Acer | X1383WH | Acer P1510 User Manual

Acer kivetítő
P1183/M403/PE-S42/X1183A/D603P/
EV-S62T/X114/X1183/D603/EV-S62/
X113/D600/EV-S60/V10S/AS201/
P1283/M413/PE-X42/V12X/AX316/
P1283n/M413T/PE-X42G/X1283/
X1280/D613/EV-X62/P1383W/
X1383WH/M423/PE-W42/V12W/
AW316/P1380W/X1380WH/M420/
PE-W40/V11W/AW216/H5380BD/
E230/HE-720/P1510/M450/PE-840
sorozat
Felhasználói útmutató
Copyright © 2013. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva.
Acer kivetítő Használati útmutatója
Eredeti kiadás: 10/2013
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják anélkül, hogy az
átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások ennek a
kézikönyvnek az új kiadásaiban vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek
meg. A cég nem vállal sem kifejezett, sem beleértett garanciát a dokumentum tartalmát illetően, és
különösen elutasítja a bizonyos célra való értékesítésre vagy alkalmasságra vonatkozó beleértett
garanciákat.
Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább biztosított
helyen. A sorozatszám és a modellszám a számítógépen elhelyezett címkén található. A
számítógéppel kapcsolatos minden levelezés alkalmával meg kell adni a sorozatszámot, a
modellszámot és a vásárlásra vonatkozó adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen részletét
sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani semmilyen formátumban
vagy eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy egyéb eljárás alkalmazásával.
Típusszám: _________________________________
Sorozatszám: _______________________________
Vásárlás időpontja: ___________________________
Vásárlás helye: ______________________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékneveit
vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
„A HDMI™, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC.
védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei.”
iii
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a dokumentumot,
később szüksége lehet rá. Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden
figyelmeztetésnek és utasításnak.
A termék kikapcsolása tisztítás előtt
Tisztítás előtt a termék csatlakozóját távolítsa el a fali aljzatból. Ne használjon
folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A készüléket nedves törlőkendővel tisztítsa.
Figyelmeztetés megszakító eszközként szolgáló
dugóval kapcsolatban
Kövesse az alábbi útmutatást a berendezés külső tápegységhez történő
csatlakoztatása és leválasztása során:
•
•
•
Telepítse a tápegységet, mielőtt a hálózati tápkábelt a hálózati konnektorhoz
csatlakoztatná.
Húzza ki a tápkábelt, mielőtt a tápegységet eltávolítaná a kivetítőből.
Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az
összes tápkábel kihúzásával a tápegységekből.
Elérhetőséggel kapcsolatos figyelmeztetés
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen
elérhető és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha
áramtalanítani kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a
konnektorból.
Figyelmeztetések!
•
•
•
A terméket ne használja víz közelében.
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék
leesik, súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése
érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy
a terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük.
Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni,
hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
•
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül,
mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és
rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne
öntsön folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.
iv
•
•
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett
környezetben, ami váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a forgó
alkatrészeket, illetve a lámpát.
A hálózati feszültség használata
•
•
•
•
•
Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos a rendelkezésre álló áramforrás típusáról, forduljon a
forgalmazóhoz vagy a helyi elektromos szolgáltatóhoz.
Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem
haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok
eszköz csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja
meg a mellékkör névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót
használnak, az áramfelvétel nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti
áramfelvételének 80%-át.
A termék hálózati adapterét hárompólusú földelt tápcsatlakozóval látták el. Ez
a dugó csak megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a
fali konnektor megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a hálózati adapter
dugóját. Ne dugja a dugót nem földelt hálózati csatlakozóba. További
információkért forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem
megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy sérülést
okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar megfelelő
kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő elektromos eszközök
okoznak, és ami befolyásolja a termék teljesítményét.
•
A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az
alábbi követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal
rendelkező, VDE vagy hasonló jóváhagyással, 4,5 méter maximális
hosszúsággal.
v
A termék szervizelése
Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a terméket, mert a burkolat felnyitása vagy
eltávolítása miatt veszélyes áramütésnek vagy más kockázatoknak teheti ki magát.
Bízza az összes javítást képzett szakemberre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett
munkatársaihoz, ha:
•
•
•
•
•
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
Folyadék ömlött a termékbe
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az
összes használati utasítást
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz
vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe, hogy
a terméket helyreállítsa.
Figyelem! Biztonsági okból ne használjon nem szabványos alkatrészt
részegységek beszerelése vagy cseréje alkalmával. A kiegészítőket
illetően vegye fel a kapcsolatot a termék viszonteladójával.
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol
kisgyerekektől.
További biztonsági információ
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős
fény károsíthatja látását.
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne telepítse a terméket az alábbi környezetben:
•
•
•
•
•
•
•
Rosszan szellőző vagy szűk helyen. A kivetítő és a falak között legalább 50 cm
legyen, lehetővé téve a levegő szabad áramlását.
Olyan hely, ahol a hőmérséklet szélsőséges módon megnőhet, pl. gépkocsiban zárt
ablak mellett.
Olyan hely, ahol a szélsőségesen magas páratartalom, por vagy cigarettafüst
beszennyezheti az optikai részegységeket, megrövidítve ezzel élettartamukat és
besötétítve a képet.
Tűzjelző berendezések közelében.
Olyan hely, ahol a környezeti hőmérséklet meghaladja a 40 ºC/104 ºF értéket.
Több mint 3 048 méter tengerszint feletti magasságban.
Azonnal húzza ki a tápkábelt, ha problémát tapasztal a kivetítővel. Ne
működtesse a kivetítőt, ha füst, furcsa zaj vagy szag jön belőle. Ez tüzet vagy
vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
áramütést okozhat. Ha ilyet tapasztal, azonnal húzza ki a tápkábelt és vegye fel
a kapcsolatot a kereskedővel.
Ne használja tovább a terméket, törje el vagy ejtse le. Ebben az esetben,
vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, aki megvizsgálja a terméket.
A kivetítő lencséjét ne irányítsa a nap felé. Ez tüzet okozhat.
A kivetítő kikapcsolásakor tanácsos hagyni, amíg a kivetítő befejezi hűtési,
mielőtt áramtalanítaná a készüléket.
Ne kapcsolja ki gyakran hirtelen a tápellátást, vagy húzza ki működés közben a
kivetítő tápkábelét. A legjobb, ha megvárja, amíg a ventilátor kikapcsolódik,
mielőtt kikapcsolja a fő áramforrást.
Ne érintse a légkivezető rácsot és a talplemezt, amelyek felforrósodnak.
Tisztítsa meg a gyakran a légszűrőt, ha van ilyen. A készülék belsejében
emelkedhet a hőmérséklet és meghibásodást okozhat, ha a légszűrő/szellőző
nyílások piszokkal vagy porral szennyezettek.
Ne nézzen a szellőzőrácson keresztül a készülék belsejébe, amikor a kivetítő
be van kapcsolva. Az erős fény károsíthatja látását.
Mindig nyissa ki a lencsevédőt vagy távolítsa el a lencsesapkát, amikor a
kivetítő be van kapcsolva.
Ha a kivetítő bekapcsolt állapotban van, ne tegyen tárgyakat a lencse elé,
mivel ezzel a tárgy felforrósodhat, deformálódhat és tüzet is okozhat. A lámpa
ideiglenes kikapcsolásához nyomja meg a HIDE gombot a távvezérlőn.
A lámpa rendkívül forróvá válik működés közben. A lámpa burkolatának csere
céljából történő felnyitása előtt legalább 45 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
A lámpát névleges élettartamán túl nem szabad működtetni. Ettől ritkán
eltörhet.
Soha ne cseréljen lámpaszerelvényt vagy bármilyen elektronikus alkatrészt, ha
a kivetítő csatlakozik az elektromos hálózathoz.
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a
lámpát, ha megjelenik a figyelmeztető üzenet.
Amikor a lámpát kicseréli, hagyja az egységet kihűlni, majd kövesse a cserére
vonatkozó utasításokat.
A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a „Lámpa visszaállítása”
funkciót a képernyőmenü „Kezelés” eleme segítségével.
Ne kísérelje meg szétszerelni a kivetítőt. A készülék belsejében
nagyfeszültségű alkatrészek vannak, amelyek sérülést okozhatnak. Az
egyetlen, felhasználó által szervizelhető alkatrész a lámpa, amely saját,
levehető fedéllel rendelkezik. Mindennemű javítást megfelelő szakemberrel
végeztessen el.
Ne állítsa függőleges helyzetbe a kivetítőt. Így a kivetítő könnyen leborulhat, és
sérülést vagy kárt okozhat.
A termék fordítva is képes képet megjeleníteni, így mennyezetre is lehet
szerelni. Kizárólag az Acer mennyezetre szerelő készletét használja a kivetítő
felszereléséhez, és győződjön meg biztos rögzítéséről.
vii
Figyelmeztetés zenehallgatás esetére
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
•
•
•
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán és kényelmes hangerőn nem hallja a zenét.
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
Ne hallgasson zenét nagy hangerőn huzamosabb ideig.
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
Utasítások az eszköz megfelelő elhelyezését illetően
Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági
szeméttárolóba. A környezetszennyezés csökkentése és környezetünk lehető
legnagyobb fokú védelme érdekében kérjük, hasznosítsa újra. További információért
az elektromos és elektronikus berendezések hulladékával (WEEE) kapcsolatos
szabályozást illetően látogassa meg a következő weboldalt:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
Higannyal kapcsolatos figyelmeztetés
LCD/CRT monitort vagy kijelzőt tartalmazó kivetítők vagy elektronikus termékek:
A termékben lévő lámpa vagy lámpák higanyt tartalmaznak ezért újrahasznosításuk,
illetve ártalmatlanításuk a helyi, állami vagy szövetségi törvények betartásával kell,
hogy történjen. További tájékoztatásért lépjen kapcsolatba az elektronikai
iparszövetséggel a www.eiae.org címen. A lámpák ártalmatlanításával kapcsolatos
tájékoztatásért látogassa meg a www.lamprecycle.org weblapot
viii
Mindenek előtt
A használattal kapcsolatos megjegyzések
Ezt tegye:
•
A tisztítás elkezdése előtt kapcsolja ki a terméket.
•
Enyhe mosószerrel megnedvesített puha törlőkendővel törölgesse meg a
kijelzőburkolatot.
•
Amennyiben a terméket előreláthatólag hosszabb ideig nem fogja használni,
húzza ki a váltóáramú (AC) csatlakozóaljzatból.
Ne tegye:
•
Zárja el a készülék házának szellőzést szolgáló nyílásait.
•
Tisztítsa a készüléket súrolószerrel, viasszal vagy oldószerrel.
•
Használja az alábbi helyzetekben:
•
•
•
•
Rendkívül meleg, hideg vagy párás helyen.
Nagymennyiségű pornak és piszoknak kitett helyen.
Erős mágneses teret gerjesztő készülék közelében.
Helyezze közvetlen napsugárzásnak kitett helyre.
Óvintézkedések
Tartsa be a felhasználói útmutatóban ajánlott összes figyelmeztetést,
elővigyázatossági felhívást és karbantartási utasítást, hogy a készülék élettartamát
meghosszabbítsa.
Figyelmeztetés:
•
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős fény
károsíthatja látását.
Tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében óvja a terméket esőtől, illetve
nedvességtől.
Ne nyissa ki vagy szerelje szét a terméket, mert ezzel áramütést okozhat.
Amikor a lámpát kicseréli, hagyja az egységet kihűlni, majd kövesse a cserére vonatkozó
utasításokat.
•
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a lámpát, ha
figyelmeztető üzenetek jelennek meg.
•
A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a „Lámpa visszaállítása” funkciót a
képernyőmenü „Kezelés” eleme segítségével.
•
A kivetítő kikapcsolásakor kérjük hagyja, amíg a kivetítő befejezi hűtési, mielőtt
áramtalanítaná a készüléket.
•
•
•
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne használja a lencsevédő kupakot, ha a kivetítő működik.
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat.
Ha ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A
lámpa kicseréléséhez kövesse a „Lámpacsere” című fejezetben felsorolt eljárásokat.
Mindenek előtt
iii
viii
A használattal kapcsolatos megjegyzések
viii
Óvintézkedések
viii
Bevezetés
1
Termékfunkciók
1
A csomag áttekintése
2
A kivetítő áttekintése
3
A kivetítő nézetei
3
Control Panel (Vezérlőpult)
4
A távvezérlő elrendezése
5
MHL (Mobile High-Definition Link) vezérlő
7
Első lépések
A kivetítő csatlakoztatása
8
8
A kivetítő be- és kikapcsolása
10
A kivetítő bekapcsolása
10
A kivetítő kikapcsolása
11
A kivetített kép beállítása
12
A kivetített kép magasságának beállítása
12
Az optimális képméret és -távolság
13
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával
17
Felhasználói kezelőszervek
21
Telepítő menü
21
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
22
Szín
23
Kép
25
Beállítás
27
Kezelés
30
Audió
31
3D
32
Nyelv
32
Acer LAN weboldal-kezelés
33
Tartalomjegyzék
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
Útmutató a bejelentkezéshez
33
Home (Kezdõlap)
34
Control Panel (Vezérlőpult)
34
Network Setting (Hálózati beállítások)
35
Alert Setting (Figyelmeztetések beállításai)
35
Logout (Kijelentkezés)
36
Függelékek
37
Hibakeresés
37
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
41
A porszűrők tisztítása és cseréje
42
Lámpacsere
43
Mennyezetre szerelés
44
Műszaki adatok
47
Kompatibilis üzemmódok
51
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
56
1
Termékfunkciók
A termék egylapkás DLP® kivetítő. A kiemelkedő tulajdonságok a következők:
•
DLP® technológia
•
P1183/M403/PE-S42/X1183A/D603P/EV-S62T/X114/X1183/D603/EV-S62/
X113/D600/EV-S60/V10S/AS201 sorozat: Natív 800 x 600 SVGA felbontás
P1283/M413/PE-X42/V12X/AX316/P1283n/M413T/PE-X42G/X1283/X1280/
D613/EV-X62 sorozat: Natív 1024 x 768 XGA felbontás
P1383W/X1383WH/M423/PE-W42/V12W/AW316/P1380W/X1380WH/M420/
PE-W40/V11W/AW216 sorozat: Natív 1280 x 800 WXGA felbontás
H5380BD/E230/HE-720 sorozat: 1280x720 720p felbontás
P1510/M450/PE-840 sorozat: 1920 x 1080 1080p felbontás
Teljes/4:3/16:9/L. Box méretarány támogatása
•
Lehetővé teszi a 3D tartalom kivetítését DLP Link technológia segítségével
•
Az Acer ColorBoost technológia a természet színeit kínálja az élénk, valósághű
képhez
•
Nagy fényerő és kontrasztarány
•
Sokoldalú megjelenítési módok (Fényes, Bemutató, Szabvány, Videó, Játék,
oktatás, Mozgókép, Sötét mozi, Sport, Felhasználói) az optimális teljesítmény
érdekében, bármilyen helyzetben
•
NTSC / PAL / SECAM kompatibilitás és HDTV (720p, 1080i, 1080p)
támogatása
•
Az alacsonyabb energiafogyasztás és a gazdaságos (ECO) üzemmód
megnöveli a lámpa élettartamát
•
Az Acer EcoProjection technológia intelligens szemléletmódú
energiagazdálkodást és fizikai hatékonyság-javítást biztosít
•
HDCP támogatással rendelkező HDMI™ és MHL bemenetekkel felszerelve
•
Továbbfejlesztett digitális trapéztorzítás-korrekció az optimális bemutatókhoz
•
Az intelligens észlelés gyors forrásválasztást biztosít
•
Többnyelvű képernyőn megjelenő (OSD) menük
•
A kézi állítású vetítőlencse akár 1,1 x-es nagyítást eredményez
•
2x-es digitális zoom és svenkolás funkció
•
Kompatibilis a Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista® Windows 7, Windows 8,
Macintosh® operációs rendszerekkel
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Magyar
Bevezetés
Magyar
2
A csomag áttekintése
ThiA kivetítőt az alább bemutatott tartozékokkal együtt szállítjuk. Ellenőrizze, hogy
az egység teljes-e. Azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, ha valami hiányzik.
Kivetítő
Hálózati tápkábel
VGA-kábel
2 db elem
(opcionális)
Biztonsági kártya
Felhasználói útmutató
Gyors üzembe helyezési
útmutató
Hordtáska
(opcionális)
Porszűrők
(opcionális)
SOURCE
MEDIA
SOURCE
MEDIA
SETUP
MODE
HIDE
ZOOM
RATIO
FREEZE
Távvezérlő
(opcionális)
SETUP
ZOOM
MODE
HIDE
FREEZE
Távvezérlő
(opcionális)
3
Magyar
A kivetítő áttekintése
A kivetítő nézetei
Elölnézet / felülnézet
4
3 2
1
5
6 7
8
#
1
2
3
4
Leírás
#
Távvezérlő vevőegység
Bekapcsoló
Vezérlőpanel
Lámparekesz fedele
5
6
7
8
Leírás
Zoom kar
Élességállító gyűrű
Vetítőlencse
Dőlésszög-beállító kerekek
Jobb oldali / Hátulnézet
<Jobb oldal>
1
2
<Hátulnézet>
4
3
VGA OUT
VGA IN 2
VGA IN 1
S-VIDEO
VIDEO
/ MHL
AUDIO IN
AUDIO OUT
5
AUDIO IN
6 7 8
RS232
USB CTRL
9 10 11 12
4
VGA IN
VIDEO
13
S-VIDEO
2
USB CTRL
11
1
14
Magyar
4
#
Leírás
#
1
Kompozit videó bemeneti csatlakozó
8
2
S-Video bemeneti csatlakozó
Monitorhurok kimeneti csatlakozó (csak
VGA IN 2 esetében)
PC analóg jel/HDTV/komponens videó
bemeneti csatlakozó (VGA IN/VGA IN 1/
VGA IN 2)
Biztonsági rúd
Audió bemeneti csatlakozó (S-Video,
Kompozit)
Audió kimeneti csatlakozó
9
10
3
4
5
6
7
Leírás
Audió bemeneti csatlakozó (VGA IN 1,
VGA IN 2)
LAN (RJ45 aljzat 10/100M Ethernethez)
RS232 csatlakozó
11
Mini USB-csatlakozó
12
13
HDMI/MHL csatlakozó
14
Kensington™ zár portja
Tápegység-csatlakozóaljzat
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Vezérlőpult
2
3
LAMP
TEMP
1
#
1
Ikon
Funkció
Leírás
Bekapcsoló
Bekapcsolt állapotot jelző LED
A tartalmát lásd az "A kivetítő be- és
kikapcsolása" című fejezetben.
Forrás
Az aktív jelforrás váltásához röviden nyomja
meg a gombot.
2
LAMP
Lámpajelző LED
3
TEMP
Hőmérsékletjelző LED
5
1
Magyar
A távvezérlő elrendezése
25
3
2
5
7
9
SOURCE
MEDIA
SETUP
MODE
HIDE
SOURCE
4
6
MEDIA
SETUP
MODE
HIDE
8
ZOOM
RATIO
FREEZE
11
10
26
ZOOM
FREEZE
12
13
14
Model No:E-26171
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
E-26110
LASER MODULE : M-5.2-6.5x10-5.5x5.5
BONTECH ELECTRONICS(K.S) CO ., LTD .
No. 2018, Zhonghuayuan west road,
Yushan town,Kunshan city, China
MC.JG811.008
MC.JG811.009
#
Ikon
Funkció
Leírás
1
Infravörös jeladó Parancsokat küld a kivetítőnek.
2
Bekapcsoló
Lásd: „A kivetítő be- és kikapcsolása” című fejezetet.
3
3D
Nyomja meg a „3D” gombot a 3D típusok kiválasztásához.
4
SOURCE
Az aktív forrást módosítja.
5
MODE
Nyomja meg a „MODE” gombot a kívánt megjelenítési mód
kiválasztásához a Fényes, Bemutató, Szabvány, Videó, Játék,
oktatás és Felhasználói lehetőségek közül.
6
HIDE
Ideiglenesen kikapcsolja a videojelet. Nyomja meg a „HIDE”
gombot a kép elrejtéséhez, majd nyomja meg újra a kép
megjelenítéséhez.
7
MEDIA_SETUP
Nincs funkció.
8
RATIO
A kívánt képméretarány kiválasztásához.
9
ZOOM
Nagyítja vagy kicsinyíti a kivetített képet.
10
FREEZE
A kép kimerevítéséhez.
11
MENU
•
Nyomja meg a „MENU” gombot, hogy megjelenítse a
képernyőn megjelenő (OSD) menüt, lépjen vissza az
előző OSD menüre vagy rejtse el az OSD menüt.
•
A kiválasztás megerősítéséhez.
12
Trapézkorrekció
A képet a kivetítő megdöntése által okozott torzítás kioltása
érdekében javítja (± 40 fok).
Magyar
6
#
Ikon
Funkció
Leírás
13
Négyirányú
billentyűk
Használja a fel, le, balra és jobbra gombot elemek
kiválasztásához, illetve azok beállításainak elvégzéséhez.
14
Előző/
Visszatekerés
Nincs funkció.
Enter/Lejátszás/
Szünet
Nincs funkció.
Vissza/Stop
Nincs funkció.
Következő/
Előretekerés
Nincs funkció.
15
Számbillentyűzet Nyomja meg a „0~9” számgombokat jelszó megadásához a
0~9
„Biztonság” menüben.
16
PgUp/PgDn
17
COMPONENT
Nincs funkció.
18
VIDEO
A jelforrás KOMPOZIT VIDEÓRA váltásához.
19
VGA
Nyomja meg a „VGA” gombot, hogy a jelforrást a VGA
csatlakozóra váltsa. A csatlakozó a következőket támogatja:
analóg RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/
576i) és RGBsync.
20
S-VIDEO
A jelforrás S-Videóra váltásához.
21
SD/USB A
Nincs funkció.
22
USB B
USB-vezérléshez és firmware frissítéshez.
23
HDMI/DVI
A jelforrás HDMI/MHL-re váltásához. (Nincs DVI funkció)
24
LAN/WiFi
Nincs funkció.
25
Lézermutató
Irányítsa a távvezérlőt a vetítővászonra.
26
Lézergomb
Irányítsa a távvezérlőt a vetítővászonra, nyomja meg és tartsa
lenyomva a gombot a lézermutató bekapcsolásához.
Ez a funkció nem támogatott a japán piacra szánt
készülékeken.
Kizárólag a számítógépes üzemmódhoz. Nyomja meg a
gombot a következő vagy az előző oldal kijelöléséhez. Ez a
funkció csak akkor elérhető ha az USB Ctrl csatlakozó (mini B
típusú) csatlakozik a számítógéphez egy USB kábelen
keresztül.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
7
MHL vezérlő mód
1
MEDIA
SETUP
Navigáció
2
SOURCE
Kilép az MHL-ből
Köv. mód
MODE
HIDE
MHL vezérlő mód
FREEZE
ZOOM
Számjegy
Köv. mód
3
Kilép az MHL-ből
4
5
6
8
7
#
Ikon
Komponens
Leírás
•
Nyomja meg egy másodpercig a „MODE” gombot az
MHL vezérlő mód aktiválásához.
•
A kilépéshez ismét nyomja meg a „MODE” gombot.
1
MODE
2
SOURCE
Nyomja meg a „SOURCE” gombot a navigáció és a
számjegy mód közötti váltáshoz.
3
MENU
Nyomja meg a gyökérmenü megnyitásához.
(csak Navigáció mód esetében)
4
Iránygombok
Használja a fel, le, balra és jobbra gombot elemek
kiválasztásához, illetve azok beállításainak elvégzéséhez.
(csak Navigáció mód esetében)
5
Kijelölés
A fájl kiválasztásához. (csak Navigáció mód esetében)
6
Kilépés
A fájl bezárásához. (csak Navigáció mód esetében)
7
PgUp/PgDn
Nyomja meg a gombot a következő vagy az előző oldal
kijelöléséhez.
(csak Navigáció mód esetében)
8
Számbillentyűzet Számgombok. (csak Számjegy mód esetében)
0~9
Magyar
MHL (Mobile High-Definition Link) vezérlő
Első lépések
A kivetítő csatlakoztatása
<1. típus>
DVD-lejátszó,
Set-top Box,
HDTV
vevőkészülék
S-Video kimenet
D-Sub
5
D-Sub
W R
R B G
Magyar
8
DVD-lejátszó
11
2
Videó kimenet
R B G
2
12
4
W R
HDMI
D-Sub
VGA IN 2
VGA OUT
USB
MHL
HDTV adapter
D-Sub
Y
HDMI
6
8
HDMI
VGA IN 1
7
S-VIDEO
Y
8
VIDEO
/ MHL
AUDIO IN
AUDIO OUT
USB
AUDIO IN
RS232
USB CTRL
RS232
1
8
13
9
RS232
3
RS232
10
R W
Internet
USB
9
DVD-lejátszó,
Set-top Box,
HDTV
vevőkészülék
D-Sub
7
5
R B G
Y
Videó kimenet
USB
S-Video kimenet
R B G
2
10
6
Y
USB
4
D-Sub
HDTV adapter
1
VGA IN
VIDEO
S-VIDEO
USB CTRL
#
Leírás
#
8
Leírás
1
Hálózati tápkábel
Audió kábel Jack/RCA
2
VGA-kábel
9
RS232 kábel
3
Hangkábel jack–jack
10
USB-kábel
4
VGA–komponens/HDTV adapter
11
HDMI-kábel
5
3 RCA komponens kábel
12
MHL-kábel (MicroUSB–HDMI)
6
S-Video kábel
13
RJ45 kábel
7
Kompozit videokábel
Megjegyzés: Annak biztosítása érdekében, hogy a kivetítő
megfelelően működjön a számítógéppel, győződjön meg arról, hogy a
megjelenítési mód időzítése kompatibilis a kivetítővel.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Megjegyzés: Az USB-kábelhez aktív hosszabbító szükséges, ha a
hosszúsága meghaladja az 5 métert.
Megjegyzés: A VAG OUT monitorhurok csak a VGA IN 2 bemenet
esetén támogatott.
Megjegyzés: Egyes okostelefonokhoz átalakító szükséges (az
okostelefon gyártójától) az MHL funkció engedélyezéséhez.
Magyar
<2. típus>
Magyar
10
A kivetítő be- és kikapcsolása
A kivetítő bekapcsolása
1
Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápkábel és a jelkábel megfelelően
csatlakozik. A bekapcsolt állapotot jelző LED vörös fénnyel villog.
2
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő „Bekapcsoló” gomb
megnyomásával vagy távvezérlőn, és a bekapcsolt állapotot jelző LED kék
színűre fog váltani.
3
Kapcsolja be a forrást (számítógép, noteszgép, videolejátszó stb.). A kivetítő
automatikusan érzékeli a forrást.
•
Ha a képernyőn megjelenik a „Rögzítés” és „Forrás” ikon, ez azt jelenti,
hogy a kivetítő beállítása adott jelforrás-típusra van rögzítve, és nem
érzékelhető ilyen típusú bemeneti jelforrás.
•
Ha a képernyőn a „Nincs jel” üzenet látható, győződjön meg arról, hogy a
jelkábelek megfelelően csatlakoznak.
•
Ha egyszerre több jelforrást csatlakoztat, használja a távvezérlő „Source”
gombját, illetve a közvetlen forrás gombját a bemenetek közötti váltáshoz.
Bekapcsoló gomb
11
1
A kivetítő kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a főkapcsoló
gombot. Ekkor megjelenik a következő üzenet: „Nyomja meg az
üzemkapcsoló gombot a kikapcsolás befejezéséhez.” Nyomja meg újra a
főkapcsolót.
2
A kikapcsolást követően, a bekapcsolt állapotot jelző LED VÖRÖS színre vált,
gyorsan villog, és a ventilátor(ok) kb. 2 másodpercig tovább müködik(nek)
biztosítandó, hogy a rendszer megfelelően lehűljön. (csak „Azonnali folytatás”
módban támogatott)
3
Amíg a tápkábel csatlakoztatva marad, bármikor megnyomhatja a bekapcsoló
gombot a kivetítő azonnali bekapcsolásához a 2 perces kikapcsolási folyamat
közben. (csak „Azonnali folytatás” módban támogatott)
4
A rendszer lehűlése után a bekapcsolt állapotot jelző LED befejezi a villogást,
és folyamatos vörös fénnyel világít, ami azt jelenti, hogy a kivetítő készenléti
módba lépett.
5
Most már biztonsággal kihúzhatja a tápkábelt.
Figyelmeztető szimbólumok:
•
„A kivetítő túlmelegedett. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.”
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a kivetítő túlmelegedett. A lámpa és a kivetítő
is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény
folyamatos vörös színnel világít. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával
vagy a szervizközponttal.
•
„A ventilátor meghibásodott. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.”
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a ventilátor meghibásodott. A lámpa és a
kivetítő is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény
villog. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával vagy a szervizközponttal.
Megjegyzés: Ha a kivetítő automatikusan kikapcsolódik és a lámpa
LED kijelző folyamatosan vörös fénnyel világít, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szervizközponttal.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Magyar
A kivetítő kikapcsolása
Magyar
12
A kivetített kép beállítása
A kivetített kép magasságának beállítása
A kivetítő állítható lábakkal van felszerelve a kivetített kép magasságának
beállításához.
A kép emelése/leengedése:
Használja a dőlésszög-beállító kereket a kivetítő szögének finombeállításához.
Dőlésszög-beállító kerék
13
Tekintse meg az alábbi táblázatot az adott vetítési távolsághoz tartozó optimális
képméret kiválasztásához.
•
SVGA/XGA sorozat
Ha a kivetítő 2,0 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget
46 és 50 hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 2,0 méteres vetítési távolság
esetén 88 cm vetítési magasság szükséges.
M ax
. ké
pm é
Min
.k
r et
épm
é
50"
ret
B
46"
Magasság:
80 cm
Magasság: 88 cm
A kép alsó és felső széle
közötti távolság
C
A
2,0 m
Kívánt Távolság
Vetítővászon mérete
Vetítővászon mérete
Teteje
Teteje
Kívánt
(Min. zoom)
(Max. zoom)
Távolság
A kép alsó és
A kép alsó és
Átló
Átló
(m)
Sz (cm) × felső széle közötti
Sz (cm) × felső széle közötti
(hüvelyk)
(hüvelyk)
<A>
Ma (cm)
távolság (cm)
Ma (cm)
távolság (cm)
<B>
<B>
<C>
<C>
1
23
47 x 35
40
25
51 x 38
44
2
46
93 x 70
80
50
103 x 77
88
2,5
57
116 x 87
100
63
128 x 96
111
3
69
140 x 105
120
76
154 x 115
133
3,5
80
163 x 122
140
88
179 x 135
155
4
92
186 x 140
160
101
205 x 154
177
4,5
103
209 x 157
181
114
231 x 173
199
5
114
233 x 174
201
126
256 x 192
221
6
137
279 x 209
241
151
308 x 231
265
7
160
326 x 244
281
177
359 x 269
310
8
183
372 x 279
321
202
410 x 308
354
9
206
419 x 314
361
227
462 x 346
398
10
229
465 x 349
401
252
513 x 385
442
Nagyítás mértéke: 1,1x
Magyar
Az optimális képméret és -távolság
Magyar
14
•
WXGA sorozat
Ha a kivetítő 2,0 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget
55 és 60 hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 2,0 méteres vetítési távolság
esetén 91 cm vetítési magasság szükséges.
Max
.
kép
mér
et
Min
. ké
pmé
r
60"
B
et
55"
Magasság: 91 cm
A kép alsó és felső
széle közötti távolság
Magasság:
83 cm
C
A
2,0 m
Kívánt Távolság
Vetítővászon mérete
Kívánt
Távolság
Átló
(m)
(hüvelyk)
<A>
<B>
Teteje
Vetítővászon mérete
(Min. zoom)
Sz (cm) × Ma
(cm)
Teteje
(Max. zoom)
A kép alsó
és felső széle
Átló
közötti
(hüvelyk)
távolság (cm)
<B>
<C>
41
30
Sz (cm) × Ma
(cm)
1
27
59 x 37
1,5
41
88 x 55
62
45
97 x 60
68
2
55
118 x 74
83
60
129 x 81
91
2,5
68
147 x 92
103
75
161 x 101
113
3
82
176 x 110
124
90
194 x 121
136
3,5
96
206 x 129
145
105
226 x 141
159
4
109
235 x 147
165
120
258 x 161
181
4,5
123
265 x 165
186
135
290 x 181
204
5
137
294 x 184
207
150
323 x 202
227
6
164
353 x 221
248
180
387 x 242
272
7
191
412 x 257
289
210
452 x 282
317
8
218
471 x 294
331
240
516 x 323
363
9
246
529 x 331
372
270
581 x 363
408
10
273
588 x 368
413
300
645 x 403
453
Nagyítás mértéke: 1,1x
65 x 40
A kép alsó és
felső széle
közötti
távolság (cm)
<C>
45
15
Magyar
•
720p sorozat
Ha a kivetítő 3 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget
80 és 87 hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 3 méteres vetítési távolság
esetén 130 cm vetítési magasság szükséges.
Max
. ké
pmé
ret
Min
.k
épm
é
ret
B
87"
80 "
Magasság: 130 cm
A kép alsó és felső
széle közötti távolság
Magasság:
118 cm
C
A
3m
Kívánt Távolság
Vetítővászon mérete
Kívánt
Távolság
Átló
(m)
(hüvelyk)
<A>
<B>
0,9
24
1
27
1,5
2
2,5
Teteje
Teteje
Vetítővászon mérete
(Min. zoom)
A kép alsó és
felső széle
Átló
Sz (cm) ×
közötti távolság (hüvelyk)
Ma (cm)
(cm)
<B>
<C>
53 x 30
36
26
(Max. zoom)
Sz (cm) ×
Ma (cm)
A kép alsó és felső
széle közötti
távolság (cm)
<C>
58 x 33
39
65 x 36
43
44
97 x 54
65
58
129 x 73
87
73
161 x 91
108
59 x 33
39
29
40
88 x 50
59
53
118 x 66
79
66
147 x 83
99
3
80
176 x 99
118
87
194 x 109
130
3,5
93
206 x 116
138
102
226 x 127
152
4
106
235 x 132
158
117
258 x 145
173
4,5
120
265 x 149
178
131
290 x 163
195
5
133
294 x 165
197
146
323 x 181
216
6
159
353 x 199
237
175
387 x 218
260
7
186
412 x 232
276
204
452 x 254
303
9
239
529 x 298
355
262
581 x 327
390
10
266
588 x 331
395
291
645 x 363
433
10,5
279
618 x 347
414
306
677 x 381
455
11,8
314
694 x 390
466
34
761 x 428
511
Nagyítás mértéke: 1,1x
Magyar
16
•
1080p sorozat
Ha a kivetítő 3 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget
74 és 90 hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 3 méteres vetítési távolság
esetén 130 cm vetítési magasság szükséges.
Max
. ké
pmé
ret
Min
.k
épm
éret
B
90"
74 "
Magasság: 130 cm
A kép alsó és felső
széle közötti távolság
Magasság:
107 cm
C
A
3m
Kívánt Távolság
Vetítővászon mérete
Teteje
Teteje
Vetítővászon mérete
1,5
37
(Min. zoom)
A kép alsó és
felső széle
Átló
Sz (cm) ×
közötti távolság (hüvelyk)
Ma (cm)
(cm)
<B>
<C>
82 x 46
53
45
2
49
109 x 61
71
60
132 x 75
86
2,5
62
137 x 77
89
75
166 x 93
108
Kívánt
Távolság
Átló
(m)
(hüvelyk)
<A>
<B>
(Max. zoom)
Sz (cm) ×
Ma (cm)
A kép alsó és felső
széle közötti
távolság (cm)
<C>
99 x 56
65
3
74
164 x 92
107
90
199 x 112
130
3,5
86
191 x 108
125
105
232 x 130
151
4
99
219 x 123
143
120
265 x 149
173
4,5
111
246 x 138
160
135
298 x 168
194
5
123
273 x 154
178
150
331 x 186
216
6
148
328 x 184
214
179
397 x 224
259
7
173
383 x 215
250
209
464 x 261
302
8
197
437 x 246
285
239
530 x 298
346
9
222
492 x 277
321
269
596 x 335
389
10
247
546 x 307
357
299
662 x 373
432
Nagyítás mértéke: 1,2x
17
Az alábbi táblázat mutatja, hogyan lehet elérni a kívánt képméretet a kivetítő
helyzetének vagy a zoom gyűrű beállításával.
•
SVGA/XGA sorozat
Ha 50 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 2,0–2,2 méter
távolságra a vászontól.
A
50"
Kívánt képméret
D
Magasság: 88 cm
A kép alsó és felső
széle közötti távolság
2,0 m
2,2 m
C
Kívánt képméret
Átló (hüvelyk)
<A>
Sz (cm) × Ma (cm)
30
40
50
60
70
80
90
100
120
150
180
200
250
300
Nagyítás mértéke: 1,1x
61 x 46
81 x 61
102 x 76
122 x 91
142 x 107
163 x 122
183 x 137
203 x 152
244 x 183
305 x 229
366 x 274
406 x 305
508 x 381
610 x 457
B
Kívánt Távolság
Távolság (m)
Max. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
1,2
1,6
2,0
2,4
2,8
3,2
3,6
4,0
4,8
5,9
7,1
7,9
9,9
11,9
1,3
1,7
2,2
2,6
3,1
3,5
3,9
4,4
5,2
6,6
7,9
8,7
10,9
A kép felső széle (cm)
A kép alsó és felső széle
közötti távolság
<D>
53
70
88
105
123
140
158
175
210
263
315
351
438
526
Magyar
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával
Magyar
18
•
WXGA sorozat
Ha 60 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 2,0–2,2 méter
távolságra a vászontól.
A
60"
Kívánt
képméret
D
Magasság: 91 cm
A kép alsó és felső
széle közötti távolság
2,0 m
2,2 m
C
Kívánt képméret
Átló (hüvelyk)
<A>
Sz (cm) × Ma (cm)
B
Kívánt Távolság
Távolság (m)
Max. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
A kép felső széle (cm)
A kép alsó és felső széle
közötti távolság
<D>
45
30
65 x 40
1,0
1,1
40
86 x 54
1,3
1,5
61
50
108 x 67
1,7
1,8
76
60
129 x 81
2,0
2,2
91
70
151 x 94
2,3
2,6
106
80
172 x 108
2,7
2,9
121
90
194 x 121
3,0
3,3
136
100
215 x 135
3,3
3,7
151
120
258 x 162
4,0
4,4
182
150
323 x 202
5,0
5,5
227
180
388 x 242
6,0
6,6
272
200
431 x 269
6,7
7,3
303
250
538 x 337
8,3
9,2
378
300
646 x 404
10,0
11,0
454
Nagyítás mértéke: 1,1x
19
A
60"
Kívánt
képméret
D
Magasság: 89 cm
A kép alsó és felső széle
közötti távolság
2,06 m
2,26 m
C
Kívánt képméret
B
Kívánt Távolság
Sz (cm) × Ma (cm)
Max. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
26,57
59 x 33
0,91
1,00
A kép felső széle (cm)
A kép alsó és felső széle
közötti távolság
<D>
39
30
66 x 37
1,03
1,13
45
40
89 x 50
1,37
1,51
59
60
133 x 75
2,06
2,26
89
70
155 x 87
2,40
2,63
104
80
177 x 100
2,75
3,01
119
90
199 x 112
3,09
3,39
134
100
221 x 125
3,43
3,76
149
120
266 x 149
4,12
4,52
178
150
332 x 187
5,15
5,65
223
180
398 x 224
6,18
6,77
267
250
553 x 311
8,58
9,41
371
300
664 x 374
10,29
11,29
446
306
677 x 381
10,50
11,52
455
Átló (hüvelyk)
<A>
Nagyítás mértéke: 1,1x
Távolság (m)
Magyar
•
720p sorozat
Ha 60 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 2,06–2,26 méter
távolságra a vászontól.
Magyar
20
•
1080p sorozat
Ha 50 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 1,7–2,0 méter
távolságra a vászontól.
A
50"
Kívánt
képméret
D
Magasság: 72 cm
A kép alsó és felső
széle közötti távolság
1,7 m
2,0 m
C
Kívánt képméret
B
Kívánt Távolság
Sz (cm) × Ma (cm)
Max. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
30
66 x 37
1,0
1,2
A kép felső széle (cm)
A kép alsó és felső széle
közötti távolság
<D>
43
40
89 x 50
1,3
1,6
58
50
111 x 62
1,7
2,0
72
60
133 x 75
2,0
2,4
87
70
155 x 87
2,3
2,8
101
80
177 x 100
2,7
3,2
116
90
199 x 112
3,0
3,6
130
100
221 x 125
3,3
4,1
144
120
266 x 149
4,0
4,9
173
150
332 x 187
5,0
6,1
217
180
398 x 224
6,0
7,3
260
200
443 x 249
6,7
8,1
289
250
553 x 311
8,4
10,1
361
300
664 x 374
10,0
***
433
Átló (hüvelyk)
<A>
Nagyítás mértéke: 1,2x
Távolság (m)
21
Telepítő menü
A telepítő menü képernyőn megjelenő kijelzést (OSD) biztosít a kivetítő üzembe
helyezéséhez és karbantartásához. Az OSD-t csak akkor használja, ha a „Nincs
jelbemenet” üzenet látható a kijelzőn.
A menü lehetőségei között szerepelnek olyan beállítások, mint a vetítőernyő-méret
és távolság, fókusz, trapéztorzítás-korrekció és egyebek.
1 Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő „Bekapcsoló” gomb
megnyomásával.
2
A kivetítő üzembe helyezéséhez és karbantartásához való OSD menü
megnyitásához nyomja meg a „MENU” gombot.
Üzembe helyezés
Kivetítés mód
Kivetítés helye
Auto Keystone
Manuális Keystone
Nyelv
Visszaállítás
Kijelölés
Ki
Magyar
Nyomja meg
Beállítás
Kilépés
3
A háttérmintázat például a vetítővászon-méret és távolság, fókusz és egyebek
kalibrációjához és beállításához szükséges.
4
Az Üzembe helyezés menü a következő lehetőségeket tartalmazza:
• Kivetítés mód
• Kivetítés helye
• Auto Keystone beállítások
• Manuális Keystone beállítások
• Nyelvi beállítások
• Visszaállítás a gyári alapbeállításokra
Használja a fel és le nyílgombokat a lehetőség kiválasztásához, a bal és jobb
nyílgombokat a kijelölt lehetőség beállítására, és a jobb nyílgombot az
almenübe vagy funkció-beállításba történő belépéshez. Az új beállítások
elmentődnek, amint kilép a menüből.
5
Nyomja meg a MENU gombot a menüből történő kilépéshez és az Acer üdvözlő
képernyőbe történő visszatéréshez.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Magyar
Felhasználói kezelőszervek
Magyar
22
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
A kivetítő többnyelvű OSD-vel rendelkezik, amely képbeállítások végzését, illetve
több beállítás módosítását teszi lehetővé.
Az OSD menük használata
•
Az OSD menü megnyitásához, nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn.
•
Amikor látható az OSD menü, használja a
gombokat a főmenü
bármelyik elemének kiválasztásához. A főmenü kívánt elemének kiválasztása
után nyomja meg a
állíthat be.
gombot, hogy belépjen az almenübe, ahol funkciókat
•
A
gombokkal válassza ki a kívánt elemet, majd a
állítsa be az értéket.
•
Az almenüben jelölje ki a következő beállításra szánt elemet, és a fentiek
szerint állítsa be.
•
Nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn, és a képen visszatér a főmenü.
•
Az OSD-ből való kilépéshez nyomja meg újra a „MENU” gombot a távvezérlőn.
Az OSD menü bezáródik, és a kivetítő automatikusan menti az új beállításokat.
gombokkal
Szín
Főmenü
Videó
Megjelenítési mód
Fal Színe
Fényerő
Kontraszt
Beállítás
Színtelítettség
Színezet
Színhőmérséklet
Nyomja meg
Dinamikus fekete
Ki
Gamma
Kijelölés
Beállítás
Főmenü
Almenü
Megjegyzés: Előfordulhat, hogy az alábbi OSD beállítások némelyike nem
érhető el. Tekintse meg a kivetítő tényleges OSD menüjét.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
23
Megjelenítési mód Számos előre beállított gyári érték áll rendelkezésre, amelyeket
különféle képtípusokhoz optimalizáltak.
•
•
•
•
Fényes: a fényerő optimalizálásához.
Bemutató: Értekezleti bemutatókhoz.
Szabvány: általános környezethez.
Videó: videofelvételek erős megvilágítású helyiségben történő
lejátszásához.
•
•
•
Játék: játékokhoz.
•
•
•
Sötét mozi: sötét mozgókép-tartalomhoz.
oktatás: Iskolai környezethez.
Mozgókép: világosabb és általános mozgókép/videó/fotótartalomhoz.
Sport: sport megjelenítéséhez.
Felhasználói: a felhasználói beállítások mentéséhez.
Fal Színe
Ezzel a funkcióval kiválaszthatja a falnak megfelelő, helyes színt. Több
választási lehetőség van, pl. fehér, világosssárga, világoskék,
rózsaszínű, sötétzöld. Kompenzálja a színek köztti eltérést, amikor
falra vetítenek, így a megfelelő színtónust fogja visszaadni.
Fényerő
A kép fényerejének állításához.
Kontraszt
Színtelítettség
Színezet
•
Nyomja meg a
gombot a kép sötétítéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kép világosításához.
A „Kontraszt” szabályozza a kép legvilágosabb és legsötétebb területei
közötti különbséget. A kép kontrasztértékének módosítása
megváltoztatja a kép fekete-fehér arányát.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt növeléséhez.
A videoképet fekete-fehérről teljesen színtelítettségűre állítja.
•
Nyomja meg a
színtelítettségét.
gombot, hogy csökkentse a kép
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a kép színtelítettségét.
A vörös és zöld közötti egyensúlyt állítja be.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a zöld szín
mennyiségét a képen.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a vörös szín
mennyiségét a képen.
Magyar
Szín
Magyar
24
Színhőmérséklet
Mód
Ezt a funkciót a CT1, CT2 (Natív), CT3 és Felhasználói mód
választására használhatja.
R nyereség
Beállítja a vörös nyereséget az optimális színhőmérséklet érdekében.
G nyereség
Beállítja a zöld nyereséget az optimális színhőmérséklet érdekében.
B nyereség
Beállítja a kék nyereséget az optimális színhőmérséklet érdekében.
R erősítés
Beállítja a vörös erősítést az optimális színhőmérséklet érdekében.
G erősítés
Beállítja a zöld erősítést az optimális színhőmérséklet érdekében.
B erősítés
Beállítja a kék erősítést az optimális színhőmérséklet érdekében.
Dinamikus fekete
„Be” beállítás esetén automatikusan optimalizálja a kijelzést sötét
filmjelenetekhez, így azok hihetetlen részletgazdagságban láthatók.
Gamma
A sötétebb jelenetek megjelenítésére van hatással. Nagyobb gamma
mellett a sötétebb jelenetek fényesebbnek tűnnek.
Speciális
Függ. színkez.
A vörös, zöld, kék, ciánkék, sárga és bíborvörös szín beállítására való.
Függ. színezet
A vörös és zöld közötti egyensúlyt állítja be.
Függ. telít.
A kiválasztott színt kevésbé vagy jobban telítetté teszi.
Függ. nyereség
Beállítja a kiválasztott szín kontrasztarányát.
Ragyogó szín
Kibővített színspektrumot biztosít a képen, ami nagyobb színtelítettség
kínál a fénys, élethű képhez.
Fehér csúcs.
Növeli a közeli 100%-os telítettségű fehér fényességét. (csak videó
jelforrások)
Film mód
A képet 24 képkocka/mp-es True Film módhoz optimalizálja.
Zajcsökkentés
A zajcsökkentést állítja be. A „0” a kikapcsolt zajcsökkentést, míg a
„>0” a zajcsökkentés fokozott mértékét jelenti.
Fekete kiterj.
Ez optimális feketeszintet biztosít minden analóg jelforrás esetében.
Megjegyzés: A „Színtelítettség” és „Színezet” funkciók számítógépes, illetve
HDMI üzemmódban nem támogatottak.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
25
Magyar
Kép
Kivetítés
•
Első-Asztali: A gyári alapbeállítás.
•
Hátsó-Asztali: Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő a
függőleges tengely mentén megfordítja a képet, hogy áttetsző
képernyő mögül lehessen vetíteni.
•
Hátsó-Mennyezeti: Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő
egyszerre mindkét tengely mentén megfordítja a képet. Mennyezetre
szerelés esetén is lehet áttetsző képernyő mögül vetíteni.
•
Első-Mennyezeti: Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő a
vízszintes tengely mentén megfordítja a képet, hogy mennyezetre
szerelés esetén megfelelően jelenítse meg.
Kivetítés mód
•
•
Elöl: A gyári alapbeállítás.
Hátul: Megfordítja a képet, így áttetsző vetítővászonra tud
vetíteni, hátulról.
Kivetítés helye
•
Automata: Automatikusan beállítja a képkivetítés helyét.
•
Asztal
•
Mennyezet: Fejjel lefelé fordítja a képet, hogy mennyezetre
szerelt vetítéskor megfelelő legyen a kép.
Képarány
Ezt a funkciót a kívánt képarány kiválasztására használja.
•
Automata: a kép eredeti szélesség-magasság arányának megőrzése,
hogy a natív vízszintes, illetve függőleges felbontásnak megfelelően
illeszkedjen.
•
Teljes: a képet átméretezi, hogy kitöltse a teljes vásznat
szélességben (1280 pixel) és magasságban (800 pixel).
•
4:3: a képet a vászonhoz igazítja, és 4:3-as méretarányban jeleníti
meg.
•
16:9: a képet a képernyő szélességéhez, magasságát a 16:9-es
méretarányhoz igazítja.
•
L. Box: megőrzi a jel eredeti képméretarányát és 1,333-szorosára
nagyítja.
Auto Keystone
Automatikusan beállítja a kép függőleges oldalait.
Manuális Keystone A kivetítő megdöntése által okozott képtorzítás kioltására való. (±40 fok)
<Megjegyzés> A Manuális Keystone funkció nem érhető el, ha az Auto
Keystone elem beállítása „Be”.
Keménység
V. trapézk.
A kép élességét állítja be.
•
Nyomja meg a
gombot az élesség csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot az élesség növeléséhez.
Nyomja meg a
vagy
gombot a képtorzítás vízszintes
csökkentése érdekében, hogy négyzetesebb képet kapjon.
Magyar
26
F. trapézk.
Nyomja meg a
vagy
gombot a képtorzítás függőleges
csökkentése érdekében, hogy négyzetesebb képet kapjon.
V. helyzet
F. Helyzet
•
Nyomja meg a
gombot a kép balra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép jobbra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép lefelé mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép felfelé mozgatásához.
Frekvencia
A „Frekvencia” funkció módosítja a kivetítő képfrissítési gyakoriságát, hogy
megegyezzen a számítógépbe szerelt grafikus kártyáéval. Ha függőleges
villódzó sávot lát a kivetített képen, használja ezt a funkciót a szükséges
beállítások végzéséhez.
Követés
Szinkronizálja a kivetítő és a grafikus kártya jel-időzítését. Ha ugráló vagy
villódzó képet tapasztal, ezzel a funkcióval állíthatja helyre.
HDMI
színtartomány
A megjelenítési hiba kiküszöbölése érdekében állítsa be a HDMI képadatok
színtartományát.
•
Automata: a lejátszó adatai szerint történik az automatikus beállítása.
•
•
Korl. tartom.: a bemeneti kép feldolgozása korlátozott színtartományú
adatként történik.
Telj. tartom.: a bemeneti kép feldolgozása teljes színtartományú
adatként történik.
HDMI keresési info. A HDMI kép túlpásztázási arányát állítja be.
•
Automata: a lejátszó adatai szerint történik az automatikus beállítása.
•
•
Alulpásztázás: a képen soha nem történik túlpásztázás.
Túlpásztázás: a HDMI képen mindig történik túlpásztázás.
Megjegyzés: A „V. helyzet”, „F. Helyzet”, „Frekvencia” és „Követés” funkció nem
támogatott HDMI vagy Videó módban.
Megjegyzés: A „HDMI színtartomány” és „HDMI keresési info.” funkció csak
HDMI módban támogatott.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
27
Induló képernyő
Használja ezt a funkciót a kívánt induló képernyő kiválasztásához. Ha
módosítja a beállítást, a módosítások akkor lépnek életbe, ha kilépett
az OSD menüből.
•
Acer: Az Acer kivetítő alapértelmezett induló képernyője.
•
Felhasználói: Használja tetszés szerinti kép mentéséhez a
„Képrögzítés” funkció segítségével.
Képrögzítés
Használja ezt a funkciót az induló képernyő személyre szabásához. Az
induló képernyőként felhasználni kívánt kép rögzítéséhez kövesse az
alábbi utasításokat.
Megjegyzés:
Mielőtt az alábbi lépéseket elvégezné, győződjön meg arról, hogy a
„Trapézkorrekció” elemet az alapértelmezett 0 értékre, a
képméretarányt pedig 4:3-ra állította. További információkért forduljon a
„Kép” című fejezethez.
•
Módosítsa a „Induló képernyő” elemet az alapértelmezett „Acer”
értékről „Felhasználói” értékre.
•
Nyomja meg a „Képrögzítés” gombot az induló képernyő
személyre szabásához.
•
Egy párbeszédablak jelenik meg a megerősítéshez. Válassza a
„Igen” elemet az aktuális kép személyre szabott induló
képernyőként történő felhasználásához. A rögzítési tartományt
vörös téglalap jelzi. Válassza a „Nem” elemet a képmentés
visszavonásához, és a képernyőmenüből (OSD) történő
kilépéshez.
•
Egy üzenet jelzi, hogy a kép mentése folyamatban van.
•
Ha megtörtént a kép mentése, az üzenet eltűnik és az eredeti kép
jelenik meg.
•
Az alábbi személyre szabott induló képernyő akkor lép életbe,
amikor új bemeneti jel érzékelhető, vagy ha újraindítják a kivetítőt.
Forrás zár
Amikor a Forrás zár ki van kapcsolva „Ki”, a kivetítő más jeleket fog
keresni, ha az aktuális bemenő jel elveszett. Amikor a Forrás zár be
van kapcsolva „Be”, akkor „zárolja” az aktuális forráscsatornát, mielőtt
megnyomná a távirányító vagy a kezelőpanel „Source” (Forrás)
gombját.
Feliratozás
A feliratozás megjelenítéséhez válassza a CC1, CC2, CC3 vagy CC4
lehetőséget (a CC1 az Ön területének elsődleges nyelvéhez tartozó
feliratokat jelenti meg).
Az „Ki” kiválasztásával kikapcsolja a feliratozást. Ez a funkció csak
akkor érhető el, ha kompozit videó vagy S-Video bemeneti jelet
választanak és a rendszer formátum NTSC.
<Megjegyzés> Állítsa a kép méretarányát 4:3 értékre. A funkció nem
használható, ha a képméret „16:9” vagy „Automata”.
VGA OUT
(Készenlét)
Az alapértelmezett beállítás: „Ki”. Válassza az „Be” elemet a VGA OUT
csatlakozó engedélyezéséhez.
Visszaállítás
•
Biztonság
Biztonság
A kivetítő a rendszergazda számára hasznos biztonsági lehetőségeket
kínál a kivetítő használatának szabályozásához.
Nyomja meg a
gombot és válassza a „Igen” elemet, hogy
valamennyi menü paramétereit gyári alaphelyzetbe állítsa vissza.
Nyomja meg a
gombot a „Biztonság” üzemmód módosításához.
Amennyiben a biztonsági funkciót engedélyezték, be kell írnia a
„Rendszergazda jelszó” a biztonsági beállítások módosításához.
•
Jelölje ki a „Be” tételt a biztonsági funkció engedélyezéséhez. A
felhasználónak meg kell adnia a jelszót ahhoz, hogy működtesse
a kivetítőt. A részleteket illetően olvassa el a „Felhasználói
Jelszó” című fejezetet.
•
Ha kijelölik az „Ki” tételt, a felhasználó jelszó megadása nélkül is
bekapcsolhatja a kivetítőt.
Magyar
Beállítás
Magyar
28
Időtúllépés (Perc)
Miután a „Biztonság” funkciót „Be” állapotba állítják, a rendszergazda
beállíthatja az időtúllépés funkciót.
•
•
•
•
•
Nyomja meg a
vagy
gombot az időtúllépés hosszának
kiválasztásához.
A beállítási tartomány 10 perctől 990 percig terjed.
Az idő lejártával a kivetítő újból kéri a felhasználót, hogy adja
meg jelszavát.
A „Időtúllépés (Perc)” alapértelmezett gyári beállítása „Ki”.
Miután engedélyezték a biztonsági funkciót, a kivetítő jelszó
megadását kéri a felhasználótól, amikor bekapcsolja a kivetítőt.
Mind a „Felhasználói Jelszó” és az „Rendszergazda jelszó”
elfogadható ebben a párbeszédpanelben.
Felhasználói Jelszó
•
•
•
•
•
•
•
Nyomja meg a
gombot a „Felhasználói Jelszó”
beállításához, illetve módosításához.
Nyomja meg a távvezérlőn lévő számgombokat a jelszó
beállításához, majd nyomja meg a „MENU” gombot a
megerősítéshez.
Nyomja meg a
gombot a karakterek törléséhez.
Adja meg a jelszót, amikor megjelenik a „Jelszó megerősítése”
üzenet.
A jelszó 4 és 8 karakter közötti hosszúságú legyen.
Ha kijelöli a „Jelszó kérése csak a tápkábel csatlakoztatása után”
elemet, a kivetítő a jelszó megadását a kivetítő tápkábelének
csatlakoztatása alkalmával mindig kérni fogja.
Ha kijelöli a „Jelszó kérése mindig a kivetítő bekapcsolásakor”
elemet, a kivetítő a jelszó megadását a kivetítő bekapcsolása
alkalmával mindig kérni fogja.
Rendszergazda jelszó
Az „Rendszergazda jelszó” használható mind az „Adja meg a
rendszergazda jelszót”, mind az „Adja meg a jelszót”
párbeszédpanelben.
•
Nyomja meg a
gombot a „Rendszergazda jelszó” üzemmód
módosításához.
•
Az „Rendszergazda jelszó” gyári alapbeállítása „1234”.
Ha elfelejtette a rendszergazda jelszót, tegye a következőt a
rendszergazda jelszó visszanyeréséhez:
•
Egyedi, hatjegyű „Univerzális jelszó” található a Biztonsági
kártyára nyomtatva (ellenőrizze, benne van-e a csomagban). Ezt
a számjegyekből álló egyedi jelszót a kivetítő mindig elfogadja,
akármit is állítottak be Rendszergazda jelszónak.
•
Ha elveszítette a biztonsági kártyát és a számot, kérjük lépjen
kapcsolatba a helyi Acer márkaszervizzel.
Egyéni kezdőképernyő zárolása
Az Egyéni kezdőképernyő zárolása alapértelmezett beállítása „Ki”. Ha
az Egyéni kezdőképernyő zárolás „Be” állapotban van, a felhasználók
nem tudják módosítani a kezdőképernyőt, így elkerülhető, hogy mások
tetszés szerint módosítsák. Válassza az „Ki” elemet a kezdőképernyő
kioldásához.
29
LAN
Az alapértelmezett beállítás: „Ki”. Válassza az „Be” elemet a LAN
csatlakozó engedélyezéséhez.
<Megjegyzés> Ha LAN vezérlést szeretne készenéti módban, váltsa a
VGA OUT (Készenlét) lehetőséget Ki beállításról Be beállításra.
LAN IP/ Mask
Az IP-cím és maszk cím azonosítása.
LAN visszaállítása
LAN visszaállítása.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Magyar
LAN
Magyar
30
Kezelés
ECO üzemmód
Válassza az „Be” tételt a kivetítő lámpájának halványításához, ami
csökkenti az energiafogyasztást, meghosszabbítja a lámpa
élettartamát és csökkenti a működési zajt. Válassza az „Ki” elemet,
hogy visszatérjen normál üzemmódba.
Nagy magasság
Válassza az „Be” lehetőséget a „Nagy magasság” mód
bekapcsolásához. A ventilátorokat ilyenkor maximális sebesség
mellett, folyamatosan működteti a kivetítő hatékony hűtése érdekében,
ha nagy magasságban használják.
Kikapcsolás mód
•
•
Azonnali kikapcsolás: leállítja a kivetítőt ventilátoros hűtés nélkül.
•
Szabvány: megfelelően leállítja a kivetítőt ventilátoros hűtés után.
Azonnali folytatás: folytatja a rendszert, ha a főkapcsoló gombot
2 percen belül újra megnyomják.
Automata kikapcsolás A kivetítő automatikusan kikapcsol, ha a megadott idő után nincs
bemeneti jel. (Az alapértelmezett idő 120 perc.)
Lámpa üzemidő
A lámpa eddig eltelt használati idejét mutatja (órákban).
Lámpa emlékeztető
Aktiválja ezt a funkciót, hogy a lámpa cseréjére vonatkozó emlékeztető
jelenjen meg 30 órával a lámpa élettartamának becsült vége előtt.
Lámpa visszaállítása
Nyomja meg a
gombot, miután kijelölte a „Igen” elemet, hogy a
lámpa működési idejének számlálóját 0 órára állítsa.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
31
Hangerő
Némítás
•
Nyomja meg a
gombot a hangerő csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a hangerő növeléséhez.
•
•
Válassza az „Be” elemet a hangerő némításához.
Válassza az „Ki” elemet a hangerő visszaállításához.
Be/kikapcsolás hangerő Jelölje ki ezt a funkciót az értesítés hangerejének beállításához,
amikor a kivetítőt be-/kikapcsolja.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Magyar
Audió
Magyar
32
3D
3D
Jelölje ki az „Be” elemet a DLP 3D funkció engedélyezéséhez.
•
Be: válassza ezt az elemet, ha DLP 3D-s szemüveget, 120 Hzes 3D-képes grafikuskártyát és HQFS formátumú fájlt, vagy
DVD-t a megfelelő szoftveres lejátszóval használ.
•
Ki: a 3D mód kikapcsolása.
3D formátum
Ha a 3D tartalom nem látható megfelelően, a lehető legjobb
eredmény érdekében kiválaszthatja az éppen megtekintett 3D
tartalomnak megfelelő 3D formátumot.
3D B/J megfordítás
Ha különálló vagy átfedő képet lát DLP 3D szemüveg viselése
közben, elképzelhető, hogy végre kell hajtania az „Megfordítás”
funkciót, hogy a lehető legjobb bal/jobb képszekvenciát alkalmazza a
helyes kép érdekében (DLP 3D esetében).
3D figyelmeztető üzenet Válassza az „Be” lehetőséget a 3D figyelmeztető üzenet
megjelenítéséhez.
Megjegyzés: A 3D megjelenítés most engedélyezve van.
1. Kérjük, győződjön meg róla hogy a 3D jelek és a szemüveg megfelelőek-e.
2. Ne feledje kikapcsolni a 3D funkciót , ha nem kíván 3D képeket látni.
3. Ha a 3D megjelenítés nem megfelelő, kérjük próbálkozzon meg a 3D Sync
Invert engedélyezésével.
4. 3D módban a kijelző mód opciók nem elérhetők.
Megjegyzés: A megfelelő 3D-s megjelenítéshez a grafikuskártya 3D-s
alkalmazásának megfelelő beállítása szükséges.
Megjegyzés: Az olyan szoftveres lejátszók, mint a Stereoscopic Player és a
DDD TriDef Media Player támogatják a 3D fájlformátumot. Az alábbi weboldalról
letöltheti a három lejátszót,
- Stereoscopic Player (Próbaverzió):
http://www.3dtv.at/Downloads/Index_en.aspx
- DDD TriDef Media Player (Próbaverzió):
http://www.tridef.com/download/TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html
Megjegyzés: A „3D B/J megfordítás” funkció kizárólag akkor áll rendelkezésre,
ha a 3D opció engedélyezve van.
Megjegyzés: Emlékeztető képernyő látható, ha a 3D funkció a kivetítő
bekapcsolásakor engedélyezett. A beállításokat a célnak megfelelően válassza
meg.
Nyelv
Nyelv
A többnyelvű OSD menü kiválasztása. Használja a
vagy
gombot a kínánt menünyelv kiválasztásához.
•
A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg a
gombot.
33
Útmutató a bejelentkezéshez
Nyisson meg egy böngészőprogramot és adja meg a következő Szerver IP-címet:
192.168.100.10, hogy megtalálja az acer LAN weboldal-kezelés alábbi kezdőlapját.
A bejelentkezéshez jelszó megadása szükséges.
Válasszon felhasználót. Az Administrator (Rendszergazda) a legtöbb
jogosultsággal rendelkező felhasználó, aki többféle műveletet tud végezni, mint pl.
hálózat-beállítás és figyelmeztetések beállítása. Az alapértelmezett rendszergazdajelszó: „admin”. A User (Felhasználói) normál jogosultságokkal rendelkezik, akinek
az alapértelmezett jelszava: „user”. Kattintson a Login (Bejelentkezés) gombra, hogy
a megfelelő jelszó segítségével beléphessen a kezdőlapra.
Magyar
Acer LAN weboldal-kezelés
Magyar
34
Home (Kezdõlap)
Home (Kezdőlap) oldal mutatja a kapcsolat állapotát, és három fő funkció
felsorolását is tartalmazza: Control Panel (Vezérlőpult), Network Setting
(Hálózati beállítások) és Alert Setting (Figyelmeztetések beállításai).
Megjegyzés: A Control Panel (Vezérlőpult) és a Network Setting (Hálózati
beállítások) kizárólag az Rendszergazda fiók által elérhetők.
Control Panel (Vezérlőpult)
A végfelhasználó az oldalon keresztül vezérelni tudja a kivetítőt és be tudja állítani
az értékeit.
35
A végfelhasználó tetszés szerint beállíthatja az IP-címet, csoportnevet és jelszót. A
hálózati konfiguráció vagy jelszó módosítása után a kivetítő automatikusan újraindul
az „Apply (Alkalmaz)” gomb megnyomására.
Megjegyzés: Group Name (Csoportnév) és a project Name (kivetítő Név) nem
lehet 32 karakternél hosszabb.
Alert Setting (Figyelmeztetések beállításai)
A végfelhasználó azonnal elküldhet egy hibaüzenetet tartalmazó e-mailt, ha a
kivetítővel problémák adódnak.
Magyar
Network Setting (Hálózati beállítások)
Magyar
36
Logout (Kijelentkezés)
A Logout (Kijelentkezés) gomb megérintésére visszatér a bejelentkezési oldalra
5 másodpercen belül.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
37
Magyar
Függelékek
Hibakeresés
Ha problémát tapasztal az Acer kivetítővel kapcsolatban, forduljon az alábbi
hibaelhárítási útmutatóhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel.
Képproblémák és megoldásaik
#
1
2
Probléma
Nem jelenik meg
kép a vásznon
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(PC esetében
(Windows 2000/XP/
Vista/Windows 7/
Windows 8))
Megoldás
•
Az „Első lépések” című fejezetben leírt módon
csatlakoztatva.
•
Győződjön meg arról, hogy egyik érintkező sem görbült
meg, vagy törött el.
•
Ellenőrizze, hogy a kivetítő lámpáját megfelelően
szerelték-e be. Lásd a „Lámpacsere” című fejezetet.
•
Győződjön meg arról, hogy eltávolította a lencsevédőt,
és a kivetítő bekapcsolt állapotban van.
•
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Nyissa meg a „Sajátgép” elemet, a „Vezérlőpult”
elemet, majd kattintson duplán a „Megjelenítés”
ikonra.
•
Jelölje ki a „Beállítások” fület.
•
Győződjön meg arról, hogy a kijelző felbontása
nem haladja meg a WUXGA-RB (1920 x 1200)
értéket.
•
Kattintson az „Speciális tulajdonságok” gombra.
Ha a probléma továbbra is fennáll, módosítsa az Ön által
használt monitor megjelenítését, és kövesse az alábbi
lépéseket:
•
Győződjön meg arról, hogy a felbontás nem
haladja meg a WUXGA-RB (1920 x 1200) értéket.
•
Kattintson a „Módosítás” gombra a „Monitor”
fülön.
•
Kattintson a „Összes eszköz megjelenítése”
elemre. Ezután jelölje ki a „Szabvány
monitortípusok” elemet az SP dobozban, és
válassza ki a megfelelő felbontást a „Típusok”
dobozban.
•
Győződjön meg arról, hogy monitorkijelző
felbontása nem haladja meg a WUXGA-RB
(1920 x 1200) értéket.
Magyar
38
3
4
5
6
7
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(Noteszgépek
esetében)
A noteszgép
képernyője nem
jeleníti meg a
bemutatót
A kép instabil vagy
villódzik
A képen függőleges
villódzó sáv van
A kép nem éles
•
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Ismételje meg a lépéseket a (fenti) 2. elemtől a
számítógép felbontásának beállításához.
•
Nyomja meg a kimeneti beállítások váltása
gombot. Példa: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell
[Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP
[Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5]
•
Ha nehézséget tapasztal a felbontás módosítása során,
illetve amonitor lefagy, indítsa újra az összes
készüléket, a kivetítőt is beleértve.
•
Ha Microsoft® Windows® alapú noteszgépet használ:
Előforduklhat, hogy egyes PC noteszgépek
kikapcsolják saját képernyőjüket, amikor egy második
megjelenítő eszköz van használatban. Mindegyiknél
más-más módon történik a visszakapcsolása. Lásd a
számítógép használati útmutatóját további
információkért.
•
Ha Apple® Mac® operációs rendszer alapú noteszgépet
használ: A Rendszerbeállítások menüben nyissa meg a
Megjelenítés elemet, és jelölje ki a Videó tükrözés tétel
„Be” jelölőnégyzetét.
•
Állítson a „Követés” elemen, hogy korrigálja. További
információkért forduljon a „Kép” című fejezethez.
•
Módosítsa a számítógép színmélység beállítását.
•
Használja a „Frekvencia” funkciót a beállításhoz.
További információkért forduljon a „Kép” című
fejezethez.
•
Ellenőrizze és konfigurálja át a grafikus kártya
megjelenítési módját, hogy az kompatibilis legyen a
kivetítővel.
•
Győződjön meg arról, hogy a lencsevédő kupakot
eltávolították.
•
•
Állítson a kivetítő lencséjének fókuszgyűrűjén.
Győződjön meg arról, hogy a vetítővászon a kivetítőtől
számítva az előírt 3,9 – 39,0 láb (1,2 – 11,9 méter)
(SVGA/XGA sorozat) / 3,3 – 32,9 láb (1,0 – 10,0 méter)
(WXGA sorozat) / 3,3 – 33,8 láb (1,0 – 10,3 méter)
(720p sorozat) / 4,9 – 32,9 láb (1,5 – 10,0 méter)
(1080p sorozat) közötti távolságon belül van a
kivetítőtől. További információkért forduljon az „A kívánt
képméret elérése a távolság és a zoom beállításával”
című fejezethez.
39
9
10
11
A kép megnyúlik,
amikor
„szélesvásznú”
DVD filmet játszik le
A kép túl kicsi vagy
túl nagy
A kép oldalai ferdék
A kép fordított
Ha anamorf vagy 16:9 képméretarányú DVD filmet játszik le,
az alábbi beállítások módosítására lehet szükség:
•
Ha 4:3 képformátumú DVD filmet játszik le, módosítsa a
formátumot 4:3 beállításra a kivetítő OSD menüjében.
•
Ha a kép még mindig nyújtott, akkor a képméretarányt
is be kell állítania. Állítsa a megjelenítési formátumot
16:9 (széles) képméretarányra a DVD-lejátszón.
•
Ha Letterbox (LBX) képformátumú DVD filmet játszik le,
módosítsa a formátumot Letterbox (LBX) beállításra a
kivetítő OSD menüjében.
•
•
Állítson a kivetítő tetején lévő zoom karon.
•
Nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn. Lépjen
az „Kép --> Képarány” elemre, és próbálkozzon
különböző beállításokkal, vagy nyomja meg a „RATIO”
gombot a távvezérlőn a beállítások közvetlen
elvégzéséhez.
•
Ha lehetséges, helyezze át a kivetítot úgy, hogy a
vászon közepe felé nézzen.
•
Nyomja meg a „Trapézkorrekció / ” gombot a
távvezérlőn, amíg az oldalak függőlegessé nem válnak.
•
Nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn. Lépjen a
„Kép --> Auto Keystone” elemre és válassza az „Ki”
beállítást az OSD menüben, ha a „Trapézkorrekció”
gomb nem elérhető a távvezérlőn.
•
Jelölje ki az OSD menü „Kép --> Kivetítés” elemét a
vetítés helyzetének módosításához.
Helyezze a kivetítőt a vászonhoz közelebb vagy
messzebbre.
Magyar
8
Magyar
40
OSD üzenetek
#
1
Jelenség
Üzenet
Emlékeztető üzenet
A ventilátor meghibásodott. – a rendszerventilátor nem működik.
A ventilátor meghibásodott.
A lámpa hamarosan kikapcsolódik.
A kivetítő túlmelegedett. – a kivetítő meghaladta javasolt üzemi
hőmérsékletét, ezért használat előtt hagyni kell kihűlni.
A kivetítő túlmelegedett.
A lámpa hamarosan kikapcsolódik.
Cserélje ki a lámpát – a lámpa hamarosan eléri hasznos
élettartama végét. Hamarosan ki kell cserélnie.
A lámpa nagyteljesítményű módban hasznos élettartama végéhez közeledik.
Tanácsos kicserélni!
Problémák a kivetítővel kapcsolatban
#
Jelenség
Megoldás
1
A kivetítő nem reagál semmilyen
kezelőszervre
Ha lehetséges, kapcsolja ki a kivetítőt, majd
húzza ki a tápkábelt, és várjon legalább 30
másodpercig, míg újra nem csatlakoztatja.
2
A lámpa kiég, vagy pukkanó
hangot ad ki
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama
végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat. Ha
ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik
be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A
lámpa kicseréléséhez kövesse a „Lámpacsere”
című fejezetben felsorolt eljárásokat.
41
Magyar
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
LED üzenetek
Lamp_LED
Temp_LED
Bekapcsoló LED
Vörös
Vörös
Vörös
Kék
BE-KI villog
100 ms
időközönként
BE-KI villog
100 ms
időközönként
BE-KI villog
100 ms
időközönként
--
Készenlét
--
--
BE
--
Bekapcsoló BE
--
--
--
BE
Lámpa újra
--
--
--
Gyors
villogás
Kikapcsolás (hűtés)
--
--
Gyors
villogás
--
Bekapcsoló KI
(Hűtés vége, Készenléti
mód)
--
--
BE
--
Hiba (túlmelegedés
miatti meghibásodás)
--
BE
--
BE
Hiba (Ventilátor hiba)
--
Gyors
villogás
--
BE
Hiba (lámpa elromlott)
BE
--
--
BE
Gyors
villogás
--
--
BE
Üzenet
Tápfeszültség bemenet
Hiba (elromlott a
színkerék)
Magyar
42
A porszűrők tisztítása és cseréje
A porszűrők tisztítása
A porszűrőket 1000 üzemóránként tisztítsa meg. Ha nem tisztítják őket
rendszeresen, eldugíthatja őket a por, ami megakadályozza a megfelelő szellőzést.
Ez túlmelegedést és a kivetítő károsodását okozhatja.
2
1
Kövesse ezeket a lépéseket:
1
2
3
4
5
Kapcsolja ki a kivetítőt. Várjon, amíg a bekapcsolt állapotot jelző LED villogása
meg nem szűnik, majd húzza ki a hálózati tápkábelt.
Legalább 30 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
Húzza ki a levegőszűrőt. (1. ábra)
A porszűrők tisztításához használjon egy, a számítógépek vagy egyéb irodai
felszerelések tisztításához tervezett kisméretű porszívót. (2. ábra)
Ha a piszkot nehéz eltávolítani, vagy eltörött a szűrő, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel egy új szűrő
beszerzése érdekében.
43
Csavarhúzóval távolítsa el a csavar(oka)t a fedélből, majd húzza ki a lámpát.
A kivetítő saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Figyelmeztető üzenet jelenik
meg: „A lámpa nagyteljesítményű módban hasznos élettartama végéhez
közeledik. Tanácsos kicserélni!”. Ha ezt az üzenetet látja, minél hamarabb
cserélje ki a lámpát. Az lámpa kicserélése előtt legalább 30 percig hagyja hűlni a
vetítőt.
Figyelmeztetés: A lámpa háza forró! Hagyja lehűlni, mielőtt
kicserélné a lámpát.
2
1
3
4
6
5
Lámpacsere
Kapcsolja ki a kivetítőt az üzemkapcsoló gomb megnyomásával.
Legalább 30 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
Húzza ki a tápkábelt.
1
A fedélből távolítsa el a csavart egy csavarhúzó segítségével. (1. ábra)
Tolja fel, és távolítsa el a fedelet. (2. ábra)
2
Távolítsa el a lámpamodult rögzítő csavart. (3. ábra)
Húzza ki a lámpa dugóját. (4. ábra)
Felemelve állítsa fel a kart. (5. ábra)
3
Felemelve állítsa fel a kart. A lámpamodult erővel kell kihúzni. (6. ábra)
A lámpamodul visszaszerelésekor új izzót használjon és a fenti lépéseket végezze
el fordított sorrendben.
Figyelmeztetés: A személyi sérülés kockázatának csökkentése
érdekében ne ejtsék el a lámpamodult, illetve érintsék puszta kézzel a
lampa izzóját. Az izzó összetörhet, és személyi sérülést okozhat, ha
véletlenül elejtik.
Magyar
Lámpacsere
Mennyezetre szerelés
Amennyiben a kivetítőt mennyezetre szerelő készlettel kívánja telepíteni, olvassa el
az alábbi lépéseket:
Fúrjon négy lyukat a mennyezet szilárd, statikailag stabil részébe, és rögzítse a
konzolt.
2
m
13 m
m 0
m
1
,9
49mm
130 mm
mm
8,4
Magyar
44
Megjegyzés: A csavarok nem tartozékok. Kérjük, szerezze be a
mennyezetnek megfelelő csavarokat.
2
Rögzítse a mennyezeti rudat az alkalmazásnak megfelelő négyhengeres
csavarral.
Mennyezetre szerelési
konzol
Rövid rúd
- Szerelje a mennyezetre
Hosszú rúd
Hosszabbító rúd
„A” típusú csavar
50 mm hosszúság / 8 mm átmérő -
Hosszú csapfej
Imbuszkulcs
- Meghúzáshoz/meglazításhoz
Szorító csavar
Közepes rúd
45
A kivetítő méretének megfelelő számú csavart használjon a kivetítő
rögzítéséhez a mennyezetre szerelő konzolhoz.
„B” típusú csavar
Kisméretű alátét
Nagyméretű alátét
Kivetítő szerelőkonzol
Tartja a kivetítőt és a beállítását teszi lehetővé
Távtartó
- A hőleadás érdekében
Megjegyzés: Tanácsos elegendő helyet hagyni a konzol és a kivetítő
között a megfelelő hőelvezetés érdekében. Amennyiben szükséges,
használjon két darab alaátétet a jobb tartás érdekében.
4
Szerelje a mennyezeti konzolt a mennyezeti rúdra.
Nagyméretű csapfej
Imbuszkulcs
„A” típusú csavar
50 mm hosszúság / 8 mm átmérő
- Meghúzáshoz/meglazításhoz
Szorító csavar
Magyar
3
Magyar
46
5
Szükség szerint állítsa be a kivetítő szögét és helyzetét.
Szorító csavar
Imbuszkulcs
Imbuszkulcs
Szorító csavar
Megjegyzés: Az egyes modellekhez ajánlott csavar- és alátéttípusok
az alábbi táblázatban találhatók. A csavarcsomagban 4 mm átmérőjű
csavarokat mellékeltünk.
„B” típusú csavar
Alátét típus
Átmérő (mm)
Hosszúság (mm)
Nagy
Kicsi
4
25
V
V
CSAVARMÉRETEK M4 x 25 mm
82,30 mm
63,81 mm
55,00 mm
85,00 mm
47
Az alább felsorolt műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A
végleges műszaki adatokat lásd az Acer kiadott marketing-specifikációiban.
Kivetítő rendszer
DLP®
Felbontás
• P1183/M403/PE-S42/X1183A/D603P/EV-S62T/X114/
X1183/D603/EV-S62/X113/D600/EV-S60/V10S/AS201
sorozat: Natív 800 x 600 SVGA felbontás
• P1283/M413/PE-X42/V12X/AX316/P1283n/M413T/
PE-X42G/X1283/X1280/D613/EV-X62 sorozat: Natív
1024 x 768 XGA felbontás
• P1383W/X1383WH/M423/PE-W42/V12W/AW316/
P1380W/X1380WH/M420/PE-W40/V11W/AW216
sorozat: Natív 1280 x 800 WXGA felbontás
• H5380BD/E230/HE-720 sorozat: 1280x720 720p
felbontás
• P1510/M450/PE-840 sorozat: 1920 x 1080 1080p
felbontás
• Maximális: UXGA (1600 x 1200), WSXGA+
(1680x1050), 1080p (1920x1080), WUXGA-RB
(1920 x 1200)
Számítógépekkel való
kompatibilitás
IBM PC és azzal kompatibilis, Apple Macintosh, iMac és
VESA szabványok: SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+,
WXGA, WXGA+, WSXGA+
Videó kompatibilitás
NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/
K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p),
SDTV (480i, 576i)
Képméretarány
Teljes, 4:3, 16:9, L. Box
Megjeleníthető színek száma
16,7 millió szín
Vetítőlencse
• P1183/M403 PE-S42/X1183A/D603P/EV-S62T/X114/
X1183/D603/EV-S62/X113/D600/EV-S60/V10S/
AS201/P1283/M413/PE-X42/V12X/AX316/P1283n/
M413T/PE-X42G/X1283/X1280/D613/EV-X62 sorozat:
F = 2,41 – 2,55, f = 2,79 mm – 23,99 mm, 1,1x kézi
zoom és élesség-állítással
• P1383W/X1383WH/M423/PE-W42/V12W/AW316/
P1380W/X1380WH/M420/PE-W40/V11W/AW216
sorozat:
F = 2,5 – 2,67, f = 21,80 mm – 23,98 mm, 1,1x kézi
zoom és élesség-állítással
• H5380BD/E230/HE-720 sorozat:
F = 2,5 – 2,67, f = 21,86 mm – 24,00 mm, 1,1x kézi
zoom és élesség-állítással
• P1510/M450/PE-840 sorozat:
F = 2,55 – 2,87, f = 22,41 mm – 26,82 mm, 1,2x kézi
zoom és élesség-állítással
Magyar
Műszaki adatok
Magyar
48
Vetítővászon mérete (átlósan
mérve)
• P1183/M403 PE-S42/X1183A/D603P/EV-S62T/X114/
X1183/D603/EV-S62/X113/D600/EV-S60/V10S/
AS201/P1283/M413/PE-X42/V12X/AX316/P1283n/
M413T/PE-X42G/X1283/X1280/D613/EV-X62 sorozat:
70 cm ~ 762 cm
• P1383W/X1383WH/M423/PE-W42/V12W/AW316/
P1380W/X1380WH/M420/PE-W40/V11W/AW216
sorozat:
69 cm ~ 762 cm
• H5380BD/E230/HE-720 sorozat:
67 cm ~ 762 cm
• P1510/M450/PE-840 sorozat:
94 cm ~ 762 cm
Vetítési távolság
• P1183/M403 PE-S42/X1183A/D603P/EV-S62T/X114/
X1183/D603/EV-S62/X113/D600/EV-S60/V10S/
AS201/P1283/M413/PE-X42/V12X/AX316/P1283n/
M413T/PE-X42G/X1283/X1280/D613/EV-X62 sorozat:
1,2 m ~ 11,9 m
• P1383W/X1383WH/M423/PE-W42/V12W/AW316/
P1380W/X1380WH/M420/PE-W40/V11W/AW216
sorozat:
1,0 m ~ 10,0 m
• H5380BD/E230/HE-720 sorozat:
1,0 m ~ 10,3 m
• P1510/M450/PE-840 sorozat:
1,5 m ~ 10,0 m
Vetítővászon-távolság
• P1183/M403 PE-S42/X1183A/D603P/EV-S62T/X114/
X1183/D603/EV-S62/X113/D600/EV-S60/V10S/
AS201/P1283/M413/PE-X42/V12X/AX316/P1283n/
M413T/PE-X42G/X1283/X1280/D613/EV-X62 sorozat:
50 hüvelyk 2 m-nél (1,95 – 2,15:1)
• P1383W/X1383WH/M423/PE-W42/V12W/AW316/
P1380W/X1380WH/M420/PE-W40/V11W/AW216
sorozat: 60 hüvelyk 2 m-nél (1,55 – 1,70:1)
• H5380BD/E230/HE-720 sorozat: 58 hüvelyk 2m-nél
(1,55 – 1,70:1)
• P1510/M450/PE-840 sorozat: 60 hüvelyk 2m-nél (1,51
– 1,83:1)
Vízszintes pásztázási sebesség
30 k – 100 kHz
Függőleges pásztázási sebesség
50-120 Hz
Lámpa típusa
190 W-os, felhasználó által cserélhető lámpa
Trapézkorrekció
±40 fok
Audió
Beépített hangszóró 2 W kimeneti teljesítménnyel
Tömeg
2,5 kg (5,51 Ibs)
Méretek (széles x mély x magas)
314 mm X 223,4 mm X 93,4 mm (12,4" X 8,8" X 3,7")
Digitális zoom
2X
Áramellátás
AC bemenet 100 - 240 V automatikusan átkapcsoló
tápegység
49
X1183/D603/EV-S62/X113/D600/EV-S60/V10S/
AS201/P1283/M413/PE-X42/V12X/AX316/P1283n/
M413T/PE-X42G/X1283/X1280/D613/EV-X62/
P1383W/X1383WH/M423/PE-W42/V12W/AW316/
P1380W/X1380WH/M420/PE-W40/V11W/AW216/
H5380BD/E230/HE-720:
Normál mód: 235 W ±10% 110 V AC mellett
ÖKO mód: 197 W ±10% 110 V AC mellett
Készenléti mód < 0,5 W
• P1510/M450/PE-840 sorozat:
Normál mód: 320W ± 10% @ 110 V AC mellett
ÖKO mód: 270W ± 10% @ 110 V AC mellett
Készenléti mód < 0,5 W
Üzemi hőmérséklet
0ºC – 40ºC / 32ºF – 104ºF
Az alapcsomag tartalma
•
•
•
•
•
•
•
•
Hálózati tápkábel x1
VGA kábel x1
Távvezérlő x1
Elem x2 (a távvezérlőhöz) (opcionális)
Felhasználói kézikönyv (CD-ROM) x1
Gyors üzembe helyezési útmutató x1
Biztonsági kártya x1
Hordtáska x 1 (opcionális)
I/O csatlakozók
X113/
D600/
EV-S60/
V10S/
AS201/
X114/
X1183/
D603/
EV-S62
X1183A/
X1280/
D603P/
EV-S62T/
X1283/
D613/
EV-X62
P1183/M403/PE-S42/
P1283/M413/PE-X42/
V12X/AX316/P1383W/
P1283n/
X1383WH/M423/PE-W42/
M413T/
V12W/AW316/P1380W/
PE-X42G
X1380WH/M420/PE-W40/
V11W/AW216/H5380BD/
E230/HE-720
P1510/
M450/
PE-840
Tápegységcsatlakozóaljzat
V
V
V
V
V
VGA IN
V
X
X
X
X
VGA IN 1
X
V
V
V
V
VGA IN 2
X
V
V
V
V
VGA kimenet
X
V
V
V
V
3,5 mm-es audió
bemeneti jack aljzat 1
X
V
V
V
V
S-Video
V
V
V
V
V
Kompozit videó
V
V
V
V
V
3,5 mm-es audió
bemeneti jack aljzat 2
X
V
V
V
V
Magyar
• P1183/M403/PE-S42/X1183A/D603P/EV-S62T/X114/
Energiafogyasztás
Magyar
50
I/O csatlakozók
X113/
D600/
EV-S60/
V10S/
AS201/
X114/
X1183/
D603/
EV-S62
X1183A/
X1280/
D603P/
EV-S62T/
X1283/
D613/
EV-X62
P1183/M403/PE-S42/
P1283/M413/PE-X42/
V12X/AX316/P1383W/
P1283n/
X1383WH/M423/PE-W42/
M413T/
V12W/AW316/P1380W/
PE-X42G
X1380WH/M420/PE-W40/
V11W/AW216/H5380BD/
E230/HE-720
P1510/
M450/
PE-840
3,5 mm-es audió
kimeneti jack-aljzat
X
V
V
V
V
RJ45 LAN bemenet
X
X
X
V
X
RS232
X
V
V
V
V
HDMI /MHL
X
X
V
V
V
HDMI
X
X
X
X
V
Mini USB x1
(firmware
frissítéshez)
V
V
V
V
V
Megjegyzés: A konstrukció és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül változhatnak.
51
Magyar
Kompatibilis üzemmódok
A. VGA analóg
1
VGA analóg – PC jel
Üzemmódok
VGA
SVGA
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
UXGA
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
i Mac DV(G3)
Felbontás
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
F. frekvencia [Hz]
60
72
75
85
120
56
60
72
75
85
120
60
70
75
85
120
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6(67)
60
60
75
75
75
V. frekvencia [KHz]
31,5
37,9
37,5
43,3
61,9
35,1
37,9
48,1
46,9
53,7
77,4
48,4
56,5
60,0
68,7
99,0
63,8
67,5
77,1
64,0
77,0
80,0
91,1
60,0
75,2
65,3
75,0
31,4
34,9
37,9
48,4
68,7
75,0
60,0
Magyar
52
2
VGA analóg – Kibővített szélesképernyős időzítés
Üzemmódok
WXGA
Felbontás
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x720
1280x800
*1280x800-RB
1440x900
1680x1050
1920x1080
(1080P)
1366x768
1920x1200-RB
WSXGA+
WUXGA
3
F. frekvencia [Hz]
60
75
85
60
120
60
119,909
60
60
V. frekvencia [KHz]
47,8
60,3
68,6
44,8
92,9
49,6
101,6
59,9
65,3
60
67,5
60
59,94
47,7
74,04
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [KHz]
59,94 (29,97)
15,7
50(25)
59,94
50
60
50
60(30)
50(25)
23,97/24
60
50
15,6
31,5
31,6
45,0
37,5
33,8
28,1
27,0
67,5
56,3
F. frekvencia [Hz]
60
72
75
85
120
V. frekvencia [KHz]
31,5
37,9
37,5
43,3
61,9
VGA analóg – Komponens jel
Üzemmódok
480i
576i
480p
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
Felbontás
720x480
(1440x480)
720x576(1440x576)
720x480
720x576
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
B. HDMI Digitális
1
HDMI - PC jel
Üzemmódok
VGA
Felbontás
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
53
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
UXGA
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
i Mac DV(G3)
2
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
56
60
72
75
85
120
60
70
75
85
120
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6(67)
60
60
75
75
75
35,1
37,9
48,1
46,9
53,7
77,4
48,4
56,5
60,0
68,7
99,0
63,8
67,5
77,1
64,0
77,0
80,0
91,1
60,0
75,2
65,3
75,0
31,4
34,9
37,9
48,4
68,7
75,0
60,0
HDMI – Kibővített széles képernyős időzítés
Üzemmódok
WXGA
WSXGA+
Felbontás
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x720
1280x800
*1280x800-RB
1440x900
1680x1050
F. frekvencia [Hz]
60
75
85
60
120
60
119,909
60
60
V. frekvencia [KHz]
47,8
60,3
68,6
44,8
92,9
49,6
101,6
59,9
65,3
Magyar
SVGA
Magyar
54
1920x1080
(1080P)
1366x768
1920x1200-RB
WUXGA
3
67,5
60
59,94
47,7
74,04
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [KHz]
59,94 (29,97)
15,7
50(25)
59,94
50
60
50
60(30)
50(25)
23,97/24
60
50
15,6
31,5
31,6
45,0
37,5
33,8
28,1
27,0
67,5
56,3
HDMI - Videojel
Üzemmódok
480i
576i
480p
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
4
60
Felbontás
720x480
(1440x480)
720x576(1440x576)
720x480
720x576
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
HDMI - 1.4a 3D Időzítés
Üzemmódok
Felbontás
F. frekvencia [Hz] V. frekvencia [KHz]
720p (Képkocka-tömörítés) 1280 x 720
50
720p (Képkocka-tömörítés) 1280 x 720
60
1080p (Képkocka-tömörítés) 1920 x1080
24
720p (Képkocka-tömörítés) 1280 x 720
50
720p (Képkocka-tömörítés) 1280 x 720
60
1080i (Fent és lent)
1920 x1080
50 (25)
1080i (Fent és lent)
1920 x1080
60 (30)
1080p (Fent és lent)
1920 x1080
24
1080p (Fent és lent)
1920 x1080
50
1080p (Fent és lent)
1920 x1080
60
720p (Egymás melletti félkép) 1280 x 720
60
1080i (Egymás melletti félkép) 1920 x1080
50 (25)
1080i (Egymás melletti félkép) 1920 x1080
60 (30)
1080p (Egymás melletti
1920 x1080
50
félkép)
1080p (Egymás melletti
1920 x1080
60
félkép)
Vízszintes pásztázási sebesség:
A monitor megjelenítési
tartománya grafikai forrás Függőleges pásztázási sebesség:
esetében
Max. pixel-órajel:
37,5
45,0
27,0
37,5
45,0
28,1
33,8
27,0
56,3
67,5
45,0
28,1
33,8
56,3
67,5
15k-100kHz
24-120 Hz
165 MHz
55
Üzemmódok
F. frekvencia V. frekvencia
[Hz]
[KHz]
640x480
59,94/60
31,5
720x480 (1440x480)
59,94/60
15,7
720x576(1440x576)
50(25)
15,6
720x480
59,94/60
31,5
1440x480
59,94/60
31,5
720x576
50
31,3
1440x576
50
31,3
1280x720
59,94/60
45,0
1280x720
50
37,5
1920x1080
60(30)
33,8
1920x1080
50(25)
28,1
1920x1080
23,97/24
27,0
1920x1080
25
28,1
1920x1080
29,97/30
33,8
Vízszintes pásztázási sebesség:
15k-50 kHz
Függőleges pásztázási sebesség:
24-60 Hz
Felbontás
VGA
480i
576i
480p
480p_2x
576p
576p_2x
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
A monitor
megjelenítési
tartománya grafikai
Max. pixel-órajel:
forrás esetében
Megjegyzés: * A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Digitális: 75 MHz
Magyar
C. MHL digitális
Magyar
56
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
FCC nyilatkozat
A készüléket vizsgálatnak vetették alá, amelynek során megállapítást nyert, hogy a
készülék teljesíti az FCC szabályzatának 15. pontja szerinti, B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy
lakásban történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros
interferencia ellen. A készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és
sugározhat, és ha nem a használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és
használják, akkor megzavarhatja a rádiós távközlést.
Ugyanakkor semmilyen garancia nem vállalható arra nézve, hogy meghatározott
felhasználásnál nem fordulnak elő zavarok. Ha ez az eszköz káros zavart kelt a
rádió- vagy televízió vételben, amit az eszköz ki- és bekapcsolásával lehet
megállapítani, a felhasználó a zavar megszüntetésére minden további nélkül
megteheti a következő intézkedéseket:
•
Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
•
Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
•
Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa,
mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
•
Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt kábelekkel
történik az FCC előírásoknak való megfelelés érdekében.
Megjegyzés: Perifériák
A készülékhez kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok,
nyomtatók stb.) szabad csatlakoztatni, amelyek megfelelnek a B osztályú
eszközökre előírt határértékeknek. A határértékeknek nem megfelelő perifériák
használata esetén zavar léphet fel a rádiós és a televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt az eszközt működtesse.
Üzemi feltételek
A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. fejezetének. A működtetésnek az alábbi
két feltétele van: (1) a készülék nem okozhat zavart, és (2) az eszköznek minden
zavart tűrnie kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du
Canada.
Megfelelőségi nyilatkozat az EU országai számára
Az Acer ezúton kijelenti, hogy ez a kivetítősorozat megfelel az 1999/5/EK irányelv
alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
Megfelel az oroszországi hatósági előírásnak
Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli
LAN-nal és/vagy Bluetooth-al felszerelt modellekre vonatkozik.
Általános információk
Ez a termék megfelel mindazon ország vagy régió rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli használatát engedélyezték. A
konfigurációtól függően ez a termék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul).
Kanada – kis teljesítményű engedélyre nem köteles
rádiófrekvenciás távközlési eszközök (RSS-210)
a
Általános információ
A működtetésnek az alábbi két feltétele van:
1. Az eszköz nem okozhat interferenciát, és
2. ennek az eszköznek minden vett interferenciát állnia kell, beleértve a
nem kívánatos működést okozó interferenciát.
b
Működés a 2,4 GHz-es sávban
Az engedélyezett szolgáltatással történő rádiófrekvenciás zavar
megelőzésére ezt a berendezést épületen belüli működésre tervezték, és
a kültéri használatot engedélyeztetni kell.
Az országok érvényességi köre
Ezt a berendezést a felhasználás országában érvényes előírások és szabályok szigorú
betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a felhasználás
országában lévő helyi irodával. A teljes országlistáért lásd:
http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm.
Magyar
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Magyar
57
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
Contact Person: Mr. RU Jan, e-mail: ru.jan@acer.com
And,
Acer Italy s.r.l
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it
Declare under our own responsibility that the product:
Product:
Trade Name:
Model Number:
DLP Projector
Acer
D1P1327/H7P1320/DWX1305/DWX1304/DNX1303/
DNX1330/DSV1319/DNX1302/DSV1316/DSV1315/DSV1301
P1183/M403/PE-S42/X1183A/D603P/EV-S62T/X114/X1183/
D603/EV-S62/X113/D600/EV-S60/V10S/AS201/P1283/M413/
PE-X42/V12X/AX316/P1283n/M413T/PE-X42G/X1283/
D613/EV-X62/P1383W/X1383WH/M423/PE-W42/ V12W/
AW316/P1380W/X1380WH/M420/PE-W40/V11W/
AW216/H5380BD/E230/HE-720/P1510/M450/PE-840
To which this declaration refers conforms to the relevant standard or other standardizing documents:
x
x
x
x
x
x
EN55022:2010 Class B; EN 55024:2010
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, Class A
EN61000-3-3:2008
EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010+A12:2011
Regulation (EC) No. 1275/ 2008; EN 62301:2005
EN50581:2012
We hereby declare above product is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC and RoHS Directive
2011/65/EU and Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign
requirements for energy-related product.
Year to begin affixing CE marking 2013.
_______________________________
RU Jan / Sr. Manager
Regulation, Acer Inc.
Oct. 1, 2013
Date
Acer America Corporation
333 West San Carlos St.,
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Tel: 254-298-4000
Fax: 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:
Product:
DLP Projector
Model Number:
D1P1327/H7P1320/DWX1305/DWX1304/
DNX1303/DNX1330/DSV1319/DNX1302/
DSV1316/DSV1315/DSV1301
Machine Type:
P1183/M403/PE-S42/X1183A/D603P/EV-S62T/
X114/X1183/D603/EV-S62/X113/D600/EV-S60/
V10S/AS201/P1283/M413/PE-X42/V12X/
AX316/P1283n/M413T/PE-X42G/X1283/
D613/EV-X62/P1383W/X1383WH/M423/
PE-W42/V12W/AW316/P1380W/X1380WH/
M420/PE-W40/V11W/AW216/H5380BD/E230/
HE-720/P1510/M450/PE-840
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising