Acer | H6510BD | Acer H6510BD User Manual

Acer kivetítő
X111/X1140/X1140A/X1240/
X1340W/P1340W/H6510BD
Sorozat Használati útmutató
Copyright © 2012. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva.
Acer kivetítő X111/X1140/X1140A/X1240/X1340W/P1340W/H6510BD orozat Használati útmutató
Eredeti kiadás: 10/2012
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják anélkül, hogy az
átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások ennek a
kézikönyvnek az új kiadásaiban vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek
meg. A cég nem vállal sem kifejezett, sem beleértett garanciát a dokumentum tartalmát illetően, és
különösen elutasítja a bizonyos célra való értékesítésre vagy alkalmasságra vonatkozó beleértett
garanciákat.
Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább biztosított
helyen. A sorozatszám és a modellszám a számítógépen elhelyezett címkén található. A
számítógéppel kapcsolatos minden levelezés alkalmával meg kell adni a sorozatszámot, a
modellszámot és a vásárlásra vonatkozó adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen részletét
sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani semmilyen formátumban
vagy eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy egyéb eljárás alkalmazásával.
Acer kivetítő X111/X1140/X1140A/X1240/X1340W/P1340W/H6510BD Series (Sorozat)
Modellszám : ___________________________________
Sorozatszám: __________________________________
Vásárlás dátuma: _______________________________
Vásárlás helye: _________________________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékneveit
vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
„HDMITM, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC.
védjegyei,illetve bejegyzett védjegyei.”
iii
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Olvassa el gondosan ezeket a tudnivalókat. Őrizze meg ezt a dokumentumot,
később szüksége lehet rá. A terméken feltüntetett figyelmeztetéseket és
tudnivalókat vegye figyelembe.
A termék kikapcsolása tisztítás előtt
Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból. Ne használjon
folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A készüléket nedves törlőkendővel tisztítsa.
Figyelmeztetés megszakító eszközként szolgáló
dugóval kapcsolatban
Kövesse az alábbi útmutatást a berendezés külső tápegységhez történő
csatlakoztatása és leválasztása során:
•
•
•
Telepítse a tápegységet, mielőtt a hálózati tápkábelt a hálózati konnektorhoz
csatlakoztatná.
Húzza ki a tápkábelt, mielőtt a tápegységet eltávolítaná a kivetítőből.
Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az
összes tápkábel kihúzásával a tápegységekből.
Elérhetőséggel kapcsolatos figyelmeztetés
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen
elérhető és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha
áramtalanítani kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a
konnektorból.
Figyelmeztetések!
•
•
•
Ne használja a terméket víz közelében.
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék
leesik, súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése
érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy
a terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük.
Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni,
hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
•
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül,
mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és
rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne
öntsön folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.
iv
•
•
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett
környezetben, ami váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a forgó
alkatrészeket, illetve a lámpát.
A hálózati feszültség használata
•
•
•
•
•
Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos a rendelkezésre álló feszültséget illetően, lépjen kapcsolatba a
kereskedővel vagy a helyi áramszolgáltatóval.
Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem
haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok
eszköz csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja
meg a mellékkör névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót
használnak, az áramfelvétel nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti
áramfelvételének 80%-át.
A termék hálózati adapterét hárompólusú földelt tápcsatlakozóval látták el. Ez
a dugó csak megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a
fali konnektor megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a hálózati adapter
dugóját. Ne dugja a dugót nem földelt hálózati csatlakozóba. További
információkért forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem
megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy sérülést
okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar megfelelő
kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő elektromos eszközök
okoznak, és ami befolyásolja a termék teljesítményét.
•
A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az
alábbi követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal
rendelkező, VDE vagy hasonló jóváhagyással, 4,5 méter maximális
hosszúsággal.
v
A termék szervizelése
Ne kísérletezzen a termék javításával, mivel a felnyitással vagy a burkolat
eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki magát.
Minden javítást bízzon szakképzett személyekre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett
munkatársaihoz, ha:
•
•
•
•
•
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
Folyadék ömlött a termékbe
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az
összes használati utasítást
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz
vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe, hogy
a terméket helyreállítsa.
Figyelem! Biztonsági okból ne használjon nem szabványos alkatrészt
részegységek beszerelése vagy cseréje alkalmával. A kiegészítőket
illetően vegye fel a kapcsolatot a termék viszonteladójával.
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol
kisgyerekektől.
További biztonsági információ
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős
fény károsíthatja látását.
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne telepítse a terméket az alábbi környezetben:
•
•
•
•
•
•
•
Rosszan szellőző vagy szűk helyen. A kivetítő és a falak között legalább 50 cm
legyen, lehetővé téve a levegő szabad áramlását.
Olyan hely, ahol a hőmérséklet szélsőséges módon megnőhet, pl. gépkocsiban zárt
ablak mellett.
Olyan hely, ahol a szélsőségesen magas páratartalom, por vagy cigarettafüst
beszennyezheti az optikai részegységeket, megrövidítve ezzel élettartamukat és
besötétítve a képet.
Tűzjelző berendezések közelében.
Olyan hely, ahol a környezeti hőmérséklet meghaladja a 40 °C/104 °F értéket.
Több mint 3048 méter tengerszint feletti magasságban.
Azonnal húzza ki a tápkábelt, ha problémát tapasztal a kivetítővel. Ne
működtesse a kivetítőt, ha füst, furcsa zaj vagy szag jön belőle. Ez tüzet vagy
áramütést okozhat. Ha ilyet tapasztal, azonnal húzza ki a tápkábelt és vegye fel
a kapcsolatot a kereskedővel.
vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne használja tovább a terméket, törje el vagy ejtse le. Ebben az esetben,
vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, aki megvizsgálja a terméket .
A kivetítő lencséjét ne irányítsa a nap felé. Ez tüzet okozhat.
A kivetítő kikapcsolásakor tanácsos hagyni, amíg a kivetítő befejezi hűtési,
mielőtt áramtalanítaná a készüléket.
Ne kapcsolja ki gyakran hirtelen a tápellátást, vagy húzza ki működés közben a
kivetítő tápkábelét. A legjobb, ha megvárja, amíg a ventilátor kikapcsolódik,
mielőtt kikapcsolja az áramforrást.
Ne érintse a légkivezető rácsot és a talplemezt, amelyek felforrósodnak.
Tisztítsa meg a gyakran a légszűrőt, ha van ilyen. A készülék belsejében
emelkedhet a hőmérséklet és meghibásodást okozhat, ha a légszűrő/szellőző
nyílások piszokkal vagy porral szennyezettek.
Ne nézzen a szellőzőrácson keresztül a készülék belsejébe, amikor a kivetítő
be van kapcsolva. Az erős fény károsíthatja látását.
Mindig nyissa ki a lencsevédőt vagy távolítsa el a lencsesapkát, amikor a
kivetítő be van kapcsolva.
Ha a kivetítő bekapcsolt állapotban van, ne tegyen tárgyakat a lencse elé,
mivel ezzel a tárgy felforrósodhat, deformálódhat és tüzet is okozhat. A lámpa
ideiglenes kikapcsolásához nyomja meg az ELREJT (HIDE) gombot a
távirányítón.
A lámpa rendkívül forróvá válik működés közben. A lámpa burkolatának csere
céljából történő felnyitása előtt legalább 45 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
A lámpát névleges élettartamán túl nem szabad működtetni. Ettől ritkán
eltörhet.
Soha ne cseréljen lámpaszerelvényt vagy bármilyen elektronikus alkatrészt, ha
a kivetítő csatlakozik az elektromos hálózathoz.
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a
lámpát, ha megjelenik a figyelmeztető üzenet.
Amikor a lámpát kicseréli, hagyja az egységet kihűlni, majd kövesse a cserére
vonatkozó utasításokat.
A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a „Lámpa visszaállítása”
képernyőmenü „Kezelés” funkciója segítségével.
Ne kísérelje meg szétszerelni a kivetítőt. A készülék belsejében
nagyfeszültségű alkatrészek vannak, amelyek sérülést okozhatnak. Az
egyetlen, felhasználó által szervizelhető alkatrész a lámpa, amely saját,
levehető fedéllel rendelkezik. Mindennemű javítást megfelelő szakemberrel
végeztessen el.
Ne állítsa függőleges helyzetbe a kivetítőt. Így a kivetítő könnyen leborulhat, és
sérülést vagy kárt okozhat.
A termék fordítva is képes képet megjeleníteni, így mennyezetre is lehet
szerelni. Kizárólag az Acer mennyezetre szerelő készletét használja a kivetítő
felszereléséhez, és győződjön meg biztos rögzítéséről.
vii
Figyelmeztetés zenehallgatás esetére
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
•
•
•
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán és kényelmes hangerőn nem hallja a zenét.
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
Ne hallgasson zenét nagy hangerőn huzamosabb ideig.
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
Utasítások az eszköz megfelelő elhelyezését illetően
Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági
szeméttárolóba. A környezetszennyezés csökkentése és környezetünk lehető
legnagyobb fokú védelme érdekében kérjük, hasznosítsa újra. További információért
az elektromos és elektronikus berendezések hulladékával (WEEE) kapcsolatos
szabályozást illetően látogassa meg a
http://www.acer-group.com/public/Sustainabilty/sustainability01.htm
Higannyal kapcsolatos figyelmeztetés
LCD/CRT monitort vagy kijelzőt tartalmazó kivetítők vagy elektronikus termékek:
A termékben lévő lámpa vagy lámpák higanyt tartalmaznak ezért újrahasznosításuk,
illetve ártalmatlanításuk a helyi, állami vagy szövetségi törvények betartásával kell,
hogy történjen. További tájékoztatásért lépjen kapcsolatba az elektronikai
iparszövetséggel a www.eiae.org címen. A lámpák ártalmatlanításával kapcsolatos
tájékoztatásért látogassa meg a www.lamprecycle.org weblapot.
viii
Mindenek előtt
A használattal kapcsolatos megjegyzések
Ezt tegye:
•
Tisztítás előtt kapcsolja ki a terméket.
•
Enyhe tisztítószerrel megnedvesített, puha kendőt használjon a kijelző
burkolatának tisztításához.
•
Húzza ki a hálózati kábelt a csatlakozóból, amennyiben hosszabb ideig nem
tervezi használni a terméket.
Ne tegye:
•
Zárja el a készülék házának szellőzést szolgáló nyílásait.
•
Tisztítsa a készüléket súrolószerrel, viasszal vagy oldószerrel.
•
Használja az alábbi körülmények között:
•
•
•
•
Rendkívül meleg, hideg vagy párás helyen.
Nagymennyiségű pornak és piszoknak kitett helyen.
Erős mágneses teret gerjesztő készülék közelében.
Helyezze közvetlen napsugárzásnak kitett helyre.
Óvintézkedések
Tartsa be a felhasználói útmutatóban ajánlott összes figyelmeztetést,
elővigyázatossági felhívást és karbantartási utasítást, hogy a készülék élettartamát
meghosszabbítsa.
Figyelmeztetés:
•
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős fény
károsíthatja látását.
Tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében óvja a terméket esőtől, illetve
nedvességtől.
Ne nyissa ki vagy szerelje szét a terméket, mert ezzel áramütést okozhat.
Amikor a lámpát kicseréli, hagyja az egységet kihűlni, majd kövesse a cserére vonatkozó
utasításokat.
•
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a lámpát, ha
figyelmeztető üzenetek jelennek meg.
•
A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a „Lámpa visszaállítása” képernyőmenü
„Kezelés” funkciója segítségével.
•
A kivetítő kikapcsolásakor kérjük hagyja, amíg a kivetítő befejezi hűtési, mielőtt
áramtalanítaná a készüléket.
•
•
•
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne használja a lencsevédő kupakot, ha a kivetítő működik.
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat.
Ha ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A
lámpa kicseréléséhez kövesse a „Lámpacsere” című fejezetben felsorolt eljárásokat.
Mindenek előtt
iii
viii
A használattal kapcsolatos megjegyzések
viii
Óvintézkedések
viii
Bemutatás
1
A termék jellemzői
1
A csomag áttekintése
3
A kivetítő áttekintése
4
A kivetítő nézetei
4
Vezérlőpult
5
A távvezérlő elrendezése
6
Első lépések
A kivetítő csatlakoztatása
8
8
A kivetítő be- és kikapcsolása
11
A kivetítő bekapcsolása
11
A kivetítő kikapcsolása
12
A kivetített kép beállítása
Tartalom
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
13
A kivetített kép magasságának beállítása
13
Az optimális képméret és -távolság
14
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom beállításával
17
Felhasználói kezelőszervek
20
Telepítő menü
20
Acer Empowering Technology
21
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
24
Szín
25
Kép
28
Beállítás
31
Kezelés
35
Audió (X1140A/X1240/X1340W/P1340W/H6510BD)
36
3D
37
Nyelv
39
Mellékletek
40
Hibaelhárítás
40
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
44
Lámpacsere
45
Mennyezetre szerelés
46
Műszaki adatok
49
Kompatibilis üzemmódok
52
Hatósági és biztonsági tudnivalók
56
1
A termék jellemzői
A termék egylapkás DLP® kivetítő. Kivételes jellemzői közé tartoznak a következők:
•
DLP® technológia
•
X111/X1140/X1140A: Natív 800 x 600 SVGA felbontás
Auto / 4:3 / 16:9 méretarány támogatása
X1240: Natív 1024 x 768 XGA felbontás
Auto / 4:3 / 16:9 méretarány támogatása
X1340W/P1340W: Natív 1280 x 800 WXGA felbontás
Auto / Full / 4:3 / 16:9 / L.Box méretarány támogatása
H6510BD: Natív 1920 x 1080 1080p felbontás
Auto / Full / 4:3 / 16:9 / L.Box méretarány támogatása
•
Lehetové teszi a 3D tartalom kivetítését a DLP Link technológián keresztül:
Támogatott Blu-Ray 3D (P1340W és H6510BD, és ia Nvidia 3DTV Play Ready
(csak H6510BD esetén)
•
2D-s tartalmaknál fokozza a 3D élményt a 2D 3D-re konvertáló funkción
keresztül (csak H6510BD esetén)
•
A távirányítón lévo “3D” gyorsbillentyu lehetové teszi a 3D funkciók gyors és
egyszeru elérését (csak H6510BD esetén)
•
Az Acer ColorBoost technológia a természet színeit kínálja az élénk, valósághű
képhez
•
Nagy fényerő és kontrasztarány
•
Sokoldalú megjelenítési módok az optimális teljesítmény érdekében, bármilyen
helyzetben
•
NTSC / PAL / SECAM kompatibilitás és HDTV (720p, 1080i, 1080p)
támogatása
•
Az alacsonyabb energiafogyasztás és a gazdaságos (ECO) üzemmód
megnöveli a lámpa élettartamát
•
A Dinamikus Fekete / Extrém Halványítás funkciók segítenek csökkenteni a
lámpa energiafogyasztását és tovább hosszabítják az élettartamát
- Dinamikus fekete: Ha bekapcsolják, a kivetítő dinamikusan állítja a lámpa
energiafogyasztását a vetített kép fényerejének megfelelően. Ha sötétebb
képet vetít, csökken az energiafogyasztás és a kép kontrasztja is javításra
kerül.
- Extrém halványítás: A kivetítő 70%-kal csökkenti a lámpa
energiafogyasztását a, ha 5 másodpercig nem észlel bemeneti jelet.
•
Az Acer EcoProjection technológia intelligens szemléletmódú
energiagazdálkodást és fizikai hatékonyság-javítást biztosít
•
Az Empowering gomb megnyomására előbukkannak az Acer Empowering
segédprogramok a beállítások egyszerű elvégzése érdekében
Magyar
Bemutatás
Magyar
2
•
Továbbfejlesztett digitális trapéztorzítás korrekció az optimális bemutatókhoz
•
Többnyelvű képernyőn megjelenő (OSD) menük
•
Kézi élességállítású/zoom vetítőlencse
•
A 2X-es digitális zoom svenkolás funkcióval
•
Kompatibilis a Microsoft® Windows® 2000, XP, 7, Vista® , Macintosh operációs
rendszerekkel
3
A kivetítőt az alább bemutatott tartozékokkal együtt szállítjuk. Ellenőrizze, hogy az
egység teljes-e Azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, ha valami hiányzik.
Projektor
Hálózati tápkábel
VGA kábel
Biztonsági kártya
Használati útmutató
(CD-ROM)
Távvezérlő
Gyors üzembe helyezési
útmutató
Elem x2
Hordtáska
(opcionális)
Porszűrő
(opcionális)
Magyar
A csomag áttekintése
4
Magyar
A kivetítő áttekintése
A kivetítő nézetei
Elölnézet / felülnézet
4
1
5
6
2
7
3
#
Leírás
#
Leírás
1
Kezelőpanel
5
Zoom gyűrű
2
Vetítőlencse
6
Élességállító gyűrű
3
Dőlésszög beállító kerék
7
Távvezérlő vevőegység
4
Üzemkapcsoló gomb és bekapcsolt
állapotot jelző LED
Hátulnézet
(X111/X1140)
(P1340W)
(X1140A/X1240/X1340W)
(H6510BD)
#
Leírás
#
Leírás
1
Mini USB-csatlakozó
4
RS232 csatlakozó
2
Monitorhurok kimeneti csatlakozó
5
S-Video bemeneti csatlakozó
Kompozit videó bemeneti csatlakozó
3
Analóg RGB jel/HDTV/komponens
videó bemeneti csatlakozó
6
Audió bemeneti csatlakozó
Audió kimeneti csatlakozó
5
Leírás
#
Leírás
HDMI csatlakozó
10 KensingtonTM zár nyílása
8
Tápegység-csatlakozóaljzat
11 Komponens video bemeneti
csatlakozó
9
Dőlésszög beállító kerék
Vezérlőpult
1
7
2
3
4
8
9
5
6
10
3
#
Funkció
Leírás
1
LAMP (LÁMPA)
Lámpa LED jelzőfény
2
Bekapcsolt állapotot jelző LED Tekintse meg a „A kivetítő be- és
kikapcsolása” szakaszt.
3
Trapézkorrekció
Kijavítja a kivetítő megdöntéséből eredő
képtorzulást (±40 fok).
4
RESYNC
Automatikusan a bemeneti jelforráshoz
szinkronizálja a kivetítőt.
5
MENU (MENÜ)
Nyomja meg a „MENÜ” gombot, hogy
megjelenítse a képernyőn megjelenő (OSD)
menüt, lépjen vissza az előző OSD menüre
vagy rejtse el az OSD menüt.
6
Üzemkapcsoló gomb
Tekintse meg a „A kivetítő be- és
kikapcsolása” szakaszt.
7
TEMP
Hőmérsékletkijelző LED
8
SOURCE
Nyomja meg a „SOURCE” gombot az RGB,
Komponens, S-Video, Kompozit, HDMI illetve
HDTV források közötti váltáshoz.
9
Négyirányú billentyűk
A segítségével választhat az elemek között,
illetve módosíthatja a kiválasztást.
10 Empowering gomb
Egyedülálló Acer funkciók: eView, eTimer,
ePower Management, e3D.
Magyar
#
7
Magyar
6
A távvezérlő elrendezése
X111/X1140/X1140A/X1240/
X1340W/P1340W
#
Funkció
1 POWER
(Üzemkapcsoló)
2 ASPECT RATIO
(Képméret arány)
3 ZOOM
4 RESYNC
H6510BD
Leírás
Tekintse meg a „A kivetítő be- és kikapcsolása”
szakaszt.
A kívánt képméretarány kiválasztásához.
Nagyítja vagy kicsinyíti a kivetített képet.
Automatikusan a bemeneti jelforráshoz szinkronizálja
a kivetítőt.
Trapézkorrekció Kijavítja a kivetítő megdöntéséből eredő képtorzulást
(±40 fok).
5
6
Négyirányú
billentyűk
Számbillentyűzet 0–9
7
VGA
8
COMPONENT
(Komponens)
9 S-VIDEO
10 HDMI™;
HDMI™/DVI
11 Infravörös jeladó
12 Empowering gomb
13 FREEZE
14 HIDE (ELREJTÉS)
A segítségével választhat az elemek között, illetve
módosíthatja a kiválasztást.
Nyomja meg a „0–9” számgombokat jelszó
megadásához a „Beállítás” > „Biztonság” menüben.
A jelforrás VGA -re váltásához. A csatlakozó a
következőket támogatja: analóg RGB, YPbPr (480p/
576p/720p/1080i/1080p), YCbCr (480i/576i) és.
A jelforrás komponens videóra váltásához. Ez a
csatlakozó támogatja a YPbPr jelet.
A jelforrás S-Videóra váltásához.
Forrás váltása HDMI™-re (vagy DVI-re). (Csak
P1340W/H6510BD esetén)
Parancsokat küld a kivetítőnek.
Egyedülálló Acer funkciók: eView, eTimer, ePower
Management, e3D.
A kép kimerevítéséhez.
Nyomja meg a „HIDE” gombot a kép elrejtéséhez,
majd nyomja meg újra a kép megjelenítéséhez.
7
•
•
16 MENU
17 PgUp/PgDn
18 VIDEO (Videó)
19 MUTE (Némítás)
20 WIRELESS
(VEZETÉK NÉLKÜLI);
LAN/WiFi
21
Visszatekerés
Lejátszás/Szünet
Leállítás
Előretekerés
22 SD/USB A
23 USB B
24 3D
Leírás
Nyomja meg a „SOURCE” gombot az RGB,
Komponens, S-Video, Kompozit, HDMI illetve
HDTV források közötti váltáshoz. (X111/X1140/
X1140A/X1240/X1340W/P1340W)
Érintse meg a Forrás
menu
megnyitásához, ahol
kiválaszthatja a
bemeneti jel forrását.
(H6510BD)
Nyomja meg a „MENÜ” gombot, hogy megjelenítse a
képernyőn megjelenő (OSD) menüt, lépjen vissza az
előző OSD menüre vagy rejtse el az OSD menüt.
Kizárólag a számítógépes üzemmódhoz. Nyomja
meg a gombot a következő vagy az előző oldal
kijelöléséhez. Ez a funkció csak akkor áll
rendelkezésre, ha USB-kábellel számítógéphez
csatlakozik.
A jelforrás kompozit videóra váltásához.
A hang be-/kikapcsolásához.
(Nincs funkció)
(Nincs funkció)
(Nincs funkció)
(Nincs funkció)
Nyomja meg a 3D menu
megnyitásához, ahol
módosíthatja a 3D
beállításokat.
(X111/X1140/X1140A/X1240)
(X1340W/P1340W)
VZ.JDW00.001
(H6510BD)
Magyar
#
Funkció
15 SOURCE
Első lépések
A kivetítő csatlakoztatása
X111/X1140/X1140A/X1240/X1340W
VGA
USB
5
RS232
D-Sub
Megjelenítés
Videó/S-Video
kimenet
DVD-lejátszó,
Set-top Box,
HDTV vevkészülék
2
Y
W R
R B G
8
4
R B G
7
3
2
USB
1
5
6
9
D-Sub
RS232
D-Sub
D-Sub
Hangszórók
Y
HDTV adapter
R
Magyar
8
W
RS232
5
#
1
Leírás
#
Leírás
Hálózati tápkábel
6
S-Video kábel
2
VGA kábel
7
RS232 kábel
3
VGA–komponens videó/HDTV adapter
8
USB-kábel
4
Kompozit videó kábel
9
3 RCA komponens kábel
5
Audió kábel
9
Magyar
P1340W
VGA
USB
5
RS232
D-Sub
Megjelenítés
DVD-lejátszó,
Set-top Box,
HDTV vevkészülék
Videó/S-Video
kimenet
2
Y
R B G
5
6
R B G
7
2
RS232
USB
1
3
Y
D-Sub
Hangszórók
HDTV adapter
D-Sub
R
8
4
9
10
D-Sub
RS232
W R
W
5
#
Leírás
#
Leírás
1
Hálózati tápkábel
6
S-Video kábel
2
VGA kábel
7
RS232 kábel
3
VGA–komponens videó/HDTV adapter
8
USB-kábel
4
Kompozit videó kábel
9
3 RCA komponens kábel
5
Audió kábel
10 HDMI kábel
Magyar
10
H6510BD
VGA
RS232
Megjelenítés
DVD-lejátszó,
Set-top Box,
HDTV vevkészülék
Videó/S-Video
kimenet
Hangszórók
#
Leírás
#
1
Hálózati tápkábel
7
Leírás
RS232 kábel
2
VGA kábel
8
USB-kábel
3 RCA komponens kábel
4
Kompozit videó kábel
9
5
Audió kábel
10 HDMI kábel
6
S-Video kábel
Megjegyzés: Annak biztosítása érdekében, hogy a kivetítő
megfelelően működjön a számítógéppel, győződjön meg arról, hogy a
megjelenítési mód időzítése kompatibilis a kivetítővel.
11
A kivetítő bekapcsolása
1
Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápkábel és a jelkábel megfelelően
csatlakozik. A bekapcsolt állapotot jelző LED vörös fénnyel villog.
2
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő
(POWER) gomb
megnyomásával, és a bekapcsolt állapotot jelző LED kék színűre fog
váltani.
3
Kapcsolja be a jelforrást (számítógép, noteszgép, video lejátszó stb.). A
kivetítő automatikusan felismeri a jelforrást.
•
Ha a képernyőn a „Nincs jel” üzenet látható, győződjön meg arról, hogy a
jelkábelek megfelelően csatlakoznak.
•
Ha egyszerre több jelforrást csatlakoztat, használja a vezérlőpult vagy a
távvezérlő „SOURCE” gombját, illetve a távvezérlő közvetlen forrás
gombját a bemenetek közötti váltáshoz.
1&2
Magyar
A kivetítő be- és kikapcsolása
Magyar
12
A kivetítő kikapcsolása
1
A kivetítő kikapcsoláshoz nyomja meg a Power (Üzemkapcsoló) gombot.
Ekkor megjelenik a következő üzenet:
„Nyomja meg az üzemkapcsoló gombot a kikapcsolás befejezéséhez.”
Nyomja meg a power (üzemkapcsoló) gombo
2
A működésjelző LED színe folyamatos vörösre változik jelezve, hogy a
kivetítő készenléti módba lépett.
3
Most már biztonsággal kihúzhatja a tápkábelt.
Ha az Azonnali Folytatás elemet választják:
1
A kikapcsolást követően, a bekapcsolt állapotot jelző LED VÖRÖS színre
vált, gyorsan villog, és a ventilátor(ok) kb. 2 másodpercig tovább
müködik(nek) biztosítandó, hogy a rendszer megfelelően lehűljön.
2
Amíg a tápkábel csatlakoztatva marad, bármikor megnyomhatja a power
(üzemkapcsoló) gombot a kivetítő azonnali bekapcsolásához a 2 perces
kikapcsolási folyamat közben.
3
A rendszer lehűlése után a bekapcsolt állapotot jelző LED befejezi a
villogást, és folyamatos vörös fénnyel világít, ami azt jelenti, hogy a kivetítő
készenléti módba lépett.
4
Most már biztonsággal kihúzhatja a tápkábelt.
Figyelmeztető szimbólumok:
•
„A kivetítő túlmelegedett. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.”
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a kivetítő túlmelegedett. A lámpa és a kivetítő
is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény
folyamatos vörös színnel világít. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával
vagy a szervizközponttal.
•
„Ventilátor meghibásodás. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.”
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a ventilátor meghibásodott. A lámpa és a
kivetítő is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény
villog. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával vagy a szervizközponttal.
Megjegyzés: Ha a kivetítő automatikusan kikapcsolódik és a
lámpa LED kijelző folyamatosan vörös fénnyel világít, akkor vegye
fel a kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szervizközponttal.
13
A kivetített kép magasságának beállítása
A kivetítőt két állítható lábbal szerelték fel a kivetített kép magasságának
beállításához.
A kép emeléséhez:
1
Használja az első Dőlésszög beállító kereket a kép kívánt magassági
szögbe való emeléséhez.
2
Használja a hátsó Dőlésszög beállító kereket a kivetítő szögének
finombeállításához.
A képe lejjebb állításához:
1
Használja az első Dőlésszög beállító kereket a kép kívánt magassági
szögbe való leengedéséhez.
2
Használja a hátsó Dőlésszög beállító kereket a kivetítő szögének
finombeállításához.
2
Dőlésszög beállító kerék
1
Dőlésszög beállító kerék
Magyar
A kivetített kép beállítása
Magyar
14
Az optimális képméret és -távolság
Tekintse meg az alábbi táblázatot az adott vetítési távolsághoz tartozó optimális
képméret kiválasztásához.
•
X111/X1140/X1140A/X1240
Ha a kivetítő 3 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget 72 és 79
hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 3 méteres vetítési távolság
esetén 126 cm vetítési magasság szükséges.
Max
. kép
mér
et
Min
. kép
mé
79"
ret
72"
Magas
ság:
115 cm
Magasság:
126 cm
A kép alsó
és felső
széle
közötti
távolság
3m
Kívánt távolság
Minimális képméret (Min. zoom)
Maximális képméret (Max. zoom)
Kívánt
A kép alsó és
A kép alsó és
Távolság
Átló
felső széle
Átló
felső széle
Sz
(cm)
×
Ma
Sz
(cm)
×
Ma
(m)
(hüvelyk)
közötti
(hüvelyk)
közötti
(cm)
(cm)
<A>
<B>
távolság (cm) < B >
távolság (cm)
<C>
<C>
1
24
49 x 37
38
26
54 x 40
42
1,5
36
74 x 55
58
40
81 x 60
64
2
48
98 x 74
77
53
108 x 81
85
2,5
60
123 x 92
96
66
134 x 101
106
3
72
147 x 110
115
79
161 x 121
126
3,5
84
172 x 129
134
93
188 x 141
149
4
96
196 x 147
154
106
215 x 161
170
4,5
108
221 x 165
173
119
242 x 181
190
5
120
245 x 184
192
132
269 x 202
211
6
144
294 x 221
230
159
323 x 242
254
7
168
343 x 257
269
185
376 x 282
296
8
192
392 x 294
307
212
430 x 323
339
9
216
441 x 331
346
238
484 x 363
381
10
241
490 x 368
386
265
538 x 403
424
11
265
539 x 404
424
291
591 x 444
466
12
289
588 x 441
462
318
645 x 484
509
Nagyítás mértéke: 1,1 x
15
X1340W/P1340W
Ha a kivetítő 3 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget 84 és 93
hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 3 méteres vetítési távolság
esetén 142 cm vetítési magasság szükséges.
Max
. kép
mér
Min
. kép
m
et
93"
éret
84"
Magass
ág:
128 cm
Magasság:
142 cm
A kép alsó
és felső
széle
közötti
távolság
3m
Kívánt távolság
Minimális képméret (Min. zoom)
Maximális képméret (Max. zoom)
Kívánt
A kép alsó és
A kép alsó és
Távolság
Átló
felső széle
Átló
felső széle
Sz
(cm)
×
Ma
Sz
(cm)
×
Ma
(m)
(hüvelyk)
közötti
(hüvelyk)
közötti
(cm)
(cm)
<A>
távolság (cm) < B >
távolság (cm)
<B>
<C>
<C>
1
28
61 x 38
43
31
67 x 42
47
1,5
42
91 x 57
64
46
100 x 63
70
2
56
121 x 76
85
62
133 x 83
94
2,5
70
152 x 95
107
77
167 x 104
117
142
3
84
182 x 114
128
93
200 x 125
3,5
98
212 x 133
149
108
233 x 146
165
4
113
242 x 152
172
124
267 x 167
189
4,5
127
273 x 170
194
139
300 x 188
212
5
141
303 x 189
215
155
333 x 208
236
6
169
364 x 227
258
186
400 x 250
283
7
197
424 x 265
300
217
467 x 292
331
8
225
485 x 303
343
248
533 x 333
378
9
253
545 x 341
386
279
600 x 375
425
10
281
606 x 379
428
310
667 x 417
472
11
310
667 x 417
472
340
733 x 458
518
12
338
727 x 455
515
371
800 x 500
565
Nagyítás mértéke: 1,1 x
Magyar
•
Magyar
16
•
H6510BD
Ha a kivetítő 3 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget 91 és 118
hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 3 méteres vetítési távolság
esetén 189 cm vetítési magasság szükséges.
Max
. kép
mér
Min
. kép
m
et
118"
éret
91"
Magass
ág:
146 cm
Magasság:
189 cm
A kép alsó
és felső
széle
közötti
távolság
3m
Kívánt távolság
Minimális képméret (Min. zoom)
Maximális képméret (Max. zoom)
Kívánt
A kép alsó és
A kép alsó és
Távolság
Átló
felső széle
Átló
felső széle
Sz
(cm)
×
Ma
Sz
(cm)
×
Ma
(m)
(hüvelyk)
közötti
(hüvelyk)
közötti
(cm)
(cm)
<A>
<B>
távolság (cm) < B >
távolság (cm)
<C>
<C>
1
30
67 x 38
48
39
87 x 49
62
1,5
45
100 x 56
72
59
130 x 73
94
2
61
133 x 75
98
79
174 x 98
126
2,5
76
167 x 94
122
98
217 x 122
157
3
91
200 x 113
146
118
261 x 147
189
3,5
106
233 x 131
170
137
304 x 171
219
4
121
267 x 150
194
157
348 x 196
251
4,5
136
300 x 169
218
177
391 x 220
283
5
152
333 x 188
243
196
435 x 245
314
6
182
400 x 225
291
236
522 x 293
378
7
212
467 x 263
339
275
609 x 342
440
8
242
533 x 300
387
314
696 x 391
502
9
273
600 x 338
437
354
783 x 440
566
10
303
667 x 375
485
393
870 x 489
629
11
333
733 x 413
533
432
957 x 538
691
12
364
800 x 450
582
471
1043 x 587
754
Nagyítás mértéke: 1,3 x
17
Az alábbi táblázat mutatja, hogyan lehet elérni a kívánt képméretet a kivetítő
helyzetének vagy a zoom gyűrű beállításával.
•
X111/X1140/X1140A/X1240
Ha 70 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 2,6–2,9 méter
távolságra a vászontól, és annak megfelelően állítsa be a zoom mértékét.
70"
Kívánt képméret
Magasság:
112 cm
A kép alsó
és felső
széle közötti
távolság
2,6 m
2,9 m
Kívánt távolság
Kívánt képméret
Távolság (m)
Max. zoom
<B>
A kép felső széle (cm)
Min. zoom
<C>
A kép alsó és felső széle
közötti távolság< D >
1,2
48
Átló (hüvelyk)
<A>
Sz (cm) × Ma (cm)
30
61 x 46
40
81 x 61
1,5
1,7
64
50
102 x 76
1,9
2,1
80
60
122 x 91
2,3
2,5
96
70
142 x 107
2,6
2,9
112
80
163 x 122
3,0
3,3
128
90
183 x 137
3,4
3,7
144
100
203 x 152
3,8
4,2
160
120
244 x 183
4,5
5,0
192
150
305 x 229
5,7
6,2
240
180
366 x 274
6,8
7,5
288
200
406 x 305
7,6
8,3
320
250
508 x 381
9,4
10,4
400
300
610 x 457
11,3
Nagyítás mértéke: 1,1 x
480
Magyar
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával
Magyar
18
•
X1340W/P1340W
Ha 70 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 2,3–2,5 méter
távolságra a vászontól, és annak megfelelően állítsa be a zoom mértékét.
70"
Kívánt képméret
Magasság:
107 cm
A kép alsó
és felső
széle közötti
távolság
2,3 m
2,5 m
Kívánt távolság
Kívánt képméret
Távolság (m)
Max. zoom
<B>
A kép felső széle (cm)
Átló (hüvelyk)
<A>
Min. zoom
<C>
A kép alsó és felső széle
közötti távolság< D >
Sz (cm) × Ma (cm)
30
65 x 40
40
86 x 54
1,3
1,1
1,4
46
61
50
108 x 67
1,6
1,8
76
60
129 x 81
1,9
2,1
91
70
151 x 94
2,3
2,5
107
80
172 x 108
2,6
2,8
122
90
194 x 121
2,9
3,2
137
100
215 x 135
3,2
3,6
152
120
258 x 162
3,9
4,3
183
150
323 x 202
4,8
5,3
229
180
388 x 242
5,8
6,4
274
200
431 x 269
6,5
7,1
305
250
538 x 337
8,1
8,9
381
300
646 x 404
9,7
Nagyítás mértéke: 1,1 x
457
19
H6510BD
Ha 70 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 1,8–2,3 méter
távolságra a vászontól, és annak megfelelően állítsa be a zoom mértékét.
70"
Kívánt képméret
Magasság:
112 cm
A kép alsó
és felső
széle közötti
távolság
1,8 m
2,3 m
Kívánt távolság
Kívánt képméret
Távolság (m)
Max. zoom
<B>
A kép felső széle (cm)
Átló (hüvelyk)
<A>
Min. zoom
<C>
A kép alsó és felső széle
közötti távolság< D >
Sz (cm) × Ma (cm)
30
66 x 37
40
89 x 50
1,0
1,0
1,3
48
64
50
111 x 62
1,3
1,6
80
60
133 x 75
1,5
2,0
96
70
155 x 87
1,8
2,3
112
80
177 x 100
2,0
2,6
128
90
199 x 112
2,3
3,0
144
100
221 x 125
2,5
3,3
160
120
266 x 149
3,1
4,0
192
150
332 x 187
3,8
4,9
240
180
398 x 224
4,6
5,9
288
200
443 x 249
5,1
6,6
320
250
553 x 311
6,4
8,2
400
300
664 x 374
7,6
Nagyítás mértéke: 1,3 x
480
Magyar
•
Magyar
20
Felhasználói kezelőszervek
Telepítő menü
A telepítő menü képernyőn megjelenő kijelzést (OSD) biztosít a kivetítő
üzembe helyezéséhez és karbantartásához. Az OSD-t csak akkor használja,
ha a „Nincs jel” üzenet látható a kijelzőn.
1
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton vagy a távvezérlőn lévő
(POWER) (üzemkapcsoló) gomb megnyomásával.
2
A kivetítő üzembe helyezéséhez és karbantartásához való OSD menü
megnyitásához nyomja meg a „MENU” gombot a vezérlőpulton vagy a
távvezérlőn.
(X111/X1140/H6510BD)
(X1140A/X1240/
X1340W/P1340W)
3
A háttérmintázat például a vetítőernyő-méret és távolság, fókusz és
egyebek kalibrációjához és beállításához szükséges.
4
A telepítő menü a következő lehetőségeket tartalmazza:
•
Kivetítési módszer
•
Trapézkorrekció beállítások
•
Nyelvi beállítások
•
Visszaállítás a gyári alapbeállításokra
Használja a fel és le nyílgombokat a lehetőség kiválasztásához, a bal és jobb
nyílgombokat a kijelölt lehetőség beállítására, és a jobb nyílgombot az almenübe vagy
funkció-beállításba történő belépéshez. Az új beállítások elmentődnek, amint kilép a
menüből.
5
Nyomja meg bármikor a „MENU (MENÜ)” gombot a menüből történő
kilépéshez és az Acer üdvözlő képernyőbe történő visszatéréshez.
21
Empowering gomb
Az Acer Empowering gomb négy
egyedülálló Acer funkciót biztosít:„Acer
eView Management”, „Acer eTimer
Management”, „Acer ePower Management”
és „Acer e3D Management”. Nyomja meg
többször az „ ” gombot, hogy áthaladjon
ezeken a funkciókon.
Acer eView Management
(X111/X1140/X1140A/
X1240/X1340W/P1340W)
(H6510BD)
Nyomja meg a „ ” gombot az „Acer eView
Management” indításához.
Az „Acer eView Management” a
megjelenítési üzemmód kiválasztására
való. A részleteket illetően olvassa el a „A
képernyőn megjelenő (OSD) menük” című
fejezetet.
Magyar
Acer Empowering Technology
Magyar
22
Acer eTimer Management
(X111/X1140)
Nyomja meg a „ ” gombot az „Acer eTimer
Management” indításához.
Az „Acer eTimer Management” emlékeztető
funkciót kínál, amellyel megkönnyítheti
prezentációjának időbeosztása. A
részleteket illetően olvassa el a „A
képernyőn megjelenő (OSD) menük” című
fejezetet.
(X1140A/X1240/X1340W/
P1340W/H6510BD)
Acer ePower Management
Nyomja meg a „ ” gombot az „Acer
ePower Management” indításához.
Az „Acer ePower Management” egyetlen
gyorsgombot biztosít a felhasználónak a
lámpa és a kivetítő élettartamának
meghosszabbításához. A részleteket
illetően olvassa el a „A képernyőn
megjelenő (OSD) menük” című fejezetet.
23
(X111/X1140/X1140A/
X1240/X1340W/P1340W)
(H6510BD)
Nyomja meg a „ ” gombot az „Acer e3D
Management” indításához.
Az „Acer e3D Management”
parancsikonjával egyszerre elvégezheti a
3D beállításokat. A részleteket illetően
olvassa el a „A képernyőn megjelenő (OSD)
menük” című fejezetet.
Magyar
Acer e3D Management
Magyar
24
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
A kivetítő több nyelven is elérhető, képernyőn megjelenő beállító menüje
(OSD) segítségével beállíthatja a képet, és megváltoztathatja a beállításokat.
Az OSD menük használata
•
Az OSD menü megnyitásához, nyomja meg a „MENU (MENÜ)” a vezérlőpulton
vagy a távvezérlőn.
•
Amikor látható az OSD menü, használja a
gombokat a főmenü
bármelyik elemének kiválasztásához. A főmenü kívánt elemének kiválasztása
után nyomja meg a
állíthat be.
gombot, hogy belépjen az almenübe, ahol funkciókat
•
A
gombok segítségével válasszon menüpontot, és a
segítségével módosítsa a beállításokat.
•
Az almenüben jelölje ki a következő beállításra szánt elemet, és a fentiek
szerint állítsa be.
•
A vezérlőpulton vagy a távvezérlőn nyomja meg a „MENU” gombot, és a kép
ekkor visszatér a főmenühöz.
•
Az OSD menü bezárásához nyomja meg újból a „MENU” gombot a
vezérlőpulton vagy a távvezérlőn. Bezáródik és a kivetítő automatikusan menti
az új beállításokat.
gombok
Főmenü
Beállítás
Almenü
25
Magyar
Szín
(X111/X1140)
(X1140A/X1240/X1340W/P1340W)
(H6510BD)
A különböző képtípusokhoz számos gyári beállítás áll
rendelkezésre.
Megjelenítési
mód
•
Fényes: A fényerő optimalizálásához.
•
Bemutató (X111/X1140/X1140A/X1240/X1340W/
P1340W): értekezleti bemutatókhoz nagyobb fényerő
érdekében.
•
Szabványos: Általános környezethez.
•
Mozgókép (H6510BD): A világosabb és általános
mozgókép/video/fénykép lejátszásához.
•
Sötét mozi (H6510BD): Sötét mozis tartalmakhoz.
•
Videó (X111/X1140/X1140A/X1240/X1340W/P1340W):
Videofelvételek erős megvilágítású helyiségben történő
lejátszásához.
•
Kép (X111/X1140/X1140A/X1240/X1340W/P1340W):
Grafikákhoz.
•
Játék: Játékokhoz.
Magyar
26
Fal Színe
•
Oktatás (X111/X1140/X1140A/X1240/X1340W/P1340W):
Oktatási környezethez.
•
Sport (H6510BD): Sportesemények képeihez.
•
Felhasználói: A felhasználói beállítások mentéséhez.
Ezzel a funkcióval kiválaszthatja a falnak megfelelő, helyes
színt. Több választási lehetőség van, pl. fehér, világosssárga,
világoskék, rózsaszínű, sötétzöld. Kompenzálja a színek köztti
eltérést, amikor falra vetítenek, így a megfelelő színtónust
fogja visszaadni.
A kép fényerejének állításához.
Fényerő
Kontraszt
•
Nyomja meg a
gombot a kép sötétítéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kép világosításához.
A kép legvilágosabb és legsötétebb részei közötti különbséget
szabályozza. A kontraszt segítségével megadhatjuk, mennyi
fekete és fehér legyen a képen.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt növeléséhez.
A videoképet a fekete-fehér és a teljesen telített színek között
állítja be.
Színtelítettség
•
Nyomja meg a
színtelítettségét.
gombot, hogy csökkentse a kép
•
Nyomja meg a
színtelítettségét.
gombot, hogy növelje a kép
A vörös és zöld közötti egyensúlyt állítja be.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a zöld szín
mennyiségét a képen.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a vörös szín
mennyiségét a képen.
Színezet
Színhőmérséklet
Beállítja a színhőmérsékletet. Nagyobb színhőmérsékleten a
kép hidegebbnek, míg kisebb színhőmérséklet mellett
melegebbnek tűnik.
Dynamic Black
(Dinamikus
fekete)
Ha bekapcsolják, a kivetítő dinamikusan állítja a lámpa
energiafogyasztását a vetített kép fényerejének megfelelően.
Ha sötétebb képet vetít, csökken az energiafogyasztás és a
kép kontrasztja is javításra kerül.
Gamma
A sötétebb jelenetek megjelenítésére van hatással. Nagyobb
gamma mellett a sötétebb jelenetek fényesebbnek tűnnek.
27
Függ. színkez. Beállítja a piros, zöld, kék, cián, sárga és
magenta színeket.
•
- Függ. színezet: Módosítja a kiválasztott szín
színárnyalatát.
•
- Függ. telít.: A teljesen telített színek elérése érdekében
beállítha a video képét feketétol fehérig.
•
- Függ. nyereség: Beállítja a kontraszt szintet.
•
Ragyogó szín: A képernyon megjeleno színek kibovített
spektrumát teszi elérhetové, mellyel fokozott
színtelítettség hozható létre az élénk, életszeru
képekhez. Ez az opció alapértelmezettként “Be” van
kapcsolva.
•
Fehér csúcs: Növeli a fehér részek világosságát, mely
akár 100 % körüli is lehet. (Csak video forrás esetén)
•
Film mód: Beállítja a 24-keretes Igazi Film módra
optimalizált képet a filmlejátszás valósághubb ritmusa
érdekében a mozgó jelenetek alatt.
•
Zajcsökkentés: Beállítja a zajcsökkentés mértékét, így
segít csökkenteni a nemkívánatos zajokat a képen.
•
Fekete kiterj: Elemzi az aktuálisan bevitt képet, és
kiszámítja az eltolás értékét, melyet ezután hozzáad az
analóg/digitális átalakító feketeszint értékéhez. Ez
biztosítja az egyes analóg források optimális feketeszint
értékét.
Megjegyzés: A „Színtelítettség”, „Színezet” és "Speciális" funkciók
számítógépes üzemmódban nem támogatottak.
Magyar
Speciális
(H6510BD)
•
Magyar
28
Kép
(X111/X1140)
(H6510BD)
(X1140A/X1240/X1340W)
(P1340W)
•
Kivetítés
(X111/X1140/
H6510BD)
Kivetítés mód
(X1140A/X1240/
X1340W/
P1340W)
Elöl-Asztali: A gyári alapbeállítás.
•
Elöl-Mennyezet: Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő
a vízszintes tengely mentén megfordítja a képet, hogy
mennyezetre szerelés esetén megfelelően jelenítse meg.
•
Hátul-Asztali: Ennél a beállításnál a kivetítő
megfordítja a képet, így átlátszó vetítővászon mögül is
vetíthetünk.
•
Hátul-Mennyezet: Ha ezt a funkciót választja, a
kivetítő egyszerre mindkét tengely mentén megfordítja a
képet. Mennyezetre szerelés esetén is lehet áttetsző
képernyő mögül vetíteni.
•
•
Első: A gyári alapbeállítás.
Hátsó: Megfordítja a képet, így áttetsző vetítővászonra
tud vetíteni, hátulról.
29
•
•
Automata: Automatikusan beállítja a képkivetítés
helyét.
Asztal
Mennyezet: Fejjel lefelé fordítja a képet, hogy
mennyezetre szerelt vetítéskor megfelelő legyen a kép.
Ezt a funkciót a kívánt képméretarány kiválasztására használja.
•
Automata: A kép eredeti szélesség-magasság arányának
megőrzése, hogy a natív vízszintes, illetve függőleges
felbontásnak megfelelően illeszkedjen.
•
Teljes (X1340W/P1340W/H6510BD): a kép a teljes
vízszintes és függőleges felbontást igénybe véve jelenik
meg.
•
4:3: A képet a vászonhoz igazítja, és 4:3-as méretarányban
jeleníti meg.
•
16:9: A képet a vászonhoz igazítja, és 16:9-as
méretarányban jeleníti meg.
•
L.Box (X1340W/P1340W/H6510BD): megőrzi a jel eredeti
képméretarányát és 1,333-szorosára nagyítja.
Képarány
Auto Keystone
(X1140A/X1240/
X1340W/
P1340W)
Automatikusan kijavítja a kivetítő megdöntéséből eredő
képtorzulást (±40 fok).
Trapézkorrekció
(X111/X1140/
H6510BD)
Manuálisan kijavítja a kivetítő megdöntéséből eredő
képtorzulást (±40 fok).
Manuális
Keystone
(X1140A/X1240/
X1340W/
P1340W)
Ez a funkció nem érheto el, ha az Auto Keystone
beállítása “Be”.
A kép élességét állítja be.
Keménység
V. helyzet
F. helyzet
•
Nyomja meg a
gombot a keménység csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a keménység növeléséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kép balra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép jobbra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép lefelé mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép felfelé mozgatásához.
Magyar
•
Kivetítés helye
(X1140A/X1240/
X1340W/
P1340W)
Magyar
30
Frekvencia
Módosítja a kivetítő képfrissítési gyakoriságát, hogy
megegyezzen a számítógépbe szerelt grafikus kártyáéval. Ha
függőlegesen villódzó sávot tapasztal a képen, ezzel a
funkcióval állíthatja helyre.
Követés
Szinkronizálja a kijelző és a grafikus kártya időzítését. Ha ugráló
vagy villódzó képet tapasztal, ezzel a funkcióval állíthatja helyre.
Beállítja a HDMI adatok színtartományát a megjelenítési hiba
kiküszöbölése érdekében.
HDMI
színtartomány
(P1340W/
H6510BD)
•
Automata: A lejátszó adatai szerint történik a színtartomány
automatikus beállítása.
•
Korlátozott tartomány: A bemeneti kép feldolgozása
korlátozott színtartományú adatként történik.
•
Teljes tartomány: A bemeneti kép feldolgozása teljes
színtartományú adatként történik.
A HDMI kép túlpásztázási arányát állítja be.
HDMI keresési
info (P1340W/
H6510BD)
•
Automata: A lejátszó adatai szerint történik a túlpásztázási
arány automatikus beállítása.
•
Alulpásztázás: A HDMI képen soha nem történik
túlpásztázás.
•
Túlpásztázás: A HDMI képen mindig történik túlpásztázás.
Megjegyzés: A „V. helyzet”, „F. Helyzet”, „Frekvencia” és „Követés” funkciók
nem támogatottak videó üzemmódban.
Megjegyzés: A „Keménység” funkció nem támogatott számítógép módban.
Megjegyzés: A „HDMI színtartomány" és a "HDMI keresési info" csak akkor
érhető el, amikor a bemeneti jel HDMI.
31
Magyar
Beállítás
(X111/X1140)
(X1140A/X1240/X1340W)
(P1340W/H6510BD)
Használja ezt a funkciót a kívánt induló képernyő
kiválasztásához. Ha módosítja a beállítást, a módosítások akkor
Induló képernyő lépnek életbe, ha kilépett az OSD menüből.
(P1340W/
•
Acer: Az Acer kivetítő alapértelmezett induló képernyője.
H6510BD)
•
Felhasználói: Használja tetszés szerinti kép mentéséhez a
„Képrögzítés” funkció segítségével.
32
Magyar
Használja ezt a funkciót az induló képernyő személyre
szabásához. Az induló képernyőként felhasználni kívánt kép
rögzítéséhez kövesse az alábbi utasításokat.
Megjegyzés:
Mielőtt az alábbi lépéseket elvégezné, győződjön meg arról,
hogy a „Trapéztorzítás” elemet az alapértelmezett 0 értékre,
a képméretarányt pedig 4:3-ra állította. További információkért
forduljon a „Kép” című fejezethez.
Képrögzítés
(P1340W/
H6510BD)
•
Módosítsa a „Induló képernyő” elemet az alapértelmezett
„Acer” értékről „Felhasználói” értékre.
•
Nyomja meg a „Képrögzítés” gombot az induló képernyő
személyre szabásához.
•
Egy párbeszédablak jelenik meg a megerősítéshez.
Válassza a „Igen” elemet az aktuális kép személyre szabott
induló képernyőként történő felhasználásához. Válassza a
„Nem” elemet a képmentés visszavonásához, és a
képernyőmenüből (OSD) történő kilépéshez.
•
Egy üzenet jelzi, hogy a kép mentése folyamatban van.
•
Ha megtörtént a kép mentése, az üzenet eltűnik és az
eredeti kép jelenik meg.
A feliratozás megjelenítéséhez válassza a CC1, CC2, CC3 vagy
CC4 lehetőséget (a CC1 az Ön területének elsődleges
nyelvéhez tartozó feliratokat jelenti meg). Az „Off (Ki)”
Feliratozás
kiválasztásával kikapcsolja a feliratozást. Ez a funkció csak
akkor érhető el, ha kompozit videó vagy S-Video bemeneti jelet
választanak és a rendszer formátum NTSC.
Jelölje ki a „On (Be)” tételt a funkció engedélyezéséhez. A
VGA OUT
kivetítő VGA jelet tud kibocsátani, ha készenléti módban van és
(Készenlét)
a VGA IN (vagy VGA BE 1) és VGA OUT csatlakozók helyesen
(X1140A/X1240/ csatlakoznak az eszközökhöz.
X1340W/
P1340W/
H6510BD)
A funkció engedélyezése kissé növeli a készenlét melletti
fogyasztást.
Nyomja meg a
Visszaállítás
gombot, miután kijelölte a „Igen” lehetőséget,
hogy valamennyi kijelzési paramétert visszaállítson az
alapértelmezett gyári beállításra.
33
módosításához. Amennyiben a biztonsági funkciót
engedélyezték, be kell írnia a „Rendszergazda jelszó” a
biztonsági beállítások módosításához.
Az „Rendszergazda jelszó” gyári alapbeállítása „1234”.
Biztonság
•
X111/X1140/
X1140A/X1240/
X1340W
Jelölje ki a „On (Be)” elemet a biztonsági funkció
engedélyezéséhez. A felhasználónak a „Biztonsági
üzemmódtól” függően meg kell adnia a jelszót. A
részleteket illetően olvassa el a „Felhasználói Jelszó” című
fejezetet.
•
Jelölje ki a „Off (Ki)” elemet, így a felhasználó jelszó nélkül
is bekapcsolhatja a kivetítőt.
P1340W/H6510BD Időtúllépés (Perc)
Miután a „Biztonsági” funkciót „On (Be)” állapotba állítják, a
beállíthatja az időtúllépés funkciót.
•
Nyomja meg a
kiválasztásához.
•
A beállítási tartomány 10 perctől 990 percig terjed.
•
Amikor az idő eltelt, a kivetítő ismét kéri a belépéshez a
jelszót.
•
A „Időtúllépés (Perc)” gyári alapértelmezett beállítása „Off
(Ki)”.
•
Miután engedélyezték a biztonsági funkciót, a kivetítő jelszó
megadását kéri Öntől, amikor bekapcsolja a kivetítőt. Mind
a „Felhasználói Jelszó” és az „Rendszergazda jelszó”
elfogadható ebben a párbeszédpanelben.
gombot az időtúllépés értékének
Magyar
Biztonság
A kivetítő a rendszergazda számára hasznos biztonsági
lehetőségeket kínál a kivetítő használatának szabályozásához.
Nyomja meg a
gombot a „Biztonság” beállítás
Magyar
34
Felhasználói Jelszó
•
Nyomja meg a
módosításához.
•
Nyomja meg a távvezérlőn lévő számgombokat a jelszó
beállításához, majd nyomja meg a „MENU” gombot a
megerősítéshez.
•
Nyomja meg a
•
Adja meg újra a jelszót, amikor megjelenik a „Jelszó
megerősítése” üzenet.
•
A jelszó 4–8 számjegyet tartalmazhat.
•
Ha kijelöli a „Jelszó kérése csak a tápkábel csatlakoztatása
után” elemet, a kivetítő a jelszó megadását a kivetítő
tápkábelének csatlakoztatása alkalmával mindig kérni fogja.
gombot a „Felhasználói Jelszó”
gombot a számok törléséhez.
•
Ha kiválasztja az „Jelszó kérése mindig a kivetítő
bekapcsolásakor” tételt, a felhasználónak meg kell adnia a
jelszót a kivetítő minden egyes bekapcsolása alkalmával.
Rendszergazda jelszó
Meg tudja adni az „Rendszergazda jelszó”, amikor látható az
„Rendszergazda jelszó megadása” vagy az „Adja meg a jelszót”
párbeszédpanel.
•
Nyomja meg a
gombot az „Rendszergazda jelszó”
módosításához.
•
Az „Rendszergazda jelszó” gyári alapbeállítása „1234”.
Ha elfelejtette a Rendszergazda jelszó, tegye a következőt a
rendszergazda jelszó kinyeréséhez:
•
•
Adja meg az egyedi, hatjegyű „Univerzális jelszót”, amely a
kivetítőhöz mellékelt Biztonsági kártyára van nyomtatva. Ezt
az egyedi jelszót a kivetítő mindig elfogadja, akármit is
állítottak be Rendszergazda jelszónak.
Ha elveszítette a Biztonsági kártyát, kérjük lépjen
kapcsolatba a helyi Acer márkaszervizzel.
Egyéni kezdoképernyo zárolása (P1340W/H6510BD)
Alapértelmezett esetben a funkció beállítása: “KI”. Ha a beállítás:
“BE”, a kezdoképernyo zárolva van, és nem módosítható a
“Induló képernyő” és a “Képrögzítés” funkciókkal.
35
(X1140A/X1240/X1340W/P1340W/
H6510BD)
(X111/X1140)
ECO üzemmód
A „On (Be)” gombbal kiolthatja a vetítőlámpát, így
csökkentheti az energiafogyasztást és a zajkibocsátást, illetve
növelheti a lámpa élettartamát. Válassza az „Off (Ki)”
lehetőséget, hogy visszatérjen normál üzemmódba.
Nagy magasság
Válassza az „On (Be)” lehetőséget a „Nagy magasság” mód
bekapcsolásához. A ventilátorokat ilyenkor maximális
sebesség mellett, folyamatosan működteti a kivetítő hatékony
hűtése érdekében, ha nagy magasságban használják.
•
Azonnali kikapcsolás: Lehetővé teszi a kivetítő
kikapcsolását a főkapcsoló gomb kétszeri
megnyomására anélkül, hogy elindulna a ventilátoros
hűtési folyamat.
•
Azonnali folytatás: Lehetővé teszi a kivetítő újraindítását
a kikapcsolását követő 2 percen belül.
Kikapcsolás mód
Automata
kikapcsolás
(Perc)
A kivetítő automatikusan leáll, amikor nem észlelhető
bemeneti jel a beállított idő után.
Lámpa üzemidő
A lámpa eddig eltelt használati idejét mutatja (órákban).
Lámpa
emlékeztető
A lámpacsere-üzenet megjelenésekor ezzel a funkcióval
jelenítheti meg, illetve rejtheti el a figyelmeztet üzenetet. Az
üzenet 30 órával az élettartam vége előtt jelenik meg.
Lámpa
visszaállítása
Nyomja meg a
gombot, miután kijelölte a „Igen” elemet,
hogy a lámpa működési idejének számlálóját 0 órára állítsa.
Magyar
Kezelés
Magyar
36
Audió (X1140A/X1240/X1340W/P1340W/
H6510BD)
(X1140A/X1240/X1340W)
(H6510BD)
(P1340W)
•
Nyomja meg a
csökkentéséhez.
gombot a hangerő
•
Nyomja meg a
gombot a hangerő növeléséhez.
•
A „On (Be)” gombbal némíthatja a hangot.
•
Az „Off (Ki)” gombbal kapcsolhatja ki a néma
üzemmódot.
Hangerő
Némítás
Be/kikapcsolás
Használja a funkciót a kivetíto ki/bekapcsolásakor hallható
hangerő (H6510BD) értesítési hangerejének beállításához.
Jelölje ki ezt a funkciót a figyelmeztetések hangerejének
Figyelmeztetés
beállításához.
hangerő
(P1340W/H6510BD)
37
(X111/X1140)
(X1140A/X1240/X1340W)
(P1340W)
(H6510BD)
Kattintson a „Be” (On) gombra, hogy engedélyezze a TI DLP 3D
technológia által támogatott 3D funkciót.
•
3D
Be
Válassza ezt az elemet, ha DLP 3D szemüveget, quad buffer
(NVIDIA/ATI…) grafikuskártyát és HQFS formátumú fájlt, vagy
DVD-t a megfelelő szoftveres lejátszóval használ.
•
Ki
Kikapcsolja a 3D módot.
Magyar
3D
Magyar
38
•
2D 3D-re: 3D-be alakítja 2D-s tartalmát. Vegye figyelembe,
hogy a legjobb 3D hatás eléréséhez DLP 3D szemüveg
használata szükséges.
•
Mód: Számos 2D-bol 3D-be való átalakítási módot tesz
elérhetové, amelybol választhat. Használhatja a
Felhasználói beállítást, és kiválaszthatja az alább
részletezett “Konvergencia” és “Mélység” funkciókat a
testre szabott átalakítási mód használatához.
•
Konvergencia: Módosítja a 2D tartalom 3D-be való
alakításakor használt konvergencia hatást.
•
Mélység: Beállítja a 3D tárgyak képmélységét.
2D 3D-re
(H6510BD)
3D formátum
(P1340W/
H6510BD)
Ha a 3D tartalom nem megfeleloen jelenik meg, kiválaszthatja
azt a 3D formátumot, mely leginkább illik a nézett 3D tartalomhoz
és a legjobb eredményt biztosítja.
Számítógépes vagy Videó üzemmódban a "3D formátum"
nem támogatott.
Ha különálló vagy átfedő képet lát DLP 3D szemüveg viselése
közben, elképzelhető, hogy végre kell hajtania az „Megfordítás”
funkciót, hogy a lehető legjobb bal/jobb képszekvenciát
alkalmazza a helyes kép érdekében (DLP 3D esetében).
3D fordított
szink.
Válassza az „Be” lehetőséget a 3D figyelmeztető üzenet
megjelenítéséhez.
3D
figyelmeztető
üzenet
Megjegyzés: Támogatott 3D jelidőzítések:
Jelforrás típusa
Támogatott időzítés
Videó/S-Video/Komponens videó
(P1340W/H6510BD esetén)
HQFS 3D (480i@60Hz), 576i@50Hz
VGA/HDMI (PC üzemmód)
640 x 480@50/60/100/120Hz
800 x 600@50/60/100/120Hz
1024 x 768@50/60/100/120Hz
1280 x 800@50/60/100/120Hz
39
HQFS 3D (480i@60Hz), 576i@50Hz
Képkocka-tömörítés (1080p@23,98/24Hz,
720p@50/60Hz)
Egymás mellett vízszintesen
(1080i@50/60Hz)
Fent és lent (720p@50/60Hz,
1080p@23,97/24Hz)
A megfelelő 3D megjelenítéshez a grafikuskártya 3D alkalmazásának megfelelő
beállítása szükséges.
Az olyan szoftveres lejátszók, mint a Stereoscopic Player és a DDD TriDef
Media Player támogatják a 3D fájlformátumot. Az alábbi weboldalról letöltheti a
lejátszók próbaverzióját:
- Stereoscopic Player (Próbaverzió): http://www.3dtv.at/Downloads/
Index_en.aspx
- DDD TriDef Media Player (Próbaverzió): http://www.tridef.com/download/
TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html
Megjegyzés: A “3D ford. szink.” és a “3D formátum” csak akkor érhetoek el, ha
engedélyezte a “3D”-t, és letiltotta a “2D 3D-re” funkciót.
Nyelv
(X111/X1140)
Nyelv
(X1140A/X1240/X1340W/P1340W/
H6510BD)
Kiválasztja az OSD menük nyelvét. Használja a
gombot a kívánt nyelve kiválasztásához.
Magyar
HDMI (P1340W/H6510BD esetén)
Magyar
40
Mellékletek
Hibaelhárítás
Ha problémát tapasztal az Acer kivetítővel kapcsolatban, forduljon az alábbi
hibaelhárítási útmutatóhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel.
Képproblémák és megoldásaik
#
1
2
Probléma
Nem jelenik meg
kép a vásznon.
Részleges,
gördülő vagy
nem megfelelően
megjelenített kép
(PC esetében
(Windows 95/98/
2000/XP/Win7/
Vista))
Megoldás
•
Győződjön meg arról, hogy a kábelek megfelelően
csatlakoznak az „Első lépések” című fejezetben leírt
módon.
•
Győződjön meg arról, hogy egyik érintkező sem görbült
meg, vagy törött el.
•
Ellenőrizze, hogy a kivetítő lámpáját megfelelően
szerelték-e be. Lásd a „Lámpacsere” című fejezetet.
•
Ellenőrizze, hogy bekapcsolta a projektort.
•
Nyomja meg a „RESYNC” gombot a vezérlőpulton vagy
távvezérlőn.
•
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Nyissa meg a „My Computer (Sajátgép)”, > „Control
Panel (Vezérlőpult)” elemet, majd kattintson duplán
a „Display (Megjelenítés)” ikonra.
•
Jelölje ki a „Settings (Beállítások)” fület.
•
Győződjön meg arról, hogy a kijelző felbontása nem
haladja meg az 1600x1200, 1920x1080 értéket.
•
Kattintson az „Advanced Properties (Speciális
tulajdonságok)” gombra.
Ha a probléma továbbra is fennáll, módosítsa az Ön által
használt monitor megjelenítését, és kövesse az alábbi
lépéseket:
•
Győződjön meg arról, hogy a felbontás-beállítás
nem haladja meg az 1600x1200, 1920x1080
értéket.
•
Kattintson a „Change (Módosítás)” gombra a
„Monitor” fülön.
•
Kattintson a „Show all devices (Minden eszköz
mutatása)” > „Standard monitor types (Szabvány
monitortípusok)” elemre az SP dobozban, majd
jelölje ki a kívánt felbontás módot a „Models
(Típusok)” dobozban.
•
Győződjön meg arról, hogy monitorkijelző felbontása
nem haladja meg az 1600x1200, 1920x1080
értéket.
41
4
5
6
7
8
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(Noteszgépek
esetében)
A noteszgép
képernyője nem
jeleníti meg a
bemutatót.
A kép instabil vagy
villódzik
A képen függőleges
villódzó sáv van
A kép nem éles
A kép megnyúlik,
amikor
„szélesvásznú”
DVD filmet játszik le
•
Nyomja meg a „RESYNC” gombot a vezérlőpulton vagy
távvezérlőn.
•
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Ismételje meg a lépéseket a (fenti) 2. elemtől a
számítógép felbontásának beállításához.
•
Nyomja meg a kimeneti beállítások váltása
gombot. Példa: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell
[Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP
[Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5 ]
•
Ha nehézséget tapasztal a felbontás módosítása során,
illetve a monitor lefagy, indítsa újra az összes
készüléket, a kivetítőt is beleértve.
•
Ha Microsoft® Windows® alapú noteszgépet használ:
Előforduklhat, hogy egyes PC noteszgépek
kikapcsolják saját képernyőjüket, amikor egy második
megjelenítő eszköz van használatban. Mindegyiknél
más-más módon történik a visszakapcsolása. Lásd a
számítógép használati útmutatóját további
információkért.
•
If you are using an Apple® Mac® OS alapú noteszgépet
használ: A System Preferences (Rendszerbeállítások)
menüben nyissa meg a Display (Megjelenítés) elemet,
és jelölje ki a Video Mirroring (Videó tükrözés) tétel „On
(Be)” jelölőnégyzetét.
•
A „Követés” gombbal javíthatja ki. További
információkért forduljon az „Kép” fejezethez.
•
Módosítsa a számítógép színmélység beállítását.
•
Használja a „Frekvencia” funkciót a beállításhoz.
További információkért forduljon az „Kép” fejezethez.
•
Ellenőrizze és konfigurálja át a grafikus kártya
megjelenítési módját, hogy az kompatibilis legyen a
kivetítővel.
•
•
Állítson a kivetítő lencséjének fókuszgyűrűjén.
Győződjön meg arról, hogy a vetítővászon az előírt
távolságon belül van:
4,9 - 19,7 láb (1,5 - 6 méter)
További információkért forduljon a „A kívánt képméret
elérése a távolság és a zoom beállításával” részhez.
Ha anamorf vagy 16:9 képméretarányú DVD filmet játszik le,
az alábbi beállítások módosítására lehet szükség:
•
Ha 4:3 képformátumú DVD filmet játszik le, módosítsa
a formátumot 4:3 beállításra a kivetítő OSD menüjében.
•
Ha a kép még mindig nyújtott, akkor a képméretarányt
is be kell állítania. Állítsa a megjelenítési formátumot
16:9 (széles) képméretarányra a DVD-lejátszón.
Magyar
3
Magyar
42
9
10
11
A kép túl kicsi vagy
túl nagy
A kép oldalai ferdék
A kép fordított.
•
•
Állítson a kivetítő tetején lévő zoom karon.
•
Nyomja meg a „MENU” gombot a vezérlőpulton vagy
távvezérlőn. Lépjen az „Kép” > „Képarány” elemre, és
próbálkozzon különböző beállításokkal.
•
Ha lehetséges, helyezze át a kivetítőt úgy, hogy a
kivetítő közepe felé nézzen és annak alsó széle alatt
legyen.
•
Nyomja meg a Keystone correction (Trapézkorrekció)
gombot a vezérlőpulton vagy a távvezérlőn, amíg a kép
oldalai függőlegessé nem válnak.
•
Nyomja meg a „MENU” gombot a vezérlőpulton vagy
távvezérlőn az OSD menü megnyitásához. Lépjen a
„Kép” > „Auto Keystone (X1140A/X1240/X1340W/
P1340W)” vagy a „Kép” > „Trapézkorrekció (X111/
X1140/H6510BD)” elemre a beállítások elvégzéséhez.
•
Jelölje ki az OSD menü „Kép” >„Kivetítés mód (X1140A/
X1240/X1340W/P1340W)”, „Kép” > „Kivetítés helye
(X1140A/X1240/X1340W/P1340W)” elemét a vetítés
helyzetének módosításához.
Helyezze a kivetítőt a vászonhoz közelebbre vagy
messzebbre.
Problémák a kivetítővel kapcsolatban
#
Jelenség
Megoldás
1
A kivetítő nem reagál semmilyen
kezelőszervre
He lehetséges, kapcsolja ki a kivetítőt, majd
húzza ki a tápkábelt, és várjon legalább 30
másodpercig, míg újra nem csatlakoztatja.
2
A lámpa kiég, vagy pukkanó
hangot ad ki
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama
végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat. Ha
ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik
be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A
lámpa kicseréléséhez kövesse a „Lámpacsere”
című fejezetben felsorolt eljárásokat.
43
#
1
Jelenség
Üzenet
Emlékeztető üzenet
A ventilátor meghibásodott. – a rendszerventilátor nem működik.
A ventilátor meghibásodott.
A lámpa hamarosan kikapcsolódik.
A kivetítő túlmelegedett – a kivetítő meghaladta javasolt üzemi
hőmérsékletét, ezért használat előtt hagyni kell kihűlni. Ellenőrizze
a porszűrőket is, ha beszerelték őket. Ha a porszűrő poros,
tisztítsa meg.
A kivetítő túlmelegedett.
A lámpa hamarosan kikapcsolódik.
Cserélje ki a lámpát – a lámpa hamarosan eléri hasznos
élettartama végét. Hamarosan ki kell cserélnie.
A lámpa nagyteljesítményű módban hasznos élettartama végéhez
közeledik.
Tanácsos kicserélni!”
Magyar
OSD üzenetek
Magyar
44
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
LED üzenetek
Üzenet
Bekapcsolt állapotot jelző
LED
Lámpa LED
Hőmérsékletki
jelző LED
Vörös
Kék
Vörös
Vörös
Készenlét
(Hálózati tápkábel
csatlakoztatva)
V
--
--
--
Üzemkapcsoló BE
--
V
--
--
Lámpa újra
--
Gyors
villogás
--
--
Gyors
villogás
--
--
--
Kikapcsolás (hűtés vége)
V
--
--
--
Hiba (túlmelegedés miatti
meghibásodás)
--
V
--
V
Hiba (ventilátorzár
meghibásodása)
--
V
--
Gyors villogás
Hiba (lámpa elromlott)
--
V
V
--
Hiba (elromlott a
színkerék)
--
V
Gyors
villogás
--
Kikapcsolás (hűtés)
45
Csavarhúzóval távolítsa el a csavar(oka)t a fedélből, majd húzza ki a lámpát.
A kivetítő saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Figyelmeztető üzenetet fog látni:
„A lámpa nagyteljesítményű módban hasznos élettartama végéhez közeledik.
Tanácsos kicserélni!” Ha ezt az üzenetet látja, minél hamarabb cserélje ki a
lámpát. Az lámpa kicserélése előtt legalább 45 percig hagyja hűlni a vetítőt.
Figyelem: A lámpa háza forró! Hagyja lehűlni, mielőtt kicserélné a
lámpát.
5
3
2
1
4
1
2
6
8
2
7
1
8
A lámpa eltávolítása:
1
Kapcsolja ki a kivetítő tápellátását a (POWER) gomb
2
Várjon legalább 45 percet, amíg a kivetítő kihűl.
3
Húzza ki a tápkábelt.
megnyomásával.
4
A fedélből távolítsa el a csavart egy csavarhúzó segítségével (1 ábra).
5
Tolja fel, és távolítsa el a fedelet.
6
Távolítsa el és dobja ki a lámpa védőfóliáját (2. ábra).
7
Távolítsa el a lámpamodult rögzítő csavart (3. ábra).
8
Válassza le a lámpa csatlakozóját a projektorról. Emelje fel a fogantyút, hogy
felfelé álljon. A lámpamodult erővel kell kihúzni (4. ábra).
A lámpamodul visszaszerelésekor új izzót használjon és kövesse a #
5
- # 8 ábra.
Figyelem: A személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében
ne ejtsék el a lámpamodult, illetve érintsék puszta kézzel a lampa
izzóját. Az izzó összetörhet, és személyi sérülést okozhat, ha
véletlenül elejtik.
Magyar
Lámpacsere
Mennyezetre szerelés
Amennyiben a kivetítőt mennyezetre szerelő készlettel kívánja telepíteni, olvassa el
az alábbi lépéseket:
Fúrjon négy lyukat a mennyezet szilárd, statikailag stabil részébe, és rögzítse a
konzolt.
2
m
13 m
m 0
m
1
.9
49mm
130 mm
mm
8.4
Magyar
46
Megjegyzés: A csavarok nem tartozékok. Kérjük, szerezze be a
mennyezetnek megfelelő csavarokat.
2
Rögzítse a mennyezeti rudat az alkalmazásnak megfelelő hengeres csavarral.
Mennyezetre szerelési konzo
- Szerelje a mennyezetre
Rövid rúd
Hosszú rúd
Hosszabbító rúd
„A” típusú csavar
50 mm hosszúság / 8 mm átmér -
Hosszú csapfej
Imbuszkulcs
- Meghúzáshoz/meglazításho
Szorító csavar
Közepes rúd
47
A kivetítő méretének megfelelő számú csavart használjon a kivetítő
rögzítéséhez a mennyezetre szerelő konzolhoz.
„B” típusú csavar
Nagyméretű alátét
Kisméret alátét
Kivetítő konzol
Tartja a kivetítőt,
és lehetővé teszi
a beállítását
Távtartó
- A hleadás érdekében
Megjegyzés: Tanácsos elegendő helyet hagyni a konzol és a kivetítő
között a megfelelő hőelvezetés érdekében. Amennyiben szükséges,
használjon két darab alaátétet a jobb tartás érdekében.
4
Szerelje a mennyezeti konzolt a mennyezeti rúdra.
Szorító csavar
Nagyméret csapfej
„A” típusú csavar
50 mm hosszúság / 8 mm átmér
Imbuszkulcs
- Meghúzáshoz/meglazításhoz
Magyar
3
5
Szükség szerint állítsa be a kivetítő szögét és helyzetét.
Szorító csavar
Imbuszkulcs
30
Imbuszkulcs
Szorító csavar
Megjegyzés: Az egyes modellekhez ajánlott csavar- és alátéttípusok
az alábbi táblázatban találhatók. A csavarcsomagban 3 mm átmérőjű
csavarokat mellékeltünk.
Modellek
„B” típusú csavar
Alátét típus
Átmérő (mm)
Hosszúság (mm)
Nagy
Kicsi
3
25
V
V
X111/X1140/X1140A/
X1240/X1340W/P1340W/
H6510BD
110,05 mm
81,5 mm
Magyar
48
55 mm
49
Az alább felsorolt műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A
végleges műszaki adatokat lásd az Acer kiadott marketing-specifikációiban.
Kivetítő rendszer
DLP™
Felbontás
•
X111/X1140/X1140A:
Natív: SVGA (800 x 600)
Maximális: UXGA (1600 x 1200), 1080p (1920 x 1080)
•
X1240:
Natív: XGA (1024 x 768)
Maximális: UXGA (1600 x 1200), 1080p (1920 x 1080)
•
X1340W/P1340W:
Natív: WXGA (1280 x 800)
Maximális: UXGA (1600 x 1200), 1080p (1920 x 1080)
WUXGA (1920 x 1200) (csak a csökkentett törlés
támogatása)
•
H6510BD:
Natív: 1080p (1920 x 1080)
Maximális: WUXGA (1920 x 1200) (csak a csökkentett
törlés támogatása)
Számítógépekkel való
kompatibilitás
További információkért forduljon a „Kompatibilis
üzemmódok” részhez.
Videó kompatibilitás
NTSC (3,58/4,43), PAL (M/N), PAL 60, SECAM, HDTV
(720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i,
576i)
Képméretarány
•
X111/X1140/X1140A/X1240:
Automata, 4:3 (natív), 16:9
•
X1340W/P1340W/H6510BD:
Automata, 4:3, 16:9, Teljes, Letter Box
Megjeleníthető színek száma
1,07 milliárd szín
Vetítőlencse
•
X111/X1140/X1140A/X1240/X1340W/P1340W:
F = 2,56 - 2,8, f = 21,00 mm - 23,00 mm,
1:1,1 kézi állítású zoom és fókusz
•
H6510BD:
F = 2,59 - 2,87, f = 16,88 mm - 21,88 mm,
1:1,3 kézi állítású zoom és fókusz
A kivetítés képernyőmérete
(képátmérő) tiszta fókusszal
•
X111/X1140/X1140A/X1240:
38" (96 cm) - 196" (497 cm)
•
X1340W/P1340W:
44" (111 cm) - 230" (584 cm)
•
H6510BD:
45" (115 cm) - 300" (762 cm)
Kivetítés távolsága tiszta fókusszal
4,9' (1,5 m) - 19,7' (6 m)
Vetítővászon-távolság
•
X111/X1140/X1140A/X1240: 53"±3% @ 2 m
(1,86 - 2,04 : 1)
•
•
X1340W/P1340W: 63"±3% @ 2 m (1,5 - 1,65 : 1)
H6510BD: 78,3"±3% @ 2 m (1,15 - 1,5 : 1)
Vízszintes pásztázási sebesség
31 - 99 kHzs
Függőleges pásztázási sebesség
23 - 120 Hz
Magyar
Műszaki adatok
Magyar
50
Trapézkorrekció
+/-40 fok (függőleges), Manuális és Automata
Digitális zoom
2x
Audió
X1140A/X1240/X1340W/P1340W/H6510BD: 2W x 1
Tömeg
Körülbelül 2,0 kg (4,41 lbs.)
Méretek (széles x mély x magas)
264 x 220 x 78,4 mm (10,4" x 8,7" x 3,1")
Tápellátás
Univerzális AC bemenet 100 – 240 V, bemeneti
frekvencia 50/60 Hz
Áramfogyasztás (jellemző)
•
X111/X1140/X1140A/X1240/X1340W/P1340W:
240 W
•
H6510BD: 270 W
Üzemi hőmérséklet
I/O csatlakozók
0ºC – 40ºC / 32ºF – 104ºF
X111/X1140:
•
•
•
•
•
•
Tápegység-csatlakozóaljzat x 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tápegység-csatlakozóaljzat x 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tápegység-csatlakozóaljzat x 1
USB (mini B típusú) x 1
VGA bemenet x 1
Kompozit videó x 1
S-Video x 1
RS232 x 1
X1140A/X1240/X1340W:
USB (mini B típusú) x 1
VGA bemenet x 2
VGA kimeneti csatlakozó x 1
Kompozit videó x 1
S-Video x 1
RS232 x 1
3,5 mm-es audió bemeneti jack-aljzat x 1
3,5 mm-es audió jack kimeneti aljzat x 1
P1340W:
USB (mini B típusú) x 1
VGA bemenet x 2
VGA kimeneti csatlakozó x 1
Kompozit videó x 1
S-Video x 1
RS232 x 1
3,5 mm-es audió bemeneti jack-aljzat x 1
3,5 mm-es audió jack kimeneti aljzat x 1
HDMI V1.4 bemenet x 1
51
Az alapcsomag tartalma
Kiegészítő (opcionális)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tápegység-csatlakozóaljzat x 1
•
•
•
•
•
•
•
Hálózati tápkábel x 1
•
•
•
Kompozit videokábel x1
Hordtáska x1
Porszűrő x1
USB (mini B típusú) x 1
VGA bemenet x 1
Kompozit videó x 1
S-Video x 1
RS232 x 1
3,5 mm-es audió bemeneti jack-aljzat x 1
3,5 mm-es audió jack kimeneti aljzat x 1
VGA kimeneti csatlakozó x 1
HDMI V1.4 bemenet x 2
Komponest videó bemenet x 1
VGA kábel x 1
Távvezérlő x 1
Elem x 2 (a távvezérlőhöz)
Használati útmutató (CD-ROM) x 1
Gyors üzembe helyezési útmutató x 1
Biztonsági kártya x 1
* A konstrukció és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
Magyar
H6510BD:
Magyar
52
Kompatibilis üzemmódok
1
VGA analóg – PC jel
Üzemmódok
Felbontás
VGA
640 x 480
SVGA
800 x 600
XGA
1024 x 768
1152 x 864
SXGA
1280 x 1024
QuadVGA
SXGA+
UXGA
PowerBook G4
1280 x 960
1280 x 960
1400 x 1050
1600 x 1200
640 x 480
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 870
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
60
72
75
85
120
56
60
72
75
85
120
60
70
75
85
120
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6 (67)
60
60
75
75
31,47
37,86
37,50
43,27
61,91
35,20
37,88
48,08
46,88
53,67
77,43
48,36
56,48
60,02
68,68
98,96
63,85
67,50
77,10
63,98
76,97
79,98
91,15
60,00
75,00
65,32
75,00
31,50
35,00
37,88
48,36
60,241
68,681
53
2
60
75
85
60
60
120
60
60
60
60
60
60
59,95
47,78
60,29
68,63
45,00
49,70
101,6
55,94
65,29
47,71
66,60
67,50
37,50
74,04
HDMI – PC jel (P1340W/H6510BD esetén)
Üzemmódok
VGA_60
VGA_72
VGA_75
VGA_85
VGA_120
SVGA_56
SVGA_60
SVGA_72
SVGA_75
SVGA_85
SVGA_120
XGA_60
XGA_70
XGA_75
XGA_120
SXGA_75
SXGA_85
SXGA_60
SXGA_72
SXGA_75
SXGA_85
QuadVGA_75
SXGA+_60
UXGA_60
Felbontás
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 960
1400 x 1050
1600 x 1200
F. frekvencia [Hz]
59,94
72,809
75
85,008
119,518
56,25
60,317
72,188
75
85,061
119,854
60,004
70,069
75,029
119,804
75
84,99
60,02
72
75,025
85,024
75
59,978
60
V. frekvencia
[kHz]
31,469
37,861
37,5
43,269
61,91
35,156
37,879
48,077
46,875
53,674
77,425
48,363
56,476
60,023
98,958
67,5
77,094
63,981
76,97
79,976
91,146
75
65,317
75
Magyar
WXGA
1280 x 768
1280 x 768
1280 x 768
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 800-RB
1440 x 900
1680 x 1050
1366 x 768
1920 x 1080-RB
1920 x 1080-EIA
1024 x 600
1920 x 1200-RB
54
Magyar
Mac G4
MAC13
Mac G4
Mac G4
MAC19
MAC21
WXGA_60
WXGA_75
WXGA_85
WXGA_60
WXGA_60
WXGA_120
WXGA+_60
1680 x 1050_60
acer_16:9
1920 x 1080_RB
1920 x 1080_EIA
acer_timing
1920 x 1200-RB
3
59,94
66,667
60,317
60,004
75,02
75,061
59,87
74,893
84,837
60
59,81
119,909
59,887
59,954
59,79
60
60
60
59,95
1280 x 768
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 800
1440 x 900
1680 x 1050
1366 x 768
1920 x1080
1920 x1080
1024 x 600
1920 x 1200
31,469
35
37,879
48,363
60,241
68,681
47,776
60,289
68,633
45
49,702
101,563
55,935
65,29
47,712
66,587
67,5
37,5
74,038
HDMI - Videó jel (P1340W/H6510BD esetén)
Üzemmódok
480i
480p
576i
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
1080p
4
640 x 480@60Hz
640 x 480@67Hz
800 x 600@60Hz
1024 x 768@60Hz
1024 x 768@75Hz
1152 x 870@75Hz
Felbontás
720 x 480
(1440 x 480)
720 x 480
720 x 576
(1440 x 576)
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
Felbontás
720 x 480
720 x 480
720 x 576
720 x 576
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
60
15,73
60
31,47
50
15,63
50
60
50
60
50
60
50
24
23,98
31,25
45,00
37,50
33,75
28,13
67,50
56,26
27,00
26,97
F. frekvencia [Hz]
59,94
59,94
50,00
50,00
V. frekvencia [kHz]
15,73
31,47
15,63
31,25
YPbPr jel
Üzemmódok
480i
480p
576i
576p
55
5
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
60,00
50,00
60,00
50,00
60,00
50,00
24,00
23,98
45,00
37,50
33,75
28,13
67,5
56,26
27,00
26,97
Videó, S-video jel
Üzemmódok
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
fsc (MHz)
NTSC
15,73
60
3,58
PAL
15,63
50
4,43
SECAM
15,63
50
4,25 vagy 4,41
PAL-M
15,73
60
3,58
PAL-N
15,63
50
3,58
PAL-60
15,73
60
4,43
NTSC4,43
15,73
60
4,43
Magyar
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
1080p
Magyar
56
Hatósági és biztonsági tudnivalók
FCC nyilatkozat
Ezt az eszközt megvizsgálták és megállapították, hogy a B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket teljesíti az FCC Szabályzat 15. fejezete
szerint. Ezeket a határértékeket úgy állapítottuk meg, hogy lakásban történő
használat esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferenciák ellen. Ez az
eszköz rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha nem a
használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és használják, károsan
zavarhatja a rádiótávközlést.
Arra azonban nincsen garancia, hogy egy meghatározott felhasználásnál nem fordul
elő zavar. Ha ez az eszköz káros zavart kelt a rádió- vagy televízió vételben, amit az
eszköz ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani, a felhasználó a zavar
megszüntetésére minden további nélkül megteheti a következő intézkedéseket:
•
Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
•
Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
•
Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa,
mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
•
Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Más számítástechnikai eszközökhöz kizárólag árnyékolt kábellel szabad
csatlakozni, hogy az FCC előírásainak továbbra is megfeleljenek.
Megjegyzés: Perifériák
Kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók
stb.) szabad ehhez a berendezéshez csatlakoztatni, amelyek a B osztályú
eszközökre előírt határértékeknek megfelelnek. A határértékeknek nem megfelelő
perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádió- és televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt az eszközt működtesse.
Üzemi feltételek
Ez az eszköz megfelel az FCC Szabályzata 15. fejezetének. A működtetésnek két
feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros zavart, és (2), az eszköznek minden
zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003-nak.
57
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.
Nyilatkozat az EU szabályok kielégítéséről
Az Acer ezúton kijelenti, hogy ez a kivetítősorozat megfelel az 1999/5/EK irányelv
alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
Megfelel az oroszországi hatósági előírásnak
Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli
LAN-nal és/vagy Bluetooth-al felszerelt modellekre vonatkozik.
Általános
Ez a termék megfelel mindazon ország vagy régió rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli használatát engedélyezték. A
konfigurációtól függően ez a termék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul).
Kanada – kis teljesítményű engedélyre nem köteles
rádiófrekvenciás távközlési eszközök (RSS-210)
a
Általános információ
A működésnek a következő két feltétele van:
1. Az eszköz nem okozhat interferenciát, és
2. ennek az eszköznek minden vett interferenciát állnia kell, beleértve a
nem kívánatos működést okozó interferenciát.
b
Működés a 2,4 GHz-es sávban
Az engedélyezett szolgáltatással történő rádiófrekvenciás zavar
megelőzésére ezt a berendezést épületen belüli működésre tervezték, és
a kültéri használatot engedélyeztetni kell.
Magyar
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Magyar
58
Az országok érvényességi köre
Ezt a berendezést a felhasználás országában érvényes előírások és szabályok szigorú
betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a felhasználás
országában lévő helyi irodával. A teljes országlistáért lásd:
http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm.
59
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
Contact Person: Mr. RU Jan, e-mail:ru_jan@acer.com.tw
And,
Acer Italy s.r.l
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it
Declare under our own responsibility that the product:
Product:
Projector
Trade Name:
Acer
Model Number:
QSV1106/QSV1107/QNX1108/QWX1109/QWX1110/H1P1117 series
Machine Type:
X111/X1140/X1140A/X1240/X1340W/P1340W/H6510BD series
To which this declaration refers conforms to the relevant standard or other standardizing documents:
•
EN 55022:2006/A1:2007 Class B; EN 55024:2010
•
EN 61000-3-2:2006+A1+2009 Class A; EN61000-3-3:2008
•
EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010
•
Regulation (EC) No. 1275/ 2008; EN 62301:2005
•
RoHS Directive 2011/65/EU on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in
Electrical and Electronic Equipment:
-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous
material are:
0.1%
Polybrominated Biphenyls (PBB’s)
Mercury
Lead
0.1%
Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE’s)
0.1%
0.1%
Hexavalent Chromium
0.1%
Cadmium
0.01%
We hereby declare above product is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, R&TTE Directive 1999/
5/EC and RoHS Directive 2011/65/EU and Directive 2009/125/EC with regard to establishing a
framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.
Year to begin affixing CE marking 2012.
RU Jan/Sr. Manager
Regulation Center, Acer Inc.
Dec. 02, 2012 Date
Magyar
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
Magyar
60
Acer America Corporation
333 West San Carlos St.,
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Tel: 254-298-4000
Fax: 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must
accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:
Product:
DLP Projector
Model Number:
QSV1106/QSV1107/QNX1108/
QWX1109/QWX1110/H1P1117 series
Machine Type:
X111/X1140/X1140A/X1240/
X1340W/P1340W/H6510BD series
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Download PDF

advertising