Acer | X1270 | Acer X1270 User Manual

Acer kivetítő
X1170/X111/X1170N/X1270N/
X1170A/X1270/X1270Hn sorozat
Felhasználói útmutató
Copyright © 2012. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva.
Acer kivetítő X1170/X111/X1170N/X1270N/X1170A/X1270/X1270Hn sorozat felhasználói útmutató
Eredeti kiadás: 05/2012
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják anélkül, hogy az
átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások ennek a
kézikönyvnek az új kiadásaiban vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek
meg. A cég nem vállal sem kifejezett, sem beleértett garanciát a dokumentum tartalmát illetően, és
különösen elutasítja a bizonyos célra való értékesítésre vagy alkalmasságra vonatkozó beleértett
garanciákat.
Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább biztosított
helyen. A sorozatszám és a modellszám a számítógépen elhelyezett címkén található. A
számítógéppel kapcsolatos minden levelezés alkalmával meg kell adni a sorozatszámot, a
modellszámot és a vásárlásra vonatkozó adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen részletét
sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani semmilyen formátumban
vagy eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy egyéb eljárás alkalmazásával.
Acer kivetítő X1170/X111/X1170N/X1270N/X1170A/X1270/X1270Hn sorozat
Típusszám: _________________________________
Sorozatszám: _______________________________
Vásárlás időpontja: ___________________________
Vásárlás helye: ______________________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékneveit
vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
„HDMITM, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC.
védjegyei,illetve bejegyzett védjegyei.”
iii
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a dokumentumot,
később szüksége lehet rá. Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden
figyelmeztetésnek és utasításnak.
A termék kikapcsolása tisztítás előtt
Tisztítás előtt a termék csatlakozóját távolítsa el a fali aljzatból. Ne használjon
folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A készüléket nedves törlőkendővel tisztítsa.
Figyelmeztetés megszakító eszközként szolgáló
dugóval kapcsolatban
Kövesse az alábbi útmutatást a berendezés külső tápegységhez történő
csatlakoztatása és leválasztása során:
•
•
•
Telepítse a tápegységet, mielőtt a hálózati tápkábelt a hálózati konnektorhoz
csatlakoztatná.
Húzza ki a tápkábelt, mielőtt a tápegységet eltávolítaná a kivetítőből.
Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az
összes tápkábel kihúzásával a tápegységekből.
Elérhetőséggel kapcsolatos figyelmeztetés
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen
elérhető és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha
áramtalanítani kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a
konnektorból.
Figyelmeztetések!
•
•
•
A terméket ne használja víz közelében.
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék
leesik, súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése
érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy
a terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük.
Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni,
hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
iv
•
•
•
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül,
mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és
rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne
öntsön folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett
környezetben, ami váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a forgó
alkatrészeket, illetve a lámpát.
A hálózati feszültség használata
•
•
•
•
•
Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos a rendelkezésre álló áramforrás típusáról, forduljon a
forgalmazóhoz vagy a helyi elektromos szolgáltatóhoz.
Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem
haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok
eszköz csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja
meg a mellékkör névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót
használnak, az áramfelvétel nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti
áramfelvételének 80%-át.
A termék hálózati adapterét hárompólusú földelt tápcsatlakozóval látták el. Ez
a dugó csak megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a
fali konnektor megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a hálózati adapter
dugóját. Ne dugja a dugót nem földelt hálózati csatlakozóba. További
információkért forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem
megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy sérülést
okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar megfelelő
kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő elektromos eszközök
okoznak, és ami befolyásolja a termék teljesítményét.
v
•
A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az
alábbi követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal
rendelkező, VDE vagy hasonló jóváhagyással, 4,5 méter maximális
hosszúsággal.
A termék szervizelése
Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a terméket, mert a burkolat felnyitása vagy
eltávolítása miatt veszélyes áramütésnek vagy más kockázatoknak teheti ki magát.
Bízza az összes javítást képzett szakemberre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett
munkatársaihoz, ha:
•
•
•
•
•
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
Folyadék ömlött a termékbe
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az
összes használati utasítást
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz
vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe, hogy
a terméket helyreállítsa.
Figyelem! Biztonsági okból ne használjon nem szabványos alkatrészt
részegységek beszerelése vagy cseréje alkalmával. A kiegészítőket
illetően vegye fel a kapcsolatot a termék viszonteladójával.
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol
kisgyerekektől.
További biztonsági információ
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős
fény károsíthatja látását.
Először a kivetítőt, majd a jelforrásokat kapcsolja be.
Ne telepítse a terméket az alábbi környezetben:
•
•
Rosszan szellőző vagy szűk helyen. A kivetítő és a falak között legalább 50 cm
legyen, lehetővé téve a levegő szabad áramlását.
Olyan hely, ahol a hőmérséklet szélsőséges módon megnőhet, pl. gépkocsiban zárt
ablak mellett.
vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Olyan hely, ahol a szélsőségesen magas páratartalom, por vagy cigarettafüst
beszennyezheti az optikai részegységeket, megrövidítve ezzel élettartamukat és
besötétítve a képet.
Tűzjelző berendezések közelében.
Olyan hely, ahol a környezeti hőmérséklet meghaladja a 40 ºC/104 ºF értéket.
Több mint 3 048 méter tengerszint feletti magasságban.
Azonnal húzza ki a tápkábelt, ha problémát tapasztal a kivetítővel. Ne
működtesse a kivetítőt, ha füst, furcsa zaj vagy szag jön belőle. Ez tüzet vagy
áramütést okozhat.
Ne használja a terméket, ha leejtették vagy ha a burkolata megsérült. Juttassa
vissza a forgalmazóhoz vizsgálat céljából.
A kivetítő lencséjét ne irányítsa a nap felé. Ez tüzet okozhat.
Ne húzza ki a hálózati tápkábelt, miközben a kivetítő működik. Várja meg, amíg
a ventilátor kikapcsolódik, mielőtt kikapcsolja az áramforrást.
A szellőzőnyílás és az alaplemez felhevülnek a használat során. Ne érjen
hozzájuk.
Ha porszűrővel rendelkezik, ügyeljen a rendszeres tisztítására a megfelelő
hűtés biztosítása érdekében. Az eltömődött szűrő túlhevülést okozhat, ami
megrongálja a készüléket.
Ne nézzen a szellőzőnyílásokba, ha a lámpa világít. Az erős fény károsíthatja
látását.
Mindig nyissa ki a lencsevédőt vagy távolítsa el a lencsesapkát, amikor a
kivetítő be van kapcsolva.
Ne helyezzen tárgyakat a kivetítő elé, ha be van kapcsolva, mert a lámpa fénye
károsíthatja azokat, vagy tüzet okozhat. A lámpa ideiglenes kikapcsolásához
nyomja meg a HIDE gombot a távvezérlőn.
A lámpa rendkívül forróvá válik működés közben. A lámpa burkolatának csere
céljából történő felnyitása előtt legalább 45 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
Ne üzemeltesse a lámpát hosszabb ideig, mint a jelzett élettartama. Ettől a
lámpa tönkremehet.
Soha ne cseréljen lámpaszerelvényt vagy bármilyen elektronikus alkatrészt, ha
a kivetítő csatlakozik az elektromos hálózathoz.
A kivetítő automatikusan figyelmezteti Önt a lámpa élettartamának végén.
Minél előbb cserélje ki a lámpát a figyelmeztetés megjelenését követően.
Amikor a lámpát kicseréli, hagyja a készüléket kihűlni, majd kövesse a cserére
vonatkozó utasításokat.
A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a Kezelés > Lámpa
visszaállítása funkciója segítségével.
Ne kísérelje meg szétszerelni a kivetítőt. A készülék belsejében
nagyfeszültségű alkatrészek vannak, amelyek sérülést okozhatnak. Bízza az
összes javítást képzett szakemberre.
Ne állítsa a kivetítőt az oldalára. Így a kivetítő könnyen felborulhat, és sérülést
vagy kárt okozhat.
A kivetítőt a mennyezetre lehet szerelni. A kivetítőt kizárólag Acer
szerelőkészlettel szabad felszerelni és ügyelni kell a biztonságos rögzítésre.
vii
Zenehallgatásra vonatkozó figyelmeztetés
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
•
•
•
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán és kényelmes hangerőn nem hallja a zenét.
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
Ne hallgasson zenét nagy hangerőn huzamosabb ideig.
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
Utasítások az eszköz megfelelő elhelyezését illetően
Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági
szeméttárolóba. A környezetszennyezés csökkentése és környezetünk lehető
legnagyobb fokú védelme érdekében kérjük, hasznosítsa újra. További információért
az elektromos és elektronikus berendezések hulladékával (WEEE) kapcsolatos
szabályozást illetően látogassa meg a következő weboldalt:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
Higannyal kapcsolatos figyelmeztetés
LCD/CRT monitort vagy kijelzőt tartalmazó kivetítők vagy elektronikus termékek:
A termékben lévő lámpa vagy lámpák higanyt tartalmaznak ezért újrahasznosításuk,
illetve ártalmatlanításuk a helyi, állami vagy szövetségi törvények betartásával kell,
hogy történjen. További tájékoztatásért lépjen kapcsolatba az elektronikai
iparszövetséggel a www.eiae.org címen. A lámpák ártalmatlanításával kapcsolatos
tájékoztatásért látogassa meg a www.lamprecycle.org weblapot.
viii
Mindenek előtt
A használattal kapcsolatos megjegyzések
Ezt tegye:
•
A tisztítás elkezdése előtt kapcsolja ki a terméket.
•
Enyhe mosószerrel megnedvesített puha törlőkendővel törölgesse meg a
kijelzőburkolatot.
•
Amennyiben a terméket előreláthatólag hosszabb ideig nem fogja használni,
húzza ki a váltóáramú (AC) csatlakozóaljzatból.
Ne tegye:
•
Zárja el a készülék házának szellőzést szolgáló nyílásait.
•
Tisztítsa a készüléket súrolószerrel, viasszal vagy oldószerrel.
•
Használja az alábbi helyzetekben:
•
•
•
•
Rendkívül meleg, hideg vagy párás helyen.
Nagymennyiségű pornak és piszoknak kitett helyen.
Erős mágneses teret gerjesztő készülék közelében.
Helyezze közvetlen napsugárzásnak kitett helyre.
Óvintézkedések
Tartsa be a felhasználói útmutatóban ajánlott összes figyelmeztetést,
elővigyázatossági felhívást és karbantartási utasítást, hogy a készülék élettartamát
meghosszabbítsa.
Figyelem:
•
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős fény
károsíthatja látását.
Tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében óvja a terméket esőtől, illetve
nedvességtől.
Ne nyissa ki vagy szerelje szét a terméket, mert ezzel áramütést okozhat.
Amikor a lámpát kicseréli, hagyja az egységet kihűlni, majd kövesse a cserére vonatkozó
utasításokat.
•
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a lámpát, ha
figyelmeztető üzenetek jelennek meg.
•
A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a „Kezelés” képernyőmenü „Lámpa
visszaállítása” funkciója segítségével.
•
A kivetítő kikapcsolásakor kérjük hagyja, amíg a kivetítő befejezi hűtési, mielőtt
áramtalanítaná a készüléket.
•
•
•
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne használja a lencsevédő kupakot, ha a kivetítő működik.
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat.
Ha ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A
lámpa kicseréléséhez kövesse a „Lámpacsere” című fejezetben felsorolt eljárásokat.
Mindenek előtt
iii
viii
A használattal kapcsolatos megjegyzések
viii
Óvintézkedések
viii
Bevezetés
1
Termékfunkciók
1
A csomag áttekintése
2
A kivetítő áttekintése
3
A kivetítő nézetei
3
Vezérlőpult
5
A távvezérlő elrendezése
6
Első lépések
A kivetítő csatlakoztatása
8
8
A kivetítő be- és kikapcsolása
10
A kivetítő bekapcsolása
10
A kivetítő kikapcsolása
11
A kivetített kép beállítása
12
A kivetített kép magasságának beállítása
12
Az optimális képméret és -távolság
13
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával
15
Felhasználói kezelőszervek
17
Telepítő menü
17
Acer Empowering Technology
18
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
19
Szín
20
Kép
22
Beállítás
24
Kezelés
27
Audió
28
3D
28
Nyelv
29
Acer LAN weboldal-kezelés
30
Tartalomjegyzék
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
Útmutató a bejelentkezéshez
30
Kezdőlap
31
Vezérlőpult
31
Hálózati beállítás
32
Figyelmeztetések beállítás
32
Kijelentkezés
33
Függelékek
34
Hibakeresés
34
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
39
A porszűrők tisztítása és cseréje
40
Lámpacsere
41
Mennyezetre szerelés
43
Műszaki adatok
46
Kompatibilis üzemmódok
48
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
52
1
Termékfunkciók
A termék egylapkás DLP® kivetítő. A kiemelkedő tulajdonságok a következők:
•
DLP® technológia
•
X1170/X111/X1170N/X1170A: Natív 800 x 600 SVGA felbontás
X1270N/X1270/X1270Hn sorozat: Natív 1024 x 768 XGA felbontás
4:3 / 16:9 méretarány támogatása
•
Az Acer ColorBoost technológia a természet színeit kínálja az élénk, valósághű
képhez
•
Nagy fényerő és kontrasztarány
•
Sokoldalú megjelenítési módok (Fényes, Bemutató, Szabvány, Videó, Kép,
Játék, Oktatás, Felhasználói) az optimális teljesítmény érdekében, bármilyen
helyzetben
•
NTSC / PAL / SECAM kompatibilitás és HDTV (720p, 1080i, 1080p)
támogatása
•
A felültöltős lámpakonstrukció megkönnyíti a lámpacserét
•
Az alacsonyabb energiafogyasztás és a gazdaságos (ECO) üzemmód
megnöveli a lámpa élettartamát
•
Az Acer EcoProjection technológia intelligens szemléletmódú
energiagazdálkodást és fizikai hatékonyság-javítást biztosít.
•
Az Empowering gomb megnyomására előbukkannak az Acer Empowering
Technology segédprogramok (Acer eView, eTimer, ePower, e3D Management)
a beállítások egyszerű elvégzése érdekében
•
HDCP támogatással rendelkező HDMI™ bemenetekkel felszerelve (X1270Hn)
•
Továbbfejlesztett digitális trapéztorzítás-korrekció az optimális bemutatókhoz
•
Az intelligens észlelés gyors forrásválasztást biztosít.
•
Többnyelvű képernyőn megjelenő (OSD) menük
•
Teljes funkcionalitású távvezérlő
•
A kézi állítású vetítőlencse akár 1,1 X-es nagyítást eredményez
•
2x-es digitális zoom és svenkolás funkció
•
Kompatibilis a Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista® Windows 7, Macintosh®
operációs rendszerekkel
Magyar
Bevezetés
A csomag áttekintése
ThiA kivetítőt az alább bemutatott tartozékokkal együtt szállítjuk. Ellenőrizze, hogy
az egység teljes-e. Azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, ha valami hiányzik.
MENU
SOURC
TEMP
SYNC
LAMP
POWER
Magyar
2
Kivetítő
Hálózati tápkábel
VGA-kábel
2 db elem
Hordtáska (opcionális)
Acer Projector
Security Card
Biztonsági kártya
X1170/X111/X1170A/
X1170N/X1270/
X1270N/1270Hn
Series
P/N:MC.JF711.002
Gyors üzembe helyezési
útmutató
Porszűrők (opcionális)
Használati útmutató (CDROM)
Távvezérlő
3
Magyar
A kivetítő áttekintése
A kivetítő nézetei
Elölnézet / felülnézet
2
3
1
4
MENU
SOUR
6 5
C
TEMP
SYNC
POWE
R
LAMP
7
8
#
1
Leírás
#
Bekapcsoló
5
Leírás
Zoom lencse
2
Vezérlőpanel
6
Távvezérlő vevőegység
3
Zoom kar
7
Dőlésszög-beállító kerekek
4
Élességállító gyűrű
8
Biztonsági rúd
Hátulnézet
1
2
3
4
5
6
7
8
X1270Hn
12
13
9
10
14
11
12
X1170A/X1270
X1170/X111
X1170N/X1270N
Megjegyzés: A csatlakozó interfész a típus műszaki adataitól
függően eltérő lehet.
Magyar
4
#
Leírás
#
Leírás
1
USB-csatlakozó
8
Audió bemeneti csatlakozó
2
HDMI csatlakozó
9
LAN (RJ45 aljzat 10/100M Ethernethez)
3
Kompozit videó bemeneti csatlakozó
10
PC analóg jel/HDTV/komponens videó
bemeneti csatlakozó (VGA IN 2)
4
S-Video bemeneti csatlakozó
11
Audió kimeneti csatlakozó
5
Monitorhurok kimeneti csatlakozó
(VGA kimenet)
12
Porszűrő bemenetek
6
PC analóg jel/HDTV/komponens videó
bemeneti csatlakozó (VGA IN 1/VGA IN)
13
Tápegység-csatlakozóaljzat
7
RS232 csatlakozó
14
KensingtonTM zár portja
5
1
8
POWER
4
2
3
LAMP
TEMP
RESYNC
Magyar
Vezérlőpult
5
SOURCE
9
MENU
10
6
#
1
Ikon
7
Funkció
Leírás
POWER
Bekapcsolt állapotot jelző LED
Lámpajelző LED
2
LAMP
3
TEMP
Hőmérsékletjelző LED
4
RESYNC
A kivetítőt automatikusan a bemeneti
jelforráshoz hangolja.
5
SOURCE
Az aktív forrást módosítja.
6
Bekapcsoló
A tartalmát lásd a „A kivetítő be- és
kikapcsolása” című fejezetben.
7
Empowering gomb
Egyedülálló Acer funkciók: e3D, eView,
eTimer, ePower Management.
8
MENU
•
Nyomja meg a „MENU” gombot, hogy
megjelenítse a képernyőn megjelenő
(OSD) menüt, lépjen vissza az előző
OSD menüre vagy rejtse el az OSD
menüt.
•
A kiválasztás megerősítéséhez.
9
Négyirányú billentyűk
Használja a
gombot elemek
kiválasztásához, illetve azok beállításainak
elvégzéséhez.
10
Trapézkorrekció
A képet a kivetítő megdöntése által okozott
torzítás kioltása érdekében javítja (± 40 fok).
Magyar
6
A távvezérlő elrendezése
1
3
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
19
18
15
#
Ikon
16
20
22
24
23
25
26
27
Funkció
21
Leírás
1
Infravörös jeladó Parancsokat küld a kivetítőnek.
2
POWER
3
FREEZE
A kép kimerevítéséhez.
4
HIDE
Ideiglenesen kikapcsolja a videojelet. Nyomja meg a „HIDE”
gombot a kép elrejtéséhez, majd nyomja meg újra a kép
megjelenítéséhez.
5
ASPECT RATIO A kívánt képméretarány kiválasztásához (Automata/4:3/16:9).
6
SOURCE
Az aktív forrást módosítja.
7
RESYNC
A kivetítőt automatikusan a bemeneti jelforráshoz hangolja.
8
MUTE
A hang be-/kikapcsolásához. (csak X1270/X1270Hn/X1170A
sorozat)
Lásd: „A kivetítő be-/kikapcsolása” című fejezetet.
9
ZOOM
Nagyítja vagy kicsinyíti a kivetített képet.
10
Empowering
gomb
Egyedülálló Acer funkciók: e3D, eView, eTimer, ePower
Management.
11
MENU
•
Nyomja meg a „MENU” gombot, hogy megjelenítse a
képernyőn megjelenő (OSD) menüt, lépjen vissza az
előző OSD menüre vagy rejtse el az OSD menüt.
•
A kiválasztás megerősítéséhez.
12
Trapézkorrekció
A képet a kivetítő megdöntése által okozott torzítás kioltása
érdekében javítja (± 40 fok).
7
Ikon
Funkció
Leírás
Négyirányú
billentyűk
Használja a fel, le, balra és jobbra gombot elemek
kiválasztásához, illetve azok beállításainak elvégzéséhez.
14
Számbillentyűzet Nyomja meg a „0–9” számgombokat jelszó megadásához a
0~9
„Biztonsági beállítások” menüben.
15
Előző/
Visszatekerés
Nincs funkció.
16
Enter/Play/
Pause
Nincs funkció.
17
Vissza/Stop
Nincs funkció.
18
Következő/
Gyors előre
Nincs funkció.
19
PgUp/PgDn
Kizárólag a számítógépes üzemmódhoz. Nyomja meg a
gombot a következő vagy az előző oldal kijelöléséhez. Ez a
funkció csak akkor elérhető ha az USB Ctrl csatlakozó (USB B
típusú) csatlakozik a számítógéphez egy USB kábelen
keresztül.
20
VGA
Nyomja meg a „VGA” gombot, hogy a jelforrást a VGA
csatlakozóra váltsa. A csatlakozó a következőket támogatja:
analóg RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/
576i) és RGBsync.
21
S-VIDEO
A jelforrás S-Videóra váltásához. (csak X1170/X111/X1170A/
X1270/X1270Hn sorozat)
22
COMPONENT
Nincs funkció.
23
VIDEO
A jelforrás KOMPOZIT VIDEÓRA váltásához. (csak X1170/
X111/X1170A/X1270/X1270Hn sorozat)
24
SD/USB A
Nincs funkció.
25
USB B
Nincs funkció.
26
HDMI/DVI
A jelforrás HDMI™-re váltásához. (nincs DVI funkció) (csak
X1270Hn sorozat)
27
LAN/WiFi
Nyomja meg a „LAN/WiFi” gombot a LAN jelforrás
választásához. (nincs WiFi funkció) (csak X1270Hn sorozat)
Magyar
#
13
Első lépések
A kivetítő csatlakoztatása
S-Video kimenet
RS232
5
DVD-lejátszó,
Set-top Box,
HDTV vevőkészülék
D-Sub
Y
RS232
Videó kimenet
4
HDMI
DVD-lejátszó
7
3
D-Sub
W R
6
USB
8
HDMI
Y
D-Sub
D-Sub
RS232
6
2
USB
Magyar
8
HDTV adapter
1
9
DVD-lejátszó,
Set-top Box,
HDTV vevőkészülék
10
R B G
Internet
R B G
#
8
R W
11
Leírás
#
Leírás
1
Hálózati tápkábel
7
RS232 kábel
2
USB-kábel
8
Audió kábel Jack/RCA
3
HDMI-kábel
9
LAN-kábel
4
Kompozit videokábel
10
VGA–komponens/HDTV adapter
5
S-Video kábel
11
3 RCA komponens kábel
6
VGA-kábel
9
Magyar
Megjegyzés: Annak biztosítása érdekében, hogy a kivetítő
megfelelően működjön a számítógéppel, győződjön meg arról, hogy a
megjelenítési mód időzítése kompatibilis a kivetítővel.
Megjegyzés: A csatlakozó interfész a típus műszaki adataitól
függően eltérő lehet.
A kivetítő be- és kikapcsolása
A kivetítő bekapcsolása
1
Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápkábel és a jelkábel megfelelően
csatlakozik. A bekapcsolt állapotot jelző LED vörös fénnyel villog.
2
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő „Bekapcsoló” gomb
megnyomásával, és a bekapcsolt állapotot jelző LED kék színűre fog váltani.
3
Kapcsolja be a forrást (számítógép, noteszgép, videolejátszó stb.). A kivetítő
automatikusan érzékeli a forrást.
•
Ha a képernyőn megjelenik a „Rögzítés” és „Forrás” ikon, ez azt jelenti,
hogy a kivetítő beállítása adott jelforrás-típusra van rögzítve, és nem
érzékelhető ilyen típusú bemeneti jelforrás.
•
Ha a képernyőn a „Nincs jel” üzenet látható, győződjön meg arról, hogy a
jelkábelek megfelelően csatlakoznak.
•
Ha egyszerre több jelforrást csatlakoztat, használja a vezérlőpult vagy a
távvezérlő „Source” gombját, illetve a távvezérlő közvetlen forrás gombját
a bemenetek közötti váltáshoz.
Bekapcsoló
MEN
SYN
U
SOU
RC
C
TEM
LAM
POW
ER
P
P
Magyar
10
11
1
A kivetítő kikapcsoláshoz nyomja meg a Bekapcsoló gombot. Ekkor megjelenik
a következő üzenet: „Nyomja meg az üzemkapcsoló gombot a kikapcsolás
befejezéséhez.” Nyomja meg újra a főkapcsolót.
2
A kikapcsolást követően, a bekapcsolt állapotot jelző LED VÖRÖS színre vált,
gyorsan villog, és a ventilátor(ok) kb. 2 másodpercig tovább müködik(nek)
biztosítandó, hogy a rendszer megfelelően lehűljön. (kizárólag „Azonnali
folytatás” módban támogatott)
3
Amíg a tápkábel csatlakoztatva marad, bármikor megnyomhatja a bekapcsoló
gombot a kivetítő azonnali bekapcsolásához a 2 perces kikapcsolási folyamat
közben. (kizárólag „Azonnali folytatás” módban támogatott)
4
A rendszer lehűlése után a bekapcsolt állapotot jelző LED befejezi a villogást,
és folyamatos vörös fénnyel világít, ami azt jelenti, hogy a kivetítő készenléti
módba lépett.
5
Most már biztonsággal kihúzhatja a tápkábelt.
Figyelmeztető szimbólumok:
•
„A kivetítő túlmelegedett. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.”
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a kivetítő túlmelegedett. A lámpa és a kivetítő
is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény
folyamatos vörös színnel világít. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával
vagy a szervizközponttal.
•
„A ventilátor meghibásodott. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.”
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a ventilátor meghibásodott. A lámpa és a
kivetítő is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény
villog. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával vagy a szervizközponttal.
Megjegyzés: Ha a kivetítő automatikusan kikapcsolódik és a lámpa
LED kijelző folyamatosan vörös fénnyel világít, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szervizközponttal.
Magyar
A kivetítő kikapcsolása
Magyar
12
A kivetített kép beállítása
A kivetített kép magasságának beállítása
A kivetítő dőlésszög-beállító kerekekkel van felszerelve a kivetített kép
magasságának beállításához.
A kép emelése/leengedése:
Használja a dőlésszög-beállító kerekeket a kivetítő szögének finombeállításához.
Dőlésszög-beállító kerék
13
Tekintse meg az alábbi táblázatot az adott vetítési távolsághoz tartozó optimális
képméret kiválasztásához.
•
X1170/X111/X1170N/X1270N/X1170A/X1270/X1270Hn sorozat Példa: Ha a
kivetítő 2,0 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget 46 és
50 hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.
X1170/X111/X1170N/X1270N/X1170A/X1270/X1270Hn sorozat
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 2,0 méteres vetítési távolság
esetén 88 cm vetítési magasság szükséges.
Ma
x. v
ász
onm
ére
t
Min
. vá
szo
nm
é
ret
B
50"
46 "
Magasság: 88 cm
A kép alsó és
felső széle közötti
távolság
Magasság:
80 cm
C
A
2,0 m
Kívánt távolság
Ábra: Rögzített távolság változó nagyítással és képmérettel.
Magyar
Az optimális képméret és -távolság
Magyar
14
X1170/X111/X1170N/X1270N/X1170A/X1270/X1270Hn sorozat
Vetítővászon mérete
Kívánt
Távolság
(m)
Átló
<A>
(hüvelyk)
<B>
Teteje
Vetítővászon mérete
(Min. zoom)
Sz (cm) ×
Ma (cm)
Teteje
(Max. zoom)
A kép alsó
és felső széle
Átló
közötti
(hüvelyk)
távolság (cm)
<B>
<C>
Sz (cm) ×
Ma (cm)
A kép alsó és
felső széle
közötti
távolság (cm)
<C>
1
23
47 x 35
40
25
51 x 38
44
2
46
93 x 70
80
50
103 x 77
88
2,5
57
116 x 87
100
63
128 x 96
111
3
69
140 x 105
120
76
154 x 115
133
3,5
80
163 x 122
140
88
179 x 135
155
4
92
186 x 140
160
101
205 x 154
177
4,5
103
209 x 157
181
114
231 x 173
199
5
114
233 x 174
201
126
256 x 192
221
6
137
279 x 209
241
151
308 x 231
265
7
160
326 x 244
281
177
359 x 269
310
8
183
372 x 279
321
202
410 x 308
354
9
206
419 x 314
361
227
462 x 346
398
10
229
465 x 349
401
252
513 x 385
442
Nagyítás mértéke: 1,1x
15
X1170/X111/X1170N/X1270N/X1170A/X1270/X1270Hn sorozat
A
50"
Kívánt
képméret
D
Magasság
A kép alsó és
felső széle
közötti távolság
2,0 m
2,2 m
C
B
Kívánt távolság
Az alábbi táblázat mutatja, hogyan lehet elérni a kívánt képméretet a kivetítő
helyzetének vagy a zoom gyűrű beállításával. Például: ha 50 hüvelykes képméretet
kíván elérni, helyezze a kivetítőt 2,0–2,2 méter távolságra a vászontól, és annak
megfelelően állítsa be a zoom mértékét.
Magyar
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával
Magyar
16
X1170/X111/X1170N/X1270N/X1170A/X1270/X1270Hn sorozat
Kívánt képméret
Távolság (m)
A kép felső széle (cm)
Átló (hüvelyk)
<A>
Sz (cm) × Ma (cm)
Max. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
A kép alsó és felső széle
közötti távolság
<D>
30
61 x 46
1,2
1,3
53
40
81 x 61
1,6
1,7
70
50
102 x 76
2,0
2,2
88
60
122 x 91
2,4
2,6
105
70
142 x 107
2,8
3,1
123
80
163 x 122
3,2
3,5
140
90
183 x 137
3,6
3,9
158
100
203 x 152
4,0
4,4
175
120
244 x 183
4,8
5,2
210
150
305 x 229
5,9
6,6
263
180
366 x 274
7,1
7,9
315
200
406 x 305
7,9
8,7
351
250
508 x 381
9,9
10,9
438
300
610 x 457
11,9
Nagyítás mértéke: 1,1x
526
17
Telepítő menü
A telepítő menü képernyőn megjelenő kijelzést (OSD) biztosít a kivetítő üzembe
helyezéséhez és karbantartásához. Az OSD-t csak akkor használja, ha a „Nincs
jelbemenet” üzenet látható a kijelzőn.
A menü lehetőségei között szerepelnek olyan beállítások, mint a vetítőernyő-méret
és távolság, fókusz, trapéztorzítás-korrekció és egyebek.
1
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő „Bekapcsoló” gomb
megnyomásával.
2
A kivetítő üzembe helyezéséhez és karbantartásához való OSD menü
megnyitásához nyomja meg a „MENU” gombot a vezérlőpulton.
3
A háttérmintázat például a vetítővászon-méret és távolság, fókusz és egyebek
kalibrációjához és beállításához szükséges.
Használja a fel és le nyílgombokat a lehetőség kiválasztásához, a bal és jobb
nyílgombokat a kijelölt lehetőség beállítására, és a jobb nyílgombot az
almenübe vagy funkció-beállításba történő belépéshez. Az új beállítások
elmentődnek, amint kilép a menüből.
4
Nyomja meg a menü gombot a menüből történő kilépéshez és az Acer üdvözlő
képernyőbe történő visszatéréshez.
Magyar
Felhasználói kezelőszervek
Magyar
18
Acer Empowering Technology
Az Acer Empowering gomb négy egyedülálló Acer funkciót biztosít, ezek az „Acer
eView Management”, az „Acer eTimer Management”, az „Acer ePower
Management” és az „Acer e3D Management”.
Nyomja meg a „
módosításához.
” gombot, hogy elindítsa a képernyőmenüt a funkciók
Amikor látható az Empowering menü, használja a „
kiválasztásához.
” gombot a főmenü
Acer eView Management
Az „Acer eView Management” a
megjelenítési üzemmód kiválasztására
való. A részleteket illetően olvassa el a
„Képernyőmenük” című fejezetet.
Acer eTimer Management
Az „Acer eTimer Management”
emlékeztető funkciót kínál, amellyel
megkönnyítheti prezentációjának
időbeosztása. A részleteket illetően
olvassa el a „Képernyőmenük” című
fejezetet.
Acer ePower Management
Az „Acer ePower Management” egyetlen
gyorsgombot biztosít a felhasználónak a
kivetítő élettartamának
meghosszabbításához. A részleteket
illetően olvassa el a „Képernyőmenük”
című fejezetet.
Acer e3D Management
Az „Acer e3D Management” 3D funkciókat
kínál. A részleteket illetően olvassa el a
„Képernyőmenük” című fejezetet.
19
A kivetítő többnyelvű OSD-vel rendelkezik, amely képbeállítások végzését, illetve
több beállítás módosítását teszi lehetővé.
Az OSD menük használata
•
Az OSD menü megnyitásához nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn
vagy a kezelőpanelen.
•
Amikor látható az OSD menü, használja a
gombokat a főmenü
bármelyik elemének kiválasztásához. A főmenü kívánt elemének kiválasztása
után nyomja meg a
állíthat be.
gombot, hogy belépjen az almenübe, ahol funkciókat
•
A
gombokkal válassza ki a kívánt elemet, majd a
állítsa be az értéket.
•
Az almenüben jelölje ki a következő beállításra szánt elemet, és a fentiek
szerint állítsa be.
•
Nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn vagy a kezelőpanelen, és a
képernyőn visszatér a főmenü.
•
Az OSD menü bezárásához nyomja meg újra a „MENU” gombot a távvezérlőn
vagy a kezelőpanelen. Az OSD menü bezáródik, és a kivetítő automatikusan
menti az új beállításokat.
gombokkal
Főmenü
Beállítás
Almenü
Magyar
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
Magyar
20
Szín
Megjelenítési mód
Számos előre beállított gyári érték áll rendelkezésre, amelyeket
különféle képtípusokhoz optimalizáltak.
•
•
•
•
•
•
•
•
Fényes: A fényerő optimalizálásához.
Bemutató: Értekezleti bemutatókhoz.
Szabvány: általános környezethez.
Videó: videofelvételek erős megvilágítású helyiségben történő
lejátszásához.
Kép: grafikákhoz.
Játék: játékokhoz.
Oktatás: Iskolai környezethez.
Felhasználói: A felhasználói beállítások mentéséhez.
Fal Színe
Ezzel a funkcióval kiválaszthatja a falnak megfelelő, helyes színt. Több
választási lehetőség van, pl. fehér, világosssárga, világoskék,
rózsaszínű, sötétzöld. Kompenzálja a színek köztti eltérést, amikor
falra vetítenek, így a megfelelő színtónust fogja visszaadni.
Fényerő
A kép fényerejének állításához.
Kontraszt
Színtelítettség
•
Nyomja meg a
gombot a kép sötétítéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kép világosításához.
A „Kontraszt” szabályozza a kép legvilágosabb és legsötétebb területei
közötti különbséget. A kép kontrasztértékének módosítása
megváltoztatja a kép fekete-fehér arányát.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt növeléséhez.
A videoképet fekete-fehérről teljesen színtelítettségűre állítja.
•
Nyomja meg a
színtelítettségét.
gombot, hogy csökkentse a kép
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a kép színtelítettségét.
21
A vörös és zöld közötti egyensúlyt állítja be.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a zöld szín
mennyiségét a képen.
•
Színhőmérséklet
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a vörös szín
mennyiségét a képen.
Mód
Ezt a funkciót a CT1 (5500K), CT2 (6500K, Natív), CT3 (7500K), vagy
Felhasználói mód választására használhatja.
R nyereség
Beállítja a vörös nyereséget az optimális színhőmérséklet érdekében.
G nyereség
Beállítja a zöld nyereséget az optimális színhőmérséklet érdekében.
B nyereség
Beállítja a kék nyereséget az optimális színhőmérséklet érdekében.
R erősítés
Beállítja a vörös erősítést az optimális színhőmérséklet érdekében.
G erősítés
Beállítja a zöld erősítést az optimális színhőmérséklet érdekében.
B erősítés
Beállítja a kék erősítést az optimális színhőmérséklet érdekében.
Dinamikus fekete
„Be” beállítás esetén automatikusan optimalizálja a kijelzést sötét
filmjelenetekhez, így azok hihetetlen részletgazdagságban láthatók.
Gamma
A sötétebb jelenetek megjelenítésére van hatással. Nagyobb gamma
mellett a sötétebb jelenetek fényesebbnek tűnnek.
Megjegyzés: A „Színtelítettség” és „Színezet” funkciók számítógépes, illetve
HDMI üzemmódban nem támogatottak.
Magyar
Színezet
Magyar
22
Kép
Kivetítés
Trapézkorrekció
Kivetítés mód
(csak X1170/X111/X1170N/X1270N sorozat)
Első-Asztali: A gyári alapbeállítás.
•
•
Hátsó-Asztali: Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő a függőleges
tengely mentén megfordítja a képet, hogy áttetsző képernyő mögül
lehessen vetíteni.
•
Hátsó-Mennyezeti: Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő egyszerre
mindkét tengely mentén megfordítja a képet. Mennyezetre szerelés
esetén is lehet áttetsző képernyő mögül vetíteni.
•
Első-Mennyezeti: Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő a vízszintes
tengely mentén megfordítja a képet, hogy mennyezetre szerelés
esetén megfelelően jelenítse meg.
A kivetítő megdöntése által okozott képtorzítás kioltására való. (±40 fok)
(csak X1170/X111/X1170N/X1270N sorozat)
(csak X1270/X1270Hn/X1170A sorozat)
Elöl: A gyári alapbeállítás.
•
•
Kivetítés helye
Auto Keystone
Hátul: Megfordítja a képet, így áttetsző vetítővászonra tud vetíteni,
hátulról.
(csak X1270/X1270Hn/X1170A sorozat)
•
Automata: Automatikusan beállítja a képkivetítés helyét.
•
Asztal
•
Mennyezet: Fejjel lefelé fordítja a képet, hogy mennyezetre szerelt
vetítéskor megfelelő legyen a kép.
Automatikusan beállítja a kép függőleges oldalait. (csak X1270/X1270Hn/
X1170A sorozat)
23
<Megjegyzés> A Manuális Keystone funkció nem érhető el, ha az Auto.
trapéz. elem beállítása „Be”.
Képarány
Ezt a funkciót a kívánt képméretarány kiválasztására használja.
•
Automata: A kép eredeti szélesség-magasság arányának
megőrzése, hogy a natív vízszintes, illetve függőleges felbontásnak
megfelelően illeszkedjen.
•
4:3: A képet a vászonhoz igazítja, és 4:3-as méretarányban jeleníti
meg.
•
16:9: A képet a képernyő szélességéhez, magasságát a 16:9-es
méretarányhoz igazítja.
Keménység
A kép élességét állítja be.
V. helyzet
F. Helyzet
•
Nyomja meg a
gombot az élesség csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot az élesség növeléséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kép balra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép jobbra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép lefelé mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép felfelé mozgatásához.
Frekvencia
A „Frekvencia” funkció módosítja a kivetítő képfrissítési gyakoriságát, hogy
megegyezzen a számítógépbe szerelt grafikus kártyáéval. Ha függőleges
villódzó sávot lát a kivetített képen, használja ezt a funkciót a szükséges
beállítások végzéséhez.
Követés
Szinkronizálja a kivetítő és a grafikus kártya jel-időzítését. Ha ugráló vagy
villódzó képet tapasztal, ezzel a funkcióval állíthatja helyre.
HDMI
színtartomány
A megjelenítési hiba kiküszöbölése érdekében állítsa be a HDMI képadatok
színtartományát.
•
Automata: A lejátszó adatai szerint történik az automatikus beállítása.
•
•
Korl. tartom.: A bemeneti kép feldolgozása korlátozott színtartományú
adatként történik.
Telj. tartom.: A bemeneti kép feldolgozása teljes színtartományú
adatként történik.
HDMI keresési info. A HDMI kép túlpásztázási arányát állítja be.
•
Automata: A lejátszó adatai szerint történik az automatikus beállítása.
•
•
Alulpásztázás: a képen soha nem történik túlpásztázás.
Túlpásztázás: a HDMI képen mindig történik túlpásztázás.
Megjegyzés: A „V. helyzet”, „F. Helyzet”, „Frekvencia” és „Követés” funkciók
HDMI, DVI, illetve Videó üzemmódban nem támogatottak.
Megjegyzés: A „Keménység” funkció nem támogatott HDMI (RGB) vagy
Számítógép módban.
Megjegyzés: A „HDMI színtartomány” és a „HDMI keresési info.” funkció csak
HDMI módban támogatott.
Magyar
Manuális Keystone A kivetítő megdöntése által okozott képtorzítás kioltására való. (±40 fok)
Magyar
24
Beállítás
Induló képernyő
Használja ezt a funkciót a kívánt induló képernyő kiválasztásához. Ha
módosítja a beállítást, a módosítások akkor lépnek életbe, ha kilépett
az OSD menüből. (csak X1270Hn sorozat)
•
Acer: Az Acer kivetítő alapértelmezett induló képernyője.
•
Felhasználói: Használja tetszés szerinti kép mentéséhez a
„Képrögzítés” funkció segítségével.
Képrögzítés
Használja ezt a funkciót az induló képernyő személyre szabásához. Az
induló képernyőként felhasználni kívánt kép rögzítéséhez kövesse az
alábbi utasításokat. (csak X1270/X1270Hn/X1170A sorozat)
Megjegyzés:
Mielőtt az alábbi lépéseket elvégezné, győződjön meg arról, hogy a
„Trapézkorrekció” elemet az alapértelmezett 0 értékre, a
képméretarányt pedig 4:3-ra állította. További információkért forduljon a
„Kép” című fejezethez.
•
Módosítsa a „Induló képernyő” elemet az alapértelmezett „Acer”
értékről „Felhasználói” értékre.
•
Nyomja meg a „Képrögzítés” gombot az induló képernyő
személyre szabásához.
•
Egy párbeszédablak jelenik meg a megerősítéshez. Válassza a
„Igen” elemet az aktuális kép személyre szabott induló
képernyőként történő felhasználásához. A rögzítési tartományt
vörös téglalap jelzi. Válassza a „Nem” elemet a képmentés
visszavonásához, és a képernyőmenüből (OSD) történő
kilépéshez.
•
Egy üzenet jelzi, hogy a kép mentése folyamatban van.
•
Ha megtörtént a kép mentése, az üzenet eltűnik és az eredeti kép
jelenik meg.
•
Az alábbi személyre szabott induló képernyő akkor lép életbe,
amikor új bemeneti jel érzékelhető, vagy ha újraindítják a kivetítőt.
Feliratozás
A feliratozás megjelenítéséhez válassza a CC1, CC2, CC3 vagy CC4
lehetőséget (a CC1 az Ön területének elsődleges nyelvéhez tartozó
feliratokat jelenti meg).
Az „Ki” kiválasztásával kikapcsolja a feliratozást. Ez a funkció csak
akkor érhető el, ha kompozit videó vagy S-Video bemeneti jelet
választanak és a rendszer formátum NTSC.
<Megjegyzés> Állítsa a kép méretarányát 4:3 értékre. A funkció nem
használható, ha a képméret „16:9” vagy „Automata”.
25
Biztonság
A kivetítő a rendszergazda számára hasznos biztonsági lehetőségeket
kínál a kivetítő használatának szabályozásához.
Nyomja meg a
gombot a „Biztonság” beállítás módosításához.
Amennyiben a biztonsági funkciót engedélyezték, be kell írnia a
„Rendszergazda jelszó” a biztonsági beállítások módosításához.
•
Jelölje ki a „Be” tételt a biztonsági funkció engedélyezéséhez. A
felhasználónak meg kell adnia a jelszót ahhoz, hogy működtesse
a kivetítőt. A részleteket illetően olvassa el a „Felhasználói
Jelszó” című fejezetet.
•
Ha kijelölik az „Ki” tételt, a felhasználó jelszó megadása nélkül is
bekapcsolhatja a kivetítőt.
Időtúllépés (Perc)
Miután a „Biztonság” funkciót „Be” állapotba állítják, a rendszergazda
beállíthatja az időtúllépés funkciót.
•
Nyomja meg a
kiválasztásához.
•
•
A beállítási tartomány 10 perctől 990 percig terjed.
•
•
A „Időtúllépés (Perc)” gyári alapértelmezett beállítása „Ki”.
vagy
gombot az időtúllépés hosszának
Az idő lejártával a kivetítő újból kéri a felhasználót, hogy adja
meg jelszavát.
Miután engedélyezték a biztonsági funkciót, a kivetítő jelszó
megadását kéri a felhasználótól, amikor bekapcsolja a kivetítőt.
Mind a „Felhasználói Jelszó” és az „Rendszergazda jelszó”
elfogadható ebben a párbeszédpanelben.
Felhasználói jelszó
•
•
•
•
•
•
•
Nyomja meg a
gombot a „Felhasználói Jelszó”
beállításához, illetve módosításához.
Nyomja meg a távvezérlőn lévő számgombokat a jelszó
beállításához, majd nyomja meg a „MENU” gombot a
megerősítéshez.
Nyomja meg a
gombot a karakterek törléséhez.
Adja meg a jelszót, amikor megjelenik a „Jelszó megerősítése”
üzenet.
A jelszó 4 és 8 karakter közötti hosszúságú legyen.
Ha kijelöli a „Jelszó kérése csak a tápkábel csatlakoztatása után”
elemet, a kivetítő a jelszó megadását a kivetítő tápkábelének
csatlakoztatása alkalmával mindig kérni fogja.
Ha kijelöli az „Jelszó kérése mindig a kivetítő bekapcsolásakor.”
elemet, a felhasználónak meg kell adnia a jelszót a kivetítő
minden egyes bekapcsolása alkalmával.
Megjegyzés: Ez a képrögzítés funkció kizárólag 4:3 képméretarányban
működik.
Megjegyzés: XGA modell esetében, a legjobb képminőség érdekében
tanácsoljuk, hogy a végfelhasználó a PC felbontását állítsa 1024 x 768
képpontra, mielőtt használná ezt a funkciót.
Megjegyzés: SVGA modell esetében, a legjobb képminőség érdekében
tanácsoljuk, hogy a végfelhasználó a PC felbontását állítsa 800 x 600
képpontra, mielőtt használná ezt a funkciót.
Magyar
Biztonság
26
Magyar
Rendszergazda jelszó
Az „Rendszergazda jelszó” használható mind az „Adja meg a
rendszergazda jelszót”, mind az „Adja meg a jelszót”
párbeszédpanelben.
•
Nyomja meg a
gombot az „Rendszergazda jelszó”
módosításához.
•
Az „Rendszergazda jelszó” gyári alapbeállítása „1234”.
Ha elfelejtette a rendszergazda jelszót, tegye a következőt a
rendszergazda jelszó visszanyeréséhez:
•
Egyedi, hatjegyű „Univerzális jelszó” található a Biztonsági
kártyára nyomtatva (ellenőrizze, benne van-e a csomagban). Ezt
a számjegyekből álló egyedi jelszót a kivetítő mindig elfogadja,
akármit is állítottak be Rendszergazda jelszónak.
•
Ha elveszítette a biztonsági kártyát és a számot, kérjük lépjen
kapcsolatba a helyi Acer márkaszervizzel.
VGA OUT
(Készenlét)
Az alapértelmezett beállítás: „Ki”. Válassza az „Be” elemet a VGA OUT
csatlakozó engedélyezéséhez. (csak X1270/X1270Hn/X1170A)
LAN
LAN
Az alapértelmezett beállítás: „Ki”. Válassza az „Be” elemet a LAN
csatlakozó engedélyezéséhez. (csak X1270Hn sorozat)
LAN IP/ Mask
Az IP-cím és maszk cím azonosítása. (csak X1270Hn sorozat)
LAN visszaállítása
LAN visszaállítása. (csak X1270Hn sorozat)
Visszaállítás
•
Nyomja meg a
gombot és válassza a „Igen” elemet, hogy
valamennyi menü paramétereit gyári alaphelyzetbe állítsa vissza.
27
Magyar
Kezelés
ECO üzemmód
Válassza az „Be” tételt a kivetítő lámpájának halványításához, ami
csökkenti az energiafogyasztást, meghosszabbítja a lámpa
élettartamát és csökkenti a működési zajt. Válassza az „Ki” elemet,
hogy visszatérjen normál üzemmódba.
Nagy magasság
Válassza az „Be” lehetőséget a „Nagy magasság” mód
bekapcsolásához. A ventilátorokat ilyenkor maximális sebesség
mellett, folyamatosan működteti a kivetítő hatékony hűtése érdekében,
ha nagy magasságban használják.
Kikapcsolás mód
•
Azonnali folytatás: Folytatja a rendszert, ha a főkapcsoló gombot
2 percen belül újra megnyomják.
•
Azonnali kikapcs.: leállítja a kivetítőt ventilátoros hűtés nélkül.
Automata kikapcsolás A kivetítő automatikusan kikapcsol, ha a megadott idő után nincs
bemeneti jel. (Az alapértelmezett idő 120 perc.)
Lámpa üzemidő
A lámpa eddig eltelt használati idejét mutatja (órákban).
Lámpa emlékeztető
Aktiválja ezt a funkciót, hogy a lámpa cseréjére vonatkozó emlékeztető
jelenjen meg 30 órával a lámpa élettartamának becsült vége előtt.
Lámpa visszaállítása
Nyomja meg a
gombot, miután kijelölte a „Igen” elemet, hogy a
lámpa működési idejének számlálóját 0 órára állítsa.
Magyar
28
Audió
Hangerő
Némítás
(csak X1270/X1270Hn/X1170A sorozat)
•
Nyomja meg a
gombot a hangerő csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a hangerő növeléséhez.
(csak X1270/X1270Hn/X1170A sorozat)
•
•
Válassza az „Be” elemet a hangerő némításához.
Válassza az „Ki” elemet a hangerő visszaállításához.
Be/kikapcsolás hangerő Jelölje ki ezt a funkciót az értesítés hangerejének beállításához,
amikor a kivetítőt be-/kikapcsolja. (csak X1170A sorozat)
Figyelmeztetés hangerő Jelölje ki ezt a funkciót a figyelmeztetések hangerejének
beállításához. (csak X1170A sorozat)
3D
3D
3D fordított szink.
Jelölje ki az „Be” elemet a DLP 3D funkció engedélyezéséhez.
•
Be: válassza ezt az elemet, ha DLP 3D-s szemüveget, 120 Hzes 3D-képes grafikuskártyát és HQFS formátumú fájlt, vagy
DVD-t a megfelelő szoftveres lejátszóval használ.
•
Ki: A 3D mód kikapcsolása.
Ha különálló vagy átfedő képet lát DLP 3D szemüveg viselése
közben, elképzelhető, hogy végre kell hajtania az „Fordított” funkciót,
hogy a lehető legjobb bal/jobb képszekvenciát alkalmazza a helyes
kép érdekében (DLP 3D esetében).
29
Magyar
3D figyelmeztető üzenet Válassza az „Be” lehetőséget a 3D figyelmeztető üzenet
megjelenítéséhez.
Megjegyzés: A megfelelő 3D-s megjelenítéshez a grafikuskártya 3D-s
alkalmazásának megfelelő beállítása szükséges.
Megjegyzés: Az olyan szoftveres lejátszók, mint a Stereoscopic Player és a
DDD TriDef Media Player támogatják a 3D fájlformátumot. Az alábbi weboldalról
letöltheti a három lejátszót,
- Stereoscopic Player (Próbaverzió): http://www.3dtv.at/Downloads/Index_en.aspx
- DDD TriDef Media Player (Próbaverzió):
http://www.tridef.com/download/TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html
Megjegyzés: A „3D fordított szink.” funkció kizárólag akkor áll rendelkezésre, ha
a 3D opció engedélyezve van.
Megjegyzés: Emlékeztető képernyő látható, ha a 3D funkció a kivetítő
bekapcsolásakor engedélyezett. A beállításokat a célnak megfelelően válassza
meg.
Nyelv
Nyelv
A többnyelvű OSD menü kiválasztása. Használja a
vagy
gombot a kínánt menünyelv kiválasztásához.
•
A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg a
gombot.
Magyar
30
Acer LAN weboldal-kezelés
Útmutató a bejelentkezéshez
Nyisson meg egy böngészőprogramot és adja meg a következő Szerver IP-címet:
192.160.100.10, hogy megtalálja az acer LAN weboldal-kezelés alábbi kezdőlapját.
A bejelentkezéshez jelszó megadása szükséges.
Válasszon felhasználót. Az Administrator (Rendszergazda) a legtöbb
jogosultsággal rendelkező felhasználó, aki többféle műveletet tud végezni, mint pl.
hálózat-beállítás és figyelmeztetések beállítása. Az alapértelmezett rendszergazdajelszó: „admin”. A User normál jogosultságokkal rendelkezik, akinek az
alapértelmezett jelszava: „user”. Kattintson a Bejelentkezés gombra, hogy a
megfelelő jelszó segítségével beléphessen a kezdőlapra.
Megjegyzés: A LAN vezérlés funkció csak az X1270Hn sorozaton támogatott.
31
A Home (Kezdőlap) oldal mutatja a kapcsolat állapotát, és három fő funkció
felsorolását is tartalmazza: Control Panel (Vezérlőpult), Network Setting
(Hálózati beállítások) és Alert Setting (Figyelmeztetések beállításai).
Megjegyzés: A Control Panel (Vezérlőpult) és a Network Setting (Hálózati
beállítások) kizárólag az Administrator (Rendszergazda) fiók által elérhetők.
Control Panel (Vezérlőpult)
A végfelhasználó az oldalon keresztül vezérelni tudja a kivetítőt és be tudja állítani
az értékeit.
Magyar
Home (Kezdőlap)
Magyar
32
Network Setting (Hálózati beállítás)
A végfelhasználó tetszés szerint beállíthatja az IP-címet, csoportnevet és jelszót. A
hálózati konfiguráció vagy jelszó módosítása után a kivetítő automatikusan újraindul
az „Apply” (Alkalmaz) gomb megnyomására.
Megjegyzés: A csoportnév és a kivetítő neve nem lehet 32 karakternél
hosszabb.
Alert Setting (Figyelmeztetések beállítás)
A végfelhasználó azonnal elküldhet egy hibaüzenetet tartalmazó e-mailt, ha a
kivetítővel problémák adódnak.
33
A Logout (Kijelentkezés) gomb megérintésére visszatér a bejelentkezési oldalra 5
másodpercen belül.
Magyar
Logout (Kijelentkezés)
Magyar
34
Függelékek
Hibakeresés
Ha problémát tapasztal az Acer kivetítővel kapcsolatban, forduljon az alábbi
hibaelhárítási útmutatóhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel.
Képproblémák és megoldásaik
#
1
2
Probléma
Nem jelenik meg
kép a vásznon.
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(PC esetében
(Windows 2000/
XP/Vista/
Windows 7))
Megoldás
•
Az „Első lépések” című fejezetben leírt módon
csatlakoztatva.
•
Győződjön meg arról, hogy egyik érintkező sem görbült
meg, vagy törött el.
•
Ellenőrizze, hogy a kivetítő lámpáját megfelelően
szerelték-e be. Lásd a „Lámpacsere” című fejezetet.
•
Győződjön meg arról, hogy eltávolította a lencsevédőt,
és a kivetítő bekapcsolt állapotban van.
•
Nyomja meg a „RESYNC” gombot a távvezérlőn vagy a
kezelőpanelen.
•
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Nyissa meg a „Sajátgép” elemet, a „Vezérlőpult”
elemet, majd kattintson duplán a „Megjelenítés”
ikonra.
•
Jelölje ki a „Beállítások” fület.
•
Győződjön meg arról, hogy a kijelző felbontása
nem haladja meg az UXGA (1600 x 1200) értéket.
•
Kattintson az „Speciális tulajdonságok” gombra.
Ha a probléma továbbra is fennáll, módosítsa az Ön által
használt monitor megjelenítését, és kövesse az alábbi
lépéseket:
•
Győződjön meg arról, hogy a kijelző felbontása
nem haladja meg az UXGA (1600 x 1200) értéket.
•
Kattintson a „Módosítás” gombra a „Monitor”
fülön.
•
Kattintson a „Összes eszköz megjelenítése”
elemre. Ezután jelölje ki a „Szabvány
monitortípusok” elemet az SP dobozban, és
válassza ki a megfelelő felbontást a „Típusok”
dobozban.
•
Győződjön meg arról, hogy monitorkijelző
felbontása nem haladja meg az UXGA (1600 x
1200) értéket.
35
4
5
6
7
8
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(Noteszgépek
esetében)
A noteszgép
képernyője nem
jeleníti meg a
bemutatót
A kép instabil vagy
villódzik
A képen
függőleges villódzó
sáv van
A kép nem éles
A kép megnyúlik,
amikor
„szélesvásznú”
DVD filmet játszik
le
•
Nyomja meg a „RESYNC” gombot a távvezérlőn vagy a
kezelőpanelen.
•
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Ismételje meg a lépéseket a (fenti) 2. elemtől a
számítógép felbontásának beállításához.
•
Nyomja meg a kimeneti beállítások váltása
gombot. Példa: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell
[Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP
[Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5]
•
Ha nehézséget tapasztal a felbontás módosítása során,
illetve amonitor lefagy, indítsa újra az összes
készüléket, a kivetítőt is beleértve.
•
Ha Microsoft® Windows® alapú noteszgépet használ:
Előforduklhat, hogy egyes PC noteszgépek
kikapcsolják saját képernyőjüket, amikor egy második
megjelenítő eszköz van használatban. Mindegyiknél
más-más módon történik a visszakapcsolása. Lásd a
számítógép használati útmutatóját további
információkért.
•
Ha Apple® Mac® operációs rendszer alapú noteszgépet
használ: A Rendszerbeállítások menüben nyissa meg a
Megjelenítés elemet, és jelölje ki a Videó tükrözés tétel
„Be” jelölőnégyzetét.
•
Állítson a „Követés” elemen, hogy korrigálja. További
információkért forduljon a „Kép” című fejezethez.
•
Módosítsa a számítógép színmélység beállítását.
•
Használja a „Frekvencia” funkciót a beállításhoz.
További információkért forduljon a „Kép” című
fejezethez.
•
Ellenőrizze és konfigurálja át a grafikus kártya
megjelenítési módját, hogy az kompatibilis legyen a
kivetítővel.
•
Győződjön meg arról, hogy a lencsevédő kupakot
eltávolították.
•
•
Állítson a kivetítő lencséjének fókuszgyűrűjén.
Győződjön meg arról, hogy a vetítővászon a kivetítőtől
számítva, az előírt, 1,2 és 12,0 méter közötti távolságon
belül van. További információkért forduljon az „A kívánt
képméret elérése a távolság és a zoom beállításával”
című fejezethez.
Ha anamorf vagy 16:9 képméretarányú DVD filmet játszik le,
az alábbi beállítások módosítására lehet szükség:
•
Ha 4:3 képformátumú DVD filmet játszik le, módosítsa a
formátumot 4:3 beállításra a kivetítő OSD menüjében.
•
Ha a kép még mindig nyújtott, akkor a képméretarányt
is be kell állítania. Állítsa a megjelenítési formátumot
16:9 (széles) képméretarányra a DVD-lejátszón.
Magyar
3
Magyar
36
9
10
11
A kép túl kicsi vagy
túl nagy
A kép oldalai
ferdék
A kép fordított.
•
•
Állítson a kivetítő tetején lévő zoom karon.
Helyezze a kivetítőt a vászonhoz közelebb vagy
messzebbre.
•
Nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn. Lépjen
az „Kép” --> „Képarány” elemre, és próbálkozzon
különböző beállításokkal, vagy nyomja meg a
„Képarány” gombot a távvezérlőn a beállítások
közvetlen elvégzéséhez.
•
Ha lehetséges, helyezze át a kivetítot úgy, hogy a
vászon közepe felé nézzen.
•
Nyomja meg a „Trapézkorrekció / ” gombot a
távvezérlőn, amíg az oldalak függőlegessé nem válnak.
•
Nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn. Lépjen
az „Kép --> Auto. trapéz.” elemre és válassza az „Ki”
beállítást az OSD menüben, ha a „Trapézkorrekció”
gomb nem elérhető a távvezérlőn.
•
Jelölje ki az OSD menü „Kép --> Kivetítés” elemét a
vetítés helyzetének módosításához.
37
#
1
Jelenség
Üzenet
Emlékeztető üzenet
A ventilátor meghibásodott – a rendszerventilátor nem működik.
A kivetítő túlmelegedett – a kivetítő meghaladta javasolt üzemi
hőmérsékletét, ezért használat előtt hagyni kell kihűlni.
Cserélje ki a lámpát – a lámpa hamarosan eléri hasznos
élettartama végét. Hamarosan ki kell cserélnie.
Magyar
OSD üzenetek
Magyar
38
Problémák a kivetítővel kapcsolatban
#
Jelenség
Megoldás
1
A kivetítő nem reagál semmilyen
kezelőszervre
Ha lehetséges, kapcsolja ki a kivetítőt, majd
húzza ki a tápkábelt, és várjon legalább 30
másodpercig, míg újra nem csatlakoztatja.
2
A lámpa kiég, vagy pukkanó
hangot ad ki
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama
végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat. Ha
ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik
be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A
lámpa kicseréléséhez kövesse a „Lámpacsere”
című fejezetben felsorolt eljárásokat.
39
LED üzenetek
Lámpa LED
Hőmérsékletki
jelző LED
Vörös
Vörös
Vörös
Kék
Készenlét
(Hálózati tápkábel
csatlakoztatva)
--
--
V
--
Bekapcsoló BE
--
--
--
V
Lámpa újra
--
--
--
Gyors
villogás
Kikapcsolás
(hűtés)
--
--
Gyors
villogás
--
Kikapcsolás
(hűtés vége)
--
--
V
--
Hiba (túlmelegedés miatti
meghibásodás)
--
V
--
V
Hiba (ventilátorzár
meghibásodása)
--
Gyors villogás
--
V
Hiba (lámpa elromlott)
V
--
--
V
Gyors
villogás
--
--
V
Üzenet
Hiba (elromlott a
színkerék)
Bekapcsolt állapot LED
Magyar
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
Magyar
40
A porszűrők tisztítása és cseréje
A porszűrők tisztítása
A porszűrőket 1000 üzemóránként tisztítsa meg. Ha nem tisztítják őket
rendszeresen, eldugíthatja őket a por, ami megakadályozza a megfelelő szellőzést.
Ez túlmelegedést és a kivetítő károsodását okozhatja.
PO
W
ER
RE
M
NC
LA
SY
P
TE
M
P
M
EN
SO
U
UR
CE
1
PO
W
ER
RE
M
NC
LA
SY
P
TE
M
P
M
EN
SO
U
UR
CE
2
Kövesse ezeket a lépéseket:
1
2
3
4
5
Kapcsolja ki a kivetítőt. Várjon, amíg a bekapcsolt állapotot jelző LED villogása
meg nem szűnik, majd húzza ki a hálózati tápkábelt.
Legalább 30 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
Húzza ki a porszűrőt (1., 2. ábra)
A porszűrők tisztításához használjon egy, a számítógépek vagy egyéb irodai
felszerelések tisztításához tervezett kisméretű porszívót.
Ha a piszkot nehéz eltávolítani, vagy eltörött a szűrő, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel egy új szűrő
beszerzése érdekében.
41
Csavarhúzóval távolítsa el a csavar(oka)t a fedélből, majd húzza ki a lámpát.
A kivetítő saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Figyelmeztető üzenetet fog látni:
„A lámpa nagyteljesítményű módban hasznos élettartama végéhez közeledik.
Tanácsos kicserélni!” Ha ezt az üzenetet látja, minél hamarabb cserélje ki a
lámpát. Az lámpa kicserélése előtt legalább 30 percig hagyja hűlni a vetítőt.
Figyelem: A lámpa háza forró! Hagyja lehűlni, mielőtt kicserélné a
lámpát.
RES
POW
MEN
YNC
U
SOU
ER
LAM
RC
P
TEM
P
3
2
5
1
4
6
7
Magyar
Lámpacsere
Magyar
42
Lámpacsere
1
Kapcsolja ki a kivetítőt az üzemkapcsoló gomb megnyomásával.
2
Legalább 30 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
3
Húzza ki a tápkábelt.
4
Távolítsa el a csavarfedőt a kivetítő jobb oldalán. (1. ábra)
5
Távolítsa el a csavart a kivetítő jobb oldalán. (2. ábra)
6
Nyomja meg és csúsztassa le a felső fedelet (3. ábra), majd nyissa ki a felső
fedelet. (4. ábra)
7
Távolítsa el a lámpamodult a helyén rögzítő két csavart (5. ábra) és húzza fel a
lámparudat. (6. ábra)
8
A lámpamodult erővel kell kihúzni. (7. ábra)
A lámpamodul visszaszereléséhez végezze el az előző lépéseket fordított
sorrendben.
Figyelem: A személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében
ne ejtsék el a lámpamodult, illetve érintsék puszta kézzel a lampa
izzóját. Az izzó összetörhet, és személyi sérülést okozhat, ha
véletlenül elejtik.
43
Amennyiben a kivetítőt mennyezetre szerelő készlettel kívánja telepíteni, olvassa el
az alábbi lépéseket:
Fúrjon négy lyukat a mennyezet szilárd, statikailag stabil részébe, és rögzítse a
konzolt.
m
m
m
13 m
20
1
,9
49mm
mm
8,4
130 mm
Megjegyzés: A csavarok nem tartozékok. Kérjük, szerezze be a
mennyezetnek megfelelő csavarokat.
2
Rögzítse a mennyezeti rudat az alkalmazásnak megfelelő négyhengeres
csavarral.
Mennyezetre szerelési
konzol
Rövid rúd
- Szerelje a mennyezetre
Hosszú rúd
Hosszabbító rúd
„A” típusú csavar
50 mm hosszúság / 8 mm átmérő -
Hosszú csapfej
Imbuszkulcs
- Meghúzáshoz/meglazításhoz
Szorító csavar
Közepes rúd
Magyar
Mennyezetre szerelés
Magyar
44
3
A kivetítő méretének megfelelő számú csavart használjon a kivetítő
rögzítéséhez a mennyezetre szerelő konzolhoz.
„B” típusú csavar
Kisméretű alátét
Nagyméretű alátét
Kivetítő szerelőkonzol
Tartja a kivetítőt és a beállítását teszi lehetővé
Távtartó
- A hőleadás érdekében
Megjegyzés: Tanácsos elegendő helyet hagyni a konzol és a kivetítő
között a megfelelő hőelvezetés érdekében. Amennyiben szükséges,
használjon két darab alaátétet a jobb tartás érdekében.
4
Szerelje a mennyezeti konzolt a mennyezeti rúdra.
Nagyméretű csapfej
Imbuszkulcs
„A” típusú csavar
50 mm hosszúság / 8 mm átmérő
- Meghúzáshoz/meglazításhoz
Szorító csavar
45
Szükség szerint állítsa be a kivetítő szögét és helyzetét.
Magyar
5
Szorító csavar
Imbuszkulcs
Imbuszkulcs
Szorító csavar
Megjegyzés: Az egyes modellekhez ajánlott csavar- és alátéttípusok
az alábbi táblázatban találhatók. A csavarcsomagban 3 mm átmérőjű
csavarokat mellékeltünk.
Modellek
„B” típusú csavar
X1170/X111/X1170N/X1270N/
X1170A/X1270/X1270Hn
Alátét típus
Átmérő (mm)
Hosszúság
(mm)
Nagy
Kicsi
3
20
V
V
75,28 mm
82,30 mm
55,00 mm 55,00 mm
CSAVARMÉRETEK M3 x 20 mm
Magyar
46
Műszaki adatok
Az alább felsorolt műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A
végleges műszaki adatokat lásd az Acer kiadott marketing-specifikációiban.
Kivetítő rendszer
DLP®
Felbontás
X1170/X111/X1170N/X1170A: Natív: SVGA (800 x 600),
Maximális: UXGA (1600 x 1200), 1080p (1920 x
1080)
X1270N/X1270/X1270Hn: Natív: XGA (1024 x 768),
Maximális: UXGA (1600 x 1200), 1080p (1920 x
1080)
Számítógépekkel való
kompatibilitás
IBM PC és azzal kompatibilis, Apple Macintosh, iMac és
VESA szabványok: SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+,
WXGA, WXGA+, WSXGA+
Videó kompatibilitás
NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/
K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p),
SDTV (480i, 576i)
Képméretarány
4:3 (natív), 16:9
Megjeleníthető színek száma
1,07 milliárd szín
Vetítőlencse
F/2,41– 2,55, f=21,79 mm – 23,99 mm, 1,1× kézi állítású
zoom lencsével
Vetítővászon mérete (átlósan
mérve)
27" (70 cm) - 300" (762 cm)
Vetítési távolság
3,9' (1,2 m) - 39,0' (11,9 m)
Vetítővászon-távolság
50" @ 2 m (1,95 -2,15:1)
Vízszintes pásztázási sebesség
30 k – 100 kHz
Függőleges pásztázási sebesség
50-85 Hz, 120 Hz (csak 3D üzemmód esetében)
Lámpa típusa
190 W-os felhasználó által cserélhető lámpa
Trapézkorrekció
± 40 fok
Audió
Beépített hangszóró 2 W kimeneti teljesítménnyel (X1270/
X1270Hn/X1170A)
Tömeg
2,4 kg (5,29 Ibs)
Méretek (H x Sz x Ma)
288 mm x 225 mm x 83,3 mm (11,3" x 8,9" x 3,3")
Távvezérlő
Teljes funkcionalitású távvezérlő
Digitális zoom
2X
Áramellátás
AC bemenet 100–240 V, 50–60 Hz
Energiafogyasztás
235 W ± 10%
Üzemi hőmérséklet
5°C – 40°C
Az alapcsomag tartalma
•
•
•
•
•
•
•
Hálózati tápkábel x1
VGA kábel x1
Távvezérlő x1
Elem x2 (a távvezérlőhöz)
Használati utasítás (CD-ROM) x 1
Gyors üzembe helyezési útmutató x1
Biztonsági kártya x1
47
X1170/X111
X1170N/
X1270N
X1170A/X1270 X1270Hn
Tápegységcsatlakozóaljzat
V
V
V
V
USB
(számítógépről
történő
távvezérléshez)
V
V
V
V
HDMI
X
X
X
V
RJ45 LAN bemenet X
X
X
V
Kompozit videó
V
X
V
V
S-Video
V
X
V
V
VGA kimenet
X
X
V
V
VGA IN 1
V
V
V
V
VGA IN 2
X
X
V
V
RS232
X
X
V
V
3,5 mm-es audió
X
bemeneti jack aljzat
X
V
V
3,5 mm-es audió
kimeneti jack-aljzat
X
V
V
X
* A konstrukció és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
Magyar
I/O csatlakozók
Magyar
48
Kompatibilis üzemmódok
A. VGA analóg
1
VGA analóg – PC jel
Üzemmódok
VGA
SVGA
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
UXGA
Power Mac G4
i Mac DV(G3)
Felbontás
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
F. frekvencia [Hz]
60
72
75
85
119,51
56
60
72
75
85
119,85
60
70
75
85
119,804
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6(67)
60
60
75
75
75
V. frekvencia [kHz]
31,47
37,86
37,50
43,27
61,60
35,20
37,88
48,08
46,88
53,67
77,20
48,36
56,48
60,02
68,67
98,80
63,80
67,50
77,10
63,98
77,90
79,98
91,15
60,00
75,00
65,32
75,00
31,50
35,00
37,88
48,36
68,68
75,20
60,30
49
VGA analóg – Kibővített szélesképernyős időzítés
Üzemmódok
WXGA
3
Felbontás
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x800
1440x900
1680x1050
1366x768
1920x1080-RB
1024x600
F. frekvencia [Hz]
60
75
85
60
60
60
60
60
60
60
V. frekvencia [kHz]
47,78
60,29
68,63
44,80
49,60
55,90
65,30
47,71
66,60
37,30
VGA analóg – Komponens jel
Üzemmódok
Felbontás
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
480i
480p
576i
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
1080p
720x480
720x480
720x576
720x576
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
59,94 (29,97)
59,94
50(25)
50
60
50
60(30)
50(25)
60
50
24
23,97
15,70
31,47
15,60
31,25
45,00
37,50
33,75
28,10
67,50
56,25
27,00
26,97
F. frekvencia [Hz]
60
72
75
85
119,51
56
60
V. frekvencia [kHz]
31,47
37,86
37,50
43,27
61,61
35,20
37,88
B. HDMI Digitális
1
HDMI - PC jel
Üzemmódok
VGA
SVGA
Felbontás
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
Magyar
2
Magyar
50
XGA
PowerBook G4
i Mac DV(G3)
2
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280x960
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
72
75
85
119,85
60
70
75
119,804
75
85
60
72
75
85
75
60
66,6(67)
60
60
75
75
75
48,08
46,88
53,67
77,20
48,36
56,48
60,02
98,80
67,50
77,10
64,00
77,90
79,98
91,15
75,00
31,50
35,00
37,88
48,36
68,68
75,20
60,30
HDMI – Kibővített széles képernyős időzítés
Üzemmódok
WXGA
Felbontás
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x800
1440x900
1680x1050
1366x768
1920x1080-RB
1024x600
F. frekvencia [Hz]
60
75
85
60
60
60
60
60
60
60
V. frekvencia [kHz]
47,78
60,29
68,63
44,80
49,60
55,90
65,30
47,71
66,60
37,30
51
HDMI - Videojel
Üzemmódok
Felbontás
480i
720x480 (1440x480)
480p
720x480
576i
720x576(1440x576)
576p
720x576
720p
1280x720
720p
1280x720
1080i
1920x1080
1080i
1920x1080
1080p
1920x1080
1080p
1920x1080
1080p
1920x1080
1080p
1920x1080
Vízszintes pásztázási sebesség:
Függőleges pásztázási sebesség:
Max. pixel-órajel:
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
59,94(29,97)
15,70
59,94
31,47
50(25)
15,60
50
31,25
60
45,00
50
37,50
60(30)
33,75
50(25)
28,10
60
67,50
50
56,26
24
27,00
23,97
26,97
30 - 100 kHz
50 - 85 Hz,
120 Hz (csak 3D üzemmód esetében)
165 MHz
Magyar
3
Magyar
52
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
FCC nyilatkozat
A készüléket vizsgálatnak vetették alá, amelynek során megállapítást nyert, hogy a
készülék teljesíti az FCC szabályzatának 15. pontja szerinti, B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy
lakásban történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros
interferencia ellen. A készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és
sugározhat, és ha nem a használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és
használják, akkor megzavarhatja a rádiós távközlést.
Ugyanakkor semmilyen garancia nem vállalható arra nézve, hogy meghatározott
felhasználásnál nem fordulnak elő zavarok. Ha ez az eszköz káros zavart kelt a
rádió- vagy televízió vételben, amit az eszköz ki- és bekapcsolásával lehet
megállapítani, a felhasználó a zavar megszüntetésére minden további nélkül
megteheti a következő intézkedéseket:
•
Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
•
Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
•
Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa,
mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
•
Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt kábelekkel
történik az FCC előírásoknak való megfelelés érdekében.
Megjegyzés: Perifériák
A készülékhez kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok,
nyomtatók stb.) szabad csatlakoztatni, amelyek megfelelnek a B osztályú
eszközökre előírt határértékeknek. A határértékeknek nem megfelelő perifériák
használata esetén zavar léphet fel a rádiós és a televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt az eszközt működtesse.
Üzemi feltételek
A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. fejezetének. A működtetésnek az alábbi
két feltétele van: (1) a készülék nem okozhat zavart, és (2) az eszköznek minden
zavart tűrnie kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du
Canada.
Megfelelőségi nyilatkozat az EU országai számára
Az Acer ezúton kijelenti, hogy ez a kivetítősorozat megfelel az 1999/5/EK irányelv
alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
Megfelel az oroszországi hatósági előírásnak
Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli
LAN-nal és/vagy Bluetooth-al felszerelt modellekre vonatkozik.
Általános információk
Ez a termék megfelel mindazon ország vagy régió rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli használatát engedélyezték. A
konfigurációtól függően ez a termék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul).
Kanada – Alacsony feszültségű engedély alóli
mentességet élvező hírközlési eszközök (RSS-210)
a
Általános információ
A működtetésnek az alábbi két feltétele van:
1. Az eszköz nem okozhat interferenciát, és
2. ennek az eszköznek minden vett interferenciát állnia kell, beleértve a
nem kívánatos működést okozó interferenciát.
b
Működés a 2,4 GHz-es sávban
Az engedélyezett szolgáltatással történő rádiófrekvenciás zavar
megelőzésére ezt a berendezést épületen belüli működésre tervezték, és
a kültéri használatot engedélyeztetni kell.
Az országok érvényességi köre
Ezt a berendezést a felhasználás országában érvényes előírások és szabályok szigorú
betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a felhasználás
országában lévő helyi irodával. A teljes országlistáért lásd:
http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm.
Magyar
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Magyar
53
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi,
New Taipei City 221, Taiwan
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
Contact Person: Mr. RU Jan, e-mail:ru_jan@acer.com.tw
And,
Acer Italy s.r.l
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913, www.acer.it
Hereby declare that:
Product:
Trade Name:
Model Number:
Machine Type:
Projector
Acer
DSV1119/DSV1120/DNX1121/DNX1122
X1170/X111/X1170N/X1170A/X1270/X1270N/X1270Hn
Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC
directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that
production units of the same product will continue comply with the requirements.
EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following
harmonized standards:
-. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
-. EN55024
-. EN61000-3-2 Class A
-. EN61000-3-3
Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
-. EN60950-1
RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equipment
-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous
material are:
Lead
Mercury
Hexavalent Chromium
!
0.1%
0.1%
0.1%
Polybrominated Biphenyls (PBB’s)
Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE’s)
Cadmium
0.1%
0.1%
0.01%
Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting
of ecodesign requirements for energy-related product.
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi,
New Taipei City 221, Taiwan
The standards listed below are applied to the product if built with WLAN
module or wireless keyboard and mouse.
R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
z Article 3.1(a) Health and Safety
-. EN60950-1
-. EN62311
z Article 3.1(b) EMC
-. EN301 489-1
-. EN301 489-17
z Article 3.2 Spectrum Usages
-. EN300 328
-. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
Year to begin affixing CE marking 2012.
_______________________________
RU Jan/Sr. Manager
Regulation Center, Acer Inc.
Apr. 30, 2012
Date
-
Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:
Product:
DLP Projector
Model Number:
DSV1119/DSV1120/DNX1121/DNX1122
Machine Type:
X1170/X111/X1170N/X1170A/X1270/X1270N/
X1270Hn
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising