Acer | P5207B | Acer P5207B User Manual

Acer kivetítő
P5207B/N217E/PN-X15K/P5207i/
N217R/PN-X15F/P5307WB/N227E/
PN-W15K/P5307Wi/N227R/PNW15F Sorozat Használati útmutató
Copyright © 2013. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva.
Acer kivetítő P5207B/N217E/PN-X15K/P5207i/ N217R/PN-X15F/P5307WB/N227E/PN-W15K/
P5307Wi/N227R/PN-W15F orozat Használati útmutató
Eredeti kiadás: 03/2013
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják anélkül, hogy az
átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások ennek a
kézikönyvnek az új kiadásaiban vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek
meg. A cég nem vállal sem kifejezett, sem beleértett garanciát a dokumentum tartalmát illetően, és
különösen elutasítja a bizonyos célra való értékesítésre vagy alkalmasságra vonatkozó beleértett
garanciákat.
Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább biztosított
helyen. A sorozatszám és a modellszám a számítógépen elhelyezett címkén található. A
számítógéppel kapcsolatos minden levelezés alkalmával meg kell adni a sorozatszámot, a
modellszámot és a vásárlásra vonatkozó adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen részletét
sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani semmilyen formátumban
vagy eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy egyéb eljárás alkalmazásával.
Acer kivetítő P5207B/N217E/PN-X15K/P5207i/ N217R/PN-X15F/P5307WB/N227E/PN-W15K/
P5307Wi/N227R/PN-W15F Series (Sorozat)
Modellszám : ___________________________________
Sorozatszám: __________________________________
Vásárlás dátuma: _______________________________
Vásárlás helye: _________________________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékneveit
vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
„HDMITM, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC.
védjegyei,illetve bejegyzett védjegyei.”
iii
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Olvassa el gondosan ezeket a tudnivalókat. Őrizze meg ezt a dokumentumot,
később szüksége lehet rá. A terméken feltüntetett figyelmeztetéseket és
tudnivalókat vegye figyelembe.
A termék kikapcsolása tisztítás előtt
Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból. Ne használjon
folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A készüléket nedves törlőkendővel tisztítsa.
Figyelmeztetés megszakító eszközként szolgáló
dugóval kapcsolatban
Kövesse az alábbi útmutatást a berendezés külső tápegységhez történő
csatlakoztatása és leválasztása során:
•
•
•
Telepítse a tápegységet, mielőtt a hálózati tápkábelt a hálózati konnektorhoz
csatlakoztatná.
Húzza ki a tápkábelt, mielőtt a tápegységet eltávolítaná a kivetítőből.
Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az
összes tápkábel kihúzásával a tápegységekből.
Elérhetőséggel kapcsolatos figyelmeztetés
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen
elérhető és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha
áramtalanítani kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a
konnektorból.
Figyelmeztetések!
•
•
•
Ne használja a terméket víz közelében.
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék
leesik, súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése
érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy
a terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük.
Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni,
hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
•
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül,
mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és
rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne
öntsön folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.
iv
•
•
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett
környezetben, ami váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a forgó
alkatrészeket, illetve a lámpát.
A hálózati feszültség használata
•
•
•
•
•
Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos a rendelkezésre álló feszültséget illetően, lépjen kapcsolatba a
kereskedővel vagy a helyi áramszolgáltatóval.
Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem
haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok
eszköz csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja
meg a mellékkör névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót
használnak, az áramfelvétel nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti
áramfelvételének 80%-át.
A termék hálózati adapterét hárompólusú földelt tápcsatlakozóval látták el. Ez
a dugó csak megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a
fali konnektor megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a hálózati adapter
dugóját. Ne dugja a dugót nem földelt hálózati csatlakozóba. További
információkért forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem
megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy sérülést
okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar megfelelő
kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő elektromos eszközök
okoznak, és ami befolyásolja a termék teljesítményét.
•
A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az
alábbi követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal
rendelkező, VDE vagy hasonló jóváhagyással, 4,5 méter maximális
hosszúsággal.
v
A termék szervizelése
Ne kísérletezzen a termék javításával, mivel a felnyitással vagy a burkolat
eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki magát.
Minden javítást bízzon szakképzett személyekre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett
munkatársaihoz, ha:
•
•
•
•
•
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
Folyadék ömlött a termékbe
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az
összes használati utasítást
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz
vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe, hogy
a terméket helyreállítsa.
Figyelem! Biztonsági okból ne használjon nem szabványos alkatrészt
részegységek beszerelése vagy cseréje alkalmával. A kiegészítőket
illetően vegye fel a kapcsolatot a termék viszonteladójával.
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol
kisgyerekektől.
További biztonsági információ
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős
fény károsíthatja látását.
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne telepítse a terméket az alábbi környezetben:
•
•
•
•
•
•
•
Rosszan szellőző vagy szűk helyen. A kivetítő és a falak között legalább 50 cm
legyen, lehetővé téve a levegő szabad áramlását.
Olyan hely, ahol a hőmérséklet szélsőséges módon megnőhet, pl. gépkocsiban zárt
ablak mellett.
Olyan hely, ahol a szélsőségesen magas páratartalom, por vagy cigarettafüst
beszennyezheti az optikai részegységeket, megrövidítve ezzel élettartamukat és
besötétítve a képet.
Tűzjelző berendezések közelében.
Olyan hely, ahol a környezeti hőmérséklet meghaladja a 40 °C/104 °F értéket.
Több mint 3048 méter tengerszint feletti magasságban.
Azonnal húzza ki a tápkábelt, ha problémát tapasztal a kivetítővel. Ne
működtesse a kivetítőt, ha füst, furcsa zaj vagy szag jön belőle. Ez tüzet vagy
áramütést okozhat. Ha ilyet tapasztal, azonnal húzza ki a tápkábelt és vegye fel
a kapcsolatot a kereskedővel.
vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne használja tovább a terméket, törje el vagy ejtse le. Ebben az esetben,
vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, aki megvizsgálja a terméket .
A kivetítő lencséjét ne irányítsa a nap felé. Ez tüzet okozhat.
A kivetítő kikapcsolásakor tanácsos hagyni, amíg a kivetítő befejezi hűtési,
mielőtt áramtalanítaná a készüléket.
Ne kapcsolja ki gyakran hirtelen a tápellátást, vagy húzza ki működés közben a
kivetítő tápkábelét. A legjobb, ha megvárja, amíg a ventilátor kikapcsolódik,
mielőtt kikapcsolja az áramforrást.
Ne érintse a légkivezető rácsot és a talplemezt, amelyek felforrósodnak.
Tisztítsa meg a gyakran a légszűrőt, ha van ilyen. A készülék belsejében
emelkedhet a hőmérséklet és meghibásodást okozhat, ha a légszűrő/szellőző
nyílások piszokkal vagy porral szennyezettek.
Ne nézzen a szellőzőrácson keresztül a készülék belsejébe, amikor a kivetítő
be van kapcsolva. Az erős fény károsíthatja látását.
Mindig nyissa ki a lencsevédőt vagy távolítsa el a lencsesapkát, amikor a
kivetítő be van kapcsolva.
Ha a kivetítő bekapcsolt állapotban van, ne tegyen tárgyakat a lencse elé,
mivel ezzel a tárgy felforrósodhat, deformálódhat és tüzet is okozhat. A lámpa
ideiglenes kikapcsolásához nyomja meg az ELREJT (HIDE) gombot a
távirányítón.
A lámpa rendkívül forróvá válik működés közben. A lámpa burkolatának csere
céljából történő felnyitása előtt legalább 45 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
A lámpát névleges élettartamán túl nem szabad működtetni. Ettől ritkán
eltörhet.
Soha ne cseréljen lámpaszerelvényt vagy bármilyen elektronikus alkatrészt, ha
a kivetítő csatlakozik az elektromos hálózathoz.
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a
lámpát, ha megjelenik a figyelmeztető üzenet.
Amikor a lámpát kicseréli, hagyja az egységet kihűlni, majd kövesse a cserére
vonatkozó utasításokat.
A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a „Lámpa visszaállítása”
képernyőmenü „Kezelés” funkciója segítségével.
Ne kísérelje meg szétszerelni a kivetítőt. A készülék belsejében
nagyfeszültségű alkatrészek vannak, amelyek sérülést okozhatnak. Az
egyetlen, felhasználó által szervizelhető alkatrész a lámpa, amely saját,
levehető fedéllel rendelkezik. Mindennemű javítást megfelelő szakemberrel
végeztessen el.
Ne állítsa függőleges helyzetbe a kivetítőt. Így a kivetítő könnyen leborulhat, és
sérülést vagy kárt okozhat.
A termék fordítva is képes képet megjeleníteni, így mennyezetre is lehet
szerelni. Kizárólag az Acer mennyezetre szerelő készletét használja a kivetítő
felszereléséhez, és győződjön meg biztos rögzítéséről.
vii
Figyelmeztetés zenehallgatás esetére
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
•
•
•
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán és kényelmes hangerőn nem hallja a zenét.
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
Ne hallgasson zenét nagy hangerőn huzamosabb ideig.
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
Utasítások az eszköz megfelelő elhelyezését illetően
Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági
szeméttárolóba. A környezetszennyezés csökkentése és környezetünk lehető
legnagyobb fokú védelme érdekében kérjük, hasznosítsa újra. További információért
az elektromos és elektronikus berendezések hulladékával (WEEE) kapcsolatos
szabályozást illetően látogassa meg a
http://www.acer-group.com/public/Sustainabilty/sustainability01.htm
Higannyal kapcsolatos figyelmeztetés
LCD/CRT monitort vagy kijelzőt tartalmazó kivetítők vagy elektronikus termékek:
A termékben lévő lámpa vagy lámpák higanyt tartalmaznak ezért újrahasznosításuk,
illetve ártalmatlanításuk a helyi, állami vagy szövetségi törvények betartásával kell,
hogy történjen. További tájékoztatásért lépjen kapcsolatba az elektronikai
iparszövetséggel a www.eiae.org címen. A lámpák ártalmatlanításával kapcsolatos
tájékoztatásért látogassa meg a www.lamprecycle.org weblapot.
viii
Mindenek előtt
A használattal kapcsolatos megjegyzések
Ezt tegye:
•
Tisztítás előtt kapcsolja ki a terméket.
•
Enyhe tisztítószerrel megnedvesített, puha kendőt használjon a kijelző
burkolatának tisztításához.
•
Húzza ki a hálózati kábelt a csatlakozóból, amennyiben hosszabb ideig nem
tervezi használni a terméket.
Ne tegye:
•
Zárja el a készülék házának szellőzést szolgáló nyílásait.
•
Tisztítsa a készüléket súrolószerrel, viasszal vagy oldószerrel.
•
Használja az alábbi körülmények között:
•
•
•
•
Rendkívül meleg, hideg vagy párás helyen.
Nagymennyiségű pornak és piszoknak kitett helyen.
Erős mágneses teret gerjesztő készülék közelében.
Helyezze közvetlen napsugárzásnak kitett helyre.
Óvintézkedések
Tartsa be a felhasználói útmutatóban ajánlott összes figyelmeztetést,
elővigyázatossági felhívást és karbantartási utasítást, hogy a készülék élettartamát
meghosszabbítsa.
Figyelmeztetés:
•
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős fény
károsíthatja látását.
Tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében óvja a terméket esőtől, illetve
nedvességtől.
Ne nyissa ki vagy szerelje szét a terméket, mert ezzel áramütést okozhat.
Amikor a lámpát kicseréli, hagyja az egységet kihűlni, majd kövesse a cserére vonatkozó
utasításokat.
•
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a lámpát, ha
figyelmeztető üzenetek jelennek meg.
•
A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a „Lámpa visszaállítása” képernyőmenü
„Kezelés” funkciója segítségével.
•
A kivetítő kikapcsolásakor kérjük hagyja, amíg a kivetítő befejezi hűtési, mielőtt
áramtalanítaná a készüléket.
•
•
•
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne használja a lencsevédő kupakot, ha a kivetítő működik.
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat.
Ha ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A
lámpa kicseréléséhez kövesse a „Lámpacsere” című fejezetben felsorolt eljárásokat.
Mindenek előtt
iii
viii
A használattal kapcsolatos megjegyzések
viii
Óvintézkedések
viii
Bemutatás
1
A termék jellemzői
1
A csomag áttekintése
2
A kivetítő áttekintése
3
A kivetítő nézetei
3
Vezérlőpult
4
A távvezérlő elrendezése
5
Első lépések
A kivetítő csatlakoztatása
7
7
A kivetítő be- és kikapcsolása
8
A kivetítő bekapcsolása
8
A kivetítő kikapcsolása
9
A kivetített kép beállítása
10
A kivetített kép magasságának beállítása
10
Az optimális képméret és -távolság
11
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával
13
Felhasználói kezelőszervek
15
Telepítő menü
15
Acer Empowering Technology
16
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
17
Szín
18
Kép
20
Beállítás
22
Kezelés
27
Audió
28
3D
29
Nyelv
30
Tartalom
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
Mellékletek
31
Hibaelhárítás
31
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
35
Lámpacsere
36
Mennyezetre szerelés
37
Műszaki adatok
40
Kompatibilis üzemmódok
42
Hatósági és biztonsági tudnivalók
46
1
A termék jellemzői
A termék egylapkás DLP® kivetítő. Kivételes jellemzői közé tartoznak a következők:
•
DLP® technológia
P5207B/N217E/PN-X15K/P5207i/ N217R/PN-X15F: Natív 1024 x 768 XGA
felbontás Auto / 4:3 / 16:9 méretarány támogatása
P5307WB/N227E/PN-W15K/P5307Wi/N227R/PN-W15F: Natív 1280 x 800
WXGA felbontás Auto / Full / 4:3 / 16:9 / L.Box méretarány támogatása
•
•
Lehetové teszi a 3D tartalom kivetítését a DLP Link technológián keresztül
•
•
Nagy fényerő és kontrasztarány
•
NTSC / PAL / SECAM kompatibilitás és HDTV (720p, 1080i, 1080p)
támogatása
•
Az alacsonyabb energiafogyasztás és a gazdaságos (ECO) üzemmód
megnöveli a lámpa élettartamát
•
A Dinamikus Fekete / ExtremeEco funkciók segítenek csökkenteni a lámpa
energiafogyasztását és tovább hosszabítják az élettartamát.
- Dinamikus fekete: Ha bekapcsolják, a kivetítő dinamikusan állítja a lámpa
energiafogyasztását a vetített kép fényerejének megfelelően. Ha sötétebb
képet vetít, csökken az energiafogyasztás és a kép kontrasztja is javításra
kerül.
- ExtremeEco: A kivetítő 70%-kal csökkenti a lámpa energiafogyasztását a, ha
5 másodpercig nem észlel bemeneti jelet.
•
Az Acer EcoProjection technológia intelligens szemléletmódú
energiagazdálkodást és fizikai hatékonyság-javítást biztosít
•
Az Empowering gomb megnyomására előbukkannak az Acer Empowering
segédprogramok a beállítások egyszerű elvégzése érdekében
•
•
•
•
Továbbfejlesztett digitális trapéztorzítás korrekció az optimális bemutatókhoz
•
Kompatibilis a Microsoft® Windows® 2000, XP, 7, Vista® , Macintosh operációs
rendszerekkel
•
•
Élvezze a média lejátszást USB-n és RAM-en keresztül.
•
Az Acer ColorBoost technológia a természet színeit kínálja az élénk, valósághű
képhez
Sokoldalú megjelenítési módok az optimális teljesítmény érdekében, bármilyen
helyzetben
Többnyelvű képernyőn megjelenő (OSD) menük
A manuális fókuszú vetítőlencse akár 1,6-szoros nagyításra képes
A 2X-es digitális zoom svenkolás funkcióval
A LAN beállítások lehetővé teszik a kivetítők távoli kezelését egy
böngészőprogram segítségével
Crestron kompatibilis
Magyar
Bemutatás
Magyar
2
A csomag áttekintése
A kivetítőt az alább bemutatott tartozékokkal együtt szállítjuk. Ellenőrizze, hogy az
egység teljes-e Azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, ha valami hiányzik.
Projektor
Hálózati tápkábel
VGA kábel
Kompozit videó kábel
Biztonsági kártya
Használati útmutató
(CD-ROM)
Távvezérlő
Gyors üzembe helyezési
útmutató
Elem x2
Acer Projektor Multimédia
(CD-ROM)
Az Acer Projektor Multimédia
gyors üzembe helyezési
útmutatója
Hordtáska
(opcionális)
Porszűrő
(opcionális)
Wi-Fi adapter
(opcionális)
3
Magyar
A kivetítő áttekintése
A kivetítő nézetei
Elölnézet / felülnézet
5
1
6
7
2
3
8
4
#
Leírás
#
Leírás
1
Üzemkapcsoló gomb és bekapcsolt
állapotot jelző LED
5
Kezelőpanel
2
Vetítőlencse
6
Zoom gyűrű
3
Emelő gomb
7
Élességállító gyűrű
4
Objektívsapka
8
Távvezérlő vevőegység
Hátulnézet
1 23 4
56
7
8
9 10
11
DC OUT
12 13
14
12
#
Leírás
1 Távvezérlő vevőegység
2 Mini USB-csatlakozó
3 LAN (RJ45 aljzat 10/100M
Ethernethez)
4 HDMI csatlakozó
5 USB-csatlakozó (A típusú)
6
7
8
RS232 csatlakozó
Monitorhurok kimeneti csatlakozó
Analóg RGB jel/HDTV/komponens
videó bemeneti csatlakozó
15
#
Leírás
9 S-Video bemeneti csatlakozó
Kompozit videó bemeneti csatlakozó
10 Audió bemeneti csatlakozó
Audió kimeneti csatlakozó
11 Mikrofon csatlakozó
Komponens video bemeneti
csatlakozó
12 Dőlésszög-beállító kerék
13 Tápcsatlakozó aljzat
14 12V DC kimeneti csatlakozó
15 Kensington™ zár portja
4
Magyar
Vezérlőpult
1
2
3
7
8
4
9
5
10
6
4
#
Funkció
Leírás
1
LAMP (LÁMPA)
Lámpa LED jelzőfény
2
Bekapcsolt állapotot jelző LED Tekintse meg a „A kivetítő be- és
kikapcsolása” szakaszt.
3
Üzemkapcsoló gomb
Tekintse meg a „A kivetítő be- és
kikapcsolása” szakaszt.
4
Trapézkorrekció
Kijavítja a kivetítő megdöntéséből eredő
képtorzulást (±40 fok).
5
MENU
Nyomja meg a „MENÜ” gombot, hogy
megjelenítse a képernyőn megjelenő (OSD)
menüt, lépjen vissza az előző OSD menüre
vagy rejtse el az OSD menüt.
6
BACK
Leállítás
Visszalép az előző kiválasztásra.
Leállítja a lejátszás alatt lévő médiafájlokat.
7
TEMP
Hőmérsékletkijelző LED
8
SOURCE
Nyomja meg a „SOURCE” gombot az RGB,
Komponens, S-Video, Kompozit, HDMI,
HDTV, LAN/WIFI, Média, DLNA illetve USB B
források közötti váltáshoz.
9
Négyirányú billentyűk
A segítségével választhat az elemek között,
illetve módosíthatja a kiválasztást.
Ha az OSD menü nem jelenik meg:
10 ENTER
Lejátszás/Szünet
•
Nyomja meg az
és
billentyűket,
hogy beállítsa a projektor belső
hangszórójának hangerejét.
•
Nyomja meg az
és
billentyűket,
hogy beállítása a képtorzulást, melyet a
döntött kivetítés okoz (+40 fok).
Megerősíti a kiválasztott elemeket.
Lejátssza/szünetelteti a lejátszás alatt lévő
médiafájlokat.
5
Magyar
A távvezérlő elrendezése
A-38100
CAUTION
LASER RADIATIONDO NOT STARE INTO BEAM
MAX OUTPUT: <1mW
WAVE LENGTH: 650nm
CLASS II LASER PRODUCT
LASER RADIATION
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT
This product complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except
for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007.
LASER MODULE : M - 5.2 - 6.5 x 12 - 6 x 6
30
MC.JG211.004
#
1
2
3
4
Funkció
Infravörös jeladó
POWER
FREEZE
RESYNC
5
6
BACK
Keystone
Leírás
Parancsokat küld a kivetítőnek.
Tekintse meg a „A kivetítő be- és kikapcsolása” szakaszt.
A kép kimerevítéséhez.
A kivetítőt automatikusan a bemeneti jelforráshoz
hangolja.
Visszalépés az előző elemre.
Kijavítja a kivetítő megdöntéséből eredő képtorzulást (±40
fok).
Négyirányú A segítségével választhat az elemek között, illetve
billentyűk
módosíthatja a kiválasztást.
Ha az OSD menü nem jelenik meg, nyomja le a < és >
billentyűket, hogy beállítsa a projektor belső
hangszórójának hangerejét.
7 MEDIA HOME
A MÉDIA KEZDŐLAP oldalra lép.
8
Négyirányú Négy irányban teszi lehetővé a médiafájlok választását.
billentyűzet
9 VOL +/Növeli/csökkenti a hangerőt.
10 Empowering gomb Egyedülálló Acer funkciók: eView, eTimer, ePower
Management, e3D.
Magyar
6
#
11
Funkció
Leírás
Visszatekerés A lejátszás alatt lévő médiafájlt visszatekeri/lejátssza/
szünetelteti/leállítja/előretekeri.
Lejátszás/
Szünet
Leállítás
Előretekerés
12 VGA
A jelforrás VGA-ra váltásához. A csatlakozó a
következőket támogatja: analóg RGB, YPbPr (480p/576p/
720p/1080i/1080p) és YCbCr (480i/576i).
13 COMPONENT
A jelforrás komponens videóra váltásához. Ez a
csatlakozó támogatja a YPbPr jelet.
14 SD/USB A
A forrás SD/USB A-ra váltásához. Ez a projektor kizárólag
JPEG/BMP formátumú fájlok használatát támogatja.
15 HDMI™/DVI
A forrás HDMI™/DVI csatlakozóra történő váltásához
(HDMI™/DVI csatlakozóval rendelkező típus esetében).
16 Számbillentyűzet Nyomja meg a „0~9” számgombokat jelszó megadásához
0–9
a „Beállítás > Biztonság” beállítása OSD menüben.
17 Lézermutató ablak Pontszerű lézersugarat bocsát ki, amikor megnyomják a
Laser (Lézer) gombot.
18 HIDE
Nyomja meg a „HIDE (Elrejt)” gombot a kép elrejtéséhez,
majd nyomja meg újra a kép megjelenítéséhez.
19 ASPECT RATIO
A kívánt képméretarány kiválasztásához.
20 SOURCE
Érintse meg a Forrás menu
megnyitásához, ahol
kiválaszthatja a bemeneti jel
forrását.
21 ZOOM
22 ENTER
23
Lézer
24 MENU
25 MEDIA SETUP
26 PAGE ^/v
27
28
29
30
S-VIDEO
VIDEO
USB B
LAN/WiFi
Nagyítja vagy kicsinyíti a kivetített képet.
Elemek kiválasztásának megerősítéséhez.
Bemutató céljából látható lézermutatót bocsát ki. Ez a
lehetőség a japán piacra készült kivetítőkön nem érhető el.
Megjeleníti a képernyőn megjelenő (OSD) menüt,
visszalép az előző OSD menüszintre vagy kilép az OSD
menüből.
A MÉDIA TELEPÍTÉS oldalra lép.
Kizárólag a számítógépes üzemmódhoz. Nyomja meg a
gombot a következő vagy az előző oldal kijelöléséhez. Ez
a funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha USB-kábellel
számítógéphez csatlakozik.
A jelforrás S-Videóra váltásához.
A jelforrás kompozit videóra váltásához.
A forrás SD/USB B-re váltásához.
A LAN/WiFi jelforrás választásához.
7
Magyar
Első lépések
A kivetítő csatlakoztatása
VGA
11
5
DVD-lejátszó, Set-top Box,
HDTV vevkészülék
USB
Kijelzés
RS232
D-Sub
R B G
Videó/S-Video kimenet
Y
10
2
8
9
Mikrofon
R B G
10
W R
D-Sub
RS232
7
6
3
5
2
1
D-Sub
HDTV adapter
14
USB
D-Sub
Hangszórók
5
Vászon
13
DC OUT
12
Y
#
1
Leírás
Hálózati tápkábel
#
8
4
Leírás
HDMI-kábel
2
VGA-kábel
9
3 RCA komponens kábel
3
VGA–komponens videó/HDTV adapter
10
RJ45 kábel
4
Kompozit videó kábel
11
USB-kábel
5
Audió kábel
12
12V DC kábel
6
S-Video kábel
13*
USB háttértár eszköz/USB Wifi adapter
(opcionális)
7
RS232 kábel
14
Mikrofon
Megjegyzés: Annak biztosítása érdekében, hogy a kivetítő
megfelelően működjön a számítógéppel, győződjön meg arról, hogy a
megjelenítési mód időzítése kompatibilis a kivetítővel.
Megjegyzés: "*" USB-meghajtó korlátozása, nem támogatja a
tápfeszültség biztosítását.
Magyar
8
A kivetítő be- és kikapcsolása
A kivetítő bekapcsolása
1
Vegye le a lencsevédő sapkát.
2
Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápkábel és a jelkábel megfelelően
csatlakozik. A bekapcsolt állapotot jelző LED vörös fénnyel világít.
3
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő
(POWER) gomb
megnyomásával, és a bekapcsolt állapotot jelző LED kék színűre fog
váltani.
4
Kapcsolja be a jelforrást (számítógép, noteszgép, video lejátszó stb.).
•
Ha a képernyőn a „Nincs jel” üzenet látható, győződjön meg arról, hogy a
jelkábelek megfelelően csatlakoznak.
•
Ha egyszerre több jelforrást csatlakoztat, használja a vezérlőpult vagy a
távvezérlő „SOURCE (Forrás)” gombját, illetve a távvezérlő közvetlen
forrás gombját a bemenetek közötti váltáshoz.
2&3
1
Objektívsapka
9
1
A kivetítő kikapcsoláshoz nyomja meg a Power (Üzemkapcsoló) gombot.
Ekkor megjelenik a következő üzenet:
„Nyomja meg az üzemkapcsoló gombot a kikapcsolás befejezéséhez.”
Nyomja meg a power (üzemkapcsoló) gombo
2
A működésjelző LED színe folyamatos vörösre változik jelezve, hogy a
kivetítő készenléti módba lépett.
3
Most már biztonsággal kihúzhatja a tápkábelt.
Ha az Azonnali Folytatás elemet választják:
1
A kikapcsolást követően, a bekapcsolt állapotot jelző LED VÖRÖS színre
vált, gyorsan villog, és a ventilátor(ok) kb. 2 másodpercig tovább
müködik(nek) biztosítandó, hogy a rendszer megfelelően lehűljön.
2
Amíg a tápkábel csatlakoztatva marad, bármikor megnyomhatja a power
(üzemkapcsoló) gombot a kivetítő azonnali bekapcsolásához a 2 perces
kikapcsolási folyamat közben.
3
A rendszer lehűlése után a bekapcsolt állapotot jelző LED befejezi a
villogást, és folyamatos vörös fénnyel világít, ami azt jelenti, hogy a kivetítő
készenléti módba lépett.
4
Most már biztonsággal kihúzhatja a tápkábelt.
Figyelmeztető szimbólumok:
•
„A kivetítő túlmelegedett. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.”
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a kivetítő túlmelegedett. A lámpa és a kivetítő
is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény
folyamatos vörös színnel világít. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával
vagy a szervizközponttal.
•
„Ventilátor meghibásodás. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.”
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a ventilátor meghibásodott. A lámpa és a
kivetítő is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény
villog. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával vagy a szervizközponttal.
Megjegyzés: Ha a kivetítő automatikusan kikapcsolódik és a
lámpa LED kijelző folyamatosan vörös fénnyel világít, akkor vegye
fel a kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szervizközponttal.
Magyar
A kivetítő kikapcsolása
Magyar
10
A kivetített kép beállítása
A kivetített kép magasságának beállítása
A kivetítőt két állítható lábbal szerelték fel a kivetített kép magasságának
beállításához.
A kép emeléséhez:
1
Nyomja meg az állítható láb kioldására szolgáló gombot.
2
Emelje a képet a kívánt magasságba, majd engedje fel a gombot az
állítható láb rögzítéséhez.
3
Használja a dőlésszög beállító kereket a kivetítő szögének
finombeállításához.
A képe lejjebb állításához:
1
Nyomja meg az állítható láb kioldására szolgáló gombot.
2
Engedje le a képet a kívánt magasságba, majd engedje fel a gombot az
állítható láb rögzítéséhez.
3
Használja a dőlésszög beállító kereket a kivetítő szögének
finombeállításához.
1
Emelő
gomb
3
Dőlésszög beállító kerék
2
Állítható láb
3
Dőlésszög beállító kerék
11
Tekintse meg az alábbi táblázatot az adott vetítési távolsághoz tartozó optimális
képméret kiválasztásához.
•
P5207B/N217E/PN-X15K/P5207i/ N217R/PN-X15F
Ha a kivetítő 3 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget 65 és 105
hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 3 méteres vetítési távolság
esetén 176 cm vetítési magasság szükséges.
Max
. kép
mér
et
Min
. kép
mé
105"
ret
65"
Magasság:
109 cm
Magasság:
176 cm
A kép alsó
és felső
széle
közötti
távolság
3m
Kívánt távolság
Minimális képméret (Min. zoom)
Maximális képméret (Max. zoom)
Kívánt
A kép alsó és
A kép alsó és
Távolság
Átló
felső széle
Átló
felső széle
Sz (cm) × Ma
Sz (cm) × Ma
(m)
(hüvelyk)
közötti
(hüvelyk)
közötti
(cm)
(cm)
<A>
<B>
távolság (cm) < B >
távolság (cm)
<C>
<C>
1
22
44 x 33
37
35
71 x 53
59
1,5
33
67 x 50
55
52
106 x 80
87
2
44
89 x 67
74
70
142 x 106
117
2,5
55
111 x 83
92
87
177 x 133
146
3
65
133 x 100
109
105
213 x 160
176
3,5
76
156 x 117
127
122
248 x 186
205
4
87
178 x 133
146
140
284 x 213
235
4,5
98
200 x 150
164
157
319 x 239
263
5
109
222 x 167
183
175
355 x 266
293
6
131
267 x 200
220
209
426 x 319
350
7
153
311 x 233
256
244
496 x 372
409
8
175
356 x 267
293
279
567 x 426
468
9
196
400 x 300
329
314
638 x 479
526
10
218
444 x 333
365
349
709 x 532
585
11
240
489 x 367
402
384
780 x 585
644
12
262
533 x 400
439
419
851 x 638
702
Nagyítás mértéke: 1,6 x
Magyar
Az optimális képméret és -távolság
Magyar
12
•
P5307WB/N227E/PN-W15K/P5307Wi/N227R/PN-W15F
Ha a kivetítő 3 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget 78 és 124
hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 3 méteres vetítési távolság
esetén 198 cm vetítési magasság szükséges.
Max
. kép
mér
et
Min
. kép
mé
124"
ret
78"
Magasság:
125 cm
Magasság:
198 cm
A kép alsó
és felső
széle
közötti
távolság
3m
Kívánt távolság
Minimális képméret (Min. zoom)
Maximális képméret (Max. zoom)
Kívánt
A kép alsó és
A kép alsó és
Távolság
Átló
felső széle
Átló
felső széle
Sz
(cm)
×
Ma
Sz
(cm)
×
Ma
(m)
(hüvelyk)
közötti
(hüvelyk)
közötti
(cm)
(cm)
<A>
távolság (cm) < B >
távolság (cm)
<B>
<C>
<C>
1
26
56 x 35
42
41
89 x 56
66
1,5
39
83 x 52
62
62
134 x 84
99
2
52
111 x 69
83
83
179 x 112
133
2,5
65
139 x 87
104
104
223 x 140
166
3
78
167 x 104
125
124
268 x 167
198
3,5
91
194 x 122
146
145
313 x 195
232
4
104
222 x 139
166
166
357 x 223
266
4,5
117
250 x 156
187
187
402 x 251
299
5
130
278 x 174
208
207
446 x 279
331
6
155
333 x 208
248
249
536 x 335
398
7
181
389 x 243
290
290
625 x 391
464
8
207
444 x 278
331
332
714 x 446
531
9
233
500 x 313
373
373
804 x 502
597
10
259
556 x 347
414
415
893 x 558
664
11
285
611 x 382
456
456
982 x 614
730
12
311
667 x 417
498
497
1071 x 670
795
Nagyítás mértéke: 1,6x
13
Az alábbi táblázat mutatja, hogyan lehet elérni a kívánt képméretet a kivetítő
helyzetének vagy a zoom gyűrű beállításával.
•
P5207B/N217E/PN-X15K/P5207i/ N217R/PN-X15F
Ha 70 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 2,0–3,2 méter
távolságra a vászontól, és annak megfelelően állítsa be a zoom mértékét.
70"
Kívánt
képméret
Magasság:
117 cm
A kép alsó
és felső
széle közötti
távolság
2,0 m
3,2 m
Kívánt távolság
Kívánt képméret
Távolság (m)
A kép felső széle (cm)
Max. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
1,4
50
81 x 61
1,1
1,8
67
50
102 x 76
1,4
2,3
84
60
122 x 91
1,7
2,8
101
70
142 x 107
2,0
3,2
117
80
163 x 122
2,3
3,7
134
Átló (hüvelyk)
<A>
Sz (cm) × Ma (cm)
30
61 x 46
40
A kép alsó és felső széle
közötti távolság< D >
90
183 x 137
2,6
4,1
151
100
203 x 152
2,9
4,6
168
120
244 x 183
3,4
5,5
201
150
305 x 229
4,3
6,9
251
180
366 x 274
5,2
8,3
302
200
406 x 305
5,7
9,2
335
250
508 x 381
7,2
11,5
419
300
610 x 457
8,6
Nagyítás mértéke: 1,6 x
503
Magyar
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával
Magyar
14
•
P5307WB/N227E/PN-W15K/P5307Wi/N227R/PN-W15F
Ha 70 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 1,7–2,7 méter
távolságra a vászontól, és annak megfelelően állítsa be a zoom mértékét.
70"
Kívánt
képméret
Magasság:
112 cm
A kép alsó
és felső
széle közötti
távolság
1,7 m
2,7 m
Kívánt távolság
Kívánt képméret
Átló (hüvelyk)
<A>
Sz (cm) × Ma (cm)
30
65 x 40
40
Távolság (m)
A kép felső széle (cm)
Max. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
1,2
48
86 x 54
1,0
1,5
64
50
108 x 67
1,2
1,9
80
60
129 x 81
1,4
2,3
96
70
151 x 94
1,7
2,7
112
80
172 x 108
1,9
3,1
128
90
194 x 121
2,2
3,5
144
100
215 x 135
2,4
3,9
160
120
258 x 162
2,9
4,6
192
150
323 x 202
3,6
5,8
240
180
388 x 242
4,3
6,9
288
200
431 x 269
4,8
7,7
320
250
538 x 337
6,0
9,6
400
300
646 x 404
7,2
Nagyítás mértéke: 1,6 x
A kép alsó és felső széle
közötti távolság< D >
480
15
Telepítő menü
A telepítő menü képernyőn megjelenő kijelzést (OSD) biztosít a kivetítő
üzembe helyezéséhez és karbantartásához. Az OSD-t csak akkor használja,
ha a „Nincs jel” üzenet látható a kijelzőn.
1
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton vagy a távvezérlőn lévő
(POWER) (üzemkapcsoló) gomb megnyomásával.
2
A kivetítő üzembe helyezéséhez és karbantartásához való OSD menü
megnyitásához nyomja meg a „MENU” gombot a vezérlőpulton vagy a
távvezérlőn.
3
A háttérmintázat például a vetítőernyő-méret és távolság, fókusz és
egyebek kalibrációjához és beállításához szükséges.
4
A telepítő menü a következő lehetőségeket tartalmazza:
•
Kivetítési módszer
•
Trapézkorrekció beállítások
•
LAN beállítások
•
Nyelvi beállítások
•
Visszaállítás a gyári alapbeállításokra
Használja a fel és le nyílgombokat a lehetőség kiválasztásához, a bal és jobb
nyílgombokat a kijelölt lehetőség beállítására, és a jobb nyílgombot az almenübe vagy
funkció-beállításba történő belépéshez. Az új beállítások elmentődnek, amint kilép a
menüből.
5
Nyomja meg bármikor a „MENU (MENÜ)” gombot a menüből történő
kilépéshez és az Acer üdvözlő képernyőbe történő visszatéréshez.
Magyar
Felhasználói kezelőszervek
Magyar
16
Acer Empowering Technology
Empowering gomb
Az Acer Empowering gomb négy
egyedülálló Acer funkciót biztosít:„Acer
eView Management”, „Acer eTimer
Management”, „Acer ePower Management”
és „Acer e3D Management”. Nyomja meg
többször az „ ” gombot, hogy áthaladjon
ezeken a funkciókon.
Acer eView Management
Nyomja meg a „ ” gombot az „Acer eView
Management” indításához.
Az „Acer eView Management” a
megjelenítési üzemmód kiválasztására
való. A részleteket illetően olvassa el a „A
képernyőn megjelenő (OSD) menük” című
fejezetet.
Acer eTimer Management
Nyomja meg a „ ” gombot az „Acer eTimer
Management” indításához.
Az „Acer eTimer Management” emlékeztető
funkciót kínál, amellyel megkönnyítheti
prezentációjának időbeosztása. A
részleteket illetően olvassa el a „A
képernyőn megjelenő (OSD) menük” című
fejezetet.
Acer ePower Management
Nyomja meg a „ ” gombot az „Acer
ePower Management” indításához.
Az „Acer ePower Management” egyetlen
gyorsgombot biztosít a felhasználónak a
lámpa és a kivetítő élettartamának
meghosszabbításához. A részleteket
illetően olvassa el a „A képernyőn
megjelenő (OSD) menük” című fejezetet.
Acer e3D Management
Nyomja meg a „ ” gombot az „Acer e3D
Management” indításához.
Az „Acer e3D Management”
parancsikonjával egyszerre elvégezheti a
3D beállításokat. A részleteket illetően
olvassa el a „A képernyőn megjelenő (OSD)
menük” című fejezetet.
17
A kivetítő több nyelven is elérhető, képernyőn megjelenő beállító menüje
(OSD) segítségével beállíthatja a képet, és megváltoztathatja a beállításokat.
Az OSD menük használata
•
Az OSD menü megnyitásához, nyomja meg a „MENU (MENÜ)” a vezérlőpulton
vagy a távvezérlőn.
•
Amikor látható az OSD menü, használja a
gombokat a főmenü
bármelyik elemének kiválasztásához. A főmenü kívánt elemének kiválasztása
után nyomja meg a
állíthat be.
gombot, hogy belépjen az almenübe, ahol funkciókat
•
A
gombok segítségével válasszon menüpontot, és a
segítségével módosítsa a beállításokat.
•
Az almenüben jelölje ki a következő beállításra szánt elemet, és a fentiek
szerint állítsa be.
•
A vezérlőpulton vagy a távvezérlőn nyomja meg a „MENU” gombot, és a kép
ekkor visszatér a főmenühöz.
•
Az OSD menü bezárásához nyomja meg újból a „MENU” gombot a
vezérlőpulton vagy a távvezérlőn. Bezáródik és a kivetítő automatikusan menti
az új beállításokat.
gombok
Főmenü
Beállítás
Almenü
Magyar
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
Magyar
18
Szín
A különböző képtípusokhoz számos gyári beállítás áll
rendelkezésre.
Megjelenítési
mód
Fal Színe
•
Fényes: A fényerő optimalizálásához.
•
Bemutató: értekezleti bemutatókhoz nagyobb fényerő
érdekében.
•
Szabványos: Általános környezethez.
•
Videó: Videofelvételek erős megvilágítású helyiségben
történő lejátszásához.
•
Felhasználói: A felhasználói beállítások mentéséhez.
Ezzel a funkcióval kiválaszthatja a falnak megfelelő, helyes
színt. Több választási lehetőség van, pl. fehér, világosssárga,
világoskék, rózsaszínű, sötétzöld. Kompenzálja a színek köztti
eltérést, amikor falra vetítenek, így a megfelelő színtónust
fogja visszaadni.
A kép fényerejének állításához.
Fényerő
Kontraszt
•
Nyomja meg a
gombot a kép sötétítéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kép világosításához.
A kép legvilágosabb és legsötétebb részei közötti különbséget
szabályozza. A kontraszt segítségével megadhatjuk, mennyi
fekete és fehér legyen a képen.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt növeléséhez.
19
Színtelítettség
•
Nyomja meg a
színtelítettségét.
gombot, hogy csökkentse a kép
•
Nyomja meg a
színtelítettségét.
gombot, hogy növelje a kép
A vörös és zöld közötti egyensúlyt állítja be.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a zöld szín
mennyiségét a képen.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a vörös szín
mennyiségét a képen.
Színezet
Színhőmérséklet
Beállítja a színhőmérsékletet. Nagyobb színhőmérsékleten a
kép hidegebbnek, míg kisebb színhőmérséklet mellett
melegebbnek tűnik.
Dynamic Black
(Dinamikus
fekete)
Ha bekapcsolják, a kivetítő dinamikusan állítja a lámpa
energiafogyasztását a vetített kép fényerejének megfelelően.
Ha sötétebb képet vetít, csökken az energiafogyasztás és a
kép kontrasztja is javításra kerül.
Gamma
A sötétebb jelenetek megjelenítésére van hatással. Nagyobb
gamma mellett a sötétebb jelenetek fényesebbnek tűnnek.
Megjegyzés: A „Színtelítettség” és „Színezet” funkciók nem támogatottak
számítógépes vagy HDMI (PC) módban.
Magyar
A videoképet a fekete-fehér és a teljesen telített színek között
állítja be.
Magyar
20
Kép
•
Kivetítés
Elöl-Asztali: A gyári alapbeállítás.
•
Elöl-Mennyezet: Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő
a vízszintes tengely mentén megfordítja a képet, hogy
mennyezetre szerelés esetén megfelelően jelenítse meg.
•
Hátul-Asztali: Ennél a beállításnál a kivetítő
megfordítja a képet, így átlátszó vetítővászon mögül is
vetíthetünk.
•
Hátul-Mennyezet: Ha ezt a funkciót választja, a
kivetítő egyszerre mindkét tengely mentén megfordítja a
képet. Mennyezetre szerelés esetén is lehet áttetsző
képernyő mögül vetíteni.
Ezt a funkciót a kívánt képméretarány kiválasztására használja.
Képarány
•
Automata: A kép eredeti szélesség-magasság arányának
megőrzése, hogy a natív vízszintes, illetve függőleges
felbontásnak megfelelően illeszkedjen.
•
Teljes (P5307WB/N227E/PN-W15K/P5307Wi/N227R/PNW15F): a kép a teljes vízszintes és függőleges felbontást
igénybe véve jelenik meg.
•
4:3: A képet a vászonhoz igazítja, és 4:3-as méretarányban
jeleníti meg.
•
16:9: A képet a vászonhoz igazítja, és 16:9-as
méretarányban jeleníti meg.
•
L.Box (P5307WB/N227E/PN-W15K/P5307Wi/N227R/PNW15F): megőrzi a jel eredeti képméretarányát és 1,333szorosára nagyítja.
21
A kép élességét állítja be.
Keménység
V. helyzet
F. helyzet
Frekvencia
Követés
HDMI
színtartomány
HDMI keresési
info.
•
Nyomja meg a
gombot a keménység csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a keménység növeléséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kép balra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép jobbra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép lefelé mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép felfelé mozgatásához.
Módosítja a kivetítő képfrissítési gyakoriságát, hogy
megegyezzen a számítógépbe szerelt grafikus kártyáéval. Ha
függőlegesen villódzó sávot tapasztal a képen, ezzel a
funkcióval állíthatja helyre.
Szinkronizálja a kijelző és a grafikus kártya időzítését. Ha ugráló
vagy villódzó képet tapasztal, ezzel a funkcióval állíthatja helyre.
Beállítja a HDMI adatok színtartományát a megjelenítési hiba
kiküszöbölése érdekében.
•
Automata: A lejátszó adatai szerint történik a színtartomány
automatikus beállítása.
•
Korlátozott tartomány: A bemeneti kép feldolgozása
korlátozott színtartományú adatként történik.
•
Teljes tartomány: A bemeneti kép feldolgozása teljes
színtartományú adatként történik.
A HDMI kép túlpásztázási arányát állítja be.
•
Automata: A lejátszó adatai szerint történik a túlpásztázási
arány automatikus beállítása.
•
Alulpásztázás: A HDMI képen soha nem történik
túlpásztázás.
•
Túlpásztázás: A HDMI képen mindig történik túlpásztázás.
Megjegyzés: A „V. helyzet”, „F. Helyzet”, „Frekvencia” és „Követés” funkciók
nem támogatottak videó üzemmódban.
Megjegyzés: A „Keménység” funkció nem támogatott számítógép módban.
Megjegyzés: A „HDMI színtartomány" és a "HDMI keresési info." csak akkor
érhető el, amikor a bemeneti jel HDMI.
Magyar
Trapézkorrekció
Manuálisan kijavítja a kivetítő megdöntéséből eredő
képtorzulást (±40 fok).
Magyar
22
Beállítás
Használja ezt a funkciót a kívánt induló képernyő
kiválasztásához. Ha módosítja a beállítást, a módosítások akkor
lépnek életbe, ha kilépett az OSD menüből.
Induló képernyő
•
Acer: Az Acer kivetítő alapértelmezett induló képernyője.
•
Felhasználói: Használja tetszés szerinti kép mentéséhez a
„Képrögzítés” funkció segítségével.
Használja ezt a funkciót az induló képernyő személyre
szabásához. Az induló képernyőként felhasználni kívánt kép
rögzítéséhez kövesse az alábbi utasításokat.
Megjegyzés:
Mielőtt az alábbi lépéseket elvégezné, győződjön meg arról,
hogy a „Trapéztorzítás” elemet az alapértelmezett 0 értékre,
a képméretarányt pedig 4:3-ra állította. További információkért
forduljon a „Kép” című fejezethez.
Képrögzítés
•
Módosítsa a „Induló képernyő” elemet az alapértelmezett
„Acer” értékről „Felhasználói” értékre.
•
Nyomja meg a „Képrögzítés” gombot az induló képernyő
személyre szabásához.
•
Egy párbeszédablak jelenik meg a megerősítéshez.
Válassza a „Igen” elemet az aktuális kép személyre szabott
induló képernyőként történő felhasználásához. Válassza a
„Nem” elemet a képmentés visszavonásához, és a
képernyőmenüből (OSD) történő kilépéshez.
•
Egy üzenet jelzi, hogy a kép mentése folyamatban van.
•
Ha megtörtént a kép mentése, az üzenet eltűnik és az
eredeti kép jelenik meg.
23
Auto. Kijelző
VGA OUT
(Készenlét)
A funkció engedélyezése kissé növeli a készenlét melletti
fogyasztást.
Nyomja meg a
Visszaállítás
gombot, miután kijelölte a „Igen” lehetőséget,
hogy valamennyi kijelzési paramétert visszaállítson az
alapértelmezett gyári beállításra.
Magyar
Feliratozás
A feliratozás megjelenítéséhez válassza a CC1, CC2, CC3 vagy
CC4 lehetőséget (a CC1 az Ön területének elsődleges
nyelvéhez tartozó feliratokat jelenti meg). Az „Off (Ki)”
kiválasztásával kikapcsolja a feliratozást. Ez a funkció csak
akkor érhető el, ha kompozit videó vagy S-Video bemeneti jelet
választanak és a rendszer formátum NTSC.
Azaz a vetítővászon elektromos lefelé, illetve felfelé mozgatása a
kivetítő be-/kikapcsolásától függ.
Jelölje ki a „On (Be)” tételt a funkció engedélyezéséhez. A
kivetítő VGA jelet tud kibocsátani, ha készenléti módban van és
a VGA IN (vagy VGA BE 1) és VGA OUT csatlakozók helyesen
csatlakoznak az eszközökhöz.
24
Magyar
Biztonság
A kivetítő a rendszergazda számára hasznos biztonsági
lehetőségeket kínál a kivetítő használatának szabályozásához.
Nyomja meg a
gombot a „Biztonság” beállítás
módosításához. Amennyiben a biztonsági funkciót
engedélyezték, be kell írnia a „Rendszergazda jelszó” a
biztonsági beállítások módosításához.
Az „Rendszergazda jelszó” gyári alapbeállítása „1234”.
•
Biztonság
Jelölje ki a „On (Be)” elemet a biztonsági funkció
engedélyezéséhez. A felhasználónak a „Biztonsági
üzemmódtól” függően meg kell adnia a jelszót. A
részleteket illetően olvassa el a „Felhasználói Jelszó” című
fejezetet.
•
Jelölje ki a „Off (Ki)” elemet, így a felhasználó jelszó nélkül
is bekapcsolhatja a kivetítőt.
Időtúllépés (Perc)
Miután a „Biztonsági” funkciót „On (Be)” állapotba állítják, a
beállíthatja az időtúllépés funkciót.
•
Nyomja meg a
kiválasztásához.
•
•
A beállítási tartomány 10 perctől 990 percig terjed.
•
A „Időtúllépés (Perc)” gyári alapértelmezett beállítása „Off
(Ki)”.
•
Miután engedélyezték a biztonsági funkciót, a kivetítő jelszó
megadását kéri Öntől, amikor bekapcsolja a kivetítőt. Mind
a „Felhasználói Jelszó” és az „Rendszergazda jelszó”
elfogadható ebben a párbeszédpanelben.
gombot az időtúllépés értékének
Amikor az idő eltelt, a kivetítő ismét kéri a belépéshez a
jelszót.
25
•
Nyomja meg a
módosításához.
•
Nyomja meg a távvezérlőn lévő számgombokat a jelszó
beállításához, majd nyomja meg a „MENU” gombot a
megerősítéshez.
•
Nyomja meg a
•
Adja meg újra a jelszót, amikor megjelenik a „Jelszó
megerősítése” üzenet.
•
•
A jelszó 4–8 számjegyet tartalmazhat.
gombot a „Felhasználói Jelszó”
gombot a számok törléséhez.
Ha kijelöli a „Jelszó kérése csak a tápkábel csatlakoztatása
után” elemet, a kivetítő a jelszó megadását a kivetítő
tápkábelének csatlakoztatása alkalmával mindig kérni fogja.
•
Ha kiválasztja az „Jelszó kérése mindig a kivetítő
bekapcsolásakor” tételt, a felhasználónak meg kell adnia a
jelszót a kivetítő minden egyes bekapcsolása alkalmával.
Rendszergazda jelszó
Meg tudja adni az „Rendszergazda jelszó”, amikor látható az
„Rendszergazda jelszó megadása” vagy az „Adja meg a jelszót”
párbeszédpanel.
•
Nyomja meg a
módosításához.
gombot az „Rendszergazda jelszó”
•
Az „Rendszergazda jelszó” gyári alapbeállítása „1234”.
Ha elfelejtette a Rendszergazda jelszó, tegye a következőt a
rendszergazda jelszó kinyeréséhez:
•
Adja meg az egyedi, hatjegyű „Univerzális jelszót”, amely a
kivetítőhöz mellékelt Biztonsági kártyára van nyomtatva. Ezt
az egyedi jelszót a kivetítő mindig elfogadja, akármit is
állítottak be Rendszergazda jelszónak.
•
LAN/WiFi
LAN
LAN IP/Mask
LAN
visszaállítása
Ha elveszítette a Biztonsági kártyát, kérjük lépjen
kapcsolatba a helyi Acer márkaszervizzel.
Egyéni kezdőképernyő zárolása
Alapértelmezett esetben a funkció beállítása: „KI”. Ha a beállítás:
„BE”, a kezdoképernyo zárolva van, és nem módosítható a
„Induló képernyő” és a „Képrögzítés” funkciókkal.
Az alapértelmezett beállítás: „Ki”. Válassza az „Be” elemet a LAN
csatlakozó engedélyezéséhez.
Az alapértelmezett beállítás: „Ki”. Válassza az „Be” elemet a LAN
csatlakozó engedélyezéséhez.
Az IP-cím és maszk cím azonosítása.
Nyomja meg a
gombot, miután kijelölte a „Igen” lehetőséget,
hogy a Tools (Eszközök) oldal valamennyi elemét visszaállítsa az
alapértelmezett gyári beállításra.
Magyar
Felhasználói Jelszó
Magyar
26
A LAN beállításokról
1. Megjegyzés: A hálózati távvezérlés oldal áttekintése
Lásd: 2. és 3.
megjegyzés.
A bemeneti
jelforrás
váltásához
kattintson a
kívánt
jelforrásra.
E gombok
ugyanúgy
működnek, mint
az OSD
menükben lévők:
kivetítő
vezélőpult vagy
távvezérlő.
2. Megjegyzés: A Tools (Eszközök) oldal áttekintése
Meg tudja
adni a kivetítő
adatait
A LAN
vezérlés
beállításait is
módosíthatja
A hálózati
távvezérlés/
Eszközök oldal
illetéktelen
használatát
megakadályozhatja
egy felhasználói/
rendszergazda
jelszó beállításával.
3. Megjegyzés: Az Info (Információ) oldal a kivetítő adatati és állapotát mutatja.
27
Magyar
Kezelés
ECO üzemmód
A „On (Be)” gombbal kiolthatja a vetítőlámpát, így
csökkentheti az energiafogyasztást és a zajkibocsátást, illetve
növelheti a lámpa élettartamát. Válassza az „Off (Ki)”
lehetőséget, hogy visszatérjen normál üzemmódba.
Nagy magasság
Válassza az „On (Be)” lehetőséget a „Nagy magasság” mód
bekapcsolásához. A ventilátorokat ilyenkor maximális
sebesség mellett, folyamatosan működteti a kivetítő hatékony
hűtése érdekében, ha nagy magasságban használják.
•
Azonnali kikapcsolás: Lehetővé teszi a kivetítő
kikapcsolását a főkapcsoló gomb kétszeri
megnyomására anélkül, hogy elindulna a ventilátoros
hűtési folyamat.
•
Azonnali folytatás: Lehetővé teszi a kivetítő újraindítását
a kikapcsolását követő 2 percen belül.
Kikapcsolás mód
Automata
kikapcsolás
(Perc)
A kivetítő automatikusan leáll, amikor nem észlelhető
bemeneti jel a beállított idő után.
Lámpa üzemidő
A lámpa eddig eltelt használati idejét mutatja (órákban).
Lámpa
emlékeztető
A lámpacsere-üzenet megjelenésekor ezzel a funkcióval
jelenítheti meg, illetve rejtheti el a figyelmeztet üzenetet. Az
üzenet 30 órával az élettartam vége előtt jelenik meg.
Lámpa
visszaállítása
Nyomja meg a
gombot, miután kijelölte a „Igen” elemet,
hogy a lámpa működési idejének számlálóját 0 órára állítsa.
Magyar
28
Audió
•
Nyomja meg a
csökkentéséhez.
gombot a hangerő
•
Nyomja meg a
gombot a hangerő növeléséhez.
•
Nyomja meg a
csökkentéséhez.
gombot a mikrofon hangerő
•
Nyomja meg a
gombot a mikrofon hangerő
Hangerő
Mikrofon hangereje
növeléséhez.
•
A „On (Be)” gombbal némíthatja a hangot.
Némítás
•
Az „Off (Ki)” gombbal kapcsolhatja ki a néma
üzemmódot.
Be/kikapcsolás
hangerő
Használja a funkciót a kivetíto ki/bekapcsolásakor hallható
értesítési hangerejének beállításához.
Figyelmeztetés
hangerő
Jelölje ki ezt a funkciót a figyelmeztetések hangerejének
beállításához.
29
Magyar
3D
Kattintson a „Be” (On) gombra, hogy engedélyezze a TI DLP 3D
technológia által támogatott 3D funkciót.
•
3D
Be
Válassza ezt az elemet, ha DLP 3D szemüveget, quad buffer
(NVIDIA/ATI…) grafikuskártyát és HQFS formátumú fájlt, vagy
DVD-t a megfelelő szoftveres lejátszóval használ.
•
Ki
Kikapcsolja a 3D módot.
Ha a 3D tartalom nem megfeleloen jelenik meg, kiválaszthatja
azt a 3D formátumot, mely leginkább illik a nézett 3D tartalomhoz
és a legjobb eredményt biztosítja.
3D formátum
Számítógépes vagy Videó üzemmódban a "3D formátum"
nem támogatott.
3D fordított
szink.
Ha különálló vagy átfedő képet lát DLP 3D szemüveg viselése
közben, elképzelhető, hogy végre kell hajtania az „Megfordítás”
funkciót, hogy a lehető legjobb bal/jobb képszekvenciát
alkalmazza a helyes kép érdekében (DLP 3D esetében).
Válassza az „Be” lehetőséget a 3D figyelmeztető üzenet
megjelenítéséhez.
3D
figyelmeztető
üzenet
Magyar
30
Megjegyzés: Támogatott 3D jelidőzítések:
Jelforrás típusa
Támogatott időzítés
Videó/S-Video/Komponens videó
HQFS 3D (480i@60Hz), 576i@50Hz
VGA/HDMI (PC üzemmód)
640 x 480@50/60/100/120Hz
800 x 600@50/60/100/120Hz
1024 x 768@50/60/100/120Hz
1280 x 800@50/60/100/120Hz
HDMI
HQFS 3D (480i@60Hz, 576i@50Hz)
Képkocka-tömörítés (1080p@23,98/24Hz,
720p@50/60Hz)
Egymás mellett vízszintesen
(1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz)
Fent és lent (720p@50/60Hz,
1080p@23,97/24Hz, 1080p@50/60Hz)
A megfelelő 3D megjelenítéshez a grafikuskártya 3D alkalmazásának megfelelő
beállítása szükséges.
Az olyan szoftveres lejátszók, mint a Stereoscopic Player és a DDD TriDef
Media Player támogatják a 3D fájlformátumot. Az alábbi weboldalról letöltheti a
lejátszók próbaverzióját:
- Stereoscopic Player (Próbaverzió): http://www.3dtv.at/Downloads/
Index_en.aspx
- DDD TriDef Media Player (Próbaverzió): http://www.tridef.com/download/
TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html
Megjegyzés: A „3D fordított szink.” és a „3D formátum” csak akkor érhetoek el,
ha engedélyezte a „3D” funkciót.
Nyelv
Nyelv
Kiválasztja az OSD menük nyelvét. Használja a
gombot a kívánt nyelve kiválasztásához.
31
Magyar
Mellékletek
Hibaelhárítás
Ha problémát tapasztal az Acer kivetítővel kapcsolatban, forduljon az alábbi
hibaelhárítási útmutatóhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel.
Képproblémák és megoldásaik
#
1
2
Probléma
Nem jelenik meg
kép a vásznon.
Részleges,
gördülő vagy
nem megfelelően
megjelenített kép
(PC esetében
(Windows 95/98/
2000/XP/Win7/
Vista))
Megoldás
•
Győződjön meg arról, hogy a kábelek megfelelően
csatlakoznak az „Első lépések” című fejezetben leírt
módon.
•
Győződjön meg arról, hogy egyik érintkező sem görbült
meg, vagy törött el.
•
Ellenőrizze, hogy a kivetítő lámpáját megfelelően
szerelték-e be. Lásd a „Lámpacsere” című fejezetet.
•
Ellenőrizze, hogy bekapcsolta a projektort.
•
•
Nyomja meg a „RESYNC” gombot a távvezérlőn.
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Nyissa meg a „My Computer (Sajátgép)”, > „Control
Panel (Vezérlőpult)” elemet, majd kattintson duplán
a „Display (Megjelenítés)” ikonra.
•
Jelölje ki a „Settings (Beállítások)” fület.
•
Győződjön meg arról, hogy a kijelző felbontása nem
haladja meg az 1600x1200, 1920x1080 értéket.
•
Kattintson az „Advanced Properties (Speciális
tulajdonságok)” gombra.
Ha a probléma továbbra is fennáll, módosítsa az Ön által
használt monitor megjelenítését, és kövesse az alábbi
lépéseket:
•
Győződjön meg arról, hogy a felbontás-beállítás
nem haladja meg az 1600x1200, 1920x1080
értéket.
•
Kattintson a „Change (Módosítás)” gombra a
„Monitor” fülön.
•
Kattintson a „Show all devices (Minden eszköz
mutatása)” > „Standard monitor types (Szabvány
monitortípusok)” elemre az SP dobozban, majd
jelölje ki a kívánt felbontás módot a „Models
(Típusok)” dobozban.
•
Győződjön meg arról, hogy monitorkijelző felbontása
nem haladja meg az 1600x1200, 1920x1080
értéket.
Magyar
32
3
4
5
6
7
8
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(Noteszgépek
esetében)
A noteszgép
képernyője nem
jeleníti meg a
bemutatót.
A kép instabil vagy
villódzik
A képen függőleges
villódzó sáv van
A kép nem éles
A kép megnyúlik,
amikor
„szélesvásznú”
DVD filmet játszik le
•
•
Nyomja meg a „RESYNC” gombot a távvezérlőn.
•
Ha nehézséget tapasztal a felbontás módosítása során,
illetve a monitor lefagy, indítsa újra az összes
készüléket, a kivetítőt is beleértve.
•
Ha Microsoft® Windows® alapú noteszgépet használ:
Előforduklhat, hogy egyes PC noteszgépek
kikapcsolják saját képernyőjüket, amikor egy második
megjelenítő eszköz van használatban. Mindegyiknél
más-más módon történik a visszakapcsolása. Lásd a
számítógép használati útmutatóját további
információkért.
•
If you are using an Apple® Mac® OS alapú noteszgépet
használ: A System Preferences (Rendszerbeállítások)
menüben nyissa meg a Display (Megjelenítés) elemet,
és jelölje ki a Video Mirroring (Videó tükrözés) tétel „On
(Be)” jelölőnégyzetét.
•
A „Követés” gombbal javíthatja ki. További
információkért forduljon az „Kép” fejezethez.
•
Módosítsa a számítógép színmélység beállítását.
•
Használja a „Frekvencia” funkciót a beállításhoz.
További információkért forduljon az „Kép” fejezethez.
•
Ellenőrizze és konfigurálja át a grafikus kártya
megjelenítési módját, hogy az kompatibilis legyen a
kivetítővel.
•
•
Állítson a kivetítő lencséjének fókuszgyűrűjén.
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Ismételje meg a lépéseket a (fenti) 2. elemtől a
számítógép felbontásának beállításához.
•
Nyomja meg a kimeneti beállítások váltása
gombot. Példa: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell
[Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP
[Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5 ]
Győződjön meg arról, hogy a vetítővászon az előírt
távolságon belül van:
4,9 - 19,7 láb (1,5 - 6 méter)
További információkért forduljon a „A kívánt képméret
elérése a távolság és a zoom beállításával” részhez.
Ha anamorf vagy 16:9 képméretarányú DVD filmet játszik le,
az alábbi beállítások módosítására lehet szükség:
•
Ha 4:3 képformátumú DVD filmet játszik le, módosítsa
a formátumot 4:3 beállításra a kivetítő OSD menüjében.
•
Ha a kép még mindig nyújtott, akkor a képméretarányt
is be kell állítania. Állítsa a megjelenítési formátumot
16:9 (széles) képméretarányra a DVD-lejátszón.
33
10
11
A kép túl kicsi vagy
túl nagy
A kép oldalai ferdék
A kép fordított.
•
•
Állítson a kivetítő tetején lévő zoom karon.
•
Nyomja meg a „MENU” gombot a vezérlőpulton vagy
távvezérlőn. Lépjen az „Kép” > „Képarány” elemre, és
próbálkozzon különböző beállításokkal.
•
Ha lehetséges, helyezze át a kivetítőt úgy, hogy a
kivetítő közepe felé nézzen és annak alsó széle alatt
legyen.
•
Nyomja meg a Keystone correction (Trapézkorrekció)
gombot a vezérlőpulton vagy a távvezérlőn, amíg a kép
oldalai függőlegessé nem válnak.
•
Nyomja meg a „MENU” gombot a vezérlőpulton vagy
távvezérlőn az OSD menü megnyitásához. Lépjen a
„Kép” > „Trapézkorrekció” elemre a beállítások
elvégzéséhez.
•
Jelölje ki az OSD menü „Kép” >„Kivetítés” elemét a
vetítés helyzetének módosításához.
Helyezze a kivetítőt a vászonhoz közelebbre vagy
messzebbre.
Problémák a kivetítővel kapcsolatban
#
Jelenség
Megoldás
1
A kivetítő nem reagál semmilyen
kezelőszervre
He lehetséges, kapcsolja ki a kivetítőt, majd
húzza ki a tápkábelt, és várjon legalább 30
másodpercig, míg újra nem csatlakoztatja.
2
A lámpa kiég, vagy pukkanó
hangot ad ki
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama
végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat. Ha
ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik
be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A
lámpa kicseréléséhez kövesse a „Lámpacsere”
című fejezetben felsorolt eljárásokat.
Magyar
9
Magyar
34
OSD üzenetek
#
1
Jelenség
Üzenet
Emlékeztető üzenet
A ventilátor meghibásodott. – a rendszerventilátor nem működik.
A ventilátor meghibásodott.
A lámpa hamarosan kikapcsolódik.
A kivetítő túlmelegedett – a kivetítő meghaladta javasolt üzemi
hőmérsékletét, ezért használat előtt hagyni kell kihűlni. Ellenőrizze
a porszűrőket is, ha beszerelték őket. Ha a porszűrő poros,
tisztítsa meg.
A kivetítő túlmelegedett.
A lámpa hamarosan kikapcsolódik.
Cserélje ki a lámpát – a lámpa hamarosan eléri hasznos
élettartama végét. Hamarosan ki kell cserélnie.
A lámpa nagyteljesítményű módban hasznos élettartama végéhez
közeledik.
Tanácsos kicserélni!”
35
LED üzenetek
Üzenet
Bekapcsolt állapotot jelző
LED
Lámpa LED
Hőmérsékletki
jelző LED
Vörös
Kék
Vörös
Vörös
Készenlét
(Hálózati tápkábel
csatlakoztatva)
V
--
--
--
Üzemkapcsoló BE
--
V
--
--
Lámpa újra
--
Gyors
villogás
--
--
Gyors
villogás
--
--
--
Kikapcsolás (hűtés vége)
V
--
--
--
Hiba (túlmelegedés miatti
meghibásodás)
--
V
--
V
Hiba (ventilátorzár
meghibásodása)
--
V
--
Gyors villogás
Hiba (lámpa elromlott)
--
V
V
--
Hiba (elromlott a
színkerék)
--
V
Gyors
villogás
--
Kikapcsolás (hűtés)
Magyar
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
Magyar
36
Lámpacsere
Csavarhúzóval távolítsa el a csavar(oka)t a fedélből, majd húzza ki a lámpát.
A kivetítő saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Figyelmeztető üzenetet fog látni:
„A lámpa nagyteljesítményű módban hasznos élettartama végéhez közeledik.
Tanácsos kicserélni!” Ha ezt az üzenetet látja, minél hamarabb cserélje ki a
lámpát. Az lámpa kicserélése előtt legalább 45 percig hagyja hűlni a vetítőt.
Figyelem: A lámpa háza forró! Hagyja lehűlni, mielőtt kicserélné a
lámpát.
9
3
2
10
4
1
1
2
1
2
8
12
5
8
6
7
11
1
12
A lámpa eltávolítása:
Kapcsolja ki a kivetítő tápellátását a (POWER) gomb
megnyomásával. Várjon
legalább 45 percet, amíg a kivetítő kihűl. Húzza ki a tápkábelt.
1
A fedélből távolítsa el a csavart egy csavarhúzó segítségével. (1. ábra)
2
Tolja fel, és távolítsa el a fedelet.
3
Távolítsa el és dobja ki a lámpa védőfóliáját (2. ábra).
4
Távolítsa el a lámpamodult rögzítő csavart (3. ábra).
5
Húzza ki a lámpa csatlakozóját a lámparekesz nyílásából.
Válassza le a kivetítőről (4. ábra).
6
Emelje fel a fogantyút, hogy felfelé álljon (5. ábra). A lámpamodult erővel kell
kihúzni (6. ábra).
A lámpamodul visszaszerelésekor új izzót használjon és fordított sorrendben hajtsa
végre a fenti lépéseket (# 7 - # 12 ábra).
Figyelem: A személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében
ne ejtsék el a lámpamodult, illetve érintsék puszta kézzel a lampa
izzóját. Az izzó összetörhet, és személyi sérülést okozhat, ha
véletlenül elejtik.
37
Amennyiben a kivetítőt mennyezetre szerelő készlettel kívánja telepíteni, olvassa el
az alábbi lépéseket:
Fúrjon négy lyukat a mennyezet szilárd, statikailag stabil részébe, és rögzítse a
konzolt.
m
m
m
13 m
20
1
.9
49mm
mm
8.4
130 mm
Megjegyzés: A csavarok nem tartozékok. Kérjük, szerezze be a
mennyezetnek megfelelő csavarokat.
2
Rögzítse a mennyezeti rudat az alkalmazásnak megfelelő hengeres csavarral.
Mennyezetre szerelési konzo
- Szerelje a mennyezetre
Rövid rúd
Hosszú rúd
Hosszabbító rúd
„A” típusú csavar
50 mm hosszúság / 8 mm átmér -
Hosszú csapfej
Imbuszkulcs
- Meghúzáshoz/meglazításho
Szorító csavar
Közepes rúd
Magyar
Mennyezetre szerelés
Magyar
38
3
A kivetítő méretének megfelelő számú csavart használjon a kivetítő
rögzítéséhez a mennyezetre szerelő konzolhoz.
„B” típusú csavar
Nagyméretű alátét
„C” típusú csavar
Kisméret alátét
Kivetítő konzol
Tartja a kivetítőt, és
lehetővé teszi a
beállítását
Csúszó bővítés
Távtartó
- A hleadás érdekében
Megjegyzés: Tanácsos elegendő helyet hagyni a konzol és a kivetítő
között a megfelelő hőelvezetés érdekében. Amennyiben szükséges,
használjon két darab alaátétet a jobb tartás érdekében.
4
Szerelje a mennyezeti konzolt a mennyezeti rúdra.
Szorító csavar
„A” típusú csavar
50 mm hosszúság / 8 mm átmér
Nagyméret csapfej
Imbuszkulcs
- Meghúzáshoz/meglazításhoz
39
Szükség szerint állítsa be a kivetítő szögét és helyzetét.
Magyar
5
Szorító csavar
Imbuszkulcs
30
Imbuszkulcs
Szorító csavar
Megjegyzés: Az egyes modellekhez ajánlott csavar- és alátéttípusok
az alábbi táblázatban találhatók. A csavarcsomagban 3 mm átmérőjű
csavarokat mellékeltünk.
Modellek
„B” típusú csavar
Hosszúság (mm)
Nagy
Kicsi
3
25
V
V
149,5 mm
P5207B/N217E/PNX15K/P5207i/ N217R/PNX15F/P5307WB/N227E/
PN-W15K/P5307Wi/
N227R/PN-W15F
Alátét típus
Átmérő (mm)
M3 csavar
Mélység: 9,5 mm
242,04 mm
Magyar
40
Műszaki adatok
Az alább felsorolt műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A
végleges műszaki adatokat lásd az Acer kiadott marketing-specifikációiban.
Kivetítő rendszer
DLP™
Felbontás
•
P5207B/N217E/PN-X15K/P5207i/ N217R/PNX15F:
Natív: XGA (1024 x 768)
Maximális: UXGA (1600 x 1200), 1080p (1920 x 1080)
•
P5307WB/N227E/PN-W15K/P5307Wi/N227R/PNW15F:
Natív: WXGA (1280 x 800)
Maximális: UXGA (1600 x 1200), 1080p (1920 x 1080)
WUXGA (1920 x 1200) (csak a csökkentett törlés
támogatása)
Számítógépekkel való
kompatibilitás
További információkért forduljon a „Kompatibilis
üzemmódok” részhez.
Videó kompatibilitás
NTSC (3,58/4,43), PAL (M/N), PAL 60, SECAM, HDTV
(720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i,
576i)
Képméretarány
•
P5207B/N217E/PN-X15K/P5207i/ N217R/PNX15F: Automata, 4:3, 16:9
•
P5307WB/N227E/PN-W15K/P5307Wi/N227R/PNW15F: Automata, 4:3, 16:9, Teljes, Letter Box
Megjeleníthető színek száma
1,07 milliárd szín
Vetítőlencse
F = 2,59 - 2,87, f = 16,88 mm - 21,88 mm,
1:1,3 kézi állítású zoom és fókusz
A kivetítés képernyőmérete
(képátmérő) tiszta fókusszal
•
P5207B/N217E/PN-X15K/P5207i/ N217R/PNX15F:
44" (111 cm) - 230" (584 cm)
•
P5307WB/N227E/PN-W15K/P5307Wi/N227R/PNW15F:
45" (115 cm) - 300" (762 cm)
Kivetítés távolsága tiszta fókusszal
•
P5207B/N217E/PN-X15K/P5207i/ N217R/PNX15F:
3.3' (1 m) - 26,2' (8 m)
•
P5307WB/N227E/PN-W15K/P5307Wi/N227R/PNW15F:
4.9' (1,5 m) - 19,7' (6 m)
Vetítővászon-távolság
•
P5207B/N217E/PN-X15K/P5207i/ N217R/PNX15F: 70"±3% @ 2 m (1,41 - 2,25 : 1)
•
P5307WB/N227E/PN-W15K/P5307Wi/N227R/PNW15F: 82,5"±3% @ 2 m (1,12 - 1,8 : 1)
Vízszintes pásztázási sebesség
31 - 99 kHzs
Függőleges pásztázási sebesség
23 - 120 Hz
Trapézkorrekció
+/-40 fok (függőleges), Manuális
Digitális zoom
2x
Audió
5W x 2
Tömeg
Körülbelül 3,5 kg (7,72 lbs.)
41
290 x 254 x 99 mm (11,4" x 10" x 3,9")
Tápellátás
Univerzális AC bemenet 100 – 240 V, bemeneti
frekvencia 50/60 Hz
Áramfogyasztás (jellemző)
460 W
Üzemi hőmérséklet
0ºC – 40ºC / 32ºF – 104ºF
I/O csatlakozók
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tápcsatlakozó aljzat x 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hálózati tápkábel x 1
•
•
•
Hordtáska x1
Porszűrő x1
Wi-Fi adapter x1
Az alapcsomag tartalma
Kiegészítő (opcionális)
RS232 x 1
VGA bemenet x 2
VGA kimenet x 1
Kompozit videó x 1
S-Video x 1
3,5 mm-es audió jack bemeneti aljzat x 2
3,5 mm-es audió jack kimeneti aljzat x 1
HDMI x 2
RJ45 LAN bemenet x 1
USB (B típusú) x 1
12 V DC kimenet x 1 (max. 1 A)
Mikrofon bemeneti csatlakozó x 1
USB (A típusú) x 2
VGA kábel x 1
Távvezérlő x 1
Elem x 2 (a távvezérlőhöz)
Használati útmutató (CD-ROM) x 1
Gyors üzembe helyezési útmutató x 1
Biztonsági kártya x 1
Kompozit videokábel x 1
Acer Projektor Multimédia (CD-ROM) x 1
Az Acer Projektor Multimédia gyors üzembe
helyezési útmutatója x 1
* A konstrukció és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
Magyar
Méretek (széles x mély x magas)
Magyar
42
Kompatibilis üzemmódok
1
VGA analóg – PC jel
Üzemmódok
Felbontás
VGA
640 x 480
SVGA
800 x 600
XGA
1024 x 768
1152 x 864
SXGA
1280 x 1024
QuadVGA
SXGA+
UXGA
PowerBook G4
1280 x 960
1280 x 960
1400 x 1050
1600 x 1200
640 x 480
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 870
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
60
72
75
85
120
56
60
72
75
85
120
60
70
75
85
120
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6 (67)
60
60
75
75
31,47
37,86
37,50
43,27
61,91
35,20
37,88
48,08
46,88
53,67
77,43
48,36
56,48
60,02
68,68
98,96
63,85
67,50
77,10
63,98
76,97
79,98
91,15
60,00
75,00
65,32
75,00
31,50
35,00
37,88
48,36
60,241
68,681
43
2
60
75
85
60
60
120
60
60
60
60
60
60
59,95
47,78
60,29
68,63
45,00
49,70
101,6
55,94
65,29
47,71
66,60
67,50
37,50
74,04
HDMI – PC jel
Üzemmódok
VGA_60
VGA_72
VGA_75
VGA_85
VGA_120
SVGA_56
SVGA_60
SVGA_72
SVGA_75
SVGA_85
SVGA_120
XGA_60
XGA_70
XGA_75
XGA_120
SXGA_75
SXGA_85
SXGA_60
SXGA_72
SXGA_75
SXGA_85
QuadVGA_75
SXGA+_60
UXGA_60
Felbontás
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 960
1400 x 1050
1600 x 1200
F. frekvencia [Hz]
59,94
72,809
75
85,008
119,518
56,25
60,317
72,188
75
85,061
119,854
60,004
70,069
75,029
119,804
75
84,99
60,02
72
75,025
85,024
75
59,978
60
V. frekvencia
[kHz]
31,469
37,861
37,5
43,269
61,91
35,156
37,879
48,077
46,875
53,674
77,425
48,363
56,476
60,023
98,958
67,5
77,094
63,981
76,97
79,976
91,146
75
65,317
75
Magyar
WXGA
1280 x 768
1280 x 768
1280 x 768
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 800-RB
1440 x 900
1680 x 1050
1366 x 768
1920 x 1080-RB
1920 x 1080-EIA
1024 x 600
1920 x 1200-RB
44
Magyar
Mac G4
MAC13
Mac G4
Mac G4
MAC19
MAC21
WXGA_60
WXGA_75
WXGA_85
WXGA_60
WXGA_60
WXGA_120
WXGA+_60
1680 x 1050_60
acer_16:9
1920 x 1080_RB
1920 x 1080_EIA
acer_timing
1920 x 1200-RB
3
59,94
66,667
60,317
60,004
75,02
75,061
59,87
74,893
84,837
60
59,81
119,909
59,887
59,954
59,79
60
60
60
59,95
1280 x 768
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 800
1440 x 900
1680 x 1050
1366 x 768
1920 x1080
1920 x1080
1024 x 600
1920 x 1200
31,469
35
37,879
48,363
60,241
68,681
47,776
60,289
68,633
45
49,702
101,563
55,935
65,29
47,712
66,587
67,5
37,5
74,038
HDMI - Videó jel
Üzemmódok
480i
480p
576i
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
1080p
4
640 x 480@60Hz
640 x 480@67Hz
800 x 600@60Hz
1024 x 768@60Hz
1024 x 768@75Hz
1152 x 870@75Hz
Felbontás
720 x 480
(1440 x 480)
720 x 480
720 x 576
(1440 x 576)
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
Felbontás
720 x 480
720 x 480
720 x 576
720 x 576
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
60
15,73
60
31,47
50
15,63
50
60
50
60
50
60
50
24
23,98
31,25
45,00
37,50
33,75
28,13
67,50
56,26
27,00
26,97
F. frekvencia [Hz]
59,94
59,94
50,00
50,00
V. frekvencia [kHz]
15,73
31,47
15,63
31,25
YPbPr jel
Üzemmódok
480i
480p
576i
576p
45
5
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
60,00
50,00
60,00
50,00
60,00
50,00
24,00
23,98
45,00
37,50
33,75
28,13
67,5
56,26
27,00
26,97
Videó, S-video jel
Üzemmódok
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
fsc (MHz)
NTSC
PAL
SECAM
PAL-M
PAL-N
PAL-60
NTSC4,43
15,73
15,63
15,63
15,73
15,63
15,73
15,73
60
50
50
60
50
60
60
3,58
4,43
4,25 vagy 4,41
3,58
3,58
4,43
4,43
Magyar
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
1080p
Magyar
46
Hatósági és biztonsági tudnivalók
FCC nyilatkozat
Ezt az eszközt megvizsgálták és megállapították, hogy a B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket teljesíti az FCC Szabályzat 15. fejezete
szerint. Ezeket a határértékeket úgy állapítottuk meg, hogy lakásban történő
használat esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferenciák ellen. Ez az
eszköz rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha nem a
használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és használják, károsan
zavarhatja a rádiótávközlést.
Arra azonban nincsen garancia, hogy egy meghatározott felhasználásnál nem fordul
elő zavar. Ha ez az eszköz káros zavart kelt a rádió- vagy televízió vételben, amit az
eszköz ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani, a felhasználó a zavar
megszüntetésére minden további nélkül megteheti a következő intézkedéseket:
•
Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
•
Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
•
Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa,
mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
•
Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Más számítástechnikai eszközökhöz kizárólag árnyékolt kábellel szabad
csatlakozni, hogy az FCC előírásainak továbbra is megfeleljenek.
Megjegyzés: Perifériák
Kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók
stb.) szabad ehhez a berendezéshez csatlakoztatni, amelyek a B osztályú
eszközökre előírt határértékeknek megfelelnek. A határértékeknek nem megfelelő
perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádió- és televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt az eszközt működtesse.
Üzemi feltételek
Ez az eszköz megfelel az FCC Szabályzata 15. fejezetének. A működtetésnek két
feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros zavart, és (2), az eszköznek minden
zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003-nak.
47
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.
Nyilatkozat az EU szabályok kielégítéséről
Az Acer ezúton kijelenti, hogy ez a kivetítősorozat megfelel az 1999/5/EK irányelv
alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
Megfelel az oroszországi hatósági előírásnak
Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli
LAN-nal és/vagy Bluetooth-al felszerelt modellekre vonatkozik.
Általános
Ez a termék megfelel mindazon ország vagy régió rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli használatát engedélyezték. A
konfigurációtól függően ez a termék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul).
Kanada – kis teljesítményű engedélyre nem köteles
rádiófrekvenciás távközlési eszközök (RSS-210)
a
Általános információ
A működésnek a következő két feltétele van:
1. Az eszköz nem okozhat interferenciát, és
2. ennek az eszköznek minden vett interferenciát állnia kell, beleértve a
nem kívánatos működést okozó interferenciát.
b
Működés a 2,4 GHz-es sávban
Az engedélyezett szolgáltatással történő rádiófrekvenciás zavar
megelőzésére ezt a berendezést épületen belüli működésre tervezték, és
a kültéri használatot engedélyeztetni kell.
Magyar
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Magyar
48
Az országok érvényességi köre
Ezt a berendezést a felhasználás országában érvényes előírások és szabályok szigorú
betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a felhasználás
országában lévő helyi irodával. A teljes országlistáért lásd:
http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm.
49
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
Contact Person: Mr. RU Jan, e-mail:ru_jan@acer.com.tw
And,
Acer Italy s.r.l
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it
Declare under our own responsibility that the product:
Product:
Projector
Trade Name:
Acer
Model Number:
P5207B/N217E/PN-X15K/P5207i/ N217R/PN-X15F/QNX1112/
P5307WB/N227E/PN-W15K/P5307Wi/N227R/PN-W15FQWX1116
series
To which this declaration refers conforms to the relevant standard or other standardizing documents:
•
EN 55022:2006/A1:2007 Class B; EN 55024:2010
•
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 Class A; EN61000-3-3:2008
•
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
•
EN 50581:2012
We hereby declare above product is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, RoHS Directive 2011/65/
EU and Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign
requirements for energy-related product.
Year to begin affixing CE marking 2013.
RU Jan/Sr. Manager
Regulation Center, Acer Inc.
Mar. 18, 2013 Date
Magyar
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
Magyar
50
Acer America Corporation
333 West San Carlos St.,
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Tel: 254-298-4000
Fax: 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must
accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:
Product:
DLP Projector
Model Number:
QNX1112/QWX1116 series
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Download PDF

advertising