Acer | K650i | Acer K650i User Manual

Acer kivetítő
K650i/L450R/LK-820F/Q1P1503
Sorozat Használati útmutató
Copyright © 2016. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva.
Acer kivetítő használati útmutatója
Eredeti kiadás: 01/2016
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják anélkül, hogy az
átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások ennek a
kézikönyvnek az új kiadásaiban vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek
meg. A cég nem vállal sem kifejezett, sem beleértett garanciát a dokumentum tartalmát illetően, és
különösen elutasítja a bizonyos célra való értékesítésre vagy alkalmasságra vonatkozó beleértett
garanciákat.
Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább biztosított
helyen. A sorozatszám és a modellszám a számítógépen elhelyezett címkén található. A
számítógéppel kapcsolatos minden levelezés alkalmával meg kell adni a sorozatszámot, a
modellszámot és a vásárlásra vonatkozó adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen részletét
sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani semmilyen formátumban
vagy eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy egyéb eljárás alkalmazásával.
Acer kivetítő
Modellszám : ___________________________________
Sorozatszám: __________________________________
Vásárlás dátuma: _______________________________
Vásárlás helye: _________________________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékneveit
vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
„HDMITM, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC.
védjegyei,illetve bejegyzett védjegyei.”
A DTS szabadalmakért, lássa a http://patents.dts.com.
Gyártva a DTS Licensing Limited engedélye alapján. DTS, a szimbólum, a DTS és a szimbólum
együtt bejegyzett védjegyek, és a DTS Sound védjegye a DTS, Inc. © DTS, Inc. Minden jog
fenntartva.
iii
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Olvassa el gondosan ezeket a tudnivalókat. Őrizze meg ezt a dokumentumot,
később szüksége lehet rá. A terméken feltüntetett figyelmeztetéseket és
tudnivalókat vegye figyelembe.
A termék kikapcsolása tisztítás előtt
Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból. Ne használjon
folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A készüléket nedves törlőkendővel tisztítsa.
Figyelmeztetés megszakító eszközként szolgáló
dugóval kapcsolatban
Kövesse az alábbi útmutatást a berendezés külső tápegységhez történő
csatlakoztatása és leválasztása során:
•
•
•
Telepítse a tápegységet, mielőtt a hálózati tápkábelt a hálózati konnektorhoz
csatlakoztatná.
Húzza ki a tápkábelt, mielőtt a tápegységet eltávolítaná a kivetítőből.
Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az
összes tápkábel kihúzásával a tápegységekből.
Elérhetőséggel kapcsolatos figyelmeztetés
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen
elérhető és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha
áramtalanítani kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a
konnektorból.
Figyelmeztetések!
•
•
•
Ne használja a terméket víz közelében.
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék
leesik, súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése
érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy
a terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük.
Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni,
hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
•
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül,
mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és
rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne
öntsön folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.
iv
•
•
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
Soha ne használja sport vagy edzés közben, vagy olyan rezgő környezetben,
amely váratlan rövidzárlatot okozhat vagy károsthatja a forgó alkatrészt.
A hálózati feszültség használata
•
•
•
•
•
Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos a rendelkezésre álló feszültséget illetően, lépjen kapcsolatba a
kereskedővel vagy a helyi áramszolgáltatóval.
Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem
haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok
eszköz csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja
meg a mellékkör névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót
használnak, az áramfelvétel nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti
áramfelvételének 80%-át.
A termék hálózati adapterét hárompólusú földelt tápcsatlakozóval látták el. Ez
a dugó csak megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a
fali konnektor megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a hálózati adapter
dugóját. Ne dugja a dugót nem földelt hálózati csatlakozóba. További
információkért forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem
megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy sérülést
okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar megfelelő
kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő elektromos eszközök
okoznak, és ami befolyásolja a termék teljesítményét.
•
A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az
alábbi követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal
rendelkező, VDE vagy hasonló jóváhagyással, 4,5 méter maximális
hosszúsággal.
v
A termék szervizelése
Ne kísérletezzen a termék javításával, mivel a felnyitással vagy a burkolat
eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki magát.
Minden javítást bízzon szakképzett személyekre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett
munkatársaihoz, ha:
•
•
•
•
•
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
Folyadék ömlött a termékbe
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az
összes használati utasítást
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz
vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe, hogy
a terméket helyreállítsa.
Figyelem! Biztonsági okból ne használjon nem szabványos alkatrészt
részegységek beszerelése vagy cseréje alkalmával. A kiegészítőket
illetően vegye fel a kapcsolatot a termék viszonteladójával.
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol
kisgyerekektől.
További biztonsági információ
•
Ne nézzen bele a projektor lencséjébe, amikor világít a lámpa. Az erős fény
károsíthatja látását.
RG2 IEC 62471-5:2015
•
•
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne telepítse a terméket az alábbi környezetben:
•
•
•
•
•
•
Rosszan szellőző vagy szűk helyen. A kivetítő és a falak között legalább 50 cm
legyen, lehetővé téve a levegő szabad áramlását.
Olyan hely, ahol a hőmérséklet szélsőséges módon megnőhet, pl. gépkocsiban zárt
ablak mellett.
Olyan hely, ahol a szélsőségesen magas páratartalom, por vagy cigarettafüst
beszennyezheti az optikai részegységeket, megrövidítve ezzel élettartamukat és
besötétítve a képet.
Tűzjelző berendezések közelében.
Olyan hely, ahol a környezeti hőmérséklet meghaladja a 40 °C/104 °F értéket.
Több mint 3048 méter tengerszint feletti magasságban.
vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Azonnal húzza ki a tápkábelt, ha problémát tapasztal a kivetítővel. Ne
működtesse a kivetítőt, ha füst, furcsa zaj vagy szag jön belőle. Ez tüzet vagy
áramütést okozhat. Ha ilyet tapasztal, azonnal húzza ki a tápkábelt és vegye fel
a kapcsolatot a kereskedővel.
Ne használja tovább a terméket, törje el vagy ejtse le. Ebben az esetben,
vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, aki megvizsgálja a terméket.
A kivetítő lencséjét ne irányítsa a nap felé. Ez tüzet okozhat.
A kivetítő kikapcsolásakor tanácsos hagyni, amíg a kivetítő befejezi hűtési,
mielőtt áramtalanítaná a készüléket.
Ne kapcsolja ki gyakran hirtelen a tápellátást, vagy húzza ki működés közben a
kivetítő tápkábelét. A legjobb, ha megvárja, amíg a ventilátor kikapcsolódik,
mielőtt kikapcsolja az áramforrást.
Ne érintse a légkivezető rácsot és a talplemezt, amelyek felforrósodnak.
Tisztítsa meg a gyakran a légszűrőt, ha van ilyen. A készülék belsejében
emelkedhet a hőmérséklet és meghibásodást okozhat, ha a légszűrő/szellőző
nyílások piszokkal vagy porral szennyezettek.
Ne nézzen a szellőzőrácson keresztül a készülék belsejébe, amikor a kivetítő
be van kapcsolva. Az erős fény károsíthatja látását.
Mindig nyissa ki a lencsevédőt vagy távolítsa el a lencsesapkát, amikor a
kivetítő be van kapcsolva.
Ha a kivetítő bekapcsolt állapotban van, ne tegyen tárgyakat a lencse elé,
mivel ezzel a tárgy felforrósodhat, deformálódhat és tüzet is okozhat.
Ne kísérelje meg szétszerelni a kivetítőt. A készülék belsejében
nagyfeszültségű alkatrészek vannak, amelyek sérülést okozhatnak.
Ne állítsa függőleges helyzetbe a kivetítőt. Így a kivetítő könnyen leborulhat, és
sérülést vagy kárt okozhat.
Figyelmeztetés zenehallgatás esetére
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
•
•
•
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán és kényelmes hangerőn nem hallja a zenét.
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
Ne hallgasson zenét nagy hangerőn huzamosabb ideig.
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
vii
Utasítások az eszköz megfelelő elhelyezését illetően
Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági
szeméttárolóba. A környezetszennyezés csökkentése és környezetünk lehető
legnagyobb fokú védelme érdekében kérjük, hasznosítsa újra. További információért
az elektromos és elektronikus berendezések hulladékával (WEEE) kapcsolatos
szabályozást illetően látogassa meg a
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/index.htm
viii
Mindenek előtt
A használattal kapcsolatos megjegyzések
Ezt tegye:
•
Tisztítás előtt kapcsolja ki a terméket.
•
Enyhe tisztítószerrel megnedvesített, puha kendőt használjon a kijelző
burkolatának tisztításához.
•
Húzza ki a hálózati kábelt a csatlakozóból, amennyiben hosszabb ideig nem
tervezi használni a terméket.
Ne tegye:
•
Zárja el a készülék házának szellőzést szolgáló nyílásait.
•
Tisztítsa a készüléket súrolószerrel, viasszal vagy oldószerrel.
•
Használja az alábbi körülmények között:
•
•
•
•
Rendkívül meleg, hideg vagy párás helyen.
Nagymennyiségű pornak és piszoknak kitett helyen.
Erős mágneses teret gerjesztő készülék közelében.
Helyezze közvetlen napsugárzásnak kitett helyre.
Óvintézkedések
Tartsa be a felhasználói útmutatóban ajánlott összes figyelmeztetést,
elővigyázatossági felhívást és karbantartási utasítást, hogy a készülék élettartamát
meghosszabbítsa.
Figyelmeztetés:
•
Ne nézzen bele a projektor lencséjébe, amikor világít a lámpa. Az erős fény károsíthatja
látását.
•
Tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében óvja a terméket esőtől, illetve
nedvességtől.
•
•
Ne nyissa ki vagy szerelje szét a terméket, mert ezzel áramütést okozhat.
•
•
A kivetítő kikapcsolásakor kérjük hagyja, amíg a kivetítő befejezi hűtési, mielőtt
áramtalanítaná a készüléket.
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne használja a lencsevédő kupakot, ha a kivetítő működik.
Mindenek előtt
iii
viii
A használattal kapcsolatos megjegyzések
viii
Óvintézkedések
viii
Bemutatás
1
A termék jellemzői
1
A csomag áttekintése
2
A kivetítő áttekintése
3
A kivetítő nézetei
3
Vezérlőpult
4
A távvezérlő elrendezése
5
Az MHL funkció bemutatása
6
Első lépések
7
A kivetítő csatlakoztatása
7
A kivetítő be- és kikapcsolása
9
A kivetítő bekapcsolása
9
A kivetítő kikapcsolása
10
A kivetített kép beállítása
11
A kivetített kép magasságának beállítása
11
Az optimális képméret és -távolság
12
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával
13
Felhasználói vezérlés
14
Kezdőképernyő
14
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
15
Szín
17
Kép
19
Kezelés
22
Hálózat
24
Hang
24
3D
25
Mellékletek
27
Hibaelhárítás
27
Tartalom
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
31
A belső csatlakozó(k) használata
32
Műszaki adatok
33
Kompatibilis üzemmódok
35
Hatósági és biztonsági tudnivalók
39
1
A termék jellemzői
A termék egylapkás DLP® kivetítő. Kivételes jellemzői közé tartoznak a következők:
•
DLP® technológia
•
Eredetileg a 1920 x 1080 full HD felbontású, Auto/Teljes/4:3/16:9/L.Box
méretarány támogatott
•
A kompakt méretű projektor megfelelő üzleti célokra és otthoni szórakozásra
•
Sokoldalú megjelenítési módok az optimális teljesítmény érdekében, bármilyen
helyzetben
•
Az Acer EcoProjection technológia intelligens szemléletmódú
energiagazdálkodást és fizikai hatékonyság-javítást biztosít
•
Továbbfejlesztett digitális trapéztorzítás korrekció az optimális bemutatókhoz
•
Többnyelvű képernyőn megjelenő (OSD) menük
•
Manuális fókuszú vetítőlencse
•
A 2,0X-es digitális zoom svenkolás funkcióval
•
Kompatibilis a Microsoft® Windows® 2000, XP, 7, 8, 8.1, 10, Vista®, Macintosh
operációs rendszerekkel, Chrome operációs rendszerekkel
•
A LumiSense+ támogatott
•
MHL V2.0 jel megjelenítése támogatott
•
Tmogatja a BT hangszórót
•
Két beépített 5 wattos hangszóró dtsTM funkcióval
Magyar
Bemutatás
Magyar
2
A csomag áttekintése
A kivetítőt az alább bemutatott tartozékokkal együtt szállítjuk. Ellenőrizze, hogy az
egység teljes-e Azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, ha valami hiányzik.
Projektor
Hálózati tápkábel
VGA kábel
Acer kivetítő multimédia
(CD-ROM)
Használati útmutató
(CD-ROM)
Gyors üzembe helyezési
útmutató
Távvezérlő
Akkumulátor
Hordtáska
3
Magyar
A kivetítő áttekintése
A kivetítő nézetei
Elölnézet/felülnézet
4 2
6 78
5
1
2
2
4
3
2
#
1
Leírás
#
Távirányító vevő
Leírás
5
Élességállító gyűrű
2
Dőlésszög beállító kerék
6
Környezeti fényérzékelő
3
Vetítőlencse
7
Vezérlőpult
4
Hangszórók
8
Bekapcsolás gomb
Hátulnézet
1
#
1
2
3 4
5
Leírás
6
7
8
9
10
#
Leírás
Konnektor
6
RS232 csatlakozó (szerviz esetén)
2
Audió kimeneti csatlakozó
7
LAN (RJ45 port a 10/100M Ethernethez)
3
Audió bemeneti csatlakozó
8
USB-A (DC 5V kimenet)
4
HDMI (MHL) csatlakozó
9
USB mini-B
5
Analóg RGB jel/ HDTV/komponens videó
bemeneti csatlakozó
10 SD kártyaolvasó
11
Kensington™ zár port
Magyar
4
Vezérlőpult
1
2
7
3
8
9
4
10
4
5
11
6
#
8
Funkció
Leírás
1
TEMP (HŐMÉRS.)
Hőmérsékletkijelző LED.
2
LAMP (LÁMPA)
Lámpa LED-es jelzőfénye.
3
Bekapcsolást jelző LED
Lásd a „A kivetítő be- és kikapcsolása” részt.
Bekapcsoló gomb
4
Hangerő
Növeli/csökkenti a hangerőt.
5
ENTER (BELÉPÉS)
Megerősíti a kiválasztást.
6
BACK (VISSZA)
Törli a kiválasztást vagy visszalép az előző oldalra.
7
Környezeti fényérzékelő
8
Trapézkorrekció
Beállítja a döntött vetítésből adódó képtorzulást.
9
SETTING (BEÁLLÍTÁS)
Elindtja az (OSD) képernyőmenüt vagy kilép az OSD menüből.
10 Négyirányú billentyűk
A segítségével választhat az elemek között, illetve
módosíthatja a kiválasztást.
11
A kezdőlapra lép.
HOME (KEZDŐLAP)
5
Magyar
A távvezérlő elrendezése
1
2
3
4
9
13
5
14
9
10
6
7
8
11
12
#
Funkció
1
Infravörös jeladó
2
ÜZEMKAPCSOLÓ
3
Kedvenc
4
ENTER (BELÉPÉS)
5
Négyirányú
billentyűk
Leírás
Parancsokat küld a kivetítőnek.
Lásd a „A kivetítő be- és kikapcsolása” részt.
Nyomja meg, hogy megnyissa a LumiSense+, DTS Sound és a
Resync menüket.
Megerősíti a kiválasztást.
A segítségével választhat az elemek között, illetve módosíthatja a
kiválasztást.
6
BACK (VISSZA)
7
HOME (KEZDŐLAP) A kezdőlapra lép.
Törli a kiválasztást vagy visszalép az előző oldalra.
8
3D
Nyomja meg a 3D menu megnyitásához, ahol módosíthatja a 3D
beállításokat.
9
Beállítja a döntött vetítésből adódó képtorzulást.
Trapézkorrekció
10
SETTING
(BEÁLLÍTÁS)
Elindtja a képernyőmenüt vagy kilép a képernyőmenüből.
11
MODE (MÓD)
Automatikusan a bemeneti jelforráshoz szinkronizálja a kivetítőt.
12
ZOOM
Nyomja meg a zoom ablak megjelentéséhez. Használja a
/
lehetőséget, hogy kiválassza a kívánt zoom arányt, majd nyomja
meg a „BACK” (VISSZA) lehetőséget. Használja a
/ /
/
lehetőséget a navigáláshoz. Ha készen van, nyomja meg a
„ZOOM” lehetőséget, hogy visszatérjen a zoom ablakhoz.
13
Hangerő FEL
A hangerő növelése.
14
Halkítás
A hangerő csökkentése.
Magyar
6
Az MHL funkció bemutatása
Ha okoseszközt a kivetítőhöz csatlakoztatta, a távirányító egyes gombjaival
vezérelheti okoseszközét. Az MHL vezérlési módba lépéshez vagy az abból való
kilépéshez nyomja meg egy másodpercre az „MODE” gombot. Miután belépett az
MHL vezérlési módba, a
gomb megnyomásával válthat a navigációs
(alapértelmezett) és a média üzemmódok között.
#
11
Leírás
Funkció
Navigációs üzemmód
MODE (MÓD)
Média üzemmód
Az MHL vezérlési módba lépéshez vagy az abból való
kilépéshez tartsa nyomva egy másodpercig.
3
Miután belépett az MHL vezérlési módba, a gomb
megnyomásával válthat a navigációs (alapértelmezett) és
a média üzemmódok között.
5
Négyirányú
billentyűk
Fel
Fel
(Nincs funkció)
Le
Le
(Nincs funkció)
Bal
Bal
A médiafájlok lejátszásának
a visszatekerése.
Jobb
Jobb
A médiafájlok lejátszásának
az előretekerése.
10
SETTING (BEÁLLÍTÁS)
Ugrás a főmenübe.
(Nincs funkció)
4
ENTER (BELÉPÉS)
Végrehajtja a kiválasztást.
Megállítja/Szünetelteti a
médiafájlok lejátszását.
6
BACK (VISSZA)
Kilép
A médiafájlok lejátszásának
a megállítása.
13
Hangerő FEL
(Nincs funkció)
A hangerő növelése.
14
Halkítás
(Nincs funkció)
A hangerő csökkentése.
7
Magyar
Első lépések
A kivetítő csatlakoztatása
VGA
3
RS232
DVD-lejátszó, Beltéri
egység, HDTV
vevkészülék
Hangszórók
Okos
készülék
3
6
3
5
4
SD-kártya
7
9
10
8
5
10
9
#
Leírás
#
6
Leírás
1
Hálózati tápkábel
RJ45 kábel
2
VGA kábel
7
SD-kártya
3
Audió kábel
8
USB flash meghajtó
WirelessHD hardverkulcs
4
RS232 kábel
9
5
HDMI (MHL) kábel
10 Vezeték nélküli hardverkulcs
Magyar
8
Megjegyzés: Annak biztosítása érdekében, hogy a kivetítő
megfelelően működjön a számítógéppel, győződjön meg arról, hogy a
megjelenítési mód időzítése kompatibilis a kivetítővel.
Megjegyzés: Egyes okoseszközökhöz – a gyártó által készített –
átalakítóra van szükség az MHL funkció bekapcsolásához.
Megjegyzés: Kompatibilis HDMI/MHL hardverkulcs: WirelessHD
(MWIHD1), MWA3, Android (MWND1), ChromecastTM.
9
A kivetítő bekapcsolása
1
Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápkábel és a jelkábel megfelelően
csatlakozik. A bekapcsolt állapotot jelző LED vörös fénnyel villog.
2
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő
(ÜZEMKAPCSOLÓ)
gomb megnyomásával, és a bekapcsolt állapotot jelző LED kék színűre
fog váltani.
3
A projektor működésével kapcsolatban lásd: "Felhasználói vezérlés".
1&2
Magyar
A kivetítő be- és kikapcsolása
Magyar
10
A kivetítő kikapcsolása
1
A kivetítő kikapcsoláshoz nyomja meg a Power (Üzemkapcsoló) gombot.
Ekkor megjelenik a következő üzenet:
„Nyomja meg az üzemkapcsoló gombot a kikapcsolás befejezéséhez.”
Nyomja meg a power (üzemkapcsoló) gombo.
2
A működésjelző LED színe folyamatos vörösre változik jelezve, hogy a
kivetítő készenléti módba lépett.
3
Most már biztonsággal kihúzhatja a tápkábelt.
Figyelmeztető szimbólumok:
•
„A kivetítő túlmelegedett. A LED lámpa hamarosan kikapcsolódik.”
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a kivetítő túlmelegedett. A lámpa és a kivetítő
is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény
folyamatos vörös színnel világít. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával
vagy a szervizközponttal.
•
„Ventilátor meghibásodás. A LED lámpa hamarosan kikapcsolódik.”
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a ventilátor meghibásodott. A lámpa és a
kivetítő is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény
villog. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával vagy a szervizközponttal.
Megjegyzés: Ha a kivetítő automatikusan kikapcsolódik és a
lámpa LED kijelző folyamatosan vörös fénnyel világít, akkor vegye
fel a kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szervizközponttal.
11
A kivetített kép magasságának beállítása
A kivetítőt két állítható lábbal szerelték fel a kivetített kép magasságának
beállításához.
A kép emeléséhez:
1
Használja az első Dőlésszög beállító kereket a kép kívánt magassági
szögbe való emeléséhez.
2
Használja a hátsó Dőlésszög beállító kereket a kivetítő szögének
finombeállításához.
A képe lejjebb állításához:
1
Használja az első Dőlésszög beállító kereket a kép kívánt magassági
szögbe való leengedéséhez.
2
Használja a hátsó Dőlésszög beállító kereket a kivetítő szögének
finombeállításához.
Dőlésszög beállító kerék
Dőlésszög beállító kerék
Magyar
A kivetített kép beállítása
Magyar
12
Az optimális képméret és -távolság
Tekintse meg az alábbi táblázatot az adott vetítési távolsághoz tartozó optimális
képméret kiválasztásához.
Ha a kivetítő 3 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget kb.
122 hüvelykes képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 3 méteres vetítési távolság
esetén 152 cm vetítési magasság szükséges.
122"
Magasság:
152 cm
A kép alsó
és felső
széle
közötti
távolság
3m
Kívánt távolság
Kívánt
Távolság
(m) < A >
Vetítővászon mérete
Átló
(hüvelyk)
<B>
Sz (cm) ×
Ma (cm)
A kép alsó és felső
széle közötti
távolság (cm) < C >
51
1
41
90 x 51
1,5
61
135 x 76
76
2
82
181 x 102
102
2,5
102
226 x 127
127
3
122
271 x 152
152
3,5
143
316 x 178
178
4
163
361 x 203
203
4,5
183
406 x 228
228
5
204
451 x 254
254
6
245
542 x 305
305
7
285
632 x 355
355
8
326
722 x 406
406
9
367
812 x 457
457
10
408
903 x 508
508
11
448
993 x 558
558
12
489
1083 x 609
609
Nagyítás mértéke: 1,0 x
13
Az alábbi táblázat mutatja, hogyan lehet elérni a kívánt képméretet a kivetítő
helyzetének vagy a zoom gyűrű beállításával.
Ha 70 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 1,7 méter távolságra a
vászontól.
70"
Kívánt
képméret
Magasság:
87 cm
A kép alsó
és felső
széle
közötti
távolság
1,7 m
Kívánt távolság
Kívánt képméret
Távolság (m)
A kép felső széle (cm)
Max. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
A kép alsó és felső széle
közötti távolság < D >
0,7
37
89 x 50
1,0
1,0
50
50
111 x 62
1,2
1,2
62
60
133 x 75
1,5
1,5
75
70
155 x 87
1,7
1,7
87
80
177 x 100
2,0
2,0
100
Átló (hüvelyk)
<A>
Sz (cm) × Ma (cm)
30
66 x 37
40
90
199 x 112
2,2
2,2
112
100
221 x 125
2,5
2,5
125
120
266 x 149
2,9
2,9
149
150
332 x 187
3,7
3,7
187
180
398 x 224
4,4
4,4
224
200
443 x 249
4,9
4,9
249
250
553 x 311
6,1
6,1
300
664 x 374
7,4
Nagyítás mértéke: 1,0 x
311
374
Magyar
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával
Magyar
14
Felhasználói vezérlés
Kezdőképernyő
A kezdőképernyő különböző beállításokat biztosít, például a bemeneti jel
kiválasztását, a multimédiás fájlok lejátszását különböző típusú
tárolóeszközökről, valamint tartalmak kivetítését az okoseszközökről.
Alapvető kezdőképernyős műveletek
1
A projektor bekapcsolása után a kezdőképernyő megjelenik.
2
Használja a
/
lehetőséget, hogy kiválasszon egy elemet a
kezdőképernyőn.
3
Miután kiválasztotta a kívánt kezdőképernyős elemet, nyomja meg az
„ENTER” (BELÉPÉS) gombot, hogy életbe léptesse azt, vagy belépjen
egy almenübe.
4
Nem lényeges, hogy merre van, mindig megnyomhatja a „HOME”
(KEZDŐLAP) gombot, ha szeretne visszatérni a kezdőképernyőre.
A kezdőképernyő a következő módokat tartalmazza:
•
HDMI1/MHL: kiválasztja a HDMI (MHL) forrás bemenetet a HDMI1/MHL
csatlakozón keresztül.
•
Multimédia: lehetővé teszi, hogy böngéssze a különböző eszközökön tárolt
médiafájlokat. Ehhez a módhoz további menüműveletek szükségesek. További
részletekért lásd az Acer kivetítő multimédiát (CD-ROM).
•
eDisplayPro: támogatja a médiatartalmak lejátszás hálózati kijelzőn keresztül.
További részletekért lásd az Acer kivetítő multimédiát (CD-ROM).
•
USB-kapcsolat: hozzáfér a belső memóriához. További részletekért lásd az
Acer kivetítő multimédiát (CD-ROM).
15
VGA: az RGB vagy a komponens videó forrás bemenetét választja a VGA IN
csatlakozón keresztül.
•
HDMI2/MHL: kiválasztja a HDMI (MHL) forrás bemenetet a HDMI2/MHL
csatlakozón keresztül.
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
A projektor többnyelvű, képernyőn megjelenő (OSD) menüvel rendelkezik,
amely lehetővé teszi a kép beállításait és a különböző beállítások módosítását.
Az OSD menük használata
•
Az OSD menü megnyitásához nyomja meg a „SETTING” (BEÁLLÍTÁS)
lehetőséget a vezérlőpulton vagy a távirányítón.
•
Amikor megjelenik az OSD, használja a
/
lehetőséget, hogy kiválasszon
egy elemet a főmenüben. Miután kiválasztotta a főmenü kívánt elemét, nyomja
meg az „ENTER” (BELÉPÉS) lehetőséget, hogy megadjon egy almenüt a
funkció beállításához.
•
Hhasználja a / lehetőséget, hogy kiválassza a kívánt elemet és megadja a
beállításokat a
/
segítségével, vagy nyomja meg az „ENTER” (BELÉPÉS)
gombot a kiválasztás jóváhagyásához.
•
Válassza ki a következő módosítani kívánt elemet az almenüben, majd állítsa
be a fent leírtak szerint.
•
Nyomja meg a „BACK” (VISSZA) gombot az előző oldalra történő
visszalépéshez.
Magyar
•
Magyar
16
•
Az OSD menüből való kilépéshez nyomja meg újra a „SETTING” (BEÁLLÍTÁS)
lehetőséget a vezérlőpulton vagy a távirányítón. Be fog záródni és a projektor
automatikusan el fogja menteni az új beállításokat.
Főmenü
Almenü
Beállítás
Megjegyzés: előfordulhat, hogy a képernyőmenü következő beállításai közül
nem mindegyik érhető el. Kérjük, tájékozódjon a saját kivetítőjén elérhető
tényleges képernyőmenüről.
17
A LumiSense+ technológia fényérzékelője az adott környezeti
fény alapján, intelligens módon optimalizálja a kivetített kép
fényerejét és színtelítettségét. A funkció nagymértékben
megnöveli a sötét részletek láthatóságát és a színtelítettséget.
LumiSense+
•
Ki: Normál módhoz. (a környezeti fényérzékelő ki van
kapcsolva)
•
Be: A fényérzékelő be van kapcsolva a környezeti fény
automatikus érzékeléséhez és a kivetített kép
fényerejének és színtelítettségének az
optimalizálásához.
Számos gyári beállítás van, amelyet a különböző típusú
képekhez optimalizáltak.
Megjelenítési
mód
•
Fényes: A fényerő optimalizálásához.
•
Szabvány: Általános környezethez.
•
sRGB: Az sRGB szabványhoz.
•
Mozgókép: A világosabb és az általános mozgókép/
videó/fotó lejátszásához.
•
Sötét mozi: Sötét mozitartalomhoz.
•
Játék: játéktartalomhoz.
•
Sport: Sportképhez.
•
Felhasználói: A felhasználói beállítások memorizálása.
Beállítja a kép fényerejét.
Fényerő
•
Nyomja meg a
lehetőséget a kép sötétítéséhez.
•
Nyomja meg a
lehetőséget a kép világosításához.
Szabályozza a kép legvilágosabb és legsötétebb részeinek a
különbségeit. A kontraszt beállítása módosítja a fekete és a
fehér mennyiségét a képen.
Kontraszt
•
Nyomja meg a
lehetőséget a kontraszt
csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
lehetőséget a kontraszt növeléséhez.
Módosíthatja a videó képét a fekete-fehértől a teljesen telített
színekig.
Színtelítettség
•
Nyomja meg a
lehetőséget a kép színének a
csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
növeléséhez.
lehetőséget a kép színének a
Magyar
Szín
Magyar
18
Beállítja a kép keménységét.
•
Nyomja meg a
lehetőséget a keménység
csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
növeléséhez.
Keménység
lehetőséget a keménység
Beállítja a színhőmérsékletet.
•
CT1/CT2/CT3: Magasabb színhőmérsékleten a képernyő
hidegebb árnyalatú lesz; alacsonyabb színhőmérsékleten
a képernyő melegebb árnyalatú lesz.
Színhőmérséklet
•
Felhasználói: Beállítja a piros, zöld, kék, cián, sárga és
magenta színeket.
- R nyereség/G nyereség/B nyereség: Beállítja a
színegyensúlyt a fehér pontnál vagy a közelében.
- R erősítés/G erősítés/B erősítés: Beállítja a
színegyensúlyt a fekete pontnál vagy a közelében.
Gamma
Hatással van a sötét részek megjelenítésére. Nagyobb
gamma értékkel a sötét részek fényesebbnek tűnnek.
Beállítja a vörös és a zöld színegyensúlyát.
•
Nyomja meg a
növeléséhez.
lehetőséget a kép zöld színének a
•
Nyomja meg a
növeléséhez.
lehetőséget a vörös színének a
Színezet
Fal Színe
Használja ezt a funkciót a megfelelő szín kiválasztásához a fal
szerint. Számos lehetőség van, többek között a Fehér, Világos
sárga, Világoskék, Rózsaszín és Sötétzöld. Ez kompenzálja a
fal színéből adódó színeltérést, hogy a megfelelő tónusú kép
jelenjen meg.
Visszaállítás
Ha az „Igen” lehetőséget választja, az visszaállítja ebben a
menüben a kijelző paramétereit az alapértelmezett
beállításokra.
Megjegyzés: A „Színtelítettség” és a „Színezet” funkciók nem támogatottak a
számítógép mód alatt.
19
•
Kivetítés mód
Kivetítés helye
•
Elülső: A gyári alapértelmezett beállítás.
Hátsó: Megfordítja a képet, így áttetsző képernyőn
keresztül is kivetíthet.
•
Auto: Automatikusan beállítja a kép kivetítései helyét.
•
Asztali
•
Mennyezet: Fejjel lefelé fordítja a képet a mennyezeti
vetítéshez.
Ezt a funkciót arra használhatja, hogy kiválassza a kívánt
képarányt.
•
Auto: Megtartja a képet az eredeti szélesség-magasság
arányban és maximalizálja azt, hogy kitöltse a vízszintes és
függőleges képpontokat.
•
Teljes (WXGA/1080p modellek esetén): a kép a teljes
vízszintes és függőleges felbontást igénybe véve jelenik
meg.
•
4:3: A kép a képernyőhöz lesz igazítva és 4:3 arányban lesz
megjelenítve.
•
16:9: A kép a képernyőhöz lesz igazítva és 16:9 arányban
lesz megjelenítve.
•
L.Box (WXGA/1080p modellek esetén): megőrzi a jel
eredeti képméretarányát és 1,333-szorosára nagyítja.
Képarány
Auto. F. alapkő
Automatikusan beállítja a döntött vetítésből adódó képtorzulást.
Függ. alapkő
Manuálisan beállítja a döntött vetítésből adódó képtorzulást.
Vízsz. alapkő
Ez a funkció nem érhető el, ha az Auto Keystone „Be”
állapotba van.
Magyar
Kép
20
Magyar
Manuálisan beállítja a kép alakját és méretét, amely
egyenetlenül téglalap minden oldalon. Nyomja meg a / /
gombot, hogy kiválassza azt a sarkot, amelyet szeretne
/
beállítani. A négyirányú billenyűkkel beállíthatja a kép alakját.
4 sarok javítása
Állítsa be a 4 sarok javítását külön mindegyik
képarányhoz. A memória számára csak 4 beállítás
elmentése engedélyezett.
V. helyzet
(Vízszintes
pozíció)
•
Nyomja meg a
lehetőséget a kép balra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
lehetőséget a kép jobbra mozgatásához.
F. helyzet
(Függőleges
pozíció)
•
Nyomja meg a
lehetőséget a kép lefelé mozgatásához.
•
Nyomja meg a
lehetőséget a kép felfelé mozgatásához.
Frekvencia
Megváltoztatja a projektor frissítési rátáját, hogy az megfeleljen a
számítógép grafikus kártyájának a frekvenciájával. Ha egy
függőleges villogó sávot észlel a kivetített képen, a kijavításához
használja ezt a funkciót.
Követés
Szinkronizálja a képernyő jel időzítését a grafikus kártyával. Ha
labilis vagy villogó képet észlel, használja ezt a funkciót a
javításra.
Beállítja a HDMI képadat színtartományát, hogy megelőzze a
szín kijezésének a hibáját.
HDMI
színtartomány
•
Auto: Automatikusan beállítja a színtartományt a lejátszóról
érkező információk alapján.
•
Korl. tartom.: Feldolgozza a bemeneti képet korlátozott
színtartomány-adatként.
•
Telj. tartom.: Feldolgozza a bemeneti képet teljes
színtartomány-adatként.
Beállítja a képernyőn a HDMI kép túlpásztázási arányát.
HDMI keresési
info.
Visszaállítás
•
Auto: Automatikusan beállítja a túlpásztázási arányt a
lejátszóról érkező információk alapján.
•
Alulpásztázás: Soha sincs túlpásztázás a HDMI képen.
•
Túlpásztázás: Mindig megtartja a túlpásztázást a HDMI
képen.
Ha az „Igen” lehetőséget választja, az visszaállítja ebben a
menüben a kijelző paramétereit az alapértelmezett beállításokra.
21
Megjegyzés: A „HDMI színtartomány” és a „HDMI keresési info.” csak akkor
érhetőek el, amikor a bemeneti jel HDMI.
Magyar
Megjegyzés: A „V. helyzet”, „F. Helyzet”, „Frekvencia” és a „Követés” funkciók
nem támogatottak videó módban.
Magyar
22
Kezelés
Nyelv
Beállítja az OSD menük nyelvét. Használja a
lehetőséget, hogy kiválassza a kívánt nyelvet.
Automata
kikapcsolás
(perc)
A projektor automatikusan le fog kapcsolni, ha nincs érzékelt
jelbemenet a beállított idő után.
ECO üzemmód
Válassza az „Be” lehetőséget, hogy elhalványítsa a projektor
LED-es fényerejét, amely az energiafogyasztást és a zajt is
lecsökkenti, valamint megnöveli a LED élettartamát. Válassza
az „Ki” lehetőséget, hogy visszatérjen a normál módba.
USB 5V
(Készenlét)
/
Jelölje ki a „Be” tételt a funkció engedélyezéséhez. Mindkét
micro USB kábel, amely a projektoron belül található és a
kivetítő hátulján található DC 5 V kimeneti port/USB A port (ha
elérhető) is ki tud bocsátani 5 V áramot készenléti állapotban.
A funkciónak az engedélyezése megnöveli a készenléti
állapot energiafogyasztását.
Nagy magasság
Válassza az „Be” lehetőséget, hogy bekapcsolja a Nagy
magasság módot. Ha ez a funkció be van kapcsolva, a
projektor ventilátorai teljes sebességgel működnek, hogy
lehűtsék a projektor hőmérsékletét.
Jelölje ki a „Be” tételt a funkció engedélyezéséhez. A projektor
AC bekapcsolása automatikusan be fog kapcsolni, amikor az áramellátás
tápkábelen keresztül történik.
Firmware-verzió
Az aktuális firmware verzióját jeleníti meg.
•
Firmware
frissítés
OTA (Over-the-air):
a
Csatlakoztassa a projektort az internethez az Acer
eDisplayPro alkalmazásá segítségével.
b
Nyomja meg az „ENTER” (BELÉPÉS) gombot,
miután kiválasztotta az „OTA” lehetőséget, és a
projektor automatikusan megkeresi a legújabb
elérhető firmware verziót.
c
Válassza ki a „Igen” lehetőséget, amikor a
projektoron felugrik egy üzenet, hogy emlékeztesse,
hogy van egy új firmware verzió.
Ne kapcsolja ki a projektort, miközben a firmware
frissül.
23
USB:
a
Töltsön le új Firmware médiafájlokat egy tömörített
fájlban az Acer globális weboldaláról.
b
Másoljon le minden csomagolatlan fájlt az USB flash
meghajtón (Acer_K650i_USB.bin), majd dugja be a
projektort.
c
Nyomja meg az „ENTER” (BELÉPÉS) gombot,
miután kiválasztotta az „USB” lehetőséget, és a
projektor automatikusan megkeresi a legújabb
elérhető firmware verziót.
d
Válassza ki a „Igen” lehetőséget, amikor a
projektoron felugrik egy üzenet, hogy emlékeztesse,
hogy van egy új firmware verzió.
Firmware
frissítés
Ne kapcsolja ki a projektort, miközben a firmware
frissül.
LED lámpa órák
Megjeleníti a LED lámpa eltelt működési idejét (órában).
Visszaállítás
Ha az „Igen” lehetőséget választja, az visszaállítja ebben a
menüben a kijelző paramétereit az alapértelmezett
beállításokra.
Összes
visszaállítása
Ha az „Igen” lehetőséget választja, az visszaállítja az összes
menüben a kijelző paramétereit az alapértelmezett
beállításokra.
Magyar
•
Magyar
24
Hálózat
WiFi
Az alapértelmezett beállítás: „Be”. Válassza az „Be” elemet a
WiFi csatlakozó engedélyezéséhez.
LAN IP
Megjelníti a vezetékes hálózat által kijelölt LAN IP-t. Ha nincs
RJ-45 kábel csatlakoztatva, a LAN IP 0.0.0.0 lesz.
WiFi IP
A projektorhoz tartozó WiFi IP kijelzése.
Visszaállítás
Ha az „Igen” lehetőséget választja, az visszaállítja ebben a
menüben a kijelző paramétereit az alapértelmezett beállításokra.
Hang
•
Nyomja meg a
lehetőséget a hangerő
csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
Hangerő
lehetőséget a hangerő növeléséhez.
DTS Sound
Jelölje ki a „Be” tételt a funkció engedélyezéséhez. A
sztereó fokozása javítani fogja a dinamikus
hangteljesítményt.
Magas hangszín
Beállítja a magas hangszínt.
Basszus
Beállítja a basszus hangszínt.
BT hangszóró
csatlakozó
Be/kikapcsolás
hangerő
•
Bluetooth: Jelölje ki a „Be” tételt a funkció
engedélyezéséhez.
•
Bluetooth keres: Nyomja meg az
lehetőséget az
elérhető eszközök kereséséhez. A talált eszközök
listájából válasszon ki egy eszközt. A projektor
automatikusan csatlakozni próbál az utoljára
csatlakoztatott eszközhöz, amikor legközelebb
engedélyezi a Bluetooth funkciót.
Válassza ki ezt a funkciót, ha szeretné az értesítések
hangerejét beállítani, amikor amikor a projektort be/ki
kapcsolja.
•
Válassza ki az „Be” elemet a némítás
bekapcsolásához.
•
Válassza ki az „Ki” elemet a némítás kikapcsolásához.
Némít
Visszaállítás
Ha az „Igen” lehetőséget választja, az visszaállítja ebben a
menüben a kijelző paramétereit az alapértelmezett
beállításokra.
25
Válassza az „Be” elemet a DLP 3D technológiával támogatott 3D
funkció engedélyezéséhez.
•
Be: Válassza ki ezt az elemet, ha DLP 3D szemüveget,
quad buffer (NVIDIA/ATI...) grafikus kártyát és HQFS
formátumú fájlt vagy DVD-t használ a megfelelő szoftver
lejátszóval.
•
Ki: Kikapcsolja a 3D módot.
3D
3D formátum
Ha a 3D tartalom nem jelenik meg megfelelően, akkor
kiválaszthat egy olyan 3D formátumot, amely megfelel a nézett
3D tartalomnak, és amivel a legjobb eredményt érheti el.
3D B/J
Invertálás
Ha halvány vagy egymást fedő képet lát miközben DLP 3D
szemüveget használ, akkor lehet, hogy alkalmaznia kell ezt a
funkciót, hogy a lehető legjobb egyezés legyen a bal/jobboldali
képsorozat között, hogy a megfelelő képet kapja (DLP 3D-hez).
Válassza az „Be” elemet, hogy megjelenítse a 3D figyelmeztető
üzenetet.
3D
figyelmeztető
üzenet
Visszaállítás
Ha az „Igen” lehetőséget választja, az visszaállítja ebben a
menüben a kijelző paramétereit az alapértelmezett beállításokra.
Megjegyzés: Támogatott 3D jelidőzítés:
Jel forrásának a típusa
Támogatott időzítés
Videó/S-Video/Komponens videó HQFS 3D (480i@60Hz), 576i@50Hz
VGA/HDMI (PC mód)
640 x 480@50/60/100/120Hz
800 x 600@50/60/100/120Hz
1024 x 768@50/60/100/120Hz
1280 x 800@50/60/100/120Hz (RB)
HDMI (Videó mód)
HQFS 3D (480i@60Hz), 576i@50Hz,
Keret Csomagolás (1080p@23,98/24Hz,
720p@50/60Hz)
Egymás mellett fél (1080i@50/60Hz,
1080p@50/60Hz)
Alsó és felső (720p@50/60Hz,
1080p@23,97/24Hz, 1080p@50/60Hz)
Magyar
3D
Magyar
26
A megfelelő 3D kijelzéshez a grafikus kártya megfelelő beállításaira van
szükség, valamint 3D alkalmazásra.
A szoftver lejátszók, például a Stereoscopic Player és a DDD TriDef Media
Player támogatják a 3D formátumú fájlokat. Az alábbi weboldalon töltheti le
ezeket a lejátszókat.
- Stereoscopic Player (Próbaverzió):
http://www.3dtv.at/Downloads/Index_en.aspx
- DDD TriDef Media Player (Próbaverzió):
http://www.tridef.com/download/TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html
Megjegyzés: A „3D B/J Invertálás” és a „3D formátum” csak akkor érhető el, ha
a „3D” engedélyezett.
27
Magyar
Mellékletek
Hibaelhárítás
Ha problémát tapasztal az Acer kivetítővel kapcsolatban, forduljon az alábbi
hibaelhárítási útmutatóhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel.
Képproblémák és megoldásaik
#
1
2
Probléma
Nem jelenik meg
kép a vásznon.
Részleges,
gördülő vagy
nem megfelelően
megjelenített kép
(PC esetében
(Windows 95/98/
2000/XP/Win7/
Vista))
Megoldás
•
Győződjön meg arról, hogy a kábelek megfelelően
csatlakoznak az „Első lépések” című fejezetben leírt
módon.
•
Győződjön meg arról, hogy egyik érintkező sem görbült
meg, vagy törött el.
•
Ellenőrizze, hogy bekapcsolta a projektort.
•
Nyomja meg a
gombot a távirányítón, majd válassza
ki a „RESYNC” lehetőséget.
•
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Nyissa meg a „My Computer (Sajátgép)”, > „Control
Panel (Vezérlőpult)” elemet, majd kattintson duplán
a „Display (Megjelenítés)” ikonra.
•
Jelölje ki a „Settings (Beállítások)” fület.
•
Győződjön meg arról, hogy a kijelző felbontása nem
haladja meg az 1600x1200, 1920x1080 értéket.
•
Kattintson az „Advanced Properties (Speciális
tulajdonságok)” gombra.
Ha a probléma továbbra is fennáll, módosítsa az Ön által
használt monitor megjelenítését, és kövesse az alábbi
lépéseket:
•
Győződjön meg arról, hogy a felbontás-beállítás
nem haladja meg az 1600x1200, 1920x1080
értéket.
•
Kattintson a „Change (Módosítás)” gombra a
„Monitor” fülön.
•
Kattintson a „Show all devices (Minden eszköz
mutatása)” > „Standard monitor types (Szabvány
monitortípusok)” elemre az SP dobozban, majd
jelölje ki a kívánt felbontás módot a „Models
(Típusok)” dobozban.
•
Győződjön meg arról, hogy monitorkijelző felbontása
nem haladja meg az 1600x1200, 1920x1080
értéket.
Magyar
28
3
4
5
6
7
8
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(Noteszgépek
esetében)
A noteszgép
képernyője nem
jeleníti meg a
bemutatót.
A kép instabil vagy
villódzik
A képen függőleges
villódzó sáv van
A kép nem éles
A kép megnyúlik,
amikor
„szélesvásznú”
DVD filmet játszik le
•
Nyomja meg a
gombot a távirányítón, majd
válassza ki a „RESYNC” lehetőséget.
•
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Ismételje meg a lépéseket a (fenti) 2. elemtől a
számítógép felbontásának beállításához.
•
Nyomja meg a kimeneti beállítások váltása
gombot. Példa: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell
[Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP
[Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5 ]
•
Ha nehézséget tapasztal a felbontás módosítása során,
illetve a monitor lefagy, indítsa újra az összes
készüléket, a kivetítőt is beleértve.
•
Ha Microsoft® Windows® alapú noteszgépet használ:
Előforduklhat, hogy egyes PC noteszgépek
kikapcsolják saját képernyőjüket, amikor egy második
megjelenítő eszköz van használatban. Mindegyiknél
más-más módon történik a visszakapcsolása. Lásd a
számítógép használati útmutatóját további
információkért.
•
Ha Apple® Mac® OS alapú noteszgépet használ: A
System Preferences (Rendszerbeállítások) menüben
nyissa meg a Display (Megjelenítés) elemet, és jelölje
ki a Video Mirroring (Videó tükrözés) tétel „On (Be)”
jelölőnégyzetét.
•
A „Követés” gombbal javíthatja ki. További
információkért forduljon az „Kép” fejezethez.
•
Módosítsa a számítógép színmélység beállítását.
•
Használja a „Frekvencia” funkciót a beállításhoz.
További információkért forduljon az „Kép” fejezethez.
•
Ellenőrizze és konfigurálja át a grafikus kártya
megjelenítési módját, hogy az kompatibilis legyen a
kivetítővel.
•
•
Állítson a kivetítő lencséjének fókuszgyűrűjén.
Győződjön meg arról, hogy a vetítővászon az előírt
távolságon belül van:
3,3 - 24,1 láb (1,0 - 7,4 méter)
További információkért forduljon a „A kívánt képméret
elérése a távolság és a zoom beállításával” részhez.
Ha anamorf vagy 16:9 képméretarányú DVD filmet játszik le,
az alábbi beállítások módosítására lehet szükség:
•
Ha 4:3 képformátumú DVD filmet játszik le, módosítsa
a formátumot 4:3 beállításra a kivetítő OSD menüjében.
•
Ha a kép még mindig nyújtott, akkor a képméretarányt
is be kell állítania. Állítsa a megjelenítési formátumot
16:9 (széles) képméretarányra a DVD-lejátszón.
29
10
A kép túl kicsi vagy
túl nagy
A kép oldalai ferdék
•
•
Állítson a kivetítő tetején lévő zoom karon.
•
Nyomja meg a „SETTING” (BEÁLLÍTÁS) lehetőséget a
vezérlőpulton vagy a távirányítón. Lépjen az „Kép” >
„Képarány” elemre, és próbálkozzon különböző
beállításokkal.
•
Ha lehetséges, helyezze át a kivetítőt úgy, hogy a
kivetítő közepe felé nézzen és annak alsó széle alatt
legyen.
•
Nyomja meg a Keystone correction (Trapézkorrekció)
gombot a vezérlőpulton vagy a távvezérlőn, amíg a kép
oldalai függőlegessé nem válnak.
Nyomja meg a „SETTING” (BEÁLLÍTÁS) lehetőséget a
vezérlőpulton vagy a távirányítón az OSD menü
megnyitásához. Lépjen a „Kép” > „Auto. F. alapkő” vagy
a „Kép” > „Függ. alapkő” elemre a beállítások
elvégzéséhez.
•
11
A kép fordított.
•
Helyezze a kivetítőt a vászonhoz közelebbre vagy
messzebbre.
Jelölje ki az OSD menü „Kép” >„Kivetítés mód”, „Kép” >
„Kivetítés helye” elemét a vetítés helyzetének
módosításához.
Problémák a kivetítővel kapcsolatban
#
1
Jelenség
A kivetítő nem reagál semmilyen
kezelőszervre
Megoldás
He lehetséges, kapcsolja ki a kivetítőt, majd
húzza ki a tápkábelt, és várjon legalább 30
másodpercig, míg újra nem csatlakoztatja.
Magyar
9
Magyar
30
OSD üzenetek
#
1
Jelenség
Üzenet
Emlékeztető üzenet
A ventilátor meghibásodott. – a rendszerventilátor nem működik.
A ventilátor meghibásodott.
A lámpa hamarosan kikapcsolódik.
A kivetítő túlmelegedett – a kivetítő meghaladta javasolt üzemi
hőmérsékletét, ezért használat előtt hagyni kell kihűlni. Ellenőrizze
a porszűrőket is, ha beszerelték őket. Ha a porszűrő poros,
tisztítsa meg.
A kivetítő túlmelegedett.
A lámpa hamarosan kikapcsolódik.
31
LED üzenetek
Üzenet
Bekapcsolt állapotot jelző
LED
Lámpa LED
Hőmérsékletki
jelző LED
Vörös
Kék
Vörös
Vörös
Készenlét
(Hálózati tápkábel
csatlakoztatva)
V
--
--
--
Üzemkapcsoló BE
--
V
--
--
LED-es lámpa újra
--
Gyors
villogás
--
--
Kikapcsolás (hűtés)
Gyors
villogás
--
--
--
Kikapcsolás (hűtés vége)
V
--
--
--
Firmware letöltése
V
--
V
V
Hiba (túlmelegedés miatti
meghibásodás)
--
V
--
V
Hiba (ventilátorzár
meghibásodása)
--
V
--
Gyors villogás
Hiba (LED-es lámpa
meghibásodása)
--
V
V
--
Hiba (elromlott a
színkerék)
--
V
Gyors
villogás
--
Magyar
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
Magyar
32
A belső csatlakozó(k) használata
Kapcsolja ki a kivetítő tápellátását a (ÜZEMKAPCSOLÓ) gomb
megnyomásával. Várjon legalább 45 percet, amíg a kivetítő kihűl. Húzza ki a
tápkábelt.
1
Fordítsa a projektort fejjel lefelé, hogy megkeresse a belső csatlakozó tetejét.
(1. ábra)
2
A fedélből távolítsa el a csavar(okat)t egy csavarhúzó segítségével. (2. ábra)
3
Tolja fel, és távolítsa el a fedelet. (3. ábra)
4
Helyezze a HDMI (MHL) csatlakozót az élességállító/zoomgyűrű mellé.
5
Dugja be a WirelessHD hardverkulcsot (MWIHD1) vagy egyéb HDMI/MHL
dongle eszközt a HDMI (MHL) csatlakozóba. (4. ábra)
6
Ha a HDMI/MHL hardverkulcsot árammal kell ellátnia, erre a célra elérhető egy
micro USB-kábel is.
7
Tegye vissza a fedelet, majd húzza meg a csavar(ok)at. (5-6. ábra)
5
2
4
1
3
6
7
4
33
Az alább felsorolt műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A
végleges műszaki adatokat lásd az Acer kiadott marketing-specifikációiban.
Kivetítő rendszer
DLP™
Felbontás
1080p
Számítógépekkel való
kompatibilitás
További információkért forduljon a „Kompatibilis
üzemmódok” részhez.
Képarány
Auto, 4:3, 16:9, Teljes, L.Box
Megjeleníthető színek száma
1,07 milliárd szín
Vetítőlencse
F = 1,5, f = 11,62 mm,
1:1,0 kézi állítású zoom és fókusz
A kivetítés képernyőmérete
(képátmérő) tiszta fókusszal
60" (152 cm) - 300" (762 cm)
Kivetítés távolsága tiszta fókusszal
3,3' (1,0 m) - 24,1' (7,4 m)
Vetítővászon-távolság
82"±3% @ 2 m (1,11 – 1,11:1)
Vízszintes pásztázási sebesség
15 - 100 KHz
Függőleges pásztázási sebesség
24 - 120 Hz
Trapézkorrekció
+/-30 fok (függőleges és vízszintes), Manuális és
Automata
Digitális zoom
2X
Hang
5Wx2
Tömeg
Körülbelül 2,4 kg (5,29 lbs.)
Méretek (széles x mély x magas)
355 x 235 x 63 mm (13,98" x 9,25" x 2,48")
Tápellátás
Univerzális AC bemenet 100 – 240 V, bemeneti
frekvencia 50/60 Hz
Áramfogyasztás (jellemző)
Normál mód: 125 W 110 VAC-on
ECO üzemmód: 80 W 110 VAC-on
Készenlét < 0,5 W
Üzemi hőmérséklet
0ºC – 40ºC / 32ºF – 104ºF
I/O csatlakozók
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tápegység-csatlakozóaljzat x 1
USB (mini B típusú) x 1
VGA bemenet x 1
RS232 x 1
HDMI/MHL x 2
USB A típus (DC 5 V KI) x 1
3,5 mm-es audió bemeneti aljzat x 1
3,5 mm-es audió kimeneti aljzat x 1
Micro USB kábel x 1
SD kártyaolvasó x 1
LAN x 1
Magyar
Műszaki adatok
Magyar
34
Az alapcsomag tartalma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hálózati tápkábel x 1
VGA kábel x 1
Acer kivetítő multimédia (CD-ROM) x 1
Távvezérlő x 1
Akkumulátor x 1 (a távvezérlőhöz)
Használati útmutató (CD-ROM) x 1
Gyors üzembe helyezési útmutató x 1
Beépített Wifi dongle x 1
Hordtáska x 1
* A konstrukció és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
35
1
Magyar
Kompatibilis üzemmódok
VGA analóg – PC jel
Üzemmódok
Felbontás
VGA
640 x 480
SVGA
800 x 600
XGA
1024 x 768
1152 x 864
SXGA
1280 x 1024
QuadVGA
SXGA+
UXGA
PowerBook G4
1280 x 960
1280 x 960
1400 x 1050
1600 x 1200
640 x 480
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 870
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
60
72
75
85
120
56
60
72
75
85
120
60
70
75
85
120
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6 (67)
60
60
75
75
31,47
37,86
37,50
43,27
61,91
35,20
37,88
48,08
46,88
53,67
77,43
48,36
56,48
60,02
68,68
98,96
63,85
67,50
77,10
63,98
76,97
79,98
91,15
60,00
75,00
65,32
75,00
31,50
35,00
37,88
48,36
60,241
68,681
Magyar
36
WXGA
2
1280 x 768
1280 x 768
1280 x 768
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 800-RB
1440 x 900
1680 x 1050
1366 x 768
1920 x 1080-RB
1920 x 1080-EIA
1024 x 600
1920 x 1200-RB
60
75
85
60
60
120
60
60
60
60
60
60
59,95
47,78
60,29
68,63
45,00
49,70
101,6
55,94
65,29
47,71
66,60
67,50
37,50
74,04
HDMI – PC jel
Üzemmódok
VGA_60
VGA_72
VGA_75
VGA_85
VGA_120
SVGA_56
SVGA_60
SVGA_72
SVGA_75
SVGA_85
SVGA_120
XGA_60
XGA_70
XGA_75
XGA_120
SXGA_75
SXGA_85
SXGA_60
SXGA_72
SXGA_75
SXGA_85
QuadVGA_75
SXGA+_60
UXGA_60
Felbontás
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 960
1400 x 1050
1600 x 1200
F. frekvencia [Hz]
59,94
72,809
75
85,008
119,518
56,25
60,317
72,188
75
85,061
119,854
60,004
70,069
75,029
119,804
75
84,99
60,02
72
75,025
85,024
75
59,978
60
V. frekvencia
[kHz]
31,469
37,861
37,5
43,269
61,91
35,156
37,879
48,077
46,875
53,674
77,425
48,363
56,476
60,023
98,958
67,5
77,094
63,981
76,97
79,976
91,146
75
65,317
75
37
3
640 x 480@60Hz
640 x 480@67Hz
800 x 600@60Hz
1024 x 768@60Hz
1024 x 768@75Hz
1152 x 870@75Hz
59,94
66,667
60,317
60,004
75,02
75,061
59,87
74,893
84,837
60
59,81
119,909
59,887
59,954
59,79
60
60
60
59,95
1280 x 768
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 800
1440 x 900
1680 x 1050
1366 x 768
1920 x1080
1920 x1080
1024 x 600
1920 x 1200
31,469
35
37,879
48,363
60,241
68,681
47,776
60,289
68,633
45
49,702
101,563
55,935
65,29
47,712
66,587
67,5
37,5
74,038
HDMI - Videó jel
Üzemmódok
480i
480p
576i
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
1080p
1080p
Felbontás
720 x 480
(1440 x 480)
720 x 480
720 x 576
(1440 x 576)
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
60
15,73
60
31,47
50
15,63
50
60
50
60
50
60
50
24
23,98
30
31,25
45,00
37,50
33,75
28,13
67,50
56,26
27,00
26,97
33,75
Magyar
Mac G4
MAC13
Mac G4
Mac G4
MAC19
MAC21
WXGA_60
WXGA_75
WXGA_85
WXGA_60
WXGA_60
WXGA_120-RB
WXGA+_60
1680 x 1050_60
acer_16:9
1920 x 1080_RB
1920 x 1080_EIA
acer_timing
1920 x 1200-RB
Magyar
38
4
MHL - Videó jel
Üzemmódok
480i
480p
576i
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
1080p
1080p
Felbontás
720 x 480
(1440 x 480)
720 x 480
720 x 576
(1440 x 576)
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x1080
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
60
15,73
60
31,47
50
15,63
50
60
50
60
50
24
23,98
30
50
60
31,25
45,00
37,50
33,75
28,13
27,00
26,97
33,75
56,26
67,5
39
FCC nyilatkozat
Ezt az eszközt megvizsgálták és megállapították, hogy a B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket teljesíti az FCC Szabályzat 15. fejezete
szerint. Ezeket a határértékeket úgy állapítottuk meg, hogy lakásban történő
használat esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferenciák ellen. Ez az
eszköz rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha nem a
használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és használják, károsan
zavarhatja a rádiótávközlést.
Arra azonban nincsen garancia, hogy egy meghatározott felhasználásnál nem fordul
elő zavar. Ha ez az eszköz káros zavart kelt a rádió- vagy televízió vételben, amit az
eszköz ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani, a felhasználó a zavar
megszüntetésére minden további nélkül megteheti a következő intézkedéseket:
•
Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
•
Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
•
Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa,
mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
•
Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Más számítástechnikai eszközökhöz kizárólag árnyékolt kábellel szabad
csatlakozni, hogy az FCC előírásainak továbbra is megfeleljenek.
Megjegyzés: Perifériák
Kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók
stb.) szabad ehhez a berendezéshez csatlakoztatni, amelyek a B osztályú
eszközökre előírt határértékeknek megfelelnek. A határértékeknek nem megfelelő
perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádió- és televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt az eszközt működtesse.
Üzemi feltételek
Ez az eszköz megfelel az FCC Szabályzata 15. fejezetének. A működtetésnek két
feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros zavart, és (2), az eszköznek minden
zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003-nak.
Magyar
Hatósági és biztonsági tudnivalók
Magyar
40
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.
Nyilatkozat az EU szabályok kielégítéséről
Az Acer ezúton kijelenti, hogy ez a kivetítősorozat megfelel az 1999/5/EK irányelv
alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
Megfelel az oroszországi hatósági előírásnak
Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli
LAN-nal és/vagy Bluetooth-al felszerelt modellekre vonatkozik.
Általános
Ez a termék megfelel mindazon ország vagy régió rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli használatát engedélyezték. A
konfigurációtól függően ez a termék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul).
Kanada – kis teljesítményű engedélyre nem köteles
rádiófrekvenciás távközlési eszközök (RSS-210)
a
Általános információ
A működésnek a következő két feltétele van:
1. Az eszköz nem okozhat interferenciát, és
2. ennek az eszköznek minden vett interferenciát állnia kell, beleértve a
nem kívánatos működést okozó interferenciát.
b
Működés a 2,4 GHz-es sávban
Az engedélyezett szolgáltatással történő rádiófrekvenciás zavar
megelőzésére ezt a berendezést épületen belüli működésre tervezték, és
a kültéri használatot engedélyeztetni kell.
41
Ezt a berendezést a felhasználás országában érvényes előírások és szabályok szigorú
betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a felhasználás
országában lévő helyi irodával. A teljes országlistáért lásd:
http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm.
Magyar
Az országok érvényességi köre
Magyar
42
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
Contact Person: Mr. RU Jan, e-mail:ru_jan@acer.com.tw
And,
Acer Italy s.r.l
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it
Declare under our own responsibility that the product:
Product:
DLP Projector
Trade Name:
Acer
Model Number:
K650i/L450R/LK-820F/Q1P1503 series
To which this declaration refers conforms to the relevant standard or other standardizing documents:
•
EN55022:2010 Class B; EN55024:2010
•
EN301 489-1 V1.9.2; EN301 489-17 V2.2.1
•
EN300 328 V1.8.1
•
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, Class A
•
EN61000-3-3:2008
•
EN60950-1:2006/A11:2009/A1:2010 +A12:2011
•
Regulation (EC) No. 1275/2008; EN 50564:2011
•
EN50581:2012
We hereby declare above product is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, R&TTE Directive 1999/
5/EC and RoHS Directive 2011/65/EU and Directive 2009/125/EC with regard to establishing a
framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.
Year to begin affixing CE marking 2015.
RU Jan/Sr. Manager
Regulation Center, Acer Inc.
Oct. 19, 2015 Date
43
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must
accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:
Product:
DLP Projector
Model Number:
Q1P1503 series
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Magyar
Acer America Corporation
333 West San Carlos St.,
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Tel: 254-298-4000
Fax: 254-298-4147
Download PDF

advertising