Acer | P7270i | Acer P7270i User Manual

Acer kivetítő
P7270/P7270i/P7280/P7280i sorozat
Használati útmutató
Copyright © 2007. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva!
Acer kivetítő P7270/P7270i/P7280/P7280i sorozat Használati útmutató
Eredeti kiadás: 10/2007
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják anélkül, hogy az
átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások ennek a
kézikönyvnek az új kiadásaiban vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek
meg. A cég nem vállal sem kifejezett, sem beleértett garanciát a dokumentum tartalmát illetően, és
különösen elutasítja a bizonyos célra való értékesítésre vagy alkalmasságra vonatkozó beleértett
garanciákat.
Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább biztosított
helyen. A sorozatszám és a modellszám a számítógépen elhelyezett címkén található. A
számítógéppel kapcsolatos minden levelezés alkalmával meg kell adni a sorozatszámot, a
modellszámot és a vásárlásra vonatkozó adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen részletét
sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani semmilyen formátumban
vagy eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy egyéb eljárás alkalmazásával.
Acer kivetítő P7270/P7270i/P7280/P7280i sorozat
Modellszám : _________________________________
Sorozatszám: ________________________________
Vásárlás dátuma: _____________________________
Vásárlás helye: _______________________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékneveit
vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
"HDMITM, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC.
védjegyei,illetve bejegyzett védjegyei. "
iii
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Olvassa el gondosan ezeket a tudnivalókat. Őrizze meg ezt a dokumentumot,
később szüksége lehet rá. A terméken feltüntetett figyelmeztetéseket és
tudnivalókat vegye figyelembe.
A termék kikapcsolása tisztítás előtt
Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból. Ne használjon
folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A készüléket nedves törlőkendővel tisztítsa.
Figyelmeztetés megszakító eszközként szolgáló
dugóval kapcsolatban
Kövesse az alábbi útmutatást a berendezés külső tápegységhez történő
csatlakoztatása és leválasztása során:
•
•
•
Telepítse a tápegységet, mielőtt a hálózati tápkábelt a hálózati konnektorhoz
csatlakoztatná.
Húzza ki a tápkábelt, mielőtt a tápegységet eltávolítaná a kivetítőből.
Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az
összes tápkábel kihúzásával a tápegységekből.
Elérhetőséggel kapcsolatos figyelmeztetés
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen
elérhető és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha
áramtalanítani kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a
konnektorból.
Figyelmeztetések!
•
•
•
Ne használja a terméket víz közelében.
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék
leesik, súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése
érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy
a terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük.
Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni,
hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
•
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül,
mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és
rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne
öntsön folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.
iv
•
•
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett
környezetben, ami váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a forgó
alkatrészeket, illetve a lámpát.
A hálózati feszültség használata
•
•
•
•
•
Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos a rendelkezésre álló feszültséget illetően, lépjen kapcsolatba a
kereskedővel vagy a helyi áramszolgáltatóval.
Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem
haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok
eszköz csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja
meg a mellékkör névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót
használnak, az áramfelvétel nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti
áramfelvételének 80%-át.
A termék hálózati adapterét hárompólusú földelt tápcsatlakozóval látták el. Ez
a dugó csak megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a
fali konnektor megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a hálózati adapter
dugóját. Ne dugja a dugót nem földelt hálózati csatlakozóba. További
információkért forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem
megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy sérülést
okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar megfelelő
kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő elektromos eszközök
okoznak, és ami befolyásolja a termék teljesítményét.
•
A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az
alábbi követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal
rendelkező, SPT-2 típusú, névleges áramerősség 7A, feszültség minimum
125V, VDE vagy hasonló jóváhagyással, 4,6 méter maximális hosszúsággal.
v
A termék szervizelése
Ne kísérletezzen a termék javításával, mivel a felnyitással vagy a burkolat
eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki magát.
Minden javítást bízzon szakképzett személyekre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett
munkatársaihoz, ha:
•
•
•
•
•
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
Folyadék ömlött a termékbe
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az
összes használati utasítást
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz
vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe, hogy
a terméket helyreállítsa.
Figyelem! Biztonsági okból ne használjon nem szabványos alkatrészt
részegységek beszerelése vagy cseréje alkalmával. A kiegészítőket
illetően vegye fel a kapcsolatot a termék viszonteladójával.
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol
kisgyerekektől.
További biztonsági információ
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős
fény károsíthatja látását.
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne telepítse a terméket az alábbi környezetben:
•
•
•
•
•
•
•
Rosszan szellőző vagy szűk helyen. A kivetítő és a falak között legalább 50 cm
legyen, lehetővé téve a levegő szabad áramlását.
Olyan hely, ahol a hőmérséklet szélsőséges módon megnőhet, pl. gépkocsiban zárt
ablak mellett.
Olyan hely, ahol a szélsőségesen magas páratartalom, por vagy cigarettafüst
beszennyezheti az optikai részegységeket, megrövidítve ezzel élettartamukat és
besötétítve a képet.
Tűzjelző berendezések közelében.
Olyan hely, ahol a környezeti hőmérséklet meghaladja a 40 ºC/104 ºF értéket.
Több mint 3048 méter tengerszint feletti magasságban.
Azonnal húzza ki a tápkábelt, ha problémát tapasztal a kivetítővel. Ne
működtesse a kivetítőt, ha füst, furcsa zaj vagy szag jön belőle. Ez tüzet vagy
vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
áramütést okozhat. Ha ilyet tapasztal, azonnal húzza ki a tápkábelt és vegye fel
a kapcsolatot a kereskedővel.
Ne használja tovább a terméket, törje el vagy ejtse le. Ebben az esetben,
vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, aki megvizsgálja a terméket .
A kivetítő lencséjét ne irányítsa a nap felé. Ez tüzet okozhat.
A kivetítő kikapcsolásakor tanácsos hagyni, amíg a kivetítő befejezi hűtési,
mielőtt áramtalanítaná a készüléket.
Ne kapcsolja ki hirtelen a fő tápellátást, vagy húzza ki működés közben a
kivetítő tápkábelét. Ez a lámpa eltörését, tüzet és áramütést és egyéb
veszélyhelyzetet okozhat. A legjobb, ha megvárja, amíg a ventilátor
kikapcsolódik, mielőtt kikapcsolja a fő áramforrást.
Ne érintse a légkivezető rácsot és a talplemezt, amelyek felforrósodnak.
Tisztítsa meg a gyakran a légszűrőt, ha van ilyen. A készülék belsejében
emelkedhet a hőmérséklet és meghibásodást okozhat, ha a légszűrő/szellőző
nyílások piszokkal vagy porral szennyezettek.
Ne nézzen a szellőzőrácson keresztül a készülék belsejébe, amikor a kivetítő
be van kapcsolva. Az erős fény károsíthatja látását.
Mindig nyissa ki a lencsevédőt vagy távolítsa el a lencsesapkát, amikor a
kivetítő be van kapcsolva.
Ha a kivetítő bekapcsolt állapotban van, ne tegyen tárgyakat a lencse elé,
mivel ezzel a tárgy felforrósodhat, deformálódhat és tüzet is okozhat. A lámpa
ideiglenes kikapcsolásához nyomja meg a HIDE (elrejtés) gombot a kivetítőn
vagy távvezérlőn.
A lámpa rendkívül forróvá válik működés közben. A lámpa burkolatának csere
céljából történő felnyitása előtt legalább 45 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
A lámpát névleges élettartamán túl nem szabad működtetni. Ettől ritkán
eltörhet.
Soha ne cseréljen lámpaszerelvényt vagy bármilyen elektronikus alkatrészt, ha
a kivetítő csatlakozik az elektromos hálózathoz.
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a
lámpát, ha megjelenik a figyelmeztető üzenet.
Amikor a lámpát kicseréli, hagyja az egységet kihűlni, majd kövesse a cserére
vonatkozó utasításokat.
A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a „Management” (Kezelés)
képernyőmenü „Lamp Hour Reset” (Lámpa-üzemidő nullázása) funkciója
segítségével.
Ne kísérelje meg szétszerelni a kivetítőt. A készülék belsejében
nagyfeszültségű alkatrészek vannak, amelyek sérülést okozhatnak. Az
egyetlen, felhasználó által szervizelhető alkatrész a lámpa, amely saját,
levehető fedéllel rendelkezik. Mindennemű javítást megfelelő szakemberrel
végeztessen el.
Ne állítsa függőleges helyzetbe a kivetítőt. Így a kivetítő könnyen leborulhat, és
sérülést vagy kárt okozhat.
A termék fordítva is képes képet megjeleníteni, így mennyezetre is lehet
szerelni. Kizárólag az Acer mennyezetre szerelő készletét használja a kivetítő
felszereléséhez, és győződjön meg biztos rögzítéséről.
vii
A vezeték nélküli funkció működéséhez javasolt
környezet (Opcionális)
Figyelem! Biztonsági okokból kapcsoljon ki minden vezeték nélküli vagy
rádióhullámot sugárzó eszközt, amikor a készüléket az alábbi
körülmények között használja. Az ilyen eszközök többek között az
alábbiak lehetnek: vezeték nélküli LAN (WLAN), Bluetooth és/vagy 3G.
Ne feledje betartani a területre vonatkozó különleges előírásokat, és mindig
kapcsolja ki az eszközt, ha használatát tiltják, illetve zavart vagy veszélyt okozhat.
Az eszközt kizárólag a megadott működési helyzetben használja. Az eszköz
megfelel a rádiófrekvenciás energiának való kitettségre vonatkozó irányelveknek,
amennyiben megfelelően használják, és mind a készülék, mind az antennája az Ön
testétől legalább 1,5 centiméter távolságra helyezkedik el. Nem szabad fémet
tartalmaznia, és az eszközt a fent említett távolságra kell elhelyeznie az Ön testétől.
Az adatfájlok, illetve üzenetek sikeres továbbítása érdekében az eszköznek jó
minőségű kapcsolattal kell rendelkeznie a hálózattal. Bizonyos esetekben késést
tapasztalhat az adatfájlok, illetve üzenetek továbbítása során, amíg a kapcsolat
elérhetővé nem válik.
Győződjön meg arról, hogy a fent említett távolságértékek be vannak tartva, amíg az
adattovábbítás be nem fejeződik.
Az eszköz egyes részei mágnesesek. Az eszköz fémtárgyakat vonzhat magához, és
a hallókészüléket használó személyek ne tartsák az eszközt ahhoz a fülhöz,
amelyben a hallókészüléket viselik. Ne tegyenek bankkártyát vagy mágneses
adathordozót az eszköz közelébe, mert előfordulhat, hogy törlődnek a rajtuk tárolt
adatok.
Orvosi eszközök
A nem megfelelő védelemmel rendelkező orvosi eszközök működőképességét
zavarhatják a rádióhullámot sugárzó berendezések, beleértve a vezeték nélküli
telefonkészülékek, működtetése. Érdeklődjön orvosnál, vagy az orvosi eszköz
gyártójánál, hogy megállapítsa, megfelelően árnyékoltak-e a berendezések a külső
rádiófrekvenciás energiával szemben, illetve ha egyéb kérdései vannak. Kapcsolja
ki az eszközt egészségügyi intézményben, amennyiben az ilyen területen
feltüntetett szabályok erre utasítják. A kórházakban vagy egészségügyi
intézményekben olyan berendezéseket használhatnak, amelyek érzékenyek a külső
rádiófrekvenciás sugárzásra.
Szívritmus-szabályozók. A szívritmus-szabályozókat gyártó cégek a vezeték nélküli
eszköz és a szívritmus-szabályozó között 15,3 centiméter minimális távolság
betartását javasolják a szívritmus-szabályozó esetleges zavarásának elkerülése
érdekében. Ezek az ajánlások összhangban állnak a Wireless Technology Research
által végzett független kutatásokkal és ajánlásokkal. A szívritmus-szabályozókkal
rendelkező személyek a következőket tegyék:
•
•
Az eszköz és a szívritmus-szabályozó között minding több mint 15,3 centiméter
távolságot tartsanak.
Ne hordozza az eszközt a szívritmus-szabályozója közelében tartva, amikor az
eszköz be van kapcsolva. Ha zavarra gyanakszik, kapcsolja ki az eszközt és
helyezze át.
viii
Hallókészülékek. Egyes digitális vezeték nélküli eszközök zavarhatják bizonyos
hallókészülékek működését. Amennyiben zavar lépne fel, vegye fel a kapcsolatot a
szolgáltatóval.
Járművek
A rációfrekvenciás jelek befolyásolhatják a gépjárművekbe szerelt elektronikus
rendszereket, amennyiben azokat nem szerelték be vagy árnyékolták megfelelően.
Ilyenek például az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerek, az
elektronikus blokkolásgátló fékrendszerek, az elektronikus sebességszabályozó
rendszerek és a légzsák-rendszerek. További információkért konzultáljon a
gépjármű, vagy a beszerelt eszközök gyártójával, illetve annak képviselőjével. Csak
szakképzett személyzet javíthatja, illetve telepítheti az eszközt járműbe. A helytelen
telepítés, illetve szerviz veszélyt okozhat, és az eszközre vonatkozó garanciákat
érvénytelenítheti. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a gépjárművében lévő vezeték
nélküli berendezések megfelelően vannak felszerelve és működnek. Ne tároljon
vagy szállítson tűzveszélyes folyadékot, gázt vagy robbanékony anyagot az
eszközzel, alkatrészeivel vagy kiegészítőivel közös térben. Légzsákkal felszerelt
járművek esetében ne feledje, hogy a légzsákok nagy erővel fúvódnak fel. Soha ne
helyezzen tárgyakat, beleértve a beszerelt vagy hordozható vezeték nélküli
berendezéseket is, a légzsák fölötti területre vagy annak kibocsátási területére.
Amennyiben a gépjárműbe szerelhető vezeték nélküli berendezés telepítése nem
megfelelően történik, a légzsák felfúvódása súlyos sérülést okozhat.
Az eszköz használata repülőgépen utazás közben tilos. A repülőgép fedélzetére
lépés előtt kapcsolja ki az eszközt. A vezeték nélküli távközlési eszközök használata
repülőgép fedélzetén veszélyeztetheti a repülőgép működését, zavarhatja a vezeték
nélküli telefonhálózatot, és törvényellenes lehet.
Robbanásveszélyes környezet
Kapcsolja ki az eszközt robbanásveszélyes légkörű területen, és tartsa be a
területen kihelyezett feliratok és utasítások útmutatását. Robbanásveszélyes
légkörű területen általában gépkocsija motorjának kikapcsolására is utasítják. Az
ilyen területen keltett szikrák robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami sérüléshez vagy
akár halálhoz vezethet. Kapcsolja ki az eszközt üzemanyagtöltő állomásokon, pl.
benzinkutak közelében. Tartsa be a rádió-berendezések használatára vonatkozó
korlátozásokat üzemanyag- lerakatok, tároló és elosztó területek, vegyi üzemek
területén, illetve ahol robbantást végeznek. A robbanásveszélyes légkörű területeket
gyakran, de nem mindig egyértelműen megjelölik. Ilyenek például a hajók alsó
fedélzete, vegyi átrakó vagy tároló létesítmények, cseppfolyósított földgázt (pl.
propánt vagy butánt) használó járművek, és olyan területek, amelyek légköre vegyi
anyagokat, vagy részecskéket, pl. gabonát, port vagy fémport tartalmaz.
Figyelmeztetés zenehallgatás esetére
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
•
•
•
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán és kényelmes hangerőn nem hallja a zenét.
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
Ne hallgasson zenét nagy hangerőn huzamosabb ideig.
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
ix
Utasítások az eszköz megfelelő elhelyezését illetően
Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági
szeméttárolóba. A környezetszennyezés csökkentése és környezetünk lehető
legnagyobb fokú védelme érdekében kérjük, hasznosítsa újra. További információért
az elektromos és elektronikus berendezések hulladékával (WEEE) kapcsolatos
szabályozást illetően látogassa meg a http://global.acer.com/about/
sustainability.htm weboldalt
Higannyal kapcsolatos figyelmeztetés
LCD/CRT monitort vagy kijelzőt tartalmazó kivetítők vagy elektronikus termékek:
A termékben lévő lámpa vagy lámpák higanyt tartalmaznak ezért újrahasznosításuk,
illetve ártalmatlanításuk a helyi, állami vagy szövetségi törvények betartásával kell,
hogy történjen. További információért az elektromos és elektronikus berendezések
hulladékával (WEEE) kapcsolatos szabályozást illetően látogassa meg a
www.lamprecycle.org weboldalt
x
Mindenek előtt
A használattal kapcsolatos megjegyzések
Ezt tegye:
•
Tisztítás előtt kapcsolja ki a terméket.
•
Enyhe tisztítószerrel megnedvesített, puha kendőt használjon a kijelző
burkolatának tisztításához.
•
Húzza ki a hálózati kábelt a csatlakozóból, amennyiben hosszabb ideig nem
tervezi használni a terméket.
Ne tegye:
•
Zárja el a készülék házának szellőzést szolgáló nyílásait.
•
Tisztítsa a készüléket súrolószerrel, viasszal vagy oldószerrel.
•
Használja az alábbi körülmények között:
•
•
•
•
Rendkívül meleg, hideg vagy párás helyen.
Nagymennyiségű pornak és piszoknak kitett helyen.
Erős mágneses teret gerjesztő készülék közelében.
Helyezze közvetlen napsugárzásnak kitett helyre.
Óvintézkedések
Tartsa be a felhasználói útmutatóban ajánlott összes figyelmeztetést,
elővigyázatossági felhívást és karbantartási utasítást, hogy a készülék élettartamát
meghosszabbítsa.
Figyelmeztetés:
•
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős fény
károsíthatja látását.
Tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében óvja a terméket esőtől, illetve
nedvességtől.
Ne nyissa ki vagy szerelje szét a terméket, mert ezzel áramütést okozhat.
Amikor a lámpát kicseréli, hagyja az egységet kihűlni, majd kövesse a cserére vonatkozó
utasításokat.
•
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a lámpát, ha
figyelmeztető üzenetek jelennek meg.
•
A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a „Management” (Kezelés) képernyőmenü
„Lamp Hour Reset” (Lámpa-üzemidő nullázása) funkciója segítségével.
•
A kivetítő kikapcsolásakor kérjük hagyja, amíg a kivetítő befejezi hűtési, mielőtt
áramtalanítaná a készüléket.
•
•
•
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne használja a lencsevédő kupakot, ha a kivetítő működik.
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat.
Ha ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A
lámpa kicseréléséhez kövesse a „Lámpacsere” című fejezetben felsorolt eljárásokat.
iii
Mindenek előtt
x
A használattal kapcsolatos megjegyzések
x
Óvintézkedések
x
Bemutatás
1
A termék jellemzői
1
A csomag áttekintése
2
A kivetítő áttekintése
3
A kivetítő nézetei
3
Vezérlőpult
4
Távvezérlő elrendezése
5
Első lépések
8
A kivetítő csatlakoztatása
8
A kivetítő porszűrőjének felszerelése
9
A kivetítő csatlakoztatása vezeték nélküli működéshez
10
A kivetítő be- és kikapcsolása
11
A kivetítő bekapcsolása
11
A kivetítő kikapcsolása
12
A kivetített kép beállítása
13
A kivetített kép magasságának beállítása
13
Az optimális képméret és -távolság
14
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával
16
Felhasználói kezelőszervek
18
Acer Empowering Technology
18
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
19
Színbeállítás
20
Képbeállítás
21
Felügyeleti beállítás
23
Audió beállítás
25
PIP beállítás
26
Nyelv beállítása
27
Mellékletek
28
Tartalom
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
Hibaelhárítás
28
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
32
A porszűrők tisztítása és cseréje
33
Lámpacsere
34
Mennyezetre szerelés
35
Műszaki adatok
38
Kompatibilis üzemmódok
40
Hatósági és biztonsági tudnivalók
45
1
A termék jellemzői
A termék egylapkás DLP® kivetítő. Kivételes jellemzői közé tartoznak a következők:
•
DLP® technológia
•
Natív 1024 x 768 XGA felbontás
4:3 / 16:9 méretarány támogatása
•
Az Acer ColorBoost technológia a természet színeit kínálja az élénk, valósághű
képhez
•
Nagy fényerő és kontrasztarány
•
Sokoldalú megjelenítési módok (Fényes, Szabvány, Videó, BlackBoard, Egyéni
1, Egyéni 2) az optimális teljesítmény érdekében, bármilyen helyzetben
•
NTSC / PAL / SECAM kompatibilitás és HDTV (720p, 1080i, 1080p)
támogatása
•
A felültöltős lámpakonstrukció megkönnyíti a lámpacserét
•
Az alacsonyabb energiafogyasztás és a gazdaságos (ECO) üzemmód
megnöveli a lámpa élettartamát
•
Az Empowering gomb megnyomására előbukkannak az Acer Empowering
segédprogramok (Acer eView, eTimer, eOpening Management) a beállítások
egyszerű elvégzése érdekében
•
HDCP támogatással rendelkező DVI és HDMITM bemenettel felszerelve
•
Továbbfejlesztett digitális trapéztorzítás-korrekció az optimális bemutatókhoz
•
Többnyelvű képernyőn megjelenő (OSD) menük
•
Teljes funkcionalitású távvezérlő
•
A kézi állítású vetítőlencse akár 1,2x-es nagyítást eredményez
•
A 8X-es digitális zoom svenkolás funkcióval
•
Kompatibilis a Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista® operációs
rendszerekkel
Magyar
Bemutatás
Magyar
2
A csomag áttekintése
A kivetítőhöz az alább látható tartozékokat mellékeltük. Győződjön meg arról, hogy
semelyik tartozék nem hiányzik. Ha valamelyik elem hiányzik, azonnal vegye fel a
kapcsolatot a termék értékesítőjével.
Kivetítő lencsevédő sapkával
Hálózati tápkábel
VGA kábel
Kompozit video kábel
DVI-D kábel
3 RCA komponens kábel
S-Video kábel
Hordtáska
Biztonsági kártya
Acer Projector
Quick Start Guide
2 x Felhasználói útmutató
(Vezeték nélküli CD csak
a P7270i/P7280i sorozat
esetében.)
Távvezérlő
2 x Gyors üzembe
helyezési útmutató
(Vezeték nélküli gyors
üzembe helyezési
útmutató csak a P7270i/
P7280i sorozat esetében.)
2 db elem
2 x porszűrő
Vezeték nélküli antenna
(P7270i/P7280i sorozat)
Akkumulátor egység USB
PnS meghajtóval
(P7270i/P7280i sorozat)
3
Magyar
A kivetítő áttekintése
A kivetítő nézetei
Elölnézet / felülnézet
1
6
2
3
4
7
8
5
6
9
#
1
2
Leírás
#
Leírás
Kezelőpanel
6
Távvezérlő vevőegység
Zoom gyűrű
7
Dőlésszög beállító kerék
3
Élességállító gyűrű
8
Emelő gomb
4
Zoom lencse
9
Állítható láb
5
Objektívsapka
Hátulnézet
20 21 22 23 24
6
#
7
8
1
2
3
4
5
9 10 11 12 13 14 15 16
18
17
19
Leírás
#
Leírás
1
PC analóg jel/HDTV/komponens videó
bemeneti csatlakozó (VGA BE 2)
13
Audió bemeneti csatlakozó (VGA BE 1/
DVI-D/HDMI jel)
2
PC analóg jel/HDTV/komponens videó
bemeneti csatlakozó (VGA BE 1)
14
USB csatlakozó
3
DVI csatlakozó (HDCP funkcióval
rendelkező digitális jelhez)
15
RS232 csatlakozó
4
HDMI csatlakozó
16
Audió kimeneti csatlakozó
5
Fedél kioldógomb
17
SPDIF kimeneti csatlakozó
6
KensingtonTM zár nyílása
18
Tápegység-csatlakozóaljzat
Magyar
4
#
Leírás
#
Leírás
Vezetékes IR távvezérlő bemeneti
csatlakozója
7
Kürt
19
8
YPbPr/YCbCr bemeneti csatlakozó
20(*) Antenna
9
LAN (RJ45 csatlakozó 10/100M
Monitorhurok kimeneti csatlakozó (VGA
21(*)
Ethernethez)
kimenet)
Audió kimeneti csatlakozó vezeték nélküli
funkcióhoz
10 S-Video bemeneti csatlakozó
22(*)
11 Kompozit videó bemeneti csatlakozó
23(*) Alaphelyzet gomb
Audió bemeneti csatlakozó (VGA BE 2/
12
Komponens/S-video/Kompozit jel)
24(*)
Bekapcsolt állapotot jelző LED vezeték
nélküli funkcióhoz
Megjegyzés: "*" Csak P7270i/P7280i sorozat esetében.
Vezérlőpult
5
#
1
6
2
7
3
8
4
9
Funkció
Leírás
Automatikusan a bemeneti jelforráshoz szinkronizálja a
kivetítőt.
1
RESYNC
2
MENU
3
TEMP
Hőmérsékletkijelző LED
4
LÁMPA
Lámpa LED jelzőfény
5
Négyirányú billentyűk
Használja a
gombot elemek kiválasztásához,
illetve azok beállításainak elvégzéséhez.
6
SOURCE
Nyomja meg a „SOURCE” gombot az RGB, Komponens, SVideo, Kompozit, DVI, HDTV, illetve HDMI™ források közötti
váltáshoz.
7
Empowering gomb
Egyedülálló Acer funkciók: eOpening, eView, eTimer.
8
Infravörös jeladó
Parancsokat küld a kivetítőnek.
9
Üzemkapcsoló
A tartalmát lásd a „A kivetítő be- és kikapcsolása” című
fejezetben.
•
•
Nyomja meg a „MENÜ” gombot, hogy megjelenítse a
képernyőn megjelenő (OSD) menüt, lépjen vissza az
előző OSD menüre vagy rejtse el az OSD menüt.
Confirm your selection of items.
5
2
1
3
10
4
11
5
12
6
23
14
15
16
7
8
9
17
18
#
Ikon
1
2(#)
3
25
19
26
27
28
20
21
22
29
13
30
31
24
Funkció
Leírás
Infravörös jeladó Parancsokat küld a kivetítőnek.
Lézermutató
Irányítsa a távvezérlőt a vetítővászonra.
Üzemkapcsoló
A tartalmát lásd a „A kivetítő be- és kikapcsolása” című
fejezetben.
4
RESYNC
Automatikusan a bemeneti jelforráshoz szinkronizálja a kivetítőt.
5
FREEZE
A kép kimerevítéséhez.
6
Képméret arány A kívánt képméretarány kiválasztásához (Auto/4:3/16:9).
7
ZOOM
Nagyítja vagy kicsinyíti a kivetített képet.
8
EGÉR Bal/Jobb
kattintás
A Bal/Jobb kattintás gombok a bal, illetve jobb oldalon vannak. A
középső gomb többirányú botkormányként működik. A funkció
engedélyezéséhez USB kábellel kell összekötni a kivetítőt és a
PC-t.
9
HANGERŐ
Növeli/csökkenti a hangerőt.
10(#)
Lézergomb
Irányítsa a távvezérlőt a vetítővászonra, nyomja meg és tartsa
lenyomva a gombot a lézermutató bekapcsolásához.
Ez a funkció nem támogatott a japán piacra szánt készülékeken.
11
SOURCE
Nyomja meg a „SOURCE” gombot az RGB, Komponens-p,
Komponens-i, S-Video, Kompozit videó, DVI-D, illetve HDTV
források közötti váltáshoz.
12
ELREJTÉS
Ideiglenesen kikapcsolja a videojelet. Nyomja meg a
"ELREJTÉS" gombot a kép elrejtéséhez, majd nyomja meg újra
a kép megjelenítéséhez.
13
NÉMÍTÁS
A hang be-/kikapcsolásához.
Magyar
Távvezérlő elrendezése
Magyar
6
#
Ikon
Funkció
Leírás
•
14
MENU
•
15
Négyirányú
választógomb
Nyomja meg a „MENÜ” gombot, hogy megjelenítse a
képernyőn megjelenő (OSD) menüt, lépjen vissza az előző
OSD menüre vagy rejtse el az OSD menüt.
A kiválasztás megerősítéséhez.
Használja a fel, le, balra és jobbra gombot elemek
kiválasztásához, illetve azok beállításainak elvégzéséhez.
TRAPÉZTORZÍT A képet a kivetítő megdöntése által okozott torzítás kioltása
ÁS
érdekében javítja.
16
HELYZET
A menü helyzetének módosítása a képernyőn.
17
PAGE
Kizárólag a számítógépes üzemmódhoz. Nyomja meg a gombot
a következő vagy az előző oldal kijelöléséhez. Ez a funkció csak
akkor áll rendelkezésre, ha USB-kábellel számítógéphez
csatlakozik.
18
Empowering
billentyű
Egyedülálló Acer funkciók: eOpening, eView, eTimer
Management.
19
SZÍN
Nyomja meg a „SZÍN” gombot a kép színhőmérsékletének
módosításához.
20
KONTRASZT
Használja a „KONTRASZT” funkciót a kép legvilágosabb és
legsötétebb területei közötti különbség szabályozásához.
21
VIDEÓ
A jelforrás KOMPOZIT VIDEÓRA váltásához.
22
S-VIDEO
A jelforrás S-Videóra váltásához.
23
PIP
Nyomja meg a „PIP” gombot, hogy egyszerre két képernyőt
jelenítsen meg. A főképenryő jele alapértelmezésképpen a VGA
bemenetet használja, míg a kisebb PIP kép a másodlagos videó
jelforrást használja.
24(*)
VEZETÉK
NÉLKÜLI
Nyomja meg a „VEZETÉK NÉLKÜLI” gombot, hogy
megjelenítse a képet, amelynek továbbítása vezeték nélkül
történik a PC-ről a kivetítőre az „Acer eProjection Management”
segédprogram segítségével. (csak a vezeték nélküli modellen)
25
FÉNYERŐ
Nyomja meg a „FÉNYERŐ” gombot a kép fényerejének
beállításához.
26
RGB
Nyomja meg az „RGB” gombot a színhelyes optimalizáláshoz.
27
Komponens
Nyomja meg a „KOMPONENS” gombot, hogy a jelforrást a
komponens videóra váltsa. A csatlakozó a következőket
támogatja: YPbPr (480p/576p/720p/1080i) és YCbCr (480i/576i).
28
VGA
Nyomja meg a „VGA” gombot, hogy a jelforrást a VGA
csatlakozóra váltsa. A csatlakozó a következőket támogatja:
analóg RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i)
és RGBsync.
29
DVI
Nyomja meg a „DVI” gombot, hogy a jelforrást a DVI
csatlakozóra váltsa. A csatlakozó a következőket támogatja:
digitális RGB, analóg RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i),
YCbCr (480i/576i) és HDCP jel.
30
HDMI™
A jelforrás HDMI™-re váltásához.
31
Számbillentyűzet Nyomja meg a „0–9” számgombokat jelszó megadásához a
0–9
„Biztonsági beállítások” menüben.
Megjegyzés: "*" Csak P7270i/P7280i sorozat esetében.
"#" Japánban nem támogatott.
7
Magyar
Megjegyzés:
(Csak a P7270i/P7280i esetében)
Magyar
8
Első lépések
A kivetítő csatlakoztatása
#
Leírás
1 Hálózati tápkábel
2 VGA kábel
#
Leírás
8 DVI kábel
9 HDMI kábel
3 Kompozit videokábel
10 3 RCA komponens kábel
4 USB-kábel
11 RS232 kábel
5 VGA–komponens/HDTV átalakító
12 Audió kábel Jack/RCA
6 S-Video kábel
13 SPDIF kábel
7 Audió kábel Jack/Jack
14 Audió kábel a vezetékes távvezérlőhöz
Megjegyzés: Annak biztosítása érdekében, hogy a kivetítő
megfelelően működjön a számítógéppel, győződjön meg arról, hogy a
megjelenítési mód időzítése kompatibilis a kivetítővel.
9
A kivetítő támogatja a pormentes működést.
Kövesse ezeket a lépéseket:
1
2
3
4
5
6
7
Vegyen ki két porszűrőt a
kellékzacskóból.
Csúsztassa be a porszűrőt (1.
ábra)
Illesszen egy megfelelő méretű
érmét a fedélkioldó gombba (2.
ábra), és forgassa el az
óramutató járásával megegyező
irányba (3. ábra).
Nyissa ki a felső fedelet. (4. ábra)
Csúsztasson be még egy
porszűrőt. (5. ábra)
Csatlakoztassa a hálózati
tápkábelt.
Kapcsolja be a kivetítőt az
üzemkapcsoló gomb
megnyomásával.
Figyelem:
1 A pormentes működés felhasználótól függő, választható lehetőség.
2 Ha megvalósítja a pormentes funkciót, győződjön meg arról, hogy
mind a felső, mind az alsó porszűrő megfelelően be van szerelve.
Ellenkező esetben figyelmeztető hangjelzés lesz hallható, és a
kivetítő nem kapcsolható be.
Magyar
A kivetítő porszűrőjének felszerelése
Magyar
10
A kivetítő csatlakoztatása vezeték nélküli
működéshez
#
Leírás
1 Hálózati tápkábel
2 Hangkábel jack-aljzat
3 LAN kábel
4 Antenna
Note: Csak a P7270i/P7280i esetében
11
A kivetítő bekapcsolása
1
Vegye le a lencsevédő kupakot. (1. ábra)
2
Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápkábel és a jelkábel megfelelően
csatlakozik. A bekapcsolt állapotot jelző LED vörös fénnyel villog.
3
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő „Üzemkapcsoló” gomb
megnyomásával, és a bekapcsolt állapotot jelző LED kék színűre fog váltani.(2.
ábra)
4
Kapcsolja be a jelforrást (számítógép, noteszgép, video lejátszó stb.) A kivetítő
automatikusan felismeri a jelforrást.
•
Ha a képernyőn megjelenik a „Lock” (Rögzítés) és „Source” (Forrás) ikon,
ez azt jelenti, hogy a kivetítő beállítása adott jelforrás-típusra van rögzítve,
és nem érzékelhető ilyen típusú bemeneti jelforrás.
•
Ha a képernyőn a „No Signal” (Nincs jel) üzenet látható, győződjön meg
arról, hogy a jelkábelek megfelelően csatlakoznak.
•
Ha egyszerre több jelforrást csatlakoztat, használja a vezérlőpult vagy a
távvezérlő „Source” (Forrás) gombját, illetve a távvezérlő közvetlen forrás
gombját a bemenetek közötti váltáshoz.
Magyar
A kivetítő be- és kikapcsolása
Magyar
12
A kivetítő kikapcsolása
1
A kivetítő kikapcsolásához nyomja meg kétszer a „Üzemkapcsoló” gombot. Az
alábbi üzenet 10 másodpercig látható a képernyőn.
„Please press power button again to complete the shutdown process.”
(Nyomja meg az üzemkapcsoló gombot a kikapcsolás befejezéséhez.)
2
A kikapcsolást követően a kivetítő bekapcsolt állapotot jelző LED-je VÖRÖS
színnel gyorsan villog, és a ventilátor(ok) kb. 120 másodpercig tovább
müködik(nek). Ezzel biztosítja a rendszer megfelelő hűtését.
3
A rendszer lehűlése után a „Üzemkapcsoló” LED befejezi a villogást, és
folyamatos VÖRÖS fénnyel világít, ami azt jelenti, hogy a kivetítő készenléti
módba lépett.
4
Most már biztonsággal kihúzhatja a tápkábelt.
Figyelem: Kikapcsolása után ne áramtalanítsa azonnal a
kivetítőt.
Megjegyzés: Haa kivetítőt vissza kívánja kapcsolni, legalább 60
másodpercet kell várnia, míg megnyomja a „Üzemkapcsoló” gombot
a kivetítő újraindításához.
Figyelmeztető szimbólumok:
•
Ha a kivetítő automatikusan kikapcsol, és a LÁMPA kijelző folyamatosan
VÖRÖS fénnyel világít, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi
viszonteladóval vagy szakszervizzel.
•
Ha a kivetítő automatikusan kikapcsol, és a HŐMÉRSÉKLET kijelző
folyamatosan VÖRÖS fénnyel világít, a kivetítő túlmelegedett. Közvetlenül
ezt megelőzően az alábbi üzenet jelenik meg a képernyőn:
„Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon.” (A
kivetítő túlmelegedett. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.)
•
Ha a HŐMÉRSÉKLET kijelző VÖRÖS színnel villog, és az alábbi üzenet
jelenik meg a képernyőn, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi
viszonteladóval vagy szakszervizzel:
„Fan fail. Lamp will automatically turn of soon.” (Ventilátor
meghibásodás. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.)
13
A kivetített kép magasságának beállítása
A kivetítő állítható lábakkal van felszerelve a kivetített kép magasságának
beállításához.
A kép emeléséhez:
1
Nyomja meg az állítható láb kioldására szolgáló gombot. (1. ábra)
2
Emelje a képet a kívánt magasságba (2. ábra), majd engedje fel a gombot az
állítható láb rögzítéséhez.
3
Használja a dőlésszög beállító kereket (3. ábra) a kivetítő szögének
finombeállításához.
A képe lejjebb állításához:
1
Nyomja meg az állítható láb kioldására szolgáló gombot. (1. ábra)
2
Engedje le a képet a kívánt magasságba (2. ábra), majd engedje fel a gombot
az állítható láb rögzítéséhez.
3
Használja a dőlésszög beállító kereket (3. ábra) a kivetítő szögének
finombeállításához.
Magyar
A kivetített kép beállítása
Magyar
14
Az optimális képméret és -távolság
Tekintse meg az alábbi táblázatot az adott vetítési távolsághoz tartozó optimális
képméret kiválasztásához. Példa: Ha a kivetítő 3 méter távolságra van a vászontól,
a jó képminőséget 78 és 94 hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 3 méteres vetítési távolság
esetén 158 cm vetítési magasság szükséges.
Ábra: Rögzített távolság változó nagyítással és képmérettel.
15
Kívánt
Távolság
(m)
<A>
A kép felső
széle
Képméret
(Min. zoom)
A kép felső
széle
(Max. zoom)
A kép alsó
és felső széle
Átló
közötti
(hüvelyk)
távolság (cm)
<B>
<C>
Átló
(hüvelyk)
<B>
Sz (cm) × Ma
(cm)
1,2
31
63 x 48
52
1,5
39
79 x 60
65
Sz (cm) × Ma
(cm)
A kép alsó és
felső széle
közötti
távolság (cm)
<C>
38
76 x 57
63
47
96 x 72
79
2
52
106 x 79
87
63
127 x 96
105
2,5
65
132 x 99
109
78
159 x 119
131
3
78
159 x 119
131
94
191 x 143
158
3,5
91
185 x 139
153
110
223 x 167
184
4
104
212 x 159
175
125
255 x 191
210
4,5
117
238 x 179
196
141
287 x 215
236
5
130
265 x 198
218
157
318 x 239
263
6
156
317 x 238
262
188
382 x 287
315
7
182
370 x 278
306
219
446 x 334
368
8
208
423 x 317
349
251
510 x 382
420
9
234
476 x 357
393
282
573 x 430
473
Nagyítás mértéke: 1,2x
Magyar
Képméret
Magyar
16
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával
Az alábbi táblázat mutatja, hogyan lehet elérni a kívánt képméretet a kivetítő
helyzetének vagy a zoom gyűrű beállításával. Például: ha 50 hüvelykes képméretet
kíván elérni, helyezze a kivetítőt 1,6–1,9 méter távolságra a vászontól, és annak
megfelelően állítsa be a zoom mértékét.
17
Távolság (m)
A kép felső széle (cm)
Átló (hüvelyk)
<A>
Sz (cm) × Ma (cm)
Max. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
A kép alsó és felső széle
közötti távolság
<D>
31
63 x 47
***
1,2
52
40
81 x 61
1,3
1,5
67
50
102 x 76
1,6
1,9
84
60
122 x 91
1,9
2,3
101
70
142 x 107
2,2
2,7
117
80
163 x 122
2,6
3,1
134
90
183 x 137
2,9
3,5
151
100
203 x 152
3,2
3,8
168
120
244 x 183
3,8
4,6
201
150
305 x 229
4,8
5,8
251
180
366 x 274
5,7
6,9
302
200
406 x 305
6,4
7,7
335
250
508 x 381
8,0
9,6
419
300
610 x 457
9,6
***
503
Nagyítás mértéke: 1,2x
Magyar
Kívánt képméret
Magyar
18
Felhasználói kezelőszervek
Acer Empowering Technology
Empowering
gomb
Az Acer Empowering gomb három
egyedülálló Acer funkciót biztosít, ezek az
„Acer eView Management”, az „Acer
eTimer Management” és az „Acer
eOpening Management”. Nyomja meg a
„ ” gombot és tartsa lenyomva több mint
egy másodpercig, hogy elindítsa a
képernyőmenüt a funkciók
módosításához.
Acer eView Management
Nyomja meg a „ ” gombot az „Acer
eView Management” almenü indításához.
Az „Acer eView Management” a
megjelenítési üzemmód kiválasztására
való. A részleteket illetően olvassa el a
„Képernyőmenük” című fejezetet.
Acer eTimer Management
Nyomja meg a „ ” gombot az „Acer
eTimer Management” almenü
indításához.
Az „Acer eTimer Management”
emlékeztető funkciót kínál, amellyel
megkönnyítheti prezentációjának
időbeosztása. A részleteket illetően
olvassa el a „Képernyőmenük” című
fejezetet.
Acer eOpening Management
Nyomja meg a „ ” gombot az „Acer
eOpening Management” indításához.
Az „Acer eOpening Management”
lehetővé teszi a felhasználónak, hogy
kicserélje az indító képernyőt saját,
személyre szabott képre. A részleteket
illetően olvassa el a „Képernyőmenük”
című fejezetet.
19
Magyar
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
A kivetítő többnyelvű OSD-vel rendelkezik, amely képbeállítások végzését, illetve
több beállítás módosítását teszi lehetővé.
Az OSD menük használata
•
Az OSD menü megnyitásához nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn
vagy a kezelőpanelen.
•
Amikor látható az OSD menü, használja a
gombokat a főmenü
bármelyik elemének kiválasztásához. A főmenü kívánt elemének kiválasztása
után nyomja meg a
állíthat be.
gombot, hogy belépjen az almenübe, ahol funkciókat
•
A
gombokkal válassza ki a kívánt elemet, majd a
állítsa be az értéket.
•
Az almenüben jelölje ki a következő beállításra szánt elemet, és a fentiek
szerint állítsa be.
•
Nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn vagy a kezelőpanelen, és a
képernyőn visszatér a főmenü.
•
Az OSD menü bezárásához nyomja meg újra a „MENU” gombot a távvezérlőn
vagy a kezelőpanelen. Az OSD menü bezáródik, és a kivetítő automatikusan
menti az új beállításokat.
gombokkal
Főmenü
Beállítás
Almenü
Magyar
20
Színbeállítás
Display Mode
(Megjelenítési
mód)
Brightness
(Fényerő)
Contrast
(Kontraszt)
Számos előre beállított gyári érték áll rendelkezésre, amelyeket
különféle képtípusokhoz optimalizáltak.
•
•
•
Bright (Fényes): A fényerő optimalizálásához.
Standard (Szabvány): Általános környezethez.
Video: Videofelvételek erős megvilágítású helyiségben történő
lejátszásához.
•
BlackBoard: A BlackBoard üzemmód javíthatja a színek
megjelenítést, ha sötétebb felületekre vetítenek.
•
•
User 1 (Egyéni 1): A felhasználói beállítások mentéséhez.
User 2 (Egyéni 2): A felhasználói beállítások mentéséhez.
A kép fényességének módosítása.
•
Nyomja meg a
gombot a kép sötétítéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kép világosításához.
A „Kontraszt” szabályozza a kép legvilágosabb és legsötétebb területei
közötti különbséget. A képernyő kontrasztértékének módosítása
megváltoztatja a kép fekete-fehér arányát.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt növeléséhez.
Color temperature Beállítja a színhőmérsékletet. Nagyobb színhőmérsékleten a kép
(Színhőmérséklet) hidegebbnek, míg kisebb színhőmérséklet mellett melegebbnek tűnik.
Degamma
(Gamma
visszaállítása)
A sötétebb jelenetek megjelenítésére van hatással. Nagyobb gamma
mellett a sötétebb jelenetek fényesebbnek tűnnek.
Color R
Beállítja a vörös színt.
Color G
Beállítja a zöld színt.
Color B
Beállítja a kék színt.
Saturation
(Színtelítettség)
A videoképet fekete-fehérről teljesen színtelítettségűre állítja.
•
Nyomja meg a
színtelítettségét.
gombot, hogy csökkentse a kép
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a kép színtelítettségét.
21
A vörös és zöld közötti egyensúlyt állítja be.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a zöld szín
mennyiségét a képen.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a vörös szín
mennyiségét a képen.
Megjegyzés: A „Saturation” (színtelítettség) és „Tint” (színezet) funkciók
számítógépes, illetve DVI üzemmódban nem támogatottak.
Képbeállítás
H Keystone
vagy
gombot a képtorzítás vízszintes
(V trapézkorrekció) Nyomja meg a
csökkentése érdekében, hogy négyzetesebb képet kapjon.
V Keystone
Nyomja meg a
vagy
gombot a képtorzítás függőleges
(F trapézkorrekció)
csökkentése érdekében, hogy négyzetesebb képet kapjon.
Aspect Ratio
(Képméret arány)
Ezt a funkciót a kívánt képméretarány kiválasztására használja.
•
Auto (Automatikus): A kép eredeti szélesség-magasság arányának
megőrzése, hogy a natív vízszintes, illetve
függőleges felbontásnak megfelelően
illeszkedjen.
•
4:3: A képet a képernyőhöz igazítja, és 4:3-as méretarányban jeleníti
meg.
•
16:9: A képet a képernyő szélességéhez, magasságát a 16:9-es
méretarányhoz igazítja.
Projection
(Kivetítés)
Elöl-Asztali
•
A gyári alapbeállítás.
Elöl-Mennyezet
Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő a vízszintes tengely mentén
megfordítja a képet, hogy mennyezetre szerelés esetén megfelelően
jelenítse meg.
•
Magyar
Tint (Színezet)
Magyar
22
Hátul-Asztali
•
Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő a függőleges tengely mentén
megfordítja a képet, hogy áttetsző képernyő mögül lehessen vetíteni.
Hátul-Mennyezet
V. helyzet
(Vízszintes helyzet)
•
Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő egyszerre mindkét tengely
mentén megfordítja a képet. Mennyezetre szerelés esetén is lehet
áttetsző képernyő mögül vetíteni.
•
Nyomja meg a
gombot a kép balra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép jobbra mozgatásához.
F. helyzet
(Függőleges
helyzet)
•
Nyomja meg a
gombot a kép lefelé mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép felfelé mozgatásához.
Frequency
(Frekvencia)
A „Frekvencia” funkció módosítja a kivetítő képfrissítési gyakoriságát, hogy
megegyezzen a számítógépbe szerelt grafikus kártyáéval. Ha függőleges
villódzó sávot lát a kivetített képen, használja ezt a funkciót a szükséges
beállítások végzéséhez.
Tracking (Nyomon
követhetőség)
Szinkronizálja a kivetítő és a grafikus kártya jel-időzítését. Ha labilis vagy
villódzó képet tapasztal, ezzel a funkcióval korrigálhatja.
Sharpeness
(Keménység)
Beállítja a kép keménységét.
Signal Type
(Jeltípus)
•
Nyomja meg a
gombot a keménység csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a keménység növeléséhez.
RGB, YCbCr vagy YPbPr jelforrás választása.
Megjegyzés: A „H. Position” (V. helyzet), „V. Position” (F. helyzet), „Frequency”
(Frekvencia) és „Tracking” (Követés) funkciók DVI, illetve Videó üzemmódban
nem támogatottak.
Megjegyzés:A „Sharpness” (Keménység) funkció DVI, illetve
Számítógépesüzemmódban nem támogatott.
Megjegyzés: a „Signal Type" (Jeltípus) funkció csak HDMI vagy SCART
csatlakozó esetén működik.
23
Eco Mode
(ECO üzemmód)
Auto Shutdown
(Automata
kikapcsolás)
Source Lock
(Forrás zár)
Menu Location
(Menü helye)
Startup Screen
(Induló képernyő)
Screen Capture
(Kép mentése)
Válassza az „On” (Bekapcsolt) tételt a kivetítő lámpájának
halványításához, ami csökkenti az energiafogyasztást,
meghosszabbítja a lámpa élettartamát és csökkenti a működési zajt.
Válassza az „Off” (Kikapcsolt) elemet, hogy visszatérjen normál
üzemmódba.
A kivetítő automatikusan kikapcsol, ha a megadott idő után nincs
bemeneti jel. (perc)
Amikor a forrás zár elemet „off” (kikapcsolt) helyzetbe állítják, a kivetítő
másik jelet keres, ha az aktuális bemeneti jel eltűnik. Amikor a forrás
zár elemet „on” (bekapcsolt) helyzetbe állítják, „Lock” (zárolja) az
aktuális jelforrás-csatornát, ha nem nyomja meg a „Source” (Jelforrás)
gombot a távvezérlőn, hogy a következő csatornára lépjen.
A menü helyzetének módosítása a képernyőn.
Használja ezt a funkciót a kívánt induló képernyő kiválasztásához. Ha
módosítja a beállítást, a módosítások akkor lépnek életbe, ha kilépett
az OSD menüből.
•
Acer: Az Acer kivetítő alapértelmezett induló képernyője.
•
User (Egyéni): Használja tetszés szerinti kép mentéséhez a
„Screen Capture” (Képlopó) funkció segítségével.
Használja ezt a funkciót az induló képernyő személyre szabásához. Az
induló képernyőként felhasználni kívánt kép rögzítéséhez kövesse az
alábbi utasításokat.
Megjegyzés:
Mielőtt az alábbi lépéseket elvégezné, győződjön meg arról, hogy a
„Keystone” (Trapéztorzítás) elemet az alapértelmezett 0 értékre, a
képméretarányt pedig 4:3-ra állította. További információkért forduljon
a „Screen Capture” (Képbeállítás) című fejezethez.
•
Módosítsa a „Startup Screen” (Induló képernyő) elemet az
alapértelmezett „Acer” értékről „User” (Felhasználói) értékre.
•
Nyomja meg a „Screen Capture” (Képlopó) gombot az induló
képernyő személyre szabásához.
•
Egy párbeszédablak jelenik meg a megerősítéshez. Válassza a
„Yes” (Igen) elemet az aktuális kép személyre szabott induló
képernyőként történő felhasználásához. A rögzítési tartományt vörös
téglalap jelzi. Válassza a „No” (Nem) elemet a képmentés
visszavonásához, és a képernyőmenüből (OSD) történő kilépéshez.
•
Egy üzenet jelzi, hogy a kép mentése folyamatban van.
•
Ha megtörtént a kép mentése, az üzenet eltűnik és az eredeti kép
jelenik meg.
•
Az alábbi személyre szabott induló képernyő akkor lép életbe,
amikor új bemeneti jel érzékelhető, vagy ha újraindítják a kivetítőt.
Megjegyzés: A kép lopó funkció kizárólag 4:3 képméretarányban működik.
Megjegyzés:XGA modell esetében, a legjobb képminőség érdekében
tanácsoljuk, hogy a végfelhasználó a PC felbontását állítsa 1024 x 768
képpontra, mielőtt használná ezt a funkciót.
Megjegyzés:SVGA modell esetében, a legjobb képminőség érdekében
tanácsoljuk, hogy a végfelhasználó a PC felbontását állítsa 800 x 600
képpontra, mielőtt használná ezt a funkciót.
Magyar
Felügyeleti beállítás
Magyar
24
Lamp Hour Elapse
(Lámpa üzemidő)
Lamp Reminding
(Lámpa emlékeztető)
Lamp Hour Reset
(Lámpa
visszaállítása)
Security
(Biztonság)
A lámpa eddig eltelt használati idejét mutatja (óra).
Aktiválja ezt a funkciót, hogy a lámpa cseréjére vonatkozó emlékeztető
jelenjen meg 30 órával a lámpa élettartamának becsült vége előtt.
Nyomja meg a
gombot, miután kijelölte a „Yes” (Igen) elemet,
hogy a lámpa működési idejének számlálóját 0 órára állítsa.
Security (Biztonság)
A kivetítő a rendszergazda számára hasznos biztonsági lehetőségeket
kínál a kivetítő használatának szabályozásához.
Nyomja meg a
gombot a „Security” (Biztonsag) beállítás
módosításához. Amennyiben a biztonsági funkciót engedélyezték, be
kell írnia a „Rendszergazda jelszót” a biztonsági beállítások
módosításához.
•
Jelölje ki a „On” (Bekapcsolt) tételt a biztonsági funkció
engedélyezéséhez. A felhasználónak meg kell adnia a jelszót
ahhoz, hogy működtesse a kivetítőt. A részleteket illetően
olvassa el a „Felhasználói jelszó” című fejezetet.
•
Ha kijelölik az „Off” (Kikapcsolt) tételt, a felhasználó jelszó
megadása nélkül is bekapcsolhatja a kivetítőt.
Timeout(Min.) (Időtúllépés (Perc))
Miután a „Security” (Biztonság) funkciót „On” (Bekapcsolt) állapotba
állítják, a rendszergazda beállíthatja az időtúllépés funkciót.
•
•
•
Nyomja meg a
vagy
gombot az időtúllépés hosszának
kiválasztásához.
A beállítási tartomány 10 perctől 990 percig terjed.
Az idő lejártával a kivetítő újból kéri a felhasználót, hogy adja
meg jelszavát.
•
A „Timeout(Min.)” (Időtúllépés (Perc) gyári alapértelmezett
beállítása „Off” (Kikapcsolva).
•
Miután engedélyezték a biztonsági funkciót, a kivetítő jelszó
megadását kéri a felhasználótól, amikor bekapcsolja a kivetítőt.
Mind a „User Password” (Felhasználói jelszó) és az
„Administrator Password” (Rendszergazda jelszó) elfogadható
ebben a párbeszédpanelben.
User password (Felhasználói jelszó)
•
•
•
•
•
•
•
Nyomja meg a
gombot a „User Password” (Felhasználói
jelszó) beállításához, illetve módosításához.
Nyomja meg a távvezérlőn lévő számgombokat a jelszó
beállításához, majd nyomja meg a „MENU” gombot a
megerősítéshez.
Nyomja meg a
gombot a karakterek törléséhez.
Adja meg a jelszót, amikor megjelenik a „Confirm Password”
(Jelszó megerősítése) üzenet.
A jelszó 4 és 8 karakter közötti hosszúságú legyen.
Ha kijelöli a „Request password only after plugging power cord”
(Jelszó kérése kizárólag a tápkábel csatlakoztatása után) elemet,
a kivetítő a jelszó megadását a kivetítő tápkábelének
csatlakoztatása alkalmával mindig kérni fogja.
Ha kiválasztja az „Always request password while projector turns
on” (Jelszó kérése a kivetítő minden bekapcsolásakor) tételt, a
felhasználónak meg kell adnia a jelszót a kivetítő minden egyes
bekapcsolása alkalmával.
25
•
Reset (Alaphelyzet)
Wireless
(Vezeték nélküli)
Nyomja meg a
gombot az „Administrator Password”
(Rendszergazda jelszó) módosításához.
•
Az „Administrator Password” (Rendszergazda jelszó) gyári
alapbeállítása „1234”..
Ha elfelejtette a rendszergazda jelszót, tegye a következőt a
rendszergazda jelszó visszanyeréséhez:
•
Egyedi, hatjegyű „Universal Password” (Univerzális jelszó)
található a Biztonsági kártyára nyomtatva (ellenőrizze, benne
van-e a csomagban). Ezt a számjegyekből álló egyedi jelszót a
kivetítő mindig elfogadja, akármit is állítottak be Rendszergazda
jelszónak.
•
Ha elveszítette a biztonsági kártyát és a számot, kérjük lépjen
kapcsolatba a helyi Acer márkaszervizzel.
Egyéni kezdőképernyő zárolása
•
Az Egyéni kezdőképernyő zárolás alapértelmezett beállítása
„OFF” (Kikapcsolt). Ha az Egyéni kezdőképernyő zárolás „ON"
(Bekapcsolt) állapotban van, a felhasználók nem tudják
módosítani a kezdőképernyőt, így elkerülhető, hogy mások
tetszés szerint módosítsák. Válassza az „OFF” (Kikapcsolt)
elemet a kezdőképernyő kioldásához.
•
Nyomja meg ezt a gombot a „Yes” (Igen) elem kiválasztása után,
hogy valamennyi menü paramétereit gyári alaphelyzetbe állítsa
vissza.
•
Lásd a vezeték nélküli szolgáltatás füzetét további
információkért. (Csak a P7270i/P7280i sorozat)
Audió beállítás
Volume (Hangerő)
Mute (Némítás)
•
•
•
•
Power On/Off Volume
(Be/kikapcsolás hangerő)
•
Alarm Volume
(Figyelmeztetés hangerő)
•
Nyomja meg a
gombot a hangerő csökkentéséhez.
Nyomja meg a
gombot a hangerő növeléséhez.
Válassza az „On” (Bekapcsolt) elemet a hangerő némításához.
Válassza az „Off (Kikapcsolt) elemet a hangerő
visszaállításához.
Jelölje ki ezt a funkciót az értesítés hangerejének
beállításához, amikor a kivetítőt be-/kikapcsolja.
Jelölje ki ezt a funkciót a figyelmeztetések hangerejének
beállításához.
Magyar
Administrator Password (Rendszergazda jelszó)
Az „Administrator Password” (Rendszergazda jelszó) használható
mind az „Enter Administrator Password” (Rendszergazda jelszó
megadása), mind az „Enter Password” (Jelszó megadása)
párbeszédpanelben.
Magyar
26
Időzítő beállítása
Timer Start
(Időzítő indítása)
•
Nyomja meg a
leállításához.
gombot az időzítő indításához vagy
Timer Period
(Időzítés ideje)
•
Nyomja meg a
beállításához.
vagy
Timer Volume
(Időzítő hangerő)
•
Jelölje ki ezt a funkciót az értesítés hangerejének beállításához,
amikor az időzítő funkció be van kapcsolva, és lejárt a beállított
idő.
Timer Display
(Időzítő megjelenítés)
•
Nyomja meg a
vagy
gombot a képernyőn
megjelenítendő időzítő üzemmód kiválasztásához.
Timer Location
(Időzítő helye)
•
Az időzítő óra helyének kiválasztásához a képernyőn.
gombot az időzítés idejének
PIP beállítás
PIP
•
•
Válassza az „On” (Bekapcsolt) elemet, hogy egyszerre két
képenryőt jelenítsen meg.
Válassza az „Off” ((Kikapcsolt) elemet a funkció letiltásához.
PIP Source
(PIP forrás)
Nyomja meg a
és
gombot a másodlagos jelforrás
kiválasztásához: Kompozit, S-Video vagy Komponens jel.
PIP Location
(PIP helyzet)
Válassa ki a PIP másodlagos jel helyzetét a képernyőn.
PIP Size (PIP méret) Válassa ki a PIP másodlagos jel méretét a képernyőn.
27
Language (Nyelv)
Magyar
Nyelv beállítása
Többnyelvű OSD menü kiválasztásához. Használja a
vagy
gombot a menü kívánt nyelvének
kiválasztásához.
•
A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg a
gombot.
Magyar
28
Mellékletek
Hibaelhárítás
Ha problémát tapasztal az Acer kivetítővel kapcsolatban, forduljon az alábbi
hibaelhárítási útmutatóhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel.
Képproblémák és megoldásaik
#
1
Probléma
Nem jelenik meg
kép a vásznon.
Megoldás
•
•
•
•
2
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(PC esetében
(Windows 95/98/
2000/XP))
•
Az „Getting Started” (Első lépések) című fejezetben leírt
módon csatlakoztatva.
Győződjön meg arról, hogy egyik érintkező sem görbült
meg, vagy törött el.
Ellenőrizze, hogy a kivetítő lámpáját megfelelően
szerelték-e be. Lásd a „Replacing the Lamp”
(Lámpacsere) című fejezetet.
Győződjön meg arról, hogy eltávolította a lencsevédőt,
és a kivetítő bekapcsolt állapotban van.
Nyomja meg a „RESYNC” gombot a távvezérlőn vagy a
kezelőpanelen.
•
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Nyissa meg a „My Computer” (Sajátgép) elemet,
a „Control Panel” (Vezérlőpult) elemet, majd
kattintson duplán a „Display” (Megjelenítés)
ikonra.
•
Jelölje ki a „Settings” (Beállítások) fület.
•
Győződjön meg arról, hogy a kijelző felbontása
nem haladja meg az UXGA (1600 x 1200) értéket.
•
Kattintson az „Advanced Properties” (Speciális
tulajdonságok) gombra.
Ha a probléma továbbra is fennáll, módosítsa az Ön által
használt monitor megjelenítését, és kövesse az alábbi
lépéseket:
•
Győződjön meg arról, hogy a felbontás-beállítás
nem haladja meg az UXGA (1600 x 1200) értéket.
•
Kattintson a „Change” (Módosítás) gombra a
„Monitor” fülön.
•
Kattintson a „Show all devices” (Összes eszköz
megjelenítése) elemre. Ezután jelölje ki a
„Standard monitor types” (Szabvány
monitortípusok) elemet az SP dobozban, és
válassza ki a megfelelő felbontást a „Models”
(Típusok) dobozban.
•
Győződjön meg arról, hogy monitorkijelző
felbontása nem haladja meg az UXGA (1600 x
1200) értéket.
29
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(Noteszgépek
esetében)
•
•
•
4
5
A noteszgép
képernyője nem
jeleníti meg a
bemutatót.
A kép instabil vagy
villódzik
•
Ha Microsoft® Windows® alapú noteszgépet használ:
Előforduklhat, hogy egyes PC noteszgépek
kikapcsolják saját képernyőjüket, amikor egy második
megjelenítő eszköz van használatban. Mindegyiknél
más-más módon történik a visszakapcsolása. Lásd a
számítógép használati útmutatóját további
információkért.
•
If you are using an Apple® Mac® OS alapú noteszgépet
használ: A System Preferences (Rendszerbeállítások)
menüben nyissa meg a Display (Megjelenítés) elemet,
és jelölje ki a Video Mirroring (Videó tükrözés) tétel „On”
(Bekapcsolt) jelölőnégyzetét.
•
Állítson a „Tracking” (Követés) elemen, hogy korrigálja.
További információkért forduljon az „Image Setting”
(Képbeállítás) fejezethez.
Módosítsa a számítógép színmélység beállítását.
•
6
A képen
függőleges villódzó
sáv van
•
•
7
A kép nem éles
•
•
•
8
A kép megnyúlik,
amikor
„widescreens”
(zélesvásznú) DVD
filmet játszik le
Nyomja meg a „RESYNC” gombot a távvezérlőn vagy a
kezelőpanelen.
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Ismételje meg a lépéseket a (fenti) 2. elemtől a
számítógép felbontásának beállításához.
•
Nyomja meg a kimeneti beállítások váltása
gombot. Példa: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell
[Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP
[Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5 ]
Ha nehézséget tapasztal a felbontás módosítása során,
illetve a monitor lefagy, indítsa újra az összes
készüléket, a kivetítőt is beleértve.
Használja a „Frequency” (Frekvencia) funkciót a
beállításhoz. További információkért forduljon az
„Image Setting” (Képbeállítás) fejezethez.
Ellenőrizze és konfigurálja át a grafikus kártya
megjelenítési módját, hogy az kompatibilis legyen a
kivetítővel.
Győződjön meg arról, hogy a lencsevédő kupakot
eltávolították.
Állítson a kivetítő lencséjének fókuszgyűrűjén.
Győződjön meg arról, hogy a vetítővászon a kivetítőtől
számítva, az előírt, 1,2 és 10,0 méter közötti távolságon
belül van. További információkért forduljon az „A kívánt
képméret elérése a távolság és a zoom beállításával”
című fejezethez.
Ha anamorf vagy 16:9 képméretarányú DVD filmet játszik le,
az alábbi beállítások módosítására lehet szükség:
•
Ha Letterbox (LBX) képformátumú DVD filmet játszik le,
módosítsa a formátumot Letterbox (LBX) beállításra a
kivetítő OSD menüjében.
•
Ha 4:3 képformátumú DVD filmet játszik le, módosítsa
a formátumot 4:3 beállításra a kivetítő OSD menüjében.
•
Ha a kép még mindig nyújtott, akkor a képméretarányt
is be kell állítania. Állítsa a megjelenítési formátumot
16:9 (széles) képméretarányra a DVD-lejátszón.
Magyar
3
Magyar
30
9
A kép túl kicsi vagy
túl nagy
•
•
•
10
A kép oldalai
ferdék
•
•
11
A kép fordított.
•
Állítson a kivetítő tetején lévő zoom karon.
Helyezze a kivetítőt a vászonhoz közelebbre vagy
messzebbre.
Nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn vagy a
kezelőpanelen. Válassza az „Image setting --> Aspect
Ratio” (Képbeállítás -- Képméretarány) elemet, és
próbálkozzon különböző beállításokkal.
Ha lehetséges, helyezze át a kivetítot úgy, hogy a
vászon közepe felé nézzen.
Nyomja meg a „Keystone / / / " gombot az
OSD menüben vagy a távvezérlőn, amíg az oldalak
függőlegessé nem válnak.
Jelölje ki az OSD menü "Image (Kép) --> Projection
(Vetítés)" elemét a vetítés helyzetének módosításához.
Problémák a kivetítővel kapcsolatban
#
Jelenség
Megoldás
1
A kivetítő nem reagál semmilyen
kezelőszervre
He lehetséges, kapcsolja ki a kivetítőt, majd
húzza ki a tápkábelt, és várjon legalább 30
másodpercig, míg újra nem csatlakoztatja.
2
A lámpa kiég, vagy pukkanó
hangot ad ki
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama
végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat. Ha
ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik
be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A
lámpa kicseréléséhez kövesse a „Lámpacsere”
című fejezetben felsorolt eljárásokat.
31
#
1
Jelenség
Üzenet
Emlékeztető üzenet
Meghibásodott a ventilátor – a rendszerventilátor nem működik.
A kivetítő túlmelegedett – a kivetítő meghaladta javasolt üzemi
hőmérsékletét, ezért használat előtt hagyni kell kihűlni. Ellenőrizze
a porszűrőket is, ha beszerelték őket. Ha a porszűrő poros,
tisztítsa meg. A részleteket illetően olvassa el a „Porszűrő
tisztítása és cseréje” című fejezetet.
Cserélje ki a lámpát – a lámpa hamarosan eléri hasznos
élettartama végét. Hamarosan ki kell cserélnie.
Magyar
OSD üzenetek
Magyar
32
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
LED üzenetek
Lámpa LED
Hőmérsékletki
jelző LED
Vörös
Vörös
Vörös
Kék
Készenlét
(Hálózati tápkábel
csatlakoztatva)
--
--
V
--
Üzemkapcsoló BE
--
--
--
V
Lámpa újra
--
--
--
Gyors
villogás
Kikapcsolás
(hűtés)
--
--
Gyors
villogás
--
Kikapcsolás
(hűtés vége)
--
--
V
--
Hiba (túlmelegedés miatti
meghibásodás)
--
V
--
V
Hiba (ventilátorzár
meghibásodása)
--
Gyors villogás
--
V
Hiba (lámpa elromlott)
V
--
--
V
Gyors
villogás
--
--
V
Üzenet
Hiba (elromlott a
színkerék)
Bekapcsolt állapotot
jelző LED
33
A porszűrők tisztítása
A porszűrőket 1000 üzemóránként tisztítsa meg. Ha nem tisztítják őket
rendszeresen, eldugíthatja őket a por, ami megakadályozza a megfelelő szellőzést.
Ez túlmelegedést és a kivetítő károsodását okozhatja.
Kövesse ezeket a lépéseket:
1
2
3
4
Kapcsolja ki a kivetítőt. Várjon, amíg a bekapcsolt állapotot jelző LED villogása
meg nem szűnik, majd húzza ki a hálózati tápkábelt.
Fordítsa fel a kivetítőt.
A porszűrők tisztításához használjon egy, a számítógépek vagy egyéb irodai
felszerelések tisztításához tervezett kisméretű porszívót.
Ha a piszkot nehéz eltávolítani, vagy eltörött a szűrő, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel egy új szűrő
beszerzése érdekében.
A porszűrők cseréje
1
2
3
4
5
6
7
8
Kapcsolja ki a kivetítőt.
Várjon legalább 30 percet, amíg a
kivetítő kihűl.
Húzza ki a hálózati vezetéket.
Fordítsa fel a kivetítőt.
Csúsztassa le az alsó porszűrőt és
vegye ki. (1. ábra)
Illesszen egy megfelelő méretű érmét
a fedélkioldó gombba (2. ábra), és
forgassa el az óramutató járásával
megegyező irányba (3. ábra).
Nyissa ki a felső fedelet. (4. ábra)
Húzza fel a felső porszűrőt. (5. ábra)
A porszűrők visszaszereléséhez
végezze el az előző lépéseket fordított
sorrendben.
Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy mind a felső, mind az alsó
porszűrő megfelelően be van szerelve. Ellenkező esetben figyelmeztető
hangjelzés lesz hallható, és a kivetítő nem kapcsolható be.
Magyar
A porszűrők tisztítása és cseréje
Lámpacsere
Csavarhúzóval távolítsa el a csavar(oka)t a fedélből, majd húzza ki a lámpát.
A kivetítő saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Figyelmeztető üzenetet fog látni:
„Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation.
Replacement Suggested! (A lámpa hasznos élettartama végéhez közeledik
teljes teljesítményen történő működtetés mellett. Tanácsos kicserélni!)” Ha ezt
az üzenetet látja, minél hamarabb cserélje ki a lámpát. Az lámpa kicserélése előtt
legalább 30 percig hagyja hűlni a vetítőt.
Figyelem: A lámpa háza forró! Hagyja lehűlni, mielőtt kicserélné a
lámpát.
$1
Magyar
34
Lámpacsere
1
Kapcsolja ki a kivetítőt az üzemkapcsoló gomb megnyomásával.
2
Legalább 30 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
3
Húzza ki a tápkábelt.
4
Illesszen egy megfelelő méretű érmét (1. ábra) a felső fedél kioldó gombjába
(1. ábra), és forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba (2. ábra).
A felső fedél automatikusan kioldódik.
5
Nyissa ki a felső fedelet. (3. ábra)
6
Távolítsa el a lámpamodult a helyén rögzítő két csavart (4. ábra) és távolítsa el
a lámpafedelet (5. ábra).
7
Húzza fel a lámpa fogantyúját (6. ábra).
8
A lámpamodult erővel kell kihúzni. (7. ábra)
A lámpamodul visszaszereléséhez végezze el az előző lépéseket fordított
sorrendben.
Figyelem: A személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében
ne ejtsék el a lámpamodult, illetve érintsék puszta kézzel a lampa
izzóját. Az izzó összetörhet, és személyi sérülést okozhat, ha
véletlenül elejtik .
35
Amennyiben a kivetítőt mennyezetre szerelő készlettel kívánja telepíteni, olvassa el
az alábbi lépéseket:
1
Fúrjon négy lyukat a mennyezet szilárd, statikailag stabil részébe, és rögzítse a
konzolt.
Megjegyzés: A csavarok nem tartozékok. Kérjük, szerezze be a
mennyezetnek megfelelő csavarokat.
2
Rögzítse a mennyezeti rudat az alkalmazásnak megfelelő négyhengeres
csavarral.
Magyar
Mennyezetre szerelés
Magyar
36
3
A kivetítő méretének megfelelő számú csavart használjon a kivetítő
rögzítéséhez a mennyezetre szerelő konzolhoz.
Megjegyzés:Tanácsos elegendő helyet hagyni a konzol és a kivetítő
között a megfelelő hőelvezetés érdekében. Amennyiben szükséges,
használjon két darab alaátétet a jobb tartás érdekében.
4
Szerelje a mennyezeti konzolt a mennyezeti rúdra.
37
Szükség szerint állítsa be a kivetítő szögét és helyzetét.
Magyar
5
Megjegyzés: Az egyes modellekhez ajánlott csavar- és alátéttípusok
az alábbi táblázatban találhatók. A csavarcsomagban 3 mm átmérőjű
csavarokat mellékeltünk.
Modellek
Alátét típus
Hosszúság (mm)
Nagy
Kicsi
3
25
V
V
145 mm
82.3 mm
P7270/P7270i/
P7280/P7280i
„B” típusú csavar
Átmérő (mm)
Magyar
38
Műszaki adatok
Az alább felsorolt műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A
végleges műszaki adatokat lásd az Acer kiadott marketing-specifikációiban.
Kivetítő rendszer
DLP®
Felbontás
P7270/P7270i/P7280/P7280i sorozat: Natív: XGA (1024
x 768), Maximális: UXGA (1600 x 1200), WSXGA+ (1680
x 1050)
Számítógépekkel való
kompatibilitás
IBM PC és azzal kompatibilis, Apple Macintosh , iMac és
VESA szabványok: SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+,
WXGA, WXGA+, WSXGA+
Videó kompatibilitás
NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/
K/K1/L), HDTV (720p, 1080i), EDTV (480p, 576p), SDTV
(480i, 576i)
Képméretarány
4:3 (natív), 16:9
Megjeleníthető színek száma
P7270/P7270i/P7280/P7280i: 1073,7 millió szín
Vetítőlencse
F/2,52– 2,79, f=22,55 mm – 27,06 mm, 1,2× kézi állítású
zoom lencsével
Vetítővászon mérete (átlósan
mérve)
0,80 m – 7,96 m
Vetítési távolság
1,2 m – 10,0 m
Vetítővászon-távolság
63 hüvelyk 2m-nél (1,57 – 1,89:1)
Vízszintes pásztázási sebesség
31,5k - 92 kHz
Függőleges pásztázási sebesség
50 – 85 Hz
Lámpa típusa
P7270/P7270i sorozat: 280 W-os felhasználó által
cserélhető lámpa
P7280/P7280i sorozat: 330 W-os felhasználó által
cserélhető lámpa
Trapézkorrekció
Függőleges trapéztorzítás és vízszintes trapéztorzítás
(V.: ± 40º / H.: ± 15º)
Audió
Beépített hangszóró 2 x 2 W kimeneti teljesítménnyel
Tömeg
P7270/7270i: 5 kg
P7280/7280i: 5,5 kg
Méretek (széles x mély x magas)
403,6 mm x 315,4 mm x 119,8 mm
Távvezérlő
Lézermutató és vezetékes IR funkció
Digitális zoom
8X
Tápellátás
AC bemenet 100–240 V, 50–60 Hz
Áramfogyasztás
P7270/P7270i sorozat: 360 W
P7280/P7280i sorozat: 420 W
Üzemi hőmérséklet
5ºC – 35ºC / 41ºF – 95ºF
39
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tápegység-csatlakozóaljzat x1
•
•
RS232 3 érintkezős min dim jack x1
•
3,5 mm-es vezeték nélküli audió kimeneti jackaljzat x1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hálózati tápkábel x1
VGA bemeneti csatlakozó x2
Kompozit videó x1
3 RCA komponens videó x 1
S-Video x1
VGA kimeneti csatlakozó x1
DVI-D x1: HDCP támogatással
HDMI x1
3,5 mm-es audió bemeneti jack aljzat x2
3,5 mm-es audió kimeneti jack-aljzat x1
SPDIF RCA kimeneti jack-aljzat x1
3,5 mm-es audió bemeneti jack-aljzat x1: a
vezetékes IR távirányítóhoz
USB x1: számítógépről történő távvezérléshez
Az alábbi tételek kizárólag a P7270i/P7280i
sorozathoz valók:
•
Vezeték nélküli antenna x1
•
RJ45 LAN bemenet x 1
Az alapcsomag tartalma
VGA kábel x1
Kompozit videokábel x1
DVI-D kábel x1
S-Video kábel x1
Komponens kábel (3 RCA) x1
Távvezérlő x1
Elem x2 (a távvezérlőhöz)
Használati útmutató (CD-ROM) x1
Gyors üzembe helyezési útmutató x 1
Biztonsági kártya x1
Hordtáska x1
Porszűrő x2
Vezeték nélküli antenna x1 (P7270i/P7280i)
Akkumulátor egység USB PnS meghajtóval
(P7270i/P7280i sorozat)
* A konstrukció és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
Magyar
I/O csatlakozók
Magyar
40
Kompatibilis üzemmódok
A. VGA analóg
1
VGA analóg – PC jel
Üzemmódok
VGA
SVGA
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
UXGA
Power Mac G4
PowerBook G4
Felbontás
640x480
640x480
640x480
640x480
720x400
720x400
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
832x624
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
640x480
640x480
800x600
1024x768
F. frekvencia [Hz]
60
72
75
85
70
85
56
60
72
75
85
75
60
70
75
85
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
66,6(67)
60
60
75
75
60
66,6(67)
60
60
V. frekvencia [kHz]
31,50
37,90
37,50
43,30
31,50
37,90
35,10
37,90
48,10
46,90
53,70
49,725
48,40
56,50
60,00
68,70
63,80
67,50
77,10
63,98
76,97
79,98
91,10
60,00
75,23
65,3
75,00
34,93
37,90
48,40
68,68
75,00
31,35
34,93
37,90
48,40
41
2
75
75
75
68,68
75,00
60,00
VGA analóg – Kibővített szélesképernyős időzítés
Üzemmódok
WXGA
Felbontás
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x800
1440x900
1680x1050
F. frekvencia [Hz]
60
75
85
60
60
60
60
V. frekvencia [kHz]
47,8
60,3
68,6
44,772
49,643
59,9
65,290
Felbontás
640x480
640x480
640x480
640x480
720x400
720x400
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
832x624
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280X1024
F. frekvencia [Hz]
60
72
75
85
70
85
56
60
72
75
85
75
60
70
75
85
70
75
85
60
72
75
85
V. frekvencia [kHz]
31,50
37,90
37,50
43,30
31,50
37,90
35,10
37,90
48,10
46,90
53,70
49,725
48,40
56,50
60,00
68,70
63,80
67,50
77,10
63,98
76,97
79,98
91,10
B. DVI digitális
1
DVI - PC jel
Üzemmódok
VGA
SVGA
XGA
SXGA
Magyar
i Mac DV(G3)
1152x870
1280x960
1024x768
42
Magyar
QuadVGA
SXGA+
UXGA
Power Mac G4
PowerBook G4
i Mac DV(G3)
2
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
60
75
60
60
66,6(67)
60
60
75
75
60
66,6(67)
60
60
75
75
75
60,0
75,23
65,3
75,00
34,93
37,90
48,40
68,68
75,00
31,35
34,93
37,90
48,40
68,68
75,00
60,00
DVI – Kibővített szélesképernyős időzítés
Üzemmódok
WXGA
Felbontás
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x800
1440x900
1680x1050
F. frekvencia [Hz]
60
75
85
60
60
60
60
V. frekvencia [kHz]
47,8
60,3
68,6
44,772
49,643
59,9
65,290
43
DVI - videojel
Üzemmódok
Felbontás
TWN/USA SKU
480i (NTSC) 720x480 (1440x480)
480p (NTSC)
720x480
720p (NTSC)
1280x720
1080i (NTSC)
1920x1080
1080p (NTSC)
1920x1080
EMEA SKU
576i (PAL)
720x576(1440x576)
576p (PAL)
720x576
720p (PAL)
1280x720
1080i (PAL)
1920x1080
1080p (PAL)
1920x1080
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
59,94(29,97)
59,94
60
60(30)
60
15,734
31,469
44,955
33,716
67,432
50(25)
50
50
50
50
15,625
31,25
37,5
28,125
56,25
Magyar
3
Magyar
44
C. HDMI – Digitális
1
HDMI – PC-jel és Kibővített szélesképernyős időzítés: A DVI digitális
időzítési formátumot meghaladó támogatás.
2
HDMI - Videojel
Üzemmódok
Felbontás
TWN/USA SKU
480i (NTSC) 720x480 (1440x480)
480p (NTSC)
720x480
720p (NTSC)
1280x720
1080i (NTSC)
1920x1080
1080p (NTSC)
1920x1080
EMEA SKU
576i (PAL)
720x576(1440x576)
576p (PAL)
720x576
720p (PAL)
1280x720
1080i (PAL)
1920x1080
1080p (PAL)
1920x1080
Vízszintes pásztázási sebesség:
Függőleges pásztázási sebesség:
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
59,94(29,97)
59,94
60
60(30)
60
15,734
31,469
44,955
33,716
67,432
50(25)
50
50
50
50
15,625
31,25
37,5
28,125
56,25
15k - 92 kHz
50k - 85 Hz
FCC nyilatkozat
Ezt az eszközt megvizsgálták és megállapították, hogy a B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket teljesíti az FCC Szabályzat 15. fejezete
szerint. Ezeket a határértékeket úgy állapítottuk meg, hogy lakásban történő
használat esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferenciák ellen. Ez az
eszköz rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha nem a
használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és használják, károsan
zavarhatja a rádiótávközlést.
Arra azonban nincsen garancia, hogy egy meghatározott felhasználásnál nem fordul
elő zavar. Ha ez az eszköz káros zavart kelt a rádió- vagy televízió vételben, amit az
eszköz ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani, a
felhasználó a zavar megszüntetésére minden további nélkül megteheti a következő
intézkedéseket:
•
Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
•
Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
•
Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa,
mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
•
Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Más számítástechnikai eszközökhöz kizárólag árnyékolt kábellel szabad
csatlakozni, hogy az FCC előírásainak továbbra is megfeleljenek.
Megjegyzés: Perifériák
Kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók
stb.) szabad ehhez a berendezéshez csatlakoztatni, amelyek a B osztályú
eszközökre előírt határértékeknek megfelelnek. A határértékeknek nem megfelelő
perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádió- és televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt az eszközt működtesse.
Operation conditions
Ez az eszköz megfelel az FCC Szabályzata 15. fejezetének. A működtetésnek két
feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros zavart, és (2), az eszköznek minden
zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003-nak.
Magyar
Hatósági és biztonsági tudnivalók
Magyar
45
Magyar
46
Remarque ŕ l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.
Kanada – kis teljesítményű engedélyre nem köteles
rádiófrekvenciás távközlési eszközök (RSS-210)
a
Általános információ
A működésnek a következő két feltétele van:
1. Az eszköz nem okozhat interferenciát, és
2. ennek az eszköznek minden vett interferenciát állnia kell, beleértve a
nem kívánatos működést okozó interferenciát.
b
Működés a 2,4 GHz-es sávban
Az engedélyezett szolgáltatással történő rádiófrekvenciás zavar
megelőzésére ezt a berendezést épületen belüli működésre tervezték, és
a kültéri használatot engedélyeztetni kell.
Nyilatkozat az EU szabályok kielégítéséről
Az Acer ezúton kijelenti, hogy ez a kivetítősorozat megfelel az 1999/5/EK irányelv
alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. (Kérjük,
látogassa meg a http://global.acer.com/support/certificate.htm weblapot a teljes
dokumentáció megtekintéséhez.)
Megfelel az oroszországi hatósági előírásnak
Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli
LAN-nal és/vagy Bluetooth-al felszerelt modellekre vonatkozik.
Általános
Ez a termék megfelel mindazon ország vagy régió rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli használatát engedélyezték. A
konfigurációtól függően ez a termék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul). Az alábbi
információ az ilyen termékekre vonatkozik.
Az 1999/5/EK Rádió- és távközlési végberendezések irányelv (R&TTE)
rendelkezéseinek az alábbi harmonizált normáknak való megfelelés tanúsága
szerint:
•
•
•
3.1(a) cikk Egészség és biztonság
•
EN60950-1:2001
•
EN50371:2002 (SAR, általános FR eszköz)
3.1(b) cikk Elektromágneses megfelelés
•
EN301 489-1 V1.4.1 (közös technikai előírás)
•
EN301 489-3 V1.4.1 (rövid hatósugarú eszközre vonatkozóan)
•
EN301 489-17 V1.2.1 (szélesebb sávú adat- és HIPETLAN
berendezésekre vonatkozóan)
3.2. cikkSávhasználat
•
EN300 220-1 V1.3.1 (rövid hatósugarú eszközre vonatkozóan,
25–1000 MHz, 1. rész)
•
EN300 220-2 V2.1.1 (rövid hatósugarú eszközre vonatkozóan,
25–1000 MHz, 3. rész)
•
EN300 440-2 V1.1.2 (rövid hatósugarú eszközre vonatkozóan, 1
GHz – 20 GHz, 2. rész)
•
EN300 328 V1.6.1 (a 2,4 GHz-es ISM sávban működő adatátviteli
berendezésekre vonatkozóan
•
EN301 893 V1.2.3 (5 GHz, nagyteljesítményű RLAN)
Az országok érvényességi köre
2004. májusától a következő országok az EU tagjai: Ausztria, Belgium, Ciprus, Cseh
Köztársaság, Dánia, az Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország,
Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg,
Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Szlovák Köztársaság, Szlovénia,
Spanyolország és Svédország. A használat engedélyezett az Európai Unió országaiban,
valamint Norvégiában, Svájcban, Izlandon és Liechtensteinben. Ezt a berendezést a
felhasználás országában érvényes előírások és szabályok szigorú betartásával szabad csak
használni. További információkért lépjen kapcsolatba a felhasználás országában lévő helyi
irodával.
Magyar
Európai Unió (EU)
Magyar
47
Magyar
48
Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device
must accept any interference received, including interference that may cause undesired
operation.
The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:
Product:
DLP Projector
Model Number:
DNX0712/DNXA713
Machine Type:
P7270/P7270i/P7280/P7280i series
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Magyar
Magyar
49
Declaration of Conformity
We,
Acer Computer (Shanghai) Limited
3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District,
Shanghai, China
Contact Person: Mr. Easy Lai
Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3000
E-mail: easy_lai@acer.com.tw
Hereby declare that:
Product:
Trade Name:
Model Number:
Machine Type:
DLP Projector
Acer
DNX0712/DNXA713
P7270/P7270i/P7280/P7280i series
Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives,
and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same
product will continue comply with the requirements.
EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized
standards:
-. EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003, AS/NZS CISPR22:2002, Class B
-. EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
-. EN61000-3-2:2000, Class A
-. EN61000-3-3:1995 + A1:2001
Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:
• Article 3.1(a) Health and Safety
• EN60950-1:2001
• EN50371:2002 (SAR, general FR device)
• Article 3.1(b) EMC
• EN301 489-1 V1.4.1 (common technical requirement)
• EN301 489-3 V1.4.1 (for short range device)
• EN301 489-17 V1.2.1 (for widerband data and HIPETLAN equipment)
• Article 3.2 Spectrum Usages
• EN300 220-1 V1.3.1 (for short range device, 25~1000MHz, part 1)
• EN300 220-2 V2.1.1 (for short range device, 25~1000MHz, part 3)
• EN300 440-2 V1.1.2 (for short range device, 1G~20GMHz, part 2)
• EN300 328 V1.6.1 (for data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band
• EN301 893 V1.2.3 (5GHz high performance RLAN)
Easy Lai / Director
Acer Computer (Shanghai) Limited
Download PDF

advertising