Acer | K335 | Acer K335 User Manual

Acer kivetítő
K335/L320/LK-W20 sorozat
Felhasználói útmutató
Copyright © 2013. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva!
Acer kivetítő K335/L320/LK-W20 sorozat használati utasítás
Eredeti kiadás: 02/2013
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják anélkül, hogy az
átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások ennek a
kézikönyvnek az új kiadásaiban vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek
meg. A cég nem vállal sem kifejezett, sem beleértett garanciát a dokumentum tartalmát illetően, és
különösen elutasítja a bizonyos célra való értékesítésre vagy alkalmasságra vonatkozó beleértett
garanciákat.
Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább biztosított
helyen. A sorozatszám és a modellszám a számítógépen elhelyezett címkén található. A
számítógéppel kapcsolatos minden levelezés alkalmával meg kell adni a sorozatszámot, a
modellszámot és a vásárlásra vonatkozó adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen részletét
sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani semmilyen formátumban
vagy eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy egyéb eljárás alkalmazásával.
Acer kivetítő K335/L320/LK-W20 sorozat
Típusszám: _________________________________
Sorozatszám: _______________________________
Vásárlás időpontja: ___________________________
Vásárlás helye: ______________________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékneveit
vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
„A HDMI™, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC.
védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei.”
iii
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a dokumentumot,
később szüksége lehet rá. Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden
figyelmeztetésnek és utasításnak.
A termék kikapcsolása tisztítás előtt
Tisztítás előtt a termék csatlakozóját távolítsa el a fali aljzatból. Ne használjon
folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A készüléket nedves törlőkendővel tisztítsa.
Figyelmeztetés megszakító eszközként szolgáló
dugóval kapcsolatban
Kövesse az alábbi útmutatást a berendezés külső tápegységhez történő
csatlakoztatása és leválasztása során:
•
•
•
Telepítse a tápegységet, mielőtt a hálózati tápkábelt a hálózati konnektorhoz
csatlakoztatná.
Húzza ki a tápkábelt, mielőtt a tápegységet eltávolítaná a kivetítőből.
Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az
összes tápkábel kihúzásával a tápegységekből.
Elérhetőséggel kapcsolatos figyelmeztetés
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen
elérhető és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha
áramtalanítani kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a
konnektorból.
Figyelm!
•
•
•
A terméket ne használja víz közelében.
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék
leesik, súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése
érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy
a terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük.
Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni,
hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
•
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül,
mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és
rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne
öntsön folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.
iv
•
•
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett
környezetben, ami váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a forgómozgó eszközöket.
A hálózati feszültség használata
•
•
•
•
•
Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos a rendelkezésre álló áramforrás típusáról, forduljon a
forgalmazóhoz vagy a helyi elektromos szolgáltatóhoz.
Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem
haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok
eszköz csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja
meg a mellékkör névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót
használnak, az áramfelvétel nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti
áramfelvételének 80%-át.
A termék hálózati adapterét hárompólusú földelt tápcsatlakozóval látták el. Ez
a dugó csak megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a
fali konnektor megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a hálózati adapter
dugóját. Ne dugja a dugót nem földelt hálózati csatlakozóba. További
információkért forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem
megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy sérülést
okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar megfelelő
kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő elektromos eszközök
okoznak, és ami befolyásolja a termék teljesítményét.
•
A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az
alábbi követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal
rendelkező, VDE vagy hasonló jóváhagyással, 4,5 méter maximális
hosszúsággal.
v
A termék szervizelése
Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a terméket, mert a burkolat felnyitása vagy
eltávolítása miatt veszélyes áramütésnek vagy más kockázatoknak teheti ki magát.
Bízza az összes javítást képzett szakemberre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett
munkatársaihoz, ha:
•
•
•
•
•
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
Folyadék ömlött a termékbe
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az
összes használati utasítást
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz
vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe, hogy
a terméket helyreállítsa.
Figyelem! Biztonsági okból ne használjon nem szabványos alkatrészt
részegységek beszerelése vagy cseréje alkalmával. A kiegészítőket
illetően vegye fel a kapcsolatot a termék viszonteladójával.
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol
kisgyerekektől.
További biztonsági információ
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős
fény károsíthatja látását.
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be
Ne telepítse a terméket az alábbi környezetben:
•
•
•
•
•
•
Rosszan szellőző vagy szűk helyen. A kivetítő és a falak között legalább 50 cm
legyen, lehetővé téve a levegő szabad áramlását.
Olyan hely, ahol a hőmérséklet szélsőséges módon megnőhet, pl. gépkocsiban zárt
ablak mellett.
Olyan hely, ahol a szélsőségesen magas páratartalom, por vagy cigarettafüst
beszennyezheti az optikai részegységeket, megrövidítve ezzel élettartamukat és
besötétítve a képet.
Tűzjelző berendezések közelében.
Olyan hely, ahol a környezeti hőmérséklet meghaladja a 40 ºC/104 ºF értéket.
Több mint 3 048 méter tengerszint feletti magasságban.
vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Azonnal húzza ki a tápkábelt, ha problémát tapasztal a kivetítővel. Ne
működtesse a kivetítőt, ha füst, furcsa zaj vagy szag jön belőle. Ez tüzet vagy
áramütést okozhat. Ha ilyet tapasztal, azonnal húzza ki a tápkábelt és vegye fel
a kapcsolatot a kereskedővel.
Ne használja tovább a terméket, törje el vagy ejtse le. Ebben az esetben,
vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, aki megvizsgálja a terméket.
A kivetítő lencséjét ne irányítsa a nap felé. Ez tüzet okozhat.
A kivetítő kikapcsolásakor tanácsos hagyni, amíg a kivetítő befejezi hűtési,
mielőtt áramtalanítaná a készüléket.
Ne kapcsolja ki gyakran hirtelen a tápellátást, vagy húzza ki működés közben a
kivetítő tápkábelét. A legjobb, ha megvárja, amíg a ventilátor kikapcsolódik,
mielőtt kikapcsolja a fő áramforrást.
Ne érintse a légkivezető rácsot és a talplemezt, amelyek felforrósodnak.
Tisztítsa meg a gyakran a légszűrőt, ha van ilyen. A készülék belsejében
emelkedhet a hőmérséklet és meghibásodást okozhat, ha a légszűrő/szellőző
nyílások piszokkal vagy porral szennyezettek.
Ne nézzen a szellőzőrácson keresztül a készülék belsejébe, amikor a kivetítő
be van kapcsolva. Az erős fény károsíthatja látását.
Mindig nyissa ki a lencsevédőt vagy távolítsa el a lencsesapkát, amikor a
kivetítő be van kapcsolva.
Ha a kivetítő bekapcsolt állapotban van, ne tegyen tárgyakat a lencse elé,
mivel ezzel a tárgy felforrósodhat, deformálódhat és tüzet is okozhat.
Ne kísérelje meg szétszerelni a kivetítőt. A készülék belsejében
nagyfeszültségű alkatrészek vannak, amelyek sérülést okozhatnak.
Mindennemű javítást megfelelő szakemberrel végeztessen el.
Ne állítsa függőleges helyzetbe a kivetítőt. Így a kivetítő könnyen leborulhat, és
sérülést vagy kárt okozhat.
Figyelmeztetés zenehallgatás esetére
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
•
•
•
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán és kényelmes hangerőn nem hallja a zenét.
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
Ne hallgasson zenét nagy hangerőn huzamosabb ideig.
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
vii
Utasítások az eszköz megfelelő elhelyezését illetően
Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági
szeméttárolóba. A környezetszennyezés csökkentése és környezetünk lehető
legnagyobb fokú védelme érdekében kérjük, hasznosítsa újra. További információért
az elektromos és elektronikus berendezések hulladékával (WEEE) kapcsolatos
szabályozást illetően látogassa meg a következő weboldalt:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
viii
Mindenek előtt
A használattal kapcsolatos megjegyzések
Ezt tegye:
•
A tisztítás elkezdése előtt kapcsolja ki a terméket.
•
Enyhe mosószerrel megnedvesített puha törlőkendővel törölgesse meg a
kijelzőburkolatot.
•
Amennyiben a terméket előreláthatólag hosszabb ideig nem fogja használni,
húzza ki a váltóáramú (AC) csatlakozóaljzatból.
Ne tegye:
•
Zárja el a készülék házának szellőzést szolgáló nyílásait.
•
Tisztítsa a készüléket súrolószerrel, viasszal vagy oldószerrel.
•
Használja az alábbi helyzetekben:
•
•
•
•
Rendkívül meleg, hideg vagy párás helyen.
Nagymennyiségű pornak és piszoknak kitett helyen.
Erős mágneses teret gerjesztő készülék közelében.
Helyezze közvetlen napsugárzásnak kitett helyre.
Óvintézkedések
Tartsa be a felhasználói útmutatóban ajánlott összes figyelmeztetést,
elővigyázatossági felhívást és karbantartási utasítást, hogy a készülék élettartamát
meghosszabbítsa.
Figyelm:
•
•
•
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős fény
károsíthatja látását.
Tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében óvja a terméket esőtől, illetve
nedvességtől.
Ne nyissa ki vagy szerelje szét a terméket, mert ezzel áramütést okozhat.
A kivetítő kikapcsolásakor kérjük hagyja, amíg a kivetítő befejezi hűtési, mielőtt
áramtalanítaná a készüléket.
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne használja a lencsevédő kupakot, ha a kivetítő működik.
Mindenek előtt
iii
viii
A használattal kapcsolatos megjegyzések
viii
Óvintézkedések
viii
Bevezetés
1
Termékfunkciók
1
A csomag áttekintése
2
A kivetítő áttekintése
3
A kivetítő nézetei
3
Vezérlőpult
4
A távvezérlő elrendezése
5
MHL (Mobile High-Definition Link) vezérlő
7
Első lépések
A kivetítő csatlakoztatása
9
9
A kivetítő be- és kikapcsolása
10
A kivetítő bekapcsolása
10
A kivetítő kikapcsolása
11
A kivetített kép beállítása
12
A kivetített kép magasságának beállítása
12
Az optimális képméret és -távolság
13
Felhasználói kezelőszervek
15
Telepítő menü
15
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
16
Szín
17
Kép
19
Beállítás
21
Kezelés
21
Audió
22
3D
22
Nyelv
23
Függelékek
Hibakeresés
24
24
Tartalomjegyzék
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
28
Mennyezetre szerelés
29
Műszaki adatok
32
Kompatibilis üzemmódok
34
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
38
1
Termékfunkciók
A termék egylapkás DLP® kivetítő. A kiemelkedő tulajdonságok a következők:
•
DLP® technológia
•
1280 x 800 WXGA felbontás
Automata, Teljes, 4:3, 16:9, L. Box méretarány támogatása.
•
Sokoldalú megjelenítési módok (Fényes, Szabvány, Mozgókép, Sötét mozi,
Játék, Sport, Felhasználói) az optimális teljesítmény érdekében, bármilyen
helyzetben.
•
NTSC/PAL/SECAM kompatibilitás és HDTV (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p)
támogatása.
•
A kivetítő kis mérete lehetővé teszi az üzleti célú és otthoni felhasználást.
•
Az Acer EcoProjection technológia intelligens szemléletmódú
energiagazdálkodást és fizikai hatékonyság-javítást biztosít.
•
HDCP támogatással rendelkező HDMI™ bemenetekkel felszerelve.
•
Továbbfejlesztett digitális trapéztorzítás korrekció az optimális bemutatókhoz.
•
Többnyelvű képernyőmenük (OSD).
•
A LED megoldás környezetbarát és hosszabb életű fényforrás.
•
Médialejátszás USB-ről, RAM-ról és SD-kártyaolvasóról.
•
Kompatibilis a Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista®, Windows® 7, Windows®
8, Macintosh® operációs rendszerekkel.
•
MHL V1.2 jelmegjelenítés támogatása.
Magyar
Bevezetés
A csomag áttekintése
ThiA kivetítőt az alább bemutatott tartozékokkal együtt szállítjuk. Ellenőrizze, hogy
az egység teljes-e. Azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, ha valami hiányzik.
ENTER
BACK
Magyar
2
Kivetítő
Hálózati tápkábel
Kompozit videokábel
HIDE
RATIO
INFO
ZOOM
A/a
MODE
SOURCE
MENU
MEDIA
BACK
HOME
SETUP
ENTER
PgUp
PgDn
2 db elem
VGA-kábel
Távvezérlő
K335/
L320/
LK-W20
Series
P/N:MC.JG711.003
Hordtáska
Felhasználói útmutató
Gyors üzembe helyezési
útmutató
P/N:MC.JG711.005
Mutimedia Quick Start Guide
USB WiFi adapter
(opcionális)
Gyors üzembe helyezési
Felhasználói útmutató
útmutató
(multimédia és vezeték nélküli
(multimédia és vezeték nélküli
funkciókhoz)
funkciókhoz)
3
Magyar
A kivetítő áttekintése
A kivetítő nézetei
Elölnézet / felülnézet
6
3
5
ENT
BAC
ER
K
4
3
2
#
1
1
Leírás
#
4
Zoom objektív
Leírás
Élességállító gyűrű
2
Dőlésszög-beállító kerék
5
Üzemkapcsoló gomb
3
Távvezérlő vevőegységek
6
Vezérlőpanel
Hátulnézet
1
10
#
2
3
USB A
USB B
4
5
(MHL)
VGA!IN!
6
VIDEO
7
8
OUT AUDIO
IN
9
Leírás
#
Leírás
1
SD-kártyaolvasó
6
Kompozit videó bemeneti csatlakozó
2
USB A csatlakozó (multimédiához)
7
Audió kimeneti csatlakozó
3
Mini USB
8
Audió bemeneti csatlakozó
4
HDMI csatlakozó
9
Tápegység-csatlakozóaljzat
5
PC analóg jel/HDTV/komponens videó
bemeneti csatlakozó
10
Kensington™ zár portja
Magyar
4
Vezérlőpult
2
9
3
8
4
ENTER
BACK
5
10
7
1
#
Ikon
1
6
9
Funkció
Leírás
Üzemkapcsoló
Üzemkapcsoló gomb és bekapcsolt állapotot
jelző LED. A tartalmát lásd a „A kivetítő beés kikapcsolása” című fejezetben.
2
LAMP
Lámpajelző LED.
3
TEMP
Hőmérsékletjelző LED.
4
BACK
Back/Leállítás
Médiafájl lejátszásának leállítása vagy egy
adatmappával feljebb lépés.
5
ENTER Enter/Lejátszás/Szünet Elemek kiválasztásank megerősítése vagy
médiafájl lejátszása/szüneteltetése.
6
MENU
•
Nyomja meg a „MENU” gombot, hogy
megjelenítse a képernyőn megjelenő
(OSD) menüt, lépjen vissza az előző
OSD menüre vagy rejtse el az OSD
menüt.
7
SOURCE
Az aktív forrást módosítja.
8
Távvezérlő
vevőegység
A távirányító jeleket veszi.
9
Trapézkorrekció
A képet a kivetítő megdöntése által okozott
torzítás kioltása érdekében javítja (± 40 fok).
10
Négyirányú billentyűk
Használja a gombokat elemek
kiválasztásához, illetve azok beállításainak
elvégzéséhez.
5
1
2
3
5
RATIO
HIDE
INFO
ZOOM
A/a
MODE
SOURCE
7
4
6
8
9
11
10
12
13
MENU
14
15
17
Model No:E-26131
MEDIA
BACK
HOME
SETUP
ENTER
19
16
18
20
PgUp
21
22
23
PgDn
25
24
MC.JG711.001
#
Ikon
Funkció
Leírás
1
Infravörös jeladó Parancsokat küld a kivetítőnek.
2
HIDE
Ideiglenesen kikapcsolja a videojelet. Nyomja meg a „HIDE”
gombot a kép elrejtéséhez, majd nyomja meg újra a kép
megjelenítéséhez.
3
Üzemkapcsoló
Lásd: „A kivetítő be-/kikapcsolása” című fejezetet.
4
INFO
A rendszerinformációk megjelenítéséhez.
5
RATIO
A kívánt képméretarány kiválasztásához (Automata, 4:3, 16:9,
L. Box).
6
A/a
Nyomja meg az „A/a” gombot felirat választásához.
7
ZOOM
Nagyítja vagy kicsinyíti a kivetített képet.
8
MODE
Nyomja meg a „MODE” gombot megjelenítési mód
választásához.
9
3D
Nyomja meg a „3D” gombot a 3D típusok kiválasztásához.
10
SOURCE
Az aktív forrást módosítja.
11
MENU
•
12
Trapézkorrekció A képet a kivetítő megdöntése által okozott torzítás kioltása
érdekében javítja (± 40 fok).
•
Nyomja meg a „MENU” gombot, hogy megjelenítse a
képernyőn megjelenő (OSD) menüt, lépjen vissza az
előző OSD menüre vagy rejtse el az OSD menüt.
A kiválasztás megerősítéséhez.
Magyar
A távvezérlő elrendezése
Magyar
6
#
Ikon
Funkció
Leírás
13
Négyirányú
billentyűk
Használja a fel, le, balra és jobbra gombot elemek
kiválasztásához, illetve azok beállításainak elvégzéséhez.
14
Hangerő
Csökkenti/Növeli a hangerőt.
15
HOME
Nyomja meg a gombot, hogy visszalépjen a Média mód
kezdőlapjára.
16
SETUP
Nyomja meg, hogy belépjen a média OSD menübe.
17
BACK
Nyomja meg, hogy visszalépjen az előző képernyőre.
18
ENTER
Nyomja meg, médiafájl lejátszásához vagy beállítás
megerősítéséhez.
19
Visszatekerés
Nyomja meg a médiafájl visszatekeréséhez.
20
Lejátszás/
Szünet
Lejátszás és szünet között vált.
21
Előretekerés
Nyomja meg a médiafájl élőretekeréséhez.
22
PgUp/PgDn
Kizárólag a számítógépes üzemmódhoz. Nyomja meg a gombot
a következő vagy az előző oldal kijelöléséhez. Ez a funkció csak
akkor elérhető ha az USB Ctrl csatlakozó (USB B típusú)
csatlakozik a számítógéphez egy USB kábelen keresztül.
Nyomja meg a következő médiafájl lejátszásához.
23
Következő
24
Előző
Nyomja meg az előző médiafájl lejátszásához.
25
Leállítás
Leállítja a lejátszást.
7
RATIO
HIDE
INFO
ZOOM
A/a
1
2
MODE
SOURCE
MHL vezérlő mód
Navigáció
MHL vezérlő mód
Kilép az MHL-ből
MHL vezérlő mód
Multimédia
4
3
MHL vezérlő mód
Kilép az MHL-ből
MENU
5
6
MEDIA
7
9
BACK
HOME
SETUP
8
10
ENTER
PgUp
11
12
PgDn
13
#
Ikon
Komponens
Leírás
1
MODE
MODE
•
2
SOURCE
SOURCE
Nyomja meg a „SOURCE” gombot a Navigáció és a
Multimédia mód közötti váltáshoz.
3
MENU
MENU
Nyomja meg a gyökérmenü megnyitásához. (csak Navigáció
mód esetében)
4
Iránygombok
Használja a fel, le, balra és jobbra gombot elemek
kiválasztásához, illetve azok beállításainak elvégzéséhez.
(csak Navigáció mód esetében)
5
Hangerő le
Csökkenti a hangerőt. (csak Multimédia mód esetében)
6
Hangerő fel
Növeli a hangerőt. (csak Multimédia mód esetében)
•
Nyomja meg egy másodpercig a „MODE” gombot az
MHL vezérlő mód aktiválásához.
A kilépéshez ismét nyomja meg a „MODE” gombot.
7
BACK
Kilépés
A fájl bezárásához. (csak Navigáció mód esetében)
8
ENTER
Enter
Belépés a fájlba. (csak Navigáció mód esetében)
9
Visszafelé
Fájl lejátszása közben visszafelé halad. (csak Multimédia
mód esetében)
10
Lejátszás/
Szünet
Lejátszás és szünet között vált. (csak Multimédia mód
esetében)
Magyar
MHL (Mobile High-Definition Link) vezérlő
Magyar
8
#
Ikon
11
12
13
PgUp
PgDn
Komponens
Leírás
Előre
Fájl lejátszása közben előre halad. (csak Multimédia mód
esetében)
PgUp/PgDn
Nyomja meg a gombot a következő vagy az előző oldal
kijelöléséhez. (csak Navigáció mód esetében)
Leállítás
Leállítja a lejátszást. (csak Multimédia mód esetében)
9
Magyar
Első lépések
A kivetítő csatlakoztatása
Videó kimenet
USB
D-Sub
9
Y
2
8
D-Sub
Y
USB
SD CARD
R
10
W
6
7
USB A
USB B
(MHL)
VIDEO
VGA!IN!
OUT AUDIO
IN
HDTV adapter
HDMI
3
9
5
R B G
DVD-lejátszó,
Set-Top box,
HDTV vevőkészülék
1
DVD-lejátszó
#
Leírás
1 Hálózati tápkábel
2 VGA-kábel
R B G
4
HDMI
#
R
W
Leírás
6 SD-kártya
USB-lemez/kulcs
7(*) USB WiFi adapter
3 VGA–komponens/HDTV adapter
8 Kompozit videokábel
4 3 RCA komponens kábel
9 Audió kábel Jack/RCA
5 HDMI-kábel
10 USB-kábel
Megjegyzés: Annak biztosítása érdekében, hogy a kivetítő
megfelelően működjön a számítógéppel, győződjön meg arról, hogy a
megjelenítési mód időzítése kompatibilis a kivetítővel.
Megjegyzés: Az USB-kábelhez aktív hosszabbító szükséges, ha a
hosszúsága meghaladja az 5 métert.
A kivetítő be- és kikapcsolása
A kivetítő bekapcsolása
1
Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápkábel és a jelkábel megfelelően
csatlakozik. A bekapcsolt állapotot jelző LED vörös fénnyel villog.
2
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő „Üzemkapcsoló” gomb
megnyomásával, és a bekapcsolt állapotot jelző LED kék színűre fog váltani.
(2. ábra)
3
Kapcsolja be a forrást (számítógép, noteszgép, videolejátszó stb.). A kivetítő
automatikusan érzékeli a forrást.
•
Ha a képernyőn a „Nincs jel” üzenet látható, győződjön meg arról, hogy a
jelkábelek megfelelően csatlakoznak.
•
Ha egyszerre több jelforrást csatlakoztat, használja a vezérlőpult vagy a
távvezérlő „Source” gombját, illetve a távvezérlő közvetlen forrás gombját
a bemenetek közötti váltáshoz.
Üzemkapcsoló gomb
ENT
BAC
K
ER
Magyar
10
11
1
A kivetítő kikapcsoláshoz nyomja meg a Üzemkapcsoló gombot. Ekkor
megjelenik a következő üzenet: „Nyomja meg az üzemkapcsoló gombot a
kikapcsolás befejezéséhez.” Nyomja meg újra a üzemkapcsolót.
2
A kivetítő kikapcsolását követően, a bekapcsolt állapotot jelző LED VÖRÖS
színre vált, gyorsan villog, és a ventilátor(ok) kb. 30 másodpercig tovább
müködik(nek) biztosítandó, hogy a rendszer megfelelően lehűljön.
3
A rendszer lehűlése után a bekapcsolt állapotot jelző LED befejezi a villogást,
és folyamatos vörös fénnyel világít, ami azt jelenti, hogy a kivetítő készenléti
módba lépett.
4
Most már biztonsággal kihúzhatja a tápkábelt.
Figyelmeztető szimbólumok:
•
„A kivetítő túlmelegedett. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.”
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a kivetítő túlmelegedett. A kivetítő
automatikusan kikapcsolódik. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával
vagy a szervizközponttal.
•
„A ventilátor meghibásodott. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.”
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a ventilátor meghibásodott. A kivetítő
automatikusan kikapcsolódik. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával
vagy a szervizközponttal.
Megjegyzés: Ha a kivetítő automatikusan kikapcsolódik, akkor vegye
fel a kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel.
Magyar
A kivetítő kikapcsolása
Magyar
12
A kivetített kép beállítása
A kivetített kép magasságának beállítása
A kivetítő dőlésszög-beállító kerékkel van felszerelve a kivetített kép magasságának
beállításához.
A kép emelése/leengedése:
1
Használja a dőlésszög-beállító kereket a kivetítő szögének finombeállításához.
Dőlésszög-beállító kerék
13
Tekintse meg az alábbi táblázatot az adott vetítési távolsághoz tartozó optimális
képméret kiválasztásához. Példa: Ha a kivetítő 1,5 méter távolságra van a
vászontól, a jó képminőséget 49,7 hüvelykes képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 1,5 méteres vetítési távolság
esetén 70 cm vetítési magasság szükséges.
Vetít
ő
vász
on m
érete
49,7"
Magasság:
70cm
1,5m
Kívánt Távolság
Magyar
Az optimális képméret és -távolság
Magyar
14
Vetítővászon mérete
Kívánt
Távolság (m)
<A>
Teteje
(Min. zoom)
Átló (hüvelyk)
<B>
Sz (cm) ×
Ma (cm)
A kép alsó
és felső széle
közötti
távolság (cm)
<C>
0,91
30,0
64 x 40
42
1,00
33,2
71 x 45
47
1,25
41,5
89 x 56
59
1,50
49,7
107 x 67
70
2,00
66,3
143 x 89
94
2,41
80,0
172 x 108
113
Nagyítás mértéke: 1,0x
15
Magyar
Felhasználói kezelőszervek
Telepítő menü
A telepítő menü képernyőn megjelenő kijelzést (OSD) biztosít a kivetítő üzembe
helyezéséhez és karbantartásához. Az OSD-t csak akkor használja, ha a „Nincs
jelbemenet” üzenet látható a kijelzőn.
A menü lehetőségei között szerepelnek olyan beállítások, mint a vetítőernyő-méret
és távolság, fókusz, trapéztorzítás-korrekció és egyebek.
1
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő „Üzemkapcsoló” gomb
megnyomásával.
2
A kivetítő üzembe helyezéséhez és karbantartásához való OSD menü
megnyitásához nyomja meg a „MENU” gombot a vezérlőpulton.
Üzembe helyezés
Kivetítés mód
Üzembe helyezés
Kivetítés helye
Kivetítés mód
Kivetítés helye
Auto Keystone
Manuális Keystone
Nyelv
Visszaállítás
Kijelölés
Auto Keystone
Be
Magyar
Nyomja meg
Beállítás
Kilépés
Be
Manuális Keystone
Nyelv
Magyar
Visszaállítás
Kijelölés
Nyomja meg
Beállítás
Kilépés
3
A háttérmintázat például a vetítővászon-méret és távolság, fókusz és egyebek
kalibrációjához és beállításához szükséges.
4
Az Üzembe helyezés menü a következő lehetőségeket tartalmazza:
• Kivetítés mód
• Kivetítés helye
• Auto Keystone beállítások
• Manuális Keystone beállítások
• Nyelv beállítások
• Visszaállítás a gyári alapbeállításokra
Használja a fel és le nyílgombokat a lehetőség kiválasztásához, a bal és jobb
nyílgombokat a kijelölt lehetőség beállítására, és a jobb nyílgombot az
almenübe vagy funkció-beállításba történő belépéshez. Az új beállítások
elmentődnek, amint kilép a menüből.
5
Nyomja meg a Menu gombot a menüből történő kilépéshez és az Acer üdvözlő
képernyőbe történő visszatéréshez.
Magyar
16
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
A kivetítő többnyelvű OSD-vel rendelkezik, amely képbeállítások végzését, illetve
több beállítás módosítását teszi lehetővé.
Az OSD menük használata
•
Az OSD menü megnyitásához, nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn.
•
Amikor látható az OSD menü, használja a
gombokat a főmenü
bármelyik elemének kiválasztásához. A főmenü kívánt elemének kiválasztása
után nyomja meg a
állíthat be.
gombot, hogy belépjen az almenübe, ahol funkciókat
•
A
gombokkal válassza ki a kívánt elemet, majd a
állítsa be az értéket.
•
Az almenüben jelölje ki a következő beállításra szánt elemet, és a fentiek
szerint állítsa be.
•
Nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn, és a képen visszatér a főmenü.
•
Az OSD-ből való kilépéshez nyomja meg újra a „MENU” gombot a
távvezérlőn. Az OSD menü bezáródik, és a kivetítő automatikusan menti az új
beállításokat.
gombokkal
Szín
Főmenü
Szabvány
Megjelenítési mód
Fal Színe
Fényerő
Kontraszt
Színtelítettség
Beállítás
Színezet
Színhőmérséklet
Dinamikus fekete
Ki
Gamma
Speciális
Nyomja meg
Kijelölés
Almenü
Beállítás
Főmenü
17
Szín
Szabvány
Megjelenítési mód
Fal Színe
Fényerő
Kontraszt
Színtelítettség
Színezet
Színhőmérséklet
Dinamikus fekete
Ki
Gamma
Nyomja meg
Speciális
Kijelölés
Beállítás
Főmenü
Megjelenítési mód Számos előre beállított gyári érték áll rendelkezésre, amelyeket
különféle képtípusokhoz optimalizáltak.
•
•
•
Fényes: a fényerő optimalizálásához.
•
•
•
•
Sötét mozi: sötét mozgókép-tartalomhoz.
Szabvány: általános környezethez.
Mozgókép: világosabb és általános mozgókép/videó/fotótartalomhoz.
Játék: játékokhoz.
Sport: sport megjelenítéséhez.
Felhasználói: A felhasználói beállítások mentése.
Fal Színe
Ezzel a funkcióval kiválaszthatja a falnak megfelelő, helyes színt. Több
választási lehetőség van, pl. fehér, világosssárga, világoskék,
rózsaszínű, sötétzöld. Kompenzálja a színek köztti eltérést, amikor
falra vetítenek, így a megfelelő színtónust fogja visszaadni.
Fényerő
A kép fényerejének állításához.
Kontraszt
Színtelítettség
Színezet
•
Nyomja meg a
gombot a kép sötétítéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kép világosításához.
A „Kontraszt” szabályozza a kép legvilágosabb és legsötétebb területei
közötti különbséget. A kép kontrasztértékének módosítása
megváltoztatja a kép fekete-fehér arányát.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt növeléséhez.
A videoképet fekete-fehérről teljesen színtelítettségűre állítja.
•
Nyomja meg a
színtelítettségét.
gombot, hogy csökkentse a kép
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a kép színtelítettségét.
A vörös és zöld közötti egyensúlyt állítja be.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a zöld szín
mennyiségét a képen.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a vörös szín
mennyiségét a képen.
Magyar
Szín
Magyar
18
Színhőmérséklet
Ezt a funkciót a CT1, CT2, CT3 és Felhasználói mód választására
használhatja.
Dinamikus fekete
A „Be” választása lehetővé teszi, hogy a kivetítő automatikusan
optimálisra állítsa a sötét filmjeleneteket, rendkívüli részletességet
lehetővé téve.
Gamma
A sötétebb jelenetek megjelenítésére van hatással. Nagyobb gamma
mellett a sötétebb jelenetek fényesebbnek tűnnek.
Speciális
Ragyogó szín
Kibővített színspektrumot biztosít a képen, ami nagyobb színtelítettség
kínál a fénys, élethű képhez. A szolgáltatás alapértelmezés szerinti
beállítása: „Be”.
Speciális
Ragyogó szín
Be
Fehér csúcs.
Zajcsökkentés
Fekete kiterj.
Kijelölés
Ki
Beállítás
Főmenü
Fehér csúcs.
Növeli a közeli 100%-os telítettségű fehér fényességét. (csak videó
jelforrások)
Zajcsökkentés
A zajcsökkentést állítja be. A „0” a kikapcsolt zajcsökkentést, míg a
„>0” a zajcsökkentés fokozott mértékét jelenti.
Fekete kiterj.
Kielemzi az aktuális bemeneti képet és kiszámít egy eltérési értéket,
amelyet hozzáad az analóg-digitális átalakító feketeszint-értékéhez. Ez
optimális feketeszintet biztosít minden analóg jelforrás esetében.
Megjegyzés: A „Színtelítettség” és „Színezet” funkciók számítógépes, illetve
HDMI üzemmódban nem támogatottak.
19
Magyar
Kép
Kép
Kivetítés mód
Kivetítés helye
Képarány
Automata
Auto Keystone
Be
Manuális Keystone
Keménység
V. helyzet
F. Helyzet
Frekvencia
Követés
Automata
HDMI színtartomány
Automata
HDMI keresési info.
Kijelölés
Beállítás
Főmenü
Kivetítés mód
•
Elöl: A gyári alapbeállítás.
•
Hátul: Megfordítja a képet, így áttetsző vetítővászonra tud vetíteni,
hátulról.
•
Automata: Automatikusan beállítja a képkivetítés helyét.
•
Asztal
•
Mennyezet: Fejjel lefelé fordítja a képet, hogy mennyezetre szerelt
vetítéskor megfelelő legyen a kép.
Kivetítés helye
Képarány
Ezt a funkciót a kívánt képarány kiválasztására használja.
•
Automata: a kép eredeti szélesség-magasság arányának
megőrzése, hogy a natív vízszintes, illetve függőleges felbontásnak
megfelelően illeszkedjen.
•
4:3: a képet a vászonhoz igazítja, és 4:3-as méretarányban jeleníti
meg.
•
16:9: a képet a képernyő szélességéhez, magasságát a 16:9-es
méretarányhoz igazítja.
•
Teljes: a képet átméretezi, hogy kitöltse a teljes vásznat
szélességben (1280 pixel) és magasságban (800 pixel).
•
L. Box: megőrzi a jel eredeti képméretarányát és 1,333-szorosára
nagyítja.
Auto Keystone
Automatikusan beállítja a kép függőleges oldalait.
Manuális Keystone A kivetítő megdöntése által okozott képtorzítás kioltására való. (±40 fok)
<Megjegyzés> A Manuális Keystone funkció nem érhető el, ha az Auto
Keystone elem beállítása „Be”.
Keménység
A kép élességét állítja be.
•
•
Nyomja meg a
gombot az élesség csökkentéséhez.
Nyomja meg a
gombot az élesség növeléséhez.
Magyar
20
V. helyzet
F. Helyzet
•
Nyomja meg a
gombot a kép balra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép jobbra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép lefelé mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép felfelé mozgatásához.
Frekvencia
A „Frekvencia” funkció módosítja a kivetítő képfrissítési gyakoriságát,
hogy megegyezzen a számítógépbe szerelt grafikus kártyáéval. Ha
függőleges villódzó sávot lát a kivetített képen, használja ezt a funkciót a
szükséges beállítások végzéséhez.
Követés
Szinkronizálja a kivetítő és a grafikus kártya jel-időzítését. Ha ugráló vagy
villódzó képet tapasztal, ezzel a funkcióval állíthatja helyre.
HDMI
színtartomány
A megjelenítési hiba kiküszöbölése érdekében állítsa be a HDMI
képadatok színtartományát.
•
Automata: a lejátszó adatai szerint történik az automatikus
beállítása.
•
Korl. tartom.: a bemeneti kép feldolgozása korlátozott színtartományú
adatként történik.
•
Telj. tartom.: a bemeneti kép feldolgozása teljes színtartományú
adatként történik.
HDMI keresési info. A HDMI kép túlpásztázási arányát állítja be.
•
Automata: a lejátszó adatai szerint történik az automatikus
beállítása.
•
Alulpásztázás: a képen soha nem történik túlpásztázás.
•
Túlpásztázás: a HDMI képen mindig történik túlpásztázás.
Megjegyzés: A „V. helyzet”, „F. Helyzet”, „Frekvencia” és „Követés” funkció nem
támogatott HDMI vagy Videó módban.
Megjegyzés: A „Keménység” funkció nem támogatott HDMI (RGB) vagy
Számítógép módban.
Megjegyzés: A „HDMI színtartomány” és „HDMI keresési info.” funkció csak
HDMI módban támogatott.
21
Beállítás
Feliratozás
Ki
Visszaállítás
Nyomja meg
Kijelölés
Feliratozás
Visszaállítás
Beállítás
Főmenü
A feliratozás megjelenítéséhez válassza a CC1, CC2, CC3 vagy CC4
lehetőséget (a CC1 az Ön területének elsődleges nyelvéhez tartozó
feliratokat jelenti meg). Az „Ki” kiválasztásával kikapcsolja a
feliratozást. Ez a funkció csak akkor érhető el, ha kompozit videó vagy
S-Video bemeneti jelet választanak és a rendszer formátum NTSC.
<Megjegyzés> Állítsa a kép méretarányát 4:3 értékre. A funkció nem
használható, ha a képméret „16:9” vagy „Automata”.
Nyomja meg a
gombot és válassza a „Igen” elemet, hogy
valamennyi menü paramétereit gyári alaphelyzetbe állítsa vissza.
Kezelés
Kezelés
ECO üzemmód
Ki
Nagy magasság
Ki
Kikapcsolás mód
Azonnali kikapcsolás
Automata kikapcsolás
LED-kalibrálás
Kijelölés
Igen
Beállítás
Főmenü
ECO üzemmód
Az „Be” gombbal kiolthatja a vetítőlámpát, és így csökkentheti az
energiafogyasztást és a zajkibocsátást, illetve növelheti a lámpa
élettartamát. Válassza az „Ki” elemet, hogy visszatérjen normál
üzemmódba.
Nagy magasság
Válassza a „Be” lehetőséget a Nagy magasság mód bekapcsolásához.
A ventilátorokat ilyenkor maximális sebesség mellett, folyamatosan
működteti a kivetítő hatékony hűtése érdekében, ha nagy
magasságban használják.
Kikapcsolás mód
•
•
Azonnali kikapcsolás: leállítja a kivetítőt ventilátoros hűtés nélkül.
Azonnali folytatás: folytatja a rendszert, ha a Üzemkapcsoló
gombot 2 percen belül újra megnyomják.
Automata kikapcsolás A kivetítő automatikusan kikapcsol, ha a megadott idő után nincs
bemeneti jel. (Az alapértelmezett idő 120 percen.)
LED-kalibrálás
Nyomja meg a
gombot, miután kiválasztotta a „Igen” elemet, majd
várjon 10 másodpercig, amíg be nem fejeződik a fehér
finomhangolása. Segít beállítani a LED színteljesítményét.
Magyar
Beállítás
Magyar
22
Audió
Audió
Hangerő
Némítás
Ki
Be/kikapcsolás hangerő
Közép
Figyelmeztetés hangerő
Közép
Kijelölés
Hangerő
Főmenü
Beállítás
•
Nyomja meg a
gombot a hangerő csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a hangerő növeléséhez.
Válassza az „Be” elemet a hangerő némításához.
Válassza az „Ki” elemet a hangerő visszaállításához.
Be/kikapcsolás hangerő
•
•
•
Figyelmeztetés hangerő
•
Jelölje ki ezt a funkciót a figyelmeztetések hangerejének
beállításához.
Némítás
Jelölje ki ezt a funkciót az értesítés hangerejének
beállításához, amikor a kivetítőt be-/kikapcsolja.
3D
3D
Ki
3D
3D ford. szink.
Fordított
3D figyelmeztető üzenet
Kijelölés
3D
3D ford. szink.
Be
Beállítás
Főmenü
Jelölje ki az „Be” elemet a DLP 3D funkció engedélyezéséhez.
•
Be: válassza ezt az elemet, ha DLP 3D szemüveget, quad
buffer (NVIDIA/ATI...) grafikuskártyát és HQFS formátumú fájlt,
vagy DVD-t a megfelelő szoftveres lejátszóval használ.
•
Ki: a 3D mód kikapcsolása.
Ha különálló vagy átfedő képet lát DLP 3D szemüveg viselése
közben, elképzelhető, hogy végre kell hajtania az „Fordított” funkciót,
hogy a lehető legjobb bal/jobb képszekvenciát alkalmazza a helyes
kép érdekében (DLP 3D esetében).
23
Magyar
3D figyelmeztető üzenet Válassza a „Be” lehetőséget a 3D figyelmeztető üzenet
megjelenítéséhez.
Megjegyzés: A 3D megjelenítés most engedélyezve van.
1. Kérjük, győződjön meg róla hogy a 3D jelek és a szemüveg megfelelőek-e.
2. Ne feledje kikapcsolni a 3D funkciót , ha nem kíván 3D képeket látni.
3. Ha a 3D megjelenítés nem megfelelő, kérjük próbálkozzon meg a 3D Sync Invert
engedélyezésével.
4. 3D módban a kijelző mód opciók nem elérhetők.
Megjegyzés: A megfelelő 3D-s megjelenítéshez a grafikuskártya 3D-s
alkalmazásának megfelelő beállítása szükséges.
Megjegyzés: Az olyan szoftveres lejátszók, mint a Stereoscopic Player és a
DDD TriDef Media Player támogatják a 3D fájlformátumot. Az alábbi weboldalról
letöltheti a három lejátszót,
- Stereoscopic Player (Próbaverzió): http://www.3dtv.at/Downloads/Index_en.aspx
- DDD TriDef Media Player (Próbaverzió):
http://www.tridef.com/download/TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html
Megjegyzés:A „3D ford. szink.” funkció kizárólag akkor áll rendelkezésre, ha a 3D
opció engedélyezve van.
Megjegyzés: Emlékeztető képernyő látható, ha a 3D funkció a kivetítő
bekapcsolásakor engedélyezett. A beállításokat a célnak megfelelően válassza
meg.
Nyelv
Nyelv
Kijelölés
Nyelv
Enter
Kilépés
A többnyelvű OSD menü kiválasztása. Használja a
vagy
gombot a kínánt menünyelv kiválasztásához.
•
A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg a
gombot.
Magyar
24
Függelékek
Hibakeresés
Ha problémát tapasztal az Acer kivetítővel kapcsolatban, forduljon az alábbi
hibaelhárítási útmutatóhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel.
Képproblémák és megoldásaik
#
1
2
Probléma
Nem jelenik meg
kép a vásznon
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(PC esetében
(Windows 95/98/
2000/XP/Vista/
Win7))
Megoldás
•
Az „Első lépések” című fejezetben leírt módon
csatlakoztatva.
•
Győződjön meg arról, hogy egyik érintkező sem görbült
meg, vagy törött el.
•
Győződjön meg arról, hogy eltávolította a lencsevédőt,
és a kivetítő bekapcsolt állapotban van.
•
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Nyissa meg a „Sajátgép” elemet, a „Vezérlőpult”
elemet, majd kattintson duplán a „Megjelenítés”
ikonra.
•
Jelölje ki a „Beállítások” fület.
•
Győződjön meg arról, hogy a megjelenítés
felbontása nem haladja meg az 1080P-EIA
értéket.
•
Kattintson az „Speciális tulajdonságok” gombra.
Ha a probléma továbbra is fennáll, módosítsa az Ön által
használt monitor megjelenítését, és kövesse az alábbi
lépéseket:
•
Győződjön meg arról, hogy a felbontás-beállítás
legfeljebb 1080P-EIA.
•
Kattintson a „Módosítás” gombra a „Monitor”
fülön.
•
Kattintson a „Összes eszköz megjelenítése”
elemre. Ezután jelölje ki a „Szabvány
monitortípusok” elemet az SP dobozban, és
válassza ki a megfelelő felbontást a „Típusok”
dobozban.
•
Győződjön meg arról, hogy a monitor felbontásbeállítása legfeljebb 1080P-EIA.
25
4
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(noteszgépek
esetében)
A noteszgép
képernyője nem
jeleníti meg a
bemutatót
5
A kép instabil vagy
villódzik
6
A képen
függőleges villódzó
sáv van
7
8
A kép nem éles
A kép megnyúlik,
amikor
„szélesvásznú”
DVD filmet játszik
le
•
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Ismételje meg a lépéseket a (fenti) 2. elemtől a
számítógép felbontásának beállításához.
•
Nyomja meg a kimeneti beállítások váltása
gombot. Példa: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell
[Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP
[Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5]
•
Ha nehézséget tapasztal a felbontás módosítása során,
illetve amonitor lefagy, indítsa újra az összes
készüléket, a kivetítőt is beleértve.
•
Ha Microsoft® Windows® alapú noteszgépet használ:
Előforduklhat, hogy egyes PC noteszgépek
kikapcsolják saját képernyőjüket, amikor egy második
megjelenítő eszköz van használatban. Mindegyiknél
más-más módon történik a visszakapcsolása. Lásd a
számítógép használati útmutatóját további
információkért.
•
Ha Apple® Mac® operációs rendszer alapú noteszgépet
használ: A Rendszerbeállítások menüben nyissa meg a
Megjelenítés elemet, és jelölje ki a Videó tükrözés tétel
„Be” jelölőnégyzetét.
•
Állítson a „Követés” elemen, hogy korrigálja. További
információkért forduljon a „Kép” részhez.
•
•
Módosítsa a számítógép színmélység beállítását.
•
Ellenőrizze és konfigurálja át a grafikus kártya
megjelenítési módját, hogy az kompatibilis legyen a
kivetítővel.
•
Győződjön meg arról, hogy a lencsevédő kupakot
eltávolították.
•
•
Állítson a kivetítő lencséjének fókuszgyűrűjén.
•
Ha a kép még mindig nyújtott, akkor a képméretarányt
is be kell állítania. Állítsa a megjelenítési formátumot
16:9 (széles) képméretarányra a DVD-lejátszón.
•
Ha Letterbox (LBX) képformátumú DVD filmet játszik le,
módosítsa a formátumot Letterbox (LBX) beállításra a
kivetítő OSD menüjében.
Használja a „Frekvencia” funkciót a beállításhoz.
További információkért forduljon a „Kép” részhez.
Győződjön meg arról, hogy a vetítővászon a kivetítőtől
számítva, az előírt, 0,91 és 2,40 méter közötti
távolságon belül van. További információkért forduljon
az „A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával” című fejezethez.
Ha anamorf vagy 16:9 képméretarányú DVD filmet játszik le,
az alábbi beállítások módosítására lehet szükség:
•
Ha 4:3 képformátumú DVD filmet játszik le, módosítsa a
formátumot 4:3 beállításra a kivetítő OSD menüjében.
Magyar
3
Magyar
26
9
10
11
A kép túl kicsi vagy
túl nagy
A kép oldalai
ferdék
A kép fordított
•
•
Állítson a kivetítő tetején lévő zoom gyűrűn.
Helyezze a kivetítőt a vászonhoz közelebb vagy
messzebbre.
•
Nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn vagy a
kezelőpanelen. Lépjen az „Kép --> Képarány” elemre,
és próbálkozzon különböző beállításokkal.
•
Ha lehetséges, helyezze át a kivetítot úgy, hogy a
vászon közepe felé nézzen.
•
Nyomja meg a „Trapézkorrekció / ” gombot az
OSD menüben vagy a távvezérlőn, amíg az oldalak
függőlegessé nem válnak.
•
Válassza az OSD menü „Kép --> Kivetítés mód” elemét
a vetítés helyzetének módosításához.
Problémák a kivetítővel kapcsolatban
#
1
Jelenség
A kivetítő nem reagál semmilyen
kezelőszervre
Megoldás
Ha lehetséges, kapcsolja ki a kivetítőt, majd
húzza ki a tápkábelt, és várjon legalább 30
másodpercig, míg újra nem csatlakoztatja.
27
#
1
Jelenség
Üzenet
Emlékeztető üzenet
A ventilátor meghibásodott – a rendszerventilátor nem működik.
A ventilátor meghibásodott.
A lámpa hamarosan kikapcsolódik.
A kivetítő túlmelegedett – a kivetítő meghaladta javasolt üzemi
hőmérsékletét, ezért használat előtt hagyni kell kihűlni.
A kivetítő túlmelegedett.
A lámpa hamarosan kikapcsolódik.
Magyar
OSD üzenetek
Magyar
28
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
LED üzenetek
Lámpa_LED
------
Hőmérséklet
_LED
Vörös
BE-KI villog
100 ms
időközönként
------
Tápfeszültség
_LED
Vörös
BE-KI villog 100
ms
időközönként
BE
--Gyors villogás
BE
-BE
Gyors villogás
---
--
BE
--
BE
-BE
Gyors villogás
--
---
BE
BE
Üzenet
Tápfeszültség bemenet
Készenlét
Üzemkapcsoló BE
Lámpa újra
Kikapcsolás (hűtés)
Üzemkapcsoló KI:
Hűtés vége,
Készenléti mód
Hiba (túlmelegedés
miatti meghibásodás)
Hiba (Ventilátor hiba)
Hiba (lámpa elromlott)
Vörös
BE-KI villog 100
ms időközönként
Tápfeszültség
_LED
Kék
--
29
Amennyiben a kivetítőt mennyezetre szerelő készlettel kívánja telepíteni, olvassa el
az alábbi lépéseket:
Fúrjon négy lyukat a mennyezet szilárd, statikailag stabil részébe, és rögzítse a
konzolt.
m
m
m
13 m
20
1
mm
130 mm
8,4
,9
49mm
Megjegyzés: A csavarok nem tartozékok. Kérjük, szerezze be a
mennyezetnek megfelelő csavarokat.
2
Rögzítse a mennyezeti rudat az alkalmazásnak megfelelő négyhengeres
csavarral.
Mennyezetre
szerelési konzol
- Szerelje a mennyezetre
Rövid rúd
Hosszú rúd
Hosszabbító rúd
„A” típusú csavar
50 mm hosszúság / 8 mm átmérő -
Hosszú csapfej
Imbuszkulcs
- Meghúzáshoz/meglazításhoz
Szorító csavar
Közepes rúd
Magyar
Mennyezetre szerelés
Magyar
30
3
A kivetítő méretének megfelelő számú csavart használjon a kivetítő
rögzítéséhez a mennyezetre szerelő konzolhoz.
„B” típusú csavar
Kisméretű alátét
Nagy alátét
Kivetítő konzol
Tartja a kivetítőt, és lehetővé teszi a beállítását
Távtartó
- A hőleadás érdekében
Megjegyzés: Tanácsos elegendő helyet hagyni a konzol és a kivetítő
között a megfelelő hőelvezetés érdekében. Amennyiben szükséges,
használjon két darab alaátétet a jobb tartás érdekében.
4
Szerelje a mennyezeti konzolt a mennyezeti rúdra.
Nagyméretű csapfej
Imbuszkulcs
„A” típusú csavar
50 mm hosszúság / 8 mm átmérő
- Meghúzáshoz/meglazításho
Szorító csavar
31
Szükség szerint állítsa be a kivetítő szögét és helyzetét.
Magyar
5
Szorító csavar
Imbuszkulcs
3
Imbuszkulcs
Szorító csavar
Megjegyzés: Az egyes modellekhez ajánlott csavar- és alátéttípusok
az alábbi táblázatban találhatók. A csavarcsomagban 3 mm átmérőjű
csavarokat mellékeltünk.
Modellek
„B” típusú csavar
Átmérő (mm)
Hosszúság (mm)
3
20
K335/L320/LK-W20
Alátét típus
Nagy
V
Kicsi
V
CSAVARMÉRETEK M3 x 20 mm
60,75 mm
60,75 mm
14,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
Magyar
32
Műszaki adatok
Az alább felsorolt műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A
végleges műszaki adatokat lásd az Acer kiadott marketing-specifikációiban.
Kivetítő rendszer
Felbontás
Számítógépekkel való
kompatibilitás
Videó kompatibilitás
Képméretarány
Megjeleníthető színek száma
Vetítőlencse
Vetítővászon mérete (átlósan
mérve)
Vetítési távolság
Vetítővászon-távolság
Vízszintes pásztázási sebesség
Függőleges pásztázási sebesség
Trapézkorrekció
Audió
Tömeg
Méretek (széles x mély x magas)
Áramellátás
Energiafogyasztás
Üzemi hőmérséklet
I/O csatlakozók
DLP®
WXGA (1280 x 800)
IBM PC és azzal kompatibilis, Apple Macintosh, iMac és
VESA szabványok: SXGA, XGA, SVGA, VGA, WXGA
NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/
K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p,
576p), SDTV (480i, 576i)
Automata, Teljes, 4:3, 16:9, L. Box
1,07 milliárd szín
F# 1,5, f = 13,92 mm
30" (0,76 m) - 80" (2,03 m)
2,99' (0,91 m) - 7,87' (2,40 m)
1.4
30 k - 100 kHz
50 - 120 Hz
± 40 fok
Beépített hangszóró 3 W x 1 kimeneti teljesítménnyel
2,0 kg (4,41 lbs)
231,98 mm x 165,77 mm x 46,3 mm (9,13" x 6,53" x
1,82")
AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Normál mód: 135 W +/- 10% @ 110 Vac
ÖKO mód: 110 W +/- 10% @ 110 Vac
Készenléti < 0,5 W
5 ºC – 40 ºC / 41 ºF – 104 ºF
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tápegység-csatlakozóaljzat x1
SD x1
USB A x1: multimédiához
Mini USB B x1: DoUSB-hez
HDMI (MHL) x1
VGA bemenet x1
Kompozit bemenet x1
Audió bemenet x1
Audió kimenet x1
33
•
•
•
•
•
•
Hálózati tápkábel x1
•
Felhasználói útmutató (CD-ROM) x1 (a
multimédiás és vezeték nélküli funkciókhoz)
•
Gyors üzembe helyezési útmutató x1 (a kivetítő
működtetéséhez)
•
Gyors üzembe helyezési útmutató x1 (multimédia
és vezeték nélküli funkciókhoz)
•
Hordtáska x1
VGA kábel x1
Kompozit videó x1
Távvezérlő x1
Elem x2 (a távvezérlőhöz)
Felhasználói útmutató (CD-ROM) x1 (a kivetítő
működtetéséhez)
* A konstrukció és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
Magyar
Az alapcsomag tartalma
Magyar
34
Kompatibilis üzemmódok
A. VGA analóg
1
VGA analóg – PC jel
Üzemmódok
VGA
SVGA
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
i Mac DV(G3)
Felbontás
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280x960
1280x960
1400x1050
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
F. frekvencia [Hz]
60
72
75
85
120
56
60
72
75
85
120
60
70
75
85
120
70
75
85
60
72
75
60
75
60
60
66,6 (67)
60
60
75
75
75
V. frekvencia [kHz]
31,5
37,9
37,5
43,3
61,9
35,1
37,9
48,1
46,9
53,7
77,4
48,4
56,5
60,0
68,7
99,0
63,8
67,5
77,1
64,0
77,0
80,0
60,0
75,2
65,3
31,4
34,9
37,9
48,4
68,7
75,0
60,0
35
VGA analóg – Kibővített szélesképernyős időzítés
Üzemmódok
WXGA
F. frekvencia [Hz]
60
75
85
60
60
60
60
V. frekvencia [kHz]
47,8
60,3
68,6
44,8
49,6
59,9
65,3
60
66,6
60
47,7
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
59,94(29,97)
15,7
50(25)
15,6
480p
Felbontás
720x480
(1440x480)
720x576
(1440x576)
720x480
59,94
31,5
576p
720x576
50
31,3
720p
1280x720
60
45,0
720p
1280x720
50
37,5
1080i
1920x1080
60 (30)
33,8
1080i
1920x1080
50 (25)
28,1
1080p
1920x1080
60
67,5
1080p
1920x1080
50
56,3
F. frekvencia [Hz]
60
72
75
85
120
56
60
72
75
V. frekvencia [kHz]
31,5
37,9
37,5
43,3
61,9
35,1
37,9
48,1
46,9
WSXGA+
3
Felbontás
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x800
1440x900
1680x1050
1920x1080
(csökkentett
képintervallum)
1366x768
VGA analóg – Komponens jel
Üzemmódok
480i
576i
B. HDMI Digitális
1
HDMI - PC jel
Üzemmódok
VGA
SVGA
Felbontás
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
Magyar
2
Magyar
36
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
i Mac DV(G3)
2
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280x960
1280x960
1400x1050
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
85
120
60
70
75
85
120
70
75
85
60
72
75
60
75
60
60
66,6 (67)
60
60
75
75
75
53,7
77,4
48,4
56,5
60,0
68,7
99,0
63,8
67,5
77,1
64,0
77,0
80,0
60,0
75,2
65,3
31,4
34,9
37,9
48,4
68,7
75,0
60,0
HDMI – Kibővített széles képernyős időzítés
Üzemmódok
Felbontás
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
WXGA
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x800
1440x900
1680x1050
1920x1080
(Csökkentett
képváltási idő)
1366x768
60
75
85
60
60
60
60
47,8
60,3
68,6
44,8
49,6
59,9
65,3
60
66,6
60
47,7
WSXGA+
37
HDMI - Videojel
Üzemmódok
480i
576i
480p
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
A monitor
megjelenítési
tartománya
grafikai forrás
esetében
Felbontás
720x480 (1440x480)
720x576(1440x576)
720x480
720x576
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Vízszintes pásztázási
sebesség:
Függőleges
pásztázási sebesség:
Max. pixel-órajel
F. frekvencia [Hz]
59,94 (29,97)
50 (25)
59,94
50
60
50
60 (30)
50 (25)
60
50
30k~100kHz
50~120Hz
150 MHz
V. frekvencia [kHz]
15,7
15,6
31,5
31,3
45,0
37,5
33,8
28,1
67,5
56,3
Magyar
3
Magyar
38
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
FCC nyilatkozat
A készüléket vizsgálatnak vetették alá, amelynek során megállapítást nyert, hogy a
készülék teljesíti az FCC szabályzatának 15. pontja szerinti, B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy
lakásban történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros
interferencia ellen. A készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és
sugározhat, és ha nem a használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és
használják, akkor megzavarhatja a rádiós távközlést.
Ugyanakkor semmilyen garancia nem vállalható arra nézve, hogy meghatározott
felhasználásnál nem fordulnak elő zavarok. Ha ez az eszköz káros zavart kelt a
rádió- vagy televízió vételben, amit az eszköz ki- és bekapcsolásával lehet
megállapítani, a felhasználó a zavar megszüntetésére minden további nélkül
megteheti a következő intézkedéseket:
•
Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
•
Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
•
Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa,
mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
•
Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt kábelekkel
történik az FCC előírásoknak való megfelelés érdekében.
Megjegyzés: Perifériák
A készülékhez kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok,
nyomtatók stb.) szabad csatlakoztatni, amelyek megfelelnek a B osztályú
eszközökre előírt határértékeknek. A határértékeknek nem megfelelő perifériák
használata esetén zavar léphet fel a rádiós és a televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt az eszközt működtesse.
Üzemi feltételek
A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. fejezetének. A működtetésnek az alábbi
két feltétele van: (1) a készülék nem okozhat zavart, és (2) az eszköznek minden
zavart tűrnie kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du
Canada.
Megfelelőségi nyilatkozat az EU országai számára
Az Acer ezúton kijelenti, hogy ez a kivetítősorozat megfelel az 1999/5/EK irányelv
alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
Megfelel az oroszországi hatósági előírásnak
Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli
LAN-nal és/vagy Bluetooth-al felszerelt modellekre vonatkozik.
Általános információk
Ez a termék megfelel mindazon ország vagy régió rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli használatát engedélyezték. A
konfigurációtól függően ez a termék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul).
Kanada — kis teljesítményű engedélyre nem köteles
rádiófrekvenciás távközlési eszközök (RSS-210)
a
Általános információ
A működtetésnek az alábbi két feltétele van:
1. Az eszköz nem okozhat interferenciát, és
2. ennek az eszköznek minden vett interferenciát állnia kell, beleértve a
nem kívánatos működést okozó interferenciát.
b
Működés a 2,4 GHz-es sávban
Az engedélyezett szolgáltatással történő rádiófrekvenciás zavar
megelőzésére ezt a berendezést épületen belüli működésre tervezték, és
a kültéri használatot engedélyeztetni kell.
Az országok érvényességi köre
Ezt a berendezést a felhasználás országában érvényes előírások és szabályok szigorú
betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a felhasználás
országában lévő helyi irodával. A teljes országlistáért lásd:
http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm.
Magyar
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Magyar
39
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
Contact Person: Mr. RU Jan, e-mail:ru.jan@acer.com
And,
Acer Italy s.r.l
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it
Declare under our own responsibility that the product:
Product:
Projector
Trade Name:
Acer
Model Number:
CWX1139
K335/L320/LK-W20
To which this declaration refers conforms to the relevant standard or other standardizing documents:
x
x
x
x
x
EN 55022:2006/A1:2007 Class B; EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 Class A; EN61000-3-3:2008
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EN 50581:2012
Regulation (EC) No. 1275/2008; EN 62301:2005
We hereby declare above product is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, RoHS Directive
2011/65/EU and Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign
requirements for energy-related product.
Year to begin affixing CE marking 2013.
_______________________________
RU Jan / Sr. Manager
Regulation, Acer Inc.
Mar. 25, 2013
Date
Acer America Corporation
333 West San Carlos St.,
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Tel: 254-298-4000
Fax: 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:
Product:
DLP Projector
Model Number:
CWX1139
Machine Type:
K335/L320/LK-W20
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Download PDF

advertising