Acer | H6500 | Acer H6500 User Manual

Acer kivetítő
H6500/E-140/HE-802 sorozat
Használati útmutató
Copyright © 2011. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva!
Acer kivetítő H6500/E-140/HE-802 sorozat Használati útmutató
Eredeti kiadás: 09/2011
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják anélkül, hogy az
átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások ennek a
kézikönyvnek az új kiadásaiban vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek
meg. A cég nem vállal sem kifejezett, sem beleértett garanciát a dokumentum tartalmát illetően, és
különösen elutasítja a bizonyos célra való értékesítésre vagy alkalmasságra vonatkozó beleértett
garanciákat.
Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább biztosított
helyen. A sorozatszám és a modellszám a számítógépen elhelyezett címkén található. A
számítógéppel kapcsolatos minden levelezés alkalmával meg kell adni a sorozatszámot, a
modellszámot és a vásárlásra vonatkozó adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen részletét
sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani semmilyen formátumban
vagy eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy egyéb eljárás alkalmazásával.
Acer kivetítő H6500/E-140/HE-802 sorozat
Modellszám : _________________________________
Sorozatszám: ________________________________
Vásárlás dátuma: _____________________________
Vásárlás helye: _______________________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékneveit
vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
"HDMITM, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC.
védjegyei,illetve bejegyzett védjegyei."
iii
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a dokumentumot,
később szüksége lehet rá. Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden
gyelmeztetésnek és utasításnak.
A termék kikapcsolása tisztítás előtt
Tisztítás előtt a termék csatlakozóját távolítsa el a fali aljzatból. Ne használjon
folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A készüléket nedves törlőkendővel tisztítsa.
Figyelmeztetés megszakító eszközként szolgáló
dugóval kapcsolatban
Kövesse az alábbi útmutatást a berendezés külső tápegységhez történő
csatlakoztatása és leválasztása során:
•
•
•
Telepítse a tápegységet, mielőtt a hálózati tápkábelt a hálózati konnektorhoz
csatlakoztatná.
Húzza ki a tápkábelt, mielőtt a tápegységet eltávolítaná a kivetítőből.
Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az
összes tápkábel kihúzásával a tápegységekből.
Elérhetőséggel kapcsolatos figyelmeztetés
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen
elérhető és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha
áramtalanítani kívánja a berendezést, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a konnektorból.
Figyelmeztetések!
•
•
•
A terméket ne használja víz közelében.
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék
leesik, súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése
érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy
a terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük.
Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni,
hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
•
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül,
mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és
rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne
öntsön folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.
iv
•
•
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett
környezetben, ami váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a forgó
alkatrészeket, illetve a lámpát.
A hálózati feszültség használata
•
•
•
•
•
Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos a rendelkezésre álló áramforrás típusáról, forduljon a
forgalmazóhoz vagy a helyi elektromos szolgáltatóhoz.
Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem
haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok
eszköz csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja
meg a mellékkör névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót
használnak, az áramfelvétel nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti
áramfelvételének 80%-át.
A termék hálózati adapterét hárompólusú földelt tápcsatlakozóval látták el. Ez
a dugó csak megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a
fali konnektor megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a hálózati adapter
dugóját. Ne dugja a dugót nem földelt hálózati csatlakozóba. További
információkért forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem
megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy sérülést
okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar megfelelő
kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő elektromos eszközök
okoznak, és ami befolyásolja a termék teljesítményét.
•
A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az
alábbi követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal
rendelkező, VDE vagy hasonló jóváhagyással, 4,5 méter maximális
hosszúsággal.
v
A termék szervizelése
Ne kísérletezzen a termék javításával, mivel a felnyitással vagy a burkolat
eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki magát.
Bízza az összes javítást képzett szakemberre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett
munkatársaihoz, ha:
•
•
•
•
•
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
Folyadék ömlött a termékbe
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az
összes használati utasítást
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz
vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe, hogy
a terméket helyreállítsa.
Figyelem! Biztonsági okból ne használjon nem szabványos alkatrészt
részegységek beszerelése vagy cseréje alkalmával. A kiegészítőket
illetően vegye fel a kapcsolatot a termék viszonteladójával.
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol
kisgyerekektől.
További biztonsági információ
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős
fény károsíthatja látását.
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne telepítse a terméket az alábbi környezetben:
•
•
•
•
•
•
•
Rosszan szellőző vagy szűk helyen. A kivetítő és a falak között legalább 50 cm
legyen, lehetővé téve a levegő szabad áramlását.
Olyan hely, ahol a hőmérséklet szélsőséges módon megnőhet, pl. gépkocsiban zárt
ablak mellett.
Olyan hely, ahol a szélsőségesen magas páratartalom, por vagy cigarettafüst
beszennyezheti az optikai részegységeket, megrövidítve ezzel élettartamukat és
besötétítve a képet.
Tűzjelző berendezések közelében.
Olyan hely, ahol a környezeti hőmérséklet meghaladja a 40 ºC/104 ºF értéket.
Több mint 3048 méter tengerszint feletti magasságban.
Azonnal húzza ki a tápkábelt, ha problémát tapasztal a kivetítővel. Ne
vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
működtesse a kivetítőt, ha füst, furcsa zaj vagy szag jön belőle. Ez tüzet vagy
áramütést okozhat. Ha ilyet tapasztal, azonnal húzza ki a tápkábelt és vegye fel
a kapcsolatot a kereskedővel.
Ne használja tovább a terméket, törje el vagy ejtse le. Ebben az esetben,
vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, aki megvizsgálja a terméket .
A kivetítő lencséjét ne irányítsa a nap felé. Ez tüzet okozhat.
A kivetítő kikapcsolásakor tanácsos hagyni, amíg a kivetítő befejezi hűtési,
mielőtt áramtalanítaná a készüléket.
Ne kapcsolja ki gyakran hirtelen a fő tápellátást, vagy húzza ki működés
közben a kivetítő tápkábelét. A legjobb, ha megvárja, amíg a ventilátor
kikapcsolódik, mielőtt kikapcsolja a fő áramforrást.
Ne érintse a légkivezető rácsot és a talplemezt, amelyek felforrósodnak.
Tisztítsa meg a gyakran a légszűrőt, ha van ilyen. A készülék belsejében
emelkedhet a hőmérséklet és meghibásodást okozhat, ha a légszűrő/szellőző
nyílások piszokkal vagy porral szennyezettek.
Ne nézzen a szellőzőrácson keresztül a készülék belsejébe, amikor a kivetítő
be van kapcsolva. Az erős fény károsíthatja látását.
Mindig nyissa ki a lencsevédőt vagy távolítsa el a lencsesapkát, amikor a
kivetítő be van kapcsolva.
Ha a kivetítő bekapcsolt állapotban van, ne tegyen tárgyakat a lencse elé,
mivel ezzel a tárgy felforrósodhat, deformálódhat és tüzet is okozhat. A lámpa
ideiglenes kikapcsolásához nyomja meg a HIDE gombot a távvezérlőn.
A lámpa rendkívül forróvá válik működés közben. A lámpa burkolatának csere
céljából történő felnyitása előtt legalább 45 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
A lámpát névleges élettartamán túl nem szabad működtetni. Ettől ritkán
eltörhet.
Soha ne cseréljen lámpaszerelvényt vagy bármilyen elektronikus alkatrészt, ha
a kivetítő csatlakozik az elektromos hálózathoz.
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a
lámpát, ha megjelenik a figyelmeztető üzenet.
Amikor a lámpát kicseréli, hagyja az egységet kihűlni, majd kövesse a cserére
vonatkozó utasításokat.
A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a „Kezelés” képernyőmenü
„Lámpa visszaállítása” funkciója segítségével.
Ne kísérelje meg szétszerelni a kivetítőt. A készülék belsejében
nagyfeszültségű alkatrészek vannak, amelyek sérülést okozhatnak. Az
egyetlen, felhasználó által szervizelhető alkatrész a lámpa, amely saját,
levehető fedéllel rendelkezik. Mindennemű javítást megfelelő szakemberrel
végeztessen el.
Ne állítsa függőleges helyzetbe a kivetítőt. Így a kivetítő könnyen leborulhat, és
sérülést vagy kárt okozhat.
A termék fordítva is képes képet megjeleníteni, így mennyezetre is lehet
szerelni. Kizárólag az Acer mennyezetre szerelő készletét használja a kivetítő
felszereléséhez, és győződjön meg biztos rögzítéséről.
vii
Figyelmeztetés zenehallgatás esetére
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
•
•
•
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán és kényelmes hangerőn nem hallja a zenét.
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
Ne hallgasson zenét nagy hangerőn huzamosabb ideig.
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
Utasítások az eszköz megfelelő selejtezését illetően
Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági
szeméttárolóba. A környezetszennyezés csökkentése és környezetünk lehető
legnagyobb fokú védelme érdekében kérjük, hasznosítsa újra. További információért
az elektromos és elektronikus berendezések hulladékával (WEEE) kapcsolatos
szabályozást illetően látogassa meg a következő weboldalt:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
Higannyal kapcsolatos figyelmeztetés
LCD/CRT monitort vagy kijelzőt tartalmazó kivetítők vagy elektronikus termékek:
A termékben lévo lámpa vagy lámpák higanyt tartalmaznak ezért újrahasznosításuk,
illetve ártalmatlanításuk a helyi, állami vagy szövetségi törvények betartásával kell,
hogy történjen. További tájékoztatásért lépjen kapcsolatba az elektronikai
iparszövetséggel a www.eiae.org címen. A lámpák ártalmatlanításával kapcsolatos
tájékoztatásért látogassa meg a www.lamprecycle.org weblapot.
viii
Mindenek előtt
A használattal kapcsolatos megjegyzések
Teendők:
•
Tisztítás előtt kapcsolja ki a terméket.
•
Enyhe tisztítószerrel megnedvesített, puha kendőt használjon a kijelző
burkolatának tisztításához.
•
Amennyiben a terméket előreláthatólag hosszabb ideig nem fogja használni,
húzza ki a váltóáramú (AC) csatlakozóaljzatból.
Ne tegye:
•
Zárja el a készülék házának szellőzést szolgáló nyílásait.
•
Tisztítsa a készüléket súrolószerrel, viasszal vagy oldószerrel.
•
Használja az alábbi helyzetekben:
•
•
•
•
Rendkívül meleg, hideg vagy párás helyen.
Nagymennyiségű pornak és piszoknak kitett helyen.
Erős mágneses teret gerjesztő készülék közelében.
Helyezze közvetlen napsugárzásnak kitett helyre.
Óvintézkedések
Tartsa be a felhasználói útmutatóban ajánlott összes figyelmeztetést,
elővigyázatossági felhívást és karbantartási utasítást, hogy a készülék élettartamát
meghosszabbítsa.
Figyelem:
•
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős fény
szemsérülést okozhat.
Tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében óvja a terméket esőtől, illetve
nedvességtől.
Ne nyissa ki vagy szerelje szét a terméket, mert ezzel áramütést okozhat.
Amikor a lámpát kicseréli, hagyja az egységet kihűlni, majd kövesse a cserére vonatkozó
utasításokat.
•
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a lámpát, ha
figyelmeztető üzenetek jelennek meg.
•
A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a „Kezelés” képernyőmenü „Lámpa
visszaállítása” funkciója segítségével.
•
A kivetítő kikapcsolásakor kérjük hagyja, amíg a kivetítő befejezi hűtési, mielőtt
áramtalanítaná a készüléket.
•
•
•
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne használja a lencsevédő kupakot, ha a kivetítő működik.
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat.
Ha ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A
lámpa kicseréléséhez kövesse a „Lámpacsere” című fejezetben felsorolt eljárásokat.
Mindenek előtt
iii
viii
A használattal kapcsolatos megjegyzések
viii
Óvintézkedések
viii
Bevezetés
1
Termékfunkciók
1
A csomag áttekintése
2
A kivetítő áttekintése
3
A kivetítő nézetei
3
Vezérlőpult
4
A távvezérlő elrendezése
5
Első lépések
7
A kivetítő csatlakoztatása
7
A kivetítő be- és kikapcsolása
8
A kivetítő bekapcsolása
8
A kivetítő kikapcsolása.
9
A kivetített kép beállítása
10
A kivetített kép magasságának beállítása
10
Az optimális képméret és -távolság
11
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával
13
Felhasználói kezelőszervek
15
Telepítő menü
15
Acer Empowering Technology
16
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
17
Szín
18
Kép
20
Kezelés
22
Beállítás
22
Időzítő
25
Nyelv
25
Függelékek
Hibaelhárítás
26
26
Tartalom
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
30
A porszűrők cseréje és tisztítása
31
Lámpacsere
32
Mennyezetre szerelés
33
Műszaki adatok
36
Kompatibilis üzemmódok
38
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
42
1
Termékfunkciók
A termék egylapkás DLP® kivetítő. A kiemelkedő tulajdonságok a következők:
•
DLP® technológia
•
Natív 1920 x 1080 1080p felbontás
4:3 / 16:9 / L.Box méretarány támogatása
•
Az Acer ColorBoost technológia a természet színeit kínálja az élénk, valósághű
képhez
•
Az ACER Color Safe II technológia az idő múlásával is egyenletes
színvisszaadást biztosít.
•
Nagy fényerő és kontrasztarány
•
Sokoldalú megjelenítési módok (Fényes, Bemutató, Normál, Film, Sötét mozi,
Játék, Sport, Felhasználói) az optimális teljesítmény érdekében, bármilyen
helyzetben
•
NTSC / PAL / SECAM kompatibilitás és HDTV (720p, 1080i, 1080p)
támogatása
•
Az alacsonyabb energiafogyasztás és a gazdaságos (ECO) üzemmód
megnöveli a lámpa élettartamát
•
Az Acer EcoProjection technológia intelligens szemléletmódú
energiagazdálkodást és fizikai hatékonyság-javítást biztosít.
•
Az Empowering gomb megnyomására előbukkannak az Acer Empowering
Technology segédprogramok (Acer eView, eTimer, ePower Management) a
beállítások egyszerű elvégzése érdekében
•
HDCP támogatással rendelkező HDMITM bemenettel felszerelve
•
Továbbfejlesztett digitális trapéztorzítás-korrekció az optimális bemutatókhoz
•
Az intelligens észlelés gyors forrásválasztást biztosít.
•
Többnyelvű, képernyőn megjelenő (OSD) menük
•
Teljes funkcionalitású távvezérlő
•
A kézi állítású vetítőlencse akár 1,2X-es nagyítást eredményez
•
A 8X-es digitális zoom svenkolás funkcióval
•
Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista®, Windows® 7 operációs rendszerekkel
kompatibilis
Magyar
Bevezetés
Magyar
2
A csomag áttekintése
A kivetítőt az alább bemutatott tartozékokkal együtt szállítjuk. Ellenőrizze, hogy az
egység teljes-e. Azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, ha valami hiányzik.
Kivetítő lencsevédő sapkával
Hálózati tápkábel
VGA-kábel
POWER
ASPECT
RATIO
Acer Projector
FREEZE
HIDE
RESYNC
SOURCE
ZOOM
Security Card
H6500/E-140/HE-802
Series
P/N:MU.JD500.001
RGB
BRIGHTNESS
COLOR
CONTRAST
VGA
COMPONENT
VIDEO
S-VIDEO
DVI
HDMI
WIRELESS
MUTE
PgUp
PgDn
Biztonsági kártya
Felhasználói útmutató
Távvezérlő
Gyors üzembe helyezési
útmutató
2 db elem
Hordtáska
Porszűrők (opcionális)
3
Magyar
A kivetítő áttekintése
A kivetítő nézetei
Elölnézet / felülnézet
1
7
6
8
9
7
2
3
5
#
1
4
10
Leírás
#
6
Vezérlőpanel
Leírás
Zoom kar
2
Szellőzés (beömlő nyílás)
7
Távvezérlő vevőegység
3
Szellőzés (kiömlő nyílás)
8
Élességállító gyűrű
4
Emelőgomb
9
Zoom lencse
5
Emelőláb
10 Objektívsapka
Hátulnézet
3
2
4
5
6
1
#
7
8
9
Leírás
#
1
Tápegység-csatlakozóaljzat
6
2
USB csatlakozó
7
3
PC analóg jel/HDTV/komponens
videobemeneti csatlakozó (VGA IN)
8
4
YPbPr/YCbCr bemeneti csatlakozó
9
5
Kompozit videobemeneti csatlakozó
Leírás
HDMI 1 csatlakozó
HDMI 2 csatlakozó
12 V-os egyenáramú kimeneti csatlakozó
Kensington™ zár portja
Magyar
4
Vezérlőpult
1
6
2
7
3
8
10
4
5
9
2
#
Ikon
Funkció
Leírás
1
LAMP
Lámpajelző LED
2
Trapézkorrekció
A képet a kivetítő megdöntése által okozott
torzítás kioltása érdekében javítja (± 15 fok).
3
RESYNC
A kivetítőt automatikusan a bemeneti
jelforráshoz hangolja.
4
MENU
•
Nyomja meg a „MENU” gombot, hogy
megjelenítse a képernyőn megjelenő
(OSD) menüt, lépjen vissza az előző
OSD menüre vagy rejtse el az OSD
menüt.
•
A kiválasztás megerősítéséhez.
5
POWER
A tartalmát lásd a „A kivetítő be- és
kikapcsolása” című fejezetben.
6
TEMP
Hőmérsékletjelző LED
7
Négyirányú billentyűk
8
SOURCE
Az aktív forrást módosítja.
9
Empowering gomb
Egyedülálló Acer funkciók: eOpening, eView,
eTimer, ePower Management.
10
Távvezérlő érzékelő
A távvezérlő jeleit fogadja.
Használja a
gombot
elemek kiválasztásához, illetve azok
beállításainak elvégzéséhez.
5
1
POWER
6
FREEZE
HIDE
RESYNC
SOURCE
7
ASPECT
RATIO
8
2
3
4
5
9
ZOOM
26
10
11
RGB
13
14
17
18
21
22
BRIGHTNESS
COLOR
CONTRAST
PgUp
PgDn
VGA
COMPONENT
VIDEO
S-VIDEO
DVI
HDMI
WIRELESS
MUTE
12
15
16
19
20
23
24
25
#
1
Ikon
Funkció
Infravörös jeladó
Leírás
Parancsokat küld a kivetítőnek.
2
KIMEREVÍT
A kép kimerevítéséhez.
3
HIDE
Ideiglenesen kikapcsolja a videojelet. Nyomja meg a „HIDE"
(Elrejtés) gombot a kép elrejtéséhez, majd nyomja meg újra a kép
megjelenítéséhez.
4
RESYNC
A kivetítőt automatikusan a bemeneti jelforráshoz hangolja.
5
FORRÁS
Az aktív forrást módosítja.
6
BEKAPCSOLT
ÁLLAPOT
A tartalmát lásd a „A kivetítő be-/kikapcsolása” című fejezetben.
7
KÉPMÉRETARÁNY
A kívánt képméretarány kiválasztásához (Auto/4:3/16:9/L.Box)
8
NAGYÍTÁS
Nagyítja vagy kicsinyíti a kivetített képet.
9
Empowering gomb
Egyedülálló Acer funkciók: eView, eTimer, ePower Management.
10
KEYSTONE
A képet a kivetítő megdöntése által okozott torzítás kioltása
érdekében javítja (± 15 fok).
11
MENÜ
•
Nyomja meg a „MENÜ” gombot, hogy megjelenítse a
képernyőn megjelenő (OSD) menüt, lépjen vissza az előző
OSD menüre vagy rejtse el az OSD menüt.
•
A kiválasztás megerősítéséhez.
12
OLDAL
Nincs funkció.
13
RGB
Nyomja meg az „RGB” gombot a színhelyes optimalizáláshoz.
14
FÉNYERŐ
Nyomja meg a „FÉNYERŐ” gombot a kép fényerejének
beállításához.
Magyar
A távvezérlő elrendezése
Magyar
6
#
Ikon
Funkció
Leírás
15
KONTRASZT
Használja a „KONTRASZT” funkciót a kép legvilágosabb és
legsötétebb területei közötti különbség szabályozásához.
16
SZÍN
Nyomja meg a „SZÍN” gombot a kép színhőmérsékletének
módosításához.
17
VGA
Nyomja meg a „VGA” gombot, hogy a jelforrást a VGA
csatlakozóra váltsa. A csatlakozó a következőket támogatja:
analóg RGB, YPbPr (480p/576p/720p/
1080i), YCbCr (480i/576i) és RGBsync.
18
KOMPONENS
Nyomja meg a „KOMPONENS” gombot, hogy a jelforrást
komponens videóra váltsa. A csatlakozó a következőket támogatja:
YPbPr (480p/576p/720p/1080p) és YCbCr (480i/576i/1080i).
19
S-VIDEO
Nincs funkció.
20
VIDEO
A jelforrás KOMPOZIT VIDEÓRA váltásához.
21
DVI
Nincs funkció.
22
HDMI™
A jelforrás HDMI™-re váltásához.
23
NÉMÍTÁS
Nincs funkció.
24
WIRELESS
Nincs funkció.
25
Számbillentyűzet
0–9
Nyomja meg a „0–9” számgombokat jelszó megadásához a
„Biztonsági beállítások” menüben.
26
Négyirányú billentyűk Használja a fel, le, balra és jobbra gombot elemek kiválasztásához,
illetve azok beállításainak elvégzéséhez.
Megjegyzés: Ha a PIP funkciót aktiválják, a nagyítás és
trapéztorzítás funkciók nem elérhetők.
7
Magyar
Első lépések
A kivetítő csatlakoztatása
R B G
DVD-lejátszó, Settop Box, HDTV
vevőkészülék
USB
D-Sub
5
Videó kimenet
R B G
3
2
Y
4
USB
6
D-Sub
8
HDTV adapter
Y
HDMI
G
B
R
7
1
5
HDMI
R B G
DVD-lejátszó, Settop Box, HDTV
vevőkészülék
#
Leírás
#
Leírás
1
Tápkábel
5
3 RCA komponens kábel
2
USB kábel
6
Kompozit videokábel
3
VGA kábel
7
HDMI kábel
4
VGA a komponens/HDTV adapterhez
8
12 V-os egyenáramú kábel
Megjegyzés: Annak biztosítása érdekében, hogy a kivetítő
megfelelően működjön a számítógéppel, győződjön meg arról, hogy a
megjelenítési mód időzítése kompatibilis a kivetítővel.
Magyar
8
A kivetítő be- és kikapcsolása
A kivetítő bekapcsolása
1
Vegye le a lencsevédő kupakot. (1. ábra)
2
Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápkábel és a jelkábel megfelelően
csatlakozik. A bekapcsolt állapotot jelző LED vörös fénnyel villog.
3
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő „Power” gomb megnyomásával,
és a bekapcsolt állapotot jelző LED kék színűre fog váltani.(2. ábra)
4
Forrás bekapcsolása (számítógép, noteszgép, videolejátszó stb.). A kivetítő
automatikusan érzékeli a forrást.
•
Ha a képernyőn megjelenik a „Lock” (Rögzítés) és „Source” (Forrás) ikon,
ez azt jelenti, hogy a kivetítő beállítása adott jelforrás-típusra van rögzítve,
és nem érzékelhető ilyen típusú bemeneti jelforrás.
•
Ha a képernyőn a „No Signal” (Nincs jel) üzenet látható, győződjön meg
arról, hogy a jelkábelek megfelelően csatlakoznak.
•
Ha egyszerre több jelforrást csatlakoztat, használja a vezérlőpult vagy a
távvezérlő „Source” (Forrás) gombját, illetve a távvezérlő közvetlen forrás
gombját a bemenetek közötti váltáshoz.
2
Üzemkapcsoló
1
Objektívsapka
9
1
A kivetítő kikapcsoláshoz nyomja meg a Power (Üzemkapcsoló) gombot. Ekkor
megjelenik a következő üzenet: „Nyomja meg újra az üzemkapcsoló
gombot a kikapcsolás befejezéséhez.” Nyomja meg a power
(üzemkapcsoló) gombot.
2
A kikapcsolást követően, a bekapcsolt állapotot jelző LED VÖRÖS színre vált,
gyorsan villog, és a ventilátor(ok) kb. 2 másodpercig tovább müködik(nek)
biztosítandó, hogy a rendszer megfelelően lehűljön.
3
Amíg a tápkábel csatlakoztatva marad, bármikor megnyomhatja a power
(üzemkapcsoló) gombot a kivetítő azonnali bekapcsolásához a 2 perces
kikapcsolási folyamat közben.
4
A rendszer lehűlése után a bekapcsolt állapotot jelző LED befejezi a villogást,
és folyamatos vörös fénnyel világít, ami azt jelenti, hogy a kivetítő készenléti
módba lépett.
5
Most már biztonsággal kihúzhatja a tápkábelt.
Figyelmeztető szimbólumok:
•
„A kivetítő túlmelegedett. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.”
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a kivetítő túlmelegedett. A lámpa és a kivetítő
is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény
folyamatos vörös színnel világít. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával
vagy a szervizközponttal.
•
„A ventilátor meghibásodott. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.”
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a ventilátor meghibásodott. A lámpa és a
kivetítő is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény
villog. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával vagy a szervizközponttal.
Megjegyzés: Ha a kivetítő automatikusan kikapcsolódik és a lámpa
LED kijelző folyamatosan vörös fénnyel világít, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szervizközponttal.
Magyar
A kivetítő kikapcsolása.
Magyar
10
A kivetített kép beállítása
A kivetített kép magasságának beállítása
A kivetítő állítható lábakkal van felszerelve a kivetített kép magasságának
beállításához.
A kép emeléséhez:
1
Nyomja meg az állítható láb kioldására szolgáló gombot. (1. ábra)
2
Emelje a képet a kívánt magasságba (2. ábra), majd engedje fel a gombot az
állítható láb rögzítéséhez.
3
Használja a dőlésszög beállító kereket (3. ábra) a kivetítő szögének
finombeállításához.
A képe lejjebb állításához:
1
Nyomja meg az állítható láb kioldására szolgáló gombot. (1. ábra)
2
Engedje le a képet a kívánt magasságba (2. ábra), majd engedje fel a gombot
az állítható láb rögzítéséhez.
3
Használja a dőlésszög beállító kereket (3. ábra) a kivetítő szögének
finombeállításához.
1
Állítható láb
kioldógombja
3
Dőlésszög beállító
kerék
2
Állítható láb
11
Tekintse meg az alábbi táblázatot az adott vetítési távolsághoz tartozó optimális
képméret kiválasztásához. Példa: Ha a kivetítő 3 méter távolságra van a vászontól,
a jó képminőséget 75 és 90 hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 3 méteres vetítési távolság
esetén 131 cm vetítési magasság szükséges.
Ma
x. k
épm
Min
.
ére
t
kép
mé
ret
B
90"
75 "
Magasság: 131
cm a kép alsó
és felső széle
közötti távolság
Magasság:
109 cm
C
A
3 m a kívánt távolság
Ábra: Rögzített távolság változó nagyítással és képmérettel.
Magyar
Az optimális képméret és -távolság
Magyar
12
Vetítővászon mérete
Kívánt
Távolság
(m)
Átló
<A>
(hüvelyk)
<B>
1,5
Teteje
Vetítővászon mérete
(Min. zoom)
Sz (cm) × Ma
(cm)
38
Teteje
(Max. zoom)
A kép alsó
és felső széle
Átló
közötti
(hüvelyk)
távolság (cm)
<B>
<C>
Sz (cm) × Ma
(cm)
A kép alsó és
felső széle
közötti
távolság (cm)
<C>
65
83 x 47
54
45
100 x 56
2
50
111 x 63
73
60
133 x 75
87
2,5
63
139 x 78
91
75
167 x 94
109
3
75
167 x 94
109
90
200 x 113
131
3,5
88
194 x 109
127
105
233 x 131
152
4
100
222 x 125
145
120
267 x 150
174
4,5
113
250 x 141
163
136
300 x 169
196
5
125
278 x 156
181
151
333 x 188
218
6
151
333 x 188
218
181
400 x 225
261
7
176
389 x 219
254
211
467 x 263
305
8
201
444 x 250
290
241
533 x 300
348
9
226
500 x 281
326
271
600 x 338
392
10
251
556 x 313
363
301
667 x375
435
Nagyítás mértéke: 1,2 x
13
Magyar
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával
A
60"
Kívánt
képméret
D
Magasság: 87 cm
A kép alsó és felső
széle közötti távolság
2m
2,4 m
C
B
Kívánt távolság
Az alábbi táblázat mutatja, hogyan lehet elérni a kívánt képméretet a kivetítő
helyzetének vagy a zoom gyűrű beállításával. Például: ha 60 hüvelykes képméretet
kíván elérni, helyezze a kivetítőt 2,0–2,4 méter távolságra a vászontól, és annak
megfelelően állítsa be a zoom mértékét.
Magyar
14
Kívánt képméret
Távolság (m)
A kép felső széle (cm)
Átló (hüvelyk)
<A>
Sz (cm) × Ma (cm)
Max. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
A kép alsó és felső széle
közötti távolság
<D>
30
66 x 37
1,0
1,2
43
40
89 x 50
1,3
1,6
58
50
111 x 62
1,7
2,0
72
60
133 x 75
2,0
2,4
87
70
155 x 87
2,3
2,8
101
80
177 x 100
2,7
3,2
116
90
199 x 112
3,0
3,6
130
100
221 x 125
3,3
4,0
144
120
266 x 149
4,0
4,8
173
150
332 x 187
5,0
6,0
217
180
398 x 224
6,0
7,2
260
200
443 x 249
6,6
8,0
289
250
553x 311
8,3
10,0
361
300
664 x 374
10,0
***
433
Nagyítás mértéke: 1,2 x
15
Telepítő menü
A telepítő menü képernyőn megjelenő kijelzést (OSD) biztosít a kivetítő üzembe
helyezéséhez és karbantartásához. Az OSD-t csak akkor használja, ha a „No signal
input” (Nincs jelbemenet) üzenet látható a kijelzőn.
A menü lehetőségei között szerepelnek olyan beállítások, mint a vetítőernyő-méret
és távolság, fókusz, trapéztorzítás-korrekció és egyebek.
1
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő „Power” (üzemkapcsoló) gomb
megnyomásával.
2
A kivetítő üzembe helyezéséhez és karbantartásához való OSD menü
megnyitásához nyomja meg a „MENU” (Menü) gombot a vezérlőpulton.
3
A háttérmintázat például a vetítővászon-méret és távolság, fókusz és egyebek
kalibrációjához és beállításához szükséges.
4
Az Installation (Telepítés) menü a következő lehetőségeket tartalmazza:
• Vetítési mód
• Vetítés helye
• Menü helye
• Trapézkorrekció beállítások
• Nyelvi beállítások
• Visszaállítás a gyári alapbeállításokra
Használja a fel és le nyílgombokat a lehetőség kiválasztásához, a bal és jobb
nyílgombokat a kijelölt lehetőség beállítására, és a jobb nyílgombot az
almenübe vagy funkció-beállításba történő belépéshez. Az új beállítások
elmentődnek, amint kilép a menüből.
5
Nyomja meg a menü gombot a menüből történő kilépéshez és az Acer üdvözlő
képernyőbe történő visszatéréshez.
Magyar
Felhasználói kezelőszervek
Magyar
16
Acer Empowering Technology
Empowering
gomb
Acer eView Management
Az Acer Empowering gomb három
egyedülálló Acer funkciót biztosít, ezek az
„Acer eView Management”, az „Acer
eTimer Management” és az „Acer ePower
Management”. Nyomja meg a „ ”
gombot és tartsa lenyomva több mint egy
másodpercig, hogy elindítsa a
képernyőmenüt a funkciók
módosításához.
Nyomja meg a „ ” gombot az „Acer
eView Management” almenü indításához.
Az „Acer eView Management” a
megjelenítési üzemmód kiválasztására
való. A részleteket illetően olvassa el a
„Képernyőmenük” című fejezetet.
Acer eTimer Management
Nyomja meg a „ ” gombot az „Acer
eTimer Management” almenü indításához.
Az „Acer eTimer Management”
emlékeztető funkciót kínál, amellyel
megkönnyítheti prezentációjának
időbeosztása. A részleteket illetően
olvassa el a „Képernyőmenük” című
fejezetet.
Acer ePower Management
Nyomja meg a „ ” gombot az „Acer
ePower Management” indításához.
Az „Acer ePower Management" egyetlen
gyorsgombot biztosít a felhasználónak a
lámpa és a kivetítő élettartamának
meghosszabbításához. A részleteket
illetően olvassa el a „Képernyőmenük”
című fejezetet.
17
A kivetítő többnyelvű OSD-vel rendelkezik, amely képbeállítások végzését, illetve
több beállítás módosítását teszi lehetővé.
Az OSD menük használata
•
Az OSD menü megnyitásához nyomja meg a „MENU” (Menü) gombot a
távvezérlőn vagy a kezelőpanelen.
•
Amikor látható az OSD menü, használja a
gombokat a főmenü
bármelyik elemének kiválasztásához. A főmenü kívánt elemének kiválasztása
után nyomja meg a
állíthat be.
gombot, hogy belépjen az almenübe, ahol funkciókat
•
A
gombokkal válassza ki a kívánt elemet, majd a
állítsa be az értéket.
•
Az almenüben jelölje ki a következő beállításra szánt elemet, és a fentiek
szerint állítsa be.
•
Nyomja meg a „MENU” (Menü) gombot a távvezérlőn vagy a kezelőpanelen,
és a képen visszatér a főmenü.
•
Az OSD menü bezárásához nyomja meg újra a „MENU” (Menü) gombot a
távvezérlőn vagy a kezelőpanelen. Az OSD menü bezáródik, és a kivetítő
automatikusan menti az új beállításokat.
gombokkal
Főmenü
Beállítás
Almenü
Magyar
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
Magyar
18
Szín
Megjelenítési mód Számos előre beállított gyári érték áll rendelkezésre, amelyeket
különféle képtípusokhoz optimalizáltak.
•
•
Fényes: A fényerő optimalizálásához.
•
•
•
•
•
Normál: Általános környezethez.
Bemutató: Értekezleti bemutatókhoz nagyobb fényerő
érdekében.
Film: Világosabb és általános mozgókép/videó/fotó-tartalomhoz.
Sötét mozi: Sötét mozgókép-tartalomhoz.
Sport: Sport megjelenítéséhez.
Felhasználói: A felhasználói beállítások mentéséhez.
Fal színe
Ezzel a funkcióval kiválaszthatja a falnak megfelelő, helyes színt. Több
választási lehetőség van, pl. fehér, világosssárga, világoskék,
rózsaszínű, sötétzöld. Kompenzálja a színek köztti eltérést, amikor
falra vetítenek, így a megfelelő színtónust fogja visszaadni.
Fényerő
A kép fényerejének állításához.
Kontraszt
•
Nyomja meg a
gombot a kép sötétítéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kép világosításához.
A „Contrast” (Kontraszt) szabályozza a kép legvilágosabb és
legsötétebb területei közötti különbséget. A kép kontrasztértékének
módosítása megváltoztatja a kép fekete-fehér arányát.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt növeléséhez.
Színhőmérséklet
Beállítja a színhőmérsékletet. Nagyobb színhőmérsékleten a kép
hidegebbnek, míg kisebb színhőmérséklet mellett melegebbnek tűnik.
Degamma
A sötétebb jelenetek megjelenítésére van hatással. Nagyobb gamma
mellett a sötétebb jelenetek fényesebbnek tűnnek.
19
Zajcsökkentés
A zajcsökkentést állítja be. A „0” a kikapcsolt zajcsökkentést, míg a
„>0" a zajcsökkentés fokozott mértékét jelenti.
Keménység
A kép élességét állítja be.
•
Nyomja meg a
gombot a keménység csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a keménység növeléséhez.
Ragyogó színek
Kibővített színspektrumot biztosít a képen, ami nagyobb színtelítettség
kínál a fénys, élethű képhez. A szolgáltatás alapértelmezés szerinti
beállítása: „Be” .
Dinamikus fekete
Válasza a „Be”opciót, a sötét filmjelenetek megjelenítésének
automatikus optimálásához; hogy azok hihetetlen részletességgel
jelenhessenek meg.
Színkezelés
Szín R
Beállítja a vörös színt.
Szín G
Beállítja a zöld színt.
Szín B
Beállítja a kék színt.
Szín C
Beállítja a ciánkék színt.
Szín Y
Beállítja a sárga színt.
Szín M
Beállítja a bíborvörös színt.
Bőrszín
Beállítja a bőrszínt.
Színtelítettség
Színezet
HDMI
színtartomány
A videoképet fekete-fehérről teljesen színtelítettségűre állítja.
•
Nyomja meg a
színtelítettségét.
gombot, hogy csökkentse a kép
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a kép színtelítettségét.
A vörös és zöld közötti egyensúlyt állítja be.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a zöld szín
mennyiségét a képen.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a vörös szín
mennyiségét a képen.
A színmegjelenítési hiba javításához állítsa be a HDMI képadatok
színtartományát.
•
Automatikus: Automatikus beállítás a lejátszótól érkező
információk alapján.
•
Korl. tartom.: A bemeneti kép korlátozott színtartomány-adatok
szerinti feldolgozása.
•
Telj. tartom.: A bemeneti kép teljes színtartomány-adatok szerinti
feldolgozása.
Magyar
Speciális
Magyar
20
Megjegyzés: A "Színtelítettség" és a "Színezet" opciók használata számítógép
és HDMI módban nem támogatott.
Megjegyzés: A "HDMI színtartomány" funkció használata csak HDMI módban
támogatott.
Kép
Kivetítés
Elöl
•
A gyári alapbeállítás.
Mennyezet
•
Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő a vízszintes tengely mentén
megfordítja a képet, hogy mennyezetre szerelés esetén megfelelően
jelenítse meg.
Hátul
•
Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő a függőleges tengely mentén
megfordítja a képet, hogy áttetsző képernyő mögül lehessen vetíteni.
Hátul-Mennyezeti
•
Képméretarány
Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő egyszerre mindkét tengely
mentén megfordítja a képet. A mennyezetre erősített kivetítővel,
átlátszó vetítővászon mögötti vetítésre.
Ezt a funkciót a kívánt képméretarány kiválasztására használja.
•
Automata: A kép eredeti szélesség-magasság arányának
megőrzése, hogy a natív vízszintes, illetve függőleges
felbontásnak megfelelően illeszkedjen.
•
4:3: A képet a vászonhoz igazítja, és 4:3-as méretarányban jeleníti
meg.
•
16:9: A képet a képernyő szélességéhez, magasságát a 16:9-es
méretarányhoz igazítja.
•
Levélszekrény: megőrzi a jel eredeti képméretarányát és 1,333szorosára nagyítja.
Manuális Keystone A kivetítő megdöntése által okozott képtorzítás kioltására való. (±15 fok)
21
F. helyzet
•
•
Nyomja meg a
gombot a kép balra mozgatásához.
Nyomja meg a
gombot a kép jobbra mozgatásához.
•
•
Nyomja meg a
gombot a kép lefelé mozgatásához.
Nyomja meg a
gombot a kép felfelé mozgatásához.
Frekvencia
A „Frekvencia” funkció módosítja a kivetítő képfrissítési gyakoriságát,
hogy megegyezzen a számítógépbe szerelt grafikus kártyáéval. Ha
függőleges villódzó sávot lát a kivetített képen, használja ezt a funkciót a
szükséges beállítások végzéséhez.
Követés
Szinkronizálja a kivetítő és a grafikus kártya jel-időzítését. Ha ugráló vagy
villódzó képet tapasztal, ezzel a funkcióval állíthatja helyre.
HDMI keresési info. Állítsa be a képernyőn látható HDMI kép túlpásztázási arányát.
•
Automatikus: Automatikus beállítás a lejátszótól érkező információk
alapján.
•
•
Alulpásztázás: Soha ne történjen túlpásztázás a HDMI képen.
Túlpásztázás: Mindig túlpásztázás történjen a HDMI képen.
Megjegyzés: A „V. helyzet”, „F. helyzet”, „Frekvencia” és „Követés” funkciók
HDMI, illetve Videó üzemmódban nem támogatottak.
Megjegyzés: A „HDMI Keresési info.” funkció csak HDMI módban támogatott.
Magyar
V. helyzet
Magyar
22
Kezelés
ECO üzemmod)
A „On” (Be) gombbal kiolthatja a vetítőlámpát, és így csökkentheti az
energiafogyasztást és a zajkibocsátást, illetve növelheti a lámpa
élettartamát. Az „Off” (Ki)” gombbal visszatérhet normál üzemmódba.
Nagy magasság
Válassza az „Be” lehetőséget a „High Altitude” (Nagy magasság) mód
bekapcsolásához. A ventilátorokat ilyenkor maximális sebesség
mellett, folyamatosan működteti a kivetítő hatékony hűtése érdekében,
ha nagy magasságban használják.
Automata kikapcsolás A kivetítő automatikusan kikapcsol, ha a megadott idő után nincs
bemeneti jel. (perc)
Kikapcsolás mód
•
•
Szabvány: megfelelően leállítja a kivetítőt ventilátoros hűtés után.
Azonnali folytatás: Folytatja a rendszert, ha a főkapcsoló gombot
2 percen belül újra megnyomják.
Lámpa üzemidő
A lámpa eddig eltelt használati idejét mutatja (órákban).
Lámpa emlékeztető
Aktiválja ezt a funkciót, hogy a lámpa cseréjére vonatkozó emlékeztető
jelenjen meg 30 órával a lámpa élettartamának becsült vége előtt.
Lámpa visszaállítása
Nyomja meg a
gombot, miután kijelölte a „Yes” (Igen) elemet, hogy
a lámpa működési idejének számlálóját 0 órára állítsa.
Beállítás
Menü helye
A menü helyzetének módosítása a képernyőn.
23
A feliratozás megjelenítéséhez válassza a CC1, CC2, CC3 vagy CC4
lehetőséget (a CC1 az Ön területének elsődleges nyelvéhez tartozó
feliratokat jelenti meg). Az „Off” (Ki) kiválasztásával kikapcsolja a
feliratozást. Ez a funkció csak akkor érhető el, ha kompozit videó vagy
S-Video bemeneti jelet választanak és a rendszer formátum NTSC.
<Megjegyzés> Állítsa a kép méretarányát 4:3 értékre. A funkció nem
használható, ha a képméret „16:9" vagy „Auto".
Biztonság
Biztonság
A kivetítő a rendszergazda számára hasznos biztonsági lehetőségeket
kínál a kivetítő használatának szabályozásához.
Nyomja meg a
gombot a „Security” (Biztonság) beállítás
módosításához. Amennyiben a biztonsági funkciót engedélyezték, be
kell írnia a „Rendszergazda jelszót” a biztonsági beállítások
módosításához.
•
Jelölje ki az „On” (Be) tételt a biztonsági funkció
engedélyezéséhez. A felhasználónak meg kell adnia a jelszót
ahhoz, hogy működtesse a kivetítőt. A részleteket illetően
olvassa el a „Felhasználói jelszó” című fejezetet.
•
Ha kijelölik az „Off” (Ki) tételt, a felhasználó jelszó megadása
nélkül is bekapcsolhatja a kivetítőt.
Időtúllépés (Perc)
Miután a „Security” (Biztonság) funkciót „On” (Be) állapotba állítják, a
rendszergazda beállíthatja az időtúllépés funkciót.
•
Nyomja meg a
vagy
gombot az időtúllépés hosszának
kiválasztásához.
•
•
A beállítási tartomány 10 perctől 990 percig terjed.
•
A „Timeout (min.)” (Időtúllépés (perc))” gyári alapértelmezett
beállítása „Off” (Ki).
•
Miután engedélyezték a biztonsági funkciót, a kivetítő jelszó
megadását kéri a felhasználótól, amikor bekapcsolja a kivetítőt.
Úgy a „User Password” (Felhasználói jelszó) mint az
„Administrator Password” (Rendszergazda jelszó) beírása
lehetséges ennél a párbeszédnél.
Az idő lejártával a kivetítő újból kéri a felhasználót, hogy adja
meg jelszavát.
Megjegyzés: 1080P modell esetében, a legjobb képminőség érdekében
tanácsoljuk, hogy a végfelhasználó a PC felbontását állítsa 1920 x 1080
képpontra, mielőtt használná ezt a funkciót.
Magyar
Feliratozás
24
Magyar
Felhasználói jelszó beállítása
•
•
•
•
•
•
•
Nyomja meg a
gombot a „User Password” (Felhasználói
jelszó) beállításához, illetve módosításához.
Nyomja meg a távvezérlőn lévő számgombokat a jelszó
beállításához, majd nyomja meg a „MENU” gombot a
megerősítéshez.
Nyomja meg a
gombot a karakterek törléséhez.
Adja meg a jelszót, amikor megjelenik a „Confirm Password”
(Jelszó megerősítése) üzenet.
A jelszó 4 és 8 karakter közötti hosszúságú legyen.
Ha kijelöli a „Request password only after plugging power cord”
(Jelszó kérése kizárólag a tápkábel csatlakoztatása után) elemet,
a kivetítő a jelszó megadását a kivetítő tápkábelének
csatlakoztatása alkalmával mindig kérni fogja.
Ha kiválasztja az „Always request password while projector turns
on” (Jelszó kérése a kivetítő minden bekapcsolásakor) tételt, a
felhasználónak meg kell adnia a jelszót a kivetítő minden egyes
bekapcsolása alkalmával.
Rendszergazda jelszó beállítása
Az „Administrator Password” (Rendszergazda jelszó) használható mind
az „Enter Administrator Password” (Rendszergazda jelszó megadása),
mind az „Enter Password” (Jelszó megadása) párbeszédpanelben.
•
Nyomja meg a
gombot az „Administrator Password”
(Rendszergazda jelszó) módosításához.
•
A gyári alapértelmezésben a „Administrator Password”
(Rendszergazda jelszó) „1234”.
Ha elfelejtette a rendszergazda jelszót, tegye a következőt a
rendszergazda jelszó visszanyeréséhez:
•
Egyedi, hatjegyű „Universal Password” (Univerzális jelszó)
található a Biztonsági kártyára nyomtatva (ellenőrizze, benne vane a csomagban). Ezt a számjegyekből álló egyedi jelszót a kivetítő
mindig elfogadja, akármit is állítottak be Rendszergazda
jelszónak.
•
Ha elveszítette a biztonsági kártyát és a számot, kérjük lépjen
kapcsolatba a helyi Acer márkaszervizzel.
Auto. Kijelző
Az alapértelmezett beállítás a "Be". Az elektronikus képernyő felfelé és
lefelé történő mozgatása a projektor be- és kikapcsolt állapotától függ.
Visszaállítás
•
Nyomja meg a
gombot és válassza a „Yes” (Igen) elemet,
hogy valamennyi menü paramétereit gyári alaphelyzetbe állítsa
vissza.
PIP
•
Válassza az „On” (Be) elemet, hogy egyszerre két képernyőt
jelenítsen meg.
Válassza az „Off” (Ki) elemet a funkció letiltásához.
•
PIP forrás
Nyomja meg a
és
gombot a másodlagos videó jelforrás
kiválasztásához: Kompozit, S-Video vagy Komponens jel.
PIP helyzet
Válassa ki a PIP másodlagos jel helyzetét a képernyőn.
PIP méret
Válassa ki a PIP másodlagos jel méretét a képernyőn.
Megjegyzés: Ha a PIP funkciót aktiválják, a nagyítás és trapéztorzítás funkciók
nem elérhetők.
Megjegyzés: A „PIP”, „PIP forrás”, „PIP helyzet” és „PIP mérete” funkciók a
HDMI módban nem működnek.
25
Magyar
Időzítő
Időzítő helye
•
Az időzítő óra helyének kiválasztásához a képernyőn.
Időzítő indítása
•
Nyomja meg a
gombot az időzítő indításához vagy leállításához.
Időzítés ideje
•
Nyomja meg a
beállításához.
vagy
Időzítő megjelenítés
•
Nyomja meg a
vagy
gombot a képernyőn megjelenítendő
időzítő üzemmód kiválasztásához.
gombot az időzítés idejének
Nyelv
Nyelv
A többnyelvű OSD menü kiválasztása. Használja a
gombot a menü kívánt nyelvének kiválasztásához.
•
A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg a
vagy
gombot.
Magyar
26
Függelékek
Hibaelhárítás
Ha problémát tapasztal az Acer kivetítővel kapcsolatban, forduljon az alábbi
hibaelhárítási útmutatóhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel.
Képproblémák és megoldásaik
#
1
2
Probléma
Nem jelenik meg
kép a vásznon.
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(PC esetében
(Windows 2000/
XP/Vista/Windows
7))
Megoldás
•
Az „Első lépések” című fejezetben leírt módon
csatlakoztatva.
•
Győződjön meg arról, hogy egyik érintkező sem görbült
meg, vagy törött el.
•
Ellenőrizze, hogy a kivetítő lámpáját megfelelően
szerelték-e be. Lásd a „Lámpacsere” című fejezetet.
•
Győződjön meg arról, hogy eltávolította a lencsevédőt,
és a kivetítő bekapcsolt állapotban van.
•
Nyomja meg a „RESYNC” gombot a távvezérlőn vagy a
kezelőpanelen.
•
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Nyissa meg a „My Computer” (Sajátgép) elemet,
a „Control Panel” (Vezérlőpult) elemet, majd
kattintson duplán a „Display” (Megjelenítés)
ikonra.
•
Jelölje ki a „Settings” (Beállítások) fület.
•
Győződjön meg arról, hogy a kijelző felbontása
nem haladja meg az UXGA (1600 x 1200) értéket.
•
Kattintson az „Advanced Properties” (Speciális
tulajdonságok) gombra.
Ha a probléma továbbra is fennáll, módosítsa az Ön által
használt monitor megjelenítését, és kövesse az alábbi
lépéseket:
•
Győződjön meg arról, hogy a felbontás-beállítás
nem haladja meg az UXGA (1600 x 1200) értéket.
•
Kattintson a „Change” (Módosítás) gombra a
„Monitor” fülön.
•
Kattintson a „Show all devices” (Összes eszköz
megjelenítése) elemre. Ezután jelölje ki a
„Standard monitor types” (Szabvány
monitortípusok) elemet az SP dobozban, és
válassza ki a megfelelő felbontást a „Models”
(Típusok) dobozban.
•
Győződjön meg arról, hogy monitorkijelző
felbontása nem haladja meg az UXGA (1600 x
1200) értéket.
27
4
5
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(Notebook
számítógépeken)
A noteszgép
képernyője nem
jeleníti meg a
bemutatót.
A kép instabil vagy
villódzik
•
Nyomja meg a „RESYNC” gombot a távvezérlőn vagy a
kezelőpanelen.
•
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Ismételje meg a lépéseket a (fenti) 2. elemtől a
számítógép felbontásának beállításához.
•
Nyomja meg a kimeneti beállítások váltása
gombot. Példa: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell
[Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP
[Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5 ]
•
Ha nehézséget tapasztal a felbontás módosítása során,
illetve a monitor lefagy, indítsa újra az összes
készüléket, a kivetítőt is beleértve.
•
Ha Microsoft® Windows® alapú notebook számítógépet
használ: Előforduklhat, hogy egyes PC noteszgépek
kikapcsolják saját képernyőjüket, amikor egy második
megjelenítő eszköz van használatban. Mindegyiknél
más-más módon történik a visszakapcsolása. Lásd a
számítógép használati útmutatóját további
információkért.
•
Ha Apple® Mac® operációs rendszer alapú notebook
számítógépet használ: A System Preferences
(Rendszerbeállítások) menüben nyissa meg a Display
(Megjelenítés) elemet, és jelölje ki a Video Mirroring
(Videó tükrözés) tétel „On” (Be) jelölőnégyzetét.
•
Állítson a „Tracking” (Követés) elemen, hogy korrigálja.
További információkért forduljon a „Kép” című
fejezethez.
Módosítsa a számítógép színmélység beállítását.
•
6
A képen
függőleges villódzó
sáv van
•
•
7
A kép nem éles
•
•
•
Használja a „Frequency” (Frekvencia) funkciót a
beállításhoz. További információkért forduljon a „Kép”
című fejezethez.
Ellenőrizze és konfigurálja át a grafikus kártya
megjelenítési módját, hogy az kompatibilis legyen a
kivetítővel.
Győződjön meg arról, hogy a lencsevédő kupakot
eltávolították.
Állítson a kivetítő lencséjének fókuszgyűrűjén.
Győződjön meg arról, hogy a vetítővászon a kivetítőtől
számítva, az előírt, 1,5 és 10,0 méter közötti távolságon
belül van. További információkért forduljon az „A kívánt
képméret elérése a távolság és a zoom beállításával”
című fejezethez.
Magyar
3
Magyar
28
8
9
10
11
A kép megnyúlik,
amikor
„szélesvásznú”
DVD filmet játszik
le
A kép túl kicsi vagy
túl nagy
A kép oldalai
ferdék
A kép fordított.
Ha anamorf vagy 16:9 képméretarányú DVD filmet játszik le,
az alábbi beállítások módosítására lehet szükség:
•
Ha 4:3 képformátumú DVD filmet játszik le, módosítsa
a formátumot 4:3 beállításra a kivetítő OSD menüjében.
•
Ha a kép még mindig nyújtott, akkor a képméretarányt
is be kell állítania. Állítsa a megjelenítési formátumot
16:9 (széles) képméretarányra a DVD-lejátszón.
•
Ha Letterbox (LBX) képformátumú DVD filmet játszik le,
módosítsa a formátumot Letterbox (LBX) beállításra a
kivetítő OSD menüjében.
•
•
Állítson a kivetítő tetején lévő zoom gyűrűn.
•
Nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn vagy a
kezelőpanelen. Lépjen az „Image" (Kép) --> „Aspect
Ratio” (Képméretarány) elemre, és próbálkozzon
különböző beállításokkal.
•
Ha lehetséges, helyezze át a kivetítot úgy, hogy a
vászon közepe felé nézzen.
•
Nyomja meg a „Keystone / " gombot az OSD
menüben vagy a távvezérlőn, amíg az oldalak
függőlegessé nem válnak.
•
Jelölje ki az OSD menü "Image (Kép) --> Projection
(Vetítés)" elemét a vetítés helyzetének módosításához.
Helyezze a kivetítőt a vászonhoz közelebb vagy
messzebbre.
Problémák a kivetítővel kapcsolatban
#
Jelenség
Megoldás
1
A kivetítő nem reagál semmilyen
kezelőszervre
Ha lehetséges, kapcsolja ki a kivetítőt, majd
húzza ki a tápkábelt, és várjon legalább 30
másodpercig, míg újra nem csatlakoztatja.
2
A lámpa kiég, vagy pukkanó
hangot ad ki
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama
végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat. Ha
ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik
be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A
lámpa kicseréléséhez kövesse a „Lámpacsere”
című fejezetben felsorolt eljárásokat.
29
#
1
Jelenség
Üzenet
Emlékeztető üzenet
Fan Fail (Meghibásodott a ventilátor) – a rendszerventilátor nem
működik.
Projector Overheated (A kivetítő túlmelegedett) – a kivetítő
meghaladta javasolt üzemi hőmérsékletét, ezért használat előtt
hagyni kell kihűlni.
Replace the lamp (Cserélje ki a lámpát) – a lámpa hamarosan
eléri hasznos élettartama végét. Hamarosan ki kell cserélnie.
Magyar
OSD üzenetek
Magyar
30
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
LED üzenetek:
Lámpa LED
Üzenet
Elektromos csatlakozó
Készenlét
Hőmérséklet
LED
Áramellátás LED
Piros
Piros
Piros
Kék
BE-KI villogás
100 ms
BE-KI villogás
100 ms
BE-KI villogás
100 ms
--
--
Főkapcsoló
--
BE
--
--
--
BE
Lámpa újra
--
--
--
0,5 mp-es
H(BE), 0,5
mp-es L(KI)
villogás
Hűtés
--
--
0,5 mp-es
H(BE), 0,5
mp-es L(KI)
villogás
--
Főkapcsoló: hűtés kész;
készenlét mód
--
--
BE
--
Firmware letöltés
BE
BE
BE
BE
Hőkapcsoló hiba (T ≤ 105°C)
(Lámpa túl meleg) Megjelenik
a „Projector Overheated”
(Projektor túlmelegedett) OSD
üzenet
--
BE
--
BE
Hőkapcsoló hiba (T ≥ 105°C)
(Lámpa túl meleg) Megjelenik
a „Projector Overheated”
(Projektor túlmelegedett) OSD
üzenet
--
BE
--
BE
Ventilátor-zár hiba. Megjelenik
„Fan Fail, Will automatically
turn off soon” (Ventilátor hiba,
hamarosan automatikusan
kikapcsol)
--
0,5 mp-es H(BE),
0,5 mp-es L(KI)
villogás
--
BE
Lámpa hiba (lámpa, ballaszt)
Színtárcsa hiba
BE
--
--
BE
0,5 mp-es
H(BE), 0,5 mpes L(KI)
villogás
--
--
BE
31
A porszűrők cseréje
1
2
3
4
5
Kapcsolja ki a kivetítőt és húzza ki a hálózati tápkábelt.
Húzza ki mindkét oldal porszűrőjét. (#1. Ábra)
Tisztítsa meg vagy cserélje ki a porszűrőt.
A porszűrők visszaszereléséhez végezze el az előző lépéseket fordított
sorrendben.
Ha porszűrőt használ, állítsa a rendszert nagy magasság üzemmódra.
(Beállítások: Menu (Menü)->Management (Kezelés)->High Altitude (Nagy
magasság)->On (Be))
Megjegyzés: Ha porszűrőt szerelnek be, győződjön meg arról, hogy a
rendszer nagy magasság üzemmódra van állítva.
(#1. Ábra)
A porszűrők tisztítása
A porszűrőket 1000 üzemóránként tisztítsa meg. Ha nem tisztítják őket
rendszeresen, eldugíthatja őket a por, ami megakadályozza a megfelelő szellőzést.
Ez túlmelegedést és a kivetítő károsodását okozhatja. (Általában 1.000 óra javasolt,
de a tisztítás gyakorisága a használat környezetétől függ)
Kövesse az alábbi utasításokat a tisztításhoz:
1
2
a porszűrők tisztításához használjon egy, a számítógépek vagy egyéb irodai
felszerelések tisztításához tervezett, kisméretű porszívót. Vízben is mosható.
(#2. Ábra)
Ha a piszkot nehéz eltávolítani, vagy eltörött a szűrő, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel egy új szűrő
beszerzése érdekében.
Porszűrő
(#2. Ábra)
Magyar
A porszűrők cseréje és tisztítása
Magyar
32
Lámpacsere
Csavarhúzóval távolítsa el a csavar(oka)t a fedélből, majd húzza ki a lámpát.
A kivetítő saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Figyelmeztető üzenetet fog látni:
„A lámpa nagyteljesítményű módban hasznos élettartama végéhez közeledik.
Tanácsos kicserélni!” Ha ezt az üzenetet látja, minél hamarabb cserélje ki a
lámpát. Az lámpa kicserélése előtt legalább 30 percig hagyja hűlni a vetítőt.
Figyelem: A lámpa háza forró! Hagyja lehűlni, mielőtt kicserélné
a lámpát.
3
1
2
1
2
5
4
Lámpacsere
1
Kapcsolja ki a kivetítőt az üzemkapcsoló gomb megnyomásával.
2
Legalább 30 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
3
Húzza ki a tápkábelt.
4
Egyszerre távolítsa el a két csavart a kivetítő mindkét oldalán. (#1. Ábra)
5
Nyomja meg és tolja a felső fedelet a lencse irányába. (#2. Ábra)
6
Nyissa ki a felső fedelet. (#3. Ábra)
7
Távolítsa el a lámpamodult a helyén rögzítő két csavart X és húzza fel a
lámpatömböt Y (#4. Ábra).
8
A lámpamodult erővel kell kihúzni. (#5. Ábra)
A lámpamodul visszaszereléséhez végezze el az előző lépéseket
fordított sorrendben.
Figyelem: A személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében
ne ejtsék el a lámpamodult, illetve érintsék puszta kézzel a lampa
izzóját. Az izzó összetörhet, és személyi sérülést okozhat, ha
véletlenül elejtik .
33
Amennyiben a kivetítőt mennyezetre szerelő készlettel kívánja telepíteni, olvassa el
az alábbi lépéseket:
Fúrjon négy lyukat a mennyezet szilárd, statikailag stabil részébe, és rögzítse a
konzolt.
m
m
m
13 m
20
1
,9
49mm
mm
8,4
130 mm
Megjegyzés: A csavarok nem tartozékok. Kérjük, szerezze be a
mennyezetnek megfelelő csavarokat.
2
Rögzítse a mennyezeti rudat az alkalmazásnak megfelelő négyhengeres
csavarral.
Mennyezetre szerelési konzol
- Szerelje a mennyezetre
Rövid rúd
Hosszú rúd
Hosszabbító rúd
„A” típusú csavar
50 mm hosszúság / 8 mm átmérő -
Hosszú csapfej
Imbuszkulcs
- Meghúzáshoz/meglazításhoz
Szorító csavar
Közepes rúd
Magyar
Mennyezetre szerelés
Magyar
34
3
A kivetítő méretének megfelelő számú csavart használjon a kivetítő
rögzítéséhez a mennyezetre szerelő konzolhoz.
B típusú csavar
Kisméretű alátét
Nagyméretű alátét
Kivetítő szerelőkonzol
Tartja a kivetítőt és annak beállítását teszi lehetővé
Távtartó
- A hőleadás érdekében
Megjegyzés: Tanácsos elegendő helyet hagyni a konzol és a kivetítő
között a megfelelő hőelvezetés érdekében. Amennyiben szükséges,
használjon két darab alaátétet a jobb tartás érdekében.
4
Szerelje a mennyezeti konzolt a mennyezeti rúdra.
Nagyméretű csapfej
Imbuszkulcs
„A” típusú csavar
50 mm-es hosszúság /8 mm átmérő
- Meghúzáshoz/meglazításhoz
Csavar szorítása
35
Szükség szerint állítsa be a kivetítő szögét és helyzetét.
Magyar
5
Csavar szorítása
Imbuszkulcs
30°
Imbuszkulcs
Csavar szorítása
Megjegyzés: Az egyes modellekhez ajánlott csavar- és alátéttípusok
az alábbi táblázatban találhatók. A csavarcsomagban 3 mm átmérőjű
csavarokat mellékeltünk.
Modellek
Alátét típus
Hossz (mm)
Nagy
Kicsi
3
25
V
V
CSAVARMÉRETEK M3 x 10 mm
60,0 mm
H6500/E-140/HE-802
„B” típusú csavar
Átmérő (mm)
160,0 mm
Magyar
36
Műszaki adatok
Az alább felsorolt műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A
végleges műszaki adatokat lásd az Acer kiadott marketing-specifikációiban.
Kivetítő rendszer
DLP®
Felbontás
Natív: 1080P (1920 x 1080), Maximális: UXGA (1600 x
1200), WSXGA+ (1680x1050)
Számítógépekkel való
kompatibilitás
IBM PC és azzal kompatibilis, Apple Macintosh, iMac és
VESA szabványok: SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+,
WXGA, WXGA+, WSXGA+
Videó kompatibilitás
NTSC (3,58/4,43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/
K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p),
SDTV (480i, 576i)
Képméretarány
Auto, 4:3, 16:9, L.Box
Megjeleníthető színek száma
1,07 milliárd szín
Vetítőlencse
F/2,55–2,86, f = 22,37 mm – 26,73 mm, 1,2× kézi állítású
zoom lencsével
Vetítővászon mérete (átlósan
mérve)
38" (96 cm) -300" (762 cm)
Vetítési távolság
4,9' (1,5 m) ~ 32,7' (10,0 m)
Vetítővászon-távolság
60 hüvelyk 2 m-nél (1,50 - 1,80:1)
Vízszintes pásztázási sebesség
30 k – 100 kHz
Függőleges pásztázási sebesség
50 - 85 Hz
Lámpa típusa
240 W-os felhasználó által cserélhető lámpa
Trapézkorrekció
± 15 fok
Tömeg
2,54kg (5,6lbs)
Méretek (széles x mély x magas)
269 mm x 205,6 mm x 95,5 mm (10,6" x 8,1" x 3,8")
Digitális zoom
8X
Tápellátás
AC bemenet 100–240 V, 50–60 Hz
Áramfogyasztás
305W ± 10% normál üzemmódban
245W ± 10% ÖKO üzemmódban
Készenlét< 1W
Üzemi hőmérséklet
5ºC – 35ºC / 41ºF – 95ºF
I/O csatlakozók
•
•
•
•
•
•
•
Tápegység-csatlakozóaljzat x1
VGA bemeneti csatlakozó x1
Kompozit videó x1
3 RCA komponens videó x 1
HDMI x2
USB x1: számítógépről történő távvezérléshez
DC aljzat x1
37
•
•
•
•
•
•
•
•
Hálózati tápkábel x1
VGA kábel x1
Távvezérlő x1
Elem x2 (a távvezérlőhöz)
Felhasználói kézikönyv (CD-ROM) x1
Gyors üzembe helyezési útmutató x1
Biztonsági kártya x1
Hordtáska x1
* A konstrukció és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
Magyar
Az alapcsomag tartalma
Magyar
38
Kompatibilis üzemmódok
A. VGA analóg
1
VGA analóg – PC jel
Üzemmódok
Felbontás
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [KHz]
VGA
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
60
72
75
85
56
60
72
75
85
60
70
75
85
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6(67)
60
60
75
75
75
31,5
37,9
37,5
43,3
35,1
37,9
48,1
46,9
53,7
48,4
56,5
60,0
68,7
63,8
67,5
77,1
64,0
77,0
80,0
91,1
60,0
75,2
65,3
75,00
31,5
34,9
37,9
48,4
68,7
75,2
60,3
SVGA
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
UXGA
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
i Mac DV(G3)
39
VGA analóg – Kibővített szélesképernyős időzítés
Üzemmódok
Felbontás
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [KHz]
WXGA
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x800
1440x900
1680x1050
1366x768
1920x1080
60
75
85
60
60
60
60
60
60
47,8
60,3
68,6
44,8
49,6
55,9
65,3
47,7
67,50
WSXGA+
3
VGA analóg – Komponens jel
Üzemmódok
Felbontás
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [KHz]
480i
576i
480p
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
720x480
720x576
720x480
720x576
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
59,94(29,97)
50(25)
59,94
50
60
50
60(30)
50(25)
23,97/24
60
50
15,7
15,6
31,5
31,3
45,0
37,5
33,8
28,1
27
67,5
56,3
B. HDMI Digitális
1
HDMI - PC jel
Üzemmódok
Felbontás
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [KHz]
VGA
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
60
72
75
85
56
60
72
75
85
60
31,5
37,9
37,5
43,3
35,1
37,9
48,1
46,9
53,7
48,4
SVGA
XGA
Magyar
2
Magyar
40
SXGA
QuadVGA
SXGA+
UXGA
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
i Mac DV(G3)
2
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
70
75
85
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6(67)
60
60
75
75
75
56,5
60,0
68,7
63,8
67,5
77,1
64,0
77,0
80,0
91,1
60,0
75,2
65,3
75,00
31,5
34,9
37,9
48,4
68,7
75,2
60,3
HDMI – Kibővített széles képernyős időzítés
Üzemmódok
Felbontás
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [KHz]
WXGA
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x800
1440x900
1680x1050
1366x768
1920x1080
60
75
85
60
60
60
60
60
60
47,8
60,3
68,6
44,8
49,6
55,9
65,3
47,7
67,50
WSXGA+
41
HDMI - Videojel
Üzemmódok
Felbontás
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [KHz]
480i
720x480(1440x480)
59,94(29,97)
15,7
480p
720x480
59,94
31,5
576i
720x576(1440x576)
50(25)
15,6
576p
720x576
50
31,3
720p
1280x720
60
45,0
720p
1280x720
50
37,5
1080i
1920x1080
60(30)
33,8
1080i
1920x1080
50(25)
28,1
1080p
1920x1080
23,97/24
27
1080p
1920x1080
60
67,5
1080p
1920x1080
50
56,3
A monitor
megjelenítési
tartománya
grafikai forrás
esetében
Vízszintes pásztázási
sebesség:
30k-100kHz
Függőleges
pásztázási sebesség:
50-85Hz
ADC
Max. pixel-órajel:
170MHz
TMDS
Max. frekvencia:
200MHz
Magyar
3
Magyar
42
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
FCC nyilatkozat
A készüléket vizsgálatnak vetették alá, amelynek során megállapítást nyert, hogy a
készülék teljesíti az FCC szabályzatának 15. pontja szerinti, B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy
lakásban történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros
interferencia ellen. A készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és
sugározhat, és ha nem a használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és
használják, akkor megzavarhatja a rádiós távközlést.
Ugyanakkor semmilyen garancia nem vállalható arra nézve, hogy meghatározott
felhasználásnál nem fordulnak elő zavarok. Ha ez az eszköz káros zavart kelt a
rádió- vagy televízió vételben, amit az eszköz ki- és bekapcsolásával lehet
megállapítani, a felhasználó a zavar megszüntetésére minden további nélkül
megteheti a következő intézkedéseket:
•
Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
•
Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
•
Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa,
mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
•
Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt kábelekkel
történik az FCC előírásoknak való megfelelés érdekében.
Megjegyzés: Perifériák
A készülékhez kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok,
nyomtatók stb.) szabad csatlakoztatni, amelyek megfelelnek a B osztályú
eszközökre előírt határértékeknek. A határértékeknek nem megfelelő perifériák
használata esetén zavar léphet fel a rádiós és a televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt az eszközt működtesse.
Üzemi feltételek
A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. fejezetének. A működtetésnek az alábbi
két feltétele van: (1) a készülék nem okozhat zavart, és (2) az eszköznek minden
zavart tűrnie kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.
Nyilatkozat az EU szabályok kielégítéséről
Az Acer ezúton kijelenti, hogy ez a kivetítősorozat megfelel az 1999/5/EK irányelv
alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
Megfelel az oroszországi hatósági előírásnak
Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli
LAN-nal és/vagy Bluetooth-al felszerelt modellekre vonatkozik.
Általános információk
Ez a termék megfelel mindazon ország vagy régió rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli használatát engedélyezték. A
konfigurációtól függően ez a termék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul).
Kanada – Alacsony feszültségű engedély alóli
mentességet élvező hírközlési eszközök (RSS-210)
a
Általános információ
A működtetésnek az alábbi két feltétele van:
1. Az eszköz nem okozhat interferenciát, és
2. ennek az eszköznek minden vett interferenciát állnia kell, beleértve a
nem kívánatos működést okozó interferenciát.
b
Működés a 2,4 GHz-es sávban
Az engedélyezett szolgáltatással történő rádiófrekvenciás zavar
megelőzésére ezt a berendezést épületen belüli működésre tervezték, és
a kültéri használatot engedélyeztetni kell.
Az országok érvényességi köre
Ezt a berendezést a felhasználás országában érvényes előírások és szabályok szigorú
betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a felhasználás
országában lévő helyi irodával. A teljes országlistáért lásd: http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/
implem.htm.
Magyar
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Magyar
43
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi,
New Taipei City 221,Taiwan, R.O.C.
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221,Taiwan, R.O.C.
Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail:easy_lai@acer.com.tw
And,
Acer Italy s.r.l
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913, www.acer.it
Hereby declare that:
Product:
Trade Name:
Model Number:
Machine Type:
Projector
Acer
M1P1108
H6500/E140/HE-802
Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC
directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that
production units of the same product will continue comply with the requirements.
EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following
harmonized standards:
-. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
-. EN55024
-. EN61000-3-2 Class A
-. EN61000-3-3
Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
-. EN60950-1
RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equipment
-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous
material are:
Lead
Mercury
Hexavalent Chromium
!
0.1%
0.1%
0.1%
Polybrominated Biphenyls (PBB’s)
Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE’s)
Cadmium
0.1%
0.1%
0.01%
Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting
of ecodesign requirements for energy-related product.
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi,
New Taipei City 221,Taiwan, R.O.C.
The standards listed below are applied to the product if built with WLAN
module or wireless keyboard and mouse.
R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
z Article 3.1(a) Health and Safety
-. EN60950-1
-. EN62311
z Article 3.1(b) EMC
-. EN301 489-1
-. EN301 489-17
z Article 3.2 Spectrum Usages
-. EN300 328
-. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
Year to begin affixing CE marking 2011.
_______________________________
Aug. 24, 2011
Easy Lai /Manager
Date
Regulation Center, Acer Inc.
-
Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:
Product:
DLP Projector
Model Number:
M1P1108
Machine Type:
H6500/E140/HE-802
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising