Acer | P6600 | Acer P6500 User Manual

Acer kivetítő
P6600/F261/PM-WU01/P6500/F251/
PM-801/P6200/F211/PM-X01/
P6200S/F211S/PM-X01S sorozat
Felhasználói útmutató
Copyright © 2015. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva.
Acer kivetítő Használati útmutatója
Eredeti kiadás: 08/2015
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják anélkül, hogy az
átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások ennek a
kézikönyvnek az új kiadásaiban vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek
meg. A cég nem vállal sem kifejezett, sem beleértett garanciát a dokumentum tartalmát illetően, és
különösen elutasítja a bizonyos célra való értékesítésre vagy alkalmasságra vonatkozó beleértett
garanciákat.
Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább biztosított
helyen. A sorozatszám és a modellszám a számítógépen elhelyezett címkén található. A
számítógéppel kapcsolatos minden levelezés alkalmával meg kell adni a sorozatszámot, a
modellszámot és a vásárlásra vonatkozó adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen részletét
sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani semmilyen formátumban
vagy eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy egyéb eljárás alkalmazásával.
Típusszám: _________________________________
Sorozatszám: _______________________________
Vásárlás időpontja: ___________________________
Vásárlás helye: ______________________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékneveit
vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
„A HDMI™, a HDMI embléma és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC.
védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei.”
iii
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a dokumentumot,
később szüksége lehet rá. Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden
figyelmeztetésnek és utasításnak.
A termék kikapcsolása tisztítás előtt
Tisztítás előtt a termék csatlakozóját távolítsa el a fali aljzatból. Ne használjon
folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A készüléket nedves törlőkendővel tisztítsa.
Figyelmeztetés megszakító eszközként szolgáló
dugóval kapcsolatban
Kövesse az alábbi útmutatást a berendezés külső tápegységhez történő
csatlakoztatása és leválasztása során:
•
•
•
Telepítse a tápegységet, mielőtt a hálózati tápkábelt a hálózati konnektorhoz
csatlakoztatná.
Húzza ki a tápkábelt, mielőtt a tápegységet eltávolítaná a kivetítőből.
Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az
összes tápkábel kihúzásával a tápegységekből.
Elérhetőséggel kapcsolatos figyelmeztetés
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen
elérhető és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha
áramtalanítani kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a
konnektorból.
Figyelmeztetések!
•
•
•
A terméket ne használja víz közelében.
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék
leesik, súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése
érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy
a terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük.
Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni,
hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
•
•
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül,
mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és
rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne
öntsön folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
iv
•
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett
környezetben, ami váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a forgó
alkatrészeket, illetve a lámpát.
A hálózati feszültség használata
•
•
•
•
•
Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos a rendelkezésre álló áramforrás típusáról, forduljon a
forgalmazóhoz vagy a helyi elektromos szolgáltatóhoz.
Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem
haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok
eszköz csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja
meg a mellékkör névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót
használnak, az áramfelvétel nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti
áramfelvételének 80%-át.
A termék hálózati adapterét hárompólusú földelt tápcsatlakozóval látták el. Ez
a dugó csak megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a
fali konnektor megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a hálózati adapter
dugóját. Ne dugja a dugót nem földelt hálózati csatlakozóba. További
információkért forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem
megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy sérülést
okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar megfelelő
kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő elektromos eszközök
okoznak, és ami befolyásolja a termék teljesítményét.
•
A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az
alábbi követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal
rendelkező, VDE vagy hasonló jóváhagyással, 4,5 méter maximális
hosszúsággal.
A termék szervizelése
Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a terméket, mert a burkolat felnyitása vagy
eltávolítása miatt veszélyes áramütésnek vagy más kockázatoknak teheti ki magát.
Bízza az összes javítást képzett szakemberre.
v
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett
munkatársaihoz, ha:
•
•
•
•
•
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
Folyadék ömlött a termékbe
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az
összes használati utasítást
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz
vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe, hogy
a terméket helyreállítsa.
Figyelmeztetés! Biztonsági okból ne használjon nem szabványos
alkatrészt részegységek beszerelése vagy cseréje alkalmával. A
kiegészítőket illetően vegye fel a kapcsolatot a termék viszonteladójával.
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol
kisgyerekektől.
További biztonsági információ
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős
fény károsíthatja látását.
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne telepítse a terméket az alábbi környezetben:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rosszan szellőző vagy szűk helyen. A kivetítő és a falak között legalább 50 cm
legyen, lehetővé téve a levegő szabad áramlását.
Olyan hely, ahol a hőmérséklet szélsőséges módon megnőhet, pl. gépkocsiban zárt
ablak mellett.
Olyan hely, ahol a szélsőségesen magas páratartalom, por vagy cigarettafüst
beszennyezheti az optikai részegységeket, megrövidítve ezzel élettartamukat és
besötétítve a képet.
Tűzjelző berendezések közelében.
Olyan hely, ahol a környezeti hőmérséklet meghaladja a 40 ºC/104 ºF értéket.
Több mint 3000 méter tengerszint feletti magasságban.
Azonnal húzza ki a tápkábelt, ha problémát tapasztal a kivetítővel. Ne
működtesse a kivetítőt, ha füst, furcsa zaj vagy szag jön belőle. Ez tüzet vagy
áramütést okozhat. Ha ilyet tapasztal, azonnal húzza ki a tápkábelt és vegye fel
a kapcsolatot a kereskedővel.
Ne használja tovább a terméket, törje el vagy ejtse le. Ebben az esetben,
vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, aki megvizsgálja a terméket.
A kivetítő lencséjét ne irányítsa a nap felé. Ez tüzet okozhat.
A kivetítő kikapcsolásakor tanácsos hagyni, amíg a kivetítő befejezi hűtési,
mielőtt áramtalanítaná a készüléket.
vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne kapcsolja ki gyakran hirtelen a tápellátást, vagy húzza ki működés közben a
kivetítő tápkábelét. A legjobb, ha megvárja, amíg a ventilátor kikapcsolódik,
mielőtt kikapcsolja a fő áramforrást.
Ne érintse a légkivezető rácsot és a talplemezt, amelyek felforrósodnak.
Tisztítsa meg a gyakran a légszűrőt, ha van ilyen. A készülék belsejében
emelkedhet a hőmérséklet és meghibásodást okozhat, ha a légszűrő/szellőző
nyílások piszokkal vagy porral szennyezettek.
Ne nézzen a szellőzőrácson keresztül a készülék belsejébe, amikor a kivetítő
be van kapcsolva. Az erős fény károsíthatja látását.
Mindig nyissa ki a lencsevédőt vagy távolítsa el a lencsesapkát, amikor a
kivetítő be van kapcsolva.
Ha a kivetítő bekapcsolt állapotban van, ne tegyen tárgyakat a lencse elé,
mivel ezzel a tárgy felforrósodhat, deformálódhat és tüzet is okozhat. A lámpa
ideiglenes kikapcsolásához nyomja meg a HIDE gombot a távvezérlőn.
A lámpa rendkívül forróvá válik működés közben. A lámpa burkolatának csere
céljából történő felnyitása előtt legalább 45 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
A lámpát névleges élettartamán túl nem szabad működtetni. Ettől ritkán
eltörhet.
Soha ne cseréljen lámpaszerelvényt vagy bármilyen elektronikus alkatrészt, ha
a kivetítő csatlakozik az elektromos hálózathoz.
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a
lámpát, ha megjelenik a figyelmeztető üzenet.
Amikor a lámpát kicseréli, hagyja az egységet kihűlni, majd kövesse a cserére
vonatkozó utasításokat.
A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a „Lámpa visszaállítása”
funkciót a képernyőmenü „Kezelés” eleme segítségével.
Ne kísérelje meg szétszerelni a kivetítőt. A készülék belsejében
nagyfeszültségű alkatrészek vannak, amelyek sérülést okozhatnak. Az
egyetlen, felhasználó által szervizelhető alkatrész a lámpa, amely saját,
levehető fedéllel rendelkezik. Mindennemű javítást megfelelő szakemberrel
végeztessen el.
Ne állítsa függőleges helyzetbe a kivetítőt. Így a kivetítő könnyen leborulhat, és
sérülést vagy kárt okozhat.
A termék fordítva is képes képet megjeleníteni, így mennyezetre is lehet
szerelni. Kizárólag az Acer mennyezetre szerelő készletét használja a kivetítő
felszereléséhez, és győződjön meg biztos rögzítéséről.
A kivetítőt kizárólag vízszintes irányban szabad elhelyezni asztali vagy
mennyezeti rögzítési módban, és a készülék dőlésszöge nem haladhatja meg
a 6 fokot, máskülönben a lámpa élettartama dráma módon lecsökkenhet, vagy
a rendszer meghibásodása súlyos biztonsági kockázatot jelenthet.
6°
6°
vii
Figyelmeztetés zenehallgatás esetére
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
•
•
•
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán és kényelmes hangerőn nem hallja a zenét.
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
Ne hallgasson zenét nagy hangerőn huzamosabb ideig.
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
Utasítások az eszköz megfelelő elhelyezését illetően
Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági
szeméttárolóba. A környezetszennyezés csökkentése és környezetünk lehető
legnagyobb fokú védelme érdekében kérjük, hasznosítsa újra. További információért
az elektromos és elektronikus berendezések hulladékával (WEEE) kapcsolatos
szabályozást illetően látogassa meg a következő weboldalt:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
Higannyal kapcsolatos figyelmeztetés
LCD/CRT monitort vagy kijelzőt tartalmazó kivetítők vagy elektronikus termékek:
A termékben lévő lámpa vagy lámpák higanyt tartalmaznak ezért újrahasznosításuk,
illetve ártalmatlanításuk a helyi, állami vagy szövetségi törvények betartásával kell,
hogy történjen. További tájékoztatásért lépjen kapcsolatba az elektronikai
iparszövetséggel a www.eiae.org címen. A lámpák ártalmatlanításával kapcsolatos
tájékoztatásért látogassa meg a www.lamprecycle.org weblapot
Ne nézzen a fénysugárba! RG2
"Mint minden erős fényforrás esetében, ne nézzen közvetlenül a sugárba! RG2 IEC
62471-5:2015"
RG2
viii
Mindenek előtt
A használattal kapcsolatos megjegyzések
Ezt tegye:
•
A tisztítás elkezdése előtt kapcsolja ki a terméket.
•
Enyhe mosószerrel megnedvesített puha törlőkendővel törölgesse meg a
kijelzőburkolatot.
•
Amennyiben a terméket előreláthatólag hosszabb ideig nem fogja használni,
húzza ki a váltóáramú (AC) csatlakozóaljzatból.
Ne tegye:
•
Zárja el a készülék házának szellőzést szolgáló nyílásait.
•
Tisztítsa a készüléket súrolószerrel, viasszal vagy oldószerrel.
•
Használja az alábbi helyzetekben:
•
Rendkívül meleg, hideg vagy párás helyen.
•
Nagymennyiségű pornak és piszoknak kitett helyen.
•
Erős mágneses teret gerjesztő készülék közelében.
•
Helyezze közvetlen napsugárzásnak kitett helyre.
Óvintézkedések
Tartsa be a felhasználói útmutatóban ajánlott összes figyelmeztetést,
elővigyázatossági felhívást és karbantartási utasítást, hogy a készülék élettartamát
meghosszabbítsa.
Figyelmeztetés:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős fény
károsíthatja látását.
Tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében óvja a terméket esőtől, illetve
nedvességtől.
Ne nyissa ki vagy szerelje szét a terméket, mert ezzel áramütést okozhat.
Amikor a lámpát kicseréli, hagyja az egységet kihűlni, majd kövesse a cserére vonatkozó
utasításokat.
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a lámpát, ha
figyelmeztető üzenetek jelennek meg.
A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a „Lámpa visszaállítása” funkciót a
képernyőmenü „Kezelés” eleme segítségével.
A kivetítő kikapcsolásakor kérjük hagyja, amíg a kivetítő befejezi hűtési, mielőtt
áramtalanítaná a készüléket.
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne használja a lencsevédő kupakot, ha a kivetítő működik.
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat.
Ha ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A
lámpa kicseréléséhez kövesse a „Lámpacsere” című fejezetben felsorolt eljárásokat.
Mindenek előtt
iii
viii
A használattal kapcsolatos megjegyzések
viii
Óvintézkedések
viii
Bevezetés
1
Termékfunkciók
1
A csomag áttekintése
3
A kivetítő áttekintése
4
A kivetítő nézetei
4
Vezérlőpult
6
A távvezérlő elrendezése
7
MHL (Mobile High-Definition Link) vezérlő
9
Első lépések
10
A kivetítő csatlakoztatása
10
A kivetítő be- és kikapcsolása
12
A kivetítő bekapcsolása
12
A kivetítő kikapcsolása
13
A kivetített kép beállítása
14
A kivetített kép magasságának beállítása
14
Az optimális képméret és -távolság
15
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával
18
A kívánt képhelyzet elérése a lencse eltolásával
21
Felhasználói kezelőszervek
23
Telepítő menü
23
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
25
Szín
26
Kép
28
Beállítás
30
Kezelés
33
Audió
33
3D
34
Nyelv
34
Tartalomjegyzék
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
Acer LAN weboldal-kezelés
35
Útmutató a bejelentkezéshez
35
Home
36
Vezérlőpult
36
Hálózati beállítások
37
Figyelmeztetések beállításai
37
Kijelentkezés
38
Függelékek
39
Hibakeresés
39
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
43
A kábelrendező felszerelése
44
A porszűrők tisztítása és cseréje
45
Lámpacsere
46
Mennyezetre szerelés
47
Műszaki adatok
50
Kompatibilis üzemmódok
52
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
57
1
Termékfunkciók
A termék egylapkás DLP® kivetítő. A kiemelkedő tulajdonságok a következők:
•
DLP® technológia
•
P6200/F211/PM-X01/P6200S/F211S/PM-X01S sorozat: Natív 1024 x 768 XGA
felbontás
P6500/F251/PM-801 sorozat: 1920 x 1080 1080p felbontás
P6600/F261/PM-WU01 sorozat: Valódi 1920x1200 WUXGA felbontás
Teljes/4:3/16:9/L. Box méretarány támogatása
•
Lehetővé teszi a 3D tartalom kivetítését DLP Link technológia segítségével:
Blue-Ray 3D támogatás és nVidia 3DTV Play Ready
•
Az Acer ColorBoost technológia a természet színeit kínálja az élénk, valósághű
képhez
•
Nagy fényerő és kontrasztarány
•
Az Acer LumiSense+ technológia képes intelligens módon optimalizálni a
vetített kép fényerejét és színtelítettségét a környezet megvilágításának
megfelelően.
•
Sokoldalú megjelenítési módok (Fényes, Bemutató, Szabvány, Videó,
Felhasználói) az optimális teljesítmény érdekében, bármilyen helyzetben.
•
NTSC / PAL / SECAM kompatibilitás és HDTV (720p, 1080i, 1080p)
támogatása
•
Az alacsonyabb energiafogyasztás és a gazdaságos (ECO) üzemmód
megnöveli a lámpa élettartamát
•
Az Acer EcoProjection technológia intelligens szemléletmódú
energiagazdálkodást és fizikai hatékonyság-javítást biztosít
•
HDCP támogatással rendelkező HDMI™ és MHL bemenetekkel felszerelve
•
HDMI CEC funkció támogatása
•
Továbbfejlesztett digitális trapéztorzítás- és 4 sarkos korrekció az optimális
bemutatókhoz
•
Az intelligens észlelés gyors forrásválasztást biztosít
•
Többnyelvű képernyőn megjelenő (OSD) menük
•
A kézi állítású vetítőlencse akár 1,36 X / 1,59 X-es nagyítást eredményez
•
2x-es digitális zoom és svenkolás funkció
•
Kompatibilis a Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista® Windows 7, Windows 8,
Macintosh® operációs rendszerekkel
•
MHL V2.0 jelmegjelenítés támogatása
•
LumiSense+ támogatása
•
Két darab beépített 10 wattos hangszóró
Magyar
Bevezetés
Magyar
2
•
Kézi függőleges lencsemozgatás
•
Kábelrendező
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
3
A kivetítőt az alább bemutatott tartozékokkal együtt szállítjuk. Ellenőrizze, hogy az
egység teljes-e. Azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, ha valami hiányzik.
MODE
TEMP
MENU
RESYNC
SOURCE
LAMP
LENS
SHIFT
FOCUS
ZOOM
Kivetítő
Hálózati tápkábel
VGA-kábel
Biztonsági kártya
Felhasználói útmutató
Gyors üzembe helyezési
útmutató
MEDIA
SETUP
3D
3D
HOME
MEDIA
SETUP
INFO
Hordtáska
Porszűrők
(opcionális)
Távvezérlő
2 db elem
(opcionális)
Kábelrendező fedele
WirelessHD-Kit
(opcionális)
MH
L
HD
MI
DC
5V
IN
WirelessCAST
(opcionális)
Magyar
A csomag áttekintése
A kivetítő áttekintése
A kivetítő nézetei
Elölnézet / felülnézet
7
6
5
3
4
2
1
MODE
TEMP
MENU
RESYN
C
SOUR
CE
LAMP
LENS
SHIFT
FOCU
S
ZOOM
Magyar
4
11
12
8
9
#
1
Leírás
10
#
Leírás
Porszűrőfedél
7
Lámparekesz fedele
2
Vezérlőpanel
8
Vetítőlencse
3
Bekapcsoló gomb
9
Lencsevédő sapka
4
Zoom kar
10 Dőlésszög-beállító kerekek
5
Lencsemozgató gyűrű
11
6
Élességállító gyűrű
12 Távvezérlő vevőegység
Környezetifény-érzékelő
5
1 2 3 45 6 7
DC 5V OUT
LAN
Min-USB
8 9
2
1/MHL
14
17
11 12 13 15 16
10
VGA IN 1
VGA OUT
Y
S-VIDEO
AUDIO IN L
12V DC
AUDIO IN
AUDIO OUT
Pb/Cb
VGA IN 2
1819
RS232
MIC-IN
Pr/Cr
HDBaseT
#
1
AUDIO IN R
VIDEO
Leírás
#
Leírás
Tápegység-csatlakozóaljzat
11
RS232 csatlakozó
2
5V DC kimeneti csatlakozó
12
YPbPr/YCbCr bemeneti csatlakozó
3
HD BaseT
13
S-Video bemeneti csatlakozó
4
LAN (RJ45 aljzat 10/100M Ethernethez)
14
5
Mini USB Ctrl csatlakozó (firmwarefrissítéshez és USB-megjelenítéshez)
15
6
Kensington™ zár portja
16
Hangbemeneti csatlakozó
7
HDMI 2 csatlakozó
17
Audió kimeneti csatlakozó
8
HDMI/MHL csatlakozó (HDMI/MHL,
HDMI 1/MHL)
18
12V DC kimeneti csatlakozó
9
PC analóg jel/HDTV/komponens videó
bemeneti csatlakozó (VGA, VGA IN,
VGA IN 1, VGA IN 2)
19
3,5 mm-es mikrofonbemenet
10
Kompozit videó bemeneti csatlakozó
Hangbemeneti csatlakozó (RCA)
Monitorhurok kimeneti csatlakozó (csak
VGA IN 1 esetében)
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Magyar
Jobb oldali / Hátulnézet
Magyar
6
Vezérlőpult
1
4
6
2
3
SOURCE
LAMP
MENU
RESYNC
TEMP
MODE
5
7
8
9
#
Ikon
Funkció
Leírás
1
Négyirányú billentyűk
A
segítségével választhat az
elemek között, illetve javíthat a
kiválasztottakon.
2
MENU
•
Nyomja meg a „MENU” gombot, hogy
megjelenítse a képernyőn megjelenő
(OSD) menüt, lépjen vissza az előző
OSD menüre vagy rejtse el az OSD
menüt.
•
A kiválasztás megerősítéséhez.
3
SOURCE
Az aktív forrást módosítja.
4
LAMP
Lámpajelző LED
5
TEMP
Hőmérsékletjelző LED
6
RESYNC
A kivetítőt automatikusan a bemeneti
jelforráshoz hangolja.
7
MODE
Nyomja meg a „MODE” gombot megjelenítési
mód választásához.
8
Trapézkorrekció
A képet a kivetítő megdöntése által okozott
torzítás kioltása érdekében javítja.
9
Bekapcsoló
•
Bekapcsolt állapotot jelző LED
•
A tartalmát lásd az „A kivetítő be- és
kikapcsolása” című fejezetben.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
7
1
Magyar
A távvezérlő elrendezése
2
3
MEDIA
SETUP
5
3D
8
4
6
7
9
32
8
3D
33
7
11
10
12
13
14
15
16
34
18
17
19
20
HOME
MEDIA
SETUP
6
17
21
22
25
27
29
31
#
Ikon
Funkció
INFO
23
24
26
28
30
23
Leírás
1
2
3
Infravörös jeladó Parancsokat küld a kivetítőnek.
Lézermutató
Irányítsa a távvezérlőt a vetítővászonra.
POWER
Lásd: „A kivetítő be- és kikapcsolása" szakasz.
4
HIDE
5
6
7
8
9
10
FREEZE
MEDIA_SETUP
SOURCE
3D
ZOOM
BACK
11
Lézergomb
12
13
Enter
Négyirányú
billentyűk
Ideiglenesen kikapcsolja a videojelet. Nyomja meg a „HIDE”
gombot a kép elrejtéséhez, majd nyomja meg újra a kép
megjelenítéséhez.
A kivetített kép kimerevítéséhez.
Nincs funkció.
Az aktív forrást módosítja.
Nyomja meg a „3D” gombot a 3D típusok kiválasztásához.
Nagyítja vagy kicsinyíti a kivetített képet.
Nyomja meg a „BACK” gombot, hogy visszalépjen az előző
menübe.
Irányítsa a távvezérlőt a vetítővászonra, nyomja meg és tartsa
lenyomva a gombot a lézermutató bekapcsolásához.
Ez a funkció nem támogatott a japán piacra szánt készülékeken.
Nincs funkció.
Használja a fel, le, balra és jobbra gombot elemek
kiválasztásához, illetve azok beállításainak elvégzéséhez.
Magyar
8
#
Ikon
Funkció
Leírás
14
Trapézkorrekció
A képet a kivetítő megdöntése által okozott torzítás kioltása
érdekében javítja (± 30 fok).
15
MENU
•
Következő
Nincs funkció.
16
17
18
19
20
21
Nyomja meg a „MENU” gombot, hogy megjelenítse a
képernyőn megjelenő (OSD) menüt, lépjen vissza az
előző OSD menüre vagy rejtse el az OSD menüt.
•
A kiválasztás megerősítéséhez.
EGÉR_Bal/Jobb A Bal/Jobb kattintás gombok a bal, illetve jobb oldalon vannak.
kattintás
A középső gomb többirányú botkormányként működik. A funkció
EGÉR_Négyirány engedélyezéséhez USB kábellel kell összekötni a kivetítőt és a
PC-t.
ú billentyűk
MODE
Nyomja meg a „MODE” gombot megjelenítési mód
választásához.
HANGERŐ +/Növeli/csökkenti a hangerőt.
PAGE
Kizárólag a számítógépes üzemmódhoz. Nyomja meg a gombot
a következő vagy az előző oldal kijelöléséhez. Ez a funkció csak
akkor áll rendelkezésre, ha USB-kábellel számítógéphez
csatlakozik.
Előző
Nincs funkció.
Lejátszás/Szünet Nincs funkció.
Leállítás
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Nincs funkció.
VGA
Nyomja meg a „VGA” gombot, hogy a jelforrást a VGA
csatlakozóra váltsa. A csatlakozó a következőket támogatja:
analóg RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i)
és RGBsync.
S-VIDEO
A jelforrás S-Videóra váltásához.
INFO
Nincs funkció.
COMPONENT
Nyomja meg a „COMPONENT” gombot, hogy a jelforrást
komponens videóra váltsa. A csatlakozó a következőket
támogatja: YPbPr (480p/576p/720p/1080i) és YCbCr (480i/
576i).
VIDEO
A jelforrás KOMPOZIT VIDEÓRA váltásához.
SD/USB A
Nincs funkció.
USB B
USB-vezérléshez és firmware frissítéshez.
HDMI™/DVI
Nyomja meg a "HDMI™/DVI" gombot, hogy a jelforrást a
HDMI™ csatlakozóra váltsa (nincs DVI funkció).
LAN/Wi-Fi
Nyomja meg a „LAN/WiFi” gombot, hogy megjelenítse a képet,
amelynek továbbítása vezetéken vagy vezeték nélkül történik a
PC-ről a kivetítőre az „Acer LAN webpage management”
segédprogram segítségével.
Számbillentyűzet Nyomja meg a „0~9” számgombokat jelszó megadásához a
0~9
„Biztonság” menüben.
ASPECT RATIO Válassza ki a kívánt képméretarányt.
RESYNC
A kivetítőt automatikusan a bemeneti jelforráshoz hangolja.
MEDIA_HOME
Nincs funkció.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
9
3D
MHL vezérlő mód
SOURCE
3
4
2
Navigáció
MEDIA
SETUP
MODE
Kilép az MHL-ből
Köv. mód
HIDE
FREEZE
ZOOM
MHL vezérlő mód
Számjegy
Kilép az MHL-ből
Köv. mód
HOME
MEDIA
SETUP
1
7
6
5
8
#
Ikon
Komponens
Leírás
1
MODE
•
2
SOURCE
Nyomja meg a „SOURCE” gombot a navigáció és a
számjegy mód közötti váltáshoz.
3
MENU
Nyomja meg a gyökérmenü megnyitásához.
(csak Navigáció mód esetében)
4
Iránygombok
Használja a fel, le, balra és jobbra gombot elemek
kiválasztásához, illetve azok beállításainak elvégzéséhez.
(csak Navigáció mód esetében)
5
Kijelölés
A fájl kiválasztásához. (csak Navigáció mód esetében)
6
Kilépés
A fájl bezárásához. (csak Navigáció mód esetében)
7
PgUp/PgDn
Nyomja meg a gombot a következő vagy az előző oldal
kijelöléséhez. (csak Navigáció mód esetében)
8
Számbillentyűzet Számgombok. (csak Számjegy mód esetében)
0~9
•
Nyomja meg egy másodpercig a „MODE” gombot az
MHL vezérlő mód aktiválásához.
A kilépéshez ismét nyomja meg a „MODE” gombot.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Magyar
MHL (Mobile High-Definition Link) vezérlő
Első lépések
A kivetítő csatlakoztatása
DVD-lejátszó,
Set-top Box,
HDTV vevőkészülék
DVD-lejátszó
HDMI
W R
Internet
5
10
R B G
D-Sub
D-Sub
15
MHL
4
USB
6
6
R B G
3
8
S-Video kimenet
7
HDMI
HDMI
9
HDTV adapter
D-Sub
Y
Okostelefon
D-Sub
Videó kimenet
Y
2
DC 5V OUT
LAN
Min-USB
1/MHL
2
2
VGA IN 1
VGA OUT
VGA IN 2
RS232
Y
S-VIDEO
AUDIO IN L
12V DC
AUDIO IN
AUDIO OUT
Pb/Cb
MIC-IN
Pr/Cr
Hordozható
akkumulátor
HDBaseT
AUDIO IN R
VIDEO
RS232
USB
HDMI
10
R G B
13
14
1
R
W
15
10
R G B
R W
R W
RS232
5
DVD-lejátszó
#
12
RS232
USB
HDMI
Magyar
10
DVD-lejátszó,
Set-top Box,
HDTV
vevőkészülék
Leírás
#
9
Leírás
1
Hálózati tápkábel
Kompozit videokábel
2
USB-kábel az eszköz feltöltéséhez
10
Audió kábel Jack/RCA
3
LAN kábel
11
12V DC kábel
4
MHL-kábel (MicroUSB–HDMI)
12
Mikrofonkábel
5
HDMI-kábel
13
RS232 kábel
6
VGA-kábel
14
USB-kábel
7
VGA-komponens/HDTV adapter
15
3 RCA komponens kábel
8
S-Video kábel
11
11
Magyar
Megjegyzés: Annak biztosítása érdekében, hogy a kivetítő
megfelelően működjön a számítógéppel, győződjön meg arról, hogy a
megjelenítési mód időzítése kompatibilis a kivetítővel.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Megjegyzés: Az USB-kábelhez aktív hosszabbító szükséges, ha a
hosszúsága meghaladja az 5 métert.
Megjegyzés: Egyes okostelefonokhoz átalakító szükséges (az
okostelefon gyártójától) az MHL funkció engedélyezéséhez.
Megjegyzés: A kivetítő csatlakoztatása előtt távolítsa el a
kábelrendezőt a „Kábelrendező eltávolítása” című résznek
megfelelően.
Megjegyzés: A DC 12V kimeneti csatlakozó kizárólag vetítővászonvezérléshez támogatja a 12 V/100 mA tápfeszültséget.
Megjegyzés: Az USB DC 5 V kimeneti csatlakozó 5 V/1,5 A
tápfeszültség kimenetet támogat hordozható akkumulátor töltéséhez
kizárólag akkor, ha MHL forrás nem érzékelhető.
A kivetítő be- és kikapcsolása
A kivetítő bekapcsolása
1
Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápkábel és a jelkábel megfelelően
csatlakozik. A bekapcsolt állapotot jelző LED vörös fénnyel villog.
2
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő „Bekapcsoló” gomb
megnyomásával vagy távvezérlőn, és a bekapcsolt állapotot jelző LED kék
színűre fog váltani.
3
Kapcsolja be a forrást (számítógép, noteszgép, videolejátszó stb.). A kivetítő
automatikusan érzékeli a forrást.
•
Ha a képernyőn megjelenik a „Lock” és „Source” ikon, ez azt jelenti, hogy
a kivetítő beállítása adott jelforrás-típusra van rögzítve, és nem
érzékelhető ilyen típusú bemeneti jelforrás.
•
Ha a képernyőn a „Nincs jel” üzenet látható, győződjön meg arról, hogy a
jelkábelek megfelelően csatlakoznak.
•
Ha egyszerre több jelforrást csatlakoztat, használja a vezérlőpult vagy a
távvezérlő „Forrás” gombját, illetve a távvezérlő közvetlen forrás gombját
a bemenetek közötti váltáshoz.
Bekapcsoló gomb
MOD
E
U
TEMP
MEN
NC
RESY
SOU
RCE
LAMP
LEN
S SHIF
T
FOC
US
ZOO
M
Magyar
12
13
1
A kivetítő kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a főkapcsoló
gombot. Ekkor megjelenik a következő üzenet: „Nyomja meg az
üzemkapcsoló gombot a kikapcsolás befejezéséhez.” Nyomja meg újra a
főkapcsolót.
2
A kikapcsolást követően, a bekapcsolt állapotot jelző LED VÖRÖS színre vált,
gyorsan villog, és a ventilátor(ok) kb. 2 másodpercig tovább müködik(nek)
biztosítandó, hogy a rendszer megfelelően lehűljön. (csak „Azonnali folytatás”
módban támogatott)
3
Amíg a tápkábel csatlakoztatva marad, bármikor megnyomhatja a bekapcsoló
gombot a kivetítő azonnali bekapcsolásához a 2 perces kikapcsolási folyamat
közben. (csak „Azonnali folytatás” módban támogatott)
4
A rendszer lehűlése után a bekapcsolt állapotot jelző LED befejezi a villogást,
és folyamatos vörös fénnyel világít, ami azt jelenti, hogy a kivetítő készenléti
módba lépett.
5
Most már biztonsággal kihúzhatja a tápkábelt.
Figyelmeztető szimbólumok:
•
„A kivetítő túlmelegedett. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.”
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a kivetítő túlmelegedett. A lámpa és a kivetítő
is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény
folyamatos vörös színnel világít. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával
vagy a szervizközponttal.
•
„A ventilátor meghibásodott. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.”
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a ventilátor meghibásodott. A lámpa és a
kivetítő is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény
villog. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával vagy a szervizközponttal.
Megjegyzés: Ha a kivetítő automatikusan kikapcsolódik és a lámpa
LED kijelző folyamatosan vörös fénnyel világít, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szervizközponttal.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Figyelem! A kivetítő kétperces hűtési üzemmódba lép, hogy
biztosítsa a lámpa hosszantartó, optimális használatát.
Magyar
A kivetítő kikapcsolása
Magyar
14
A kivetített kép beállítása
A kivetített kép magasságának beállítása
A kivetítő állítható lábakkal van felszerelve a kivetített kép magasságának
beállításához.
A kép emelése/leengedése:
Használja a dőlésszög-beállító kereket a kivetítő szögének finombeállításához.
Dőlésszög-beállító kerék
15
Tekintse meg az alábbi táblázatot az adott vetítési távolsághoz tartozó optimális
képméret kiválasztásához.
•
XGA sorozat
Ha a kivetítő 2,0 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget 52 és 70
hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 2,0 méteres vetítési távolság
esetén 123 cm vetítési magasság szükséges.
M ax
. ké
pm é
Min
.k
r et
épm
é
70"
ret
B
52"
Magasság: 123 cm
A kép alsó és felső
Magasság: széle közötti
távolság
91 cm
C
A
2,0 m
Kívánt Távolság
Vetítővászon mérete
Teteje
Vetítővászon mérete
Teteje
Kívánt
(Min. zoom)
(Max. zoom)
Távolság
A kép alsó és
A kép alsó és
Átló
Átló
(m)
Sz (cm) × felső széle közötti
Sz (cm) × felső széle közötti
(hüvelyk)
(hüvelyk)
<A>
Ma (cm)
távolság (cm)
Ma (cm)
távolság (cm)
<B>
<B>
<C>
<C>
1,0
26
52 x 39
45
35
71 x 53
61
1,5
39
79 x 59
68
53
107 x 80
92
2,0
52
105 x 79
91
70
143 x 107
123
2,5
65
131 x 98
113
88
178 x 134
154
3,0
78
157 x 118
136
105
214 x 160
184
3,5
90
184 x 138
158
123
249 x 187
215
4,0
103
210 x 157
181
140
285 x 214
246
4,5
116
236 x 177
204
158
321 x 241
277
5,0
129
262 x 197
226
175
356 x 267
307
6,0
155
315 x 236
272
210
428 x 321
369
7,0
181
367 x 276
317
246
499 x 374
430
8,0
207
420 x 315
362
281
570 x 428
492
8,6
222
451 x 339
389
302
613 x 460
529
Nagyítás mértéke: 1,36x
Magyar
Az optimális képméret és -távolság
Magyar
16
•
1080p sorozat
Ha a kivetítő 3,0 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget 60 és 96
hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 3,0 méteres vetítési távolság
esetén 139 cm vetítési magasság szükséges.
Max
.
kép
mér
et
Min
.k
épm
éret
B
96"
60 "
Magasság: 139 cm
A kép alsó és felső
széle közötti
távolság
Magasság:
87 cm
C
A
3m
Kívánt Távolság
Vetítővászon mérete
Teteje
Vetítővászon mérete
Teteje
Kívánt
(Min. zoom)
(Max. zoom)
Távolság
A kép alsó és
A kép alsó és
Átló
Átló
(m)
Sz (cm) × felső széle közötti
Sz (cm) × felső széle közötti
(hüvelyk)
(hüvelyk)
<A>
Ma (cm)
távolság (cm)
Ma (cm)
távolság (cm)
<B>
<B>
<C>
<C>
1,0
20
45 x 25
29
32
71 x 40
46
1,5
30
67 x 38
44
48
106 x 60
2,0
40
89 x 50
58
64
142 x 80
69
93
2,5
50
112 x 63
73
80
177 x 100
116
3,0
60
134 x 75
87
96
213 x 120
139
3,5
71
156 x 88
102
112
248 x 140
162
4,0
81
179 x 100
117
128
284 x 160
185
5,0
101
223 x 126
146
160
355 x 199
231
6,0
121
268 x 151
175
192
426 x 239
278
7,0
141
313 x 176
204
224
496 x 279
324
8,0
161
357 x 201
233
256
567 x 319
370
9,0
181
402 x 226
262
288
638 x 359
416
9,4
190
420 x 236
274
301
667 x 375
435
Nagyítás mértéke: 1,59x
17
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 3,0 méteres vetítési távolság
esetén 142 cm vetítési magasság szükséges.
Max
.
kép
mér
et
Min
. ké
pm
ér
B
et
62"
99"
Magasság:
142 cm
A kép alsó és
felső széle
közötti távolság
Magasság:
90 cm
C
A
3,0 m
Kívánt Távolság
Vetítővászon mérete
Teteje
Vetítővászon mérete
Teteje
Kívánt
(Min. zoom)
(Max. zoom)
Távolság
A kép alsó és
A kép alsó és
Átló
Átló
(m)
Sz (cm) × felső széle közötti
Sz (cm) × felső széle közötti
(hüvelyk)
(hüvelyk)
<A>
Ma (cm)
távolság (cm)
Ma (cm)
távolság (cm)
<B>
<B>
<C>
<C>
1,0
21
45 x 28
30
33
71 x 44
47
1,5
31
67 x 42
45
49
106 x 66
2,0
41
89 x 56
60
66
142 x 89
71
95
2,5
52
112 x 70
75
82
177 x 111
119
142
3,0
62
134 x 84
90
99
213 x 133
3,5
73
156 x 98
104
115
248 x 155
166
4,0
83
179 x 112
119
132
284 x 177
190
5,0
104
223 x 140
149
165
355 x 222
237
6,0
124
268 x 167
179
198
426 x 266
285
7,0
145
313 x 195
209
230
496 x 310
332
8,0
166
357 x 223
239
263
567 x 355
379
9,0
187
402 x 251
269
296
638 x 399
427
9,2
191
411 x 257
275
303
652 x 408
436
Nagyítás mértéke: 1,59x
Magyar
•
WUXGA sorozat
Ha a kivetítő 3,0 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget 62 és 99
hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.
Magyar
18
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával
Az alábbi táblázat mutatja, hogyan lehet elérni a kívánt képméretet a kivetítő
helyzetének vagy a zoom gyűrű beállításával.
•
XGA sorozat
Ha 50 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 1,4 és 1,9 méter
távolságra a vászontól.
A
50"
Kívánt
képméret
D
Magasság:
88 cm
A kép alsó és
felső széle
közötti távolság
1,4 m
1,9 m
C
Kívánt képméret
Átló (hüvelyk)
<A>
Sz (cm) × Ma (cm)
20
53 x 40
40
81 x 61
50
102 x 76
60
122 x 91
70
142 x 107
80
163 x 122
90
183 x 137
100
203 x 152
120
244 x 183
150
305 x 229
180
366 x 274
200
406 x 305
250
508 x 381
300
610 x 457
Nagyítás mértéke: 1,36x
B
Kívánt Távolság
távolság (m)
Max. zoom
<B>
1,1
1,4
1,7
2,0
2,3
2,6
2,9
3,4
4,3
5,1
5,7
7,1
8,6
Min. zoom
<C>
1,0
1,5
1,9
2,3
2,7
3,1
3,5
3,9
4,6
5,8
7,0
7,7
9,7
A kép felső széle (cm)
A kép alsó és felső széle
közötti távolság
<D>
46
70
88
105
123
140
158
175
210
263
315
351
438
526
19
A
60"
Kívánt
képméret
D
Magasság:
87 cm
A kép alsó és felső
széle közötti távolság
1,9 m
3,0 m
C
Kívánt képméret
Átló (hüvelyk)
<A>
Sz (cm) × Ma (cm)
20
44 x 25
40
89 x 50
50
111 x 62
60
133 x 75
70
155 x 87
80
177 x 100
90
199 x 112
100
221 x 125
120
266 x 149
150
332 x 187
180
398 x 224
200
443 x 249
250
553 x 311
300
664 x 374
Nagyítás mértéke: 1,59x
B
Kívánt Távolság
távolság (m)
Max. zoom
<B>
1,2
1,6
1,9
2,2
2,5
2,8
3,1
3,7
4,7
5,6
6,2
7,8
9,4
Min. zoom
<C>
1,0
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
6,0
7,4
8,9
9,9
12,4
A kép felső széle (cm)
A kép alsó és felső széle
közötti távolság
<D>
29
58
72
87
101
116
130
144
173
217
260
289
361
433
Magyar
•
1080p sorozat
Ha 60 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 1,9 és 3,0 méter
távolságra a vászontól.
Magyar
20
•
WUXGA sorozat
Ha 60 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 1,8–2,9 méter
távolságra a vászontól.
A
60"
Kívánt
képméret
D
Magasság:
86 cm
A kép alsó és
felső széle
közötti távolság
1,8 m
2,9 m
C
Kívánt képméret
Átló (hüvelyk)
<A>
Sz (cm) × Ma (cm)
20
43 x 27
40
50
B
Kívánt Távolság
távolság (m)
A kép felső széle (cm)
A kép alsó és felső széle
közötti távolság
<D>
29
Max. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
86 x 54
1,2
1,9
58
108 x 67
1,5
2,4
72
60
129 x 81
1,8
2,9
86
70
151 x 94
2,1
3,4
101
80
172 x 108
2,4
3,9
115
90
194 x 121
2,7
4,3
130
100
215 x 135
3,0
4,8
144
120
258 x 162
3,6
5,8
173
150
323 x 202
4,6
7,2
216
180
388 x 242
5,5
8,7
259
200
431 x 269
6,1
9,6
288
250
538 x 337
7,6
12,1
300
646 x 404
9,1
Nagyítás mértéke: 1,59x
1,0
360
432
21
A kivetítő lencse-eltolás funkcióval rendelkezik, így a kivetített kép fel vagy le
mozgatható anélkül, hogy a kivetítőt fizikailag mozgatni kellene.
IFT
S SH
LEN
S
CU
FO
ZO
OM
Függőleges
lencsemozgató
gyűrű
MOD
E
U
TEMP
MEN
RESY
NC
SOUR
CE
LAMP
LENS
SHIF
T
FOC
US
ZOO
M
Megjegyzés: Az e fejezetben szereplő ábrák kizárólag hivatkozás
célját szolgálják és nem hozzávetőleges értékek. Az értékek
készülékről készülékre eltérhetnek a szereléskor alkalmazott
tűréshatárok miatt.
Magyar
A kívánt képhelyzet elérése a lencse eltolásával
Magyar
22
P6200/P6200S sorozat:
A kép függőleges helyzete a képmagasság -2% és 15%-a közötti tartományban
állítható.
(A jellemző függőleges képeltolás a vetítőlencse középvonala feletti képmagasság
15%-ánál rögzített.)
P6500 sorozat:
A kép függőleges helyzete a képmagasság -1% és 16%-a közötti tartományban
állítható.
(A jellemző függőleges képeltolás a vetítőlencse középvonala feletti képmagasság
16%-ánál rögzített.)
P6600 sorozat:
A kép függőleges helyzete a képmagasság -6% és 7%-a közötti tartományban
állítható.
(A jellemző függőleges képeltolás a vetítőlencse középvonala feletti képmagasság
7%-ánál rögzített.)
H
Eltérés max. = F x [A]
V
V
Eltérés min. = F x [B]
FOCUS
ZOOM
LENS SHIFT
LAMP
RESYNC
Eltérés
V
P6200/P6200S
SOURCE
MENU
TEMP
MODE
P6500
P6600
max. [A]
min. [B]
max. [A]
min. [B]
max. [A]
min. [B]
15%
-2%
16%
-1%
7%
-6%
23
Telepítő menü
A telepítő menü képernyőn megjelenő kijelzést (OSD) biztosít a kivetítő üzembe
helyezéséhez és karbantartásához. Az OSD-t csak akkor használja, ha a „Nincs
jelbemenet” üzenet látható a kijelzőn.
A menü lehetőségei között szerepelnek olyan beállítások, mint a vetítőernyő-méret
és távolság, fókusz, trapéztorzítás-korrekció és egyebek.
1
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő „Bekapcsoló” gomb
megnyomásával.
2
A kivetítő üzembe helyezéséhez és karbantartásához való OSD menü
megnyitásához nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn.
Üzembe helyezés
Kivetítés mód
Kivetítés helye
Auto Keystone
Ki
Manuális Keystone
Nyelv
Magyar
Visszaállítás
Kijelölés
Nyomja meg
Beállítás
Kilépés
3
A háttérmintázat például a vetítővászon-méret és távolság, fókusz és egyebek
kalibrációjához és beállításához szükséges.
4
Az Üzembe helyezés menü a következő lehetőségeket tartalmazza:
• Kivetítési mód
• Kivetítés
• Kivetítés helye
• Auto Keystone beállítások
• Manuális Keystone beállítások
• V. trapézk.
• F. trapézk.
• LAN/Wi-Fi
• LAN
• LAN IP/ Mask
• Vezeték nélküli HD kulcs beállításai
• Nyelvi beállítások
• 5 V-os egyenáramú kimenet (készenlét)
Magyar
Felhasználói kezelőszervek
24
Magyar
• Visszaállítás a gyári alapbeállításokra
Használja a fel és le nyílgombokat a lehetőség kiválasztásához, a bal és jobb
nyílgombokat a kijelölt lehetőség beállítására, és a jobb nyílgombot az
almenübe vagy funkció-beállításba történő belépéshez. Az új beállítások
elmentődnek, amint kilép a menüből.
5
Nyomja meg a MENU gombot a menüből történő kilépéshez és az Acer üdvözlő
képernyőbe történő visszatéréshez.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
25
A kivetítő többnyelvű OSD-vel rendelkezik, amely képbeállítások végzését, illetve
több beállítás módosítását teszi lehetővé.
Az OSD menük használata
•
Az OSD menü megnyitásához nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn
vagy a kezelőpanelen.
•
Amikor látható az OSD menü, használja a
gombokat a főmenü
bármelyik elemének kiválasztásához. A főmenü kívánt elemének kiválasztása
után nyomja meg a
állíthat be.
gombot, hogy belépjen az almenübe, ahol funkciókat
•
A
gombokkal válassza ki a kívánt elemet, majd a
állítsa be az értéket.
•
Az almenüben jelölje ki a következő beállításra szánt elemet, és a fentiek
szerint állítsa be.
•
Nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn vagy a kezelőpanelen, és a
képernyőn visszatér a főmenü.
•
Az OSD menü bezárásához nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn
vagy a vezérlőpulton. Az OSD menü bezáródik, és a kivetítő automatikusan
menti az új beállításokat.
Főmenü
gombokkal
Szín
Automatikus fényerő
LumiSense+
Fényes
Megjelenítési mód
Fal Színe
Fényerő
Beállítás
Kontraszt
Színtelítettség
Színezet
Nyomja meg
Speciális
Kijelölés
Enter
Kilépés
Almenü
Megjegyzés: Előfordulhat, hogy az alábbi OSD beállítások némelyike nem
érhető el. Tekintse meg a kivetítő tényleges OSD menüjét.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Magyar
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
Magyar
26
Szín
LumiSense+
A LumiSense+ technológia fényérzékelője képes intelligens módon
optimalizálni a vetített kép fényerejét és színtelítettségét a környezet
megvilágításának megfelelően. A funkció nagymértékben megnöveli a
sötét részletek láthatóságát és színtelítettségét.
•
Ki: Normál módhoz használható. (a környezetifény-érzékelő ki
van kapcsolva)
•
Automatikus fényerő: A fényérzékelő be van kapcsolva, és
automatikusan érzékeli a környezeti fényt, illetve optimalizálja a
kivetített kép fényerejét és színtelítettségét.
•
Dinamikus fekete: Automatikusan optimalizálja a sötét
filmjelenetek megjelenítését, így azok hihetetlen
részletgazdagságban láthatók.
Megjelenítési mód Számos előre beállított gyári érték áll rendelkezésre, amelyeket
különféle képtípusokhoz optimalizáltak.
•
Fényes: A fényerő optimalizálásához.
•
Bemutató: Értekezleti bemutatókhoz.
•
Szabvány: általános környezethez.
•
Videó: videofelvételek erős megvilágítású helyiségben történő
lejátszásához.
•
Játék: Játékokhoz.
•
oktatás: Iskolai környezethez.
•
Mozgókép: Világosabb és általános mozgókép/videó/fotótartalomhoz.
•
Sötét mozi: Sötét mozgókép-tartalomhoz.
•
Sport: Sport megjelenítéséhez.
•
Felhasználói: A felhasználói beállítások mentéséhez.
Fal Színe
Ezzel a funkcióval kiválaszthatja a falnak megfelelő, helyes színt. Több
választási lehetőség van, pl. fehér, világosssárga, világoskék,
rózsaszínű, sötétzöld. Kompenzálja a színek köztti eltérést, amikor falra
vetítenek, így a megfelelő színtónust fogja visszaadni.
Fényerő
A kép fényerejének állításához.
Kontraszt
Színtelítettség
•
Nyomja meg a
gombot a kép sötétítéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kép világosításához.
"A „Kontraszt” szabályozza a kép legvilágosabb és legsötétebb területei
közötti különbséget. A kép kontrasztértékének módosítása
megváltoztatja a kép fekete-fehér arányát.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt növeléséhez.
A videoképet fekete-fehérről teljesen színtelítettségűre állítja.
•
Nyomja meg a
színtelítettségét.
gombot, hogy csökkentse a kép
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a kép színtelítettségét.
27
A vörös és zöld közötti egyensúlyt állítja be.
Színhőmérséklet
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a zöld szín
mennyiségét a képen.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a vörös szín
mennyiségét a képen.
Mód
Ezt a funkciót a CT1, CT2 (Natív), CT3 és Felhasználói mód
választására használhatja.
R nyereség
Beállítja a vörös nyereséget az optimális színhőmérséklet érdekében.
G nyereség
Beállítja a zöld nyereséget az optimális színhőmérséklet érdekében.
B nyereség
Beállítja a kék nyereséget az optimális színhőmérséklet érdekében.
R erősítés
Beállítja a vörös erősítést az optimális színhőmérséklet érdekében.
G erősítés
Beállítja a zöld erősítést az optimális színhőmérséklet érdekében.
B erősítés
Beállítja a kék erősítést az optimális színhőmérséklet érdekében.
Gamma
A sötétebb jelenetek megjelenítésére van hatással. Nagyobb gamma
mellett a sötétebb jelenetek fényesebbnek tűnnek.
Megjegyzés: A „Színtelítettség” és „Színezet” funkciók számítógépes, illetve
HDMI üzemmódban nem támogatottak.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Magyar
Színezet
Magyar
28
Kép
Kivetítés
•
Első-Asztali: A gyári alapbeállítás.
•
Hátsó-Asztali: Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő a
függőleges tengely mentén megfordítja a képet, hogy áttetsző
képernyő mögül lehessen vetíteni.
•
Hátsó-Mennyezeti: Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő
egyszerre mindkét tengely mentén megfordítja a képet. Mennyezetre
szerelés esetén is lehet áttetsző képernyő mögül vetíteni.
•
Első-Mennyezeti: Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő a
vízszintes tengely mentén megfordítja a képet, hogy mennyezetre
szerelés esetén megfelelően jelenítse meg.
Képarány
Ezt a funkciót a kívánt képarány kiválasztására használja.
•
Automata: a kép eredeti szélesség-magasság arányának
megőrzése, hogy a natív vízszintes, illetve függőleges felbontásnak
megfelelően illeszkedjen.
•
Teljes: a képet átméretezi, hogy kitöltse a teljes vásznat
szélességben (1280 pixel) és magasságban (800 pixel).
•
4:3: a képet a vászonhoz igazítja, és 4:3-as méretarányban jeleníti
meg.
•
16:9: a képet a képernyő szélességéhez, magasságát a 16:9-es
méretarányhoz igazítja.
•
L. Box: megőrzi a jel eredeti képméretarányát és 1,333-szorosára
nagyítja.
V./F.trapézk.
Auto. F. trapézk.
Automatikusan beállítja a kép függőleges oldalait.
V. trapézk.
Nyomja meg a
vagy
gombot a képtorzítás vízszintes
csökkentése érdekében, hogy négyzetesebb képet kapjon.
F. trapézk.
Nyomja meg a
vagy
gombot a képtorzítás függőleges
csökkentése érdekében, hogy négyzetesebb képet kapjon.
4 sarok javítása
Manuálisan állítja az olyan kép alakját és méretét, amely mindegyik
oldalán egyenetlen. Nyomja meg többször a „MODE” gombot a
módosítandó sarok kiválasztásához. Nyomja meg a négy nyílgomb
valamelyikét a kép alakjának állításához.
<Megjegyzés> A funkció nem érhető el, ha a V/F trap. korr. beállítása
történik.
Keménység
A kép élességét állítja be.
•
Nyomja meg a
gombot az élesség csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot az élesség növeléséhez.
29
F. Helyzet
•
Nyomja meg a
gombot a kép balra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép jobbra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép lefelé mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép felfelé mozgatásához.
Frekvencia
A „Frekvencia” funkció módosítja a kivetítő képfrissítési gyakoriságát, hogy
megegyezzen a számítógépbe szerelt grafikus kártyáéval. Ha függőleges
villódzó sávot lát a kivetített képen, használja ezt a funkciót a szükséges
beállítások végzéséhez.
Követés
Szinkronizálja a kivetítő és a grafikus kártya jel-időzítését. Ha ugráló vagy
villódzó képet tapasztal, ezzel a funkcióval állíthatja helyre.
HDMI
színtartomány
A megjelenítési hiba kiküszöbölése érdekében állítsa be a HDMI
képadatok színtartományát.
•
Automata: a lejátszó adatai szerint történik az automatikus
beállítása.
•
Korl. tartom.: a bemeneti kép feldolgozása korlátozott színtartományú
adatként történik.
•
Telj. tartom.: a bemeneti kép feldolgozása teljes színtartományú
adatként történik.
HDMI keresési
info.
A HDMI kép túlpásztázási arányát állítja be.
•
Automata: a lejátszó adatai szerint történik az automatikus
beállítása.
•
Alulpásztázás: a HDMI képen soha nem történik túlpásztázás.
•
Túlpásztázás: a HDMI képen mindig történik túlpásztázás.
Megjegyzés: A „V. helyzet”, „F. Helyzet”, „Frekvencia” és „Követés” funkció
nem támogatott HDMI vagy Videó módban.
Megjegyzés: A „HDMI színtartomány” és „HDMI keresési info.” funkció csak
HDMI módban támogatott.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Magyar
V. helyzet
Magyar
30
Beállítás
Induló képernyő
Használja ezt a funkciót a kívánt induló képernyő kiválasztásához. Ha
módosítja a beállítást, a módosítások akkor lépnek életbe, ha kilépett
az OSD menüből.
•
Acer: Az Acer kivetítő alapértelmezett induló képernyője.
•
Felhasználói: Használja tetszés szerinti kép mentéséhez a
„Képrögzítés” funkció segítségével.
Képrögzítés
Használja ezt a funkciót az induló képernyő személyre szabásához. Az
induló képernyőként felhasználni kívánt kép rögzítéséhez kövesse az
alábbi utasításokat.
Megjegyzés:
Mielőtt az alábbi lépéseket elvégezné, győződjön meg arról, hogy a
„Trapézkorrekció” elemet az alapértelmezett 0 értékre, a
képméretarányt pedig 4:3-ra állította. További információkért forduljon a
„Kép” című fejezethez.
•
Módosítsa a „Induló képernyő” elemet az alapértelmezett „Acer”
értékről „Felhasználói” értékre.
•
Nyomja meg a „Képrögzítés” gombot az induló képernyő
személyre szabásához.
•
Egy párbeszédablak jelenik meg a megerősítéshez. Válassza a
„Igen” elemet az aktuális kép személyre szabott induló
képernyőként történő felhasználásához. A rögzítési tartományt
vörös téglalap jelzi. Válassza a „Nem” elemet a képmentés
visszavonásához, és a képernyőmenüből (OSD) történő
kilépéshez.
•
Egy üzenet jelzi, hogy a kép mentése folyamatban van.
•
Ha megtörtént a kép mentése, az üzenet eltűnik és az eredeti kép
jelenik meg.
•
Az alábbi személyre szabott induló képernyő akkor lép életbe,
amikor új bemeneti jel érzékelhető, vagy ha újraindítják a kivetítőt.
Forrás zár
Amikor a Forrás zár ki van kapcsolva „Ki”, a kivetítő más jeleket fog
keresni, ha az aktuális bemenő jel elveszett. Amikor a Forrás zár be van
kapcsolva „Be”, akkor „zárolja” az aktuális forráscsatornát, mielőtt
megnyomná a távirányító vagy a kezelőpanel „Forrás” gombját.
Feliratozás
A feliratozás megjelenítéséhez válassza a CC1, CC2, CC3 vagy CC4
lehetőséget (a CC1 az Ön területének elsődleges nyelvéhez tartozó
feliratokat jelenti meg).
Az „Ki” kiválasztásával kikapcsolja a feliratozást. Ez a funkció csak
akkor érhető el, ha kompozit videó vagy S-Video bemeneti jelet
választanak és a rendszer formátum NTSC.
<Megjegyzés> Állítsa a kép méretarányát 4:3 értékre. A funkció nem
használható, ha a képméret „16:9” vagy „Automata”.
Auto. Kijelző
Az alapértelmezett érték „Be”, azaz a vetítővászon elektromos lefelé,
illetve felfelé mozgatása a kivetítő be-/kikapcsolásától függ.
VGA OUT
(Készenlét)
Az alapértelmezett beállítás: „Ki”. Válassza az „Be” elemet a VGA OUT
csatlakozó engedélyezéséhez.
5 V-os egyenáramú
kimenet (készenlét)
Az alapértelmezett beállítás: „Ki”. Válassza az „Be” elemet a DC 5 V
OUT csatlakozó engedélyezéséhez készenléti mód mellett.
HDMI CEC
Az alapértelmezett beállítás: „Ki”. Jelölje ki a „Be” elemet a HDMI CEC
funkció engedélyezéséhez.
Visszaállítás
•
Nyomja meg a
gombot és jelölje ki a „Igen” elemet, hogy
valamennyi menü paramétereit gyári alaphelyzetbe állítsa vissza.
31
Biztonság
A kivetítő a rendszergazda számára hasznos biztonsági lehetőségeket
kínál a kivetítő használatának szabályozásához.
Nyomja meg a
gombot a „Biztonság” üzemmód módosításához.
Amennyiben a biztonsági funkciót engedélyezték, be kell írnia a
„Rendszergazda jelszó” a biztonsági beállítások módosításához.
•
Jelölje ki a „Be” tételt a biztonsági funkció engedélyezéséhez. A
felhasználónak meg kell adnia a jelszót ahhoz, hogy működtesse
a kivetítőt. A részleteket illetően olvassa el a „Felhasználói Jelszó”
című fejezetet.
•
Ha kijelölik az „Ki” tételt, a felhasználó jelszó megadása nélkül is
bekapcsolhatja a kivetítőt.
Időtúllépés (Perc)
Miután a „Biztonság” funkciót „Be” állapotba állítják, a rendszergazda
beállíthatja az időtúllépés funkciót.
•
•
•
•
•
Nyomja meg a
vagy
gombot az időtúllépés hosszának
kiválasztásához.
A beállítási tartomány 10 perctől 990 percig terjed.
Az idő lejártával a kivetítő újból kéri a felhasználót, hogy adja meg
jelszavát.
A „Időtúllépés (Perc)” alapértelmezett gyári beállítása „Ki”.
Miután engedélyezték a biztonsági funkciót, a kivetítő jelszó
megadását kéri a felhasználótól, amikor bekapcsolja a kivetítőt.
Mind a „Felhasználói Jelszó” és az „Rendszergazda jelszó”
elfogadható ebben a párbeszédpanelben.
Felhasználói Jelszó
•
•
Nyomja meg a
gombot a „Felhasználói Jelszó”
beállításához, illetve módosításához.
Nyomja meg a távvezérlőn lévő számgombokat a jelszó
beállításához, majd nyomja meg a „MENU” gombot a
megerősítéshez.
•
Nyomja meg a
•
Adja meg a jelszót, amikor megjelenik a „Jelszó megerősítése”
üzenet.
A jelszó 4 és 8 karakter közötti hosszúságú legyen.
Ha kijelöli a „Jelszó kérése csak a tápkábel csatlakoztatása után”
elemet, a kivetítő a jelszó megadását a kivetítő tápkábelének
csatlakoztatása alkalmával mindig kérni fogja.
Ha kijelöli a „Jelszó kérése mindig a kivetítő bekapcsolásakor”
elemet, a kivetítő a jelszó megadását a kivetítő bekapcsolása
alkalmával mindig kérni fogja.
•
•
•
gombot a karakterek törléséhez.
Magyar
Biztonság
32
Magyar
Rendszergazda jelszó
Az „Rendszergazda jelszó” használható mind az „Adja meg a
rendszergazda jelszót”, mind az „Adja meg a jelszót”
párbeszédpanelben.
•
Nyomja meg a
gombot a „Rendszergazda jelszó” üzemmód
módosításához.
•
Az „Rendszergazda jelszó” gyári alapbeállítása „1234”.
Ha elfelejtette a rendszergazda jelszót, tegye a következőt a
rendszergazda jelszó visszanyeréséhez:
•
Egyedi, hatjegyű "Universal Password" (Univerzális jelszó)
található a Biztonsági kártyára nyomtatva (ellenőrizze, benne vane a csomagban). Ezt a számjegyekből álló egyedi jelszót a kivetítő
mindig elfogadja, akármit is állítottak be Rendszergazda
jelszónak.
•
Ha elveszítette a biztonsági kártyát és a számot, kérjük lépjen
kapcsolatba a helyi Acer márkaszervizzel.
Egyéni kezdőképernyő zárolása
Az Egyéni kezdőképernyő zárolása alapértelmezett beállítása „Ki”. Ha
az Egyéni kezdőképernyő zárolás „Be” állapotban van, a felhasználók
nem tudják módosítani a kezdőképernyőt, így elkerülhető, hogy mások
tetszés szerint módosítsák. Válassza az „Ki” elemet a kezdőképernyő
kioldásához.
LAN
LAN
Az alapértelmezett beállítás: „Ki”. Válassza az „Be” elemet a LAN
csatlakozó engedélyezéséhez.
<Megjegyzés> Ha LAN vezérlést szeretne készenéti módban, váltsa a
VGA OUT (Készenlét) lehetőséget Ki beállításról Be beállításra.
LAN IP/ Mask
Az IP-cím és maszk cím azonosítása.
LAN visszaállítása
LAN visszaállítása.
Vezérlőcsatorna
Az alapértelmezett beállítás: „RS232/LAN”. Válassza az „HDBaseT”
elemet a HDBaseT csatlakozó engedélyezéséhez.
HDBaseT IR vivőjel
Az alapértelmezett beállítás: „Ki”, válassza az „Be” elemet a HDBaseT
IR vivőjel funkció engedélyezéséhez.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
33
ECO üzemmód
Válassza az „Be” tételt a kivetítő lámpájának halványításához, ami
csökkenti az energiafogyasztást, meghosszabbítja a lámpa élettartamát
és csökkenti a működési zajt. Válassza az „Ki” elemet, hogy
visszatérjen normál üzemmódba.
Nagy magasság
Válassza az „Be” lehetőséget a Nagy magasság mód bekapcsolásához.
A ventilátorokat ilyenkor maximális sebesség mellett, folyamatosan
működteti a kivetítő hatékony hűtése érdekében, ha nagy
magasságban használják.
Kikapcsolás mód
•
•
Azonnali kikapcsolás: leállítja a kivetítőt ventilátoros hűtés nélkül.
Azonnali folytatás: folytatja a rendszert, ha a főkapcsoló gombot 2
percen belül újra megnyomják.
Automata kikapcsolás A kivetítő automatikusan kikapcsol, ha a megadott idő után nincs
bemeneti jel. (Az alapértelmezett idő 120 perc.)
AC bekapcsolása
Válassza a „Be” elemet a kivetítő bekapcsolásához, amikor az AC
tápcsatlakozó fali konnektorhoz csatlakozik.
Lámpa üzemidő
A lámpa eddig eltelt használati idejét mutatja (órákban).
Lámpa emlékeztető
Aktiválja ezt a funkciót, hogy a lámpa cseréjére vonatkozó emlékeztető
jelenjen meg 30 órával a lámpa élettartamának becsült vége előtt.
Lámpa visszaállítása
Nyomja meg a
gombot, és válasssza a „Igen” elemet, hogy a
lámpa működési idejének számlálóját 0 órára állítsa.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Audió
Hangerő
•
Nyomja meg a
gombot a hangerő csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a hangerő növeléséhez.
Mikrofon hangereje
Módosítsa a hangerőt a „MIC IN” csatlakozó esetében.
Némítás
•
•
Válassza az „Be” elemet a hangerő némításához.
Válassza az „Ki” elemet a hangerő visszaállításához.
Be/kikapcsolás hangerő Jelölje ki ezt a funkciót az értesítés hangerejének beállításához,
amikor a kivetítőt be-/kikapcsolja.
Figyelmeztetés hangerő Jelölje ki ezt a funkciót a figyelmeztetések hangerejének
beállításához.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Magyar
Kezelés
Magyar
34
3D
3D
Jelölje ki az „Be” elemet a DLP 3D funkció engedélyezéséhez.
•
Be: válassza ezt az elemet, ha DLP 3D-s szemüveget, 120 Hzes 3D-képes grafikuskártyát és HQFS formátumú fájlt, vagy
DVD-t a megfelelő szoftveres lejátszóval használ.
•
Ki: a 3D mód kikapcsolása.
3D formátum
Ha a 3D tartalom nem látható megfelelően, a lehető legjobb
eredmény érdekében kiválaszthatja az éppen megtekintett 3D
tartalomnak megfelelő 3D formátumot.
24P 3D
A 3D szemüveg kompatibilitásának megfelelően válassza a „96 Hz”
vagy „144 Hz” lehetőséget.
3D B/J megfordítás
Ha különálló vagy átfedő képet lát DLP 3D szemüveg viselése
közben, elképzelhető, hogy végre kell hajtania az „Megfordítás”
funkciót, hogy a lehető legjobb bal/jobb képszekvenciát alkalmazza a
helyes kép érdekében (DLP 3D esetében).
3D figyelmeztető üzenet Válassza az „Be” lehetőséget a 3D figyelmeztető üzenet
megjelenítéséhez.
Megjegyzés: A 3D megjelenítés most engedélyezve van.
1. Kérjük, győződjön meg róla hogy a 3D jelek és a szemüveg megfelelőek-e.
2. Ne feledje kikapcsolni a 3D funkciót , ha nem kíván 3D képeket látni.
3. Ha a 3D megjelenítés nem megfelelő, kérjük próbálkozzon meg a 3D Sync Invert
engedélyezésével.
4. 3D módban a kijelző mód opciók nem elérhetők.
Megjegyzés: A megfelelő 3D-s megjelenítéshez a grafikuskártya 3D-s
alkalmazásának megfelelő beállítása szükséges.
Megjegyzés: Az olyan szoftveres lejátszók, mint a Stereoscopic Player és a
DDD TriDef Media Player támogatják a 3D fájlformátumot. Az alábbi weboldalról
letöltheti a három lejátszót,
- Stereoscopic Player (Próbaverzió):
http://www.3dtv.at/Downloads/Index_en.aspx
- DDD TriDef Media Player (Próbaverzió):
http://www.tridef.com/download/TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html
Megjegyzés: A „3D B/J megfordítás” funkció kizárólag akkor áll rendelkezésre,
ha a 3D opció engedélyezve van.
Megjegyzés: Emlékeztető képernyő látható, ha a 3D funkció a kivetítő
bekapcsolásakor engedélyezett. A beállításokat a célnak megfelelően válassza
meg.
Megjegyzés: A WUXGA típus 24P 3D funkciója nem méretezhető át a TI ASIC
puffermemória korlátai miatt, és amint 24P 3D (96 Hz vagy 144 Hz) bemenet
érzékelhető, a Képarány / HDMI keresési infó. szürkén jelenik meg, illetve a HIDE
(ELREJTÉS) sem támogatott.
Nyelv
Nyelv
A többnyelvű OSD menü kiválasztása. Használja a
vagy
gombot a kínánt menünyelv kiválasztásához.
•
A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg a
gombot.
35
Útmutató a bejelentkezéshez
Nyisson meg egy böngészőprogramot és adja meg a következő Szerver IP-címet:
192.168.100.10, hogy megtalálja az acer LAN weboldal-kezelés alábbi kezdőlapját.
A bejelentkezéshez jelszó megadása szükséges.
Válasszon felhasználót. Az Rendszergazda a legtöbb jogosultsággal rendelkező
felhasználó, aki többféle műveletet tud végezni, mint pl. hálózat-beállítás és
figyelmeztetések beállítása. Az alapértelmezett rendszergazda-jelszó: „admin”. A
Felhasználói normál jogosultságokkal rendelkezik, akinek az alapértelmezett
jelszava: „user”. Kattintson a Bejelentkezés gombra, hogy a megfelelő jelszó
segítségével beléphessen a kezdőlapra.
Magyar
Acer LAN weboldal-kezelés
Magyar
36
Home
Home oldal mutatja a kapcsolat állapotát, és három fő funkció felsorolását is
tartalmazza: Vezérlőpult, Hálózati beállítások és Figyelmeztetések beállításai.
Megjegyzés: A Vezérlőpult és a Hálózati beállítások kizárólag az
Rendszergazda fiók által elérhetők.
Vezérlőpult
A végfelhasználó az oldalon keresztül vezérelni tudja a kivetítőt és be tudja állítani
az értékeit.
37
A végfelhasználó tetszés szerint beállíthatja az IP-címet, csoportnevet és jelszót. A
hálózati konfiguráció vagy jelszó módosítása után a kivetítő automatikusan újraindul
az „Alkalmaz” gomb megnyomására.
Megjegyzés: Csoportnév és a kivetítő Név nem lehet 32 karakternél hosszabb.
Figyelmeztetések beállításai
A végfelhasználó azonnal elküldhet egy hibaüzenetet tartalmazó e-mailt, ha a
kivetítővel problémák adódnak.
Magyar
Hálózati beállítások
Magyar
38
Kijelentkezés
A Kijelentkezés gomb megérintésére visszatér a bejelentkezési oldalra 5
másodpercen belül.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
39
Magyar
Függelékek
Hibakeresés
Ha problémát tapasztal az Acer kivetítővel kapcsolatban, forduljon az alábbi
hibaelhárítási útmutatóhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel.
Képproblémák és megoldásaik
#
1
Probléma
Nem jelenik meg
kép a vásznon
Megoldás
•
•
•
•
2
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(PC esetében
(Windows 2000/XP/
Vista/Windows 7/
Windows 8))
•
•
Az „Első lépések” című fejezetben leírt módon
csatlakoztatva.
Győződjön meg arról, hogy egyik érintkező sem görbült
meg, vagy törött el.
Ellenőrizze, hogy a kivetítő lámpáját megfelelően
szerelték-e be. Lásd a „Lámpacsere” című fejezetet.
Győződjön meg arról, hogy eltávolította a lencsevédőt,
és a kivetítő bekapcsolt állapotban van.
Nyomja meg a vezérlőpulton a „RESYNC” gombot.
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Nyissa meg a „Sajátgép” elemet, a „Vezérlőpult”
elemet, majd kattintson duplán a „Megjelenítés”
ikonra.
•
Jelölje ki a „Beállítások” fület.
•
Győződjön meg arról, hogy a kijelző felbontása
nem haladja meg a WUXGA-RB (1920 x 1200)
értéket.
•
Kattintson az „Speciális tulajdonságok” gombra.
Ha a probléma továbbra is fennáll, módosítsa az Ön által
használt monitor megjelenítését, és kövesse az alábbi
lépéseket:
•
Győződjön meg arról, hogy a felbontás nem
haladja meg a WUXGA-RB (1920 x 1200) értéket.
•
Kattintson a „Módosítás” gombra a „Monitor” fülön.
•
Kattintson a „Összes eszköz megjelenítése”
elemre. Ezután jelölje ki a „Szabvány
monitortípusok” elemet az SP dobozban, és
válassza ki a megfelelő felbontást a „Típusok”
dobozban.
•
Győződjön meg arról, hogy monitorkijelző
felbontása nem haladja meg a WUXGA-RB (1920
x 1200) értéket.
Magyar
40
3
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(Noteszgépek
esetében)
•
•
•
4
5
A noteszgép
képernyője nem
jeleníti meg a
bemutatót
A kép instabil vagy
villódzik
•
Ha Microsoft® Windows® alapú noteszgépet használ:
Előforduklhat, hogy egyes PC noteszgépek kikapcsolják
saját képernyőjüket, amikor egy második megjelenítő
eszköz van használatban. Mindegyiknél más-más
módon történik a visszakapcsolása. Lásd a számítógép
használati útmutatóját további információkért.
•
Ha Apple® Mac® operációs rendszer alapú noteszgépet
használ: A Rendszerbeállítások menüben nyissa meg a
Megjelenítés elemet, és jelölje ki a Videó tükrözés tétel
„Be” jelölőnégyzetét.
•
Állítson a „Követés” elemen, hogy korrigálja. További
információkért forduljon a „Kép” című fejezethez.
Módosítsa a számítógép színmélység beállítását.
•
6
A képen függőleges
villódzó sáv van
•
•
7
A kép nem éles
•
•
•
8
A kép megnyúlik,
amikor
„szélesvásznú”
DVD filmet játszik le
Nyomja meg a vezérlőpulton a „RESYNC” gombot.
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Ismételje meg a lépéseket a (fenti) 2. elemtől a
számítógép felbontásának beállításához.
•
Nyomja meg a kimeneti beállítások váltása
gombot. Példa: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell
[Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP
[Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5]
Ha nehézséget tapasztal a felbontás módosítása során,
illetve amonitor lefagy, indítsa újra az összes készüléket,
a kivetítőt is beleértve.
Használja a „Frekvencia” funkciót a beállításhoz.
További információkért forduljon a „Kép” című
fejezethez.
Ellenőrizze és konfigurálja át a grafikus kártya
megjelenítési módját, hogy az kompatibilis legyen a
kivetítővel.
Győződjön meg arról, hogy a lencsevédő kupakot
eltávolították.
Állítson a kivetítő lencséjének fókuszgyűrűjén.
Győződjön meg arról, hogy a vetítővászon a kivetítőtől
számítva az előírt, 1,0 és 8,6 méter (XGA sorozat) / 1,0
és 9,4 méter (1080p sorozat) / 1,0 és 9,1 méter (WUXGA
sorozat) közötti távolságon belül van. További
információkért forduljon a „A kívánt képméret elérése a
távolság és a zoom beállításával” című fejezethez.
Ha anamorf vagy 16:9 képméretarányú DVD filmet játszik le,
az alábbi beállítások módosítására lehet szükség:
•
Ha 4:3 képformátumú DVD filmet játszik le, módosítsa a
formátumot 4:3 beállításra a kivetítő OSD menüjében.
•
Ha a kép még mindig nyújtott, akkor a képméretarányt is
be kell állítania. Állítsa a megjelenítési formátumot 16:9
(széles) képméretarányra a DVD-lejátszón.
•
Ha Letterbox (LBX) képformátumú DVD filmet játszik le,
módosítsa a formátumot Letterbox (LBX) beállításra a
kivetítő OSD menüjében.
41
A kép túl kicsi vagy
túl nagy
•
•
•
10
A kép oldalai ferdék
•
•
11
A kép fordított
•
Állítson a kivetítő tetején lévő zoom karon.
Helyezze a kivetítőt a vászonhoz közelebb vagy
messzebbre.
Nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn. Lépjen az
„Kép --> Képarány” elemre, és próbálkozzon különböző
beállításokkal, vagy nyomja meg a „ASPECT RATIO”
gombot a távvezérlőn a beállítások közvetlen
elvégzéséhez.
Ha lehetséges, helyezze át a kivetítot úgy, hogy a
vászon közepe felé nézzen.
Nyomja meg a „Trapézkorrekció / ” gombot a
távvezérlőn, amíg az oldalak függőlegessé nem válnak.
Jelölje ki az OSD menü „Kép --> Kivetítés mód” elemét a
vetítés helyzetének módosításához.
Magyar
9
Magyar
42
OSD üzenetek
#
1
Jelenség
Üzenet
Emlékeztető üzenet
• A ventilátor meghibásodott. – a rendszerventilátor nem
működik.
A ventilátor meghibásodott.
A lámpa hamarosan kikapcsolódik.
• A kivetítő túlmelegedett. – a kivetítő meghaladta javasolt üzemi
hőmérsékletét, ezért használat előtt hagyni kell kihűlni.
Ellenőrizze a következő üzenetet.
A kivetítő túlhevült, ezért hamarosan kikapcsolódik. Tegye a következőt:.
1. Ellenőrizze, hogy az üzemi környezeti hőmérséklet 5 és 40 fok között van-e.
2. Ellenőrizze, hogy a szűrő igényel-e tisztítást.
3. Ellenőrizze, nincs-e eltakarva a légbeszívó, illetve kifúvó nyílás.
4. Ellenőrizze, beáll.-e a nagy mag. módot, amikor nagy magasságban működik.
Ellenőrizze a porszűrőket is, ha beszerelték őket. Ha a porszűrő
poros, tisztítsa meg. Lásd: „A porszűrők tisztítása és cseréje”
további információkért.
• Cserélje ki a lámpát – a lámpa hamarosan eléri hasznos
élettartama végét. Hamarosan ki kell cserélnie.
A lámpa nagyteljesítményű módban hasznos élettartama végéhez
közeledik.
Tanácsos kicserélni!
Problémák a kivetítővel kapcsolatban
#
Jelenség
Megoldás
1
A kivetítő nem reagál semmilyen
kezelőszervre
Ha lehetséges, kapcsolja ki a kivetítőt, majd
húzza ki a tápkábelt, és várjon legalább 30
másodpercig, míg újra nem csatlakoztatja.
2
A lámpa kiég, vagy pukkanó
hangot ad ki
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama
végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat. Ha
ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik be,
amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A lámpa
kicseréléséhez kövesse a „Lámpacsere” című
fejezetben felsorolt eljárásokat.
43
Magyar
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
LED üzenetek
Lamp_LED
Temp_LED
Bekapcsoló LED
Vörös
Vörös
Vörös
Kék
BE-KI villog
100 ms
időközönként
BE-KI villog
100 ms
időközönként
BE-KI villog
100 ms
időközönként
--
Készenlét
--
--
BE
--
Bekapcsoló BE
--
--
--
BE
Lámpa újra
--
--
--
Gyors
villogás
Kikapcsolás (hűtés)
--
--
Gyors villogás
--
Bekapcsoló KI
(Hűtés vége, Készenléti
mód)
--
--
BE
--
Hiba (túlmelegedés miatti
meghibásodás)
--
BE
--
BE
Hiba (Ventilátor hiba)
--
Gyors villogás
--
BE
Hiba (lámpa elromlott)
BE
--
--
BE
Gyors villogás
--
--
BE
Üzenet
Tápfeszültség bemenet
Hiba (elromlott a
színkerék)
Magyar
44
A kábelrendező felszerelése
3
4
1
5
2
I. Mennyezeti vetítés
1
2
3
4
Csatlakoztassa a tápkábelt és az egyéb szükséges kábeleket.
Helyezze be a két tartót és húzza meg a csavarokat. (1., 2., 3. és 4. ábra)
Nyomja be a kábelvezető kapcsot. (5. ábra)
Ha az Acer Dongle telepítése szükséges
(WirelessHD-Kit/WirelessAndroid-Kit/WirelessCAST), lásd az alábbi lépéseket:
(A) A fedélből távolítsa el a csavart egy csavarhúzó segítségével.
(B) Tolja fel a fedelet.
(C) Távolítsa el a fedelet.
5
(D) Csatlakoztassa a kulcsot a HDMI hoszabbító kábel aljzatához.
Csatlakoztassa a kivetítőn lévő HDMI aljzathoz.
Szerelje vissza a kábelrendező fedelét a kivetítőre, majd húzza meg a csavart.
(5., 4., 3., 2. és 1. ábra)
a
c
b
2
1
d
45
A porszűrők tisztítása
A porszűrőket 1000 üzemóránként tisztítsa meg. Ha nem tisztítják őket
rendszeresen, eldugíthatja őket a por, ami megakadályozza a megfelelő szellőzést.
Ez túlmelegedést és a kivetítő károsodását okozhatja.
MOD
E
MEN
U
RESY
NC
TEMP
SOU
RCE
LAMP
3
T
LENS
SHIF
US
FOC
ZOO
M
1
1
2
Kövesse ezeket a lépéseket:
1
2
3
4
5
Kapcsolja ki a kivetítőt. Várjon, amíg a bekapcsolt állapotot jelző LED villogása
meg nem szűnik, majd húzza ki a hálózati tápkábelt.
Legalább 30 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
Húzza ki a levegőszűrőt. (1. és 2. ábra)
A porszűrők tisztításához használjon egy, a számítógépek vagy egyéb irodai
felszerelések tisztításához tervezett kisméretű porszívót. (3. ábra)
Ha a piszkot nehéz eltávolítani, vagy eltörött a szűrő, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel egy új szűrő
beszerzése érdekében.
Magyar
A porszűrők tisztítása és cseréje
Magyar
46
Lámpacsere
Csavarhúzóval távolítsa el a csavar(oka)t a fedélből, majd húzza ki a lámpát.
A kivetítő saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Figyelmeztető üzenet jelenik
meg: „A lámpa nagyteljesítményű módban hasznos élettartama végéhez
közeledik. Tanácsos kicserélni!” Ha ezt az üzenetet látja, minél hamarabb cserélje
ki a lámpát. Az lámpa kicserélése előtt legalább 30 percig hagyja hűlni a vetítőt.
Figyelmeztetés: A lámpa háza forró! Hagyja lehűlni, mielőtt
kicserélné a lámpát.
2
1
3
4
6
5
Lámpacsere
Kapcsolja ki a kivetítőt az üzemkapcsoló gomb megnyomásával.
Legalább 30 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
Húzza ki a tápkábelt.
1
A fedélből távolítsa el a csavart egy csavarhúzó segítségével. (1. ábra)
Tolja fel, és távolítsa el a fedelet. (2. ábra)
2
Távolítsa el a lámpamodult rögzítő csavart. (3. ábra)
Felemelve állítsa fel a kart. (4. ábra)
Húzza ki a lámpa dugóját. (5. ábra)
3
Felemelve állítsa fel a kart. A lámpamodult erővel kell kihúzni. (6. ábra)
A lámpamodul visszaszerelésekor új izzót használjon és a fenti lépéseket végezze
el fordított sorrendben.
Figyelmeztetés: A személyi sérülés elkerülése érdekében ne ejtse el
a lámpaegységet és ne érintse meg az izzó buráját. Az izzó
összetörhet, és személyi sérülést okozhat, ha véletlenül elejtik.
47
Amennyiben a kivetítőt mennyezetre szerelő készlettel kívánja telepíteni, olvassa el
az alábbi lépéseket:
1
Fúrjon négy lyukat a mennyezet szilárd, statikailag stabil részébe, és rögzítse
hozzá a mennyezeti konzolt.
2
A hosszúság-kombinációt a tényleges telepítési helynek megfelelően válassza
ki. (A CM-01S nem tartalmaz 2. és 3. típust.)
1. típus
2. típus
3. típus
Magyar
Mennyezetre szerelés
Magyar
48
3
1. típus:
Szabványos mérethez három konzolcsavart használjon a kivetítőnek a
mennyezeti konzolhoz történő rögzítéséhez.
2. és 3. típus:
Más megoldásként a nagyobb mérethez használja a csúszó bővítést további
alátámasztás érdekében.
1. típus:
2. típus:
3. típus:
Megjegyzés: Tanácsos elegendő helyet hagyni a konzol és a kivetítő
között a megfelelő hőelvezetés érdekében.
4
Csatlakoztassa a főegység-csatlakozót a kivetítő konzoljához (1. ábra), majd
rögzítsen négy csavart (2. ábra).
1. ábra
2. ábra
49
Szükség szerint állítsa be a kivetítő szögét és helyzetét.
Magyar
5
360°
„B” típusú csavar
Alátét típus
Átmérő (mm)
Hosszúság (mm)
Nagy
Kicsi
4
25
V
V
CSAVARMÉRETEK M4 x 25 mm
82,30 mm
104,07 mm
55,00 mm
85,00 mm
Magyar
50
Műszaki adatok
Az alább felsorolt műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A
végleges műszaki adatokat lásd az Acer kiadott marketing-specifikációiban.
Kivetítő rendszer
DLP®
Felbontás
• P6200/F211/PM-X01/P6200S/F211S/PM-X01S
sorozat: Natív 1024 x 768 XGA felbontás
• P6500/F251/PM-801 sorozat: 1920 x 1080 1080p
felbontás
• P6600/F261/PM-WU01 sorozat: Valódi 1920x1200
WUXGA felbontás
• Maximális: UXGA (1600 x 1200), WSXGA+
(1680x1050), 1080p (1920x1080), WUXGA-RB (1920
x 1200)
Számítógépekkel való
kompatibilitás
IBM PC és azzal kompatibilis, Apple Macintosh, iMac és
VESA szabványok: SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+,
WXGA, WXGA+, WSXGA+
Videó kompatibilitás
NTSC (3,58/4,43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/
K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p,
576p), SDTV (480i, 576i)
Képméretarány
Teljes, 4:3, 16:9, L. Box
Megjeleníthető színek száma
1,07 milliárd szín
Vetítőlencse
• P6200/F211/PM-X01/P6200S/F211S/PM-X01S
sorozat:
F = 2,5 – 2,93, f = 15,98 mm – 21,42 mm,
1:1,36 kézi állítású zoom és fókusz
• P6500/F251/PM-801/P6600/F261/PM-WU01 sorozat:
F = 2,5 – 3,26, f = 20,91mm – 32,63mm,
1:1,59 kézi állítású zoom és fókusz
Vetítővászon mérete (átlósan
mérve)
• P6200/F211/PM-X01/P6200S/F211S/PM-X01S
sorozat: 26" (66cm) – 300" (762 cm)
• P6500/F251/PM-801 sorozat:
20" (51 cm) – 300" (762 cm)
• P6600/F261/PM-WU01 sorozat:
21" (53cm) – 300" (762 cm)
Vetítési távolság
• P6200/F211/PM-X01/P6200S/F211S/PM-X01S
sorozat: 3,3' (1,0 m) – 28,1' (8,6m)
• P6500/F251/PM-801 sorozat: 3,3' (1,0 m) – 30,7'
(9,4m)
• P6600/F261/PM-WU01 sorozat:
3,3' (1,0 m) – 29,9' (9,1 m)
Vetítővászon-távolság
• P6200/F211/PM-X01/P6200S/F211S/PM-X01S
sorozat: 70 hüvelyk 2m-nél (1,40 – 1,91:1)
• P6500/F251/PM-801 sorozat: 64 hüvelyk 2m-nél (1,41
– 2,24:1)
• P6600/F261/PM-WU01 sorozat:
66" @ 2m (1,41 ~ 2,24:1)
Vízszintes pásztázási sebesség
15 - 100 kHz
Függőleges pásztázási sebesség
24 - 120 Hz
51
• P6200/F211/PM-X01/P6200S/F211S/PM-X01S
sorozat: 310 W-os felhasználó által cserélhető lámpa
• P6500/F251/PM-801/P6600/F261/PM-WU01 sorozat:
365 W-os felhasználó által cserélhető lámpa
Trapézkorrekció
±30 fok
Audió
Beépített hangszóró 10 x 2 W kimeneti teljesítménnyel
Tömeg
4,5 kg (9,92 lbs)
Méretek (széles x mély x magas)
373 mm X 223,4 mm X 100,5 mm (14,7" X 8,8" X 4,0")
Digitális zoom
2X
Áramellátás
AC bemenet 100 - 240 V automatikusan átkapcsoló
tápegység
Energiafogyasztás
Normál mód: 315 W ± 10% @ 110 V~ mellett
ÖKO mód: 260W ± 10% @ 110 V AC mellett
Készenléti mód < 0,5 W
Üzemi hőmérséklet
0ºC – 40ºC / 32ºF – 104ºF
I/O csatlakozók
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tápegység-csatlakozóaljzat x 1
VGA bemeneti csatlakozó x2
VGA kimeneti csatlakozó x1
Kompozit bemenet x 1
S-Video bemenet x1
YPbPr/YCbCr bemeneti csatlakozó x 1
HDMI (MHL) x 1
HDMI x 1
RS232 x 1
Mini USB x 1: (firmware-frissítéshez)
Audió bemenet x 1
Mikrofonbemenet x1
Audió bemenet (RCA) x1
Audió kimenet x 1
USB DC 5 V kimenet x 1
DC 12 V kimenet x 1
RJ45 LAN bemenet x 1
HDBaseT bemenet x 1 (csak a P6600/F261/PMWU01 sorozaton)
Az alapcsomag tartalma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hálózati tápkábel x1
VGA kábel x 1
Távvezérlő x 1
Elem x 2 (a távvezérlőhöz) (opcionális)
Felhasználói kézikönyv (CD-ROM) x 1
Gyors üzembe helyezési útmutató x 1
Biztonsági kártya x 1
Kábelrendező-fedél x 1
Porszűrő x 1 (opcionális)
Hordtáska x 1 (opcionális)
Megjegyzés: A konstrukció és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül változhatnak.
Magyar
Lámpa típusa
Magyar
52
Kompatibilis üzemmódok
A. VGA analóg
1
VGA analóg – PC jel
Üzemmódok
VGA
SVGA
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
UXGA
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
i Mac DV(G3)
Felbontás
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
F. frekvencia [Hz]
60
72
75
85
120
56
60
72
75
85
120
60
70
75
85
120
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6 (67)
60
60
75
75
75
V. frekvencia [KHz]
31,5
37,9
37,5
43,3
61,9
35,1
37,9
48,1
46,9
53,7
77,4
48,4
56,5
60,0
68,7
99,0
63,8
67,5
77,1
64,0
77,0
80,0
91,1
60,0
75,2
65,3
75,0
31,4
34,9
37,9
48,4
68,7
75,0
60,0
53
VGA analóg – Kibővített szélesképernyős időzítés
Üzemmódok
WXGA
Felbontás
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x720
1280x800
*1920x1200
1440x900
1680x1050
1920x1080
(1080P)
1366x768
*1920x1200-RB
WSXGA+
WUXGA
3
F. frekvencia [Hz]
60
75
85
60
120
60
60
60
60
V. frekvencia [KHz]
47,8
60,3
68,6
44,8
92,9
49,6
74
59,9
65,3
60
67,5
60
59,94
47,7
74,04
F. frekvencia [Hz]
59,94 (29,97)
50 (25)
59,94
50
60
50
60 (30)
50 (25)
23,97/24
60
50
V. frekvencia [KHz]
15,7
15,6
31,5
31,6
45,0
37,5
33,8
28,1
27,0
67,5
56,3
F. frekvencia [Hz]
60
72
75
85
120
56
60
V. frekvencia [KHz]
31,5
37,9
37,5
43,3
61,9
35,1
37,9
VGA analóg – Komponens jel
Üzemmódok
480i
576i
480p
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
Felbontás
720x480 (1440x480)
720x576 (1440x576)
720x480
720x576
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
B. HDMI Digitális
1
HDMI - PC jel
Üzemmódok
VGA
SVGA
Felbontás
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
Magyar
2
Magyar
54
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
UXGA
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
i Mac DV(G3)
2
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
72
75
85
120
60
70
75
85
120
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6 (67)
60
60
75
75
75
48,1
46,9
53,7
77,4
48,4
56,5
60,0
68,7
99,0
63,8
67,5
77,1
64,0
77,0
80,0
91,1
60,0
75,2
65,3
75,0
31,4
34,9
37,9
48,4
68,7
75,0
60,0
HDMI – Kibővített széles képernyős időzítés
Üzemmódok
WXGA
WSXGA+
Felbontás
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x720
1280x800
*1280x800-RB
1440x900
*1920x1200
1680x1050
F. frekvencia [Hz]
60
75
85
60
120
60
119,909
60
60
60
V. frekvencia [KHz]
47,8
60,3
68,6
44,8
92,9
49,6
101,6
59,9
74
65,3
55
WUXGA
3
67,5
60
59,94
47,7
74,04
F. frekvencia [Hz]
59,94 (29,97)
50 (25)
59,94
50
60
50
60 (30)
50 (25)
23,97/24
60
50
59,94
V. frekvencia [KHz]
15,7
15,6
31,5
31,6
45,0
37,5
33,8
28,1
27,0
67,5
56,3
74,04
HDMI - Videojel
Üzemmódok
480i
576i
480p
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
1080p
4
60
Felbontás
720x480 (1440x480)
720x576 (1440x576)
720x480
720x576
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
*1920x1200
HDMI - 1.4a 3D Időzítés
Üzemmódok
Felbontás
720p (Képkocka-tömörítés)
720p (Képkocka-tömörítés)
1080p (Képkocka-tömörítés)
720p (Képkocka-tömörítés)
720p (Képkocka-tömörítés)
1080i (Fent és lent)
1080i (Fent és lent)
1080p (Fent és lent)
1080p (Fent és lent)
1080p (Fent és lent)
720p (Egymás melletti félkép)
1080i (Egymás melletti félkép)
1080i (Egymás melletti félkép)
1080p (Egymás melletti félkép)
1080p (Egymás melletti félkép)
1280x720
1280x720
1920x1080
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
F. frekvencia
[Hz]
50
60
24
50
60
50 (25)
60 (30)
24
50
60
60
50 (25)
60 (30)
50
60
V. frekvencia
[KHz]
37.5
45.0
27.0
37.5
45.0
28.1
33.8
27.0
56.3
67.5
45.0
28.1
33.8
56.3
67.5
Magyar
1920x1080
(1080P)
1366x768
*1920x1200-RB
Magyar
56
A monitor megjelenítési
tartománya grafikai forrás
esetében
Vízszintes pásztázási
sebesség:
Függőleges pásztázási
sebesség:
Max. pixel-órajel:
15k-100kHz
24-120 Hz
165 MHz
C. MHL digitális
Üzemmódok
Felbontás
VGA
480i
576i
480p
480p_2x
576p
576p_2x
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
*640x480
*720x480 (1440x480)
*720x576 (1440x576)
*720x480
*1440x480
*720x576
*1440x576
*1280x720
*1280x720
*1920x1080
*1920x1080
*1920x1080
*1920x1080
*1920x1080
Vízszintes pásztázási
A monitor megjelenítési sebesség:
Függőleges
tartománya grafikai
pásztázási sebesség:
forrás esetében
Max. pixel-órajel:
F. frekvencia
[Hz]
59,94/60
59,94/60
50 (25)
59,94/60
59,94/60
50
50
59,94/60
50
60 (30)
50 (25)
23,97/24
25
29,97/30
V. frekvencia
[KHz]
31,5
15,7
15,6
31,5
31,5
31,3
31,3
45,0
37,5
33,8
28,1
27,0
28,1
33,8
15k-50 kHz
24-60 Hz
Digitális: 75 MHz
Megjegyzés: * A funkciók típustól függően eltérhetnek.
FCC nyilatkozat
A készüléket vizsgálatnak vetették alá, amelynek során megállapítást nyert, hogy a
készülék teljesíti az FCC szabályzatának 15. pontja szerinti, B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy
lakásban történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros
interferencia ellen. A készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és
sugározhat, és ha nem a használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és
használják, akkor megzavarhatja a rádiós távközlést.
Ugyanakkor semmilyen garancia nem vállalható arra nézve, hogy meghatározott
felhasználásnál nem fordulnak elő zavarok. Ha ez az eszköz káros zavart kelt a
rádió- vagy televízió vételben, amit az eszköz ki- és bekapcsolásával lehet
megállapítani, a felhasználó a zavar megszüntetésére minden további nélkül
megteheti a következő intézkedéseket:
•
Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
•
Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
•
Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa,
mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
•
Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt kábelekkel
történik az FCC előírásoknak való megfelelés érdekében.
Megjegyzés: Perifériák
A készülékhez kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok,
nyomtatók stb.) szabad csatlakoztatni, amelyek megfelelnek a B osztályú
eszközökre előírt határértékeknek. A határértékeknek nem megfelelő perifériák
használata esetén zavar léphet fel a rádiós és a televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt az eszközt működtesse.
Üzemi feltételek
A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. fejezetének. A működtetésnek az alábbi
két feltétele van: (1) a készülék nem okozhat zavart, és (2) az eszköznek minden
zavart tűrnie kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak.
Magyar
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
Magyar
57
Magyar
58
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du
Canada.
Megfelelőségi nyilatkozat az EU országai számára
Az Acer ezúton kijelenti, hogy ez a kivetítősorozat megfelel az 1999/5/EK irányelv
alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
Megfelel az oroszországi hatósági előírásnak
001
Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli
LAN-nal és/vagy Bluetooth-al felszerelt modellekre vonatkozik.
Általános információk
Ez a termék megfelel mindazon ország vagy régió rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli használatát engedélyezték. A
konfigurációtól függően ez a termék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul).
Kanada – kis teljesítményű engedélyre nem köteles
rádiófrekvenciás távközlési eszközök (RSS-247)
a
Általános információ
A működtetésnek az alábbi két feltétele van:
1. Az eszköz nem okozhat interferenciát, és
2. ennek az eszköznek minden vett interferenciát állnia kell, beleértve a
nem kívánatos működést okozó interferenciát.
b
Működés a 2,4 GHz-es sávban
Az engedélyezett szolgáltatással történő rádiófrekvenciás zavar
megelőzésére ezt a berendezést épületen belüli működésre tervezték, és
a kültéri használatot engedélyeztetni kell.
Az országok érvényességi köre
Ezt a berendezést a felhasználás országában érvényes előírások és szabályok szigorú
betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a felhasználás
országában lévő helyi irodával. A teljes országlistáért lásd: http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/
implem.htm.
Acer Incorporated
of Conformity
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
And,
Acer Italy s.r.l.
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it
Product:
Trade Name:
Model Number:
DLP Projector
Acer
DWU1503/D1P1504/DNX1506/DNX1509
P6600/F261/PM-WU01/P6500/F251/PM-801/
P6200/F211/PM-X01/P6200S/F211S/PM-X01S
We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in
conformity with the relevant Union
as below
and following
harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:
EMC Directive: 2014/30/EU
EN 55032:2012+AC:2013, Class B
EN 55024:2010+A1:2015
EN 61000-3-2:2014, Class A
EN 61000-3-3:2013
R&TTE Directive: 1999/5/EC (until Jun 12, 2017)
RED Directive: 2014/53/EU (From Jun 13, 2017)
EN 300 328 V1.9.1
EN 301 893 V1.7.1
EN 300 440-1 V1.6.1
EN 300 440-2 V1.4.1
EN 302 291-1 V1.1.1
EN 302 291-2 V1.1.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V6.2.1
EN 301 908-2 V6.2.1
EN 301 908-13 V6.2.1
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-3 V1.6.1
EN 301 489-7 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.2.1
EN 301 489-24 V1.5.1
EN 50360:2001
EN 50566:2013
EN 62479:2010
EN 62311:2008
EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010
LVD Directive: 2014/35/EU
EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013
EN 50332-1:2013
EN 50332-2:2013
RoHS Directive: 2011/65/EU
EN 50581:2012
ErP Directive: 2009/125/EC
Regulation (EU) No. 617/ 2013
Regulation (EC) No. 1275/2008; EN 50564:2011
Regulation (EC) No. 278/2009; EN 50563:2011
Year to begin affixing CE marking 2017.
_______________________________
RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)
Jan. 1, 2017
Date
Acer America Corporation
333 West San Carlos St.,
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Tel: 254-298-4000
Fax: 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:
Product:
DLP Projector
Model Number:
DWU1503/D1P1504/DNX1506/DNX1509
Machine Type:
P6600/F261/PM-WU01/P6500/F251/PM-801/
P6200/F211/PM-X01/P6200S/F211S/PM-X01S
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party: 333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising