Acer | X1161PA | Acer D111 User Manual

Acer kivetítő
X1161P/X1161PA/X110P/H110P/
X1161N/X1261P Sorozat
Használati útmutató
Copyright © 2010. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva!
Acer kivetítő X1161P/X1161PA/X110P/H110P/X1161N/X1261P orozat Használati útmutató
Eredeti kiadás: 10/2010
későbbi kiadásaiban, illetve egyéb, kiegészítő dokumentumokban és kiadványokban fognak
szerepelni. A cég nem vállal sem kifejezett, sem beleértett garanciát a dokumentum tartalmát
illetően, és különösen elutasítja a bizonyos célra való értékesítésre vagy alkalmasságra vonatkozó
beleértett garanciákat.
Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább biztosított
helyen. A sorozatszám és a modellszám a számítógépen elhelyezett címkén található. A
számítógéppel kapcsolatos minden levelezés alkalmával meg kell adni a sorozatszámot, a
modellszámot és a vásárlásra vonatkozó adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen részletét
sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani semmilyen formátumban
vagy eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy egyéb eljárás alkalmazásával.
Acer kivetítő X1161P/X1161PA/X110P/H110P/X1161N/X1261P Sorozat
Modellszám : ___________________________________
Sorozatszám: __________________________________
Vásárlás dátuma: _______________________________
Vásárlás helye: _________________________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékneveit
vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
iii
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a dokumentumot,
később szüksége lehet rá. Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden
gyelmeztetésnek és utasításnak.
A termék kikapcsolása tisztítás előtt
Tisztítás előtt a termék csatlakozóját távolítsa el a fali aljzatból. Ne használjon
folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A készüléket nedves törlőkendővel tisztítsa.
Figyelmeztetés megszakító eszközként szolgáló
dugóval kapcsolatban
Kövesse az alábbi útmutatást a berendezés külső tápegységhez történő
csatlakoztatása és leválasztása során:
•
•
•
Telepítse a tápegységet, mielőtt a hálózati tápkábelt a hálózati konnektorhoz
csatlakoztatná.
Húzza ki a tápkábelt, mielőtt a tápegységet eltávolítaná a kivetítőből.
Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az
összes tápkábel kihúzásával a tápegységekből.
Elérhetőséggel kapcsolatos figyelmeztetés
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen
elérhető és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha
áramtalanítani kívánja a berendezést, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a konnektorból.
Figyelmeztetések!
•
•
•
A terméket ne használja víz közelében.
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék
leesik, súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése
érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy
a terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük.
Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni,
hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
•
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül,
mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és
rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne
öntsön folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.
iv
•
•
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett
környezetben, ami váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a forgó
alkatrészeket, illetve a lámpát.
A hálózati feszültség használata
•
•
•
•
•
Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos a rendelkezésre álló áramforrás típusáról, forduljon a
forgalmazóhoz vagy a helyi elektromos szolgáltatóhoz.
Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem
haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok
eszköz csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja
meg a mellékkör névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót
használnak, az áramfelvétel nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti
áramfelvételének 80%-át.
A termék hálózati adapterét hárompólusú földelt tápcsatlakozóval látták el. Ez
a dugó csak megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a
fali konnektor megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a hálózati adapter
dugóját. Ne dugja a dugót nem földelt hálózati csatlakozóba. További
információkért forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem
megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy sérülést
okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar megfelelő
kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő elektromos eszközök
okoznak, és ami befolyásolja a termék teljesítményét.
•
A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az
alábbi követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal
rendelkező, VDE vagy hasonló jóváhagyással, 4,6 méter maximális
hosszúsággal.
v
A termék szervizelése
Ne kísérletezzen a termék javításával, mivel a felnyitással vagy a burkolat
eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki magát.
Bízza az összes javítást képzett szakemberre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett
munkatársaihoz, ha:
•
•
•
•
•
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
Folyadék ömlött a termékbe
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az
összes használati utasítást
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz
vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe, hogy
a terméket helyreállítsa.
Figyelem! Biztonsági okból ne használjon nem szabványos alkatrészt
részegységek beszerelése vagy cseréje alkalmával. A kiegészítőket
illetően vegye fel a kapcsolatot a termék viszonteladójával.
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol
kisgyerekektől.
További biztonsági információ
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős
fény károsíthatja látását.
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne telepítse a terméket az alábbi környezetben:
•
•
•
•
•
•
•
Rosszan szellőző vagy szűk helyen. A kivetítő és a falak között legalább 50 cm
legyen, lehetővé téve a levegő szabad áramlását.
Olyan hely, ahol a hőmérséklet szélsőséges módon megnőhet, pl. gépkocsiban zárt
ablak mellett.
Olyan hely, ahol a szélsőségesen magas páratartalom, por vagy cigarettafüst
beszennyezheti az optikai részegységeket, megrövidítve ezzel élettartamukat és
besötétítve a képet.
Tűzjelző berendezések közelében.
Olyan hely, ahol a környezeti hőmérséklet meghaladja a 40 ºC/104 ºF értéket.
Több mint 3048 méter tengerszint feletti magasságban.
Azonnal húzza ki a tápkábelt, ha problémát tapasztal a kivetítővel. Ne
működtesse a kivetítőt, ha füst, furcsa zaj vagy szag jön belőle. Ez tüzet vagy
vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
áramütést okozhat. Ha ilyet tapasztal, azonnal húzza ki a tápkábelt és vegye fel
a kapcsolatot a kereskedővel.
Ne használja tovább a terméket, törje el vagy ejtse le. Ebben az esetben,
vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, aki megvizsgálja a terméket .
A kivetítő lencséjét ne irányítsa a nap felé. Ez tüzet okozhat.
A kivetítő kikapcsolásakor tanácsos hagyni, amíg a kivetítő befejezi hűtési,
mielőtt áramtalanítaná a készüléket.
Ne kapcsolja ki gyakran hirtelen a fő tápellátást, vagy húzza ki működés
közben a kivetítő tápkábelét. A legjobb, ha megvárja, amíg a ventilátor
kikapcsolódik, mielőtt kikapcsolja a fő áramforrást.
Ne érintse a légkivezető rácsot és a talplemezt, amelyek felforrósodnak.
Tisztítsa meg a gyakran a légszűrőt, ha van ilyen. A készülék belsejében
emelkedhet a hőmérséklet és meghibásodást okozhat, ha a légszűrő/szellőző
nyílások piszokkal vagy porral szennyezettek.
Ne nézzen a szellőzőrácson keresztül a készülék belsejébe, amikor a kivetítő
be van kapcsolva. Az erős fény károsíthatja látását.
Mindig nyissa ki a lencsevédőt vagy távolítsa el a lencsesapkát, amikor a
kivetítő be van kapcsolva.
Ha a kivetítő bekapcsolt állapotban van, ne tegyen tárgyakat a lencse elé,
mivel ezzel a tárgy felforrósodhat, deformálódhat és tüzet is okozhat. A lámpa
ideiglenes kikapcsolásához nyomja meg a HIDE gombot a távvezérlőn.
A lámpa rendkívül forróvá válik működés közben. A lámpa burkolatának csere
céljából történő felnyitása előtt legalább 45 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
A lámpát névleges élettartamán túl nem szabad működtetni. Ettől ritkán
eltörhet.
Soha ne cseréljen lámpaszerelvényt vagy bármilyen elektronikus alkatrészt, ha
a kivetítő csatlakozik az elektromos hálózathoz.
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a
lámpát, ha megjelenik a figyelmeztető üzenet.
Amikor a lámpát kicseréli, hagyja az egységet kihűlni, majd kövesse a cserére
vonatkozó utasításokat.
A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a „Kezelés” képernyőmenü
„Lámpa visszaállítása” funkciója segítségével.
Ne kísérelje meg szétszerelni a kivetítőt. A készülék belsejében
nagyfeszültségű alkatrészek vannak, amelyek sérülést okozhatnak. Az
egyetlen, felhasználó által szervizelhető alkatrész a lámpa, amely saját,
levehető fedéllel rendelkezik. Mindennemű javítást megfelelő szakemberrel
végeztessen el.
Ne állítsa függőleges helyzetbe a kivetítőt. Így a kivetítő könnyen leborulhat, és
sérülést vagy kárt okozhat.
A termék fordítva is képes képet megjeleníteni, így mennyezetre is lehet
szerelni. Kizárólag az Acer mennyezetre szerelő készletét használja a kivetítő
felszereléséhez, és győződjön meg biztos rögzítéséről.
vii
Figyelmeztetés zenehallgatás esetére
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
•
•
•
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán és kényelmes hangerőn nem hallja a zenét.
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
Ne hallgasson zenét nagy hangerőn huzamosabb ideig.
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
Utasítások az eszköz megfelelő selejtezését illetően
Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági
szeméttárolóba. A környezetszennyezés csökkentése és környezetünk lehető
legnagyobb fokú védelme érdekében kérjük, hasznosítsa újra. További információért
az elektromos és elektronikus berendezések hulladékával (WEEE) kapcsolatos
szabályozást illetően látogassa meg a következő weboldalt:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
Higannyal kapcsolatos figyelmeztetés
LCD/CRT monitort vagy kijelzőt tartalmazó kivetítők vagy elektronikus termékek:
A termékben lévo lámpa vagy lámpák higanyt tartalmaznak ezért újrahasznosításuk,
illetve ártalmatlanításuk a helyi, állami vagy szövetségi törvények betartásával kell,
hogy történjen. További tájékoztatásért lépjen kapcsolatba az elektronikai
iparszövetséggel a www.eiae.org címen. A lámpák ártalmatlanításával kapcsolatos
tájékoztatásért látogassa meg a www.lamprecycle.org weblapot.
viii
Mindenek előtt
A használattal kapcsolatos megjegyzések
Teendők:
•
Tisztítás előtt kapcsolja ki a terméket.
•
Enyhe tisztítószerrel megnedvesített, puha kendőt használjon a kijelző
burkolatának tisztításához.
•
Amennyiben a terméket előreláthatólag hosszabb ideig nem fogja használni,
húzza ki a váltóáramú (AC) csatlakozóaljzatból.
Ne tegye:
•
Zárja el a készülék házának szellőzést szolgáló nyílásait.
•
Tisztítsa a készüléket súrolószerrel, viasszal vagy oldószerrel.
•
Használja az alábbi helyzetekben:
•
•
•
•
Rendkívül meleg, hideg vagy párás helyen.
Nagymennyiségű pornak és piszoknak kitett helyen.
Erős mágneses teret gerjesztő készülék közelében.
Helyezze közvetlen napsugárzásnak kitett helyre.
Óvintézkedések
Tartsa be a felhasználói útmutatóban ajánlott összes figyelmeztetést,
elővigyázatossági felhívást és karbantartási utasítást, hogy a készülék élettartamát
meghosszabbítsa.
Figyelem:
•
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős fény
szemsérülést okozhat.
Tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében óvja a terméket esőtől, illetve
nedvességtől.
Ne nyissa ki vagy szerelje szét a terméket, mert ezzel áramütést okozhat.
Amikor a lámpát kicseréli, hagyja az egységet kihűlni, majd kövesse a cserére vonatkozó
utasításokat.
•
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a lámpát, ha
figyelmeztető üzenetek jelennek meg.
•
A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a „Kezelés” képernyőmenü „Lámpa
visszaállítása” funkciója segítségével.
•
A kivetítő kikapcsolásakor kérjük hagyja, amíg a kivetítő befejezi hűtési, mielőtt
áramtalanítaná a készüléket.
•
•
•
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne használja a lencsevédő kupakot, ha a kivetítő működik.
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat.
Ha ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A
lámpa kicseréléséhez kövesse a „Lámpacsere” című fejezetben felsorolt eljárásokat.
Mindenek előtt
iii
viii
A használattal kapcsolatos megjegyzések
viii
Óvintézkedések
viii
Bemutatás
1
A termék jellemzői
1
A csomag áttekintése
2
A kivetítő áttekintése
3
A kivetítő nézetei
3
Távvezérlő elrendezése
5
SElső lépések
7
A kivetítő csatlakoztatása
7
A kivetítő be- és kikapcsolása
8
A kivetítő bekapcsolása
8
A kivetítő kikapcsolása
9
A kivetített kép beállítása
10
A kivetített kép magasságának beállítása
10
Az optimális képméret és -távolság
11
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával
13
Felhasználói kezelőszervek
15
Telepítő menü
15
Acer Empowering Technology
16
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
17
Szín
18
Kép
19
Beállítás
22
Kezelés
24
Audió
24
Időzítő
25
Nyelv
25
Mellékletek
26
Tartalom
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
Hibaelhárítás
26
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
30
A porszűrők cseréje és tisztítása
31
Lámpacsere
32
Mennyezetre szerelés
33
Műszaki adatok
36
Kompatibilis üzemmódok
38
Hatósági és biztonsági tudnivalók
40
1
A termék jellemzői
A termék egylapkás DLP® kivetítő. Kivételes jellemzői közé tartoznak a következők:
•
DLP® technológia
•
X1161P/X1161PA/X110P/H110P/X1161N sorozat: Natív 800 x 600 SVGA
felbontás
X1261P sorozat: Natív 1024 x 768 XGA felbontás
4:3 / 16:9 méretarány támogatása
•
Lehetővé teszi a 3D tartalom kivetítését DLP Link technológia segítségével
•
Az Acer ColorBoost technológia a természet színeit kínálja az élénk, valósághű
képhez
•
Az Acer Spectra Boost technológia 30%-kal növeli a színtartományt, az eddigi
legélénkebb színeket biztosítva.
•
Az ACER Color Safe technológia az idő múlásával is egyenletes
színvisszaadást biztosít.
•
Nagy fényerő és kontrasztarány
•
Sokoldalú megjelenítési módok (Fényes, Bemutató, Szabvány, Videó, Kép,
Játék, Oktatás, Felhasználói) az optimális teljesítmény érdekében, bármilyen
helyzet esetén.
•
NTSC / PAL / SECAM kompatibilitás és HDTV (720p, 1080i, 1080p)
támogatása
•
Az alacsonyabb energiafogyasztás és a gazdaságos (ECO) üzemmód
megnöveli a lámpa élettartamát
•
Az Acer EcoProjection technológia intelligens szemléletmódú
energiagazdálkodást és fizikai hatékonyság-javítást biztosít.
•
Az Empowering gomb megnyomására előbukkannak az Acer Empowering
Technology segédprogramok (Acer eView, eTimer, ePower Management) a
beállítások egyszerű elvégzése érdekében
•
Továbbfejlesztett digitális trapéztorzítás-korrekció az optimális bemutatókhoz
•
Az intelligens észlelés gyors forrásválasztást biztosít.
•
Többnyelvű képernyőn megjelenő (OSD) menük
•
A kézi állítású vetítőlencse akár 1,1X-es nagyítást eredményez
•
A 2X-es digitális zoom svenkolás funkcióval
•
Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista®, Windows® 7, Macintosh® OS compliant
Magyar
Bemutatás
Magyar
2
A csomag áttekintése
A kivetítőhöz az alább látható tartozékokat mellékeltük. Győződjön meg arról, hogy
semelyik tartozék nem hiányzik. Ha valamelyik elem hiányzik, azonnal vegye fel a
kapcsolatot a termék értékesítőjével.
Kivetítő lencsevédő sapkával
Hálózati tápkábel
VGA kábel
XXXXXX
3V
Kompozit videokábel
(X1161P/X1261P sorozat)
Akku
Biztonsági kártya
Acer Projector
Quick Start Guide
Felhasználói útmutató
Távvezérlő
Hordtáska
(Opcionális)
Porszűrők
(Opcionális)
Gyors üzembe helyezési
útmutató
3
Magyar
A kivetítő áttekintése
A kivetítő nézetei
Elölnézet / felülnézet
1
7
8
3
2
9
3
1
4
10
5
6
#
1
2
3
4
5
Leírás
#
Szellőzés (beömlő nyílás)
Szellőzés (kiömlő nyílás)
Távvezérlő vevőegység
Élességállító gyűrű
Zoom lencse
6
7
8
9
10
Leírás
Objektívsapka
Üzemkapcsoló
Távvezérlő
Zoom kar
Kürt
Hátulnézet
7*
10
6*
1
3
4
5
7
10*
8
9
2
Magyar
4
#
Leírás
#
Leírás
X1161N sorozat:
X1261P sorozat:
1
Tápcsatlakozó aljzat
1
Tápcsatlakozó aljzat
2
Kensington™ zár portja
2
Kensington™ zár portja
PC analóg bemeneti csatlakozó
(VGA IN 1 vagy VGA IN)
3
PC analóg jel/HDTV/komponens
videó bemeneti csatlakozó (VGA
IN 1 vagy VGA IN)
3
10 USB-csatlakozó
4
S-Video bemeneti csatlakozó
Csak X1161P/X1161PA/X110P/H110P:
5
Kompozit videó bemeneti
csatlakozó
1
Tápcsatlakozó aljzat
6*
PC analóg jel/HDTV/komponens videó
bemeneti csatlakozó (VGA BE 2)
2
Kensington™ zár portja
7
RS232 csatlakozó
3
PC analóg jel/HDTV/komponens
videó bemeneti csatlakozó
8
Monitorhurok kimeneti csatlakozó
(VGA kimenet)
4
S-Video bemeneti csatlakozó
9
Audió bemeneti csatlakozó
5
Kompozit videó bemeneti csatlakozó 10* USB-csatlakozó
7*
RS232 csatlakozó
10 USB-csatlakozó
Megjegyzés: „*” Opcionális.
5
2
1
8
3
9
15
14
4
# Ikon
1
5
6
7
12
2
13
Funkció
2
Távvezérlő
vevőegység
POWER
3
MENÜ
4
Számbillentyűzet
0~9
ASPECT RATIO
RESYNC
5
6
7
8
9
10
11
12
8
16
10
11
Leírás
A távvezérlő jeleit fogadja
A tartalmát lásd a „A kivetítő be- és kikapcsolása” című
fejezetben.
•
Nyomja meg a „MENÜ” gombot, hogy megjelenítse a
képernyőn megjelenő (OSD) menüt, lépjen vissza az előző
OSD menüre vagy rejtse el az OSD menüt.
•
A kiválasztás megerősítéséhez.
Nyomja meg a „0~9” számgombokat jelszó megadásához a
„Biztonság” menüben.
A kívánt képméretarány kiválasztásához (Auto/4:3/16:9).
Automatikusan a bemeneti jelforráshoz szinkronizálja a kivetítőt.
FREEZE
A kép kimerevítéséhez.
TRAPÉZTORZÍT A képet a kivetítő megdöntése által okozott torzítás kioltása
ÁS
érdekében javítja (± 40 fok).
Négyirányú
billentyűk
ZOOM
SOURCE
HIDE
Használja a fel, le, balra és jobbra gombot elemek
kiválasztásához, illetve azok beállításainak elvégzéséhez.
Nagyítja vagy kicsinyíti a kivetített képet.
Az aktív forrást módosítja.
Ideiglenesen kikapcsolja a videojelet. Nyomja meg a „HIDE”
gombot a kép elrejtéséhez, majd nyomja meg újra a kép
megjelenítéséhez.
Magyar
Távvezérlő elrendezése
Magyar
6
# Ikon
13
Funkció
14
Empowering
gomb
VGA
15
VIDEO
16
S-VIDEO
Leírás
Egyedülálló Acer funkciók: eView, eTimer Management.
Nyomja meg a "VGA" gombot, hogy a jelforrást a VGA
csatlakozóra váltsa. A csatlakozó a következőket támogatja:
analóg RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i)
és RGBsync.
Nyomja meg a "VIDEO" gombot a kompozit videó jelforrás
választásához.
Nyomja meg az "S-VIDEO" gombot az S-Video jelforrás
választásához.
Megjegyzés:
A távvezérlő elhelyezése
A távvezérlő kivetítőre helyezését illetően tekintse meg az ábrát.
7
Magyar
SElső lépések
A kivetítő csatlakoztatása
VGA
RS232
RS232
USB
USB
D-Sub
8
D-Sub
8
USB
USB
4
2
X1161 sorozat
2
4
D-Sub
6
D-Sub
Y
1
3
7
5
R W
Y
S-Video kimenet
Videó kimenet
#
Leírás
X1161N sorozat:
1 Hálózati tápkábel
2 VGA-kábel
8 USB-kábel
X1161P/X1161PA/X110P/H110P
sorozat:
1 Hálózati tápkábel
2 VGA-kábel
#
Leírás
X1261P sorozat:
1 Hálózati tápkábel
2 VGA-kábel
3 Kompozit videó kábel
4 RS232 kábel
3
Kompozit videó kábel
5 S-Video kábel
6* Hangkábel jack–jack
7* Audió kábel Jack/RCA
5
S-Video kábel
8* USB-kábel
8
USB-kábel
RS232 kábel
4*
Megjegyzés: Annak biztosítása érdekében, hogy a kivetítő
megfelelően működjön a számítógéppel, győződjön meg arról, hogy a
megjelenítési mód időzítése kompatibilis a kivetítővel.
Megjegyzés: „*” Opcionális.
Magyar
8
A kivetítő be- és kikapcsolása
A kivetítő bekapcsolása
1
Vegye le a lencsevédő kupakot. (1. ábra)
2
Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápkábel és a jelkábel megfelelően
csatlakozik. A bekapcsolt állapotot jelző LED vörös fénnyel villog.
3
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő „Power (Áram)” gomb
megnyomásával, és a bekapcsolt állapotot jelző LED kék színűre fog váltani.
(2. ábra)
4
Kapcsolja be a jelforrást (számítógép, noteszgép, video lejátszó stb.) A kivetítő
automatikusan felismeri a jelforrást.
•
Ha a képernyőn megjelenik a „Lock (Rögzítés)” és „Source (Forrás)” ikon,
ez azt jelenti, hogy a kivetítő beállítása adott jelforrás-típusra van rögzítve,
és nem érzékelhető ilyen típusú bemeneti jelforrás.
•
Ha a képernyőn a „No Signal” (Nincs jel) üzenet látható, győződjön meg
arról, hogy a jelkábelek megfelelően csatlakoznak.
•
Ha egyidejűleg több forráshoz csatlakozik, alkalmazza a "Forrás" gombot
a távirányítón a bemenetek közti átkapcsoláshoz.
2
Üzemkapcsoló
1
Objektívsapka
9
1
A kivetítő kikapcsoláshoz nyomja meg a Power (Üzemkapcsoló)
gombot. Ekkor megjelenik a következő üzenet: "Nyomja meg az
üzemkapcsoló gombot a kikapcsolás befejezéséhez." Nyomja meg
a power (üzemkapcsoló) gombot.
2
A kikapcsolást követően, a bekapcsolt állapotot jelző LED
VÖRÖS színre vált, gyorsan villog, és a ventilátor(ok) kb. 2
másodpercig tovább müködik(nek) biztosítandó, hogy a rendszer
megfelelően lehűljön.
3
Amíg a tápkábel csatlakoztatva marad, bármikor megnyomhatja a
power (üzemkapcsoló) gombot a kivetítő azonnali bekapcsolásához
a 2 perces kikapcsolási folyamat közben.
4
A rendszer lehűlése után a bekapcsolt állapotot jelző LED befejezi
a villogást, és folyamatos vörös fénnyel világít, ami azt jelenti,
hogy a kivetítő készenléti módba lépett.
5
Most már biztonsággal kihúzhatja a tápkábelt.
Figyelmeztető szimbólumok:
•
"A kivetítõ túlmelegedett. A lámpa hamarosan kikapcsolódik."
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a kivetítő túlmelegedett. A lámpa és a kivetítő
is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény
folyamatos vörös színnel világít. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával
vagy a szervizközponttal.
•
"Ventilátor meghibásodás. A lámpa hamarosan kikapcsolódik."
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a ventilátor meghibásodott. A lámpa és a
kivetítő is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény
villog. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával vagy a szervizközponttal.
Megjegyzés: Ha a kivetítő automatikusan kikapcsolódik és a lámpa LED kijelző
folyamatosan vörös fénnyel világít, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi
viszonteladóval vagy szervizközponttal.
Magyar
A kivetítő kikapcsolása
Magyar
10
A kivetített kép beállítása
A kivetített kép magasságának beállítása
A kivetítő állítható lábakkal van felszerelve a kivetített kép magasságának
beállításához.
A kép emeléséhez:
1
Használja a dőlésszög beállító kereket (1. ábra) a kivetítő szögének
finombeállításához.
1
Dőlésszög beállító kerék
11
Tekintse meg az alábbi táblázatot az adott vetítési távolsághoz tartozó optimális
képméret kiválasztásához. Példa: Ha a kivetítő 3 méter távolságra van a vászontól,
a jó képminőséget 69 és 76 hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 3 méteres vetítési távolság
esetén 133 cm vetítési magasság szükséges.
Ábra: Rögzített távolság változó nagyítással és képmérettel.
Magyar
Az optimális képméret és -távolság
Magyar
12
Képméret
Kívánt
Távolság
(m)
<A>
A kép felső
széle
Képméret
(Min. zoom)
A kép felső
széle
(Max. zoom)
A kép alsó és
Átló
felső széle
(hüvelyk)
közötti távolság
<B>
(cm) <C>
60
38
Átló
(hüvelyk)
<B>
Sz (cm) ×
Ma (cm)
1,5
34
70 x 52
2
46
93 x 70
80
50
103 x 77
88
2,5
57
116 x 87
100
63
128 x 96
111
Sz (cm) ×
Ma (cm)
A kép alsó és felső
széle közötti
távolság (cm) <C>
77 x 58
66
3
69
140 x 105
120
76
154 x 115
133
3,5
80
163 x 122
140
88
179 x 135
155
4
92
186 x 140
160
101
205 x 154
177
4,5
103
209 x 157
181
114
231 x 173
199
5
114
233 x 174
201
126
256 x 192
221
6
137
279 x 209
241
151
308 x 231
265
7
160
326 x 244
281
177
359 x 269
310
8
183
372 x 279
321
202
410 x 308
354
9
206
419 x 314
361
227
462 x 346
398
10
229
465 x 349
401
252
513 x 385
442
11
252
512 x 384
441
278
564 x 423
487
12
275
558 x 419
481
303
615 x 462
531
Nagyítás mértéke: 1,1x
13
Az alábbi táblázat mutatja, hogyan lehet elérni a kívánt képméretet a kivetítő
helyzetének vagy a zoom gyűrű beállításával. Példa: ha 50 hüvelykes képméretet
kíván elérni, helyezze a kivetítőt 2–2,2 méter távolságra a vászontól, és annak
megfelelően állítsa be a zoom mértékét.
Magyar
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával
Magyar
14
Kívánt képméret
Távolság (m)
A kép felső széle (cm)
A kép alsó és felső széle
közötti távolság
<D>
53
Átló (hüvelyk)
<A>
Sz (cm) × Ma (cm)
Max. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
30
61 x 46
1,2
1,3
40
81 x 61
1,6
1,7
70
50
102 x 76
2,0
2,2
88
60
122 x 91
2,4
2,6
105
70
142 x 107
2,8
3,1
123
80
163 x 122
3,2
3,5
140
90
183 x 137
3,6
3,9
158
100
203 x 152
4,0
4,4
175
120
244 x 183
4,8
5,2
210
150
305 x 229
5,9
6,6
263
180
366 x 274
7,1
7,9
315
200
406 x 305
7,9
8,7
351
250
508 x 381
9,9
10,9
438
300
610 x 457
11,9
Nagyítás mértéke: 1,1x
526
15
Telepítő menü
A telepítő menü képernyőn megjelenő kijelzést (OSD) biztosít a kivetítő üzembe
helyezéséhez és karbantartásához. Az OSD-t csak akkor használja, ha a „Nincs
jelbemenet” üzenet látható a kijelzőn.
A menü lehetőségei között szerepelnek olyan beállítások, mint a vetítőernyő-méret
és távolság, fókusz, trapéztorzítás-korrekció és egyebek.
1
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő „Üzemkapcsoló” gomb
megnyomásával.
2
A kivetítő üzembe helyezéséhez és karbantartásához való OSD menü
megnyitásához nyomja meg a „MENÜ” gombot a vezérlőpulton.
3
A háttérmintázat például a vetítőernyő-méret és távolság, fókusz és egyebek
kalibrációjához és beállításához szükséges.
4
A telepítő menü a következő lehetőségeket tartalmazza:
• Vetítési mód
• Vetítés helye
• Menü helye
• Trapézkorrekció beállítások
• Nyelvi beállítások
• Visszaállítás a gyári alapbeállításokra
Használja a fel és le nyílgombokat a lehetőség kiválasztásához, a bal és jobb
nyílgombokat a kijelölt lehetőség beállítására, és a jobb nyílgombot az
almenübe vagy funkció-beállításba történő belépéshez. Az új beállítások
elmentődnek, amint kilép a menüből.
5
Nyomja meg a menü gombot a menüből történő kilépéshez és az Acer üdvözlő
képernyőbe történő visszatéréshez.
Magyar
Felhasználói kezelőszervek
Magyar
16
Acer Empowering Technology
Empowering
gomb
Az Acer Empowering gomb három
egyedülálló Acer funkciót biztosít, ezek az
„Acer eView Management”, az „Acer
eTimer Management” és az „Acer ePower
Management”. Nyomja meg a „ ”
gombot és tartsa lenyomva több mint egy
másodpercig, hogy elindítsa a
képernyőmenüt a funkciók
módosításához.
Acer eView Management
Nyomja meg a „ ” gombot az „Acer
eView Management” almenü indításához.
Az „Acer eView Management” a
megjelenítési üzemmód kiválasztására
való. A részleteket illetően olvassa el a
„Képernyőmenük” című fejezetet.
A 3D és 3D Sync Invert (3D szink.
invertálás) funkciók a 3D funkciók gyors
elérését teszik lehetővé itt.
Acer eTimer Management
Acer ePower Management
Nyomja meg a „ ” gombot az „Acer
eTimer Management” almenü
indításához.
Az „Acer eTimer Management”
emlékeztető funkciót kínál, amellyel
megkönnyítheti prezentációjának
időbeosztása. A részleteket illetően
olvassa el a „Képernyőmenük” című
fejezetet.
Nyomja meg az „ ” gombot az „Acer
ePower Management” indításához.
Az „Acer ePower Management” egyetlen
gyorsgombot biztosít a felhasználónak a
lámpa és a kivetítő élettartamának
meghosszabbításához. A részleteket
illetően olvassa el a „Képernyőmenük”
című fejezetet.
17
A kivetítő többnyelvű OSD-vel rendelkezik, amely képbeállítások végzését, illetve
több beállítás módosítását teszi lehetővé.
Az OSD menük használata
•
Az OSD meü megnyitásához, nyomja meg a „MENU” gombot a távirányítón.
•
Amikor látható az OSD menü, használja a
gombokat a főmenü
bármelyik elemének kiválasztásához. A főmenü kívánt elemének kiválasztása
után nyomja meg a
állíthat be.
gombot, hogy belépjen az almenübe, ahol funkciókat
•
A
•
Az almenüben jelölje ki a következő beállításra szánt elemet, és a fentiek
szerint állítsa be.
•
Nyomja meg a „MENU” gombot a távirányítón, ekkor a képernyő a főmenübe
vált vissza.
•
Az OSD-ből való kilépéshez nyomja meg ismét a „MENU” gombot a
távirányítón. Az OSD menü bezáródik, és a kivetítő automatikusan menti az új
beállításokat.
billentyűkkel válassza ki a kívánt tételt és igazítson a beállításokon a
billetyűkkel.
Főmenü
Beállítás
Almenü
Magyar
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
Magyar
18
Szín
Megjelenítési mód Számos előre beállított gyári érték áll rendelkezésre, amelyeket
különféle képtípusokhoz optimalizáltak.
•
•
•
•
•
•
•
•
Fényes: A fényerő optimalizálásához.
Bemutató: értekezleti bemutatókhoz nagyobb fényerő
érdekében.
Szabvány: általános környezethez.
Videó: videofelvételek erős megvilágítású helyiségben történő
lejátszásához.
Kép: grafikákhoz.
Játék: játékokhoz.
Oktatás: oktatási környezethez.
Felhasználói: a felhasználói beállítások mentéséhez.
Fal színe
Ezzel a funkcióval kiválaszthatja a falnak megfelelő, helyes színt. Több
választási lehetőség van, pl. fehér, világosssárga, világoskék,
rózsaszínű, sötétzöld. Kompenzálja a színek köztti eltérést, amikor
falra vetítenek, így a megfelelő színtónust fogja visszaadni.
Fényerő
A kép fényességének módosítása.
Kontraszt
•
Nyomja meg a
gombot a kép sötétítéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kép világosításához.
A „Kontraszt” szabályozza a kép legvilágosabb és legsötétebb területei
közötti különbséget. A képernyő kontrasztértékének módosítása
megváltoztatja a kép fekete-fehér arányát.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt növeléséhez.
Színhőmérséklet
Beállítja a színhőmérsékletet. Nagyobb színhőmérsékleten a kép
hidegebbnek, míg kisebb színhőmérséklet mellett melegebbnek tűnik.
Degamma
A sötétebb jelenetek megjelenítésére van hatással. Nagyobb gamma
mellett a sötétebb jelenetek fényesebbnek tűnnek.
Szín R
Beállítja a vörös színt.
Szín G
Beállítja a zöld színt.
Szín B
Beállítja a kék színt.
19
A videoképet fekete-fehérről teljesen színtelítettségűre állítja.
Színezet
•
Nyomja meg a
színtelítettségét.
gombot, hogy csökkentse a kép
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a kép színtelítettségét.
A vörös és zöld közötti egyensúlyt állítja be.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a zöld szín
mennyiségét a képen.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a vörös szín
mennyiségét a képen.
Megjegyzés: A „Színtelítettség” és „Színezet” funkciók számítógépes, illetve
DVI üzemmódban nem támogatottak.
Kép
Kivetítés mód
•
Első: A gyári alapbeállítás.
•
Hátsó: Megfordítja a képet, így áttetsző vetítővászonra tud vetíteni,
hátulról.
•
Automata: Automatikusan beállítja a képkivetítés helyét.
•
Asztal
•
Mennyezet: Fejjel lefelé fordítja a képet, hogy mennyezetre szerelt
vetítéskor megfelelő legyen a kép.
Kivetítés helye
Magyar
Színtelítettség
Magyar
20
Képarány
Ezt a funkciót a kívánt képméretarány kiválasztására használja.
•
Auto (Automatikus): A kép eredeti szélesség-magasság arányának
megőrzése, hogy a natív vízszintes, illetve
függőleges felbontásnak megfelelően illeszkedjen.
•
4:3: A képet a képernyőhöz igazítja, és 4:3-as méretarányban jeleníti
meg.
•
16:9: A képet a képernyő szélességéhez, magasságát a 16:9-es
méretarányhoz igazítja.
Auto Keystone
Automatikusan beállítja a kép függőleges oldalait.
Manuális Keystone A kivetítő megdöntése által okozott képtorzítás kioltására való. (±40 fok)
<Megjegyzés> A Manual Keystone (Manuális trapéz.) nem érhető el, ha az
Auto Keystone" (Auto. trapézt.) elem beállítása „On (Be)”.
V. helyzet
F. helyzet
•
Nyomja meg a
gombot a kép balra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép jobbra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép lefelé mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép felfelé mozgatásához.
Frekvencia
A „Frekvencia” funkció módosítja a kivetítő képfrissítési gyakoriságát, hogy
megegyezzen a számítógépbe szerelt grafikus kártyáéval. Ha függőleges
villódzó sávot lát a kivetített képen, használja ezt a funkciót a szükséges
beállítások végzéséhez.
Követés
Szinkronizálja a kivetítő és a grafikus kártya jel-időzítését. Ha labilis vagy
villódzó képet tapasztal, ezzel a funkcióval korrigálhatja.
Keménység
Beállítja a kép keménységét.
3D
3D fordított szink.
•
Nyomja meg a
gombot a keménység csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a keménység növeléséhez.
Válassza az „NVIDIA 3D Vision” vagy „DLP 3D” elemet az NVIDIA vagy TI
DLP 3D technológia által támogatott 3D funkció engedélyezéséhez.
•
NVIDIA 3D Vision: Ez csak az X1261P típuson támogatott. válassza
ezt az elemet, ha NVIDIA 3D szemüveget, IR jelsugárzót, NVIDIA
grafikuskártyát és NVIDIA-kompatibilis 3D játékot vagy 3D filmet
használ a megfelelő szoftveres lejátszóval. Látogasson el az NVIDIA
URL-jére
(http://www.nvidia.com/object 3D_Vision_Requirements.html) a
részletes rendszerkonfiguráció megtekintéséhez.
•
DLP 3D: válassza ezt az elemet, ha DLP 3D szemüveget, quad
buffer (NVIDIA/ATI...) grafikuskártyát és HQFS formátumú fájlt, vagy
DVD-t a megfelelő szoftveres lejátszóval használ.
•
Ki: A 3D mód kikapcsolása.
Ha különálló vagy átfedő képet lát DLP 3D szemüveg viselése közben,
elképzelhető, hogy végre kell hajtania az „Invert" (fordított) funkciót, hogy a
lehető legjobb bal/jobb képszekvenciát alkalmazza a helyes kép érdekében
(DLP 3D esetében). Ez a funkció csak a DLP 3D választása esetében áll
rendelkezésre.
21
" funkció nem támogatott az X1161PA/
Megjegyzés: A „Kivetítés helye -->
X110P/H110P/X1161N típusú készülékeken.
Megjegyzés: A 3D funkció csak VGA jelforrás esetén támogatott. A részletes
3D időzítéseket illetően tekintse meg az időzítési táblázatot.
Megjegyzés: NVIDIA 3D Vision használata esetén töltse le és telepítse a
legfrissebb NVIDIA 3D VISION illesztőprogramot az NVIDIA webhelyéről, hogy
a grafikuskártyája támogassa a kivetítő használatát.
Megjegyzés: A megfelelő 3D megjelenítéshez a grafikuskártya 3D
alkalmazásának megfelelő beállítása szükséges.
Megjegyzés: Az olyan szoftveres lejátszók, mint a Stereoscopic Player és a
DDD TriDef Media Player támogatják a 3D fájlformátumot. Az alábbi weboldalról
letöltheti a három lejátszó próbaverzióját:
- NVIDIA Stereoscopic 3D Video Player:
http://www.nvidia.com/object/3D_Drivers_Downloads.html
- Stereoscopic Player (Próbaverzió): http://www.3dtv.at/Downloads/Index_en.aspx
- DDD TriDef Media Player (Próbaverzió):
http://www.tridef.com/download/TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html
Megjegyzés: A "3D fordított szink." funkció akkor érhető el, ha a DLP 3D
engedélyezve van.
Megjegyzés: Emlékeztető képernyő látható, ha a 3D funkció a kivetítő
bekapcsolásakor engedélyezett. A beállításokat a célnak megfelelően válassza
meg.
Magyar
Megjegyzés: A „V. helyzet”, „F. helyzet”, „Frekvencia” és „Követés” funkciók
DVI, illetve Videó üzemmódban nem támogatottak.
Megjegyzés: A „Keménység” funkció DVI, illetve Számítógépesüzemmódban
nem támogatott.
Megjegyzés: Az „Auto Keystone" funkció nem támogatott az X1161PA/X110P/
H110P/X1161N típusú készülékeken.
Magyar
22
Beállítás
Menü helye
A menü helyzetének módosítása a képernyőn.
Feliratozás
A feliratozás megjelenítéséhez válassza a CC1, CC2, CC3 vagy CC4
lehetőséget (a CC1 az Ön területének elsődleges nyelvéhez tartozó
feliratokat jelenti meg). Az „Off (Ki)” kiválasztásával kikapcsolja a
feliratozást. Ez a funkció csak akkor érhető el, ha kompozit videó vagy
S-Video bemeneti jelet választanak és a rendszer formátum NTSC.
<Megjegyzés> ez a funkció nem használható, ha a képméret „16:9"
vagy „Auto" módban 16:9 formátumot érzékel a rendszer.
Biztonság
Biztonság
A kivetítő a rendszergazda számára hasznos biztonsági lehetőségeket
kínál a kivetítő használatának szabályozásához.
Nyomja meg a
gombot a „Biztonság” beállítás módosításához.
Amennyiben a biztonsági funkciót engedélyezték, be kell írnia a
„Rendszergazda jelszót” a biztonsági beállítások módosításához.
•
Jelölje ki a „Be” tételt a biztonsági funkció engedélyezéséhez. A
felhasználónak meg kell adnia a jelszót ahhoz, hogy működtesse
a kivetítőt. A részleteket illetően olvassa el a „Ki” című fejezetet.
•
Ha kijelölik az „Ki” tételt, a felhasználó jelszó megadása nélkül is
bekapcsolhatja a kivetítőt.
Időtúllépés (Perc)
Miután a „Biztonság” funkciót „Be” állapotba állítják, a rendszergazda
beállíthatja az időtúllépés funkciót.
•
Nyomja meg a
kiválasztásához.
•
•
A beállítási tartomány 10 perctől 990 percig terjed.
•
•
A „Időtúllépés (Perc)” gyári alapértelmezett beállítása „Ki”.
vagy
gombot az időtúllépés hosszának
Az idő lejártával a kivetítő újból kéri a felhasználót, hogy adja
meg jelszavát.
Miután engedélyezték a biztonsági funkciót, a kivetítő jelszó
megadását kéri a felhasználótól, amikor bekapcsolja a kivetítőt.
Mind a „Felhasználói jelszó” és az „Rendszergazda jelszó”
elfogadható ebben a párbeszédpanelben.
23
•
Nyomja meg a
gombot a „Felhasználói jelszó”
beállításához, illetve módosításához.
•
Nyomja meg a távvezérlőn lévő számgombokat a jelszó
beállításához, majd nyomja meg a „MENU” gombot a
megerősítéshez.
•
Nyomja meg a
•
Adja meg a jelszót, amikor megjelenik a „Jelszó megerősítése”
üzenet.
•
•
A jelszó 4 és 8 karakter közötti hosszúságú legyen.
•
gombot a karakterek törléséhez.
Ha kijelöli a „Jelszó kérése kizárólag a tápkábel csatlakoztatása
után” elemet, a kivetítő a jelszó megadását a kivetítő
tápkábelének csatlakoztatása alkalmával mindig kérni fogja.
Ha kiválasztja az „Jelszó kérése a kivetítő minden
bekapcsolásakor” tételt, a felhasználónak meg kell adnia a
jelszót a kivetítő minden egyes bekapcsolása alkalmával.
Rendszergazda jelszó
Az „Rendszergazda jelszó” használható mind az „Rendszergazda
jelszó megadása”, mind az „Jelszó megadása” párbeszédpanelben.
•
Nyomja meg a
módosításához.
•
Az „Rendszergazda jelszó” gyári alapbeállítása „1234”.
gombot az „Rendszergazda jelszó”
Ha elfelejtette a rendszergazda jelszót, tegye a következőt a
rendszergazda jelszó visszanyeréséhez:
•
Egyedi, hatjegyű „Univerzális jelszó” található a Biztonsági
kártyára nyomtatva (ellenőrizze, benne van-e a csomagban). Ezt
a számjegyekből álló egyedi jelszót a kivetítő mindig elfogadja,
akármit is állítottak be Rendszergazda jelszónak.
•
Ha elveszítette a biztonsági kártyát és a számot, kérjük lépjen
kapcsolatba a helyi Acer márkaszervizzel.
Disable Power button (Áramtalanítás gomb)
•
Amikor az „Be” van kiválasztva, csak a távirányítón lévő Áram
billentyű használható. Ha az „Ki” van kiválasztva, a távirányítón
lévő vagy az irányítópulton lévő áram gomb használható a
kivetítő irányítására.
VGA OUT
(Készenlét)
•
Az alapértelmezett beállítás: "Off" (Ki). Válassza az „On” (Be)
elemet a VGA OUT csatlakozó engedélyezéséhez.
Alaphelyzet
•
Nyomja meg a
gombot és jelölje ki a „Yes” (Igen) elemet,
hogy valamennyi menü paramétereit gyári alaphelyzetbe állítsa
vissza.
Megjegyzés: A „Feliratozás" funkció nem támogatott az X1161N típusú
készüléken.
Megjegyzés: A "VGA OUT (Készenlét)" funkció támogatott az X1261P típuson.
Magyar
Felhasználói jelszó
Magyar
24
Kezelés
ECO üzemmód
Válassza az „Be” tételt a kivetítő lámpájának halványításához, ami
csökkenti az energiafogyasztást, meghosszabbítja a lámpa
élettartamát és csökkenti a működési zajt. Válassza az „Ki” elemet,
hogy visszatérjen normál üzemmódba.
Nagy magasság
Válassza az „Be” lehetőséget a „Nagy magasság” mód
bekapcsolásához. A ventilátorokat ilyenkor maximális sebesség
mellett, folyamatosan működteti a kivetítő hatékony hűtése érdekében,
ha nagy magasságban használják.
Automata kikapcsolás A kivetítő automatikusan kikapcsol, ha a megadott idő után nincs
bemeneti jel. (perc)
Lámpa üzemidő
A lámpa eddig eltelt használati idejét mutatja (óra).
Lámpa emlékeztető
Aktiválja ezt a funkciót, hogy a lámpa cseréjére vonatkozó emlékeztető
jelenjen meg 30 órával a lámpa élettartamának becsült vége előtt.
Lámpa visszaállítása
Nyomja meg a
gombot, miután kijelölte a „Yes” (Igen) elemet,
hogy a lámpa működési idejének számlálóját 0 órára állítsa.
Audió
Hangerő
Némítás
•
•
Nyomja meg a
gombot a hangerő csökkentéséhez.
Nyomja meg a
gombot a hangerő növeléséhez.
•
•
Válassza az „Be” elemet a hangerő némításához.
Válassza az „Ki” elemet a hangerő visszaállításához.
Megjegyzés: Az audió menü a X1261P sorozat vonatkozásában.
25
Magyar
Időzítő
Időzítő helye
•
Az időzítő óra helyének kiválasztásához a képernyőn.
Időzítő indítása
•
Nyomja meg a
leállításához.
gombot az időzítő indításához vagy
Időzítés ideje
•
Nyomja meg a
vagy
gombot az időzítés idejének
vagy
gombot a képernyőn
beállításához.
Időzítő megjelenítés
•
Nyomja meg a
megjelenítendő időzítő üzemmód kiválasztásához.
Nyelv
Nyelv
Többnyelvű OSD menü kiválasztásához. Használja a
vagy
gombot a menü kívánt nyelvének
kiválasztásához.
•
A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg a
gombot.
Magyar
26
Mellékletek
Hibaelhárítás
Ha problémát tapasztal az Acer kivetítővel kapcsolatban, forduljon az alábbi
hibaelhárítási útmutatóhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel.
Képproblémák és megoldásaik
#
1
2
Probléma
Nem jelenik meg
kép a vásznon.
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(PC esetében
(Windows 95/98/
2000/XP))
Megoldás
•
Az „Első lépések” című fejezetben leírt módon
csatlakoztatva.
•
Győződjön meg arról, hogy egyik érintkező sem görbült
meg, vagy törött el.
•
Ellenőrizze, hogy a kivetítő lámpáját megfelelően
szerelték-e be. Lásd a „Lámpacsere” című fejezetet.
•
Győződjön meg arról, hogy eltávolította a lencsevédőt, és
a kivetítő bekapcsolt állapotban van.
•
•
Nyomja meg „RESYNC” a távirányítón.
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Nyissa meg a „Sajátgép” elemet, a „Vezérlőpult”
elemet, majd kattintson duplán a „Megjelenítés”
ikonra.
•
Jelölje ki a „Beállítás” fület.
•
Ellenőrizze, hogy a kijelző felbontási beállítása
kisebb, mint a következő, vagy egyenlő a
következővel: UXGA (1600 x 1200).
•
Kattintson az „Speciális tulajdonságok” gombra.
Ha a probléma továbbra is fennáll, módosítsa az Ön által
használt monitor megjelenítését, és kövesse az alábbi
lépéseket:
•
Ellenőrizze, hogy a kijelző felbontási beállítása
kisebb, mint a következő, vagy egyenlő a
következővel: UXGA (1600 x 1200).
•
Kattintson a „Módosítás” gombra a „Monitor” fülön.
•
Kattintson a „Összes eszköz megjelenítése” elemre.
Ezután jelölje ki a „Szabvány monitortípusok”
elemet az SP dobozban, és válassza ki a megfelelő
felbontást a „Típusok” dobozban.
•
Ellenőrizze, hogy a kijelző felbontási beállítása
kisebb, mint a következő, vagy egyenlő a
következővel: UXGA (1600 x 1200).
27
4
5
6
7
8
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(Noteszgépek
esetében)
A noteszgép
képernyője nem
jeleníti meg a
bemutatót.
A kép instabil vagy
villódzik
A képen függőleges
villódzó sáv van
A kép nem éles
A kép megnyúlik,
amikor
„szélesvásznú”
DVD filmet játszik le
•
•
Nyomja meg a „RESYNC” a távirányítón.
•
Ha nehézséget tapasztal a felbontás módosítása során,
illetve a monitor lefagy, indítsa újra az összes készüléket,
a kivetítőt is beleértve.
•
Ha Microsoft® Windows® alapú noteszgépet használ:
Előforduklhat, hogy egyes PC noteszgépek kikapcsolják
saját képernyőjüket, amikor egy második megjelenítő
eszköz van használatban. Mindegyiknél más-más módon
történik a visszakapcsolása. Lásd a számítógép
használati útmutatóját további információkért.
•
If you are using an Apple® Mac® OS alapú noteszgépet
használ: A System Preferences (Rendszerbeállítások)
menüben nyissa meg a Display (Megjelenítés) elemet, és
jelölje ki a Video Mirroring (Videó tükrözés) tétel „Be”
jelölőnégyzetét.
•
Állítson a „Követés” elemen, hogy korrigálja. További
információkért forduljon az „Kép” fejezethez.
•
Módosítsa a számítógép színmélység beállítását.
•
Használja a „Frekvencia” funkciót a beállításhoz. További
információkért forduljon az „Kép” fejezethez.
•
Ellenőrizze és konfigurálja át a grafikus kártya
megjelenítési módját, hogy az kompatibilis legyen a
kivetítővel.
•
Győződjön meg arról, hogy a lencsevédő kupakot
eltávolították.
•
•
Állítson a kivetítő lencséjének fókuszgyűrűjén.
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Ismételje meg a lépéseket a (fenti) 2. elemtől a
számítógép felbontásának beállításához.
•
Nyomja meg a kimeneti beállítások váltása gombot.
Példa: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell [Fn]+[F8],
Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP [Fn]+[F4],
NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5 ]
Győződjön meg arról, hogy a vetítővászon a kivetítőtől
számítva, az előírt, 1,0 és 12,0 méter közötti távolságon
belül van. További információkért forduljon az „A kívánt
képméret elérése a távolság és a zoom beállításával”
című fejezethez.
Ha anamorf vagy 16:9 képméretarányú DVD filmet játszik le, az
alábbi beállítások módosítására lehet szükség:
•
Ha 4:3 képformátumú DVD filmet játszik le, módosítsa a
formátumot 4:3 beállításra a kivetítő OSD menüjében.
•
Ha a kép még mindig nyújtott, akkor a képméretarányt is
be kell állítania. Állítsa a megjelenítési formátumot 16:9
(széles) képméretarányra a DVD-lejátszón.
Magyar
3
Magyar
28
9
10
11
A kép túl kicsi vagy
túl nagy
A kép oldalai ferdék
A kép fordított.
•
•
Állítsa be a zoom szintet akivetítő elején.
•
Nyomja meg a „MENU” gombot a távirányítón. Lépjen a
következőre: „Kép --> Aspektus arány” és próbáljon ki
más beállításokat vagy nyomja meg az „Aspektusa
arány” gombot a távirányítón a közvetlen beállításhoz.
•
Ha lehetséges, helyezze át a kivetítot úgy, hogy a vászon
közepe felé nézzen.
•
Nyomja a „Keystone / ” gombot a távirányítón,
amíg az oldalak függőlegesek nem lesznek.
•
Nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn. Lépjen
az „Image (Kép) --> Auto Keystone (Auto. trapéz.)”
elemre és válassza az „Off (Ki)” beállítást az OSD
menüben, ha a „Keystone (Trapézt.)” gomb nem
elérhető a távvezérlőn.
•
Jelölje ki az OSD menü „Kép --> Vetítés” elemét a vetítés
helyzetének módosításához.
Helyezze a kivetítőt a vászonhoz közelebbre vagy
messzebbre.
Problémák a kivetítővel kapcsolatban
#
Jelenség
Megoldás
1
A kivetítő nem reagál semmilyen
kezelőszervre
He lehetséges, kapcsolja ki a kivetítőt, majd
húzza ki a tápkábelt, és várjon legalább 30
másodpercig, míg újra nem csatlakoztatja.
2
A lámpa kiég, vagy pukkanó
hangot ad ki
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama
végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat. Ha
ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik be,
amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A lámpa
kicseréléséhez kövesse a „Lámpacsere” című
fejezetben felsorolt eljárásokat.
29
#
1
Jelenség
Üzenet
Emlékeztető üzenet
A ventilátor meghibásodott – a rendszerventilátor nem működik.
A kivetítő túlmelegedett – a kivetítő meghaladta javasolt üzemi
hőmérsékletét, ezért használat előtt hagyni kell kihűlni.
Cserélje ki a lámpát – a lámpa hamarosan eléri hasznos
élettartama végét. Hamarosan ki kell cserélnie.
Magyar
OSD üzenetek
Magyar
30
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
LED üzenetek
Bekapcsolt állapotot jelző LED
Üzenet
Vörös
Kék
Flash BE / KI 100ms
--
Készenlét
V
--
Áram BE
--
V
Lámpa újra
--
Gyors villogás
Áram ki (Hűtés állapot)
Gyors villogás
--
Áram gomb KI: Hűtés
befejezve; Standby mód
V
--
Bemeneti áram dugasz
Hiba (túlmelegedés miatti
meghibásodás)
Gyors villogás PIROS, majd állandó KÉK színnel felváltva
Hiba (ventilátor zár)
Gyors villogás PIROS, majd állandó KÉK színnel felváltva
Hiba (lámpa elromlott)
Gyors villogás KÉK, majd állandó PIROS színnel felváltva
Hiba
(elromlott a színkerék)
Gyors villogás KÉK, majd állandó PIROS színnel felváltva
31
A porszűrők cseréje
1
2
3
4
Kapcsolja ki a kivetítőt és húzza ki a hálózati tápkábelt.
Húzza ki mindkét oldal porszűrőjét. (#1. Ábra)
Tisztítsa meg vagy cserélje ki a porszűrőt.
A porszűrők visszaszereléséhez végezze el az előző lépéseket fordított
sorrendben.
(#1. Ábra)
A porszűrők tisztítása
A porszűrőket 1000 üzemóránként tisztítsa meg. Ha nem tisztítják őket
rendszeresen, eldugíthatja őket a por, ami megakadályozza a megfelelő szellőzést.
Ez túlmelegedést és a kivetítő károsodását okozhatja. (Általában 1.000 óra javasolt,
de a tisztítás gyakorisága a használat környezetétől függ)
Kövesse az alábbi utasításokat a tisztításhoz:
1
2
a porszűrők tisztításához használjon egy, a számítógépek vagy egyéb irodai
felszerelések tisztításához tervezett, kisméretű porszívót. Vízben is mosható.
(#2. Ábra)
Ha a piszkot nehéz eltávolítani, vagy eltörött a szűrő, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel egy új szűrő
beszerzése érdekében.
Porszűrő
(#2. Ábra)
Magyar
A porszűrők cseréje és tisztítása
Magyar
32
Lámpacsere
Csavarhúzóval távolítsa el a csavar(oka)t a fedélből, majd húzza ki a lámpát.
A kivetítő saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Figyelmeztető üzenetet fog látni:
„A lámpa hasznos élettartama végéhez közeledik teljes teljesítményen történő
működtetés mellett. Tanácsos kicserélni!” Ha ezt az üzenetet látja, minél
hamarabb cserélje ki a lámpát. Az lámpa kicserélése előtt legalább 30 percig hagyja
hűlni a vetítőt.
Figyelem: A lámpa háza forró! Hagyja lehűlni, mielőtt kicserélné a
lámpát.
1
3
2
4
Lámpacsere
1
Kapcsolja ki a kivetítőt az üzemkapcsoló gomb megnyomásával.
2
Legalább 30 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
3
Húzza ki a tápkábelt.
4
Csavarhúzóval távolítsa el a csavart a fedélről. (1. Kép)
5
Tolja fel és távolítsa el a fedelet.
6
Távolítsa el a két csavart, amelyek rögzítik a lámpamodult (1. Kép) és húzza fel
a lámpa rudat. (3. Kép)
7
A lámpamodult erővel kell kihúzni. (4.Kép)
A lámpamodul visszaszereléséhez végezze el az előző lépéseket fordított
sorrendben.
Figyelem: A személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében
ne ejtsék el a lámpamodult, illetve érintsék puszta kézzel a lampa
izzóját. Az izzó összetörhet, és személyi sérülést okozhat, ha
véletlenül elejtik .
33
Amennyiben a kivetítőt mennyezetre szerelő készlettel kívánja telepíteni, olvassa el
az alábbi lépéseket:
Fúrjon négy lyukat a mennyezet szilárd, statikailag stabil részébe, és rögzítse a
konzolt.
m
m
m
13 m
20
1
mm
2
Rögzítse a mennyezeti rudat az alkalmazásnak megfelelő négyhengeres
csavarral.
130 mm
8,4
,9
49mm
Figyelem: Screws are not included. Kérjük, szerezze be a
mennyezetnek megfelelő csavarokat.
Magyar
Mennyezetre szerelés
Magyar
34
3
A kivetítő méretének megfelelő számú csavart használjon a kivetítő
rögzítéséhez a mennyezetre szerelő konzolhoz.
Megjegyzés:Tanácsos elegendő helyet hagyni a konzol és a kivetítő
között a megfelelő hőelvezetés érdekében. Amennyiben szükséges,
használjon két darab alaátétet a jobb tartás érdekében.
4
Szerelje a mennyezeti konzolt a mennyezeti rúdra.
35
Szükség szerint állítsa be a kivetítő szögét és helyzetét.
Magyar
5
Megjegyzés: Az egyes modellekhez ajánlott csavar- és alátéttípusok
az alábbi táblázatban találhatók. A csavarcsomagban 3 mm átmérőjű
csavarokat mellékeltünk.
Modellek
Alátét típus
Hosszúság (mm)
Nagy
Kicsi
3
25
V
V
CSAVAR TIPUS M3 x 25 mm
82,30 mm
X1161P/X1161PA/
X110P/H110P/
X1161N/X1261P
B típusú csavar
Átmérő (mm)
95,00 mm
15,00 mm
Magyar
36
Műszaki adatok
Az alább felsorolt műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A
végleges műszaki adatokat lásd az Acer kiadott marketing-specifikációiban.
Kivetítő rendszer
DLP®
Felbontás
X1161P/X1161PA/X110P/H110P/X1161N: Natív: SVGA
(800 x 600), Maximális: UXGA (1600 x 1200), WSXGA+
(1680x1050), 1080p(1920x1080)
X1261P: Natív: XGA (1024 x 768), Maximális: UXGA
(1600 x 1200), WSXGA+ (1680x1050),
1080p(1920x1080)
Számítógépekkel való
kompatibilitás
IBM PC és azzal kompatibilis, Apple Macintosh , iMac és
VESA szabványok: SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+,
WXGA, WXGA+, WSXGA+
Videó kompatibilitás
NTSC (3,58/4,43), PAL (B/D/G/H/I/M/N),
SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p),
EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)
Képméretarány
4:3 (natív), 16:9
Megjeleníthető színek száma
16,7 millió szín
Vetítőlencse
F/2,41– 2,55, f=21,79 mm – 23,99 mm, 1,1× kézi állítású
zoom lencsével
Vetítővászon mérete (átlósan
mérve)
0,58 m – 7,70 m
Vetítési távolság
1,0 m – 12,0 m
Vetítővászon-távolság
50 hüvelyk 2m-nél (1,95 – 2,15:1)
Vízszintes pásztázási sebesség
30k - 100 kHz
Függőleges pásztázási sebesség
50-120 Hz
Lámpa típusa
180 W-os felhasználó által cserélhető lámpa
Trapézkorrekció
±40 fok
Audió
Beépített hangszóró 2 W kimeneti teljesítménnyel
(X1261P)
Tömeg
2,26 Kg (4,9 font)
Méretek (széles x mély x magas)
268 mm x 192 mm x 80 mm
Digitális zoom
2X
Tápellátás
Váltóáram (AC) bemenet 100 - 240 V automata
kapcsolású áramellátás
Áramfogyasztás
225W ± 10% normál üzemmódban
196W ± 10% ÖKO1 üzemmódban
Üzemi hőmérséklet
5°C – 35°C / 41°F – 95°F
37
X1161N sorozat:
•
Tápegység-csatlakozóaljzat x1
•
•
VGA bemeneti csatlakozó x1
•
•
•
•
VGA bemeneti csatlakozó x1
•
•
•
•
•
•
VGA bemeneti csatlakozó x1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hálózati tápkábel x1
USB x1: számítógépről történő távvezérléshez
X1161P/X1161PA/X110P/H110P sorozat:
•
Tápegység-csatlakozóaljzat x1
USB x1: számítógépről történő távvezérléshez
Kompozit videó x1
S-Video x1
X1261P sorozat:
•
Tápegység-csatlakozóaljzat x1
Az alapcsomag tartalma
RS232 x1
Kompozit videó x1
S-Video x1
VGA kimenet x1
3,5 mm audio jack bemenet x1
VGA kábel x1
Kompozit videokábel x1 (X1161P/X1261P sorozat)
Távvezérlő x1
Elem x1 (távirányítóba)
Használati útmutató (CD-ROM) x1
Gyors üzembe helyezési útmutató x1
Biztonsági kártya x1
Hordtáska x1 (Opcionális)
* A konstrukció és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
Magyar
I/O csatlakozók
Magyar
38
Kompatibilis üzemmódok
A. VGA analóg
1
VGA analóg – PC jel
Üzemmódok
VGA
SVGA
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
UXGA
PowerBook G4
i Mac DV (G3)
Felbontás
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
F, frekvencia [Hz]
60
72
75
85
119,51
56
60
72
75
85
119,85
60
70
75
85
119,804
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6(67)
60
60
75
75
75
V, frekvencia [KHz]
31,47
37,86
37,50
43,27
61,60
35,20
37,88
48,08
46,88
53,67
77,20
48,36
56,48
60,02
68,67
98,80
63,80
67,50
77,10
63,98
77,90
79,98
91,15
60,00
75,00
65,32
75,00
31,50
35,00
37,88
48,36
68,68
75,20
60,30
39
VGA analóg – Kibővített szélesképernyős időzítés
Üzemmódok
WXGA
3
Felbontás
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x800
1440x900
1680x1050
1366x768
1920x1080-RB
1024x600
F, frekvencia [Hz]
60
75
85
60
60
60
60
60
60
60
V, frekvencia [KHz]
47,78
60,29
68,63
44,80
49,60
55,90
65,30
47,71
66,60
37,30
VGA analóg – Komponens jel
Üzemmódok
Felbontás
480i
720x480
480p
720x480
576i
720x576
576p
720x576
720p
1280x720
720p
1280x720
1080i
1920x1080
1080i
1920x1080
1080p
1920x1080
1080p
1920x1080
Vízszintes pásztázási sebesség:
Függőleges pásztázási sebesség:
F, frekvencia [Hz]
V, frekvencia [KHz]
59,94(29,97)
27,00
59,94
31,47
50(25)
27,00
50
31,25
60
45,00
50
37,50
60(30)
33,75
50(25)
33,75
60
67,50
50
56,26
30k-100kHz
50-120 Hz
Magyar
2
FCC nyilatkozat
A készüléket vizsgálatnak vetették alá, amelynek során megállapítást nyert, hogy a
készülék teljesíti az FCC szabályzatának 15. pontja szerinti, B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy
lakásban történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros
interferencia ellen. A készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és
sugározhat, és ha nem a használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és
használják, akkor megzavarhatja a rádiós távközlést.
Ugyanakkor semmilyen garancia nem vállalható arra nézve, hogy meghatározott
felhasználásnál nem fordulnak elő zavarok. Ha ez az eszköz káros zavart kelt a
rádió- vagy televízió vételben, amit az eszköz ki- és bekapcsolásával lehet
megállapítani, a felhasználó a zavar megszüntetésére minden további nélkül
megteheti a következő intézkedéseket:
•
Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
•
Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
•
Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa,
mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
•
Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt kábelekkel
történik az FCC előírásoknak való megfelelés érdekében.
Megjegyzés: Perifériák
A készülékhez kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok,
nyomtatók stb.) szabad csatlakoztatni, amelyek megfelelnek a B osztályú
eszközökre előírt határértékeknek. A határértékeknek nem megfelelő perifériák
használata esetén zavar léphet fel a rádiós és a televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt az eszközt működtesse.
Üzemi feltételek
A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. fejezetének. A működtetésnek az alábbi
két feltétele van: (1) a készülék nem okozhat zavart, és (2) az eszköznek minden
zavart tűrnie kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak.
Magyar
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
Magyar
55
Magyar
56
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.
Nyilatkozat az EU szabályok kielégítéséről
Az Acer ezúton kijelenti, hogy ez a kivetítősorozat megfelel az 1999/5/EC irányelv
alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
Megfelel az oroszországi hatósági előírásnak
Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli
LAN-nal és/vagy Bluetooth-al felszerelt modellekre vonatkozik.
Általános információk
Ez a termék megfelel mindazon ország vagy régió rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli használatát engedélyezték. A
konfigurációtól függően ez a termék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul).
Kanada – Alacsony feszültségű engedély alóli
mentességet élvező hírközlési eszközök (RSS-210)
a
Általános információ
A működtetésnek az alábbi két feltétele van:
1. Az eszköz nem okozhat interferenciát, és
2. ennek az eszköznek minden vett interferenciát állnia kell, beleértve a
nem kívánatos működést okozó interferenciát.
b
Működés a 2,4 GHz-es sávban
Az engedélyezett szolgáltatással történő rádiófrekvenciás zavar
megelőzésére ezt a berendezést épületen belüli működésre tervezték, és
a kültéri használatot engedélyeztetni kell.
Az országok érvényességi köre
Ezt a berendezést a felhasználás országában érvényes előírások és szabályok szigorú
betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a felhasználás
országában lévő helyi irodával. A teljes országlistáért lásd: http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/
implem.htm.
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih
Taipei Hsien 221, Taiwan
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan
Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail:easy_lai@acer.com.tw
And,
Acer Italy s.r.l
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913, www.acer.it
Hereby declare that:
Product: Projector
Trade Name:
Model Number:
Machine Type:
Acer
DSV0008/DNX0009
X1161P/X1161PA/X110P/H110P/X1161N/
X1261P series
Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC
directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that
production units of the same product will continue comply with the requirements.
EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following
harmonized standards:
-. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
-. EN55024
-. EN61000-3-2 Class A
-. EN61000-3-3
Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
-. EN60950-1
RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equipment
-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous
material are:
Lead
Mercury
Hexavalent Chromium
0.1%
0.1%
0.1%
Polybrominated Biphenyls (PBB’s)
Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE’s)
Cadmium
0.1%
0.1%
0.01%
!
Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with
regard to Eco-design Requirements.
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih
Taipei Hsien 221, Taiwan
The standards listed below are applied to the product if built with WLAN
module or wireless keyboard and mouse.
R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
z Article 3.1(a) Health and Safety
-. EN60950-1
-. EN62311
z Article 3.1(b) EMC
-. EN301 489-1
-. EN301 489-17
z Article 3.2 Spectrum Usages
-. EN300 328
-. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
Year to begin affixing CE marking 2009.
_______________________________
Nov. 3, 2010
Easy Lai /Manager
Date
Regulation Center, Acer Inc.
-
Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:
Product:
DLP Projector
Model Number:
DSV0008/DNX0009
Machine Type:
X1161P/X1161PA/X110P/H110P/X1161N/
X1261P series
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Download PDF

advertising