Acer | K750 | Acer K750 User Manual

Acer kivetítő
K750/EB151E/HL-800K sorozat
Felhasználói útmutató
Copyright © 2012. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva.
Acer kivetítő K750/EB151E/HL-800K sorozat Használati útmutató
Eredeti kiadás: 04/2012
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják anélkül, hogy az
átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások ennek a
kézikönyvnek az új kiadásaiban vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek
meg. A cég nem vállal sem kifejezett, sem beleértett garanciát a dokumentum tartalmát illetően, és
különösen elutasítja a bizonyos célra való értékesítésre vagy alkalmasságra vonatkozó beleértett
garanciákat.
Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább biztosított
helyen. A sorozatszám és a modellszám a számítógépen elhelyezett címkén található. A
számítógéppel kapcsolatos minden levelezés alkalmával meg kell adni a sorozatszámot, a
modellszámot és a vásárlásra vonatkozó adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen részletét
sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani semmilyen formátumban
vagy eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy egyéb eljárás alkalmazásával.
Acer kivetítő K750/EB151E/HL-800K sorozat
Típusszám: __________________________________
Sorozatszám: ________________________________
Vásárlás időpontja: ____________________________
Vásárlás helye: _______________________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékneveit
vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
„HDMITM, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC.
védjegyei,illetve bejegyzett védjegyei.”
iii
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a dokumentumot,
később szüksége lehet rá. Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden
figyelmeztetésnek és utasításnak.
A termék kikapcsolása tisztítás előtt
Tisztítás előtt a termék csatlakozóját távolítsa el a fali aljzatból. Ne használjon
folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A készüléket nedves törlőkendővel tisztítsa.
Figyelmeztetés megszakító eszközként szolgáló
dugóval kapcsolatban
Kövesse az alábbi útmutatást a berendezés külső tápegységhez történő
csatlakoztatása és leválasztása során:
•
•
•
Telepítse a tápegységet, mielőtt a hálózati tápkábelt a hálózati konnektorhoz
csatlakoztatná.
Húzza ki a tápkábelt, mielőtt a tápegységet eltávolítaná a kivetítőből.
Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az
összes tápkábel kihúzásával a tápegységekből.
Elérhetőséggel kapcsolatos figyelmeztetés
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen
elérhető és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha
áramtalanítani kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a
konnektorból.
Figyelmeztetések!
•
•
•
A terméket ne használja víz közelében.
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék
leesik, súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése
érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy
a terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük.
Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni,
hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
•
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül,
mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és
rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne
öntsön folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.
iv
•
•
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett
környezetben, ami váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a forgómozgó eszközöket.
A hálózati feszültség használata
•
•
•
•
•
Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos a rendelkezésre álló áramforrás típusáról, forduljon a
forgalmazóhoz vagy a helyi elektromos szolgáltatóhoz.
Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem
haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok
eszköz csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja
meg a mellékkör névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót
használnak, az áramfelvétel nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti
áramfelvételének 80%-át.
A termék hálózati adapterét hárompólusú földelt tápcsatlakozóval látták el. Ez
a dugó csak megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a
fali konnektor megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a hálózati adapter
dugóját. Ne dugja a dugót nem földelt hálózati csatlakozóba. További
információkért forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem
megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy sérülést
okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar megfelelő
kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő elektromos eszközök
okoznak, és ami befolyásolja a termék teljesítményét.
•
A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az
alábbi követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal
rendelkező, VDE vagy hasonló jóváhagyással, 4,5 méter maximális
hosszúsággal.
v
A termék szervizelése
Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a terméket, mert a burkolat felnyitása vagy
eltávolítása miatt veszélyes áramütésnek vagy más kockázatoknak teheti ki magát.
Bízza az összes javítást képzett szakemberre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett
munkatársaihoz, ha:
•
•
•
•
•
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
Folyadék ömlött a termékbe
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az
összes használati utasítást
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz
vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe, hogy
a terméket helyreállítsa.
Figyelem! Biztonsági okból ne használjon nem szabványos alkatrészt
részegységek beszerelése vagy cseréje alkalmával. A kiegészítőket
illetően vegye fel a kapcsolatot a termék viszonteladójával.
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol
kisgyerekektől.
További biztonsági információ
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős
fény károsíthatja látását.
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne telepítse a terméket az alábbi környezetben:
•
•
•
•
•
•
•
Rosszan szellőző vagy szűk helyen. A kivetítő és a falak között legalább 50 cm
legyen, lehetővé téve a levegő szabad áramlását.
Olyan hely, ahol a hőmérséklet szélsőséges módon megnőhet, pl. gépkocsiban zárt
ablak mellett.
Olyan hely, ahol a szélsőségesen magas páratartalom, por vagy cigarettafüst
beszennyezheti az optikai részegységeket, megrövidítve ezzel élettartamukat és
besötétítve a képet.
Tűzjelző berendezések közelében.
Olyan hely, ahol a környezeti hőmérséklet meghaladja a 40 ºC/104 ºF értéket.
Több mint 3 048 méter tengerszint feletti magasságban.
Azonnal húzza ki a tápkábelt, ha problémát tapasztal a kivetítővel. Ne
működtesse a kivetítőt, ha füst, furcsa zaj vagy szag jön belőle. Ez tüzet vagy
vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
áramütést okozhat. Ha ilyet tapasztal, azonnal húzza ki a tápkábelt és vegye fel
a kapcsolatot a kereskedővel.
Ne használja tovább a terméket, törje el vagy ejtse le. Ebben az esetben,
vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, aki megvizsgálja a terméket .
A kivetítő lencséjét ne irányítsa a nap felé. Ez tüzet okozhat.
A kivetítő kikapcsolásakor tanácsos hagyni, amíg a kivetítő befejezi hűtési,
mielőtt áramtalanítaná a készüléket.
Ne kapcsolja ki gyakran hirtelen a tápellátást, vagy húzza ki működés közben a
kivetítő tápkábelét. A legjobb, ha megvárja, amíg a ventilátor kikapcsolódik,
mielőtt kikapcsolja a fő áramforrást.
Ne érintse a légkivezető rácsot és a talplemezt, amelyek felforrósodnak.
Tisztítsa meg a gyakran a légszűrőt, ha van ilyen. A készülék belsejében
emelkedhet a hőmérséklet és meghibásodást okozhat, ha a légszűrő/szellőző
nyílások piszokkal vagy porral szennyezettek.
Ne nézzen a szellőzőrácson keresztül a készülék belsejébe, amikor a kivetítő
be van kapcsolva. Az erős fény károsíthatja látását.
Mindig nyissa ki a lencsevédőt vagy távolítsa el a lencsesapkát, amikor a
kivetítő be van kapcsolva.
Ha a kivetítő bekapcsolt állapotban van, ne tegyen tárgyakat a lencse elé,
mivel ezzel a tárgy felforrósodhat, deformálódhat és tüzet is okozhat.
Ne kísérelje meg szétszerelni a kivetítőt. A készülék belsejében
nagyfeszültségű alkatrészek vannak, amelyek sérülést okozhatnak.
Mindennemű javítást megfelelő szakemberrel végeztessen el.
Ne állítsa függőleges helyzetbe a kivetítőt. Így a kivetítő könnyen leborulhat, és
sérülést vagy kárt okozhat.
Figyelmeztetés zenehallgatás esetére
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
•
•
•
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán és kényelmes hangerőn nem hallja a zenét.
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
Ne hallgasson zenét nagy hangerőn huzamosabb ideig.
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
vii
Utasítások az eszköz megfelelő elhelyezését illetően
Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági
szeméttárolóba. A környezetszennyezés csökkentése és környezetünk lehető
legnagyobb fokú védelme érdekében kérjük, hasznosítsa újra. További információért
az elektromos és elektronikus berendezések hulladékával (WEEE) kapcsolatos
szabályozást illetően látogassa meg a következő weboldalt:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
viii
Mindenek előtt
A használattal kapcsolatos megjegyzések
Ezt tegye:
•
A tisztítás elkezdése előtt kapcsolja ki a terméket.
•
Enyhe mosószerrel megnedvesített puha törlőkendővel törölgesse meg a
kijelzőburkolatot.
•
Amennyiben a terméket előreláthatólag hosszabb ideig nem fogja használni,
húzza ki a váltóáramú (AC) csatlakozóaljzatból.
Ne tegye:
•
Zárja el a készülék házának szellőzést szolgáló nyílásait.
•
Tisztítsa a készüléket súrolószerrel, viasszal vagy oldószerrel.
•
Használja az alábbi helyzetekben:
•
•
•
•
Rendkívül meleg, hideg vagy párás helyen.
Nagymennyiségű pornak és piszoknak kitett helyen.
Erős mágneses teret gerjesztő készülék közelében.
Helyezze közvetlen napsugárzásnak kitett helyre.
Óvintézkedések
Tartsa be a felhasználói útmutatóban ajánlott összes figyelmeztetést,
elővigyázatossági felhívást és karbantartási utasítást, hogy a készülék élettartamát
meghosszabbítsa.
Figyelem:
•
•
•
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős fény
károsíthatja látását.
Tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében óvja a terméket esőtől, illetve
nedvességtől.
Ne nyissa ki vagy szerelje szét a terméket, mert ezzel áramütést okozhat.
A kivetítő kikapcsolásakor kérjük hagyja, amíg a kivetítő befejezi hűtési, mielőtt
áramtalanítaná a készüléket.
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne használja a lencsevédő kupakot, ha a kivetítő működik.
Mindenek előtt
iii
viii
A használattal kapcsolatos megjegyzések
viii
Óvintézkedések
viii
Bevezetés
1
Termékfunkciók
1
A csomag áttekintése
2
A kivetítő áttekintése
3
A kivetítő nézetei
3
Vezérlőpult
4
A távvezérlő elrendezése
5
Első lépések
7
A kivetítő csatlakoztatása
7
A kivetítő be- és kikapcsolása
8
A kivetítő bekapcsolása
8
A kivetítő kikapcsolása
9
A kivetített kép beállítása
10
A kivetített kép magasságának beállítása
10
Az optimális képméret és -távolság
11
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával
13
Felhasználói kezelőszervek
15
Telepítő menü
15
Acer Empowering Technology
16
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
17
Szín
18
Kép
20
Kezelés
22
Beállítás
22
Audió
24
Időzítő
25
Nyelv
26
Függelékek
27
Tartalomjegyzék
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
Hibakeresés
27
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
31
Mennyezetre szerelés
32
Műszaki adatok
35
Kompatibilis üzemmódok
37
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
41
1
Termékfunkciók
A termék egylapkás DLP® kivetítő. A kiemelkedő tulajdonságok a következők:
•
DLP® technológia
•
Natív 1920 x 1080 1080p felbontás
4:3/16:9/L.Box méretarány támogatása
•
Sokoldalú megjelenítési módok (Fényes, Bemutató, Szabvány, Mozgókép,
Sötét mozi, Játék, Sport, Felhasználói) az optimális teljesítmény érdekében,
bármilyen helyzetben
•
NTSC/PAL/SECAM kompatibilitás és HDTV (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p)
támogatása
•
A kivetítő kis mérete lehetővé teszi az üzleti célú és otthoni felhasználást
•
Az Acer EcoProjection technológia intelligens szemléletmódú
energiagazdálkodást és fizikai hatékonyság-javítást biztosít
•
Az Empowering gomb megnyomására előbukkannak az Acer Empowering
Technology segédprogramok (Acer eView, eTimer, ePower Management) a
beállítások egyszerű elvégzése érdekében
•
HDCP támogatással rendelkező HDMITM bemenettel felszerelve
•
Továbbfejlesztett digitális trapéztorzítás korrekció az optimális bemutatókhoz
•
Többnyelvű képernyőmenü (OSD)
•
A Lézer / LED megoldás környezetbarát és hosszabb életű fényforrás
•
Kompatibilis a Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista® Windows® 7, Macintosh®
operációs rendszerekkel
Magyar
Bevezetés
Magyar
2
A csomag áttekintése
ThiA kivetítőt az alább bemutatott tartozékokkal együtt szállítjuk. Ellenőrizze, hogy
az egység teljes-e. Azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, ha valami hiányzik.
Kivetítő lencsevédő sapkával
Hálózati tápkábel
Kompozit videokábel
Gyors üzembe helyezési
útmutató
VGA-kábel
Távvezérlő
K750/EB151E/
HL-800K Series
P/N:MC.JEH11.001
2 x darab elem
Hordtáska
Felhasználói útmutató
3
Magyar
A kivetítő áttekintése
A kivetítő nézetei
Elölnézet / felülnézet
6
7
8
3 4
5
2
1
#
1
Leírás
#
5
Objektívsapka
Leírás
Zoom kar
2
Dőlésszög-beállító kerekek
6
Távvezérlő vevőegységek
3
Zoom objektív
7
Vezérlőpanel
4
Élességállító gyűrű
8
Bekapcsoló
Hátulnézet
1
2
3
4
5
6
7
RS232
VIDEO
S-VIDEO
VGA IN
HDMI 1
HDMI 2
AUDIO IN
AUDIO OUT
10
#
9
8
Leírás
#
6
Leírás
1
RS232 csatlakozó
HDMI 2 csatlakozó
2
Kompozit videó bemeneti csatlakozó
7
Audió bemeneti csatlakozó
3
S-Video bemeneti csatlakozó
8
Audió kimeneti csatlakozó
4
PC analóg jel/HDTV/komponens videó
bemeneti csatlakozó
9
Tápegység-csatlakozóaljzat
5
HDMI 1 csatlakozó
10
Kensington™ zár portja
Magyar
4
Vezérlőpult
9
2
8
3
4
5
10
7
1
#
1
Ikon
6
9
Funkció
Leírás
BEKAPCSOLÓ
Bekapcsoló gomb és bekapcsolt állapotot
jelző LED. A tartalmát lásd a „A kivetítő beés kikapcsolása” című fejezetben.
Lámpajelző LED
2
LAMP
3
TEMP
Hőmérsékletjelző LED
4
RESYNC
A kivetítőt automatikusan a bemeneti
jelforráshoz hangolja.
5
SOURCE
Az aktív forrást módosítja.
6
MENU
•
7
Empowering gomb
Egyedülálló Acer funkciók: eView, eTimer és
ePower Management.
8
Távvezérlő
vevőegység
A távirányító jeleket veszi.
9
Trapézkorrekció
A képet a kivetítő megdöntése által okozott
torzítás kioltása érdekében javítja (± 15 fok).
10
Négyirányú billentyűk
Használja a gombokat elemek
kiválasztásához, illetve azok beállításainak
elvégzéséhez.
Nyomja meg a „MENU” gombot, hogy
megjelenítse a képernyőn megjelenő
(OSD) menüt, lépjen vissza az előző
OSD menüre vagy rejtse el az OSD
menüt.
5
1
3
5
6
8
2
4
7
Háttérvilágítás
LED
10
9
11
12
13
14
15
16
#
17
18
19
21
23
25
27
29
31
20
22
24
26
28
30
Ikon
Funkció
Leírás
1
2
Infravörös jeladó
POWER
Parancsokat küld a kivetítőnek.
Lásd: „A kivetítő be-/kikapcsolása” című fejezetet.
3
HIDE
Ideiglenesen kikapcsolja a videojelet. Nyomja meg a „HIDE”
gombot a kép elrejtéséhez, majd nyomja meg újra a kép
megjelenítéséhez.
4
5
6
FREEZE
ASPECT RATIO
SOURCE
7
8
9
RESYNC
ZOOM
BACK
A kép kimerevítéséhez.
A kívánt képméretarány kiválasztásához (Auto/4:3/16:9/L.Box)
Nyomja meg a „SOURCE” gombot az RGB, Komponens, SVideo, Kompozit, HDTV, illetve HDMI™ források közötti
váltáshoz.
A kivetítőt automatikusan a bemeneti jelforráshoz hangolja.
Nagyítja vagy kicsinyíti a kivetített képet.
Nincs funkció.
Magyar
A távvezérlő elrendezése
Magyar
6
#
10
Ikon
Funkció
Háttérvilágítás
Leírás
A„
•
•
” gombbal indítja a háttérvilágítási módot
3 másodpercig világít, majd eltűnik, ha nem tesz semmit.
Ha tesz valamit, akkor nem alszik ki, majd végül 3
másodpercig világít.
Nincs funkció.
Használja a fel, le, balra és jobbra gombot elemek
kiválasztásához, illetve azok beállításainak elvégzéséhez.
11
12
ENTER
Négyirányú
billentyűk
13
Trapézkorrekció A képet a kivetítő megdöntése által okozott torzítás kioltása
14
MENU
15
17
18
EGÉR Bal/Jobb
Nincs funkció.
kattintás
Empowering gomb Egyedülálló Acer funkciók: eView, eTimer, ePower
Management.
VOLUME
Növeli/csökkenti a hangerőt.
PAGE
Nincs funkció.
19
ELŐZŐ
Nincs funkció.
20
KÖVETKEZŐ
Nincs funkció.
21
Nincs funkció.
22
LEJÁTSZÁS/
SZÜNET
LEÁLLÍTÁS
23
VGA
24
25
26
27
28
29
S-VIDEO
COMPONENT
VIDEO
SD/USB A
USB B
HDMI™/DVI
30
31
LAN/WiFi
Számbillentyűzet
0~9
érdekében javítja (± 15 fok).
16
•
Nyomja meg a „MENU” gombot, hogy megjelenítse a
képernyőn megjelenő (OSD) menüt, lépjen vissza az
előző OSD menüre vagy rejtse el az OSD menüt.
•
A kiválasztás megerősítéséhez.
Nincs funkció.
Nyomja meg a „VGA” gombot, hogy a jelforrást a VGA
csatlakozóra váltsa. A csatlakozó a következőket támogatja:
analóg RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/
576i) és RGBsync.
A jelforrás S-Videóra váltásához.
Nincs funkció.
A jelforrás KOMPOZIT VIDEÓRA váltásához.
Nincs funkció.
Nincs funkció.
Nyomja meg a „HDMI™/DVI” gombot, hogy a jelforrást a
HDMI™ csatlakozóra váltsa.
Nincs funkció.
Nyomja meg a „0~9” számgombokat jelszó megadásához a
„Biztonság” menüben.
7
Magyar
Első lépések
A kivetítő csatlakoztatása
S-Video kimenet
VGA
D-Sub
4
Y
Videó kimenet
RS232
3
5
Y
D-Sub
6
2
RS232
RS232
VIDEO
S-VIDEO
VGA IN
HDMI 1
HDMI 2
AUDIO IN
AUDIO OUT
HDTV adapter
HDMI
7
R B G
10
9
1
8
R
#
Leírás
1 Hálózati tápkábel
HDMI
#
W
R B G
DVD-lejátszó,
Set-top Box,
HDTV vevőkészülék
Audió kimenet
Leírás
6 Hangkábel jack–jack
2 RS232 kábel
7 VGA–komponens/HDTV adapter
3 Kompozit videokábel
8 3 RCA komponens kábel
4 S-Video kábel
5 VGA-kábel
9 HDMI-kábel
10 Audió kábel Jack/RCA
Megjegyzés: Annak biztosítása érdekében, hogy a kivetítő
megfelelően működjön a számítógéppel, győződjön meg arról, hogy a
megjelenítési mód időzítése kompatibilis a kivetítővel.
Magyar
8
A kivetítő be- és kikapcsolása
A kivetítő bekapcsolása
1
Vegye le a lencsevédő kupakot. (1. ábra)
2
Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápkábel és a jelkábel megfelelően
csatlakozik. A bekapcsolt állapotot jelző LED vörös fénnyel villog.
3
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő „Power” gomb megnyomásával,
és a bekapcsolt állapotot jelző LED kék színűre fog váltani.(2. ábra)
4
Kapcsolja be a forrást (számítógép, noteszgép, videolejátszó stb.). A kivetítő
automatikusan érzékeli a forrást.
•
Ha a képernyőn megjelenik a „Rögzítés” és „Forrás” ikon, ez azt jelenti,
hogy a kivetítő beállítása adott jelforrás-típusra van rögzítve, és nem
érzékelhető ilyen típusú bemeneti jelforrás.
•
Ha a képernyőn a „Nincs jel” üzenet látható, győződjön meg arról, hogy a
jelkábelek megfelelően csatlakoznak.
•
Ha egyszerre több jelforrást csatlakoztat, használja a vezérlőpult vagy a
távvezérlő „Source” gombját, illetve a távvezérlő közvetlen forrás gombját
a bemenetek közötti váltáshoz.
2
Bekapcsoló
1
Objektívsapka
9
1
A kivetítő kikapcsoláshoz nyomja meg a Power (Üzemkapcsoló) gombot. Ekkor
megjelenik a következő üzenet: „Nyomja meg az üzemkapcsoló gombot a
kikapcsolás befejezéséhez.” Nyomja meg újra a főkapcsolót.
2
Most már biztonsággal kihúzhatja a tápkábelt.
Figyelmeztető szimbólumok:
•
„A kivetítő túlmelegedett. Hamarosan kikapcsolódik.”
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a kivetítő túlmelegedett. A kivetítő
automatikusan kikapcsolódik. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával
vagy a szervizközponttal.
•
„A ventilátor meghibásodott. Hamarosan kikapcsolódik.”
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a ventilátor meghibásodott. A kivetítő
automatikusan kikapcsolódik. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával
vagy a szervizközponttal.
Megjegyzés: Ha a kivetítő automatikusan kikapcsolódik, akkor vegye
fel a kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel.
Magyar
A kivetítő kikapcsolása
Magyar
10
A kivetített kép beállítása
A kivetített kép magasságának beállítása
A kivetítő dőlésszög-beállító kerekekkel van felszerelve a kivetített kép
magasságának beállításához.
A kép emelése/leengedése:
Használja a dőlésszög-beállító kerekeket a kivetítő szögének finombeállításához.
Dőlésszög-beállító kerék
11
Tekintse meg az alábbi táblázatot az adott vetítési távolsághoz tartozó optimális
képméret kiválasztásához. Példa: Ha a kivetítő 2,5 méter távolságra van a
vászontól, a jó képminőséget 63 és 75 hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 2,5 méteres vetítési távolság
esetén 109 cm vetítési magasság szükséges.
Ma
x. v
ász
onm
Min
. vá
ére
t
szo
nm
ére
t
B
75"
63 "
Magasság:
91 cm
C
A
2,5 m
Kívánt távolság
Ábra: Rögzített távolság változó nagyítással és képmérettel.
Magasság: 109 cm
A kép alsó és felső
széle közötti
távolság
Magyar
Az optimális képméret és -távolság
Magyar
12
Vetítővászon mérete
Kívánt
Távolság
(m)
Átló
<A>
(hüvelyk)
<B>
Teteje
Vetítővászon mérete
(Min. zoom)
Sz (cm) ×
Ma (cm)
Teteje
(Max. zoom)
A kép alsó
és felső széle
Átló
közötti
(hüvelyk)
távolság (cm)
<B>
<C>
Sz (cm) ×
Ma (cm)
A kép alsó és
felső széle
közötti
távolság (cm)
<C>
1,5
38
83 x 47
54
45
100 x 56
65
2
50
111 x 63
73
60
133 x 75
87
2,5
63
139 x 78
91
75
167 x 94
109
3
75
167 x 94
109
90
200 x 113
131
3,5
88
194 x 109
127
105
233 x 131
152
4
100
222 x 125
145
120
267 x 150
174
4,5
113
250 x 141
163
136
300 x 169
196
5
125
278 x 156
181
151
333 x 188
218
6
151
333 x 188
218
181
400 x 225
261
7
176
389 x 219
254
211
467 x 263
305
8
201
444 x 250
290
241
533 x 300
348
9
226
500 x 281
326
271
600 x 338
392
10
251
556 x 313
363
301
667 x 375
435
Nagyítás mértéke: 1,2 x
13
A
60"
Kívánt
képméret
D
Magasság
A kép alsó és felső
széle közötti
távolság
2,0 m
2,4 m
C
B
Kívánt távolság
Az alábbi táblázat mutatja, hogyan lehet elérni a kívánt képméretet a kivetítő
helyzetének vagy a zoom gyűrű beállításával. Például: ha 60 hüvelykes képméretet
kíván elérni, helyezze a kivetítőt 2,0–2,4 méter távolságra a vászontól, és annak
megfelelően állítsa be a zoom mértékét.
Magyar
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával
Magyar
14
Vetítővászon mérete
Távolság (m)
A kép felső széle (cm)
Átló
(hüvelyk)
<A>
Sz (cm) × Ma
(cm)
Max. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
A kép alsó és felső
széle közötti távolság
<D>
30
66 x 37
1,0
1,2
43
40
89 x 50
1,3
1,6
58
50
111 x 62
1,7
2,0
72
60
133 x 75
2,0
2,4
87
70
155 x 87
2,3
2,8
101
80
177 x 100
2,7
3,2
116
90
199 x 112
3,0
3,6
130
100
221 x 125
3,3
4,0
144
120
266 x 149
4,0
4,8
173
150
332 x 187
5,0
6,0
217
180
398 x 224
6,0
7,2
260
200
443 x 249
6,6
8,0
289
250
553 x 311
8,3
10,0
361
300
664 x 374
10,0
Nagyítás mértéke: 1,2 x
433
15
Telepítő menü
A telepítő menü képernyőn megjelenő kijelzést (OSD) biztosít a kivetítő üzembe
helyezéséhez és karbantartásához. Az OSD-t csak akkor használja, ha a „Nincs
jelbemenet” üzenet látható a kijelzőn.
A menü lehetőségei között szerepelnek olyan beállítások, mint a vetítőernyő-méret
és távolság, fókusz, trapéztorzítás-korrekció és egyebek.
1
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő „Bekapcsoló” gomb
megnyomásával.
2
A kivetítő üzembe helyezéséhez és karbantartásához való OSD menü
megnyitásához nyomja meg a „MENU” gombot a vezérlőpulton.
3
A háttérmintázat például a vetítővászon-méret és távolság, fókusz és egyebek
kalibrációjához és beállításához szükséges.
4
Az Üzembe helyezés menü a következő lehetőségeket tartalmazza:
• Vetítési mód
• Menü helye
• Trapézkorrekció beállítások
• Nyelvi beállítások
• Visszaállítás a gyári alapbeállításokra
Használja a fel és le nyílgombokat a lehetőség kiválasztásához, a bal és jobb
nyílgombokat a kijelölt lehetőség beállítására, és a jobb nyílgombot az
almenübe vagy funkció-beállításba történő belépéshez. Az új beállítások
elmentődnek, amint kilép a menüből.
5
Nyomja meg a menü gombot a menüből történő kilépéshez és az Acer üdvözlő
képernyőbe történő visszatéréshez.
Magyar
Felhasználói kezelőszervek
Magyar
16
Acer Empowering Technology
Empowering gomb
Az Acer Empowering gomb három
egyedülálló Acer funkciót biztosít, ezek az
„Acer eView Management”, az „Acer
eTimer Management” és az „Acer ePower
Management”. Nyomja meg a „ ”
gombot és tartsa lenyomva több mint egy
másodpercig, hogy elindítsa a
képernyőmenüt a funkciók
módosításához.
Acer eView Management
Nyomja meg a „ ” gombot az „Acer
eView Management” almenü indításához.
Az „Acer eView Management” a
megjelenítési üzemmód kiválasztására
való. A részleteket illetően olvassa el a
„Képernyőmenük” című fejezetet.
Acer eTimer Management
Nyomja meg a „ ” gombot az „Acer
eTimer Management” almenü indításához.
Az „Acer eTimer Management”
emlékeztető funkciót kínál, amellyel
megkönnyítheti prezentációjának
időbeosztása. A részleteket illetően
olvassa el a „Képernyőmenük” című
fejezetet.
Acer ePower Management
Nyomja meg a „ ” gombot az „Acer
ePower Management” indításához.
Az „Acer ePower Management” egyetlen
gyorsgombot biztosít a felhasználónak a
lámpa és a kivetítő élettartamának
meghosszabbításához. A részleteket
illetően olvassa el a „Képernyőmenük”
című fejezetet.
17
A kivetítő többnyelvű OSD-vel rendelkezik, amely képbeállítások végzését, illetve
több beállítás módosítását teszi lehetővé.
Az OSD menük használata
•
Az OSD menü megnyitásához nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn
vagy a kezelőpanelen.
•
Amikor látható az OSD menü, használja a
gombokat a főmenü
bármelyik elemének kiválasztásához. A főmenü kívánt elemének kiválasztása
után nyomja meg a
állíthat be.
gombot, hogy belépjen az almenübe, ahol funkciókat
•
A
gombokkal válassza ki a kívánt elemet, majd a
állítsa be az értéket.
•
Az almenüben jelölje ki a következő beállításra szánt elemet, és a fentiek
szerint állítsa be.
•
Nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn vagy a kezelőpanelen, és a
képernyőn visszatér a főmenü.
•
Az OSD menü bezárásához nyomja meg újra a „MENU” gombot a távvezérlőn
vagy a kezelőpanelen. Az OSD menü bezáródik, és a kivetítő automatikusan
menti az új beállításokat.
gombokkal
Főmenü
Beállítás
Almenü
Magyar
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
Magyar
18
Szín
Megjelenítési mód Számos előre beállított gyári érték áll rendelkezésre, amelyeket
különféle képtípusokhoz optimalizáltak.
•
•
Fényes: A fényerő optimalizálásához.
•
•
Szabvány: általános környezethez.
•
•
•
•
Sötét mozi: sötét mozgókép-tartalomhoz.
Bemutató: értekezleti bemutatókhoz nagyobb fényerő
érdekében.
Mozgókép: világosabb és általános mozgókép/videó/fotótartalomhoz.
Játék: játékokhoz.
Sport: Sport megjelenítéséhez.
Felhasználói: A felhasználói beállítások mentése.
Fal színe
Ezzel a funkcióval kiválaszthatja a falnak megfelelő, helyes színt. Több
választási lehetőség van, pl. fehér, világosssárga, világoskék,
rózsaszínű, sötétzöld. Kompenzálja a színek köztti eltérést, amikor
falra vetítenek, így a megfelelő színtónust fogja visszaadni.
Fényerő
A kép fényerejének állításához.
Kontraszt
•
Nyomja meg a
gombot a kép sötétítéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kép világosításához.
A „Kontraszt” szabályozza a kép legvilágosabb és legsötétebb területei
közötti különbséget. A kép kontrasztértékének módosítása
megváltoztatja a kép fekete-fehér arányát.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt növeléséhez.
Színhőmérséklet
Beállítja a színhőmérsékletet. Nagyobb színhőmérsékleten a kép
hidegebbnek, míg kisebb színhőmérséklet mellett melegebbnek tűnik.
Gamma
A sötétebb jelenetek megjelenítésére van hatással. Nagyobb gamma
mellett a sötétebb jelenetek fényesebbnek tűnnek.
19
Zajcsökkentés
A zajcsökkentést állítja be. A „0” a kikapcsolt zajcsökkentést, míg a
„>0" a zajcsökkentés fokozott mértékét jelenti.
Keménység
A kép élességét állítja be.
•
Nyomja meg a
gombot az élesség csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot az élesség növeléséhez.
Ragyogó szín
Kibővített színspektrumot biztosít a képen, ami nagyobb színtelítettség
kínál a fénys, élethű képhez. A szolgáltatás alapértelmezés szerinti
beállítása: „Be”.
Fehér csúcs.
Növeli a közeli 100%-os telítettségű fehér fényességét. (csak videó
jelforrások)
Film mód
A képet 24 képkocka/mp-es True Film módhoz optimalizálja a
filmlejátszás valósághű megjelenítéséhez a sok mozgást tartalmazó
jelenetek esetében.
Fekete kiterj.
Kielemzi az aktuális bemeneti képet és kiszámít egy eltérési értéket,
amelyet hozzáad az analóg-digitális átalakító feketeszint-értékéhez. Ez
optimális feketeszintet biztosít minden analóg jelforrás esetében.
Színkezelés
Függ. színkez.
A vörös, zöld, kék, ciánkék, bíborvörös és sárga szín beállítására való.
Függ. színezet
a vörös és zöld színegyensúlyt állítja be.
Függ. telít.
A videoképet fekete-fehérről teljesen színtelítettségűre állítja.
Függ. nyereség
A kontraszt értékének beállításához.
Bőrszín
Beállítja a bőrszínt.
Színtelítettség
Színezet
A videoképet fekete-fehérről teljesen színtelítettségűre állítja.
•
Nyomja meg a
színtelítettségét.
gombot, hogy csökkentse a kép
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a kép színtelítettségét.
A vörös és zöld közötti egyensúlyt állítja be.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a zöld szín
mennyiségét a képen.
•
HDMI
színtartomány
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a vörös szín
mennyiségét a képen.
A megjelenítési hiba kiküszöbölése érdekében állítsa be a HDMI
képadatok színtartományát.
•
Automata: A lejátszó adatai szerint történik az automatikus
beállítása.
•
Korl. tartom.: A bemeneti kép feldolgozása korlátozott
színtartományú adatként történik.
•
Telj. tartom.: A bemeneti kép feldolgozása teljes színtartományú
adatként történik.
Magyar
Speciális
Magyar
20
Megjegyzés: A „Színtelítettség” és „Színezet” funkciók számítógépes, illetve
HDMI üzemmódban nem támogatottak.
Megjegyzés: A „HDMI színtartomány” funkció csak DVI módban támogatott.
Kép
Kivetítés
•
Elöl: A gyári alapbeállítás.
•
Mennyezet: Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő a vízszintes tengely
mentén megfordítja a képet, hogy mennyezetre szerelés esetén
megfelelően jelenítse meg.
•
Hátul: Megfordítja a képet, így áttetsző vetítővászonra tud vetíteni,
hátulról.
•
Hátsó-Mennyezeti: Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő egyszerre
mindkét tengely mentén megfordítja a képet. Mennyezetre szerelés
esetén is lehet áttetsző képernyő mögül vetíteni.
Képarány
Ezt a funkciót a kívánt képméretarány kiválasztására használja.
•
Automata: A kép eredeti szélesség-magasság arányának
megőrzése, hogy a natív vízszintes, illetve függőleges
felbontásnak megfelelően illeszkedjen.
•
4:3: A képet a vászonhoz igazítja, és 4:3-as méretarányban jeleníti
meg.
•
16:9: A képet a képernyő szélességéhez, magasságát a 16:9-es
méretarányhoz igazítja.
•
Levélszekrény: megőrzi a jel eredeti képméretarányát és 1,333szorosára nagyítja.
Trapézkorrekció
A kivetítő megdöntése által okozott képtorzítás kioltására való. (±15 fok)
<Megjegyzés> A Manuális trapéz. nem érhető el, ha az Auto Keystone
elem beállítása „Be”.
21
F. Helyzet
•
Nyomja meg a
gombot a kép balra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép jobbra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép lefelé mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép felfelé mozgatásához.
Frekvencia
A „Frekvencia” funkció módosítja a kivetítő képfrissítési gyakoriságát, hogy
megegyezzen a számítógépbe szerelt grafikus kártyáéval. Ha függőleges
villódzó sávot lát a kivetített képen, használja ezt a funkciót a szükséges
beállítások végzéséhez.
Követés
Szinkronizálja a kivetítő és a grafikus kártya jel-időzítését. Ha ugráló vagy
villódzó képet tapasztal, ezzel a funkcióval állíthatja helyre.
HDMI keresési info. A HDMI kép túlpásztázási arányát állítja be.
•
•
•
Automata: A lejátszó adatai szerint történik az automatikus beállítása.
Alulpásztázás: a képen soha nem történik túlpásztázás.
Túlpásztázás: a HDMI képen mindig történik túlpásztázás.
Megjegyzés: A „V. helyzet”, „F. Helyzet”, „Frekvencia” és „Követés” funkciók
HDMI, illetve Videó üzemmódban nem támogatottak.
Magyar
V. helyzet
Magyar
22
Kezelés
ECO üzemmód
Válassza az „Be” tételt a kivetítő lámpájának halványításához, ami
csökkenti az energiafogyasztást, meghosszabbítja a lámpa
élettartamát és csökkenti a működési zajt. Válassza az „Ki” elemet,
hogy visszatérjen normál üzemmódba.
Nagy magasság
Válassza az „Be” lehetőséget a „Nagy magasság” mód
bekapcsolásához. A ventilátorokat ilyenkor maximális sebesség
mellett, folyamatosan működteti a kivetítő hatékony hűtése érdekében,
ha nagy magasságban használják.
Automata kikapcsolás A kivetítő automatikusan kikapcsol, ha a megadott idő után nincs
bemeneti jel. (perc)
Lámpa üzemidő
Lámpa visszaállítása
A lámpa eddig eltelt használati idejét mutatja (óra).
Nyomja meg a
gombot, miután kijelölte a „Igen” elemet, hogy a
lámpa működési idejének számlálóját 0 órára állítsa.
Beállítás
Menü helye
A menü helyzetének módosítása a képernyőn.
Feliratozás
A feliratozás megjelenítéséhez válassza a CC1, CC2, CC3 vagy CC4
lehetőséget (a CC1 az Ön területének elsődleges nyelvéhez tartozó
feliratokat jelenti meg). Az „Ki” kiválasztásával kikapcsolja a
feliratozást. Ez a funkció csak akkor érhető el, ha kompozit videó vagy
S-Video bemeneti jelet választanak és a rendszer formátum NTSC.
<Megjegyzés> Állítsa a kép méretarányát 4:3 értékre. A funkció nem
használható, ha a képméret „16:9” vagy „Automata”.
23
Biztonság
A kivetítő a rendszergazda számára hasznos biztonsági lehetőségeket
kínál a kivetítő használatának szabályozásához.
Nyomja meg a
gombot a „Biztonság” beállítás módosításához.
Amennyiben a biztonsági funkciót engedélyezték, be kell írnia a
„Rendszergazda jelszó” a biztonsági beállítások módosításához.
•
Jelölje ki a „Be” tételt a biztonsági funkció engedélyezéséhez. A
felhasználónak meg kell adnia a jelszót ahhoz, hogy működtesse
a kivetítőt. A részleteket illetően olvassa el a „Felhasználói jelszó”
című fejezetet.
•
Ha kijelölik az „Ki” tételt, a felhasználó jelszó megadása nélkül is
bekapcsolhatja a kivetítőt.
Időtúllépés (Perc)
Miután a „Biztonság” funkciót „Be” állapotba állítják, a rendszergazda
beállíthatja az időtúllépés funkciót.
•
Nyomja meg a
kiválasztásához.
•
•
A beállítási tartomány 10 perctől 990 percig terjed.
•
•
A „Időtúllépés (Perc)” gyári alapértelmezett beállítása „Ki”.
vagy
gombot az időtúllépés hosszának
Az idő lejártával a kivetítő újból kéri a felhasználót, hogy adja
meg jelszavát.
Miután engedélyezték a biztonsági funkciót, a kivetítő jelszó
megadását kéri a felhasználótól, amikor bekapcsolja a kivetítőt.
Mind a „Felhasználói jelszó” és az „Rendszergazda jelszó”
elfogadható ebben a párbeszédpanelben.
Felhasználói jelszó
•
Nyomja meg a
gombot a „Felhasználói jelszó”
beállításához, illetve módosításához.
•
Nyomja meg a távvezérlőn lévő számgombokat a jelszó
beállításához, majd nyomja meg a „MENU” gombot a
megerősítéshez.
•
Nyomja meg a
•
Adja meg a jelszót, amikor megjelenik a „Jelszó megerősítése”
üzenet.
•
•
A jelszó 4 és 8 karakter közötti hosszúságú legyen.
•
gombot a karakterek törléséhez.
Ha kijelöli a „Jelszó kérése csak a tápkábel csatlakoztatása után”
elemet, a kivetítő a jelszó megadását a kivetítő tápkábelének
csatlakoztatása alkalmával mindig kérni fogja.
Ha kiválasztja az „Jelszó kérése mindig a kivetítő
bekapcsolásakor” tételt, a felhasználónak meg kell adnia a
jelszót a kivetítő minden egyes bekapcsolása alkalmával.
Magyar
Biztonság
24
Magyar
Rendszergazda jelszó
Az „Rendszergazda jelszó” használható mind az „Adja meg a
rendszergazda jelszót”, mind az „Adja meg a jelszót”
párbeszédpanelben.
•
Nyomja meg a
gombot az „Rendszergazda jelszó”
módosításához.
•
Az „Rendszergazda jelszó” gyári alapbeállítása „1234”.
Ha elfelejtette a rendszergazda jelszót, tegye a következőt a
rendszergazda jelszó visszanyeréséhez:
Visszaállítás
•
Egyedi, hatjegyű „Univerzális jelszó” található a Biztonsági
kártyára nyomtatva (ellenőrizze, benne van-e a csomagban). Ezt
a számjegyekből álló egyedi jelszót a kivetítő mindig elfogadja,
akármit is állítottak be Rendszergazda jelszónak.
•
Ha elveszítette a biztonsági kártyát és a számot, kérjük lépjen
kapcsolatba a helyi Acer márkaszervizzel.
•
Nyomja meg a
gombot és válassza a „Igen” elemet, hogy
valamennyi menü paramétereit gyári alaphelyzetbe állítsa vissza.
PIP
PIP forrás
•
Válassza az „Be” elemet, hogy egyszerre két képernyőt
jelenítsen meg.
•
Válassza az „Ki” elemet a funkció letiltásához.
Nyomja meg a
és
gombot a másodlagos videó jelforrás
kiválasztásához: Kompozit, S-Video vagy Komponens jel.
PIP helyzet
Válassa ki a PIP másodlagos jel helyzetét a képernyőn.
PIP méret
Válassa ki a PIP másodlagos jel méretét a képernyőn.
Megjegyzés: Ha a PIP funkciót aktiválják, a nagyítás és
trapéztorzítás funkciók nem elérhetők.
Audió
Hangerő
•
Nyomja meg a
gombot a hangerő csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a hangerő növeléséhez.
25
Figyelmeztetés hangerő
•
Jelölje ki ezt a funkciót a figyelmeztetések hangerejének
beállításához.
Jelölje ki ezt a funkciót az értesítés hangerejének
beállításához, amikor a kivetítőt be-/kikapcsolja.
Időzítő
Időzítő helye
•
Az időzítő óra helyének kiválasztásához a képernyőn.
Időzítő leállítása
•
Nyomja meg a
leállításához.
gombot az időzítő indításához vagy
Időzítés ideje
•
Nyomja meg a
vagy
gombot az időzítés idejének
vagy
gombot annak függvényében,
beállításához.
Időzítő megjelenítés
•
Nyomja meg a
hogy mely időzítési módot kvánja megjeleníteni a képen.
Magyar
Válassza az „Be” elemet a hangerő némításához.
Válassza az „Ki” elemet a hangerő visszaállításához.
Be/kikapcsolás hangerő
•
•
•
Némítás
Magyar
26
Nyelv
Nyelv
A többnyelvű OSD menü kiválasztása. Használja a
vagy
gombot a kínánt menünyelv kiválasztásához.
•
A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg a
gombot.
27
Magyar
Függelékek
Hibakeresés
Ha problémát tapasztal az Acer kivetítővel kapcsolatban, forduljon az alábbi
hibaelhárítási útmutatóhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel.
Képproblémák és megoldásaik
#
1
2
Probléma
Nem jelenik meg
kép a vásznon
Részleges,
gördülő vagy
nem megfelelően
megjelenített kép
(PC esetében
(Windows 95/98/
2000/XP/Vista/
Win7))
Megoldás
•
Az „Első lépések” című fejezetben leírt módon
csatlakoztatva.
•
Győződjön meg arról, hogy egyik érintkező sem görbült
meg, vagy törött el.
•
Győződjön meg arról, hogy eltávolította a lencsevédőt, és
a kivetítő bekapcsolt állapotban van.
•
Nyomja meg a „RESYNC” gombot a távvezérlőn vagy a
kezelőpanelen.
•
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Nyissa meg a „Sajátgép” elemet, a „Vezérlőpult”
elemet, majd kattintson duplán a „Megjelenítés”
ikonra.
•
Jelölje ki a „Beállítások” fület.
•
Győződjön meg arról, hogy a megjelenítés
felbontása nem haladja meg az 1080P-EIA értéket.
•
Kattintson az „Speciális tulajdonságok” gombra.
Ha a probléma továbbra is fennáll, módosítsa az Ön által
használt monitor megjelenítését, és kövesse az alábbi
lépéseket:
•
Győződjön meg arról, hogy a felbontás-beállítás
legfeljebb 1080P-EIA.
•
Kattintson a „Módosítás” gombra a „Monitor” fülön.
•
Kattintson a „Összes eszköz megjelenítése”
elemre. Ezután jelölje ki a „Szabvány
monitortípusok” elemet az SP dobozban, és
válassza ki a megfelelő felbontást a „Típusok”
dobozban.
•
Győződjön meg arról, hogy a monitor felbontásbeállítása legfeljebb 1080P-EIA.
Magyar
28
3
4
5
6
7
8
•
Nyomja meg a „RESYNC” gombot a távvezérlőn vagy a
kezelőpanelen.
•
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Ismételje meg a lépéseket a (fenti) 2. elemtől a
számítógép felbontásának beállításához.
•
Nyomja meg a kimeneti beállítások váltása gombot.
Példa: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell [Fn]+[F8],
Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP [Fn]+[F4],
NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5]
•
Ha nehézséget tapasztal a felbontás módosítása során,
illetve amonitor lefagy, indítsa újra az összes készüléket,
a kivetítőt is beleértve.
•
Ha Microsoft® Windows® alapú noteszgépet használ:
Előforduklhat, hogy egyes PC noteszgépek kikapcsolják
saját képernyőjüket, amikor egy második megjelenítő
eszköz van használatban. Mindegyiknél más-más módon
történik a visszakapcsolása. Lásd a számítógép
használati útmutatóját további információkért.
•
Ha Apple® Mac® operációs rendszer alapú noteszgépet
használ: A Rendszerbeállítások menüben nyissa meg a
Megjelenítés elemet, és jelölje ki a Videó tükrözés tétel
„Be” jelölőnégyzetét.
•
Állítson a „Követés” elemen, hogy korrigálja. További
információkért forduljon a „Kép” című fejezethez.
•
Módosítsa a számítógép színmélység beállítását.
A képen
függőleges
villódzó sáv van
•
Használja a „Frekvencia” funkciót a beállításhoz. További
információkért forduljon a „Kép” című fejezethez.
•
Ellenőrizze és konfigurálja át a grafikus kártya
megjelenítési módját, hogy az kompatibilis legyen a
kivetítővel.
A kép nem éles
•
Győződjön meg arról, hogy a lencsevédő kupakot
eltávolították.
•
•
Állítson a kivetítő lencséjének fókuszgyűrűjén.
Részleges,
gördülő vagy
nem megfelelően
megjelenített kép
(noteszgépek
esetében)
A noteszgép
képernyője nem
jeleníti meg a
bemutatót
A kép instabil
vagy villódzik
A kép megnyúlik,
amikor
„szélesvásznú”
DVD filmet
játszik le
Győződjön meg arról, hogy a vetítővászon a kivetítőtől
számítva, az előírt, 1,5 és 10,0 méter közötti távolságon
belül van. További információkért forduljon az „A kívánt
képméret elérése a távolság és a zoom beállításával”
című fejezethez.
Ha anamorf vagy 16:9 képméretarányú DVD filmet játszik le, az
alábbi beállítások módosítására lehet szükség:
•
Ha 4:3 képformátumú DVD filmet játszik le, módosítsa a
formátumot 4:3 beállításra a kivetítő OSD menüjében.
•
Ha a kép még mindig nyújtott, akkor a képméretarányt is
be kell állítania. Állítsa a megjelenítési formátumot 16:9
(széles) képméretarányra a DVD-lejátszón.
•
Ha Letterbox (LBX) képformátumú DVD filmet játszik le,
módosítsa a formátumot Letterbox (LBX) beállításra a
kivetítő OSD menüjében.
29
10
11
A kép túl kicsi
vagy túl nagy
A kép oldalai
ferdék
A kép fordított
•
•
Állítson a kivetítő tetején lévő zoom gyűrűn.
•
Nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn vagy a
kezelőpanelen. Lépjen az „Kép” --> „Képarány” elemre,
és próbálkozzon különböző beállításokkal.
•
Ha lehetséges, helyezze át a kivetítot úgy, hogy a vászon
közepe felé nézzen.
•
Nyomja meg a „Trapézkorrekció / ” gombot az OSD
menüben vagy a távvezérlőn, amíg az oldalak
függőlegessé nem válnak.
•
Jelölje ki az OSD menü „Kép --> Kivetítés” elemét a
vetítés helyzetének módosításához.
Helyezze a kivetítőt a vászonhoz közelebb vagy
messzebbre.
Problémák a kivetítővel kapcsolatban
#
1
Jelenség
A kivetítő nem reagál semmilyen
kezelőszervre
Megoldás
Ha lehetséges, kapcsolja ki a kivetítőt, majd
húzza ki a tápkábelt, és várjon legalább 30
másodpercig, míg újra nem csatlakoztatja.
Magyar
9
Magyar
30
OSD üzenetek
#
1
Jelenség
Üzenet
Emlékeztető üzenet
A ventilátor meghibásodott – a rendszerventilátor nem működik.
A kivetítő túlmelegedett – a kivetítő meghaladta javasolt üzemi
hőmérsékletét, ezért használat előtt hagyni kell kihűlni.
31
Magyar
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
LED üzenetek
Lámpa_LED
Üzenet
Hőmérséklet_
LED
Tápfeszültség_
LED
Tápfeszültség_
LED
Vörös
Vörös
Vörös
Kék
BE-KI villog 100
ms időközönként
BE-KI villog
100 ms
időközönként
BE-KI villog
100 ms
időközönként
--
Készenlét
--
--
BE
--
Bekapcsoló BE
--
--
--
BE
Lámpa újra
--
--
--
0,5 s-ig világít,
0,5 s-ig nem
világítva villog
Hűtés
--
--
0,5 s-ig világít,
0,5 s-ig nem
világítva villog
--
Bekapcsoló KI: Hűtés
vége, Készenléti mód
--
--
BE
--
Tápfeszültség
csatlakozó
Firmware letöltés
BE
BE
BE
--
Termisztor hiba
(T≥70ºC) (Lézerforrás
túlhevült), OSD-n
„Kivetítő túlhevült”
jelenik meg
--
BE
--
BE
Ventilátor hiba, OSD-n
piros „Ventilátor
meghibásodott,
hamarosan
automatikusan
kikapcsolódik”
--
0,5 s-ig világít,
0,5 s-ig nem
világítva villog
--
BE
BE
--
--
BE
0,5 s-ig világít,
0,5 s-ig nem
világítva villog
--
--
BE
Lámpa hiba (Lámpa,
előtét)
Foszfor kerék hiba
Mennyezetre szerelés
Amennyiben a kivetítőt mennyezetre szerelő készlettel kívánja telepíteni, olvassa el
az alábbi lépéseket:
Fúrjon négy lyukat a mennyezet szilárd, statikailag stabil részébe, és rögzítse a
konzolt.
m
m
m
13 m
20
1
,9
49mm
mm
130 mm
8,4
Magyar
32
Megjegyzés: A csavarok nem tartozékok. Kérjük, szerezze be a
mennyezetnek megfelelő csavarokat.
2
Rögzítse a mennyezeti rudat az alkalmazásnak megfelelő négyhengeres
csavarral.
Mennyezetre szerelési
konzol
Rövid rúd
- Szerelje a mennyezetre
Hosszú rúd
Hosszabbító rúd
„A” típusú csavar
50 mm hosszúság / 8 mm átmérő -
Hosszú csapfej
Imbuszkulcs
- Meghúzáshoz/meglazításhoz
Szorító csavar
Közepes rúd
33
A kivetítő méretének megfelelő számú csavart használjon a kivetítő
rögzítéséhez a mennyezetre szerelő konzolhoz.
„B” típusú csavar
Kisméretű alátét
Nagyméretű alátét
Kivetítő szerelőkonzol
Tartja a kivetítőt és a beállítását teszi lehetővé
Távtartó
- A hőleadás
érdekében
Megjegyzés: Tanácsos elegendő helyet hagyni a konzol és a kivetítő
között a megfelelő hőelvezetés érdekében. Amennyiben szükséges,
használjon két darab alaátétet a jobb tartás érdekében.
4
Szerelje a mennyezeti konzolt a mennyezeti rúdra.
Nagyméretű csapfej
Imbuszkulcs
„A” típusú csavar
50 mm hosszúság / 8 mm átmérő
- Meghúzáshoz/meglazításhoz
Szorító csavar
Magyar
3
5
Szükség szerint állítsa be a kivetítő szögét és helyzetét.
Szorító csavar
Imbuszkulcs
Imbuszkulcs
Szorító csavar
Megjegyzés: Az egyes modellekhez ajánlott csavar- és alátéttípusok
az alábbi táblázatban találhatók. A csavarcsomagban 3 mm átmérőjű
csavarokat mellékeltünk.
Modellek
K750/EB151E/
HL-800K
„B” típusú csavar
Alátét típus
Átmérő (mm)
Hosszúság (mm)
Nagy
Kicsi
3
25
V
V
110,00 mm
70,45 mm 82,30 mm
Magyar
34
CSAVARMÉRETEK
M3 x 25 mm
55,00 mm
35
Az alább felsorolt műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A
végleges műszaki adatokat lásd az Acer kiadott marketing-specifikációiban.
Kivetítő rendszer
DLP®
Felbontás
Natív: 1080P (1920 x 1080), Maximális: UXGA (1600 x
1200), WSXGA+ (1680x1050)
Számítógépekkel való
kompatibilitás
IBM PC és azzal kompatibilis, Apple Macintosh, iMac és
VESA szabványok: SXGA, XGA, SVGA, VGA, UXGA
Videó kompatibilitás
NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/
K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p,
576p), SDTV (480i, 576i)
Képméretarány
Auto, 4:3, 16:9, L.Box
Megjeleníthető színek száma
1,07 milliárd szín
Vetítőlencse
F = 2,55 ~ 2,86, f = 22,37 mm ~ 26,73 mm, 1:1,2 kézi
állítású zoom és fókusz
Vetítővászon mérete (átlósan
mérve)
96 cm ~ 762 cm
Vetítési távolság
1,5 m ~ 10,0 m
Vetítővászon-távolság
60" @2 m (1,50 – 1,80:1)
Vízszintes pásztázási sebesség
30 k - 100 kHz
Függőleges pásztázási sebesség
50 - 85 Hz
Trapézkorrekció
± 15 fok
Tömeg
3,95 kg (8,71 lbs)
Méretek (széles x mély x magas)
321 mm x 231 mm x 87 mm (12,64" x 9,09" x 3,43")
Áramellátás
AC 100 – 240 V, 50-60 Hz
Energiafogyasztás
Normál mód: 174 W +/- 10% 110 V AC mellett (Fényes
mód teljes teljesítményen)
ÖKO mód: 117 @ 110 V~ (Videó mód öko teljesítmény
mellett)
Készenléti < 0,5 W
Üzemi hőmérséklet
5ºC – 40ºC / 41ºF – 104ºF
I/O csatlakozók
•
•
•
•
•
•
•
•
Tápegység-csatlakozóaljzat x1
RS232 x1
Kompozit bemenet x1
S-Video x1
VGA bemenet x1
HDMI x2
Audió bemenet x1
Audió kimenet x 1
Magyar
Műszaki adatok
Magyar
36
Az alapcsomag tartalma
•
•
•
•
•
•
•
•
Hálózati tápkábel x1
VGA kábel x1
Kompozit videokábel x1
Távvezérlő x1
Elem x 2 (a távvezérlőhöz)
Felhasználói útmutató (CD-ROM) x1 (a kivetítő
működtetéséhez)
Gyors üzembe helyezési útmutató x1
Hordtáska x1
* A konstrukció és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
37
Magyar
Kompatibilis üzemmódok
A. VGA analóg
1
VGA analóg – PC jel
Üzemmódok
VGA
SVGA
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
UXGA
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
i Mac DV(G3)
Felbontás
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
F. frekvencia [Hz]
60
72
75
85
56
60
72
75
85
60
70
75
85
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6 (67)
60
60
75
75
75
V. frekvencia [kHz]
31,5
37,9
37,5
43,3
35,1
37,9
48,1
46,9
53,7
48,4
56,5
60,0
68,7
63,8
67,5
77,1
64,0
77,0
80,0
91,1
60,0
75,2
65,3
75,0
31,5
34,9
37,9
48,4
68,7
75,2
60,3
Magyar
38
2
VGA analóg – Kibővített szélesképernyős időzítés
Üzemmódok
WXGA
WSXGA+
3
Felbontás
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x800
1440x900
1680x1050
1920x1080
(1080p)
1366x768
F. frekvencia [Hz]
60
75
85
60
60
60
60
V. frekvencia [kHz]
47,8
60,3
68,6
44,8
49,6
55,9
65,3
60
60
67,5
47,7
VGA analóg – Komponens jel
Üzemmódok
Felbontás
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
480i
720x480
59,94(29,97)
15,7
576i
720x576
50(25)
15,6
480p
720x480
59,94
31,5
576p
720x576
50
31,3
720p
1280x720
60
45,0
720p
1280x720
50
37,5
1080i
1920x1080
60 (30)
33,8
1080i
1920x1080
50 (25)
28,1
1080p
1920x1080
60
67,5
1080p
1920x1080
50
56,3
1080p
1920x1080
23,97/24
27,0
F. frekvencia [Hz]
60
72
75
85
56
60
72
75
85
60
V. frekvencia [kHz]
31,5
37,9
37,5
43,3
35,1
37,9
48,1
46,9
53,7
48,4
B. HDMI Digitális
1
HDMI - PC jel
Üzemmódok
VGA
SVGA
XGA
Felbontás
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
39
QuadVGA
SXGA+
UXGA
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
i Mac DV(G3)
2
70
75
85
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6 (67)
60
60
75
75
75
56,5
60,0
68,7
63,8
67,5
77,1
64,0
77,0
80,0
91,1
60,0
75,2
65,3
75,0
31,5
34,9
37,9
48,4
68,7
75,2
60,3
HDMI – Kibővített széles képernyős időzítés
Üzemmódok
WXGA
WSXGA+
Felbontás
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x800
1440x900
1680x1050
1920x1080 (1080p)
1366x768
F. frekvencia [Hz]
60
75
85
60
60
60
60
60
60
V. frekvencia [kHz]
47,8
60,3
68,6
44,8
49,6
55,9
65,3
67,5
47,7
Magyar
SXGA
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
Magyar
40
3
HDMI - Videojel
Üzemmódok
480i
480p
576i
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
A monitor
megjelenítési
tartománya
grafikai forrás
esetében
ADC
TMDS
Felbontás
720x480 (1440x480)
720x480
720x576(1440x576)
720x576
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Vízszintes pásztázási
sebesség:
F. frekvencia [Hz]
59,94 (29,97)
59,94
50 (25)
50
60
50
60 (30)
50 (25)
60
50
30k~100 kHz
Függőleges
pásztázási sebesség:
50–85 Hz
Max. pixel-órajel
Max. frekvencia
170 MHz
200 MHz
V. frekvencia [kHz]
15,7
31,5
15,6
31,3
45,0
37,5
33,8
28,1
67,5
56,3
FCC nyilatkozat
A készüléket vizsgálatnak vetették alá, amelynek során megállapítást nyert, hogy a
készülék teljesíti az FCC szabályzatának 15. pontja szerinti, B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy
lakásban történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros
interferencia ellen. A készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és
sugározhat, és ha nem a használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és
használják, akkor megzavarhatja a rádiós távközlést.
Ugyanakkor semmilyen garancia nem vállalható arra nézve, hogy meghatározott
felhasználásnál nem fordulnak elő zavarok. Ha ez az eszköz káros zavart kelt a
rádió- vagy televízió vételben, amit az eszköz ki- és bekapcsolásával lehet
megállapítani, a felhasználó a zavar megszüntetésére minden további nélkül
megteheti a következő intézkedéseket:
•
Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
•
Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
•
Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa,
mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
•
Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt kábelekkel
történik az FCC előírásoknak való megfelelés érdekében.
Megjegyzés: Perifériák
A készülékhez kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok,
nyomtatók stb.) szabad csatlakoztatni, amelyek megfelelnek a B osztályú
eszközökre előírt határértékeknek. A határértékeknek nem megfelelő perifériák
használata esetén zavar léphet fel a rádiós és a televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt az eszközt működtesse.
Üzemi feltételek
A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. fejezetének. A működtetésnek az alábbi
két feltétele van: (1) a készülék nem okozhat zavart, és (2) az eszköznek minden
zavart tűrnie kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak.
Magyar
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
Magyar
41
Magyar
42
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du
Canada.
Megfelelőségi nyilatkozat az EU országai számára
Az Acer ezúton kijelenti, hogy ez a kivetítősorozat megfelel az 1999/5/EK irányelv
alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
Megfelel az oroszországi hatósági előírásnak
Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli
LAN-nal és/vagy Bluetooth-al felszerelt modellekre vonatkozik.
Általános információk
Ez a termék megfelel mindazon ország vagy régió rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli használatát engedélyezték. A
konfigurációtól függően ez a termék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul).
Kanada – Alacsony feszültségű engedély alóli
mentességet élvező hírközlési eszközök (RSS-210)
a
Általános információ
A működtetésnek az alábbi két feltétele van:
1. Az eszköz nem okozhat interferenciát, és
2. ennek az eszköznek minden vett interferenciát állnia kell, beleértve a
nem kívánatos működést okozó interferenciát.
b
Működés a 2,4 GHz-es sávban
Az engedélyezett szolgáltatással történő rádiófrekvenciás zavar
megelőzésére ezt a berendezést épületen belüli működésre tervezték, és
a kültéri használatot engedélyeztetni kell.
Az országok érvényességi köre
Ezt a berendezést a felhasználás országában érvényes előírások és szabályok szigorú
betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a felhasználás
országában lévő helyi irodával. A teljes országlistáért lásd:
http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm.
Megfelel a 21 CFR 1040.10 és 1040.11 előírásainak kivéve
a 2007. június 24-i 50. sz Lézer nyilatkozat szerinti eltérések.
IEC 60825-1:2007
Fontos !
Lézer óvintézkedések
•
Ez a kivetítő 1-es osztályú lézeres készülék, megfelel az IEC 60825-1:2007
követelményeinek.
•
A kivetítőben integrált lézeres modul van. Szétszerelése vagy módosítása
nagyon veszélyes, ezzel próbálkozni nem szabad.
•
A használati útmutatóban kifejezetten nem szereplő műveletek vagy
módosítások esetén fennáll a kockázat, hogy veszélyes lézersugár éri.
Magyar
Lézer szabályozás
Magyar
43
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi,
New Taipei City 221, Taiwan
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
Contact Person: Mr. RU Jan, e-mail:ru_jan@acer.com.tw
And,
Acer Italy s.r.l
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913, www.acer.it
Hereby declare that:
Product:
Trade Name:
Model Number:
Machine Type:
Projector
Acer
C1P1112
K750/EB151E/HL-800K
Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC
directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that
production units of the same product will continue comply with the requirements.
EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following
harmonized standards:
-. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
-. EN55024
-. EN61000-3-2 Class A
-. EN61000-3-3
Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
-. EN60950-1
RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equipment
-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous
material are:
Lead
Mercury
Hexavalent Chromium
!
0.1%
0.1%
0.1%
Polybrominated Biphenyls (PBB’s)
Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE’s)
Cadmium
0.1%
0.1%
0.01%
Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting
of ecodesign requirements for energy-related product.
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi,
New Taipei City 221, Taiwan
The standards listed below are applied to the product if built with WLAN
module or wireless keyboard and mouse.
R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
z Article 3.1(a) Health and Safety
-. EN60950-1
-. EN62311
z Article 3.1(b) EMC
-. EN301 489-1
-. EN301 489-17
z Article 3.2 Spectrum Usages
-. EN300 328
-. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
Year to begin affixing CE marking 2012.
_______________________________
RU Jan/Sr. Manager
Regulation Center, Acer Inc.
Apr. 30, 2012
Date
-
Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:
Product:
DLP Projector
Model Number:
C1P1112
Machine Type:
K750/EB151E/HL-800K
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Download PDF

advertising