Acer | P5205 | Acer P5205 Quick Start Guide

1
ÜZEMBE HELYEZÉS
5
D-Sub
10
R B G
2
9
RS232
R B G
D-Sub
7
10
L
R L
R
6
3
5
2
5
8
1
D-Sub
RS232
D-Sub
HDTV adapter
L R
Y
4
Y
2
INTERFÉSZ-CSATLAKOZÓ
E62405SP
R
Megjegyzés: a csatlakozó interfész a típus műszaki adataitól függően eltérő lehet
English
Quick Start
1
INSTALLATION
1. Power cord
2. VGA cable
3. VGA to component video/HDTV
adapter
4. Composite video cable
5. Audio cable
6. S-Video cable
7. RS232 cable
8. HDMI cable
9. 3 RCA component cable
10. RJ45 cable
Note: Connector interface is subject to model's specifications
2
INTERFACE CONNECTOR
Connecting to a Computer
1. Ensure the projector and your
computer are turned off.
2. Connect one end of the VGA cable to
the "VGA IN 1" or "VGA IN 2"
connector on the projector; connect
the other end to the VGA connector
on the computer and tighten the
screws.
3. Connect one end of the power cord
into the AC power socket on the
projector; connect the other end to an
electrical outlet.
Magyar
Gyors útmutató
1
ÜZEMBE HELYEZÉS
1. Hálózati tápkábel
2. VGA kábel
3. VGA–komponens videó/HDTV
adapter
4. Kompozit videó kábel
5. Audió kábel
6. S-Video kábel
7. RS232 kábel
8. HDMI-kábel
9. 3 RCA komponens kábel
10. RJ45-kábel
Megjegyzés: a csatlakozó interfész a típus műszaki adataitól
függően eltérő lehet
2
INTERFÉSZ-CSATLAKOZÓ
Számítógép csatlakoztatása
1. Győződjön meg arról, hogy mind a
projektor, mind a számítógép ki van
kapcsolva.
2. A VGA kábel egyik végét a kivetítő
"VGA IN 1" vagy "VGA IN 2
csatlakozójához, a másikat pedig a
számítógép VGA csatlakozójához
kösse, és húzza meg a csavarokat.
3. Csatlakoztassa a hálózati tápkábel
egyik végét a projektor
tápcsatlakozójához, majd a dugóját
dugja egy konnektorba.
A kivetítő bekapcsolása
Powering On the Projector
1. Remove the lens cap.
2. Turn on the projector first and then
the computer.
3. Adjust the position, focus and zoom.
4. Run your presentation.
Powering Off the Projector
1. Press the power button twice.
2. Do not remove AC power cord from
outlet until the projector fans shut
down.
1. Vegye le a lencsevédő sapkát.
2. Először a projektort, majd a
számítógépet kapcsolja be.
3. Állítsa be a helyzetet, az élességet és
a nagyítást.
4. Tartsa meg a bemutatót.
A kivetítő kikapcsolása
1. Nyomja meg kétszer az
üzemkapcsolót.
2. Ne húzza ki a hálózati tápkábelt a
konnektorból, amíg a kivetítő
ventilátora ki nem kapcsolt.
Download PDF

advertising