Acer | H5360BD | Acer H5360BD User Manual

Acer kivetítő
H5360BD Sorozat
Használati útmutató
Copyright © 2010. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva!
Acer kivetítő H5360BD orozat Használati útmutató
Eredeti kiadás: 12/2010
későbbi kiadásaiban, illetve egyéb, kiegészítő dokumentumokban és kiadványokban fognak
szerepelni. A cég nem vállal sem kifejezett, sem beleértett garanciát a dokumentum tartalmát
illetően, és különösen elutasítja a bizonyos célra való értékesítésre vagy alkalmasságra vonatkozó
beleértett garanciákat.
Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább biztosított
helyen. A sorozatszám és a modellszám a számítógépen elhelyezett címkén található. A
számítógéppel kapcsolatos minden levelezés alkalmával meg kell adni a sorozatszámot, a
modellszámot és a vásárlásra vonatkozó adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen részletét
sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani semmilyen formátumban
vagy eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy egyéb eljárás alkalmazásával.
Acer kivetítő H5360BD Sorozat
Modellszám : ___________________________________
Sorozatszám: __________________________________
Vásárlás dátuma: _______________________________
Vásárlás helye: _________________________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékneveit
vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
„A HDMI™, a HDMI embléma és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC.
védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei.”
iii
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a dokumentumot,
később szüksége lehet rá. Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden
gyelmeztetésnek és utasításnak.
A termék kikapcsolása tisztítás előtt
Tisztítás előtt a termék csatlakozóját távolítsa el a fali aljzatból. Ne használjon
folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A készüléket nedves törlőkendővel tisztítsa.
Figyelmeztetés megszakító eszközként szolgáló
dugóval kapcsolatban
Kövesse az alábbi útmutatást a berendezés külső tápegységhez történő
csatlakoztatása és leválasztása során:
•
•
•
Telepítse a tápegységet, mielőtt a hálózati tápkábelt a hálózati konnektorhoz
csatlakoztatná.
Húzza ki a tápkábelt, mielőtt a tápegységet eltávolítaná a kivetítőből.
Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az
összes tápkábel kihúzásával a tápegységekből.
Elérhetőséggel kapcsolatos figyelmeztetés
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen
elérhető és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha
áramtalanítani kívánja a berendezést, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a konnektorból.
Figyelmeztetések!
•
•
•
A terméket ne használja víz közelében.
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék
leesik, súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése
érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy
a terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük.
Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni,
hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
•
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül,
mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és
rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne
öntsön folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.
iv
•
•
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett
környezetben, ami váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a forgó
alkatrészeket, illetve a lámpát.
A hálózati feszültség használata
•
•
•
•
•
Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos a rendelkezésre álló áramforrás típusáról, forduljon a
forgalmazóhoz vagy a helyi elektromos szolgáltatóhoz.
Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem
haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok
eszköz csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja
meg a mellékkör névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót
használnak, az áramfelvétel nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti
áramfelvételének 80%-át.
A termék hálózati adapterét hárompólusú földelt tápcsatlakozóval látták el. Ez
a dugó csak megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a
fali konnektor megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a hálózati adapter
dugóját. Ne dugja a dugót nem földelt hálózati csatlakozóba. További
információkért forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem
megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy sérülést
okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar megfelelő
kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő elektromos eszközök
okoznak, és ami befolyásolja a termék teljesítményét.
•
A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az
alábbi követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal
rendelkező, VDE vagy hasonló jóváhagyással, 4,6 méter maximális
hosszúsággal.
v
A termék szervizelése
Ne kísérletezzen a termék javításával, mivel a felnyitással vagy a burkolat
eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki magát.
Bízza az összes javítást képzett szakemberre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett
munkatársaihoz, ha:
•
•
•
•
•
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
Folyadék ömlött a termékbe
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az
összes használati utasítást
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz
vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe, hogy
a terméket helyreállítsa.
Figyelem! Biztonsági okból ne használjon nem szabványos alkatrészt
részegységek beszerelése vagy cseréje alkalmával. A kiegészítőket
illetően vegye fel a kapcsolatot a termék viszonteladójával.
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol
kisgyerekektől.
További biztonsági információ
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős
fény károsíthatja látását.
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne telepítse a terméket az alábbi környezetben:
•
•
•
•
•
•
•
Rosszan szellőző vagy szűk helyen. A kivetítő és a falak között legalább 50 cm
legyen, lehetővé téve a levegő szabad áramlását.
Olyan hely, ahol a hőmérséklet szélsőséges módon megnőhet, pl. gépkocsiban zárt
ablak mellett.
Olyan hely, ahol a szélsőségesen magas páratartalom, por vagy cigarettafüst
beszennyezheti az optikai részegységeket, megrövidítve ezzel élettartamukat és
besötétítve a képet.
Tűzjelző berendezések közelében.
Olyan hely, ahol a környezeti hőmérséklet meghaladja a 40 ºC/104 ºF értéket.
Több mint 3048 méter tengerszint feletti magasságban.
Azonnal húzza ki a tápkábelt, ha problémát tapasztal a kivetítővel. Ne
vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
működtesse a kivetítőt, ha füst, furcsa zaj vagy szag jön belőle. Ez tüzet vagy
áramütést okozhat. Ha ilyet tapasztal, azonnal húzza ki a tápkábelt és vegye fel
a kapcsolatot a kereskedővel.
Ne használja tovább a terméket, törje el vagy ejtse le. Ebben az esetben,
vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, aki megvizsgálja a terméket .
A kivetítő lencséjét ne irányítsa a nap felé. Ez tüzet okozhat.
A kivetítő kikapcsolásakor tanácsos hagyni, amíg a kivetítő befejezi hűtési,
mielőtt áramtalanítaná a készüléket.
Ne kapcsolja ki gyakran hirtelen a fő tápellátást, vagy húzza ki működés
közben a kivetítő tápkábelét. A legjobb, ha megvárja, amíg a ventilátor
kikapcsolódik, mielőtt kikapcsolja a fő áramforrást.
Ne érintse a légkivezető rácsot és a talplemezt, amelyek felforrósodnak.
Tisztítsa meg a gyakran a légszűrőt, ha van ilyen. A készülék belsejében
emelkedhet a hőmérséklet és meghibásodást okozhat, ha a légszűrő/szellőző
nyílások piszokkal vagy porral szennyezettek.
Ne nézzen a szellőzőrácson keresztül a készülék belsejébe, amikor a kivetítő
be van kapcsolva. Az erős fény károsíthatja látását.
Mindig nyissa ki a lencsevédőt vagy távolítsa el a lencsesapkát, amikor a
kivetítő be van kapcsolva.
Ha a kivetítő bekapcsolt állapotban van, ne tegyen tárgyakat a lencse elé,
mivel ezzel a tárgy felforrósodhat, deformálódhat és tüzet is okozhat. A lámpa
ideiglenes kikapcsolásához nyomja meg a HIDE gombot a távvezérlőn.
A lámpa rendkívül forróvá válik működés közben. A lámpa burkolatának csere
céljából történő felnyitása előtt legalább 45 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
A lámpát névleges élettartamán túl nem szabad működtetni. Ettől ritkán
eltörhet.
Soha ne cseréljen lámpaszerelvényt vagy bármilyen elektronikus alkatrészt, ha
a kivetítő csatlakozik az elektromos hálózathoz.
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a
lámpát, ha megjelenik a figyelmeztető üzenet.
Amikor a lámpát kicseréli, hagyja az egységet kihűlni, majd kövesse a cserére
vonatkozó utasításokat.
A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a „Kezelés” képernyőmenü
„Lámpa visszaállítása” funkciója segítségével.
Ne kísérelje meg szétszerelni a kivetítőt. A készülék belsejében
nagyfeszültségű alkatrészek vannak, amelyek sérülést okozhatnak. Az
egyetlen, felhasználó által szervizelhető alkatrész a lámpa, amely saját,
levehető fedéllel rendelkezik. Mindennemű javítást megfelelő szakemberrel
végeztessen el.
Ne állítsa függőleges helyzetbe a kivetítőt. Így a kivetítő könnyen leborulhat, és
sérülést vagy kárt okozhat.
A termék fordítva is képes képet megjeleníteni, így mennyezetre is lehet
szerelni. Kizárólag az Acer mennyezetre szerelő készletét használja a kivetítő
felszereléséhez, és győződjön meg biztos rögzítéséről.
vii
Figyelmeztetés zenehallgatás esetére
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
•
•
•
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán és kényelmes hangerőn nem hallja a zenét.
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
Ne hallgasson zenét nagy hangerőn huzamosabb ideig.
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
Utasítások az eszköz megfelelő selejtezését illetően
Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági
szeméttárolóba. A környezetszennyezés csökkentése és környezetünk lehető
legnagyobb fokú védelme érdekében kérjük, hasznosítsa újra. További információért
az elektromos és elektronikus berendezések hulladékával (WEEE) kapcsolatos
szabályozást illetően látogassa meg a következő weboldalt:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
Higannyal kapcsolatos figyelmeztetés
LCD/CRT monitort vagy kijelzőt tartalmazó kivetítők vagy elektronikus termékek:
A termékben lévo lámpa vagy lámpák higanyt tartalmaznak ezért újrahasznosításuk,
illetve ártalmatlanításuk a helyi, állami vagy szövetségi törvények betartásával kell,
hogy történjen. További tájékoztatásért lépjen kapcsolatba az elektronikai
iparszövetséggel a www.eiae.org címen. A lámpák ártalmatlanításával kapcsolatos
tájékoztatásért látogassa meg a www.lamprecycle.org weblapot.
viii
Mindenek előtt
A használattal kapcsolatos megjegyzések
Teendők:
•
Tisztítás előtt kapcsolja ki a terméket.
•
Enyhe tisztítószerrel megnedvesített, puha kendőt használjon a kijelző
burkolatának tisztításához.
•
Amennyiben a terméket előreláthatólag hosszabb ideig nem fogja használni,
húzza ki a váltóáramú (AC) csatlakozóaljzatból.
Ne tegye:
•
Zárja el a készülék házának szellőzést szolgáló nyílásait.
•
Tisztítsa a készüléket súrolószerrel, viasszal vagy oldószerrel.
•
Használja az alábbi helyzetekben:
•
•
•
•
Rendkívül meleg, hideg vagy párás helyen.
Nagymennyiségű pornak és piszoknak kitett helyen.
Erős mágneses teret gerjesztő készülék közelében.
Helyezze közvetlen napsugárzásnak kitett helyre.
Óvintézkedések
Tartsa be a felhasználói útmutatóban ajánlott összes figyelmeztetést,
elővigyázatossági felhívást és karbantartási utasítást, hogy a készülék élettartamát
meghosszabbítsa.
Figyelem:
•
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős fény
szemsérülést okozhat.
Tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében óvja a terméket esőtől, illetve
nedvességtől.
Ne nyissa ki vagy szerelje szét a terméket, mert ezzel áramütést okozhat.
Amikor a lámpát kicseréli, hagyja az egységet kihűlni, majd kövesse a cserére vonatkozó
utasításokat.
•
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a lámpát, ha
figyelmeztető üzenetek jelennek meg.
•
A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a „Kezelés” képernyőmenü „Lámpa
visszaállítása” funkciója segítségével.
•
A kivetítő kikapcsolásakor kérjük hagyja, amíg a kivetítő befejezi hűtési, mielőtt
áramtalanítaná a készüléket.
•
•
•
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne használja a lencsevédő kupakot, ha a kivetítő működik.
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat.
Ha ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A
lámpa kicseréléséhez kövesse a „Lámpacsere” című fejezetben felsorolt eljárásokat.
Mindenek előtt
iii
viii
A használattal kapcsolatos megjegyzések
viii
Óvintézkedések
viii
Bemutatás
1
A termék jellemzői
1
A csomag áttekintése
2
A kivetítő áttekintése
3
A kivetítő nézetei
3
Távvezérlő elrendezése
4
Selső lépések
6
A kivetítő csatlakoztatása
6
A kivetítő be- és kikapcsolása
7
A kivetítő bekapcsolása
7
A kivetítő kikapcsolása
8
A kivetített kép beállítása
A kivetített kép magasságának beállítása
9
9
Az optimális képméret és -távolság
10
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával
12
Felhasználói kezelőszervek
14
Telepítő menü
14
Acer Empowering Technology
15
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
17
Szín
18
Kép
19
Beállítás
22
Kezelés
25
Audió
25
Időzítő
26
Nyelv
26
Mellékletek
27
Tartalom
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
Hibaelhárítás
27
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
31
Lámpacsere
32
Mennyezetre szerelés
33
Műszaki adatok
36
Kompatibilis üzemmódok
38
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
42
1
A termék jellemzői
A termék egylapkás DLP® kivetítő. Kivételes jellemzői közé tartoznak a következők:
•
DLP® technológia
•
Natív 1280 x 720, 720p felbontás
4:3 / 16:9 / L.Box méretarány támogatása
•
Az Acer ColorBoost technológia a természet színeit kínálja az élénk, valósághű
képhez
•
Nagy fényerő és kontrasztarány
•
Sokoldalú megjelenítési módok (Fényes, Szabvány, Mozgókép, Sötét mozi,
Játék, Sport, Felhasználói) az optimális teljesítmény érdekében, bármilyen
helyzetben
•
NTSC / PAL / SECAM kompatibilitás és HDTV (720p, 1080i, 1080p)
támogatása
•
Az alacsonyabb energiafogyasztás és a gazdaságos (ECO) üzemmód
megnöveli a lámpa élettartamát
•
Az Acer EcoProjection technológia intelligens szemléletmódú
energiagazdálkodást és fizikai hatékonyság-javítást biztosít.
•
Az Empowering gomb megnyomására előbukkannak az Acer Empowering
Technology segédprogramok (Acer eView, eTimer, eOpening, ePower
Management) a beállítások egyszerű elvégzése érdekében
•
Továbbfejlesztett digitális trapéztorzítás-korrekció az optimális bemutatókhoz
•
Többnyelvű képernyőn megjelenő (OSD) menük
•
A kézi állítású vetítőlencse akár 1,1X-es nagyítást eredményez
•
A 2X-es digitális zoom svenkolás funkcióval
•
Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista®, Windows® 7 OS compliant
Magyar
Bemutatás
Magyar
2
A csomag áttekintése
A kivetítőhöz az alább látható tartozékokat mellékeltük. Győződjön meg arról, hogy
semelyik tartozék nem hiányzik. Ha valamelyik elem hiányzik, azonnal vegye fel a
kapcsolatot a termék értékesítőjével.
Kivetítő lencsevédő sapkával
Hálózati tápkábel
VGA kábel
XXXXXX
3V
Kompozit videokábel
Akku
Biztonsági kártya
Acer Projector
0
201
Quick Start Guide
Felhasználói útmutató
Hordtáska
Távvezérlő
Gyors üzembe helyezési
útmutató
3
Magyar
A kivetítő áttekintése
A kivetítő nézetei
Elölnézet / felülnézet
1
7
8
3
2
9
3
1
4
10
5
6
#
1
Leírás
#
Szellőzés (beömlő nyílás)
6
Leírás
Objektívsapka
2
Szellőzés (kiömlő nyílás)
7
Üzemkapcsoló
3
Távvezérlő vevőegység
8
Távvezérlő
Zoom kar
4
Élességállító gyűrű
9
5
Zoom lencse
10 Kürt
Hátulnézet
3
4
5
6
7
8
9
RS232
2
1
#
Leírás
#
6
Leírás
1
Tápcsatlakozó aljzat
YPbPr bemeneti csatlakozó
2
Kensington™ zár portja
7
S-Video bemeneti csatlakozó
3
RS232 csatlakozó
8
Kompozit videó bemeneti csatlakozó
4
PC analóg jel/HDTV/komponens videó
bemeneti csatlakozó (VGA BE)
9
Audió bemeneti csatlakozó
5
HDMI-csatlakozó
Magyar
4
Távvezérlő elrendezése
2
1
14
3
15
16
4
5
6
7
8
2
# Ikon
9
10
11
12
13
Funkció
Leírás
1
Távvezérlő
vevőegység
A távvezérlő jeleit fogadja
2
POWER
A tartalmát lásd a „A kivetítő be- és kikapcsolása” című
fejezetben.
3
MENÜ
•
Nyomja meg a „MENÜ” gombot, hogy megjelenítse a
képernyőn megjelenő (OSD) menüt, lépjen vissza az
előző OSD menüre vagy rejtse el az OSD menüt.
•
A kiválasztás megerősítéséhez.
4
HDMI™
A "HDMI™" megnyomásával lecserélheti a forrást a HDMI™
opcióra.
5
VIDEO
A "VIDEO" megnyomásával lecserélheti a forrást kompozit
videóra.
6
RESYNC
Automatikusan a bemeneti jelforráshoz szinkronizálja a
kivetítőt.
7
FREEZE
A kép kimerevítéséhez.
8
ASPECT RATIO
A kívánt képméretarány kiválasztásához (Auto/4:3/16:9/
L.Box).
9
VGA
A "VGA" megnyomásával lecserélheti a forrást a VGA
csatlakozóra. Ez a csatlakozó az analóg RGB, YPbPr (480p/
576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i) és RGB szink.
használatát támogatja.
10
SOURCE
Az aktív forrást módosítja.
11
ZOOM
Nagyítja vagy kicsinyíti a kivetített képet.
5
Funkció
Leírás
HIDE
Ideiglenesen kikapcsolja a videojelet. Nyomja meg a „HIDE”
gombot a kép elrejtéséhez, majd nyomja meg újra a kép
megjelenítéséhez.
13
Empowering gomb
Egyedülálló Acer funkciók: eView, eTimer, eOpening, ePower
Management.
14
TRAPÉZTORZÍTÁS A képet a kivetítő megdöntése által okozott torzítás kioltása
érdekében javítja (± 40 fok).
15
Négyirányú
billentyűk
Használja a fel, le, balra és jobbra gombot elemek
kiválasztásához, illetve azok beállításainak elvégzéséhez.
16
Számbillentyűzet
0~9
Nyomja meg a „0~9” számgombokat jelszó megadásához a
„Biztonság” menüben.
Megjegyzés:
A távvezérlő elhelyezése
A távvezérlő kivetítőre helyezését illetően tekintse meg az ábrát.
Magyar
# Ikon
12
Selső lépések
A kivetítő csatlakoztatása
VGA
DVD-lejátszó,
Set-top Box, HDTV
vevőkészülék
RS232
D-Sub
2
3
R B G
DVD-lejátszó
HDMI
D-Sub
4
6
5
HDMI
R
B
G
RS232
Y
1
9
7
S-Video kimenet
Y
8
R W
Magyar
6
Videó kimenet
#
Leírás
#
Leírás
1
Hálózati tápkábel
6
Hangkábel jack–jack
2
RS232 kábel
7
Audió kábel Jack/RCA
3
VGA-kábel
8
Kompozit videó kábel
4
HDMI-kábel
9
S-Video kábel
5
3 RCA komponens kábel
Megjegyzés: Annak biztosítása érdekében, hogy a kivetítő
megfelelően működjön a számítógéppel, győződjön meg arról, hogy a
megjelenítési mód időzítése kompatibilis a kivetítővel.
7
A kivetítő bekapcsolása
1
Vegye le a lencsevédő kupakot. (1. ábra)
2
Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápkábel és a jelkábel megfelelően
csatlakozik. A bekapcsolt állapotot jelző LED vörös fénnyel villog.
3
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő „Power” (Áram) gomb
megnyomásával, és a bekapcsolt állapotot jelző LED kék színűre fog váltani.
(2. ábra)
4
Kapcsolja be a jelforrást (számítógép, noteszgép, video lejátszó stb.) A kivetítő
automatikusan felismeri a jelforrást.
•
Ha a képernyőn megjelenik a „Lock” (Rögzítés) és „Source” (Forrás) ikon,
ez azt jelenti, hogy a kivetítő beállítása adott jelforrás-típusra van rögzítve,
és nem érzékelhető ilyen típusú bemeneti jelforrás.
•
Ha a képernyőn a „No Signal” (Nincs jel) üzenet látható, győződjön meg
arról, hogy a jelkábelek megfelelően csatlakoznak.
•
Ha egyidejűleg több forráshoz csatlakozik, alkalmazza a „Forrás” gombot
a távirányítón a bemenetek közti átkapcsoláshoz.
2
Üzemkapcsoló
1
Objektívsapka
Magyar
A kivetítő be- és kikapcsolása
Magyar
8
A kivetítő kikapcsolása
1
A kivetítő kikapcsoláshoz nyomja meg a Power (Üzemkapcsoló)
gombot. Ekkor megjelenik a következő üzenet: "Nyomja meg az
üzemkapcsoló gombot a kikapcsolás befejezéséhez." Nyomja meg
a power (üzemkapcsoló) gombot.
2
A kikapcsolást követően, a bekapcsolt állapotot jelző LED
VÖRÖS színre vált, gyorsan villog, és a ventilátor(ok) kb. 2
másodpercig tovább müködik(nek) biztosítandó, hogy a rendszer
megfelelően lehűljön.
3
Amíg a tápkábel csatlakoztatva marad, bármikor megnyomhatja a
power (üzemkapcsoló) gombot a kivetítő azonnali bekapcsolásához
a 2 perces kikapcsolási folyamat közben.
4
A rendszer lehűlése után a bekapcsolt állapotot jelző LED befejezi
a villogást, és folyamatos vörös fénnyel világít, ami azt jelenti,
hogy a kivetítő készenléti módba lépett.
5
Most már biztonsággal kihúzhatja a tápkábelt.
Figyelmeztető szimbólumok:
•
"A kivetítõ túlmelegedett. A lámpa hamarosan kikapcsolódik."
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a kivetítő túlmelegedett. A lámpa és a kivetítő
is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény
folyamatos vörös színnel világít. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával
vagy a szervizközponttal.
•
"Ventilátor meghibásodás. A lámpa hamarosan kikapcsolódik."
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a ventilátor meghibásodott. A lámpa és a
kivetítő is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény
villog. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával vagy a szervizközponttal.
Megjegyzés: Ha a kivetítő automatikusan kikapcsolódik és a lámpa LED kijelző
folyamatosan vörös fénnyel világít, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi
viszonteladóval vagy szervizközponttal.
9
A kivetített kép magasságának beállítása
A kivetítő állítható lábakkal van felszerelve a kivetített kép magasságának
beállításához.
A kép emeléséhez:
1
Használja a dőlésszög beállító kereket (1. ábra) a kivetítő szögének
finombeállításához.
1
Dőlésszög beállító kerék
Magyar
A kivetített kép beállítása
Magyar
10
Az optimális képméret és -távolság
Tekintse meg az alábbi táblázatot az adott vetítési távolsághoz tartozó optimális
képméret kiválasztásához. Példa: Ha a kivetítő 3 méter távolságra van a vászontól,
a jó képminőséget 80 és 87 hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 3 méteres vetítési távolság
esetén 122 cm vetítési magasság szükséges.
Ábra: Rögzített távolság változó nagyítással és képmérettel.
11
Teteje
Vetítővászon mérete
(Min. zoom)
(Max. zoom)
A kép alsó és
Átló
felső széle
(hüvelyk)
közötti távolság
<B>
(cm)<C>
37
29
1
27
59 x 33
65 x 36
A kép alsó és felső
széle közötti
távolság (cm)
<C>
41
1,5
40
88 x 50
56
44
97 x 54
61
2
53
118 x 66
74
58
129 x 73
82
2,5
66
147 x 83
93
73
161 x 91
102
Sz (cm) ×
Ma (cm)
Sz (cm) ×
Ma (cm)
3
80
176 x 99
112
87
194 x 109
122
3,5
93
206 x 116
130
102
226 x 127
143
4
106
235 x 132
149
117
258 x 145
163
4,5
120
265 x 149
167
131
290 x 163
184
5
133
294 x 165
186
146
323 x 181
204
6
159
353 x 199
223
175
387 x 218
245
7
186
412 x 232
260
204
452 x 254
286
8
213
471 x 265
298
233
516 x 290
326
9
239
529 x 298
335
262
581 x 327
367
10
266
588 x 331
372
291
645 x 363
408
10,3
274
606 x 341
383
300
665 x 374
420
Nagyítás mértéke: 1,1x
Magyar
Teteje
Vetítővászon mérete
Kívánt
Távolság
(m)
Átló
<A>
(hüvelyk)
<B>
Magyar
12
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával
Az alábbi táblázat mutatja, hogyan lehet elérni a kívánt képméretet a kivetítő
helyzetének vagy a zoom gyűrű beállításával. Példa: ha 50 hüvelykes képméretet
kíván elérni, helyezze a kivetítőt 1,7–1,9 méter távolságra a vászontól, és annak
megfelelően állítsa be a zoom mértékét.
13
Távolság (m)
A kép felső széle (cm)
Átló (hüvelyk)
<A>
Sz (cm) × Ma (cm)
Max. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
A kép alsó és felső széle
közötti távolság
<D>
30
66 x 37
1,0
1,1
42
40
89 x 50
1,4
1,5
56
50
111 x 62
1,7
1,9
70
60
133 x 75
2,1
2,3
84
70
155 x 87
2,4
2,6
98
80
177 x 100
2,7
3,0
112
90
199 x 112
3,1
3,4
126
100
221 x 125
3,4
3,8
140
120
266 x 149
4,1
4,5
168
150
332 x 187
5,1
5,6
210
180
398 x 224
6,2
6,8
252
200
443 x 249
6,9
7,5
280
250
553 x 311
8,6
9,4
350
300
664 x 374
10,3
***
420
Nagyítás mértéke: 1,1x
Magyar
Kívánt képméret
Magyar
14
Felhasználói kezelőszervek
Telepítő menü
A telepítő menü képernyőn megjelenő kijelzést (OSD) biztosít a kivetítő üzembe
helyezéséhez és karbantartásához. Az OSD-t csak akkor használja, ha a „Nincs
jelbemenet” üzenet látható a kijelzőn.
A menü lehetőségei között szerepelnek olyan beállítások, mint a vetítőernyő-méret
és távolság, fókusz, trapéztorzítás-korrekció és egyebek.
1
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő „Üzemkapcsoló” gomb
megnyomásával.
2
A kivetítő üzembe helyezéséhez és karbantartásához való OSD menü
megnyitásához nyomja meg a „MENÜ” gombot a vezérlőpulton.
3
A háttérmintázat például a vetítőernyő-méret és távolság, fókusz és egyebek
kalibrációjához és beállításához szükséges.
4
A telepítő menü a következő lehetőségeket tartalmazza:
• Vetítési mód
• Vetítés helye
• Menü helye
• Trapézkorrekció beállítások
• Nyelvi beállítások
• Visszaállítás a gyári alapbeállításokra
Használja a fel és le nyílgombokat a lehetőség kiválasztásához, a bal és jobb
nyílgombokat a kijelölt lehetőség beállítására, és a jobb nyílgombot az
almenübe vagy funkció-beállításba történő belépéshez. Az új beállítások
elmentődnek, amint kilép a menüből.
5
Nyomja meg a menü gombot a menüből történő kilépéshez és az Acer üdvözlő
képernyőbe történő visszatéréshez.
15
Empowering
gomb
Az Acer Empowering gomb négy
egyedülálló Acer funkciót biztosít,
ezek az "Acer eView Management",
az "Acer eTimer Management" az "Acer
eOpening Management" és az "Acer
ePower Management". Nyomja meg a
„ ” gombot és tartsa lenyomva több mint
egy másodpercig, hogy elindítsa a
képernyőmenüt a funkciók
módosításához.
Acer eView Management
Nyomja meg a „ ” gombot az „Acer
eView Management” almenü indításához.
Az „Acer eView Management” a
megjelenítési üzemmód kiválasztására
való. A részleteket illetően olvassa el a
„Képernyőmenük” című fejezetet.
A 3D szemüveg és 3D szink. inv. funkciók
gyors hozzáférést biztosítanak a 3D
funkciókhoz.
Acer eTimer Management
Nyomja meg a „ ” gombot az „Acer
eTimer Management” almenü
indításához.
Az „Acer eTimer Management”
emlékeztető funkciót kínál, amellyel
megkönnyítheti prezentációjának
időbeosztása. A részleteket illetően
olvassa el a „Képernyőmenük” című
fejezetet.
Acer eOpening Management
Nyomja meg a " " gombot az "Acer
eOpening Management" indításához.
Az "Acer eOpening Management"
lehetővé teszi a felhasználónak, hogy
kicserélje az indító képernyőt saját,
személyre szabott képre. A részleteket
illetően olvassa el a "Képernyőmenük"
című fejezetet.
Magyar
Acer Empowering Technology
Magyar
16
Acer ePower Management
Nyomja meg az „ ” gombot az „Acer
ePower Management” indításához.
Az „Acer ePower Management” egyetlen
gyorsgombot biztosít a felhasználónak a
lámpa és a kivetítő élettartamának
meghosszabbításához. A részleteket
illetően olvassa el a „Képernyőmenük”
című fejezetet.
17
A kivetítő többnyelvű OSD-vel rendelkezik, amely képbeállítások végzését, illetve
több beállítás módosítását teszi lehetővé.
Az OSD menük használata
•
Az OSD meü megnyitásához, nyomja meg a „MENU” gombot a távirányítón.
•
Amikor látható az OSD menü, használja a
gombokat a főmenü
bármelyik elemének kiválasztásához. A főmenü kívánt elemének kiválasztása
után nyomja meg a
állíthat be.
gombot, hogy belépjen az almenübe, ahol funkciókat
•
A
•
Az almenüben jelölje ki a következő beállításra szánt elemet, és a fentiek
szerint állítsa be.
•
Nyomja meg a „MENU” gombot a távirányítón, ekkor a képernyő a főmenübe
vált vissza.
•
Az OSD-ből való kilépéshez nyomja meg ismét a „MENU” gombot a
távirányítón. Az OSD menü bezáródik, és a kivetítő automatikusan menti az új
beállításokat.
billentyűkkel válassza ki a kívánt tételt és igazítson a beállításokon a
billetyűkkel.
Főmenü
Beállítás
Almenü
Magyar
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
Magyar
18
Szín
Megjelenítési mód Számos előre beállított gyári érték áll rendelkezésre, amelyeket
különféle képtípusokhoz optimalizáltak.
•
•
•
•
•
•
•
Fényes: A fényerő optimalizálásához.
Normál: Általános környezethez.
Film: világosabb és általános mozgókép/videó/fotó-tartalomhoz
Sötét mozi: sötét mozgókép-tartalomhoz.
Játék: játékokhoz.
Sport: Sport megjelenítéséhez.
Felhasználói: A felhasználói beállítások mentéséhez.
Fal színe
Ezzel a funkcióval kiválaszthatja a falnak megfelelő, helyes színt. Több
választási lehetőség van, pl. fehér, világosssárga, világoskék,
rózsaszínű, sötétzöld. Kompenzálja a színek köztti eltérést, amikor
falra vetítenek, így a megfelelő színtónust fogja visszaadni.
Fényerő
A kép fényességének módosítása.
Kontraszt
•
Nyomja meg a
gombot a kép sötétítéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kép világosításához.
A „Kontraszt” szabályozza a kép legvilágosabb és legsötétebb területei
közötti különbséget. A képernyő kontrasztértékének módosítása
megváltoztatja a kép fekete-fehér arányát.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt növeléséhez.
Színhőmérséklet
Beállítja a színhőmérsékletet. Nagyobb színhőmérsékleten a kép
hidegebbnek, míg kisebb színhőmérséklet mellett melegebbnek tűnik.
Degamma
A sötétebb jelenetek megjelenítésére van hatással. Nagyobb gamma
mellett a sötétebb jelenetek fényesebbnek tűnnek.
Szín R
Beállítja a vörös színt.
Szín G
Beállítja a zöld színt.
Szín B
Beállítja a kék színt.
Színtelítettség
A videoképet fekete-fehérről teljesen színtelítettségűre állítja.
•
Nyomja meg a
színtelítettségét.
gombot, hogy csökkentse a kép
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a kép színtelítettségét.
19
A vörös és zöld közötti egyensúlyt állítja be.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a zöld szín
mennyiségét a képen.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a vörös szín
mennyiségét a képen.
Megjegyzés: A „Színtelítettség” és „Színezet” funkciók számítógépes, illetve
DVI üzemmódban nem támogatottak.
Kép
Kivetítés mód
•
Első: A gyári alapbeállítás.
•
Hátsó: Megfordítja a képet, így áttetsző vetítővászonra tud vetíteni,
hátulról.
•
Automata: Automatikusan beállítja a képkivetítés helyét.
•
Asztal
•
Mennyezet: Fejjel lefelé fordítja a képet, hogy mennyezetre szerelt
vetítéskor megfelelő legyen a kép.
Kivetítés helye
Magyar
Színezet
Magyar
20
Képarány
Ezt a funkciót a kívánt képméretarány kiválasztására használja.
•
Auto (Automatikus): A kép eredeti szélesség-magasság arányának
megőrzése, hogy a natív vízszintes, illetve
függőleges felbontásnak megfelelően illeszkedjen.
•
4:3: A képet a képernyőhöz igazítja, és 4:3-as méretarányban jeleníti
meg.
•
16:9: A képet a képernyő szélességéhez, magasságát a 16:9-es
méretarányhoz igazítja.
Auto Keystone
Automatikusan beállítja a kép függőleges oldalait.
Manuális Keystone A kivetítő megdöntése által okozott képtorzítás kioltására való. (±40 fok)
<Megjegyzés>A Manual Keystone (Manuális trapéz.) nem érhető el, ha az
„Auto Keystone” (Auto. trapézt.) elem beállítása „On (Be)”.
V. helyzet
F. helyzet
•
Nyomja meg a
gombot a kép balra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép jobbra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép lefelé mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép felfelé mozgatásához.
Frekvencia
A „Frekvencia” funkció módosítja a kivetítő képfrissítési gyakoriságát, hogy
megegyezzen a számítógépbe szerelt grafikus kártyáéval. Ha függőleges
villódzó sávot lát a kivetített képen, használja ezt a funkciót a szükséges
beállítások végzéséhez.
Követés
Szinkronizálja a kivetítő és a grafikus kártya jel-időzítését. Ha labilis vagy
villódzó képet tapasztal, ezzel a funkcióval korrigálhatja.
Keménység
Beállítja a kép keménységét.
3D szemüveg
3D fordított szink.
•
Nyomja meg a
gombot a keménység csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a keménység növeléséhez.
Jelölje ki a „Be” tételt a DLP 3D funkció engedélyezéséhez.
•
Be: Válassza ezt az elemet, ha DLP 3D szemüveget, quad buffer
(NVIDIA/ATI…) grafikuskártyát és HQFS formátumú fájlt,
vagy DVD-t a megfelelő szoftveres lejátszóval használ.
•
Ki: A 3D mód kikapcsolása.
Ha különálló vagy átfedő képet lát DLP 3D szemüveg viselése közben,
elképzelhető, hogy végre kell hajtania az „Invert” (Átfordítás) funkciót, hogy
a lehető legjobb bal/jobb képszekvenciát alkalmazza a helyes kép
érdekében (DLP 3D esetében).
21
Beállítja a 3D formátumot, hogy a 3D tartalom megfelelően jelenjen meg.
3D figyelmeztető
üzenet
•
Auto: Automatikus beállítást végez a lejátszóról érkező információk
alapján.
•
Frame Packing: A bemeneti képet képegyesítő formátumban
dolgozza fel.
•
Top down: A bemeneti képet a képkockákat fentről lefelé egyesítő
formátumban dolgozza fel.
•
Side by Side: A bemeneti képet a képkockákat egymás mellett
egyesítő formátumban dolgozza fel.
Válassza a „Igen” lehetőséget a 3D figyelmeztető üzenet
megjelenítéséhez.
Megjegyzés: A „H. Position” (V. helyzet), „V. Position” (F. helyzet), „Frequency”
(Frekvencia) és „Tracking” (Követés) funkciók DVI, illetve Videó üzemmódban
nem támogatottak.
Megjegyzés: A „Sharpness” (Keménység) funkció DVI, illetve Számítógép
üzemmódban nem támogatott.
Megjegyzés: A "3D formátum" használata Számítógép és Videó módban nem
támogatott.
Megjegyzés:A megfelelő 3D megjelenítéshez a grafikuskártya 3D
alkalmazásának megfelelő beállítása szükséges.
Megjegyzés:Az olyan szoftveres lejátszók, mint a Stereoscopic Player és a
DDD TriDef Media Player támogatják a 3D fájlformátumot. Az alábbi weboldalról
letöltheti a három lejátszó próbaverzióját:
- Stereoscopic Player (Próbaverzió): http://www.3dtv.at/Downloads/Index_en.aspx
- DDD TriDef Media Player (Próbaverzió):
http://www.tridef.com/download/TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html
Megjegyzés: A „3D fordított szink.” funkció akkor érhető el, ha a 3D
engedélyezve van.
Megjegyzés: Emlékeztető képernyő látható, ha a 3D funkció a kivetítő
bekapcsolásakor engedélyezett. A beállításokat a célnak megfelelően válassza
meg.
Magyar
3D formátum
Magyar
22
Beállítás
Menü helye
A menü helyzetének módosítása a képernyőn.
Induló képernyő
Használja ezt a funkciót a kívánt induló képernyő kiválasztásához.
Ha módosítja a beállítást, a módosítások akkor lépnek életbe, ha
kilépett az OSD menüből.
•
Acer: Az Acer kivetítő alapértelmezett induló képernyője.
•
Felhasználói: Használja tetszés szerinti kép mentéséhez a
"Képrögzítés" funkció segítségével.
Képrögzíté
Használja ezt a funkciót az induló képernyő személyre szabásához.
Az induló képernyőként felhasználni kívánt kép rögzítéséhez kövesse
az alábbi utasításokat.
Megjegyzés:
Megjegyzés: Mielőtt az alábbi lépéseket elvégezné, győződjön meg
arról, hogy a "Trapéztorzítás" elemet az alapértelmezett 0 értékre, a
képméretarányt pedig 4:3-ra állította. További információkért forduljon
a "Kép" című fejezethez.
•
Módosítsa a "Induló képernyő" elemet az alapértelmezett "Acer"
értékről "Felhasználói" értékre.
•
Nyomja meg a "Képrögzítés" gombot az induló képernyő
személyre szabásához.
•
Egy párbeszédablak jelenik meg a megerősítéshez. Válassza
a "Igen" elemet az aktuális kép személyre szabott induló
képernyőként történő felhasználásához. A rögzítési tartományt
vörös téglalap jelzi. Válassza a "Nem" elemet a képmentés
visszavonásához, és a képernyőmenüből (OSD) történő kilépéshez.
•
Egy üzenet jelzi, hogy a kép mentése folyamatban van.
•
Ha megtörtént a kép mentése, az üzenet eltűnik és az eredeti kép
jelenik meg.
•
Az alábbi személyre szabott induló képernyő akkor lép életbe,
amikor új bemeneti jel érzékelhető, vagy ha újraindítják a kivetítőt.
Feliratozás
A feliratozás megjelenítéséhez válassza a CC1, CC2, CC3 vagy CC4
lehetőséget (a CC1 az Ön területének elsődleges nyelvéhez tartozó
feliratokat jelenti meg). Az „Off (Ki)” kiválasztásával kikapcsolja a
feliratozást. Ez a funkció csak akkor érhető el, ha kompozit videó vagy
S-Video bemeneti jelet választanak és a rendszer formátum NTSC.
<Megjegyzés> ez a funkció nem használható, ha a képméret „16:9”
vagy „Auto” módban 16:9 formátumot érzékel a rendszer.
23
Biztonság
A kivetítő a rendszergazda számára hasznos biztonsági lehetőségeket
kínál a kivetítő használatának szabályozásához.
Nyomja meg a
gombot a „Biztonság” beállítás módosításához.
Amennyiben a biztonsági funkciót engedélyezték, be kell írnia a
„Rendszergazda jelszót” a biztonsági beállítások módosításához.
•
Jelölje ki a „Be” tételt a biztonsági funkció engedélyezéséhez. A
felhasználónak meg kell adnia a jelszót ahhoz, hogy működtesse
a kivetítőt. A részleteket illetően olvassa el a „Ki” című fejezetet.
•
Ha kijelölik az „Ki” tételt, a felhasználó jelszó megadása nélkül is
bekapcsolhatja a kivetítőt.
Időtúllépés (Perc)
Miután a „Biztonság” funkciót „Be” állapotba állítják, a rendszergazda
beállíthatja az időtúllépés funkciót.
•
Nyomja meg a
kiválasztásához.
•
•
A beállítási tartomány 10 perctől 990 percig terjed.
•
•
A „Időtúllépés (Perc)” gyári alapértelmezett beállítása „Ki”.
vagy
gombot az időtúllépés hosszának
Az idő lejártával a kivetítő újból kéri a felhasználót, hogy adja
meg jelszavát.
Miután engedélyezték a biztonsági funkciót, a kivetítő jelszó
megadását kéri a felhasználótól, amikor bekapcsolja a kivetítőt.
Mind a „Felhasználói jelszó” és az „Rendszergazda jelszó”
elfogadható ebben a párbeszédpanelben.
Felhasználói jelszó
•
Nyomja meg a
gombot a „Felhasználói jelszó”
beállításához, illetve módosításához.
•
Nyomja meg a távvezérlőn lévő számgombokat a jelszó
beállításához, majd nyomja meg a „MENU” gombot a
megerősítéshez.
•
Nyomja meg a
•
Adja meg a jelszót, amikor megjelenik a „Jelszó megerősítése”
üzenet.
•
•
A jelszó 4 és 8 karakter közötti hosszúságú legyen.
•
gombot a karakterek törléséhez.
Ha kijelöli a „Jelszó kérése kizárólag a tápkábel csatlakoztatása
után” elemet, a kivetítő a jelszó megadását a kivetítő
tápkábelének csatlakoztatása alkalmával mindig kérni fogja.
Ha kiválasztja az „Jelszó kérése a kivetítő minden
bekapcsolásakor” tételt, a felhasználónak meg kell adnia a
jelszót a kivetítő minden egyes bekapcsolása alkalmával.
Magyar
Biztonság
24
Magyar
Rendszergazda jelszó
Az „Rendszergazda jelszó” használható mind az „Rendszergazda
jelszó megadása”, mind az „Jelszó megadása” párbeszédpanelben.
•
Nyomja meg a
módosításához.
•
Az „Rendszergazda jelszó” gyári alapbeállítása „1234”.
gombot az „Rendszergazda jelszó”
Ha elfelejtette a rendszergazda jelszót, tegye a következőt a
rendszergazda jelszó visszanyeréséhez:
•
Egyedi, hatjegyű „Univerzális jelszó” található a Biztonsági
kártyára nyomtatva (ellenőrizze, benne van-e a csomagban). Ezt
a számjegyekből álló egyedi jelszót a kivetítő mindig elfogadja,
akármit is állítottak be Rendszergazda jelszónak.
•
Ha elveszítette a biztonsági kártyát és a számot, kérjük lépjen
kapcsolatba a helyi Acer márkaszervizzel.
Egyéni kezdőképernyő zárolása
Az Egyéni kezdőképernyő zárolás alapértelmezett beállítása "Ki".
Ha az Egyéni kezdőképernyő zárolás "Be" állapotban van, a
felhasználók nem tudják módosítani a kezdőképernyőt, így
elkerülhető, hogy mások tetszés szerint módosítsák. Válassza
az "Ki" elemet a kezdőképernyő kioldásához.
•
HDMI Keresési info.
A HDMI kép túlpásztázási arányát állítja be.
•
Automata: A lejátszó adatai szerint történik az automatikus
beállítása.
•
Alulpásztázás: a képen soha nem történik túlpásztázás.
•
HDMI
színtartomány
Alaphelyzet
Túlpásztázás: a HDMI képen mindig történik túlpásztázás.
A megjelenítési hiba kiküszöbölése érdekében állítsa be a HDMI
képadatok színtartományát.
•
Automata: A lejátszó adatai szerint történik az automatikus
beállítása.
•
Korl. tartom.: A bemeneti kép feldolgozása korlátozott
színtartományú adatként történik.
•
Telj. tartom.: A bemeneti kép feldolgozása teljes színtartományú
adatként történik.
•
Nyomja meg a
gombot és jelölje ki a „Yes” (Igen) elemet,
hogy valamennyi menü paramétereit gyári alaphelyzetbe állítsa
vissza.
Megjegyzés: A "HDMI keresési info." és "HDMI színtartomány" funkciók
használata kizárólag DVI módban támogatott.
25
Magyar
Kezelés
ECO üzemmód
Válassza az „Be” tételt a kivetítő lámpájának halványításához, ami
csökkenti az energiafogyasztást, meghosszabbítja a lámpa
élettartamát és csökkenti a működési zajt. Válassza az „Ki” elemet,
hogy visszatérjen normál üzemmódba.
Nagy magasság
Válassza az „Be” lehetőséget a „Nagy magasság” mód
bekapcsolásához. A ventilátorokat ilyenkor maximális sebesség
mellett, folyamatosan működteti a kivetítő hatékony hűtése érdekében,
ha nagy magasságban használják.
Automata kikapcsolás A kivetítő automatikusan kikapcsol, ha a megadott idő után nincs
bemeneti jel. (perc)
Lámpa üzemidő
A lámpa eddig eltelt használati idejét mutatja (óra).
Lámpa emlékeztető
Aktiválja ezt a funkciót, hogy a lámpa cseréjére vonatkozó emlékeztető
jelenjen meg 30 órával a lámpa élettartamának becsült vége előtt.
Lámpa visszaállítása
Nyomja meg a
gombot, miután kijelölte a „Yes” (Igen) elemet,
hogy a lámpa működési idejének számlálóját 0 órára állítsa.
Audió
Hangerő
•
•
Nyomja meg a
gombot a hangerő csökkentéséhez.
Nyomja meg a
gombot a hangerő növeléséhez.
Válassza az „Be” elemet a hangerő némításához.
Válassza az „Ki” elemet a hangerő visszaállításához.
Be/kikapcsolás hangerő
•
•
•
Figyelmeztetés hangerő
•
Jelölje ki ezt a funkciót a figyelmeztetések hangerejének
beállításához.
Némítás
Jelölje ki ezt a funkciót az értesítés hangerejének
beállításához, amikor a kivetítőt be-/kikapcsolja.
Magyar
26
Időzítő
Időzítő helye
•
Az időzítő óra helyének kiválasztásához a képernyőn.
Időzítő indítása
•
Nyomja meg a
leállításához.
gombot az időzítő indításához vagy
Időzítés ideje
•
Nyomja meg a
vagy
gombot az időzítés idejének
beállításához.
Időzítő hangerő
•
Jelölje ki ezt a funkciót az értesítés hangerejének
beállításához, amikor az időzítő funkció be van kapcsolva, és
lejárt a beállított idő.
Időzítő megjelenítés
•
Nyomja meg a
vagy
gombot a képernyőn
megjelenítendő időzítő üzemmód kiválasztásához.
Nyelv
Nyelv
Többnyelvű OSD menü kiválasztásához. Használja a
vagy
gombot a menü kívánt nyelvének
kiválasztásához.
•
A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg a
gombot.
27
Magyar
Mellékletek
Hibaelhárítás
Ha problémát tapasztal az Acer kivetítővel kapcsolatban, forduljon az alábbi
hibaelhárítási útmutatóhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel.
Képproblémák és megoldásaik
#
1
2
Probléma
Nem jelenik meg
kép a vásznon.
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(PC esetében
(Windows 95/98/
2000/XP))
Megoldás
•
Az „Első lépések” című fejezetben leírt módon
csatlakoztatva.
•
Győződjön meg arról, hogy egyik érintkező sem görbült
meg, vagy törött el.
•
Ellenőrizze, hogy a kivetítő lámpáját megfelelően
szerelték-e be. Lásd a „Lámpacsere” című fejezetet.
•
Győződjön meg arról, hogy eltávolította a lencsevédőt, és
a kivetítő bekapcsolt állapotban van.
•
•
Nyomja meg „RESYNC” a távirányítón.
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Nyissa meg a „Sajátgép” elemet, a „Vezérlőpult”
elemet, majd kattintson duplán a „Megjelenítés”
ikonra.
•
Jelölje ki a „Beállítás” fület.
•
Ellenőrizze, hogy a kijelző felbontási beállítása
kisebb, mint a következő, vagy egyenlő a
következővel: UXGA (1600 x 1200).
•
Kattintson az „Speciális tulajdonságok” gombra.
Ha a probléma továbbra is fennáll, módosítsa az Ön által
használt monitor megjelenítését, és kövesse az alábbi
lépéseket:
•
Ellenőrizze, hogy a kijelző felbontási beállítása
kisebb, mint a következő, vagy egyenlő a
következővel: UXGA (1600 x 1200).
•
Kattintson a „Módosítás” gombra a „Monitor” fülön.
•
Kattintson a „Összes eszköz megjelenítése” elemre.
Ezután jelölje ki a „Szabvány monitortípusok”
elemet az SP dobozban, és válassza ki a megfelelő
felbontást a „Típusok” dobozban.
•
Ellenőrizze, hogy a kijelző felbontási beállítása
kisebb, mint a következő, vagy egyenlő a
következővel: UXGA (1600 x 1200).
Magyar
28
3
4
5
6
7
8
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(Noteszgépek
esetében)
A noteszgép
képernyője nem
jeleníti meg a
bemutatót.
A kép instabil vagy
villódzik
A képen függőleges
villódzó sáv van
A kép nem éles
A kép megnyúlik,
amikor
„szélesvásznú”
DVD filmet játszik le
•
•
Nyomja meg a „RESYNC” a távirányítón.
•
Ha nehézséget tapasztal a felbontás módosítása során,
illetve a monitor lefagy, indítsa újra az összes készüléket,
a kivetítőt is beleértve.
•
Ha Microsoft® Windows® alapú noteszgépet használ:
Előforduklhat, hogy egyes PC noteszgépek kikapcsolják
saját képernyőjüket, amikor egy második megjelenítő
eszköz van használatban. Mindegyiknél más-más módon
történik a visszakapcsolása. Lásd a számítógép
használati útmutatóját további információkért.
•
If you are using an Apple® Mac® OS alapú noteszgépet
használ: A System Preferences (Rendszerbeállítások)
menüben nyissa meg a Display (Megjelenítés) elemet, és
jelölje ki a Video Mirroring (Videó tükrözés) tétel „Be”
jelölőnégyzetét.
•
Állítson a „Követés” elemen, hogy korrigálja. További
információkért forduljon az „Kép” fejezethez.
•
Módosítsa a számítógép színmélység beállítását.
•
Használja a „Frekvencia” funkciót a beállításhoz. További
információkért forduljon az „Kép” fejezethez.
•
Ellenőrizze és konfigurálja át a grafikus kártya
megjelenítési módját, hogy az kompatibilis legyen a
kivetítővel.
•
Győződjön meg arról, hogy a lencsevédő kupakot
eltávolították.
•
•
Állítson a kivetítő lencséjének fókuszgyűrűjén.
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Ismételje meg a lépéseket a (fenti) 2. elemtől a
számítógép felbontásának beállításához.
•
Nyomja meg a kimeneti beállítások váltása gombot.
Példa: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell [Fn]+[F8],
Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP [Fn]+[F4],
NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5 ]
Győződjön meg arról, hogy a vetítővászon a kivetítőtől
számítva, az előírt, 1,0 és 10,3 méter közötti távolságon
belül van. További információkért forduljon az „A kívánt
képméret elérése a távolság és a zoom beállításával”
című fejezethez.
Ha anamorf vagy 16:9 képméretarányú DVD filmet játszik le, az
alábbi beállítások módosítására lehet szükség:
•
Ha 4:3 képformátumú DVD filmet játszik le, módosítsa a
formátumot 4:3 beállításra a kivetítő OSD menüjében.
•
Ha a kép még mindig nyújtott, akkor a képméretarányt is
be kell állítania. Állítsa a megjelenítési formátumot 16:9
(széles) képméretarányra a DVD-lejátszón.
29
10
11
A kép túl kicsi vagy
túl nagy
A kép oldalai ferdék
A kép fordított.
•
•
Állítsa be a zoom szintet akivetítő elején.
•
Nyomja meg a „MENU” gombot a távirányítón. Lépjen a
következőre: „Kép --> Aspektus arány” és próbáljon ki
más beállításokat vagy nyomja meg az „Aspektusa
arány” gombot a távirányítón a közvetlen beállításhoz.
•
Ha lehetséges, helyezze át a kivetítot úgy, hogy a vászon
közepe felé nézzen.
•
Nyomja a „Keystone / ” gombot a távirányítón,
amíg az oldalak függőlegesek nem lesznek.
•
Nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn. Lépjen
az „Image (Kép) --> Auto Keystone (Auto. trapéz.)”
elemre és válassza az „Off (Ki)” beállítást az OSD
menüben, ha a „Keystone (Trapézt.)” gomb nem
elérhető a távvezérlőn.
•
Jelölje ki az OSD menü „Kép --> Vetítés” elemét a vetítés
helyzetének módosításához.
Helyezze a kivetítőt a vászonhoz közelebbre vagy
messzebbre.
Problémák a kivetítővel kapcsolatban
#
Jelenség
Megoldás
1
A kivetítő nem reagál semmilyen
kezelőszervre
He lehetséges, kapcsolja ki a kivetítőt, majd
húzza ki a tápkábelt, és várjon legalább 30
másodpercig, míg újra nem csatlakoztatja.
2
A lámpa kiég, vagy pukkanó
hangot ad ki
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama
végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat. Ha
ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik be,
amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A lámpa
kicseréléséhez kövesse a „Lámpacsere” című
fejezetben felsorolt eljárásokat.
Magyar
9
Magyar
30
OSD üzenetek
#
1
Jelenség
Üzenet
Emlékeztető üzenet
A ventilátor meghibásodott – a rendszerventilátor nem működik.
A kivetítő túlmelegedett – a kivetítő meghaladta javasolt üzemi
hőmérsékletét, ezért használat előtt hagyni kell kihűlni.
Cserélje ki a lámpát – a lámpa hamarosan eléri hasznos
élettartama végét. Hamarosan ki kell cserélnie.
31
LED üzenetek
Bekapcsolt állapotot jelző LED
Üzenet
Vörös
Kék
Flash BE / KI 100ms
--
Készenlét
V
--
Áram BE
--
V
Lámpa újra
--
Gyors villogás
Áram ki (Hűtés állapot)
Gyors villogás
--
Áram gomb KI: Hűtés
befejezve; Standby mód
V
--
Bemeneti áram dugasz
Hiba (túlmelegedés miatti
meghibásodás)
Gyors villogás PIROS, majd állandó KÉK színnel felváltva
Hiba (ventilátor zár)
Gyors villogás PIROS, majd állandó KÉK színnel felváltva
Hiba (lámpa elromlott)
Gyors villogás KÉK, majd állandó PIROS színnel felváltva
Hiba
(elromlott a színkerék)
Gyors villogás KÉK, majd állandó PIROS színnel felváltva
Magyar
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
Magyar
32
Lámpacsere
Csavarhúzóval távolítsa el a csavar(oka)t a fedélből, majd húzza ki a lámpát.
A kivetítő saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Figyelmeztető üzenetet fog látni:
„ A lámpa nagyteljesítményű módban hasznos élettartama végéhez közeledik.
Tanácsos kicserélni!” Ha ezt az üzenetet látja, minél hamarabb cserélje ki a
lámpát. Az lámpa kicserélése előtt legalább 30 percig hagyja hűlni a vetítőt.
Figyelem: A lámpa háza forró! Hagyja lehűlni, mielőtt kicserélné a
lámpát.
1
3
2
4
Lámpacsere
1
Kapcsolja ki a kivetítőt az üzemkapcsoló gomb megnyomásával.
2
Legalább 30 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
3
Húzza ki a tápkábelt.
4
Csavarhúzóval távolítsa el a csavart a fedélről. (1. Kép)
5
Tolja fel és távolítsa el a fedelet.
6
Távolítsa el a két csavart, amelyek rögzítik a lámpamodult (2. Kép) és húzza fel
a lámpa rudat. (3. Kép)
7
A lámpamodult erővel kell kihúzni. (4.Kép)
A lámpamodul visszaszereléséhez végezze el az előző lépéseket fordított
sorrendben.
Figyelem: A személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében
ne ejtsék el a lámpamodult, illetve érintsék puszta kézzel a lampa
izzóját. Az izzó összetörhet, és személyi sérülést okozhat, ha
véletlenül elejtik .
33
Amennyiben a kivetítőt mennyezetre szerelő készlettel kívánja telepíteni, olvassa el
az alábbi lépéseket:
Fúrjon négy lyukat a mennyezet szilárd, statikailag stabil részébe, és rögzítse a
konzolt.
m
m
m
13 m
20
1
mm
130 mm
8.4
.9
49mm
Figyelem: Screws are not included. Kérjük, szerezze be a
mennyezetnek megfelelő csavarokat.
2
Rögzítse a mennyezeti rudat az alkalmazásnak megfelelő négyhengeres
csavarral.
Magyar
Mennyezetre szerelés
Magyar
34
3
A kivetítő méretének megfelelő számú csavart használjon a kivetítő
rögzítéséhez a mennyezetre szerelő konzolhoz.
Megjegyzés: Tanácsos elegendő helyet hagyni a konzol és a kivetítő
között a megfelelő hőelvezetés érdekében. Amennyiben szükséges,
használjon két darab alaátétet a jobb tartás érdekében.
4
Szerelje a mennyezeti konzolt a mennyezeti rúdra.
35
Szükség szerint állítsa be a kivetítő szögét és helyzetét.
Magyar
5
Megjegyzés: Az egyes modellekhez ajánlott csavar- és alátéttípusok
az alábbi táblázatban találhatók. A csavarcsomagban 3 mm átmérőjű
csavarokat mellékeltünk.
Modellek
Alátét típus
Hosszúság (mm)
Nagy
Kicsi
3
25
V
V
CSAVAR TIPUS M3 x 25 mm
82,30 mm
H5360BD
B típusú csavar
Átmérő (mm)
95,00 mm
15,00 mm
Magyar
36
Műszaki adatok
Az alább felsorolt műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A
végleges műszaki adatokat lásd az Acer kiadott marketing-specifikációiban.
Kivetítő rendszer
DLP®
Felbontás
H5360BD: Natív: 720P (1280 x 720), Maximális: UXGA
(1600 x 1200), WSXGA+ (1680x1050),
1080p(1920x1080)
Számítógépekkel való
kompatibilitás
IBM PC és azzal kompatibilis, Apple Macintosh, iMac és
VESA szabványok: SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+,
WXGA, WXGA+, WSXGA+
Videó kompatibilitás
NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/
K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p,
576p), SDTV (480i, 576i)
Képméretarány
Auto, 4:3, 16:9, L.Box
Megjeleníthető színek száma
1,07 milliárd szín
Vetítőlencse
F/2,5– 2,67, f=21,86 mm – 24,00 mm, 1,1× kézi állítású
zoom lencsével
Vetítővászon mérete (átlósan
mérve)
27" (0.69m) - 300" (7,62 m)
Vetítési távolság
3,3' (1.0 m) – 33,8' (10.3 m)
Vetítővászon-távolság
58 hüvelyk 2 m-nél (1,55 – 1,70:1)
Vízszintes pásztázási sebesség
30 k – 100 kHz
Függőleges pásztázási sebesség
50-85 Hz, 120 Hz (csak 3D üzemmód esetében)
Lámpa típusa
200 W-os, felhasználó által cserélhető lámpa
Trapézkorrekció
±40 fok
Audió
Beépített hangszóró 2 W kimeneti teljesítménnyel
Tömeg
2,26 kg (4,9 lbs.)
Méretek (széles x mély x magas)
268 mm x 192 mm x 80 mm (10,6" x 7,6" x 3,1")
Digitális zoom
2X
Áramellátás
AC bemenet 100 - 240 V automatikusan átkapcsoló
tápegység
Energiafogyasztás
248 W ±10% normál üzemmódban
201W ± 10% ÖKO üzemmódban
Üzemi hőmérséklet
5ºC – 35ºC / 41ºF – 95ºF
I/O csatlakozók
•
•
•
•
•
•
•
•
Tápegység-csatlakozóaljzat x1
VGA bemeneti csatlakozó x1
RS232 csatlakozó x1
Kompozit videó x1
S-Video x1
3 RCA komponens videó x 1
HDMI x1
3,5 mm-es audió bemeneti jack aljzat x1
37
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hálózati tápkábel x1
VGA kábel x1
Kompozit videokábel x1
Távvezérlő x1
Elem x1 (a távvezérlőhöz)
Felhasználói kézikönyv (CD-ROM) x1
Gyors üzembe helyezési útmutató x1
Biztonsági kártya x1
Hordtáska x1
* A konstrukció és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
Magyar
Az alapcsomag tartalma
Magyar
38
Kompatibilis üzemmódok
A. VGA analóg
1
VGA analóg – PC jel
Üzemmódok
Felbontás
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
VGA
640x480
60
31,47
640x480
72
37,86
640x480
75
37,50
640x480
85
43,27
640x480
119,51
61,60
800x600
56
35,20
800x600
60
37,88
800x600
72
48,08
800x600
75
46,88
800x600
85
53,67
800x600
119,85
77,20
1024x768
60
48,36
1024x768
70
56,48
1024x768
75
60,02
1024x768
85
68,67
1024x768
119,804
98,80
1152x864
70
63,80
1152x864
75
67,50
1152x864
85
77,10
1280X1024
60
63,98
1280X1024
72
77,90
1280X1024
75
79,98
1280X1024
85
91,15
QuadVGA
1280x960
60
60,00
1280x960
75
75,00
SXGA+
1400x1050
60
65,32
SVGA
XGA
SXGA
UXGA
1600x1200
60
75,00
PowerBook G4
640x480
60
31,50
PowerBook G4
640x480
66,6(67)
35,00
PowerBook G4
800x600
60
37,88
PowerBook G4
1024x768
60
48,36
PowerBook G4
1152x870
75
68,68
PowerBook G4
1280x960
75
75,20
i Mac DV(G3)
1024x768
75
60,30
39
VGA analóg – Kibővített szélesképernyős időzítés
Üzemmódok
Felbontás
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
WXGA
1280x768
60
47,78
1280x768
75
60,29
1280x768
85
68,63
1280x720
60
44,80
1280x720
119,858
92,89
1280x800
60
49,60
1366x768
60
47,71
1440x900
60
55,90
1920x1080-RB
60
66,60
1920x1080-EIA
60
67,50
1680x1050
60
65,30
59,94(29,97)
59,94
50(25)
50
60
50
60(30)
50(25)
60
50
27,00
31,47
27,00
31,25
45,00
37,50
33,75
33,75
67,50
56,26
WXGA+
WSXGA
3
VGA analóg – Komponens jel
480i
480p
576i
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
720x480
720x480
720x576
720x576
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
B. HDMI Digitális
(1) HDMI - PC jel (megegyezik a DVI-vel)
Üzemmódok
Felbontás
F. frekvencia [Hz]
VGA
640x480
60
31,47
640x480
72
37,86
640x480
75
37,50
640x480
85
43,27
640x480
119,51
61,60
800x600
56
35,20
800x600
60
37,88
800x600
72
48,08
800x600
75
46,88
800x600
85
53,67
800x600
119,85
77,20
SVGA
V. frekvencia [kHz]
Magyar
2
Magyar
40
XGA
1024x768
60
48,36
1024x768
70
56,48
1024x768
75
60,02
1024x768
119,804
98,80
1152x864
75
67,50
1152x864
85
77,10
1280X1024
60
63,98
1280X1024
72
77,90
1280X1024
75
79,98
1280X1024
85
91,15
QuadVGA
1280x960
75
75,00
PowerBook G4
640x480
60
31,50
PowerBook G4
640x480
66,6(67)
35,00
PowerBook G4
800x600
60
37,88
PowerBook G4
1024x768
60
48,36
SXGA
PowerBook G4
1152x870
75
68,68
PowerBook G4
1280x960
75
75,20
i Mac DV(G3)
1024x768
75
60,30
(2) HDMI - Extended Wide időzítés (megegyezik a DVI-vel)
Üzemmódok
Felbontás
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
WXGA
1280x768
60
47,78
1280x768
75
60,29
1280x768
85
68,63
1280x720
60
44,80
1280x720
119,858
92,89
1280x800
60
49,60
1366x768
60
47,71
1440x900
60
55,90
1920x1080-RB
60
66,60
1920x1080-EIA
60
67,50
1680x1050
60
65,30
WXGA+
WSXGA
(3) HDMI - Videojel
480i
720x480
59,94(29,97)
27,00
480p
720x480
59,94
31,47
576i
720x576
50(25)
27,00
576p
720x576
50
31,25
720p
1280x720
60
45,00
720p
1280x720
50
37,50
41
1920x1080
60(30)
1080i
1920x1080
50(25)
33,75
33,75
1080p
1920x1080
60
67,50
1080p
1920x1080
50
56,26
1080p
1920x1080
23,97/24
24,00
(4) HDMI - 1.4a 3D időzítés
Módok
Felbontás
V.Frekvencia H.Frekvencia Formátumok HDMI - 1.4a 3D
[Hz]
[KHz]
követelménye
720p
1280x720
50
75
720p
1280x720
60
90
1080p
1920x1080
24
54
720p
1280x720
50
37,5
Kötelező
720p
1280x720
60
45
Kötelező
1080p
1920x1080
24
27
1080p
1920x1080
50
56,25
1080p
1920x1080
60
67,5
1080i
1920x1080
50(25)
33,75
1080i
1920x1080
60(30)
33,75
1080p
1920x1080
50
56,25
1080p
1920x1080
60
67,5
Vízszintes pásztázási
A monitor
sebesség:
megjelenítési
Függőleges pásztázási
tartománya grafikai
sebesség:
forrás esetében
Max. pixel-órajel:
Frame
Packing
Fentről
lefelé
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Egymás
mellett
(félig)
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
30-100 kHz
50-85 Hz, 120 Hz
(csak 3D üzemmód esetében)
165 MHz
Magyar
1080i
Magyar
42
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
FCC nyilatkozat
A készüléket vizsgálatnak vetették alá, amelynek során megállapítást nyert, hogy a
készülék teljesíti az FCC szabályzatának 15. pontja szerinti, B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy
lakásban történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros
interferencia ellen. A készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és
sugározhat, és ha nem a használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és
használják, akkor megzavarhatja a rádiós távközlést.
Ugyanakkor semmilyen garancia nem vállalható arra nézve, hogy meghatározott
felhasználásnál nem fordulnak elő zavarok. Ha ez az eszköz káros zavart kelt a
rádió- vagy televízió vételben, amit az eszköz ki- és bekapcsolásával lehet
megállapítani, a felhasználó a zavar megszüntetésére minden további nélkül
megteheti a következő intézkedéseket:
•
Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
•
Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
•
Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa,
mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
•
Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt kábelekkel
történik az FCC előírásoknak való megfelelés érdekében.
Megjegyzés: Perifériák
A készülékhez kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok,
nyomtatók stb.) szabad csatlakoztatni, amelyek megfelelnek a B osztályú
eszközökre előírt határértékeknek. A határértékeknek nem megfelelő perifériák
használata esetén zavar léphet fel a rádiós és a televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt az eszközt működtesse.
Üzemi feltételek
A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. fejezetének. A működtetésnek az alábbi
két feltétele van: (1) a készülék nem okozhat zavart, és (2) az eszköznek minden
zavart tűrnie kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.
Nyilatkozat az EU szabályok kielégítéséről
Az Acer ezúton kijelenti, hogy ez a kivetítősorozat megfelel az 1999/5/EK irányelv
alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
Megfelel az oroszországi hatósági előírásnak
Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli
LAN-nal és/vagy Bluetooth-al felszerelt modellekre vonatkozik.
Általános információk
Ez a termék megfelel mindazon ország vagy régió rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli használatát engedélyezték. A
konfigurációtól függően ez a termék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul).
Kanada – Alacsony feszültségű engedély alóli
mentességet élvező hírközlési eszközök (RSS-210)
a
Általános információ
A működtetésnek az alábbi két feltétele van:
1. Az eszköz nem okozhat interferenciát, és
2. ennek az eszköznek minden vett interferenciát állnia kell, beleértve a
nem kívánatos működést okozó interferenciát.
b
Működés a 2,4 GHz-es sávban
Az engedélyezett szolgáltatással történő rádiófrekvenciás zavar
megelőzésére ezt a berendezést épületen belüli működésre tervezték, és
a kültéri használatot engedélyeztetni kell.
Az országok érvényességi köre
Ezt a berendezést a felhasználás országában érvényes előírások és szabályok szigorú
betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a felhasználás
országában lévő helyi irodával. A teljes országlistáért lásd: http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/
implem.htm.
Magyar
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Magyar
43
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih
Taipei Hsien 221, Taiwan
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan
Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail:easy_lai@acer.com.tw
And,
Acer Italy s.r.l
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913, www.acer.it
Hereby declare that:
Product:
Trade Name:
Model Number:
Machine Type:
Projector
Acer
H7P0010
H5360BD series
Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC
directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that
production units of the same product will continue comply with the requirements.
EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following
harmonized standards:
-. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
-. EN55024
-. EN61000-3-2 Class A
-. EN61000-3-3
Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
-. EN60950-1
RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equipment
-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous
material are:
Lead
Mercury
Hexavalent Chromium
!
0.1%
0.1%
0.1%
Polybrominated Biphenyls (PBB’s)
Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE’s)
Cadmium
0.1%
0.1%
0.01%
Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting
of ecodesign requirements for energy-related product.
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih
Taipei Hsien 221, Taiwan
The standards listed below are applied to the product if built with WLAN
module or wireless keyboard and mouse.
R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
z Article 3.1(a) Health and Safety
-. EN60950-1
-. EN62311
z Article 3.1(b) EMC
-. EN301 489-1
-. EN301 489-17
z Article 3.2 Spectrum Usages
-. EN300 328
-. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
Year to begin affixing CE marking 2010.
_______________________________
Dec. 26, 2010
Easy Lai /Manager
Date
Regulation Center, Acer Inc.
-
Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:
Product:
DLP Projector
Model Number:
H7P0010
Machine Type:
H5360BD series
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising