Acer | GM512 | Acer GM512 User Manual

Acer Kivetítő
X118/X118AH/X118H/X1623H/H6540BD/
D606/D606B/D606D/D860D/E156D/
EV-S65/EV-S65A/EV-S65H/EV-WU80H/HE-806J/
V36SC/V36SB/V36S/V50U/GM532/
AS319D/AS319E/AS319/AU540/VH-432/
DX112G/DX112C/DX112/DX620/
BS-012E/BS-012K/BS-012/BS-520/
KS316B/KS316A/KS316/KU330/X1186G/
DSV1727/DSV1726/DSV1725/DWU1729/
D1P1719
Felhasználói útmutató
Copyright © 2017. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva.
Acer kivetítő Használati útmutatója
Eredeti kiadás: 09/2017
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják anélkül, hogy az
átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások ennek a
kézikönyvnek az új kiadásaiban vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek
meg. A cég nem vállal sem kifejezett, sem beleértett garanciát a dokumentum tartalmát illetően, és
különösen elutasítja a bizonyos célra való értékesítésre vagy alkalmasságra vonatkozó beleértett
garanciákat.
Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább biztosított
helyen. A sorozatszám és a modellszám a számítógépen elhelyezett címkén található. A
számítógéppel kapcsolatos minden levelezés alkalmával meg kell adni a sorozatszámot, a
modellszámot és a vásárlásra vonatkozó adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen részletét
sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani semmilyen formátumban
vagy eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy egyéb eljárás alkalmazásával.
Típusszám: _________________________________
Sorozatszám: _______________________________
Vásárlás időpontja: ___________________________
Vásárlás helye: ______________________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékneveit
vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
„A HDMI™, a HDMI embléma és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC.
védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei.”
iii
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a dokumentumot,
később szüksége lehet rá. Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden
figyelmeztetésnek és utasításnak.
A termék kikapcsolása tisztítás előtt
Tisztítás előtt a termék csatlakozóját távolítsa el a fali aljzatból. Ne használjon
folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A készüléket nedves törlőkendővel tisztítsa.
Figyelmeztetés megszakító eszközként szolgáló
dugóval kapcsolatban
Kövesse az alábbi útmutatást a berendezés külső tápegységhez történő
csatlakoztatása és leválasztása során:
•
•
•
Telepítse a tápegységet, mielőtt a hálózati tápkábelt a hálózati konnektorhoz
csatlakoztatná.
Húzza ki a tápkábelt, mielőtt a tápegységet eltávolítaná a kivetítőből.
Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az
összes tápkábel kihúzásával a tápegységekből.
Elérhetőséggel kapcsolatos figyelmeztetés
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen
elérhető és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha
áramtalanítani kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a
konnektorból.
Figyelmeztetések!
•
•
•
•
•
A terméket ne használja víz közelében.
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék
leesik, súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése
érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy
a terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük.
Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy
beépíteni, hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül,
mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és
rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne
öntsön folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.
iv
•
•
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett
környezetben, ami váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a forgó
alkatrészeket, illetve a lámpát.
A hálózati feszültség használata
•
•
•
•
•
Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos a rendelkezésre álló áramforrás típusáról, forduljon a
forgalmazóhoz vagy a helyi elektromos szolgáltatóhoz.
Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem
haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok
eszköz csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja
meg a mellékkör névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót
használnak, az áramfelvétel nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti
áramfelvételének 80%-át.
A termék hálózati adapterét hárompólusú földelt tápcsatlakozóval látták el. Ez
a dugó csak megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a
fali konnektor megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a hálózati adapter
dugóját. Ne dugja a dugót nem földelt hálózati csatlakozóba. További
információkért forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem
megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy sérülést
okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar megfelelő
kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő elektromos eszközök
okoznak, és ami befolyásolja a termék teljesítményét.
•
A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az
alábbi követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal
rendelkező, VDE vagy hasonló jóváhagyással, 4,5 méter maximális
hosszúsággal.
v
A termék szervizelése
Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a terméket, mert a burkolat felnyitása vagy
eltávolítása miatt veszélyes áramütésnek vagy más kockázatoknak teheti ki magát.
Bízza az összes javítást képzett szakemberre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett
munkatársaihoz, ha:
•
•
•
•
•
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
Folyadék ömlött a termékbe
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az
összes használati utasítást
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz
vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe, hogy
a terméket helyreállítsa.
Figyelmeztetés! Biztonsági okból ne használjon nem szabványos
alkatrészt részegységek beszerelése vagy cseréje alkalmával. A
kiegészítőket illetően vegye fel a kapcsolatot a termék viszonteladójával.
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol
kisgyerekektől.
További biztonsági információ
•
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős
fény károsíthatja látását.
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne telepítse a terméket az alábbi környezetben:
•
Rosszan szellőző vagy szűk helyen. A kivetítő és a falak között legalább 50 cm
legyen, lehetővé téve a levegő szabad áramlását.
•
Olyan hely, ahol a hőmérséklet szélsőséges módon megnőhet, pl. gépkocsiban zárt
ablak mellett.
•
Olyan hely, ahol a szélsőségesen magas páratartalom, por vagy cigarettafüst
beszennyezheti az optikai részegységeket, megrövidítve ezzel élettartamukat és
besötétítve a képet.
•
Tűzjelző berendezések közelében.
•
Olyan hely, ahol a környezeti hőmérséklet meghaladja a 40 ºC/104 ºF értéket.
•
Több mint 3000 méter tengerszint feletti magasságban.
Azonnal húzza ki a tápkábelt, ha problémát tapasztal a kivetítővel. Ne
működtesse a kivetítőt, ha füst, furcsa zaj vagy szag jön belőle. Ez tüzet vagy
vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
áramütést okozhat. Ha ilyet tapasztal, azonnal húzza ki a tápkábelt és vegye fel
a kapcsolatot a kereskedővel.
Ne használja tovább a terméket, törje el vagy ejtse le. Ebben az esetben,
vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, aki megvizsgálja a terméket.
A kivetítő lencséjét ne irányítsa a nap felé. Ez tüzet okozhat.
A kivetítő kikapcsolásakor tanácsos hagyni, amíg a kivetítő befejezi hűtési,
mielőtt áramtalanítaná a készüléket.
Ne kapcsolja ki gyakran hirtelen a tápellátást, vagy húzza ki működés közben a
kivetítő tápkábelét. A legjobb, ha megvárja, amíg a ventilátor kikapcsolódik,
mielőtt kikapcsolja a fő áramforrást.
Ne érintse a légkivezető rácsot és a talplemezt, amelyek felforrósodnak.
Tisztítsa meg a gyakran a légszűrőt, ha van ilyen. A készülék belsejében
emelkedhet a hőmérséklet és meghibásodást okozhat, ha a légszűrő/szellőző
nyílások piszokkal vagy porral szennyezettek.
Ne nézzen a szellőzőrácson keresztül a készülék belsejébe, amikor a kivetítő
be van kapcsolva. Az erős fény károsíthatja látását.
Mindig nyissa ki a lencsevédőt vagy távolítsa el a lencsesapkát, amikor a
kivetítő be van kapcsolva.
Ha a kivetítő bekapcsolt állapotban van, ne tegyen tárgyakat a lencse elé,
mivel ezzel a tárgy felforrósodhat, deformálódhat és tüzet is okozhat. A lámpa
ideiglenes kikapcsolásához nyomja meg a HIDE gombot a távvezérlőn.
A lámpa rendkívül forróvá válik működés közben. A lámpa burkolatának csere
céljából történő felnyitása előtt legalább 45 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
A lámpát névleges élettartamán túl nem szabad működtetni. Ettől ritkán
eltörhet.
Soha ne cseréljen lámpaszerelvényt vagy bármilyen elektronikus alkatrészt, ha
a kivetítő csatlakozik az elektromos hálózathoz.
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a
lámpát, ha megjelenik a figyelmeztető üzenet.
Amikor a lámpát kicseréli, hagyja az egységet kihűlni, majd kövesse a cserére
vonatkozó utasításokat.
A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a „Lámpa visszaállítása”
funkciót a képernyőmenü „Kezelés” eleme segítségével.
Ne kísérelje meg szétszerelni a kivetítőt. A készülék belsejében
nagyfeszültségű alkatrészek vannak, amelyek sérülést okozhatnak. Az
egyetlen, felhasználó által szervizelhető alkatrész a lámpa, amely saját,
levehető fedéllel rendelkezik. Mindennemű javítást megfelelő szakemberrel
végeztessen el.
Ne állítsa függőleges helyzetbe a kivetítőt. Így a kivetítő könnyen leborulhat, és
sérülést vagy kárt okozhat.
A termék fordítva is képes képet megjeleníteni, így mennyezetre is lehet
szerelni. Kizárólag az Acer mennyezetre szerelő készletét használja a kivetítő
felszereléséhez, és győződjön meg biztos rögzítéséről.
vii
Figyelmeztetés zenehallgatás esetére
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
•
•
•
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán és kényelmes hangerőn nem hallja a zenét.
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
Ne hallgasson zenét nagy hangerőn huzamosabb ideig.
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
Utasítások az eszköz megfelelő elhelyezését illetően
Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági
szeméttárolóba. A környezetszennyezés csökkentése és környezetünk lehető
legnagyobb fokú védelme érdekében kérjük, hasznosítsa újra. További információért
az elektromos és elektronikus berendezések hulladékával (WEEE) kapcsolatos
szabályozást illetően látogassa meg a következő weboldalt:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
Higannyal kapcsolatos figyelmeztetés
LCD/CRT monitort vagy kijelzőt tartalmazó kivetítők vagy elektronikus termékek:
A termékben lévő lámpa vagy lámpák higanyt tartalmaznak ezért újrahasznosításuk,
illetve ártalmatlanításuk a helyi, állami vagy szövetségi törvények betartásával kell,
hogy történjen. További tájékoztatásért lépjen kapcsolatba az elektronikai
iparszövetséggel a www.eiae.org címen. A lámpák ártalmatlanításával kapcsolatos
tájékoztatásért látogassa meg a www.lamprecycle.org weblapot
Ne nézzen a fénysugárba! RG2
„Mint minden erős fényforrás esetében, ne nézzen közvetlenül a sugárba! RG2 IEC
62471-5:2015”
RG2
viii
Mindenek előtt
A használattal kapcsolatos megjegyzések
Ezt tegye:
•
A tisztítás elkezdése előtt kapcsolja ki a terméket.
•
Enyhe mosószerrel megnedvesített puha törlőkendővel törölgesse meg a
kijelzőburkolatot.
•
Amennyiben a terméket előreláthatólag hosszabb ideig nem fogja használni,
húzza ki a váltóáramú (AC) csatlakozóaljzatból.
Ne tegye:
•
Zárja el a készülék házának szellőzést szolgáló nyílásait.
•
Tisztítsa a készüléket súrolószerrel, viasszal vagy oldószerrel.
•
Használja az alábbi helyzetekben:
•
•
•
•
Rendkívül meleg, hideg vagy párás helyen.
Nagymennyiségű pornak és piszoknak kitett helyen.
Erős mágneses teret gerjesztő készülék közelében.
Helyezze közvetlen napsugárzásnak kitett helyre.
Óvintézkedések
Tartsa be a felhasználói útmutatóban ajánlott összes figyelmeztetést,
elővigyázatossági felhívást és karbantartási utasítást, hogy a készülék élettartamát
meghosszabbítsa.
Figyelmeztetés:
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős fény
károsíthatja látását.
Tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében óvja a terméket esőtől, illetve
nedvességtől.
•
•
Ne nyissa ki vagy szerelje szét a terméket, mert ezzel áramütést okozhat.
•
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a lámpát, ha
figyelmeztető üzenetek jelennek meg.
•
A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a „Lámpa visszaállítása” funkciót a
képernyőmenü „Kezelés” eleme segítségével.
•
A kivetítő kikapcsolásakor kérjük hagyja, amíg a kivetítő befejezi hűtési, mielőtt
áramtalanítaná a készüléket.
•
•
•
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Amikor a lámpát kicseréli, hagyja az egységet kihűlni, majd kövesse a cserére vonatkozó
utasításokat.
Ne használja a lencsevédő kupakot, ha a kivetítő működik.
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat.
Ha ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A
lámpa kicseréléséhez kövesse a „Lámpacsere” című fejezetben felsorolt eljárásokat.
Mindenek előtt
iii
viii
A használattal kapcsolatos megjegyzések
viii
Óvintézkedések
viii
Bevezetés
1
Termékfunkciók
1
A csomag áttekintése
2
A kivetítő áttekintése
3
A kivetítő nézetei
3
Vezérlőpult
5
A távvezérlő elrendezése
6
MHL (Mobile High-Definition Link) vezérlő
8
Első lépések
10
A kivetítő csatlakoztatása
10
A kivetítő be- és kikapcsolása
11
A kivetítő bekapcsolása
11
A kivetítő kikapcsolása
12
A kivetített kép beállítása
13
A kivetített kép magasságának beállítása
13
Az optimális képméret és -távolság
14
A kívánt képméret elérése a távolság és a
zoom beállításával
16
Felhasználói kezelőszervek
18
Telepítő menü
18
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
19
Szín
20
Kép
23
Beállítás
25
Kezelés
28
Audió
30
3D
30
Nyelv
31
Függelékek
32
Tartalomjegyzék
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
Hibakeresés
32
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
36
Lámpacsere
37
Mennyezetre szerelés
38
Műszaki adatok
41
Kompatibilis üzemmódok
45
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
50
1
Termékfunkciók
A termék egylapkás DLP® kivetítő. A kiemelkedő tulajdonságok a következők:
•
DLP® technológia
•
X118/X118AH/X118H/X1186G/D606/D606B/D606D/EV-S65/EV-S65A/
EV-S65H/V36S/V36SB/V36SC/AS319/AS319D/AS319E/DX112/DX112C/
DX112G/BS-012/BS-012E/BS-012K/KS316/KS316AK/S316B/DSV1725/
DSV1726/DSV1727 sorozat: 800x600 SVGA felbontás
X1623H/D860D/EV-WU80H/V50U/AU540/DX620/BS-520/KU330/DWU1729/
H6540BD/E156D/HE-806J/GM532/VH-432/D1P1719 sorozat: 1920x1200
WUXGA felbontás
4:3 / 16:9 / L.Box méretarány támogatása
Lehetővé teszi a 3D tartalom kivetítését DLP Link technológia segítségével:
Blue-Ray 3D támogatása
•
•
Az Acer ColorBoost technológia a természet színeit kínálja az élénk, valósághű
képhez
•
Nagy fényerő és kontrasztarány
•
Az Acer LumiSense technológia intelligens módon képes optimalizálni a vetített
képet, hogy automatikusan a legkényelmesebb fényerőre állítsa a megjelenített
tartalomnak megfelelően.
•
Sokoldalú megjelenítési módok (Fényes, Szabvány, Bemutató, Mozgókép*,
Játék sötétben*, Játék világosban*, Videó*, Játék*, oktatás*, Felhasználói 1,
Felhasználói 2) az optimális teljesítmény érdekében, bármilyen helyzetben
•
NTSC/PAL/SECAM kompatibilitás és HDTV (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p)
támogatása
•
Az alacsonyabb energiafogyasztás és a gazdaságos (ECO) üzemmód
megnöveli a lámpa élettartamát
•
Az Acer EcoProjection technológia intelligens szemléletmódú
energiagazdálkodást és fizikai hatékonyság-javítást biztosít
•
HDCP támogatással rendelkező HDMI™ és MHL bemenetekkel felszerelve
•
Az intelligens észlelés gyors forrásválasztást biztosít
•
Többnyelvű képernyőn megjelenő (OSD) menük
•
A kézi állítású vetítőlencse akár 1,1-szeres vagy 1,3-szoros nagyítást
eredményez
•
2x digitális zoom
•
Kompatibilis a Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista® Windows 7, Windows
8.1, Windows 10, Macintosh® operációs rendszerekkel
•
MHL V2.1 jelmegjelenítés támogatása
•
LumiSense támogatása
•
Egy darab beépített, 3 wattos / 10 wattos hangszóró
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Magyar
Bevezetés
Magyar
2
A csomag áttekintése
ThiA kivetítőt az alább bemutatott tartozékokkal együtt szállítjuk. Ellenőrizze, hogy
az egység teljes-e. Azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, ha valami hiányzik.
Kivetítő
Hálózati tápkábel
HDMI-kábel (opcionális)
VGA-kábel (opcionális)
Biztonsági kártya
(opcionális)
Felhasználói útmutató
(opcionális)
Gyors üzembe helyezési
útmutató
Hordtáska
(opcionális)
Távvezérlő
MH
L
HD
MI
DC
5V
AAA elem x2
(opcionális)
IN
WirelessCAST
(opcionális)
WirelessHD-Kit
(opcionális)
3
Magyar
A kivetítő áttekintése
A kivetítő nézetei
Elölnézet / felülnézet
1 2
3 4
5 6
7
8
9
10
11
#
1
2
3
4
5
6
Leírás
Lámparekesz fedele
Légkifúvó nyílás
Vezérlőpanel
Bekapcsoló gomb
Zoom gyűrű
Beszívó nyílás
#
7
8
9
10
11
Leírás
Élességállító gyűrű
Távvezérlő vevőegység
Vetítőlencse
Objektívsapka
Dőlésszög-beállító kerekek
Magyar
4
Hátulnézet
1 2
3 4
3
#
1
2
3
4
5
5 6 7
4
5
8
9
Leírás
Tápegység-csatlakozóaljzat
HDMI 1/MHL csatlakozó
HDMI 2 csatlakozó
5V DC kimeneti csatlakozó (eszköz
feltöltéséhez és egér lapozás fel/le
funkcióhoz)
PC analóg jel/HDTV/komponens videó
bemeneti csatlakozó
8 9 10
#
Leírás
6
7
8
9
RS232 csatlakozó
Kensington™ zár portja
Kompozit videó bemeneti csatlakozó
Hangbemeneti csatlakozó
10
Audió kimeneti csatlakozó
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
5
1
2
Magyar
Vezérlőpult
3
4
7
8
5
9
6
#
1
Ikon
POWER
10
Funkció
Bekapcsoló
Leírás
Bekapcsolt állapotot jelző LED
2
LAMP
LAMP
Lámpajelző LED
3
TEMP
TEMP
Hőmérsékletjelző LED
4
Bekapcsoló
A tartalmát lásd az „A kivetítő be- és
kikapcsolása” című fejezetben.
5
Négyirányú billentyűk
A
segítségével választhat
az elemek között, illetve javíthat a
kiválasztottakon.
VISSZA
Visszatér az előző műveletre.
6
BACK
7
SOURCE
8
ENTER
9
10
MENU
FORRÁS
Az aktív forrást módosítja.
ENTER
A kiválasztás megerősítéséhez.
Trapézkorrekció
A képet a kivetítő megdöntése által
okozott torzítás kioltása érdekében
javítja.
MENÜ
Nyomja meg a „MENÜ” gombot a
képernyőn megjelenő (OSD) menü
elindításához vagy bezárásához.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Magyar
6
A távvezérlő elrendezése
1
1
7
2
3
8
4
5
9
10
6
Model No:T-2501
MC.JPQ11.003
Model No:T-2502
26
2
7
8
9
4
5
10
6
11
19
11
19
12
20
12
13
21
13
20
21
14
15
22
23
14
15
22
23
16
24
16
24
17
18
25
17
18
25
Model No:J-25091
MC.JQ011.004
MC.JPQ11.004
#
Ikon
Funkció
Leírás
1
Infravörös jeladó Parancsokat küld a kivetítőnek.
2
Bekapcsoló
Lásd: „A kivetítő be- és kikapcsolása” című fejezetet.
3
MUTE
A hang be-/kikapcsolásához.
4
RATIO
Ezzel a funkcióval választhatja ki a kívánt képarányt.
5
Kiválasztás/
Enter
A kiválasztás megerősítéséhez.
Lejátszás/Szünet Nyomja meg a lejátszás indításához/szüneteltetéséhez.
6
Négyirányú
billentyűk
Használja a fel, le, balra és jobbra gombot elemek
kiválasztásához, illetve azok beállításainak elvégzéséhez.
7
3D
Nyomja meg a „3D” gombot a 3D típusok kiválasztásához.
8
Forrás
Az aktív forrást módosítja.
9
MÓD
Nyomja meg a „MÓD” gombot a megjelenítési mód
kiválasztásához. A következő lehetőségek közül
választhat: Fényes, Szabvány, Bemutató*, Mozgókép*,
Játék sötétben*, Játék világosban*, Videó*, Játék*,
oktatás*, Felhasználói 1, Felhasználói 2.
10
Trapézkorrekció
A képet a kivetítő megdöntése által okozott torzítás kioltása
érdekében javítja.
11
VISSZA
Visszatér az előző műveletre.
LEÁLLÍTÁS
Nyomja meg a lejátszás megállításához.
7
Ikon
Funkció
Leírás
12
VGA
Nyomja meg a „VGA” gombot, hogy a jelforrást a VGAcsatlakozóra váltsa. A csatlakozó a következőket
támogatja: analóg RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i),
YCbCr (480i/576i) és RGBsync.
13
FREEZE
A kép kimerevítéséhez.
14
PgUp
Kizárólag a számítógépes üzemmódhoz. Ezt a gombot az
előző oldal kiválasztására lehet használni. Ez a funkció
csak akkor elérhető ha az USB Ctrl csatlakozó (mini B
típusú) csatlakozik a számítógéphez egy USB kábelen
keresztül.
15
COMPONENT
Nincs funkció.
16
PgDn
Kizárólag a számítógépes üzemmódhoz. Ezt a gombot a
következő oldal kiválasztására lehet használni. Ez a
funkció csak akkor elérhető ha az USB Ctrl csatlakozó
(mini B típusú) csatlakozik a számítógéphez egy USB
kábelen keresztül.
17
MÉDIA
Nincs funkció.
18
Számbillentyűzet Nyomja meg a „0~9” számgombokat, amelyekkel
0~9
megadhat egy jelszót a „Biztonság” OSD-menüben.
19
MENÜ
Nyomja meg a „MENÜ” gombot a képernyőn megjelenő
(OSD) menü elindításához vagy lezárásához.
20
HDMI™/MHL
Átállíthatja a jelforrást HDMI/MHL-re.
21
HIDE
Ideiglenesen kikapcsolja a videojelet. Nyomja meg a
„HIDE” gombot a kép elrejtéséhez, majd nyomja meg újra a
kép megjelenítéséhez.
22
ZOOM IN
A kép nagyításához való.
23
VIDEO
A jelforrás KOMPOZIT VIDEÓRA váltásához.
24
ZOOM OUT
A kép kicsinyítéséhez való.
25
LAN/Wi-Fi
Nincs funkció.
26
Háttérvilágítás
Távoli háttérvilágítás.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Magyar
#
Magyar
8
MHL (Mobile High-Definition Link) vezérlő
MHL vezérlő mód
Navigáció
1
Köv. mód
1
Kilép az MHL-ből
MHL vezérlő mód
2
2
Számjegy
Köv. mód
Kilép az MHL-ből
MHL vezérlő mód
4
Multimédia
3
7
Köv. mód
4
5
5
8
9
9
10
10
#
Ikon
3
7
6
8
Kilép az MHL-ből
Funkció
6
Leírás
Nyomja meg a „FORRÁS” gombot a navigáció, a
számjegy és multimédia mód közötti váltáshoz.
1
FORRÁS
2
MÓD
3

Hangerő
növelése
Növeli a hangerőt. (csak Multimédia mód esetében)

Hangerő
csökkentése
Csökkenti a hangerőt. (csak Multimédia mód esetében)
Kiválasztás/Enter
Nyomja meg a fájl kiválasztásához/belépéshez. (csak
Navigáció mód esetében)
Lejátszás/Szünet
Lejátszás és szünet között vált. (csak Multimédia mód
esetében)
6
MENÜ
Nyomja meg a gyökérmenü megnyitásához.
(csak Navigáció mód esetében)
7
Használja a fel, le, balra és jobbra gombot elemek
Négyirányú
kiválasztásához, illetve azok beállításainak elvégzéséhez.
választóbillentyűk
(csak Navigáció mód esetében)
•
•
4
5
Nyomja meg egy másodpercig a „MÓD” gombot az
MHL vezérlő mód aktiválásához.
A kilépéshez ismét nyomja meg a „MÓD” gombot.
•
8
Vissza/Kilépés
Nyomja meg a „VISSZA” gombot, hogy visszalépjen
az előző menübe.
•
A fájl bezárásához.
(csak Navigáció mód esetében)
Leállítás
Folytatja a lejátszást. (csak Multimédia mód esetében)
9
Ikon
Funkció
Leírás
Nyomja meg a gombot a következő vagy az előző oldal
kijelöléséhez. (csak Navigáció mód esetében)
9
PgUp/PgDn
10
Számbillentyűzet
Számgombok. (csak Számjegy mód esetében)
0~9
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Magyar
#
Magyar
10
Első lépések
A kivetítő csatlakoztatása
DVD-lejátszó
HDMI
DVD-lejátszó,
Set-top Box,
HDTV-
HDMI
R B G
W R
D-Sub
USB
MHL
4
3
2
Audió kimenet
6
2
R B G
5
HDMI HDMI
D-Sub
7
W R
HDTV adapter
8
7
HDMI
1
Y
RS232
9
Y
11
10
Videó kimenet
Okostelefon
RS232
11
RS232
Hordozható
#
Leírás
#
7
Leírás
1
Hálózati tápkábel
Audió kábel Jack/RCA
2
HDMI-kábel
8
Hangkábel Jack/Jack
3
MHL-kábel (MicroUSB–HDMI)
9
USB-kábel az eszköz feltöltéséhez
4
VGA-kábel
10
RS232 kábel
5
VGA-komponens/HDTV adapter
11
USB-kábel az eszköz feltöltéséhez
6
3 RCA komponens kábel
Megjegyzés 1: Annak biztosítása érdekében, hogy a kivetítő
megfelelően működjön a számítógéppel, győződjön meg arról, hogy a
megjelenítési mód időzítése kompatibilis a kivetítővel.
Megjegyzés 2: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Megjegyzés 3: Az USB-kábelhez aktív hosszabbító szükséges, ha a
hosszúsága meghaladja az 5 métert.
Megjegyzés 4: Egyes okostelefonokhoz átalakító szükséges (az
okostelefon gyártójától) az MHL funkció engedélyezéséhez.
Megjegyzés 5: Az USB DC 5 V kimeneti csatlakozó 5 V/2,0A
tápfeszültség kimenetet támogat hordozható akkumulátor töltéséhez
kizárólag akkor, ha MHL forrás nem érzékelhető.
11
A kivetítő bekapcsolása
1
Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápkábel és a jelkábel megfelelően
csatlakozik. A bekapcsolt állapotot jelző LED vörös fénnyel villog.
2
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton vagy a távvezérlőn lévő „Hálózat” gomb
megnyomásával, és a bekapcsolt állapotot jelző LED kék színűre fog váltani.
3
Kapcsolja be a forrást (számítógép, noteszgép, videolejátszó stb.). A kivetítő
automatikusan érzékeli a forrást.
•
Ha a képernyőn megjelenik a „Rögzítés” és „Forrás” ikon, ez azt jelenti,
hogy a kivetítő beállítása adott jelforrás-típusra van rögzítve, és nem
érzékelhető ilyen típusú bemeneti jelforrás.
•
Ha a képernyőn a „Nincs jel” üzenet látható, győződjön meg arról, hogy a
jelkábelek megfelelően csatlakoznak, vagy nyomja meg a közvetlen forrás
gombot.
•
Ha egyszerre több jelforrást csatlakoztat, használja a vezérlőpult vagy a
távvezérlő „Forrás” gombját, illetve a távvezérlő közvetlen forrás gombját
a bemenetek közötti váltáshoz.
Bekapcsoló gomb
Magyar
A kivetítő be- és kikapcsolása
Magyar
12
A kivetítő kikapcsolása
1
A kivetítő kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a főkapcsoló
gombot. Ekkor megjelenik a következő üzenet: „Nyomja meg az
üzemkapcsoló gombot a kikapcsolás befejezéséhez.” Nyomja meg újra a
főkapcsolót.
2
A kikapcsolást követően, a bekapcsolt állapotot jelző LED VÖRÖS színre vált,
gyorsan villog, és a ventilátor(ok) kb. 2 másodpercig tovább müködik(nek)
biztosítandó, hogy a rendszer megfelelően lehűljön. (csak „Azonnali folytatás”
módban támogatott)
3
Amíg a tápkábel csatlakoztatva marad, bármikor megnyomhatja a bekapcsoló
gombot a kivetítő azonnali bekapcsolásához a 2 perces kikapcsolási folyamat
közben. (csak „Azonnali folytatás” módban támogatott)
4
A rendszer lehűlése után a bekapcsolt állapotot jelző LED befejezi a villogást,
és folyamatos vörös fénnyel világít, ami azt jelenti, hogy a kivetítő készenléti
módba lépett.
5
Most már biztonsággal kihúzhatja a tápkábelt.
Figyelmeztető szimbólumok:
•
„A kivetítő túlmelegedett. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.”
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a kivetítő túlmelegedett. A lámpa és a kivetítő
is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény
folyamatos vörös színnel világít. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával
vagy a szervizközponttal.
•
„A ventilátor meghibásodott. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.”
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a ventilátor meghibásodott. A lámpa és a
kivetítő is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény
villog. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával vagy a szervizközponttal.
Megjegyzés 1: Ha a kivetítő automatikusan kikapcsolódik és a lámpa
LED kijelző folyamatosan vörös fénnyel világít, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szervizközponttal.
Megjegyzés 2: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Figyelem! A kivetítő kétperces hűtési üzemmódba lép, hogy
biztosítsa a lámpa hosszantartó, optimális használatát.
Figyelem! Kérjük, hogy a bekapcsolást követő 1 percen belül ne
kapcsolja ki a kivetítőt.
13
A kivetített kép magasságának beállítása
A kivetítő állítható lábakkal van felszerelve a kivetített kép magasságának
beállításához.
A kép emelése/leengedése:
Használja a dőlésszög-beállító kereket a kivetítő szögének finombeállításához.
Dőlésszög-beállító kerék
Magyar
A kivetített kép beállítása
Magyar
14
Az optimális képméret és -távolság
Tekintse meg az alábbi táblázatot az adott vetítési távolsághoz tartozó optimális
képméret kiválasztásához.
•
SVGA sorozat
Ha a kivetítő 2,0 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget 46 és 51
hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 2 méteres vetítési távolság
esetén 89 cm vetítési magasság szükséges.
M ax
. ké
Min
pm é
. ké
r et
pmé
51"
ret
B
46"
Magasság: 89 cm
A kép alsó és
Magasság:
felső széle közötti
80 cm
távolság
C
A
2,0 m
Kívánt Távolság
Vetítővászon mérete
Vetítővászon mérete
Teteje
Teteje
Kívánt
(Min. zoom)
(Max. zoom)
Távolság
A kép alsó és
A kép alsó és
Átló
Átló
(m)
Sz (cm) × felső széle közötti
Sz (cm) × felső széle közötti
(hüvelyk)
(hüvelyk)
<A>
Ma (cm)
távolság (cm)
Ma (cm)
távolság (cm)
<B>
<B>
<C>
<C>
1,0
22,78
46 x 35
40
25
52 x 39
44
1,5
34
69 x 52
60
38
77 x 58
2,0
46
93 x 69
80
51
103 x 77
67
89
3,0
68
139 x 104
120
76
155 x 116
133
4,0
91
185 x 139
160
101
206 x 155
178
5,0
114
231 x 174
200
127
258 x 193
222
6,0
137
278 x 208
240
152
309 x 232
267
7,0
159
324 x 243
280
178
361 x 271
311
8,0
182
370 x 278
319
203
412 x 309
356
9,0
205
417 x 313
359
228
464 x 348
400
10,0
228
463 x 347
399
254
515 x 387
445
11,0
251
509 x 382
439
279
567 x 425
489
11,8
269
546 x 410
471
299,3
608 x 456
525
Nagyítás mértéke: 1,1x
15
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 2 méteres vetítési távolság
esetén 87 cm vetítési magasság szükséges.
Max
.
kép
mér
et
Min
.k
épm
é
ret
B
59"
45 "
Magasság: 87 cm
A kép alsó és
Magasság: felső széle közötti
távolság
67 cm
C
A
2m
Kívánt Távolság
Vetítővászon mérete
Vetítővászon mérete
Teteje
Teteje
Kívánt
(Min. zoom)
(Max. zoom)
Távolság
A kép alsó és
A kép alsó és
Átló
Átló
(m)
Sz (cm) × felső széle közötti
Sz (cm) × felső széle közötti
(hüvelyk)
(hüvelyk)
<A>
Ma (cm)
távolság (cm)
Ma (cm)
távolság (cm)
<B>
<B>
<C>
<C>
1,0
22,55
49 x 30
33
29
63 x 39
43
2,0
45
97 x 61
67
59
126 x 79
87
2,5
56
121 x 76
83
73
158 x 99
109
3,0
68
146 x 91
100
88
190 x 118
130
3,5
79
170 x 106
117
103
221 x 138
152
4,0
90
194 x 121
134
117
253 x 158
174
5,0
113
243 x 152
167
147
316 x 197
217
6,0
135
291 x 182
200
176
379 x 237
261
7,0
158
340 x 212
234
205
442 x 276
304
8,0
180
389 x 243
267
235
505 x 316
347
9,0
203
437 x 273
301
264
569 x 355
391
10,2
230
495 x 310
341
299,15
644 x 403
443
Nagyítás mértéke: 1,3X
Magyar
•
WUXGA sorozat
Ha a kivetítő 2 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget 45 és 59
hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.
Magyar
16
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával
Az alábbi táblázat mutatja, hogyan lehet elérni a kívánt képméretet a kivetítő
helyzetének vagy a zoom gyűrű beállításával.
•
SVGA sorozat
Ha 60 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 2,4 és 2,6 méter
távolságra a vászontól.
A
60"
Kívánt
képméret
D
Magasság:
105 cm
A kép alsó és felső
széle közötti
távolság
2,4 m
2,6 m
C
Kívánt képméret
Átló (hüvelyk)
<A>
Sz (cm) × Ma (cm)
30
40
50
60
70
80
90
100
150
180
200
250
300
Nagyítás mértéke: 1,1x
61 x 46
81 x 61
102 x 76
122 x 91
142 x 107
163 x 122
183 x 137
203 x 152
305 x 229
366 x 274
406 x 305
508 x 381
610 x 457
B
Kívánt Távolság
Távolság (m)
Max. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
1,2
1,6
2,0
2,37
2,8
3,2
3,5
3,9
5,9
7,1
7,9
9,9
11,8
1,3
1,8
2,2
2,6
3,1
3,5
4,0
4,4
6,6
7,9
8,8
11,0
A kép felső széle (cm)
A kép alsó és felső széle
közötti távolság
<D>
53
70
88
105
123
140
158
175
263
315
351
438
526
17
A
60"
Kívánt
képméret
D
Magasság:
89 cm
A kép alsó és felső
széle közötti távolság
2,0 m
2,7 m
C
Kívánt képméret
Átló (hüvelyk)
<A>
Sz (cm) × Ma (cm)
34
50
60
70
80
90
100
120
150
200
250
300
Nagyítás mértéke: 1,3X
73 x 46
108 x 67
129 x 81
151 x 94
172 x 108
194 x 121
215 x 135
258 x 162
323 x 202
431 x 269
538 x 337
646 x 404
B
Kívánt Távolság
Távolság (m)
Max. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
1,2
1,7
2,0
2,4
2,7
3,1
3,4
4,1
5,1
6,8
8,5
10,2
1,5
2,2
2,7
3,1
3,5
4,0
4,4
5,3
6,7
8,9
11,1
A kép felső széle (cm)
A kép alsó és felső széle
közötti távolság
<D>
50
74
89
104
118
133
148
178
222
296
370
444
Magyar
•
WUXGA sorozat
Ha 60 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 2 és 2,7 méter
távolságra a vászontól.
Magyar
18
Felhasználói kezelőszervek
Telepítő menü
A telepítő menü képernyőn megjelenő kijelzést (OSD) biztosít a kivetítő üzembe
helyezéséhez és karbantartásához. Az OSD-t csak akkor használja, ha a „Nincs
jelbemenet” üzenet látható a kijelzőn.
A menü lehetőségei között szerepelnek olyan beállítások, mint a vetítőernyő-méret
és távolság, fókusz, trapéztorzítás-korrekció és egyebek.
1
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő „Hálózat” gomb megnyomásával.
2
A kivetítő üzembe helyezéséhez és karbantartásához való OSD menü
megnyitásához nyomja meg a „MENÜ” gombot a távvezérlőn.
Üzembe helyezés
Kivetítés mód
Kivetítés helye
Auto Keystone
Ki
Manuális Keystone
Nyelv
Magyar
WirelessHD dongle pár.
Visszaállítás
Kilépés
Kijelölés
Beállítás
3
A háttérmintázat például a vetítővászon-méret és távolság, fókusz és egyebek
kalibrációjához és beállításához szükséges.
4
Az Üzembe helyezés menü a következő lehetőségeket tartalmazza:
• Kivetítés mód
• Kivetítés helye
• Auto Keystone beállítások
• Manuális Keystone beállítások
• WirelessHD dongle pár.
• Nyelvi beállítások
• Visszaállítás a gyári alapbeállításokra
A fel és le nyílgombokkal kiválaszthatja az egyik opciót, a bal és jobb
nyílgombokkal módosíthatja a kijelölt opció beállításait, az „ENTER” gombbal
pedig beléphet az egyik almenübe a funkció beállításához. Az új beállítások
elmentődnek, amint kilép a menüből.
5
Nyomja meg bármikor a "MENÜ" vagy "VISSZA" gombot a menüből történő
kilépéshez és az Acer üdvözlő képernyőbe történő visszatéréshez.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
19
A kivetítő többnyelvű OSD-vel rendelkezik, amely képbeállítások végzését, illetve
több beállítás módosítását teszi lehetővé.
Az OSD menük használata
•
Az OSD menü megnyitásához nyomja meg a „MENÜ” gombot a távvezérlőn
vagy a kezelőpanelen.
•
Amikor látható az OSD menü, használja a
gombokat a főmenü
bármelyik elemének kiválasztásához. A főmenü kívánt elemének kiválasztása
után nyomja meg a „ENTER” gombot, hogy belépjen az almenübe, ahol
funkciókat állíthat be.
•
A
gombokkal válassza ki a kívánt elemet, majd a
állítsa be az értéket.
•
Az almenüben jelölje ki a következő beállításra szánt elemet, és a fentiek
szerint állítsa be.
•
Nyomja meg a „VISSZA” gombot a távvezérlőn vagy a kezelőpanelen, és a
képernyőn visszatér a főmenü.
•
Az OSD menü bezárásához nyomja meg a „VISSZA” gombot a távvezérlőn
vagy a vezérlőpulton. Az OSD menü bezáródik, és a kivetítő automatikusan
menti az új beállításokat.
Főmenü
gombokkal
Szín
LumiSense
Ki
KékfényPajzs
Ki
Megjelenítési mód
Felhasználói 1
Bemutató
Színprofil
Beállítás
Fényerő
Kontraszt
Színtelítettség
Színezet
Színhőmérséklet
Gamma
Speciális
Átnev.
Kilépés
Kijelölés
Enter
Almenü
Megjegyzés 1: Előfordulhat, hogy az alábbi OSD beállítások némelyike nem
érhető el. Tekintse meg a kivetítő tényleges OSD menüjét.
Megjegyzés 2: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Magyar
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
Magyar
20
Szín
LumiSense
Az Acer LumiSense technológia intelligens módon képes optimalizálni
a vetített képet, hogy automatikusan a legkényelmesebb fényerőre
állítsa a megjelenített tartalomnak megfelelően. A funkció
nagymértékben megnöveli a sötét részletek láthatóságát és
színtelítettségét.
•
Ki: Alapértelmezett beállítás.
•
Normál: Válassza a „Normál” elemet a sötét részletek kiemelése
érdekében.
•
Erősítés: Válassza a „Erősítés” elemet a fényerő növelése
érdekében.
•
Dinamikus fekete: Automatikusan optimalizálja a sötét
filmjelenetek megjelenítését, így azok hihetetlen
részletgazdagságban láthatók.
<Megjegyzés>: Amint engedélyezte a LumiSense funkciót, a
BluelightShield a következőre vált: „Ki”.
KékfényPajzs
•
•
Ki: Alapértelmezett beállítás.
Alacsony / Közepes / Magas: Válassza az Alacsony / Közepes /
Magas lehetőséget a kékfény különböző fokozatainak való kitétel
dinamikus csökkentése érdekében.
<Megjegyzés>: Amint engedélyezte a BluelightShield funkciót, a
LumiSense a következőre vált: „Ki”.
Megjelenítési mód Számos előre beállított gyári érték áll rendelkezésre, amelyeket
különféle képtípusokhoz optimalizáltak.
•
Fényes: A fényerő optimalizálásához.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bemutató: Értekezleti bemutatókhoz.
Szabvány: általános környezethez.
Videó: videofelvételek erős megvilágítású helyiségben történő
lejátszásához.
Játék: Játékokhoz.
oktatás: Iskolai környezethez.
Mozgókép: Világosabb és általános mozgókép/videó/fotótartalomhoz.
Játék sötétben: Sötét környezetben játszhat.
Játék világosban: Világos környezetben játszhat.
Felhasználói: A felhasználói beállítások mentéséhez.
Színprofil
A felhasználó kiválaszthatja az összes megjelenítési mód beállítását az
aktuális „Felhasználói 1” vagy „Felhasználói 2”
referenciabeállításaként, kivéve saját magát. Ha a felhasználó
kiválasztja a „Felhasználói 1” és „Felhasználói 2” megjelenítési módot,
akkor az OSD megjeleníti a „Színprofil” és „Átnev.” lehetőséget. A
Felhasználói 1/Felhasználói 2 egyaránt alapértelmezett normál
beállítás.
Fal Színe
Ezzel a funkcióval kiválaszthatja a falnak megfelelő, helyes színt. Több
választási lehetőség van, pl. fehér, világosssárga, világoskék,
rózsaszínű, sötétzöld. Kompenzálja a színek köztti eltérést, amikor
falra vetítenek, így a megfelelő színtónust fogja visszaadni.
Fényerő
A kép fényerejének állításához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép sötétítéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kép világosításához.
21
Színtelítettség
Színezet
Színhőmérséklet
A „Kontraszt” szabályozza a kép legvilágosabb és legsötétebb területei
közötti különbséget. A kép kontrasztértékének módosítása
megváltoztatja a kép fekete-fehér arányát.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt növeléséhez.
A videoképet fekete-fehérről teljesen színtelítettségűre állítja.
•
Nyomja meg a
színtelítettségét.
gombot, hogy csökkentse a kép
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a kép színtelítettségét.
A vörös és zöld közötti egyensúlyt állítja be.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a zöld szín
mennyiségét a képen.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a vörös szín
mennyiségét a képen.
Mód
Ezt a funkciót a CT1, CT2, CT3 és Felhasználói mód kiválasztására
használhatja.
R nyereség
Beállítja a vörös nyereséget az optimális színhőmérséklet érdekében.
G nyereség
Beállítja a zöld nyereséget az optimális színhőmérséklet érdekében.
B nyereség
Beállítja a kék nyereséget az optimális színhőmérséklet érdekében.
Gamma
A sötétebb jelenetek megjelenítésére van hatással. Nagyobb gamma
mellett a sötétebb jelenetek fényesebbnek tűnnek.
Speciális
Függ. színkez.
A vörös, zöld, kék, ciánkék, sárga és bíborvörös szín beállítására való.
Függ. színezet
A vörös és zöld közötti egyensúlyt állítja be.
Függ. telít.
A kiválasztott színt kevésbé vagy jobban telítetté teszi.
Függ. nyereség
Beállítja a kiválasztott szín kontrasztarányát.
Ragyogó szín
Kibővített színspektrumot biztosít a képen, ami nagyobb színtelítettség
kínál a fénys, élethű képhez.
Fehér csúcs.
Növeli a közeli 100%-os telítettségű fehér fényességét. (csak videó
jelforrások)
Film mód
A képet 24 képkocka/mp-es True Film módhoz optimalizálja.
Zajcsökkentés
A zajcsökkentést állítja be. A „0” a kikapcsolt zajcsökkentést, míg a
„>0” a zajcsökkentés fokozott mértékét jelenti.
Fekete kiterj.
Ez optimális feketeszintet biztosít minden analóg jelforrás esetében.
Fal Színe
Ezzel a funkcióval kiválaszthatja a falnak megfelelő, helyes színt. Több
választási lehetőség van, pl. fehér, világosssárga, világoskék,
rózsaszínű, sötétzöld. Kompenzálja a színek köztti eltérést, amikor
falra vetítenek, így a megfelelő színtónust fogja visszaadni.
Magyar
Kontraszt
Magyar
22
Alacsony bemeneti késleltetés
Ezzel a funkcióval egyenletesen, késleltetés nélkül jelenítheti meg a
kivetített képet.
<Megjegyzés> Ha a beállítás „Be” értékre van állítva, a 3D/Képarány/
Trapézkorrekció/V. helyzet/F. Helyzet/HDMI keresési info./Követés/
Digitális zoom funkciók visszaállnak a gyári alapbeállításokra.
Átnev.
Felh. mód átnev.
Kilépés
Kijelölés
Enter
1. Ha a felhasználó kiválasztja a „Felhasználói 1” vagy „Felhasználói 2”
megjelenítési módot, akkor az OSD megjeleníti a „Színprofil” és
„Átnev.” lehetőséget.
2. Azonnal elmenti a rendszer, ha a felhasználó módosítja a nevet.
3. Csak az angol nyelv használata támogatott. Ha a felhasználó
módosítja a rendszernyelvek bármelyikét, megjelennek az angol
karakterek, amelyeket a felhasználó átnevezett.
Megjegyzés 1: A „Színtelítettség” és „Színezet” funkciók számítógépes, illetve
HDMI üzemmódban nem támogatottak.
Megjegyzés 2: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
23
Kivetítés
•
Elöl: A gyári alapbeállítás.
•
Hátul: Megfordítja a képet, így áttetsző vetítővászonra tud
vetíteni, hátulról.
•
Hátsó-Mennyezeti: Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő
egyszerre mindkét tengely mentén megfordítja a képet. Mennyezetre
szerelés esetén is lehet áttetsző képernyő mögül vetíteni.
•
•
Első-Mennyezeti: Ha kiválasztja ezt a funkciót, a kivetítő
megfordítja a képet a mennyezetre szerelt vetítéshez.
Kivetítés mód
•
Elöl: A gyári alapbeállítás.
Kivetítés helye
•
Automata: Automatikusan beállítja a képkivetítés helyét.
•
Asztal
•
Mennyezet: Fejjel lefelé fordítja a képet, hogy mennyezetre
szerelt vetítéskor megfelelő legyen a kép.
Képarány
Ezt a funkciót a kívánt képarány kiválasztására használja.
•
Automata: a kép eredeti szélesség-magasság arányának megőrzése,
hogy a natív vízszintes, illetve függőleges felbontásnak megfelelően
illeszkedjen.
•
4:3: a képet a vászonhoz igazítja, és 4:3-as méretarányban jeleníti
meg.
•
16:9: a képet a képernyő szélességéhez, magasságát a 16:9-es
méretarányhoz igazítja.
•
L.Box: megőrzi a jel eredeti képméretarányát és 1,333-szorosára
nagyítja.
Trapézkorrekció
A kivetítő megdöntése által okozott képtorzítás kioltására való.
Auto Keystone
Automatikusan beállítja a kép függőleges oldalait.
Manuális Keystone A kivetítő megdöntése által okozott képtorzítás kioltására való.
<Megjegyzés> A Manuális Keystone funkció nem érhető el, ha az Auto
Keystone elem beállítása „Be”.
Keménység
V. helyzet
F. Helyzet
A kép élességét állítja be.
•
Nyomja meg a
gombot az élesség csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot az élesség növeléséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kép balra a mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép jobbra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
mozgatásához.
gomb megnyomásával gombot a kép lefelé
•
Nyomja meg a
gombot a kép felfelé mozgatásához.
Magyar
Kép
Magyar
24
Frekvencia
A „Frekvencia” funkció módosítja a kivetítő képfrissítési gyakoriságát, hogy
megegyezzen a számítógépbe’ szerelt grafikus kártyáéval. Ha függőleges
villódzó sávot lát a kivetített képen, használja ezt a funkciót a szükséges
beállítások végzéséhez.
Követés
Szinkronizálja a kivetítő és a grafikus kártya jel-időzítését. Ha ugráló vagy
villódzó képet tapasztal, ezzel a funkcióval állíthatja helyre.
HDMI
színtartomány
A megjelenítési hiba kiküszöbölése érdekében állítsa be a HDMI képadatok
színtartományát.
•
Automata: a lejátszó adatai szerint történik az automatikus beállítása.
•
•
Korl. tartom.: a bemeneti kép feldolgozása korlátozott színtartományú
adatként történik.
Telj. tartom.: a bemeneti kép feldolgozása teljes színtartományú
adatként történik.
HDMI keresési info. A HDMI kép túlpásztázási arányát állítja be.
•
Automata: a lejátszó adatai szerint történik az automatikus beállítása.
•
•
Alulpásztázás: a HDMI képen soha nem történik túlpásztázás.
Túlpásztázás: a HDMI képen mindig történik túlpásztázás.
Megjegyzés 1: A „V. helyzet”, „F. Helyzet”, „Frekvencia” és „Követés” funkció
nem támogatott HDMI vagy Videó módban.
Megjegyzés 2: A „HDMI színtartomány” és „HDMI keresési info.” funkció csak
HDMI módban támogatott.
Megjegyzés 3: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
25
Induló képernyő
Használja ezt a funkciót a kívánt induló képernyő kiválasztásához. Ha
módosítja a beállítást, a módosítások akkor lépnek életbe, ha kilépett
az OSD menüből.
•
Acer: Az Acer kivetítő alapértelmezett induló képernyője.
•
Felhasználói: Használja tetszés szerinti kép mentéséhez a
„Képrögzítés” funkció segítségével.
Képrögzítés
Használja ezt a funkciót az induló képernyő személyre szabásához. Az
induló képernyőként felhasználni kívánt kép rögzítéséhez kövesse az
alábbi utasításokat.
Megjegyzés:
Mielőtt az alábbi lépéseket elvégezné, győződjön meg arról, hogy a
„Trapézkorrekció” elemet az alapértelmezett 0 értékre állította..
•
Nyomja meg a „Képrögzítés” gombot az induló képernyő
személyre szabásához.
•
A felugró üzenet felhívja a felhasználó figyelmét a natív
felbontású forrás választásához. A szövegbel látható "resolution"
(felbontás) natív időzítésre alapul. Nyomja meg a "Start" gombot,
hogy a következő felületre léphessen; nyomja meg a "Back"
(Vissza) gombot, hogy visszalépjen az előző felületre.
•
Egy párbeszédablak jelenik meg a megerősítéshez. Üzenet:
Állítsa be a kívánt képet a vörös kereten belül, és a rendszer az
„ENTER” gomb megnyomása után rögzíti azt. Válassza az
„ENTER” elemet az aktuális kép személyre szabott induló
képernyőként történő felhasználásához. Válassza a „Back”
(Vissza) elemet a képmentés visszavonásához, és a
képernyőmenüből (OSD) történő kilépéshez.
•
Egy üzenet jelzi, hogy a kép mentése folyamatban van.
•
Ha megtörtént a kép mentése, az üzenet eltűnik és az eredeti
kép jelenik meg.
•
A személyre szabott induló képernyő akkor lép életbe, amikor új
bemeneti jel érzékelhető, vagy ha újraindítják a kivetítőt.
Forrás kiválasztása
Manuális a forrás menü alapján, Automata az Intelligens észlelés
alapján..
Feliratozás
A feliratozás megjelenítéséhez válassza a CC1, CC2, CC3 vagy CC4
lehetőséget (a CC1 az Ön területének elsődleges nyelvéhez tartozó
feliratokat jelenti meg).
Az „Ki” kiválasztásával kikapcsolja a feliratozást. Ez a funkció csak
akkor érhető el, ha kompozit videó vagy S-Video bemeneti jelet
választanak és a rendszer formátum NTSC.
<Megjegyzés> Állítsa a kép méretarányát 4:3 értékre. A funkció nem
használható, ha a képméret „16:9” vagy „Automata”.
HDMI CEC
Az alapértelmezett beállítás: „Ki”. Válassza ki a „Be” elemet a HDMI
CEC funkció engedélyezéséhez.
Magyar
Beállítás
Magyar
26
Biztonság
Biztonság
A kivetítő a rendszergazda számára hasznos biztonsági lehetőségeket
kínál a kivetítő használatának szabályozásához.
Nyomja meg a „ENTER” gombot a „Biztonság” beállítás
módosításához. Amennyiben a biztonsági funkciót engedélyezték, be
kell írnia a „Rendszergazda jelszó” a biztonsági beállítások
módosításához.
•
Jelölje ki a „Be” tételt a biztonsági funkció engedélyezéséhez. A
felhasználónak meg kell adnia a jelszót ahhoz, hogy működtesse
a kivetítőt. A részleteket illetően olvassa el a „Felhasználói
Jelszó” című fejezetet.
•
Ha kijelölik az „Ki” tételt, a felhasználó jelszó megadása nélkül is
bekapcsolhatja a kivetítőt.
Időtúllépés (Perc)
Miután a „Biztonság” funkciót „Be” állapotba állítják, a rendszergazda
beállíthatja az időtúllépés funkciót.
•
Nyomja meg a
vagy
gombot az időtúllépés hosszának
kiválasztásához.
•
A beállítási tartomány 10 perctől 990 percig terjed.
•
Az idő lejártával a kivetítő újból kéri a felhasználót, hogy adja
meg jelszavát.
•
A „Időtúllépés (Perc)” alapértelmezett gyári beállítása „Ki”.
•
Miután engedélyezték a biztonsági funkciót, a kivetítő jelszó
megadását kéri a felhasználótól, amikor bekapcsolja a kivetítőt.
Mind a „Felhasználói Jelszó” és az „Rendszergazda jelszó”
elfogadható ebben a párbeszédpanelben.
Felhasználói Jelszó
Nyomja meg a „ENTER” gombot a „Felhasználói Jelszó”
beállításához, illetve módosításához.
•
Nyomja meg a távvezérlőn lévő számgombokat a jelszó
beállításához, majd nyomja meg a „ENTER” gombot a
megerősítéshez.
•
•
•
•
•
•
Nyomja meg a
gombot a karakterek törléséhez.
Adja meg a jelszót, amikor megjelenik a „Jelszó megerősítése”
üzenet.
A jelszó 4 és 8 karakter közötti hosszúságú legyen.
Ha kijelöli a „Jelszó kérése csak a tápkábel csatlakoztatása után”
elemet, a kivetítő a jelszó megadását a kivetítő tápkábelének
csatlakoztatása alkalmával mindig kérni fogja.
Ha kijelöli a „Jelszó kérése mindig a kivetítő bekapcsolásakor”
elemet, a kivetítő a jelszó megadását a kivetítő bekapcsolása
alkalmával mindig kérni fogja.
Rendszergazda jelszó
Az „Rendszergazda jelszó” használható mind az „Adja meg a
rendszergazda jelszót”, mind az „Adja meg a jelszót”
párbeszédpanelben.
•
Nyomja meg a „ENTER” gombot a „Rendszergazda jelszó”
üzemmód módosításához.
•
Az „Rendszergazda jelszó” gyári alapbeállítása „1234”.
Ha elfelejtette a rendszergazda jelszót, tegye a következőt a
rendszergazda jelszó visszanyeréséhez:
•
Egyedi, hatjegyű „Univerzális jelszó” található a Biztonsági
kártyára nyomtatva (ellenőrizze, benne van-e a csomagban). Ezt
a számjegyekből álló egyedi jelszót a kivetítő mindig elfogadja,
akármit is állítottak be Rendszergazda jelszónak.
•
Ha elveszítette a biztonsági kártyát és a számot, kérjük lépjen
kapcsolatba a helyi Acer márkaszervizzel.
27
Visszaállítás
Nyomja meg a „ENTER” gombot és válassza a „Igen” elemet, hogy
valamennyi menü paramétereit gyári alaphelyzetbe állítsa vissza.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Magyar
Egyéni kezdőképernyő zárolása
Az Egyéni kezdőképernyő zárolása alapértelmezett beállítása „Ki”. Ha
az Egyéni kezdőképernyő zárolás „Be” állapotban van, a felhasználók
nem tudják módosítani a kezdőképernyőt, így elkerülhető, hogy mások
tetszés szerint módosítsák. Válassza az „Ki” elemet a kezdőképernyő
kioldásához.
Magyar
28
Kezelés
ECO üzemmód
Válassza az „Be” tételt a kivetítő lámpájának halványításához, ami
csökkenti az energiafogyasztást, meghosszabbítja a lámpa
élettartamát és csökkenti a működési zajt. Válassza az „Ki” elemet,
hogy visszatérjen normál üzemmódba.
<Megjegyzés> Az ECO mode kiszürkítve jelenik meg, ha a Lumisense
vagy BluelightShield elem beállítása „Be”.
Nagy magasság
Válassza az „Be” lehetőséget a Nagy magasság mód
bekapcsolásához. A ventilátorokat ilyenkor maximális sebesség
mellett, folyamatosan működteti a kivetítő hatékony hűtése érdekében,
ha nagy magasságban használják.
Kikapcsolás mód
•
•
Szabvány: megfelelően leállítja a kivetítőt ventilátoros hűtés után.
Azonnali folytatás: folytatja a rendszert, ha a főkapcsoló gombot
2 percen belül újra megnyomják.
Automata kikapcsolás A kivetítő automatikusan kikapcsol, ha a megadott idő után nincs
bemeneti jel. (Az alapértelmezett idő 15 perc.)
Menü idő (mp.)
Válassza ki az OSD menü megjelenítésének idejét. (Az alapértelmezett
érték 15 másodperc). Válassza a „Kézikönyv” elemet a főmenü/egy
közvetlen gombos menü kézi kikapcsolásához.
Automatikus
bekapcsolás
AC bekapcsolása
Válassza a „Be” elemet a kivetítő bekapcsolásához, amikor az AC
tápcsatlakozó fali konnektorhoz csatlakozik.
HDMI-bekapcsolás
Válassza ki a „Be” elemet a kivetítő bekapcsolásához, amikor a HDMItápcsatlakozó fali konnektorhoz csatlakozik.
VGA-bekapcsolás
Válassza ki a „Be” elemet a kivetítő bekapcsolásához, amikor a VGAtápcsatlakozó fali konnektorhoz csatlakozik.
Kezelőpanelzár
Ki
Az alapértelmezett beállítás „Ki”.
Gyermekzár
Engedélyezze a „Gyermekzár” elemet a kivetítő főkapcsoló
gombjénak letiltásához, ha az készenléti módban van, nehogy
gyermekek véletlenül bekapcsolják. (Kikapcsolás után lép
érvénybe).
•
•
Tiltsa le a „Gyermekzár” elemet ideiglenesen, hogy a kivetítőt
gyorsgombbal lehessen bekapcsolni, miközben a kivetítőn lévő
főkapcsoló gombot 3 másodpercen át lenyomva tartja.
Bekapcsolás után nincs szükség a gombok lezárására.
Teljes zárolás
Engedélyezze a „Teljes zárolás” elemet a kivetítő összes
gombjának lezárásához. (A beállítás elvégzése után lép
érvénybe; figyelmeztető üzenet jelenik meg, ha a felhasználó
megnyomja a billentyűzet valamelyik gombját.)
•
•
A „Teljes zárolás” funkció letiltásához nyomja meg a „ENTER”
gombot 7 másodpercig. Ezután a „Vezérlőpultzár” OSD eleme
„Ki” állapotba kerül, és nem szükséges visszatérni a következőre:
„Teljes zárolás”.
•
Figyelmeztető üzenet ugrik elő: A „Teljes zárolás” funkció
letiltásához nyomja meg a „ENTER” gombot 7 másodpercig,
miközben a billentyűzet bármelyik gombját lenyomva tartja
„Teljes zárolás” módban.
29
A kivetítő információinak megjelenítése a képen, pl. Típusnév,
Bemeneti forrás, Jeltípus, Megjelenítési mód, Sorozatszám,
Szoftververzió és QR-kód.
QR-kód beolvasása, amely az Acer kivetítő portálját mobiltelefonon
keresztül csatlakoztatja.
Lámpainformációk
Lámpa üzemidő
A lámpa eddig eltelt használati idejét mutatja (órákban).
Lámpa emlékeztető
Aktiválja ezt a funkciót, hogy a lámpa cseréjére vonatkozó emlékeztető
jelenjen meg 30 órával a lámpa élettartamának becsült vége előtt.
Lámpa visszaállítása
Válassza ki az „Igen” elemet, és nyomja meg az „ENTER” gombot,
amivel lenullázhatja a lámpa működési idejének számlálóját.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Magyar
Információ
Magyar
30
Audió
Hangerő
Némítás
•
Nyomja meg a
gombot a hangerő csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a hangerő növeléséhez.
•
•
Válassza az „Be” elemet a hangerő némításához.
Válassza az „Ki” elemet a hangerő visszaállításához.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
3D
3D
Jelölje ki az „Be” elemet a DLP 3D funkció engedélyezéséhez.
•
Be: válassza ezt az elemet, ha DLP 3D-s szemüveget, 120 Hzes 3D-képes grafikuskártyát és HQFS formátumú fájlt, vagy
DVD-t a megfelelő szoftveres lejátszóval használ.
•
Ki: a 3D mód kikapcsolása.
3D formátum
Ha a 3D tartalom nem látható megfelelően, a lehető legjobb
eredmény érdekében kiválaszthatja az éppen megtekintett 3D
tartalomnak megfelelő 3D formátumot.
24P 3D
A 3D szemüveg kompatibilitásának megfelelően válassza a „96 Hz”
vagy „144 Hz” lehetőséget.
3D B/J megfordítás
Ha különálló vagy átfedő képet lát DLP 3D szemüveg viselése
közben, elképzelhető, hogy végre kell hajtania az „Megfordítás”
funkciót, hogy a lehető legjobb bal/jobb képszekvenciát alkalmazza a
helyes kép érdekében (DLP 3D esetében).
3D figyelmeztető üzenet Válassza az „Be” lehetőséget a 3D figyelmeztető üzenet
megjelenítéséhez.
Megjegyzés: A 3D megjelenítés most engedélyezve van.
1. Kérjük, győződjön meg róla hogy a 3D jelek és a szemüveg megfelelőek-e.
2. Ne feledje kikapcsolni a 3D funkciót , ha nem kíván 3D képeket látni.
3. Ha a 3D megjelenítés nem megfelelő, kérjük próbálkozzon meg a 3D Sync Invert
4. 3D módban a kijelző mód opciók nem elérhetők.
Megjegyzés 1: A megfelelő 3D-s megjelenítéshez a grafikuskártya 3D-s
alkalmazásának megfelelő beállítása szükséges.
Megjegyzés 2: Az olyan szoftveres lejátszók, mint a Stereoscopic Player és a
DDD TriDef Media Player támogatják a 3D fájlformátumot. Az alábbi weboldalról
letöltheti a három lejátszót,
- Stereoscopic Player (Próbaverzió):
http://www.3dtv.at/Downloads/Index_en.aspx
- DDD TriDef Media Player (Próbaverzió):
http://www.tridef.com/download/TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html
31
Nyelv
Nyelv
A többnyelvű OSD menü kiválasztása. Használja a
gombot a menü kívánt nyelvének
kiválasztásához.
•
Nyomja meg az „ENTER” gombot a kiválasztás
megerősítéséhez.
Magyar
Megjegyzés 3: A „3D B/J megfordítás” funkció kizárólag akkor áll rendelkezésre,
ha a 3D opció engedélyezve van.
Megjegyzés 4: Emlékeztető képernyő látható, ha a 3D funkció a kivetítő
bekapcsolásakor engedélyezett. A beállításokat a célnak megfelelően válassza
meg.
Megjegyzés 5: A WUXGA típus 24P 3D funkciója nem méretezhető át a TI ASIC
puffermemória korlátai miatt, és amint 24P 3D (96 Hz vagy 144 Hz) bemenet
érzékelhető, a Képarány / HDMI keresési infó. szürkén jelenik meg, illetve a HIDE
(ELREJTÉS) sem támogatott.
Magyar
32
Függelékek
Hibakeresés
Ha problémát tapasztal az Acer kivetítővel kapcsolatban, forduljon az alábbi
hibaelhárítási útmutatóhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel.
Képproblémák és megoldásaik
#
1
2
Probléma
Nem jelenik meg
kép a vásznon
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(PC esetében
(Windows 2000/
XP/Vista/Windows
7/Windows 8))
Megoldás
•
Az „Első lépések” című fejezetben leírt módon
csatlakoztatva.
•
Győződjön meg arról, hogy egyik érintkező sem görbült
meg, vagy törött el.
•
Ellenőrizze, hogy a kivetítő lámpáját megfelelően
szerelték-e be. Lásd a „Lámpacsere” című fejezetet.
•
Győződjön meg arról, hogy eltávolította a lencsevédőt,
és a kivetítő bekapcsolt állapotban van.
•
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Nyissa meg a „Sajátgép” elemet, a „Vezérlőpult”
elemet, majd kattintson duplán a „Megjelenítés”
ikonra.
•
Jelölje ki a „Beállítások” fület.
•
Győződjön meg arról, hogy a kijelző felbontása
nem haladja meg a WUXGA-RB (1920 x 1200)
értéket.
•
Kattintson az „Speciális tulajdonságok” gombra.
Ha a probléma továbbra is fennáll, módosítsa az Ön által
használt monitor megjelenítését, és kövesse az alábbi
lépéseket:
•
Győződjön meg arról, hogy a felbontás nem
haladja meg a WUXGA-RB (1920 x 1200) értéket.
•
Kattintson a „Módosítás” gombra a „Monitor”
fülön.
•
Kattintson a „Összes eszköz megjelenítése”
elemre. Ezután jelölje ki a „Szabvány
monitortípusok” elemet az SP dobozban, és
válassza ki a megfelelő felbontást a „Típusok”
dobozban.
•
Győződjön meg arról, hogy monitorkijelző
felbontása nem haladja meg a WUXGA-RB (1920
x 1200) értéket.
33
4
5
6
7
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(Noteszgépek
esetében)
A noteszgép
képernyője nem
jeleníti meg a
bemutatót
A kép instabil vagy
villódzik
A képen
függőleges villódzó
sáv van
A kép nem éles
•
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Ismételje meg a lépéseket a (fenti) 2. elemtől a
számítógép felbontásának beállításához.
•
Nyomja meg a kimeneti beállítások váltása
gombot. Példa: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell
[Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP
[Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5]
•
Ha nehézséget tapasztal a felbontás módosítása során,
illetve amonitor lefagy, indítsa újra az összes
készüléket, a kivetítőt is beleértve.
•
Ha Microsoft® Windows® alapú noteszgépet használ:
Előforduklhat, hogy egyes PC noteszgépek
kikapcsolják saját képernyőjüket, amikor egy második
megjelenítő eszköz van használatban. Mindegyiknél
más-más módon történik a visszakapcsolása. Lásd a
számítógép használati útmutatóját további
információkért.
•
Ha Apple® Mac® operációs rendszer alapú noteszgépet
használ: A Rendszerbeállítások menüben nyissa meg a
Megjelenítés elemet, és jelölje ki a Videó tükrözés tétel
„Be” jelölőnégyzetét.
•
Állítson a „Követés” elemen, hogy korrigálja. További
információkért forduljon a „Kép” című fejezethez.
•
Módosítsa a számítógép színmélység beállítását.
•
Használja a „Frekvencia” funkciót a beállításhoz.
További információkért forduljon a „Kép” című
fejezethez.
•
Ellenőrizze és konfigurálja át a grafikus kártya
megjelenítési módját, hogy az kompatibilis legyen a
kivetítővel.
•
Győződjön meg arról, hogy a lencsevédő kupakot
eltávolították.
•
•
Állítson a kivetítő lencséjének fókuszgyűrűjén.
Győződjön meg arról, hogy a vetítővászon a kivetítőtől
számítva az előírt 1 és 11,8 méter (SVGA sorozat) / 1
és 10,2 méter (WUXGA sorozat) közötti távolságon
belül van. További információkért forduljon a „A kívánt
képméret elérése a távolság és a zoom beállításával”
című fejezethez.
Magyar
3
Magyar
34
8
9
10
11
A kép megnyúlik,
amikor
„szélesvásznú”
DVD filmet játszik
le
A kép túl kicsi vagy
túl nagy
A kép oldalai
ferdék
A kép fordított
Ha anamorf vagy 16:9 képméretarányú DVD filmet játszik le,
az alábbi beállítások módosítására lehet szükség:
•
Ha 4:3 képformátumú DVD filmet játszik le, módosítsa a
formátumot 4:3 beállításra a kivetítő OSD menüjében.
•
Ha a kép még mindig nyújtott, akkor a képméretarányt
is be kell állítania. Állítsa a megjelenítési formátumot
16:9 (széles) képméretarányra a DVD-lejátszón.
•
Ha Letterbox (LBX) képformátumú DVD filmet játszik le,
módosítsa a formátumot Letterbox (LBX) beállításra a
kivetítő OSD menüjében.
•
•
Állítson a kivetítő lencséjének zoom-gyűrűjén.
•
Nyomja meg a „MENÜ” gombot a távvezérlőn. Lépjen
az „Kép --> Képarány” elemre, és próbálkozzon
különböző beállításokkal, vagy nyomja meg a „RATIO”
gombot a távvezérlőn a beállítások közvetlen
elvégzéséhez.
•
Ha lehetséges, helyezze át a kivetítot úgy, hogy a
vászon közepe felé nézzen.
•
Nyomja meg a „Trapézkorrekció / ” gombot a
távvezérlőn, amíg az oldalak függőlegessé nem válnak.
•
Jelölje ki az OSD menü „Kép --> Kivetítés mód” elemét
a vetítés helyzetének módosításához.
Helyezze a kivetítőt a vászonhoz közelebb vagy
messzebbre.
35
#
1
Jelenség
Üzenet
Emlékeztető üzenet
• A ventilátor meghibásodott. – a rendszerventilátor nem
működik.
A ventilátor meghibásodott.
A lámpa hamarosan kikapcsolódik.
• A kivetítő túlmelegedett. – a kivetítő meghaladta javasolt üzemi
hőmérsékletét, ezért használat előtt hagyni kell kihűlni.
Ellenőrizze a következő üzenetet.
A kivetítő túlhevült, ezért hamarosan kikapcsolódik. Tegye a következőt:.
1. Ellenőrizze, hogy az üzemi környezeti hőmérséklet 5 és 40 fok között van-e.
2. Ellenőrizze, hogy a szűrő igényel-e tisztítást.
3. Ellenőrizze, nincs-e eltakarva a légbeszívó, illetve kifúvó nyílás.
4. Ellenőrizze, beáll.-e a nagy mag. módot, amikor nagy magasságban működik.
Ellenőrizze a porszűrőket is, ha beszerelték őket. Ha a porszűrő
poros, tisztítsa meg.
• Cserélje ki a lámpát – a lámpa hamarosan eléri hasznos
élettartama végét. Hamarosan ki kell cserélnie.
A lámpa nagyteljesítményű módban hasznos élettartama végéhez
Tanácsos kicserélni!
Problémák a kivetítővel kapcsolatban
#
Jelenség
Megoldás
1
A kivetítő nem reagál semmilyen
kezelőszervre
Ha lehetséges, kapcsolja ki a kivetítőt, majd
húzza ki a tápkábelt, és várjon legalább 30
másodpercig, míg újra nem csatlakoztatja.
2
A lámpa kiég, vagy pukkanó
hangot ad ki
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama
végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat. Ha
ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik
be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A
lámpa kicseréléséhez kövesse a „Lámpacsere”
című fejezetben felsorolt eljárásokat.
Magyar
OSD üzenetek
Magyar
36
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
LED üzenetek
Lamp_LED
Temp_LED
Bekapcsoló LED
Vörös
Vörös
Vörös
Kék
BE-KI villog
100 ms
időközönként
BE-KI villog
100 ms
időközönként
BE-KI villog
100 ms
időközönként
--
Készenlét
--
--
BE
--
Bekapcsoló BE
--
--
--
BE
Lámpa újra
--
--
--
Gyors
villogás
Kikapcsolás (hűtés)
--
--
Gyors villogás
--
Bekapcsoló KI
(Hűtés vége,
Készenléti mód)
--
--
BE
--
Hiba (túlmelegedés
miatti meghibásodás)
--
BE
--
BE
Hiba (Ventilátor hiba)
--
Gyors
villogás
--
BE
Hiba (lámpa elromlott)
BE
--
--
BE
Gyors
villogás
--
--
BE
Üzenet
Tápfeszültség
bemenet
Hiba (elromlott a
színkerék)
37
Csavarhúzóval távolítsa el a csavar(oka)t a fedélből, majd húzza ki a lámpát.
A kivetítő saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Figyelmeztető üzenet jelenik
meg: „A lámpa nagyteljesítményű módban hasznos élettartama végéhez
közeledik. Tanácsos kicserélni!” Ha ezt az üzenetet látja, minél hamarabb cserélje
ki a lámpát. Az lámpa kicserélése előtt legalább 30 percig hagyja hűlni a vetítőt.
Figyelmeztetés: A lámpa háza forró! Hagyja lehűlni, mielőtt
kicserélné a lámpát.
3
2
1
5
4
6
7
Lámpacsere
Kapcsolja ki a kivetítőt az üzemkapcsoló gomb megnyomásával.
Legalább 30 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
Húzza ki a tápkábelt.
1
A fedélből távolítsa el a csavart egy csavarhúzó segítségével. (1. ábra)
Csúsztassa el a nyíllal jelzett irányba. (2. ábra)
Tolja fel a fedelet. (3. ábra)
2
Távolítsa el a lámpamodult rögzítő csavart. (4. ábra)
Húzza ki a lámpa dugóját. (5. ábra)
Felemelve állítsa fel a kart. (6. ábra)
3
Felemelve állítsa fel a kart. A lámpamodult erővel kell kihúzni. (7. ábra)
A lámpamodul visszaszerelésekor új izzót használjon és a fenti lépéseket végezze
el fordított sorrendben.
Figyelmeztetés: A személyi sérülés kockázatának csökkentése
érdekében ne ejtsék el a lámpamodult, illetve érintsék puszta kézzel a
lampa izzóját. Az izzó összetörhet, és személyi sérülést okozhat, ha
véletlenül elejtik.
Magyar
Lámpacsere
Magyar
38
Mennyezetre szerelés
Amennyiben a kivetítőt mennyezetre szerelő készlettel kívánja telepíteni, olvassa el
az alábbi lépéseket:
1
Fúrjon négy lyukat a mennyezet szilárd, statikailag stabil részébe, és rögzítse
hozzá a mennyezeti konzolt.
2
A hosszúság-kombinációt a tényleges telepítési helynek megfelelően válassza
ki. (A CM-01S nem tartalmaz 2. és 3. típust.)
1. típus
2. típus
3. típus
39
1. típus:
Szabványos mérethez három konzolcsavart használjon a kivetítőnek a
mennyezeti konzolhoz történő rögzítéséhez.
2. és 3. típus:
Más megoldásként a nagyobb mérethez használja a csúszó bővítést további
alátámasztás érdekében.
1. típus:
2. típus:
3. típus:
Megjegyzés: Tanácsos elegendő helyet hagyni a konzol és a kivetítő
között a megfelelő hőelvezetés érdekében.
4
Csatlakoztassa a főegység-csatlakozót a kivetítő konzoljához (1. ábra), majd
rögzítsen négy csavart (2. ábra).
1. ábra
2. ábra
Magyar
3
Szükség szerint állítsa be a kivetítő szögét és helyzetét.
360°
„B” típusú csavar
Alátét típus
Átmérő (mm)
Hosszúság (mm)
Nagy
Kicsi
4
25
V
V
CSAVARMÉRETEK
M4 x 25 mm
169,80mm
55,00mm
8,00mm
313,50mm
107,00mm
254,10mm
55,00mm
82,30mm
5
113,68mm
100,18mm
48,19mm
Magyar
40
41
Az alább felsorolt műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A
végleges műszaki adatokat lásd az Acer kiadott marketing-specifikációiban.
Kivetítő rendszer
DLP®
Felbontás
• X118/X118AH/X118H/X1186G/D606/D606B/D606D/
EV-S65/EV-S65A/EV-S65H/V36S/V36SB/V36SC/
AS319/AS319D/AS319E/DX112/DX112C/DX112G/
BS-012/BS-012E/BS-012K/KS316/KS316AK/S316B/
DSV1725/DSV1726/DSV1727 sorozat: 800x600
SVGA felbontás
• X1623H/D860D/EV-WU80H/V50U/AU540/DX620/
BS-520/KU330/DWU1729/H6540BD/E156D/HE806J/GM532/VH-432/D1P1719 WUXGA felbontás
• Maximális: UXGA (1600 x 1200), WSXGA+
(1680x1050), 1080p (1920x1080), WUXGA-RB
(1920 x 1200)
Számítógépekkel való
kompatibilitás
IBM PC és azzal kompatibilis, Apple Macintosh, iMac és
VESA szabványok: SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+,
WXGA, WXGA+, WSXGA+
Videó kompatibilitás
NTSC (3,58/4,43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/
K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p,
576p), SDTV (480i, 576i)
Képarány
Auto, 4:3, 16:9, L.Box
Megjeleníthető színek száma
1,07 milliárd szín
Optikai zoom-arány
• X118/X118AH/X118H/X1186G/D606/D606B/D606D/
EV-S65/EV-S65A/EV-S65H/V36S/V36SB/V36SC/
AS319/AS319D/AS319E/DX112/DX112C/DX112G/
BS-012/BS-012E/BS-012K/KS316/KS316AK/S316B/
DSV1725/DSV1726/DSV1727 sorozat: 1,1X
• X1623H/D860D/EV-WU80H/V50U/AU540/DX620/
BS-520/KU330/DWU1729/H6540BD/E156D/
HE-806J/GM532/VH-432/D1P1719 sorozat: 1,3X
Vetítővászon-távolság
• X118/X118AH/X118H/X1186G/D606/D606B/D606D/
EV-S65/EV-S65A/EV-S65H/V36S/V36SB/V36SC/
AS319/AS319D/AS319E/DX112/DX112C/DX112G/
BS-012/BS-012E/BS-012K/KS316/KS316AK/S316B/
DSV1725/DSV1726/DSV1727:
1,94 ~ 2,16 (51"@2m)
• X1623H/D860D/EV-WU80H/V50U/AU540/DX620/
BS-520/KU330/DWU1729/H6540BD/E156D/
HE-806J/GM532/VH-432/D1P1719 sorozat:
1,58 ~ 2,06 (59"@2m)
Vetítőlencse
• X118/X118AH/X118H/X1186G/D606/D606B/D606D/
EV-S65/EV-S65A/EV-S65H/V36S/V36SB/V36SC/
AS319/AS319D/AS319E/DX112/DX112C/DX112G/
BS-012/BS-012E/BS-012K/KS316/KS316AK/S316B/
DSV1725/DSV1726/DSV1727 sorozat:
F = 2,41 ~ 2,53,
f = 21,85mm ~ 24,01mm,
Kézi zoom és fókusz
• X1623H/D860D/EV-WU80H/V50U/AU540/DX620/
BS-520/KU330/DWU1729/H6540BD/E156D/
HE-806J/GM532/VH-432/D1P1719 sorozat:
F = 2,37 ~ 2,78,
f = 16,91 mm ~ 21,60 mm,
Kézi zoom és fókusz
Magyar
Műszaki adatok
Magyar
42
Vetítővászon mérete (átlósan
mérve)
• X118/X118AH/X118H/X1186G/D606/D606B/D606D/
Vetítési távolság
• X118/X118AH/X118H/X1186G/D606/D606B/D606D/
EV-S65/EV-S65A/EV-S65H/V36S/V36SB/V36SC/
AS319/AS319D/AS319E/DX112/DX112C/DX112G/
BS-012/BS-012E/BS-012K/KS316/KS316AK/S316B/
DSV1725/DSV1726/DSV1727 sorozat:
23" ~ 300" (58cm ~762 cm)
• X1623H/D860D/EV-WU80H/V50U/AU540/DX620/
BS-520/KU330/DWU1729/H6540BD/E156D/
HE-806J/GM532/VH-432/D1P1719 sorozat:
27" ~ 300" (69cm ~762 cm)
EV-S65/EV-S65A/EV-S65H/V36S/V36SB/V36SC/
AS319/AS319D/AS319E/DX112/DX112C/DX112G/
BS-012/BS-012E/BS-012K/KS316/KS316AK/S316B/
DSV1725/DSV1726/DSV1727 sorozat:
1,0 m ~ 11,8m (3,3' ~ 38,8')
• X1623H/D860D/EV-WU80H/V50U/AU540/DX620/
BS-520/KU330/DWU1729/H6540BD/E156D/
HE-806J/GM532/VH-432/D1P1719 sorozat:
1 m ~ 10,2 m
Vízszintes pásztázási sebesség
15 - 100 kHz
Függőleges pásztázási sebesség
24 - 120 Hz
Lámpa típusa
• X118/X118AH/X118H/X1186G/D606/D606B/D606D/
EV-S65/EV-S65A/EV-S65H/V36S/V36SB/V36SC/
AS319/AS319D/AS319E/DX112/DX112C/DX112G/
BS-012/BS-012E/BS-012K/KS316/KS316AK/S316B/
DSV1725/DSV1726/DSV1727 sorozat:
203 W-os, felhasználó által cserélhető lámpa
• X1623H/D860D/EV-WU80H/V50U/AU540/DX620/
BS-520/KU330/DWU1729/H6540BD/E156D/HE806J/GM532/VH-432/D1P1719 sorozat:
250 W-os, felhasználó által cserélhető lámpa
Audió
• X118H/D606D/EV-S65H/V36S/AS319/DX112/
BS-012/KS316/DSV1725 sorozat:
Belső hangszóró 3 W x 1 kimenettel
• X1623H/D860D/EV-WU80H/V50U/AU540/DX620/
BS-520/KU330/DWU1729/H6540BD/E156D/
HE-806J/GM532/VH-432/D1P1719 sorozat:
Belső hangszóró 10 W x 1 kimenettel
Tömeg
• X118/X118AH/X118H/X1186G/D606/D606B/D606D/
EV-S65/EV-S65A/EV-S65H/V36S/V36SB/V36SC/
AS319/AS319D/AS319E/DX112/DX112C/DX112G/
BS-012/BS-012E/BS-012K/KS316/KS316AK/S316B/
DSV1725/DSV1726/DSV1727 sorozat: 2,7 kg
(5,95 lbs)
• X1623H/D860D/EV-WU80H/V50U/AU540/DX620/
BS-520/KU330/DWU1729/H6540BD/E156D/
HE-806J/GM532/VH-432/D1P1719 sorozat: 3,1 kg
(6,83 lbs)
Méretek (széles x mély x magas)
(lábakkal)
• X118/X118AH/X118H/X1186G/D606/D606B/D606D/
Digitális zoom
2X
EV-S65/EV-S65A/EV-S65H/V36S/V36SB/V36SC/
AS319/AS319D/AS319E/DX112/DX112C/DX112G/
BS-012/BS-012E/BS-012K/KS316/KS316AK/S316B/
DSV1725/DSV1726/DSV1727 sorozat:
313 mm x 240 mm x 113,7 mm
• X1623H/D860D/EV-WU80H/V50U/AU540/DX620/
BS-520/KU330/DWU1729/H6540BD/E156D/
HE-806J/GM532/VH-432/D1P1719 sorozat:
313 mm x 240 mm x 110,7 mm
43
AC bemenet 100 - 240 V automatikusan átkapcsoló
tápegység
Energiafogyasztás
• X118/X118AH/X118H/X1186G/D606/D606B/D606D/
EV-S65/EV-S65A/EV-S65H/V36S/V36SB/V36SC/
AS319/AS319D/AS319E/DX112/DX112C/DX112G/
BS-012/BS-012E/BS-012K/KS316/KS316AK/S316B/
DSV1725/DSV1726/DSV1727 sorozat:
Normál mód: 240 W ±10% 110 V AC mellett
ÖKO mód: 195 W ±10% 110 V AC mellett
Készenléti mód < 0,5 W
• X1623H/D860D/EV-WU80H/V50U/AU540/DX620/
BS-520/KU330/DWU1729/H6540BD/E156D/
HE-806J/GM532/VH-432/D1P1719 sorozat:
Normál mód: 300 W ± 10% 110 V AC mellett
ÖKO mód: 210 W ± 10% 110 V AC mellett
Készenléti mód < 0,5 W
Üzemi hőmérséklet
0ºC – 40ºC / 32ºF – 104ºF
Az alapcsomag tartalma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hálózati tápkábel x1
HDMI-kábel x1 (opcionális)
VGA-kábel x 1 (opcionális)
Távvezérlő x 1
AAA elem x2 (a távvezérlőhöz) (opcionális)
Felhasználói kézikönyv (CD-ROM) x1 (opcionális)
Gyors üzembe helyezési útmutató x 1
Biztonsági kártya x1 (opcionális)
Hordtáska x 1 (opcionális)
Magyar
Áramellátás
Magyar
44
I/O csatlakozók
Tápegységcsatlakozóaljzat
X118/D606/
X118AH/D606B/ X118H/D606D/ H6540BD/E156D/
EV-S65/V36SC/
EV-S65A/
EV-S65H/
HE-806J/GM532/
AS319D/
V36SB/AS319E/
V36S/AS319/
VH-432/
DX112G/BSDX112C/
DX112/
D1P1719/
012E/
BS-012K/KS316A/ BS-012/KS316/ X1623H/D860D/
KS316B/X1186G/
DSV1726
DSV1725
EV-WU80H/
DSV1727
V50U/
AU540/DX620/
BS-520/KU330/
DWU1729
V
V
V
V
VGA IN
V
X
V
V
HDMI
X
V
V
X
HDMI2
X
X
X
V
HDMI 1/MHL
X
X
X
V
Kompozit videó
X
X
V
V
RS232
X
X
X
V
3,5 mm-es audió
bemeneti jack aljzat
X
X
V
V
3,5 mm-es audió
kimeneti jack-aljzat
X
X
X
V
5V DC kimenet
V
V
V
V
Megjegyzés: A konstrukció és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül változhatnak.
45
Magyar
Kompatibilis üzemmódok
A. VGA analóg
1
VGA analóg – PC jel
Üzemmódok
VGA
SVGA
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
UXGA
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
i Mac DV(G3)
Felbontás
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
F. frekvencia [Hz]
60
72
75
85
120
56
60
72
75
85
120
60
70
75
85
120
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6(67)
60
60
75
75
75
V. frekvencia [KHz]
31,5
37,9
37,5
43,3
61,9
35,1
37,9
48,1
46,9
53,7
77,4
48,4
56,5
60,0
68,7
99,0
63,8
67,5
77,1
64,0
77,0
80,0
91,1
60,0
75,2
65,3
75,0
31,4
34,9
37,9
48,4
68,7
75,0
60,0
Magyar
46
2
VGA analóg – Kibővített szélesképernyős időzítés
Üzemmódok
WXGA
Felbontás
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x720
1280x800
1280x800
1920x1200
1440x900
1680x1050
1920x1080
(1080P)
1366x768
1920x1200-RB
WSXGA+
WUXGA
3
F. frekvencia [Hz]
60
75
85
60
120
60
119,909
60
60
60
V. frekvencia [KHz]
47,8
60,3
68,6
44,8
92,9
49,6
101,6
74
59,9
65,3
60
67,5
60
59,94
47,7
74,04
VGA analóg – Komponens jel
Üzemmódok
Felbontás
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [KHz]
480i
576i
480p
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
720x480(1440x480)
720x576(1440x576)
720x480
720x576
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
59,94 (29,97)
50(25)
59,94
50
60
50
60(30)
50(25)
23,97/24
60
50
15,7
15,6
31,5
31,3
45,0
37,5
33,8
28,1
27,0
67,5
56,3
F. frekvencia [Hz]
60
72
75
85
120
56
V. frekvencia [KHz]
31,5
37,9
37,5
43,3
61,9
35,1
B. HDMI Digitális
1
HDMI - PC jel
Üzemmódok
VGA
SVGA
Felbontás
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
47
SXGA
QuadVGA
SXGA+
UXGA
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
i Mac DV(G3)
2
60
72
75
85
120
60
70
75
85
120
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6(67)
60
60
75
75
75
37,9
48,1
46,9
53,7
77,4
48,4
56,5
60,0
68,7
99,0
63,8
67,5
77,1
64,0
77,0
80,0
91,1
60,0
75,2
65,3
75,0
31,4
34,9
37,9
48,4
68,7
75,0
60,0
HDMI – Kibővített széles képernyős időzítés
Üzemmódok
WXGA
WSXGA+
Felbontás
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x720
1280x800
1280x800-RB
1440x900
1920x1200
1680x1050
F. frekvencia [Hz]
60
75
85
60
120
60
119,909
60
60
60
V. frekvencia [KHz]
47,8
60,3
68,6
44,8
92,9
49,6
101,6
59,9
74
65,3
Magyar
XGA
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
Magyar
48
1920x1080
(1080P)
1366x768
1920x1200-RB
WUXGA
3
67,5
60
59,94
47,7
74,04
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [KHz]
59,94 (29,97)
15,7
50(25)
59,94
50
60
50
60(30)
50(25)
23,97/24
60
50
59,94
15,6
31,5
31,3
45,0
37,5
33,8
28,1
27,0
67,5
56,3
74,04
HDMI - Videojel
Üzemmódok
480i
576i
480p
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
1080p
4
60
Felbontás
720x480
(1440x480)
720x576(1440x576)
720x480
720x576
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1200-RB
HDMI - 1.4a 3D Időzítés
Üzemmódok
Felbontás
720p (Képkocka-tömörítés)
720p (Képkocka-tömörítés)
1080p (Képkockatömörítés)
720p (Képkocka-tömörítés)
720p (Képkocka-tömörítés)
1080i (Fent és lent)
1080i (Fent és lent)
1080p (Fent és lent)
1080p (Fent és lent)
1080p (Fent és lent)
720p (Egymás melletti
félkép)
1080i (Egymás melletti
félkép)
1080i (Egymás melletti
félkép)
1280 x 720
1280 x 720
F. frekvencia [Hz] V. frekvencia [KHz]
50
60
37,5
45,0
1920 x1080
24
27,0
1280 x 720
1280 x 720
1920 x1080
1920 x1080
1920 x1080
1920 x1080
1920 x1080
50
60
50 (25)
60 (30)
24
50
60
37,5
45,0
28,1
33,8
27,0
56,3
67,5
1280 x 720
60
45,0
1920 x1080
50 (25)
28,1
1920 x1080
60 (30)
33,8
49
1920 x1080
50
1920 x1080
60
56,3
67,5
15k-100kHz
24-120 Hz
Analóg: 165MHz
Digitális: 165MHz
Vízszintes pásztázási sebesség:
A monitor megjelenítési
tartománya grafikai forrás Függőleges pásztázási sebesség:
esetében
Max. pixel-órajel:
C. MHL digitális
Üzemmódok
VGA
480i
576i
480p
480p_2x
576p
576p_2x
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
Felbontás
640x480
720x480 (1440x480)
720x576(1440x576)
720x480
1440x480
720x576
1440x576
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Vízszintes pásztázási
A monitor megjelenítési sebesség:
tartománya grafikai forrás Függőleges
esetében
pásztázási sebesség:
Max. pixel-órajel:
F. frekvencia
[Hz]
59,94/60
59,94/60
50(25)
59,94/60
59,94/60
50
50
59,94/60
50
60(30)
50(25)
23,97/24
25
29,97/30
V. frekvencia
[KHz]
31,5
15,7
15,6
31,5
31,5
31,3
31,3
45,0
37,5
33,8
28,1
27,0
28,1
33,8
15k-50 kHz
24-60 Hz
Digitális: 75 MHz
Megjegyzés 1: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Megjegyzés 2: Az MHL 1080p 3D 24p képkocka-tömörítés nem
támogatott.
Magyar
1080p (Egymás melletti
félkép)
1080p (Egymás melletti
félkép)
Magyar
50
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
FCC nyilatkozat
A készüléket vizsgálatnak vetették alá, amelynek során megállapítást nyert, hogy a
készülék teljesíti az FCC szabályzatának 15. pontja szerinti, B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy
lakásban történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros
interferencia ellen. A készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és
sugározhat, és ha nem a használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és
használják, akkor megzavarhatja a rádiós távközlést.
Ugyanakkor semmilyen garancia nem vállalható arra nézve, hogy meghatározott
felhasználásnál nem fordulnak elő zavarok. Ha ez az eszköz káros zavart kelt a
rádió- vagy televízió vételben, amit az eszköz ki- és bekapcsolásával lehet
megállapítani, a felhasználó a zavar megszüntetésére minden további nélkül
megteheti a következő intézkedéseket:
•
Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
•
Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
•
Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa,
mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
•
Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt kábelekkel
történik az FCC előírásoknak való megfelelés érdekében.
Megjegyzés: Perifériák
A készülékhez kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok,
nyomtatók stb.) szabad csatlakoztatni, amelyek megfelelnek a B osztályú
eszközökre előírt határértékeknek. A határértékeknek nem megfelelő perifériák
használata esetén zavar léphet fel a rádiós és a televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt az eszközt működtesse.
Üzemi feltételek
A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. fejezetének. A működtetésnek az alábbi
két feltétele van: (1) a készülék nem okozhat zavart, és (2) az eszköznek minden
zavart tűrnie kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak.
51
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du
Canada.
Megfelel az oroszországi/ukrajnai hatósági előírásnak
Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli
LAN-nal és/vagy Bluetooth-al felszerelt modellekre vonatkozik.
Általános információk
Ez a termék megfelel mindazon ország vagy régió rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli használatát engedélyezték. A
konfigurációtól függően ez a termék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul).
Kanada – kis teljesítményű engedélyre nem köteles
rádiófrekvenciás távközlési eszközök (RSS-247)
a
Általános információ
A működtetésnek az alábbi két feltétele van:
1. Az eszköz nem okozhat interferenciát, és
2. ennek az eszköznek minden vett interferenciát állnia kell, beleértve a
nem kívánatos működést okozó interferenciát.
b
Működés a 2,4 GHz-es sávban
Az engedélyezett szolgáltatással történő rádiófrekvenciás zavar
megelőzésére ezt a berendezést épületen belüli működésre tervezték, és
a kültéri használatot engedélyeztetni kell.
Az országok érvényességi köre
Ezt a berendezést a felhasználás országában érvényes előírások és szabályok szigorú
betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a felhasználás
országában lévő helyi irodával. A teljes országlistáért lásd: http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/
implem.htm.
Magyar
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
And,
Acer Italy s.r.l.
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it
Product:
Trade Name:
Model Number:
Marketing name:
DLP Projector
Acer
DSV1727/DSV1726/DSV1725/DWU1729/D1P1719
X118/X118AH/X118H/X1623H/H6540BD/D606/D606B/D606D/D860D/E156D/
EV-S65/EV-S65A/EV-S65H/EV-WU80H/HE-806J/V36SC/V36SB/V36S/V50U/
GM532/AS319D/AS319E/AS319/AU540/VH-432/DX112G/DX112C/DX112/DX620/
BS-012E/BS-012K/BS-012/BS-520/KS316B/KS316A/KS316/KU330/X1186G
We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in
as below
and following
conformity with the relevant Union
harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:
EMC Directive: 2014/30/EU
EN 55032:2012+AC:2013, Class B
EN 55024:2010+A1:2015
EN 61000-3-2:2014, Class A
EN 61000-3-3:2013
R&TTE Directive: 1999/5/EC (until Jun 12, 2017)
RED Directive: 2014/53/EU (From Jun 13, 2017)
EN 300 328 V1.8.1
EN 301 893 V1.7.1
EN 300 440-1 V1.6.1
EN 300 440-2 V1.4.1
EN 302 291-1 V1.1.1
EN 302 291-2 V1.1.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V6.2.1
EN 301 908-2 V6.2.1
EN 301 908-13 V6.2.1
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-3 V1.6.1
EN 301 489-7 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.2.1
EN 301 489-24 V1.5.1
EN 50360:2001
EN 50566:2013
EN 62479:2010
EN 62311:2008
EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010
LVD Directive: 2014/35/EU
EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013
EN 50332-1:2000
EN 50332-2:2003
RoHS Directive: 2011/65/EU
EN 50581:2012
ErP Directive: 2009/125/EC
Regulation (EU) No. 617/ 2013
Regulation (EC) No. 1275/2008; EN 50564:2011
Regulation (EC) No. 278/2009; EN 50563:2011
Year to begin affixing CE marking 2017.
_______________________________
RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)
Aug. 28, 2017
Date
Acer America Corporation
333 West San Carlos St.,
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Tel: 254-298-4000
Fax: 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:
Product:
DLP Projector
Model Number:
DSV1727/DSV1726/DSV1725/DWU1729/D1P1719
Machine Type:
X118/X118AH/X118H/X1623H/H6540BD/
D606/D606B/D606D/D860D/E156D/
EV-S65/EV-S65A/EV-S65H/EV-WU80H/HE-806J/
V36SC/V36SB/V36S/V50U/GM532/
AS319D/AS319E/AS319/AU540/VH-432/
DX112G/DX112C/DX112/DX620/
BS-012E/BS-012K/BS-012/BS-520/
KS316B/KS316A/KS316/KU330/X1186G
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party: 333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Download PDF

advertising