Acer | K330 | Acer K330 User Manual

Acer kivetítő
K330/K330i/L225/LK-W14 sorozat
Felhasználói útmutató
Copyright © 2011. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva!
Acer Kivetítő K330/K330i/L225/LK-W14 sorozat Felhasználói útmutató
Eredeti kiadás: 06/2011
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják anélkül, hogy az
átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások ennek a
kézikönyvnek az új kiadásaiban vagy kiegészítõ dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek
meg. A cég nem vállal sem kifejezett, sem beleértett garanciát a dokumentum tartalmát illetően, és
különösen elutasítja a bizonyos célra való értékesítésre vagy alkalmasságra vonatkozó beleértett
garanciákat.
Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább biztosított
helyen. A sorozatszám és a modellszám a számítógépen elhelyezett címkén található. A
számítógéppel kapcsolatos minden levelezés alkalmával meg kell adni a sorozatszámot, a
modellszámot és a vásárlásra vonatkozó adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen részletét
sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani semmilyen formátumban
vagy eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy egyéb eljárás alkalmazásával.
Acer kivetítő K330/K330i/L225/LK-W14 sorozat
Típusszám: __________________________________
Sorozatszám: _________________________________
Vásárlás időpontja: _____________________________
Vásárlás helye: ________________________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékneveit
vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
"HDMITM, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC.
védjegyei,illetve bejegyzett védjegyei. "
iv
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a dokumentumot,
később szüksége lehet rá. Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden
figyelmeztetésnek és utasításnak.
A termék kikapcsolása tisztítás előtt
Tisztítás előtt a termék csatlakozóját távolítsa el a fali aljzatból. Ne használjon
folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A készüléket nedves törlőkendővel tisztítsa.
Figyelmeztetés megszakító eszközként szolgáló
dugóval kapcsolatban
Kövesse az alábbi útmutatást a berendezés külső tápegységhez történő
csatlakoztatása és leválasztása során:
•
•
•
Telepítse a tápegységet, mielőtt a hálózati tápkábelt a hálózati konnektorhoz
csatlakoztatná.
Húzza ki a tápkábelt, mielőtt a tápegységet eltávolítaná a kivetítőből.
Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az
összes tápkábel kihúzásával a tápegységekből.
Elérhetőséggel kapcsolatos figyelmeztetés
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen
elérhető és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha
áramtalanítani kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a
konnektorból.
Figyelmeztetések!
•
•
•
A terméket ne használja víz közelében.
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék
leesik, súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése
érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy
a terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük.
Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni,
hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
•
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül,
mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és
rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne
v
•
•
öntsön folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett
környezetben, ami váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a forgómozgó eszközöket.
A hálózati feszültség használata
•
•
•
•
•
Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos a rendelkezésre álló áramforrás típusáról, forduljon a
forgalmazóhoz vagy a helyi elektromos szolgáltatóhoz.
Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem
haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok
eszköz csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja
meg a mellékkör névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót
használnak, az áramfelvétel nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti
áramfelvételének 80%-át.
A termék hálózati adapterét hárompólusú földelt tápcsatlakozóval látták el. Ez
a dugó csak megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a
fali konnektor megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a hálózati adapter
dugóját. Ne dugja a dugót nem földelt hálózati csatlakozóba. További
információkért forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem
megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy sérülést
okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar megfelelő
kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő elektromos eszközök
okoznak, és ami befolyásolja a termék teljesítményét.
•
A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az
alábbi követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal
rendelkező, VDE vagy hasonló jóváhagyással, 4,5 méter maximális
hosszúsággal.
vi
A termék szervizelése
Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a terméket, mert a burkolat felnyitása vagy
eltávolítása miatt veszélyes áramütésnek vagy más kockázatoknak teheti ki magát.
Bízza az összes javítást képzett szakemberre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett
munkatársaihoz, ha:
•
•
•
•
•
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
Folyadék ömlött a termékbe
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az
összes használati utasítást
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz
vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe, hogy
a terméket helyreállítsa.
Figyelem! Biztonsági okból ne használjon nem szabványos alkatrészt
részegységek beszerelése vagy cseréje alkalmával. A kiegészítőket
illetően vegye fel a kapcsolatot a termék viszonteladójával.
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol
kisgyerekektől.
További biztonsági információ
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős
fény károsíthatja látását.
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne telepítse a terméket az alábbi környezetben:
•
•
•
•
•
•
•
Rosszan szellőző vagy szűk helyen. A kivetítő és a falak között legalább 50 cm
legyen, lehetővé téve a levegő szabad áramlását.
Olyan hely, ahol a hőmérséklet szélsőséges módon megnőhet, pl. gépkocsiban zárt
ablak mellett.
Olyan hely, ahol a szélsőségesen magas páratartalom, por vagy cigarettafüst
beszennyezheti az optikai részegységeket, megrövidítve ezzel élettartamukat és
besötétítve a képet.
Tűzjelző berendezések közelében.
Olyan hely, ahol a környezeti hőmérséklet meghaladja a 40 ºC/104 ºFértéket.
Több mint 3 048 méter tengerszint feletti magasságban.
Azonnal húzza ki a tápkábelt, ha problémát tapasztal a kivetítővel. Ne
működtesse a kivetítőt, ha füst, furcsa zaj vagy szag jön belőle. Ez tüzet vagy
vii
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
áramütést okozhat. Ha ilyet tapasztal, azonnal húzza ki a tápkábelt és vegye fel
a kapcsolatot a kereskedővel.
Ne használja tovább a terméket, törje el vagy ejtse le. Ebben az esetben,
vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, aki megvizsgálja a terméket .
A kivetítő lencséjét ne irányítsa a nap felé. Ez tüzet okozhat.
A kivetítő kikapcsolásakor tanácsos hagyni, amíg a kivetítő befejezi hűtési,
mielőtt áramtalanítaná a készüléket.
Ne kapcsolja ki gyakran hirtelen a tápellátást, vagy húzza ki működés közben a
kivetítő tápkábelét. A legjobb, ha megvárja, amíg a ventilátor kikapcsolódik,
mielőtt kikapcsolja a fő áramforrást.
Ne érintse a légkivezető rácsot és a talplemezt, amelyek felforrósodnak.
Tisztítsa meg a gyakran a légszűrőt, ha van ilyen. A készülék belsejében
emelkedhet a hőmérséklet és meghibásodást okozhat, ha a légszűrő/szellőző
nyílások piszokkal vagy porral szennyezettek.
Ne nézzen a szellőzőrácson keresztül a készülék belsejébe, amikor a kivetítő
be van kapcsolva. Az erős fény károsíthatja látását.
Mindig nyissa ki a lencsevédőt vagy távolítsa el a lencsesapkát, amikor a
kivetítő be van kapcsolva.
Ha a kivetítő bekapcsolt állapotban van, ne tegyen tárgyakat a lencse elé,
mivel ezzel a tárgy felforrósodhat, deformálódhat és tüzet is okozhat.
Ne kísérelje meg szétszerelni a kivetítőt. A készülék belsejében
nagyfeszültségű alkatrészek vannak, amelyek sérülést okozhatnak.
Mindennemű javítást megfelelő szakemberrel végeztessen el.
Ne állítsa függőleges helyzetbe a kivetítőt. Így a kivetítő könnyen leborulhat, és
sérülést vagy kárt okozhat.
Figyelmeztetés zenehallgatás esetére
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
•
•
•
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán és kényelmes hangerőn nem hallja a zenét.
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
Ne hallgasson zenét nagy hangerőn huzamosabb ideig.
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
viii
Utasítások az eszköz megfelelő elhelyezését illetően
Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági
szeméttárolóba. A környezetszennyezés csökkentése és környezetünk lehető
legnagyobb fokú védelme érdekében kérjük, hasznosítsa újra. További információért
az elektromos és elektronikus berendezések hulladékával (WEEE) kapcsolatos
szabályozást illetően látogassa meg a következő weboldalt:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
viii
Mindenek előtt
A használattal kapcsolatos megjegyzések
Ezt tegye:
•
A tisztítás elkezdése előtt kapcsolja ki a terméket.
•
Enyhe mosószerrel megnedvesített puha törlőkendővel törölgesse meg a
kijelzőburkolatot.
•
Amennyiben a terméket előreláthatólag hosszabb ideig nem fogja használni,
húzza ki a váltóáramú (AC) csatlakozóaljzatból.
Ne tegye:
•
Zárja el a készülék házának szellőzést szolgáló nyílásait.
•
Tisztítsa a készüléket súrolószerrel, viasszal vagy oldószerrel.
•
Használja az alábbi helyzetekben:
•
•
•
•
Rendkívül meleg, hideg vagy párás helyen.
Nagymennyiségű pornak és piszoknak kitett helyen.
Erős mágneses teret gerjesztő készülék közelében.
Helyezze közvetlen napsugárzásnak kitett helyre.
Óvintézkedések
Tartsa be a felhasználói útmutatóban ajánlott összes figyelmeztetést,
elővigyázatossági felhívást és karbantartási utasítást, hogy a készülék élettartamát
meghosszabbítsa.
Figyelem:
•
•
•
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős fény
károsíthatja látását.
Tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében óvja a terméket esőtől, illetve
nedvességtől.
Ne nyissa ki vagy szerelje szét a terméket, mert ezzel áramütést okozhat.
A kivetítő kikapcsolásakor kérjük hagyja, amíg a kivetítő befejezi hűtési, mielőtt
áramtalanítaná a készüléket.
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne használja a lencsevédő kupakot, ha a kivetítő működik.
Mindenek előtt
iv
viii
A használattal kapcsolatos megjegyzések
viii
Óvintézkedések
viii
Bevezetés
1
Termékfunkciók
1
A csomag áttekintése
2
A kivetítő áttekintése
3
A kivetítő nézetei
3
Vezérlőpult
4
A távvezérlő elrendezése
5
Első lépések
7
A kivetítő csatlakoztatása
7
A kivetítő be- és kikapcsolása
8
A kivetítő bekapcsolása
8
A kivetítő kikapcsolása
9
A kivetített kép beállítása
10
A kivetített kép magasságának beállítása
10
Az optimális képméret és -távolság
11
Felhasználói kezelőszervek
13
Telepítő menü
13
Acer Empowering Technology
14
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
15
Szín
16
Kép
17
Beállítás
20
Kezelés
20
Audió
21
3D
22
Nyelv
23
Hogyan lehet iPhone/iPod/iPad médiát lejátszani a
K330/K330i/L225/LK-W14-on
24
Hogyan lehet fotókat lejátszani
24
Tartalomjegyzék
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
Hogyan lehet videókat lejátszani
Függelékek
26
27
Hibakeresés
27
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
31
Mennyezetre szerelés
32
Műszaki adatok
35
Kompatibilis üzemmódok
37
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
41
1
Termékfunkciók
A termék egylapkás DLP® kivetítő. A kiemelkedő tulajdonságok a következők:
•
DLP® technológia
•
1280 x 800 WXGA felbontás
4:3/16:9/Full/L.Box méretarány támogatása
•
Sokoldalú megjelenítési módok (Fényes, Bemutató, Normál, Videó, Kép, Játék,
Felhasználói) az optimális teljesítmény érdekében, bármilyen helyzetben
•
NTSC/PAL/SECAM kompatibilitás és HDTV (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p)
támogatása
•
A kivetítő kis mérete lehetővé teszi az üzleti célú és otthoni felhasználást.
•
Az Acer EcoProjection technológia intelligens szemléletmódú
energiagazdálkodást és fizikai hatékonyság-javítást biztosít.
•
Az Empowering gomb megnyomására előbukkannak az Acer Empowering
segédprogramok (Acer eView, eTimer, e3D, ePower Management) a
beállítások egyszerű elvégzése érdekében
•
HDCP támogatással rendelkező HDMITM bemenettel felszerelve
•
Továbbfejlesztett digitális trapéztorzítás korrekció az optimális bemutatókhoz
•
Többnyelvű képernyőmenü (OSD)
•
A LED megoldás környezetbarát és hosszabb életű fényforrás
•
Médialejátszás USB-ről, RAM-ról és SD-kártyaolvasóról.
•
Kompatibilis a Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista® Windows® 7, Macintosh®
operációs rendszerekkel
Magyar
Bevezetés
Magyar
2
A csomag áttekintése
ThiA kivetítőt az alább bemutatott tartozékokkal együtt szállítjuk. Ellenőrizze, hogy
az egység teljes-e. Azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, ha valami hiányzik.
Kivetítő lencsevédő sapkával
Hálózati tápkábel
Kompozit videokábel
3,5 mm-es jack dugós A/V
kábel
VGA-kábel
Távvezérlő
K330/K330i/L225/
LK-W14 Series
XXXXXX
3V
Akkumulátor
Hordtáska
Felhasználói útmutató x2
Gyors üzembe helyezési
útmutató
iPod/iPhone/iPad adapter
(Opcionális)
USB WiFi adapter
(Opcionális)
3
Magyar
A kivetítő áttekintése
A kivetítő nézetei
Elölnézet / felülnézet
6
5
4
7
5
2
1
#
1
3
Leírás
#
Leírás
Objektívsapka
5
Távvezérlő vevőegységek
2
Dőlésszög-beállító kerék
6
Vezérlőpanel
3
Zoom objektív
7
Főkapcsoló
4
Élességállító gyűrű
Hátulnézet
1
10
#
2
3
4
5
6
7
8
9
Leírás
#
Leírás
1
SD-kártyaolvasó
6
Kompozit videó bemeneti csatlakozó
2
USB A csatlakozó (multimédiához)
7
Audió/Videó bemenet (3,5 mm-es Mini
Jack audió/kompozit forráshoz, iphone/
ipod támogatással)
3
Mini USB
8
Audió kimeneti csatlakozó
4
HDMI csatlakozó
9
Tápegység-csatlakozóaljzat
5
PC analóg jel/HDTV/komponens videó
bemeneti csatlakozó
10
Kensington™ zár portja
Magyar
4
Vezérlőpult
1
6
2
7
3
8
4
9
5
#
2
Ikon
Funkció
Leírás
1
LAMP
Lámpajelző LED
2
Trapézkorrekció
A képet a kivetítő megdöntése által okozott
torzítás kioltása érdekében javítja (± 40 fok).
3
RESYNC
A kivetítőt automatikusan a bemeneti
jelforráshoz hangolja.
4
MENU
•
5
POWER
Üzemkapcsoló gomb és bekapcsolt állapotot
jelző LED. A tartalmát lásd a "A kivetítő beés kikapcsolása" című fejezetben.
6
TEMP
Hőmérsékletjelző LED
7
Négyirányú billentyűk
Használja a gombokat elemek
kiválasztásához, illetve azok beállításainak
elvégzéséhez.
8
SOURCE
Az aktív forrást módosítja.
9
Empowering gomb
Egyedülálló Acer funkciók: eView, eTimer,
e3D és ePower Management.
Nyomja meg a "MENU" gombot, hogy
megjelenítse a képernyőn megjelenő
(OSD) menüt, lépjen vissza az előző
OSD menüre vagy rejtse el az OSD
menüt.
5
1
2
4
3
6
5
7
8
9
10
11
12
13
15
16
14
#
1
2
Ikon
Funkció
Leírás
Infravörös jeladó Parancsokat küld a kivetítőnek.
FREEZE
A kép kimerevítéséhez.
3
POWER
4
HIDE
Lásd: "A kivetítő be-/kikapcsolása" című fejezetet.
5
Ideiglenesen kikapcsolja a videojelet. Nyomja meg a "HIDE"
(Elrejt) gombot a kép elrejtéséhez, majd nyomja meg újra a kép
megjelenítéséhez.
ASPECT RATIO A kép kimerevítéséhez.
6
RESYNC
A kivetítőt automatikusan a bemeneti jelforráshoz hangolja.
7
SOURCE
8
BACK/STOP
9
Enter/Lejátszás/
Szünet
MENU
Nyomja meg a "SOURCE" gombot az RGB, Komponens, SVideo, Kompozit, Videó és HDTV források közötti váltáshoz.
Nyomja meg a "Back/Stop" gombot a médiafájl lejátszásának
megállításához, vagy egy szinttel feljebb lépéshez az
adatmappákban.
Nyomja meg az "Enter/Lejátszás/Szünet" gombot médiafájlok
lejátszásához/szüneteltetéséhez.
•
Nyomja meg a "MENU" gombot, hogy megjelenítse a
képernyőn megjelenő (OSD) menüt, lépjen vissza az előző
OSD menüre vagy rejtse el az OSD menüt.
Használja a fel, le, balra és jobbra gombot elemek
kiválasztásához, illetve azok beállításainak elvégzéséhez.
Nyomja meg a "MEDIA" gombot az USB A, SD és RAM forrás
közötti váltáshoz. A kivetítő különféle fotó/audió/videó
fájlformátum kezelését támogatja.
10
11
12
Négyirányú
billentyűk
MEDIA
Magyar
A távvezérlő elrendezése
Magyar
6
#
Ikon
Funkció
13
Empowering
gomb
14
USB B
15
HDMI/VGA
16
AV
Leírás
Egyedülálló Acer funkciók: eView, eTimer, e3D és ePower
Management.
Nyomja meg a " " gombot az SD/USB A/RAM forrás alatt.
Megjelenik egy oldal, ahol elvégezhetők a felhasználói
beállítások.
Nyomja meg az "USB B" gombot USB B forrásra váltáshoz.
Nyomja meg a "HDMITM/VGA" gombot, hogy a jelforrást a
HDMITM/VGA csatlakozóra váltsa.
Nyomja meg az "AV" gombot a kompozit vagy AV jelforrás
választásához.
7
Magyar
Első lépések
A kivetítő csatlakoztatása
iPod/iPhone/iPad akkumulátortöltés
USB
iPod/iPhone/iPad
7
USB
9
14
2
USB
D-Sub
D-Sub
11
6
SD CARD
R
3
1
5
10
Y
HDTV adapter
HDMI
12
R B G
4
HDMI
Leírás
Y
4 3 RCA komponens kábel
Leírás
8 3,5 mm-es jack dugós A/V–RCA kábel
2 VGA-kábel
3 VGA–komponens/HDTV adapter
R B G
R B G
#
1 Hálózati tápkábel
8
Videó kimenet DVD-lejátszó, Set-top
Box, HDTV
vevőkészülék
DVD-lejátszó
#
W
13
9 SD-kártya
10
(*)
11
USB-lemez/kulcs
USB WiFi adapter
USB töltőkábel iPod/iPhone/iPad
készülékhez
5 HDMI-kábel
12 Kompozit videokábel
6 3,5 mm-es jack dugós A/V
13 Audió kábel Jack/RCA
7 iPod/iPhone/iPad adapter
14 USB-kábel
Megjegyzés: Annak biztosítása érdekében, hogy a kivetítő
megfelelően működjön a számítógéppel, győződjön meg arról, hogy a
megjelenítési mód időzítése kompatibilis a kivetítővel.
Magyar
8
A kivetítő be- és kikapcsolása
A kivetítő bekapcsolása
1
Vegye le a lencsevédő kupakot. (1. ábra)
2
Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápkábel és a jelkábel megfelelően
csatlakozik. A bekapcsolt állapotot jelző LED vörös fénnyel villog.
3
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő "Power" gomb megnyomásával,
és a bekapcsolt állapotot jelző LED kék színűre fog váltani.(2. ábra)
4
Kapcsolja be a forrást (számítógép, noteszgép, videolejátszó stb.). A kivetítő
automatikusan érzékeli a forrást.
•
Ha a képernyőn a "Nincs jel" üzenet látható, győződjön meg arról, hogy a
jelkábelek megfelelően csatlakoznak.
•
Ha egyszerre több jelforrást csatlakoztat, használja a vezérlőpult vagy a
távvezérlő "Source" gombját, illetve a távvezérlő közvetlen forrás gombját
a bemenetek közötti váltáshoz.
2
Főkapcsoló
1
Objektívsapka
9
1
A kivetítő kikapcsoláshoz nyomja meg a Power (Üzemkapcsoló) gombot. Ekkor
megjelenik a következő üzenet: "Nyomja meg az üzemkapcsoló gombot a
kikapcsolás befejezéséhez." Nyomja meg újra a főkapcsolót.
2
A kivetítő kikapcsolását követően, a bekapcsolt állapotot jelző LED VÖRÖS
színre vált, gyorsan villog, és a ventilátor(ok) kb. 30 másodpercig tovább
müködik(nek) biztosítandó, hogy a rendszer megfelelően lehűljön.
3
A rendszer lehűlése után a bekapcsolt állapotot jelző LED befejezi a villogást,
és folyamatos vörös fénnyel világít, ami azt jelenti, hogy a kivetítő készenléti
módba lépett.
4
Most már biztonsággal kihúzhatja a tápkábelt.
Figyelmeztető szimbólumok:
•
"A kivetítő túlmelegedett. Hamarosan kikapcsolódik."
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a kivetítő túlmelegedett. A kivetítő
automatikusan kikapcsolódik. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával
vagy a szervizközponttal.
•
"A ventilátor meghibásodott. Hamarosan kikapcsolódik."
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a ventilátor meghibásodott. A kivetítő
automatikusan kikapcsolódik. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával
vagy a szervizközponttal.
Megjegyzés: Ha a kivetítő automatikusan kikapcsolódik, akkor vegye
fel a kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel.
Magyar
A kivetítő kikapcsolása
Magyar
10
A kivetített kép beállítása
A kivetített kép magasságának beállítása
A kivetítő dőlésszög-beállító kerékkel van felszerelve a kivetített kép magasságának
beállításához.
A kép emelése/leengedése:
1
Használja a dőlésszög-beállító kereket a kivetítő szögének finombeállításához.
Dőlésszög-beállító kerék
11
Tekintse meg az alábbi táblázatot az adott vetítési távolsághoz tartozó optimális
képméret kiválasztásához. Példa: Ha a kivetítő 1,5 méter távolságra van a
vászontól, a jó képminőséget 49,7 hüvelykes képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 1,5 méteres vetítési távolság
esetén 70 cm vetítési magasság szükséges.
49,7"
70cm
C
A
1,5m
Magyar
Az optimális képméret és -távolság
Magyar
12
Vetítővászon mérete
Kívánt
Távolság (m)
<A>
Teteje
(Min. zoom)
Átló (hüvelyk)
<B>
Sz (cm) × Ma
(cm)
A kép alsó és felső
széle közötti
távolság (cm)
<C>
0,91
30,0
64 x 40
42
1,00
33,2
71 x 45
47
1,25
41,5
89 x 56
59
1,50
49,7
107 x 67
70
2,00
66,3
143 x 89
94
2,41
80,0
172 x 108
113
Nagyítás mértéke: 1,0x
13
Telepítő menü
A telepítő menü képernyőn megjelenő kijelzést (OSD) biztosít a kivetítő üzembe
helyezéséhez és karbantartásához. Az OSD-t csak akkor használja, ha a "No signal
input" (Nincs jelbemenet) üzenet látható a kijelzőn.
A menü lehetőségei között szerepelnek olyan beállítások, mint a vetítőernyő-méret
és távolság, fókusz, trapéztorzítás-korrekció és egyebek.
1
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő "Power" gomb megnyomásával.
2
A kivetítő üzembe helyezéséhez és karbantartásához való OSD menü
megnyitásához nyomja meg a "MENU" gombot a vezérlőpulton.
3
A háttérmintázat például a vetítővászon-méret és távolság, fókusz és egyebek
kalibrációjához és beállításához szükséges.
4
Az Installation (Telepítés) menü a következő lehetőségeket tartalmazza:
• Vetítési mód
• Menü helye
• Auto. trapézkorrekció beállítások
• Manuális trapézkorrekció beállítások
• Nyelvi beállítások
• Visszaállítás a gyári alapbeállításokra
Használja a fel és le nyílgombokat a lehetőség kiválasztásához, a bal és jobb
nyílgombokat a kijelölt lehetőség beállítására, és a jobb nyílgombot az
almenübe vagy funkció-beállításba történő belépéshez. Az új beállítások
elmentődnek, amint kilép a menüből.
5
Nyomja meg a menü gombot a menüből történő kilépéshez és az Acer üdvözlő
képernyőbe történő visszatéréshez.
Magyar
Felhasználói kezelőszervek
Magyar
14
Acer Empowering Technology
Az Acer Empowering gomb négy egyedülálló Acer funkciót biztosít, ezek az "Acer
eView Management", az "Acer eTimer Management", az "Acer ePower
Management" és az "Acer e3D Management".
Nyomja meg a "
módosításához.
" gombot, hogy elindítsa a képernyőmenüt a funkciók
Amikor látható az Empowering menü, használja a "
kiválasztásához.
" gombot a főmenü
Acer eView Management
Az "Acer eView Management" a
megjelenítési üzemmód kiválasztására
való. A részleteket illetően olvassa el a
"Képernyőmenük" című fejezetet.
Acer eTimer Management
Az "Acer eTimer Management"
emlékeztető funkciót kínál, amellyel
megkönnyítheti prezentációjának
időbeosztása. A részleteket illetően
olvassa el a "Képernyőmenük" című
fejezetet.
Acer ePower Management
Az "Acer ePower Management" egyetlen
gyorsgombot biztosít a felhasználónak a
kivetítő élettartamának
meghosszabbításához. A részleteket
illetően olvassa el a "Képernyőmenük"
című fejezetet.
Acer e3D Management
Az "Acer e3D Management" 3D funkciókat
kínál. A részleteket illetően olvassa el a
"Képernyőmenük" című fejezetet.
15
A kivetítő többnyelvű OSD-vel rendelkezik, amely képbeállítások végzését, illetve
több beállítás módosítását teszi lehetővé.
Az OSD menük használata
•
Az OSD menü megnyitásához, nyomja meg a "MENU" gombot a távvezérlőn.
•
Amikor látható az OSD menü, használja a
gombokat a főmenü
bármelyik elemének kiválasztásához. A főmenü kívánt elemének kiválasztása
után nyomja meg a
állíthat be.
•
A
gombot, hogy belépjen az almenübe, ahol funkciókat
gombokkal válassza ki a kívánt elemet, majd a
gombokkal
állítsa be az értéket.
•
Az almenüben jelölje ki a következő beállításra szánt elemet, és a fentiek
szerint állítsa be.
•
Nyomja meg a "MENU" gombot a távvezérlőn, és a képen visszatér a főmenü.
•
Az OSD-ből való kilépéshez nyomja meg újra a "MENU" gombot a távvezérlőn.
Az OSD menü bezáródik, és a kivetítő automatikusan menti az új beállításokat.
Főmenü
Beállítás
Almenü
Magyar
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
Magyar
16
Szín
Megjelenítési mód Számos előre beállított gyári érték áll rendelkezésre, amelyeket
különféle képtípusokhoz optimalizáltak.
•
Fényes: A fényerő optimalizálásához.
•
•
•
•
•
•
Bemutató: Értekezleti bemutatókhoz.
Szabvány: általános környezethez.
Videó: videofelvételek erős megvilágítású helyiségben történő
lejátszásához.
Kép: grafikákhoz.
Játék: játékokhoz.
Felhasználói: A felhasználói beállítások mentéséhez.
Fal színe
Ezzel a funkcióval kiválaszthatja a falnak megfelelő, helyes színt. Több
választási lehetőség van, pl. fehér, világosssárga, világoskék,
rózsaszínű, sötétzöld. Kompenzálja a színek köztti eltérést, amikor
falra vetítenek, így a megfelelő színtónust fogja visszaadni.
Fényerő
A kép fényerejének állításához.
Kontraszt
Színtelítettség
Színezet
•
Nyomja meg a
•
A
gombot a kép sötétítéséhez.
gomb megnyomásával világosíthatja a képet.
A "Kontraszt" szabályozza a kép legvilágosabb és legsötétebb területei
közötti különbséget. A kép kontrasztértékének módosítása
megváltoztatja a kép fekete-fehér arányát.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt növeléséhez.
A videoképet fekete-fehérről teljesen színtelítettségűre állítja.
•
Nyomja meg a
színtelítettségét.
gombot, hogy csökkentse a kép
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a kép színtelítettségét.
A vörös és zöld közötti egyensúlyt állítja be.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a zöld szín
mennyiségét a képen.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a vörös szín
mennyiségét a képen.
17
Degamma
A sötétebb jelenetek megjelenítésére van hatással. Nagyobb gamma
mellett a sötétebb jelenetek fényesebbnek tűnnek.
Színhőmérséklet
Beállítja a színhőmérsékletet. Nagyobb színhőmérsékleten a kép
hidegebbnek, míg kisebb színhőmérséklet mellett melegebbnek tűnik.
Dinamikus fekete
Válasza a „Be”opciót, a sötét filmjelenetek megjelenítésének
automatikus optimálásához; hogy azok hihetetlen részletességgel
jelenhessenek meg.
Megjegyzés: A "Színtelítettség" és "Színezet" funkciók számítógépes, illetve
HDMI üzemmódban nem támogatottak.
Kép
Kivetítés
Elöl-Asztali
•
A gyári alapbeállítás.
Elöl-Mennyezet
•
Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő a vízszintes tengely mentén
megfordítja a képet, hogy mennyezetre szerelés esetén megfelelően
jelenítse meg.
Hátul-Asztali
•
Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő a függőleges tengely mentén
megfordítja a képet, hogy áttetsző képernyő mögül lehessen
vetíteni.
Hátul-Mennyezet
•
Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő egyszerre mindkét tengely
mentén megfordítja a képet. Mennyezetre szerelés esetén is lehet
áttetsző képernyő mögül vetíteni.
Magyar
Speciális
Magyar
18
Képarány
Ezt a funkciót a kívánt képméretarány kiválasztására használja.
•
Automata: A kép eredeti szélesség-magasság arányának
megőrzése, hogy a natív vízszintes, illetve függőleges
felbontásnak megfelelően illeszkedjen.
•
4:3: A képet a vászonhoz igazítja, és 4:3-as méretarányban jeleníti
meg.
•
16:9: A képet a képernyő szélességéhez, magasságát a 16:10-es
méretarányhoz igazítja.
•
Teljes: a képet átméretezi, hogy kitöltse a teljes vásznat
szélességben (1280 pixel) és magasságban (800 pixel).
•
L. Box: megőrzi a jel eredeti képméretarányát és 1,333-szorosára
nagyítja.
Auto Keystone
Automatikusan beállítja a kép függőleges oldalait.
Manuális Keystone A kivetítő megdöntése által okozott képtorzítás kioltására való. (±40 fok)
<Megjegyzés> A Manuális trapéz. nem érhető el, ha az Auto. trapézt.
elem beállítása "Be".
Keménység
A kép élességét állítja be.
•
Nyomja meg a
gombot az élesség csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot az élesség növeléséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kép balra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép jobbra mozgatásához.
F. Helyzet
(Függőleges
helyzet)
•
Nyomja meg a
gombot a kép lefelé mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép felfelé mozgatásához.
Frekvencia
A "Frekvencia" funkció módosítja a kivetítő képfrissítési gyakoriságát,
hogy megegyezzen a számítógépbe szerelt grafikus kártyáéval. Ha
függőleges villódzó sávot lát a kivetített képen, használja ezt a funkciót a
szükséges beállítások végzéséhez.
Követés
Szinkronizálja a kivetítő és a grafikus kártya jel-időzítését. Ha ugráló vagy
villódzó képet tapasztal, ezzel a funkcióval állíthatja helyre.
HDMI
színtartomány
A megjelenítési hiba kiküszöbölése érdekében állítsa be a HDMI
képadatok színtartományát.
V. helyzet
(Vízszintes helyzet)
•
Automata: A lejátszó adatai szerint történik az automatikus
beállítása.
•
Korl. tartom.: A bemeneti kép feldolgozása korlátozott
színtartományú adatként történik.
•
Telj. tartom.: A bemeneti kép feldolgozása teljes színtartományú
adatként történik.
HDMI keresési info. A HDMI kép túlpásztázási arányát állítja be.
•
Automata: A lejátszó adatai szerint történik az automatikus
beállítása.
•
•
Alulpásztázás: A képen soha nem történik túlpásztázás.
Túlpásztázás: A HDMI képen mindig történik túlpásztázás.
19
Magyar
Megjegyzés: A "V. Helyzet", "F. Helyzet", "Frekvencia" és "Követés" funkciók
HDMI, illetve Videó üzemmódban nem támogatottak.
Megjegyzés: A "Keménység" funkció HDMI, illetve Számítógépesüzemmódban
nem támogatott.
Megjegyzés: A "HDMI színtartomány" és a "HDMI keresés info." funkció csak
DVI módban támogatott.
Magyar
20
Beállítás
Menü helye
A menü helyzetének módosítása a képernyőn.
Feliratozás
A feliratozás megjelenítéséhez válassza a CC1, CC2, CC3 vagy CC4
lehetőséget (a CC1 az Ön területének elsődleges nyelvéhez tartozó
feliratokat jelenti meg). Az "Ki" kiválasztásával kikapcsolja a
feliratozást. Ez a funkció csak akkor érhető el, ha kompozit videó vagy
S-Video bemeneti jelet választanak és a rendszer formátum NTSC.
<Megjegyzés> Állítsa a kép méretarányát 4:3 értékre. A funkció nem
használható, ha a képméret "16:9" vagy "Auto".
USB kijelzés
Az alapértelmezett beállítás: "Ki" (USB háttértár mód).
Válassza az "Ki" lehetőséget a beépített memória (RAM) eléréséhez,
ha USB-kábelen csatlakozik.
Válassza az "Be" lehetőséget USB-ről történő vetítéshez.
Visszaállítás
Nyomja meg a
gombot és válassza a "Igen" elemet, hogy
valamennyi menü paramétereit gyári alaphelyzetbe állítsa vissza.
Kezelés
ECO üzemmód
Válassza az "Be" tételt a kivetítő lámpájának halványításához, ami
csökkenti az energiafogyasztást, meghosszabbítja a lámpa
élettartamát és csökkenti a működési zajt. Válassza az "Ki" elemet,
hogy visszatérjen normál üzemmódba.
Nagy magasság
Válassza az "Be" lehetőséget a "Nagy magasság" mód
bekapcsolásához. A ventilátorokat ilyenkor maximális sebesség
mellett, folyamatosan működteti a kivetítő hatékony hűtése érdekében,
ha nagy magasságban használják.
21
Kikapcsolás mód
LED-kalibrálás
•
Azonnali folytatás: Folytatja a rendszert, ha a főkapcsoló gombot
2 percen belül újra megnyomják.
•
•
Azonnali kikapcsolás: leállítja a kivetítőt ventilátoros hűtés nélkül.
Szabvány: megfelelően leállítja a kivetítőt ventilátoros hűtés után.
Nyomja meg a
gombot, miután kiválasztotta a "Igen" elemet, majd
várjon 10 másodpercig, amíg be nem fejeződik a fehér
finomhangolása. Segít beállítani a LED színteljesítményét.
Audió
Hangerő
•
Nyomja meg a
gombot a hangerő csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a hangerő növeléséhez.
Válassza az "Be" elemet a hangerő némításához.
Válassza az "Ki" elemet a hangerő visszaállításához.
Be/kikapcsolás hangerő
•
•
•
Figyelmeztetés hangerő
•
Jelölje ki ezt a funkciót a figyelmeztetések hangerejének
beállításához.
Némítás
Jelölje ki ezt a funkciót az értesítés hangerejének
beállításához, amikor a kivetítőt be-/kikapcsolja.
Magyar
Automata kikapcsolás A kivetítő automatikusan kikapcsol, ha a megadott idő után nincs
bemeneti jel. (perc)
Magyar
22
3D
3D
Jelölje ki a "Be" tételt a DLP 3D funkció engedélyezéséhez.
3D forditott szink
•
Be: Válassza ezt az elemet, ha DLP 3D szemüveget, quad
buffer (NVIDIA/ATI…) grafikuskártyát és HQFS formátumú fájlt,
vagy DVD-t a megfelelő szoftveres lejátszóval használ.
•
Ki: A 3D mód kikapcsolása.
Ha különálló vagy átfedő képet lát DLP 3D szemüveg viselése
közben, elképzelhető, hogy végre kell hajtania az "Átfordítás"
funkciót, hogy a lehető legjobb bal/jobb képszekvenciát alkalmazza a
helyes kép érdekében (DLP 3D esetében).
3D figyelmeztető üzenet Válassza az "Be" lehetőséget a 3D figyelmeztető üzenet
megjelenítéséhez.
Megjegyzés: A megfelelő 3D megjelenítéshez a grafikuskártya 3D
alkalmazásának megfelelő beállítása szükséges.
Megjegyzés: Az olyan szoftveres lejátszók, mint a Stereoscopic Player és a
DDD TriDef Media Player támogatják a 3D fájlformátumot. Az alábbi weboldalról
letöltheti a három lejátszót,
- Stereoscopic Player (Próbaverzió): http://www.3dtv.at/Downloads/Index_en.aspx
- DDD TriDef Media Player (Próbaverzió):
http://www.tridef.com/download/TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html
Megjegyzés: A "3D forditott szink" funkció kizárólag akkor áll rendelkezésre, ha a
3D opció engedélyezve van.
Megjegyzés: Emlékeztető képernyő látható, ha a 3D funkció a kivetítő
bekapcsolásakor engedélyezett. A beállításokat a célnak megfelelően válassza
meg.
23
Nyelv
Magyar
Nyelv
A többnyelvű OSD menü kiválasztása. Használja a
vagy
gombot a kínánt menünyelv kiválasztásához.
•
A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg a
gombot.
Magyar
24
Hogyan lehet iPhone/iPod/iPad médiát
lejátszani a K330/K330i/L225/LK-W14-on
Állítsa a K330/K330i/L225/LK-W14 jelforrását "AV" beállításra, és győződjön meg
arról, hogy az adapter megfelelően csatlakozik az iPod/iPhone/iPad készülékhez.
iPod/iPhone/iPad
2
1
#
Leírás
1
3,5 mm-es jack dugós A/V kábel
2
iPod/iPhone/iPad adapter
Hogyan lehet fotókat lejátszani
iPhone használata esetén:
Kövesse az alábbi lépéseket
1. Nyomja meg a "Fotók" alkalmazás gombját a főképernyőn, és válasszon
albumot.
2. Nyomja meg a X gombot a miniatűrök oldalon.
Fotók
iPod használata esetén:
Megjegyzés:
Mindenekelőtt győződjön meg
arról, hogy a "Fotó" beállítást
választotta.
• iPod Nano használata esetén:
Fotók J Beállítások
• iPod Classic használata
esetén:
Diabemutató beállításai
a. TV-kimenet: válassza az Be
lehetőséget
b. TV jel: válassza az NTSC
lehetőséget
25
1. Válassza ki a Fotók lehetőséget, majd a kívánt albumot. (pl. TOKYO)
2. iPod Nano használata esetén: Nyomja meg a X gombot miniatűr módban.
3. iPod Classic használata esetén: nyomja meg a gombot, hogy
"Diabemutató" módba lépjen, és a fotók megjelenítése automatikusan a K330/
K330i/L225/LK-W14-on keresztül történik meg.
iPad használata esetén:
Fotók
Kövesse az alábbi lépéseket:
1. Nyomja meg a "Fotók" alkalmazás gombját a főképernyőn.
2. Nyomja meg a "Diabemutató" J "Diabemutató indítása" gombot
Magyar
Kövesse az alábbi lépéseket
Magyar
26
Hogyan lehet videókat lejátszani
iPhone használata esetén:
Kövesse az alábbi lépéseket
1. Nyomja meg a "Videók" alkalmazás gombját a főképernyőn.
2. A videoklip listán nyomja meg a kívánt videoklipet, és a videók megjelenítése
automatikusan a K330/K330i/L225/LK-W14-on keresztül történik meg.
iPod
iPad használata esetén:
Kövesse az alábbi lépéseket:
1. Nyomja meg a "Videók" alkalmazás gombját a főképernyőn.
2. A videoklip listán nyomja meg a kívánt videoklipet, majd a X gombot és a
videók megjelenítése automatikusan megtörténik a K330/K330i/L225/LK-W14on keresztül.
Videók
27
Magyar
Függelékek
Hibakeresés
Ha problémát tapasztal az Acer kivetítővel kapcsolatban, forduljon az alábbi
hibaelhárítási útmutatóhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel.
Képproblémák és megoldásaik
#
1
2
Probléma
Nem jelenik meg
kép a vásznon.
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(PC esetében
(Windows 95/98/
2000/XP/Vista/
Win7))
Megoldás
•
Az "Első lépések" című fejezetben leírt módon
csatlakoztatva.
•
Győződjön meg arról, hogy egyik érintkező sem görbült
meg, vagy törött el.
•
Győződjön meg arról, hogy eltávolította a lencsevédőt,
és a kivetítő bekapcsolt állapotban van.
•
•
Nyomja meg a "RESYNC" gombot a távvezérlőn.
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Nyissa meg a "Sajátgép" elemet, a "Vezérlőpult"
elemet, majd kattintson duplán a "Megjelenítés"
ikonra.
•
Jelölje ki a "Beállítások" fület.
•
Győződjön meg arról, hogy a megjelenítés
felbontása nem haladja meg az 1080P-EIA
értéket.
•
Kattintson az "Speciális tulajdonságok" gombra.
Ha a probléma továbbra is fennáll, módosítsa az Ön által
használt monitor megjelenítését, és kövesse az alábbi
lépéseket:
•
Győződjön meg arról, hogy a felbontás-beállítás
legfeljebb 1080P-EIA.
•
Kattintson a "Módosítás" gombra a "Monitor"
fülön.
•
Kattintson a "Összes eszköz megjelenítése"
elemre. Ezután jelölje ki a "Szabvány
monitortípusok" elemet az SP dobozban, és
válassza ki a megfelelő felbontást a "Típusok"
dobozban.
•
Győződjön meg arról, hogy a monitor felbontásbeállítása legfeljebb 1080P-EIA.
Magyar
28
3
4
5
6
7
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(noteszgépek
esetében)
A noteszgép
képernyője nem
jeleníti meg a
bemutatót.
A kép instabil vagy
villódzik
A képen
függőleges villódzó
sáv van
A kép nem éles
•
•
Nyomja meg a "RESYNC" gombot a távvezérlőn.
•
Ha nehézséget tapasztal a felbontás módosítása során,
illetve amonitor lefagy, indítsa újra az összes
készüléket, a kivetítőt is beleértve.
•
Ha Microsoft® Windows® alapú noteszgépet használ:
Előforduklhat, hogy egyes PC noteszgépek
kikapcsolják saját képernyőjüket, amikor egy második
megjelenítő eszköz van használatban. Mindegyiknél
más-más módon történik a visszakapcsolása. Lásd a
számítógép használati útmutatóját további
információkért.
•
Ha Apple® Mac® operációs rendszer alapú noteszgépet
használ: A System Preferences (Rendszerbeállítások)
menüben nyissa meg a Megjelenítés elemet, és jelölje
ki a Video Mirroring (Videó tükrözés) tétel "Be"
jelölőnégyzetét.
•
Állítson a "Követés" elemen, hogy korrigálja. További
információkért forduljon a "Kép" című fejezethez.
•
Módosítsa a számítógép színmélység beállítását.
•
Használja a "Frekvencia" funkciót a beállításhoz.
További információkért forduljon a "Kép" című
fejezethez.
•
Ellenőrizze és konfigurálja át a grafikus kártya
megjelenítési módját, hogy az kompatibilis legyen a
kivetítővel.
•
Győződjön meg arról, hogy a lencsevédő kupakot
eltávolították.
•
•
Állítson a kivetítő lencséjének fókuszgyűrűjén.
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Ismételje meg a lépéseket a (fenti) 2. elemtől a
számítógép felbontásának beállításához.
•
Nyomja meg a kimeneti beállítások váltása
gombot. Példa: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell
[Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP
[Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5 ]
Győződjön meg arról, hogy a vetítővászon a kivetítőtől
számítva, az előírt, 0,91 és -2,40 méter közötti
távolságon belül van. További információkért forduljon
az "A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával" című fejezethez.
29
9
10
11
A kép megnyúlik,
amikor
"szélesvásznú"
DVD filmet játszik
le
A kép túl kicsi vagy
túl nagy
A kép oldalai
ferdék
A kép fordított.
Ha anamorf vagy 16:9 képméretarányú DVD filmet játszik le,
az alábbi beállítások módosítására lehet szükség:
•
Ha 4:3 képformátumú DVD filmet játszik le, módosítsa a
formátumot 4:3 beállításra a kivetítő OSD menüjében.
•
Ha a kép még mindig nyújtott, akkor a képméretarányt
is be kell állítania. Állítsa a megjelenítési formátumot
16:9 (széles) képméretarányra a DVD-lejátszón.
•
Ha Letterbox (LBX) képformátumú DVD filmet játszik le,
módosítsa a formátumot Letterbox (LBX) beállításra a
kivetítő OSD menüjében.
•
•
Állítson a kivetítő tetején lévő zoom gyűrűn.
•
Nyomja meg a "MENU" gombot a távvezérlőn vagy a
kezelőpanelen. Lépjen az "Kép" --> "Képméretarány"
elemre, és próbálkozzon különböző beállításokkal.
•
Ha lehetséges, helyezze át a kivetítot úgy, hogy a
vászon közepe felé nézzen.
•
Nyomja meg a "Keystone / " gombot az OSD
menüben vagy a távvezérlőn, amíg az oldalak
függőlegessé nem válnak.
•
Jelölje ki az OSD menü "Kép --> Vetítés" elemét a
vetítés helyzetének módosításához.
Helyezze a kivetítőt a vászonhoz közelebb vagy
messzebbre.
Problémák a kivetítővel kapcsolatban
#
1
Jelenség
A kivetítő nem reagál semmilyen
kezelőszervre
Megoldás
Ha lehetséges, kapcsolja ki a kivetítőt, majd
húzza ki a tápkábelt, és várjon legalább 30
másodpercig, míg újra nem csatlakoztatja.
Magyar
8
Magyar
30
OSD üzenetek
#
1
Jelenség
Üzenet
Emlékeztető üzenet
Meghibásodott a ventilátor – a rendszerventilátor nem működik.
A kivetítő túlmelegedett – a kivetítő meghaladta javasolt üzemi
hőmérsékletét, ezért használat előtt hagyni kell kihűlni.
31
LED üzenetek
Lámpa_LED
Hőmérsékletj
elző_LED
Tápfeszültség
_LED
Tápfeszültség
_LED
Vörös
Vörös
Vörös
Kék
BE-KI villog
100 ms
időközönként
BE-KI villog
100 ms
időközönként
BE-KI villog
100 ms
időközönként
--
Készenlét
--
--
BE
--
Üzemkapcsoló BE
--
--
--
BE
Lámpa újra
--
--
--
Gyors villogás
Kikapcsolás (Hűtés)
--
--
Gyors villogás
--
Főkapcsoló KI:
Hűtés vége,
Készenléti mód
--
--
BE
--
Hiba (Túlmelegedés
miatti
meghibásodás)
--
BE
--
BE
Hiba (Ventilátor
hiba)
--
Gyors
villogás
--
BE
BE
--
--
BE
Üzenet
Tápfeszültség
bemenet
Hiba (Lámpa
elromlott)
Magyar
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
Mennyezetre szerelés
Amennyiben a kivetítőt mennyezetre szerelő készlettel kívánja telepíteni, olvassa el
az alábbi lépéseket:
Fúrjon négy lyukat a mennyezet szilárd, statikailag stabil részébe, és rögzítse a
konzolt.
m
m
m
13 m
20
1
.9
49mm
mm
130 mm
8.4
Magyar
32
Megjegyzés: A csavarok nem tartozékok. Kérjük, szerezze be a
mennyezetnek megfelelő csavarokat.
2
Rögzítse a mennyezeti rudat az alkalmazásnak megfelelő négyhengeres
csavarral.
33
A kivetítő méretének megfelelő számú csavart használjon a kivetítő
rögzítéséhez a mennyezetre szerelő konzolhoz.
Megjegyzés: Tanácsos elegendő helyet hagyni a konzol és a kivetítő
között a megfelelő hőelvezetés érdekében. Amennyiben szükséges,
használjon két darab alaátétet a jobb tartás érdekében.
4
Szerelje a mennyezeti konzolt a mennyezeti rúdra.
Magyar
3
5
Szükség szerint állítsa be a kivetítő szögét és helyzetét.
Megjegyzés: Az egyes modellekhez ajánlott csavar- és alátéttípusok
az alábbi táblázatban találhatók. A csavarcsomagban 3 mm átmérőjű
csavarokat mellékeltünk.
Modellek
Alátét típus
Hosszúság (mm)
Nagy
Kicsi
3
25
V
V
62 mm
61 mm
49 mm
69 mm
K330/K330i/L225/
LK-W14
"B" típusú csavar
Átmérő (mm)
41 mm
Magyar
34
CSAVARMÉRETEK M3 x 25 mm
35
Az alább felsorolt műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A
végleges műszaki adatokat lásd az Acer kiadott marketing-specifikációiban.
Kivetítő rendszer
DLP®
Felbontás
WXGA (1280 x 800)
Számítógépekkel való
kompatibilitás
IBM PC és azzal kompatibilis, Apple Macintosh, iMac és
VESA szabványok: SXGA, XGA, SVGA, VGA, WXGA
Videó kompatibilitás
NTSC (3,58/4,43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/
K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p,
576p), SDTV (480i, 576i)
Képméretarány
Full, 4:3, 16:9, L.Box
Megjeleníthető színek száma
1,07 milliárd szín
Vetítőlencse
F# 1,5, f = 13,92 mm
Vetítővászon mérete (átlósan
mérve)
0,76 m – 2,03 m
Vetítési távolság
2,99' (0,91 m) – 7,87' (2,40 m)
Vetítővászon-távolság
1,4
Vízszintes pásztázási sebesség
30 k - 100 kHz
Függőleges pásztázási sebesség
50 - 120 Hz
Trapézkorrekció
± 40 fok
Tömeg
1,3 kg (2,87 lbs)
Méretek (széles x mély x magas)
217,5 mm x 168 mm x 46,5 mm (8,56" x 6,61" x 1,83")
Áramellátás
AC 100 – 240 V, 50-60 Hz
Energiafogyasztás
Normál mód: 120 W +/- 20% @110 Vac mellett (Fényes
mód @ teljes teljesítmény mellett)
ÖKO mód: 60 W +/-20% @ 110 Vac mellett (Videó mód
@ öko teljesítmény mellett)
Készenléti < 1 W
Üzemi hőmérséklet
5ºC – 35ºC / 41ºF – 95ºF
I/O csatlakozók
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tápegység-csatlakozóaljzat x1+
SD x1
USB A x1: multimédiához
Mini USB B x 1: DoUSB-hez
HDMI x1
VGA bemenet x1
Kompozit bemenet x1
Audió/Videó bemenet x1
Audió kimenet x 1
Magyar
Műszaki adatok
Magyar
36
Az alapcsomag tartalma
•
•
•
•
•
•
•
Hálózati tápkábel x1
VGA kábel x1
3,5 mm-es jack dugós A/V kábel x1
Kompozit videó x1
Távvezérlő x1
Elem x 1 (a távvezérlőhöz)
Felhasználói útmutató (CD-ROM) x1 (a kivetítő
működtetéséhez)
•
Felhasználói útmutató (CD-ROM) x1 (a
multimédiás funkciókhoz)
•
•
Gyors üzembe helyezési útmutató x1
Hordtáska x1
* A konstrukció és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
37
Magyar
Kompatibilis üzemmódok
A. VGA analóg
1
VGA analóg – PC jel
Üzemmódok
VGA
SVGA
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
i Mac DV(G3)
Felbontás
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280x960
1280x960
1400x1050
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
F. frekvencia [Hz]
60
72
75
85
120
56
60
72
75
85
120
60
70
75
85
120
70
75
85
60
72
75
60
75
60
60
66,6 (67)
60
60
75
75
75
V. frekvencia [kHz]
31,5
37,9
37,5
43,3
61,9
35,1
37,9
48,1
46,9
53,7
77,4
48,4
56,5
60,0
68,7
99,0
63,8
67,5
77,1
64,0
77,0
80,0
60,0
75,2
65,3
31,4
34,9
37,9
48,4
68,7
75,0
60,0
Magyar
38
2
VGA analóg – Kibővített szélesképernyős időzítés
Üzemmódok
WXGA
F. frekvencia [Hz]
60
75
85
60
60
60
60
V. frekvencia [kHz]
47,8
60,3
68,6
44,8
49,6
59,9
65,3
60
60
66,6
47,7
Felbontás
720x480
(1440x480)
720x576
(1440x576)
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
59,94(29,97)
15,7
50(25)
15,6
480p
720x480
59,94
31,5
576p
720x576
50
31,3
720p
1280x720
60
45,0
720p
1280x720
50
37,5
1080i
1920x1080
60 (30)
33,8
1080i
1920x1080
50 (25)
28,1
1080p
1920x1080
60
67,5
1080p
1920x1080
50
56,3
F. frekvencia [Hz]
60
72
75
85
120
56
60
72
75
V. frekvencia [kHz]
31,5
37,9
37,5
43,3
61,9
35,1
37,9
48,1
46,9
WSXGA+
3
Felbontás
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x800
1440x900
1680x1050
1920x1080
(csökkentett
képintervallum)
1366x768
VGA analóg – Komponens jel
Üzemmódok
480i
576i
B. HDMI Digitális
1
HDMI - PC jel
Üzemmódok
VGA
SVGA
Felbontás
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
39
SXGA
QuadVGA
SXGA+
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
i Mac DV(G3)
2
85
120
60
70
75
85
120
70
75
85
60
72
75
60
75
60
60
66,6 (67)
60
60
75
75
75
53,7
77,4
48,4
56,5
60,0
68,7
99,0
63,8
67,5
77,1
64,0
77,0
80,0
60,0
75,2
65,3
31,4
34,9
37,9
48,4
68,7
75,0
60,0
HDMI – Kibővített széles képernyős időzítés
Üzemmódok
WXGA
WSXGA+
Felbontás
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x800
1440x900
1680x1050
1920x1080
(Csökkentett
képváltási idő)
1366x768
F. frekvencia [Hz]
60
75
85
60
60
60
60
V. frekvencia [kHz]
47,8
60,3
68,6
44,8
49,6
59,9
65,3
60
66,6
60
47,7
Magyar
XGA
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280x960
1280x960
1400x1050
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
Magyar
40
3
HDMI - Videojel
Üzemmódok
480i
576i
480p
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
A monitor
megjelenítési
tartománya
grafikai forrás
esetében
Felbontás
720x480 (1440x480)
720x576(1440x576)
720x480
720x576
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Vízszintes pásztázási
sebesség:
Függőleges
pásztázási sebesség:
Max. pixel-órajel
F. frekvencia [Hz]
59,94 (29,97)
50 (25)
59,94
50
60
50
60 (30)
50 (25)
60
50
30k~100kHz
50~120Hz
150 MHz
V. frekvencia [kHz]
15,7
15,6
31,5
31,3
45,0
37,5
33,8
28,1
67,5
56,3
FCC nyilatkozat
A készüléket vizsgálatnak vetették alá, amelynek során megállapítást nyert, hogy a
készülék teljesíti az FCC szabályzatának 15. pontja szerinti, B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy
lakásban történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros
interferencia ellen. A készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és
sugározhat, és ha nem a használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és
használják, akkor megzavarhatja a rádiós távközlést.
Ugyanakkor semmilyen garancia nem vállalható arra nézve, hogy meghatározott
felhasználásnál nem fordulnak elő zavarok. Ha ez az eszköz káros zavart kelt a
rádió- vagy televízió vételben, amit az eszköz ki- és bekapcsolásával lehet
megállapítani, a felhasználó a zavar megszüntetésére minden további nélkül
megteheti a következő intézkedéseket:
•
Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
•
Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
•
Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa,
mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
•
Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt kábelekkel
történik az FCC előírásoknak való megfelelés érdekében.
Megjegyzés: Perifériák
A készülékhez kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok,
nyomtatók stb.) szabad csatlakoztatni, amelyek megfelelnek a B osztályú
eszközökre előírt határértékeknek. A határértékeknek nem megfelelő perifériák
használata esetén zavar léphet fel a rádiós és a televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt az eszközt működtesse.
Üzemi feltételek
A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. fejezetének. A működtetésnek az alábbi
két feltétele van: (1) a készülék nem okozhat zavart, és (2) az eszköznek minden
zavart tűrnie kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak.
Magyar
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
Magyar
41
Magyar
42
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.
Megfelelőségi nyilatkozat az EU országai számára
Az Acer ezúton kijelenti, hogy ez a kivetítősorozat megfelel az 1999/5/EK irányelv
alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
Megfelel az oroszországi hatósági előírásnak
Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli
LAN-nal és/vagy Bluetooth-al felszerelt modellekre vonatkozik.
Általános információk
Ez a termék megfelel mindazon ország vagy régió rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli használatát engedélyezték. A
konfigurációtól függően ez a termék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul).
Kanada – kis teljesítményű engedélyre nem köteles
hírközlési eszközök (RSS-210)
a
Általános információ
A működtetésnek az alábbi két feltétele van:
1. Az eszköz nem okozhat interferenciát, és
2. ennek az eszköznek minden vett interferenciát állnia kell, beleértve a
nem kívánatos működést okozó interferenciát.
b
Működés a 2,4 GHz-es sávban
Az engedélyezett szolgáltatással történő rádiófrekvenciás zavar
megelőzésére ezt a berendezést épületen belüli működésre tervezték, és
a kültéri használatot engedélyeztetni kell.
Az országok érvényességi köre
Ezt a berendezést a felhasználás országában érvényes előírások és szabályok szigorú
betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a felhasználás
országában lévő helyi irodával. A teljes országlistáért lásd: http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/
implem.htm.
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi,
New Taipei City 221,Taiwan, R.O.C.
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221,Taiwan, R.O.C.
Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail:easy_lai@acer.com.tw
And,
Acer Italy s.r.l
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913, www.acer.it
Hereby declare that:
Product:
Trade Name:
Model Number:
Machine Type:
Projector
Acer
CWX1012
K330/K330i/L225/LK-W14
Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC
directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that
production units of the same product will continue comply with the requirements.
EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following
harmonized standards:
-. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
-. EN55024
-. EN61000-3-2 Class A
-. EN61000-3-3
Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
-. EN60950-1
RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equipment
-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous
material are:
Lead
Mercury
Hexavalent Chromium
!
0.1%
0.1%
0.1%
Polybrominated Biphenyls (PBB’s)
Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE’s)
Cadmium
0.1%
0.1%
0.01%
Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting
of ecodesign requirements for energy-related product.
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi,
New Taipei City 221,Taiwan, R.O.C.
The standards listed below are applied to the product if built with WLAN
module or wireless keyboard and mouse.
R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
z Article 3.1(a) Health and Safety
-. EN60950-1
-. EN62311
z Article 3.1(b) EMC
-. EN301 489-1
-. EN301 489-17
z Article 3.2 Spectrum Usages
-. EN300 328
-. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
Year to begin affixing CE marking 2011.
_______________________________
Jun. 10, 2011
Easy Lai /Manager
Date
Regulation Center, Acer Inc.
-
Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:
Product:
DLP Projector
Model Number:
CWX1012
Machine Type:
K330/K330i/L225/LK-W14
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Download PDF

advertising