Acer | U5200 | Acer U5200 User Manual

Acer kivetítő
U5200/N210/PN-X10/U5300W/N220/
PN-W10 Sorozat
Használati útmutató
Copyright © 2010. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva.
Acer kivetítő U5200/N210/PN-X10/U5300W/N220/PN-W10 orozat Használati útmutató
Eredeti kiadás: 12/2010
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják anélkül, hogy az
átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások ennek a
kézikönyvnek az új kiadásaiban vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek
meg. A cég nem vállal sem kifejezett, sem beleértett garanciát a dokumentum tartalmát illetően, és
különösen elutasítja a bizonyos célra való értékesítésre vagy alkalmasságra vonatkozó beleértett
garanciákat.
Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább biztosított
helyen. A sorozatszám és a modellszám a számítógépen elhelyezett címkén található. A
számítógéppel kapcsolatos minden levelezés alkalmával meg kell adni a sorozatszámot, a
modellszámot és a vásárlásra vonatkozó adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen részletét
sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani semmilyen formátumban
vagy eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy egyéb eljárás alkalmazásával.
Acer kivetítő U5200/N210/PN-X10/U5300W/N220/PN-W10 Series (Sorozat)
Modellszám : ___________________________________
Sorozatszám: __________________________________
Vásárlás dátuma: _______________________________
Vásárlás helye: _________________________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékneveit
vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
„HDMITM, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC.
védjegyei,illetve bejegyzett védjegyei.”
iii
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Olvassa el gondosan ezeket a tudnivalókat. Őrizze meg ezt a dokumentumot,
később szüksége lehet rá. A terméken feltüntetett figyelmeztetéseket és
tudnivalókat vegye figyelembe.
A termék kikapcsolása tisztítás előtt
Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból. Ne használjon
folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A készüléket nedves törlőkendővel tisztítsa.
Figyelmeztetés megszakító eszközként szolgáló
dugóval kapcsolatban
Kövesse az alábbi útmutatást a berendezés külső tápegységhez történő
csatlakoztatása és leválasztása során:
•
•
•
Telepítse a tápegységet, mielőtt a hálózati tápkábelt a hálózati konnektorhoz
csatlakoztatná.
Húzza ki a tápkábelt, mielőtt a tápegységet eltávolítaná a kivetítőből.
Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az
összes tápkábel kihúzásával a tápegységekből.
Elérhetőséggel kapcsolatos figyelmeztetés
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen
elérhető és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha
áramtalanítani kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a
konnektorból.
Figyelmeztetések!
•
•
•
Ne használja a terméket víz közelében.
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék
leesik, súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése
érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy
a terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük.
Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni,
hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
•
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül,
mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és
rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne
öntsön folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.
iv
•
•
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett
környezetben, ami váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a forgó
alkatrészeket, illetve a lámpát.
A hálózati feszültség használata
•
•
•
•
•
Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos a rendelkezésre álló feszültséget illetően, lépjen kapcsolatba a
kereskedővel vagy a helyi áramszolgáltatóval.
Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem
haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok
eszköz csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja
meg a mellékkör névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót
használnak, az áramfelvétel nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti
áramfelvételének 80%-át.
A termék hálózati adapterét hárompólusú földelt tápcsatlakozóval látták el. Ez
a dugó csak megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a
fali konnektor megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a hálózati adapter
dugóját. Ne dugja a dugót nem földelt hálózati csatlakozóba. További
információkért forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem
megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy sérülést
okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar megfelelő
kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő elektromos eszközök
okoznak, és ami befolyásolja a termék teljesítményét.
•
A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az
alábbi követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal
rendelkező, VDE vagy hasonló jóváhagyással, 4,6 méter maximális
hosszúsággal.
v
A termék szervizelése
Ne kísérletezzen a termék javításával, mivel a felnyitással vagy a burkolat
eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki magát.
Minden javítást bízzon szakképzett személyekre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett
munkatársaihoz, ha:
•
•
•
•
•
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
Folyadék ömlött a termékbe
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az
összes használati utasítást
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz
vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe, hogy
a terméket helyreállítsa.
Figyelem! Biztonsági okból ne használjon nem szabványos alkatrészt
részegységek beszerelése vagy cseréje alkalmával. A kiegészítőket
illetően vegye fel a kapcsolatot a termék viszonteladójával.
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol
kisgyerekektől.
További biztonsági információ
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős
fény károsíthatja látását.
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne telepítse a terméket az alábbi környezetben:
•
•
•
•
•
•
•
Rosszan szellőző vagy szűk helyen. A kivetítő és a falak között legalább 50 cm
legyen, lehetővé téve a levegő szabad áramlását.
Olyan hely, ahol a hőmérséklet szélsőséges módon megnőhet, pl. gépkocsiban zárt
ablak mellett.
Olyan hely, ahol a szélsőségesen magas páratartalom, por vagy cigarettafüst
beszennyezheti az optikai részegységeket, megrövidítve ezzel élettartamukat és
besötétítve a képet.
Tűzjelző berendezések közelében.
Olyan hely, ahol a környezeti hőmérséklet meghaladja a 40 °C/104 °F értéket.
Több mint 3048 méter tengerszint feletti magasságban.
Azonnal húzza ki a tápkábelt, ha problémát tapasztal a kivetítővel. Ne
működtesse a kivetítőt, ha füst, furcsa zaj vagy szag jön belőle. Ez tüzet vagy
áramütést okozhat. Ha ilyet tapasztal, azonnal húzza ki a tápkábelt és vegye fel
a kapcsolatot a kereskedővel.
vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne használja tovább a terméket, törje el vagy ejtse le. Ebben az esetben,
vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, aki megvizsgálja a terméket .
A kivetítő lencséjét ne irányítsa a nap felé. Ez tüzet okozhat.
A kivetítő kikapcsolásakor tanácsos hagyni, amíg a kivetítő befejezi hűtési,
mielőtt áramtalanítaná a készüléket.
Ne kapcsolja ki gyakran hirtelen a tápellátást, vagy húzza ki működés közben a
kivetítő tápkábelét. A legjobb, ha megvárja, amíg a ventilátor kikapcsolódik,
mielőtt kikapcsolja az áramforrást.
Ne érintse a légkivezető rácsot és a talplemezt, amelyek felforrósodnak.
Tisztítsa meg a gyakran a légszűrőt, ha van ilyen. A készülék belsejében
emelkedhet a hőmérséklet és meghibásodást okozhat, ha a légszűrő/szellőző
nyílások piszokkal vagy porral szennyezettek.
Ne nézzen a szellőzőrácson keresztül a készülék belsejébe, amikor a kivetítő
be van kapcsolva. Az erős fény károsíthatja látását.
Mindig nyissa ki a lencsevédőt vagy távolítsa el a lencsesapkát, amikor a
kivetítő be van kapcsolva.
Ha a kivetítő bekapcsolt állapotban van, ne tegyen tárgyakat a lencse elé,
mivel ezzel a tárgy felforrósodhat, deformálódhat és tüzet is okozhat. A lámpa
ideiglenes kikapcsolásához nyomja meg az ELREJT (HIDE) gombot a
távirányítón.
A lámpa rendkívül forróvá válik működés közben. A lámpa burkolatának csere
céljából történő felnyitása előtt legalább 45 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
A lámpát névleges élettartamán túl nem szabad működtetni. Ettől ritkán
eltörhet.
Soha ne cseréljen lámpaszerelvényt vagy bármilyen elektronikus alkatrészt, ha
a kivetítő csatlakozik az elektromos hálózathoz.
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a
lámpát, ha megjelenik a figyelmeztető üzenet.
Amikor a lámpát kicseréli, hagyja az egységet kihűlni, majd kövesse a cserére
vonatkozó utasításokat.
A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a „Kezelés” képernyőmenü
„Lámpa visszaállítása” funkciója segítségével.
Ne kísérelje meg szétszerelni a kivetítőt. A készülék belsejében
nagyfeszültségű alkatrészek vannak, amelyek sérülést okozhatnak. Az
egyetlen, felhasználó által szervizelhető alkatrész a lámpa, amely saját,
levehető fedéllel rendelkezik. Mindennemű javítást megfelelő szakemberrel
végeztessen el.
Ne állítsa függőleges helyzetbe a kivetítőt. Így a kivetítő könnyen leborulhat, és
sérülést vagy kárt okozhat.
A termék fordítva is képes képet megjeleníteni, így mennyezetre is lehet
szerelni. Kizárólag az Acer mennyezetre szerelő készletét használja a kivetítő
felszereléséhez, és győződjön meg biztos rögzítéséről.
vii
A tükör tisztítása
Tisztítsa meg a tükröt, ha port vagy piszok látható a felületén.
•
•
•
Sűrített levegős palackkal távolítsa el a port.
Ha piszok vagy maszat van rajta, akkor lencsetisztító papírral vagy egy puha kendőt
lencsetisztítóba mártva finoman törölje át a tükör felületét.
Ne használjon súrolófelülettel ellátott szivacsot, lúgos/savas tisztítószert, súrolóport, illetve
oldószert, mint például alkoholt, benzint, hígítót vagy rovarirtó szert. Using such materials
or maintaining prolonged contact with rubber or vinyl materials may result in damage to the
projector surface and cabinet material.
Figyelmeztetés zenehallgatás esetére
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
•
•
•
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán és kényelmes hangerőn nem hallja a zenét.
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
Ne hallgasson zenét nagy hangerőn huzamosabb ideig.
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
Utasítások az eszköz megfelelő elhelyezését illetően
Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági
szeméttárolóba. A környezetszennyezés csökkentése és környezetünk lehető
legnagyobb fokú védelme érdekében kérjük, hasznosítsa újra. További információért
az elektromos és elektronikus berendezések hulladékával (WEEE) kapcsolatos
szabályozást illetően látogassa meg a
http://www.acer-group.com/public/Sustainabilty/sustainability01.htm
Higannyal kapcsolatos figyelmeztetés
LCD/CRT monitort vagy kijelzőt tartalmazó kivetítők vagy elektronikus termékek:
A termékben lévő lámpa vagy lámpák higanyt tartalmaznak ezért újrahasznosításuk,
illetve ártalmatlanításuk a helyi, állami vagy szövetségi törvények betartásával kell,
hogy történjen. További tájékoztatásért lépjen kapcsolatba az elektronikai
iparszövetséggel a www.eiae.org címen. A lámpák ártalmatlanításával kapcsolatos
tájékoztatásért látogassa meg a www.lamprecycle.org weblapot.
viii
Mindenek előtt
A használattal kapcsolatos megjegyzések
Ezt tegye:
•
Tisztítás előtt kapcsolja ki a terméket.
•
Enyhe tisztítószerrel megnedvesített, puha kendőt használjon a kijelző
burkolatának tisztításához.
•
Húzza ki a hálózati kábelt a csatlakozóból, amennyiben hosszabb ideig nem
tervezi használni a terméket.
Ne tegye:
•
Zárja el a készülék házának szellőzést szolgáló nyílásait.
•
Tisztítsa a készüléket súrolószerrel, viasszal vagy oldószerrel.
•
Használja az alábbi körülmények között:
•
•
•
•
Rendkívül meleg, hideg vagy párás helyen.
Nagymennyiségű pornak és piszoknak kitett helyen.
Erős mágneses teret gerjesztő készülék közelében.
Helyezze közvetlen napsugárzásnak kitett helyre.
Óvintézkedések
Tartsa be a felhasználói útmutatóban ajánlott összes figyelmeztetést,
elővigyázatossági felhívást és karbantartási utasítást, hogy a készülék élettartamát
meghosszabbítsa.
Figyelmeztetés:
•
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős fény
károsíthatja látását.
Tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében óvja a terméket esőtől, illetve
nedvességtől.
Ne nyissa ki vagy szerelje szét a terméket, mert ezzel áramütést okozhat.
Amikor a lámpát kicseréli, hagyja az egységet kihűlni, majd kövesse a cserére vonatkozó
utasításokat.
•
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a lámpát, ha
figyelmeztető üzenetek jelennek meg.
•
A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a „Kezelés” képernyőmenü „Lámpa
visszaállítása” funkciója segítségével.
•
A kivetítő kikapcsolásakor kérjük hagyja, amíg a kivetítő befejezi hűtési, mielőtt
áramtalanítaná a készüléket.
•
•
•
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne használja a lencsevédő kupakot, ha a kivetítő működik.
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat.
Ha ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A
lámpa kicseréléséhez kövesse a „Lámpacsere” című fejezetben felsorolt eljárásokat.
Mindenek előtt
iii
viii
A használattal kapcsolatos megjegyzések
viii
Óvintézkedések
viii
Bemutatás
1
A termék jellemzői
1
A csomag áttekintése
2
A kivetítő áttekintése
3
A kivetítő nézetei
3
Vezérlőpult
4
A távvezérlő elrendezése
5
Első lépések
A kivetítő csatlakoztatása
7
7
A kivetítő be- és kikapcsolása
8
A kivetítő bekapcsolása
8
A kivetítő kikapcsolása
9
A kivetített kép beállítása
10
A kivetített kép magasságának beállítása
10
Az optimális képméret és -távolság
11
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával
13
Felhasználói kezelőszervek
15
Telepítő menü
15
Acer Empowering Technology
16
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
17
Szín
18
Kép
20
Beállítás
22
Kezelés
26
Audió
27
Időzítő
28
Nyelv
28
Mellékletek
29
Tartalom
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
Hibaelhárítás
29
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
33
Lámpacsere
34
Mennyezetre szerelés
35
Műszaki adatok
38
Kompatibilis üzemmódok
40
Hatósági és biztonsági tudnivalók
44
1
A termék jellemzői
A termék egylapkás DLP® kivetítő. Kivételes jellemzői közé tartoznak a következők:
•
DLP® technológia
•
U5200/N210/PN-X10: Natív 1024 x 768 XGA felbontás
Auto / 4:3 / 16:9 méretarány támogatása
U5300W/N220/PN-W10: Natív 1280 x 800 WXGA felbontás
Auto / Teljes / 4:3 / 16:9 / L.Box méretarány támogatása
•
Az Acer ColorBoost technológia a természet színeit kínálja az élénk, valósághű
képhez
•
Nagy fényerő és kontrasztarány
•
Sokoldalú megjelenítési módok az optimális teljesítmény érdekében, bármilyen
helyzetben
•
NTSC/PAL/SECAM kompatibilitás és HDTV (720p, 1080i, 1080p) támogatása
•
Az alacsonyabb energiafogyasztás és a gazdaságos (ECO) üzemmód
megnöveli a lámpa élettartamát
•
Az Acer EcoProjection technológia intelligens szemléletmódú
energiagazdálkodást és fizikai hatékonyság-javítást biztosít
•
Az Empowering gomb megnyomására előbukkannak az Acer Empowering
segédprogramok (Acer eView, eTimer, eOpening, ePower Management) a
beállítások egyszerű elvégzése érdekében
•
Továbbfejlesztett digitális trapéztorzítás korrekció az optimális bemutatókhoz
•
Többnyelvű képernyőn megjelenő (OSD) menük
•
Teljes funkcionalitású távvezérlő
•
A 2X-es digitális zoom svenkolás funkcióval
•
Kompatibilis a Microsoft® Windows® 2000, XP, 7, Vista® operációs
rendszerekkel
•
A LAN beállítások lehetővé teszik a kivetítők távoli kezelését egy
böngészőprogram segítségével
•
3D képek megjelenítésének képessége
•
A felültöltős lámpakonstrukció megkönnyíti a lámpacserét
•
Az ultra kis távolságra vetítő objektív megkönnyíti a felállítást
Magyar
Bemutatás
Magyar
2
A csomag áttekintése
A kivetítőt az alább bemutatott tartozékokkal együtt szállítjuk. Ellenőrizze, hogy az
egység teljes-e Azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, ha valami hiányzik.
Kivetítő
Hálózati tápkábel
VGA kábel
Kompozit videó kábel
Biztonsági kártya
Használati útmutató
(CD-ROM)
Acer Projector
Quick Start Guide
Távvezérlő
Gyors üzembe helyezési
útmutató
Elem x2
Acer Projector Gateway
Quick Start Guide
Porszűrő
(opcionális)
Acer Projector Gateway
(CD-ROM)
Acer Projector Gateway gyors
üzembe helyezési útmutató
3
Magyar
A kivetítő áttekintése
A kivetítő nézetei
Elölnézet / felülnézet
2
1
6
7
8
4
3
4
5
#
1
Leírás
Tükör
#
Leírás
5
Dőlésszög-beállító kerék
2
Élességállító gyűrű
6
Tökörajtó kioldógomb
3
Vetítőlencse
7
Kezelőpanel
4
Távvezérlő vevőegység
8
Üzemkapcsoló gomb és bekapcsolt
állapotot jelző LED
Hátulnézet
1 2 3
10
#
Leírás
1 Távvezérlő vevőegység
2 USB-csatlakozó (Mini B típus)
3 RS232 csatlakozó
4
5
6
7
4
5
6
7
89
11 12 13 10 14
#
Leírás
8 Audió bemeneti csatlakozó/
Audió kimeneti csatlakozó
9 S-Video bemeneti csatlakozó/
Kompozit videó bemeneti csatlakozó
Monitorhurok kimeneti csatlakozó
10 Dőlésszög-beállító kerék
11 LAN (RJ45 aljzat 10/100M
PC analóg jel/HDTV/komponens
videó bemeneti csatlakozó (VGA IN 1/
Ethernethez)
VGA IN 2)
HDMI csatlakozó
12 USB-csatlakozó (A típusú)
Mikrofon csatlakozó
13 Tápcsatlakozó aljzat
14 Kensington™ zár portja
4
Magyar
Vezérlőpult
1
7
2
3
8
4
5
9
6
10
11
#
Funkció
Leírás
1
Távvezérlő vevőegység
A távvezérlő jeleit fogadja
2
Empowering gomb
Egyedülálló Acer funkciók: eView, eTimer,
eOpening, ePower Management.
Hőmérsékletkijelző LED
3
TEMP
4
Trapézkorrekció
Kijavítja a kivetítő megdöntéséből eredő
képtorzulást (±15 fok).
5
MENU (MENÜ)
•
6
SOURCE
Nyomja meg a „SOURCE” gombot az RGB,
Komponens, S-Video, Kompozit, HDMI™
illetve HDTV források közötti váltáshoz.
7
Üzemkapcsoló gomb és
bekapcsolt állapotot jelző LED
Tekintse meg a „A kivetítő be- és
kikapcsolása” szakaszt.
Lámpa LED jelzőfény
•
8
LAMP (LÁMPA)
9
Négyirányú billentyűk
10 RESYNC
11 Tökörajtó kioldógomb
Nyomja meg a „MENÜ” gombot, hogy
megjelenítse a képernyőn megjelenő
(OSD) menüt, lépjen vissza az előző
OSD menüre vagy rejtse el az OSD
menüt.
A kiválasztás megerősítéséhez.
A segítségével választhat az elemek között,
illetve módosíthatja a kiválasztást.
Automatikusan a bemeneti jelforráshoz
szinkronizálja a kivetítőt.
Nyomja meg a gombot a tükörajtó
kioldásához.
5
#
Funkció
Magyar
A távvezérlő elrendezése
Leírás
1
Infravörös jeladó
Parancsokat küld a kivetítőnek.
2
POWER
Tekintse meg a „A kivetítő be- és kikapcsolása” szakaszt.
3
FREEZE
A kép kimerevítéséhez.
4
RESYNC
A kivetítőt automatikusan a bemeneti jelforráshoz
hangolja.
5
BACK
Visszalépés az előző elemre.
6
Keystone
Négyirányú
billentyűk
7
8
9
Kijavítja a kivetítő megdöntéséből eredő képtorzulást
(±15 fok).
A segítségével választhat az elemek között, illetve
módosíthatja a kiválasztást.
Egérgomb Ez a funkció nem használható a kivetítőn.
Négyirányú
billentyűzet
VOL +/-
10 Empowering gomb
Négy irányban teszi lehetővé a médiafájlok választását.
Növeli/csökkenti a hangerőt.
Egyedülálló Acer funkciókat engedélyez: eView, eTimer,
eOpening, ePower Management.
Magyar
6
#
11
Funkció
Visszatekerés
Lejátszás/
Szünet
Leállítás
Előretekerés
Leírás
A lejátszás alatt lévő médiafájlt visszatekeri/lejátssza/
szünetelteti/leállítja/előretekeri.
12 VGA
A jelforrás VGA-ra váltásához. A csatlakozó a
következőket támogatja: analóg RGB, YPbPr (480p/
576p/720p/1080i/1080p) és YCbCr (480i/576i).
13 COMPONENT
A jelforrás komponens videóra váltásához. Ez a
csatlakozó támogatja a YPbPr jelet.
14 SD/USB A
A forrás SD/USB A-ra váltásához. A kivetítő különféle
fotó/audió/videó fájlformátumok kezelését támogatja.
15 HDMI™/DVI
A forrás HDMI™/DVI csatlakozóra történő váltásához
(HDMI™/DVI csatlakozóval rendelkező típus esetében).
16 Számbillentyűzet
0–9
Nyomja meg a "0~9" számgombokat jelszó
megadásához a "Setting (Beállítás) > Security
(Biztonság)" OSD menüben.
17 Lézermutató ablak
Pontszerű lézersugarat bocsát ki, amikor megnyomják a
Laser gombot.
18 HIDE
Nyomja meg a "HIDE (Elrejt)" gombot a kép elrejtéséhez,
majd nyomja meg újra a kép megjelenítéséhez.
19 ASPECT RATIO
A kívánt képméretarány kiválasztásához.
20 SOURCE
Az RGB, komponens videó, S-Video, kompozit videó,
HDMI™ vagy HDTV források közötti váltáshoz.
21 ZOOM
Nagyítja vagy kicsinyíti a kivetített képet.
22 ENTER
Elemek kiválasztásának megerősítéséhez.
23
Bemutató céljából látható lézermutatót bocsát ki. Ez a
lehetőség a japán piacra készült kivetítőkön nem érhető
el.
Lézer
24 MENU
Megjeleníti a képernyőn megjelenő (OSD) menüt,
visszalép az előző OSD menüszintre vagy kilép az OSD
menüből.
25 PAGE ^/v
Kizárólag a számítógépes üzemmódhoz. Nyomja meg a
gombot a következő vagy az előző oldal kijelöléséhez. Ez
a funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha USB-kábellel
számítógéphez csatlakozik.
26 S-VIDEO
A jelforrás S-Videóra váltásához.
27 VIDEO
A jelforrás kompozit videóra váltásához.
28 USB B
A forrás SD/USB B-re váltásához.
29 LAN/WiFi
A LAN/WiFi jelforrás választásához. (csak LAN/vezeték
nélküli típusokon)
7
Magyar
Első lépések
A kivetítő csatlakoztatása
Mikrofon
VGA
5
DVD-lejátszó, Set-top Box,
HDTV vevőkészülék
11
RS232
Kijelzés
S-Video/
Videó kimenet
D-Sub
10
R B G
2
RS232
9
L
R B G
7
Y
R
8
D-Sub
3
2
6
5
10
Hangszórók
D-Sub
USB
1
HDTV adapter
D-Sub
12
4
Y
Vászon
13
#
1
Leírás
Hálózati tápkábel
#
8
Leírás
HDMI-kábel
2
VGA-kábel
9
3 RCA komponens kábel
3
VGA–komponens videó/HDTV adapter
10
RJ45 kábel
4
Kompozit videó kábel
11
USB-kábel
5
Audió kábel
12*
USB adattároló eszköz/USB Wifi adapter
(opcionális)
6
S-Video kábel
13
12V DC kábel
7
RS232 kábel
Megjegyzés: annak biztosítása érdekében, hogy a kivetítő
megfelelően működjön a számítógéppel, győződjön meg arról, hogy a
megjelenítési mód időzítése kompatibilis a kivetítővel.
Megjegyzés: "*" USB-meghajtó korlátozása, nem támogatja a
tápfeszültség biztosítását.
Magyar
8
A kivetítő be- és kikapcsolása
A kivetítő bekapcsolása
1
Nyomja meg az OPEN (Megnyitás) gombot a vezérlőpulton a tükörajtó
kioldásához.
2
Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápkábel és a jelkábel megfelelően
csatlakozik. A bekapcsolt állapotot jelző LED vörös fénnyel világít.
3
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő
(POWER) gomb
megnyomásával, és a bekapcsolt állapotot jelző LED kék színűre fog
váltani.
4
Kapcsolja be a jelforrást (számítógép, noteszgép, video lejátszó stb.) A
kivetítő automatikusan felismeri a jelforrást.
•
Ha a képernyőn a „Nincs jel” üzenet látható, győződjön meg arról, hogy a
jelkábelek megfelelően csatlakoznak.
•
Ha egyszerre több jelforrást csatlakoztat, használja a vezérlőpult vagy a
távvezérlő „Forrás” gombját, illetve a távvezérlő közvetlen forrás gombját
a bemenetek közötti váltáshoz.
2 3
1
Megjegyzés: Ha a tükörajtót több mint 5 másodpercig csukva van,
a kivetítő kikapcsolódik és 120 másodpercig hűl, majd készenléti
módba lép.
9
1
A kivetítő kikapcsoláshoz nyomja meg a Power (Üzemkapcsoló) gombot.
Ekkor megjelenik a következő üzenet:
„Nyomja meg az üzemkapcsoló gombot a kikapcsolás befejezéséhez.”
Nyomja meg a power (üzemkapcsoló) gombo
2
A kikapcsolást követően, a bekapcsolt állapotot jelző LED VÖRÖS színre
vált, gyorsan villog, és a ventilátor(ok) kb. 2 másodpercig tovább
müködik(nek) biztosítandó, hogy a rendszer megfelelően lehűljön.
3
Amíg a tápkábel csatlakoztatva marad, bármikor megnyomhatja a power
(üzemkapcsoló) gombot a kivetítő azonnali bekapcsolásához a 2 perces
kikapcsolási folyamat közben.
4
A rendszer lehűlése után a bekapcsolt állapotot jelző LED befejezi a
villogást, és folyamatos vörös fénnyel világít, ami azt jelenti, hogy a kivetítő
készenléti módba lépett.
5
Most már biztonsággal kihúzhatja a tápkábelt.
Figyelmeztető szimbólumok:
•
„A kivetítő túlmelegedett. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.”
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a kivetítő túlmelegedett. A lámpa és a kivetítő
is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény
folyamatos vörös színnel világít. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával
vagy a szervizközponttal.
•
„Ventilátor meghibásodás. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.”
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a ventilátor meghibásodott. A lámpa és a
kivetítő is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény
villog. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával vagy a szervizközponttal.
Megjegyzés: Ha a kivetítő automatikusan kikapcsolódik és a
lámpa LED kijelző folyamatosan vörös fénnyel világít, akkor vegye
fel a kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szervizközponttal.
Magyar
A kivetítő kikapcsolása
Magyar
10
A kivetített kép beállítása
A kivetített kép magasságának beállítása
A kivetítő állítható lábakkal van felszerelve a kivetített kép magasságának
beállításához.
A kép emeléséhez:
Használja a dőlésszög beállító kereket a kivetítő szögének finombeállításához.
A képe lejjebb állításához:
Használja a dőlésszög beállító kereket a kivetítő szögének finombeállításához.
Dőlésszög beállító kerék
Dőlésszög beállító kerék
11
Tekintse meg az alábbi táblázatot az adott vetítési távolsághoz tartozó optimális
képméret kiválasztásához.
•
U5200/N210/PN-X10
Ha a kivetítő 50 cm távolságra van a vászontól, a jó képminőséget 138 hüvelyk
közötti képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 50 cm vetítési távolság esetén
284 cm vetítési magasság szükséges.
B
138"
Magasság:
284 cm
A kép alsó
és felső
széle
közötti
távolság
A
50 cm
Kívánt távolság
Kívánt
Távolság
Átló
(cm)
(hüvelyk)
<A>
<B>
C
Vászonméret
Sz (cm) × Ma
(cm)
A kép alsó és felső
széle közötti
távolság (cm)
<C>
5
64
130 x 98
132
10
72
147 x 110
149
15
81
164 x 123
166
20
89
180 x 135
183
25
97
197 x 148
200
30
105
214 x 160
216
35
113
230 x 173
233
40
122
247 x 185
250
50
138
280 x 210
284
60
154
314 x 235
318
80
187
380 x 285
385
90
204
414 x 310
419
Nagyítás mértéke: 1,0 x
Magyar
Az optimális képméret és -távolság
Magyar
12
•
U5300W/N220/PN-W10
Ha a kivetítő 50 cm távolságra van a vászontól, a jó képminőséget 163 hüvelyk
közötti képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 50 cm vetítési távolság esetén
285 cm vetítési magasság szükséges.
B
163"
Magasság:
285 cm
A kép alsó
és felső
széle
közötti
távolság
A
50 cm
Kívánt távolság
Kívánt
Távolság
Átló
(cm)
(hüvelyk)
<A>
<B>
C
Vászonméret
Sz (cm) × Ma
(cm)
A kép alsó és felső
széle közötti
távolság (cm)
<C>
5
76
163 x 102
133
10
85
184 x 115
149
15
95
205 x 128
166
20
105
226 x 141
183
25
114
246 x 154
200
30
124
267 x 167
217
35
134
288 x 180
234
40
143
309 x 193
251
50
163
351 x 219
285
60
182
392 x 245
319
80
221
476 x 297
386
90
240
517 x 323
420
Nagyítás mértéke: 1,0 x
13
Az alábbi táblázat mutatja, hogyan lehet elérni a kívánt képméretet a kivetítő
helyzetének vagy a zoom gyűrű beállításával.
•
U5200/N210/PN-X10
Ha 120 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 39 cm távolságra a
vetítővászontól.
A
D
120"
Kívánt képméret
Magasság:
247 cm
A kép alsó
és felső
széle közötti
távolság
B&C
39 cm
Kívánt távolság
Kívánt képméret
Távolság (m)
A kép felső széle (cm)
Sz (cm) × Ma (cm)
Max. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
A kép alsó és felső széle
közötti távolság
<D>
60
122 x 91
2,4
2,4
123
70
142 x 107
8,5
8,5
144
80
163 x 122
15
15
165
90
183 x 137
21
21
185
100
203 x 152
27
27
206
Átló (hüvelyk)
<A>
110
224 x 168
33
33
226
120
244 x 183
39
39
247
130
264 x 198
45
45
267
140
284 x 213
51
51
288
150
305 x 229
57
57
309
170
345 x 259
69
69
350
200
406 x 305
88
88
411
Nagyítás mértéke: 1,0 x
Magyar
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával
Magyar
14
•
U5300W/N220/PN-W10
Ha 120 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 28 cm távolságra a
vetítővászontól.
A
D
120"
Kívánt képméret
Magasság:
210 cm
A kép alsó
és felső
széle közötti
távolság
B&C
28 cm
Kívánt távolság
Kívánt képméret
Távolság (m)
A kép felső széle (cm)
Sz (cm) × Ma (cm)
Max. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
A kép alsó és felső széle
közötti távolság
<D>
70
151 x 94
2,0
2,0
123
80
172 x 108
7
7
140
90
194 x 121
12
12
158
100
215 x 135
18
18
175
110
237 x 148
23
23
193
120
258 x 162
28
28
210
130
280 x 175
33
33
228
140
302 x 188
38
38
245
150
323 x 202
43
43
263
160
345 x 215
49
49
280
180
388 x 242
59
59
315
200
431 x 269
69
69
350
Átló (hüvelyk)
<A>
Nagyítás mértéke: 1,0 x
15
Telepítő menü
A telepítő menü képernyőn megjelenő kijelzést (OSD) biztosít a kivetítő
üzembe helyezéséhez és karbantartásához. Az OSD-t csak akkor használja,
ha a „Nincs jelbemenet” üzenet látható a kijelzőn.
1
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton vagy a távvezérlőn lévő
(POWER) (üzemkapcsoló) gomb megnyomásával.
2
A kivetítő üzembe helyezéséhez és karbantartásához való OSD menü
megnyitásához nyomja meg a „MENU” gombot a vezérlőpulton vagy a
távvezérlőn..
3
A háttérmintázat például a vetítőernyő-méret és távolság, fókusz és
egyebek kalibrációjához és beállításához szükséges.
4
A telepítő menü a következő lehetőségeket tartalmazza:
• Vetítési mód
• Menü helye
• Trapézkorrekció beállítások
• Nyelvi beállítások
• LAN beállítások
• Visszaállítás a gyári alapbeállításokra
Használja a fel és le nyílgombokat a lehetőség kiválasztásához, a bal és jobb
nyílgombokat a kijelölt lehetőség beállítására, és a jobb nyílgombot az almenübe vagy
funkció-beállításba történő belépéshez. Az új beállítások elmentődnek, amint kilép a
menüből.
5
Nyomja meg bármikor a „MENU” gombot a menüből történő kilépéshez és
az Acer üdvözlő képernyőbe történő visszatéréshez.
Magyar
Felhasználói kezelőszervek
Magyar
16
Acer Empowering Technology
Empowering
gomb
Az Acer Empowering gomb három
egyedülálló Acer funkciót biztosít:„Acer
eView Management”, „Acer eTimer
Management”, „Acer eOpening
Management” és „Acer ePower
Management”. Nyomja meg a „ ” gombot
és tartsa lenyomva több mint egy
másodpercig, hogy elindítsa a
képernyőmenüt a funkciók módosításához.
Acer eView Management
Nyomja meg a „ ” gombot az „Acer
eView Management” indításához.
Az „Acer eView Management” a
megjelenítési üzemmód kiválasztására
való. A részleteket illetően olvassa el a
„Képernyőmenük” című fejezetet.
A 3D és 3D Sync Invert (3D szink.
invertálás) funkciók a 3D funkciók gyors
elérését teszik lehetővé itt.
Acer eTimer Management
Nyomja meg a „ ” gombot az „Acer
eTimer Management” indításához.
Az „Acer eTimer Management”
emlékeztető funkciót kínál, amellyel
megkönnyítheti prezentációjának
időbeosztása. A részleteket illetően
olvassa el a „Képernyőmenük” című
fejezetet.
Acer eOpening Management Nyomja meg a „ ” gombot az „Acer
eOpening Management” indításához.
Az „Acer eOpening Management” lehetővé
teszi a felhasználónak, hogy kicserélje az
indító képernyőt saját, személyre szabott
képre. A részleteket illetően olvassa el a
„Képernyőmenük” című fejezetet.
Acer ePower Management
Nyomja meg a „ ” gombot az „Acer
ePower Management” indításához.
Az „Acer ePower Management” egyetlen
gyorsgombot biztosít a felhasználónak a
lámpa és a kivetítő élettartamának
meghosszabbításához. A részleteket
illetően olvassa el a „Képernyőmenük”
című fejezetet.
17
A kivetítő több nyelven is elérhető, képernyőn megjelenő beállító menüje
(OSD) segítségével beállíthatja a képet, és megváltoztathatja a beállításokat.
Az OSD menük használata
•
Az OSD menü megnyitásához, nyomja meg a „MENU” a vezérlőpulton vagy a
távvezérlőn.
•
Amikor látható az OSD menü, használja a
gombokat a főmenü
bármelyik elemének kiválasztásához. A főmenü kívánt elemének kiválasztása
után nyomja meg a
állíthat be.
gombot, hogy belépjen az almenübe, ahol funkciókat
•
A
gombok segítségével válasszon menüpontot, és a
segítségével módosítsa a beállításokat.
•
Az almenüben jelölje ki a következő beállításra szánt elemet, és a fentiek
szerint állítsa be.
•
A vezérlőpulton vagy a távvezérlőn nyomja meg a „MENU” gombot, és a kép
ekkor visszatér a főmenühöz.
•
Az OSD menü bezárásához nyomja meg újból a „MENU” gombot a
vezérlőpulton vagy a távvezérlőn. Bezáródik és a kivetítő automatikusan menti
az új beállításokat.
gombok
Főmenü
Beállítás
Almenü
Magyar
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
Magyar
18
Szín
A különböző képtípusokhoz számos gyári beállítás áll
rendelkezésre.
•
Fényes: A fényerő optimalizálásához.
•
Megjelenítési
mód
•
•
•
•
Fal Színe
Bemutató: értekezleti bemutatókhoz nagyobb fényerő
érdekében.
Szabványos: Általános környezethez.
Videó: Videofelvételek erős megvilágítású helyiségben
történő lejátszásához.
Oktatás: Oktatási környezethez.
Felhasználói: A felhasználói beállítások mentéséhez.
Ezzel a funkcióval kiválaszthatja a falnak megfelelő, helyes
színt. Több választási lehetőség van, pl. fehér, világosssárga,
világoskék, rózsaszínű, sötétzöld. Kompenzálja a színek köztti
eltérést, amikor falra vetítenek, így a megfelelő színtónust
fogja visszaadni.
A kép fényerejének állításához.
Fényerő
Kontraszt
•
Nyomja meg a
gombot a kép sötétítéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kép világosításához.
A kép legvilágosabb és legsötétebb részei közötti különbséget
szabályozza. A kontraszt segítségével megadhatjuk, mennyi
fekete és fehér legyen a képen.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt növeléséhez.
Színhőmérséklet
Beállítja a színhőmérsékletet. Nagyobb színhőmérsékleten a
kép hidegebbnek, míg kisebb színhőmérséklet mellett
melegebbnek tűnik.
Degamma
A sötétebb jelenetek megjelenítésére van hatással. Nagyobb
gamma mellett a sötétebb jelenetek fényesebbnek tűnnek.
Szín R
Beállítja a vörös színt.
Szín G
Beállítja a zöld színt.
19
Beállítja a kék színt.
A videoképet a fekete-fehér és a teljesen telített színek között
állítja be.
Színtelítettség
•
Nyomja meg a
színtelítettségét.
gombot, hogy csökkentse a kép
•
Nyomja meg a
színtelítettségét.
gombot, hogy növelje a kép
A vörös és zöld közötti egyensúlyt állítja be.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a zöld szín
mennyiségét a képen.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a vörös szín
mennyiségét a képen.
Színezet
Beállítja a HDMI adatok színtartományát a megjelenítési hiba
kiküszöbölése érdekében.
HDMI
színtartomány
•
Auto: A lejátszó adatai szerint történik a színtartomány
automatikus beállítása.
•
Korlátozott tartomány: A bemeneti kép feldolgozása
korlátozott színtartományú adatként történik.
•
Teljes tartomány: A bemeneti kép feldolgozása teljes
színtartományú adatként történik.
Megjegyzés: A "Színtelítettség" és "Színezet" funkciók nem támogatottak
számítógépes vagy HDMI (PC) módban.
Megjegyzés: A "HDMI színtartomány" funkció kizárólag HDMI bemeneti jel
esetén érhető el.
Magyar
Szín B
Magyar
20
Kép
•
•
Kivetítés
Elöl-Asztali: A gyári alapbeállítás.
Elöl-Mennyezet: Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő a
vízszintes tengely mentén megfordítja a képet, hogy
mennyezetre szerelés esetén megfelelően jelenítse meg.
•
Hátul-Asztali: Ennél a beállításnál a kivetítő megfordítja
a képet, így átlátszó vetítővászon mögül is vetíthetünk.
•
Hátul-Mennyezet: Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő
egyszerre mindkét tengely mentén megfordítja a képet.
Mennyezetre szerelés esetén is lehet áttetsző képernyő
mögül vetíteni.
Ezt a funkciót a kívánt képméretarány kiválasztására használja.
Auto.: A kép eredeti szélesség-magasság arányának
megőrzése, hogy a natív vízszintes, illetve függőleges
felbontásnak megfelelően illeszkedjen.
•
4:3: A képet a vászonhoz igazítja, és 4:3-as méretarányban
jeleníti meg.
•
16:9: A képet a vászonhoz igazítja, és 16:9-as
méretarányban jeleníti meg.
•
Képarány
•
Teljes (U5300W/N220/PN-W10 típus): a kép a teljes
vízszintes és függőleges felbontást igénybe véve jelenik
meg.
•
L.Box (U5300W/N220/PN-W10 típus): megőrzi a jel eredeti
képméretarányát és 1,333-szorosára nagyítja.
Kijavítja a kivetítő megdöntéséből eredő képtorzulást (±15 fok).
Keystone
21
Keménység
V. helyzet
F. helyzet
•
Nyomja meg a
gombot a keménység csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a keménység növeléséhez.
•
•
Nyomja meg a
gombot a kép balra mozgatásához.
Nyomja meg a
gombot a kép jobbra mozgatásához.
•
•
Nyomja meg a
gombot a kép lefelé mozgatásához.
Nyomja meg a
gombot a kép felfelé mozgatásához.
Frekvencia
Módosítja a kivetítő képfrissítési gyakoriságát, hogy
megegyezzen a számítógépbe szerelt grafikus kártyáéval. Ha
függőlegesen villódzó sávot tapasztal a képen, ezzel a funkcióval
állíthatja helyre.
Követés
Szinkronizálja a kijelző és a grafikus kártya időzítését. Ha ugráló
vagy villódzó képet tapasztal, ezzel a funkcióval állíthatja helyre.
A HDMI kép túlpásztázási arányát állítja be.
HDMI keresés
info
•
Auto: A lejátszó adatai szerint történik a túlpásztázási arány
automatikus beállítása.
•
Alulpásztázás: A HDMI képen soha nem történik
túlpásztázás.
•
Túlpásztázás: A HDMI képen mindig történik túlpásztázás.
3D
Jelölje ki a „Be” tételt a DLP 3D funkció engedélyezéséhez.
•
DLP 3D
Válassza ezt az elemet, ha DLP 3D szemüveget, quad buffer
(NVIDIA/ATI…) grafikuskártyát és HQFS formátumú fájlt, vagy
DVD-t a megfelelő szoftveres lejátszóval használ.
•
Ki
Kikapcsolja a 3D módot.
3D fordított
szink.
Ha különálló vagy átfedő képet lát DLP 3D szemüveg viselése
közben, elképzelhető, hogy végre kell hajtania az „Invert"
(Átfordítás) funkciót, hogy a lehető legjobb bal/jobb
képszekvenciát alkalmazza a helyes kép érdekében (DLP 3D
esetében).
Válassza az „Be” lehetőséget a 3D figyelmeztető üzenet
megjelenítéséhez.
3D
figyelmeztető
üzenet
Magyar
A kép élességét állítja be.
Magyar
22
Megjegyzés: A „V. helyzet”, „F. helyzet”, „Frekvencia” és „Követés” funkciók
nem támogatottak videó üzemmódban.
Megjegyzés: A „Keménység” funkció nem támogatott számítógép módban.
Megjegyzés:
A 3D funkciót csak VGA jelforrás esetén támogatott. A részletes 3D időzítéseket
illetően tekintse meg az időzítési táblázatot.
A megfelelő 3D megjelenítéshez a grafikuskártya 3D alkalmazásának megfelelő
beállítása szükséges.
Az olyan szoftveres lejátszók, mint a Stereoscopic Player és a DDD TriDef
Media Player támogatják a 3D fájlformátumot. Az alábbi weboldalról letöltheti a
lejátszók próbaverzióját:
- NVIDIA Stereoscopic 3D Video Player: http://www.nvidia.com/object/
3D_Drivers_Downloads.html
-Stereoscopic Player: http://www.3dtv.at/Downloads/Index_en.aspx
-DDD TriDef Media Player: http://www.tridef.com/download/TriDef-3-DExperience-4.0.2.html
Megjegyzés: A „3D fordított szink.” funkció akkor érhető el, ha a 3D
engedélyezve van.
Beállítás
Menü helye
Beállítja az OSD menü helyét a képen.
Használja ezt a funkciót a kívánt induló képernyő kiválasztásához.
Ha módosítja a beállítást, a módosítások akkor lépnek életbe, ha
kilépett az OSD menüből.
Induló képernyő
• Acer: Az Acer kivetítő alapértelmezett induló képernyője.
• Felhasználói: Használja tetszés szerinti kép mentéséhez a
„Képrögzítés” funkció segítségével.
23
Megjegyzés: Ez a képrögzítés funkció kizárólag 4:3
képméretarányban működik.
Megjegyzés: XGA típus esetében, a legjobb képminőség
érdekében tanácsoljuk, hogy a végfelhasználó a PC
felbontását állítsa 1024 x 768 képpontra, mielőtt használná
ezt a funkciót.
Megjegyzés: SVGA modell esetében, a legjobb
képminőség érdekében tanácsoljuk, hogy a végfelhasználó
a PC felbontását állítsa 800 x 600 képpontra, mielőtt
használná ezt a funkciót.
Megjegyzés: WXGA modellek esetében, a lehető legjobb
képminőség érdekében javasoljuk, hogy a felhasználó
állítsa a PC felbontását 1280 x 800 képpont értékre, mielőtt
használná ezt a funkciót.
Feliratozás
A feliratozás megjelenítéséhez válassza a CC1, CC2, CC3 vagy
CC4 lehetőséget (a CC1 az Ön területének elsődleges nyelvéhez
tartozó feliratokat jelenti meg). Az „Ki” kiválasztásával kikapcsolja
a feliratozást. Ez a funkció csak akkor érhető el, ha kompozit
videó vagy S-Video bemeneti jelet választanak és a rendszer
formátum NTSC.
Állítsa a kép méretarányát 4:3 értékre. A funkció nem
használható, ha a képméret „16:9”/„16:10” vagy „Auto”
módban 16:9/16:10 formátumot érzékel a rendszer.
Magyar
Képrögzítés
Használja ezt a funkciót az induló képernyő személyre
szabásához. Az induló képernyőként felhasználni kívánt kép
rögzítéséhez kövesse az alábbi utasításokat.
Megjegyzés:
Mielőtt az alábbi lépéseket elvégezné, győződjön meg arról, hogy
a „Trapéztorzítás” elemet az alapértelmezett 0 értékre, a
képméretarányt pedig 4:3-ra állította. További információkért
forduljon a „Kép” című fejezethez.
• Módosítsa a „Induló képernyő” elemet az alapértelmezett
„Acer” értékről „Felhasználói” értékre.
• Nyomja meg a „Képrögzítés” gombot az induló képernyő
személyre szabásához.
• Egy párbeszédablak jelenik meg a megerősítéshez. Válassza
a „Igen” elemet az aktuális kép személyre szabott induló
képernyőként történő felhasználásához. Válassza a „Nem”
elemet a képmentés visszavonásához, és a
képernyőmenüből (OSD) történő kilépéshez.
• Egy üzenet jelzi, hogy a kép mentése folyamatban van.
• Ha megtörtént a kép mentése, az üzenet eltűnik és az eredeti
kép jelenik meg.
• Az alábbi személyre szabott induló képernyő akkor lép életbe,
amikor új bemeneti jel érzékelhető, vagy ha újraindítják a
kivetítőt.
Magyar
24
Biztonság
Biztonság
A kivetítő a rendszergazda számára hasznos biztonsági
lehetőségeket kínál a kivetítő használatának szabályozásához.
Nyomja meg a
gombot a „Biztonság” beállítás
módosításához. Amennyiben a biztonsági funkciót
engedélyezték, be kell írnia a „Rendszergazda jelszót” a
biztonsági beállítások módosításához.
•
•
Az „Rendszergazda jelszó” gyári alapbeállítása „1234”.
Jelölje ki a „Be” elemet a biztonsági funkció
engedélyezéséhez. A felhasználónak a „Biztonsági
üzemmódtól” függően meg kell adnia a jelszót. A részleteket
illetően olvassa el a „Felhasználói jelszó” című fejezetet.
Jelölje ki a „Ki” elemet, így a felhasználó jelszó nélkül is
bekapcsolhatja a kivetítőt.
Időtúllépés (Perc)
Miután a „Biztonsági” funkciót „Be” állapotba állítják, a beállíthatja
az időtúllépés funkciót.
•
•
•
•
•
Nyomja meg a
gombot az időtúllépés értékének
kiválasztásához.
A beállítási tartomány 10 perctől 990 percig terjed.
Amikor az idő eltelt, a kivetítő ismét kéri a belépéshez a
jelszót.
A „Időtúllépés (Perc)” gyári alapértelmezett beállítása „Ki”.
Miután engedélyezték a biztonsági funkciót, a kivetítő jelszó
megadását kéri Öntől, amikor bekapcsolja a kivetítőt. Mind a
„Felhasználói jelszó” és az „Rendszergazda jelszó”
elfogadható ebben a párbeszédpanelben.
Felhasználói jelszó
•
•
•
•
•
•
•
Nyomja meg a
gombot a „Felhasználói jelszó”
módosításához.
Nyomja meg a távvezérlőn lévő számgombokat a jelszó
beállításához, majd nyomja meg a „MENU” gombot a
megerősítéshez.
Nyomja meg a
gombot a számok törléséhez.
Adja meg újra a jelszót, amikor megjelenik a „Jelszó
megerősítése” üzenet.
A jelszó 4–8 számjegyet tartalmazhat.
Ha kijelöli a „Jelszó kérése kizárólag a tápkábel
csatlakoztatása után” elemet, a kivetítő a jelszó megadását a
kivetítő tápkábelének csatlakoztatása alkalmával mindig
kérni fogja.
Ha kiválasztja az „Jelszó kérése a kivetítő minden
bekapcsolásakor” tételt, a felhasználónak meg kell adnia a
jelszót a kivetítő minden egyes bekapcsolása alkalmával.
25
•
Nyomja meg a
gombot az „Rendszergazda jelszó”
módosításához.
•
Az „Rendszergazda jelszó” gyári alapbeállítása „1234”.
Ha elfelejtette a rendszergazda jelszót, tegye a következőt a
rendszergazda jelszó kinyeréséhez:
•
Adja meg az egyedi, hatjegyű „Univerzális jelszót”, amely a
kivetítőhöz mellékelt Biztonsági kártyára van nyomtatva. Ezt
az egyedi jelszót a kivetítő mindig elfogadja, akármit is
állítottak be Rendszergazda jelszónak.
•
Ha elveszítette a Biztonsági kártyát, kérjük lépjen
kapcsolatba a helyi Acer márkaszervizzel.
Egyéni kezdőképernyő zárolása
•
VGA OUT
Az alapérték „Ki”. Ha a beállítása „Be” nem tudja tetszés
szerint módosítani az induló képet.
Jelölje ki a „Be” tételt a funkció engedélyezéséhez. A kivetítő VGA
jelet tud kibocsátani, ha készenléti módban van és a VGA IN
(vagy VGA BE 1) és VGA OUT csatlakozók helyesen
csatlakoznak az eszközökhöz.
A funkció engedélyezése kissé növeli a készenlét melletti
fogyasztást.
Visszaállítás
Nyomja meg a
gombot, miután kijelölte a „Igen” lehetőséget,
hogy valamennyi kijelzési paramétert visszaállítson az
alapértelmezett gyári beállításra.
LAN
•
Az alapértelmezett beállítás: „Ki”. Válassza az „Be” elemet a
LAN csatlakozó engedélyezéséhez.
Ha a kivetítő USB A csatlakozójához WiFi USB-adaptert
csatlakoztatnak, a LAN funkciót Ki értékről Be értékre kell
állítania.
LAN IP/Maszk
LAN
visszaállítása
Auto. Kijelző
•
•
Az IP-cím és maszk cím azonosítása.
LAN visszaállítása.
Az alapértelmezett érték „Be”, azaz a vetítővászon elektromos
lefelé, illetve felfelé mozgatása a kivetítő be-/kikapcsolásától függ.
Magyar
Rendszergazda jelszó
Meg tudja adni az „Felhasználói jelszót”, amikor látható az
„Rendszergazda jelszó megadása” vagy az „Jelszó megadása”
párbeszédpanel.
Magyar
26
Kezelés
ECO üzemmód
A „Be” gombbal kiolthatja a vetítőlámpát, így csökkentheti az
energiafogyasztást és a zajkibocsátást, illetve növelheti a
lámpa élettartamát. Válassza az „Ki” lehetőséget, hogy
visszatérjen normál üzemmódba.
Nagy magasság
Válassza az „Be” lehetőséget a „Nagy magasság” mód
bekapcsolásához. A ventilátorokat ilyenkor maximális
sebesség mellett, folyamatosan működteti a kivetítő hatékony
hűtése érdekében, ha nagy magasságban használják.
Automata
A kivetítő automatikusan leáll, amikor nem észlelhető
kikapcsolás (Perc) bemeneti jel a beállított idő után.
Lámpa üzemidő
A lámpa eddig eltelt használati idejét mutatja (órákban).
Lámpa
emlékeztető
A lámpacsere-üzenet megjelenésekor ezzel a funkcióval
jelenítheti meg, illetve rejtheti el a figyelmeztet üzenetet. Az
üzenet 30 órával az élettartam vége előtt jelenik meg.
Lámpa
visszaállítása
Nyomja meg a
gombot, miután kijelölte a „Igen” elemet,
hogy a lámpa működési idejének számlálóját 0 órára állítsa.
27
Hangerő
Magyar
Audió
•
Nyomja meg a
csökkentéséhez.
gombot a kivetítő hangerejének
•
Nyomja meg a
gombot a kivetítő hangerejének
növeléséhez.
Mikrofon
hangereje
•
Nyomja meg a
csökkentéséhez.
gombot a mikrofon hangerő
•
Nyomja meg a
gombot a mikrofon hangerő
•
A „Be” gombbal némíthatja a hangot.
•
Az „Ki” gombbal kapcsolhatja ki a néma üzemmódot.
növeléséhez.
Némítás
Be/kikapcsolás •
hangerő
Jelölje ki ezt a funkciót az értesítés hangerejének
beállításához, amikor a kivetítőt be-/kikapcsolja.
Figyelmeztetés •
hangerő
Jelölje ki ezt a funkciót a figyelmeztetések hangerejének
beállításához.
Magyar
28
Időzítő
Időzítő helye
Az időzítő óra helyének kiválasztásához a képernyőn.
Időzítő indítása
Nyomja meg a
leállításához.
Időzítés ideje (perc) Nyomja meg a
beállításához.
gombot az időzítő indításához vagy
gombot az időzítés idejének
Időzítő hangerő
Jelölje ki ezt a funkciót az értesítés hangerejének
beállításához, amikor az időzítő funkció be van kapcsolva,
és lejárt a beállított idő.
Időzítő
megjelenítés
Nyomja meg a
gombot az időzítő megjelenítési
mód kiválasztásához.
Nyelv
Nyelv
Kiválasztja az OSD menük nyelvét. Használja a
a kívánt nyelve kiválasztásához.
gombot
•
gombot.
A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg a
29
Magyar
Mellékletek
Hibaelhárítás
Ha problémát tapasztal az Acer kivetítővel kapcsolatban, forduljon az alábbi
hibaelhárítási útmutatóhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel.
Képproblémák és megoldásaik
#
1
Probléma
Nem jelenik meg
kép a vásznon
Megoldás
•
•
•
•
2
•
Részleges,
gördülő vagy
nem megfelelően •
megjelenített kép
(PC esetében
(Windows 95/98/
2000/XP/7))
Győződjön meg arról, hogy a kábelek megfelelően
csatlakoznak az „Első lépések” című fejezetben leírt
módon.
Győződjön meg arról, hogy egyik érintkező sem
görbült meg, vagy törött el.
Ellenőrizze, hogy a kivetítő lámpáját megfelelően
szerelték-e be. Lásd a „Lámpacsere” című fejezetet.
Győződjön meg arról, hogy eltávolította a
lencsevédőt, és a kivetítő bekapcsolt állapotban van.
Nyomja meg a „RESYNC” gombot a vezérlőpulton
vagy távvezérlőn.
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Nyissa meg a „Sajátgép > Vezérlőpult” elemet,
majd kattintson duplán a „Megjelenítés” ikonra.
•
Jelölje ki a „Beállítások” fület.
•
Győződjön meg arról, hogy a kijelző felbontása
nem haladja meg az UXGA (1600 x 1200)
értéket.
•
Kattintson az „Speciális tulajdonságok” gombra.
Ha a probléma továbbra is fennáll, módosítsa az Ön által
használt monitor megjelenítését, és kövesse az alábbi
lépéseket:
•
Győződjön meg arról, hogy a felbontás-beállítás
nem haladja meg az UXGA (1600 x 1200)
értéket.
•
Kattintson a „Módosítás” gombra a „Monitor”
fülön.
•
Kattintson a „Minden eszköz mutatása
>Szabvány monitortípusok” elemre az SP
dobozban, majd jelölje ki a kívánt felbontás
módot a „Típusok” dobozban.
•
Győződjön meg arról, hogy monitorkijelző
felbontása nem haladja meg az UXGA (1600 x
1200) értéket.
Magyar
30
3
Részleges,
gördülő vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(Noteszgépek
esetében)
•
•
•
4
A noteszgép
képernyője nem
jeleníti meg a
bemutatót.
Nyomja meg a „RESYNC” gombot a vezérlőpulton
vagy távvezérlőn.
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Ismételje meg a lépéseket a (fenti) 2. elemtől
a számítógép felbontásának beállításához.
•
Nyomja meg a kimeneti beállítások váltása
gombot. Példa: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4],
Dell [Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM
[Fn]+[F7], HP [Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3],
Toshiba [Fn]+[F5]
Ha nehézséget tapasztal a felbontás módosítása
során, illetve a monitor lefagy, indítsa újra az
összes készüléket, a kivetítőt is beleértve.
•
Ha Microsoft® Windows® alapú noteszgépet
használ: Előforduklhat, hogy egyes PC
noteszgépek kikapcsolják saját képernyőjüket,
amikor egy második megjelenítő eszköz van
használatban. Mindegyiknél más-más módon
történik a visszakapcsolása. Lásd a számítógép
használati útmutatóját további információkért.
•
If you are using an Apple® Mac® OS alapú
noteszgépet használ: A Rendszerbeállítások
menüben nyissa meg a Megjelenítés elemet, és
jelölje ki a Videó tükrözés tétel „Be”
jelölőnégyzetét.
5
A kép instabil vagy •
villódzik
•
A „Követés” gombbal javíthatja ki. További
információkért forduljon az „Kép” fejezethez.
Módosítsa a számítógép színmélység beállítását.
6
A képen
függőleges
villódzó sáv van
•
Használja a „Frekvencia” funkciót a beállításhoz.
További információkért forduljon az „Kép”
fejezethez.
Ellenőrizze és konfigurálja át a grafikus kártya
megjelenítési módját, hogy az kompatibilis legyen
a kivetítővel.
•
7
A kép nem éles
•
•
•
Győződjön meg arról, hogy a lencsevédő kupakot
eltávolították.
Állítson a kivetítő lencséjének fókuszgyűrűjén.
Győződjön meg arról, hogy a vetítővászon az
előírt, 1,0 és 59 hüvelyk (2,4 – 149 cm) közötti
távolságon belül van az U5200/N210/PN-X10
kivetítőtől, illetve 0,8 és 48 hüvelyk (2,1 – 121 cm)
közötti távolságon belül van az U5300W/N220/
PN-W10 kivetítőtől. További információkért
forduljon a „A kívánt képméret elérése a távolság
és a zoom beállításával” részhez.
31
A kép megnyúlik,
amikor
„szélesvásznú”
DVD filmet játszik
le
Ha anamorf vagy 16:9 képméretarányú DVD filmet
játszik le, az alábbi beállítások módosítására lehet
szükség:
•
Ha 4:3 képformátumú DVD filmet játszik le,
módosítsa a formátumot 4:3 beállításra a kivetítő
OSD menüjében.
•
Ha a kép még mindig nyújtott, akkor a
képméretarányt is be kell állítania. Állítsa a
megjelenítési formátumot 16:9 (széles)
képméretarányra a DVD-lejátszón.
9
A kép túl kicsi
vagy túl nagy
•
•
•
10
A kép oldalai
ferdék
•
•
•
11
A kép fordított.
•
Állítson a kivetítő tetején lévő zoom karon.
Helyezze a kivetítőt a vászonhoz közelebbre vagy
messzebbre.
Nyomja meg a „MENU” gombot a vezérlőpulton
vagy távvezérlőn. Lépjen az „Kép >
Képméretarány” elemre, és próbálkozzon
különböző beállításokkal.
Ha lehetséges, helyezze át a kivetítőt úgy, hogy a
kivetítő közepe felé nézzen és annak alsó széle
alatt legyen.
Nyomja meg a Keystone correction
(Trapézkorrekció) gombot a vezérlőpulton vagy a
távvezérlőn, amíg a kép oldalai függőlegessé nem
válnak.
Nyomja meg a „MENU” gombot a vezérlőpulton
vagy távvezérlőn az OSD menü megnyitásához.
Lépjen az „Kép > Trapézt.” elemre a beállítások
elvégzéséhez.
Jelölje ki az OSD menü „Kép > Kivetítés” elemét a
vetítés helyzetének módosításához.
Problémák a kivetítővel kapcsolatban
#
Jelenség
Megoldás
1
A kivetítő nem
reagál semmilyen
kezelőszervre
He lehetséges, kapcsolja ki a kivetítőt, majd húzza ki a
tápkábelt, és várjon legalább 30 másodpercig, míg újra
nem csatlakoztatja.
2
A lámpa kiég,
vagy pukkanó
hangot ad ki
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama végét, kiég,
ami hangos pukkanással járhat. Ha ez történik, a
kivetítő addig nem kapcsolódik be, amíg ki nem cserélik
a lámpamodult. A lámpa kicseréléséhez kövesse a
„Lámpacsere” című fejezetben felsorolt eljárásokat.
Magyar
8
Magyar
32
OSD üzenetek
#
1
Jelenség
Üzenet
Emlékeztető üzenet
A ventilátor meghibásodott. – a rendszerventilátor nem működik.
A ventilátor meghibásodott.
A lámpa hamarosan kikapcsolódik.
A kivetítő túlmelegedett – a kivetítő meghaladta javasolt üzemi
hőmérsékletét, ezért használat előtt hagyni kell kihűlni. Ellenőrizze
a porszűrőket is, ha beszerelték őket. Ha a porszűrő poros,
tisztítsa meg.
A kivetítő túlmelegedett.
A lámpa hamarosan kikapcsolódik.
Cserélje ki a lámpát – a lámpa hamarosan eléri hasznos
élettartama végét. Hamarosan ki kell cserélnie.
A lámpa nagyteljesítményű módban hasznos élettartama végéhez
közeledik.
33
LED üzenetek
Üzenet
Bekapcsolt állapotot jelző
LED
Lámpa LED
Hőmérsékletki
jelző LED
Vörös
Kék
Vörös
Vörös
Készenlét
(Hálózati tápkábel
csatlakoztatva)
V
--
--
--
Üzemkapcsoló BE
--
V
--
--
Lámpa újra
--
Gyors
villogás
--
--
Gyors
villogás
--
--
--
Kikapcsolás (hűtés vége)
V
--
--
--
Hiba (túlmelegedés miatti
meghibásodás)
--
V
--
V
Hiba (ventilátorzár
meghibásodása)
--
V
--
Gyors villogás
Hiba (lámpa elromlott)
--
V
V
--
Hiba (elromlott a
színkerék)
--
V
Gyors
villogás
--
Kikapcsolás (hűtés)
Magyar
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
Magyar
34
Lámpacsere
Csavarhúzóval távolítsa el a csavar(oka)t a fedélből, majd húzza ki a lámpát.
A kivetítő saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Figyelmeztető üzenetet fog látni:
„A lámpa nagyteljesítményű módban hasznos élettartama végéhez közeledik.
Tanácsos kicserélni!” Ha ezt az üzenetet látja, minél hamarabb cserélje ki a
lámpát. Az lámpa kicserélése előtt legalább 30 percig hagyja hűlni a vetítőt.
Figyelem: A lámpa háza forró! Hagyja lehűlni, mielőtt kicserélné a
lámpát.
9
3
4
2
10
1
1
2
12
8
11
1
5
8
6
7
12
A lámpa eltávolítása:
1
Kapcsolja ki a kivetítő tápellátását a (POWER) gomb
2
Várjon legalább 30 percet, amíg a kivetítő kihűl.
3
Húzza ki a tápkábelt.
megnyomásával.
4
A fedélből távolítsa el a csavart egy csavarhúzó segítségével. (1. ábra)
5
Tolja fel, és távolítsa el a fedelet.
6
Távolítsa el és dobja ki a lámpa védőfóliáját (2. ábra).
7
Távolítsa el a lámpamodult rögzítő csavart (3. ábra).
8
Húzza ki a lámpa csatlakozóját a lámparekesz nyílásából. Válassza le a
kivetítőről (4. ábra).
9
Emelje fel a fogantyút, hogy felfelé álljon (5. ábra). A lámpamodult erővel kell
kihúzni (6. ábra).
A lámpamodul visszaszerelésekor új izzót használjon és kövesse a #
7
- # 12 ábra.
Figyelem: A személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében
ne ejtsék el a lámpamodult, illetve érintsék puszta kézzel a lampa
izzóját. Az izzó összetörhet, és személyi sérülést okozhat, ha
véletlenül elejtik.
35
Amennyiben a kivetítőt mennyezetre szerelő készlettel kívánja telepíteni, olvassa el
az alábbi lépéseket:
Figyelem: a tükör stabilitása érdekében ne telepítse a kivetítőt
szellőző-/fűtővezetékek kifúvó nyílásai közelében.
Fúrjon négy lyukat a mennyezet szilárd, statikailag stabil részébe, és rögzítse a
konzolt.
m
m
m
13 m
20
1
.9
49mm
mm
8.4
130 mm
Megjegyzés: A csavarok nem tartozékok. Kérjük, szerezze be a
mennyezetnek megfelelő csavarokat.
2
Rögzítse a mennyezeti rudat az alkalmazásnak megfelelő hengeres csavarral.
Mennyezetre szerelési
konzol
- Szerelje a mennyezetre
Rövid rúd
Hosszú rúd
Hosszabbító rúd
„A” típusú csavar
50 mm hosszúság / 8 mm átmér -
Hosszú csapfej
Imbuszkulcs
- Meghúzáshoz/
meglazításhoz
Szorító csavar
Közepes rúd
Magyar
Mennyezetre szerelés
Magyar
36
3
A kivetítő méretének megfelelő számú csavart használjon a kivetítő
rögzítéséhez a mennyezetre szerelő konzolhoz.
„B” típusú csavar
Kisméret alátét
Csúszó bővítés
Távtartó
- A hleadás érdekében
Megjegyzés: Tanácsos elegendő helyet hagyni a konzol és a kivetítő
között a megfelelő hőelvezetés érdekében. Amennyiben szükséges,
használjon két darab alaátétet a jobb tartás érdekében.
4
Szerelje a mennyezeti konzolt a mennyezeti rúdra.
Szorító csavar
„A” típusú csavar
50 mm hosszúság / 8 mm átmér
Nagyméret csapfej
Imbuszkulcs
- Meghúzáshoz/meglazításhoz
37
Szükség szerint állítsa be a kivetítő szögét és helyzetét.
Magyar
5
Szorító csavar
Imbuszkulcs
30
Imbuszkulcs
Szorító csavar
Megjegyzés: Az egyes modellekhez ajánlott csavar- és alátéttípusok
az alábbi táblázatban találhatók. A csavarcsomagban 3 mm átmérőjű
csavarokat mellékeltünk.
Modellek
„B” típusú csavar
U5200/N210/PN-X10/U5300W/
N220/PN-W10
Alátét típus
Átmérő (mm)
Hosszúság (mm)
Nagy
Kicsi
3
25
V
V
124 mm
127 mm
M3 csavar
Mélység: 9,5 mm
Magyar
38
Műszaki adatok
Az alább felsorolt műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A
végleges műszaki adatokat lásd az Acer kiadott marketing-specifikációiban.
Kivetítő rendszer
DLP™
Felbontás
•
U5200/N210/PN-X10:
Natív: XGA (1024 x 768),
Maximális: 1920 x 1080 EIA/RB
•
U5300W/N220/PN-W10:
Natív: WXGA (1280 x 800),
Maximális: 1920 x 1080 EIA/RB
Számítógépekkel való
kompatibilitás
IBM PC és azzal kompatibilis, Apple Macintosh , iMac és
VESA szabványok: WXGA+ (1440 x 900), WXGA (1280 x
800, 1280 x 768), SXGA (1152 x 864, 1280 x 1024), SXGA+
(1400 x 1050), XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA
(640 x 480), UXGA (1600 x 1200), 1920 x 1080 EIA/RB
Videó kompatibilitás
NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/
K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p),
SDTV (480i, 576i)
Képméretarány
•
•
Megjeleníthető színek száma
U5200/N210/PN-X10: Auto, 4:3 (native), 16:9
U5300W/N220/PN-W10: Auto, Teljes (native), 16:9,
4:3, L.Box
1,07 milliárd szín
Vetítőlencse
F = 2,65, f = 3,50 mm, Kézi fókusz
Vetítővászon mérete
(átlósan mérve)
•
•
U5200/N210/PN-X10: 60" (152 cm) - 300" (762 cm)
Vetítési távolság
•
•
U5200/N210/PN-X10: 1,0" (2,4 cm) - 59" (149 cm)
Vetítővászon-távolság
•
•
U5200/N210/PN-X10: 77" @ 13 cm (0,30 : 1)
U5300W/N220/PN-W10: 70" (178 cm) - 300" (762 cm)
U5300W/N220/PN-W10: 0,8" (2,1 cm) - 48" (121 cm)
U5300W/N220/PN-W10: 87" @ 11 cm (0,24: 1)
Vízszintes pásztázási sebesség 31 - 100 kHz
Függőleges pásztázási
sebesség
48 - 120 Hz
Lámpa típusa
Philips 230 W-os felhasználó által cserélhető UHP
Trapézkorrekció
+/-15 fok (függőleges), Manuális
Digitális zoom
2X
Audió
10 W x 2
Tömeg
Körülbelül 7,0 kg
Méretek
(széles x mély x magas)
422 x 342 x 143 mm (16,6" x 13,5" x 5,6")
Tápellátás
Univerzális AC bemenet 100 – 240 V, bemeneti frekvencia
50/60 Hz
Áramfogyasztás
380 W
Üzemi hőmérséklet
0ºC – 35ºC / 32ºF – 95ºF
39
Az alapcsomag tartalma
Kiegészítő (opcionális)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tápcsatlakozó aljzat x 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hálózati tápkábel x 1
•
Porszűrő x 1
RS232 x 1
VGA bemenet x 2
Kompozit videó x 1
S-Video x 1
VGA kimenet x 1
RJ45 LAN bemenet x 1
USB (Mini B típus) x 1
3,5 mm-es audió jack bemeneti aljzat x 2
3,5 mm-es audió jack kimeneti aljzat x 1
USB (A típusú) x 2
HDMI x 2
Mikrofon bemeneti csatlakozó x 1
12V DC kimenet x 1 (Max. 1A)
VGA kábel x 1
Távvezérlő x 1
Elem x 2 (a távvezérlőhöz)
Használati útmutató (CD-ROM) x 1
Gyors üzembe helyezési útmutató x 1
Biztonsági kártya x 1
Kompozit videokábel x 1
Acer Projector Gateway (CD-ROM) x 1
Acer Projector Gateway gyors üzembe helyezési
útmutató x 1
* A konstrukció és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
Magyar
I/O csatlakozók
Magyar
40
Kompatibilis üzemmódok
1
VGA analóg – PC jel
Üzemmódok
Felbontás
VGA_60
640 x 480
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
59,940
31,469
VGA_72
72,809
37,861
VGA_75
75,000
37,500
VGA_85
85,008
43,269
VGA_70
720 x 400
VGA_85
SVGA_56
31,469
37,927
56,250
35,156
SVGA_60
60,317
37,879
SVGA_72
72,188
48,077
SVGA_75
75,000
46,875
SVGA_85
85,061
53,674
XGA_60
800 x 600
70,087
85,039
60,004
48,363
XGA_70
1024 x 768
70,069
56,476
XGA_75
75,029
60,023
XGA_85
84,997
68,677
70,012
63,851
SXGA_75
75,000
67,500
SXGA_85
84,990
77,094
60,020
63,981
SXGA_72
72,000
76,970
SXGA_75
75,025
79,976
85,024
91,146
SXGA_70
SXGA_60
1152 x 864
1280 x 1024
SXGA_85
QuadVGA_60
1280 x 960
QuadVGA_75
60,000
60,000
75,000
75,000
SXGA+_60
1400 x 1050
59,978
65,317
UXGA_60
1600 x 1200
60,000
75,000
Mac G4
640 x 480@60Hz
59,940
31,469
MAC13
640 x 480@67Hz
66,667
35,000
Mac G4
800 x 600@60Hz
60,317
37,879
MAC16
832 x 624@75Hz
74,546
49,722
Mac G4
1024 x 768@60Hz
60,004
48,363
41
1024 x 768@75Hz
75,020
60,241
MAC21
1152 x 870@75Hz
75,061
68,681
WXGA_60
1280 x 768
59,870
47,776
WXGA_75
74,893
60,289
WXGA_85
84,837
68,633
60,000
45,000
WXGA_60
2
1280 x 720
WXGA_60
1280 x 800
59,810
49,702
WXGA+_60
1440 x 900
59,887
55,935
1680 x 1050_60
1680 x 1050
59,954
65,290
1920 x 1080_RB
1920 x1080
60,000
66,587
1920 x 1080_EIA
1920 x1080
60,000
67,500
acer_16:9
1366 x 768
59,790
47,712
acer_timing
1024 x 600
60,000
37,500
VGA_120
640 x 480
119,518
61,910
SVGA_120
800 x 600
119,854
77,425
XGA_120
1024 x 768
119,804
98,958
DVI-D és HDMI (HDCP) időzítés
Üzemmódok
Felbontás
VGA_60
640 x 480
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
59,940
31,469
VGA_72
72,809
37,861
VGA_75
75,000
37,500
VGA_85
85,008
43,269
70,087
31,469
85,039
37,927
56,250
35,156
SVGA_60
60,317
37,879
SVGA_72
72,188
48,077
SVGA_75
75,000
46,875
VGA_70
720 x 400
VGA_85
SVGA_56
800 x 600
SVGA_85
85,061
53,674
60,004
48,363
XGA_70
70,069
56,476
XGA_75
75,029
60,023
XGA_85
84,997
68,677
70,012
63,851
XGA_60
SXGA_70
1024 x 768
1152 x 864
Magyar
MAC19
Magyar
42
SXGA_75
75,000
67,500
SXGA_85
1152 x 864
84,990
77,094
SXGA_60
1280 x 1024
60,020
63,981
SXGA_72
72,000
76,970
SXGA_75
75,025
79,976
SXGA_85
85,024
91,146
QuadVGA_60
1280 x 960
QuadVGA_75
60,000
60,000
75,000
75,000
SXGA+_60
1400 x 1050
59,978
65,317
UXGA_60
1600 x 1200
60,000
75,000
Mac G4
640 x 480@60Hz
59,940
31,469
MAC13
640 x 480@67Hz
66,667
35,000
Mac G4
800 x 600@60Hz
60,317
37,879
MAC16
832 x 624@75Hz
74,546
49,722
Mac G4
1024 x 768@60Hz
60,004
48,363
MAC19
1024 x 768@75Hz
75,020
60,241
MAC21
1152 x 870@75Hz
75,061
68,681
WXGA_60
1280 x 768
59,870
47,776
WXGA_75
74,893
60,289
WXGA_85
84,837
68,633
WXGA_60
1280 x 720
60,000
45,000
WXGA_60
1280 x 800
59,810
49,702
WXGA+_60
1440 x 900
59,887
55,935
1680x1050_60
1680 x 1050
59,954
65,290
1920x1080_RB
1920 x1080
60,000
66,587
1920x1080_EIA
1920 x1080
60,000
67,500
acer_16:9
1366 x 768
59,790
47,712
acer_timing
1024 x 600
60,000
37,500
VGA_120
640 x 480
119,518
61,910
SVGA_120
800 x 600
119,854
77,425
XGA_120
1024 x 768
119,804
98,958
480i
Video (HDMI)
60
15,73
576i
50
15,63
480p
60
31,47
576p
50
31,25
43
3
4
60
45,00
720p_50
50
37,50
1080i_60
60
33,75
1080i_50
50
28,13
1080p
60
67,5
1080P
50
56,26
1080p
24
27,00
1080p
23,98
26,97
Komponens jell
Üzemmódok
Felbontás
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
480i
720 x 480
59,94
15,73
480p
720 x 480
59,94
31,47
576i
720 x 576
50,00
15,63
576p
720 x 576
50,00
31,25
720p
1280 x 720
60,00
45,00
720p
1280 x 720
50,00
37,50
1080i
1920 x 1080
60,00
33,75
1080i
1920 x 1080
50,00
28,13
1080p
1920 x 1080
60,00
67,5
1080p
1920 x 1080
50,00
56,26
1080p
1920 x 1080
24,00
27,00
1080p
1920 x 1080
23,98
26,97
Videó, S-video jel
Üzemmódok
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
fsc (MHz)
NTSC
60
15,73
3,58
PAL
50
15,63
4,43
SECAM
50
15,63
4,25 vagy 4,41
PAL-M
60
15,73
3,58
PAL-N
50
15,63
3,58
PAL-60
60
15,73
4,43
NTSC4.43
60
15,73
4,43
Magyar
720p_60
Magyar
44
Hatósági és biztonsági tudnivalók
FCC nyilatkozat
Ezt az eszközt megvizsgálták és megállapították, hogy a B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket teljesíti az FCC Szabályzat 15. fejezete
szerint. Ezeket a határértékeket úgy állapítottuk meg, hogy lakásban történő
használat esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferenciák ellen. Ez az
eszköz rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha nem a
használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és használják, károsan
zavarhatja a rádiótávközlést.
Arra azonban nincsen garancia, hogy egy meghatározott felhasználásnál nem fordul
elő zavar. Ha ez az eszköz káros zavart kelt a rádió- vagy televízió vételben, amit az
eszköz ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani, a
felhasználó a zavar megszüntetésére minden további nélkül megteheti a következő
intézkedéseket:
•
Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
•
Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
•
Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa,
mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
•
Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Más számítástechnikai eszközökhöz kizárólag árnyékolt kábellel szabad
csatlakozni, hogy az FCC előírásainak továbbra is megfeleljenek.
Megjegyzés: Perifériák
Kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók
stb.) szabad ehhez a berendezéshez csatlakoztatni, amelyek a B osztályú
eszközökre előírt határértékeknek megfelelnek. A határértékeknek nem megfelelő
perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádió- és televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt az eszközt működtesse.
Üzemi feltételek
Ez az eszköz megfelel az FCC Szabályzata 15. fejezetének. A működtetésnek két
feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros zavart, és (2), az eszköznek minden
zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003-nak.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.
Nyilatkozat az EU szabályok kielégítéséről
Az Acer ezúton kijelenti, hogy ez a kivetítősorozat megfelel az 1999/5/EK irányelv
alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
Megfelel az oroszországi hatósági előírásnak
Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli
LAN-nal és/vagy Bluetooth-al felszerelt modellekre vonatkozik.
Általános
Ez a termék megfelel mindazon ország vagy régió rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli használatát engedélyezték. A
konfigurációtól függően ez a termék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul).
Kanada – kis teljesítményű engedélyre nem köteles
rádiófrekvenciás távközlési eszközök (RSS-210)
a
Általános információ
A működésnek a következő két feltétele van:
1. Az eszköz nem okozhat interferenciát, és
2. ennek az eszköznek minden vett interferenciát állnia kell, beleértve a
nem kívánatos működést okozó interferenciát.
b
Működés a 2,4 GHz-es sávban
Az engedélyezett szolgáltatással történő rádiófrekvenciás zavar
megelőzésére ezt a berendezést épületen belüli működésre tervezték, és
a kültéri használatot engedélyeztetni kell.
Magyar
Remarque a l'intention des utilisateurs canadiens
Magyarul
45
Magyar
46
Az országok érvényességi köre
Ezt a berendezést a felhasználás országában érvényes előírások és szabályok szigorú
betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a felhasználás
országában lévő helyi irodával. A teljes országlistáért lásd:
http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm.
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan
Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail:easy_lai@acer.com.tw
And,
Acer Italy s.r.l
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913, www.acer.it
Hereby declare that:
Product:
Projector
Trade Name:
Acer
Model Number:
QNX0013/QWX0016/N210/PN-X10/N220/PN-W10 series
Machine Type:
U5200/U5300W series
Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC
directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production
units of the same product will continue comply with the requirements.
EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:
-. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
-. EN55024
-. EN61000-3-2 Class A
-. EN61000-3-3
Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized
standard:
-. EN60950-1
RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in
Electrical and Electronic Equipment
-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous
material are:
0.1%
Polybrominated Biphenyls (PBB’s)
Mercury
Lead
0.1%
Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE’s)
0.1%
0.1%
Hexavalent Chromium
0.1%
Cadmium
0.01%
Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign
requirements for energy-related product.
Magyar
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih
Taipei Hsien 221, Taiwan
Magyarul
47
Magyar
48
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih
Taipei Hsien 221, Taiwan
The standards listed below are applied to the product if built with WLAN module or wireless
keyboard and mouse.
R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:
•
Article 3.1(a) Health and Safety
-. EN60950-1
-. EN62311
•
Article 3.1(b) EMC
-. EN301 489-1
-. EN301 489-17
•
Article 3.2 Spectrum Usages
-. EN300 328
-. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
Year to begin affixing CE marking 2010.
Easy Lai /Manager
Regulation Center, Acer Inc.
Dec. 13, 2010 Date
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must
accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:
Product:
DLP Projector
Model Number:
QNX0013/QWX0016/N210/PN-X10/
N220/PN-W10
Machine Type:
U5200/U5300W series
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Magyar
Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
CA 95110, U. S. A.
Tel: 254-298-4000
Fax: 254-298-4147
Magyarul
49
Download PDF

advertising