Acer | V9800 | Acer V9800 User Manual

Acer kivetítő
V9800/V370/HT-4K50/
A4K1603
Sorozat Használati útmutató
Copyright © 2016. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva.
Acer kivetítő használati útmutatója
Eredeti kiadás: 09/2016
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják anélkül, hogy az
átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások ennek a
kézikönyvnek az új kiadásaiban vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek
meg. A cég nem vállal sem kifejezett, sem beleértett garanciát a dokumentum tartalmát illetően, és
különösen elutasítja a bizonyos célra való értékesítésre vagy alkalmasságra vonatkozó beleértett
garanciákat.
Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább biztosított
helyen. A sorozatszám és a modellszám a számítógépen elhelyezett címkén található. A
számítógéppel kapcsolatos minden levelezés alkalmával meg kell adni a sorozatszámot, a
modellszámot és a vásárlásra vonatkozó adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen részletét
sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani semmilyen formátumban
vagy eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy egyéb eljárás alkalmazásával.
Acer kivetítő
Modellszám : ___________________________________
Sorozatszám: __________________________________
Vásárlás dátuma: _______________________________
Vásárlás helye: _________________________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékneveit
vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
„HDMITM, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC.
védjegyei,illetve bejegyzett védjegyei.”
iii
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Olvassa el gondosan ezeket a tudnivalókat. Őrizze meg ezt a dokumentumot,
később szüksége lehet rá. A terméken feltüntetett figyelmeztetéseket és
tudnivalókat vegye figyelembe.
A termék kikapcsolása tisztítás előtt
Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból. Ne használjon
folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A készüléket nedves törlőkendővel tisztítsa.
Figyelmeztetés megszakító eszközként szolgáló
dugóval kapcsolatban
Kövesse az alábbi útmutatást a berendezés külső tápegységhez történő
csatlakoztatása és leválasztása során:
•
•
•
Telepítse a tápegységet, mielőtt a hálózati tápkábelt a hálózati konnektorhoz
csatlakoztatná.
Húzza ki a tápkábelt, mielőtt a tápegységet eltávolítaná a kivetítőből.
Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az
összes tápkábel kihúzásával a tápegységekből.
Elérhetőséggel kapcsolatos figyelmeztetés
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen
elérhető és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha
áramtalanítani kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a
konnektorból.
Figyelmeztetések!
•
•
•
Ne használja a terméket víz közelében.
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék
leesik, súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése
érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy
a terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük.
Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni,
hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
•
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül,
mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és
rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne
öntsön folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.
iv
•
•
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett
környezetben, ami váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a forgó
alkatrészeket, illetve a lámpát.
A hálózati feszültség használata
•
•
•
•
•
Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos a rendelkezésre álló feszültséget illetően, lépjen kapcsolatba a
kereskedővel vagy a helyi áramszolgáltatóval.
Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem
haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok
eszköz csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja
meg a mellékkör névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót
használnak, az áramfelvétel nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti
áramfelvételének 80%-át.
A termék hálózati adapterét hárompólusú földelt tápcsatlakozóval látták el. Ez
a dugó csak megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a
fali konnektor megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a hálózati adapter
dugóját. Ne dugja a dugót nem földelt hálózati csatlakozóba. További
információkért forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem
megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy sérülést
okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar megfelelő
kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő elektromos eszközök
okoznak, és ami befolyásolja a termék teljesítményét.
•
A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az
alábbi követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal
rendelkező, VDE vagy hasonló jóváhagyással, 4,5 méter maximális
hosszúsággal.
v
A termék szervizelése
Ne kísérletezzen a termék javításával, mivel a felnyitással vagy a burkolat
eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki magát.
Minden javítást bízzon szakképzett személyekre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett
munkatársaihoz, ha:
•
•
•
•
•
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
Folyadék ömlött a termékbe
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az
összes használati utasítást
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz
vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe, hogy
a terméket helyreállítsa.
Figyelem! Biztonsági okból ne használjon nem szabványos alkatrészt
részegységek beszerelése vagy cseréje alkalmával. A kiegészítőket
illetően vegye fel a kapcsolatot a termék viszonteladójával.
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol
kisgyerekektől.
További biztonsági információ
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős
fény károsíthatja látását.
•
•
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
RG2 IEC 62471-5:2015
Ne telepítse a terméket az alábbi környezetben:
•
•
•
•
•
•
Rosszan szellőző vagy szűk helyen. A kivetítő és a falak között legalább 50 cm
legyen, lehetővé téve a levegő szabad áramlását.
Olyan hely, ahol a hőmérséklet szélsőséges módon megnőhet, pl. gépkocsiban zárt
ablak mellett.
Olyan hely, ahol a szélsőségesen magas páratartalom, por vagy cigarettafüst
beszennyezheti az optikai részegységeket, megrövidítve ezzel élettartamukat és
besötétítve a képet.
Tűzjelző berendezések közelében.
Olyan hely, ahol a környezeti hőmérséklet meghaladja a 40°C/104°F értéket.
Több mint 3048 méter tengerszint feletti magasságban.
vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Azonnal húzza ki a tápkábelt, ha problémát tapasztal a kivetítővel. Ne
működtesse a kivetítőt, ha füst, furcsa zaj vagy szag jön belőle. Ez tüzet vagy
áramütést okozhat. Ha ilyet tapasztal, azonnal húzza ki a tápkábelt és vegye fel
a kapcsolatot a kereskedővel.
Ne használja tovább a terméket, törje el vagy ejtse le. Ebben az esetben,
vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, aki megvizsgálja a terméket.
A kivetítő lencséjét ne irányítsa a nap felé. Ez tüzet okozhat.
A kivetítő kikapcsolásakor tanácsos hagyni, amíg a kivetítő befejezi hűtési,
mielőtt áramtalanítaná a készüléket.
Ne kapcsolja ki gyakran hirtelen a tápellátást, vagy húzza ki működés közben a
kivetítő tápkábelét. A legjobb, ha megvárja, amíg a ventilátor kikapcsolódik,
mielőtt kikapcsolja az áramforrást.
Ne érintse a légkivezető rácsot és a talplemezt, amelyek felforrósodnak.
Tisztítsa meg a gyakran a légszűrőt, ha van ilyen. A készülék belsejében
emelkedhet a hőmérséklet és meghibásodást okozhat, ha a légszűrő/szellőző
nyílások piszokkal vagy porral szennyezettek.
Ne nézzen a szellőzőrácson keresztül a készülék belsejébe, amikor a kivetítő
be van kapcsolva. Az erős fény károsíthatja látását.
Mindig nyissa ki a lencsevédőt vagy távolítsa el a lencsesapkát, amikor a
kivetítő be van kapcsolva.
Ha a kivetítő bekapcsolt állapotban van, ne tegyen tárgyakat a lencse elé,
mivel ezzel a tárgy felforrósodhat, deformálódhat és tüzet is okozhat. A lámpa
ideiglenes kikapcsolásához nyomja meg az ELREJT (HIDE) gombot a
távirányítón.
A lámpát névleges élettartamán túl nem szabad működtetni. Ettől ritkán
eltörhet.
Ha ki kell cserélni a lámpát, lépjen kapcsolatba a helyi márkakereskedővel
vagy az Acer szervizközponttal.
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Amikor megjelenik a lámpa
figyelmeztető üzenete, a lámpa cseréjéhez lépjen kapcsolatba a helyi
márkakereskedővel vagy az Acer szervizközponttal.
Ne kísérelje meg szétszerelni a kivetítőt. A készülék belsejében
nagyfeszültségű alkatrészek vannak, amelyek sérülést okozhatnak.
Ne állítsa függőleges helyzetbe a kivetítőt. Így a kivetítő könnyen leborulhat, és
sérülést vagy kárt okozhat.
A termék fordítva is képes képet megjeleníteni, így mennyezetre is lehet
szerelni. Kizárólag az Acer mennyezetre szerelő készletét használja a kivetítő
felszereléséhez, és győződjön meg biztos rögzítéséről.
vii
Figyelmeztetés zenehallgatás esetére
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
•
•
•
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán és kényelmes hangerőn nem hallja a zenét.
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
Ne hallgasson zenét nagy hangerőn huzamosabb ideig.
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
Utasítások az eszköz megfelelő elhelyezését illetően
Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági
szeméttárolóba. A környezetszennyezés csökkentése és környezetünk lehető
legnagyobb fokú védelme érdekében kérjük, hasznosítsa újra. További információért
az elektromos és elektronikus berendezések hulladékával (WEEE) kapcsolatos
szabályozást illetően látogassa meg a
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/index.htm
Higannyal kapcsolatos figyelmeztetés
LCD/CRT monitort vagy kijelzőt tartalmazó kivetítők vagy elektronikus termékek:
A termékben lévő lámpa vagy lámpák higanyt tartalmaznak ezért újrahasznosításuk,
illetve ártalmatlanításuk a helyi, állami vagy szövetségi törvények betartásával kell,
hogy történjen. További tájékoztatásért lépjen kapcsolatba az elektronikai
iparszövetséggel a www.eiae.org címen. A lámpák ártalmatlanításával kapcsolatos
tájékoztatásért látogassa meg a www.lamprecycle.org weblapot.
viii
Mindenek előtt
A használattal kapcsolatos megjegyzések
Ezt tegye:
•
Tisztítás előtt kapcsolja ki a terméket.
•
Enyhe tisztítószerrel megnedvesített, puha kendőt használjon a kijelző
burkolatának tisztításához.
•
Húzza ki a hálózati kábelt a csatlakozóból, amennyiben hosszabb ideig nem
tervezi használni a terméket.
Ne tegye:
•
Zárja el a készülék házának szellőzést szolgáló nyílásait.
•
Tisztítsa a készüléket súrolószerrel, viasszal vagy oldószerrel.
•
Használja az alábbi körülmények között:
•
•
•
•
Rendkívül meleg, hideg vagy párás helyen.
Nagymennyiségű pornak és piszoknak kitett helyen.
Erős mágneses teret gerjesztő készülék közelében.
Helyezze közvetlen napsugárzásnak kitett helyre.
Óvintézkedések
Tartsa be a felhasználói útmutatóban ajánlott összes figyelmeztetést,
elővigyázatossági felhívást és karbantartási utasítást, hogy a készülék élettartamát
meghosszabbítsa.
Figyelmeztetés:
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős fény
károsíthatja látását.
•
Tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében óvja a terméket esőtől, illetve
nedvességtől.
•
•
Ne nyissa ki vagy szerelje szét a terméket, mert ezzel áramütést okozhat.
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Amikor megjelenik a lámpa
figyelmeztető üzenete, a lámpa cseréjéhez lépjen kapcsolatba a helyi márkakereskedővel
vagy az Acer szervizközponttal.
•
A kivetítő kikapcsolásakor kérjük hagyja, amíg a kivetítő befejezi hűtési, mielőtt
áramtalanítaná a készüléket.
•
•
•
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne használja a lencsevédő kupakot, ha a kivetítő működik.
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat.
Ha ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult.
A lámpa cseréjéhez vegye fel a kapcsolatot a helyi márkakereskedővel vagy az Acer
szervizközponttal.
Mindenek előtt
iii
viii
A használattal kapcsolatos megjegyzések
viii
Óvintézkedések
viii
Bevezet
1
A termék jellemzi
1
A csomag áttekintése
2
Projektor Áttekintése
3
A projektor külseje
3
Vezérlpult
5
Távirányító Elrendezése
6
Első lépések
A kivetítő csatlakoztatása
8
8
A kivetítő be- és kikapcsolása
9
A kivetítő bekapcsolása
9
A kivetítő kikapcsolása
10
A kivetített kép beállítása
11
A kivetített kép magasságának beállítása
11
Az optimális képméret és -távolság
12
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával
13
Hogyan érhet el a kívánt képhelyzet a lencseállító
beállításával
14
Felhasználói vezérlés
15
A képernyn megjelen (OSD) menük
15
Szín
17
Kép
21
Beállítás
23
Kezelés
26
Nyelv
27
Mellékletek
28
Hibaelhárítás
28
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
32
Tartalom
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
Lámpacsere
33
Műszaki adatok
34
Kompatibilis üzemmódok
36
Hatósági és biztonsági tudnivalók
40
1
A termék jellemzi
Ez a termék egy egyetlen chippel rendelkez DLP® projektor, amely a következ
kiemelked jellemzket foglalja magában:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DLP® technológia
Eredetileg a 3840 (V) x 2160 (F) felbontású, Automata/Teljes/4:3/16:9/L.Box/
Anamorf 2,35:1 méretarány támogatott
A Szuper felbontás funkció egy magasabb felbontású képet generál az
alacsonyabb felbontású képbl
Alacsony zajszint
Az Acer ColorBoost technológia élénk, életh képeket nyújt
Nagy fényer és kontrasztarány
A sokoldalú megjelenítési mód lehetvé teszi az optimális teljesítményt
bármilyen szituációban
A felhasználó által definiálható megjelenítési módok megfelenek a
szükségleteinek
HDTV (720p, 1080i, 1080p) támogatású
Az alacsonyabb energiafogyasztás és a gazdaságos (ECO) üzemmód
megnöveli a lámpa élettartamát
Dynamic Black: Ha aktiválva van, a kivetítő módosítja a kivetített kép fekete
szintjét, hogy növelje a Dynamic Aperture (dinamikus rekesz) lehetőséggel
használt kontrasztarány hatását.
ExtremeEco: A projektor csökkenteni fogja a lámpa energiafogyasztását akár
70%-kal, amikor 5 perce nem érzékelhet bemenet jel.
Az Acer EcoProjection Technology intelligens energiagazdálkodási
megközelítést, valamint a fizikai hatékonyság javulását nyújtja
Többnyelv képernymenü (OSD)
Manuális fókuszú/zoom vetítlencse
Kompatibilis a Microsoft® Windows® 2000, XP, 7, 8, 8.1, 10, Vista® , Macintosh
és a Chrome operációs rendszerekkel
A LAN beállítások lehetvé teszik a projektorok távoli vezérlést egy
webböngészn keresztül
Crestron kompatibilis
A CEC (Consumer Electronics Control) funkció támogatott
A PIP / PBP funkciók lehetvé teszik, hogy egyszerre jelenítsen meg két
jelforrást
A BT2020 / HDR tartalom támogatott
ISFccc kompatbilis
A HDCP2.2 támogatott a HDMI 1 (2.0) segítségével
Magyar
Bevezet
Magyar
2
A csomag áttekintése
A projektorhoz az összes alább feltüntetett tétel hozzátartozik. Ellenrizze, hogy
biztosan mindegyik meglegyen. Lépjen kapcsolatba azonnal a kereskedjéve, ha
bármi
hiányozna.
Projektor
Használati útmutató
(CD-ROM)
Távvezérl
Tápkábel
HDMI kábel
Gyors üzembe
helyezési útmutató
AA Elem x 2
3
Magyar
Projektor Áttekintése
A projektor külseje
Elölnézet/felülnézet
2
7
3
3
4
8
9
1
5
6
#
Leírás
#
Leírás
1
A lencseállító gombok
6
Vetítlencse
2
LED jelzfény
7
Lámpa teteje
3
Távirányító vev
8
Csatlakozók
4
Zoom- és élességállító gyr
9
Vezérlpult
5
Objektívsapka
Oldal
1
2
3
4
4
5
6
7
9
8
#
10
Leírás
#
Leírás
1
LAN (RJ45 port a 10/100M
Ethernethez)
6
12 V DC kimeneti csatlakozó
2
Vezetékes távcsatlakozó
7
RS232 csatlakozó
3
Analóg RGB jel bemeneti csatlakozó
8
Dlésszöget állító kerék
4
HDMI csatlakozó
9
Konnektor
5
Mini USB-csatlakozó
10 Kensington™ zár port
Magyar
4
Alulnézet
337 mm
1
1
2
2
290 mm
2
#
1
Leírás
Billenés állítói
2
#
2
Leírás
Mennyezeti tartó lyukak (csavaros típus:
M6)
Méretek
562,8
mm
470,7 mm
207,2
mm
216,2
mm
5
1
6
2
*Csúsztassa el az ajtót, mieltt
használná a vezérlpanelt.
#
1
2
2
3
2
4
2
7
5
Funkció
MODE
Négyirányú
billentyk
Leírás
Válasszon ki egy megjelenítési módot.
A segítségével választhat az elemek között, illetve
módosíthatja a kiválasztást.
3
ENTER
4
BACK
Megersíti a kiválasztott elemeket.
Törli a kiválasztást vagy visszalép az elz oldalra.
5
Üzemkapcsoló
gomb
Lásd a „A kivetítő be- és kikapcsolása” részt.
6
SOURCE
Módosítja az aktív forrást.
7
MENU
Elindtja az (OSD) képernymenüt vagy kilép az OSD
menübl.
Magyar
Vezérlpult
Magyar
6
Távirányító Elrendezése
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Model No:H-3902
MC.JNW11.007
#
Funkció
Leírás
1
ÜZEMKAPCSOLÓ Lásd a „A kivetítő be- és kikapcsolása” részt.
2
FÉNY
Be- vagy kikapcsolja a távirányító háttérvilágítását.
3
STATUS
Nyomja meg, hogy megjelenítse vagy bezárja az I/O port
üzenetét a jobb fels sarokban.
4
FREEZE
A kép kimerevítéséhez.
5
HIDE
Nyomja meg a „HIDE” gombot a kép elrejtéséhez, majd
nyomja meg újra a kép megjelenítéséhez.
6
HDMI 1
A jelforrás HDMI 1-re váltásához.
7
MENU
Elindítja a képernyőn megjelenő (OSD) menüt, visszalép
az OSD menü előző lépésére vagy kilép az OSD
menüből.
8
ENTER
Megersíti a kiválasztott elemeket.
9
BACK
10
11
Négyirányú
billentyk
Törli a kiválasztást vagy visszalép az elz oldalra.
A segítségével választhat az elemek között, illetve
módosíthatja a kiválasztást.
BRIGHT
Nyomja meg a fényesség menü megnyitásához, ahol
módosíthatja a fényesség beállításait.
12 CONTRAST
Nyomja meg a kontraszt menü megnyitásához, ahol
módosíthatja a kontraszt beállításait.
13 SHARP
Nyomja meg az élesség menü megnyitásához, ahol
módosíthatja az élesség beállításait.
14 SOURCE
Módosítja az aktív forrást.
7
Funkció
Leírás
Automatikusan a bemeneti jelforráshoz szinkronizálja a
kivetítt.
16 PATTERN
Megjeleníti a vizsgálati mintát.
17 RATIO
Kiválaszt egy oldalarányt.
18 VGA
A jelforrás VGA -re váltásához.
19 HDMI 2
A jelforrás HDMI 2-re váltásához.
20 MODE
Válasszon ki egy megjelenítési módot.
21 PIP/PBP
Belép vagy vált a PIP/PBP mód között.
22 SATURATION
Nyomja meg az telítettség menü megnyitásához, ahol
módosíthatja a telítettség beállításait.
23 GAMMA
Nyomja meg a gamma menü megnyitásához, ahol
módosíthatja a gamma beállításait.
24 SUPER RES.
Nyomja meg, hogy engedélyezze vagy letiltsa a szuper
felbontás funkciót.
Magyar
#
15 RESYNC
Magyar
8
Első lépések
A kivetítő csatlakoztatása
VGA
RS232
Képerny
DVD-lejátszó,
Beltéri egység,
HDTV
vevkészülék
2
3
4
5
6
7
8
1
#
Leírás
#
Leírás
1
Tápkábel
5
HDMI-kábel
2
RJ45 kábel
6
USB kábel
3
Vezetékes távirányító
7
12V DC kábel
4
VGA kábel
8
RS232 kábel
Megjegyzés: Annak biztosítása érdekében, hogy a kivetítő
megfelelően működjön a számítógéppel, győződjön meg arról, hogy a
megjelenítési mód időzítése kompatibilis a kivetítővel.
9
A kivetítő bekapcsolása
1
Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápkábel és a jelkábel megfelelően
csatlakozik. A bekapcsolt állapotot jelző LED vörös fénnyel villog.
2
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő
(POWER) gomb
megnyomásával, és a bekapcsolt állapotot jelző LED kék színűre fog
váltani.
3
Kapcsolja be a jelforrást (számítógép, noteszgép, video lejátszó stb.). A
kivetítő automatikusan felismeri a jelforrást (ha a Forrás zár funkció le van
tiltva).
•
Ha a képernyőn a „Nincs jel” üzenet látható, győződjön meg arról, hogy a
jelkábelek megfelelően csatlakoznak.
•
Ha egyszerre több jelforrást csatlakoztat, használja a vezérlőpult vagy a
távvezérlő „SOURCE” gombját, illetve a távvezérlő közvetlen forrás
gombját a bemenetek közötti váltáshoz.
1&2
Magyar
A kivetítő be- és kikapcsolása
Magyar
10
A kivetítő kikapcsolása
1
A kivetítő kikapcsoláshoz nyomja meg a Power (Üzemkapcsoló) gombot.
Ekkor megjelenik a következő üzenet:
„Nyomja meg az üzemkapcsoló gombot a kikapcsolás befejezéséhez.”
Nyomja meg a power (üzemkapcsoló) gombo.
2
A működésjelző LED színe folyamatos vörösre változik jelezve, hogy a
kivetítő készenléti módba lépett.
3
Most már biztonsággal kihúzhatja a tápkábelt.
Ha az Azonnali Folytatás elemet választják:
1
A kikapcsolást követően, a bekapcsolt állapotot jelző LED VÖRÖS színre
vált, gyorsan villog, és a ventilátor(ok) kb. 2 másodpercig tovább
müködik(nek) biztosítandó, hogy a rendszer megfelelően lehűljön.
2
Amíg a tápkábel csatlakoztatva marad, bármikor megnyomhatja a power
(üzemkapcsoló) gombot a kivetítő azonnali bekapcsolásához a 2 perces
kikapcsolási folyamat közben.
3
A rendszer lehűlése után a bekapcsolt állapotot jelző LED befejezi a
villogást, és folyamatos vörös fénnyel világít, ami azt jelenti, hogy a kivetítő
készenléti módba lépett.
4
Most már biztonsággal kihúzhatja a tápkábelt.
Figyelmeztető szimbólumok:
•
„A kivetítő túlmelegedett. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.”
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a kivetítő túlmelegedett. A lámpa és a kivetítő
is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény
folyamatos vörös színnel világít. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával
vagy a szervizközponttal.
•
„Ventilátor meghibásodás. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.”
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a ventilátor meghibásodott. A lámpa és a
kivetítő is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény
villog. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával vagy a szervizközponttal.
Megjegyzés: Ha a kivetítő automatikusan kikapcsolódik és a
lámpa LED kijelző folyamatosan vörös fénnyel világít, akkor vegye
fel a kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szervizközponttal.
11
A kivetített kép magasságának beállítása
A kivetítőt két állítható lábbal szerelték fel a kivetített kép magasságának
beállításához.
A kép emeléséhez:
1
Használja az első Dőlésszög beállító kereket a kép kívánt magassági
szögbe való emeléséhez.
2
Használja a hátsó Dőlésszög beállító kereket a kivetítő szögének
finombeállításához.
A képe lejjebb állításához:
1
Használja az első Dőlésszög beállító kereket a kép kívánt magassági
szögbe való leengedéséhez.
2
Használja a hátsó Dőlésszög beállító kereket a kivetítő szögének
finombeállításához.
Dlésszöget állító kerék
Dlésszöget állító kerék
Magyar
A kivetített kép beállítása
Magyar
12
Az optimális képméret és -távolság
Tekintse meg az alábbi táblázatot az adott vetítési távolsághoz tartozó optimális
képméret kiválasztásához.
Ha a kivetítő 5 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget 111 és
167 hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 5 méteres vetítési távolság
esetén 239 cm vetítési magasság szükséges.
Max
. ké
Min
pmé
ret
. ké
pm é
ret
167"
111"
Magasság:
159 cm
Magasság:
239 cm
A kép
alsó és
fels széle
közötti
távolság
5m
Kívánt távolság
Minimális képméret (Min. zoom)
Maximális képméret (Max. zoom)
Kívánt
A kép alsó és
A kép alsó és
Távolság
Átló
felső széle
Átló
felső széle
Sz (cm) ×
Sz (cm) ×
(m)
(hüvelyk)
közötti
(hüvelyk)
közötti
Ma (cm)
Ma (cm)
<A>
<B>
távolság (cm) < B >
távolság (cm)
<C>
<C>
2,85
95
210 x 118
3
100
221 x 125
136
143
136
143
316 x 178
204
4,28
95
211 x 118
4,5
100
221 x 125
143
150
332 x 187
215
5
111
246 x 138
159
167
369 x 208
239
5,4
120
266 x 149
172
180
399 x 224
258
5,9
131
290 x 163
188
6,4
142
315 x 177
204
6,9
153
339 x 191
220
7,4
164
364 x 205
235
8,1
180
398 x 224
258
Nagyítás mértéke: 1,5 x
13
Az alábbi táblázat mutatja, hogyan lehet elérni a kívánt képméretet a kivetítő
helyzetének vagy a zoom gyűrű beállításával.
Ha 100 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 3,0–4,5 méter
távolságra a vászontól, és annak megfelelően állítsa be a zoom mértékét.
100"
Kívánt
képméret
Magasság:
143 cm
A kép alsó
és fels
széle
közötti
távolság
3,0 m
4,5 m
Kívánt képméret
Átló (hüvelyk)
<A>
Kívánt távolság
Távolság (m)
A kép felső széle (cm)
Sz (cm) × Ma (cm)
Max. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
A kép alsó és felső széle
közötti távolság < D >
136
95
210 x 118
2,8
4,3
100
221 x 125
3,0
4,5
143
110
244 x 137
3,3
4,9
158
120
266 x 149
3,6
5,4
172
140
310 x 174
4,2
6,3
201
150
332 x 187
4,5
6,7
215
165
365 x 205
4,9
7,4
236
180
398 x 224
5,4
8,1
258
Nagyítás mértéke: 1,5 x
Magyar
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával
Magyar
14
Hogyan érhet el a kívánt képhelyzet a lencseállító
beállításával
A projektor lencseállítóval van felszerelve a kivetített kép helyzetének a
beállításához análkül, hogy fizikailag elmozdítaná a projektort.
Megjegyzés: A számok ebben a részben csak tájékoztató jellegek,
nem megközelít értékek. A számok az egyes egységek között eltérek
lehetnek a szerelési trés miatt.
A függleges magasságot a képmagasság -65% és 65%-a között lehet beállítani. A
vízszintes magasságot a képszélesség -27% és 27%-a között lehet beállítani.
A vízszintes helyzet
27%
A függleges helyzet
65%
1 kép magassága
65%
1 kép szélessége
27%
15
Magyar
Felhasználói vezérlés
A képernyn megjelen (OSD) menük
A projektor többnyelv, képernyn megjelen (OSD) menüvel rendelkezik, amely
lehetvé teszi a kép beállításait és a különböz beállítások módosítását.
Az OSD menük használata
•
Az OSD menü megnyitásához nyomja meg a „MENU” lehetséget a
vezérlpulton vagy a távirányítón.
•
Amikor megjelenik az OSD, használja a
lehetséget, hogy kiválasszon
egy elemet a fmenüben. Miután kiválasztotta a fmenü kívánt elemét, nyomja
meg a(z)
lehetséget, hogy megadjon egy almenüt a funkció beállításához.
•
Használja a
lehetséget a kívánt elem kiválasztására, a
segítségével pedig adja meg a beállításokat.
•
Válassza ki a következ módosítani kívánt elemet az almenüben, majd állítsa be
a fent leírtak szerint.
•
Nyomja meg a „MENU” lehetséget a vezérlpanelen vagy a távirányítón, a
képerny vissza fog térni a fmenübe.
•
Az OSD menübl való kilépéshez nyomja meg újra a „MENU” lehetséget a
vezérlpulton vagy a távirányítón. Be fog záródni és a projektor automatikusan
el fogja menteni az új beállításokat.
Fmenü
Beállítás
Almenü
Magyar
16
Megjegyzés: elfordulhat, hogy a képernymenü következ beállításai közül nem
mindegyik érhet el. Kérjük, tájékozódjon a saját kivetítjén elérhet tényleges
képernymenürl.
17
Számos gyári beállítás van, amelyet a különböz típusú
képekhez optimalizáltak.
Megjelenítési
mód
Fal Színe
•
Fényes: A fényer optimalizálásához.
•
Szabvány: Általános környezethez.
•
sRGB: Az sRGB szabványhoz.
•
Rec. 709: A Rec. 709 szabványhoz
•
Mozgókép: A világosabb és az általános mozgókép/
videó/fotó lejátszásához.
•
Sötét mozi: Sötét mozitartalomhoz.
•
Játék: játéktartalomhoz.
•
Sport: Sportképhez.
•
Csendes: Csendes környezetben.
•
ISF Day/ISF Night: Csak akkor érhet el, ha az ISF
engedélyezve van.
•
1./2./3. felhasználói: A felhasználói beállítások
memorizálása.
Használja ezt a funkciót a megfelel szín kiválasztásához a fal
szerint. Számos lehetség van, többek között a Fehér, Világos
sárga, Világoskék, Rózsaszín és Sötétzöld. Ez kompenzálja a
fal színébl adódó színeltérést, hogy a megfelel tónusú kép
jelenjen meg.
Beállítja a kép fényerejét.
Fényerő
•
Nyomja meg a
lehetséget a kép sötétítéséhez.
•
Nyomja meg a
lehetséget a kép világosításához.
Szabályozza a kép legvilágosabb és legsötétebb részeinek a
különbségeit. A kontraszt beállítása módosítja a fekete és a
fehér mennyiségét a képen.
Kontraszt
•
Nyomja meg a
csökkentéséhez.
lehetséget a kontraszt
•
Nyomja meg a
lehetséget a kontraszt növeléséhez.
Magyar
Szín
Magyar
18
Módosíthatja a videó képét a fekete-fehértl a teljesen telített
színekig.
Színtelítettség
•
Nyomja meg a
csökkentéséhez.
lehetséget a kép színének a
•
Nyomja meg a
növeléséhez.
lehetséget a kép színének a
Beállítja a vörös és a zöld színegyensúlyát.
•
Nyomja meg a
növeléséhez.
•
Nyomja meg a
növeléséhez.
Színezet
lehetséget a kép zöld színének a
lehetséget a vörös színének a
Színhmérséklet
Beállítja a színhmérsékletet. Magasabb színhmérsékleten a
képerny hidegebb árnyalatú lesz; alacsonyabb
színhmérsékleten a képerny melegebb árnyalatú lesz.
Dynamic Black
Módosítja a kivetített kép fekete szintjét, hogy növelje a
Dynamic Aperture (dinamikus rekesz) lehetőséggel használt
kontrasztarány hatását. Az opciók a következők: Magas,
Közép, Alacsony és Ki.
Gamma
Hatással van a sötét részek megjelenítésére. Nagyobb
gamma értékkel a sötét részek fényesebbnek tnnek.
HDR
Akkor hasznája ezt a funkciót, ha nagyobb képminséget
szeretne 4K2K tartalmom megtekintésekor. A lehetségek HDR
1, HDR 2, és Ki.
19
Függ. színkez.: Beállítja a piros, zöld, kék, cián, sárga és
magenta színeket.
•
- Függ. színezet: Módosítja a kiválasztott szín
színárnyalatát.
•
- Függ. telít.: A teljesen telített színek elérése érdekében
beállítha a video képét feketétol fehérig.
•
- Függ. nyereség: Beállítja a kontraszt szintet.
•
Brszín: Beállítja a testszínt egy korlátozott árnyalaton
belül.
•
Ragyogó szín: A képernyon megjeleno színek kibovített
spektrumát teszi elérhetové, mellyel fokozott
színtelítettség hozható létre az élénk, életszeru
képekhez. Ez az opció alapértelmezettként „Be” van
kapcsolva.
•
Fehér csúcs.: Növeli a fehér részek világosságát, mely
akár 100% körüli is lehet. (Csak video forrás esetén)
•
Zajcsökkentés: Beállítja a zajcsökkentés mértékét, így
segít csökkenteni a nemkívánatos zajokat a képen.
•
Fekete/fehérszint beállítása: Elemzi az aktuálisan bevitt
képet, és kiszámítja az eltolás értékét, melyet ezután
hozzáad az analóg/digitális átalakító fekete/fehérszint
értékéhez. Ez biztosítja az egyes analóg források
optimális fekete/fehérszint értékét.
•
ISF: Ez a menü jelszóval védett, és csak felhatalmazott
kalibrátorokkal lehet hozzáférni. Az ISF (Imaging Science
Foundation) alapos kidolgozású, iparágban elismert
szabványokat fejlesztett ki az optimális videó
teljesítményhez, valamint megvalósított egy képzési
programot a technikusok és szerelk számára, hogy
ezeket a szabványokat arra használják, hogy az ISF
tanúsított eszközökön optimális képminséget érjenek el.
Ennek megfelelen javasoljuk, hogy a telepítést és a
kalibrációt egy ISF tanúsított telepít szakember végezze.
További információkért látogasson el a
www.imagingscience.com weboldalra, vagy lépjen
kapcsolatba azzal a kerskedvel vagy kiskereskedvel, akitl
a projektort vásárolta.
Speciális
Visszaállítás
Nyomja meg a „ENTER” gombot, miután kijelölte az „Igen”
lehetséget, hogy a Szín menü megjelenítési paramétereit
visszaállítsa az alapértelmezett gyári beállításokra.
Magyar
•
Magyar
20
Megjegyzés: A „Színtelítettség” és a „Színezet” funkciók nem támogatottak a
számítógép mód alatt.
21
•
Első: A gyári alapértelmezett beállítás.
•
Plafon: Amikor kiválasztja ezt a funkciót, a projektor
elfordítja a képet mennyezetre szerelt kivetítéshez.
•
Hátsó: Amikor kiválasztja ezt a funkciót, a projektor
megfordítja a képet, így kivetítheti a képet egy áttetsz ellenz
mögül.
•
Hátoldal, plafon: Amikor kiválasztja ezt a funkciót, a
projektor egyszerre megfordítja és elfordítja a képet.
Végezhet vetítést egy áttetsz ellenz mögül mennyezetre
szerelt kivetítéssel.
Kivetítés
Ezt a funkciót arra használhatja, hogy kiválassza a kívánt
képarányt.
•
Automata: Megtartja a képet az eredeti szélességmagasság arányban és maximalizálja azt, hogy kitöltse a
vízszintes és függleges képpontokat.
•
Teljes: a kép a teljes vízszintes és függleges felbontást
igénybe véve jelenik meg.
•
4:3: A kép a képernyhöz lesz igazítva és 4:3 arányban lesz
megjelenítve.
•
16:9: A kép a képernyhöz lesz igazítva és 16:9 arányban
lesz megjelenítve.
•
L.Box: megrzi a jel eredeti képméretarányát és 1,333szorosára nagyítja.
•
Anamorf 2,35:1: Megnyújtja a képet függlegesen, hogy
kitöltse az anamorf lencsét. Megtartja a képet az eredeti
szélességi aránnyal és újraméretezi a magasságát az
eredeti kép 1,321875-szörösére.
Képarány
Beállítja a kép keménységét.
•
Nyomja meg a
csökkentéséhez.
lehetséget a keménység
•
Nyomja meg a
lehetséget a keménység növeléséhez.
V. helyzet
(Vízszintes
pozíció)
•
Nyomja meg a
lehetséget a kép balra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
lehetséget a kép jobbra mozgatásához.
F. helyzet
(Függleges
pozíció)
•
Nyomja meg a
lehetséget a kép lefelé mozgatásához.
•
Nyomja meg a
lehetséget a kép felfelé mozgatásához.
Keménység
Magyar
Kép
Magyar
22
Frekvencia
Megváltoztatja a projektor frissítési rátáját, hogy az megfeleljen a
számítógép grafikus kártyájának a frekvenciájával. Ha egy
függleges villogó sávot észlel a kivetített képen, a kijavításához
használja ezt a funkciót.
Követés
Szinkronizálja a képerny jel idzítését a grafikus kártyával. Ha
labilis vagy villogó képet észlel, használja ezt a funkciót a
javításra.
Szuper
felbontás
Ha be van kapcsolva, a képek meg lesznek élesítve, hogy több
részlet legyen látható.
Beállítja a HDMI képadat színtartományát, hogy megelzze a szín
kijezésének a hibáját.
HDMI
színtartomány
•
Automata: Automatikusan beállítja a színtartományt a
lejátszóról érkez információk alapján.
•
Korl. tartom.: Feldolgozza a bemeneti képet korlátozott
színtartomány-adatként.
•
Telj. tartom.: Feldolgozza a bemeneti képet teljes
színtartomány-adatként.
Beállítja a képernyn a HDMI kép túlpásztázási arányát.
HDMI keresési
info.
Visszaállítás
•
Automata: Automatikusan beállítja a túlpásztázási arányt a
lejátszóról érkez információk alapján.
•
Alulpásztázás: Soha sincs túlpásztázás a HDMI képen.
•
Túlpásztázás: Mindig megtartja a túlpásztázást a HDMI
képen.
Nyomja meg a „ENTER” gombot, miután kijelölte az „Igen”
lehetséget, hogy a Kép menü megjelenítési paramétereit
visszaállítsa az alapértelmezett gyári beállításokra.
Megjegyzés: A „V. helyzet”, „F. Helyzet”, „Frekvencia” és a „Követés” funkciók
nem támogatottak videó módban.
Megjegyzés:A „HDMI színtartomány” és a „HDMI keresési info.” csak akkor
érhetek el, amikor a bemeneti jel HDMI.
23
Forrás zár
A „Be” lehetség kiválasztása engedélyezi a funkciót, amikor pedig
bemeneti jelet vált, akkor meg kell nyomni a „SOURCE”
lehetséget a vezérlpanelen vagy a távirányíton, vagy a közvetlen
forrás billentyt a távirányítón. Amikor le van tiltva ez a funkció, a
projektor automatikusan érzékelni fogja a forrást.
Auto. Kijelző
Alapértelmezetten „Ki” van kapcsolva, az elektromos képernyő le/
fel mozdulatai a projektor be-/kikapcsolásához kapcsolódnak.
HDMI CEC
A „Be” kiválasztásával engedélyezi a szinkronizált teljesítmény
BE/KI mveletét a projektor és a projektor HDMI portjához
csatlakoztatott CEC-kompatibilis eszköz között.
Ez a funkció csak a bels HDMI porthoz érhet el.
LAN vezérlés
LAN
Az alapértelmezett beállítás: „Ki”. Válassza az „Be” elemet a LAN
csatlakozó engedélyezéséhez.
LAN IP/ Mask
Az IP-cím és maszk cím azonosítása.
LAN visszaállítása
Nyomja meg a „ENTER” gombot, miután kijelölte az „Igen”
lehetséget, hogy a Eszközök oldal valamennyi elemét
visszaállítsa az alapértelmezett gyári beállításra.
PIP
•
Válassza a „Be” lehetsége, hogy két képernyt is láthasson
egyszerre.
•
Válassza a „Ki” lehetséget a funkció letiltásához.
PIP forrás
PIP
Nyomja meg a
lehetséget, hogy kiválassza a
másodlagos videó forrást. D-al, HDMI 1 vagy HDMI 2 jel.
PIP helyzet
Válassza a PIP másodlagos jel helyzetét a képernyn.
PIP méret
Válassza a PIP másodlagos jel méretét a képernyn.
PBP
•
PBP
Válassza a „Be” lehetsége, hogy két képernyt is láthasson
egyszerre.
•
Válassza a „Ki” lehetséget a funkció letiltásához.
PBP forrás
Nyomja meg a
lehetséget, hogy kiválassza a
másodlagos videó forrást: D-al, HDMI 1 vagy HDMI 2 jel.
Információ
Megjeleníti a projektor aktuális állapotát.
Magyar
Beállítás
Magyar
24
Visszaállítás
Nyomja meg a „ENTER” gombot, miután kijelölte az „Igen”
lehetséget, hogy a Beállítás menü megjelenítési paramétereit
visszaállítsa az alapértelmezett gyári beállításokra.
Összes
visszaállítása
Nyomja meg a „ENTER” gombot, miután kijelölte az „Igen”
lehetséget, hogy az összes menü megjelenítési paramétereit
visszaállítsa az alapértelmezett gyári beállításokra.
A LAN beállításokról
1. Megjegyzés: A hálózati távvezérlés oldal áttekintése
Lásd: 2. és 3.
megjegyzés.
A bemeneti
jelforrás
váltásához
kattintson a
kívánt
jelforrásra.
E gombok
ugyanúgy
mködnek, mint
az OSD
menükben lévk:
kivetít vezélpult
vagy távvezérl.
2. Megjegyzés: A Eszközök oldal áttekintése
Meg tudja
adni a kivetít
adatait.
A LAN
vezérlés
beállításait is
módosíthatja.
A hálózati
távvezérlés/
Eszközök oldal
illetéktelen
használatát
megakadályozhatja
egy felhasználói/
rendszergazda
jelszó beállításával.
25
Magyar
3. Megjegyzés: Az Információ oldal a kivetít adatati és állapotát mutatja.
Magyar
26
Kezelés
ECO üzemmód
Válassza az „Be” lehetséget, hogy elhalványítsa a projektor
lámpáját, amely az energiafogyasztást és a zajt is lecsökkenti,
valamint megnöveli a lámpa élettartamát. Válassza az „Ki”
lehetséget, hogy visszatérjen a normál módba.
Ellenőrző minta
Megjeleníti a vizsgálati mintát.
Nagy magasság
Válassza az „Be” lehetséget, hogy bekapcsolja a Nagy
magasság módot. Ha ez a funkció be van kapcsolva, a
projektor ventilátorai teljes sebességgel mködnek, hogy
lehtsék a projektor hmérsékletét.
•
Kikapcsolás mód •
Automata
kikapcsolás
(Percek)
Menü képerny
ideje
(másodperc)
Szabvány: Lehetvé teszi, hogy kikapcsolja a projektort
normál kikapcsolási folyamattal.
Azonnali folytatás: Lehetvé teszi, hogy visszaállítsa a
projektort közvetlenü a legkapcsolástól számított
2 percen belül.
A projektor automatikusan le fog kapcsolni, ha nincs érzékelt
jelbemenet a beállított id után.
•
5/15/30: Válassza ki, mennyi ideig maradjon aktív az
OSD menü az utolsó gombnyomástól számítva.
•
Manuális: Az OSD menü aktív marad. Az egyetlen mód
arra, hogy elindítsa vagy kilépjen az OSD menübl az, ha
megnyomja a „MENU” gombot.
Jelölje ki a „Be” tételt a funkció engedélyezéséhez. A projektor
AC bekapcsolása automatikusan be fog kapcsolni, amikor az áramellátás
tápkábelen keresztül történik.
Állapot
Ha be van kapcsolva, akkor megjelenik az I/O port üzenete a
jobb fels sarokban.
Lámpa üzemid
Megjeleníti a lámpa eltelt mködési idejét (órában).
Lámpa
emlékeztető
Válassza ezt a funkciót, hogy megjelenítse vagy elrejtse a
figyelmeztet üzenetet, amikor a lámpacsere üzenet
megjelenik. Az üzenet a lámpa élettartamának a vége eltt 30
órával fog megjelenni.
Lámpa
visszaállítása
Nyomja meg a „ENTER” lehetséget, miután kiválasztotta az
„Igen” lehetséget, hogy visszaállítsa a lámpa üzemóra
számlálóját 0 órára.
Visszaállítás
Nyomja meg a „ENTER” gombot, miután kijelölte az „Igen”
lehetséget, hogy a Management (Menedzsment) menü
megjelenítési paramétereit visszaállítsa az alapértelmezett
gyári beállításokra.
27
Nyelv
Beállítja az OSD menük nyelvét. Használja a
lehetséget, hogy kiválassza a kívánt nyelvet.
Magyar
Nyelv
Magyar
28
Mellékletek
Hibaelhárítás
Ha problémát tapasztal az Acer kivetítővel kapcsolatban, forduljon az alábbi
hibaelhárítási útmutatóhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel.
Képproblémák és megoldásaik
#
1
2
Probléma
Nem jelenik meg
kép a vásznon.
Részleges,
gördülő vagy
nem megfelelően
megjelenített kép
(PC esetében)
Megoldás
•
Győződjön meg arról, hogy a kábelek megfelelően
csatlakoznak az „Első lépések” című fejezetben leírt
módon.
•
Győződjön meg arról, hogy egyik érintkező sem görbült
meg, vagy törött el.
•
Ellenőrizze, hogy bekapcsolta a projektort.
•
Nyomja meg a „RESYNC” gombot a vezérlőpulton vagy
távvezérlőn.
•
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Nyissa meg a „My Computer (Sajátgép)”, > „Control
Panel (Vezérlőpult)” elemet, majd kattintson duplán
a „Display (Megjelenítés)” ikonra.
•
Jelölje ki a „Settings (Beállítások)” fület.
•
Ellenrizze, hogy a kijelz felbontási beállítása
alacsonyabb mint, vagy megegyezik 3840 x 2160
értékkel.
•
Kattintson az „Advanced Properties (Speciális
tulajdonságok)” gombra.
Ha a probléma továbbra is fennáll, módosítsa az Ön által
használt monitor megjelenítését, és kövesse az alábbi
lépéseket:
•
Ellenrizze, hogy a felbontási beállítás alacsonyabb
mint, vagy megegyezik 3840 x 2160 értékkel.
•
Kattintson a „Change (Módosítás)” gombra a
„Monitor” fülön.
•
Kattintson a „Show all devices (Minden eszköz
mutatása)” > „Standard monitor types (Szabvány
monitortípusok)” elemre az SP dobozban, majd
jelölje ki a kívánt felbontás módot a „Models
(Típusok)” dobozban.
•
Ellenrizze, hogy a monitor kijelzjének a felbontási
beállítása alacsonyabb mint, vagy megegyezik
3840 x 2160 értékkel.
29
4
5
6
7
8
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(Noteszgépek
esetében)
A noteszgép
képernyője nem
jeleníti meg a
bemutatót.
A kép instabil vagy
villódzik
A képen függőleges
villódzó sáv van
A kép nem éles
A kép megnyúlik,
amikor
„szélesvásznú”
DVD filmet játszik le
•
Nyomja meg a „RESYNC” gombot a vezérlőpulton vagy
távvezérlőn.
•
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Ismételje meg a lépéseket a (fenti) 2. elemtől a
számítógép felbontásának beállításához.
•
Nyomja meg a kimeneti beállítások váltása
gombot. Példa: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4],
Dell [Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7],
HP [Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5 ]
•
Ha nehézséget tapasztal a felbontás módosítása során,
illetve a monitor lefagy, indítsa újra az összes
készüléket, a kivetítőt is beleértve.
•
Ha Microsoft® Windows® alapú noteszgépet használ:
Előforduklhat, hogy egyes PC noteszgépek
kikapcsolják saját képernyőjüket, amikor egy második
megjelenítő eszköz van használatban. Mindegyiknél
más-más módon történik a visszakapcsolása. Lásd a
számítógép használati útmutatóját további
információkért.
•
Ha Apple® Mac® OS alapú noteszgépet használ: A
System Preferences (Rendszerbeállítások) menüben
nyissa meg a Display (Megjelenítés) elemet, és jelölje
ki a Video Mirroring (Videó tükrözés) tétel „On (Be)”
jelölőnégyzetét.
•
A „Követés” gombbal javíthatja ki. További
információkért forduljon az „Kép” fejezethez.
•
Módosítsa a számítógép színmélység beállítását.
•
Használja a „Frekvencia” funkciót a beállításhoz.
További információkért forduljon az „Kép” fejezethez.
•
Ellenőrizze és konfigurálja át a grafikus kártya
megjelenítési módját, hogy az kompatibilis legyen a
kivetítővel.
•
•
Állítson a kivetítő lencséjének fókuszgyűrűjén.
Győződjön meg arról, hogy a vetítővászon az előírt
távolságon belül van:
2,9 m – 9,0 m (9,4' – 29,5')
További információkért forduljon a „A kívánt képméret
elérése a távolság és a zoom beállításával” részhez.
Ha anamorf vagy 16:9 képméretarányú DVD filmet játszik le,
az alábbi beállítások módosítására lehet szükség:
•
Ha 4:3 képformátumú DVD filmet játszik le, módosítsa
a formátumot 4:3 beállításra a kivetítő OSD menüjében.
•
Ha a kép még mindig nyújtott, akkor a képméretarányt
is be kell állítania. Állítsa a megjelenítési formátumot
16:9 (széles) képméretarányra a DVD-lejátszón.
Magyar
3
Magyar
30
9
10
11
A kép túl kicsi vagy
túl nagy
A kép oldalai ferdék
A kép fordított.
•
•
Állítson a kivetítő tetején lévő zoom karon.
•
Nyomja meg a „MENU” gombot a vezérlőpulton vagy
távvezérlőn. Lépjen az „Kép” > „Képarány” elemre, és
próbálkozzon különböző beállításokkal.
•
Ha lehetséges, helyezze át a kivetítőt úgy, hogy a
kivetítő közepe felé nézzen és annak alsó széle alatt
legyen.
•
•
Végezzen trapézkorrekciót (ha van ilyen).
•
Helyezze a kivetítőt a vászonhoz közelebbre vagy
messzebbre.
Nyomja meg a „MENU” gombot a vezérlőpulton vagy
távvezérlőn az OSD menü megnyitásához. Lépjen a
„Kép” elemre a beállítások elvégzéséhez.
Válassza ki az OSD „Kép” > „Kivetítés” lehetségét,
majd állítsa be a vetítési irányt.
Problémák a kivetítővel kapcsolatban
#
Jelenség
Megoldás
1
A kivetítő nem reagál semmilyen
kezelőszervre
He lehetséges, kapcsolja ki a kivetítőt, majd
húzza ki a tápkábelt, és várjon legalább 30
másodpercig, míg újra nem csatlakoztatja.
2
A lámpa kiég, vagy pukkanó
hangot ad ki
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama
végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat. Ha
ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik
be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A
lámpa cseréjéhez vegye fel a kapcsolatot a
helyi márkakereskedővel vagy az Acer
szervizközponttal.
31
#
1
Jelenség
Üzenet
Emlékeztető üzenet
A ventilátor meghibásodott. – a rendszerventilátor nem működik.
A ventilátor meghibásodott.
A lámpa hamarosan kikapcsolódik.
A kivetítő túlmelegedett – a kivetítő meghaladta javasolt üzemi
hőmérsékletét, ezért használat előtt hagyni kell kihűlni. Ellenőrizze
a porszűrőket is, ha beszerelték őket. Ha a porszűrő poros,
tisztítsa meg.
A kivetítő túlmelegedett.
A lámpa hamarosan kikapcsolódik.
Cserélje ki a lámpát – a lámpa hamarosan eléri hasznos
élettartama végét. Hamarosan ki kell cserélnie.
A lámpa nagyteljesítményű módban hasznos élettartama végéhez
közeledik.
Tanácsos kicserélni!”
Magyar
OSD üzenetek
Magyar
32
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
LED üzenetek
Üzenet
Bekapcsolt állapotot jelző
LED
Lámpa LED
Hőmérsékletki
jelző LED
Vörös
Kék
Vörös
Vörös
Készenlét
(Hálózati tápkábel
csatlakoztatva)
V
--
--
--
Üzemkapcsoló BE
--
V
--
--
Lámpa újra
--
Gyors
villogás
--
--
Kikapcsolás (hűtés)
Gyors
villogás
--
--
--
Firmware letöltése
V
--
V
V
Kikapcsolás (hűtés vége)
V
--
--
--
Hiba (túlmelegedés miatti
meghibásodás)
--
V
--
V
Hiba (ventilátorzár
meghibásodása)
--
V
--
Gyors villogás
Hiba (lámpa elromlott)
--
V
V
--
Hiba (elromlott a
színkerék)
--
V
Gyors
villogás
--
33
Csavarhúzóval távolítsa el a csavar(oka)t a fedélből, majd húzza ki a lámpát.
A kivetítő saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Figyelmeztető üzenetet fog látni:
„A lámpa nagyteljesítményű módban hasznos élettartama végéhez közeledik.
Tanácsos kicserélni!” Ha ezt az üzenetet látja, minél hamarabb cserélje ki a
lámpát. Az lámpa kicserélése előtt legalább 45 percig hagyja hűlni a vetítőt.
Figyelem: A lámpa háza forró! Hagyja lehűlni, mielőtt kicserélné a
lámpát!
2
11
10
3
4
8
5
9
1 12
6
7
A lámpa eltávolítása:
Kapcsolja ki a kivetítő tápellátását a (POWER) gomb
megnyomásával. Várjon
legalább 45 percet, amíg a kivetítő kihűl. Húzza ki a tápkábelt.
1
Nyomja a lámpa fedelét a projektor hátoldala felé, majd nyissa ki. (1., 2. ábra)
2
A fedélbl távolítsa el a csavarokatt egy csavarhúzó segítségével. (3. ábra)
3
Tolja fel, és nyissa ki a fedelet. (4. ábra)
4
Távolítsa el a lámpamodult rögzítő csavart (5. ábra).
5
Válassza le a lámpa csatlakozóját a projektorról. Emelje fel a fogantyút, hogy
felfelé álljon. A lámpamodult erővel kell kihúzni (6. ábra).
A lámpamodul visszaszerelésekor új izzót használjon és a fenti lépéseket végezze el
fordított sorrendben (# 7 - # 12 ábra).
Figyelem: A személyi sérülés kockázatának csökkentése
érdekében ne ejtsék el a lámpamodult, illetve érintsék puszta
kézzel a lampa izzóját. Az izzó összetörhet, és személyi sérülést
okozhat, ha véletlenül elejtik.
Magyar
Lámpacsere
Magyar
34
Műszaki adatok
Az alább felsorolt műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A
végleges műszaki adatokat lásd az Acer kiadott marketing-specifikációiban.
Kivetít rendszer
DLP™
Felbontás
Natív: 3840 (V) x 2160 (F)
Maximális: 3840 (V) x 2160 (F)
Számítógépekkel való
kompatibilitás
További információkért forduljon a „Kompatibilis
üzemmódok” részhez.
Videó kompatibilitás
UHDTV (2160P), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV
(480p, 576p), SDTV (480i, 576i)
Képméretarány
Automata, 4:3, 16:9, Teljes, L.Box, Anamorf 2,35:1
Megjeleníthet színek száma
1,07 milliárd szín
Vetítlencse
F = 2,05 - 2,37, f = 20,54 mm - 30,31 mm,
1:1,5 kézi állítású zoom és fókusz
A kivetítés képernymérete
(képátmér) tiszta fókusszal
95" – 180" (242 cm – 457 cm)
Kivetítés távolsága tiszta
fókusszal
Széles: 2,85 m – 5,4 m (9,35' – 17,71')
Táv: 4,28 m – 8,1 m (14,04' – 26,57')
Vetítvászon-távolság
1,36 – 2,03 (Széles: 100" ±3% @ 3 m)
Vízszintes pásztázási
sebesség
15 – 200 KHz
Függleges pásztázási
sebesség
10 – 200 Hz
Trapézkorrekció
N/A
Digitális zoom
N/A
Hang
N/A
Lencseállító
További információkért lásd a(z) „A kívánt képméret
elérése a távolság és a zoom beállításával” részt.
Tömeg
Körülbelül 15 kg (33,1 lbs.)
Méretek
További információkért lásd a(z) „Méretek” részt.
Tápellátás
Univerzális AC bemenet 100 – 240 V, bemeneti
frekvencia 50/60 Hz
Áramfogyasztás (jellemz)
Normál üzemmód: 318 W @100 VAC
ECO üzemmód: 241 W @100 VAC
Készenléti üzemmód: < 0,5 W
Hálózati készenléti állapot: < 3 W
Üzemi hmérséklet
0ºC – 40ºC / 32ºF – 104ºF
35
Az alapcsomag tartalma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tápegység-csatlakozóaljzat x 1
•
•
•
•
•
•
Hálózati tápkábel x 1
USB mini B típusú x 1
VGA bemenet x 1
RS232 x 1
HDMI 1.4 x 1
HDMI 2.0 x 1
RJ45 LAN bemenet x 1
DC 12 V ki x 2
Vezetékes távcsatlakozó x 1
HDMI kábel x 1
Távvezérl x 1
AA Elem x 2 (a távvezérlhöz)
Használati útmutató (CD-ROM) x 1
Gyors üzembe helyezési útmutató x 1
* A konstrukció és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
Magyar
I/O csatlakozók
Magyar
36
Kompatibilis üzemmódok
1
VGA analóg – PC jel
Üzemmódok
Felbontás
VGA
640 x 480
SVGA
800 x 600
XGA
1024 x 768
1152 x 864
SXGA
1280 x 1024
QuadVGA
SXGA+
UXGA
PowerBook G4
WXGA
WSXGA+
1280 x 960
1280 x 960
1400 x 1050
1600 x 1200
640 x 480
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 870
1280 x 768
1280 x 768
1280 x 768
1280 x 800
1440 x 900
1680 x 1050
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
60
72
75
85
56
60
72
75
85
60
70
75
85
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6 (67)
60
60
75
75
60
75
85
60
60
60
31,47
37,86
37,50
43,27
35,20
37,88
48,08
46,88
53,67
48,36
56,48
60,02
68,68
63,85
67,50
77,10
63,98
76,97
79,98
91,15
60,00
75,00
65,32
75,00
31,50
35,00
37,88
48,36
60,241
68,681
47,78
60,29
68,63
49,70
55,94
65,29
37
HD 1080
WUXGA
2
1366 x 768
1280 x 720
1920 x 1080-RB
1920 x 1080-EIA
1920 x 1200-RB
60
60
60
60
59,95
47,71
45,00
66,60
67,50
74,04
HDMI – PC jel
Üzemmódok
VGA_60
VGA_72
VGA_75
VGA_85
SVGA_56
SVGA_60
SVGA_72
SVGA_75
SVGA_85
XGA_60
XGA_70
XGA_75
SXGA_75
SXGA_85
SXGA_60
SXGA_72
SXGA_75
SXGA_85
QuadVGA_75
SXGA+_60
UXGA_60
Mac G4
MAC13
Mac G4
Mac G4
MAC19
MAC21
WXGA_60
WXGA_75
WXGA_85
WXGA_60
WXGA_60
Felbontás
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 960
1400 x 1050
1600 x 1200
640 x 480@60Hz
640 x 480@67Hz
800 x 600@60Hz
1024 x 768@60Hz
1024 x 768@75Hz
1152 x 870@75Hz
1280 x 768
1280 x 720
1280 x 800
F. frekvencia [Hz] V. frekvencia [kHz]
59,94
72,809
75
85,008
56,25
60,317
72,188
75
85,061
60,004
70,069
75,029
75
84,99
60,02
72
75,025
85,024
75
59,978
60
59,94
66,667
60,317
60,004
75,02
75,061
59,87
74,893
84,837
60
59,81
31,469
37,861
37,5
43,269
35,156
37,879
48,077
46,875
53,674
48,363
56,476
60,023
67,5
77,094
63,981
76,97
79,976
91,146
75
65,317
75
31,469
35
37,879
48,363
60,241
68,681
47,776
60,289
68,633
45
49,702
Magyar
acer_16:9
HD 720
38
Magyar
WXGA+_60
1680x1050_60
acer_16:9
1920 x 1080_RB
1920 x 1080_EIA
1920 x 1200-RB
1920 x 1440
2048 x 1152-RB
2048 x 1536-RB
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
1440 x 900
1680 x 1050
1366 x 768
1920 x1080
1920 x1080
1920 x 1200
1920 x 1440
2048 x 1152
2048 x 1536
3840 x 2160_24
3840 x 2160_25
3840 x 2160_30
3840 x 2160_50
3840 x 2160_60
3840 x 2160_30
(Takarás
csökkentése)
3840 x 2160_60
(Takarás
csökkentése)
3840 x 2160
3840 x 2160
3
59,887
59,954
59,79
60
60
59,95
60,00
60,00
60,00
24,00
25,00
30,00
50
60
55,935
65,29
47,712
66,587
67,5
74,038
90,00
72,00
94,769
54,00
56,25
67,5
112,50
135
29,97
65,66
59,94
133,187
HDMI - Videó jel
Üzemmódok
480i
480p
576i
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
1080p
1080p
2160/24P
2160/25P
2160/30P
Felbontás
720 x 480
(1440 x 480)
720 x 480
720 x 576
(1440 x 576)
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
60
15,73
60
31,47
50
15,63
50
60
50
60
50
60
50
24
23,98
30
24
25
30
31,25
45,00
37,50
33,75
28,13
67,50
56,26
27,00
26,97
33,75
54
56,25
67,5
39
3840 x 2160
3840 x 2160
50
60
112,5
135
Magyar
2160/50P
2160/60P
Magyar
40
Hatósági és biztonsági tudnivalók
FCC nyilatkozat
Ezt az eszközt megvizsgálták és megállapították, hogy a B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket teljesíti az FCC Szabályzat 15. fejezete
szerint. Ezeket a határértékeket úgy állapítottuk meg, hogy lakásban történő
használat esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferenciák ellen. Ez az
eszköz rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha nem a
használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és használják, károsan
zavarhatja a rádiótávközlést.
Arra azonban nincsen garancia, hogy egy meghatározott felhasználásnál nem fordul
elő zavar. Ha ez az eszköz káros zavart kelt a rádió- vagy televízió vételben, amit az
eszköz ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani, a felhasználó a zavar
megszüntetésére minden további nélkül megteheti a következő intézkedéseket:
•
Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
•
Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
•
Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa,
mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
•
Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Más számítástechnikai eszközökhöz kizárólag árnyékolt kábellel szabad
csatlakozni, hogy az FCC előírásainak továbbra is megfeleljenek.
Megjegyzés: Perifériák
Kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók
stb.) szabad ehhez a berendezéshez csatlakoztatni, amelyek a B osztályú
eszközökre előírt határértékeknek megfelelnek. A határértékeknek nem megfelelő
perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádió- és televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt az eszközt működtesse.
Üzemi feltételek
Ez az eszköz megfelel az FCC Szabályzata 15. fejezetének. A működtetésnek két
feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros zavart, és (2), az eszköznek minden
zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003-nak.
41
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.
Nyilatkozat az EU szabályok kielégítéséről
Az Acer ezúton kijelenti, hogy ez a kivetítősorozat megfelel az 1999/5/EK irányelv
alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
Megfelel az oroszországi hatósági előírásnak
Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli
LAN-nal és/vagy Bluetooth-al felszerelt modellekre vonatkozik.
Általános
Ez a termék megfelel mindazon ország vagy régió rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli használatát engedélyezték. A
konfigurációtól függően ez a termék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul).
Kanada – kis teljesítményű engedélyre nem köteles
rádiófrekvenciás távközlési eszközök (RSS-210)
a
Általános információ
A működésnek a következő két feltétele van:
1. Az eszköz nem okozhat interferenciát, és
2. ennek az eszköznek minden vett interferenciát állnia kell, beleértve a
nem kívánatos működést okozó interferenciát.
b
Működés a 2,4 GHz-es sávban
Az engedélyezett szolgáltatással történő rádiófrekvenciás zavar
megelőzésére ezt a berendezést épületen belüli működésre tervezték, és
a kültéri használatot engedélyeztetni kell.
Magyar
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Magyar
42
Az országok érvényességi köre
Ezt a berendezést a felhasználás országában érvényes előírások és szabályok szigorú
betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a felhasználás
országában lévő helyi irodával. A teljes országlistáért lásd:
http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm.
43
Magyar
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
Contact Person: Mr. RU Jan, e-mail:ru_jan@acer.com.tw
And,
Acer Italy s.r.l.
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02-9399-2913
www.acer.it
Declare under our own responsibility that the product:
Product:
Trade Name:
Model Number:
Projector
Acer
V9800/V370/HT-4K50/A4K1603
We hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in
conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and
following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:
EMC Directive: 2014/30/EU
EN 55032:2012+AC:2013, Class B
EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
R&TTE Directive: 1999/5/EC (until Jun 12, 2017)
RED Directive: 2014/53/EU (From Jun 13, 2017)
EN 300 328 V1.8.1
EN 301 893 V1.7.1
EN 300 440-1 V1.6.1
EN 300 440-2 V1.4.1
EN 302 291-1 V1.1.1
EN 302 291-2 V1.1.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V6.2.1
EN 301 908-2 V6.2.1
EN 301 908-13 V6.2.1
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-3 V1.6.1
EN 301 489-7 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.2.1
EN 301 489-24 V1.5.1
EN 50360:2001
EN 50566:2013
EN 62479:2010
EN 62311:2008
EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010
LVD Directive: 2014/35/EU
EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013
EN 50332-1:2000
EN 50332-2:2003
RoHS Directive: 2011/65/EU
EN 50581:2012
ErP Directive: 2009/125/EC
Regulation (EU) No. 617/ 2013
Regulation (EC) No. 1275/2008; EN 50564:2011
Regulation (EC) No. 278/2009; EN 50563:2011
Year to begin affixing CE marking 2016.
RU Jan/Sr. Manager
Regulation Center, Acer Inc.
Nov. 16 , 2016
Date
Magyar
44
Acer America Corporation
333 West San Carlos St.,
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Tel: 254-298-4000
Fax: 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must
accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:
Product:
DLP Projector
Model Number:
V9800/V370/HT-4K50/A4K1603
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Download PDF

advertising