Acer | P1201 | Acer P1206P User Manual

Acer kivetítő
P1101/P1101C/P1201/P1201B/
P1201i/P1201n/P1203P/P1203PB/
P1203Pi/P1206P/P1303PW sorozat
Használati útmutató
Copyright © 2011. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva!
Acer kivetítő P1101/P1101C/P1201/P1201B/P1201i/P1201n/P1203P/P1203PB/P1203Pi/P1206P/
P1303PW sorozat Használati útmutató
Eredeti kiadás: 01/2011
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják anélkül, hogy az
átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások ennek a
kézikönyvnek az új kiadásaiban vagy kiegészít dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek meg.
A cég nem vállal sem kifejezett, sem beleértett garanciát a dokumentum tartalmát illetően, és
különösen elutasítja a bizonyos célra való értékesítésre vagy alkalmasságra vonatkozó beleértett
garanciákat.
Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább biztosított
helyen. A sorozatszám és a modellszám a számítógépen elhelyezett címkén található. A
számítógéppel kapcsolatos minden levelezés alkalmával meg kell adni a sorozatszámot, a
modellszámot és a vásárlásra vonatkozó adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen részletét
sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani semmilyen formátumban
vagy eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy egyéb eljárás alkalmazásával.
Acer kivetítő P1101/P1101C/P1201/P1201B/P1201i/P1201n/P1203P/P1203PB/P1203Pi/P1206P/
P1303PW sorozat
Modellszám : _________________________________
Sorozatszám: ________________________________
Vásárlás dátuma: ______________________________
Vásárlás helye: ________________________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékneveit
vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
A „HDMI™, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC.
védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei.”
iii
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a dokumentumot,
később szüksége lehet rá. Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden
gyelmeztetésnek és utasításnak.
A termék kikapcsolása tisztítás előtt
Tisztítás előtt a termék csatlakozóját távolítsa el a fali aljzatból. Ne használjon
folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A készüléket nedves törlőkendővel tisztítsa.
Figyelmeztetés megszakító eszközként szolgáló
dugóval kapcsolatban
Kövesse az alábbi útmutatást a berendezés külső tápegységhez történő
csatlakoztatása és leválasztása során:
•
•
•
Telepítse a tápegységet, mielőtt a hálózati tápkábelt a hálózati konnektorhoz
csatlakoztatná.
Húzza ki a tápkábelt, mielőtt a tápegységet eltávolítaná a kivetítőből.
Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az
összes tápkábel kihúzásával a tápegységekből.
Elérhetőséggel kapcsolatos figyelmeztetés
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen
elérhető és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha
áramtalanítani kívánja a berendezést, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a konnektorból.
Figyelmeztetések!
•
•
•
A terméket ne használja víz közelében.
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék
leesik, súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése
érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy
a terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük.
Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni,
hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
•
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül,
mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és
rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne
öntsön folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.
iv
•
•
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett
környezetben, ami váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a forgó
alkatrészeket, illetve a lámpát.
A hálózati feszültség használata
•
•
•
•
•
Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos a rendelkezésre álló áramforrás típusáról, forduljon a
forgalmazóhoz vagy a helyi elektromos szolgáltatóhoz.
Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem
haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok
eszköz csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja
meg a mellékkör névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót
használnak, az áramfelvétel nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti
áramfelvételének 80%-át.
A termék hálózati adapterét hárompólusú földelt tápcsatlakozóval látták el. Ez
a dugó csak megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a
fali konnektor megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a hálózati adapter
dugóját. Ne dugja a dugót nem földelt hálózati csatlakozóba. További
információkért forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem
megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy sérülést
okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar megfelelő
kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő elektromos eszközök
okoznak, és ami befolyásolja a termék teljesítményét.
•
A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az
alábbi követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal
rendelkező, VDE vagy hasonló jóváhagyással, 4,6 méter maximális
hosszúsággal.
v
A termék szervizelése
Ne kísérletezzen a termék javításával, mivel a felnyitással vagy a burkolat
eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki magát.
Bízza az összes javítást képzett szakemberre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett
munkatársaihoz, ha:
•
•
•
•
•
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
Folyadék ömlött a termékbe
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az
összes használati utasítást
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz
vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe, hogy
a terméket helyreállítsa.
Figyelem! Biztonsági okból ne használjon nem szabványos alkatrészt
részegységek beszerelése vagy cseréje alkalmával. A kiegészítőket
illetően vegye fel a kapcsolatot a termék viszonteladójával.
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol
kisgyerekektől.
További biztonsági információ
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős
fény károsíthatja látását.
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne telepítse a terméket az alábbi környezetben:
•
•
•
•
•
•
•
Rosszan szellőző vagy szűk helyen. A kivetítő és a falak között legalább 50 cm
legyen, lehetővé téve a levegő szabad áramlását.
Olyan hely, ahol a hőmérséklet szélsőséges módon megnőhet, pl. gépkocsiban zárt
ablak mellett.
Olyan hely, ahol a szélsőségesen magas páratartalom, por vagy cigarettafüst
beszennyezheti az optikai részegységeket, megrövidítve ezzel élettartamukat és
besötétítve a képet.
Tűzjelző berendezések közelében.
Olyan hely, ahol a környezeti hőmérséklet meghaladja a 40 ºC/104 ºF értéket.
Több mint 3048 méter tengerszint feletti magasságban.
Azonnal húzza ki a tápkábelt, ha problémát tapasztal a kivetítővel. Ne
vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
működtesse a kivetítőt, ha füst, furcsa zaj vagy szag jön belőle. Ez tüzet vagy
áramütést okozhat. Ha ilyet tapasztal, azonnal húzza ki a tápkábelt és vegye fel
a kapcsolatot a kereskedővel.
Ne használja tovább a terméket, törje el vagy ejtse le. Ebben az esetben,
vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, aki megvizsgálja a terméket .
A kivetítő lencséjét ne irányítsa a nap felé. Ez tüzet okozhat.
A kivetítő kikapcsolásakor tanácsos hagyni, amíg a kivetítő befejezi hűtési,
mielőtt áramtalanítaná a készüléket.
Ne kapcsolja ki gyakran hirtelen a fő tápellátást, vagy húzza ki működés
közben a kivetítő tápkábelét. A legjobb, ha megvárja, amíg a ventilátor
kikapcsolódik, mielőtt kikapcsolja a fő áramforrást.
Ne érintse a légkivezető rácsot és a talplemezt, amelyek felforrósodnak.
Tisztítsa meg a gyakran a légszűrőt, ha van ilyen. A készülék belsejében
emelkedhet a hőmérséklet és meghibásodást okozhat, ha a légszűrő/szellőző
nyílások piszokkal vagy porral szennyezettek.
Ne nézzen a szellőzőrácson keresztül a készülék belsejébe, amikor a kivetítő
be van kapcsolva. Az erős fény károsíthatja látását.
Mindig nyissa ki a lencsevédőt vagy távolítsa el a lencsesapkát, amikor a
kivetítő be van kapcsolva.
Ha a kivetítő bekapcsolt állapotban van, ne tegyen tárgyakat a lencse elé,
mivel ezzel a tárgy felforrósodhat, deformálódhat és tüzet is okozhat. A lámpa
ideiglenes kikapcsolásához nyomja meg a HIDE gombot a távvezérlőn.
A lámpa rendkívül forróvá válik működés közben. A lámpa burkolatának csere
céljából történő felnyitása előtt legalább 45 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
A lámpát névleges élettartamán túl nem szabad működtetni. Ettől ritkán
eltörhet.
Soha ne cseréljen lámpaszerelvényt vagy bármilyen elektronikus alkatrészt, ha
a kivetítő csatlakozik az elektromos hálózathoz.
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a
lámpát, ha megjelenik a figyelmeztető üzenet.
Amikor a lámpát kicseréli, hagyja az egységet kihűlni, majd kövesse a cserére
vonatkozó utasításokat.
A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a „Kezelés” képernyőmenü
„Lámpa visszaállítása” funkciója segítségével.
Ne kísérelje meg szétszerelni a kivetítőt. A készülék belsejében
nagyfeszültségű alkatrészek vannak, amelyek sérülést okozhatnak. Az
egyetlen, felhasználó által szervizelhető alkatrész a lámpa, amely saját,
levehető fedéllel rendelkezik. Mindennemű javítást megfelelő szakemberrel
végeztessen el.
Ne állítsa függőleges helyzetbe a kivetítőt. Így a kivetítő könnyen leborulhat, és
sérülést vagy kárt okozhat.
A termék fordítva is képes képet megjeleníteni, így mennyezetre is lehet
szerelni. Kizárólag az Acer mennyezetre szerelő készletét használja a kivetítő
felszereléséhez, és győződjön meg biztos rögzítéséről.
vii
Figyelmeztetés zenehallgatás esetére
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
•
•
•
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán és kényelmes hangerőn nem hallja a zenét.
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
Ne hallgasson zenét nagy hangerőn huzamosabb ideig.
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
Utasítások az eszköz megfelelő selejtezését illetően
Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági
szeméttárolóba. A környezetszennyezés csökkentése és környezetünk lehető
legnagyobb fokú védelme érdekében kérjük, hasznosítsa újra. További információért
az elektromos és elektronikus berendezések hulladékával (WEEE) kapcsolatos
szabályozást illetően látogassa meg a következő weboldalt:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
Higannyal kapcsolatos figyelmeztetés
LCD/CRT monitort vagy kijelzőt tartalmazó kivetítők vagy elektronikus termékek:
A termékben lévo lámpa vagy lámpák higanyt tartalmaznak ezért újrahasznosításuk,
illetve ártalmatlanításuk a helyi, állami vagy szövetségi törvények betartásával kell,
hogy történjen. További tájékoztatásért lépjen kapcsolatba az elektronikai
iparszövetséggel a www.eiae.org címen. A lámpák ártalmatlanításával kapcsolatos
tájékoztatásért látogassa meg a www.lamprecycle.org weblapot.
viii
Mindenek előtt
A használattal kapcsolatos megjegyzések
Teendők:
•
Tisztítás előtt kapcsolja ki a terméket.
•
Enyhe tisztítószerrel megnedvesített, puha kendőt használjon a kijelző
burkolatának tisztításához.
•
Amennyiben a terméket előreláthatólag hosszabb ideig nem fogja használni,
húzza ki a váltóáramú (AC) csatlakozóaljzatból.
Ne tegye:
•
Zárja el a készülék házának szellőzést szolgáló nyílásait.
•
Tisztítsa a készüléket súrolószerrel, viasszal vagy oldószerrel.
•
Használja az alábbi helyzetekben:
•
•
•
•
Rendkívül meleg, hideg vagy párás helyen.
Nagymennyiségű pornak és piszoknak kitett helyen.
Erős mágneses teret gerjesztő készülék közelében.
Helyezze közvetlen napsugárzásnak kitett helyre.
Óvintézkedések
Tartsa be a felhasználói útmutatóban ajánlott összes figyelmeztetést,
elővigyázatossági felhívást és karbantartási utasítást, hogy a készülék élettartamát
meghosszabbítsa.
Figyelem:
•
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős fény
szemsérülést okozhat.
Tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében óvja a terméket esőtől, illetve
nedvességtől.
Ne nyissa ki vagy szerelje szét a terméket, mert ezzel áramütést okozhat.
Amikor a lámpát kicseréli, hagyja az egységet kihűlni, majd kövesse a cserére vonatkozó
utasításokat.
•
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a lámpát, ha
figyelmeztető üzenetek jelennek meg.
•
A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a „Kezelés” képernyőmenü „Lámpa
visszaállítása” funkciója segítségével.
•
A kivetítő kikapcsolásakor kérjük hagyja, amíg a kivetítő befejezi hűtési, mielőtt
áramtalanítaná a készüléket.
•
•
•
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne használja a lencsevédő kupakot, ha a kivetítő működik.
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat.
Ha ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A
lámpa kicseréléséhez kövesse a „Lámpacsere” című fejezetben felsorolt eljárásokat.
Mindenek előtt
iii
viii
A használattal kapcsolatos megjegyzések
viii
Óvintézkedések
viii
Bevezetés
1
Termékfunkciók
1
A csomag áttekintése
2
A kivetítő áttekintése
3
A kivetítő nézetei
3
Vezérlőpult
6
Távvezérlő elrendezése (P1101/P1201/P1203P/
P1206P/P1303PW)
7
Távvezérlő elrendezés (P1101C/P1201B/P1203PB/
P1203Pi/P1201i/P1201n)
9
Első lépések
11
A kivetítő csatlakoztatása (P1101/P1201/P1203P/
P1206P/P1303PW)
11
A kivetítő csatlakoztatása (P1101C/P1201B/P1203PB/
P1203Pi/P1201i/P1201n)
12
A kivetítő be- és kikapcsolása
14
A kivetítő bekapcsolása
14
A kivetítő kikapcsolása
15
A kivetített kép beállítása
16
A kivetített kép magasságának beállítása
16
Az optimális képméret és -távolság
17
A kívánt képméret elérése a távolság és a
zoom beállításával
21
Felhasználói kezelőszervek
25
Telepítő menü
25
Acer Empowering Technology
26
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
28
Szín
29
Kép
30
Kezelés
33
Tartalom
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
Beállítás
34
Audió
37
Időzítő
38
Nyelv
38
Acer LAN weboldal-kezelés
39
Útmutató a bejelentkezéshez
39
Home (Kezdőlap)
40
Vezérlőpult
40
Network Setting (Hálózati beállítások)
41
Alert Setting (Figyelmeztetési beállítások)
41
Logout (Kijelentkezés)
42
Függelékek
43
Hibaelhárítás
43
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
48
A porszűrők cseréje és tisztítása
49
Lámpacsere
50
Mennyezetre szerelés
51
Műszaki adatok
54
Kompatibilis üzemmódok
56
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
60
1
Termékfunkciók
A termék egylapkás DLP® kivetítő. A kiemelkedő tulajdonságok a következők:
•
DLP® technológia
•
P1101/P1101C: Natív 800 x 600 SVGA felbontás
P1201/P1201B/P1203PB/P1203Pi/P1201n/P1201i/P1203P/P1206P sorozat:
Natív 1024 x 768 XGA felbontás
P1303PW: Natív 1280 x 800 WXGA felbontás
4:3 / 16:9 méretarány támogatása (P1101/P1101C/P1201/P1201B/P1203PB/
P1203Pi/P1201n/P1201i/P1203P/P1206P)
Teljes/4:3/16:9/Levélszekrény méretarány támogatása (P1303PW)
•
Az Acer ColorBoost technológia a természet színeit kínálja az élénk, valósághű
képhez
•
Nagy fényerő és kontrasztarány
•
Sokoldalú megjelenítési módok (Fényes, Bemutató, Szabvány, Videó, Oktatás,
Felhasználói) az optimális teljesítmény érdekében, bármilyen helyzetben
•
NTSC / PAL / SECAM kompatibilitás és HDTV (720p, 1080i, 1080p) támogatása
•
A felültöltős lámpakonstrukció megkönnyíti a lámpacserét
•
Az alacsonyabb energiafogyasztás és a gazdaságos (ECO) üzemmód
megnöveli a lámpa élettartamát
•
Az Acer EcoProjection technológia intelligens szemléletmódú
energiagazdálkodást és fizikai hatékonyság-javítást biztosít.
•
Az Empowering gomb megnyomására előbukkannak az Acer Empowering
Technology segédprogramok (Acer eView, eTimer, ePower, eOpening
Management) a beállítások egyszerű elvégzése érdekében
•
P1101/P1201/P1201B/P1203PB/P1203Pi/P1201i/P1203P/P1206P/P1303PW
sorozat:
HDCP támogatással rendelkező HDMI™ bemenetekkel felszerelve
•
Továbbfejlesztett digitális trapéztorzítás-korrekció az optimális bemutatókhoz
•
Többnyelvű, képernyőn megjelenő (OSD) menük
•
Teljes funkcionalitású távvezérlő
•
A kézi állítású vetítőlencse akár 1,1 X-es nagyítást eredményez
•
2x-es digitális zoom és svenkolás funkció
•
Kompatibilis a Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista® Windows 7, Macintosh®,
operációs rendszerekkel
Magyar
Bevezetés
Magyar
2
A csomag áttekintése
A kivetítőhöz az alább látható tartozékokat mellékeltük. Győződjön meg arról, hogy
semelyik tartozék nem hiányzik. Ha valamelyik elem hiányzik, azonnal vegye fel a
kapcsolatot a termék értékesítőjével.
Kivetítő lencsevédő sapkával
Hálózati tápkábel
Biztonsági kártya
2 db elem
VGA-kábel
Hordtáska
(#A)
(#B)
Acer Projector
3J 8 S
Quick Start Guide
3J ' Q
2 x Gyors üzembe helyezési
útmutató (Vezeték nélküli
gyors üzembe helyezési
útmutató a P1101C/P1201B/
P1203PB/P1203Pi/P1201i
készülékekhez)
2 x Használati utasítás
(Vezeték nélküli CD a
P1101C/P1201B/P1203PB/
P1203Pi/P1201i
készülékekhez)
USB WiFi-adapter (1 db.) (a
P1201i termékhez,
opcionális)
Porszűrők (Opcionális)
Távvezérlő
(#A a P1101/P1201/P1203P/
P1206P/P1303PW
készülékekhez)
(#B a P1101C/P1201B/
P1203PB/P1203Pi/P1201n/
P1201i készülékekhez)
3
Magyar
A kivetítő áttekintése
A kivetítő nézetei
Elölnézet / felülnézet
1
6
7
8
2
9
3
10
4
5
#
1
Leírás
#
Vezérlőpanel
Leírás
6
Zoom kar
2
Szellőzés (beömlő nyílás)
7
Távvezérlő vevőegység
3
Szellőzés (kiömlő nyílás)
8
Élességállító gyűrű
4
Emelő gomb
9
Zoom lencse
5
Állítható láb
10 Objektívsapka
Hátlap (P1101/P1201/P1203P/P1206P/P1303PW sorozat)
P1101/P1201/
P1203P/P1206P/
P1303PW
2
3
1
P1203P/P1206P/
P1303PW
P1101/P1201
4
5
12*
6
7
8
13*
9
11*
10
Magyar
4
#
1
Leírás
#
Leírás
Tápcsatlakozó aljzat
8
Audió bemeneti csatlakozó
2
USB-csatlakozó
9
RS232 csatlakozó
3
HDMI-csatlakozó
10
KensingtonTM zár nyílása
4
Monitorhurok kimeneti csatlakozó (VGA
kimenet)
Az alábbi tételek kizárólag a P1203P/
P1206P/P1303PW sorozathoz valók:
5
PC analóg jel/HDTV/komponens videó
bemeneti csatlakozó (VGA IN/VGA IN 1)
11* 12V DC kimeneti csatlakozó
6
Kompozit videó bemeneti csatlakozó
12* PC analóg jel/HDTV/komponens videó
bemeneti csatlakozó (VGA BE 2)
7
S-Video bemeneti csatlakozó
13* Audió kimeneti csatlakozó
Hátlap (P1101C/P1201B/P1203PB/P1203Pi/P1201n/P1201i
sorozat)
P1101C/P1201n/
P1201B/P1201i/
P1203PB/P1203Pi
1
15
3
4
5
2 12 16 13 17 14 10
P1201n
P1201i/P1201B/
P1203PB/P1203Pi
P1101C
6
7
18
11
8
9
5
Leírás
USB-csatlakozó
#
Leírás
Az alábbi tételek kizárólag a P1201n-hez
valók:
2
Tápcsatlakozó aljzat
10
LAN (RJ45 aljzat 10/100M Ethernethez)
3
S-Video bemeneti csatlakozó
11
Audió kimeneti csatlakozó
4
Kompozit videó bemeneti csatlakozó
18
PC analóg jel/HDTV/komponens videó
bemeneti csatlakozó (VGA BE 2)
5
Monitorhurok kimeneti csatlakozó (VGA
kimenet)
Az alábbi tételek kizárólag a P1201B/
P1201i/P1203PB/P1203Pi-hez valók:
6
PC analóg jel/HDTV/komponens videó
bemeneti csatlakozó
10
7
Audió bemeneti csatlakozó
12
USB csatlakozó (mini B típusú)
8
RS232 csatlakozó
13
Alaphelyzet gomb
9
KensingtonTM zár nyílása
14
Bekapcsolt állapotot jelző LED vezeték
nélküli funkcióhoz
Az alábbi tételek kizárólag a P1101C-hez
valók:
15
HDMI-csatlakozó
11
Audió kimeneti csatlakozó
16
1. USB-csatlakozó (A típusú)
12 USB csatlakozó (mini B típusú)
17
2. USB-csatlakozó (A típusú)
13 Alaphelyzet gomb
14 Bekapcsolt állapotot jelző LED vezeték
nélküli funkcióhoz
16 1. USB-csatlakozó (A típusú)
17 2. USB-csatlakozó (A típusú)
18 PC analóg jel/HDTV/komponens videó
bemeneti csatlakozó (VGA BE 2)
LAN (RJ45 aljzat 10/100M Ethernethez)
Magyar
#
1
Magyar
6
Vezérlőpult
1
6
2
7
3
8
4
9
5
#
Ikon
2
Funkció
Leírás
1
LAMP
Lámpajelző LED
2
Trapézkorrekció
A képet a kivetítő megdöntése által okozott
torzítás kioltása érdekében javítja (± 40 fok).
3
RESYNC
A kivetítőt automatikusan a bemeneti
jelforráshoz hangolja.
4
MENU
•
Nyomja meg a „MENU” gombot, hogy
megjelenítse a képernyőn megjelenő
(OSD) menüt, lépjen vissza az előző
OSD menüre vagy rejtse el az OSD
menüt.
•
A kiválasztás megerősítéséhez.
5
POWER
A tartalmát lásd a „A kivetítő be- és
kikapcsolása” című fejezetben.
6
TEMP
Hőmérsékletjelző LED
7
Négyirányú billentyűk
8
SOURCE
Az aktív forrást módosítja.
9
Empowering gomb
Egyedülálló Acer funkciók: eOpening, eView,
eTimer, ePower Management.
Használja a
gombot
elemek kiválasztásához, illetve azok
beállításainak elvégzéséhez.
7
2
1
8
3
4
5
6
9
11
7
10
12
13
14
15
16
19
20
23
24
17
18
21
22
25
26
27
#
1
Ikon
Funkció
Leírás
2(#)
3
4
Infravörös jeladó
Lézermutató
Parancsokat küld a kivetítőnek.
Irányítsa a távvezérlőt a vetítővászonra.
FREEZE
HIDE
5
RESYNC
6
7
SOURCE
POWER
A kép kimerevítéséhez.
Ideiglenesen kikapcsolja a videojelet. Nyomja meg a „HIDE”
gombot a kép elrejtéséhez, majd nyomja meg újra a kép
megjelenítéséhez.
Automatikusan a bemeneti jelforráshoz szinkronizálja a
kivetítőt.
Az aktív forrást módosítja.
A tartalmát lásd a „A kivetítő be-/kikapcsolása” című
fejezetben.
8
ASPECT RATIO
9
ZOOM
Lézergomb
10(#)
11
12
Empowering
gomb
KEYSTONE
A kívánt képméretarány kiválasztásához (Auto/4:3/16:9).
Auto/Teljes/4:3/16:9/Levélszekrény (P1303W)
Nagyítja vagy kicsinyíti a kivetített képet.
Irányítsa a távvezérlőt a vetítővászonra, nyomja meg és tartsa
lenyomva a gombot a lézermutató bekapcsolásához.
Ez a funkció nem támogatott a japán piacra szánt
készülékeken.
Egyedülálló Acer funkciók: eOpening, eView, eTimer, ePower
Management.
A képet a kivetítő megdöntése által okozott torzítás kioltása
érdekében javítja (±40 fok).
Magyar
Távvezérlő elrendezése (P1101/P1201/P1203P/
P1206P/P1303PW)
Magyar
8
#
Ikon
Funkció
Leírás
12
Négyirányú
billentyűk
Használja a fel, le, balra és jobbra gombot elemek
kiválasztásához, illetve azok beállításainak elvégzéséhez.
13
MENU
•
Nyomja meg a „MENU” gombot, hogy megjelenítse a
képernyőn megjelenő (OSD) menüt, lépjen vissza az
előző OSD menüre vagy rejtse el az OSD menüt.
•
A kiválasztás megerősítéséhez.
14
PgUp/PgDn
15
16
RGB
BRIGHTNESS
17
CONTRAST
18
COLOR
19
VGA
20
21
22
23
24
COMPONENT
S-VIDEO
VIDEO
DVI
HDMI™
25
26
27
MUTE
WIRELESS
Számbillentyűzet
0–9
Megjegyzés:
Kizárólag a számítógépes üzemmódhoz. Nyomja meg a gombot
a következő vagy az előző oldal kijelöléséhez. Ez a funkció csak
akkor elérhető ha az USB Ctrl csatlakozó (USB B típusú)
csatlakozik a számítógéphez egy USB kábelen keresztül.
Nyomja meg az „RGB” gombot a színhelyes optimalizáláshoz.
Nyomja meg a „BRIGHTNESS” gombot a kép fényerejének
beállításához.
Használja a „CONTRAST” funkciót a kép legvilágosabb és
legsötétebb területei közötti különbség szabályozásához.
Nyomja meg a „COLOR” gombot a kép színhőmérsékletének
módosításához.
Nyomja meg a „VGA” gombot, hogy a jelforrást a VGA
csatlakozóra váltsa. A csatlakozó a következőket támogatja:
analóg RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/
576i) és RGBsync.
Nincs funkció.
A jelforrás S-Videóra váltásához.
A jelforrás KOMPOZIT VIDEÓRA váltásához.
Nincs funkció.
A jelforrás HDMI™-re váltásához. (Ha a modell HDMI™
csatlakozóval rendelkezik)
A hang be-/kikapcsolásához.
Nincs funkció.
Nyomja meg a „0–9” számgombokat jelszó megadásához a
„Security settings (Biztonsági beállítások)” menüben.
9
1
2
8
3
4
5
6
9
11
7
10
28
12
13
14
15
16
19
20
23
17
18
21
24
26
22
25
27
#
Ikon
Funkció
Leírás
1
Infravörös jeladó Parancsokat küld a kivetítőnek.
2(#)
3
4
Lézermutató
FREEZE
HIDE
5
6
7
8
9
10(#)
11
12
Irányítsa a távvezérlőt a vetítővászonra.
A kép kimerevítéséhez.
Ideiglenesen kikapcsolja a videojelet. Nyomja meg a „HIDE”
gombot a kép elrejtéséhez, majd nyomja meg újra a kép
megjelenítéséhez.
RESYNC
Automatikusan a bemeneti jelforráshoz szinkronizálja a kivetítőt.
SOURCE
Nyomja meg a „SOURCE” gombot az RGB, Komponens,
S-Video, Kompozit, SCART, HDTV, illetve HDMI™ források
közötti váltáshoz.
POWER
A tartalmát lásd a „A kivetítő be-/kikapcsolása” című
fejezetben.
ASPECT RATIO A kívánt képméretarány kiválasztásához (Auto/4:3/16:9)
ZOOM
Nagyítja vagy kicsinyíti a kivetített képet.
Lézergomb
Irányítsa a távvezérlőt a vetítővászonra, nyomja meg és tartsa
lenyomva a gombot a lézermutató bekapcsolásához.
Ez a funkció nem támogatott a japán piacra szánt készülékeken.
Empowering
Egyedülálló Acer funkciók: eOpening, eView, eTimer, ePower
gomb
Management.
KEYSTONE
A képet a kivetítő megdöntése által okozott torzítás kioltása
érdekében javítja (±40 fok).
Magyar
Távvezérlő elrendezés (P1101C/P1201B/P1203PB/
P1203Pi/P1201i/P1201n)
Magyar
10
#
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24(*)
25
26
27
28
Ikon
Funkció
MENU
Leírás
•
Nyomja meg a „MENU” gombot, hogy megjelenítse a
képernyőn megjelenő (OSD) menüt, lépjen vissza az előző
OSD menüre vagy rejtse el az OSD menüt.
•
A kiválasztás megerősítéséhez.
Kizárólag a számítógépes üzemmódhoz. Nyomja meg a gombot
a következő vagy az előző oldal kijelöléséhez. Ez a funkció csak
akkor áll rendelkezésre, ha USB-kábellel számítógéphez
csatlakozik.
Előző/
Nyomja meg a „Előző/Visszatekerés” gombot az előző indexre
Visszatekerés
történő lépéshez, vagy nyomja folyamatosan az éppen lejátszott
médiafájl visszatekeréséhez.
Enter/Lejátszás/ Nyomja meg az „Enter/Lejátszás/Szünet” gombot médiafájlok
Szünet
lejátszásához/szüneteltetéséhez.
Következő/
Nyomja meg a „Következő/Előretekerés” gombot a következő
Előretekerés
indexre történő lépéshez, vagy nyomja folyamatosan az éppen
lejátszott médiafájl előretekeréséhez.
Back/Stop
Nyomja meg a „Back/Stop” gombot a médiafájl lejátszásának
megállításához, vagy egy szinttel feljebb lépéshez az
adatmappákban.
VGA
Nyomja meg a „VGA” gombot, hogy a jelforrást a VGA
csatlakozóra váltsa. A csatlakozó a következőket támogatja:
analóg RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i)
és RGBsync.
COMPONENT
Nincs KOMPONENS funkció
S-VIDEO
Nyomja meg az „S-VIDEO” gombot az S-Video jelforrás
választásához.
VIDEO
Nyomja meg a „VIDEO” gombot a konpozit videó jelforrás
választásához.
SD/USB A
Nyomja meg az „SD/USB A” gombot az SD és USB A forrás
közötti váltáshoz. A kivetítő különféle fotó/audió/videó
fájlformátum kezelését támogatja.
HDMI™/DVI
Nyomja meg a „HDMI™/DVI” gombot, hogy a jelforrást a
HDMI™ csatlakozóra váltsa.
USB B
Nyomja meg az „USB B” gombot USB mini B forrásra váltáshoz.
LAN/WiFi
Nyomja meg a „LAN/WiFi” gombot a LAN/WiFi jelforrás
választásához.
Számbillentyűzet Nyomja meg a „0~9” számgombokat jelszó megadásához a
0–9
„Biztonság” menüben.
Négyirányú
Használja a fel, le, balra és jobbra gombot elemek
billentyűk
kiválasztásához, illetve azok beállításainak elvégzéséhez.
OLDAL
Megjegyzés: "#" Japánban nem támogatott.
"*" Nincs DVI funkció
11
Magyar
Első lépések
A kivetítő csatlakoztatása (P1101/P1201/
P1203P/P1206P/P1303PW)
DVD-lejátszó,
Set-top Box,
HDTV vevőkészülék
VGA
7
R B G
Videó kimenet
Y
D-Sub
Monitor
D-Sub
S-Video kimenet
4
6
8
DVD-lejátszó
HDM I
VGA
R B G
9
3
5
USB
2
D-Sub
USB
HDM I
D-Sub
10
HDTV adapt er
RS232
RS232
Y
12
1
W
R
11
Audió kimenet
#
1
Leírás
Képernyő
#
Leírás
Hálózati tápkábel
7
Kompozit videó kábel
2
USB-kábel
8
S-Video kábel
3
HDMI-kábel
9
Hangkábel jack-jack
4
VGA-kábel
10 RS232 kábel
5
VGA-komponens/HDTV adapter
11
6
3 RCA komponens kábel
12 12V DC kábel
Audió kábel Jack/RCA
A kivetítő csatlakoztatása (P1101C/P1201B/
P1203PB/P1203Pi/P1201i/P1201n)
Videó kimenet
S-Video kimenet
VGA
DVD-lejátszó,
Set-top Box,
HDTV vevőkészülék
Y
DVD-lejátszó
D-Sub
D-Sub
R B G
HDMI
10
VGA
5
3
USB
R B G
9
4
2
6
7
D-Sub
USB
HDMI
Y
8
HDTV adapter
RS232
RS232
D-Sub
1
13
Audió kimenet
USB
USB
14
USB
11
USB
Magyar
12
Billentyűzet
#
W
R
Internet
12
Leírás
#
Leírás
1
Hálózati tápkábel
8
RS232 kábel
2
USB-kábel
9
Hangkábel jack–jack
3
HDMI-kábel
10
3 RCA komponens kábel
4
S-Video kábel
11
Audió kábel Jack/RCA
5
Kompozit videó kábel
12
LAN-kábel
6
VGA-kábel
13(*)
USB-lemez/kulcs
USB WiFi-adapter (P1201i)
7
VGA–komponens/HDTV adapter
14
USB-kábel (A típusú–mini USB)
Megjegyzés: Annak biztosítása érdekében, hogy a kivetítő
megfelelően működjön a számítógéppel, győződjön meg arról, hogy a
megjelenítési mód időzítése kompatibilis a kivetítővel.
13
Magyar
Megjegyzés: "*" USB-meghajtó korlátozása, nem támogatja az 500
mA-t meghaladó áramfelvételt. Külső tápot készítsen elő az USBeszköznek.
Magyar
14
A kivetítő be- és kikapcsolása
A kivetítő bekapcsolása
1
Vegye le a lencsevédő sapkát. (#1. Ábra)
2
Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápkábel és a jelkábel megfelelően
csatlakozik. A bekapcsolt állapotot jelző LED vörös fénnyel villog.
3
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő „Power” gomb megnyomásával,
és a bekapcsolt állapotot jelző LED kék színűre fog váltani. (#2. Ábra)
4
Forrás bekapcsolása (számítógép, noteszgép, videolejátszó stb.). A kivetítő
automatikusan érzékeli a forrást.
•
Ha a képernyőn megjelenik a „Lock (Rögzítés)” és „Source (Forrás)” ikon,
ez azt jelenti, hogy a kivetítő beállítása adott jelforrás-típusra van rögzítve,
és nem érzékelhető ilyen típusú bemeneti jelforrás.
•
Ha a képernyőn a „Nincs jel” üzenet látható, győződjön meg arról, hogy a
jelkábelek megfelelően csatlakoznak.
•
Ha egyszerre több jelforrást csatlakoztat, használja a vezérlőpult vagy a
távvezérlő „Source” gombját, illetve a távvezérlő közvetlen forrás gombját
a bemenetek közötti váltáshoz.
2
Üzemkapcsoló
1
Objektívsapka
15
1
A kivetítő kikapcsoláshoz nyomja meg a Power (Üzemkapcsoló)
gombot. Ekkor megjelenik a következő üzenet: „Nyomja meg az
üzemkapcsoló gombot a kikapcsolás befejezéséhez.” Nyomja meg
a power (üzemkapcsoló) gombot.
2
A kikapcsolást követően, a bekapcsolt állapotot jelző LED
VÖRÖS színre vált, gyorsan villog, és a ventilátor(ok) kb. 2
másodpercig tovább müködik(nek) biztosítandó, hogy a rendszer
megfelelően lehűljön.
3
Amíg a tápkábel csatlakoztatva marad, bármikor megnyomhatja a
power (üzemkapcsoló) gombot a kivetítő azonnali bekapcsolásához
a 2 perces kikapcsolási folyamat közben.
4
A rendszer lehűlése után a bekapcsolt állapotot jelző LED befejezi
a villogást, és folyamatos vörös fénnyel világít, ami azt jelenti,
hogy a kivetítő készenléti módba lépett.
5
Most már biztonsággal kihúzhatja a tápkábelt.
Figyelmeztető szimbólumok:
•
„A kivetítő túlmelegedett. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.”
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a kivetítő túlmelegedett. A lámpa és a kivetítő
is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény
folyamatos vörös színnel világít. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával
vagy a szervizközponttal.
•
„Ventilátor meghibásodás. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.”
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a ventilátor meghibásodott. A lámpa és a
kivetítő is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény
villog. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával vagy a szervizközponttal.
Megjegyzés: Ha a kivetítő automatikusan kikapcsolódik és a lámpa LED kijelző
folyamatosan vörös fénnyel világít, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi
viszonteladóval vagy szervizközponttal.
Magyar
A kivetítő kikapcsolása
Magyar
16
A kivetített kép beállítása
A kivetített kép magasságának beállítása
A kivetítő állítható lábakkal van felszerelve a kivetített kép magasságának
beállításához.
A kép emeléséhez:
1
Nyomja meg az állítható láb kioldására szolgáló gombot. (#1. Ábra)
2
Emelje a képet a kívánt magasságba (#2. Ábra), majd engedje fel a gombot az
állítható láb rögzítéséhez.
3
Használja a dőlésszög beállító kereket (#3. Ábra) a kivetítő szögének
finombeállításához.
A képe lejjebb állításához:
1
Nyomja meg az állítható láb kioldására szolgáló gombot. (#1. Ábra)
2
Engedje le a képet a kívánt magasságba (#2. Ábra), majd engedje fel a gombot
az állítható láb rögzítéséhez.
3
Használja a dőlésszög beállító kereket (#3. Ábra) a kivetítő szögének
finombeállításához.
1
Állítható láb
kioldógombja
3
Dőlésszög beállító kerék
2
Állítható láb
17
Tekintse meg az alábbi táblázatot az adott vetítési távolsághoz tartozó optimális
képméret kiválasztásához.
•
•
P1101/P1101C/P1201/P1201B/P1203PB/P1203Pi/P1201n/P1201i/P1203P/
P1206P sorozat Példa: Ha a kivetítő 3 méter távolságra van a vászontól, a jó
képminőséget 69 és 76 hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.
P1101/P1101C/P1201/P1201B/P1203PB/P1203Pi/P1201n/P1201i/
P1203P/P1206P sorozat
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 3 méteres vetítési távolság
esetén 133 cm vetítési magasság szükséges.
Ma
x. k
é
Min
pm
é
re t
. ké
pm
ére
t
B
76"
69"
Magasság: 133 cm
A kép alsó és
felső széle közötti
távolság
Magasság:
120 cm
C
A
3m
Kívánt távolság
Ábra: Rögzített távolság változó nagyítással és képmérettel.
Magyar
Az optimális képméret és -távolság
Magyar
18
P1101/P1101C/P1201/P1201B/P1203PB/P1203Pi/P1201n/P1201i/
P1203P/P1206P sorozat
Teteje
Vetítővászon mérete
Kívánt
Távolság
(m)
Átló
<A>
(hüvelyk)
<B>
Teteje
Vetítővászon mérete
(Min. zoom)
(Max. zoom)
Sz (cm) ×
Ma (cm)
A kép alsó
és felső
széle közötti
távolság (cm)
<C>
Átló
(hüvelyk)
<B>
Sz (cm) ×
Ma (cm)
A kép alsó
és felső
széle közötti
távolság (cm)
<C>
1,5
34
70 x 52
60
38
77 x 58
66
2
46
93 x 70
80
50
103 x 77
88
2,5
57
116 x 87
100
63
128 x 96
111
3
69
140 x 105
120
76
154 x 115
133
3,5
80
163 x 122
140
88
179 x 135
155
4
92
186 x 140
160
101
205 x 154
177
4,5
103
209 x 157
181
114
231 x 173
199
5
114
233 x 174
201
126
256 x 192
221
6
137
279 x 209
241
151
308 x 231
265
7
160
326 x 244
281
177
359 x 269
310
8
183
372 x 279
321
202
410 x 308
354
9
206
419 x 314
361
227
462 x 346
398
10
229
465 x 349
401
252
513 x 385
442
11
252
512 x 384
441
278
564 x 423
487
12
275
558 x 419
481
303
615 x 462
531
Nagyítás mértéke: 1,1x
19
P1303PW sorozat Példa: Ha a kivetítő 3 méter távolságra van a vászontól, a jó
képminőséget 82 és 90 hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.
P1303PW sorozat
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 3 méteres vetítési távolság
esetén 135 cm vetítési magasság szükséges.
Ma
x. k
é
Min
pm
é
ret
. ké
pm
B
ére
t
90"
82"
Magasság :135 cm
A kép alsó és felső
széle közötti
távolság
Magasság:
124 cm
C
A
3m
Kívánt távolság
Ábra: Rögzített távolság változó nagyítással és képmérettel.
Magyar
•
Magyar
20
P1303PW sorozat
Vetítővászon mérete
Kívánt
Távolság
(m)
Átló
<A>
(hüvelyk)
<B>
Teteje
Teteje
Vetítővászon mérete
(Min. zoom)
(Max. zoom)
Sz (cm) ×
Ma (cm)
A kép alsó
és felső
széle közötti
távolság (cm)
<C>
Átló
(hüvelyk)
<B>
Sz (cm) ×
Ma (cm)
A kép alsó
és felső
széle közötti
távolság (cm)
<C>
1,5
41
88 x 55
62
45
97 x 60
68
2
55
118 x 74
82
60
129 x 81
90
2,5
68
147 x 92
103
75
161 x 101
113
3
82
176 x 110
124
90
194 x 121
135
3,5
96
206 x 129
144
105
226 x 141
158
4
109
235 x 147
165
120
258 x 161
181
4,5
123
265 x 165
185
135
290 x 181
203
5
137
294 x 184
206
150
323 x 202
226
6
164
353 x 221
247
180
387 x 242
271
7
191
412 x 257
288
210
452 x 282
316
8
218
471 x 294
329
240
516 x 323
361
9
246
529 x 331
371
270
581 x 363
406
10
273
588 x 368
412
300
645 x 403
452
Nagyítás mértéke: 1,1x
21
P1101/P1101C/P1201/P1201B/P1203PB/P1203Pi/P1201n/P1201i/
P1203P/P1206P sorozat
A
50"
Kív
ánt
k
épm
ére
t
D
Magasság
A kép alsó és felső
széle közötti
távolság
2m
2,2 m
C
B
Kívánt távolság
Az alábbi táblázat mutatja, hogyan lehet elérni a kívánt képméretet a kivetítő
helyzetének vagy a zoom gyűrű beállításával. Például: ha 50 hüvelykes képméretet
kíván elérni, helyezze a kivetítőt 2-2,2 méter távolságra a vászontól, és annak
megfelelően állítsa be a zoom mértékét.
Magyar
A kívánt képméret elérése a távolság és a
zoom beállításával
Magyar
22
P1101/P1101C/P1201/P1201B/P1203PB/P1203Pi/P1201n/P1201i/
P1203P/P1206P sorozat
Kívánt képméret
Távolság (m)
A kép felső széle (cm)
Átló (hüvelyk)
<A>
Sz (cm) × Ma (cm)
Max. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
A kép alsó és felső
széle közötti távolság
<D>
30
61 x 46
1,2
1,3
53
40
81 x 61
1,6
1,7
70
50
102 x 76
2,0
2,2
88
60
122 x 91
2,4
2,6
105
70
142 x 107
2,8
3,1
123
80
163 x 122
3,2
3,5
140
90
183 x 137
3,6
3,9
158
100
203 x 152
4,0
4,4
175
120
244 x 183
4,8
5,2
210
150
305 x 229
5,9
6,6
263
180
366 x 274
7,1
7,9
315
200
406 x 305
7,9
8,7
351
250
508 x 381
9,9
10,9
438
300
610 x 457
11,9
Nagyítás mértéke: 1,1x
526
23
Magyar
P1303PW sorozat
A
50"
Kív
ánt
kép
mé
re
t
D
Magasság
A kép alsó és felső
széle közötti
távolság
1,7 m
1,8 m
C
B
Kívánt távolság
Az alábbi táblázat mutatja, hogyan lehet elérni a kívánt képméretet a kivetítő
helyzetének vagy a zoom gyűrű beállításával. Például: ha 50 hüvelykes képméretet
kíván elérni, helyezze a kivetítőt 1,7-1,8 méter távolságra a vászontól, és annak
megfelelően állítsa be a zoom mértékét.
Magyar
24
P1303PW sorozat
Kívánt képméret
Távolság (m)
A kép felső széle (cm)
Átló (hüvelyk)
<A>
Sz (cm) × Ma (cm)
Max. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
A kép alsó és felső
széle közötti távolság
<D>
30
65 x 40
1,0
1,1
45
40
86 x 54
1,3
1,5
60
50
108 x 67
1,7
1,8
76
60
129 x 81
2,0
2,2
91
70
151 x 94
2,3
2,6
106
80
172 x 108
2,7
2,9
121
90
194 x 121
3,0
3,3
136
100
215 x 135
3,3
3,7
151
120
258 x 162
4,0
4,4
181
150
323 x 202
5,0
5,5
226
180
388 x 242
6,0
6,6
271
200
431 x 269
6,7
7,3
302
250
538 x 337
8,3
9,2
377
300
646 x 404
10,0
Nagyítás mértéke: 1,1x
452
25
Telepítő menü
A telepítő menü képernyőn megjelenő kijelzést (OSD) biztosít a kivetítő üzembe
helyezéséhez és karbantartásához. Az OSD-t csak akkor használja,
ha a „No signal input” (Nincs jelbemenet) üzenet látható a kijelzőn.
A menü lehetőségei között szerepelnek olyan beállítások, mint a vetítőernyő-méret
és távolság, fókusz, trapéztorzítás-korrekció és egyebek.
1
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő „Power” gomb megnyomásával.
2
A kivetítő üzembe helyezéséhez és karbantartásához való OSD menü
megnyitásához nyomja meg a menü gombot a vezérlőpulton.
3
A háttérmintázat például a vetítővászon-méret és távolság, fókusz és egyebek
kalibrációjához és beállításához szükséges.
4
Az Installation (Telepítés) menü a következő lehetőségeket tartalmazza:
• Vetítési mód
• Menü helye
• Trapézkorrekció beállítások
• Nyelvi beállítások
• Visszaállítás a gyári alapbeállításokra
Használja a fel és le nyílgombokat a lehetőség kiválasztásához, a bal és jobb
nyílgombokat a kijelölt lehetőség beállítására, és a jobb
nyílgombot az almenübe vagy funkció-beállításba történő belépéshez.
Az új beállítások elmentődnek, amint kilép a menüből.
5
Nyomja meg a menü gombot a menüből történő kilépéshez és az Acer üdvözlő
képernyőbe történő visszatéréshez.
Magyar
Felhasználói kezelőszervek
Magyar
26
Acer Empowering Technology
Empowering
gomb
Az Acer Empowering gomb négy
egyedülálló Acer funkciót biztosít,
ezek az „Acer eView Management”,
az „Acer eTimer Management”,
az „Acer eOpening Management”
és az „Acer ePower Management”.
Nyomja meg a „ ” gombot és tartsa
lenyomva több mint egy másodpercig,
hogy elindítsa a képernyőmenüt a funkciók
módosításához.
Acer eView Management
Nyomja meg a „ ” gombot az
„Acer eView Management”
almenü indításához.
Az „Acer eView Management” a
megjelenítési üzemmód kiválasztására
való. A részleteket illetően olvassa el a
„Képernyőmenük” című fejezetet.
A 3D és 3D Sync Invert (3D szink.
invertálás) funkciók a 3D funkciók gyors
elérését teszik lehetővé itt.
Acer eTimer Management
Nyomja meg a „ ” gombot az
„Acer eTimer Management”
almenü indításához.
Az „Acer eTimer Management”
emlékeztető funkciót kínál, amellyel
megkönnyítheti prezentációjának
időbeosztása. A részleteket illetően
olvassa el a „Képernyőmenük”
című fejezetet.
Acer eOpening Management Nyomja meg a „
” gombot az „Acer
eOpening Management” indításához.
Az „Acer eOpening Management” lehetővé
teszi a felhasználónak, hogy kicserélje az
indító képernyőt saját, személyre szabott
képre. A részleteket illetően olvassa el a
„Képernyőmenük” című fejezetet.
27
Nyomja meg a „ ” gombot az „Acer
ePower Management” indításához.
Az „Acer ePower Management” egyetlen
gyorsgombot biztosít a felhasználónak a
lámpa és a kivetítő élettartamának
meghosszabbításához. A részleteket
illetően olvassa el a „Képernyőmenük”
című fejezetet.
Magyar
Acer ePower Management
Magyar
28
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
A kivetítő többnyelvű OSD-vel rendelkezik, amely képbeállítások végzését, illetve
több beállítás módosítását teszi lehetővé.
Az OSD menük használata
•
Az OSD menü megnyitásához nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn
vagy a kezelőpanelen.
•
Amikor látható az OSD menü, használja a
gombokat a főmenü
bármelyik elemének kiválasztásához. A főmenü kívánt elemének kiválasztása
után nyomja meg a
állíthat be.
gombot, hogy belépjen az almenübe, ahol funkciókat
•
A
gombokkal válassza ki a kívánt elemet, majd a
állítsa be az értéket.
•
Az almenüben jelölje ki a következő beállításra szánt elemet, és a fentiek
szerint állítsa be.
•
Nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn vagy a kezelőpanelen, és a
képen visszatér a főmenü.
•
Az OSD menü bezárásához nyomja meg újra a „MENU” gombot a távvezérlőn
vagy a kezelőpanelen. Az OSD menü bezáródik, és a kivetítő automatikusan
menti az új beállításokat.
gombokkal
Fõmenü
Beállítás
Almenü
29
Magyar
Szín
Megjelenítési mód Számos előre beállított gyári érték áll rendelkezésre, amelyeket
különféle képtípusokhoz optimalizáltak.
Fal színe
Fényerő
Kontraszt
Színhőmérséklet
Degamma
Szín R
Szín G
Szín B
Színtelítettség
•
•
•
•
Fényes: A fényerő optimalizálásához.
•
•
Oktatás: Oktatási környezethez.
Bemutató: értekezleti bemutatókhoz nagyobb fényerő érdekében.
Szabvány: Általános környezethez.
Videó: Videofelvételek erős megvilágítású helyiségben történő
lejátszásához.
Felhasználói: A felhasználói beállítások mentéséhez.
Ezzel a funkcióval kiválaszthatja a falnak megfelelő, helyes színt. Több
választási lehetőség van, pl. fehér, világosssárga, világoskék,
rózsaszínű, sötétzöld. Kompenzálja a színek köztti eltérést, amikor falra
vetítenek, így a megfelelő színtónust fogja visszaadni.
A kép fényerejének állításához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép sötétítéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kép világosításához.
A „Kontraszt” szabályozza a kép legvilágosabb és legsötétebb területei
közötti különbséget. A kép kontrasztértékének módosítása
megváltoztatja a kép fekete-fehér arányát.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt növeléséhez.
Beállítja a színhőmérsékletet. Nagyobb színhőmérsékleten a kép
hidegebbnek, míg kisebb színhőmérséklet mellett melegebbnek tűnik.
A sötétebb jelenetek megjelenítésére van hatással. Nagyobb gamma
mellett a sötétebb jelenetek fényesebbnek tűnnek.
Beállítja a vörös színt.
Beállítja a zöld színt.
Beállítja a kék színt.
A videoképet fekete-fehérről teljesen színtelítettségűre állítja.
•
Nyomja meg a
színtelítettségét.
gombot, hogy csökkentse a kép
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a kép színtelítettségét.
Magyar
30
Színezet
A vörös és zöld közötti egyensúlyt állítja be.
•
Nyomja meg a
képen.
gombot, hogy növelje a zöld szín mennyiségét a
•
HDMI
színtartomány
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a vörös szín mennyiségét
a képen.
A megjelenítési hiba kiküszöbölése érdekében állítsa be a HDMI
képadatok színtartományát.
•
Automata: A lejátszó adatai szerint történik az automatikus
beállítása.
•
Korl. tartom.: A bemeneti kép feldolgozása korlátozott
színtartományú adatként történik.
•
Telj. tartom.: A bemeneti kép feldolgozása teljes színtartományú
adatként történik.
Megjegyzés: A „Színtelítettség” és „Színezet” funkciók számítógépes, illetve
HDMI (RGB) üzemmódban nem támogatottak.
Megjegyzés: A "HDMI színtartomány" funkció használata kizárólag
HDMI(RGB) módban támogatott.
Kép
Kivetítés módja
•
Első: A gyári alapbeállítás.
•
Hátsó: Megfordítja a képet, így áttetsző vetítővászonra tud vetíteni,
hátulról.
•
Automata: Automatikusan beállítja a képkivetítés helyét.
•
Asztal
•
Mennyezet: Fejjel lefelé fordítja a képet, hogy mennyezetre szerelt
vetítéskor megfelelő legyen a kép.
Vetítés helye
31
Ezt a funkciót a kívánt képméretarány kiválasztására használja.
Automata: A kép eredeti szélesség-magasság arányának
megőrzése, hogy a natív vízszintes, illetve függőleges
felbontásnak megfelelően illeszkedjen.
•
Teljes: a képet átméretezi, hogy kitöltse a teljes képernyt
szélességben (1280 pixel) és magasságban (800 pixel).
•
4:3: A képet a vászonhoz igazítja, és 4:3-as méretarányban jeleníti
meg.
•
16:9: A képet a képernyő szélességéhez, magasságát a 16:9-es
méretarányhoz igazítja.
•
L. Box: megőrzi a jel eredeti képméretarányát és 1,333-szorosára
nagyítja.
<Megjegyzés> a „Teljes” és „Levélszekrény” funkciókat a P1303PW
készülék támogatja.
Auto Keystone
Automatikusan beállítja a kép függőleges oldalait.
•
Manuális Keystone A kivetítő megdöntése által okozott képtorzítás kioltására való. (±40 fok)
<Megjegyzés> A Manuális Keystone nem érhető el, ha az Auto Keystone
elem beállítása „Be”.
V. helyzet
•
•
Nyomja meg a
gombot a kép balra mozgatásához.
Nyomja meg a
gombot a kép jobbra mozgatásához.
F. helyzet
•
•
Nyomja meg a
gombot a kép lefelé mozgatásához.
Nyomja meg a
gombot a kép felfelé mozgatásához.
Frekvencia
A „Frekvencia” funkció módosítja a kivetítő képfrissítési gyakoriságát, hogy
megegyezzen a számítógépbe szerelt grafikus kártyáéval. Ha függőleges
villódzó sávot lát a kivetített képen, használja ezt a funkciót a szükséges
beállítások végzéséhez.
Követés
Szinkronizálja a kivetítő és a grafikus kártya jel-időzítését. Ha ugráló vagy
villódzó képet tapasztal, ezzel a funkcióval állíthatja helyre.
Keménység
A kép élességét állítja be.
•
•
Nyomja meg a
gombot a keménység csökkentéséhez.
Nyomja meg a
gombot a keménység növeléséhez.
HDMI Keresési
info.
A HDMI kép túlpásztázási arányát állítja be.
•
Automata: A lejátszó adatai szerint történik az automatikus
beállítása.
•
Alulpásztázás: a képen soha nem történik túlpásztázás.
3D
Jelölje ki a „Be” tételt a DLP 3D funkció engedélyezéséhez.
•
Túlpásztázás: a HDMI képen mindig történik túlpásztázás.
•
Be: Válassza ezt az elemet, ha DLP 3D szemüveget, quad buffer
(NVIDIA/ATI…) grafikuskártyát és HQFS formátumú fájlt,
vagy DVD-t a megfelelő szoftveres lejátszóval használ.
•
Ki: A 3D mód kikapcsolása.
Magyar
Képarány
Magyar
32
3D Sync L/R
Ha különálló vagy átfedő képet lát DLP 3D szemüveg viselése közben,
elképzelhető, hogy végre kell hajtania az „Átfordítás” funkciót, hogy a
lehető legjobb bal/jobb képszekvenciát alkalmazza a helyes kép
érdekében (DLP 3D esetében).
3D figyelmeztető
üzenet
Válassza a „Igen” lehetőséget a 3D figyelmeztető üzenet
megjelenítéséhez.
Megjegyzés: A „V. helyzet”, „F. helyzet”, „Frekvencia” és „Követés” funkciók
HDMI, illetve Videó üzemmódban nem támogatottak.
Megjegyzés: Az "Keménység" funkció használata HDMI (RGB) és Számítógép
módban nem támogatott.
Megjegyzés: A 3D funkció csak VGA jelforrás esetén támogatott.
A részletes 3D időzítéseket illetően tekintse meg az időzítési táblázatot.
Megjegyzés: A megfelelő 3D megjelenítéshez a grafikuskártya 3D
alkalmazásának megfelelő beállítása szükséges.
Megjegyzés:Az olyan szoftveres lejátszók, mint a Stereoscopic Player és a
DDD TriDef Media Player támogatják a 3D fájlformátumot. Az alábbi weboldalról
letöltheti a három lejátszó próbaverzióját:
- NVIDIA Stereoscopic 3D Video Player:
http://www.nvidia.com/object/3D Drivers Downloads.html
- Stereoscopic Player (Próbaverzió): http://www.3dtv.at/Downloads/Index en.aspx
- DDD TriDef Media Próbaverzió:
http://www.tridef.com/download/TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html
Megjegyzés: A „3D Sync L/R” funkció akkor érhető el, ha a DLP 3D
engedélyezve van.
Megjegyzés: Emlékeztető képernyő látható, ha a 3D funkció a kivetítő
bekapcsolásakor engedélyezett. A beállításokat a célnak megfelelően válassza
meg.
Megjegyzés: A "HDMI Keresési info." funkció kizárólag HDMI(RGB) módban
támogatott.
33
ECO üzemmód
Nagy magasság
Dynamic Black
Kikapcsolás mód
Magyar
Kezelés
Válassza az „Be” tételt a kivetítő lámpájának halványításához,
ami csökkenti az energiafogyasztást, meghosszabbítja a lámpa
élettartamát és csökkenti a működési zajt. Válassza az „Ki” elemet,
hogy visszatérjen normál üzemmódba.
Válassza az „Be” lehetőséget a „Nagy magasság” mód
bekapcsolásához. A ventilátorokat ilyenkor maximális sebesség
mellett, folyamatosan működteti a kivetítő hatékony hűtése érdekében,
ha nagy magasságban használják.
Válassza az „Be” lehetőséget a sötét filmjelenetek optimális
megjelenítéséhez, hogy azok hihetetlen részletességben jelenjenek
meg.
•
Azonnali folytatás: Folytatja a rendszert, ha a főkapcsoló gombot
2 percen belül újra megnyomják.
•
Automata kikapcsolás
Lámpa üzemidő
Lámpa emlékeztető
Lámpa visszaállítása
Szabvány: megfelelően leállítja a kivetítőt ventilátoros hűtés után.
A kivetítő automatikusan kikapcsol, ha a megadott idő után nincs
bemeneti jel. (perc)
A lámpa eddig eltelt használati idejét mutatja (órákban).
Aktiválja ezt a funkciót, hogy a lámpa cseréjére vonatkozó emlékeztető
jelenjen meg 30 órával a lámpa élettartamának becsült vége előtt.
Nyomja meg a
gombot, miután kijelölte a „Igen” elemet, hogy a
lámpa működési idejének számlálóját 0 órára állítsa.
Magyar
34
Beállítás
P1201n/P1201B/P1203PB/P1203Pi
P1201i
P1101/P1101C/P1201
P1203P/P1303PW/P1206P
Menü helye
Induló képernyő
Képrögzítés
A menü helyzetének módosítása a képernyőn.
Használja ezt a funkciót a kívánt induló képernyő kiválasztásához.
Ha módosítja a beállítást, a módosítások akkor lépnek életbe,
ha kilépett az OSD menüből.
•
Acer: Az Acer kivetítő alapértelmezett induló képernyője.
•
Felhasználói: Használja tetszés szerinti kép mentéséhez a
„Képrögzítés” funkció segítségével.
Használja ezt a funkciót az induló képernyő személyre szabásához.
Az induló képernyőként felhasználni kívánt kép rögzítéséhez kövesse az
alábbi utasításokat.
Megjegyzés:
Mielőtt az alábbi lépéseket elvégezné, győződjön meg arról, hogy a
„Trapéztorzítás” elemet az alapértelmezett 0 értékre,
a képméretarányt pedig 4:3-ra állította. További információkért forduljon
a „Kép” című fejezethez.
•
Módosítsa a „Induló képernyő” elemet az alapértelmezett „Acer”
értékről „Felhasználói” értékre.
•
Nyomja meg a „Képrögzítés” gombot az induló képernyő személyre
szabásához.
•
Egy párbeszédablak jelenik meg a megerősítéshez. Válassza a
„Igen” elemet az aktuális kép személyre szabott induló
képernyőként történő felhasználásához. A rögzítési tartományt
vörös téglalap jelzi. Válassza a „Nem” elemet a képmentés
visszavonásához, és a képernyőmenüből (OSD) történő kilépéshez.
•
Egy üzenet jelzi, hogy a kép mentése folyamatban van.
•
Ha megtörtént a kép mentése, az üzenet eltűnik és az eredeti kép
jelenik meg.
•
Az alábbi személyre szabott induló képernyő akkor lép életbe,
amikor új bemeneti jel érzékelhető, vagy ha újraindítják a kivetítőt.
35
Biztonság
A feliratozás megjelenítéséhez válassza a CC1, CC2, CC3 vagy CC4
lehetoséget (a CC1 az Ön területének elsodleges nyelvéhez tartozó
feliratokat jelenti meg).
Ez a funkció csak akkor érheto el, ha kompozit videó vagy S-Video
bemeneti jelet választanak és a rendszer formátum NTSC.
<Megjegyzés> Állítsa a kép méretarányát 4:3 értékre. A funkció nem
használható, ha a képméret „16:9” vagy „Auto”.
Biztonság
A kivetítő a rendszergazda számára hasznos biztonsági lehetőségeket
kínál a kivetítő használatának szabályozásához.
Nyomja meg a
gombot a „Biztonság” beállítás módosításához.
Amennyiben a biztonsági funkciót engedélyezték, be kell írnia a
„Rendszergazda jelszó” a biztonsági beállítások módosításához.
•
Jelölje ki az „Be” tételt a biztonsági funkció engedélyezéséhez. A
felhasználónak meg kell adnia a jelszót ahhoz, hogy működtesse a
kivetítőt. A részleteket illetően olvassa el a „Felhasználói jelszó”
című fejezetet.
•
Ha kijelölik az „Ki” tételt, a felhasználó jelszó megadása nélkül is
bekapcsolhatja a kivetítőt.
Időtúllépés (Perc)
Miután a „Biztonság” funkciót „Be” állapotba állítják,
a rendszergazda beállíthatja az időtúllépés funkciót.
•
•
•
•
•
Nyomja meg a
vagy
gombot az időtúllépés
hosszának kiválasztásához.
A beállítási tartomány 10 perctől 990 percig terjed.
Az idő lejártával a kivetítő újból kéri a felhasználót, hogy adja meg
jelszavát.
A „Időtúllépés (Perc)” gyári alapértelmezett beállítása „Ki”.
Miután engedélyezték a biztonsági funkciót, a kivetítő jelszó
megadását kéri a felhasználótól, amikor bekapcsolja a kivetítőt.
Mind a „Felhasználói jelszó” és az „Rendszergazda jelszó”
elfogadható ebben a párbeszédpanelben.
Megjegyzés: A kép lopó funkció kizárólag 4:3 képméretarányban működik.
Megjegyzés: XGA modell esetében, a legjobb képminőség érdekében
tanácsoljuk, hogy a végfelhasználó a PC felbontását állítsa 1024 x 768
képpontra, mielőtt használná ezt a funkciót.
Megjegyzés: SVGA modell esetében, a legjobb képminőség érdekében
tanácsoljuk, hogy a végfelhasználó a PC felbontását állítsa 800 x 600
képpontra, mielőtt használná ezt a funkciót.
Megjegyzés: WXGA modellek esetében, a lehető legjobb képminőség
érdekében javasoljuk, hogy a felhasználó állítsa a PC felbontását 1280 x 800
képpont értékre, mielőtt használná ezt a funkciót.
Magyar
Feliratozás
36
Magyar
Felhasználói jelszó
•
•
•
•
Nyomja meg a
gombot a „Felhasználói jelszó” beállításához,
illetve módosításához.
Nyomja meg a távvezérlőn lévő számgombokat a jelszó
beállításához, majd nyomja meg a „MENU” gombot a
megerősítéshez.
Nyomja meg a
gombot a karakterek törléséhez.
Adja meg a jelszót, amikor megjelenik a „Jelszó megerősítése”
üzenet.
•
A jelszó 4 és 8 karakter közötti hosszúságú legyen.
•
Ha kijelöli a „Jelszó kérése kizárólag a tápkábel csatlakoztatása
után” elemet, a kivetítő a jelszó megadását a kivetítő tápkábelének
csatlakoztatása alkalmával mindig kérni fogja.
•
Ha kiválasztja az „Jelszó kérése mindig a kivetítő
bekapcsolásakor” tételt, a felhasználónak meg kell adnia a jelszót
a kivetítő minden egyes bekapcsolása alkalmával.
Rendszergazda jelszó
Az „Rendszergazda jelszó” használható mind az „Adja meg a
rendszergazda jelszót”, mind az „Jelszó megadása”
párbeszédpanelben.
•
•
VGA kimenet
(Készenlét)
Nyomja meg a
gombot az „Rendszergazda jelszó”
módosításához.
Az „Rendszergazda jelszó” gyári alapbeállítása „1234”.
Ha elfelejtette a rendszergazda jelszót, tegye a következőt a
rendszergazda jelszó visszanyeréséhez:
•
Egyedi, hatjegyű „Univerzális jelszó” található a Biztonsági
kártyára nyomtatva (ellenőrizze, benne van-e a csomagban). Ezt a
számjegyekből álló egyedi jelszót a kivetítő mindig elfogadja,
akármit is állítottak be Rendszergazda jelszónak.
•
Ha elveszítette a biztonsági kártyát és a számot, kérjük lépjen
kapcsolatba a helyi Acer márkaszervizzel.
Egyéni kezdőképernyő zárolása
•
Az Egyéni kezdőképernyő zárolás alapértelmezett beállítása „Ki”.
Ha az Egyéni kezdőképernyő zárolás „Be” állapotban van, a
felhasználók nem tudják módosítani a kezdőképernyőt, így
elkerülhető, hogy mások tetszés szerint módosítsák. Válassza az
„Ki” elemet a kezdőképernyő kioldásához.
•
Az alapértelmezett beállítás: „Ki”. Válassza az „Be” elemet a VGA
KI csatlakozó engedélyezéséhez.
Visszaállítás
•
LAN
•
LAN IP/Maszk
•
LAN visszaállítása
LAN/WiFi
•
•
LAN/WiFi alaphelyzet
•
Nyomja meg a
gombot és jelölje ki a „Igen” elemet, hogy
valamennyi menü paramétereit gyári alaphelyzetbe állítsa vissza.
Az alapértelmezett beállítás: „Ki”. Válassza az „Be” elemet a LAN
csatlakozó engedélyezéséhez. (csak P1201B/P1203PB/P1203Pi/
P1201n)
Az IP-cím és maszk cím azonosítása. (csak P1201B/P1203PB/
P1203Pi/P1201i/P1201n)
LAN visszaállítása. (csak P1201B/P1203PB/P1203Pi/P1201n)
Az alapértelmezett beállítás: „Be”. Válassza az „Ki” elemet a
Vezeték nélküli / LAN csatlakozó letiltásához. (csak P1201i)
LAN vagy vezeték nélküli funkció visszaállítása. (csak P1201i)
37
•
Az alapértelmezett érték „Be”, azaz a vetítővászon elektromos
lefelé, illetve felfelé mozgatása a kivetítő be-/kikapcsolásától függ.
(csak P1203P/P1303PW/P1206P)
Audió
Hangerő
Nyomja meg a
gombot a hangerő csökkentéséhez.
Nyomja meg a
gombot a hangerő növeléséhez.
Be/kikapcsolás hangerő
•
•
•
•
•
Figyelmeztetés hangerő
•
Jelölje ki ezt a funkciót a figyelmeztetések
hangerejének beállításához.
Némítás
Válassza az „Be” elemet a hangerő némításához.
Válassza az „Ki” elemet a hangerő visszaállításához.
Jelölje ki ezt a funkciót az értesítés hangerejének
beállításához, amikor a kivetítőt be-/kikapcsolja.
Magyar
Auto. vetítővászon
Magyar
38
Időzítő
Időzítő helye
•
Az időzítő óra helyének kiválasztásához a képernyőn.
Időzítő indítása
•
Nyomja meg a
gombot az időzítő indításához
vagy leállításához.
Időzítés ideje
•
Nyomja meg a
vagy
idejének beállításához.
Időzítő hangerő
•
Jelölje ki ezt a funkciót az értesítés hangerejének
beállításához, amikor az időzítő funkció be van kapcsolva, és
lejárt a beállított idő.
Időzítő megjelenítés
•
Nyomja meg a
vagy
gombot a képernyőn
megjelenítendő időzítő üzemmód kiválasztásához.
gombot az időzítés
Nyelv
Nyelv
A többnyelvű OSD menü kiválasztása. Használja a
gombot a menü kívánt nyelvének kiválasztásához.
vagy
•
gombot.
A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg a
39
Útmutató a bejelentkezéshez
Nyisson meg egy böngészőprogramot és adja meg a következő Szerver IP-címet:
192. 168. 0.100, hogy megtalálja az acer LAN weboldal-kezelés alábbi kezdőlapját.
A bejelentkezéshez jelszó megadása szükséges.
Válasszon felhasználót. Az Administrator a legtöbb jogosultsággal rendelkező
felhasználó, aki többféle műveletet tud végezni, mint pl. hálózat-beállítás és
figyelmeztetések beállítása. Az alapértelmezett rendszergazda-jelszó: „admin”. A
User normál jogosultságokkal rendelkezik, akinek az alapértelmezett jelszava:
"user". Kattintson a Login (Bejelentkezés) gombra, hogy a megfelelő jelszó
segítségével beléphessen a kezdőlapra.
Magyar
Acer LAN weboldal-kezelés
Magyar
40
Home (Kezdőlap)
A Home (Kezdőlap) oldal mutatja a kapcsolat állapotát, és három fő funkció
felsorolását is tartalmazza: Control Panel (Vezérlőpult), Networking Setting
(Hálózati beállítások) és Alert Setting (Figyelmeztetések beállításai).
Megjegyzés: A Control Panel (Vezérlőpult) és a Network Setting (Fálózati
beállítások) kizárólag az Administrator (Rendszergazda) fiók által elérhetők.
Vezérlőpult
A végfelhasználó az oldalon keresztül vezérelni tudja a kivetítőt és be tudja állítani
az értékeit.
41
A végfelhasználó tetszés szerint beállíthatja az IP-címet, csoportnevet és jelszót. A
hálózati konfiguráció vagy jelszó módosítása után a kivetítő automatikusan újraindul
az "Apply" (Alkalmaz) gomb megnyomására.
Megjegyzés: A csoportnév és a kivetítő neve nem lehet 32 karakternél
hosszabb.
Alert Setting (Figyelmeztetési beállítások)
A végfelhasználó azonnal elküldhet egy hibaüzenetet tartalmazó e-mailt, ha a
kivetítővel problémák adódnak.
Magyar
Network Setting (Hálózati beállítások)
Magyar
42
Logout (Kijelentkezés)
A Logout (Kijelentkezés) gomb megérintésére visszatér a bejelentkezési oldalra 5
másodpercen belül.
43
Magyar
Függelékek
Hibaelhárítás
Ha problémát tapasztal az Acer kivetítővel kapcsolatban, forduljon az alábbi
hibaelhárítási útmutatóhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel.
Képproblémák és megoldásaik
#
1
2
Probléma
Nem jelenik meg kép a
vásznon.
Megoldás
•
Az „Első lépések” című fejezetben leírt
módon csatlakoztatva.
•
Győződjön meg arról, hogy egyik érintkező sem görbült
meg, vagy törött el.
•
Ellenőrizze, hogy a kivetítő lámpáját megfelelően
szerelték-e be. Lásd a „Lámpacsere” című fejezetet.
•
Győződjön meg arról, hogy eltávolította a lencsevédőt, és
a kivetítő bekapcsolt állapotban van.
Részleges, gördülő
•
vagy nem megfelelően
megjelenített kép (PC
esetében (Windows 95/ •
98/2000/XP))
Nyomja meg a „RESYNC” gombot a távvezérlőn vagy a
kezelőpanelen.
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Nyissa meg a „Számítógép” elemet, a „Vezérlőpult”
elemet,
majd kattintson duplán a „Megjelenítés” ikonra.
•
Jelölje ki a „Beállítások” fület.
•
Győződjön meg arról, hogy a kijelző felbontása nem
haladja meg az UXGA (1600 x 1200) értéket.
•
Kattintson az „Speciális tulajdonságok” gombra.
Ha a probléma továbbra is fennáll, módosítsa az Ön
által használt monitor megjelenítését, és kövesse az
alábbi lépéseket:
•
Győződjön meg arról, hogy a felbontás-beállítás
nem haladja meg az UXGA (1600 x 1200) értéket.
•
Kattintson a „Módosítás” gombra a „Monitor” fülön.
•
Kattintson a „Minden eszköz megjelenítése”
elemre. Ezután jelölje ki a „Szabványos
monitortípusok” elemet az SP dobozban,
és válassza ki a megfelelő felbontást a „Modellek”
dobozban.
•
Győződjön meg arról, hogy monitorkijelző
felbontása nem haladja meg az UXGA
(1600 x 1200) értéket.
Magyar
44
3
4
5
6
7
Részleges, gördülő
vagy nem megfelelően
megjelenített kép
(Noteszgépek
esetében)
A noteszgép
képernyője nem jeleníti
meg a bemutatót.
A kép instabil vagy
villódzik
A képen függőleges
villódzó sáv van
A kép nem éles
•
Nyomja meg a „RESYNC” gombot a távvezérlőn vagy a
kezelőpanelen.
•
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Ismételje meg a lépéseket a (fenti) 2. elemtől a
számítógép felbontásának beállításához.
•
Nyomja meg a kimeneti beállítások váltása gombot.
Példa: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4],
Dell [Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7],
HP [Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5]
•
Ha nehézséget tapasztal a felbontás módosítása során,
illetve a monitor lefagy, indítsa újra az összes készüléket,
a kivetítőt is beleértve.
•
Ha Microsoft® Windows® alapú notebook számítógépet
használ: Előforduklhat, hogy egyes PC noteszgépek
kikapcsolják saját képernyőjüket, amikor egy második
megjelenítő eszköz van használatban. Mindegyiknél
más-más módon történik a visszakapcsolása. Lásd a
számítógép használati útmutatóját további információkért.
•
Ha Apple® Mac® operációs rendszer alapú notebook
számítógépet használ: A System Preferences
(Rendszerbeállítások) menüben nyissa meg a
Megjelenítés elemet, és jelölje ki a Video Mirroring (Videó
tükrözés) tétel „Be” jelölőnégyzetét.
•
Állítson a „Követés” elemen, hogy korrigálja. További
információkért forduljon a „Kép” című fejezethez.
•
Módosítsa a számítógép színmélység beállítását.
•
Használja a „Frekvencia” funkciót a beállításhoz. További
információkért forduljon a „Kép” című fejezethez.
•
Ellenőrizze és konfigurálja át a grafikus kártya
megjelenítési módját, hogy az kompatibilis legyen a
kivetítővel.
•
Győződjön meg arról, hogy a lencsevédő kupakot
eltávolították.
•
•
Állítson a kivetítő lencséjének fókuszgyűrűjén.
Győződjön meg arról, hogy a vetítővászon a kivetítőtől
számítva az előírt, 1,2 és 12,0 méter közötti távolságon
belül van, és 1,0 és 10,0 méter közötti távolságra
(P1303PW) a kivetítőtől. További információkért forduljon
az „A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával” című fejezethez.
45
9
10
11
A kép megnyúlik,
amikor „szélesvásznú”
DVD filmet játszik le
A kép túl kicsi
vagy túl nagy
A kép oldalai ferdék
A kép fordított
Ha anamorf vagy 16:9 képméretarányú DVD filmet játszik le, az
alábbi beállítások módosítására lehet szükség:
•
Ha Letterbox (LBX) képformátumú DVD filmet játszik le,
módosítsa a formátumot Letterbox (LBX) beállításra a
kivetítő OSD menüjében.
•
Ha 4:3 képformátumú DVD filmet játszik le, módosítsa a
formátumot 4:3 beállításra a kivetítő OSD menüjében.
•
Ha a kép még mindig nyújtott, akkor a képméretarányt is
be kell állítania. Állítsa a megjelenítési formátumot 16:9
(széles) képméretarányra a DVD-lejátszón.
•
•
Állítson a kivetítő tetején lévő zoom karon.
•
Nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn. Lépjen az
„Kép --> Képarány” elemre, és próbálkozzon különböző
beállításokkal, vagy nyomja meg a „Képarány” gombot a
távvezérlőn a beállítások közvetlen elvégzéséhez.
•
Ha lehetséges, helyezze át a kivetítot úgy, hogy a vászon
közepe felé nézzen.
•
Nyomja meg a „Keystone / ” gombot a távvezérlőn,
amíg az oldalak függőlegessé nem válnak.
•
Nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn. Lépjen az
„Kép --> Auto Keystone” elemre és válassza az „Ki”
beállítást az OSD menüben, ha a „Keystone” gomb nem
elérhető a távvezérlőn.
•
Jelölje ki az OSD menü „Kép --> Kivetítés” elemét a
vetítés helyzetének módosításához.
Helyezze a kivetítőt a vászonhoz közelebb vagy
messzebbre.
Magyar
8
Magyar
46
OSD üzenetek
#
1
Jelenség
Üzenet
Emlékeztetõ üzenet
Meghibásodott a ventilátor - a rendszerventilátor nem mûködik.
A kivetítõ túlmelegedett - a kivetítõ meghaladta javasolt üzemi
hõmérsékletét, ezért használat elõtt hagyni kell kihûlni.
Cserélje ki a lámpát - a lámpa hamarosan eléri hasznos
élettartama végét. Hamarosan ki kell cserélnie.
47
#
Jelenség
Megoldás
1
A kivetítő nem reagál semmilyen
kezelőszervre
Ha lehetséges, kapcsolja ki a kivetítőt, majd
húzza ki a tápkábelt, és várjon legalább 30
másodpercig, míg újra nem csatlakoztatja.
2
A lámpa kiég, vagy pukkanó
hangot ad ki
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama
végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat. Ha
ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik
be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A
lámpa kicseréléséhez kövesse a „Lámpacsere”
című fejezetben felsorolt eljárásokat.
Magyar
Problémák a kivetítővel kapcsolatban
Magyar
48
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
LED üzenetek
Lámpa LED
Hőmérsékletki
jelző LED
Vörös
Vörös
Vörös
Kék
Készenlét
(Hálózati tápkábel
csatlakoztatva)
--
--
V
--
Üzemkapcsoló BE
--
--
--
V
Lámpa újra
--
--
--
Gyors
villogás
Kikapcsolás
(hűtés)
--
--
Gyors
villogás
--
Kikapcsolás (hűtés vége)
--
--
V
--
Hiba
(túlmelegedés miatti
meghibásodás)
--
V
--
V
Hiba
(ventilátorzár
meghibásodása)
--
Gyors villogás
--
V
Hiba (lámpa elromlott)
V
--
--
V
Hiba
(elromlott a színkerék)
Gyors
villogás
--
--
V
Üzenet
Bekapcsolt állapot LED
49
A porszűrők cseréje
1
2
3
4
5
Kapcsolja ki a kivetítőt és húzza ki a hálózati tápkábelt.
Húzza ki mindkét oldal porszűrőjét. (#1. Ábra)
Tisztítsa meg vagy cserélje ki a porszűrőt.
A porszűrők visszaszereléséhez végezze el az előző lépéseket fordított
sorrendben.
Ha porszűrőt használ, állítsa a rendszert nagy magasság üzemmódra.
(Beállítások: Menu (Menü)->Management (Kezelés)->High Altitude (Nagy
magasság)->On (Be))
Megjegyzés: Ha porszűrőt szerelnek be, győződjön meg arról, hogy a
rendszer nagy magasság üzemmódra van állítva.
(#1. Ábra)
A porszűrők tisztítása
A porszűrőket 1000 üzemóránként tisztítsa meg. Ha nem tisztítják őket
rendszeresen, eldugíthatja őket a por, ami megakadályozza a megfelelő szellőzést.
Ez túlmelegedést és a kivetítő károsodását okozhatja. (Általában 1.000 óra javasolt,
de a tisztítás gyakorisága a használat környezetétől függ)
Kövesse az alábbi utasításokat a tisztításhoz:
1
2
a porszűrők tisztításához használjon egy, a számítógépek vagy egyéb irodai
felszerelések tisztításához tervezett, kisméretű porszívót. Vízben is mosható.
(#2. Ábra)
Ha a piszkot nehéz eltávolítani, vagy eltörött a szűrő, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel egy új szűrő
beszerzése érdekében.
Porszűrő
(#2. Ábra)
Magyar
A porszűrők cseréje és tisztítása
Magyar
50
Lámpacsere
Csavarhúzóval távolítsa el a csavar(oka)t a fedélből, majd húzza ki a lámpát.
A kivetítő saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Figyelmeztető üzenetet fog látni:
„A lámpa nagyteljesítményű módban hasznos élettartama végéhez közeledik.
Tanácsos kicserélni!” Ha ezt az üzenetet látja, minél hamarabb cserélje ki a
lámpát. Az lámpa kicserélése előtt legalább 30 percig hagyja hűlni a vetítőt.
Figyelem: A lámpa háza forró! Hagyja lehűlni, mielőtt kicserélné
a lámpát.
3
1
2
1
2
5
4
Lámpacsere
1
Kapcsolja ki a kivetítőt az üzemkapcsoló gomb megnyomásával.
2
Legalább 30 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
3
Húzza ki a tápkábelt.
4
Egyszerre távolítsa el a két csavart a kivetítő mindkét oldalán. (#1. Ábra)
5
Nyomja meg és tolja a felső fedelet a lencse irányába. (#2. Ábra)
6
Nyissa ki a felső fedelet. (#3. Ábra)
7
Távolítsa el a lámpamodult a helyén rögzítő két csavart X és húzza fel a
lámpatömböt Y (#4. Ábra).
8
A lámpamodult erővel kell kihúzni. (#5. Ábra)
A lámpamodul visszaszereléséhez végezze el az előző lépéseket
fordított sorrendben.
Figyelem: A személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében
ne ejtsék el a lámpamodult, illetve érintsék puszta kézzel a lampa
izzóját. Az izzó összetörhet, és személyi sérülést okozhat, ha
véletlenül elejtik .
51
Amennyiben a kivetítőt mennyezetre szerelő készlettel kívánja telepíteni, olvassa el
az alábbi lépéseket:
Fúrjon négy lyukat a mennyezet szilárd, statikailag stabil részébe,
és rögzítse a konzolt.
m
m
m
13 m
20
1
,9
49mm
mm
8,4
130 mm
Megjegyzés: A csavarok nem tartozékok. Kérjük, szerezze be a
mennyezetnek megfelelő csavarokat.
2
Rögzítse a mennyezeti rudat az alkalmazásnak megfelelő
négyhengeres csavarral.
Mennyezetre szerelési konzol
- Szerelje a mennyezetre
Rövid rúd
Hosszú rúd
Hosszabbító rúd
„A” típusú csavar
50 mm hosszúság / 8 mm átmérő -
Hosszú csapfej
Imbuszkulcs
- Meghúzáshoz/meglazításhoz
Szorító csavar
Közepes rúd
Magyar
Mennyezetre szerelés
Magyar
52
3
A kivetítő méretének megfelelő számú csavart használjon a kivetítő
rögzítéséhez a mennyezetre szerelő konzolhoz.
B típusú csavar
Kisméretű alátét
Nagyméretű alátét
Kivetítő szerelőkonzol
Tartja a kivetítőt és annak beállítását teszi lehetővé
Távtartó
- A hőleadás érdekében
Megjegyzés:Tanácsos elegendő helyet hagyni a konzol és a kivetítő
között a megfelelő hőelvezetés érdekében. Amennyiben szükséges,
használjon két darab alaátétet a jobb tartás érdekében.
4
Szerelje a mennyezeti konzolt a mennyezeti rúdra.
Nagyméretű csapfej
Imbuszkulcs
„A” típusú csavar
50 mm-es hosszúság /8 mm átmérő
- Meghúzáshoz/meglazításhoz
Csavar szorítása
53
Szükség szerint állítsa be a kivetítő szögét és helyzetét.
Magyar
5
Csavar szorítása
Imbuszkulcs
3
Imbuszkulcs
Csavar szorítása
Megjegyzés: Az egyes modellekhez ajánlott csavar- és alátéttípusok
az alábbi táblázatban találhatók.
A csavarcsomagban 3 mm átmérőjű csavarokat mellékeltünk.
Modellek
Alátét típus
Hossz (mm)
Nagy
Kicsi
3
25
V
V
CSAVARMÉRETEK M3 x 10 mm
60,0 mm
P1101/P1101C/P1201/P1201B/
P1203PB/P1203Pi/P1201n/
P1201i/P1203P/P1206P/
P1303PW
„B” típusú csavar
Átmérő (mm)
160,0 mm
Magyar
54
Műszaki adatok
Az alább felsorolt műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
A végleges műszaki adatokat lásd az Acer kiadott marketing-specifikációiban.
Kivetítõ rendszer
DLP®
P1101/P1101C: Natív: SVGA (800 x 600), Maximális:
UXGA (1600 x 1200), 1080p (1920 x 1080)
P1201/P1201B/P1203PB/P1203Pi/P1201n/P1201i/
P1203P/P1206P: Natív: XGA (1024 x 768),
Maximális: UXGA (1600 x 1200), 1080p (1920 x
1080)
P1303PW sorozat: Natív: WXGA (1280 x 800), Maximum:
UXGA (1600 x 1200), 1080p (1920 x 1080)
Számítógépekkel való kompatibilitás IBM PC és azzal kompatibilis, Apple Macintosh, iMac és
VESA szabványok: SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+,
WXGA, WXGA+, WSXGA+
Videó kompatibilitás
NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/
K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p),
SDTV (480i, 576i)
Képméretarány
P1101/P1101C/P1201/P1201B/P1203PB/P1203Pi/
P1201n/P1201i/P1203P/P1206P: 4:3 (natív), 16:9
P1303PW: Teljes/4:3/16:9/L Box
Megjeleníthető színek száma
1,07 milliárd szín
Vetítőlencse
P1101/P1101C/P1201/P1201B/P1203PB/P1203Pi/
P1201n/P1201i/P1203P/P1206P sorozat: F/2,41- 2,55,
f=21,79 mm - 23,99 mm, 1,1× kézi állítású zoom
lencsével
P1303PW sorozat: F/2,5- 2,6, f=21,86 mm - 24,00 mm,
1,1× kézi állítású zoom lencsével
Vetítővászon mérete
P1101/P1101C/P1201/P1201B/P1203PB/P1203Pi/
(átlósan mérve)
P1201n/P1201i/P1203P/P1206P sorozat: 27,46" (0,70 m)
- 302,8" (7,69 m)
P1303PW sorozat: 27" (0,69 m) - 300" (7,62 m)
Vetítési távolság
P1101/P1101C/P1201/P1201B/P1203PB/P1203Pi/
P1201n/P1201i/P1203P/P1206P sorozat: 3,9' (1,2 m) 39,4' (12,0 m)
P1303PW sorozat: 3,3' (1,0 m) - 39,4' (10,0m)
Vetítővászon-távolság
P1101/P1101C/P1201/P1201B/P1203PB/P1203Pi/
P1201n/P1201i/P1203P/P1206P sorozat: 60" 2 m-en
(1,95 - 2,15:1)
P1303PW sorozat: 60" 2 m-en (1,55 - 1,70:1)
Vízszintes pásztázási sebesség
30 k - 100 kHz
Függőleges pásztázási sebesség
50-85 Hz, 120 Hz (csak 3D üzemmód esetében)
Lámpa típusa
P1101/P1101C/P1201/P1201B/P1203PB/P1203Pi/
P1201n/P1201i: 180 W-os felhasználó által cserélhető
lámpa
P1203P/P1206P/P1303PW: 230 W-os felhasználó által
cserélhető lámpa
Trapézkorrekció
± 40 fok
Audió
Beépített hangszóró 2 W kimeneti teljesítménnyel
Tömeg
3 kg
Méretek (széles x mély x magas)
269 mm x 206 mm x 96 mm (10,6" x 8,1" x 3,8")
Felbontás
55
Lézermutató funkció (A japán piac kivételével)
2X
AC bemenet 100-240 V, 50-60 Hz
P1101/P1101C/P1201/P1201B/P1203PB/P1203Pi/
P1201n/P1201i: 255 W
P1203P/P1206P/P1303PW: 325 W
5 ºC - 35 ºC / 41 ºF - 95 ºF
•
Hálózati tápkábel x1
•
VGA kábel x1
•
Távvezérlő x1
•
Elem x2 (a távvezérlőhöz)
•
Használati utasítás (CD-ROM) x 2 (Vezeték nélküli
CD a P1101C/P1201B/P1203PB/P1203Pi/P1201i
készülékhez)
•
Gyors üzembe helyezési útmutató x2 (Vezeték
nélküli gyors üzembe helyezési útmutató a P1101C/
P1201B/P1203PB/P1203Pi/P1201i készülékhez)
•
Biztonsági kártya x 1
•
Hordtáska x1
•
USB WiFi-adapter (1 db.) (a P1201i termékhez,
opcionális)
Üzemi hőmérséklet
Az alapcsomag tartalma
I/O csatlakozók
P1101/
P1201
P1203P/
P1206P/
P1303PW
P1201i
P1201n
P1201B/
P1203PB/
P1203Pi
P1101C
Tápcsatlakozó aljzat
V
V
V
V
V
V
HDMI
V
V
V
X
V
X
VGA bemenet
V
x2
V
x2
V
x2
Kompozit videó
V
V
V
V
V
V
S-Video
V
V
V
V
V
V
VGA kimenet
V
V
V
V
V
V
3,5 mm-es audió
bemeneti jack aljzat
V
V
V
V
V
V
RS232
V
V
V
V
V
V
USB
V
(számítógépről történő
távvezérléshez)
V
V
V
V
V
3,5 mm-es audió
kimeneti jack-aljzat
X
V
V
X
X
V
12V DC kimenet
vetítővászonvezérléshez
X
V
X
X
X
X
USB A típusú kábel (a
fotónézegetőhöz)
X
X
x2
X
x2
x2
USB B típus
(kijelzőhöz)
X
X
V
X
V
V
RJ45 LAN bemenet
X
X
V
V
V
X
USB WiFi-adapter
X
X
V
X
X
X
* A konstrukció és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
Magyar
Távvezérlő
Digitális zoom
Tápellátás
Áramfogyasztás
Magyar
56
Kompatibilis üzemmódok
A. VGA analóg
1
VGA analóg - PC jel
Üzemmódok
VGA
SVGA
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
UXGA
Power Mac G4
i Mac DV(G3)
Felbontás
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
F. frekvencia [Hz]
60
72
75
85
119,51
56
60
72
75
85
119,85
60
70
75
85
119,804
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6 (67)
60
60
75
75
75
V. frekvencia [kHz]
31,47
37,86
37,50
43,27
61,60
35,20
37,88
48,08
46,88
53,67
77,20
48,36
56,48
60,02
68,67
98,80
63,80
67,50
77,10
63,98
77,90
79,98
91,15
60,00
75,00
65,32
75,00
31,50
35,00
37,88
48,36
68,68
75,20
60,30
57
VGA analóg - Kibővített szélesképernyős időzítés
Üzemmódok
WXGA
3
Felbontás
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x800
1440x900
1680x1050
1366x768
1920x1080-RB
1920x1080-EIA
1024x600
F, frekvencia [Hz]
60
75
85
60
60
60
60
60
60
60
60
V, frekvencia [kHz]
47,78
60,29
68,63
44,80
49,60
55,90
65,30
47,71
66,60
66,60
37,30
VGA analóg - Komponens jel
Üzemmódok
Felbontás
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
480i
480p
576i
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080P
1080P
720x480
720x480
720x576
720x576
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
59,94 (29,97)
59,94
50 (25)
50
60
50
60 (30)
50 (25)
60
50
27,00
31,47
27,00
31,25
45,00
37,50
33,75
33,75
67,50
56,26
F. frekvencia [Hz]
60
72
75
85
119,51
56
60
72
V. frekvencia [kHz]
31,47
37,86
37,50
43,27
61,61
35,20
37,88
48,08
B. HDMI Digitális
1
HDMI - PC jel
Üzemmódok
VGA
SVGA
Felbontás
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
Magyar
2
Magyar
58
XGA
PowerBook G4
i Mac DV(G3)
2
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280x960
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
75
85
119,85
60
70
75
119,804
75
85
60
72
75
85
75
60
66,6 (67)
60
60
75
75
75
46,88
53,67
77,20
48,36
56,48
60,02
98,80
67,50
77,10
64,00
77,90
79,98
91,15
75,00
31,50
35,00
37,88
48,36
68,68
75,20
60,30
F. frekvencia [Hz]
60
75
85
60
60
60
60
60
60
60
60
V. frekvencia [kHz]
47,78
60,29
68,63
44,80
49,60
55,90
65,30
47,71
66,60
66,60
37,30
HDMI - Extended Wide időzítés
Üzemmódok
WXGA
Felbontás
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x800
1440x900
1680x1050
1366x768
1920x1080-EIA
1920x1080-RB
1024x600
59
HDMI - Videojel
Üzemmódok
Felbontás
480i
720x480 (1440x480)
480p
720x480
576i
720x576 (1440x576)
576p
720x576
720p
1280x720
720p
1280x720
1080i
1920x1080
1080i
1920x1080
1080P
1920x1080
1080P
1920x1080
1080p
1920x1080
1080p
1920x1080
Vízszintes pásztázási sebesség:
Függőleges pásztázási sebesség:
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
59,94 (29,97)
27,00
59,94
31,47
50 (25)
27,00
50
31,25
60
45,00
50
37,50
60 (30)
33,75
50 (25)
33,75
60
67,50
50
56,26
24
27,00
23,98
26,97
31,5 k - 100 kHz
50 - 85 Hz,
120 Hz (csak 3D üzemmód esetében)
Magyar
3
Magyar
60
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
FCC nyilatkozat
A készüléket vizsgálatnak vetették alá, amelynek során megállapítást nyert, hogy a
készülék teljesíti az FCC szabályzatának 15. pontja szerinti, B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy
lakásban történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros
interferencia ellen. A készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és
sugározhat, és ha nem a használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és
használják, akkor megzavarhatja a rádiós távközlést.
Ugyanakkor semmilyen garancia nem vállalható arra nézve, hogy meghatározott
felhasználásnál nem fordulnak elő zavarok. Ha ez az eszköz káros zavart kelt a
rádió- vagy televízió vételben, amit az eszköz ki- és bekapcsolásával lehet
megállapítani, a felhasználó a zavar megszüntetésére minden további nélkül
megteheti a következő intézkedéseket:
•
Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
•
Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
•
Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa,
mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
•
Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt kábelekkel
történik az FCC előírásoknak való megfelelés érdekében.
Megjegyzés: Perifériák
A készülékhez kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok,
nyomtatók stb.) szabad csatlakoztatni, amelyek megfelelnek a B osztályú
eszközökre előírt határértékeknek. A határértékeknek nem megfelelő perifériák
használata esetén zavar léphet fel a rádiós és a televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt az eszközt működtesse.
Üzemi feltételek
A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. fejezetének. A működtetésnek az alábbi
két feltétele van: (1) a készülék nem okozhat zavart, és (2) az eszköznek minden
zavart tűrnie kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.
Nyilatkozat az EU szabályok kielégítéséről
Az Acer ezúton kijelenti, hogy ez a kivetítősorozat megfelel az 1999/5/EK irányelv
alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
Megfelel az oroszországi hatósági előírásnak
Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli
LAN-nal és/vagy Bluetooth-al felszerelt modellekre vonatkozik.
Általános információk
Ez a termék megfelel mindazon ország vagy régió rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli használatát engedélyezték. A
konfigurációtól függően ez a termék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul).
Kanada – Alacsony feszültségű engedély alóli
mentességet élvező hírközlési eszközök (RSS-210)
a
Általános információ
A működtetésnek az alábbi két feltétele van:
1. Az eszköz nem okozhat interferenciát, és
2. ennek az eszköznek minden vett interferenciát állnia kell, beleértve a
nem kívánatos működést okozó interferenciát.
b
Működés a 2,4 GHz-es sávban
Az engedélyezett szolgáltatással történő rádiófrekvenciás zavar
megelőzésére ezt a berendezést épületen belüli működésre tervezték, és
a kültéri használatot engedélyeztetni kell.
Az országok érvényességi köre
Ezt a berendezést a felhasználás országában érvényes előírások és szabályok szigorú
betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a felhasználás
országában lévő helyi irodával. A teljes országlistáért lásd: http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/
implem.htm.
Magyar
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Magyar
61
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih
Taipei Hsien 221, Taiwan
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan
Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail:easy_lai@acer.com.tw
And,
Acer Italy s.r.l
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913, www.acer.it
Hereby declare that:
Product:
Trade Name:
Model Number:
Machine Type:
Projector
Acer
DSV1025/DSV1026/DNX1021/DNX1022/DNX1023/
DNX1024/DNX1016/DNX1017/DNX1018/DNX1014/
DWX1015
P1101/P1101C/P1201/P1201B/P1201i/P1201n/
P1203P/P1203PB/P1203Pi/P1206P/P1303PW series
Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC
directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that
production units of the same product will continue comply with the requirements.
EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following
harmonized standards:
-. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
-. EN55024
-. EN61000-3-2 Class A
-. EN61000-3-3
Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
-. EN60950-1
RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equipment
-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous
material are:
Lead
Mercury
Hexavalent Chromium
!
0.1%
0.1%
0.1%
Polybrominated Biphenyls (PBB’s)
Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE’s)
Cadmium
0.1%
0.1%
0.01%
Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting
of ecodesign requirements for energy-related product.
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih
Taipei Hsien 221, Taiwan
The standards listed below are applied to the product if built with WLAN
module or wireless keyboard and mouse.
R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
z Article 3.1(a) Health and Safety
-. EN60950-1
-. EN62311
z Article 3.1(b) EMC
-. EN301 489-1
-. EN301 489-17
z Article 3.2 Spectrum Usages
-. EN300 328
-. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
Year to begin affixing CE marking 2010.
_______________________________
Jan. 18, 2011
Easy Lai /Manager
Date
Regulation Center, Acer Inc.
-
Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:
Product:
DLP Projector
Model Number:
DSV1025/DSV1026/DNX1021/DNX1022/
DNX1023/DNX1024/DNX1016/DNX1017/
DNX1018/DNX1014/DWX1015
Machine Type:
P1101/P1101C/P1201/P1201B/P1201i/P1201n/
P1203P/P1203PB/P1203Pi/P1206P/P1303PW
series
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Download PDF

advertising