Acer | V6820M | Acer V6820M User Manual

Acer Kivetítő
H6820M/V6820M/E8620/E8620C/ET-4K17/
HT-4K17/GM836/HV836/VH-737/TH-737/
H6820i/V6820i/D4K1736/D4K1731
Felhasználói útmutató
Copyright © 2018. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva.
Acer kivetítő Használati útmutatója
Eredeti kiadás: 03/2018
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják anélkül, hogy az
átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások ennek a
kézikönyvnek az új kiadásaiban vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek
meg. A cég nem vállal sem kifejezett, sem beleértett garanciát a dokumentum tartalmát illetően, és
különösen elutasítja a bizonyos célra való értékesítésre vagy alkalmasságra vonatkozó beleértett
garanciákat.
Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább biztosított
helyen. A sorozatszám és a modellszám a számítógépen elhelyezett címkén található. A
számítógéppel kapcsolatos minden levelezés alkalmával meg kell adni a sorozatszámot, a
modellszámot és a vásárlásra vonatkozó adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen részletét
sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani semmilyen formátumban
vagy eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy egyéb eljárás alkalmazásával.
Típusszám: _________________________________
Sorozatszám: _______________________________
Vásárlás időpontja: ___________________________
Vásárlás helye: ______________________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékneveit
vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
„A HDMI™, a HDMI embléma és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC.
védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei.”
iii
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a dokumentumot,
később szüksége lehet rá. Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden
figyelmeztetésnek és utasításnak.
A termék kikapcsolása tisztítás előtt
Tisztítás előtt a termék csatlakozóját távolítsa el a fali aljzatból. Ne használjon
folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A készüléket nedves törlőkendővel tisztítsa.
Figyelmeztetés megszakító eszközként szolgáló
dugóval kapcsolatban
Kövesse az alábbi útmutatást a berendezés külső tápegységhez történő
csatlakoztatása és leválasztása során:
•
•
•
Telepítse a tápegységet, mielőtt a hálózati tápkábelt a hálózati konnektorhoz
csatlakoztatná.
Húzza ki a tápkábelt, mielőtt a tápegységet eltávolítaná a kivetítőből.
Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az
összes tápkábel kihúzásával a tápegységekből.
Elérhetőséggel kapcsolatos figyelmeztetés
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen
elérhető és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha
áramtalanítani kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a
konnektorból.
Figyelmeztetések!
•
•
•
•
•
•
A terméket ne használja víz közelében.
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék
leesik, súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése
érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy
a terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük.
Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy
beépíteni, hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül,
mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és
rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne
öntsön folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
iv
•
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett
környezetben, ami váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a forgó
alkatrészeket, illetve a lámpát.
A hálózati feszültség használata
•
•
•
•
•
Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos a rendelkezésre álló áramforrás típusáról, forduljon a
forgalmazóhoz vagy a helyi elektromos szolgáltatóhoz.
Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem
haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok
eszköz csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja
meg a mellékkör névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót
használnak, az áramfelvétel nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti
áramfelvételének 80%-át.
A termék hálózati adapterét hárompólusú földelt tápcsatlakozóval látták el. Ez
a dugó csak megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a
fali konnektor megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a hálózati adapter
dugóját. Ne dugja a dugót nem földelt hálózati csatlakozóba. További
információkért forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem
megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy sérülést
okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar megfelelő
kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő elektromos eszközök
okoznak, és ami befolyásolja a termék teljesítményét.
•
A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az
alábbi követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal
rendelkező, VDE vagy hasonló jóváhagyással, 4,5 méter maximális
hosszúsággal.
A termék szervizelése
Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a terméket, mert a burkolat felnyitása vagy
eltávolítása miatt veszélyes áramütésnek vagy más kockázatoknak teheti ki magát.
Bízza az összes javítást képzett szakemberre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett
munkatársaihoz, ha:
v
•
•
•
•
•
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
Folyadék ömlött a termékbe
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az
összes használati utasítást
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz
vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe, hogy
a terméket helyreállítsa.
Figyelmeztetés! Biztonsági okból ne használjon nem szabványos
alkatrészt részegységek beszerelése vagy cseréje alkalmával. A
kiegészítőket illetően vegye fel a kapcsolatot a termék viszonteladójával.
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol
kisgyerekektől.
További biztonsági információ
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős
fény károsíthatja látását.
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne telepítse a terméket az alábbi környezetben:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rosszan szellőző vagy szűk helyen. A kivetítő és a falak között legalább 50 cm
legyen, lehetővé téve a levegő szabad áramlását.
Olyan hely, ahol a hőmérséklet szélsőséges módon megnőhet, pl. gépkocsiban zárt
ablak mellett.
Olyan hely, ahol a szélsőségesen magas páratartalom, por vagy cigarettafüst
beszennyezheti az optikai részegységeket, megrövidítve ezzel élettartamukat és
besötétítve a képet.
Tűzjelző berendezések közelében.
Olyan hely, ahol a környezeti hőmérséklet meghaladja a 40 ºC/104 ºF értéket.
Több mint 3000 méter tengerszint feletti magasságban.
Azonnal húzza ki a tápkábelt, ha problémát tapasztal a kivetítővel. Ne
működtesse a kivetítőt, ha füst, furcsa zaj vagy szag jön belőle. Ez tüzet vagy
áramütést okozhat. Ha ilyet tapasztal, azonnal húzza ki a tápkábelt és vegye fel
a kapcsolatot a kereskedővel.
Ne használja tovább a terméket, törje el vagy ejtse le. Ebben az esetben,
vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, aki megvizsgálja a terméket.
A kivetítő lencséjét ne irányítsa a nap felé. Ez tüzet okozhat.
A kivetítő kikapcsolásakor tanácsos hagyni, amíg a kivetítő befejezi hűtési,
mielőtt áramtalanítaná a készüléket.
Ne kapcsolja ki gyakran hirtelen a tápellátást, vagy húzza ki működés közben a
kivetítő tápkábelét. A legjobb, ha megvárja, amíg a ventilátor kikapcsolódik,
mielőtt kikapcsolja a fő áramforrást.
vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne érintse a légkivezető rácsot és a talplemezt, amelyek felforrósodnak.
Ne nézzen a szellőzőrácson keresztül a készülék belsejébe, amikor a kivetítő
be van kapcsolva. Az erős fény károsíthatja látását.
Mindig nyissa ki a lencsevédőt vagy távolítsa el a lencsesapkát, amikor a
kivetítő be van kapcsolva.
Ha a kivetítő bekapcsolt állapotban van, ne tegyen tárgyakat a lencse elé,
mivel ezzel a tárgy felforrósodhat, deformálódhat és tüzet is okozhat.
A lámpa rendkívül forróvá válik működés közben. A lámpa burkolatának csere
céljából történő felnyitása előtt legalább 45 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
A lámpát névleges élettartamán túl nem szabad működtetni. Ettől ritkán
eltörhet.
Soha ne cseréljen lámpaszerelvényt vagy bármilyen elektronikus alkatrészt, ha
a kivetítő csatlakozik az elektromos hálózathoz.
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a
lámpát, ha megjelenik a figyelmeztető üzenet.
Amikor a lámpát kicseréli, hagyja az egységet kihűlni, majd kövesse a cserére
vonatkozó utasításokat.
A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a „Lamp Hour Reset (Lámpa
visszaállítása)” funkciót a képernyőmenü „Settings (Beállítás)” eleme
segítségével.
Ne kísérelje meg szétszerelni a kivetítőt. A készülék belsejében
nagyfeszültségű alkatrészek vannak, amelyek sérülést okozhatnak. Az
egyetlen, felhasználó által szervizelhető alkatrész a lámpa, amely saját,
levehető fedéllel rendelkezik. Mindennemű javítást megfelelő szakemberrel
végeztessen el.
Ne állítsa függőleges helyzetbe a kivetítőt. Így a kivetítő könnyen leborulhat, és
sérülést vagy kárt okozhat.
A termék fordítva is képes képet megjeleníteni, így mennyezetre is lehet
szerelni. Kizárólag az Acer mennyezetre szerelő készletét használja a kivetítő
felszereléséhez, és győződjön meg biztos rögzítéséről.
A kivetítőt vízszintesen tanácsos elhelyezni, kizárólag asztali, illetve
mennyezeti konzol módban, dőlésszögei pedig nem haladhatják meg a 6 fokot,
mert ellenkező esetben ez nagymértékben csökkentheti a lámpa élettartamát,
vagy a rendszer meghibásodásának súlyos biztonsági kockázatát rejtheti
magában.
6°
6°
vii
Figyelmeztetés zenehallgatás esetére
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
•
•
•
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán és kényelmes hangerőn nem hallja a zenét.
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
Ne hallgasson zenét nagy hangerőn huzamosabb ideig.
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
Utasítások az eszköz megfelelő elhelyezését illetően
Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági
szeméttárolóba. A környezetszennyezés csökkentése és környezetünk lehető
legnagyobb fokú védelme érdekében kérjük, hasznosítsa újra. További információért
az elektromos és elektronikus berendezések hulladékával (WEEE) kapcsolatos
szabályozást illetően látogassa meg a következő weboldalt:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
Higannyal kapcsolatos figyelmeztetés
LCD/CRT monitort vagy kijelzőt tartalmazó kivetítők vagy elektronikus termékek:
A termékben lévő lámpa vagy lámpák higanyt tartalmaznak ezért újrahasznosításuk,
illetve ártalmatlanításuk a helyi, állami vagy szövetségi törvények betartásával kell,
hogy történjen. További tájékoztatásért lépjen kapcsolatba az elektronikai
iparszövetséggel a www.eiae.org címen. A lámpák ártalmatlanításával kapcsolatos
tájékoztatásért látogassa meg a www.lamprecycle.org weblapot
Ne nézzen a fénysugárba! RG2
„Mint minden erős fényforrás esetében, ne nézzen közvetlenül a sugárba! RG2 IEC
62471-5:2015”
RG2
viii
Mindenek előtt
A használattal kapcsolatos megjegyzések
Ezt tegye:
•
A tisztítás elkezdése előtt kapcsolja ki a terméket.
•
Enyhe mosószerrel megnedvesített puha törlőkendővel törölgesse meg a
kijelzőburkolatot.
•
Amennyiben a terméket előreláthatólag hosszabb ideig nem fogja használni,
húzza ki a váltóáramú (AC) csatlakozóaljzatból.
Ne tegye:
•
Zárja el a készülék házának szellőzést szolgáló nyílásait.
•
Tisztítsa a készüléket súrolószerrel, viasszal vagy oldószerrel.
•
Használja az alábbi helyzetekben:
•
Rendkívül meleg, hideg vagy párás helyen.
•
Nagymennyiségű pornak és piszoknak kitett helyen.
•
Erős mágneses teret gerjesztő készülék közelében.
•
Helyezze közvetlen napsugárzásnak kitett helyre.
Óvintézkedések
Tartsa be a felhasználói útmutatóban ajánlott összes figyelmeztetést,
elővigyázatossági felhívást és karbantartási utasítást, hogy a készülék élettartamát
meghosszabbítsa.
Figyelmeztetés:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős fény
károsíthatja látását.
Tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében óvja a terméket esőtől, illetve
nedvességtől.
Ne nyissa ki vagy szerelje szét a terméket, mert ezzel áramütést okozhat.
Amikor a lámpát kicseréli, hagyja az egységet kihűlni, majd kövesse a cserére vonatkozó
utasításokat.
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a lámpát, ha
figyelmeztető üzenetek jelennek meg.
A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a „Lamp Hour Reset (Lámpa
visszaállítása)” funkciót a képernyőmenü „Settings (Beállítás)” eleme segítségével.
A kivetítő kikapcsolásakor kérjük hagyja, amíg a kivetítő befejezi hűtési, mielőtt
áramtalanítaná a készüléket.
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne használja a lencsevédő kupakot, ha a kivetítő működik.
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat.
Ha ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult.
A lámpa kicseréléséhez kövesse a „Lámpacsere” című fejezetben felsorolt eljárásokat.
Mindenek előtt
iii
viii
A használattal kapcsolatos megjegyzések
viii
Óvintézkedések
viii
Bevezetés
1
Termékfunkciók
1
A csomag áttekintése
2
A kivetítő áttekintése
4
A kivetítő nézetei
4
Vezérlőpult
6
A távvezérlő elrendezése
7
Első lépések
A kivetítő csatlakoztatása
9
9
A kivetítő be- és kikapcsolása
11
A kivetítő bekapcsolása
11
A kivetítő kikapcsolása
12
A kivetített kép beállítása
13
A kivetített kép magasságának beállítása
13
Az optimális képméret és -távolság
14
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával
15
A kívánt képhelyzet elérése a lencse eltolásával
16
Felhasználói kezelőszervek
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
Induló menü (az első alkalommal)
18
18
19
Kivetítő menü
19
Alkalmazás menü
20
Beállítások menü
21
A kivetítőrendszer OSD menüje
Color (Szín)
23
23
3D
26
Audio (Audió)
27
Settings (Beállítás)
27
Tartalomjegyzék
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
Information (Információ)
29
Reset All (Minden alaphelyzetbe állítása)
29
Acer LAN-kezelés
30
A hálózati beállítások konfigurálása
30
A kivetítővezérlés konfigurálása
32
A vezeték nélküli funkció konfigurálása
33
Függelékek
34
Hibakeresés
34
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
38
Lámpacsere
39
Mennyezetre szerelés
40
Műszaki adatok
43
Kompatibilis üzemmódok
45
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
50
1
Termékfunkciók
A termék egylapkás DLP® kivetítő. A kiemelkedő tulajdonságok a következők:
•
DLP® technológia
•
Auto/4:3/16:9/Natív méretarány támogatása
•
Nagy fényerő és kontrasztarány
•
Sokoldalú megjelenítési módok az optimális teljesítmény érdekében, bármilyen
helyzetben
•
HDTV (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p, 2160p) támogatása
•
Az alacsonyabb energiafogyasztás és a gazdaságos (ECO) üzemmód
megnöveli a lámpa élettartamát
•
Az Acer EcoProjection technológia intelligens szemléletmódú
energiagazdálkodást és fizikai hatékonyság-javítást biztosít
•
Az intelligens észlelés gyors forrásválasztást biztosít
•
Többnyelvű képernyőn megjelenő (OSD) menük
•
Kézi élességállítású/zoom vetítőlencse
•
0,8x~2,0x digitális zoom
•
Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista®, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10,
Macintosh® OS kompatibilis, ChromeOS kompatibilis
•
Automatikus képátméretezés 4K megcímezhető képpontokból álló teljes
képernyőre
•
Kézi függőleges lencsemozgatás
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Magyar
Bevezetés
Magyar
2
A csomag áttekintése
ThiA kivetítőt az alább bemutatott tartozékokkal együtt szállítjuk. Ellenőrizze, hogy
az egység teljes-e. Azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, ha valami hiányzik.
Kivetítő
Hálózati tápkábel
HDMI-kábel
Felhasználói útmutató
(opcionális)
Gyors üzembe helyezési
útmutató
Hordtáska
(opcionális)
MH
L
HD
MI
DC
5V
IN
Távvezérlő
AAA elem x2
(opcionális)
WirelessCAST
(opcionális)
WirelessHD-Kit
(opcionális)
WirelessProjection-Kit
Felhasználói útmutató
(multimédia és vezeték nélküli
funkciókhoz)
Gyors üzembe helyezési
útmutató
(multimédia és vezeték nélküli
funkciókhoz)
3
A címkével ellátott kábelek megbízhatóak
Magyar
Megjegyzés: 4K2K/60 Hz-es jel vetítésekor használjon HDMI
Premium tanúsítvánnyal ellátott olyan 4K2K/60 Hz-es kábelt, amely
támogatja a 18 Gbps sávszélességet.
Magyar
4
A kivetítő áttekintése
A kivetítő nézetei
Elölnézet / felülnézet
2 3
1
4 5 6
7
8
4
9
10
11
#
Leírás
#
7
Leírás
1
Lámparekesz fedele
Zoom gyűrű
2
Vezérlőpanel
8
Élességállító gyűrű
3
Bekapcsoló gomb
9
Objektívsapka
4
Távvezérlő vevőegység
10 Légkifúvó nyílás
5
Lencsemozgató gyűrű
11
6
Beszívó nyílás
Dőlésszög-beállító kerekek
5
1
2 3
#
4 5
6
7
Leírás
#
8
8
10 12 14
9 11 13
Leírás
1
Tápegység-csatlakozóaljzat
12V DC kimeneti csatlakozó
2
Kensington™ zár portja
9
Hangbemeneti csatlakozó
3
LAN (RJ45 aljzat 10/100M Ethernethez)
10
Audió kimeneti csatlakozó
4
RS232 csatlakozó
11
5V DC kimeneti csatlakozó
5
USB-csatlakozó (WiFi-kulcsos
vezérléshez)
12
USB-csatlakozó (WiFi-kulcshoz)
6
HDMI csatlakozó
13
Szolgáltatáscsatlakozó (firmwarefrissítéshez)
7
PC analóg jel/HDTV/komponens videó
bemeneti csatlakozó
14
S/PDIF-csatlakozó
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Magyar
Jobb oldali / Hátulnézet
Magyar
6
Vezérlőpult
2
1
3
4
5
8
9
6
7
#
Ikon
10
Funkció
Leírás
1
Bekapcsoló Bekapcsoló
Bekapcsolt állapotot jelző LED
2
Infravörös
vevőegység
Távvezérlő vevőegység.
3
LAMP
LAMP
Lámpajelző LED
4
TEMP
TEMP
Hőmérsékletjelző LED
5
Bekapcsoló
A tartalmát lásd az „A kivetítő be- és
kikapcsolása” című fejezetben.
6
Négyirányú
billentyűk
A
segítségével választhat az
elemek között, illetve javíthat a
kiválasztottakon.
7
VISSZA
8
VISSZA
Visszatér az előző műveletre.
Home
Visszatér a Home (Induló) képernyőre.
9
ENTER
ENTER
A kiválasztás megerősítéséhez.
10
MENÜ
MENÜ
Nyomja meg a „MENÜ” gombot a
képernyőn megjelenő (OSD) menü
elindításához vagy bezárásához.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
7
1
8
2
3
9
10
4
5
11
6
12
7
Model No:J-25101
13
20
14
15
21
22
16
17
23
24
17
25
19
26
MC.JQD11.001
#
Ikon
Funkció
Leírás
1
Infravörös jeladó Parancsokat küld a kivetítőnek.
2
Bekapcsoló
Lásd: „A kivetítő be- és kikapcsolása” című fejezetet.
3
HDR
Kompatibilis a legújabb HDR formátummal, amely
kristálytiszta képeket biztosít éles fényerőváltozásokkal, és
élethűen jeleníti meg a képeket fokozott részletezettséggel,
kiterjesztett mélységélességgel és gazdag színskálával.
A HDR 4 szinttel rendelkezik, amelyek külön illeszkednek
más-más tartalomhoz, pl. sötét, illetve világos jelenethez.
<Megjegyzés> Ha a HDR opciót az SDR- (Szabványos
dinamikatartomány) jel alatt módosítja, a képernyő
rendellenes színű lesz.
4
MÓD
Megjelenítési mód választásához.
5
Kiválasztás/
Enter
A kiválasztás megerősítéséhez.
6
Hangerő
csökkentése
Csökkenti a hangerőt. (csak Multimédia mód esetében)
7
Négyirányú
billentyűk
Használja a fel, le, balra és jobbra gombot elemek
kiválasztásához, illetve azok beállításainak elvégzéséhez.
8
Háttérvilágítás
Távoli háttérvilágítás.
9
FORRÁS
Az aktív forrást módosítja.
10
Home
Visszatér a Home (Induló) képernyőre.
Magyar
A távvezérlő elrendezése
Magyar
8
#
Ikon
Funkció
Leírás
11
Trapézkorrekció
Nincs funkció.
12
Hangerő
növelése
Növeli a hangerőt. (csak Multimédia mód esetében)
13
VISSZA
Visszatér az előző műveletre.
14
VGA
Nyomja meg a „VGA” gombot, hogy a jelforrást a VGAcsatlakozóra váltsa. A csatlakozó a következőket
támogatja: analóg RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i),
YCbCr (480i/576i) és RGB sync.
15
Információ
Megjelenítheti a kivetítő információit a képen (pl. Típusnév,
Bemeneti forrás, Jeltípus, Megjelenítési mód,
Szoftververzió és QR-kód).
16
AcuMotion
Aktiválhatja az AcuMotiont, hogy a videotartalmak
megtekintése közben a kép egyenletesebb legyen.
17
Fényerő
A kép fényerejének állításához.
18
MUTE
A hang be-/kikapcsolásához.
19
Képarány
Ezzel a funkcióval választhatja ki a kívánt képarányt.
20
MENU
Nyomja meg a „MENÜ” gombot a képernyőn megjelenő
(OSD) menü elindításához vagy bezárásához.
21
HDMI™/MHL
A jelforrás HDMI/MHL-re váltásához.
22
Nagyítás
A kép nagyításához való.
23
Kicsinyítés
A kép kicsinyítéséhez való.
24
Keménység
A kép élességét állítja be.
25
26
Elindítja a média gyorsmenüt média lejátszása közben.
3D
Nyomja meg a „3D” gombot a 3D típusok kiválasztásához.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
9
Magyar
Első lépések
A kivetítő csatlakoztatása
2
L
2
R
3
3
10
10
USB flash
drive
16
9
Intelligens
eszközök
10
3
5
HDTV adapter
6
4
RCA
5
Megjelenítő
7
Videó kimenet
8
2
Hangszóró
11
Vetítővászon
12
13
14
3D infravörös jelsugárzó
15
Audió kimenet
1
Magyar
10
#
Leírás
#
Leírás
1
Hálózati tápkábel
9
Vezeték nélküli HD kulcs
2
Audió kábel
10
Vezeték nélküli kulcs
3
HDMI (MHL) kábel
11
Vezeték nélküli távirányító
4
VGA-komponens/HDTV adapter
12
LAN kábel
5
VGA-kábel
13
12V DC kábel
6
3 RCA komponens kábel
14
3D szink. kábel
7
Kompozit videokábel
15
SPDIF kábel
8
RS232 kábel
16
USB flash-meghajtó
Megjegyzés 1: Annak biztosítása érdekében, hogy a kivetítő
megfelelően működjön a számítógéppel, győződjön meg arról, hogy a
megjelenítési mód időzítése kompatibilis a kivetítővel.
Megjegyzés 2: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Megjegyzés 3: Az USB-kábelhez aktív hosszabbító szükséges, ha a
hosszúsága meghaladja az 5 métert.
Megjegyzés 4: Az USB DC 5 V-os kimeneti csatlakozó 5 V
tápfeszültség-kimenetet támogat egy HDMI-hardverkulcs töltéséhez.
Megjegyzés 5: A DC 12V kimeneti csatlakozó kizárólag vetítővászonvezérléshez támogatja a 12 V/100 mA tápfeszültséget.
11
A kivetítő bekapcsolása
1
Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápkábel és a jelkábel megfelelően
csatlakozik. A bekapcsolt állapotot jelző LED vörös fénnyel villog.
2
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton vagy a távvezérlőn lévő „Power
(Hálózat)” gomb megnyomásával, és a bekapcsolt állapotot jelző LED kék
színűre fog váltani.
3
Kapcsolja be a forrást (számítógép, noteszgép, videolejátszó stb.). A kivetítő
automatikusan érzékeli a forrást.
•
Ha a képernyőn megjelenik a „Rögzítés” és „Forrás” ikon, ez azt jelenti,
hogy a kivetítő beállítása adott jelforrás-típusra van rögzítve, és nem
érzékelhető ilyen típusú bemeneti jelforrás.
•
Ha a képernyőn a „No Signal (Nincs jel)” üzenet látható, győződjön meg
arról, hogy a jelkábelek megfelelően csatlakoznak, vagy nyomja meg a
közvetlen forrás gombot.
•
Ha egyszerre több jelforrást csatlakoztat, használja a vezérlőpult vagy a
távvezérlő „Source (Forrás)” gombját, illetve a távvezérlő közvetlen forrás
gombját a bemenetek közötti váltáshoz.
Magyar
A kivetítő be- és kikapcsolása
Magyar
12
A kivetítő kikapcsolása
1
A kivetítő kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a főkapcsoló
gombot. Ekkor megjelenik a következő üzenet: „Please press the power
button again to complete the shutdown process. (Nyomja meg az
üzemkapcsoló gombot a kikapcsolás befejezéséhez.)” Nyomja meg újra a
főkapcsolót.
2
A kivetítő kikapcsolását követően a bekapcsolt állapotot jelző LED PIROS
színre vált, gyorsan villog, és a ventilátor(ok) kb. 10 másodpercig tovább
müködik(nek), hogy a rendszer megfelelően lehűljön.
3
A rendszer lehűlése után a bekapcsolt állapotot jelző LED befejezi a villogást,
és folyamatos vörös fénnyel világít, ami azt jelenti, hogy a kivetítő készenléti
módba lépett.
4
Most már biztonsággal kihúzhatja a tápkábelt.
Figyelmeztető szimbólumok:
•
"Projector Overheated. (A kivetítő túlmelegedett.) Lamp will
automatically turn off soon. (A lámpa hamarosan kikapcsolódik.)"
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a kivetítő túlmelegedett. A lámpa és a kivetítő
is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény
folyamatos vörös színnel világít. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával
vagy a szervizközponttal.
•
"Fan failed. (A ventilátor meghibásodott.) Lamp will automatically
turn off soon. (A lámpa hamarosan kikapcsolódik.)"
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a ventilátor meghibásodott. A lámpa és a
kivetítő is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény
villog. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával vagy a szervizközponttal.
Megjegyzés 1: Ha a kivetítő automatikusan kikapcsolódik és a lámpa
LED kijelző folyamatosan vörös fénnyel világít, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szervizközponttal.
Megjegyzés 2: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Figyelem! A kivetítő kétperces hűtési üzemmódba lép, hogy
biztosítsa a lámpa hosszantartó, optimális használatát.
Figyelem! Kérjük, hogy a bekapcsolást követő 1 percen belül ne
kapcsolja ki a kivetítőt.
13
A kivetített kép magasságának beállítása
A kivetítő állítható lábakkal van felszerelve a kivetített kép magasságának
beállításához.
A kép emelése/leengedése:
Használja a dőlésszög-beállító kereket a kivetítő szögének finombeállításához.
Dőlésszög-beállító kerék
Magyar
A kivetített kép beállítása
Magyar
14
Az optimális képméret és -távolság
Tekintse meg az alábbi táblázatot az adott vetítési távolsághoz tartozó optimális
képméret kiválasztásához.
Ha a kivetítő 2 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget 57 és 75
hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 2 méteres vetítési távolság
esetén 98 cm vetítési magasság szükséges.
Max
.
kép
mér
et
Min
.k
épm
é
ret
B
57 "
75"
Magasság:
98 cm
A kép alsó
és felső
széle közötti
távolság
Magasság:
74 cm
C
A
2m
Kívánt Távolság
Vetítővászon mérete
Vetítővászon mérete
Teteje
Teteje
Kívánt
(Min. zoom)
(Max. zoom)
Távolság
A kép alsó és
A kép alsó és
Átló
Átló
(m)
Sz (cm) × felső széle közötti
Sz (cm) × felső széle közötti
(hüvelyk)
(hüvelyk)
<A>
Ma (cm)
távolság (cm)
Ma (cm)
távolság (cm)
<B>
<B>
<C>
<C>
1
28
63 x 35
37
37
83 x 46
49
2
57
126 x 71
74
75
165 x 93
98
2,5
71
157 x 88
93
93
207 x 116
122
3
85
189 x 106
111
112
248 x 139
146
3,5
99
220 x 124
130
131
289 x 163
171
4
114
252 x 142
149
149
331 x 186
195
5
142
314 x 177
186
187
413 x 232
244
6
170
377 x 212
223
224
496 x 279
293
7
199
440 x 248
260
261
579 x 325
342
8,04
228
506 x 284
299
300
664 x 374
392
Nagyítás mértéke: 1,3X
15
Az alábbi táblázat mutatja, hogyan lehet elérni a kívánt képméretet a kivetítő
helyzetének vagy a zoom gyűrű beállításával.
Ha 60 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 1,6 és 2,1 méter
távolságra a vászontól.
A
60"
Kívánt képméret
D
Magasság:
78 cm
A kép alsó és
felső széle
közötti távolság
1,6 m
2,1 m
C
Kívánt képméret
B
Kívánt Távolság
Távolság (m)
Átló (hüvelyk)
<A>
Sz (cm) × Ma (cm)
Max. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
37,5
83 x 47
1,0
1,3
A kép felső széle (cm)
A kép alsó és felső széle
közötti távolság
<D>
49
40
89 x 50
1,1
1,4
52
50
111 x 62
1,3
1,8
65
60
133 x 75
1,6
2,1
78
70
155 x 87
1,9
2,5
92
80
177 x 100
2,1
2,8
105
90
199 x 112
2,4
3,2
118
100
221 x 125
2,7
3,5
131
120
266 x 149
3,2
4,2
157
150
332 x 187
4,0
5,3
196
200
443 x 249
5,4
7,0
262
250
553 x 311
6,7
8,8
327
300
664 x 374
8,04
10,6
392
Nagyítás mértéke: 1,3X
Magyar
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával
Magyar
16
A kívánt képhelyzet elérése a lencse eltolásával
A kivetítő lencse-eltolás funkcióval rendelkezik, így a kivetített kép fel vagy le
mozgatható anélkül, hogy a kivetítőt fizikailag mozgatni kellene.
Függőleges
lencsemozgató
gyűrű
2
1
Megjegyzés: Az e fejezetben szereplő ábrák kizárólag hivatkozás
célját szolgálják és nem hozzávetőleges értékek. Az értékek
készülékről készülékre eltérhetnek a szereléskor alkalmazott
tűréshatárok miatt.
17
H
Eltérés max. = F x 15%
V
V
Magyar
A kép függőleges helyzete a képmagasság 0% és 15%-a közötti tartományban
állítható.
(A jellemző függőleges képeltolás a vetítőlencse középvonala feletti képmagasság
15%-ánál rögzített.)
Magyar
18
Felhasználói kezelőszervek
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
A kivetítő többnyelvű OSD-vel rendelkezik, amely képbeállítások végzését, illetve
több beállítás módosítását teszi lehetővé.
A Home (Kezdőlap) képernyő áttekintése
A Home (Kezdőlap) képernyő a kivetítő mindegyik indítása alkalmával megjelenik.
A Home (Kezdőlap) képernyő alapvetően 3 fő kategória szerint van felosztva:
Projector (Kivetítő), Application (Alkalmazás) és Settings (Beállítás).
A Home (Kezdőlap) képernyőn történő navigáláshoz egyszerűen használja a
távvezérlő gombjait.
A Home (Kezdőlap) képernyőre bármikor visszatérhet a távvezérlő
megnyomásával, attól függetlenül, hogy mely oldalon tartózkodik.
gombjának
19
Language (Nyelv)
A többnyelvű OSD menü kiválasztása. Használja a
vagy
•
Projection
(Kivetítés)
,
A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg a
gombot.
A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg a
gombot.
Használja a
vagy
gombot a hálózati készenlét
kiválasztásához a Off (Ki), LAN és WiFi lehetőségek közül., készenléti
mód mellett.
•
Complete Set
(Teljes készlet)
,
gombot a menü kívánt nyelvének kiválasztásához.
Használja a
vagy
gombot a vetítési mód kiválasztásához az
Elülső, Hátsó, Hátsó, mennyezeti, illetve Mennyezeti lehetőségek közül.
•
Network Standby
(Hálózati
készenlét)
Magyar
Induló menü (az első alkalommal)
A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg a
gombot.
A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg a „Complete” (Kész)
gombot.
Kivetítő menü
Source (Forrás)
Használja a
vagy
gombot a bemeneti forrás kiválasztásához.
Magyar
20
Projection Settings Kérjük, tekintse át az OSD menü „Vetítőrendszer” című részét.
(Kivetítés
beállítások)
Volume (Hangerő) •
Nyomja meg a
gombot a hangerő csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a hangerő növeléséhez.
Alkalmazás menü
Media Player
(Médialejátszó)
Ez az üzemmód lehetővé teszi a kivetítőhöz csatlakoztatott USB flashmeghajtón tárolt adatfájlok böngészését.
WiFi Display (WiFi Lásd az EZCast Screen alkalmazást.
megjelenítés)
Smart Home
Olvassa be a QR-kódot további kapcsolódó információ eléréséhez
Smart Homeról.
Megjegyzés 1: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Megjegyzés 2: Részletesebb tájékoztatásért lásd a Média Felhasználói
kézikönyvet.
21
Language (Nyelv)
A többnyelvű OSD menü kiválasztása.
Network (Hálózat)
Projector Control Settings (Kivetítő vezérlési beállítások): Használja a
Hálózatot a kivetítő vezérléséhez.
A vezeték nélküli kapcsolat konfigurálásához válassza a Wireless
setting (Vezeték nélküli) beállítások elemet, majd tegye a következőt:
a. Először csatlakoztasson egy WiFi-kulcsot, majd engedélyezze a
Wi-Fi funkciót.
b. Csatlakozzon egy elérhető Wi-Fi hálózathoz a listáról.
Amennyiben védett Wi-Fi hálózathoz csatlakozik, kérésre meg kell
adnia a jelszót.
•
•
•
Ethernet Settings (Ethernet beállítások): a hálózati paraméterek
konfigurálása.
• Network Status (Hálózat állapota): a hálózat állapotának
ellenőrzéséhez.
• MAC Address (MAC-cím): MAC-cím azonosítása.
• DHCP: Válassza a „On (Be)” lehetőséget, hogy a kivetítő
automatikusan lekérhesse az IP-címet a hálózatról. Válassza
a „Off (Ki)” lehetőséget IP-cím kézi megadásához.
• IP Address (IP-cím): IP-cím azonosítása.
• Subnet Mask (Alhálózati maszk): Maszkcím azonosítása.
• DNS: DNS-cím azonosítása.
Wireless Setting (Vezeték nélküli beállítás)
Projector Control Functions (Kivetítő vezérlési funkciók): válassza
a „Projector Control Functions (Kivetítő vezérlési funkciók)”
lehetőséget annak konfigurálásához, miként történjék a kivetítő
figyelése és vezérlése a hálózaton keresztül. Részletesebb
tájékoztatásért lásd a Média Felhasználói kézikönyvet.
Wireless Setting (Vezeték nélküli beállítás) (Wi-Fi megjelenítés)
Válassza a „Wireless Setting (Vezeték nélküli beállítás)” lehetőséget,
hogy más Smart Home eszközökhöz csatlakozhasson, miután
elvégezte a szükséges kapcsolódási beállításokat. Részletesebb
tájékoztatásért lásd a Média Felhasználói kézikönyvet.
Network Reset (Hálózat alaphelyzetbe állítása)
Válassza a „Yes (Igen)” lehetőséget a hálózat alaphelyzetbe
állításához.
Magyar
Beállítások menü
Magyar
22
A kivetítőrendszer OSD menüinek használata
•
•
A kivetítőrendszer OSD menüjének megnyitásához nyomja meg a „MENÜ”
gombot a távvezérlőn vagy a vezérlőpulton.
Amikor látható a kivetítőrendszer OSD menüje, használja a
gombokat
a főmenü bármelyik elemének kiválasztásához. A főmenü kívánt elemének
kiválasztása után nyomja meg a „ENTER” gombot, hogy belépjen az
almenübe, ahol funkciókat állíthat be.
•
A
gombokkal válassza ki a kívánt elemet, majd a
állítsa be az értéket.
gombokkal
•
Az almenüben jelölje ki a következő beállításra szánt elemet, és a fentiek
szerint állítsa be.
•
Nyomja meg a „VISSZA” gombot a távvezérlőn vagy a kezelőpanelen, és a
képernyőn visszatér a főmenü.
•
A kivetítőrendszer OSD menüjének bezárásához nyomja meg a „VISSZA”
gombot a távvezérlőn vagy a vezérlőpulton. A kivetítőrendszer OSD menüje
bezáródik és a kivetítő automatikusan menti az új beállításokat.
Főmenü
Almenü
Megjegyzés 1: Előfordulhat, hogy az alábbi OSD beállítások némelyike nem
érhető el. Tekintse meg a kivetítő tényleges OSD menüjét.
Megjegyzés 2: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
23
Color (Szín)
Display Mode
(Megjelenítési
mód)
Számos előre beállított gyári érték áll rendelkezésre, amelyeket
különféle képtípusokhoz optimalizáltak.
•
Movie (Mozgókép): Világosabb és általános mozgókép/videó/fotótartalomhoz.
•
HDR: Dekódolja és megjeleníti a High Dynamic Range (HDR nagy dinamikatartományú) tartalmakat a legmélyebb fekete,
legvilágosabb fehér és az élénk filmszerű színek érdekében a
REC.2020 színtartomány használatával. Ez a mód automatikusan
aktiválódik, ha a HDR be van kapcsolva (és a HDR tartalom el lesz
küldve a kivetítőre – 4K UHD Blu-ray, 1080p/4K UHD, HDR
játékok, 4K UHD videostreamelés).
•
Standard (Szabvány): általános környezethez.
•
Silent (Csendes): csendes környezethez.
•
Rec. 709 (Felvétel 709): normál Felvétel 709 színtér.
•
Bright (Fényes): A fényerő optimalizálásához.
•
User (Felhasználói): A felhasználói beállítások mentéséhez.
•
3D: A 3D effektus megtekintéséhez 3D szemüveg szükséges.
Győződjön meg arról, hogy 3D-s Blu-Ray lemezjátszó csatlakozik.
•
ISF Day (ISF nappal): a vetített kép kalibrálása és optimalizálása
ISF-hitelesítésű technikus által, fényes környezethez.
•
ISF Night (ISF éjszaka): a vetített kép kalibrálása és optimalizálása
ISF-hitelesítésű technikus által, sötét környezethez.
<Megjegyzés>
Amikor a HDR mód aktív, más megjelenítési módok nem választhatók.
HDR
HDR
Kompatibilis a legújabb HDR formátummal, amely kristálytiszta képeket
biztosít éles fényerőváltozásokkal, és élethűen jeleníti
meg a képeket fokozott részletezettséggel, kiterjesztett
mélységélességgel és gazdag színskálával. Bármelyik típusú HDR az
éjszakai vagy sötét helyiségben történő megtekintéskor működik
optimálisan.
•
On (Be): Bekapcsolja a HDR-feldolgozást.
•
Off (Ki): Kikapcsolja a HDR-feldolgozást.
HDR Mode (HDR mód)
Összesen 4 szint van, amelyek egyenként más-más tartalomhoz valók,
pl. sötét, illetve fényes jelenetek.
Brightness
(Fényerő)
Contrast
(Kontraszt)
A kép fényerejének állításához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép sötétítéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kép világosításához.
A „Contrast (Kontraszt)” szabályozza a kép legvilágosabb és legsötétebb
területei közötti különbséget. A kép kontrasztértékének módosítása
megváltoztatja a kép fekete-fehér arányát.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt növeléséhez.
Magyar
A kivetítőrendszer OSD menüje
Magyar
24
Sharpness
(Keménység)
Saturation
(Színtelítettség)
Tint (Színezet)
A kép élességét állítja be.
•
Nyomja meg a
gombot az élesség csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot az élesség növeléséhez.
A videoképet fekete-fehérről teljesen színtelítettségűre állítja.
•
Nyomja meg a
színtelítettségét.
gombot, hogy csökkentse a kép
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a kép színtelítettségét.
A vörös és zöld közötti egyensúlyt állítja be.
•
Nyomja meg a
a képen.
gombot, hogy növelje a zöld szín mennyiségét
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a vörös szín
mennyiségét a képen.
Gamma
A sötétebb jelenetek megjelenítésére van hatással. Nagyobb gamma
mellett a sötétebb jelenetek fényesebbnek tűnnek.
Advanced
(Speciális)
White Peaking (Fehér csúcs.)
Növeli a közeli 100%-os telítettségű fehér fényességét. (csak videó
jelforrások)
Color Temperature (Színhőmérséklet)
Ezzel a funkcióval a CT1, CT2, CT3 lehetőségek közül választhat.
Color Gamut (Színtartomány)
Válasszon megfelelő színtartományt a következők közül: Standard
(Szabvány), Movie (Mozgókép), HDR, Rec. 709 (Felvétel 709) vagy
Bright (Fényes).
Color Space (Színtér)
Válassza ki a megfelelő színmátrixot a következők közül: Auto
(Automata), RGB, vagy YUV.
HSG
Ind. Color Management (Függ. színkez.)
A vörös, zöld, kék, ciánkék, sárga és bíborvörös szín beállítására való.
•
Ind. Hue (Függ. színezet): A vörös és zöld közötti egyensúlyt állítja
be.
•
Ind. Saturation (Függ. telít.): A kiválasztott színt kevésbé vagy
jobban telítetté teszi.
•
Ind. Gain (Függ. nyereség): Beállítja a kiválasztott szín fényerejét.
•
Ind. R Gain (Függ. R nyereség): Beállítja a vörös szín nyereségét.
•
Ind. G Gain (Függ. G nyereség): Beállítja a zöld szín nyereségét.
•
Ind. B Gain (Függ. B nyereség): Beállítja a kék szín nyereségét.
RGB Gain/Bias (RGB erősítés/eltérés)
Beállítja a piros erősítést/zöld erősítést/kék erősítést/piros eltérést/zöld
eltérést/kék eltérést a színoptimalizáláshoz.
25
ISF
•
Signal (Jel)
Frequency (Frekvencia)
A „Frequency (Frekvencia)” funkció módosítja a kivetítő képfrissítési
gyakoriságát, hogy megegyezzen a számítógépbe szerelt grafikus
kártyáéval. Ha függőleges villódzó sávot lát a kivetített képen, használja
ezt a funkciót a szükséges beállítások végzéséhez.
Brightness (Fényerő)/Contrast (Kontraszt)/Sharpness
(Keménység)/Saturation (Színtelítettség)/Tint (Színezet)/Gamma/
White Peaking (Fehér csúcs.)/Color Temperature
(Színhőmérséklet)/Color Gamut (Színtartomány)/HSG/RGB Gain/
Bias (RGB erősítés/eltérés): E funkciók beállítása a korábbi
művelettel.
•
Save Settings (Beállítások mentése): Az ISF éjszakai vagy ISF
nappali mentése.
•
ISF engedélyezése (ISF Enable): Válassza a „On (Be)”
lehetőséget az ISF funkció engedélyezéséhez. Válassza a „Off
(Ki)” lehetőséget az ISF funkció kikapcsolásához.
•
ISF Day Reset (ISF nappali alaphelyzetbe állítása): Az ISF nappali
beállítás alaphelyzetbe állítása.
•
ISF Night Reset (ISF éjszakai alaphelyzetbe állítása): Az ISF
éjszakai beállítás alaphelyzetbe állítása.
<Megjegyzés>
1. Az ISF-hitelesítésű technikus kalibrálja és optimalizálja a vetített képet
a tényleges környezetnek megfelelően. Az ISF beviteli jelszót csak a
technikus őrzi meg.
2. Az „ISF Day (ISF nappal)” és az „ISF Night (ISF éjszaka)” nem látható
megjelenítési módban, ha az ISF-funkcióval rendelkező kivetítőt nem
ISF-hitelesítésű technikus kalibrálta. Bővebb információért lépjen az ISF
hivatalos webhelyére: https://www.imagingscience.com, és vegye fel a
kapcsolatot a helyi kereskedővel.
3. Az ISF-kalibráció díját az ISF-hitelesítésű technikus számlázza ki, és
ő vállal rá garanciát, ezért az Acer nem vállal felelősséget a kalibrálásért.
Tracking (Követés)
Szinkronizálja a kivetítő és a grafikus kártya jel-időzítését.
Ha ugráló vagy villódzó képet tapasztal, ezzel a funkcióval állíthatja
helyre.
H. Position (V. helyzet)
•
Nyomja meg a
gombot a kép balra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép jobbra mozgatásához.
V. Position (F. Helyzet)
Dynamic Black
(Dinamikus
fekete)
•
Nyomja meg a
gombot a kép balra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép jobbra mozgatásához.
„On (Be)” beállítás esetén automatikusan optimalizálja a kijelzést sötét
filmjelenetekhez, így azok hihetetlen részletgazdagságban láthatók.
ECO Mode (ECO Válassza az „On (Be)” tételt a kivetítő lámpájának halványításához, ami
csökkenti az energiafogyasztást, meghosszabbítja a lámpa élettartamát
üzemmód)
és csökkenti a működési zajt. Válassza az „Off (Ki)” elemet, hogy
visszatérjen normál üzemmódba.
Digital Zoom
(Digitális zoom)
A kép méretét csökkenti vagy növeli a vásznon.
Magyar
Advanced
(Speciális)
Magyar
26
Aspect Ratio
(Képarány)
Ezt a funkciót a kívánt képarány kiválasztására használja.
•
Auto (Automata): A kép eredeti szélesség-magasság arányának
megőrzése, hogy a natív vízszintes, illetve függőleges
felbontásnak megfelelően illeszkedjen.
•
4:3: a képet a vászonhoz igazítja, és 4:3-as méretarányban jeleníti
meg.
•
16:9: a képet a képernyő szélességéhez, magasságát a 16:9-es
méretarányhoz igazítja.
•
Native (Natív): Ez a formátum az eredeti képet jeleníti meg
átméretezés nélkül.
AcuMotion
Aktiválhatja az AcuMotiont, hogy a videotartalmak megtekintése közben
a kép egyenletesebb legyen.
<Megjegyzés> csak YUV-jelen támogatott HDMI csatlakozás mellett.
Reset
(Visszaállítás)
A Color (Szín) menü beállításait a gyári alapértékekre állítja vissza.
Megjegyzés 1: A „Saturation (Színtelítettség)” és „Tint (Színezet)” funkciók
számítógépes, illetve HDMI üzemmódban nem támogatottak.
Megjegyzés 2: A „H. Position (V. helyzet)”, „V. Position (F. Helyzet)”,
„Frequency (Frekvencia)” és „Tracking (Követés)” funkció nem támogatott HDMI
vagy Videó módban.
Megjegyzés 3: A „Sharpness (Keménység)” funkciók nem támogatottak HDMI
(RGB) módban.
Megjegyzés 4: A „Digital Zoom” (Digitális zoom), „Aspect Ratio” (Képarány) és
„AcuMotion” funkciók nem támogatottak, ha a 3D elem beállítása „On” (Be).
Megjegyzés 5: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
3D
3D
Jelölje ki az „On (Be)” elemet a DLP 3D funkció engedélyezéséhez.
•
On (Be): Válassza ezt az elemet, ha DLP 3D szemüveget használ.
A 120 Hz 3D nem támogatott.
•
Off (Ki): a 3D mód kikapcsolása.
<Megjegyzés> az Auto 3D Be kiszürkítve látható, ha a HDMI 1.4a
csatolóra 3D jel érkezik.
3D Format (3D
formátum)
Ha a 3D tartalom nem látható megfelelően, a lehető legjobb eredmény
érdekében kiválaszthatja az éppen megtekintett 3D tartalomnak
megfelelő 3D formátumot.
<Megjegyzés> ez kiszürkítve látható, ha a HDMI 1.4a csatolóra 3D jel
érkezik.
3D L/R Invert (3D
B/J megfordítás)
Ha különálló vagy átfedő képet lát DLP 3D szemüveg viselése közben,
elképzelhető, hogy végre kell hajtania az „Megfordítás” funkciót, hogy a
lehető legjobb bal/jobb képszekvenciát alkalmazza a helyes kép
érdekében (DLP 3D esetében).
Megjegyzés 1: A megfelelő 3D-s megjelenítéshez a grafikuskártya 3D-s
alkalmazásának megfelelő beállítása szükséges.
Megjegyzés 2: Az olyan szoftveres lejátszók, mint a Stereoscopic Player és a
DDD TriDef Media Player támogatják a 3D fájlformátumot. Az alábbi weboldalról
letöltheti a három lejátszót,
27
Audio (Audió)
Speaker (Hangszóró)
•
•
Audio Out (Audió
kimenet)
•
•
Mute (Némítás)
Volume (Hangerő)
Válassza a „On (Be)” elemet, hogy a hanglejátszás a kivetítő
hangszóróján keresztül történjen. (beépített)
A kivetítő hangszórójának letiltásához válassza a „Off (Ki)”
elemet. (beépített)
Válassza a „On (Be)” elemet, hogy a hanglejátszás külső
hangerősítőn keresztül történjen. (külső)
Válassza a „Off (Ki)” elemet a fejhallgató, illetve hangerősítő
letiltásához. (külső)
•
•
Válassza az „On (Be)” elemet a hangerő némításához.
Válassza az „Off (Ki)” elemet a hangerő visszaállításához.
•
Nyomja meg a
gombot a hangerő csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a hangerő növeléséhez.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Settings (Beállítás)
Lamp (Lámpa)
Lamp Hour Elapse (Lámpa üzemidő)
A lámpa eddig eltelt használati idejét mutatja (órákban).
Lamp Hour Reset (Lámpa visszaállítása)
Válassza a „Yes (Igen)” elemet, majd nyomja meg az „ENTER” gombot
a lámpaszámláló 0 órára történő áilításához.
Lamp Reminding (Lámpa emlékeztető)
Aktiválja ezt a funkciót, hogy a lámpa cseréjére vonatkozó emlékeztető
jelenjen meg 30 órával a lámpa élettartamának becsült vége előtt.
Filter (Szűrő)
Filter Hour (Szűrő üzemóra)
Megjeleníti a porszűrő használati idejét. Ha a kiválasztott helyszínnek
megfelelő idő letelik, a szűrő cseréjére figyelmeztető üzenet ugrik fel.
Filter Reminding (Hours) (Szűrő emlékeztető (óra))
A Cserére vontakozó emlékeztető alapértelmezett beállítása: „Off (Ki)”.
Válasszon egyéb beállításokat a szűrő cseréjére vonatkozó
emlékeztető aktiválásához, miután beszerelte a 3D porszűrőt.
Filter Reset (Szűrő visszaállítása)
Válassza a „Yes (Igen)” elemet, hogy a paramétert visszaállítsa gyári
értékre, miután új 3D porszűrőt helyezett be.
Magyar
- Stereoscopic Player (Próbaverzió):
http://www.3dtv.at/Downloads/Index_en.aspx
- DDD TriDef Media Player (Próbaverzió):
http://www.tridef.com/download/TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html
Megjegyzés 3: A „3D L/R Invert (3D B/J megfordítás)” funkció kizárólag akkor áll
rendelkezésre, ha a 3D opció engedélyezve van.
Megjegyzés 4: Emlékeztető képernyő látható, ha a 3D funkció a kivetítő
bekapcsolásakor engedélyezett.
A beállításokat a célnak megfelelően válassza meg.
Megjegyzés 5: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Magyar
28
Power (Hálózat)
AC Power On (AC bekapcsolása)
Válassza az „On” (Be) elemet a kivetítő bekapcsolásához, amikor az
AC tápcsatlakozó fali konnektorhoz csatlakozik.
Auto Shutdown (Minutes) (Automata leállítás (perc))
A kivetítő automatikusan kikapcsol, ha a megadott idő után nincs
bemeneti jel. (Az alapértelmezett idő 20 perc.)
Sleep Time (Minutes) (Elalvás ideje (perc))
Elalvási időzítő beállítása.
Network Standby (Hálózati készenlét)
•
Off (Ki): Az alapértelmezett beállítás: „Off (Ki)”.
•
LAN: Válassza a „LAN” beállítást, amellyel engedélyezheti a LANvezérlést készenléti üzemmódban.
•
WiFi: Válassza a „WiFi” beállítást, amellyel engedélyezheti a
WiFi-vezérlést készenléti üzemmódban.
Management
(Kezelés)
Test Pattern (Tesztminta)
Az alapértelmezett beállítás a „Off (Ki)”, amellyel letilthatja ezt a
funkciót, illetve tesztmintát választhat a Grid (Green) (Rács [Zöld]), Grid
(Magenta) (Rács [Bíborvörös]), Grid (White) (Rács [Feér]) és White
(Fehér) lehetőségek közül.
Projection (Kivetítés)
•
Front (Elülső): A gyári alapbeállítás.
•
Rear (Hátsó): Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő a függőleges
tengely mentén megfordítja a képet, hogy áttetsző vetítőernyő
mögül lehessen vetíteni.
•
Rear Ceiling (Hátsó, mennyezeti): Ha ezt a funkciót választja, a
kivetítő egyszerre mindkét tengely mentén megfordítja a képet.
Mennyezetre szerelés esetén is lehet áttetsző képernyő mögül
vetíteni.
•
Ceiling (N/A): Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő a vízszintes
tengely mentén megfordítja a képet, hogy mennyezetre szerelés
esetén megfelelően jelenítse meg.
HDMI EDID
Válassza a HDMI EDID típus 2.0 vagy 1.4 változatát.
Source Selection (Forrásválasztás)
Válassza ki a forrásészlelés információit a Notification (Értesítés),
Manual (Kézi) vagy Auto (Automata) lehetőségek közül.
High Altitude (Nagy magasság)
Válassza az „On (Be)” lehetőséget a „Nagy magasság” mód
bekapcsolásához. A ventilátorokat ilyenkor maximális sebesség mellett,
folyamatosan működteti a kivetítő hatékony hűtése érdekében, ha nagy
magasságban használják.
Auto Screen (Auto. Kijelző)
Az alapértelmezett érték „Off (Ki)”, azaz a vetítővászon elektromos
lefelé vagy felfelé mozgatása a kivetítő be- és kikapcsolásától függ.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
29
Megjelenítheti a kivetítő információit a képen (pl. Típusnév,
Sorozatszám, Bemeneti forrás, Jeltípus, Megjelenítési mód,
Színmélység, Színformátum és Szoftververzió).
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Reset All (Minden alaphelyzetbe állítása)
Válassza a „Yes (Igen)” lehetőséget, hogy valamennyi menü értékeit
visszaállítsa az alapértelmezett gyári beállításra.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Magyar
Information (Információ)
Magyar
30
Acer LAN-kezelés
A hálózati beállítások konfigurálása
1
Nyomja meg a
képernyő.
gombot a távvezérlőn. Megjelenik a Home (Kezdőlap)
2
Válassza ki a Settings (Beállítás) > Network (Hálózat) elemet.
3
Végezze el a szükséges beállításokat. A következő három alapfunkciót
választhatja: Projector Control Settings (Kivetítő vezérlési beállítások),
Wireless Setting (Vezeték nélküli beállítás) és Network Reset (Hálózat
alaphelyzetbe állítása).
31
Magyar
Megjegyzés: A vezeték nélküli kapcsolat konfigurálásához válassza
a Wireless setting (Vezeték nélküli) beállítások elemet, majd tegye a
következőt:
a. Először csatlakoztasson egy WiFi-kulcsot, majd engedélyezze a
Wi-Fi funkciót.
b. Csatlakozzon egy elérhető Wi-Fi hálózathoz a listáról. Amennyiben
védett Wi-Fi hálózathoz csatlakozik, kérésre meg kell adnia a jelszót.
Magyar
32
A kivetítővezérlés konfigurálása
Kivetítővezérlés beállításai Ethernet beállítások: Adja meg a szerver IP-címet, azaz
a 192.168.100.10 címet az Acer LAN weboldalkezelés alábbi kezdőlapjának
megnyitásához, ahol elvégezheti a hálózati paraméterek konfigurálását.
Vezeték nélküli beállítások: Válassza a Register (Regisztráció) lehetőséget a
hálózati SSID és jelszó regisztrálásához, és a biztonság típusának megadásához.
33
Magyar
A vezeték nélküli funkció konfigurálása
Magyar
34
Függelékek
Hibakeresés
Ha problémát tapasztal az Acer kivetítővel kapcsolatban, forduljon az alábbi
hibaelhárítási útmutatóhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel.
Képproblémák és megoldásaik
#
1
Probléma
Nem jelenik meg
kép a vásznon
Megoldás
•
•
•
•
2
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(PC esetén
(Microsoft®
Windows® 2000,
XP, Vista®,
Windows 7,
Windows 8.1,
Windows 10,
Macintosh® OS
kompatibilis,
ChromeOS
kompatibilis))
•
Az „Első lépések” című fejezetben leírt módon
csatlakoztatva.
Győződjön meg arról, hogy egyik érintkező sem görbült
meg, vagy törött el.
Ellenőrizze, hogy a kivetítő lámpáját megfelelően
szerelték-e be. Lásd a „Lámpacsere” című fejezetet.
Győződjön meg arról, hogy eltávolította a lencsevédőt,
és a kivetítő bekapcsolt állapotban van.
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Nyissa meg a „Sajátgép” elemet, a „Vezérlőpult”
elemet, majd kattintson duplán a „Megjelenítés”
ikonra.
•
Jelölje ki a „Beállítások” fület.
•
Győződjön meg arról, hogy a kijelző felbontása
nem haladja meg a WUXGA-RB (1920 x 1200)
értéket.
•
Kattintson az „Speciális tulajdonságok” gombra.
Ha a probléma továbbra is fennáll, módosítsa az Ön által
használt monitor megjelenítését, és kövesse az alábbi
lépéseket:
•
Győződjön meg arról, hogy a felbontás nem
haladja meg a WUXGA-RB (1920 x 1200) értéket.
•
Kattintson a „Módosítás” gombra a „Monitor” fülön.
•
Kattintson a „Összes eszköz megjelenítése”
elemre. Ezután jelölje ki a „Szabvány
monitortípusok” elemet az SP dobozban, és
válassza ki a megfelelő felbontást a „Típusok”
dobozban.
•
Győződjön meg arról, hogy monitorkijelző
felbontása nem haladja meg a WUXGA-RB (1920
x 1200) értéket.
35
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(Noteszgépek
esetében)
•
•
4
5
A noteszgép
képernyője nem
jeleníti meg a
bemutatót
A kép instabil vagy
villódzik
•
Ha Microsoft® Windows® alapú noteszgépet használ:
Előforduklhat, hogy egyes PC noteszgépek kikapcsolják
saját képernyőjüket, amikor egy második megjelenítő
eszköz van használatban. Mindegyiknél más-más
módon történik a visszakapcsolása. Lásd a számítógép
használati útmutatóját további információkért.
•
Ha Apple® Mac® operációs rendszer alapú noteszgépet
használ: A Rendszerbeállítások menüben nyissa meg a
Megjelenítés elemet, és jelölje ki a Videó tükrözés tétel
„On (Be)” jelölőnégyzetét.
•
Állítson a „Tracking (Követés)” elemen, hogy korrigálja.
További információkért forduljon a „Signal (Jel)” című
fejezethez.
Módosítsa a számítógép színmélység beállítását.
•
6
A képen
függőleges villódzó
sáv van
•
•
7
A kép nem éles
•
•
•
8
A kép megnyúlik,
amikor
„szélesvásznú”
DVD filmet játszik
le
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Ismételje meg a lépéseket a (fenti) 2. elemtől a
számítógép felbontásának beállításához.
•
Nyomja meg a kimeneti beállítások váltása
gombot. Példa: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell
[Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP
[Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5]
Ha nehézséget tapasztal a felbontás módosítása során,
illetve amonitor lefagy, indítsa újra az összes készüléket,
a kivetítőt is beleértve.
Használja a „Frequency (Frekvencia)” funkciót a
beállításhoz. További információkért forduljon a „Signal
(Jel)” című fejezethez.
Ellenőrizze és konfigurálja át a grafikus kártya
megjelenítési módját, hogy az kompatibilis legyen a
kivetítővel.
Győződjön meg arról, hogy a lencsevédő kupakot
eltávolították.
Állítson a kivetítő lencséjének fókuszgyűrűjén.
Győződjön meg arról, hogy a vetítővászon a kivetítőtől
számítva, az előírt, 1,0 és 8,0 méter közötti távolságon
belül van. További információkért forduljon a „A kívánt
képméret elérése a távolság és a zoom beállításával”
című fejezethez.
Ha anamorf vagy 16:9 képméretarányú DVD filmet játszik le,
az alábbi beállítások módosítására lehet szükség:
•
Ha 4:3 képformátumú DVD filmet játszik le, módosítsa a
formátumot 4:3 beállításra a kivetítő OSD menüjében.
•
Ha a kép még mindig nyújtott, akkor a képméretarányt is
be kell állítania. Állítsa a megjelenítési formátumot 16:9
(széles) képméretarányra a DVD-lejátszón.
•
Ha Letterbox (LBX) képformátumú DVD filmet játszik le,
módosítsa a formátumot Letterbox (LBX) beállításra a
kivetítő OSD menüjében.
Magyar
3
Magyar
36
9
A kép túl kicsi vagy
túl nagy
•
•
•
Állítson a kivetítő lencséjének zoom-gyűrűjén.
Helyezze a kivetítőt a vászonhoz közelebb vagy
messzebbre.
Nyomja meg a „MENÜ” gombot a távvezérlőn. Lépjen az
„Color (Szín) --> Aspect Ratio (Képarány)” elemre, és
próbálkozzon különböző beállításokkal, vagy nyomja
meg a „RATIO” gombot a távvezérlőn a beállítások
közvetlen elvégzéséhez.
10
A kép oldalai
ferdék
•
Ha lehetséges, helyezze át a kivetítot úgy, hogy a
vászon közepe felé nézzen.
11
A kép fordított
•
Jelölje ki az OSD menü „Settings (Beállítás) -->
Management (Kezelés) --> Projection (Kivetítés)” elemét
a vetítés helyzetének módosításához.
12
A LAN/WiFi és az
USB-megjelenítés
forrása No signal
(Nincs jel) üzenetet
mutat
•
Kapcsolja ki, majd be a kivetítőt.
13
A kép lefagy,
amikor a Media
funckió alatt fotót
vagy
dokumentumot
jelenít meg
•
Kapcsolja ki, majd be a kivetítőt.
37
#
1
Jelenség
Üzenet
Emlékeztető üzenet
• Fan Fail (A ventilátor meghibásodott.) – a rendszerventilátor
nem működik.
• Projector Overheated (A kivetítő túlmelegedett.) – a kivetítő
meghaladta javasolt üzemi hőmérsékletét, ezért használat előtt
hagyni kell kihűlni. Ellenőrizze a következő üzenetet.
• Cserélje ki a lámpát – a lámpa hamarosan eléri hasznos
élettartama végét. Hamarosan ki kell cserélnie.
Problémák a kivetítővel kapcsolatban
#
Jelenség
Megoldás
1
A kivetítő nem reagál
semmilyen kezelőszervre
Ha lehetséges, kapcsolja ki a kivetítőt, majd
húzza ki a tápkábelt, és várjon legalább 30
másodpercig, míg újra nem csatlakoztatja.
2
A lámpa kiég, vagy pukkanó
hangot ad ki
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama
végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat. Ha
ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik be,
amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A lámpa
kicseréléséhez kövesse a „Lámpacsere” című
fejezetben felsorolt eljárásokat.
Magyar
OSD üzenetek
Magyar
38
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
LED üzenetek
Lamp_LED
Temp_LED
Bekapcsoló LED
Vörös
Vörös
Vörös
Kék
BE-KI villog
100 ms
időközönként
BE-KI villog
100 ms
időközönként
BE-KI villog
100 ms
időközönként
--
Készenlét
--
--
BE
--
Bekapcsoló BE
--
--
--
BE
Lámpa újra
--
--
--
Gyors
villogás
Kikapcsolás (hűtés)
--
--
Gyors
villogás
--
Bekapcsoló KI
(Hűtés vége,
Készenléti mód)
--
--
BE
--
Hiba (túlmelegedés
miatti meghibásodás)
--
BE
--
BE
Hiba (Ventilátor hiba)
--
Gyors villogás
--
BE
Hiba (lámpa elromlott)
BE
--
--
BE
Gyors villogás
--
--
BE
Üzenet
Tápfeszültség bemenet
Hiba (elromlott a
színkerék)
39
Csavarhúzóval távolítsa el a csavar(oka)t a fedélből, majd húzza ki a lámpát.
A kivetítő saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Figyelmeztető üzenet jelenik
meg: „Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation. (A
lámpa nagyteljesítményű módban hasznos élettartama végéhez közeledik.)
Replacement suggested! (Tanácsos kicserélni!)” Ha ezt az üzenetet látja, minél
hamarabb cserélje ki a lámpát. Az lámpa kicserélése előtt legalább 30 percig hagyja
hűlni a vetítőt.
Figyelmeztetés: A lámpa háza forró! Hagyja lehűlni, mielőtt
kicserélné a lámpát.
2
3
1
4
5
6
7
Lámpacsere
Kapcsolja ki a kivetítőt az üzemkapcsoló gomb megnyomásával.
Legalább 30 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
Húzza ki a tápkábelt.
1
A fedélből távolítsa el a csavart egy csavarhúzó segítségével. (1. ábra)
Csúsztassa el a nyíllal jelzett irányba, és tolja fel a fedelet. (2. ábra)
Távolítsa el a védőelemet. (3. ábra)
2
Távolítsa el a lámpamodult rögzítő csavart. (4. ábra)
Húzza ki a lámpa dugóját. (5. ábra)
Felemelve állítsa fel a kart. (6. ábra)
3
A lámpamodult erővel kell kihúzni. (7. ábra)
A lámpamodul visszaszerelésekor új izzót használjon és a fenti lépéseket végezze
el fordított sorrendben.
Figyelmeztetés: A személyi sérülés kockázatának csökkentése
érdekében ne ejtsék el a lámpamodult, illetve érintsék puszta kézzel a
lampa izzóját. Az izzó összetörhet, és személyi sérülést okozhat, ha
véletlenül elejtik.
Magyar
Lámpacsere
Magyar
40
Mennyezetre szerelés
Amennyiben a kivetítőt mennyezetre szerelő készlettel kívánja telepíteni, olvassa el
az alábbi lépéseket:
1
Fúrjon négy lyukat a mennyezet szilárd, statikailag stabil részébe, és rögzítse
hozzá a mennyezeti konzolt.
2
A hosszúság-kombinációt a tényleges telepítési helynek megfelelően válassza
ki. (A CM-01S nem tartalmaz 2. és 3. típust.)
1. típus
2. típus
3. típus
41
1. típus:
Szabványos mérethez három konzolcsavart használjon a kivetítőnek a
mennyezeti konzolhoz történő rögzítéséhez.
2. és 3. típus:
Más megoldásként a nagyobb mérethez használja a csúszó bővítést további
alátámasztás érdekében.
1. típus:
2. típus:
3. típus:
Megjegyzés: Tanácsos elegendő helyet hagyni a konzol és a kivetítő
között a megfelelő hőelvezetés érdekében.
4
Csatlakoztassa a főegység-csatlakozót a kivetítő konzoljához (1. ábra), majd
rögzítsen négy csavart (2. ábra).
1. ábra
2. ábra
Magyar
3
Szükség szerint állítsa be a kivetítő szögét és helyzetét.
360°
„B” típusú csavar
Alátét típus
Átmérő (mm)
Hosszúság (mm)
Nagy
Kicsi
4
25
V
V
CSAVARMÉRETEK M4 x 25 mm
70,00mm
55,00mm
99,47mm
96,54mm
297,5mm
141,25mm
12,00mm
186,10mm
398,00mm
115,00mm
5
50,88mm
Magyar
42
43
Az alább felsorolt műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A
végleges műszaki adatokat lásd az Acer kiadott marketing-specifikációiban.
Kivetítő rendszer
DLP® 4K UHD
Felbontás
3840 x 2160 natív felbontás
• Maximális: UXGA (1600 x 1200), WSXGA+ (1680 x
1050), 1080p (1920 x 1080), WUXGA-RB (1920 x
1200), UHD (3840 x 2160), 4K (4120 x 2160)
Számítógépekkel való
kompatibilitás
IBM PC és azzal kompatibilis, Apple Macintosh, iMac és
VESA szabványok: SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+,
WXGA, WXGA+, WSXGA+
Videó kompatibilitás
HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV
(480i, 576i), 2160p
Képarány
Auto, 4:3, 16:9, Natív
Megjeleníthető színek száma
1,07 milliárd szín
Optikai zoom-arány
1,3X
Vetítővászon-távolság
1,21 ~ 1,59:1 (75", 2,0m)
Vetítőlencse
F = 1,94 – 2,23,
f = 12,81mm ~ 16,74mm,
Kézi zoom és fókusz
Vetítővászon mérete (átlósan
mérve)
37" (94cm) – 300" (762 cm)
Vetítési távolság
1,0 m ~ 8,0m (3,3' ~ 26,4')
Vízszintes pásztázási sebesség
15 - 135 kHz
Függőleges pásztázási sebesség
24 - 120 Hz
Lámpa típusa
240 W-os felhasználó által cserélhető lámpa
Audió
Belső hangszóró 5 W x 2 kimenettel
Tömeg
5,5 kg
Méretek (széles x mély x magas)
(lábakkal)
398 mm X 297,5 mm X 127 mm (15,7" X 11,7" X 5,0")
Digitális zoom
0,8x ~ 2,0x
Áramellátás
AC bemenet 100 - 240 V automatikusan átkapcsoló
tápegység
Energiafogyasztás
Normál mód: 310 W ±10% 110 V~ mellett
ÖKO mód: 230 W ±10% 110 V~ mellett
Készenléti mód < 0,5 W
Üzemi hőmérséklet
0ºC – 40ºC / 32ºF – 104ºF
Az alapcsomag tartalma
•
•
•
•
•
•
Hálózati tápkábel x1
HDMI-kábel x 1
Távvezérlő x 1
AAA elem x2 (a távvezérlőhöz) (opcionális)
Felhasználói kézikönyv (Kivetítő) (CD-ROM) x 1
Felhasználói kézikönyv (Média/Vezeték nélküli funkció)
(CD-ROM) x 1
• Gyors üzembe helyezési útmutató (Kivetítő) x 1
• Gyors üzembe helyezési útmutató (Média/Vezeték
nélküli funkció) x 1
• Hordtáska x 1 (opcionális)
Magyar
Műszaki adatok
Magyar
44
I/O csatlakozók
H6820M/V6820M/E8620/E8620C/ET-4K17/
HT-4K17/GM836/HV836/VH-737/TH-737/
H6820i/V6820i/D4K1736/D4K1731
Tápegység-csatlakozóaljzat
V
VGA IN
V
HDMI1
V
HDMI2
V
RJ45 LAN bemenet
V
RS232
V
3,5 mm-es audió bemeneti jack aljzat
V
3,5 mm-es audió kimeneti jack-aljzat
V
5V DC kimenet
V
12V DC kimenet
V
Szolgáltatáscsatlakozó
V
USB-csatlakozó (vezeték nélküli
vezérléshez)
V
USB-csatlakozó (vezeték nélküli
megjelenítéshez)
V
S/PDIF kimenet
V
Megjegyzés: A konstrukció és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül változhatnak.
45
Magyar
Kompatibilis üzemmódok
A. VGA analóg
1
VGA analóg – PC jel
Üzemmódok
VGA
SVGA
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
UXGA
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
i Mac DV(G3)
Felbontás
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
F. frekvencia [Hz]
60
72
75
85
120
56
60
72
75
85
120
60
70
75
85
120
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6 (67)
60
60
75
75
75
V. frekvencia [KHz]
31,5
37,9
37,5
43,3
61,9
35,1
37,9
48,1
46,9
53,7
77,4
48,4
56,5
60,0
68,7
99,0
63,8
67,5
77,1
64,0
77,0
80,0
91,1
60,0
75,2
65,3
75,0
31,4
34,9
37,9
48,4
68,7
75,0
60,0
Magyar
46
2
VGA analóg – Kibővített szélesképernyős időzítés
Üzemmódok
WXGA
Felbontás
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x800-RB
1280x800
1440x900
1680x1050
1920x1080
(1080P)
1366x768
1920x1200-RB
WSXGA+
WUXGA
3
F. frekvencia [Hz]
60
75
85
60
120
60
60
60
V. frekvencia [KHz]
47,8
60,3
68,6
44,8
101,56
49,6
59,9
65,3
60
67,5
60
59,9
47,7
74,00
VGA analóg – Komponens jel
Üzemmódok
480i
576i
480p
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
A monitor
megjelenítési
tartománya
grafikai forrás
esetében
Felbontás
F. frekvencia [Hz]
720x480 (1440x480)
59,94 (29,97)
720x576 (1440x576)
50 (25)
720x480
59,94
720x576
50
1280x720
60
1280x720
50
1920x1080
60 (30)
1920x1080
50 (25)
1920x1080
23,97/24
1920x1080
60
1920x1080
50
Vízszintes pásztázási sebesség:
Függőleges pásztázási sebesség:
V. frekvencia [KHz]
15,7
15,6
31,5
31,3
45,0
37,5
33,8
28,1
27,0
67,5
56,3
15k-104kHz
24-120Hz
Max. pixel-órajel:
Analóg: 170MHz
B. HDMI 2.0-s digitális
1
HDMI - PC jel
Üzemmódok
VGA
Felbontás
640x480
640x480
640x480
640x480
F. frekvencia [Hz]
60
72
75
85
V. frekvencia [KHz]
31,5
37,9
37,5
43,3
47
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
UXGA
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
i Mac DV(G3)
2
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
56
60
72
75
85
120
60
70
75
85
120
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6 (67)
60
60
75
75
75
35,1
37,9
48,1
46,9
53,7
77,4
48,4
56,5
60,0
68,7
99,0
63,8
67,5
77,1
64,0
77,0
80,0
91,1
60,0
75,2
65,3
75,0
31,4
34,9
37,9
48,4
68,7
75,0
60,0
HDMI – Kibővített széles képernyős időzítés
Üzemmódok
WXGA
WSXGA+
Felbontás
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x800-RB
1280x800
1440x900
1680x1050
1920x1080
(1080P)
F. frekvencia [Hz]
60
75
85
60
120
60
60
60
V. frekvencia [KHz]
47,8
60,3
68,6
44,8
101,6
49,6
59,9
65,3
60
67,5
Magyar
SVGA
Magyar
48
1920x1080
1366x768
1920x1200-RB
3840 x 2160
WUXGA
UHD
3
120
60
59,9
60,0
135
47,7
74,0
135,0
F. frekvencia [Hz]
59,94 (29,97)
59,94 (29,97)
59,94 (29,97)
50 (25)
V. frekvencia [KHz]
15,7
15,7
15,7
15,6
50 (25)
15,6
50 (25)
59,9
59,9
59,9
50
50
50
60
50
60 (30)
50 (25)
23,97/24
60
50
25
30
24,0
25,0
30,0
50,0
60,0
24,0
25,0
30,0
50,0
60,0
16,6
31,5
31,5
31,5
31,3
31,3
31,3
45,0
37,5
33,8
28,1
27,0
67,5
56,3
28,1
33,8
54,0
56,3
67,5
112,5
135,0
54,0
56,3
67,5
112,5
135,0
HDMI - Videojel
Üzemmódok
480i
480i
480i
576i
576i
576i
480p
480p
480p
576p
576p
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
1080p
1080p
UHD
UHD
UHD
UHD
UHD
4K2K
4K2K
4K2K
4K2K
4K2K
Felbontás
720 (1440)x480 4:3
720 (1440)x480 16:9
2880x480 16:9
720 (1440)x576 4:3
720x576 (1440x576)
16:9
2880x576 16:9
720x480 4:3
720x480 16:9
1440x480 16:9
720x576 4:3
720x576 16:9
1440x576 16:9
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
3840x2160
3840x2160
3840x2160
3840x2160
3840x2160
4096x2160
4096x2160
4096x2160
4096x2160
4096x2160
49
HDMI - 1.4a 3D Időzítés
Üzemmódok
720p (Képkocka-tömörítés)
720p (Képkocka-tömörítés)
1080p (Képkocka-tömörítés)
720p (Fent és lent)
720p (Fent és lent)
1080i (Fent és lent)
1080i (Fent és lent)
1080p (Fent és lent)
1080p (Fent és lent)
1080p (Fent és lent)
720p (Egymás melletti félkép)
1080i (Egymás melletti félkép)
1080i (Egymás melletti félkép)
1080p (Egymás melletti félkép)
1080p (Egymás melletti félkép)
A monitor megjelenítési
tartománya grafikai forrás
esetében
Felbontás
1280x720
1280x720
1920x1080
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Vízszintes
pásztázási
sebesség:
Függőleges
pásztázási
sebesség:
Max. pixel-órajel:
F. frekvencia
[Hz]
50
60
24
50
60
50(25)
60(30)
24
50
60
60
50(25)
60(30)
50
60
V. frekvencia
[KHz]
37,5
45,0
27,0
37,5
45,0
28,1
33,8
27,0
56,3
67,5
45,0
28,1
33,8
56,3
67,5
15k-135kHz
24-120Hz
Digitális: 600MHz
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Magyar
4
Magyar
50
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
FCC nyilatkozat
A készüléket vizsgálatnak vetették alá, amelynek során megállapítást nyert, hogy a
készülék teljesíti az FCC szabályzatának 15. pontja szerinti, B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy
lakásban történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros
interferencia ellen. A készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és
sugározhat, és ha nem a használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és
használják, akkor megzavarhatja a rádiós távközlést.
Ugyanakkor semmilyen garancia nem vállalható arra nézve, hogy meghatározott
felhasználásnál nem fordulnak elő zavarok. Ha ez az eszköz káros zavart kelt a
rádió- vagy televízió vételben, amit az eszköz ki- és bekapcsolásával lehet
megállapítani, a felhasználó a zavar megszüntetésére minden további nélkül
megteheti a következő intézkedéseket:
•
Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
•
Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
•
Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa,
mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
•
Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt kábelekkel
történik az FCC előírásoknak való megfelelés érdekében.
Megjegyzés: Perifériák
A készülékhez kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok,
nyomtatók stb.) szabad csatlakoztatni, amelyek megfelelnek a B osztályú
eszközökre előírt határértékeknek. A határértékeknek nem megfelelő perifériák
használata esetén zavar léphet fel a rádiós és a televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt az eszközt működtesse.
Üzemi feltételek
A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. fejezetének. A működtetésnek az alábbi
két feltétele van: (1) a készülék nem okozhat zavart, és (2) az eszköznek minden
zavart tűrnie kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du
Canada.
Megfelel az oroszországi/ukrajnai hatósági előírásnak
Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli
LAN-nal és/vagy Bluetooth-al felszerelt modellekre vonatkozik.
Általános információk
Ez a termék megfelel mindazon ország vagy régió rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli használatát engedélyezték. A
konfigurációtól függően ez a termék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul).
Kanada – kis teljesítményű engedélyre nem köteles
rádiófrekvenciás távközlési eszközök (RSS-247)
a
Általános információ
A működtetésnek az alábbi két feltétele van:
1. Az eszköz nem okozhat interferenciát, és
2. ennek az eszköznek minden vett interferenciát állnia kell, beleértve a
nem kívánatos működést okozó interferenciát.
b
Működés a 2,4 GHz-es sávban
Az engedélyezett szolgáltatással történő rádiófrekvenciás zavar
megelőzésére ezt a berendezést épületen belüli működésre tervezték, és
a kültéri használatot engedélyeztetni kell.
Az országok érvényességi köre
Ezt a berendezést a felhasználás országában érvényes előírások és szabályok szigorú
betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a felhasználás
országában lévő helyi irodával. A teljes országlistáért lásd: http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/
implem.htm.
Magyar
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Magyar
51
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
And,
Acer Italy s.r.l.
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it
Product:
Trade Name:
Model Number:
Marketing name:
DLP Projector
Acer
D4K1736/D4K1731
H6820M/V6820M/E8620/E8620C/ET-4K17/HT-4K17/
GM836/HV836/VH-737/TH-737/H6820i/V6820i
We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in
as below
and following
conformity with the relevant Union
harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:
EMC Directive: 2014/30/EU
EN 55032:2012+AC:2013, Class B
EN 55024:2010+A1:2015
EN 61000-3-2:2014, Class A
EN 61000-3-3:2013
R&TTE Directive: 1999/5/EC (until Jun 12, 2017)
RED Directive: 2014/53/EU (From Jun 13, 2017)
EN 300 328 V1.8.1
EN 301 893 V1.7.1
EN 300 440-1 V1.6.1
EN 300 440-2 V1.4.1
EN 302 291-1 V1.1.1
EN 302 291-2 V1.1.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V6.2.1
EN 301 908-2 V6.2.1
EN 301 908-13 V6.2.1
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-3 V1.6.1
EN 301 489-7 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.2.1
EN 301 489-24 V1.5.1
EN 50360:2001
EN 50566:2013
EN 62479:2010
EN 62311:2008
EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010
LVD Directive: 2014/35/EU
EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013
EN 50332-1:2000
EN 50332-2:2003
RoHS Directive: 2011/65/EU
EN 50581:2012
ErP Directive: 2009/125/EC
Regulation (EU) No. 617/ 2013
Regulation (EC) No. 1275/2008; EN 50564:2011
Regulation (EC) No. 278/2009; EN 50563:2011
Year to begin affixing CE marking 2018.
_______________________________
RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)
Mar 24, 2018
Date
v
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
And,
Acer Italy s.r.l.
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it
Product:
Trade Name:
Model Number:
Marketing name:
DLP Projector
Acer
D4K1736/D4K1731
H6820i/V6820i
We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above
is in conformity with the relevant Union harmonizaon legislaons: Direcve 2014/53/EU on Radio
Equipment, RoHS Direcve 2011/65/EU and ErP Direcve 2009/125/EC. The following harmonized
standards and/or other relevant standards have been applied:
Elecctromagnec compability
c
EN 55032:2015+AC:2016, Class B
E 61000-3-2:20
EN
014 Class D
E 61000-3-3:20
EN
013
EN 55
5024: 2010+A1::2015
EN 30
01 489-1 V2.1.1
1
EN 30
01 489-3 V1.6.1
1
EN 301 489-7 V1.3.1
V
EN 301 489-17 V3.1.1
EN 301 489-24 V1.5.1
EN 30
02 291-2 V1.1.1
1
EN 30
01 511 V9.0.2
EN 301 893 V2.1.1
EN 301 908-1 V7.1.1
V
EN 301 908-2 V6.2.1
V
EN 301 908-13 V6.2.1
Rad
dio frequency spectrum usaage
EEN 300 328 V2.1
1.1
E 300 440-1 V1
EN
1.6.1
E 300 440-2 V1
EN
1.4.1
E 302 291-1 V1
EN
1.1.1
Heaalthy and Safetty
EEN 60950-1:200
06/A11:2009/A1
1:2010/A12:201
11/A2:2013
E 62209-1:200
EN
06
EN 62
2311:2008
E 62209-2:201
EN
10
EN 62
2479:2010
EN 50360: 2001
1/A1: 2012
EN 50566:2013
3
RoH
HS
E 50581:2012
EN
ErP
R
Regulaon
(EU)) No. 617/ 2013
3
Regulaon (EC) No. 1275/ 2008
R
8; EN 50564:2011
Regullaon (EC) No. 278/2009;
2
EN 50563:2011
5
This raadio equipmen
nt operates with the following frequency bands and maaximum radio--frequency pow
wer:
WLAN
GSM
UMTS
F
Frequency
ban
nds
Maximum radiioM
frrequency pow
wer
850//900
1800/1
1900
2W
W
1W
W
LTE
Blu
uetooth
5
5GHz
0.25W
0.2W
<2
20dBm
<23dBm <20dB
Bm
Year to begin affixing CE marking 2018.
_______________________________
RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)
2.4GH
Hz
Mar 24, 2018
Date
Acer America Corporation
333 West San Carlos St.,
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Tel: 254-298-4000
Fax: 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:
Product:
DLP Projector
Model Number:
D4K1736/D4K1731
Machine Type:
H6820M/V6820M/E8620/E8620C/ET-4K17/
HT-4K17/GM836/HV836/VH-737/TH-737/
H6820i/V6820i
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party: 333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising