Acer | P1265 | Acer P1165 User Manual

Acer kivetítő
P1165/P1165P/P1265/P1265P/
P5260i/P5270/P5280/P5370W
sorozat
Használati útmutató
Copyright © 2007. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva!
Acer kivetítő P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280/P5370W sorozat Használati
útmutató
Eredeti kiadás: 11/2007
későbbi kiadásaiban, illetve egyéb, kiegészítő dokumentumokban és kiadványokban fognak
szerepelni. A cég nem vállal sem kifejezett, sem beleértett garanciát a dokumentum tartalmát
illetően, és különösen elutasítja a bizonyos célra való értékesítésre vagy alkalmasságra vonatkozó
beleértett garanciákat.
Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább biztosított
helyen. A sorozatszám és a modellszám a számítógépen elhelyezett címkén található. A
számítógéppel kapcsolatos minden levelezés alkalmával meg kell adni a sorozatszámot, a
modellszámot és a vásárlásra vonatkozó adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen részletét
sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani semmilyen formátumban
vagy eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy egyéb eljárás alkalmazásával.
Acer kivetítő P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280/P5370W sorozat
Modellszám : ________________________________
Sorozatszám: _______________________________
Vásárlás dátuma: ____________________________
Vásárlás helye: ______________________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékneveit
vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
„HDMITM, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC. védjegyei,
illetve bejegyzett védjegyei.”
iii
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Olvassa el gondosan ezeket a tudnivalókat. Őrizze meg ezt a dokumentumot,
később szüksége lehet rá. A terméken feltüntetett figyelmeztetéseket és
tudnivalókat vegye figyelembe.
A termék kikapcsolása tisztítás előtt
Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból. Ne használjon
folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A készüléket nedves törlőkendővel tisztítsa.
Figyelmeztetés megszakító eszközként szolgáló
dugóval kapcsolatban
Kövesse az alábbi útmutatást a berendezés külső tápegységhez történő
csatlakoztatása és leválasztása során:
•
•
•
Telepítse a tápegységet, mielőtt a hálózati tápkábelt a hálózati konnektorhoz
csatlakoztatná.
Húzza ki a tápkábelt, mielőtt a tápegységet eltávolítaná a kivetítőből.
Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az
összes tápkábel kihúzásával a tápegységekből.
Elérhetőséggel kapcsolatos figyelmeztetés
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen
elérhető és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha
áramtalanítani kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a
konnektorból.
Figyelmeztetések!
•
•
•
Ne használja a terméket víz közelében.
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék
leesik, súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése
érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy
a terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük.
Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni,
hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
•
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül,
mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és
iv
•
•
rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne
öntsön folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett
környezetben, ami váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a forgó
alkatrészeket, illetve a lámpát.
A hálózati feszültség használata
•
•
•
•
•
Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos a rendelkezésre álló feszültséget illetően, lépjen kapcsolatba a
kereskedővel vagy a helyi áramszolgáltatóval.
Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használnak ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem
haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok
eszköz csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja
meg a mellékkör névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót
használnak, az áramfelvétel nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti
áramfelvételének 80%-át.
A termék hálózati adapterét hárompólusú földelt tápcsatlakozóval látták el. Ez
a dugó csak megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a
fali konnektor megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a hálózati adapter
dugóját. Ne dugja a dugót nem földelt hálózati csatlakozóba. További
információkért forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem
megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy sérülést
okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar megfelelő
kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő elektromos eszközök
okoznak, és ami befolyásolja a termék teljesítményét.
•
A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az
alábbi követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal
rendelkező, SPT-2 típusú, névleges áramerősség 7A, feszültség minimum
125V, VDE vagy hasonló jóváhagyással, 4,6 méter maximális hosszúsággal.
v
A termék szervizelése
Ne kísérletezzen a termék javításával, mivel a felnyitással vagy a burkolat
eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki magát.
Minden javítást bízzon szakképzett személyekre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett
munkatársaihoz, ha:
•
•
•
•
•
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
Folyadék ömlött a termékbe
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az
összes használati utasítást
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz
vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe, hogy
a terméket helyreállítsa.
Figyelem! Biztonsági okból ne használjon nem szabványos alkatrészt
részegységek beszerelése vagy cseréje alkalmával. A kiegészítőket
illetően vegye fel a kapcsolatot a termék viszonteladójával.
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol
kisgyerekektől.
További biztonsági információ
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős
fény károsíthatja látását.
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne telepítse a terméket az alábbi környezetben:
•
•
•
•
Rosszan szellőző vagy szűk helyen. A kivetítő és a falak között legalább 50 cm
legyen, lehetővé téve a levegő szabad áramlását.
Olyan hely, ahol a hőmérséklet szélsőséges módon megnőhet, pl. gépkocsiban zárt
ablak mellett.
Olyan hely, ahol a szélsőségesen magas páratartalom, por vagy cigarettafüst
beszennyezheti az optikai részegységeket, megrövidítve ezzel élettartamukat és
besötétítve a képet.
•
Tűzjelző berendezések közelében.
•
•
Olyan hely, ahol a környezeti hőmérséklet meghaladja a 40 °C/104 °F értéket.
Több mint 3 048 méter tengerszint feletti magasságban.
Azonnal húzza ki a tápkábelt, ha problémát tapasztal a kivetítővel. Ne
működtesse a kivetítőt, ha füst, furcsa zaj vagy szag jön belőle. Ez tüzet vagy
vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
áramütést okozhat. Ha ilyet tapasztal, azonnal húzza ki a tápkábelt és vegye fel
a kapcsolatot a kereskedővel.
Ne használja tovább a terméket, törje el vagy ejtse le. Ebben az esetben,
vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, aki megvizsgálja a terméket .
A kivetítő lencséjét ne irányítsa a nap felé. Ez tüzet okozhat.
A kivetítő kikapcsolásakor tanácsos hagyni, amíg a kivetítő befejezi hűtési,
mielőtt áramtalanítaná a készüléket.
Ne kapcsolja ki hirtelen a fő tápellátást, vagy húzza ki működés közben a
kivetítő tápkábelét. Ez a lámpa eltörését, tüzet és áramütést és egyéb
veszélyhelyzetet okozhat. A legjobb, ha megvárja, amíg a ventilátor
kikapcsolódik, mielőtt kikapcsolja a fő áramforrást.
Ne érintse a légkivezető rácsot és a talplemezt, amelyek felforrósodnak.
Tisztítsa meg a gyakran a légszűrőt, ha van ilyen. A készülék belsejében
emelkedhet a hőmérséklet és meghibásodást okozhat, ha a légszűrő/szellőző
nyílások piszokkal vagy porral szennyezettek.
Ne nézzen a szellőzőrácson keresztül a készülék belsejébe, amikor a kivetítő
be van kapcsolva. Az erős fény károsíthatja látását.
Mindig nyissa ki a lencsevédőt vagy távolítsa el a lencsesapkát, amikor a
kivetítő be van kapcsolva.
Ha a kivetítő bekapcsolt állapotban van, ne tegyen tárgyakat a lencse elé,
mivel ezzel a tárgy felforrósodhat, deformálódhat és tüzet is okozhat. A lámpa
ideiglenes kikapcsolásához nyomja meg a HIDE (elrejtés) gombot a kivetítőn
vagy távvezérlőn.
A lámpa rendkívül forróvá válik működés közben. A lámpa burkolatának csere
céljából történő felnyitása előtt legalább 45 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
A lámpát névleges élettartamán túl nem szabad működtetni. Ettől ritkán
eltörhet.
Soha ne cseréljen lámpaszerelvényt vagy bármilyen elektronikus alkatrészt, ha
a kivetítő csatlakozik az elektromos hálózathoz.
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a
lámpát, ha megjelenik a figyelmeztető üzenet.
Amikor a lámpát kicseréli, hagyja az egységet kihűlni, majd kövesse a cserére
vonatkozó utasításokat.
A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a „Management” (Kezelés)
képernyőmenü „Lamp Hour Reset” (Lámpa-üzemidő nullázása) funkciója
segítségével.
Ne kísérelje meg szétszerelni a kivetítőt. A készülék belsejében
nagyfeszültségű alkatrészek vannak, amelyek sérülést okozhatnak. Az
egyetlen, felhasználó által szervizelhető alkatrész a lámpa, amely saját,
levehető fedéllel rendelkezik. Mindennemű javítást megfelelő szakemberrel
végeztessen el.
Ne állítsa függőleges helyzetbe a kivetítőt. Így a kivetítő könnyen leborulhat, és
sérülést vagy kárt okozhat.
A termék fordítva is képes képet megjeleníteni, így mennyezetre is lehet
szerelni. Kizárólag az Acer mennyezetre szerelő készletét használja a kivetítő
felszereléséhez, és győződjön meg biztos rögzítéséről.
vii
A vezeték nélküli funkció működéséhez javasolt
környezet (Opcionális)
Figyelem! Biztonsági okokból kapcsoljon ki minden vezeték nélküli vagy
rádióhullámot sugárzó eszközt, amikor a készüléket az alábbi
körülmények között használja. Az ilyen eszközök többek között az
alábbiak lehetnek: vezeték nélküli LAN (WLAN), Bluetooth és/vagy 3G.
Ne feledje betartani a területre vonatkozó különleges előírásokat, és mindig
kapcsolja ki az eszközt, ha használatát tiltják, illetve zavart vagy veszélyt okozhat.
Az eszközt kizárólag a megadott működési helyzetben használja. Az eszköz
megfelel a rádiófrekvenciás energiának való kitettségre vonatkozó irányelveknek,
amennyiben megfelelően használják, és mind a készülék, mind az antennája az Ön
testétől legalább 1,5 centiméter távolságra helyezkedik el. Nem szabad fémet
tartalmaznia, és az eszközt a fent említett távolságra kell elhelyeznie az Ön testétől.
Az adatfájlok, illetve üzenetek sikeres továbbítása érdekében az eszköznek
jóminőségű kapcsolattal kell rendelkeznie a hálózattal. Bizonyos esetekben késést
tapasztalhat az adatfájlok, illetve üzenetek továbbítása során, amíg a kapcsolat
elérhetővé nem válik.
Győződjön meg arról, hogy a fent említett távolságértékek be vannak tartva, amíg az
adattovábbítás be nem fejeződik.
Az eszköz egyes részei mágnesesek. Az eszköz fémtárgyakat vonzhat magához, és
a hallókészüléket használó személyek ne tartsák az eszközt ahhoz a fülhöz,
amelyben a hallókészüléket viselik. Ne tegyenek bankkártyát vagy mágneses
adathordozót az eszköz közelébe, mert előfordulhat, hogy törlődnek a rajtuk tárolt
adatok.
Orvosi eszközök
A nem megfelelő védelemmel rendelkező orvosi eszközök működőképességét
zavarhatják a rádióhullámot sugárzó berendezések, beleértve a vezeték nélküli
telefonkészülékek, működtetése. Érdeklődjön orvosnál, vagy az orvosi eszköz
gyártójánál, hogy megállapítsa, megfelelően árnyékoltak-e a berendezések a külső
rádiófrekvenciás energiával szemben, illetve ha egyéb kérdései vannak. Kapcsolja
ki az eszközt egészségügyi intézményben, amennyiben az ilyen területen
feltüntetett szabályok erre utasítják. A kórházakban vagy egészségügyi
intézményekben olyan berendezéseket használhatnak, amelyek érzékenyek a külső
rádiófrekvenciás sugárzásra.
Szívritmus-szabályozók. A szívritmus-szabályozókat gyártó cégek a vezeték nélküli
eszköz és a szívritmus-szabályozó között 15,3 centiméter minimális távolság
betartását javasolják a szívritmus-szabályozó esetleges zavarásának elkerülése
érdekében. Ezek az ajánlások összhangban állnak a Wireless Technology Research
által végzett független kutatásokkal és ajánlásokkal. A szívritmus-szabályozókkal
rendelkező személyek a következőket tegyék:
•
•
Az eszköz és a szívritmus-szabályozó között minding több mint 15,3 centiméter
távolságot tartsanak.
Ne hordozza az eszközt a szívritmus-szabályozója közelében tartva, amikor az
eszköz be van kapcsolva. Ha zavarra gyanakszik, kapcsolja ki az eszközt és
helyezze át.
viii
Hallókészülékek. Egyes digitális vezeték nélküli eszközök zavarhatják bizonyos
hallókészülékek működését. Amennyiben zavar lépne fel, vegye fel a kapcsolatot a
szolgáltatóval.
Járművek
A rációfrekvenciás jelek befolyásolhatják a gépjárművekbe szerelt elektronikus
rendszereket, amennyiben azokat nem szerelték be vagy árnyékolták megfelelően.
Ilyenek például az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerek, az
elektronikus blokkolásgátló fékrendszerek, az elektronikus sebességszabályozó
rendszerek és a légzsák-rendszerek. További információkért konzultáljon a
gépjármű, vagy a beszerelt eszközök gyártójával, illetve annak képviselőjével. Csak
szakképzett személyzet javíthatja, illetve telepítheti az eszközt járműbe. A helytelen
telepítés, illetve szerviz veszélyt okozhat, és az eszközre vonatkozó garanciákat
érvénytelenítheti. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a gépjárművében lévő vezeték
nélküli berendezések megfelelően vannak felszerelve és működnek. Ne tároljon
vagy szállítson tűzveszélyes folyadékot, gázt vagy robbanékony anyagot az
eszközzel, alkatrészeivel vagy kiegészítőivel közös térben. Légzsákkal felszerelt
járművek esetében ne feledje, hogy a légzsákok nagy erővel fúvódnak fel. Soha ne
helyezzen tárgyakat, beleértve a beszerelt vagy hordozható vezeték nélküli
berendezéseket is, a légzsák fölötti területre vagy annak kibocsátási területére.
Amennyiben a gépjárműbe szerelhető vezeték nélküli berendezés telepítése nem
megfelelően történik, a légzsák felfúvódása súlyos sérülést okozhat.
Az eszköz használata repülőgépen utazás közben tilos. A repülőgép fedélzetére
lépés előtt kapcsolja ki az eszközt. A vezeték nélküli távközlési eszközök használata
repülőgép fedélzetén veszélyeztetheti a repülőgép működését, zavarhatja a vezeték
nélküli telefonhálózatot, és törvényellenes lehet.
Robbanásveszélyes környezet
Kapcsolja ki az eszközt robbanásveszélyes légkörű területen, és tartsa be a
területen kihelyezett feliratok és utasítások útmutatását. Robbanásveszélyes
légkörű területen általában gépkocsija motorjának kikapcsolására is utasítják. Az
ilyen területen keltett szikrák robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami sérüléshez vagy
akár halálhoz vezethet. Kapcsolja ki az eszközt üzemanyagtöltő állomásokon, pl.
benzinkutak közelében. Tartsa be a rádió-berendezések használatára vonatkozó
korlátozásokat üzemanyag-lerakatok, tároló és elosztó területek, vegyi üzemek
területén, illetve ahol robbantást végeznek. A robbanásveszélyes légkörű területeket
gyakran, de nem mindig egyértelműen megjelölik. Ilyenek például a hajók alsó
fedélzete, vegyi átrakó vagy tároló létesítmények, cseppfolyósított földgázt (pl.
propánt vagy butánt) használó járművek, és olyan területek, amelyek légköre vegyi
anyagokat, vagy részecskéket, pl. gabonát, port vagy fémport tartalmaz.
Figyelmeztetés zenehallgatás esetére
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
•
•
•
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán és kényelmes hangerőn nem hallja a zenét.
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
Ne hallgasson zenét nagy hangerőn huzamosabb ideig.
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
ix
Utasítások az eszköz megfelelő elhelyezését illetően
Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági
szeméttárolóba. A környezetszennyezés csökkentése és környezetünk lehető
legnagyobb fokú védelme érdekében kérjük, hasznosítsa újra. További információért
az elektromos és elektronikus berendezések hulladékával (WEEE) kapcsolatos
szabályozást illetően látogassa meg a http://global.acer.com/about/
sustainability.htm weboldalt
Higannyal kapcsolatos figyelmeztetés
LCD/CRT monitort vagy kijelzőt tartalmazó kivetítők vagy elektronikus termékek:
A termékben lévő lámpa vagy lámpák higanyt tartalmaznak ezért újrahasznosításuk,
illetve ártalmatlanításuk a helyi, állami vagy szövetségi törvények betartásával kell,
hogy történjen. További tájékoztatásért lépjen kapcsolatba az elektronikai
iparszövetséggel a www.eiae.org címen. A lámpák ártalmatlanításával kapcsolatos
tájékoztatásért látogassa meg a www.lamprecycle.org weblapot.
x
Mindenek előtt
A használattal kapcsolatos megjegyzések
Ezt tegye:
•
Tisztítás előtt kapcsolja ki a terméket.
•
Enyhe tisztítószerrel megnedvesített, puha kendőt használjon a kijelző
burkolatának tisztításához.
•
Húzza ki a hálózati kábelt a csatlakozóból, amennyiben hosszabb ideig nem
tervezi használni a terméket.
Ne tegye:
•
Zárja el a készülék házának szellőzést szolgáló nyílásait.
•
Tisztítsa a készüléket súrolószerrel, viasszal vagy oldószerrel.
•
Használja az alábbi körülmények között:
•
Rendkívül meleg, hideg vagy párás helyen.
•
Nagymennyiségű pornak és piszoknak kitett helyen.
•
Erős mágneses teret gerjesztő készülék közelében.
•
Helyezze közvetlen napsugárzásnak kitett helyre.
Óvintézkedések
Tartsa be a felhasználói útmutatóban ajánlott összes figyelmeztetést,
elővigyázatossági felhívást és karbantartási utasítást, hogy a készülék élettartamát
meghosszabbítsa.
Figyelmeztetés:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős fény
károsíthatja látását.
Tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében óvja a terméket esőtől, illetve
nedvességtől.
Ne nyissa ki vagy szerelje szét a terméket, mert ezzel áramütést okozhat.
Amikor a lámpát kicseréli, hagyja az egységet kihűlni, majd kövesse a cserére vonatkozó
utasításokat.
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a lámpát, ha
figyelmeztető üzenetek jelennek meg.
A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a „Management” (Kezelés) képernyőmenü
„Lamp Hour Reset” (Lámpa-üzemidő nullázása) funkciója segítségével.
A kivetítő kikapcsolásakor kérjük hagyja, amíg a kivetítő befejezi hűtési, mielőtt
áramtalanítaná a készüléket.
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne használja a lencsevédő kupakot, ha a kivetítő működik.
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat.
Ha ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A
lámpa kicseréléséhez kövesse a „Lámpacsere” című fejezetben felsorolt eljárásokat.
iii
Mindenek előtt
x
A használattal kapcsolatos megjegyzések
x
Óvintézkedések
x
Bemutatás
1
A termék jellemzői
1
A csomag áttekintése
2
A kivetítő áttekintése
3
A kivetítő nézetei
3
Vezérlőpult
4
Távvezérlő elrendezése
6
Első lépések
A kivetítő csatlakoztatása
A kivetítő csatlakoztatása vezeték nélküli működéshez
9
9
10
A kivetítő be- és kikapcsolása
11
A kivetítő bekapcsolása
11
A kivetítő kikapcsolása
12
A kivetített kép beállítása
13
A kivetített kép magasságának beállítása
13
Az optimális képméret és -távolság
14
A kívánt képméret elérése a távolság és
a zoom beállításáva
18
Felhasználói kezelőszervek
22
Acer Empowering Technology
22
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
23
Színbeállítás
24
Képbeállítás
25
Felügyeleti beállítás
27
Audió beállítás
29
Nyelv beállítása
30
Mellékletek
31
Hibaelhárítás
31
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
36
Tartalom
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
Lámpacsere
37
Mennyezetre szerelés
38
Műszaki adatok
41
Kompatibilis üzemmódok
43
Hatósági és biztonsági tudnivalók
49
1
A termék jellemzői
A termék egylapkás DLP® kivetítő. Kivételes jellemzői közé tartoznak a következők:
•
DLP® technológia
•
P1165/P1165P: Natív 800 x 600 SVGA felbontás
P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280 sorozat: Natív 1024 x 768 XGA felbontás
P5370W: Natív 1280 x 800 WXGA felbontás
4:3 / 16:9 méretarány támogatása
Teljes/4:3/16:9/Levélszekrény méretarány támogatása (P5370W)
•
Az Acer ColorBoost technológia a természet színeit kínálja az élénk, valósághű
képhez
•
Nagy fényerő és kontrasztarány
•
Sokoldalú megjelenítési módok (Fényes, Normál, Videó, BlackBoard, User 1,
User 2) az optimális teljesítmény érdekében, bármilyen helyzetben
•
P1165/P1165P/P1265/P1265P:
NTSC / PAL / SECAM kompatibilitás és HDTV (720p, 1080i) támogatása
P5260i/P5270/P5280/P5370W sorozat:
NTSC / PAL / SECAM kompatibilitás és HDTV (720p, 1080i, 1080p)
támogatása
•
A felültöltős lámpakonstrukció megkönnyíti a lámpacserét
•
Az alacsonyabb energiafogyasztás és a gazdaságos (ECO) üzemmód
megnöveli a lámpa élettartamát
•
Az Empowering gomb megnyomására előbukkannak az Acer Empowering
segédprogramok (Acer eView, eTimer, eOpening Management) a beállítások
egyszerű elvégzése érdekében
•
P1165/P1165P/P1265/P1265P: HDCP támogatással rendelkező DVI
bemenettel felszerelve
P5260i/P5270/P5280/P5370W sorozat:
HDCP támogatással rendelkező DVI és HDMI™ bemenettel felszerelve
•
Továbbfejlesztett digitális trapéztorzítás-korrekció az optimális bemutatókhoz
•
Többnyelvű képernyőn megjelenő (OSD) menük
•
Teljes funkcionalitású távvezérlő
•
A kézi állítású vetítőlencse akár 1,1x-es nagyítást eredményez
•
2x-es digitális zoom és svenkolás funkció
•
Kompatibilis a Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista® operációs rendszerekkel
Magyar
Bemutatás
Magyar
2
A csomag áttekintése
A kivetítőhöz az alább látható tartozékokat mellékeltük. Győződjön meg arról, hogy
semelyik tartozék nem hiányzik. Ha valamelyik elem hiányzik, azonnal vegye fel a
kapcsolatot a termék értékesítőjével.
Kivetítő lencsevédő sapkával
Hálózati tápkábel
VGA kábel
Kompozit videokábel
2 db elem
Hordtáska
DVI-D kábel
(P5260i/P5270/P5280/
P5370W sorozat)
Biztonsági kártya
2 x Felhasználói útmutató
(Vezeték nélküli CD csak a
P5260i sorozat esetében.)
#B
#A
Acer Projector
PgUp
Quick Start Guide
PgDn
Távvezérlő
(#B a P5260i sorozat
esetében)
Vezeték nélküli antenna
(P5260i sorozat)
2 x Gyors üzembe helyezési
útmutató (Vezeték nélküli
gyors üzembe helyezési
útmutató csak a P5260i
sorozat esetében.)
Akkumulátor egység USB
PnS meghajtóval
(P5260i sorozat)
3
Magyar
A kivetítő áttekintése
A kivetítő nézetei
Elölnézet / felülnézet
3
8
1
2
3
4
5
6
7
#
1
Leírás
#
Leírás
Zoom gyűrű
5
Objektívsapka
Emelő gomb
2
Élességállító gyűrű
6
3
Távvezérlő vevőegység
7
Állítható láb
4
Zoom lencse
8
Kezelőpanel
Hátulnézet
1
2 3 4 5
12 9
14
6
7
13
8
11
10
15 16 17 18
Magyar
4
#
Leírás
#
1
Audió bemeneti csatlakozó (1)
2
3
4
RS232 csatlakozó
USB csatlakozó
S-Video bemeneti csatlakozó
5
Kompozit videó bemeneti csatlakozó
6
Monitorhurok kimeneti csatlakozó (VGA
kimenet)
7
PC analóg jel/HDTV/komponens videó
bemeneti csatlakozó (1)
8
DVI csatlakozó (HDCP funkcióval
rendelkező digitális jelhez)
9
KensingtonTM zár nyílása
10 Tápegység-csatlakozóaljzat
11
Leírás
Az alábbi tételek kizárólag a P5270/P5280/
P5370W sorozathoz valók:
11 HDMI csatlakozó
12 Audió bemeneti csatlakozó (2)
13 PC analóg jel/HDTV/komponens videó
bemeneti csatlakozó (2)
Az alábbi tételek kizárólag a P5260i
sorozathoz valók:
11 HDMI csatlakozó
14 Antenna
15 Bekapcsolt állapotot jelző LED vezeték
nélküli funkcióhoz
16 Alaphelyzet gomb
17 Audió kimeneti csatlakozó vezeték nélküli
funkcióhoz
18 LAN (RJ45 csatlakozó 10/100M
Ethernethez)
HDMI csatlakozó
12 Audió bemeneti csatlakozó (2)
Vezérlőpult
1
2
3
9
4
8
5
7
4
6
#
Funkció
Leírás
1
LAMP
Lámpa LED jelzőfény
2
Empowering gomb
Egyedülálló Acer funkciók: eOpening, eView,
eTimer.
3
TEMP
Hőmérsékletkijelző LED
4
Trapézkorrekció
A képet a kivetítő megdöntése által okozott
torzítás kioltása érdekében javítja (± 40 fok).
5
RESYNC
Automatikusan a bemeneti jelforráshoz
szinkronizálja a kivetítőt.
5
Funkció
Leírás
POWER
A tartalmát lásd a „A kivetítő be- és
kikapcsolása” című fejezetben.
7
MENÜ
•
8
SOURCE
Nyomja meg a „SOURCE” gombot az RGB,
Komponens, S-Video, Kompozit, DVI, HDTV,
illetve HDMI™ források közötti váltáshoz.
9
Négyirányú billentyűk
•
Nyomja meg a „MENÜ” gombot, hogy
megjelenítse a képernyőn megjelenő
(OSD) menüt, lépjen vissza az előző
OSD menüre vagy rejtse el az OSD
menüt.
A kiválasztás megerősítéséhez.
Használja a
gombot
elemek kiválasztásához, illetve azok
beállításainak elvégzéséhez.
Magyar
#
6
Magyar
6
Távvezérlő elrendezése
2
1
7
10
5
6
3
4
8
31
13
12
30
9
28
29
14
11
16
18
15
20
19
17
22
21
23
25
24
27
26
(P5260i sorozat)
#
Ikon
Funkció
Leírás
1
2
3
4
Infravörös jeladó
Lézermutató
FREEZE
HIDE
5
RESYNC
6
SOURCE
7
POWER
8
ASPECT RATIO A kívánt képméretarány kiválasztásához (Auto/4:3/16:9).
Auto/Teljes/4:3/16:9/Levélszekrény (P5370W)
ZOOM
Nagyítja vagy kicsinyíti a kivetített képet.
Lézergomb
Irányítsa a távvezérlőt a vetítővászonra, nyomja meg és tartsa
lenyomva a gombot a lézermutató bekapcsolásához.
Ez a funkció nem támogatott a japán piacra szánt
készülékeken.
Empowering
Egyedülálló Acer funkciók: eOpening, eView, eTimer
gomb
Management.
KEYSTONE
A képet a kivetítő megdöntése által okozott torzítás kioltása
érdekében javítja (± 40 fok).
9
10
11
12
Parancsokat küld a kivetítőnek.
Irányítsa a távvezérlőt a vetítővászonra.
A kép kimerevítéséhez.
Ideiglenesen kikapcsolja a videojelet. Nyomja meg a "HIDE"
gombot a kép elrejtéséhez, majd nyomja meg újra a kép
megjelenítéséhez.
Automatikusan a bemeneti jelforráshoz szinkronizálja a
kivetítőt.
Nyomja meg a „SOURCE” gombot az RGB, Komponens-p,
Komponens-i, S-Video, Kompozit videó, DVI-D, illetve HDTV
források közötti váltáshoz.
A tartalmát lásd a „A kivetítő be- és kikapcsolása” című
fejezetben.
7
Ikon
Funkció
Leírás
Négyirányú
billentyűk
Használja a fel, le, balra és jobbra gombot elemek
kiválasztásához, illetve azok beállításainak elvégzéséhez.
13
MENÜ
•
HELYZET
PIP
A menü helyzetének módosítása a képernyőn.
Nyomja meg a „PIP” gombot, hogy egyszerre két képernyőt
jelenítsen meg. A főképenryő jele alapértelmezésképpen a
VGA bemenetet használja, míg a kisebb PIP kép a
másodlagos videó jelforrást használja.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28(*)
29(*)
30(*)
31(#)
Nyomja meg a „MENÜ” gombot, hogy megjelenítse a
képernyőn megjelenő (OSD) menüt, lépjen vissza az
előző OSD menüre vagy rejtse el az OSD menüt.
•
Erősítse meg a választást.
PAGE
Kizárólag a számítógépes üzemmódhoz. Nyomja meg a
gombot a következő vagy az előző oldal kijelöléséhez. Ez a
funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha USB-kábellel
számítógéphez csatlakozik.
RGB
Nyomja meg az „RGB” gombot a színhelyes optimalizáláshoz.
BRIGHTNESS
Nyomja meg a „BRIGHTNESS” gombot a kép fényerejének
beállításához.
CONTRAST
Használja a „CONTRAST” funkciót a kép legvilágosabb és
legsötétebb területei közötti különbség szabályozásához.
COLOR
Nyomja meg a „COLOR” gombot a kép színhőmérsékletének
módosításához.
VGA
Nyomja meg a „VGA” gombot, hogy a jelforrást a VGA
csatlakozóra váltsa. A csatlakozó a következőket támogatja:
analóg RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/
576i) és RGBsync.
COMPONENT
Nyomja meg a „COMPONENT” gombot, hogy a jelforrást a
Komponens videóra váltsa. A csatlakozó a következőket
támogatja: YPbPr (480p/576p/720p/1080i) és YCbCr (480i/
576i).
S-VIDEO
A jelforrás S-Videóra váltásához.
VIDEO
A jelforrás KOMPOZIT VIDEÓRA váltásához.
DVI
Nyomja meg a „DVI” gombot, hogy a jelforrást a DVI
csatlakozóra váltsa. A csatlakozó a következőket támogatja:
digitális RGB, analóg RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i),
YCbCr (480i/576i) és HDCP jel.
HDMI™
A jelforrás HDMI™-re váltásához. (Ha a modell HDMI™
csatlakozóval rendelkezik)
MUTE
A hang be-/kikapcsolásához.
WIRELESS
Nyomja meg a „WIRELESS” gombot, hogy megjelenítse a
képet, amelynek továbbítása vezeték nélkül történik a PC-ről a
kivetítőre az „Acer eProjection Management” segédprogram
segítségével. (csak a vezeték nélküli modellen)
Számbillentyűzet Nyomja meg a „0–9” számgombokat jelszó megadásához a
0–9
„Biztonsági beállítások” menüben.
EGÉR Bal/Jobb A Bal/Jobb kattintás gombok a bal, illetve jobb oldalon vannak.
kattintás
A középső gomb többirányú botkormányként működik. A
funkció engedélyezéséhez USB kábellel kell összekötni a
kivetítőt és a PC-t.
HANGERŐ
Növeli/csökkenti a hangerőt.
Megjegyzés: "*" Csak P5260i sorozat esetében.
"#" A PIP (kép a képben) funkció nem támogatott a
P5260i típusú készülékeken.
Magyar
#
12
Magyar
8
Megjegyzés:
9
Magyar
Első lépések
A kivetítő csatlakoztatása
8
2
7
9
4
5
1
3
6
#
Leírás
#
Leírás
1
Hálózati tápkábel
6
S-Video kábel
2
VGA kábel
7
Audió kábel jack/jack
3
Kompozit videokábel
8
DVI kábel
4
USB-kábel
9
HDMI kábel (P5260i/P5270/P5280/
P5370W sorozat)
5
VGA–komponens/HDTV adapter
Megjegyzés: Annak biztosítása érdekében, hogy a kivetítő
megfelelően működjön a számítógéppel, győződjön meg arról, hogy a
megjelenítési mód időzítése kompatibilis a kivetítővel.
Magyar
10
A kivetítő csatlakoztatása vezeték nélküli
működéshez
#
Leírás
1 Hálózati tápkábel
2 Hangkábel jack-aljzat
3 LAN kábel
4 Antenna
Megjegyzés: Csak a P5260i esetében
11
A kivetítő bekapcsolása
1
Tolja le a lencsevédő ajtót.
2
Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápkábel és a jelkábel megfelelően
csatlakozik. A bekapcsolt állapotot jelző LED vörös fénnyel villog.
3
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő „Power” gomb megnyomásával,
és a bekapcsolt állapotot jelző LED kék színűre fog váltani.
4
Kapcsolja be a jelforrást (számítógép, noteszgép, videolejátszó stb.) A kivetítő
automatikusan felismeri a jelforrást.
•
Ha a képernyőn megjelenik a „Lock” (Rögzítés) és „Source” (Forrás) ikon,
ez azt jelenti, hogy a kivetítő beállítása adott jelforrás-típusra van rögzítve,
és nem érzékelhető ilyen típusú bemeneti jelforrás.
•
Ha a képernyőn a „No Signal” (Nincs jel) üzenet látható, győződjön meg
arról, hogy a jelkábelek megfelelően csatlakoznak.
•
Ha egyszerre több jelforrást csatlakoztat, használja a vezérlőpult vagy a
távvezérlő „Source” (Forrás) gombját, illetve a távvezérlő közvetlen forrás
gombját a bemenetek közötti váltáshoz.
1
POWER
Magyar
A kivetítő be- és kikapcsolása
Magyar
12
A kivetítő kikapcsolása
1
A kivetítő kikapcsolásához nyomja meg kétszer a „Power” (Üzemkapcsoló)
gombot. Az alábbi üzenet 5 másodpercig látható a képernyőn.
„Please press power button again to complete the shutdown process.
(Nyomja meg az üzemkapcsoló gombot a kikapcsolás befejezéséhez.)”
2
A kikapcsolást követően a kivetítő bekapcsolt állapotot jelző LED-je VÖRÖS
színnel gyorsan villog, és a ventilátor(ok) kb. 120 másodpercig tovább
müködik(nek). Ezzel biztosítja a rendszer megfelelő hűtését.
3
A rendszer lehűlése után a „Power” LED befejezi a villogást, és folyamatos
VÖRÖS fénnyel világít, ami azt jelenti, hogy a kivetítő készenléti módba lépett.
4
Most már biztonsággal kihúzhatja a tápkábelt.
Figyelem: Kikapcsolása után ne áramtalanítsa azonnal a
kivetítőt.
Megjegyzés: Haa kivetítőt vissza kívánja kapcsolni, legalább 60
másodpercet kell várnia, míg megnyomja a „Power” (Üzemkapcsoló)
gombot a kivetítő újraindításához.
Figyelmeztető szimbólumok:
•
Ha a kivetítő automatikusan kikapcsol, és a LAMP (LÁMPA) kijelző
folyamatosan VÖRÖS fénnyel világít, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi
viszonteladóval vagy szakszervizzel.
•
Ha a kivetítő automatikusan kikapcsol, és a TEMP (HŐMÉRSÉKLET)
kijelző folyamatosan VÖRÖS fénnyel világít, a kivetítő túlmelegedett.
Közvetlenül ezt megelőzően az alábbi üzenet jelenik meg a képernyőn:
„Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon.
(A kivetítő túlmelegedett. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.)”
•
Ha a TEMP (HŐMÉRSÉKLET) kijelző VÖRÖS színnel villog, és az alábbi
üzenet jelenik meg a képernyőn, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi
viszonteladóval vagy szakszervizzel:
„Fan fail. Lamp will automatically turn off soon.
(Ventilátor meghibásodás. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.)”
13
A kivetített kép magasságának beállítása
A kivetítő állítható lábakkal van felszerelve a kivetített kép magasságának
beállításához.
A kép emeléséhez:
1
Nyomja meg az állítható láb kioldására szolgáló gombot. (1. ábra)
2
Emelje a képet a kívánt magasságba (2. ábra), majd engedje fel a gombot az
állítható láb rögzítéséhez.
3
Használja a dőlésszög beállító kereket (3. ábra) a kivetítő szögének
finombeállításához.
A képe lejjebb állításához:
1
Nyomja meg az állítható láb kioldására szolgáló gombot. (1. ábra)
2
Engedje le a képet a kívánt magasságba (2. ábra), majd engedje fel a gombot
az állítható láb rögzítéséhez.
3
Használja a dőlésszög beállító kereket (3. ábra) a kivetítő szögének
finombeállításához.
Magyar
A kivetített kép beállítása
Magyar
14
Az optimális képméret és -távolság
Tekintse meg az alábbi táblázatot az adott vetítési távolsághoz tartozó optimális
képméret kiválasztásához.
•
P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280 sorozat Példa: Ha a
kivetítő 3 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget 69 és 76
hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.
P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280 sorozat
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 3 méteres vetítési távolság
esetén 133 cm vetítési magasság szükséges.
Ábra: Rögzített távolság változó nagyítással és képmérettel.
15
képméret
Kívánt
Távolság
(m)
Átló
<A>
(hüvelyk)
<B>
A kép felső
széle
képméret
(Min. zoom)
Sz (cm) × Ma
(cm)
A kép felső
széle
(Max. zoom)
A kép alsó
és felső széle
Átló
közötti
(hüvelyk)
távolság (cm)
<B>
<C>
Sz (cm) × Ma
(cm)
A kép alsó és
felső széle
közötti
távolság (cm)
<C>
1,5
34
70 x 52
60
38
77 x 58
66
2
46
93 x 70
80
50
103 x 77
88
2,5
57
116 x 87
100
63
128 x 96
111
3
69
140 x 105
120
76
154 x 115
133
3,5
80
163 x 122
140
88
179 x 135
155
4
92
186 x 140
160
101
205 x 154
177
4,5
103
209 x 157
181
114
231 x 173
199
5
114
233 x 174
201
126
256 x 192
221
6
137
279 x 209
241
151
308 x 231
265
7
160
326 x 244
281
177
359 x 269
310
8
183
372 x 279
321
202
410 x 308
354
9
206
419 x 314
361
227
462 x 346
398
10
229
465 x 349
401
252
513 x 385
442
11
252
512 x 384
441
278
564 x 423
487
12
275
558 x 419
481
303
615 x 462
531
Nagyítás mértéke: 1,1x
Magyar
P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280 sorozat
Magyar
16
•
P5370W sorozat Példa: Ha a kivetítő 3 méter távolságra van a vászontól, a jó
képminőséget 82 és 90 hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.
P5370W sorozat
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 3 méteres vetítési távolság
esetén 136 cm vetítési magasság szükséges.
Ábra: Rögzített távolság változó nagyítással és képmérettel.
17
képméret
Kívánt
Távolság
(m)
Átló
<A>
(hüvelyk)
<B>
A kép felső
széle
képméret
(Min. zoom)
Sz (cm) × Ma
(cm)
A kép felső
széle
(Max. zoom)
A kép alsó
és felső széle
Átló
közötti
(hüvelyk)
távolság (cm)
<B>
<C>
Sz (cm) × Ma
(cm)
A kép alsó és
felső széle
közötti
távolság (cm)
<C>
1,5
41
88 x 55
62
45
97 x 60
68
2
55
118 x 74
83
60
129 x 81
91
2,5
68
147 x 92
103
75
161 x 101
113
3
82
176 x 110
124
90
194 x 121
136
3,5
96
206 x 129
145
105
226 x 141
159
4
109
235 x 147
165
120
258 x 161
181
4,5
123
265 x 165
186
135
290 x 181
204
5
137
294 x 184
207
150
323 x 202
227
6
164
353 x 221
248
180
387 x 242
272
7
191
412 x 257
289
210
452 x 282
317
8
218
471 x 294
331
240
516 x 323
363
9
246
529 x 331
372
270
581 x 363
408
10
273
588 x 368
413
300
645 x 403
453
11
300
647 x 404
455
329
710 x 444
499
12
328
706 x 441
496
359
774 x 484
544
Nagyítás mértéke: 1,1x
Magyar
P5370W sorozat
Magyar
18
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításáva
P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280 sorozatl
Az alábbi táblázat mutatja, hogyan lehet elérni a kívánt képméretet a kivetítő
helyzetének vagy a zoom gyűrű beállításával. Például: ha 50 hüvelykes képméretet
kíván elérni, helyezze a kivetítőt 2–2,2 méter távolságra a vászontól, és annak
megfelelően állítsa be a zoom mértékét.
19
Kívánt képméret
Távolság (m)
A kép felső széle (cm)
Átló (hüvelyk)
<A>
Sz (cm) × Ma (cm)
Max. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
A kép alsó és felső széle
közötti távolság <D>
30
61 x 46
1,2
1,3
53
40
81 x 61
1,6
1,7
70
50
102 x 76
2,0
2,2
88
60
122 x 91
2,4
2,6
105
70
142 x 107
2,8
3,1
123
80
163 x 122
3,2
3,5
140
90
183 x 137
3,6
3,9
158
100
203 x 152
4,0
4,4
175
120
244 x 183
4,8
5,2
210
150
305 x 229
5,9
6,6
263
180
366 x 274
7,1
7,9
315
200
406 x 305
7,9
8,7
351
250
508 x 381
9,9
10,9
438
300
610 x 457
11,9
Nagyítás mértéke: 1,1x
526
Magyar
P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280 sorozat
Magyar
20
P5370W sorozat
Az alábbi táblázat mutatja, hogyan lehet elérni a kívánt képméretet a kivetítő
helyzetének vagy a zoom gyűrű beállításával. Például: ha 50 hüvelykes képméretet
kíván elérni, helyezze a kivetítőt 1,7–1,8 méter távolságra a vászontól, és annak
megfelelően állítsa be a zoom mértékét.
21
Kívánt képméret
Távolság (m)
A kép felső széle (cm)
Átló (hüvelyk)
<A>
Sz (cm) × Ma (cm)
Max. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
A kép alsó és felső széle
közötti távolság <D>
30
65 x 40
1,0
1,1
45
40
86 x 54
1,3
1,5
61
50
108 x 67
1,7
1,8
76
60
129 x 81
2,0
2,2
91
70
151 x 94
2,3
2,6
106
80
172 x 108
2,7
2,9
121
90
194 x 121
3,0
3,3
136
100
215 x 135
3,3
3,7
151
120
258 x 162
4,0
4,4
182
150
323 x 202
5,0
5,5
227
180
388 x 242
6,0
6,6
272
200
431 x 269
6,7
7,3
303
250
538 x 337
8,3
9,2
378
300
646 x 404
10,0
Nagyítás mértéke: 1,1x
454
Magyar
P5370W sorozat
Magyar
22
Felhasználói kezelőszervek
Acer Empowering Technology
Empowering
gomb
Acer eView Management
Az Acer Empowering gomb három
egyedülálló Acer funkciót biztosít, ezek az
„Acer eView Management”, az „Acer
eTimer Management” és az „Acer
eOpening Management”. Nyomja meg a
„ ” gombot és tartsa lenyomva több mint
egy másodpercig, hogy elindítsa a
képernyőmenüt a funkciók
módosításához.
Nyomja meg a „ ” gombot az „Acer
eView Management” almenü indításához.
Az „Acer eView Management” a
megjelenítési üzemmód kiválasztására
való. A részleteket illetően olvassa el a
„Képernyőmenük” című fejezetet.
Acer eTimer Management
Nyomja meg a „ ” gombot az „Acer
eTimer Management” almenü
indításához.
Az „Acer eTimer Management”
emlékeztető funkciót kínál, amellyel
megkönnyítheti prezentációjának
időbeosztása. A részleteket illetően
olvassa el a „Képernyőmenük” című
fejezetet.
Acer eOpening Management
Nyomja meg a „ ” gombot az „Acer
eOpening Management” indításához.
Az „Acer eOpening Management”
lehetővé teszi a felhasználónak, hogy
kicserélje az indító képernyőt saját,
személyre szabott képre. A részleteket
illetően olvassa el a „Képernyőmenük”
című fejezetet.
23
A kivetítő többnyelvű OSD-vel rendelkezik, amely képbeállítások végzését, illetve
több beállítás módosítását teszi lehetővé.
Az OSD menük használata
•
Az OSD menü megnyitásához nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn
vagy a kezelőpanelen.
•
Amikor látható az OSD menü, használja a
gombokat a főmenü
bármelyik elemének kiválasztásához. A főmenü kívánt elemének kiválasztása
után nyomja meg a
állíthat be.
•
A
gombot, hogy belépjen az almenübe, ahol funkciókat
gombokkal válassza ki a kívánt elemet, majd a
gombokkal
állítsa be az értéket.
•
Az almenüben jelölje ki a következő beállításra szánt elemet, és a fentiek
szerint állítsa be.
•
Nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn vagy a kezelőpanelen, és a
képernyőn visszatér a főmenü.
•
Az OSD menü bezárásához nyomja meg újra a „MENU” gombot a távvezérlőn
vagy a kezelőpanelen. Az OSD menü bezáródik, és a kivetítő automatikusan
menti az új beállításokat.
Magyar
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
Magyar
24
Színbeállítás
Display Mode
(Megjelenítési
mód)
Brightness
(Fényerő)
Contrast
(Kontraszt)
Color Temperature
(Színhőmérséklet)
Degamma
(Gamma
visszaállítása)
Color R
Color G
Color B
Saturation
(Színtelítettség)
Tint (Színezet)
Számos előre beállított gyári érték áll rendelkezésre, amelyeket
különféle képtípusokhoz optimalizáltak.
•
Bright (Fényes):A fényerő optimalizálásához.
•
Standard (Szabvány): Általános környezethez.
•
Video: Videofelvételek erős megvilágítású helyiségben történő
lejátszásához.
•
BlackBoard: A BlackBoard üzemmód javíthatja a színek
megjelenítést, ha sötétebb felületekre vetítenek.
•
User 1: A felhasználói beállítások mentéséhez.
•
User 2: A felhasználói beállítások mentéséhez.
A kép fényességének módosítása.
•
Nyomja meg a
gombot a kép sötétítéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kép világosításához.
A „Contrast (Kontraszt)” szabályozza a kép legvilágosabb és
legsötétebb területei közötti különbséget. A képernyő
kontrasztértékének módosítása megváltoztatja a kép fekete-fehér
arányát.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt növeléséhez.
Beállítja a színhőmérsékletet. Nagyobb színhőmérsékleten a kép
hidegebbnek, míg kisebb színhőmérséklet mellett melegebbnek tűnik.
A sötétebb jelenetek megjelenítésére van hatással. Nagyobb gamma
mellett a sötétebb jelenetek fényesebbnek tűnnek.
Beállítja a vörös színt.
Beállítja a zöld színt.
Beállítja a kék színt.
A videoképet fekete-fehérről teljesen színtelítettségűre állítja.
•
Nyomja meg a
színtelítettségét.
gombot, hogy csökkentse a kép
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a kép színtelítettségét.
A vörös és zöld közötti egyensúlyt állítja be.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a zöld szín
mennyiségét a képen.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a vörös szín
mennyiségét a képen.
25
Képbeállítás
Keystone
(Trapézkorrekció)
A kivetítő megdöntése által okozott képtorzítás kioltására való. (± 40 fok)
Aspect Ratio
(Képméret arány)
Ezt a funkciót a kívánt képméretarány kiválasztására használja.
•
Auto (Automatikus): A kép eredeti szélesség-magasság arányának
megőrzése, hogy a natív vízszintes, illetve
függőleges felbontásnak megfelelően illeszkedjen.
•
Full (Teljes): a képet átméretezi, hogy kitöltse a teljes képernyőt
szélességben (1280 pixel) és magasságban (800 pixel).
•
4:3: A képet a képernyőhöz igazítja, és 4:3-as méretarányban jeleníti
meg.
•
16:9: A képet a képernyő szélességéhez, magasságát a 16:9-es
méretarányhoz igazítja.
•
L. Box (Levélszekrény): megőrzi a jel eredeti képméretarányát és
1,333-szorosára nagyítja.
Projection
(Kivetítés)
Elöl-Asztali
•
A gyári alapbeállítás.
Elöl-Mennyezet
•
Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő a vízszintes tengely mentén
megfordítja a képet, hogy mennyezetre szerelés esetén megfelelően
jelenítse meg.
Hátul-Asztali
•
Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő a függőleges tengely mentén
megfordítja a képet, hogy áttetsző képernyő mögül lehessen vetíteni.
Megjegyzés: a „Full (Teljes)" és „L. Box (Levélszekrény)" funkciókat a P5370W
sorozat támogatja.
Magyar
Megjegyzés: A „Saturation” (színtelítettség) és „Tint” (színezet) funkciók
számítógépes, illetve DVI üzemmódban nem támogatottak.
Magyar
26
Hátul-Mennyezet
•
Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő egyszerre mindkét tengely
mentén megfordítja a képet. Mennyezetre szerelés esetén is lehet
áttetsző képernyő mögül vetíteni.
V. helyzet
•
(Vízszintes helyzet)
•
F. helyzet
(Függőleges
helyzet)
Nyomja meg a
gombot a kép balra mozgatásához.
Nyomja meg a
gombot a kép jobbra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép lefelé mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép felfelé mozgatásához.
Frequency
(Frekvencia)
A „Frequency” (Frekvencia) funkció módosítja a kivetítő képfrissítési
gyakoriságát, hogy megegyezzen a számítógépbe szerelt grafikus
kártyáéval. Ha függőleges villódzó sávot lát a kivetített képen, használja ezt
a funkciót a szükséges beállítások végzéséhez.
Tracking (Nyomon
követhetőség)
Szinkronizálja a kivetítő és a grafikus kártya jel-időzítését. Ha labilis vagy
villódzó képet tapasztal, ezzel a funkcióval korrigálhatja.
Sharpeness
(Keménység)
Beállítja a kép keménységét.
Signal Type
(Jeltípus)
•
Nyomja meg a
gombot a keménység csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a keménység növeléséhez.
RGB, YCbCr vagy YPbPr jelforrás választása.
Megjegyzés: A „H. Position” (V. helyzet), „V. Position” (F. helyzet), „Frequency”
(Frekvencia) és „Tracking” (Követés) funkciók DVI, illetve Videó üzemmódban
nem támogatottak.
Megjegyzés: A „Sharpness” (Keménység) funkció DVI, illetve Számítógépes
üzemmódban nem támogatott.
Megjegyzés:a „Jeltípus" funkció csak HDMI vagy SCART csatlakozó esetén
működik.
27
ECO Mode
(ECO üzemmód)
Auto Shutdown
(Automata
kikapcsolás)
Source Lock
(Forrás zár)
Menu Location
(Menü helye)
Startup Screen
(Induló képernyő)
Screen Capture
(Kép mentése)
Válassza az „On” (bekapcsolt) tételt a kivetítő lámpájának
halványításához, ami csökkenti az energiafogyasztást,
meghosszabbítja a lámpa élettartamát és csökkenti a működési zajt.
Válassza az „Off” (kikapcsolt) elemet, hogy visszatérjen normál
üzemmódba.
A kivetítő automatikusan kikapcsol, ha a megadott idő után nincs
bemeneti jel. (perc)
Amikor a forrás zár elemet „off” (kikapcsolt) helyzetbe állítják, a kivetítő
másik jelet keres, ha az aktuális bemeneti jel eltűnik. Amikor a forrás
zár elemet „on” (bekapcsolt) helyzetbe állítják, „zárolja” az aktuális
jelforrás-csatornát, ha nem nyomja meg a „Source” (Jelforrás) gombot
a távvezérlőn, hogy a következő csatornára lépjen.
A menü helyzetének módosítása a képernyőn.
Használja ezt a funkciót a kívánt induló képernyő kiválasztásához. Ha
módosítja a beállítást, a módosítások akkor lépnek életbe, ha kilépett
az OSD menüből.
•
Acer: Az Acer kivetítő alapértelmezett induló képernyője.
•
User: Használja tetszés szerinti kép mentéséhez a „Screen
Capture” (Képlopó) funkció segítségével.
Használja ezt a funkciót az induló képernyő személyre szabásához. Az
induló képernyőként felhasználni kívánt kép rögzítéséhez kövesse az
alábbi utasításokat.
Megjegyzés:
Mielőtt az alábbi lépéseket elvégezné, győződjön meg arról, hogy a
„Keystone” (Trapéztorzítás) elemet az alapértelmezett 0 értékre, a
képméretarányt pedig 4:3-ra állította. További információkért forduljon
a „Képbeállítás” című fejezethez.
•
Módosítsa a „Startup Screen” (Induló képernyő) elemet az
alapértelmezett „Acer” értékről „User” (Felhasználói) értékre.
•
Nyomja meg a „Screen Capture” (Képlopó) gombot az induló
képernyő személyre szabásához.
•
Egy párbeszédablak jelenik meg a megerősítéshez. Válassza a
„Yes” (Igen) elemet az aktuális kép személyre szabott induló
képernyőként történő felhasználásához. A rögzítési tartományt
vörös téglalap jelzi. Válassza a „No” (Nem) elemet a képmentés
visszavonásához, és a képernyőmenüből (OSD) történő
kilépéshez.
•
Egy üzenet jelzi, hogy a kép mentése folyamatban van.
•
Ha megtörtént a kép mentése, az üzenet eltűnik és az eredeti kép
jelenik meg.
•
Az alábbi személyre szabott induló képernyő akkor lép életbe,
amikor új bemeneti jel érzékelhető, vagy ha újraindítják a kivetítőt.
Megjegyzés: A képlopó funkció kizárólag 4:3 képméretarányban működik.
Megjegyzés: XGA modell esetében, a legjobb képminőség érdekében
tanácsoljuk, hogy a végfelhasználó a PC felbontását állítsa 1024 x 768
képpontra, mielőtt használná ezt a funkciót.
Megjegyzés: SVGA modell esetében, a legjobb képminőség érdekében
tanácsoljuk, hogy a végfelhasználó a PC felbontását állítsa 800 x 600
képpontra, mielőtt használná ezt a funkciót.
Magyar
Felügyeleti beállítás
Magyar
28
Lamp Hour Elapse
(Lámpa üzemidő)
Lamp Reminding
(Lámpa emlékeztető)
Lamp Hour Reset
(Lámpa
visszaállítása)
Security
(Biztonság)
A lámpa eddig eltelt használati idejét mutatja (óra).
Aktiválja ezt a funkciót, hogy a lámpa cseréjére vonatkozó emlékeztető
jelenjen meg 30 órával a lámpa élettartamának becsült vége előtt.
Nyomja meg a
gombot, miután kijelölte a „Yes” (Igen) elemet,
hogy a lámpa működési idejének számlálóját 0 órára állítsa.
Security (Biztonság)
A kivetítő a rendszergazda számára hasznos biztonsági lehetőségeket
kínál a kivetítő használatának szabályozásához.
Nyomja meg a
gombot a „Security”(Biztonság) beállítás
módosításához. Amennyiben a biztonsági funkciót engedélyezték, be
kell írnia a „Rendszergazda jelszót” a biztonsági beállítások
módosításához.
•
Jelölje ki a „On” (bekapcsolt) tételt a biztonsági funkció
engedélyezéséhez. A felhasználónak meg kell adnia a jelszót
ahhoz, hogy működtesse a kivetítőt. A részleteket illetően
olvassa el a „Felhasználói jelszó” című fejezetet.
•
Ha kijelölik az „Off” (Kikapcsolva) tételt, a felhasználó jelszó
megadása nélkül is bekapcsolhatja a kivetítőt.
Timeout(Min.) (Időtúllépés (Perc))
Miután a „Security”(Biztonság) funkciót „On” (bekapcsolt) állapotba
állítják, a rendszergazda beállíthatja az időtúllépés funkciót.
•
Nyomja meg a
vagy
gombot az időtúllépés hosszának
kiválasztásához.
•
A beállítási tartomány 10 perctől 990 percig terjed.
•
Az idő lejártával a kivetítő újból kéri a felhasználót, hogy adja
meg jelszavát.
•
A „Timeout(Min.) (Időtúllépés (Perc))” gyári alapértelmezett
beállítása „Off” (Kikapcsolva).
•
Miután engedélyezték a biztonsági funkciót, a kivetítő jelszó
megadását kéri a felhasználótól, amikor bekapcsolja a kivetítőt.
Mind a „User Password” (Felhasználói jelszó) és az
„Administrator Password” (Rendszergazda jelszó) elfogadható
ebben a párbeszédpanelben.
User password (Felhasználói jelszó)
•
•
Nyomja meg a
gombot a „User Password” (Felhasználói
jelszó) beállításához, illetve módosításához.
Nyomja meg a távvezérlőn lévő számgombokat a jelszó
beállításához, majd nyomja meg a „MENU” gombot a
megerősítéshez.
•
Nyomja meg a
•
Adja meg a jelszót, amikor megjelenik a „Confirm Password”
(Jelszó megerősítése) üzenet.
A jelszó 4 és 8 karakter közötti hosszúságú legyen.
Ha kijelöli a „Request password only after plugging power cord”
(Jelszó kérése kizárólag a tápkábel csatlakoztatása után) elemet,
a kivetítő a jelszó megadását a kivetítő tápkábelének
csatlakoztatása alkalmával mindig kérni fogja.
Ha kiválasztja az „Always request password while projector turns
on” (Jelszó kérése a kivetítő minden bekapcsolásakor) tételt, a
felhasználónak meg kell adnia a jelszót a kivetítő minden egyes
bekapcsolása alkalmával.
•
•
•
gombot a karakterek törléséhez.
29
•
Reset (Alaphelyzet)
Nyomja meg a
gombot az „Administrator Password”
(Rendszergazda jelszó) módosításához.
•
Az „Administrator Password” (Rendszergazda jelszó) gyári
alapbeállítása „1234”.
Ha elfelejtette a rendszergazda jelszót, tegye a következőt a
rendszergazda jelszó visszanyeréséhez:
•
Egyedi, hatjegyű „Universal Password” (Univerzális jelszó)
található a Biztonsági kártyára nyomtatva (ellenőrizze, benne
van-e a csomagban). Ezt a számjegyekből álló egyedi jelszót a
kivetítő mindig elfogadja, akármit is állítottak be Rendszergazda
jelszónak.
•
Ha elveszítette a biztonsági kártyát és a számot, kérjük lépjen
kapcsolatba a helyi Acer márkaszervizzel.
Lock User Startup Screen (Felhasználó kezdőképernyő zárolása)
•
A Felhasználó kezdőképernyő zárolása alapértelmezett értéke
„OFF” (Kikapcsolva). Ha a Felhasználó kezdőképernyő zárolása
értéke „ON” (Bekapcsolva), a felhasználók többé nem tudják
megváltoztatni a kezdőképernyőt, így elkerülhető, hogy más
felhasználók tetszés szerint megváltoztassák. Válassza az „OFF”
(Kikapcsolva) lehetőséget, hogy megszűntesse a kezdőképernyő
zárolását.
•
Nyomja meg ezt a gombot a „Yes” (Igen) elem kiválasztása után, hogy
valamennyi menü paramétereit gyári alaphelyzetbe állítsa vissza.
Audió beállítás
Volume (Hangerő)
Mute (Némítás)
•
Nyomja meg a
gombot a hangerő csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a hangerő növeléséhez.
•
•
Válassza az „On” (bekapcsolt) elemet a hangerő némításához.
Válassza az „Off” (Kikapcsolva) elemet a hangerő
visszaállításához.
•
Power On/Off Volume
(Be/kikapcsolás hangerő)
Jelölje ki ezt a funkciót az értesítés hangerejének
beállításához, amikor a kivetítőt be-/kikapcsolja.
•
Alarm Volume
(Figyelmeztetés hangerő)
Jelölje ki ezt a funkciót a figyelmeztetések hangerejének
beállításához.
Magyar
Administrator Password (Rendszergazda jelszó)
Az „Administrator Password” (Rendszergazda jelszó) használható
mind az „Enter Administrator Password” (Rendszergazda jelszó
megadása), mind az „Enter Password” (Jelszó megadása)
párbeszédpanelben.
Magyar
30
Időzítő beállítása
Timer Start
(Időzítő indítása)
•
Nyomja meg a
leállításához.
gombot az időzítő indításához vagy
Timer Period
(Időzítés ideje)
•
Nyomja meg a
vagy
Timer Volume
(Időzítő hangerő)
Timer Display
(Időzítő megjelenítés)
Timer Location
(Időzítő helye)
gombot az időzítés idejének
beállításához.
•
Jelölje ki ezt a funkciót az értesítés hangerejének
beállításához, amikor az időzítő funkció be van kapcsolva, és
lejárt a beállított idő.
•
Nyomja meg a
vagy
gombot a képernyőn
megjelenítendő időzítő üzemmód kiválasztásához.
•
Az időzítő óra helyének kiválasztásához a képernyőn.
Nyelv beállítása
Language (Nyelv)
Többnyelvű OSD menü kiválasztásához. Használja a
vagy
gombot a menü kívánt nyelvének
kiválasztásához.
•
A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg a
gombot.
31
Magyar
Mellékletek
Hibaelhárítás
Ha problémát tapasztal az Acer kivetítővel kapcsolatban, forduljon az alábbi
hibaelhárítási útmutatóhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel.
Képproblémák és megoldásaik
#
1
Probléma
Nem jelenik meg
kép a vásznon.
Megoldás
•
•
•
•
Az „Első lépések” című fejezetben leírt módon
csatlakoztatva.
Győződjön meg arról, hogy egyik érintkező sem görbült
meg, vagy törött el.
Ellenőrizze, hogy a kivetítő lámpáját megfelelően
szerelték-e be. Lásd a „Lámpacsere” című fejezetet.
Győződjön meg arról, hogy kinyitotta a lencse ajtaját,
és a kivetítő be van kapcsolva.
Magyar
32
2
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(PC esetében
(Windows 95/98/
2000/XP))
•
Nyomja meg a „RESYNC” gombot a távvezérlőn vagy a
kezelőpanelen.
•
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Nyissa meg a „My Computer” (Sajátgép) elemet,
a „Control Panel” (Vezérlőpult) elemet, majd
kattintson duplán a „Display” (Megjelenítés)
ikonra.
•
Jelölje ki a „Settings” (Beállítások) fület.
•
Győződjön meg arról, hogy a megjelenítés
felbontása kisebb mint SXGA (1280 x 1024)
(P1165/P1165P) vagy SXGA+ (1400 x 1050)
(P1265/P1265P) vagy UXGA (1600 x 1200)
(P5260i/P5270/P5280/P5370W sorozat), illetve
azzal egyenlő.
•
Kattintson az „Advanced Properties” (Speciális
tulajdonságok) gombra.
Ha a probléma továbbra is fennáll, módosítsa az Ön által
használt monitor megjelenítését, és kövesse az alábbi
lépéseket:
•
Győződjön meg arról, hogy a felbontás kisebb
mint SXGA (1280 x 1024) (P1165/P1165P) vagy
SXGA+ (1400 x 1050) (P1265/P1265P) vagy
UXGA (1600 x 1200) (P5260i/P5270/P5280/
P5370W sorozat), illetve azzal egyenlő.
•
Kattintson a „Change” (Módosítás) gombra a
„Monitor” fülön.
•
Kattintson a „Show all devices” (Összes eszköz
megjelenítése) elemre. Ezután jelölje ki a
„Standard monitor types” (Szabvány
monitortípusok) elemet az SP dobozban, és
válassza ki a megfelelő felbontást a „Models”
(Típusok) dobozban.
•
Győződjön meg arról, hogy a monitor felbontása
kisebb mint SXGA (1280 x 1024) (P1165/P1165P)
vagy SXGA+ (1400 x 1050) (P1265/P1265P)
vagy UXGA (1600 x 1200) (P5260i/P5270/P5280/
P5370W sorozat), illetve azzal egyenlő.
3
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(Noteszgépek
esetében)
•
•
•
4
A noteszgép
képernyője nem
jeleníti meg a
bemutatót.
Nyomja meg a „RESYNC” gombot a távvezérlőn vagy a
kezelőpanelen.
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Ismételje meg a lépéseket a (fenti) 2. elemtől a
számítógép felbontásának beállításához.
•
Nyomja meg a kimeneti beállítások váltása
gombot. Példa: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4],
Dell [Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM
[Fn]+[F7], HP [Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3],
Toshiba [Fn]+[F5 ]
Ha nehézséget tapasztal a felbontás módosítása során,
illetve a monitor lefagy, indítsa újra az összes
készüléket, a kivetítőt is beleértve.
•
Ha Microsoft® Windows® alapú noteszgépet használ:
Előforduklhat, hogy egyes PC noteszgépek
kikapcsolják saját képernyőjüket, amikor egy második
megjelenítő eszköz van használatban. Mindegyiknél
más-más módon történik a visszakapcsolása. Lásd a
számítógép használati útmutatóját további
információkért.
•
If you are using an Apple® Mac® OS alapú noteszgépet
használ: A System Preferences (Rendszerbeállítások)
menüben nyissa meg a Display (Megjelenítés) elemet,
és jelölje ki a Video Mirroring (Videó tükrözés) tétel „On”
(Be) jelölőnégyzetét.
33
A kép instabil vagy
villódzik
•
•
6
A képen
függőleges villódzó
sáv van
•
•
7
A kép nem éles
•
•
•
Állítson a „Tracking” (Követés) elemen, hogy korrigálja.
További információkért forduljon a „Képbeállítás” című
fejezethez.
Módosítsa a számítógép színmélység beállítását.
Használja a „Frequency” (Frekvencia) funkciót a
beállításhoz. További információkért forduljon az
„Image Setting” (Képbeállítás) fejezethez.
Ellenőrizze és konfigurálja át a grafikus kártya
megjelenítési módját, hogy az kompatibilis legyen a
kivetítővel.
Győződjön meg arról, hogy a lencsevédő ajtó nyitva
van.
Állítson a kivetítő lencséjének fókuszgyűrűjén.
Győződjön meg arról, hogy a vetítővászon a kivetítőtől
számítva az előírt, 1,0 és 11,9 méter közötti távolságon
belül van, és 1,0 és 10,0 méter közötti távolságra
(P5370W) a kivetítőtől.További információkért forduljon
az „A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával” című fejezethez.
8
A kép megnyúlik,
amikor
„szélesvásznú”
DVD filmet játszik
le
Ha anamorf vagy 16:9 képméretarányú DVD filmet játszik le,
az alábbi beállítások módosítására lehet szükség:
•
Ha Letterbox (LBX) képformátumú DVD filmet játszik le,
módosítsa a formátumot Letterbox (LBX) beállításra a
kivetítő OSD menüjében.
•
Ha 4:3 képformátumú DVD filmet játszik le, módosítsa
a formátumot 4:3 beállításra a kivetítő OSD menüjében.
•
Ha a kép még mindig nyújtott, akkor a képméretarányt
is be kell állítania. Állítsa a megjelenítési formátumot
16:9 (széles) képméretarányra a DVD-lejátszón.
9
A kép túl kicsi vagy
túl nagy
•
•
•
10
A kép oldalai
ferdék
•
•
11
A kép fordított.
•
Állítson a kivetítő tetején lévő zoom karon.
Helyezze a kivetítőt a vászonhoz közelebbre vagy
messzebbre.
Nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn vagy a
kezelőpanelen. Válassza az „Image setting --> Aspect
Ratio” (Képbeállítás -- Képméretarány) elemet, és
próbálkozzon különböző beállításokkal.
Ha lehetséges, helyezze át a kivetítot úgy, hogy a
vászon közepe felé nézzen.
Nyomja meg a „Keystone / ” gombot a
kezelőpulton, vagy nyomja meg a „Keystone / /
” gombot a távvezérlőn, amíg a kép szélei
függőlegessé nem válnak.
/
Jelölje ki az OSD menü "Image (Kép) --> Projection
(Vetítés)" elemét a vetítés helyzetének módosításához.
Magyar
5
Magyar
34
OSD üzenetek
#
1
Jelenség
Üzenet
Emlékeztető üzenet
Meghibásodott a ventilátor – a rendszerventilátor nem működik.
A kivetítő túlmelegedett – a kivetítő meghaladta javasolt üzemi
hőmérsékletét, ezért használat előtt hagyni kell kihűlni.
Cserélje ki a lámpát – a lámpa hamarosan eléri hasznos
élettartama végét. Hamarosan ki kell cserélnie.
35
#
Jelenség
Megoldás
1
A kivetítő nem reagál semmilyen
kezelőszervre
He lehetséges, kapcsolja ki a kivetítőt, majd
húzza ki a tápkábelt, és várjon legalább 30
másodpercig, míg újra nem csatlakoztatja.
2
A lámpa kiég, vagy pukkanó
hangot ad ki
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama
végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat. Ha
ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik
be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A
lámpa kicseréléséhez kövesse a „Lámpacsere”
című fejezetben felsorolt eljárásokat.
Magyar
Problémák a kivetítővel kapcsolatban
Magyar
36
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
LED üzenetek
Lámpa LED
Hőmérsékletki
jelző LED
Vörös
Vörös
Vörös
Kék
Készenlét
(Hálózati tápkábel
csatlakoztatva)
--
--
V
--
Üzemkapcsoló BE
--
--
--
V
Lámpa újra
--
--
--
Gyors
villogás
Kikapcsolás
(hűtés)
--
--
Gyors
villogás
--
Kikapcsolás
(hűtés vége)
--
--
V
--
Hiba (túlmelegedés miatti
meghibásodás)
--
V
--
V
Hiba (ventilátorzár
meghibásodása)
--
Gyors villogás
--
V
Hiba (lámpa elromlott)
V
--
--
V
Gyors
villogás
--
--
V
Üzenet
Hiba (elromlott a
színkerék)
Bekapcsolt állapotot
jelző LED
37
Csavarhúzóval távolítsa el a csavar(oka)t a fedélből, majd húzza ki a lámpát.
A kivetítő saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Figyelmeztető üzenetet fog látni:
„Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation.
Replacement Suggested! (A lámpa hasznos élettartama végéhez közeledik
teljes teljesítményen történő működtetés mellett. Tanácsos kicserélni!)” Ha ezt
az üzenetet látja, minél hamarabb cserélje ki a lámpát. Az lámpa kicserélése előtt
legalább 30 percig hagyja hűlni a vetítőt.
Figyelem: A lámpa háza forró! Hagyja lehűlni, mielőtt kicserélné a
lámpát.
1
2
1
2
4
3
Lámpacsere
1
Kapcsolja ki a kivetítőt az üzemkapcsoló gomb megnyomásával.
2
Legalább 30 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
3
Húzza ki a tápkábelt.
4
Keresse meg a kivetítő oldalán az „OPEN” jelzésű gombokat, és nyomja meg
mindkettőt egyszerre. (1. ábra)
5
Nyissa ki a felső fedelet. (2. ábra)
6
Távolítsa el a lámpamodult a helyén rögzítő két csavart X és húzza fel a
lámpatömbötY. (3. ábra)
7
A lámpamodult erővel kell kihúzni. (4. ábra)
A lámpamodul visszaszereléséhez végezze el az előző lépéseket fordított
sorrendben.
Figyelem: A személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében
ne ejtsék el a lámpamodult, illetve érintsék puszta kézzel a lampa
izzóját. Az izzó összetörhet, és személyi sérülést okozhat, ha
véletlenül elejtik .
Magyar
Lámpacsere
Magyar
38
Mennyezetre szerelés
Amennyiben a kivetítőt mennyezetre szerelő készlettel kívánja telepíteni, olvassa el
az alábbi lépéseket:
1
Fúrjon négy lyukat a mennyezet szilárd, statikailag stabil részébe, és rögzítse a
konzolt.
Megjegyzés: A csavarok nem tartozékok. Kérjük, szerezze be a
mennyezetnek megfelelő csavarokat.
2
Rögzítse a mennyezeti rudat az alkalmazásnak megfelelő négyhengeres
csavarral.
39
A kivetítő méretének megfelelő számú csavart használjon a kivetítő
rögzítéséhez a mennyezetre szerelő konzolhoz.
Megjegyzés: Tanácsos elegendő helyet hagyni a konzol és a kivetítő
között a megfelelő hőelvezetés érdekében. Amennyiben szükséges,
használjon két darab alaátétet a jobb tartás érdekében.
4
Szerelje a mennyezeti konzolt a mennyezeti rúdra.
Magyar
3
5
Szükség szerint állítsa be a kivetítő szögét és helyzetét.
Megjegyzés: Az egyes modellekhez ajánlott csavar- és alátéttípusok
az alábbi táblázatban találhatók. A csavarcsomagban 3 mm átmérőjű
csavarokat mellékeltünk.
Modellek
B típusú csavar
Alátét típus
Átmérő (mm)
Hosszúság (mm)
Nagy
Kicsi
P1165/P1165P/
P1265/P1265P
3
25
V
V
P5260i/P5270/
P5280/P5370W
3
25
V
V
SCREW M3
DEPTH 10 mm
82.3 mm
Magyar
40
55 mm
55 mm
41
Az alább felsorolt műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A
végleges műszaki adatokat lásd az Acer kiadott marketing-specifikációiban.
Kivetítő rendszer
DLP®
Felbontás
P1165/P1165P: Natív: SVGA (800 x 600),
Maximális: SXGA (1280 x 1024),
WXGA+ (1440 x 900)
P1265/P1265P: Natív: XGA (1024 x 768),
Maximális: SXGA+ (1400 x 1050),
WXGA+ (1440 x 900)
P5260i/P5270/P5280 sorozat: Natív: XGA (1024 x 768),
Maximális: UXGA (1600 x 1200),
WSXGA+ (1680 x 1050)
P5370W sorozat: Natív: WXGA (1280 x 800),
Maximális: UXGA (1600 x 1200),
WSXGA+ (1680 x 1050)
Számítógépekkel való
kompatibilitás
IBM PC és azzal kompatibilis, Apple Macintosh , iMac és
VESA szabványok: SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+,
WXGA, WXGA+, WSXGA+ (Csak a P5260i/P5270/
P5280/P5370W széria esetében)
Videó kompatibilitás
NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/
K/K1/L), HDTV (720p, 1080i), EDTV (480p, 576p), SDTV
(480i, 576i)
Képméretarány
4:3 (natív), 16:9
Megjeleníthető színek száma
P1165/P1165P/P1265/P1265P: 16,7 millió szín
P5260i/P5270/P5280/P5370W: 134 millió szín
Vetítőlencse
P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280: F/
2,41– 2,55, f=21,79 mm – 23,99 mm, 1,1× kézi állítású
zoom lencsével
P5370W sorozat: F/2,44– 2,58, f=21,8 mm – 23,8 mm,
1,1× kézi állítású zoom lencsével
Vetítővászon mérete (átlósan
mérve)
P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280
sorozat: 0,58 m – 7,62 m
P5370W sorozat: 0,69 m – 7,62 m
Vetítési távolság
P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280
sorozat:1,0 m – 11,9 m
P5370W sorozat:1,0 m – 10,0 m
Vetítővászon-távolság
P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280
sorozat:50 hüvelyk 2m-nél (1,95 – 2,15:1)
P5370W sorozat:60 hüvelyk 2m-nél (1,55 – 1,70:1)
Vízszintes pásztázási sebesség
31,5k - 100 kHz
Függőleges pásztázási sebesség
56 – 85 Hz
Lámpa típusa
P1165/P1165P/P1265/P1265P: 180 W-os felhasználó
által cserélhető lámpa
P5270/P5370W sorozat: 220 W-os felhasználó által
cserélhető lámpa
P5280 sorozat: 260 W-os felhasználó által cserélhető
lámpa
P5260i sorozat: 200 W-os felhasználó által cserélhető
lámpa
Magyar
Műszaki adatok
Magyar
42
Trapézkorrekció
±40 fok
Audió
Beépített hangszóró 2 W kimeneti teljesítménnyel
Tömeg
3 kg
Méretek (széles x mély x magas)
299 mm x 229 mm x 93 mm
Távvezérlő
Lézermutató funkció
Digitális zoom
2X
Tápellátás
AC bemenet 100–240 V, 50–60 Hz
Áramfogyasztás
P1165/P1165P/P1265/P1265P: 230 W
P5260i sorozat: 275 W
P5270/P5370W sorozat: 310 W
P5280 sorozat: 355 W
Üzemi hőmérséklet
5°C – 35°C / 41°F – 95°F
I/O csatlakozók
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tápegység-csatlakozóaljzat x1
VGA bemeneti csatlakozó x1
Kompozit videó x1
S-Video x1
VGA kimeneti csatlakozó x1
DVI-D x1: HDCP támogatással
3,5 mm-es audió bemeneti jack aljzat x1
RS232 csatlakozó x1
USB x1: számítógépről történő távvezérléshez
Az alábbi tételek kizárólag a P5270/P5280/P5370W
sorozathoz valók:
•
HDMI x 1
•
VGA bemenet x 2
•
3,5 mm-es audió bemeneti jack aljzat x2
Az alábbi tételek kizárólag a P5260i sorozathoz valók:
•
HDMI x 1
•
VGA bemenet x 1
•
3,5 mm-es vezeték nélküli audió kimeneti jackaljzat x1
•
Vezeték nélküli antenna x1
•
RJ45 LAN bemenet x 1
Az alapcsomag tartalma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hálózati tápkábel x1
VGA kábel x1
Kompozit videokábel x1
DVI-D kábel x1 (P5260i/P5270/P5280/P5370W
sorozat)
Távvezérlő x1
Elem x2 (a távvezérlőhöz)
Használati útmutató (CD-ROM) x1
Gyors üzembe helyezési útmutató x 1
Biztonsági kártya x1
Hordtáska x1
Vezeték nélküli antenna x1 (P5260i)
Akkumulátor egység USB PnS meghajtóval
(P5260i sorozat)
* A konstrukció és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
43
Magyar
Kompatibilis üzemmódok
A. VGA analóg
1
VGA analóg – PC jel
Üzemmódok
VGA
SVGA
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
UXGA
Power Mac G4
Felbontás
640x480
640x480
640x480
640x480
720x400
720x400
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
832x624
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
Š*1152x864
1280x1024
Š*1280x1024
Š*1280x1024
*1280x1024
1280x960
Š*1280x960
Š*1400x1050
*1600x1200
640x480
800x600
1024x768
1152x870
Š*1280x960
F. frekvencia [Hz]
60
72
75
85
70
85
56
60
72
75
85
75
60
70
75
85
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
66,6(67)
60
60
75
75
V. frekvencia [kHz]
31,50
37,90
37,50
43,30
31,50
37,90
35,20
37,90
48,10
46,90
53,70
49,725
48,40
56,50
60,00
68,70
63,80
67,50
77,10
63,98
76,97
79,98
91,10
59,70
75,23
63,98
75,00
34,93
37,90
48,40
68,68
75,00
Megjegyzés: „*” Csak a P5260i/P5270/P5280/P5370W széria
esetében
„Š” Csak a P1265/P1265P széria esetében
Magyar
44
PowerBook G4
i Mac DV (G3)
2
1280x1024
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
Š*1280x960
1280x1024
1024x768
60
60
66,6(67)
60
60
75
75
60
75
63,98
31,35
34,93
37,90
48,40
68,68
75,00
63,98
60,00
VGA analóg – Kibővített szélesképernyős időzítés
Üzemmódok
WXGA
Felbontás
1280x768
1280x768
Š*1280x768
1280x720
1280x800
1360x768
1440x900
*1680x1050
F. frekvencia [Hz]
60
75
85
60
60
60
60
60
V. frekvencia [kHz]
48,36
57,60
68,630
45,00
49,702
47,72
55,935
65,290
Felbontás
640x480
640x480
640x480
640x480
720x400
720x400
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
832x624
1024x768
F. frekvencia [Hz]
60
72
75
85
70
85
56
60
72
75
85
75
60
V. frekvencia [kHz]
31,50
37,90
37,50
43,30
31,50
37,90
35,20
37,90
48,10
46,90
53,70
49,725
48,40
B. DVI digitális
1
DVI - PC jel
Üzemmódok
VGA
SVGA
XGA
Megjegyzés: „*” Csak a P5260i/P5270/P5280/P5370W széria
esetében
„Š” Csak a P1265/P1265P széria esetében
45
QuadVGA
SXGA+
UXGA
Power Mac G4
PowerBook G4
i Mac DV (G3)
2
70
75
85
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
66,6(67)
60
60
75
75
60
60
66,6(67)
60
60
75
75
60
75
56,50
60,00
68,70
63,80
67,50
77,10
63,98
76,97
79,98
91,10
59,70
75,23
63,98
75,00
34,93
37,90
48,40
68,68
75,00
63,98
31,35
34,93
37,90
48,40
68,68
75,00
63,98
60,00
DVI - Kibővített szélesképernyős időzítés
Üzemmódok
WXGA
Felbontás
1280x768
1280x768
Š*1280x768
1280x720
1280x800
1360x768
1440x900
*1680x1050
F. frekvencia [Hz]
60
75
85
60
60
60
60
60
V. frekvencia [kHz]
48,36
57,60
68,630
45,00
49,702
47,72
55,935
65,290
Megjegyzés: „*” Csak a P5260i/P5270/P5280/P5370W széria
esetében
„Š” Csak a P1265/P1265P széria esetében
Magyar
SXGA
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
Š*1152x864
1280x1024
Š*1280x1024
Š*1280x1024
*1280x1024
1280x960
Š*1280x960
Š*1400x1050
*1600x1200
640x480
800x600
1024x768
1152x870
Š*1280x960
1280x1024
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
Š*1280x960
1280x1024
1024x768
Magyar
46
3
DVI - videojel
Üzemmódok
480i (NTSC)
480p (NTSC)
576i (PAL)
576p (PAL)
720p (NTSC)
720p (PAL)
1080i (NTSC)
1080i (PAL)
1080p (NTSC)
1080p (PAL)
Felbontás
720x480(1440x480)
720x480
720x576(1440x576)
720x576
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
*1920x1080
*1920x1080
F. frekvencia [Hz]
59,94(29,97)
59,94
50(25)
50
60
50
60(30)
50(25)
60
50
V. frekvencia [kHz]
15,734
31,47
15,625
31,25
45,00
37,50
33,75
28,13
67,50
56,25
Megjegyzés: „*” Csak a P5260i/P5270/P5280/P5370W széria
esetében
„Š” Csak a P1265/P1265P széria esetében
47
1
HDMI - Számítógépes jel és bővített széles szinkronozás: Támogatja
a fenti DVI digitális szinkronozási formátumot.
2
HDMI - Videojel
Üzemmódok
Felbontás
480i (NTSC)
720x480(1440x480)
480p (NTSC)
720x480
576i (PAL)
720x576(1440x576)
576p (PAL)
720x576
720p (NTSC)
1280x720
720p (PAL)
1280x720
1080i (NTSC)
1920x1080
1080i (PAL)
1920x1080
1080p (NTSC)
1920x1080
1080p (PAL)
1920x1080
Vízszintes pásztázási sebesség:
Függőleges pásztázási sebesség:
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
59,94(29,97)
15,734
59,94
31,47
50(25)
15,625
50
31,25
60
45,00
50
37,50
60(30)
33,75
50(25)
28,13
60
67,50
50
56,25
31,5k - 100 kHz
56k - 85 Hz
Magyar
C. HDMI – Digitális (csaka a P5260i/P5270/P5280/P5370W
sorozat)
Magyar
48
FCC nyilatkozat
Ezt az eszközt megvizsgálták és megállapították, hogy a B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket teljesíti az FCC Szabályzat 15. fejezete
szerint. Ezeket a határértékeket úgy állapítottuk meg, hogy lakásban történő
használat esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferenciák ellen. Ez az
eszköz rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha nem a
használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és használják, károsan
zavarhatja a rádiótávközlést.
Arra azonban nincsen garancia, hogy egy meghatározott felhasználásnál nem fordul
elő zavar. Ha ez az eszköz káros zavart kelt a rádió- vagy televízió vételben, amit az
eszköz ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani, a felhasználó a zavar
megszüntetésére minden további nélkül megteheti a következő intézkedéseket:
•
Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
•
Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
•
Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa,
mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
•
Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Más számítástechnikai eszközökhöz kizárólag árnyékolt kábellel szabad
csatlakozni, hogy az FCC előírásainak továbbra is megfeleljenek.
Megjegyzés: Perifériák
Kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók
stb.) szabad ehhez a berendezéshez csatlakoztatni, amelyek a B osztályú
eszközökre előírt határértékeknek megfelelnek. A határértékeknek nem megfelelő
perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádió- és televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt az eszközt működtesse.
Üzemi feltételek
Ez az eszköz megfelel az FCC Szabályzata 15. fejezetének. A működtetésnek két
feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros zavart, és (2), az eszköznek minden
zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003-nak.
Magyar
Hatósági és biztonsági tudnivalók
English
49
Magyar
50
Remarque a l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.
Kanada – kis teljesítményű engedélyre nem köteles
rádiófrekvenciás távközlési eszközök (RSS-210)
a
Általános információ
A működésnek a következő két feltétele van:
1. Az eszköz nem okozhat interferenciát, és
2. ennek az eszköznek minden vett interferenciát állnia kell, beleértve a
nem kívánatos működést okozó interferenciát.
b
Működés a 2,4 GHz-es sávban
Az engedélyezett szolgáltatással történő rádiófrekvenciás zavar
megelőzésére ezt a berendezést épületen belüli működésre tervezték, és
a kültéri használatot engedélyeztetni kell.
Nyilatkozat az EU szabályok kielégítéséről
Az Acer ezúton kijelenti, hogy ez a kivetítősorozat megfelel az 1999/5/EK irányelv
alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. (Kérjük,
látogassa meg a http://global.acer.com/support/certificate.htm weblapot a teljes
dokumentáció megtekintéséhez.)
Megfelel az oroszországi hatósági előírásnak
Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli
LAN-nal és/vagy Bluetooth-al felszerelt modellekre vonatkozik.
Általános
Ez a termék megfelel mindazon ország vagy régió rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli használatát engedélyezték. A
konfigurációtól függően ez a termék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul). Az alábbi
információ az ilyen termékekre vonatkozik.
Az 1999/5/EK Rádió- és távközlési végberendezések irányelv (R&TTE)
rendelkezéseinek az alábbi harmonizált normáknak való megfelelés tanúsága
szerint:
•
•
•
3.1(a) cikk Egészség és biztonság
•
EN60950-1:2001
•
EN50371:2002 (SAR, általános FR eszköz)
3.1(b) cikk Elektromágneses megfelelés
•
EN301 489-1 V1.4.1 (közös technikai előírás)
•
EN301 489-3 V1.4.1 (rövid hatósugarú eszközre vonatkozóan)
•
EN301 489-17 V1.2.1 (szélesebb sávú adat- és HIPETLAN
berendezésekre vonatkozóan)
3.2. cikkSávhasználat
•
EN300 220-1 V1.3.1 (rövid hatósugarú eszközre vonatkozóan,
25–1000 MHz, 1. rész)
•
EN300 220-2 V2.1.1 (rövid hatósugarú eszközre vonatkozóan,
25–1000 MHz, 3. rész)
•
EN300 440-2 V1.1.2 (rövid hatósugarú eszközre vonatkozóan, 1
GHz – 20 GHz, 2. rész)
•
EN300 328 V1.6.1 (a 2,4 GHz-es ISM sávban működő adatátviteli
berendezésekre vonatkozóan
•
EN301 893 V1.2.3 (5 GHz, nagyteljesítményű RLAN)
Az országok érvényességi köre
2004. májusától a következő országok az EU tagjai: Ausztria, Belgium, Ciprus, Cseh
Köztársaság, Dánia, az Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország,
Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg,
Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Szlovák Köztársaság, Szlovénia,
Spanyolország és Svédország. A használat engedélyezett az Európai Unió országaiban,
valamint Norvégiában, Svájcban, Izlandon és Liechtensteinben. Ezt a berendezést a
felhasználás országában érvényes előírások és szabályok szigorú betartásával szabad csak
használni. További információkért lépjen kapcsolatba a felhasználás országában lévő helyi
irodával.
Magyar
Európai Unió (EU)
English
51
Magyar
52
Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2)
this device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.
The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:
Product:
DLP Projector
Model Number:
DSV0701/DNX0702/DNX0703/DNX0704/
DNX0711/DWX0714
Machine Type:
P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/
P5280/P5370W series
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party: 333 West San Carlos St.
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Magyar
English
53
Declaration of Conformity
We,
Acer Computer (Shanghai) Limited
3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District,
Shanghai, China
Contact Person: Mr. Easy Lai
Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3000
E-mail: easy_lai@acer.com.tw
Hereby declare that:
Product:
Trade Name:
Model Number:
Machine Type:
DLP Projector
Acer
DSV0701/DNX0702/DNX0703/DNX0704/DNX0711/DWX0714
P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280/P5370W series
Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives,
and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same
product will continue comply with the requirements.
EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized
standards:
-. EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003, AS/NZS CISPR22:2002, Class B
-. EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
-. EN61000-3-2:2000, Class A
-. EN61000-3-3:1995 + A1:2001
Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:
• Article 3.1(a) Health and Safety
• EN60950-1:2001
• EN50371:2002 (SAR, general FR device)
• Article 3.1(b) EMC
• EN301 489-1 V1.4.1 (common technical requirement)
• EN301 489-3 V1.4.1 (for short range device)
• EN301 489-17 V1.2.1 (for widerband data and HIPETLAN equipment)
• Article 3.2 Spectrum Usages
• EN300 220-1 V1.3.1 (for short range device, 25~1000MHz, part 1)
• EN300 220-2 V2.1.1 (for short range device, 25~1000MHz, part 3)
• EN300 440-2 V1.1.2 (for short range device, 1G~20GMHz, part 2)
• EN300 328 V1.6.1 (for data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band
• EN301 893 V1.2.3 (5GHz high performance RLAN)
Easy Lai / Director
Acer Computer (Shanghai) Limited
Download PDF

advertising