Acer | P5281 | Acer P5281 User Manual

Acer kivetítő
P5271/P5271i/P5271n/P5390W/
P5290/P5281 sorozat
Használati útmutató
Copyright © 2010. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva!
Acer kivetítő P5271/P5271i/P5271n/P5390W/P5290/P5281 sorozat Használati útmutató
Eredeti kiadás: 09/2010
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják anélkül, hogy az
átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások ennek a
kézikönyvnek az új kiadásaiban vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek
meg. A cég nem vállal sem kifejezett, sem beleértett garanciát a dokumentum tartalmát illetően,
és különösen elutasítja a bizonyos célra való értékesítésre vagy alkalmasságra vonatkozó
beleértett garanciákat.
Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább biztosított
helyen. A sorozatszám és a modellszám a számítógépen elhelyezett címkén található.
A számítógéppel kapcsolatos minden levelezés alkalmával meg kell adni a sorozatszámot,
a modellszámot és a vásárlásra vonatkozó adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen részletét
sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani semmilyen formátumban
vagy eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy egyéb eljárás alkalmazásával.
Acer kivetítő P5271/P5271i/P5271n/P5390W/P5290/P5281 sorozat
Modellszám: ___________________________________
Sorozatszám: __________________________________
Vásárlás dátuma: _______________________________
Vásárlás helye: ________________________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékneveit
vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
"HDMITM, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC.
védjegyei,illetve bejegyzett védjegyei. "
iii
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a dokumentumot,
később szüksége lehet rá. Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden
gyelmeztetésnek és utasításnak.
A termék kikapcsolása tisztítás előtt
Tisztítás előtt a termék csatlakozóját távolítsa el a fali aljzatból. Ne használjon
folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A készüléket nedves törlőkendővel tisztítsa.
Figyelmeztetés megszakító eszközként szolgáló
dugóval kapcsolatban
Kövesse az alábbi útmutatást a berendezés külső tápegységhez történő
csatlakoztatása és leválasztása során:
•
•
•
Telepítse a tápegységet, mielőtt a hálózati tápkábelt a hálózati konnektorhoz
csatlakoztatná.
Húzza ki a tápkábelt, mielőtt a tápegységet eltávolítaná a kivetítőből.
Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az
összes tápkábel kihúzásával a tápegységekből.
Elérhetőséggel kapcsolatos figyelmeztetés
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen
elérhető és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha
áramtalanítani kívánja a berendezést, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a konnektorból.
Figyelmeztetések!
•
•
•
A terméket ne használja víz közelében.
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék
leesik, súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése
érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy
a terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük.
Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni,
hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
•
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül,
mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és
rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne
öntsön folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.
iv
•
•
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett
környezetben, ami váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a forgó
alkatrészeket, illetve a lámpát.
A hálózati feszültség használata
•
•
•
•
•
Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos a rendelkezésre álló áramforrás típusáról, forduljon a
forgalmazóhoz vagy a helyi elektromos szolgáltatóhoz.
Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem
haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok
eszköz csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja
meg a mellékkör névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót
használnak, az áramfelvétel nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti
áramfelvételének 80%-át.
A termék hálózati adapterét hárompólusú földelt tápcsatlakozóval látták el. Ez
a dugó csak megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a
fali konnektor megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a hálózati adapter
dugóját. Ne dugja a dugót nem földelt hálózati csatlakozóba. További
információkért forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem
megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy sérülést
okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar megfelelő
kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő elektromos eszközök
okoznak, és ami befolyásolja a termék teljesítményét.
•
A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az
alábbi követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal
rendelkező, VDE vagy hasonló jóváhagyással, 4,6 méter maximális
hosszúsággal.
v
A termék szervizelése
Ne kísérletezzen a termék javításával, mivel a felnyitással vagy a burkolat
eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki magát.
Bízza az összes javítást képzett szakemberre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett
munkatársaihoz, ha:
•
•
•
•
•
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
Folyadék ömlött a termékbe
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az
összes használati utasítást
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz
vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe, hogy
a terméket helyreállítsa.
Figyelem! Biztonsági okból ne használjon nem szabványos alkatrészt
részegységek beszerelése vagy cseréje alkalmával. A kiegészítőket
illetően vegye fel a kapcsolatot a termék viszonteladójával.
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol
kisgyerekektől.
További biztonsági információ
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős
fény károsíthatja látását.
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne telepítse a terméket az alábbi környezetben:
•
•
•
•
•
•
•
Rosszan szellőző vagy szűk helyen. A kivetítő és a falak között legalább 50 cm
legyen, lehetővé téve a levegő szabad áramlását.
Olyan hely, ahol a hőmérséklet szélsőséges módon megnőhet, pl. gépkocsiban zárt
ablak mellett.
Olyan hely, ahol a szélsőségesen magas páratartalom, por vagy cigarettafüst
beszennyezheti az optikai részegységeket, megrövidítve ezzel élettartamukat és
besötétítve a képet.
Tűzjelző berendezések közelében.
Olyan hely, ahol a környezeti hőmérséklet meghaladja a 40 ºC/104 ºF értéket.
Több mint 3048 méter tengerszint feletti magasságban.
Azonnal húzza ki a tápkábelt, ha problémát tapasztal a kivetítővel. Ne
működtesse a kivetítőt, ha füst, furcsa zaj vagy szag jön belőle. Ez tüzet vagy
vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
áramütést okozhat. Ha ilyet tapasztal, azonnal húzza ki a tápkábelt és vegye fel
a kapcsolatot a kereskedővel.
Ne használja tovább a terméket, törje el vagy ejtse le. Ebben az esetben,
vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, aki megvizsgálja a terméket .
A kivetítő lencséjét ne irányítsa a nap felé. Ez tüzet okozhat.
A kivetítő kikapcsolásakor tanácsos hagyni, amíg a kivetítő befejezi hűtési,
mielőtt áramtalanítaná a készüléket.
Ne kapcsolja ki gyakran hirtelen a fő tápellátást, vagy húzza ki működés
közben a kivetítő tápkábelét. A legjobb, ha megvárja, amíg a ventilátor
kikapcsolódik, mielőtt kikapcsolja a fő áramforrást.
Ne érintse a légkivezető rácsot és a talplemezt, amelyek felforrósodnak.
Tisztítsa meg a gyakran a légszűrőt, ha van ilyen. A készülék belsejében
emelkedhet a hőmérséklet és meghibásodást okozhat, ha a légszűrő/szellőző
nyílások piszokkal vagy porral szennyezettek.
Ne nézzen a szellőzőrácson keresztül a készülék belsejébe, amikor a kivetítő
be van kapcsolva. Az erős fény károsíthatja látását.
Mindig nyissa ki a lencsevédőt vagy távolítsa el a lencsesapkát, amikor a
kivetítő be van kapcsolva.
Ha a kivetítő bekapcsolt állapotban van, ne tegyen tárgyakat a lencse elé,
mivel ezzel a tárgy felforrósodhat, deformálódhat és tüzet is okozhat. A lámpa
ideiglenes kikapcsolásához nyomja meg a HIDE gombot a távvezérlőn.
A lámpa rendkívül forróvá válik működés közben. A lámpa burkolatának csere
céljából történő felnyitása előtt legalább 45 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
A lámpát névleges élettartamán túl nem szabad működtetni. Ettől ritkán
eltörhet.
Soha ne cseréljen lámpaszerelvényt vagy bármilyen elektronikus alkatrészt, ha
a kivetítő csatlakozik az elektromos hálózathoz.
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a
lámpát, ha megjelenik a figyelmeztető üzenet.
Amikor a lámpát kicseréli, hagyja az egységet kihűlni, majd kövesse a cserére
vonatkozó utasításokat.
A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a „Kezelés” képernyőmenü
„Lámpa visszaállítása” funkciója segítségével.
Ne kísérelje meg szétszerelni a kivetítőt. A készülék belsejében
nagyfeszültségű alkatrészek vannak, amelyek sérülést okozhatnak. Az
egyetlen, felhasználó által szervizelhető alkatrész a lámpa, amely saját,
levehető fedéllel rendelkezik. Mindennemű javítást megfelelő szakemberrel
végeztessen el.
Ne állítsa függőleges helyzetbe a kivetítőt. Így a kivetítő könnyen leborulhat, és
sérülést vagy kárt okozhat.
A termék fordítva is képes képet megjeleníteni, így mennyezetre is lehet
szerelni. Kizárólag az Acer mennyezetre szerelő készletét használja a kivetítő
felszereléséhez, és győződjön meg biztos rögzítéséről.
vii
Figyelmeztetés zenehallgatás esetére
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
•
•
•
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán és kényelmes hangerőn nem hallja a zenét.
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
Ne hallgasson zenét nagy hangerőn huzamosabb ideig.
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
Utasítások az eszköz megfelelő selejtezését illetően
Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági
szeméttárolóba. A környezetszennyezés csökkentése és környezetünk lehető
legnagyobb fokú védelme érdekében kérjük, hasznosítsa újra. További információért
az elektromos és elektronikus berendezések hulladékával (WEEE) kapcsolatos
szabályozást illetően látogassa meg a következő weboldalt:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
Higannyal kapcsolatos figyelmeztetés
LCD/CRT monitort vagy kijelzőt tartalmazó kivetítők vagy elektronikus termékek:
A termékben lévo lámpa vagy lámpák higanyt tartalmaznak ezért újrahasznosításuk,
illetve ártalmatlanításuk a helyi, állami vagy szövetségi törvények betartásával kell,
hogy történjen. További tájékoztatásért lépjen kapcsolatba az elektronikai
iparszövetséggel a www.eiae.org címen. A lámpák ártalmatlanításával kapcsolatos
tájékoztatásért látogassa meg a www.lamprecycle.org weblapot.
viii
Mindenek előtt
A használattal kapcsolatos megjegyzések
Teendők:
•
Tisztítás előtt kapcsolja ki a terméket.
•
Enyhe tisztítószerrel megnedvesített, puha kendőt használjon a kijelző
burkolatának tisztításához.
•
Amennyiben a terméket előreláthatólag hosszabb ideig nem fogja használni,
húzza ki a váltóáramú (AC) csatlakozóaljzatból.
Ne tegye:
•
Zárja el a készülék házának szellőzést szolgáló nyílásait.
•
Tisztítsa a készüléket súrolószerrel, viasszal vagy oldószerrel.
•
Használja az alábbi helyzetekben:
•
•
•
•
Rendkívül meleg, hideg vagy párás helyen.
Nagymennyiségű pornak és piszoknak kitett helyen.
Erős mágneses teret gerjesztő készülék közelében.
Helyezze közvetlen napsugárzásnak kitett helyre.
Óvintézkedések
Tartsa be a felhasználói útmutatóban ajánlott összes figyelmeztetést,
elővigyázatossági felhívást és karbantartási utasítást, hogy a készülék élettartamát
meghosszabbítsa.
Figyelem:
•
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős fény
szemsérülést okozhat.
Tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében óvja a terméket esőtől, illetve
nedvességtől.
Ne nyissa ki vagy szerelje szét a terméket, mert ezzel áramütést okozhat.
Amikor a lámpát kicseréli, hagyja az egységet kihűlni, majd kövesse a cserére vonatkozó
utasításokat.
•
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a lámpát, ha
figyelmeztető üzenetek jelennek meg.
•
A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a „Kezelés” képernyőmenü „Lámpa
visszaállítása” funkciója segítségével.
•
A kivetítő kikapcsolásakor kérjük hagyja, amíg a kivetítő befejezi hűtési, mielőtt
áramtalanítaná a készüléket.
•
•
•
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne használja a lencsevédő kupakot, ha a kivetítő működik.
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat.
Ha ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A
lámpa kicseréléséhez kövesse a „Lámpacsere” című fejezetben felsorolt eljárásokat.
Mindenek előtt
iii
viii
A használattal kapcsolatos megjegyzések
viii
Óvintézkedések
viii
Bevezetés
1
A termék jellemzői
1
A csomag áttekintése
2
A kivetítő áttekintése
3
A kivetítő nézetei
3
Vezérlőpult
5
A távvezérlő elrendezése
6
Első lépések
A kivetítő csatlakoztatása
9
9
A kivetítő csatlakoztatása vezeték
nélküli működéshez
11
A kivetítő be- és kikapcsolása
12
A kivetítő bekapcsolása
12
A kivetítő kikapcsolása
13
A kivetített kép beállítása
14
A kivetített kép magasságának beállítása
14
Az optimális képméret és -távolság
15
A kívánt képméret elérése a távolság és
a zoom beállításával
19
A kívánt képhelyzet elérése a lencse eltolásával
23
Felhasználói kezelőszervek
28
Telepítő menü
28
Acer Empowering Technology
29
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
30
Szín
31
Kép
32
Kezelés
35
Beállítás
35
Audió
38
Tartalom
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
Időzítő
38
Nyelv
39
Mellékletek
40
Hibaelhárítás
40
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
44
Lámpacsere
45
Mennyezetre szerelés
46
Műszaki adatok
49
Kompatibilis üzemmódok
51
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
55
1
A termék jellemzői
A termék egylapkás DLP® kivetítő. A kiemelkedő tulajdonságok a következők:
•
DLP® technológia
•
P5271/P5271i/P5271n/P5290/P5281: Natív 1024 x 768 XGA felbontás
P5390W: Natív 1280 x 800 WXGA felbontás
4:3 / 16:9 méretarány támogatása (P5271/P5271i/P5271n/P5290/P5281)
Teljes/4:3/16:9/Levélszekrény méretarány támogatása (P5390W)
•
Az Acer ColorBoost technológia a természet színeit kínálja az élénk,
valósághű képhez
•
Nagy fényerő és kontrasztarány
•
Sokoldalú megjelenítési módok (Fényes, Bemutató, Normál, Videó,
Felhasználói) az optimális teljesítmény érdekében, bármilyen helyzetben
•
NTSC / PAL / SECAM kompatibilitás és HDTV (720p, 1080i, 1080p)
támogatása
•
A felültöltős lámpakonstrukció megkönnyíti a lámpacserét
•
Az alacsonyabb energiafogyasztás és a gazdaságos (ECO) üzemmód
megnöveli a lámpa élettartamát
•
Az Acer EcoProjection technológia intelligens szemléletmódú
energiagazdálkodást és fizikai hatékonyság-javítást biztosít
•
Az Empowering gomb megnyomására előbukkannak az Acer Empowering
segédprogramok (Acer eView, eTimer, eOpening, ePower Management)
a beállítások egyszerű elvégzése érdekében
•
HDCP támogatással rendelkező HDMITM bemenetekkel felszerelve
•
Továbbfejlesztett digitális trapéztorzítás-korrekció az optimális bemutatókhoz
•
Többnyelvű képernyőn megjelenő (OSD) menük
•
Teljes funkcionalitású távvezérlő
•
A kézi állítású vetítőlencse akár 1,6X-os nagyítást eredményez
(P5271/P5271i/P5271n/P5290/P5390W/P5281)
•
A 2x-es digitális zoom svenkolás funkcióval
•
Kompatibilis a Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista®, Windows® 7 OS
operációs rendszerekkel
•
Kézi lencsemozgatás
Magyar
Bevezetés
Magyar
2
A csomag áttekintése
ThiA kivetítőt az alább bemutatott tartozékokkal együtt szállítjuk. Ellenőrizze, hogy
az egység teljes-e. Azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, ha valami hiányzik.
OPEN
LENS SHIFT
PROJECTOR
Lens
Shift
Control
Kivetítő lencsevédő sapkával
Kompozit videokábel
Hálózati tápkábel
VGA kábel
DVI-D kábel
Biztonsági kártya
#A
#B
Acer Projector
0
201
ight
copyr
rI
Ace
nc.
s
ht
Rig
All
Quick Start Guide
rv
se
Re
ed
.h
ttp
://w
ww
.ac
e
r.co
m
2 x Felhasználói útmutató
(Vezeték nélküli CD csak
a P5271i esetében.)
Távvezérlő
(#B a P5271i esetében)
2 x Gyors üzembe helyezési
útmutató (Vezeték nélküli
gyors üzembe helyezési
útmutató a P5271i-hez)
2 x darab elem
Hordtáska
USB PnS (a P5271i
távvezérlőjében)
USB WiFi adapter
(csak a P5271i esetében,
opcionális)
3
Magyar
A kivetítő áttekintése
A kivetítő nézetei
A kivetítő nézetei Elölnézet / felülnézet
4
7
8 9
5 6 7
10
OPE
Lens
LENS SHIFT
Shift
11
N
ol
Contr
PROJECTO
R
1
#
1
Leírás
3
2
#
Leírás
Objektívsapka
7
Távvezérlő vevőegységek
2
Emelő gomb
8
Kezelőpanel
3
Állítható láb
9
Üzemkapcsoló
4
Zoom lencse
10 Lencsemozgató gyűrűk
5
Zoom gyűrű
11
6
Élességállító gyűrű
Dőlésszög beállító kerék
Magyar
4
Hátulnézet
22
21
1
2
USB
DVI
3
5
6 7 8 9 10
HDMI
HDMI
USB
4
DVI
VGA OUT
VGA OUT
DC OUT
S-VIDEO
VIDEO
RS232
16 17 11 18 19 20 21
#
Leírás
WIRED REMOTE
POWER
LAN
LAN
AUDIO OUT
AUDIO IN 1
VGA IN 1
AUDIO IN 2
RESET
#
VGA IN 2
12
13
14 15
Leírás
1
USB-csatlakozó
14
Vezetékes IR távvezérlő bemeneti
csatlakozója
2
DVI csatlakozó (HDCP funkcióval
rendelkező digitális jelhez)
15
Kensington™ zár portja
3
HDMI csatlakozó
Az alábbi tételek kizárólag a P5271i-hez valók:
4
Monitorhurok kimeneti csatlakozó
(VGA kimenet)
16
USB B
5
PC analóg jel/HDTV/SCART/
komponens videó bemeneti csatlakozó
(VGA BE 1)
17
USB A1
6
S-Video bemeneti csatlakozó
18
Reset gomb
7
Kompozit videó bemeneti csatlakozó
19
USB A2
8
Audió bemeneti csatlakozó (VGA BE 1/
Komponens/Kompozit/S-video/HDMI)
20
Bekapcsolt állapotot jelző LED vezeték
nélküli funkcióhoz
9
RS232 csatlakozó
Az alábbi tételek kizárólag a P5271i és P5271nhez valók:
10 Audió kimeneti csatlakozó
21
11 Tápegység-csatlakozóaljzat
Az alábbi tételek kizárólag a P5271n-hez valók:
PC analóg jel/HDTV/SCART/
12 komponens videó bemeneti csatlakozó
(VGA BE 2)
22
13 Audió bemeneti csatlakozó
LAN (RJ45 aljzat 10/100M Ethernethez)
Egyenfeszültségű (DC) kimenet
5
1
2
6
RESYNC
LAMP
TEMP
SOURCE
3
7
8
MENU
3
4
9
5
#
Funkció
Leírás
1
LAMP
Lámpajelző LED
2
RESYNC
A kivetítőt automatikusan a bemeneti forráshoz
hangolja.
3
KEYSTONE
A képet a kivetítő megdöntése által okozott torzítás
kioltása érdekében javítja.
•
4
MENU
•
Nyomja meg a "MENÜ" gombot, hogy
megjelenítse a képernyőn megjelenő (OSD)
menüt, lépjen vissza az előző OSD menüre vagy
rejtse el az OSD menüt.
A kiválasztás megerősítéséhez.
5
POWER
A tartalmát lásd a "A kivetítõ be- és kikapcsolása"
című fejezetben.
6
TEMP
Hőmérsékletjelző LED
7
SOURCE
Nyomja meg a "SOURCE" gombot az RGB,
Komponens, S-Video, Kompozit, SCART, HDTV,
illetve HDMI™ források közötti váltáshoz.
8
Négyirányú billentyűk
Használja a
gombot elemek
kiválasztásához, illetve azok beállításainak
elvégzéséhez.
9
Empowering gomb
Egyedülálló Acer funkciók: eOpening, eView,
eTimer, ePower Management.
Magyar
Vezérlőpult
Magyar
6
A távvezérlő elrendezése
7
2(#)
3
4
5
6
7
8
9
10(#)
11
12
13
Ikon
Funkció
Infravörös jeladó
Lézermutató
Leírás
Parancsokat küld a kivetítőnek.
Irányítsa a távvezérlőt a vetítővászonra.
FREEZE
HIDE
A kép kimerevítéséhez.
Ideiglenesen kikapcsolja a videojelet. Nyomja meg a "HIDE"
gombot a kép elrejtéséhez, majd nyomja meg újra a kép
megjelenítéséhez.
RESYNC
A kivetítőt automatikusan a bemeneti forráshoz hangolja.
SOURCE
Nyomja meg a "SOURCE" gombot az RGB, Komponens,
S-Video, Kompozit, SCART, HDTV, illetve HDMI™ források
közötti váltáshoz.
POWER
A tartalmát lásd a "A kivetítõ be- és kikapcsolása"
című fejezetben.
ASPECT RATIO A kívánt képméretarány kiválasztásához (Auto/4:3/16:9)
ZOOM
Nagyítja vagy kicsinyíti a kivetített képet.
Lézergomb
Irányítsa a távvezérlőt a vetítővászonra, nyomja meg és tartsa
lenyomva a gombot a lézermutató bekapcsolásához.
Ez a funkció nem támogatott a japán piacra
szánt készülékeken.
Empowering gomb Egyedülálló Acer funkciók: eOpening, eView, eTimer,
ePower Management.
KEYSTONE
A képet a kivetítő megdöntése által okozott torzítás kioltása
érdekében javítja (± 40 fok).
MENU
•
Nyomja meg a "MENU" gombot, hogy megjelenítse a
képernyőn megjelenő (OSD) menüt, lépjen vissza az
előző OSD menüre vagy rejtse el az OSD menüt.
14
PAGE
15
16
RGB
BRIGHTNESS
17
CONTRAST
18
COLOR
19
VGA
20
COMPONENT
21
22
23
24
S-VIDEO
VIDEÓ
DVI
HDMI™
25
MUTE
•
A kiválasztás megerősítéséhez.
Kizárólag a számítógépes üzemmódhoz. Nyomja meg a
gombot a következő vagy az előző oldal kijelöléséhez.
Ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha USB-kábellel
számítógéphez csatlakozik.
Nyomja meg az "RGB" gombot a színhelyes optimalizáláshoz.
Nyomja meg a "BRIGHTNESS" gombot a kép
fényerejének beállításához.
Használja a "CONTRAST" funkciót a kép legvilágosabb és
legsötétebb területei közötti különbség szabályozásához.
Nyomja meg a "COLOR" gombot a kép
színhőmérsékletének módosításához.
Nyomja meg a "VGA" gombot, hogy a jelforrást a VGA
csatlakozóra váltsa. A csatlakozó a következőket támogatja:
analóg RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i),
YCbCr (480i/576i) és RGBsync.
Nyomja meg a "COMPONENT" gombot, hogy a jelforrást
komponens videóra váltsa. A csatlakozó a következőket
támogatja: YPbPr (480p/576p/720p/1080i) és
YCbCr (480i/576i).
A jelforrás S-Videóra váltásához.
A jelforrás KOMPOZIT VIDEÓRA váltásához.
A jelforrás DVI-D csatlakozóra történő váltása.
A jelforrás HDMI™-re váltásához. (Ha a modell HDMI™
csatlakozóval rendelkezik)
A hang be-/kikapcsolásához.
Magyar
#
1
Magyar
8
#
Ikon
Funkció
Leírás
26(*)
WIRELESS
27
Számbillentyűzet
0~9
Négyirányú
billentyűk
28
Nyomja meg a "WIRELESS" gombot, hogy megjelenítse a
képet, amelynek továbbítása vezeték nélkül történik a PC-ről a
kivetítőre az "Acer eProjection Management" segédprogram
segítségével. (csak a vezeték nélküli modellen)
Nyomja meg a "0~9" számgombokat jelszó megadásához a
"Biztonság" menüben.
Használja a fel, le, balra és jobbra gombot elemek
kiválasztásához, illetve azok beállításainak elvégzéséhez.
29(*)
Négyirányú
billentyűzet
Négy irányban teszi lehetővé a médiafájlok választását.
30(*)
VOLUME
Növeli/csökkenti a hangerőt.
31
HDMI™/DVI
32(*)
Back
33(*)
Enter
Nyomja meg a "HDMI™/DVI" gombot, hogy a jelforrást a
HDMI™/DVI csatlakozóra váltsa.
Nyomja meg a "BACK" gombot egy szinttel feljebb lépéshez az
adatmappákban.
Nyomja meg az "ENTER" gombot médiafájlok lejátszásához.
34(*)
Előző
35(*)
Következő
36(*)
Lejátszás/Szünet
37(*)
Leállítás
38(*)
SD/USB A
39(*)
USB B
40(*)
LAN/WiFi
41(*)
Egérgomb
(*)
Megjegyzés:
Megjegyzés:
Nyomja meg a "Előző" gombot az előző indexre vagy oldalra
történő lépéshez fájllista nézetben.
Nyomja meg a "Következő" gombot a következő indexre vagy
oldalra történő lépéshez fájllista nézetben.
Nyomja meg az "Lejátszás/Szünet" gombot médiafájlok
lejátszásához/szüneteltetéséhez.
Nyomja meg a "Leállítás" gombot médiafájlok lejátszásának
megállításához.
Nyomja meg az „SD/USB A" gombot USB A forrásra váltáshoz.
(nincs SD funkció)
Nyomja meg az "USB B" gombot USB B forrásra váltáshoz.
Nyomja meg a „LAN/WiFi” gombot, hogy megjelenítse a képet,
amelynek továbbítása vezetéken vagy vezeték nélkül történik a
PC-ről a kivetítőre az „Acer eProjection Management”
segédprogram segítségével. (A WIFi funkció csak a P5271i
esetében)
Ez a funkció nem használható a kivetítőn.
"#" Japánban nem támogatott.
"*" Csak a P5271i esetében.
9
Magyar
Első lépések
A kivetítő csatlakoztatása
DVD-lejátszó,
Set-top Box,
HDTV vevőkészülék
DVD-lejátszó
DVI
W
R
R B G
S-Video kimenet
USB
USB
HDMI
12
DVI-D
Videó kimenet
10
9
6
D-Sub
Y
R B G
8
2
4
USB
HDMI
DVI-D
D-Sub
11
3
5
4
HDTV adapter
RS232
RS232
Y
HDMI
DVI
USB
VGA OUT
AUDIO OUT
AUDIO IN 1
VGA IN 1
S-VIDEO
RS232
VIDEO
AUDIO IN 2
USB B
RESET
USB A1
WIRED REMOTE
POWER
USB A2
LAN
VGA IN 2
USB
12
D-Sub
7
14
R
2
13
D-Sub
15
#
16
Leírás
1 Hálózati tápkábel
2 VGA kábel
W
USB
1
VGA
Internet
#
Leírás
9 HDMI kábel
10 3 RCA komponens kábel
3 Kompozit videokábel
11 RS232 kábel
4 USB-kábel
12 Audió kábel Jack/RCA
5 VGA–komponens/HDTV adapter
13 LAN-kábel
6 S-Video kábel
14
Audió kábel aljzat a vezetékes
távvezérlőhöz
7 Hangkábel jack–jack
15 Egér
8 DVI kábel
16 USB-lemez/kulcs
Magyar
10
Megjegyzés: Annak biztosítása érdekében, hogy a kivetítő megfelelően
működjön a számítógéppel, győződjön meg arról, hogy a megjelenítési mód
időzítése kompatibilis a kivetítővel.
11
Magyar
A kivetítő csatlakoztatása vezeték
nélküli működéshez
3
HDMI
USB
DVI
VGA OUT
RESET
USB A1
POWER
USB A2
LAN
VGA IN 2
1
2
Internet
#
Leírás
1 Hálózati tápkábel
2 LAN kábel
3 USB WiFi adapter
Megjegyzés: Csak a P5271i esetében
AUDIO OUT
AUDIO IN 1
VGA IN 1
S-VIDEO
VIDEO
RS232
AUDIO IN 2
USB B
WIRED REMOTE
Magyar
12
A kivetítő be- és kikapcsolása
A kivetítő bekapcsolása
1
Vegye le a lencsevédő kupakot. (1. ábra)
2
Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápkábel és a jelkábel
megfelelően csatlakozik. A bekapcsolt állapotot jelző LED vörös
fénnyel villog.
3
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő "Power" gomb
megnyomásával, és a bekapcsolt állapotot jelző LED kék színűre
fog váltani.(2. ábra)
4
Kapcsolja be a jelforrást (számítógép, noteszgép, video lejátszó stb.)
A kivetítő automatikusan felismeri a jelforrást.
•
Ha a képernyőn megjelenik a "Rögzítés" és "Forrás" ikon, ez azt jelenti,
hogy a kivetítő beállítása adott jelforrás-típusra van rögzítve, és nem
érzékelhető ilyen típusú bemeneti jelforrás.
•
Ha a képernyőn a "Nincs jel" üzenet látható, győződjön meg arról,
hogy a jelkábelek megfelelően csatlakoznak.
•
Ha egyszerre több jelforrást csatlakoztat, használja a vezérlőpult vagy
a távvezérlő "Forrás" gombját, illetve a távvezérlő közvetlen forrás
gombját a bemenetek közötti váltáshoz.
2
Üzemkapcsoló
OPE
Lens
LENS SHIF
T PRO
JECTOR
1
Objektívsapka
Shift
ol
Contr
N
13
1
A kivetítő kikapcsoláshoz nyomja meg a Power (Üzemkapcsoló)
gombot. Ekkor megjelenik a következő üzenet: "Nyomja meg az
üzemkapcsoló gombot a kikapcsolás befejezéséhez." Nyomja meg
a power (üzemkapcsoló) gombot.
2
A kikapcsolást követően, a bekapcsolt állapotot jelző LED
VÖRÖS színre vált, gyorsan villog, és a ventilátor(ok) kb. 2
másodpercig tovább müködik(nek) biztosítandó, hogy a rendszer
megfelelően lehűljön.
3
Amíg a tápkábel csatlakoztatva marad, bármikor megnyomhatja a
power (üzemkapcsoló) gombot a kivetítő azonnali bekapcsolásához
a 2 perces kikapcsolási folyamat közben.
4
A rendszer lehűlése után a bekapcsolt állapotot jelző LED befejezi
a villogást, és folyamatos vörös fénnyel világít, ami azt jelenti,
hogy a kivetítő készenléti módba lépett.
5
Most már biztonsággal kihúzhatja a tápkábelt.
Figyelmeztető szimbólumok:
•
"A kivetítõ túlmelegedett. A lámpa hamarosan kikapcsolódik."
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a kivetítő túlmelegedett. A lámpa és a kivetítő
is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény
folyamatos vörös színnel világít. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával
vagy a szervizközponttal.
•
"Ventilátor meghibásodás. A lámpa hamarosan kikapcsolódik."
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a ventilátor meghibásodott. A lámpa és a
kivetítő is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény
villog. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával vagy a szervizközponttal.
Megjegyzés: Ha a kivetítő automatikusan kikapcsolódik és a lámpa LED kijelző
folyamatosan vörös fénnyel világít, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi
viszonteladóval vagy szervizközponttal.
Magyar
A kivetítő kikapcsolása
Magyar
14
A kivetített kép beállítása
A kivetített kép magasságának beállítása
A kivetítő állítható lábakkal van felszerelve a kivetített kép
magasságának beállításához.
A kép emeléséhez:
1
Nyomja meg az állítható láb kioldására szolgáló gombot. (1. ábra)
2
Emelje a képet a kívánt magasságba (2. ábra), majd engedje fel a
gombot az állítható láb rögzítéséhez.
3
Használja a dőlésszög beállító kereket (3. ábra) a kivetítő szögének
finombeállításához.
A képe lejjebb állításához:
1
Nyomja meg az állítható láb kioldására szolgáló gombot. (1. ábra)
2
Engedje le a képet a kívánt magasságba (2. ábra), majd engedje fel
a gombot az állítható láb rögzítéséhez.
3
Használja a dőlésszög beállító kereket (3. ábra) a kivetítő szögének
finombeállításához.
1
Állítható láb
kioldógombja
2
Állítható láb
3
Dőlésszög beállító kerék
15
Tekintse meg az alábbi táblázatot az adott vetítési távolsághoz tartozó optimális
képméret kiválasztásához.
•
P5271/P5271i/P5271n/P5290/P5281 Példa: Ha a kivetítő 3 méter távolságra
van a vászontól, a jó képminőséget 56 és 91 hüvelyk közötti képátló
esetén lehet elérni.
P5271/P5271i/P5271n/P5290/P5281
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 3 méteres vetítési távolság esetén 181 cm
vetítési magasság szükséges.
Max.
képm
éret
Min.
képm
éret
B
91"
56"
Magasság: 181cm
A kép alsó és
Magass felső széle közötti
ág:
távolság
111cm
C
A
3m
Kívánt távolság
Ábra: Rögzített távolság változó nagyítással és képmérettel.
Magyar
Az optimális képméret és -távolság
Magyar
16
P5271/P5271i/P5271n/P5290/P5281
Képméret
Kívánt
Távolság
(m)
<A>
Képméret
(Min. zoom)
Átló
(hüvelyk)
<B>
1,5
A kép
felső széle
28
Sz (cm) ×
Ma (cm)
57 x 43
A kép
felső széle
(Max. zoom)
A kép alsó
és felső
Átló
széle közötti (hüvelyk)
távolság (cm)
<B>
<C>
55
46
Sz (cm) ×
Ma (cm)
A kép alsó
és felső
széle közötti
távolság (cm)
<C>
93 x 69
90
2
37
76 x 57
74
61
123 x 93
120
2,5
47
95 x 71
92
76
154 x 116
150
3
56
114 x 85
111
91
185 x 139
181
3,5
65
133 x 99
129
106
216 x 162
211
4
75
152 x 114
148
122
247 x 185
241
4,5
84
170 x 128
166
137
278 x 208
271
5
93
189 x 142
185
152
309 x 231
301
6
112
227 x 170
222
182
370 x 278
361
7
130
265 x 199
259
213
432 x 324
421
8
149
303 x 227
295
243
494 x 370
481
9
168
341 x 256
332
273
556 x 417
542
10
186
379 x 284
369
304
617 x 463
602
11
205
417 x 313
406
334
679 x 509
662
12
224
455 x 341
443
365
741 x 556
722
Nagyítás mértéke: 1,6x
17
P5390W Példa: Ha a kivetítő 3 méter távolságra van a vászontól, a jó
képminőséget 66 és 107 hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.
P5390W
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 3 méteres vetítési távolság esetén 180 cm
vetítési magasság szükséges.
Max.
képm
Min.
éret
képm
éret
B
107"
66"
Magasság: 180cm
A kép alsó és
111cm felső széle közötti
távolság
Magasság:
C
A
3m
Kívánt távolság
Ábra: Rögzített távolság változó nagyítással és képmérettel.
Magyar
•
Magyar
18
P5390W
Képméret
Kívánt
Távolság
(m)
<A>
Képméret
(Min. zoom)
Átló
(hüvelyk)
<B>
1,5
A kép
felső széle
33
Sz (cm) ×
Ma (cm)
71 x 44
A kép
felső széle
(Max. zoom)
A kép alsó
és felső
Átló
széle közötti (hüvelyk)
távolság (cm)
<B>
<C>
56
54
Sz (cm) ×
Ma (cm)
A kép alsó
és felső
széle közötti
távolság (cm)
<C>
115 x 72
90
2
44
95x 59
74
71
154x 96
120
2,5
55
118 x 74
93
89
192 x 120
150
3
66
142 x 89
111
107
231 x 144
180
3,5
77
166 x 104
130
125
269 x 168
210
4
88
190 x 118
148
143
308 x 192
240
4,5
99
213 x 133
167
161
346 x 216
270
5
110
237 x 148
185
179
385 x 240
300
6
132
284 x 178
222
214
462 x 288
361
7
154
332 x 207
259
250
538 x 337
421
8
176
379 x 237
296
286
615 x 385
481
9
198
427 x 267
333
321
692 x 433
541
10
220
474 x 296
370
357
769 x 481
601
11
242
521 x 326
407
393
846 x 529
661
12
264
569 x 355
444
429
923 x 577
721
Nagyítás mértéke: 1,6x
19
Magyar
A kívánt képméret elérése a távolság és
a zoom beállításával
P5271/P5271i/P5271n/P5290/P5281
A
50"
Kívá
nt ké
pmér
et
D
Magasság
A kép alsó és felső
széle közötti
távolság
1,6 m
2,7 m
C
B
Kívánt távolság
Az alábbi táblázat mutatja, hogyan lehet elérni a kívánt képméretet a kivetítő
helyzetének vagy a zoom gyűrű beállításával. Például: ha 50 hüvelykes képméretet
kíván elérni, helyezze a kivetítőt 1,6–2,7 méter távolságra a vászontól, és annak
megfelelően állítsa be a zoom mértékét.
Magyar
20
P5271/P5271i/P5271n/P5290/P5281
Kívánt képméret
Átló (hüvelyk)
<A>
Sz (cm) × Ma (cm)
30
61 x 46
Távolság (m)
Max. zoom
Min. zoom
<B>
<C>
1,0
1,6
A kép felső széle (cm)
A kép alsó és felső
széle közötti távolság
<D>
59
40
81 x 61
1,3
2,1
79
50
102 x 76
1,6
2,7
99
60
122 x 91
2,0
3,2
119
70
142 x 107
2,3
3,8
139
80
163 x 122
2,6
4,3
158
90
183 x 137
3,0
4,8
178
100
203 x 152
3,3
5,4
198
120
244 x 183
4,0
6,4
238
150
305 x 229
4,9
8,0
297
180
366 x 274
5,9
9,7
357
200
406 x 305
6,6
10,7
396
250
508 x 381
8,2
13,4
495
300
610 x 457
9,9
Nagyítás mértéke: 1,6x
594
21
Magyar
P5390W
A
50"
Kívá
nt ké
pmér
et
D
Magasság
A kép alsó és felső
széle közötti
távolság
1,4 m
2,3 m
C
B
Kívánt távolság
Az alábbi táblázat mutatja, hogyan lehet elérni a kívánt képméretet a kivetítő
helyzetének vagy a zoom gyűrű beállításával. Például: ha 50 hüvelykes képméretet
kíván elérni, helyezze a kivetítőt 1,4–2,3 méter távolságra a vászontól, és annak
megfelelően állítsa be a zoom mértékét.
Magyar
22
P5390W
Kívánt képméret
Átló (hüvelyk)
<A>
Sz (cm) × Ma (cm)
30
65 x 40
Távolság (m)
Max. zoom
Min. zoom
<B>
<C>
0,8
1,4
A kép felső széle (cm)
A kép alsó és felső
széle közötti távolság
<D>
50
40
86 x 54
1,1
1,8
67
50
108 x 67
1,4
2,3
84
60
129 x 81
1,7
2,7
101
70
151 x 94
2,0
3,2
118
80
172 x 108
2,2
3,6
135
90
194 x 121
2,5
4,1
151
100
215 x 135
2,8
4,5
168
120
258 x 162
3,4
5,5
202
150
323 x 202
4,2
6,8
252
180
388 x 242
5,0
8,2
303
200
431 x 269
5,6
9,1
337
250
538 x 337
7,0
11,4
421
300
646 x 404
8,4
Nagyítás mértéke: 1,6x
505
23
A kivetítő lencse-eltolás funkcióval rendelkezik, így a kivetített kép jobbra és balra,
illetve fel vagy le mozgatható anélkül, hogy a kivetítőt fizikailag mozgatni kellene.
Függőleges
lencsemozgató
gyűrű
Vízszintes
lencsemozgató
gyűrű
Megjegyzés: Az e fejezetben szereplő ábrák kizárólag hivatkozás célját
szolgálják és nem hozzávetőleges értékek. Az értékek készülékről készülékre
eltérhetnek a szereléskor alkalmazott tűréshatárok miatt.
Magyar
A kívánt képhelyzet elérése a lencse eltolásával
A kép vízszintes vagy függőleges
helyzetének beállítása
P5271/P5271i/P5271n/P5290/P5281
A kép függőleges helyzete a képmagasság 5 és 30%-a közötti tartományban
állítható. (A minimális függőleges képeltolás a vetítőlencse középvonala feletti
képmagasság 5%-ánál rögzített.)
Amikor a vetítőlencse központi helyzetben van, a kép vízszintes helyzete balra és
jobbra állítható a képszélesség 30%-án belül.
25%
100% (H)
100% (H)
25%
Vetítővászon
Vetítővászon magassága
Magyar
24
Maximális eltolás
5%
Távolság (L)
Bal oldal (30% Sz)
Vászon szélessége (100% Sz) Jobb oldal (30% Sz)
RESYNC
LAMP
TEMP
MENU
SOURCE
25
Magyar
Megjegyzés: A maximális függőleges (vízszintes) képbeállítást a vízszintes
(függőleges) képhelyzet korlátozhatja. Tekintse meg az alábbi ábrát.
130%(V), 0%(H)
-5%(H)
-15%(H)
5%(H)
120%(V)
15%(H)
30%(H)
105%(V)
-30%(H)
H x 30%
H x 30%
H
H x 5%
H x 5%
V x 25%
V
V
Eltérés max.
= F x 30%
Eltérés min. = F x 5%
RESYNC
LAMP
TEMP
MENU
SOURCE
P5390W
A kép függőleges helyzete a képmagasság 5 és 25%-a közötti tartományban
állítható. (A minimális függőleges képeltolás a vetítőlencse középvonala feletti
képmagasság 5%-ánál rögzített.)
Amikor a vetítőlencse központi helyzetben van, a kép vízszintes helyzete balra és
jobbra állítható a képszélesség 15%-án belül.
20%
100% (H)
100% (H)
20%
Vetítővászon
Vetítővászon magassága
Magyar
26
Maximális eltolás
5%
Távolság (L)
Bal oldal
(15%(15%W)
Sz)
Left Side
Vászon szélessége
(100%W)
Screen(100%
Width Sz)
RESYNC
LAMP
TEMP
MENU
SOURCE
Jobb
Sz)
Rightoldal
Side (15%
(15%W)
27
Magyar
Megjegyzés: A maximális függőleges (vízszintes) képbeállítást a vízszintes
(függőleges) képhelyzet korlátozhatja. Tekintse meg az alábbi ábrát.
125%(V), 0%(H)
-4%(H)
-10%(H)
4%(H)
115%(V)
10%(H)
15%(H)
105%(V)
-15%(H)
H x 15%
H x 15%
H
H x 4%
H x 4%
V x 20%
V
V
Eltérés max.
= F x 30%
Eltérés min. = V x 5%
RESYNC
LAMP
TEMP
MENU
SOURCE
Magyar
28
Felhasználói kezelőszervek
Telepítő menü
A telepítő menü képernyőn megjelenő kijelzést (OSD) biztosít a kivetítő üzembe
helyezéséhez és karbantartásához. Az OSD-t csak akkor használja, ha a "Nincs
jelbemenet" üzenet látható a kijelzőn.
A menü lehetőségei között szerepelnek olyan beállítások, mint a vetítőernyő-méret
és távolság, fókusz, trapéztorzítás-korrekció és egyebek.
1
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő "Üzemkapcsoló" gomb
megnyomásával.
2
A kivetítő üzembe helyezéséhez és karbantartásához való OSD menü
megnyitásához nyomja meg a "menü" gombot a vezérlőpulton.
3
A háttérmintázat például a vetítőernyő-méret és távolság, fókusz és egyebek
kalibrációjához és beállításához szükséges.
4
A telepítő menü a következő lehetőségeket tartalmazza:
• Vetítési mód
• Menü helye
• Trapézkorrekció beállítások
• Nyelvi beállítások
• Visszaállítás a gyári alapbeállításokra
Használja a fel és le nyílgombokat a lehetőség kiválasztásához, a bal és jobb
nyílgombokat a kijelölt lehetőség beállítására, és a jobb nyílgombot az
almenübe vagy funkció-beállításba történő belépéshez. Az új beállítások
elmentődnek, amint kilép a menüből.
5
Nyomja meg a menü gombot a menüből történő kilépéshez és az Acer üdvözlő
képernyőbe történő visszatéréshez.
29
Empowering gomb
Az Acer Empowering gomb négy
egyedülálló Acer funkciót biztosít,
ezek az "Acer eView Management",
az "Acer eTimer
Management" az "Acer eOpening
Management" és az "Acer ePower
Management". Nyomja meg a " "
gombot és tartsa lenyomva több
mint egy másodpercig, hogy
elindítsa a képernyőmenüt a
funkciók módosításához.
Acer eView Management
Nyomja meg a " " gombot az "Acer
eView Management" almenü indításához.
Az "Acer eView Management" a
megjelenítési üzemmód kiválasztására
való. A részleteket illetően olvassa el a
"Képernyőmenük" című fejezetet.
Acer eTimer Management
Nyomja meg a " " gombot az "Acer
eTimer Management" almenü indításához.
Az "Acer eTimer Management"
emlékeztető funkciót kínál, amellyel
megkönnyítheti prezentációjának
időbeosztása. A részleteket illetően
olvassa el a "Képernyőmenük"
című fejezetet.
Acer eOpening Management
Nyomja meg a " " gombot az "Acer
eOpening Management" indításához.
Az "Acer eOpening Management"
lehetővé teszi a felhasználónak, hogy
kicserélje az indító képernyőt saját,
személyre szabott képre. A részleteket
illetően olvassa el a "Képernyőmenük"
című fejezetet.
Acer ePower Management
Nyomja meg a " " gombot az "Acer
ePower Management" indításához.
Az "Acer ePower Management" egyetlen
gyorsgombot biztosít a felhasználónak a
lámpa és a kivetítő élettartamának
meghosszabbításához. A részleteket
illetően olvassa el a "Képernyőmenük"
című fejezetet.
Magyar
Acer Empowering Technology
Magyar
30
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
A kivetítő többnyelvű OSD-vel rendelkezik, amely képbeállítások végzését, illetve
több beállítás módosítását teszi lehetővé.
Az OSD menük használata
•
Az OSD menü megnyitásához nyomja meg a "MENÜ" gombot a távvezérlőn
vagy a kezelőpanelen.
•
Amikor látható az OSD menü, használja a
gombokat a főmenü
bármelyik elemének kiválasztásához. A főmenü kívánt elemének kiválasztása
után nyomja meg a
állíthat be.
gombot, hogy belépjen az almenübe, ahol funkciókat
•
A
gombokkal válassza ki a kívánt elemet, majd a
állítsa be az értéket.
•
Az almenüben jelölje ki a következő beállításra szánt elemet, és a fentiek
szerint állítsa be.
•
Nyomja meg a "MENÜ" gombot a távvezérlőn vagy a kezelőpanelen, és a
képernyőn visszatér a főmenü.
•
Az OSD menü bezárásához nyomja meg újra a "MENÜ" gombot a távvezérlőn
vagy a kezelőpanelen. Az OSD menü bezáródik, és a kivetítő automatikusan
menti az új beállításokat.
gombokkal
Főmenü
Beállítás
Almenü
31
Megjelenítési mód
Magyar
Szín
Számos előre beállított gyári érték áll rendelkezésre, amelyeket
különféle képtípusokhoz optimalizáltak.
•
•
•
•
Fényes: A fényerő optimalizálásához.
•
Felhasználói: A felhasználói beállítások mentéséhez.
Bemutató: Értekezleti bemutatókhoz.
Szabvány: Általános környezethez.
Videó: Videofelvételek erős megvilágítású helyiségben történő
lejátszásához.
Fal színe
Ezzel a funkcióval kiválaszthatja a falnak megfelelő, helyes színt.
Több választási lehetőség van, pl. fehér, világosssárga, világoskék,
rózsaszínű, sötétzöld. Kompenzálja a színek köztti eltérést,
amikor falra vetítenek, így a megfelelő színtónust fogja visszaadni.
Fényerő
A kép fényességének módosítása.
Kontraszt
•
Nyomja meg a
gombot a kép sötétítéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kép világosításához.
A "Kontraszt" szabályozza a kép legvilágosabb és legsötétebb területei
közötti különbséget. A képernyő kontrasztértékének módosítása
megváltoztatja a kép fekete-fehér arányát.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt növeléséhez.
Színhőmérséklet
Beállítja a színhőmérsékletet. Nagyobb színhőmérsékleten a kép
hidegebbnek, míg kisebb színhőmérséklet mellett melegebbnek tűnik.
Degamma
A sötétebb jelenetek megjelenítésére van hatással. Nagyobb gamma
mellett a sötétebb jelenetek fényesebbnek tűnnek.
Szín R
Beállítja a vörös színt.
Szín G
Beállítja a zöld színt.
Szín B
Beállítja a kék színt.
Színtelítettség
A videoképet fekete-fehérről teljesen színtelítettségűre állítja.
•
Nyomja meg a
színtelítettségét.
gombot, hogy csökkentse a kép
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a kép színtelítettségét.
Magyar
32
Színezet
A vörös és zöld közötti egyensúlyt állítja be.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a zöld szín
mennyiségét a képen.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a vörös szín
mennyiségét a képen.
Megjegyzés: A "Színtelítettség" és "Színezet" funkciók nem támogatottak
számítógépes vagy HDMI módban.
Kép
Kivetítés
Elöl-Asztali
•
A gyári alapbeállítás.
Elöl-Mennyezet
•
Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő a vízszintes tengely mentén
megfordítja a képet, hogy mennyezetre szerelés esetén megfelelően
jelenítse meg.
Hátul-Asztali
•
Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő a függőleges tengely mentén
megfordítja a képet, hogy áttetsző képernyő mögül lehessen vetíteni.
Hátul-Mennyezet
•
Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő egyszerre mindkét tengely
mentén megfordítja a képet. Mennyezetre szerelés esetén is lehet
áttetsző képernyő mögül vetíteni.
33
Ezt a funkciót a kívánt képméretarány kiválasztására használja.
•
Auto: A kép eredeti szélesség-magasság arányának megőrzése,
hogy a natív vízszintes, illetve függőleges felbontásnak
megfelelően illeszkedjen.
•
Teljes: a képet átméretezi, hogy kitöltse a teljes vásznat
szélességben (1280 pixel) és magasságban (800 pixel).
•
4:3: A képet a képernyőhöz igazítja, és 4:3-as méretarányban
jeleníti meg.
•
16:9: A képet a képernyő szélességéhez, magasságát a 16:9-es
méretarányhoz igazítja.
•
Levélszekrény: megőrzi a jel eredeti képméretarányát és
1,333-szorosára nagyítja.
Trapézkorrekció
A kivetítő megdöntése által okozott képtorzítás kioltására való. (±40 fok)
V. helyzet
•
Nyomja meg a
gombot a kép balra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép jobbra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép lefelé mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép felfelé mozgatásához.
F. helyzet
Frekvencia
A "Frekvencia" funkció módosítja a kivetítő képfrissítési gyakoriságát, hogy
megegyezzen a számítógépbe szerelt grafikus kártyáéval. Ha függőleges
villódzó sávot lát a kivetített képen, használja ezt a funkciót a szükséges
beállítások végzéséhez.
Követés
Szinkronizálja a kivetítő és a grafikus kártya jel-időzítését. Ha labilis vagy
villódzó képet tapasztal, ezzel a funkcióval korrigálhatja.
Keménység
Beállítja a kép keménységét.
3D
•
Nyomja meg a
gombot a keménység csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a keménység növeléséhez.
Jelölje ki a „Be” tételt a DLP 3D funkció engedélyezéséhez.
3D fordított szink.
•
Be: Válassza ezt az elemet, ha DLP 3D szemüveget, quad buffer
(NVIDIA/ATI…) grafikuskártyát és HQFS formátumú fájlt, vagy DVD-t
a megfelelő szoftveres lejátszóval használ.
•
Ki: A 3D mód kikapcsolása.
Ha különálló vagy átfedő képet lát DLP 3D szemüveg viselése közben,
elképzelhető, hogy végre kell hajtania az "Invert" (Átfordítás) funkciót, hogy
a lehető legjobb bal/jobb képszekvenciát alkalmazza a helyes kép
érdekében (DLP 3D esetében).
Megjegyzés: A "V. Helyzet", "F. Helyzet", "Frekvencia" és "Követés" funkciók
HDMI, illetve Videó üzemmódban nem támogatottak.
Megjegyzés: A "Keménység" funkció nem támogatott HDMI vagy számítógép
módban.
Megjegyzés: A 3D funkció kizárólag a VGA/DVI/HDMI és Komponens/VIDEO/
S-VIDEO jelforrások egyes időzítései esetén támogatott. A részletes 3D
időzítéseket illetően tekintse meg az időzítési táblázatokat.
Megjegyzés: a megfelelõ 3D megjelenítéshez a grafikuskártya 3D
alkalmazásának megfelelõ beállítása szükséges.
Megjegyzés: Az olyan szoftveres lejátszók, mint a Stereoscopic Player és a
DDD TriDef Media Player támogatják a 3D fájlformátumot. Az alábbi weboldalról
letöltheti a három lejátszó próbaverzióját:
Magyar
Képarány
Magyar
34
•
NVIDIA Stereoscopic 3D Video Player:
http://www.nvidia.com/object/3D_Drivers_Downloads.html
•
•
Stereoscopic Player: http://www.3dtv.at/Downloads/Index_en.aspx
DDD TriDef Media Player:
http://www.tridef.com/download/TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html
Megjegyzés: A „3D fordított szink.” funkció akkor érhetõ el, ha a 3D engedélyezve
van.
Megjegyzés: Amennyiben a kivetítő bekapcsolásakor a 3D opció még mindig
engedélyezve van, emlékeztető üzenet jelenik meg. Ebben az esetben az
igényeinek megfelelően módosítsa a beállítást.
35
ECO üzemmód
Nagy magasság
Automata kikapcsolás
Lámpa üzemidő
Lámpa emlékeztető
Lámpa visszaállítása
Magyar
Kezelés
Válassza az "Be" tételt a kivetítő lámpájának halványításához, ami
csökkenti az energiafogyasztást, meghosszabbítja a lámpa
élettartamát és csökkenti a működési zajt. Válassza az "Ki" elemet,
hogy visszatérjen normál üzemmódba.
Válassza az "Be" lehetőséget a "Nagy magasság" mód
bekapcsolásához. A ventilátorokat ilyenkor maximális sebesség
mellett, folyamatosan működteti a hatékony hűtés érdekében, ha nagy
magasságban használják.
A kivetítő automatikusan kikapcsol, ha a megadott idő után nincs
bemeneti jel. (perc)
A lámpa eddig eltelt használati idejét mutatja (óra).
Aktiválja ezt a funkciót, hogy a lámpa cseréjére vonatkozó emlékeztető
jelenjen meg 30 órával a lámpa élettartamának becsült vége előtt.
Nyomja meg a
gombot, miután kijelölte a "Igen" elemet, hogy a
lámpa működési idejének számlálóját 0 órára állítsa.
Beállítás
Menü helye
Forrás zár
Induló képernyő
A menü helyzetének módosítása a képernyőn.
Amikor a forrás zár elemet "Ki", helyzetbe állítják, a kivetítő másik jelet
keres, ha az aktuális bemeneti jel eltűnik. Amikor a forrás zár elemet
"Be" helyzetbe állítják, "zárolja" az aktuális jelforrás-csatornát, ha nem
nyomja meg a "Jelforrás" gombot a távvezérlőn, hogy a következő
csatornára lépjen.
Használja ezt a funkciót a kívánt induló képernyő kiválasztásához.
Ha módosítja a beállítást, a módosítások akkor lépnek életbe, ha
kilépett az OSD menüből.
•
Acer: Az Acer kivetítő alapértelmezett induló képernyője.
•
Felhasználói: Használja tetszés szerinti kép mentéséhez a
"Képrögzítés" funkció segítségével.
Magyar
36
Képrögzíté
Feliratozás
Biztonság
Használja ezt a funkciót az induló képernyő személyre szabásához.
Az induló képernyőként felhasználni kívánt kép rögzítéséhez kövesse
az alábbi utasításokat.
Megjegyzés:
Megjegyzés: Mielőtt az alábbi lépéseket elvégezné, győződjön meg
arról, hogy a "Trapéztorzítás" elemet az alapértelmezett 0 értékre, a
képméretarányt pedig 4:3-ra állította. További információkért forduljon a
"Kép" című fejezethez.
•
Módosítsa a "Induló képernyő" elemet az alapértelmezett "Acer"
értékről "Felhasználói" értékre.
•
Nyomja meg a "Képrögzítés" gombot az induló képernyő
személyre szabásához.
•
Egy párbeszédablak jelenik meg a megerősítéshez. Válassza
a "Igen" elemet az aktuális kép személyre szabott induló
képernyőként történő felhasználásához. A rögzítési tartományt vörös
téglalap jelzi. Válassza a "Nem" elemet a képmentés
visszavonásához, és a képernyőmenüből (OSD) történő kilépéshez.
•
Egy üzenet jelzi, hogy a kép mentése folyamatban van.
•
Ha megtörtént a kép mentése, az üzenet eltűnik és az eredeti kép
jelenik meg.
•
Az alábbi személyre szabott induló képernyő akkor lép életbe,
amikor új bemeneti jel érzékelhető, vagy ha újraindítják a kivetítőt.
A feliratozás megjelenítéséhez válassza a CC1, CC2, CC3 vagy CC4
lehetőséget (a CC1 az Ön területének elsődleges nyelvéhez tartozó
feliratokat jelenti meg).
Az "Off (Ki)" kiválasztásával kikapcsolja a feliratozást. Ez a funkció csak
akkor érhető el, ha kompozit videó vagy S-Video bemeneti jelet
választanak és a rendszer formátum NTSC.
<Megjegyzés> Állítsa a kép méretarányát 4:3 értékre. A funkció nem
használható, ha a képméret "16:9" vagy "Auto".
Biztonság
A kivetítő a rendszergazda számára hasznos biztonsági lehetőségeket
kínál a kivetítő használatának szabályozásához.
Nyomja meg a
gombot a "Biztonsag" beállítás módosításához.
Amennyiben a biztonsági funkciót engedélyezték,
be kell írnia a "Rendszergazda jelszó" a biztonsági beállítások
módosításához.
•
Jelölje ki a "Be" tételt a biztonsági funkció engedélyezéséhez. A
felhasználónak meg kell adnia a jelszót ahhoz, hogy működtesse
a kivetítőt. A részleteket illetően olvassa el a "Felhasználói jelszó"
című fejezetet.
•
Ha kijelölik az "Off (Ki)" tételt, a felhasználó jelszó megadása
nélkül is bekapcsolhatja a kivetítőt.
Időtúllépés (Perc)
Miután a "Biztonság" funkciót "Be" állapotba állítják,
a rendszergazda beállíthatja az időtúllépés funkciót.
•
•
•
•
•
Nyomja meg a
vagy
gombot az időtúllépés
hosszának kiválasztásához.
A beállítási tartomány 10 perctől 990 percig terjed.
Az idő lejártával a kivetítő újból kéri a felhasználót, hogy adja
meg jelszavát.
A "Időtúllépés(Perc)" gyári alapértelmezett beállítása "Ki".
Miután engedélyezték a biztonsági funkciót, a kivetítő jelszó
megadását kéri a felhasználótól, amikor bekapcsolja a kivetítőt.
Mind a "Felhasználói jelszó" és az "Rendszergazda jelszó"
elfogadható ebben a párbeszédpanelben.
37
•
•
•
•
•
•
Nyomja meg a
gombot a "Felhasználói jelszó" beállításához,
illetve módosításához.
Nyomja meg a távvezérlőn lévő számgombokat a jelszó
beállításához, majd nyomja meg a "MENÜ" gombot a
megerősítéshez.
Nyomja meg a
gombot a karakterek törléséhez.
Adja meg a jelszót, amikor megjelenik a "Jelszó megerősítése"
üzenet.
A jelszó 4 és 8 karakter közötti hosszúságú legyen.
Ha kijelöli a "Jelszó kérése csak a tápkábel csatlakoztatása után"
elemet, a kivetítő a jelszó megadását a kivetítő tápkábelének
csatlakoztatása alkalmával mindig kérni fogja.
•
Ha kiválasztja az "Jelszó kérése mindig a kivetítő
bekapcsolásakor" tételt, a felhasználónak meg kell adnia a jelszót
a kivetítő minden egyes bekapcsolása alkalmával.
Rendszergazda jelszó
Az "Rendszergazda jelszó" használható mind az "Rendszergazda
jelszó megadása", mind az "Jelszó megadása" párbeszédpanelben.
•
VGA kimenet
(Készenlét)
Nyomja meg a
gombot az "Rendszergazda jelszó"
módosításához.
•
Az "Rendszergazda jelszó" gyári alapbeállítása "1234".
Ha elfelejtette a rendszergazda jelszót, tegye a következőt a
rendszergazda jelszó visszanyeréséhez:
•
Egyedi, hatjegyű "Univerzális jelszó" található a Biztonsági
kártyára nyomtatva (ellenőrizze, benne van-e a csomagban). Ezt
a számjegyekből álló egyedi jelszót a kivetítő mindig elfogadja,
akármit is állítottak be Rendszergazda jelszónak.
•
Ha elveszítette a biztonsági kártyát és a számot, kérjük lépjen
kapcsolatba a helyi Acer márkaszervizzel.
Egyéni kezdőképernyő zárolása
•
Az Egyéni kezdőképernyő zárolás alapértelmezett beállítása "Ki".
Ha az Egyéni kezdőképernyő zárolás "Be" állapotban van, a
felhasználók nem tudják módosítani a kezdőképernyőt, így
elkerülhető, hogy mások tetszés szerint módosítsák. Válassza az
"Ki" elemet a kezdőképernyő kioldásához.
•
Az alapértelmezett beállítás: "Ki". Válassza az "Be" elemet a VGA
KI csatlakozó engedélyezéséhez.
Visszaállítás
•
WiFi/LAN
•
WiFi/LAN IP/Mask
•
Nyomja meg a
gombot és jelölje ki a "Igen" elemet, hogy
valamennyi menü paramétereit gyári alaphelyzetbe állítsa vissza.
Alapértelmezett: „Be". Válassza az „Ki” elemet a Vezeték nélküli /
LAN kapcsolat letiltásához. (csak a P5271i esetében)
A vezeték nélküli / LAN IP-cím és maszk cím azonosítása. (Csak
a P5271i/P5271n esetében)
Magyar
Megjegyzés: A kép lopó funkció kizárólag 4:3 képméretarányban működik.
Megjegyzés: XGA modell esetében, a legjobb képminőség érdekében
tanácsoljuk, hogy a végfelhasználó a PC felbontását állítsa 1024 x 768
képpontra, mielőtt használná ezt a funkciót.
Megjegyzés: WXGA modellek esetében, a lehető legjobb képminőség
érdekében javasoljuk, hogy a felhasználó állítsa a PC felbontását 1280 x 800
képpont értékre, mielőtt használná ezt a funkciót.
Felhasználói jelszó
Magyar
38
WiFi/LAN alaphelyzet
•
Auto. Kijelző
•
LAN vagy vezeték nélküli funkció visszaállítása. (Csak a P5271i/
P5271n esetében)
Az alapértelmezett érték "On(Be)" , azaz a vetítővászon
elektromos lefelé, illetve felfelé mozgatása a kivetítő be-/
kikapcsolásától függ. (csak a P5271n esetében)
Audió
Hangerő
•
Nyomja meg a
gombot a hangerő csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a hangerő növeléséhez.
Válassza az "Be" elemet a hangerő némításához.
Válassza az "Ki" elemet a hangerő visszaállításához.
Be/kikapcsolás hangerő
•
•
•
Figyelmeztetés hangerő
•
Jelölje ki ezt a funkciót a figyelmeztetések hangerejének
beállításához.
Némítás
Jelölje ki ezt a funkciót az értesítés hangerejének
beállításához, amikor a kivetítőt be-/kikapcsolja.
Időzítő
Időzítő helye
Időzítő indítása
•
•
Az időzítő óra helyének kiválasztásához a képernyőn.
Nyomja meg a
gombot az időzítő indításához
vagy leállításához.
39
•
Időzítő hangerő
•
Időzítő megjelenítés
•
Nyomja meg a
vagy
gombot az időzítés
idejének beállításához.
Jelölje ki ezt a funkciót az értesítés hangerejének beállításához,
amikor az időzítő funkció be van kapcsolva,
és lejárt a beállított idő.
Nyomja meg a
vagy
gombot a képernyőn
megjelenítendő időzítő üzemmód kiválasztásához.
Nyelv
Nyelv
Többnyelvű OSD menü kiválasztásához. Használja a
vagy
gombot a menü kívánt nyelvének
kiválasztásához.
•
A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg a
gombot.
Magyar
Időzítés ideje
Magyar
40
Mellékletek
Hibaelhárítás
Ha problémát tapasztal az Acer kivetítővel kapcsolatban, forduljon az alábbi
hibaelhárítási útmutatóhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor vegye
fel a kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel.
Képproblémák és megoldásaik
#
1
2
Probléma
Nem jelenik meg kép a
vásznon.
Részleges, gördülő
vagy nem megfelelően
megjelenített kép (PC
esetében (Windows 95/
98/ 2000/XP))
Megoldás
•
Az "Első lépések" című fejezetben leírt
módon csatlakoztatva.
•
Győződjön meg arról, hogy egyik érintkező sem görbült
meg, vagy törött el.
•
Ellenőrizze, hogy a kivetítő lámpáját megfelelően
szerelték-e be. Lásd a "Lámpacsere" című fejezetet.
•
Győződjön meg arról, hogy eltávolította a lencsevédőt, és
a kivetítő bekapcsolt állapotban van.
•
Nyomja meg a "RESYNC" gombot a távvezérlőn vagy a
kezelőpanelen.
•
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Nyissa meg a "Sajátgép" elemet, a "Vezérlőpultl"
elemet, majd kattintson duplán a
"Megjelenítés" ikonra.
•
Jelölje ki a "Beállítások" fület.
•
Győződjön meg arról, hogy a kijelző felbontása
nem haladja meg az UXGA (1600 x 1200) értéket.
•
Kattintson az "Speciális tulajdonságok" gombra.
Ha a probléma továbbra is fennáll, módosítsa az Ön
által használt monitor megjelenítését, és kövesse az
alábbi lépéseket:
•
Győződjön meg arról, hogy a kijelző felbontása
nem haladja meg az UXGA (1600 x 1200) értéket.
•
Kattintson a "Módosítás" gombra a
"Monitor" fülön.
•
Kattintson a "Összes eszköz megjelenítése"
elemre. Ezután jelölje ki a "Szabvány
monitortípusok" elemet az SP dobozban,
és válassza ki a megfelelő felbontást a
"Típusok" dobozban.
•
Győződjön meg arról, hogy monitorkijelző
felbontása nem haladja meg az UXGA
(1600 x 1200) értéket.
41
4
Részleges, gördülő
vagy nem megfelelően
megjelenített kép
(noteszgépek
esetében)
A noteszgép képernyője
nem jeleníti meg a
bemutatót.
5
A kép instabil
vagy villódzik
6
A képen függőleges
villódzó sáv van
7
8
A kép nem éles
A kép megnyúlik,
amikor "zélesvásznú"
DVD filmet játszik le
•
Nyomja meg a "RESYNC" gombot a távvezérlőn vagy a
kezelőpanelen.
•
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Ismételje meg a lépéseket a (fenti) 2. elemtől
a számítógép felbontásának beállításához.
•
Nyomja meg a kimeneti beállítások váltása gombot.
Példa: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4],
Dell [Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7],
HP [Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5 ]
•
Ha nehézséget tapasztal a felbontás módosítása során,
illetve a monitor lefagy, indítsa újra az összes készüléket,
a kivetítőt is beleértve.
•
Ha Microsoft® Windows® alapú noteszgépet használ:
Előforduklhat, hogy egyes PC noteszgépek kikapcsolják
saját képernyőjüket, amikor egy második megjelenítő
eszköz van használatban. Mindegyiknél más-más módon
történik a visszakapcsolása. Lásd a számítógép
használati útmutatóját további információkért.
•
Ha Apple® Mac® operációs rendszer alapú noteszgépet
használ: A Rendszerbeállítások menüben nyissa meg a
Megjelenítés elemet, és jelölje ki a Videó tükrözés tétel
"Bekapcsolt" jelölőnégyzetét.
•
Állítson a "Követés" elemen, hogy korrigálja. További
információkért forduljon az "Kép" fejezethez.
•
•
Módosítsa a számítógép színmélység beállítását.
•
Ellenőrizze és konfigurálja át a grafikus kártya
megjelenítési módját, hogy az kompatibilis legyen a
kivetítővel.
•
Győződjön meg arról, hogy a lencsevédő kupakot
eltávolították.
•
•
Állítson a kivetítő lencséjének fókuszgyűrűjén.
•
Ha 4:3 képformátumú DVD filmet játszik le, módosítsa a
formátumot 4:3 beállításra a kivetítő OSD menüjében.
•
Ha a kép még mindig nyújtott, akkor a képméretarányt is
be kell állítania. Állítsa a megjelenítési formátumot 16:9
(széles) képméretarányra a DVD-lejátszón.
Használja a "Frekvencia" funkciót a beállításhoz. További
információkért forduljon az "Kép" fejezethez.
Győződjön meg arról, hogy a vetítővászon a kivetítőtől
számítva az előírt, 1,5 és 9,9 méter közötti távolságon
belül van (P5271/P5271i/P5271n/P5290/P5281), és 1,5
és 8,4 méter közötti távolságra (P5390W) a kivetítőtől.
További információkért forduljon az "A kívánt képméret
elérése a távolság és a zoom beállításával" című
fejezethez.
Ha anamorf vagy 16:9 képméretarányú DVD filmet játszik le,
az alábbi beállítások módosítására lehet szükség:
Magyar
3
Magyar
42
9
A kép túl kicsi vagy túl
nagy
10
11
A kép oldalai ferdék
A kép fordított.
•
•
Állítson a kivetítő tetején lévő zoom karon.
•
Nyomja meg a "MENÜ" gombot a távvezérlőn vagy a
kezelőpanelen. Válassza
az "Kép --> Képméretarány" elemet, és próbálkozzon
különböző beállításokkal.
•
Ha lehetséges, helyezze át a kivetítot úgy,
hogy a vászon közepe felé nézzen.
•
Nyomja meg a "Keystone / " gombot az OSD
menüben vagy a távvezérlőn, amíg az oldalak
függőlegessé nem válnak.
•
Jelölje ki az OSD menü "Kép --> Vetítés" elemét a vetítés
helyzetének módosításához.
Helyezze a kivetítőt a vászonhoz közelebbre
vagy messzebbre.
Problémák a kivetítővel kapcsolatban
#
Jelenség
Megoldás
1
A kivetítő nem reagál
semmilyen kezelőszervre
He lehetséges, kapcsolja ki a kivetítőt, majd
húzza ki a tápkábelt, és várjon legalább 30
másodpercig, míg újra nem csatlakoztatja.
2
A lámpa kiég, vagy pukkanó
hangot ad ki
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama
végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat.
Ha ez történik, a kivetítő addig nem
kapcsolódik be, amíg ki nem cserélik a
lámpamodult. A lámpa kicseréléséhez
kövesse a "Lámpacsere" című fejezetben
felsorolt eljárásokat.
43
#
1
Jelenség
Üzenet
Emlékeztető üzenet
A ventilátor meghibásodott – a rendszerventilátor
nem működik.
A kivetítő túlmelegedett – a kivetítő meghaladta javasolt üzemi
hőmérsékletét, ezért használat előtt hagyni kell kihűlni.
Cserélje ki a lámpát – a lámpa hamarosan eléri hasznos
élettartama végét. Hamarosan ki kell cserélnie.
Magyar
OSD üzenetek
Magyar
44
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
LED üzenetek
Lámpa LED
Hőmérsékletki
jelző LED
Vörös
Vörös
Vörös
Kék
Készenlét
(Hálózati tápkábel
csatlakoztatva)
--
--
V
--
Üzemkapcsoló BE
--
--
--
V
Lámpa újra
--
--
--
Gyors
villogás
Kikapcsolás
(hűtés)
--
--
Gyors
villogás
--
Kikapcsolás
(hűtés vége)
--
--
V
--
Hiba (túlmelegedés miatti
meghibásodás)
--
V
--
V
Hiba (ventilátorzár
meghibásodása)
--
Gyors villogás
--
V
Hiba (lámpa elromlott)
V
--
--
V
Gyors
villogás
--
--
V
Üzenet
Hiba (elromlott a
színkerék)
Bekapcsolt állapotot
jelző LED
45
Csavarhúzóval távolítsa el a csavar(oka)t a fedélből, majd húzza ki a lámpát.
A kivetítő saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Figyelmeztető üzenetet fog látni:
"A lámpa nagyteljesítményű módban hasznos élettartama végéhez közeledik.
Tanácsos kicserélni!" Ha ezt az üzenetet látja, minél hamarabb cserélje ki a
lámpát. Az lámpa kicserélése előtt legalább 30 percig hagyja hűlni a vetítőt.
Figyelem: A lámpa háza forró! Hagyja lehűlni, mielőtt kicserélné
a lámpát.
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
LENS SHIFT
LENS SHIFT
PROJECTOR
Lens
Shift
Lens
PROJECTOR
Shift
l
Contro
l
Contro
1
2
4
3
1
OPEN
LENS SHIFT
PROJECTOR
Lens
Shift
2
l
Contro
Lámpacsere
1
Kapcsolja ki a kivetítőt az üzemkapcsoló gomb megnyomásával.
2
Legalább 30 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
3
Húzza ki a tápkábelt.
4
Keresse meg a kivetítő oldalán az "OPEN" jelzésű gombokat, és nyomja meg
mindkettőt egyszerre. (1. ábra)
5
Nyissa ki a felső fedelet. (2. ábra)
6
Távolítsa el a lámpamodult a helyén rögzítő két csavart X és húzza fel a
lámpatömböt Y (3. ábra).
7
A lámpamodult erővel kell kihúzni. (4. ábra)
A lámpamodul visszaszereléséhez végezze el az előző lépéseket fordított
sorrendben.
Figyelem: A személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében
ne ejtsék el a lámpamodult, illetve érintsék puszta kézzel a lampa
izzóját. Az izzó összetörhet, és személyi sérülést okozhat, ha
véletlenül elejtik.
Magyar
Lámpacsere
Mennyezetre szerelés
Amennyiben a kivetítőt mennyezetre szerelő készlettel kívánja telepíteni, olvassa el
az alábbi lépéseket:
Fúrjon négy lyukat a mennyezet szilárd, statikailag stabil részébe,
és rögzítse a konzolt.
m
m
m
13 m
20
1
130 mm
8,4
,9
49mm
mm
Magyar
46
Megjegyzés: A csavarok nem tartozékok. Kérjük, szerezze be a mennyezetnek
megfelelő csavarokat.
2
Rögzítse a mennyezeti rudat az alkalmazásnak megfelelő
négyhengeres csavarral.
47
A kivetítő méretének megfelelő számú csavart használjon a kivetítő
rögzítéséhez a mennyezetre szerelő konzolhoz.
Megjegyzés: Tanácsos elegendő helyet hagyni a konzol és a kivetítő között a
megfelelő hőelvezetés érdekében. Amennyiben szükséges, használjon két
darab alaátétet a jobb tartás érdekében.
4
Szerelje a mennyezeti konzolt a mennyezeti rúdra.
Magyar
3
5
Szükség szerint állítsa be a kivetítő szögét és helyzetét.
Megjegyzés: Az egyes modellekhez ajánlott csavar- és alátéttípusok
az alábbi táblázatban találhatók. A csavarcsomagban 3 mm átmérőjű
csavarokat mellékeltünk.
Modellek
P5271/P5271i/
P5271n/P5390W/
P5290/P5281
"B" típusú csavar
Alátét típus
Átmérő (mm)
Hosszúság (mm)
Nagy
Kicsi
3
25
V
V
60,00mm
Magyar
48
160,00 mm
49
Az alább felsorolt műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A
végleges műszaki adatokat lásd az Acer kiadott marketing-specifikációiban.
Kivetítő rendszer
DLP®
Felbontás
P5271/P5271i/P5271n/P5290/P5281: Natív: XGA (1024
x 768), Maximális: UXGA (1600 x 1200), WSXGA+
(1680x1050)
P5390W:Natív: WXGA (1280 x 800), Maximális: UXGA
(1600 x 1200), WSXGA+ (1680x1050)
Számítógépekkel való
kompatibilitás
IBM PC és azzal kompatibilis, Apple Macintosh , iMac és
VESA szabványok: SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+,
WXGA, WXGA+, WSXGA+
Videó kompatibilitás
NTSC (3,58/4,43), PAL (B/D/G/H/I/M/N),
SECAM (B/D/G/ K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p),
EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)
Képméretarány
4:3 (natív), 16:9 (P5271/P5271i/P5271n/P5290/P5281)
Full/4:3/16:9/L.Box (P5390W)
Megjeleníthető színek száma
1,07 milliárd szín
Vetítőlencse
F/2,41– 3,2, f=18,39 mm – 29,42 mm, 1,6× kézi állítású
zoom lencsével (P5271/P5271n/P5290/P5390W/P5271i/
P5281)
Vetítővászon mérete (átlósan
mérve)
0,71 m - 7,62 m (P5271/P5271i/P5271n/P5290/P5281)
0,84m – 7,62 m (P5390W)
Vetítési távolság
1,5 m - 9,9 m (P5271/P5271i/P5271n/P5290/P5281)
1,5m – 8,4m (P5390W)
Vetítővászon-távolság
61" hüvelyk 2 m-nél (1,62 - 2,64:1)
(P5271/P5271i/P5271n/P5290/P5281)
71" hüvelyk 2 m-nél (1,30 – 2,11:1) (P5390W)
Vízszintes pásztázási sebesség
30 k - 100 kHz
Függőleges pásztázási sebesség
50 - 120 Hz
Lámpa típusa
P5271/P5271i/P5271n: 230 W-os, felhasználó által
cserélhető lámpa
P5290/P5390W/P5281: 280 W-os, felhasználó által
cserélhető lámpa
Trapézkorrekció
± 40 fok
Audió
Beépített hangszóró 2 W x 1 kimeneti teljesítménnyel
Tömeg
4,5 kg
Méretek (széles x mély x magas)
341mm x 120mm x 261mm
Távvezérlő
Lézermutató funkció
Digitális zoom
2X
Tápellátás
AC bemenet 100–240 V, 50–60 Hz
Áramfogyasztás
P5271: 320W
P5290/P5390W/P5281: 380W
P5271i: 325W
Üzemi hőmérséklet
5°C – 35°C / 41°F – 95°F
Magyar
Műszaki adatok
Magyar
50
I/O csatlakozók
•
Tápegység-csatlakozóaljzat x1
•
VGA bemeneti csatlakozó x2
•
Kompozit bemenet x1
•
S-Video x1
•
VGA kimeneti csatlakozó x1
•
HDMI x1
•
•
DVI-D x1: HDCP támogatással
•
3,5 mm-es audió kimeneti jack-aljzat x1
•
RS232 3 érintkezős min dim jack x1
•
USB x1: számítógépről történő
távvezérléshez
3,5 mm-es audió bemeneti jack aljzat x2
Az alábbi tételek kizárólag a P5271i-hez valók:
RJ45 x 1
•
•
USB B, USB A1, USB A2 x 1
Az alábbi tételek kizárólag a P5271n-hez valók:
Az alapcsomag tartalma
•
•
•
RJ45 x 1
•
VGA kábel x1
•
DVI-D kábel x1
•
Kompozit videokábel x1
•
Távvezérlő x1
•
Elem x 2 (a távvezérlőhöz)
•
Felhasználói útmutató (CD-ROM) x 2
(Vezeték nélküli CD a P5271i-hez)
•
Gyors üzembe helyezési útmutató x2
(Vezeték nélküli gyors üzembe helyezési
útmutató a P5271i-hez)
•
Biztonsági kártya x1
•
Hordtáska x1
•
USB WiFi adapter x1 (csak a P5271i
esetében, opcionális)
•
Akkumulátor egység PnS meghajtóval x1
(P5271i-hez)
DC aljzat x 1
Hálózati tápkábel x1
* A konstrukció és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
51
Magyar
Kompatibilis üzemmódok
A. VGA analóg
1
VGA analóg – PC jel
Üzemmódok
VGA
SVGA
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
UXGA
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
i Mac DV (G3)
Felbontás
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
F. frekvencia [Hz]
60
72
75
85
119,51
56
60
72
75
85
119,85
60
70
75
85
119,804
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6 (67)
60
60
75
75
75
V. frekvencia [KHz]
31,47
37,86
37,50
43,27
61,60
35,20
37,88
48,08
46,88
53,67
77,20
48,36
56,48
60,02
68,67
98,80
63,80
67,50
77,10
63,98
77,90
79,98
91,15
60,00
75,00
65,32
75,00
31,50
35,00
37,88
48,36
68,68
75,20
60,30
Magyar
52
2
VGA analóg – Kibővített szélesképernyős időzítés
Üzemmódok
WXGA
Felbontás
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x800
1440x900
1680x1050
1366x768
1920x1080-RB*
1920x1080-EIA
1024x600
F. frekvencia [Hz]
60
75
85
60
60
60
60
60
60
60
60
V. frekvencia [KHz]
47,78
60,29
68,63
44,80
49,60
55,90
65,30
47,71
66,60
66,60
37,30
Megjegyzés: "*" Csak 1080P@60Hz támogatása (csökkentett késlekedési
idővel).
3
VGA analóg – Komponens jel
Üzemmódok
Felbontás
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [KHz]
480p
720x480
59,94
31,47
576p
720x576
50
31,25
720p
1280x720
60
45,00
720p
1280x720
50
37,50
1080i
1920x1080
60 (30)
33,75
1080i
1920x1080
50 (25)
33,75
1080p
1920x1080
60
67,50
1080p
1920x1080
50
56,26
F. frekvencia [Hz]
60
72
75
85
119,51
56
V. frekvencia [KHz]
31,47
37,86
37,50
43,27
61,61
35,20
B. DVI digitális (N/A)
C. HDMI digitális
1
HDMI - PC jel (megegyezik a DVI-vel)
Üzemmódok
VGA
SVGA
Felbontás
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
53
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
i Mac DV (G3)
2
60
72
75
85
119,85
60
70
75
119,804
75
85
60
72
75
85
75
60
66,6 (67)
60
60
75
75
75
37,88
48,08
46,88
53,67
77,20
48,36
56,48
60,02
98,80
67,50
77,10
64,00
77,90
79,98
91,15
75,00
31,50
35,00
37,88
48,36
68,68
75,20
60,30
HDMI - Extended Wide időzítés (megegyezik a DVI-vel)
Üzemmódok
WXGA
Felbontás
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x800
1440x900
1680x1050
1366x768
1920x1080-RB*
1920x1080-EIA
1024x600
F. frekvencia [Hz]
60
75
85
60
60
60
60
60
60
60
60
V. frekvencia [KHz]
47,78
60,29
68,63
44,80
49,60
55,90
63,30
47,71
66,60
66,60
37,30
Megjegyzés: "*" Csak 1080P@60Hz támogatása (csökkentett késlekedési
idővel).
Magyar
XGA
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x960
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
Magyar
54
3
HDMI - videojel
Üzemmódok
480i
480p
576i
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
Felbontás
720x480(1440x480)
720x480
720x576(1440x576)
720x576
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
V. frekvencia:
F. frekvencia:
F. frekvencia [Hz]
59,94 (29,97)
59,94
50 (25)
50
60
50
60 (30)
50 (25)
60
50
30k~100kHz
50~120Hz
V. frekvencia [KHz]
27,00
31,47
27,00
31,25
45,00
37,50
33,75
33,75
67,50
56,26
FCC nyilatkozat
A készüléket vizsgálatnak vetették alá, amelynek során megállapítást nyert, hogy a
készülék teljesíti az FCC szabályzatának 15. pontja szerinti, B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy
lakásban történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros
interferencia ellen. A készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és
sugározhat, és ha nem a használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és
használják, akkor megzavarhatja a rádiós távközlést.
Ugyanakkor semmilyen garancia nem vállalható arra nézve, hogy meghatározott
felhasználásnál nem fordulnak elő zavarok. Ha ez az eszköz káros zavart kelt a
rádió- vagy televízió vételben, amit az eszköz ki- és bekapcsolásával lehet
megállapítani, a felhasználó a zavar megszüntetésére minden további nélkül
megteheti a következő intézkedéseket:
•
Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
•
Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
•
Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa,
mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
•
Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt kábelekkel
történik az FCC előírásoknak való megfelelés érdekében.
Megjegyzés: Perifériák
A készülékhez kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok,
nyomtatók stb.) szabad csatlakoztatni, amelyek megfelelnek a B osztályú
eszközökre előírt határértékeknek. A határértékeknek nem megfelelő perifériák
használata esetén zavar léphet fel a rádiós és a televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt az eszközt működtesse.
Üzemi feltételek
A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. fejezetének. A működtetésnek az alábbi
két feltétele van: (1) a készülék nem okozhat zavart, és (2) az eszköznek minden
zavart tűrnie kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak.
Magyar
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
Magyar
55
Magyar
56
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.
Nyilatkozat az EU szabályok kielégítéséről
Az Acer ezúton kijelenti, hogy ez a kivetítősorozat megfelel az 1999/5/EC irányelv
alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
Megfelel az oroszországi hatósági előírásnak
Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli
LAN-nal és/vagy Bluetooth-al felszerelt modellekre vonatkozik.
Általános információk
Ez a termék megfelel mindazon ország vagy régió rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli használatát engedélyezték. A
konfigurációtól függően ez a termék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul).
Kanada – Alacsony feszültségű engedély alóli
mentességet élvező hírközlési eszközök (RSS-210)
a
Általános információ
A működtetésnek az alábbi két feltétele van:
1. Az eszköz nem okozhat interferenciát, és
2. ennek az eszköznek minden vett interferenciát állnia kell, beleértve a
nem kívánatos működést okozó interferenciát.
b
Működés a 2,4 GHz-es sávban
Az engedélyezett szolgáltatással történő rádiófrekvenciás zavar
megelőzésére ezt a berendezést épületen belüli működésre tervezték, és
a kültéri használatot engedélyeztetni kell.
Az országok érvényességi köre
Ezt a berendezést a felhasználás országában érvényes előírások és szabályok szigorú
betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a felhasználás
országában lévő helyi irodával. A teljes országlistáért lásd: http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/
implem.htm.
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih
Taipei Hsien 221, Taiwan
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan
Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail:easy_lai@acer.com.tw
And,
Acer Italy s.r.l
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913, www.acer.it
Hereby declare that:
Product:
Trade Name:
Model Number:
Machine Type:
Projector
Acer
DNX0811/DNX0814/DWX0815
P5271/P5271i/P5271n/P5390W/P5290/P5281 series
Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC
directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that
production units of the same product will continue comply with the requirements.
EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following
harmonized standards:
-. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
-. EN55024
-. EN61000-3-2 Class A
-. EN61000-3-3
Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
-. EN60950-1
RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equipment
-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous
material are:
Lead
Mercury
Hexavalent Chromium
!
0.1%
0.1%
0.1%
Polybrominated Biphenyls (PBB’s)
Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE’s)
Cadmium
0.1%
0.1%
0.01%
Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting
of ecodesign requirements for energy-related product.
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih
Taipei Hsien 221, Taiwan
The standards listed below are applied to the product if built with WLAN
module or wireless keyboard and mouse.
R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
z Article 3.1(a) Health and Safety
-. EN60950-1
-. EN62311
z Article 3.1(b) EMC
-. EN301 489-1
-. EN301 489-17
z Article 3.2 Spectrum Usages
-. EN300 328
-. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
Year to begin affixing CE marking 2010.
_______________________________
Sep. 20, 2010
Easy Lai /Manager
Date
Regulation Center, Acer Inc.
-
Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:
Product:
DLP Projector
Model Number:
DNX0811/DNX0814/DWX0815
Machine Type:
P5271/P5271i/P5271n/P5390W/P5290/P5281
series
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Download PDF

advertising