Acer | P1285 | Acer P1185 User Manual (Lamp Replacement)

Lámpacsere
A kivetítő saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Figyelmeztető üzenetet fog látni:
„A lámpa nagyteljesítményű módban hasznos élettartama végéhez közeledik.
Tanácsos kicserélni!”
Ha ezt az üzenetet látja, minél hamarabb cserélje ki a lámpát. Az lámpa kicserélése
előtt legalább 45 percig hagyja hűlni a vetítőt.
Figyelem: A lámpa háza forró! Hagyja lehűlni, mielőtt kicserélné a lámpát!
2
9
8
91
6
4
5
1
2
1
1
7
2
1
8
3
A lámpa eltávolítása:
Kapcsolja ki a kivetítő tápellátását a (POWER) gomb
megnyomásával. Várjon
legalább 45 percet, amíg a kivetítő kihűl. Húzza ki a tápkábelt.
1
A fedélből távolítsa el a csavar(okat)t egy csavarhúzó segítségével (#1 ábra).
2
Tolja fel, és távolítsa el a fedelet.
3
Egy csavarhúzó segítségével távolítsa el a csavart a belső burkolatból
(#2 ábra).
4
Távolítsa el és dobja ki a lámpa védőfóliáját (#3 ábra).
5
Távolítsa el a lámpamodult rögzítő csavart (#4 ábra).
6
Válassza le a lámpa csatlakozóját a projektorról. Emelje fel a fogantyút, hogy
felfelé álljon. A lámpamodult erővel kell kihúzni (#5 ábra).
A lámpamodul visszaszerelésekor új izzót használjon és a fenti lépéseket végezze
el fordított sorrendben (#6 - #9 ábra).
Figyelem: A személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében ne ejtsék el a
lámpamodult, illetve érintsék puszta kézzel a lampa izzóját. Az izzó összetörhet, és
személyi sérülést okozhat, ha véletlenül elejtik.
Magyar
Ez az utasítás csak a hivatásos karbantartóknak szól. Ha a végfelhasználó szeretné
kicserélni a lámpát, akkor forduljon a kiskereskedőhöz vagy az Acer helyi
márkaszervizéhez.
Download PDF

advertising