Acer | S1385WHne | Acer P5327W User Manual

Acer kivetítő
P5227/P5327W/P1285i/
P1285B/P1385Wi/P1385WB/
S1385WHBe/S1385WHne
Sorozat Használati útmutató
Copyright © 2015. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva.
Acer kivetítő használati útmutatója
Eredeti kiadás: 01/2015
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják anélkül, hogy az
átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások ennek a
kézikönyvnek az új kiadásaiban vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek
meg. A cég nem vállal sem kifejezett, sem beleértett garanciát a dokumentum tartalmát illetően, és
különösen elutasítja a bizonyos célra való értékesítésre vagy alkalmasságra vonatkozó beleértett
garanciákat.
Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább biztosított
helyen. A sorozatszám és a modellszám a számítógépen elhelyezett címkén található. A
számítógéppel kapcsolatos minden levelezés alkalmával meg kell adni a sorozatszámot, a
modellszámot és a vásárlásra vonatkozó adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen részletét
sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani semmilyen formátumban
vagy eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy egyéb eljárás alkalmazásával.
Acer kivetítő
Modellszám : ___________________________________
Sorozatszám: __________________________________
Vásárlás dátuma: _______________________________
Vásárlás helye: _________________________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékneveit
vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
„HDMITM, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC.
védjegyei,illetve bejegyzett védjegyei.”
iii
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Olvassa el gondosan ezeket a tudnivalókat. Őrizze meg ezt a dokumentumot,
később szüksége lehet rá. A terméken feltüntetett figyelmeztetéseket és
tudnivalókat vegye figyelembe.
A termék kikapcsolása tisztítás előtt
Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból. Ne használjon
folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A készüléket nedves törlőkendővel tisztítsa.
Figyelmeztetés megszakító eszközként szolgáló
dugóval kapcsolatban
Kövesse az alábbi útmutatást a berendezés külső tápegységhez történő
csatlakoztatása és leválasztása során:
•
•
•
Telepítse a tápegységet, mielőtt a hálózati tápkábelt a hálózati konnektorhoz
csatlakoztatná.
Húzza ki a tápkábelt, mielőtt a tápegységet eltávolítaná a kivetítőből.
Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az
összes tápkábel kihúzásával a tápegységekből.
Elérhetőséggel kapcsolatos figyelmeztetés
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen
elérhető és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha
áramtalanítani kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a
konnektorból.
Figyelmeztetések!
•
•
•
Ne használja a terméket víz közelében.
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék
leesik, súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése
érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy
a terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük.
Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni,
hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
•
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül,
mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és
rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne
öntsön folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.
iv
•
•
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett
környezetben, ami váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a forgó
alkatrészeket, illetve a lámpát.
A hálózati feszültség használata
•
•
•
•
•
Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos a rendelkezésre álló feszültséget illetően, lépjen kapcsolatba a
kereskedővel vagy a helyi áramszolgáltatóval.
Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem
haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok
eszköz csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja
meg a mellékkör névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót
használnak, az áramfelvétel nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti
áramfelvételének 80%-át.
A termék hálózati adapterét hárompólusú földelt tápcsatlakozóval látták el. Ez
a dugó csak megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a
fali konnektor megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a hálózati adapter
dugóját. Ne dugja a dugót nem földelt hálózati csatlakozóba. További
információkért forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem
megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy sérülést
okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar megfelelő
kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő elektromos eszközök
okoznak, és ami befolyásolja a termék teljesítményét.
•
A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az
alábbi követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal
rendelkező, VDE vagy hasonló jóváhagyással, 4,5 méter maximális
hosszúsággal.
v
A termék szervizelése
Ne kísérletezzen a termék javításával, mivel a felnyitással vagy a burkolat
eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki magát.
Minden javítást bízzon szakképzett személyekre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett
munkatársaihoz, ha:
•
•
•
•
•
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
Folyadék ömlött a termékbe
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az
összes használati utasítást
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz
vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe, hogy
a terméket helyreállítsa.
Figyelem! Biztonsági okból ne használjon nem szabványos alkatrészt
részegységek beszerelése vagy cseréje alkalmával. A kiegészítőket
illetően vegye fel a kapcsolatot a termék viszonteladójával.
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol
kisgyerekektől.
További biztonsági információ
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős
fény károsíthatja látását.
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne telepítse a terméket az alábbi környezetben:
•
•
•
•
•
•
•
Rosszan szellőző vagy szűk helyen. A kivetítő és a falak között legalább 50 cm
legyen, lehetővé téve a levegő szabad áramlását.
Olyan hely, ahol a hőmérséklet szélsőséges módon megnőhet, pl. gépkocsiban zárt
ablak mellett.
Olyan hely, ahol a szélsőségesen magas páratartalom, por vagy cigarettafüst
beszennyezheti az optikai részegységeket, megrövidítve ezzel élettartamukat és
besötétítve a képet.
Tűzjelző berendezések közelében.
Olyan hely, ahol a környezeti hőmérséklet meghaladja a 40°C/104°F értéket.
Több mint 3048 méter tengerszint feletti magasságban.
Azonnal húzza ki a tápkábelt, ha problémát tapasztal a kivetítővel. Ne
működtesse a kivetítőt, ha füst, furcsa zaj vagy szag jön belőle. Ez tüzet vagy
áramütést okozhat. Ha ilyet tapasztal, azonnal húzza ki a tápkábelt és vegye fel
a kapcsolatot a kereskedővel.
vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne használja tovább a terméket, törje el vagy ejtse le. Ebben az esetben,
vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, aki megvizsgálja a terméket.
A kivetítő lencséjét ne irányítsa a nap felé. Ez tüzet okozhat.
A kivetítő kikapcsolásakor tanácsos hagyni, amíg a kivetítő befejezi hűtési,
mielőtt áramtalanítaná a készüléket.
Ne kapcsolja ki gyakran hirtelen a tápellátást, vagy húzza ki működés közben a
kivetítő tápkábelét. A legjobb, ha megvárja, amíg a ventilátor kikapcsolódik,
mielőtt kikapcsolja az áramforrást.
Ne érintse a légkivezető rácsot és a talplemezt, amelyek felforrósodnak.
Tisztítsa meg a gyakran a légszűrőt, ha van ilyen. A készülék belsejében
emelkedhet a hőmérséklet és meghibásodást okozhat, ha a légszűrő/szellőző
nyílások piszokkal vagy porral szennyezettek.
Ne nézzen a szellőzőrácson keresztül a készülék belsejébe, amikor a kivetítő
be van kapcsolva. Az erős fény károsíthatja látását.
Mindig nyissa ki a lencsevédőt vagy távolítsa el a lencsesapkát, amikor a
kivetítő be van kapcsolva.
Ha a kivetítő bekapcsolt állapotban van, ne tegyen tárgyakat a lencse elé,
mivel ezzel a tárgy felforrósodhat, deformálódhat és tüzet is okozhat. A lámpa
ideiglenes kikapcsolásához nyomja meg az ELREJT (HIDE) gombot a
távirányítón.
A lámpát névleges élettartamán túl nem szabad működtetni. Ettől ritkán
eltörhet.
Ha ki kell cserélni a lámpát, lépjen kapcsolatba a helyi márkakereskedővel
vagy az Acer szervizközponttal.
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Amikor megjelenik a lámpa
figyelmeztető üzenete, a lámpa cseréjéhez lépjen kapcsolatba a helyi
márkakereskedővel vagy az Acer szervizközponttal.
Ne kísérelje meg szétszerelni a kivetítőt. A készülék belsejében
nagyfeszültségű alkatrészek vannak, amelyek sérülést okozhatnak.
Ne állítsa függőleges helyzetbe a kivetítőt. Így a kivetítő könnyen leborulhat, és
sérülést vagy kárt okozhat.
A termék fordítva is képes képet megjeleníteni, így mennyezetre is lehet
szerelni. Kizárólag az Acer mennyezetre szerelő készletét használja a kivetítő
felszereléséhez, és győződjön meg biztos rögzítéséről.
vii
Figyelmeztetés zenehallgatás esetére
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
•
•
•
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán és kényelmes hangerőn nem hallja a zenét.
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
Ne hallgasson zenét nagy hangerőn huzamosabb ideig.
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
Utasítások az eszköz megfelelő elhelyezését illetően
Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági
szeméttárolóba. A környezetszennyezés csökkentése és környezetünk lehető
legnagyobb fokú védelme érdekében kérjük, hasznosítsa újra. További információért
az elektromos és elektronikus berendezések hulladékával (WEEE) kapcsolatos
szabályozást illetően látogassa meg a
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/index.htm
Higannyal kapcsolatos figyelmeztetés
LCD/CRT monitort vagy kijelzőt tartalmazó kivetítők vagy elektronikus termékek:
A termékben lévő lámpa vagy lámpák higanyt tartalmaznak ezért újrahasznosításuk,
illetve ártalmatlanításuk a helyi, állami vagy szövetségi törvények betartásával kell,
hogy történjen. További tájékoztatásért lépjen kapcsolatba az elektronikai
iparszövetséggel a www.eiae.org címen. A lámpák ártalmatlanításával kapcsolatos
tájékoztatásért látogassa meg a www.lamprecycle.org weblapot.
viii
Mindenek előtt
A használattal kapcsolatos megjegyzések
Ezt tegye:
•
Tisztítás előtt kapcsolja ki a terméket.
•
Enyhe tisztítószerrel megnedvesített, puha kendőt használjon a kijelző
burkolatának tisztításához.
•
Húzza ki a hálózati kábelt a csatlakozóból, amennyiben hosszabb ideig nem
tervezi használni a terméket.
Ne tegye:
•
Zárja el a készülék házának szellőzést szolgáló nyílásait.
•
Tisztítsa a készüléket súrolószerrel, viasszal vagy oldószerrel.
•
Használja az alábbi körülmények között:
•
•
•
•
Rendkívül meleg, hideg vagy párás helyen.
Nagymennyiségű pornak és piszoknak kitett helyen.
Erős mágneses teret gerjesztő készülék közelében.
Helyezze közvetlen napsugárzásnak kitett helyre.
Óvintézkedések
Tartsa be a felhasználói útmutatóban ajánlott összes figyelmeztetést,
elővigyázatossági felhívást és karbantartási utasítást, hogy a készülék élettartamát
meghosszabbítsa.
Figyelmeztetés:
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős fény
károsíthatja látását.
•
Tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében óvja a terméket esőtől, illetve
nedvességtől.
•
•
Ne nyissa ki vagy szerelje szét a terméket, mert ezzel áramütést okozhat.
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Amikor megjelenik a lámpa
figyelmeztető üzenete, a lámpa cseréjéhez lépjen kapcsolatba a helyi márkakereskedővel
vagy az Acer szervizközponttal.
•
A kivetítő kikapcsolásakor kérjük hagyja, amíg a kivetítő befejezi hűtési, mielőtt
áramtalanítaná a készüléket.
•
•
•
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne használja a lencsevédő kupakot, ha a kivetítő működik.
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat.
Ha ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult.
A lámpa cseréjéhez vegye fel a kapcsolatot a helyi márkakereskedővel vagy az Acer
szervizközponttal.
Mindenek előtt
iii
viii
A használattal kapcsolatos megjegyzések
viii
Óvintézkedések
viii
Bemutatás
1
A termék jellemzői
1
A csomag áttekintése
2
A kivetítő áttekintése
3
A kivetítő nézetei
3
Vezérlőpult
5
A távvezérlő elrendezése
6
Az MHL funkció bemutatása
8
Első lépések
A kivetítő csatlakoztatása
9
9
A kivetítő be- és kikapcsolása
11
A kivetítő bekapcsolása
11
A kivetítő kikapcsolása
12
A kivetített kép beállítása
13
A kivetített kép magasságának beállítása
13
Az optimális képméret és -távolság
14
A kívánt képméret elérése a távolság és a
zoom beállításával
19
Felhasználói kezelőszervek
Telepítő menü
24
24
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
25
Szín
26
Kép
27
Beállítás
31
Kezelés
38
Audió
39
3D
39
Nyelv
40
Tartalom
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
Mellékletek
41
Hibaelhárítás
41
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
45
A belső csatlakozó(k) használata
46
Mennyezetre szerelés
47
Műszaki adatok
50
Kompatibilis üzemmódok
54
Hatósági és biztonsági tudnivalók
58
1
A termék jellemzői
A termék egylapkás DLP® kivetítő. Kivételes jellemzői közé tartoznak a következők:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DLP® technológia
P5227/P1285i/P1285B: Natív 1024 x 768 XGA felbontás Auto/4:3/16:9
méretarány támogatása
P5327W/P1385Wi/P1385WB/S1385WHBe/S1385WHne: Natív 1280 x 800
WXGA felbontás Auto/Teljes/4:3/16:9/L.Box méretarány támogatása
Lehetővé teszi a 3D tartalom kivetítését a DLP Link technológián keresztül:
Támogatott Blu-Ray 3D
A távirányítón lévo “3D” gyorsbillentyu lehetové teszi a 3D funkciók gyors és
egyszeru elérését
Az Acer ColorBoost technológia a természet színeit kínálja az élénk, valósághű
képhez
Nagy fényerő és kontrasztarány
Sokoldalú megjelenítési módok az optimális teljesítmény érdekében, bármilyen
helyzetben
NTSC / PAL / SECAM kompatibilitás és HDTV (720p, 1080i, 1080p)
támogatása
Az alacsonyabb energiafogyasztás és a gazdaságos (ECO) üzemmód
megnöveli a lámpa élettartamát
A Dinamikus Fekete / ExtremeEco funkciók segítenek csökkenteni a lámpa
energiafogyasztását és tovább hosszabítják az élettartamát
- Dinamikus fekete: Ha bekapcsolják, a kivetítő dinamikusan állítja a lámpa
energiafogyasztását a vetített kép fényerejének megfelelően. Ha sötétebb
képet vetít, csökken az energiafogyasztás és a kép kontrasztja is javításra
kerül.
- ExtremeEco: A kivetítő 70%-kal csökkenti a lámpa energiafogyasztását, ha
5 percig nem észlel bemeneti jelet.
Az Acer EcoProjection technológia intelligens szemléletmódú
energiagazdálkodást és fizikai hatékonyság-javítást biztosít
Továbbfejlesztett digitális trapéztorzítás korrekció az optimális bemutatókhoz
Többnyelvű képernyőn megjelenő (OSD) menük
Kézi élességállítású/zoom vetítőlencse
A 2X-es digitális zoom svenkolás funkcióval
Kompatibilis a Microsoft® Windows® 2000, XP, 7, 8, 8.1, Vista®, Macintosh
operációs rendszerekkel
A LAN beállítások lehetővé teszik a kivetítők távoli kezelését egy
böngészőprogram segítségével
Crestron kompatibilis
Magyar
Bemutatás
Magyar
2
A csomag áttekintése
A kivetítőt az alább bemutatott tartozékokkal együtt szállítjuk. Ellenőrizze, hogy az
egység teljes-e Azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, ha valami hiányzik.
S1385WHBe/S1385WHne
P5227/P5327W/P1285i/
P1285B/P1385Wi/P1385WB
Projektor
Hálózati tápkábel
VGA kábel
Biztonsági kártya
Használati útmutató
(CD-ROM)
Távvezérlő
Gyors üzembe helyezési
útmutató
Elem x 2
Hordtáska
(opcionális)
Porszűrő
(opcionális)
WirelessHD hardverkulcs
készlet (MWIHD1)
(opcionális)
SmartPen és PB hardverkulcs
(opcionális)
USB WiFi adapter
(opcionális)
Acer kivetítő multimédia
(CD-ROM) (opcionális)
Acer kivetítő multimédia gyors
üzembe helyezési útmutató
(opcionális)
3
Magyar
A kivetítő áttekintése
A kivetítő nézetei
Elölnézet/felülnézet
1
2
3
3
4
4
5
7
S1385WHBe/S1385WHne
#
1
2
Leírás
5
7
6
P5227/P5327W/P1285i/
P1285B/P1385Wi/P1385WB
#
Leírás
1
Kezelőpanel
4
HDMI (MHL) csatlakozó
Micro USB-kábel
2
Üzemkapcsoló gomb és bekapcsolt
állapotot jelző LED
5
Vetítőlencse
3
Zoom- és élességállító gyűrű
Élességállító gyűrű
6
Távvezérlő vevőegység
7
Objektívsapka
6
Magyar
4
Hátulnézet
1 23
4 56
8
HDMI -1/ MHL
S-VIDEO
AUDIO IN
9
VGA IN -2
10
VGA IN -1
11
VGA-OUT
RS232
USB
MINI-B
MIC IN
AUDIO OUT
VIDEO
USB -A
DC 12V OUT
LAN
16
P5227/P5327W
12
1 23
15
4 56
AUDIO IN
1 23
4 5 678
HDMI -1/ MHL
S-VIDEO
AUDIO IN
9
VGA IN -2
10
VGA IN -1
11
VGA-OUT
11
VGA-OUT
RS232
USB
MINI-B
AUDIO OUT
VIDEO
USB -A
LAN
13
Wireless Dongle
DC 12V OUT
14
15
USB -A
DC 12V OUT
LAN
16
S1385WHne
#
10
VGA IN -1
RS232
USB
MINI-B
VIDEO
9
VGA IN -2
MIC IN
MIC IN
AUDIO OUT
8
HDMI -1/ MHL
S-VIDEO
12
15
Leírás
16 17
18
P1285i/P1285B/P1385Wi/P1385WB/S1385WHBe
#
Leírás
1
Audió kimeneti csatlakozó
10 Monitorhurok kimeneti csatlakozó
2
Mikrofon bemeneti csatlakozó
3
Audió bemeneti csatlakozó
11 RS232 csatlakozó
4
S-Video bemeneti csatlakozó
Kompozit videó bemeneti csatlakozó
12 USB-csatlakozó (A típusú)
(DC 5 V kimenet)
5
LAN (RJ45 aljzat 10/100M
Ethernethez)
13 USB-csatlakozó (A típusú)
6
Mini USB-csatlakozó
7
PB dongle nyílás
15 12 V DC kimeneti csatlakozó
8
HDMI (MHL) csatlakozó
16 Kensington™ zár nyílása
9
Analóg RGB jel/HDTV/komponens
videó bemeneti csatlakozó
17 Tápegység-csatlakozóaljzat
14 Wireless hardverkulcs csatlakozó
(DC 5 V kimenet)
18 Dőlésszög beállító kerék
5
P1285i/P1285B/P1385Wi/
P1385WB/S1385WHBe
P5227/P5327W/S1385WHne
1
7
2
1
7
2
3
8
4
3
8
4
9
5
9
5
10
6
12
11
3
#
Magyar
Vezérlőpult
Funkció
3
Leírás
1
LAMP (LÁMPA)
Lámpa LED jelzőfény.
2
Bekapcsolt állapotot jelző LED Tekintse meg a „A kivetítő be- és
kikapcsolása” szakaszt.
3
Trapézkorrekció
Kijavítja a kivetítő megdöntéséből eredő
képtorzulást.
4
Üzemkapcsoló gomb
Tekintse meg a „A kivetítő be- és
kikapcsolása” szakaszt.
5
MENU (MENÜ)
Nyomja meg a „MENÜ” gombot, hogy
megjelenítse a képernyőn megjelenő (OSD)
menüt, lépjen vissza az előző OSD menüre
vagy rejtse el az OSD menüt.
6
MODE
Kiválaszt egy megjelenítési üzemmódot.
7
TEMP
Hőmérsékletkijelző LED
8
SOURCE
Nyomja meg a „SOURCE” gombot az RGB,
Komponens, S-Video, Kompozit, HDMI (MHL)
illetve HDTV források közötti váltáshoz.
9
Négyirányú billentyűk
A segítségével választhat az elemek között,
illetve módosíthatja a kiválasztást.
10 RESYNC
Automatikusan a bemeneti jelforráshoz
szinkronizálja a kivetítőt.
11 BACK (VISSZA)
Leállítás
Visszavonja a kijelölést, vagy visszatér az
előző oldalra.
Megállítja a médiafájlok lejátszását.
12 ENTER
Lejátszás/Szünet
Megerősíti a kiválasztott elemeket.
Megállítja/Szünetelteti a médiafájlok
lejátszását.
Magyar
6
A távvezérlő elrendezése
P5227/P5327W/P1285i/
P1285B/P1385Wi/P1385WB
S1385WHBe/S1385WHne
24
#
Funkció
Leírás
1
POWER
(Üzemkapcsoló)
Tekintse meg a „A kivetítő be- és kikapcsolása”
szakaszt.
2
MEDIA SETUP
Megnyitja a MÉDIA BEÁLLÍTÁSOK oldalt.
(a következőkhöz: P1285i/P1285B/P1385Wi/
P1385WB/S1385WHBe)
3
ZOOM
Nagyítja vagy kicsinyíti a kivetített képet.
4
RESYNC
Automatikusan a bemeneti jelforráshoz szinkronizálja
a kivetítőt.
5
Trapézkorrekció Kijavítja a kivetítő megdöntéséből eredő képtorzulást.
Négyirányú
billentyűk
A segítségével választhat az elemek között, illetve
módosíthatja a kiválasztást.
6
Számbillentyűzet 0–9
Nyomja meg a „0–9” számgombokat jelszó
megadásához a „Beállítás” > „Biztonság” menüben.
7
VGA
A jelforrás VGA -re váltásához. A csatlakozó a
következőket támogatja: analóg RGB, YPbPr (480p/
576p/720p/1080i/1080p), YCbCr (480i/576i) és.
8
COMPONENT
(Komponens)
A jelforrás komponens videóra váltásához. Ez a
csatlakozó támogatja a YPbPr/YCbCr jelet.
9
S-VIDEO
A jelforrás S-Videóra váltásához.
10 HDMI™/DVI
Forrás váltása HDMI™-re (vagy DVI-re). (HDMI™/
DVI csatlakozóval rendelkező típus esetében)
7
Funkció
Infravörös jeladó
Leírás
Parancsokat küld a kivetítőnek.
12 FREEZE
A kép kimerevítéséhez.
13 SOURCE
Nyomja meg a „SOURCE” gombot az RGB,
Komponens, S-Video, Kompozit, HDMI (MHL) illetve
HDTV források közötti váltáshoz.
14 HIDE (ELREJTÉS)
Nyomja meg a „HIDE” gombot a kép elrejtéséhez,
majd nyomja meg újra a kép megjelenítéséhez.
15 MENU
Nyomja meg a „MENÜ” gombot, hogy megjelenítse a
képernyőn megjelenő (OSD) menüt, lépjen vissza az
előző OSD menüre vagy rejtse el az OSD menüt.
16 PgUp/PgDn
Kizárólag a számítógépes üzemmódhoz. Nyomja
meg a gombot a következő vagy az előző oldal
kijelöléséhez. Ez a funkció csak akkor áll
rendelkezésre, ha USB-kábellel számítógéphez
csatlakozik.
17 VIDEO (Videó)
A jelforrás kompozit videóra váltásához.
18 RATIO
Kiválaszt egy oldalarányt.
A jelforrás LAN/WiFi-re váltásához. (a LAN/wireless
19 WIRELESS
(VEZETÉK NÉLKÜLI); kompatibilitással rendelkező modellek esetében)
LAN/WiFi
20
Visszatekerés
Lejátszás/Szünet
Leállítás
Előretekerés
(Nincs funkció)
21 SD/USB A
A jelforrás SD/USB A-ra váltásához. Ez a projektor
csak a JPEG formátumú fájlokat támogatja.
(a következőkhöz: S1385WHBe)
22 USB B
A jelforrás USB B-re váltásához. (a következőkhöz:
S1385WHBe)
23 3D
Nyomja meg a 3D menu megnyitásához, ahol
módosíthatja a 3D beállításokat.
24 Lézer
Látható lézerpointer fényt bocsát ki prezentációs
célokra. Ez a funkció nem érhető el a japán piacon
értékesített projektorok esetében.
Magyar
#
11
Magyar
8
Az MHL funkció bemutatása
Ha okoseszközt a kivetítőhöz csatlakoztatta, a távirányító egyes gombjaival
vezérelheti okoseszközét. Az MHL vezérlési módba lépéshez vagy az abból való
kilépéshez nyomja meg egy másodpercre az „MODE” gombot. Miután belépett az
MHL vezérlési módba, a „SOURCE” megnyomásával válthat a navigációs
(alapértelmezett), a média és a numerikus üzemmódok között.
Leírás
#
4
Funkció
Navigációs
üzemmód
Média
üzemmód
Numerikus
üzemmód
MODE
Az MHL vezérlési módba lépéshez vagy az abból
való kilépéshez tartsa nyomva egy másodpercig.
13 SOURCE
Miután belépett az MHL vezérlési módba, a gomb
megnyomásával válthat a navigációs
(alapértelmezett), a média és a numerikus
üzemmódok között.
5
Négyirányú Fel
billentyűk Le
Fel
(Nincs funkció)
(Nincs funkció)
Le
(Nincs funkció)
(Nincs funkció)
Bal
A hangerő
csökkentése.
(Nincs funkció)
A hangerő
növelése.
(Nincs funkció)
(Nincs funkció)
(Nincs funkció)
A 0–9 beírása.
15 MENU
Ugrás a
főmenübe.
(Nincs funkció)
(Nincs funkció)
20
Visszatekerés
(Nincs funkció)
Lejátszás/Szünet
Leállítás
Kilépés az
aktuális oldalról.
Médiafájlok
visszatekerése/
lejátszása/
szüneteltetése/
leállítása/gyors
előretekerése.
1 beírása.
Elemek
kiválasztása
vagy beírása.
Előretekerés
(Nincs funkció)
Bal
Jobb Jobb
6
Számbillentyűzet 0–9
2 beírása.
3 beírása.
(Nincs funkció)
9
Magyar
Első lépések
A kivetítő csatlakoztatása
VGA
Hangszórók
Megjelenítés
Videó/S-Video
kimenet
DVD-lejátszó,
Beltéri egység,
HDTV vevkészülék
RS232
Okostelefon/
táblagép
3
HDTV adapter
HDMI -1/ MHL
S-VIDEO
AUDIO IN
VGA IN -2
VGA IN -1
VGA-OUT
RS232
USB
MINI-B
MIC IN
AUDIO OUT
VIDEO
USB -A
DC 12V OUT
Wireless Dongle
LAN
12
13
11
vagy
14
vagy
12
13
Magyar
10
#
#
Leírás
1
Hálózati tápkábel
Leírás
9
3 RCA komponens kábel
2
VGA kábel
10 HDMI (MHL) kábel
3
VGA–komponens videó/HDTV adapter
11 RJ45 kábel
4
Kompozit videó kábel
12 WirelessHD hardverkulcs
5
Audió kábel
13 Vezeték nélküli hardverkulcs
6
S-Video kábel
7
RS232 kábel
14* USB tárolóeszköz/USB Wifi adapter
(opcionális)
8
USB-kábel
Megjegyzés: Annak biztosítása érdekében, hogy a kivetítő
megfelelően működjön a számítógéppel, győződjön meg arról, hogy a
megjelenítési mód időzítése kompatibilis a kivetítővel.
Megjegyzés: Egyes okoseszközökhöz – a gyártó által készített –
átalakítóra van szükség az MHL funkció bekapcsolásához.
Megjegyzés: Kompatibilis HDMI/MHL hardverkulcs: WirelessHD
(MWIHD1), MWA3, Android (MWND1), Chromecast™.
Megjegyzés: "*" USB táp korlátozása, nem támogatja a tápot.
11
Magyar
A kivetítő be- és kikapcsolása
A kivetítő bekapcsolása
1
Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápkábel és a jelkábel megfelelően
csatlakozik. A bekapcsolt állapotot jelző LED vörös fénnyel villog.
2
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő
(POWER) gomb
megnyomásával, és a bekapcsolt állapotot jelző LED kék színűre fog
váltani.
3
Kapcsolja be a jelforrást (számítógép, noteszgép, video lejátszó stb.). A
kivetítő automatikusan felismeri a jelforrást (ha a Forrás zár funkció le van
tiltva).
•
Ha a képernyőn a „Nincs jel” üzenet látható, győződjön meg arról, hogy a
jelkábelek megfelelően csatlakoznak.
•
Ha egyszerre több jelforrást csatlakoztat, használja a vezérlőpult vagy a
távvezérlő „SOURCE” gombját, illetve a távvezérlő közvetlen forrás
gombját a bemenetek közötti váltáshoz.
1&2
S1385WHBe/S1385WHne
P5227/P5327W/P1285i/
P1285B/P1385Wi/P1385WB
Magyar
12
A kivetítő kikapcsolása
1
A kivetítő kikapcsoláshoz nyomja meg a Power (Üzemkapcsoló) gombot.
Ekkor megjelenik a következő üzenet:
„Nyomja meg az üzemkapcsoló gombot a kikapcsolás befejezéséhez.”
Nyomja meg a power (üzemkapcsoló) gombo.
2
A működésjelző LED színe folyamatos vörösre változik jelezve, hogy a
kivetítő készenléti módba lépett.
3
Most már biztonsággal kihúzhatja a tápkábelt.
Ha az Azonnali Folytatás elemet választják:
1
A kikapcsolást követően, a bekapcsolt állapotot jelző LED VÖRÖS színre
vált, gyorsan villog, és a ventilátor(ok) kb. 2 másodpercig tovább
müködik(nek) biztosítandó, hogy a rendszer megfelelően lehűljön.
2
Amíg a tápkábel csatlakoztatva marad, bármikor megnyomhatja a power
(üzemkapcsoló) gombot a kivetítő azonnali bekapcsolásához a 2 perces
kikapcsolási folyamat közben.
3
A rendszer lehűlése után a bekapcsolt állapotot jelző LED befejezi a
villogást, és folyamatos vörös fénnyel világít, ami azt jelenti, hogy a kivetítő
készenléti módba lépett.
4
Most már biztonsággal kihúzhatja a tápkábelt.
Figyelmeztető szimbólumok:
•
„A kivetítő túlmelegedett. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.”
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a kivetítő túlmelegedett. A lámpa és a kivetítő
is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény
folyamatos vörös színnel világít. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával
vagy a szervizközponttal.
•
„Ventilátor meghibásodás. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.”
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a ventilátor meghibásodott. A lámpa és a
kivetítő is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény
villog. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával vagy a szervizközponttal.
Megjegyzés: Ha a kivetítő automatikusan kikapcsolódik és a
lámpa LED kijelző folyamatosan vörös fénnyel világít, akkor vegye
fel a kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szervizközponttal.
13
A kivetített kép magasságának beállítása
A kivetítőt két állítható lábbal szerelték fel a kivetített kép magasságának
beállításához.
A kép emeléséhez:
1
Használja az első Dőlésszög beállító kereket a kép kívánt magassági
szögbe való emeléséhez.
2
Használja a hátsó Dőlésszög beállító kereket a kivetítő szögének
finombeállításához.
A képe lejjebb állításához:
1
Használja az első Dőlésszög beállító kereket a kép kívánt magassági
szögbe való leengedéséhez.
2
Használja a hátsó Dőlésszög beállító kereket a kivetítő szögének
finombeállításához.
1
2
Dőlésszög beállító kerék
Dőlésszög beállító kerék
Magyar
A kivetített kép beállítása
Magyar
14
Az optimális képméret és -távolság
Tekintse meg az alábbi táblázatot az adott vetítési távolsághoz tartozó optimális
képméret kiválasztásához.
•
P5227
Ha a kivetítő 3 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget 75 és
98 hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 3 méteres vetítési távolság
esetén 160 cm vetítési magasság szükséges.
Max
. kép
mér
et
98"
Min
. kép
mé
ret
75"
Magasság:
160 cm
Magasság: A kép alsó
és felső
123 cm
széle
közötti
távolság
3m
Kívánt távolság
Minimális képméret (Min. zoom)
Maximális képméret (Max. zoom)
Kívánt
A kép alsó és
A kép alsó és
Távolság
Átló
felső széle
Átló
felső széle
Sz
(cm)
×
Sz
(cm)
×
(m)
(hüvelyk)
közötti
(hüvelyk)
közötti
Ma
(cm)
Ma
(cm)
<A>
<B>
távolság (cm) < B >
távolság (cm)
<C>
<C>
1
25
51 x 38
41
33
66 x 50
1,5
37
76 x 57
61
49
99 x 75
53
80
2
50
102 x 76
82
65
132 x 99
107
2,5
62
127 x 95
102
81
166 x 124
133
3
75
152 x 114
123
98
199 x 149
160
3,5
87
178 x 133
143
114
232 x 174
187
4
100
203 x 152
164
130
265 x 199
214
4,5
112
228 x 171
184
147
298 x 224
240
5
125
254 x 190
205
163
331 x 248
267
6
150
305 x 228
246
196
397 x 298
320
7
175
355 x 266
286
228
464 x 348
374
8
200
406 x 305
327
261
530 x 397
427
9
225
457 x 343
368
293
596 x 447
481
10
250
508 x 381
409
326
662 x 497
534
11
275
558 x 419
450
359
728 x 546
587
12
300
609 x 457
491
391
795 x 596
641
Nagyítás mértéke: 1,3 x
15
•
Magyar
P1285i/P1285B
Ha a kivetítő 3 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget 75 és
79 hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 3 méteres vetítési távolság
esetén 133 cm vetítési magasság szükséges.
Max
. kép
mér
et
79"
Min
. kép
mé
ret
75"
Magasság:
133 cm
Magasság: A kép alsó
és felső
121 cm
széle
közötti
távolság
3m
Kívánt távolság
Minimális képméret (Min. zoom)
Maximális képméret (Max. zoom)
Kívánt
A kép alsó és
A kép alsó és
Távolság
Átló
felső széle
Átló
felső széle
Sz (cm) ×
Sz (cm) ×
(m)
(hüvelyk)
közötti
(hüvelyk)
közötti
Ma (cm)
Ma (cm)
<A>
<B>
távolság (cm) < B >
távolság (cm)
<C>
<C>
1
24
49 x 37
40
26
54 x 40
44
1,5
36
74 x 55
61
40
81 x 60
67
2
48
98 x 74
81
53
108 x 81
89
2,5
60
123 x 92
101
66
134 x 101
111
3
75
147 x 110
121
79
161 x 121
133
3,5
84
172 x 129
142
93
188 x 141
155
4
96
196 x 147
162
106
215 x 161
177
4,5
109
221 x 165
182
119
242 x 181
200
5
121
245 x 184
202
132
269 x 202
222
6
145
294 x 221
243
159
323 x 242
266
7
169
343 x 257
283
185
376 x 282
310
8
193
392 x 294
324
212
430 x 323
355
9
217
441 x 331
364
238
484 x 363
399
10
241
490 x 368
404
265
538 x 403
444
11
265
539 x 404
445
291
591 x 444
488
12
289
588 x 441
485
318
645 x 484
532
Nagyítás mértéke: 1,1 x
Magyar
16
•
P5327W
Ha a kivetítő 3 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget 89 és
115 hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 3 méteres vetítési távolság
esetén 170 cm vetítési magasság szükséges.
Max
. kép
mér
et
Min
. kép
mé
115"
ret
89"
Magasság:
170 cm
Magasság: A kép alsó
131 cm
és felső
széle
közötti
távolság
3m
Kívánt távolság
Minimális képméret (Min. zoom)
Maximális képméret (Max. zoom)
Kívánt
A kép alsó és
A kép alsó és
Távolság
Átló
felső széle
Átló
felső széle
Sz (cm) ×
Sz (cm) ×
(m)
(hüvelyk)
közötti
(hüvelyk)
közötti
Ma (cm)
Ma (cm)
<A>
távolság (cm) < B >
távolság (cm)
<B>
<C>
<C>
1
30
64 x 40
44
38
83 x 52
57
1,5
44
96 x 60
66
58
124 x 77
85
2
59
127 x 80
88
77
165 x 103
114
2,5
74
159 x 100
109
96
207 x 129
142
3
89
191 x 119
131
115
248 x 155
170
3,5
103
223 x 139
153
134
289 x 181
199
4
118
255 x 159
175
153
331 x 207
227
4,5
133
287 x 179
197
173
372 x 232
256
5
148
318 x 199
219
192
413 x 258
284
6
177
382 x 239
263
230
496 x 310
341
7
207
446 x 279
307
269
579 x 362
398
8
237
510 x 318
350
307
661 x 413
455
9
266
573 x 358
394
345
744 x 465
511
10
296
637 x 398
438
384
826 x 517
568
11
325
701 x 438
482
422
909 x 568
625
12
355
764 x 478
525
460
992 x 620
682
Nagyítás mértéke: 1,3 x
17
•
Magyar
P1385Wi/P1385WB
Ha a kivetítő 3 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget 84 és
93 hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 3 méteres vetítési távolság
esetén 125 cm vetítési magasság szükséges.
Max
. kép
mér
et
Min
. kép
mé
93"
ret
84"
Magasság:
125 cm
Magasság: A kép alsó
114 cm
és felső
széle
közötti
távolság
3m
Kívánt távolság
Minimális képméret (Min. zoom)
Maximális képméret (Max. zoom)
Kívánt
A kép alsó és
A kép alsó és
Távolság
Átló
felső széle
Átló
felső széle
Sz (cm) ×
Sz (cm) ×
(m)
(hüvelyk)
közötti
(hüvelyk)
közötti
Ma (cm)
Ma (cm)
<A>
távolság (cm) < B >
távolság (cm)
<B>
<C>
<C>
1
28
61 x 38
38
31
67 x 42
42
1,5
42
91 x 57
57
46
100 x 63
63
2
56
121 x 76
76
62
133 x 83
83
2,5
70
152 x 95
95
77
167 x 104
104
125
3
84
182 x 114
114
93
200 x 125
3,5
98
212 x 133
133
108
233 x 146
146
4
113
242 x 152
152
124
267 x 167
167
4,5
127
273 x 170
170
139
300 x 188
188
5
141
303 x 189
189
155
333 x 208
208
6
169
364 x 227
227
186
400 x 250
250
7
197
424 x 265
265
217
467 x 292
292
8
225
485 x 303
303
248
533 x 333
333
9
253
545 x 341
341
279
600 x 375
375
10
281
606 x 379
379
310
667 x 417
417
11
310
667 x 417
417
340
733 x 458
458
12
338
727 x 455
455
371
800 x 500
500
Nagyítás mértéke: 1,1 x
Magyar
18
•
S1385WHBe/S1385WHne
Ha a kivetítő 3 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget kb.
284 hüvelykes képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 3 méteres vetítési távolság
esetén 402 cm vetítési magasság szükséges.
284"
Magasság:
402 cm
A kép alsó
és felső
széle
közötti
távolság
3m
Kívánt távolság
Vetítővászon mérete
Kívánt
Távolság
(m)
<A>
Átló
(hüvelyk)
<B>
Sz (cm) ×
Ma (cm)
A kép alsó és
felső széle
közötti
távolság (cm)
<C>
1
95
204 x 128
134
1,5
142
306 x 191
201
2
189
408 x 255
268
2,5
237
510 x 319
335
3
284
612 x 383
402
3,5
332
714 x 446
469
4
379
816 x 510
536
4,5
426
918 x 574
603
5
474
1020 x 638
670
6
568
1224 x 765
804
7
663
1429 x 893
938
8
758
1633 x 1020
1071
9
853
1837 x 1148
1205
10
947
2041 x 1276
1339
11
1042
2245 x 1403
1473
12
1137
2449 x 1531
1607
Nagyítás mértéke: 1,0 x
19
Az alábbi táblázat mutatja, hogyan lehet elérni a kívánt képméretet a kivetítő
helyzetének vagy a zoom gyűrű beállításával.
•
P5227
Ha 70 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 2,1–2,8 méter
távolságra a vászontól, és annak megfelelően állítsa be a zoom mértékét.
70"
Kívánt
képméret
Magasság:
115 cm
A kép alsó
és felső
széle
közötti
távolság
2,1 m
2,8 m
Kívánt távolság
Kívánt képméret
Távolság (m)
Max. zoom
<B>
A kép felső széle (cm)
Min. zoom
<C>
A kép alsó és felső széle
közötti távolság < D >
1,2
49
Átló (hüvelyk)
<A>
Sz (cm) × Ma (cm)
30
61 x 46
40
81 x 61
1,2
1,6
66
50
102 x 76
1,5
2,0
82
60
122 x 91
1,8
2,4
98
70
142 x 107
2,1
2,8
115
80
163 x 122
2,5
3,2
131
90
183 x 137
2,8
3,6
147
100
203 x 152
3,1
4,0
164
120
244 x 183
3,7
4,8
197
150
305 x 229
4,6
6,0
246
180
366 x 274
5,5
7,2
295
200
406 x 305
6,1
8,0
328
250
508 x 381
7,7
10,0
410
300
610 x 457
9,2
Nagyítás mértéke: 1,3 x
491
Magyar
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával
Magyar
20
•
P1285i/P1285B
Ha 70 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 2,6–2,9 méter
távolságra a vászontól, és annak megfelelően állítsa be a zoom mértékét.
70"
Kívánt
képméret
Magasság:
117 cm
A kép alsó
és felső
széle
közötti
távolság
2,6 m
2,9 m
Kívánt távolság
Kívánt képméret
Távolság (m)
Max. zoom
<B>
A kép felső széle (cm)
Átló (hüvelyk)
<A>
Min. zoom
<C>
A kép alsó és felső széle
közötti távolság < D >
Sz (cm) × Ma (cm)
30
61 x 46
40
81 x 61
1,5
1,2
1,7
50
67
50
102 x 76
1,9
2,1
84
101
60
122 x 91
2,3
2,5
70
142 x 107
2,6
2,9
117
80
163 x 122
3,0
3,3
134
90
183 x 137
3,4
3,7
151
100
203 x 152
3,8
4,1
168
120
244 x 183
4,5
5,0
201
150
305 x 229
5,7
6,2
251
180
366 x 274
6,8
7,5
302
200
406 x 305
7,6
8,3
335
250
508 x 381
9,4
10,4
419
300
610 x 457
11,3
Nagyítás mértéke: 1,1 x
503
21
P5327W
Ha 70 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 1,8–2,4 méter
távolságra a vászontól, és annak megfelelően állítsa be a zoom mértékét.
70"
Kívánt
képméret
Magasság:
104 cm
A kép alsó
és felső
széle
közötti
távolság
1,8 m
Kívánt távolság
2,4 m
Kívánt képméret
Távolság (m)
Sz (cm) × Ma (cm)
30
65 x 40
40
86 x 54
1,0
1,4
59
50
108 x 67
1,3
1,7
74
60
129 x 81
1,6
2,0
89
70
151 x 94
1,8
2,4
104
80
172 x 108
2,1
2,7
118
90
194 x 121
2,3
3,0
133
100
215 x 135
2,6
3,4
148
120
258 x 162
3,1
4,1
178
150
323 x 202
3,9
5,1
222
180
388 x 242
4,7
6,1
267
200
431 x 269
5,2
6,8
296
250
538 x 337
6,5
8,5
370
300
646 x 404
7,8
Nagyítás mértéke: 1,3 x
Max. zoom
<B>
A kép felső széle (cm)
Átló (hüvelyk)
<A>
Min. zoom
<C>
A kép alsó és felső széle
közötti távolság < D >
1,0
44
444
Magyar
•
Magyar
22
•
P1385Wi/P1385WB
Ha 70 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 2,3–2,5 méter
távolságra a vászontól, és annak megfelelően állítsa be a zoom mértékét.
70"
Kívánt
képméret
Magasság:
94 cm
A kép alsó
és felső
széle
közötti
távolság
2,3 m
Kívánt távolság
2,5 m
Kívánt képméret
Távolság (m)
Max. zoom
<B>
A kép felső széle (cm)
Átló (hüvelyk)
<A>
Min. zoom
<C>
A kép alsó és felső széle
közötti távolság < D >
Sz (cm) × Ma (cm)
30
65 x 40
40
86 x 54
1,3
1,1
1,4
40
54
50
108 x 67
1,6
1,8
67
60
129 x 81
1,9
2,1
81
70
151 x 94
2,3
2,5
94
80
172 x 108
2,6
2,8
108
90
194 x 121
2,9
3,2
121
100
215 x 135
3,2
3,6
135
120
258 x 162
3,9
4,3
162
150
323 x 202
4,8
5,3
202
180
388 x 242
5,8
6,4
242
200
431 x 269
6,5
7,1
269
250
538 x 337
8,1
8,9
337
300
646 x 404
9,7
Nagyítás mértéke: 1,1 x
404
23
S1385WHBe/S1385WHne
Ha 70 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 0,7 méter távolságra a
vászontól.
70"
Kívánt
képméret
Magasság:
99 cm
A kép alsó
és felső
széle
közötti
távolság
0,7 m
Kívánt távolság
Kívánt képméret
Átló (hüvelyk)
<A>
Sz (cm) × Ma (cm)
Távolság (m)
Max. zoom
<B>
A kép felső széle (cm)
Min. zoom
<C>
A kép alsó és felső széle
közötti távolság < D >
0,3
42
30
65 x 40
40
86 x 54
0,4
0,4
57
50
108 x 67
0,5
0,5
71
60
129 x 81
0,6
0,6
85
70
151 x 94
0,7
0,7
99
80
172 x 108
0,8
0,8
113
90
194 x 121
0,9
0,9
127
100
215 x 135
1,1
1,1
141
120
258 x 162
1,3
1,3
170
150
323 x 202
1,6
1,6
212
180
388 x 242
1,9
1,9
254
200
431 x 269
2,1
2,1
283
250
538 x 337
2,6
2,6
353
300
646 x 404
3,2
Nagyítás mértéke: 1,0 x
424
Magyar
•
Magyar
24
Felhasználói kezelőszervek
Telepítő menü
A telepítő menü képernyőn megjelenő kijelzést (OSD) biztosít a kivetítő
üzembe helyezéséhez és karbantartásához. Az OSD-t csak akkor használja,
ha a „Nincs jel” üzenet látható a kijelzőn.
1
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton vagy a távvezérlőn lévő
(POWER) (üzemkapcsoló) gomb megnyomásával.
2
A kivetítő üzembe helyezéséhez és karbantartásához való OSD menü
megnyitásához nyomja meg a „MENU” gombot a vezérlőpulton vagy a
távvezérlőn.
3
A háttérmintázat például a vetítőernyő-méret és távolság, fókusz és
egyebek kalibrációjához és beállításához szükséges.
Megjegyzés: A megjelenő képernyőről bemutatott kép kizárólag tájékoztatási
célt szolgál. A tényleges képernyő ettől eltérhet.
4
A telepítő menü számos lehetőséget tartalmaz.
Használja a fel és le nyílgombokat a lehetőség kiválasztásához, a bal és jobb
nyílgombokat a kijelölt lehetőség beállítására, és a jobb nyílgombot az almenübe vagy
funkció-beállításba történő belépéshez. Az új beállítások elmentődnek, amint kilép a
menüből.
5
Nyomja meg bármikor a „MENU (MENÜ)” gombot a menüből történő
kilépéshez és az Acer üdvözlő képernyőbe történő visszatéréshez.
25
A kivetítő több nyelven is elérhető, képernyőn megjelenő beállító menüje
(OSD) segítségével beállíthatja a képet, és megváltoztathatja a beállításokat.
Az OSD menük használata
•
Az OSD menü megnyitásához, nyomja meg a „MENU (MENÜ)” a vezérlőpulton
vagy a távvezérlőn.
•
Amikor látható az OSD menü, használja a
gombokat a főmenü
bármelyik elemének kiválasztásához. A főmenü kívánt elemének kiválasztása
után nyomja meg a
állíthat be.
gombot, hogy belépjen az almenübe, ahol funkciókat
•
A
gombok segítségével válasszon menüpontot, és a
segítségével módosítsa a beállításokat.
•
Az almenüben jelölje ki a következő beállításra szánt elemet, és a fentiek
szerint állítsa be.
•
A vezérlőpulton vagy a távvezérlőn nyomja meg a „MENU” gombot, és a kép
ekkor visszatér a főmenühöz.
•
Az OSD menü bezárásához nyomja meg újból a „MENU” gombot a
vezérlőpulton vagy a távvezérlőn. Bezáródik és a kivetítő automatikusan menti
az új beállításokat.
gombok
Főmenü
Beállítás
Almenü
Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a képernyőmenü következő beállításai közül
nem mindegyik érhető el. Kérjük, tájékozódjon a saját kivetítőjén elérhető
tényleges képernyőmenüről.
Magyar
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
Magyar
26
Szín
A különböző képtípusokhoz számos gyári beállítás áll
rendelkezésre.
•
•
•
•
Megjelenítési
mód
•
•
•
•
•
Fal Színe
Fényes: A fényerő optimalizálásához.
Bemutató: értekezleti bemutatókhoz nagyobb fényerő
érdekében.
Szabványos: Általános környezethez.
Mozgókép: A világosabb és általános mozgókép/video/
fénykép lejátszásához.
Sötét mozi: Sötét mozis tartalmakhoz.
Videó: Videofelvételek erős megvilágítású helyiségben
történő lejátszásához.
Kép: Grafikákhoz.
Játék: Játékokhoz.
Oktatás: Oktatási környezethez.
•
Sport: Sportesemények képeihez.
•
Felhasználói: A felhasználói beállítások mentéséhez.
Ezzel a funkcióval kiválaszthatja a falnak megfelelő, helyes
színt. Több választási lehetőség van, pl. fehér, világosssárga,
világoskék, rózsaszínű, sötétzöld. Kompenzálja a színek köztti
eltérést, amikor falra vetítenek, így a megfelelő színtónust
fogja visszaadni.
A kép fényerejének állításához.
Fényerő
Kontraszt
•
Nyomja meg a
gombot a kép sötétítéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kép világosításához.
A kép legvilágosabb és legsötétebb részei közötti különbséget
szabályozza. A kontraszt segítségével megadhatjuk, mennyi
fekete és fehér legyen a képen.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt növeléséhez.
A videoképet a fekete-fehér és a teljesen telített színek között
állítja be.
Színtelítettség
•
Nyomja meg a
színtelítettségét.
gombot, hogy csökkentse a kép
•
Nyomja meg a
színtelítettségét.
gombot, hogy növelje a kép
27
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a zöld szín
mennyiségét a képen.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a vörös szín
mennyiségét a képen.
Színezet
Dynamic Black
Ha bekapcsolják, a kivetítő dinamikusan állítja a lámpa
energiafogyasztását a vetített kép fényerejének megfelelően.
Ha sötétebb képet vetít, csökken az energiafogyasztás és a
kép kontrasztja is javításra kerül.
Gamma
A sötétebb jelenetek megjelenítésére van hatással. Nagyobb
gamma mellett a sötétebb jelenetek fényesebbnek tűnnek.
Színhőmérséklet
Beállítja a színhőmérsékletet. Nagyobb színhőmérsékleten a
kép hidegebbnek, míg kisebb színhőmérséklet mellett
melegebbnek tűnik.
Megjegyzés: A „Színtelítettség” és „Színezet” funkciók számítógépes
üzemmódban nem támogatottak.
Kép
•
Kivetítés
•
Elöl-Mennyezet: Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő
a vízszintes tengely mentén megfordítja a képet, hogy
mennyezetre szerelés esetén megfelelően jelenítse meg.
•
Hátul-Asztali: Ennél a beállításnál a kivetítő
megfordítja a képet, így átlátszó vetítővászon mögül is
vetíthetünk.
•
Hátul-Mennyezet: Ha ezt a funkciót választja, a
kivetítő egyszerre mindkét tengely mentén megfordítja a
képet. Mennyezetre szerelés esetén is lehet áttetsző
képernyő mögül vetíteni.
•
Kivetítés mód
Elöl-Asztali: A gyári alapbeállítás.
•
Első: A gyári alapbeállítás.
Hátsó: Megfordítja a képet, így áttetsző
vetítővászonra tud vetíteni, hátulról.
Magyar
A vörös és zöld közötti egyensúlyt állítja be.
Magyar
28
•
Kivetítés helye
•
•
Automata: Automatikusan beállítja a képkivetítés
helyét.
Asztal
Mennyezet: Fejjel lefelé fordítja a képet, hogy
mennyezetre szerelt vetítéskor megfelelő legyen a kép.
Ezt a funkciót a kívánt képméretarány kiválasztására használja.
•
Automata: A kép eredeti szélesség-magasság arányának
megőrzése, hogy a natív vízszintes, illetve függőleges
felbontásnak megfelelően illeszkedjen.
•
Teljes (WXGA/1080p modellek esetén): a kép a teljes
vízszintes és függőleges felbontást igénybe véve jelenik
meg.
•
4:3: A képet a vászonhoz igazítja, és 4:3-as
méretarányban jeleníti meg.
•
16:9: A képet a vászonhoz igazítja, és 16:9-as
méretarányban jeleníti meg.
•
L.Box (WXGA/1080p modellek esetén): megőrzi a jel
eredeti képméretarányát és 1,333-szorosára nagyítja.
Képarány
Manuálisan kijavítja a kivetítő megdöntéséből eredő
képtorzulást (±40 fok).
Trapézkorrekció
•
Függ. alapkő: Manuálisan kijavítja a kivetítő
megdöntéséből eredő képtorzulást (±30 fok).
•
Vízsz. alapkő: Manuálisan kijavítja a kivetítő
megdöntéséből eredő képtorzulást (±30 fok).
Vízsz./Függ.
alapkő
29
4 sarok javítása
Auto Keystone
Automatikusan kijavítja a kivetítő megdöntéséből eredő
képtorzulást.
Trapézkorrekció Manuálisan kijavítja a kivetítő megdöntéséből eredő
képtorzulást.
Manuális
Keystone
Ez a funkció nem érheto el, ha az Auto Keystone
beállítása „Be”.
A kép élességét állítja be.
Keménység
V. helyzet
F. helyzet
•
Nyomja meg a
csökkentéséhez.
gombot a keménység
•
Nyomja meg a
gombot a keménység növeléséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kép balra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép jobbra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép lefelé mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép felfelé mozgatásához.
Frekvencia
Módosítja a kivetítő képfrissítési gyakoriságát, hogy
megegyezzen a számítógépbe szerelt grafikus kártyáéval. Ha
függőlegesen villódzó sávot tapasztal a képen, ezzel a
funkcióval állíthatja helyre.
Követés
Szinkronizálja a kijelző és a grafikus kártya időzítését. Ha
ugráló vagy villódzó képet tapasztal, ezzel a funkcióval
állíthatja helyre.
Magyar
Manuálisan állítsa be az olyan kép alakját és méretét,
amelynek oldalai egyenetlen négyszöget alkotnak. Nyomja
meg ismételten a „MODE” gombot, hogy kiválassza azt a
sarkot, amelyet szeretne beállítani. A négyirányú billenyűkkel
beállíthatja a kép alakját.
Magyar
30
Beállítja a HDMI adatok színtartományát a megjelenítési hiba
kiküszöbölése érdekében.
HDMI
színtartomány
•
Automata: A lejátszó adatai szerint történik a
színtartomány automatikus beállítása.
•
Korlátozott tartomány: A bemeneti kép feldolgozása
korlátozott színtartományú adatként történik.
•
Teljes tartomány: A bemeneti kép feldolgozása teljes
színtartományú adatként történik.
A HDMI kép túlpásztázási arányát állítja be.
HDMI keresési
info
•
Automata: A lejátszó adatai szerint történik a túlpásztázási
arány automatikus beállítása.
•
Alulpásztázás: A HDMI képen soha nem történik
túlpásztázás.
•
Túlpásztázás: A HDMI képen mindig történik túlpásztázás.
Megjegyzés: A „V. helyzet”, „F. Helyzet”, „Frekvencia” és „Követés” funkciók
nem támogatottak videó üzemmódban.
Megjegyzés: A „HDMI színtartomány” és a „HDMI keresési info” csak akkor
érhető el, amikor a bemeneti jel HDMI.
31
Használja ezt a funkciót a kívánt induló képernyő
kiválasztásához. Ha módosítja a beállítást, a módosítások akkor
lépnek életbe, ha kilépett az OSD menüből.
Induló képernyő
•
Acer: Az Acer kivetítő alapértelmezett induló képernyője.
•
Felhasználói: Használja tetszés szerinti kép mentéséhez a
„Képrögzítés” funkció segítségével.
Használja ezt a funkciót az induló képernyő személyre
szabásához. Az induló képernyőként felhasználni kívánt kép
rögzítéséhez kövesse az alábbi utasításokat.
Megjegyzés:
Mielőtt az alábbi lépéseket elvégezné, győződjön meg arról,
hogy a „Trapéztorzítás” elemet az alapértelmezett 0 értékre,
a képméretarányt pedig 4:3-ra állította. További információkért
forduljon a „Kép” című fejezethez.
Képrögzítés
•
Módosítsa a „Induló képernyő” elemet az alapértelmezett
„Acer” értékről „Felhasználói” értékre.
•
Nyomja meg a „Képrögzítés” gombot az induló képernyő
személyre szabásához.
•
Egy párbeszédablak jelenik meg a megerősítéshez.
Válassza a „Igen” elemet az aktuális kép személyre szabott
induló képernyőként történő felhasználásához. Válassza a
„Nem” elemet a képmentés visszavonásához, és a
képernyőmenüből (OSD) történő kilépéshez.
•
Egy üzenet jelzi, hogy a kép mentése folyamatban van.
•
Ha megtörtént a kép mentése, az üzenet eltűnik és az
eredeti kép jelenik meg.
Forrás zár
A „On (Be)” kiválasztásával engedélyezi a funkciót, és ha
bemeneti jeleket vált, meg kell nyomnia a vezérlőpanelen vagy a
távirányítón a „SOURCE” gombot, vagy a távirányítón levő
közvetlen forrás gombot. Ha a funkció le van tiltva, a projektor
automatikusan észleli a forrást.
Feliratozás
A feliratozás megjelenítéséhez válassza a CC1, CC2, CC3 vagy
CC4 lehetőséget (a CC1 az Ön területének elsődleges
nyelvéhez tartozó feliratokat jelenti meg). Az „Off (Ki)”
kiválasztásával kikapcsolja a feliratozást. Ez a funkció csak
akkor érhető el, ha kompozit videó vagy S-Video bemeneti jelet
választanak és a rendszer formátum NTSC.
Magyar
Beállítás
Magyar
32
VGA OUT
(Készenlét)
Jelölje ki a „On (Be)” tételt a funkció engedélyezéséhez. A
kivetítő VGA jelet tud kibocsátani, ha készenléti módban van és
a VGA IN (vagy VGA BE 1) és VGA OUT csatlakozók helyesen
csatlakoznak az eszközökhöz.
A funkció engedélyezése kissé növeli a készenlét melletti
fogyasztást.
DC 5V Out
(Készenlét)
Jelölje ki a „On (Be)” tételt a funkció engedélyezéséhez. A
projektoron belül található micro USB-kábel és a kivetítő hátulján
található DC 5 V kimeneti port/USB A port (ha elérhető) is ki tud
bocsátani 5 V áramot készenléti állapotban.
A funkció engedélyezése kissé növeli a készenlét melletti
fogyasztást.
Nyomja meg a
Visszaállítás
gombot, miután kijelölte a „Igen” lehetőséget,
hogy valamennyi kijelzési paramétert visszaállítson az
alapértelmezett gyári beállításra.
Biztonság
A kivetítő a rendszergazda számára hasznos biztonsági
lehetőségeket kínál a kivetítő használatának szabályozásához.
Nyomja meg a
gombot a „Biztonság” beállítás
módosításához. Amennyiben a biztonsági funkciót
engedélyezték, be kell írnia a „Rendszergazda jelszó” a
biztonsági beállítások módosításához.
Biztonság
Az „Rendszergazda jelszó” gyári alapbeállítása „1234”.
•
Jelölje ki a „On (Be)” elemet a biztonsági funkció
engedélyezéséhez. A felhasználónak a „Biztonsági
üzemmódtól” függően meg kell adnia a jelszót. A
részleteket illetően olvassa el a „Felhasználói Jelszó” című
fejezetet.
•
Jelölje ki a „Off (Ki)” elemet, így a felhasználó jelszó nélkül
is bekapcsolhatja a kivetítőt.
33
•
Nyomja meg a
kiválasztásához.
•
A beállítási tartomány 10 perctől 990 percig terjed.
•
Amikor az idő eltelt, a kivetítő ismét kéri a belépéshez a
jelszót.
•
A „Időtúllépés (Perc)” gyári alapértelmezett beállítása „Off
(Ki)”.
•
Miután engedélyezték a biztonsági funkciót, a kivetítő jelszó
megadását kéri Öntől, amikor bekapcsolja a kivetítőt. Mind
a „Felhasználói Jelszó” és az „Rendszergazda jelszó”
elfogadható ebben a párbeszédpanelben.
gombot az időtúllépés értékének
Felhasználói Jelszó
Biztonság
•
Nyomja meg a
módosításához.
•
Nyomja meg a távvezérlőn lévő számgombokat a jelszó
beállításához, majd nyomja meg a „MENU” gombot a
megerősítéshez.
•
Nyomja meg a
•
Adja meg újra a jelszót, amikor megjelenik a „Jelszó
megerősítése” üzenet.
•
A jelszó 4–8 számjegyet tartalmazhat.
•
Ha kijelöli a „Jelszó kérése csak a tápkábel csatlakoztatása
után” elemet, a kivetítő a jelszó megadását a kivetítő
tápkábelének csatlakoztatása alkalmával mindig kérni fogja.
•
Ha kiválasztja az „Jelszó kérése mindig a kivetítő
bekapcsolásakor” tételt, a felhasználónak meg kell adnia a
jelszót a kivetítő minden egyes bekapcsolása alkalmával.
gombot a „Felhasználói Jelszó”
gombot a számok törléséhez.
Magyar
Időtúllépés (Perc)
Miután a „Biztonsági” funkciót „On (Be)” állapotba állítják, a
beállíthatja az időtúllépés funkciót.
34
Magyar
Rendszergazda jelszó
Meg tudja adni az „Rendszergazda jelszó”, amikor látható az
„Rendszergazda jelszó megadása” vagy az „Adja meg a jelszót”
párbeszédpanel.
•
Nyomja meg a
gombot az „Rendszergazda jelszó”
módosításához.
Biztonság
•
Az „Rendszergazda jelszó” gyári alapbeállítása „1234”.
Ha elfelejtette a Rendszergazda jelszó, tegye a következőt a
rendszergazda jelszó kinyeréséhez:
•
Adja meg az egyedi, hatjegyű „Univerzális jelszót”, amely a
kivetítőhöz mellékelt Biztonsági kártyára van nyomtatva. Ezt
az egyedi jelszót a kivetítő mindig elfogadja, akármit is
állítottak be Rendszergazda jelszónak.
•
Ha elveszítette a Biztonsági kártyát, kérjük lépjen
kapcsolatba a helyi Acer márkaszervizzel.
Egyéni kezdoképernyo zárolása
Alapértelmezett esetben a funkció beállítása: “KI”. Ha a beállítás:
“BE”, a kezdoképernyo zárolva van, és nem módosítható a
“Induló képernyő” és a “Képrögzítés” funkciókkal.
LAN
LAN
Az alapértelmezett beállítás: „Ki”. Válassza az „Be” elemet a LAN
csatlakozó engedélyezéséhez.
LAN IP/Mask (LAN IP/Maszk)
Az IP-cím és maszk cím azonosítása.
LAN visszaállítása
Nyomja meg a
gombot, miután kijelölte a „Igen” lehetőséget,
hogy a Tools (Eszközök) oldal valamennyi elemét visszaállítsa az
alapértelmezett gyári beállításra.
LAN/WiFi
LAN/WiFi
Az alapértelmezett beállítás: „Ki”. Válassza az „Be” elemet a LAN
csatlakozó engedélyezéséhez.
LAN IP/Mask (LAN IP/Maszk)
Az IP-cím és maszk cím azonosítása.
LAN visszaállítása
Nyomja meg a
gombot, miután kijelölte a „Igen” lehetőséget,
hogy a Tools (Eszközök) oldal valamennyi elemét visszaállítsa az
alapértelmezett gyári beállításra.
35
•
Az Acer SmartPen használata előtt válassza ki az „On (Be)”
opciót a funkció aktiválásához.
Kapcsolat csatornája
•
Egy csatorna beállításával megkülönböztetheti a
projektorokat, és kommunikálhat az Acer SmartPen
eszközzel.
Dupla kattintás sebessége
SmartPen
•
Ha beállítja a tollon a dupla kattintás sebességét, egyéni
igényei szerint határozhatja meg, hogy milyen gyorsan vagy
lassan reagáljon a toll.
Párosítás
•
Toll párosításához válassza a „Párosítás” lehetőséget, és
kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Toll
leválasztásához válassza a „Leválasztás” lehetőséget, és
kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Információk
•
További adatokat jelenít meg a SmartPenről, például a telep
kapacitását és az RF erősséget.
További tudnivalókért tekintse meg a táblázat alatti
megjegyzéseket.
A LAN beállításokról
1. Megjegyzés: A hálózati távvezérlés oldal áttekintése
Lásd: 2. és 3.
megjegyzés.
A bemeneti
jelforrás
váltásához
kattintson a
kívánt
jelforrásra.
E gombok
ugyanúgy
működnek,
mint az OSD
menükben
lévők: kivetítő
vezélőpult vagy
távvezérlő.
Magyar
Az Acer SmartPen a normál számítógépes egér helyett
használható. Vegye kézbe a tollat, és irányítsa a kivetített képre,
majd ezt követően egérkattintást hajthat végre, rámutathat
elemekre, és áthúzhatja őket egy új helyre. Az eszköz fokozott
rugalmasságot biztosít a számítógép távoli működtetéséhez.
Tollfunkció
Magyar
36
2. Megjegyzés: A Tools (Eszközök) oldal áttekintése
Meg tudja
adni a kivetítő
adatait.
A hálózati
távvezérlés/
Eszközök oldal
illetéktelen
használatát
megakadályozhatja
egy felhasználói/
rendszergazda
jelszó beállításával.
A LAN
vezérlés
beállításait is
módosíthatja.
3. Megjegyzés: Az Info (Információ) oldal a kivetítő adatati és állapotát mutatja.
Tudnivalók az Acer SmartPen beállításról
1. Megjegyzés: Előkészületek
1. Csatlakoztassa a kivetítőt a számítógéphez az USB és VGA kábellel.
2. Kapcsolja be a kivetítőt és győződjön meg arról, hogy a számítógép képét
jeleníti meg.
3. Dugja a PB hardverkulcsot a projektor PB hardverkulcs nyílásába.
HDMI -1/ MHL
S-VIDEO
AUDIO IN
VGA IN -2
VGA IN -1
VGA-OUT
RS232
USB
MINI-B
MIC IN
AUDIO OUT
VIDEO
USB -A
LAN
Wireless Dongle
DC 12V OUT
13
4. Engedélyezze a tollat az „On (Be)” elem kiválasztásával a Beállítás >
SmartPen > Tollfunkció menüben. A toll kapcsolatjelző fénye elkezd villogni.
5. Irányítsa a tollat a vászonra a rámutatáshoz, kattintáshoz és elhúzáshoz.
37
Hegy
Görgetőkerék-gomb
Jobb egérgomb
Információ billentyű
Kapcsolatjelző fény
USB-csatlakozó
Bekapcsoló gomb
3. Megjegyzés: Az akkumulátor feltöltése
1. Az akkumulátor feltöltéséhez nyissa ki a toll hátulján lévő fedelet az USBcsatlakozó szabaddá tétele érdekében.
2. Egy USB-kábel kisebb csatlakozóját a tollhoz, a nagyobbikat egy
számítógéphez csatlakoztassa. Győződjön meg arról, hogy a számítógép be
van kapcsolva.
3. Az akkumulátor jelzőfény addig világít, amíg a töltés be nem fejeződik. Ha a
feltöltés befejeződött, az akkumulátor jelzőfény kialszik. Az USB-kábelt
leválaszthatja, vagy továbbra a tollhoz csatlakoztatva hagyhatja.
4. Megjegyzés: További megjegyzések a toll használatával kapcsolatban
1. Ne álljon túl messze a vetítővászontól. Minél közelebb áll a vászonhoz, annál
jobb a toll teljesítménye.
2. Úgy tartsa a tollat, mintha távvezérlőt vagy normál golyóstollat tartana.
3. Az akkumulátor teljes feltöltéséhez 3-4 óra szükséges, ami 30 órányi
folyamatos használatot tesz lehetővé. Az akkumulátor újratölthető, de
felhasználó által nem javítható vagy cserélhető.
4. Kerülje az árnyék vetését! A toll nem fog működni, ha hegye árnyékban van,
vagy árnyék felé mutat.
Magyar
2. Megjegyzés: Az Interaktív toll áttekintése
Magyar
38
Kezelés
ECO üzemmód
A „On (Be)” gombbal kiolthatja a vetítőlámpát, így
csökkentheti az energiafogyasztást és a zajkibocsátást, illetve
növelheti a lámpa élettartamát. Válassza az „Off (Ki)”
lehetőséget, hogy visszatérjen normál üzemmódba.
Nagy magasság
Válassza az „On (Be)” lehetőséget a „Nagy magasság” mód
bekapcsolásához. A ventilátorokat ilyenkor maximális
sebesség mellett, folyamatosan működteti a kivetítő hatékony
hűtése érdekében, ha nagy magasságban használják.
•
Azonnali kikapcsolás: Lehetővé teszi a kivetítő
kikapcsolását a főkapcsoló gomb kétszeri
megnyomására anélkül, hogy elindulna a ventilátoros
hűtési folyamat.
•
Azonnali folytatás: Lehetővé teszi a kivetítő újraindítását
a kikapcsolását követő 2 percen belül.
Kikapcsolás mód
Automata
kikapcsolás
(Perc)
A kivetítő automatikusan leáll, amikor nem észlelhető
bemeneti jel a beállított idő után.
Jelölje ki a „On (Be)” tételt a funkció engedélyezéséhez.
AC bekapcsolása A projektor automatikusan be fog kapcsolni, amikor az
áramellátás tápkábelen keresztül történik.
Lámpa üzemidő
A lámpa eddig eltelt használati idejét mutatja (órákban).
Lámpa
emlékeztető
A lámpacsere-üzenet megjelenésekor ezzel a funkcióval
jelenítheti meg, illetve rejtheti el a figyelmeztet üzenetet.
Az üzenet 30 órával az élettartam vége előtt jelenik meg.
Lámpa
visszaállítása
Nyomja meg a
gombot, miután kijelölte a „Igen” elemet,
hogy a lámpa működési idejének számlálóját 0 órára állítsa.
39
•
Nyomja meg a
csökkentéséhez.
gombot a hangerő
•
Nyomja meg a
gombot a hangerő növeléséhez.
•
Nyomja meg a
csökkentéséhez.
gombot a mikrofon hangerejének
•
Nyomja meg a
gombot a mikrofon hangerejének
Hangerő
Mikrofon hangereje
növeléséhez.
•
A „On (Be)” gombbal némíthatja a hangot.
Némítás
•
Az „Off (Ki)” gombbal kapcsolhatja ki a néma
üzemmódot.
Be/kikapcsolás
hangerő
Használja a funkciót a kivetíto ki/bekapcsolásakor hallható
értesítési hangerejének beállításához.
Figyelmeztetés
hangerő
Jelölje ki ezt a funkciót a figyelmeztetések hangerejének
beállításához.
3D
Kattintson a „Be” (On) gombra, hogy engedélyezze a TI DLP 3D
technológia által támogatott 3D funkciót.
3D
•
Be: Válassza ezt az elemet, ha DLP 3D szemüveget, quad
buffer (NVIDIA/ATI…) grafikuskártyát és HQFS formátumú
fájlt, vagy DVD-t a megfelelő szoftveres lejátszóval használ.
•
Ki: Kikapcsolja a 3D módot.
3D formátum
Ha a 3D tartalom nem megfeleloen jelenik meg, kiválaszthatja
azt a 3D formátumot, mely leginkább illik a nézett 3D tartalomhoz
és a legjobb eredményt biztosítja.
3D fordított
szink.
Ha különálló vagy átfedő képet lát DLP 3D szemüveg viselése
közben, elképzelhető, hogy végre kell hajtania az „Megfordítás”
funkciót, hogy a lehető legjobb bal/jobb képszekvenciát
alkalmazza a helyes kép érdekében (DLP 3D esetében).
24P 3D
24p 3D-hez válassza a 96Hz-et vagy 144Hz-et.
Válassza az „Be” lehetőséget a 3D figyelmeztető üzenet
megjelenítéséhez.
3D
figyelmeztető
üzenet
Magyar
Audió
Magyar
40
Megjegyzés: Támogatott 3D jelidőzítések:
Jelforrás típusa
Támogatott időzítés
Videó/S-Video/Komponens videó
HQFS 3D (480i@60Hz), 576i@50Hz
VGA/HDMI (PC üzemmód)
640 x 480@50/60/100/120Hz
800 x 600@50/60/100/120Hz
1024 x 768@50/60/100/120Hz
1280 x 800@50/60/100/120Hz (RB)
HDMI (Videó üzemmód)
HQFS 3D (480i@60Hz), 576i@50Hz
Képkocka-tömörítés (1080p@23,98/24Hz,
720p@50/60Hz)
Egymás mellett vízszintesen
(1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz)
Fent és lent (720p@50/60Hz,
1080p@23,97/24Hz, 1080p@50/60Hz)
A megfelelő 3D megjelenítéshez a grafikuskártya 3D alkalmazásának megfelelő
beállítása szükséges.
Az olyan szoftveres lejátszók, mint a Stereoscopic Player és a DDD TriDef
Media Player támogatják a 3D fájlformátumot. Az alábbi weboldalról letöltheti a
lejátszók próbaverzióját:
- Stereoscopic Player (Próbaverzió): http://www.3dtv.at/Downloads/
Index_en.aspx
- DDD TriDef Media Player (Próbaverzió): http://www.tridef.com/download/
TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html
Megjegyzés: A „3D fordított szink.” és a „3D formátum” csak akkor érhetoek el,
ha engedélyezte a „3D” funkciót.
Nyelv
Nyelv
Kiválasztja az OSD menük nyelvét. Használja a
gombot a kívánt nyelve kiválasztásához.
41
Magyar
Mellékletek
Hibaelhárítás
Ha problémát tapasztal az Acer kivetítővel kapcsolatban, forduljon az alábbi
hibaelhárítási útmutatóhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel.
Képproblémák és megoldásaik
#
1
2
Probléma
Nem jelenik meg
kép a vásznon.
Részleges,
gördülő vagy
nem megfelelően
megjelenített kép
(PC esetében
(Windows 95/98/
2000/XP/Win7/
Vista))
Megoldás
•
Győződjön meg arról, hogy a kábelek megfelelően
csatlakoznak az „Első lépések” című fejezetben leírt
módon.
•
Győződjön meg arról, hogy egyik érintkező sem görbült
meg, vagy törött el.
•
Ellenőrizze, hogy bekapcsolta a projektort.
•
Nyomja meg a „RESYNC” gombot a vezérlőpulton vagy
távvezérlőn.
•
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Nyissa meg a „My Computer (Sajátgép)”, > „Control
Panel (Vezérlőpult)” elemet, majd kattintson duplán
a „Display (Megjelenítés)” ikonra.
•
Jelölje ki a „Settings (Beállítások)” fület.
•
Győződjön meg arról, hogy a kijelző felbontása nem
haladja meg az 1600x1200, 1920x1080 értéket.
•
Kattintson az „Advanced Properties (Speciális
tulajdonságok)” gombra.
Ha a probléma továbbra is fennáll, módosítsa az Ön által
használt monitor megjelenítését, és kövesse az alábbi
lépéseket:
•
Győződjön meg arról, hogy a felbontás-beállítás
nem haladja meg az 1600x1200, 1920x1080
értéket.
•
Kattintson a „Change (Módosítás)” gombra a
„Monitor” fülön.
•
Kattintson a „Show all devices (Minden eszköz
mutatása)” > „Standard monitor types (Szabvány
monitortípusok)” elemre az SP dobozban, majd
jelölje ki a kívánt felbontás módot a „Models
(Típusok)” dobozban.
•
Győződjön meg arról, hogy monitorkijelző felbontása
nem haladja meg az 1600x1200, 1920x1080
értéket.
Magyar
42
3
4
5
6
7
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(Noteszgépek
esetében)
A noteszgép
képernyője nem
jeleníti meg a
bemutatót.
A kép instabil vagy
villódzik
A képen függőleges
villódzó sáv van
A kép nem éles
•
Nyomja meg a „RESYNC” gombot a vezérlőpulton vagy
távvezérlőn.
•
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Ismételje meg a lépéseket a (fenti) 2. elemtől a
számítógép felbontásának beállításához.
•
Nyomja meg a kimeneti beállítások váltása
gombot. Példa: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell
[Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP
[Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5 ]
•
Ha nehézséget tapasztal a felbontás módosítása során,
illetve a monitor lefagy, indítsa újra az összes
készüléket, a kivetítőt is beleértve.
•
Ha Microsoft® Windows® alapú noteszgépet használ:
Előforduklhat, hogy egyes PC noteszgépek
kikapcsolják saját képernyőjüket, amikor egy második
megjelenítő eszköz van használatban. Mindegyiknél
más-más módon történik a visszakapcsolása. Lásd a
számítógép használati útmutatóját további
információkért.
•
Ha Apple® Mac® OS alapú noteszgépet használ: A
System Preferences (Rendszerbeállítások) menüben
nyissa meg a Display (Megjelenítés) elemet, és jelölje
ki a Video Mirroring (Videó tükrözés) tétel „On (Be)”
jelölőnégyzetét.
•
A „Követés” gombbal javíthatja ki. További
információkért forduljon az „Kép” fejezethez.
•
Módosítsa a számítógép színmélység beállítását.
•
Használja a „Frekvencia” funkciót a beállításhoz.
További információkért forduljon az „Kép” fejezethez.
•
Ellenőrizze és konfigurálja át a grafikus kártya
megjelenítési módját, hogy az kompatibilis legyen a
kivetítővel.
•
•
Állítson a kivetítő lencséjének fókuszgyűrűjén.
Győződjön meg arról, hogy a vetítővászon az előírt
távolságon belül van:
P5227:
6,1 - 30,2 láb (1,9 - 9,2 méter)
P5327W:
5,2 - 25,7 láb (1,6 - 7,8 méter)
P1285i/P1285B:
7,4 - 37,2 láb (2,3 - 11,3 méter)
P1385Wi/P1385WB:
6,4 - 31,8 láb (1,9 - 9,7 méter)
S1385WHne/S1385WHBe:
2,4 - 10,4 láb (0,7 - 3,2 méter)
További információkért forduljon a „A kívánt képméret
elérése a távolság és a zoom beállításával” részhez.
43
9
10
11
A kép megnyúlik,
amikor
„szélesvásznú”
DVD filmet játszik le
A kép túl kicsi vagy
túl nagy
A kép oldalai ferdék
A kép fordított.
Ha anamorf vagy 16:9 képméretarányú DVD filmet játszik le,
az alábbi beállítások módosítására lehet szükség:
•
Ha 4:3 képformátumú DVD filmet játszik le, módosítsa
a formátumot 4:3 beállításra a kivetítő OSD menüjében.
•
Ha a kép még mindig nyújtott, akkor a képméretarányt
is be kell állítania. Állítsa a megjelenítési formátumot
16:9 (széles) képméretarányra a DVD-lejátszón.
•
•
Állítson a kivetítő tetején lévő zoom karon.
•
Nyomja meg a „MENU” gombot a vezérlőpulton vagy
távvezérlőn. Lépjen az „Kép” > „Képarány” elemre, és
próbálkozzon különböző beállításokkal.
•
Ha lehetséges, helyezze át a kivetítőt úgy, hogy a
kivetítő közepe felé nézzen és annak alsó széle alatt
legyen.
•
Nyomja meg a Keystone correction (Trapézkorrekció)
gombot a vezérlőpulton vagy a távvezérlőn, amíg a kép
oldalai függőlegessé nem válnak.
•
Nyomja meg a „MENU” gombot a vezérlőpulton vagy
távvezérlőn az OSD menü megnyitásához. Lépjen a
„Kép” elemre a beállítások elvégzéséhez.
•
Jelölje ki az OSD menü „Kép” >„Kivetítés mód”, „Kép” >
„Kivetítés helye” elemét a vetítés helyzetének
módosításához.
Helyezze a kivetítőt a vászonhoz közelebbre vagy
messzebbre.
Problémák a kivetítővel kapcsolatban
#
Jelenség
Megoldás
1
A kivetítő nem reagál semmilyen
kezelőszervre
He lehetséges, kapcsolja ki a kivetítőt, majd
húzza ki a tápkábelt, és várjon legalább 30
másodpercig, míg újra nem csatlakoztatja.
2
A lámpa kiég, vagy pukkanó
hangot ad ki
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama
végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat. Ha
ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik
be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A
lámpa cseréjéhez vegye fel a kapcsolatot a
helyi márkakereskedővel vagy az Acer
szervizközponttal.
Magyar
8
Magyar
44
OSD üzenetek
#
1
Jelenség
Üzenet
Emlékeztető üzenet
A ventilátor meghibásodott. – a rendszerventilátor nem működik.
A ventilátor meghibásodott.
A lámpa hamarosan kikapcsolódik.
A kivetítő túlmelegedett – a kivetítő meghaladta javasolt üzemi
hőmérsékletét, ezért használat előtt hagyni kell kihűlni. Ellenőrizze
a porszűrőket is, ha beszerelték őket. Ha a porszűrő poros,
tisztítsa meg.
A kivetítő túlmelegedett.
A lámpa hamarosan kikapcsolódik.
Cserélje ki a lámpát – a lámpa hamarosan eléri hasznos
élettartama végét. Hamarosan ki kell cserélnie.
A lámpa nagyteljesítményű módban hasznos élettartama végéhez
közeledik.
Tanácsos kicserélni!”
45
LED üzenetek
Üzenet
Bekapcsolt állapotot jelző
LED
Lámpa LED
Hőmérsékletki
jelző LED
Vörös
Kék
Vörös
Vörös
Készenlét
(Hálózati tápkábel
csatlakoztatva)
V
--
--
--
Üzemkapcsoló BE
--
V
--
--
Lámpa újra
--
Gyors
villogás
--
--
Gyors
villogás
--
--
--
Kikapcsolás (hűtés vége)
V
--
--
--
Hiba (túlmelegedés miatti
meghibásodás)
--
V
--
V
Hiba (ventilátorzár
meghibásodása)
--
V
--
Gyors villogás
Hiba (lámpa elromlott)
--
V
V
--
Hiba (elromlott a
színkerék)
--
V
Gyors
villogás
--
Kikapcsolás (hűtés)
Magyar
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
Magyar
46
A belső csatlakozó(k) használata
Kapcsolja ki a kivetítő tápellátását a (POWER) gomb
megnyomásával. Várjon
legalább 45 percet, amíg a kivetítő kihűl. Húzza ki a tápkábelt.
1
A fedélből távolítsa el a csavar(okat)t egy csavarhúzó segítségével. (1. ábra)
2
Tolja fel, és távolítsa el a fedelet. (2. ábra)
3
Helyezze a HDMI (MHL) csatlakozót az élességállító/zoomgyűrű mellé.
4
Dugja be a WirelessHD hardverkulcsot (MWIHD1) vagy egyéb HDMI/MHL
dongle eszközt a HDMI (MHL) csatlakozóba. (3. ábra)
5
Ha a HDMI/MHL hardverkulcsot árammal kell ellátnia, erre a célra elérhető egy
micro USB-kábel is.
6
Tegye vissza a fedelet, majd húzza meg a csavar(ok)at. (4-5. ábra)
4
2
1
5
5
1
3
vagy
3
47
Amennyiben a kivetítőt mennyezetre szerelő készlettel kívánja telepíteni, olvassa el
az alábbi lépéseket:
Fúrjon négy lyukat a mennyezet szilárd, statikailag stabil részébe, és rögzítse a
konzolt.
2
m
13 m
m 0
m
1
.9
49mm
mm
8.4
130 mm
Megjegyzés: A csavarok nem tartozékok. Kérjük, szerezze be a
mennyezetnek megfelelő csavarokat.
2
Rögzítse a mennyezeti rudat az alkalmazásnak megfelelő hengeres csavarral.
Mennyezetre szerelési konzo
- Szerelje a mennyezetre
Rövid rúd
Hosszú rúd
Hosszabbító rúd
„A” típusú csavar
50 mm hosszúság / 8 mm átmér -
Hosszú csapfej
Imbuszkulcs
- Meghúzáshoz/meglazításho
Szorító csavar
Közepes rúd
Magyar
Mennyezetre szerelés
Magyar
48
3
A kivetítő méretének megfelelő számú csavart használjon a kivetítő
rögzítéséhez a mennyezetre szerelő konzolhoz.
„B” típusú csavar
Nagyméretű alátét
Kisméret alátét
Kivetítő konzol
Tartja a kivetítőt,
és lehetővé teszi a
beállítását
Távtartó
- A hleadás érdekében
Megjegyzés: Tanácsos elegendő helyet hagyni a konzol és a kivetítő
között a megfelelő hőelvezetés érdekében. Amennyiben szükséges,
használjon két darab alaátétet a jobb tartás érdekében.
4
Szerelje a mennyezeti konzolt a mennyezeti rúdra.
Szorító csavar
Nagyméret csapfej
„A” típusú csavar
50 mm hosszúság /8 mm átmér
Imbuszkulcs
- Meghúzáshoz/
meglazításhoz
49
Szükség szerint állítsa be a kivetítő szögét és helyzetét.
Magyar
Szorító csavar
Imbuszkulcs
30
Imbuszkulcs
Szorító csavar
Megjegyzés: Az egyes modellekhez ajánlott csavar- és alátéttípusok
az alábbi táblázatban találhatók. A csavarcsomagban 4 mm átmérőjű
csavarokat mellékeltünk.
„B” típusú csavar
Alátét típus
Átmérő (mm)
Hosszúság (mm)
Nagy
Kicsi
4
25
V
V
19,23 mm
48,39 mm
89,40 mm
5
121,61 mm
Magyar
50
Műszaki adatok
Az alább felsorolt műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A
végleges műszaki adatokat lásd az Acer kiadott marketing-specifikációiban.
Kivetítő rendszer
DLP™
Felbontás
•
P5227/P1285i/P1285B:
Natív: XGA (1024 x 768)
Maximális: UXGA (1600 x 1200),
1080p (1920 x 1080), WUXGA (1920 x 1200)
(csak a csökkentett törlés támogatása)
•
P5327W/P1385Wi/P1385WB/S1385WHBe/
S1385WHne:
Natív: WXGA (1280 x 800)
Maximális: UXGA (1600 x 1200),
1080p (1920 x 1080), WUXGA (1920 x 1200)
(csak a csökkentett törlés támogatása)
Számítógépekkel való
kompatibilitás
További információkért forduljon a „Kompatibilis
üzemmódok” részhez.
Videó kompatibilitás
NTSC (3,58/4,43), PAL (M/N), PAL 60, SECAM, HDTV
(720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i,
576i)
Képméretarány
Automata, 4:3, 16:9, Teljes, L.Box
Megjeleníthető színek száma
1,07 milliárd szín
Vetítőlencse
•
P5227/P5327W:
F = 2,59 - 2,87, f = 16,88 mm - 21,88 mm,
1:1,3 kézi állítású zoom és fókusz
•
P1285i/P1285B/P1385Wi/P1385WB:
F = 2,56 - 2,8, f = 21,00 mm - 23,10 mm,
1:1,1 kézi állítású zoom és fókusz
•
S1385WHBe/S1385WHne:
F = 2,6, f = 6,9 mm,
1:1,0 kézi állítású zoom és fókusz
•
P5227:
46" (117 cm) - 300" (762 cm)
•
P5327W:
46" (118 cm) - 300" (762 cm)
•
P1285i/P1285B:
55" (138 cm) - 300" (762 cm)
•
P1385Wi/P1385WB:
55" (139 cm) - 300" (762 cm)
•
S1385WHBe/S1385WHne:
70" (178 cm) - 300" (762 cm)
A kivetítés képernyőmérete
(képátmérő) tiszta fókusszal
51
Vetítővászon-távolság
•
P5227:
6,1' (1,9 m) - 30,2' (9,2 m)
•
P5327W:
5,2' (1,6 m) - 25,7' (7,8 m)
•
P1285i/P1285B:
7,4' (2,3 m) - 37,2' (11,3 m)
•
P1385Wi/P1385WB:
6,4' (1,9 m) - 31,8' (9,7 m)
•
S1385WHBe/S1385WHne:
2,4' (0,7 m) - 10,4' (3,2 m)
•
P5227:
78"±3% @ 2,4 m (1,51 – 1,97:1)
•
P5327W:
87"±3% @ 2,26 m (1,21 – 1,57:1)
•
P1285i/P1285B:
53"±3% @ 2 m (1,86 – 2,04:1)
•
P1385Wi/P1385WB:
62"±3% @ 2 m (1,50 – 1,65:1)
•
S1385WHBe/S1385WHne:
87"±3% @ 0,915 m (0,49 – 0,49:1)
Vízszintes pásztázási sebesség
31 - 99 KHz
Függőleges pásztázási sebesség
23 - 120 Hz
Trapézkorrekció
•
P5227/P5327W:
+/-30 fok (függőleges/vízszintes), Manuális
•
P1285i/P1285B/P1385Wi/P1385WB:
+/-40 fok (függőleges), Manuális és Automata
•
S1385WHBe/S1385WHne:
+/-40 fok (függőleges), Manuális
Digitális zoom
2x
Audió
10 W x 2
Tömeg
•
P5227/P5327W/P1285i/P1285B/P1385Wi/
P1385WB:
Körülbelül 2,0 kg (4,41 lbs.)
•
S1385WHBe/S1385WHne:
Körülbelül 2,3 kg (5,07 lbs.)
•
P5227/P5327W/P1285i/P1285B/P1385Wi/
P1385WB:
309 x 233 x 106 mm (10,1' x 7,6' x 3,5')
•
S1385WHBe/S1385WHne:
308 x 211 x 86 mm (10,1' x 6,9' x 2,8')
Méretek (széles x mély x magas)
Tápellátás
Univerzális AC bemenet 100 – 240 V, bemeneti
frekvencia 50/60 Hz
Áramfogyasztás (jellemző)
•
•
•
Üzemi hőmérséklet
P5227/P5327W: 361 W
P1285i/P1285B/P1385Wi/P1385WB: 270 W
S1385WHBe/S1385WHne: 305 W
0°C – 40°C / 32°F – 104°F
Magyar
Kivetítés távolsága tiszta fókusszal
Magyar
52
I/O csatlakozók
P5227/P5327W:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
I/O csatlakozók
Tápegység-csatlakozóaljzat x 1
USB mini B típusú x 1
USB A típusú (DC 5 V kimenet) x 1
VGA bemenet x 2
VGA kimenet x 1
RS232 x 1
Kompozit videó x 1
S-Video x 1
HDMI/MHL x 2
RJ45 LAN bemenet x 1
3,5 mm-es audió bemeneti aljzat x 1
Mikrofon bemenet x 1
3,5 mm-es audió kimeneti aljzat x 1
Micro USB-kábel x 1
DC 12 V ki x 1
S1385WHne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tápegység-csatlakozóaljzat x 1
USB mini B típusú x 1
USB A típusú (DC 5 V kimenet) x 1
PB hardverkulcs nyílás x 1
VGA bemenet x 2
VGA kimenet x 1
RS232 x 1
Kompozit videó x 1
S-Video x 1
HDMI/MHL x 2
RJ45 LAN bemenet x 1
3,5 mm-es audió bemeneti aljzat x 1
Mikrofon bemenet x 1
3,5 mm-es audió kimeneti aljzat x 1
Micro USB-kábel x 1
DC 12 V ki x 1
53
Az alapcsomag tartalma
Kiegészítő (opcionális)
P1285i/P1285B/P1385Wi/P1385WB/S1385WHBe:
•
•
•
•
Tápegység-csatlakozóaljzat x 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VGA bemenet x 2
•
•
•
•
•
•
•
Hálózati tápkábel x 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kompozit videó kábel x 1
USB mini B típusú x 1
USB A típusú x 1
Wireless hardverkulcs bemenet
(DC 5 V kimenet) x 1
VGA kimenet x 1
RS232 x 1
Kompozit videó x 1
S-Video x 1
HDMI/MHL x 2
RJ45 LAN bemenet x 1
3,5 mm-es audió bemeneti aljzat x 1
Mikrofon bemenet x 1
3,5 mm-es audió kimeneti aljzat x 1
Micro USB-kábel x 1
DC 12 V ki x 1
VGA kábel x 1
Távvezérlő x 1
Elem x 2 (a távvezérlőhöz)
Használati útmutató (CD-ROM) x 1
Gyors üzembe helyezési útmutató x 1
Biztonsági kártya x 1
Hordtáska x 1
Porszűrő x 1
SmartPen x 1
PB hardverkulcs x 1
WirelessHD hardverkulcs készlet (MWIHD1) x 1
USB WiFi adapter x 1
Acer kivetítő multimédia (CD-ROM) x 1
Acer kivetítő multimédia gyors üzembe helyezési
útmutató x 1
* A konstrukció és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
Magyar
I/O csatlakozók
Magyar
54
Kompatibilis üzemmódok
1
VGA analóg – PC jel
Üzemmódok
Felbontás
VGA
640 x 480
SVGA
800 x 600
XGA
1024 x 768
1152 x 864
SXGA
1280 x 1024
QuadVGA
SXGA+
UXGA
PowerBook G4
1280 x 960
1280 x 960
1400 x 1050
1600 x 1200
640 x 480
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 870
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
60
72
75
85
120
56
60
72
75
85
120
60
70
75
85
120
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6 (67)
60
60
75
75
31,47
37,86
37,50
43,27
61,91
35,20
37,88
48,08
46,88
53,67
77,43
48,36
56,48
60,02
68,68
98,96
63,85
67,50
77,10
63,98
76,97
79,98
91,15
60,00
75,00
65,32
75,00
31,50
35,00
37,88
48,36
60,241
68,681
55
2
60
75
85
60
60
120
60
60
60
60
60
60
59,95
47,78
60,29
68,63
45,00
49,70
101,6
55,94
65,29
47,71
66,60
67,50
37,50
74,04
HDMI – PC jel
Üzemmódok
VGA_60
VGA_72
VGA_75
VGA_85
VGA_120
SVGA_56
SVGA_60
SVGA_72
SVGA_75
SVGA_85
SVGA_120
XGA_60
XGA_70
XGA_75
XGA_120
SXGA_75
SXGA_85
SXGA_60
SXGA_72
SXGA_75
SXGA_85
QuadVGA_75
SXGA+_60
UXGA_60
Felbontás
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 960
1400 x 1050
1600 x 1200
F. frekvencia [Hz]
59,94
72,809
75
85,008
119,518
56,25
60,317
72,188
75
85,061
119,854
60,004
70,069
75,029
119,804
75
84,99
60,02
72
75,025
85,024
75
59,978
60
V. frekvencia
[kHz]
31,469
37,861
37,5
43,269
61,91
35,156
37,879
48,077
46,875
53,674
77,425
48,363
56,476
60,023
98,958
67,5
77,094
63,981
76,97
79,976
91,146
75
65,317
75
Magyar
WXGA
1280 x 768
1280 x 768
1280 x 768
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 800-RB
1440 x 900
1680 x 1050
1366 x 768
1920 x 1080-RB
1920 x 1080-EIA
1024 x 600
1920 x 1200-RB
56
Magyar
Mac G4
MAC13
Mac G4
Mac G4
MAC19
MAC21
WXGA_60
WXGA_75
WXGA_85
WXGA_60
WXGA_60
WXGA_120-RB
WXGA+_60
1680 x 1050_60
acer_16:9
1920 x 1080_RB
1920 x 1080_EIA
acer_timing
1920 x 1200-RB
3
640 x 480@60Hz
640 x 480@67Hz
800 x 600@60Hz
1024 x 768@60Hz
1024 x 768@75Hz
1152 x 870@75Hz
59,94
66,667
60,317
60,004
75,02
75,061
59,87
74,893
84,837
60
59,81
119,909
59,887
59,954
59,79
60
60
60
59,95
1280 x 768
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 800
1440 x 900
1680 x 1050
1366 x 768
1920 x1080
1920 x1080
1024 x 600
1920 x 1200
31,469
35
37,879
48,363
60,241
68,681
47,776
60,289
68,633
45
49,702
101,563
55,935
65,29
47,712
66,587
67,5
37,5
74,038
HDMI - Videó jel
Üzemmódok
480i
480p
576i
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
1080p
Felbontás
720 x 480
(1440 x 480)
720 x 480
720 x 576
(1440 x 576)
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
60
15,73
60
31,47
50
15,63
50
60
50
60
50
60
50
24
23,98
31,25
45,00
37,50
33,75
28,13
67,50
56,26
27,00
26,97
57
MHL - Videó jel
Üzemmódok
V. frekvencia [kHz]
60
15,73
60
31,47
50
15,63
50
60
50
60
50
24
23,98
30
31,25
45,00
37,50
33,75
28,13
27,00
26,97
33,75
Felbontás
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
720 x 480
720 x 480
720 x 576
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
59,94
59,94
50,00
50,00
60,00
50,00
60,00
50,00
60,00
50,00
24,00
23,98
15,73
31,47
15,63
31,25
45,00
37,50
33,75
28,13
67,5
56,26
27,00
26,97
480i
480p
576i
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
1080p
480p
576i
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
6
F. frekvencia [Hz]
Üzemmódok
480i
5
Felbontás
720 x 480
(1440 x 480)
720 x 480
720 x 576
(1440 x 576)
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
YPbPr jel
Videó, S-video jel
Üzemmódok
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
fsc (MHz)
NTSC
PAL
SECAM
PAL-M
PAL-N
PAL-60
NTSC4,43
15,73
15,63
15,63
15,73
15,63
15,73
15,73
60
50
50
60
50
60
60
3,58
4,43
4,25 vagy 4,41
3,58
3,58
4,43
4,43
Magyar
4
Magyar
58
Hatósági és biztonsági tudnivalók
FCC nyilatkozat
Ezt az eszközt megvizsgálták és megállapították, hogy a B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket teljesíti az FCC Szabályzat 15. fejezete
szerint. Ezeket a határértékeket úgy állapítottuk meg, hogy lakásban történő
használat esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferenciák ellen. Ez az
eszköz rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha nem a
használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és használják, károsan
zavarhatja a rádiótávközlést.
Arra azonban nincsen garancia, hogy egy meghatározott felhasználásnál nem fordul
elő zavar. Ha ez az eszköz káros zavart kelt a rádió- vagy televízió vételben, amit az
eszköz ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani, a felhasználó a zavar
megszüntetésére minden további nélkül megteheti a következő intézkedéseket:
•
Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
•
Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
•
Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa,
mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
•
Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Más számítástechnikai eszközökhöz kizárólag árnyékolt kábellel szabad
csatlakozni, hogy az FCC előírásainak továbbra is megfeleljenek.
Megjegyzés: Perifériák
Kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók
stb.) szabad ehhez a berendezéshez csatlakoztatni, amelyek a B osztályú
eszközökre előírt határértékeknek megfelelnek. A határértékeknek nem megfelelő
perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádió- és televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt az eszközt működtesse.
Üzemi feltételek
Ez az eszköz megfelel az FCC Szabályzata 15. fejezetének. A működtetésnek két
feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros zavart, és (2), az eszköznek minden
zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003-nak.
59
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.
Nyilatkozat az EU szabályok kielégítéséről
Az Acer ezúton kijelenti, hogy ez a kivetítősorozat megfelel az 1999/5/EK irányelv
alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
Megfelel az oroszországi hatósági előírásnak
Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli
LAN-nal és/vagy Bluetooth-al felszerelt modellekre vonatkozik.
Általános
Ez a termék megfelel mindazon ország vagy régió rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli használatát engedélyezték. A
konfigurációtól függően ez a termék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul).
Kanada – kis teljesítményű engedélyre nem köteles
rádiófrekvenciás távközlési eszközök (RSS-210)
a
Általános információ
A működésnek a következő két feltétele van:
1. Az eszköz nem okozhat interferenciát, és
2. ennek az eszköznek minden vett interferenciát állnia kell, beleértve a
nem kívánatos működést okozó interferenciát.
b
Működés a 2,4 GHz-es sávban
Az engedélyezett szolgáltatással történő rádiófrekvenciás zavar
megelőzésére ezt a berendezést épületen belüli működésre tervezték, és
a kültéri használatot engedélyeztetni kell.
Magyar
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Magyar
60
Az országok érvényességi köre
Ezt a berendezést a felhasználás országában érvényes előírások és szabályok szigorú
betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a felhasználás
országában lévő helyi irodával. A teljes országlistáért lásd:
http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm.
61
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
Contact Person: Mr. RU Jan, e-mail:ru_jan@acer.com.tw
And,
Acer Italy s.r.l
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it
Declare under our own responsibility that the product:
Product:
DLP Projector
Trade Name:
Acer
Model Number:
P5227/N317/PN-X16/QNX1416/P5327W/N327/PN-W16/QWX1417/
P1285i/M313R/PE-X35F/QNX1412/P1285B/M313E/PE-X35K/
P1385Wi/M323R/PE-W35F/QWX1414/P1385WB/M323E/PE-W35K/
S1385WHne/T223DTB/XS-W14HGM/QWX1424/
S1385WHBe/T223DEB/XS-W14HKM/QWX1420 series
To which this declaration refers conforms to the relevant standard or other standardizing documents:
•
EN55022:2010 Class B; EN 55024:2010
•
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, Class A
•
EN61000-3-3:2008
•
EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010+A12:2011
•
Regulation (EC) No. 1275/ 2008; EN 62301:2005
•
EN50581:2012
We hereby declare above product is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC and RoHS Directive 2011/
65/EU and Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign
requirements for energy-related product.
Year to begin affixing CE marking 2015.
RU Jan/Sr. Manager
Regulation Center, Acer Inc.
Jan. 26, 2015 Date
Magyar
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
Magyar
62
Acer America Corporation
333 West San Carlos St.,
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Tel: 254-298-4000
Fax: 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must
accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:
Product:
DLP Projector
Model Number:
QNX1416/QWX1417/QNX1412/
QWX1414/QWX1420/QWX1424 series
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Download PDF

advertising