkciót választja, a
kivetítő egyszerre mindkét tengely mentén megfordítja a
képet. Mennyezetre szerelés esetén is lehet áttetsző
képernyő mögül vetíteni.
•
Kivetítés mód
Kivetítés helye
Elöl-Asztali: A gyári alapbeállítás.
Első: A gyári alapbeállítás.
•
Hátsó: Megfordítja a képet, így áttetsző
vetítővászonra tud vetíteni, hátulról.
•
Automata: Automatikusan beállítja a képkivetítés
helyét.
•
•
Asztal
Mennyezet: Fejjel lefelé fordítja a képet, hogy
mennyezetre szerelt vetítéskor megfelelő legyen a kép.
Ezt a funkciót a kívánt képméretarány kiválasztására használja.
•
Automata: A kép eredeti szélesség-magasság arányának
megőrzése, hogy a natív vízszintes, illetve függőleges
felbontásnak megfelelően illeszkedjen.
•
Teljes (WXGA/1080p modellek esetén): a kép a teljes
vízszintes és függőleges felbontást igénybe véve jelenik
meg.
•
4:3: A képet a vászonhoz igazítja, és 4:3-as
méretarányban jeleníti meg.
•
16:9: A képet a vászonhoz igazítja, és 16:9-as
méretarányban jeleníti meg.
•
L.Box (WXGA/1080p modellek esetén): megőrzi a jel
eredeti képméretarányát és 1,333-szorosára nagyítja.
Képarány
Auto Keystone
Automatikusan kijavítja a kivetítő megdöntéséből eredő
képtorzulást (±40 fok).
Magyar
Kép
Magyar
40
Trapézkorrekció Manuálisan kijavítja a kivetítő megdöntéséből eredő
képtorzulást (±40 fok).
Manuális
Keystone
Ez a funkció nem érheto el, ha az Auto Keystone
beállítása “Be”.
A kép élességét állítja be.
Keménység
V. helyzet
F. helyzet
•
Nyomja meg a
csökkentéséhez.
gombot a keménység
•
Nyomja meg a
gombot a keménység növeléséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kép balra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép jobbra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép lefelé mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép felfelé mozgatásához.
Frekvencia
Módosítja a kivetítő képfrissítési gyakoriságát, hogy
megegyezzen a számítógépbe szerelt grafikus kártyáéval. Ha
függőlegesen villódzó sávot tapasztal a képen, ezzel a
funkcióval állíthatja helyre.
Követés
Szinkronizálja a kijelző és a grafikus kártya időzítését. Ha
ugráló vagy villódzó képet tapasztal, ezzel a funkcióval
állíthatja helyre.
Beállítja a HDMI adatok színtartományát a megjelenítési hiba
kiküszöbölése érdekében.
HDMI
színtartomány
•
Automata: A lejátszó adatai szerint történik a
színtartomány automatikus beállítása.
•
Korlátozott tartomány: A bemeneti kép feldolgozása
korlátozott színtartományú adatként történik.
•
Teljes tartomány: A bemeneti kép feldolgozása teljes
színtartományú adatként történik.
A HDMI kép túlpásztázási arányát állítja be.
HDMI keresési
info
•
Automata: A lejátszó adatai szerint történik a túlpásztázási
arány automatikus beállítása.
•
Alulpásztázás: A HDMI képen soha nem történik
túlpásztázás.
•
Túlpásztázás: A HDMI képen mindig történik túlpásztázás.
41
Megjegyzés: A „HDMI színtartomány” és a „HDMI keresési info” csak akkor
érhető el, amikor a bemeneti jel HDMI.
Beállítás
Használja ezt a funkciót a kívánt induló képernyő
kiválasztásához. Ha módosítja a beállítást, a módosítások akkor
lépnek életbe, ha kilépett az OSD menüből.
Induló képernyő
•
Acer: Az Acer kivetítő alapértelmezett induló képernyője.
•
Felhasználói: Használja tetszés szerinti kép mentéséhez a
„Képrögzítés” funkció segítségével.
Használja ezt a funkciót az induló képernyő személyre
szabásához. Az induló képernyőként felhasználni kívánt kép
rögzítéséhez kövesse az alábbi utasításokat.
Megjegyzés:
Mielőtt az alábbi lépéseket elvégezné, győződjön meg arról,
hogy a „Trapéztorzítás” elemet az alapértelmezett 0 értékre,
a képméretarányt pedig 4:3-ra állította. További információkért
forduljon a „Kép” című fejezethez.
Képrögzítés
•
Módosítsa a „Induló képernyő” elemet az alapértelmezett
„Acer” értékről „Felhasználói” értékre.
•
Nyomja meg a „Képrögzítés” gombot az induló képernyő
személyre szabásához.
•
Egy párbeszédablak jelenik meg a megerősítéshez.
Válassza a „Igen” elemet az aktuális kép személyre szabott
induló képernyőként történő felhasználásához. Válassza a
„Nem” elemet a képmentés visszavonásához, és a
képernyőmenüből (OSD) történő kilépéshez.
•
Egy üzenet jelzi, hogy a kép mentése folyamatban van.
•
Ha megtörtént a kép mentése, az üzenet eltűnik és az
eredeti kép jelenik meg.
Abban a valószínűtlen esetben, ha nem sikerül a felvétel,
akkor módosítsa a célképet 800 x 600 felbontásra.
Forrás zár
A „On (Be)” kiválasztásával engedélyezi a funkciót, és ha
bemeneti jeleket vált, meg kell nyomnia a vezérlőpanelen vagy a
távirányítón a „SOURCE” gombot, vagy a távirányítón levő
közvetlen forrás gombot. Ha a funkció le van tiltva, a projektor
automatikusan észleli a forrást.
Magyar
Megjegyzés: A „V. helyzet”, „F. Helyzet”, „Frekvencia” és „Követés” funkciók
nem támogatottak videó üzemmódban.
Magyar
42
Feliratozás
VGA OUT
(Készenlét)
A feliratozás megjelenítéséhez válassza a CC1, CC2, CC3 vagy
CC4 lehetőséget (a CC1 az Ön területének elsődleges
nyelvéhez tartozó feliratokat jelenti meg). Az „Off (Ki)”
kiválasztásával kikapcsolja a feliratozást. Ez a funkció csak
akkor érhető el, ha kompozit videó vagy S-Video bemeneti jelet
választanak és a rendszer formátum NTSC.
Jelölje ki a „On (Be)” tételt a funkció engedélyezéséhez. A
kivetítő VGA jelet tud kibocsátani, ha készenléti módban van és
a VGA IN (vagy VGA BE 1) és VGA OUT csatlakozók helyesen
csatlakoznak az eszközökhöz.
A funkció engedélyezése kissé növeli a készenlét melletti
fogyasztást.
DC 5V Out
(Készenlét)
Jelölje ki a „On (Be)” tételt a funkció engedélyezéséhez. A
projektoron belül található micro USB-kábel és a kivetítő hátulján
található DC 5 V kimeneti port/USB A port (ha elérhető) is ki tud
bocsátani 5 V áramot készenléti állapotban.
A funkció engedélyezése kissé növeli a készenlét melletti
fogyasztást.
HDMI CEC
(Belső)
A „On (Be)” kiválasztásával engedélyezi a szinkronizált
teljesítmény BE/KI műveletét a projektor és a projektor HDMI/
MHL portjához csatlakoztatott CEC-kompatibilis eszköz között.
Ez a funkció csak a belső HDMI/MHL porthoz érhető el.
Nyomja meg a
Visszaállítás
gombot, miután kijelölte a „Igen” lehetőséget,
hogy valamennyi kijelzési paramétert visszaállítson az
alapértelmezett gyári beállításra.
43
Nyomja meg a
gombot a „Biztonság” beállítás
módosításához. Amennyiben a biztonsági funkciót
engedélyezték, be kell írnia a „Rendszergazda jelszó” a
biztonsági beállítások módosításához.
Az „Rendszergazda jelszó” gyári alapbeállítása „1234”.
Biztonság
•
Jelölje ki a „On (Be)” elemet a biztonsági funkció
engedélyezéséhez. A felhasználónak a „Biztonsági
üzemmódtól” függően meg kell adnia a jelszót. A
részleteket illetően olvassa el a „Felhasználói Jelszó” című
fejezetet.
•
Jelölje ki a „Off (Ki)” elemet, így a felhasználó jelszó nélkül
is bekapcsolhatja a kivetítőt.
Időtúllépés (Perc)
Miután a „Biztonsági” funkciót „On (Be)” állapotba állítják, a
beállíthatja az időtúllépés funkciót.
•
Nyomja meg a
kiválasztásához.
•
A beállítási tartomány 10 perctől 990 percig terjed.
•
Amikor az idő eltelt, a kivetítő ismét kéri a belépéshez a
jelszót.
•
A „Időtúllépés (Perc)” gyári alapértelmezett beállítása „Off
(Ki)”.
•
Miután engedélyezték a biztonsági funkciót, a kivetítő jelszó
megadását kéri Öntől, amikor bekapcsolja a kivetítőt. Mind
a „Felhasználói Jelszó” és az „Rendszergazda jelszó”
elfogadható ebben a párbeszédpanelben.
gombot az időtúllépés értékének
Magyar
Biztonság
A kivetítő a rendszergazda számára hasznos biztonsági
lehetőségeket kínál a kivetítő használatának szabályozásához.
44
Magyar
Felhasználói Jelszó
Biztonság
•
Nyomja meg a
módosításához.
•
Nyomja meg a távvezérlőn lévő számgombokat a jelszó
beállításához, majd nyomja meg a „MENU” gombot a
megerősítéshez.
•
Nyomja meg a
•
Adja meg újra a jelszót, amikor megjelenik a „Jelszó
megerősítése” üzenet.
•
A jelszó 4–8 számjegyet tartalmazhat.
•
Ha kijelöli a „Jelszó kérése csak a tápkábel csatlakoztatása
után” elemet, a kivetítő a jelszó megadását a kivetítő
tápkábelének csatlakoztatása alkalmával mindig kérni fogja.
•
Ha kiválasztja az „Jelszó kérése mindig a kivetítő
bekapcsolásakor” tételt, a felhasználónak meg kell adnia a
jelszót a kivetítő minden egyes bekapcsolása alkalmával.
gombot a „Felhasználói Jelszó”
gombot a számok törléséhez.
Rendszergazda jelszó
Meg tudja adni az „Rendszergazda jelszó”, amikor látható az
„Rendszergazda jelszó megadása” vagy az „Adja meg a jelszót”
párbeszédpanel.
•
Nyomja meg a
gombot az „Rendszergazda jelszó”
módosításához.
•
Az „Rendszergazda jelszó” gyári alapbeállítása „1234”.
Ha elfelejtette a Rendszergazda jelszó, tegye a következőt a
rendszergazda jelszó kinyeréséhez:
•
Adja meg az egyedi, hatjegyű „Univerzális jelszót”, amely a
kivetítőhöz mellékelt Biztonsági kártyára van nyomtatva. Ezt
az egyedi jelszót a kivetítő mindig elfogadja, akármit is
állítottak be Rendszergazda jelszónak.
•
Ha elveszítette a Biztonsági kártyát, kérjük lépjen
kapcsolatba a helyi Acer márkaszervizzel.
Egyéni kezdoképernyo zárolása
Alapértelmezett esetben a funkció beállítása: “KI”. Ha a beállítás:
“BE”, a kezdoképernyo zárolva van, és nem módosítható a
“Induló képernyő” és a “Képrögzítés” funkciókkal.
45
ECO üzemmód
A „On (Be)” gombbal kiolthatja a vetítőlámpát, így
csökkentheti az energiafogyasztást és a zajkibocsátást, illetve
növelheti a lámpa élettartamát. Válassza az „Off (Ki)”
lehetőséget, hogy visszatérjen normál üzemmódba.
Nagy magasság
Válassza az „On (Be)” lehetőséget a „Nagy magasság” mód
bekapcsolásához. A ventilátorokat ilyenkor maximális
sebesség mellett, folyamatosan működteti a kivetítő hatékony
hűtése érdekében, ha nagy magasságban használják.
•
Azonnali kikapcsolás: Lehetővé teszi a kivetítő
kikapcsolását a főkapcsoló gomb kétszeri
megnyomására anélkül, hogy elindulna a ventilátoros
hűtési folyamat.
•
Azonnali folytatás: Lehetővé teszi a kivetítő újraindítását
a kikapcsolását követő 2 percen belül.
Kikapcsolás mód
Automata
kikapcsolás
(Perc)
A kivetítő automatikusan leáll, amikor nem észlelhető
bemeneti jel a beállított idő után.
Jelölje ki a „On (Be)” tételt a funkció engedélyezéséhez. A
AC bekapcsolása projektor automatikusan be fog kapcsolni, amikor az
áramellátás tápkábelen keresztül történik.
Menü képernyő
ideje
(másodperc)
•
5/15/30: Válassza ki, mennyi ideig maradjon aktív az
OSD menü az utolsó gombnyomástól számítva.
•
Manuális: Az OSD menü aktív marad. Az egyetlen mód
arra, hogy elindítsa vagy kilépjen az OSD menüből az,
ha megnyomja a „MENU” gombot.
Lámpa üzemidő
A lámpa eddig eltelt használati idejét mutatja (órákban).
Lámpa
emlékeztető
A lámpacsere-üzenet megjelenésekor ezzel a funkcióval
jelenítheti meg, illetve rejtheti el a figyelmeztet üzenetet. Az
üzenet 30 órával az élettartam vége előtt jelenik meg.
Lámpa
visszaállítása
Nyomja meg a
gombot, miután kijelölte a „Igen” elemet,
hogy a lámpa működési idejének számlálóját 0 órára állítsa.
Magyar
Kezelés
Magyar
46
Audió
•
Nyomja meg a
csökkentéséhez.
gombot a hangerő
•
Nyomja meg a
gombot a hangerő növeléséhez.
•
Bluetooth: Jelölje ki a „On (Be)” tételt a funkció
engedélyezéséhez.
•
Bluetooth keres: Nyomja meg az
Hangerő
BT hangszóró
csatlakozó
lehetőséget az
elérhető eszközök kereséséhez. A talált eszközök
listájából válasszon ki egy eszközt. A projektor
automatikusan csatlakozni próbál az utoljára
csatlakoztatott eszközhöz, amikor legközelebb
engedélyezi a Bluetooth funkciót.
•
A „On (Be)” gombbal némíthatja a hangot.
Némítás
•
Az „Off (Ki)” gombbal kapcsolhatja ki a néma
üzemmódot.
Be/kikapcsolás
hangerő
Használja a funkciót a kivetíto ki/bekapcsolásakor hallható
értesítési hangerejének beállításához.
Figyelmeztetés
hangerő
Jelölje ki ezt a funkciót a figyelmeztetések hangerejének
beállításához.
47
Kattintson a „Be” (On) gombra, hogy engedélyezze a TI DLP 3D
technológia által támogatott 3D funkciót.
3D
•
Be: Válassza ezt az elemet, ha DLP 3D szemüveget, quad
buffer (NVIDIA/ATI…) grafikuskártyát és HQFS formátumú
fájlt, vagy DVD-t a megfelelő szoftveres lejátszóval használ.
•
•
Ki: Kikapcsolja a 3D módot.
•
Mód: Számos 2D-bol 3D-be való átalakítási módot tesz
elérhetové, amelybol választhat. Használhatja a
Felhasználói beállítást, és kiválaszthatja az alább
részletezett „Konvergencia” és „Mélység” funkciókat a
testre szabott átalakítási mód használatához.
•
Konvergencia: Módosítja a 2D tartalom 3D-be való
alakításakor használt konvergencia hatást.
•
Mélység: Beállítja a 3D tárgyak képmélységét.
2D 3D-re
2D 3D-re: 3D-be alakítja 2D-s tartalmát. Vegye figyelembe,
hogy a legjobb 3D hatás eléréséhez DLP 3D szemüveg
használata szükséges.
A „Mélység” és a „Konvergencia” funkciók csak akkor
érhetoek el, ha a „Mód” beállítása „Felhasználói”.
3D formátum
Ha a 3D tartalom nem megfeleloen jelenik meg, kiválaszthatja
azt a 3D formátumot, mely leginkább illik a nézett 3D tartalomhoz
és a legjobb eredményt biztosítja.
3D fordított
szink.
Ha különálló vagy átfedő képet lát DLP 3D szemüveg viselése
közben, elképzelhető, hogy végre kell hajtania az „Megfordítás”
funkciót, hogy a lehető legjobb bal/jobb képszekvenciát
alkalmazza a helyes kép érdekében (DLP 3D esetében).
24P 3D
24p 3D-hez válassza a 96Hz-et vagy 144Hz-et.
Válassza az „Be” lehetőséget a 3D figyelmeztető üzenet
megjelenítéséhez.
3D
figyelmeztető
üzenet
Magyar
3D
Magyar
48
Megjegyzés: Támogatott 3D jelidőzítések:
Jelforrás típusa
Támogatott időzítés
Videó/S-Video/Komponens videó
HQFS 3D (480i@60Hz), 576i@50Hz
VGA/HDMI (PC üzemmód)
640 x 480@50/60/100/120Hz
800 x 600@50/60/100/120Hz
1024 x 768@50/60/100/120Hz
1280 x 800@50/60/100/120Hz (RB)
HDMI (Videó üzemmód)
HQFS 3D (480i@60Hz), 576i@50Hz
Képkocka-tömörítés (1080p@23,98/24Hz,
720p@50/60Hz)
Egymás mellett vízszintesen
(1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz)
Fent és lent (720p@50/60Hz,
1080p@23,97/24Hz, 1080p@50/60Hz)
A megfelelő 3D megjelenítéshez a grafikuskártya 3D alkalmazásának megfelelő
beállítása szükséges.
Az olyan szoftveres lejátszók, mint a Stereoscopic Player és a DDD TriDef
Media Player támogatják a 3D fájlformátumot. Az alábbi weboldalról letöltheti a
lejátszók próbaverzióját:
- Stereoscopic Player (Próbaverzió): http://www.3dtv.at/Downloads/
Index_en.aspx
- DDD TriDef Media Player (Próbaverzió): http://www.tridef.com/download/
TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html
Megjegyzés: A „3D fordított szink.” és a „3D formátum” csak akkor érhetoek el,
ha engedélyezte a „3D” funkciót.
Nyelv
Nyelv
Kiválasztja az OSD menük nyelvét. Használja a
gombot a kívánt nyelve kiválasztásához.
49
Magyar
Mellékletek
Hibaelhárítás
Ha problémát tapasztal az Acer kivetítővel kapcsolatban, forduljon az alábbi
hibaelhárítási útmutatóhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel.
Képproblémák és megoldásaik
#
1
2
Probléma
Nem jelenik meg
kép a vásznon.
Részleges,
gördülő vagy
nem megfelelően
megjelenített kép
(PC esetében
(Windows 95/98/
2000/XP/Win7/
Vista))
Megoldás
•
Győződjön meg arról, hogy a kábelek megfelelően
csatlakoznak az „Első lépések” című fejezetben leírt
módon.
•
Győződjön meg arról, hogy egyik érintkező sem görbült
meg, vagy törött el.
•
Ellenőrizze, hogy bekapcsolta a projektort.
•
Nyomja meg a „RESYNC” gombot a vezérlőpulton vagy
távvezérlőn.
•
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Nyissa meg a „My Computer (Sajátgép)”, > „Control
Panel (Vezérlőpult)” elemet, majd kattintson duplán
a „Display (Megjelenítés)” ikonra.
•
Jelölje ki a „Settings (Beállítások)” fület.
•
Győződjön meg arról, hogy a kijelző felbontása nem
haladja meg az 1600x1200, 1920x1080 értéket.
•
Kattintson az „Advanced Properties (Speciális
tulajdonságok)” gombra.
Ha a probléma továbbra is fennáll, módosítsa az Ön által
használt monitor megjelenítését, és kövesse az alábbi
lépéseket:
•
Győződjön meg arról, hogy a felbontás-beállítás
nem haladja meg az 1600x1200, 1920x1080
értéket.
•
Kattintson a „Change (Módosítás)” gombra a
„Monitor” fülön.
•
Kattintson a „Show all devices (Minden eszköz
mutatása)” > „Standard monitor types (Szabvány
monitortípusok)” elemre az SP dobozban, majd
jelölje ki a kívánt felbontás módot a „Models
(Típusok)” dobozban.
•
Győződjön meg arról, hogy monitorkijelző felbontása
nem haladja meg az 1600x1200, 1920x1080
értéket.
Magyar
50
3
4
5
6
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(Noteszgépek
esetében)
A noteszgép
képernyője nem
jeleníti meg a
bemutatót.
A kép instabil vagy
villódzik
A képen függőleges
villódzó sáv van
•
Nyomja meg a „RESYNC” gombot a vezérlőpulton vagy
távvezérlőn.
•
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Ismételje meg a lépéseket a (fenti) 2. elemtől a
számítógép felbontásának beállításához.
•
Nyomja meg a kimeneti beállítások váltása
gombot. Példa: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell
[Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP
[Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5 ]
•
Ha nehézséget tapasztal a felbontás módosítása során,
illetve a monitor lefagy, indítsa újra az összes
készüléket, a kivetítőt is beleértve.
•
Ha Microsoft® Windows® alapú noteszgépet használ:
Előforduklhat, hogy egyes PC noteszgépek
kikapcsolják saját képernyőjüket, amikor egy második
megjelenítő eszköz van használatban. Mindegyiknél
más-más módon történik a visszakapcsolása. Lásd a
számítógép használati útmutatóját további
információkért.
•
Ha Apple® Mac® OS alapú noteszgépet használ: A
System Preferences (Rendszerbeállítások) menüben
nyissa meg a Display (Megjelenítés) elemet, és jelölje
ki a Video Mirroring (Videó tükrözés) tétel „On (Be)”
jelölőnégyzetét.
•
A „Követés” gombbal javíthatja ki. További
információkért forduljon az „Kép” fejezethez.
•
Módosítsa a számítógép színmélység beállítását.
•
Használja a „Frekvencia” funkciót a beállításhoz.
További információkért forduljon az „Kép” fejezethez.
•
Ellenőrizze és konfigurálja át a grafikus kártya
megjelenítési módját, hogy az kompatibilis legyen a
kivetítővel.
51
8
9
10
11
A kép nem éles
A kép megnyúlik,
amikor
„szélesvásznú”
DVD filmet játszik le
A kép túl kicsi vagy
túl nagy
A kép oldalai ferdék
A kép fordított.
•
•
Állítson a kivetítő lencséjének fókuszgyűrűjén.
Győződjön meg arról, hogy a vetítővászon az előírt
távolságon belül van:
X1185/X1185N/P1185:
1,0 m - 11,9 m (3,3' - 39,2')
X1285/X1285N/P1285:
1,0 m - 11,3 m (3,3' - 37,2')
S1285/S1285N:
0,5 m - 3,7 m (1,6' - 12,2')
P1385W/X1385WH:
1,0 m - 9,7 m (3,3' - 31,8')
H5381BD/H5383BD:
1,0 m - 10,0 m (3,3' - 32,7')
H6518BD/P1525/H6525BD:
1,5 m - 7,6 m (4,9' - 25,1')
H6502BD:
1,0 m - 9,9 m (3,3' - 32,5')
P1623:
1,0 m - 7,4 m (3,3' - 24,4')
További információkért forduljon a „A kívánt képméret
elérése a távolság és a zoom beállításával” részhez.
Ha anamorf vagy 16:9 képméretarányú DVD filmet játszik le,
az alábbi beállítások módosítására lehet szükség:
•
Ha 4:3 képformátumú DVD filmet játszik le, módosítsa
a formátumot 4:3 beállításra a kivetítő OSD menüjében.
•
Ha a kép még mindig nyújtott, akkor a képméretarányt
is be kell állítania. Állítsa a megjelenítési formátumot
16:9 (széles) képméretarányra a DVD-lejátszón.
•
•
Állítson a kivetítő tetején lévő zoom karon.
•
Nyomja meg a „MENU” gombot a vezérlőpulton vagy
távvezérlőn. Lépjen az „Kép” > „Képarány” elemre, és
próbálkozzon különböző beállításokkal.
•
Ha lehetséges, helyezze át a kivetítőt úgy, hogy a
kivetítő közepe felé nézzen és annak alsó széle alatt
legyen.
•
Nyomja meg a Keystone correction (Trapézkorrekció)
gombot a vezérlőpulton vagy a távvezérlőn, amíg a kép
oldalai függőlegessé nem válnak.
•
Nyomja meg a „MENU” gombot a vezérlőpulton vagy
távvezérlőn az OSD menü megnyitásához. Lépjen a
„Kép” > „Auto Keystone” vagy a „Kép” >
„Trapézkorrekció” elemre a beállítások elvégzéséhez.
•
Jelölje ki az OSD menü „Kép” >„Kivetítés mód”, „Kép” >
„Kivetítés helye” elemét a vetítés helyzetének
módosításához.
Helyezze a kivetítőt a vászonhoz közelebbre vagy
messzebbre.
Magyar
7
Magyar
52
Problémák a kivetítővel kapcsolatban
#
Jelenség
Megoldás
1
A kivetítő nem reagál semmilyen
kezelőszervre
He lehetséges, kapcsolja ki a kivetítőt, majd
húzza ki a tápkábelt, és várjon legalább 30
másodpercig, míg újra nem csatlakoztatja.
2
A lámpa kiég, vagy pukkanó
hangot ad ki
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama
végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat. Ha
ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik
be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A
lámpa cseréjéhez vegye fel a kapcsolatot a
helyi márkakereskedővel vagy az Acer
szervizközponttal.
OSD üzenetek
#
1
Jelenség
Üzenet
Emlékeztető üzenet
A ventilátor meghibásodott. – a rendszerventilátor nem működik.
A ventilátor meghibásodott.
A lámpa hamarosan kikapcsolódik.
A kivetítő túlmelegedett – a kivetítő meghaladta javasolt üzemi
hőmérsékletét, ezért használat előtt hagyni kell kihűlni. Ellenőrizze
a porszűrőket is, ha beszerelték őket. Ha a porszűrő poros,
tisztítsa meg.
A kivetítő túlmelegedett.
A lámpa hamarosan kikapcsolódik.
Cserélje ki a lámpát – a lámpa hamarosan eléri hasznos
élettartama végét. Hamarosan ki kell cserélnie.
A lámpa nagyteljesítményű módban hasznos élettartama végéhez
közeledik.
Tanácsos kicserélni!”
53
LED üzenetek
Üzenet
Bekapcsolt állapotot jelző
LED
Lámpa LED
Hőmérsékletki
jelző LED
Vörös
Kék
Vörös
Vörös
Készenlét
(Hálózati tápkábel
csatlakoztatva)
V
--
--
--
Üzemkapcsoló BE
--
V
--
--
Lámpa újra
--
Gyors
villogás
--
--
Gyors
villogás
--
--
--
Kikapcsolás (hűtés vége)
V
--
--
--
Hiba (túlmelegedés miatti
meghibásodás)
--
V
--
V
Hiba (ventilátorzár
meghibásodása)
--
V
--
Gyors villogás
Hiba (lámpa elromlott)
--
V
V
--
Hiba (elromlott a
színkerék)
--
V
Gyors
villogás
--
Kikapcsolás (hűtés)
Magyar
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
Magyar
54
A belső csatlakozó(k) használata
Kapcsolja ki a kivetítő tápellátását a (POWER) gomb
megnyomásával. Várjon
legalább 45 percet, amíg a kivetítő kihűl. Húzza ki a tápkábelt.
1
A fedélből távolítsa el a csavar(okat)t egy csavarhúzó segítségével. (1. ábra)
2
Tolja fel, és távolítsa el a fedelet. (2. ábra)
3
Helyezze a HDMI (MHL) csatlakozót az élességállító/zoomgyűrű mellé.
4
Dugja be a WirelessHD hardverkulcsot (MWIHD1) vagy egyéb HDMI/MHL
dongle eszközt a HDMI (MHL) csatlakozóba. (3. ábra)
5
Ha a HDMI/MHL hardverkulcsot árammal kell ellátnia, erre a célra elérhető egy
micro USB-kábel is.
6
Tegye vissza a fedelet, majd húzza meg a csavar(ok)at. (4-5. ábra)
4
2
1
5
5
1
3
vagy
3
55
Amennyiben a kivetítőt mennyezetre szerelő készlettel kívánja telepíteni, olvassa el
az alábbi lépéseket:
Fúrjon négy lyukat a mennyezet szilárd, statikailag stabil részébe, és rögzítse a
konzolt.
m
m
m
13 m
20
1
.9
49mm
mm
8.4
130 mm
Megjegyzés: A csavarok nem tartozékok. Kérjük, szerezze be a
mennyezetnek megfelelő csavarokat.
2
Rögzítse a mennyezeti rudat az alkalmazásnak megfelelő hengeres csavarral.
Mennyezetre szerelési konzo
- Szerelje a mennyezetre
Rövid rúd
Hosszú rúd
Hosszabbító rúd
„A” típusú csavar
50 mm hosszúság / 8 mm átmér -
Hosszú csapfej
Imbuszkulcs
- Meghúzáshoz/meglazításho
Szorító csavar
Közepes rúd
Magyar
Mennyezetre szerelés
Magyar
56
3
A kivetítő méretének megfelelő számú csavart használjon a kivetítő
rögzítéséhez a mennyezetre szerelő konzolhoz.
„B” típusú csavar
Nagyméretű alátét
Kisméret alátét
Kivetítő konzol
Tartja a kivetítőt,
és lehetővé teszi a
beállítását
Távtartó
- A hleadás érdekében
Megjegyzés: Tanácsos elegendő helyet hagyni a konzol és a kivetítő
között a megfelelő hőelvezetés érdekében. Amennyiben szükséges,
használjon két darab alaátétet a jobb tartás érdekében.
4
Szerelje a mennyezeti konzolt a mennyezeti rúdra.
Szorító csavar
Nagyméret csapfej
„A” típusú csavar
50 mm hosszúság /8 mm átmér
Imbuszkulcs
- Meghúzáshoz/
meglazításhoz
57
Szükség szerint állítsa be a kivetítő szögét és helyzetét.
Magyar
Szorító csavar
Imbuszkulcs
30
Imbuszkulcs
Szorító csavar
Megjegyzés: Az egyes modellekhez ajánlott csavar- és alátéttípusok
az alábbi táblázatban találhatók. A csavarcsomagban 4 mm átmérőjű
csavarokat mellékeltünk.
„B” típusú csavar
Alátét típus
Átmérő (mm)
Hosszúság (mm)
Nagy
Kicsi
4
25
V
V
19,23 mm
48,39 mm
89,40 mm
5
121,61 mm
Magyar
58
Műszaki adatok
Az alább felsorolt műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A
végleges műszaki adatokat lásd az Acer kiadott marketing-specifikációiban.
Kivetítő rendszer
DLP™
Felbontás
•
X1185/X1185N/P1185:
Natív: SVGA (800 x 600)
Maximális: UXGA (1600 x 1200), 1080p (1920 x 1080),
WUXGA (1920 x 1200) (csak a csökkentett törlés
támogatása)
•
X1285/X1285N/S1285/S1285N/P1285:
Natív: XGA (1024 x 768)
Maximális: UXGA (1600 x 1200), 1080p (1920 x 1080),
WUXGA (1920 x 1200) (csak a csökkentett törlés
támogatása)
•
P1385W/X1385WH:
Natív: WXGA (1280 x 800)
Maximális: UXGA (1600 x 1200), 1080p (1920 x 1080),
WUXGA (1920 x 1200) (csak a csökkentett törlés
támogatása)
•
H5381BD/H5383BD:
Natív: 720p (1280 x 720)
Maximális: UXGA (1600 x 1200), 1080p (1920 x 1080),
WUXGA (1920 x 1200) (csak a csökkentett törlés
támogatása)
•
H6518BD/H6502BD/P1525/H6525BD:
Natív: 1080p (1920 x 1080)
Maximális: WUXGA (1920 x 1200) (csak a csökkentett
törlés támogatása)
•
P1623:
Natív: WUXGA (1920 x 1200)
Maximális: WUXGA (1920 x 1200) (csak a csökkentett
törlés támogatása)
Számítógépekkel való
kompatibilitás
További információkért forduljon a „Kompatibilis
üzemmódok” részhez.
Videó kompatibilitás
NTSC (3,58/4,43), PAL (M/N), PAL 60, SECAM, HDTV
(720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i,
576i)
Képméretarány
•
X1185/X1185N/P1185/X1285/X1285N/S1285/
S1285N/P1285:
Automata, 4:3 (natív), 16:9
•
P1385W/X1385WH/H5381BD/H5383BD/H6518BD/
H6502BD/P1525/H6525BD/P1623:
Automata, 4:3, 16:9, Teljes, L.Box
Megjeleníthető színek száma
1,07 milliárd szín
59
•
X1185/X1185N/P1185:
F = 2,56 - 2,68, f = 22,04 mm - 24,14 mm,
1:1,1 kézi állítású zoom és fókusz
•
X1285/X1285N/P1285:
F = 2,56 - 2,8, f = 21,00 mm - 23,10 mm,
1:1,1 kézi állítású zoom és fókusz
•
S1285/S1285N:
F = 2,6, f = 6,9 mm,
1:1,0 kézi állítású zoom és fókusz
•
P1385W/X1385WH/H5381BD/H5383BD:
F = 2,56 - 2,8, f = 21,00 mm - 23,10 mm,
1:1,1 kézi állítású zoom és fókusz
•
H6518BD/P1525/H6525BD/P1623:
F = 2,59 - 2,87, f = 16,88 mm - 21,88 mm,
1:1,3 kézi állítású zoom és fókusz
•
H6502BD:
F = 2,56 - 2,68, f = 22 mm - 24,1 mm,
1:1,1 kézi állítású zoom és fókusz
A kivetítés képernyőmérete
(képátmérő) tiszta fókusszal
•
X1185/X1185N/P1185:
23" - 300" (58 cm - 762 cm)
•
X1285/X1285N/P1285:
24" - 300" (61 cm - 762 cm)
•
S1285/S1285N:
40" - 300" (102 cm - 762 cm)
•
P1385W/X1385WH/H6502BD:
28" - 300" (71 cm - 762 cm)
•
H5381BD/H5383BD:
27" - 300" (70 cm - 762 cm)
•
H6518BD/P1525/H6525BD:
45" - 300" (115 cm - 762 cm)
•
P1623:
31" - 300" (79 cm - 762 cm)
Kivetítés távolsága tiszta fókusszal
•
X1185/X1185N/P1185:
1,0 m - 11,9 m (3,3' - 39,2')
•
X1285/X1285N/P1285:
1,0 m - 11,3 m (3,3' - 37,2')
•
S1285/S1285N:
0,5 m - 3,7 m (1,6' - 12,2')
•
P1385W/X1385WH:
1,0 m - 9,7 m (3,3' - 31,8')
•
H5381BD/H5383BD:
1,0 m - 10,0 m (3,3' - 32,7')
•
H6518BD/P1525/H6525BD:
1,5 m - 7,6 m (4,9' - 25,1')
•
H6502BD:
1,0 m - 9,9 m (3,3' - 32,5')
•
P1623:
1,0 m - 7,4 m (3,3' - 24,4')
Magyar
Vetítőlencse
Magyar
60
Vetítővászon-távolság
•
X1185/X1185N/P1185:
1,96 - 2,15 (50" @ 2 m)
•
X1285/X1285N/P1285:
1,86 - 2,04 (53" @ 2 m)
•
S1285/S1285N:
0,61 (77" @ 0,95 m)
•
P1385W/X1385WH:
1,50 - 1,65 (62" @ 2 m)
•
H5381BD/H5383BD:
1,50 - 1,65 (100" @ 3,3 m)
•
H6518BD/P1525/H6525BD:
1,15 - 1,50 (79" @ 2 m)
•
H6502BD:
1,49 - 1,64 (100" @ 3,3 m)
•
P1623:
1,15 - 1,50 (81" @ 2 m)
Vízszintes pásztázási sebesség
15 - 100 KHz
Függőleges pásztázási sebesség
24 - 120 Hz
Trapézkorrekció
•
P1185/P1285/P1385W/H5381BD/H5383BD/
X1385WH/H6518BD/H6502BD/P1525/H6525BD/
P1623:
+/-40 fok (függőleges), Manuális és Automata
•
X1185/X1185N/X1285/X1285N/S1285/S1285N:
+/-40 fok (függőleges), Manuális
Digitális zoom
2x
Audió
•
X1185/X1185N/X1285/X1285N/S1285/P1185/
X1385WH:
3Wx1
•
P1285/P1385W/H5381BD/H5383BD/H6518BD/
H6502BD/P1525/H6525BD/P1623:
10 W x 1
Tömeg
Körülbelül 2,4 kg (5,29 lbs.)
Méretek (széles x mély x magas)
308 x 211 x 86 mm (12,1" x 8,3" x 3,4")
Tápellátás
Univerzális AC bemenet 100 – 240 V, bemeneti
frekvencia 50/60 Hz
Áramfogyasztás
•
X1185/X1185N/P1185/X1285/X1285N/S1285/
S1285N/P1285/P1385W/X1385WH/H5381BD/
H5383BD:
Normál üzemmód: 250 W @ 100 VAC
ECO üzemmód: 190 W @ 100 VAC
Készenléti üzemmód: < 0,5 W
•
H6518BD/H6502BD/P1623:
Normál üzemmód: 270 W @ 100 VAC
ECO üzemmód: 205 W @ 100 VAC
Készenléti üzemmód: < 0,5 W
•
P1525/H6525BD:
Normál üzemmód: 290 W @ 100 VAC
ECO üzemmód: 220 W @ 100 VAC
Készenléti üzemmód: < 0,5 W
61
0ºC – 40ºC / 32ºF – 104ºF
S1285N:
•
•
•
•
•
Tápegység-csatlakozóaljzat x 1
USB (mini B típusú) x 1
VGA bemenet x 2
VGA kimenet x 1
RS232 x 1
X1185N/X1285N:
•
•
•
•
•
•
•
Tápegység-csatlakozóaljzat x 1
USB (mini B típusú) x 1
VGA bemenet x 2
VGA kimenet x 1
RS232 x 1
3,5 mm-es audió bemeneti aljzat x 2
3,5 mm-es audió kimeneti aljzat x 1
X1185/X1285/S1285:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tápegység-csatlakozóaljzat x 1
USB (mini B típusú) x 1
VGA bemenet x 2
VGA kimenet x 1
RS232 x 1
Kompozit videó x 1
S-Video x 1
3,5 mm-es audió bemeneti aljzat x 2
3,5 mm-es audió kimeneti aljzat x 1
P1185/X1385WH:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tápegység-csatlakozóaljzat x 1
USB (mini B típusú) x 1
VGA bemenet x 2
VGA kimenet x 1
RS232 x 1
Kompozit videó x 1
S-Video x 1
HDMI/MHL x 1
USB A típus (DC 5 V KI) x 1
3,5 mm-es audió bemeneti aljzat x 2
3,5 mm-es audió kimeneti aljzat x 1
Magyar
Üzemi hőmérséklet
I/O csatlakozók
62
Magyar
P1285/P1385W/H5381BD/H5383BD/P1525/H6525BD/
P1623:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tápegység-csatlakozóaljzat x 1
USB (mini B típusú) x 1
VGA bemenet x 2
VGA kimenet x 1
RS232 x 1
Kompozit videó x 1
S-Video x 1
HDMI/MHL x 2
USB A típus (DC 5 V KI) x 1
3,5 mm-es audió bemeneti aljzat x 2
3,5 mm-es audió kimeneti aljzat x 1
Micro USB-kábel x 1
H6518BD:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tápegység-csatlakozóaljzat x 1
USB (mini B típusú) x 1
VGA bemenet x 1
VGA kimenet x 1
Komponens video bemenet x 1
RS232 x 1
Kompozit videó x 1
S-Video x 1
HDMI/MHL x 2
USB A típus (DC 5 V KI) x 1
3,5 mm-es audió bemeneti aljzat x 2
3,5 mm-es audió kimeneti aljzat x 1
Micro USB-kábel x 1
H6502BD:
Az alapcsomag tartalma
•
•
•
•
•
•
•
Tápegység-csatlakozóaljzat x 1
•
•
•
•
•
•
Hálózati tápkábel x 1
USB (mini B típusú) x 1
VGA bemenet x 1
RS232 x 1
HDMI/MHL x 2
3,5 mm-es audió bemeneti aljzat x 2
3,5 mm-es audió kimeneti aljzat x 1
VGA kábel x 1
Távvezérlő x 1
Elem x 2 (a távvezérlőhöz)
Használati útmutató (CD-ROM) x 1
Gyors üzembe helyezési útmutató x 1
63
•
•
•
•
•
•
Biztonsági kártya x 1
Kompozit videó kábel x 1
Hordtáska x 1
Porszűrő x 1
WirelessHD hardverkulcs készlet (MWIHD1) x 1
Chromecast x 1
* A konstrukció és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
Magyar
Kiegészítő (opcionális)
Magyar
64
Kompatibilis üzemmódok
1
VGA analóg – PC jel
Üzemmódok
Felbontás
VGA
640 x 480
SVGA
800 x 600
XGA
1024 x 768
1152 x 864
SXGA
1280 x 1024
QuadVGA
SXGA+
UXGA
PowerBook G4
1280 x 960
1280 x 960
1400 x 1050
1600 x 1200
640 x 480
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 870
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
60
72
75
85
120
56
60
72
75
85
120
60
70
75
85
120
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6 (67)
60
60
75
75
31,47
37,86
37,50
43,27
61,91
35,20
37,88
48,08
46,88
53,67
77,43
48,36
56,48
60,02
68,68
98,96
63,85
67,50
77,10
63,98
76,97
79,98
91,15
60,00
75,00
65,32
75,00
31,50
35,00
37,88
48,36
60,241
68,681
65
2
60
75
85
60
60
120
60
60
60
60
60
60
59,95
47,78
60,29
68,63
45,00
49,70
101,6
55,94
65,29
47,71
66,60
67,50
37,50
74,04
HDMI – PC jel
Üzemmódok
VGA_60
VGA_72
VGA_75
VGA_85
VGA_120
SVGA_56
SVGA_60
SVGA_72
SVGA_75
SVGA_85
SVGA_120
XGA_60
XGA_70
XGA_75
XGA_120
SXGA_75
SXGA_85
SXGA_60
SXGA_72
SXGA_75
SXGA_85
QuadVGA_75
SXGA+_60
UXGA_60
Felbontás
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 960
1400 x 1050
1600 x 1200
F. frekvencia [Hz]
59,94
72,809
75
85,008
119,518
56,25
60,317
72,188
75
85,061
119,854
60,004
70,069
75,029
119,804
75
84,99
60,02
72
75,025
85,024
75
59,978
60
V. frekvencia
[kHz]
31,469
37,861
37,5
43,269
61,91
35,156
37,879
48,077
46,875
53,674
77,425
48,363
56,476
60,023
98,958
67,5
77,094
63,981
76,97
79,976
91,146
75
65,317
75
Magyar
WXGA
1280 x 768
1280 x 768
1280 x 768
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 800-RB
1440 x 900
1680 x 1050
1366 x 768
1920 x 1080-RB
1920 x 1080-EIA
1024 x 600
1920 x 1200-RB
66
Magyar
Mac G4
MAC13
Mac G4
Mac G4
MAC19
MAC21
WXGA_60
WXGA_75
WXGA_85
WXGA_60
WXGA_60
WXGA_120-RB
WXGA+_60
1680 x 1050_60
acer_16:9
1920 x 1080_RB
1920 x 1080_EIA
acer_timing
1920 x 1200-RB
3
640 x 480@60Hz
640 x 480@67Hz
800 x 600@60Hz
1024 x 768@60Hz
1024 x 768@75Hz
1152 x 870@75Hz
59,94
66,667
60,317
60,004
75,02
75,061
59,87
74,893
84,837
60
59,81
119,909
59,887
59,954
59,79
60
60
60
59,95
1280 x 768
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 800
1440 x 900
1680 x 1050
1366 x 768
1920 x1080
1920 x1080
1024 x 600
1920 x 1200
31,469
35
37,879
48,363
60,241
68,681
47,776
60,289
68,633
45
49,702
101,563
55,935
65,29
47,712
66,587
67,5
37,5
74,038
HDMI - Videó jel
Üzemmódok
480i
480p
576i
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
1080p
Felbontás
720 x 480
(1440 x 480)
720 x 480
720 x 576
(1440 x 576)
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
60
15,73
60
31,47
50
15,63
50
60
50
60
50
60
50
24
23,98
31,25
45,00
37,50
33,75
28,13
67,50
56,26
27,00
26,97
67
MHL - Videó jel
Üzemmódok
V. frekvencia [kHz]
60
15,73
60
31,47
50
15,63
50
60
50
60
50
24
23,98
30
31,25
45,00
37,50
33,75
28,13
27,00
26,97
33,75
Felbontás
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
720 x 480
720 x 480
720 x 576
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
59,94
59,94
50,00
50,00
60,00
50,00
60,00
50,00
60,00
50,00
24,00
23,98
15,73
31,47
15,63
31,25
45,00
37,50
33,75
28,13
67,5
56,26
27,00
26,97
480i
480p
576i
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
1080p
480p
576i
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
6
F. frekvencia [Hz]
Üzemmódok
480i
5
Felbontás
720 x 480
(1440 x 480)
720 x 480
720 x 576
(1440 x 576)
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
YPbPr jel
Videó, S-video jel
Üzemmódok
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
fsc (MHz)
NTSC
PAL
SECAM
PAL-M
PAL-N
PAL-60
NTSC4,43
15,73
15,63
15,63
15,73
15,63
15,73
15,73
60
50
50
60
50
60
60
3,58
4,43
4,25 vagy 4,41
3,58
3,58
4,43
4,43
Magyar
4
Magyar
68
Hatósági és biztonsági tudnivalók
FCC nyilatkozat
Ezt az eszközt megvizsgálták és megállapították, hogy a B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket teljesíti az FCC Szabályzat 15. fejezete
szerint. Ezeket a határértékeket úgy állapítottuk meg, hogy lakásban történő
használat esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferenciák ellen. Ez az
eszköz rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha nem a
használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és használják, károsan
zavarhatja a rádiótávközlést.
Arra azonban nincsen garancia, hogy egy meghatározott felhasználásnál nem fordul
elő zavar. Ha ez az eszköz káros zavart kelt a rádió- vagy televízió vételben, amit az
eszköz ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani, a felhasználó a zavar
megszüntetésére minden további nélkül megteheti a következő intézkedéseket:
•
Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
•
Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
•
Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa,
mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
•
Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Más számítástechnikai eszközökhöz kizárólag árnyékolt kábellel szabad
csatlakozni, hogy az FCC előírásainak továbbra is megfeleljenek.
Megjegyzés: Perifériák
Kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók
stb.) szabad ehhez a berendezéshez csatlakoztatni, amelyek a B osztályú
eszközökre előírt határértékeknek megfelelnek. A határértékeknek nem megfelelő
perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádió- és televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt az eszközt működtesse.
Üzemi feltételek
Ez az eszköz megfelel az FCC Szabályzata 15. fejezetének. A működtetésnek két
feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros zavart, és (2), az eszköznek minden
zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003-nak.
69
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.
Nyilatkozat az EU szabályok kielégítéséről
Az Acer ezúton kijelenti, hogy ez a kivetítősorozat megfelel az 1999/5/EK irányelv
alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
Megfelel az oroszországi hatósági előírásnak
Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli
LAN-nal és/vagy Bluetooth-al felszerelt modellekre vonatkozik.
Általános
Ez a termék megfelel mindazon ország vagy régió rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli használatát engedélyezték. A
konfigurációtól függően ez a termék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul).
Kanada – kis teljesítményű engedélyre nem köteles
rádiófrekvenciás távközlési eszközök (RSS-210)
a
Általános információ
A működésnek a következő két feltétele van:
1. Az eszköz nem okozhat interferenciát, és
2. ennek az eszköznek minden vett interferenciát állnia kell, beleértve a
nem kívánatos működést okozó interferenciát.
b
Működés a 2,4 GHz-es sávban
Az engedélyezett szolgáltatással történő rádiófrekvenciás zavar
megelőzésére ezt a berendezést épületen belüli működésre tervezték, és
a kültéri használatot engedélyeztetni kell.
Magyar
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Magyar
70
Az országok érvényességi köre
Ezt a berendezést a felhasználás országában érvényes előírások és szabályok szigorú
betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a felhasználás
országában lévő helyi irodával. A teljes országlistáért lásd:
http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm.
71
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
And,
Acer Italy s.r.l.
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02-9399-2913
www.acer.it
Product:
Trade Name:
Model Number:
Projector
Acer
X1185/X1285/S1285/S1285N/P1185/P1285/P1385W/H5381BD/
H5383BD/X1385WH/H6502BD/P1525/H6525BD/P1623/P5627/
P5227/P5327W/P1285i/P1285B/P1385WB/P1385Wi/
S1385WHne/S1385WHBe
We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described
above is in conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive
and following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:
EMC Directive: 2014/30/EU
EN 55032:2012+AC:2013, Class B
EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
R&TTE Directive: 1999/5/EC (until Jun 12, 2017)
RED Directive: 2014/53/EU (From Jun 13, 2017)
EN 300 328 V1.9.1
EN 301 893 V1.8.1
EN 300 440-1 V1.6.1
EN 300 440-2 V1.4.1
EN 302 291-1 V1.1.1
EN 302 291-2 V1.1.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V6.2.1
EN 301 908-2 V6.2.1
EN 301 908-13 V6.2.1
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-3 V1.6.1
EN 301 489-7 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.2.1
EN 301 489-24 V1.5.1
EN 50360:2001
EN 50566:2013
EN 62479:2010
EN 62311:2008
EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010
LVD Directive: 2014/35/EU
EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013
EN 50332-1:2013
EN 50332-2:2013
RoHS Directive: 2011/65/EU
EN 50581:2012
ErP Directive: 2009/125/EC
Regulation (EU) No. 617/ 2013
Regulation (EC) No. 1275/2008; EN 50564:2011
Regulation (EC) No. 278/2009; EN 50563:2011
Year to begin affixing CE marking 2017.
RU Jan/Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)
Mar. 4, 2017
Date
Magyar
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
Magyar
72
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
And,
Acer Italy s.r.l.
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02-9399-2913
www.acer.it
Product:
Trade Name:
Model Number:
Projector
Acer
P1285B/P1385WB/S1385WHBe/H6518BD
We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described
above is in conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive
and following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:
EMC Directive: 2014/30/EU
EN 55032:2012+AC:2013, Class B
EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
R&TTE Directive: 1999/5/EC (until Jun 12, 2017)
RED Directive: 2014/53/EU (From Jun 13, 2017)
EN 300 328 V1.9.1
EN 301 893 V1.8.1
EN 300 440-1 V1.6.1
EN 300 440-2 V1.4.1
EN 302 291-1 V1.1.1
EN 302 291-2 V1.1.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V6.2.1
EN 301 908-2 V6.2.1
EN 301 908-13 V6.2.1
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-3 V1.6.1
EN 301 489-7 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.2.1
EN 301 489-24 V1.5.1
EN 50360:2001
EN 50566:2013
EN 62479:2010
EN 62311:2008
EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010
LVD Directive: 2014/35/EU
EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013
EN 50332-1:2013
EN 50332-2:2013
RoHS Directive: 2011/65/EU
EN 50581:2012
ErP Directive: 2009/125/EC
Regulation (EU) No. 617/ 2013
Regulation (EC) No. 1275/2008; EN 50564:2011
Regulation (EC) No. 278/2009; EN 50563:2011
Year to begin affixing CE marking 2017.
RU Jan/Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)
Mar. 4, 2017
Date
73
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must
accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:
Product:
DLP Projector
Model Number:
QSV1407/QSV1502/QNX1408/
QNX1508/QNX1501/QNX1419/
QSV1410/QNX1411/QWX1413/
QWX1409/H1P1418/H1P1512/
Q7P1506/Q1P1507/QWU1511 series
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Magyar
Acer America Corporation
333 West San Carlos St.,
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Tel: 254-298-4000
Fax: 254-298-4147
Magyar
74
Congratulations!
This product is TCO Certified
for Sustainable IT
TCO Certified is an international third party sustainability certification for
IT products. TCO Certified ensures that the manufacture, use and
recycling of IT products reflect environmental, social and economic
responsibility. Every TCO Certified product model is verified by an
accredited independent test laboratory.
This product has been verified to meet all the criteria in TCO Certified, including:
Corporate Social Responsibility
Socially responsible production - working conditions and labor law in manufacturing country
Energy Efficiency
Energy efficiency of product and power supply. Energy Star compliant, where applicable
Environmental Management System
Manufacturer must be certified according to either ISO 14001 or EMAS
Minimization of Hazardous Substances
Limits on cadmium, mercury, lead & hexavalent chromium including requirements for mercury-free
products, halogenated substances and hazardous flame retardants
Design for Recycling
Coding of plastics for easy recycling. Limit on the number of different plastics used.
Product Lifetime, Product Take Back
Minimum one-year product warranty. Minimum three-year availability of spare parts. Product takeback
Packaging
Limits on hazardous substances in product packaging. Packaging prepared for recycling
Ergonomic, User-centered design
Visual ergonomics in products with a display. Adjustability for user comfort (displays, headsets)
Acoustic performance protection against sound spikes (headsets) and fan noise (projectors, computers)
Ergonomically designed keyboard (notebooks)
Electrical Safety, minimal electro-magnetic Emissions
Third Party Testing
All certified product models have been tested in an independent, accredited laboratory.
A detailed criteria set is available for download at www.tcodevelopment.com, where you can also
find a searchable database of all TCO Certified IT products.
TCO Development, the organization behind TCO Certified, has been an international driver in the
field of Sustainable IT for 20 years. Criteria in TCO Certified are developed in collaboration with
scientists, experts, users and manufacturers. Organizations around the world rely on TCO Certified
as a tool to help them reach their sustainable IT goals. We are owned by TCO, a non-profit
organization representing office workers. TCO Development is headquartered in Stockholm,
Sweden, with regional presence in North America and Asia.
For more information, please visit
www.tcodevelopment.com
Only P1285/X1285/P1385W/X1385WH/P1525 is TCO Certified.
Download PDF

advertising