Acer | K135i | Acer K135 User Manual

Acer kivetítő
K135/K135P/K135S/K135i/L221/
LK-W12/K132/K132P/L221F/
LK-W12L sorozat
Felhasználói útmutató
Copyright © 2013. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva!
Acer kivetítő K135/K135P/K135S/K135i/L221/LK-W12/K132/K132P/L221F/LK-W12L sorozat
használati utasítás
Eredeti kiadás: 02/2013
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják anélkül, hogy az
átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások ennek a
kézikönyvnek az új kiadásaiban vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek
meg. A cég nem vállal sem kifejezett, sem beleértett garanciát a dokumentum tartalmát illetően, és
különösen elutasítja a bizonyos célra való értékesítésre vagy alkalmasságra vonatkozó beleértett
garanciákat.
Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább biztosított
helyen. A sorozatszám és a modellszám a számítógépen elhelyezett címkén található. A
számítógéppel kapcsolatos minden levelezés alkalmával meg kell adni a sorozatszámot, a
modellszámot és a vásárlásra vonatkozó adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen részletét
sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani semmilyen formátumban
vagy eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy egyéb eljárás alkalmazásával.
Acer kivetítő K135/K135P/K135S/K135i/L221/LK-W12/K132/K132P/L221F/LK-W12L sorozat
Típusszám: _________________________________
Sorozatszám: _______________________________
Vásárlás időpontja: ___________________________
Vásárlás helye: ______________________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékneveit
vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
„A HDMI™, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC.
védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei.”
iii
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a dokumentumot,
később szüksége lehet rá. Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden
figyelmeztetésnek és utasításnak.
A termék kikapcsolása tisztítás előtt
Tisztítás előtt a termék csatlakozóját távolítsa el a fali aljzatból. Ne használjon
folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A készüléket nedves törlőkendővel tisztítsa.
Figyelmeztetés megszakító eszközként szolgáló
dugóval kapcsolatban
Kövesse az alábbi útmutatást a berendezés külső tápegységhez történő
csatlakoztatása és leválasztása során:
•
•
•
Telepítse a tápegységet, mielőtt a hálózati tápkábelt a hálózati konnektorhoz
csatlakoztatná.
Húzza ki a tápkábelt, mielőtt a tápegységet eltávolítaná a kivetítőből.
Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az
összes tápkábel kihúzásával a tápegységekből.
Elérhetőséggel kapcsolatos figyelmeztetés
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen
elérhető és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha
áramtalanítani kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a
konnektorból.
Figyelm!
•
•
•
A terméket ne használja víz közelében.
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék
leesik, súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése
érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy
a terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük.
Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni,
hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
•
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül,
mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és
rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne
öntsön folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.
iv
•
•
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett
környezetben, ami váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a forgómozgó eszközöket.
A hálózati feszültség használata
•
•
•
•
•
Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos a rendelkezésre álló áramforrás típusáról, forduljon a
forgalmazóhoz vagy a helyi elektromos szolgáltatóhoz.
Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem
haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok
eszköz csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja
meg a mellékkör névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót
használnak, az áramfelvétel nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti
áramfelvételének 80%-át.
A termék hálózati adapterét hárompólusú földelt tápcsatlakozóval látták el. Ez
a dugó csak megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a
fali konnektor megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a hálózati adapter
dugóját. Ne dugja a dugót nem földelt hálózati csatlakozóba. További
információkért forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem
megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy sérülést
okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar megfelelő
kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő elektromos eszközök
okoznak, és ami befolyásolja a termék teljesítményét.
•
A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az
alábbi követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal
rendelkező, VDE vagy hasonló jóváhagyással, 4,5 méter maximális
hosszúsággal.
v
A termék szervizelése
Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a terméket, mert a burkolat felnyitása vagy
eltávolítása miatt veszélyes áramütésnek vagy más kockázatoknak teheti ki magát.
Bízza az összes javítást képzett szakemberre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett
munkatársaihoz, ha:
•
•
•
•
•
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
Folyadék ömlött a termékbe
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az
összes használati utasítást
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz
vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe, hogy
a terméket helyreállítsa.
Figyelem! Biztonsági okból ne használjon nem szabványos alkatrészt
részegységek beszerelése vagy cseréje alkalmával. A kiegészítőket
illetően vegye fel a kapcsolatot a termék viszonteladójával.
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol
kisgyerekektől.
További biztonsági információ
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős
fény károsíthatja látását.
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be
Ne telepítse a terméket az alábbi környezetben:
•
•
•
•
•
•
Rosszan szellőző vagy szűk helyen. A kivetítő és a falak között legalább 50 cm
legyen, lehetővé téve a levegő szabad áramlását.
Olyan hely, ahol a hőmérséklet szélsőséges módon megnőhet, pl. gépkocsiban zárt
ablak mellett.
Olyan hely, ahol a szélsőségesen magas páratartalom, por vagy cigarettafüst
beszennyezheti az optikai részegységeket, megrövidítve ezzel élettartamukat és
besötétítve a képet.
Tűzjelző berendezések közelében.
Olyan hely, ahol a környezeti hőmérséklet meghaladja a 40 ºC/104 ºF értéket.
Több mint 3 048 méter tengerszint feletti magasságban.
vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Azonnal húzza ki a tápkábelt, ha problémát tapasztal a kivetítővel. Ne
működtesse a kivetítőt, ha füst, furcsa zaj vagy szag jön belőle. Ez tüzet vagy
áramütést okozhat. Ha ilyet tapasztal, azonnal húzza ki a tápkábelt és vegye fel
a kapcsolatot a kereskedővel.
Ne használja tovább a terméket, törje el vagy ejtse le. Ebben az esetben,
vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, aki megvizsgálja a terméket.
A kivetítő lencséjét ne irányítsa a nap felé. Ez tüzet okozhat.
A kivetítő kikapcsolásakor tanácsos hagyni, amíg a kivetítő befejezi hűtési,
mielőtt áramtalanítaná a készüléket.
Ne kapcsolja ki gyakran hirtelen a tápellátást, vagy húzza ki működés közben a
kivetítő tápkábelét. A legjobb, ha megvárja, amíg a ventilátor kikapcsolódik,
mielőtt kikapcsolja a fő áramforrást.
Ne érintse a légkivezető rácsot és a talplemezt, amelyek felforrósodnak.
Tisztítsa meg a gyakran a légszűrőt, ha van ilyen. A készülék belsejében
emelkedhet a hőmérséklet és meghibásodást okozhat, ha a légszűrő/szellőző
nyílások piszokkal vagy porral szennyezettek.
Ne nézzen a szellőzőrácson keresztül a készülék belsejébe, amikor a kivetítő
be van kapcsolva. Az erős fény károsíthatja látását.
Mindig nyissa ki a lencsevédőt vagy távolítsa el a lencsesapkát, amikor a
kivetítő be van kapcsolva.
Ha a kivetítő bekapcsolt állapotban van, ne tegyen tárgyakat a lencse elé,
mivel ezzel a tárgy felforrósodhat, deformálódhat és tüzet is okozhat.
Ne kísérelje meg szétszerelni a kivetítőt. A készülék belsejében
nagyfeszültségű alkatrészek vannak, amelyek sérülést okozhatnak.
Mindennemű javítást megfelelő szakemberrel végeztessen el.
Ne állítsa függőleges helyzetbe a kivetítőt. Így a kivetítő könnyen leborulhat, és
sérülést vagy kárt okozhat.
Figyelmeztetés zenehallgatás esetére
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
•
•
•
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán és kényelmes hangerőn nem hallja a zenét.
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
Ne hallgasson zenét nagy hangerőn huzamosabb ideig.
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
vii
Utasítások az eszköz megfelelő elhelyezését illetően
Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági
szeméttárolóba. A környezetszennyezés csökkentése és környezetünk lehető
legnagyobb fokú védelme érdekében kérjük, hasznosítsa újra. További információért
az elektromos és elektronikus berendezések hulladékával (WEEE) kapcsolatos
szabályozást illetően látogassa meg a következő weboldalt:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
viii
Mindenek előtt
A használattal kapcsolatos megjegyzések
Ezt tegye:
•
A tisztítás elkezdése előtt kapcsolja ki a terméket.
•
Enyhe mosószerrel megnedvesített puha törlőkendővel törölgesse meg a
kijelzőburkolatot.
•
Amennyiben a terméket előreláthatólag hosszabb ideig nem fogja használni,
húzza ki a váltóáramú (AC) csatlakozóaljzatból.
Ne tegye:
•
Zárja el a készülék házának szellőzést szolgáló nyílásait.
•
Tisztítsa a készüléket súrolószerrel, viasszal vagy oldószerrel.
•
Használja az alábbi helyzetekben:
•
•
•
•
Rendkívül meleg, hideg vagy párás helyen.
Nagymennyiségű pornak és piszoknak kitett helyen.
Erős mágneses teret gerjesztő készülék közelében.
Helyezze közvetlen napsugárzásnak kitett helyre.
Óvintézkedések
Tartsa be a felhasználói útmutatóban ajánlott összes figyelmeztetést,
elővigyázatossági felhívást és karbantartási utasítást, hogy a készülék élettartamát
meghosszabbítsa.
Figyelm:
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős fény
károsíthatja látását.
Tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében óvja a terméket esőtől, illetve
nedvességtől.
•
•
Ne nyissa ki vagy szerelje szét a terméket, mert ezzel áramütést okozhat.
•
•
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
A kivetítő kikapcsolásakor kérjük hagyja, amíg a kivetítő befejezi hűtési, mielőtt
áramtalanítaná a készüléket.
Ne használja a lencsevédő kupakot, ha a kivetítő működik.
Mindenek előtt
iii
viii
A használattal kapcsolatos megjegyzések
viii
Óvintézkedések
viii
Bevezetés
1
Termékfunkciók
1
A csomag áttekintése
2
A kivetítő áttekintése
4
A kivetítő nézetei
4
Vezérlőpult
5
A távvezérlő elrendezése
6
MHL (Mobile High-Definition Link) vezérlő
8
Első lépések
10
A kivetítő csatlakoztatása
10
A kivetítő be- és kikapcsolása
11
A kivetítő bekapcsolása
11
A kivetítő kikapcsolása
12
A kivetített kép beállítása
13
A kivetített kép magasságának beállítása
13
Az optimális képméret és -távolság
14
Felhasználói kezelőszervek
16
Telepítő menü
16
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
17
Szín
18
Kép
20
Beállítás
22
Kezelés
22
Audió
23
3D
23
Nyelv
24
Függelékek
Hibakeresés
25
25
Tartalomjegyzék
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
29
Műszaki adatok
30
Kompatibilis üzemmódok
32
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
36
1
Termékfunkciók
A termék egylapkás DLP® kivetítő. A kiemelkedő tulajdonságok a következők:
•
DLP® technológia
•
1280 x 800 WXGA felbontás
4:3/16:9/Teljes/L. Box méretarány támogatása.
•
Sokoldalú megjelenítési módok (Fényes, Szabvány, Mozgókép, Kép, Játék,
Felhasználói) az optimális teljesítmény érdekében, bármilyen helyzetben.
•
A kivetítő kis mérete lehetővé teszi az üzleti célú és otthoni felhasználást.
•
Az Acer EcoProjection technológia intelligens szemléletmódú
energiagazdálkodást és fizikai hatékonyság-javítást biztosít.
•
HDCP támogatással rendelkező HDMI™ bemenetekkel felszerelve.
•
Továbbfejlesztett digitális trapéztorzítás korrekció az optimális bemutatókhoz.
•
Többnyelvű képernyőmenük (OSD).
•
1,7x-es digitális zoom pásztázás funkcióval.
•
A LED megoldás környezetbarát és hosszabb életű fényforrás.
•
Médialejátszás USB-ről, RAM-ról és Micro SD-kártyaolvasóról. (csak K135/
K135P/K135S/L221/LK-W12)
•
Kompatibilis a Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista® Windows® 7, Windows®
8, Macintosh® operációs rendszerekkel.
•
MHL V1.2 jelmegjelenítés támogatása.
Magyar
Bevezetés
Magyar
2
A csomag áttekintése
ThiA kivetítőt az alább bemutatott tartozékokkal együtt szállítjuk. Ellenőrizze, hogy
az egység teljes-e. Azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, ha valami hiányzik.
Kivetítő
Hálózati tápkábel
AC–DC hálózati adapter
4, Acer Inc. All rights reserved
©201
.
POWER
FREEZE
RATIO
MODE
BACK
K132/P
K135/P/S/i
LK-W12/L/
L221/F Series
HIDE
SOURCE
ENTER
P/N:MC.JGM11.003
MENU
ZOOM
XXXXXX
3V
MUTE
Távvezérlő
(csak K132/K132P/L221F/
LKW12L sorozat)
Akkumulátor
Felhasználói útmutató
Gyors üzembe helyezési
útmutató
Hordtáska
MHL-kábel (opcionális)
HDMI-kábel (opcionális)
Univerzális–Audió kimeneti
adapter (opcionális)
Univerzális–D-Sub kábel
(opcionális)
3
POWER
RATIO
P/N:MC.JG711.005
ZOOM
HIDE
MODE
SOURCE
MEDIA
SETUP
MEDIA
HOME
MENU
BACK
ENTER
INFO
Mutimedia Quick Start Guide
Felhasználói útmutató
Gyors üzembe helyezési
(multimédia és vezeték nélküli
útmutató
funkciókhoz)
(multimédia és vezeték nélküli
funkciókhoz)
USB WiFi adapter
(opcionális)
Távvezérlő
Magyar
Az alábbi elemek csak a K135/K135P/K135S/K135i/L221/LK-W12 típusra
vonatkoznak:
Magyar
4
A kivetítő áttekintése
A kivetítő nézetei
Elölnézet / felülnézet
4
5
6
3
2
1
#
1
Leírás
#
Leírás
Vetítőlencse
4
Főkapcsoló
2
Dőlésszög-beállító kerék
5
Vezérlőpanel
3
Élességállító gyűrű
6
Távvezérlő vevőegység
Hátulnézet
K135/K135P/K135S/K135i/L221/LK-W12
1
2
4
3
7
5
6
K132/K132P/L221F/LKW12L
#
Leírás
#
Leírás
1
Távvezérlő vevőegység
5
DC bemenet
2
Univerzális csatlakozó VGA bemeneti/
Audió kimeneti csatlakozóhoz
6
USB-csatlakozó
3
MicroSD kártyanyílás
7
Mini USB-csatlakozó
4
HDMI/ MHL csatlakozó
5
3
6
4
2
5
1
#
Ikon
Funkció
Leírás
1
Főkapcsoló
Főkapcsoló gomb és bekapcsolt állapotot
jelző LED. A tartalmát lásd a „A kivetítő beés kikapcsolása” című fejezetben.
2
MENU
Nyomja meg a „MENU” gombot, hogy
megjelenítse a képernyőn megjelenő (OSD)
menüt, lépjen vissza az előző OSD menüre
vagy rejtse el az OSD menüt.
3
SOURCE
Az aktív forrást módosítja.
4
LAMP
Lámpajelző LED
5
TEMP
Hőmérsékletjelző LED
6
Négyirányú billentyűk
Használja a gombokat elemek
kiválasztásához, illetve azok beállításainak
elvégzéséhez.
Magyar
Vezérlőpult
Magyar
6
A távvezérlő elrendezése
1
2
17
POWER
3
ZOOM
HIDE
RATIO
8
MODE
SOURCE
MEDIA
SETUP
MEDIA
HOME
10
BACK
12
9
INFO
14
16
K135/K135P/K135S/K135i/
L221/LK-W12
3
Ikon
ZOOM
POWER
Funkció
6
MODE
Mode
7
SOURCE
MENU
11
12
BACK
13
ENTER
ENTER
19
BACK
MENU
20
ZOOM
21
MUTE
22
23
K132/K132P/L221F/LK-W12L
Leírás
Ideiglenesen kikapcsolja a videojelet. Nyomja meg a „HIDE”
gombot a kép elrejtéséhez, majd nyomja meg újra a kép
megjelenítéséhez.
A kívánt képméretarány kiválasztásához (Automata, Teljes, 4:3,
16:9, L. Box)
Nyomja meg a „MODE” gombot a megjelenítési mód
kiválasztásához a Fényes, Szabvány, Mozgókép, Kép, Játék és
Felhasználói.
Az aktív forrást módosítja.
Képméretarány
MEDIA
SETUP
18
Hide
RATIO
10
7
Lásd: „A kivetítő be-/kikapcsolása” című fejezetet.
5
9
SOURCE
Power
HIDE
MEDIA
HOME
MODE
Infravörös jeladó Parancsokat küld a kivetítőnek.
Zoom
Nagyítja vagy kicsinyíti a kivetített képet.
4
8
HIDE
ENTER
13
15
RATIO
7
11
MENU
#
FREEZE
6
5
1
2
POWER
4
Source
Media home
Media setup
Menu
Négyirányú
billentyűk
Back/Leállítás
Enter/Lejátszás/
Szünet
Nyomja meg a gombot, hogy visszalépjen a Média mód
kezdőlapjára.
Nyomja meg, hogy belépjen a média OSD menübe.
Nyomja meg a „MENU” gombot, hogy megjelenítse a képernyőn
megjelenő (OSD) menüt, lépjen vissza az előző OSD menüre
vagy rejtse el az OSD menüt.
Használja a fel, le, balra és jobbra gombot elemek
kiválasztásához, illetve azok beállításainak elvégzéséhez.
Nyomja meg a „Back/Leállítás” gombot a médiafájl lejátszásának
megállításához, vagy egy szinttel feljebb lépéshez az
adatmappákban.
Nyomja meg az „Enter/Lejátszás/Szünet” gombot médiafájlok
megnyitásához/lejátszásához/szüneteltetéséhez.
7
Ikon
Funkció
Leírás
Információk
A rendszerinformációk megjelenítéséhez.
15
Előző
Nyomja meg az előző médiafájl lejátszásához.
16
Következő
Nyomja meg a következő médiafájl lejátszásához.
INFO
17
FREEZE
Freeze
A kép kimerevítéséhez.
18
BACK
Back
Nincs funkció.
19
ENTER
Enter
Nincs funkció.
Hangerő
növelése
Hangerő
csökkentése
Zene
Növeli a hangerőt.
Nincs funkció.
Mute
A hang be-/kikapcsolásához.
20
21
22
23
MUTE
Csökkenti a hangerőt.
M1820
MC.JGN11.001
M1819
MC.JGM11.001
Magyar
#
14
Magyar
8
MHL (Mobile High-Definition Link) vezérlő
K135/K135P/K135S/K135i/L221/LK-W12
POWER
ZOOM
HIDE
1
RATIO
MODE
MEDIA
SETUP
MEDIA
HOME
BACK
INFO
#
Ikon
MODE
2
SOURCE
3
MENU
4
5
6
BACK
7
ENTER
8
9
Komponens
MODE
MHL vezérlő mód
Kilép az MHL-ből
MHL vezérlő mód
Multimédia
Kilép az MHL-ből
MENU
8
1
5
MHL vezérlő mód
Navigáció
MHL vezérlő mód
3
4
6
SOURCE
2
ENTER
7
9
Leírás
• Nyomja meg egy másodpercig a „MODE” gombot az MHL
vezérlő mód aktiválásához.
• A kilépéshez ismét nyomja meg a „MODE” gombot.
SOURCE
Nyomja meg a „SOURCE” gombot a Navigáció és a Multimédia
mód közötti váltáshoz.
MENU
Nyomja meg a gyökérmenü megnyitásához.
(csak Navigáció mód esetében)
Iránygombok
Használja a fel, le, balra és jobbra gombot elemek
kiválasztásához, illetve azok beállításainak elvégzéséhez.
(csak Navigáció mód esetében)
Hangerő le/
Növeli/csökkenti a hangerőt.
Hangerő fel
(csak Multimédia mód esetében)
Kilépés
A fájl bezárásához. (csak Navigáció mód esetében)
Leállítás
A fájl leállításához. (csak Multimédia mód esetében)
Kiválasztás/Enter A fájl kiválasztásához. (csak Navigáció mód esetében)
Lejátszás/Szünet Lejátszás és szünet között vált.
(csak Multimédia mód esetében)
Visszafelé
Fájl lejátszása közben visszafelé halad.
(csak Multimédia mód esetében)
Előre
Fájl lejátszása közben előre halad.
(csak Multimédia mód esetében)
9
Magyar
K132/K132P/L221F/LK-W12L
POWER
FREEZE
HIDE
MODE
SOURCE
2
ENTER
4
1
RATIO
MHL vezérlő mód
Navigáció
Kilép az MHL-ből
3
BACK
5
#
Ikon
7
ZOOM
8
MUTE
Komponens
1
MODE
MODE
2
SOURCE
SOURCE
3
BACK
Kilépés
4
ENTER
5
6
MENU
Leírás
• Nyomja meg egy másodpercig a „MODE” gombot az MHL
vezérlő mód aktiválásához.
• A kilépéshez ismét nyomja meg a „MODE” gombot.
Nyomja meg a „SOURCE” gombot a Navigáció üzemmód
váltásához.
A fájl bezárásához.
Kiválasztás/Enter Nyomja meg a fájl kiválasztásához/belépéshez.
MENU
Használja a fel, le, balra és jobbra gombot elemek
kiválasztásához, illetve azok beállításainak elvégzéséhez.
Nyomja meg a gyökérmenü megnyitásához.
7
Hangerő fel
Nyomja meg a hangerő növeléséhez.
8
Hangerő le
Nyomja meg a hangerő csökkentéséhez.
6
Iránygombok
MENU
Első lépések
USB
A kivetítő csatlakoztatása
W
4
9
USB
R
8
1
HDMI
7
5
3
2
6
D-Sub
Magyar
10
HDMI
DVD-lejátszó
#
Leírás
#
Leírás
1 AC–DC hálózati adapter
6 Univerzális–D-Sub kábel
2 Hálózati tápkábel
7 Univerzális–Audió kimeneti adapter
USB-lemez/kulcs
3
USB WiFi adapter
8 Audió kábel Jack/RCA
4 Micro SD kártya
9 USB-kábel
5 HDMI-kábel
Megjegyzés: Annak biztosítása érdekében, hogy a kivetítő
megfelelően működjön a számítógéppel, győződjön meg arról, hogy a
megjelenítési mód időzítése kompatibilis a kivetítővel.
Megjegyzés: Az USB-kábelhez aktív hosszabbító szükséges, ha a
hosszúsága meghaladja az 5 métert.
11
A kivetítő bekapcsolása
1
Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápkábel és a jelkábel megfelelően
csatlakozik. A bekapcsolt állapotot jelző LED vörös fénnyel villog.
2
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő „Főkapcsoló” gomb
megnyomásával, és a bekapcsolt állapotot jelző LED kék színűre fog váltani.
(1. ábra)
3
Kapcsolja be a forrást (számítógép, noteszgép, videolejátszó stb.). A kivetítő
automatikusan érzékeli a forrást.
•
Ha a képernyőn a „Nincs jel” üzenet látható, győződjön meg arról, hogy a
jelkábelek megfelelően csatlakoznak.
•
Ha egyszerre több jelforrást csatlakoztat, használja a vezérlőpult vagy a
távvezérlő „Source” gombját, illetve a távvezérlő közvetlen forrás gombját
a bemenetek közötti váltáshoz.
1
Főkapcsoló
Magyar
A kivetítő be- és kikapcsolása
Magyar
12
A kivetítő kikapcsolása
1
A kivetítő kikapcsoláshoz nyomja meg a Főkapcsoló gombot. Ekkor megjelenik
a következő üzenet: „Nyomja meg az üzemkapcsoló gombot a kikapcsolás
befejezéséhez.” Nyomja meg újra a főkapcsolót.
2
A működésjelző LED villogása megszűnik és folyamatos vörösre változik
jelezve, hogy a kivetítő készenléti módba lépett, miután kikapcsolták.
3
Most már biztonsággal kihúzhatja a tápkábelt.
Figyelmeztető szimbólumok:
•
„A kivetítő túlmelegedett. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.”
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a kivetítő túlmelegedett. A kivetítő
automatikusan kikapcsolódik. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával
vagy a szervizközponttal.
•
„A ventilátor meghibásodott. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.”
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a ventilátor meghibásodott. A kivetítő
automatikusan kikapcsolódik. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával
vagy a szervizközponttal.
Megjegyzés: Ha a kivetítő automatikusan kikapcsolódik, akkor vegye
fel a kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel.
13
A kivetített kép magasságának beállítása
A kivetítő dőlésszög-beállító kerékkel van felszerelve a kivetített kép magasságának
beállításához.
A kép emelése/leengedése:
1
Használja a dőlésszög-beállító kereket a kivetítő szögének finombeállításához.
Dőlésszög-beállító kerék
Magyar
A kivetített kép beállítása
Magyar
14
Az optimális képméret és -távolság
Tekintse meg az alábbi táblázatot az adott vetítési távolsághoz tartozó optimális
képméret kiválasztásához. Példa: Ha a kivetítő 1,34 méter távolságra van a
vászontól, a jó képminőséget 41,5 hüvelykes képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint, 1,34 méteres vetítési távolság
esetén 56 cm vetítési magasság szükséges.
Vetít
ő
vász
on m
érete
41,5"
Magasság:
56cm
1,34m
Kívánt Távolság
15
Kívánt
Távolság (m)
<A>
Teteje
(Min. zoom)
Átló (hüvelyk)
<B>
Sz (cm) × Ma
(cm)
A kép alsó
és felső széle
közötti
távolság (cm)
<C>
0,97
30,0
64 x 40
40
1,07
33,2
71 x 45
45
1,34
41,5
89 x 56
56
1,61
49,7
107 x 67
67
2,14
66,3
143 x 89
89
2,58
80,0
172 x 108
108
Nagyítás mértéke: 1,0x
Magyar
Vetítővászon mérete
Magyar
16
Felhasználói kezelőszervek
Telepítő menü
A telepítő menü képernyőn megjelenő kijelzést (OSD) biztosít a kivetítő üzembe
helyezéséhez és karbantartásához. Az OSD-t csak akkor használja, ha a „Nincs
jelbemenet” üzenet látható a kijelzőn.
A menü lehetőségei között szerepelnek olyan beállítások, mint a vetítőernyő-méret
és távolság, fókusz, trapéztorzítás-korrekció és egyebek.
1
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő „Főkapcsoló” gomb
megnyomásával.
2
A kivetítő üzembe helyezéséhez és karbantartásához való OSD menü
megnyitásához nyomja meg a „MENU” gombot a vezérlőpulton.
Üzembe helyezés
Kivetítés mód
Üzembe helyezés
Kivetítés mód
Kivetítés helye
Kivetítés helye
Auto Keystone
Manuális Keystone
Nyelv
Visszaállítás
Kijelölés
Auto Keystone
Ki
Magyar
Nyomja meg
Beállítás
Ki
Manuális Keystone
Kilépés
Nyelv
Magyar
Visszaállítás
Kijelölés
Nyomja meg
Beállítás
Kilépés
3
A háttérmintázat például a vetítővászon-méret és távolság, fókusz és egyebek
kalibrációjához és beállításához szükséges.
4
Az Üzembe helyezés menü a következő lehetőségeket tartalmazza:
• Kivetítés mód
• Kivetítés helye
• Auto Keystone beállítások
• Manuális Keystone beállítások
• Nyelv beállítások
• Visszaállítás a gyári alapbeállításokra
Használja a fel és le nyílgombokat a lehetőség kiválasztásához, a bal és jobb
nyílgombokat a kijelölt lehetőség beállítására, és a jobb nyílgombot az
almenübe vagy funkció-beállításba történő belépéshez. Az új beállítások
elmentődnek, amint kilép a menüből.
5
Nyomja meg a menü gombot a menüből történő kilépéshez és az Acer üdvözlő
képernyőbe történő visszatéréshez.
17
A kivetítő többnyelvű OSD-vel rendelkezik, amely képbeállítások végzését, illetve
több beállítás módosítását teszi lehetővé.
Az OSD menük használata
•
Az OSD menü megnyitásához, nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn.
•
Amikor látható az OSD menü, használja a
gombokat a főmenü
bármelyik elemének kiválasztásához. A főmenü kívánt elemének kiválasztása
után nyomja meg a
állíthat be.
gombot, hogy belépjen az almenübe, ahol funkciókat
•
A
gombokkal válassza ki a kívánt elemet, majd a
állítsa be az értéket.
gombokkal
•
Az almenüben jelölje ki a következő beállításra szánt elemet, és a fentiek
szerint állítsa be.
•
Nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn, és a képen visszatér a főmenü.
•
Az OSD-ből való kilépéshez nyomja meg újra a „MENU” gombot a
távvezérlőn. Az OSD menü bezáródik, és a kivetítő automatikusan menti az új
beállításokat.
Szín
Főmenü
Szabvány
Megjelenítési mód
Fal Színe
Fényerő
Kontraszt
Színtelítettség
Beállítás
Színezet
Nyomja meg
Speciális
Kijelölés
Almenü
Beállítás
Főmenü
Magyar
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
Magyar
18
Szín
Szín
Szabvány
Megjelenítési mód
Fal Színe
Fényerő
Kontraszt
Színtelítettség
Színezet
Speciális
Nyomja meg
Kijelölés
Beállítás
Főmenü
Megjelenítési mód Számos előre beállított gyári érték áll rendelkezésre, amelyeket
különféle képtípusokhoz optimalizáltak.
•
•
•
Fényes: a fényerő optimalizálásához.
•
•
•
Kép: grafikákhoz.
Szabvány: általános környezethez.
Mozgókép: világosabb és általános mozgókép/videó/fotótartalomhoz.
Játék: játékokhoz.
Felhasználói: A felhasználói beállítások mentése.
Fal Színe
Ezzel a funkcióval kiválaszthatja a falnak megfelelő, helyes színt. Több
választási lehetőség van, pl. fehér, világosssárga, világoskék,
rózsaszínű, sötétzöld. Kompenzálja a színek köztti eltérést, amikor
falra vetítenek, így a megfelelő színtónust fogja visszaadni.
Fényerő
A kép fényerejének állításához.
Kontraszt
Színtelítettség
Színezet
•
Nyomja meg a
gombot a kép sötétítéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kép világosításához.
A „Kontraszt” szabályozza a kép legvilágosabb és legsötétebb területei
közötti különbséget. A kép kontrasztértékének módosítása
megváltoztatja a kép fekete-fehér arányát.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt növeléséhez.
A videoképet fekete-fehérről teljesen színtelítettségűre állítja.
•
Nyomja meg a
színtelítettségét.
gombot, hogy csökkentse a kép
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a kép színtelítettségét.
A vörös és zöld közötti egyensúlyt állítja be.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a zöld szín
mennyiségét a képen.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a vörös szín
mennyiségét a képen.
19
Színhőmérséklet
Beállítja a színhőmérsékletet. Nagyobb színhőmérsékleten a kép
hidegebbnek, míg kisebb színhőmérséklet mellett melegebbnek tűnik.
Speciális
Színhőmérséklet
Degamma
Dinamikus fekete
Kijelölés
Be
Beállítás
Főmenü
Degamma
A sötétebb jelenetek megjelenítésére van hatással. Nagyobb gamma
mellett a sötétebb jelenetek fényesebbnek tűnnek.
Dinamikus fekete
A „Be” választása lehetővé teszi, hogy a kivetítő automatikusan
optimálisra állítsa a sötét filmjeleneteket, rendkívüli részletességet
lehetővé téve.
Megjegyzés: A „Színtelítettség” és „Színezet” funkciók számítógépes, illetve
HDMI üzemmódban nem támogatottak.
Magyar
Speciális
Magyar
20
Kép
Kép
Kivetítés mód
Kivetítés helye
Képarány
Automata
Auto Keystone
Be
Manuális Keystone
Keménység
V. helyzet
F. Helyzet
Frekvencia
Követés
HDMI színtartomány
Automata
HDMI keresési info.
Kijelölés
Automata
Beállítás
Főmenü
Kivetítés mód
•
Elöl: A gyári alapbeállítás.
•
Hátul: Megfordítja a képet, így áttetsző vetítővászonra tud vetíteni,
hátulról.
•
Automata: Automatikusan beállítja a képkivetítés helyét.
•
Asztal
•
Mennyezet: Fejjel lefelé fordítja a képet, hogy mennyezetre szerelt
vetítéskor megfelelő legyen a kép.
Kivetítés helye
Képarány
Ezt a funkciót a kívánt képarány kiválasztására használja.
•
Automata: a kép eredeti szélesség-magasság arányának megőrzése,
hogy a natív vízszintes, illetve függőleges felbontásnak megfelelően
illeszkedjen.
•
4:3: a képet a vászonhoz igazítja, és 4:3-as méretarányban jeleníti
meg.
•
16:9: a képet a képernyő szélességéhez, magasságát a 16:9-es
méretarányhoz igazítja.
•
Teljes: a képet átméretezi, hogy kitöltse a teljes vásznat
szélességben (1280 pixel) és magasságban (800 pixel).
•
L. Box: megőrzi a jel eredeti képméretarányát és 1,333-szorosára
nagyítja.
Auto Keystone
Automatikusan beállítja a kép függőleges oldalait.
Manuális Keystone A kivetítő megdöntése által okozott képtorzítás kioltására való. (±40 fok)
<Megjegyzés> A Manuális Keystone funkció nem érhető el, ha az Auto
Keystone elem beállítása „Be”.
Keménység
A kép élességét állítja be.
•
Nyomja meg a
gombot az élesség csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot az élesség növeléséhez.
21
F. Helyzet
•
Nyomja meg a
gombot a kép balra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép jobbra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép lefelé mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép felfelé mozgatásához.
Frekvencia
A „Frekvencia” funkció módosítja a kivetítő képfrissítési gyakoriságát, hogy
megegyezzen a számítógépbe szerelt grafikus kártyáéval. Ha függőleges
villódzó sávot lát a kivetített képen, használja ezt a funkciót a szükséges
beállítások végzéséhez.
Követés
Szinkronizálja a kivetítő és a grafikus kártya jel-időzítését. Ha ugráló vagy
villódzó képet tapasztal, ezzel a funkcióval állíthatja helyre.
HDMI
színtartomány
A megjelenítési hiba kiküszöbölése érdekében állítsa be a HDMI képadatok
színtartományát.
•
Automata: a lejátszó adatai szerint történik az automatikus beállítása.
•
•
Korl. tartom.: a bemeneti kép feldolgozása korlátozott színtartományú
adatként történik.
Telj. tartom.: a bemeneti kép feldolgozása teljes színtartományú
adatként történik.
HDMI keresési info. A HDMI kép túlpásztázási arányát állítja be.
•
Automata: a lejátszó adatai szerint történik az automatikus beállítása.
•
•
Alulpásztázás: a képen soha nem történik túlpásztázás.
Túlpásztázás: a HDMI képen mindig történik túlpásztázás.
Megjegyzés: A „V. helyzet”, „F. Helyzet”, „Frekvencia” és „Követés” funkció nem
támogatott HDMI vagy Videó módban.
Megjegyzés: A „Keménység” funkció nem támogatott HDMI (RGB) vagy
Számítógép módban.
Megjegyzés: A „HDMI színtartomány” és „HDMI keresési info.” funkció csak
HDMI módban támogatott.
Magyar
V. helyzet
Magyar
22
Beállítás
Beállítás
Nyomja meg
Visszaállítás
Kijelölés
Menü helye
Visszaállítás
Beállítás
Főmenü
A menü helyzetének módosítása a képernyőn.
Nyomja meg a
gombot és válassza a „Igen” elemet, hogy
valamennyi menü paramétereit gyári alaphelyzetbe állítsa vissza.
Kezelés
Kezelés
ECO üzemmód
Ki
Nagy magasság
Ki
Kikapcsolás mód
Azonnali kikapcsolás
Automata kikapcsolás
LED-kalibrálás
Igen
Kijelölés
Beállítás
Főmenü
ECO üzemmód
Az „Be” gombbal kiolthatja a vetítőlámpát, és így csökkentheti az
energiafogyasztást és a zajkibocsátást, illetve növelheti a lámpa
élettartamát. Az „Ki” gombbal visszatérhet normál üzemmódba.
Nagy magasság
Válassza a „Be” lehetőséget a Nagy magasság mód bekapcsolásához.
A ventilátorokat ilyenkor maximális sebesség mellett, folyamatosan
működteti a kivetítő hatékony hűtése érdekében, ha nagy
magasságban használják.
Kikapcsolás mód
•
•
Azonnali kikapcsolás: leállítja a kivetítőt ventilátoros hűtés nélkül.
Azonnali folytatás: folytatja a rendszert, ha a főkapcsoló gombot
2 percen belül újra megnyomják.
Automata kikapcsolás A kivetítő automatikusan kikapcsol, ha a megadott idő után nincs
bemeneti jel. (Az alapértelmezett idő 120 perc.)
LED-kalibrálás
Nyomja meg a
gombot, miután kiválasztotta a „Igen” elemet, majd
várjon 10 másodpercig, amíg be nem fejeződik a fehér
finomhangolása. Segít beállítani a LED színteljesítményét.
23
Magyar
Audió
Audió
Hangerő
Némítás
Ki
Figyelmeztetés hangerő
Közép
Audió kimenet
Hangszóró
Kijelölés
Hangerő
Főmenü
Beállítás
•
Nyomja meg a
gombot a hangerő csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a hangerő növeléséhez.
Válassza az „Be” elemet a hangerő némításához.
Válassza az „Ki” elemet a hangerő visszaállításához.
Figyelmeztetés hangerő
•
•
•
Audió kimenet
•
Válassza a „Hangszóró” elemet, hogy a hanglejátszás a
kivetítő hangszóróján keresztül történjen. (beépített)
•
Válassza az „Audió jack-aljzat” elemet, hogy a hangot a
fülhallgatón vagy erősítőn keresztül hallgathassa. (külső)
Némítás
Jelölje ki ezt a funkciót a figyelmeztetések hangerejének
beállításához.
3D
3D
Ki
3D
3D ford. szink.
Fordított
3D figyelmeztető üzenet
Kijelölés
3D
3D ford. szink.
Be
Beállítás
Főmenü
Jelölje ki az „Be” elemet a DLP 3D funkció engedélyezéséhez.
•
Be: válassza ezt az elemet, ha DLP 3D szemüveget, quad
buffer (NVIDIA/ATI...) grafikuskártyát és HQFS formátumú fájlt,
vagy DVD-t a megfelelő szoftveres lejátszóval használ.
•
Ki: a 3D mód kikapcsolása.
Ha különálló vagy átfedő képet lát DLP 3D szemüveg viselése
közben, elképzelhető, hogy végre kell hajtania az „Fordított” funkciót,
hogy a lehető legjobb bal/jobb képszekvenciát alkalmazza a helyes
kép érdekében (DLP 3D esetében).
Magyar
24
3D figyelmeztető üzenet Válassza a „Be” lehetőséget a 3D figyelmeztető üzenet
megjelenítéséhez.
Megjegyzés: A 3D megjelenítés most engedélyezve van.
1. Kérjük, győződjön meg róla hogy a 3D jelek és a szemüveg megfelelőek-e.
2. Ne feledje kikapcsolni a 3D funkciót , ha nem kíván 3D képeket látni.
3. Ha a 3D megjelenítés nem megfelelő, kérjük próbálkozzon meg a 3D Sync Invert engedélyezésével.
4. 3D módban a kijelző mód opciók nem elérhetők.
Megjegyzés: A megfelelő 3D-s megjelenítéshez a grafikuskártya 3D-s
alkalmazásának megfelelő beállítása szükséges.
Megjegyzés: Az olyan szoftveres lejátszók, mint a Stereoscopic Player és a
DDD TriDef Media Player támogatják a 3D fájlformátumot. Az alábbi weboldalról
letöltheti a három lejátszót,
- Stereoscopic Player (Próbaverzió): http://www.3dtv.at/Downloads/Index_en.aspx
- DDD TriDef Media Player (Próbaverzió):
http://www.tridef.com/download/TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html
Megjegyzés:A „3D ford. szink.” funkció kizárólag akkor áll rendelkezésre, ha a 3D
opció engedélyezve van.
Megjegyzés: Emlékeztető képernyő látható, ha a 3D funkció a kivetítő
bekapcsolásakor engedélyezett. A beállításokat a célnak megfelelően válassza
meg.
Nyelv
Nyelv
Kijelölés
Nyelv
Enter
Kilépés
A többnyelvű OSD menü kiválasztása. Használja a
vagy
gombot a kínánt menünyelv kiválasztásához.
•
A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg a
gombot.
25
Magyar
Függelékek
Hibakeresés
Ha problémát tapasztal az Acer kivetítővel kapcsolatban, forduljon az alábbi
hibaelhárítási útmutatóhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel.
Képproblémák és megoldásaik
#
1
2
Probléma
Nem jelenik meg
kép a vásznon
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(PC esetében
(Windows 95/98/
2000/XP/Vista/
Win7/Win 8))
Megoldás
•
Az „Első lépések” című fejezetben leírt módon
csatlakoztatva.
•
Győződjön meg arról, hogy egyik érintkező sem görbült
meg, vagy törött el.
•
Győződjön meg arról, hogy a kivetítő be van kapcsolva.
•
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Nyissa meg a „Sajátgép” elemet, a „Vezérlőpult”
elemet, majd kattintson duplán a „Megjelenítés”
ikonra.
•
Jelölje ki a „Beállítások” fület.
•
Győződjön meg arról, hogy a megjelenítés
felbontása nem haladja meg az 1080P-EIA
értéket.
•
Kattintson az „Speciális tulajdonságok” gombra.
Ha a probléma továbbra is fennáll, módosítsa az Ön által
használt monitor megjelenítését, és kövesse az alábbi
lépéseket:
•
Győződjön meg arról, hogy a felbontás-beállítás
legfeljebb 1080P-EIA.
•
Kattintson a „Módosítás” gombra a „Monitor”
fülön.
•
Kattintson a „Összes eszköz megjelenítése”
elemre. Ezután jelölje ki a „Szabvány
monitortípusok” elemet az SP dobozban, és
válassza ki a megfelelő felbontást a „Típusok”
dobozban.
•
Győződjön meg arról, hogy a monitor felbontásbeállítása legfeljebb 1080P-EIA.
Magyar
26
3
4
5
6
7
8
•
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Ismételje meg a lépéseket a (fenti) 2. elemtől a
számítógép felbontásának beállításához.
•
Nyomja meg a kimeneti beállítások váltása
gombot. Példa: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell
[Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP
[Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5]
•
Ha nehézséget tapasztal a felbontás módosítása során,
illetve amonitor lefagy, indítsa újra az összes
készüléket, a kivetítőt is beleértve.
•
Ha Microsoft® Windows® alapú noteszgépet használ:
Előforduklhat, hogy egyes PC noteszgépek
kikapcsolják saját képernyőjüket, amikor egy második
megjelenítő eszköz van használatban. Mindegyiknél
más-más módon történik a visszakapcsolása. Lásd a
számítógép használati útmutatóját további
információkért.
•
Ha Apple® Mac® operációs rendszer alapú noteszgépet
használ: A Rendszerbeállítások menüben nyissa meg a
Megjelenítés elemet, és jelölje ki a Videó tükrözés tétel
„Be” jelölőnégyzetét.
•
Állítson a „Követés” elemen, hogy korrigálja. További
információkért forduljon a „Kép” részhez.
•
Módosítsa a számítógép színmélység beállítását.
A képen
függőleges villódzó
sáv van
•
Használja a „Frekvencia” funkciót a beállításhoz.
További információkért forduljon a „Kép” részhez.
•
Ellenőrizze és konfigurálja át a grafikus kártya
megjelenítési módját, hogy az kompatibilis legyen a
kivetítővel.
A kép nem éles
•
•
Állítson a kivetítő lencséjének fókuszgyűrűjén.
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(noteszgépek
esetében)
A noteszgép
képernyője nem
jeleníti meg a
bemutatót
A kép instabil vagy
villódzik
A kép megnyúlik,
amikor
„szélesvásznú”
DVD filmet játszik
le
Győződjön meg arról, hogy a vetítővászon a kivetítőtől
számítva, az előírt, 0,97 és 2,58 méter közötti
távolságon belül van. További információkért forduljon
az „A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával” című fejezethez.
Ha anamorf vagy 16:9 képméretarányú DVD filmet játszik le,
az alábbi beállítások módosítására lehet szükség:
•
Ha 4:3 képformátumú DVD filmet játszik le, módosítsa a
formátumot 4:3 beállításra a kivetítő OSD menüjében.
•
Ha a kép még mindig nyújtott, akkor a képméretarányt
is be kell állítania. Állítsa a megjelenítési formátumot
16:9 (széles) képméretarányra a DVD-lejátszón.
•
Ha Letterbox (LBX) képformátumú DVD filmet játszik le,
módosítsa a formátumot Letterbox (LBX) beállításra a
kivetítő OSD menüjében.
27
10
11
A kép túl kicsi vagy
túl nagy
A kép oldalai
ferdék
A kép fordított
•
•
Állítson a kivetítő tetején lévő zoom gyűrűn.
•
Nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn vagy a
kezelőpanelen. Lépjen az „Kép --> Képarány” elemre,
és próbálkozzon különböző beállításokkal.
•
Ha lehetséges, helyezze át a kivetítot úgy, hogy a
vászon közepe felé nézzen.
•
Nyomja meg a „Trapéztorítás” gombot az OSD
menüben, amíg az oldalak függőlegessé nem válnak.
•
Válassza az OSD menü „Kép --> Kivetítés mód” elemét
a vetítés helyzetének módosításához.
Helyezze a kivetítőt a vászonhoz közelebb vagy
messzebbre.
Problémák a kivetítővel kapcsolatban
#
1
Jelenség
A kivetítő nem reagál semmilyen
kezelőszervre
Megoldás
Ha lehetséges, kapcsolja ki a kivetítőt, majd
húzza ki a tápkábelt, és várjon legalább 30
másodpercig, míg újra nem csatlakoztatja.
Magyar
9
Magyar
28
OSD üzenetek
#
1
Jelenség
Üzenet
Emlékeztető üzenet
A ventilátor meghibásodott – a rendszerventilátor nem működik.
A ventilátor meghibásodott.
A lámpa hamarosan kikapcsolódik.
A kivetítő túlmelegedett – a kivetítő meghaladta javasolt üzemi
hőmérsékletét, ezért használat előtt hagyni kell kihűlni.
A kivetítő túlmelegedett.
A lámpa hamarosan kikapcsolódik.
29
Magyar
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
LED üzenetek
Menü
Lámpa
(Fel/Le LED)
Hőmérséklet
(Balra/Jobbra
LED)
Bekapcsolt
állapot LED
Bekapcsolt
állapot LED
KÉK
KÉK
KÉK
VÖRÖS
KÉK
Tápfeszültség
bemenet
---
BE-KI villog
100 ms
időközönként
BE-KI villog
100 ms
időközönként
BE-KI villog
100 ms
időközönként
---
Készenlét
---
---
---
BE
---
BE 1 mp-ig,
majd ki
BE 1 mp-ig,
majd ki
BE 1 mp-ig,
majd ki
---
BE
Lámpa újra
---
---
---
---
Gyors
villogás
Főkapcsoló gomb
KI; Készenléti mód
---
---
---
BE
---
Hiba (Hőmérs. hiba)
---
---
BE
---
BE
Hiba (Ventilátor
hiba)
---
---
Gyors
villogás
---
BE
Hiba (Lámpa
meghibásodás)
---
BE
---
---
BE
Üzenet
Főkapcsoló gomb be
Megjegyzés: Bekapcsolt állapotban nyomjon meg egy gombot, Menü/
Fel/Le/Balra/Jobbra gomb LED-je mind kigyullad.
Magyar
30
Műszaki adatok
Az alább felsorolt műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A
végleges műszaki adatokat lásd az Acer kiadott marketing-specifikációiban.
Kivetítő rendszer
DLP®
Felbontás
WXGA (1280 x 800)
Számítógépekkel való
kompatibilitás
IBM PC és azzal kompatibilis, Apple Macintosh, iMac és
VESA szabványok: SXGA, XGA, SVGA, VGA, WXGA
Képméretarány
Teljes, 4:3, 16:9, L.Box
Megjeleníthető színek száma
16,7 millió szín
Vetítőlencse
YM101, fix lencse, F/2,0
Vetítővászon mérete (átlósan
mérve)
30" (0,76 m) - 80" (2,03 m)
Vetítési távolság
3,18' (0,97 m) - 8,46' (2,58 m)
Vetítővászon-távolság
40" 1,292 m-nél (1,5:1)
Vízszintes pásztázási sebesség
30 k - 100 kHz
Függőleges pásztázási sebesség
50 - 120 Hz
Trapézkorrekció
± 40 fok
Tömeg
K135/K135P/K135S/L221/LK-W12: 0,43 kg (0,95 Ibs)
K132/L221F/LK-W12L: 0,415 kg (0,92 Ibs)
Méretek (széles x mély x magas)
140 mm x 116 mm x 41 mm (5,51" x 4,57" x 1,61")
Áramellátás
AC 100 – 240 V, 50-60 Hz
Energiafogyasztás
Normál mód: 55 W +/- 20% 110 Vac mellett (Fényes mód
maximális teljesítmény mellett)
ÖKO mód: 45 W +/- 20% 110 Vac mellett (Film mód
gazdaságos teljesítmény mellett)
Készenléti < 0,5 W
Üzemi hőmérséklet
5 ºC – 40 ºC / 41 ºF – 104 ºF
I/O csatlakozók
•
•
DC bemeneti csatlakozó x1
•
USB x1: multimédiához (csak K135/K135P/K135S/
L221/LK-W12)
•
•
•
Mini USB x1 (csak K132/L221F/LK-W12L)
Micro SD x1 (csak K135/K135P/K135S/L221/
LK-W12)
HDMI (MHL) x1
Univerzális bemenet x1
31
•
•
•
•
Tápkábel x1
•
Felhasználói útmutató (CD-ROM) x1 (a
multimédiás és vezeték nélküli funkciókhoz)
(csak K135/K135P/K135S/L221/LK-W12)
•
Gyors üzembe helyezési útmutató x1 (a kivetítő
működtetéséhez)
•
Gyors üzembe helyezési útmutató x1
(a multimédiás és vezeték nélküli funkciókhoz)
(csak K135/K135P/K135S/L221/LK-W12)
•
Hordtáska x1
Távvezérlő x1
Elem x1 (a távvezérlőhöz)
Felhasználói útmutató (CD-ROM) x1 (a kivetítő
működtetéséhez)
* A konstrukció és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
Magyar
Az alapcsomag tartalma
Magyar
32
Kompatibilis üzemmódok
A. VGA analóg
1
VGA analóg – PC jel
Üzemmódok
VGA
SVGA
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
i Mac DV(G3)
Felbontás
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280x960
1280x960
1400x1050
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
F. frekvencia [Hz]
60
72
75
85
120
56
60
72
75
85
120
60
70
75
85
120
70
75
85
60
72
75
60
75
60
60
66,6 (67)
60
60
75
75
75
V. frekvencia [kHz]
31,5
37,9
37,5
43,3
61,9
35,1
37,9
48,1
46,9
53,7
77,4
48,4
56,5
60,0
68,7
99,0
63,8
67,5
77,1
64,0
77,0
80,0
60,0
75,2
65,3
31,4
34,9
37,9
48,4
68,7
75,0
60,0
33
VGA analóg – Kibővített szélesképernyős időzítés
Üzemmódok
WXGA
WSXGA+
3
Felbontás
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x800
1440x900
1680x1050
1920x1080
(csökkentett
képintervallum)
1366x768
F. frekvencia [Hz]
60
75
85
60
60
60
60
V. frekvencia [kHz]
47,8
60,3
68,6
44,8
49,6
59,9
65,3
60
60
66,6
47,7
VGA analóg – Komponens jel
Üzemmódok
Felbontás
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
480i
720x480
59,94(29,97)
15,7
576i
720x576
50(25)
15,6
480p
720x480
59,94
31,5
576p
720x576
50
31,3
720p
1280x720
60
45,0
720p
1280x720
50
37,5
1080i
1920x1080
60 (30)
33,8
1080i
1920x1080
50 (25)
28,1
1080p
1920x1080
60
67,5
1080p
1920x1080
50
56,3
F. frekvencia [Hz]
60
72
75
85
120
56
60
72
75
85
120
V. frekvencia [kHz]
31,5
37,9
37,5
43,3
61,9
35,1
37,9
48,1
46,9
53,7
77,4
B. HDMI Digitális
1
HDMI - PC jel
Üzemmódok
VGA
SVGA
Felbontás
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
Magyar
2
34
Magyar
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
i Mac DV(G3)
2
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280x960
1280x960
1400x1050
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
60
70
75
85
120
70
75
85
60
72
75
60
75
60
60
66,6 (67)
60
60
75
75
75
48,4
56,5
60,0
68,7
99,0
63,8
67,5
77,1
64,0
77,0
80,0
60,0
75,2
65,3
31,4
34,9
37,9
48,4
68,7
75,0
60,0
HDMI – Kibővített széles képernyős időzítés
Üzemmódok
WXGA
WSXGA+
Felbontás
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x800
1440x900
1680x1050
1920x1080
(Csökkentett
képváltási idő)
1366x768
F. frekvencia [Hz]
60
75
85
60
60
60
60
V. frekvencia [kHz]
47,8
60,3
68,6
44,8
49,6
59,9
65,3
60
66,6
60
47,7
35
HDMI - Videojel
Üzemmódok
480i
576i
480p
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
A monitor
megjelenítési
tartománya
grafikai forrás
esetében
Felbontás
720x480 (1440x480)
720x576(1440x576)
720x480
720x576
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Vízszintes pásztázási
sebesség:
Függőleges
pásztázási sebesség:
Max. pixel-órajel
F. frekvencia [Hz]
59,94 (29,97)
50 (25)
59,94
50
60
50
60 (30)
50 (25)
60
50
30k~100kHz
50~120Hz
150 MHz
V. frekvencia [kHz]
15,7
15,6
31,5
31,3
45,0
37,5
33,8
28,1
67,5
56,3
Magyar
3
Magyar
36
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
FCC nyilatkozat
A készüléket vizsgálatnak vetették alá, amelynek során megállapítást nyert, hogy a
készülék teljesíti az FCC szabályzatának 15. pontja szerinti, B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy
lakásban történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros
interferencia ellen. A készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és
sugározhat, és ha nem a használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és
használják, akkor megzavarhatja a rádiós távközlést.
Ugyanakkor semmilyen garancia nem vállalható arra nézve, hogy meghatározott
felhasználásnál nem fordulnak elő zavarok. Ha ez az eszköz káros zavart kelt a
rádió- vagy televízió vételben, amit az eszköz ki- és bekapcsolásával lehet
megállapítani, a felhasználó a zavar megszüntetésére minden további nélkül
megteheti a következő intézkedéseket:
•
Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
•
Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
•
Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa,
mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
•
Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt kábelekkel
történik az FCC előírásoknak való megfelelés érdekében.
Megjegyzés: Perifériák
A készülékhez kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok,
nyomtatók stb.) szabad csatlakoztatni, amelyek megfelelnek a B osztályú
eszközökre előírt határértékeknek. A határértékeknek nem megfelelő perifériák
használata esetén zavar léphet fel a rádiós és a televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt az eszközt működtesse.
Üzemi feltételek
A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. fejezetének. A működtetésnek az alábbi
két feltétele van: (1) a készülék nem okozhat zavart, és (2) az eszköznek minden
zavart tűrnie kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du
Canada.
Megfelelőségi nyilatkozat az EU országai számára
Az Acer ezúton kijelenti, hogy ez a kivetítősorozat megfelel az 1999/5/EK irányelv
alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
Megfelel az oroszországi hatósági előírásnak
001
Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli
LAN-nal és/vagy Bluetooth-al felszerelt modellekre vonatkozik.
Általános információk
Ez a termék megfelel mindazon ország vagy régió rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli használatát engedélyezték. A
konfigurációtól függően ez a termék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul).
Kanada — kis teljesítményű engedélyre nem köteles
rádiófrekvenciás távközlési eszközök (RSS-247)
a
Általános információ
A működtetésnek az alábbi két feltétele van:
1. Az eszköz nem okozhat interferenciát, és
2. ennek az eszköznek minden vett interferenciát állnia kell, beleértve a
nem kívánatos működést okozó interferenciát.
b
Működés a 2,4 GHz-es sávban
Az engedélyezett szolgáltatással történő rádiófrekvenciás zavar
megelőzésére ezt a berendezést épületen belüli működésre tervezték, és
a kültéri használatot engedélyeztetni kell.
Az országok érvényességi köre
Ezt a berendezést a felhasználás országában érvényes előírások és szabályok szigorú
betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a felhasználás
országában lévő helyi irodával. A teljes országlistáért lásd:
http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm.
Magyar
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Magyar
37
Acer Incorporated
of Conformity
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
And,
Acer Italy s.r.l.
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it
Product:
Trade Name:
Model Number:
DLP Projector
Acer
CWX1137/CWX1147
K135/K135P/K135S/L221/LK-W12/
K132/K132P/L221F/LK-W12L
We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in
as below
and following
conformity with the relevant Union
harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:
EMC Directive: 2014/30/EU
EN 55032:2012+AC:2013, Class B
EN 55024:2010+A1:2015
EN 61000-3-2:2014, Class A
EN 61000-3-3:2013
R&TTE Directive: 1999/5/EC (until Jun 12, 2017)
RED Directive: 2014/53/EU (From Jun 13, 2017)
EN 300 328 V1.9.1
EN 301 893 V1.7.1
EN 300 440-1 V1.6.1
EN 300 440-2 V1.4.1
EN 302 291-1 V1.1.1
EN 302 291-2 V1.1.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V6.2.1
EN 301 908-2 V6.2.1
EN 301 908-13 V6.2.1
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-3 V1.6.1
EN 301 489-7 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.2.1
EN 301 489-24 V1.5.1
EN 50360:2001
EN 50566:2013
EN 62479:2010
EN 62311:2008
EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010
LVD Directive: 2014/35/EU
EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013
EN 50332-1:2013
EN 50332-2:2013
RoHS Directive: 2011/65/EU
EN 50581:2012
ErP Directive: 2009/125/EC
Regulation (EU) No. 617/ 2013
Regulation (EC) No. 1275/2008; EN 50564:2011
Regulation (EC) No. 278/2009; EN 50563:2011
Year to begin affixing CE marking 2017.
_______________________________
RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)
Jan. 01, 2017
Date
Acer Incorporated
of Conformity
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
And,
Acer Italy s.r.l.
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it
Product:
Trade Name:
Model Number:
DLP Projector
Acer
CWX1137
K135i/L221R/LK-W12F
We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in
as below
and following
conformity with the relevant Union
harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:
EMC Directive: 2014/30/EU
EN 55032:2012+AC:2013, Class B
EN 55024:2010+A1:2015
EN 61000-3-2:2014, Class A
EN 61000-3-3:2013
R&TTE Directive: 1999/5/EC (until Jun 12, 2017)
RED Directive: 2014/53/EU (From Jun 13, 2017)
EN 300 328 V1.9.1
EN 301 893 V1.7.1
EN 300 440-1 V1.6.1
EN 300 440-2 V1.4.1
EN 302 291-1 V1.1.1
EN 302 291-2 V1.1.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V6.2.1
EN 301 908-2 V6.2.1
EN 301 908-13 V6.2.1
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-3 V1.6.1
EN 301 489-7 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.2.1
EN 301 489-24 V1.5.1
EN 50360:2001
EN 50566:2013
EN 62479:2010
EN 62311:2008
EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010
LVD Directive: 2014/35/EU
EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013
EN 50332-1:2013
EN 50332-2:2013
RoHS Directive: 2011/65/EU
EN 50581:2012
ErP Directive: 2009/125/EC
Regulation (EU) No. 617/ 2013
Regulation (EC) No. 1275/2008; EN 50564:2011
Regulation (EC) No. 278/2009; EN 50563:2011
Year to begin affixing CE marking 2017.
_______________________________
RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)
Jan. 01, 2017
Date
Acer America Corporation
333 West San Carlos St.,
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Tel: 254-298-4000
Fax: 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:
Product:
DLP Projector
Model Number:
CWX1137/CWX1147
Machine Type:
K135/K135P/K135S/K135i/L221/LK-W12/
K132/K132P/L221F/LK-W12L
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Download PDF

advertising