Acer | H7530 | Acer H7530 Quick Start Guide

 INSTALLATION
VGA
RS232
DVD player
USB
D-Sub
6
2
3
USB
HDMI
D-Sub
R
B
5
4
HDMI
G
Y
7
Video Output
10
8
Y R W
1
9
R
B
G
S-Video Output
DVD player,
Set-top Box,
HDTV receiver
 INTERFACE CONNECTOR
2
molex
3
E62405SP
4
5
6
7
8
9
R
1
Note: Connector interface is subject to model’s specifications
English
Magyar
Quick Start
Gyorstelepítés
 INSTALLATION
 TELEPÍTÉS
1. Power Cord
2. USB Cable
3. VGA Cable
4. HDMI Cable
5. Audio Cable Jack/Jack
6. RS232 Cable
7. 3 RCA Component Cable
8. S-Video Cable
9. Composite Video Cable
10.Audio Cable Jack/RCA
Note: Connector interface is subject to model’s specifications
 INTERFACE CONNECTOR
Connecting to a Computer
1.Ensure the projector and your
computer are turned off.
2.Connect one end of the VGA cable
to the “VGA IN” connector on the
projector; connect the other end to
the VGA connector on the computer
and tighten the screws.
3.Connect one end of the power cord
into the AC power socket on the
projector; connect the other end to an
electrical outlet.
Powering On the Projector
1.Remove the lens cap.
2.Turn on the projector first and then
the computer.
3.Adjust the position, focus and zoom.
4.Run you presentation.
Powering Off the Projector
1.Press the power button twice.
2.Do not remove AC power cord from
outlet until the projector fan shut
down.
1. Hálózati tápkábel
2. USB-kábel
3. VGA kábel
4. HDMI kábel
5. Hangkábel Jack/Jack
6. RS232 kábel
7. 3 RCA komponens kábel
8. S-Video kábel
9. Kompozit videokábel
10.Hangkábel Jack/RCA
Megjegyzés: A csatlakozó kialakítása típustól függő
 CSATLAKOZÓK
Csatlakoztatás számítógéphez
1.Gyozodjön meg arról, hogy mind a
projektor, mind a számítógép ki van
kapcsolva.
2.A VGA kábel egyik végét a projektor
“VGA IN” csatlakozójához, a
másikat pedig a számítógép VGA
csatlakozójához kösse, és húzza meg a
csavarokat.
3.Csatlakoztassa a hálózati
tápkábel egyik végét a projektor
tápcsatlakozójához, majd a dugóját
dugja egy konnektorba.
A projektor bekapcsolása
1.Vegye le a lencsevédo kupakot.
2.Eloször a projektort, majd a
számítógépet kapcsolja be.
3.Állítsa be a helyzetet, az élességet és a
nagyítást.
4.Tartsa meg a bemutatót.
A projektor kikapcsolása
1.Nyomja meg kétszer az
üzemkapcsolót.
2.Ne húzza ki a hálózati tápkábelt
a konnektorból, amíg a projektor
ventilátora ki nem kapcsolt.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising