Acer | X134PWH | Acer X134PWH User Manual

Acer kivetítő
X115/ X115H/ X125H/ X135WH/
H6517ABD/ D602/ D602D/
D612D/ D622D/E145F/ EV-S62/
EV-S62H/EV-X62H/ EV-W62H/
HE-801K/ V31S/ V32S/ V32X/
V32W/AS304/ AS314/ AX314/
AW314/ D600+/ D600D+/
D610D+/ D620D+/ X114PH/
X124PH/ X134PWH sorozat
Felhasználói útmutató
Copyright © 2016. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva.
Acer kivetítő Használati útmutatója
Eredeti kiadás: 03/2016
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják anélkül, hogy az
átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások ennek a
kézikönyvnek az új kiadásaiban vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek
meg. A cég nem vállal sem kifejezett, sem beleértett garanciát a dokumentum tartalmát illetően, és
különösen elutasítja a bizonyos célra való értékesítésre vagy alkalmasságra vonatkozó beleértett
garanciákat.
Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább biztosított
helyen. A sorozatszám és a modellszám a számítógépen elhelyezett címkén található. A
számítógéppel kapcsolatos minden levelezés alkalmával meg kell adni a sorozatszámot, a
modellszámot és a vásárlásra vonatkozó adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen részletét
sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani semmilyen formátumban
vagy eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy egyéb eljárás alkalmazásával.
Típusszám: _________________________________
Sorozatszám: _______________________________
Vásárlás időpontja: ___________________________
Vásárlás helye: ______________________________
„A HDMI™, a HDMI embléma és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC.
védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei.”
iii
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a dokumentumot,
később szüksége lehet rá. Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden
figyelmeztetésnek és utasításnak.
A termék kikapcsolása tisztítás előtt
Tisztítás előtt a termék csatlakozóját távolítsa el a fali aljzatból. Ne használjon
folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A készüléket nedves törlőkendővel tisztítsa.
Figyelmeztetés megszakító eszközként szolgáló
dugóval kapcsolatban
Kövesse az alábbi útmutatást a berendezés külső tápegységhez történő
csatlakoztatása és leválasztása során:
•
•
•
Telepítse a tápegységet, mielőtt a hálózati tápkábelt a hálózati konnektorhoz
csatlakoztatná.
Húzza ki a tápkábelt, mielőtt a tápegységet eltávolítaná a kivetítőből.
Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az
összes tápkábel kihúzásával a tápegységekből.
Elérhetőséggel kapcsolatos figyelmeztetés
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen
elérhető és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha
áramtalanítani kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a
konnektorból.
Figyelmeztetések!
•
•
•
A terméket ne használja víz közelében.
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék
leesik, súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése
érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy
a terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük.
Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni,
hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
•
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül,
mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és
rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne
iv
•
•
öntsön folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett
környezetben, ami váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a forgó
alkatrészeket, illetve a lámpát.
A hálózati feszültség használata
•
•
•
•
•
Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos a rendelkezésre álló áramforrás típusáról, forduljon a
forgalmazóhoz vagy a helyi elektromos szolgáltatóhoz.
Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem
haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok
eszköz csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja
meg a mellékkör névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót
használnak, az áramfelvétel nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti
áramfelvételének 80%-át.
A termék hálózati adapterét hárompólusú földelt tápcsatlakozóval látták el. Ez
a dugó csak megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a
fali konnektor megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a hálózati adapter
dugóját. Ne dugja a dugót nem földelt hálózati csatlakozóba. További
információkért forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem
megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy sérülést
okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar megfelelő
kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő elektromos eszközök
okoznak, és ami befolyásolja a termék teljesítményét.
•
A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az
alábbi követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal
rendelkező, VDE vagy hasonló jóváhagyással, 4,5 méter maximális
hosszúsággal.
v
A termék szervizelése
Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a terméket, mert a burkolat felnyitása vagy
eltávolítása miatt veszélyes áramütésnek vagy más kockázatoknak teheti ki magát.
Bízza az összes javítást képzett szakemberre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett
munkatársaihoz, ha:
•
•
•
•
•
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
Folyadék ömlött a termékbe
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az
összes használati utasítást
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz
vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe, hogy
a terméket helyreállítsa.
Figyelmeztetés! Biztonsági okból ne használjon nem szabványos
alkatrészt részegységek beszerelése vagy cseréje alkalmával. A
kiegészítőket illetően vegye fel a kapcsolatot a termék viszonteladójával.
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol
kisgyerekektől.
További biztonsági információ
•
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős
fény károsíthatja látását.
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne telepítse a terméket az alábbi környezetben:
•
Rosszan szellőző vagy szűk helyen. A kivetítő és a falak között legalább 50 cm
legyen, lehetővé téve a levegő szabad áramlását.
•
Olyan hely, ahol a hőmérséklet szélsőséges módon megnőhet, pl. gépkocsiban zárt
ablak mellett.
•
Olyan hely, ahol a szélsőségesen magas páratartalom, por vagy cigarettafüst
beszennyezheti az optikai részegységeket, megrövidítve ezzel élettartamukat és
besötétítve a képet.
•
•
•
Tűzjelző berendezések közelében.
Olyan hely, ahol a környezeti hőmérséklet meghaladja a 40 ºC/104 ºF értéket.
Több mint 3000 méter tengerszint feletti magasságban.
Azonnal húzza ki a tápkábelt, ha problémát tapasztal a kivetítővel. Ne
működtesse a kivetítőt, ha füst, furcsa zaj vagy szag jön belőle. Ez tüzet vagy
vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
áramütést okozhat. Ha ilyet tapasztal, azonnal húzza ki a tápkábelt és vegye fel
a kapcsolatot a kereskedővel.
Ne használja tovább a terméket, törje el vagy ejtse le. Ebben az esetben,
vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, aki megvizsgálja a terméket.
A kivetítő lencséjét ne irányítsa a nap felé. Ez tüzet okozhat.
A kivetítő kikapcsolásakor tanácsos hagyni, amíg a kivetítő befejezi hűtési,
mielőtt áramtalanítaná a készüléket.
Ne kapcsolja ki gyakran hirtelen a tápellátást, vagy húzza ki működés közben a
kivetítő tápkábelét. A legjobb, ha megvárja, amíg a ventilátor kikapcsolódik,
mielőtt kikapcsolja a fő áramforrást.
Ne érintse a légkivezető rácsot és a talplemezt, amelyek felforrósodnak.
Tisztítsa meg a gyakran a légszűrőt, ha van ilyen. A készülék belsejében
emelkedhet a hőmérséklet és meghibásodást okozhat, ha a légszűrő/szellőző
nyílások piszokkal vagy porral szennyezettek.
Ne nézzen a szellőzőrácson keresztül a készülék belsejébe, amikor a kivetítő
be van kapcsolva. Az erős fény károsíthatja látását.
Mindig nyissa ki a lencsevédőt vagy távolítsa el a lencsesapkát, amikor a
kivetítő be van kapcsolva.
Ha a kivetítő bekapcsolt állapotban van, ne tegyen tárgyakat a lencse elé,
mivel ezzel a tárgy felforrósodhat, deformálódhat és tüzet is okozhat. A lámpa
ideiglenes kikapcsolásához nyomja meg a HIDE gombot a távvezérlőn.
A lámpa rendkívül forróvá válik működés közben. A lámpa burkolatának csere
céljából történő felnyitása előtt legalább 45 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
A lámpát névleges élettartamán túl nem szabad működtetni. Ettől ritkán
eltörhet.
Soha ne cseréljen lámpaszerelvényt vagy bármilyen elektronikus alkatrészt, ha
a kivetítő csatlakozik az elektromos hálózathoz.
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a
lámpát, ha megjelenik a figyelmeztető üzenet.
Amikor a lámpát kicseréli, hagyja az egységet kihűlni, majd kövesse a cserére
vonatkozó utasításokat.
A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a „Lámpa visszaállítása”
funkciót a képernyőmenü „Kezelés” eleme segítségével.
Ne kísérelje meg szétszerelni a kivetítőt. A készülék belsejében
nagyfeszültségű alkatrészek vannak, amelyek sérülést okozhatnak. Az
egyetlen, felhasználó által szervizelhető alkatrész a lámpa, amely saját,
levehető fedéllel rendelkezik. Mindennemű javítást megfelelő szakemberrel
végeztessen el.
Ne állítsa függőleges helyzetbe a kivetítőt. Így a kivetítő könnyen leborulhat, és
sérülést vagy kárt okozhat.
A termék fordítva is képes képet megjeleníteni, így mennyezetre is lehet
szerelni. Kizárólag az Acer mennyezetre szerelő készletét használja a kivetítő
felszereléséhez, és győződjön meg biztos rögzítéséről.
vii
Figyelmeztetés zenehallgatás esetére
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
•
•
•
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán és kényelmes hangerőn nem hallja a zenét.
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
Ne hallgasson zenét nagy hangerőn huzamosabb ideig.
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
Utasítások az eszköz megfelelő elhelyezését illetően
Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági
szeméttárolóba. A környezetszennyezés csökkentése és környezetünk lehető
legnagyobb fokú védelme érdekében kérjük, hasznosítsa újra. További információért
az elektromos és elektronikus berendezések hulladékával (WEEE) kapcsolatos
szabályozást illetően látogassa meg a következő weboldalt:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
Higannyal kapcsolatos figyelmeztetés
LCD/CRT monitort vagy kijelzőt tartalmazó kivetítők vagy elektronikus termékek:
A termékben lévő lámpa vagy lámpák higanyt tartalmaznak ezért újrahasznosításuk,
illetve ártalmatlanításuk a helyi, állami vagy szövetségi törvények betartásával kell,
hogy történjen. További tájékoztatásért lépjen kapcsolatba az elektronikai
iparszövetséggel a www.eiae.org címen. A lámpák ártalmatlanításával kapcsolatos
tájékoztatásért látogassa meg a www.lamprecycle.org weblapot
viii
Mindenek előtt
A használattal kapcsolatos megjegyzések
Ezt tegye:
•
A tisztítás elkezdése előtt kapcsolja ki a terméket.
•
Enyhe mosószerrel megnedvesített puha törlőkendővel törölgesse meg a
kijelzőburkolatot.
•
Amennyiben a terméket előreláthatólag hosszabb ideig nem fogja használni,
húzza ki a váltóáramú (AC) csatlakozóaljzatból.
Ne tegye:
•
Zárja el a készülék házának szellőzést szolgáló nyílásait.
•
Tisztítsa a készüléket súrolószerrel, viasszal vagy oldószerrel.
•
Használja az alábbi helyzetekben:
•
•
•
•
Rendkívül meleg, hideg vagy párás helyen.
Nagymennyiségű pornak és piszoknak kitett helyen.
Erős mágneses teret gerjesztő készülék közelében.
Helyezze közvetlen napsugárzásnak kitett helyre.
Óvintézkedések
Tartsa be a felhasználói útmutatóban ajánlott összes figyelmeztetést,
elővigyázatossági felhívást és karbantartási utasítást, hogy a készülék élettartamát
meghosszabbítsa.
Figyelmeztetés:
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős fény
károsíthatja látását.
•
Tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében óvja a terméket esőtől, illetve
nedvességtől.
•
•
Ne nyissa ki vagy szerelje szét a terméket, mert ezzel áramütést okozhat.
Amikor a lámpát kicseréli, hagyja az egységet kihűlni, majd kövesse a cserére vonatkozó
utasításokat.
•
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a lámpát, ha
figyelmeztető üzenetek jelennek meg.
•
A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a „Lámpa visszaállítása” funkciót a
képernyőmenü „Kezelés” eleme segítségével.
•
A kivetítő kikapcsolásakor kérjük hagyja, amíg a kivetítő befejezi hűtési, mielőtt
áramtalanítaná a készüléket.
•
•
•
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne használja a lencsevédő kupakot, ha a kivetítő működik.
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat.
Ha ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A
lámpa kicseréléséhez kövesse a „Lámpacsere” című fejezetben felsorolt eljárásokat.
Mindenek előtt
iii
viii
A használattal kapcsolatos megjegyzések
viii
Óvintézkedések
viii
Bevezetés
1
Termékfunkciók
1
A csomag áttekintése
2
A kivetítő áttekintése
3
A kivetítő nézetei
3
Vezérlőpult
5
A távvezérlő elrendezése
6
Első lépések
A kivetítő csatlakoztatása
8
8
A kivetítő be- és kikapcsolása
10
A kivetítő bekapcsolása
10
A kivetítő kikapcsolása
11
A kivetített kép beállítása
12
A kivetített kép magasságának beállítása
12
Az optimális képméret és -távolság
13
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával
16
Felhasználói kezelőszervek
19
Telepítő menü
19
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
20
Szín
21
Kép
23
Beállítás
25
Kezelés
27
Audió
27
3D
28
Nyelv
28
Függelékek
Hibakeresés
29
29
Tartalomjegyzék
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
33
A porszűrők tisztítása és cseréje
34
Lámpacsere
35
Mennyezetre szerelés
36
Műszaki adatok
39
Kompatibilis üzemmódok
42
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
47
1
Termékfunkciók
A termék egylapkás DLP® kivetítő. A kiemelkedő tulajdonságok a következők:
•
DLP® technológia
•
X115/D602/EV-S62/V31S/AS304/D600+/X115H/D602D/EV-S62H/V32S/
AS314/D600D+/X114PH sorozat: Natív 800 x 600 SVGA felbontás
X125H/D612D/EV-X62H/V32X/AX314/D610D+/X124PH sorozat:
Natív 1024 x 768 XGA felbontás
X135WH/D622D/EV-W62H/V32W/AW314/D620D+/X134PWH sorozat:
Natív 1280 x 800 WXGA felbontás
H6517ABD/E145F/HE-801K sorozat: 1920 x 1080 1080p felbontás
Teljes/4:3/16:9/L. Box méretarány támogatása
•
Lehetővé teszi a 3D tartalom kivetítését DLP Link technológia segítségével:
Blue-Ray 3D támogatás és nVidia 3DTV Play Ready
•
Az Acer ColorBoost technológia a természet színeit kínálja az élénk, valósághű
képhez
•
Nagy fényerő és kontrasztarány
•
Sokoldalú megjelenítési módok (Fényes, Bemutató, Szabvány, Videó, Játék,
Oktatás, Mozgókép, Sötét mozi, Sport, Felhasználói) az optimális teljesítmény
érdekében, bármilyen helyzetben
•
NTSC/PAL/SECAM kompatibilitás és HDTV (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p)
támogatása
•
Az alacsonyabb energiafogyasztás és a gazdaságos (ECO) üzemmód
megnöveli a lámpa élettartamát
•
Az Acer EcoProjection technológia intelligens szemléletmódú
energiagazdálkodást és fizikai hatékonyság-javítást biztosít
•
Továbbfejlesztett digitális trapéztorzítás-korrekció az optimális bemutatókhoz
•
Az intelligens észlelés gyors forrásválasztást biztosít
•
Többnyelvű képernyőn megjelenő (OSD) menük
•
A kézi állítású vetítőlencse akár 1,1 x-es nagyítást eredményez
•
2x digitális zoom
•
Kompatibilis a Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista®, Windows 7, Windows 8,
Windows® 10 és Macintosh® operációs rendszerekkel
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Magyar
Bevezetés
Magyar
2
A csomag áttekintése
ThiA kivetítőt az alább bemutatott tartozékokkal együtt szállítjuk. Ellenőrizze, hogy
az egység teljes-e. Azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, ha valami hiányzik.
Kivetítő
Hálózati tápkábel
VGA-kábel
Távvezérlő
2 db elem
(opcionális)
Biztonsági kártya
Felhasználói útmutató
Gyors üzembe helyezési
útmutató
Hordtáska
(opcionális)
Porszűrők
(opcionális)
HDMI-kábel
(opcionális)
3
Magyar
A kivetítő áttekintése
A kivetítő nézetei
Elölnézet / felülnézet
7
56
3 4
1 2
8
9
10
11
#
1
Leírás
#
Leírás
Légkifúvó nyílás
7
Beszívó nyílás
2
Lámparekesz fedele
8
Távvezérlő vevőegység
3
Vezérlőpanel
9
Vetítőlencse
4
Bekapcsoló gomb
10 Objektívsapka
5
Zoom kar
11
6
Élességállító gyűrű
Dőlésszög-beállító kerekek
Magyar
4
Jobb oldali / Hátulnézet
<Jobb oldal>
1
4
2
<Hátulnézet>
3
5
6
8
7
2
2
3
9
5
6
6
10
#
Leírás
#
Leírás
1
RS232 csatlakozó
6
Mini USB Ctrl csatlakozó (firmware
frissítés és lapozás fel/lapozás le
funkcióhoz)
2
PC analóg jel/HDTV/komponens videó
bemeneti csatlakozó
7
Tápegység-csatlakozóaljzat
3
HDMI csatlakozó
8
KensingtonTM zár portja
4
Biztonsági rúd
9
S-Video bemeneti csatlakozó
5
Audió bemeneti csatlakozó
10
Kompozit videó bemeneti csatlakozó
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
5
1
8
2
4
Magyar
Vezérlőpult
3
5
9
10
6
#
1
2
3
Ikon
POWER
LAMP
TEMP
4
RESYNC
5
SOURCE
6
7
8
MODE
MENU
7
Funkció
BEKAPCSOLÓ
LAMP
TEMP
Leírás
Bekapcsolt állapotot jelző LED
Lámpajelző LED
Hőmérsékletjelző LED
A kivetítőt automatikusan a bemeneti
RESYNC
jelforráshoz hangolja.
FORRÁS
Az aktív forrást módosítja.
A tartalmát lásd az „A kivetítő be- és
BEKAPCSOLÓ
kikapcsolása” című fejezetben.
MÓD
Nyomja meg a „MÓD” gombot a kívánt
megjelenítési mód kiválasztásához a
Fényes, Bemutató, Szabvány, Videó, Játék,
Oktatás és Felhasználói lehetőségek közül.
•
Nyomja meg a „MENÜ” gombot, hogy
megjelenítse a képernyőn megjelenő
(OSD) menüt, lépjen vissza az előző
OSD menüre vagy rejtse el az OSD
menüt.
•
A kiválasztás megerősítéséhez.
MENÜ
9
Négyirányú
billentyűk
A
segítségével választhat az
elemek között, illetve javíthat a
kiválasztottakon.
10
Trapézkorrekció
A képet a kivetítő megdöntése által okozott
torzítás kioltása érdekében javítja.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Magyar
6
A távvezérlő elrendezése
1
3
2
5
7
9
SOURCE
4
MEDIA
SETUP
MODE
HIDE
ZOOM
RATIO
FREEZE
6
8
10
11
12
13
14
Model No:E-26281
#
Ikon
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Funkció
Leírás
1
Infravörös jeladó
Parancsokat küld a kivetítőnek.
2
BEKAPCSOLÓ
Lásd: „A kivetítő be- és kikapcsolása” című fejezetet.
3
3D
Nyomja meg a „3D” gombot a 3D típusok kiválasztásához.
FORRÁS
Az aktív forrást módosítja.
4
SOURCE
5
MODE
MÓD
Nyomja meg a „MÓD" gombot a kívánt megjelenítési mód
kiválasztásához a Fényes, Bemutató, Szabvány, Videó,
Játék, Oktatás, Mozgókép, Sötét mozi, Sport és
Felhasználói lehetőségek közül.
6
HIDE
HIDE
Ideiglenesen kikapcsolja a videojelet. Nyomja meg a
„HIDE” gombot a kép elrejtéséhez, majd nyomja meg újra
a kép megjelenítéséhez.
MULTIMÉDIA_
BEÁLLÍTÁS
Nincs funkció.
MEDIA
7
SETUP
8
RATIO
RATIO
Ezzel a funkcióval választhatja ki a kívánt képarányt.
9
ZOOM
ZOOM
Nagyítja vagy kicsinyíti a kivetített képet.
10
FREEZE
FREEZE
A kép kimerevítéséhez.
11
12
•
Nyomja meg a „MENÜ” gombot, hogy megjelenítse
a képernyőn megjelenő (OSD) menüt, lépjen vissza
az előző OSD menüre vagy rejtse el az OSD menüt.
•
A kiválasztás megerősítéséhez.
MENÜ
A képet a kivetítő megdöntése által okozott torzítás
TRAPÉZKORREKCIÓ
kioltása érdekében javítja.
7
Ikon
Funkció
Leírás
Négyirányú billentyűk
Használja a fel, le, balra és jobbra gombot elemek
kiválasztásához, illetve azok beállításainak elvégzéséhez.
Előző/Visszatekerés
Nincs funkció.
Enter/Lejátszás/
Szünet
Nincs funkció.
Vissza/Leállítás
Nincs funkció.
Következő/
Előretekerés
Nincs funkció.
Számbillentyűzet 0~9
Nyomja meg a „0~9” számgombokat jelszó megadásához
a „Biztonság” menüben.
16
PgUp/PgDn
Kizárólag a számítógépes üzemmódhoz. Nyomja meg a
gombot a következő vagy az előző oldal kijelöléséhez. Ez
a funkció csak akkor elérhető ha az USB Ctrl csatlakozó
(mini B típusú) csatlakozik a számítógéphez egy USB
kábelen keresztül.
17
COMPONENT
Nincs funkció.
18
VIDEÓ
A jelforrás KOMPOZIT VIDEÓRA váltásához.
19
VGA
Nyomja meg a „VGA” gombot, hogy a jelforrást a VGA
csatlakozóra váltsa. A csatlakozó a következőket
támogatja: analóg RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i),
YCbCr (480i/576i) és RGBsync.
20
S-VIDEÓ
A jelforrás S-Videóra váltásához.
21
SD/USB A
Nincs funkció.
22
USB B
USB-vezérléshez és firmware frissítéshez.
23
HDMI™/MHL
A jelforrás HDMI-re váltásához.
24
LAN/Wi-Fi
Nincs funkció.
13
14
15
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Magyar
#
Magyar
8
Első lépések
A kivetítő csatlakoztatása
DVD-lejátszó,
Set-top Box,
HDTV
vevőkészülék
R B G
USB
HDMI
D-Sub
6
5
RS232
8
R B G
9
10
RS232
7
4
HDMI
HDTV adapter
D-Sub
RS232
USB
1
Videó kimenet
S-Videó kimenet
Y
#
Y
3
Leírás
2
#
Leírás
1
Hálózati tápkábel
6
3 RCA komponens kábel
2
S-Videó kábel
7
VGA-komponens/HDTV adapter
3
Kompozit videokábel
8
VGA-kábel
4
RS232 kábel
9
Hangkábel jack–jack
5
HDMI-kábel
10
USB-kábel
9
Magyar
Megjegyzés 1: Annak biztosítása érdekében, hogy a kivetítő
megfelelően működjön a számítógéppel, győződjön meg arról, hogy a
megjelenítési mód időzítése kompatibilis a kivetítővel.
Megjegyzés 2: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Megjegyzés 3: Az USB-kábelhez aktív hosszabbító szükséges, ha a
hosszúsága meghaladja az 5 métert.
Magyar
10
A kivetítő be- és kikapcsolása
A kivetítő bekapcsolása
1
Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápkábel és a jelkábel megfelelően
csatlakozik. A bekapcsolt állapotot jelző LED vörös fénnyel villog.
2
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő „Bekapcsoló” gomb
megnyomásával vagy távvezérlőn, és a bekapcsolt állapotot jelző LED kék
színűre fog váltani.
3
Kapcsolja be a forrást (számítógép, noteszgép, videolejátszó stb.). A kivetítő
automatikusan érzékeli a forrást.
•
Ha a képernyőn megjelenik a „Rögzítés” és „Forrás” ikon, ez azt jelenti,
hogy a kivetítő beállítása adott jelforrás-típusra van rögzítve, és nem
érzékelhető ilyen típusú bemeneti jelforrás.
•
Ha a képernyőn a „Nincs jel” üzenet látható, győződjön meg arról, hogy a
jelkábelek megfelelően csatlakoznak.
•
Ha egyszerre több jelforrást csatlakoztat, használja a vezérlőpult vagy a
távvezérlő „Forrás” gombját, illetve a távvezérlő közvetlen forrás gombját
a bemenetek közötti váltáshoz.
Bekapcsoló gomb
11
1
A kivetítő kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a főkapcsoló
gombot. Ekkor megjelenik a következő üzenet: „Nyomja meg az
üzemkapcsoló gombot a kikapcsolás befejezéséhez.” Nyomja meg újra a
főkapcsolót.
2
A kikapcsolást követően, a bekapcsolt állapotot jelző LED VÖRÖS színre vált,
gyorsan villog, és a ventilátor(ok) kb. 2 perces tovább müködik(nek)
biztosítandó, hogy a rendszer megfelelően lehűljön. (csak „Azonnali folytatás”
módban támogatott)
3
Amíg a tápkábel csatlakoztatva marad, bármikor megnyomhatja a bekapcsoló
gombot a kivetítő azonnali bekapcsolásához a 2 perces kikapcsolási folyamat
közben. (csak „Azonnali folytatás” módban támogatott)
4
A rendszer lehűlése után a bekapcsolt állapotot jelző LED befejezi a villogást,
és folyamatos vörös fénnyel világít, ami azt jelenti, hogy a kivetítő készenléti
módba lépett.
5
Most már biztonsággal kihúzhatja a tápkábelt.
Figyelmeztető szimbólumok:
•
"A kivetítő túlmelegedett. A lámpa hamarosan kikapcsolódik."
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a kivetítő túlmelegedett. A lámpa és a kivetítő
is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény
folyamatos vörös színnel világít. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával
vagy a szervizközponttal.
•
"A ventilátor meghibásodott. A lámpa hamarosan kikapcsolódik."
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a ventilátor meghibásodott. A lámpa és a
kivetítő is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény
villog. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával vagy a szervizközponttal.
Megjegyzés 1: Ha a kivetítő automatikusan kikapcsolódik és a lámpa
LED kijelző folyamatosan vörös fénnyel világít, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szervizközponttal.
Megjegyzés 2: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Figyelem! A kivetítő kétperces hűtési üzemmódba lép, hogy
biztosítsa a lámpa hosszantartó, optimális használatát.
Magyar
A kivetítő kikapcsolása
Magyar
12
A kivetített kép beállítása
A kivetített kép magasságának beállítása
A kivetítő állítható lábakkal van felszerelve a kivetített kép magasságának
beállításához.
A kép emelése/leengedése:
Használja a dőlésszög-beállító kereket a kivetítő szögének finombeállításához.
Dőlésszög-beállító kerék
13
Tekintse meg az alábbi táblázatot az adott vetítési távolsághoz tartozó optimális
képméret kiválasztásához.
•
SVGA/XGA sorozat
Ha a kivetítő 2,0 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget 46 és 51
hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 2,0 méteres vetítési távolság
esetén 89 cm vetítési magasság szükséges.
M ax
. ké
pm é
Min
.k
r et
épm
é
51"
ret
46"
B
Magasság: 89 cm
a kép alsó és
felső széle közötti
távolság
Magasság:
80 cm
C
A
2,0 m
Kívánt Távolság
Vetítővászon mérete
Teteje
Vetítővászon mérete
Teteje
Kívánt
(Min. zoom)
(Max. zoom)
Távolság
A kép alsó és
A kép alsó és
Átló
Átló
(m)
Sz (cm) × felső széle közötti
Sz (cm) × felső széle közötti
(hüvelyk)
(hüvelyk)
<A>
Ma (cm)
távolság (cm)
Ma (cm)
távolság (cm)
<B>
<B>
<C>
<C>
1,2
27,34
56 x 42
48
30
62 x 46
53
1,5
34
69 x 52
60
38
77 x 58
67
2
46
93 x 69
80
51
103 x 77
89
3
68
139 x 104
120
76
155 x 116
133
4
91
185 x 139
160
101
206 x 155
178
5
114
231 x 174
200
127
258 x 193
222
6
137
278 x 208
240
152
309 x 232
267
7
159
324 x 243
280
178
361 x 271
311
8
182
370 x 278
319
203
412 x 309
356
9
205
417 x 313
359
228
464 x 348
400
10
228
463 x 347
399
254
515 x 387
445
11
251
509 x 382
439
279
567 x 425
489
11,8
269
546 x 410
471
299,3
608 x 456
525
Nagyítás mértéke: 1,11 x
Magyar
Az optimális képméret és -távolság
Magyar
14
•
WXGA sorozat
Ha a kivetítő 2,0 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget 54 és 60
hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 2,0 méteres vetítési távolság
esetén 91 cm vetítési magasság szükséges.
Max
.
kép
mér
et
Min
. ké
pmé
r
60"
et
54"
Magasság:
91 cm
a kép alsó és
felső széle
közötti
távolság
Magasság:
82 cm
2,0 m
Kívánt Távolság
Vetítővászon mérete
Teteje
Vetítővászon mérete
Teteje
Kívánt
(Min. zoom)
(Max. zoom)
Távolság
A kép alsó és
A kép alsó és
Átló
Átló
(m)
Sz (cm) × felső széle közötti
Sz (cm) × felső széle közötti
(hüvelyk)
(hüvelyk)
<A>
Ma (cm)
távolság (cm)
Ma (cm)
távolság (cm)
<B>
<B>
<C>
<C>
1,1
29,69
64 x 40
45
33
71 x 45
1,5
40
87 x 55
61
45
97 x 61
50
68
2
54
116 x 73
82
60
130 x 81
91
3
81
174 x 109
123
90
194 x 121
136
4
108
233 x 145
163
120
259 x 162
182
5
135
291 x 182
204
150
324 x 202
227
6
162
349 x 218
245
180
389 x 243
273
7
189
407 x 254
286
210
453 x 283
318
8
216
465 x 291
327
241
518 x 324
364
9
243
523 x 327
368
271
583 x 364
409
10
270
581 x 363
408
300,69
648 x 405
455
Nagyítás mértéke: 1,11 x
15
1080p sorozat
Ha a kivetítő 2,0 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget 56 és 61
hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 2 méteres vetítési távolság
esetén 88 cm vetítési magasság szükséges.
Max
.
kép
mér
et
Min
.k
épm
61"
éret
56"
Magasság:
88 cm
a kép alsó és
felső széle
közötti
Magasság:
távolság
81 cm
2m
Kívánt Távolság
Vetítővászon mérete
Teteje
Vetítővászon mérete
Teteje
Kívánt
(Min. zoom)
(Max. zoom)
Távolság
A kép alsó és
A kép alsó és
Átló
Átló
(m)
Sz (cm) × felső széle közötti
Sz (cm) × felső széle közötti
(hüvelyk)
(hüvelyk)
<A>
Ma (cm)
távolság (cm)
Ma (cm)
távolság (cm)
<B>
<B>
<C>
<C>
1,5
41,8
93 x 52
60
46
101 x 57
66
2
56
123 x 69
81
61
135 x 76
88
2,5
70
154 x 87
101
76
169 x 95
110
3
84
185 x 104
121
92
203 x 114
132
3,5
98
216 x 122
141
107
236 x 133
154
4
112
247 x 139
161
122
270 x 152
176
4,5
125
278 x 156
181
137
304 x 171
198
5
139
309 x 174
201
153
338 x 190
220
6
167
370 x 208
242
183
405 x 228
265
7
195
432 x 243
282
214
473 x 266
309
8
223
494 x 278
322
244
541 x 304
353
9
251
556 x 313
363
275
608 x 342
397
10
279
617 x 347
403
305,2
676 x 380
441
Nagyítás mértéke: 1,1x
Magyar
•
Magyar
16
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával
Az alábbi táblázat mutatja, hogyan lehet elérni a kívánt képméretet a kivetítő
helyzetének vagy a zoom gyűrű beállításával.
•
SVGA/XGA sorozat
Ha 50 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 2,0–2,2 méter
távolságra a vászontól.
50"
Kívánt
képméret
Magasság:
88 cm
a kép alsó és
felső széle
közötti
távolság
2,0 m
2,2 m
Kívánt képméret
Átló (hüvelyk)
<A>
30
40
50
60
70
80
90
100
150
180
200
250
300
Kívánt Távolság
Távolság (m)
Sz (cm) × Ma (cm)
Max. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
61 x 46
81 x 61
102 x 76
122 x 91
142 x 107
163 x 122
183 x 137
203 x 152
305 x 229
366 x 274
406 x 305
508 x 381
610 x 457
1,2
1,6
2,0
2,37
2,8
3,2
3,5
3,9
5,9
7,1
7,9
9,9
11,8
1,3
1,8
2,2
2,6
3,1
3,5
4,0
4,4
6,6
7,9
8,8
11,0
Nagyítás mértéke: 1,11 x
A kép felső széle (cm)
A kép alsó és felső széle
közötti távolság
<D>
53
70
88
105
123
140
158
175
263
315
351
438
526
17
WXGA sorozat
Ha 60 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 2,0–2,2 méter
távolságra a vászontól.
60"
Kívánt képméret
Magasság:
91 cm
a kép alsó és
felső széle
közötti távolság
2,0 m
2,2 m
Kívánt képméret
Átló (hüvelyk)
<A>
Sz (cm) × Ma (cm)
30
65 x 40
40
50
Kívánt Távolság
Távolság (m)
A kép felső széle (cm)
A kép alsó és felső széle
közötti távolság
<D>
45
Max. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
86 x 54
1,3
1,5
61
108 x 67
1,7
1,9
76
60
129 x 81
2,0
2,2
91
70
151 x 94
2,3
2,6
106
80
172 x 108
2,7
3,0
121
90
194 x 121
3,0
3,3
136
100
215 x 135
3,3
3,7
151
150
323 x 202
5,0
5,6
227
180
388 x 242
6,0
6,7
272
200
431 x 269
6,7
7,4
303
250
538 x 337
8,3
9,3
378
300
646 x 404
10,0
Nagyítás mértéke: 1,11 x
1,1
454
Magyar
•
Magyar
18
•
1080p sorozat
Ha 60 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 1,97 és 2,2 méter
távolságra a vászontól.
60"
Kívánt képméret
Magasság:
87 cm
a kép alsó és
felső széle
közötti távolság
1,97 m
2,2 m
Kívánt képméret
Kívánt Távolság
42
93 x 52
1,5
A kép felső széle (cm)
A kép alsó és felső széle
közötti távolság
<D>
61
50
111 x 62
1,6
1,8
72
60
133 x 75
1,97
2,2
87
70
155 x 87
2,3
2,5
101
80
177 x 100
2,6
2,9
116
90
199 x 112
2,9
3,2
130
100
221 x 125
3,3
3,6
144
120
266 x 149
3,9
4,3
173
150
332 x 187
4,9
5,4
217
180
398 x 224
5,9
6,5
260
200
443 x 249
6,6
7,2
289
250
553 x 311
8,2
9,0
361
305
675 x 380
10,0
Átló (hüvelyk)
<A>
Sz (cm) × Ma (cm)
Nagyítás mértéke: 1,1x
Távolság (m)
Max. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
441
19
Telepítő menü
A telepítő menü képernyőn megjelenő kijelzést (OSD) biztosít a kivetítő üzembe
helyezéséhez és karbantartásához. Az OSD-t csak akkor használja, ha a „Nincs
jelbemenet” üzenet látható a kijelzőn.
A menü lehetőségei között szerepelnek olyan beállítások, mint a vetítőernyő-méret
és távolság, fókusz, trapéztorzítás-korrekció és egyebek.
1
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő „Bekapcsoló” gomb
megnyomásával.
2
A kivetítő üzembe helyezéséhez és karbantartásához való OSD menü
megnyitásához nyomja meg a „MENÜ” gombot a távvezérlőn.
Üzembe helyezés
Kivetítés mód
Kivetítés helye
Auto Keystone
Manuális Keystone
Nyelv
Ki
Magyar
Visszaállítás
Kijelölés
Nyomja meg
Beállítás
Kilépés
3
A háttérmintázat például a vetítővászon-méret és távolság, fókusz és egyebek
kalibrációjához és beállításához szükséges.
4
Az Üzembe helyezés menü a következő lehetőségeket tartalmazza:
•Kivetítés mód
•Kivetítés helye
•Auto Keystone beállítások
•Manuális Keystone beállítások
•Trapézkorrekció beállítások
•Nyelvi beállítások
•Visszaállítás a gyári alapbeállításokra
Használja a fel és le nyílgombokat a lehetőség kiválasztásához, a bal és jobb
nyílgombokat a kijelölt lehetőség beállítására, és a jobb nyílgombot az
almenübe vagy funkció-beállításba történő belépéshez. Az új beállítások
elmentődnek, amint kilép a menüből.
5
Nyomja meg a MENÜ gombot a menüből történő kilépéshez és az Acer üdvözlő
képernyőbe történő visszatéréshez.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Magyar
Felhasználói kezelőszervek
Magyar
20
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
A kivetítő többnyelvű OSD-vel rendelkezik, amely képbeállítások végzését, illetve
több beállítás módosítását teszi lehetővé.
Az OSD menük használata
•
Az OSD menü megnyitásához nyomja meg a „MENÜ” gombot a távvezérlőn
vagy a kezelőpanelen.
•
Amikor látható az OSD menü, használja a
gombokat a főmenü
bármelyik elemének kiválasztásához. A főmenü kívánt elemének kiválasztása
után nyomja meg a
állíthat be.
gombot, hogy belépjen az almenübe, ahol funkciókat
•
A
gombokkal válassza ki a kívánt elemet, majd a
állítsa be az értéket.
•
Az almenüben jelölje ki a következő beállításra szánt elemet, és a fentiek
szerint állítsa be.
•
Nyomja meg a „MENÜ” gombot a távvezérlőn vagy a kezelőpanelen, és a
képernyőn visszatér a főmenü.
•
Az OSD menü bezárásához nyomja meg a „MENÜ” gombot a távvezérlőn
vagy a vezérlőpulton. Az OSD menü bezáródik, és a kivetítő automatikusan
menti az új beállításokat.
gombokkal
Szín
Főmenü
Videó
Megjelenítési mód
Fal Színe
Fényerő
Kontraszt
Beállítás
Színtelítettség
Színezet
Színhőmérséklet
Nyomja meg
Dinamikus fekete
Ki
Gamma
Nyomja meg
Speciális
Kijelölés
Beállítás
Főmenü
Almenü
Megjegyzés: Előfordulhat, hogy az alábbi OSD beállítások némelyike nem
érhető el. Tekintse meg a kivetítő tényleges OSD menüjét.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
21
Megjelenítési mód Számos előre beállított gyári érték áll rendelkezésre, amelyeket
különféle képtípusokhoz optimalizáltak.
•
•
•
•
Fényes: A fényerő optimalizálásához.
Bemutató: Értekezleti bemutatókhoz.
Szabvány: Általános környezethez.
Videó: Fideofelvételek erős megvilágítású helyiségben történő
lejátszásához.
•
•
•
Játék: Játékokhoz.
•
•
•
Sötét mozi: Sötét mozgókép-tartalomhoz.
Oktatás: Oktatási környezethez.
Mozgókép: Világosabb és általános mozgókép/videó/fotótartalomhoz.
Sport: Sport megjelenítéséhez.
Felhasználói: A felhasználói beállítások mentéséhez.
Fal Színe
Ezzel a funkcióval kiválaszthatja a falnak megfelelő, helyes színt. Több
választási lehetőség van, pl. fehér, világosssárga, világoskék,
rózsaszínű, sötétzöld. Kompenzálja a színek köztti eltérést, amikor falra
vetítenek, így a megfelelő színtónust fogja visszaadni.
Fényerő
A kép fényerejének állításához.
Kontraszt
Színtelítettség
Színezet
•
Nyomja meg a
gombot a kép sötétítéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kép világosításához.
A „Kontraszt” szabályozza a kép legvilágosabb és legsötétebb területei
közötti különbséget. A kép kontrasztértékének módosítása
megváltoztatja a kép fekete-fehér arányát.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt növeléséhez.
A videoképet fekete-fehérről teljesen színtelítettségűre állítja.
•
Nyomja meg a
színtelítettségét.
gombot, hogy csökkentse a kép
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a kép színtelítettségét.
A vörös és zöld közötti egyensúlyt állítja be.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a zöld szín
mennyiségét a képen.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a vörös szín
mennyiségét a képen.
Magyar
Szín
Magyar
22
Színhőmérséklet
Mód
Ezt a funkciót a CT1, CT2 (Natív), CT3 és Felhasználói mód
választására használhatja.
R nyereség
Beállítja a vörös nyereséget az optimális színhőmérséklet érdekében.
G nyereség
Beállítja a zöld nyereséget az optimális színhőmérséklet érdekében.
B nyereség
Beállítja a kék nyereséget az optimális színhőmérséklet érdekében.
R erősítés
Beállítja a vörös erősítést az optimális színhőmérséklet érdekében.
G erősítés
Beállítja a zöld erősítést az optimális színhőmérséklet érdekében.
B erősítés
Beállítja a kék erősítést az optimális színhőmérséklet érdekében.
Dinamikus fekete
„Be” beállítás esetén automatikusan optimalizálja a kijelzést sötét
filmjelenetekhez, így azok hihetetlen részletgazdagságban láthatók.
Gamma
A sötétebb jelenetek megjelenítésére van hatással. Nagyobb gamma
mellett a sötétebb jelenetek fényesebbnek tűnnek.
Speciális
Függ. színkez.
A vörös, zöld, kék, ciánkék, sárga és bíborvörös szín beállítására való.
Függ. színezet
A vörös és zöld közötti egyensúlyt állítja be.
Függ. telít.
A kiválasztott színt kevésbé vagy jobban telítetté teszi.
Függ. nyereség
Beállítja a kiválasztott szín kontrasztarányát.
Ragyogó szín
Kibővített színspektrumot biztosít a képen, ami nagyobb színtelítettség
kínál a fénys, élethű képhez.
Fehér csúcs.
Növeli a közeli 100%-os telítettségű fehér fényességét. (csak videó
jelforrások)
Film mód
A képet 24 képkocka/mp-es True Film módhoz optimalizálja.
Zajcsökkentés
A zajcsökkentést állítja be. A „0” a kikapcsolt zajcsökkentést, míg a „>0”
a zajcsökkentés fokozott mértékét jelenti.
Fekete kiterj.
Ez optimális feketeszintet biztosít minden analóg jelforrás esetében.
Megjegyzés 1: A „Színtelítettség” és „Színezet” funkciók számítógépes, illetve
HDMI üzemmódban nem támogatottak.
Megjegyzés 2: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
23
Magyar
Kép
Kivetítés
•
Első-Asztali: A gyári alapbeállítás.
•
Hátsó-Asztali: Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő a
függőleges tengely mentén megfordítja a képet, hogy áttetsző
képernyő mögül lehessen vetíteni.
•
Hátsó-Mennyezeti: Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő
egyszerre mindkét tengely mentén megfordítja a képet.
Mennyezetre szerelés esetén is lehet áttetsző képernyő mögül
vetíteni.
•
Első-Mennyezeti: Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő a
vízszintes tengely mentén megfordítja a képet, hogy mennyezetre
szerelés esetén megfelelően jelenítse meg.
Kivetítés mód
•
•
Elöl: A gyári alapbeállítás.
Hátul: Megfordítja a képet, így áttetsző vetítővászonra tud
vetíteni, hátulról.
Kivetítés helye
•
Automata: Automatikusan beállítja a képkivetítés helyét.
•
Asztal
•
Mennyezet: Fejjel lefelé fordítja a képet, hogy mennyezetre
szerelt vetítéskor megfelelő legyen a kép.
Képarány
Ezt a funkciót a kívánt képarány kiválasztására használja.
•
Automata: A kép eredeti szélesség-magasság arányának
megőrzése, hogy a natív vízszintes, illetve függőleges felbontásnak
megfelelően illeszkedjen.
•
Teljes: A képet átméretezi, hogy kitöltse a teljes vásznat
szélességben (1280 pixel) és magasságban (800 pixel).
•
4:3: A képet a vászonhoz igazítja, és 4:3-as méretarányban jeleníti
meg.
•
16:9: A képet a képernyő szélességéhez, magasságát a 16:9-es
méretarányhoz igazítja.
•
L. Box: Megőrzi a jel eredeti képméretarányát és 1,333-szorosára
nagyítja.
Trapézkorrekció
A kivetítő megdöntése által okozott képtorzítás kioltására való.
Auto Keystone
Automatikusan beállítja a kép függőleges oldalait.
Manuális Keystone A kivetítő megdöntése által okozott képtorzítás kioltására való.
<Megjegyzés> A Manuális Keystone funkció nem érhető el, ha az Auto
Keystone elem beállítása „Be”.
Magyar
24
Keménység
A kép élességét állítja be.
V. helyzet
F. Helyzet
•
Nyomja meg a
gombot az élesség csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot az élesség növeléséhez.
•
A
•
Nyomja meg a
•
A
•
Nyomja meg a
gomb megnyomásával csúsztathatja balra a képet.
gombot a kép jobbra mozgatásához.
gomb megnyomásával csúsztathatja lefelé a képet.
gombot a kép felfelé mozgatásához.
Frekvencia
A „Frekvencia” funkció módosítja a kivetítő képfrissítési gyakoriságát,
hogy megegyezzen a számítógépbe szerelt grafikus kártyáéval. Ha
függőleges villódzó sávot lát a kivetített képen, használja ezt a funkciót a
szükséges beállítások végzéséhez.
Követés
Szinkronizálja a kivetítő és a grafikus kártya jel-időzítését. Ha ugráló vagy
villódzó képet tapasztal, ezzel a funkcióval állíthatja helyre.
HDMI
színtartomány
A megjelenítési hiba kiküszöbölése érdekében állítsa be a HDMI
képadatok színtartományát.
•
Automata: A lejátszó adatai szerint történik az automatikus
beállítása.
•
Korl. tartom.: A bemeneti kép feldolgozása korlátozott színtartományú
adatként történik.
•
Telj. tartom.: A bemeneti kép feldolgozása teljes színtartományú
adatként történik.
HDMI keresési info. A HDMI kép túlpásztázási arányát állítja be.
•
Automata: A lejátszó adatai szerint történik az automatikus
beállítása.
•
Alulpásztázás: A HDMI képen soha nem történik túlpásztázás.
•
Túlpásztázás: A HDMI képen mindig történik túlpásztázás.
Megjegyzés 1: "A "V. helyzet", "F. Helyzet", "Frekvencia" és "Követés" funkció
nem támogatott HDMI vagy Videó módban.
Megjegyzés 2: "A "HDMI színtartomány" és "HDMI keresési info." funkció csak
HDMI módban támogatott.
Megjegyzés 3: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
25
Forrás zár
Amikor a Forrás zár ki van kapcsolva „Ki”, a kivetítő más jeleket fog
keresni, ha az aktuális bemenő jel elveszett. Amikor a Forrás zár be van
kapcsolva „Be”, akkor „zárolja” az aktuális forráscsatornát, mielőtt
megnyomná a távirányító vagy a kezelőpanel „Forrás” gombját.
Feliratozás
A feliratozás megjelenítéséhez válassza a CC1, CC2, CC3 vagy CC4
lehetőséget (a CC1 az Ön területének elsődleges nyelvéhez tartozó
feliratokat jelenti meg).
Az „Ki” kiválasztásával kikapcsolja a feliratozást. Ez a funkció csak
akkor érhető el, ha kompozit videó vagy S-Video bemeneti jelet
választanak és a rendszer formátum NTSC.
<Megjegyzés> Állítsa a kép méretarányát 4:3 értékre. A funkció nem
használható, ha a képméret „16:9” vagy „Automata”.
Visszaállítás
Nyomja meg a
gombot és jelölje ki a „Igen” elemet, hogy
valamennyi menü paramétereit gyári alaphelyzetbe állítsa vissza.
Biztonság
Biztonság
A kivetítő a rendszergazda számára hasznos biztonsági lehetőségeket
kínál a kivetítő használatának szabályozásához.
Nyomja meg a
gombot a „Biztonság” üzemmód módosításához.
Amennyiben a biztonsági funkciót engedélyezték, be kell írnia a
„Rendszergazda jelszó” a biztonsági beállítások módosításához.
•
Jelölje ki a „Be” tételt a biztonsági funkció engedélyezéséhez. A
felhasználónak meg kell adnia a jelszót ahhoz, hogy működtesse
a kivetítőt. A részleteket illetően olvassa el a „Felhasználói Jelszó”
című fejezetet.
•
Ha kijelölik az „Ki” tételt, a felhasználó jelszó megadása nélkül is
bekapcsolhatja a kivetítőt.
Időtúllépés (Perc)
Miután a „Biztonság” funkciót „Be” állapotba állítják, a rendszergazda
beállíthatja az időtúllépés funkciót.
•
Nyomja meg a
kiválasztásához.
•
•
A beállítási tartomány 10 perctől 990 percig terjed.
•
•
vagy
gombot az időtúllépés hosszának
Az idő lejártával a kivetítő újból kéri a felhasználót, hogy adja meg
jelszavát.
A „Időtúllépés (Perc)” alapértelmezett gyári beállítása „Ki”.
Miután engedélyezték a biztonsági funkciót, a kivetítő jelszó
megadását kéri a felhasználótól, amikor bekapcsolja a kivetítőt.
Mind a „Felhasználói Jelszó”, mind a „Rendszergazda jelszó”
elfogadható ebben a párbeszédpanelben.
Magyar
Beállítás
Magyar
26
Felhasználói Jelszó
•
Nyomja meg a
gombot a „Felhasználói Jelszó” beállításához,
illetve módosításához.
•
Nyomja meg a távvezérlőn lévő számgombokat a jelszó
beállításához, majd nyomja meg a „MENÜ” gombot a
megerősítéshez.
•
Nyomja meg a
•
Adja meg a jelszót, amikor megjelenik a „Jelszó megerősítése”
üzenet.
•
•
A jelszó 4 és 8 karakter közötti hosszúságú legyen.
•
gombot a karakterek törléséhez.
Ha kijelöli a „Jelszó kérése csak a tápkábel csatlakoztatása után”
elemet, a kivetítő a jelszó megadását a kivetítő tápkábelének
csatlakoztatása alkalmával mindig kérni fogja.
Ha kijelöli a „Jelszó kérése mindig a kivetítő bekapcsolásakor”
elemet, a kivetítő a jelszó megadását a kivetítő bekapcsolása
alkalmával mindig kérni fogja.
Rendszergazda jelszó
Az „Rendszergazda jelszó” használható mind az „Adja meg a
rendszergazda jelszót”, mind az „Adja meg a jelszót”
párbeszédpanelben.
•
Nyomja meg a
módosításához.
•
A "Rendszergazda jelszó" gyári alapbeállítása "1234".
gombot a „Rendszergazda jelszó” üzemmód
Ha elfelejtette a rendszergazda jelszót, tegye a következőt a
rendszergazda jelszó visszanyeréséhez:
•
Egyedi, hatjegyű „Univerzális jelszó” található a Biztonsági
kártyára nyomtatva (ellenőrizze, benne van-e a csomagban). Ezt
a számjegyekből álló egyedi jelszót a kivetítő mindig elfogadja,
akármit is állítottak be Rendszergazda jelszónak.
•
Ha elveszítette a biztonsági kártyát és a számot, kérjük lépjen
kapcsolatba a helyi Acer márkaszervizzel.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
27
ECO üzemmód
Válassza az „Be” tételt a kivetítő lámpájának halványításához, ami
csökkenti az energiafogyasztást, meghosszabbítja a lámpa élettartamát
és csökkenti a működési zajt. Válassza az „Ki” elemet, hogy
visszatérjen normál üzemmódba.
Nagy magasság
Válassza az „Be” lehetőséget a Nagy magasság mód bekapcsolásához.
A ventilátorokat ilyenkor maximális sebesség mellett, folyamatosan
működteti a kivetítő hatékony hűtése érdekében, ha nagy magasságban
használják.
Kikapcsolás mód
•
•
Azonnali kikapcsolás: Leállítja a kivetítőt ventilátoros hűtés nélkül.
Azonnali folytatás: Folytatja a rendszert, ha a főkapcsoló gombot
2 percen belül újra megnyomják.
Automata kikapcsolás A kivetítő automatikusan kikapcsol, ha a megadott idő után nincs
bemeneti jel. (az alapértelmezett idő 15 perc.)
Menü idő (mp.)
Válassza ki az OSD menü megjelenítésének idejét. (Az alapértelmezett
érték 15 másodperc). Válassza a “Kézikönyv” elemet a főmenü/egy
közvetlen gombos menü kézi kikapcsolásához.
AC bekapcsolása
Válassza a "Be" elemet a kivetítő bekapcsolásához, amikor az AC
tápcsatlakozó fali konnektorhoz csatlakozik.
Lámpa üzemidő
A lámpa eddig eltelt használati idejét mutatja (órákban).
Lámpa emlékeztető
Aktiválja ezt a funkciót, hogy a lámpa cseréjére vonatkozó emlékeztető
jelenjen meg 30 órával a lámpa élettartamának becsült vége előtt.
Lámpa visszaállítása
Nyomja meg a
gombot, és válasssza a „Igen” elemet, hogy a
lámpa működési idejének számlálóját 0 órára állítsa.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Audió
Hangerő
Némítás
•
Nyomja meg a
gombot a hangerő csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a hangerő növeléséhez.
•
•
Válassza az „Be” elemet a hangerő némításához.
Válassza az „Ki” elemet a hangerő visszaállításához.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Magyar
Kezelés
Magyar
28
3D
3D
Jelölje ki az „Be” elemet a DLP 3D funkció engedélyezéséhez.
•
Be: Válassza ezt az elemet, ha DLP 3D-s szemüveget, 120 Hzes 3D-képes grafikuskártyát és HQFS formátumú fájlt, vagy
DVD-t a megfelelő szoftveres lejátszóval használ.
•
Ki: A 3D mód kikapcsolása.
3D formátum
Ha a 3D tartalom nem látható megfelelően, a lehető legjobb
eredmény érdekében kiválaszthatja az éppen megtekintett 3D
tartalomnak megfelelő 3D formátumot.
24P 3D
A 3D szemüveg kompatibilitásának megfelelően válassza a „96 Hz”
vagy „144 Hz” lehetőséget.
3D B/J megfordítás
Ha különálló vagy átfedő képet lát DLP 3D szemüveg viselése
közben, elképzelhető, hogy végre kell hajtania az „Megfordítás”
funkciót, hogy a lehető legjobb bal/jobb képszekvenciát alkalmazza a
helyes kép érdekében (DLP 3D esetében).
3D figyelmeztető üzenet Válassza az „Be” lehetőséget a 3D figyelmeztető üzenet
megjelenítéséhez.
Megjegyzés: A 3D megjelenítés most engedélyezve van.
1. Kérjük, győződjön meg róla hogy a 3D jelek és a szemüveg megfelelőek-e.
2. Ne feledje kikapcsolni a 3D funkciót , ha nem kíván 3D képeket látni.
3. Ha a 3D megjelenítés nem megfelelő, kérjük próbálkozzon meg a 3D Sync
Invert engedélyezésével.
4. 3D módban a kijelző mód opciók nem elérhetők.
Megjegyzés 1: A megfelelő 3D-s megjelenítéshez a grafikuskártya 3D-s
alkalmazásának megfelelő beállítása szükséges.
Megjegyzés 2: Az olyan szoftveres lejátszók, mint a Stereoscopic Player és a
DDD TriDef Media Player támogatják a 3D fájlformátumot. Az alábbi weboldalról
letöltheti a három lejátszót,
- Stereoscopic Player (Próbaverzió):
http://www.3dtv.at/Downloads/Index_en.aspx
- DDD TriDef Media Player (Próbaverzió):
http://www.tridef.com/download/TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html
Megjegyzés 3: „A 3D B/J megfordítás” funkció kizárólag akkor áll rendelkezésre,
ha a 3D opció engedélyezve van.
Megjegyzés 4: Emlékeztető képernyő látható, ha a 3D funkció a kivetítő
bekapcsolásakor engedélyezett. A beállításokat a célnak megfelelően válassza
meg.
Nyelv
Nyelv
A többnyelvű OSD menü kiválasztása. Használja a
vagy
gombot a kínánt menünyelv kiválasztásához.
•
A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg a
gombot.
29
Magyar
Függelékek
Hibakeresés
Ha problémát tapasztal az Acer kivetítővel kapcsolatban, forduljon az alábbi
hibaelhárítási útmutatóhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel.
Képproblémák és megoldásaik
#
1
2
Probléma
Nem jelenik meg
kép a vásznon
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(PC esetében
(Windows 2000/XP/
Vista/Windows 7/
Windows 8))
Megoldás
•
Az „Első lépések” című fejezetben leírt módon
csatlakoztatva.
•
Győződjön meg arról, hogy egyik érintkező sem görbült
meg, vagy törött el.
•
Ellenőrizze, hogy a kivetítő lámpáját megfelelően
szerelték-e be. Lásd a „Lámpacsere” című fejezetet.
•
Győződjön meg arról, hogy eltávolította a lencsevédőt,
és a kivetítő bekapcsolt állapotban van.
•
•
Nyomja meg a vezérlőpulton a „RESYNC” gombot.
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Nyissa meg a „Sajátgép” elemet, a „Vezérlőpult”
elemet, majd kattintson duplán a „Megjelenítés”
ikonra.
•
Jelölje ki a „Beállítások” fület.
•
Győződjön meg arról, hogy a kijelző felbontása
nem haladja meg a WUXGA-RB (1920x1200)
értéket.
•
Kattintson az „Speciális tulajdonságok” gombra.
Ha a probléma továbbra is fennáll, módosítsa az Ön által
használt monitor megjelenítését, és kövesse az alábbi
lépéseket:
•
Győződjön meg arról, hogy a felbontás nem
haladja meg a WUXGA-RB (1920 x 1200) értéket.
•
Kattintson a „Módosítás” gombra a „Monitor” fülön.
•
Kattintson a „Összes eszköz megjelenítése”
elemre. Ezután jelölje ki a „Szabvány
monitortípusok” elemet az SP dobozban, és
válassza ki a megfelelő felbontást a „Típusok”
dobozban.
•
Győződjön meg arról, hogy monitorkijelző
felbontása nem haladja meg a WUXGA-RB
(1920x1200) értéket.
Magyar
30
3
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(Noteszgépek
esetében)
•
•
•
4
5
A noteszgép
képernyője nem
jeleníti meg a
bemutatót
A kép instabil vagy
villódzik
•
Ha Microsoft® Windows® alapú noteszgépet használ:
Előforduklhat, hogy egyes PC noteszgépek kikapcsolják
saját képernyőjüket, amikor egy második megjelenítő
eszköz van használatban. Mindegyiknél más-más
módon történik a visszakapcsolása. Lásd a számítógép
használati útmutatóját további információkért.
•
Ha Apple® Mac® operációs rendszer alapú noteszgépet
használ: A Rendszerbeállítások menüben nyissa meg a
Megjelenítés elemet, és jelölje ki a Videó tükrözés tétel
„Be” jelölőnégyzetét.
•
Állítson a „Követés” elemen, hogy korrigálja. További
információkért forduljon a „Kép” című fejezethez.
Módosítsa a számítógép színmélység beállítását.
•
6
A képen függőleges
villódzó sáv van
•
•
7
A kép nem éles
Nyomja meg a vezérlőpulton a „RESYNC” gombot.
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Ismételje meg a lépéseket a (fenti) 2. elemtől a
számítógép felbontásának beállításához.
•
Nyomja meg a kimeneti beállítások váltása
gombot. Példa: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell
[Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP
[Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5]
Ha nehézséget tapasztal a felbontás módosítása során,
illetve amonitor lefagy, indítsa újra az összes készüléket,
a kivetítőt is beleértve.
•
•
•
Használja a „Frekvencia” funkciót a beállításhoz.
További információkért forduljon a „Kép” című
fejezethez.
Ellenőrizze és konfigurálja át a grafikus kártya
megjelenítési módját, hogy az kompatibilis legyen a
kivetítővel.
Győződjön meg arról, hogy a lencsevédő kupakot
eltávolították.
Állítson a kivetítő lencséjének fókuszgyűrűjén.
Győződjön meg arról, hogy a vetítővászon a kivetítőtől
számítva az előírt, 3,9 – 38,8 láb (1,2 – 11,8 méter)
(SVGA/XGA sorozat) / 3,6 – 32,7 láb (1,1 – 10,0 méter)
(WXGA sorozat) / 4,9 – 32,8 láb (1,5 – 10,0 méter)
(1080p sorozat) távolságon belül van. További
információkért forduljon a „A kívánt képméret elérése a
távolság és a zoom beállításával” című fejezethez.
31
A kép megnyúlik,
amikor
„szélesvásznú” DVD
filmet játszik le
Ha anamorf vagy 16:9 képméretarányú DVD filmet játszik le,
az alábbi beállítások módosítására lehet szükség:
•
Ha 4:3 képformátumú DVD filmet játszik le, módosítsa a
formátumot 4:3 beállításra a kivetítő OSD menüjében.
•
Ha a kép még mindig nyújtott, akkor a képméretarányt is
be kell állítania. Állítsa a megjelenítési formátumot 16:9
(széles) képméretarányra a DVD-lejátszón.
•
Ha Letterbox (LBX) képformátumú DVD filmet játszik le,
módosítsa a formátumot Letterbox (LBX) beállításra a
kivetítő OSD menüjében.
9
A kép túl kicsi vagy
túl nagy
•
•
•
10
A kép oldalai ferdék
•
•
•
11
A kép fordított
•
Állítson a kivetítő tetején lévő zoom karon.
Helyezze a kivetítőt a vászonhoz közelebb vagy
messzebbre.
Nyomja meg a „MENÜ” gombot a távvezérlőn. Lépjen az
„Kép --> Képarány” elemre, és próbálkozzon különböző
beállításokkal, vagy nyomja meg a „RATIO” gombot a
távvezérlőn a beállítások közvetlen elvégzéséhez.
Ha lehetséges, helyezze át a kivetítot úgy, hogy a
vászon közepe felé nézzen.
Nyomja meg a „Trapézkorrekció / ” gombot a
távvezérlőn, amíg az oldalak függőlegessé nem válnak.
Nyomja meg a „MENÜ” gombot a távvezérlőn. Lépjen a
„Kép --> Auto Keystone” elemre és válassza az „Ki”
beállítást az OSD menüben, ha a „Trapézkorrekció”
gomb nem elérhető a távvezérlőn.
Jelölje ki az OSD menü „Kép --> Kivetítés” elemét a
vetítés helyzetének módosításához.
Magyar
8
Magyar
32
OSD üzenetek
#
1
Jelenség
Üzenet
Emlékeztető üzenet
• A ventilátor meghibásodott – a rendszerventilátor nem
működik.
A ventilátor meghibásodott.
A lámpa hamarosan kikapcsolódik.
• A kivetítő túlmelegedett – a kivetítő meghaladta javasolt üzemi
hőmérsékletét, ezért használat előtt hagyni kell kihűlni.
Ellenőrizze a következő üzenetet.
A kivetítő túlhevült, ezért hamarosan kikapcsolódik. Tegye a következőt:.
1. Ellenőrizze, hogy az üzemi környezeti hőmérséklet 5 és 40 fok között van-e.
2. Ellenőrizze, hogy a szűrő igényel-e tisztítást.
3. Ellenőrizze, nincs-e eltakarva a légbeszívó, illetve kifúvó nyílás.
4. Ellenőrizze, beáll.-e a nagy mag. módot, amikor nagy magasságban működik.
Ellenőrizze a porszűrőket is, ha beszerelték őket. Ha a porszűrő
poros, tisztítsa meg. Lásd: „A porszűrők tisztítása és cseréje”
további információkért.
• Cserélje ki a lámpát – a lámpa hamarosan eléri hasznos
élettartama végét. Hamarosan ki kell cserélnie.
A lámpa nagyteljesítményű módban hasznos élettartama végéhez
közeledik.
Tanácsos kicserélni!
Problémák a kivetítővel kapcsolatban
#
Jelenség
Megoldás
1
A kivetítő nem reagál semmilyen
kezelőszervre
Ha lehetséges, kapcsolja ki a kivetítőt, majd
húzza ki a tápkábelt, és várjon legalább 30
másodpercig, míg újra nem csatlakoztatja.
2
A lámpa kiég, vagy pukkanó
hangot ad ki
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama
végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat. Ha
ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik be,
amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A lámpa
kicseréléséhez kövesse a „Lámpacsere” című
fejezetben felsorolt eljárásokat.
33
LED üzenetek
Lamp_LED
Temp_LED
Bekapcsoló LED
Vörös
Vörös
Vörös
Kék
BE-KI villog
100 ms
időközönként
BE-KI villog
100 ms
időközönként
BE-KI villog
100 ms
időközönként
--
Készenlét
--
--
BE
--
Bekapcsoló BE
--
--
--
BE
Lámpa újra
--
--
--
Gyors
villogás
Kikapcsolás (hűtés)
--
--
Gyors
villogás
--
Főkapcsoló gomb KI
(hűtés vége; készenléti
mód)
--
--
BE
--
Hiba (túlmelegedés
miatti meghibásodás)
--
BE
--
BE
Hiba (Ventilátor hiba)
--
Gyors
villogás
--
BE
Hiba (lámpa elromlott)
BE
--
--
BE
Gyors
villogás
--
--
BE
Üzenet
Tápfeszültség bemenet
Hiba (elromlott a
színkerék)
Magyar
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
Magyar
34
A porszűrők tisztítása és cseréje
A porszűrők tisztítása
A porszűrőket 1000 üzemóránként tisztítsa meg. Ha nem tisztítják őket
rendszeresen, eldugíthatja őket a por, ami megakadályozza a megfelelő szellőzést.
Ez túlmelegedést és a kivetítő károsodását okozhatja.
2
1
Kövesse ezeket a lépéseket:
1
2
3
4
5
Kapcsolja ki a kivetítőt. Várjon, amíg a bekapcsolt állapotot jelző LED villogása
meg nem szűnik, majd húzza ki a hálózati tápkábelt.
Legalább 30 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
Húzza ki a levegőszűrőt. (1. ábra)
A porszűrők tisztításához használjon egy, a számítógépek vagy egyéb irodai
felszerelések tisztításához tervezett kisméretű porszívót. (2. ábra)
Ha a piszkot nehéz eltávolítani, vagy eltörött a szűrő, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel egy új szűrő
beszerzése érdekében.
35
Csavarhúzóval távolítsa el a csavar(oka)t a fedélből, majd húzza ki a lámpát.
A kivetítő saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Figyelmeztető üzenet jelenik
meg: „A lámpa nagyteljesítményű módban hasznos élettartama végéhez
közeledik. Tanácsos kicserélni!” Ha ezt az üzenetet látja, minél hamarabb cserélje
ki a lámpát. Az lámpa kicserélése előtt legalább 30 percig hagyja hűlni a vetítőt.
Figyelmeztetés: A lámpa háza forró! Hagyja lehűlni, mielőtt
kicserélné a lámpát.
2
1
3
4
6
5
Lámpacsere
Kapcsolja ki a kivetítőt az üzemkapcsoló gomb megnyomásával.
Legalább 30 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
Húzza ki a tápkábelt.
1
A fedélből távolítsa el a csavart egy csavarhúzó segítségével. (1. ábra)
Tolja fel, és távolítsa el a fedelet. (2. ábra)
2
Távolítsa el a lámpamodult rögzítő csavart. (3. ábra)
Felemelve állítsa fel a kart. (4. ábra)
Húzza ki a lámpa dugóját. (5. ábra)
3
Felemelve állítsa fel a kart. A lámpamodult erővel kell kihúzni. (6. ábra)
A lámpamodul visszaszerelésekor új izzót használjon és a fenti lépéseket végezze
el fordított sorrendben.
Figyelmeztetés: A személyi sérülés elkerülése érdekében ne ejtse el
a lámpaegységet és ne érintse meg az izzó buráját. Az izzó
összetörhet, és személyi sérülést okozhat, ha véletlenül elejtik.
Magyar
Lámpacsere
Magyar
36
Mennyezetre szerelés
Amennyiben a kivetítőt mennyezetre szerelő készlettel kívánja telepíteni, olvassa el
az alábbi lépéseket:
1
Fúrjon négy lyukat a mennyezet szilárd, statikailag stabil részébe, és rögzítse
hozzá a mennyezeti konzolt.
2
A hosszúság-kombinációt a tényleges telepítési helynek megfelelően válassza
ki. (A CM-01S nem tartalmaz 2. és 3. típust.)
1. típus
2. típus
3. típus
37
1. típus:
Szabványos mérethez három konzolcsavart használjon a kivetítőnek a
mennyezeti konzolhoz történő rögzítéséhez.
2. és 3. típus:
Más megoldásként a nagyobb mérethez használja a csúszó bővítést további
alátámasztás érdekében.
1. típus:
2. típus:
3. típus:
Megjegyzés: Tanácsos elegendő helyet hagyni a konzol és a kivetítő
között a megfelelő hőelvezetés érdekében.
4
Csatlakoztassa a főegység-csatlakozót a kivetítő konzoljához (1. ábra), majd
rögzítsen négy csavart (2. ábra).
1. ábra
2. ábra
Magyar
3
Magyar
38
5
Szükség szerint állítsa be a kivetítő szögét és helyzetét.
360°
„B” típusú csavar
Alátét típus
Átmérő (mm)
Hosszúság (mm)
Nagy
Kicsi
4
25
V
V
CSAVARMÉRETEK M4 x 25 mm
82,30 mm
63,81 mm
55,00 mm
85,00 mm
39
Az alább felsorolt műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A
végleges műszaki adatokat lásd az Acer kiadott marketing-specifikációiban.
Kivetítő rendszer
DLP®
Felbontás
• X115/D602/EV-S62/V31S/AS304/D600+/X115H/
D602D/EV-S62H/V32S/AS314/D600D+/X114PH
sorozat: 800x600 SVGA felbontás
• X125H/D612D/EV-X62H/V32X/AX314/D610D+/
X124PH sorozat: 1024x768 XGA felbontás
• X135WH/D622D/EV-W62H/V32W/AW314/D620D+/
X134PWH sorozat: 1280x800 WXGA felbontás
• H6517ABD/E145F/HE-801K sorozat: 1920 x 1080
1080p felbontás), 1080p (1920 x 1080), WUXGA-RB
(1920x1200)
• Maximális: UXGA (1600 x 1200), WSXGA+
(1680x1050), 1080p(1920x1080), WUXGA-RB
(1920x1200)
Számítógépekkel való
kompatibilitás
IBM PC és azzal kompatibilis, Apple Macintosh, iMac és
VESA szabványok: SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+,
WXGA, WXGA+, WSXGA+
Videó kompatibilitás
NTSC (3,58/4,43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/
K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p),
SDTV (480i, 576i)
Képarány
Automata, Teljes, 4:3, 16:9, L.Box
Megjeleníthető színek száma
1,07 milliárd szín
Optikai zoom-arány
• X115/D602/EV-S62/V31S/AS304/D600+/X115H/
D602D/EV-S62H/V32S/AS314/D600D+/X114PH/
X125H/D612D/EV-X62H/V32X/AX314/D610D+/
X124PH/X135WH/D622D/EV-W62H/V32W/AW314/
D620D+/X134PWH sorozat: 1,11 X
• H6517ABD/E145F/HE-801K sorozat: 1,1X
Vetítővászon-távolság
• X115/D602/EV-S62/V31S/AS304/D600+/X115H/
D602D/EV-S62H/V32S/AS314/D600D+/X114PH/
X125H/D612D/EV-X62H/V32X/AX314/D610D+/
X124PH sorozat:
1,94 ~ 2,16 (51"@2m)
• X135WH/D622D/EV-W62H/V32W/AW314/D620D+/
X134PWH sorozat:
1,54 ~ 1,72 (60"@2m)
• H6517ABD/E145F/HE-801K sorozat:
1,48 ~ 1,62 (61"@2m)
Magyar
Műszaki adatok
Magyar
40
Vetítőlencse
• X115/D602/EV-S62/V31S/AS304/D600+/X115H/
D602D/EV-S62H/V32S/AS314/D600D+/X114PH/
X125H/D612D/EV-X62H/V32X/AX314/D610D+/
X124PH/X135WH/D622D/EV-W62H/V32W/AW314/
D620D+/X134PWH sorozat:
F = 2,41 ~ 2,53,
f = 21,85mm ~ 24,01mm,
Kézi zoom és fókusz
• H6517ABD/E145F/HE-801K sorozat:
F = 2,50 ~ 2,67,
f = 21,86mm ~ 24,00mm,
Kézi zoom és fókusz
Vetítővászon mérete (átlósan
mérve)
• X115/D602/EV-S62/V31S/AS304/D600+/X115H/
D602D/EV-S62H/V32S/AS314/D600D+/X114PH/
X125H/D612D/EV-X62H/V32X/AX314/D610D+/
X124PH sorozat:
27" ~ 300" (69cm ~762 cm)
• X135WH/D622D/EV-W62H/V32W/AW314/D620D+/
X134PWH sorozat:
30" ~ 300" (75cm ~762 cm)
• H6517ABD/E145F/HE-801K sorozat:
42" ~ 300" (106cm ~762 cm)
Vetítési távolság
• X115/D602/EV-S62/V31S/AS304/D600+/X115H/
D602D/EV-S62H/V32S/AS314/D600D+/X114PH/
X125H/D612D/EV-X62H/V32X/AX314/D610D+/
X124PH sorozat:
1,2m ~ 11,8m (3,9' ~ 38,8')
• X135WH/D622D/EV-W62H/V32W/AW314/D620D+/
X134PWH sorozat:
1,1m ~ 10,0m (3,6' ~ 32,7')
• H6517ABD/E145F/HE-801K sorozat:
1,5m ~ 9,8m (4,9' ~ 32,2')
Vízszintes pásztázási sebesség
15 - 100 kHz
Függőleges pásztázási sebesség
24 - 120 Hz
Lámpa típusa
195 W-os felhasználó által cserélhető lámpa
Trapézkorrekció
±40 fok
Audió
Beépített hangszóró 3 x 1 W kimeneti teljesítménnyel
Tömeg
2,5 kg (5,51 lbs)
Méretek (széles x mély x magas)
314 mm X 223,4 mm X 93,4 mm (12,4" X 8,8" X 3,7")
Digitális zoom
2X
Áramellátás
AC bemenet 100 - 240 V automatikusan átkapcsoló
tápegység
Energiafogyasztás
Normál mód: 235 W ±10% 110 VAC mellett
ECO üzemmód: 195 W ±10% 110 VAC mellett
Készenléti mód < 0,5 W
Üzemi hőmérséklet
0ºC – 40ºC / 32ºF – 104ºF
41
I/O csatlakozók
•
•
•
•
•
•
•
•
•
X115/D602/
EV-S62/V31S/
AS304/D600+
Hálózati tápkábel x1
VGA kábel x 1
Távvezérlő x 1
Elem x 2 (a távvezérlőhöz) (opcionális)
Felhasználói kézikönyv (CD-ROM) x 1
Gyors üzembe helyezési útmutató x 1
Biztonsági kártya x 1
Porszűrő x 1 (opcionális)
Hordtáska x 1 (opcionális)
Magyar
Az alapcsomag tartalma
X115H/D602D/EV-S62H/
V32S/AS314/D600D+/
X114PH/X125H/D612D/
EV-X62H/V32X/AX314/
D610D+/X124PH/
X135WH/D622D/
EV-W62H/V32W/AW314/
D620D+/X134PWH
H6517ABD/E145F/HE-801K
Tápegységcsatlakozóaljzat
V
V
V
VGA IN
V
V
V
3,5 mm-es audió
bemeneti jack
aljzat
X
V
V
S-Videó
V
X
X
Kompozit videó
V
X
X
RS232
X
X(*)
X
HDMI
X
V
V
Mini USB x1
(firmware
frissítéshez)
V
V
V
Megjegyzés 1: A konstrukció és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül változhatnak.
Megjegyzés 2: * A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Magyar
42
Kompatibilis üzemmódok
A. VGA analóg
1
VGA analóg – PC jel
Üzemmódok
VGA
SVGA
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
UXGA
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
i Mac DV(G3)
Felbontás
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
F. frekvencia [Hz]
60
72
75
85
120
56
60
72
75
85
120
60
70
75
85
120
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6 (67)
60
60
75
75
75
V. frekvencia [KHz]
31,5
37,9
37,5
43,3
61,9
35,1
37,9
48,1
46,9
53,7
77,4
48,4
56,5
60,0
68,7
99,0
63,8
67,5
77,1
64,0
77,0
80,0
91,1
60,0
75,2
65,3
75,0
31,4
34,9
37,9
48,4
68,7
75,0
60,0
43
VGA analóg – Kibővített szélesképernyős időzítés
Üzemmódok
WXGA
WSXGA+
WUXGA
3
Felbontás
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x720
1280x800
*1280x800-RB
1440x900
1680x1050
1920x1080 (1080P)
1366x768
1920x1200-RB
F. frekvencia [Hz]
60
75
85
60
120
60
119,909
60
60
60
60
59,94
V. frekvencia [KHz]
47,8
60,3
68,6
44,8
92,9
49,6
101,6
59,9
65,3
67,5
47,7
74,04
Felbontás
F. frekvencia [Hz]
720x480 (1440x480)
59,94 (29,97)
720x576 (1440x576)
50 (25)
720x480
59,94
720x576
50
1280x720
60
1280x720
50
1920x1080
60 (30)
1920x1080
50 (25)
1920x1080
23,97/24
*1920x1080
25
*1920x1080
29,97/30
1920x1080
60
1920x1080
50
V. frekvencia [KHz]
15,7
15,6
31,5
31,3
45,0
37,5
33,8
28,1
27,0
28,1
33,8
67,5
56,3
VGA analóg – Komponens jel
Üzemmódok
480i
576i
480p
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
1080p
1080p
B. HDMI Digitális
1
HDMI - PC jel
Üzemmódok
VGA
Felbontás
640x480
640x480
640x480
640x480
F. frekvencia [Hz]
60
72
75
85
V. frekvencia [KHz]
31,5
37,9
37,5
43,3
Magyar
2
Magyar
44
SVGA
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
UXGA
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
i Mac DV(G3)
2
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
120
56
60
72
75
85
120
60
70
75
85
120
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6 (67)
60
60
75
75
75
61,9
35,1
37,9
48,1
46,9
53,7
77,4
48,4
56,5
60,0
68,7
99,0
63,8
67,5
77,1
64,0
77,0
80,0
91,1
60,0
75,2
65,3
75,0
31,4
34,9
37,9
48,4
68,7
75,0
60,0
HDMI – Kibővített széles képernyős időzítés
Üzemmódok
WXGA
Felbontás
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x720
1280x800
*1280x800-RB
1440x900
F. frekvencia [Hz]
60
75
85
60
120
60
119,909
60
V. frekvencia [KHz]
47,8
60,3
68,6
44,8
92,9
49,6
101,6
59,9
45
WUXGA
3
60
60
60
59,94
65,3
67,5
47,7
74,04
F. frekvencia [Hz]
59,94 (29,97)
50 (25)
59,94
50
60
50
60 (30)
50 (25)
23,97/24
60
25
29,97/30
50
59,94
V. frekvencia [KHz]
15,7
15,6
31,5
31,3
45,0
37,5
33,8
28,1
27,0
67,5
28,1
33,8
56,3
74,04
HDMI - Videojel
Üzemmódok
480i
576i
480p
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
1080p
1080p
1080p
4
1680x1050
1920x1080 (1080P)
1366x768
1920x1200-RB
Felbontás
720x480 (1440x480)
720x576 (1440x576)
720x480
720x576
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
*1920x1080
*1920x1080
1920x1080
*1920x1200-RB
HDMI - 1.4a 3D Időzítés
Üzemmódok
720p (Képkocka-tömörítés)
720p (Képkocka-tömörítés)
1080p (Képkocka-tömörítés)
720p (Képkocka-tömörítés)
720p (Képkocka-tömörítés)
1080i (Fent és lent)
1080i (Fent és lent)
1080p (Fent és lent)
1080p (Fent és lent)
1080p (Fent és lent)
720p (Egymás melletti
félkép)
1080i (Egymás melletti
félkép)
Felbontás
1280x720
1280x720
1920x1080
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
F. frekvencia [Hz] V. frekvencia [KHz]
50
37,5
60
45,0
24
27,0
50
37,5
60
45,0
50 (25)
28,1
60 (30)
33,8
24
27,0
50
56,3
60
67,5
1280x720
60
45,0
1920x1080
50 (25)
28,1
Magyar
WSXGA+
Magyar
46
1080i (Egymás melletti
félkép)
1080p (Egymás melletti
félkép)
1080p (Egymás melletti
félkép)
A monitor megjelenítési
tartománya grafikai forrás
esetében
1920x1080
60 (30)
33,8
1920x1080
50
56,3
1920x1080
60
67,5
Vízszintes pásztázási sebesség:
Függőleges pásztázási
sebesség:
Max. pixel-órajel:
Megjegyzés: * A funkciók típustól függően eltérhetnek.
15k-100kHz
24-120 Hz
Analóg: 165MHz
Digitális: 165MHz
FCC nyilatkozat
A készüléket vizsgálatnak vetették alá, amelynek során megállapítást nyert, hogy a
készülék teljesíti az FCC szabályzatának 15. pontja szerinti, B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy
lakásban történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros
interferencia ellen. A készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és
sugározhat, és ha nem a használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és
használják, akkor megzavarhatja a rádiós távközlést.
Ugyanakkor semmilyen garancia nem vállalható arra nézve, hogy meghatározott
felhasználásnál nem fordulnak elő zavarok. Ha ez az eszköz káros zavart kelt a
rádió- vagy televízió vételben, amit az eszköz ki- és bekapcsolásával lehet
megállapítani, a felhasználó a zavar megszüntetésére minden további nélkül
megteheti a következő intézkedéseket:
•
Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
•
Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
•
Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa,
mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
•
Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt kábelekkel
történik az FCC előírásoknak való megfelelés érdekében.
Megjegyzés: Perifériák
A készülékhez kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok,
nyomtatók stb.) szabad csatlakoztatni, amelyek megfelelnek a B osztályú
eszközökre előírt határértékeknek. A határértékeknek nem megfelelő perifériák
használata esetén zavar léphet fel a rádiós és a televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a FSzövetségi Távközlési Bizottság által biztosított jogát,
hogy ezt az eszközt működtesse.
Üzemi feltételek
A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. fejezetének. A működtetésnek az alábbi
két feltétele van: (1) a készülék nem okozhat zavart, és (2) az eszköznek minden
zavart tűrnie kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak.
Magyar
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
Magyar
47
Magyar
48
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du
Canada.
Megfelelőségi nyilatkozat az EU országai számára
Az Acer ezúton kijelenti, hogy ez a kivetítősorozat megfelel az 1999/5/EK irányelv
alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
Megfelel az oroszországi hatósági előírásnak
001
Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli
LAN-nal és/vagy Bluetooth-al felszerelt modellekre vonatkozik.
Általános információk
Ez a termék megfelel mindazon ország vagy régió rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli használatát engedélyezték. A
konfigurációtól függően ez a termék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul).
Kanada – kis teljesítményű engedélyre nem köteles
rádiófrekvenciás távközlési eszközök (RSS-210)
a
Általános információ
A működtetésnek az alábbi két feltétele van:
1. Az eszköz nem okozhat interferenciát, és
2. ennek az eszköznek minden vett interferenciát állnia kell, beleértve a
nem kívánatos működést okozó interferenciát.
b
Működés a 2,4 GHz-es sávban
Az engedélyezett szolgáltatással történő rádiófrekvenciás zavar
megelőzésére ezt a berendezést épületen belüli működésre tervezték, és
a kültéri használatot engedélyeztetni kell.
Az országok érvényességi köre
Ezt a berendezést a felhasználás országában érvényes előírások és szabályok szigorú
betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a felhasználás
országában lévő helyi irodával. A teljes országlistáért lásd: http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/
implem.htm.
Acer Incorporated
Declaration of Conformity
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
And,
Acer Italy s.r.l.
Viale De Gasperi 88/A, 20017 Mazzo di Rho (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it
Product:
Trade Name:
Model Number:
DLP Projector
Acer
DSV1527/DSV1523/DNX1522/DWX1521/D1P1532
X115/X115H/X125H/X135WH/H6517ABD/D602/D602D/
D612D/D622D/E145F/EV-S62/EV-S62H/EV-X62H/
EV-W62H/HE-801K/V31S/V32S/V32X/V32W/AS304/AS314/
AX314/AW314/D600+/D600D+/D610D+/D620D+/X114PH/
X124PH/X134PWH
We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in
conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following
harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:
EMC Directive: 2014/30/EU
EN 55022:2010+AC:2011, Class B
EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2006+A2:2009, Class A
EN 61000-3-3:2013
R&TTE Directive: 1999/5/EC (until Jun 12, 2017)
RED Directive: 2014/53/EU (From Jun 13, 2017)
EN 300 328 V1.8.1
EN 301 893 V1.7.1
EN 300 440-1 V1.6.1
EN 300 440-2 V1.4.1
EN 302 291-1 V1.1.1
EN 302 291-2 V1.1.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V6.2.1
EN 301 908-2 V6.2.1
EN 301 908-13 V6.2.1
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-3 V1.6.1
EN 301 489-7 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.2.1
EN 301 489-24 V1.5.1
EN 50360:2001
EN 50566:2013
EN 62479:2010
EN 62311:2008
EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010
LVD Directive: 2014/35/EU
EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013
EN 50332-1:2000
EN 50332-2:2003
RoHS Directive: 2011/65/EU
EN 50581:2012
ErP Directive: 2009/125/EC
Regulation (EU) No. 617/ 2013
Regulation (EC) No. 1275/2008; EN 50564:2011
Regulation (EC) No. 278/2009; EN 50563:2011
Year to begin affixing CE marking 2016.
_______________________________
RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)
Apr. 8, 2016
Date
Acer America Corporation
333 West San Carlos St.,
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Tel: 254-298-4000
Fax: 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:
Product:
DLP Projector
Model Number:
DSV1527/DSV1523/DNX1522/DWX1521/D1P1532
Machine Type:
X115/ X115H/ X125H/ X135WH/H6517ABD/ D602/
D602D/ D612D/ D622D/ E145F/ EV-S62/ EV-S62H/
EV-X62H/ EV-W62H/ HE-801K/ V31S/ V32S/ V32X/
V32W/AS304/ AS314/ AX314/ AW314/ D600+/
D600D+/ D610D+/ D620D+/ X114PH/ X124PH/
X134PWH
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party: 333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising