Acer | X1213 | Acer X1210K Quick Start Guide

1
ÜZEMBE HELYEZÉS
5
USB
D-Sub
Y
W R
R B G
4
D-Sub
2
8
7
R B G
2
3
D-Sub
USB
1
5
6
9
RS232
HDTV adapter
Y
D-Sub
5
AUDIO IN
USB B
RS232
VGA OUT
VGA IN 1
S-VIDEO
VIDEO
AUDIO OUT
VGA IN 2
2
INTERFÉSZ-CSATLAKOZÓ
AUDIO IN
USB B
RS232
VGA OUT
VGA IN 1
S-VIDEO
VIDEO
AUDIO OUT
VGA IN 2
E62405SP
R
Megjegyzés: a csatlakozó interfész a típus műszaki adataitól függően eltérő lehet
English
Quick Start
1
INSTALLATION
1. Power cord
2. VGA cable
3. VGA to component video/HDTV
adapter
4. Composite video cable
5. Audio cable
6. S-Video cable
7. RS232 cable
8. USB cable
9. 3 RCA component cable
Note: Connector interface is subject to model's specifications
2
INTERFACE CONNECTOR
Magyar
Gyors útmutató
1
ÜZEMBE HELYEZÉS
1. Hálózati tápkábel
2. VGA kábel
3. VGA–komponens videó/HDTV
adapter
4. Kompozit videó kábel
5. Audió kábel
6. S-Video kábel
7. RS232 kábel
8. USB-kábel
9. 3 RCA komponens kábel
Megjegyzés: a csatlakozó interfész a típus műszaki adataitól
függően eltérő lehet
2
INTERFÉSZ-CSATLAKOZÓ
Számítógép csatlakoztatása
Connecting to a Computer
1. Ensure the projector and your
computer are turned off.
2. Connect one end of the VGA cable
to the "VGA IN" connector on the
projector; connect the other end to
the VGA connector on the
computer and tighten the screws.
3. Connect one end of the power cord
into the AC power socket on the
projector; connect the other end to
an electrical outlet.
1. Győződjön meg arról, hogy mind a
projektor, mind a számítógép ki van
kapcsolva.
2. A VGA kábel egyik végét a kivetítő
"VGA IN" csatlakozójához, a másikat
pedig a számítógép VGA
csatlakozójához kösse, és húzza meg
a csavarokat.
3. Csatlakoztassa a hálózati tápkábel
egyik végét a projektor
tápcsatlakozójához, majd a dugóját
dugja egy konnektorba.
A kivetítő bekapcsolása
Powering On the Projector
1. Remove the lens cap.
2. Turn on the projector first and then
the computer.
3. Adjust the position, focus and
zoom.
4. Run your presentation.
Powering Off the Projector
1. Press the power button twice.
2. Do not remove AC power cord from
outlet until the projector fans shut
down.
1. Vegye le a lencsevédő sapkát.
2. Először a projektort, majd a
számítógépet kapcsolja be.
3. Állítsa be a helyzetet, az élességet és
a nagyítást.
4. Tartsa meg a bemutatót.
A kivetítő kikapcsolása
1. Nyomja meg kétszer az
üzemkapcsolót.
2. Ne húzza ki a hálózati tápkábelt a
konnektorból, amíg a kivetítő
ventilátora ki nem kapcsolt.
Download PDF

advertising