Acer | H9505BD | Acer P7505 User Manual

Acer kivetítő
P7505/F155/PF-807/P7605/F165/
PF-WU07/H9505BD/E255D/HE-822J/
P7305W/F125/PF-W07 sorozat
Felhasználói útmutató
Copyright © 2013. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva.
Acer kivetítő Használati útmutatója
Eredeti kiadás: 11/2013
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják anélkül, hogy az
átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások ennek a
kézikönyvnek az új kiadásaiban vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek
meg. A cég nem vállal sem kifejezett, sem beleértett garanciát a dokumentum tartalmát illetően, és
különösen elutasítja a bizonyos célra való értékesítésre vagy alkalmasságra vonatkozó beleértett
garanciákat.
Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább biztosított
helyen. A sorozatszám és a modellszám a számítógépen elhelyezett címkén található. A
számítógéppel kapcsolatos minden levelezés alkalmával meg kell adni a sorozatszámot, a
modellszámot és a vásárlásra vonatkozó adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen részletét
sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani semmilyen formátumban
vagy eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy egyéb eljárás alkalmazásával.
Típusszám: _________________________________
Sorozatszám: _______________________________
Vásárlás időpontja: ___________________________
Vásárlás helye: ______________________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékneveit
vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
„A HDMI™, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC.
védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei.”
iii
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a dokumentumot,
később szüksége lehet rá. Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden
figyelmeztetésnek és utasításnak.
A termék kikapcsolása tisztítás előtt
Tisztítás előtt a termék csatlakozóját távolítsa el a fali aljzatból. Ne használjon
folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A készüléket nedves törlőkendővel tisztítsa.
Figyelmeztetés megszakító eszközként szolgáló
dugóval kapcsolatban
Kövesse az alábbi útmutatást a berendezés külső tápegységhez történő
csatlakoztatása és leválasztása során:
•
•
•
Telepítse a tápegységet, mielőtt a hálózati tápkábelt a hálózati konnektorhoz
csatlakoztatná.
Húzza ki a tápkábelt, mielőtt a tápegységet eltávolítaná a kivetítőből.
Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az
összes tápkábel kihúzásával a tápegységekből.
Elérhetőséggel kapcsolatos figyelmeztetés
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen
elérhető és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha
áramtalanítani kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a
konnektorból.
Figyelmeztetések!
•
•
•
A terméket ne használja víz közelében.
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék
leesik, súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése
érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy
a terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük.
Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni,
hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
•
•
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül,
mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és
rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne
öntsön folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
iv
•
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett
környezetben, ami váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a forgó
alkatrészeket, illetve a lámpát.
A hálózati feszültség használata
•
•
•
•
•
Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos a rendelkezésre álló áramforrás típusáról, forduljon a
forgalmazóhoz vagy a helyi elektromos szolgáltatóhoz.
Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem
haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok
eszköz csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja
meg a mellékkör névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót
használnak, az áramfelvétel nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti
áramfelvételének 80%-át.
A termék hálózati adapterét hárompólusú földelt tápcsatlakozóval látták el. Ez
a dugó csak megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a
fali konnektor megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a hálózati adapter
dugóját. Ne dugja a dugót nem földelt hálózati csatlakozóba. További
információkért forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem
megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy sérülést
okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar megfelelő
kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő elektromos eszközök
okoznak, és ami befolyásolja a termék teljesítményét.
•
A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az
alábbi követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal
rendelkező, VDE vagy hasonló jóváhagyással, 4,5 méter maximális
hosszúsággal.
v
A termék szervizelése
Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a terméket, mert a burkolat felnyitása vagy
eltávolítása miatt veszélyes áramütésnek vagy más kockázatoknak teheti ki magát.
Bízza az összes javítást képzett szakemberre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett
munkatársaihoz, ha:
•
•
•
•
•
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
Folyadék ömlött a termékbe
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az
összes használati utasítást
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz
vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe, hogy
a terméket helyreállítsa.
Figyelem! Biztonsági okból ne használjon nem szabványos alkatrészt
részegységek beszerelése vagy cseréje alkalmával. A kiegészítőket
illetően vegye fel a kapcsolatot a termék viszonteladójával.
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol
kisgyerekektől.
További biztonsági információ
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős
fény károsíthatja látását.
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne telepítse a terméket az alábbi környezetben:
•
•
•
•
•
•
•
Rosszan szellőző vagy szűk helyen. A kivetítő és a falak között legalább 50 cm
legyen, lehetővé téve a levegő szabad áramlását.
Olyan hely, ahol a hőmérséklet szélsőséges módon megnőhet, pl. gépkocsiban zárt
ablak mellett.
Olyan hely, ahol a szélsőségesen magas páratartalom, por vagy cigarettafüst
beszennyezheti az optikai részegységeket, megrövidítve ezzel élettartamukat és
besötétítve a képet.
Tűzjelző berendezések közelében.
Olyan hely, ahol a környezeti hőmérséklet meghaladja a 40 ºC/104 ºF értéket.
Több mint 3 048 méter tengerszint feletti magasságban.
Azonnal húzza ki a tápkábelt, ha problémát tapasztal a kivetítővel. Ne
működtesse a kivetítőt, ha füst, furcsa zaj vagy szag jön belőle. Ez tüzet vagy
áramütést okozhat. Ha ilyet tapasztal, azonnal húzza ki a tápkábelt és vegye fel
a kapcsolatot a kereskedővel.
vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne használja tovább a terméket, törje el vagy ejtse le. Ebben az esetben,
vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, aki megvizsgálja a terméket.
A kivetítő lencséjét ne irányítsa a nap felé. Ez tüzet okozhat.
A kivetítő kikapcsolásakor tanácsos hagyni, amíg a kivetítő befejezi hűtési,
mielőtt áramtalanítaná a készüléket.
Ne kapcsolja ki gyakran hirtelen a tápellátást, vagy húzza ki működés közben a
kivetítő tápkábelét. A legjobb, ha megvárja, amíg a ventilátor kikapcsolódik,
mielőtt kikapcsolja a fő áramforrást.
Ne érintse a légkivezető rácsot és a talplemezt, amelyek felforrósodnak.
Tisztítsa meg a gyakran a légszűrőt, ha van ilyen. A készülék belsejében
emelkedhet a hőmérséklet és meghibásodást okozhat, ha a légszűrő/szellőző
nyílások piszokkal vagy porral szennyezettek.
Ne nézzen a szellőzőrácson keresztül a készülék belsejébe, amikor a kivetítő
be van kapcsolva. Az erős fény károsíthatja látását.
Mindig nyissa ki a lencsevédőt vagy távolítsa el a lencsesapkát, amikor a
kivetítő be van kapcsolva.
Ha a kivetítő bekapcsolt állapotban van, ne tegyen tárgyakat a lencse elé,
mivel ezzel a tárgy felforrósodhat, deformálódhat és tüzet is okozhat. A lámpa
ideiglenes kikapcsolásához nyomja meg a HIDE gombot a távvezérlőn.
A lámpa rendkívül forróvá válik működés közben. A lámpa burkolatának csere
céljából történő felnyitása előtt legalább 45 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
A lámpát névleges élettartamán túl nem szabad működtetni. Ettől ritkán
eltörhet.
Soha ne cseréljen lámpaszerelvényt vagy bármilyen elektronikus alkatrészt, ha
a kivetítő csatlakozik az elektromos hálózathoz.
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a
lámpát, ha megjelenik a figyelmeztető üzenet.
Amikor a lámpát kicseréli, hagyja az egységet kihűlni, majd kövesse a cserére
vonatkozó utasításokat.
A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a „Lámpa visszaállítása”
funkciót a képernyőmenü „Kezelés” eleme segítségével.
Ne kísérelje meg szétszerelni a kivetítőt. A készülék belsejében
nagyfeszültségű alkatrészek vannak, amelyek sérülést okozhatnak. Az
egyetlen, felhasználó által szervizelhető alkatrész a lámpa, amely saját,
levehető fedéllel rendelkezik. Mindennemű javítást megfelelő szakemberrel
végeztessen el.
Ne állítsa függőleges helyzetbe a kivetítőt. Így a kivetítő könnyen leborulhat, és
sérülést vagy kárt okozhat.
A termék fordítva is képes képet megjeleníteni, így mennyezetre is lehet
szerelni. Kizárólag az Acer mennyezetre szerelő készletét használja a kivetítő
felszereléséhez, és győződjön meg biztos rögzítéséről.
vii
Figyelmeztetés zenehallgatás esetére
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
•
•
•
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán és kényelmes hangerőn nem hallja a zenét.
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
Ne hallgasson zenét nagy hangerőn huzamosabb ideig.
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
Utasítások az eszköz megfelelő elhelyezését illetően
Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági
szeméttárolóba. A környezetszennyezés csökkentése és környezetünk lehető
legnagyobb fokú védelme érdekében kérjük, hasznosítsa újra. További információért
az elektromos és elektronikus berendezések hulladékával (WEEE) kapcsolatos
szabályozást illetően látogassa meg a következő weboldalt:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/index.htm
Higannyal kapcsolatos figyelmeztetés
LCD/CRT monitort vagy kijelzőt tartalmazó kivetítők vagy elektronikus termékek:
A termékben lévő lámpa vagy lámpák higanyt tartalmaznak ezért újrahasznosításuk,
illetve ártalmatlanításuk a helyi, állami vagy szövetségi törvények betartásával kell,
hogy történjen. További tájékoztatásért lépjen kapcsolatba az elektronikai
iparszövetséggel a www.eiae.org címen. A lámpák ártalmatlanításával kapcsolatos
tájékoztatásért látogassa meg a www.lamprecycle.org weblapot
viii
Mindenek előtt
A használattal kapcsolatos megjegyzések
Ezt tegye:
•
•
•
A tisztítás elkezdése előtt kapcsolja ki a terméket.
Enyhe mosószerrel megnedvesített puha törlőkendővel törölgesse meg a kijelzőburkolatot.
Amennyiben a terméket előreláthatólag hosszabb ideig nem fogja használni, húzza ki a
váltóáramú (AC) csatlakozóaljzatból.
Ne tegye:
•
•
•
Zárja el a készülék házának szellőzést szolgáló nyílásait.
Tisztítsa a készüléket súrolószerrel, viasszal vagy oldószerrel.
Használja az alábbi helyzetekben:
•
•
•
•
Rendkívül meleg, hideg vagy párás helyen.
Nagymennyiségű pornak és piszoknak kitett helyen.
Erős mágneses teret gerjesztő készülék közelében.
Helyezze közvetlen napsugárzásnak kitett helyre.
Óvintézkedések
Tartsa be a felhasználói útmutatóban ajánlott összes figyelmeztetést,
elővigyázatossági felhívást és karbantartási utasítást, hogy a készülék élettartamát
meghosszabbítsa.
Figyelmeztetés:
•
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős fény
károsíthatja látását.
Tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében óvja a terméket esőtől, illetve
nedvességtől.
Ne nyissa ki vagy szerelje szét a terméket, mert ezzel áramütést okozhat.
Amikor a lámpát kicseréli, hagyja az egységet kihűlni, majd kövesse a cserére vonatkozó
utasításokat.
•
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a lámpát, ha
figyelmeztető üzenetek jelennek meg.
•
A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a „Lámpa visszaállítása” funkciót a
képernyőmenü „Kezelés” eleme segítségével.
•
A kivetítő kikapcsolásakor kérjük hagyja, amíg a kivetítő befejezi hűtési, mielőtt
áramtalanítaná a készüléket.
•
•
•
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne használja a lencsevédő kupakot, ha a kivetítő működik.
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat.
Ha ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A
lámpa kicseréléséhez kövesse a „Lámpacsere” című fejezetben felsorolt eljárásokat.
Mindenek előtt
iii
viii
A használattal kapcsolatos megjegyzések
viii
Óvintézkedések
viii
Bevezetés
1
Termékfunkciók
1
A csomag áttekintése
3
A kivetítő áttekintése
4
A kivetítő nézetei
4
Vezérlőpanel
6
A távvezérlő elrendezése
7
Első lépések
A kivetítő csatlakoztatása
9
9
A kivetítő be- és kikapcsolása
11
A kivetítő bekapcsolása
11
A kivetítő kikapcsolása
12
A kivetített kép beállítása
13
A kivetített kép magasságának beállítása
13
Az optimális képméret és -távolság
14
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával
17
A kívánt képhelyzet elérése a lencse eltolásával
20
Felhasználói kezelőszervek
23
Telepítő menü
23
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
25
Szín
26
Kép
28
Beállítás
30
Kezelés
33
Audió
34
3D
35
Nyelv
36
Függelékek
37
Tartalomjegyzék
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
Hibakeresés
37
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
41
A porszűrők tisztítása és cseréje
42
Lámpacsere
43
Mennyezetre szerelés
44
Műszaki adatok
47
Kompatibilis üzemmódok
50
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
54
1
Termékfunkciók
A termék egylapkás DLP® kivetítő. A kiemelkedő tulajdonságok a következők:
•
DLP® technológia
•
P7305W/F125/PF-W07 sorozat: Valódi 1280x800 WXGA felbontás
P7505/F155/PF-807/H9505BD/E255D/HE-822J sorozat: Valódi 1920x1080
1080p felbontás
P7605/F165/PF-WU07 sorozat: Valódi 1920x1200 WUXGA felbontás
Teljes/4:3/16:9/L. Box méretarány támogatása
•
Az Acer ColorBoost technológia a természet színeit kínálja az élénk, valósághű
képhez
•
Az ACER Color Safe II technológia az idő múlásával is egyenletes
színvisszaadást biztosít.
•
Lehetővé teszi a 3D tartalom kivetítését DLP Link technológia segítségével:
Blue-Ray 3D támogatás és Nvidia 3DTV Play Ready
•
Gazdag 3D-s élményt tesz lehetővé 2D-s tartalom esetében a 2D-3D átalakítás
funkciónak köszönhetően
•
Nagy fényerő és kontrasztarány
•
Sokoldalú megjelenítési módok (Fényes, Bemutató, Szabvány, Videó,
Mozgókép, Sötét mozi, Játék, Sport, Felhasználói) az optimális teljesítmény
érdekében, bármilyen helyzetben
•
NTSC / PAL / SECAM kompatibilitás és HDTV (720p, 1080i, 1080p)
támogatása
•
Az oldalra csúsztatható lámpakonstrukció megkönnyíti a lámpacserét
•
Az alacsonyabb energiafogyasztás és a gazdaságos (ECO) üzemmód
megnöveli a lámpa élettartamát
•
Az Acer EcoProjection technológia intelligens szemléletmódú
energiagazdálkodást és fizikai hatékonyság-javítást biztosít
•
HDCP támogatással rendelkező HDMI™ bemenetekkel felszerelve
•
Továbbfejlesztett digitális trapéztorzítás-korrekció az optimális bemutatókhoz
•
Az intelligens észlelés gyors forrásválasztást biztosít
•
Többnyelvű képernyőmenü (OSD)
•
Teljes funkcionalitású távvezérlő
Magyar
Bevezetés
Magyar
2
•
A kézi állítású vetítőlencse akár 1,5X-es nagyítást eredményez
•
2X-es digitális zoom svenkolás funkcióval
•
Kompatibilis a Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista®, Windows® 7,
Windows® 8 OS kompatibilitás
•
Kézi lencsemozgatás
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
3
M
ZOO
LAMP
BACK
SOUR
CE
MEN
U
TEMP
ENTER
ThiA kivetítőt az alább bemutatott tartozékokkal együtt szállítjuk. Ellenőrizze, hogy
az egység teljes-e. Azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, ha valami hiányzik.
Kivetítő lencsevédő sapkával
Hálózati tápkábel
VGA-kábel
Kompozit videokábel
Biztonsági kártya
Felhasználói útmutató
Távvezérlő
(opcionális)
Gyors üzembe helyezési
útmutató
2 db elem
(opcionális)
Hordtáska
USB WiFi adapter
(opcionális)
Porszűrő
(opcionális)
MEDIA
SETUP
3D
3D
HOME
MEDIA
SETUP
INFO
Felhasználói útmutató
Gyors üzembe helyezési
(multimédia és vezeték nélküli
útmutató
funkciókhoz)
(multimédia és vezeték nélküli
funkciókhoz)
Magyar
A csomag áttekintése
A kivetítő áttekintése
A kivetítő nézetei
Elölnézet / felülnézet
8
5
MP
CK
BA
SO
UR
CE
M
EN
U
MP
TE
EN
R
TE
9
LA
3
4
5
10
M
O
ZO
Magyar
4
1
7
2
6
#
Leírás
#
Leírás
1
Objektívsapka
6
Állítható lábak
2
Zoom kar
7
Dőlésszög-beállító kerekek
3
Zoom objektív
8
Vezérlőpanel
Élességállító gyűrű
9
Bekapcsoló gomb
Távvezérlő vevőegységek
10 Lencsemozgató gyűrűk
4
5
5
2
3 4 5
6
HDMI 3
7
HDMI 2
8
9
VGA IN 1
VGA OUT
VGA IN 2
RS232
15
16
11 12 13 14
Y
VIDEO
Pb/Cb
Pr/Cr
AUDIO IN 1
AUDIO OUT
HDMI 1
S-VIDEO
USB A2
USB A1
10
Magyar
Hátulnézet
DC
FOR WIRELESS ADAPTER
1
#
Leírás
#
18 19
20
Leírás
1
Tápegység-csatlakozóaljzat
2
LAN (RJ45 aljzat 10/100M Ethernethez) 12
Audió bemeneti csatlakozó 1 (VGA IN 1/
VGA IN 2)
3
Mini USB Ctrl csatlakozó (firmwarefrissítéshez és USB-megjelenítéshez)
13
Audió kimeneti csatlakozó
4
USB A1-csatlakozó
14
12V DC kimeneti csatlakozó
5
USB A2-csatlakozó (támogatja az USB
vezeték nélküli adaptert)
15
PC analóg bemeneti csatlakozó
(VGA IN 2)
6
HDMI 3 csatlakozó
16
RS232 csatlakozó
7
HDMI 1/HDMI 2 csatlakozó (támogatja a
17
2D-3D szolgáltatást)
YPbPr/YCbCr bemeneti csatlakozó
8
PC analóg jel/HDTV/SCART/
komponens videó bemeneti csatlakozó
(VGA IN 1)
18
Audió bemeneti csatlakozó 2
(Komponens/Kompozit/S-Video)
9
Monitorhurok kimeneti csatlakozó (csak
VGA IN 1 esetében)
19
Vezetékes IR távvezérlő bemeneti
csatlakozója
20
Kensington™ zár portja
10 S-Video bemeneti csatlakozó
11
17
AUDIO IN 2 WIRED REMOTE
Kompozit videó bemeneti csatlakozó
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Magyar
6
Vezérlőpanel
6
1
SOURCE
7
2
3
8
BACK
9
ENTER
2
10
4
# Ikon
5
Funkció
Leírás
1
LAMP
Lámpajelző LED
2
Trapézkorrekció
A képet a kivetítő megdöntése által okozott torzítás
kioltása érdekében javítja.
3
Vissza/Stop
Nyomja meg a „Vissza/Stop” gombot a médiafájl
lejátszásának megállításához, vagy egy szinttel
feljebb lépéshez az adatmappákban.
•
Nyomja meg a „MENU” gombot, hogy
megjelenítse a képernyőn megjelenő (OSD)
menüt, lépjen vissza az előző OSD menüre vagy
rejtse el az OSD menüt.
A kiválasztás megerősítéséhez.
4
MENU
5
Bekapcsoló
A tartalmát lásd a „A kivetítő be- és kikapcsolása”
című fejezetben.
6
SOURCE
Nyomja meg a „SOURCE” gombot az RGB,
Komponens, S-Video, Kompozit, SCART, HDTV,
illetve HDMI™ források közötti váltáshoz.
7
TEMP
Hőmérsékletjelző LED
8
Négyirányú billentyűk
Használja a
gombot elemek
kiválasztásához, illetve azok beállításainak
elvégzéséhez.
9
Enter/Lejátszás/Szünet
Nyomja meg az „Enter/Lejátszás/Szünet” gombot
médiafájlok lejátszásához/szüneteltetéséhez.
10
Infravörös vevőegység
Távvezérlő vevőegység
•
7
1
Magyar
A távvezérlő elrendezése
2
3
MEDIA
SETUP
5
3D
8
4
6
7
9
32
8
3D
33
7
11
10
12
13
14
15
16
34
18
17
19
20
HOME
MEDIA
SETUP
6
17
21
22
25
27
29
31
#
Ikon
Funkció
1
2
3
Infravörös jeladó
Lézermutató
POWER
4
HIDE
5
6
FREEZE
MEDIA_SETUP
7
8
9
10
SOURCE
3D
ZOOM
Back
11
Lézergomb
12
13
Enter
Négyirányú
billentyűk
INFO
23
24
26
28
30
23
Leírás
Parancsokat küld a kivetítőnek.
Irányítsa a távvezérlőt a vetítővászonra.
A tartalmát lásd a „A kivetítő be-/kikapcsolása” című
fejezetben.
Ideiglenesen kikapcsolja a videojelet. Nyomja meg a „HIDE”
gombot a kép elrejtéséhez, majd nyomja meg újra a kép
megjelenítéséhez.
A kivetített kép kimerevítéséhez.
Nyomja meg a "MEDIA SETUP"/"SETUP" gombot, hogy
belépjen a média OSD beállító menübe.
Az aktív forrást módosítja.
Nyomja meg a „3D” gombot a 3D típusok kiválasztásához.
Nagyítja vagy kicsinyíti a kivetített képet.
Nyomja meg a „BACK” gombot, hogy visszalépjen az előző
menübe.
Irányítsa a távvezérlőt a vetítővászonra, nyomja meg és tartsa
lenyomva a gombot a lézermutató bekapcsolásához.
Ez a funkció nem támogatott a japán piacra szánt
készülékeken.
Nyomja meg az „ENTER” gombot médiafájlok lejátszásához.
Használja a fel, le, balra és jobbra gombot elemek
kiválasztásához, illetve azok beállításainak elvégzéséhez.
Magyar
8
#
Ikon
Funkció
Leírás
14
Trapézkorrekció
A képet a kivetítő megdöntése által okozott torzítás kioltása
érdekében javítja (± 40 fok).
15
MENU
•
16
A Bal/Jobb kattintás gombok a bal, illetve jobb oldalon vannak.
A középső gomb többirányú botkormányként működik. A
funkció engedélyezéséhez USB kábellel kell összekötni a
kivetítőt és a PC-t.
18
EGÉR_Bal/Jobb
kattintás
EGÉR_Négyirányú
billentyűk
MODE
19
20
HANGERŐ +/PAGE
21
Előző
Növeli/csökkenti a hangerőt.
Kizárólag a számítógépes üzemmódhoz. Nyomja meg a
gombot a következő vagy az előző oldal kijelöléséhez. Ez a
funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha USB-kábellel
számítógéphez csatlakozik.
Nyomja meg a „Előző” gombot az előző indexre vagy oldalra
történő lépéshez fájllista nézetben.
Nyomja meg a „Következő” gombot a következő indexre vagy
oldalra történő lépéshez fájllista nézetben.
Nyomja meg az „Lejátszás/Szünet” gombot médiafájlok
lejátszásához/szüneteltetéséhez.
Nyomja meg a „Leállítás” gombot médiafájlok lejátszásának
megállításához.
Nyomja meg a „VGA” gombot, hogy a jelforrást a VGA
csatlakozóra váltsa. A csatlakozó a következőket támogatja:
analóg RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/
576i) és RGBsync.
A jelforrás S-Videóra váltásához.
Nyomja meg az „INFO” gombot a mediainformációk
megjelenítéséhez.
Nyomja meg a „COMPONENT” gombot, hogy a jelforrást
komponens videóra váltsa. A csatlakozó a következőket
támogatja: YPbPr (480p/576p/720p/1080i) és YCbCr (480i/576i).
A jelforrás KOMPOZIT VIDEÓRA váltásához.
Nyomja meg az „SD/USB A” gombot USB A forrásra
váltáshoz. (nincs SD funkció)
Nyomja meg az „USB B” gombot USB B forrásra váltáshoz.
Nyomja meg a „HDMI™/DVI” gombot, hogy a jelforrást a
HDMI™ csatlakozóra váltsa (nincs DVI funkció).
Nyomja meg a „LAN/WiFi” gombot, hogy megjelenítse a képet,
amelynek továbbítása vezetéken vagy vezeték nélkül történik a
PC-ről a kivetítőre az „Acer LAN weboldal-kezelés”
segédprogram segítségével. (Acer Projector Multimedia CD)
Nyomja meg a „0~9” számgombokat jelszó megadásához a
„Biztonság” menüben.
Válassza ki a kívánt képméretarányt.
A kivetítőt automatikusan a bemeneti jelforráshoz hangolja.
Nyomja meg a „HOME” gombot, hogy visszalépjen a média
mód kezdőlapjára.
•
17
Következő
Lejátszás/Szünet
Leállítás
22
VGA
23
24
S-VIDEO
INFO
25
COMPONENT
26
27
VIDEO
SD/USB A
28
29
USB B
HDMI™/DVI
30
LAN/WiFi
31
Számbillentyűzet
0~9
ASPECT RATIO
RESYNC
MEDIA_HOME
32
33
34
Nyomja meg a „MENU” gombot, hogy megjelenítse a
képernyőn megjelenő (OSD) menüt, lépjen vissza az
előző OSD menüre vagy rejtse el az OSD menüt.
A kiválasztás megerősítéséhez.
Nyomja meg a „MODE” gombot megjelenítési mód választásához.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
9
Magyar
Első lépések
A kivetítő csatlakoztatása
Internet
USB
S-Video kimenet
DVD-lejátszó
8
D-Sub
Videó kimenet
HDMI
D-Sub
5
2
3
5
4
6
Y
9
7
R W
HDMI
USB
HDMI 2
HDMI 3
USB A1
D-Sub
D-Sub
VGA IN 1
VGA OUT
Y
Y
VIDEO
Pb/Cb
Pr/Cr
B
G
AUDIO IN 1
AUDIO OUT
HDMI 1
S-VIDEO
USB A2
DC
14
FOR WIRELESS ADAPTER
HDTV adapter
RS232
10
AUDIO IN 2 WIRED REMOTE
RS232
VGA IN 2
R
13
R B G
1
USB
12
11
11
9
3D
HOME
RS232
15
#
R B G
16
Leírás
#
DVD-lejátszó,
Set-Top box,
HDTV vevőkészülék
Leírás
1
Hálózati tápkábel
2
LAN kábel
10
VGA–komponens/HDTV adapter
3
USB-kábel
11
3 RCA komponens kábel
4
HDMI-kábel
12
RS232 kábel
VGA-kábel
13
Audió kábel aljzat a vezetékes
távvezérlőhöz
6
S-Video kábel
14
12V DC kábel
7
Kompozit videokábel
15
Egér
Hangkábel jack–jack
USB-lemez/kulcs
16(*) USB WiFi-adapter ( csak USB A2-höz)
5
8
9
SETUP
R W
R B G
RS232
MEDIA
Audió kábel Jack/RCA
Magyar
10
Megjegyzés: Annak biztosítása érdekében, hogy a kivetítő
megfelelően működjön a számítógéppel, győződjön meg arról, hogy a
megjelenítési mód időzítése kompatibilis a kivetítővel.
Megjegyzés: "*" USB-meghajtó korlátozása, nem támogatja az 500
mA-t meghaladó áramfelvételt. Külső tápot készítsen elő az USBeszköznek.
Megjegyzés: A vezeték nélküli funkció engedélyezéséhez az USB
vezeték nélküli adapternek csatlakoztatva kell lennie az USB A2
porthoz.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
11
A kivetítő bekapcsolása
1
Vegye le a lencsevédő kupakot. (1. ábra)
2
Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápkábel és a jelkábel megfelelően
csatlakozik. A bekapcsolt állapotot jelző LED vörös fénnyel villog.
3
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő „Bekapcsoló” gomb
megnyomásával, és a bekapcsolt állapotot jelző LED kék színűre fog váltani.(2.
ábra)
4
Kapcsolja be a forrást (számítógép, noteszgép, videolejátszó stb.). A kivetítő
automatikusan érzékeli a forrást.
•
Ha a képernyőn megjelenik a „Rögzítés” és „Forrás” ikon, ez azt jelenti,
hogy a kivetítő beállítása adott jelforrás-típusra van rögzítve, és nem
érzékelhető ilyen típusú bemeneti jelforrás.
•
Ha a képernyőn a „Nincs jel” üzenet látható, győződjön meg arról, hogy a
jelkábelek megfelelően csatlakoznak.
•
Ha egyszerre több jelforrást csatlakoztat, használja a vezérlőpult vagy a
távvezérlő „Source” gombját, illetve a távvezérlő közvetlen forrás gombját
a bemenetek közötti váltáshoz.
2
M
O
ZO
MP
LA
CK
BA
SO
UR
CE
M
EN
U
MP
TE
R
TE
EN
Bekapcsoló gomb
1
Objektívsapka
Magyar
A kivetítő be- és kikapcsolása
Magyar
12
A kivetítő kikapcsolása
1
A kivetítő kikapcsoláshoz nyomja meg a Bekapcsoló gombot. Ekkor megjelenik
a következő üzenet: „Nyomja meg az üzemkapcsoló gombot a kikapcsolás
befejezéséhez.” Nyomja meg újra a főkapcsolót.
2
A kikapcsolást követően, a bekapcsolt állapotot jelző LED VÖRÖS színre vált,
gyorsan villog, és a ventilátor(ok) kb. 2 másodpercig tovább müködik(nek)
biztosítandó, hogy a rendszer megfelelően lehűljön. (kizárólag „Azonnali
folytatás” módban támogatott)
3
Amíg a tápkábel csatlakoztatva marad, bármikor megnyomhatja a bekapcsoló
gombot a kivetítő azonnali bekapcsolásához a 2 perces kikapcsolási folyamat
közben. (kizárólag „Azonnali folytatás” módban támogatott)
4
A rendszer lehűlése után a bekapcsolt állapotot jelző LED befejezi a villogást,
és folyamatos vörös fénnyel világít, ami azt jelenti, hogy a kivetítő készenléti
módba lépett.
5
Most már biztonsággal kihúzhatja a tápkábelt.
Figyelmeztető szimbólumok:
•
"A kivetítő túlmelegedett. A lámpa hamarosan kikapcsolódik."
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a kivetítő túlmelegedett. A lámpa és a kivetítő
is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény
folyamatos vörös színnel világít. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával
vagy a szervizközponttal.
•
"A ventilátor meghibásodott. A lámpa hamarosan kikapcsolódik."
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a ventilátor meghibásodott. A lámpa és a
kivetítő is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény
villog. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával vagy a szervizközponttal.
Megjegyzés: Ha a kivetítő automatikusan kikapcsolódik és a lámpa
LED kijelző folyamatosan vörös fénnyel világít, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szervizközponttal.
13
A kivetített kép magasságának beállítása
A kivetítő állítható lábakkal van felszerelve a kivetített kép magasságának
beállításához.
A kép emelése/leengedése:
1
Emelje a képet a kívánt magasságba (1. ábra), majd húzza ki a lábakat a
megfelelő helyzetbe.
2
Használja a dőlésszög beállító kereket (2. ábra) a kivetítő szögének
finombeállításához.
3
A vetítőlencse a függőleges lencsemozgató gyűrűvel mozgatható az ideális
helyzetbe. (lásd: 20. oldal)
1 Állítható lábak
2 Dőlésszög-beállító kerekek
Magyar
A kivetített kép beállítása
Magyar
14
Az optimális képméret és -távolság
Tekintse meg az alábbi táblázatot az adott vetítési távolsághoz tartozó optimális
képméret kiválasztásához.
•
WUXGA sorozat
Ha a kivetítő 2,0 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget 41 és 62
hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 2,0 méteres vetítési távolság
esetén 100 cm vetítési magasság szükséges.
Max
. ké
pm
ére
t
Min
. ké
pm
ére
t
B
41"
62"
Magasság:
100 cm
A kép alsó és
felső széle
közötti távolság
Magasság:
66 cm
C
A
2,0 m
Kívánt Távolság
Vetítővászon mérete
Teteje
Vetítővászon mérete
Teteje
Kívánt
(Min. zoom)
(Max. zoom)
Távolság
Átló
A kép alsó és
Átló
A kép alsó és felső
(m)
Sz (cm) ×
Sz (cm) ×
(hüvelyk)
felső széle közötti (hüvelyk)
széle közötti
<A>
Ma (cm)
Ma (cm)
<B>
távolság (cm) <C>
<B>
távolság (cm) <C>
1,5
31
66 x 41
49
47
100 x 63
75
2
41
88 x 55
66
62
134 x 84
100
2,5
51
110 x 69
82
78
167 x 105
126
3
61
132 x 82
99
93
201 x 126
151
3,5
71
154 x 96
115
109
234 x 146
176
4
81
176 x 110
132
124
268 x 167
201
4,5
92
197 x 123
148
140
301 x 188
226
5
102
219 x 137
165
155
335 x 209
251
6
122
263 x 165
197
186
402 x 251
301
7
143
307 x 192
230
218
469 x 293
351
8
163
351 x 219
263
249
535 x 335
402
9
183
395 x 247
296
280
602 x 377
452
10
204
439 x 274
329
311
669 x 418
502
11
224
483 x 302
362
342
736 x 460
552
12
244
527 x 329
395
373
803 x 502
602
Nagyítás mértéke: 1,5x
15
1080p sorozat
Ha a kivetítő 2,0 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget 40 és 60
hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 2,0 méteres vetítési távolság
esetén 98 cm vetítési magasság szükséges.
Max
.
kép
mér
et
Min
.k
épm
éret
B
60"
40 "
Magasság: 98 cm
A kép alsó és
felső széle közötti
távolság
Magasság:
64 cm
C
A
2,0 m
Kívánt Távolság
Vetítővászon mérete
Teteje
Vetítővászon mérete
Teteje
Kívánt
(Min.
zoom)
(Max.
zoom)
Távolság
Átló
A kép alsó és
Átló
A kép alsó és felső
(m)
Sz (cm) ×
Sz (cm) ×
(hüvelyk)
felső széle közötti (hüvelyk)
széle közötti
<A>
Ma (cm)
Ma (cm)
<B>
távolság (cm) <C>
<B>
távolság (cm) <C>
1,5
30
66 x 37
48
45
110 x 56
73
2
40
88 x 49
64
60
134 x 75
98
2,5
50
110 x 62
80
76
167 x 94
122
3
59
132 x 74
96
91
201 x 113
147
3,5
69
154 x 86
112
106
234 x 132
171
4
79
176 x 99
128
121
268 x 151
196
4,5
89
197 x 111
144
136
301 x 169
220
5
99
219 x 123
160
151
335 x 188
245
6
119
263 x 148
193
181
402 x 226
294
7
139
307 x 173
225
212
469 x 264
343
8
159
351 x 197
257
242
535 x 301
392
9
178
395 x 222
289
272
602 x 339
441
10
198
439 x 247
321
302
669 x 377
489
11
218
483 x 272
353
333
736 x 414
538
12
238
527 x 296
385
363
803 x 452
587
Nagyítás mértéke: 1,5x
Magyar
•
Magyar
16
•
WXGA sorozat
Ha a kivetítő 2,0 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget 39 és 59
hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 2,0 méteres vetítési távolság
esetén 104 cm vetítési magasság szükséges.
Max
.
kép
M in
mér
et
. ké
pm é
r et
B
59"
39 "
Magasság: 104 cm
A kép alsó és felső
széle közötti
távolság
Magasság:
68 cm
C
A
2,0 m
Kívánt Távolság
Vetítővászon mérete
Teteje
Vetítővászon mérete
Teteje
Kívánt
(Min.
zoom)
(Max.
zoom)
Távolság
Átló
A kép alsó és
Átló
A kép alsó és felső
(m)
Sz (cm) ×
Sz (cm) ×
(hüvelyk)
felső széle közötti (hüvelyk)
széle közötti
<A>
Ma (cm)
Ma (cm)
<B>
távolság (cm) <C>
<B>
távolság (cm) <C>
1,5
29
63 x 39
51
44
96 x 60
78
2
39
84 x 52
68
59
127 x 80
104
2,5
49
105 x 65
85
74
159 x 100
129
3
58
125 x 78
102
89
191 x 120
155
3,5
68
146 x 91
119
104
223 x 139
181
207
4
78
167 x 105
136
118
255 x 159
4,5
87
188 x 118
153
133
287 x 179
233
5
97
209 x 131
170
148
319 x 199
259
6
117
251 x 157
204
178
382 x 239
311
7
136
293 x 183
238
207
446 x 279
362
8
155
334 x 209
272
237
510 x 319
414
9
175
376 x 235
306
266
574 x 359
466
10
194
418 x 261
340
296
637 x 398
518
11
214
460 x 287
374
325
701 x 438
570
12
233
502 x 314
408
355
765 x 478
621
Nagyítás mértéke: 1,5x
17
Az alábbi táblázat mutatja, hogyan lehet elérni a kívánt képméretet a kivetítő
helyzetének vagy a zoom gyűrű beállításával.
•
WUXGA sorozat
Ha 60 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 1,9–2,9 méter
távolságra a vászontól.
A
60"
Kívánt képméret
D
Magasság:
97 cm
A kép alsó és felső
széle közötti távolság
1,9 m
2,9 m
C
Kívánt képméret
Átló (hüvelyk)
<A>
Sz (cm) × Ma (cm)
30
40
50
60
70
80
90
100
120
150
180
200
250
300
Nagyítás mértéke: 1,5x
65 x 40
86 x 54
108 x 67
129 x 81
151 x 94
172 x 108
194 x 121
215 x 135
258 x 162
323 x 202
388 x 242
431 x 269
538 x 337
646 x 404
B
Kívánt Távolság
távolság (m)
Max. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
1,0
1,3
1,6
1,9
2,3
2,6
2,9
3,2
3,9
4,8
5,8
6,4
8,0
9,7
1,5
2,0
2,5
2,9
3,4
3,9
4,4
4,9
5,9
7,4
8,8
9,8
12,3
A kép felső széle (cm)
A kép alsó és felső széle
közötti távolság
<D>
48
65
81
97
113
129
145
162
194
242
291
323
404
485
Magyar
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával
Magyar
18
•
1080p sorozat
Ha 60 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 2,0–3,0 méter
távolságra a vászontól.
A
60"
Kívánt képméret
D
Magasság:
97 cm
A kép alsó és felső
széle közötti távolság
2,0 m
3,0 m
C
Kívánt képméret
B
Kívánt Távolság
Sz (cm) × Ma (cm)
Max. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
30
66 x 37
1,0
1,5
A kép felső széle (cm)
A kép alsó és felső széle
közötti távolság
<D>
49
40
89 x 50
1,3
2,0
65
50
111 x 62
1,7
2,5
81
60
133 x 75
2,0
3,0
97
70
155 x 87
2,3
3,5
113
80
177 x 100
2,6
4,0
130
90
199 x 112
3,0
4,5
146
100
221 x 125
3,3
5,0
162
120
266 x 149
4,0
6,1
194
150
332 x 187
5,0
7,6
243
180
398 x 224
6,0
9,1
291
200
443 x 249
6,6
10,1
324
250
553 x 311
8,3
12,6
405
300
664 x 374
9,9
***
486
Átló (hüvelyk)
<A>
Nagyítás mértéke: 1,5x
távolság (m)
19
WXGA sorozat
Ha 60 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 2,0–3,1 méter
távolságra a vászontól.
A
60"
Kívánt képméret
D
Magasság:
105 cm
A kép alsó és felső
széle közötti távolság
2,0 m
3,1 m
C
Kívánt képméret
B
Kívánt Távolság
Sz (cm) × Ma (cm)
Max. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
30
65 x 40
1,0
1,5
A kép felső széle (cm)
A kép alsó és felső széle
közötti távolság
<D>
53
40
86 x 54
1,4
2,1
70
50
108 x 67
1,7
2,6
88
60
129 x 81
2,0
3,1
105
70
151 x 94
2,4
3,6
123
80
172 x 108
2,7
4,1
140
90
194 x 121
3,0
4,6
158
100
215 x 135
3,4
5,2
175
120
258 x 162
4,1
6,2
210
150
323 x 202
5,1
7,7
263
180
388 x 242
6,1
9,3
315
200
431 x 269
6,8
10,3
350
250
538 x 337
8,4
12,9
438
300
646 x 404
10,1
***
525
Átló (hüvelyk)
<A>
Nagyítás mértéke: 1,5x
távolság (m)
Magyar
•
Magyar
20
A kívánt képhelyzet elérése a lencse eltolásával
A kivetítő lencse-eltolás funkcióval rendelkezik, így a kivetített kép jobbra és balra,
illetve fel vagy le mozgatható anélkül, hogy a kivetítőt fizikailag mozgatni kellene.
Függőleges
lencsemozgató
gyűrű
Vízszintes
lencsemozgató
gyűrű
Megjegyzés:Az e fejezetben szereplő ábrák kizárólag hivatkozás célját
szolgálják és nem hozzávetőleges értékek. Az értékek készülékről készülékre
eltérhetnek a szereléskor alkalmazott tűréshatárok miatt.
21
Magyar
A kép vízszintes vagy függőleges helyzetének
beállítása
•
WUXGA sorozat
A kép függőleges helyzete a képmagasság 20%-ában állítható.
Amikor a vetítőlencse központi helyzetben van, a kép vízszintes helyzete balra és
jobbra állítható a képszélesség 15%-án belül.
120%(V), 0%(H)
7,5%(H)
-7,5%(H)
110%(V)
-15%(H)
H x 15%
15%(H)
100%(V)
H x 15%
H
V x 20%
V
V
Eltérés max.
= F x 25%
Eltérés max. = F x 5%
SOURCE
BACK
ENTER
Magyar
22
•
WXGA/1080p sorozat
A kép függőleges helyzete a képmagasság 5 és 30%-a közötti tartományban
állítható. (A minimális függőleges képeltolás a vetítőlencse középvonala feletti
képmagasság 5%-ánál rögzített.)
Amikor a vetítőlencse központi helyzetben van, a kép vízszintes helyzete balra és
jobbra állítható a képszélesség 15%-án belül.
130%(V), 0%(H)
7,5%(H)
-7,5%(H)
120%(V)
-15%(H)
H x 15%
15%(H)
105%(V)
H x 15%
H
V x 25%
V
V
Eltérés max.
= F x 25%
Eltérés max. = F x 5%
SOURCE
BACK
ENTER
23
Telepítő menü
A telepítő menü képernyőn megjelenő kijelzést (OSD) biztosít a kivetítő üzembe
helyezéséhez és karbantartásához. Az OSD-t csak akkor használja, ha a „Nincs
jelbemenet” üzenet látható a kijelzőn.
A menü lehetőségei között szerepelnek olyan beállítások, mint a vetítőernyő-méret
és távolság, fókusz, trapéztorzítás-korrekció és egyebek.
1
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő „Bekapcsoló” gomb
megnyomásával.
2
A kivetítő üzembe helyezéséhez és karbantartásához való OSD menü
megnyitásához nyomja meg a „MENU” gombot a vezérlőpulton.
Üzembe helyezés
Kivetítés
Manuális Keystone
Ki
LAN/WiFi
LAN IP/ Mask
Nyelv
Magyar
Visszaállítás
Kijelölés
Nyomja meg
Beállítás
Kilépés
3
A háttérmintázat például a vetítővászon-méret és távolság, fókusz és egyebek
kalibrációjához és beállításához szükséges.
4
Az Üzembe helyezés menü a következő lehetőségeket tartalmazza:
• Kivetítési mód
• Manuális Keystone beállítás
• LAN/WiFi beállítás
• LAN IP/ Mask beállítás
• Nyelv beállítás
• Visszaállítás a gyári alapbeállításokra
Használja a fel és le nyílgombokat a lehetőség kiválasztásához, a bal és jobb
nyílgombokat a kijelölt lehetőség beállítására, és a jobb nyílgombot az
almenübe vagy funkció-beállításba történő belépéshez. Az új beállítások
elmentődnek, amint kilép a menüből.
Magyar
Felhasználói kezelőszervek
Magyar
24
5
Nyomja meg a menü gombot a menüből történő kilépéshez és az Acer üdvözlő
képernyőbe történő visszatéréshez.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
25
A kivetítő többnyelvű OSD-vel rendelkezik, amely képbeállítások végzését, illetve
több beállítás módosítását teszi lehetővé.
Az OSD menük használata
•
Az OSD menü megnyitásához nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn
vagy a kezelőpanelen.
•
Amikor látható az OSD menü, használja a
gombokat a főmenü
bármelyik elemének kiválasztásához. A főmenü kívánt elemének kiválasztása
után nyomja meg a
állíthat be.
gombot, hogy belépjen az almenübe, ahol funkciókat
•
A
gombokkal válassza ki a kívánt elemet, majd a
állítsa be az értéket.
gombokkal
•
Az almenüben jelölje ki a következő beállításra szánt elemet, és a fentiek
szerint állítsa be.
•
Nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn vagy a kezelőpanelen, és a
képernyőn visszatér a főmenü.
•
Az OSD menü bezárásához nyomja meg újra a „MENU” gombot a távvezérlőn
vagy a kezelőpanelen. Az OSD menü bezáródik, és a kivetítő automatikusan
menti az új beállításokat.
Szín
Főmenü
Szabvány
Megjelenítési mód
Fal Színe
Fényerő
Kontraszt
Beállítás
Színtelítettség
Színezet
Színhőmérséklet
Nyomja meg
Dinamikus fekete
Ki
Gamma
Nyomja meg
Speciális
Kijelölés
Beállítás
Főmenü
Almenü
Megjegyzés: Előfordulhat, hogy az alábbi OSD beállítások némelyike
nem érhető el. Tekintse meg a kivetítő tényleges OSD menüjét.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Magyar
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
Magyar
26
Szín
Megjelenítési mód Számos előre beállított gyári érték áll rendelkezésre, amelyeket
különféle képtípusokhoz optimalizáltak.
•
Fényes: a fényerő optimalizálásához.
•
Bemutató: Értekezleti bemutatókhoz.
•
Szabvány: általános környezethez.
•
Videó: videofelvételek erős megvilágítású helyiségben történő
lejátszásához.
•
Mozgókép: világosabb és általános mozgókép/videó/fotótartalomhoz.
•
Sötét mozi: sötét mozgókép-tartalomhoz.
•
Játék: játékokhoz.
•
Sport: sport megjelenítéséhez.
•
Felhasználói: a felhasználói beállítások mentéséhez.
Fal Színe
Ezzel a funkcióval kiválaszthatja a falnak megfelelő, helyes színt. Több
választási lehetőség van, pl. fehér, világosssárga, világoskék,
rózsaszínű, sötétzöld. Kompenzálja a színek köztti eltérést, amikor
falra vetítenek, így a megfelelő színtónust fogja visszaadni.
Fényerő
A kép fényerejének állításához.
Kontraszt
Színtelítettség
Színezet
•
Nyomja meg a
gombot a kép sötétítéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kép világosításához.
A „Kontraszt” szabályozza a kép legvilágosabb és legsötétebb területei
közötti különbséget. A kép kontrasztértékének módosítása
megváltoztatja a kép fekete-fehér arányát.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt növeléséhez.
A videoképet fekete-fehérről teljesen színtelítettségűre állítja.
•
Nyomja meg a
színtelítettségét.
gombot, hogy csökkentse a kép
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a kép színtelítettségét.
A vörös és zöld közötti egyensúlyt állítja be.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a zöld szín
mennyiségét a képen.
•
Színhőmérséklet
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a vörös szín
mennyiségét a képen.
Mód
Ezt a funkciót a CT1, CT2 (Natív), CT3 és Felhasználói mód
választására használhatja.
R nyereség
Beállítja a vörös nyereséget az optimális színhőmérséklet érdekében.
G nyereség
Beállítja a zöld nyereséget az optimális színhőmérséklet érdekében.
B nyereség
Beállítja a kék nyereséget az optimális színhőmérséklet érdekében.
27
„Be” beállítás esetén automatikusan optimalizálja a kijelzést sötét
filmjelenetekhez, így azok hihetetlen részletgazdagságban láthatók.
Gamma
A sötétebb jelenetek megjelenítésére van hatással. Nagyobb gamma
mellett a sötétebb jelenetek fényesebbnek tűnnek.
Speciális
Függ. színkez.
A vörös, zöld, kék, ciánkék, sárga és bíborvörös szín beállítására való.
Függ. színezet
A vörös és zöld közötti egyensúlyt állítja be.
Függ. telít.
A kiválasztott színt kevésbé vagy jobban telítetté teszi.
Függ. nyereség
Beállítja a kiválasztott szín kontrasztarányát.
Ragyogó szín
Kibővített színspektrumot biztosít a képen, ami nagyobb színtelítettség
kínál a fénys, élethű képhez.
Fehér csúcs.
Növeli a közeli 100%-os telítettségű fehér fényességét. (csak videó
jelforrások)
Film mód
A képet 24 képkocka/mp-es True Film módhoz optimalizálja.
Zajcsökkentés
A zajcsökkentést állítja be. A „0” a kikapcsolt zajcsökkentést, míg a
„>0” a zajcsökkentés fokozott mértékét jelenti.
Fekete kiterj.
Ez optimális feketeszintet biztosít minden analóg jelforrás esetében.
Megjegyzés: A „Színtelítettség” és „Színezet” funkciók számítógépes, illetve
HDMI üzemmódban nem támogatottak.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Magyar
Dinamikus fekete
Magyar
28
Kép
Kivetítés
•
Képarány
Első-Asztali: A gyári alapbeállítás.
•
Hátsó-Asztali: Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő a
függőleges tengely mentén megfordítja a képet, hogy áttetsző
képernyő mögül lehessen vetíteni.
•
Hátsó-Mennyezeti: Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő
egyszerre mindkét tengely mentén megfordítja a képet. Mennyezetre
szerelés esetén is lehet áttetsző képernyő mögül vetíteni.
•
Első-Mennyezeti: Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő a
vízszintes tengely mentén megfordítja a képet, hogy mennyezetre
szerelés esetén megfelelően jelenítse meg.
Ezt a funkciót a kívánt képarány kiválasztására használja.
•
Automata: a kép eredeti szélesség-magasság arányának megőrzése,
hogy a natív vízszintes, illetve függőleges felbontásnak megfelelően
illeszkedjen.
•
Teljes: a képet átméretezi, hogy kitöltse a teljes vásznat
szélességben (1280 pixel) és magasságban (800 pixel).
•
4:3: a képet a vászonhoz igazítja, és 4:3-as méretarányban jeleníti
meg.
•
16:9: a képet a képernyő szélességéhez, magasságát a 16:9-es
méretarányhoz igazítja.
•
L. Box: megőrzi a jel eredeti képméretarányát és 1,333-szorosára
nagyítja.
Manuális Keystone A kivetítő megdöntése által okozott képtorzítás kioltására való. (±40 fok)
<Megjegyzés> A Manuális Keystone funkció nem érhető el, ha az Auto
Keystone elem beállítása „Be”.
Keménység
V. helyzet
F. Helyzet
A kép élességét állítja be.
•
Nyomja meg a
gombot az élesség csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot az élesség növeléséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kép balra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép jobbra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép lefelé mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép felfelé mozgatásához.
Frekvencia
A „Frekvencia” funkció módosítja a kivetítő képfrissítési gyakoriságát, hogy
megegyezzen a számítógépbe szerelt grafikus kártyáéval. Ha függőleges
villódzó sávot lát a kivetített képen, használja ezt a funkciót a szükséges
beállítások végzéséhez.
Követés
Szinkronizálja a kivetítő és a grafikus kártya jel-időzítését. Ha ugráló vagy
villódzó képet tapasztal, ezzel a funkcióval állíthatja helyre.
29
A megjelenítési hiba kiküszöbölése érdekében állítsa be a HDMI képadatok
színtartományát.
•
Automata: a lejátszó adatai szerint történik az automatikus beállítása.
Korl. tartom.: a bemeneti kép feldolgozása korlátozott színtartományú
•
adatként történik.
•
Telj. tartom.: a bemeneti kép feldolgozása teljes színtartományú
adatként történik.
HDMI keresési info. A HDMI kép túlpásztázási arányát állítja be.
•
Automata: a lejátszó adatai szerint történik az automatikus beállítása.
•
Alulpásztázás: a képen soha nem történik túlpásztázás.
•
Túlpásztázás: a HDMI képen mindig történik túlpásztázás.
Megjegyzés: A „V. helyzet”, „F. Helyzet”, „Frekvencia” és „Követés” funkció nem
támogatott HDMI vagy Videó módban.
Megjegyzés: A „HDMI színtartomány” és „HDMI keresési info.” funkció csak
HDMI módban támogatott.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Magyar
HDMI
színtartomány
Magyar
30
Beállítás
Induló képernyő
Használja ezt a funkciót a kívánt induló képernyő kiválasztásához. Ha
módosítja a beállítást, a módosítások akkor lépnek életbe, ha kilépett
az OSD menüből.
•
Acer: Az Acer kivetítő alapértelmezett induló képernyője.
•
Felhasználói: Használja tetszés szerinti kép mentéséhez a
„Képrögzítés” funkció segítségével.
Képrögzítés
Használja ezt a funkciót az induló képernyő személyre szabásához. Az
induló képernyőként felhasználni kívánt kép rögzítéséhez kövesse az
alábbi utasításokat.
Megjegyzés:
Mielőtt az alábbi lépéseket elvégezné, győződjön meg arról, hogy a
„Trapézkorrekció” elemet az alapértelmezett 0 értékre, a
képméretarányt pedig 4:3-ra állította. További információkért forduljon a
„Kép” című fejezethez.
•
Módosítsa a „Induló képernyő” elemet az alapértelmezett „Acer”
értékről „Felhasználói” értékre.
•
Nyomja meg a „Képrögzítés” gombot az induló képernyő
személyre szabásához.
•
Egy párbeszédablak jelenik meg a megerősítéshez. Válassza a
„Igen” elemet az aktuális kép személyre szabott induló
képernyőként történő felhasználásához. A rögzítési tartományt
vörös téglalap jelzi. Válassza a „Nem” elemet a képmentés
visszavonásához, és a képernyőmenüből (OSD) történő
kilépéshez.
•
Egy üzenet jelzi, hogy a kép mentése folyamatban van.
•
Ha megtörtént a kép mentése, az üzenet eltűnik és az eredeti kép
jelenik meg.
•
Az alábbi személyre szabott induló képernyő akkor lép életbe,
amikor új bemeneti jel érzékelhető, vagy ha újraindítják a kivetítőt.
Forrás zár
Amikor a forrás zár elemet „Ki”, helyzetbe állítják, a kivetítő másik jelet
keres, ha az aktuális bemeneti jel eltűnik. Amikor a forrás zár elemet
„Be” helyzetbe állítják, „zárolja” az aktuális jelforrás-csatornát, ha nem
nyomja meg a „Source” gombot a távvezérlőn, hogy a következő
csatornára lépjen.
Feliratozás
A feliratozás megjelenítéséhez válassza a CC1, CC2, CC3 vagy CC4
lehetőséget (a CC1 az Ön területének elsődleges nyelvéhez tartozó
feliratokat jelenti meg).
Az „Ki” kiválasztásával kikapcsolja a feliratozást. Ez a funkció csak
akkor érhető el, ha kompozit videó vagy S-Video bemeneti jelet
választanak és a rendszer formátum NTSC.
<Megjegyzés> Állítsa a kép méretarányát 4:3 értékre. A funkció nem
használható, ha a képméret „16:9” vagy „Automata”.
Auto. Kijelző
Az alapértelmezett érték „Be”, azaz a vetítővászon elektromos lefelé,
illetve felfelé mozgatása a kivetítő be-/kikapcsolásától függ.
VGA OUT
(Készenlét)
Az alapértelmezett beállítás: „Ki”. Válassza az „Be” elemet a VGA OUT
csatlakozó engedélyezéséhez.
31
LAN/WiFi
Az alapértelmezett beállítás: „Ki”. Válassza az „Be” elemet a LAN
csatlakozó engedélyezéséhez.
<Megjegyzés> Ha LAN vezérlést szeretne készenéti módban, váltsa a
VGA OUT (Készenlét) lehetőséget Ki beállításról Be beállításra.
LAN IP/ Mask
Az IP-cím és maszk cím azonosítása.
LAN visszaállítása
LAN visszaállítása.
Visszaállítás
Biztonság
•
Nyomja meg a
gombot és válassza a „Igen” elemet, hogy
valamennyi menü paramétereit gyári alaphelyzetbe állítsa vissza.
Biztonság
A kivetítő a rendszergazda számára hasznos biztonsági lehetőségeket
kínál a kivetítő használatának szabályozásához.
Nyomja meg a
gombot a „Biztonság” üzemmód módosításához.
Amennyiben a biztonsági funkciót engedélyezték, be kell írnia a
„Rendszergazda jelszó” a biztonsági beállítások módosításához.
•
Jelölje ki a „Be” tételt a biztonsági funkció engedélyezéséhez. A
felhasználónak meg kell adnia a jelszót ahhoz, hogy működtesse
a kivetítőt. A részleteket illetően olvassa el a „Felhasználói
Jelszó” című fejezetet.
•
Ha kijelölik az „Ki” tételt, a felhasználó jelszó megadása nélkül is
bekapcsolhatja a kivetítőt.
Időtúllépés (Perc)
Miután a „Biztonság” funkciót „Be” állapotba állítják, a rendszergazda
beállíthatja az időtúllépés funkciót.
•
•
•
•
•
Nyomja meg a
vagy
gombot az időtúllépés hosszának
kiválasztásához.
A beállítási tartomány 10 perctől 990 percig terjed.
Az idő lejártával a kivetítő újból kéri a felhasználót, hogy adja
meg jelszavát.
A „Időtúllépés (Perc)” alapértelmezett gyári beállítása „Ki”.
Miután engedélyezték a biztonsági funkciót, a kivetítő jelszó
megadását kéri a felhasználótól, amikor bekapcsolja a kivetítőt.
Mind a „Felhasználói Jelszó” és az „Rendszergazda jelszó”
elfogadható ebben a párbeszédpanelben.
Felhasználói Jelszó
•
•
Nyomja meg a
gombot a „Felhasználói Jelszó”
beállításához, illetve módosításához.
Nyomja meg a távvezérlőn lévő számgombokat a jelszó
beállításához, majd nyomja meg a „MENU” gombot a
megerősítéshez.
•
Nyomja meg a
•
Adja meg a jelszót, amikor megjelenik a „Jelszó megerősítése”
üzenet.
A jelszó 4 és 8 karakter közötti hosszúságú legyen.
Ha kijelöli a „Jelszó kérése csak a tápkábel csatlakoztatása után”
elemet, a kivetítő a jelszó megadását a kivetítő tápkábelének
csatlakoztatása alkalmával mindig kérni fogja.
Ha kijelöli a „Jelszó kérése mindig a kivetítő bekapcsolásakor”
elemet, a kivetítő a jelszó megadását a kivetítő bekapcsolása
alkalmával mindig kérni fogja.
•
•
•
gombot a karakterek törléséhez.
Magyar
LAN/WiFi
Magyar
32
Rendszergazda jelszó
Az „Rendszergazda jelszó” használható mind az „Adja meg a
rendszergazda jelszót”, mind az „Adja meg a jelszót”
párbeszédpanelben.
•
Nyomja meg a
gombot a „Rendszergazda jelszó” üzemmód
módosításához.
•
Az „Rendszergazda jelszó” gyári alapbeállítása „1234”.
Ha elfelejtette a rendszergazda jelszót, tegye a következőt a
rendszergazda jelszó visszanyeréséhez:
•
Egyedi, hatjegyű „Univerzális jelszó” található a Biztonsági
kártyára nyomtatva (ellenőrizze, benne van-e a csomagban). Ezt
a számjegyekből álló egyedi jelszót a kivetítő mindig elfogadja,
akármit is állítottak be Rendszergazda jelszónak.
•
Ha elveszítette a biztonsági kártyát és a számot, kérjük lépjen
kapcsolatba a helyi Acer márkaszervizzel.
Egyéni kezdőképernyő zárolása
Az Egyéni kezdőképernyő zárolása alapértelmezett beállítása „Ki”. Ha
az Egyéni kezdőképernyő zárolás „Be” állapotban van, a felhasználók
nem tudják módosítani a kezdőképernyőt, így elkerülhető, hogy mások
tetszés szerint módosítsák. Válassza az „Ki” elemet a kezdőképernyő
kioldásához.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
33
ECO üzemmód
Válassza az „Be” tételt a kivetítő lámpájának halványításához, ami
csökkenti az energiafogyasztást, meghosszabbítja a lámpa
élettartamát és csökkenti a működési zajt. Válassza az „Ki” elemet,
hogy visszatérjen normál üzemmódba.
Nagy magasság
Válassza az „Be” lehetőséget a „Nagy magasság” mód
bekapcsolásához. A ventilátorokat ilyenkor maximális sebesség
mellett, folyamatosan működteti a kivetítő hatékony hűtése érdekében,
ha nagy magasságban használják.
Kikapcsolás mód
Azonnali kikapcsolás: leállítja a kivetítőt ventilátoros hűtés nélkül.
Azonnali folytatás: Folytatja a rendszert, ha a főkapcsoló gombot 2
percen belül újra megnyomják.
Időzítő
Kezdés(vagy Leállítás)
Nyomja meg a gombot az időzítő indításához (vagy leállításához).
Időszak
Nyomja meg a
vagy
gombot az időzítés idejének
beállításához.
Riasztás
Jelölje ki ezt a funkciót az értesítés hangerejének beállításához, amikor
az időzítő funkció be van kapcsolva, és lejárt a beállított idő.
Időzítő megjelenítés
Válassza az "Be" vagy "Ki" lehetőséget annak függvényében, hogy
mely időzítési módot kvánja megjeleníteni.
Elérési út
Az időzítő óra helyének kiválasztásához a képernyőn.
Automata kikapcsolás A kivetítő automatikusan kikapcsol, ha a megadott idő után nincs
bemeneti jel. (Az alapértelmezett idő 120 perc.)
Lámpa üzemidő
A lámpa eddig eltelt használati idejét mutatja (órákban).
Lámpa emlékeztető
Aktiválja ezt a funkciót, hogy a lámpa cseréjére vonatkozó emlékeztető
jelenjen meg 30 órával a lámpa élettartamának becsült vége előtt.
Lámpa visszaállítása
Nyomja meg a
gombot, miután kijelölte a „Igen” elemet, hogy a
lámpa működési idejének számlálóját 0 órára állítsa.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Magyar
Kezelés
Magyar
34
Audió
Hangerő
Némítás
•
Nyomja meg a
gombot a hangerő csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a hangerő növeléséhez.
•
•
Válassza az „Be” elemet a hangerő némításához.
Válassza az „Ki” elemet a hangerő visszaállításához.
Be/kikapcsolás hangerő Jelölje ki ezt a funkciót az értesítés hangerejének beállításához,
amikor a kivetítőt be-/kikapcsolja.
Figyelmeztetés hangerő Jelölje ki ezt a funkciót a figyelmeztetések hangerejének
beállításához.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
35
3D
Jelölje ki az „Be” elemet a DLP 3D funkció engedélyezéséhez.
•
Be: válassza ezt az elemet, ha DLP 3D-s szemüveget, 120 Hzes 3D-képes grafikuskártyát és HQFS formátumú fájlt, vagy
DVD-t a megfelelő szoftveres lejátszóval használ.
•
Ki: a 3D mód kikapcsolása.
24P Boost
A 3D szemüveg kompatibilitásának megfelelően válassza a "96Hz"
vagy "144Hz" lehetőséget.
2D 3D-re
2D 3D-re
A 2D-s tartalmak többségét támogatja.
Jelölje ki az „Be” elemet a DLP 3D technológia által támogatott 2D
3D-re funkció engedélyezéséhez. A megfelelő teljesítmény
érdekében DLP-kompatibilis 3D szemüveget használjon.
Mód
Válassza a „Fotó”, „Mozgókép”, „Jump-Out” és „Felhasználói” módot
mint előnyben részesített 3D-s beállítás.
Konvergencia
Válassza az „Befelé”, „Közép” és „Kifelé” konvergencia-effektust mint
előnyben részesített 3D-s beállítást a „Felhasználói” módban.
Mélység
Válassza a „Alacsony”, „Közép” és „Erős” mélység-effektust mint
előnyben részesített 3D-s beállítást a „Felhasználói” módban.
3D formátum
Ha a 3D tartalom nem látható megfelelően, a lehető legjobb
eredmény érdekében kiválaszthatja az éppen megtekintett 3D
tartalomnak megfelelő 3D formátumot.
3D B/J megfordítás
Ha különálló vagy átfedő képet lát DLP 3D szemüveg viselése
közben, elképzelhető, hogy végre kell hajtania az „Megfordítás”
funkciót, hogy a lehető legjobb bal/jobb képszekvenciát alkalmazza a
helyes kép érdekében (DLP 3D esetében).
3D figyelmeztető üzenet Válassza az „Be” lehetőséget a 3D figyelmeztető üzenet
megjelenítéséhez.
Megjegyzés: A 3D megjelenítés most engedélyezve van.
1. Kérjük, győződjön meg róla hogy a 3D jelek és a szemüveg megfelelőek-e.
2. Ne feledje kikapcsolni a 3D funkciót , ha nem kíván 3D képeket látni.
3. Ha a 3D megjelenítés nem megfelelő, kérjük próbálkozzon meg a 3D Sync
Invert engedélyezésével.
4. 3D módban a kijelző mód opciók nem elérhetők.
Megjegyzés: A megfelelő 3D-s megjelenítéshez a grafikuskártya 3D-s
alkalmazásának megfelelő beállítása szükséges.
Megjegyzés: Az olyan szoftveres lejátszók, mint a Stereoscopic Player és a
DDD TriDef Media Player támogatják a 3D fájlformátumot. Az alábbi weboldalról
letöltheti a három lejátszót,
- Stereoscopic Player (Próbaverzió):
http://www.3dtv.at/Downloads/Index_en.aspx
- DDD TriDef Media Player (Próbaverzió):
http://www.tridef.com/download/TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html
Megjegyzés: A „3D B/J megfordítás” funkció kizárólag akkor áll rendelkezésre,
ha a 3D opció engedélyezve van.
Magyar
3D
36
Magyar
Megjegyzés: Emlékeztető képernyő látható, ha a 3D funkció a kivetítő
bekapcsolásakor engedélyezett. A beállításokat a célnak megfelelően válassza
meg.
Megjegyzés: Sok időt vehet igénybe és összetöredezett kép látható a 2D mód,
3D mód és 2D 3D-re mód közötti váltáskor.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Nyelv
Nyelv
A többnyelvű OSD menü kiválasztása. Használja a
vagy
gombot a kínánt menünyelv kiválasztásához.
•
A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg a
gombot.
37
Magyar
Függelékek
Hibakeresés
Ha problémát tapasztal az Acer kivetítővel kapcsolatban, forduljon az alábbi
hibaelhárítási útmutatóhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel.
Képproblémák és megoldásaik
#
1
2
Probléma
Nem jelenik meg
kép a vásznon
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(PC esetében
(Windows 2000/XP/
Vista/Windows 7/
Windows 8))
Megoldás
•
Az „Első lépések” című fejezetben leírt módon
csatlakoztatva.
•
Győződjön meg arról, hogy egyik érintkező sem görbült
meg, vagy törött el.
•
Ellenőrizze, hogy a kivetítő lámpáját megfelelően
szerelték-e be. Lásd a „Lámpacsere” című fejezetet.
•
Győződjön meg arról, hogy eltávolította a lencsevédőt,
és a kivetítő bekapcsolt állapotban van.
•
Nyomja meg a „RESYNC” gombot a távvezérlőn vagy a
kezelőpanelen.
•
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Nyissa meg a „Sajátgép” elemet, a „Vezérlőpult”
elemet, majd kattintson duplán a „Megjelenítés”
ikonra.
•
Jelölje ki a „Beállítások” fület.
•
Győződjön meg arról, hogy a kijelző felbontása
nem haladja meg az UXGA (1600 x 1200) értéket.
•
Kattintson az „Speciális tulajdonságok” gombra.
Ha a probléma továbbra is fennáll, módosítsa az Ön által
használt monitor megjelenítését, és kövesse az alábbi
lépéseket:
•
Győződjön meg arról, hogy a kijelző felbontása
nem haladja meg az UXGA (1600 x 1200) értéket.
•
Kattintson a „Módosítás” gombra a „Monitor”
fülön.
•
Kattintson a „Összes eszköz megjelenítése”
elemre. Ezután jelölje ki a „Szabvány
monitortípusok” elemet az SP dobozban, és
válassza ki a megfelelő felbontást a „Típusok”
dobozban.
•
Győződjön meg arról, hogy monitorkijelző
felbontása nem haladja meg az UXGA (1600 x
1200) értéket.
Magyar
38
3
4
5
6
7
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(noteszgépek
esetében)
A noteszgép
képernyője nem
jeleníti meg a
bemutatót
A kép instabil vagy
villódzik
A képen függőleges
villódzó sáv van
A kép nem éles
•
Nyomja meg a „RESYNC” gombot a távvezérlőn vagy a
kezelőpanelen.
•
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Ismételje meg a lépéseket a (fenti) 2. elemtől a
számítógép felbontásának beállításához.
•
Nyomja meg a kimeneti beállítások váltása
gombot. Példa: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell
[Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP
[Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5]
•
Ha nehézséget tapasztal a felbontás módosítása során,
illetve amonitor lefagy, indítsa újra az összes
készüléket, a kivetítőt is beleértve.
•
Ha Microsoft® Windows® alapú noteszgépet használ:
Előforduklhat, hogy egyes PC noteszgépek
kikapcsolják saját képernyőjüket, amikor egy második
megjelenítő eszköz van használatban. Mindegyiknél
más-más módon történik a visszakapcsolása. Lásd a
számítógép használati útmutatóját további
információkért.
•
Ha Apple® Mac® operációs rendszer alapú noteszgépet
használ: A Rendszerbeállítások menüben nyissa meg a
Megjelenítés elemet, és jelölje ki a Videó tükrözés tétel
„Be” jelölőnégyzetét.
•
Állítson a „Követés” elemen, hogy korrigálja. További
információkért forduljon a „Kép” című fejezethez.
•
Módosítsa a számítógép színmélység beállítását.
•
Használja a „Frekvencia” funkciót a beállításhoz.
További információkért forduljon a „Kép” című
fejezethez.
•
Ellenőrizze és konfigurálja át a grafikus kártya
megjelenítési módját, hogy az kompatibilis legyen a
kivetítővel.
•
Győződjön meg arról, hogy a lencsevédő kupakot
eltávolították.
•
•
Állítson a kivetítő lencséjének fókuszgyűrűjén.
Győződjön meg arról, hogy a vetítővászon a kivetítőtől
számítva az előírt, 1,5 és 10,1 méter (WXGA sorozat),
1,5 és 9,9 méter (1080P sorozat), illetve 1,5 és 9,7
méter (WUXGA sorozat) közötti távolságon belül van.
További információkért forduljon az „A kívánt képméret
elérése a távolság és a zoom beállításával” című
fejezethez.
39
9
10
11
A kép megnyúlik,
amikor
„szélesvásznú” DVD
filmet játszik le
A kép túl kicsi vagy
túl nagy
A kép oldalai ferdék
A kép fordított
Ha anamorf vagy 16:9 képméretarányú DVD filmet játszik le,
az alábbi beállítások módosítására lehet szükség:
•
Ha 4:3 képformátumú DVD filmet játszik le, módosítsa a
formátumot 4:3 beállításra a kivetítő OSD menüjében.
•
Ha a kép még mindig nyújtott, akkor a képméretarányt
is be kell állítania. Állítsa a megjelenítési formátumot
16:9 (széles) képméretarányra a DVD-lejátszón.
•
Ha Letterbox (LBX) képformátumú DVD filmet játszik le,
módosítsa a formátumot Letterbox (LBX) beállításra a
kivetítő OSD menüjében.
•
•
Állítson a kivetítő tetején lévő zoom gyűrűn.
•
Nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn vagy a
kezelőpanelen. Lépjen az „Kép --> Képarány” elemre,
és próbálkozzon különböző beállításokkal.
•
Ha lehetséges, helyezze át a kivetítot úgy, hogy a
vászon közepe felé nézzen.
•
Nyomja meg a „Trapézkorrekció / ” gombot a
kezelőpanelen vagy a távvezérlőn, amíg az oldalak
függőlegessé nem válnak.
•
Nyomja meg a „Trapézkorrekció” gombot az OSD
menüben, amíg az oldalak függőlegessé nem válnak.
•
Jelölje ki az OSD menü „Kép --> Kivetítés” elemét a
vetítés helyzetének módosításához.
Helyezze a kivetítőt a vászonhoz közelebb vagy
messzebbre.
Problémák a kivetítővel kapcsolatban
#
Jelenség
Megoldás
1
A kivetítő nem reagál semmilyen
kezelőszervre
Ha lehetséges, kapcsolja ki a kivetítőt, majd
húzza ki a tápkábelt, és várjon legalább 30
másodpercig, míg újra nem csatlakoztatja.
2
A lámpa kiég, vagy pukkanó
hangot ad ki
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama
végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat. Ha
ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik
be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A
lámpa kicseréléséhez kövesse a „Lámpacsere”
című fejezetben felsorolt eljárásokat.
Magyar
8
Magyar
40
OSD üzenetek
#
1
Jelenség
Üzenet
Emlékeztető üzenet
• A ventilátor meghibásodott. – a rendszerventilátor nem
működik.
A ventilátor meghibásodott.
A lámpa hamarosan kikapcsolódik.
• A kivetítő túlmelegedett. – a kivetítő meghaladta javasolt üzemi
hőmérsékletét, ezért használat előtt hagyni kell kihűlni.
Ellenőrizze a következő üzenetet.
A kivetítő túlhevült, ezért a rendszer hamarosan automatikusan
kikapcsolódik. Kérjük, tegye a következőt:
1. Ellenőrizze, hogy az üzemi környezeti hőmérséklet 5 és 40 fok között
van-e.
2. Ellenőrizze, hogy a szűrő igényel-e tisztítást.
3. Ellenőrizze, nincs-e eltakarva a légbeszívó, illetve kifúvó nyílás.
4. Ellenőrizze, beállították-e a nagy magasság módot, amikor a kivetítő
nagy tengerszint feletti magasságban működik.
Ellenőrizze a porszűrőket is, ha beszerelték őket. Ha a porszűrő
poros, tisztítsa meg. A részleteket illetően olvassa el a „Porszűrő
tisztítása és cseréje” című fejezetet.
• Cserélje ki a lámpát – a lámpa hamarosan eléri hasznos
élettartama végét. Hamarosan ki kell cserélnie.
A lámpa nagyteljesítményű módban hasznos élettartama végéhez közeledik.
Tanácsos kicserélni!
41
Magyar
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
LED üzenetek
Lamp LED
Temp LED
Bekapcsoló LED
Vörös
Vörös
Vörös
Kék
Készenlét
(Hálózati tápkábel
csatlakoztatva)
--
--
V
--
Bekapcsoló BE
--
--
--
V
Lámpa újra
--
--
--
Gyors
villogás
Kikapcsolás
(hűtés)
--
--
Gyors
villogás
--
Kikapcsolás
(hűtés vége)
--
--
V
--
Hiba (túlmelegedés miatti
meghibásodás)
--
V
--
V
Hiba (ventilátorzár
meghibásodása)
--
Gyors villogás
--
V
Hiba (lámpa elromlott)
V
--
--
V
Gyors
villogás
--
--
V
Üzenet
Hiba (elromlott a
színkerék)
A porszűrők tisztítása és cseréje
A porszűrők tisztítása
K
LAM
P
ME
NU
SOU
RCE
ENT
ER
TEM
P
A porszűrőket 1000 üzemóránként tisztítsa meg. Ha nem tisztítják őket
rendszeresen, eldugíthatja őket a por, ami megakadályozza a megfelelő szellőzést.
Ez túlmelegedést és a kivetítő károsodását okozhatja.
BAC
Magyar
42
2
1
Kövesse ezeket a lépéseket:
1
2
3
4
5
6
Kapcsolja ki a kivetítőt. Várjon, amíg a bekapcsolt állapotot jelző LED villogása
meg nem szűnik, majd húzza ki a hálózati tápkábelt.
Legalább 30 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
Húzza ki a sarkát (1. ábra)
Húzza ki a porszűrőt (2. ábra)
A porszűrők tisztításához használjon egy, a számítógépek vagy egyéb irodai
felszerelések tisztításához tervezett kisméretű porszívót.
Ha a piszkot nehéz eltávolítani, vagy eltörött a szűrő, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel egy új szűrő
beszerzése érdekében.
43
Csavarhúzóval távolítsa el a csavar(oka)t a fedélből, majd húzza ki a lámpát.
A kivetítő saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Figyelmeztető üzenet jelenik
meg: „A lámpa nagyteljesítményű módban hasznos élettartama végéhez közeledik.
Tanácsos kicserélni!”. Ha ezt az üzenetet látja, minél hamarabb cserélje ki a lámpát.
Az lámpa kicserélése előtt legalább 30 percig hagyja hűlni a vetítőt.
Figyelmeztetés: A lámpa háza forró! Hagyja lehűlni, mielőtt
kicserélné a lámpát.
LAM
P
K
BAC
SO
UR
CE
ME
NU
TEM
P
ENT
ER
1
4
3
2
Lámpacsere
1
Kapcsolja ki a kivetítőt az üzemkapcsoló gomb megnyomásával.
2
Legalább 30 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
3
Húzza ki a tápkábelt.
4
Keresse meg a kivetítő oldalán az „OPEN” jelzésű gombot, és nyomja meg,
hogy kinyissa a fedelet. (1. ábra)
5
Nyissa fel a fedelet. (2. ábra)
6
Távolítsa el a lámpamodult rögzítő két csavart (3. ábra).
7
A lámpamodult erővel kell kihúzni. (4. ábra)
A lámpamodul visszaszereléséhez végezze el az előző lépéseket fordított
sorrendben.
Figyelmeztetés: A személyi sérülés elkerülése érdekében ne ejtse el
a lámpaegységet és ne érintse meg az izzó buráját. Az izzó
összetörhet, és személyi sérülést okozhat, ha elejtik.
Magyar
Lámpacsere
Mennyezetre szerelés
Amennyiben a kivetítőt mennyezetre szerelő készlettel kívánja telepíteni, olvassa el
az alábbi lépéseket:
Fúrjon négy lyukat a mennyezet szilárd, statikailag stabil részébe, és rögzítse a
konzolt.
m
m
m
13 m
20
1
,9
49mm
130 mm
mm
8,4
Magyar
44
Megjegyzés: A csavarok nem tartozékok. Kérjük, szerezze be a
mennyezetnek megfelelő csavarokat.
2
Rögzítse a mennyezeti rudat az alkalmazásnak megfelelő négyhengeres
csavarral.
Mennyezetre szerelési
konzol
Rövid rúd
- Szerelje a mennyezetre
Hosszú rúd
Hosszabbító rúd
„A” típusú csavar
50 mm hosszúság / 8 mm átmérő -
Hosszú csapfej
Imbuszkulcs
- Meghúzáshoz/
meglazításhoz
Szorító csavar
Közepes rúd
45
A kivetítő méretének megfelelő számú csavart használjon a kivetítő
rögzítéséhez a mennyezetre szerelő konzolhoz.
„B” típusú csavar
Kisméretű alátét
Nagyméretű alátét
Kivetítő szerelőkonzol
Tartja a kivetítőt és a beállítását teszi lehetővé
Távtartó
- A hőleadás
érdekében
Megjegyzés: Tanácsos elegendő helyet hagyni a konzol és a kivetítő
között a megfelelő hőelvezetés érdekében. Amennyiben szükséges,
használjon két darab alaátétet a jobb tartás érdekében.
4
Szerelje a mennyezeti konzolt a mennyezeti rúdra.
Nagyméretű csapfej
Imbuszkulcs
„A” típusú csavar
50 mm hosszúság / 8 mm átmérő
- Meghúzáshoz/meglazításhoz
Szorító csavar
Magyar
3
5
Szükség szerint állítsa be a kivetítő szögét és helyzetét.
Szorító csavar
Imbuszkulcs
Imbuszkulcs
Szorító csavar
Megjegyzés: Az egyes modellekhez ajánlott csavar- és alátéttípusok
az alábbi táblázatban találhatók. A csavarcsomagban 4 mm átmérőjű
csavarokat mellékeltünk.
„B” típusú csavar
Alátét típus
Átmérő (mm)
Hosszúság (mm)
Nagy
Kicsi
4
25
V
V
CSAVARMÉRETEK M4 x 25 mm
82,52mm
Magyar
46
ʳ
140,00mm
47
Az alább felsorolt műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A
végleges műszaki adatokat lásd az Acer kiadott marketing-specifikációiban.
Kivetítő rendszer
DLP®
Felbontás
•
P7305W/F125/PF-W07 sorozat: Valódi 1280x800
WXGA felbontás
•
P7505/F155/PF-807/H9505BD/E255D/HE-822J
sorozat: Valódi 1920x1080 1080p felbontás
•
P7605/F165/PF-WU07 sorozat: Valódi 1920x1200
WUXGA felbontás
Maximális: UXGA (1600 x 1200), WSXGA+ (1680x1050),
1080p (1920x1080), WUXGA-RB (1920 x 1200)
Számítógépekkel való
kompatibilitás
IBM PC és azzal kompatibilis, Apple Macintosh, iMac és
VESA szabványok: SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+,
WXGA, WXGA+, WSXGA+
Videó kompatibilitás
NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/
K/K1/L), HDTV (720p, 1080i/p), EDTV (480p, 576p),
SDTV (480i, 576i)
Képméretarány
Teljes, 4:3, 16:9, L. Box
Megjeleníthető színek száma
1,07 milliárd szín
Vetítőlencse
F = 2,45 ~ 2,9, f = 22,18mm ~ 33,27mm, 1:1,5 kézi állítású
zoom és fókusz
Vetítővászon mérete (átlósan
mérve)
•
•
Vetítési távolság
Vetítővászon-távolság
P7305W/F125/PF-W07 sorozat: 74 cm ~ 762 cm
P7505/F155/PF-807/H9505BD/E255D/HE-822J
sorozat: 76cm ~ 762cm
•
P7605/F165/PF-WU07: 78cm ~ 762cm
•
•
P7305W/F125/PF-W07 sorozat: 1,5 m ~ 10,1 m
P7505/F155/PF-807/H9505BD/E255D/HE-822J
sorozat: 1,5 m ~ 9,9 m
•
P7605/F165/PF-WU07 sorozat: 1,5m ~ 9,7m
•
P7305W/F125/PF-W07 sorozat: 59 hüvelyk 2m-nél
(1,57 – 2,39:1)
•
P7505/F155/PF-807/H9505BD/E255D/HE-822J
sorozat: 60 hüvelyk 2m-nél (1,49 – 2,28:1)
•
P7605/F165/PF-WU07 sorozat: 62 hüvelyk 2m-nél
(1,49 – 2,28:1)
Vízszintes pásztázási sebesség
15k ~ 100kHz
Függőleges pásztázási sebesség
24 ~ 120 Hz
Magyar
Műszaki adatok
Magyar
48
Lámpa típusa
•
P7505/F155/PF-807/P7605/F165/PF-WU07/
P7305W/F125/PF-W07 sorozat:
370 W-os felhasználó által cserélhető lámpa
•
H9505BD/E255D/HE-822J sorozat:
280 W-os felhasználó által cserélhető lámpa
Trapézkorrekció
± 40 fok
Audió
Beépített hangszóró 3 x 2 W kimeneti teljesítménnyel
Tömeg
7,5 kg (16,5 Ibs.)
Méretek (széles x mély x magas)
398 mm x 310 mm x 140 mm (15,7" x 12,2" x 5,5")
Digitális zoom
2x
Áramellátás
AC bemenet 100–240 V, 50–60 Hz
Energiafogyasztás
•
P7505/F155/PF-807/P7605/F165/PF-WU07/
P7305W/F125/PF-W07 sorozat:
Normál mód: 460W ± 10% @ 110 V AC mellett
ÖKO mód: 350W ± 10% @ 110V AC mellett
Készenléti mód < 0,5 W
•
H9505BD/E255D/HE-822J sorozat:
Normál mód: 337 W ±10% 110 V AC mellett
ÖKO mód: 290W ± 10% @ 110 V AC mellett
Készenléti mód < 0,5 W
Üzemi hőmérséklet
0ºC – 40ºC / 32ºF – 104ºF
I/O csatlakozók
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tápegység-csatlakozóaljzat x1
•
•
RJ45 x1
VGA bemeneti csatlakozó x2
Kompozit bemenet x1
S-Video x1
VGA kimeneti csatlakozó x1
HDMI x3
RS232 x1: 9 tűs dugó a kivetítő távirányításához
Mini USBx1: firmware frissítéshez
USB A x2
3,5 mm-es audió bemeneti jack aljzat x2
3,5 mm-es audió kimeneti jack-aljzat x1
SPDIF RCA kimeneti jack-aljzat x1
3 RCA komponens videó x 1
3,5 mm-es audió bemeneti jack-aljzat x1: a
vezetékes IR távirányítóhoz
DC jack aljzat x1
49
•
•
•
•
•
•
•
Hálózati tápkábel x1
•
•
Gyors üzembe helyezési útmutató x1
•
•
•
Biztonsági kártya x1
VGA kábel x1
Kompozit videokábel x1
Távvezérlő x1
Elem x 2 (a távvezérlőhöz) (opcionális)
Használati utasítás (CD-ROM) x1
Felhasználói útmutató (CD-ROM) x1 (a
multimédiás és vezeték nélküli funkciókhoz)
Gyors üzembe helyezési útmutató x1 (multimédia
és vezeték nélküli funkciókhoz)
Hordtáska x1
Porszűrő x1
Megjegyzés: A konstrukció és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül változhatnak.
Magyar
Az alapcsomag tartalma
Magyar
50
Kompatibilis üzemmódok
A. VGA analóg
1
VGA analóg – PC jel
Üzemmódok
VGA
SVGA
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
UXGA
Power Mac G4
i Mac DV(G3)
Felbontás
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
F. frekvencia [Hz]
60
72
75
85
120
56
60
72
75
85
120
60
70
75
85
120
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6(67)
60
60
75
75
75
V. frekvencia [KHz]
31,5
37,9
37,5
43,3
61,9
35,1
37,9
48,1
46,9
53,7
77,4
48,4
56,5
60,0
68,7
99,0
63,8
67,5
77,1
64,0
77,0
80,0
91,1
60,0
75,2
65,3
75,0
31,4
34,9
37,9
48,4
68,7
75,0
60,0
51
VGA analóg – Kibővített szélesképernyős időzítés
Üzemmódok
WXGA
Felbontás
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x720
1280x800
1440x900
1920x1200-RB
1680x1050
1920x1080-RB
(1080P)
1366x768
WSXGA+
3
F, frekvencia [Hz]
60
75
85
60
120
60
60
60
60
V, frekvencia [KHz]
47,8
60,3
68,6
44,8
92,9
49,6
59,9
74,0
65,3
60
67,5
60
47,7
F, frekvencia [Hz]
V, frekvencia [KHz]
59,94 (29,97)
15,7
50(25)
59,94
50
60
50
60(30)
50(25)
23,97/24
60
50
15,6
31,5
31,3
45,0
37,5
33,8
28,1
27,0
67,5
56,3
F. frekvencia [Hz]
60
72
75
85
120
56
60
V. frekvencia [KHz]
31,5
37,9
37,5
43,3
61,9
35,1
37,9
VGA analóg – Komponens jel
Üzemmódok
480i
576i
480p
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
Felbontás
720x480
(1440x480)
720x576(1440x576)
720x480
720x576
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
B. HDMI Digitális
1
HDMI - PC jel
Üzemmódok
VGA
SVGA
Felbontás
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
Magyar
2
Magyar
52
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
UXGA
Power Mac G4
i Mac DV(G3)
2
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
72
75
85
120
60
70
75
85
120
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6(67)
60
60
75
75
75
48,1
46,9
53,7
77,4
48,4
56,5
60,0
68,7
99,0
63,8
67,5
77,1
64,0
77,0
80,0
91,1
60,0
75,2
65,3
75,0
31,4
34,9
37,9
48,4
68,7
75,0
60,0
HDMI – Kibővített széles képernyős időzítés
Üzemmódok
WXGA
WSXGA+
Felbontás
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x720
1280x800
1440x900
1920x1200-RB
1680x1050
1920x1080-RB
(1080P)
1366x768
F. frekvencia [Hz]
60
75
85
60
120
60
60
60
60
V. frekvencia [KHz]
47,8
60,3
68,6
44,8
92,9
49,6
59,9
74,0
65,3
60
67,5
60
47,7
53
HDMI - Videojel
Üzemmódok
480i
576i
480p
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
4
Felbontás
720x480 (1440x480)
720x576(1440x576)
720x480
720x576
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
F. frekvencia [Hz]
59,94 (29,97)
50(25)
59,94
50
60
50
60(30)
50(25)
23,97/24
60
50
V. frekvencia [KHz]
15,7
15,6
31,5
31,3
45,0
37,5
33,8
28,1
27,0
67,5
56,3
HDMI - 1.4a 3D Időzítés
Üzemmódok
Felbontás
720p (Képkocka-tömörítés)
720p (Képkocka-tömörítés)
1080p (Képkockatömörítés)
720p (Fent és lent)
720p (Fent és lent)
1080i (Fent és lent)
1080i (Fent és lent)
1080p (Fent és lent)
1080p (Fent és lent)
1080p (Fent és lent)
720p (Egymás melletti
félkép)
1080i (Egymás melletti
félkép)
1080i (Egymás melletti
félkép)
1080p (Egymás melletti
félkép)
1080p (Egymás melletti
félkép)
1280 x 720
1280 x 720
F. frekvencia [Hz] V. frekvencia [KHz]
50
60
37,5
45,0
1920 x1080
24
27,0
1280 x 720
1280 x 720
1920 x1080
1920 x1080
1920 x1080
1920 x1080
1920 x1080
50
60
50 (25)
60 (30)
24
50
60
37,5
45,0
28,1
33,8
27,0
56,3
67,5
1280 x 720
60
45,0
1920 x1080
50 (25)
28,1
1920 x1080
60 (30)
33,8
1920 x1080
50
56,3
1920 x1080
60
67,5
Vízszintes pásztázási sebesség:
A monitor megjelenítési
Függőleges pásztázási sebesség:
tartománya grafikai forrás
esetében
Max. pixel-órajel:
15k-100kHz
24-120 Hz
Analóg: 165MHz
Digitális: 165MHz
Magyar
3
Magyar
54
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
FCC nyilatkozat
A készüléket vizsgálatnak vetették alá, amelynek során megállapítást nyert, hogy a
készülék teljesíti az FCC szabályzatának 15. pontja szerinti, B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy
lakásban történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros
interferencia ellen. A készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és
sugározhat, és ha nem a használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és
használják, akkor megzavarhatja a rádiós távközlést.
Ugyanakkor semmilyen garancia nem vállalható arra nézve, hogy meghatározott
felhasználásnál nem fordulnak elő zavarok. Ha ez az eszköz káros zavart kelt a
rádió- vagy televízió vételben, amit az eszköz ki- és bekapcsolásával lehet
megállapítani, a felhasználó a zavar megszüntetésére minden további nélkül
megteheti a következő intézkedéseket:
•
Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
•
Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
•
Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa,
mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
•
Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt kábelekkel
történik az FCC előírásoknak való megfelelés érdekében.
Megjegyzés: Perifériák
A készülékhez kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok,
nyomtatók stb.) szabad csatlakoztatni, amelyek megfelelnek a B osztályú
eszközökre előírt határértékeknek. A határértékeknek nem megfelelő perifériák
használata esetén zavar léphet fel a rádiós és a televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt az eszközt működtesse.
Üzemi feltételek
A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. fejezetének. A működtetésnek az alábbi
két feltétele van: (1) a készülék nem okozhat zavart, és (2) az eszköznek minden
zavart tűrnie kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak.
55
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du
Canada.
Megfelelőségi nyilatkozat az EU országai számára
Az Acer ezúton kijelenti, hogy ez a kivetítősorozat megfelel az 1999/5/EK irányelv
alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
Megfelel az oroszországi hatósági előírásnak
Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli
LAN-nal és/vagy Bluetooth-al felszerelt modellekre vonatkozik.
Általános információk
Ez a termék megfelel mindazon ország vagy régió rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli használatát engedélyezték. A
konfigurációtól függően ez a termék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul).
Kanada – Alacsony feszültségű engedély alóli
mentességet élvező
hírközlési eszközök (RSS-210)
a
Általános információ
A működtetésnek az alábbi két feltétele van:
1. Az eszköz nem okozhat interferenciát, és
2. ennek az eszköznek minden vett interferenciát állnia kell, beleértve a
nem kívánatos működést okozó interferenciát.
b
Működés a 2,4 GHz-es sávban
Az engedélyezett szolgáltatással történő rádiófrekvenciás zavar
megelőzésére ezt a berendezést épületen belüli működésre tervezték, és
a kültéri használatot engedélyeztetni kell.
Az országok érvényességi köre
Ezt a berendezést a felhasználás országában érvényes előírások és szabályok szigorú
betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a felhasználás
országában lévő helyi irodával. A teljes országlistáért lásd:
http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm.
Magyar
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
Contact Person: Mr. RU Jan, e-mail: ru.jan@acer.com
And,
Acer Italy s.r.l
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it
Declare under our own responsibility that the product:
Product:
Trade Name:
Model Number:
DLP Projector
Acer
M1P1336/DWU1335/D1P1334/ DWX1333
P7505/F155/PF-807/P7605/F165/PF-WU07/H9505BD/
E255D/HE-822J/P7305W/F125/PF-W07
To which this declaration refers conforms to the relevant standard or other standardizing documents:
x
x
x
x
x
x
EN55022:2010 Class B; EN 55024:2010
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, Class A
EN61000-3-3:2008
EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010+A12:2011
Regulation (EC) No. 1275/ 2008; EN 62301:2005
EN50581:2012
We hereby declare above product is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC and RoHS Directive
2011/65/EU and Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign
requirements for energy-related product.
Year to begin affixing CE marking 2013.
_______________________________
RU Jan / Sr. Manager
Regulation, Acer Inc.
Nov. 1, 2013
Date
Acer America Corporation
333 West San Carlos St.,
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Tel: 254-298-4000
Fax: 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:
Product:
DLP Projector
Model Number:
M1P1336/DWU1335/D1P1334/ DWX1333
Machine Type:
P1183/M403/PE-S42/X1183A/D603P/EV-S62T/
P7505/F155/PF-807/P7605/F165/PF-WU07/
H9505BD/E255D/HE-822J/P7305W/F125/PF-W07
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Download PDF

advertising