Acer | P7290 | Acer P7270i Quick Start Guide

 INSTALLATION
Wired Remote
R B G
VGA, DVI
10
DVD player
R B G
DVD player,
Set-top Box,
HDTV receiver
D-Sub
10
D-Sub
DVI-D
HDMI
2
8
9
14
R B G
5
R
B
HDTV adapter
G
D-Sub
D-Sub
HDMI
DVI-D
1
USB
Y
B
13
B
6
3
S-Video Output
11
12
W
R
7
Y
Video Output
RS232
4
USB
RS232
 INTERFACE CONNECTOR
E62405SP
molex
Note: Connector interface is subject to model’s specifications
R
English
Magyar
Quick Start
Gyorstelepítés
 INSTALLATION
 TELEPÍTÉS
1. Power Cord
2. VGA Cable
3. Composite Video Cable
4. USB Cable
5. VGA to Component/HDTV Adapter
6. S-Video Cable
7. Audio Cable Jack/Jack
8. DVI Cable
9. HDMI Cable
10.3 RCA component cable
11.RS232 Cable
12.Audio cable Jack/RCA
13.SPDIF cable
14.Audio cable Jack for wired remote
Note: Connector interface is subject to model’s specifications
 INTERFACE CONNECTOR
Connecting to a Computer
1.Ensure the projector and your
computer are turned off.
2.Connect one end of the VGA cable
to the “VGA IN” connector on the
projector; connect the other end to
the VGA connector on the computer
and tighten the screws.
3.Connect one end of the power cord
into the AC power socket on the
projector; connect the other end to an
electrical outlet.
Powering On the Projector
1.Remove the lens cap.
2.Turn on the projector first and then
the computer.
3.Adjust the position, focus and zoom.
4.Run you presentation.
Powering Off the Projector
1.Press the power button twice.
2.Do not remove AC power cord from
outlet until the projector fan shut
down.
1. Hálózati tápkábel
2. VGA kábel
3. Kompozit videokábel
4. USB-kábel
5. VGA-komponens/HDTV átalakító
6. S-Video kábel
7. Audió kábel Jack/Jack
8. DVI kábel
9. HDMI kábel
10.3 RCA komponens kábel
11. RS232 kábel
12.Audió kábel Jack/RCA
13.SPDIF kábel
14.Audió kábel a vezetékes távvezérlőhöz
Megjegyzés: A csatlakozó kialakítása típustól függő
 CSATLAKOZÓK
Csatlakoztatás számítógéphez
1.Gyozodjön meg arról, hogy mind a
projektor, mind a számítógép ki van
kapcsolva.
2.A VGA kábel egyik végét a projektor
“VGA IN” csatlakozójához, a
másikat pedig a számítógép VGA
csatlakozójához kösse, és húzza meg a
csavarokat.
3.Csatlakoztassa a hálózati
tápkábel egyik végét a projektor
tápcsatlakozójához, majd a dugóját
dugja egy konnektorba.
A projektor bekapcsolása
1.Vegye le a lencsevédo kupakot.
2.Eloször a projektort, majd a
számítógépet kapcsolja be.
3.Állítsa be a helyzetet, az élességet és a
nagyítást.
4.Tartsa meg a bemutatót.
A projektor kikapcsolása
1.Nyomja meg kétszer az
üzemkapcsolót.
2.Ne húzza ki a hálózati tápkábelt
a konnektorból, amíg a projektor
ventilátora ki nem kapcsolt.
Download PDF

advertising