Acer | P7203B | Acer P7203B User Manual

Acer kivetítő
P7203B/P7205B sorozat
Felhasználói útmutató
Szerzői jog © 2011. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva.
Acer kivetítő P7203B/P7205B sorozat Használati útmutató
Eredeti kiadás: 06/2011
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják anélkül, hogy az
átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások ennek a
kézikönyvnek az új kiadásaiban vagy kiegészít dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek meg.
A cég nem vállal sem kifejezett, sem beleértett garanciát a dokumentum tartalmát illetően, és
különösen elutasítja a bizonyos célra való értékesítésre vagy alkalmasságra vonatkozó beleértett
garanciákat.
Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább biztosított
helyen. A sorozatszám és a modellszám a számítógépen elhelyezett címkén található. A
számítógéppel kapcsolatos minden levelezés alkalmával meg kell adni a sorozatszámot, a
modellszámot és a vásárlásra vonatkozó adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen részletét
sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani semmilyen formátumban
vagy eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy egyéb eljárás alkalmazásával.
Acer kivetítő P7203B/P7205B sorozat
Típusszám: ___________________________________
Sorozatszám: __________________________________
Vásárlás időpontja: _____________________________
Vásárlás helye: ________________________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékneveit
vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
"HDMITM, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC. védjegyei,
illetve bejegyzett védjegyei. "
iii
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a dokumentumot,
később szüksége lehet rá. Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden
figyelmeztetésnek és utasításnak.
A termék kikapcsolása tisztítás előtt
Tisztítás előtt a termék csatlakozóját távolítsa el a fali aljzatból. Ne használjon
folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A készüléket nedves törlőkendővel tisztítsa.
Figyelmeztetés megszakító eszközként szolgáló
dugóval kapcsolatban
Kövesse az alábbi útmutatást a berendezés külső tápegységhez történő
csatlakoztatása és leválasztása során:
•
•
•
Telepítse a tápegységet, mielőtt a hálózati tápkábelt a hálózati konnektorhoz
csatlakoztatná.
Húzza ki a tápkábelt, mielőtt a tápegységet eltávolítaná a kivetítőből.
Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az
összes tápkábel kihúzásával a tápegységekből.
Elérhetőséggel kapcsolatos figyelmeztetés
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen
elérhető és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha
áramtalanítani kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a
konnektorból.
Figyelmeztetések!
•
•
•
A terméket ne használja víz közelében.
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék
leesik, súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése
érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy
a terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük.
Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni,
hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
•
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül,
mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és
rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne
iv
•
•
öntsön folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett
környezetben, ami váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a forgómozgó eszközöket.
A hálózati feszültség használata
•
•
•
•
•
Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos a rendelkezésre álló áramforrás típusáról, forduljon a
forgalmazóhoz vagy a helyi elektromos szolgáltatóhoz.
Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem
haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok
eszköz csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja
meg a mellékkör névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót
használnak, az áramfelvétel nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti
áramfelvételének 80%-át.
A termék hálózati adapterét hárompólusú földelt tápcsatlakozóval látták el. Ez
a dugó csak megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a
fali konnektor megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a hálózati adapter
dugóját. Ne dugja a dugót nem földelt hálózati csatlakozóba. További
információkért forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem
megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy sérülést
okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar megfelelő
kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő elektromos eszközök
okoznak, és ami befolyásolja a termék teljesítményét.
•
A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az
alábbi követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal
rendelkező, VDE vagy hasonló jóváhagyással, 4,6 méter maximális
hosszúsággal.
v
A termék szervizelése
Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a terméket, mert a burkolat felnyitása vagy
eltávolítása miatt veszélyes áramütésnek vagy más kockázatoknak teheti ki magát.
Bízza az összes javítást képzett szakemberre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett
munkatársaihoz, ha:
•
•
•
•
•
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
Folyadék ömlött a termékbe
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az
összes használati utasítást
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz
vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe, hogy
a terméket helyreállítsa.
Figyelem! Biztonsági okból ne használjon nem szabványos alkatrészt
részegységek beszerelése vagy cseréje alkalmával. A kiegészítőket
illetően vegye fel a kapcsolatot a termék viszonteladójával.
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol
kisgyerekektől.
További biztonsági információ
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős
fény károsíthatja látását.
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne telepítse a terméket az alábbi környezetben:
•
•
•
•
•
•
•
Rosszan szellőző vagy szűk helyen. A kivetítő és a falak között legalább 50 cm
legyen, lehetővé téve a levegő szabad áramlását.
Olyan hely, ahol a hőmérséklet szélsőséges módon megnőhet, pl. gépkocsiban zárt
ablak mellett.
Olyan hely, ahol a szélsőségesen magas páratartalom, por vagy cigarettafüst
beszennyezheti az optikai részegységeket, megrövidítve ezzel élettartamukat és
besötétítve a képet.
Tűzjelző berendezések közelében.
Olyan hely, ahol a környezeti hőmérséklet meghaladja a 40 ºC/104 ºFértéket.
Több mint 3 048 méter tengerszint feletti magasságban.
Azonnal húzza ki a tápkábelt, ha problémát tapasztal a kivetítővel. Ne
működtesse a kivetítőt, ha füst, furcsa zaj vagy szag jön belőle. Ez tüzet vagy
vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
áramütést okozhat. Ha ilyet tapasztal, azonnal húzza ki a tápkábelt és vegye fel
a kapcsolatot a kereskedővel.
Ne használja tovább a terméket, törje el vagy ejtse le. Ebben az esetben,
vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, aki megvizsgálja a terméket .
A kivetítő lencséjét ne irányítsa a nap felé. Ez tüzet okozhat.
A kivetítő kikapcsolásakor tanácsos hagyni, amíg a kivetítő befejezi hűtési,
mielőtt áramtalanítaná a készüléket.
Ne kapcsolja ki gyakran hirtelen a tápellátást, vagy húzza ki működés közben a
kivetítő tápkábelét. A legjobb, ha megvárja, amíg a ventilátor kikapcsolódik,
mielőtt kikapcsolja a fő áramforrást.
Ne érintse a légkivezető rácsot és a talplemezt, amelyek felforrósodnak.
Tisztítsa meg a gyakran a légszűrőt, ha van ilyen. A készülék belsejében
emelkedhet a hőmérséklet és meghibásodást okozhat, ha a légszűrő/szellőző
nyílások piszokkal vagy porral szennyezettek.
Ne nézzen a szellőzőrácson keresztül a készülék belsejébe, amikor a kivetítő
be van kapcsolva. Az erős fény károsíthatja látását.
Mindig nyissa ki a lencsevédőt vagy távolítsa el a lencsesapkát, amikor a
kivetítő be van kapcsolva.
Ha a kivetítő bekapcsolt állapotban van, ne tegyen tárgyakat a lencse elé,
mivel ezzel a tárgy felforrósodhat, deformálódhat és tüzet is okozhat.
Ne kísérelje meg szétszerelni a kivetítőt. A készülék belsejében
nagyfeszültségű alkatrészek vannak, amelyek sérülést okozhatnak.
Mindennemű javítást megfelelő szakemberrel végeztessen el.
Ne állítsa függőleges helyzetbe a kivetítőt. Így a kivetítő könnyen leborulhat, és
sérülést vagy kárt okozhat.
Figyelmeztetés zenehallgatás esetére
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
•
•
•
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán és kényelmes hangerőn nem hallja a zenét.
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
Ne hallgasson zenét nagy hangerőn huzamosabb ideig.
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
vii
Utasítások az eszköz megfelelő elhelyezését illetően
Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági
szeméttárolóba. A környezetszennyezés csökkentése és környezetünk lehető
legnagyobb fokú védelme érdekében kérjük, hasznosítsa újra. További információért
az elektromos és elektronikus berendezések hulladékával (WEEE) kapcsolatos
szabályozást illetően látogassa meg a következő weboldalt:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
viii
Mindenek előtt
A használattal kapcsolatos megjegyzések
Ezt tegye:
•
A tisztítás elkezdése előtt kapcsolja ki a terméket.
•
Enyhe mosószerrel megnedvesített puha törlőkendővel törölgesse meg a
kijelzőburkolatot.
•
Amennyiben a terméket előreláthatólag hosszabb ideig nem fogja használni,
húzza ki a váltóáramú (AC) csatlakozóaljzatból.
Ne tegye:
•
Zárja el a készülék házának szellőzést szolgáló nyílásait.
•
Tisztítsa a készüléket súrolószerrel, viasszal vagy oldószerrel.
•
Használja az alábbi helyzetekben:
•
•
•
•
Rendkívül meleg, hideg vagy párás helyen.
Nagymennyiségű pornak és piszoknak kitett helyen.
Erős mágneses teret gerjesztő készülék közelében.
Helyezze közvetlen napsugárzásnak kitett helyre.
Óvintézkedések
Tartsa be a felhasználói útmutatóban ajánlott összes figyelmeztetést,
elővigyázatossági felhívást és karbantartási utasítást, hogy a készülék élettartamát
meghosszabbítsa.
Figyelem:
•
•
•
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős fény
károsíthatja látását.
Tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében óvja a terméket esőtől, illetve
nedvességtől.
Ne nyissa ki vagy szerelje szét a terméket, mert ezzel áramütést okozhat.
A kivetítő kikapcsolásakor kérjük hagyja, amíg a kivetítő befejezi hűtési, mielőtt
áramtalanítaná a készüléket.
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne használja a lencsevédő kupakot, ha a kivetítő működik.
Mindenek előtt
iii
viii
A használattal kapcsolatos megjegyzések
viii
Óvintézkedések
viii
Bevezetés
1
Termékfunkciók
1
A csomag áttekintése
2
A kivetítő áttekintése
3
A kivetítő nézetei
3
Vezérlőpanel
5
Távvezérlő elrendezése
6
Első lépések
8
A kivetítő csatlakoztatása
8
A kivetítő be- és kikapcsolása
9
A kivetítő bekapcsolása
9
A kivetítő kikapcsolása.
10
A kivetített kép beállítása
11
A kivetített kép magasságának beállítása
11
Az optimális képméret és -távolság
12
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával
14
A kívánt képhelyzet elérése a lencse eltolásával
16
Felhasználói kezelőszervek
19
Telepítő menü
19
Acer Empowering Technology
20
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
21
Szín
22
Kép
23
Kezelés
25
Setting
25
Audió
28
Időzítő
29
Nyelv
29
Tartalom
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
Függelékek
30
Hibakeresés
30
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
34
A porszűrők tisztítása és cseréje
35
Lámpacsere
36
Mennyezetre szerelés
37
Műszaki adatok
40
Kompatibilis üzemmódok
42
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
46
1
Termékfunkciók
A termék egylapkás DLP® kivetítő. A kiemelkedő tulajdonságok a következők:
•
DLP® technológia
•
Valódi 1024 x 768 XGA felbontás
4:3 / 16:9 méretarány támogatása
•
Az Acer ColorBoost technológia a természet színeit kínálja az élénk, valósághű
képhez
•
Az Acer Color Safe II technológia az idő múlásával is egyenletes
színvisszaadást biztosít.
•
Nagy fényerő és kontrasztarány
•
Sokoldalú megjelenítési módok (Fényes, Bemutató, Normál, Videó,
Felhasználói) az optimális teljesítmény érdekében, bármilyen helyzetben
•
NTSC / PAL / SECAM kompatibilitás és HDTV (720p, 1080i, 1080p)
támogatása
•
Az oldalra csúsztatható lámpakonstrukció megkönnyíti a lámpacserét
•
Az alacsonyabb energiafogyasztás és a gazdaságos (ECO) üzemmód
megnöveli a lámpa élettartamát
•
Az Acer EcoProjection technológia intelligens szemléletmódú
energiagazdálkodást és fizikai hatékonyság-javítást biztosít.
•
Az Empowering gomb megnyomására előbukkannak az Acer Empowering
Technology segédprogramok (Acer eView, eTimer, eOpening, ePower
Management) a beállítások egyszerű elvégzése érdekében
•
HDCP támogatással rendelkező HDMITM bemenettel felszerelve
•
Továbbfejlesztett digitális trapéztorzítás-korrekció az optimális bemutatókhoz
•
Az intelligens észlelés gyors forrásválasztást biztosít.
•
Többnyelvű képernyőmenü (OSD)
•
Teljes funkcionalitású távvezérlő
•
A kézi állítású vetítőlencse akár 1,5 X-es nagyítást eredményez
•
8X-es digitális zoom svenkolás funkcióval
•
Kompatibilis a Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista® Windows® 7, operációs
rendszerekkel
•
Kézi lencsemozgatás
Magyar
Bevezetés
A csomag áttekintése
RCE
MENU
SOU
A kivetítőt az alább bemutatott tartozékokkal együtt szállítjuk. Ellenőrizze, hogy az
egység teljes-e. Azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, ha valami hiányzik .
TEMP
RES
YNC
LAMP
ZOOM
Magyar
2
Kivetítő lencsevédő sapkával
Hálózati tápkábel
VGA-kábel
Kompozit videó kábel
DVI-D kábel
3 RCA komponens kábel
Acer Projector
Security Card
Acer Projector
P7203B/P7205B Series
This CD contains
t6TFSTNBOVBM
t2VJDL4UBSU(VJEF
t"DSPCBU®3FBEFS®
XXXBDFSDPN
P/N:MU.JCU00.001
©201
ed.
1, Acer Inc.
All rights reserv
Biztonsági kártya
Felhasználói útmutató
Távvezérlő
Gyors üzembe helyezési
útmutató
2 x darab elem
Hordtáska
USB WiFi adapter (opcionális)
Porszűrő
3
Magyar
A kivetítő áttekintése
A kivetítő nézetei
Elölnézet / felülnézet
8
SO
U
R
C
E
5
U
TEMP
MEN
Y
N
C
5
R
ES
4
LAMP
3
9
10
7
ZO
OM
1
#
Leírás
2
6
#
Leírás
1
Objektívsapka
6
Állítható lábak
2
Zoom kar
7
Dőlésszög-beállító kerekek
3
Zoom objektív
8
Vezérlőpanel
Élességállító gyűrű
9
Főkapcsoló
Távvezérlő vevőegységek
10 Lencsemozgató gyűrűk
4
5
Magyar
4
Hátulnézet
2
3
4
5
6
20 21 1 22 23 24 25
#
Leírás
7
8
15
16
9
10 11 12 13 14
17
#
18
19
Leírás
1
Tápcsatlakozó aljzat
14
12V DC kimeneti csatlakozó
2
USB vezérlőcsatlakozó
15
PC analóg bemeneti csatlakozó (VGA IN
2)
3
HDMI 1 csatlakozó
16
Audió bemeneti csatlakozó 2 (VGA IN 2/
DVI)
4
HDMI 2 csatlakozó
17
YPbPr/YCbCr bemeneti csatlakozó
5
DVI csatlakozó (HDCP funkcióval
rendelkező digitális jelhez)
18
Vezetékes IR távvezérlő bemeneti
csatlakozója
6
Monitorhurok kimeneti csatlakozó (VGA
19
kimenet)
Kensington™ zár portja
7
PC analóg jel/HDTV/SCART/
komponens videó bemeneti csatlakozó
(VGA BE 1)
USB B
8
Audió bemeneti csatlakozó 1 (VGA IN 1/
21
Komponens/Kompozit/S-video/HDMI)
USB A1
9
S-Video bemeneti csatlakozó
Alaphelyzet gomb
10 Kompozit videó bemeneti csatlakozó
20
22
23
USB A2
11 RS232 csatlakozó
24
Bekapcsolt állapotot jelző LED vezeték
nélküli funkcióhoz
12 SPDIF kimeneti csatlakozó
25
LAN (RJ45 aljzat 10/100M Ethernethez)
13 Audió kimeneti csatlakozó
5
6
1
LAMP
7
TEMP
2
RESYNC
MENU
SOURCE
3
8
9
2
10
4
#
5
Funkció
Leírás
1
LAMP
Lámpajelző LED
2
KEYSTONE
A képet a kivetítő megdöntése által okozott torzítás
kioltása érdekében javítja.
3
RESYNC
A kivetítőt automatikusan a bemeneti jelforráshoz
hangolja.
•
4
MENU
•
Nyomja meg a „MENU” gombot, hogy
megjelenítse a képernyőn megjelenő (OSD)
menüt, lépjen vissza az előző OSD menüre vagy
rejtse el az OSD menüt.
A kiválasztás megerősítéséhez.
5
Üzemkapcsoló
A tartalmát lásd a „A kivetítő be- és kikapcsolása”
című fejezetben.
6
Empowering gomb
Egyedülálló Acer funkciók: eOpening, eView,
eTimer, ePower Management.
7
TEMP
Hőmérsékletjelző LED
8
Négyirányú billentyűk
Használja a
gombot elemek
kiválasztásához, illetve azok beállításainak
elvégzéséhez.
9
SOURCE
Nyomja meg a „SOURCE” gombot az RGB,
Komponens, S-Video, Kompozit, SCART, HDTV,
illetve HDMI™ források közötti váltáshoz.
10 Infravörös vevőegység
Távvezérlő vevőegység
Magyar
Vezérlőpanel
Magyar
6
Távvezérlő elrendezése
1
2
3
4
6
7
9
5
8
11
10
12
13
14
15
16
17
#
1
Ikon
18
19
20
22
24
26
28
30
32
21
23
25
27
29
31
Funkció
Leírás
2(#)
3
Infravörös jeladó
Lézermutató
Parancsokat küld a kivetítőnek.
Irányítsa a távvezérlőt a vetítővászonra.
POWER
Lásd: „A kivetítő be-/kikapcsolása” című fejezetet.
4
HIDE
5
6
7
FREEZE
ASPECT RATIO
SOURCE
8
RESYNC
9
10
ZOOM
Back
Ideiglenesen kikapcsolja a videojelet. Nyomja meg a „HIDE”
gombot a kép elrejtéséhez, majd nyomja meg újra a kép
megjelenítéséhez.
A kép kimerevítéséhez.
A kívánt képméretarány kiválasztásához (Auto/4:3/16:9)
Nyomja meg a „SOURCE” gombot az RGB, Komponens,
S-Video, Kompozit, SCART, HDTV, illetve HDMI™ források
közötti váltáshoz.
Automatikusan a bemeneti jelforráshoz szinkronizálja a
kivetítőt.
Nagyítja vagy kicsinyíti a kivetített képet.
Nyomja meg a „BACK” gombot, hogy visszalépjen az előző
menübe.
7
Ikon
Funkció
Leírás
Lézergomb
Irányítsa a távvezérlőt a vetítővászonra, nyomja meg és tartsa
lenyomva a gombot a lézermutató bekapcsolásához.
Ez a funkció nem támogatott a japán piacra szánt
készülékeken.
Nyomja meg az „ENTER” gombot médiafájlok lejátszásához.
Használja a fel, le, balra és jobbra gombot elemek
kiválasztásához, illetve azok beállításainak elvégzéséhez.
12
13
Enter
Négyirányú
billentyűk
14
Trapézkorrekció
A képet a kivetítő megdöntése által okozott torzítás kioltása
érdekében javítja (±40 fok).
15
MENU
•
16
EGÉR Bal/Jobb
kattintás
•
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Nyomja meg a „MENU” gombot, hogy megjelenítse a
képernyőn megjelenő (OSD) menüt, lépjen vissza az
előző OSD menüre vagy rejtse el az OSD menüt.
A kiválasztás megerősítéséhez.
A Bal/Jobb kattintás gombok a bal, illetve jobb oldalon vannak.
A középső gomb többirányú botkormányként működik. A
funkció engedélyezéséhez USB kábellel kell összekötni a
kivetítőt és a PC-t.
Empowering
Egyedülálló Acer funkciók: eOpening, eView, eTimer, ePower
gomb
Management.
VOLUME
Növeli/csökkenti a hangerőt.
PAGE
Kizárólag a számítógépes üzemmódhoz. Nyomja meg a
gombot a következő vagy az előző oldal kijelöléséhez. Ez a
funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha USB-kábellel
számítógéphez csatlakozik.
Előző
Nyomja meg a „Előző” gombot az előző indexre vagy oldalra
történő lépéshez fájllista nézetben.
Következő
Nyomja meg a „Következő” gombot a következő indexre vagy
oldalra történő lépéshez fájllista nézetben.
Lejátszás/Szünet Nyomja meg az „Lejátszás/Szünet” gombot médiafájlok
lejátszásához/szüneteltetéséhez.
Leállítás
Nyomja meg a „Leállítás” gombot médiafájlok lejátszásának
megállításához.
VGA
Nyomja meg a „VGA” gombot, hogy a jelforrást a VGA
csatlakozóra váltsa. A csatlakozó a következőket támogatja:
analóg RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/
576i) és RGBsync.
S-VIDEO
A jelforrás S-Videóra váltásához.
COMPONENT
Nyomja meg a „COMPONENT” gombot, hogy a jelforrást a
Komponens videóra váltsa. A csatlakozó a következőket
támogatja: YPbPr (480p/576p/720p/1080i) és YCbCr (480i/576i).
VIDEO
A jelforrás KOMPOZIT VIDEÓRA váltásához.
SD/USB A
Nyomja meg az „SD/USB A” gombot USB A forrásra váltáshoz.
(nincs SD funkció)
USB B
Nyomja meg az „USB B” gombot USB B forrásra váltáshoz.
HDMI™/DVI
Nyomja meg a „HDMI™/DVI” gombot, hogy a jelforrást a
HDMI™/DVI csatlakozóra váltsa.
LAN/WiFi
Nyomja meg a „LAN/WiFi” gombot, hogy megjelenítse a képet,
amelynek továbbítása vezetéken vagy vezeték nélkül történik a
PC-ről a kivetítőre az „Acer eProjection Management”
segédprogram segítségével.
Számbillentyűzet Nyomja meg a „0~9” számgombokat jelszó megadásához a
0~9
„Biztonság” menüben.
Megjegyzés: „#” Japánban nem támogatott.
Magyar
#
11(#)
Magyar
8
Első lépések
A kivetítő csatlakoztatása
DVD-lejátszó,
Set-top Box,
HDTV vevőkészülék
Videó kimenet
S-Video kimenet
DVD-lejátszó
R B G
Y
DVI-D
HDMI
11
7
RS232
D-Sub
RS232
USB
USB
9
3
12
R B G
2
5
4
2
8
13
10
R W
6
USB
HDMI
DVI-D
D-Sub
HDTV adapter
B
B
Y
USB
G
D-Sub
B
R
16
15
1
14
USB
7
5
8
DVD-lejátszó,
Set-top Box,
HDTV vevőkészülék
D-Sub
17
#
18
Leírás
1 Hálózati tápkábel
2 USB-kábel
3 HDMI-kábel
4 DVI kábel
5 VGA-kábel
6 VGA–komponens/HDTV adapter
7 3 RCA komponens kábel
8 Hangkábel jack–jack
9 S-Video kábel
R
B
G
Internet
#
Leírás
10 Kompozit videó kábel
11 RS232 kábel
12 SPDIF kábel
13 Audió kábel Jack/RCA
14 LAN kábel
Audió kábel aljzat a vezetékes
15
távvezérlőhöz
16 12V DC kábel
17 Egér
USB-lemez/kulcs
18(*) USB WiFi adapter
Megjegyzés: Annak biztosítása érdekében, hogy a kivetítő
megfelelően működjön a számítógéppel, győződjön meg arról, hogy a
megjelenítési mód időzítése kompatibilis a kivetítővel.
Megjegyzés: "*" USB-meghajtó korlátozása, nem támogatja az
500mA-t meghaladó áramfelvételt. Külső tápot készítsen elő az USBeszköznek.
9
A kivetítő bekapcsolása
1
Vegye le a lencsevédő kupakot. (1. ábra)
2
Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápkábel és a jelkábel megfelelően
csatlakozik. A bekapcsolt állapotot jelző LED vörös fénnyel villog.
3
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő „Üzemkapcsolo” gomb
megnyomásával, és a bekapcsolt állapotot jelző LED kék színűre fog váltani.
(2. ábra)
4
Kapcsolja be a jelforrást (számítógép, noteszgép, videolejátszó stb.) A kivetítő
automatikusan felismeri a jelforrást.
•
Ha a képernyőn megjelenik a „Rögzítés” és „Forrás” ikon, ez azt jelenti,
hogy a kivetítő beállítása adott jelforrás-típusra van rögzítve, és nem
érzékelhető ilyen típusú bemeneti jelforrás.
•
Ha a képernyőn a „Nincs jel” üzenet látható, győződjön meg arról, hogy a
jelkábelek megfelelően csatlakoznak.
•
Ha egyszerre több jelforrást csatlakoztat, használja a vezérlőpult vagy a
távvezérlő „Source” gombját, illetve a távvezérlő közvetlen forrás gombját
a bemenetek közötti váltáshoz.
2
S
O
U
R
C
E
Főkapcsoló
ME
NU
P
TEM
R
E
N
S
Y
C
P
LAM
ZO
OM
1
Objektívsapka
Magyar
A kivetítő be- és kikapcsolása
Magyar
10
A kivetítő kikapcsolása.
1
A kivetítő kikapcsoláshoz nyomja meg a Uzemkapcsolo gombot. Ekkor
megjelenik a következő üzenet: „Nyomja meg újra a főkapcsoló gombot a
kikapcsolás befejezéséhez.” Nyomja meg újra a főkapcsolót.
2
A kikapcsolást követően, a bekapcsolt állapotot jelző LED VÖRÖS színre vált,
gyorsan villog, és a ventilátor(ok) kb. 2 másodpercig tovább müködik(nek)
biztosítandó, hogy a rendszer megfelelően lehűljön.
3
Amíg a tápkábel csatlakoztatva marad, bármikor megnyomhatja a
üzemkapcsoló gombot a kivetítő azonnali bekapcsolásához a 2 perces
kikapcsolási folyamat közben.
4
A rendszer lehűlése után a bekapcsolt állapotot jelző LED befejezi a villogást,
és folyamatos vörös fénnyel világít, ami azt jelenti, hogy a kivetítő készenléti
módba lépett.
5
Most már biztonsággal kihúzhatja a tápkábelt.
Figyelmeztető szimbólumok:
•
„A kivetítő túlmelegedett. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.”
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a kivetítő túlmelegedett. A lámpa és a kivetítő
is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény
folyamatos vörös színnel világít. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával
vagy a szervizközponttal.
•
„A ventilátor meghibásodott. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.”
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a ventilátor meghibásodott. A lámpa és a
kivetítő is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény
villog. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával vagy a szervizközponttal.
Megjegyzés: Ha a kivetítő automatikusan kikapcsolódik és a lámpa
LED kijelző folyamatosan vörös fénnyel világít, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szervizközponttal.
11
A kivetített kép magasságának beállítása
A kivetítő állítható lábakkal van felszerelve a kivetített kép magasságának
beállításához.
A kép emelése/leengedése:
1
Emelje a képet a kívánt magasságba (1. ábra), majd húzza ki a lábakat a
megfelelő helyzetbe.
2
Használja a dőlésszög beállító kereket (2. ábra) a kivetítő szögének
finombeállításához.
3
A vetítőlencse a függőleges lencsemozgató gyűrűvel mozgatható az ideális
helyzetbe. (lásd: a 16)
1 Állítható lábak
2 Dőlésszög-beállító kerekek
Magyar
A kivetített kép beállítása
Magyar
12
Az optimális képméret és -távolság
Tekintse meg az alábbi táblázatot az adott vetítési távolsághoz tartozó optimális
képméret kiválasztásához. Példa: Ha a kivetítő 3 méter távolságra van a vászontól,
a jó képminőséget 65 és 99 hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés:Az alábbi ábra szerint 3 méteres vetítési távolság esetén
167 cm vetítési magasság szükséges.
Ma
x. k
épm
ére
t
Min
.
kép
mé
re
t
B
99"
65"
Magasság: 167 cm
A kép alsó és
felső széle közötti
távolság
Magasság:
110 cm
C
A
3m
Kívánt távolság
Ábra: Rögzített távolság változó nagyítással és képmérettel.
13
Kívánt
Távolság
(m)
Átló
<A>
(hüvelyk)
<B>
Teteje
Vetítővászon mérete
(Min. zoom)
Sz (cm) ×
Ma (cm)
Teteje
(Max. zoom)
A kép alsó
és felső széle
Átló
közötti
(hüvelyk)
távolság (cm)
<B>
<C>
Sz (cm) ×
Ma (cm)
A kép alsó és
felső széle
közötti
távolság (cm)
<C>
1,5
31
64 x 48
55
48
97 x 73
84
2
42
85 x 64
73
64
129 x 97
111
2,5
52
106 x 79
91
79
161 x 121
139
3
63
127 x 95
110
95
194 x 145
167
3,5
73
148 x 111
128
111
226 x 170
195
4
83
169 x 127
146
127
258 x 194
223
4,5
94
191 x 143
164
143
291 x 218
251
5
104
212 x 159
183
159
323 x 242
279
6
125
254 x 191
219
191
388 x 291
334
7
146
296 x 222
256
223
452 x 339
390
8
167
339 x 254
292
254
517 x 388
446
9
188
381 x 286
329
286
581 x 436
501
10
208
424 x 318
365
318
646 x 484
557
11
229
466 x 349
402
350
711 x 533
613
12
250
508 x 381
438
381
775 x 581
669
Nagyítás mértéke: 1,5x
Magyar
Vetítővászon mérete
Magyar
14
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával
A
50"
Kív
ánt
kép
m
ére
t
D
Magasság
A kép alsó és felső
széle közötti
távolság
1,6 m
2,4 m
C
B
Kívánt távolság
Az alábbi táblázat mutatja, hogyan lehet elérni a kívánt képméretet a kivetítő
helyzetének vagy a zoom gyűrű beállításával. Például: ha 50 hüvelykes képméretet
kíván elérni, helyezze a kivetítőt 1,6 ~ 2,4 méter távolságra a vászontól, és annak
megfelelően állítsa be a zoom mértékét.
15
A kép felső széle
(cm)
Távolság (m)
Átló
(hüvelyk)
<A>
Sz (cm) × Ma
(cm)
Max. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
A kép alsó és felső
széle közötti távolság
<D>
30
61 x 46
0,9
1,4
53
40
81 x 61
1,3
1,9
70
50
102 x 76
1,6
2,4
88
60
122 x 91
1,9
2,9
105
70
142 x 107
2,2
3,4
123
80
163 x 122
2,5
3,8
140
90
183 x 137
2,8
4,3
158
100
203 x 152
3,1
4,8
175
120
244 x 183
3,8
5,8
210
150
305 x 229
4,7
7,2
263
180
366 x 274
5,7
8,6
315
200
406 x 305
6,3
9,6
351
250
508 x 381
7,9
12,0
438
300
610 x 457
9,4
Nagyítás mértéke: 1,5x
526
Magyar
Vetítővászon mérete
Magyar
16
A kívánt képhelyzet elérése a lencse eltolásával
A kivetítő lencse-eltolás funkcióval rendelkezik, így a kivetített kép jobbra és balra,
illetve fel vagy le mozgatható anélkül, hogy a kivetítőt fizikailag mozgatni kellene.
Függőleges
lencsemozgató
gyűrű
Vízszintes
lencsemozgató
gyűrű
Megjegyzés: Az e fejezetben szereplő ábrák kizárólag hivatkozás célját
szolgálják és nem hozzávetőleges értékek. Az értékek készülékről készülékre
eltérhetnek a szereléskor alkalmazott tűréshatárok miatt.
17
A kép függőleges helyzete a képmagasság -5 és 20%-a közötti tartományban
állítható. (A minimális függőleges képeltolás a vetítőlencse középvonala feletti
képmagasság -5%-ánál rögzített.)
Amikor a vetítőlencse központi helyzetben van, a kép vízszintes helyzete balra és
jobbra állítható a képszélesség 15%-án belül.
Maximális eltolás
15%
5%
Távolság (L)
Bal oldal (15% Sz) Vászon szélessége (100% Sz) Jobb oldal (15% Sz)
ZOOM
LAMP
TEMP
MENU
SOURCE
RESYNC
Vetítővászon
100% (H)
100% (H)
20%
Képernyő
Magyar
A kép vízszintes vagy függőleges helyzetének
beállítása
Megjegyzés: A maximális függőleges (vízszintes) képbeállítást a vízszintes
(függőleges) képhelyzet korlátozhatja. Tekintse meg az alábbi ábrát.
115%(V), 0%(H)
-7,5%(H)
-15%(H)
105%(V)
H x 15%
7,5%(H)
15%(H)
95%(V)
H x 15%
H
V x 20%
V
V
Eltérés max. =
F x 15%
Eltérés max. = F x 5%
ZOOM
LAMP
TEMP
MENU
SOURCE
RESYNC
Magyar
18
19
Telepítő menü
A telepítő menü képernyőn megjelenő kijelzést (OSD) biztosít a kivetítő üzembe
helyezéséhez és karbantartásához. Az OSD-t csak akkor használja, ha a „Nincs
jelbemenet” üzenet látható a kijelzőn.
A menü lehetőségei között szerepelnek olyan beállítások, mint a vetítőernyő-méret
és távolság, fókusz, trapéztorzítás-korrekció és egyebek.
1
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő „Üzemkapcsoló” gomb
megnyomásával.
2
A kivetítő üzembe helyezéséhez és karbantartásához való OSD menü
megnyitásához nyomja meg a menü gombot a vezérlőpulton.
3
A háttérmintázat például a vetítővászon-méret és távolság, fókusz és egyebek
kalibrációjához és beállításához szükséges.
4
Az Telepítő menü a következő lehetőségeket tartalmazza:
• Vetítési mód
• Menü helye
• Trapézkorrekció beállítások
• Nyelvi beállítások
• Visszaállítás a gyári alapbeállításokra
Használja a fel és le nyílgombokat a lehetőség kiválasztásához, a bal és jobb
nyílgombokat a kijelölt lehetőség beállítására, és a jobb nyílgombot az
almenübe vagy funkció-beállításba történő belépéshez. Az új beállítások
elmentődnek, amint kilép a menüből.
5
Nyomja meg a menü gombot a menüből történő kilépéshez és az Acer üdvözlő
képernyőbe történő visszatéréshez.
Magyar
Felhasználói kezelőszervek
Magyar
20
Acer Empowering Technology
Empowering
gomb
Acer eView Management
Az Acer Empowering gomb három
egyedülálló Acer funkciót biztosít, ezek az
„Acer eView Management”, az „Acer
eTimer Management”, „Acer eOpening
Management” és „Acer ePower
Management”. Nyomja meg a „ ”
gombot és tartsa lenyomva több mint egy
másodpercig, hogy elindítsa a
képernyőmenüt a funkciók
módosításához.
Nyomja meg a „ ” gombot az „Acer
eView Management” almenü indításához.
Az „Acer eView Management” a
megjelenítési üzemmód kiválasztására
való. A részleteket illetően olvassa el a
„Képernyőmenük” című fejezetet.
Acer eTimer Management
Nyomja meg a „ ” gombot az „Acer
eTimer Management” almenü indításához.
Az „Acer eTimer Management”
emlékeztető funkciót kínál, amellyel
megkönnyítheti prezentációjának
időbeosztása. A részleteket illetően
olvassa el a „Képernyőmenük” című
fejezetet.
Acer eOpening Management
Nyomja meg a „ ” gombot az „Acer
eOpening Management” indításához.
Az „Acer eOpening Management” lehetővé
teszi a felhasználónak, hogy kicserélje az
indító képernyőt saját, személyre szabott
képre. A részleteket illetően olvassa el a
„Képernyőmenük” című fejezetet.
Acer ePower Management
Nyomja meg a „ ” gombot az „Acer
ePower Management” indításához.
Az „Acer ePower Management" egyetlen
gyorsgombot biztosít a felhasználónak a
lámpa és a kivetítő élettartamának
meghosszabbításához. A részleteket
illetően olvassa el a „Képernyőmenük”
című fejezetet.
21
A kivetítő többnyelvű OSD-vel rendelkezik, amely képbeállítások végzését, illetve
több beállítás módosítását teszi lehetővé.
Az OSD menük használata
•
Az OSD menü megnyitásához nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn
vagy a kezelőpanelen.
•
Amikor látható az OSD menü, használja a
gombokat a főmenü
bármelyik elemének kiválasztásához. A főmenü kívánt elemének kiválasztása
után nyomja meg a
állíthat be.
gombot, hogy belépjen az almenübe, ahol funkciókat
•
A
gombokkal válassza ki a kívánt elemet, majd a
állítsa be az értéket.
•
Az almenüben jelölje ki a következő beállításra szánt elemet, és a fentiek
szerint állítsa be.
•
Nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn vagy a kezelőpanelen, és a
képen visszatér a főmenü.
•
Az OSD menü bezárásához nyomja meg újra a „MENU” gombot a távvezérlőn
vagy a kezelőpanelen. Az OSD menü bezáródik, és a kivetítő automatikusan
menti az új beállításokat.
gombokkal
Főmenü
Beállítás
Almenü
Magyar
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
Magyar
22
Szín
Megjelenítési mód Számos előre beállított gyári érték áll rendelkezésre, amelyeket
különféle képtípusokhoz optimalizáltak.
•
•
•
•
•
Fényes: A fényerő optimalizálásához.
Bemutató: Értekezleti bemutatókhoz.
Normál: általános környezethez.
Videó: videofelvételek erős megvilágítású helyiségben történő
lejátszásához.
Felhasználói: a felhasználói beállítások mentéséhez.
Fal színe
Ezzel a funkcióval kiválaszthatja a falnak megfelelő, helyes színt. Több
választási lehetőség van, pl. fehér, világosssárga, világoskék,
rózsaszínű, sötétzöld. Kompenzálja a színek köztti eltérést, amikor
falra vetítenek, így a megfelelő színtónust fogja visszaadni.
Fényerő
A kép fényerejének állításához.
Kontraszt
•
Nyomja meg a
•
A
gombot a kép sötétítéséhez.
gomb megnyomásával világosíthatja a képet.
A „Contrast” (Kontraszt) szabályozza a kép legvilágosabb és
legsötétebb területei közötti különbséget. A kép kontrasztértékének
módosítása megváltoztatja a kép fekete-fehér arányát.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt növeléséhez.
Színhőmérséklet
Beállítja a színhőmérsékletet. Nagyobb színhőmérsékleten a kép
hidegebbnek, míg kisebb színhőmérséklet mellett melegebbnek tűnik.
Degamma
A sötétebb jelenetek megjelenítésére van hatással. Nagyobb gamma
mellett a sötétebb jelenetek fényesebbnek tűnnek.
Szín R
Beállítja a vörös színt.
Szín G
Beállítja a zöld színt.
Szín B
Beállítja a kék színt.
Színtelítettség
A videoképet fekete-fehérről teljesen színtelítettségűre állítja.
•
Nyomja meg a
színtelítettségét.
gombot, hogy csökkentse a kép
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a kép színtelítettségét.
23
A vörös és zöld közötti egyensúlyt állítja be.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a zöld szín
mennyiségét a képen.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a vörös szín
mennyiségét a képen.
Megjegyzés: A „Színtelítettség” és „Színezet” funkciók számítógépes, illetve
HDMI üzemmódban nem támogatottak.
Kép
Kivetítés
Elöl-asztali
•
A gyári alapbeállítás.
Elöl-mennyezeti
•
Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő a vízszintes tengely mentén
megfordítja a képet, hogy mennyezetre szerelés esetén megfelelően
jelenítse meg.
Hátul-Asztali
•
Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő a függőleges tengely mentén
megfordítja a képet, hogy áttetsző képernyő mögül lehessen vetíteni.
Hátul-Mennyezeti
•
Képarány
Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő egyszerre mindkét tengely
mentén megfordítja a képet. A mennyezetre erősített kivetítővel,
átlátszó vetítővászon mögötti vetítésre.
Ezt a funkciót a kívánt képméretarány kiválasztására használja.
•
Automata: A kép eredeti szélesség-magasság arányának
megőrzése, hogy a natív vízszintes, illetve függőleges
felbontásnak megfelelően illeszkedjen.
•
4:3: A képet a vászonhoz igazítja, és 4:3-as méretarányban jeleníti
meg.
•
16:9: A képet a képernyő szélességéhez, magasságát a 16:9-es
méretarányhoz igazítja.
Magyar
Színezet
Magyar
24
Trapézkorrekció
V trapézkorrekció
A kivetítő megdöntése által okozott képtorzítás kioltására való. (±40 fok)
Nyomja meg a
vagy
gombot a képtorzítás vízszintes
csökkentése érdekében, hogy négyzetesebb képet kapjon.
F trapézkorrekció
Nyomja meg a
vagy
gombot a képtorzítás függőleges
csökkentése érdekében, hogy négyzetesebb képet kapjon.
V. helyzet
(Vízszintes helyzet)
•
A
gomb megnyomásával csúsztathatja balra a képet.
•
A
gomb megnyomásával csúsztathatja jobbra a képet.
F. helyzet
(Függőleges
helyzet)
•
A
gomb megnyomásával csúsztathatja lefelé a képet.
•
A
gomb megnyomásával csúsztathatja felfelé a képet.
Frekvencia
A „Frekvencia” funkció módosítja a kivetítő képfrissítési gyakoriságát, hogy
megegyezzen a számítógépbe szerelt grafikus kártyáéval. Ha függőleges
villódzó sávot lát a kivetített képen, használja ezt a funkciót a szükséges
beállítások végzéséhez.
Követés
Szinkronizálja a kivetítő és a grafikus kártya jel-időzítését. Ha ugráló vagy
villódzó képet tapasztal, ezzel a funkcióval állíthatja helyre.
Keménység
A kép élességét állítja be.
PIP
•
Nyomja meg a
gombot az élesség csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot az élesség növeléséhez.
•
Válassza az „Be” elemet, hogy egyszerre két képenryőt jelenítsen
meg.
Válassza az „Ki” elemet a funkció letiltásához.
•
PIP forrás
Nyomja meg a
és
gombot a másodlagos videó jelforrás
kiválasztásához: Kompozit, S-Video vagy Komponens jel.
PIP helyzet
Válassa ki a PIP másodlagos jel helyzetét a képernyőn.
PIP méret
Válassa ki a PIP másodlagos jel méretét a képernyőn.
Megjegyzés: A „V. helyzet”, „F. helyzet”, „Frekvencia” és „Követés” funkciók
HDMI, DVI, illetve Videó üzemmódban nem támogatottak.
Megjegyzés: A „Keménység” funkció nem támogatott HDMI, DVI vagy
számítógép módban.
Megjegyzés: A PIP, PIP forrás, PIP helyzet és PIP méret funkció nem
támogatott Videó üzemmódban.
25
Magyar
Kezelés
ECO űzemmód
Válassza az „Be” elemet a kivetítő lámpájának halványításához, ami
csökkenti az energiafogyasztást, meghosszabbítja a lámpa
élettartamát és csökkenti a működési zajt. Válassza az „Ki” elemet,
hogy visszatérjen normál üzemmódba.
Nagy magasság
Válassza az „Be” lehetőséget a „Nagy magasság” mód
bekapcsolásához. A ventilátorokat ilyenkor maximális sebesség
mellett, folyamatosan működteti a kivetítő hatékony hűtése érdekében,
ha nagy magasságban használják.
Automata kikapcsolás A kivetítő automatikusan kikapcsol, ha a megadott idő után nincs
bemeneti jel. (perc)
Lámpa üzemidő
A lámpa eddig eltelt használati idejét mutatja (órákban).
Lámpa emlékeztető
Aktiválja ezt a funkciót, hogy a lámpa cseréjére vonatkozó emlékeztető
jelenjen meg 30 órával a lámpa élettartamának becsült vége előtt.
Lámpa visszaállítása
Nyomja meg a
gombot, miután kijelölte a „Igen” elemet, hogy a
lámpa működési idejének számlálóját 0 órára állítsa.
Setting
Menü helye
A menü helyzetének módosítása a képernyőn.
Forrás zár
Amikor a forrás zár elemet „ki” helyzetbe állítják, a kivetítő másik jelet
keres, ha az aktuális bemeneti jel eltűnik. Amikor a forrás zár elemet „be”
helyzetbe állítják, „zárolja” az aktuális jelforrás-csatornát, ha nem nyomja
meg a „Jelforrás” gombot a távvezérlőn, hogy a következő csatornára
lépjen.
Magyar
26
Induló képernyő
Használja ezt a funkciót a kívánt induló képernyő kiválasztásához. Ha
módosítja a beállítást, a módosítások akkor lépnek életbe, ha kilépett az
OSD menüből.
•
Acer: Az Acer kivetítő alapértelmezett induló képernyője.
•
Felhasználói: Használja tetszés szerinti kép mentéséhez a
„Képrőgzítés” funkció segítségével.
Képrőgzítés
Használja ezt a funkciót az induló képernyő személyre szabásához. Az
induló képernyőként felhasználni kívánt kép rögzítéséhez kövesse az
alábbi utasításokat.
Megjegyzés:
Mielőtt az alábbi lépéseket elvégezné, győződjön meg arról, hogy a
„Trapéztorzítás” elemet az alapértelmezett 0 értékre, a képméretarányt
pedig 4:3-ra állította. További információkért forduljon a „Kép” című
fejezethez.
•
Módosítsa a „Induló képernyő” elemet az alapértelmezett „Acer”
értékről „Felhasználói” értékre.
•
Nyomja meg a „Képrőgzítés” gombot az induló képernyő személyre
szabásához.
•
Egy párbeszédablak jelenik meg a megerősítéshez. Válassza a
„Igen” elemet az aktuális kép személyre szabott induló képernyőként
történő felhasználásához. A rögzítési tartományt vörös téglalap jelzi.
Válassza a „Nem” elemet a képmentés visszavonásához, és a
képernyőmenüből (OSD) történő kilépéshez.
•
Egy üzenet jelzi, hogy a kép mentése folyamatban van.
•
Ha megtörtént a kép mentése, az üzenet eltűnik és az eredeti kép
jelenik meg.
•
Az alábbi személyre szabott induló képernyő akkor lép életbe,
amikor új bemeneti jel érzékelhető, vagy ha újraindítják a kivetítőt.
Feliratozás
A feliratozás megjelenítéséhez válassza a CC1, CC2, CC3 vagy CC4
lehetőséget (a CC1 az Ön területének elsődleges nyelvéhez tartozó
feliratokat jelenti meg).
Az „Ki” kiválasztásával kikapcsolja a feliratozást. Ez a funkció csak akkor
érhető el, ha kompozit videó vagy S-Video bemeneti jelet választanak és
a rendszer formátum NTSC.
<Megjegyzés> Állítsa a kép méretarányát 4:3 értékre. A funkció nem
használható, ha a képméret „16:9” vagy „Automata”.
Biztonság
Biztonság
A kivetítő a rendszergazda számára hasznos biztonsági lehetőségeket
kínál a kivetítő használatának szabályozásához.
Nyomja meg a
gombot a „Biztonság” beállítás módosításához.
Amennyiben a biztonsági funkciót engedélyezték, be kell írnia a
„Rendszergazda jelszót” a biztonsági beállítások módosításához.
•
Jelölje ki az „Be” elemet a biztonsági funkció engedélyezéséhez. A
felhasználónak meg kell adnia a jelszót ahhoz, hogy működtesse a
kivetítőt. A részleteket illetően olvassa el a „Felhasználói jelszó”
című fejezetet.
•
Ha kijelölik az „Ki” tételt, a felhasználó jelszó megadása nélkül is
bekapcsolhatja a kivetítőt.
Megjegyzés: Ez a képrögzítés funkció kizárólag 4:3 képméretarányban működik.
Megjegyzés:XGA modell esetében, a legjobb képminőség érdekében
tanácsoljuk, hogy a végfelhasználó a PC felbontását állítsa 1024 x 768 képpontra,
mielőtt használná ezt a funkciót.
Megjegyzés: WXGA modellek esetében, a lehető legjobb képminőség érdekében
javasoljuk, hogy a felhasználó állítsa a PC felbontását 1280 x 800 képpont értékre,
mielőtt használná ezt a funkciót.
27
•
Nyomja meg a
kiválasztásához.
•
•
A beállítási tartomány 10 perctől 990 percig terjed.
•
•
A „Időtúllépés (perc)” gyári alapértelmezett beállítása „Ki”.
vagy
gombot az időtúllépés hosszának
Az idő lejártával a kivetítő újból kéri a felhasználót, hogy adja meg
jelszavát.
Miután engedélyezték a biztonsági funkciót, a kivetítő jelszó
megadását kéri a felhasználótól, amikor bekapcsolja a kivetítőt.
Úgy a „Felhasználói jelszó”, mint a „Rendszergazda jelszó” beírása
lehetséges ennél a párbeszédpanelnél.
Felhasználói jelszó
•
•
•
•
•
•
•
Nyomja meg a
gombot a „Felhasználói jelszó” beállításához,
illetve módosításához.
Nyomja meg a távvezérlőn lévő számgombokat a jelszó
beállításához, majd nyomja meg a „MENU” gombot a
megerősítéshez.
Nyomja meg a
gombot a karakterek törléséhez.
Adja meg a jelszót, amikor megjelenik a „Jelszó megerősítése”
üzenet.
A jelszó 4 és 8 karakter közötti hosszúságú legyen.
Ha kijelöli a „Jelszó kérése kizárólag a tápkábel csatlakoztatása
után” elemet, a kivetítő a jelszó megadását a kivetítő tápkábelének
csatlakoztatása alkalmával mindig kérni fogja.
Ha kiválasztja az „Jelszó kérése a kivetítő minden
bekapcsolásakor” tételt, a felhasználónak meg kell adnia a jelszót a
kivetítő minden egyes bekapcsolása alkalmával.
Rendszergazda jelszó
Az „Rendszergazda jelszó” használható mind az „Rendszergazda jelszó
megadása”, mind az „Jelszó megadása” párbeszédpanelben.
•
Nyomja meg a
gombot az „Rendszergazda jelszó”
módosításához.
•
A gyári alapértelmezésben az „Rendszergazda jelszó” „1234”.
Ha elfelejtette a rendszergazda jelszót, tegye a következőt a
rendszergazda jelszó visszanyeréséhez:
•
Egyedi, hatjegyű „Univerzális jelszó” található a Biztonsági kártyára
nyomtatva (ellenőrizze, benne van-e a csomagban). Ezt a
számjegyekből álló egyedi jelszót a kivetítő mindig elfogadja,
akármit is állítottak be Rendszergazda jelszónak.
•
Ha elveszítette a biztonsági kártyát és a számot, kérjük lépjen
kapcsolatba a helyi Acer márkaszervizzel.
Egyéni kezdőképernyő zárolása
Az Egyéni kezdőképernyő zárolás alapértelmezett beállítása „KI”.
Ha az Egyéni kezdőképernyő zárolás „BE” állapotban van, a
felhasználók nem tudják módosítani a kezdőképernyőt, így
elkerülhető, hogy mások tetszés szerint módosítsák. Válassza az
„KI” elemet a kezdőképernyő kioldásához.
•
VGA OUT (Standby)
•
Az alapértelmezett beállítás: „Ki”. Válassza az „Be” elemet a VGA
KI csatlakozó engedélyezéséhez.
Magyar
Időtúllépés (Perc)
Miután a „Biztonság” funkciót „Be” állapotba állítják, a rendszergazda
beállíthatja az időtúllépés funkciót.
Magyar
28
Visszaállítás
•
Nyomja meg a
gombot és jelölje ki a „Igen” elemet, hogy
valamennyi menü paramétereit gyári alaphelyzetbe állítsa vissza.
WiFi/LAN
•
Az alapértelmezett beállítás: „Ki”. Válassza az „Be” elemet a Vezeték
nélküli / LAN csatlakozó engedélyezéséhez.
LAN IP/Mask
•
•
•
•
Az IP-cím és maszk cím azonosítása.
•
Az alapértelmezett érték „Be”, azaz a vetítővászon elektromos
lefelé, illetve felfelé mozgatása a kivetítő be-/kikapcsolásától függ.
LAN visszaállítása
WiFi/LAN IP/Mask
WiFi/LAN
visszaállítása
Auto. Kijelző
LAN visszaállítása.
A vezeték nélküli / LAN IP-cím és maszk cím azonosítása.
LAN vagy vezeték nélküli funkció visszaállítása.
Audió
Hangerő
Némítás
Be-/kikapcsolás
hangerő
Figyelmeztetés hangerő
•
Nyomja meg a
gombot a hangerő csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a hangerő növeléséhez.
•
•
•
Válassza az „Be” elemet a hangerő némításához.
Válassza az „Ki” elemet a hangerő visszaállításához.
•
Jelölje ki ezt a funkciót a figyelmeztetések hangerejének
beállításához.
Jelölje ki ezt a funkciót az értesítés hangerejének
beállításához, amikor a kivetítőt be-/kikapcsolja.
29
Magyar
Időzítő
Időzítő helye
•
Az időzítő óra helyének kiválasztásához a képernyőn.
Időzítő indítása
•
Nyomja meg a
leállításához.
gombot az időzítő indításához vagy
Időzítés ideje
•
Nyomja meg a
vagy
gombot az időzítés idejének
beállításához.
Időzítő hangerő
•
Jelölje ki ezt a funkciót az értesítés hangerejének
beállításához, amikor az időzítő funkció be van kapcsolva, és
lejárt a beállított idő.
Időzítő megjelenítés
•
Nyomja meg a
vagy
gombot annak függvényében,
hogy mely időzítési módot kvánja megjeleníteni a képen.
Nyelv
Nyelv
A többnyelvű OSD menü kiválasztása. Használja a
vagy
gombot a kínánt menünyelv kiválasztásához.
•
A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg a
gombot.
Magyar
30
Függelékek
Hibakeresés
Ha problémát tapasztal az Acer kivetítővel kapcsolatban, forduljon az alábbi
hibaelhárítási útmutatóhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel.
Képproblémák és megoldásaik
#
1
2
Probléma
Nem jelenik meg
kép a vásznon.
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(PC esetében
(Windows 2000/
XP/Vista/Windows
7))
Megoldás
•
Az „Első lépések” című fejezetben leírt módon
csatlakoztatva.
•
Győződjön meg arról, hogy egyik érintkező sem görbült
meg, vagy törött el.
•
Ellenőrizze, hogy a kivetítő lámpáját megfelelően
szerelték-e be. Lásd a „Lámpacsere” című fejezetet.
•
Győződjön meg arról, hogy eltávolította a lencsevédőt,
és a kivetítő bekapcsolt állapotban van.
•
Nyomja meg a „RESYNC” gombot a távvezérlőn vagy a
kezelőpanelen.
•
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Nyissa meg a „Sajátgép” elemet, a „Vezérlőpult”
elemet, majd kattintson duplán a „Megjelenítés”
ikonra.
•
Jelölje ki a „Beállítások” fület.
•
Győződjön meg arról, hogy a kijelző felbontása
nem haladja meg az UXGA (1600 x 1200) értéket.
•
Kattintson az „Speciális tulajdonságok” gombra.
Ha a probléma továbbra is fennáll, módosítsa az Ön által
használt monitor megjelenítését, és kövesse az alábbi
lépéseket:
•
Győződjön meg arról, hogy a felbontás-beállítás
nem haladja meg az UXGA (1600 x 1200) értéket.
•
Kattintson a „Módosítás” gombra a „Monitor”
fülön.
•
Kattintson a „Összes eszköz megjelenítése”
elemre. Ezután jelölje ki a „Szabvány
monitortípusok” elemet az SP dobozban, és
válassza ki a megfelelő felbontást a „Típusok”
dobozban.
•
Győződjön meg arról, hogy monitorkijelző
felbontása nem haladja meg az UXGA (1600 x
1200) értéket.
31
4
5
6
7
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(Noteszgépek
esetében)
A noteszgép
képernyője nem
jeleníti meg a
bemutatót.
A kép instabil vagy
villódzik
A képen
függőleges villódzó
sáv van
A kép nem éles
•
Nyomja meg a „RESYNC” gombot a távvezérlőn vagy a
kezelőpanelen.
•
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Ismételje meg a lépéseket a (fenti) 2. elemtől a
számítógép felbontásának beállításához.
•
Nyomja meg a kimeneti beállítások váltása
gombot. Példa: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4],
Dell [Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM
[Fn]+[F7], HP [Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba
[Fn]+[F5 ]
•
Ha nehézséget tapasztal a felbontás módosítása során,
illetve amonitor lefagy, indítsa újra az összes
készüléket, a kivetítőt is beleértve.
•
Ha Microsoft® Windows® alapú notebook számítógépet
használ: Előforduklhat, hogy egyes PC noteszgépek
kikapcsolják saját képernyőjüket, amikor egy második
megjelenítő eszköz van használatban. Mindegyiknél
más-más módon történik a visszakapcsolása. Lásd a
számítógép használati útmutatóját további
információkért.
•
Ha Apple® Mac® operációs rendszer alapú notebook
számítógépet használ: A Rendszerbeállítások
menüben nyissa meg a Megjelenítés elemet, és jelölje
ki a Videó tükrözés tétel „Be” jelölőnégyzetét.
•
Állítson a „Követés” elemen, hogy korrigálja. További
információkért forduljon a „Kép” című fejezethez.
•
Módosítsa a számítógép színmélység beállítását.
•
Használja a „Frekvencia” funkciót a beállításhoz.
További információkért forduljon a „Kép” című
fejezethez.
•
Ellenőrizze és konfigurálja át a grafikus kártya
megjelenítési módját, hogy az kompatibilis legyen a
kivetítővel.
•
Győződjön meg arról, hogy a lencsevédő kupakot
eltávolították.
•
•
Állítson a kivetítő lencséjének fókuszgyűrűjén.
Győződjön meg arról, hogy a vetítővászon a kivetítőtől
számítva, az előírt, 1,0 és 10,0 méter közötti távolságon
belül van. További információkért forduljon az „A kívánt
képméret elérése a távolság és a zoom beállításával”
című fejezethez.
Magyar
3
Magyar
32
8
9
10
11
A kép megnyúlik,
amikor
„szélesvásznú”
DVD filmet játszik
le
Ha anamorf vagy 16:9 képméretarányú DVD filmet játszik le,
az alábbi beállítások módosítására lehet szükség:
•
Ha 4:3 képformátumú DVD filmet játszik le, módosítsa
a formátumot 4:3 beállításra a kivetítő OSD menüjében.
•
Ha a kép még mindig nyújtott, akkor a képméretarányt
is be kell állítania. Állítsa a megjelenítési formátumot
16:9 (széles) képméretarányra a DVD-lejátszón.
A kép túl kicsi vagy
túl nagy
•
•
Állítson a kivetítő tetején lévő zoom gyűrűn.
•
Nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn vagy a
kezelőpanelen. Lépjen az „Kép --> Képarány” elemre,
és próbálkozzon különböző beállításokkal.
•
Ha lehetséges, helyezze át a kivetítot úgy, hogy a
vászon közepe felé nézzen.
•
Nyomja meg a „Keystone / ” gombot a
kezelőpanelen vagy a távvezérlőn, amíg az oldalak
függőlegessé nem válnak.
•
Nyomja meg a „Keystone” (Trapéztorítás) gombot az
OSD menüben, amíg az oldalak függőlegessé nem
válnak.
•
Jelölje ki az OSD menü „Kép --> Kivetítés” elemét a
vetítés helyzetének módosításához.
A kép oldalai
ferdék
A kép fordított.
Helyezze a kivetítőt a vászonhoz közelebb vagy
messzebbre.
Problémák a kivetítővel kapcsolatban
#
Jelenség
Megoldás
1
A kivetítő nem reagál semmilyen
kezelőszervre
Ha lehetséges, kapcsolja ki a kivetítőt, majd
húzza ki a tápkábelt, és várjon legalább 30
másodpercig, míg újra nem csatlakoztatja.
2
A lámpa kiég, vagy pukkanó
hangot ad ki
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama
végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat. Ha
ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik
be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A
lámpa kicseréléséhez kövesse a „Lámpacsere”
című fejezetben felsorolt eljárásokat.
33
#
1
Jelenség
Üzenet
Emlékeztető üzenet
A ventilátor meghibásodott. – a rendszerventilátor nem működik.
A kivetítő túlmelegedett. – a kivetítő meghaladta javasolt üzemi
hőmérsékletét, ezért használat előtt hagyni kell kihűlni. Ellenőrizze
a porszűrőket is, ha beszerelték őket. Ha a porszűrő poros, tisztítsa
meg. A részleteket illetően olvassa el a „Porszűrő tisztítása és
cseréje” című fejezetet.
Cserélje ki a lámpát – a lámpa hamarosan eléri hasznos
élettartama végét. Hamarosan ki kell cserélnie.
Magyar
OSD üzenetek
Magyar
34
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
LED üzenetek
Lámpa LED
Hőmérséklet
jelző LED
Vörös
Vörös
Vörös
Kék
Készenlét
(Hálózati tápkábel
csatlakoztatva)
--
--
V
--
Üzemkapcsoló BE
--
--
--
V
Lámpa újra
--
--
--
Gyors
villogás
Kikapcsolás
(hűtés)
--
--
Gyors
villogás
--
Kikapcsolás
(hűtés vége)
--
--
V
--
Hiba
(túlmelegedés miatti
meghibásodás)
--
V
--
V
Hiba
(ventilátorzár
meghibásodása)
--
Gyors
villogás
--
V
Hiba (lámpa elromlott)
V
--
--
V
Hiba
(elromlott a színkerék)
Gyors
villogás
--
--
V
Üzenet
Bekapcsolt állapot LED
35
A porszűrők tisztítása
TEM
P
A porszűrőket 1000 üzemóránként tisztítsa meg. Ha nem tisztítják őket
rendszeresen, eldugíthatja őket a por, ami megakadályozza a megfelelő szellőzést.
Ez túlmelegedést és a kivetítő károsodását okozhatja.
LAM
P
ME
NU
SOUR
CE
RESY
NC
2
1
Kövesse ezeket a lépéseket:
1
2
3
4
5
6
Kapcsolja ki a kivetítőt. Várjon, amíg a bekapcsolt állapotot jelző LED villogása
meg nem szűnik, majd húzza ki a hálózati tápkábelt.
Várjon legalább 30 percet, amíg a kivetítő kihűl.
Húzza ki a sarkát (1. ábra)
Húzza ki a porszűrőt (2. ábra)
A porszűrők tisztításához használjon egy, a számítógépek vagy egyéb irodai
felszerelések tisztításához tervezett kisméretű porszívót.
Ha a piszkot nehéz eltávolítani, vagy eltörött a szűrő, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel egy új szűrő
beszerzése érdekében.
Magyar
A porszűrők tisztítása és cseréje
Lámpacsere
Csavarhúzóval távolítsa el a csavar(oka)t a fedélből, majd húzza ki a lámpát.
A kivetítő saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Figyelmeztető üzenetet fog látni:
„A lámpa hasznos élettartama végéhez közeledik teljes teljesítményen történő
működtetés mellett. Tanácsos kicserélni!” Ha ezt az üzenetet látja, minél
hamarabb cserélje ki a lámpát. Az lámpa kicserélése előtt legalább 30 percig hagyja
hűlni a vetítőt.
Figyelem: A lámpa háza forró! Hagyja lehűlni, mielőtt kicserélné a
lámpát.
P
LAM
NC
RESY
NU
ME
TEM
P
RCE
SOU
Magyar
36
1
4
3
2
Lámpacsere
1
Kapcsolja ki a kivetítőt az üzemkapcsoló gomb megnyomásával.
2
Legalább 30 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
3
Húzza ki a táp kábelt.
4
Keresse meg a kivetítő oldalán az „OPEN” jelzésű gombot, és nyomja meg,
hogy kinyissa a fedelet. (1. ábra)
5
Nyissa fel a fedelet. (2. ábra)
6
Távolítsa el a lámpamodult rögzítő két csavart (3. ábra).
7
A lámpamodult erővel kell kihúzni. (4. ábra)
A lámpamodul visszaszereléséhez végezze el az előző lépéseket fordított
sorrendben.
Figyelem: A személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében
ne ejtsék el a lámpamodult, illetve érintsék puszta kézzel a lampa
izzóját. Az izzó összetörhet, és személyi sérülést okozhat, ha
véletlenül elejtik .
37
Amennyiben a kivetítőt mennyezetre szerelő készlettel kívánja telepíteni, olvassa el
az alábbi lépéseket:
Fúrjon négy lyukat a mennyezet szilárd, statikailag stabil részébe, és rögzítse a
konzolt.
2
m
13 m
m 0
m
1
,9
49mm
mm
8,4
130 mm
Megjegyzés: A csavarok nem tartozékok. Kérjük, szerezze be a
mennyezetnek megfelelő csavarokat.
2
Rögzítse a mennyezeti rudat az alkalmazásnak megfelelő négyhengeres
csavarral.
Mennyezetre szerelési
konzol
- Szerelje a mennyezetre
Rövid rúd
Hosszú rúd
Hosszabbító rúd
„A” típusú csavar
50 mm hosszúság / 8 mm átmérő -
Hosszú csapfej
Imbuszkulcs
- Meghúzáshoz/meglazításhoz
Szorító csavar
Közepes rúd
Magyar
Mennyezetre szerelés
Magyar
38
3
A kivetítő méretének megfelelő számú csavart használjon a kivetítő
rögzítéséhez a mennyezetre szerelő konzolhoz.
B típusú csavar
Kisméretű alátét
Nagyméretű alátét
Kivetítő szerelőkonzol
Tartja a kivetítőt és annak beállítását teszi lehetővé
Távtartó
- A hőleadás érdekében
Megjegyzés:Tanácsos elegendő helyet hagyni a konzol és a kivetítő
között a megfelelő hőelvezetés érdekében. Amennyiben szükséges,
használjon két darab alaátétet a jobb tartás érdekében.
4
Szerelje a mennyezeti konzolt a mennyezeti rúdra.
Nagyméretű csapfej
Imbuszkulcs
„A” típusú csavar
50 mm-es hosszúság /8 mm átmérő
- Meghúzáshoz/meglazításhoz
Csavar szorítása
39
Szükség szerint állítsa be a kivetítő szögét és helyzetét.
Magyar
5
Csavar szorítása
Imbuszkulcs
Imbuszkulcs
Csavar szorítása
Megjegyzés: Az egyes modellekhez ajánlott csavar- és alátéttípusok
az alábbi táblázatban találhatók. A csavarcsomagban 3 mm átmérőjű
csavarokat mellékeltünk.
Modellek
Alátét típus
Hosszúság (mm)
Nagy
Kicsi
3
20
V
V
CSAVARMÉRETEK M3 x 20 mm
82,52 mm
P7203B/P7205B
B típusú csavar
Átmérő (mm)
140,00ʳ mm
Magyar
40
Műszaki adatok
Az alább felsorolt műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A
végleges műszaki adatokat lásd az Acer kiadott marketing-specifikációiban.
Kivetítő rendszer
DLP®
Felbontás
Natív: XGA (1024 x 768), Maximális: UXGA (1600 x
1200), WSXGA+ (1680 x 1050), 1080p (1920 x 1080)
Számítógépekkel való
kompatibilitás
IBM PC és azzal kompatibilis, Apple Macintosh, iMac és
VESA szabványok: SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+,
WXGA, WXGA+, WSXGA+
Videó kompatibilitás
NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/
K/K1/L), HDTV (720p, 1080i/p), EDTV (480p, 576p),
Képméretarány
SDTV (480i, 576i)
4:3 (natív), 16:9
Megjeleníthető színek száma
1,07 milliárd szín
Vetítőlencse
F/2,45– 2,9, f=22,18 mm – 33,27 mm, 1,5X kézi állítású
zoom lencsével
Vetítővászon mérete (átlósan
mérve)
32" (81,23 cm) - 300" (762 cm)
Vetítési távolság
3,28' (1,0 m) – 32,8' (10,0 m)
Vetítővászon-távolság
64" @ 2 m (1,55 – 2,36:1)
Vízszintes pásztázási sebesség
30 k - 100 kHz
Függőleges pásztázási sebesség
50 - 85 Hz
Lámpa típusa
P7203B: 350 W-os felhasználó által cserélhető lámpa
P7205B: 400 W-os, felhasználó által cserélhető lámpa
Trapézkorrekció
± 40 fok
Audió
Beépített hangszóró 2 x 3 W kimeneti teljesítménnyel
Tömeg
7,5 kg (16,5 Ibs.)
Méretek (széles x mély x magas)
398 mm x 310 mm x 140 mm (15,7" x 12,2" x 5,5")
Távvezérlő
Lézermutató funkció
Digitális zoom
8X
Áramellátás
AC bemenet 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
Energiafogyasztás
P7203B: 450 W±10%
P7205B: 525W±10%
Üzemi hőmérséklet
5ºC ~ 35ºC / 41ºF ~ 95ºF
41
Az alapcsomag tartalma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tápegység-csatlakozóaljzat x1
•
•
RJ45 x1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hálózati tápkábel x1
VGA bemeneti csatlakozó x2
Kompozit bemenet x1
S-Video x1
VGA kimeneti csatlakozó x1
HDMI x2
DVI-D x1 HDCP támogatással
RS232 3 érintkezős min dim jack x1
USB ×4
3,5 mm-es audió bemeneti jack aljzat x2
3,5 mm-es audió kimeneti jack-aljzat x1
SPDIF RCA kimeneti jack-aljzat x1
3 RCA komponens videó x 1
3,5 mm-es audió bemeneti jack-aljzat x1: a
vezetékes IR távvezérlőhöz
DC jack aljzat x1
VGA kábel x1
DVI-D kábel x1
Kompozit videokábel x1
Komponens kábel (3 RCA) x1
Távvezérlő x1
Elem x 2 (a távvezérlőhöz)
Felhasználói kézikönyv (CD-ROM) x1
Gyors üzembe helyezési útmutató x1
Biztonsági kártya x1
Hordtáska x1
Porszűrő x1
* A konstrukció és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
Magyar
I/O csatlakozók
Magyar
42
Kompatibilis üzemmódok
A. VGA analóg
1
VGA analóg – PC jel
Üzemmódok
VGA
SVGA
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
UXGA
Power Mac G4
PowerBook G4
Felbontás
640x480
640x480
640x480
640x480
720x400
720x400
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
832x624
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
640x480
640x480
800x600
1024x768
F. frekvencia [Hz]
60
72
75
85
70
85
56
60
72
75
85
75
60
70
75
85
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
66,6 (67)
60
60
75
75
60
66,6 (67)
60
60
V. frekvencia [kHz]
31,50
37,90
37,50
43,30
31,50
37,90
35,10
37,90
48,10
46,90
53,70
49,725
48,40
56,50
60,00
68,70
63,80
67,50
77,10
63,98
76,97
79,98
91,10
60,00
75,23
65,3
75,00
34,93
37,90
48,40
68,68
75,00
31,35
34,93
37,90
48,40
43
2
75
75
75
68,68
75,00
60,00
VGA analóg – Kibővített szélesképernyős időzítés
Üzemmódok
WXGA
Felbontás
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x800
1440x900
1680x1050
1920x1080
F. frekvencia [Hz]
60
75
85
60
60
60
60
60
V. frekvencia [kHz]
47,8
60,3
68,6
44,772
49,643
59,9
65,290
67,5
Felbontás
640x480
640x480
640x480
640x480
720x400
720x400
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
832x624
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280X1024
1280X1024
1280X1024
F. frekvencia [Hz]
60
72
75
85
70
85
56
60
72
75
85
75
60
70
75
85
70
75
85
60
72
75
V. frekvencia [kHz]
31,50
37,90
37,50
43,30
31,50
37,90
35,10
37,90
48,10
46,90
53,70
49,725
48,40
56,50
60,00
68,70
63,80
67,50
77,10
63,98
76,97
79,98
B. DVI digitális
1
DVI - PC jel
Üzemmódok
VGA
SVGA
XGA
SXGA
Magyar
i Mac DV(G3)
1152x870
1280x960
1024x768
Magyar
44
QuadVGA
SXGA+
UXGA
Power Mac G4
PowerBook G4
i Mac DV(G3)
2
1280X1024
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
85
60
75
60
60
66,6 (67)
60
60
75
75
60
66,6 (67)
60
60
75
75
75
91,10
60,0
75,23
65,3
75,00
34,93
37,90
48,40
68,68
75,00
31,35
34,93
37,90
48,40
68,68
75,00
60,00
DVI – Kibővített szélesképernyős időzítés
Üzemmódok
WXGA
Felbontás
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x800
1440x900
1680x1050
F. frekvencia [Hz]
60
75
85
60
60
60
60
V. frekvencia [kHz]
47,8
60,3
68,6
44,772
49,643
59,9
65,290
45
DVI - videojel
Üzemmódok
Felbontás
TWN/USA SKU
480i (NTSC) 720x480 (1440x480)
480p (NTSC)
720x480
720p (NTSC)
1280x720
1080i (NTSC)
1920x1080
1080p (NTSC)
1920x1080
EMEA SKU
576i (PAL)
720x576(1440x576)
576p (PAL)
720x576
720p (PAL)
1280x720
1080i (PAL)
1920x1080
1080p (PAL)
1920x1080
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
59,94 (29,97)
59,94
60
60 (30)
60
15,734
31,469
44,955
33,716
67,432
50 (25)
50
50
50
50
15,625
31,25
37,5
28,125
56,25
C. HDMI – Digitális
1
HDMI – PC-jel és Kibővített szélesképernyős időzítés: A DVI digitális
időzítési formátumot meghaladó támogatás.
2
HDMI - Videojel
Üzemmódok
Felbontás
TWN/USA SKU
480i (NTSC) 720x480 (1440x480)
480p (NTSC)
720x480
720p (NTSC)
1280x720
1080i (NTSC)
1920x1080
1080p (NTSC)
1920x1080
EMEA SKU
576i (PAL)
720x576 (1440x576)
576p (PAL)
720x576
720p (PAL)
1280x720
1080i (PAL)
1920x1080
1080p (PAL)
1920x1080
Vízszintes pásztázási sebesség:
Függőleges pásztázási sebesség:
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
59,94 (29,97)
59,94
60
60 (30)
60
15,734
31,469
44,955
33,716
67,432
50 (25)
50
50
50
50
15,625
31,25
37,5
28,125
56,25
15k - 92 kHz
50k - 85 Hz
Magyar
3
Magyar
46
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
FCC nyilatkozat
A készüléket vizsgálatnak vetették alá, amelynek során megállapítást nyert, hogy a
készülék teljesíti az FCC szabályzatának 15. pontja szerinti, B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy
lakásban történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros
interferencia ellen. A készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és
sugározhat, és ha nem a használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és
használják, akkor megzavarhatja a rádiós távközlést.
Ugyanakkor semmilyen garancia nem vállalható arra nézve, hogy meghatározott
felhasználásnál nem fordulnak elő zavarok. Ha ez az eszköz káros zavart kelt a
rádió- vagy televízió vételben, amit az eszköz ki- és bekapcsolásával lehet
megállapítani, a felhasználó a zavar megszüntetésére minden további nélkül
megteheti a következő intézkedéseket:
•
Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
•
Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
•
Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa,
mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
•
Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt kábelekkel
történik az FCC előírásoknak való megfelelés érdekében.
Megjegyzés: Perifériák
A készülékhez kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok,
nyomtatók stb.) szabad csatlakoztatni, amelyek megfelelnek a B osztályú
eszközökre előírt határértékeknek. A határértékeknek nem megfelelő perifériák
használata esetén zavar léphet fel a rádiós és a televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt az eszközt működtesse.
Üzemi feltételek
A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. fejezetének. A működtetésnek az alábbi
két feltétele van: (1) a készülék nem okozhat zavart, és (2) az eszköznek minden
zavart tűrnie kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.
Megfelelőségi nyilatkozat az EU országai számára
Az Acer ezúton kijelenti, hogy ez a kivetítősorozat megfelel az 1999/5/EK irányelv
alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
Megfelel az oroszországi hatósági előírásnak
Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli
LAN-nal és/vagy Bluetooth-al felszerelt modellekre vonatkozik.
Általános információk
Ez a termék megfelel mindazon ország vagy régió rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli használatát engedélyezték. A
konfigurációtól függően ez a termék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul).
Kanada – kis teljesítményű engedélyre nem köteles
hírközlési eszközök (RSS-210)
a
Általános információ
A működtetésnek az alábbi két feltétele van:
1. Az eszköz nem okozhat interferenciát, és
2. ennek az eszköznek minden vett interferenciát állnia kell, beleértve a
nem kívánatos működést okozó interferenciát.
b
Működés a 2,4 GHz-es sávban
Az engedélyezett szolgáltatással történő rádiófrekvenciás zavar
megelőzésére ezt a berendezést épületen belüli működésre tervezték, és
a kültéri használatot engedélyeztetni kell.
Az országok érvényességi köre
Ezt a berendezést a felhasználás országában érvényes előírások és szabályok szigorú
betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a felhasználás
országában lévő helyi irodával. A teljes országlistáért lásd: http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/
implem.htm.
Magyar
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Magyar
47
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi,
New Taipei City 221,Taiwan, R.O.C.
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221,Taiwan, R.O.C.
Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail:easy_lai@acer.com.tw
And,
Acer Italy s.r.l
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913, www.acer.it
Hereby declare that:
Product:
Trade Name:
Model Number:
Machine Type:
Projector
Acer
DNX1103/DNX1102
P7203B/F113/PF-X04/P7205B/M117/PF-X06
Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC
directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that
production units of the same product will continue comply with the requirements.
EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following
harmonized standards:
-. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
-. EN55024
-. EN61000-3-2 Class A
-. EN61000-3-3
Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
-. EN60950-1
RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equipment
-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous
material are:
Lead
Mercury
Hexavalent Chromium
!
0.1%
0.1%
0.1%
Polybrominated Biphenyls (PBB’s)
Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE’s)
Cadmium
0.1%
0.1%
0.01%
Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting
of ecodesign requirements for energy-related product.
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi,
New Taipei City 221,Taiwan, R.O.C.
The standards listed below are applied to the product if built with WLAN
module or wireless keyboard and mouse.
R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
z Article 3.1(a) Health and Safety
-. EN60950-1
-. EN62311
z Article 3.1(b) EMC
-. EN301 489-1
-. EN301 489-17
z Article 3.2 Spectrum Usages
-. EN300 328
-. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
Year to begin affixing CE marking 2010.
_______________________________
Jun. 1, 2011
Easy Lai /Manager
Date
Regulation Center, Acer Inc.
-
Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:
Product:
DLP Projector
Model Number:
DNX1103/DNX1102
Machine Type:
P7203B/F113/PF-X04/P7205B/M117/PF-X06
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Download PDF

advertising