Acer | X1230K | Acer X1130 User Manual

Acer kivetítő
X1130/X1230/X1230K/
X1230S/X1235 Sorozat
Használati útmutató
Copyright © 2009. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva.
Acer kivetítő X1130/X1230/X1230K/X1230S/X1235 orozat Használati útmutató
Eredeti kiadás: 1/2009
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják anélkül, hogy az
átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások ennek a
kézikönyvnek az új kiadásaiban vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek
meg. A cég nem vállal sem kifejezett, sem beleértett garanciát a dokumentum tartalmát illetően, és
különösen elutasítja a bizonyos célra való értékesítésre vagy alkalmasságra vonatkozó beleértett
garanciákat.
Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább biztosított
helyen. A sorozatszám és a modellszám a számítógépen elhelyezett címkén található. A
számítógéppel kapcsolatos minden levelezés alkalmával meg kell adni a sorozatszámot, a
modellszámot és a vásárlásra vonatkozó adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen részletét
sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani semmilyen formátumban
vagy eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy egyéb eljárás alkalmazásával.
Acer kivetítő X1130/X1230/X1230K/X1230S/X1235 Series (Sorozat)
Modellszám : ___________________________________
Sorozatszám: __________________________________
Vásárlás dátuma: _______________________________
Vásárlás helye: _________________________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékneveit
vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
"HDMITM, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC.
védjegyei,illetve bejegyzett védjegyei. "
iii
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Olvassa el gondosan ezeket a tudnivalókat. Őrizze meg ezt a dokumentumot,
később szüksége lehet rá. A terméken feltüntetett figyelmeztetéseket és
tudnivalókat vegye figyelembe.
A termék kikapcsolása tisztítás előtt
Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból. Ne használjon
folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A készüléket nedves törlőkendővel tisztítsa.
Figyelmeztetés megszakító eszközként szolgáló
dugóval kapcsolatban
Kövesse az alábbi útmutatást a berendezés külső tápegységhez történő
csatlakoztatása és leválasztása során:
•
•
•
Telepítse a tápegységet, mielőtt a hálózati tápkábelt a hálózati konnektorhoz
csatlakoztatná.
Húzza ki a tápkábelt, mielőtt a tápegységet eltávolítaná a kivetítőből.
Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az
összes tápkábel kihúzásával a tápegységekből.
Elérhetőséggel kapcsolatos figyelmeztetés
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen
elérhető és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha
áramtalanítani kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a
konnektorból.
Figyelmeztetések!
•
•
•
Ne használja a terméket víz közelében.
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék
leesik, súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése
érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy
a terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük.
Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni,
hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
•
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül,
mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és
rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne
öntsön folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.
iv
•
•
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett
környezetben, ami váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a forgó
alkatrészeket, illetve a lámpát.
A hálózati feszültség használata
•
•
•
•
•
Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos a rendelkezésre álló feszültséget illetően, lépjen kapcsolatba a
kereskedővel vagy a helyi áramszolgáltatóval.
Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem
haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok
eszköz csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja
meg a mellékkör névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót
használnak, az áramfelvétel nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti
áramfelvételének 80%-át.
A termék hálózati adapterét hárompólusú földelt tápcsatlakozóval látták el. Ez
a dugó csak megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a
fali konnektor megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a hálózati adapter
dugóját. Ne dugja a dugót nem földelt hálózati csatlakozóba. További
információkért forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem
megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy sérülést
okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar megfelelő
kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő elektromos eszközök
okoznak, és ami befolyásolja a termék teljesítményét.
•
A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az
alábbi követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal
rendelkező, SPT-2 típusú, névleges áramerősség 7A, feszültség minimum
125V, VDE vagy hasonló jóváhagyással, 4,6 méter maximális hosszúsággal.
v
A termék szervizelése
Ne kísérletezzen a termék javításával, mivel a felnyitással vagy a burkolat
eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki magát.
Minden javítást bízzon szakképzett személyekre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett
munkatársaihoz, ha:
•
•
•
•
•
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
Folyadék ömlött a termékbe
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az
összes használati utasítást
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz
vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe, hogy
a terméket helyreállítsa.
Figyelem! Biztonsági okból ne használjon nem szabványos alkatrészt
részegységek beszerelése vagy cseréje alkalmával. A kiegészítőket
illetően vegye fel a kapcsolatot a termék viszonteladójával.
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol
kisgyerekektől.
További biztonsági információ
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős
fény károsíthatja látását.
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne telepítse a terméket az alábbi környezetben:
•
•
•
•
•
•
•
Rosszan szellőző vagy szűk helyen. A kivetítő és a falak között legalább 50 cm
legyen, lehetővé téve a levegő szabad áramlását.
Olyan hely, ahol a hőmérséklet szélsőséges módon megnőhet, pl. gépkocsiban zárt
ablak mellett.
Olyan hely, ahol a szélsőségesen magas páratartalom, por vagy cigarettafüst
beszennyezheti az optikai részegységeket, megrövidítve ezzel élettartamukat és
besötétítve a képet.
Tűzjelző berendezések közelében.
Olyan hely, ahol a környezeti hőmérséklet meghaladja a 40 °C/104 °F értéket.
Több mint 3048 méter tengerszint feletti magasságban.
Azonnal húzza ki a tápkábelt, ha problémát tapasztal a kivetítővel. Ne
működtesse a kivetítőt, ha füst, furcsa zaj vagy szag jön belőle. Ez tüzet vagy
áramütést okozhat. Ha ilyet tapasztal, azonnal húzza ki a tápkábelt és vegye fel
a kapcsolatot a kereskedővel.
vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne használja tovább a terméket, törje el vagy ejtse le. Ebben az esetben,
vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, aki megvizsgálja a terméket .
A kivetítő lencséjét ne irányítsa a nap felé. Ez tüzet okozhat.
A kivetítő kikapcsolásakor tanácsos hagyni, amíg a kivetítő befejezi hűtési,
mielőtt áramtalanítaná a készüléket.
Ne kapcsolja ki hirtelen a fő tápellátást, vagy húzza ki működés közben a
kivetítő tápkábelét. Ez a lámpa eltörését, tüzet és áramütést és egyéb
veszélyhelyzetet okozhat. A legjobb, ha megvárja, amíg a ventilátor
kikapcsolódik, mielőtt kikapcsolja a fő áramforrást.
Ne érintse a légkivezető rácsot és a talplemezt, amelyek felforrósodnak.
Tisztítsa meg a gyakran a légszűrőt, ha van ilyen. A készülék belsejében
emelkedhet a hőmérséklet és meghibásodást okozhat, ha a légszűrő/szellőző
nyílások piszokkal vagy porral szennyezettek.
Ne nézzen a szellőzőrácson keresztül a készülék belsejébe, amikor a kivetítő
be van kapcsolva. Az erős fény károsíthatja látását.
Mindig nyissa ki a lencsevédőt vagy távolítsa el a lencsesapkát, amikor a
kivetítő be van kapcsolva.
Ha a kivetítő bekapcsolt állapotban van, ne tegyen tárgyakat a lencse elé,
mivel ezzel a tárgy felforrósodhat, deformálódhat és tüzet is okozhat. A lámpa
ideiglenes kikapcsolásához nyomja meg az ELREJT (HIDE) gombot a
távirányítón.
A lámpa rendkívül forróvá válik működés közben. A lámpa burkolatának csere
céljából történő felnyitása előtt legalább 45 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
A lámpát névleges élettartamán túl nem szabad működtetni. Ettől ritkán
eltörhet.
Soha ne cseréljen lámpaszerelvényt vagy bármilyen elektronikus alkatrészt, ha
a kivetítő csatlakozik az elektromos hálózathoz.
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a
lámpát, ha megjelenik a figyelmeztető üzenet.
Amikor a lámpát kicseréli, hagyja az egységet kihűlni, majd kövesse a cserére
vonatkozó utasításokat.
A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a „Kezelés” képernyőmenü
„Lámpa visszaállítása” funkciója segítségével.
Ne kísérelje meg szétszerelni a kivetítőt. A készülék belsejében
nagyfeszültségű alkatrészek vannak, amelyek sérülést okozhatnak. Az
egyetlen, felhasználó által szervizelhető alkatrész a lámpa, amely saját,
levehető fedéllel rendelkezik. Mindennemű javítást megfelelő szakemberrel
végeztessen el.
Ne állítsa függőleges helyzetbe a kivetítőt. Így a kivetítő könnyen leborulhat, és
sérülést vagy kárt okozhat.
A termék fordítva is képes képet megjeleníteni, így mennyezetre is lehet
szerelni. Kizárólag az Acer mennyezetre szerelő készletét használja a kivetítő
felszereléséhez, és győződjön meg biztos rögzítéséről.
vii
A vezeték nélküli funkció működéséhez javasolt
környezet (Opcionális)
Figyelem! Biztonsági okokból kapcsoljon ki minden vezeték nélküli vagy
rádióhullámot sugárzó eszközt, amikor a készüléket az alábbi
körülmények között használja. Az ilyen eszközök többek között az
alábbiak lehetnek: vezeték nélküli LAN (WLAN), Bluetooth és/vagy 3G.
Ne feledje betartani a területre vonatkozó különleges előírásokat, és mindig
kapcsolja ki az eszközt, ha használatát tiltják, illetve zavart vagy veszélyt okozhat.
Az eszközt kizárólag a megadott működési helyzetben használja. Az eszköz
megfelel a rádiófrekvenciás energiának való kitettségre vonatkozó irányelveknek,
amennyiben megfelelően használják, és mind a készülék, mind az antennája az Ön
testétől legalább 1,5 centiméter távolságra helyezkedik el. Nem szabad fémet
tartalmaznia, és az eszközt a fent említett távolságra kell elhelyeznie az Ön testétől.
Az adatfájlok, illetve üzenetek sikeres továbbítása érdekében az eszköznek jó
minőségű kapcsolattal kell rendelkeznie a hálózattal. Bizonyos esetekben késést
tapasztalhat az adatfájlok, illetve üzenetek továbbítása során, amíg a kapcsolat
elérhetővé nem válik.
Győződjön meg arról, hogy a fent említett távolságértékek be vannak tartva, amíg az
adattovábbítás be nem fejeződik.
Az eszköz egyes részei mágnesesek. Az eszköz fémtárgyakat vonzhat magához, és
a hallókészüléket használó személyek ne tartsák az eszközt ahhoz a fülhöz,
amelyben a hallókészüléket viselik. Ne tegyenek bankkártyát vagy mágneses
adathordozót az eszköz közelébe, mert előfordulhat, hogy törlődnek a rajtuk tárolt
adatok.
Orvosi eszközök
A nem megfelelő védelemmel rendelkező orvosi eszközök működőképességét
zavarhatják a rádióhullámot sugárzó berendezések, beleértve a vezeték nélküli
telefonkészülékek, működtetése. Érdeklődjön orvosnál, vagy az orvosi eszköz
gyártójánál, hogy megállapítsa, megfelelően árnyékoltak-e a berendezések a külső
rádiófrekvenciás energiával szemben, illetve ha egyéb kérdései vannak. Kapcsolja
ki az eszközt egészségügyi intézményben, amennyiben az ilyen területen
feltüntetett szabályok erre utasítják. A kórházakban vagy egészségügyi
intézményekben olyan berendezéseket használhatnak, amelyek érzékenyek a külső
rádiófrekvenciás sugárzásra.
Szívritmus-szabályozók. A szívritmus-szabályozókat gyártó cégek a vezeték nélküli
eszköz és a szívritmus-szabályozó között 15,3 centiméter minimális távolság
betartását javasolják a szívritmus-szabályozó esetleges zavarásának elkerülése
érdekében. Ezek az ajánlások összhangban állnak a Wireless Technology Research
által végzett független kutatásokkal és ajánlásokkal. A szívritmus-szabályozókkal
rendelkező személyek a következőket tegyék:
•
•
Az eszköz és a szívritmus-szabályozó között minding több mint 15,3 centiméter
távolságot tartsanak.
Ne hordozza az eszközt a szívritmus-szabályozója közelében tartva, amikor az
eszköz be van kapcsolva. Ha zavarra gyanakszik, kapcsolja ki az eszközt és
helyezze át.
viii
Hallókészülékek. Egyes digitális vezeték nélküli eszközök zavarhatják bizonyos
hallókészülékek működését. Amennyiben zavar lépne fel, vegye fel a kapcsolatot a
szolgáltatóval.
Járművek
A rációfrekvenciás jelek befolyásolhatják a gépjárművekbe szerelt elektronikus
rendszereket, amennyiben azokat nem szerelték be vagy árnyékolták megfelelően.
Ilyenek például az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerek, az
elektronikus blokkolásgátló fékrendszerek, az elektronikus sebességszabályozó
rendszerek és a légzsák-rendszerek. További információkért konzultáljon a
gépjármű, vagy a beszerelt eszközök gyártójával, illetve annak képviselőjével. Csak
szakképzett személyzet javíthatja, illetve telepítheti az eszközt járműbe. A helytelen
telepítés, illetve szerviz veszélyt okozhat, és az eszközre vonatkozó garanciákat
érvénytelenítheti. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a gépjárművében lévő vezeték
nélküli berendezések megfelelően vannak felszerelve és működnek. Ne tároljon
vagy szállítson tűzveszélyes folyadékot, gázt vagy robbanékony anyagot az
eszközzel, alkatrészeivel vagy kiegészítőivel közös térben. Légzsákkal felszerelt
járművek esetében ne feledje, hogy a légzsákok nagy erővel fúvódnak fel. Soha ne
helyezzen tárgyakat, beleértve a beszerelt vagy hordozható vezeték nélküli
berendezéseket is, a légzsák fölötti területre vagy annak kibocsátási területére.
Amennyiben a gépjárműbe szerelhető vezeték nélküli berendezés telepítése nem
megfelelően történik, a légzsák felfúvódása súlyos sérülést okozhat.
Az eszköz használata repülőgépen utazás közben tilos. A repülőgép fedélzetére
lépés előtt kapcsolja ki az eszközt. A vezeték nélküli távközlési eszközök használata
repülőgép fedélzetén veszélyeztetheti a repülőgép működését, zavarhatja a vezeték
nélküli telefonhálózatot, és törvényellenes lehet.
Robbanásveszélyes környezet
Kapcsolja ki az eszközt robbanásveszélyes légkörű területen, és tartsa be a
területen kihelyezett feliratok és utasítások útmutatását. Robbanásveszélyes
légkörű területen általában gépkocsija motorjának kikapcsolására is utasítják. Az
ilyen területen keltett szikrák robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami sérüléshez vagy
akár halálhoz vezethet. Kapcsolja ki az eszközt üzemanyagtöltő állomásokon, pl.
benzinkutak közelében. Tartsa be a rádió-berendezések használatára vonatkozó
korlátozásokat üzemanyag- lerakatok, tároló és elosztó területek, vegyi üzemek
területén, illetve ahol robbantást végeznek. A robbanásveszélyes légkörű területeket
gyakran, de nem mindig egyértelműen megjelölik. Ilyenek például a hajók alsó
fedélzete, vegyi átrakó vagy tároló létesítmények, cseppfolyósított földgázt (pl.
propánt vagy butánt) használó járművek, és olyan területek, amelyek légköre vegyi
anyagokat, vagy részecskéket, pl. gabonát, port vagy fémport tartalmaz.
Figyelmeztetés zenehallgatás esetére
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
•
•
•
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán és kényelmes hangerőn nem hallja a zenét.
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
Ne hallgasson zenét nagy hangerőn huzamosabb ideig.
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
ix
Utasítások az eszköz megfelelő elhelyezését illetően
Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági
szeméttárolóba. A környezetszennyezés csökkentése és környezetünk lehető
legnagyobb fokú védelme érdekében kérjük, hasznosítsa újra. További információért
az elektromos és elektronikus berendezések hulladékával (WEEE) kapcsolatos
szabályozást illetően látogassa meg a
http://www.acer-group.com/public/Sustainabilty/sustainability01.htm
Higannyal kapcsolatos figyelmeztetés
LCD/CRT monitort vagy kijelzőt tartalmazó kivetítők vagy elektronikus termékek:
A termékben lévő lámpa vagy lámpák higanyt tartalmaznak ezért újrahasznosításuk,
illetve ártalmatlanításuk a helyi, állami vagy szövetségi törvények betartásával kell,
hogy történjen. További tájékoztatásért lépjen kapcsolatba az elektronikai
iparszövetséggel a www.eiae.org címen. A lámpák ártalmatlanításával kapcsolatos
tájékoztatásért látogassa meg a www.lamprecycle.org weblapot.
x
Mindenek előtt
A használattal kapcsolatos megjegyzések
Ezt tegye:
•
Tisztítás előtt kapcsolja ki a terméket.
•
Enyhe tisztítószerrel megnedvesített, puha kendőt használjon a kijelző
burkolatának tisztításához.
•
Húzza ki a hálózati kábelt a csatlakozóból, amennyiben hosszabb ideig nem
tervezi használni a terméket.
Ne tegye:
•
Zárja el a készülék házának szellőzést szolgáló nyílásait.
•
Tisztítsa a készüléket súrolószerrel, viasszal vagy oldószerrel.
•
Használja az alábbi körülmények között:
•
•
•
•
Rendkívül meleg, hideg vagy párás helyen.
Nagymennyiségű pornak és piszoknak kitett helyen.
Erős mágneses teret gerjesztő készülék közelében.
Helyezze közvetlen napsugárzásnak kitett helyre.
Óvintézkedések
Tartsa be a felhasználói útmutatóban ajánlott összes figyelmeztetést,
elővigyázatossági felhívást és karbantartási utasítást, hogy a készülék élettartamát
meghosszabbítsa.
Figyelmeztetés:
•
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős fény
károsíthatja látását.
Tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében óvja a terméket esőtől, illetve
nedvességtől.
Ne nyissa ki vagy szerelje szét a terméket, mert ezzel áramütést okozhat.
Amikor a lámpát kicseréli, hagyja az egységet kihűlni, majd kövesse a cserére vonatkozó
utasításokat.
•
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a lámpát, ha
figyelmeztető üzenetek jelennek meg.
•
A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a „Kezelés” képernyőmenü „Lámpa
visszaállítása” funkciója segítségével.
•
A kivetítő kikapcsolásakor kérjük hagyja, amíg a kivetítő befejezi hűtési, mielőtt
áramtalanítaná a készüléket.
•
•
•
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne használja a lencsevédő kupakot, ha a kivetítő működik.
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat.
Ha ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A
lámpa kicseréléséhez kövesse a „Lámpacsere” című fejezetben felsorolt eljárásokat.
Mindenek elõtt
iii
x
A használattal kapcsolatos megjegyzések
x
Óvintézkedések
x
Bemutatás
1
A termék jellemzõi
1
A csomag áttekintése
2
A kivetítõ áttekintése
3
A kivetítõ nézetei
3
Vezérlõpult
4
A távvezérlõ elrendezése
5
Elsõ lépések
A kivetítõ csatlakoztatása
7
7
A kivetítõ be- és kikapcsolása
8
A kivetítõ bekapcsolása
8
A kivetítõ kikapcsolása
9
A kivetített kép beállítása
10
A kivetített kép magasságának beállítása
10
Az optimális képméret és -távolság
11
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával
13
Felhasználói kezelõszervek
15
Telepítõ menü
15
Acer Empowering Technology
16
A képernyõn megjelenõ (OSD) menük
17
Szín
18
Kép
19
Beállítás
21
Kezelés
23
Audió
24
Idõzítõ
25
Nyelv
25
Tartalom
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
Mellékletek
26
Hibaelhárítás
26
LED- és figyelmeztetõ üzenetek felsorolása
30
Lámpacsere
31
Mennyezetre szerelés
32
Mûszaki adatok
35
Kompatibilis üzemmódok
37
Hatósági és biztonsági tudnivalók
40
1
A termék jellemzői
A termék egylapkás DLP® kivetítő. Kivételes jellemzői közé tartoznak a következők:
•
DLP® technológia
•
X1130: Natív 800 x 600 SVGA felbontás
X1230/X1230K/X1230S/X1235: Natív 1024 x 768 XGA felbontás
4:3 / 16:9 méretarány támogatása
•
Az Acer ColorBoost technológia a természet színeit kínálja az élénk, valósághű
képhez
•
Nagy fényerő és kontrasztarány
•
Sokoldalú megjelenítési módok (Fényes, Szabvány, Videó, Fekete tábla,
Felhasználói 1, Felhasználói 2) az optimális teljesítmény érdekében, bármilyen
helyzetben
•
NTSC / PAL / SECAM kompatibilitás és HDTV (720p, 1080i) támogatása
•
Az alacsonyabb energiafogyasztás és a gazdaságos (ECO) üzemmód
megnöveli a lámpa élettartamát
•
Az Acer EcoProjection technológia intelligens szemléletmódú
energiagazdálkodást és fizikai hatékonyság-javítást biztosít
•
Az Empowering gomb megnyomására előbukkannak az Acer Empowering
segédprogramok (Acer eView, eTimer, ePower Management) a beállítások
egyszerű elvégzése érdekében
•
Továbbfejlesztett digitális trapéztorzítás korrekció az optimális bemutatókhoz
•
Többnyelvű képernyőn megjelenő (OSD) menük
•
Teljes funkcionalitású távvezérlő
•
X1130/X1230/X1230K/X1235: A kézi állítású vetítőlencse akár 1,1X-es
nagyítást eredményez
•
A 2X-es digitális zoom svenkolás funkcióval
•
Kompatibilis a Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista® operációs
rendszerekkel
Magyar
Bemutatás
Magyar
2
A csomag áttekintése
A kivetítőt az alább bemutatott tartozékokkal együtt szállítjuk. Ellenőrizze, hogy az
egység teljes-e Azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, ha valami hiányzik.
Kivetítő lencsevédő sapkával
Hálózati tápkábel
VGA kábel
Kompozit videó kábel
Biztonsági kártya
Használati útmutató
(CD-ROM)
Acer Projector
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Quick Start Guide
Távvezérlő
Hordtáska
Gyors üzembe helyezési
útmutató
Elem x2
3
Magyar
A kivetítő áttekintése
A kivetítő nézetei
Elölnézet / felülnézet
5
1
6
7
2
8
3
4
#
Leírás
#
5
Leírás
1
Üzemkapcsoló gomb és bekapcsolt
állapotot jelző LED
Kezelőpanel
2
Vetítőlencse
6
Zoom gyűrű
3
Emelő gomb
7
Élességállító gyűrű
4
Objektívsapka
8
Távvezérlő vevőegység
Hátulnézet
(X1130)
(X1230/X1230K/X1230S/X1235)
1
2
3
4 5
8
#
6
7
9
1
10
Leírás
3
4 5
8
#
6
9
Leírás
1
RS232 csatlakozó
Audió bemeneti csatlakozó
2
Monitorhurok kimeneti csatlakozó
7
Audió kimeneti csatlakozó
3
PC analóg jel/HDTV/komponens
videó bemeneti csatlakozó
8
Tápegység-csatlakozóaljzat
4
Kompozit videó bemeneti csatlakozó 9
5
S-Video bemeneti csatlakozó
KensingtonTM zár nyílása
10 Dőlésszög beállító kerék
10
Magyar
4
Vezérlőpult
1
2
7
LAMP
TEMP
IR
3
8
4
9
5
6
10
3
#
Funkció
Leírás
1
LAMP (LÁMPA)
Lámpa LED jelzőfény
2
IR
Távvezérlő vevőegység
3
Trapézkorrekció
Kijavítja a kivetítő megdöntéséből eredő
képtorzulást (±40 fok).
4
Üzemkapcsoló gomb és
bekapcsolt állapotot jelző LED
Tekintse meg a "A kivetítő be- és
kikapcsolása" szakaszt.
5
MENU (MENÜ)
•
Nyomja meg a „MENÜ” gombot, hogy
megjelenítse a képernyőn megjelenő
(OSD) menüt, lépjen vissza az előző
OSD menüre vagy rejtse el az OSD
menüt.
•
A kiválasztás megerősítéséhez.
6
RESYNC
Automatikusan a bemeneti jelforráshoz
szinkronizálja a kivetítőt.
7
TEMP
Hőmérsékletkijelző LED
8
Empowering gomb
Egyedülálló Acer funkciók: eView, eTimer,
ePower Management.
9
Négyirányú billentyűk
A segítségével választhat az elemek között,
illetve módosíthatja a kiválasztást.
10 SOURCE
Nyomja meg a „SOURCE” gombot az RGB,
Komponens, S-Video, Kompozit, HDTV,
illetve HDMI™ források közötti váltáshoz.
5
#
Funkció
Magyar
A távvezérlő elrendezése
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Leírás
1
POWER
(Üzemkapcsoló)
Tekintse meg a "A kivetítő be- és kikapcsolása" szakaszt.
2
ASPECT RATIO
(Képméret arány)
A kívánt képméretarány kiválasztásához (Auto/4:3/16:9).
3
ZOOM
Nagyítja vagy kicsinyíti a kivetített képet.
4
RESYNC
Automatikusan a bemeneti jelforráshoz szinkronizálja a
kivetítőt.
5
Trapézkorrek Kijavítja a kivetítő megdöntéséből eredő képtorzulást
ció
(±40 fok).
Négyirányú
billentyűk
A segítségével választhat az elemek között, illetve
módosíthatja a kiválasztást.
6
Számbillentyűzet
0–9
Nyomja meg a „0–9” számgombokat jelszó
megadásához a „Biztonsági > beállítások” menüben.
7
VGA
A jelforrás VGA -re váltásához. A csatlakozó a
következőket támogatja: analóg RGB, YPbPr (480p/
576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i) és .
8
COMPONENT
(Komponens)
gombot, hogy a jelforrást komponens videóra váltsa. A
csatlakozó a következőket támogatja: YPbPr (480p/
576p/720p/1080i) és YCbCr (480i/576i).
Magyar
6
#
9
Funkció
S-VIDEO
Leírás
A jelforrás S-Videóra váltásához.
10 HDMITM
A jelforrás HDMITM-re váltásához. (Ha a modell HDMITM
csatlakozóval rendelkezik)
11
Parancsokat küld a kivetítőnek.
Infravörös jeladó
12 Empowering gomb
Egyedülálló Acer funkciók: eView, eTimer, ePower
Management.
13 FREEZE
A kép kimerevítéséhez.
14 HIDE (ELREJTÉS)
Ideiglenesen kikapcsolja a videojelet. Nyomja meg a
"ELREJTÉS" gombot a kép elrejtéséhez, majd nyomja
meg újra a kép megjelenítéséhez.
15 SOURCE
Nyomja meg a „SOURCE” gombot az RGB, Komponens,
S-Video, Kompozit, HDTV, illetve HDMI™ források
közötti váltáshoz.
16 MENU
•
Nyomja meg a „MENÜ” gombot, hogy megjelenítse
a képernyőn megjelenő (OSD) menüt, lépjen vissza
az előző OSD menüre vagy rejtse el az OSD menüt.
•
A kiválasztás megerősítéséhez.
17 VOL UP/VOL DN
Növeli/csökkenti a hangerőt.
18 VIDEO (Videó)
A jelforrás KOMPOZIT VIDEÓRA váltásához.
19 MUTE (Némítás)
A hang be-/kikapcsolásához.
20 WIRELESS
(Vezeték nélküli)
Nyomja meg a „VEZETÉK NÉLKÜLI” gombot, hogy
megjelenítse a képet, amelynek továbbítása vezeték
nélkül történik a PC-ről a kivetítőre az „Acer eProjection
Management” segédprogram segítségével. (csak a
vezeték nélküli modellen)
7
Magyar
Első lépések
A kivetítő csatlakoztatása
DVD-lejátszó,
Set-top Box,
HDTV vevkészülék
VGA
Megjelenítés
D-Sub
Hangszóró
3
5
D-Sub
2
W R
R B G
5
2
HDTV adapter
D-Sub
D-Sub
1
RS232
RS232
Y
7
Videó kimenet
Y
6
4
S-Video kimenet
5
W R
#
Leírás
#
Leírás
1
Hálózati tápkábel
5
Audió kábel
2
VGA kábel
6
S-Video kábel
3
VGA–komponens videó/HDTV adapter
7
RS232 kábel
4
Kompozit videó kábel
Megjegyzés: Annak biztosítása érdekében, hogy a kivetítő
megfelelően működjön a számítógéppel, győződjön meg arról, hogy a
megjelenítési mód időzítése kompatibilis a kivetítővel.
Magyar
8
A kivetítő be- és kikapcsolása
A kivetítő bekapcsolása
1
Vegye le a lencsevédő sapkát.
2
Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápkábel és a jelkábel megfelelően
csatlakozik. A bekapcsolt állapotot jelző LED vörös fénnyel villog.
3
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő
(POWER) gomb
megnyomásával, és a bekapcsolt állapotot jelző LED kék színűre fog
váltani.
4
Kapcsolja be a jelforrást (számítógép, noteszgép, video lejátszó stb.) A
kivetítő automatikusan felismeri a jelforrást.
•
Ha a képernyőn megjelenik a „Rögzítés” és „Forrás” ikon, ez azt jelenti,
hogy a kivetítő beállítása adott jelforrás-típusra van rögzítve, és nem
érzékelhető ilyen típusú bemeneti jelforrás.
•
Ha a képernyőn a „Nincs jel” üzenet látható, győződjön meg arról, hogy a
jelkábelek megfelelően csatlakoznak.
•
Ha egyszerre több jelforrást csatlakoztat, használja a vezérlőpult vagy a
távvezérlő "Forrás" gombját, illetve a távvezérlő közvetlen forrás gombját
a bemenetek közötti váltáshoz.
2&3
1
Objektívsapka
LAMP
IR
TEMP
9
1
A kivetítő kikapcsoláshoz nyomja meg kétszer a
(POWER)
(Üzemkapcsoló) gombot. Az alábbi üzenet 10 másodpercig látható a
képernyőn.
„Nyomja meg az üzemkapcsoló gombot a kikapcsolás befejezéséhez.”
2
A kikapcsolást követően a kivetítő bekapcsolt állapotot jelző LED-je
VÖRÖS színnel gyorsan villog, és a ventilátor(ok) kb. 120 másodpercig
tovább müködik(nek). Ezzel biztosítja a rendszer megfelelő hűtését.
3
A rendszer lehűlése után a Power LED befejezi a villogást, és folyamatos
VÖRÖS fénnyel világít, ami azt jelenti, hogy a kivetítő készenléti módba
lépett.
4
Most már biztonsággal kihúzhatja a tápkábelt.
Figyelem: Kikapcsolása után ne áramtalanítsa azonnal a
kivetítőt.
Megjegyzés: Haa kivetítőt vissza kívánja kapcsolni, legalább 60
másodpercet kell várnia, míg megnyomja a „Üzemkapcsoló” gombot
a kivetítő újraindításához.
Figyelmeztető szimbólumok:
•
Ha a kivetítő automatikusan kikapcsol, és a LÁMPA kijelző folyamatosan
VÖRÖS fénnyel világít, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi
viszonteladóval vagy szakszervizzel.
•
Ha a kivetítő automatikusan kikapcsol, és a HŐMÉRSÉKLET kijelző
folyamatosan VÖRÖS fénnyel világít, a kivetítő túlmelegedett. Közvetlenül
ezt megelőzően az alábbi üzenet jelenik meg a képernyőn:
„A kivetítő túlmelegedett. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.”
•
Ha a HŐMÉRSÉKLET kijelző VÖRÖS színnel villog, és az alábbi üzenet
jelenik meg a képernyőn, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi
viszonteladóval vagy szakszervizzel:
„Ventilátor meghibásodás. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.”
Magyar
A kivetítő kikapcsolása
Magyar
10
A kivetített kép beállítása
A kivetített kép magasságának beállítása
A kivetítő állítható lábakkal van felszerelve a kivetített kép magasságának
beállításához.
A kép emeléséhez:
1
Nyomja meg az állítható láb kioldására szolgáló gombot.
2
Emelje a képet a kívánt magasságba (2. ábra), majd engedje fel a gombot
az állítható láb rögzítéséhez.
3
Használja a dőlésszög beállító kereket a kivetítő szögének
finombeállításához.
A képe lejjebb állításához:
1
Nyomja meg az állítható láb kioldására szolgáló gombot.
2
Engedje le a képet a kívánt magasságba, majd engedje fel a gombot az
állítható láb rögzítéséhez.
3
Használja a dőlésszög beállító kereket a kivetítő szögének
finombeállításához.
1
Emelő
gomb
3
Dőlésszög beállító kerék
2
Állítható láb
11
Tekintse meg az alábbi táblázatot az adott vetítési távolsághoz tartozó optimális
képméret kiválasztásához.
•
X1130/X1230/X1230K/X1235
Ha a kivetítő 3 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget 72 és 79
hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 3 méteres vetítési távolság
esetén 129 cm vetítési magasság szükséges.
Max
. kép
mér
et
Min
. kép
mé
B 79"
ret
72"
Magassá
g:
118 cm
Magasság:
129 cm
A kép alsó
és felső
széle
közötti
távolság
C
A
3m
Kívánt távolság
Minimális képméret (Min. zoom)
Maximális képméret (Max. zoom)
Kívánt
A kép alsó és
A kép alsó és
Távolság
Átló
felső széle
Átló
felső széle
Sz (cm) × Ma
Sz (cm) × Ma
(m)
(hüvelyk)
közötti
(hüvelyk)
közötti
(cm)
(cm)
<A>
<B>
távolság (cm) < B >
távolság (cm)
<C>
<C>
1,5
36
75 x 55
59
40
81 x 60
66
2
48
98 x 74
79
53
108 x 81
87
2,5
60
123 x 92
98
66
134 x 101
108
3
72
147 x 110
118
79
161 x 121
129
3,5
84
172 x 129
138
93
188 x 141
152
4
96
196 x 147
157
106
215 x 161
174
4,5
108
221 x 165
177
119
242 x 181
195
5
120
245 x 184
197
132
269 x 202
216
6
144
294 x 221
236
159
323 x 242
260
7
168
343 x 257
275
185
376 x 282
303
8
192
392 x 294
315
212
430 x 323
347
9
216
441 x 331
354
238
484 x 363
390
10
241
490 x 368
395
265
538 x 403
434
11
265
539 x 404
434
291
591 x 444
477
12
289
588 x 441
473
318
645 x 484
521
Nagyítás mértéke: 1,1 x
Magyar
Az optimális képméret és -távolság
Magyar
12
•
X1230S
Ha a kivetítő 3 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget 164 hüvelyk
közötti képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 3 méteres vetítési távolság
esetén 275 cm vetítési magasság szükséges.
B
164"
Magasság:
275 cm
A kép alsó
és felső
széle közötti
távolság
A
C
3m
Kívánt távolság
Minimális képméret (Min. zoom)
Kívánt
A kép alsó és
Távolság
Átló
felső széle
Sz (cm) × Ma
(m)
(hüvelyk)
közötti
(cm)
<A>
<B>
távolság (cm)
<C>
0,5
27
56 x 42
46
1
55
111 x 83
92
1,5
82
167 x 125
138
2
109
222 x 167
183
2,5
137
278 x 208
229
3
164
333 x 250
275
3,5
191
389 x 292
321
4
219
444 x 333
367
4,5
246
500 x 375
413
5
273
556 x 417
458
6
328
667 x 500
550
Nagyítás mértéke: 1,0 x
13
Az alábbi táblázat mutatja, hogyan lehet elérni a kívánt képméretet a kivetítő
helyzetének vagy a zoom gyűrű beállításával.
•
X1130/X1230/X1230K/X1235
ha 50 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 1,9–2,1 méter
távolságra a vászontól, és annak megfelelően állítsa be a zoom mértékét.
A
D
50"
Kívánt képméret
Magasság:
82 cm
A kép alsó
és felső
széle közötti
távolság
2,1 m B
Kívánt távolság
1,9 m
C
Kívánt képméret
Távolság (m)
Max. zoom
<B>
A kép felső széle (cm)
Min. zoom
<C>
A kép alsó és felső széle
közötti távolság< D >
1,2
49
Átló (hüvelyk)
<A>
Sz (cm) × Ma (cm)
30
61 x 46
40
81 x 61
1,5
1,7
66
50
102 x 76
1,9
2,1
82
60
122 x 91
2,3
2,5
98
70
142 x 107
2,6
2,9
115
80
163 x 122
3,0
3,3
131
90
183 x 137
3,4
3,7
147
100
203 x 152
3,8
4,2
164
120
244 x 183
4,5
5,0
197
150
305 x 229
5,7
6,2
246
180
366 x 274
6,8
7,5
295
200
406 x 305
7,6
8,3
328
250
508 x 381
9,4
10,4
410
300
610 x 457
11,3
Nagyítás mértéke: 1,1 x
491
Magyar
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával
Magyar
14
•
X1230S
Ha 50 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 0,9 méter távolságra a
vetítővászontól.
A
50"
Kívánt képméret
D
Magasság:
84 cm
A kép alsó
és felső
széle közötti
távolság
B&C
0,9 m
Kívánt távolság
Kívánt képméret
Átló (hüvelyk)
<A>
Távolság (m)
A kép felső széle (cm)
Sz (cm) × Ma (cm)
Max. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
A kép alsó és felső széle
közötti távolság< D >
30
61 x 46
0,5
0,5
50
40
81 x 61
0,7
0,7
67
50
102 x 76
0,9
0,9
84
60
122 x 91
1,1
1,1
101
70
142 x 107
1,3
1,3
117
80
163 x 122
1,5
1,5
134
90
183 x 137
1,6
1,6
151
100
203 x 152
1,8
1,8
168
120
244 x 183
2,2
2,2
201
150
305 x 229
2,7
2,7
251
180
366 x 274
3,3
3,3
302
200
406 x 305
3,7
3,7
335
250
508 x 381
4,6
4,6
419
300
610 x 457
5,5
5,5
503
Nagyítás mértéke: 1,0 x
15
Telepítő menü
A telepítő menü képernyőn megjelenő kijelzést (OSD) biztosít a kivetítő
üzembe helyezéséhez és karbantartásához. Az OSD-t csak akkor használja,
ha a „Nincs jelbemenet” üzenet látható a kijelzőn.
1
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton vagy a távvezérlőn lévő
(POWER) (üzemkapcsoló) gomb megnyomásával.
2
A kivetítő üzembe helyezéséhez és karbantartásához való OSD menü
megnyitásához nyomja meg a "MENU" gombot a vezérlőpulton vagy a
távvezérlőn..
3
A háttérmintázat például a vetítőernyő-méret és távolság, fókusz és
egyebek kalibrációjához és beállításához szükséges.
4
A telepítő menü a következő lehetőségeket tartalmazza:
• Vetítési mód
• Menü helye
• Trapézkorrekció beállítások
• Nyelvi beállítások
• Visszaállítás a gyári alapbeállításokra
Használja a fel és le nyílgombokat a lehetőség kiválasztásához, a bal és jobb
nyílgombokat a kijelölt lehetőség beállítására, és a jobb nyílgombot az almenübe vagy
funkció-beállításba történő belépéshez. Az új beállítások elmentődnek, amint kilép a
menüből.
5
Nyomja meg bármikor a "MENU" gombot a menüből történő kilépéshez és
az Acer üdvözlő képernyőbe történő visszatéréshez.
Magyar
Felhasználói kezelőszervek
Magyar
16
Acer Empowering Technology
Empowering gomb
Az Acer Empowering gomb három
egyedülálló Acer funkciót biztosít:"Acer
eView Management", "Acer eTimer
Management" és "Acer ePower
Management". Nyomja meg a „ ”
gombot és tartsa lenyomva több mint egy
másodpercig, hogy elindítsa a
képernyőmenüt a funkciók
módosításához.
Acer eView Management
Nyomja meg a „ ” gombot az „Acer
eView Management” indításához.
Az „Acer eView Management” a
megjelenítési üzemmód kiválasztására
való. A részleteket illetően olvassa el a
„Képernyőmenük” című fejezetet.
Acer eTimer Management
Nyomja meg a „ ” gombot az „Acer
eTimer Management” indításához.
Az „Acer eTimer Management”
emlékeztető funkciót kínál, amellyel
megkönnyítheti prezentációjának
időbeosztása. A részleteket illetően
olvassa el a „Képernyőmenük” című
fejezetet.
Acer ePower Management
Nyomja meg a „ ” gombot az „Acer
ePower Management” indításához.
Az „Acer ePower Management" egyetlen
gyorsgombot biztosít a felhasználónak a
lámpa és a kivetítő élettartamának
meghosszabbításához. A részleteket
illetően olvassa el a „Képernyőmenük”
című fejezetet.
17
A kivetítő több nyelven is elérhető, képernyőn megjelenő beállító menüje
(OSD) segítségével beállíthatja a képet, és megváltoztathatja a beállításokat.
Az OSD menük használata
•
Az OSD menü megnyitásához, nyomja meg a “MENU” a vezérlőpulton vagy a
távvezérlőn.
•
Amikor látható az OSD menü, használja a
gombokat a főmenü
bármelyik elemének kiválasztásához. A főmenü kívánt elemének kiválasztása
után nyomja meg a
állíthat be.
gombot, hogy belépjen az almenübe, ahol funkciókat
•
A
gombok segítségével válasszon menüpontot, és a
segítségével módosítsa a beállításokat.
•
Az almenüben jelölje ki a következő beállításra szánt elemet, és a fentiek
szerint állítsa be.
•
A vezérlőpulton vagy a távvezérlőn nyomja meg a “MENU” gombot, és a kép
ekkor visszatér a főmenühöz.
•
Az OSD menü bezárásához nyomja meg újból a “MENU” gombot a
vezérlőpulton vagy a távvezérlőn. Bezáródik és a kivetítő automatikusan menti
az új beállításokat.
gombok
Főmenü
Beállítás
Almenü
Magyar
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
Magyar
18
Szín
A különböző képtípusokhoz számos gyári beállítás áll
rendelkezésre.
Megjelenítési
mód
•
Fényes: A fényerő optimalizálásához.
•
Szabványos: Általános környezethez.
•
Videó: Videofelvételek erős megvilágítású helyiségben
történő lejátszásához.
•
Blackboard: A Blackboard üzemmód javíthatja a színek
megjelenítést, ha sötétebb felületekre vetítenek.
•
Felhaszn. 1: A felhasználói beállítások mentéséhez.
•
Felhaszn. 2: A felhasználói beállítások mentéséhez.
A kép fényerejének állításához.
Fényerő
•
Nyomja meg a
gombot a kép sötétítéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kép világosításához.
A kép legvilágosabb és legsötétebb részei közötti különbséget
szabályozza. A kontraszt segítségével megadhatjuk, mennyi
fekete és fehér legyen a képen.
Kontraszt
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt növeléséhez.
Színhőmérséklet
Beállítja a színhőmérsékletet. Nagyobb színhőmérsékleten a
kép hidegebbnek, míg kisebb színhőmérséklet mellett
melegebbnek tűnik.
Degamma
A sötétebb jelenetek megjelenítésére van hatással. Nagyobb
gamma mellett a sötétebb jelenetek fényesebbnek tűnnek.
Szín R
Beállítja a vörös színt.
Szín G
Beállítja a zöld színt.
Szín B
Beállítja a kék színt.
19
Színtelítettség
•
Nyomja meg a
színtelítettségét.
gombot, hogy csökkentse a kép
•
Nyomja meg a
színtelítettségét.
gombot, hogy növelje a kép
A vörös és zöld közötti egyensúlyt állítja be.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a zöld szín
mennyiségét a képen.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a vörös szín
mennyiségét a képen.
Színezet
Megjegyzés: A „Színtelítettség” és „Színezet” funkciók számítógépes
üzemmódban nem támogatottak.
Kép
Kivetítés
Elöl-asztali
•
A gyári alapbeállítás.
Elöl-mennyezeti
•
Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő a vízszintes tengely
mentén megfordítja a képet, hogy mennyezetre szerelés
esetén megfelelően jelenítse meg.
Hátul-Asztali
•
Ennél a beállításnál a kivetítő megfordítja a képet, így
átlátszó vetítővászon mögül is vetíthetünk.
Magyar
A videoképet a fekete-fehér és a teljesen telített színek között
állítja be.
Magyar
20
Hátul-Mennyezet
•
Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő egyszerre mindkét
tengely mentén megfordítja a képet. A mennyezetre erősített
kivetítővel, átlátszó vetítővászon mögötti vetítésre.
Ezt a funkciót a kívánt képméretarány kiválasztására használja.
•
Auto.: A kép eredeti szélesség-magasság arányának
megőrzése, hogy a natív vízszintes, illetve függőleges
felbontásnak megfelelően illeszkedjen.
•
4:3: A képet a vászonhoz igazítja, és 4:3-as méretarányban
jeleníti meg.
•
16:9: A képet a vászonhoz igazítja, és 16:9-as
méretarányban jeleníti meg.
Képarány
Auto Keystone
Automatikusan kijavítja a kivetítő megdöntéséből eredő
képtorzulást (±40 fok).
Manuálisan kijavítja a kivetítő megdöntéséből eredő képtorzulást
(±40 fok).
Manuális
Keystone
A kép élességét állítja be.
Keménység
V. helyzet
F. helyzet
•
Nyomja meg a
gombot a keménység csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a keménység növeléséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kép balra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép jobbra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép lefelé mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép felfelé mozgatásához.
Frekvencia
Módosítja a kivetítő képfrissítési gyakoriságát, hogy
megegyezzen a számítógépbe szerelt grafikus kártyáéval. Ha
függőlegesen villódzó sávot tapasztal a képen, ezzel a funkcióval
állíthatja helyre.
Követés
Szinkronizálja a kijelző és a grafikus kártya időzítését. Ha ugráló
vagy villódzó képet tapasztal, ezzel a funkcióval állíthatja helyre.
Megjegyzés: A „V. helyzet”, „F. helyzet”, „Frekvencia” és „Követés” funkciók
nem támogatottak videó üzemmódban.
Megjegyzés: A „Keménység” funkció nem támogatott számítógép módban.
21
Menü helye
Forrás zár
Feliratozás
Magyar
Beállítás
Beállítja az OSD menü helyét a képen.
Amikor ez a funkció ki van kapcsolva, a kivetítő más jeleket fog
keresni, ha az aktuális bemenő jel elveszett. Amikor ez a funkció
be van kapcsolva, akkor ”zárolja” az aktuális forráscsatornát,
mielőtt megnyomná a "Forrás" gombot a vezérlőpulton vagy a
távvezérlőn.
Feliratozás bekapcsolása
Jelölje ki a „Be” elemet a funkció engedélyezéséhez, ha a
bemeneti jelről elvesznének a feliratok.
•
Feliratok: A feliratozott TV műsorok és videók szövegének,
narrációjának és hanghatásainak képernyőn megjelenő
felirata (a TV-újságban általában "CC" jelöléssel
rendelkeznek).
Állítsa a kép méretarányát 4:3 értékre. A funkció nem
használható, ha a képméret "16:9" vagy "Auto".
Ez a funkció csak akkor érhető el, ha kompozit videó vagy
S-Video bemeneti jelet választanak és a rendszer
formátum NTSC.
Felirat típusa
Kiválasztja a kívánt feliratozási módot A feliratozás
megjelenítéséhez válassza a CC1, CC2, CC3 vagy CC4
lehetőséget (a CC1 az Ön területének elsődleges nyelvéhez
tartozó feliratokat jelenti meg).
22
Magyar
Biztonság
A kivetítő a rendszergazda számára hasznos biztonsági
lehetőségeket kínál a kivetítő használatának szabályozásához.
Nyomja meg a
gombot a "Biztonság" beállítás
Biztonság
módosításához. Amennyiben a biztonsági funkciót
engedélyezték, be kell írnia a "Rendszergazda jelszót" a
biztonsági beállítások módosításához.
•
Jelölje ki a "Be" elemet a biztonsági funkció
engedélyezéséhez. A felhasználónak a "Biztonsági
üzemmódtól" függően meg kell adnia a jelszót. A részleteket
illetően olvassa el a "Felhasználói jelszó" című fejezetet.
•
Jelölje ki a "Ki" elemet, így a felhasználó jelszó nélkül is
bekapcsolhatja a kivetítőt.
Időtúllépés (Perc)
Miután a "Biztonsági" funkciót "Be" állapotba állítják, a beállíthatja
az időtúllépés funkciót.
•
Nyomja meg a
gombot az időtúllépés értékének
kiválasztásához.
•
A beállítási tartomány 10 perctől 990 percig terjed.
•
Amikor az idő eltelt, a kivetítő ismét kéri a belépéshez a
jelszót.
•
A "Timeout (Min.)" gyári alapértelmezett beállítása "Off" (Ki).
•
Miután engedélyezték a biztonsági funkciót, a kivetítő jelszó
megadását kéri Öntől , amikor bekapcsolja a kivetítőt. Mind a
"User Password" (Felhasználói jelszó) és az "Administrator
Password" (Rendszergazda jelszó) elfogadható ebben a
párbeszédpanelben.
Felhasználói jelszó
•
•
•
•
•
•
•
Nyomja meg a
gombot a „Felhasználói jelszó”
módosításához.
Nyomja meg a távvezérlőn lévő számgombokat a jelszó
beállításához, majd nyomja meg a "MENU" gombot a
megerősítéshez.
Nyomja meg a
gombot a számok törléséhez.
Adja meg újra a jelszót, amikor megjelenik a "Jelszó
megerősítése" üzenet.
A jelszó 4–8 számjegyet tartalmazhat.
Ha kijelöli a "Jelszó kérése kizárólag a tápkábel
csatlakoztatása után" elemet, a kivetítő a jelszó megadását a
kivetítő tápkábelének csatlakoztatása alkalmával mindig
kérni fogja.
Ha kiválasztja az "Jelszó kérése a kivetítő minden
bekapcsolásakor" tételt, a felhasználónak meg kell adnia a
jelszót a kivetítő minden egyes bekapcsolása alkalmával.
23
•
VGA OUT
(Készenlét)
Nyomja meg a
gombot az "Rendszergazda jelszó"
módosításához.
•
Az "Rendszergazda jelszó" gyári alapbeállítása "1234".
Ha elfelejtette a rendszergazda jelszót, tegye a következőt a
rendszergazda jelszó kinyeréséhez:
•
Adja meg az egyedi, hatjegyű "Univerzális jelszót” , amely a
kivetítőhöz mellékelt Biztonsági kártyára van nyomtatva. Ezt
az egyedi jelszót a kivetítő mindig elfogadja, akármit is
állítottak be Rendszergazda jelszónak.
•
Ha elveszítette a Biztonsági kártyát, kérjük lépjen
kapcsolatba a helyi Acer márkaszervizzel.
Jelölje ki a „Be” tételt a funkció engedélyezéséhez. A kivetítő VGA
jelet tud kibocsátani, ha készenléti módban van és a VGA IN és
VGA OUT csatlakozók helyesen csatlakoznak az eszközökhöz.
A funkció engedélyezése kissé növeli a készenlét melletti
fogyasztást.
Nyomja meg a
Visszaállítás
gombot, miután kijelölte a „Igen” lehetőséget,
hogy valamennyi kijelzési paramétert visszaállítson az
alapértelmezett gyári beállításra.
Kezelés
ECO üzemmód
A “On" (Be) gombbal kiolthatja a vetítőlámpát, így
csökkentheti az energiafogyasztást és a zajkibocsátást, illetve
növelheti a lámpa élettartamát. Válassza az „Ki” lehetőséget,
hogy visszatérjen normál üzemmódba.
Magyar
Rendszergazda jelszó
Meg tudja adni az "Felhasználói jelszót" , amikor látható az
"Rendszergazda jelszó megadása" vagy az "Jelszó megadása"
párbeszédpanel.
Magyar
24
Nagy magasság
Válassza az „Be” lehetőséget a „Nagy magasság” mód
bekapcsolásához. A ventilátorokat ilyenkor maximális
sebesség mellett, folyamatosan működteti a kivetítő hatékony
hűtése érdekében, ha nagy magasságban használják.
Automata
kikapcsolás
(Perc)
A kivetítő automatikusan leáll, amikor nem észlelhető
bemeneti jel a beállított idő után.
Lámpa üzemidő
A lámpa eddig eltelt használati idejét mutatja (órákban).
Lámpa
emlékeztető
A lámpacsere-üzenet megjelenésekor ezzel a funkcióval
jelenítheti meg, illetve rejtheti el a figyelmeztet üzenetet. Az
üzenet 30 órával az élettartam vége előtt jelenik meg.
Lámpa
visszaállítása
Nyomja meg a
gombot, miután kijelölte a „Igen” elemet,
hogy a lámpa működési idejének számlálóját 0 órára állítsa.
Audió
•
Nyomja meg a
csökkentéséhez.
gombot a hangerő
•
Nyomja meg a
gombot a hangerő növeléséhez.
•
A „Be” gombbal némíthatja a hangot.
•
Az „Ki” gombbal kapcsolhatja ki a néma üzemmódot.
Hangerő
Némítás
Be/kikapcsolás
hangerő
Jelölje ki ezt a funkciót az értesítés hangerejének
beállításához, amikor a kivetítőt be-/kikapcsolja.
25
Magyar
Időzítő
Időzítő helye
Az időzítő óra helyének kiválasztásához a képernyőn.
Időzítő indítása
Nyomja meg a
leállításához.
Időzítés ideje (Perc) Nyomja meg a
beállításához.
gombot az időzítő indításához vagy
gombot az időzítés idejének
Időzítő hangerő
Jelölje ki ezt a funkciót az értesítés hangerejének
beállításához, amikor az időzítő funkció be van kapcsolva,
és lejárt a beállított idő.
Időzítő
megjelenítés
Nyomja meg a
gombot az időzítő megjelenítési
mód kiválasztásához.
Nyelv
Nyelv
Kiválasztja az OSD menük nyelvét. Használja a
gombot a kívánt nyelve kiválasztásához.
•
A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg a
gombot.
Magyar
26
Mellékletek
Hibaelhárítás
Ha problémát tapasztal az Acer kivetítővel kapcsolatban, forduljon az alábbi
hibaelhárítási útmutatóhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel.
Képproblémák és megoldásaik
#
1
2
Probléma
Nem jelenik meg
kép a vásznon.
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(PC esetében
(Windows 95/98/
2000/XP))
Megoldás
•
Győződjön meg arról, hogy a kábelek megfelelően
csatlakoznak az „Első lépések” című fejezetben leírt
módon.
•
Győződjön meg arról, hogy egyik érintkező sem görbült
meg, vagy törött el.
•
Ellenőrizze, hogy a kivetítő lámpáját megfelelően
szerelték-e be. Lásd a „Lámpacsere” című fejezetet.
•
Győződjön meg arról, hogy eltávolította a lencsevédőt,
és a kivetítő bekapcsolt állapotban van.
•
Nyomja meg a „RESYNC” gombot a vezérlőpulton vagy
távvezérlőn.
•
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Nyissa meg a „My Computer” (Sajátgép), >
„Control Panel” (Vezérlőpult) elemet, majd
kattintson duplán a „Display” (Megjelenítés)
ikonra.
•
Jelölje ki a „Settings” (Beállítások) fület.
•
Győződjön meg arról, hogy a kijelző felbontása
nem haladja meg az WXGA+ (1440 x 900) értéket.
•
Kattintson az „Advanced Properties” (Speciális
tulajdonságok) gombra.
Ha a probléma továbbra is fennáll, módosítsa az Ön által
használt monitor megjelenítését, és kövesse az alábbi
lépéseket:
•
Győződjön meg arról, hogy a felbontás-beállítás
nem haladja meg az WXGA+ (1440 x 900) értéket.
•
Kattintson a „Change” (Módosítás) gombra a
„Monitor” fülön.
•
Kattintson a "Show all devices" (Minden eszköz
mutatása) > "Standard monitor types" (Szabvány
monitortípusok) elemre az SP dobozban, majd
jelölje ki a kívánt felbontás módot a "Models"
(Típusok) dobozban.
•
Győződjön meg arról, hogy monitorkijelző
felbontása nem haladja meg az WXGA+ (1440 x
900) értéket.
27
4
5
6
7
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(Noteszgépek
esetében)
A noteszgép
képernyője nem
jeleníti meg a
bemutatót.
A kép instabil vagy
villódzik
A képen
függőleges villódzó
sáv van
A kép nem éles
•
Nyomja meg a „RESYNC” gombot a vezérlőpulton vagy
távvezérlőn.
•
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Ismételje meg a lépéseket a (fenti) 2. elemtől a
számítógép felbontásának beállításához.
•
Nyomja meg a kimeneti beállítások váltása
gombot. Példa: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell
[Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP
[Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5 ]
•
Ha nehézséget tapasztal a felbontás módosítása során,
illetve a monitor lefagy, indítsa újra az összes
készüléket, a kivetítőt is beleértve.
•
Ha Microsoft® Windows® alapú noteszgépet használ:
Előforduklhat, hogy egyes PC noteszgépek
kikapcsolják saját képernyőjüket, amikor egy második
megjelenítő eszköz van használatban. Mindegyiknél
más-más módon történik a visszakapcsolása. Lásd a
számítógép használati útmutatóját további
információkért.
•
If you are using an Apple® Mac® OS alapú noteszgépet
használ: A System Preferences (Rendszerbeállítások)
menüben nyissa meg a Display (Megjelenítés) elemet,
és jelölje ki a Video Mirroring (Videó tükrözés) tétel „On”
(Be) jelölőnégyzetét.
•
A „Tracking” (Követés) gombbal javíthatja ki. További
információkért forduljon az „Image Setting”
(Képbeállítás) fejezethez.
•
Módosítsa a számítógép színmélység beállítását.
•
Használja a „Frequency” (Frekvencia) funkciót a
beállításhoz. További információkért forduljon az
„Image Setting” (Képbeállítás) fejezethez.
•
Ellenőrizze és konfigurálja át a grafikus kártya
megjelenítési módját, hogy az kompatibilis legyen a
kivetítővel.
•
Győződjön meg arról, hogy a lencsevédő kupakot
eltávolították.
•
•
Állítson a kivetítő lencséjének fókuszgyűrűjén.
Győződjön meg arról, hogy a vetítővászon az X1130/
X1230/X1230K/X1235 kivetítőtől számítva az előírt, 1,2
és 11,3 méter közötti távolságon belül van, és 0,5 és
5,5 méter közötti távolságra az X1230S kivetíttl.
További információkért forduljon a "A kívánt képméret
elérése a távolság és a zoom beállításával" részhez.
Magyar
3
Magyar
28
8
9
10
11
A kép megnyúlik,
amikor
„szélesvásznú”
DVD filmet játszik
le
A kép túl kicsi vagy
túl nagy
A kép oldalai
ferdék
A kép fordított.
Ha anamorf vagy 16:9 képméretarányú DVD filmet játszik le,
az alábbi beállítások módosítására lehet szükség:
•
Ha 4:3 képformátumú DVD filmet játszik le, módosítsa
a formátumot 4:3 beállításra a kivetítő OSD menüjében.
•
Ha a kép még mindig nyújtott, akkor a képméretarányt
is be kell állítania. Állítsa a megjelenítési formátumot
16:9 (széles) képméretarányra a DVD-lejátszón.
•
•
Állítson a kivetítő tetején lévő zoom karon.
•
Nyomja meg a „MENU” gombot a vezérlőpulton vagy
távvezérlőn. Lépjen az „Image" (Kép) > "Aspect Ratio”
(Képméretarány) elemre, és próbálkozzon különböző
beállításokkal.
•
Ha lehetséges, helyezze át a kivetítőt úgy, hogy a
kivetítő közepe felé nézzen és annak alsó széle alatt
legyen.
•
Nyomja meg a Keystone correction (Trapézkorrekció)
gombot a vezérlőpulton vagy a távvezérlőn, amíg a kép
oldalai függőlegessé nem válnak.
•
Nyomja meg a „MENU” gombot a vezérlőpulton vagy
távvezérlőn az OSD menü megnyitásához. Lépjen az
"Image" (Kép) > "Auto Keystone" (Auto. trapéz.) vagy
az "Image" (Kép) > "Manual Keystone" (Manuális
trapézt.) elemre a beállítások elvégzéséhez.
•
Jelölje ki az OSD menü "Image (Kép) > Projection
(Vetítés)" elemét a vetítés helyzetének módosításához.
Helyezze a kivetítőt a vászonhoz közelebbre vagy
messzebbre.
Problémák a kivetítővel kapcsolatban
#
Jelenség
Megoldás
1
A kivetítő nem reagál semmilyen
kezelőszervre
He lehetséges, kapcsolja ki a kivetítőt, majd
húzza ki a tápkábelt, és várjon legalább 30
másodpercig, míg újra nem csatlakoztatja.
2
A lámpa kiég, vagy pukkanó
hangot ad ki
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama
végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat. Ha
ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik
be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A
lámpa kicseréléséhez kövesse a „Lámpacsere”
című fejezetben felsorolt eljárásokat.
29
#
1
Jelenség
Üzenet
Emlékeztető üzenet
A ventilátor meghibásodott. – a rendszerventilátor nem működik.
A ventilátor meghibásodott.
A lámpa hamarosan kikapcsolódik.
A kivetítő túlmelegedett – a kivetítő meghaladta javasolt üzemi
hőmérsékletét, ezért használat előtt hagyni kell kihűlni. Ellenőrizze
a porszűrőket is, ha beszerelték őket. Ha a porszűrő poros,
tisztítsa meg. A részleteket illetően olvassa el a „Porszűrő
tisztítása és cseréje” című fejezetet.
A kivetítő túlmelegedett.
A lámpa hamarosan kikapcsolódik.
Cserélje ki a lámpát – a lámpa hamarosan eléri hasznos
élettartama végét. Hamarosan ki kell cserélnie.
A lámpa nagyteljesítményű módban hasznos élettartama végéhez
közeledik.
Magyar
OSD üzenetek
Magyar
30
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
LED üzenetek
Üzenet
Bekapcsolt állapotot jelző
LED
Lámpa LED
Hőmérsékletki
jelző LED
Vörös
Kék
Vörös
Vörös
Készenlét
(Hálózati tápkábel
csatlakoztatva)
V
--
--
--
Üzemkapcsoló BE
--
V
--
--
Lámpa újra
--
Gyors
villogás
--
--
Gyors
villogás
--
--
--
Kikapcsolás (hűtés vége)
V
--
--
--
Hiba (túlmelegedés miatti
meghibásodás)
--
V
--
V
Hiba (ventilátorzár
meghibásodása)
--
V
--
Gyors villogás
Hiba (lámpa elromlott)
--
V
V
--
Hiba (elromlott a
színkerék)
--
V
Gyors
villogás
--
Kikapcsolás (hűtés)
31
Csavarhúzóval távolítsa el a csavar(oka)t a fedélből, majd húzza ki a lámpát.
A kivetítő saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Figyelmeztető üzenetet fog látni:
„A lámpa nagyteljesítményű módban hasznos élettartama végéhez közeledik.
Tanácsos kicserélni!” Ha ezt az üzenetet látja, minél hamarabb cserélje ki a
lámpát. Az lámpa kicserélése előtt legalább 30 percig hagyja hűlni a vetítőt.
Figyelem: A lámpa háza forró! Hagyja lehűlni, mielőtt kicserélné a
lámpát.
A lámpa eltávolítása:
1
Kapcsolja ki a kivetítő tápellátását a (POWER) gomb
2
Várjon legalább 30 percet, amíg a kivetítő kihűl.
3
Húzza ki a tápkábelt.
megnyomásával.
4
A fedélből távolítsa el a csavart egy csavarhúzó segítségével. (1. ábra)
5
Tolja fel, és távolítsa el a fedelet.
6
Távolítsa el a lámpamodult rögzítő csavart (2. ábra).
7
Húzza ki a lámpa csatlakozóját a lámparekesz nyílásából (3. ábra). Válassza le
a kivetítőről (4. ábra).
8
Emelje fel a fogantyút, hogy felfelé álljon (5. ábra). A lámpamodult erővel kell
kihúzni (6. ábra).
A lámpamodul visszaszerelésekor új izzót használjon és kövesse a #
~#
ábra.
Figyelem: A személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében
ne ejtsék el a lámpamodult, illetve érintsék puszta kézzel a lampa
izzóját. Az izzó összetörhet, és személyi sérülést okozhat, ha
véletlenül elejtik.
Magyar
Lámpacsere
Magyar
32
Mennyezetre szerelés
Amennyiben a kivetítőt mennyezetre szerelő készlettel kívánja telepíteni, olvassa el
az alábbi lépéseket:
1
Fúrjon négy lyukat a mennyezet szilárd, statikailag stabil részébe, és rögzítse a
konzolt.
Megjegyzés: A csavarok nem tartozékok. Kérjük, szerezze be a
mennyezetnek megfelelő csavarokat.
2
Rögzítse a mennyezeti rudat az alkalmazásnak megfelelő hengeres csavarral.
Mennyezetre szerelési konzo
- Szerelje a mennyezetre
Rövid rúd
Hosszú rúd
Hosszabbító rúd
„A” típusú csavar
50 mm hosszúság / 8 mm átmér -
Hosszú csapfej
Imbuszkulcs
- Meghúzáshoz/meglazításho
Szorító csavar
Közepes rúd
33
A kivetítő méretének megfelelő számú csavart használjon a kivetítő
rögzítéséhez a mennyezetre szerelő konzolhoz.
„B” típusú csavar
Nagyméretű alátét
Kisméret alátét
„C” típusú csavar
Csúszó bővítés
Kivetítő konzol
Tartja a kivetítőt, és
lehetővé teszi a
beállítását
Távtartó
- A hleadás érdekében
Megjegyzés:Tanácsos elegendő helyet hagyni a konzol és a kivetítő
között a megfelelő hőelvezetés érdekében. Amennyiben szükséges,
használjon két darab alaátétet a jobb tartás érdekében.
4
Szerelje a mennyezeti konzolt a mennyezeti rúdra.
Szorító csavar
„A” típusú csavar
50 mm hosszúság / 8 mm átmér
Nagyméret csapfej
Imbuszkulcs
- Meghúzáshoz/meglazításhoz
Magyar
3
5
Szükség szerint állítsa be a kivetítő szögét és helyzetét.
Szorító csavar
Imbuszkulcs
Imbuszkulcs
Szorító csavar
Megjegyzés: Az egyes modellekhez ajánlott csavar- és alátéttípusok
az alábbi táblázatban találhatók. A csavarcsomagban 3 mm átmérőjű
csavarokat mellékeltünk.
Modellek
X1130/X1230/
X1230K/X1230S/
X1235
„B” típusú csavar
Alátét típus
Átmérő (mm)
Hosszúság (mm)
Nagy
Kicsi
3
25
V
V
119 mm
Magyar
34
M3 csavar
Mélység: 9,5 mm
189 mm
35
Az alább felsorolt műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A
végleges műszaki adatokat lásd az Acer kiadott marketing-specifikációiban.
Kivetítő rendszer
DLP™
Felbontás
•
X1130:
Natív: SVGA (800 x 600)
Maximális: SXGA (1280 x 1024), WXGA+ (1440 x 900)
•
X1230/X1230K/X1230S/X1235:
Natív: XGA (1024 x 768),
Maximális: SXGA (1280 x 1024), WXGA+ (1440 x 900)
Számítógépekkel való
kompatibilitás
IBM PC és azzal kompatibilis, Apple Macintosh , iMac és
VESA szabványok: WXGA+ (1440 x 900), WXGA (1280
x 800, 1280 x 768), SXGA (1280 x 1024), XGA (1024 x
768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480)
Videó kompatibilitás
NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/
K/K1/L), HDTV (720p, 1080i), EDTV (480p, 576p), SDTV
(480i, 576i)
Képméretarány
4:3 (natív), 16:9
Megjeleníthető színek száma
16,7 millió szín
Vetítőlencse
•
X1130/X1230/X1230K/X1235:
F = 2,56 - 2,8, f = 21,00 mm - 23,00 mm,
1:1,1 kézi állítású zoom és fókusz
•
X1230S:
F = 2,5, f = 10mm, Kézi fókusz
Vetítővászon mérete (átlósan
mérve)
•
X1130/X1230/X1230K/X1235:
29" (73 cm) - 300" (762 cm)
•
X1230S:
27" (69 cm) - 300" (762 cm)
Vetítési távolság
•
X1130/X1230/X1230K/X1235:
3.9' (1,2 m) - 37.2' (11,3 m)
•
X1230S:
1,6' (0,5 m) - 18,0' (5,5 m)
Vetítővászon-távolság
Vízszintes pásztázási sebesség
•
X1130/X1230/X1230K/X1235: 53 hüvelyk 2 m-nél
(1,86 – 2,04: 1)
•
X1230S: 109" @ 2 m (0,90 : 1)
31 - 93 kHz
Függőleges pásztázási sebesség
48 - 86 Hz
Lámpa típusa
Philips 189 W-os felhasználó által cserélhető UHP
Trapézkorrekció
+/-40 fok (függőleges), Manuális és Automata
Digitális zoom
2x
Audió
•
•
X1130: N/A
Tömeg
•
•
X1130/X1230/X1230K/X1235: Körülbelül 2,3 kg
Méretek (széles x mély x magas)
264 x 225 x 95 mm (10,4" x 8,6" x 3,7")
X1230/X1230K/X1230S/X1235: 2 W x 1
X1230S: Körülbelül 2,5 kg
Magyar
Műszaki adatok
Magyar
36
Tápellátás
Univerzális AC bemenet 100 – 240 V, bemeneti
frekvencia 50/60 Hz
Áramfogyasztás
280 W
Üzemi hőmérséklet
0ºC – 40ºC / 32ºF – 104ºF
I/O csatlakozók
•
•
•
•
•
Tápegység-csatlakozóaljzat x 1
RS232 x 1
VGA bemenet x 1
Kompozit videó x 1
S-Video x 1
Az alábbi tételek kizárólag a X1230/X1230K/
X1230S/X1235 sorozathoz valók:
Az alapcsomag tartalma
•
•
•
3,5 mm-es audió bemeneti jack-aljzat x 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hálózati tápkábel x 1
VGA kimeneti csatlakozó x 1
3,5 mm-es audió bemeneti jack-aljzat x 1
VGA kábel x 1
Kompozit videokábel x 1
Távvezérlő x 1
Elem x 2 (a távvezérlőhöz)
Használati útmutató (CD-ROM) x 1
Gyors üzembe helyezési útmutató x 1
Biztonsági kártya x 1
Hordtáska x 1
* A konstrukció és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
37
1
Magyar
Kompatibilis üzemmódok
VGA analóg – PC jel
Üzemmódok
Felbontás
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
59,940
31,469
72,809
37,861
VGA_75
75,000
37,500
VGA_85
85,008
43,269
VGA_60
VGA_72
640 x 480
720 x 400_70
720 x 400
70,087
31,469
720 x 400_85
720 x 400
85,000
37,900
SVGA_56
56,000
35,200
SVGA_60
60,317
37,879
72,188
48,077
SVGA_75
75,000
46,875
SVGA_85
85,061
53,674
XGA_60
60,004
48,363
70,069
56,476
XGA_75
75,029
60,023
XGA_85
84,997
68,667
70,000
63,800
75,000
67,500
SVGA_72
800 x 600
XGA_70
1024 x 768
SXGA_70
1152 x 864
SXGA_75
SXGA_60
1280 x 1024
60,020
63,981
1280 x 960_60
1280 x 960
60,000
60,000
Mac G4
640 x 480@60Hz
59,94
31,469
MAC13
640 x 480@67Hz
66,667
35,000
Mac G4
800 x 600@60Hz
60,317
37,879
MAC16
832 x 624@75Hz
74,546
49,722
Mac G4
1024 x
768@60Hz
60,004
48,363
Magyar
38
MAC19
MAC21
1024 x
768@75Hz
1152 x
870@75Hz
WXGA_60
75,020
60,241
75,060
68,680
60,000
47,400
74,890
60,290
1280 x 768
WXGA_75
2
WXGA_60
1280 x 720
59,94
45,000
WXGA_60
1280 x 800
59,81
49,702
WXGA+_60
1440 x 900
59,887
59,935
16:9 timing
1366 x 768
59,790
47,712
16:9 timing
1024 x 576
59,899
35,880
Acer AspireOne
1024 x 600
60,000
37,500
YPbPr jel
Üzemmódok
Felbontás
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
480i
720 x 480 (1440 x
480)
59,94
15,73
480p
720 x 480
59,94
31,47
576i
720 x 576 (1440 x
576)
50,00
15,63
576p
720 x 576
50,00
31,25
720p
1280 x 720
60,00
45,00
720p
1280 x 720
50,00
37,50
1080i
1920 x 1080
60,00
33,75
1080i
1920 x 1080
50,00
28,13
39
Videó, S-video jel
Üzemmódok
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
fsc (MHz)
NTSC
15,73
60
3,58
PAL
15,63
60
4,43
SECAM
15,63
60
4,25 vagy 4,41
PAL-M
15,73
60
3,58
PAL-N
15,63
60
3,58
PAL-60
15,73
60
4,43
NTSC4,43
15,73
60
4,43
Magyar
3
Magyar
40
Hatósági és biztonsági tudnivalók
FCC nyilatkozat
Ezt az eszközt megvizsgálták és megállapították, hogy a B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket teljesíti az FCC Szabályzat 15. fejezete
szerint. Ezeket a határértékeket úgy állapítottuk meg, hogy lakásban történő
használat esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferenciák ellen. Ez az
eszköz rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha nem a
használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és használják, károsan
zavarhatja a rádiótávközlést.
Arra azonban nincsen garancia, hogy egy meghatározott felhasználásnál nem fordul
elő zavar. Ha ez az eszköz káros zavart kelt a rádió- vagy televízió vételben, amit az
eszköz ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani, a
felhasználó a zavar megszüntetésére minden további nélkül megteheti a következő
intézkedéseket:
•
Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
•
Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
•
Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa,
mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
•
Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Más számítástechnikai eszközökhöz kizárólag árnyékolt kábellel szabad
csatlakozni, hogy az FCC előírásainak továbbra is megfeleljenek.
Megjegyzés: Perifériák
Kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók
stb.) szabad ehhez a berendezéshez csatlakoztatni, amelyek a B osztályú
eszközökre előírt határértékeknek megfelelnek. A határértékeknek nem megfelelő
perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádió- és televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt az eszközt működtesse.
Üzemi feltételek
Ez az eszköz megfelel az FCC Szabályzata 15. fejezetének. A működtetésnek két
feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros zavart, és (2), az eszköznek minden
zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003-nak.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.
Kanada – kis teljesítményű engedélyre nem köteles
rádiófrekvenciás távközlési eszközök (RSS-210)
a
Általános információ
A működésnek a következő két feltétele van:
1. Az eszköz nem okozhat interferenciát, és
2. ennek az eszköznek minden vett interferenciát állnia kell, beleértve a
nem kívánatos működést okozó interferenciát.
b
Működés a 2,4 GHz-es sávban
Az engedélyezett szolgáltatással történő rádiófrekvenciás zavar
megelőzésére ezt a berendezést épületen belüli működésre tervezték, és
a kültéri használatot engedélyeztetni kell.
Nyilatkozat az EU szabályok kielégítéséről
Az Acer ezúton kijelenti, hogy ez a kivetítősorozat megfelel az 1999/5/EK irányelv
alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
Megfelel az oroszországi hatósági előírásnak
Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli
LAN-nal és/vagy Bluetooth-al felszerelt modellekre vonatkozik.
Általános
Ez a termék megfelel mindazon ország vagy régió rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli használatát engedélyezték. A
konfigurációtól függően ez a termék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul). Az alábbi
információ az ilyen termékekre vonatkozik.
Magyar
Remarque a l'intention des utilisateurs canadiens
Magyarul
41
Magyar
42
Európai Unió (EU)
Az 1999/5/EK Rádió- és távközlési végberendezések irányelv (R&TTE)
rendelkezéseinek az alábbi harmonizált normáknak való megfelelés tanúsága
szerint:
•
•
•
3.1(a) cikk Egészség és biztonság
•
EN60950-1:2001 + A11:2004
•
EN50371:2002
3.1(b) cikk Elektromágneses megfelelés
•
EN301 489-1 V1.6.1
•
EN301 489-3 V1.4.1 (Nem Bluetooth-rendszerű, vezeték nélküli
billentyűzet/egér készletre vonatkozóan).
•
EN301 489-17 V1.2.1
3.2. cikkSávhasználat
•
EN300 440-2 V1.1.2 (Nem Bluetooth-rendszerű, vezeték nélküli
billentyűzet/egér készletre vonatkozóan).
•
EN300 328 V1.7.1
•
EN301 893 V1.4.1 (5 GHz-es, nagyteljesítményű RLAN-ra
vonatkozóan)
Az országok érvényességi köre
2004. májusától a következő országok az EU tagjai: Ausztria, Belgium, Ciprus, Cseh
Köztársaság, Dánia, az Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország,
Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg,
Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Szlovák Köztársaság, Szlovénia,
Spanyolország és Svédország. A használat engedélyezett az Európai Unió országaiban,
valamint Norvégiában, Svájcban, Izlandon és Liechtensteinben. Ezt a berendezést a
felhasználás országában érvényes előírások és szabályok szigorú betartásával szabad csak
használni. További információkért lépjen kapcsolatba a felhasználás országában lévő helyi
irodával.
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must
accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:
Product:
DLP Projector
Model Number:
QSV0812/QNX0813/QNX0816/
QNX0814/QNX0815
X1130/X1230/X1230K/
X1230S/X1235 series
Machine Type:
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Magyar
Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
CA 95110, U. S. A.
Tel: 254-298-4000
Fax: 254-298-4147
Magyarul
43
Magyar
44
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih
Taipei Hsien 221, Taiwan
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan
Contact Person: Mr. Easy Lai
Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3120
E-mail: easy_lai@acer.com.tw
Hereby declare that:
Product:
Trade Name:
Model Number:
Machine Type:
DLP Projector
Acer
QSV0812/QNX0813/QNX0816/QNX0814/QNX0815
X1130/X1230/X1230K/X1230S/X1235 series
Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives
and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same
product will continue comply with the requirements.
EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:
-. EN55022: 2006, AS/NZS CISPR22: 2006, Class B
-. EN55024: 1998 + A1: 2001 + A2:2003
-. EN61000-3-2: 2006, Class A
-. EN61000-3-3: 1995 + A1: 2001+A2: 2005
Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized
standard:
-. EN60950-1: 2001 + A11: 2004
Council Decision 98/482/EC (CTR21) for pan- European single terminal connection to the Public
Switched Telephone Network (PSTN).
RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in
Electrical and Electronic Equipment
The standards listed below are applied to the product if built with WLAN module or wireless
keyboard and mouse.
R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:
•
Article 3.1(a) Health and Safety
-. EN60950-1:2001 + A11:2004
-. EN50371:2002
•
Article 3.1(b) EMC
-. EN301 489-1 V1.6.1
-. EN301 489-17 V1.2.1
•
Article 3.2 Spectrum Usages
-. EN300 328 V1.7.1
-. EN301 893 V1.4.1 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
Year to begin affixing CE marking 2009.
_______________________________
Easy Lai /Manager
Regulation Center, Acer Inc.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising