Acer | H7532BD | Acer H7532BD User Manual

Acer kivetítő
H7532BD/E152D/HE-812 sorozat
Felhasználói útmutató
Copyright © 2012. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva.
Acer kivetítő H7532BD/E152D/HE-812 sorozat Használati útmutatója
Eredeti kiadás: 12/2012
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják anélkül, hogy az
átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások ennek a
kézikönyvnek az új kiadásaiban vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek
meg. A cég nem vállal sem kifejezett, sem beleértett garanciát a dokumentum tartalmát illetően, és
különösen elutasítja a bizonyos célra való értékesítésre vagy alkalmasságra vonatkozó beleértett
garanciákat.
Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább biztosított
helyen. A sorozatszám és a modellszám a számítógépen elhelyezett címkén található. A
számítógéppel kapcsolatos minden levelezés alkalmával meg kell adni a sorozatszámot, a
modellszámot és a vásárlásra vonatkozó adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen részletét
sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani semmilyen formátumban
vagy eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy egyéb eljárás alkalmazásával.
Acer kivetítő H7532BD/E152D/HE-812 sorozat
Típusszám: _________________________________
Sorozatszám: _______________________________
Vásárlás időpontja: ___________________________
Vásárlás helye: ______________________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékneveit
vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
„HDMITM, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC.
védjegyei,illetve bejegyzett védjegyei.”
iii
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a dokumentumot,
később szüksége lehet rá. Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden
figyelmeztetésnek és utasításnak.
A termék kikapcsolása tisztítás előtt
Tisztítás előtt a termék csatlakozóját távolítsa el a fali aljzatból. Ne használjon
folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A készüléket nedves törlőkendővel tisztítsa.
Figyelmeztetés megszakító eszközként szolgáló
dugóval kapcsolatban
Kövesse az alábbi útmutatást a berendezés külső tápegységhez történő
csatlakoztatása és leválasztása során:
•
•
•
Telepítse a tápegységet, mielőtt a hálózati tápkábelt a hálózati konnektorhoz
csatlakoztatná.
Húzza ki a tápkábelt, mielőtt a tápegységet eltávolítaná a kivetítőből.
Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az
összes tápkábel kihúzásával a tápegységekből.
Elérhetőséggel kapcsolatos figyelmeztetés
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen
elérhető és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha
áramtalanítani kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a
konnektorból.
Figyelmeztetések!
•
•
•
A terméket ne használja víz közelében.
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék
leesik, súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése
érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy
a terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük.
Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni,
hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
•
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül,
mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és
rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne
öntsön folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.
iv
•
•
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett
környezetben, ami váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a forgó
alkatrészeket, illetve a lámpát.
A hálózati feszültség használata
•
•
•
•
•
Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos a rendelkezésre álló áramforrás típusáról, forduljon a
forgalmazóhoz vagy a helyi elektromos szolgáltatóhoz.
Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem
haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok
eszköz csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja
meg a mellékkör névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót
használnak, az áramfelvétel nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti
áramfelvételének 80%-át.
A termék hálózati adapterét hárompólusú földelt tápcsatlakozóval látták el. Ez
a dugó csak megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a
fali konnektor megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a hálózati adapter
dugóját. Ne dugja a dugót nem földelt hálózati csatlakozóba. További
információkért forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem
megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy sérülést
okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar megfelelő
kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő elektromos eszközök
okoznak, és ami befolyásolja a termék teljesítményét.
•
A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az
alábbi követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal
rendelkező, VDE vagy hasonló jóváhagyással, 4,5 méter maximális
hosszúsággal.
v
A termék szervizelése
Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a terméket, mert a burkolat felnyitása vagy
eltávolítása miatt veszélyes áramütésnek vagy más kockázatoknak teheti ki magát.
Bízza az összes javítást képzett szakemberre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett
munkatársaihoz, ha:
•
•
•
•
•
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
Folyadék ömlött a termékbe
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az
összes használati utasítást
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz
vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe, hogy
a terméket helyreállítsa.
Figyelem! Biztonsági okból ne használjon nem szabványos alkatrészt
részegységek beszerelése vagy cseréje alkalmával. A kiegészítőket
illetően vegye fel a kapcsolatot a termék viszonteladójával.
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol
kisgyerekektől.
További biztonsági információ
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős
fény károsíthatja látását.
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne telepítse a terméket az alábbi környezetben:
•
•
•
•
•
•
Rosszan szellőző vagy szűk helyen. A kivetítő és a falak között legalább 50 cm
legyen, lehetővé téve a levegő szabad áramlását.
Olyan hely, ahol a hőmérséklet szélsőséges módon megnőhet, pl. gépkocsiban zárt
ablak mellett.
Olyan hely, ahol a szélsőségesen magas páratartalom, por vagy cigarettafüst
beszennyezheti az optikai részegységeket, megrövidítve ezzel élettartamukat és
besötétítve a képet.
Tűzjelző berendezések közelében.
Olyan hely, ahol a környezeti hőmérséklet meghaladja a 40 ºC/104 ºF értéket.
Több mint 3048 méter tengerszint feletti magasságban.
vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Azonnal húzza ki a tápkábelt, ha problémát tapasztal a kivetítővel. Ne
működtesse a kivetítőt, ha füst, furcsa zaj vagy szag jön belőle. Ez tüzet vagy
áramütést okozhat. Ha ilyet tapasztal, azonnal húzza ki a tápkábelt és vegye fel
a kapcsolatot a kereskedővel.
Ne használja tovább a terméket, törje el vagy ejtse le. Ebben az esetben,
vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, aki megvizsgálja a terméket .
A kivetítő lencséjét ne irányítsa a nap felé. Ez tüzet okozhat.
A kivetítő kikapcsolásakor tanácsos hagyni, amíg a kivetítő befejezi hűtési,
mielőtt áramtalanítaná a készüléket.
Ne kapcsolja ki gyakran hirtelen a tápellátást, vagy húzza ki működés közben a
kivetítő tápkábelét. A legjobb, ha megvárja, amíg a ventilátor kikapcsolódik,
mielőtt kikapcsolja a fő áramforrást.
Ne érintse a légkivezető rácsot és a talplemezt, amelyek felforrósodnak.
Tisztítsa meg a gyakran a légszűrőt, ha van ilyen. A készülék belsejében
emelkedhet a hőmérséklet és meghibásodást okozhat, ha a légszűrő/szellőző
nyílások piszokkal vagy porral szennyezettek.
Ne nézzen a szellőzőrácson keresztül a készülék belsejébe, amikor a kivetítő
be van kapcsolva. Az erős fény károsíthatja látását.
Mindig nyissa ki a lencsevédőt vagy távolítsa el a lencsesapkát, amikor a
kivetítő be van kapcsolva.
Ha a kivetítő bekapcsolt állapotban van, ne tegyen tárgyakat a lencse elé,
mivel ezzel a tárgy felforrósodhat, deformálódhat és tüzet is okozhat. A lámpa
ideiglenes kikapcsolásához nyomja meg a HIDE gombot a távvezérlőn.
A lámpa rendkívül forróvá válik működés közben. A lámpa burkolatának csere
céljából történő felnyitása előtt legalább 45 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
A lámpát névleges élettartamán túl nem szabad működtetni. Ettől ritkán
eltörhet.
Soha ne cseréljen lámpaszerelvényt vagy bármilyen elektronikus alkatrészt, ha
a kivetítő csatlakozik az elektromos hálózathoz.
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a
lámpát, ha megjelenik a figyelmeztető üzenet.
Amikor a lámpát kicseréli, hagyja az egységet kihűlni, majd kövesse a cserére
vonatkozó utasításokat.
A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a „Kezelés” képernyőmenü
„Lámpa visszaállítása” funkciója segítségével.
Ne kísérelje meg szétszerelni a kivetítőt. A készülék belsejében
nagyfeszültségű alkatrészek vannak, amelyek sérülést okozhatnak. Az
egyetlen, felhasználó által szervizelhető alkatrész a lámpa, amely saját,
levehető fedéllel rendelkezik. Mindennemű javítást megfelelő szakemberrel
végeztessen el.
Ne állítsa függőleges helyzetbe a kivetítőt. Így a kivetítő könnyen leborulhat, és
sérülést vagy kárt okozhat.
A termék fordítva is képes képet megjeleníteni, így mennyezetre is lehet
szerelni. Kizárólag az Acer mennyezetre szerelő készletét használja a kivetítő
felszereléséhez, és győződjön meg biztos rögzítéséről.
vii
Figyelmeztetés zenehallgatás esetére
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
•
•
•
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán és kényelmes hangerőn nem hallja a zenét.
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
Ne hallgasson zenét nagy hangerőn huzamosabb ideig.
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
Utasítások az eszköz megfelelő elhelyezését illetően
Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági
szeméttárolóba. A környezetszennyezés csökkentése és környezetünk lehető
legnagyobb fokú védelme érdekében kérjük, hasznosítsa újra. További információért
az elektromos és elektronikus berendezések hulladékával (WEEE) kapcsolatos
szabályozást illetően látogassa meg a
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
weboldalt
Higannyal kapcsolatos figyelmeztetés
LCD/CRT monitort vagy kijelzőt tartalmazó kivetítők vagy elektronikus termékek:
A termékben lévő lámpa vagy lámpák higanyt tartalmaznak ezért újrahasznosításuk,
illetve ártalmatlanításuk a helyi, állami vagy szövetségi törvények betartásával kell,
hogy történjen. További tájékoztatásért lépjen kapcsolatba az elektronikai
iparszövetséggel a www.eiae.org címen. A lámpák ártalmatlanításával kapcsolatos
tájékoztatásért látogassa meg a www.lamprecycle.org weblapot
viii
Mindenek előtt
A használattal kapcsolatos megjegyzések
Ezt tegye:
•
A tisztítás elkezdése előtt kapcsolja ki a terméket.
•
Enyhe mosószerrel megnedvesített puha törlőkendővel törölgesse meg a
kijelzőburkolatot.
•
Amennyiben a terméket előreláthatólag hosszabb ideig nem fogja használni,
húzza ki a váltóáramú (AC) csatlakozóaljzatból.
Ne tegye:
•
Zárja el a készülék házának szellőzést szolgáló nyílásait.
•
Tisztítsa a készüléket súrolószerrel, viasszal vagy oldószerrel.
•
Használja az alábbi helyzetekben:
•
•
•
•
Rendkívül meleg, hideg vagy párás helyen.
Nagymennyiségű pornak és piszoknak kitett helyen.
Erős mágneses teret gerjesztő készülék közelében.
Helyezze közvetlen napsugárzásnak kitett helyre.
Óvintézkedések
Tartsa be a felhasználói útmutatóban ajánlott összes figyelmeztetést,
elővigyázatossági felhívást és karbantartási utasítást, hogy a készülék élettartamát
meghosszabbítsa.
Figyelmeztetés:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős fény
károsíthatja látását.
Tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében óvja a terméket esőtől, illetve
nedvességtől.
Ne nyissa ki vagy szerelje szét a terméket, mert ezzel áramütést okozhat.
Amikor a lámpát kicseréli, hagyja az egységet kihűlni, majd kövesse a cserére vonatkozó
utasításokat.
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a lámpát, ha
figyelmeztető üzenetek jelennek meg.
A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a „Lámpa visszaállítása” funkciót a
képernyőmenü „Kezelés” eleme segítségével.
A kivetítő kikapcsolásakor kérjük hagyja, amíg a kivetítő befejezi hűtési, mielőtt
áramtalanítaná a készüléket.
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne használja a lencsevédő kupakot, ha a kivetítő működik.
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat.
Ha ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A
lámpa kicseréléséhez kövesse a „Lámpacsere” című fejezetben felsorolt eljárásokat.
Mindenek előtt
iii
viii
A használattal kapcsolatos megjegyzések
viii
Óvintézkedések
viii
Bevezetés
1
Termékfunkciók
1
A csomag áttekintése
2
A kivetítő áttekintése
3
A kivetítő nézetei
3
Vezérlőpanel
4
A távvezérlő elrendezése
5
MHL (Mobile High-Definition Link) vezérlő
7
Első lépések
8
A kivetítő csatlakoztatása
8
A kivetítő be- és kikapcsolása
9
A kivetítő bekapcsolása
9
A kivetítő kikapcsolása
10
A kivetített kép beállítása
11
A kivetített kép magasságának beállítása
11
Az optimális képméret és -távolság
12
A kívánt képméret elérése a távolság és
a zoom beállításával
14
Felhasználói kezelőszervek
16
Telepítő menü
16
Acer Empowering Technology
17
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
18
Szín
19
Kép
21
Beállítás
23
Kezelés
25
Audió
25
3D
26
Nyelv
27
Tartalomjegyzék
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
Függelékek
28
Hibakeresés
28
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
32
Lámpacsere
33
Mennyezetre szerelés
34
Műszaki adatok
37
Kompatibilis üzemmódok
39
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
44
1
Termékfunkciók
A termék egylapkás DLP® kivetítő. A kiemelkedő tulajdonságok a
következők:
•
DLP® technológia
•
Natív 1920 x 1080 1080p felbontás
4:3/16:9/L.Box méretarány támogatása
•
Lehetővé teszi a 3D tartalom kivetítését DLP Link technológia segítségével:
Blue-Ray 3D támogatás és Nvidia 3DTV Play Ready
•
Gazdag 3D-s élményt tesz lehetővé 2D-s tartalom esetében a 2D-3D átalakítás
funkciónak köszönhetően
•
Az Acer ColorBoost technológia a természet színeit kínálja az élénk, valósághű
képhez
•
Nagy fényerő és kontrasztarány
•
Sokoldalú megjelenítési módok (Fényes, Szabvány, Mozgókép, Sötét mozi,
Játék, Sport, Felhasználói) az optimális teljesítmény érdekében, bármilyen
helyzetben
•
NTSC / PAL / SECAM kompatibilitás és HDTV (720p, 1080i, 1080p)
támogatása
•
Az alacsonyabb energiafogyasztás és a gazdaságos (ECO) üzemmód
megnöveli a lámpa élettartamát
•
Az Acer EcoProjection technológia intelligens szemléletmódú
energiagazdálkodást és fizikai hatékonyság-javítást biztosít
•
Az Empowering gomb megnyomására előbukkannak az Acer Empowering
Technology segédprogramok (Acer eView, eTimer, ePower, e3D Management)
a beállítások egyszerű elvégzése érdekében
•
HDCP támogatással rendelkező HDMITM és MHL bemenettel felszerelve
•
Többnyelvű képernyőn megjelenő (OSD) menük
•
Teljes funkcionalitású távvezérlő
•
A kézi állítású vetítőlencse akár 1,2X-es nagyítást eredményez
•
2X-es digitális zoom svenkolás funkcióval
•
Kompatibilis a Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista® Windows® 7 operációs
rendszerekkel
Magyar
Bevezetés
Magyar
2
A csomag áttekintése
ThiA kivetítőt az alább bemutatott tartozékokkal együtt szállítjuk.
Ellenőrizze, hogy az egység teljes-e. Azonnal lépjen kapcsolatba a
forgalmazóval, ha valami hiányzik.
Kivetítő lencsevédő sapkával
Hálózati tápkábel
VGA-kábel
Kompozit video kábel
Biztonsági kártya
Felhasználói útmutató
Távvezérlő
Gyors üzembe helyezési
útmutató
2 db elem
Hordtáska
3D szemüveg (opcionális)
MHL-kábel (opcionális)
3
Magyar
A kivetítő áttekintése
A kivetítő nézetei
Elölnézet / felülnézet
5
6
1
7
2
8
3
4
#
1
5
Leírás
9
#
Szellőzés (kiömlő nyílás)
6
Leírás
Vezérlőpanel
2
Élességállító gyűrű
7
Zoom kar
3
Zoom lencse
8
Szellőzés (beömlő nyílás)
4
Objektívsapka
9
Hangszóró
5
Távvezérlő vevőegységek
Hátulnézet
2 3 4
Y
VIDEO
Pb/Cb
5
6
S-VIDEO
VGA IN
7
#
9 10 11
AUDIO IN
RS232
DC OUT
Pr/Cr
1
1
8
12
Leírás
Tápegység-csatlakozóaljzat
#
7
Leírás
HDMI 2 csatlakozó
2
USB vezérlőcsatlakozó
8
HDMI 1/MHL csatlakozó
3
YPbPr/YCbCr bemeneti csatlakozó
9
Audió bemeneti csatlakozó
4
Kompozit videó bemeneti csatlakozó
10
RS232 csatlakozó
5
S-Video bemeneti csatlakozó
11
12V DC kimeneti csatlakozó
6
PC analóg jel/HDTV/komponens videó
bemeneti csatlakozó
12
Kensington™ zár portja
Magyar
4
Vezérlőpanel
5
1
6
2
7
3
8
4
9
5
#
Funkció
Leírás
1
RESYNC
A kivetítőt automatikusan a bemeneti jelforráshoz
hangolja.
2
MENU
•
Nyomja meg a „MENU” gombot, hogy
megjelenítse a képernyőn megjelenő (OSD)
menüt, lépjen vissza az előző OSD menüre vagy
rejtse el az OSD menüt.
•
A kiválasztás megerősítéséhez.
3
LAMP
Lámpajelző LED.
4
Bekapcsoló
Bekapcsolás/Készenlét/Bekapcsolt állapotjelző
LED.
A tartalmát lásd a „A kivetítő be- és kikapcsolása”
című fejezetben.
5
Trapézkorrekció
A képet a kivetítő megdöntése által okozott torzítás
kioltása érdekében javítja (± 40 fok).
6
SOURCE
Az aktív forrást módosítja.
7
Négyirányú billentyűk
Használja a
gombot elemek
kiválasztásához, illetve azok beállításainak
elvégzéséhez.
8
TEMP
Hőmérsékletjelző LED.
9
Empowering gomb
Egyedülálló Acer funkciók: e3D, eView, eTimer,
ePower Management.
5
1
3
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Model No:E-26091
17
18
19
20
21
22
23
24
MC.JFZ11.002
#
Ikon
Funkció
Leírás
1
Infravörös jeladó
Parancsokat küld a kivetítőnek.
2
POWER
Lásd: „A kivetítő be-/kikapcsolása” című fejezetet.
3
3D
Nyomja meg a „3D” gombot a 3D típusok kiválasztásához.
4
HIDE
Ideiglenesen kikapcsolja a videojelet. Nyomja meg a „HIDE”
gombot a kép elrejtéséhez, majd nyomja meg újra a kép
megjelenítéséhez.
5
ASPECT RATIO
A kívánt képméretarány kiválasztásához (Automata, 4:3, 16:9,
L.Box).
6
SOURCE
Az aktív forrást módosítja.
7
RESYNC
A kivetítőt automatikusan a bemeneti jelforráshoz hangolja.
8
MUTE
A hang be-/kikapcsolásához.
9
ZOOM
Nagyítja vagy kicsinyíti a kivetített képet.
10
Empowering
gomb
Egyedülálló Acer funkciók: e3D, eView, eTimer, ePower
Management.
11
MENU
•
Nyomja meg a „MENU” gombot, hogy megjelenítse a
képernyőn megjelenő (OSD) menüt, lépjen vissza az
előző OSD menüre vagy rejtse el az OSD menüt.
•
A kiválasztás megerősítéséhez.
12
Trapézkorrekció
A képet a kivetítő megdöntése által okozott torzítás kioltása
érdekében javítja (± 40 fok).
Magyar
A távvezérlő elrendezése
Magyar
6
#
Ikon
Funkció
Leírás
13
Négyirányú
billentyűk
Használja a fel, le, balra és jobbra gombot elemek
kiválasztásához, illetve azok beállításainak elvégzéséhez.
14
Előző/
Visszatekerés
Nincs funkció.
Enter/Lejátszás/
Szünet
Nincs funkció.
Vissza/Stop
Nincs funkció.
Következő/Gyors
előre
Nincs funkció.
15
Számbillentyűzet
0~9
Nyomja meg a „0–9” számgombokat jelszó megadásához a
„Biztonsági beállítások” menüben.
16
PgUp/PgDn
Kizárólag a számítógépes üzemmódhoz. Nyomja meg a
gombot a következő vagy az előző oldal kijelöléséhez. Ez a
funkció csak akkor elérhető ha az USB Ctrl csatlakozó (USB B
típusú) csatlakozik a számítógéphez egy USB kábelen
keresztül.
17
COMPONENT
Nyomja meg a „COMPONENT” gombot, hogy a jelforrást
komponens videóra váltsa.
A csatlakozó a következőket támogatja: YPbPr (480p/576p/
720p/1080p) és YCbCr (480i/576i/1080i).
18
VIDEO
A jelforrás KOMPOZIT VIDEÓRA váltásához.
19
VGA
Nyomja meg a „VGA” gombot, hogy a jelforrást a VGA
csatlakozóra váltsa. A csatlakozó a következőket támogatja:
analóg RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/
576i) és RGBsync.
20
S-VIDEO
A jelforrás S-Videóra váltásához.
21
SD/USB A
Nincs funkció.
22
USB B
Nincs funkció.
23
HDMI/DVI
A forrás HDMI™ vagy MHL csatlakozóra történő váltásához
(csak HDMI 1/MHL csatlakozóval rendelkező típus esetében).
(Nincs DVI funkció)
24
LAN/WiFi
Nincs funkció.
7
MHL vezérlő mód
Navigáció
3
Köv. mód
Kilép az MHL-ből
MHL vezérlő mód
2
Multimédia
1
Köv. mód
4
5
Kilép az MHL-ből
MHL vezérlő mód
6
Számjegy
Köv. mód
7
9
8
10
11
12
#
Ikon
Komponens
1
2
3
Kilép az MHL-ből
Leírás
Hosszan nyomja meg az MHL vezérlő mód kiváltásához.
8
A hang be-/kikapcsolásához.
Nyomja meg a három MHL vezérlő mód kiválasztásához.
(Navigáció/Multimédia/Számjegy)
MENU
Nyomja meg a gyökérmenü megnyitásához.
(csak Navigáció mód esetében)
Hangerő le/
Csökkenti/Növeli a hangerőt.
Hangerő fel
(csak Multimédia mód esetében)
Iránygombok
Használja a fel, le, balra és jobbra gombot elemek
kiválasztásához, illetve azok beállításainak elvégzéséhez.
(csak Navigáció mód esetében)
Lejátszás/Szünet Lejátszás és szünet között vált.
(csak Multimédia mód esetében)
Kijelölés
A fájl kiválasztásához. (csak Navigáció mód esetében)
Kilépés
A fájl bezárásához. (csak Navigáció mód esetében)
9
Visszafelé
10
Előre
11
Számbillentyűzet
0~9
PgUp/PgDn
4
5
6
7
12
MUTE
RESYNC
Fájl lejátszása közben visszafelé halad.
(csak Multimédia mód esetében)
Fájl lejátszása közben előre halad.
(csak Multimédia mód esetében)
Számgombok. (csak Számjegy mód esetében)
Nyomja meg a gombot a következő vagy az előző oldal
kijelöléséhez. (csak Navigáció mód esetében)
Magyar
MHL (Mobile High-Definition Link) vezérlő
Első lépések
A kivetítő csatlakoztatása
S-Video kimenet
D-Sub
USB
Videó kimenet
USB
MHL
5
12
Y
8
2
3
9
11
USB
Magyar
8
D-Sub
Y
Y
VIDEO
B
R
Pb/Cb
G
S-VIDEO
HDMI
VGA IN
AUDIO IN
RS232
DC OUT
Pr/Cr
13
HDTV adapter
HDMI
R B G
4
1
10
7
7
R B G
R B G
HDMI
6
RS232
RS232
DVD-lejátszó
DVD-lejátszó,
Set-top Box, HDTV
vevőkészülék
#
1
2
3
4
5
6
7
Leírás
Hálózati tápkábel
USB-kábel
VGA-kábel
HDMI-kábel
Hangkábel jack–jack
RS232 kábel
3 RCA komponens kábel
R
W
#
8
9
10
11
12
13
Leírás
S-Video kábel
Kompozit videokábel
Audió kábel Jack/RCA
12V DC kábel
MHL-kábel (MicroUSB–HDMI)
VGA-komponens/HDTV átalakító
Megjegyzés: Annak biztosítása érdekében, hogy a kivetítő
megfelelően működjön a számítógéppel, győződjön meg arról, hogy a
megjelenítési mód időzítése kompatibilis a kivetítővel.
Megjegyzés: Az USB-kábelhez aktív hosszabbító szükséges, ha a
hosszúsága meghaladja az 5 métert.
9
Magyar
A kivetítő be- és kikapcsolása
A kivetítő bekapcsolása
1
Vegye le a lencsevédő kupakot. (1. ábra)
2
Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápkábel és a jelkábel megfelelően
csatlakozik. A bekapcsolt állapotot jelző LED vörös fénnyel villog.
3
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton vagy távvezérlőn lévő „Bekapcsoló”
gomb megnyomásával, és a bekapcsolt állapotot jelző LED kék színűre fog
váltani. (2. ábra)
4
Kapcsolja be a forrást (számítógép, noteszgép, videolejátszó stb.). A kivetítő
automatikusan érzékeli a forrást.
•
Ha a képernyőn megjelenik a „Rögzítés” és „Forrás” ikon, ez azt jelenti, hogy a
kivetítő beállítása adott jelforrás-típusra van rögzítve, és nem érzékelhető ilyen
típusú bemeneti jelforrás.
•
Ha a képernyőn a „Nincs jel” üzenet látható, győződjön meg arról, hogy a jelkábelek
megfelelően csatlakoznak.
•
Ha egyszerre több jelforrást csatlakoztat, használja a vezérlőpult vagy a távvezérlő
„Source” gombját, illetve a távvezérlő közvetlen forrás gombját a bemenetek közötti
váltáshoz.
2
Bekapcsoló
1
Objektívsapka
Magyar
10
A kivetítő kikapcsolása
1
A kivetítő kikapcsoláshoz nyomja meg a Bekapcsoló gombot. Ekkor megjelenik
a következő üzenet: „Nyomja meg az üzemkapcsoló gombot a kikapcsolás
befejezéséhez.” Nyomja meg újra a főkapcsolót.
2
A kikapcsolást követően, a bekapcsolt állapotot jelző LED VÖRÖS színre vált,
gyorsan villog, és a ventilátor(ok) kb. 2 másodpercig tovább müködik(nek)
biztosítandó, hogy a rendszer megfelelően lehűljön. (kizárólag „Azonnali
folytatás” módban támogatott)
3
Amíg a tápkábel csatlakoztatva marad, bármikor megnyomhatja a bekapcsoló
gombot a kivetítő azonnali bekapcsolásához a 2 perces kikapcsolási folyamat
közben. (kizárólag „Azonnali folytatás” módban támogatott)
4
A rendszer lehűlése után a bekapcsolt állapotot jelző LED befejezi a villogást,
és folyamatos vörös fénnyel világít, ami azt jelenti, hogy a kivetítő készenléti
módba lépett.
5
Most már biztonsággal kihúzhatja a tápkábelt.
Figyelmeztető szimbólumok:
•
"A kivetítő túlmelegedett. A lámpa hamarosan kikapcsolódik."
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a kivetítő túlmelegedett. A lámpa és a kivetítő
is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény
folyamatos vörös színnel világít. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával
vagy a szervizközponttal.
•
"A ventilátor meghibásodott. A lámpa hamarosan kikapcsolódik."
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a ventilátor meghibásodott. A lámpa és a
kivetítő is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény
villog. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával vagy a szervizközponttal.
Megjegyzés: Ha a kivetítő automatikusan kikapcsolódik és a lámpa
LED kijelző folyamatosan vörös fénnyel világít, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szervizközponttal.
11
A kivetített kép magasságának beállítása
A kivetítő állítható lábakkal van felszerelve a kivetített kép magasságának
beállításához.
A kép emeléséhez:
1
Nyomja meg az állítható láb kioldására szolgáló gombot. (1. ábra)
2
Emelje a képet a kívánt magasságba (2. ábra), majd engedje fel a gombot az
állítható láb rögzítéséhez.
3
Használja a dőlésszög beállító kereket (3. ábra) a kivetítő szögének
finombeállításához.
A képe lejjebb állításához:
1
Nyomja meg az állítható láb kioldására szolgáló gombot. (1. ábra)
2
Engedje le a képet a kívánt magasságba (2. ábra), majd engedje fel a gombot
az állítható láb rögzítéséhez.
3
Használja a dőlésszög beállító kereket (3. ábra) a kivetítő szögének
finombeállításához.
1
Állítható láb
kioldógombja
3
Dőlésszög-beállító
kerék
2
Állítható láb
3
Dőlésszög-beállító
kerék
Magyar
A kivetített kép beállítása
Magyar
12
Az optimális képméret és -távolság
Tekintse meg az alábbi táblázatot az adott vetítési távolsághoz tartozó optimális
képméret kiválasztásához. Példa: Ha a kivetítő 3 méter távolságra van a vászontól,
a jó képminőséget 75 és 90 hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 3 méteres vetítési távolság
esetén 131 cm vetítési magasság szükséges.
Ma
x. k
épm
Min
ére
t
. ké
pm
ére
t
90 hü
B
velyk
75 hü
velyyk
Magasság:
131 cm a kép alsó
és felső széle
közötti távolság
Magasság:
109 cm
C
A
3 m kívánt távolság
Ábra: Rögzített távolság változó nagyítással és képmérettel.
13
Kívánt
Távolság
(m)
Átló
<A>
(hüvelyk)
<B>
0,5
13
Teteje
Vetítővászon mérete
(Min. zoom)
Sz (cm) ×
Ma (cm)
28 x 16
Teteje
(Max. zoom)
A kép alsó
és felső széle
Átló
közötti
(hüvelyk)
távolság (cm)
<B>
<C>
18
15
Sz (cm) ×
Ma (cm)
A kép alsó és
felső széle
közötti
távolság (cm)
<C>
33 x 19
22
1
25
56 x 31
36
30
67 x 38
44
1,5
38
83 x 47
54
45
100 x 56
65
2
50
111 x 63
73
60
133 x 75
87
2,5
63
139 x 78
91
75
167 x 94
109
3
75
167 x 94
109
90
200 x 113
131
3,5
88
194 x 109
127
105
233 x 131
152
4
100
222 x 125
145
120
267 x 150
174
4,5
113
250 x 141
163
136
300 x 169
196
5
125
278 x 156
181
151
333 x 188
218
5,5
138
306 x 172
199
166
367 x 206
239
6
151
333 x 188
218
181
400 x 225
261
6,5
163
361 x 203
236
196
433 x 244
283
7
176
389 x 219
254
211
467 x 263
305
7,5
188
417 x 234
272
226
500 x 281
326
8
201
444 x 250
290
241
533 x 300
348
8,5
213
472 x 266
308
256
567 x 319
370
9
226
500 x 281
326
271
600 x 338
392
9,5
238
528 x 297
344
286
633 x 356
413
10
251
556 x 313
363
301
667 x 375
435
Nagyítás mértéke: 1,2 x
Magyar
Vetítővászon mérete
Magyar
14
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával
A
60 hüvelyk
Kívánt
képméret
D
Magasság:
87 cm a kép
alsó és felső
széle közötti
távolság
2m
2,4 m
C
B
Kívánt távolság
Az alábbi táblázat mutatja, hogyan lehet elérni a kívánt képméretet a kivetítő
helyzetének vagy a zoom gyűrű beállításával. Például: ha 60 hüvelykes képméretet
kíván elérni, helyezze a kivetítőt 2,0–2,4 méter távolságra a vászontól, és annak
megfelelően állítsa be a zoom mértékét.
15
Távolság (m)
A kép felső széle (cm)
Átló (hüvelyk)
<A>
Sz (cm) × Ma (cm)
Max. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
A kép alsó és felső széle
közötti távolság
<D>
30
66 x 37
1,0
1,2
43
40
89 x 50
1,3
1,6
58
50
111 x 62
1,7
2,0
72
60
133 x 75
2,0
2,4
87
70
155 x 87
2,3
2,8
101
80
177 x 100
2,7
3,2
116
90
199 x 112
3,0
3,6
130
100
221 x 125
3,3
4,0
144
120
266 x 149
4,0
4,8
173
150
332 x 187
5,0
6,0
217
180
398 x 224
6,0
7,2
260
200
443 x 249
6,6
8,0
289
250
553x 311
8,3
10,0
361
300
664 x 374
10,0
12,0
433
Nagyítás mértéke: 1,2 x
Magyar
Kívánt képméret
Magyar
16
Felhasználói kezelőszervek
Telepítő menü
A telepítő menü képernyőn megjelenő kijelzést (OSD) biztosít a kivetítő üzembe
helyezéséhez és karbantartásához. Az OSD-t csak akkor használja, ha a „Nincs
jelbemenet” üzenet látható a kijelzőn.
A menü lehetőségei között szerepelnek olyan beállítások, mint a vetítőernyő-méret
és távolság, fókusz, trapéztorzítás-korrekció és egyebek.
1
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő „Bekapcsoló” gomb
megnyomásával.
2
A kivetítő üzembe helyezéséhez és karbantartásához való OSD menü
megnyitásához nyomja meg a „MENU” gombot a vezérlőpulton.
Üzembe helyezés
Kivetítés mód
Üzembe helyezés
Kivetítés helye
Kivetítés mód
Auto Keystone
Kivetítés helye
Auto Keystone
Manuális Keystone
Nyelv
Visszaállítás
Kijelölés
Ki
Nyelv
Nyomja meg
Beállít
Ki
Manuális Keystone
Magyar
Kilépés
Magyar
Visszaállítás
Kijelölés
Nyomja meg
Beállít
Kilépés
3
A háttérmintázat például a vetítővászon-méret és távolság, fókusz és egyebek
kalibrációjához és beállításához szükséges.
4
Az Üzembe helyezés menü a következő lehetőségeket tartalmazza:
• Kivetítés mód
• Kivetítés helye
• Auto Keystone beállítások
• Manuális Keystone beállítások
• Nyelvi beállítások
• Visszaállítás a gyári alapbeállításokra
Használja a fel és le nyílgombokat a lehetőség kiválasztásához, a bal és jobb
nyílgombokat a kijelölt lehetőség beállítására, és a jobb nyílgombot az
almenübe vagy funkció-beállításba történő belépéshez. Az új beállítások
elmentődnek, amint kilép a menüből.
5
Nyomja meg a menü gombot a menüből történő kilépéshez és az Acer üdvözlő
képernyőbe történő visszatéréshez.
17
Az Acer Empowering gomb négy egyedülálló Acer funkciót biztosít, ezek az „Acer
eView Management”, az „Acer eTimer Management”, az „Acer ePower
Management” és az „Acer e3D Management”.
Nyomja meg a „
módosításához.
” gombot, hogy elindítsa a képernyőmenüt a funkciók
Amikor látható az Empowering menü, használja a „
kiválasztásához.
Acer eView Management
Fényes
Játék
Szabvány
Sport
Mozgókép
Felhasználói
” gombot a főmenü
Az „Acer eView Management” a
megjelenítési üzemmód kiválasztására
való. A részleteket illetően olvassa el a
„Képernyőmenük” című fejezetet.
Sötét mozi
Acer eTimer Management
Kezdés
Nyomja meg
Időszak
0 Perc
Riasztás
Kijelző
Az „Acer eTimer Management”
emlékeztető funkciót kínál, amellyel
megkönnyítheti prezentációjának
időbeosztása. A részleteket illetően
olvassa el a „Képernyőmenük” című
fejezetet.
Közép
Visszaszámlálás
Elérési út
Acer ePower Management
ECO üzemmód
Ki
Nagy magasság
Ki
Az „Acer ePower Management” egyetlen
gyorsgombot biztosít a felhasználónak a
kivetítő élettartamának
meghosszabbításához. A részleteket
illetően olvassa el a „Képernyőmenük”
című fejezetet.
Automata kikapcsolás
Acer e3D Management
3D
3D B/J megfordítás
2D 3D-re
2D 3D-re mód
Ki
Megfordítás
Be
Mozgókép
Az „Acer e3D Management” 3D funkciókat
kínál. A részleteket illetően olvassa el a
„Képernyőmenük” című fejezetet.
Magyar
Acer Empowering Technology
Magyar
18
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
A kivetítő többnyelvű OSD-vel rendelkezik, amely képbeállítások végzését, illetve
több beállítás módosítását teszi lehetővé.
Az OSD menük használata
•
Az OSD menü megnyitásához nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn
vagy a kezelőpanelen.
•
Amikor látható az OSD menü, használja a
gombokat a főmenü
bármelyik elemének kiválasztásához. A főmenü kívánt elemének kiválasztása
után nyomja meg a
állíthat be.
•
•
•
•
gombot, hogy belépjen az almenübe, ahol funkciókat
A
gombokkal válassza ki a kívánt elemet, majd a
gombokkal
állítsa be az értéket.
Az almenüben jelölje ki a következő beállításra szánt elemet, és a fentiek
szerint állítsa be.
Nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn vagy a kezelőpanelen, és a
képernyőn visszatér a főmenü.
Az OSD menü bezárásához nyomja meg újra a „MENU” gombot a távvezérlőn
vagy a kezelőpanelen. Az OSD menü bezáródik, és a kivetítő automatikusan
menti az új beállításokat.
Szín
Főmenü
Szabvány
Megjelenítési mód
Fal Színe
Fényerő
Kontraszt
Színtelítettség
Beállítás
Színezet
Színhőmérséklet
Nyomja meg
Dinamikus fekete
Ki
Gamma
Speciális
Nyomja meg
Kijelölés
Almenü
Beállít
Főmenü
19
Szín
Szabvány
Megjelenítési mód
Fal Színe
Fényerő
Kontraszt
Színtelítettség
Színezet
Nyomja meg
Színhőmérséklet
Dinamikus fekete
Ki
Gamma
Speciális
Nyomja meg
Kijelölés
Beállít
Főmenü
Megjelenítési mód
Számos előre beállított gyári érték áll rendelkezésre, amelyeket
különféle képtípusokhoz optimalizáltak.
•
Fényes: a fényerő optimalizálásához.
•
Szabvány: általános környezethez.
•
Mozgókép: világosabb és általános mozgókép/videó/fotótartalomhoz.
•
Sötét mozi: sötét mozgókép-tartalomhoz.
•
Játék: játékokhoz.
•
Sport: sport megjelenítéséhez.
•
Felhasználói: a felhasználói beállítások mentéséhez.
Fal Színe
Ezzel a funkcióval kiválaszthatja a falnak megfelelő, helyes színt. Több
választási lehetőség van, pl. fehér, világosssárga, világoskék,
rózsaszínű, sötétzöld. Kompenzálja a színek köztti eltérést, amikor
falra vetítenek, így a megfelelő színtónust fogja visszaadni.
Fényerő
A kép fényerejének állításához.
Kontraszt
Színtelítettség
•
Nyomja meg a
gombot a kép sötétítéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kép világosításához.
"A „Kontraszt” szabályozza a kép legvilágosabb és legsötétebb
területei közötti különbséget. A kép kontrasztértékének módosítása
megváltoztatja a kép fekete-fehér arányát.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt növeléséhez.
A videoképet fekete-fehérről teljesen színtelítettségűre állítja.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy csökkentse a kép
színtelítettségét.
•
Színezet
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a kép színtelítettségét.
A vörös és zöld közötti egyensúlyt állítja be.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a zöld szín
mennyiségét a képen.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a vörös szín
mennyiségét a képen.
Magyar
Szín
Magyar
20
Színhőmérséklet
Színhőmérséklet
Mód
R nyereség
G nyereség
B nyereség
R erősítés
G erősítés
B erősítés
Felhasználói
Mód
Ezt a funkciót a CT1 (5500K), CT2 (6500K, Natív), CT3 (7500K), vagy
Felhasználói mód választására használhatja.
R nyereség
Beállítja a vörös nyereséget az optimális színhőmérséklet érdekében.
Kijelölés
Beállít
Kilépés
G nyereség
Beállítja a zöld nyereséget az optimális színhőmérséklet érdekében.
B nyereség
Beállítja a kék nyereséget az optimális színhőmérséklet érdekében.
R erősítés
Beállítja a vörös erősítést az optimális színhőmérséklet érdekében.
G erősítés
Beállítja a zöld erősítést az optimális színhőmérséklet érdekében.
B erősítés
Beállítja a kék erősítést az optimális színhőmérséklet érdekében.
Dinamikus fekete
„Be” beállítás esetén automatikusan optimalizálja a kijelzést sötét
filmjelenetekhez, így azok hihetetlen részletgazdagságban láthatók.
Gamma
A sötétebb jelenetek megjelenítésére van hatással. Nagyobb gamma
mellett a sötétebb jelenetek fényesebbnek tűnnek.
Speciális
Függ. színkez.
A vörös, zöld, kék, ciánkék, sárga és bíborvörös szín beállítására való.
Speciális
Függ. színkez.
Függ. színezet
Függ. telít.
Függ. nyereség
Be
Ragyogó szín
Fehér csúcs.
Ki
Film mód
Zajcsökkentés
Fekete kiterj.
Kijelölés
Ki
Beállít
Kilépés
Függ. színezet
A vörös és zöld közötti egyensúlyt állítja be.
Függ. telít.
A kiválasztott színt kevésbé vagy jobban telítetté teszi.
Függ. nyereség
Beállítja a kiválasztott szín kontrasztarányát.
Ragyogó szín
Kibővített színspektrumot biztosít a képen, ami nagyobb színtelítettség
kínál a fénys, élethű képhez.
Fehér csúcs.
Növeli a közeli 100%-os telítettségű fehér fényességét. (csak videó
jelforrások)
Film mód
A képet 24 képkocka/mp-es True Film módhoz optimalizálja.
Zajcsökkentés
A zajcsökkentést állítja be. A „0” a kikapcsolt zajcsökkentést, míg a
„>0” a zajcsökkentés fokozott mértékét jelenti.
Fekete kiterj.
Ez optimális feketeszintet biztosít minden analóg jelforrás esetében.
Megjegyzés: A „Színtelítettség” és „Színezet” funkciók számítógépes, illetve
HDMI üzemmódban nem támogatottak.
21
Magyar
Kép
Kép
Kivetítés mód
Kivetítés helye
Képarány
Automata
Be
Auto Keystone
Manuális Keystone
Keménység
V. helyzet
F. Helyzet
Frekvencia
Követés
Automata
HDMI színtartomány
HDMI keresési info.
Kijelölés
Kivetítés mód
Automata
Beállít
Főmenü
•
Elöl: A gyári alapbeállítás.
•
Hátul: Megfordítja a képet, így áttetsző vetítővászonra tud vetíteni,
hátulról.
•
Automata: Automatikusan beállítja a képkivetítés helyét.
•
Asztal
•
Mennyezet: Fejjel lefelé fordítja a képet, hogy mennyezetre szerelt
vetítéskor megfelelő legyen a kép.
Kivetítés helye
Képarány
Ezt a funkciót a kívánt képarány kiválasztására használja.
•
Automata: a kép eredeti szélesség-magasság arányának megőrzése,
hogy a natív vízszintes, illetve függőleges felbontásnak megfelelően
illeszkedjen.
•
4:3: a képet a vászonhoz igazítja, és 4:3-as méretarányban jeleníti
meg.
•
16:9: a képet a képernyő szélességéhez, magasságát a 16:9-es
méretarányhoz igazítja.
•
L. Box: megőrzi a jel eredeti képméretarányát és 1,333-szorosára
nagyítja.
Auto Keystone
Automatikusan beállítja a kép függőleges oldalait.
Manuális Keystone A kivetítő megdöntése által okozott képtorzítás kioltására való. (±40 fok)
<Megjegyzés> A Manuális Keystone funkció nem érhető el, ha az Auto
Keystone elem beállítása „Be”.
Keménység
A kép élességét állítja be.
•
Nyomja meg a
gombot az élesség csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot az élesség növeléséhez.
Magyar
22
V. helyzet
F. Helyzet
•
Nyomja meg a
gombot a kép balra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép jobbra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép lefelé mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép felfelé mozgatásához.
Frekvencia
A „Frekvencia” funkció módosítja a kivetítő képfrissítési gyakoriságát, hogy
megegyezzen a számítógépbe szerelt grafikus kártyáéval. Ha függőleges
villódzó sávot lát a kivetített képen, használja ezt a funkciót a szükséges
beállítások végzéséhez.
Követés
Szinkronizálja a kivetítő és a grafikus kártya jel-időzítését. Ha ugráló vagy
villódzó képet tapasztal, ezzel a funkcióval állíthatja helyre.
HDMI
színtartomány
A megjelenítési hiba kiküszöbölése érdekében állítsa be a HDMI képadatok
színtartományát.
•
Automata: a lejátszó adatai szerint történik az automatikus beállítása.
•
•
Korl. tartom.: a bemeneti kép feldolgozása korlátozott színtartományú
adatként történik.
Telj. tartom.: a bemeneti kép feldolgozása teljes színtartományú
adatként történik.
HDMI keresési info. A HDMI kép túlpásztázási arányát állítja be.
•
Automata: a lejátszó adatai szerint történik az automatikus beállítása.
•
•
Alulpásztázás: a HDMI képen soha nem történik túlpásztázás.
Túlpásztázás: a HDMI képen mindig történik túlpásztázás.
Megjegyzés: A „V. helyzet”, „F. Helyzet”, „Frekvencia” és „Követés” funkció nem
támogatott HDMI vagy Videó módban.
Megjegyzés: A „HDMI színtartomány” és „HDMI keresési info.” funkció csak
HDMI módban támogatott.
23
Magyar
Beállítás
Beállítás
Ki
Feliratozás
Auto. Kijelző
Ki
Visszaállítás
Nyomja meg
Biztonság
Nyomja meg
Kijelölés
Beállít
Főmenü
Feliratozás
A feliratozás megjelenítéséhez válassza a CC1, CC2, CC3 vagy CC4
lehetőséget (a CC1 az Ön területének elsődleges nyelvéhez tartozó
feliratokat jelenti meg).
Az „Ki” kiválasztásával kikapcsolja a feliratozást. Ez a funkció csak
akkor érhető el, ha kompozit videó vagy S-Video bemeneti jelet
választanak és a rendszer formátum NTSC.
<Megjegyzés> Állítsa a kép méretarányát 4:3 értékre. A funkció nem
használható, ha a képméret „16:9” vagy „Automata”.
Auto. Kijelző
Az alapértelmezett érték „Be”, azaz a vetítővászon elektromos lefelé,
illetve felfelé mozgatása a kivetítő be-/kikapcsolásától függ.
Visszaállítás
Nyomja meg a
gombot és válassza a „Igen” elemet, hogy
valamennyi menü paramétereit gyári alaphelyzetbe állítsa vissza.
Biztonság
Biztonság
A kivetítő a rendszergazda számára hasznos biztonsági lehetőségeket
kínál a kivetítő használatának szabályozásához.
Biztonság
Biztonság
Időtúllépés (Perc)
Ki
Ki
Módosítás
Módosítás
Felhasználói Jelszó
Rendszergazda jelszó
** Jelszó kérése mindig a kivetítő bekapcsolásakor. **
Kijelölés
Beállít
Kilépés
Nyomja meg a
gombot a „Biztonság” üzemmód módosításához.
Amennyiben a biztonsági funkciót engedélyezték, be kell írnia a
„Rendszergazda jelszó” a biztonsági beállítások módosításához.
•
Jelölje ki a „Be” tételt a biztonsági funkció engedélyezéséhez. A
felhasználónak meg kell adnia a jelszót ahhoz, hogy működtesse
a kivetítőt. A részleteket illetően olvassa el a „Felhasználói
Jelszó” című fejezetet.
•
Ha kijelölik az „Ki” tételt, a felhasználó jelszó megadása nélkül is
bekapcsolhatja a kivetítőt.
Időtúllépés (Perc)
Miután a „Biztonság” funkciót „Be” állapotba állítják, a rendszergazda
beállíthatja az időtúllépés funkciót.
•
•
•
•
•
Nyomja meg a
vagy
gombot az időtúllépés hosszának
kiválasztásához.
A beállítási tartomány 10 perctől 990 percig terjed.
Az idő lejártával a kivetítő újból kéri a felhasználót, hogy adja
meg jelszavát.
A „Időtúllépés (Perc)” alapértelmezett gyári beállítása „Ki”.
Miután engedélyezték a biztonsági funkciót, a kivetítő jelszó
megadását kéri a felhasználótól, amikor bekapcsolja a kivetítőt.
Mind a „Felhasználói Jelszó” és az „Rendszergazda jelszó”
elfogadható ebben a párbeszédpanelben.
Magyar
24
Felh. jelszó beállítása
Új jelszó
Jelszó megerősítése
A jelszó 4-8 számjegyet tartalmazhat.
Kilépés
Bemenet
Felhasználói Jelszó
•
Nyomja meg a
gombot a „Felhasználói Jelszó”
beállításához, illetve módosításához.
•
Nyomja meg a távvezérlőn lévő számgombokat a jelszó
beállításához, majd nyomja meg a „MENU” gombot a
megerősítéshez.
•
•
•
•
Felh. jelszó beállítása
A jelszóbeállítás ezzel befejeződött.
Adja meg a kívánt biztonsági módot.
Jelszó kérése csak a tápkábel csatlakoztatása után.
Jelszó kérése mindig a kivetítő bekapcsolásakor.
Kijelölés
Megerősítés
Kilépés
Rendszergazda jelszó beállítása
Új jelszó
Jelszó megerősítése
A jelszó 4-8 számjegyet tartalmazhat.
Bemenet
Kilépés
•
Nyomja meg a
gombot a karakterek törléséhez.
Adja meg a jelszót, amikor megjelenik a „Jelszó megerősítése”
üzenet.
A jelszó 4 és 8 karakter közötti hosszúságú legyen.
Ha kijelöli a „Jelszó kérése csak a tápkábel csatlakoztatása
után.” elemet, a kivetítő a jelszó megadását a kivetítő
tápkábelének csatlakoztatása alkalmával mindig kérni fogja.
Ha kijelöli a „Jelszó kérése mindig a kivetítő bekapcsolásakor.”
elemet, a kivetítő a jelszó megadását a kivetítő bekapcsolása
alkalmával mindig kérni fogja.
Rendszergazda jelszó
Az „Rendszergazda jelszó” használható mind az „Adja meg a
rendszergazda jelszót”, mind az „Adja meg a jelszót”
párbeszédpanelben.
•
Nyomja meg a
gombot a „Rendszergazda jelszó” üzemmód
módosításához.
•
Az „Rendszergazda jelszó” gyári alapbeállítása „1234”.
Ha elfelejtette a rendszergazda jelszót, tegye a következőt a
rendszergazda jelszó visszanyeréséhez:
•
Egyedi, hatjegyű „Univerzális jelszó” található a Biztonsági
kártyára nyomtatva (ellenőrizze, benne van-e a csomagban). Ezt
a számjegyekből álló egyedi jelszót a kivetítő mindig elfogadja,
akármit is állítottak be Rendszergazda jelszónak.
•
Ha elveszítette a biztonsági kártyát és a számot, kérjük lépjen
kapcsolatba a helyi Acer márkaszervizzel.
25
Magyar
Kezelés
Kezelés
ECO üzemmód
Ki
Nagy magasság
Ki
Kikapcsolás mód
Azonnali kikapcs.
Automata kikapcsolás
Lámpa üzemidő
Lámpa emlékeztető
Igen
Lámpa visszaállítása
Nyomja meg
Kijelölés
Beállít
Főmenü
ECO üzemmód
Válassza az „Be” tételt a kivetítő lámpájának halványításához, ami
csökkenti az energiafogyasztást, meghosszabbítja a lámpa
élettartamát és csökkenti a működési zajt. Válassza az „Ki” elemet,
hogy visszatérjen normál üzemmódba.
Nagy magasság
Válassza az „Be” lehetőséget a „Nagy magasság” mód
bekapcsolásához. A ventilátorokat ilyenkor maximális sebesség
mellett, folyamatosan működteti a kivetítő hatékony hűtése érdekében,
ha nagy magasságban használják.
Kikapcsolás mód
•
•
Azonnali kikapcs.: leállítja a kivetítőt ventilátoros hűtés nélkül.
Azonnali folytatás: folytatja a rendszert, ha a főkapcsoló gombot
2 percen belül újra megnyomják.
Automata kikapcsolás A kivetítő automatikusan kikapcsol, ha a megadott idő után nincs
bemeneti jel. (Az alapértelmezett idő 120 perc.)
Lámpa üzemidő
A lámpa eddig eltelt használati idejét mutatja (órákban).
Lámpa emlékeztető
Aktiválja ezt a funkciót, hogy a lámpa cseréjére vonatkozó emlékeztető
jelenjen meg 30 órával a lámpa élettartamának becsült vége előtt.
Lámpa visszaállítása
Nyomja meg a
gombot, miután kijelölte a „Igen” elemet, hogy a
lámpa működési idejének számlálóját 0 órára állítsa.
Audió
Audió
Hangerő
Némítás
Ki
Be/kikapcsolás hangerő
Közép
Figyelmeztetés hangerő
Közép
Kijelölés
Hangerő
Némítás
Beállít
Főmenü
•
Nyomja meg a
gombot a hangerő csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a hangerő növeléséhez.
•
•
Válassza az „Be” elemet a hangerő némításához.
Válassza az „Ki” elemet a hangerő visszaállításához.
Magyar
26
Be/kikapcsolás hangerő Jelölje ki ezt a funkciót az értesítés hangerejének beállításához,
amikor a kivetítőt be-/kikapcsolja.
Figyelmeztetés hangerő Jelölje ki ezt a funkciót a figyelmeztetések hangerejének
beállításához.
3D
3D
Ki
3D
2D 3D-re
Nyomja meg
3D formátum
Nyomja meg
3D B/J megfordítás
Megfordítás
3D figyelmeztető üzenet
Kijelölés
3D
Be
Beállít
Főmenü
Jelölje ki az „Be” elemet a DLP 3D funkció engedélyezéséhez.
•
Be: válassza ezt az elemet, ha DLP 3D-s szemüveget, 120 Hzes 3D-képes grafikuskártyát és HQFS formátumú fájlt, vagy
DVD-t a megfelelő szoftveres lejátszóval használ.
•
Ki: a 3D mód kikapcsolása.
2D 3D-re
2D 3D-re
Ki
2D 3D-re
Fotó
Mód
Konvergencia
Megfordítás
Alacsony
Mélység
Kijelölés
Beállít
Kilépés
2D 3D-re
A 2D-s tartalmak többségét támogatja.
Jelölje ki az „Be” elemet a DLP 3D technológia által támogatott 2D
3D-re funkció engedélyezéséhez. A megfelelő teljesítmény
érdekében DLP-kompatibilis 3D szemüveget használjon.
<Megjegyzés> A „2D 3D-re” csak HDMI módban támogatott.
Mód
Válassza a „Fotó”, „Mozgókép” és „Felhasználói” módot mint
előnyben részesített 3D-s beállítás.
Konvergencia
Válassza az „Befelé”, „Közép” és „Kifelé” konvergencia-effektust mint
előnyben részesített 3D-s beállítást a „Felhasználói” módban.
Mélység
Válassza a „Alacsony”, „Közép” és „Erős” mélység-effektust mint
előnyben részesített 3D-s beállítást a „Felhasználói” módban.
3D formátum
Állítsa be a 3D formátumot a 3D-s tartalom helyes megjelenítéséhez.
<Megjegyzés> A „Képkocka-tömörítés” csak HDMI módban
támogatott.
3D formátum
[Automata]
Képkocka-tömörítés
Egymás melletti (Félkép)
Egymás melletti (Teljes kép)
Fent és lent
Szekvenciális képkockák
Szekvenciális mezők
Kilépés
Kijelölés
Megerősítés
3D B/J megfordítás
Ha különálló vagy átfedő képet lát DLP 3D szemüveg viselése
közben, elképzelhető, hogy végre kell hajtania az „Fordított” funkciót,
hogy a lehető legjobb bal/jobb képszekvenciát alkalmazza a helyes
kép érdekében (DLP 3D esetében).
27
Megjegyzés: A 3D megjelenítés most engedélyezve van.
1. Kérjük, győződjön meg róla hogy a 3D jelek és a szemüveg megfelelőek-e.
2. Ne feledje kikapcsolni a 3D funkciót , ha nem kíván 3D képeket látni.
3. Ha a 3D megjelenítés nem megfelelő, kérjük próbálkozzon meg a 3D Sync Invert
engedélyezésével.
4. 3D módban a kijelző mód opciók nem elérhetők.
Megjegyzés: A megfelelő 3D-s megjelenítéshez a grafikuskártya 3D-s
alkalmazásának megfelelő beállítása szükséges.
Megjegyzés: Az olyan szoftveres lejátszók, mint a Stereoscopic Player és a
DDD TriDef Media Player támogatják a 3D fájlformátumot. Az alábbi weboldalról
letöltheti a három lejátszót,
- Stereoscopic Player (Próbaverzió): http://www.3dtv.at/Downloads/Index_en.aspx
- DDD TriDef Media Player (Próbaverzió):
http://www.tridef.com/download/TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html
Megjegyzés: A „3D B/J megfordítás” funkció kizárólag akkor áll rendelkezésre,
ha a 3D opció engedélyezve van.
Megjegyzés: Emlékeztető képernyő látható, ha a 3D funkció a kivetítő
bekapcsolásakor engedélyezett. A beállításokat a célnak megfelelően válassza
meg.
Nyelv
Nyelv
Kijelölés
Nyelv
Megerősítés
Főmenü
A többnyelvű OSD menü kiválasztása. Használja a
vagy
gombot a kínánt menünyelv kiválasztásához.
•
A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg a
gombot.
Magyar
3D figyelmeztető üzenet Válassza az „Be” lehetőséget a 3D figyelmeztető üzenet
megjelenítéséhez.
Magyar
28
Függelékek
Hibakeresés
Ha problémát tapasztal az Acer kivetítővel kapcsolatban, forduljon az alábbi
hibaelhárítási útmutatóhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel.
Képproblémák és megoldásaik
#
1
2
Probléma
Nem jelenik meg
kép a vásznon
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(PC esetében
(Windows 2000/
XP/Vista/
Windows 7))
Megoldás
•
Az „Első lépések” című fejezetben leírt módon
csatlakoztatva.
•
Győződjön meg arról, hogy egyik érintkező sem görbült
meg, vagy törött el.
•
Ellenőrizze, hogy a kivetítő lámpáját megfelelően
szerelték-e be. Lásd a „Lámpacsere” című fejezetet.
•
Győződjön meg arról, hogy eltávolította a lencsevédőt,
és a kivetítő bekapcsolt állapotban van.
•
Nyomja meg a „RESYNC” gombot a távvezérlőn vagy a
kezelőpanelen.
•
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Nyissa meg a „Sajátgép” elemet, a „Vezérlőpult”
elemet, majd kattintson duplán a „Megjelenítés”
ikonra.
•
Jelölje ki a „Beállítások” fület.
•
Győződjön meg arról, hogy a kijelző felbontása
nem haladja meg a WUXGA-RB (1920 x 1200)
értéket.
•
Kattintson az „Speciális tulajdonságok” gombra.
Ha a probléma továbbra is fennáll, módosítsa az Ön által
használt monitor megjelenítését, és kövesse az alábbi
lépéseket:
•
Győződjön meg arról, hogy a felbontás nem
haladja meg a WUXGA-RB (1920 x 1200) értéket.
•
Kattintson a „Módosítás” gombra a „Monitor”
fülön.
•
Kattintson a „Összes eszköz megjelenítése”
elemre. Ezután jelölje ki a „Szabvány
monitortípusok” elemet az SP dobozban, és
válassza ki a megfelelő felbontást a „Típusok”
dobozban.
•
Győződjön meg arról, hogy monitorkijelző
felbontása nem haladja meg a WUXGA-RB
(1920 x 1200) értéket.
29
4
5
6
7
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(noteszgépek
esetében)
A noteszgép
képernyője nem
jeleníti meg a
bemutatót
A kép instabil vagy
villódzik
A képen
függőleges villódzó
sáv van
A kép nem éles
•
Nyomja meg a „RESYNC” gombot a távvezérlőn vagy a
kezelőpanelen.
•
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Ismételje meg a lépéseket a (fenti) 2. elemtől a
számítógép felbontásának beállításához.
•
Nyomja meg a kimeneti beállítások váltása
gombot. Példa: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell
[Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP
[Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5]
•
Ha nehézséget tapasztal a felbontás módosítása során,
illetve amonitor lefagy, indítsa újra az összes
készüléket, a kivetítőt is beleértve.
•
Ha Microsoft® Windows® alapú noteszgépet használ:
Előforduklhat, hogy egyes PC noteszgépek
kikapcsolják saját képernyőjüket, amikor egy második
megjelenítő eszköz van használatban. Mindegyiknél
más-más módon történik a visszakapcsolása. Lásd a
számítógép használati útmutatóját további
információkért.
•
Ha Apple® Mac® operációs rendszer alapú noteszgépet
használ: A Rendszerbeállítások menüben nyissa meg a
Megjelenítés elemet, és jelölje ki a Videó tükrözés tétel
„Be” jelölőnégyzetét.
•
Állítson a „Követés” elemen, hogy korrigálja. További
információkért forduljon a „Kép” című fejezethez.
•
Módosítsa a számítógép színmélység beállítását.
•
Használja a „Frekvencia” funkciót a beállításhoz.
További információkért forduljon a „Kép” című
fejezethez.
•
Ellenőrizze és konfigurálja át a grafikus kártya
megjelenítési módját, hogy az kompatibilis legyen a
kivetítővel.
•
Győződjön meg arról, hogy a lencsevédő kupakot
eltávolították.
•
•
Állítson a kivetítő lencséjének fókuszgyűrűjén.
Győződjön meg arról, hogy a vetítővászon a kivetítőtől
számítva, az előírt, 1,5 és 10,0 méter közötti távolságon
belül van. További információkért forduljon az „A kívánt
képméret elérése a távolság és a zoom beállításával”
című fejezethez.
Magyar
3
Magyar
30
8
9
10
11
A kép megnyúlik,
amikor
„szélesvásznú”
DVD filmet játszik
le
A kép túl kicsi vagy
túl nagy
A kép oldalai
ferdék
A kép fordított
Ha anamorf vagy 16:9 képméretarányú DVD filmet játszik le,
az alábbi beállítások módosítására lehet szükség:
•
Ha 4:3 képformátumú DVD filmet játszik le, módosítsa a
formátumot 4:3 beállításra a kivetítő OSD menüjében.
•
Ha a kép még mindig nyújtott, akkor a képméretarányt
is be kell állítania. Állítsa a megjelenítési formátumot
16:9 (széles) képméretarányra a DVD-lejátszón.
•
Ha Letterbox (LBX) képformátumú DVD filmet játszik le,
módosítsa a formátumot Letterbox (LBX) beállításra a
kivetítő OSD menüjében.
•
•
Állítson a kivetítő tetején lévő zoom gyűrűn.
Helyezze a kivetítőt a vászonhoz közelebb vagy
messzebbre.
•
Nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn vagy a
kezelőpanelen. Lépjen az „Kép --> Képarány” elemre,
és próbálkozzon különböző beállításokkal.
•
Ha lehetséges, helyezze át a kivetítot úgy, hogy a
vászon közepe felé nézzen.
•
Nyomja meg a „Trapézkorrekció / ” gombot az
OSD menüben vagy a távvezérlőn, amíg az oldalak
függőlegessé nem válnak.
•
Nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn. Lépjen a
„Kép -> Auto Keystone” elemre és válassza az „Ki”
beállítást az OSD menüben, ha a „Trapézkorrekció”
gomb nem elérhető a távvezérlőn.
•
Jelölje ki az OSD menü „Kép --> Kivetítés” elemét a
vetítés helyzetének módosításához.
Problémák a kivetítővel kapcsolatban
#
Jelenség
Megoldás
1
A kivetítő nem reagál semmilyen
kezelőszervre
Ha lehetséges, kapcsolja ki a kivetítőt, majd
húzza ki a tápkábelt, és várjon legalább 30
másodpercig, míg újra nem csatlakoztatja.
2
A lámpa kiég, vagy pukkanó
hangot ad ki
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama
végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat. Ha
ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik
be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A
lámpa kicseréléséhez kövesse a „Lámpacsere”
című fejezetben felsorolt eljárásokat.
31
#
1
Jelenség
Üzenet
Emlékeztető üzenet
A ventilátor meghibásodott – a rendszerventilátor nem működik.
A ventilátor meghibásodott.
A lámpa hamarosan kikapcsolódik.
A kivetítő túlmelegedett – a kivetítő meghaladta javasolt üzemi
hőmérsékletét, ezért használat előtt hagyni kell kihűlni.
A kivetítő túlmelegedett.
A lámpa hamarosan kikapcsolódik.
Cserélje ki a lámpát – a lámpa hamarosan eléri hasznos
élettartama végét. Hamarosan ki kell cserélnie.
A lámpa nagyteljesítményű módban hasznos élettartama végéhez közeledik.
Tanácsos kicserélni!
Magyar
OSD üzenetek
Magyar
32
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
LED üzenetek
Lámpa_LED
Hőmérséklet_
LED
Vörös
Vörös
Vörös
Kék
BE-KI villog
100 ms
időközönként
BE-KI villog
100 ms
időközönként
BE-KI villog
100 ms
időközönként
--
Készenlét
--
--
BE
--
Bekapcsoló BE
--
--
--
BE
Lámpa újra
--
--
--
0,5 s-ig
világít,
0,5 s-ig nem
világítva villog
Hűtés
--
--
0,5 s-ig
világít,
0,5 s-ig nem
világítva villog
--
Bekapcsoló KI: Hűtés vége,
Készenléti mód
--
--
BE
--
BE
BE
BE
--
Hőkapcsoló hiba
(T ≧ 105°C) (Lámpa
túlhevülés) az OSD-n a
következő látható: “A
kivetítő túlmelegedett.”
--
BE
--
BE
Hőérzékelő hiba (T ≧ 43°C)
az OSD-n a következő
látható: “A kivetítő
túlmelegedett.”
--
BE
--
BE
Ventilátor hiba, OSD-n
piros „A ventilátor
meghibásodott. A lámpa
hamarosan kikapcsolódik.”
--
0,5 s-ig
világít,
0,5 s-ig nem
világítva villog
--
BE
Lámpa hiba (Lámpa, előtét)
BE
--
--
BE
Színkerék meghibásodása
0,5 s-ig
világít,
0,5 s-ig nem
világítva villog
--
--
BE
Üzenet
Tápfeszültség csatlakozó
Firmware letöltés
Tápfeszültség_LED
33
Csavarhúzóval távolítsa el a csavar(oka)t a fedélből, majd húzza ki a lámpát.
A kivetítő saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Figyelmeztető üzenet jelenik
meg: „A lámpa nagyteljesítményű módban hasznos élettartama végéhez
közeledik. Tanácsos kicserélni!”. Ha ezt az üzenetet látja, minél hamarabb
cserélje ki a lámpát. Az lámpa kicserélése előtt legalább 30 percig hagyja hűlni a
vetítőt.
Figyelmeztetés: A lámpa háza forró! Hagyja lehűlni, mielőtt
kicserélné a lámpát.
1
3
2
4
Lámpacsere
1
Kapcsolja ki a kivetítőt az üzemkapcsoló gomb megnyomásával.
2
Legalább 30 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
3
Húzza ki a tápkábelt.
4
A fedélből távolítsa el a csavart egy csavarhúzó segítségével. (1. ábra)
5
Tolja fel, és távolítsa el a fedelet.
6
Távolítsa el a lámpamodult a helyén rögzítő két csavart (2. ábra) és húzza fel a
lámparudat. (3. ábra)
7
A lámpamodult erővel kell kihúzni. (4. ábra)
A lámpamodul visszaszereléséhez végezze el az előző lépéseket fordított
sorrendben.
Figyelmeztetés: A személyi sérülés kockázatának csökkentése
érdekében ne ejtsék el a lámpamodult, illetve érintsék puszta kézzel a
lampa izzóját. Az izzó összetörhet, és személyi sérülést okozhat, ha
véletlenül elejtik.
Magyar
Lámpacsere
Mennyezetre szerelés
Amennyiben a kivetítőt mennyezetre szerelő készlettel kívánja telepíteni, olvassa el
az alábbi lépéseket:
Fúrjon négy lyukat a mennyezet szilárd, statikailag stabil részébe, és rögzítse a
konzolt.
m
m
m
13 m
20
1
,9
49mm
130 mm
mm
8,4
Magyar
34
Megjegyzés: A csavarok nem tartozékok. Kérjük, szerezze be a
mennyezetnek megfelelő csavarokat.
2
Rögzítse a mennyezeti rudat az alkalmazásnak megfelelő négyhengeres
csavarral.
Mennyezetre szerelési
konzol
Rövid rúd
- Szerelje a mennyezetre
Hosszú rúd
Hosszabbító rúd
„A” típusú csavar
50 mm hosszúság / 8 mm átmérő -
Hosszú csapfej
Imbuszkulcs
- Meghúzáshoz/meglazításhoz
Szorító csavar
Közepes rúd
35
A kivetítő méretének megfelelő számú csavart használjon a kivetítő
rögzítéséhez a mennyezetre szerelő konzolhoz.
„B” típusú csavar
Kisméretű alátét
Nagyméretű alátét
Kivetítő szerelőkonzol
Tartja a kivetítőt és a beállítását teszi lehetővé
Távtartó
- A hőleadás
érdekében
Megjegyzés: Tanácsos elegendő helyet hagyni a konzol és a kivetítő
között a megfelelő hőelvezetés érdekében. Amennyiben szükséges,
használjon két darab alaátétet a jobb tartás érdekében.
4
Szerelje a mennyezeti konzolt a mennyezeti rúdra.
Nagyméretű csapfej
Imbuszkulcs
„A” típusú csavar
50 mm hosszúság / 8 mm átmérő
- Meghúzáshoz/meglazításhoz
Szorító csavar
Magyar
3
5
Szükség szerint állítsa be a kivetítő szögét és helyzetét.
Szorító csavar
Imbuszkulcs
Imbuszkulcs
Szorító csavar
Megjegyzés: Az egyes modellekhez ajánlott csavar- és alátéttípusok
az alábbi táblázatban találhatók. A csavarcsomagban 3 mm átmérőjű
csavarokat mellékeltünk.
Modellek
H7532BD/E152D/
HE-812
„B” típusú csavar
Alátét típus
Átmérő (mm)
Hosszúság (mm)
Nagy
Kicsi
3
25
V
V
CSAVARMÉRETEK M3 x 25 mm
87,35 mm
Magyar
36
150,00 mm
37
Az alább felsorolt műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A
végleges műszaki adatokat lásd az Acer kiadott marketing-specifikációiban.
Kivetítő rendszer
DLP®
Felbontás
Natív: 1080P (1920 x 1080), Maximális: UXGA (1600 x
1200), WSXGA+ (1680 x 1050), 1080P (1920 x 1080),
WUXGA-RB (1920 x 1200)
Számítógépekkel való
kompatibilitás
IBM PC és azzal kompatibilis, Apple Macintosh, iMac és
VESA szabványok: SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+,
WXGA, WXGA+, WSXGA+
Videó kompatibilitás
NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/
K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p,
576p), SDTV (480i, 576i)
Képméretarány
4:3, 16:9, L.Box
Megjeleníthető színek száma
1,07 milliárd szín
Vetítőlencse
F = 2,55, f = 22,37 mm ~ 26,73 mm, 1:1,2 kézi állítású
zoom és fókusz
Vetítővászon mérete (átlósan
mérve)
38" (0,96 m) - 300" (7,62 m)
Vetítési távolság
4,9' (1,5 m) - 32,7' (10,0 m)
Vetítővászon-távolság
60 hüvelyk 2 m-nél (1,50 – 1,80:1)
Vízszintes pásztázási sebesség
15k - 100KHz
Függőleges pásztázási sebesség
24-120Hz
Lámpa típusa
230 W-os felhasználó által cserélhető lámpa
Trapézkorrekció
± 40 fok
Audió
Beépített hangszóró 3 x 1 W kimeneti teljesítménnyel
Tömeg
3,2 kg (7,05 lbs)
Méretek (széles x mély x magas)
294 mm x 229 mm x 95 mm (11,6" x 9,02" x 3,8")
Digitális zoom
2X
Áramellátás
AC bemenet 100–240 V, 50–60 Hz
Energiafogyasztás
300 W ± 10% normál üzemmódban
250 W ± 10% ÖKO üzemmódban
Készenléti < 0,5 W
Üzemi hőmérséklet
0 ºC – 40 ºC / 32 ºF – 104 ºF
I/O csatlakozók
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tápegység-csatlakozóaljzat x1
VGA bemenet x1
Kompozit videó x1
S-Video x1
3 RCA komponens videó x 1
HDMI x2
3,5 mm-es audió bemeneti jack-aljzat x1
RS232 3 érintkezős min dim jack x1
USB x1: számítógépről történő távvezérléshez
DC Jack (12 V) x1
Magyar
Műszaki adatok
Magyar
38
Az alapcsomag tartalma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hálózati tápkábel x1
VGA kábel x1
Kompozit videokábel x1
Távvezérlő x1
Elem x2 (a távvezérlőhöz)
Használati utasítás (CD-ROM) x 1
Gyors üzembe helyezési útmutató x1
Biztonsági kártya x1
Hordtáska x1
* A konstrukció és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
39
Magyar
Kompatibilis üzemmódok
A. VGA analóg
1
VGA analóg – PC jel
Üzemmódok
Felbontás
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [KHz]
VGA
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
60
72
75
85
120
56
60
72
75
85
120
60
70
75
85
120
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6(67)
60
60
75
75
75
31,5
37,9
37,5
43,3
61,9
35,1
37,9
48,1
46,9
53,7
77,4
48,4
56,5
60,0
68,7
99,0
63,8
67,5
77,1
64,0
77,0
80,0
91,1
60,0
75,2
65,3
75,0
34,4
34,9
37,9
48,4
68,7
75,0
60,0
SVGA
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
UXGA
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
i Mac DV(G3)
Magyar
40
2
VGA analóg – Kibővített szélesképernyős időzítés
Üzemmódok
Felbontás
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [KHz]
WXGA
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x720
1280x800
1440x900
1680x1050
1366x768
1920x1080
60
75
85
60
120
60
60
60
60
60
47,8
60,3
68,6
44,8
92,9
49,6
55,9
65,3
47,7
67,5
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [KHz]
59,94(29,97)
15,7
50(25)
15,6
59,94
50
60
50
60(30)
50(25)
23,97/24
60
50
31,5
31,3
45,0
37,5
33,8
28,1
27
67,5
56,3
WSXGA+
3
VGA analóg – Komponens jel
Üzemmódok
480i
576i
480p
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
Felbontás
720x480
(1440x480)
720x576
(1440x576)
720x480
720x576
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
B. HDMI Digitális
1
HDMI - PC jel
Üzemmódok
Felbontás
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [KHz]
VGA
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
60
72
75
85
120
56
60
31,5
37,9
37,5
43,3
61,9
35,1
37,9
SVGA
41
SXGA
QuadVGA
SXGA+
UXGA
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
i Mac DV(G3)
2
72
75
85
120
60
70
75
85
120
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6(67)
60
60
75
75
75
48,1
46,9
53,7
77,4
48,4
56,5
60,0
68,7
99,0
63,8
67,5
77,1
64,0
77,0
80,0
91,1
60,0
75,2
65,3
75,0
34,4
34,9
37,9
48,4
68,7
75,0
60,0
HDMI – Kibővített széles képernyős időzítés
Üzemmódok
Felbontás
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [KHz]
WXGA
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x720
1280x800
1440x900
1680x1050
1366x768
1920x1080
60
75
85
60
120
60
60
60
60
60
47,8
60,3
68,6
44,8
92,9
49,6
55,9
65,3
47,7
67,5
WSXGA+
Magyar
XGA
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
Magyar
42
3
4
HDMI - Videojel
Üzemmódok
Felbontás
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [KHz]
480i
720x480 (1440x480)
59,94(29,97)
15,7
31,5
480p
720x480
59,94
576i
720x576(1440x576)
50(25)
15,6
576p
720x576
50
31,3
720p
1280x720
60
45,0
720p
1280x720
50
37,5
1080i
1920x1080
60(30)
33,8
1080i
1920x1080
50(25)
28,1
1080p
1920x1080
23,97/24
27
1080p
1920x1080
60
67,5
1080p
1920x1080
50
56,3
HDMI - 1.4a 3D Időzítés
1280x720
1280x720
F. frekvencia
[Hz]
50
60
V. frekvencia
[KHz]
37,5
45,0
1920x1080
24
27,0
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
50
60
50 (25)
60 (30)
24
50
60
37,5
45,0
28,1
33,8
27,0
56,3
67,5
1280x720
60
45,0
1920x1080
50 (25)
28,1
1920x1080
60 (30)
33,8
1920x1080
50
56,3
1920x1080
60
67,5
Üzemmódok
Felbontás
720p (Képkocka-tömörítés)
720p (Képkocka-tömörítés)
1080p (Képkockatömörítés)
720p (Fent és lent)
720p (Fent és lent)
1080i (Fent és lent)
1080i (Fent és lent)
1080p (Fent és lent)
1080p (Fent és lent)
1080p (Fent és lent)
720p (Egymás melletti
félkép)
1080i (Egymás melletti
félkép)
1080i (Egymás melletti
félkép)
1080p (Egymás melletti
félkép)
1080p (Egymás melletti
félkép)
43
Max. pixel-órajel:
15k-100 KHz
24-120 Hz
Analóg: 165 MHz
Digitális: 165 MHz
C. MHL digitális
Üzemmódok
Felbontás
VGA
480i
576i
480p
480p_2x
576p
576p_2x
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
640x480
720x480 (1440x480)
720x576(1440x576)
720x480
1440x480
720x576
1440x576
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Vízszintes pásztázási
A monitor megjelenítési
sebesség:
tartománya grafikai forrás
Függőleges
esetében
pásztázási sebesség:
Max. pixel-órajel:
F. frekvencia
[Hz]
59,94/60
59,94/60
50(25)
59,94/60
59,94/60
50
50
59,94/60
50
60(30)
50(25)
23,97/24
25
29,97/30
V. frekvencia
[KHz]
31,5
15,7
15,6
31,5
31,5
31,3
31,3
45,0
37,5
33,8
28,1
27,0
28,1
33,8
15k-50 KHz
24-60 Hz
Digitális: 75 MHz
Magyar
Vízszintes pásztázási
A monitor megjelenítési
sebesség:
tartománya grafikai forrás
Függőleges
esetében
pásztázási sebesség:
Magyar
44
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
FCC nyilatkozat
A készüléket vizsgálatnak vetették alá, amelynek során megállapítást nyert, hogy a
készülék teljesíti az FCC szabályzatának 15. pontja szerinti, B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy
lakásban történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros
interferencia ellen. A készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és
sugározhat, és ha nem a használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és
használják, akkor megzavarhatja a rádiós távközlést.
Ugyanakkor semmilyen garancia nem vállalható arra nézve, hogy meghatározott
felhasználásnál nem fordulnak elő zavarok. Ha ez az eszköz káros zavart kelt a
rádió- vagy televízió vételben, amit az eszköz ki- és bekapcsolásával lehet
megállapítani, a felhasználó a zavar megszüntetésére minden további nélkül
megteheti a következő intézkedéseket:
•
Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
•
Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
•
Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa,
mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
•
Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt kábelekkel
történik az FCC előírásoknak való megfelelés érdekében.
Megjegyzés: Perifériák
A készülékhez kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok,
nyomtatók stb.) szabad csatlakoztatni, amelyek megfelelnek a B osztályú
eszközökre előírt határértékeknek. A határértékeknek nem megfelelő perifériák
használata esetén zavar léphet fel a rádiós és a televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt az eszközt működtesse.
Üzemi feltételek
A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. fejezetének. A működtetésnek az alábbi
két feltétele van: (1) a készülék nem okozhat zavart, és (2) az eszköznek minden
zavart tűrnie kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du
Canada.
Megfelelőségi nyilatkozat az EU országai számára
Az Acer ezúton kijelenti, hogy ez a kivetítősorozat megfelel az 1999/5/EK irányelv
alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
Megfelel az oroszországi hatósági előírásnak
Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli
LAN-nal és/vagy Bluetooth-al felszerelt modellekre vonatkozik.
Általános információk
Ez a termék megfelel mindazon ország vagy régió rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli használatát engedélyezték. A
konfigurációtól függően ez a termék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul).
Kanada – Alacsony feszültségű engedély alóli
mentességet élvező hírközlési eszközök (RSS-210)
a
Általános információ
A működtetésnek az alábbi két feltétele van:
1. Az eszköz nem okozhat interferenciát, és
2. ennek az eszköznek minden vett interferenciát állnia kell, beleértve a
nem kívánatos működést okozó interferenciát.
b
Működés a 2,4 GHz-es sávban
Az engedélyezett szolgáltatással történő rádiófrekvenciás zavar
megelőzésére ezt a berendezést épületen belüli működésre tervezték, és
a kültéri használatot engedélyeztetni kell.
Az országok érvényességi köre
Ezt a berendezést a felhasználás országában érvényes előírások és szabályok szigorú
betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a felhasználás
országában lévő helyi irodával. A teljes országlistáért lásd:
http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm.
Magyar
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Magyar
45
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi,
New Taipei City 221, Taiwan
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
Contact Person: Mr. RU Jan, e-mail:ru_jan@acer.com.tw
And,
Acer Italy s.r.l
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913, www.acer.it
Hereby declare that:
Product:
Trade Name:
Model Number:
Machine Type:
Projector
Acer
M1P1142
H7532BD/E152D/HE-812 series
Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC
directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that
production units of the same product will continue comply with the requirements.
EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following
harmonized standards:
-. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
-. EN55024
-. EN61000-3-2 Class A
-. EN61000-3-3
Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
-. EN60950-1
RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equipment
-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous
material are:
Lead
Mercury
Hexavalent Chromium
!
0.1%
0.1%
0.1%
Polybrominated Biphenyls (PBB’s)
Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE’s)
Cadmium
0.1%
0.1%
0.01%
Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting
of ecodesign requirements for energy-related product.
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi,
New Taipei City 221, Taiwan
The standards listed below are applied to the product if built with WLAN
module or wireless keyboard and mouse.
R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
z Article 3.1(a) Health and Safety
-. EN60950-1
-. EN62311
z Article 3.1(b) EMC
-. EN301 489-1
-. EN301 489-17
z Article 3.2 Spectrum Usages
-. EN300 328
-. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
Year to begin affixing CE marking 2012.
_______________________________
RU Jan/Sr. Manager
Regulation Center, Acer Inc.
Dec. 7, 2012
Date
-
Acer America Corporation
333 West San Carlos St.,
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:
Product:
DLP Projector
Model Number:
M1P1142
Machine Type:
H7532BD/E152D/HE-812 series
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Download PDF

advertising